- NRO 01/ Markkinanäkemys. s. 3. Maailmantalouden. kehitys alueittain s.5. Osakemarkkinat. korkokatsaus. s.6. Odota, malta, venttaa vähän. s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- NRO 01/2014 - Markkinanäkemys. s. 3. Maailmantalouden. kehitys alueittain s.5. Osakemarkkinat. korkokatsaus. s.6. Odota, malta, venttaa vähän. s."

Transkriptio

1 Talousvartti - NRO 01/ Markkinanäkemys s. 3 Maailmantalouden kehitys alueittain s.5 Osakemarkkinat ja korkokatsaus s.6 Odota, malta, venttaa vähän s.7

2 2 Talousvartti - NRO 01/2014 Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Talousvartti Säästöpankkien Varainhoidon Talousvartti ajankohtaislehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Päätoimittaja Hannu Ruotsalainen Toimitus Säästöpankkien Varainhoito Y-tunnus Ulkoasu Pisa Marketing Oy Painopaikka Päijät-Paino Oy Sisällysluettelo 1/2014 s. 2 Pääkirjoitus s. 2 Yritysesittely s. 3 Markkinanäkemys s. 6 Osakekatsaus s. 6 Korkokatsaus s. 7 Maailman laidalta Pääkirjoitus Hyvä lukija! Vuodesta 2013 muodostui sijoittajan kannalta varsin positiivinen. Tuotot osakepuolella sekä useimmissa korkoluokissa olivat hyviä. Myös Säästöpankkien Varainhoito onnistui toiminnassaan hyvin. Sijoitustoiminnassa parhaita näyttöjä olivat Suomeen ja Pohjoismaihin sijoittavien osakerahastojemme menestys. Säästöpankki Pienyhtiöt oli FK:n rahastoraportin mukaan vuosituotossa Suomeen sijoittavista osakerahastoista neljäs ja Säästöpankki Kotimaa seitsemäs. Säästöpankki Itämeri sijoittui vuosituotossa Pohjoismaihin sijoittavien osakerahastojen luokassa kahdeksanneksi. Hallinnoimamme rahastopääomat olivat vuoden lopussa yhteensä 934,1 miljoonaa euroa, mikä oli 28,4 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi 17,5 % ja oli tarkastelukauden päättyessä yhteensä Myös viime vuonna täyteen vauhtiin päässyt yksilöllinen varainhoito kehittyi hyvin ja hoidettavat pääomat olivat vuoden lopussa yhteensä 180,4 miljoonaa euroa. Yhteensä hallinnoimamme pääomat ylittivät vuoden lopulla miljardin euron rajan. Sijoitusmarkkinoilla eletään parhaillaan mielenkiintoisia aikoja. Viime vuoden voimakkaan nousun jälkeen osakekurssien kehitys on käynyt vaihtelevaksi. Tästä huolimatta odotukset vuodelle 2014 ovat positiiviset. Odotamme kurssikehityksen kuitenkin maltillistuvan. Matala korkotaso toisaalta tukee osakekursseja, mutta odotukset markkinakorkojen noususta tuovat haasteita erityisesti pitkien korkosijoitusten hoidolle. Juuri nyt sijoitustoiminnan aktiivisuus on erityisen tärkeää. Toivotan hyvää sijoitusvuotta Hannu Ruotsalainen Toimitusjohtaja Sp-Rahastoyhtiö Oy Säästöpankkien Varainhoito Säästöpankkien Varainhoito toimii Säästöpankkiryhmän varainhoitajana. Tarjoamme palveluitamme pankeille ja pankkien asiakkaille yhteistyössä paikallisten Säästöpankkien kanssa. Toimintaperiaatteemme on pitkäjänteinen, vastuullinen ja läheinen kumppanuus asiakkaidemme kanssa. Olemme varainhoitotoiminnassamme riippumaton, kotimainen toimija, joka keskittyy omaisuudenhoitoon. Varainhoidossa käytämme salkunhoitajiemme analyyttisesti ja vastuullisesti valitsemia suoria instrumentteja, omia sijoitusrahastojamme sekä tarkasti valittujen yhteistyökumppaneiden rahastoja. Varainhoito Tarjoamme asiakkaillemme pitkäjänteistä, yksilöllistä ja asiakkaan tarpeisiin perustuvaa varainhoitopalvelua. Palvelumme rungon muodostaa oma asiantunteva ja sitoutunut henkilöstö. Varainhoitoprosessimme huomioi erityisesti jatkuvassa muutoksessa olevat pankki- ja vakuutusalan vakavaraisuusvaatimukset. Oman osaamisemme lisäksi teemme yhteistyötä taseenhallinnan erityisosaajien kanssa. Toimintaamme on kehitetty erityisesti huomiomaan myös instituutioiden varainhoitotarpeet. Käytössämme ovat uudet, alan johtavat salkunhoitojärjestelmät. Ne mahdollistavat joustavan salkunhoidon, tarkat sijoitusrajoitukset ja laadukkaan asiakasraportoinnin. Huomioimme tarkasti asiakkaidemme haluamat sijoitusrajoitukset asiakkaan toivomalla tavalla.

3 Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. NRO 01/ Talousvartti 3 Markkinanäkemys Teksti: Ilkka Laru, salkunhoitaja Talouden ajankohtaiset teemat Yhdysvalloissa keskuspankki on aloittanut taloutta elvyttävän rahapolitiikkansa supistamisen talouskasvun päästyä terveelliselle tasolle. Toimenpiteen vaikutukset näkyvät markkinaepävarmuuden kasvuna. Euroopassa talouskasvu on vasta alkamassa ja inflaatio on pysynyt alhaisena. Mahdollisen deflaation uhatessa keskuspankki voi joutua tukemaan markkinoita. Aasiassa Kiinan talouskasvun mahdollinen hidastuminen aiheuttaa epävarmuutta. Sijoitusnäkymät tiivistettynä Maailmantalous jatkaa hienoista parantumista, mutta eri alueissa on eroja. Yhdysvallat on taloussyklissä kaikkein pisimmällä ja Euroopassa reaalinen talouskasvu on Saksan johtamana vasta alkamassa. Kehittyvillä markkinoilla osalla valtioista talouskasvu on hyvällä pohjalla, mutta Kiinan talouskasvun hidastuminen aiheuttaa epävarmuutta. Talouskasvun piristyminen ja kuluttajien luottamuksen kasvu luo yrityksille suotuisan toimintaympäristön. Tulosten ennustetaan kasvavan viime vuotta nopeammin. Osakemarkkinoiden nykyinen hinnoittelu on kurssinousua rajoittava tekijä. Uskomme kohtuulliseen osaketuottoon vuonna 2014, mutta osakekurssien kehitys ei ole suoraviivainen. Korkomarkkinoilla matalien korkojen aika jatkuu sekä lyhyissä että pitkissä koroissa. Yhdysvalloista ja erityisesti Euroopasta saadut inflaatioluvut ovat selkeästi alle keskuspankkien pitkän aikavälin tavoitteiden, eikä välitön korkojen nousu ole uhkana. Valtionlainamarkkinoiden alhaisen tuoton seurauksena sijoitusraha on ohjautunut ja ohjautuu osakemarkkinoille ja riskillisempiin korkosijoitusluokkiin. Kysynnän kasvaessa riskillisissä korkosijoitusluokissa sijoittajille maksettavat riskilisät ovat pienentyneet lähes historiallisen alhaisille tasoille. Maltillisen talouskasvun ympäristössä näissä sijoitusluokissa on vielä toistaiseksi tuottopotentiaalia, mutta riski markkinakorjaukselle kasvaa. Teollisuuden ostopäällikköindeksit

4 4 Talousvartti - NRO 01/2014 Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Energiamarkkinat Elpyvä talouskasvu pitää öljyn hinnan nykytasoilla. Lyhyellä aikavälillä hintatasoon vaikuttavat laskevasti jalostamoiden huoltoseisokit ja täyttymässä olevat tuotevarastot. Hintatasoa nostavat puolestaan tuotantokatkokset mm. Libyassa. Kiinassa hitaampi talouskasvu on vähentänyt maan öljyn kysyntää. Yhdysvaltojen poikkeuksellisen kylmä talvi on pienentänyt maakaasun varastoja ja nosti hinnan korkeimmalle tasolleen viiteen vuoteen. Brent-öljyn hinta 10 v. ajalta dollareissa Raaka-ainemarkkinat Sääolosuhteet ovat myös vaikuttaneet pehmeiden hyödykkeiden hintoihin. Brasilian kuivuus on pienentänyt kahvin tarjontaa ja nostanut hintaa. Vastaavasti sokerin hinta on ollut nousussa. Perusmetallien osalta pelko kehittyvien maiden hitaammasta talouskasvusta on pitänyt hintakehityksen pehmeänä. Vuoden alussa Kiina kuitenkin yllätti raaka-ainemarkkinat raportoimalla markkinaodotuksia paljon suuremmista raaka-aineiden tuontimääristä esim. kuparin, rautamalmin ja öljyn osalta. Kasvanut tuonti on ristiriidassa markkinaodotusten kanssa Kiinan hitaammasta talouskasvusta. Kiinan poikkeavista luvuista huolimatta maltillisen globaalin talouskasvun ympäristössä raaka-aineiden hintojen ei odoteta nousevan lähitulevaisuudessa. Vehnän hinta 10 v. dollareissa

5 Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. NRO 01/ Talousvartti 5 Maailmantalouden kehitys alueittain Teksti: Ilkka Laru, salkunhoitaja Globaali Maailman talousnäkymät vuodelle 2014 ovat suhteellisen hyvät. Kehittyneet taloudet ovat hiljalleen elpymässä. Teollisuuden ja kuluttajien luottamus on kohentunut, rahoitusmarkkinat ovat rauhoittuneet ja rahan hinta on edullinen. Keskuspankkien jo pitkään jatkuneesta taloutta tukevasta rahapolitiikasta huolimatta inflaatiopaineita ei ole. Lisäkevennyksiä rahapolitiikkaan tälle vuodelle odotetaan Euroopan ja Japanin keskuspankeilta, joille maiden alhaiset inflaatiotasot uhkaavat muuttua deflaatioiksi. Taloussyklissä hieman pidemmälle ehtineissä Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa keskuspankit ovat siirtymässä rahapolitiikan kiristyksen puolelle, mutta odottavat näillä näkymin sen aloituksen kanssa. Vuoden alussa markkinoita heiluttivat pelot Yhdysvaltojen keskuspankin odotettua nopeammasta rahapolitiikan kiristyksestä ja Kiinan talouskasvun heikkenemisestä. Saadut talousluvut ovat kuitenkin rauhoittaneet tilanteen ja markkinoiden tunnelmat ovat parantuneet. Yhdysvallat Yhdysvaltojen talouskasvu oli 3,2 % vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. Kasvu on pitkälti kotimaisen kulutuksen ja kasvaneen viennin ansiota. Vienti on kasvanut mm. Eurooppaan, mikä kertoo myös Euroopan hieman parantuneesta taloustilanteesta. Tehtaiden käyttöaste on kohonnut. Työpaikkojen määrä on USA:ssa nousussa ja kuluttajien varallisuusasema on parantunut asuntomarkkinoiden elpyessä. Pankit ovat myös keventäneet luototuksensa ehtoja. Poliittinen riski talouden kasvulle on pienentynyt, kun päättäjät pystyivät sopimaan velkakaton siirtämisestä ilman ehtoja vuoden 2015 maaliskuulle. Eurooppa Euroopan talous elpyy maltillisesti, vaikka toistaiseksi kasvuluvut ovatkin pysyneet alhaisella tasolla. Euroalueen BKT nousi 0,3 % vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edellisestä neljänneksestä, mikä oli kuitenkin odotettua enemmän. Lisäksi suhdannetiedusteluiden paraneva kehitystrendi antaa uskoa kohtuullisen kasvun palautumiseen. Tammikuun kuluttajahintainflaatio pysytteli 0,7 % tasolla, mikä on selvästi alle Euroopan Keskuspankin 2 % inflaatiotavoitteen. Työttömyyden pysyessä suhteellisen korkeana euroalueella, alhainen inflaatio mahdollistaa Euroopan keskuspankille lisäkorkoaseen käytön ja mahdolliset epänormaalit tukimuodot vuoden edetessä. Kehittyvät markkinat Kehittyvien markkinoiden näkymien uhkana ovat olleet Yhdysvaltojen keskuspankin rahapolitiikan kiristämisen vaikutukset ja Kiinan talouskasvun hidastuminen. Riskit näiltä osin eivät ole poistuneet, mutta Kiinasta saadut suhteellisen hyvät tammikuun vientiluvut ovat tilannetta helpottaneet. Vielä alkuvuoden aikana sijoitusvirrat olivat edelleen poispäin kaikilta kehittyviltä markkinoilta, mutta tilanne näyttäisi nyt rauhoittuvan. Eri alueiden talouskasvussa on eroja ja Aasia erottuu joukosta. Erityisesti Taiwan ja Etelä-Korea hyötyvät kehittyneiden maiden parantuneesta talouskasvusta, mutta alueen muistakin maista on saatu viime aikoina positiivisia talouslukuja. Alkuvuoden yksi seuratuimmista tapahtumista oli Yhdysvaltojen keskuspankin uuden pääjohtajan Janet Yellenin ensimmäinen esiintyminen julkisuudessa helmikuussa. Hän suhtautui luottavaisesti USA:n talouskasvuun, eikä uskonut rahoitusmarkkinoiden heilahteluiden olevan riski maan talouden kehitykselle. Hänen mukaan keskuspankki jatkaa aikaisemmalla linjalla ja vähentää asteittain taloutta elvyttävää rahapolitiikkaansa tulevina kuukausina. Rahapolitiikka pysyy todennäköisesti elvyttävänä ensi syksyyn asti. Markkinat odottavat keskuspankin nostavan viitekorkoansa vasta vuoden 2015 puolella.

6 6 Talousvartti - NRO 01/2014 Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Osakekatsaus Teksti: Olli Tuuri, salkunhoitaja Osakemarkkinat Vuosi alkoi perinteisellä tammikuurallilla. Osakekurssit ennakoivat ilmiön ja olivat kääntyneet nousuun jo joulukuun lopulla. Pian kuitenkin pelkotilat lähestyvästä Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin avomarkkinakomitean kokouksesta ja bondiostojen pienenemisestä, kehittyvien markkinoiden valuutoiden lisääntyvät paineet ja Argentiinan peson devalvoituminen sekä huolet Kiinan talouskasvun jatkumisesta heikensivät sentimenttiä. Pelkotilat väistyivät kuitenkin tilanteen rauhoituttua. Meneillään oleva tuloskausi on ollut vaihteleva. USA:ssa yhtiöiden tuloskunto jatkuu vahvana piristyvän talouskasvun myötä. Kolmen neljästä yhtiöstä julkaistua vuoden 2013 tuloksensa liikevaihdon osalta 66 % on ollut positiivisia yllätyksiä. Tuloksien osalta 76 % on ylittänyt konsensuksen. Euroopassa tuloskausi on ollut heikompi. Suomessa tulokset ovat olleet paineessa ja tulospettymykset ovat hallinneet tilastoja. MSCI World (Maailma) 12 kk tuoton rakenne Eteenpäin katsovien makrotaloudellisten mittareiden momentti on jatkunut hyvänä viime aikoina. Erityisesti Yhdysvalloissa talouslukujen momentti on hyvällä tasolla. Globaalin talouskasvun piristyminen, parempi teollisuuden- ja kuluttajien luottamus ja laskevat raaka-ainehinnat luovat yrityksille suotuisan toimintaympäristön, mikä heijastuu pitkällä tähtäimellä tulosennusteita tukevasti ja nostavasti. Tulosten ennustetaan kasvavan edellistä vuotta nopeammin (n. 10 %) ja ennusteiden uskottavuus on piristyvästä talouskasvusta johtuen korkeampi. Lyhyellä aikajänteellä va- Lähde: Bloomberg luuttaturbulenssi pitää yllä huolestuneisuutta kehittyvien markkinoiden kasvunäkymiin ja sinne vievien yhtiöiden tuloskasvunäkymiin. Osakemarkkinoiden tulosperusteinen arvostus on noussut historiallisen keskiarvotason yläpuolelle, mikä tekee markkinoista haavoittuvan. Taseperusteinen arvostus on noussut Korkokatsaus Teksti: Mikko-Pekka Rautiainen, CFA, salkunhoitaja Korkomarkkinat Pitkät korot laskivat euroalueella alkuvuonna ja laskun taustalla on useampi tekijä. Euroopan matala inflaatio on alittanut odotukset viime kuukausina ja kehittyvät markkinat ovat olleet paineen alla kautta linjan. Kehittyvien markkinoiden epävarmuus on näkynyt lisääntyneenä kysyntänä kehittyneiden maiden velkasijoituksille, mikä on laskenut kehittyneiden markkinoiden korkoja. Kehittyvien markkinoiden korkea velkaisuus ja pääomien virta ulospäin ovat vaikea yhdistelmä. Niiden keskuspankit voivat laskea ohjauskorkoa helpottaakseen velkataakkaa, mutta samalla valuutat heikkenisivät todennäköisesti entisestään ja inflaatio nousisi. Jos ne sen sijaan nostaisivat ohjauskorkoa tukeakseen valuuttaansa, olisi se haaste velkataakalle ja näin ollen heikentäisi talouskasvunäkymiä. Näin ollen euroalueen pitkille koroille ei ole selkeää nousupainetta, mutta niiden alkuvuoden kaltainen lasku tuskin jatkuu ilman deflaatiopeikon kasvua. Korko-omaisuusluokkien 12 kk tuotto Viimeisin julkaistu Eurostatin euroalueelle laskema vuositason inflaatioarvio on 0,7 %. Se oli selvästi alle markkinaodotusten 0,9 % ja vielä selvemmin alle Euroopan keskuspankin Lähde: Bloomberg (EKP) kuluvan vuoden ennusteen 1,1 %. Myös markkinoilla hinnoiteltavat inflaatio-odotukset ovat laskeneet selvästi alkuvuoden aikana. EKP:n mandaatin mukaan inflaation tulisi

7 Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. NRO 01/ Talousvartti 7 Maailman laidalta historialliselle keskiarvotasolle. Markkinoita tukee kuitenkin edelleen keskuspankkien erittäin elvyttävä politiikka, korkea osinkotuotto ja vaihtoehtoisten sijoituskohteiden lähes olematon tuottotaso. Tämä kääntää sijoittajia väkisin riskipitoisempiin omaisuusluokkiin ja sijoitusvirrat kohdentuvat edelleen pääsääntöisesti niihin. Osakkeiden arvostustason jo noustua kurssikehityksen suunnan määrää tulevaisuudessa enenevässä määrin yritysten tuloskehityksen suunta ja voimakkuus. Uskomme kohtuulliseen osaketuottoon, mutta heilahtelut vuoden aikana tulevat olemaan rajuja. Markkinatunnelma on perusoptimistinen. Osakemarkkinoiden epävarmuus ja volatiliteetti pysynee jonkin aikaa, ja pieni korjausliike on mahdollinen. Odota, malta, venttaa vähän Tässä kolumnissa seurataan pieniä ja suuria talousasioita maailmalta. Taktisesti suosimme turvallisempia markkinoita; Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. Euroopassa todennäköisyydet positiivisille yllätyksille ovat isompia. Piristyvä talouskasvu mahdollistaa selkeän tulosmarginaalin parannuksen alhaisilta tasoilta. Kehittyvien maiden (ja Aasian) hinnoittelu lähestyy houkuttelevia tasoja sijoittajien uskon näihin markkinoihin rapauduttua. Rahavirrat näyttävät edelleen olevan kehittyvistä markkinoista poispäin, joten odotamme sopivampaa ajankohtaa nostaa näiden maiden painoa. olla hieman alle 2 %, joten ohjauskoron laskuodotukset tälle keväälle lisääntyivät selvästi. Ohjauskoron lasku keventävän rahapolitiikan välineenä on jo nyt melko lailla käytetty ja EKP:ltä odotetaankin lähitulevaisuudessa jotain radikaalimpaa, epätavanomaista rahapolitiikkaa. Yrityslainojen riskilisät lähtivät nousuun tammikuun puolessa välissä kehittyvien markkinoiden epävarmuuden mukana, mutta korjausliike jäi lyhytaikaiseksi ja sekä Investmen Grade että High Yield yrityslainojen riskilisät lähestyvät taas pitkän aikavälin pohjiaan. Yrityslainojen riski/tuotto suhde ei näin ollen ole kovin houkutteleva. Erittäin kevyt rahapolitiikka, joka on painanut riskittömän koron olemattomaksi, ajaa sijoittajia kuitenkin hakemaan tuottoja riskisemmistä sijoituksista ja näemme yrityslainojen kysynnän jatkuvan vahvana lähitulevaisuudessa. Mikä yllä olevista on saarivaltio Välimerellä? Tällaisen kysymyksen esitti lapsia viihdyttävä koomikko Kemin Cumuluksen vappulounaalla joskus kahdeksankymmentäluvulla. Tuosta päivästä lähtien suhteeni Maltaan on ollut jollakin tavalla erityislaatuinen. Sijaintinsa ansiosta Malta on ollut Suomen tavoin mukana enemmässä kuin kokonsa puolesta ansaitsisi. Saarella ovat historian saatossa pitäneet valtaa vuoroin foinikialaiset, roomalaiset, moorit, normannit, aragonialaiset, Espanjan Habsburgit, Johanniittaritarit, ranskalaiset ja viimeisimpänä britit. Maa itsenäistyi vuonna Vieraillessani maassa vuonna 1991 oli maahan saatu juuri ensimmäiset liikennevalot. Yhdet. Tänä päivänä Malta on Euroopan unionin jäsenmaa ja se on vuodesta 2008 lähtien kuulunut myös euroalueeseen. Kansainvälinen valuuttarahasto lukee maan kehittyneiden talouksien joukkoon. Nuori, koulutettu ja kielitaitoinen työvoima yhdessä suotuisan lainsäädännön kanssa on luonut Maltalle vahvan sijoitusrahastoteollisuuden. Maa kilpailee tällä hetkellä tasaväkisesti Luxemburgin ja Irlannin kanssa rahastohallintomarkkinoilla. Kasvu erityisesti hedgefundien hallinnoinnissa on ollut huimaa. Vuonna 2004 Maltalle oli rekisteröity neljä rahastoa, tänään niitä on yli 400. Sijoitusrahastoteollisuuden lisäksi Maltan lainsäädäntö ja verotus ovat houkutelleet maahan useita kansainvälisiä vedonlyöntiyhtiöitä. Muun muassa ruotsalainen Unibet pitää päämajaansa Maltalla. Kansainvälisiä elokuvatuotantoja tuetaan myös erilaisin veroporkkanoin. Erityisesti, mikäli Malta esiintyy elokuvassa omana itsenään. Vuosien saatossa saarella on tuotettu yli sata kansainvälistä elokuvaa. Myös henkilöverotus houkuttelee maahan varakkaita yksilöitä. Maltalla ei ole käytössä omaisuusveroa. Pääomatuloja ja ansiotuloja verotetaan vain niiltä osin kuin tulot ovat syntyneet Maltalla. Suotuisa välimerellinen ilmasto ja taloudelliset tekijät tekevät maasta varmasti houkuttelevan vaihtoehdon esimerkiksi eläkeläisen kakkoskodille. Omiin eläkepäiviin on tosin vielä sen verran pitkä aika, ettei tällaisille pohdinnoille ole vielä sijaa. Kolumnin kirjoittaja on portfolio-analyytikko Lassi Kallio

8 8 Talousvartti - NRO 01/2014 Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Säästöpankki High Yield -erikoissijoitusrahasto Säästöpankki High Yield -erikoissijoitusrahasto vaihtoi helmikuussa kohderahastoaan. Rahaston varat sijoitetaan jatkossa ainoastaan Morgan Stanley European Currencies High Yield -rahastoon. Kohderahasto on perustettu joulukuussa 1998 ja on tuottanut riskitaso huomioiden hyvin. Kohderahaston varat sijoitetaan Euroopassa liikkeeseen laskettujen alemman luottoluokituksen yritysten joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston valuuttariski on kokonaan suojattu. Rahasto noudattaa kurinalaista sijoitusproses- sia, joka pyrkii maksimoimaan riskikorjatun tuoton keskipitkällä aikavälillä. Joulukuun lopussa rahaston koko oli noin 740 miljoonaa euroa. Rahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea. Sijoitusrahasto ei ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä. Rahastoa hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy. Lisätietoja, säännöt ja rahastoesite lähimmästä Säästöpankista tai osoitteesta sp-rahastoyhtio.fi Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. krs), Helsinki p Säästöpankit ovat itsenäisiä alueellisia ja paikallisia pankkeja. Yhdessä Säästöpankit muodostavat Suomen neljänneksi suurimman pankkiryhmän, jossa yhdistyvät paikallisuus ja valtakunnallisuus. Säästöpankkiryhmään kuuluu 31 Säästöpankkia. Tämä julkaisu on laadittu informaatiotarkoituksessa Säästöpankkien Varainhoidon asiakkaille eikä sitä tule sellaisenaan käyttää sijoituspäätösten perustana. Julkaisua ei ole tarkoitettu tiettyjä rahoitusvälineitä tai sijoitusstrategioita koskeviksi sijoitusneuvoiksi eikä se ota huomioon kenenkään yksittäisen asiakkaan henkilökohtaista taloudellista tilannetta, olemassa olevia omistuksia tai vastuita, sijoituskokemusta tai -tietämystä, sijoitustavoitteita, sijoitusaikaa tai -mieltymyksiä. Asiakkaan tulee itse varmistua siitä, että julkaisussa annetut suositukset soveltuvat hänen taloudelliseen tilanteeseensa ja sijoitustavoitteisiinsa. On suositeltavaa, että asiakas ottaa yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaansa ennen kuin tekee sijoituspäätöksiä julkaisussa esitettyjen tietojen perusteella. Julkaisussa esitettyjä tietoja ei tule myöskään ymmärtää sijoituspäätöksiä koskeviksi veroneuvoiksi. Kunkin asiakkaan tulee itse arvioida sijoituspäätöstensä veroseuraamukset. Säästöpankkien Varainhoito ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty julkaisun perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta verotukseensa. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Julkaisun sisältämä materiaali on laadittu julkisista lähteistä saatujen tietojen perusteella ja kohtuullisiin toimenpiteisiin on ryhdytty sen varmistamiseksi, että tiedot ovat todenperäisiä ja että ne eivät ole harhaanjohtavia. Säästöpankkien Varainhoito ei vastaa julkaisuun sisältyneistä virheellisistä tai epätäydellisistä tiedoista eikä julkaisun käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Julkaisu on tehty Säästöpankkien ja Säästöpankkien Varainhoidon asiakkaiden yksityiseen käyttöön eikä sitä saa muokata, jäljentää tai muulla tavoin monistaa ilman kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään.

TALOUSVARTTI. Markkinanäkemys s.3. Korkomarkkinat s.6. Osakemarkkinat s.6. Bits and pieces s.7 - NRO 03/2013 -

TALOUSVARTTI. Markkinanäkemys s.3. Korkomarkkinat s.6. Osakemarkkinat s.6. Bits and pieces s.7 - NRO 03/2013 - TALOUSVARTTI - NRO 03/2013 - Markkinanäkemys s.3 Korkomarkkinat s.6 Osakemarkkinat s.6 Bits and pieces s.7 2 TALOUSVARTTI - NRO 03/2013 Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. TALOUSVARTTI Sisällysluettelo

Lisätiedot

Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi. Sijoitusnäkemys

Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi. Sijoitusnäkemys Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Sijoitusnäkemys Syyskuu 2015 Sijoitusnäkemys Syyskuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 3 Makrotalous ja sijoitusnäkemys 4 Korot 5 Osakkeet 6 Sijoitusnäkemys on Danske

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. NOuSEVana. HINNan romahduksen johdosta kasvu tulee yllättämään posi- matala korkotaso tukevat

TIIVISTELMÄ. NOuSEVana. HINNan romahduksen johdosta kasvu tulee yllättämään posi- matala korkotaso tukevat I N S I G H T 1 2015 TIIVISTELMÄ OsakEMarkkINOIdEN heilunta kasvaa, mutta trendi jatkuu NOuSEVana USA:n vahvan kasvun ja öljyn HINNan romahduksen johdosta kasvu tulee yllättämään posi- TIIVISESTI tänä

Lisätiedot

2012 5 Kuukausikatsaus

2012 5 Kuukausikatsaus 2012 5 Kuukausikatsaus Huhtikuussa korjausliike osakemarkkinoilla Huhtikuussa sijoitusmarkkinoille palasi epävarmuus vahvan alkuvuoden jälkeen. Varsinkin huhtikuun alkupuolella korkean riskin omaisuusluokkien,

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Talvi

Sijoitusstrategia. Talvi 2014 Sijoitusstrategia Talvi Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantalouden kehityksestä... - 2 - ja oletukset rahoitusmarkkinoista...

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Suhdannekatsaus kesäkuu 2014 17 kesäkuu 2014 Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Maailmantalouden kasvulle on vuonna 2014 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Kevät

Sijoitusstrategia. Kevät 2015 Sijoitusstrategia Kevät Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantaloudesta... - 2 - ja oletukset koroista ja valuutoista...

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Suhdannekatsaus maaliskuu 2014 18 maaliskuu 2014 Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Maailmantalouden nousun edellytykset ovat kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Syksy

Sijoitusstrategia. Syksy 2013 Sijoitusstrategia Syksy Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantalouden kehityksestä... - 2 - ja oletukset rahoitusmarkkinoista...

Lisätiedot

Arvostukset nousevat yksi jäljellä

Arvostukset nousevat yksi jäljellä 6.5.2015 Arvostukset nousevat yksi jäljellä Korkotuottojen metsästyksestä osakearvostusten jahdiksi Rahapolitiikan synnyttämän likviditeettisuhdanteen seuraaminen on ollut seitsemän vuotta paras sijoitusstrategia.

Lisätiedot

Front Kuukausikatsaus

Front Kuukausikatsaus Front Kuukausikatsaus Myönteinen kehitys jatkui helmikuussa Vuosi 2012 on alkanut hyvin myönteisissä merkeissä sijoitusmarkkinoilla. Euroalueen velkakriisi, joka loi epävarmuutta sijoittajien keskuuteen

Lisätiedot

2013 8 Kuukausikatsaus

2013 8 Kuukausikatsaus 2013 8 Kuukausikatsaus Korkomarkkinat rauhoittuivat Toukokuussa alkaneet spekulaatiot siitä, miten ja milloin tärkeimmät keskuspankit muuttavat rahapolitiikkaansa vaimenivat selvästi kesällä. Erityisesti

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012 Q-Review Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi Maaliskuu 2012 Euroopan suhdannetila on edelleen heikko. Ennustamme euroalueelle tälle vuodelle 0,01 % kasvua ja Suomelle 0,9 % kasvua. Yhdysvaltain

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa Kuukausikatsaus tammikuu 2015 9.1.2015 Yhdysvallat kasvun veturina Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa tulevana kesänä Euroopassa kasvu jatkuu hitaana,

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina. Elokuu 2015. Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja. Kiinassa epävarmuuksia

Kuukausikatsaus. Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina. Elokuu 2015. Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja. Kiinassa epävarmuuksia Kuukausikatsaus Elokuu 2015 Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina Kiinassa epävarmuuksia Kehittyvillä markkinoilla useita epävarmuuksien lähteitä

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti www.handelsbanken.com/research 17. joulukuuta 2009 Talousennuste Suomi yltää vaimeaan kasvuun Maailmantalous: elpyy epätasaisesti Suomi: nousee pohjalta maltillisesti Korot ja valuutat: keskuspankit varovaisia

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2006 E U R O O PA N K E S K U S PA N K K I EUROJÄRJESTELMÄ

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2006 E U R O O PA N K E S K U S PA N K K I EUROJÄRJESTELMÄ IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 26 E U R O O PA N K E S K U S PA N K K I EUROJÄRJESTELMÄ 1126 2126 3126 4126 5126 6126 7126 8126 9126 1126 11126 12126 k u u k a u s i k at s a u s j o u l u k

Lisätiedot

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme -1.5 #88 - JOULUKUU 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordea News Talouskriisin synty 18 kuukauden päiväkirja Nordea-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2008 Toimiva sijoitusratkaisu vaikeissakin markkinaolosuhteissa

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 93 maaliskuu 1 Markkinatilanne Mielestämme oli järkevää palauttaa kaikkien omaisuuslajien painotus neutraaliksi vuoden 9 lopussa markkinoilla vallitsevan

Lisätiedot

2015 1 Kuukausikatsaus

2015 1 Kuukausikatsaus 2015 1 Kuukausikatsaus - 1 - Epävarmuutta markkinoilla: Venäjä ja Kreikka Joulukuussa markkinoiden sahaus jatkui ja osakemarkkinoilla nähtiin kuun alkupuolella voimakas kurssilasku. Kuun jälkipuoliskolla

Lisätiedot

vaikutus on jo päättynyt, niin tilastoissa odotetaan nähtävän palautumista kuten 2014 tapahtui.

vaikutus on jo päättynyt, niin tilastoissa odotetaan nähtävän palautumista kuten 2014 tapahtui. Kuukausikatsaus Kesäkuu 2015 Yhdysvaltain tilastot palautumassa, Euroopassa hyvä vire Kiinassa heikkoja tilastoja, keskuspankki lisäsi tukitoimia EKP kiihdyttää ostoja, FED aikoo nostaa ohjauskorkoa tänä

Lisätiedot

1.1 Kansainvälinen talous

1.1 Kansainvälinen talous 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Maailmantalouden kasvu hidastuu euroalueen ajautessa loppuvuonna taantumaan. Suomen metsäteollisuuden vientiosuuksilla painotettu

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 101 maaliskuu 2012 Markkinatilanne Rahoitusmarkkinoiden näkymät ovat valoisammat kuin aikoihin. Yhdysvalloissa on näkyvissä merkkejä talouden elpymisestä

Lisätiedot