Telemecanique XPS-MP 01/ Y74 43 Y94 13 Y+ Y84 53 I 2 I 3 I 1 C2 C3 C1 A1 I 6 C5 I 5 A2 C6 4 I 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Telemecanique XPS-MP 01/2001 23 Y74 43 Y94 13 Y+ Y84 53 I 2 I 3 I 1 C2 C3 C1 A1 I 6 C5 I 5 A2 C6 4 I 4"

Transkriptio

1 Telemecanique XP-MP C1 A1 I 1 C2 C3 I 2 I 3 13 Y+ 23 Y74 43 Y84 53 Y94 A2 C6 4 I 4 I 6 C5 I äkerhetsmodul för två oberoende säkerhetsfunktioner ikkerhetsmodul for to uavhengige sikkerhetsfunksjoner Turvayksikkö kahdelle toisistaan riippumattomalle turvatoiminnolle 01/2001

2

3 Telemecanique - XP-MP VEA 5 V E A R 35 R UMI 65 U M I 01/2001 3

4 Telemecanique - XP-MP V E A R U M I 4 01/2001

5 Telemecanique - XP-MP Innehåll Innehåll Utrymmesmått Märkning av uttagen Demontering av isärdragbara uttag Tillämpning Funktion tyrning Visning av konfigurationen V E A Val av konfigurationen Definition av använda begrepp ort beskrivning av konfigurationer ystemdiagnoser ompletterande uppgifter bservera (E ) varvarande risker (E 292-1, punkt 5) Anlutningsschemor - Funktionsdiagram onfiguration 1 och 2 - ödstopp, för en kanal onfiguration 3 och 4 - Låsning av skydd med starttest onfiguration 5 och 6 - Låsning av skydd med starttest och synkroneringstid onfiguration 7 och 8 - ödstopp, för två kanaler onfiguration 9 - Injektionspress eller blåsmaskin onfiguration 10 och 11- Medgivandekommando med handtag och känslig matta onfiguration 12 och 13- änslig matta och ljusgardin onfiguration 14 och 15- Magnetisk brytare Utgångskontakternas livslängd enligt E / tabell C TEIA DATA /2001 5

6 Telemecanique - XP-MP V E A 6 01/2001

7 Telemecanique - XP-MP 8WU\PPHVPnWW 114 mm (4.48 in) 99 mm (3.89 in) 35 mm (1.38 in) 45 mm (1.77 in) V E A XP-MP... 01/2001 7

8 Telemecanique - XP-MP 0lUQLQJDYXWWDJHQ V E A C1 A1 I1 C2 C3 I2 I3 13 Y+ 23 Y74 43 Y84 53 Y94 C1 A1 I1 C2 C3 I2 I3 13 Y+ Y74 23 Y84 43 Y94 53 A2 C4 I4 C6 C5 I6 I A2 C4 I4 C6 C5 I6 I XP-MP... XP-MP...P 'HPRQWHULQJDYLVlUGUDJEDUDXWWDJ XP-MP...P 8 01/2001

9 Telemecanique - XP-MP 7LlPQLQJ Modulen XP-MP är en elektronisk säkerhetsmodul med två säkerhetsfunktioner oberoende av varandra. Varje funktion kan fullgöra en separat säkerhetsuppgift vid en elektrisk styrning av en maskin. om funktion av dess konfigurationsmöjligheter, passar modulen för att lösa multipla industriella säkerhetsuppgifter i kategori 4 enligt E 954-1, som till exempel nödstopp, låsning av skydd, medgivandekommandon med handtag, känsliga mattor eller kanter och gränssnitt med en EPE (elkänslig skyddsutrustning). )XQWLRQ Varje funktion (, ) i XP-MP förfogar över två relän med tillhörande kontakter och en motsvarande manöverelektronik för styrningen och övervakningen. Funktionerna och är oberoende av varandra och förfogar över tre potentialfria säkerhetsingångar och tre potentialfria säkerhetsutgångar vardera, med extra reläkontakter. Modulen förfogar därmed, totalt över 6 ingångar som alla har övervakning av den elektriska kretsen: detektering av kortslutning med en annan ingång, med en yttre spänning eller kortslutning med jorden. Varje manöverelement matas med en av säkerhetsingångarna och är ansluten till motsvarande kontrollutgång C1... C6. Modulen testar hela tiden de sex ingångarna liksom manöverkretsen ansluten till dessa ingångar. m ett fel konstateras, stänger manöverlogiken omedelbart de fyra reläna, och säkerhetsutgångarna öppnas. 6 VlHUHWVLQJnQJDU C1 C2 C3 I1 I2 I3 I4 I5 I6 C4 C5 C6 )XQWLRQ 6lHUHWVXWJnQJ )XQWLRQ 6lHUHWVXWJnQ V E A Apparaten kan konfigureras via en )LJ,QJnQJDURFXWJnQJDU folietangentsats belägen på frontpanelen (talande front). Användaren bestämmer med hjälp av denna tangentsats på vilket sätt de två funktionerna och på modulen skall konfigureras (se följande ). Efter påslag av spänningen till uttagen A1-A2, utför XP-MP en intern självtest. I samband därmed, tänds de 12 LED:na på den talande fronten i 2 sekunder. Den gröna LED:n «Power A1/A2» fortsätter sedan att lysa och de övriga LED:na slocknar under förutsättning att den motsvarande ingången eller utgången är öppen. De två funktionerna är då driftberedda enligt minneskonfigurationen. Eftersom fabrikskonfigurationen är lika med 0 för de 2 funktionerna, är modulen alltså inte aktiv. Därför måste man först välja och aktivera, för varje funktion, en konfiguration för att göra funktionerna användbara. 01/2001 9

10 Telemecanique - XP-MP V E A 6W\UQLQJ Manöverzonen består av 12 LED:n som är uppedlade på 3 kolumner, och en folietangentsats innehållande tre tangenter: ) för konfigurationen av funktion 1 ) för konfigurationen av funktion 2 2. för att bekräfta konfigurationen (8) (4) (2) (1) %LQlUWYlUGH Power A1/A2 Error &RQILJ )XQFWLRQ Fyra gröna LED:n i de två vänsterkolumnerna AZ.1 och AZ.2 visar under normal drift tillståndet i ingångar och utgångar för varje funktion. De två gula LED:na «Config.Function1» och «Config.Function2» är då släckta. )LJ0DQ YHU]RQ m en av de gula LED:na är tänd eller blinkar, visar kolumnerna AZ.1 ( el. AZ.2 ) konfigurationsdata i binär kod. De undre LED:na representerar LB (lowest significant bit) med värdet (1). 9LVQLQJDYRQILJXUDWLRQHQ För att gå in i konfigurationsfunktionen, skall de två säkerhetsutgångarna på modulen vara bortkopplade. Tryck in tangenten för den önskade funktionen eller samtidigt med tangenten i minst 1 sekund. Den gula LED:n «Config. Function 1» ( eller «Config.Function2» ) börjar blinka, konfigurationsfunktionen är aktiverad. 9DDYRQILJXUDWLRQHQ För att gå in i konfigurationsfunktionen, skall de två säkerhetsutgångarna på modulen vara bortkopplade. Tryck in tangenten för den önskade funktionen eller samtidigt med tangenten i minst 1 sekund. Den gula LED:n «Config. Function 1» (eller «Config.Function2») börjar blinka, konfigurationsfunktionen är aktiverad. kolumnerna AZ.1 och AZ.2 visar då den minnesinlagda konfigurationen för den valda funktionen i binär kod. Efter varje ny intryckning av funktionsknappen, visar displayen i kolumn AZ.2 nästa möjliga binära kod, och därmed nästa möjliga konfiguration. AZ.1 fortsätter att visa den konfiguration som lagts in i minnet. m AZ.2 visar den önskade koden, sparar man den nya konfigurationen genom att trycka på knappen. Därmed visar kolumnerna AZ.1 och AZ.2 den nya konfigurationen och den gula LED:n för funktionen lyser med fast sken. Utgångarna från modulen förblir dock låsta ända tills, genom bortkoppling av spänningen, sedan under spänning i matarkretsen, den nya konfigurationen bekräftas och aktiveras. De åtta LED:na i zonerna AZ.1 och AZ.2 signalerar då drifttillstånden i ingångarna och utgångarna motsvarande inskrifterna som återfinns på sidan av varje LED / 2 AZ / 4 AZ.2 &RQILJ )XQFWLRQ 10 01/2001

11 Telemecanique - XP-MP I konfigurationsfunktionen kan man välja bland femton olika övervakningsfunktioner som valfritt kan tilldelas funktion eller.rqiljxudwlrq 3DUDPHWUDU $QPlUQLQJDU 1ƒ %LQlU RG LED I4 I5 I63/4 %HVULYQLQJ 6\QURQLVHULQJVWLG 7DEH onfiguration nr 9, som kräver användning av de två funktionerna och, utgör ett undantag. Den kan bara aktiveras om den sparas i minnet för. I så fall visas koden 0000 om du trycker in knappen, och konfigurationen av är inte längre möjlig. m konfiguration 9 lagras för funktion, visas koden 1001, men funktionen kan! inte utföras. 6WDUWERFHULQJ $XWRPDWLVVWDUWHHU R YHUYDDGVWDUW Funktion bortkopplad Leveranstillstånd Övervakning nödstopp - X 2 (strömbrytare för 1 kanal) X Övervakning nödstopp X X (strömbrytare för 2 X X 4 kanaler) eller 1,5s X X Övervakning av skydd 1,5s X X 4 (2 lägesbrytare) X X 4 Övervakning av skydd för De två säk.-utgångarna injektionspressar och 1,5s X X 4 styrs automatiskt av blåsmaskiner och Medgivandekommando med handtag (3- lägesbrytare) Övervakning av en matta eller känslig kant gyhuyddgvwduw.dwhjrul(e 954-1) - X X 4 tartknappen fungerar som startpreparering - X 3 ontaktmatta som bildar kortslutning X Övervakning av en ljusgardin med reläutgångar 0,5s X X Övervakning av en 1,5s X 4 Magnetbrytare 1F/ magnetbrytare 1,5s X 4 V E A 01/

12 Telemecanique - XP-MP V E A 'HILQLWLRQDYDQYlQGDEHJUH gyhuyddgvwduw 2 YHUYDDGVWDUW $XWRPDWLVVWDUW 6\QURQLVHULQJVWLG tartingången övervakas så att det inte sker någon start vid överbryggad startkontakt eller startkrets sluten i mer än 10 sekunder, LED:na i motsvarande ingång blinkar så länge som överbryggningen varar. tarten utlöses efter aktivering, när knappen släpps upp. Vid slutningen av startknappen, aktiveras utgången. (m startkretsen hela tiden förblir stängd, utförs en automatisk start). Det finns ingen startkontakt eler den har ersatts med en kretsslutningsbygel.tarten äger rum direkt när ingångsvillkoren är uppfyllda. Två ingångssignaler (el. mer) skall avges samtidigt inom denna tid, för att starten skall kunna ske. /nvqlqjdyvwduwhq.ruwehvulyqlqjdyrqiljxudwlrqhu.rqiljxudwlrq Efter spänningspåslag i matarkretsen, förhindrar låsningen av starten en start ända tills de existerande ingångssignalerna öppnas, och sedan stängs (t.ex. öppning sedan stängning av ett skydd). - funktioner bortkopplade, (inställning på fabrik).rqiljxudwlrq.rqiljxudwlrq.rqiljxudwlrq.rqiljxudwlrq.rqiljxudwlrq.rqiljxudwlrq - nödstopp för en kanal - separat returkrets - automatisk start eller oövervakad start - nödstopp för en kanal - separat returkrets - övervakad start - nödstopp för två kanaler eller skydd - automatisk start eller oövervakad start - test vid spänningspåslag - nödstopp för två kanaler eller skydd - övervakad start - test vid spänningspåslag - nödstopp för två kanaler eller skydd - synkroniseringstid, t=1,5 s - automatisk start eller oövervakad start - test vid spänningspåslag - nödstopp för två kanaler eller skydd - synkroniseringstid, t=1,5 s - övervakad start - test vid spänningspåslag 12 01/2001

13 Telemecanique - XP-MP.RQILJXUDWLRQ.RQILJXUDWLRQ.RQILJXUDWLRQ.RQILJXUDWLRQ.RQILJXUDWLRQ.RQILJXUDWLRQ.RQILJXUDWLRQ.RQILJXUDWLRQ.RQILJXUDWLRQ - nödstopp för två kanaler eller skydd - automatisk start eller oövervakad start - nödstopp för två kanaler eller skydd - övervakad start - skydd för injektionspress och blåsmaskin - använder de två säkerhetsfunktionerna - skydd av verktygszonen med tredje lägesbrytare, övervakad start och synkroniseringstid = 1,5s - extra bakre skydd (som tillval), med automatisk start. Öppning av skyddet stänger av alla utgångar. - medgivandekommando med handtag - trelägesbrytare - valfritt med eller utan startpreparering - kontaktmatta, som bildar kortslutning - automatisk start eller oövervakad start - kontaktmatta, som bildar kortslutning - övervakad start - övervakning av en ljusgardin med två reläutgångar - övervakad start - test vid spänningspåslag - synkroniseringstid, t=0,5 s - övervakning av magnetbrytare - automatisk start eller oövervakad start - synkroniseringstid, t=1,5 s - övervakning av magnetbrytare - övervakad start - synkroniseringstid, t=1,5 s V E A 01/

14 Telemecanique - XP-MP V E A 6\VWHPGLDJQRVHU Drifttillstånden för modulens två funktioner kan åskådliggöras med de 12 LED:na på frontpanelen. Dessutom kan dessa informationer överföras till ett annat system via tre halvledarutgångar. /('YLVQLQJLGULIWWLVWnQGRFYLGIH Under normal drift, tänds den gröna LED:n «PowerA1/A2» (högra kolumnen). Den röda LED:n «Error» och de två gula LED:na «Config.Function1 och Config.Function2» är släckta. 5 G/(' ÄHUURU *U Q/('LUHV LQJnQJXWJnQJ %HW\GHVH cwjlug läckt läckt Ingång/utgång öppen onstatera drifttillståndet Fast sken Ingång/utgång stängd Blinkande sken Ingång var inte öppen vid den Reparera föregående bortkopplingen, ny kontaktelement start omöjlig Blinkande sken läckt ortslutning till jord i en kontrollingång eller -utgång Blinkande sken opplingsfel, kortslutning, kabelbrott eller kontaktmatta ej ansluten Fast sken läckt ortslutning av en ingång med +24V Internt fel ontrollera kabeldragningen, eliminera felet, koppla in spänningen igen Eliminera kortslutningen, koppa in spänningen igen Demontera apparat 7DEH m den «röda» LED:n blinkar, har ett fel uppstått och skall avhjälpas. amtidigt blinkar LED:n för den berörda ingången och anger därmed för användaren var denne skall söka felet. /('YLVQLQJLRQILJXUDWLRQVIXQWLRQJX/('WlQG m en av de två gula LED:na lyser, representerar de gröna LED:na (i binär kod) de informationer som beskrivs i stycket «Val av konfigurationen». Den röda LED:n «Error» är fortfarande släckt /2001

15 Telemecanique - XP-MP 6LJQDXWJnQJDU Genom tre halvledarutgångar kan de respektive drifttillstånden för de två modulfunktionerna sändas till ett annat kontrollsystem. De tre halvledarutgångarna är kopplade till matarspänningen via uttaget Y +. Dessa signalers betydelse, i normal drift eller vid en störning, preciseras i tabell 3 nedan. < < < 7LVWnQG De två säkerhetsutgångarna bortkopplade Drift äkerhetsutgång 1 aktiverad äkerhetsutgång 2 aktiverad äkerhetsutgång 1+2 aktiverad Internt fel 0 0 Fel Externt fel för funktion Externt fel för funktion DEH m utgången Y74 är aktiverad, har ett fel uppstått. m samtidigt en annan utgång är aktiverad, föreligger ett externt fel för motsvarande funktion. Efter eliminering av felet och återinkoppling av matarspänningen, är modulen åter driftklar. V E A!.RPHWWHUDQGHXJLIWHU Apparaten kräver inget särskilt underhåll För brytningen av säkerhetskretsarna enligt E / E 418, använd endast de potentialfria säkerhetsutgångarna mellan uttagen 13-14, 23-24, för funktion 1 och 43-44, 53-54, för funktion 2. Användning av avstörningssystem rekommenderas för kontaktorer anslutna till produkten.! 2EVHUYHUD(1 Detta är en produkt av klass A. Denna apparat kan förorsaka radiostörningar i en hemmiljö och användaren bör därför, vid behov, vidta lämpliga åtgärder.!.yduydudqghulvhu(1xqw De nedan föreslagna anslutningsschemorna har kontrollerats och testats med största omsorg vid driftvillkor. Risker kvarstår om: a) nedanstående kabeldragningsschema har modifierats genom ändring av anslutningar eller tillägg av komponenter som integrerats på fel sätt i säkerhetskretsen. b) användaren inte respekterar kraven i säkerhetsnormerna för inställning och underhåll av maskinen. Det är viktigt att strikt respektera kontroll- och underhållsintervallen. 01/

16 Telemecanique - XP-MP V E A $QXWQLQJVVFHPRUI URQILJXUDWLRQRF - ödstopp, för en kanal +24V Fuse 11 Till programmer bar automat ödstopp ).RQILJXUDWLRQ 1 GVWRI UHQDQD $XWRPDWLVVWDUWHHU R YHUYDDGVWDUW 14 tart 12 Visning LED: = od 0001 EC Power A1/A2 Error (8) (4) (2) A1 C3 C2 C1 I1 I2 I Y+ Y74 Y84 Y94 Config. Function 1 Config. Function 2 1 Funktion () (1) LB LGI - kanal 1 3 (AZ1) (AZ2) Funkt.2 Funkt.1 Funktion () Fel 2 XP-MP 4 Funktion () Funktion () LGI - kanal 2 ).RQILJXUDWLRQ 1 GVWRI UHQDQD gyhuyddgvwduw A2 C6 C5 C4 I4 I5 I EC Visning LED: = od 0010 äkerhetsutgångar Funktion 2 äkerhetsutgångar Funktion ödstopp 1 Power A1/A2 Error 14 tart (8) (4) (2) Config. Function 1 Config. Function 2 2 ödstop p (1) LB (AZ1) (AZ2) 0V Funktion 1 Funktion 2 Funktion 2 Funktion 1 LED blinkar under konfiguration LED tänd efter tangent Teckenförklaring LED tänd LED släckt EC = Externa startvillkor 16 01/2001

17 Telemecanique - XP-MP )XQWLRQVGLDJUDPI URQILJXUDWLRQRF- ödstopp, för en kanal.rqiljxudwlrq 2 YHUYDDGVWDUW.RQILJXUDWLRQ $XWRPDWLVVWDUW ödstopp ej utlöst ödstopp utlöst pänningspåslag (Auto-test avslutad) ödstopp ej utlöst Ingång 1, ödstopp ödstopp ej utlöst ödstopp utlöst pänningspåslag (Auto-test avslutad) ödstopp ej utlöst Ingång 1, ödstopp Ingång 2, EC Ingång 2, EC tartknapp Automatisk start Utgång "F" ignalutgång Utgång "F" ignalutgång.rqiljxudwlrq gyhuyddgvwduw ödstopp ej utlöst ödstopp utlöst pänningspåslag (Auto-test avslutad) ödstopp ej utlöst Ingång 1, ödstopp Ingång 2, EC tartknapp Utgång "F" ignalutgång V E A 01/

18 Telemecanique - XP-MP V E A $QVXWQLQJVVFHPDI URQILJXUDWLRQRF- Låsning av skydd med starttest 13 3 (Öppna >) Funktion 1 kydd stängt V Fuse ).RQILJXUDWLRQ /nvqlqjdyv\ggphgvwduwwhvw $XWRPDWLVVWDUWHHUR YHUYDDG VWDUW Till programmer bar automat 11 tart 12 Visning LED: = od 0011 EC Power A1/A2 Error (8) (4) (2) A1 C3 C1 I1 C2 I2 I Y+ Y74 Y84 Y94 Config. Function 1 Config. Function 2 1 Funktion () (1) LB LGI - kanal 1 3 (AZ1) (AZ2) Funkt.2 Funkt.1 Funktion () Fel 2 XP-MP 4 Funktion () Funktion () LGI - kanal 2 ).RQILJXUDWLRQ /nvqlqjdyv\ggphgvwduwwhvw A2 C6 C4 I4 C5 I5 I gyhuyddgvwduw EC 4 5 Visning LED: = od äkerhetsutgångar Funktion 2 äkerhetsutgångar Funktion Power A1/A2 Error 22 Config. Function 1 Config. Function 2 (8) (4) (2) 13 (1) LB tart (Öppna >) (AZ1) (AZ2) Funktion 2 kydd stängt 0V Funktion 1 Funktion 2 Funktion 2 Funktion 1 LED blinkar under konfiguration LED tänd efter tangent Teckenförklaring: LED tänd LED släckt EC = Externa startvillkor 18 01/2001

19 Telemecanique - XP-MP )XQWLRQVGLDJUDPI URQILJXUDWLRQRF- Låsning av skydd med starttest.rqiljxudwlrq 2 YHUYDDGVWDUW.RQILJXUDWLRQ $XWRPDWLVVWDUW pänningspåslag (Auto-test avslutad) kydd stängt kydd öppet kydd stängt kydd stängt pänningspåslag (Auto-test avslutad) kydd stängt kydd öppet Ingång 1 Ingång 1, Ingång 2 Ingång 2, tartknapp Utgång "F" ignalutgång Automatisk start Ingen start 1) Utgång "F" ignalutgång Ingen start 1).RQILJXUDWLRQ gyhuyddgvwduw 1) = Blockering av start nödvändig : pänningspåslag (Auto-test avslutad) kydd stängt kydd öppet kydd stängt För att kontrollera anslutna givare öppna och stäng skyddet Ingång 1 Ingång 2 tartknapp Ingen start 1) Utgång "F" ignalutgång V E A 01/

20 Telemecanique - XP-MP V E A $QVXWQLQJVVFHPDI URQILJXUDWLRQRF- Låsning av skydd med starttest och synkroneringstid (Öppna >) Funktion 1 kydd stängt Till programmer bar automat ).RQILJXUDWLRQ /nvqlqjdyv\ggphgvwduwwhvw $XWRPDWLVVWDUWHHU R YHUYDDGVWDUW tart Visning LED: = od 0101 Config. Function 1 Config. Function 2 Funktion () LGI - kanal 1 Funkt.2 Funkt.1 Funktion () Fel Funktion () Funktion () LGI - kanal 2 ).RQILJXUDWLRQ /nvqlqjdyv\ggphgvwduwwhvw gyhuyddgvwduw Visning LED: = od 0110 äkerhetsutgångar Funktion 2 äkerhetsutgångar Funktion 1 Config. Function 1 Config. Function 2 tart (Öppna >) Funktion 2 kydd stängt Funktion 1 Funktion 2 Funktion 2 Funktion 1 LED blinkar under konfiguration LED tänd efter tangent Teckenförklaring: LED tänd LED släckt EC = Externa startvillkor 20 01/2001

21 Telemecanique - XP-MP )XQWLRQVGLDJUDPI URQILJXUDWLRQRF- Låsning av skydd med starttest och synkroneringstid.rqiljxudwlrq 2 YHUYDDGVWDUW.RQILJXUDWLRQ $XWRPDWLVVWDUW pänningspåslag (Auto-test avslutad) kydd stängt kydd öppet kydd stängt kydd stängt pänningspåslag (Auto-test avslutad) kydd stängt kydd öppet Ingång 1 Ingång 1, Ingång 2 Ingång 2, tartknapp Utgång "F" ignalutgång Automatisk start Utgång "F" Ingen start 1) Ingen start 1) ignalutgång.rqiljxudwlrq gyhuyddgvwduw 1) = Blockering av start nödvändig: kydd öppet kydd stängt pänningspåslag (Auto-test avslutad) kydd stängt För att kontrollera anslutna givare öppna och stäng skyddet Ingång 1 Ingång 2 tartknapp Utgång "F" ignalutgång Ingen start 1) V E A 01/

22 Telemecanique - XP-MP V E A $QXWQLQJVVFHPRUI URQILJXUDWLRQRF- ödstopp, för två kanaler ).RQILJXUDWLRQ 1 GVWR $XWRPDWLVVWDUWHHU R YHUYDDGVWDUW tart Visning LED: = od 0111 ödstopp ).RQILJXUDWLRQ 1 GVWR gyhuyddgvwduw Config. Function 1 Config. Function 2 LGI - kanal 1 Visning LED: = od 1000 ödstopp Config. Function 1 Config. Function 2 ödstopp tart Till programmer bar automat Funkt.1 Fel Funkt.2 LGI - kanal 2 Funktion () Funktion () Funktion () Funktion () äkerhetsutgångar Funktion 2 äkerhetsutgångar Funktion 1 Teckenförklaring: LED tänd LED släckt EC = Externa startvillkor Funktion 1 Funktion 1 Funktion 2 Funktion 2 LED blinkar under konfiguration LED tänd efter tangent 22 01/2001

23 Telemecanique - XP-MP )XQWLRQVGLDJUDPI URQILJXUDWLRQRF- ödstopp, för två kanaler.rqiljxudwlrq 2 YHUYDDGVWDUW.RQILJXUDWLRQ $XWRPDWLVVWDUW ödstopp ej utlöst ödstopp utlöst pänningspåslag (Auto-test avslutad) ödstopp ej utlöst ödstopp ej utlöst ödstopp utlöst ödstopp ej utlöst pänningspåslag (Auto-test avslutad) Ingång 1 Ingång 1, Ingång 2 Ingång 2, Automatisk start tartknapp Utgång "F" ignalutgång Utgång "F" ignalutgång.rqiljxudwlrq gyhuyddgvwduw 1) = ontroll av startknappen ödstopp ej utlöst ödstopp utlöst ödstopp ej utlöst pänningspåslag (Auto-test avslutad) tartknappen skall inte tryckas in vid spänningspåslaget. Ingång 1 Ingång 2 tartknapp Utgång "F" ignalutgång Ingen start 1) V E A 01/

24 Telemecanique - XP-MP V E A $QVXWQLQJVVFHPDI URQILJXUDWLRQ- Injektionspress eller blåsmaskin äkerhetsv entil 3 kydd för verktygszonen, stängt +24V Fuse ).RQILJXUDWLRQ,QMHWLRQVUHVVHHUEnVPDVLQ Till programmer bar automat Visning LED: = od 1001 öppna > Power A1/A2 Error (8) (4) (2) 1 2 A1 C3 C1 I1 C2 I2 I Y+ Y74 Y84 Y94 Config. Function 1 Config. Function 2 (1) LB 1 LGI - kanal 1 (DIP.1) (DIP.2) Funkt.2 Funkt.1 3 Funktion () Funktion () Fel 2 XP-MP 4 Funktion () Funktion () LGI - kanal 2 A2 C6 C4 I4 C5 I5 I EC äkerhetsutgångar bakre säkerhetsdörrar äkerhetsutgångar för verktygszoner 12 Vid frånvaro av givarna 4 och 5 skall uttagen C4-I4 och C5-I5 vara överbryggade öppna > Vid konfigurationssätt 9, kan kontakterna i relän eller kontaktorer styrda av utgångarna 43-44, 53-54, inte övervakas av returkretsen (E XP-MP) tart kydd utanför verktygszonen, stängt 0V Verktygszon Verktygszon LED blinkar under konfiguration LED tänd efter tangent Teckenförklaring: LED tänd LED släckt EC = Externa startvillkor 24 01/2001

25 Telemecanique - XP-MP )XQWLRQVGLDJUDPI URQILJXUDWLRQ- Injektionspress eller blåsmaskin.rqiljxudwlrq,qmhwlrqvuhvvhhuenvpdvlq pänningspåslag (Auto-test avslutad) De två stängda skydden kydd utanför verktygszonen öppet De två stängda skydden kydd för öppen verktygszon De två stängda skydden Gränsläge 1 C1-I1 Gränsläge 2 C2-I2 Gränsläge 3 C3-I3 Gränsläge 4 C4-I4 Gränsläge 5 C5-I5 tartknapp C6-I6 Utgång "F" 13-14/23-24/33-34 ignalutgång Y84 Utgång "F" 43-44/53-54/63-64 ignalutgång Y94 t < 1,5s t < 10s t = t < 10s Ingen start 1) 1) = Blockering av start nödvändig: För att kontrollera anslutna givare öppna och stäng skyddet. V E A 01/

26 Telemecanique - XP-MP V E A $QVXWQLQJVVFHPDI URQILJXUDWLRQRF - Medgivandekommando med handtag och känslig matta +24V Fuse 3= Preparering av start ) RQILJXUDWLRQ 0HGJLYDQGHRPPDQGRPHG DQGWDJ Till programmer bar automat Bekräftelse Visning LED: = od 1010 XY2-AU EC Power A1/A2 Error (8) (4) (2) A1 C3 C2 C1 I1 I2 I Y+ Y74 Y84 Y94 Config. Function 1 Config. Function 2 1 (1) LB 3 Funktion () Funktion () LGI - kanal 1 (DIP.1) (DIP.2) Funkt.2 Funkt.1 Fel 2 XP-MP 4 Funktion () Funktion () LGI - kanal 2 A2 C6 C5 C4 I4 I5 I ) RQILJXUDWLRQ lqvljpdwwd $XWRPDWLVVWDUWHHU R YHUYDDGVWDUW EC 45 Visning LED: = od 1011 äkerhetsutgångar Funktion 2 äkerhetsutgångar Funktion Power A1/A2 Error (8) (4) (2) XY2-TP_ Config. Function 1 Config. Function 2 (1) LB tart 14 änslig matta 0V (DIP.1) (DIP.2) Funktion 1 Funktion 2 Funktion 2 Funktion 1 LED blinkar under konfiguration LED tänd efter tangent Teckenförklaring: LED tänd LED släckt EC = Externa startvillkor 26 01/2001

27 Telemecanique - XP-MP )XQWLRQVGLDJUDPI URQILJXUDWLRQRF- Medgivandekommando med handtag och känslig matta.rqiljxudwlrq 0HGJLYDQGHRPPDQGRPHGDQGWDJ pänningspåslag (Auto-test avslutad) ommuteringsnivå Ingång 1, Ingång 2, Ingång 3, preparering av start Ingång 3, brygga Utgång "F" ignalutgång.rqiljxudwlrq.lqvljpdwwdphgr YHUYDDGVWDUW.RQILJXUDWLRQ 7DLVVHQVLEHDYHFGpPDUUDJHDXWRPDWLTXH änslig matta ej utlöst änslig matta utlöst änslig matta ej utlöst änslig matta utlöst änslig matta ej utlöst änslig matta utlöst änslig matta ej utlöst pänningspåslag (Auto-test avslutad) Ingång 1 Ingång 1 änslig matta utlöst pänningspåslag (Auto-test avslutad) Ingång 2 Ingång 2 tartknapp Automatisk start Utgång "F" ignalutgång Utgång "F" ignalutgång V E A 01/

28 Telemecanique - XP-MP V E A $QVXWQLQJVVFHPDI URQILJXUDWLRQRF- änslig matta och ljusgardin +24V Fuse 3 13 änslig matta 14 tart 12 ).RQILJXUDWLRQ.lQVLJPDWWD gyhuyddgvwduw Till programmer bar automat 11 Visning LED: = od Power A1/A2 Error EC XY2-TP_ Config. Function 1 Config. Function 2 (8) (4) (2) A1 C3 C2 C1 I1 I2 I Y+ Y74 Y84 Y94 (1) LB 1 LGI - kanal 1 (DIP.1) (DIP.2) Funkt.2 Funkt.1 3 Funktion () Funktion () Fel 2 XP-MP 4 Funktion () Funktion () LGI - kanal 2 ).RQILJXUDWLRQ MXVJDUGLQ W V YHUYDDGVWDUW A2 C6 C5 C4 I4 I5 I EC ljusgardin Visning LED: = od 1101 äkerhetsutgångar Funktion 2 äkerhetsutgångar Funktion 1 21 Power A1/A2 Error 22 Utgång för EPE 45 (8) (4) (2) D1 D2 Config. Function 1 Config. Function (1) LB tart (DIP.1) (DIP.2) 0V Funktion 1 Funktion 2 Funktion 2 Funktion 1 LED blinkar under konfiguration LED tänd efter tangent Teckenförklaring: LED tänd LED släckt EC = Externa startvillkor 28 01/2001

29 Telemecanique - XP-MP )XQWLRQVGLDJUDPI URQILJXUDWLRQRF- änslig matta och ljusgardin.rqiljxudwlrq.lqvljpdwwdphg YHUYDDGVWDUW änslig matta utlöst änslig matta ej utlöst änslig matta utlöst änslig matta ej utlöst pänningspåslag (Auto-test avslutad) Ingång 1, Ingång 2, tartknapp Utgång "F" ignalutgång Ingen start 1).RQILJXUDWLRQ MXVJDUGLQ 1) = ontroll av startknappen tartknappen skall inte läggas i vid spänningspåslaget Icke-fysisk spär avbruten ljusgardin fri Icke-fysisk spär avbrute ljusgardin fri pänningspåslag (Auto-test avslutad) Ingång 1 Ingång 2 tartknapp Utgång "F" ignalutgång Ingen start 1) V E A 01/

30 Telemecanique - XP-MP V E A Till programmer bar automat Funkt.2 Funkt.1 Fel XP-MP $QVXWQLQJVVFHPDI URQILJXUDWLRQRF- Magnetisk brytare ).RQILJXUDWLRQ 0DJQHWEU\WDUH W V$XWRPDWLVVWDUWHHU R YHUYDDGVWDUW Visning LED: = od 1110 Magnetisk brytare ej utlöst vit brun tart svart blå Config. Function 1 Config. Function 2 ).RQILJXUDWLRQ 0DJQHWEU\WDUH LGI - kanal 1 LGI - kanal 2 W V YHUYDDGVWDUW Visning LED: = od 1011 Config. Function 1 Config. Function 2 Magnetisk brytare ej utlöst äkerhetsutgångar Funktion 2 tart äkerhetsutgångar Funktion 1 Funktion () Funktion () Funktion () Funktion () Teckenförklaring: LED tänd LED släckt EC = Externa startvillkor Funktion 1 Funktion 1 Funktion 2 Funktion 2 LED blinkar under konfiguration LED tänd efter tangent 30 01/2001

31 Telemecanique - XP-MP )XQWLRQVGLDJUDPI URQILJXUDWLRQRF- Magnetisk brytare.rqiljxudwlrq 2 YHUYDDGVWDUW.RQILJXUDWLRQ $XWRPDWLVVWDUW pänningspåslag (Auto-test avslutad) Motsatt sida föreligger Motsatt sida föreligger inte Motsatt sida föreligger Gränsläge 1 Motsatt sida föreligger Motsatt sida föreligger inte pänningspåslag (Auto-test avslutad) Motsatt sida föreligger Ingång 1, Gränsläge 2 Ingång 2, tartknapp Utgång "F" ignalutgång Automatisk start Utgång "F" ignalutgång t < 1,5s t < 1,5s.RQILJXUDWLRQ gyhuyddgvwduw Motsatt sida föreligger Motsatt sida föreligger inte pänningspåslag (Auto-test avslutad) Motsatt sida föreligger Ingång 1 Ingång 2 tartknapp Utgång "F" ignalutgång t < 10s t < 1,5s t < 10s V E A 01/

32 Telemecanique - XP-MP V E A 8WJnQJVRQWDWHUQDVLYVlQJGHQLJW(1WDEH& Märkdriftström A Manövercykler x /2001

33 Telemecanique - XP-MP 7(.1,6.$'$7$ $QVXWQLQJ;3603 $QVXWQLQJHQHGDUH Utan kabelsko styv 0,14-2,5 mm 2 flexibel 0,14-2,5 mm 2 AWG Flexibel med kabelsko (utan plastkrage) 0,25-2,5 mm 2 Flexibel med kabelsko (med plastkrage) 0,25-1,5 mm 2 $QVXWQLQJWYnHGDUH Utan kabelsko styv 0,14-0,75 mm 2 flexibel 0,14-0,75 mm 2 Flexibel med kabelsko (utan plastkrage) 0,25-1 mm 2 Flexibel med kabelsko TWI (med plastkrage) 0,5-1,5 mm 2 V E A $QVXWQLQJ;36033 $QVXWQLQJHQHGDUH Utan kabelsko styv 0,2-2,5 mm 2 flexibel 0,2-2,5 mm 2 AWG Flexibel med kabelsko (utan plastkrage) 0,25-2,5 mm 2 Flexibel med kabelsko (med plastkrage) 0,25-2,5 mm 2 &RQQHFWLRQGHX[ILV Utan kabelsko styv 0,2-1 mm 2 flexibel 0,2-1,5 mm 2 Flexibel med kabelsko (utan plastkrage) 0,25-1 mm 2 Flexibel med kabelsko TWI (med plastkrage) 0,5-1,5 mm 2 Infästning av dosan kyddsgrad enligt IEC 529, Uttag kyddsgrad enligt IEC 529, Dosa Vikt Monteringsläge Drifttemperatur näppinfästning på profil hatt 35 mm enligt DI E IP 20 IP 40 0,32 kg likgiltigt -10 C / + 55 C 01/

34 Telemecanique - XP-MP V E A Överspänningskategori III (4kV) Föroreningsgrad 2 Märkisoleringsspänning 300V enligt DI VDE 0110 / del 1+2 Matarspänning U E enligt IEC 38 24V (±20%) (se märkskylt) kydd max. 4A gl el. 6A snabb Förbrukad effekt, version 24V 5 W äkerhetsutgångar (potentialfria) , , , , tatisk utgång, stängningsfunktion (utan kontakt) Y+..Y64, Y+..Y74, Y+..Y84 (Typiskt: 24V/20mA) Utgångarnas maximala brytförmåga AC 15 - C300 (1800VA/180VA) 13 24V/1,5A - L/R=50ms Gräns för kumulerad ström (samtidig last på flera utgångskretsar) Σ Ith 20 A 1/2 3/4 6A 2A 2A 6A 2A 2A 4A 4A 2A 4A 4A 2A 3,3A 3,3A 3,3A 3,3A 3,3A 3,3A kydd av utgångar max. 4A gl el. 6A snabb varstid 30 ms Apparaten kan också kommutera svaga laster (minst 17V / 10mA) under förutsättning att kontakten aldrig kommuterad kraftig last tidigare, eftersom det guldskikt som täcker kontakten annars kan ha påverkats. ynkroniseringstid se tabell 1 (sida 11) äkerhetskategori max. enligt E Maximalt kablagemotstånd i ingångskretsarna 100 Ω Maximal kablagelängd i ingångskretsarna 2000 m 34 01/2001

Norsk Bruksanvisning 3. Svenska Bruksanvisning 38. Suomi Käyttöohje 73

Norsk Bruksanvisning 3. Svenska Bruksanvisning 38. Suomi Käyttöohje 73 N S SF GEOSTAR G5 / G7 Leister Technologies AG Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com N S SF Norsk Bruksanvisning

Lisätiedot

Bruksanvisning. Innholdsfortegnelse DSG 263 DSG 051 OPPVASKMASKIN

Bruksanvisning. Innholdsfortegnelse DSG 263 DSG 051 OPPVASKMASKIN Bruksanvisning OPPVASKMASKIN NO SE FIN Norsk, 1 Svenska, 13 Suomi, 25 Innholdsfortegnelse Installasjon, 2-3 Plassering og nivellering Hydraulisk og elektrisk tilkobling Advarsler for første gangs vask

Lisätiedot

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen "+" på batterifacket måste vara uppåt.

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen + på batterifacket måste vara uppåt. CONNECT radiotryckknapp Merten009V0--000/0 sv CONNECT radiotryckknapp Bruksanvisning no fi För din säkerhet CONNECT radiotryckknapp, -kanal Art.nr WDE0090, WDE0090, WDE0090 CONNECT Radiotryckknapp, -kanal

Lisätiedot

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD FM/AM(RDS)/CD/USB/MP3/WMA 2011 Biltema Nordic Services AB Marinstereo/CD Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Lisätiedot

NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48

NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48 NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48 B R U K S A N V I S N I N G Før start: Kjøp et GSM SIM kort hos din forhandler, kontantkort eller abonnement. NB, Kontantkort må lades og være

Lisätiedot

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar.

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar. Svenska Norsk Modellnummer TH-65PB1E Suomi Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...10 Anslutningar...12 Att slå strömmen på

Lisätiedot

Busch-Jaeger Elektro GmbH. Busch-Wächter 180 UP-Sensoren - 6810-21x-101 und - 6800-xxx-102/104-6800-xxx-102M/103M/104M

Busch-Jaeger Elektro GmbH. Busch-Wächter 180 UP-Sensoren - 6810-21x-101 und - 6800-xxx-102/104-6800-xxx-102M/103M/104M Busch-Jaeger Elektro GmbH 0073--626 26396 Busch-Wächter 80 UP-ensoren - 680-2x-0 und - 6800-xxx-02/04-6800-xxx-02M/03M/04M F Betriebsanleitung Nur für autorisiertes Elektrofachpersonal 200 20 202 Kuva

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Brandvägg/Bredbandsdelare Brannmur/Bredbåndsdeler Palomuuri/Laajakaistareititin Modell/Malli: KN-S1060 Nr/Nro: 38-1788 Ver. 001-200607 SE Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Instruktionsbok Kallbandsåg Bruksanvisning Båndsag Käyttöohjeet Kylmävannesahat Brugsanvisning

Instruktionsbok Kallbandsåg Bruksanvisning Båndsag Käyttöohjeet Kylmävannesahat Brugsanvisning SE NO FI DK Instruktionsbok Kallbandsåg Bruksanvisning Båndsag Käyttöohjeet Kylmävannesahat Brugsanvisning Båndsav ARG 200 ARG 200 Plus ARG 220 Plus ARG 250 Standard ARG 250 ARG 250 Plus ARG 300 Standard

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 1 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM Högeffekts DSP CD/MP3/WMA/AAC-spelare med trådlös Bluetooth-teknik, RDS-tuner och multi-cd-styrning Højeffekt DSP CD/MP3/WMA/AAC-afspiller

Lisätiedot

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L EN BATTERITENNING Instruction Manual NO SE FI EN Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction Manual

Lisätiedot

LD060P. INSTRUCTION MANUAL Laser Distance Measure

LD060P. INSTRUCTION MANUAL Laser Distance Measure UCTO MAUAL Laser Distance Measure LD060 WARG: or your personal safety, RAD and UDRTAD before using. AV T UCTO OR UTUR RRC. Bedienungsanleitung User Manual Manuel d'utilisation Manuale d'uso Manual de empleo

Lisätiedot

DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN

DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DA SV FI NO Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN INDHOLD Sikkerhedsregler Opstilling, installation Blødgøringsanlæg

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

Wireless optical smoke alarm

Wireless optical smoke alarm Wireless optical smoke alarm Trådlös optisk brandvarnare Trådløs optisk brannvarsler Langaton optinen palovaroitin Optischer Funk-Rauchwarnmelder English Svenska Deutsch Suomi Norsk Art.no 36-4556 Ver.

Lisätiedot

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN]

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] Varningar, att observera och övrigt Varoitukset, huomautukset,

Lisätiedot

OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI

OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI NORSK SVENSKA SUOMI BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Oversettelse av original bruksanvisning Översättning av tillverkarens orginalmanual Käännös alkuperäisestä käyttöohjeeseen OR-T 400 Fra seire

Lisätiedot

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56397010, 56397011 Nilfisk MODELS 56397012, 56397013 Dansk Norsk Svenska Suomi 9/99 revised 1/01 Form Number 56041459

Lisätiedot

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Innehåll i förpackning... 4 Miljöinformation... 5 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV:ns

Lisätiedot

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B HOME CINEMA CONTROL CENTER KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO KOTITEATTERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER DVD PLAYER DVD SPELARE DVD SOITIN DVD AFSPILLER RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B Svenska Suomi Dansk

Lisätiedot

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH NORSK SUOMI LCD FÄRG-TV BRUKSANVISNING 50245017 SVENSKA LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll TV-funktioner... 3 Kära

Lisätiedot

Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Motorsåg 14 bensin. Motorsag 14 bensin. Moottorisaha 14 bensiini. Motorsav 14 benzin Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen

Lisätiedot

Art.15-281 Tångamperemeter AC/DC Tangamperemeter AC/DC Pihtiampeerimittari AC/DC

Art.15-281 Tångamperemeter AC/DC Tangamperemeter AC/DC Pihtiampeerimittari AC/DC Tångamperemeter AC/DC Tangamperemeter AC/DC Pihtiampeerimittari AC/DC EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA

Lisätiedot

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE HYDROLINE rpm 1400 95 C 60 C 40 C 30 C 1400 900 700 500 AA 40º ZWF 1440 TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ZWF 1440 132981480 BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ S FIN RUS Bästa

Lisätiedot

Manual-DK. Manual-SE. Håndbok-NO. Käsikirja-FI. Manual-UK SANDFILTER BASIC 3

Manual-DK. Manual-SE. Håndbok-NO. Käsikirja-FI. Manual-UK SANDFILTER BASIC 3 Manual-DK Manual-SE Håndbok-NO Käsikirja-FI Manual-UK SANDFILTER BASIC 3 1 Manual DK 1 Generelt Sandfiltersystemet består af en filtertank i h jkvalitets polypropylen, som er produceret ud i ét stykke

Lisätiedot

BC-6500D Perfection & Possibilities. Everything you ever needed from a baby monitor system QUICKGUIDE

BC-6500D Perfection & Possibilities. Everything you ever needed from a baby monitor system QUICKGUIDE BC-6500D Perfection & Possibilities Everything you ever needed from a baby monitor system QUICKGUIDE BC-6500D Perfection & Possibilities Everything you ever needed from a baby monitor system QUICKGUIDE

Lisätiedot

Art. 15-280 Multimeter pocket Taskukokoinen digitaalinen testilaite Lommemultimeter

Art. 15-280 Multimeter pocket Taskukokoinen digitaalinen testilaite Lommemultimeter Multimeter pocket Taskukokoinen digitaalinen testilaite Lommemultimeter EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA

Lisätiedot

CD/MP3 Record Player with cassette and radio

CD/MP3 Record Player with cassette and radio CD/MP3 Record Player with cassette and radio Skivspelare med CD, MP3, kassettdäck och radio Platespiller med cd, mp3, kassett-spiller og radio Levysoitin, jossa on CD-, MP3- ja kasettisoitin sekä radio

Lisätiedot

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting

Lisätiedot

alarm clock // radio controlled //

alarm clock // radio controlled // Electronics alarm clock // radio controlled // Radio controlled (100% accurate) // Alarm function with snooze // Indoor thermometer // Calendar with day of week // Type 4943 4943_UL_UVN_100214.indd 1 2/13/2014

Lisätiedot