Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Väinölän neuvotteluhuone, III-kerros

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Väinölän neuvotteluhuone, III-kerros"

Transkriptio

1 VALKEAKOSKEN SEUDUN PÖYTÄKIRJA KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ /3/2011 Aika Tiistai 12. pnä huhtikuuta 2011 klo Paikka Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Väinölän neuvotteluhuone, III-kerros ASIA SIVU Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Työjärjestys ja mahdollisesti ylimääräisenä käsiteltävät asiat Pöytäkirjan tarkastaminen Pirkanmaan E-luukku-hanke Oppisopimuskoulutuksen puitehankintasopimus Pirkanmaan 2. asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto hanke (PAOK) liite 1 Perussopimuksen uudistaminen Non-stop työvoimakoulutukset Päätöspöytäkirjat Saapuneet kirjeet Muut asiat Oikaisuvaatimusohje Valkeakoskella 13. pnä huhtikuuta 2011 Yhtymähallituksen puheenjohtaja Eero Tamminen Yhtymähallituksen sihteeri Voitto Kukkonen

2 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Aika Tiistai 12. pnä huhtikuuta 2011 klo Paikka Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Väinölän neuvotteluhuone, III-kerros Läsnä Päätöksentekijät Eero Tamminen Aulis Saarinen Lea Jokela Heikki Knuutila Marjatta Kukkamäki Matti Valkama Merja Söderlund puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Harri Rantala yhtymävaltuuston puheenjohtaja Juha Vuorinen yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Raimo Alarova kuntayhtymän johtaja Voitto Kukkonen talous- ja hallintojohtaja, sihteeri Juuso Hyvärinen kehitysjohtaja ( 26-28) Poissa Mikko Virolainen yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Päätös Todettiin

3 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TYÖJÄRJESTYS JA MAHDOLLISESTI YLIMÄÄRÄISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös Hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin ylimääräisenä asiana käsiteltäväksi 33 kuntayhtymän talousarvion toteutuminen sekä muissa asioissa ( 34) paikallisneuvottelupöytäkirjan hyväksyminen sekä Skills-matkan hyväksyminen. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heikki Knuutila ja Marjatta Kukkamäki. Päätös Hyväksyttiin

4 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PIRKANMAAN E-LUUKKU-HANKE Pirkanmaan e-luukku-hanke on Sastamalan koulutuskuntayhtymän, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän ja Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän ajalle haettava yhteishanke, jossa kehitetään tieto- ja viestintätekniikan, sähköisen asioinnin ja yhteydenpidon mahdollistavaa infrastruktuuria oppilaitosten jokapäiväisessä toiminnassa, hallinnossa ja johtoryhmätyöskentelyssä. Hankkeen tavoitteet ovat: 1. Pilotoida vähintään kahden monikanavaisen e-sovelluksen käyttömahdollisuuksia viranhaltijoiden välisessä vuorovaikutuksessa koulutuskuntayhtyminen sisällä ja keskinäisessä yhteistyössä. 2. Ulottaa vähintään yhden monikanavaisen e-sovelluksen käyttö osaksi luottamushenkilöiden kokouskäytäntöjä. 3. Suunnitella ja toteuttaa toimintaympäristö, jonka kautta välitetään koulutuskuntayhtymien nykyiset ja uudet kehitettävät e-sovellukset. 4. Yritysyhteistyötoimintatapojen ja käytäntöjen tehostaminen pilotoimalla kussakin koulutuskuntayhtymässä vähintään kahta yritystä monikanavaisten e-sovellusten käytössä esim. työssäoppimisen ohjaamisen ja arvioinnin tukena. 5. Verkko-oppimisympäristöjen yhteisöllisyyden kehittäminen koulutuskuntayhtymissä. 6. Suunnitella yhteistoiminnan kehittämismalli vastaamaan koulutuskuntayhtymien monikanavaisten e-sovelluksien ja verkkooppimisympäristöjen kehityksestä. 7. Parantaa oppimisen ja opetuksen menetelmiä ja oppimista edistäviä työtapoja oppilailla ja opetushenkilöstöllä. 8. Laajennetun todellisuuden käyttömahdollisuuksien selvitys ja käytön pilotointi hankkeen eri osa-alueilla. Hankkeen rahoitus tapahtuu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kautta. Rahoitusta koordinoi Pirkanmaan liitto. Hankkeen hallinnoijana toimii Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa, josta EAKR-tukea haetaan 75 %:n osuudelle eli eurolle. Hankkeen toteuttajien omarahoitusosuus jakautuu hankkeen osatoteuttajien kesken hankkeessa rahoitettavien tieto- ja viestintätekniikan laite- ja ohjelmistohankintojen suhteessa. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän omarahoitusosuus kokonaisuudessaan laite- ja ohjelmistohankinnat sekä henkilö- ja hankehallintokulut huomioiden on euroa, joka jakautuu hankevuosille seuraavasti: 2011: euroa 2012: euroa 2013: euroa../..

5 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PIRKANMAAN E-LUUKKU-HANKE, jatkoa Kehitysjohtajan ehdotus sitoutuu tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kehittävässä Pirkanmaan e-luukku-hankkeessa yhteensä euron omarahoitusosuuteen, joka jakautuu kolmen vuoden ajalle. päättää asiasta kehitysjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin

6 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN PUITEHANKINTASOPIMUS Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto on tehnyt Pirkanmaan oppisopimuskeskuksen kanssa oppisopimuskoulutuksen tietopuolisen opetuksen myyntiä koskevan puitesopimuksen ajalle koskien Valkeakosken kaupungin rekrytointikoulutuksena toteutettavaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon valmistavaa koulutusta hintaan 6 588,00 euroa/opiskelija. Ryhmäkoko on 20 opiskelijaa. Kehitysjohtajan ehdotus hyväksyy puitesopimuksen. päättää asiasta kehitysjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin

7 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PIRKANMAAN 2. ASTEEN YHTEISÖLLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO -HANKE (PAOK) Pirkanmaan 2. asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto on vuosiksi haettava maakunnan toisen asteen oppilaitosten yhteistyöhanke, joka tähtää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ja verkkopedagogiikan kehittämiseen ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa. Hankeen tavoitteet ovat: 1. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäytön pedagogisten taitojen kehittäminen opetushenkilöstön keskuudessa. 2. Maakunnallisen verkkokurssitarjottimen (www.seututarjotin.fi) kehittäminen ja tarjonnan laajentaminen ammatillisessa ja lukiokoulutuksessa. 3. Tieto- ja viestintätekniikan hyvin käytäntöjen levittäminen 2. asteen oppilaitoksissa. 4. Maakunnallinen TVT-strategiatyö. Hankkeen rahoitus tapahtuu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kautta. Rahoitusta koordinoi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Hankkeen hallinnoijana toimii Tampereen kaupunki. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä on ollut alusta saakka mukana vuosina toteutetussa Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri hankkeessa, jolle Pirkanmaan 2. asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto on luonnollinen jatkumo. Aiemman PAOK-hankkeen omarahoitusosuuden vastineeksi Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymälle on saatu TVTaiheista henkilöstökoulutusta ja rahoitus kahden sivutoimisen kollegavalmentajan palkkaukselle (Moodle-oppimisalustan ja Adobe Connect etäyhteys- ja videoneuvottelujärjestelmän käyttäjätuki). Hankkeen omarahoitusosuus ammatillisissa oppilaitoksissa määräytyy tammikuun 2011 laskentapäivän mukaisten perustutkintopaikkojen perusteella ollen 4 euroa/perustutkintopaikka. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän omarahoitusosuus on euroa vuodessa. Hanke täydentää Pirkanmaan e-luukku-hanketta, jonka kautta hankitaan tietoja viestintätekniikan tehokkaan opetus- ja asiointikäytön edellyttämiä laitteita ja ohjelmia. Pirkanmaan 2. asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto hanke tarjoaa henkilöstölle kouluttautumismahdollisuuksia niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Hanke osoittaa osaltaan, että Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä verkostoituu ja tekee aktiivista yhteistyötä muiden pirkanmaalaisten koulutuksen järjestäjien kanssa../..

8 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PIRKANMAAN 2. ASTEEN YHTEISÖLLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO -HANKE (PAOK) Kehitysjohtajan ehdotus päättää, että koulutuskuntayhtymä osallistuu Pirkanmaan 2. asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto -hankkeeseen. päättää asiasta kehitysjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin

9 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän perussopimusta uudistettiin viimeksi vuonna 2007 jolloin Toijalan kaupunki ja Viialan kunta lakkautettiin ja perustettiin Akaan kaupunki. Kylmäkosken kunta on liittynyt Akaan kaupunkiin vuoden 2011 alusta alkaen ja tämän johdosta on perussopimuksen muutos tullut jälleen ajankohtaiseksi. Kuntayhtymän perussopimuksen 3 :ssä on todettu, että kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Akaa, Kangasala, Kylmäkoski, Lempäälä, Pälkäne, Urjala ja Valkeakoski. Perussopimuksen 4 :ssä todetaan, että jäsenkunnat valitsevat yhtymävaltuuston jäsenensä seuraavasti: Jäsenkunta: Jäsenet: Äänivalta: Akaa 3 37 Kangasala 1 1 Kylmäkoski 1 2 Lempäälä 2 8 Pälkäne 1 3 Urjala 1 2 Valkeakoski Lisäksi 4 :ssä on todettu että jos kuntaa edustaa kaksi tai useampi edustaja, jakaantuu kunnan äänimäärä tasan sen saapuvilla olevien edustajien kesken. Perussopimuksen 6 :ssä on todettu, että yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikolmasosaa (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (½) valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä. Perussopimuksen 11 :ssä todetaan, että peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin jotka ovat seuraavat: osuus peruspääomasta % Asukasluku Akaa ,81 25, Kangasala ,75 0, Kylmäkoski ,15 1, Lempäälä ,51 4, Pälkäne ,89 1, Urjala ,15 1, Valkeakoski ,01 66, , Keskustelujen pohjalta on perussopimusta esitetty muutettavaksi seuraavasti: - kuntayhtymän jäsenkuntia 6 aikaisemman 7 sijasta (Kylmäkoski liittynyt Akaan kaupunkiin) - yhtymävaltuustossa jäseniä 11 aikaisemman 12 asemasta - yhtymävaltuuston kokonaisäänimäärä 90 aikaisemman 92 asemasta Esitys pohjautuu aikaisempaan käytäntöön kun kuntayhtymän jäsenkunnista Toijalan kaupunki ja Viialan kunta lakkautettiin 2007 ja perustettiin Akaan kaupunki. Kylmäkosken liittyminen Akaaseen vähentää siis jäsenkuntien määrää yhdellä, yhtymävaltuuston jäsenmäärää yhdellä sekä yhtymävaltuuston kokonaisäänimäärää kahdella äänellä. Muiden jäsenkuntien kokousedustajien määrä ja heidän äänimääränsä säilyvät ennallaan../..

10 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN, jatkoa Perussopimuksen 4 muuttuisi seuraavaksi: Jäsenkunta: Jäsenet: Äänivalta: Akaa 3 37 Kangasala 1 1 Lempäälä 2 8 Pälkäne 1 3 Urjala 1 2 Valkeakoski Perussopimuksen 11 olisi seuraava: osuus peruspääomasta % Asukasluku Akaa ,96 26, Kangasala ,75 0, Lempäälä ,51 4, Pälkäne ,89 1, Urjala ,15 1, Valkeakoski ,01 66, , Perussopimuksen muutoksena esitetään lisäksi muotoiltavaksi 15 :n toinen kappale uudelleen (asiasta käytiin viimeksi perussopimusta uudistettaessa yhtymävaltuustossa keskustelu) seuraavalta osin: Nykyinen teksti: Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Uusi teksti: Tarkastuslautakuntaan valitaan 6 jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Perussopimuksen 7 :sä on yhtymävaltuuston tehtävistä todettu mm. i) valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet ja määrää puheenjohtajat sekä valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä tilintarkastajat. Perussopimuksen tulkintaristiriita näiden pykälien kesken tulee näin hoidetuksi. Yhtymävaltuuston kokonaisäänimäärän laskiessa myös perussopimuksen 5 :n mukainen yhtymävaltuuston ylimääräisen kokouksen koollekutsumiseen vaadittava äänimäärä 17 % yhteenlasketuista äänistä muuttuu 15 prosentiksi. Yhtymävaltuuston tehtävistä on perussopimuksen 7 :n kohdalla j) kohdasta poistettu taloussäännön hyväksyminen (taloussääntö on lakkautettu ja talousasiat siirretty hallintosääntöön omaksi luvukseen). Lisäksi yhtymävaltuuston tehtäviin on muutettu kohtaa k) valitsee kuntayhtymän johtajan (muutos vuoden 2009 alusta voimaan tulleen hallintosäännön mukaiseksi jolloin tulosalueiden johtajien valinta siirtyi yhtymähallitukselle)../..

11 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN, jatkoa Muilta osin Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän perussopimus säilyisi ennallaan. Kuntalain 78 :n mukaan Kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä valtuustojen hyväksymällä sopimuksella (perussopimus). Kuntalain 79 :n mukaan: Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Perussopimuksen muutos vaatii siis vähintään 4 jäsenkunnan hyväksymisen ja näiden yhteenlaskettu asukasmäärä on oltava vähintään Asian eteneminen: esitys jäsenkunnille perussopimuksen hyväksymisestä - Jäsenkuntien käsittely (perussopimuksen hyväksyminen) maaliskuun 2011 loppuun mennessä - Uusittu ja allekirjoitettu perussopimus yhtymävaltuustolle tiedoksi Talous- ja hallintojohtajan ehdotus päättää esittää jäsenkuntien hyväksyttäväksi alkaen liitteen 4 mukaisen Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen. Muuttuneet kohdat on sopimustekstissä tummennettu ja selostettu yllä olevassa valmistelutekstissä. päättää asiasta talous- ja hallintojohtajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat hyväksyneet uudistetun perussopimuksen seuraavasti: Valkeakosken kaupunginvaltuusto Urjalan kunnanvaltuusto Pälkäneen kunnanvaltuusto Akaan kaupunginvaltuusto Kuntalain 79 :n mukaan: Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Perussopimuksen muutos vaatii siis vähintään 4 jäsenkunnan hyväksymisen ja näiden yhteenlaskettu asukasmäärä on oltava vähintään /..

12 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN, jatkoa Perussopimuksen on nyt hyväksynyt neljä jäsenkuntaa joiden asukasluku on yli puolet jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Lempäälän ja Kangasalan valtuustojen päätöstä ei ole vielä saatu. Jäsenkunnat ovat hyväksyneet perussopimuksen esitetyssä muodossa ja se on siten tullut voimaan alkaen. Talous- ja hallintojohtajan ehdotus esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi jäsenkuntien hyväksymän liitteenä olevan perussopimuksen alkaen. päättää asiasta talous- ja hallintojohtajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin

13 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ NON-STOP TYÖVOIMAKOULUTUKSET: HITSAAJAN PÄTEVÖITTÄMIKOULUTUS JA KONE- JA METALLIATEKNIIKAN TUTKINTOTAVOITTEINEN KOULUTUS Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt kaksi yllämainittua työvoimakoulutusta jatkumaan vuodelle Hitsaajan pätevöittämiskoulutuksen hankintasopimus (8/2011) sisältää 2000 opiskelijatyöpäivää á 48 euroa/päivä, yhteensä ,00 euroa. Kone- ja metallitekniikan tutkintotavoitteisen koulutuksen hankintasopimus (7/2011) sisältää 3900 opiskelijatyöpäivää á 48 euroa/päivä, yhteensä ,00 euroa. Molempien osalta laskutus tapahtuu toteutuneiden opiskelijatyöpäivien mukaan kuukausittain. Aikuiskoulutusjohtajan esitys Aikuiskoulutusjohtaja saattaa asian hallitukselle tiedoksi Kuntayhtymän johtajan esitys yhtymähallitus päättää asiasta aikuiskoulutusjohtajan ehdotuksen mukaisesti Päätös Hyväksyttiin

14 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Kuntayhtymän johtajan viranhaltijapäätökset n:o 37 Kuntayhtymän henkilöstön Tallinnan risteily n:o 40 Facebook-mainonta n:o 41 Opinto-ohjaajien työaika n:o 55 Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen n:o 61 LVI-alan päätoiminen tuntiopettaja n:o 81 Rakentamisen käännetty arvonlisäverovelvollisuus n:o 94 Paul Välimaan tehtävänimikkeen muutos n:o 95 Matka Taitaja-finaaliin Kuopioon n:o 97 Eläkkeelle siirtyminen/ Kari And n:o 98 Kirjallinen varoitus Talous- ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset n: 10 Kannettavat PC:t n:o 13 Rakennusosaston varaston lopetus n:o 17 Hankintapäätös; Kehoanalysaattori n:o 18 Hankintapäätös; podoskooppi n:o 30 Hankintapäätös; Pyörän asentokulmien suuntauslaite Kehitysjohtajan viranhaltijapäätökset n:o 32 VAATERI-projektin ohjaajan määräaikainen työsopimus Merkitään yhtymähallituksen tietoon saatetuksi ja päätetään, että yllämainittuja pöytäkirjoja ei oteta erikseen käsiteltäviksi. Päätös Hyväksyttiin

15 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAAPUNEET KIRJEET Kuntayhtymän yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat kirjelmät Akaan kaupunki Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen Edustajien valitseminen kuntayhtymiin vuosiksi Akaan kaupunki kaupunginvaltuusto And Kari Vanhuuseläkkeelle siirtyminen alkaen. Kansaneläkelaitos Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta /2011 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaiset palkantarkistukset vuonna /2011 Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES ) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaiset palkantarkistukset /2011 Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset /2011 Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaiset palkantarkistukset /2011 Kuntien työelämän kehittämishankkeet ja niiden rahoitusmahdollisuudet /2011 Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 5 :n mukaiset palkantarkistukset vuonna /2011 Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat työaikalain alaisuuteen; sovitut työaikamääräysten muutokset (KVTES liite 12) /2011 Suomen Konepäällystöliiton jäsenten palkantarkistukset vuonna /2011 Työhyvinvoinnilla tuloksellisuutta mitä kunta voi tehdä?./..

16 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAAPUNEET KIRJEET, jatkoa /21/2011 Virka- ja työehtosopimus ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen sopimusmääräysten soveltamisesta /2011 Perhevapaita koskeva työsopimuslain muutos /2011 Suojavaatetus kunta-alalla Kuntien eläkevakuutus Ilmoitus eläkeratkaisusta Arja Horila Opetushallitus /030/2008 Lävistyskielto ammatillisessa koulutuksessa Opetushallitus /2011 Valtionosuusjärjestelmän edellyttämien tietojen ilmoittaminen vuodelta 2010 Opetushallitus /011/2011 Näyttötutkintojen tutkintomaksujen tilittäminen Opetushallitukselle Pirkanmaan Liitto Rahoituspäätös; Hanke: ROBOLA Pirkanmaan Liitto Rahoituspäätös; Hanke: Campus Trimola koordinointihanke, Pälkäneen kunta /00/04/01/2007 Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen Suomen Kuntaliitto /80/2011 Maanvuokralain muutokset tulivat voimaan Suomen Kuntaliitto /80/2011 Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutokset Suomen Kuntaliitto /80/2011 Haja-asutusalueen talousjätevesien käsittelyä koskevat muuttuneet säännökset Tilastokeskus TK Oppilaitoksen tutkintoon johtamaton koulutus lomake Urjalan kunta Valtuusto Valkeakosken kaupunki Kaupunginvaltuusto Valkeakosken kaupunki Rakennusvalvonta Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä /2007 Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän / 2011 perussopimuksen uudistaminen /2011 Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Rakennuslupa Liikuntasalin laajennus- ja muutostyöt Kokouspöytäkirja merkitsee kirjeet tietoonsa saatetuksi. Päätös Hyväksyttiin

17 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän talousarvion toteutuminen on seuraava: Tuloslaskelma Talousarvio Toteutuma % Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,7 Toimintakate ,0 Rahoitustuotot ja kulut ,2 Vuosikate ,9 Poistot ,3 Tilikauden tulos ,0 Investointimenot ,1 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain: Nuorten koulutus Toimintatuotot Toimintakulut ,2 Toimintakate ,2 Aikuiskoulutus Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,5 Tukipalvelut Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,5 Toimintakate ,7 Kehittämispalvelut Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,4 Toimintakate ,8 Talousarvio toteutuu näillä näkymin kokonaisuutena suunnitelmien mukaisesti. Kun tuki- ja kehityspalvelujen keskitetyt menot lasketaan tulosalueen tulokseen, vaikuttaa se nuorten koulutuksen toimintakatetta vähentävästi euroa ja aikuiskoulutuksen toimintakatteeseen euroa (jaettu suhteessa 70/30 koska tietoa ak:n otp:stä ei ole saatu).

18 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN , jatkoa Talousjohtajan ehdotus merkitsee kuntayhtymän talousarvion toteutumisen tietoonsa saatetuksi päättää asiasta talous- ja hallintojohtajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin. Lisäksi yhtymähallitus edellytti, että tuki- ja kehittämispalvelujen kustannusten jakamiseksi oikein tulosalueille, tulee raportointijaksoittain saada toteutuneet opiskelijatyöpäivät kirjanpitoon.

19 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ MUUT ASIAT hyväksyi JUKOn kanssa käydyn paikallisneuvottelun tuloksen allekirjoitetun pöytäkirjan mukaisesti. hyväksyi, että WordlSkills matkalle ammattitaidon MM-kilpailuihin Lontooseen osallistuvat yhtymähallituksen puheenjohtaja Eero Tamminen, varapuheenjohtaja Aulis Saarinen ja kuntayhtymän johtaja Raimo Alarova. Kokouksen puolesta Eero Tamminen puheenjohtaja Voitto Kukkonen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Heikki Knuutila Marjatta Kukkamäki

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Väinölän neuvotteluhuone, III-kerros

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Väinölän neuvotteluhuone, III-kerros VALKEAKOSKEN SEUDUN PÖYTÄKIRJA KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 15.2.2011 660/1/2011 Aika Tiistai 15. pnä helmikuuta 2011 klo 14.00 15.00 Paikka Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Väinölän neuvotteluhuone, III-kerros

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 21.5.2013 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Perussopimus ehdotus, hallitus 26.8.2016 2 (2) Sopimuksen tarkoitus I luku Kuntayhtymä Allekirjoittaneet n jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN SEUDUN PÖYTÄKIRJA SIVU KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 21.2.2012 16 22 Yhtymähallitus

VALKEAKOSKEN SEUDUN PÖYTÄKIRJA SIVU KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 21.2.2012 16 22 Yhtymähallitus VALKEAKOSKEN SEUDUN PÖYTÄKIRJA KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 21.2.2012 671/2/2012 Aika Tiistai 21. pnä helmikuuta 2012 klo 14.00 16.05 Paikka Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Väinölän neuvotteluhuone, III-kerros

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 17.00 18.05. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 3.2.2015 klo 17.00 18.05. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 3.2.2015 14 Kokousaika 3.2.2015 klo 17.00 18.05 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Leino Jukka Outi Leino Lindgren

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 50 Kokousaika 15.6.2016 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Leino Jukka Leino Outi Lindgren Hilkka

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 21.8.2012 klo 16.30-17.30 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 6.7.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 17.7.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10, Pori (Nordman-kabinetti,

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Ulvilan yksikkö, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Ulvilan yksikkö, auditorio KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 8.9.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 13.9.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Ulvilan yksikkö, auditorio KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. MUISTIO 1.10.2009 LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 1.10.2009 kello 9.30-13.00 Paikka Läsnä, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2008 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 9.12.2008 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Verkatehdas, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 1

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Voimaan 1.1.2017 alkaen Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Perussopimus Sisällysluettelo 1 luku...1 Jäsenkunnat ja tehtävät...1 1...1...1

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Kemin kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Kemin kaupunki. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Perussopimus 1 (7) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus 1. Luku Kuntayhtymä 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tehtävät Kuntayhtymän nimi on Länsi-Pohjan

Lisätiedot

13.11.2013, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

13.11.2013, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 30.10.2013 25 Kokousaika 30.10.2013 klo 17.00 18.25 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kallio Reino Ketola Hannu Kulmala

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimus. Hyväksytty yhtymävaltuustossa Luku. Kuntayhtymä. 1 Nimi ja kotipaikka

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimus. Hyväksytty yhtymävaltuustossa Luku. Kuntayhtymä. 1 Nimi ja kotipaikka 1 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimus Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2013 1. Luku Kuntayhtymä 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 18 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 4 Pöytäkirjan tarkastus 20 5

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Kokousaika 21.3.2012 klo 17.00 19.22. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 21.3.2012 klo 17.00 19.22. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 21.03.2012 24 Kokousaika 21.3.2012 klo 17.00 19.22 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Aalto Jukka-Pekka Vähä-Rahka Jouko

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Liite nro. 1 Luonnos Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimukseksi 1.1.2016 alkaen PERUSSOPIMUS

Liite nro. 1 Luonnos Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimukseksi 1.1.2016 alkaen PERUSSOPIMUS Liite nro. 1 Luonnos Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimukseksi 1.1.2016 alkaen PERUSSOPIMUS I LUKU - YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka PERUSSOPIMUS Kuntayhtymän nimi on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Voimassa oleva perussopimus (1.10.2004) Ehdotus uudeksi perussopimukseksi (voimaan 1.1.2015) 1 Nimi ja kotipaikka

Voimassa oleva perussopimus (1.10.2004) Ehdotus uudeksi perussopimukseksi (voimaan 1.1.2015) 1 Nimi ja kotipaikka Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki. 2 Jäsenkunnat

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Hyväksytty 23.9.2003 104 kaupunginvaltuusto, Pietarsaaren kaupunki Hyväksytty 1.9.2003 52 kunnanvaltuusto, Pedersören kunta Hyväksytty 20.8.2003 30

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 Aika: 13.1.2009 klo 9.00-9.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv)

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 23.09.2015 Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 Kunnanhallitus 268, 24.08.2015 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 268 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 3 Kuntayhtymän tehtävä Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta:

PERUSSOPIMUS YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 3 Kuntayhtymän tehtävä Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta: 1 YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iisalmen kaupunki.

Lisätiedot

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 12.6.2015 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSKUTSU 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, auditorio, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Harri Kaunisto Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 366 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen Päätöshistoria Omistajaohjausjaosto 21.11.2016

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

Hallitus 4/2014. Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 4/2014. Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 4/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio, 1. krs

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio, 1. krs Yhtymäkokous 23.11.2016 1 AIKA Keskiviikko 23.11.2016 klo 14.00-14.38 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio, 1. krs PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Raija Hamina, Eura Reijo Nummikari,

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2013 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2013 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 15.12.2014 kello 18.00 19.35 Kahvitarjoilu kello 17.15-18.00, valokuvaus 17.40 Kokouksen alussa rakennusinsinööri Hannu Järvinen esittelee Toijalan siunauskappelin kuntoarvioraportit ja korjaussuunnitelman

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 LUKU KUNTAYHTYMÄ. 1 Nimi ja kotipaikka

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 LUKU KUNTAYHTYMÄ. 1 Nimi ja kotipaikka Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki. 2 Jäsenkunnat

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 25.05.2011 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 25.05.2011 1 Yhtymävaltuusto 25.05.2011 1 Kokousaika 25.05.2011 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Sutki Mika Tanner-Penttilä Hannele Anttila Jouko Miinalainen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 20.5.2014 klo 11.30-11.45 Paikka Vanha Värjäri, Kehräämö, Wahreninkatu

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 23.4.2013 klo 16.30-18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntien hyväksymä vuonna 2010 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat 3 Kuntayhtymän tehtävät II KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET YHTYMÄVALTUUSTO

Lisätiedot

14.11.2012, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto

14.11.2012, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Yhtymävaltuusto 31.10.2012 1 Kokousaika 31.10.2012 klo 17.00 18.52 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Antikainen Marita Sutki Mika Tanner-Penttilä Hannele

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus Perussopimus 01.01.2005 Työvaliokunta 24.06.2004 Yhtymähallitus 31.08.2004 Voimaantulo 01.01.2005 3 1. LUKU - Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen seutukunta n jäsenkunnat ovat kunnallisvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 2 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 25.3.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 25.8.2009 Yhtymähallitus 645/7/2009

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 25.8.2009 Yhtymähallitus 645/7/2009 VALKEAKOSKEN SEUDUN PÖYTÄKIRJA KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 25.8.2009 645/7/2009 Aika Tiistai 25. pnä elokuuta 2009 klo 14.00 16.00 Paikka Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Väinölän neuvotteluhuone, III-kerros

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI PARKANON KAUPUNKI ESITYSLISTA 7/2015 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.09.2015 AIKA 05.10.2015 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 4 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot