Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys"

Transkriptio

1 Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Matti Vaattovaara, Olli Sipilä Teknologiakatsaus 170/2004

2 Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Matti Vaattovaara Olli Sipilä Teknologiakatsaus 170/2005 Helsinki 2005

3 Kilpailukykyä teknologiasta Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 400 miljoonaa euroa teknologian kehityshankkeisiin. Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan uutta teknologiaosaamista yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Ohjelmien tavoitteena on nostaa teknologista kilpailukykyämme tulevaisuuden keskeisillä teollisuuden toimialoilla. Vuonna 2004 Tekesillä oli käynnissä noin 25 teknologiaohjelmaa. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISSN X ISBN Taitto: DTPage Oy

4 Esipuhe Fyysisen käyttöomaisuuden tuottavuuden merkitys on suuri kansantaloudelle ja teollisuuden kilpailukyvylle. Tuottavuuden kehittäminen on mahdollista omaisuuden hallinnalla, mikä koostuu suunnitelmallisista toimista omaisuuden arvontuottokyvyn ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja uudelleen suuntaamiseksi. Suomessa toimintamallit tämän omaisuuden hallinnassa vaihtelevat sektoreittain, toimialoittain ja yrityksittäin riippuen rakennemuutoksesta, kilpailusta, elinkaaresta ja strategioista. Monille toimialoille on syntynyt myös uusia palveluyrityksien ja laitetoimittajien toteuttamaa liiketoimintaa omaisuuden hallinnassa. Kokemukset omaisuuden hallinnan eri osa-aluilla ovat olleet positiivisia ja tuloksina on ollut muun muassa huomattavia kustannussäästöjä jo lyhyellä ajanjaksolla. Fyysisen käyttöomaisuuden hallinta on merkittävä ja ajankohtainen aihealue jatkokehittämiselle. Sen kehittäminen on kuitenkin haasteellista, koska omaisuuden hallinta koskee useita organisaatioiden sisäisiä ja ulkoisia tahoja, se on luonteeltaan palveluliiketoimintaa ja toimialoilla olevat piirteet ovat monimuotoisia ja vaihtelevia. Tämä taustaselvitys on toteutettu osana Tekesin aihealueeseen liittyvää valmistelutyötä. Tavoitteena on ollut tarkastella sekä fyysisen käyttöomaisuuden hallintaa yleisesti ja eri toimialoilla että sen luomia liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksia. Raportin on tuottanut Jaakko Pöyry Group, jonka yhtiöistä Electrowatt-Ekono Oy on toiminut vastuullisena tahona. Matti Vaattovaara & Olli Sipilä Electrowatt-Ekono Oy Liikkeenjohdon konsultointi

5 Sisältö Esipuhe 1 Johdanto Fyysisen käyttöomaisuuden hallinta Taustaselvityksen tulokset Omaisuuden hallinnan merkitys Omaisuuden hallinnan kehitys Keskeiset muutostekijät Omaisuuden hallinnan palveluiden yrityskenttä Omaisuuden hallinnan muutosskenarioita Kehittämistarpeet Suomalaiset vahvuus- ja heikkousalueet Kansainvälistyminen ja kansainväliset markkinat Haastattelututkimus omaisuuden hallinnasta Toimialojen kiinnostus omaisuuden hallintaan liittyen Keskeisimmät toimijoiden kehittämiskohteet Tekes:n panostuksiin liittyvät kehityskohteet Yhteenveto Johtopäätökset, tavoitteet ja panostusalueet omaisuuden hallinnan kehittämisessä Palveluliiketoimintaosaaminen Omaisuuden hallinnan parhaiden käytäntöjen levittäminen toimialojen välillä Omaisuuden hallinnan toimintamallien kehittäminen Omaisuuden hallinnan teknologiat ja elinkaariosaaminen Omaisuuden hallinnan kehittymistä edistävä tutkimus Suositukset ja keinot omaisuuden hallinnan kehittämisessä LIITE Toimialakohtaiset tarkastelut Kiinteistöt Kiinteistötoimiala Suomessa Kiinteistötoimialan piirteet fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan näkökulmasta Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan kehittyminen kiinteistötoimialalla Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan markkinat kiinteistötoimialalla Kansainväliset markkinat fyysisen käyttöomaisuuden hallinnassa kiinteistötoimialalla Kiinteistötoimialan yhteenveto Infrastruktuuri Sähköverkkoliiketoiminta Sähköverkkotoimiala Suomessa Sähköverkkotoimialan piirteet fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan näkökulmasta Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan kehittyminen sähköverkkotoimialalla...30

6 2.1.4 Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan yritykset sähköverkkotoimialalla Kansainväliset markkinat fyysisen käyttöomaisuuden hallinnassa sähköverkkotoimialalla Sähköverkkotoimialan yhteenveto Liikenneväylät Liikenneväyliin liittyvät toimialat Suomessa Liikenneväyliin liittyvät piirteet fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan näkökulmasta Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan kehittyminen liikenneväyliin liittyen Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan yritykset liikenneväylissä Kansainväliset markkinat fyysisen käyttöomaisuuden hallinnassa liikenneväyliin liittyen Liikenneväylät-toimialan yhteenveto Vesihuoltoinfrastruktuuri Vesihuoltotoimiala Suomessa Vesihuoltotoimialan piirteet fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan näkökulmasta Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan kehittyminen vesihuoltotoimialalla Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan yritykset vesihuoltotoimialalla Kansainväliset markkinat fyysisen käyttöomaisuuden hallinnassa vesihuoltotoimialalla Vesihuoltotoimialan yhteenveto Teleliikenteen toimiala Teleliikenteen toimiala Suomessa Teletoimialan piirteet fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan näkökulmasta Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan kehittyminen teletoimialalla Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan yritykset teletoimialalla Kansainväliset markkinat fyysisen käyttöomaisuuden hallinnassa teletoimialalla Teletoimialan yhteenveto Teollisuus Metsäteollisuus Metsäteollisuustoimiala Suomessa Metsäteollisuustoimialan piirteet fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan näkökulmasta Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan kehittyminen metsäteollisuudessa Kansainväliset markkinat fyysisen käyttöomaisuuden hallinnassa metsäteollisuudessa Metsäteollisuustoimialan yhteenveto Energiatoimiala Energiatoimiala Suomessa Energiatoimialan piirteet fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan näkökulmasta Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan kehittyminen energiatoimialalla Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan yritykset energiatoimialalla Kansainväliset markkinat fyysisen käyttöomaisuuden hallinnassa energian tuotannon toimialalla Energiatoimialan yhteenveto...67 Tekesin teknologiakatsauksia

7 1 Johdanto Tämä raportti sisältää tulokset Jaakko Pöyry Group:n tekemästä taustaselvityksestä fyysisen käyttöomaisuuden hallinnasta. Työn tavoitteena on tukea Tekesin valmistelutyötä tuottamalla tietoa alan toimijoista sekä toimialan ja markkinoiden kehityksestä. Raportin kirjoittamisesta ovat vastanneet Electrowatt-Ekono Oy:n Liikkeenjohdon Konsultoinnin asiantuntijat yhdessä eri toimialojen Jaakko Pöyry Groupin asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi työssä on toteutettu laaja haastattelukierros eri toimialojen yrityskenttään. Näihin haastatteluihin on osallistunut omaisuuden hallinnan palveluyrityksiä sekä käyttöomaisuusintensiivisiä yrityksiä. Taustaselvityksessä on tarkasteltu valikoituja toimialoja, joiden toimintaan on sitoutunut huomattavasti kiinteää ja ei-likvidiä pääomaa. Toinen toimialojen valinnassa vaikuttanut tekijä on kotimaisen ja kansainvälisen rakennemuutoksen taso. Tätä kautta on selvitetty niitä alueita, joilla kehitystoimien vaikuttavuus olisi toiminnan tehostumisen ja uusien liiketoimintojen syntymisen kautta tuloksellisinta. Tarkasteltuja sektoreita ovat olleet infrastruktuuri, teollisuus ja kiinteistöt. Näihin liittyvistä toimialoista tarkemmin on tarkasteltu metsäteollisuutta, liikenneväyliä, vesihuoltoalaa, energiantuotantoa, teleinfrastruktuuria, sähkönjakelua ja liikekiinteistöjä. Omaisuuden hallinnan palveluyrityksiä on käsitelty sekä toimialojen yhteydessä että yhteenvedossa. Taustaselvityksestä on rajattu pois mm. asuinkiinteistöt, metsäomaisuus, terveydenhuollon sekä tieto- ja viestintäteknologian laitteistot ja jätehuolto. Tämä ei tarkoita, että omaisuuden hallinta olisi merkityksetöntä näillä alueilla. Tulevaisuudessa omaisuuden hallinnan kehittyviä periaatteita on hyödyllistä soveltaa myös näissä toiminnoissa. Toimintamallien kehittäminen kannattaa aloittaa niiltä alueilta, joissa vaikuttavuus ja mahdollisuudet levittää toimialakohtaisia ratkaisuja myös muillekin aloille ovat suurimmat. Taustaselvityksen rakenne muodostuu kahdesta osa-alueesta. Ensimmäisessä osa-alueessa käydään läpi analyysi fyysisen käyttöomaisuuden hallinnasta, sen toteutusmallit keskeisillä toimialoilla, keskeisimmät kehitystarpeet ja mahdollisuudet, toimijoiden kiinnostus aihe-alueeseen liittyen ja lopuksi johtopäätökset Tekesin jatkotoimien kohdentamiseksi. Toinen osa-alue muodostuu liitteestä, jossa taustaselvityksessä mukana olleet toimialat käydään läpi yksitellen. Kustakin toimialasta on tuotu esiin alan kehitys, fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan erityispiirteet, esimerkkejä alan palveluyrityksistä ja suuruusluokka-arviot alan omaisuuden hallinnan volyymeistä. Lisäksi valituilla toimialoilla on käyty läpi myös omaisuuden hallinnan laitevalmistajien ja palveluyritysten kansainvälistymisnäkymiä. 1.1 Fyysisen käyttöomaisuuden hallinta Taloudellisen tuottavuuden vaatimukset sitoutuneelle pääomalle ovat kasvaneet sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Suomen kansallisvarallisuuden arvoksi on arvioitu n. 520 mrd. euroa 1. Tästä pääomasta käyttöomaisuuden piiriin voidaan laskea teollisuuden ja palveluelinkeinojen sekä infrastruktuurin fyysiset rakenteet, jotka muodostavat yli 190 mrd. (yli 35 %) osuuden koko varallisuudesta pääomamassan tuottavuudella on myös suuri kansantaloudellinen merkitys. Taulukkoon 1 on kerätty arvioita siitä käyttöomaisuuden arvosta, joka on sitoutunut tässä selvityksessä tarkasteltuihin toimialoihin. Taustaselvityksen perusteella omaisuuden hallinnan liiketoiminnan arvo sitoutuneesta pääomasta on vuositasolla 5 10 %. Tämä nykyisiin organisaatiorakenteisiin perustuva arvio on vastaavuudeltaan vähintään 1 2-kertaisesti Nokian vuotuinen liikevaihto. Tuottavuuteen panostamisen lisäksi toimijat keskittyvät tänä päivänä myös vahvuuksiinsa. Tämän vaikutuksesta toimialat ovat pirstoutuneet muodostaen uusia toimialoja ja niiden sisäisiä arvoverkostoja. Myös julkiselta infrastruktuurilta on ryhdytty vaatimaan tuottavuutta, mikä on lisännyt uusia liiketoimintamahdollisuuksia käyttöomaisuuden hallinnassa mm. sääntelyn vaikutuksesta. Suomessa fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taso vaihtelee vertailtaessa kansainvälisiin markkinoihin. Perinteisesti vahvoilla teollisuutemme aloille suomalaisilla yrityksillä on ollut sekä mahdollisuus että vaatimus kehittyä. 1 Tilastokeskus

8 Taulukko 1. Arvio taustaselvityksen toimialoihin sitoutuneesta fyysisestä käyttöomaisuudesta perustuen eri lähteisiin. Kiinteistö Sähköverkko Liikenne Tele Vesihuolto Metsä Energia Yhteensä Sitoutunut pääoma (mrd.) Samoin energia- ja IT-alat ovat kyenneet muuttumaan vapautuneilla markkinoilla. Useille toimialoille on siis jo kehittynyt palveluverkostoja vahvoine toimijoineen, jotka hyödyntävät uusien teknologioiden ja organisaatiorakenteiden tuomia mahdollisuuksia. Eräillä toimialoilla, kuten julkisen infrastruktuurin hallinnan osa-alueilla, suomalaiset ovat kuitenkin tällä hetkellä seuraajan roolissa kansainvälisesti tarkasteltuna. Aihealueena suurien pääomien ja omaisuuksien hallinta ulottuu elinkaaren jokaiseen vaiheeseen. Jo investointipäätöstä tehtäessä on suoritettava perusteelliset tarkastelut tuottavuuden arvioimiseksi koko elinkaarelle. Fyysisen omaisuuden hankinnan jälkeen sen arvoa on hyödynnettävä, ylläpidettävä, kehitettävä ja tarpeen mukaan siitä pitää myös luopua. Fyysisen käyttöomaisuuden hallinta on kokonaisuudessaan uusi käsite lähes kaikilla toimialoilla, eikä sen määrittely ole yksiselitteistä. Omaisuuden hallinnan sisältö ja toteutusmallit vaihtelevat toimialoittain infrastruktuurialalla puhutaan omaisuuden hallinnasta, teollisuudessa kunnossa- ja käynnissäpidosta sekä kiinteistöalalla toimitilahallinnasta. Toisaalta myös toimialojen sisällä toteutusmallit vaihtelevat yrityskohtaisesti. Kaikissa kuitenkin taustalla on fyysisen käyttöomaisuuden elinkaaren aikaisen tuottavuuden ja arvon tuottokyvyn optimointi. Parhaiten sen (omaisuuden hallinnan) voisi kuvata tuotantolaitoksen kautta, jolloin pyritään varmistamaan sen tuotot ja tuottavuus koko elinkaaren aikana. Normaaliin kunnossapitoajatteluun lisäystä on laitteen tai prosessin tuottavuutta, käytettävyyttä ja laaduntuottokykyä tarkasteleva toiminta. Samoin se kuinka koko toimintaa voisi taloudellisesti kehittää Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnassa näkökulma onkin siirtynyt yhä vahvemmin yksittäisten palvelutuotteiden tarkastelusta tuottavuutta kehittävien palveluprosessien tarkasteluun. Keskeisimpiä omaisuuden hallinnan palveluita ovat erilaiset kunnossapidon liiketoiminnat. Vaikka näkyvin osa omaisuuden hallinnan toiminnoista suoritetaankin niissä, elinkaaren aikaiseen tuottavuuteen eniten vaikuttavat toimet tapahtuvat usein jo kehitys- ja eri suunnitteluvaiheissa. Eri arvoverkoston osien tarpeet onkin otettava huomioon jo hyvin aikaisessa vaiheessa elinkaarta. Fyysisen käyttöomaisuuden hallintaan liittyy uusinvestointien suunnittelua, rahoitusta ja vakuutuksia. Näiden toimintojen syvällinen tarkastelu on kuitenkin rajattu tämän selvityksen ulkopuolelle, mutta esimerkiksi rahoitukseen liittyvä pääoman riski- ja tuottonäkökulma on yksi keskeisistä lähtöoletuksista. 2

9 2 Taustaselvityksen tulokset 2.1 Omaisuuden hallinnan merkitys Teollisuuden, infrastruktuurin ja kiinteistöjen käyttöomaisuuteen on sidottu erittäin merkittävät pääomat. Yleisesti ottaen, käyttöomaisuus on pitkäikäistä, ja elinkaaren aikaisilla toimenpiteillä on suuri merkitys tuottavuuden säilymiselle. Näin ollen on ilmeistä, että omaisuuden hallinnalla on suuri merkitys toimialojen pitkän tähtäimen tuottavuudelle. Toimialasta ja omaisuustyypistä riippuen tuotto-odotukset ja mahdollisuudet vaihtelevat. Teollisuudessa investoinneilla tehokkaaseen tuotantokoneistoon nimenomaan tähdätään hyvään pääoman tuottoon. Useilla palvelualoilla taas koetaan, että investoinnit kiinteistöihin eivät tuota tarpeeksi, joten kiinteistöomaisuudesta on luovuttu ja siirretty näin vapautuneet pääomat ydinliiketoimintaan. Monissa infrastruktuurihankkeissa pääoman tuotto on sääntelyn myötä rajoitettu, tai yhteiskunnallisen omistuksen vuoksi vähemmän seurattu mittari. Pääomavaltaisella toimialalla henkilöstöresurssien käytön tehokkuuden merkitys on vähäinen verrattuna tuotantokoneiston tai rahoituksen tehokkuuteen. Toimintavarmuus on tärkeämpi kilpailutekijä kuin organisaation tehokkuus. Tämä suhtautuminen kiinteään omaisuuteen vaikuttaa myös siihen, millä intensiteetillä omaisuuden hallintaan, omaisuuden arvon ylläpitämiseen ja kehittämiseen on panostettu. Monilla toimialoilla omaisuuden hallinnan merkitys on kasvanut. Syitä tähän on useita. Valmiiksi rakennetun infrastruktuurin osalta toiminnan painopiste on siirtynyt rakentamisesta kunnossapitoon, mitä korostaa omaisuuden ikääntyminen. Globalisaatio ja kiristynyt kilpailu on pakottanut yritykset etsimään tehostamiskohteita kaikkialta, myös käyttöomaisuuden hallinnasta. Nopeasti muuttuvassa taloudessa kypsillä toimialoilla suuriin investointeihin liittyviä riskejä vältetään ja usein turvaudutaan mieluummin investoinnin eliniän pidentämiseen kuin kokonaan uuteen investointiin. 2.2 Omaisuuden hallinnan kehitys Perinteisin malli omaisuuden hallinnassa on ollut se, että omistajan oma organisaatio on vastannut kiinteän omaisuuden hallinnasta sen koko elinkaaren ajan. Esimerkiksi vakuutusyhtiöillä on tyypillisesti oma organisaatio vastaamassa kiinteistön kunnossapidosta, siivouksista tai turvapalveluista. Toinen esimerkki on vaikkapa perinteinen sähköyhtiö, joka on huolehtinut varsin kokonaisvaltaisesti sähköverkon suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä, ostaen ulkopuolelta ainoastaan laitteita. Nyttemmin omaisuuden hallinta on enenevässä määrin eriytymässä omistamisesta. Yritysten rakenteita ja arvoketjuja on järjestelty uudelleen. Monella teollisuudenalalla on omaisuuden hallinnan palveluita eriytetty tai yhtiöitetty omaksi liiketoiminnakseen. Omaisuuden hallintaan on syntynyt paljolti ulkoistusten myötä uusia kasvavia palveluyhtiöitä. Esimerkiksi monet vakuutusyhtiöt ovat ulkoistaneet toimitilahallinnon, kiinteistöhuollon, siivoukset ja turvapalvelut. Samoin lukuisat sähköyhtiöt ovat ulkoistaneet merkittävän osan sähköverkon hallinnan, rakentamisen ja kunnossapidon tehtävistä ulkopuolisille palveluyhtiöille. 2.3 Keskeiset muutostekijät Syitä omaisuuden hallinnan kehittymiseen on monia. Tässä luvussa on esitelty yhteenvetona eri toimialoilla esille tulleita muutostekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet alan kehitykseen nimenomaan omaisuuden hallinnan alueella. Ulkoistaminen ja verkottuminen yleisemminkin on ollut toimialasta riippumatta tämän päivän trendi. Ulkoistamisella ja verkottumisella on haettu keskittymistä ydinosaamiseen, suuruuden ekonomiaa ja innovatiivisuutta erikoistuneille toiminnoille, kustannusten läpinäkyvyyttä, mahdollisuutta kilpailuttaa sekä joustavuutta. Tämä trendi on merkittävästi vaikuttanut myös uusien omaisuuden hallinnan palveluyhtiöiden syntymiseen. Yhtenä lähtökohtana ulkoistuksille ja omaisuuden hallinnan tehostumiselle on ollut 90-luvun alun lama ja yritysten sopeutuminen radikaalisti uuteen markkinatilanteeseen. Usein omaisuuden hallinnan uudistumisen kehityspolut ovatkin saaneet alkunsa nimenomaan tästä lähtökohdasta. Kasvu on usein tekijä, joka vaikuttaa vahvasti yritysten verkottumiseen, ja niin myös omaisuuden hallinnan palveluiden eriyttämiseen. Kasvavan yrityksen pääomat ja johdon huomio ovat rajalliset, joten molempien keskittäminen liiketoiminnan ytimeen mahdollistaa kilpailijoita nopeamman kasvun. Alan kasvu, tai yleisemminkin dynamiikka vaikuttavat siihen miten nopeasti toimiala on hyödyntänyt 3

10 uutta osaamista tai uusien organisaatiorakenteiden mahdollisuuksia tuotannossaan. Perinteisillä, pääomavaltaisilla teollisuuden aloilla kilpailu on ollut rajallista ja toimialan perinteet ovat vahvat. Kehittyvillä ja vahvasti kilpailluilla toimialoilla pyritään vahvemmin keskittymään liiketoiminnan alueisiin, joilla on saavutettavissa selkeää kilpailuetua. Sinänsä tärkeää peruskilpailukykyä tuova tuotannollinen tehokkuus ja omaisuuden hallinta voidaan ulkoistaa alan huippuosaajille. Edistyneimmillä toimialoilla tämän päivän osaaminen ollaan valmiita ulkoistamaan, ja tuottojen tavoittelussa keskitytään huomisen kilpailuetujen rakentamiseen. Globalisaatio on tuonut voimakkaan kilpailun monille toimialoille, jotka perinteisesti toimivat suojatuilla kotimarkkinoilla. Esimerkkinä mainittakoon terästeollisuus tai vaikkapa elintarviketeollisuus, jonka kilpailutilanteeseen EU:n vapauttamat markkinat ovat vaikuttaneet voimakkaasti. Molemmilla näillä aloilla kilpailu on vaikuttanut merkittävästi, mutta omaisuuden hallinnan suhteen keinot ovat poikenneet toisistaan. Elintarvike- ja terästeollisuutta voidaankin tarkastella rinnakkain. Molemmat ovat kokeneet globalisaation myötä aiempaa kovemman kilpailun. Molempien toimialojen sisällä on tapahtunut merkittäviä rakenteellisia muutoksia, konsolidoitumista ja tehostamista. Molemmat ovat myös tehostaneet omaisuuden hallintaansa. Terästeollisuus on tehnyt sen pääasiassa sisäisesti, kun taas elintarviketeollisuus on enenevässä määrin turvautunut myös ulkopuolisiin omaisuuden hallinnan palveluyhtiöihin. Eräs selitys edellä mainittujen toimialojen erolle on yksikkökoko. Terästeollisuuden laitokset ovat erittäin mittavia, ja omaisuuden hallintaan liittyvän kunnossapitohenkilöstön määrä suuri. Lisäksi nämä suuret tuotantolaitokset sijaitsevat usein pienemmillä paikkakunnilla, joilla muuta teollisuutta on vähän. Näin ollen alueellisia synergiaetuja eri laitosten tai toimialojen välillä ei saavuteta suuruuden ekonomiaa ei saavuteta pelkällä yhden yksikön ulkoistamisella. Elintarviketeollisuusyritykset ovat taas usein pienempiä, sijaitsevat suuremmissa kaupungeissa ja alueelliset synergiat toteutuvat helpommin. Alueellinen synergia voi olla ratkaiseva etu, sillä asennushenkilöstön matka ja päivärahakorvaukset ovat merkittävä osa kokonaiskustannusta. Terästeollisuus on myös erityisen pääomavaltaista. Vaikka suuntaus on nousta arvoketjussa ylöspäin perusraaka-aineen tuottajasta eri toimialojen valmiiden ratkaisuiden tuottajaksi, perustuotanto tuo kuitenkin edelleen merkittävimmän osan yhtiöiden lisäarvosta. Ratkaisevaa perustuotannon kilpailukyvylle on juuri omaisuuden hallinta laajasti katsottuna, mukaan lukien tehokkaat ja oikea-aikaiset investoinnit sekä edullinen rahoitus. Perusteollisuus on usein halukkaampi ulkoistamaan omaisuuden hallinnasta ainoastaan ne osat, jotka eivät suoraan liity keskeisiin tuotannollisiin prosesseihin. Monilla elintarviketeollisuusyrityksillä taas markkinoinnin ja jakelun merkitys voi tuoda merkittävimmän osan yrityksen lisäarvosta, joten tuotanto ja sen tehokkuuden varmistaminen helpommin jätetään tähän erikoistuneelle yritykselle. Esimerkkinä tästä vaikkapa Coca-Cola joka tyypillisimmin ulkoistaa tuotannon paikallisille virvoitusjuomayhtiöille. Kysymys on siis siitä, minkä yhtiö kokee ydinliiketoiminnakseen, ja mihin johdon ajankäyttö halutaan kohdistaa. Eräs selitys eroille ulkoistushalukkuudessa on käytettävän tuotantoteknologian yleisyys. Terästehtaiden prosessit ovat tänä päivänä erittäin laajoja, monimutkaisia ja sisältävät paljon toimialalle spesifistä teknologiaa ja osaamista. Automaation osuus teollisesta investoinnista voi olla %. Elintarviketeollisuus taas hyödyntää enemmän yleisesti eri toimialoilla käytössä olevaa teknologiaa. Toinen selitys eri toimialojen väliseen eroon on edellä mainittu alan dynamiikka. Tiukimmin kilpaillut, nopeassa muutospaineessa olevat toimialat ovat halukkaampia hakemaan kasvua ja kilpailuetua myös omaisuuden hallinnan uudelleenjärjestelyillä. Perinteisimmillä toimialoilla muutokset ovat hitaampia ja paineet muutoksille ovat vähäisempiä erityisesti, kun kilpailijat toimivat samantyyppisillä organisaatioilla. Erään arvion mukaan teollisuuden käyttö ja kunnossapidosta 70 % on toimialariippumatonta yleistä osaamista, 25 % toimialakohtaista osaamista ja 5 % paikallista osaamista. Tämä arvio tukee yleisten, omaisuuden hallintaan keskittyvien palveluyritysten kasvua. Infrastruktuurissa lainsäädännön ja sääntelyn muutokset ovat merkittävästi vaikuttaneet toimialan kehitykseen. Erityisesti energia- ja tele-alalla kilpailun vapauttaminen ja sääntelyn purkaminen ovat edesauttaneet uusien toimintatapojen syntyä ja tehottomuuksien purkautumista. Palveluyritysten kasvuhakuisuus on merkittävä tekijä omaisuuden hallinnan uudelleenjärjestelyissä. Monet palveluyhtiöt ovat uusia, ulkoistamisten kautta synnytettyjä, ja niiden taustalla on usein kasvua edellyttävä pääomasijoittaja. Kun omaisuuden hallinnan palveluita on tarjolla ja niitä aktiivisesti markkinoidaan, kynnys ulkoistamiselle luonnollisesti madaltuu. Myös rahoitusmarkkinoiden vapautuminen on edistänyt uusien toimintamallien syntymistä. Kansainväliset rahoittajat etsivät sijoituskohteita, ja mieluusti ulkoistavat vaikkapa kiinteistöomaisuuden hallinnan paikalliselle palveluyhtiölle. Toisaalta palveluyhtiöiden olemassaolo on ennakkoedellytys sille, että rahoittajat olisivat kiinnostuneet paikallisista markkinoista. Myös erilaiset public-private partnership - rahoitus- ja liiketoimintamallit ovat yleistyneet erityisesti infrastruktuurihankkeissa. Samoin teollisuudessa laitetoimittajat tarjoavat usein rahoitusratkaisuja laitetoimitusten ohella. 4

11 Teknologian kehittyminen tuo uusia mahdollisuuksia omaisuuden hallintaan monin eri tavoin. Ensinnäkin, teknologian monimutkaistuminen edellyttää erikoistunutta asiantuntemusta, johon laitetoimittajilla on usein asiakasyritystä paremmat eväät. Automaation lisääntyminen vähentää käyttöhenkilökunnan tarvetta, ja siten myös kunnossapidossa tarvittavat asennusresurssit joudutaan aiempaa enemmän hankkimaan ulkopuolelta. Vähentynyt henkilöstön tarve näkyy myös työntekijöiden ikääntymisessä uutta henkilöstöä ei ole palkattu poistuneiden tilalle. Automaatio mahdollistaa myös esimerkiksi etädiagnostiikan ja kaukokäytön, jotka lisäävät laitetoimittajien ja palveluyritysten mahdollisuuksia kustannustehokkaisiin palveluihin. Globaali kilpailu ja markkinoiden vapauttaminen vaikuttaa myös kiinteän omaisuuden elinkaariin monin eri tavoin. Tuotteiden eliniät lyhenevät kovan kilpailun ja nopean tuotekehityssyklin myötä. Tämä lyhentää myös tuotantokoneistojen elinkaaria. Toisaalta markkinoiden epävarmuudet ja ympäristökysymykset lupa-asioineen vaikeuttavat teollisia investointeja. Tämä puolestaan johtaa nykyisten tuotantolaitosten eliniän pidentämiseen. 2.4 Omaisuuden hallinnan palveluiden yrityskenttä Kuten edellä on kuvattu, on omaisuuden hallintaan syntynyt lukuisia palveluyhtiöitä jotka ovat erikoistuneet infrastruktuurin, kiinteistöjen tai teollisuuden omaisuuden hallinnan palveluihin. Laitevalmistajat ovat enenevässä määrin laajentamassa toimintaansa omaisuuden hallinnan palveluihin. Perinteisenä esimerkkinä mainittakoon vaikkapa Kone, jonka liiketoiminnasta merkittävä osa on hissien ja liukuportaiden huoltoa, tai Wärtsilä, joka tarjoaa laajat elinkaaripalvelut ja rahoitusratkaisut toimittamilleen voimalaitoksille. Usein laitevalmistajat hakevat syklisen perusliiketoimintansa rinnalle vakaampaa huoltoliiketoimintaa tuottojen tasaamiseksi. Omaisuuden hallinnan palvelut koetaan myös kilpailueduksi, jolla voidaan erottua halpatuotantomaiden kilpailijoista. Perinteisesti laitetoimittajat ovat tarjonneet asiakkailleen varaosapalveluita ja takuuhuoltoja. Uutta kehitystä ovat pidemmät takuuajat, suorituskykytakuut ja osin myös rahoitusratkaisut. Enenevässä määrin myydään myös pyörivää tehoa, momenttia tai robottien tapauksessa siirrettyjä kappaleita kokonaisvastuulla. OEM (Original Equipment Manufacturer) -valmistajat ovat erityisen vahvoilla, kun puhutaan uudesta teknologiasta. Esimerkiksi energia-alalla uusien kaasuturbiinien huolto tilataan lähes yksinomaan laitevalmistajalta. Laitetoimittajien etu onkin vahva teknologiatausta, joka on syntynyt tuotekehityksen kautta. Automaation ja informaatioteknologian integroituminen laiteteknologiaan osaltaan myös lisää OEM-valmistajien roolia. Lisääntynyt informaatioteknologia lisää tarvetta erikoistuneelle osaamiselle, ja toisaalta myös mahdollistaa paikasta riippumattomia palveluita kuten etädiagnostiikkaa ja kaukokäyttöä. Laitevalmistajilla on teknologiaosaamisensa myötä selkeitä kilpailuetuja myös laitteiden kunnossapitoon ja käyttöön. Suuren laitekannan myötä laitevalmistajalle kertyy mittavaa tietoa esimerkiksi laitteiden vikaantumisista tai komponenttien kestävyydestä. Kun laitevalmistajan vastuulle tulee myös käyttö ja operatiiviset kokonaiskustannukset, tuo tämä mahdollisuuksia ja uutta insentiiviä myös kokonaiskustannuksia alentavan uuden teknologian, käytettävyyden ja ylläpidettävyyden kehittämiselle. Toisaalta, teknologian kehittyessä osaaminen eriytyy eri laitevalmistajille. Läsnäolo, kunnossapidon koordinointi ja synergiat eri laitteiden välillä ovat tärkeitä. Tämä lisää tarvetta paikallisille omaisuuden hallinnan kokonaispalveluille. Lisäksi merkittävä osa omaisuuden hallintaan liittyvästä työstä on käytännössä edelleen laitevalmistajariippumatonta. Infrastruktuurin ja kiinteistöjen omaisuuden hallintaan liittyvät palvelut ovat erityisen paikallisia, ja paljolti myös riippumattomia laitevalmistajista. Usein laitevalmistajilta ostetaankin vain erityistä osaamista tai erikoiskunnossapitoa. Toinen merkittävä yritystyyppi ovat ulkoistusten kautta syntyneet omaisuuden hallinnan palveluyhtiöt. Aiemmin kuvattu ulkoistamis- ja verkottumistrendi on edesauttanut omaisuuden hallintaan keskittyneiden palveluyritysten syntyä. Esimerkkeinä mainittakoon vaikkapa Fortum Service, ABB Service, Tieliikelaitos, ISS, Eltel Networks tai YIT. Näiden yhtiöiden liiketoiminnasta merkittävä osa on syntynyt nimenomaan ulkoistusten kautta. Monet näistä palveluyhtiöistä ovat voimakkaassa kasvuvaiheessa. Omaisuuden hallinnan palvelut liittyvät usein toisaalta omaisuuden arvon ylläpitämiseen kunnossapidon avulla, toisaalta omaisuuden tuottavuuden lisäämiseen. Kunnossapidon osaaminen on paljolti resurssi-intensiivistä perustyötä, jossa korostuu työn tehokkuus, työnjohdollinen osaaminen ja organisointikyky. Tuottavuuden parantaminen taas edellyttää tuotantoprosessin ja sen mahdollisuuksien ymmärrystä sekä usein investointeja uuteen teknologiaan, automaatioon tai tuotannon ohjausjärjestelmiin. Tuottavuuden kehittämisessä korostuvat asiantuntijapalvelut, jotka pohjaavat toisaalta tuotantotalouden ja tuotantoteknologian osaamiseen. Kunnossapito ja omaisuuden tuottavuuden kehittäminen on usein eriytetty toisistaan. Eriyttämisen ensimmäisessä vaiheessa tarve palveluiden kilpailuttamiseen on ollut usein päällimmäisenä. Hankinta suunnitteluineen ja toteutus on haluttu pitää selkeästi erillään. Eriyttäminen ensim- 5

12 mäisessä vaiheessa, kun tilaaja-toimittaja mallia on haluttu selkiyttää, ollut luonnollinen vaihe. Palvelutoimialojen ja asiakassuhteen kypsyessä on yksioikoisen yksittäisten töiden kilpailuttamisen sijaan pyritty enemmän pitkäjänteiseen, molempia osapuolia hyödyntävään kumppanuuteen. Toisaalta esimerkiksi julkisella sektorilla lainsäädäntö nimenomaan edellyttää kilpailuttamista. Monet ulkoistamisen kautta syntyneet kunnossapitoyritykset pyrkivät kasvattamaan omaa rooliaan arvoketjussa laajentamalla toimintaansa perusasennuksista kumppanuuteen ja kokonaisvastuullisempaan omaisuuden hallintaan ja sen tuottavuuden parantamiseen. Resurssi-intensiivinen kunnossapito mahdollistaa vahvan läsnäolon, ja sitä kautta ymmärryksen asiakkaan prosesseista ja tarpeista. Pidemmällä tähtäimellä palveluyritysten tavoitteena on kantaa laajempaa vastuuta myös kokonaistuottavuuden kehittymisestä. Toisaalta monet yhtiöt huolehtivat omaisuuden hallinnasta pääosin yhä oman organisaation voimin. Omaisuuden kunnossapidosta ja kehittämisestä huolehditaan pääosin omin resurssein, ja ulkopuolelta ostetaan vain erikoisosaamista tai resurssihuippujen tasaamista isommissa kunnossapito tai perusparannusprojekteissa. Periaatteessa myös omaisuuden hallinta voidaan kokonaisvastuullisesti ulkoistaa, mutta tämä on useimmilla toimialoilla vielä harvinaista. Hyvä esimerkki tällaisesta kehityksestä on kuitenkin kiinteistöala, jolla omistaminen ja omaisuuden hallinta ovat enenevässä määrin eriytyneet toisistaan. Kiinteistösijoittajat keskittyvät omaisuussalkkunsa kehittämiseen ja rahoitukseen, jolloin kiinteistöomaisuuden hallinta jätetään paikallisille yhtiöille. Toimitilajohto vastaa kiinteistöomaisuuden hallinnasta ja hyödyntää erillisiä palveluyrityksiä kiinteistöjen kunnossapitoon, siivoukseen ja turvapalveluihin. PÄÄOMAN OMISTAJA Omaisuuden hallinnan yritykset LAITEVALMISTAJA LAITEVALMISTAJA LAITEVALMISTAJA RESURSSIYHTIÖT OEM- ja kokonaiskunnossapitoyhtiöiden rinnalle voidaan nostaa vielä asiantuntijapalveluita tarjoavat konsulttiyhtiöt. Nämä yhtiöt keskittyvät tuotantotehokkuuden parantamiseen, suunnitteluun tai projektin johtoon. Lisäksi omaisuuden hallintaan liittyy vielä suuri määrä paikallisia resurssiyhtiöitä, jotka tarjoavat kustannustehokkaasti työvoimaa tilapäisten resurssihuippujen tasaamiseen. Omaisuuden hallinnan palveluiden lisäksi yritykset ovat ulkoistaneet kokonaisia omaisuuseriä. Mainittakoon vaikkapa metsäteollisuus, joka on paljolti ulkoistanut voimantuotantoaan. Nokia on ulkoistanut kokonaisia tuotantolaitoksiaan esimerkiksi Elcoteqille, ja toisaalla ABB Service vastaa Nokian Salon tehtaan kunnossapidosta kokonaisvastuullisesti. Tarkoitus on tehokkuuskumppanina kehittää tehtaan kokonaistuottavuutta. Suomalaisten palveluliiketoimintojen kansainvälistyminen voi edesauttaa myös täällä toimivia laitevalmistajia. Esimerkiksi, kun palveluyrityksien vastuut asiakkaan liiketoiminnan kehittämisestä kasvavat, ennestään tunnetut laitevalmistajan tuotteet tulevat helpommin kysymykseen. Mahdollinen höyty syntyykin pääosin tehostuneempien markkinointiponnistelujen kautta. PÄÄOMAN OMISTAJA 2.5 Omaisuuden hallinnan muutosskenarioita Omaisuuden hallinta eri toimialoilla on vahvassa kehitysvaiheessa. Rakenteelliset muutokset jatkuvat ja uudet liiketoimintamallit kehittyvät. LAITEVALMISTAJA LAITEVALMISTAJA LAITEVALMISTAJA OMAISUUDEN HALLINNOIJANA Monilla toimialoilla toiminta on omaisuuden hallinnan suhteen yhä varsin perinteistä. Voidaan kuitenkin ennakoida, että tulevaisuudessa opit muilta toimialoilta otetaan vaiheittain käyttöön tällä hetkellä perinteisemminkin toimivilla toimialoilla. Esimerkiksi useat julkiset palvelut kohtaavat jatkossa voimakkaita tehostamispaineita ja tätä kautta rakenteellisia uudistuksia. Ulkoistamisen voidaan ennakoida laajenevan myös perinteisessä teollisuudessa. 6

13 Omaisuuden hallinnan yritykset prosessiosaaminen OMAISUUDEN HALLINTA järjestelmäosaaminen Teknologiatoimittajat Omaisuuden hallinnassa palveluyritykset kilpailevat osin omistajan kanssa. Kysymys on siitä, kuka koordinoi OEMja resurssiyhtiöiltä ostettavaa työtä. Osalla toimialoista tämä omaisuuden hallinnan koordinointi ulkoistetaan ulkopuolisille toimijoille, osassa koordinointi halutaan pitää omissa käsissä. Tyypillinen kehityskulku omaisuuden hallinnan toimialakohtaisessa kypsymisessä on omaisuuden hallinnan töiden 1) kirjanpidollinen eriyttäminen, 2) ulkoistaminen omaksi tytäryhtiöksi, 3) myynti tai kasvu rinnakkaisille toimialoille. operatiivinen kapasiteetti Resurssiyhtiöt Omaisuuden hallinnan palveluista kilpaillaan erilaisilla liiketoimintamalleilla. Samojen asiakkaiden omaisuuden hallinnan palveluista kilpailevat esimerkiksi laitevalmistajat, kokonaiskunnossapitoyhtiöt ja perustyötä tarjoavat resurssiyhtiöt. Toimialan kypsyessä, palveluyritysten välinen kilpailu kiristyy ja tehostumisvaatimukset jatkuvat. Palveluyritykset pyrkivät pääomasijoittajien tukemana kasvamaan ja kansainvälistymään. Suuret yritykset kasvattavat toimintaansa rinnakkaisille toimialoille ja alat konsolidoituvat. OEM-laitetoimittajat vahvistavat palveluitaan. Laitemyynnin sijaan tarjotaan asiakkaille kokonaisratkaisuita, suorituskykytakuineen ja rahoitusratkaisuineen. Laitteiden sijaan myydään suorituskykyä ja kustannustehokkuutta. Yksi kehityssuunta on teollisuuslaitos, jonka kehittävät, rakentavat ja omistavat laitevalmistajat, jotka huolehtivat myös käytöstä ja kunnossapidosta. Asiakas ostaa kapasiteettia tai valmiita tuotteita, keskittyen itse tuotekehitykseen, markkinointiin ja logistiikkaan. Työnjako omistajan ja palveluyritysten kanssa hakee uusia muotoja ja uusia liiketoimintamalleja syntyy. Tällä hetkellä painotus on useinkin perustyön tehokkaassa tekemisessä, jatkossa korostuu kumppanuus ja kokonaisvastuu. Ensimmäisessä vaiheessa yhtiöt ulkoistavat resurssi-intensiivistä sekä syklistä kunnossapitoa ja tukipalveluita. Palveluyhtiön kilpailuetu perustuu suuruuden ekonomiaan ja kykyyn tehokkaasti johtaa ja organisoida perustyötä. Toisessa vaiheessa ulkoistetaan enenevässä määrin myös vastuuta kunnossapidon hallinnasta ja tehostamisesta. Kolmannessa vaiheessa ulkoistetaan myös vastuu tuotannon kokonaistehokkuudesta ja sen kehittämisestä. Kehittämisvastuu kattaa organisaation, järjestelmät ja laitekannan. Kuvassa 1 on hahmotettu sitä kuinka yleisesti omaisuuden hallinnan kehittyminen tapahtuu. Omaisuuden hallinta on kehittynyt varsin samankaltaisesti, samanlaisin etenemisvaihein teollisuuden eri toimialoilla, infrastruktuurissa ja kiinteistöissä. Voidaankin ennakoida, että edistyneimpien toimialojen toimintamallit vähitellen otetaan laajemmin käyttöön, toki kullekin toimialalle sovellettuna versiona. Tällä hetkellä pisimmällä kehityksessä ovat kaupalliset ja toimistokiinteistöt sekä tietyt teollisuudenalat kuten elintarvike ja elektroniikkateollisuus. Infrastruktuurissa sähköverkot ja televerkot ovat myös varsin pitkällä kehityksessä. Yleisesti ottaen toimintamallit ovat saaneet alkunsa globaalissa kilpailussa ja nopealla syklillä toimivasta teollisuudesta ja etenevät vähitellen muualle teollisuuteen sekä myös julkiselle sektorille. Jo nyt monet valtion yhtiöt ja liikelaitokset ovat vahvasti kehityksessä mukana. Kuntasektori on suurelta osin kehityksessä jäljessä, joskin kunnistakin löytyy kokeiluja ja yksittäisiä esimerkkejä eri sektoreilta. 3. Kokonaistuottavuuden kehittäminen 2. Omaisuuden hallinnan kehittäminen 1. Resurssikäytön tehostaminen Kuva 1. Kehittymisaskeleet fyysisen käyttöomaisuuden hallinnassa. 7

14 2.6 Kehittämistarpeet Kehittämistarpeet jakautuvat uusiin liiketoimintamalleihin ja niitä tukeviin teknologioihin. Omaisuuden hallinnassa juuri tällä hetkellä keskeinen muutos on paljolti liiketoiminnallinen, joten suurelta osin myös kehittämistarpeet liittyvät liiketoimintaosaamiseen. Silti omaisuuden hallintaan liittyy myös kilpailuetua tuovaa teknologiaosaamista. Perinteinen toimintamalli omaisuuden hallinnassa on ollut vertikaalisesti integroitunut kokonaisuus, jossa omistaja huolehtii laajalti liiketoimintakokonaisuudestaan oman organisaation voimin. Omaisuuden hallinnassa omistajan organisaatio on huolehtinut investointipäätöksistä, käytöstä, kunnossapidosta ja kehittämisestä. Verkottumisen myötä nämä vastuut on hajautettu usealle, itsenäiselle toimijalle. Verkottuneessa toimintamallissa, ei ole samantekevää miten uudet organisaatiot ja näiden vastuurajat määritellään. Tämä on yksi keskeisistä kehittämisen kohteista. Organisaatiorakenteiden ja sopimusmallien kehittämisessä on huomioitava muun muassa strateginen keskittyminen, kustannussäästöt, transaktiokustannukset ja toimintamallin vaikutukset innovaatioiden syntymiseen. Tätä toimintamallien muutosta on käsitelty kuvassa 2. Tärkeä lähtökohta on oman toiminnan strateginen fokusoiminen, keskittyminen kilpailuetua tuovaan ydinosaamiseen. Tämä ydinosaaminen, sen laajuus ja merkitys vaihtelevat toimialoittain. Olennaista on kokonaisuuden kilpailuetu, joka yritysverkostossa syntyy parhaimmillaan useaan osaan pilkotusta arvoketjusta, jonka osia hoitavat oman ydinosaamisalueensa parhaat yritykset. Keskittymisestä syntyy etuja osaamisen karttumisen ja suuruuden ekonomian kautta. Keskittyminen omaan ydinosaamiseen mahdollistaa myös muiden osien kilpailuttamisen ja kustannussäästöjen saavuttamisen kilpailun kautta. Suuruuden ekonomian rinnalla on perinteisten mallien mukaan huomioitava myös transaktiokustannukset. Toiminnan pilkkominen pienempiin osiin lisää yritysten välistä kaupankäyntiä, myynnin, tilaamisen ja toimittamisen kustannuksia. Mikäli transaktiokustannukset ylittävät keskittymisestä saatavat volyymiedut, ei pilkkominen pienempiin osiin periaatteessa kannata. Kolmantena ja kenties tärkeimpänä osatekijänä organisaatiorakenteiden suunnittelussa on organisaatiomallin kyky innovaatioiden synnyttämiseen. Nämä voivat olla teknologisia innovaatioita tai prosessi- ja palveluinnovaatioita. Näitä innovaatioita edistäviä piirteitä ovat muun muassa riittävä keskittyminen, toimiminen useilla toimialoilla, riittävät kehitysresurssit, haastava kilpailutilanne ja vaativat asiakkaat, riittävän laaja vastuualue, sekä pitkäaikaiset ja luottamukselliset asiakassuhteet. Esimerkki vaihtoehtoisista organisointitavoista voidaan ottaa energian tuotannon alueelta. Otetaan lähtökohdaksi energiaintensiivinen teollisuuslaitos, jolla on oma energiantuotantolaitos. Omistajan tavoitteena on parantaa teollisuuslaitoksen kilpailukykyä. Energiantuotannon uudelleenjärjestelylle on luonnollisesti useita vaihtoehtoja. Ensinnäkin, omistaja voi myydä energiantuotantolaitoksen energiayhtiölle. Tämä vapauttaa pääomia mahdollisesti paremmin tuottaviin investointeihin ja antaa vastuun energiantuotannon kehittämisestä ja toiminnan riskeistä alan yritykselle. Toinen vaihtoehto on säilyttää omistus ja siten strateginen energiantuotanto omissa käsissä. Ulkoistettava kohde voi olla vaikkapa kunnossapitotyöt, joita kilpailuttamalla saadaan kustannussäästöjä henkilöstökustannuksis- Asiakas Asiakas Asiakas Myynti Myynti Jakelu Tuotanto Myynti Jakelu Tuotanto Jakelu Tuotanto Omistajuus Verkosto Laitteet Brandi Laitos Omaisuuden hallinta O&M Hallinnointi Palveluiden tuottajata Kuva 2. Muutos perinteisestä toimintamallista kohti verkottunutta toimintamallia. 8

15 sa. Kolmas vaihtoehto voisi olla esimerkiksi ulkoistus, jossa kumppanille annettaisiin vastuu tuotannon kokonaiskustannuksista ja insentiivi näiden pienentämiseen. Keskeinen liiketoimintaosaamiseen liittyvä kehitystarve onkin uusien tehokkuutta, kilpailua ja innovatiivisuutta edistävien organisaatiorakenteiden, vastuunjakojen ja liiketoimintamallien kehittäminen. Uudet toimintamallit edellyttävät uudentyyppisiä sopimusrakenteita ja tulosten mittaamista. Lisähaasteita sopimusrakenteisiin tuo kehitys-, ja investointivastuiden sisällyttäminen palveluyrityksen kokonaisvastuuseen. Toisinaan kokonaisuuden kehittyminen edellyttää teknologian ja palveluiden samanaikaista kehittämistä. Joissain paikoissa voi olla välttämätöntä siirtyä tulosten mittauksessa myös suoraan asiakasohjaukseen. Kaiken kaikkiaan, toimintamallit ovat hyvin riippuvaisia yritysten ja toimialojen ominaispiirteistä. Toisaalta yhtenäisten, yhteismitallisten toimintamallien syntyminen edesauttaa yleistä rakennemuutosta. Yhtenä kehityksen peruskohteista on organisaatioiden perusliiketoimintaosaamisen parantaminen. Osaamisen kehittämistä tarvitaan sekä tilaaja- että toimittajapuolelle. Aiemmin sisäisinä osastoina toimineilla omaisuuden hallinnan yksiköillä on tyypillisesti vähäinen kokemus itsenäisen liiketoiminnan hoitamisesta. Itsenäistyminen tuo strategisen vapauden keskittyä liiketoiminnan kannalta parhaiten lisäarvoa tuoviin tuotteisiin ja myös asiakkaisiin. Tämä strateginen keskittyminen on myös välttämätöntä liiketoiminnan elinkelpoisuuden kannalta. Osaamista tarvitaan myös markkinointiin ja myyntiin. Kustannustietoisuutta ja kustannusten seurantaa on kehitettävä. Palveluiden myynti uusille asiakkaille ja erityisesti laajempien palvelukonseptien ja sopimusten rakentaminen edellyttää myös palveluiden tuotteistamista. Palveluiden tuotteistamisessa määritellään strategisesti asiakastarpeiden ja omien vahvuuksien kannalta keskeiset palvelut, mitä palvelut kattavat, ja kuinka ne toteutetaan. Palveluiden tuotteistaminen helpottaa niiden markkinointia, myyntiä ja tehokasta toteutusta. Asiakkaan kannalta hyödyllisin on usein kokonaisuus, missä teknologia ja palvelut toimivat hyvin yhdessä, mahdollisesti monen toimijan yhteisvoimin toteutettuna. Omaisuuden hallinnan palveluita toteuttavat ulkoistusten kautta syntyneet palveluyritykset, sekä teknologiatoimittajat jotka laajentavat toimintaansa palveluihin. Nämä yritykset toimivat osin samoilla markkinoilla, mutta usein myös eri lähtökohdista esimerkiksi kilpailuetujen suhteen. Siten myös kehityksen painopiste vaihtelee. Kehitystarpeet teknologian osalta liittyvät usein informaatiojärjestelmiin, jotka tukevat uusia liiketoimintamalleja. Järjestelmien avulla pyritään saavuttamaan työn organisoinnin ja tuotannon tehokkuutta. Järjestelmiä tarvitaan myös kokonaistehokkuuden seurantaan ja etävalvontaan. Tarvetta on myös automaation, kunnossapidon ja ERP-järjestelmien integroinnille. Myös elinkaarikysymykset liittyvät sekä liiketoimintaosaamiseen että teknologiaan. Kuten edellä mainittiin, toisilla toimialoilla elinkaaret pitenevät mikä edellyttää uusia materiaali ja mitoitusratkaisuja jo suunnitteluvaiheessa. Myös kunnonvalvonnan, käyttöhistorian seurannan ja kunnossapidon merkitys kasvaa. Toisilla toimialoilla taas tuotteiden ja tuotantokoneiston elinkaaret lyhenevät, mikä asettaa paineita investointien paremmalle suunnittelulle ja ajoitukselle kuin elinkaaren pidentämiselle. Laitteiden käytettävyydellä ja kunnossapidettävyydellä on suuri merkitys elinkaarenaikaisiin kustannuksiin. Laitteiden pitkä käyttöikä vähentää myös sitoutuneita työkustannuksia. Tuotteiden modulaarisuus helpottaa kunnossapidon töitä ja lyhentää keskeytysaikoja. Teknologian kustannukset ovat laskeneet, mikä korostaa työkustannusten merkitystä. Hyvä esimerkki tästä on sähkömekaanisten laitteiden korvaantuminen elektronisilla laitteilla, joissa modulaarisuus on tämän päivän lähtökohta. Myös tehokkaalla materiaalilogistiikalla voidaan säästää pääoma- ja henkilöstökuluissa. Yksi käytännöllinen kehityskohde on usein omaisuuden hallinnan yritysten omistajakysymys. Tilanne, jossa sama taho omistaa sekä omaisuuden, että sitä hoitavan omaisuuden hallintaliiketoiminnan, ei välttämättä takaa parhaita kehitysmahdollisuuksia. Omistusrakenne estää todellisen kilpailutilanteen syntymisen ja hidastaa liiketoiminnan strategista kehittymistä. Tällaisessa tilanteessa palveluyrityksellä ei tyypillisesti ole täyttä toimintavapautta ja vastuuta, jolloin kehityspaineet ja innovatiivisuus vähenevät. Omaisuuden hallinnan käsite on laaja, hallittavan omaisuuden ja teknologian kirjo on valtava, ja omaisuuden hallinnan alueella toimii hyvin erityyppisiä yrityksiä. Potentiaalisia kehityskohteita onkin liki rajattomasti. Haasteena mahdollisella teknologiaohjelmalla on löytää rajaukset, jotka mahdollistavat ohjelman strategisen fokuksen. Kun asiaa tarkastellaan kansantalouden kilpailukyvyn kannalta, omaisuuden hallinnassa on potentiaalia tutkimusta ja kehitystä ohjaavaksi tekijäksi. Kuvassa 3 on hahmotettu prosessien muodossa ydinklustereiden ja painopistealueiden toisiaan tukevaa kehitystä. Kun toimintaa johdetaan ristikkäisissä mutta toisiaan tukevissa prosesseissa, niiden välille syntyvät jännitteet edistävät innovatiivisuutta. Painopistealueiden määrittely vaatii laaja-alaista näkemystä yhteiskunnan muutoksesta globaalissa taloudessa taustaselvityksen tulosten pohjalta omaisuuden hallinta olisi vahva ehdokas yhdeksi painopistealueeksi. Kansantaloudellisesti olisi myös hyvä tarkastella Suomen innovaatiojärjestelmän ja tämäntyyppisen liiketoiminnan kehitysaihealueiden yhteensopivuutta. 9

16 Painopistealueet Yleinen Klusteri Klusteri Klusteri Tulevaisuuden kilpailukyvyllisesti merkittävä myös kansainvälisesti Yksi voi olla omaisuuden hallinta Suomen ydinklusterit Taulukossa 2 on esitelty yhteenveto omaisuuden hallinnan piirteistä, haasteista ja kilpailukykytekijöistä keskeisillä toimialoilla. Siinä on sisällytetty niitä tekijöitä, jotka ovat nousseet toimialoittain painotuksen kohteiksi yleisellä tasolla. Sektoreiden jaottelu kiinteistöön, infrastruktuuriin ja teollisuuteen perustuu lähtökohtaan, että kullakin sektorilla toiminnan logiikka on samansuuntainen. Kuva 3. Innovatiivisuus syntyy toisiaan tukevista prosesseista. Taulukko 2. Yhteenveto omaisuuden hallinnan painopistealueista toimialoittain. Kiinteistö Infrastruktuuri Teollisuus Sektorin piirteet omaisuuden hallinnassa Sektorin haasteet omaisuuden hallinnassa Selkeimmin eriytyneet roolit omistajiin, hallinnoijiin ja toimittajiin toimitilojen ja liikekiinteistöjen kohdalle roolit eriytyneet, mutta varsinkin teollisuudessa ja kunnissa kiinteistöt omistetaan itse. Suomessa omistetaan ja hallitaan vertailumaita enemmän itse kiinteistöjä. Tällä hetkellä etsitään ydintoimintoja ja kustannustehokkuutta. Palveluyritykset keskeisessä roolissa omaisuuden hallinnassa. Jalkauttaa kansainväliset toimintamallit tehokkaammin Suomeen. Laajentaa toimintamalleja soveltaen sekä julkiselle ja teolliselle sektoreille. Palveluiden konseptointi ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Monopolin ja kilpailun alaisen toiminnan eriytyminen käynnistynyt. Etsitään ydintoimintoja ja kustannustehokkuutta Teettämisosaaminen keskeistä kilpailu luo toteutusosaamisen. Omaisuus on ikääntymässä ja vaatii lisäinvestointeja tulevaisuudessa. Palveluyritykset keskeisessä roolissa omaisuuden hallinnassa, mutta resurssityöhön liittyen. Todella suuret erot organisaatioiden välillä muutoksen tasossa ja nopeudessa. Uusien toimintamallien kehittäminen ja käyttöönoton nopeuttaminen (julkinen sektori) Haasteina käyttöikä, kunnonvalvonta ja kunnossapidettävyys. Palveluiden konseptointi ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Paljon monopoliperinnettä ja kunnallista omistajuutta, joille ei ole ollut insentiiviä tehostaa. Uudet kokonaistehokkuutta edistävät liiketoimintamallit. Suuria vaihteluja toimialasta sekä yrityksen strategiasta ja toimintaympäristöstä riippuen. Etsitään kilpailukykyä ja -etua. Strategiset kumppanuudet tulevat keskeisiksi. Laitevalmistajien ja palveluyrityksien rooli vaihtelee toimialoittain ja yrityksittäin. Toimintamallien kehittäminen ja konseptointi. Toimialojen välinen tietämyksen siirto. Hajautuneiden organisaatioiden päätöksenteko omaisuuden hallinnassa. Järjestelmäintegraatio Toimijoiden ja tutkimustahojen yhteistyön tehostaminen. 10

17 Taulukko 2. jatkuu... Kiinteistö Infrastruktuuri Teollisuus Tavoitetila omaisuuden hallinnassa Ymmärretään mahdollisuudet saada tuottoja kiinteistöihin sitoutuneelle pääomalle sekä tuottoihin liittyvät riskit. Joustavan ja tuottavan tilankäytön mahdollisuudet hyödynnettävä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Käytön tehokkuutta parannetaan myös teknologioita hyödyntämällä. Kehittynyt ja tehokas hankintaorganisaatio tuottaa tehokkaasti käyttäjien vaatiman palvelutason. Ymmärretään palveluiden hankinnan vaativan myös omalta organisaatiolta selkeyttä ja osaamista. Kyetään viemään tilaaja-tuottaja sekä uusia omistusmalleja sisältäviä hankkeita läpi, konseptoimaan siinä syntyvä osaaminen ja kehitettävä toiminnasta vientiä. Pääomavaltainen teollisuus pystyy jalostamaan omaisuutensa tilaan liittyvää tietoa tehokkaammin päätöksenteon tueksi. Laitevalmistajat lisäävät myös omaisuuden hallinnan palvelutekijöillä osuutta asiakkaidensa liiketoiminnoista. Palveluyritykset kehittävä uusia keinoja toteuttaa yhteistyötä ja näyttää siinä syntyviä hyötyjä. Kansainvälistymisen näkökulma Suomalaisilla ei ole nykyisillä markkinoilla kilpailuetua. Tulevaisuudessa yhdistämällä korkeaa teknologiaa konseptoiduiksi palveluiksi voidaan saavuttaa vientimenestystä ainakin nichémarkkinoilla. Suomalaisilla on hyvät mahdollisuudet menestyä, mikä vaatii kuitenkin kehitysalustaksi toimivia kotimarkkinoita. Kansainvälisillä markkinoilla suuri tehostamispotentiaali. Tulee olemaan teollisuudelle tärkeä kilpailukyvyn lähde. Laitevalmistajille ja palveluyrityksille omaisuuden hallinnan hyötyjen tuotteistaminen tuo liiketoiminnan kasvua. Kilpailukyky- ja menestystekijät Pääomien hallinta Portfolion hallinta Resurssitehokkuus Elinkaaren hallinta Resurssitehokkuus Tilaajaosaaminen Tuottavuuden ja joustavuuden hallinta Kapasiteetin ja käynnissäpidon hallinta Tuoton ja riskin hallinta ja jakaminen Riittävä kilpailu ja uskottavat toimittajat 2.7 Suomalaiset vahvuus- ja heikkousalueet Toimialoittain vaihdellen suomalaiset yritykset ovat joko edelläkävijöitä tai seurailijoita omaisuuden hallinnassa. Teollisuuden ja infrastruktuurin kunnossapidossa ja omaisuuden hallinnassa on kotimaisia edelläkävijäyrityksiä, jotka ovat onnistuneet kasvamaan ja kansainvälistymään kannattavasti. Periaatteessa Suomen vahvat teollisuudenalat, energia, ICT, konepaja ja metsä tarjoavat vahvan kasvualustan myös omaisuuden hallinnan ja omaisuuden hallinnan palveluyritysten kehittymiselle. Suomalainen teollisuuden automaatio on huippuluokkaa ja ICT-osaaminen on korkealla tasolla. Eurooppalaisittain katsottuna suomalainen liiketoimintaosaaminen on monilla toimialoilla varsin hyvällä tasolla. 90-luvun taloudellinen murros ja tätä seuranneet rakennemuutokset ovat edesauttaneet uusien toimintamallien hyväksikäyttöä. Pisimmällä ovat toimialat, jotka ovat kokeneet kehityspaineet vahvimpina. Esimerkkinä vaikkapa elintarviketeollisuus ja tietyt elektroniikka ja metalliteollisuuden alat. Myös kiinteistöissä toimintamallit ovat kehittyneet varsin pitkälle, vaikka kansainvälisesti ajatellen ei välttämättä Suomessa ollakaan kehityksen kärjessä. Myös infrastruktuurin osalta kehitys on joltain osin ollut eturintamassa. Tähän on suurelta osin vaikuttanut sääntelyn purkautuminen ja markkinoiden vapauttaminen. Erityisesti tele- ja energiatoimialoilla Suomen ja pohjoismaiden kehitys on ollut varsin nopeaa ja selvästi kilpailijamaita edellä. 11

18 Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että 90-luvulla alkanut omaisuuden hallintaan liittyvä rakenteellinen murros etenee laajalla rintamalla useilla toimialoilla. Vaihtelevaa on etenemisen nopeus. Myös yrityskohtaiset erot ovat suuria: saman toimialan sisälläkin on hyvin edistyksellisiä ja hyvin tehottomasti toimivia yrityksiä. Suomalaisten korkea koulutustaso, matalahierarkkiset organisaatiot sekä uuden teknologia hyödyntäminen ovat yleisesti vahvuuksia, joiden myötä tulevaisuuden menestyminen on mahdollista. Suomalaisessa liiketoiminnassa avoin ja luottamukseen perustuva liiketoimintaperinne tukee verkottumista ja kumppanuutta. Toisaalta luottamukseen ja avoimuuteen perustuva tapa tehdä liiketoimintaa voidaan nähdä myös heikkoutena palveluliiketoiminnan kannalta. Kun toiminta on perustunut yleisesti enemmän luottamukseen kuin asioiden tarkkaan sopimiseen ennakolta, ei kyky määritellä ja tuotteistaa palveluita ole kehittynyt vahvuudeksi. Usein myös palveluyritys on syntynyt ulkoistusprosessin kautta, jolloin vakiintunutta toimintamallia ei ole välttämättä mietitty ja konseptoitu uudella tavalla. Toinen palveluliiketoiminnan kehittämistä hidastava tekijä on pieni ja hajanainen markkina-alue. Tämä asettaa haasteita etenkin resurssilähtöisten palveluiden kehitykselle ja jalkauttamiselle. Uusien palveluliiketoimintamallien kehittämisessä myös Suomen suhteellinen köyhyys riskipääoman tarjonnassa ei edistä resursseja vaativien palveluprosessien t&k-toiminnan tuloksia. Palvelusektorin t&ktoiminnan tukeminen on myös uudempaa ja vakiintumattomampaa verrattuna teknologioiden kehittämiseen, jossa toimintamallit ovat kokemuksien kautta kehittyneet pidemmälle. 2.8 Kansainvälistyminen ja kansainväliset markkinat Omaisuuden hallinnan palvelut, kuten palvelut yleensäkin, ovat varsin paikallisia. Kustannusten vuoksi ei tyypillisesti voida ajatella, että omaisuuden hallinnan palvelut olisivat suorittavan työvoiman osalta vientikohde. Tästä huolimatta suomalaisyhtiöillä on hyviä mahdollisuuksia liiketoiminnan kansainvälistämiseen. Tällä hetkellä esille nousevia, kansainvälisesti toimivia omaisuuden hallinnan toimialoja ovat esimerkiksi tietyt konepajateollisuuden alat, joilla suuri toimitetun laitekannan koko ja laitteiden teknisyys takaa suomalaisille laitevalmistajille mahdollisuudet laajentaa toimintaa myös omaisuuden hallintaan. Näillä yhtiöillä markkinat ovat tuotetoimitusten kautta usein laajat tai globaalit. Kilpailuetuna paikallisia palveluyhtiöitä vastaan on teknologiaosaamisen lisäksi laajan asennetun laitekannan mukanaan tuomat osaamis- ja volyymiedut. Laitetoimittajien liiketoiminnasta palveluiden osuus onkin ollut selkeässä kasvussa, ja monille yhtiöille palvelut edustavat jo merkittävää osaa liikevaihdosta ja tuotoista. Markkina-alueet vaihtelevat yhtiöittäin, mutta lähialueiden lisäksi Keski-Eurooppa ja Aasia nousevat usein esille. Laitetoimittajien lisäksi Suomeen on syntynyt ulkoistusten kautta yrityksiä, jotka ovat myös pystyneet laajentumaan myös kansainvälisesti. Esimerkiksi teollisuuden tuotannossa ja sähköverkkojen ylläpidossa tietyt suomalaisyritykset ovat jo laajentuneet kansainvälisesti. Palveluyrityksille luontevimmat kansainvälistymissuunnat löytyvät lähialueilta: Pohjoismaista, Baltiasta, Venäjältä ja Itämeren ympäristöstä. Alueen valintaan vaikuttaa ennen muuta maantieteellinen läheisyys, mutta myös kulttuurin ja lainsäädännön yhteneväisyydet. Lähialueiden kehittyvissä talouksissa, Baltiassa, Itä-Euroopassa, ja Venäjällä nähdään merkittäviä mahdollisuuksia. Myös läntisen Euroopan markkinat ovat kiinnostavia yhteisen EU markkina-alueen ja lainsäädännön kehittymisen vuoksi. Toisaalta näillä alueilla omaisuuden hallinnan kehittyminen koetaan usein hitaaksi, ja lisäksi esimerkiksi suurten paikallisten laitevalmistajien asema vahvaksi. Suuret kansainvälistyvät suomalaisyritykset, jotka laajentavat tuotantoaan uusilla markkina-alueilla ovat potentiaalisia asiakkaita myös suomalaisille omaisuuden hallinnan palveluyrityksille. Osa suomalaisista yrityksistä onkin päässyt näiden kansainvälistyvien suomalaisasiakkaiden myötä myös täysin uusille markkina-alueille. Kasvu ja erityisesti kansainvälistyminen vaativat myös vahvan, kasvuhakuisen omistajan. Kasvuhakuisimpien yritysten taustalta löytyykin usein pääomasijoittaja, joka hakevat arvonnousua sijoitukselleen yrityksen aktiivisen kasvattamisen kautta. Toimialan kehitysvaiheella on ratkaiseva merkitys kansainvälistymisessä. Mikäli toimialalla on edelläkävijäasema kotimaassa, luo tämä etulyöntiaseman liiketoimintaosaamisessa, jonka avulla kansainvälistyminen on mahdollista. Palveluyrityksissä orgaaninen kasvu merkittäväksi omaisuuden hallinnan palveluntarjoajaksi on varsin haasteellista. Tyypillisesti kansainvälinen kasvu edellyttää ulkoistuksia tai yrityskauppoja. 12

19 3 Haastattelututkimus omaisuuden hallinnasta Toimialojen tilan ja kiinnostuksen selvittämiseksi omaisuuden hallintaan liittyen toteutettiin haastattelututkimus. Siihen osallistui noin 30 yritystä ja toimijaa. Haastateltavina oli edustajia omaisuuden hallinnan palveluyrityksistä, palveluita toteuttavilta teknologiatoimittajilta sekä omistajilta. Haastatteluja toteutettiin kaikilla selvityksessä mukana olevilla toimialoilla. Haastatteluiden tulokset on yritysten intressien osalta esitelty tässä luvussa. Lisäksi haastatteluista saaduilla tiedoilla on täydennetty muita tämän raportin johtopäätöksiä sekä toimialakuvauksia. 3.1 Toimialojen kiinnostus omaisuuden hallintaan liittyen Toimialoittain fyysisen käyttöomaisuuden hallinta nähdään olevan peräisin pääosin kunnossapitoajattelusta. Sen kautta toimialan kehitysnopeudesta riippuen se on laajentunut kohti varsinaista omaisuuden hallintaa, johon kuuluu myös kehittämiseen ja tuottokyvyn parantamiseen liittyviä osatekijöitä. Laitetoimittajat kehittävät liiketoiminnallisia ratkaisuita, joilla pyritään kantamaan laajempi kokonaisvastuu osassa asiakkaan toimintaa tai tuotantoa. Infrastruktuurin hankkeissa haetaan uusia vastuurajoja ja uusia rahoitusmalleja. Kaikkien toimialojen vastaajien mielestä omaisuuden hallintaan on syytä panostaa riippumatta siitä, kuinka laajasti se hahmotettiin. Toiminta nähdään tärkeänä sekä kansantaloudellisesti että yrityksen oman tuottokyvyn kannalta. Toiminnan jakautumisessa yhä enemmän omistamiseen, hallinnointiin sekä teknologioiden ja palveluiden tuottamiseen eri organisaatiot näkevät myös mahdollisuuksia laajentaa omaa liiketoimintaa ja kansainvälistyä. Yksityisellä sektorilla toimialoista riippumatta globaalin talouden kehityskulku on vaatinut ottamaan omaisuuden hallinnan kysymykset kehityskohteiksi 90-luvun alusta lähtien. Muutosnopeus rakenteissa ja toimintamalleissa vaihtelee, mutta fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taso on jatkuvasti kehittynyt. Varsinkin pääomavaltaisilla teollisuuden aloilla on vallalla näkemys, että laajamittaisia uusia investointeja ei Suomeen ole odotettavissa. Näin ollen olemassa olevasta fyysistä käyttöomaisuutta on hallittava tuottavasti ja elinkaariajattelun mukaisesti. Valtiollisella ja kunnallisella sektorilla muutos on alkanut seurata yksityisten organisaatioiden kehityskulkua. Infrastruktuuriksi lukeutuville toimialoille yhteistä oli toimintamallin muutos, jossa monopoliksi luokiteltavan toiminnan kokoa pienennetään jatkuvasti ja kilpailunalaisen toiminnan osaa kasvatetaan. Toimintoja on eriytetty muodostaen tilaaja-toimittajaorganisaatioita ja uusia palveluyrityksiä. Näin on syntynyt muun muassa itsenäisiä liikelaitoksia tai organisaation sisäisesti muodostettuja palveluyksiköitä. Tässä muutoksessa eri sektoreilla ollaan eri vaiheissa. Vastaajien mielestä tämä muutos on ollut selkeästi positiivinen asia, mutta varsinkin ennen sen käynnistymistä siihen liitettiin monenlaisia negatiivisia odotuksia. Toimialojen rakennemuutoksen tukeminen ei ole yksiselitteistä. Sillä on oltava riittävää kilpailua, joka kohdistuu sekä omistajaan että palveluiden tuottajiin. Toimintaan sitoutunut pääoma pitää aktiivista, jolle omistaja odottaa selkeää tuottoa ja on valmiimpi riskiä sisältäviin kehityshankkeisiin. 3.2 Keskeisimmät toimijoiden kehittämiskohteet Intressikartoituksen aikana yksi kehittämiskohde tuli mainituksi lähes jokaisessa haastattelussa: yleisten omaisuuden hallinnan toimintamallien kehittäminen. Vastaajien mielestä on tutkittava ja tuotava esille eri toimintamalleja eri toimialoilta omaisuuden hallintaan liittyen. Näistä olisi jatkokehitettävä sekä yleisiä että toimialakohtaisia käytännön sovellutuksia: mallit, käsitteet, prosessit, työkalut, osaaminen jne. Tällä hetkellä hankaluutena koetaan juuri toimintamallien ja käsitteiden hajautuneisuus. Toinen toimintamalleihin liittyvä haaste omaisuuden hallinnan osalta syntyy verkottuneista ja prosessimuotoisista organisaatioista. Omaisuuden hallinnan kokonaisvaltainen toteuttaminen vaatii usein monen eri tahon tietämyksen yhdistämisen organisaation sisällä: talouden, kunnossapidon, johdon, markkinoinnin ja hankinnan sekä mahdolliset kumppanit. Toimintamallien onkin otettava huomioon hajautuneissa organisaatioissa tapahtuvan päätöksenteon ja erityisesti eri rajapinnoissa tapahtuvaan kommunikointiin. 13

20 KEHITYSTARPEET TOIMIJOIDEN MIELESTÄ Liiketoimintaosaaminen Organisaatioiden rajapinnat ICT-järjestelmät Toimintamallit Konseptointiosaaminen Riskien hallinta ja jakaminen Kunnonvalvonta Pääoman kiertonopeuden ymmärtäminen Sopimukset Ongelmien mallintaminen Aihealueen jäsentäminen Toimialan osapuolten tavoitteet läpinäkyviksi Toimintamallien kehitystyössä on myös keskityttävä toimialan muutoksen tukemiseen. Omistajien, hallinnoijien ja tuottajien vaatimukset, kypsyysaste ja tavoitteet on saatava jo alkuvaiheessa mukaan kehitystyöhön. Erityisesti valtiollisella ja kunnallisella sektorilla tarvitaan malleja kehittymisen eri osa-alueiksi siirtymisessä palveluiden hankkijoiksi ja tuottajiksi sekä niistä muodostuviin aitoihin kumppanuuksiin. Kokemukseen perustuvia malleja aidoista kumppanuuksista kaivattiin myös yksityisellä sektorilla. Tähän liittyen haasteena koettiin erityyppisten tuloksen, sanktioiden ja riskinjakoon sopivien toimintamallien ja sopimuksien kehittäminen. Kumppanuussuhteissa ja omassa toiminnassa tapahtuvaan resurssiohjaukseen ja -hallintaan toivotaan kehitystä omaisuuden hallintaan liittyen. On myös kehittävä toimintamallit yllättäviin tilanteisiin, joihin vastaamiseen nykyisen kaltaisissa ohuissa organisaatioissa ei ole varalla vapaita resursseja. Yleisesti liiketoimintaosaamisen eri osa-alueet tarvitsevat kehittämistä. Jokaiselle taholle on saatava riittävä osaamisen taso liiketoiminnan perusteista: organisaatiot, talous, myynti jne. Tilaajan toiminta on oltava suunnitelmallista, johdonmukaista ja sen kyettävä viestimään se myös toimittajalle. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi toiminnan dokumentointia ja johtamista prosessien avulla. Silloin kyetään tehokkaammin jakamaan osa toiminnasta jollekin, joka kykenee tuottamaan sen tuottavammin. Toimittajan liiketoimintaosaamisessa keskeiseksi haasteeksi koettiin kyky hahmottaa riittäviä kokonaisuuksia asiakkaalle, joissa teknologiat ja palvelut sekä erilaiset yhteistyökuviot toimivat integroidusti. Myös kyky markkinoida toimintamallin hyödyistä omistajille koettiin haasteelliseksi. Eräs liiketoimintamalleihin liittyvä seikka on organisaatioiden rajapintojen rakenne. Osa vastaajista nosti esille haasteet sisäisten palveluyksikköjen toiminnassa, joissa omistaja on sekä tilaaja että tuottaja. Silloin ei välttämättä synny todellista kilpailutilannetta, toimintavapautta, kehittymispainetta, innovatiivisuutta ja liika kontrolli voi estää esimerkiksi tarvittavia kehitystoimenpiteitä. Yleisesti omaisuuden hallintaan liittyen ongelmien mallintaminen koettiin tällä hetkellä riittämättömäksi. Omaisuusportfolion tarkasteluun ja hallintaa ei ole olemassa käytännön malleja, jotka ottaisivat huomioon eri omaisuuden hallinnan sidosryhmien tarpeet ja vaikutusmahdollisuudet. Etenkin tähän liittyvät laskenta- ja analysointimallit nähtiin vaadittavana kehityskohteena, jotta päivittäisessä päätöksenteossa nämä asiat on mahdollista ottaa huomioon. Mallintamisessa ja analysoinnissa fyysisen käyttöomaisuuden mahdollistamaan kapasiteettiin liittyvä kehittämien koettiin ensisijaiseksi. Kapasiteettia tulisi kyetä tarkastelemaan jatkuvasti määrän, laadun ja variaatioiden tarpeen kautta, jotka muuttuvat markkinoiden ja muiden muutostekijöiden kautta. Havaintojen myötä olisi kyettävä toteuttamaan tarpeelliset toimet: esim. kunnossapito, myynti, investointi tai ulkoistus. Uudet teknologiat liittyvät paljolti informaatiojärjestelmiin, jotka tukevat uusia liiketoimintamalleja. Järjestelmien avulla pyritään saavuttamaan työn organisoinnin ja tuotannon tehokkuutta. Järjestelmiä tarvitaan myös kokonaistehokkuuden seurantaan ja etävalvontaan. Tarvetta on myös automaation, kunnossapidon ja ERP-järjestelmien integroinnille kuten on todettu myös aiemmin. Kaikissa kehittämistoimissa olisi tähdättävä fyysiseen käyttöomaisuuteen sitoutuneen pääoman kiertonopeuden ymmärtämiseen ja kasvattamiseen. Tätä kiertonopeutta kasvattavia toimintamalleja olisi myös kyettävä tuotteistamaan ja kehittämään liiketoiminnaksi kansainvälisestikin. Kansainvälisesti fyysisen käyttöomaisuuden hallinta on nousemassa merkittäväksi kehitys- ja tutkimusalueeksi. Kehitystoimenpiteissä olisi myös varmistettava, että alaan ja toimialoihin liittyvän kansainvälisen tutkimustoiminnan tulokset saadaan tehokkaasti hyödynnettyä kotimaisessa kehittämisessä. 14

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

Palveleva kiinteistöliiketoiminta

Palveleva kiinteistöliiketoiminta Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Teknologiaohjelmaraportti 16/2004 Loppuraportti Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 16/2004

Lisätiedot

Automaatio ja Tekes. Näkökulma teollisen alan teknologiaohjelmatoimintaan. Tuomas Raivio, Mikko Syrjänen

Automaatio ja Tekes. Näkökulma teollisen alan teknologiaohjelmatoimintaan. Tuomas Raivio, Mikko Syrjänen 8 05 Arviointiraportti Lisätietoja Tuomas Raivio Gaia Group Oy tuomas.raivio@gaia.fi Sari Heinonen-Lindqvist Tekes, Vaikuttavuusarviointi sari.heinonen-lindqvist@tekes.fi Elokuu 2005 ISSN 1239-1336 ISBN

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksianto 16.10.2012 VPSolutio

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus. Globaalien yritysten ja kansallisen huoltovarmuusorganisaation välisen vuorovaikutuksen syventäminen

Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus. Globaalien yritysten ja kansallisen huoltovarmuusorganisaation välisen vuorovaikutuksen syventäminen 1 Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus Globaalien yritysten ja kansallisen huoltovarmuusorganisaation välisen vuorovaikutuksen syventäminen Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus Globaalien yritysten ja kansallisen

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus

Kuntien palvelukeskus SITRAN KUNTAOHJELMA Kuntien palvelukeskus Perustettava yhtiö Liiketoimintasuunnitelma 1.10.2009 Versio 1.0 Työryhmäkokous/ vaihe Versio 0.15 Työryhmäkokous 3 Versio 0.3 Työryhmäkokous 4 Versio 0.6 Työryhmäkokous

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Tapio Koivu, Hans Björnsson Teknologiakatsaus/Technology Review 137/2003 Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikka-alan palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta

Sähkö- ja elektroniikka-alan palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta Sähkö- ja elektroniikka-alan palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta Krista Laine, Heli Penttinen ja Anna Kotsalo-Mustonen LTT-Tutkimus Oy Teknologiakatsaus 94/2000 Helsinki 2000 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus 4 Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Helsinki 2009 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Mobiiliteknologia rakennus- ja kiinteistöalalla

Mobiiliteknologia rakennus- ja kiinteistöalalla Mobiiliteknologia rakennus- ja kiinteistöalalla Jussi Kanerva, Harri Haapasalo Teknologiakatsaus 187/2005 Mobiiliteknologia rakennus- ja kiinteistöalalla Jussi Kanerva Harri Haapasalo Teknologiakatsaus

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN KUNTIEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUJEN ULKOISTAMINEN

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa

Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa VTT TIEDOTTEITA 2510 Palvelutarjooman laajuus Kansainvälistyminen Toimitusketjun kokonaistehokkuus Jyrki Poikkimäki, Katri Valkokari & Juha-Pekka Antila Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa VTT

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010 Vision strategiapäivitys 23.11.2005 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSKLUSTERIN VISIO 2010 Vuonna 2000 käynnistyneen visioprosessin tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva

Lisätiedot

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410. Markku Mikkola & Tapani Ryynänen. Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410. Markku Mikkola & Tapani Ryynänen. Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410 Markku Mikkola & Tapani Ryynänen Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2410 Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa

Lisätiedot