ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015

2 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee: 3. kaupunginosan korttelia 309 sekä katu-, puisto-, vesi- ja liikennealueita 5. kaupunginosan puisto- ja vesialueita 12. kaupunginosan vesialuetta Asemakaavan laajennus koskee: L. Äänekosken kylän tiloja (osa) ja (osa) sekä Paadentaipaleen kylän tiloja (osa) ja (osa). Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu: 3. kaupunginosan kortteli 309 sekä katu-, puisto- ja vesialueita. 5. kaupunginosan lähivirkistys-, katu- ja vesialueita. 12. ja 15. kaupunginosan vesialueita Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijoittuu Äänekosken ydinkeskustan itäreunaan Häränvirran ja Äänekoskentien sillan väliselle alueelle. Kaavan nimi Äänejärven Rantapuiston asemakaava Kaavan päiväys Kaavan laatija Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Suunnitteluavustaja Paula Junikka Äänekosken kaupunki Kaavoituspalvelut PL Äänekoski Vireilletulo Päätös kaupunginhallituksessa ilmoitus vireilletulosta Sisä-Suomen lehti, Äänekosken Kaupunkisanomat ÄKS Nähtävillä Kaavaluonnos (MRA 30 ) Kaavaehdotus (MRA 27 ) Hyväksymispäivämäärä Kaupunginvaltuusto

3 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne... 4 Maakuntakaava... 4 Yleiskaava... 4 Yleiskaava ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve ja suunnittelun käynnistäminen Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS... 7 Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Vaikutukset luontoon ja maisemaan Liikenteelliset vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Liitteet LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) LIITE 2 Voimassa oleva asemakaava LIITE 3 Ote rantapuiston yleissuunnitelmasta 2010 LIITE 4 Ote rantapuiston yleissuunnitelmasta 2013 (päivitetty ) LIITE 5 Havaintokuva_torni (Arkkitehtipalvelu Oy/ ) LIITE 6 Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) LIITE 7 Asemakaavan seurantalomake

4 3 2 TIIVISTELMÄ Kaavamuutoksella luodaan kaavalliset edellytykset Rantapuiston toimintojen kehittämiselle ja uuden arkkitehtoonisesti korkeatasoisen kaupunkiympäristön muodostumiselle. Kaavamuutoksessa Rauhankadun ja Äänekoskentien välinen osa rantapuistoa on osoitettu rakennetuksi puistoksi, jonne saa sijoittaa mm. kioski-kahvilan sekä kaupungintalon alapuolelle sijoittuvan tapahtuma-alueen. Rauhankadun pohjoispuolinen osa puistosta on luonnontilaista. Voimassaolevassa kaavassa merkinnällä YY- osoitettu korttelialue (Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue) on jaettu kolmeksi korttelialueeksi; Y-1 (Yleisten rakennusten korttelialue), LPA (Autopaikkojen korttelialue) ja AKK (Asuinkerrostalojen sekä liikeja toimistorakennusten korttelialue). Kirjastotalon tonttia ja sen käyttötarkoitusta on laajennettu: alueelle saa sijoittaa kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten lisäksi myös hotellija ravintolatiloja. Äänekoskentien varteen, suunnittelualueen eteläosaan, on muodostettu uusi korttelialue kaavamerkinnällä AKK. Alueelle on mahdollista osoittaa asuinkerrostaloja sekä liike- ja toimistorakennuksia. Korttelin kerrosluku on VIII ja rakennusoikeus 2900 k-m 2. Osa korttelin autopaikoista sijaitsee viereisellä autopaikkojen korttelialueella (LPA). 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on kooltaan noin 33 ha ja se sijoittuu keskeiselle paikalle Äänekosken ydinkeskustan läheisyyteen. Alue on yleisesti vilkkaassa virkistyskäytössä. Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. Kuva 1 Osa suunnittelualueesta 3.2 Luonnonympäristö Pohjoisin osa (Rauhankadusta pohjoiseen) Äänekosken rantapuistosta on luonnontilaista. Puisto on Rauhankadun eteläpuoliselta osaltaan rakennettua puistoa, jossa on laajoja nurmikenttäalueita ja runsaasti puustoa. Kaupungintalon ja kirjastotalon kohdalla sijaitsee hienoja maisemapuita ja vanhempaa puustoa. Rannassa kulkee suosittu kevyenliikenteen väylä, jolta avautuu vesimaisemaan upeita näkymiä.

5 3.3 Rakennettu ympäristö Rantapuisto rajautuu pohjoisessa hautausmaahan ja Rauhankadun eteläpuolella kerrostalotontteihin sekä kaupungintalon tonttiin. Suunnittelualueeseen kuuluu yksi tontti, jolla sijaitsee kirjastotalo, kierrätyspiste ja pysäköintialue. Rantapuistossa sijaitsee puiston kunnossapitoon liittyvä huoltorakennus ja Rauhankadun avantouintipaikkaan liittyvä pukeutumistila. Rauhankadun kääntöpaikan yhteydessä on matonpesupaikka Maanomistus 33 ha laajuinen kaavamuutosalue on Äänekosken kaupungin omistuksessa. 3.5 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä Suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen alueella (A, vaaleanruskea väri) ja keskustatoimintojen alueella (C, punainen väri). Kuvassa on osoitettu nuolella alueen likimääräinen sijainti. Kuva 2 Ote maakuntakaavasta Yleiskaava Alueella on vireillä Äänekoski 2020 osayleiskaava, joka on ollut luonnoksena nähtävillä Kaavan jatkosuunnittelu on käynnistynyt vuoden 2014 aikana, kun ELY-keskuksen toimesta laadittu YVA-selostus (Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla) on valmistunut. Osayleiskaavaluonnoksessa alue on lähivirkistysaluetta, keskustatoimintojen aluetta sekä Äänejärven vesialuetta, jota kiertää ulkoilureitti.

6 5 Y l e i s k a a v a A l u e e l l a o n v i r e i l l ä Kuva 3 Äänekoski 2020 oyk (luonnos) Asemakaava Alueella on voimassa , , , , , , , , vahvistetut ja hyväksytty asemakaava (liite 2). Suunnittelualue on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa pääosin puistoksi (P ja VP), liikennealueeksi (LS ja LV) ja vesialueeksi (W) sekä kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YY). Keskeiset taustaselvitykset Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma (Sanni Aalto 2010, tekninen lautakunta hyväksynyt ) Äänekosken keskustan kehittäminen (Jussi Partanen 2011, kaupunginvaltuusto hyväksynyt ) Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma (Viherteema 2013), tekninen lautakunta hyväksynyt Äänekoski 2020 osayleiskaavaluonnos lähtötietoaineistoineen (Airix Oy 2007)

7 6 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja suunnittelun käynnistäminen Suunnittelu on käynnistynyt Äänekosken kaupungin aloitteesta. Rantapuiston merkitys Äänekosken keskusta-alueen kehittämisessä korostuu kaupunginvaltuuston hyväksymässä Äänekosken keskusten kehittämissuunnitelmassa Puistoon on laadittu teknisessä lautakunnassa hyväksytyt yleissuunnitelmat, jotka koskevat koko Äänejärven ranta-alueen kehittämistä (2010) ja Rauhankadun eteläpuoleiselle puistoalueelle suunnitellun uimaranta- ja virkistysalueen toteuttamista (2013). Kyseisen alueen toteuttamiseen on määräraha vuosille Kaavan vireilletulosta on päätetty kaupunginhallituksessa ja siitä on ilmoitettu Sisä-Suomen lehdessä ja ÄKS- Äänekosken Kaupunkisanomissa sekä ilmoitustaululla. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Kaavamuutoksessa osallisia ovat: - suunnittelualueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja vuokramiehet sekä muut asianosaiset - ympäristölautakunta ja vapaa-aikalautakunta - Äänekosken Yrittäjät ry - Vanhan Äänekosken kotiseutuyhdistys - Äänekosken Energia Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty Kaavasta ei ole järjestetty Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa suunnittelun valmisteluvaiheessa maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukaista viranomaisneuvottelua, sillä kaavamuutosta ei katsota laissa määritellyllä tavalla maankäytön kannalta merkittäväksi. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavan sisällöstä kahden nähtäviläolovaiheen kuluessa. Valmisteluvaihe Valmisteluvaiheen kuulemista varten kaavaluonnos on ollut nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla ja kotisivuilla (MRA 30 ). Valmisteluvaiheen nähtävilläolosta on kuulutettu Sisä-Suomen Lehdessä ja Äänekosken Kaupunkisanomissa (ÄKS) sekä kaupungin ilmoitustauluilla ja internetsivuilla (www.aanekoski.fi). Valmisteluvaiheessa lausunnot pyydettiin ympäristölautakunnalta ja vapaaaikalautakunnalta sekä Äänekosken Yrittäjiltä ja Vanhan Äänekosken kotiseutuyhdistykseltä. Kaavasta saatiin lausunnot kaupungin lautakunnilta. Kaavasta ei toimitettu nähtävilläoloaikana mielipiteitä. Lausunnossaan ympäristölautakunta toteaa, että ympäristön kannalta olisi parempi, että viemäröinti ulotettaisiin myös tapahtumien järjestämisalueelle, mikä mahdollistaisi siirrettävien käymälöiden kehittyneemmät ratkaisut. Alueelle tulisi osoittaa vähän rakennusoikeutta. VL- alueelle tulisi lisätä luo- merkintä, koska alueella on tullut tietoon liitooravahavainto. Vapaa-aikalautakunta huomautti Rantapuiston rakentamisessa noudatettavista periaatteista; mm. lasten turvallinen uima-alue on merkittävä selvästi veden virtaukset huomioiden, veneilyliikenteelle on osoitettava turvallinen reitti, kuntoiluvälineitä hankittaessa tulee olla yhteydessä liikuntatoimeen ja alueelle tulee tehdä sen historiasta kertovia opastauluja (Asutus, uitot, kiramo, halkolaarit/ Pässinranta).

8 Ehdotusvaihe Ehdotuksena kaava on nähtävillä Kaavasta pyydetään lausunnot Keski-Suomen museolta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta, Äänekosken Energia Oy:ltä, Äänekosken yrittäjät ry:ltä sekä tekniseltä ja ympäristölautakunnalta Asemakaavan tavoitteet Kaavan tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset rantapuiston toimintojen kehittämiselle, päivittää vanhentuneet kaavamerkinnät ja muuttaa kaava digitaaliseen muotoon. Rantapuistoon on esitetty uusia toimintoja kahdessa alueelle laaditussa yleissuunnitelmassa (uimaranta, kioski-kahvila, kaupungintalon alapuolinen toiminta-alue yms.). Kaavalla mahdollistetaan uuden arkkitehtoonisesti korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntyminen Äänekoskentien varteen: alueelle on kaavoitettu kortteli, johon on mahdollista sijoittaa mm. VIII kerroksinen kerrostalo. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavaratkaisu pyrkii korostamaan rantapuiston merkitystä laaja-alaisimpana ja yhtenä merkittävimmistä Äänekosken keskustan rakennetuista puistoista. Keskustan alueelta on nykyisinkin toimivat yhteydet puistoon, jonka toimintojen kehittämiselle kaavassa luodaan edellytyksiä. Voimassa olevaan asemakaavaratkaisuun nähden uusi kaava ei tuo merkittäviä muutoksia ympäristötekijöihin; myös voimassaolevan asemakaavan tonttijärjestelyt ovat johtamassa siihen, että huomattava osa kirjastotalon tontin männyistä kaadetaan uudisrakentamisen myötä. Puistoalueeksi kaavassa osoitetulle alueelle jää tonttialueen puiden poistamisen jälkeenkin hyvin runsas ja monipuolinen puusto. Kaupungintalon alapuolinen osa Rantapuistosta on osoitettu ohjeellisella ra-merkinnällä puiston osaksi, johon saa sijoittaa puistossa järjestettäviin tapahtumiin liittyviä pienikokoisia rakennuksia, rakennelmia ja rakenteita. Merkintä mahdollistaa esim. Keitelejazzin toimintojen sijoittamisen nykyistä laajemmalle alueelle kaupungintalon ja Äänejärven rannan väliin. Rantapuistoon on kaavoitettu ohjeellisella merkinnällä (vv) alue uimapaikan rakentamista varten teknisen lautakunnan hyväksymän suunnitelman pohjalta. Matonpesupaikan eteläpuolelle sijoittuvan kioski-kahvilan rakennusoikeudeksi esitetään 100 k-m2. Ohjeellisilla merkinnöillä on osoitettu myös venevalkama ja pallokenttäalueet sekä keskeiset puistossa sijaitsevat kevyen liikenteen yhteydet. Kirjastotalon tontin käyttötarkoitusta on laajennettu: alueelle saa sijoittaa kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten lisäksi myös hotelli- ja ravintolatiloja. Mahdollisen uuden rakentamisen lähtökohtana kirjastotalon tontilla tulee pitää kirjastotalon arkkitehtuuria: kaavamääräyksen mukaan rakentamisen tulee materiaaleiltaan ja massoittelultaan muodostaa olemassa olevan rakennuksen kanssa yhtenäinen kokonaisuus. Tontille voi sijoittaa voimassa olevan asemakaavan mukaisesti keskustan puolelta II- ja rannan puolelta IIIkerroksisen rakennuksen. Suunnittelualueen eteläosaan Äänekoskentien varteen on kaavoitettu uusi tontti, johon on mahdollista rakentaa VIII- kerroksinen asuinkerrostalo ja/tai liike- sekä toimistorakennus. Alueelle sijoitettava rakennus tulee sijoittaa korttelialueen Äänekoskentien puoleiseen laitaan, jolloin rakennuksen ja kirjastotalon välinen alue jää autopaikoitus- ja piha-alueeksi. Uuden rakentamisen myötä Äänekoskentien varteen syntyy tärkeä kaupunkimainen maamerkki; Äänekosken ensimmäinen tornitalo.

9 8 Aluevaraukset AKK Asuinkerrostalojen sekä liike- ja toimistorakennusten kortteli- alue Kirjaston eteläpuolelle sijoittuvalle tontille voidaan rakentaa asuin-, liike- ja toimistotiloja sekä niiden yhdistelmiä. Alueelle voi sijoittaa esimerkiksi rakennuksen alakerroksissa toimivan hotellin yläkerrosten ollessa asuinkäytössä. Käyttötarkoitusmerkintä mahdollistaa alueen rakentumisen toiminnallisesti monipuolisena. Äänekoskentien ja rannan suuntaan avautuvien ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden tulee alittaa valtioneuvoston päätöksen mukaiset ohjearvot. Tontti laajenee olemassa olevan puistokäytävän päälle, tontin reunaan on puistokäytävälle osoitettu uusi kulkureitti. Alueen kerrosluku on VIII ja rakennusoikeus 2900 k-m 2. ju- 6 Rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on poltettu punatiili tai tiililaatta, jonka lisänä saa käyttää tehostemateriaalina puuta, lasia, julkisivulevyä ja metallia. Julkisivua koskevalla kaavamääräyksellä rakennus sidotaan Äänejärven rantamaisemassa tontin pohjoispuolella sijaitsevaan kirjaston ja kaupungintalon kokonaisuuteen. Yleismääräysten mukaan korttelin rakennusten tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus. Myös yleismääräyksessä korostetaan uudisrakennusten värityksen ja muotokielen sopeuttamistarvetta ympäristöön. Rakennusten tulee olla arkkitehtoonisesti korkealuokkaisia ja mittasuhteiltaan sopusointuisia. Parvekkeet tulee lasittaa ja parvekkeiden tulee olla rannan puolella sisäänvedettyjä tai rakennuksen julkisivun kanssa yhtenäisen pinnan muodostavia. Kunkin porrashuoneen pinta-alasta kerrosalaan lasketaan 15 k-m2, mikä edesauttaa avarien porraskäytävien toteuttamista. Lisäksi kaavassa on piha-alueiden kunnossapitoon ja istutusten järjestämiseen liittyvät määräykset. Rakennukset tulee liittää kaukolämpöverkkoon. Y-1 Yleisten rakennusten korttelialue Alueella sallitaan yksityiset ja julkiset palvelut sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomat työtilat. Kaavamääräys väljentää nykyisen kirjastotalon tontin käyttömahdollisuuksia. Alueen kerrosluku on ½ II ja rakennusoikeus 2350 k-m 2. VP Puisto Ääneniemen Rantapuiston Rauhankadun ja Äänekoskentien välinen osa suunnittelualueesta on kaavoitettu puistoksi (VP), joka on tarkoitettu puistomaisena rakennettavaksi. Alueella sijaitsee ohjeellisin merkinnöin useille eri toiminnoille varattuja alueita. Alueita on osoitettu mm. uimarannalle, venevalkamalle, pallokentille ja kaupunkiviljelylle. Rakennusoikeutta on merkitty matonpesupaikan eteläpuolella kioskikahvilalle 100 k-m2, puiston toimintaan liittyvälle huoltorakennukselle 20 k-m2 ja

10 kaupungintalon rantaan puistossa järjestettäviin tapahtumiin liittyviä rakennuksia varten 200 k-m2. 9 VL Lähivirkistysalue Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee alue, joka säilytetään luonnontilaisena. Rauhankadulta pohjoiseen jatkuva metsikkö on lähivirkistysaluetta (VL), jota ei ole tarkoitus rakentaa varsinaiseksi puistoksi. Alueella sijaitsee avantouintipaikka, johon liittyen kaavassa on varaus 80 k-m2:n huoltorakennuksen rakentamiselle. s-2 Alueelta on liito-oravahavainto, johon liittyen on määrätty, että liito-oravan liikkumisen kannalta riittävä puusto on säilytettävä. LPA Autopaikkojen korttelialue Alueelta on varattu 36 pysäköintipaikkaa korttelin 309 käyttöön. Autopaikkojen jakaminen Y-1 ja AKK tonttien kesken riippuu tonteille sijoittuvista toiminnoista: autopaikkanormi vaihtelee. W Vesialue 6 KAAVAN VAIKUTUKSET 6.1 Vaikutukset luontoon ja maisemaan Rantapuiston alueella kaavalla ei ole merkittävää haitallista vaikutusta luontoon ja maisemaan verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan; mm. puuston mahdollinen harventaminen edellyttää samanlaista lupamenettelyä molemmissa kaavaratkaisuissa. Merkittävin vaikutus luontoon ja maisemaan voi aiheutua kirjastotalon tontin mahdollisesta lisärakentamisesta, mikä on johtamassa mäntyvaltaisen puuston poistamiseen mahdolliselta rakennuspaikalta. Vastaavalla tavalla kirjaston eteläpuolinen AKK tontti muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Rantapuistoon jää kaavaratkaisusta riippumatta jatkossakin hyvin runsas ja monipuolinen puusto. 6.2 Liikenteelliset vaikutukset Kaavaratkaisu ei edellytä uuden katuverkon rakentamista. Rauhankadun kääntöpaikalle on tarkoitus rakentaa pysäköintialue tarkemmassa suunnitelmassa määriteltävällä tavalla. Ratkaisu parantaa osaltaan ympäristön viihtyisyyttä kyseisellä alueella. Äänekoskentien läheisyydessä sijaitsevalle AKK tontille kulku tapahtuu pysäköintialueen (LPA) kautta eikä liittymiin Äänekoskentielle ole tulossa muutoksia. Puistokäytävä Äänekoskentieltä Rantapuistoon lähtee nykyiseltä paikalta ja suosittu Äänejärveä kiertävä raitti säilyy yhtenäisenä. Rantaan johtava raitti joudutaan suuntaamaan uudelleen AKK tontista johtuen. Kevyen liikenteen järjestelyjen kannalta on kaavassa varauduttu myös kaupungintalon ja kirjaston rakennusten kautta johtavan väylän jatkamiseen Äänekoskentien reunaan, josta puistokäytävä ohjataan Wessmannin kaupan muistomerkin kautta Wessmanninkadulle.

11 6.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta olemassa oleviin suunnittelualueeseen rajoittuviin kortteleihin: ranta-alue säilyy rakennettuna puistona, jonka kunnossapitovastuu kuuluu kaupungille. Mahdollinen kirjastotalon tontin täydennysrakentaminen ja uusi AKK tontti sijoittuvat kaupunkikuvallisesti merkittävälle paikalle. Uudisrakentamisen edellytyksenä on kaavamääräysten noudattaminen: uusi rakentaminen muodostaa materiaaleiltaan ja massoittelultaan yhtenäisen kokonaisuuden olemassa olevan rakennuksen kanssa. Uuden tornitalon muodostaessa portin Suolahden suunnasta kaupunkiin saavuttaessa on rakennuksen arkkitehtoonisesti korkeatasoiseen suunnitteluun ja toteutukseen kiinnitettävä erityistä huomiota Sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Rantapuiston kehittäminen on merkittävä asia kaupunkilaisten ja alueella vierailevien matkailijoiden viihtyvyyden kannalta. Kehittämishankkeen toteuttamiskustannukset voidaan arvioida hyvin kohtuullisiksi. Äänekoskella ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI - KAAVOITUSPALVELUT Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Suunnitteluavustaja Paula Junikka

12 11

13 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA 1 SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen, joka ulottuu Äänekoskentien sillalta Häränvirralle. Suunnittelualueeseen kuuluu Äänekosken ydinkeskustan itäpuolella sijaitseva rantapuisto. Suunnittelualueen koko on noin 33 ha ja se on kaupungin omistuksessa. Pohjoisessa rantapuisto rajautuu hautausmaahan ja eteläpuolella kerrostalotontteihin sekä kaupungintalon tonttiin.

14 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Puiston pohjoisosaan on suunnitteilla uimarannan rakentaminen, jonka yhteyteen tulisi kioski-kahvilarakennus. Alueen monilta osin vanhentuneet kaavamerkinnät ja -määräykset on tarkoitus päivittää kaavamuutoksen yhteydessä. Alueelle on laadittu seuraavia suunnitelmia: Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma (Sanni Aalto 2010, tekninen lautakunta hyväksynyt ) Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma (Viherteema 2013, tekninen lautakunta hyväksynyt ). Äänekosken keskustan kehittäminen (Jussi Partanen 2011, kaupunginvaltuusto hyväksynyt ) Kaavan vireilletulosta on päätetty kaupunginhallituksessa , josta ilmoitettu Sisä-Suomen lehdessä, Äänekosken kaupunkisanomissa sekä kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla. 2.1 Yleiskaava Äänekosken taajaman alueelle on laadittavana osayleiskaava. Äänekoski 2020 osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä Kaavan jatkosuunnittelu on käynnistymässä vuoden 2014 alussa, kun ELY-keskuksen toimesta laadittu YVA-selostus (Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla) on valmistunut. Osayleiskaavaluonnoksessa alue on lähivirkistysaluetta, keskustatoimintojen aluetta sekä Äänejärven vesialuetta, jota kiertää ulkoilureitti. Kaavaluonnoksessa suunnittelualue on lähivirkistysaluetta (VL), keskustatoimintojen aluetta (C) ja vesialuetta (W). KUVA 2 Ote Äänekoski 2020 osayleiskaavasta

15 2.2 Asemakaava Kaavamerkinnät ja määräykset ovat monilta osiltaan vanhentuneet. Suunnittelualue on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa pääosin puistoksi (P ja VP), liikennealueeksi (LS ja LV) ja vesialueeksi (W) sekä kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi(yy). Suunnittelualueella on voimassa , , , , , , , , ja hyväksytyt ja vahvistetut asemakaavat. KUVA 3 Ote ajantasa-asemakaavasta, suunnittelualue rajattu punaisella

16 2.3 Muut kaavaan liittyvät selvitykset ja suunnitelmat KUVA 4 Ote Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelmasta 2010 ja 2013 (päivitetty ) KUVA 5 Ote Äänekosken keskustan kehittäminen suunnitelmasta/ 2012

17 3 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kaavasta arvioitavia vaikutuksia ovat: - sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset - vaikutukset rakennettuun ympäristöön - liikenteelliset vaikutukset - vaikutukset luontoon ja maisemaan Vaikutusten arviointi suoritetaan kaavaselostuksessa kaavoittajan toimesta. Vaikutusten arviointimenettelyä täsmennetään suunnittelun edetessä. 4 OSALLISET Kaavamuutoksessa osallisia ovat: - suunnittelualueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja vuokramiehet sekä muut asianosaiset - ympäristölautakunta ja vapaa-aikalautakunta - Äänekosken Yrittäjät ry - Vanhan Äänekosken kotiseutuyhdistys - Äänekosken Energia Oy 5 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Alkuvaiheessa kaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitellään kaavan lähtökohdat ja keskeiset tavoitteet sekä osallisten vaikutusmahdollisuudet. Kaikkiin kaavoihin liittyvissä asioissa voi olla suoraan yhteydessä kaupungin kaavoituspalveluihin. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavan sisällöstä kahden nähtäviläolovaiheen kuluessa. Kaavan nähtävilläoloista kuulutetaan Sisä-Suomen Lehdessä ja Äänekosken Kaupunkisanomissa (ÄKS) sekä kaupungin ilmoitustauluilla ja internetsivuilla (www.aanekoski.fi). Kaavasta ei ole järjestetty Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa suunnittelun valmisteluvaiheessa maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukaista viranomaisneuvottelua, sillä kaavamuutosta ei katsota laissa määritellyllä tavalla maankäytön kannalta merkittäväksi. Kaavaehdotus on nähtävillä myöhemmin maankäyttö- ja rakennusasetus 27 :n mukaisella tavalla. Äänekosken ulkopuolella asuville osallisille tiedotetaan myös nähtävilläolovaiheen kuulemisesta henkilökohtaisesti. Lausunnot pyydetään valmisteluvaiheessa ympäristölautakunnalta ja vapaaaikalautakunnalta sekä Äänekosken Yrittäjiltä ja Vanhan Äänekosken kotiseutuyhdistykseltä. Tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kaavoittajalle (ks. yhteystiedot) ja sen riittävyydestä on mahdollisuus esittää Keski-Suomen ELY-keskukselle neuvottelun käymistä ehdotuksen nähtäville asettamiseen asti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty ( , ) suunnittelun kuluessa.

18 6 AIKATAULU Kaupunginhallitus hyväksyi Äänejärven rantapuiston asemakaavan vireilletulon. Luonnoksena kaava on kaupunginhallituksessa , jonka jälkeen järjestetään valmisteluvaiheen kuuleminen Ehdotuksena kaavaa käsitellään kaupunginhallituksessa YHTEYSTIEDOT Äänekosken kaupunki / Kaavoituspalvelut Hallintokatu ÄÄNEKOSKI Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, p Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka, p Suunnitteluavustaja Paula Junikka, p sähköposti:

19 LIITE 2 ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA VOIMASSA OLEVA ASEMAKAAVA

20 LIITE N OTE RANTAPUISTON YLEISSUUNNITELMASTA 2010

21 LIITE 3 Yleissuunnitelma Kevyen Puistomainen, etenkin järven länsipuolella. Järven itäpuolella puuston ja aluskasvillisuuden määrä pidetään riittävän pienenä liikkumisen helpottamiseksi ja näköyhteyksien turvaamiseksi. Yksittäisiä pensaita hoidetaan tarpeen mukaan. Valaistusta parannetaan järven molemmin puolin liikkumisen turvaamiseksi ja puiston omaleimaisuuden voimistamiseksi. Yksittäisiä näyttäviä puita valaistaan. Metsäinen alue. Puusto nkyistä harvempi, etenkin Ääneniementien ja puiston itäreunan raitin välisellä alueella. Näköyhteys Ääneniementieltä Äänejärvelle touteutetaan muutamissa kohdin puustoa harventamalla. Rantaraitin itäpuolella, metsäalueen reunassa kasvavaa nuorta lehtipuustoa ja pensaikkoa harvennetaan. Metsän läpi avataan kulkuyhteys Ääneniementielle. Maisemalaidunnus. Järven itäpuolelle, rantaraitin ja järven väliin jäävälle alueelle, tuodaan kesäisin lampaita laiduntamaan. Järven itäpuolen rantaraitti valaistaan ja raitilta mahdollistetaan veden äärelle pääseminen. Äänejärven rantaan rakennetaan kaksi levähdyspaikkaa penkkeineen. Uimarannat. Ääneniemen uimaranta säilytetään nykyisellään. Länsireunan uimarannasta kehitetään kaupungin ykkösranta, jota valvotaan, ja joka ulottuu aina talviuintipaikalle saakka. Uimarannan yhteyteen rakennetaan pelikenttiä, lapsille leikkipaikka ja aikuisille mahdollisuus kuntoiluun. Uimarannan eteläpuolelle perustetaan soutuveneranta. Myös Ääneniemen alueella osoitetaan paikka veneilijöille. Laituri. Nykyistä vierasvenelaituria laajennetaan ja rantaan rakennetaan luiskapaikkoja pienveneille. Ajanvietto laiturilla sallitaan. Tapahtumakentät. Laiturin välittömään läheisyyteen perustetaan kaksi tapahtumakenttää, isompi jazzteltan paikalle, pienempi sen pohjoispuolelle. Kenttien väliin jäävä maasto muotoillaan kenttien pohjia korkeammaksi, jolloin se toimii niin oleskelu- ja istuskelualueena kuin katsomonakin. Äänekoskentien sillan kevyen liikenteen yhteyden parantamiseen varaudutaan. Sillan kaaret valaistaan alhaalta päin. Puiston itäreunan kevyen liikenteen raitti ohjataan ylös Äänekoskentielle Paloaseman länsipuolelta ja sillan alta, Hiskinmökin vieritse. liikenteen reitistöä laajennetaan Kaupunginmuseolle ja Taidemuseolle asti.

22 LAPPSET LAPPSET LAPPSET LAPPSET LAPPSET Q02666 LAPPSET LAPPSET LAPPSET LAPPSET J14712 LAPPSET SUUNNITELMASELOSTUS 12 PUKUSUOJAT TALVIUINTI LAITURI NYKYINEN KÄYTÄVÄVERKKO SÄILYTETÄÄN JA SITÄ TÄYDENNETÄÄN YHTEYSKÄYTÄVILLÄ KIOSKI-KAHVILAAN JA TOIMINNALLISIIN OSIIN. KÄYTÄVIEN RAKENTAMISESSA POISTETAAN OLEMASSA OLEVAA PUUSTOA PYSÄKÖINTIALUE JÄSENNELLÄÄN UUDELLEEN 28 PAIKKAISEKSI. TALVIUIMAREIDEN PAIKKA SÄILYY UUDISTETTUNA NYKYISELLÄ PAIKALLAAN. ALUEEN KESKIOSAAN RAKENNETAAN KIOSKI-KAHVILA, JOHON SIJOITETAAN KESÄKÄYTTÖÖN WC- TILAT. UIMARANTAKÄYTTÖÖN TULEE ERILLISET PUKUSUOJAT MIEHILLE JA NAISILLE. VALAISTUS UUSITAAN KOKONAISUUDESSAAN : V40 RO PE Sde 14 V14 Sde NURMIKKO Asp 9 V41 ASF V13 MATONPESU NURMIKKO KIOSKI-KAHVILA AP V11 V12 V20 V21 V22 V23 V VALAISIMET V10-V14 parkkialueen pylväsvalaisin V20-V27 rantapolun pollarivalaisin 6m väli, 0,5m reunasta V30-V32 leikkipuiston pylväsvalaisin V40-V46 väylän pylväsvalaisin 24-25m pylväsväli, 1m reunasta V50-V51 Puun kohdevalaistus maahan upotettu valaisin Valaistus A.Larsen Nikkarinpuiston leikkitoimintojen loppuessa (Leikkipuistojen yleissuunnitelma ) keskitetään leikkitoiminnot suunnittelualueelle Rantapuistoon keskikäytävän varrelle. Leikkitoimintojen (kiipeily, kiikkuminen) lisäksi puistoon tulee senioriliikuntaan ja kuntoiluun välineistöä. Leikki- ja seniorialue erotetaan kuntoilualueesta istutusalueella. LISÄKSI SUNNITELMASSA ON ESITETTY BEACHVOLLEYKENTTÄ. UIMARANTA-ALUETTA LAAJENNETAAN POHJOISEEN PÄIN SEKÄ LEVENNETÄÄN, UIMARANTA-ALUEELTAPOISTETAAN RISUKKOA JA SEN YHTEYTEEN RAKENNETAAN LAITURI JA ASENNETAAN PUISTONPENKKEJÄ/KEINUJA KÄYTÄVÄN REUNAAN. UIMARANNAN UIMAREILLE TARKOITETTU ALUE MERKITÄÄN VETEEN POLLAREILLA. MATONPESUPAIKKA JA PIENVENEVALKAMA SÄILYVÄT NYKYISELLÄÄN. KAHVILAYRITTÄJÄN ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KAHVILAN VIEREEN MINIGOLFALUE JA ULKOSHAKKIPELI. VARUSTEET KIOSKI-KAHVILA JA TALVIUINTIPAIKAN PUKUSUOJA - KTS. ERIKOISPIIRROS. RO - ROSKA-ASTIAT VALAISIMET VALAISTUSSUUNNITELMAN MUKAAN, PE - PUISTONPENKKI PUKUSUOJA KESÄKÄYTTÖÖN POIJUT - UIMA-ALUEEN MERKINTÄÄN LAITURI WC WC PUISTON INFOTAULU RO PE VESIJOHTO VÄINÄMÖNKADULTA, N. 200 M, VIEMÄRI KEVYTVÄYLÄN VIERESTÄ N. 15 M. SEKÄ ALUEEN KUIVATUSJÄRJESTELMÄT 19 V42 TERASSI RO PE VALOKEINU POIJUT LEIKKIVÄLINEET LEIKKIVÄLINEIKSI TULEE MM. KIIPEILYTELINEITÄ, KIIKKULAITAUTAA, TASAPAINOPUOMEJA UUSI RANTAVIIVA KUNTOILU JA LIIKUNTA VÄLINEET RAIVATTAVA ALUE NYKYINEN RANTAVIIVA ALUEELLE TULEE SENIORI VÄLINEITÄ, KUNTOILUVÄLINEITÄ SEKÄ BEACHVOLLEYKENTTÄ 20 V30 V31 KUNTOILU PE RO PE V V44 INFOTAULU PUKUSUOJAT KESÄ A B RO PE RANTAHIEKKA TASAPAINOILU RO PE VALOKEINU VALOKEINU PINNOITTEET BEACHIEKKA KENTÄLLÄ - KERROSVAHVUUS 300 MM, RANTAHIEKKA-ALUE TÄYTTÖÄ VESIALUEELLA N. 100 M2. KIVITUHKA KÄYTÄVILLE ASFALTOINTI - PYSÄKÖINTIALUE TURVA-ALUSTA - LEIKKI- JA LIIKUNTAVÄLINEIDEN ALUSTAKSI ISTUTETTAVA KASVILLISUUS PILVIKIRSIKKA, kokoluokka 6-8 RYM, YLEMMÄN KÄYTÄVÄN VIEREEN Sde - Spiraea densiflora, RINNEANGERVO, Asp - Amelanchier spicata, ISOTUOMIPIHLAJA, kokoluokka 60-80, V32 RANTAHIEKKA UIMARANTA V45 RO PE VALOKEINU LAITURI NURMIKKO RO PE Poistettava puusto BEACHVOLLEY V24 V25 POIJUT ÄÄNEJÄRVI V50 Mänty V51 V V26 V27 PIENVENEVALKAMA 20 PAIKKAA MURSKE Muutokset J.Karppinen/T.Nejlik BEACHVOLLEY Kohteen nimi ja osoite ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTO Piirustuksen sisältö ja mittakaava Yleissuunnitelma 1:500 Piirustuksen no 2297/ ÄÄNEKOSKI Allekirjoitus ja päiväys JARMO VÄISÄNEN Suunnitteluhortonomi Alvettulanmutka JYVÄSKYLÄ matkapuh

23 K WESSMANNINKATU 21ap (36ap/309) LPA et 5ap 1/2kIII Y-3 Y KENTIE AK-3 VIII AK VIII AKK p ap 309 kirjaston Y-3 laajennus ÄÄNEKOS pp/h olesk. oleskelu le ja leikki 3 pp pp K-4 VP P pp pp Suunnitteluala ARK Päiväys Tontinkäyttösuunnitelma Piirustuksen sisältö Piirustuksen numero Projektinumero JNi Suunnittelija Mittakaava - Muutos 1:1000, 1:6 Kaup.osa/ Kortteli/ Tontti Äänekosken kaupunki: Wessmaninkatu Wessmaninkatu, Äänekoski Tontti: Rakennuskohteen nimi ja osoite Parvekkeet tulee lasittaa. Rannan puolella parvekkeet tulee rakentaa julkisivupinnasta sisään vedettyinä tai siten, että parvekkeet muodostavat rakennuksen julkisivun kanssa yhtenäisen pinnan. Rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali tulee olla poltettu punatiili tai tiililaatta, jonka lisänä saa käyttää tehostemateriaalina puuta, lasia, julkisivulevyä ja metallia. Julkisivujen aukotuksen on oltava elävää ja monimuotoista. Rakennusten tulee olla arkkitehtoonisesti korkealuokkaisia, mittasuhteiltaan sopusointuisia sekä väritykseltään ja muotokieleltään ympäristöön sopivia. Autopaikkoja esitetty 39kpl joista tontilla 30 ja LPA alueella 9 1ap / 75kem² Peruskerroksessa asuntoja 5kpl, alimmassa kerroksessa 1kpl. Asuntoja rakennuksessa yhteensä 36kpl. Asuinkerrostalo 8 kerrosta á 360kem². Kokonaisala 2880kem² LASKELMA LIITE 5

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kalajoen kaupunki Maankäyttöpalvelut Kaavoitus KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.12.2014 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA NUUTIN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Kyröskoski läntinen, korttelit 6-9 ja 302) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 24.10.2011 versio: 10.10.2011

Lisätiedot