ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015

2 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee: 3. kaupunginosan korttelia 309 sekä katu-, puisto-, vesi- ja liikennealueita 5. kaupunginosan puisto- ja vesialueita 12. kaupunginosan vesialuetta Asemakaavan laajennus koskee: L. Äänekosken kylän tiloja (osa) ja (osa) sekä Paadentaipaleen kylän tiloja (osa) ja (osa). Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu: 3. kaupunginosan kortteli 309 sekä katu-, puisto- ja vesialueita. 5. kaupunginosan lähivirkistys-, katu- ja vesialueita. 12. ja 15. kaupunginosan vesialueita Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijoittuu Äänekosken ydinkeskustan itäreunaan Häränvirran ja Äänekoskentien sillan väliselle alueelle. Kaavan nimi Äänejärven Rantapuiston asemakaava Kaavan päiväys Kaavan laatija Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Suunnitteluavustaja Paula Junikka Äänekosken kaupunki Kaavoituspalvelut PL Äänekoski Vireilletulo Päätös kaupunginhallituksessa ilmoitus vireilletulosta Sisä-Suomen lehti, Äänekosken Kaupunkisanomat ÄKS Nähtävillä Kaavaluonnos (MRA 30 ) Kaavaehdotus (MRA 27 ) Hyväksymispäivämäärä Kaupunginvaltuusto

3 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne... 4 Maakuntakaava... 4 Yleiskaava... 4 Yleiskaava ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve ja suunnittelun käynnistäminen Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS... 7 Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Vaikutukset luontoon ja maisemaan Liikenteelliset vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Liitteet LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) LIITE 2 Voimassa oleva asemakaava LIITE 3 Ote rantapuiston yleissuunnitelmasta 2010 LIITE 4 Ote rantapuiston yleissuunnitelmasta 2013 (päivitetty ) LIITE 5 Havaintokuva_torni (Arkkitehtipalvelu Oy/ ) LIITE 6 Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) LIITE 7 Asemakaavan seurantalomake

4 3 2 TIIVISTELMÄ Kaavamuutoksella luodaan kaavalliset edellytykset Rantapuiston toimintojen kehittämiselle ja uuden arkkitehtoonisesti korkeatasoisen kaupunkiympäristön muodostumiselle. Kaavamuutoksessa Rauhankadun ja Äänekoskentien välinen osa rantapuistoa on osoitettu rakennetuksi puistoksi, jonne saa sijoittaa mm. kioski-kahvilan sekä kaupungintalon alapuolelle sijoittuvan tapahtuma-alueen. Rauhankadun pohjoispuolinen osa puistosta on luonnontilaista. Voimassaolevassa kaavassa merkinnällä YY- osoitettu korttelialue (Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue) on jaettu kolmeksi korttelialueeksi; Y-1 (Yleisten rakennusten korttelialue), LPA (Autopaikkojen korttelialue) ja AKK (Asuinkerrostalojen sekä liikeja toimistorakennusten korttelialue). Kirjastotalon tonttia ja sen käyttötarkoitusta on laajennettu: alueelle saa sijoittaa kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten lisäksi myös hotellija ravintolatiloja. Äänekoskentien varteen, suunnittelualueen eteläosaan, on muodostettu uusi korttelialue kaavamerkinnällä AKK. Alueelle on mahdollista osoittaa asuinkerrostaloja sekä liike- ja toimistorakennuksia. Korttelin kerrosluku on VIII ja rakennusoikeus 2900 k-m 2. Osa korttelin autopaikoista sijaitsee viereisellä autopaikkojen korttelialueella (LPA). 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on kooltaan noin 33 ha ja se sijoittuu keskeiselle paikalle Äänekosken ydinkeskustan läheisyyteen. Alue on yleisesti vilkkaassa virkistyskäytössä. Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. Kuva 1 Osa suunnittelualueesta 3.2 Luonnonympäristö Pohjoisin osa (Rauhankadusta pohjoiseen) Äänekosken rantapuistosta on luonnontilaista. Puisto on Rauhankadun eteläpuoliselta osaltaan rakennettua puistoa, jossa on laajoja nurmikenttäalueita ja runsaasti puustoa. Kaupungintalon ja kirjastotalon kohdalla sijaitsee hienoja maisemapuita ja vanhempaa puustoa. Rannassa kulkee suosittu kevyenliikenteen väylä, jolta avautuu vesimaisemaan upeita näkymiä.

5 3.3 Rakennettu ympäristö Rantapuisto rajautuu pohjoisessa hautausmaahan ja Rauhankadun eteläpuolella kerrostalotontteihin sekä kaupungintalon tonttiin. Suunnittelualueeseen kuuluu yksi tontti, jolla sijaitsee kirjastotalo, kierrätyspiste ja pysäköintialue. Rantapuistossa sijaitsee puiston kunnossapitoon liittyvä huoltorakennus ja Rauhankadun avantouintipaikkaan liittyvä pukeutumistila. Rauhankadun kääntöpaikan yhteydessä on matonpesupaikka Maanomistus 33 ha laajuinen kaavamuutosalue on Äänekosken kaupungin omistuksessa. 3.5 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Suunnittelualueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä Suunnittelualue sijaitsee taajamatoimintojen alueella (A, vaaleanruskea väri) ja keskustatoimintojen alueella (C, punainen väri). Kuvassa on osoitettu nuolella alueen likimääräinen sijainti. Kuva 2 Ote maakuntakaavasta Yleiskaava Alueella on vireillä Äänekoski 2020 osayleiskaava, joka on ollut luonnoksena nähtävillä Kaavan jatkosuunnittelu on käynnistynyt vuoden 2014 aikana, kun ELY-keskuksen toimesta laadittu YVA-selostus (Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla) on valmistunut. Osayleiskaavaluonnoksessa alue on lähivirkistysaluetta, keskustatoimintojen aluetta sekä Äänejärven vesialuetta, jota kiertää ulkoilureitti.

6 5 Y l e i s k a a v a A l u e e l l a o n v i r e i l l ä Kuva 3 Äänekoski 2020 oyk (luonnos) Asemakaava Alueella on voimassa , , , , , , , , vahvistetut ja hyväksytty asemakaava (liite 2). Suunnittelualue on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa pääosin puistoksi (P ja VP), liikennealueeksi (LS ja LV) ja vesialueeksi (W) sekä kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YY). Keskeiset taustaselvitykset Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma (Sanni Aalto 2010, tekninen lautakunta hyväksynyt ) Äänekosken keskustan kehittäminen (Jussi Partanen 2011, kaupunginvaltuusto hyväksynyt ) Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma (Viherteema 2013), tekninen lautakunta hyväksynyt Äänekoski 2020 osayleiskaavaluonnos lähtötietoaineistoineen (Airix Oy 2007)

7 6 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja suunnittelun käynnistäminen Suunnittelu on käynnistynyt Äänekosken kaupungin aloitteesta. Rantapuiston merkitys Äänekosken keskusta-alueen kehittämisessä korostuu kaupunginvaltuuston hyväksymässä Äänekosken keskusten kehittämissuunnitelmassa Puistoon on laadittu teknisessä lautakunnassa hyväksytyt yleissuunnitelmat, jotka koskevat koko Äänejärven ranta-alueen kehittämistä (2010) ja Rauhankadun eteläpuoleiselle puistoalueelle suunnitellun uimaranta- ja virkistysalueen toteuttamista (2013). Kyseisen alueen toteuttamiseen on määräraha vuosille Kaavan vireilletulosta on päätetty kaupunginhallituksessa ja siitä on ilmoitettu Sisä-Suomen lehdessä ja ÄKS- Äänekosken Kaupunkisanomissa sekä ilmoitustaululla. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Kaavamuutoksessa osallisia ovat: - suunnittelualueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja vuokramiehet sekä muut asianosaiset - ympäristölautakunta ja vapaa-aikalautakunta - Äänekosken Yrittäjät ry - Vanhan Äänekosken kotiseutuyhdistys - Äänekosken Energia Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty Kaavasta ei ole järjestetty Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa suunnittelun valmisteluvaiheessa maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukaista viranomaisneuvottelua, sillä kaavamuutosta ei katsota laissa määritellyllä tavalla maankäytön kannalta merkittäväksi. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavan sisällöstä kahden nähtäviläolovaiheen kuluessa. Valmisteluvaihe Valmisteluvaiheen kuulemista varten kaavaluonnos on ollut nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla ja kotisivuilla (MRA 30 ). Valmisteluvaiheen nähtävilläolosta on kuulutettu Sisä-Suomen Lehdessä ja Äänekosken Kaupunkisanomissa (ÄKS) sekä kaupungin ilmoitustauluilla ja internetsivuilla (www.aanekoski.fi). Valmisteluvaiheessa lausunnot pyydettiin ympäristölautakunnalta ja vapaaaikalautakunnalta sekä Äänekosken Yrittäjiltä ja Vanhan Äänekosken kotiseutuyhdistykseltä. Kaavasta saatiin lausunnot kaupungin lautakunnilta. Kaavasta ei toimitettu nähtävilläoloaikana mielipiteitä. Lausunnossaan ympäristölautakunta toteaa, että ympäristön kannalta olisi parempi, että viemäröinti ulotettaisiin myös tapahtumien järjestämisalueelle, mikä mahdollistaisi siirrettävien käymälöiden kehittyneemmät ratkaisut. Alueelle tulisi osoittaa vähän rakennusoikeutta. VL- alueelle tulisi lisätä luo- merkintä, koska alueella on tullut tietoon liitooravahavainto. Vapaa-aikalautakunta huomautti Rantapuiston rakentamisessa noudatettavista periaatteista; mm. lasten turvallinen uima-alue on merkittävä selvästi veden virtaukset huomioiden, veneilyliikenteelle on osoitettava turvallinen reitti, kuntoiluvälineitä hankittaessa tulee olla yhteydessä liikuntatoimeen ja alueelle tulee tehdä sen historiasta kertovia opastauluja (Asutus, uitot, kiramo, halkolaarit/ Pässinranta).

8 Ehdotusvaihe Ehdotuksena kaava on nähtävillä Kaavasta pyydetään lausunnot Keski-Suomen museolta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta, Äänekosken Energia Oy:ltä, Äänekosken yrittäjät ry:ltä sekä tekniseltä ja ympäristölautakunnalta Asemakaavan tavoitteet Kaavan tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset rantapuiston toimintojen kehittämiselle, päivittää vanhentuneet kaavamerkinnät ja muuttaa kaava digitaaliseen muotoon. Rantapuistoon on esitetty uusia toimintoja kahdessa alueelle laaditussa yleissuunnitelmassa (uimaranta, kioski-kahvila, kaupungintalon alapuolinen toiminta-alue yms.). Kaavalla mahdollistetaan uuden arkkitehtoonisesti korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntyminen Äänekoskentien varteen: alueelle on kaavoitettu kortteli, johon on mahdollista sijoittaa mm. VIII kerroksinen kerrostalo. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavaratkaisu pyrkii korostamaan rantapuiston merkitystä laaja-alaisimpana ja yhtenä merkittävimmistä Äänekosken keskustan rakennetuista puistoista. Keskustan alueelta on nykyisinkin toimivat yhteydet puistoon, jonka toimintojen kehittämiselle kaavassa luodaan edellytyksiä. Voimassa olevaan asemakaavaratkaisuun nähden uusi kaava ei tuo merkittäviä muutoksia ympäristötekijöihin; myös voimassaolevan asemakaavan tonttijärjestelyt ovat johtamassa siihen, että huomattava osa kirjastotalon tontin männyistä kaadetaan uudisrakentamisen myötä. Puistoalueeksi kaavassa osoitetulle alueelle jää tonttialueen puiden poistamisen jälkeenkin hyvin runsas ja monipuolinen puusto. Kaupungintalon alapuolinen osa Rantapuistosta on osoitettu ohjeellisella ra-merkinnällä puiston osaksi, johon saa sijoittaa puistossa järjestettäviin tapahtumiin liittyviä pienikokoisia rakennuksia, rakennelmia ja rakenteita. Merkintä mahdollistaa esim. Keitelejazzin toimintojen sijoittamisen nykyistä laajemmalle alueelle kaupungintalon ja Äänejärven rannan väliin. Rantapuistoon on kaavoitettu ohjeellisella merkinnällä (vv) alue uimapaikan rakentamista varten teknisen lautakunnan hyväksymän suunnitelman pohjalta. Matonpesupaikan eteläpuolelle sijoittuvan kioski-kahvilan rakennusoikeudeksi esitetään 100 k-m2. Ohjeellisilla merkinnöillä on osoitettu myös venevalkama ja pallokenttäalueet sekä keskeiset puistossa sijaitsevat kevyen liikenteen yhteydet. Kirjastotalon tontin käyttötarkoitusta on laajennettu: alueelle saa sijoittaa kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten lisäksi myös hotelli- ja ravintolatiloja. Mahdollisen uuden rakentamisen lähtökohtana kirjastotalon tontilla tulee pitää kirjastotalon arkkitehtuuria: kaavamääräyksen mukaan rakentamisen tulee materiaaleiltaan ja massoittelultaan muodostaa olemassa olevan rakennuksen kanssa yhtenäinen kokonaisuus. Tontille voi sijoittaa voimassa olevan asemakaavan mukaisesti keskustan puolelta II- ja rannan puolelta IIIkerroksisen rakennuksen. Suunnittelualueen eteläosaan Äänekoskentien varteen on kaavoitettu uusi tontti, johon on mahdollista rakentaa VIII- kerroksinen asuinkerrostalo ja/tai liike- sekä toimistorakennus. Alueelle sijoitettava rakennus tulee sijoittaa korttelialueen Äänekoskentien puoleiseen laitaan, jolloin rakennuksen ja kirjastotalon välinen alue jää autopaikoitus- ja piha-alueeksi. Uuden rakentamisen myötä Äänekoskentien varteen syntyy tärkeä kaupunkimainen maamerkki; Äänekosken ensimmäinen tornitalo.

9 8 Aluevaraukset AKK Asuinkerrostalojen sekä liike- ja toimistorakennusten kortteli- alue Kirjaston eteläpuolelle sijoittuvalle tontille voidaan rakentaa asuin-, liike- ja toimistotiloja sekä niiden yhdistelmiä. Alueelle voi sijoittaa esimerkiksi rakennuksen alakerroksissa toimivan hotellin yläkerrosten ollessa asuinkäytössä. Käyttötarkoitusmerkintä mahdollistaa alueen rakentumisen toiminnallisesti monipuolisena. Äänekoskentien ja rannan suuntaan avautuvien ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden tulee alittaa valtioneuvoston päätöksen mukaiset ohjearvot. Tontti laajenee olemassa olevan puistokäytävän päälle, tontin reunaan on puistokäytävälle osoitettu uusi kulkureitti. Alueen kerrosluku on VIII ja rakennusoikeus 2900 k-m 2. ju- 6 Rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on poltettu punatiili tai tiililaatta, jonka lisänä saa käyttää tehostemateriaalina puuta, lasia, julkisivulevyä ja metallia. Julkisivua koskevalla kaavamääräyksellä rakennus sidotaan Äänejärven rantamaisemassa tontin pohjoispuolella sijaitsevaan kirjaston ja kaupungintalon kokonaisuuteen. Yleismääräysten mukaan korttelin rakennusten tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus. Myös yleismääräyksessä korostetaan uudisrakennusten värityksen ja muotokielen sopeuttamistarvetta ympäristöön. Rakennusten tulee olla arkkitehtoonisesti korkealuokkaisia ja mittasuhteiltaan sopusointuisia. Parvekkeet tulee lasittaa ja parvekkeiden tulee olla rannan puolella sisäänvedettyjä tai rakennuksen julkisivun kanssa yhtenäisen pinnan muodostavia. Kunkin porrashuoneen pinta-alasta kerrosalaan lasketaan 15 k-m2, mikä edesauttaa avarien porraskäytävien toteuttamista. Lisäksi kaavassa on piha-alueiden kunnossapitoon ja istutusten järjestämiseen liittyvät määräykset. Rakennukset tulee liittää kaukolämpöverkkoon. Y-1 Yleisten rakennusten korttelialue Alueella sallitaan yksityiset ja julkiset palvelut sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomat työtilat. Kaavamääräys väljentää nykyisen kirjastotalon tontin käyttömahdollisuuksia. Alueen kerrosluku on ½ II ja rakennusoikeus 2350 k-m 2. VP Puisto Ääneniemen Rantapuiston Rauhankadun ja Äänekoskentien välinen osa suunnittelualueesta on kaavoitettu puistoksi (VP), joka on tarkoitettu puistomaisena rakennettavaksi. Alueella sijaitsee ohjeellisin merkinnöin useille eri toiminnoille varattuja alueita. Alueita on osoitettu mm. uimarannalle, venevalkamalle, pallokentille ja kaupunkiviljelylle. Rakennusoikeutta on merkitty matonpesupaikan eteläpuolella kioskikahvilalle 100 k-m2, puiston toimintaan liittyvälle huoltorakennukselle 20 k-m2 ja

10 kaupungintalon rantaan puistossa järjestettäviin tapahtumiin liittyviä rakennuksia varten 200 k-m2. 9 VL Lähivirkistysalue Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee alue, joka säilytetään luonnontilaisena. Rauhankadulta pohjoiseen jatkuva metsikkö on lähivirkistysaluetta (VL), jota ei ole tarkoitus rakentaa varsinaiseksi puistoksi. Alueella sijaitsee avantouintipaikka, johon liittyen kaavassa on varaus 80 k-m2:n huoltorakennuksen rakentamiselle. s-2 Alueelta on liito-oravahavainto, johon liittyen on määrätty, että liito-oravan liikkumisen kannalta riittävä puusto on säilytettävä. LPA Autopaikkojen korttelialue Alueelta on varattu 36 pysäköintipaikkaa korttelin 309 käyttöön. Autopaikkojen jakaminen Y-1 ja AKK tonttien kesken riippuu tonteille sijoittuvista toiminnoista: autopaikkanormi vaihtelee. W Vesialue 6 KAAVAN VAIKUTUKSET 6.1 Vaikutukset luontoon ja maisemaan Rantapuiston alueella kaavalla ei ole merkittävää haitallista vaikutusta luontoon ja maisemaan verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan; mm. puuston mahdollinen harventaminen edellyttää samanlaista lupamenettelyä molemmissa kaavaratkaisuissa. Merkittävin vaikutus luontoon ja maisemaan voi aiheutua kirjastotalon tontin mahdollisesta lisärakentamisesta, mikä on johtamassa mäntyvaltaisen puuston poistamiseen mahdolliselta rakennuspaikalta. Vastaavalla tavalla kirjaston eteläpuolinen AKK tontti muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Rantapuistoon jää kaavaratkaisusta riippumatta jatkossakin hyvin runsas ja monipuolinen puusto. 6.2 Liikenteelliset vaikutukset Kaavaratkaisu ei edellytä uuden katuverkon rakentamista. Rauhankadun kääntöpaikalle on tarkoitus rakentaa pysäköintialue tarkemmassa suunnitelmassa määriteltävällä tavalla. Ratkaisu parantaa osaltaan ympäristön viihtyisyyttä kyseisellä alueella. Äänekoskentien läheisyydessä sijaitsevalle AKK tontille kulku tapahtuu pysäköintialueen (LPA) kautta eikä liittymiin Äänekoskentielle ole tulossa muutoksia. Puistokäytävä Äänekoskentieltä Rantapuistoon lähtee nykyiseltä paikalta ja suosittu Äänejärveä kiertävä raitti säilyy yhtenäisenä. Rantaan johtava raitti joudutaan suuntaamaan uudelleen AKK tontista johtuen. Kevyen liikenteen järjestelyjen kannalta on kaavassa varauduttu myös kaupungintalon ja kirjaston rakennusten kautta johtavan väylän jatkamiseen Äänekoskentien reunaan, josta puistokäytävä ohjataan Wessmannin kaupan muistomerkin kautta Wessmanninkadulle.

11 6.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta olemassa oleviin suunnittelualueeseen rajoittuviin kortteleihin: ranta-alue säilyy rakennettuna puistona, jonka kunnossapitovastuu kuuluu kaupungille. Mahdollinen kirjastotalon tontin täydennysrakentaminen ja uusi AKK tontti sijoittuvat kaupunkikuvallisesti merkittävälle paikalle. Uudisrakentamisen edellytyksenä on kaavamääräysten noudattaminen: uusi rakentaminen muodostaa materiaaleiltaan ja massoittelultaan yhtenäisen kokonaisuuden olemassa olevan rakennuksen kanssa. Uuden tornitalon muodostaessa portin Suolahden suunnasta kaupunkiin saavuttaessa on rakennuksen arkkitehtoonisesti korkeatasoiseen suunnitteluun ja toteutukseen kiinnitettävä erityistä huomiota Sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Rantapuiston kehittäminen on merkittävä asia kaupunkilaisten ja alueella vierailevien matkailijoiden viihtyvyyden kannalta. Kehittämishankkeen toteuttamiskustannukset voidaan arvioida hyvin kohtuullisiksi. Äänekoskella ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI - KAAVOITUSPALVELUT Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Suunnitteluavustaja Paula Junikka

12 11

13 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA 1 SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen, joka ulottuu Äänekoskentien sillalta Häränvirralle. Suunnittelualueeseen kuuluu Äänekosken ydinkeskustan itäpuolella sijaitseva rantapuisto. Suunnittelualueen koko on noin 33 ha ja se on kaupungin omistuksessa. Pohjoisessa rantapuisto rajautuu hautausmaahan ja eteläpuolella kerrostalotontteihin sekä kaupungintalon tonttiin.

14 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Puiston pohjoisosaan on suunnitteilla uimarannan rakentaminen, jonka yhteyteen tulisi kioski-kahvilarakennus. Alueen monilta osin vanhentuneet kaavamerkinnät ja -määräykset on tarkoitus päivittää kaavamuutoksen yhteydessä. Alueelle on laadittu seuraavia suunnitelmia: Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma (Sanni Aalto 2010, tekninen lautakunta hyväksynyt ) Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma (Viherteema 2013, tekninen lautakunta hyväksynyt ). Äänekosken keskustan kehittäminen (Jussi Partanen 2011, kaupunginvaltuusto hyväksynyt ) Kaavan vireilletulosta on päätetty kaupunginhallituksessa , josta ilmoitettu Sisä-Suomen lehdessä, Äänekosken kaupunkisanomissa sekä kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla. 2.1 Yleiskaava Äänekosken taajaman alueelle on laadittavana osayleiskaava. Äänekoski 2020 osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä Kaavan jatkosuunnittelu on käynnistymässä vuoden 2014 alussa, kun ELY-keskuksen toimesta laadittu YVA-selostus (Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla) on valmistunut. Osayleiskaavaluonnoksessa alue on lähivirkistysaluetta, keskustatoimintojen aluetta sekä Äänejärven vesialuetta, jota kiertää ulkoilureitti. Kaavaluonnoksessa suunnittelualue on lähivirkistysaluetta (VL), keskustatoimintojen aluetta (C) ja vesialuetta (W). KUVA 2 Ote Äänekoski 2020 osayleiskaavasta

15 2.2 Asemakaava Kaavamerkinnät ja määräykset ovat monilta osiltaan vanhentuneet. Suunnittelualue on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa pääosin puistoksi (P ja VP), liikennealueeksi (LS ja LV) ja vesialueeksi (W) sekä kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi(yy). Suunnittelualueella on voimassa , , , , , , , , ja hyväksytyt ja vahvistetut asemakaavat. KUVA 3 Ote ajantasa-asemakaavasta, suunnittelualue rajattu punaisella

16 2.3 Muut kaavaan liittyvät selvitykset ja suunnitelmat KUVA 4 Ote Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelmasta 2010 ja 2013 (päivitetty ) KUVA 5 Ote Äänekosken keskustan kehittäminen suunnitelmasta/ 2012

17 3 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kaavasta arvioitavia vaikutuksia ovat: - sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset - vaikutukset rakennettuun ympäristöön - liikenteelliset vaikutukset - vaikutukset luontoon ja maisemaan Vaikutusten arviointi suoritetaan kaavaselostuksessa kaavoittajan toimesta. Vaikutusten arviointimenettelyä täsmennetään suunnittelun edetessä. 4 OSALLISET Kaavamuutoksessa osallisia ovat: - suunnittelualueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja vuokramiehet sekä muut asianosaiset - ympäristölautakunta ja vapaa-aikalautakunta - Äänekosken Yrittäjät ry - Vanhan Äänekosken kotiseutuyhdistys - Äänekosken Energia Oy 5 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Alkuvaiheessa kaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitellään kaavan lähtökohdat ja keskeiset tavoitteet sekä osallisten vaikutusmahdollisuudet. Kaikkiin kaavoihin liittyvissä asioissa voi olla suoraan yhteydessä kaupungin kaavoituspalveluihin. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavan sisällöstä kahden nähtäviläolovaiheen kuluessa. Kaavan nähtävilläoloista kuulutetaan Sisä-Suomen Lehdessä ja Äänekosken Kaupunkisanomissa (ÄKS) sekä kaupungin ilmoitustauluilla ja internetsivuilla (www.aanekoski.fi). Kaavasta ei ole järjestetty Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa suunnittelun valmisteluvaiheessa maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukaista viranomaisneuvottelua, sillä kaavamuutosta ei katsota laissa määritellyllä tavalla maankäytön kannalta merkittäväksi. Kaavaehdotus on nähtävillä myöhemmin maankäyttö- ja rakennusasetus 27 :n mukaisella tavalla. Äänekosken ulkopuolella asuville osallisille tiedotetaan myös nähtävilläolovaiheen kuulemisesta henkilökohtaisesti. Lausunnot pyydetään valmisteluvaiheessa ympäristölautakunnalta ja vapaaaikalautakunnalta sekä Äänekosken Yrittäjiltä ja Vanhan Äänekosken kotiseutuyhdistykseltä. Tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kaavoittajalle (ks. yhteystiedot) ja sen riittävyydestä on mahdollisuus esittää Keski-Suomen ELY-keskukselle neuvottelun käymistä ehdotuksen nähtäville asettamiseen asti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty ( , ) suunnittelun kuluessa.

18 6 AIKATAULU Kaupunginhallitus hyväksyi Äänejärven rantapuiston asemakaavan vireilletulon. Luonnoksena kaava on kaupunginhallituksessa , jonka jälkeen järjestetään valmisteluvaiheen kuuleminen Ehdotuksena kaavaa käsitellään kaupunginhallituksessa YHTEYSTIEDOT Äänekosken kaupunki / Kaavoituspalvelut Hallintokatu ÄÄNEKOSKI Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, p Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka, p Suunnitteluavustaja Paula Junikka, p sähköposti:

19 LIITE 2 ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA VOIMASSA OLEVA ASEMAKAAVA

20 LIITE N OTE RANTAPUISTON YLEISSUUNNITELMASTA 2010

21 LIITE 3 Yleissuunnitelma Kevyen Puistomainen, etenkin järven länsipuolella. Järven itäpuolella puuston ja aluskasvillisuuden määrä pidetään riittävän pienenä liikkumisen helpottamiseksi ja näköyhteyksien turvaamiseksi. Yksittäisiä pensaita hoidetaan tarpeen mukaan. Valaistusta parannetaan järven molemmin puolin liikkumisen turvaamiseksi ja puiston omaleimaisuuden voimistamiseksi. Yksittäisiä näyttäviä puita valaistaan. Metsäinen alue. Puusto nkyistä harvempi, etenkin Ääneniementien ja puiston itäreunan raitin välisellä alueella. Näköyhteys Ääneniementieltä Äänejärvelle touteutetaan muutamissa kohdin puustoa harventamalla. Rantaraitin itäpuolella, metsäalueen reunassa kasvavaa nuorta lehtipuustoa ja pensaikkoa harvennetaan. Metsän läpi avataan kulkuyhteys Ääneniementielle. Maisemalaidunnus. Järven itäpuolelle, rantaraitin ja järven väliin jäävälle alueelle, tuodaan kesäisin lampaita laiduntamaan. Järven itäpuolen rantaraitti valaistaan ja raitilta mahdollistetaan veden äärelle pääseminen. Äänejärven rantaan rakennetaan kaksi levähdyspaikkaa penkkeineen. Uimarannat. Ääneniemen uimaranta säilytetään nykyisellään. Länsireunan uimarannasta kehitetään kaupungin ykkösranta, jota valvotaan, ja joka ulottuu aina talviuintipaikalle saakka. Uimarannan yhteyteen rakennetaan pelikenttiä, lapsille leikkipaikka ja aikuisille mahdollisuus kuntoiluun. Uimarannan eteläpuolelle perustetaan soutuveneranta. Myös Ääneniemen alueella osoitetaan paikka veneilijöille. Laituri. Nykyistä vierasvenelaituria laajennetaan ja rantaan rakennetaan luiskapaikkoja pienveneille. Ajanvietto laiturilla sallitaan. Tapahtumakentät. Laiturin välittömään läheisyyteen perustetaan kaksi tapahtumakenttää, isompi jazzteltan paikalle, pienempi sen pohjoispuolelle. Kenttien väliin jäävä maasto muotoillaan kenttien pohjia korkeammaksi, jolloin se toimii niin oleskelu- ja istuskelualueena kuin katsomonakin. Äänekoskentien sillan kevyen liikenteen yhteyden parantamiseen varaudutaan. Sillan kaaret valaistaan alhaalta päin. Puiston itäreunan kevyen liikenteen raitti ohjataan ylös Äänekoskentielle Paloaseman länsipuolelta ja sillan alta, Hiskinmökin vieritse. liikenteen reitistöä laajennetaan Kaupunginmuseolle ja Taidemuseolle asti.

22 LAPPSET LAPPSET LAPPSET LAPPSET LAPPSET Q02666 LAPPSET LAPPSET LAPPSET LAPPSET J14712 LAPPSET SUUNNITELMASELOSTUS 12 PUKUSUOJAT TALVIUINTI LAITURI NYKYINEN KÄYTÄVÄVERKKO SÄILYTETÄÄN JA SITÄ TÄYDENNETÄÄN YHTEYSKÄYTÄVILLÄ KIOSKI-KAHVILAAN JA TOIMINNALLISIIN OSIIN. KÄYTÄVIEN RAKENTAMISESSA POISTETAAN OLEMASSA OLEVAA PUUSTOA PYSÄKÖINTIALUE JÄSENNELLÄÄN UUDELLEEN 28 PAIKKAISEKSI. TALVIUIMAREIDEN PAIKKA SÄILYY UUDISTETTUNA NYKYISELLÄ PAIKALLAAN. ALUEEN KESKIOSAAN RAKENNETAAN KIOSKI-KAHVILA, JOHON SIJOITETAAN KESÄKÄYTTÖÖN WC- TILAT. UIMARANTAKÄYTTÖÖN TULEE ERILLISET PUKUSUOJAT MIEHILLE JA NAISILLE. VALAISTUS UUSITAAN KOKONAISUUDESSAAN : V40 RO PE Sde 14 V14 Sde NURMIKKO Asp 9 V41 ASF V13 MATONPESU NURMIKKO KIOSKI-KAHVILA AP V11 V12 V20 V21 V22 V23 V VALAISIMET V10-V14 parkkialueen pylväsvalaisin V20-V27 rantapolun pollarivalaisin 6m väli, 0,5m reunasta V30-V32 leikkipuiston pylväsvalaisin V40-V46 väylän pylväsvalaisin 24-25m pylväsväli, 1m reunasta V50-V51 Puun kohdevalaistus maahan upotettu valaisin Valaistus A.Larsen Nikkarinpuiston leikkitoimintojen loppuessa (Leikkipuistojen yleissuunnitelma ) keskitetään leikkitoiminnot suunnittelualueelle Rantapuistoon keskikäytävän varrelle. Leikkitoimintojen (kiipeily, kiikkuminen) lisäksi puistoon tulee senioriliikuntaan ja kuntoiluun välineistöä. Leikki- ja seniorialue erotetaan kuntoilualueesta istutusalueella. LISÄKSI SUNNITELMASSA ON ESITETTY BEACHVOLLEYKENTTÄ. UIMARANTA-ALUETTA LAAJENNETAAN POHJOISEEN PÄIN SEKÄ LEVENNETÄÄN, UIMARANTA-ALUEELTAPOISTETAAN RISUKKOA JA SEN YHTEYTEEN RAKENNETAAN LAITURI JA ASENNETAAN PUISTONPENKKEJÄ/KEINUJA KÄYTÄVÄN REUNAAN. UIMARANNAN UIMAREILLE TARKOITETTU ALUE MERKITÄÄN VETEEN POLLAREILLA. MATONPESUPAIKKA JA PIENVENEVALKAMA SÄILYVÄT NYKYISELLÄÄN. KAHVILAYRITTÄJÄN ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KAHVILAN VIEREEN MINIGOLFALUE JA ULKOSHAKKIPELI. VARUSTEET KIOSKI-KAHVILA JA TALVIUINTIPAIKAN PUKUSUOJA - KTS. ERIKOISPIIRROS. RO - ROSKA-ASTIAT VALAISIMET VALAISTUSSUUNNITELMAN MUKAAN, PE - PUISTONPENKKI PUKUSUOJA KESÄKÄYTTÖÖN POIJUT - UIMA-ALUEEN MERKINTÄÄN LAITURI WC WC PUISTON INFOTAULU RO PE VESIJOHTO VÄINÄMÖNKADULTA, N. 200 M, VIEMÄRI KEVYTVÄYLÄN VIERESTÄ N. 15 M. SEKÄ ALUEEN KUIVATUSJÄRJESTELMÄT 19 V42 TERASSI RO PE VALOKEINU POIJUT LEIKKIVÄLINEET LEIKKIVÄLINEIKSI TULEE MM. KIIPEILYTELINEITÄ, KIIKKULAITAUTAA, TASAPAINOPUOMEJA UUSI RANTAVIIVA KUNTOILU JA LIIKUNTA VÄLINEET RAIVATTAVA ALUE NYKYINEN RANTAVIIVA ALUEELLE TULEE SENIORI VÄLINEITÄ, KUNTOILUVÄLINEITÄ SEKÄ BEACHVOLLEYKENTTÄ 20 V30 V31 KUNTOILU PE RO PE V V44 INFOTAULU PUKUSUOJAT KESÄ A B RO PE RANTAHIEKKA TASAPAINOILU RO PE VALOKEINU VALOKEINU PINNOITTEET BEACHIEKKA KENTÄLLÄ - KERROSVAHVUUS 300 MM, RANTAHIEKKA-ALUE TÄYTTÖÄ VESIALUEELLA N. 100 M2. KIVITUHKA KÄYTÄVILLE ASFALTOINTI - PYSÄKÖINTIALUE TURVA-ALUSTA - LEIKKI- JA LIIKUNTAVÄLINEIDEN ALUSTAKSI ISTUTETTAVA KASVILLISUUS PILVIKIRSIKKA, kokoluokka 6-8 RYM, YLEMMÄN KÄYTÄVÄN VIEREEN Sde - Spiraea densiflora, RINNEANGERVO, Asp - Amelanchier spicata, ISOTUOMIPIHLAJA, kokoluokka 60-80, V32 RANTAHIEKKA UIMARANTA V45 RO PE VALOKEINU LAITURI NURMIKKO RO PE Poistettava puusto BEACHVOLLEY V24 V25 POIJUT ÄÄNEJÄRVI V50 Mänty V51 V V26 V27 PIENVENEVALKAMA 20 PAIKKAA MURSKE Muutokset J.Karppinen/T.Nejlik BEACHVOLLEY Kohteen nimi ja osoite ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTO Piirustuksen sisältö ja mittakaava Yleissuunnitelma 1:500 Piirustuksen no 2297/ ÄÄNEKOSKI Allekirjoitus ja päiväys JARMO VÄISÄNEN Suunnitteluhortonomi Alvettulanmutka JYVÄSKYLÄ matkapuh

23 K WESSMANNINKATU 21ap (36ap/309) LPA et 5ap 1/2kIII Y-3 Y KENTIE AK-3 VIII AK VIII AKK p ap 309 kirjaston Y-3 laajennus ÄÄNEKOS pp/h olesk. oleskelu le ja leikki 3 pp pp K-4 VP P pp pp Suunnitteluala ARK Päiväys Tontinkäyttösuunnitelma Piirustuksen sisältö Piirustuksen numero Projektinumero JNi Suunnittelija Mittakaava - Muutos 1:1000, 1:6 Kaup.osa/ Kortteli/ Tontti Äänekosken kaupunki: Wessmaninkatu Wessmaninkatu, Äänekoski Tontti: Rakennuskohteen nimi ja osoite Parvekkeet tulee lasittaa. Rannan puolella parvekkeet tulee rakentaa julkisivupinnasta sisään vedettyinä tai siten, että parvekkeet muodostavat rakennuksen julkisivun kanssa yhtenäisen pinnan. Rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali tulee olla poltettu punatiili tai tiililaatta, jonka lisänä saa käyttää tehostemateriaalina puuta, lasia, julkisivulevyä ja metallia. Julkisivujen aukotuksen on oltava elävää ja monimuotoista. Rakennusten tulee olla arkkitehtoonisesti korkealuokkaisia, mittasuhteiltaan sopusointuisia sekä väritykseltään ja muotokieleltään ympäristöön sopivia. Autopaikkoja esitetty 39kpl joista tontilla 30 ja LPA alueella 9 1ap / 75kem² Peruskerroksessa asuntoja 5kpl, alimmassa kerroksessa 1kpl. Asuntoja rakennuksessa yhteensä 36kpl. Asuinkerrostalo 8 kerrosta á 360kem². Kokonaisala 2880kem² LASKELMA LIITE 5

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS 10.8.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 2.11.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 10. PÄIVÄNÄ ELOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN JA VIISKULMAN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAA- VAN MUUTOS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN JA VIISKULMAN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 17.2.2015, tark. 23.3.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN JA VIISKULMAN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:

ÄÄNEKOSKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT: ÄÄNEKOSKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 3.11.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT: ASEMAKAAVAN KUMOAMISEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 3. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / tark / tark

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / tark / tark ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSKESKUKSEN JA POKE:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.2.2014/ tark.8.5.2014/ tark. 12.9.2016 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti. Suunnittelualueena

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

PALOMÄEN KENTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PALOMÄEN KENTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PALOMÄEN KENTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 10.10.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016). 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Konginkankaan asemakaavan korttelia 3 (osa), lähivirkistys-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:

ÄÄNEKOSKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT: ÄÄNEKOSKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 15.12.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT: ASEMAKAAVAN KUMOAMISEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15. PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä.

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä. 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KORTTELIN 308 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 18.11.2015/tark. 12.9.2016/12.10.2016 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015/3.6.2016 KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN

VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN 1 VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 6.6.2016/tark. 15.8.2016 2. 1. KUVA 1 Suunnittelualueiden likimääräiset sijainnit on osoitettu

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus).

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus). Kangasniemen kunta Ote Vuorisalon ranta-asemakaavasta (vahvistettu 20.12.2000). Punainen pistekatkoviiva on 10 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella, jonka sisäpuolinen asemakaava kumoutuu. 1:5000 Vuorisalon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖLLITIEN-RÖMMINKADUN-KELHOSTENKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (OSA KORTTELEISTA 731, 750, 714 JA 430)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖLLITIEN-RÖMMINKADUN-KELHOSTENKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (OSA KORTTELEISTA 731, 750, 714 JA 430) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 17.3.2016 / 6.4.2016 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖLLITIEN-RÖMMINKADUN-KELHOSTENKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (OSA KORTTELEISTA 731, 750, 714 JA 430) KUVA 1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 751 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 751 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 751 ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.11.2014 KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 10. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus Ak 5157 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus 1. kaupunginosa (Keskus) korttelin 53 osa ja kortteli 50 sekä katualueet YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 14.12.2010

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, HIRVASKANGAS KORTTELIN 1500 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, HIRVASKANGAS KORTTELIN 1500 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 14.9.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, HIRVASKANGAS KORTTELIN 1500 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuva 1 Suunnittelualue osoitettu sinisellä soikiolla. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2023 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2023 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2023 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 19.1.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 9.3.2015 Kaavan voimaantulo 25.11.2015 Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 23.11.2015 hylännyt

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN PERUSTIEDOT 2 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 3. OSALLISET JA OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

PALOMÄEN KENTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PALOMÄEN KENTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PALOMÄEN KENTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 26.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 26. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2016 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

465, KÄRJENNIEMEN SEURAKUNTATALO

465, KÄRJENNIEMEN SEURAKUNTATALO Valkeakosken kaupunki 11.11.2013 Sivu 1/20 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 11.11.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA 465, KÄRJENNIEMEN SEURAKUNTATALO Kaava-alueen sijainti on merkitty karttaan punaisella.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ROTKOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ROTKOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 7.3.2016 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ROTKOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KUVAT 1 ja 2 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Äänekosken ja Suolahden taajamiin nähden

Lisätiedot

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN Naantalin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.0.02.20.2010 NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN KAUPAN

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan kortteli 3 tonttia 15 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 2. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 297 Kuopio Täyttämispvm 6.02.206 Kaavan nimi Kaivannonlahti Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireiltulosta ilm. pvm 05..202 Hyväksymispykälä

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot