Hansel Oy valtion yhteishankintayksikkö. Kirjojen ja lehtien puitejärjestelyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hansel Oy valtion yhteishankintayksikkö. Kirjojen ja lehtien puitejärjestelyt"

Transkriptio

1 Hansel Oy valtion yhteishankintayksikkö Kirjojen ja lehtien puitejärjestelyt Erikoiskirjastopäivä

2 Hansel Oy- valtion yhteishankintayksikkö

3 Hansel Oy lyhyesti Hansel on valtion ainoa yhteishankintayksikkö Yhtiö kilpailuttaa tuotteita ja palveluita koskevia puitejärjestelyitä valtion yksiköiden tarpeisiin Yhteishankintayksikön tehtävä on määritelty julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä Yhtiö toimii valtiovarainministeriön ohjauksessa ja toteuttaa valtion hankintastrategiaa Yhtiö toimii non-profit periaatteella, ei tavoittele liiketaloudellista voittoa Hanselin toiminta on aloitettu vuonna 2003 Edeltäjinä Valtion hankintakeskus (1941) ja Kauppatalo Hansel Oy (1995) Hansel Oy:n puitejärjestelyiden kautta tehtyjen hankintojen arvo vuonna 2005 oli yhteensä 211,4 miljoonaa euroa (153,6 miljoonaa euroa vuonna 2004) Henkilöstö: 50 hankintatoimen asiantuntijaa Asiakaskunta: Yhtiön puitesopimuksia voivat hyödyntää valtion hankintayksiköt, kuten ministeriöt ja niiden alaiset virastot ja laitokset sekä valtion liikelaitokset Asiakkaat voivat tehdä hankintoja ilman erillistä kilpailutusta liittymällä Hanselin puitesopimuksiin ja noudattamalla niiden ehtoja 3

4 Ajankohtaista hankintalainsäädännöstä ja -linjauksista

5 Julkiset hankinnat on kilpailutettava, poikkeuksena hankintalain 5 :n 3 momentti: Tarjouskilpailua ei kuitenkaan tarvitse järjestää yhteishankinnassa, kun hankinta tehdään sellaiselta YHTEISHANKINTAYKSIKÖLTÄ, joka on noudattanut tämän lain säännöksiä hankinnan tekemisestä. 5

6 Toimijat valtion yhteishankintaympäristössä Lainsäädäntö, hankintalinjaukset KTM, VM, eduskunta, EU, (hankintatoimen neuvottelukunta) Menettelyohjeet, hankintojen ohjaus Ministeriöiden omat hankintaohjeet Virastojen omat hankintaohjeet Asiantuntijatyöryhmät ValtIT, Valtiokonttori Hankintojen toteuttajat Hansel yhteishankinnat Hallinnonalojen muut hankinnat Hankintojen kilpailuttaminen Tuote- ja palvelu markkinat Puitesopimustoimittajat Muut tuote- ja palveluntarjoajat 6

7 Tuottavuutta valtion hankintatoimeen Hankintatoimi on nostettu yhdeksi valtionhallinnon tuottavuuden lisäämisen osa-alueeksi Valtiontalouden kehyspäätös vuosille Valtion hankintastrategia Talousarviolain uusi 22 a ja sitä täydentävät valtioneuvoston asetus ja valtiovarainministeriön päätös Tavoitteena on tehostaa toimintaa keskittämällä hankintoja ja vähentämällä rinnakkaista ostotoimintaa; sekä Saada valtiolle vahvempi asema ostajana ja neuvottelijana tavanomaisten tuotteiden ja palveluiden hankinnoissa 7

8 Muutoksia lainsäädäntöön ja hankintalinjauksiin Kansallinen hankintalainsäädäntö muuttumassa, uusi laki voimaan Talousarviolain uusi 22 a, voimaan a täydentävät valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista, jossa määritellään tuotteet ja palvelut, jotka voivat kuulua yhteishankintojen piiriin; sekä valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista, jossa määritellään tuotteet ja palvelut, jotka tehdään yhteishankintoina 8

9 TAL 22 a :n ja VM:n päätöksen mukaiset Hanselin puitejärjestelyt Ajoneuvot ja työkoneet Autot (henkilö-,paketti-, maasto- ja kuorma-autot) Hallintopalvelut Työterveyshuolto ICT-palvelut Kannettavat tietokoneet, työasemat ja näytöt sekä oheislaitteet Matkustus Koti- ja ulkomaan reittilennot Liikelentopalvelut Matkatoimistopalvelut Polttoaineet ja energia Polttoaineet, huoltoasematankkaukset Polttoaineet, laiva- ja säiliötoimitukset Sähköenergia Rahoitus Toimisto Leasingpalvelut Valtion maksuaikakortti Toimisto- ja ATK-tarvikkeet, suoratoimitus Toimisto- ja ATK-tarvikkeet, täyttöpalvelut Toimistokalusteet 9

10 Lisätietoja Lisätietoja valtion talousarviolain täydentämisestä löytyy esimerkiksi seuraavista linkeistä: Valtion talousarviolaki Lainmuutoksen taustaa hallituksen esityksessä (HE20/2006) Valtioneuvoston asetus yhteishankintojen piiriin kuuluvista tuotteista ja palveluista hteishankinnoista.pdf Valtiovarainministeriön päätös yhteishankintojen toteuttamisesta hteishankinnoista.pdf Valtiovarainministeriön viestintäyksikön julkaisema tiedote päätöksestä ame.jsp 10

11 Puitejärjestelyt Hansel hallinnoi n.80:tä puitejärjestelyä eri tuote- ja palvelualueelta : Yksittäinen puitejärjestely koostuu yhdestä tai useammasta puitesopimuksesta. Hansel Oy:n puitejärjestelyissä oli vuoden 2005 lopussa mukana yli 400 puitesopimustoimittajaa Ajoneuvot ja työkoneet mm. autoja, moottorikelkkoja, työkoneita Toimistopalvelut toimisto- ja atk-tarvikkeet, kalusteet, kirjat ja lehdet Polttoaineet ja Energia mm. polttoaineet, tankkaukset, kemikaalit, sähkö ICT-palvelut mm. tietokoneita, palvelimia, kopiokoneita, ohjelmistoja Hanselin puitejärjestelyt Rahoitus maksukortti, leasingpalvelut, vakuutukset Hallintopalvelut mm. johdon konsultointi, työterveydenhuolto Materiaalipalvelut mm. elintarvikkeet, tekstiilit, siivous, terveydenhuolto Matkustus mm. lennot, laiva-, junamatkat, hotellit 11

12 Hanselin kilpailuttama puitejärjestely Puitesopimus Hansel Oy Toimittaja / Toimittajat - liittyminen puitesopimukseen Asiakas Toimittaja Asiakas Toimittaja Asiakas Toimittaja 12

13 PUITEJÄRJESTELY Yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai useamman toimittajan välinen sopimus, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot kuten hinnat ja suunnitellut määrät Rajoitettu kesto (max 4 vuotta) Puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset on tehtävä puitejärjestelyn alkuperäisten osapuolten kesken Puitejärjestelyn ehtoihin ei saa tehdä huomattavia muutoksia sen voimassaoloaikana Puitejärjestelyn vaihtoehdot: kaikki ehdot sitovasti sovittu taikka osa ehdoista jätetään auki yhden taikka kolmen tai useamman toimittajan kanssa 13

14 Puitesopimuksiin liittyminen Liittymiskäytännöt puitesopimuksiin ovat: liittymisilmoitus ja/tai palvelusopimus valitun puitesopimustoimittajan kanssa puitesopimuskohtaiset toiminta- ja liittymisohjeet saa Hanselin asiakaspalvelusta Hansel tiedottaa sopimuksen mahdollista muutoksista, hintapäivityksistä tms. asiakkaan nimeämille yhteyshenkilöille Niissä sopimuksissa, joissa hinnat /tuotteet päivitetään määräajoin lähetämme hinnastot yhteyshenkilölle 14

15 Mitä hyötyä on valtion puitejärjestelyjen käyttämisestä? Suorat säästöt Puitesopimuksissa hyödynnetään koko valtionhallinnon ostovolyymin mukanaan tuomaa hintaetua. Säästöt prosessikustannuksissa Asiakkaan ei tarvitse itse kilpailuttaa kaikkia hankintojaan. Resursseja voidaan vapauttaa oman toiminnan kannalta keskeisempiin asioihin. Hankinnan helppous Asiakas voi hankkia tuotteita ja palveluita suoraan niiden toimittajilta liittymällä puitesopimuksiin ja noudattamalla niiden ehtoja. Kilpailutusten lainmukaisuus Hansel vastaa kilpailutusten laillisuudesta ja valvoo sopimuksia koko sopimuskauden ajan. 15

16 Lisätietoja Hanselin puitesopimuksista ja tulevista kilpailutuksista: puitesopimusten esittely ja tilausohjeet ennakkotietoa tulevista kilpailutuksista palveluyksiköiden ammattilaisten yhteystiedot sopimus- ja kilpailutushaku + erilliset palvelusivustot (ICT, matkustus ja ajoneuvot) asiakaspalvelu ja -neuvonta: / p / f OPM:n hallinnonalan avainasiakaspäällikkö: Taina Maukonen / p , gsm

17 Kirjojen (monografiat) ja lehtien (kausijulkaisut) puitejärjestelyt

18 Kotimaisten ja ulkomaisten lehtien puitejärjestely Voimassa oleva puitejärjestely: Nykyinen puitesopimus on voimassa asti (vuoden 2007 lehtihankinnat) Kilpailutus käynnistettiin vuoden 2004 lopulla Puitesopimustoimittajaksi valittiin Swets Information Services Ab Sopimuskausi alkoi Puitesopimusta voitiin ensimmäisen kerran hyödyntää vuoden 2006 lehtitoimituksiin (tilaukset syksyllä -05) Uusi kilpailutusprosessi käynnistetty loppusyksystä 2006 (vuoden 2008-> lehtihankinnat) Copyright Hansel l Marita Harja l 18

19 Puitejärjestely: KAUSIJULKAISUT Copyright Hansel l Marita Harja l

20 Hankinnan kohde Kotimaiset ja ulkomaiset sanoma- ja aikakausilehdet, painetut ja elektroniset versiot sekä niiden välityspalvelut (ns. kausijulkaisut) Copyright Hansel l Marita Harja l 20

21 Hankinnan kohde Puitejärjestely tulee sisältämään seuraavat tuotealueet Tuotealue 1: Kotimaiset ja ulkomaiset lehdet, painetut ja elektroniset versiot ja niiden yhdistelmät Tuotealue 2: Kotimaiset lehdet, painetut ja elektroniset versiot ja niiden yhdistelmät Tuotealue 3: Ulkomaiset lehdet, painetut ja elektroniset versiot ja niiden yhdistelmä Hankinnan kohteen lisäpalveluita ovat tietokannat, lehtipaketit, konsolidointipalvelut ja muut mahdolliset lisäpalvelut. Puitejärjestelyyn valitaan tuotealueittain yksi toimittaja Copyright Hansel l Marita Harja l 21

22 Hankinnan kohde Puitejärjestelyyn valitaan tuotealueittain yksi toimittaja Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella tehtävässä vertailussa kunkin tuotealueen Tuotealue 1, Kotimaiset ja ulkomaiset lehdet, Tuotealue 2, Kotimaiset lehdet ja Tuotealue 3, Ulkomaiset lehdet, parhaiten menestynyt tarjoaja pääsee mukaan puitejärjestelyyn eli sopimustoimittajaksi. Copyright Hansel l Marita Harja l 22

23 Kilpailutusprojektin toteutus Johtoryhmä Hanselin johtoryhmä Projektipäällikkö Marita Harja, palveluyksikön päällikkö Projektiryhmä Sari Ylipalo, kilpailuttamiskoordinaattori Tuomo Hiltunen, lakimies Taina Maukonen, avainasiakaspäällikkö Sanna Suni, kilpailuttamiskonsultti Copyright Hansel l Marita Harja l 23

24 Kilpailutusprojektin toteutus Asiakastyöryhmä Kilpailutus toteutetaan läheisessä yhteistyössä valtionhallinnon hankintayksiköiden kanssa. Kilpailutusta varten on muodostettu asiakastyöryhmä, joka on aloittanut toimintansa Asiakastyöryhmä koostuu 10 eri organisaation edustajista. Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti tarjouspyynnön määrittelyyn esimerkiksi hankinnan kohteen, vertailuperusteiden ja sopimusehtojen osalta. Copyright Hansel l Marita Harja l 24

25 Kilpailutuksen aikataulu Kilpailutuksen valmistelu on käynnistetty 10/2007 Asiakastyöryhmän tapaamiset , ja Toimittaja-info klo 9.00 Tarjouspyyntö julkaistaan vko 9 Tarjousten sisäänjättö vko 16 Hankintapäätös vko 19 Sopimukset voimaan vko 25 Copyright Hansel l Marita Harja l 25

26 Sopimuskausi Sopimuskausi tulee olemaan allekirjoituspäivästä eteenpäin neljä (4) vuotta Hanselilla/osapuolilla on oikeus irtisanoa puitesopimus xx kuukauden irtisanomisajalla, kuitenkin niin, että sopimus päättyy aikaisintaan yhden (1) vuoden kuluttua voimaan tulosta Copyright Hansel l Marita Harja l 26

27 Puitejärjestely: KOTI- JA ULKOMAISET KIRJAT Copyright Hansel l Marita Harja l

28 Hankintatavat: VÄLITYSPALVELUMALLI Kirjojen, jatkotilaussarjojen, e-kirjojen ja tietokantojen tilaukset pääsääntöisesti sähköisen tilausjärjestelmän kautta Tavoitteena on, että asiakkaan tilauksen tekoon kohdistuva työmäärä on pieni, ennakoitavissa ja eri kirjoen etsiminen on yksinkertaista, haut kattavia ja toimitukset oikea-aikaisia Pyritään logistisiin etuihin, hintaetuihin ja korkeaan palvelutasoon Kirjat voidaan hankkia yksittäisinä kappaleina tai suurempina erinä Kys. hankintatapa on käytössä sekä ULKOMAISISSA KIRJOISSA että KOTIMAISISSA KIRJOISSA Copyright Hansel l Marita Harja l 28

29 Hankintatavat: MYYMÄLÄPALVELUMALLI Tarkoitettu yksittäisten kirjojen noutoon myymälästä Valtion maksuaikakortti on ensisijainen maksuväline, tarvittaessa myös laskulla Valikoima käsittää kaikki myymälän koti- ja ulkomaiset kirjat ja muut tarvikkeet Kys. hankintatapa on käytössä vain KOTIMAISISSA KIRJOISSA Copyright Hansel l Marita Harja l 29

30 PUITESOPIMUKSEEN LIITTYMINEN Asiakas ottaa kirjojen puitejärjestelyn käyttöönsä tekemällä liittymisilmoituksen Hanseliin Hansel tiedottaa toimittajia liittyneistä asiakkaista Valtion maksuaikakortilla voi ostaa ilman liittymistä Hanselin puitesopimukseen Copyright Hansel l Marita Harja l 30

31 Kotimaiset ja ulkomaiset kirjat Kaikki puitejärjestelyn sopimukset ovat valmiit Kotimainen kirjallisuus Välityspalvelu, Suomalainen Kirjakauppa Myymäläpalvelu, Suomalainen Kirjakauppa, Suomen Info-Kirjakaupat Oy, Tyrvään Kirjakauppa Ulkomainen kirjallisuus Starkmann Ltd Dawson Books Blackwell Ltd Amazon EU Sàrl Copyright Hansel l Marita Harja l 31

32 Lisätietoja Asiakaspalvelu puh Taina Maukonen puh Marita Harja puh Sari Ylipalo, puh Copyright Hansel l Marita Harja l 32

33 KIITOS! 33

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

TYÖHALLINNON HANKINTASTRATEGIA (osa I) JA HANKINTAOHJE (osa II)

TYÖHALLINNON HANKINTASTRATEGIA (osa I) JA HANKINTAOHJE (osa II) TYÖHALLINNON HANKINTASTRATEGIA (osa I) JA HANKINTAOHJE (osa II) 2 (36) SISÄLLYSLUETTELO OSA I TYÖHALLINNON HANKINTASTRATEGIA... 4 1. YLEISTÄ JA HANKINTOJEN SÄÄDÖSPOHJA... 4 2. SOVELTAMISALA... 4 3. HANKINTATOIMINNAN

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja VALTIOVARAINMINISTERIÖ VM 42/01/2006 Valtion hankintakäsikirja Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö ja HAUS kehittämiskeskus Oy 1.2, 30.5.2007 2 Saate Valtion hankintakäsikirjan tavoitteena on

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

Yhteishankintavelvoitteen noudattaminen. (laki valtion talousarviosta 22 a ) Laillisuustarkastuskertomus 3/2011

Yhteishankintavelvoitteen noudattaminen. (laki valtion talousarviosta 22 a ) Laillisuustarkastuskertomus 3/2011 Laillisuustarkastuskertomus 3/2011 Yhteishankintavelvoitteen noudattaminen (laki valtion talousarviosta 22 a ) Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

Lukijalle. Tämä ohje korvaa oikeusministeriön hankintakäsikirjan vuodelta 2000 sekä samalta vuodelta olevan vankeinhoitolaitoksen hankintaohjeen.

Lukijalle. Tämä ohje korvaa oikeusministeriön hankintakäsikirjan vuodelta 2000 sekä samalta vuodelta olevan vankeinhoitolaitoksen hankintaohjeen. Lukijalle Voimassaoleva hankintalaki koskee kaikkia julkisia hankintoja niiden arvosta ja laadusta riippumatta. Tähän oikeusministeriössä koottuun hankintaohjeeseen on koottu keskeisiä hankinnoissa huomioon

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja Valtion hankintakäsikirja 2010 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Valtion hankintakäsikirja 2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki 5.11.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Sopimukset ja hankinnat ohje V 1.0 5.11.2013 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puh 09 160 01 tai 09 578

Lisätiedot

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti Vuosikertomus 2014 Sisällys Vuosi 2014 Toimitusjohtajalta....1 Avainluvut...2 Hallitus....6 Henkilökunta....9 Toimintakertomus...13 Yhteishankintayksikön toiminta....13 Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.5.2006 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010

SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ TULOSSOPIMUS 2010 SMDno/2009/2722 25.1.2010 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAI- TOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2010 1 YLEISTÄ Hätäkeskuslaitos on

Lisätiedot

VAHTI järjestää syksyn aikana kolme tietoturvaseminaaria Helsingin Hakaniemessä, Helsinki Congress Paasitornissa, Paasivuorenkatu 5 A:

VAHTI järjestää syksyn aikana kolme tietoturvaseminaaria Helsingin Hakaniemessä, Helsinki Congress Paasitornissa, Paasivuorenkatu 5 A: VALTION IT-UUTISKIRJE 3/2006 Tämä on valtion IT-toiminnan johtamisyksikön uutiskirje, joka kertoo valtion tietohallinnon viimeaikaisista tapahtumista. Toivomme, että te valtion tietohallinnon vastuuhenkilöt

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Joensuun seudun hankintatoimi Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Miksi kansalliset kynnysarvot...3 3. Mikä on pienhankinta...5 4. Puitesopimus

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

Sisällys. Vuosi 2013. Tilinpäätös. Vastuullisuusraportti

Sisällys. Vuosi 2013. Tilinpäätös. Vastuullisuusraportti Vuosikertomus 2013 Sisällys Vuosi 2013 Toimitusjohtajalta.... 1 Avainluvut... 2 Toimintakertomus... 5 Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan tunnusluvut.... 6 Puitejärjestelyt yhtiön palveluina.... 7

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN HANKINTAOHJEET

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN HANKINTAOHJEET Liite 110 Kaupunginhallitus 13.12.2010 PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN HANKINTAOHJEET PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUE Harjavallan, Huittisten, Kokemäen,

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat Kuopiossa

Julkiset hankinnat Kuopiossa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Julkiset hankinnat Kuopiossa Antti Kurvinen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2011 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Yhteishankintojen kustannusvaikutus

Yhteishankintojen kustannusvaikutus Katri Karjalainen Tuomo Kivioja Sanna Pellava Yhteishankintojen kustannusvaikutus Valtion hankintatoimen kustannussäästöjen selvittäminen B-94 Katri Karjalainen Tuomo Kivioja Sanna Pellava Yhteishankintojen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmiä ja käsitteitä 1 1. Yleistä 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 5 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 6 1.3 Hankintavaltuudet... 7 1.4 Euromääräiset valtuusrajat

Lisätiedot