ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015

2 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee: 3. kaupunginosan korttelia 309 sekä katu-, puisto-, vesi- ja liikennealueita 5. kaupunginosan puisto- ja vesialueita 12. kaupunginosan vesialuetta Asemakaavan laajennus koskee: L. Äänekosken kylän tiloja (osa) ja (osa) sekä Paadentaipaleen kylän tiloja (osa) ja (osa). Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu: 3. kaupunginosan kortteli 309 sekä katu-, puisto- ja vesialueita. 5. kaupunginosan lähivirkistys-, katu- ja vesialueita. 12. ja 15. kaupunginosan vesialueita Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijoittuu Äänekosken ydinkeskustan itäreunaan Häränvirran ja Äänekoskentien sillan väliselle alueelle. Kaavan nimi Äänejärven Rantapuiston asemakaava Kaavan päiväys Kaavan laatija Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Suunnitteluavustaja Paula Junikka Äänekosken kaupunki Kaavoituspalvelut PL Äänekoski Vireilletulo Päätös kaupunginhallituksessa ilmoitus vireilletulosta Sisä-Suomen lehti, Äänekosken Kaupunkisanomat ÄKS Nähtävillä Kaavaluonnos (MRA 30 ) Kaavaehdotus (MRA 27 ) Hyväksymispäivämäärä Kaupunginvaltuusto

3 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne... 4 Maakuntakaava... 4 Yleiskaava... 4 Yleiskaava ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve ja suunnittelun käynnistäminen Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS... 7 Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Vaikutukset luontoon ja maisemaan Liikenteelliset vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Liitteet LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) LIITE 2 Voimassa oleva asemakaava LIITE 3 Ote rantapuiston yleissuunnitelmasta 2010 LIITE 4 Ote rantapuiston yleissuunnitelmasta 2013 (päivitetty ) LIITE 5 Havaintokuva_torni (Arkkitehtipalvelu Oy/ ) LIITE 6 Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) LIITE 7 Asemakaavan seurantalomake

4 3 2 TIIVISTELMÄ Kaavamuutoksella luodaan kaavalliset edellytykset Rantapuiston toimintojen kehittämiselle ja uuden arkkitehtoonisesti korkeatasoisen kaupunkiympäristön muodostumiselle. Kaavamuutoksessa Rauhankadun ja Äänekoskentien välinen osa rantapuistoa on osoitettu rakennetuksi puistoksi, jonne saa sijoittaa mm. kioski-kahvilan sekä kaupungintalon alapuolelle sijoittuvan tapahtuma-alueen. Rauhankadun pohjoispuolinen osa puistosta on luonnontilaista. Voimassaolevassa kaavassa merkinnällä YY- osoitettu korttelialue (Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue) on jaettu kolmeksi korttelialueeksi; Y-1 (Yleisten rakennusten korttelialue), LPA (Autopaikkojen korttelialue) ja AKK (Asuinkerrostalojen sekä liikeja toimistorakennusten korttelialue). Kirjastotalon tonttia ja sen käyttötarkoitusta on laajennettu: alueelle saa sijoittaa kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten lisäksi myös hotellija ravintolatiloja. Äänekoskentien varteen, suunnittelualueen eteläosaan, on muodostettu uusi korttelialue kaavamerkinnällä AKK. Alueelle on mahdollista osoittaa asuinkerrostaloja sekä liike- ja toimistorakennuksia. Korttelin kerrosluku on VIII ja rakennusoikeus 2900 k-m 2. Osa korttelin autopaikoista sijaitsee viereisellä autopaikkojen korttelialueella (LPA). 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on kooltaan noin 33 ha ja se sijoittuu keskeiselle paikalle Äänekosken ydinkeskustan läheisyyteen. Alue on yleisesti vilkkaassa virkistyskäytössä. Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. Kuva 1 Osa suunnittelualueesta 3.2 Luonnonympäristö Pohjoisin osa (Rauhankadusta pohjoiseen) Äänekosken rantapuistosta on luonnontilaista. Puisto on Rauhankadun eteläpuoliselta osaltaan rakennettua puistoa, jossa on laajoja nurmikenttäalueita ja runsaasti puustoa. Kaupungintalon ja kirjastotalon kohdalla sijaitsee hienoja maisemapuita ja vanhempaa puustoa. Rannassa kulkee suosittu kevyenliikenteen väylä, jolta avautuu vesimaisemaan upeita näkymiä.

5 3.3 Rakennettu ympäristö Rantapuisto rajautuu pohjoisessa hautausmaahan ja Rauhankadun eteläpuolella kerrostalotontteihin sekä kaupungintalon tonttiin. Suunnittelualueeseen kuuluu yksi tontti, jolla sijaitsee kirjastotalo, kierrätyspiste ja pysäköintialue. Rantapuistossa sijaitsee puiston kunnossapitoon liittyvä huoltorakennus ja Rauhankadun avantouintipaikkaan liittyvä pukeutumistila. Rauhankadun kääntöpaikan yhteydessä on matonpesupaikka Maanomistus 33 ha laajuinen kaavamuutosalue on Äänekosken kaupungin omistuksessa. 3.5 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä Suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen alueella (A, vaaleanruskea väri) ja keskustatoimintojen alueella (C, punainen väri). Kuvassa on osoitettu nuolella alueen likimääräinen sijainti. Kuva 2 Ote maakuntakaavasta Yleiskaava Alueella on vireillä Äänekoski 2020 osayleiskaava, joka on ollut luonnoksena nähtävillä Kaavan jatkosuunnittelu on käynnistynyt vuoden 2014 aikana, kun ELY-keskuksen toimesta laadittu YVA-selostus (Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla) on valmistunut. Osayleiskaavaluonnoksessa alue on lähivirkistysaluetta, keskustatoimintojen aluetta sekä Äänejärven vesialuetta, jota kiertää ulkoilureitti.

6 5 Y l e i s k a a v a A l u e e l l a o n v i r e i l l ä Kuva 3 Äänekoski 2020 oyk (luonnos) Asemakaava Alueella on voimassa , , , , , , , , vahvistetut ja hyväksytty asemakaava (liite 2). Suunnittelualue on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa pääosin puistoksi (P ja VP), liikennealueeksi (LS ja LV) ja vesialueeksi (W) sekä kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YY). Keskeiset taustaselvitykset Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma (Sanni Aalto 2010, tekninen lautakunta hyväksynyt ) Äänekosken keskustan kehittäminen (Jussi Partanen 2011, kaupunginvaltuusto hyväksynyt ) Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma (Viherteema 2013), tekninen lautakunta hyväksynyt Äänekoski 2020 osayleiskaavaluonnos lähtötietoaineistoineen (Airix Oy 2007)

7 6 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja suunnittelun käynnistäminen Suunnittelu on käynnistynyt Äänekosken kaupungin aloitteesta. Rantapuiston merkitys Äänekosken keskusta-alueen kehittämisessä korostuu kaupunginvaltuuston hyväksymässä Äänekosken keskusten kehittämissuunnitelmassa Puistoon on laadittu teknisessä lautakunnassa hyväksytyt yleissuunnitelmat, jotka koskevat koko Äänejärven ranta-alueen kehittämistä (2010) ja Rauhankadun eteläpuoleiselle puistoalueelle suunnitellun uimaranta- ja virkistysalueen toteuttamista (2013). Kyseisen alueen toteuttamiseen on määräraha vuosille Kaavan vireilletulosta on päätetty kaupunginhallituksessa ja siitä on ilmoitettu Sisä-Suomen lehdessä ja ÄKS- Äänekosken Kaupunkisanomissa sekä ilmoitustaululla. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Kaavamuutoksessa osallisia ovat: - suunnittelualueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja vuokramiehet sekä muut asianosaiset - ympäristölautakunta ja vapaa-aikalautakunta - Äänekosken Yrittäjät ry - Vanhan Äänekosken kotiseutuyhdistys - Äänekosken Energia Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty Kaavasta ei ole järjestetty Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa suunnittelun valmisteluvaiheessa maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukaista viranomaisneuvottelua, sillä kaavamuutosta ei katsota laissa määritellyllä tavalla maankäytön kannalta merkittäväksi. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavan sisällöstä kahden nähtäviläolovaiheen kuluessa. Valmisteluvaihe Valmisteluvaiheen kuulemista varten kaavaluonnos on ollut nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla ja kotisivuilla (MRA 30 ). Valmisteluvaiheen nähtävilläolosta on kuulutettu Sisä-Suomen Lehdessä ja Äänekosken Kaupunkisanomissa (ÄKS) sekä kaupungin ilmoitustauluilla ja internetsivuilla (www.aanekoski.fi). Valmisteluvaiheessa lausunnot pyydettiin ympäristölautakunnalta ja vapaaaikalautakunnalta sekä Äänekosken Yrittäjiltä ja Vanhan Äänekosken kotiseutuyhdistykseltä. Kaavasta saatiin lausunnot kaupungin lautakunnilta. Kaavasta ei toimitettu nähtävilläoloaikana mielipiteitä. Lausunnossaan ympäristölautakunta toteaa, että ympäristön kannalta olisi parempi, että viemäröinti ulotettaisiin myös tapahtumien järjestämisalueelle, mikä mahdollistaisi siirrettävien käymälöiden kehittyneemmät ratkaisut. Alueelle tulisi osoittaa vähän rakennusoikeutta. VL- alueelle tulisi lisätä luo- merkintä, koska alueella on tullut tietoon liitooravahavainto. Vapaa-aikalautakunta huomautti Rantapuiston rakentamisessa noudatettavista periaatteista; mm. lasten turvallinen uima-alue on merkittävä selvästi veden virtaukset huomioiden, veneilyliikenteelle on osoitettava turvallinen reitti, kuntoiluvälineitä hankittaessa tulee olla yhteydessä liikuntatoimeen ja alueelle tulee tehdä sen historiasta kertovia opastauluja (Asutus, uitot, kiramo, halkolaarit/ Pässinranta).

8 Ehdotusvaihe Ehdotuksena kaava on nähtävillä Kaavasta pyydetään lausunnot Keski-Suomen museolta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta, Äänekosken Energia Oy:ltä, Äänekosken yrittäjät ry:ltä sekä tekniseltä ja ympäristölautakunnalta Asemakaavan tavoitteet Kaavan tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset rantapuiston toimintojen kehittämiselle, päivittää vanhentuneet kaavamerkinnät ja muuttaa kaava digitaaliseen muotoon. Rantapuistoon on esitetty uusia toimintoja kahdessa alueelle laaditussa yleissuunnitelmassa (uimaranta, kioski-kahvila, kaupungintalon alapuolinen toiminta-alue yms.). Kaavalla mahdollistetaan uuden arkkitehtoonisesti korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntyminen Äänekoskentien varteen: alueelle on kaavoitettu kortteli, johon on mahdollista sijoittaa mm. VIII kerroksinen kerrostalo. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavaratkaisu pyrkii korostamaan rantapuiston merkitystä laaja-alaisimpana ja yhtenä merkittävimmistä Äänekosken keskustan rakennetuista puistoista. Keskustan alueelta on nykyisinkin toimivat yhteydet puistoon, jonka toimintojen kehittämiselle kaavassa luodaan edellytyksiä. Voimassa olevaan asemakaavaratkaisuun nähden uusi kaava ei tuo merkittäviä muutoksia ympäristötekijöihin; myös voimassaolevan asemakaavan tonttijärjestelyt ovat johtamassa siihen, että huomattava osa kirjastotalon tontin männyistä kaadetaan uudisrakentamisen myötä. Puistoalueeksi kaavassa osoitetulle alueelle jää tonttialueen puiden poistamisen jälkeenkin hyvin runsas ja monipuolinen puusto. Kaupungintalon alapuolinen osa Rantapuistosta on osoitettu ohjeellisella ra-merkinnällä puiston osaksi, johon saa sijoittaa puistossa järjestettäviin tapahtumiin liittyviä pienikokoisia rakennuksia, rakennelmia ja rakenteita. Merkintä mahdollistaa esim. Keitelejazzin toimintojen sijoittamisen nykyistä laajemmalle alueelle kaupungintalon ja Äänejärven rannan väliin. Rantapuistoon on kaavoitettu ohjeellisella merkinnällä (vv) alue uimapaikan rakentamista varten teknisen lautakunnan hyväksymän suunnitelman pohjalta. Matonpesupaikan eteläpuolelle sijoittuvan kioski-kahvilan rakennusoikeudeksi esitetään 100 k-m2. Ohjeellisilla merkinnöillä on osoitettu myös venevalkama ja pallokenttäalueet sekä keskeiset puistossa sijaitsevat kevyen liikenteen yhteydet. Kirjastotalon tontin käyttötarkoitusta on laajennettu: alueelle saa sijoittaa kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten lisäksi myös hotelli- ja ravintolatiloja. Mahdollisen uuden rakentamisen lähtökohtana kirjastotalon tontilla tulee pitää kirjastotalon arkkitehtuuria: kaavamääräyksen mukaan rakentamisen tulee materiaaleiltaan ja massoittelultaan muodostaa olemassa olevan rakennuksen kanssa yhtenäinen kokonaisuus. Tontille voi sijoittaa voimassa olevan asemakaavan mukaisesti keskustan puolelta II- ja rannan puolelta IIIkerroksisen rakennuksen. Suunnittelualueen eteläosaan Äänekoskentien varteen on kaavoitettu uusi tontti, johon on mahdollista rakentaa VIII- kerroksinen asuinkerrostalo ja/tai liike- sekä toimistorakennus. Alueelle sijoitettava rakennus tulee sijoittaa korttelialueen Äänekoskentien puoleiseen laitaan, jolloin rakennuksen ja kirjastotalon välinen alue jää autopaikoitus- ja piha-alueeksi. Uuden rakentamisen myötä Äänekoskentien varteen syntyy tärkeä kaupunkimainen maamerkki; Äänekosken ensimmäinen tornitalo.

9 8 Aluevaraukset AKK Asuinkerrostalojen sekä liike- ja toimistorakennusten kortteli- alue Kirjaston eteläpuolelle sijoittuvalle tontille voidaan rakentaa asuin-, liike- ja toimistotiloja sekä niiden yhdistelmiä. Alueelle voi sijoittaa esimerkiksi rakennuksen alakerroksissa toimivan hotellin yläkerrosten ollessa asuinkäytössä. Käyttötarkoitusmerkintä mahdollistaa alueen rakentumisen toiminnallisesti monipuolisena. Äänekoskentien ja rannan suuntaan avautuvien ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden tulee alittaa valtioneuvoston päätöksen mukaiset ohjearvot. Tontti laajenee olemassa olevan puistokäytävän päälle, tontin reunaan on puistokäytävälle osoitettu uusi kulkureitti. Alueen kerrosluku on VIII ja rakennusoikeus 2900 k-m 2. ju- 6 Rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on poltettu punatiili tai tiililaatta, jonka lisänä saa käyttää tehostemateriaalina puuta, lasia, julkisivulevyä ja metallia. Julkisivua koskevalla kaavamääräyksellä rakennus sidotaan Äänejärven rantamaisemassa tontin pohjoispuolella sijaitsevaan kirjaston ja kaupungintalon kokonaisuuteen. Yleismääräysten mukaan korttelin rakennusten tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus. Myös yleismääräyksessä korostetaan uudisrakennusten värityksen ja muotokielen sopeuttamistarvetta ympäristöön. Rakennusten tulee olla arkkitehtoonisesti korkealuokkaisia ja mittasuhteiltaan sopusointuisia. Parvekkeet tulee lasittaa ja parvekkeiden tulee olla rannan puolella sisäänvedettyjä tai rakennuksen julkisivun kanssa yhtenäisen pinnan muodostavia. Kunkin porrashuoneen pinta-alasta kerrosalaan lasketaan 15 k-m2, mikä edesauttaa avarien porraskäytävien toteuttamista. Lisäksi kaavassa on piha-alueiden kunnossapitoon ja istutusten järjestämiseen liittyvät määräykset. Rakennukset tulee liittää kaukolämpöverkkoon. Y-1 Yleisten rakennusten korttelialue Alueella sallitaan yksityiset ja julkiset palvelut sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomat työtilat. Kaavamääräys väljentää nykyisen kirjastotalon tontin käyttömahdollisuuksia. Alueen kerrosluku on ½ II ja rakennusoikeus 2350 k-m 2. VP Puisto Ääneniemen Rantapuiston Rauhankadun ja Äänekoskentien välinen osa suunnittelualueesta on kaavoitettu puistoksi (VP), joka on tarkoitettu puistomaisena rakennettavaksi. Alueella sijaitsee ohjeellisin merkinnöin useille eri toiminnoille varattuja alueita. Alueita on osoitettu mm. uimarannalle, venevalkamalle, pallokentille ja kaupunkiviljelylle. Rakennusoikeutta on merkitty matonpesupaikan eteläpuolella kioskikahvilalle 100 k-m2, puiston toimintaan liittyvälle huoltorakennukselle 20 k-m2 ja

10 kaupungintalon rantaan puistossa järjestettäviin tapahtumiin liittyviä rakennuksia varten 200 k-m2. 9 VL Lähivirkistysalue Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee alue, joka säilytetään luonnontilaisena. Rauhankadulta pohjoiseen jatkuva metsikkö on lähivirkistysaluetta (VL), jota ei ole tarkoitus rakentaa varsinaiseksi puistoksi. Alueella sijaitsee avantouintipaikka, johon liittyen kaavassa on varaus 80 k-m2:n huoltorakennuksen rakentamiselle. s-2 Alueelta on liito-oravahavainto, johon liittyen on määrätty, että liito-oravan liikkumisen kannalta riittävä puusto on säilytettävä. LPA Autopaikkojen korttelialue Alueelta on varattu 36 pysäköintipaikkaa korttelin 309 käyttöön. Autopaikkojen jakaminen Y-1 ja AKK tonttien kesken riippuu tonteille sijoittuvista toiminnoista: autopaikkanormi vaihtelee. W Vesialue 6 KAAVAN VAIKUTUKSET 6.1 Vaikutukset luontoon ja maisemaan Rantapuiston alueella kaavalla ei ole merkittävää haitallista vaikutusta luontoon ja maisemaan verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan; mm. puuston mahdollinen harventaminen edellyttää samanlaista lupamenettelyä molemmissa kaavaratkaisuissa. Merkittävin vaikutus luontoon ja maisemaan voi aiheutua kirjastotalon tontin mahdollisesta lisärakentamisesta, mikä on johtamassa mäntyvaltaisen puuston poistamiseen mahdolliselta rakennuspaikalta. Vastaavalla tavalla kirjaston eteläpuolinen AKK tontti muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Rantapuistoon jää kaavaratkaisusta riippumatta jatkossakin hyvin runsas ja monipuolinen puusto. 6.2 Liikenteelliset vaikutukset Kaavaratkaisu ei edellytä uuden katuverkon rakentamista. Rauhankadun kääntöpaikalle on tarkoitus rakentaa pysäköintialue tarkemmassa suunnitelmassa määriteltävällä tavalla. Ratkaisu parantaa osaltaan ympäristön viihtyisyyttä kyseisellä alueella. Äänekoskentien läheisyydessä sijaitsevalle AKK tontille kulku tapahtuu pysäköintialueen (LPA) kautta eikä liittymiin Äänekoskentielle ole tulossa muutoksia. Puistokäytävä Äänekoskentieltä Rantapuistoon lähtee nykyiseltä paikalta ja suosittu Äänejärveä kiertävä raitti säilyy yhtenäisenä. Rantaan johtava raitti joudutaan suuntaamaan uudelleen AKK tontista johtuen. Kevyen liikenteen järjestelyjen kannalta on kaavassa varauduttu myös kaupungintalon ja kirjaston rakennusten kautta johtavan väylän jatkamiseen Äänekoskentien reunaan, josta puistokäytävä ohjataan Wessmannin kaupan muistomerkin kautta Wessmanninkadulle.

11 6.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta olemassa oleviin suunnittelualueeseen rajoittuviin kortteleihin: ranta-alue säilyy rakennettuna puistona, jonka kunnossapitovastuu kuuluu kaupungille. Mahdollinen kirjastotalon tontin täydennysrakentaminen ja uusi AKK tontti sijoittuvat kaupunkikuvallisesti merkittävälle paikalle. Uudisrakentamisen edellytyksenä on kaavamääräysten noudattaminen: uusi rakentaminen muodostaa materiaaleiltaan ja massoittelultaan yhtenäisen kokonaisuuden olemassa olevan rakennuksen kanssa. Uuden tornitalon muodostaessa portin Suolahden suunnasta kaupunkiin saavuttaessa on rakennuksen arkkitehtoonisesti korkeatasoiseen suunnitteluun ja toteutukseen kiinnitettävä erityistä huomiota Sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Rantapuiston kehittäminen on merkittävä asia kaupunkilaisten ja alueella vierailevien matkailijoiden viihtyvyyden kannalta. Kehittämishankkeen toteuttamiskustannukset voidaan arvioida hyvin kohtuullisiksi. Äänekoskella ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI - KAAVOITUSPALVELUT Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Suunnitteluavustaja Paula Junikka

12 11

13 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA 1 SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen, joka ulottuu Äänekoskentien sillalta Häränvirralle. Suunnittelualueeseen kuuluu Äänekosken ydinkeskustan itäpuolella sijaitseva rantapuisto. Suunnittelualueen koko on noin 33 ha ja se on kaupungin omistuksessa. Pohjoisessa rantapuisto rajautuu hautausmaahan ja eteläpuolella kerrostalotontteihin sekä kaupungintalon tonttiin.

14 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Puiston pohjoisosaan on suunnitteilla uimarannan rakentaminen, jonka yhteyteen tulisi kioski-kahvilarakennus. Alueen monilta osin vanhentuneet kaavamerkinnät ja -määräykset on tarkoitus päivittää kaavamuutoksen yhteydessä. Alueelle on laadittu seuraavia suunnitelmia: Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma (Sanni Aalto 2010, tekninen lautakunta hyväksynyt ) Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma (Viherteema 2013, tekninen lautakunta hyväksynyt ). Äänekosken keskustan kehittäminen (Jussi Partanen 2011, kaupunginvaltuusto hyväksynyt ) Kaavan vireilletulosta on päätetty kaupunginhallituksessa , josta ilmoitettu Sisä-Suomen lehdessä, Äänekosken kaupunkisanomissa sekä kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla. 2.1 Yleiskaava Äänekosken taajaman alueelle on laadittavana osayleiskaava. Äänekoski 2020 osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä Kaavan jatkosuunnittelu on käynnistymässä vuoden 2014 alussa, kun ELY-keskuksen toimesta laadittu YVA-selostus (Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla) on valmistunut. Osayleiskaavaluonnoksessa alue on lähivirkistysaluetta, keskustatoimintojen aluetta sekä Äänejärven vesialuetta, jota kiertää ulkoilureitti. Kaavaluonnoksessa suunnittelualue on lähivirkistysaluetta (VL), keskustatoimintojen aluetta (C) ja vesialuetta (W). KUVA 2 Ote Äänekoski 2020 osayleiskaavasta

15 2.2 Asemakaava Kaavamerkinnät ja määräykset ovat monilta osiltaan vanhentuneet. Suunnittelualue on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa pääosin puistoksi (P ja VP), liikennealueeksi (LS ja LV) ja vesialueeksi (W) sekä kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi(yy). Suunnittelualueella on voimassa , , , , , , , , ja hyväksytyt ja vahvistetut asemakaavat. KUVA 3 Ote ajantasa-asemakaavasta, suunnittelualue rajattu punaisella

16 2.3 Muut kaavaan liittyvät selvitykset ja suunnitelmat KUVA 4 Ote Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelmasta 2010 ja 2013 (päivitetty ) KUVA 5 Ote Äänekosken keskustan kehittäminen suunnitelmasta/ 2012

17 3 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kaavasta arvioitavia vaikutuksia ovat: - sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset - vaikutukset rakennettuun ympäristöön - liikenteelliset vaikutukset - vaikutukset luontoon ja maisemaan Vaikutusten arviointi suoritetaan kaavaselostuksessa kaavoittajan toimesta. Vaikutusten arviointimenettelyä täsmennetään suunnittelun edetessä. 4 OSALLISET Kaavamuutoksessa osallisia ovat: - suunnittelualueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja vuokramiehet sekä muut asianosaiset - ympäristölautakunta ja vapaa-aikalautakunta - Äänekosken Yrittäjät ry - Vanhan Äänekosken kotiseutuyhdistys - Äänekosken Energia Oy 5 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Alkuvaiheessa kaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitellään kaavan lähtökohdat ja keskeiset tavoitteet sekä osallisten vaikutusmahdollisuudet. Kaikkiin kaavoihin liittyvissä asioissa voi olla suoraan yhteydessä kaupungin kaavoituspalveluihin. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavan sisällöstä kahden nähtäviläolovaiheen kuluessa. Kaavan nähtävilläoloista kuulutetaan Sisä-Suomen Lehdessä ja Äänekosken Kaupunkisanomissa (ÄKS) sekä kaupungin ilmoitustauluilla ja internetsivuilla (www.aanekoski.fi). Kaavasta ei ole järjestetty Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa suunnittelun valmisteluvaiheessa maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukaista viranomaisneuvottelua, sillä kaavamuutosta ei katsota laissa määritellyllä tavalla maankäytön kannalta merkittäväksi. Kaavaehdotus on nähtävillä myöhemmin maankäyttö- ja rakennusasetus 27 :n mukaisella tavalla. Äänekosken ulkopuolella asuville osallisille tiedotetaan myös nähtävilläolovaiheen kuulemisesta henkilökohtaisesti. Lausunnot pyydetään valmisteluvaiheessa ympäristölautakunnalta ja vapaaaikalautakunnalta sekä Äänekosken Yrittäjiltä ja Vanhan Äänekosken kotiseutuyhdistykseltä. Tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kaavoittajalle (ks. yhteystiedot) ja sen riittävyydestä on mahdollisuus esittää Keski-Suomen ELY-keskukselle neuvottelun käymistä ehdotuksen nähtäville asettamiseen asti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty ( , ) suunnittelun kuluessa.

18 6 AIKATAULU Kaupunginhallitus hyväksyi Äänejärven rantapuiston asemakaavan vireilletulon. Luonnoksena kaava on kaupunginhallituksessa , jonka jälkeen järjestetään valmisteluvaiheen kuuleminen Ehdotuksena kaavaa käsitellään kaupunginhallituksessa YHTEYSTIEDOT Äänekosken kaupunki / Kaavoituspalvelut Hallintokatu ÄÄNEKOSKI Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, p Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka, p Suunnitteluavustaja Paula Junikka, p sähköposti:

19 LIITE 2 ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA VOIMASSA OLEVA ASEMAKAAVA

20 LIITE N OTE RANTAPUISTON YLEISSUUNNITELMASTA 2010

21 LIITE 3 Yleissuunnitelma Kevyen Puistomainen, etenkin järven länsipuolella. Järven itäpuolella puuston ja aluskasvillisuuden määrä pidetään riittävän pienenä liikkumisen helpottamiseksi ja näköyhteyksien turvaamiseksi. Yksittäisiä pensaita hoidetaan tarpeen mukaan. Valaistusta parannetaan järven molemmin puolin liikkumisen turvaamiseksi ja puiston omaleimaisuuden voimistamiseksi. Yksittäisiä näyttäviä puita valaistaan. Metsäinen alue. Puusto nkyistä harvempi, etenkin Ääneniementien ja puiston itäreunan raitin välisellä alueella. Näköyhteys Ääneniementieltä Äänejärvelle touteutetaan muutamissa kohdin puustoa harventamalla. Rantaraitin itäpuolella, metsäalueen reunassa kasvavaa nuorta lehtipuustoa ja pensaikkoa harvennetaan. Metsän läpi avataan kulkuyhteys Ääneniementielle. Maisemalaidunnus. Järven itäpuolelle, rantaraitin ja järven väliin jäävälle alueelle, tuodaan kesäisin lampaita laiduntamaan. Järven itäpuolen rantaraitti valaistaan ja raitilta mahdollistetaan veden äärelle pääseminen. Äänejärven rantaan rakennetaan kaksi levähdyspaikkaa penkkeineen. Uimarannat. Ääneniemen uimaranta säilytetään nykyisellään. Länsireunan uimarannasta kehitetään kaupungin ykkösranta, jota valvotaan, ja joka ulottuu aina talviuintipaikalle saakka. Uimarannan yhteyteen rakennetaan pelikenttiä, lapsille leikkipaikka ja aikuisille mahdollisuus kuntoiluun. Uimarannan eteläpuolelle perustetaan soutuveneranta. Myös Ääneniemen alueella osoitetaan paikka veneilijöille. Laituri. Nykyistä vierasvenelaituria laajennetaan ja rantaan rakennetaan luiskapaikkoja pienveneille. Ajanvietto laiturilla sallitaan. Tapahtumakentät. Laiturin välittömään läheisyyteen perustetaan kaksi tapahtumakenttää, isompi jazzteltan paikalle, pienempi sen pohjoispuolelle. Kenttien väliin jäävä maasto muotoillaan kenttien pohjia korkeammaksi, jolloin se toimii niin oleskelu- ja istuskelualueena kuin katsomonakin. Äänekoskentien sillan kevyen liikenteen yhteyden parantamiseen varaudutaan. Sillan kaaret valaistaan alhaalta päin. Puiston itäreunan kevyen liikenteen raitti ohjataan ylös Äänekoskentielle Paloaseman länsipuolelta ja sillan alta, Hiskinmökin vieritse. liikenteen reitistöä laajennetaan Kaupunginmuseolle ja Taidemuseolle asti.

22 LAPPSET LAPPSET LAPPSET LAPPSET LAPPSET Q02666 LAPPSET LAPPSET LAPPSET LAPPSET J14712 LAPPSET SUUNNITELMASELOSTUS 12 PUKUSUOJAT TALVIUINTI LAITURI NYKYINEN KÄYTÄVÄVERKKO SÄILYTETÄÄN JA SITÄ TÄYDENNETÄÄN YHTEYSKÄYTÄVILLÄ KIOSKI-KAHVILAAN JA TOIMINNALLISIIN OSIIN. KÄYTÄVIEN RAKENTAMISESSA POISTETAAN OLEMASSA OLEVAA PUUSTOA PYSÄKÖINTIALUE JÄSENNELLÄÄN UUDELLEEN 28 PAIKKAISEKSI. TALVIUIMAREIDEN PAIKKA SÄILYY UUDISTETTUNA NYKYISELLÄ PAIKALLAAN. ALUEEN KESKIOSAAN RAKENNETAAN KIOSKI-KAHVILA, JOHON SIJOITETAAN KESÄKÄYTTÖÖN WC- TILAT. UIMARANTAKÄYTTÖÖN TULEE ERILLISET PUKUSUOJAT MIEHILLE JA NAISILLE. VALAISTUS UUSITAAN KOKONAISUUDESSAAN : V40 RO PE Sde 14 V14 Sde NURMIKKO Asp 9 V41 ASF V13 MATONPESU NURMIKKO KIOSKI-KAHVILA AP V11 V12 V20 V21 V22 V23 V VALAISIMET V10-V14 parkkialueen pylväsvalaisin V20-V27 rantapolun pollarivalaisin 6m väli, 0,5m reunasta V30-V32 leikkipuiston pylväsvalaisin V40-V46 väylän pylväsvalaisin 24-25m pylväsväli, 1m reunasta V50-V51 Puun kohdevalaistus maahan upotettu valaisin Valaistus A.Larsen Nikkarinpuiston leikkitoimintojen loppuessa (Leikkipuistojen yleissuunnitelma ) keskitetään leikkitoiminnot suunnittelualueelle Rantapuistoon keskikäytävän varrelle. Leikkitoimintojen (kiipeily, kiikkuminen) lisäksi puistoon tulee senioriliikuntaan ja kuntoiluun välineistöä. Leikki- ja seniorialue erotetaan kuntoilualueesta istutusalueella. LISÄKSI SUNNITELMASSA ON ESITETTY BEACHVOLLEYKENTTÄ. UIMARANTA-ALUETTA LAAJENNETAAN POHJOISEEN PÄIN SEKÄ LEVENNETÄÄN, UIMARANTA-ALUEELTAPOISTETAAN RISUKKOA JA SEN YHTEYTEEN RAKENNETAAN LAITURI JA ASENNETAAN PUISTONPENKKEJÄ/KEINUJA KÄYTÄVÄN REUNAAN. UIMARANNAN UIMAREILLE TARKOITETTU ALUE MERKITÄÄN VETEEN POLLAREILLA. MATONPESUPAIKKA JA PIENVENEVALKAMA SÄILYVÄT NYKYISELLÄÄN. KAHVILAYRITTÄJÄN ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KAHVILAN VIEREEN MINIGOLFALUE JA ULKOSHAKKIPELI. VARUSTEET KIOSKI-KAHVILA JA TALVIUINTIPAIKAN PUKUSUOJA - KTS. ERIKOISPIIRROS. RO - ROSKA-ASTIAT VALAISIMET VALAISTUSSUUNNITELMAN MUKAAN, PE - PUISTONPENKKI PUKUSUOJA KESÄKÄYTTÖÖN POIJUT - UIMA-ALUEEN MERKINTÄÄN LAITURI WC WC PUISTON INFOTAULU RO PE VESIJOHTO VÄINÄMÖNKADULTA, N. 200 M, VIEMÄRI KEVYTVÄYLÄN VIERESTÄ N. 15 M. SEKÄ ALUEEN KUIVATUSJÄRJESTELMÄT 19 V42 TERASSI RO PE VALOKEINU POIJUT LEIKKIVÄLINEET LEIKKIVÄLINEIKSI TULEE MM. KIIPEILYTELINEITÄ, KIIKKULAITAUTAA, TASAPAINOPUOMEJA UUSI RANTAVIIVA KUNTOILU JA LIIKUNTA VÄLINEET RAIVATTAVA ALUE NYKYINEN RANTAVIIVA ALUEELLE TULEE SENIORI VÄLINEITÄ, KUNTOILUVÄLINEITÄ SEKÄ BEACHVOLLEYKENTTÄ 20 V30 V31 KUNTOILU PE RO PE V V44 INFOTAULU PUKUSUOJAT KESÄ A B RO PE RANTAHIEKKA TASAPAINOILU RO PE VALOKEINU VALOKEINU PINNOITTEET BEACHIEKKA KENTÄLLÄ - KERROSVAHVUUS 300 MM, RANTAHIEKKA-ALUE TÄYTTÖÄ VESIALUEELLA N. 100 M2. KIVITUHKA KÄYTÄVILLE ASFALTOINTI - PYSÄKÖINTIALUE TURVA-ALUSTA - LEIKKI- JA LIIKUNTAVÄLINEIDEN ALUSTAKSI ISTUTETTAVA KASVILLISUUS PILVIKIRSIKKA, kokoluokka 6-8 RYM, YLEMMÄN KÄYTÄVÄN VIEREEN Sde - Spiraea densiflora, RINNEANGERVO, Asp - Amelanchier spicata, ISOTUOMIPIHLAJA, kokoluokka 60-80, V32 RANTAHIEKKA UIMARANTA V45 RO PE VALOKEINU LAITURI NURMIKKO RO PE Poistettava puusto BEACHVOLLEY V24 V25 POIJUT ÄÄNEJÄRVI V50 Mänty V51 V V26 V27 PIENVENEVALKAMA 20 PAIKKAA MURSKE Muutokset J.Karppinen/T.Nejlik BEACHVOLLEY Kohteen nimi ja osoite ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTO Piirustuksen sisältö ja mittakaava Yleissuunnitelma 1:500 Piirustuksen no 2297/ ÄÄNEKOSKI Allekirjoitus ja päiväys JARMO VÄISÄNEN Suunnitteluhortonomi Alvettulanmutka JYVÄSKYLÄ matkapuh

23 K WESSMANNINKATU 21ap (36ap/309) LPA et 5ap 1/2kIII Y-3 Y KENTIE AK-3 VIII AK VIII AKK p ap 309 kirjaston Y-3 laajennus ÄÄNEKOS pp/h olesk. oleskelu le ja leikki 3 pp pp K-4 VP P pp pp Suunnitteluala ARK Päiväys Tontinkäyttösuunnitelma Piirustuksen sisältö Piirustuksen numero Projektinumero JNi Suunnittelija Mittakaava - Muutos 1:1000, 1:6 Kaup.osa/ Kortteli/ Tontti Äänekosken kaupunki: Wessmaninkatu Wessmaninkatu, Äänekoski Tontti: Rakennuskohteen nimi ja osoite Parvekkeet tulee lasittaa. Rannan puolella parvekkeet tulee rakentaa julkisivupinnasta sisään vedettyinä tai siten, että parvekkeet muodostavat rakennuksen julkisivun kanssa yhtenäisen pinnan. Rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali tulee olla poltettu punatiili tai tiililaatta, jonka lisänä saa käyttää tehostemateriaalina puuta, lasia, julkisivulevyä ja metallia. Julkisivujen aukotuksen on oltava elävää ja monimuotoista. Rakennusten tulee olla arkkitehtoonisesti korkealuokkaisia, mittasuhteiltaan sopusointuisia sekä väritykseltään ja muotokieleltään ympäristöön sopivia. Autopaikkoja esitetty 39kpl joista tontilla 30 ja LPA alueella 9 1ap / 75kem² Peruskerroksessa asuntoja 5kpl, alimmassa kerroksessa 1kpl. Asuntoja rakennuksessa yhteensä 36kpl. Asuinkerrostalo 8 kerrosta á 360kem². Kokonaisala 2880kem² LASKELMA LIITE 5

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVALUONNOS 24.2.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2014. Äänekosken kaupunki Kaavoituspalvelut

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVALUONNOS 24.2.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2014. Äänekosken kaupunki Kaavoituspalvelut ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVALUONNOS 24.2.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2014 Äänekosken kaupunki Kaavoituspalvelut 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 24. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä.

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 18.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KORTTELIN 308 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN JA VIISKULMAN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAA- VAN MUUTOS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN JA VIISKULMAN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 17.2.2015, tark. 23.3.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN JA VIISKULMAN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 9.6.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS 1. KAAVA-ALUE Kaava-alue sijaitsee Kuhnamo -järven rannalla,

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / tark / tark

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / tark / tark ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.2.2014/ tark.8.5.2014/ tark. 12.9.2016 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti. Suunnittelualueena

Lisätiedot

PALOMÄEN KENTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PALOMÄEN KENTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PALOMÄEN KENTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 10.10.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016). 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26942 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS 2.5.2014 päivämääriä lisätty 28.5.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Kaavatyön käynnistäminen,

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 3 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS (KONGINKANGAS) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 3 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS (KONGINKANGAS) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 03 05 05 7 0 8 0 0.0 0.8 80 48 8 08. 4 84 8 0 :8 05. 7 rp7 78 03 0: 0 5 0 rp0 00 YLEISMÄÄRÄYKSET: Jos rakennus sijoitetaan 4 m lähemmäksi toisen tontin rajaa, ei rakennuksen tälle sivulle saa sijoittaa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖLLITIEN-RÖMMINKADUN-KELHOSTENKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (OSA KORTTELEISTA 731, 750, 714 JA 430)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖLLITIEN-RÖMMINKADUN-KELHOSTENKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (OSA KORTTELEISTA 731, 750, 714 JA 430) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 17.3.2016 / 6.4.2016 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖLLITIEN-RÖMMINKADUN-KELHOSTENKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (OSA KORTTELEISTA 731, 750, 714 JA 430) KUVA 1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus).

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus). Kangasniemen kunta Ote Vuorisalon ranta-asemakaavasta (vahvistettu 20.12.2000). Punainen pistekatkoviiva on 10 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella, jonka sisäpuolinen asemakaava kumoutuu. 1:5000 Vuorisalon

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 18 tonttia 10 ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 1. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2023 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2023 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2023 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 19.1.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 9.3.2015 Kaavan voimaantulo 25.11.2015 Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 23.11.2015 hylännyt

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos 51:005 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ROTKOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ROTKOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 7.3.2016 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ROTKOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KUVAT 1 ja 2 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Äänekosken ja Suolahden taajamiin nähden

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 24.9.2013 Diaari nro 491/2012 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan kortteli 3 tonttia 15 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 2. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / PIKIRUUKKI / KORTTELIN 59-30 TONTIT 11,12, 14 JA 17

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / PIKIRUUKKI / KORTTELIN 59-30 TONTIT 11,12, 14 JA 17 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / PIKIRUUKKI / KORTTELIN 59-30 TONTIT 11,12, 14 JA 17 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 59. kaupunginosan korttelin 30 tonttien 11, 12, 14 ja 17 asemakaavan muutos.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 1 KORTTELIT 170 JA 192, PUISTOALUE SEKÄ KATUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.9.2014, TARK. 17.11.2014, TARK. 12.1.2015

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: Kuva Hannu

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

LUONNOS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI MATILANVIRRAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 SUUNNITTELUALUE

LUONNOS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI MATILANVIRRAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 SUUNNITTELUALUE LUONNOS 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 30.8.2012 MATILANVIRRAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ote Äänekosken kaupungin opaskartasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Paadentaipaleen kylän tilat 403:1:118 Marttila, 403:1:306 Mikkola ja 403:1:103 Rautatienalue (osa). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Paadentaipaleen kylän tilat 403:1:118 Marttila, 403:1:306 Mikkola ja 403:1:103 Rautatienalue (osa). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KIVILAHTI Kivilahden ranta-asemakaava Paadentaipaleen kylän tilat 403:1:118 Marttila, 403:1:306 Mikkola ja 403:1:103 Rautatienalue (osa). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8 25.4.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta).

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot