Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Väinölän neuvotteluhuone, III-kerros

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Väinölän neuvotteluhuone, III-kerros"

Transkriptio

1 VALKEAKOSKEN SEUDUN PÖYTÄKIRJA KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ /3/2011 Aika Tiistai 12. pnä huhtikuuta 2011 klo Paikka Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Väinölän neuvotteluhuone, III-kerros ASIA SIVU Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Työjärjestys ja mahdollisesti ylimääräisenä käsiteltävät asiat Pöytäkirjan tarkastaminen Pirkanmaan E-luukku-hanke Oppisopimuskoulutuksen puitehankintasopimus Pirkanmaan 2. asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto hanke (PAOK) liite 1 Perussopimuksen uudistaminen Non-stop työvoimakoulutukset Päätöspöytäkirjat Saapuneet kirjeet Muut asiat Oikaisuvaatimusohje Valkeakoskella 13. pnä huhtikuuta 2011 Yhtymähallituksen puheenjohtaja Eero Tamminen Yhtymähallituksen sihteeri Voitto Kukkonen

2 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Aika Tiistai 12. pnä huhtikuuta 2011 klo Paikka Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Väinölän neuvotteluhuone, III-kerros Läsnä Päätöksentekijät Eero Tamminen Aulis Saarinen Lea Jokela Heikki Knuutila Marjatta Kukkamäki Matti Valkama Merja Söderlund puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Harri Rantala yhtymävaltuuston puheenjohtaja Juha Vuorinen yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Raimo Alarova kuntayhtymän johtaja Voitto Kukkonen talous- ja hallintojohtaja, sihteeri Juuso Hyvärinen kehitysjohtaja ( 26-28) Poissa Mikko Virolainen yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Päätös Todettiin

3 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TYÖJÄRJESTYS JA MAHDOLLISESTI YLIMÄÄRÄISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös Hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin ylimääräisenä asiana käsiteltäväksi 33 kuntayhtymän talousarvion toteutuminen sekä muissa asioissa ( 34) paikallisneuvottelupöytäkirjan hyväksyminen sekä Skills-matkan hyväksyminen. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heikki Knuutila ja Marjatta Kukkamäki. Päätös Hyväksyttiin

4 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PIRKANMAAN E-LUUKKU-HANKE Pirkanmaan e-luukku-hanke on Sastamalan koulutuskuntayhtymän, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän ja Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän ajalle haettava yhteishanke, jossa kehitetään tieto- ja viestintätekniikan, sähköisen asioinnin ja yhteydenpidon mahdollistavaa infrastruktuuria oppilaitosten jokapäiväisessä toiminnassa, hallinnossa ja johtoryhmätyöskentelyssä. Hankkeen tavoitteet ovat: 1. Pilotoida vähintään kahden monikanavaisen e-sovelluksen käyttömahdollisuuksia viranhaltijoiden välisessä vuorovaikutuksessa koulutuskuntayhtyminen sisällä ja keskinäisessä yhteistyössä. 2. Ulottaa vähintään yhden monikanavaisen e-sovelluksen käyttö osaksi luottamushenkilöiden kokouskäytäntöjä. 3. Suunnitella ja toteuttaa toimintaympäristö, jonka kautta välitetään koulutuskuntayhtymien nykyiset ja uudet kehitettävät e-sovellukset. 4. Yritysyhteistyötoimintatapojen ja käytäntöjen tehostaminen pilotoimalla kussakin koulutuskuntayhtymässä vähintään kahta yritystä monikanavaisten e-sovellusten käytössä esim. työssäoppimisen ohjaamisen ja arvioinnin tukena. 5. Verkko-oppimisympäristöjen yhteisöllisyyden kehittäminen koulutuskuntayhtymissä. 6. Suunnitella yhteistoiminnan kehittämismalli vastaamaan koulutuskuntayhtymien monikanavaisten e-sovelluksien ja verkkooppimisympäristöjen kehityksestä. 7. Parantaa oppimisen ja opetuksen menetelmiä ja oppimista edistäviä työtapoja oppilailla ja opetushenkilöstöllä. 8. Laajennetun todellisuuden käyttömahdollisuuksien selvitys ja käytön pilotointi hankkeen eri osa-alueilla. Hankkeen rahoitus tapahtuu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kautta. Rahoitusta koordinoi Pirkanmaan liitto. Hankkeen hallinnoijana toimii Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa, josta EAKR-tukea haetaan 75 %:n osuudelle eli eurolle. Hankkeen toteuttajien omarahoitusosuus jakautuu hankkeen osatoteuttajien kesken hankkeessa rahoitettavien tieto- ja viestintätekniikan laite- ja ohjelmistohankintojen suhteessa. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän omarahoitusosuus kokonaisuudessaan laite- ja ohjelmistohankinnat sekä henkilö- ja hankehallintokulut huomioiden on euroa, joka jakautuu hankevuosille seuraavasti: 2011: euroa 2012: euroa 2013: euroa../..

5 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PIRKANMAAN E-LUUKKU-HANKE, jatkoa Kehitysjohtajan ehdotus sitoutuu tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kehittävässä Pirkanmaan e-luukku-hankkeessa yhteensä euron omarahoitusosuuteen, joka jakautuu kolmen vuoden ajalle. päättää asiasta kehitysjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin

6 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN PUITEHANKINTASOPIMUS Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto on tehnyt Pirkanmaan oppisopimuskeskuksen kanssa oppisopimuskoulutuksen tietopuolisen opetuksen myyntiä koskevan puitesopimuksen ajalle koskien Valkeakosken kaupungin rekrytointikoulutuksena toteutettavaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon valmistavaa koulutusta hintaan 6 588,00 euroa/opiskelija. Ryhmäkoko on 20 opiskelijaa. Kehitysjohtajan ehdotus hyväksyy puitesopimuksen. päättää asiasta kehitysjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin

7 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PIRKANMAAN 2. ASTEEN YHTEISÖLLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO -HANKE (PAOK) Pirkanmaan 2. asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto on vuosiksi haettava maakunnan toisen asteen oppilaitosten yhteistyöhanke, joka tähtää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ja verkkopedagogiikan kehittämiseen ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa. Hankeen tavoitteet ovat: 1. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäytön pedagogisten taitojen kehittäminen opetushenkilöstön keskuudessa. 2. Maakunnallisen verkkokurssitarjottimen (www.seututarjotin.fi) kehittäminen ja tarjonnan laajentaminen ammatillisessa ja lukiokoulutuksessa. 3. Tieto- ja viestintätekniikan hyvin käytäntöjen levittäminen 2. asteen oppilaitoksissa. 4. Maakunnallinen TVT-strategiatyö. Hankkeen rahoitus tapahtuu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kautta. Rahoitusta koordinoi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Hankkeen hallinnoijana toimii Tampereen kaupunki. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä on ollut alusta saakka mukana vuosina toteutetussa Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri hankkeessa, jolle Pirkanmaan 2. asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto on luonnollinen jatkumo. Aiemman PAOK-hankkeen omarahoitusosuuden vastineeksi Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymälle on saatu TVTaiheista henkilöstökoulutusta ja rahoitus kahden sivutoimisen kollegavalmentajan palkkaukselle (Moodle-oppimisalustan ja Adobe Connect etäyhteys- ja videoneuvottelujärjestelmän käyttäjätuki). Hankkeen omarahoitusosuus ammatillisissa oppilaitoksissa määräytyy tammikuun 2011 laskentapäivän mukaisten perustutkintopaikkojen perusteella ollen 4 euroa/perustutkintopaikka. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän omarahoitusosuus on euroa vuodessa. Hanke täydentää Pirkanmaan e-luukku-hanketta, jonka kautta hankitaan tietoja viestintätekniikan tehokkaan opetus- ja asiointikäytön edellyttämiä laitteita ja ohjelmia. Pirkanmaan 2. asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto hanke tarjoaa henkilöstölle kouluttautumismahdollisuuksia niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Hanke osoittaa osaltaan, että Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä verkostoituu ja tekee aktiivista yhteistyötä muiden pirkanmaalaisten koulutuksen järjestäjien kanssa../..

8 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PIRKANMAAN 2. ASTEEN YHTEISÖLLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO -HANKE (PAOK) Kehitysjohtajan ehdotus päättää, että koulutuskuntayhtymä osallistuu Pirkanmaan 2. asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto -hankkeeseen. päättää asiasta kehitysjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin

9 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän perussopimusta uudistettiin viimeksi vuonna 2007 jolloin Toijalan kaupunki ja Viialan kunta lakkautettiin ja perustettiin Akaan kaupunki. Kylmäkosken kunta on liittynyt Akaan kaupunkiin vuoden 2011 alusta alkaen ja tämän johdosta on perussopimuksen muutos tullut jälleen ajankohtaiseksi. Kuntayhtymän perussopimuksen 3 :ssä on todettu, että kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Akaa, Kangasala, Kylmäkoski, Lempäälä, Pälkäne, Urjala ja Valkeakoski. Perussopimuksen 4 :ssä todetaan, että jäsenkunnat valitsevat yhtymävaltuuston jäsenensä seuraavasti: Jäsenkunta: Jäsenet: Äänivalta: Akaa 3 37 Kangasala 1 1 Kylmäkoski 1 2 Lempäälä 2 8 Pälkäne 1 3 Urjala 1 2 Valkeakoski Lisäksi 4 :ssä on todettu että jos kuntaa edustaa kaksi tai useampi edustaja, jakaantuu kunnan äänimäärä tasan sen saapuvilla olevien edustajien kesken. Perussopimuksen 6 :ssä on todettu, että yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikolmasosaa (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (½) valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä. Perussopimuksen 11 :ssä todetaan, että peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin jotka ovat seuraavat: osuus peruspääomasta % Asukasluku Akaa ,81 25, Kangasala ,75 0, Kylmäkoski ,15 1, Lempäälä ,51 4, Pälkäne ,89 1, Urjala ,15 1, Valkeakoski ,01 66, , Keskustelujen pohjalta on perussopimusta esitetty muutettavaksi seuraavasti: - kuntayhtymän jäsenkuntia 6 aikaisemman 7 sijasta (Kylmäkoski liittynyt Akaan kaupunkiin) - yhtymävaltuustossa jäseniä 11 aikaisemman 12 asemasta - yhtymävaltuuston kokonaisäänimäärä 90 aikaisemman 92 asemasta Esitys pohjautuu aikaisempaan käytäntöön kun kuntayhtymän jäsenkunnista Toijalan kaupunki ja Viialan kunta lakkautettiin 2007 ja perustettiin Akaan kaupunki. Kylmäkosken liittyminen Akaaseen vähentää siis jäsenkuntien määrää yhdellä, yhtymävaltuuston jäsenmäärää yhdellä sekä yhtymävaltuuston kokonaisäänimäärää kahdella äänellä. Muiden jäsenkuntien kokousedustajien määrä ja heidän äänimääränsä säilyvät ennallaan../..

10 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN, jatkoa Perussopimuksen 4 muuttuisi seuraavaksi: Jäsenkunta: Jäsenet: Äänivalta: Akaa 3 37 Kangasala 1 1 Lempäälä 2 8 Pälkäne 1 3 Urjala 1 2 Valkeakoski Perussopimuksen 11 olisi seuraava: osuus peruspääomasta % Asukasluku Akaa ,96 26, Kangasala ,75 0, Lempäälä ,51 4, Pälkäne ,89 1, Urjala ,15 1, Valkeakoski ,01 66, , Perussopimuksen muutoksena esitetään lisäksi muotoiltavaksi 15 :n toinen kappale uudelleen (asiasta käytiin viimeksi perussopimusta uudistettaessa yhtymävaltuustossa keskustelu) seuraavalta osin: Nykyinen teksti: Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Uusi teksti: Tarkastuslautakuntaan valitaan 6 jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Perussopimuksen 7 :sä on yhtymävaltuuston tehtävistä todettu mm. i) valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet ja määrää puheenjohtajat sekä valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä tilintarkastajat. Perussopimuksen tulkintaristiriita näiden pykälien kesken tulee näin hoidetuksi. Yhtymävaltuuston kokonaisäänimäärän laskiessa myös perussopimuksen 5 :n mukainen yhtymävaltuuston ylimääräisen kokouksen koollekutsumiseen vaadittava äänimäärä 17 % yhteenlasketuista äänistä muuttuu 15 prosentiksi. Yhtymävaltuuston tehtävistä on perussopimuksen 7 :n kohdalla j) kohdasta poistettu taloussäännön hyväksyminen (taloussääntö on lakkautettu ja talousasiat siirretty hallintosääntöön omaksi luvukseen). Lisäksi yhtymävaltuuston tehtäviin on muutettu kohtaa k) valitsee kuntayhtymän johtajan (muutos vuoden 2009 alusta voimaan tulleen hallintosäännön mukaiseksi jolloin tulosalueiden johtajien valinta siirtyi yhtymähallitukselle)../..

11 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN, jatkoa Muilta osin Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän perussopimus säilyisi ennallaan. Kuntalain 78 :n mukaan Kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä valtuustojen hyväksymällä sopimuksella (perussopimus). Kuntalain 79 :n mukaan: Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Perussopimuksen muutos vaatii siis vähintään 4 jäsenkunnan hyväksymisen ja näiden yhteenlaskettu asukasmäärä on oltava vähintään Asian eteneminen: esitys jäsenkunnille perussopimuksen hyväksymisestä - Jäsenkuntien käsittely (perussopimuksen hyväksyminen) maaliskuun 2011 loppuun mennessä - Uusittu ja allekirjoitettu perussopimus yhtymävaltuustolle tiedoksi Talous- ja hallintojohtajan ehdotus päättää esittää jäsenkuntien hyväksyttäväksi alkaen liitteen 4 mukaisen Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen. Muuttuneet kohdat on sopimustekstissä tummennettu ja selostettu yllä olevassa valmistelutekstissä. päättää asiasta talous- ja hallintojohtajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat hyväksyneet uudistetun perussopimuksen seuraavasti: Valkeakosken kaupunginvaltuusto Urjalan kunnanvaltuusto Pälkäneen kunnanvaltuusto Akaan kaupunginvaltuusto Kuntalain 79 :n mukaan: Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Perussopimuksen muutos vaatii siis vähintään 4 jäsenkunnan hyväksymisen ja näiden yhteenlaskettu asukasmäärä on oltava vähintään /..

12 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN, jatkoa Perussopimuksen on nyt hyväksynyt neljä jäsenkuntaa joiden asukasluku on yli puolet jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Lempäälän ja Kangasalan valtuustojen päätöstä ei ole vielä saatu. Jäsenkunnat ovat hyväksyneet perussopimuksen esitetyssä muodossa ja se on siten tullut voimaan alkaen. Talous- ja hallintojohtajan ehdotus esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi jäsenkuntien hyväksymän liitteenä olevan perussopimuksen alkaen. päättää asiasta talous- ja hallintojohtajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin

13 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ NON-STOP TYÖVOIMAKOULUTUKSET: HITSAAJAN PÄTEVÖITTÄMIKOULUTUS JA KONE- JA METALLIATEKNIIKAN TUTKINTOTAVOITTEINEN KOULUTUS Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt kaksi yllämainittua työvoimakoulutusta jatkumaan vuodelle Hitsaajan pätevöittämiskoulutuksen hankintasopimus (8/2011) sisältää 2000 opiskelijatyöpäivää á 48 euroa/päivä, yhteensä ,00 euroa. Kone- ja metallitekniikan tutkintotavoitteisen koulutuksen hankintasopimus (7/2011) sisältää 3900 opiskelijatyöpäivää á 48 euroa/päivä, yhteensä ,00 euroa. Molempien osalta laskutus tapahtuu toteutuneiden opiskelijatyöpäivien mukaan kuukausittain. Aikuiskoulutusjohtajan esitys Aikuiskoulutusjohtaja saattaa asian hallitukselle tiedoksi Kuntayhtymän johtajan esitys yhtymähallitus päättää asiasta aikuiskoulutusjohtajan ehdotuksen mukaisesti Päätös Hyväksyttiin

14 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Kuntayhtymän johtajan viranhaltijapäätökset n:o 37 Kuntayhtymän henkilöstön Tallinnan risteily n:o 40 Facebook-mainonta n:o 41 Opinto-ohjaajien työaika n:o 55 Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen n:o 61 LVI-alan päätoiminen tuntiopettaja n:o 81 Rakentamisen käännetty arvonlisäverovelvollisuus n:o 94 Paul Välimaan tehtävänimikkeen muutos n:o 95 Matka Taitaja-finaaliin Kuopioon n:o 97 Eläkkeelle siirtyminen/ Kari And n:o 98 Kirjallinen varoitus Talous- ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset n: 10 Kannettavat PC:t n:o 13 Rakennusosaston varaston lopetus n:o 17 Hankintapäätös; Kehoanalysaattori n:o 18 Hankintapäätös; podoskooppi n:o 30 Hankintapäätös; Pyörän asentokulmien suuntauslaite Kehitysjohtajan viranhaltijapäätökset n:o 32 VAATERI-projektin ohjaajan määräaikainen työsopimus Merkitään yhtymähallituksen tietoon saatetuksi ja päätetään, että yllämainittuja pöytäkirjoja ei oteta erikseen käsiteltäviksi. Päätös Hyväksyttiin

15 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAAPUNEET KIRJEET Kuntayhtymän yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat kirjelmät Akaan kaupunki Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen Edustajien valitseminen kuntayhtymiin vuosiksi Akaan kaupunki kaupunginvaltuusto And Kari Vanhuuseläkkeelle siirtyminen alkaen. Kansaneläkelaitos Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta /2011 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaiset palkantarkistukset vuonna /2011 Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES ) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaiset palkantarkistukset /2011 Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset /2011 Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaiset palkantarkistukset /2011 Kuntien työelämän kehittämishankkeet ja niiden rahoitusmahdollisuudet /2011 Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 5 :n mukaiset palkantarkistukset vuonna /2011 Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat työaikalain alaisuuteen; sovitut työaikamääräysten muutokset (KVTES liite 12) /2011 Suomen Konepäällystöliiton jäsenten palkantarkistukset vuonna /2011 Työhyvinvoinnilla tuloksellisuutta mitä kunta voi tehdä?./..

16 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAAPUNEET KIRJEET, jatkoa /21/2011 Virka- ja työehtosopimus ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen sopimusmääräysten soveltamisesta /2011 Perhevapaita koskeva työsopimuslain muutos /2011 Suojavaatetus kunta-alalla Kuntien eläkevakuutus Ilmoitus eläkeratkaisusta Arja Horila Opetushallitus /030/2008 Lävistyskielto ammatillisessa koulutuksessa Opetushallitus /2011 Valtionosuusjärjestelmän edellyttämien tietojen ilmoittaminen vuodelta 2010 Opetushallitus /011/2011 Näyttötutkintojen tutkintomaksujen tilittäminen Opetushallitukselle Pirkanmaan Liitto Rahoituspäätös; Hanke: ROBOLA Pirkanmaan Liitto Rahoituspäätös; Hanke: Campus Trimola koordinointihanke, Pälkäneen kunta /00/04/01/2007 Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen Suomen Kuntaliitto /80/2011 Maanvuokralain muutokset tulivat voimaan Suomen Kuntaliitto /80/2011 Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutokset Suomen Kuntaliitto /80/2011 Haja-asutusalueen talousjätevesien käsittelyä koskevat muuttuneet säännökset Tilastokeskus TK Oppilaitoksen tutkintoon johtamaton koulutus lomake Urjalan kunta Valtuusto Valkeakosken kaupunki Kaupunginvaltuusto Valkeakosken kaupunki Rakennusvalvonta Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä /2007 Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän / 2011 perussopimuksen uudistaminen /2011 Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Rakennuslupa Liikuntasalin laajennus- ja muutostyöt Kokouspöytäkirja merkitsee kirjeet tietoonsa saatetuksi. Päätös Hyväksyttiin

17 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän talousarvion toteutuminen on seuraava: Tuloslaskelma Talousarvio Toteutuma % Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,7 Toimintakate ,0 Rahoitustuotot ja kulut ,2 Vuosikate ,9 Poistot ,3 Tilikauden tulos ,0 Investointimenot ,1 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain: Nuorten koulutus Toimintatuotot Toimintakulut ,2 Toimintakate ,2 Aikuiskoulutus Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,5 Tukipalvelut Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,5 Toimintakate ,7 Kehittämispalvelut Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,4 Toimintakate ,8 Talousarvio toteutuu näillä näkymin kokonaisuutena suunnitelmien mukaisesti. Kun tuki- ja kehityspalvelujen keskitetyt menot lasketaan tulosalueen tulokseen, vaikuttaa se nuorten koulutuksen toimintakatetta vähentävästi euroa ja aikuiskoulutuksen toimintakatteeseen euroa (jaettu suhteessa 70/30 koska tietoa ak:n otp:stä ei ole saatu).

18 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN , jatkoa Talousjohtajan ehdotus merkitsee kuntayhtymän talousarvion toteutumisen tietoonsa saatetuksi päättää asiasta talous- ja hallintojohtajan ehdotuksen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin. Lisäksi yhtymähallitus edellytti, että tuki- ja kehittämispalvelujen kustannusten jakamiseksi oikein tulosalueille, tulee raportointijaksoittain saada toteutuneet opiskelijatyöpäivät kirjanpitoon.

19 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ MUUT ASIAT hyväksyi JUKOn kanssa käydyn paikallisneuvottelun tuloksen allekirjoitetun pöytäkirjan mukaisesti. hyväksyi, että WordlSkills matkalle ammattitaidon MM-kilpailuihin Lontooseen osallistuvat yhtymähallituksen puheenjohtaja Eero Tamminen, varapuheenjohtaja Aulis Saarinen ja kuntayhtymän johtaja Raimo Alarova. Kokouksen puolesta Eero Tamminen puheenjohtaja Voitto Kukkonen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Heikki Knuutila Marjatta Kukkamäki

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Perussopimus ehdotus, hallitus 26.8.2016 2 (2) Sopimuksen tarkoitus I luku Kuntayhtymä Allekirjoittaneet n jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ( PEMARNS SAMKOMMUN FÖR UTBILDNING ) PERUSSOPIMUS PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Kuntayhtymän tehtävät 3 Jäsenkunnat 4

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 50 Kokousaika 15.6.2016 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Leino Jukka Leino Outi Lindgren Hilkka

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 6.7.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 17.7.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10, Pori (Nordman-kabinetti,

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS. Kuntayhtymän nimi on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Rovaniemen

PERUSSOPIMUS. Kuntayhtymän nimi on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Rovaniemen PERUSSOPIMUS Kemijärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt 18.8.2014 Kittilän kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.8.2014 Ranuan kunnanvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014 Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.9.2014

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston hyväksymä PERUSSOPIMUS

Yhtymävaltuuston hyväksymä PERUSSOPIMUS Yhtymävaltuuston 19.12.2012 hyväksymä PERUSSOPIMUS Kittilän kunnanvaltuusto hyväksynyt 14.12.2012 Ranuan kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.12.2012 Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Sodankylän

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Hallitus LIITE 2 Valtuusto LIITE 2 PERUSSOPIMUS

Hallitus LIITE 2 Valtuusto LIITE 2 PERUSSOPIMUS Hallitus 18.12.2006 LIITE 2 Valtuusto 12.1.2007 LIITE 2 PERUSSOPIMUS Kittilän kunnanvaltuusto hyväksynyt 13.11.2006 Ranuan kunnanvaltuusto hyväksynyt 14.11.2006 Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksynyt

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Voimaan 1.1.2017 alkaen Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Perussopimus Sisällysluettelo 1 luku...1 Jäsenkunnat ja tehtävät...1 1...1...1

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka 25.10.2011 kello 14.00-15.20 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän perussopimus

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän perussopimus Oulun seudun koulutuskuntayhtymän perussopimus HYVÄKSYTTY JÄSENKUNTIEN KUNNANVALTUUSTOISSA: Hailuoto Ii Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä sopimuksella allekirjoittajakunnat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 287/00.01.00/2014 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 24.2.2014 58 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv)

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 23.09.2015 Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 Kunnanhallitus 268, 24.08.2015 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 268 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimus. Hyväksytty yhtymävaltuustossa Luku. Kuntayhtymä. 1 Nimi ja kotipaikka

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimus. Hyväksytty yhtymävaltuustossa Luku. Kuntayhtymä. 1 Nimi ja kotipaikka 1 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimus Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2013 1. Luku Kuntayhtymä 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 3 Kuntayhtymän tehtävä Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta:

PERUSSOPIMUS YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 3 Kuntayhtymän tehtävä Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta: 1 YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iisalmen kaupunki.

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Harri Kaunisto Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 12.6.2015 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 366 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen Päätöshistoria Omistajaohjausjaosto 21.11.2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 114. Kaarina Kurki Leena Peussa Tuula Karhumäki (pj ja siht) Poissa Kristiina Özyilmaz Irma Mikkola 1 Kokouksen avaus

PÖYTÄKIRJA 114. Kaarina Kurki Leena Peussa Tuula Karhumäki (pj ja siht) Poissa Kristiina Özyilmaz Irma Mikkola 1 Kokouksen avaus VÄLINEHUOLTAJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KOKOUS 8113 Aika 20.4.2009 klo 9.45 12.15 Paikka HUS-Desiko, neuvotteluhuone, Tukholmankatu 2,Helsinki, Läsnä Anne Nevalainen Kaarina Kurki Leena Peussa Tuula Karhumäki

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 7 Hallitus

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 7 Hallitus Kokoustiedot Aika: torstai 10.11.2016 klo 18.00 19.08. Paikka: Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet: Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja jäsen Espoo Kaisa Alaviiri, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka 23.10.2012 kello 14.00-15.00 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio, 1. krs

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio, 1. krs Yhtymäkokous 23.11.2016 1 AIKA Keskiviikko 23.11.2016 klo 14.00-14.38 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio, 1. krs PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Raija Hamina, Eura Reijo Nummikari,

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntien hyväksymä vuonna 2010 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat 3 Kuntayhtymän tehtävät II KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET YHTYMÄVALTUUSTO

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 14.2.2011 klo 13.00 14.37 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka... 3 2 Kuntayhtymän jäsenkunnat... 3 3 Tehtävät... 3 2. LUKU TOIMIELIMET... 3

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Mauri Jokinen Aarre Lehtimäki Tiina Tuomisto Sirkku Hohenthal Matti Leino Niina Mikkola Tapani

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 LUKU KUNTAYHTYMÄ. 1 Nimi ja kotipaikka

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 LUKU KUNTAYHTYMÄ. 1 Nimi ja kotipaikka Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki. 2 Jäsenkunnat

Lisätiedot

Valtuusto. Olle Gull. Gösta Willman. Vaasa, hallintojohtajan virkahuone klo Olle Gull, hallintojohtaja

Valtuusto. Olle Gull. Gösta Willman. Vaasa, hallintojohtajan virkahuone klo Olle Gull, hallintojohtaja Esityslista sivu 1(10) nro 1/2016 Elin: Valtuusto Aika: Maanantai 6.6.2016, klo 13 Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Merihanhi,Y3 Päätöksentekijät Katso liite 2 Läsnäolijat: Poissaolijat: Asiantuntijat:

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS PERUSSOPIMUKSEN TARKOITUS Itä-Lapin kuntayhtymän perussopimuksen tarkoituksena on organisoida hallinnollisesti Itä-Lapin kuntien yhteistyö. Itä-Lapin

Lisätiedot

Perussopimus on voimassa vahvistuspäivämäärästä alkaen toistaiseksi.

Perussopimus on voimassa vahvistuspäivämäärästä alkaen toistaiseksi. ASIAKIRJAN TIEDOT 1. Asiakirjan tarkoitus ja tavoitteet Kemi Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian (KY Lappia) perussopimuksessa määritellään yhtymän kotipaikka, jäsenkunnat ja tehtävät sekä päätöksentekoelimet

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284 Kunnanhallitus 15.06.2015 AIKA 15.6.2015 klo 18:30 19.08 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus Perussopimus 01.01.2005 Työvaliokunta 24.06.2004 Yhtymähallitus 31.08.2004 Voimaantulo 01.01.2005 3 1. LUKU - Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen seutukunta n jäsenkunnat ovat kunnallisvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot