TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Hemling Seija jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Suominen Ari jäsen Hollmén Kimmo varajäsen Häggman Bengt varajäsen Saksa Kirsti Hermonen Merja Järvensivu Jukka Loukiala Kimmo Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo Seivästö Ismo Sepponen Eero Vahtola Pirjo Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vs. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö vt. talous- ja suunnittelujohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Ainasoja Merja jäsen Lahti Marika jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Hirvonen Martti kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra 200 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 202 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 203 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 204 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maria Puhakka ja Juha Nappu. 205 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on määrännyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla pastori Harri Ruskeapään suostumuksensa mukaisesti Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen (III) viransijaiseksi pastori Hokkasen opintovapaan ajaksi, edellyttäen, että Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa siihen suostumuksensa, sekä vaatinut häntä antamaan todistuksen opinnoistaan tuomiokapitulille tuomiokapitulin notaari on kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n ja tuomiokapitulin työjärjestyksen 10 :n nojalla myöntänyt tuomiorovasti Heimo Rinteelle virkavapautta Turun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran virasta ajalle

3 Kirkkoherra Rinteen viransijaiseksi on määrätty kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla oman virkansa ohella Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen (II), pastori Sari Lehti ajalla Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Porvoon tuomiokapitulin päätös Porvoon tuomiokapituli on myöntänyt Turun ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra Eero Sepposelle eron , jolloin hän siirtyy eläkkeelle. 2. Turun ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherran virka julistetaan haettavaksi klo 15 mennessä. Ilmoitus taloustoimistolle. 3. Pöytäkirjoja kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 3/ kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 3/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 206 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 21 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä. 22 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 23 Kokouksen päätösvaltaisuus

4 Ei toimenpiteitä. 24 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 25 Varajäsenen nimeäminen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirkkovaltuustoon Ilmoitus valitulle. 26 Mirkka Torpan luottamustehtävän lakkaaminen Ilmotus Mirkka Torpalle. 27 Lillemor Wennerströmin ym. valtuustoaloite Ilmoitus Lillemor Wennerströmille. 28 Jaana Koskenniemen ja Pentti Huovisen valtuustoaloite Ilmoitus Jaana Koskenniemelle ja Pentti Huoviselle. 29 Raili Pajulan valtuustoaloite Ilmoitus Raili Pajulalle. 30 Seurakuntayhtymän ulkoisten tilintarkastuspalvelujen hankinta vuosiksi Ilmoitus Audiator-yhtiöille, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:lle, PwC Julkistarkastus Oy:lle ja taloustoimistolle. 31 Seurakuntayhtymän sisäisten tilintarkastuspalvelujen hankinta vuosiksi Ilmoitus BDO Oy:lle, Tuokko Tilintarkastus Oy:lle ja taloustoimistolle. 32 Varsinais-Suomen Karjalaisseurojen piirin avustusanomus Ilmoitus Varsinais-Suomen Karjalaisseurojen piiri ry:lle ja taloustoimistolle. 33 Lainan ottaminen Hannunniitun asuintalojen toisen vaiheen talojen A ja B peruskorjausta varten

5 Ilmoitus Nordea Pankille, Sampo Pankille, Turun Seudun Osuuspankille, kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. 34 Rivitalotontin vuokraaminen Lemmontieltä Turusta Kastusta alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 35 Omakotitontin Kastu 13-5 vuokrasopimuksen uudistaminen alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 36 Omakotitontin Kastu 24-4 vuokrasopimuksen uudistaminen alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 37 Omakotitontin Kastu 26-9 vuokrasopimuksen uudistaminen alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 38 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 207 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 12 / 2011 Yleiskirjeen liitteenä on Opetusministeriön ohjeet Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkiesitysten tekemisestä vuonna Seurakuntien tulee toimittaa kunniamerkkiesitykset mennessä hiippakunnan tuomiokapitulille, joka esitykset käsiteltyään lähettää ne edelleen kirkkohallituksen kautta opetusministeriöön.

6 Tuomiokapituli asettaa seurakunnista tulleet esitykset priorisointijärjestykseen. Jos seurakunnasta esitetään useampaa kuin yhtä kunniamerkkiä, tulee myös seurakunnan päättää esitystensä tärkeysjärjestys. Yleiskirje merkitään tiedoksi ja lähetetään liitteineen toimenpiteitä varten kunniamerkki- ja arvonimitoimikunnalle. Ilmoitus kunniamerkki- ja arvonimitoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 208 TALOUSTARKASTAJA ILKKA YLI-RÄISÄSEN EROANOMUS KHT, taloustarkastaja Ilkka Yli-Räisänen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle syksyllä 2011 ja pyytänyt lukien eroa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän taloustarkastajan tehtävästä. Kirkkovaltuuston päätöksellä on sisäinen valvonta annettu Tuokko Tilintarkastus Oy:n tehtäväksi. Kirkkoneuvosto päättää myöntää KHT, taloustarkastaja Ilkka Yli-Räisäselle eron Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän taloustarkastajan tehtävästä alkaen. Samalla kirkkoneuvosto kiittää Ilkka Yli-Räisästä pitkästä ja ansiokkaasta työstä seurakuntayhtymän palveluksessa. Ilmoitus Ilkka Yli-Räisäselle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 209 KONEENKULJETTAJA OLLI-PEKKA REKOLAN SIVUTOIMILUPA Olli-Pekka Rekolan sivutoimilupa-anomus kuuluu seuraavasti: Anon sivutoimilupaa suorittaakseni henkilönostimien tarkastuksia ja korjauksia. Työ tapahtuu viikonloppuisin eikä näin ollen häiritse normaalia työtäni seurakuntayhtymässä. Hautaustoimen päällikkö puoltaa sivutoimiluvan myöntämistä.

7 Olli-Pekka Rekola toimii huoltokeskuksen pakettiautonkuljettajana. Hän on suorittanut AEL:n henkilönostimen tarkastajan tutkinnon ja saanut Inspecta Sertifiointi Oy:n nostolaitetarkastajan pätevyyden. Tutkinnon suorittamisen jälkeen Rekolan tehtäviin on lisätty huoltokeskuksen käyttämien henkilönostinten määräaikaisten turvallisuustarkastusten hoitaminen. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 :n mukaan viranhaltija ei saa ottaa eikä pitää sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseen, ellei hänelle hakemuksesta ole myönnetty sivutoimilupaa. Sivutoimesta, johon ei käytetä työaikaa, on kirkkojärjestyksen mukaan ilmoitettava sille viranomaiselle, joka myöntää sivutoimiluvan. Työnantaja voi kieltää sivutoimen harjoittamisen, jos viranhaltija tulee sen johdosta virassa esteelliseksi, jos sivutoimi vaarantaa luottamusta viranhaltijan tasapuolisuuteen viranhoidossa tai, jos se muutoin haittaa viran asianmukaista hoitamista. Kirkkoneuvosto päättää myöntää koneenkuljettaja Olli-Pekka Rekolalle sivutoimiluvan henkilönostimien tarkastus- ja korjaustyön tekemiseen. Sivutoimen harjoittaminen ei saa häiritä Rekolan normaalia työtä huoltokeskuksen koneenkuljettajana eikä vaarantaa luottamusta Rekolan tasapuolisuuteen työtehtäviensä hoidossa. Rekola ei myöskään saa tulla sivutoimen harjoittamisen johdosta työssään esteelliseksi. Ilmoitus Olli-Pekka Rekolalle ja Markku Mannerkorvelle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 210 KONEENKULJETTAJA JOUKO RUISNIEMEN ANOMUS OSA-AIKATYÖHÖN SIIRTYMISES- TÄ Huoltokeskuksen koneenkuljettaja Jouko Ruisniemi esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa: Anon oikeutta siirtyä osa-aikaeläkkeelle seurakuntayhtymän huoltokeskuksen koneenkuljettajan työstä alkaen. Työaikani tulisi olemaan 50 % eli 19 tuntia viikossa. Työskentelisin kahden viikon jaksoissa, 2 viikkoa töissä ja 2 viikkoa vapaata. Seurakuntayhtymässä on noudatettu myönteistä ja joustavaa henkilöstöpolitiikkaa työntekijöiden anoessa työaikajoustoja esimerkiksi osa-aikatyötä osa-aikaeläkkeelle siirtymisen johdosta. Jouko Ruisniemen on tarkoitus olla töissä kaksi viikkoa ja osa-aikaeläkkeellä kaksi viikkoa.

8 Hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorpi puoltaa anomusta. Huoltokeskuksesta jää toinen osa-aikaisesti työskentelevä työntekijä eläkkeelle lokakuussa, joten osa-aikaisuuksia hoitamaan tullaan palkkaamaan yksi kokopäivätoiminen henkilö. Kirkkoneuvosto päättää myöntää koneenkuljettaja Jouko Ruisniemelle oikeuden siirtyä osa-aikatyöhön alkaen edellytyksellä, että hänelle myönnetään samasta ajankohdasta lukien osa-aikaeläke. Jouko Ruisniemen työaika on lukien 19 tuntia viikossa ja 50 prosenttia työajasta, kaksi viikkoa töissä ja kaksi viikkoa osa-aikaeläkkeellä. Palkkaus on 50 prosenttia täydestä palkasta. Ilmoitus Jouko Ruisniemelle, Markku Mannerkorvelle, henkilöstörekisterin pitäjälle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 211 PÄÄKASSANHOITAJA MARJO SILLANPÄÄN KOULUTUSANOMUS Marjo Sillanpään anomus kuuluu seuraavasti: Pyydän oikeutta saada osallistua Opus Capitan järjestämään koulutukseen Tallinnassa Koulutus maksaa 590 +alv. Lisäksi tulevat matkakulut Helsinkiin ja päivärahat. Koulutussuunnitelman mukaan minulle on myönnetty oikeus osallistua toimistohenkilöiden teemapäiville syksyllä Peruutan osallistumisen tähän koulutukseen, jos osallistumiseni Opus Capitan koulutukseen hyväksytään. Opus Capitan järjestämä koulutus on tärkeämpi työni kannalta, koska käytän työssäni päivittäin Opus Capitan ohjelmaa. Ohjelman käyttöön en ole saanut koulutusta, vaan olen opetellut sen käytännössä. Koulutuksen ohjelma on anomukseni liitteenä. Ohjelmasta näkyy, että koulutukseen sisältyy myös SEPA-asiaa. Koulutuspäivien ohjelma on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Vt. talous- ja suunnittelujohtaja puoltaa anomusta. Ulkomaille suuntautuvista koulutusmatkoista päätöksen tekee kirkkoneuvosto.

9 Kirkkoneuvosto myöntää Marjo Sillanpäälle palkallista virkavapautta Opus Capitan Tallinnassa järjestämään koulutukseen osallistumista varten. Koulutuksen osallistumismaksu sekä matkakulut ja päivärahat maksetaan hallintoviraston koulutusmäärärahasta kustannuspaikalta Ilmoitus Marjo Sillanpäälle, Irma Hokalle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 212 PERHENEUVOJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Perheasiain neuvottelukeskuksen kaksi perheneuvojaa Else-Marja Santikko ja Raija Lakari ovat molemmat osa-aikaeläkkeellä siten, että toisen työaika on 55 % täydestä työajasta ja toisen 60 % täydestä työajasta. Heidän sijaisenaan 85 %:n työajalla on toiminut lähtien TM, perheterapeutti Leena-Johanna Huotarinen-Ahonen. Perheneuvoja Raija Lakari jää vanhuuseläkkeelle alkaen ja Else-Marja Santikko vuoden 2011 lopussa. Sielunhoitotyön johtokunta esittää, että Leena-Johanna Huotarinen-Ahonen valittaisiin avoimeksi tulevaan perheneuvojan virkaan virkaa haettavaksi julistamatta. Johtoryhmä puoltaa sielunhoitotyön johtokunnan esitystä. Leena-Johanna Huotarinen-Ahonen valittiin julkisella haulla viransijaisuuteen ja hän on osallistunut soveltuvuustutkimukseen, jossa hänet on todettu soveltuvaksi perheneuvojan työhön. Hän on suorittanut vuosina erityistason perheterapiakoulutukseen, jonka kustannuksista Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on maksanut 1/3. Yhteisten työmuotojen johtosäännön mukaan perheneuvojalta edellytetään tehtävään sopivaa ylempää korkeakoulututkintoa ja soveltuvuutta perheneuvontatyöhön. Huotarinen-Ahonen täyttää viran kelpoisuusvaatimukset. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän virkasäännön mukaan virka voidaan poikkeuksellisesti täyttää sitä haettavaksi julistamatta, kun kysymyksessä on 1) viran täyttäminen väliaikaisesti muutoin kuin koeajaksi; 2) kirkkojärjestyksen 13 luvun 2 :n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen seurakuntajaon muuttamisen johdosta;

10 ) jäljempänä 19 :n 3 momentissa tarkoitettu siirtäminen toiseen virkasuhteeseen samassa seurakunnassa, seurakuntayhtymässä tai siihen kuuluvassa toisessa seurakunnassa; 4) koeajaksi otetun viranhaltijan määrääminen vakituiseksi; 5) viran uudelleen täyttäminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle myönnettyä viran toimittamisen aloittamispäivää siten, että virkaan valitaan joku muu kelpoisuusehdot hakuajan päättyessä täyttänyt hakija; 6) henkilön ottaminen sellaiseen virkaan, johon kuuluvat tehtävät tai suurimman osan niistä hän on viran perustamiseen saakka hoitanut tilapäisenä viranhaltijana tai työsopimussuhteessa vähintään kuusi kuukautta, mikäli hän täyttää viran kelpoisuusehdot; 7) kirkkojärjestyksen 6 luvun 40 :ssä 3 momentissa tarkoitettu kanttorin viran täyttäminen osa-aikaisena tai sivutoimisena; tai 8) muu erityisen painava syy. TM, perheneuvoja Leena-Johanna Huotarinen-Ahonen on hoitanut perheasian neuvottelukeskuksen kahden viranhaltijan osa-aikaeläkesijaisuuksia lähtien. Hänet valittiin sijaiseksi julkisen haun ja Helsingin perheasiain keskuksessa toteutetun henkilötestauksen perusteella. Seurakuntayhtymä on pitkän sijaisuuden aikana kustantanut Huotarinen-Ahoselle osan kolmevuotisen perheterapiakoulutuksen kustannuksista. Seurakuntayhtymä katsoo, että Leena-Johanna Huotarinen-Ahoselle myönnetty maksettu pitkäkestoinen koulutus ja Helsingissä suoritettu kallis soveltuvuustestaus muodostavat erityisen painavan syyn nimittää hänet alkaen avoimeksi jäävään perheneuvojan virkaan sitä auki julistamatta. Kirkkoneuvosto päättää valita perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojan virkaan Leena-Johanna Huotarinen-Ahosen lukien. Viran vaativuusryhmä on 602. Vanhana työntekijä Huotarinen-Ahoselta ei edellytetä lääkärintodistuksen esittämistä. Virka täytetään sitä auki julistamatta virkasäännön 5 :n 4 momentin 8- kohdan erityisen painavan syyn perusteella, koska työnantaja on kustantanut osittain Huotarinen-Ahosen erikoistumiskoulutuksen ja soveltuvuustestauksen. Ilmoitus Leena-Johanna Huotarinen-Ahoselle, Matti Pihalalle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

11 PERHENEUVOJA ELSE-MARJA SANTIKON SIIRTYMINEN KOKOPÄIVÄTYÖHÖN Perheneuvoja Else-Marja Santikko on kirkkoneuvoston päätökseen perustuen tehnyt osa-aikatyötä (55 %) lähtien. Sielunhoitotyön johtokunta esittää, että Else-Marja Santikko siirtyisi kokoaikaiseen työhön alkaen eläkkeelle jäämiseensä saakka. Santikko on antanut suostumuksensa järjestelyyn. Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa perheneuvoja Else-Marja Santikon palaamaan kokoaikaiseen perheneuvojan työhön väliseksi ajaksi. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 214 KIRKKOVALTUUSTON JA KIRKKONEUVOSTON KOKOUSAJAT SYYSKAUDELLA 2011 Johtoryhmä on valmistellut ehdotuksen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousajoista syyskaudella Ehdotus kokouspäiviksi ja ajoiksi on seuraava: Kirkkovaltuusto torstai klo torstai klo (virkapaketti) torstai klo 18 (talousarvio) Kirkkoneuvosto torstai klo torstai klo keskiviikko ja torstai klo 8.00 alkaen talousarviokokous torstai klo torstai klo torstai klo 16 talousarvion toinen lukeminen torstai klo torstai klo Vuoden 2012 ensimmäinen kirkkoneuvoston kokous pidetään ja kirkkovaltuuston kokous 2.2. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kokousajat edellä esitetyn mukaisesti.

12 Ilmoitus kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville, kirkkovaltuuston jäsenille, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntasihteerille ja Toimitalon vahtimestarille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 215 NUORISOSIHTEERI LEENA LÄHTEEN VIRKAVAPAUSANOMUS (ei julkinen asia) 216 NUORISOSIHTEERI TIINA KARPPISEN VIRKAVAPAUSANOMUS (ei julkinen asia) 217 PIIKKIÖN SEURAKUNTAMESTARIN SATU OJALAN VIRKAVAALIN VAHVISTAMATTA JÄTTÄMINEN (ei julkinen asia) 218 VIRTUAALIKIRKKOHANKKEEN LAITEHANKINTA JA HANKKEEN TILANNE Hankkeen aloite ja toive siitä, että jumalanpalveluksia lähetettäisiin Turun ja Kaarinan seurakunnista verkossa, tuli Turun kaupungin kulttuuritoimelta keväällä Virtuaalikirkon kautta on lähetetty jumalanpalveluksia Oulun tuomiokirkosta parin vuoden ajan. Turun filharmoninen orkesteri on hankkinut vastaavan laitteiston ja lähettänyt konsertteja verkossa. Virtuaalikirkko on vähitellen leviämässä muihinkin seurakuntayhtymiin ja seurakuntiin. Espooseen hanke on tulossa ja Jyväskylä ja Kuopio ovat olleet siitä kiinnostuneita. ja kirkkovaltuusto hyväksyivät vuonna 2010 kuluvan vuoden 2011 budjettiin euron määrärahan virtuaalikirkkohanketta varten. Määräraha kattaa laitteiston liisauksen, hankkeen aloituskustannukset, jossa kirkko mallinnetaan kameroiden asettelua varten, laitteistoa käyttävän työntekijän kulut ja lähetysten tarvitseman kaistamaksun täksi vuodeksi ja mahdolliset muut, kuten kaapelointikulut. Määräraha on nyt tiedotustoimiston budjetissa. Virtuaalilähetyksiä aloitettaessa kyseinen kirkko täytyy mallintaa ja kameroiden sijoittelut suunnitella. Suunniteltu laitteisto on liikuteltava ja se mahtuu auton takakonttiin. Liitteenä kuva laitteistosta. Liite Laitteiston käyttämiseen riittää yksi koulutettu henkilö ja tällaisia henkilöitä on nyt koulutettu Turun filharmonisen orkesterin lähetyksiä varten. Turun mallissa Ilmari Mäenpään yritys vastaa lähetyksistä ja siitä, että niitä varten

13 on aina henkilö paikalla. Sen paremmin seurakunnat kuin tiedotustoimistokaan eivät joudu hoitamaan lähetyksiä. Ilmari Mäenpää on kehittänyt virtuaalikirkon ja hän rakentaa parhaillaan omaa laitteistoa Göteborgin filharmonikoille. Kulut ovat seuraavat: Hankkeen aloituskustannus on 3200 euroa (+ alv), joka sisältää; a) kirkon kuvauksen ja mallintamisen virtuaalikirkkoon, b) avausmaksut kansainväliseen CDN-operaattoriverkkoon ja c) tallennustilan virtuaalikirkon videoarkistoon. Kun kirkko on palvelussa, lähetysverkon tarve määritellään. Tämä kustannus on enintään 1000 euroa kuussa. (CDNoperaattoriverkko veloittaa tästä noin 800 euroa.) Tällaisella kaistalla pystyy tekemään neljä jumalanpalvelusta kuukaudessa. Nämä kustannukset laskuttaa virtuaalikirkon kehitysyhtiö Arte Povera Oy. Lähetyksistä aiheutuvat kulut ovat Oulussa 165 euroa (+ alv) per lähetys. Tällöin yksi työntekijä on töissä kolme tuntia. Konserttien ja muiden vaativampien lähetysten lähettämiseen tarvitaan useampi henkilö. Jos mukana on useampi kirkko, ne kaikki täytyy kuvata ja mallintaa, jolloin aloituskustannukset ovat korkeammat. Laitteiston hankinnan ja avausmaksun jälkeen kuukausittaiset kustannukset koostuvat siis työntekijän kustannuksista (esimerkiksi 4 x 165 euroa = 660 euroa) sekä 1000 euroa cdn-kaistasta. Kuukausikulut ovat siis yhteensä noin 1660 euroa. Tässä alkuvaiheessa seurakunnille ei tule hankkeesta kuluja, mutta jos seurakunta myöhemmin päättäisi hankkia oman laitteiston, luonnollisesti seurakunta joutuisi siihen hankkimaan rahoituksen itse. Tulevaisuudessa virtuaalilähetyksiä voitaisiin haluttaessa käyttää myös toimitusten lähettämiseen, jos kysyntää tulisi. (Esimerkiksi Australian serkkujen mahdollisuus seurata sukulaisten häitä verkon kautta.) Tällainen palvelu voisi olla maksullista. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä idea on, että hanke aloitetaan Tuomiokirkosta ja vähitellen, syksyllä 2011, voitaisiin mallintaa seuraava kirkko. Tuomiokirkosta kerätään kokemuksia ensin. Tämän jälkeen siirrytään toiseen kirkkoon tai lähetetään jumalanpalveluksia vuorotellen kahdesta kirkosta. Siirrettävä laitteisto tarkoittaa siis sitä, että muutaman vuoden kuluttua lähetyksiä voitaisiin tuottaa useammasta kirkosta vuorotellen. Oulussa jumalanpalveluksia on lähetetty viikoittain. Lähetysten on hyvä olla säännöllisiä, vaikka niitä ei tulisikaan heti joka viikko. Oulussa kokemukset virtuaalikirkosta ovat olleet myönteisiä. Lähetykset ovat itse asiassa lisänneet kirkossakävijöiden määrää ja virtuaalisesti kävijöitä on ollut per lähetys. Myös työntekijöillä on lähetyksistä myönteinen kuva. Oulun tuomiokirkossa on ilmoitustaululla tieto siitä, että jumalanpalvelukset lähetetään virtuaalikirkon kautta. Lähetyksissä ei kuvata yksittäisiä ihmisiä eikä esimerkiksi heidän ehtoolliselle osallistumistaan, vaan lähetykset hoidetaan seurakuntalaisia ja kirkossa kävijää kunnioittavasti.

14 Turun tuomiokirkkoseurakunta on valmis kokeilemaan virtuaalisesti lähetettäviä jumalanpalveluksia. Ilmari Mäenpää vieraili Turussa tammikuussa ja uudelleen maaliskuussa, jolloin Tuomiokirkon ylivahtimestarin Ari Vierulan kanssa todettiin, että Tuomiokirkkoon tarvitaan kiinteä kaapelointi, sillä pintakaapelointi olisi paitsi työläs, myös epäsiistin näköinen. Niinpä laitetarjouksessa mukana oleva sata metriä kaapelia ja kaapelikela voidaan laskea tarjoushinnasta pois. Kiinteää kaapelointia Tuomiokirkkoon suunnitellaan pääsiäisen jälkeen työryhmässä, jossa ovat kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, työpäällikkö Antti Lehtikankare, intendentti Riikka Kaisti, arkkitehti, sähköliikkeen edustaja, Ilmari Mäenpää ja Paula Heino. Laitteistosta pyydettiin kaksi tarjousta, Suomilammilta ja Qualitron Oy Ab:ltä. Näistä Suomilammin tarjous oli hivenen edullisempi. Suomilammin lopullinen tarjous sisältää vielä viimeiset laitteistolisäykset (Bluray-tripladekki, streamauskortti ja kaksi minikonvertteria) ja tekee yhteensä euroa + alv 23 % eli 6 278,54 euroa, joka on yhteensä ,54 euroa. Jos laitteisto liisataan kahden vuoden sopimuksella, leasingmaksu per kuukausi on euroa + alv eli kokonaisvuokrahinta on euroa + alv. Vakuutusmaksu on yksi prosentti alkuperäisestä hankintahinnasta. Sopimuksen loputtua laitteisto voidaan lunastaa euron + alv hintaan. Hankintalain mukainen kynnysarvo tavara- ja palveluhankinnoissa on ilman alvia euroa eli yksittäinen hankinta voi olla euroa + alv. Hankinta sisältää liitteenä olevan tarjouksen mukaiset laitteet. Tiedotustoimisto hankkii Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän virtuaalikirkkohanketta varten lähetyslaitteiston Suomilammilta Helsingistä alvin sisältävään hintaan euroa + alv kahden vuoden leasingsopimuksella euroa kuukaudessa + alv. Laitteisto lunastetaan seurakuntayhtymälle sopimuksen päättyessä hintaan 1200 euroa + alv. Sopimuksen mukana tulee vakuutus, jonka arvo on yksi prosentti hankintahinnasta. Ilmoitus tiedotustoimistolle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Käydyssä keskustelussa painotettiin, että termiä virtuaalikirkko ei välttämättä käytettäisi asian viestinnässä. Lisäksi painotettiin, että kokeilua toteutetaan jatkossa myös muissa kirkoissa.

15 hyväksyttiin. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 219 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 219, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 37 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat ja perhevapaat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 220 SILVIA AHOSEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Mikaelinseurakunnan kanttori Silvia Ahonen on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Virkapaikaksi on esitetty Mikaelinkirkkoa. Vs. kirkkoherra Ismo Seivästö puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Silvia Ahoselle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Ahosen virkapaikaksi määrätään Mikaelinkirkko osoitteessa Puistokatu 16. Ahosen tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Silvia Ahoselle, Ismo Seivästölle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

16 hyväksyttiin. 221 HEIDI LAAKSOSEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Lastenohjaaja Heidi Laaksonen on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Lapsityön johtaja tai hänen sijaisensa määrittää Laaksoselle kulloinkin virkapaikan. Vt. lapsityön johtaja Ida-Maria Pankka puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Heidi Laaksoselle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Laaksosen virkapaikan määrittää kulloinkin lapsityön johtaja tai hänen sijaisensa. Laaksosen tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Heidi Laaksoselle, Ida-Maria Pankalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 222 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Heimo Rinne kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri

17 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Maria Puhakka Juha Nappu Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.12.2010 582. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.12.2010 582. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.12.2010 582 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 611 655. Aika torstai 15.12.2010 klo16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.2.2007 50 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 60 105 Aika torstai 8.2.2007 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot