Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Väinölän neuvotteluhuone, III-kerros

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Väinölän neuvotteluhuone, III-kerros"

Transkriptio

1 VALKEAKOSKEN SEUDUN PÖYTÄKIRJA KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ /3/2011 Aika Tiistai 12. pnä huhtikuuta 2011 klo Paikka Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Väinölän neuvotteluhuone, III-kerros ASIA SIVU Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Työjärjestys ja mahdollisesti ylimääräisenä käsiteltävät asiat Pöytäkirjan tarkastaminen Pirkanmaan E-luukku-hanke Oppisopimuskoulutuksen puitehankintasopimus Pirkanmaan 2. asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto hanke (PAOK) liite 1 Perussopimuksen uudistaminen Non-stop työvoimakoulutukset Päätöspöytäkirjat Saapuneet kirjeet Muut asiat Oikaisuvaatimusohje Valkeakoskella 13. pnä huhtikuuta 2011 Yhtymähallituksen puheenjohtaja Eero Tamminen Yhtymähallituksen sihteeri Voitto Kukkonen

2 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Aika Tiistai 12. pnä huhtikuuta 2011 klo Paikka Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Väinölän neuvotteluhuone, III-kerros Läsnä Päätöksentekijät Eero Tamminen Aulis Saarinen Lea Jokela Heikki Knuutila Marjatta Kukkamäki Matti Valkama Merja Söderlund puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Harri Rantala yhtymävaltuuston puheenjohtaja Juha Vuorinen yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Raimo Alarova kuntayhtymän johtaja Voitto Kukkonen talous- ja hallintojohtaja, sihteeri Juuso Hyvärinen kehitysjohtaja ( 26-28) Poissa Mikko Virolainen yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Päätös Todettiin

3 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TYÖJÄRJESTYS JA MAHDOLLISESTI YLIMÄÄRÄISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös Hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin ylimääräisenä asiana käsiteltäväksi 33 kuntayhtymän talousarvion toteutuminen sekä muissa asioissa ( 34) paikallisneuvottelupöytäkirjan hyväksyminen sekä Skills-matkan hyväksyminen. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heikki Knuutila ja Marjatta Kukkamäki. Päätös Hyväksyttiin

4 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PIRKANMAAN E-LUUKKU-HANKE Pirkanmaan e-luukku-hanke on Sastamalan koulutuskuntayhtymän, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän ja Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän ajalle haettava yhteishanke, jossa kehitetään tieto- ja viestintätekniikan, sähköisen asioinnin ja yhteydenpidon mahdollistavaa infrastruktuuria oppilaitosten jokapäiväisessä toiminnassa, hallinnossa ja johtoryhmätyöskentelyssä. Hankkeen tavoitteet ovat: 1. Pilotoida vähintään kahden monikanavaisen e-sovelluksen käyttömahdollisuuksia viranhaltijoiden välisessä vuorovaikutuksessa koulutuskuntayhtyminen sisällä ja keskinäisessä yhteistyössä. 2. Ulottaa vähintään yhden monikanavaisen e-sovelluksen käyttö osaksi luottamushenkilöiden kokouskäytäntöjä. 3. Suunnitella ja toteuttaa toimintaympäristö, jonka kautta välitetään koulutuskuntayhtymien nykyiset ja uudet kehitettävät e-sovellukset. 4. Yritysyhteistyötoimintatapojen ja käytäntöjen tehostaminen pilotoimalla kussakin koulutuskuntayhtymässä vähintään kahta yritystä monikanavaisten e-sovellusten käytössä esim. työssäoppimisen ohjaamisen ja arvioinnin tukena. 5. Verkko-oppimisympäristöjen yhteisöllisyyden kehittäminen koulutuskuntayhtymissä. 6. Suunnitella yhteistoiminnan kehittämismalli vastaamaan koulutuskuntayhtymien monikanavaisten e-sovelluksien ja verkkooppimisympäristöjen kehityksestä. 7. Parantaa oppimisen ja opetuksen menetelmiä ja oppimista edistäviä työtapoja oppilailla ja opetushenkilöstöllä. 8. Laajennetun todellisuuden käyttömahdollisuuksien selvitys ja käytön pilotointi hankkeen eri osa-alueilla. Hankkeen rahoitus tapahtuu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kautta. Rahoitusta koordinoi Pirkanmaan liitto. Hankkeen hallinnoijana toimii Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa, josta EAKR-tukea haetaan 75 %:n osuudelle eli eurolle. Hankkeen toteuttajien omarahoitusosuus jakautuu hankkeen osatoteuttajien kesken hankkeessa rahoitettavien tieto- ja viestintätekniikan laite- ja ohjelmistohankintojen suhteessa. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän omarahoitusosuus kokonaisuudessaan laite- ja ohjelmistohankinnat sekä henkilö- ja hankehallintokulut huomioiden on euroa, joka jakautuu hankevuosille seuraavasti: 2011: euroa 2012: euroa 2013: euroa../..

5 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PIRKANMAAN E-LUUKKU-HANKE, jatkoa Kehitysjohtajan ehdotus sitoutuu tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kehittävässä Pirkanmaan e-luukku-hankkeessa yhteensä euron omarahoitusosuuteen, joka jakautuu kolmen vuoden ajalle. päättää asiasta kehitysjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin

6 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN PUITEHANKINTASOPIMUS Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto on tehnyt Pirkanmaan oppisopimuskeskuksen kanssa oppisopimuskoulutuksen tietopuolisen opetuksen myyntiä koskevan puitesopimuksen ajalle koskien Valkeakosken kaupungin rekrytointikoulutuksena toteutettavaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon valmistavaa koulutusta hintaan 6 588,00 euroa/opiskelija. Ryhmäkoko on 20 opiskelijaa. Kehitysjohtajan ehdotus hyväksyy puitesopimuksen. päättää asiasta kehitysjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin

7 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PIRKANMAAN 2. ASTEEN YHTEISÖLLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO -HANKE (PAOK) Pirkanmaan 2. asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto on vuosiksi haettava maakunnan toisen asteen oppilaitosten yhteistyöhanke, joka tähtää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ja verkkopedagogiikan kehittämiseen ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa. Hankeen tavoitteet ovat: 1. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäytön pedagogisten taitojen kehittäminen opetushenkilöstön keskuudessa. 2. Maakunnallisen verkkokurssitarjottimen (www.seututarjotin.fi) kehittäminen ja tarjonnan laajentaminen ammatillisessa ja lukiokoulutuksessa. 3. Tieto- ja viestintätekniikan hyvin käytäntöjen levittäminen 2. asteen oppilaitoksissa. 4. Maakunnallinen TVT-strategiatyö. Hankkeen rahoitus tapahtuu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kautta. Rahoitusta koordinoi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Hankkeen hallinnoijana toimii Tampereen kaupunki. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä on ollut alusta saakka mukana vuosina toteutetussa Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri hankkeessa, jolle Pirkanmaan 2. asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto on luonnollinen jatkumo. Aiemman PAOK-hankkeen omarahoitusosuuden vastineeksi Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymälle on saatu TVTaiheista henkilöstökoulutusta ja rahoitus kahden sivutoimisen kollegavalmentajan palkkaukselle (Moodle-oppimisalustan ja Adobe Connect etäyhteys- ja videoneuvottelujärjestelmän käyttäjätuki). Hankkeen omarahoitusosuus ammatillisissa oppilaitoksissa määräytyy tammikuun 2011 laskentapäivän mukaisten perustutkintopaikkojen perusteella ollen 4 euroa/perustutkintopaikka. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän omarahoitusosuus on euroa vuodessa. Hanke täydentää Pirkanmaan e-luukku-hanketta, jonka kautta hankitaan tietoja viestintätekniikan tehokkaan opetus- ja asiointikäytön edellyttämiä laitteita ja ohjelmia. Pirkanmaan 2. asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto hanke tarjoaa henkilöstölle kouluttautumismahdollisuuksia niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Hanke osoittaa osaltaan, että Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä verkostoituu ja tekee aktiivista yhteistyötä muiden pirkanmaalaisten koulutuksen järjestäjien kanssa../..

8 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PIRKANMAAN 2. ASTEEN YHTEISÖLLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO -HANKE (PAOK) Kehitysjohtajan ehdotus päättää, että koulutuskuntayhtymä osallistuu Pirkanmaan 2. asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto -hankkeeseen. päättää asiasta kehitysjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin

9 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän perussopimusta uudistettiin viimeksi vuonna 2007 jolloin Toijalan kaupunki ja Viialan kunta lakkautettiin ja perustettiin Akaan kaupunki. Kylmäkosken kunta on liittynyt Akaan kaupunkiin vuoden 2011 alusta alkaen ja tämän johdosta on perussopimuksen muutos tullut jälleen ajankohtaiseksi. Kuntayhtymän perussopimuksen 3 :ssä on todettu, että kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Akaa, Kangasala, Kylmäkoski, Lempäälä, Pälkäne, Urjala ja Valkeakoski. Perussopimuksen 4 :ssä todetaan, että jäsenkunnat valitsevat yhtymävaltuuston jäsenensä seuraavasti: Jäsenkunta: Jäsenet: Äänivalta: Akaa 3 37 Kangasala 1 1 Kylmäkoski 1 2 Lempäälä 2 8 Pälkäne 1 3 Urjala 1 2 Valkeakoski Lisäksi 4 :ssä on todettu että jos kuntaa edustaa kaksi tai useampi edustaja, jakaantuu kunnan äänimäärä tasan sen saapuvilla olevien edustajien kesken. Perussopimuksen 6 :ssä on todettu, että yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikolmasosaa (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (½) valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä. Perussopimuksen 11 :ssä todetaan, että peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin jotka ovat seuraavat: osuus peruspääomasta % Asukasluku Akaa ,81 25, Kangasala ,75 0, Kylmäkoski ,15 1, Lempäälä ,51 4, Pälkäne ,89 1, Urjala ,15 1, Valkeakoski ,01 66, , Keskustelujen pohjalta on perussopimusta esitetty muutettavaksi seuraavasti: - kuntayhtymän jäsenkuntia 6 aikaisemman 7 sijasta (Kylmäkoski liittynyt Akaan kaupunkiin) - yhtymävaltuustossa jäseniä 11 aikaisemman 12 asemasta - yhtymävaltuuston kokonaisäänimäärä 90 aikaisemman 92 asemasta Esitys pohjautuu aikaisempaan käytäntöön kun kuntayhtymän jäsenkunnista Toijalan kaupunki ja Viialan kunta lakkautettiin 2007 ja perustettiin Akaan kaupunki. Kylmäkosken liittyminen Akaaseen vähentää siis jäsenkuntien määrää yhdellä, yhtymävaltuuston jäsenmäärää yhdellä sekä yhtymävaltuuston kokonaisäänimäärää kahdella äänellä. Muiden jäsenkuntien kokousedustajien määrä ja heidän äänimääränsä säilyvät ennallaan../..

10 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN, jatkoa Perussopimuksen 4 muuttuisi seuraavaksi: Jäsenkunta: Jäsenet: Äänivalta: Akaa 3 37 Kangasala 1 1 Lempäälä 2 8 Pälkäne 1 3 Urjala 1 2 Valkeakoski Perussopimuksen 11 olisi seuraava: osuus peruspääomasta % Asukasluku Akaa ,96 26, Kangasala ,75 0, Lempäälä ,51 4, Pälkäne ,89 1, Urjala ,15 1, Valkeakoski ,01 66, , Perussopimuksen muutoksena esitetään lisäksi muotoiltavaksi 15 :n toinen kappale uudelleen (asiasta käytiin viimeksi perussopimusta uudistettaessa yhtymävaltuustossa keskustelu) seuraavalta osin: Nykyinen teksti: Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Uusi teksti: Tarkastuslautakuntaan valitaan 6 jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Perussopimuksen 7 :sä on yhtymävaltuuston tehtävistä todettu mm. i) valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet ja määrää puheenjohtajat sekä valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä tilintarkastajat. Perussopimuksen tulkintaristiriita näiden pykälien kesken tulee näin hoidetuksi. Yhtymävaltuuston kokonaisäänimäärän laskiessa myös perussopimuksen 5 :n mukainen yhtymävaltuuston ylimääräisen kokouksen koollekutsumiseen vaadittava äänimäärä 17 % yhteenlasketuista äänistä muuttuu 15 prosentiksi. Yhtymävaltuuston tehtävistä on perussopimuksen 7 :n kohdalla j) kohdasta poistettu taloussäännön hyväksyminen (taloussääntö on lakkautettu ja talousasiat siirretty hallintosääntöön omaksi luvukseen). Lisäksi yhtymävaltuuston tehtäviin on muutettu kohtaa k) valitsee kuntayhtymän johtajan (muutos vuoden 2009 alusta voimaan tulleen hallintosäännön mukaiseksi jolloin tulosalueiden johtajien valinta siirtyi yhtymähallitukselle)../..

11 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN, jatkoa Muilta osin Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän perussopimus säilyisi ennallaan. Kuntalain 78 :n mukaan Kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä valtuustojen hyväksymällä sopimuksella (perussopimus). Kuntalain 79 :n mukaan: Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Perussopimuksen muutos vaatii siis vähintään 4 jäsenkunnan hyväksymisen ja näiden yhteenlaskettu asukasmäärä on oltava vähintään Asian eteneminen: esitys jäsenkunnille perussopimuksen hyväksymisestä - Jäsenkuntien käsittely (perussopimuksen hyväksyminen) maaliskuun 2011 loppuun mennessä - Uusittu ja allekirjoitettu perussopimus yhtymävaltuustolle tiedoksi Talous- ja hallintojohtajan ehdotus päättää esittää jäsenkuntien hyväksyttäväksi alkaen liitteen 4 mukaisen Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen. Muuttuneet kohdat on sopimustekstissä tummennettu ja selostettu yllä olevassa valmistelutekstissä. päättää asiasta talous- ja hallintojohtajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat hyväksyneet uudistetun perussopimuksen seuraavasti: Valkeakosken kaupunginvaltuusto Urjalan kunnanvaltuusto Pälkäneen kunnanvaltuusto Akaan kaupunginvaltuusto Kuntalain 79 :n mukaan: Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Perussopimuksen muutos vaatii siis vähintään 4 jäsenkunnan hyväksymisen ja näiden yhteenlaskettu asukasmäärä on oltava vähintään /..

12 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN, jatkoa Perussopimuksen on nyt hyväksynyt neljä jäsenkuntaa joiden asukasluku on yli puolet jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Lempäälän ja Kangasalan valtuustojen päätöstä ei ole vielä saatu. Jäsenkunnat ovat hyväksyneet perussopimuksen esitetyssä muodossa ja se on siten tullut voimaan alkaen. Talous- ja hallintojohtajan ehdotus esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi jäsenkuntien hyväksymän liitteenä olevan perussopimuksen alkaen. päättää asiasta talous- ja hallintojohtajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin

13 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ NON-STOP TYÖVOIMAKOULUTUKSET: HITSAAJAN PÄTEVÖITTÄMIKOULUTUS JA KONE- JA METALLIATEKNIIKAN TUTKINTOTAVOITTEINEN KOULUTUS Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt kaksi yllämainittua työvoimakoulutusta jatkumaan vuodelle Hitsaajan pätevöittämiskoulutuksen hankintasopimus (8/2011) sisältää 2000 opiskelijatyöpäivää á 48 euroa/päivä, yhteensä ,00 euroa. Kone- ja metallitekniikan tutkintotavoitteisen koulutuksen hankintasopimus (7/2011) sisältää 3900 opiskelijatyöpäivää á 48 euroa/päivä, yhteensä ,00 euroa. Molempien osalta laskutus tapahtuu toteutuneiden opiskelijatyöpäivien mukaan kuukausittain. Aikuiskoulutusjohtajan esitys Aikuiskoulutusjohtaja saattaa asian hallitukselle tiedoksi Kuntayhtymän johtajan esitys yhtymähallitus päättää asiasta aikuiskoulutusjohtajan ehdotuksen mukaisesti Päätös Hyväksyttiin

14 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Kuntayhtymän johtajan viranhaltijapäätökset n:o 37 Kuntayhtymän henkilöstön Tallinnan risteily n:o 40 Facebook-mainonta n:o 41 Opinto-ohjaajien työaika n:o 55 Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen n:o 61 LVI-alan päätoiminen tuntiopettaja n:o 81 Rakentamisen käännetty arvonlisäverovelvollisuus n:o 94 Paul Välimaan tehtävänimikkeen muutos n:o 95 Matka Taitaja-finaaliin Kuopioon n:o 97 Eläkkeelle siirtyminen/ Kari And n:o 98 Kirjallinen varoitus Talous- ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset n: 10 Kannettavat PC:t n:o 13 Rakennusosaston varaston lopetus n:o 17 Hankintapäätös; Kehoanalysaattori n:o 18 Hankintapäätös; podoskooppi n:o 30 Hankintapäätös; Pyörän asentokulmien suuntauslaite Kehitysjohtajan viranhaltijapäätökset n:o 32 VAATERI-projektin ohjaajan määräaikainen työsopimus Merkitään yhtymähallituksen tietoon saatetuksi ja päätetään, että yllämainittuja pöytäkirjoja ei oteta erikseen käsiteltäviksi. Päätös Hyväksyttiin

15 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAAPUNEET KIRJEET Kuntayhtymän yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat kirjelmät Akaan kaupunki Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen Edustajien valitseminen kuntayhtymiin vuosiksi Akaan kaupunki kaupunginvaltuusto And Kari Vanhuuseläkkeelle siirtyminen alkaen. Kansaneläkelaitos Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta /2011 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaiset palkantarkistukset vuonna /2011 Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES ) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaiset palkantarkistukset /2011 Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset /2011 Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaiset palkantarkistukset /2011 Kuntien työelämän kehittämishankkeet ja niiden rahoitusmahdollisuudet /2011 Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 5 :n mukaiset palkantarkistukset vuonna /2011 Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat työaikalain alaisuuteen; sovitut työaikamääräysten muutokset (KVTES liite 12) /2011 Suomen Konepäällystöliiton jäsenten palkantarkistukset vuonna /2011 Työhyvinvoinnilla tuloksellisuutta mitä kunta voi tehdä?./..

16 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAAPUNEET KIRJEET, jatkoa /21/2011 Virka- ja työehtosopimus ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen sopimusmääräysten soveltamisesta /2011 Perhevapaita koskeva työsopimuslain muutos /2011 Suojavaatetus kunta-alalla Kuntien eläkevakuutus Ilmoitus eläkeratkaisusta Arja Horila Opetushallitus /030/2008 Lävistyskielto ammatillisessa koulutuksessa Opetushallitus /2011 Valtionosuusjärjestelmän edellyttämien tietojen ilmoittaminen vuodelta 2010 Opetushallitus /011/2011 Näyttötutkintojen tutkintomaksujen tilittäminen Opetushallitukselle Pirkanmaan Liitto Rahoituspäätös; Hanke: ROBOLA Pirkanmaan Liitto Rahoituspäätös; Hanke: Campus Trimola koordinointihanke, Pälkäneen kunta /00/04/01/2007 Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen Suomen Kuntaliitto /80/2011 Maanvuokralain muutokset tulivat voimaan Suomen Kuntaliitto /80/2011 Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutokset Suomen Kuntaliitto /80/2011 Haja-asutusalueen talousjätevesien käsittelyä koskevat muuttuneet säännökset Tilastokeskus TK Oppilaitoksen tutkintoon johtamaton koulutus lomake Urjalan kunta Valtuusto Valkeakosken kaupunki Kaupunginvaltuusto Valkeakosken kaupunki Rakennusvalvonta Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä /2007 Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän / 2011 perussopimuksen uudistaminen /2011 Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Rakennuslupa Liikuntasalin laajennus- ja muutostyöt Kokouspöytäkirja merkitsee kirjeet tietoonsa saatetuksi. Päätös Hyväksyttiin

17 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän talousarvion toteutuminen on seuraava: Tuloslaskelma Talousarvio Toteutuma % Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,7 Toimintakate ,0 Rahoitustuotot ja kulut ,2 Vuosikate ,9 Poistot ,3 Tilikauden tulos ,0 Investointimenot ,1 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain: Nuorten koulutus Toimintatuotot Toimintakulut ,2 Toimintakate ,2 Aikuiskoulutus Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,5 Tukipalvelut Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,5 Toimintakate ,7 Kehittämispalvelut Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,4 Toimintakate ,8 Talousarvio toteutuu näillä näkymin kokonaisuutena suunnitelmien mukaisesti. Kun tuki- ja kehityspalvelujen keskitetyt menot lasketaan tulosalueen tulokseen, vaikuttaa se nuorten koulutuksen toimintakatetta vähentävästi euroa ja aikuiskoulutuksen toimintakatteeseen euroa (jaettu suhteessa 70/30 koska tietoa ak:n otp:stä ei ole saatu).

18 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN , jatkoa Talousjohtajan ehdotus merkitsee kuntayhtymän talousarvion toteutumisen tietoonsa saatetuksi päättää asiasta talous- ja hallintojohtajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin. Lisäksi yhtymähallitus edellytti, että tuki- ja kehittämispalvelujen kustannusten jakamiseksi oikein tulosalueille, tulee raportointijaksoittain saada toteutuneet opiskelijatyöpäivät kirjanpitoon.

19 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ MUUT ASIAT hyväksyi JUKOn kanssa käydyn paikallisneuvottelun tuloksen allekirjoitetun pöytäkirjan mukaisesti. hyväksyi, että WordlSkills matkalle ammattitaidon MM-kilpailuihin Lontooseen osallistuvat yhtymähallituksen puheenjohtaja Eero Tamminen, varapuheenjohtaja Aulis Saarinen ja kuntayhtymän johtaja Raimo Alarova. Kokouksen puolesta Eero Tamminen puheenjohtaja Voitto Kukkonen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Heikki Knuutila Marjatta Kukkamäki

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Kokouksen lounas taukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako 11 henkilölle.

Kokouksen lounas taukoa edeltää Tasavallan Presidentin myöntämien kunniamerkkien jako 11 henkilölle. Kokouskutsu 1/2012 Kokouspäivä 1(45) KOKOUSAIKA: 14.02.2012, kello 10:10 14:40, keskeytys 11:20 12:45. KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka kello 16.30-18.55 Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Auli Hossi Pentti Jolanki

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 Yhtymähallitus 4.5.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 Yhtymähallitus 4.5.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Yhtymähallitus 4.5.2015 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko 29.4.2015 klo 13.30-14.40 Paikka Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 11 1 (23) Aika Tiistai 30.8.2011 kello 17 18.15. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 17.05.2005 kello 11.30-12.15 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS. Luonnos 1.9.2014 Luonnos 28.10.2014

PERUSSOPIMUS. Luonnos 1.9.2014 Luonnos 28.10.2014 Luonnos 1.9.2014 Luonnos 28.10.2014 1 KUNTAYHTYMÄ... 4 1 Nimi ja kotipaikka... 4 2 Jäsenkunnat... 4 3 Tehtävät... 4 (4 Tehtävien toteuttaminen... 4) 4 Peruspääoma... 4 5 Jäsenkuntien osuudet... 5 2 YHTYMÄKOKOUS...

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 21.5.2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Tiistai 21.5.2014 klo

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013 -3, KH 20.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.5.2013 Esityslista 10/2013 -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 12 1 (20) Aika Tiistai 26.6.2012 kello 17 18.20. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot