ICT - Tavoitteena toimivampi maailma. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICT - Tavoitteena toimivampi maailma. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2010-2011"

Transkriptio

1 ICT - Tavoitteena toimivampi maailma Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa

2 Sisällys Johdanto 4 1. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa Poikkeuksellisen vahva toimiala Nokialla suuri rooli 8 Suomi ja ICT 9 2. Tieto- ja viestintäteknologian markkinat Taantunut talous toipuu 10 Hitaita vuosia edessä 11 Työttömyys vaivaa lähivuosina Tietotekniikan markkinat kasvavat tasaisesti 12 Laitemarkkinat 14 Ohjelmistomarkkinat 16 IT-palveluiden markkinat Televiestinnän muodonmuutos 20 Kiinteät verkot hiipuvat 22 Laajakaista laajenee Tavoitteena toimivampi maailma ICT innovaatioveturina 24 ICT luo verkostoja 26 Case: Nobel-kokemus ja ICT yhdistyvät 27 Case: EIT:n ICT laboratorio luo verkostoja Suomeen 28 Haasteena soveltaminen 29 Haaste on huomattu 29 Julkisen hallinnon hankkeita 30 Tekesin kehityshankkeita 31. Sitran hankkeita 31 Osaamiskeskushankkeita Uutta yrittäjyyttä, uusia ideoita 33. CASE: Parempaa palvelua potilaille Vihreä ICT 36. ICT vähentää muiden päästöjä 37 CASE: Äly vähentää liikenteen päästöjä 38 ICT vähentää omia päästöjään 39 CASE: Tietokoneet lämmittävät rakennusta 40 ICT-laitteiden kierrätys Suuri työllistäjä 42. Suunnittelun rooli kasvaa 44. Taantuma teki työttömiä 44. Naisten ICT-innostus saatava nousuun 45. Lähteet 47 3

3 känsä Suomea paremmin, ja olemme syystäkin pudonneet monta pykälää kansainvälisissä vertailuissa. Suomi on kuitenkin tulossa kovaa vauhtia takaisin. Esipuhe Suomi on maailman mitassa tieto- ja viestintäteknologian huippuosaaja. Finland is one of the innovation leaders in ICT sector in Europe, arvioi äskettäin Euroopan Komission Sectoral Innovation Watch. Finland is one of the few independent countries with a healthy and self-sustaining IT industry, täydensi konsulttiyhtiö Pierre Audoin Consultants Komission tilaamassa raportissa. Uusimmassa Economist Intelligence Unitin IT industry competitiveness raportissa Suomi sijoittui toiseksi heti Yhdysvaltain jälkeen perässään Ruotsi, Kanada ja Hollanti. Samassa raportissa Tanska on kahdeksas, Singapore yhdeksäs ja Norja 10. Monissa arvioissa Suomi on lähes poikkeuksetta maailman menestyneimpiä maita. Syksyllä 2010 Newsweek-lehti nosti Suomen maailman parhaaksi maaksi, kun mittareina pidetään koulutusta, terveyttä, elämän laatua, elinkeinoelämän dynaamisuutta ja poliittista ilmastoa. Jotain olemme siis osanneet tehdä oikein. Kymmenisen vuotta sitten Suomi paistatteli Nokian, Soneran, Ioboxin, wap-teknologian ja mobiiliportaalien ansiosta maailman valokeilassa. Nyt muutkin ovat oppineet käyttämään internetiä ja matkapuhelimia - monin paikoin Suomea ketterämmin. Perinteiset toimialat Suomessa eivät hyödynnä täysimääräisesti tieto- ja viestintäteknologiaa toiminnan kasvattamiseen tai kehittämiseen, vaan lähinnä olemassa olevien toimintojen automatisointiin. Myös valtio ja kunnat ovat viime vuosina laiminlyöneet tieto- ja viestintäteknologian tehokkaan hyödyntämisen palvelutason ja tehokkuuden parantamiseksi. Moni eurooppalainen valtio on hoitanut tässä kohden leivis- Tämä julkaisu antaa kokonaiskuvan suomalaisesta tieto- ja viestintäteknologia -alasta tässä ja nyt. Se kertoo alan toimijoista ohjelmisto- ja palveluyrityksistä, Nokian suuresta merkityksestä koko alalle, taantumasta nousun eväistä, sekä ict-osaamisen vaikuttavuudesta eri toimialoilla ja koko yhteiskunnassa. Tieto- ja viestintäteknologia työllistää Suomessa useita kymmeniä tuhansia ihmisiä. Se on keskeisessä osassa yrittäjyyden ja uusien kasvuyritysten synnyssä, ympäristöystävällisissä ja energiatehokkaissa ratkaisuissa, joustavampien julkisten ja yksityisten palvelujen tarjoamisessa, tuottavuuden ja kannattavuuden parantamisessa läpi yhteiskunnan sekä innovaatioveturina useimmissa uutta luovissa ponnistuksissa. Tieto- ja viestintäteknologian yritykset sijoittivat tutkimukseen ja tuotekehitykseen vuonna 2009 lähes 3,2 miljardia euroa, kun kaikkien yritysten yhteenlaskettu t&k-panostus oli vajaat 4,9 miljardia euroa. Jos julkinen t&k-panostus lasketaan mukaan, koko Suomen t&k-panostus vuonna 2009 oli noin 6,8 miljardia euroa. ICT-yritykset vastasivat siis lähes puolesta koko Suomen t&k-panostuksesta. Toivon tämän julkaisun auttavan havaitsemaan, mikä valtava osaaminen ja mahdollisuus Suomella on tieto- ja viestintäteknologiassa koko yhdessä rakennetun vaurauden ja hyvinvoinnin turvaamisessa ja kehittämisessä. Perehdytään siis asiaan huolella ja valjastetaan teknologia palvelemaan ihmisiä ja yhteiskuntaa uusilla, ketterämmillä tavoilla. Jukka Viitasaari Johtaja Teknologiateollisuus ry 4 5

4 1. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 1.1 Poikkeuksellisen vahva toimiala ICT-sektorin vaikutus Suomen kansantalouteen on kansainvälisesti ajateltuna erittäin suuri. Alan osuus tuotannosta ja työllisyydestä on suurempi kuin missään muussa EU- tai OECD maassa. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan laskelmien mukaan ala on työllistänyt Suomessa vuosien välillä prosenttia työvoimasta. EU-maiden keskiarvo on noin puolet siitä eli kuusi prosenttia. Alan osuus Suomen bruttokansantuotteesta on 10 prosenttia. Se vastaa yli puolesta Suomen tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. ICT-alan vaikutus koko maan työn tuottavuuteen on ollut monen vuoden ajan yhtä suuri kuin koko muun teollisuuden yhteensä. Edellä luetellut faktat ovat häkellyttäviä. Alan poikkeuksellisen suuren merkityksen selittää erityisesti Nokia, joka on ollut ainutlaatuinen menestystarina viiden miljoonan asukkaan maalle. Nokia toi vuonna 2009 maan sadan suurimman ICT-yrityksen yhteenlasketusta liikevaihdosta lähes kolme neljäsosaa. ICT:n merkitys koko kansantalouteen on lisäksi itse toimialaa suurempi. Professori Matti Pohjolan tutkimuksen mukaan ICT on tuonut noin puolet vuosittaisesta työn tuottavuuden kasvusta. Kaksi kolmasosaa siitä on tullut ICT-tuotteiden valmistuksesta ja yksi kolmasosa siitä, että tieto- ja viestintäteknologiaa on käytetty muussa tuotannossa. Alan itseään laajemmasta merkityksestä kertovat myös työllisyysluvut. Etlan tutkijat Jyrki Ali-Yrkkö ja Olli Martikainen totesivat jo vuonna 2008, että esimerkiksi ohjelmistoalan työntekijöistä noin 60 prosenttia työskenteli IT-alalla ja noin 40 prosenttia muilla toimialoilla. Muilla aloilla työskentelevät ohjelmisto-osaajat tuottavat ICT-palveluita omaa organisaatiotaan tai sen valmistamia tuotteita varten. Muiden tuotteiden mukana myydyt sulautetut ohjelmistot eivät näy kansantalouden luvuissa sellaisenaan, joten niiden merkitystä kansantaloudelle ei tarkkaan tunneta. Suomen ICT-ala on kovassa muutoksessa osana globaalia rakennemuutosta. Matkapuhelimien vienti oli vuonna ,5 miljardia euroa eli yli kolmasosa maan koko sähkö- ja elektroniikkateollisuuden yli 15 miljardin euron tavaraviennistä. Vuonna 2009 puhelinlaitteiden vienti laski myynnin vähenemisen ja valmistuksen siirtymisen takia 57 prosenttia ja oli enää 2,8 miljardia euroa. Samalla sähkökoneet ja -laitteet nousi maan suurimmaksi vientiryhmäksi. ICT-palveluiden viennin kasvu paikkaa kansantalouden kannalta matkapuhelinviennin laskua. Vuonna 2009 palveluiden vienti tosin putosi taloustaantuman seurauksena 4,9 miljardiin euroon edellisvuoden 5,8 miljardista. Maailmantalouden syvä taantuma on leikannut suomalaisten ICT-yritysten kasvuvauhtia. Alla oleva taulukko kertoo, että 100 suurimman Suomessa toimivan ICT-yrityksen liikevaihto putosi yhden vuoden aikana yli 10,8 miljardia euroa. Tuosta pudotuksesta Nokian osuus oli 9,7 miljardia ja 99 muun osuus 1,1 miljardia. Alla olevissa luvuissa on mukana vienti ja ulkomailla toimiva henkilöstö, joten luvut eivät kuvaa Suomen ICT-markkinoiden kokoa. 100 suurimman ICT-yrityksen 5 vuotta Liikevaihto, milj. euroa Nettotulos, milj. euroa Sijoitetun pääoman tuotto,% Omavaraisuusaste, % Henkilöstö Lähde: Talouselämä 25/

5 1.2 Nokialla suuri rooli Koko Suomen ICT-klusteri on elänyt voimakkaasti Nokian vauhdissa lähes 20 vuotta. Nousu oli voimakkaimmillaan 1990-luvulla, kun Nokia synnytti maahan suuren alihankintaverkoston. Verkosto supistui nopeasti 2000-luvun alussa, kun alan tuotantoa alkoi siirtyä osin Nokian mukana suuremmille markkinoille ja edullisemman kustannustason maihin. Muutos näkyy muun muassa työllisyysluvuissa. Laitevalmistus työllisti vuonna 2001 yli suomalaista. Kymmenessä vuodessa määrä on supistunut neljänneksellä. Kuitenkin ohjelmistojen ja tietojenkäsittelyn parissa työskentelevien määrä on kasvanut samassa ajassa noin hengestä yli :een. Nokian suuri osuus Suomen taloudesta on pienentynyt kymmenessä vuodessa, kun yhtiön kasvu on painottunut 2000-luvulla Suomen ulkopuolelle. Vuonna 2000 sen osuus Suomen bruttokansantuotteesta oli neljä prosenttia. Vuonna 2009 osuus oli enää 1,6 prosenttia, mikä on kuitenkin edelleen selvästi suurempi kuin millään muulla yrityksellä. Suomi ja ICT Suomen ICT-markkinat 2009: 9,5 miljardia euroa. ICT-markkinat bkt:stä: 5,6 prosenttia. Matkapuhelimien vienti 2009: 2,8 miljardia euroa. ICT-palveluiden vienti 2009: 4,9 miljardia euroa. Osuus kaikkien yritysten t&k-panoksista: n. 60 prosenttia. Matkaviestinliittymiä 2009: 7,7 miljoonaa (1,45 kpl/hlö). Laajakaistaliittymiä 2009: 2,5 miljoonaa. Langattomia laajakaistaliittymiä 2009: 0,9 miljoonaa. Maailman vähiten korruptoituneiden maiden listauksessa sijalla neljä. Neljänneksi parhaat digitaaliset valmiudet maailmassa, Economist Intelligence Unit. Nuorten luonnontieteiden osaaminen maailman parasta, PISA Nro 1 Newsweekin listauksessa Maailman parhaat maat. Alla olevassa taulukossa on kymmenen suurinta Suomessa toimivaa ICT-yritystä. Yritys Liikevaihto, miljoonaa euroa 1. Nokia ,0 2. Tieto 1 706,3 3. TeliaSonera Finland 1 685,0 4. Elisa 1 430,4 5. Also Nordic Holding 892,0 6. Eltel Group 872,0 7. DNA 652,2 8. Hewlett-Packard 470,6 9. IBM 415,0 10. Fujitsu Services 365,9 Lähde: Talouselämä 25/

6 2. Tieto- ja viestintäteknologian markkinat 2.1 Talous toipuu taantumasta Suomen bruttokansantuote laski Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan vuonna ,0 prosenttia. Sukellus oli hurja, kun sitä vertaa koko maailman kokonaistuotannon 1,5 prosentin supistumiseen. Euroopan tilastoviranomaisen Eurostatin mukaan pudotus oli EU-maista nopeampi vain Liettuassa, Latviassa ja Virossa. Suomen kovaa pudotusta selittää maan vientiteollisuuden rakenne. Maan teollisuudessa on suuri paino investointihyödykkeillä, joiden kysyntä putoaa nopeasti voimakkaassa taantu massa. Tilastokeskuksen mukaan viennin volyymi väheni 20 prosenttia ja investointien volyymi lähes 15 prosenttia. Sen sijaan yksityiset kulutusmenot vähenivät vuonna 2009 vain 1,9 prosenttia ja julkiset kulutusmenot kasvoivat voimakkaan elvytyksen ansiosta 1,2 prosenttia. Suomen bruttokansantuote oli vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan 171 miljardia euroa. Maailmantalous on alkanut selvästi elpyä vuonna Etenkin Kiinan vetämä Aasian talous kasvaa kovaa vauhtia. Toipuminen on yllättänyt ekonomistitkin. Esimerkiksi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla arvioi maaliskuussa Suomen kokonaistuotannon kasvavan vuonna 2010 noin 1,5 prosenttia, mutta syyskuussa tutkimuslaitos nosti kasvuarvionsa 4,5 prosenttiin. Ekonomistien yhteinen huoli on, kuinka kestävää voimakkaalla elvytyksellä aikaansaatu kasvu on. Tämä tekee talouden kehi tyksen ennakoinnin poikkeuksellisen vaikeaksi. Vaikeus näkyy muun muassa siinä, että ekonomistien suhdannearviot Suomenkin talouskasvusta vaihtelevat melko voimakkaasti. Kasvun vahvistumisen puolesta puhuu muun muassa Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n heinäkuussa 2010 tekemä suhdannebarometri, jonka mukaan teollisuuden tilauskanta on kasvanut alkuvuonna jo melko lähelle keskimääräistä. EK:n suhdannebarometri kertoo myös, että teollisuusyritysten kapasiteetin käyttöaste on kohentunut, mutta ylikapasiteettia löytyy vielä noin joka kolmannella yrityksellä. Hitaita vuosia edessä Julkisen sektorin suorittama elvytys on estänyt suuren romahduksen teollisuusmaissa, mutta sen hintana on ollut valtion nopea velkaantuminen. Esimerkiksi OECD pitää kehittyvien maiden suurta velkataakkaa suurimpana talouskasvun uhkana. Julkisen sektorin on pakko leikata menojaan, mutta leikkaukset voivat hidastaa talouskasvua vuosien ajan. OECD ennustaa kuitenkin maailmantalouden nousevan melko reipasta 4,5 prosentin vauhtia vuonna Valtion velkaantuminen on talouskasvun hidaste myös Suomessa. OECD:n tilastot tosin kertovat, että Suomen valtion velka on vain 37,6 prosenttia bkt:stä, kun velkataakka on monessa teollisuusmaassa yli 50 prosenttia bkt:stä. Vientivetoisen Suomen ongelma onkin, että monet suureet vientimaat Saksa, Englanti ja USA ovat Suomea velkaantuneempia. Vienti on joka tapauksessa Suomen talouskasvun veturi. Vientimaiden velkaongelmasta huolimatta esimerkiksi Etla ennustaa viennin kasvavan vuonna 2011 jopa yhdeksän prosenttia. Tosin seuraavana vuonna kasvuvauhti hiipuu puoleen eli 4,5 prosenttiin. Vientimäärät eivät nouse taantumaa edeltävälle tasolle edes vuonna Vienti nostaa Etlan arvion mukaan Suomen talouskasvun vuonna 2011 noin neljään prosenttiin ja vuonna ,5 prosenttiin. Kasvuvauhti on absoluuttisesti hyvä, mutta maltillinen, kun huomioi talouden matalan lähtötason. Työttömyys vaivaa lähivuosina Suuri työttömyys on valtion velkaantumisen ohella toinen talouskasvun hidaste. Työttömyysaste jää kuitenkin Etlan syyskuisen ennusteen mukaan pelättyä alhaisemmaksi eli 8,4 prosenttiin. Vuonna 2011 ja 2012 työttömyys putoaa hitaasti. Työttömyys jarruttaa yksityistä kulutusta niin, että se kasvaa vuosina kahden prosentin vuosivauhdilla

7 2.2 Tietotekniikkamarkkinat kasvavat tasaisesti Suomen ICT-markkinat voi jakaa kahteen pääryhmään: tietotekniikka (IT) ja telekommunikaatio (ICT). Tässä luvussa käsitellään tietotekniikkamarkkinoita. Kun Suomen bruttokansantuote putosi vuonna 2009 kahdeksan prosenttia, supistuivat luonnollisesti myös tietotekniikkamarkkinat. IT-markkinoiden pudotus oli kuitenkin selvästi muuta taloutta pehmeämpi. Market-Vision katsauksen mukaan IT-markkinat putosivat 4,1 prosenttia 5,3 miljardiin euroon, kun ne olivat vuonna 2008 olleet 5,5 miljardia euroa. Suomen IT-markkinat e 2011e Laitteet Kasvu, % 2,3-14,5 2,4 2,6 Ohjelmistot Kasvu, % 3,6 1,6 3,0 3,4 IT-palvelut Kasvu, % 3,9-0,3 2,1 2,8 IT-markkinat yhteensä Kasvu, % 3,4-4,1 2,3 2,9 Lähde: Market-Visio Oy Suurin pudotus oli laitemarkkinoilla, kun taas IT-palveluiden kysyntä notkahti vain maltillisesti ja ohjelmistojen kysyntä jopa nousi hivenen. Market-Visio ennakoi koko alan toipuvan vuonna 2010 noin 2,3 prosentin vauhdilla. Vuoden 2008 tason markkinat ylittävät kuitenkin vasta vuonna Teknologiateollisuus ry:n suhdannebarometri puolestaan kertoo, että suomalaisten tietotekniikka-alan yritysten liikevaihto Suomessa polki alkuvuonna 2010 edellisvuoden tasolla. Barometrin huono uutinen oli, että alan yritykset saivat vuoden 2010 toisella neljänneksellä uusia tilauksia 29 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna Uskoa luova tietoa puolestaan oli, että alan yritykset ovat lisänneet henkilöstön palkkaamista vuoden toisella neljänneksellä

8 Laitemarkkinat IT-laitemarkkinat putosivat vuonna 2009 nopeasti, kun asiakkaat leikkasivat työasemien ja palvelinten hankintoja taantumassa. Monet organisaatiot siirsivät tai hyllyttivät kokonaan hankkeita, jotka eivät olleet elintärkeitä. Välttämättömissä investoinneissa monet asiakkaat ovat ostaneet aiempaa edullisempia laitteita, mikä on laskenut hankintojen keskihintaa. Henkilöstöleikkaukset ovat osaltaan vähentäneet IT-laitteiden tarvetta monessa organisaatiossa. Uuden henkilöstön palkkaus käynnistynee hitaasti myös taantuman jälkeen, joten laitehankinnat eivät saa sanottavasti vauhtia tältä osin. Jonkin verran laitemarkkinoita on supistanut myös palveluiden lisääntynyt ostaminen. Tulostus- ja kopiointilaitteiden hankkimista on vähentänyt puolestaan tulostuspalveluiden lisääntynyt käyttö. Kun talousnäkymät alkavat vahvistua, etenkin yritykset lisäävät todennäköisesti lykkäämiään hankintoja. Laitehankintoja liittyy myös yritysten toiminnan tehostamiseen. Laitemarkkinoiden syvin pudotus nähtiin palvelimissa (-23,4 %) ja tulostimissa sekä kopiokoneissa (-20,2 %). Suomen laitemarkkinat e 2011e PC-laitteet, notebook Kasvu, % - 12,4 5,2 3,2 PC-laitteet, desktop Kasvu, % -13,7-2,7-1,7 Palvelimet Kasvu, % - 23,4 3,7 4,6 Tallennus Kasvu,% -11,0 5,8 5,5 Tulostimet ja kopiokoneet Kasvu,% -20,2 2,1-3,4 Verkkolaitteet Kasvu, % 15,0 2,0 4,8 Valokuva & video Kasvu, % - 5,6 0,7 5,9 Muut laitteet ja IT-komponentit Kasvu, % -11,9-1,4 2,1 Laitemarkkinat yhteensä Kasvu. % - 14,5 2,4% 2,6 Lähde: Market-Visio Oy, 4/2010 Lähde: Market-Visio Oy, 4/

9 Ohjelmistomarkkinat Suomen ohjelmistomarkkinoiden koko oli vuonna 2009 Market- Vision mukaan 1117 miljoonaa euroa, missä oli taantumasta huolimatta pieni 1,6 prosentin kasvu. Market-Visio jakaa ohjelmistomarkkinat sovellusohjelmistoihin ja infrastruktuuriohjelmistoihin. Sovellusohjelmistoihin kuuluvat muun muassa taloushallintaohjelmistot, tuotannonohjauksen ohjelmistot ja henkilöstöhallintaohjelmistot. Tämän luokan suurin yksittäinen ryhmä on toimisto- ja ryhmätyöohjelmistot. Infrastruktuuriohjelmistot puolestaan sisältää itse tietojärjestelmiin liittyvät ohjelmistot kuten käyttöjärjestelmät, sovelluskehitystyökalut ja tietoturva. Käyttöjärjestelmät on luokan suurin ryhmä. Taantuman aikana lisenssien myynti ja ohjelmistohankinnat ovat hidastuneet. Hankkeita on siirretty ja laitemarkkinat ovat hiipuneet, mikä vähentää myös ohjelmistojen myyntiä. Markkinat pysyivät kuitenkin kovimmankin pudotuksen aikaan pienessä nousussa, koska taantuma ei vähennä yritysten tarvetta tehostaa toimintaansa. Samoin kasvua on ylläpitänyt yritysten tarve kehittää sähköisiä palveluita asiakkaille. Market- Vision ennusteen mukaan juuri myynnin- ja markkinoinnin ohjelmistot tulevat kasvamaan nopeimmin myös lähivuosina. Niin sanottujen infrastruktuuriohjelmistojen kysyntä kasvoi myös vuonna Market-Vision mukaan kyseisessä ryhmässä supistuivat vain käyttöjärjestelmien ja sovelluskehitystyökalujen kysyntä. Kasvu oli vahvinta dokumenttien ja sisällön hallintaohjelmistojen markkinoilla. Etenkin web-sisällön hallintaohjelmistoilla on taattu kasvu, kun sähköinen kauppa ja palvelut sekä tietoturva vaativat panoksia. Suomen ohjelmistomarkkinat e 2011e Sovellusohjelmistot Kasvu, % 1,3 2,4 2,9 Infrastruktuuriohjelmistot Kasvu,% 2,0 3,5 4,1 Ohjelmistomarkkinat yhteensä Kasvu, % 1,6 3,0 3,4 Lähde: Market-Visio Oy, 4/2010 Ohjelmistomyynnin kasvua tulee ylläpitämään sekä käytössä olevien ohjelmistojen ikääntyminen (esim. toiminnanohjausjärjestelmät) että uudet tuotteet (Windows 7)

10 IT-palveluiden markkinat IT-palveluiden markkinat olivat vahvassa kasvussa vielä 2008 ja vuonna 2009 markkinat supistuivat vain 0,3 prosenttia. Suurimmat pudotukset nähtiin IT-koulutuspalveluissa (-5,7 %) ja IT-konsultoinnissa (-5,2 %). Kysyntää on ylläpitänyt muun muassa valtionhallinnon suuret tietotekniikkahankkeet. Valtion investointitarpeet tulevat pysymään suurina jatkossakin julkishallinnon tehostamistarpeiden takia. Myös yritykset ovat investoineet taantumankin aikana integraatiohankkeisiin, joilla on haluttu tehostaa eri järjestelmien toimintaa. Myös pk-yritykset ovat lisänneet IT-palveluiden hankintaa. Palvelumarkkinoita ovat puolestaan painaneet alas muutamien suurten toimialojen vaikeudet. Esimerkiksi metsäteollisuuden, teknologiateollisuuden ja pankki- ja vakuutusalan investointikyky on ollut niukka. Myös kuntien tiukka taloustilanne näkyy IT-palveluiden kysynnässä. Suomen IT-palvelumarkkinat e 2011e IT-konsultointipalvelut Kasvu, % 4,1-5,2 0,9 2,7 Sovelluskehitys, integrointi ja käyttöönotto (miljoonaa euroa ) Kasvu, % 4,0-1,6 1,5 3,4 Pakettiohjelmistojen ylläpito ja tuki (miljoonaa euroa) Kasvu, % 2,1-0,5 1,0 1,5 Laitteiden ylläpito ja tuki Kasvu, % - 2,0-2,4 0,4 0,0 Hallinta, käyttö ja verkkopalvelut Kasvu, % 6,3 2,2 3,1 3,2 IT-koulutuspalvelut Kasvu, % 3,0-5,7 3,0 3,5 Palvelumarkkinat yhteensä Kasvu, % 3,9-0,3 2,1 2,8 Lähde: Market-Visio 4/

11 2.3 Televiestinnän muodonmuutos Syvä taloustaantuma iski telekommunikaatiomarkkinoihin samalla tavoin kuin tietotekniikkamarkkinoihin. Laitteiden kysyntä putosi vuonna 2009 reippaasti, mutta palveluiden kysyntä hiipui hitaammin. Matkapuhelimien kysynnästä leikkautui yli yhdeksän prosenttia, mutta matkapuhelimilla soitettiin jopa edellisvuotta enemmän. Sen sijaan kiinteän verkon palveluiden kysyntä leikkautui lähes kuusi prosenttia, mikä painoi koko palvelumarkkinan 2,3 prosenttia miinukselle. Askeleet kiinteästä verkosta kohti mobiilimaailmaa pitenivät vuonna 2009 monella tavalla. Suomen televiestintämarkkinat e 2011e Kiinteän puhelinverkon palvelut (milj. euroa) Kasvu, % - 5,7-3,2-3,3 Mobiiliverkon palvelut (milj. euroa) Kasvu, % 0,6 0,9-0,3 Laitteet (milj. euroa) Kasvu, % ,7 5,1 Markkinat yhteensä (milj. euroa) Kasvu, % - 3,0-0,2-0,9 Lähde: Market-Visio Oy 2010 Erityisen kova kasvu Suomessa nähtiin laajakaistamarkkinoilla. Vuoden 2009 lopussa Suomessa oli viestintäviraston mukaan lähes 2,5 miljoonaa laajakaistaliittymää. Näistä noin 76 prosenttia oli kotitalousasiakkailla ja loput yritysasiakkailla. Laajakaistaliittymien määrä kasvoi vuonna 2009 noin liittymällä eli 18 prosenttia edellisvuodesta. Kasvun veturina olivat mobiililaajakaistat, joiden määrä kasvoi lähes 90 prosenttia vuodessa. Koko Euroopassa mobiililaajakaistaliittymien määrä kolminkertaistui kahdessa vuodessa, mutta Suomessa määrä kuusinkertaistui samassa ajassa. Suomi olikin vuoden 2009 lopussa Euroopan kehittynein mobiililaajakaistamaa tutkimusyhtiö IDC:n mukaan. Tätä selittävät muun muassa yhden hengen talouksien muita Euroopan maita suurempi osuus sekä operaattoreiden tapa myydä langatonta datasiirtoa kiinteillä kuukausimaksuilla. Operaattorit vauhdittavat kasvua yleisillä hintojen leikkauksilla ja etenkin erikoistarjouksilla, joissa oli tyypillisesti määräaikainen kytkysopimus, jossa kuluttajalle tuli myös päätelaite, joka oli pääsääntöisesti 3G-modeemi. Langattoman laajakaistan (1 Mbit/s) keskihinta putosi vuonna eurosta 32 euroon. Laajakaistaliittymien kehitys DSL Kiinteistö- ja taloyhtiöliittymä Kaapelimodeemi Mobiililaajakaista Langaton laajakaista FTTH (optisessa kuituverkossa toimiva laajakaista) Muu Yhteensä Lähde: Viestintävirasto Matkaviestinliittymien lukumäärä kasvoi taantumasta huolimatta 13 prosenttia eli liittymällä vuonna Tästä kasvusta noin puolet tulee mobiililaajakaistoista. Matkaviestinliittymiä Suomessa oli vuoden 2009 lopussa 7,7 miljoonaa. Mukana ovat sekä puheeseen että ensisijaisesti tiedonsiirtoon käytettävät liittymät. Jokaisella suomalaisella oli siis keskimäärin 1,45 matkaviestinliittymää. Liittymistä 78 prosenttia oli kotitalouksien käytössä

12 Suomalaiset puhuivat puhelimessa entistä enemmän ennätyssyvästä taantumasta huolimatta. Soitettujen puheluiden kappalemäärä pysyi tosin edellisvuoden tasolla eli 4,9 miljardissa. Puhelut olivat kuitenkin neljä prosenttia edellisvuotta pidempiä, kun keskimääräinen puhelu kesti 3,03 minuuttia. Viestintäviraston selvitys kertoo, että matkapuhelimesta soitettujen puheluiden pituudet ovat pidentyneet monen vuoden ajan. Vuonna 2005 keskimääräinen matkapuhelu kesti yli kaksi minuuttia vähemmän kuin kiinteästä verkosta soitettu. Vuonna 2009 ero oli enää 19 sekuntia. Tekstiviestejä suomalaiset lähettivät vuonna 2009 noin 3,8 miljardia, mikä oli yhdeksän prosenttia edellisvuotta enemmän. Suomalainen lähetti kuukaudessa keskimäärin 59 tekstiviestiä. Multimediaviestien määrä kasvoi 12 prosenttia lähes 40 miljoonaan kappaleeseen. Matkaviestinverkossa lähetettiin vuonna 2009 dataa kolme kertaa edellisvuotta enemmän eli yhteensä noin 16 miljoonaa gigatavua. Matkapuhelujen hinnat pysyivät Viestintäviraston mukaan vuoden 2008 tasolla. Perusliittymästä soitettu kolmen minuutin puhelu maksoi vuoden 2009 lopussa keskimäärin 21 senttiä. Matkaviestinliittymät ja puhelumäärät Matkaviestinliittymiä Puhelut (miljoonaa kpl) Puheluminuutit (miljoonaa) Kiinteät verkot hiipuvat Kiinteiden liittymien määrä väheni vuonna 2009 noin 14 prosenttia. Maassa oli vuoden lopussa 1,4 miljoonaa kiinteän verkon liittymää. Sukupolvien väliset erot kulutustottumuksissa ovat suuret. Viestintäviraston selvityksen mukaan 90 prosentilla alle 45-vuotiaista on kotona laajakaistaliittymä. Samasta ikäryhmästä vain kymmenellä prosentilla on lankapuhelinliittymä. Yli 65-vuotiaista joka toisella on lankapuhelin, mutta vain joka neljännellä laajakaistaliittymä. Lankapuhelin on ainoa puhelinliittymä yhdessä prosentissa kotitalouksia. Noin joka neljännessä kotitaloudessa on kiinteän verkon puhelinliittymä. Kansainvälisen telekommunikaatioyhdistyksen ITU:n tilastojen mukaan Suomessa oli vuoden 2009 lopussa 26 lankaliittymää sataa asukasta kohti. Esimerkiksi Ruotsissa vastaava luku oli 55. Kiinteästä verkosta soitetut puheluminuutit vähenivät vuonna 2009 neljänneksen. Kiinteän verkon kautta puhuttiin 1,077 miljardia minuuttia, kun matkapuhelimiin puhuttiin 15,1 miljardia minuuttia. Kiinteän verkon hinnat pysyivät edellisvuoden tasolla. Kuluttajat pitivät Viestintäviraston kyselyssä kiinteän verkon perusmaksua niin kalliina, että se voi lisätä luopumisia kiinteästä liittymästä. Laajakaista laajenee Vuonna 2009 voimaan tullut viestintämarkkinalaki asettaa tietyille teleyrityksille yleispalveluvelvoitteen, joka takaa perustason laajakaistaliittymän jokaiseen vakituiseen asuntoon ja yrityksen toimipaikkaan. Vuonna 2008 käynnistyi laajakaista hanke, jonka tavoitteena on 100 Mbit/s -laajakaistaliittymän tarjontaan kykenevä verkko harvaan asutuille alueille vuoteen 2015 mennessä. Uudet palvelut lisäävät lähivuosina oletettavasti nopeiden laajakaistayhteyksien käyttöä. Viestintäviraston kyselyiden mukaan yhä suurempi osa kuluttajista on kiinnostunut internetin televisiopalveluista ja tilausvideopalveluista. Yritykset myös toivat uusia palveluita vuonna 2009 tihenevällä vauhdilla. Viestintäviraston arvion mukaan seniorikansalaisten vähäinen kiinnostus laajakaistapalveluiden käyttöön johtuu osittain siitä, että kyseiselle asiakasjoukolle ei löydy kiinnostavia palveluita verkosta

13 3. Tavoitteena toimivampi maailma 3.1 ICT innovaatioveturina Suomessa tapahtui radikaali muutos 1990-luvulla yritys- ja teollisuusrakenteessa. Vajaassa vuosikymmenessä elektroniikka ja etenkin telekommunikaatiolaitteet kasvoivat selvästi suurimmaksi teollisuudenalaksi ja vientisektoriksi. Vuosituhannen vaihteeseen mennessä maasta oli tullut maailman ICT-keskeisin valtio alan tuotanto- ja t&k-panoksilla mitattuna. Suomen innovaatiojärjestelmää arvioineen kansainvälisen työryhmän raportin sitaatti tiivistää ICT:n merkityksen maan innovaatioille. Sitaatin taustalla on Nokian nopea nousu talouden ja tutkimuksen veturiksi. Kuten Etlan tutkija Jyrki Ali-Yrkkö kirjoittaa, Nokia on ollut selvästi suurin patentinhakija Suomessa. Vuosina Nokian osuus suomalaisista patenttihakemuksista Euroopan patenttitoimistossa (EPO) oli 48 prosenttia. Vuonna 2006 osuus oli 43 prosenttia. Vastaavia suuria vetureita löytyy muistakin maista. Ali-Yrkön selvityksen mukaan Philips toi Hollannin patenteista vuonna prosenttia ja Ericsson Ruotsin patenteista 27 prosenttia. Kansantaloudelle on erittäin tärkeää, missä maassa yrityksen tuotekehitys tapahtuu ja missä on yrityksen pääkonttori. Esimerkiksi Ali-Yrkkö on laskenut, että Nokian N95 puhelimen lisäarvosta jää Suomeen noin puolet. N 95-puhelimen lisäarvon maantieteellinen jakauma Maa Osuus lisäarvosta Suomi 49,7 % Muu Eurooppa 5,4 % Yhdysvallat 12,1 % Japani 6,5 % Muu Aasia 4,6 % Tuntematon 7,2 % Myyntimaa 14,5 % Lähde: Nokia and Finland in a Sea of Change, Jyrki Ali-Yrkkö, Etla 2010 Suomen suurimmat tutkijat* Sija Yritys t&k milj. euroa t&k-liikevaihdosta % 1 Nokia ,4 2 Wärtsilä 141 2,7 3 ABB-yhtiöt 130 5,7 4 Metso 115 2,3 5 Orion 95 12,3 6 LM Ericsson 92 56,1 7 Stora Enso 71 0,8 8 Kone 62 1,3 9 Tieto 53 3,1 10 Amer Sports 52 3,4 13 Tellabs 43 15,4 20 F-Secure 28 22,3 21 Vaisala 28 12,3 39 Basware 14,8 15,9 40 Elektrobit 14,7 9,6 Lähde: Tekniikka & Talous *kymmenen suurinta + eräiden ICT-yritysten t&k-panos 24 25

14 Suomen innovaatiotoiminnan ongelma ei kuitenkaan ole Nokian vahva asema, vaan muiden vähäinen panostus. Innovaatiojärjestelmän arvioinnissaan kansainvälinen työryhmä toteaa, että Suomen huoli on pienten yritysten vähäinen panos innovaatiotoimintaan. Toinen huoli on, että t&k on vahvasti keskittynyt ICT-toimialalle. Vahva erikoistuminen on ollut yksi Suomen vahvuuksia, mutta samaan aikaan siinä on riski tulevan kasvun menettämisestä. ICT:n innovaatiot ovat kansantaloudelle tärkeitä sekä teollisuuden itsensä että innovaatioiden hyödyntämisen takia. Talouskasvu syntyy teknologian kehityksestä. Professori Matti Pohjola muistuttaakin, että teknologia ei kehity tasaista tahtia, vaan pitkien kiihtyvien ja hidastuvien kasvun vaiheiden kautta. Pohjolan arvion mukaan ICT-teknologian aikaansaama kasvu on vasta kiihtymässä. Hän ennustaakin historian valossa, että ICT vie maailman talouskasvua eteenpäin seuraavat pari vuosikymmentä. ICT luo verkostoja Yhteen kytkeytyminen on avain; yksilöiden ja organisaatioiden välillä kiihtyen lisääntyvät linkit, jotka ICT tekee mahdolliseksi. Suomen innovaatiojärjestelmän arvioinnissa korostetaan tiedon liikkumisen tärkeyttä etenkin pienelle kansankunnalle, joka haluaa lisätä innovatiivisuutta. Raportissa muistutetaan, että Suomi tuottaa parhaimmillaankin alle prosentin maailmanlaajuisesta tiedosta. Siksi on äärimmäisen tärkeää kysyä: miten napata kiinni globaaleista oivalluksista ja vahvistaa tiedon, kokemuksen ja osaamisen siirtymistä. Edellisestä voidaan ajatella, että ICT kiristää kilpailua kansainvälisen tiedon liikkuessa entistä nopeammin. Toisaalta ICT antaa myös kaukana suurista markkinoista oleville suomalaisille hyvät edellytykset päästä käsiksi tietoon, jota syntyy kaukana kotimarkkinoilta. Case: Nobel-kokemus ja ICT yhdistyvät Suomalaiset yhdistävät ICT-osaamisen ja kansainvälisen konfliktien ratkaisukokemuksensa kehittämällä matkapuhelimella tehtävää syntymärekisteröintiä, joka on edellytys monien kansalaisoikeuksien toteutumiselle. Hankkeen takana ovat rauhanprosesseihin ja konfliktien ratkaisuun erikoistunut Nobel-palkitun Martti Ahtisaaren johtama Crisis Management Initiative järjestö ja VTT. Liberiassa toteutettava mobiilirekisteröinti mahdollistaa virallisen syntymärekisteröinnin yhä useammalle lapselle. Syntymärekisteröinti on ollut puutteellista vaikeakulkuisessa maassa, jossa hallinnon rakenteet ovat heikot. Verkostoituminen on myös ICT-alan oma haaste. Esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriön ohjelmistoalaa koskevassa selvityksessä pidetään verkostomaisen toimintatavan hallitsemista keskeisenä osaamisalueena alan yrityksille. Yritysten toimintalogiikan ymmärtäminen on tärkeää sekä yleisellä tasolla että omien asiakkaiden kohdalla. Yleisellä tasolla on oltava kykyä oivaltaa yritysten toimintaympäristössä muutoksia, joita ns. uusi talous on tuonut mukanaan. Samankaltaiseen tulokseen tuli myös Teksin selvitys ohjelmistoalasta. Tulevaisuuden ratkaisut perustuvat yhä enemmän yhteistyöverkostoihin, joko teknologiassa, suunnittelussa tai markkinoinnissa. Tämä pakottaa yritykset parantamaan osaamistaan verkostotoiminnassa, partnereiden käytössä ja hankinnassa. ICT vie maailman talouskasvua eteenpäin seuraavat pari vuosikymmentä

Digipalveluiden Suomi. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2012

Digipalveluiden Suomi. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2012 Digipalveluiden Suomi Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2012 Sisällys Esipuhe 4 5 1. Muutos on alkanut 6 1.1 Nokia-kivijalka ohenee 6 1.2 Uudet idut aukeavat 7 10 1.3 Suomi ja ICT 10 2. Tieto- ja

Lisätiedot

ICT auttaa yli rajojen

ICT auttaa yli rajojen ICT auttaa yli rajojen ICT avaimet uudistumiseen Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2013 Sisällys Esipuhe 4 5 1. Suomi kansainvälisessä vertailussa 7 1.1 Hyvä syntyä Suomeen 8 11 1.2 Hyvät toimintavapaudet

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Rankattu Suomi. Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka kansainvälisessä vertailussa

Rankattu Suomi. Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka kansainvälisessä vertailussa Rankattu Suomi Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka kansainvälisessä vertailussa Sisällys Suomen kilpailukyky 2012 6 9 Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka 1. Elämä

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa. Reijo Lilius

Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa. Reijo Lilius Kansantaloudellinen aikakauskirja 111. vsk. 2/2015 Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa Reijo Lilius IT-palveluiden ja ohjelmistotuotteiden merkitys on digitalisaation myötä edelleen

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa

Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa KUVA TÄHÄN Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa Kainuun ennakointihanke Heli Paavola, Ramboll Management Consulting 1 B:9 Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa 2015 B:9 2

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 20/2004 Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Digitalisaation perusperiaatteet... 5 1. Johdanto...

Lisätiedot

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe ARITAKE-WILD Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010 Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe Suomi Kansallinen asiakirja Kirjoittaja: Eckhard Voss, Wilke,

Lisätiedot

tietoyhteiskuntaneuvoston raportti

tietoyhteiskuntaneuvoston raportti tietoyhteiskuntaneuvoston raportti helmikuu 2005 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON RAPORTTI HALLITUKSELLE Tulevaisuuden verkottuva Suomi HELMIKUU 2005 4 tietoyhteiskuntaneuvoston raportti 2005 Esipuhe Valtioneuvosto

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Teollisuus tekee älykumouksen. ICT:n uudet mahdollisuudet teollisuudessa. (Kaivos, energia, infra, logistiikka ja rakentaminen)

Teollisuus tekee älykumouksen. ICT:n uudet mahdollisuudet teollisuudessa. (Kaivos, energia, infra, logistiikka ja rakentaminen) Teollisuus tekee älykumouksen ICT:n uudet mahdollisuudet teollisuudessa (Kaivos, energia, infra, logistiikka ja rakentaminen) ISBN 978-952-5465-84-6 Julkaisusarjan tekijä BusinessOulu, TeollisuusForum.

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu?

Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu? Yritysstrategiafoorumi Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu? Raportti johdolle sekä liiketoimintaosaamisen koulutuksen ja tutkimuksen uudistajille Yritysstrategiafoorumi Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu?

Lisätiedot

Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma

Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreän vaurauden tie - Vihreiden elinkeinopoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 3.10.2010 1 Virkatyönä ohjelmaan tehdään vielä kielenhuolto ja tarvittavat sanastot.

Lisätiedot

Katse etelään. Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia. Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia. Deloitten asiakaslehti 01/2011

Katse etelään. Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia. Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia. Deloitten asiakaslehti 01/2011 Deloitten asiakaslehti 01/2011 Katse etelään Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia Finanssiala on riippuvainen verkostoista niin hyvässä kuin

Lisätiedot

Suurten kysymysten äärellä

Suurten kysymysten äärellä Esipuhe Suurten kysymysten äärellä Vanhan sanonnan mukaan ennustaminen on vaikeaa erityisesti tulevaisuuden. Vaikka ennustaminen on haasteellista, vielä enemmän virran armoilla olemme sivuuttamalla ennakoinnin

Lisätiedot

TULEVAISUUSLUOTAIN. Education Intelligence. Väliraportti 1 LUONNOS. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka

TULEVAISUUSLUOTAIN. Education Intelligence. Väliraportti 1 LUONNOS. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka TULEVAISUUSLUOTAIN Education Intelligence Väliraportti 1 LUONNOS Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka 1 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 TULEVAISUUSLUOTAIMEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT...5

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 2007 Ole Johansson Kohti yrityskohtaisia ratkaisuja s. 6 Vastakohtien Venäjä s. 14 Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 Jari Härkönen PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot