haastaa arvioimaan kunnan palvelutuotantoa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Ostajan tahto näkyväksi lastensuojelupalveluita kilpailutettaessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "haastaa arvioimaan kunnan palvelutuotantoa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Ostajan tahto näkyväksi lastensuojelupalveluita kilpailutettaessa"

Transkriptio

1 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti Ostajan tahto näkyväksi lastensuojelupalveluita kilpailutettaessa Hoivakoti Espanjan auringon alla Eläkeläisyys monen vammaisen uraputki Milloin kunnan on huolehdittava henkilökohtaisen avustajan palkan maksusta? Tilaaja-tuottajamalli haastaa arvioimaan kunnan palvelutuotantoa

2 Huoltaja-säätiö Sosiaaliturva-lehti on sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Perustettu 1912, 94. vuosikerta. Ilmestyy 19 kertaa vuonna Julkaisija Huoltaja-säätiö. Huoltaja-säätiö on sosiaalihuollon vaikuttaja. Säätiö toimii pitkäjänteisesti kunnallisen sosiaalipolitiikan kehittämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa sosiaalialan ammattilaisten sekä päättäjien osaamis- ja tietopohjaa. Isännistön puheenjohtaja Maija Perho varapuheenjohtaja Elli Aaltonen Hallitus Aulikki Kananoja, puheenjohtaja Alpo Komminaho, varapuheenjohtaja Päivi Ahonen Leena Niemi Erkki Torppa toiminnanjohtaja Ulla Salonen-Soulié puh. (09) talouspäällikkö Yrjö Saarinen puh. (09) pääkirjoitus Etiikkaa vai ekonomiaa? Erkki Torppa 4 5 ajankohtaiset sosiaaliturva, kriisityö, hoitotakuu, kehittämistoiminta uutisia lyhyesti 6 laina ja palaute Testeihin liittyy paljon ratkaisemattomia ongelmia lainattua, saksittua näkökulma Kolumni Antero Marjakangas Jos minulta kysytään Aila Tauriainen Lukijoilta Poliisi ja sosiaalityöntekijä näkevät lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittelyn eri tavoin Marja Liisa Haapala vammaispolitiikka Pila pala pelistä pois Mia Sivula 13/06 Mannerheimintie 31 A 3, Helsinki puh. (09) faksi (09) päätoimittaja Merja Moilanen puh. (09) toimitussihteeri Erja Saarinen puh. (09) toimitussihteeri Lea Suoninen-Erhiö puh. (09) Taitto Workshop Pälviä Oy Kannen piirros Heikki Pälviä Tilaukset ja osoitteenmuutokset puh. (09) faksi (09) Tilaushinnat euroa/vuosi, kestotilaus 47 euroa/vuosi, opiskelijatilaus 26 euroa/vuosi Sosiaaliturva-lehden irtonumerot myytävänä toimituksessa 4,20 euroa/kpl, yli 10 kappaleen tilauksista alennus 25 % Mediakortti osoitteessa Työpaikkailmoitukset puh. (09) faksi (09) Mainos- ja koulutusilmoitukset Julkaisu Bookers Oy/Sanna Laaksonen puh. (09) Kirjapaino Aikakauslehtien Liiton jäsen ISSN KÄRKITEEMA Tilaaja-tuottajamalli haastaa arvioimaan kunnan palvelutuotantoa Tuija Rajala & Jari Tammi Ostajan tahto esiin Tuija Eronen Oulussa sopimusohjaus on osa oman työn kehittämistä Elina Kinnunen seuraavassa numerossa14/ vanhustyö Hoivakoti Espanjan auringon alla Kristiina Selin juristin nurkkaus Palveluasumiseen liittyvät palvelut järjestettävä maksuttomina Tapio Räty oma ura 26 kirjat, tutkimukset Kärkiteemana vanhustyön koulutus Koulutuksen perustaksi pitäisi selvittää, mitä tehtäviä vanhustyössä on ja miten ne olisi järkevintä jakaa eri ammattiryhmien kesken, sanoo Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen. 2 Sosiaaliturva 13/06

3 Pääkirjoitus 5. syyskuuta 2006 piirros: Heikki Pälviä KANNESSA Tilaaja-tuottajamallissa palveluiden tilaajaorganisaatio ja niiden tuottajayksiköt erotetaan toisistaan. Miten mallia toteutetaan eri kunnissa ja mitä se merkitsee sosiaalityössä ja lastensuojelupalveluiden hankinnassa? sivut 9 15 Etiikkaa vai ekonomiaa? Pankkikriisin ja lamavuosien kokemusten myötä suomalainen valta on taloudellistunut. Yhteiskunnallinen keskustelumme on eurojen kehystämää. Ei ole ihme, että maamme menestyy kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa mutta ei enää samassa määrin hyvinvointivertailuissa. Ekonomia on ottanut niskalenkin etiikasta. Kunnissa ihmisten tarpeet ja talouden raamit kohtaavat toisensa päivittäin. Valtiovalta voi antaa laatusuosituksia ja korostaa eettisiä näkökulmia, kun kunnat pannaan tekemään likainen työ. Hankintalain intohimoiset tulkinnat ovat tuoneet sosiaalipolitiikan soppaan omat lisämausteensa. Sosiaalijohto voi mennä mukaan uuteen liturgiaan; kilpailutuksen, ulkoistamisen, tilaamisen ja tuottamisen maailmaan. Tällainen palvelutehtaan johtaja voi onnistuessaan saada pikavoittoja, mutta työote ei takaa sitä, että kuntalaisten hyvinvointi lisääntyy pitkällä aikajänteellä. Hallinnon tuki on kuitenkin turvattu. Johtajan toinen mahdollisuus on perustaa työnsä perinteisempiin sosiaalihuollon arvoihin ja kuntalaisten hyvinvoinnin edellytysten vahvistamiseen. Näin ei kuitenkaan saada pikavoittoja ja harvemmin tulee hyväksyntääkään. Kuntatalouden lyhytsyklisyys ja pahimmillaan vain muutaman kuukauden mittaiset käyttösuunnitelmat rajoittavat kunnallisen sosiaalipolitiikan mahdollisuuksia. Työssämme on usein kysymys vuosien ja jopa kymmenien vuosien sosiaalisista ja inhimillisistä investoinneista, mutta tulokset pitäisi ulosmitata kvartaalitalouden ehdoin välittömästi. Itseäni vaivaa se,että oma puheeni on muuttunut yhä talousperustaisemmaksi. Saadakseni aikaan muutoksia perustelen ensimmäiseksi asiat sillä, kuinka paljon kalliimmaksi asia tulee, jos se hoidetaan muutoin tai jätetään hoitamatta. Ekonomian sijasta olisi hyvä käyttää välillä eettisiä perusteita. Pelkoni vain on, että sillä tavalla en tule kuulluksi. Talouden ristipaineiden keskellä on toisaalta myös mukavaa olla sosiaalialan edustaja. Hyvin hoidettu sosiaalihuolto kun on useimmiten sekä inhimillisin että myös taloudellisin vaihtoehto. Markkinat pyrkivät lisäämään palveluiden kysyntää, kun taas kunnallinen sosiaalitoimi pyrkii sitä ehkäisemään. Vanhustenhuoltoa kannattaa kehittää, jotta kalliita sairaalapalveluita tarvittaisiin mahdollisimman vähän. Elinympäristön parantaminen helpottaa muun muassa vammaisten elämää ja vähentää palvelutarpeita. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy kerryttää parhaat tuotot. Miten muutamme tämän tiedon yhteiseksi ymmärrykseksi? Auttaisiko se, että talouden rinnalla puhuisimme enemmän myös työmme sisällöstä? Erkki Torppa, Huoltaja-säätiön hallituksen jäsen, Hämeenlinnan sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Ekonomian sijasta olisi hyvä käyttää välillä eettisiä perusteita. Pelko ei kuulu toimenkuvaan Kaikkea väkivaltaa ei voi poistaa, mutta uhkatilanteisiin voi varautua, korostaa turvallisuuskouluttaja Totti Karpela. Uusi vankeuslaki muuttaa lastensuojelun sosiaalityötä Juristin nurkkaus Pitääkö kuljetuspalveluita järjestää, vaikka vaikeavammainen henkilö voisi käyttää matalalattiabussia? Sosiaaliturva 14/06 postitetaan lukijoille 21. syyskuuta Siihen aiottujen työpaikka- ja koulutusilmoitusten on oltava toimituksessa viimeistään Ilmoitukset voi laittaa myös verkkosivuille Sosiaaliturva 13/06 3

4 ajankohtaiset SOSIAALITURVA Kelan selvitys tarjoaa ratkaisuehdotuksia työttömien perusturvan ongelmiin. Pertti Honkanen: Työttömien perusturvan ongelmia. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 54, Julkaisu verkossa > Kela tutkii SOSIAALITURVA Kela kehottaa ulkomaille muuttavia selvittämään sosiaaliturvansa ennen ulkomaille lähtöä. Se, että maksaa veronsa Suomeen ja että on Suomen kansalainen, ei automaattisesti merkitse sitä, että kuuluisi suomalaisen sosiaaliturvan piiriin. Koska sosiaaliturvamme on asumisperusteinen, Kela poistaa sen piiristä henkilön, joka muuttaa yli vuodeksi ulkomaille tai joka työskentelee toisessa EU-maassa. Toisessa EU-maassa työskentelevät kuuluvat pääsääntöisesti työskentelymaansa lainsäädännön piiriin. Jos henkilö siirretään Suomen sosiaaliturvan ulkopuolelle, hän ei voi saada Suomesta esimerkiksi sairaus- tai vanhempainpäivärahaa. Kela selvittää aina ulkomailla oleskelun syyn, kun on kyse tavanomaista lomamatkaa pidemmästä ulkomaanmatkasta. Jos ulkomaille muuttava ei itse ota yhteyttä, Kela saa tiedon lähdöstä Väestörekisterikeskuksesta. Sen jälkeen se tiedustelee asiaa henkilöltä itseltään. Viimeistään silloin kannattaa selvittää, onko oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan. Kela antaa hakijalle kirjallisen päätöksen asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta. Viime vuonna Kela antoi ulkomaille muuttaville lähes päätöstä, joista lähes puolet oli kielteisiä. Jos muuttaa EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, sosiaaliturvaan sovelletaan kahden maan välistä sosiaaliturvasopimusta. Suomella on sopimus Israelin, Yhdysvaltojen, Kanadan ja Quebecin kanssa. Sopimusta ei sen sijaan ole esimerkiksi Venäjän tai minkään Aasian maan kanssa. 4 Sosiaaliturva 13/06 Mitä tapahtuisi työttömän tuloille, jos peruspäivärahaa päätettäisiin korottaa tai eläketulovähennystä laajentaa muihin sosiaalietuuksiin? Lähes työtöntä elää perusturvan varassa. Moni heistä on pitkäaikaisesti riippuvainen sosiaalietuuksista. Kelan erikoistutkija Pertti Honkanen on tehnyt laskelmia siitä, miten erilaiset uudistukset vaikuttaisivat työttömän toimeentuloon. Myös niistä aiheutuvat kustannukset on otettu huomioon. Esimerkiksi viiden euron korotus peruspäivärahaan vähentäisi asumistuen ja toimeentulotuen tarvetta, mutta ei kovin paljon. Myöskään kunnallisverotuksen perusvähennyksen nostaminen euroon ei vaikuttaisi suuresti työttömien tilanteeseen. Sen sijaan eläketulovähennystä vastaavan vähennyksen ulottaminen päivärahoihin vaikuttaisi enemmän. KEHITTÄMISTOIMINTA Sosiaalihuollon alueellinen kehittämistyö on lisääntynyt huomattavasti. Kuntia huolestuttaa kuitenkin se, että perustyöhön resursseja on niukasti. Osaamiskeskuksiin suurin osa kunnista on tyytyväisiä. Kehittämistyötä ovat lisänneet sosiaalialan osaamiskeskukset sekä kasvanut hankerahoitus, kehittämishankkeille myönnettävät valtionavustukset. Yhä useammat kunnat ovat uuden rahoituksen ansiosta päässeet mukaan kehittämiseen. Etenkin pienille kunnille hankerahoitus ja osaamiskeskusten tuki hankkeiden rakentamisessa ja toteutuksessa ovat mahdollistaneet kehittämisen. Niille myös osaamiskeskusten järjestämät koulutukset ja työryhmät ovat olleet uusia mahdollisuuksia työn kehittämiseen ja vertaistukeen. Enimmillään yhdellä kunnalla oli meneillään 82 sosiaalihuollon kehittämishanketta. Eniten on lastensuojelun, vanhustyön ja varhaiskasvatuksen hankkeita. Hankkeilla kehitetään huomattavasti harvemmin aikuissosiaalityötä, vammaispalveluita ja päihdepalveluita. Tiedot ovat Sosiaalikehitys Oy:n tekemästä sosiaalihuollon kehittämisen tilaa kunnissa arvioivasta kuntakyselystä. Siihen vastasi noin puolet Suomen kaikkien kuntien sosiaalijohdosta. Pieni osa kunnista on jäämässä kehittämisestä sivuun. Enimmäkseen ne ovat taloudellisesti kurjistuneita, pieniä kuntia, joilla on suuria vaikeuksia huolehtia jo peruspalveluistakin. Ylipäänsä sosiaalijohtoa huolestuttaa se, että perustyön ja kehittämistoiminnan resurssikehitys on ristiriitaista. Kun perustyön resurssit ovat niukat, kunnat eivät pysty täysin hyödyntämään kehittämisrahoitusta. Kehittämishankkeista voi tulla vain yksi lisätaakka perustyöntekijöiden työkuormaan. Kyselyn mukaan seudulliset ja alueelliset yhteistyörakenteet ovat kehittyneet varsin hyvin, mutta palveluyhteistyötä on syntynyt vähän. Sen kehitykseen vaikuttavat kunta- ja palvelurakennetta koskevat valtakunnalliset ratkaisut. Asiakaspalvelutyötä tekevien seudullisten kehittämisyksiköiden verkosto tihentyy nopeasti. Vaikka niiden toiminta on vasta alussa, jo nyt näyttää siltä, että niistä ja osaamiskeskuksista syntyy kuntien kehittämistoiminnalle pysyvä tukirakenne. Sosiaalihuollon kehittämistoiminnan nykytila kunnissa. Kuntakyselyn yhteenveto. Sosiaalikehitys Oy Julkaisu verkossa

5 UUTISIA LYHYESTI HOITOTAKUU Hoitotakuun toteutumisesta kysyttävä myös potilailta Sosiaali- ja terveysministeriö ja Stakes julkaisivat keväällä varsin myönteisiä seurantatietoja hoitotakuun toteutumisesta. Tiedot perustuvat lähinnä terveydenhuollon suoritteisiin. Potilasjärjestöihin tulleiden tietojen mukaan potilaiden kokemukset eivät ole olleet kuitenkaan yhtä myönteisiä. Hoitavan lääkärin jatkuva vaihtuminen sekä hoitavien tahojen toimimaton yhteistyö ja tiedonkulku vaikeuttavat erityisesti pitkäaikaissairaiden hoitoa ja aiheuttavat heille lisäkuluja. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry:n kansanterveyden neuvotteluryhmä asetti vastuuryhmän selvittämään potilaiden kokemuksia. Niiden perusteella ryhmä esittää kuusi toimenpide-ehdotusta: Hoitotakuun asetuksen mukaiseen seurantaan on saatava mukaan potilasnäkökulma. Pitkäaikaissairaille on varattava mahdollisuus jatkuvaan hoitosuhteeseen sairauteen perehtyneen lääkärin kanssa sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Lääkäripalvelujen saatavuuden turvaamiseksi on tehtävä riittävästi kuntien rajoja ylittävää yhteistyötä. Julkisen terveydenhuollon on kuultava yksittäistä potilasta. Vakavissa tilanteissa suositellaan potilaiden käyttävän asiakasmuistutusta. Hoitotakuujärjestelmää tulee kehittää edelleen ottaen huomioon erilaiset sairaudet ja niiden luonne. Hammashoitoon pääsyä on edelleen tehostettava. YTY ry on laatinut potilaiden avuksi asiakasmuistutuslomakkeen, jonka voi tulostaa YTY:n internetsivulta Muistutus lähetetään kunnan terveyskeskuksen kirjaamoon silloin, kun potilas katsoo, ettei hoitotakuu ole hänen kohdallaan toteutunut. Asiakasmuistutus on lähinnä tiedoksianto, kunnalle ei hoitotakuun toteuttamatta jättämisestä seuraa mitään sanktiota. KRIISITYÖ Vantaan kriisikeskus hoiti Libanonista evakuoitujen ensihuollon Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Vantaan kaupungin kriisikeskus vastasi yhteistyökumppaninsa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ensihuoltoryhmän kanssa Libanonista evakuoitujen psykososiaalisesta tuesta. Kriisityötä tehtiin heinäkuussa lentoasemalla viikon ajan. Neuvontapisteen kautta kulki noin 70 henkilöä. Vastaanottotiskillä oli lentojen saapuessa kaksi kriisikeskuksen työntekijää sekä muutama Vapepan vapaaehtoinen. Evakuoidut olivat Suomen kansalaisia, mutta kaikilla ei ollut lainkaan kiinnekohtia Suomessa. He voivat keskustella neuvontapisteessä kokemuksistaan ja lisäksi he saivat apua käytännön asioiden järjestämiseen. Monilla evakuoiduista ei ollut lainkaan rahaa, eivätkä he olisi päässeet kotipaikkakunnilleen. Kriisikeskus majoitti heidät hotelliin yöksi ja myönsi avustuksen kotimatkaa varten. Kriisikeskuksen työntekijät olivat myös yhteydessä evakuoitujen kotipaikkakuntien sosiaalitoimistoihin. luva: Merja Moilanen Eniten valituksia tuli lääkärin jatkuvasta vaihtumisesta. Pitkäaikaissairaat joutuvat perehdyttämään lääkäreitä omaan sairauteensa. Moni potilas kokee, että hänelle määrätään kevyin perustein lääkkeitä ja tilannetta seurataan, eikä hän pääse jatkotutkimuksiin, toteaa YTY ry:n varapuheenjohtaja, Suomen Reumaliiton toimitusjohtaja Kaarina Laine-Häikiö. Hän oli mukana potilaiden kokemuksia selvittäneessä vastuuryhmässä. Ympärivuorokautinen sosiaali- ja kriisipäivystys alkoi Espoossa elokuun puolivälissä. Virka-aikana asiakkaita ohjataan puhelimitse, mutta sen ulkopuolella voidaan järjestää asiakastapaamisia ja tehdä kotikäyntejä. Nyt kuntalainen saa kriisipäivystyspalvelut samasta numerosta ympäri vuorokauden. Kriisityöryhmässä työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja psykiatrisia sairaanhoitajia. Ammatillinen työvoimakoulutus, oppisopimuskoulutus ja tukityöllistäminen yksityiselle sektorille ovat tehokkaimpia työvoimapoliittisia toimia kaikissa työttömyyden vaiheissa. Valmentava työvoimakoulutus ja julkisen sektorin tukityöllistäminen toimivat paremmin pitkään työttömänä olleilla. Toimien hyödyt näkyvät vasta jonkin ajan kuluttua. Toisaalta myönteiset vaikutukset kääntyivät laskuun neljän vuoden seurantajakson loppupuolella. Kari Hämäläinen & Juha Tuomala: Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arviointi. Työpoliittinen tutkimus 315/2006. Tutkimus verkossa Ensimmäinen lapsiasianeuvottelukunta aloitti toimintansa syyskuun alussa. Se edistää lasten aseman ja oikeuksien kannalta tarpeellista viranomaisten ja muiden tahojen välistä yhteistyötä ja toimii lasten aseman vahvistamiseksi yhteiskunnassa. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula. Neuvottelukunnan toimikausi on viisivuotinen. Toimeentulotuen asiakkaan seitsemän prosentin omavastuu asumiskuluista poistui syyskuun alusta, kun toimeentulotuesta annetun lain muutos tuli voimaan. Uudistuksella halutaan parantaa vähävaraisimpien kotitalouksien taloudellista asemaa. Sosiaaliturva 13/06 5

6 laina ja palaute HUUMETESTAUS Itsetehtäviä reseptivapaita huumetestejä saa ostaa yhä useammasta apteekista. Yle mobiiliuutiset "Reseptivapaat huumetestit tekevät tuloaan apteekkien hyllyille. Kotona tehtäviä huumetestejä on voinut ostaa apteekeista heinäkuun alusta alkaen. Toistaiseksi pikatestejä myy Suomessa vajaat parikymmentä apteekkia." kuva: Erja Saarinen Projektikoordinaattori Heikki Bothas, A-klinikkasäätiö Vaikka testien luotettavuusongelmat saataisiinkin joskus ratkaistua, se ei korvaa menetettyä luottamusta. LAINATTUA, SAKSITTUA Suomen Mielenterveysseuran elokuussa eläkkeelle jäänyt toiminnanjohtaja Pirkko Lahti, Sosiaali- ja terveysviesti 3/2006 Media hakee uutisia pääasiassa kielteisistä asioista, ongelmista ja oireista. Suomalaiset seuraavat siis kielteisiä asioita. Kun kuuntelen ihmisten keskustelua kahvikutsuilla tai lounaspöydässä, voin todeta, että sielläkin maailman tarkastelu on kovin kielteisesti orientoitunutta. Olemmeko median tavoin ja sen kautta itsekin omaksuneet maailman tarkastelun kielteisenä, emme kriittisenä? 6 Sosiaaliturva 13/06 Testeihin liittyy paljon ratkaisemattomia ongelmia Jos uskotaan, että vanhempien lapsilleen tekemä pikatesti ratkaisee perheessä piilevän päihdeongelman, kyse ei ole varhaisesta puuttumisesta. Kyse on harhaisesta puuttumisesta. Testeihin ja testaamiseen liittyy liian paljon ratkaisemattomia ongelmia. Mitä tapahtuu, kun testitulos on negatiivinen? Oliko epäily turha? Onko asia loppuun käsitelty? Tavallisimpien virtsasta tehtävien pikatestien negatiivinen tulos kertoo sen, että lapsi ei ole käyttänyt kokaiinia tai opiaatteja testiä edeltävinä 1 2 päivänä, amfetamiinia 2 6 päivään, kannabista 1 5 päivään tai tiettyjä bentsodiatsepiineja viimeisimmän parin viikon aikana. Täysin luotettavasti testi ei kerro sitäkään. Testien varsinkin halpojen kotitestien manipuloiminenkaan ei ole kovin vaikeaa: yksinkertaisimpana esimerkkinä runsas veden juominen ennen näytteen antoa. Kokonaan testin ulkopuolelle jäävät esimerkiksi alkoholi, butaani, gamma, ilokaasu, DXM, LSD ja kymmenet amfetamiinijohdannaiset. Projektikoordinaattori Heikki Entä Bothas, jos yskänlääke tai aamupalasämpylän päällä olleet unikonsiemenet A-klinikkasäätiö aiheuttavat positiivisen opiaattituloksen? Pahimmillaan vanhemmat panikoivat, lapselle aletaan etsiä laitoshoitopaikkaa, soitetaan kavereiden vanhemmat läpi, mietitään paikkakunnan vaihtoa, itketään ja valvotaan öitä. Entä jos tulee oikea positiivinen tulos? Testi ei kerro, oliko kyse kokeilusta vai satunnaisesta tai päivittäisestä käytöstä. Testi ei kerro, miksi ainetta on käytetty, kenen kanssa ja mitä mieltä käyttäjä itse on käytöstään. Viimeistään tässä vaiheessa on syytä aloittaa kunnon keskustelu. Jotta testaamisessa olisi mitään järkeä, virtsanäytteenanto tulee suorittaa valvotusti. Se on voinut valitettavasti viedä viimeisetkin edellytykset keskusteluyhteydelle. Vaikka testien luotettavuusongelmat saataisiinkin joskus ratkaistua, se ei korvaa menetettyä luottamusta. Apteekkien pikatestit eivät tuo helpotusta huolestuneille vanhemmille, eikä lainsäädäntö mahdollista niiden käyttöä työhönotossa. Voisi luulla, että yksi ihmisryhmä niistä kuitenkin ilahtuisi: käyttäjien ei enää tarvitsisi testiaamuna jännittää, näkyykö edellisen viikonlopun käyttö testeissä. Työpaikan tai hoitolaitoksen testit voisi plussa-aamuna jättää suosiolla väliin ja testin manipulointia voisi harjoitella etukäteen rauhassa kotona. Näin siis voisi olla, elleivät käyttäjät jo tietäisi, että pikatesteihin ei voi luottaa. Takuu-säätiön toiminnanjohtaja Leena Veikkola, Helsingin Sanomat Jos velkaantuminen johtuu riippuvuuteen verrattavissa olevasta hallitsemattomasta kulutuksesta, ongelmaa ei kannata lähteä ratkaisemaan ennen kuin itse syy eli riippuvuus on saatu hallintaan. Alkoholinkäyttö puheeksi sosiaalityössä A-klinikkasäätiön Virrat puroiksi -hanke on laatinut uusia välineitä alkoholinkäytön puheeksiottoon sosiaalityössä. Viereisellä sivulla on malli, miten alkoholista voi puhua asiakastyössä. Keskustelun pohjana käytettävän S-Apukortin voi tulostaa netistä osoitteesta Virrat puroiksi on A-klinikkasäätiön hanke vuosina toteutettavassa valtakunnallisessa alkoholiohjelmassa. Sosiaaliturva-lehden julkaisija, Huoltaja-säätiö tukee sosiaalialan ammattitiedon välittämistä julkaisemalla oheisen tietoiskun. Huoltaja-säätiön tehtävänä on vahvistaa alan ammattilaisten osaamis- ja tietopohjaa.

7 Sosiaaliturva 13/06 7

8 8 Sosiaaliturva 13/06

9 kärkiteema Tuija Rajala & Jari Tammi Selvitys Jyväskylän, Tampereen ja Turun tilaaja-tuottajamalleista osoittaa, että tilaaja-tuottajamallia sovelletaan kunnissa hyvin eri tavoin. Jokaisen kunnan onkin pohdittava, onko malli sovellettavissa juuri meidän kuntaamme. piirros: Heikki Pälviä Tilaaja-tuottajamalli haastaa arvioimaan kunnan palvelutuotantoa Tuija Rajala hallintotieteiden tohtori, yliopettaja Jari Tammi hallintotieteiden tohtori, tutkija Jyväskylän, Tampereen ja Turun virallisissa asiakirjoissa korostetaan palvelutuotannon tehostamistarpeita väestön ikääntyessä sekä välttämättömyyttä selkiinnyttää poliittisen johtamisen ja hallinnon työnjakoa. Kaupunkien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden haastattelujen perusteella uudella toimintamallilla varaudutaan myös kunnan henkilöstön eläkkeelle siirtymiseen. Taustalla on huoli kuntaalan houkuttelevuudesta työnantajana: mistä saadaan lähivuosina osaavaa työvoimaa. Viime kädessä tilaaja-tuottajamallilla pyritään varmistamaan kuntatalouden vakaus ja voimavarat niin henkilöstöresurssit kuin rahatkin, jotta asukkaille voitaisiin tarjota myös tulevaisuudessa heidän tarvitsemansa peruspalvelut. Eri painotuksia Tilaaja-tuottajamallin lähtökohdissa on eroja kaupunkien välillä. Jyväskylässä mallista on kokemuksia jo pitkältä ajalta. Siellä sitä pidetään lähinnä teknisenä apuvälineenä tarkoituksenmukaisen toimintajärjestelmän rakentamiseksi. Samalla korostetaan kuntien välisen yhteistyön tarpeellisuutta ja välttämättömyyttä rakentaa alueellista palvelutuotantoa. Sosiaaliturva 13/06 9

10 piirros: Heikki Pälviä Uudenlainen tapa organisoida kunnan palvelutuotanto Kuntalaiset tarvitsevat palveluja ja kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että niitä on saatavilla. Perinteisesti kunnissa on järjestetty palveluja hierarkkisella toimintamallilla. Siinä kunta tuottaa palvelut yleensä omin voimin. Toiminta on organisoitu porrasteisesti hallintokunnittain. Linjaorganisaatiossa ylemmän tason yksiköt ohjaavat alemman tason yksiköitä. Hierarkian alimmalla tasolla ovat palveluyksiköt, kuten vanhainkodit ja päiväkodit. Ohjauksessa korostuu resurssiohjaus, joka toteutetaan talousarvioprosessissa. Tilaaja-tuottajamalli on uudenlainen tapa tuottaa palveluita ja samalla selkiinnyttää politiikan ja hallinnon välisiä suhteita. Oleellista on se, että tilaajaorganisaatio ja palvelujen tuottajayksiköt erotetaan toisistaan. Perusmallissa tilaaja arvioi kuntalaisten palvelutarpeet ja tilaa verovaroilla rahoitettavat palvelut tuottajilta. Ne voivat olla kunnan omia yksiköitä, kolmannen sektorin toimijoita, yrityksiä tai muita julkisia organisaatioita. Tilaaja-tuottajamallissa kunta toimii ennen kaikkea palvelujen järjestäjänä, mutta on edelleen vastuussa myös palvelujen saatavuudesta ja niiden turvaamisesta. Kunta voi olla palvelujen tuottaja tai pelkkä tilaaja, mutta myös omistaja ja rahoittaja. Myös kuntalainen voi toimia tilaajana ja maksajana, kuten vesihuollossa. Tällöin kunta toimii tuottajana ja tuotantoyksikön eli kunnallisen vesilaitoksen omistajana. Kun pohditaan tilaajatuottajamallin soveltamista, pitää olla selvillä, missä asemassa eri toimijat ovat. Riittääkö sisältöosaajia sekä tilaajan että tuottajien käyttöön? Jyväskylässä tilaaja-tuottajamallin todetaan olevan vain yksi välivaihe markkinoiden kehittyessä. Seuraava askel on kunnallisen palvelutuotannon liikelaitostaminen. Turussa ei korosteta alueellista yhteistyötä, vaan asukkaille tarjottavien palvelujen laatua. Siellä toimintaa muotoillaan uudelleen toimialakohtaisesti hyödyntäen erilaisia organisatorisia ratkaisuja, kuten palvelutuotannon liikelaitostamista, sisäisiä tuotantoyksiköitä ja erilaisia sopimuskäytäntöjä. Käytännössä toiminta rakentuu mosaiikkimaiseksi. Tampereella tavoitellaan laajaa, koko kaupungin organisaation kattavaa uudistusta. Sektorihallinnosta luovutaan ja siirrytään asukaslähtöiseen elinkaariajatteluun perustuvaan prosessimalliin. Poliittista valtaa vahvistetaan pormestarimallilla. Muun muassa apulaispormestarit johtavat tilaajalautakuntia, joissa pohditaan, mitä palveluja kuntalaiset tarvitsevat. Malli haastaa toiminnan arviointiin Tilaaja-tuottajamalli uudistaa käytännössä ennen kaikkea johtamista. Sen soveltamista rajoittaa muun muassa se, ettei kaikilla toimialoilla ole palvelumarkkinoita. Nykylainsäädäntö myös rajoittaa mahdollisuuksia kilpailuttaa tarjouksia uudelleen yritysten tapaan. Lisäksi osan palveluista katsotaan olevan sellaisia, että kunnan tulee vastaisuudessakin tuottaa ne itse. Myös tuotteistamisen ongelmat nousevat esille: entistä tarkemmin pitäisi pystyä määrittelemään se tuote, palveluketju tai yksittäinen palvelu, josta tarjouksia pyydetään. Sekä tilaajan että tuottajan tulee ymmärtää sisällöt ja hinnoitteluperusteet samalla tavalla. Käytännössä tarvitaan paljon toiminnan suunnittelua, oppimista uudenlaiseen yhteistyöhön sekä myös valvontaa. Malli haastaa ennen kaikkea toiminnan arviointiin: toimintaa on arvioitava ennen sen aloittamista, sen aikana ja myös jälkikäteen. Tätä varten tarvitaan mittareita. Yksityisillä ei aina ole osaamista Turussa, kuten muissakin tutkimuskaupungeissa, on pohdittu paljon oman tuotannon asemaa ja merkitystä palvelujen varmistajana ruuhkahuipputilanteissa. Joillain toimintalohkoilla ulkopuolisten tuottajien käytön katsotaan vain täydentävän kaupungin omaa palvelutuotantoa ja lisäävän näin joustavuutta. Toisaalta puuttuvat markkinat pakottavat pitämään omaa tuotantoa yllä. Yksityisen palveluntuottajan ei kannata lähteä kovin pienille markkinoille. Kunnan on kuitenkin järjestettävä lakisääteiset palvelut. Lisäksi kuntasektorin henkilöstöllä on sellaista osaamista, jota ei yksityisellä puolella ole, joten osa toiminnasta on jatkossakin omaa. Näin toteavat kuntapäättäjät haastatteluissaan. Katetaanko tuottajayksiköiden säästöillä lisääntyviä hallintokuluja? Vaikka tilaaja-tuottajamalli on idealtaan sama eri kunnissa, sitä sovelletaan kunnissa ja eri organisaatioissa eri tavoin. Jyväskylässä pidetään hyvänä sitä, että eri toimijoiden kustannustietoisuus on lisääntynyt, kun toimintaa on jouduttu suunnittelemaan uudella tavalla. Lisäksi työkäytäntöjä on kehitetty moniosaamista suosiviksi, koska tuottajayksiköissä henkilöstön edellytetään selviävän myös toistensa töistä. Tämä on lisännyt oppimisen merkitystä. Vaikka Jyväskylässä on jo kokemuksia ja pitkäaikaista yhteistyötä tilaajien ja tuottajien kesken, kritiikkiä saavat edelleen niin itse malli kuin eri osapuolten toimintatavat ja -valmiudet. Edelleen on epävarmuutta ja pelkoja, joista osa kiteytyy siihen, että tuottajayksikössä saadut säästöt hupenevat lisääntyvän hallintohenkilöstön kustannuksien kattamiseen. Toisaalta kilpailutus tai sen uhka luo jännitteitä, sillä se näyttää lisäävän henkilöstön epävarmuutta. Huolta aiheutuu myös siitä, että pelätään työn laadun heikkenevän, kun tehdään aika nopeesti, eikä aina tunnisteta mihin kokonaisuuteen mikäkin työ liittyy. 10 Sosiaaliturva 13/06

11 Eikö tuottaja teekään muuta kuin mitä on tilattu? Kaikissa tutkimuskaupungeissa epäillään aika-ajoin tilaajien taitoa tehdä tilauksia. Osan tilaajista on yllättänyt se, että tuottaja tekeekin vain sen, mitä on tilattu, eikä kaikkea sitä, mitä ennenkin on tehty. Tilaajan ja tuottajan erottamiseen liittyy myös huoli siitä, riittääkö sisältöosaajia molempien osapuolten käyttöön. Jotkut tehtäväalueet edellyttävät sellaisia erityisosaajia, joista tulee tai joista on nyt jo pulaa. Haastatteluajankohtana Tampereella elettiin tilaaja-tuottajamallin suunnittelun, päätösten ja osin jo toimeenpanon aikaa, sillä muutamia pilottihankkeita oli jo meneillään. Uudistusta on viety läpi nopeasti joidenkin mielestä on pidetty aivan liian kovaa kiirettä. Palveluita ei ole ehditty tuotteistaa ja hinnoitella, eri toimijoiden roolit ovat selkiintymättömiä, ja henkilöstö on monesta asiasta epävarma. Kuitenkin Tampereella juuri henkilöstön edustajat korostavat, että uudistus nostaa henkilöstön työn näkyväksi. Nyt vasta tiedetään mitä ja kuinka paljon todella tehdään. Kunnallinen liikelaitos? Kuntapalveluiden vaihtoehtoisten tuotantorakenteiden ja -prosessien ymmärtämistä vaikeuttavat hankalat käsitteet. Mikä onkaan vaikkapa kunnallinen liikelaitos? Selkoa käsitteisiin saa Kuntaliiton verkkopalvelusta, jonne on koottu oma osionsa vaihtoehtoisista tavoista järjestää palveluita. Entä kunnallinen liikelaitos? Se on liiketoimintaa harjoittava kunnan toimintayksikkö, joka kattaa kulunsa maksutuloilla. Liikelaitos kuuluu kunnan organisaatioon, mutta sille on ominaista taloudellinen itsenäisyys. Tätä osoittaa lain tarjoama mahdollisuus nettobudjetointiin eli siihen, että kunnan talousarvioon otetaan vain liikelaitoksen tulos. Kuntalaki ei rajoita kunnan toimivallan siirtämistä liikelaitokselle. > Toimialat/Kuntakehitys ja tutkimus > Muuta/Vaihtoehtoja palveluiden järjestämiseen Hallintotieteiden tohtori, yliopettaja Tuija Rajala ja hallintotieteiden tohtori, tutkija Jari Tammi ovat osallistuneet tutkijoina Tampereen yliopiston Taloustieteiden laitoksen tutkimushankkeeseen, jossa on selvitetty Jyväskylän, Tampereen ja Turun tilaaja-tuottajamalleja. Tutkimusta varten vuonna 2005 kaupungeissa haastateltiin 70:ää kuntien ja ammattijärjestöjen luottamushenkilöä, johtavaa viranhaltijaa sekä sektoriviranhaltijaa. Kirjoitus perustuu tutkijaryhmän keväällä valmistuneeseen tutkimukseen: Kallio, Olavi & Martikainen, Juha-Pekka & Meklin, Pentti & Rajala, Tuija & Tammi, Jari: Kaupungit tilaajina ja tuottajina. Kokemuksia ja näkemyksiä Jyväskylän, Tampereen ja Turun toimintamallien uudistushankkeista. Kunnallistutkimuksia, Tampereen yliopisto, Tampere Pelkoja ja epävarmuutta omasta tulevaisuudesta Turussa käsite-epäselvyydet tuntuvat aiheuttavan edelleen ongelmia ei oikein olla selvillä siitä, missä roolissa kaupunki milloinkin esiintyy. Keskustelua henkilöstön asemasta on käyty samoin painotuksin kuin muissakin kaupungeissa. Tosin vastuuta uudistusten onnistumisesta vyörytetään esimiestyötä tekeville ja juuri heidän osaamiseensa katsotaan välttämättömäksi panostaa. Huolta herättää se, että aiemmin hyviksi havaituista käytännöistä joudutaan uusissa organisaatioratkaisuissa luopumaan. Toisaalta kun työt joudutaan miettimään uudelleen, on mahdollista luoda uusia käytäntöjä. Muutoksissa henkilöstön asema on hankala; haastatteluissa tuotiin usein esiin pelkoja ja epävarmuutta omasta tulevaisuudesta. Samalla pohdittiin, miten yhteistyötä ja luottamusta voitaisiin rakentaa, jotta työmotivaatio säilyisi. Nämä ovat muutosjohtamisen olennaisia kysymyksiä. Uudet toimintamallit nähtävä myös mahdollisuuksina Tilaaja-tuottajamalli ei sinällään ole tehokas ja taloudellinen. Huonosti toteutettuna se voi päinvastoin aiheuttaa paljon lisäkustannuksia. Tämän osoittavat kansainväliset esimerkit. Pelkistettynä kyse on järkiperäisestä organisaatiouudistuksesta uusista rakenteellisista ja prosessuaalisista järjestelyistä, ei muusta. Mitään uudistusta ei saada aikaan, jos ihmiset, joita se koskee, eivät ole yhdessä rakentamassa perustaa uudelle toimintatavalle. Siksi tilaaja-tuottajamallin onnistuminen edellyttää henkilöstön ja johtajiston vuoropuhelua, yhteisten näkemysten rakentumista, opiskelua ja uusien toimintamallien näkemistä myös mahdollisuuksina. Sosiaaliturva 13/06 11

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 2 2007 Hyvinvointi 2015 -ohjelmaan palautetta: Osallisuuden näkökulma toisi tarvittavaa uutta otetta Pitkä sairaalahoito lisää velkaantumisriskiä Ammattilaisen on

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon sosiaalialan riippumaton ammattilehti 17 2007 Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon Maisteriohjelmia tarvitaan edelleen Luottamushenkilö vastaa: Parkano tarvitsee kumppaneita Avoimuus lisää julkishallinnon

Lisätiedot

sosiaalialan riippumaton ammattilehti

sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 11 2007 Löytyykö Paras? Salon seudulla yhdistyy kymmenen kuntaa Espoossa havahduttiin leipäjonoihin Psykopaatit huijaavat myös asiantuntijoita Pulinapajat tukevat

Lisätiedot

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 2007 J.P. Roos vaatii tervettä järkeä lastensuojeluun Ruotsalaisten tutkimusten mukaan lastensuojelun tulokset näyttävät kehnoilta Pitkä huoltoselvitysaika voi olla

Lisätiedot

apua ajoissa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Paras ja lastensuojelu Päivähoitoa lapselle kahdessa kunnassa? Päihdehoidon polku ikäihmisille

apua ajoissa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Paras ja lastensuojelu Päivähoitoa lapselle kahdessa kunnassa? Päihdehoidon polku ikäihmisille 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 18 2006 Paras ja lastensuojelu Päivähoitoa lapselle kahdessa kunnassa? Päihdehoidon polku ikäihmisille Lappeenrannassa hoitoketju on kunnossa sakkopäiviä nolla Eroperheille

Lisätiedot

tarvitaan monenlaista koulutusta sosiaalialan riippumaton ammattilehti

tarvitaan monenlaista koulutusta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14 2006 Lastensuojelun sosiaalityöntekijän on arvioitava, toteutuuko lapsen etu vankilassa Pelko ei kuulu toimenkuvaan Pitääkö kuljetuspalveluita järjestää, vaikka

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti SOSIAALITURVA 5/06 Tietojärjestelmän käyttöönotto on vaativa kehittämisprojekti Itä-Lapissa kuntalaiset saavat sosiaalineuvontaa verkosta Tilaaja-tuottajamalli Tukholmassa Sosiaalityöntekijät käyttävät

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3 2008 Mitä osaamiskeskuksille tapahtuu? Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta Köyhyyspolitiikka varkain vieraalla maalla? Julkisuuskuva paremmaksi markkinointiviestinnällä

Lisätiedot

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 8 2007 Vaasa havittelee Parasta pohjoismaiseen malliin Etsivää huumetyötä New Yorkissa Koulutusta ja vetovoimaa sosiaalialalle Milloin pankilta voi pyytää asiakkaan

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 5 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Birgitta Kaipio, Pedersöre Kaikkia lastensuojelupalveluja ei voi voi ostaa yritykseltä Tietosuoja hankaloittaa

Lisätiedot

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 8 2009 Luottamushenkilö Anne Granholm Olli Kangas: Kullekin lompakkonsa mukaan? Marja-Liisa Grönvall: Köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät valtionohjaus

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 7/05. Ovatko lapsetkin markkinatavaraa?

SOSIAALITURVA 7/05. Ovatko lapsetkin markkinatavaraa? SOSIAALITURVA 7/05 Ovatko lapsetkin markkinatavaraa? Pääkirjoitus 27. huhtikuuta 2005 Ovatko lapsetkin markkinatavaraa? Hankintalaki on ollut voimassa yli kymmenen vuotta. Lain säätämisen aikaan ei ollut

Lisätiedot

Onnistuiko. työmarkkinatukiuudistus sittenkin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. 95 vuotta. Sosiaaliturva. Huoltaja

Onnistuiko. työmarkkinatukiuudistus sittenkin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. 95 vuotta. Sosiaaliturva. Huoltaja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 6 2007 Hankkeiden verkoistoituminen tuo haasteita, mutta myös hyötyjä Mitä sosiaalipalveluissa pitäisi tietää romanikulttuurista? Asiakkaan sairastuminen syöpään pysähdyttää

Lisätiedot

paljon haltijana Lähijohtaja kuvituskuva työn alla sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

paljon haltijana Lähijohtaja kuvituskuva työn alla sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 3 2012 Luottamushenkilö Väinö Guttorm, Utsjoki Anneli Pohjola: Myös sosiaalinen kestävyys voi loppua Päätöksenteko omaishoidon tuesta Prameat

Lisätiedot

Ikääntyneiden masennusta

Ikääntyneiden masennusta 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 11 2006 Vanhus ei halua apua, vaikka sitä tarvitsee. Mitä pitäisi tehdä? Asiantuntijat vastaavat. Joskus myös ihmisarvosta on maksettava Uusi malleja päihteidenkäyttäjien

Lisätiedot

sosiaalialaa? Miten kehittää sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Kumppani löytyi samalta alalta Vihreydestä vireämpi vanhuus

sosiaalialaa? Miten kehittää sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Kumppani löytyi samalta alalta Vihreydestä vireämpi vanhuus sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 5 6 2011 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Aila Eerola, Kotka Tiina Silvasti Sosiaalipolitiikalla syytä itsearviointiin Olli Kangas Palkittu

Lisätiedot

voimavara Moniammatillisuudesta sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Päivähoitoa yöllä?

voimavara Moniammatillisuudesta sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Päivähoitoa yöllä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 1 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Tiina Elovaara, Tampere Kirsi Laitinen: Vanhuksille apua yli sektorirajojen Päivähoitoa yöllä? Miksi

Lisätiedot

Miten parantaa. sosiaalialan mainetta? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Koulutuksen uusi suunta. Valvooko valtio viisaasti?

Miten parantaa. sosiaalialan mainetta? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Koulutuksen uusi suunta. Valvooko valtio viisaasti? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14 2007 Koulutuksen uusi suunta Valvooko valtio viisaasti? Kokkolassa lastensuojelun kriisiryhmä poliisilaitoksella Sosialismin perintö Venäjän lastensuojelun taakkana

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03 SOSIAALITURVA Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä 4/03 Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu Pääkirjoitus 5. maaliskuuta 2003 Yhdellä pallilla istuva sosiaaliasiamies on kaikkien

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 SOSIAALITURVA sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 Isä on vankilassa, mitä kertoa lapsille? Kehittämisohjelma vahvistaa 2000-luvun lastensuojelua Sosiaalipolitiikka yksityistämisensä polun alussa

Lisätiedot

Ikää tulee. olemmeko valmiita? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Toimintaterapia lastensuojelussa

Ikää tulee. olemmeko valmiita? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Toimintaterapia lastensuojelussa sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 9 2011 irtonumero 7,50 e Toimintaterapia lastensuojelussa Tiina Soininen: Turvaa byrokratiasta Pia Romo: Suvaitsevaisuutta Saksasta Petri Uusikylä:

Lisätiedot

13/04 Lohjalla perustettiin ukkokoti avuksi ikääntyvien päihdeongelmaisten asumispulmiin

13/04 Lohjalla perustettiin ukkokoti avuksi ikääntyvien päihdeongelmaisten asumispulmiin SOSIAALITURVA 13/04 Lohjalla perustettiin ukkokoti avuksi ikääntyvien päihdeongelmaisten asumispulmiin Pääkirjoitus 2. syyskuuta 2004 Talousarvioiden puristuksessa Lämmin loppukesä on kääntynyt hikiseksi

Lisätiedot

Kesä sosiaalialan töissä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. 95 vuotta. Sosiaaliturva. Huoltaja. Hyvä perehdytys on koko työyhteisön etu

Kesä sosiaalialan töissä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. 95 vuotta. Sosiaaliturva. Huoltaja. Hyvä perehdytys on koko työyhteisön etu sosiaalialan riippumaton ammattilehti 9 10 2007 Hyvä perehdytys on koko työyhteisön etu Ystäväpiiri lievittää vanhusten yksinäisyyttä Nuorisokodin portti käy kesätöiden tahtiin Englannissa sosiaalipalveluita

Lisätiedot

Raskaus ja päihteet. - vaikea yhdistelmä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa

Raskaus ja päihteet. - vaikea yhdistelmä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3 2009 Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa Valtiolta edes ohjeet ruotsiksi! Senioriliike puolustaa ihmisarvoista vanhenemista Viestintä tueksi sosiaalialan muutoksiin

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 5/04. Kiire koettelee sosiaalityön etiikkaa

SOSIAALITURVA 5/04. Kiire koettelee sosiaalityön etiikkaa SOSIAALITURVA 5/04 Kiire koettelee sosiaalityön etiikkaa Pääkirjoitus 18. maaliskuuta 2004 Sosiaaliasiamiestoiminnasta kertyvä tieto kannattaa hyödyntää Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa?

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? SOSIAALITURVA 14/04 Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? Pääkirjoitus 20. syyskuuta 2004 Osaamiskeskusten valtionavustus tehtävien mukaiseksi Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat toimineet

Lisätiedot

Työtä kaikille? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Yrittäjä ja toimeentulotuki. Mitä Kasteen miljoonilla saatiin?

Työtä kaikille? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Yrittäjä ja toimeentulotuki. Mitä Kasteen miljoonilla saatiin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 10 2011 irtonumero 7,50 e Yrittäjä ja toimeentulotuki Luottamushenkilö Marianna Rautiainen Mitä Kasteen miljoonilla saatiin? Aikuissosiaalityöstä

Lisätiedot

15/04 Työnohjaus ja mentorointi vapauttavat katsomaan työtä kauempaa

15/04 Työnohjaus ja mentorointi vapauttavat katsomaan työtä kauempaa SOSIAALITURVA 15/04 Työnohjaus ja mentorointi vapauttavat katsomaan työtä kauempaa Pääkirjoitus 5. lokakuuta 2004 Osaamispolitiikalla voi kääntää niukkuuden kehän Kilpailu sosiaalialan työntekijöistä kiristyy.

Lisätiedot

8/2000 SOSIAALITURVA. Sosiaalipalvelut mielenterveyskuntoutujan tukena arjessa. Mielenterveystyö Hämeenkyrössä ja Kuopiossa

8/2000 SOSIAALITURVA. Sosiaalipalvelut mielenterveyskuntoutujan tukena arjessa. Mielenterveystyö Hämeenkyrössä ja Kuopiossa Toukokuu 8/2000 SOSIAALITURVA Sosiaalipalvelut mielenterveyskuntoutujan tukena arjessa Mielenterveystyö Hämeenkyrössä ja Kuopiossa 1 3/6/06, 4:10 PM SOSIAALITURVA 8/2000 88. vsk Tässä numerossa Ilmestyy

Lisätiedot

1/04 Vanhustyötä tehdään yhteisin voimin Etelä-Karjalassa

1/04 Vanhustyötä tehdään yhteisin voimin Etelä-Karjalassa SOSIAALITURVA 1/04 Vanhustyötä tehdään yhteisin voimin Etelä-Karjalassa Pääkirjoitus 16. tammikuuta 2004 SOSIAALIHUOLTO IHMISARVOISIA TEKOJA Sosiaalihuolto on laajentunut ja kehittynyt mittavasti niistä

Lisätiedot