Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2008"

Transkriptio

1 Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti

2 l Tommi Auvinen tutkii tarinoita Yhteistyö kansainvälisen verkoston kanssa jatkuu Innotiimissä Humap Tool otettiin valmennusten tueksi Sisällysluettelo Suorituksen johtaminen... 3 Energy8 Dialoginen tuki organisaatiokulttuurin muutoksessa... 6 Kerrotaan juttuja... 7 Onnellisuutta etsimässä... 8 Postmodernin työn hyviä käytänteitä Humap Tool puhaltaa tyyliä työhön Pertec ja Innotiimi Humap Tool tarjoaa tehoja konsultointityöhön Be the Change muutoksessa elämisen taito Change Facilitation Network: Learning, serving & earning together. 16 Lähikuvassa: Eeva-Liisa Vihinen Uusia osaajia Humapille: Susanna Gardemeister ja Markku Närhi Humap yhteistyössä Ajankohtaista Be The Change On mukavaa olla asiakkaiden kanssa samassa veneessä. Samaan aikaan, kun toimimme asiakasorganisaatioiden muutosten parissa, olemme päässeet itsekin maistamaan samaista lääkettä. Humapissa muutos tarkoittaa tällä hetkellä kahden aiemmin samassa kaupassa olleen liiketoiminnan eriyttämistä emo-humapiksi, joka vastaa konsultointi- ja valmennusliiketoiminnasta sekä Humap Software Oy:ksi, joka entistä hurjemmalla innolla paneutuu ohjelmistoliiketoiminnan lainalaisuuksiin. Omat lääkkeet ovat purreet: Muutos ei ole ollut peikko, vaan se on selvästi energisoinut porukkaa molemmin puolin. Tämän organisaatiomuutoksen ei ole tarkoitus häiritä myöskään Teitä, hyvät asiakkaat. Eriytyneet yritykset ovat edelleen parhaat kumppanit ja tavoitteena on palvella mahdollisimman usein myös kimpassa. Muutoksella pyrimme vaan auttamaan oman liiketoiminnan kehittymiseen keskittymistä, taitaisi tarkoittaa konsulttislangilla fokusoitumista. Otsikossa viitataan Mahatma Gandhiin: You must be the change you wish to see in the world. Olemme avanneet Be The Change -työpajojen sarjan. Ensimmäinen kahden päivän tapaaminen Helsingissä oli mukava ja antoisa kokemus ja lisää on tulossa kevään mittaan, kuten tuolta ajankohtaista-osiosta näkyy. TKK:n ja Humapin Käteväprojektilaiset Matti Vartiainen, Päivi Kutilainen, Virpi Karppinen ja Katri Säämänen suunnittelemassa suorituksen johtamisen vuosikelloa Suorituksen johtaminen Susanna on uusi humappilainen Niinkuin Pirkka-Pekka Petelius lauleli aikoinaan: Tule mukaan ja muuttumaan... Yhteystiedot Jyväskylä Humap Oy / Humap Software Oy Vapaudenkatu 43 L Jyväskylä p f. (014) Helsinki Humap Oy / Humap Software Oy Fredrikinkatu 39 C Helsinki p f. (09) Olli-Pekka osaksi ammattimaista esimiestyötä Suorituksen johtamisen tavoitteena on luoda organisaatioon korkean suoriutumisen kulttuuri, jossa yksilöt ja tiimit ottavat vastuuta jatkuvasta omien taitojensa, suoriutumisensa ja organisaation toiminnan kehittämisestä. Pohjan toimivalle suorituksen johtamiselle muodostavat laadukas päivittäisjohtaminen sekä esimiehen ja alaisen välinen jatkuva dialogi. Humap on ollut mukana kahden vuoden ajan TKK:n Kätevä-projektissa, jossa tuetaan käytännön esimiestoimintaa. Suorituksen johtamisen painopiste on muuttumassa. Nyt tähdätään enemmän tulevaisuuteen kuin menneisyyden arviointiin. Suorituksen johtamisen järjestelmät eivät ole enää vain tietopankkeja vaan myös vuorovaikutteisia foorumeja. Kätevässä on kehitetty tätä tarvetta varten Taito-Tool -työkalu ja vuorovaikutusta tukeva koulutuskonsepti. Taitoihin kannattaa panostaa Yhteistä meille on se, että haluamme toteuttaa mielekästä elämää myös työssä. Miten siis esimies ja työntekijät auttavat toinen toisiaan tekemään työnsä hyvin, mielekkäällä ja motivoituneella tavalla? Kyse on sekä asenteesta että taidosta. Asiakasorganisaation kanssa on pohdittu johtamis- ja johdettavana olemisen taitojen kehittämistä. Kokemukset paljastavat, että ideaalitilan saavuttaminen on harvinaista. Siksi eteenpäin vievä asenne sekä tavat toimia puutteiden kanssa ovat vähintään yhtä tärkeitä, painottaa Humapin kehittämiskonsultti Päivi Kutilainen Kätevä-projektin kokemusten pohjalta. Vuorovaikutuksellinen haaste on löytää tapoja toimia selkeästi ja ymmärrettävästi muuttuvissa ja epävarmuutta synnyttävissä tilanteissa. Taito pysähtyä, arvioida mennyttä, tehdä valintoja ja tarkistaa suuntaa ei ole aina helppoa, Anneli Tuura täydentää. Yksilön ja ryhmän tukeminen Yksilön kohdalla on olennaista psykologisen työsopimuksen avaaminen ja laatiminen: miksi minä olen täällä töissä, millä tavalla odotuksiini voidaan 2 3

3 Yhdessä paremmin vastata. Kutilainen sanookin, että tyytymättömyys johtuu usein ristiriidasta psykologisen työsopimuksen ja koetun todellisuuden välillä. Vaikka suorituksen johtamisessa huomio kiinnittyy tällä hetkellä vielä helposti yksilöihin ja heidän onnistumisiinsa, ryhmätason merkityksellisyydestä osana onnistunutta toimintaa on olemassa valtavasti kokemusta ja ymmärrystä. Keskeiseksi muodostuukin esimiesten taito johtaa ryhmää sekä työtekijöiden taito toimia tavoitteellisessa ryhmässä, huomioi Kutilainen. Esimerkiksi yksilöllisten tavoiteja kehityskeskusteluiden hyödyntämisessä osana työyhteisön johtamista on suuri kehittymismahdollisuus monissa organisaatioissa, kertoo Anneli Tuura, joka on vetänyt lukuisia kehityskeskusteluvalmennuksia. Vuosikello rytmittää toimintaa Suorituksen johtaminen ei ole vain yksi tai kaksi kehityskeskustelua vuodessa. Kätevä-projektissa rakennetun suorituksen johtamisen vuosikellon sisällä on tärkeitä asioita, jotka tulee huomioida sekä operationaalisen (management) että ihmisten johtamisen (leadership) näkökulmista. Onnistuneessa suorituksen johtamisessa halutaan yhdistää numeeriseen arviointiin perustuva tieto laadullisiin ja vuorovaikutuksellisiin työkaluihin. Kutilaisen mukaan sudenkuoppina ovat mm. ajattelulukot. On selvää, että esimerkiksi palkitsemisen periaatteet on oltava selvillä kaikille, muuten ajaudutaan jännitteisiin ja toimintaenergiaa suuntautuu turhiin epämääräisyyksiin. Omat ajatukset rohkeasti esille suoritusta arvioitaessa Suorituksen arviointi ei ole vain tehdyn työn arviointia, vaan sen tavoitteena on myös löytää esimiehen ja työntekijän yhteinen näkemys kunkin vastuualueista ja tehtäväkentästä. Yrityksen strategian yhdistäminen työntekijän henkilökohtaisiin tavoitteisiin luo vahvan pohjan sekä yrityksen että yksilön positiiviselle kehitykselle. Parhaimmillaan suorituksen arvioinnissa on kyse uusien näkemysten yhteisestä synnyttämisestä. Liian tiukasti etukäteen lukkoon lyödyt ajatukset estävät avoimen keskustelun, pohtii humappilainen Eeva-Liisa Vihinen, joka vetää esimiesvalmennuksia Metso Paperilla. Vihinen kehottaa esimiehiä antamaan työntekijöille aikaa sekä suorituksen arvioinnin valmistautumiseen että näkemysten ilmaisemiseen itse arviointikeskustelussa. Millä keinoilla voidaan estää tilanteet, jossa suorituksen arviointia pelätään tai jännitetään turhaan? Kuunteleminen puolin ja toisin on keskeisin työkalu suorituksen arvioinnissa. Asioista on pystyttävä puhumaan asioina eikä arvioinnin tule kyseenalaistaa ihmisen persoonaa. Arviointi ei saisi koskaan ajautua tilanteeseen, jossa asetetaan ota tai jätä vaihtoehtoja, Vihinen sanoo. Suorituksen johtamiseen liittyvistä konseptien kehittämisestä, valmennuksista ja konsultoinneista vastaa Humapilta Eeva-Liisa Vihinen, Vesa Purokuru, Anneli Tuura, Päivi Kutilainen sekä Terhikki Rimmanen. Ohjelmistotuotteista vastaa Pertti Siekkinen. Suorituksen johtaminen ei sinänsä ole mikään uusi asia. Jo 70-luvulla puhuttiin paljon tavoitejohtamisesta ja sen jälkeen 80-luvulla tulosjohtamisesta. Termi suorituksen johtaminen herättää helposti vääränlaisia mielikuvia. Tärkeintä suorituksen johtamisessa ovat yhtenäiset prosessit ja yhdenmukaiset ja oikeudenmukaiset soveltamistavat. Mielelläni korostan dialogisuutta, jonka avulla rakennetaan yhteinen käsitys asioista, kertoo Kätevä-projektista vastaava professori Matti Vartiainen. Suorituksen johtamisen vuosikello Toiminnan kehittäminen Toiminnan suunnittelu STRATEGIA VISIO YDINOSAAMINEN ARVOT TOIMINTATAVAT PROSESSIT Toiminnan arviointi ja palkitseminen Humapin konsultti Päivi Kutilainen tapasi yhteisellä aamukahvihetkellä konsultti Anna Ylikorkalan Alexander Pay Management Oy:stä. Kumpikin yritys tukee suorituksen johtamista asiakasyrityksissään, mutta eri näkökulmista. Aleksander Pay Management Oy on keskittynyt palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien rakentamiseen. Humapin roolina on tukea yritystä näiden järjestelmien mielekkäässä ja tarkoituksenmukaisessa soveltamisessa sekä esimiesvalmiuksien kehittämisessä. Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien viidakossa Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät rakentuvat peruspalkasta sekä tulos ja/tai suorituspalkasta. Tulospalkkausjärjestelmässä tulospalkka tulee peruspalkan päälle ja se perustuu selkeisiin mittareihin, esim. läpimenoaikoihin ja määriin. Suorituksen arvioinnissa palkitseminen perustuu yhteisesti sovittuihin kriteereihin, joiden toteutumista esimies arvioi kerran vuodessa, selventää Anna. Suorituksen arviointikriteerien määrittämiseen ei ole valmista mallia. Tärkeintä on ymmärtää suorituk- Toiminnan ohjaaminen ja seuranta Palkkausjärjestelmät osana suorituksen johtamista Anna Ylikorkala, Alexander Pay Management Oy sen arvioinnin taustalla oleva ideologia. Suorituksen arviointikriteerit luodaan yrityksen arvojen ja tavoitteiden pohjalta. Suorituksen arviointi tähtää henkilön arviointiin pidemmällä aikajänteellä: tällä perusteella tehtävä palkan korotus on pysyvä ja nostaa henkilön peruspalkkaa. Arviointi tehdään aina suhteessa tehtävään. Suorituksen arvioinnin perusteella tehtävä palkannosto mahdollistaa tähtisuoriutujien Humapin tarjoamia konsepteja tukemaan suorituksen johtamista: Toiminnan suunnittelu Tavoite ja -kehityskeskusteluvalmennukset Strategia-workshopit ja strateginen ajatteluttaminen Group Dynamite ryhmän ajatteluttaminen Toiminnan ohjaaminen ja seuranta (päivittäisjohtaminen) Palaverikäytännöt Puheeksiottaminen ja haastavat tilanteet Esimies- ja alaistaidot Valmentava esimiestyö Toiminnan arviointi ja palkitseminen Arviointikeskustelut ja palkitsemisen käytännöt Toiminnan kehittäminen Muutosvalmiudet yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla Henkilöstökyselyiden purku ja hyödyntäminen nostamisen joukosta, selventää Anna. Suorituksen arviointikriteerit voivat olla esim. joustavuus työssä, erityisosaaminen, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja tuloksellisuus- ja aikaansaavuus. Mitä tarkoittaa esim. huippujoustavuus, miten sitä mitataan?, kysyy Päivi. Joustavuudelle määritellään kriteeristö ja arviointi suhteutetaan aina henkilön tehtävään: joustavuus ei tarkoita kaikissa tehtävissä samaa asiaa, vastaa Anna. Järjestelmän soveltamisen edellytykset Suorituksen arvioinnin toteuttaminen edellyttää yritykseltä suorituksen arviointikulttuurin olemassaoloa: yrityksessä on käytävä laajaa keskustelua systeemin tarkoituksesta ja merkityksestä. Järjestelmän soveltamisvastuu jää yritykselle ja esimiehelle. Usein on käynyt niin, että järjestelmät on vedetty umpikujaan muutamassa vuodessa, koska ei ole ymmärretty järjestelmän perimmäistä tarkoitusta ja soveltamisen mahdollisuuksia, kertoo Anna. Palkkaus ei ole enää vain HR:n asia, vaan se on entistä enemmän esimiesten asia, huomioi Päivi. 4 5

4 Yhdessä paremmin Tarinoiden tutkimisen lumoissa Kerrotaan juttuja Työpaikalla muistamme helposti ne tyypit, jotka kertovat tarinoita ja osaavat aina vääntää vitsin osuvaan paikkaan. Nyt puhutaan tarinoista ja siitä, miten ne kytkeytyvät johtamiseen. Dialoginen tuki Asiakasorganisaatios samme on käynnissä yrityskulttuurin ja arvojen muutos. Uusia arvoja lanseerataan ja organisaation työote muuttuu. Uusi tilanne haastaa organisaatioita ja ihmisiä. Kulttuurin muutosta elävässä organisaatiossa elävät monenlaiset tavoitteet. Erilaisia ihmisiä ohjaavat ja innostavat yllättävätkin asiat ja organisaatioita voivat ohjata aivan toisenlaiset voimat. Energy8-työkalulla innostavaa vuoropuhelua Humap tukee organisaatiokulttuurin muutosta toteuttamalla Energy8-dialogiprosessin. Energy8 -menetelmän ovat kehittäneet hollantilaiset yhteistyökumppanimme Rik Berbé ja Mario Bouwer. Menetelmän avulla voidaan luoda innostava vuoropuhelu ihmisiä ja organisaatioita eteenpäinvievien voimien (motiivien, drivers) välille. Dialogi prosessissa ihmiset ohjataan yhteisen keskustelun äärelle. Ihmiset pysähtyvät tutkimaan niitä voimia, jotka energisoivat heitä eteenpäin ja keskustelemaan siitä, miten kohti yhteistä tulevaisuutta tulisi edetä. Energy8-dialogiprosessi käynnistyi verkkokyselyllä. Vastaukset tulostuvat ns. Motivaatiokarttana. Kartassa näkyvät rinnakkain ihmisiä henkilökohtaisesti motivoivat tekijät sekä tiimiä ja organisaatiota motivoivat tekijät. Kartta yhdistää motivaatiotekijät kahdeksaan organisaation arkkityyppiseen perusidentiteettiin. Löydä energisoivat voimavarat Osallistujien mukaan dialogi eteenpäin motivoivista tekijöistä oli avaava ja inspiroiva. He nostivat kissan pöydälle ja keskustelivat avoimesti työyhteisölle tärkeistä asioista. Humapin hollantilaiset kumppanit Rik Berbé (kuvassa) ja Mario Bouwer ovat kehittäneet Energy8 dialogityökalun, jolla voidaan vahvistaa organisaation keskustelukulttuuria. organisaatiokulttuurin muutoksessa Dialogiprosessi jatkuu. Syvennämme seuraavaksi keskustelua ammatillisen ja persoonallisen identiteetin sekä motivaation välisistä suhteista ja paneudumme erilaisiin sosiaalisen vuorovaikutuksen kysymyksiin. Kokemuksemme on, että Energy8 menetelmän käynnistämä dialogi tukee keskustelevaa johtajuutta ja vahvistaa asiantuntijaorganisaation keskustelukulttuuria. Energisoivat voimavarat tulevat näkyväksi ja työyhteisö ajattelee yhdessä. Mikä parasta, yhteinen dialogi eteenpäin vievistä voimista tuottaa konkreettisia askelia kulttuurinmuutoksessa. Fasilitaattorina tässä dialogiprosessissa on valmentaja, kehittämiskonsultti Susanna Gardemeister. Tarinoita tutkiva Tommi Auvinen kertoo, että tarinailmapiiristä poisjääminen voi sulkea yksilön täysin työyhteisön ulkopuolelle Tarinoiden voidaan nähdä antavan avaimia oppimiseen, muutokseen ja organisaatiokulttuurin rakentamiseen. Tärkeää on kuitenkin oppia ymmärtämään perusprosesseja ja tarinoiden olemus. Sosiaaliseen vuorovaikutukseen osallistutaan narratiivisesti. Jo tämän asian ymmärtäminen on resurssi itsessään. Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnan yhdestä toimistohuoneesta löytyy tutkija Tommi Auvinen, joka päätyi insinöörin hommista kauppatieteisiin ja tarinoiden tutkimisen pariin. Olin esimiestehtävissä ilman minkäänlaista esimieskoulutusta ja ihmisten johtamisen oppiminen tuntui jotenkin vaikealta. Kuitenkin eräs kollegani oli todella hyvä ihmisten kanssa. Hän kertoi paljon tarinoita ja tilanteeseen sopivia vitsejä, muistelee Auvinen. Tarina on perusasia Auvisen mukaan ihmiset viestivät kokemuksiaan ja omaa identiteettiään narratiivisesti, eli esimerkiksi kertomalla tarinoita ja juttuja itsestään ja kokemuksistaan. Voidaan ajatella, että ymmärrys itsestä ja ympäröivästä todellisuudestamme on sosiaalinen konstruktio, joka muodostuu erilaisten tarinoiden kautta. Tarinoita voidaan siis pitää ihmiselämän perusolemassaolona ja sosiaalisen kanssakäymisen perusyksikkönä. Auvisen mukaan tarinoilla on ainakin kaksi tehtävää. Ensinnäkin ymmärrämme ja jäsennämme kokemuksiamme narratiivisesti, eli tulkitsemme kokemukset ikään kuin tarinan muotoon. Toiseksi sekä välitämme että tulkitsemme tietoa itsestämme ja muista ihmisistä narratiivisesti. Tarinat ja niiden tulkinta ovat kontekstisidonnaisia, joten tarinointi sisältää aina myös riskejä. On hyvin vaikea sanoa, milloin esimerkiksi huumori on yhteenkuuluvuuden tunnetta lisäävää tai milloin se voidaan kokea loukkauksena tai jopa työpaikkakiusaamisena. Pelastetaanko organisaatiot tarinoilla? On hyviä esimerkkejä siitä, kuinka tarinoista on hurmaannuttu ja johtajat ovat lähteneet työyhteisöönsä turisemaan kaoottisin seurauksin. Voiko siis hyväksi jutunkertojaksi oppia? Pitää muistaa, että tarinat eivät ole mitä tahansa tarinoita, vaan tarinajohtamisen näkökulma tarkoittaa nimenomaan esimieskontekstiin sidottuja tarinoita. Tällöin ne pohjautuvat johtajan tarkoitusperiin ja tavoitteisiin, esimerkiksi pyrkimykseen ratkaista joku konflikti, painottaa Auvinen. Tarinat eivät myöskään voi olla johtamistyön ainoa itseisarvo. Itse asiassa on usein hyvä muistaa, että johtaminen ylipäänsä on organisaatiossa tukitoimi ja johdon tärkein tehtävä on tukea organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. Tommi Auvinen korostaakin eri toten ihmisen narratiivisen perusolemuksen ymmärtämistä ja sen taakse menemistä. Toisaalta on johtamisen osa-alueita, kuten organisaatiokulttuurin johtaminen. Yleensä mitä vahvemmin ollaan tekemisissä ihmisten arvoihin ja tunteisiin liittyvissä asioissa, sitä keskeisemmäksi narratiivisuus muodostuu esimiestyölle. Tarinoiden voidaan nähdä antavan avaimia oppimiseen, muutokseen ja organisaatiokulttuurin rakentamiseen. Tärkeää on kuitenkin oppia ymmärtämään ihmisten kanssakäymisen perusprosesseja ja tarinoiden olemus. Sosiaaliseen vuorovaikutukseen osallistutaan narratiivisesti. Jo tämän asian ymmärtäminen on resurssi itsessään. 6 7

5 Yhdessä paremmin Onnellisuutta etsimässä Jouko Kajanoja on toiminut pitkään erilaisissa tehtävissä mm. pankinjohtajana, ministerinä ja tutkimuspäällikkönä. Esitimme hänelle kysymyksiä onnellisuudesta, joista nyt kuulemme hänen ajatuksiaan. Onnellisuus, millaisia vaihtoehtoja meillä on, kun pohdimme, millaista on hyvä elämä? Aristoteleen käsitys hyvästä elämästä on ajankohtainen. Se käsittelee hyveitä, kuten filosofit sanovat, turvallisuutta, hoivaa, ravintoa ja suojaa. Aristoteles korostaa yhteisöllisyyttä. Jännä juttu on, että Aristoteles puhui jo aikoinaan ihmisen ekologisesta suhteesta. Uuden ajan ja valistuksen myötä tapahtui iso ajatuksellinen murros, ahneudesta tuli hyve ja talous nousi arvoon arvaamattomaan. Sitä aikaa elämme edelleen. Aristoteleen näkemystä on kritisoitu, sen on sanottu edustavan vapaan miehen näkökulmaa, miehen, joka käyskenteli Ateenan toreilla, kun naiset ja orjat tekivät työt. Mutta kriitikoille voi vastata, että Aristoteleen jälkeen teknologia on vapauttanut meidät raskaasta työstä, sampo on keksitty, tavaraa tulee tuutin täydeltä vähemmälläkin vaivannäöllä. Mitkä ovat ääripäitä lähestyttäessä hyvää elämää? Vastakkain ovat resursseihin nojaava määrittely ja hyveiden määrittely. Resurssiajattelu johtaa mahdottomuuteen, koska resurssit ovat aina jotakin varten. Rahalla ei saa hyviä ihmissuhteita, vaikka muita tarpeita tulisi täytetyiksi. Jotkut filosofit ovat todenneet, että resursseista puhuttaessa salakuljetetaan samalla käsitys hyvästä elämästä. Jos resurssi on raha, niin kuin se useimmiten on, hyvää elämää on kaikki mitä rahalla voi ostaa. Lopulta on pakko kuitenkin puhua Aristoteleen Aristoteles: 1. Kokea täysi elämänkaari 2. Saada ravintoa, suojaa ja rakkautta 3. Olla terve ja kehittää ruumiin kykyjä 4. Harjoittaa ajattelua, aisteja, mielikuvitusta, huumorintajua ja teknisiä taitoja 5. Harjaannuttaa haluja ja tunteita 6. Solmia ihmissuhteita ja toimia erilaisissa yhteisöissä 7. Ottaa osaa yhteisten päämäärien ja niiden tavoittamisen keinojen suunnitteluun 8. Tulla tunnustetuksi itsessään arvokkaana yksilönä ja kulttuurisen taustansa edustajana 9. Elää tyydyttävässä suhteessa muun luonnon kanssa. teemoista. Toisaalta hyveiden määrittelykin on vaarallista. Haluan itse päättää, mikä minulle on hyvää elämää. Se ei välttämättä ole samaa kuin Aristoteleelle. Haluan mahdollisuuksia, joiden käytöstä voin itse päättää. Miten näiden välillä purjehditaan, miten vältetään hyveiden liiallinen määrittely ja samalla se mielettömyys, että kun saadaan resursseja, niin ei tarvitse määritellä hyvän elämän sisältöä? Siinä on hyvinvoinnin ja onnellisuuden pohdinnan kiehtova haaste. Miksi näistä näkökulmista puhutaan niin vähän? Päähämme on parin vuosisadan ajan taottu, että resurssit ja raha ratkaisevat. Nyt, kun perustarpeet on tyydytetty, tilanne on muuttumassa. Miten se näkyy käytännössä? Hallitusten menestystä mitataan talouskasvulla, mutta samaan aikaan esimerkiksi Evan tutkimuksen mukaan suomalaisten valtaosa on sitä mieltä, että talouskasvu tuottaa enemmän pahoinvointia kuin hyvinvointia. Onnellisuustutkijoiden paradoksi on, että silti köyhät ovat vähemmän onnellisia. Huono-osaisuus kasautuu. Milloin yhteiskunta on ollut onnellisimmillaan? Suunnilleen nykyinen onnellisuustaso saavutettiin ehkä vuotta sitten. Bruttokansantuotteen kasvu ei enää lisää ihmisten keskimääräistä onnellisuutta teollisuusmaissa, kehitysmaissa se lisää. Miten tämä liittyy Aristoteleen näkemykseen onnellisuuden osatekijöistä? Edellä mainitun Evan tutkimuksen mukaan ylivoimainen ykkönen ihmisille on hyvät perhe-, ja ihmissuhteet, rakkaus ja perustoimeentulo. Vasta kymmenellä sijalla on hyvä toimeentulo ja varakkuus. Mitkä asiat tuovat yksilölle onnea? Miten eri tekijät ovat toisistaan riippuvaisia? Voiko yhdellä tekijällä korvata muiden puuttumista? Inglehardtin mukaan onnellisuuden tekijärakenne on muuttunut. Ihmiset kertovat tulevansa onnellisiksi eri asioista kuin ennen. Aikaisemmin, turvattomissa oloissa, aineelliset asiat, varallisuus ja turvallisuus, olivat tärkeitä. Teollisen tuotannon tuomaa hyvää ei Hyvä elämä ja kestävä kehitys eivät ole vastakkaisia kansantuotteen kehitykselle. Mutta painopisteen tulisi olla hyvän elämän puolella, nyt keskustelukulttuuri on vinoutunut talouden puolelle voi kiistää. Se on parantanut ihmisten elämää, kunnes perustarpeet on tyydytetty. Nyt rinnalle ovat nousseet ihmissuhteet, itsensä toteuttaminen, merkityksellisyys työelämässä. Ihmiset ovat tulleet aristotelisiksi. Nyt ollaan uusien onnellisuuden haasteiden äärellä. Mistä Suomessa pitäisi puhua? Hyvästä elämästä ja kestävästä kehityksestä. Ne eivät ole vastakkaisia kansantuotteen kehitykselle. Mutta painopisteen tulisi olla hyvän elämän puolella, nyt keskustelukulttuuri on vinoutunut talouden puolelle. Entä omat kokemuksesi viimeisimmässä johtamistehtävässäsi, Kelan tutkijoiden päällikkönä? Työyhteisössäni ehkä merkittävin ja luultavasti tavallisesta poikkeava kehitys on ollut, että tutkijoilla on nyt entistä enemmän ja paremmin aikaa tehdä työtä. Samaan aikaan tuotos ei ole vähentynyt vaan pikemmin kasvanut. Mistä se johtuu? Työyhteisössäni kehitettiin toisenlainen tapa organisoida töitä. Kaikki ovat itse suunnittelemassa omia töitään, heidän omat taipumuksensa ja mahdollisuutensa otetaan aika perusteellisesti huomioon. Lisäksi kaikkien työtä arvostetaan, pidetään tärkeänä. Mitä teit ihan käytännössä? Psykologi, joka oli ryhmämme jäsen, puki sen sanoiksi puhumalla kuluneista kengänpohjistani eli siitä, että roikuin ihmisten ovilla kyselemässä ja kuuntelemassa. Lisäksi onnistuimme torjumaan erilaisia ylhäältä tulevia arviointi- ja kehittämishankkeita sellaisenaan. Esimerkkinä Balance Score Card. Toimin filtterinä työyhteisön ja organisaation välissä. Esimiehen pitää mennä työyhteisöön tunteella. Olen opiskellut hiukan Buddhismia: pitää olla jonkinlainen rakkauden fiilis, koin ihmiset omaksi porukakseni. Tärkeää on, että kukaan ei syrjäydy työyhteisössä. Näin todella paljon vaivaa, ettei kukaan jää paitsioon. Ilmapiiritutkimuksen mukaan ryhmäni tyytyväisyys ( melko tai erittäin tyytyväinen työhönsä kokonaisuudessaan ) oli Kelan kauteni lopussa 100 prosenttia. Jos yksikin työntekijä on paitsiossa, se turmelee koko yhteisöä, rikotaan jotain peruskunnioittamiseen liittyvää. Lisäksi otin huomioon ihmisten henkilökohtaisen elämäntilanteen. Visioni oli käänteinen sille, että vain vahvimpiin kiinnitetään huomiota. Miksi niin monet tekevät toisin? Vaaditaan hurjaa kärsivällisyyttä. Yhteisöllisyyden rakentamiseen menee välttämättä 3-4 vuotta. Mutta se syntyy ja osoittaa, että ihmisillä on aikamoisia valmiuksia kehittyä. Mitkä ovat tärkeimpiä henkilökohtaisia arvoja, jonka mukaan olet pyrkinyt toimimaan? Perusmyönteinen suhtautuminen ihmisiin, jonkinlainen rakkauden tunne, nähdä positiivista niissäkin ihmisissä, joissa se on piilossa, kyky empatiaan, kyky nähdä, miten ihmiset kokevat asiat, kyky saada kosketus ihmisiin. Levinasin mukaan ihmisuhteiden ei tarvitse olla vastavuoroisia, en odota vastapalvelusta. Edessä ovat toisen kasvot. Se on moraalinen ja eettinen haaste, siihen eivät vastapalkinnot liity. Voisiko siis todeta että, kun itse on saanut jotain hyvää, sitä voi myös antaa? Niin ja jos ihminen on tehnyt jotain hyvää, eikä sitä arvosteta, onhan se iso loukkaus. 8 9

6 10 Postmodernin työn hyviä käytänteitä Monen työ on liikkuvaa, organisaatiot hajaantuneita ja tietotyö vaatii yhteistyötä enemmän kuin koskaan aiemmin. Humapin kehittämiskonsultti Terhikki Rimmanen teki tutkimuksen, jonka tavoitteena oli kartoittaa ihmisten kokemuksia arjen työn muutoksista. Neljällekymmenelle henkilölle tehtyjen haastatteluiden avulla tunnistettiin organisaation tehokkuutta ja hyvinvointia lisääviä tekijöitä. Proaktiivisuus Visio Startegia Taktiikka johtaminen Prosessit rutiinit Staattinen Lineaarinen Asioiden johtaminen Ihmiset Dynaaminen Moninainen Esimies-alaissuhteet muuttuvat Haastateltavien mukaan kollega- ja esimies-alaissuhteet perustuvat luottamukseen ja mielikuviin. Siksi tiimin ja esimiehen yhdessä tekemät arvot, tiimisopimus, tiimikehityskeskustelut ja jatkuva vuorovaikutus ovat avaimia toimivan ryhmän luomiseen. Nimetty ryhmänvetäjä pystyy tehokkaasti ohjaamaan esimiestä ja tiimiä kehittämiskohteiden tunnistamisessa. Ajankäytön ja työtilojen uusjako Haastateltavat kokivat, että tiedottamisen ja läpinäkyvyyden tarve kasvaa, mutta sähköposti toimii liian usein tiedottamisen kanavana. Heidän mielestä yhteisen ymmärryksen luominen tulee tehdä kasvokkain ja jatkaa suunnittelua ja seurantaa sähköisin keinoin. Käytetyimmät välineet ovat vielä puhelin ja sähköposti, jotka eivät tutkimusten mukaan tarpeeksi tue sosiaalisten Ihmisten johtaminen Muutos, innovaatiot johtaminen Kaoottinen Hajottava Työympäristö Postmodernissa johtamisessa tarvitaan uudenlaisia vuorovaikutuksen tiloja. Tähän haasteeseen voidaan vastata kehittämällä ihmiskeskeinen strategia. suhteiden rakentumista tai läsnäolon tunnetta, jota tehokas yhteistyö edellyttää. Tulokset osoittavat, että luopumissuunnitelmat ja uudet pelisäännöt yhteisen ajan ja ryhmätyökalujen käyttöön ovat ehto yhteistyön onnistumiseen. Näillä pystytään muuttamaan mm. palaveri-käytänteitä, jotka ovat pahimpia aikasyöppöjä. Tarvetta ihmiskeskeiselle strategialle Johtopäätöksenä voidaan todeta, että työtavat jatkuvat moninaisessa työympäristössä helposti lineaarisen linjaorganisaation ja työn perinteitä noudattaen. Esimiehet kaipaavat tukea rutiinien, prosessien, ihmisten, muutoksen ja innovaatioiden samanaikaiseen johtamiseen ja erilaisten työympäristöjen luomiseen niin, ettei niistä tule liian staattisia tai kaoottisia. Miten luodaan näitä tukevia virtuaalisia avokonttoreita tai virtuaalisia kahvihetkiä? Niistä mukana olevilla organisaatioilla ei ollut vielä kokemusta. Humap Tool 6.0 tuli markkinoille helmikuun lopussa. Uudistettuun, päivitettyyn versioon on tehty satoja muutoksia, parannuksia ja uusia ominaisuuksia. Toolin käytöstä on tehty entistä tehokkaampaa ja helpompaa. Työnhallinta on helppoa Humap Tool 6.0 sisältää uuden työkalun oman ja yhteisen työn hallintaan ja seurantaan: Todon. Sen avulla käyttäjä voi suunnitella työtehtäviä, merkitä niitä tärkeysjärjestykseen sekä linkittää muita henkilöitä eri työtehtäviin. Todon avulla on helppo seurata, mitä yrityksessä oikein tapahtuu, minkälaisia työtehtäviä siellä tehdään, kuka tai ketkä liittyvät eri tehtäviin sekä mihin yrityksen prosessiin kukin tehtävä kytkeytyy, valaisee Humap Software Oy:n toimitusjohtaja Ilkka mäkitalo. Aktiivista yhteistyötä ja osallistumista Humap Toolin tuotekehityksessä on alusta asti painotettu yhteistyötä ja sen tehostamista. Päivitetyn version mukana ilmestyi uusi What s new toiminto, joka ilmoittaa käyttäjälle työtilassa tapahtuvista ajankohtaisista muutoksista ja keskusteluista. Tämä on yksi niistä työkaluista, puhaltaa tyyliä työhön joka tukee yhteisöllistä tekemistä. Osaamisen kehittäminen, toimintakulttuurin muutoksen tukeminen sekä yrityksen sisäisen vuorovaikutuksen edistäminen ovat Toolin herkkuja. Jokaisen oma Tool Toolin ei tarvitse olla erillinen työkalu, vaan se voidaan räätälöidä täysin yrityksen brändin mukaiseksi. Työympäristön ulkoasun voi muokata niin, että se on osa yritystä. Toolin kirjautumissivu voidaan esimerkiksi upottaa yrityksen kotisivuihin tai vaikkapa osaksi Intranetiä, kertoo Mäkitalo. Mieluinen ulkoasu voi myös löytyä valmiista ulkoasuvalikoimasta. Kokonaisvaltaista palvelua Uudistetun Toolin myötä lanseerattiin myös asiakaspalvelupaketit, jotka helpottavat asiakkaan osallistumista tuotekehitykseen ja pystyvät paremmin hyödyntämään Humapin asiantuntijoiden käyttöä liiketoiminnan tukemisessa. Tekniset tukipalvelut, konsultointiosaaminen sekä tuotekehitys ovat koherentti kokonaisuus, joka on helposti saatavilla. Emme ole vain tuotteentarjoajia, vaan haluamme tarjota kokonaisvaltaista palvelua, jossa eri palvelut ja tuotteet muodostavat toisiaan täydentävän passelin paketin. Lue lisää:

7 Yhdessä paremmin Humap Tool tarjoaa tehoja konsultointityöhön Konsultointi- ja valmennusyrityksissä tarvitaan monenlaisia järjestelmiä prosessien tehostamiseen ja hallintaan. Pertec ja Innotiimi ottivat Humap Toolin omaan sisäiseen käyttöön sekä valmennusten tueksi. Mauno Tirkkonen, Pertec Consulting Oy Keskeiset ajatukset ja tavoitteet tai ns. hiljainen tieto voidaan tallentaa yhteen paikkaan kaikille nähtäväksi. Lisäksi valmennus muuttaa koko ajan muotoaan. Oppiminen tulee tapahtumaan ennen ja jälkeen valmennuksen. Humap Tool tukee tätä oppimisen kaarta. Mielikuva kiireisestä konsultista fläppeineen ja muistivihkoineen reissaamassa herkeämättä paikasta toiseen on arkipäivää monessa konsultointiyrityksessä. Kesken matkan saatetaan huomata, että se kollegan hyvä idea jäi lojumaan jonnekin sähköpostin syövereihin. Vai missäs muistilapussa se nyt olikaan? Mistä sen nyt tähän hätään löytäisi, kun kohta jo ollaan asiakkaalla? Tieto- ja viestintäteknologian työkalut eivät ole vain koodauksen guruille kuuluvia. Hajautetun työn yleistyminen vaatii tehtäviin sopivia ja niitä tukevia järjestelmiä, jotta päästään laadukkaaseen lopputulokseen. Teknologia voi tulla ohjaksiin silloin, kun painitaan esimerkiksi sellaisten kysymysten äärellä, kuten, miten saada piiloinen tieto näkyväksi tai miten luoda yhteistyötä kasvokkaistapaamisten välillä? Toiminnan runko Kun porukkaa alkaa olla enemmän, sähköposti ei enää riitä, vaan yhteydenpitoon ja yhteisiin työtehtäviin tarvitaan toisenlaiset järjestelmät. Innotiimi on konsultointi- ja valmennusyritys, jolla on toimintaa kahdeksassa eri maassa. Konsulttien vuorovaikutuksen on toimittava hajautuneesti, eikä se voi olla sidoksissa tiettyyn aikaan ja paikkaan. Vuorovaikutus ja yhteydenpito kollegoihin tapahtuu jo paljolti virtuaalisesti. Kaikkien yhteiset tapaamiset ovat edelleen tärkeitä, mutta niiden välillä yhä suurempi osa sisäisestä työstä tehdään etätyökaluja käyttäen, kertoo Katri Auvinen, joka toimii Innotiimin konsulttina Belgiassa. Hän myös vastaa innotiimiläisten omien sisäisten virtuaalisten prosessien kehittämisestä. Auvinen korostaa liiketoimintaa ja yhteydenpitoa tukevien järjestelmien, kuten laskutusjärjestelmien, asiakashallintajärjestelmän sekä erilaisten etätyövälineiden merkitystä. Hänen mukaansa ne ovat toiminnan tärkeä runko, jota ilman mistään ei tulisi mitään. Prosessit kuntoon Huippuhieno teknologiakapistus ei paljoakaan auta, elleivät pääprosessit ole kunnossa. Mauno Tirkkonen Pertec Consulting Oy:stä kertoo, että esimerkiksi asiakashallinnan tulisi olla ymmärretty ja sisäistetty ennen, kuin otetaan järjestelmä käyttöön. Tirkkonen toimii valmentajana ja konsulttina sekä vastaa Pertecin sisäisistä prosesseista ja niiden kehittämisestä. Myös Innotiimin Katri Auvinen painottaa, että onnistuminen riippuu täysin siitä, miten ohjelmistoja käytetään, ja minkälaisia prosesseja niiden käytön tueksi kehitetään. Humap Toolilla tuetaan valmennuksia Humap Tool on otettu sekä Pertecillä että Innotiimissä vasta hiljattain käyttöön. Suuntaviivat sekä näkemykset Toolin tuomasta lisäarvosta ovat kuitenkin selkeitä. Keskeiset ajatukset ja tavoitteet tai ns. hiljainen tieto voidaan tallentaa yhteen paikkaan kaikille nähtäväksi. Lisäksi valmennus muuttaa koko ajan muotoaan. Oppiminen tulee tapahtumaan ennen ja jälkeen valmennuk- sen. Humap Tool tukee tätä oppimisen kaarta, selvittää Tirkkonen. Pertecillä Toolia on toistaiseksi käytetty lähinnä Intranet-ympäristönä, mutta tulevaisuudessa suunnitelmissa on tehostaa tiedon keräämistä ja tutkimustoimintaa kyselytyökalun avulla. Tämän lisäksi ideoita on jo siitä, miten Toolin avulla voidaan tukea esimerkiksi pitkäkestoisia valmennuksia. Innotiimissä keskitytään ensin asiakashallintaprosessin sekä omien sisäisten prosessien tehostamiseen. Tämän jälkeen on vuorossa muiden ulkoisten prosessien kehittäminen Toolin avulla. Katri Auvinen näkee erityisesti mahdollisuuden ulkopuoliseen verkostoitumiseen merkittävänä. Ymmärryksen kautta luottamusta Humap Software Oy:n ohjelmistoympäristö Humap Tool on sekä omassa käytössä että oman emoyhtiön Humap Oy:n konsulttien käytössä. Hedelmällinen yhteistyö kahden eri liiketoiminnan välillä on antanut ymmärrystä valmennus- ja konsultointiliiketoiminnan toimintatavoista, vaatimuksista ja tarpeista. Olemme yhdessä pohtineet vastauksia ongelmatilanteisiin. Humappilaiset ymmärtävät prosesseja ja sitä problematiikkaa, jota tähän työhön liittyy, Tirkkonen pohtii. Auvinen kuvaa lisäksi humappilaisia samanhenkisiksi. Minulla oli jo ennen yhteistyön alkamista erittäin hyvä kuva Humapista. Heillä on monessa mielessä samanlainen tapa tehdä työtä, jonka vuoksi heihin on ollut helppo luottaa. Katri Auvinen, Innotiimi Oy 13

8 Yhdessä paremmin Be the Muutoksessa change elämisen taito Tämä on aina toiminut meillä hyvin juuri näin, miksi sitä pitäisi lähteä muuttamaan? Taas puhutaan muutoksesta, eikä mikään kuitenkaan muutu. Muutosta problematisoidaan monesti sen epäonnistumisen ja muutosvastarinnan kautta. Muutos on se vitsaus, joka rikkoo pysyvyyden tunteen sekä totutut ja turvalliset tavat toimia. Kuitenkin, muutosta tapahtuu kiihtyvällä tahdilla joka päivä. Ympäristö muuttuu, työkalut uusiutuvat, asiakkaiden ja kumppanien tarpeet muuttuvat, asiakokonaisuudet monimutkaistuvat, ihmiset vaihtuvat. Ulkoiset ja sisäiset paineet pakottavat organisaatiot arvioimaan ja suuntaamaan uudelleen toimintaansa. Vain harvoin muutos onnistuu heti täydellisesti ja ilman kipuja. Menestyjä on organisaatio, joka kykenee sietämään epävarmuutta, oppimaan muutoksessa ja muuttamaan muutosta. Ennustamattomuus, kriittisyys ja erilaiset näkökulmat sisältävät energiaa ja mahdollistavat jonkin uuden ja arvokkaan syntymisen. Aiemmin ollaan keskitytty muutoksen mekanistiseen ja ohjelmoituun hallintaan. Muutoksenhallinnan lähestymistapa on kuitenkin vain osa toimivaa muutosprosessia alati muuttuvassa ja monimutkaistuvassa työympäristössä. Sen sijaan muutoksen nykykäytännöt keskittyvät muutoksessa elämiseen, kertoo muutoksen asiantuntija Vesa Purokuru Humapilta. Ole läsnä muutoksessa Nykyorganisaatio nähdään elävänä organismina, joka luo ja muokkaa koko ajan itseään. Organisaation kehitys onkin jatkuva ympäristön, ohjatun organisoitumisen ja itseorganisoitumisen vuorovaikutusprosessi. Organisaation oppiminen ja muutokset tapahtuvat ryhmissä, yksilöiden vuorovaikutuksessa. Purokuru sanookin, että todellinen muutosjohtaja tai agentti ohjaa ja fasilitoi yksilöiden ja ryhmien muutostyötä organisaation tavoitteiden suunnassa. Muutosprosessissa peruskysymyksiä ovat, miten osallistaa mahdollisimman laaja joukko suunnittelemaan, ja miten suunnitella suunnittelematonta. On ymmärretty, ettei kaikkea voidakaan ennakoida valmiiksi. On opittava olemaan hetkessä läsnä ja tutkimaan, mitä tärkeää ja hyödyllistä on syntymässä, korostaa Vesa. Kehity ketteräksi Purokurun mukaan tulevaisuuden muutoksenhallinnassa painotetaan tietoisuuden lisäämistä, itseohjautuvuutta sekä yhteisöllisen ketteryyden kehittämistä. Edellä mainitut käsitteet avaavat polkuja monimutkaisessa ja muuttuvassa maailmassa elämiseen. Minkälaisia taitoja modernissa ja epävarmassa muutosyhteiskunnassa tarvitaan? Meidän on opittava arvostamaan keskeneräistäkin työtä. Tarvitaan uudentyyppistä, tutkivaa vuorovaikutusta, jossa korostuvat rakentavien ja innostavien kysymysten esittäminen. Voisi sanoa, että parasta muutoksenhallintaa ovat yksilöiden ja ryhmien muutoksessa elämisen taidot, Purokuru kiteyttää. Valmennuksilla muutos haltuun Muutos, sen ymmärtäminen ja mahdollistaminen ovat Humapin kulmakiviä. Be the Change konsepti lanseerattiin vastaamaan muutoksen haasteisiin. Tammikuussa järjestettiin ensimmäinen kahden päivän Be the Change työpaja yhteistyössä Change Facilitation verkoston perustajan Holger Nauheimerin kanssa. Suuren suosion saanut valmennus järjestetään nyt uudestaan sekä Helsingissä että Turussa. Lisää Be the Change valmennuksista voit lukea oheisesta esittelystä. Be the Change -konseptin valmennukset ja työpajat: Be the Change Postmodernin muutoksen työpaja. Havahduttava muutostyöpaja kaikille, joita muutostyö koskee Live the Change Yhteisö muutoksessa Koko työyhteisön muutosvalmennus Lead the Change Muutoksen johtamisen työpaja. Muutoksen johtamisen ja fasilitoimisen työvälineitä johtajille Change Master Muutoksenhallinnan mestariohjelma asiantuntijoille Co-Creator Verkostojen muutosten ohjaaminen. Integraatioiden ja verkostojen kehittymisen tukijoille ja koordinaattoreille Walk with Change Muutosagenttivalmennus Tukivalmennus muutosprosessien avainhenkilöille Searching B-point Muutoksen kohdetta etsimässä. Muutosprosessi johtoryhmille ja organisaation eri johtoportaille Change Agora Uuden tyyppinen muutoksen kohtaamispaikka. Innovatiivinen ja osallistava seminaari suurryhmille Be the Change -luennot: Muutos käytännössä Suuntaviivoja nykyaikaiseen muutostyöhön. Vuorovaikutteinen ja herättävä luento kaikille muutoksesta kiinnostuneille Aiemmin ollaan keskitytty muutoksen mekanistiseen ja ohjelmoituun hallintaan. Sen sijaan muutoksen nykykäytännöt keskittyvät muutoksessa elämiseen 14 15

9 Yhdessä paremmin LÄHIKUvASSA 16 Humap vahvistaa yhteistyötä kansainvälisessä Change Facilitation -verkostossa Change Facilitation Associates Network on perustettu vuonna 2005 ja Humap on ollut jäsen alusta saakka. Verkostossa on tällä hetkellä yli 50 jäsenyritystä jokaiselta mantereelta. Kaikkia yhdistää samankaltainen tausta-ajattelu, muutoksen tutkiminen, sen hallinta ja fasilitointi sekä kiinnostus kansainväliseen yhteistyöhön. Tämä on ainutlaatuinen verkosto, koska kaikilla on halu ja valmius yhteiseen toimintaan, eikä vain loputtomiin keskusteluihin, kertoo Anneli Tuura. Aktiivinen kumppani Humap on ollut verkostossa kiinnostava ja haluttu kumppani. Konsulttimme ovat mukana mm. rakentamassa ja toteuttamassa kansainvälisiä Be The Change (muutoksen hallinnan) -konsepteja. Muita verkoston humappilaisvetoisia hankkeita ovat mm.: Conscious management -kasvuohjelma, jonka tarkoituksena on luoda kansainvälinen johtamisen ja itsensä kehittämisen ohjelma Energy8, joka on Hollantilaisen yrityksen kehittämä työkalu yhteisöjen ja ryhmien kehitysvaiheiden tutkimiseen ja kehittämiseen Virtual Leadership -ohjelma Diversity Empowerment monikulttuuriseen työskentelyyn ja erilaisuuden ohjastamiseen käyttövoimaksi Valtion hallinnon alalle suunnattu kansainvälinen muutosvalmennusohjelma Keskeistä yhteistyössä on myös se, että verkoston kautta sen jäsenet pystyvät palvelemaan Verkoston jäsenten yhteisissä tapaamisissa kehitetään verkoston toimintaa ja luodaan tilaisuuksia toisilta oppimiselle ja yhteisille työmahdollisuuksille. Learning, serving & earning together globaaleja asiakkaita samalla työotteella eri puolilla maailmaa. Suomessa Humapin vieraana on käynyt jo useita verkoston jäseniä. Ensimmäisen Be The Change -työpajan suomessa toteutimme verkoston perustajan Holger Nauheimerin kanssa. Jatkoa seuraa, kertoo Vesa Purokuru. Yhteistyöstä yhteiseen liiketoimintaan Huhtikuun 2008 globaalissa kokoontumisessa Itävallassa Humappilaisilla on keskeinen rooli. Humapin konsultit jakavat osaamistaan useissa työpajoissa, mm. virtuaalisuuden, luovien menetelmien ja fasilitointitaitojen aihealueilla. Tulevaisuuden näkymissä verkosto muuntuu yhä enemmän myös yhteiseksi liiketoiminnaksi ja mahdollisesti samannimiseksi globaaliksi yritykseksi. Sen rakentamisessa humappilaiset ovat aktiivisesti mukana. Eeva-Liisa avaa seuraavan ikkunan Humapin yhtenä peruspilarina on hyvä elämä ja sen tarjoaminen omille työntekijöille. Tätä tavoitetta toteutetaan mm. sapateilla. Konsultin ja valmentajan työ on kuluttavaa, etenkin kun monet meistä elävät elämän ruuhkavuosia. Viikonloppu tai kesäloma auttaa palautumaan, mutta ei vielä syttymään uudelleen. Koska haluamme pitää näistä huippuosaajista kiinni ja jaksamisesta huolta, päätimme kokeilla vähän reilumman irtatumisen mahdollisuutta, selvittää Olli-Pekka Juoperi. Vuoden 2007 keväällä sapatilla pyörähti Humap Software Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Mäkitalo. Miten Ilkka valmistautui sapatille lähtöön? Miltä tuntui palata takaisin työn ääreen ja mitä kaikkea sitä tulikaan sapattiaikana tehtyä? Sapatin odotus ja siihen valmistautuminen oli koko perheen juttu. Minulle oli tosi tärkeää luvata perheelle ihan täydellinen irtiotto työnteosta. Toki sitä mietti, että miten muut selviävät ja kannattelevat asioita, joita minä olen tavallisesti hoitanut töissä, kertoo Ilkka. Ilkalle sapattiaikana tärkeää oli oman vauhdin rauhoittuminen ja ajan antaminen toisille ihmisille. Ajan antaminen on arvon antamista. Kiireen keskellä on merkittävää osata pysähtyä ja luoda kiireettömyyden tuntua itselle ja muille. Töihin palatessa voimia oli tullut roppakaupalla lisää ja oman työnkuvan uudistaminen tuntui paljon helpommalta. Systeemiä kannetaan yhdessä Seuraava sapatille lähtijä on valmentaja ja kehittämiskonsultti Eeva-Liisa Vihinen. Hän arvostaa uusiutumisen merkitystä ja näkeekin sen yhtenä työpaikkansa vahvuuksista. Tässä uusiutuu niin yksilö kuin koko organisaatiokin. Sapatilta tuodaan uusia tuulia. Kun yksi lähtee hetkeksi pois, koko systeemin on muututtava ja se muuttuu taas uudestaan, kun tullaan takaisin. Sapatille lähteminen näkyy ja mietityttää jo Nyt-hetkessä. Töitä on suunniteltava ajoissa, jotta homma pyörii sapattia ennen, sen aikana ja jälkeen. Tämä vaatii paljon yhteistyötä kollegoiden kanssa, jotta tällainen rakenne ja uusiutuminen on mahdollista. Suuntana Afrikka Eeva-Liisa odottaa sapatiltaan tyhjän tilan mahdollisuutta tarkastella omaa itseään ja omaa elämäänsä. Sapatti antaakin mahdollisuuden ikkunan avaamiseen ulos, tuulettumiseen ja näkemiseen toisin. Muutoksesta on tässäkin kysymys: tuoreet näkymät antavat tilaa jollekin uudelle tulla. Muutoksen aika omassa elämässä voisi olla nyt, kun perheen ruuhkavuodet ovat takana ja ns. kolmas elämä on kynnyksen toisella puolen. Eeva-Liisan suunnitelmana on lähteä Afrikkaan. Se on ollut jo pitkäaikainen haave. Afrikasta hän odottaa löytävänsä arvon elämän virrassa olemiseen ilman suorituspaineita. En vielä osaa sanoa, että minne tarkalleen ottaen tai mitä tekemään. Ihanne olisi, että voisin mennä tekemään jotain sellaista, jolla olisi eettistä merkitystä. En ole menossa pelastamaan maailmaa, mutta tuntuisi oikealta tehdä jotain hyödyllistä, vaikka jollain muulla tavalla kuin normaalissa työssä. Eihän sitä tiedä, vaikka löytyisi Humapille kummilapsi tai -koulu, jonka elämässä voisi olla jatkossakin mukana. Pitkäaikaiset haaveet, kuten Thaimaan loma, puutarhan uudistaminen ja koiranpennun hankkiminen tulivat realistisiksi Ilkalle ja hänen perheelleen. 17

10 Yhdessä paremmin Uusia osaajia Humapille. Systeemisyys Olen Markku Närhi. Aloitin tammikuun alussa Humap Softwaren puolella kehittämiskonsulttina. Tulen Humappilaisten joukkoon Jyväskylän yliopistosta, jossa olen työskennellyt yli 10 vuotta kouluttajana, suunnittelijana sekä tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäjänä. Koulutukseltani olen kasvatustieteilijä ja aikuiskouluttaja, mutta työ on vienyt mukanaan suunnaten kiinnostustani yhä enemmän tutkimaan tietotekniikan uusia mahdollisuuksia oppimisen tukemisessa ja teknologian tukemien yhteisöllisten prosessien kehittämisessä. Tämän työn osana olen ollut kehittämässä koulutuksen tietojärjestelmiä ja tietohallinnon palvelumalleja vuodesta 2000 saakka. Viimeiset kuusi vuotta on vierähtänyt OPM:n virtuaaliyliopistohankkeiden alueellisten ja valtakunnallisten kehittämis- ja koulutusverkostojen parissa. Laajin verkostomme on ollut TieViekoulutus, jonka pitkäkestoisissa ohjelmissa fasilitoimme yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen henkilöstöä verkko-opetuksen ja oman organisaation toimintakulttuurin kehittäjinä. Tämän yhteisön toimintaan on osallistunut yli 1200 korkeakoulutoimijaa vuodesta 2001 alkaen. Tälla taustalla olen vuoden 2008 alussa siirtynyt uteliaalla ja odottavalla mielellä Humapin teknologiatiimiin. Tiimissämme osallistun tuotekehitykseen ja asiakastyön prosessien kehittämiseen. Toivon tuovani tähän innovatiiviseen ja ihmisläheiseen teknologiajoukkoon uusia näkemyksiä oppimisverkostojen toiminnan ja aikuisen oppimisen prosesseista. Lausun lopuksi kiitokseni meidän teknologiatiimillemme sekä Humapin konsulteille, jotka ovat lämpimästi ja rohkeasti ottaneet minut mukaan kehittämishankkeisiin ja valmennuksiin ja näin saattaneet uuden työntekijän nopeasti osaksi yhteisöä ja yhteisen ajattelun prosesseja. Se on Humappilaisuutta teoissa ja käytännöissä. Olen Susanna Gardemeister, Humapin uusin coach-kehittämiskonsultti. Peruskoulutukseltani olen sosiaalipsykologi. Ohjausosaamiseni koostuu sosiodraamasta ja luovista ryhmätyömenetelmistä, ratkaisu- ja voimavarakeskeisistä työtavoista sekä kehittävästä työntutkimuksesta. Työskentelin aikaisemmin Helsingin yliopistossa useissa eri tehtävissä: sosiaalipsykologian opettajana, verkkopalvelun suunnittelijana, projektikoordinaattorina, uravalmentajana sekä muutoslaboratorio-ohjaajajana toimintakonseptien kehitystyössä. Olen toiminut työnohjaajana lähes 10 vuotta. Ohjaukset ovat olleet yksilö-, ryhmä- ja työyhteisö ohjauksia sekä koulutusohjauksia. Työskentelen monilla työnohjauksen foorumeilla, esimerkiksi järjestämällä työnohjaajille työpajoja dialogisesta hiljaisuudesta yhdessä kollegani FT Jussi Onnismaan kanssa. Humapin työ perustuu ajatukselle Yhdessä paremmin. Kokemukseni mukaan se on yhteistä dialogista ajattelua ja työkulttuuria, jossa kollegoiden osaamista ja lahjakkuutta arvostetaan ja annetaan kanavoitua asiakasta monin tavoin rikastavina ja inspiroivina konsultointi- ja valmennuspalveluina. Tuon Humapiin sosiaalipsykologista näkemystä sekä täydennän jo olemassa olevaa luovaa ja dialogista osaamista. Systeeminen ajattelu on humappilaisille keskeistä ja käsite on ollut varmasti ilmoilla asiakasyhteistyössäkin. Mutta mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Systeemisyyttä voidaan avata sen viiden periaatteen avulla. yhteistyössä: Uusi valmennuskonsepti moderniin työhön Humap on mukana Turun ammattikorkeakoulun Moderni työ -projektissa, jossa kehitetään alueen yritysten ja organisaatioiden toimijoiden kanssa uutta, esimiehille ja heidän alaisilleen suunnattua valmennuskonseptia. Konseptissa mallinnetaan onnistunutta ja innovatiivista yhteistyön rakentamista virtuaalisissa, mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä. Tämän osana on selvitetty välillisten vuorovaikutus- ja yhteistyömuotojen ja suhteiden kehittymisen mahdollisuuksia myös Web 2.0 konseptin suuntaan. Näin hanke tukee 2.0 ihmiskeskeisen strategian kehityssuuntaa muuttuvan työn tarpeisiin. Key Usereiden verkosto tukemassa SAP:n käyttöä Ruukissa Vuorovaikutus: Puhe rakentaa identiteetin, suhteet, organisaation ja toimintakulttuurin. Jaworski: Me emme kuvaile maailmaa, jonka näemme, vaan näemme sen, mitä kuvailemme. Kytkennät: Ymmärtäminen on helpompaa, kun huomio kiinnitetään kytkentöihin puheen, syntyvien merkitysten, toiminnan ja tilannekohtaisten tekijöiden välillä. Viesti rakentuu aina vastaanottajan päässä. Ilmaantuminen: Jokaisessa keskustelussa on paljon uusia alkuja ja mahdollisuuksia synnyttää ymmärrystä ja toimintaa. Cooperrider: We cannot not communicate. Ainutlaatuisuus: Jokainen vuorovaikutustilanne on ainutkertainen leikkauspiste ajalle, paikalle, ihmisille ja puheenaiheelle. Et voi ylittää samaa virtaa toista kertaa. Arvostaminen: Jokaisen kokemus, osaaminen ja näkökulma on arvostettava. Huomaamalla hyvän niin kyvyissä kuin teoissa saadaan esille paras suoritus. Ihmiset tekevät aina omasta näkökulmastaan parhaita mahdollisia ratkaisuja. Ruukissa on ollut jo usean vuoden käynnissä laaja ERP-hanke. Yhtiössä on nimetty SAP:n käyttöä tukemaan lähes 200 Key Useria. Key Usereiden rooli on merkittävä järjestelmän tehokkaan käytön edistämisessä ja tukemisessa sekä virhetilanteiden hallinnassa. Humap on mukana hankkeessa, jonka tavoitteena on selkeyttää Key Usereiden roolia, lisätä heidän valmiuksiaan erilaisten ihmisten kohtaamisessa sekä kasvattaa Key Usereiden prosessituntemusta. Tämä tapahtuu isoissa workshopeissa, joihin kaikki Key Userit osallistuvat. Toisena keskeisenä tavoitteena on toimivan Key User -verkoston rakentaminen. Verkoston tavoitteena on mahdollistaa tehokas tiedon jakaminen sekä vertaistuki ja -oppiminen. Verkoston toiminta rakentuu pitkälti nettipohjaiseen verkkotyöskentelyyn. Investointitekniikkaan ei riitä ERPhankkeessa hyvän lopputuloksen saavuttamiseen vaan on investoitava myös inhimilliseen pääomaan ja osaamisen kehittämiseen. Tämä oivallus Ruukissa on tehty. MMM haki kehityskeskusteluihin puhtia koulutuksesta Kehityskeskustelut nähdään monessa organisaatiossa kaavamaisena pakkopullana, joka pitää vaan suorittaa alta pois. Maa- ja metsätalousministeriön henkilöstöä kerääntyi lähes 40 hengen joukko Yhteisellä kartalla kehityskeskusteluissa -koulutustilaisuuteen pohtimaan kehityskeskustelujen koukeroita. Tavoitteena oli avata polkuja siihen, miten kehityskeskusteluista voisi luoda tehokkaamman oppimis- ja kehittämistapahtuman kaavamaisen keskustelurungon seuraamisen sijaan. Aihetta työstettiin alustusten, dramatisointien sekä pari- ja ryhmätöiden avulla. Kouluttajina olleet Vesa Purokuru ja Anneli Tuura painottivat mm. valmistautumisen merkitystä ennen kehityskeskustelua ja sitä, että haaste on esi miehelle ja alaiselle yhteinen. Ministeriöläiset olivat tyytyväisiä koulutuksen antiin ja tulevaisuuden varalle saatiin paljon ammennettavaa. Hajautetun ja mobiilin työn tutkimusprojekti vmstan TKK:n vmwork tutkimusyksikön ja Stanfordin yliopiston yhteishankkeessa tutkitaan virtuaalisen ja mobiilin tietotyön tuottavuutta ja hyvinvointivaikutuksia KONE Oyj:ssa, Kemirassa, Cargotec Oyj:ssa, TietoEnatorilla ja Pöyryllä. Humap toimii hankkeessa valmennuspartnerina. Adobe Connect Pro ja Humap Tool mahdollistavat mannerten välisen reaaliaikaisen viestinnän Kallifornian ja Suomen välillä. Globaali yhteistyö ja työhyvinvoinnin kehittäminen ovat Stanfordissa nyt kuumia tutkimusteemoja. Suomalaiset yritykset ja tutkijat pääsevät hankkeemme kautta Stanfordin huippututkimuksen ja Piilaakson kehitystren dien imuun, innostaa vmstan-hankkeen projektipäällikkö Niina Nurmi TKK:lta

11 Ajankohtaista Be the Change, Helsinki Interaktiivinen workshop systeemisestä muutoksenhallinnasta ja fasilitoinnista. Valmentajina Holger Nauheimer (Saksa) & Vesa Purokuru (Suomi). Työskentelykielenä englanti. Lisätietoja: tai Vesa Purokuru, puh Ilmoittaudu mennessä: Be the Change, Turku Interaktiivinen workshop systeemisestä muutoksenhallinnasta ja fasilitoinnista. Valmentajina Vesa Purokuru & Terhikki Rimmanen. Lisätietoja: Vesa Purokuru, puh Ilmoittaudu mennessä: Be the Change, Jyväskylä Interaktiivinen workshop systeemisestä muutoksenhallinnasta ja fasilitoinnista. Valmentajina Vesa Purokuru & Anneli Tuura. Lisätietoja: Vesa Purokuru, puh Ilmoitaudu mennessä: Leadership Brunch - Lead and Let Go, Helsinki klo 9-11 Aamupala, jolla pureskellaan motivoinnin ja innostamisen haasteita johtamisessa. Onko johtaminen johtotähteyttä vai tähtien tekoa - vai molempia? Ilmoittaudu mennessä: Humap Research osallistu tutkimukseen. Humap jatkaa käytännön työn tutkimista. Syksyllä 2008 teemana on postmoderni muutosjohtaminen. Kartoituksessa selvitetään, miten organisaatiorakenteet voivat tukea toimivampia ja tuloksellisempia yhteistyösuhteita, ja miten suhteiden laatu vaikuttaa muutokseen ja ihmisten johtamiseen moninaisessa työympäristössä. Tuloksena mallinnetaan ihmisten johtamisen sekä muutoksessa elämisen kulmakiviä ja hyviä käytänteitä. Suhteiden tutkimisessa käytetään mm. korkeakoulujen kehittämiä dialogityökaluja, joiden avulla voidaan havainnollistaa: keskustelujen rakennetta, joiden pohjalle suhteet rakentuvat. (Dialogy-tool) vuorovaikutuksen ja tiedonvaihdon virallisia ja kätkettyjä rakenteita (Spindel -tool). ihmisten, tiimien ja organisaation muutosta ohjaavia voimia (Energy8 -tool). Lisää tietoa ja ilmoittautumiset mukaan tutkimukseen mennessä Nimitykset: Ilkka Mäkitalo on nimitetty Humap Software Oy:n toimitusjohtajaksi.

A S I A K A S L E H T I

A S I A K A S L E H T I ASIAKASLEHTI SISÄLLYSLUETTELO 2 / 2014 4 UNELMIEN TYÖKULTTUURI LUODAAN SE YHDESSÄ 8 KONSULTOIVA TYÖOTE ASENNETTA JA ROHKEUTTA ASIANTUNTIJATYÖHÖN 11 JOHTORYHMÄ KOKO ORGANISAATION PEILI Miten työ maistuu?

Lisätiedot

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2011

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2011 Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 1 2011 2 2007 Sisällysluettelo 1 l 2011 16 DialogueTeam Virtual: Etäpalavereiden laatua mitattiin ja kehitettiin Fenniassa Toisin tekemällä tulosta... 3 Relational

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

A S I A K A S L E H T I

A S I A K A S L E H T I ASIAKASLEHTI SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2014 4 TISLAAMOTIIMISTÄ UNELMIEN TYÖPAIKAKSI 8 PEHMEÄSTÄ JOHTAMISESTA TULIKIN KOVAA Kaikki voivat onnistua HELSINKI Bulevardi 6 A 14 (7. krs), 00120 Helsinki Puh. 050

Lisätiedot

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 2 2010

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 2 2010 Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 2 2010 2 2007 Sisällysluettelo Mutta mitä sinä oikein teet, isä? 2 l 2010 14 Rautakirjassa kehitetään varhaisen välittämisen toimintatapaa Prosessikonsultin työnkuva

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu Turku 2009

Turun ammattikorkeakoulu Turku 2009 Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 47 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2009 ISBN 978-952-216-096-6 (painettu) ISSN 1457-7933 (painettu) Painopaikka: Tampereen yliopistopaino Juvenes Print Oy, Tampere

Lisätiedot

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN!

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! 03 UUSI-KAIKU 03 Pääkirjoitus 04 Valtio on hyvä työpaikka 8 Ajankohtaista 11 Ministeri Paula Risikko Nyt

Lisätiedot

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Hugo Miskala Tatu Tuohimetsä Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 VASTAISKU RIISTOKAPITALISMILLE...5 2 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS...6 2.1 Validiteetti...6 2.2

Lisätiedot

Johdon työnohjaajat ja mentorit ry ARVOISA JOHTAJA JA ESIMIES

Johdon työnohjaajat ja mentorit ry ARVOISA JOHTAJA JA ESIMIES 2007 Johdon työnohjaajat ja mentorit ry Johtajan sparraaja Yhdistys on perustettu vuonna 2004 Tekee tunnetuksi johdon ja esimiesten työnohjausta ja mentorointia Kehittää ja uusintaa jäsentensä ammattitaitoa

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa?

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa? PIRKKO HELASKIVI JA NIINA SALMINEN FM Pirkko Helaskivi toimii Completo Consulting Oy:ssä, valmentajana ja konsulttina. Asiakkaina ovat niin julkisen- kuin yksityisen sektorin organisaatiot. Niina Salminen,

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 JULKAISU No 32 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 4 Julkaisija

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa Tulevaisuuden koulu/ Verkko-oppiminen-hankkeen arviointiraportti Oulun kaupungin

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot