- NRO 01/ Markkinanäkemys. s. 3. Maailmantalouden. kehitys alueittain s.5. Osakemarkkinat. korkokatsaus. s.6. Odota, malta, venttaa vähän. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- NRO 01/2014 - Markkinanäkemys. s. 3. Maailmantalouden. kehitys alueittain s.5. Osakemarkkinat. korkokatsaus. s.6. Odota, malta, venttaa vähän. s."

Transkriptio

1 Talousvartti - NRO 01/ Markkinanäkemys s. 3 Maailmantalouden kehitys alueittain s.5 Osakemarkkinat ja korkokatsaus s.6 Odota, malta, venttaa vähän s.7

2 2 Talousvartti - NRO 01/2014 Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Talousvartti Säästöpankkien Varainhoidon Talousvartti ajankohtaislehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Päätoimittaja Hannu Ruotsalainen Toimitus Säästöpankkien Varainhoito Y-tunnus Ulkoasu Pisa Marketing Oy Painopaikka Päijät-Paino Oy Sisällysluettelo 1/2014 s. 2 Pääkirjoitus s. 2 Yritysesittely s. 3 Markkinanäkemys s. 6 Osakekatsaus s. 6 Korkokatsaus s. 7 Maailman laidalta Pääkirjoitus Hyvä lukija! Vuodesta 2013 muodostui sijoittajan kannalta varsin positiivinen. Tuotot osakepuolella sekä useimmissa korkoluokissa olivat hyviä. Myös Säästöpankkien Varainhoito onnistui toiminnassaan hyvin. Sijoitustoiminnassa parhaita näyttöjä olivat Suomeen ja Pohjoismaihin sijoittavien osakerahastojemme menestys. Säästöpankki Pienyhtiöt oli FK:n rahastoraportin mukaan vuosituotossa Suomeen sijoittavista osakerahastoista neljäs ja Säästöpankki Kotimaa seitsemäs. Säästöpankki Itämeri sijoittui vuosituotossa Pohjoismaihin sijoittavien osakerahastojen luokassa kahdeksanneksi. Hallinnoimamme rahastopääomat olivat vuoden lopussa yhteensä 934,1 miljoonaa euroa, mikä oli 28,4 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi 17,5 % ja oli tarkastelukauden päättyessä yhteensä Myös viime vuonna täyteen vauhtiin päässyt yksilöllinen varainhoito kehittyi hyvin ja hoidettavat pääomat olivat vuoden lopussa yhteensä 180,4 miljoonaa euroa. Yhteensä hallinnoimamme pääomat ylittivät vuoden lopulla miljardin euron rajan. Sijoitusmarkkinoilla eletään parhaillaan mielenkiintoisia aikoja. Viime vuoden voimakkaan nousun jälkeen osakekurssien kehitys on käynyt vaihtelevaksi. Tästä huolimatta odotukset vuodelle 2014 ovat positiiviset. Odotamme kurssikehityksen kuitenkin maltillistuvan. Matala korkotaso toisaalta tukee osakekursseja, mutta odotukset markkinakorkojen noususta tuovat haasteita erityisesti pitkien korkosijoitusten hoidolle. Juuri nyt sijoitustoiminnan aktiivisuus on erityisen tärkeää. Toivotan hyvää sijoitusvuotta Hannu Ruotsalainen Toimitusjohtaja Sp-Rahastoyhtiö Oy Säästöpankkien Varainhoito Säästöpankkien Varainhoito toimii Säästöpankkiryhmän varainhoitajana. Tarjoamme palveluitamme pankeille ja pankkien asiakkaille yhteistyössä paikallisten Säästöpankkien kanssa. Toimintaperiaatteemme on pitkäjänteinen, vastuullinen ja läheinen kumppanuus asiakkaidemme kanssa. Olemme varainhoitotoiminnassamme riippumaton, kotimainen toimija, joka keskittyy omaisuudenhoitoon. Varainhoidossa käytämme salkunhoitajiemme analyyttisesti ja vastuullisesti valitsemia suoria instrumentteja, omia sijoitusrahastojamme sekä tarkasti valittujen yhteistyökumppaneiden rahastoja. Varainhoito Tarjoamme asiakkaillemme pitkäjänteistä, yksilöllistä ja asiakkaan tarpeisiin perustuvaa varainhoitopalvelua. Palvelumme rungon muodostaa oma asiantunteva ja sitoutunut henkilöstö. Varainhoitoprosessimme huomioi erityisesti jatkuvassa muutoksessa olevat pankki- ja vakuutusalan vakavaraisuusvaatimukset. Oman osaamisemme lisäksi teemme yhteistyötä taseenhallinnan erityisosaajien kanssa. Toimintaamme on kehitetty erityisesti huomiomaan myös instituutioiden varainhoitotarpeet. Käytössämme ovat uudet, alan johtavat salkunhoitojärjestelmät. Ne mahdollistavat joustavan salkunhoidon, tarkat sijoitusrajoitukset ja laadukkaan asiakasraportoinnin. Huomioimme tarkasti asiakkaidemme haluamat sijoitusrajoitukset asiakkaan toivomalla tavalla.

3 Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. NRO 01/ Talousvartti 3 Markkinanäkemys Teksti: Ilkka Laru, salkunhoitaja Talouden ajankohtaiset teemat Yhdysvalloissa keskuspankki on aloittanut taloutta elvyttävän rahapolitiikkansa supistamisen talouskasvun päästyä terveelliselle tasolle. Toimenpiteen vaikutukset näkyvät markkinaepävarmuuden kasvuna. Euroopassa talouskasvu on vasta alkamassa ja inflaatio on pysynyt alhaisena. Mahdollisen deflaation uhatessa keskuspankki voi joutua tukemaan markkinoita. Aasiassa Kiinan talouskasvun mahdollinen hidastuminen aiheuttaa epävarmuutta. Sijoitusnäkymät tiivistettynä Maailmantalous jatkaa hienoista parantumista, mutta eri alueissa on eroja. Yhdysvallat on taloussyklissä kaikkein pisimmällä ja Euroopassa reaalinen talouskasvu on Saksan johtamana vasta alkamassa. Kehittyvillä markkinoilla osalla valtioista talouskasvu on hyvällä pohjalla, mutta Kiinan talouskasvun hidastuminen aiheuttaa epävarmuutta. Talouskasvun piristyminen ja kuluttajien luottamuksen kasvu luo yrityksille suotuisan toimintaympäristön. Tulosten ennustetaan kasvavan viime vuotta nopeammin. Osakemarkkinoiden nykyinen hinnoittelu on kurssinousua rajoittava tekijä. Uskomme kohtuulliseen osaketuottoon vuonna 2014, mutta osakekurssien kehitys ei ole suoraviivainen. Korkomarkkinoilla matalien korkojen aika jatkuu sekä lyhyissä että pitkissä koroissa. Yhdysvalloista ja erityisesti Euroopasta saadut inflaatioluvut ovat selkeästi alle keskuspankkien pitkän aikavälin tavoitteiden, eikä välitön korkojen nousu ole uhkana. Valtionlainamarkkinoiden alhaisen tuoton seurauksena sijoitusraha on ohjautunut ja ohjautuu osakemarkkinoille ja riskillisempiin korkosijoitusluokkiin. Kysynnän kasvaessa riskillisissä korkosijoitusluokissa sijoittajille maksettavat riskilisät ovat pienentyneet lähes historiallisen alhaisille tasoille. Maltillisen talouskasvun ympäristössä näissä sijoitusluokissa on vielä toistaiseksi tuottopotentiaalia, mutta riski markkinakorjaukselle kasvaa. Teollisuuden ostopäällikköindeksit

4 4 Talousvartti - NRO 01/2014 Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Energiamarkkinat Elpyvä talouskasvu pitää öljyn hinnan nykytasoilla. Lyhyellä aikavälillä hintatasoon vaikuttavat laskevasti jalostamoiden huoltoseisokit ja täyttymässä olevat tuotevarastot. Hintatasoa nostavat puolestaan tuotantokatkokset mm. Libyassa. Kiinassa hitaampi talouskasvu on vähentänyt maan öljyn kysyntää. Yhdysvaltojen poikkeuksellisen kylmä talvi on pienentänyt maakaasun varastoja ja nosti hinnan korkeimmalle tasolleen viiteen vuoteen. Brent-öljyn hinta 10 v. ajalta dollareissa Raaka-ainemarkkinat Sääolosuhteet ovat myös vaikuttaneet pehmeiden hyödykkeiden hintoihin. Brasilian kuivuus on pienentänyt kahvin tarjontaa ja nostanut hintaa. Vastaavasti sokerin hinta on ollut nousussa. Perusmetallien osalta pelko kehittyvien maiden hitaammasta talouskasvusta on pitänyt hintakehityksen pehmeänä. Vuoden alussa Kiina kuitenkin yllätti raaka-ainemarkkinat raportoimalla markkinaodotuksia paljon suuremmista raaka-aineiden tuontimääristä esim. kuparin, rautamalmin ja öljyn osalta. Kasvanut tuonti on ristiriidassa markkinaodotusten kanssa Kiinan hitaammasta talouskasvusta. Kiinan poikkeavista luvuista huolimatta maltillisen globaalin talouskasvun ympäristössä raaka-aineiden hintojen ei odoteta nousevan lähitulevaisuudessa. Vehnän hinta 10 v. dollareissa

5 Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. NRO 01/ Talousvartti 5 Maailmantalouden kehitys alueittain Teksti: Ilkka Laru, salkunhoitaja Globaali Maailman talousnäkymät vuodelle 2014 ovat suhteellisen hyvät. Kehittyneet taloudet ovat hiljalleen elpymässä. Teollisuuden ja kuluttajien luottamus on kohentunut, rahoitusmarkkinat ovat rauhoittuneet ja rahan hinta on edullinen. Keskuspankkien jo pitkään jatkuneesta taloutta tukevasta rahapolitiikasta huolimatta inflaatiopaineita ei ole. Lisäkevennyksiä rahapolitiikkaan tälle vuodelle odotetaan Euroopan ja Japanin keskuspankeilta, joille maiden alhaiset inflaatiotasot uhkaavat muuttua deflaatioiksi. Taloussyklissä hieman pidemmälle ehtineissä Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa keskuspankit ovat siirtymässä rahapolitiikan kiristyksen puolelle, mutta odottavat näillä näkymin sen aloituksen kanssa. Vuoden alussa markkinoita heiluttivat pelot Yhdysvaltojen keskuspankin odotettua nopeammasta rahapolitiikan kiristyksestä ja Kiinan talouskasvun heikkenemisestä. Saadut talousluvut ovat kuitenkin rauhoittaneet tilanteen ja markkinoiden tunnelmat ovat parantuneet. Yhdysvallat Yhdysvaltojen talouskasvu oli 3,2 % vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. Kasvu on pitkälti kotimaisen kulutuksen ja kasvaneen viennin ansiota. Vienti on kasvanut mm. Eurooppaan, mikä kertoo myös Euroopan hieman parantuneesta taloustilanteesta. Tehtaiden käyttöaste on kohonnut. Työpaikkojen määrä on USA:ssa nousussa ja kuluttajien varallisuusasema on parantunut asuntomarkkinoiden elpyessä. Pankit ovat myös keventäneet luototuksensa ehtoja. Poliittinen riski talouden kasvulle on pienentynyt, kun päättäjät pystyivät sopimaan velkakaton siirtämisestä ilman ehtoja vuoden 2015 maaliskuulle. Eurooppa Euroopan talous elpyy maltillisesti, vaikka toistaiseksi kasvuluvut ovatkin pysyneet alhaisella tasolla. Euroalueen BKT nousi 0,3 % vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä edellisestä neljänneksestä, mikä oli kuitenkin odotettua enemmän. Lisäksi suhdannetiedusteluiden paraneva kehitystrendi antaa uskoa kohtuullisen kasvun palautumiseen. Tammikuun kuluttajahintainflaatio pysytteli 0,7 % tasolla, mikä on selvästi alle Euroopan Keskuspankin 2 % inflaatiotavoitteen. Työttömyyden pysyessä suhteellisen korkeana euroalueella, alhainen inflaatio mahdollistaa Euroopan keskuspankille lisäkorkoaseen käytön ja mahdolliset epänormaalit tukimuodot vuoden edetessä. Kehittyvät markkinat Kehittyvien markkinoiden näkymien uhkana ovat olleet Yhdysvaltojen keskuspankin rahapolitiikan kiristämisen vaikutukset ja Kiinan talouskasvun hidastuminen. Riskit näiltä osin eivät ole poistuneet, mutta Kiinasta saadut suhteellisen hyvät tammikuun vientiluvut ovat tilannetta helpottaneet. Vielä alkuvuoden aikana sijoitusvirrat olivat edelleen poispäin kaikilta kehittyviltä markkinoilta, mutta tilanne näyttäisi nyt rauhoittuvan. Eri alueiden talouskasvussa on eroja ja Aasia erottuu joukosta. Erityisesti Taiwan ja Etelä-Korea hyötyvät kehittyneiden maiden parantuneesta talouskasvusta, mutta alueen muistakin maista on saatu viime aikoina positiivisia talouslukuja. Alkuvuoden yksi seuratuimmista tapahtumista oli Yhdysvaltojen keskuspankin uuden pääjohtajan Janet Yellenin ensimmäinen esiintyminen julkisuudessa helmikuussa. Hän suhtautui luottavaisesti USA:n talouskasvuun, eikä uskonut rahoitusmarkkinoiden heilahteluiden olevan riski maan talouden kehitykselle. Hänen mukaan keskuspankki jatkaa aikaisemmalla linjalla ja vähentää asteittain taloutta elvyttävää rahapolitiikkaansa tulevina kuukausina. Rahapolitiikka pysyy todennäköisesti elvyttävänä ensi syksyyn asti. Markkinat odottavat keskuspankin nostavan viitekorkoansa vasta vuoden 2015 puolella.

6 6 Talousvartti - NRO 01/2014 Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Osakekatsaus Teksti: Olli Tuuri, salkunhoitaja Osakemarkkinat Vuosi alkoi perinteisellä tammikuurallilla. Osakekurssit ennakoivat ilmiön ja olivat kääntyneet nousuun jo joulukuun lopulla. Pian kuitenkin pelkotilat lähestyvästä Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin avomarkkinakomitean kokouksesta ja bondiostojen pienenemisestä, kehittyvien markkinoiden valuutoiden lisääntyvät paineet ja Argentiinan peson devalvoituminen sekä huolet Kiinan talouskasvun jatkumisesta heikensivät sentimenttiä. Pelkotilat väistyivät kuitenkin tilanteen rauhoituttua. Meneillään oleva tuloskausi on ollut vaihteleva. USA:ssa yhtiöiden tuloskunto jatkuu vahvana piristyvän talouskasvun myötä. Kolmen neljästä yhtiöstä julkaistua vuoden 2013 tuloksensa liikevaihdon osalta 66 % on ollut positiivisia yllätyksiä. Tuloksien osalta 76 % on ylittänyt konsensuksen. Euroopassa tuloskausi on ollut heikompi. Suomessa tulokset ovat olleet paineessa ja tulospettymykset ovat hallinneet tilastoja. MSCI World (Maailma) 12 kk tuoton rakenne Eteenpäin katsovien makrotaloudellisten mittareiden momentti on jatkunut hyvänä viime aikoina. Erityisesti Yhdysvalloissa talouslukujen momentti on hyvällä tasolla. Globaalin talouskasvun piristyminen, parempi teollisuuden- ja kuluttajien luottamus ja laskevat raaka-ainehinnat luovat yrityksille suotuisan toimintaympäristön, mikä heijastuu pitkällä tähtäimellä tulosennusteita tukevasti ja nostavasti. Tulosten ennustetaan kasvavan edellistä vuotta nopeammin (n. 10 %) ja ennusteiden uskottavuus on piristyvästä talouskasvusta johtuen korkeampi. Lyhyellä aikajänteellä va- Lähde: Bloomberg luuttaturbulenssi pitää yllä huolestuneisuutta kehittyvien markkinoiden kasvunäkymiin ja sinne vievien yhtiöiden tuloskasvunäkymiin. Osakemarkkinoiden tulosperusteinen arvostus on noussut historiallisen keskiarvotason yläpuolelle, mikä tekee markkinoista haavoittuvan. Taseperusteinen arvostus on noussut Korkokatsaus Teksti: Mikko-Pekka Rautiainen, CFA, salkunhoitaja Korkomarkkinat Pitkät korot laskivat euroalueella alkuvuonna ja laskun taustalla on useampi tekijä. Euroopan matala inflaatio on alittanut odotukset viime kuukausina ja kehittyvät markkinat ovat olleet paineen alla kautta linjan. Kehittyvien markkinoiden epävarmuus on näkynyt lisääntyneenä kysyntänä kehittyneiden maiden velkasijoituksille, mikä on laskenut kehittyneiden markkinoiden korkoja. Kehittyvien markkinoiden korkea velkaisuus ja pääomien virta ulospäin ovat vaikea yhdistelmä. Niiden keskuspankit voivat laskea ohjauskorkoa helpottaakseen velkataakkaa, mutta samalla valuutat heikkenisivät todennäköisesti entisestään ja inflaatio nousisi. Jos ne sen sijaan nostaisivat ohjauskorkoa tukeakseen valuuttaansa, olisi se haaste velkataakalle ja näin ollen heikentäisi talouskasvunäkymiä. Näin ollen euroalueen pitkille koroille ei ole selkeää nousupainetta, mutta niiden alkuvuoden kaltainen lasku tuskin jatkuu ilman deflaatiopeikon kasvua. Korko-omaisuusluokkien 12 kk tuotto Viimeisin julkaistu Eurostatin euroalueelle laskema vuositason inflaatioarvio on 0,7 %. Se oli selvästi alle markkinaodotusten 0,9 % ja vielä selvemmin alle Euroopan keskuspankin Lähde: Bloomberg (EKP) kuluvan vuoden ennusteen 1,1 %. Myös markkinoilla hinnoiteltavat inflaatio-odotukset ovat laskeneet selvästi alkuvuoden aikana. EKP:n mandaatin mukaan inflaation tulisi

7 Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. NRO 01/ Talousvartti 7 Maailman laidalta historialliselle keskiarvotasolle. Markkinoita tukee kuitenkin edelleen keskuspankkien erittäin elvyttävä politiikka, korkea osinkotuotto ja vaihtoehtoisten sijoituskohteiden lähes olematon tuottotaso. Tämä kääntää sijoittajia väkisin riskipitoisempiin omaisuusluokkiin ja sijoitusvirrat kohdentuvat edelleen pääsääntöisesti niihin. Osakkeiden arvostustason jo noustua kurssikehityksen suunnan määrää tulevaisuudessa enenevässä määrin yritysten tuloskehityksen suunta ja voimakkuus. Uskomme kohtuulliseen osaketuottoon, mutta heilahtelut vuoden aikana tulevat olemaan rajuja. Markkinatunnelma on perusoptimistinen. Osakemarkkinoiden epävarmuus ja volatiliteetti pysynee jonkin aikaa, ja pieni korjausliike on mahdollinen. Odota, malta, venttaa vähän Tässä kolumnissa seurataan pieniä ja suuria talousasioita maailmalta. Taktisesti suosimme turvallisempia markkinoita; Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. Euroopassa todennäköisyydet positiivisille yllätyksille ovat isompia. Piristyvä talouskasvu mahdollistaa selkeän tulosmarginaalin parannuksen alhaisilta tasoilta. Kehittyvien maiden (ja Aasian) hinnoittelu lähestyy houkuttelevia tasoja sijoittajien uskon näihin markkinoihin rapauduttua. Rahavirrat näyttävät edelleen olevan kehittyvistä markkinoista poispäin, joten odotamme sopivampaa ajankohtaa nostaa näiden maiden painoa. olla hieman alle 2 %, joten ohjauskoron laskuodotukset tälle keväälle lisääntyivät selvästi. Ohjauskoron lasku keventävän rahapolitiikan välineenä on jo nyt melko lailla käytetty ja EKP:ltä odotetaankin lähitulevaisuudessa jotain radikaalimpaa, epätavanomaista rahapolitiikkaa. Yrityslainojen riskilisät lähtivät nousuun tammikuun puolessa välissä kehittyvien markkinoiden epävarmuuden mukana, mutta korjausliike jäi lyhytaikaiseksi ja sekä Investmen Grade että High Yield yrityslainojen riskilisät lähestyvät taas pitkän aikavälin pohjiaan. Yrityslainojen riski/tuotto suhde ei näin ollen ole kovin houkutteleva. Erittäin kevyt rahapolitiikka, joka on painanut riskittömän koron olemattomaksi, ajaa sijoittajia kuitenkin hakemaan tuottoja riskisemmistä sijoituksista ja näemme yrityslainojen kysynnän jatkuvan vahvana lähitulevaisuudessa. Mikä yllä olevista on saarivaltio Välimerellä? Tällaisen kysymyksen esitti lapsia viihdyttävä koomikko Kemin Cumuluksen vappulounaalla joskus kahdeksankymmentäluvulla. Tuosta päivästä lähtien suhteeni Maltaan on ollut jollakin tavalla erityislaatuinen. Sijaintinsa ansiosta Malta on ollut Suomen tavoin mukana enemmässä kuin kokonsa puolesta ansaitsisi. Saarella ovat historian saatossa pitäneet valtaa vuoroin foinikialaiset, roomalaiset, moorit, normannit, aragonialaiset, Espanjan Habsburgit, Johanniittaritarit, ranskalaiset ja viimeisimpänä britit. Maa itsenäistyi vuonna Vieraillessani maassa vuonna 1991 oli maahan saatu juuri ensimmäiset liikennevalot. Yhdet. Tänä päivänä Malta on Euroopan unionin jäsenmaa ja se on vuodesta 2008 lähtien kuulunut myös euroalueeseen. Kansainvälinen valuuttarahasto lukee maan kehittyneiden talouksien joukkoon. Nuori, koulutettu ja kielitaitoinen työvoima yhdessä suotuisan lainsäädännön kanssa on luonut Maltalle vahvan sijoitusrahastoteollisuuden. Maa kilpailee tällä hetkellä tasaväkisesti Luxemburgin ja Irlannin kanssa rahastohallintomarkkinoilla. Kasvu erityisesti hedgefundien hallinnoinnissa on ollut huimaa. Vuonna 2004 Maltalle oli rekisteröity neljä rahastoa, tänään niitä on yli 400. Sijoitusrahastoteollisuuden lisäksi Maltan lainsäädäntö ja verotus ovat houkutelleet maahan useita kansainvälisiä vedonlyöntiyhtiöitä. Muun muassa ruotsalainen Unibet pitää päämajaansa Maltalla. Kansainvälisiä elokuvatuotantoja tuetaan myös erilaisin veroporkkanoin. Erityisesti, mikäli Malta esiintyy elokuvassa omana itsenään. Vuosien saatossa saarella on tuotettu yli sata kansainvälistä elokuvaa. Myös henkilöverotus houkuttelee maahan varakkaita yksilöitä. Maltalla ei ole käytössä omaisuusveroa. Pääomatuloja ja ansiotuloja verotetaan vain niiltä osin kuin tulot ovat syntyneet Maltalla. Suotuisa välimerellinen ilmasto ja taloudelliset tekijät tekevät maasta varmasti houkuttelevan vaihtoehdon esimerkiksi eläkeläisen kakkoskodille. Omiin eläkepäiviin on tosin vielä sen verran pitkä aika, ettei tällaisille pohdinnoille ole vielä sijaa. Kolumnin kirjoittaja on portfolio-analyytikko Lassi Kallio

8 8 Talousvartti - NRO 01/2014 Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Säästöpankki High Yield -erikoissijoitusrahasto Säästöpankki High Yield -erikoissijoitusrahasto vaihtoi helmikuussa kohderahastoaan. Rahaston varat sijoitetaan jatkossa ainoastaan Morgan Stanley European Currencies High Yield -rahastoon. Kohderahasto on perustettu joulukuussa 1998 ja on tuottanut riskitaso huomioiden hyvin. Kohderahaston varat sijoitetaan Euroopassa liikkeeseen laskettujen alemman luottoluokituksen yritysten joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston valuuttariski on kokonaan suojattu. Rahasto noudattaa kurinalaista sijoitusproses- sia, joka pyrkii maksimoimaan riskikorjatun tuoton keskipitkällä aikavälillä. Joulukuun lopussa rahaston koko oli noin 740 miljoonaa euroa. Rahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea. Sijoitusrahasto ei ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä. Rahastoa hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy. Lisätietoja, säännöt ja rahastoesite lähimmästä Säästöpankista tai osoitteesta sp-rahastoyhtio.fi Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. krs), Helsinki p Säästöpankit ovat itsenäisiä alueellisia ja paikallisia pankkeja. Yhdessä Säästöpankit muodostavat Suomen neljänneksi suurimman pankkiryhmän, jossa yhdistyvät paikallisuus ja valtakunnallisuus. Säästöpankkiryhmään kuuluu 31 Säästöpankkia. Tämä julkaisu on laadittu informaatiotarkoituksessa Säästöpankkien Varainhoidon asiakkaille eikä sitä tule sellaisenaan käyttää sijoituspäätösten perustana. Julkaisua ei ole tarkoitettu tiettyjä rahoitusvälineitä tai sijoitusstrategioita koskeviksi sijoitusneuvoiksi eikä se ota huomioon kenenkään yksittäisen asiakkaan henkilökohtaista taloudellista tilannetta, olemassa olevia omistuksia tai vastuita, sijoituskokemusta tai -tietämystä, sijoitustavoitteita, sijoitusaikaa tai -mieltymyksiä. Asiakkaan tulee itse varmistua siitä, että julkaisussa annetut suositukset soveltuvat hänen taloudelliseen tilanteeseensa ja sijoitustavoitteisiinsa. On suositeltavaa, että asiakas ottaa yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaansa ennen kuin tekee sijoituspäätöksiä julkaisussa esitettyjen tietojen perusteella. Julkaisussa esitettyjä tietoja ei tule myöskään ymmärtää sijoituspäätöksiä koskeviksi veroneuvoiksi. Kunkin asiakkaan tulee itse arvioida sijoituspäätöstensä veroseuraamukset. Säästöpankkien Varainhoito ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty julkaisun perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta verotukseensa. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Julkaisun sisältämä materiaali on laadittu julkisista lähteistä saatujen tietojen perusteella ja kohtuullisiin toimenpiteisiin on ryhdytty sen varmistamiseksi, että tiedot ovat todenperäisiä ja että ne eivät ole harhaanjohtavia. Säästöpankkien Varainhoito ei vastaa julkaisuun sisältyneistä virheellisistä tai epätäydellisistä tiedoista eikä julkaisun käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Julkaisu on tehty Säästöpankkien ja Säästöpankkien Varainhoidon asiakkaiden yksityiseen käyttöön eikä sitä saa muokata, jäljentää tai muulla tavoin monistaa ilman kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään.

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015 Markkinakatsaus Huhtikuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan noin 4,2 mrd euroa eli neljä prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Euroalueella ostopäällikköindeksit

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016 Markkinakatsaus Huhtikuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja mutta Euroopassa pieniä positiivisia signaaleja, kun ostopäällikköindeksit nousivat ja Saksan IFO -indeksi ylitti

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

OSAKEMARKKINAKATSAUS. Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto

OSAKEMARKKINAKATSAUS. Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto OSAKEMARKKINAKATSAUS Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto 15.3.2017 Osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2017 Näkymät vuodelle 2017 haasteelliset erityisesti Yhdysvalloissa Trumpin valinnan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016 Markkinakatsaus Kesäkuu 2016 Talouskehitys Maailmantalous on OECD:n mukaan hitaan kasvun ansassa, tarvetta on kokonaisvaltaisille vero- ja rahapoliittisille sekä rakeenteellisille toimenpiteille Suomen

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Onko edessä pitkä hitaan kasvun jakso? Globaali toimintaympäristö (5 D:tä):

Onko edessä pitkä hitaan kasvun jakso? Globaali toimintaympäristö (5 D:tä): Talouden näkymät? Jari Järvinen Toukokuu 215 Twitter: @jarvinen_jari YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittaja Keskeiset kysymykset: Globaali toimintaympäristö? Kansainvälisen

Lisätiedot

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 2 Taantumapelot heiluttaneet markkinoita 3 Osakkeiden nousu tasaantunut Ristiriitaisia viestejä Taloudesta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2017

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2017 Markkinakatsaus Maaliskuu 2017 Talouskehitys Talousluvut ovat viime aikoina olleet hyvin vahvoja sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Euroalueella inflaatio nousi kahteen prosenttiin, hälventäen deflaatiopelkoja

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015 Markkinakatsaus Joulukuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo laski lokakuussa 11 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi oli marraskuussa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2017

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2017 Markkinakatsaus Huhtikuu 2017 Talouskehitys Vuoden ensimmäiset isommat poliittiset Eurooppavaalit Hollannissa menivät markkinoiden kannalta hyvin Vapauspuolueen kannatuksen jäädessä selvästi odotuksia

Lisätiedot

Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa

Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa >JXRRQUJRJZYJ[Y ZV[RVR[[ *()) 1 Markkinanäkemys Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa Inflaation nousu on johtanut rahapolitiikan kiristämiseen

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

Markkinakatsaus. helmikuu 2017

Markkinakatsaus. helmikuu 2017 Markkinakatsaus helmikuu 2017 Talouskehitys Trumpin ajamien veronkevennysten uskotaan siivittävän USA:n talouskasvua selvästi lähivuosina, mikä vauhdittaisi maailmankaupan kasvua. Talouspoliittisista uudistuksista

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 2/2014 Osaketalletus 2/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Nousukausi yllätti. Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki

Nousukausi yllätti. Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki Nousukausi yllätti Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki 24.10.2017 Talouspoliittinen epävarmuus ja markkinat Rahoitusmarkkinat uskovat tasaisen kasvun jatkumiseen, riskipreemiot laskeneet

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti. Elpymisen edellytykset voimistuneet

Talouden näkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti. Elpymisen edellytykset voimistuneet Talouden näkymät Elpymisen edellytykset voimistuneet Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2013 2 Länsimaat kohti kasvua Kehittyvillä talouksilla hitaampi vaihe Keväällä ja kesällä nousua länsimaissa. Talousluvut

Lisätiedot

Markkinakatsaus Syyskuu 2017

Markkinakatsaus Syyskuu 2017 Markkinakatsaus Syyskuu 2017 Talouskehitys Yhdysvalloissa velkakattoneuvotteluihin otettiin myrskytuhojen takia 3 kuukauden aikalisä. Trumpin verouudistuksen uskottavuus horjuu, kun Valkoisen talon sisälläkin

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016 Markkinakatsaus Marraskuu 2016 Talouskehitys Donald Trump voitti yllättäen presidenttivaalit Yhdysvalloissa Trump sanoi mm. uudelleenrakentavansa maan infrastruktuurin ja on aiemmin puhunut verojen leikkaamisesta

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

Markkina romuna milloin tämä loppuu?

Markkina romuna milloin tämä loppuu? FIM ON PALANNUT! Olemme jälleen henkilöstön omistama, riippumaton, suomalainen varainhoitotalo - jatkamme työtämme aktiivisena ja kantaaottavana sijoittajan pankkina Vesa Engdahl / 18.11.2008 Markkina

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 1/2014 Osaketalletus 1/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Talouden näkymät Syyskuu 2015

Talouden näkymät Syyskuu 2015 Talouden näkymät Syyskuu 2015 Maailmantalous kasvaa verkkaisesti indeksi 70 65 60 55 50 45 40 35 30 Maailmankauppa* ja globaali teollisuuden ostopäällikköindeksi muutos ed. vuodesta, % 20 15 10 5 0-5 -10-15

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Markkinaympäristö talouden fundamentit edelleen kunnossa Maailmantalouden kasvu on edelleen vahvaa, joskin hidastunut viime vuodesta

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

Markkinakatsaus Elokuu 2017

Markkinakatsaus Elokuu 2017 Markkinakatsaus Elokuu 2017 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) piti globaalin kasvun ennusteet muuttumattomana (3,5 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018) heinäkuun katsauksessaan. Kasvuennusteita

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016 Makrokatsaus Kesäkuu 2016 Iso-Britannia äänesti ei EU:lle 2 Kesäkuuta leimasivat ensin Ison-Britannian EUkansanäänestyksen odottelu ja sen jälkeen äänestyksen jälkimainingit. Britit äänestivät 23. kesäkuuta

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 Vitamiinien tarpeessa Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 MAAILMANTALOUS PARANTAA MENOAAN Maailmantalous toipuu vanhojen teollisuusmaiden johdolla Kasvun moottoreita ovat mm. Yhdysvallat ja Iso-Britannia

Lisätiedot

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Juhana Brotherus Ekonomisti 21.3.212 13 12 11 1 99 98 97 96 95 94 93 92 Yhdysvallat kasvoi loppuvuonna muiden kehittyneiden markkinoiden taantuessa

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä 3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä Sijoittamisen rakenteellinen murros rantautumassa myös Suomeen Sijoitustoimialan kehitystä Suomessa helppo ennustaa: innovaatiot

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 13 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Viime kuukausien aikana kehittyneiltä päätalousalueilta on saatu rohkaisevia merkkejä: pahin voi olla jo takana. Euroalueen tuotannon syksystä 11 jatkunut supistuminen

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki Suhdannekatsaus Pasi Kuoppamäki 6.10.2015 2 Maailmantalous kasvaa keskiarvovauhtia mutta hitaampaa, mihin ennen kriisiä totuttiin Ennusteita Kehittyvät maat heikko lenkki kaikki on tosin suhteellista 3

Lisätiedot

Markkinakatsaus Marraskuu 2017

Markkinakatsaus Marraskuu 2017 Markkinakatsaus Marraskuu 2017 Talouskehitys Trump nimitti Yhdysvaltojen keskuspankin (FED) tulevaksi pääjohtajaksi Jerome H. Powellin, joka jatkanee FEDin nykyistä rahapoliittista linjaa. Valinta nostaa

Lisätiedot

Front Kuukausikatsaus

Front Kuukausikatsaus Front Kuukausikatsaus Epävarmuus väistyy sijoitusmarkkinoilla Epävarmuus on vähentynyt tuntuvasti sijoitusmarkkinoilla EKP:n joulukuun alussa tekemien päätösten jälkeen ja vuosi 2012 on alkanut poikkeuksellisen

Lisätiedot

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun 1 Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun Tommi Kokkarinen Head of Credit Pohjola Varainhoito 8.5.2012 Rahamarkkinat/Valtiolainat - Matala korkotaso pakottaa hakemaan tuottoja muualta 2 Korot ennätysalhaalla,

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Makrokatsaus. Syyskuu 2016

Makrokatsaus. Syyskuu 2016 Makrokatsaus Syyskuu 2016 Levottomuutta markkinoilla syyskuussa Osakemarkkinoiden kokonaiskehitys polki syyskuussa jokseenkin paikallaan ajoittaisista levottomista jaksoista huolimatta. Rahoitusmarkkinatoimijat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2015

Markkinakatsaus. Helmikuu 2015 Markkinakatsaus Helmikuu 2015 Talouskehitys Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan yritysten suhdannekuva on Suomessa edelleen vaimea, mutta teollisuuden tuotanto olisi kasvamassa loivasti lähikuukausina

Lisätiedot

Säästöpankkien Varainhoito

Säästöpankkien Varainhoito Säästöpankkien Varainhoito Markkinakatsaus Joulukuu 2017 POLTTOPISTEESSÄ Tarkastelumme kohteena Joulukuussa TALOUSTILANNE Positiiviset talouskasvunäkymät vuodenvaihteessa YHDYSVALLAT Yhdysvaltojen talouskasvu

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Tulevaa Yhdysvallat: Haukkamaisempi Fed Euroalue: Luottamus palailee hieman Suomi: Inflaatio hidastuu Mennyttä Euroalue: TLTRO

Lisätiedot

Makrokatsaus. Joulukuu 2016

Makrokatsaus. Joulukuu 2016 Makrokatsaus Joulukuu 2016 Hyvä kuukausi osakemarkkinoilla Joulukuu oli hyvä kuukausi useimmilla osakemarkkinoilla, ja monet laajat eurooppalaiset osakeindeksit nousivat 7 8 prosenttia. Myös Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014 Hauraita ituja Suvi Kosonen Toukokuu 2014 1 Maailmantalous kohentaa, entä Suomi? Maailmantalouden näkymät ovat parantuneet odotetusti Teollisuusmaat ovat kasvun moottori Riskit ovat kehittyvissä maissa

Lisätiedot

Katsaus maailmantalouden ja markkinoiden näkymiin

Katsaus maailmantalouden ja markkinoiden näkymiin Katsaus maailmantalouden ja markkinoiden näkymiin Mitä tekisit 100 miljoonalla? Mitä tekisit 100 miljoonalla? The recent record-breaking sale of a penthouse at Extell's One57 for over $100 million will

Lisätiedot

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT toiminnan alusta 1.11.2012-30.6.2015 7 6 5 4 3 Aggressiivinen 47,94% Kasvuhakuinen 37,73% Tasapainoinen 27,88% Maltillinen 18,04% Varovainen 8,64% 2 1-1 1.11.12 1.3.13

Lisätiedot

Makrokatsaus. Marraskuu 2016

Makrokatsaus. Marraskuu 2016 Makrokatsaus Marraskuu 2016 Suuria markkinaheilahteluja Yhdysvaltain vaalien jälkeen Rahoitusmarkkinat yllätti Donald Trumpin voitto Yhdysvaltain presidentinvaaleissa ja vaalituloksen selvittyä markkinat

Lisätiedot

Keskuspankkeja ja luottamusta. Pasi Sorjonen 1. joulukuuta 2014

Keskuspankkeja ja luottamusta. Pasi Sorjonen 1. joulukuuta 2014 Keskuspankkeja ja luottamusta Pasi Sorjonen 1. joulukuuta 2014 Keskuspankkeja ja luottamusta Tulevaa Yhdysvallat: Työllisyyslukujen vuoro Keskuspankkikokouksia (EKP, BoE) Luottamuslukuja Mennyttä Yhdysvallat:

Lisätiedot

Ruplan sielunelämästä Mikä ruplaa liikuttaa?

Ruplan sielunelämästä Mikä ruplaa liikuttaa? Ruplan sielunelämästä Mikä ruplaa liikuttaa? Sanna Kurronen, Senior Analyst 27.09.2017 2 1.Öljy Nousu tukee ruplaa 150 125 100 75 50 25 0 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 Source: Nordea Markets and Macrobond

Lisätiedot

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Hanna Freystätter Toimistopäällikkö, Suomen Pankki Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Euro & talous 4/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 28.9.2017 Teemat Maailmantalouden ja euroalueen

Lisätiedot

Markkinakatsaus Lokakuu 2017

Markkinakatsaus Lokakuu 2017 Markkinakatsaus Lokakuu 2017 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) nosti lokakuun katsauksessaan maailman talouskasvuennusteensa 0,1 prosenttiyksiköllä vuodelle 2017 ja 2018, talouskasvuennuste

Lisätiedot

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Samu Kurri Suomen Pankki Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Euro & talous 1/2015 25.3.2015 Julkinen 1 Maailmantalouden suuret kysymykset Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Markkinat reippaassa pudotuksessa Omaisuuslajien kehitys, viimeiset 12 kk 2 Osakkeet eivät saavuttaneet

Lisätiedot

Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto

Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu kasvun riskit markkinoiden tunnelmat jatkuuko osakemarkkinoiden

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Ennustamisen vaikeus Maailma Eurooppa Suomi Talouden näkymät; 2008, 2009, 2010,

Lisätiedot

Öljyn hinnan romahdus

Öljyn hinnan romahdus Samu Kurri Suomen Pankki Öljyn hinnan romahdus Hiekkaa vai öljyä maailmantalouden rattaisiin? 21.5.215 Julkinen 1 Teemat Hinnan laskun välittömät seuraukset Vaikutukset talouden toimijoihin Markkinat,

Lisätiedot

Sijoitusmarkkinat Kuukausikatsaus

Sijoitusmarkkinat Kuukausikatsaus Sijoitusmarkkinat Kuukausikatsaus 30.9.2017 LYHYESTI: Syyskuu oli vahva sijoituskuukausi. Sekä osake- että korkomarkkinat kehittyivät suotuisasti. Suuria keskustelunaiheita oli Yhdysvaltain keskuspankki

Lisätiedot

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Erkki Liikanen Suomen Pankki Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Kesäkuu 2015 Eduskunnan talousvaliokunta 30.6.2015 Julkinen 1 Sisällys Keveä rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä EU:n tuomioistuimen

Lisätiedot

Fed kertoo taaperostaan. Pasi Sorjonen 16/12/2013

Fed kertoo taaperostaan. Pasi Sorjonen 16/12/2013 Fed kertoo taaperostaan Pasi Sorjonen 16/12/2013 Alkaako Fed taapertaa nyt vai kuukauden kuluttua? Viime viikon antia: Yhdysvalloissa sopu budjetista Tulevaa: Tavallista tärkeämpi keskuspankkien viikko

Lisätiedot

Makrokatsaus. Helmikuu 2017

Makrokatsaus. Helmikuu 2017 Makrokatsaus Helmikuu 2017 Positiivista markkinakehitystä helmikuussa Osakkeet kehittyivät pääasiassa mukavasti helmikuussa, ja nousua tapahtui sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla. Poikkeuksena

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007!

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! UUTTA! Markkinakatsaus Aamuseminaari 12.3.2008 Ongelma: USA:n asuntomarkkinat -18% Ongelma: USA:n asuntomarkkinat Rahoituslaitoksilla

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Markus Sourander Nordea Investment Strategy & Advice Sijoittajilla haastava vuosituhat 2 mutta viime aikoina parempaa Lähde: ThomsonReuters 3 Osinkotuotto houkuttelee

Lisätiedot

Säästöpankkien Varainhoito

Säästöpankkien Varainhoito Säästöpankkien Varainhoito Markkinakatsaus Elokuu 2017 POLTTOPISTEESSÄ Tarkastelumme kohteena Elokuussa TALOUSTILANNE Parantunut taloustilanne tukee sijoitusmarkkinoita YHDYSVALLAT Yhdysvaltojen talouskasvuodotukset

Lisätiedot

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Hanna Freystätter Vanhempi neuvonantaja, Suomen Pankki Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Euro ja talous 1/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 30.3.2017 Julkinen 1 Teemat

Lisätiedot

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien pähkäilyä ja luottamuksen mittausta Viime viikon antia: Euroalueen nousu jatkuu BoE korjasi linjaansa Suomesta karmeat

Lisätiedot