Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Poissa Antti Katekeetta, puheenjohtaja x Esko Härkönen, varapuheenjohtaja x Rauna Guttorm x Raimo Hekkanen x Marjatta Kordelin x Elle Kaaren Aikio x Ilmari Tapiola x Matti Valle, varajäsen Tarja Halonen, varajäsen Bertta Katekeetta, varajäsen Aslat Jon Länsman, varajäsen Ossi Pursiheimo, varajäsen x Maritta Lukkari, varajäsen Samuel Paltto, varajäsen x Veikko Guttorm, valtuuston puheenjohtaja (poistui klo 11.35) Viljo Pesonen, kunnanjohtaja, esittelijä Marja Stenberg, pöytäkirjanpitäjä Esko Aikio, tulkki LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 70 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) 71 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elle Aikio ja Ossi Pursiheimo. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Antti Katekeetta Marja Stenberg PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika Allekirjoitukset Elle Aikio Ossi Pursiheimo PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Utsjoen kunnanvirasto Virka-asema

2 Utsjoen kunta 85 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 72 Ehdotus: hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Päätös: Kunnanjohtaja esitti, että lisäasiana käsitellään Elintarvikkeiden yhteishankinta. Käsittelyjärjestys ja kunnanjohtajan esittämä lisäasia hyväksyttiin.

3 Utsjoen kunta 86 Tilannekatsaus Kh 73 Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4 Utsjoen kunta 87 Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Kh 74 Kuntaan ovat tulleet seuraavat kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset: Kaupanvahvistaja Luovuttaja/ Kohde luovutuksen saaja Leimio Pirjo-Liina Divitor Oy/ Utsjoki Omavarasto Oy Kirkonkylä (määräosa 1/3 osa) Riekkola RN:o 107:6 Nyberg Fredrika Teräs Ingemar/ Utsjoki Teräväinen Jari-Pekka Kirkonkylä (määräosa 0,3350 ha) Watenite RN:o 33:57 Tervahauta Janne Vuomajoki Esa ja Mia/ Utsjoki Mäkiö Yrjö Outakoski (määräosa ½ 1,6 ha:sta) Buolvarladdu RN:o 9:27 Ehdotus: merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuostooikeutta kaupan kohteisiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

5 Utsjoen kunta 88 Kunnan koululaitosten opettajanvirkojen haettavaksi julistaminen Sivltk 14 Vakinaisesti täytettävät opettajanvirat alkaen, epäpätevät ajalle : 1. Lehtorin virka, sijoituspaikkana Utsjoen saamelaislukio, opetusta myös Utsjokisuun koululla, opetusaineena saame äidinkielenä ja vieraana kielenä. 2. Lehtorin virka, sijoituspaikkana Utsjoen saamelaislukio, opetusta myös Utsjokisuun koululla. Opetusaineet: matematiikka, fysiikka ja kemia sekä mahdollisesti muita oppiaineita. Saamen- ja suomenkielinen opetus. 3. Taideaineiden päätoiminen tuntiopettajan virka, sijoituspaikkana Utsjokisuun koulu, opetusta mahd. myös muissa oppilaitoksissa. Opetusaineina mm. musiikki, käsityöt, kuvataide, liikunta. Saamenja suomenkielinen opetus. 4. Lehtorin virka, sijoituspaikkana Karigasniemen koulu. Opetusaineina englanti, ruotsi, suomen kieli äidinkielenä, biologia, maantiede, historia, terveystieto, uskonto (ev.lut), mahdollisesti myös muita aineita. Suomenkielinen opetus. Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. Määräaikaisesti täytettävät opettajanvirat ajalle , epäpätevät ajalle : 5. Kolme tuntiopettajaa, sijoituspaikkoina Utsjokisuun koulu ja lukio, Nuorgamin koulu ja Karigasniemen koulu. Tuntiopettajien virat täytetään tarpeen mukaan joko sivutoimisina tai päätoimisina. On mahdollista, että virka voidaan täyttää myös ainekohtaisina, sivutoimisina tuntiopettajan virkoina tai kahden koulun yhteisenä virkana. Lautakunnan on pyydettävä kunnanhallitukselta täyttölupa määräaikaisten ja vakinaisten virkojen täyttöön. Ehdotus: Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa valmistelun mukaisten opettajanvirkojen täyttöön. Mikäli kunnanhallitus myöntää täyttöluvat valmistelun mukaisiin virkoihin, ne julistetaan tarpeen mukaan haettavaksi. Päätös: Esko Aikio ehdotti, että Utsjokisuun koululle haetaan vakinaista luokanopettajaa alkaen, saamen- ja suomenkielinen opetus. Kati Eriksen kannatti ehdotusta../..

6 Utsjoen kunta 89 Kunnan koululaitosten opettajanvirkojen haettavaksi julistaminen./.. 75 Muutos- ja lisäysehdotus: Sivistyslautakunta hakee Karigasniemen koulun lehtorin virkaan täyttölupaa ilman opetusaineita. Ne määritellään myöhemmin. Lisäksi lautakunta pyytää täyttölupaa Karigasniemen koulun vakinaisen esiluokanopettajan virkaan (saamen- ja suomenkielinen opetus). Ehdotus hyväksyttiin Esko Aikion ehdotuksella ja valmistelijan lisäys- ja muutosehdotuksella lisättynä. Kh 75 Ehdotus: myöntää täyttöluvan opettajien virkojen täyttöön seuraavasti: Vakinaisesti täytettävät opettajanvirat alkaen, epäpätevät ajalle : 1. Taideaineiden päätoiminen tuntiopettajan virka, sijoituspaikkana Utsjokisuun koulu, opetusta mahd. myös muissa oppilaitoksissa. Opetusaineina mm. musiikki, käsityöt, kuvataide, liikunta. Saamenja suomenkielinen opetus. 2. Lehtorin virka, sijoituspaikkana Karigasniemen koulu. Opetusaineet määritellään myöhemmin. Suomenkielinen opetus. Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. 3. Luokanopettajan virka, sijoituspaikkana Utsjokisuun koulu. Saamenja suomenkielinen opetus. 4. Esiluokanopettajan virka, sijoituspaikkana Karigasniemen koulu. Saamen- ja suomenkielinen opetus. Määräaikaisesti täytettävät opettajanvirat ajalle , epäpätevät ajalle : 5. Kolme tuntiopettajaa, sijoituspaikkoina Utsjokisuun koulu ja lukio, Nuorgamin koulu ja Karigasniemen koulu. Tuntiopettajien virat täytetään tarpeen mukaan joko sivutoimisina tai päätoimisina. On mahdollista, että virka voidaan täyttää myös ainekohtaisina, sivutoimisina tuntiopettajan virkoina tai kahden koulun yhteisenä virkana. 6. Lehtorin virka, sijoituspaikkana Utsjoen saamelaislukio, opetusta myös Utsjokisuun koululla. Opetusaineet: matematiikka, fysiikka ja kemia sekä mahdollisesti muita oppiaineita. Saamen- ja suomenkielinen opetus../..

7 Utsjoen kunta 90 Kunnan koululaitosten opettajanvirkojen haettavaksi julistaminen./ Lehtorin virka, sijoituspaikkana Utsjoen saamelaislukio, opetusta myös Utsjokisuun koululla, opetusaineena saame äidinkielenä ja vieraana kielenä. Päätös: Kuultiin rehtori-sivistystoimenjohtaja Arja Alaraudanjoen esittely asiasta. Esko Härkönen esitti, että kohta 4 esiluokan opettajan virka hoidetaan määräaikaisella tuntiopettajalla. Puheenjohtaja ja Rauna Guttorm kannattivat Esko Härkösen esitystä. Esko Härkösen esitys hyväksyttiin. Ehdotus Esko Härkösen esittämällä muutoksella hyväksyttiin. Tiedoksi: sivistyslautakunta

8 Utsjoen kunta 91 Selvityspyyntö hallintokanteluun Kh 76 Karigasniemen koulun 17 huoltajaa on tehnyt Lapin aluehallintovirastolle (Avi) kuntalain 8 :n mukaisen kantelun Karigasniemen koulukiinteistön sisäilman vuoksi. Aluehallintovirasto pyytää kunnanhallitusta hankkimaan terveysviranomaisen lausunnon sekä antamaan selvityksen kantelun johdosta. Oheismateriaalina on terveystarkastajan lausunto. Selvitys tehdyistä toimenpiteistä tuodaan kokoukseen. Kuullaan kiinteistöpäällikkö Toivo Partasen selvitys asiasta. Ehdotus: Annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu ehdotus: hyväksyy terveystarkastajan lausunnon sekä kiinteistöpäällikön selvityksen tehdyistä toimenpiteistä vastaukseksi Lapin aluehallintovirastolle. Päätös: Kuultiin kiinteistöpäällikkö Toivo Partasen selvitys tehdyistä toimenpiteistä. Kokouksessa annettu ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Lapin aluehallintovirasto + erilliset selvitykset

9 Utsjoen kunta 92 Karigasniemen koulun tilanne Kh 77 Karigasniemen koulun suomenkielisten luokkien oppilaiden vanhemmat ovat lähettäneet päivätyn kirjeen sivistyslautakunnalle. He ovat esittäneet huolensa koulun opetusjärjestelyistä. Kuullaan rehtori-sivistystoimenjohtaja Arja Alaraudanjokea asiasta. Ehdotus: merkitsee asian tiedoksi ja palaa tarvittaessa asiaan sivistyslautakunnan käsiteltyä asian. Päätös: Kuultiin rehtori-sivistystoimenjohtaja Arja Alaraudanjoen selvitys asiasta. Veikko Guttorm poistui kokouksesta klo Merkittiin tiedoksi. Tauko klo

10 Utsjoen kunta 93 Vesitaksojen korotus Tekn. ltk 10 Vesilaitoksella on edessään toiminnan vakauttaminen sellaiseksi, että puhtaan veden saanti asiakkaille ja jätevesien pois johtaminen on turvattu ja työ tehdään voimassa olevien lain, asetuksen ja määräysten mukaisesti. Tehtävän hoitaminen edellyttää henkilöresursseja toimistolle ja kenttätyöhön. Samoin tehtävän hoitaminen edellyttää jatkuvaa huolto-, korjaus- ja investointityötä sekä laadun tarkkailua Joudumme palkkaamaan vesilaitokselle vakinaisen täyspäiväisen hoitajan tulevan kevään kuluessa. Vesihuoltolaki sanoo 4 luvun 18 pykälän ensimmäisessä momentissa että vesihuollon maksujen tulee olla pitkällä aikavälillä sellaiset, että ne kattavat laitokset investoinnit ja ylläpitokustannukset. Saman pykälän kolmannessa momentissa sanotaan että vesihuoltoa voidaan tukea kunnan, valtion ja Euroopan yhteisön varoista. Tukemisesta on voimassa mitä siitä erikseen säädetään. Vesihuoltolain 4 luvun 20 luvussa sanotaan että kunnallisen vesihuoltolaitoksen kirjanpito tulee eriyttää kunnan kirjanpidosta ja laitoksen on laadittava tilikausittain erillinen tilinpäätös. Liitteessä 4 on esitetty viisi erilaista tapausta vesilaitoksen taksojen saamiseksi lakimääräiselle tasolle. Ehdotus: Korotetaan taksat liite 4 tapauksen 3 mukaisiksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Vesimaksutaksat korotetaan 6,35 euroon (alv 0 %) Kh 38 Ehdotus: hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää taksat edelleen valtuustolle vahvistettavaksi. Oheismateriaalina on laskelma taksoista. Päätös: Esko Härkönen esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Oheismateriaalina olevan laskelman tulee olla tarkempi ja yksityiskohtaisempi ja se tulee toimittaa kunnanhallituksen jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta. Rauna Guttorm kannatti Esko Härkösen esitystä. Esko Härkösen esitys hyväksyttiin yksimielisesti../..

11 Utsjoen kunta 94 Vesitaksojen korotus./ Kh 57 Ehdotus: hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää taksat edelleen valtuustolle vahvistettavaksi. Oheismateriaalina on laskelma taksoista. Päätös: Kiinteistöpäällikkö Toivo Partanen esitteli asiaa kokouksessa. Esko Härkönen esitti, että kunnanhallitus korottaa taksoja kohdan 1 mukaisesti eli 4,98 euroa (alv. 22 %). Elle Aikio kannatti Esko Härkösen esitystä ja esitti lisäksi, että vesilaitoksen osalta tuodaan erikseen käsiteltäväksi myös lakisääteinen kehittämissuunnitelma. hyväksyi Esko Härkösen ja Elle Aikion esitykset. päätti esittää vesilaitoksen taksojen korotukset valtuustolle hyväksyttäväksi siten, että uudet taksat astuvat voimaan Lisäksi kunnanhallitus päätti, että teknisen lautakunnan tulee erikseen valmistella vesilaitoksen liittymismaksujen tarkistaminen. Kh 78 Kunnanhallituksen kokouksessa esillä olleen laskelman vaihtoehto 1 mukainen taksa 4,98 euroa on puhtaan veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta. Laskelma on oheismateriaalina. Ehdotus: hyväksyy veden kokonaishinnaksi 4,98 euroa (alv. 0%) ja esittää taksan edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Toimeksi: valtuusto

12 Utsjoen kunta 95 Lausunto Lapin ja Meri-Lapin vakuutuspiirien mahdollisesta yhdistämisestä Kh 79 Laki Kansaneläkelaitoksesta 10 :n 3 mom. mukaan Kansaneläkelaitoksen paikallishallinnon muodostavat vakuutuspiirit. Vakuutuspiirit määrää Kansaneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia. Kansaneläkelaitos harkitsee Lapin ja Meri-Lapin vakuutuspiirien yhdistämistä vuoden 2011 alusta lukien. Mikäli vakuutuspiirit yhdistetään, toimenpiteellä ei ole vaikutusta Kelan toimipisteiden tai työsuhteiden määrään. Kansaneläkelaitoksen Pohjois- Suomen aluekeskus pyytää kunnan lausuntoa asiasta mennessä. Kirje on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Lapin vakuutuspiiriin kuuluvat Enontekiö, Inari, Kemijärven kaupunki, Kittilä, Kolari, Kuusamon kaupunki, Muonio, Pelkosenniemi, Posio, Pudasjärven kaupunki, Ranua, Rovaniemen kaupunki, Salla, Savukoski, Sodankylä, Taivalkoski ja Utsjoki. Meri-Lapin vakuutuspiiriin kuuluvat Kemin kaupunki, Keminmaa, Pello, Simo, Tervola, Tornion kaupunki ja Ylitornio. Ehdotus: toteaa, ettei sillä ole asiasta huomautettavaa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Kansaneläkelaitos/Pohjois-Suomen aluekeskus

13 Utsjoen kunta 96 Edustajien nimeäminen kuulemistilaisuuteen Kh 80 Lapin liitto ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestävät Saariselällä kuulemistilaisuuden kalastuslain uudistamisen keskeisistä kysymyksistä Ylä-Lapissa. Ehdotus: nimeää kunnan edustajat tilaisuuteen. Päätös: Esko Härkönen esitti, että edustajiksi nimetään Antti Katekeetta, Veikko Guttorm ja Rauna Guttorm. Esko Härkösen esitys hyväksyttiin. Tiedoksi: nimetyt edustajat Lapin liitto/kaarina Lotvonen

14 Utsjoen kunta 97 Sulo Aikion kirje kunnanhallitukselle Kh 81 Sulo Aikio on sähköpostilla toimittanut kunnanhallitukselle kirjeen. Kirjeestä käy ilmi hänen kannanottonsa kunnan laajakaistasuunnitelmaan. Kirje on oheismateriaalina. Vastine Sulo Aikiolle: Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen , jossa kiinteällä tai langattomalla tilaajayhteydellä saavutettaisiin 99 prosenttia vakinaisista asunnoista sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaisista toimipaikoista. Tämän periaatteen myötä Valtioneuvosto on aloittanut Laajakaista kaikille hankkeen. Laajakaista kaikille hankkeen myötä koko Suomeen on mahdollista rakentaa valokuitukaapelia. Suomessa asuu noin ihmistä, joista 1 prosentti eli noin ihmistä jää langattomien tai kiinteiden laajakaistojen ulkopuolelle. Utsjoen kunta on tehnyt oman esityksensä maakuntaliitolle kiinteästä laajakaistasuunnitelmasta. Kiinteällä laajakaistalla tarkoitetaan tässä asian yhteydessä valokuitukaapelin rakentamisesta. Rakennettava kiinteä laajakaista Utsjoen kunnan alueelle on esitetty Utsjoen kunnan rajalta Kaamasmukkaan Karigasniemeen Utsjoelle, josta kaapelia jatketaan Nuorgamiin sekä Utsjoelta Korretojalle. Langatonta laajakaistayhteyttä ylläpitävät operaattorit. Digita hallinnoi verkkoa ja vuokraa verkkoa operaattoreille. Operaattorit tarjoavat vaihtoehtoisesti myös 3G mahdollisuutta, millä voi avata laajakaistayhteyden. Digitalle on tehty esitys, jolla turvattaisiin langattomilla yhteyksillä laajakaistapalvelut varsinkin niille alueille joihin kiinteää laajakaistayhteyttä ei saada. Langaton yhteys avataan mastojen yhteyteen, jossa kantosäde on maastosta riippuen jopa 40 kilometriä. Päätöstä inventoinneista Digita ei ole vielä tehnyt. Muun muassa Ylä- Utsjoen alueelle onkin ajateltu langattomia laajakaistayhteyksiä, joka on todella harvaan asutun alueen paras vaihtoehto tällä hetkellä. Rakennetulla valokuituyhteydellä ei vielä voida taata paikallisille ihmisille 100 Mb yhteyttä, mutta annetaan mahdollisuus liittyä ja avata laajakaistayhteys, käytännössä tämä ei tarkoita 100 Mb tietoliikenneyhteyttä taloa kohti vaan arvioitavissa oleva liikenneyhteys on 1-20 Mb. Liittyminen valokuitukaapeliin on maksullista käyttäjälle eli kuntalaiselle. Kuntalainen maksaa niin langattoman kuin kiinteän laajakaistayhteyden avaamisen sekä operaattorin kuukausimaksut../..

15 Utsjoen kunta 98 Sulo Aikion kirje kunnanhallitukselle./.. 81 Utsjoen kunnassa ei ole vielä tähän mennessä yhtään valokuitukaapeliverkostoa, jotka olisivat kuntalaisen käyttöön tarkoitettuja. Laajakaista kaikille hanketta rahoittavat valtio ja EU sekä operaattorit ja kunta. Kunnille on tehty 3 eri tason rahoitusmallia. Hanketta rahoitetaan 8, 22 tai 33 % rahoitusosuudella. Kuntien osuudet ovat priorisoitu väestön tiheyden, kunnan taloudellisen kantokyvyn ja laajakaistahankkeen laajuuden sekä teknisen toteutustavan mukaan. Utsjoen kunta on näiden indeksien mukaan asetettu ensimmäiselle sijalle. Kiinteän laajakaistayhteyden rakentaminen ei myöskään ole 100 % varmaa, koska mm. Utsjoen kunnan alue kilpailutetaan ja mikäli operaattorit eivät suostu rahoittamaan Utsjoen kunnan tekemää laajakaistasuunnitelmaa, niin Utsjoen kunta jää pois Laajakaista kaikille hankkeesta. Laajakaistasuunnitelmaa tehtäessä Utsjoen kunta teki laskelmat eri vaihtoehdoista, mitä kautta valokuitua kannattaa alkaa rakentamaan. Suunnitelmaa tehtäessä huomioitiin ja tehtiin laskelmat niin Petsikon yli kuin Karigasniemen kautta, sekä kuultiin valtion ja operaattorien ehdotukset. Operaattorit ehdottivat päärunkoreitin rakentamista Kaamasmukka Karigasniemi Utsjoki, koska kilpailutustilanteessa operaattorille tämän reitin rakentaminen runkoreittinä olisi parempi vaihtoehto. Valtion tasolta taas Utsjoen kunta sai lisärahoituksen runkoreitin rakentamiseen. Vaihtoehtoisesti mikäli kunta olisi rakentanut runkoreitin Petsikon yli, kunta olisi saanut lisärahoitusta vain noin 60 kilometrille, eivätkä operaattorit kilpailutustilanteessa välttämättä hyväksyisi tarjousta. Nykyisellä hankesuunnitelmalla lisärahoitusta on saatu noin 140 kilometrille, sekä operaattoreiden suositus runkoreitille. Näin ollen runkoreitin rakentaminen Kaamasmukan Karigasniemeltä Utsjoelle on ollut täysin perusteltua ja loogista. Tämä ei ollut mikään silmänkääntötemppu valtiohallinnossa. Runkoreitin rakentaminen Kaamasmukan ja Karigasniemen kautta on edullisempi vaihtoehto kunnalle. Huoltovarmuus Utsjoen kunnan valokuituyhteydelle on ajateltu ottaa Norjasta. Laajakaista kaikille hankkeen ideana onkin, että Suomeen rakennetaan valokuituyhteys. Rahaa valtioneuvosto myöntää tässä hankkeessa vain valokuidun rakentamiseen. Utsjoen kunta onkin Suomen ainoita kuntia, jossa ei ole 100 Mb valokuitukaapelia ollenkaan. Tarkoitus onkin siirtyä 2000 luvulle valokuitukaapelin avulla. Ilman perusinfrastruktuuria palvelujen kehittäminen tai ylläpito on mahdotonta. Valokuitukaapelilla onkin tarkoitus rakentaa perusinfrastruktuuria, jonka päälle voi alkaa rakentaa muita toimintoja../..

16 Utsjoen kunta 99 Sulo Aikion kirje kunnanhallitukselle./.. 81 Valmisteli: elinkeinosihteeri Valmistelijan esitys: merkitsee Sulo Aikion kannanoton sekä siihen annetun vastineen tiedoksi ja toteaa, että asia ei aiheuta lisätoimenpiteitä. Ehdotus: hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Sulo Aikio

17 Utsjoen kunta 100 Lausuntopyyntö Pulmankijärven rinnelehdon hoitosuunnitelmasta Kh 82 Lapin ympäristökeskus on laatinut hoitosuunnitelman Nuorgamin kylässä Pulmankijärven itärannalla sijaitsevalle lehto- ja perinnebiotooppialueelle. Alue kuuluu Pulmankijärven Natura 2000 alueeseen, Pulmankijärven rantojensuojelualueeseen sekä lehtojensuojeluohjelmaalueeseen. Alueen eteläosa on rauhoitettu yksityiseksi suojelualueeksi. Hoitosuunnitelma on laadittu osana valtakunnallista Metsorahoitusohjelmaa ja alue soveltuu Metso-rahoituksen piiriin. Alueella esiintyy uhanalaisia tai muuten huomionarvoisia kasvilajeja. Hoidon tavoitteena on sekä alueen lehto- että perinnebiotooppilajiston ja luontotyyppien turvaaminen, alueen kulttuurihistoriallisten arvojen suojelu ja maisemallisten arvojen parantaminen. Hoitotoimenpiteet kohdistuvat perinnebiotooppialueelle, joka muodostuu Sarjan kentästä ja yläkentän niittylaikuista. Hoitotoimenpiteenä on niitto ja niitoksen pois korjaaminen, lisäksi yläkentän niittylaikkujen osalta alkuraivaus, niitto ja jatkoraivauksia. Maanomistajia on kuultu suunnitelman laatimisen yhteydessä. Suunnitelma ei aiheuta velvollisuuksia maanomistajille ja suunnitelman toteuttamisesta sovitaan erikseen. Valmistelija: vt. kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Valmistelijan esitys: Utsjoen kunnalla ei ole huomautettavaa Pulmankijärven rinnelehdon hoitosuunnitelmaan. Pulmankijärven rinnelehdon hoitosuunnitelma on oheismateriaalina. Ehdotus: hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Lapin ELY keskus

18 Utsjoen kunta 101 Lausuntopyyntö Vetsijokisuun saarten hoitosuunnitelmasta Kh 83 Lapin ympäristökeskus on laatinut hoitosuunnitelman Vetsikon kylän pohjoispuolella sijaitsevalle Vetsijokisuun suistoalueen lehto - ja perinnebiotooppialueelle. Osan alueesta muodostaa Vetsijoen suistolehdon Natura 2000 ja lehtojensuojeluohjelma-alue. Suunnitelmaan on sisällytetty myös suojelualueeseen kiinteästi liittyvä Papinsaaren alue. Lehtojensuojelualueen yksityisten omistamille maille on perustettu yksityinen suojelualue ja osa lehtojensuojelualueesta on valtion omistuksessa. Papinsaaren eteläosa on seurakunnan omituksessa ja pohjoispää yksityisten omistuksessa. Seurakunnalta on saatu suostumus hoitosuunnitelman laatimiseen. Suunnitelma on laadittu osana valtakunnallista Metso-rahoitusohjelmaa ja alue soveltuu Metsorahoituksen piiriin. Alueella esiintyy uhanalaisia tai muuten huomionarvoisia kasvilajeja sekä ruijannokiperhosta. Hoidon tavoitteena ovat alueen perinnebiotooppiarvot sekä kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot sekä mahdollistaa pienimuotoinen, hallittu virkistyskäyttö. Hoitotoimenpiteenä on raivaus, aitaus ja laidunnus. Suunnitelmassa ehdotetaan myös ränsistyneitä rakennuksia akunostettavaksi esim. laiduneläinten suojaksi sekä maaston kulumisen ja laiduneläinten häiriintymisen minimoimiseksi aluetta kiertävän reitin/polun tekemistä uhanalainen lajisto, maisemalliset arvot ja paikalliset olosuhteet huomioiden. Alueella sijaitseva muinaisjäännösalueesta on keskusteltava Museoviraston kanssa, mikäli alue jää laidunalueen sisäpuolelle. Maanomistajille on annettu vaikutusmahdollisuus suunnitteluvaiheessa. Suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä voidaan toteuttaa ainoastaan maanomistajan suostumuksella. Valmistelija: vt. kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Valmistelijan esitys: Utsjoen kunnalla ei ole huomautettavaa Vetsijokisuun saarten hoitosuunnitelmaan. Vetsijokisuun saarten hoitosuunnitelma on oheismateriaalina. Ehdotus: hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Lapin ELY keskus

19 Utsjoen kunta 102 Saamelaismatkailu ja yrittäjät ry:n esitys kehittämissuunnitelman päivittämiseksi Elink.ltk 11 Saamelaismatkailu ja yrittäjät ry on kirjeellään esittänyt Utsjoen elinkeinolautakunnalle seuraavaa: Saamelaismatkailu ja yrittäjät ry esittää Utsjoen elinkeinolautakunnalle, että elinkeinotoimi päivittäisi kunnan kehittämissuunnitelmassa olevat tiedot ajantasaisiksi. Lähinnä tiedot elinkeinotoimien harjoittajien lukumäärästä ovat puutteellisia. Olisi hyvä mainita paljonko yrittäjistä on monialayrittäjiä. Poromiehistä suurin osa saa jo elinkeinon muusta kuin poronhoidosta, ja näin ollen voi olla, että sellaisia päätöksiä tehdessä, jossa asetetaan elinkeinon harjoittajat lukumäärän mukaan tärkeysjärjestykseen, voidaan tehdä suorastaan haittaa elinkeinoille ja kunnalle. Pitää myös muistaa ns. saamelaiselinkeinoista puhuttaessa, että suurin osa saamelaisista toimii kaikissa ammateissa ja myös yrittäjinä eri toimialoilla, joten ei voida painottaa vain niitä perinteisiä elinkeinoja kuten poronhoitoa, metsästystä, kalastusta vaan täytyy ottaa kaikki tasapuolisesti huomioon ja vain siten saadaan kuntaan uusia työmahdollisuuksia ja paluumuuttajia takaisin pohjoiseen. Perinteisten saamelaiselinkeinojen lisäksi olisi hyvä puhua perinteisten saamelaiselinkeinojen nykyaikaisista muodoista. Utsjoen matkailuelinkeino pohjautuu pääosin kalastukseen ja metsästykseen, jotka ovat olleet alueen perinteisiä elinkeinoja. Monet matkailuyrittäjät ovat Utsjoella ammatikseen kalastaneiden ja metsästäneiden jälkipolvea. Elinkeinolautakunta on jo tehnyt päätöksen kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman laatimiseksi. Suomen yrittäjät ry suosittelee oppaassaan elinkeinopoliittisen ohjelman laatimiseksi että ohjelma laaditaan yhdessä paikallisen yrittäjäjärjestön kanssa. Elinkeinopoliittisessa ohjelmassa kuvataan mm. nykytila, elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat, päämäärät yhteistyössä ja verkostoitumisessa, palveluissa ja julkisissa hankinnoissa, elinkeinoelämän kehittämisessä, tuissa ja elinkeinopolitiikan resursseissa sekä määritellään politiikan toteuttamisen toimenpiteet. Suunnitelma elinkeinopoliittisen ohjelman laatimiseksi: Elinkeinotoimi johtaa elinkeinopoliittisen ohjelman valmistelua kuntaorganisaatiossa. Ohjelma tullaan hyväksyttämään valtuustolla. Saamelaismatkailu ja yrittäjät ry:n esitys kehittämissuunnitelman päivittämiseksi Ohjelma laaditaan yhdessä Tenonlaakson yrittäjät ry:n kanssa ja lisäksi ohjelman laatimiseksi käydään neuvotteluja./..

20 Utsjoen kunta 103 Saamelaismatkailu ja yrittäjät ry:n esitys kehittämissuunnitelman päivittämiseksi./.. 84 saamelaismatkailu- ja yrittäjät ry:n, paliskuntien ja kyläyhdistysten kanssa. Tässä yhteydessä päivitetään myös yhdistyksen esittämät tiedot ajan tasalle ja otetaan huomioon kaikkien saamelaiselinkeinojen tasavertainen kehittäminen erityisesti uusien työmahdollisuuksien ja paluumuuttajien saamisen näkökulmasta. Ohjelman laatimisesta vastaa kehittämis- ja elinkeinopäällikkö. Esitys: Elinkeinolautakunta esittää kunnanhallitukselle elinkeinopoliittisen ohjelman laatimista vuonna Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. Kh 84 Ehdotus: hyväksyy elinkeinolautakunnan esityksen. Ohjelman tulee olla valmis syyskuun 2010 loppuun mennessä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Toimeksi: elinkeinolautakunta

21 Utsjoen kunta 104 Yhteispalvelupiste Kh 276 Rovaniemen kihlakunnan poliisilaitos pyytää kunnalta lausuntoa poliisin palvelupisteverkostosta toimintansa aloittavan Lapin poliisilaitoksen alueella. Lausunto pyydetään antamaan viimeistään Lausuntopyyntöön liittyvä materiaali on oheismateriaalina. Poliisipäällikkö Martti Kallio esittelee asiaa kokouksessa. Ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu ehdotus: Kunta on kiinnostunut ottamaan yhteispalvelupisteen hoitaakseen, mikäli muiden osapuolten kanssa päästään sopimukseen kustannusten jaosta. Päätös: Poliisipäällikkö Martti Kallio esitteli asiaa kokouksessa. Ilmari Tapiola esitti, että saamenkielisten palveluiden saatavuus tulee yhteispalvelupisteessä turvata. Kokouksessa annettu ehdotus Ilmari Tapiolan esityksellä hyväksyttiin Elink.ltk 15 Valtionvarainministeriön päiväämän kirjeen mukaan kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea vuonna 2010 harkinnanvaraista valtionavustusta yhteispalvelupisteen perustamiseen. Avusta voi saada korkeintaan 70 % avustukseen oikeuttavista kustannuksista. Avustuksen saaminen ei vaikuta kunnan muihin valtionavustuksiin. Avustus suunnataan pääosin yhteispalvelun perustamiskustannuksiin, mutta poikkeustapauksissa sitä voi saada myös ylläpitokustannuksiin. Avustukseen on varattu yhteensä 1 miljoona euroa vuodelle Hakemukset tulee lähettää klo mennessä valtionvarainministeriöön. Avustuksien jakamisesta päätetään mennessä. Avustuksen myöntämisen ehtona on, että kunta, kansaneläkelaitos ja valtion viranomainen tai viranomaiset ovat keskenään sopineet yhteispalvelun järjestämisestä ja kustannustenjaosta. Avustus kohdistetaan erityisesti kuntiin ja alueille, joissa palvelujen kysynnän tyydyttäminen on etäisyyksien tai muiden poikkeuksellisten olosuhteiden johdosta heikointa../..

22 Utsjoen kunta 105 Yhteispalvelupiste./.. 85 Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon erityisesti avustuksen saajan taloudelliset edellytykset yhteispalvelun järjestämiseksi. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon yhteispalvelun järjestämisen tarve, kattavuus ja 1. kohdassa mainitun sopimuksen sisältö. Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Yhteispalvelupisteen toiminnan käynnistämisestä Utsjoella on neuvoteltu TE - toimiston, poliisin ja maistraatin kanssa. Kaikki osapuolet ovat kiinnostuneita tulemaan mukaan yhteispalvelupisteen toimintaan mutta toiminnasta ei saisi aiheutua merkittäviä lisäkustannuksia. Kunnan asukkaiden näkökulmasta toiminnan tulisi turvata ja mielellään parantaa alueella saatavia julkisia palveluja. Kunnalle toiminnasta ei saisi aiheutua mitään muita nettokustannuksia, kuin mitä omien palvelujen tuottaminen aiheuttaa. Mikäli valtionhallinnon paikallisviranomaisille tarjottavan palvelun tuottaminen toisi kunnalle lisäkustannuksia, olisi tämä kuntalain vastaisesti valtion tehtävien siirtoa kunnille ilman siihen oikeuttavaa lainsäädäntöä. Valtionvarainministeriön suosituksen mukaan yhteispalvelupisteen kustannusten jako suositellaan tehtäväksi suoritehinnoitteluna. Maksujen suositushinnat ovat samat koko maassa vaihdellen eri suoritteiden mukaan 4 7,9. Suoritemäärä tulisi Utsjoella olemaan erittäin alhainen, jolloin niillä ei saataisi kunnalle ylimääräistä, tuottamatonta työtä (esim. neuvonta suomen ja saamen kielellä) katettua. Yhteispalvelupisteen järjestämiseen liittyy paljon sellaisia kunnasta ulkopuolisia asiakaspalvelutehtäviä, joista ei kumppaneilta voida suoritemaksua periä (mm. itsepalvelun ylläpito, päivitys, neuvonta, nettipalveluiden opastus, etälaitteiden käyttö). Myös yhteispalvelupisteessä tulee turvata saamenkieliset palvelut. Toisaalta palvelujen tuottaminen yhteispalveluna on mahdollisuus kumppaneille (kela, poliisi, maistraatti) tarjota toimialueellaan puuttuvia saamenkielisiä palveluja. Yhteispalvelupisteestä voidaankin tulevaisuudessa kehittää myös koko valtakuntaa palveleva viranomaisten saamenkielinen puhelinneuvontapiste. Yhteispalvelupisteen toiminnan ehdoton edellytys on kuitenkin että toimintaan tulee järjestää suoritemaksuja korvaava pysyvä rahoitus. Tilajärjestelyt ja henkilöstön tehtävänkuvat asettavat omat rajoitteensa sille mitä yhteispalvelupisteessä voidaan tuottaa muille tahoille ja mitä kunnan tehtäviä siinä voidaan toteuttaa../..

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 KOKOUSAIKA klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 8.6.2015 klo 17.00-17.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Kunnanhallitukselle tiedoksi Pelkosenniemen-Savukosken

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 20.03.2015 klo 10:00-11:17 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot