Paikallisliikenne T r u vallisuus puhuttaa rvallisuus puhuttaa joukkoliikennevälineissä joukkoliikennevälineissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 2006 Paikallisliikenne T r u vallisuus puhuttaa rvallisuus puhuttaa joukkoliikennevälineissä joukkoliikennevälineissä"

Transkriptio

1 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Turvallisuus puhuttaa joukkoliikennevälineissä

2 Paikallisliikenne 2/2006 Sisältö Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri: Joukkoliikennettä pitäisi tukea siellä missä sitä on 4 Uuteen käyttäjälähtöiseen ja innovatiiviseen liikennepolitiikkaan 6 Mikä on matkustajalle tärkeää: Joukkoliikenteen kokonaislaadun jäljillä 8 Lisääntyneet häiriöt ja väkivalta haittaavat matkustajia 10 Tehostettu partiointi toi tulosta 11 Tehopartiointi tuottanut tulosta junissa 13 KOLUMNI Silja Siltala 15 Kaikkien aikojen suurin pohjoismainen paikallisliikennekonferenssi 16 Kuljettajan työ kunniaan - koulutus kuntoon 18 Työhön kaupunkiliikenteeseen 20 Stadin eväillä Lontoossa 22 Tampereella tavoitellaan parempaa palvelua 24 Työsuhdelippu on työnantajan ekoteko 25 Työsuhdelippu tulee vielä 27 Tampereella biodieseliä käytetty pian vuoden päivät 28 YTV, HKL ja Koiviston Auto vauhdittavat biopolttoaineiden käyttöönottoa 30 Ruskeasuolle Suomen suurin linja-autovarikko 30 PIKKU-UUTISET 32 SUOMEN PAIKALLISLIIKENNELIITTO RY - PLL Finlands Lokaltrafikföreningen rf - LTF Finnish Public Transport Association Suomen Paikallisliikenneliitto ry. on kaupunkien joukkoliikenteen yhteistyö- ja etujärjestö. Liiton tärkeimmät toiminta-alueet ovat vaikuttaminen julkiseen valtaan päin paikallisliikenteen kannalta tärkeissä kysymyksissä sekä joukkoliikennetietouden ja ammattitaidon syventäminen. Paikallisliikenneliiton palveluluihin kuuluu julkaisujen, suunnitteluohjeiden ja koulutustilaisuuksien tuottaminen ja järjestäminen. Paikallisliikenneliiton varsinaiset jäsenet ovat liikenteenharjoittajia: liikennelaitoksia, kunnallisia ja yksityisiä linja-autoyrityksiä sekä VR Osakeyhtiön lähiliikenne. Liiton kannatusjäsenet ovat paikallisliikenteen kanssa työskenteleviä tahoja, jotka eivät harjoita liikennöintiä; mm. laite- ja palvelutoimittajia sekä kaupunkeja. Lisäksi liitolla on kunniajäseniä, jotka ovat henkilöjäseniä. Paikallisliikenneliiton varsinaiset jäsenet kuljettivat vuonna 2005 yhteensä 365 miljoonaa matkustajaa, joka on yli 70 % Suomen maajoukkoliikenteen matkoista. Varsinaisilla jäsenillä on noin 2200 linja-autoa ja yli 300 lähijuna-, metro- ja raitiovaunuyksikköä. Paikallisliikenneliitto on perustettu

3 PÄÄKIRJOITUS Joukkoliikenteen tutkimattomat taustat Suomalainen joukkoliikenteen tutkimus nojaa vahvasti perinteisen liikennetutkimuksen traditioon. Siihen kuuluvat tärkeänä osana liikenteen määrien kehitystä ennustavat matemaattiset mallit. Toimintaa johtavat voimakkaat teiden ja raiteiden suunnittelua sekä rakentamisesta hallinnoivat valtion ja kuntien viranomaiset. Joukkoliikenteen toimijoilla on monesti vain sivurooli lausunnon antajana. Traditioon kuuluu myös määräraha-ajattelu eli koko ajan osana suunnittelua mietitään ennakoituja budjettirahoituksen realiteetteja. Yksipuolisesti tarkasteltuna kansalliset tulokset ovat hyviä. Liikenneväyliä on rakennettu paljon ja ne ovat kaupunkiseuduilla saman tien täyttyneet autoista. Haja-asutusalueillekin on saatu hyvät liikenneyhteydet. Viimeiset vuosikymmenet ovatkin olleet henkilöautojen ja niillä tehtyjen matkojen juhlavuosia. Kääntöpuolena on se, että joukkoliikenteen suhteellinen osuus matkustuksessa on samaan aikaan heikentynyt. Tämä ei tietenkään ole pelkästään suunnittelutradition syytä. Joukkoliikenteen kehitystä ennustaviin malleihin kuuluvat keskeisesti ajoneuvoliikenteen muutosta koskevat tilastoennusteet, joissa on otettu huomioon yleiset väestöennusteet. Usein mukana on joitakin vaikeammin ennakoitavia tekijöitä, kuten maankäytön kehitys, aluekohtaiset väestön määrien ja ikärakenteen ennusteet, työpaikkaennusteet sekä mahdollisesti myös liikenteen polttoaineiden saatavuutta ja hintoja koskevat ennusteet. Tältä pohjalta laaditaan joukkoliikenteen skenaariot ja visiot sekä edelleen strategiat ja toimintaohjelmat. Ennusteiden taustalla olevien muuttujien merkitys ei ole vakio. Niiden vaikutuksia ja merkittävyyksiä ei riittävästi tunneta. On hyvinkin todennäköistä, että esimerkiksi polttoaineiden odotettavissa oleva jatkuva hintojen nousu ei katkaise yksityisautoilun voittokulkua. Itä-Euroopan maista saamme tästä esimerkkiä. Virolaisten, tsekkien ja unkarilaisten voimakkaasti kasvavaan autoiluun ei näytä vaikuttavan se, että polttoaineiden hinnat ovat palkkatasoon verrattuna huimat verrattuna meidän hintatasoomme. Realiteetit syrjäytyvät, kun elämän tyyli ja arvostukset ratkaisevat. Joukkoliikenteen skenaarioiden ja visioiden taustalta puuttuvat myös selittävien muuttujien selittäjät. Meiltä puuttuvat joukkoliikenteen kehityksen näkökulmasta tehdyt arviot ja punnittu pohdinta niistä ilmiöistä ja vaikutusmekanismeista, jotka heiluttelevat taloudellista toimeliaisuutta, teknistä kehitystä ja elinkeinorakenteita sekä sitä kautta ihmisten elämää, työtä, elämäntyyliä, arvomaailmaa ja edelleen käyttäytymistä kuluttajina. Meiltä puuttuvat myös joukkoliikenteen markkinoita ja kysyntää koskevat analyysit. Esimerkkejä muilta toimialoilta on ja valmista perustietoa löytyy. Otetaan pari kaukaiselta tuntuvaa esimerkkiä yhteiskuntien rakenteita ja ihmisten käyttäytymistä vähitellen muuttavista ilmiöistä. Globalisaatioksi kutsuttu kansainvälinen taloudellinen ja sosiaalinen kehitys ei heti tule mieleen joukkoliikenteen visioita ja skenaarioita rakenneltaessa. Globalisaatio muuttaa kuitenkin ajattelutapoja, taloudellista toimintaa ja arvostuksia jo nyt ja varsinkin seuraavina vuosikymmeninä. Muista maista ja kulttuureista kotoisin olevat ihmiset ovat jo kymmenen vuoden kuluttua nykyistä huomattavasi useammin joukkoliikenteen matkustajina ja työvoimana. Jos suomalainen joukkoliikenne on taloudellisesti houkuttelevaa, on odotettavissa kansainvälisiä yritysketjuja kilpailemaan meidän markkinoillemme matkustajien kuljettamisesta. Toinen esimerkki on ilmaston muutos. Ilmaston lämpeneminen jatkaa jo nykyisin pyöräilykautta ja vaikuttaa joukkoliikenteen kysyntään. Pyöräilyn yllättävän suuren merkityksen havaitsee vaikkapa Tanskassa ja Hollannissa. Lopuksi vielä yksi puolivakava esimerkki. Maaseutumaisten alueiden joukkoliikenteen kysynnän alenemista en ole huomannut selitettävän maatilojen koon kasvulla, vaikka se varmasti parhaiten kuvaa rakennemuutoksen ja elämäntavan muutoksen syvyyttä ja sitä kautta selittää perinteisen joukkoliikenteen hiipumista. Myös muissakin elinkeinoissa, esimerkiksi joukkoliikenteessä on jo pitkään tapahtunut tilakoon kasvua. Joukkoliikenteen kannalta on jo nyt tärkeää arvioida, mitkä ilmiöt ja tekijät muuttavat tulevaisuuden tuotannon ja palveluiden sijoittumista, elinkeinorakenteita ja ihmisten käyttäytymistä kuluttajina. Tämä on sellaista joukkoliikenteen perustutkimusta, joka meiltä puuttuu. Pekka Aalto 3

4 Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri: Joukkoliikennettä pitäisi tukea siellä missä sitä on - Usein päätän kävellä töihin, mutta kun ratikkapysäkit ovat sekä kodin että työpaikan edessä, en aina voi vastustaa kiusausta, naureskelee Pekka Sauri, jolla ei ole omaa autoa. 4

5 Joukkoliikenteestä vastaava apulaiskaupunginjohtaja on tyytyväinen siihen, että Helsinki saa pian uuden raitiolinjan, ja entistenkin käyttäjäpohjaa vahvistetaan uusilla alueilla. Toimittaja Petri P. Pentikäinen Kuva: Petri P. Pentikäinen Pääkaupunkiseudun ja muiden suurten kaupunkien pitäisi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin (vihr.) mielestä päästä samanlaisten joukkoliikennetukien pariin kuin muu Suomi. Tuet on toistaiseksi rajattu kolmelta suurelta kaupunkiseudulta pois. - Joukkoliikennettä pitäisi tukea siellä missä sitä on. Ymmärrän täysin, että esimerkiksi Kemijärven yöjunia tuetaan, koska ne ovat elinehto Itä-Lapin matkailulle. Mutta yhtä hyvin toimiva joukkoliikenne on elinehto pääkaupunkiseudulle. Sauri pitää hyvänä YTV:n ehdotusta, jossa tukisumma voitaisiin korvamerkitä seudulle, mutta sen käytöstä päätettäisiin paikallisesti. Kaupungin työmies Pitkään Helsingin kunnallispolitiikassa vaikuttaneelle Saurille tuli vastikään kolmas vuosi apulaiskaupunginjohtajana täyteen. Harppaus politiikasta kaupungin johtoon oli suuri, mutta sitä helpotti tehtäväkentän tuttuus. - Jotkut asiat olivat tutumpia kuin toiset, mutta joka tapauksessa työtä on paljon, ja se on mielekästä. Saurin vastuualueeseen kuuluu joukkoliikenteen lisäksi mm. rakennusvirasto, pelastustoimi, ruokahuolto ja kaupungin hankinnat. Monialainen kenttä vaatii tasapuolisuutta. - On pidettävä kahdeksaa palloa yhtä aikaa ilmassa. Se vaatii oman elämän ja työn koordinoimista. Saurin sektorilla on yli 7000 työntekijää. Apulaiskaupunginjohtaja haluaa, että Helsinki on 5 työnantajana ja työpaikkana turvallinen. - Tavoite on, että jokainen voisi olla ylpeä siitä, että on Helsingin kaupungilla töissä. Lisää raitioliikennettä Joukkoliikenteen rahoituksen ja käyttäjämäärien notkahduksen jälkeen tunnelin päässä voi olla valoa. - Helsingin linjaus on edelleen, että joukkoliikenteestä pidetään huolta ja sitä kehitetään, erityisesti raideliikennettä. Kaupungin subventio ehti pudota huonoina vuosina 46 prosenttiin, mutta on onneksi kipuamassa takaisin puoleen, sanoo Sauri. Parhaillaan vakava kuljettajapula huolestuttaa joukkoliikenteestä vastaavaa johtajaa. - Vaatii työtä, että alasta pystytään tekemään vetovoimainen, mutta ainakin Helsingin Bussiliikenne Oy tekee parhaansa. Myös positiivista tapahtuu. Erityisesti raitioliikennettä lisätään lähivuosina. - Uusi linja 9 aloittaa vuoden 2008 alusta, ja Jätkäsaaren uuden kaupunginosan joukkoliikenne on tarkoitus hoitaa ensisijaisesti raitiolinjoilla. Linjat 6 ja 8 jatketaan Jätkäsaareen, jolloin ne saavat lisää käyttäjiä. Raitioliikenteessä on riittänyt kuljettajia, mutta vaunuista on ollut vakava pula, kun Keski-Euroopasta hankitut matalalattiavaunut eivät ole täyttäneet odotuksia, ja niitä on jouduttu lähettämään paranneltaviksi. Kaupungin hankintatointakin johtava Sauri kiittelee kaupungin onnea siinä, että sopimus oli viisas. - Ongelmat korjataan valmistajan laskuun, koska sopimuksesta tehtiin ostajan kannalta järkevä. Siinä lukee muun muassa, että vaunujen on sovittava Helsingin olosuhteisiin. Tämä ei poista sitä, että vaunujen poissaolo liikenteestä on hankala asia. Matalat ratikat ovat osa sitä kehitystä, jossa joukkoliikenne on nopeasti muuttunut aikaisempaa esteettömäksi. - Ero on jo kymmenen vuoden takaiseen suuri. Lähes kaikki bussit ovat matalalattiaisia ja myös vanhoihin nivelratikoihin ollaan asentamassa matalaa osaa. Jatkossa on tärkeä varmistaa, että myös pysäkkien rakenne tukee esteettömyyttä. Rakennusviraston iskulause Helsinki kaikille sopii myös joukkoliikenteen tavoitteeksi. Joukkoliikennematkan on oltava mukava Sauri on seurannut kiinnostuneena Tukholmassa kokeiltua ruuhkamaksua. Sitä on pohdittu myös Helsingissä, mutta päätöksiä ei ole ainakaan hetkeen luvassa. - Ruuhkamaksu on jo käytössä Lontoossa, jossa olen aikanaan itse asunut. Kävin siellä äskettäin, ja ero oli huomattava. Kun bussit ennen seisoivat ruuhkissa, nyt myös ydinkeskustassa pääsi liikkumaan. Autoilijoiden rokottaminen saa vielä odottaa, mutta joukkoliikenteessä esiintyneisiin järjestyshäiriöihin on jo puututtu. Sauri sanoo, että VR:n lähiliikenteestä lähtöisin oleva tempaus on rauhoittanut koko joukkoliikennettä. Sauri sanoo, että oli jo aikakin tehdä jotain. - On katsojan silmissä, onko kolmosella kierroksen ajava mielenterveyspotilas järjestyshäiriö. Mutta se, ettei oteta toisia huomioon, vaikka olisi mahdollista, on ikävää. Meillä on pitkään ollut sellainen kulttuuri, ettei välitetä, vaikka metrossa ja ratikoissa dokataan ja häiritään toisia. Hyvä, että asiaan on nyt puututtu. Helsingin pitkäaikaisen linjan mukaisesti myös Sauri pitää metron jatkamista Espooseen hyvänä asiana. Kaupunkien välistä yhteistyötä pitäisi muutenkin parantaa. Moni on kysynyt, miksi seudun joukkoliikennettä pitää suunnitella kahden katon alla. - Asiaa miettii parhaillaan työryhmä. Joukkoliikenteen seudullisessa organisoinnissa on erilaisia vaihtoehtoja, joista HKL:n ja YTV:n yhdistäminen voi olla yksi. Työryhmän esityksen on tarkoitus valmistua ensi juhannukseen mennessä, ja toimenpiteitä pitäisi tapahtua vuoden 2007 lopulla.

6 Uuteen käyttäjälähtöiseen ja innovatiiviseen liikennepolitiikkaan Liikenne- ja viestintäministeriö on parhaillaan laatimassa uutta strategiaa seuraavien vuosien työnsä linjaamista varten. Edellinen strategia Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025 julkaistiin vuonna Liikenneneuvos Petri Jalasto Liikenne- ja viestintäministeriö Tekeillä olevan strategian nimeksi ja motoksi on muotoutumassa Uuteen käyttäjälähtöiseen ja innovatiiviseen liikennepolitiikkaan. Strategian teko on tätä kirjoitettaessa hyvin akuutissa vaiheessa. Liikennepoliittisen osaston johtoryhmä on yhdessä väylälaitosten johdon kanssa parhaillaan linjaamassa keskeisiä esille nousseita kysymyksiä. Strategiaan kuuluu luonnollisesti päämäärä, visio, jota kohti halutaan mennä. Visio ulottuu aina vuoteen 2030 ja sen mukaan: Liikennepolitiikan tavoitteena on hyvinvoiva Suomi. Tarvittavat matkat ja elinkeinoelämän kuljetukset toimivat koko maassa joka päivä tukien ihmisten hyvää arkea, elinkeinoelämän kilpailukykyä ja alueiden elinvoimaa. Liikennejärjestelmä toimii kestävästi suomalaisen yhteiskunnan arvojen pohjalta. Keskeistä on liikkumisen ja kuljettamisen turvallisuus sekä liikennejärjestelmän ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Yhteistyöllä, osaamisella ja innovaatioilla vastataan tulevaisuuden haasteisiin ja hyödynnetään tehokkaasti uuden tietoyhteiskunnan mahdollisuudet. Muuttuva toimintaympäristö kannustaa uusien keinojen käyttöönottoon nykyisten rinnalle. Viime vuoden syksyllä alkanut työ on tässä vaiheessa nostanut esille keskeisimmät lähitulevaisuudessa ratkaisua vaativat kysymykset ponnisteltaessa kohti visiota. Näitä kysymyksiä käsiteltiin viime keväänä järjestetyissä alueellisissa ja valtakunnallisissa seminaareissa. Palautteen pohjalta kysymyksiä tarkennettiin ja laadittiin vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Tämä vaihe on raportoitu LVM:n tulevaisuuskatsauksena Uuteen käyttäjälähtöiseen ja innovatiiviseen liikennepolitiikkaan. Ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset ovat tarkoitettu myös puolueiden käytettäväksi seuraa- vaan kevään hallitusneuvotteluissa. Seuraavassa esitellään tulevaisuuskatsauksen keskeisimpiä huomioita. Toimintaympäristön muutokset asettavat tulevaisuuden liikennejärjestelmälle useita haasteita. Globalisaatio ja kiristyvä kilpailu edellyttävät Suomen logistiikan toimivuuden olevan huipputasoa lähtökohtaisesti syrjäisen asemamme kompensoimiseksi. Elinkeinoelämän ja asutuksen jatkuva keskittyminen suuremmille kaupunkiseuduille tulee ruuhkauttamaan kaupunkiseutuja. Erityisesti pääkaupunkiseudun ongelmat näyttävät selvästi pahentuvan. Liikenneturvallisuus ja ympäristöongelmat Liikenneonnettomuuksia sattuu myönteisestä kehityksestä huolimatta yhä liikaa. Tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tämä merkitsee pitkällä tähtäimellä liikennekuolemien vähentämistä neljänteen osaan nykyisestä. Ympäristöhaittojen vähentäminen on haasteellista liikenteen jatkuvasti kasvaessa. Tekninen kehitys ei riitä pitämään liikenteen päästöjä nykytasolla vähentämisestä puhumattakaan. Ohjausmekanismien käyttöönotto voisi olla tehokas keino, mutta toisaalta ohjaus ei saa aiheuttaa liian suurta yhteiskunnallista kustannusta. Joukkoliikenteen kilpailukyvystä huolehdittava Joukkoliikenteen suosiota näyttää olevan vaikea pitää yllä erityisesti vähäliikenteisemmillä alueilla. Julkisen liikenteen minimipalvelutason turvaamiseksi tarvitaan tehokkaita järjestelmiä. Kaupunkiseuduilla tarvitaan jatkuvaa työtä ja panostusta joukkoliikenteen houkuttelevuuden pitämiseksi kilpailukykyisenä. Lopuksi Suomen laajat rata- ja tieverkot ovat osittain erittäin vähän liikennöityjä. Väylien korvausinvestointi- ja kunnossapitorahoituksen nykytaso merkitsee infrastruktuurin tason hidasta heikkenemistä. 6

7 Tulevaisuuskatsauksessa on hahmoteltu tähän kolme toimintavaihtoehtoa: Toimintavaihtoehto 1: Valtio alkaa panostaa suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteeseen niin, että lippujen hintoja ei tarvitse korottaa ja eikä tarjontaa supistaa. Samalla uudistetaan järjestelmän rakenteita tehokkaammiksi. Toimintavaihtoehto 2: Parannetaan kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmien toteutumista. Valtio osallistuu myös logistiikkaa ja joukkoliikennettä parantaviin infrastruktuuri- ja terminaalihankkeisiin matka- ja kuljetusketjujen toimivuuden parantamiseksi. Toimintavaihtoehto 3: Ei ryhdytä uusiin toimiin kaupunkiseutujen liikennejärjestelmien kehittämiseksi. Kuva: Petri P. Pentikäinen Näiden kysymysten lisäksi on käsitelty liikenneturvallisuuden parantamista, ympäristötyötä, tutkimusja kehittämistoimintaa, väylänpidon ja liikennealan markkinoita ja sääntelyä, hallintoa sekä budjetointia. Maankäytön ohjaus Liikennepolitiikassa pyritään aina vaan asiakaslähtöisempään suunnitteluun, jossa lähtökohtaisesti hoidetaan liikkumis- ja kuljetustarpeita, ja liikennejärjestelmä suunnitellaan niitä vastaavaksi. Ensisijaisesti vaikutetaan liikennetarpeen syntyyn mm. maankäytön suunnittelulla. Nykyisen järjestelmän käyttöä voidaan tehostaa ohjauksella ja uusilla toimintamalleilla. Erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen lisääntyminen parantaisi koko liikennejärjestelmän toimivuutta. Myös pienin askelin investoimalla voidaan päästä pitkälle palvelutason kehittämisessä. Liikenteen hinnoittelu ja kysynnän ohjaus Käyttäjälähtöinen hinnoittelu on tulossa Euroopassa laajasti liikenteeseen. Ohjaamalla liikenteen kysyntää eri ajankohtiin tai eri liikennemuodoille voidaan tehostaa liikenneverkon käyttöä. Tietoyhteiskunnan kehitys tarjoaa uusia keinoja liikkumisen helpottamiseksi, liikenteen ja logistiikan ongelmien poistamiseksi sekä koko liikennejärjestelmän palvelujen kehittämiseksi. Liikennepolitiikan pitäjänteisyyden puute on koettu vakavaksi ongelmaksi liikenneolojen kehittämisessä. Liikenneväylien rahoitus Seuraavan hallituksen ratkaistavana on keskeinen kysymys väylänpidon rahoitustasosta. Runkoväylästömme kehittämisen vauhti on toinen iso rahakysymys. Logistiikan kehittämiseksi löytyy niin ikään vaihtoehtoja. Joukkoliikenteen riskinä kuihtuminen Joukkoliikenneväen näkökulmasta tärkeä kysymys on totta kai joukkoliikenteen tulevaisuus, halutaanko, että joukkoliikenteen palvelujen järjestäminen olisi tarvelähtöistä ja rahoitus pitkäjänteisempää. Vai hyväksytäänkö, että kunnat hoitavat vain lakisääteiset kuljetukset kalliina erilliskuljetuksina ja annetaan julkisen liikenteen näivettyä siinä ohessa? Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmien kehittämisen vaihtoehdot Toinen tärkeä kysymys koskee kaupunkiseutujen liikennejärjestelmiä. Kaupunkiseuduilla kasaantuvat lähes kaikki liikenteen haasteet: ruuhkat, viiveet, onnettomuudet, päästöt, melu. Kehitetäänkö kaupunkiseutujen liikennejärjestelmiä entistä päättäväisemmin yhteistyössä? Panostetaanko joukkoliikenteeseen siellä missä on suurin asiakaspotentiaali vai annetaanko yksityisautoilun ja sen aiheuttamien ongelmien lisääntyä edelleen? Tulevaisuuskatsaus kehittyy strategiaksi Tulevaisuuskatsaus kehittyy tämän syksyn kuluessa ministeriön strategiaksi. Siinä tullaan ottamaan kanta esitettyihin vaihtoehtoihin, tekemään valintoja. Tuleva hallitus linjaa liikennepolitiikkaa hallitusohjelmassaan omalta osaltaan ja ensi keväänä ryhdymme sitten toteuttamaan Uutta käyttäjälähtöistä ja innovatiivista liikennepolitiikkaa. 7

8 Mikä on matkustajalle tärkeää: Joukkoliikenteen kokonaislaadun jäljillä Matkustajan kokemaan joukkoliikennepalvelun kokonaislaatuun vaikuttavia tekijöitä ja niiden arviointia selvittävä PLL:n ja WSP LT-Konsultit Oy:n JOKOLA-tutkimusprojekti on osa laajaa liikenne- ja viestintäministeriön rahoittamaa joukkoliikenteen tutkimusohjelmaa. Tavoitteena on selvittää kattavasti ne tiedossa olevat ja erityisesti piilevät joukkoliikenteen laatutekijät, joiden perusteella matkustajat määrittävät saamansa joukkoliikennepalvelun laadun. Tutkimuksen painopistealueena on paikallisliikenne. Tutkimus päättyy helmikuussa Tärkeintä laadun analysoinnissa on päästä irti määrittelyn epämääräisyydestä ja löytää matkustajien kokeman laadun tärkeimmät osat ja ulottuvuudet sekä erityisesti niiden keskinäiset painoarvot. Näinhän matkustajakin saamansa palvelun hyvyyttä ja heikkouksia arvioi. Päästäksemme kunnolla kartalle, teimme ensin kansainvälisen kirjallisuusselvityksen ja kuulimme eurooppalaisen CENstandardointikomitean ulkomaisten ja suomalaisten asiantuntijoiden näkemyksiä. Vasta tämän jälkeen teimme laajan matkustajakyselyn internetissä soveltaen nk. AHP-menetelmää (Analytical Hierarchy Process). Kansainvälisistä tutkimuksista ilmeni mm. seuraavaa: Joukkoliikenteen koettu kokonaislaatu on pitkällä aikavälillä saatujen yksittäisten matkakokemusten objektiivisten (todellinen matka-aika, todellinen matkan hinta, mahdolliset onnettomuudet jne.) ja subjektiivisten osate- kijöiden yhteinen arvo Ollessaan tyytyväisiä matkustajat kokevat myös saamansa joukkoliikennepalvelun laadun hyväksi Perinteinen mitattavissa oleva laatu ja matkustajatyytyväisyys poikkeavat osittain toisistaan Joukkoliikenteen kokonaislaatu voi matkustajien mielestä olla heikentynyt, vaikka se liikennöitsijän laatukriteerien ja niiden seurannan mukaan olisikin ennallaan tai jopa parantunut Laatutekijät, jotka ovat kunnossa ja joihin ei siksi kiinnitetä huomiota päivittäisessä matkustustilanteessa, arvioidaan helposti vähemmän merkittäviksi Laatutekijät, joissa koetaan olevan paljon parantamisen varaa, arvioidaan tärkeiksi, vaikka ne objektiivisesti arvioiden olisivat joukkoliikenteen palvelukokonaisuuden kannalta vähemmän merkittäviä tekijöitä Tietoisuus laadun parantamisesta jollakin osa-alueella saattaa nostaa odotuksia muidenkin koettuun kokonaislaatuun vaikuttavien tekijöiden suhteen Kerkko Vanhanen, JOKOLA-tutkimus, projektipäällikkö, WSP LT-Konsultit Oy Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry kielteistä palautetta puutteellisista osatekijöistä annetaan herkemmin Liikennöinnin täsmällisyys on laatutekijä, joka vaikuttaa erittäin paljon matkustajatyytyväisyyteen ja matkustajien kokemaan joukkoliikennepalvelun laatuun Matka-aika; esimerkki subjektiivisesti koetusta laatutekijästä jos matkalla on useita pysähdyksiä, koetaan kokonaismatka-aika lyhyemmäksi mikäli pysähdykset ajoittuvat matkalle epäsäännöllisesti mitä enemmän katkoksia tai häiriöitä matka sisältää, sitä pidemmäksi sen ajallinen kesto koetaan, vaikka todellinen matka-aika olisi täsmälleen sama kuin häiriöttömässä tilanteessa Matkustajan kokema laatu koostuu siis kovista tosiasioista ja henkilökohtaisista arvoista, arvostuksista, tunteista ja tunnelmista. Joukkoliikenne palveluna ei tässä suhteessa poikkea perusteiltaan monista muista käyttämistämme palveluista tai hyödykkeistä. Matkustajalle tarjottavan palvelun laatukehä Laadussa subjektiiviset odotukset ja objektiivinen todellisuus eivät täysin kohtaa. Kilpailutuksessa käytettävät laatukriteerit ja niiden mittaustavat eivät kaikilta osin vastaa matkustajan kokonaislaadulle asettamia tavoitteita ja saamia kokemuksia. Selvyyden vuoksi todettakoon, että matkustajatutkimusten todellisuus on merkittävästi parempi. Matkustajan toiveet ja subjektiiviset kokemukset vastaavat kuitenkin kohtuuden rajoissa toisiaan. Helsinkiläisten, Kuopiolaisten ja Oululaisten käsitykset laadusta Matkustajien tenttaamisessa käytettyä AHP-menetelmää on tavallisesti sovellettu pienten asiantuntijaorganisaatioiden päätöksenteon tukena. Nyt asiantuntijoita ovat olleet kaikki joukkoliikenteen matkustajat ja päätöksenteosta vastaavat luottamushenkilöt. Saatujen vastausten perusteella on selvitetty, mitkä joukkoliikenteen koettuun kokonaislaatuun vaikuttavat yksittäiset tekijät ovat matkustajille kaikkein tärkeimpiä ja mihin resursseja kannattaisi suunnata, jotta laadun parantamiseen uhrattavilla euroilla saataisiin paras vaikuttavuus. Tutkimuskaupunkeja olivat Helsinki, Kuopio ja Oulu. Kysely oli suunnattu ensisijaisesti kaupunkien työntekijöille (sähköposti / intranet-tiedotus). Lisäksi kaupunkien www-sivuilla ja YTV:n reittioppaassa sekä Helsingissä jaettavissa Metro-lehdessä ja Uu- 8

9 Koetun kokonaislaadun painoarvot 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Asiakaspalvelu Liikennöintikalusto Linjasto, vuoroväli, luotettavavuus, matka-aika Pysäkit, asemat, terminaalit tislehti 100:ssa oli ilmoitus kyselystä ja siihen internet-linkki. Tutkimukset ja niiden analysointi ovat vielä kesken, mutta kohtuullisen luotettavia yleispäätelmiä voidaan jo tehdä. Seuraavat päätelmät perustuvat pelkästään kaupunkien työntekijöille suunnatun kyselyn tuloksiin, sillä luottamushenkilöiden vastauksia ei vielä ole analysoitu. Vastauksia saatiin kaikkiaan 1 552, joista hieman yli puolet läpäisi AHP-menetelmään kuuluvan nk. luotettavuuskriteerin eli olivat riittävän loogisia. Selvästi tärkeimmäksi koettuun kokonaislaatuun vaikuttavaksi kategoriaksi arvioitiin Linjasto, vuoroväli, luotettavuus, matka-aika. Tähän kuuluvista osatekijöistä tärkeimmäksi nousi luotettavuus ja aikataulussa pysyminen. Asiakaspalvelun laadun kategorian kohdalla kuljettajan ajotavan merkitys oli suurin kaikissa vastaajaryhmissä pelkkä kuljettajan kohteliaisuus ja ystävällisyys eivät siis riitä. Pysäkeillä, asemilla ja terminaaleissa sääsuoja koetaan tärkeimmäksi laatuominaisuudeksi. Sen painoarvo neljän laatutekijän joukossa on lähes 40 %. Muut arvioidut tekijät olivat siisteys, esteettömyys ja liityntäpysäköinti. Liikennöintikaluston siisteyttä ja istuinpaikkojen saatavuutta pidetään selvästi tärkeämpinä, kuin istuinten mukavuutta tai esimerkiksi matkan aikana tarjottavaa virikkeellisyyttä. Joukkoliikenteen koettu kokonaislaatu voidaan kyselyn perusteella määritellä teemoittain kolmeen lähes tasavahvaan laadun osa-alueita kuvaavaan kolmannekseen, jotka oheisessa kuvassa on eritelty väreittäin: Matkustajille niin sanotut pehmeät laatutekijät merkitsevät noin kolmannesta palvelun kokonaisarvostuksesta. Mielenkiintoista on saada tietää, minkä verran päätöksentekijöiden käsitykset poikkeat matkustajien käsityksistä. Analysoitaessa tuloksia vastaajaryhmittäin yllätti vastausten samankaltaisuus. Esimerkiksi autottomien joukkoliikenteen aktiivisesti käyttävät naiset ja joukkoliikennettä vai satunnaisesti käyttävät automiehet vastasivat huomattavan samansuuntaisesti. Luonnollisesti painotuserojakin paljastui, kuten esimerkiksi: aktiivikäyttäjille linjaston, vuorovälin ja matka-ajan merkitys on suurempi, kuin autollisille satunnaiskäyttäjille joukkoliikennekaluston merkitys on miesautoilijoille suurempi kuin autottomille naisille Mainitut eroavaisuudet ovat kuitenkin vain muutaman prosenttiyksikön verran. Myöskään kaupunkien välillä ei ollut suuria eroavaisuuksia. Tämän kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että sitoutuneisuus joukkoliikenteeseen ei toimi laatukriteerien priorisointeja erottelevana taustamuuttujana. Voidaan perustellusti kysyä, onko perinteinen liikennejärjestelmäsuunnittelun mittari eli autonomistajien osuus tarkasteltavan alueen asukkaista pätevä suunnittelua ohjaava muuttuja? Kalustoa, terminaaleja ja linjastoa on helpompi arvioida Informaatio, tiedotus Matkakokemus Matkustajien välinen kanssakäyminen Nyt tehdyn AHP-kyselyn perusteella informaatiota ja asiakaspalvelua ei mielletä koetun kokonaislaadun ydinasiaksi. Yksi syy tähän lienee se, että vakiintuneet fyysiset muuttujat kuten kalusto, terminaalit ja linjasto ovat ainakin kyselytilanteessa helpompia hahmottaa ja arvottaa kuin nk. ei-fyysiset vaihtelevat muuttujat, kuten informaatio, matkakokemus ja asiakaspalvelu. Tästä syystä tulokseen on syytä suhtautua osin varauksellisesti. Eri vastaajaryhmien muodostama painotettu koetun kokonaislaadun yleiskuva on hyvin yhtenevä riippumatta vastaajan taustasta (ikä, sukupuoli, asuinpaikkakunta jne.). Tähän tosin saattavat vaikuttaa mm. teemojen luokittelu ja kyselyn toteutustapa. Toisaalta tulos osoittaa, että kaikille joukkoliikennematkustajille tärkeintä on tiettyjen palvelun perusominaisuuksien saatavuus ja luotettavuus vasta tämän jälkeen tulevat lisäarvoa tuovat mausteet. Kokonaislaatu rakentuu jykevään pohjaan. Tavoitteenamme on taloudellinen ja järkevä laadun kehittäminen Kaikkien laadun osakokonaisuuksien kehittäminen ja parantaminen ei ole yhtä kustannustehokasta. Myös eri osakokonaisuuksien tai yksittäisten laatutekijöiden muutospotentiaali saattaa vaihdella merkittävästi kaupungeittain ja alueittain. Uskomme, että JOKO- LA-tutkimuksen lopulliset tulokset antanevat perusteltua lisätietoa siitä, mihin käytettävissä olevat resurssit milloinkin kannattaa kohdistaa. Tutkimuksemme siis jatkuu. Seuraavaksi toteutamme pilottitestin, jossa selvitetään matkustajien suhtautumista erilaisiin käytännön tilanteisiin bussissa. AHP-kyselyn perusteella kuljettajien ajotapa on selvästi tärkein koetun laadun kokonaiskuvaan vaikuttava asiakaspalvelu -teemaan kuuluvat osatekijä. Toisaalta liikennöintikaluston merkitys arvioitiin kokonaislaadun kannalta hieman asiakaspalvelua tärkeämmäksi. Pilotissa selvitämme, miten selvät laadulliset erot näissä osatekijöissä vaikuttavat matkustajien tyytyväisyyteen. Vertailtavat matkustustilanteet ovat hyvä ja palvelualtis kuljettaja hyvä ja siisti uusi bussi, hyvä ja palvelualtis kuljettaja huono ja epäsiisti uusi bussi, huolimaton ja välinpitämätön kuljettaja hyvä ja siisti uusi bussi sekä huolimaton ja välinpitämätön kuljettaja huono ja epäsiisti uusi bussi. Saadun matkustajapalautteen (matkustajat antavat arvion saamansa palvelun laadusta) tuloksia verrataan AHP-kyselyn avulla selvitettyihin koetun kokonaislaadun eri osatekijöiden painoarvoihin. Tällä pilottitutkimuksella selvitämme mm. tähän asti saavuttamiemme tulosten luotettavuutta. Samalla saamme tietoa siitä, voidaanko hyvällä matkustajapalvelulla kustannustehokkaasti ja edullisesti paikata kehnoa liikennekalustoa. Toisaalta selviää sekin, mitätöikö huono palvelu kalliilla hankitun uuden kaluston tarjouskilpailussa saamia laatupisteitä. Pilottitutkimuksen ja päätöksentekijöille suunnatun kyselyn tuloksia sekä JOKOLA-tutkimuksen loppupäätelmiä selostamme tämän artikkelin toisessa osassa keväällä

TURUSSA 7-9.6.2006 TURUSSA

TURUSSA 7-9.6.2006 TURUSSA 1 2006 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Pohjoismainen Paikallisliikennekonferenssi TURUSSA 7-9.6.2006 Paikallisliikenne 1/2006 Sisältö Hyvä palvelu ratkaisee

Lisätiedot

1 2007 Paikallisliikenne

1 2007 Paikallisliikenne 1 2007 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 57. UITP:n kansainvälinen joukkoliikennekongressi Helsingissä 20.-24.5.2007 Paikallisliikenne 1/2007 SISÄLTÖ 57. UITP:n

Lisätiedot

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne 3/2008 Arki paremmaksi 3 Joukkoliikenteeseen satsaaminen on kannattava sijoitus 4 Joukkoliikenne paremmin huomioon

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

7 Asiakkaana liikenteessä

7 Asiakkaana liikenteessä 7 Asiakkaana liikenteessä Liikkuminen palveluna - julkishallinto muutoksen edistäjänä Sonja Heikkilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin alueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, eikä tilaa

Lisätiedot

Henkilökunta raidejoukkoliikenteessä

Henkilökunta raidejoukkoliikenteessä Henkilökunta raidejoukkoliikenteessä SUY Alkutieto Oy B: 11/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI LIIKENNELAITOS Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.11.2009 Tekijä(t) Antero Alku, Alkutieto

Lisätiedot

NRO 6 2010. Rautatieläiset osaksi JHL:ää s.8

NRO 6 2010. Rautatieläiset osaksi JHL:ää s.8 NRO 6 2010 Rautatieläiset osaksi JHL:ää s.8 Sisällys RAUTATIELÄINEN 6 17.12.2010 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten Liitto ry Päätoimittaja

Lisätiedot

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Anna Toiva, KTM AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Millainen Suomi on vuosina 2015 2020 ja mitä merkitystä sillä on autojen jälkimarkkinointitoiminnalle Suomessa? SATL:n raportti

Lisätiedot

4/2012. Uusi liikennepolitiikka kasvattaa maailman fiksuinta osaamista. Liikennejärjestelmä on enemmän kuin osiensa summa

4/2012. Uusi liikennepolitiikka kasvattaa maailman fiksuinta osaamista. Liikennejärjestelmä on enemmän kuin osiensa summa 4/2012 4/2012 2 Uusi liikennepolitiikka kasvattaa maailman fiksuinta osaamista 51 Liikennejärjestelmä on enemmän kuin osiensa summa 4 7 8 11 Rakennammeko menneisyyden yhteiskuntaa? Alan osaamista kehitetään

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015

Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015 Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL (00520 Helsinki) puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi

Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi ESPOO 2007 VTT WORKING PAPERS 86 Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi Jukka Räsänen, Tuuli Järvi, Katja Estlander, Jenni Eckhard & Harri Hiljanen ISBN 978-951-38-6637-2 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 8/2005 ISSN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUKSEN JULKAISUJA 1/2004 Helsingin pyöräilyn kaksinkertaistamisohjelma Ohjelman tarkistus 2003 HELSINKI 2004 1 Julkaisija Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus

Lisätiedot

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen Otso Kivekäs Osmo Soininvaara Mikko Särelä Mari Holopainen Seuraavat Seuraavat Otso Kivekäs Mikko Särelä Osmo Soininvaara Mari Holopainen 400.000 400.000 helsinkiläistä helsinkiläistä Kirjoittajat Otso

Lisätiedot

Tuija Brax: Demokratiaa tutkittava säännöllisesti. Kuntien johtajat muutospaineessa. Kuorivatko muskeliyliopistot kerman päältä?

Tuija Brax: Demokratiaa tutkittava säännöllisesti. Kuntien johtajat muutospaineessa. Kuorivatko muskeliyliopistot kerman päältä? lahjus ja asiakas s.2 työn ulkopuolella s.16 sanojen takana s.18 HAUS KEHITTÄMISKESKUS OY:n ASIAKASLEHTI 2 Kuntien johtajat muutospaineessa Kuorivatko muskeliyliopistot kerman päältä? säätieteilijöiden

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

Liikenteen murros ja digitalisaatio

Liikenteen murros ja digitalisaatio Liikenteen murros ja digitalisaatio Think Tank Liikenteen murros ja digitalisaatio 04 ESIPUHE 24 MIKÄ RAJOITTAA? 05 THINK TANK JÄSENET 26 KUKA TUOTTAA PALVELUT? 06 LIIKENTEEN MURROKSET 28 VERKKOKAPASITEETTI

Lisätiedot

3/2013. Turvallisuusjohtamisen järjestelmillä turvallisempaa tieliikennettä? Turvallisuusuhat Itämerellä. Asleep at the wheel

3/2013. Turvallisuusjohtamisen järjestelmillä turvallisempaa tieliikennettä? Turvallisuusuhat Itämerellä. Asleep at the wheel 3/2013 3/2013 2 6 8 13 Turvallisuusjohtamisen järjestelmillä turvallisempaa tieliikennettä? Tutkimus on pitkäjänteistä yhteistyötä Liikenteen rakennemurroksesta sinisen meren markkinaan Liikenteen turvallisuus

Lisätiedot

Kuntien ilmastotyö vuosina 2010-2011

Kuntien ilmastotyö vuosina 2010-2011 Kuntien ilmastotyö vuosina 2010-2011 Anu Kerkkänen ja Riitta Savikko 2012 Yhteenveto Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hankkeessa kerätystä aineistosta Yhteenveto Kokonaisuuden

Lisätiedot

Eläkepäivät odottavat

Eläkepäivät odottavat 4/2006 Eläkepäivät odottavat Rautatieviraston käsitys yhteistoiminnasta alamaisuusajattelua Veturimies lehti toivottaa veturimiehille ja muille lukijoilleen Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta

Lisätiedot

Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue. Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti

Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue. Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti Turvallinen ympäristö, viihtyisä asuinalue Rikoksentorjunta kunnissa - turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä -seminaarin loppuraportti 2011 RIKOKSENTORJUNTA KUNNISSA Sisällysluettelo OSA

Lisätiedot

MERCURIUS. Terveydenhuollon resurssit kohdennettava tarkemmin. Hannu Hanhijärvi: Maija Kyttä: Sosiaali- ja terveystoimi tehostuu

MERCURIUS. Terveydenhuollon resurssit kohdennettava tarkemmin. Hannu Hanhijärvi: Maija Kyttä: Sosiaali- ja terveystoimi tehostuu TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 /2008 MERCURIUS Hannu Hanhijärvi: Terveydenhuollon resurssit kohdennettava tarkemmin Maija Kyttä: Sosiaali- ja terveystoimi tehostuu P ÄÄKIRJOITUS Terveys tärkein

Lisätiedot

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama v Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriö t yö- ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö sitra liikennevirasto trafi tivit oy rym oy v a l l a n

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n teemat kunnallisvaaleissa 2 TEEMA 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto a3 2012 JHL:n teemat kunnallisvaaleissa

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot