Telemecanique XPS-MP 01/ Y74 43 Y94 13 Y+ Y84 53 I 2 I 3 I 1 C2 C3 C1 A1 I 6 C5 I 5 A2 C6 4 I 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Telemecanique XPS-MP 01/2001 23 Y74 43 Y94 13 Y+ Y84 53 I 2 I 3 I 1 C2 C3 C1 A1 I 6 C5 I 5 A2 C6 4 I 4"

Transkriptio

1 Telemecanique XP-MP C1 A1 I 1 C2 C3 I 2 I 3 13 Y+ 23 Y74 43 Y84 53 Y94 A2 C6 4 I 4 I 6 C5 I äkerhetsmodul för två oberoende säkerhetsfunktioner ikkerhetsmodul for to uavhengige sikkerhetsfunksjoner Turvayksikkö kahdelle toisistaan riippumattomalle turvatoiminnolle 01/2001

2

3 Telemecanique - XP-MP VEA 5 V E A R 35 R UMI 65 U M I 01/2001 3

4 Telemecanique - XP-MP V E A R U M I 4 01/2001

5 Telemecanique - XP-MP Innehåll Innehåll Utrymmesmått Märkning av uttagen Demontering av isärdragbara uttag Tillämpning Funktion tyrning Visning av konfigurationen V E A Val av konfigurationen Definition av använda begrepp ort beskrivning av konfigurationer ystemdiagnoser ompletterande uppgifter bservera (E ) varvarande risker (E 292-1, punkt 5) Anlutningsschemor - Funktionsdiagram onfiguration 1 och 2 - ödstopp, för en kanal onfiguration 3 och 4 - Låsning av skydd med starttest onfiguration 5 och 6 - Låsning av skydd med starttest och synkroneringstid onfiguration 7 och 8 - ödstopp, för två kanaler onfiguration 9 - Injektionspress eller blåsmaskin onfiguration 10 och 11- Medgivandekommando med handtag och känslig matta onfiguration 12 och 13- änslig matta och ljusgardin onfiguration 14 och 15- Magnetisk brytare Utgångskontakternas livslängd enligt E / tabell C TEIA DATA /2001 5

6 Telemecanique - XP-MP V E A 6 01/2001

7 Telemecanique - XP-MP 8WU\PPHVPnWW 114 mm (4.48 in) 99 mm (3.89 in) 35 mm (1.38 in) 45 mm (1.77 in) V E A XP-MP... 01/2001 7

8 Telemecanique - XP-MP 0lUQLQJDYXWWDJHQ V E A C1 A1 I1 C2 C3 I2 I3 13 Y+ 23 Y74 43 Y84 53 Y94 C1 A1 I1 C2 C3 I2 I3 13 Y+ Y74 23 Y84 43 Y94 53 A2 C4 I4 C6 C5 I6 I A2 C4 I4 C6 C5 I6 I XP-MP... XP-MP...P 'HPRQWHULQJDYLVlUGUDJEDUDXWWDJ XP-MP...P 8 01/2001

9 Telemecanique - XP-MP 7LlPQLQJ Modulen XP-MP är en elektronisk säkerhetsmodul med två säkerhetsfunktioner oberoende av varandra. Varje funktion kan fullgöra en separat säkerhetsuppgift vid en elektrisk styrning av en maskin. om funktion av dess konfigurationsmöjligheter, passar modulen för att lösa multipla industriella säkerhetsuppgifter i kategori 4 enligt E 954-1, som till exempel nödstopp, låsning av skydd, medgivandekommandon med handtag, känsliga mattor eller kanter och gränssnitt med en EPE (elkänslig skyddsutrustning). )XQWLRQ Varje funktion (, ) i XP-MP förfogar över två relän med tillhörande kontakter och en motsvarande manöverelektronik för styrningen och övervakningen. Funktionerna och är oberoende av varandra och förfogar över tre potentialfria säkerhetsingångar och tre potentialfria säkerhetsutgångar vardera, med extra reläkontakter. Modulen förfogar därmed, totalt över 6 ingångar som alla har övervakning av den elektriska kretsen: detektering av kortslutning med en annan ingång, med en yttre spänning eller kortslutning med jorden. Varje manöverelement matas med en av säkerhetsingångarna och är ansluten till motsvarande kontrollutgång C1... C6. Modulen testar hela tiden de sex ingångarna liksom manöverkretsen ansluten till dessa ingångar. m ett fel konstateras, stänger manöverlogiken omedelbart de fyra reläna, och säkerhetsutgångarna öppnas. 6 VlHUHWVLQJnQJDU C1 C2 C3 I1 I2 I3 I4 I5 I6 C4 C5 C6 )XQWLRQ 6lHUHWVXWJnQJ )XQWLRQ 6lHUHWVXWJnQ V E A Apparaten kan konfigureras via en )LJ,QJnQJDURFXWJnQJDU folietangentsats belägen på frontpanelen (talande front). Användaren bestämmer med hjälp av denna tangentsats på vilket sätt de två funktionerna och på modulen skall konfigureras (se följande ). Efter påslag av spänningen till uttagen A1-A2, utför XP-MP en intern självtest. I samband därmed, tänds de 12 LED:na på den talande fronten i 2 sekunder. Den gröna LED:n «Power A1/A2» fortsätter sedan att lysa och de övriga LED:na slocknar under förutsättning att den motsvarande ingången eller utgången är öppen. De två funktionerna är då driftberedda enligt minneskonfigurationen. Eftersom fabrikskonfigurationen är lika med 0 för de 2 funktionerna, är modulen alltså inte aktiv. Därför måste man först välja och aktivera, för varje funktion, en konfiguration för att göra funktionerna användbara. 01/2001 9

10 Telemecanique - XP-MP V E A 6W\UQLQJ Manöverzonen består av 12 LED:n som är uppedlade på 3 kolumner, och en folietangentsats innehållande tre tangenter: ) för konfigurationen av funktion 1 ) för konfigurationen av funktion 2 2. för att bekräfta konfigurationen (8) (4) (2) (1) %LQlUWYlUGH Power A1/A2 Error &RQILJ )XQFWLRQ Fyra gröna LED:n i de två vänsterkolumnerna AZ.1 och AZ.2 visar under normal drift tillståndet i ingångar och utgångar för varje funktion. De två gula LED:na «Config.Function1» och «Config.Function2» är då släckta. )LJ0DQ YHU]RQ m en av de gula LED:na är tänd eller blinkar, visar kolumnerna AZ.1 ( el. AZ.2 ) konfigurationsdata i binär kod. De undre LED:na representerar LB (lowest significant bit) med värdet (1). 9LVQLQJDYRQILJXUDWLRQHQ För att gå in i konfigurationsfunktionen, skall de två säkerhetsutgångarna på modulen vara bortkopplade. Tryck in tangenten för den önskade funktionen eller samtidigt med tangenten i minst 1 sekund. Den gula LED:n «Config. Function 1» ( eller «Config.Function2» ) börjar blinka, konfigurationsfunktionen är aktiverad. 9DDYRQILJXUDWLRQHQ För att gå in i konfigurationsfunktionen, skall de två säkerhetsutgångarna på modulen vara bortkopplade. Tryck in tangenten för den önskade funktionen eller samtidigt med tangenten i minst 1 sekund. Den gula LED:n «Config. Function 1» (eller «Config.Function2») börjar blinka, konfigurationsfunktionen är aktiverad. kolumnerna AZ.1 och AZ.2 visar då den minnesinlagda konfigurationen för den valda funktionen i binär kod. Efter varje ny intryckning av funktionsknappen, visar displayen i kolumn AZ.2 nästa möjliga binära kod, och därmed nästa möjliga konfiguration. AZ.1 fortsätter att visa den konfiguration som lagts in i minnet. m AZ.2 visar den önskade koden, sparar man den nya konfigurationen genom att trycka på knappen. Därmed visar kolumnerna AZ.1 och AZ.2 den nya konfigurationen och den gula LED:n för funktionen lyser med fast sken. Utgångarna från modulen förblir dock låsta ända tills, genom bortkoppling av spänningen, sedan under spänning i matarkretsen, den nya konfigurationen bekräftas och aktiveras. De åtta LED:na i zonerna AZ.1 och AZ.2 signalerar då drifttillstånden i ingångarna och utgångarna motsvarande inskrifterna som återfinns på sidan av varje LED / 2 AZ / 4 AZ.2 &RQILJ )XQFWLRQ 10 01/2001

11 Telemecanique - XP-MP I konfigurationsfunktionen kan man välja bland femton olika övervakningsfunktioner som valfritt kan tilldelas funktion eller.rqiljxudwlrq 3DUDPHWUDU $QPlUQLQJDU 1ƒ %LQlU RG LED I4 I5 I63/4 %HVULYQLQJ 6\QURQLVHULQJVWLG 7DEH onfiguration nr 9, som kräver användning av de två funktionerna och, utgör ett undantag. Den kan bara aktiveras om den sparas i minnet för. I så fall visas koden 0000 om du trycker in knappen, och konfigurationen av är inte längre möjlig. m konfiguration 9 lagras för funktion, visas koden 1001, men funktionen kan! inte utföras. 6WDUWERFHULQJ $XWRPDWLVVWDUWHHU R YHUYDDGVWDUW Funktion bortkopplad Leveranstillstånd Övervakning nödstopp - X 2 (strömbrytare för 1 kanal) X Övervakning nödstopp X X (strömbrytare för 2 X X 4 kanaler) eller 1,5s X X Övervakning av skydd 1,5s X X 4 (2 lägesbrytare) X X 4 Övervakning av skydd för De två säk.-utgångarna injektionspressar och 1,5s X X 4 styrs automatiskt av blåsmaskiner och Medgivandekommando med handtag (3- lägesbrytare) Övervakning av en matta eller känslig kant gyhuyddgvwduw.dwhjrul(e 954-1) - X X 4 tartknappen fungerar som startpreparering - X 3 ontaktmatta som bildar kortslutning X Övervakning av en ljusgardin med reläutgångar 0,5s X X Övervakning av en 1,5s X 4 Magnetbrytare 1F/ magnetbrytare 1,5s X 4 V E A 01/

12 Telemecanique - XP-MP V E A 'HILQLWLRQDYDQYlQGDEHJUH gyhuyddgvwduw 2 YHUYDDGVWDUW $XWRPDWLVVWDUW 6\QURQLVHULQJVWLG tartingången övervakas så att det inte sker någon start vid överbryggad startkontakt eller startkrets sluten i mer än 10 sekunder, LED:na i motsvarande ingång blinkar så länge som överbryggningen varar. tarten utlöses efter aktivering, när knappen släpps upp. Vid slutningen av startknappen, aktiveras utgången. (m startkretsen hela tiden förblir stängd, utförs en automatisk start). Det finns ingen startkontakt eler den har ersatts med en kretsslutningsbygel.tarten äger rum direkt när ingångsvillkoren är uppfyllda. Två ingångssignaler (el. mer) skall avges samtidigt inom denna tid, för att starten skall kunna ske. /nvqlqjdyvwduwhq.ruwehvulyqlqjdyrqiljxudwlrqhu.rqiljxudwlrq Efter spänningspåslag i matarkretsen, förhindrar låsningen av starten en start ända tills de existerande ingångssignalerna öppnas, och sedan stängs (t.ex. öppning sedan stängning av ett skydd). - funktioner bortkopplade, (inställning på fabrik).rqiljxudwlrq.rqiljxudwlrq.rqiljxudwlrq.rqiljxudwlrq.rqiljxudwlrq.rqiljxudwlrq - nödstopp för en kanal - separat returkrets - automatisk start eller oövervakad start - nödstopp för en kanal - separat returkrets - övervakad start - nödstopp för två kanaler eller skydd - automatisk start eller oövervakad start - test vid spänningspåslag - nödstopp för två kanaler eller skydd - övervakad start - test vid spänningspåslag - nödstopp för två kanaler eller skydd - synkroniseringstid, t=1,5 s - automatisk start eller oövervakad start - test vid spänningspåslag - nödstopp för två kanaler eller skydd - synkroniseringstid, t=1,5 s - övervakad start - test vid spänningspåslag 12 01/2001

13 Telemecanique - XP-MP.RQILJXUDWLRQ.RQILJXUDWLRQ.RQILJXUDWLRQ.RQILJXUDWLRQ.RQILJXUDWLRQ.RQILJXUDWLRQ.RQILJXUDWLRQ.RQILJXUDWLRQ.RQILJXUDWLRQ - nödstopp för två kanaler eller skydd - automatisk start eller oövervakad start - nödstopp för två kanaler eller skydd - övervakad start - skydd för injektionspress och blåsmaskin - använder de två säkerhetsfunktionerna - skydd av verktygszonen med tredje lägesbrytare, övervakad start och synkroniseringstid = 1,5s - extra bakre skydd (som tillval), med automatisk start. Öppning av skyddet stänger av alla utgångar. - medgivandekommando med handtag - trelägesbrytare - valfritt med eller utan startpreparering - kontaktmatta, som bildar kortslutning - automatisk start eller oövervakad start - kontaktmatta, som bildar kortslutning - övervakad start - övervakning av en ljusgardin med två reläutgångar - övervakad start - test vid spänningspåslag - synkroniseringstid, t=0,5 s - övervakning av magnetbrytare - automatisk start eller oövervakad start - synkroniseringstid, t=1,5 s - övervakning av magnetbrytare - övervakad start - synkroniseringstid, t=1,5 s V E A 01/

14 Telemecanique - XP-MP V E A 6\VWHPGLDJQRVHU Drifttillstånden för modulens två funktioner kan åskådliggöras med de 12 LED:na på frontpanelen. Dessutom kan dessa informationer överföras till ett annat system via tre halvledarutgångar. /('YLVQLQJLGULIWWLVWnQGRFYLGIH Under normal drift, tänds den gröna LED:n «PowerA1/A2» (högra kolumnen). Den röda LED:n «Error» och de två gula LED:na «Config.Function1 och Config.Function2» är släckta. 5 G/(' ÄHUURU *U Q/('LUHV LQJnQJXWJnQJ %HW\GHVH cwjlug läckt läckt Ingång/utgång öppen onstatera drifttillståndet Fast sken Ingång/utgång stängd Blinkande sken Ingång var inte öppen vid den Reparera föregående bortkopplingen, ny kontaktelement start omöjlig Blinkande sken läckt ortslutning till jord i en kontrollingång eller -utgång Blinkande sken opplingsfel, kortslutning, kabelbrott eller kontaktmatta ej ansluten Fast sken läckt ortslutning av en ingång med +24V Internt fel ontrollera kabeldragningen, eliminera felet, koppla in spänningen igen Eliminera kortslutningen, koppa in spänningen igen Demontera apparat 7DEH m den «röda» LED:n blinkar, har ett fel uppstått och skall avhjälpas. amtidigt blinkar LED:n för den berörda ingången och anger därmed för användaren var denne skall söka felet. /('YLVQLQJLRQILJXUDWLRQVIXQWLRQJX/('WlQG m en av de två gula LED:na lyser, representerar de gröna LED:na (i binär kod) de informationer som beskrivs i stycket «Val av konfigurationen». Den röda LED:n «Error» är fortfarande släckt /2001

15 Telemecanique - XP-MP 6LJQDXWJnQJDU Genom tre halvledarutgångar kan de respektive drifttillstånden för de två modulfunktionerna sändas till ett annat kontrollsystem. De tre halvledarutgångarna är kopplade till matarspänningen via uttaget Y +. Dessa signalers betydelse, i normal drift eller vid en störning, preciseras i tabell 3 nedan. < < < 7LVWnQG De två säkerhetsutgångarna bortkopplade Drift äkerhetsutgång 1 aktiverad äkerhetsutgång 2 aktiverad äkerhetsutgång 1+2 aktiverad Internt fel 0 0 Fel Externt fel för funktion Externt fel för funktion DEH m utgången Y74 är aktiverad, har ett fel uppstått. m samtidigt en annan utgång är aktiverad, föreligger ett externt fel för motsvarande funktion. Efter eliminering av felet och återinkoppling av matarspänningen, är modulen åter driftklar. V E A!.RPHWWHUDQGHXJLIWHU Apparaten kräver inget särskilt underhåll För brytningen av säkerhetskretsarna enligt E / E 418, använd endast de potentialfria säkerhetsutgångarna mellan uttagen 13-14, 23-24, för funktion 1 och 43-44, 53-54, för funktion 2. Användning av avstörningssystem rekommenderas för kontaktorer anslutna till produkten.! 2EVHUYHUD(1 Detta är en produkt av klass A. Denna apparat kan förorsaka radiostörningar i en hemmiljö och användaren bör därför, vid behov, vidta lämpliga åtgärder.!.yduydudqghulvhu(1xqw De nedan föreslagna anslutningsschemorna har kontrollerats och testats med största omsorg vid driftvillkor. Risker kvarstår om: a) nedanstående kabeldragningsschema har modifierats genom ändring av anslutningar eller tillägg av komponenter som integrerats på fel sätt i säkerhetskretsen. b) användaren inte respekterar kraven i säkerhetsnormerna för inställning och underhåll av maskinen. Det är viktigt att strikt respektera kontroll- och underhållsintervallen. 01/

16 Telemecanique - XP-MP V E A $QXWQLQJVVFHPRUI URQILJXUDWLRQRF - ödstopp, för en kanal +24V Fuse 11 Till programmer bar automat ödstopp ).RQILJXUDWLRQ 1 GVWRI UHQDQD $XWRPDWLVVWDUWHHU R YHUYDDGVWDUW 14 tart 12 Visning LED: = od 0001 EC Power A1/A2 Error (8) (4) (2) A1 C3 C2 C1 I1 I2 I Y+ Y74 Y84 Y94 Config. Function 1 Config. Function 2 1 Funktion () (1) LB LGI - kanal 1 3 (AZ1) (AZ2) Funkt.2 Funkt.1 Funktion () Fel 2 XP-MP 4 Funktion () Funktion () LGI - kanal 2 ).RQILJXUDWLRQ 1 GVWRI UHQDQD gyhuyddgvwduw A2 C6 C5 C4 I4 I5 I EC Visning LED: = od 0010 äkerhetsutgångar Funktion 2 äkerhetsutgångar Funktion ödstopp 1 Power A1/A2 Error 14 tart (8) (4) (2) Config. Function 1 Config. Function 2 2 ödstop p (1) LB (AZ1) (AZ2) 0V Funktion 1 Funktion 2 Funktion 2 Funktion 1 LED blinkar under konfiguration LED tänd efter tangent Teckenförklaring LED tänd LED släckt EC = Externa startvillkor 16 01/2001

17 Telemecanique - XP-MP )XQWLRQVGLDJUDPI URQILJXUDWLRQRF- ödstopp, för en kanal.rqiljxudwlrq 2 YHUYDDGVWDUW.RQILJXUDWLRQ $XWRPDWLVVWDUW ödstopp ej utlöst ödstopp utlöst pänningspåslag (Auto-test avslutad) ödstopp ej utlöst Ingång 1, ödstopp ödstopp ej utlöst ödstopp utlöst pänningspåslag (Auto-test avslutad) ödstopp ej utlöst Ingång 1, ödstopp Ingång 2, EC Ingång 2, EC tartknapp Automatisk start Utgång "F" ignalutgång Utgång "F" ignalutgång.rqiljxudwlrq gyhuyddgvwduw ödstopp ej utlöst ödstopp utlöst pänningspåslag (Auto-test avslutad) ödstopp ej utlöst Ingång 1, ödstopp Ingång 2, EC tartknapp Utgång "F" ignalutgång V E A 01/

18 Telemecanique - XP-MP V E A $QVXWQLQJVVFHPDI URQILJXUDWLRQRF- Låsning av skydd med starttest 13 3 (Öppna >) Funktion 1 kydd stängt V Fuse ).RQILJXUDWLRQ /nvqlqjdyv\ggphgvwduwwhvw $XWRPDWLVVWDUWHHUR YHUYDDG VWDUW Till programmer bar automat 11 tart 12 Visning LED: = od 0011 EC Power A1/A2 Error (8) (4) (2) A1 C3 C1 I1 C2 I2 I Y+ Y74 Y84 Y94 Config. Function 1 Config. Function 2 1 Funktion () (1) LB LGI - kanal 1 3 (AZ1) (AZ2) Funkt.2 Funkt.1 Funktion () Fel 2 XP-MP 4 Funktion () Funktion () LGI - kanal 2 ).RQILJXUDWLRQ /nvqlqjdyv\ggphgvwduwwhvw A2 C6 C4 I4 C5 I5 I gyhuyddgvwduw EC 4 5 Visning LED: = od äkerhetsutgångar Funktion 2 äkerhetsutgångar Funktion Power A1/A2 Error 22 Config. Function 1 Config. Function 2 (8) (4) (2) 13 (1) LB tart (Öppna >) (AZ1) (AZ2) Funktion 2 kydd stängt 0V Funktion 1 Funktion 2 Funktion 2 Funktion 1 LED blinkar under konfiguration LED tänd efter tangent Teckenförklaring: LED tänd LED släckt EC = Externa startvillkor 18 01/2001

19 Telemecanique - XP-MP )XQWLRQVGLDJUDPI URQILJXUDWLRQRF- Låsning av skydd med starttest.rqiljxudwlrq 2 YHUYDDGVWDUW.RQILJXUDWLRQ $XWRPDWLVVWDUW pänningspåslag (Auto-test avslutad) kydd stängt kydd öppet kydd stängt kydd stängt pänningspåslag (Auto-test avslutad) kydd stängt kydd öppet Ingång 1 Ingång 1, Ingång 2 Ingång 2, tartknapp Utgång "F" ignalutgång Automatisk start Ingen start 1) Utgång "F" ignalutgång Ingen start 1).RQILJXUDWLRQ gyhuyddgvwduw 1) = Blockering av start nödvändig : pänningspåslag (Auto-test avslutad) kydd stängt kydd öppet kydd stängt För att kontrollera anslutna givare öppna och stäng skyddet Ingång 1 Ingång 2 tartknapp Ingen start 1) Utgång "F" ignalutgång V E A 01/

20 Telemecanique - XP-MP V E A $QVXWQLQJVVFHPDI URQILJXUDWLRQRF- Låsning av skydd med starttest och synkroneringstid (Öppna >) Funktion 1 kydd stängt Till programmer bar automat ).RQILJXUDWLRQ /nvqlqjdyv\ggphgvwduwwhvw $XWRPDWLVVWDUWHHU R YHUYDDGVWDUW tart Visning LED: = od 0101 Config. Function 1 Config. Function 2 Funktion () LGI - kanal 1 Funkt.2 Funkt.1 Funktion () Fel Funktion () Funktion () LGI - kanal 2 ).RQILJXUDWLRQ /nvqlqjdyv\ggphgvwduwwhvw gyhuyddgvwduw Visning LED: = od 0110 äkerhetsutgångar Funktion 2 äkerhetsutgångar Funktion 1 Config. Function 1 Config. Function 2 tart (Öppna >) Funktion 2 kydd stängt Funktion 1 Funktion 2 Funktion 2 Funktion 1 LED blinkar under konfiguration LED tänd efter tangent Teckenförklaring: LED tänd LED släckt EC = Externa startvillkor 20 01/2001

21 Telemecanique - XP-MP )XQWLRQVGLDJUDPI URQILJXUDWLRQRF- Låsning av skydd med starttest och synkroneringstid.rqiljxudwlrq 2 YHUYDDGVWDUW.RQILJXUDWLRQ $XWRPDWLVVWDUW pänningspåslag (Auto-test avslutad) kydd stängt kydd öppet kydd stängt kydd stängt pänningspåslag (Auto-test avslutad) kydd stängt kydd öppet Ingång 1 Ingång 1, Ingång 2 Ingång 2, tartknapp Utgång "F" ignalutgång Automatisk start Utgång "F" Ingen start 1) Ingen start 1) ignalutgång.rqiljxudwlrq gyhuyddgvwduw 1) = Blockering av start nödvändig: kydd öppet kydd stängt pänningspåslag (Auto-test avslutad) kydd stängt För att kontrollera anslutna givare öppna och stäng skyddet Ingång 1 Ingång 2 tartknapp Utgång "F" ignalutgång Ingen start 1) V E A 01/

22 Telemecanique - XP-MP V E A $QXWQLQJVVFHPRUI URQILJXUDWLRQRF- ödstopp, för två kanaler ).RQILJXUDWLRQ 1 GVWR $XWRPDWLVVWDUWHHU R YHUYDDGVWDUW tart Visning LED: = od 0111 ödstopp ).RQILJXUDWLRQ 1 GVWR gyhuyddgvwduw Config. Function 1 Config. Function 2 LGI - kanal 1 Visning LED: = od 1000 ödstopp Config. Function 1 Config. Function 2 ödstopp tart Till programmer bar automat Funkt.1 Fel Funkt.2 LGI - kanal 2 Funktion () Funktion () Funktion () Funktion () äkerhetsutgångar Funktion 2 äkerhetsutgångar Funktion 1 Teckenförklaring: LED tänd LED släckt EC = Externa startvillkor Funktion 1 Funktion 1 Funktion 2 Funktion 2 LED blinkar under konfiguration LED tänd efter tangent 22 01/2001

23 Telemecanique - XP-MP )XQWLRQVGLDJUDPI URQILJXUDWLRQRF- ödstopp, för två kanaler.rqiljxudwlrq 2 YHUYDDGVWDUW.RQILJXUDWLRQ $XWRPDWLVVWDUW ödstopp ej utlöst ödstopp utlöst pänningspåslag (Auto-test avslutad) ödstopp ej utlöst ödstopp ej utlöst ödstopp utlöst ödstopp ej utlöst pänningspåslag (Auto-test avslutad) Ingång 1 Ingång 1, Ingång 2 Ingång 2, Automatisk start tartknapp Utgång "F" ignalutgång Utgång "F" ignalutgång.rqiljxudwlrq gyhuyddgvwduw 1) = ontroll av startknappen ödstopp ej utlöst ödstopp utlöst ödstopp ej utlöst pänningspåslag (Auto-test avslutad) tartknappen skall inte tryckas in vid spänningspåslaget. Ingång 1 Ingång 2 tartknapp Utgång "F" ignalutgång Ingen start 1) V E A 01/

24 Telemecanique - XP-MP V E A $QVXWQLQJVVFHPDI URQILJXUDWLRQ- Injektionspress eller blåsmaskin äkerhetsv entil 3 kydd för verktygszonen, stängt +24V Fuse ).RQILJXUDWLRQ,QMHWLRQVUHVVHHUEnVPDVLQ Till programmer bar automat Visning LED: = od 1001 öppna > Power A1/A2 Error (8) (4) (2) 1 2 A1 C3 C1 I1 C2 I2 I Y+ Y74 Y84 Y94 Config. Function 1 Config. Function 2 (1) LB 1 LGI - kanal 1 (DIP.1) (DIP.2) Funkt.2 Funkt.1 3 Funktion () Funktion () Fel 2 XP-MP 4 Funktion () Funktion () LGI - kanal 2 A2 C6 C4 I4 C5 I5 I EC äkerhetsutgångar bakre säkerhetsdörrar äkerhetsutgångar för verktygszoner 12 Vid frånvaro av givarna 4 och 5 skall uttagen C4-I4 och C5-I5 vara överbryggade öppna > Vid konfigurationssätt 9, kan kontakterna i relän eller kontaktorer styrda av utgångarna 43-44, 53-54, inte övervakas av returkretsen (E XP-MP) tart kydd utanför verktygszonen, stängt 0V Verktygszon Verktygszon LED blinkar under konfiguration LED tänd efter tangent Teckenförklaring: LED tänd LED släckt EC = Externa startvillkor 24 01/2001

25 Telemecanique - XP-MP )XQWLRQVGLDJUDPI URQILJXUDWLRQ- Injektionspress eller blåsmaskin.rqiljxudwlrq,qmhwlrqvuhvvhhuenvpdvlq pänningspåslag (Auto-test avslutad) De två stängda skydden kydd utanför verktygszonen öppet De två stängda skydden kydd för öppen verktygszon De två stängda skydden Gränsläge 1 C1-I1 Gränsläge 2 C2-I2 Gränsläge 3 C3-I3 Gränsläge 4 C4-I4 Gränsläge 5 C5-I5 tartknapp C6-I6 Utgång "F" 13-14/23-24/33-34 ignalutgång Y84 Utgång "F" 43-44/53-54/63-64 ignalutgång Y94 t < 1,5s t < 10s t = t < 10s Ingen start 1) 1) = Blockering av start nödvändig: För att kontrollera anslutna givare öppna och stäng skyddet. V E A 01/

26 Telemecanique - XP-MP V E A $QVXWQLQJVVFHPDI URQILJXUDWLRQRF - Medgivandekommando med handtag och känslig matta +24V Fuse 3= Preparering av start ) RQILJXUDWLRQ 0HGJLYDQGHRPPDQGRPHG DQGWDJ Till programmer bar automat Bekräftelse Visning LED: = od 1010 XY2-AU EC Power A1/A2 Error (8) (4) (2) A1 C3 C2 C1 I1 I2 I Y+ Y74 Y84 Y94 Config. Function 1 Config. Function 2 1 (1) LB 3 Funktion () Funktion () LGI - kanal 1 (DIP.1) (DIP.2) Funkt.2 Funkt.1 Fel 2 XP-MP 4 Funktion () Funktion () LGI - kanal 2 A2 C6 C5 C4 I4 I5 I ) RQILJXUDWLRQ lqvljpdwwd $XWRPDWLVVWDUWHHU R YHUYDDGVWDUW EC 45 Visning LED: = od 1011 äkerhetsutgångar Funktion 2 äkerhetsutgångar Funktion Power A1/A2 Error (8) (4) (2) XY2-TP_ Config. Function 1 Config. Function 2 (1) LB tart 14 änslig matta 0V (DIP.1) (DIP.2) Funktion 1 Funktion 2 Funktion 2 Funktion 1 LED blinkar under konfiguration LED tänd efter tangent Teckenförklaring: LED tänd LED släckt EC = Externa startvillkor 26 01/2001

27 Telemecanique - XP-MP )XQWLRQVGLDJUDPI URQILJXUDWLRQRF- Medgivandekommando med handtag och känslig matta.rqiljxudwlrq 0HGJLYDQGHRPPDQGRPHGDQGWDJ pänningspåslag (Auto-test avslutad) ommuteringsnivå Ingång 1, Ingång 2, Ingång 3, preparering av start Ingång 3, brygga Utgång "F" ignalutgång.rqiljxudwlrq.lqvljpdwwdphgr YHUYDDGVWDUW.RQILJXUDWLRQ 7DLVVHQVLEHDYHFGpPDUUDJHDXWRPDWLTXH änslig matta ej utlöst änslig matta utlöst änslig matta ej utlöst änslig matta utlöst änslig matta ej utlöst änslig matta utlöst änslig matta ej utlöst pänningspåslag (Auto-test avslutad) Ingång 1 Ingång 1 änslig matta utlöst pänningspåslag (Auto-test avslutad) Ingång 2 Ingång 2 tartknapp Automatisk start Utgång "F" ignalutgång Utgång "F" ignalutgång V E A 01/

28 Telemecanique - XP-MP V E A $QVXWQLQJVVFHPDI URQILJXUDWLRQRF- änslig matta och ljusgardin +24V Fuse 3 13 änslig matta 14 tart 12 ).RQILJXUDWLRQ.lQVLJPDWWD gyhuyddgvwduw Till programmer bar automat 11 Visning LED: = od Power A1/A2 Error EC XY2-TP_ Config. Function 1 Config. Function 2 (8) (4) (2) A1 C3 C2 C1 I1 I2 I Y+ Y74 Y84 Y94 (1) LB 1 LGI - kanal 1 (DIP.1) (DIP.2) Funkt.2 Funkt.1 3 Funktion () Funktion () Fel 2 XP-MP 4 Funktion () Funktion () LGI - kanal 2 ).RQILJXUDWLRQ MXVJDUGLQ W V YHUYDDGVWDUW A2 C6 C5 C4 I4 I5 I EC ljusgardin Visning LED: = od 1101 äkerhetsutgångar Funktion 2 äkerhetsutgångar Funktion 1 21 Power A1/A2 Error 22 Utgång för EPE 45 (8) (4) (2) D1 D2 Config. Function 1 Config. Function (1) LB tart (DIP.1) (DIP.2) 0V Funktion 1 Funktion 2 Funktion 2 Funktion 1 LED blinkar under konfiguration LED tänd efter tangent Teckenförklaring: LED tänd LED släckt EC = Externa startvillkor 28 01/2001

29 Telemecanique - XP-MP )XQWLRQVGLDJUDPI URQILJXUDWLRQRF- änslig matta och ljusgardin.rqiljxudwlrq.lqvljpdwwdphg YHUYDDGVWDUW änslig matta utlöst änslig matta ej utlöst änslig matta utlöst änslig matta ej utlöst pänningspåslag (Auto-test avslutad) Ingång 1, Ingång 2, tartknapp Utgång "F" ignalutgång Ingen start 1).RQILJXUDWLRQ MXVJDUGLQ 1) = ontroll av startknappen tartknappen skall inte läggas i vid spänningspåslaget Icke-fysisk spär avbruten ljusgardin fri Icke-fysisk spär avbrute ljusgardin fri pänningspåslag (Auto-test avslutad) Ingång 1 Ingång 2 tartknapp Utgång "F" ignalutgång Ingen start 1) V E A 01/

30 Telemecanique - XP-MP V E A Till programmer bar automat Funkt.2 Funkt.1 Fel XP-MP $QVXWQLQJVVFHPDI URQILJXUDWLRQRF- Magnetisk brytare ).RQILJXUDWLRQ 0DJQHWEU\WDUH W V$XWRPDWLVVWDUWHHU R YHUYDDGVWDUW Visning LED: = od 1110 Magnetisk brytare ej utlöst vit brun tart svart blå Config. Function 1 Config. Function 2 ).RQILJXUDWLRQ 0DJQHWEU\WDUH LGI - kanal 1 LGI - kanal 2 W V YHUYDDGVWDUW Visning LED: = od 1011 Config. Function 1 Config. Function 2 Magnetisk brytare ej utlöst äkerhetsutgångar Funktion 2 tart äkerhetsutgångar Funktion 1 Funktion () Funktion () Funktion () Funktion () Teckenförklaring: LED tänd LED släckt EC = Externa startvillkor Funktion 1 Funktion 1 Funktion 2 Funktion 2 LED blinkar under konfiguration LED tänd efter tangent 30 01/2001

31 Telemecanique - XP-MP )XQWLRQVGLDJUDPI URQILJXUDWLRQRF- Magnetisk brytare.rqiljxudwlrq 2 YHUYDDGVWDUW.RQILJXUDWLRQ $XWRPDWLVVWDUW pänningspåslag (Auto-test avslutad) Motsatt sida föreligger Motsatt sida föreligger inte Motsatt sida föreligger Gränsläge 1 Motsatt sida föreligger Motsatt sida föreligger inte pänningspåslag (Auto-test avslutad) Motsatt sida föreligger Ingång 1, Gränsläge 2 Ingång 2, tartknapp Utgång "F" ignalutgång Automatisk start Utgång "F" ignalutgång t < 1,5s t < 1,5s.RQILJXUDWLRQ gyhuyddgvwduw Motsatt sida föreligger Motsatt sida föreligger inte pänningspåslag (Auto-test avslutad) Motsatt sida föreligger Ingång 1 Ingång 2 tartknapp Utgång "F" ignalutgång t < 10s t < 1,5s t < 10s V E A 01/

32 Telemecanique - XP-MP V E A 8WJnQJVRQWDWHUQDVLYVlQJGHQLJW(1WDEH& Märkdriftström A Manövercykler x /2001

33 Telemecanique - XP-MP 7(.1,6.$'$7$ $QVXWQLQJ;3603 $QVXWQLQJHQHGDUH Utan kabelsko styv 0,14-2,5 mm 2 flexibel 0,14-2,5 mm 2 AWG Flexibel med kabelsko (utan plastkrage) 0,25-2,5 mm 2 Flexibel med kabelsko (med plastkrage) 0,25-1,5 mm 2 $QVXWQLQJWYnHGDUH Utan kabelsko styv 0,14-0,75 mm 2 flexibel 0,14-0,75 mm 2 Flexibel med kabelsko (utan plastkrage) 0,25-1 mm 2 Flexibel med kabelsko TWI (med plastkrage) 0,5-1,5 mm 2 V E A $QVXWQLQJ;36033 $QVXWQLQJHQHGDUH Utan kabelsko styv 0,2-2,5 mm 2 flexibel 0,2-2,5 mm 2 AWG Flexibel med kabelsko (utan plastkrage) 0,25-2,5 mm 2 Flexibel med kabelsko (med plastkrage) 0,25-2,5 mm 2 &RQQHFWLRQGHX[ILV Utan kabelsko styv 0,2-1 mm 2 flexibel 0,2-1,5 mm 2 Flexibel med kabelsko (utan plastkrage) 0,25-1 mm 2 Flexibel med kabelsko TWI (med plastkrage) 0,5-1,5 mm 2 Infästning av dosan kyddsgrad enligt IEC 529, Uttag kyddsgrad enligt IEC 529, Dosa Vikt Monteringsläge Drifttemperatur näppinfästning på profil hatt 35 mm enligt DI E IP 20 IP 40 0,32 kg likgiltigt -10 C / + 55 C 01/

34 Telemecanique - XP-MP V E A Överspänningskategori III (4kV) Föroreningsgrad 2 Märkisoleringsspänning 300V enligt DI VDE 0110 / del 1+2 Matarspänning U E enligt IEC 38 24V (±20%) (se märkskylt) kydd max. 4A gl el. 6A snabb Förbrukad effekt, version 24V 5 W äkerhetsutgångar (potentialfria) , , , , tatisk utgång, stängningsfunktion (utan kontakt) Y+..Y64, Y+..Y74, Y+..Y84 (Typiskt: 24V/20mA) Utgångarnas maximala brytförmåga AC 15 - C300 (1800VA/180VA) 13 24V/1,5A - L/R=50ms Gräns för kumulerad ström (samtidig last på flera utgångskretsar) Σ Ith 20 A 1/2 3/4 6A 2A 2A 6A 2A 2A 4A 4A 2A 4A 4A 2A 3,3A 3,3A 3,3A 3,3A 3,3A 3,3A kydd av utgångar max. 4A gl el. 6A snabb varstid 30 ms Apparaten kan också kommutera svaga laster (minst 17V / 10mA) under förutsättning att kontakten aldrig kommuterad kraftig last tidigare, eftersom det guldskikt som täcker kontakten annars kan ha påverkats. ynkroniseringstid se tabell 1 (sida 11) äkerhetskategori max. enligt E Maximalt kablagemotstånd i ingångskretsarna 100 Ω Maximal kablagelängd i ingångskretsarna 2000 m 34 01/2001

Telemecanique XPS-MP 01/ Y74 43 Y94 13 Y+ Y84 53 I 2 I 3 I 1 C2 C3 C1 A1 I 6 C5 I 5 A2 C6 4 I 4

Telemecanique XPS-MP 01/ Y74 43 Y94 13 Y+ Y84 53 I 2 I 3 I 1 C2 C3 C1 A1 I 6 C5 I 5 A2 C6 4 I 4 Telemecanique XP-MP C1 A1 I 1 C2 C3 I 2 I 3 13 Y+ 23 Y74 43 Y84 53 Y94 A2 C6 4 I 4 I 6 C5 I 5 33 34 63 64 14 24 44 54 äkerhetsmodul för två oberoende säkerhetsfunktioner ikkerhetsmodul for to uavhengige

Lisätiedot

Telemecanique XPS-AV 01/ Y64 37 Y84 13 Y+ Y74 47 S14 S31S32 S11 A1 S13 S12

Telemecanique XPS-AV 01/ Y64 37 Y84 13 Y+ Y74 47 S14 S31S32 S11 A1 S13 S12 Telemecanique XP-AV 332 A 3 2 4 3 Y+ 23 Y64 37 Y74 47 Y84 A2 Y39 Y4 22 33 34 3 4 57 58 4 24 38 48 Övervakningsmodul för ÖDTPP-kretsar enligt E 48 / E 624- vervåkingsmodul for ØDTPP-kretser etter normen

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING SCART-växel SCART-veksler SCART-kytkin Ver. 001-000 Modell/Malli: Welkin AV-2000E Nr/Nro: 38-2191 SVENSKA SCART-växel Art.nr 38-2191, modell Welkin AV-2000E Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Säkerhetsföreskrifter Läs och följ instruktionerna innan energilmätaren ansluts

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Universal fjärrkontroll Universal fjernkontroll Yleiskaukosäädin Nr/Nro: -0 Modell/Malli: BW0 Ver: 002-200611 SVENSKA Universal Fjärrkontroll Art.nr 38-2072, modell: BW0392 Läs

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING

BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING EGENSKAPER: * Kompatibel med samtliga ARC-sändare (inkluderar programmerbar sändare och sändare av kodvalstyp, fjärrkontroll

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Kopplingsur Koblingsur Ajastin

Kopplingsur Koblingsur Ajastin 36-2901 Kopplingsur Koblingsur Ajastin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått den innan du använder utrustningen och

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteen valintakoe Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön hakukohteeseen pyrkiville klo 9-12.

Yhteiskuntatieteen valintakoe Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön hakukohteeseen pyrkiville klo 9-12. Yhteiskuntatieteen valintakoe Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön hakukohteeseen pyrkiville 31.5.2016 klo 9-12. Urvalsprovet i samhällsvetenskap för sökande till ansökningsalternativet

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2010 vp Maksuhäiriömerkintöjen vaikutus puhelin- ja nettiliittymien hankintaan Eduskunnan puhemiehelle Saunalahti ja DNA solmivat Internet-laajakaistasopimuksia melko edullisella

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin Modell/Malli: UN8BE Nr/Nro: 38-2150 Ver. 001-200607 SVENSKA USB till serieportsadapter Artikelnummer:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 4 SE: sida 5 8 FI: sivu 9 12 GB/AU/NZ: page 13 16 2 +/ 4 1 3 DT Digitaltermostat serie 4 DT Digital Thermostat Series 4 F 5 7 1 Indikator for dagsenking

Lisätiedot

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin Modell / Malli / Model: Art. no: 99 170 20 SE BRUKSANVISNING RF Dynamisk Fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF Dynaaminen Kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF Dual Color Remote Controller SE Indikator Tryck

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

NEO2 NO DK SE FI UK AU NZ

NEO2 NO DK SE FI UK AU NZ NEO2 B R U K S A N V I S N I N G K Ä Y T T Ö O H J E U S E R G U I D E NO DK SE FI UK AU NZ 62279 Basis funksjon Når ovnen tas i bruk første gang vil display vise 20 grader og ovnen vil umiddelbart være

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Elektroniskt mus-, tangentbordoch monitoromkopplare Elektronisk mus-, tastatur- og monitoromkobler Automaattinen kytkin hiirelle, näppäimistölle ja näytölle Ver. 001-200611 Modell/Malli:

Lisätiedot

skaparguide med tips och idéer!

skaparguide med tips och idéer! g skaparguide med tips och idéer! www.slojd-detaljer.se Flexi Color Flexi Color är en lättarbetad vattenbaserad transparent hobbyfärg. Den används främst på papper men fäster även på de flesta ljusa underlag.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Low radiation DECT-phone DECT-puhelin

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Low radiation DECT-phone DECT-puhelin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Low radiation DECT-phone DECT-puhelin Modell/Malli: idect K1 Nr/Nro: 36-2708 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått den

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske...

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske... Radio CD Bluetooth Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Användningsföreskrifter................................................................... S.2 Allmän beskrivning......................................................................

Lisätiedot

Wireless Security Home Prosafe

Wireless Security Home Prosafe Wireless Security Home Prosafe POWERHORN PH7208 GB You can connect one or more extra power horns to the security system Home Prosafe. With a alarm interface (SM10) can you also connect these powerhorn

Lisätiedot

Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen i trinn 15. tulostuskasetit. blekkpatroner. verkkolaite ja virtajohto

Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen i trinn 15. tulostuskasetit. blekkpatroner. verkkolaite ja virtajohto Aloita tästä Start her 1 2 Tärkeää: Älä liitä USB-kaapelia ennen ohjelmiston asentamista (kohta 15). Poista pakkausmateriaalit Fjern emballasjen Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti

Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti Nr/Nro: 38-1505 Modell/Malli: SOHO-GA1200T Ver: 001-200510 2 BRUKSANVISNING Läs igenom hela bruksanvisningen fö re användning och spara

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

POHJOLAN PARASTA RUOKAA

POHJOLAN PARASTA RUOKAA POHJOLAN PARASTA RUOKAA Pohjolan makuelämykset ovat nyt huudossa, ja ruokakilpailut ovat tulleet jäädäkseen. Niitä käydään televisiossa, lehdissä ja nyt myös merellä. Viking Line julkisti jokin aika sitten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Demontering av väggfästet. 1 Skjut väggfästet och ramen ca 5 mm åt höger tills den hakar ur och dra den sedan framåt.

Demontering av väggfästet. 1 Skjut väggfästet och ramen ca 5 mm åt höger tills den hakar ur och dra den sedan framåt. CONNECT tryckknapp MoveWDE0090 Merten009V080--000/0 sv no CONNECT tryckknapp Move Exxact ruksanvisning fi rt.nr WDE0090 För din säkerhet ¼ FR Risk för livshotande skador p.g.a. elektrisk ström rbeten på

Lisätiedot

Pre-programmed Remote Control Förprogrammerad fjärrkontroll Forhåndsprogrammert fjernkontroll Ohjelmoitu kaukosäädin

Pre-programmed Remote Control Förprogrammerad fjärrkontroll Forhåndsprogrammert fjernkontroll Ohjelmoitu kaukosäädin 38-2494 Pre-programmed Remote Control Förprogrammerad fjärrkontroll Forhåndsprogrammert fjernkontroll Ohjelmoitu kaukosäädin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: BW0881 www.clasohlson.com ENGLISH

Lisätiedot

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1 4508 manual 07-09-06 4:0 Side IFH-0A IFH-A VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Art. no. 4508 4500 4508 manual 07-09-06 4:0 Side S VIKTIGT! Läs denna

Lisätiedot

LANGATON SADEMITTARI No 854

LANGATON SADEMITTARI No 854 LANGATON SADEMITTARI No 854 KÄYTTÖOHJE Huom! Ennen käyttöönottoa poista suojakalvo näytön päältä. 1. Toiminnot Ulkolämpötilan ja sademäärän langaton tiedonsiirto taajuudella 433 MHz, kantavuus 30 m vapaassa

Lisätiedot