Maanantai klo Martti Kähkönen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50. Martti Kähkönen"

Transkriptio

1 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 09/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Taisto Kröger, puheenjohtaja Ritva Puurunen, varapuheenjohtaja Antti Kuronen, jäsen Alma Miettinen, jäsen Irma Riekkinen, jäsen Pekka Immonen, jäsen Pekka Mustonen, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Valtuuston puheenjohtaja Terttu Kolari, I varapuheenjohtaja Pirjo Smolander ja II varapuheenjohtaja Viljo Tikkanen, esittelijänä kunnanjohtaja Jouni Perälä ja pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja Martti Kähkönen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Mustonen ja Antti Kuronen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu Kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Taisto Kröger Tarkastusaika Tuusniemi Allekirjoitukset Martti Kähkönen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pekka Mustonen Paikka ja pvm Tuusniemi Antti Kuronen Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Anneli Hammar

2 OMAKOTITALOTONTIN MYYMINEN HARJUNTAUKSEN ALUEELTA / SUSANNA HASSINEN JA TUOMO IIVONEN Kh 58 Tuusniemen kunnan ja Susanna Hassisen ja Tuomo Iivosen välillä on allekirjoitettu kauppakirjat koskien omakotitalotontin myyntiä kunnalta Harjuntauksen alueelta. Kyseessä on tontti n:o 5 korttelissa 78 ja tontin koko on noin 1411 m 2. Kauppahinta on ja se kuten myös kaupan muut ehdot ovat kunnanvaltuuston delegointipäätöksen mukaiset. Kauppakirja on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Tuusniemen kunnan ja Susanna Hassisen ja Tuomo Iivosen välisen omakotitalotontin kauppaa koskevan kauppakirjan liitteen mukaisena. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

3 OMAKOTITALOTONTIN MYYMINEN HARJUNTAUKSEN ALUEELTA / MIKA RÄSÄNEN JA TARJA RÄSÄNEN MUSTINLAHDESTA Kh 59 Tuusniemen kunnan ja Mika ja Tarja Räsäsen välillä on allekirjoitettu kauppakirjat koskien omakotitalotontin myyntiä kunnalta Harjuntauksen alueelta. Kyseessä on tontti n:o 1 korttelissa 82 ja tontin koko on noin 1648 m 2. Kauppahinta on ja se kuten myös kaupan muut ehdot ovat kunnanvaltuuston delegointipäätöksen mukaiset. Kauppakirja on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Tuusniemen kunnan ja Mika ja Tarja Räsäsen välisen omakotitalotontin kauppaa koskevan kauppakirjan liitteen mukaisena. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

4 SNELLMAN-INSTITUUTIN YLEISKOUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN Kh 60 Kunnanhallitus päätti liittyä Snellman-instituutin jäseneksi. Nyt Snellman-instituutin hallitus pyytää kaikkia jäseniä nimeämään yleiskokousedustajat. Ensimmäinen yleiskokous, jossa Snellman-instituutti organisoituu uudelleen ja jossa nimetään myös hallitus, pidetään Jotta kokouskutsu voi lähteä säätöjen määräämässä ajassa, tarvitsee instituutti tiedot mm. Tuusniemen kunnan edustajista mennessä. Instituutin sääntöjen mukaan kunnilla on oikeus lähettää kokoukseen kaksi edustajaa. Kunnanhallitus päättää nimetä Tuusniemen kunnasta kaksi edustajaa Snellman-instituutin yleiskokoukseen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita edustajikseen Snellman-instituutin yleiskokoukseen Pirjo Smolanderin ja Pekka Mustosen.

5 LAUSUNNON ANTAMINEN POHJOIS-SAVON VEROTOIMISTON NILSIÄN TOIMIPISTEEN LAKKAUTTAMISESTA Kh 61 Pohjois-Savon verotoimisto -hankkeen antaman loppuraportin mukaisesti Pohjois-Savon maakuntaverotoimiston toimipisteiden määrää vähennetään niin, että tavoitetilassa verotoimistolla on Kuopion päätoimipaikan lisäksi toimipiste Iisalmessa ja Varkaudessa. Tehdyn suunnitelman perusteella - ottaen huomioon Verohallinnon strategiset tavoitteet, verohallinnon tuottavuusohjelman, henkilöresurssien vähenemisen sekä asiakaspalvelun tarpeen - Pohjois-Savon verotoimisto valmistelee verotoimiston Nilsiän toimipisteen lakkauttamista alkaen. Toimipisteen lakkautusaikataulua suunniteltaessa on otettu huomioon asiakkaiden asiointi- ja palvelutarpeet. Verohallinnon palvelukanavien ja verotusmenettelyn kehittämisen myötä henkilökohtaisen asioinnin tarve niin maaseudulla kuin suuremmissa asutuskeskuksissa on huomattavasti vähentynyt ja vähenee edelleen. Verohallinto on vähentänyt henkilöasiakkaiden tarvetta veroasiointiin hankkimalla mahdollisimman suuren osan verotukseen tarvittavista tiedoista heidän puolestaan. Samalla on kehitetty Verohallinnon puhelinpalvelua ja sähköisiä palveluja, esimerkiksi Verokortti verkossa, Palkka.fi ja esitäytetyn veroilmoituksen korjaamiseen ja täyttämiseen Veroilmoitus verkossa -palveluja. Jos Nilsiän kaupungilla on aikomus perustaa yhteispalvelupiste, verotoimisto on valmis neuvottelemaan yhteispalveluun osallistumisesta. Yhteispalvelussa voidaan tarjota verohallinnon nk. vakiopalveluita. Pohjois-Savon verotoimisto varaa Tuusniemen kunnalle tilaisuuden lausunnon antamiseen asiasta mennessä. Mm. Nilsiän kaupunki vastustaa verotoimiston Nilsiän toimipisteen lakkauttamista. Kunnanhallitus päättää antaa Pohjois-Savon verovirastolle seuraavan lausunnon:

6 Kh 61 jatkuu Tuusniemen kunnanhallitus näkee tärkeänä ja edellyttää verotoimiston Nilsiän toimipisteen säilyttämistä eikä hyväksy sen lakkauttamista. Verohallinnon paikallispalvelujen saatavuus lähipalveluina on turvattava. Palvelujen keskittäminen harvoihin toimipisteisiin ja pitkien etäisyyksien päähän lisää asiakkaiden vaikeuksia hoitaa verotukseen liittyvien neuvottelujen hoitamista ja asioiden selvittämistä henkilökohtaisin käynnein verotoimistossa. Vaikka asiointitarve on vähentynyt, se ei ole loppumassa. Nilsiässä ja sen verotoimiston toimipisteen toiminta-alueella on merkittävä määrä maatiloja ja matkailuyrityksiä. Niille henkilökohtainen, kasvokkain tarjottava palvelu on välttämätöntä verotusasioiden monimutkaisuuden takia ja siksi, ettei internetyhteyksiä ole edelleenkään suurella osalla väestöstä. Hallinnossa on muistettava kansalaisten yhdenvertainen kohtelu. Verohallinnon palvelut kuuluvat valtion järjestämisvastuualueeseen ja ne on valtion myös kustannettava. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

7 MAAKUNNALLISEN VERKKOYHTIÖN PERUSTAMINEN Kh 62 Valtioneuvosto on joulukuussa 2008 tehnyt periaatepäätöksen, jonka mukaisesti lähes kaikki (yli 99 % väestöstä) vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon vakinaiset toimipaikat ovat enintään 2 km:n etäisyydellä 100Mbit/s yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta vuoteen 2015 mennessä. Teleyritykset rakentavat verkkoa markkinaehtoisesti niin, että väestöpeitto kasvaa 95 %:iin. Väestöpeiton nostamiseksi 95 % > yli 99 % käytetään myös julkista rahoitusta (= haja-asutusalueiden laajakaistahanke). Teleyritykset maksavat näistä haja-asutusalueiden laajakaistahankkeen kustannuksista vähintään kolmanneksen. Julkinen tuki jakautuu valtion, kuntien ja EU:n kesken. Kaikkiaan laajakaistahankkeisiin osoitetaan julkista tukea viiden vuoden aikana 91 miljoonaa euroa. Tästä 66 miljoonaa on valtion tukea ja 25 miljoonaa tulee EU:n maaseudun kehittämisvaroista. Liikenne- ja viestintäministeriö sekä maa- ja metsätalous-ministeriö ovat jakaneet kunnat kolmeen eri luokkaan, joiden mukaan kuntien maksuosuus (8/22/33 %) tukea saavissa hankkeissa määräytyy. Maksuosuudet perustuvat kuntien taloudelliseen kantokykyyn, väestötiheyteen sekä laajakaista-hankkeiden laajuuteen ja kustannuksiin. Pohjois-Savon kunnissa on tehty Laajakaista Kaikille -hankkeen tarveselvitys yhteistyössä Pohjois-Savon liiton kanssa( ). Tämä selvitys kattoi tarpeiden kartoituksen ja alustavan hankeohjelman laadinnan. Tarveselvitysvaiheen lopputuloksena syntyi koko maakunnan kattava laajakaistarakentamisen hankeohjelma. Nopeiden laajakaistayhteyksien ja monipuolisten viestintä-palvelujen turvaaminen haja-asutusalueille edellyttää ns. Open Access -verkon ja toimintamallin toteuttamista Pohjois-Savossa. Mallilla tarkoitetaan tietoverkon omistamisen ja varsinaisten palvelujen tuottamisen eriyttämistä. Open Access -toimintamallin toteuttaminen edellyttää kunnilta laajaa ja syvällistä yhteistyötä. Ylä-Savon Kehitys Oy yhteistyössä Koillis-Savon Kehitys Oy:n ja Sisä-Savon Seutuyhtymän kanssa ovat saaneet Pohjois-Savon liitolta kehittämisrahoitusta Veikko - tietoverkkoyhteistyö selvitys-hankkeeseen.

8 Kh 62 jatkuu Veikko - tietoverkkoyhteistyö selvityshankkeen tavoitteena on tiivistää kuntien välistä yhteistyötä sekä tuottaa materiaalia kuntien päätöksenteon tueksi tietoverkkoyhteistyön aikaansaamisessa ja yhteisen verkkoyhtiön perustamisessa. Hankkeen tavoitteet jakaantuvat seuraavasti: - Open Access -toimintamallin luominen Pohjois-Savoon - Open Access -liiketoimintamallin ja taloudellisten toimintaedellytysten arviointi - Verkkoyhtiön perustamistoimet ja toimintastrategia Selvityshankkeen käytännön työ on tehty tiiviissä yhteistyössä hankkeen hallitusryhmän, projektipäällikön sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden (teleliiketoiminta ja juridiikka) toimesta. Verkkoyhtiön liiketoimintasuunnitelma ja -strategia on esitelty Liikenne- ja viestintäministeriössä 2.6. ja hankkeelle on saatu viestintäministeri Suvi Lindènin ja ministeriön voimakas tuki. Veikko- hankkeen työn tuloksena on rakennettu kuntien omistukseen tulevan tietoverkkoyhtiön liiketoimintamalli ja -suunnitelma (liite 1) sitä selostetaan kokouksessa. Nämä suunnitelmat on esitelty kuntajohdon seminaarissa Kuopiossa 8.6 Pohjois-Savon kuntien ja kaupunkien johdolle. Samassa tilaisuudessa esiteltiin myös verkkoyhtiön taloudelliset laskelmat ja keskeiset, yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat (yhtiöjärjestys, perustamis-sopimus, osakassopimus ja hallituksen työjärjestys), (liitteet 2, 3, 4 ja 5). Laajakaistarakentamishankkeita kilpailutetaan yritystukien hakumenettelyn avulla. Vuosittain julkaistaan syksyllä hakuilmoitukset rakentamiskohteista, joihin laajakaista-rakentamisen tukia on saatavissa. Maakuntaliitot valitsevat alueensa hankkeiden toteutusehdotuksista kokonaisedullisimman hakemaan ensin kunnan/kuntien takaussitoumukset ja sen jälkeen päätöksen valtion/eu:n tuesta. Jotta kuntien omistukseen tuleva verkkoyhtiö pystyy osallistumaan täysipainoisesti syksyn 2010 aikana käynnistyvään hakumenettelyyn, on yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset tehtävä omistajatahojen puolelta kuluvan kesän aikana, mennessä. TUUSNIEMEN KUNTA Yhtiön toiminimi on Savon Kuitu Oy.

9 Kh 62 jatkuu Perustettavan Savon Kuitu Oy:n tehtävänä on: - rakennuttaa / järjestää käyttöönsä 6-7 vuoden aikana n km:n valokuiturunkoverkko sekä 4000 km:n kyläverkko - vastata valokuituverkon fyysisestä toimivuudesta, yhteistyökumppanien valinnasta ja hallinnoinnista, verkkoyhteyksien markkinoinnista ja tiedottamisesta sekä suhteista kaupallisiin operaattoreihin ja muihin palveluntarjoajiin - päivittää strategiaansa muuttuvan toimintaympäristön impulssien mukaan ja hakee aktiivisesti uusia ansaintamahdollisuuksia runkoverkon mahdollistamilla liiketoiminta-alueilla Yhtiön osakepääoma on euroa. Osakepääoman ja omistusosuuksien jakauma yhtiöstä omistajakuntien kesken on tehty maakunnallisen laajakaistahankeohjelman pohjalta siten, että kunnan omistus- ja osakepääomaosuus määräytyy kunkin kunnan alueelle suunnitellun tukikelpoisen runkoverkon pohjalta kunnan oman maksuosuusprosentin (8/22/33 %) mukaisesti (liite 6). Perustamisvaiheessa tavoiteltava minimi osakepääoma on euroa ja tämän toteutuessa yhtiö perustetaan niin, että varsinainen liiketoiminta käynnistyy syyskuussa Osakkeiden merkintähinta on maksettava yhtiön lukuun avattavalle pankkitilille viimeistään Samassa yhteydessä omistajakunnat sitoutuvat yhtiölle myönnettävään pääomalainaan jonka suuruus on riippuen perustamisvaiheen osakepääomasitoumuksista. Käynnistysvaiheen pääomalaina vastaa kuntien maksuosuuksia vuoden 2010 hankealueiden osalta ja tulee maksuun mennessä. Pääomalainan jakauma kunnittain vuodelle 2010 sekä vuosille on kuvattu liitteessä 6. Verkkoyhtiön rahoitus- ja investointimallissa kuntien oma maksuosuus (= investointituki operaattorille) laajakaista-hankkeista on pääomalainaa verkkoyhtiölle. Kuntakohtainen enimmäissitoumus verkkoyhtiölle myönnettävästä pääoma-lainasta vuosina on tällöin vastaava kuin kunnan oma maksuosuus tukikelpoisista kustannuksista laajakaistahankkeissa.

10 Kh 62 jatkuu Lisäksi omistajakunnat antavat valtuutuksen verkkoyhtiölle tehdä liiketoimintastrategiansa mukaisesti 2 3 vuoden hankeohjelman, johon haetaan valtion / EU:n tukea vuosikohtaisesti ja kunta- tai hankealuekohtaisesti. Verkkoyhtiön yritysvaikutusten arviointi on kuvattu liitteessä (liite 7). Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 1. Tuusniemen kunta yhdessä Pohjois-Savon muiden kuntien kanssa perustaa tietoverkkoyhtiö Savon Kuitu Oy:n 2. Tuusniemen kunta hyväksyy yhtiön perustamis-sopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen 3. Tuusniemen kunta merkitsee yhtiön omistusosuuden mukaan määräytyvän osakepääoman, euroa mennessä 4. Tuusniemen kunta hyväksyy yhtiölle osakepääoman ja omistusosuuden mukaisesti myönnettävän pääomalainasitoumuksen, euroa 5. Tuusniemen kunta valtuuttaa yhtiön tekemään 2-3 vuoden hankeohjelman laajakaistahankkeiden valtion/eu-tukien hakemiseksi 6. Tuusniemen kunta valtuuttaa Jouni Perälän tai määräämänsä yksin allekirjoittamaan yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat. Osakepääoman merkitsemiseen ja pääomalainaan varataan kuluvan vuoden talousarvioon tarvittava määräraha, siirto laajakaistamäärärahoista. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

11 TUUSNIEMEN KESKUSTASSA SIJAITSEVAN KESKITIEN JA KIRKKOPOLUN RAKENNUSURAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY Kh 63 Tekninen lautakunta on vahvistanut (tekn.ltk. 27 ) Tuusniemen keskustassa sijaitsevien Keskitien (väli Jokitie Poikkitie) ja siihen liittyvien kevyen liikenteen sekä erillisen Kirkkopolun katusuunnitelman. Talousarviossa ko. hankkeen toteutukseen on varattu euroa. Urakka ylittää hankintalain mukaisen kynnysarvon, joten siitä on laadittu kansalliset ilmoitukset HILMA:an niin maanrakennusurakan kuin sähköurakankin osalta. Ilmoitus on tehty tarjouspyynnöt on voinut tilata Tuusniemen kunnan tekniseltä osastolta. Tarjousten viimeinen jättöpäivä on ollut Tarjouksen on voinut tehdä kokonaisurakasta, joka sisältää sekä maanrakennus (MU) että sähköurakan (SU) tai vain jommastakummasta urakasta. Urakkatarjouspyyntöasiakirjat on toimitettu seuraaville: - Maanrakennus Väinö Martikainen Oy. Riistavesi - Destia Oy / lupahoito, Kuopio - Maansiirto E. Huttunen Oy, Outokumpu - Tuusniemen Sora Oy, Tuusniemi - Hietarannan Kuljetus / Hannu Hätinen, Tuusniemi - Maansiirto Luostarinen Ky, Kaavi - Maanrakennus Leskinen Oy, Kuopio Lisäksi urakkatarjousasiakirjat vain sähköurakasta on toimitettu seuraaville: - Suomen Sähkörakennus Oy, Keminmaa - Tuus-Sähkö, Tuusniemi - Juankosken Sähkö Ky, Juankoski Tarjouksensa ovat määräaikaan ( ) mennessä jättäneet seuraavat: - Tuusniemen Sora Oy - Destia Oy/Infrahoito - Maan siirto E. Huttunen Oy - Tuus-Sähkö - Suomen Sähkörakennus Oy

12 Kh 63 jatkuu Tarjoukset on avattu kunnantalolla Avauspöytäkirja liitteenä. Avaustyöryhmään ovat kuuluneet: Jarkko Toivanen, Martti Kähkönen, Markku Miettinen, Harri Mäkinen ja Teuvo Nissinen. Yhteenveto saaduista tarjouksista: Tarjoaja MU (alv 0 %) SU (alv 0 %) Tuusniemen Sora Oy Destia Oy/Infrahoito Maansiirto E. Huttunen Tuus-Sähkö Suomen Sähkörakennus Oy Kokonaistarjouksen koko urakasta (MU + SU) teki Destia Oy /Infrahoito (alv 0 %). Maanrakennusurakasta (MU) edullisimman tarjouksen teki Destia Oy/Infrahoito ( ; alv 0 %) ja sähköurakasta (SU) edullisin oli Tuus-Sähkön tarjous ( ; alv 0 %). Edullisimpien tarjousten (MU + SU) kokonaissumma on (alv 0 %), mikä on halvempi kuin Destian kokonaishintatarjous (MU +SU). Avaustyöryhmä esittää, että Keskitie Kirkkopolku rakennushanke ositetaan osaurakoiksi ja toteuttajiksi valitaan Destia Oy/Infrahoito (maanrakennusurakka ; alv 0 %) ja Tuus-Sähkö (sähköurakka ; alv. 0 %). Kunnanhallitus päättää, että Keskitie Kirkkopolku rakennushankkeen maanrakennusurakoitsijaksi (pääurakoitsija) valitaan Destia Oy/Infrahoito ( ; alv 0 %) ja sähköurakoitsijaksi (alistettu sivu-urakka) Tuus-Sähkö ( ; alv 0 %). Urakkasopimusten valmistelu ja allekirjoitus hoidetaan virastotyönä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

13 KANKAALANTIEN MAANRAKENNUSURAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY Kh 64 Kankaalantien suunnittelusta on vastannut FGG Finnish Consulting Oy. Ko. hanke käsittää Kankaalantien rakentamisen (plv ,16) asfaltointia vaille valmiiksi. Asfaltointi suoritetaan kesällä 2011 erillisenä urakkana. Kyseessä on asemakaava-alue (T), jolla on jo olemassa oleva vesi- ja viemäriverkosto - tässä yhteydessä rakennetaan vain katu. Hankkeeseen varattu määräraha tälle vuodelle on euroa. Urakka ylittää hankintalain mukaisen kynnysarvon, joten siitä on laadittu kansallinen ilmoitus HILMAan. Ilmoitus on tehty tarjouspyyntöasiakirjat on voinut tilata Tuusniemen kunnan tekniseltä osastolta. Tarjouksen viimeinen jättöpäivä on ollut Urakkatarjousasiakirjat on pyynnöstä toimitettu seuraaville: - Tuusniemen Sora Oy, Tuusniemi - Destia Oy / Infrahoito, Kuopio - Maansiirto E. Huttunen Oy, Outokumpu - Hietarannan Kuljetus / Hannu Hätinen, Tuusniemi - Maanrakennus Väinö Martikainen Oy, Riistavesi - L. Niskanen Ky, Säyneinen - NCC Roads Oy, Joensuu - Maansiirto Luostarinen Ky, Kaavi - Maanrakennus Leskinen Oy, Kuopio Tarjouksensa ovat määräaikaan ( ) mennessä jättäneet seuraavat: - Tuusniemen Sora Oy (alv. 0 %) - Maanrakennus Leskinen Oy Destia Oy /Infrahoito Maansiirto E. Huttunen Oy Hietarannan Kuljetus / Hannu Hätinen Tarjoukset on avattu kunnantalolla avauspöytäkirja on liitteenä. Avaustyöryhmään ovat kuuluneet: Jarkko Toivanen, Martti Kähkönen, Markku Miettinen, Teuvo Nissinen ja Harri Mäkinen.

14 Kh 64 jatkuu Edullisimman tarjouksen on tehnyt Tuusniemen Sora Oy ( ; alv. 0 %) ja avaustyöryhmä esittää Kankaalantien maanrakennusurakoitsijaksi Tuusniemen Sora Oy:tä. Kunnanhallitus päättä, että Kankaalantien maanrakennusurakoitsijaksi (pääurakoitsija) valitaan Tuusniemen Sora Oy - urakkahinta (alv. 0 %). Urakkasopimuksen valmistelu ja allekirjoitus hoidetaan virastotyönä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

15 SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN TEHTÄVIEN HOITO Kh 65 Luokanopettaja ja kirkonkylän ala-asteen rehtori Eevariitta Jäntti on hoitanut oman virkansa ohella sivistystoimenjohtajan tehtäviä määräaikaisena jo usean vuoden ajan alkaen. Viimeinen päätös tehtiin runsas vuosi sitten ja tämä määräaikaisuus päättyy Hallintosäännön 18 :n mukaan osastopäällikön ottaminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan, mutta kuitenkin väliaikaisen hoitajan osastopäällikön virkaan ottaa kunnanhallitus. Eevariitta Jäntin viikkotuntien määrä on sopeutettu niin, että on otettu huomioon toisen tehtävän hoito. Asiasta on oltu yhteydessä myös Outokummun kaupunkiin ja Kuopion kaupunkiin. Kuopion kaupungin kouluasioista vastaava toimialajohtaja Heli Norja on ilmoittanut, että yhteistyö Tuusniemen kunnan kanssa on mahdollinen. Keskusteluja Kuopion kanssa jatketaan. Mahdollisen yhteistyön alkamisen ajankohtaan tässä asiassa vaikuttaa Kuopion palvelualueuudistus, joka tämän hetken tietojen mukaan astuu voimaan lukien. Eevariitta Jäntti on antanut suostumuksensa jatkoon sivistystoimenjohtajana vuoden vaihteeseen saakka. Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että sivistystoimenjohtajan tehtävät hoitaa ajalla edelleen luokanopettaja KM Eevariitta Jäntti oman virkansa ohella osa-aikaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

16 ILMOITUSASIAT Kh Pohjois-Savon kuntien väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-toukokuussa Tuusniemi: elävänä syntyneet 8, kuolleet 13, kuntien välinen nettomuutto 9 kokonaismuutos tammi-huhtikuu Ennakkoväkiluku Audiator-yhtiöt, JHTT Tuomo Pikkarainen palaa Tuusniemen kunnan vastuulliseksi tilintarkastajaksi ja KHT, JHTT Aimo Hukkanen Tuusniemen kunnan tytäryhtiöiden vastuulliseksi tilintarkastajaksi. 3. Suomen kuntaliitto, yleiskirje 16/80/2010, Palvelulain vaikutukset kunnan lupaviranomaisille, yleiskirje 14/80/2010, Influenssa A (HINI) v-rokotuksia jatketaan toukokuun 2011 loppuun asti. 4. Kunnallinen työmarkkinalaitos, yleiskirje 14/2010, Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta noudatetaan myös Tehy ry:n jäseniin, yleiskirje 15/2010, Kunnallisen työsuojeluyhteistoiminnan vaikuttavuuden kehittäminen. 5. Opetus- ja kulttuuriministeriö, kirje 6/600/2010, Ajankohtaista liikuntatoimen kentästä. 6. Ostopalvelusopimus Tutoris/Tuusniemen terveyskeskus, puheterapiapalvelut. 7. Pohjois-Savon liitto, toimintakertomus vuodelta Tuusniemen kunta, teknisen lautakunnan pöytäkirjat 3/2010 ja 4/2010, ympäristölautakunnan pöytäkirja 4/2010 Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

17 LAUKKA-AHON UIMARANTA / MAANVUOKRASOPIMUKSEN JA KUNNOSSAPITOSOPIMUKSEN JATKAMINEN Kh 67 Tuusniemen kunnan ja Raimo Savolaisen välillä allekirjoitettiin kesällä 1995 vuokrasopimus noin 0,4 hehtaarin suuruisesta alueesta tarkoituksella, että alue annetaan kyläläisten ja muiden alueen ihmisten käyttöön uimarantana. Vuokraksi päätettiin tuolloin 1800 mk/vuosi. Vuokrasopimus siirtyi runsaat kolme vuotta myöhemmin maatalousyhtymä Hannu ja Tarja Ukkosen sekä Kari ja Tarja Ukkosen nimiin. Samassa yhteydessä vuonna 1995 tehtiin kunnan ja Laukka-ahon kylätoimikunnan välillä ko. uimarantaa koskeva hallinta- ja hoitosopimus, jolla kylätoimikunta lupautuu huolehtimaan alueen uimarannan ja venepaikkojen hoidosta, valvonnasta, siisteydestä ja muusta tarpeellisesta huollosta ja valvonnasta. Nyt sopimusta on tarkoitus jatkaa ja maanomistajien ja kunnan väliseen maanvuokrasopimukseen tehdään samalla viidentoista vuoden ajalta inflaatiotarkistus ja uusi vuokra on 500 euroa/vuosi. Samalla jatketaan kyläyhdistyksen kanssa kunnossapitosopimusta. Kyläyhdistyksen puolesta puheenjohtaja ja sihteeri ovat päivätyllä kirjeellä esittäneet, että olisi tärkeää, että uintipaikka säilyisi alueen ihmisten yhteisessä käytössä, sillä kesäaikainen käyttö on erittäin runsasta. Rannalle on rakennettu uimakoppi sekä käymälä uimassa kävijöitä ym. varten. Kylätoimikunta sitoutuu edelleen kirjeen mukaan siihen, että yhdistys huolehtii uimapaikan yleisestä siisteydestä parhaalla mahdollisella tavalla eli entistä sopimusta jatkettaisiin. Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että sekä maanvuokrasopimusta että hoitosopimusta jatketaan yllä selostetulta pohjalta. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esityksen ja molempia sopimuksia jatketaan toistaiseksi voimassa olevina.

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 08/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 07.06.2010 klo 17.00 20.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12

Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS 1 1. Hankkeen tausta 3 1.1. Julkinen tuki 4 2. Hankeen valmistelu Kuhmossa 5 2.1

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 22.5.2014 kello 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 20/2012 Kunnanhallitus 12.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 17.12.2012 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite

Lisätiedot

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen KOKOUSAIKA Ma 5.3.2012 klo 16.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 47 Elinvoimainen kunta-

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.30-18.46 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 14.05.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6 / 2012 ASIA LIITE 58

Lisätiedot