Osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 Q

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 Q4 1.1.-31.3.2010 1.1.-30.6.2010 1.1.-30.9.2010"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 Q

2 1(11) DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Yhteenveto Kannattavuus oli toisella vuosineljänneksellä edellisvuotta parempi huolimatta liikevaihdon laskusta Kannattavuuden parantamiseen tähtäävä kehitysohjelma etenee tavoitteiden mukaisesti Destia Oy osti loput 16 prosenttia Kaivujyrä-konsernin osakekannasta Destia Oy myi kesäkuussa liikenteen tietopalvelut -liiketoiminnon, Destia Trafficin, Mediamobile Nordicille Tilauskanta on edelleen vahva, 908 miljoonaa euroa (921) Lauttapalvelut eriytyi osittaisjakautumisella vuoden vaihteessa Destia Oy:stä Avainluvut, MEUR 1-6/ / / / /2009 Liikevaihto 211,7 244,8 * 122,3 147,9 ** 603,4 Liiketulos -4,3-8,8-1,2-1,9-16,9 % liikevaihdosta -2,0-3,6-1,0-1,3-2,8 Katsauskauden tulos -6,5-9,6-1,9-2,1-17,7 % liikevaihdosta -3,1-3,9-1,6-1,4-2,9 * ilman lauttapalveluita 230,5 ** ilman lauttapalveluita 139,7 Toimintaympäristö Infrarakentamisen markkinan arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla vuonna Valtioneuvoston alkuvuonna 2009 hyväksymien elvytystoimien vaikutukset eivät näy vielä kuluvana vuonna, koska uudet suuret väylähankkeet työllistävät urakoitsijoita vasta vuosina Muuta rakennustoimintaa leikkaavat kuntien ja valtion talousongelmat sekä yksityisten infrainvestointien vähäisyys ja mahdollisuudet. (Maa- ja vesirakennusalan näkymät 1/2010, VTT.) Maarakennusalan kustannukset nousivat 3,1 prosenttia vuoden 2009 kesäkuusta vuoden 2010 kesäkuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin kunnallisteknisten järjestelmien -0,6 prosentista päällysteiden 12,6 prosentin nousuun. Kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat erityisesti bitumi- ja muovituotteiden sekä polttoaineiden ja energian kallistuminen. Kokonaisindeksin nousua hillitsivät eniten maa- ja kiviaineksen kustannusten lasku sekä korkojen aleneminen. (Maarakennuskustannusindeksi , Tilastokeskus.) Valtioneuvoston katsauskaudella julkaiseman lisätalousarvion täydentämisesityksen myötä poistui 40 miljoonaa euroa ratamarkkinasta, kun Seinäjoki Oulu- ja Tampere Orivesi-rataosien perusparantamisurakat sekä Kotolahden sataman ratapihan kunnostamisurakka poistuivat kilpailutuksesta. Liikevaihdon kehitys liiketoiminnoittain alkaen Destian toiminta on koostunut kolmesta liiketoimintaryhmästä, Infrarakentaminen, Infrahoito ja Rocks, sekä konserniyksiköistä, jotka ovat Talous ja rahoitus, Lakipalvelut, Henkilöstö ja Viestintä sekä Yrityssuunnittelu ja kehittäminen. Kukin tytäryhtiö ja alakonserni ovat osa liiketoimintaryhmien operatiivista toimintaa. Destia Oy myi kesäkuussa ajantasaisia liikenteen tietopalveluita tuottavan yksikkönsä Destia Trafficin TDFkonserniin kuuluvalle Mediamobile S.A.:lle. Yrityskauppa tukee Destian strategiaa keskittyä ydinliiketoimintaansa. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Destian taloudellisiin tunnuslukuihin. Destia Trafficin 18 työntekijää siirtyivät Mediamobilen palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Destia-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuulta laski 13,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna, ja oli 211,7 miljoonaa euroa (244,8). Edellisvuoden vastaavan kauden liikevaihto ilman lauttapalveluita oli 230,5 miljoonaa euroa. Konsernin tulouttamaton työkanta kesäkuun lopussa oli 908,0 miljoonaa euroa (921,5).

3 2(11) Infrarakentaminen-liiketoiminta Infrarakentamisen liiketoiminta sisältää väylä- ja ympäristörakentamisen, silta- ja energiainfran rakentamisen, päällystepalvelut, suunnittele ja toteuta -projektit, suunnittelu-, mittaus- ja tutkimuspalvelut sekä kansainvälisen urakoinnin ja konsultoinnin. Avainluvut, MEUR 1-6/ / / / /2009 Liikevaihto 108,8 123,3 70,7 81,4 334,8 % konsernin liikevaihdosta 51,4 50,4 57,8 54,9 55,5 Tilauskanta ,9 364,0 332,8 Henkilöstö keskimäärin Toisen neljänneksen liikevaihto oli 13,1 prosenttia ja vuosipuoliskon liikevaihto 11,8 prosenttia edellisvuotta alhaisempi. Liikevaihdon alenema johtui perusinfrarakentamisen kysynnän vähenemisestä. Infrarakentamisen tilauskanta katsauskauden lopussa oli edellisvuoden tasolla, mutta urakat jakaantuivat edellisvuotta pidemmälle ajanjaksolle. Henkilöstömäärään vaikuttivat vuoden 2009 lopussa toteutetut henkilöstösopeutukset. Katsauskaudella käynnissä olleita suurimpia hankkeita olivat Valtatie 4:n Joutsa Toivakka, Valtatie 4:n Kemin kohta Pohjois-Suomessa, Valtatie 6:n Lappeenranta Imatra, Valtatie 6:n Joensuun kehätie, Valtatie 5:n Koirakivi Hurus Kaakkois- ja Etelä-Suomessa sekä Kantatie 51 Kirkkonummi Espoon Kivenlahti. Infrarakentamisen tarjoustoiminta jatkui katsauskaudella vilkkaana ja vuoden toisella kvartaalilla uusia sopimuksia solmittiin useita heikentyneestä markkinatilanteesta huolimatta. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELYn) kanssa solmittiin tienpäällystysurakka, jossa päällystettävää tietä on yli 200 kilometriä Uudenmaan sekä Kanta- ja Päijät-Hämeen alueilla. Sopimus sillankorjausurakasta solmittiin Pohjois-Savon ELYn kanssa ja Kaakkois-Suomen ELYn kanssa Valtatie 7:n parantamisesta Vaalimaan rajalla. Myös Varsinais- Suomen ELYn kanssa tehtiin urakkasopimus Köyliön Uitamon sillan ja virtausaukkojen rakentamisesta. Liikenneviraston kanssa solmittiin urakkasopimus Lapua Voltti välisen radan stabiliteetin parantamisesta ja tiejärjestelyistä. Tampereen kaupungin kanssa allekirjoitettiin sopimus Särkijärven eritasoliittymän rakentamisurakan väyläurakka II:sta sekä Tornion kaupungin kanssa Rajatorin ja Rajakanavan rakentamisesta. Kansainväliseen infrakonsultointiin erikoistunut Destia Finnroad Oy teki sopimuksen tiestömittausurakasta Azerbaizanissa. Urakkaan sisältyy koko maan tieverkon digitointi gps-mittauksin, tieverkon videokuvaus, siltojen kuntotarkastukset, kunto- ja varusteinvestointeja, liikennelaskentoja sekä tieverkon kuntomittaukset. Destia Sverige AB solmi Ruotsissa urakkasopimuksen Trafikverketin kanssa maantie-, rautatie- ja eläimien alikulkusillan rakentamisesta Kiirunan ympäristöön Pohjois-Ruotsiin. Infrahoito-liiketoiminta Infrahoidon liiketoiminta sisältää talvihoidon, sorateiden hoidon ja kunnostuksen, liikenneympäristön ja siltojen hoidon, pienrakentamisen, hoidon ja kunnossapidon alueurakat sekä kelikeskuspalvelut. Avainluvut, MEUR 1-6/ / / / /2009 Liikevaihto 77,0 94,6 35,8 51,2 204,1 % konsernin liikevaihdosta 36,4 38,6 29,3 34,6 33,8 Tilauskanta ,1 501,6 382,6 Henkilöstö keskimäärin Infrahoidon tilauskantaan ja henkilöstömäärään verrattuna edellisvuoteen vaikutti lauttapalvelujen eriytyminen Destiasta. Infrahoidon vertailukelpoinen liikevaihto edellisvuoden toisella neljänneksellä oli 43 miljoonaa euroa ja vuosipuoliskolla 80,3 miljoonaa euroa. Destialla on kuluvalla hoitokaudella sopimukset yhteensä 57:stä yleisten teiden alueurakasta. Hoitourakoiden kesto on yleensä 5-7 vuotta. Lisäksi Destialla on noin 30 talvihoitourakkaa eri puolilla Suomea. Destian Infrahoito tekee myös sekä talvi- että kesähoitotyöt Rautaruukin Raahen tehdasalueella ja Outokumpu Stainless Oy:n terästehtaan alueella Torniossa. Yleisten teiden alueurakoita kilpailutettiin vuonna 2010 yhteensä 13 kolmessa kilpailutuskierroksessa. Kolmas kilpailutuskierros käytiin vuoden toisella neljänneksellä, jolloin Destia voitti viidestä alueurakasta neljä: Puolan-

4 3(11) gan, Savonlinnan, Porvoon ja Kemijärvi-Posion. Kaikkiaan Destia voitti vuonna 2010 kilpailutuksessa olleista kolmestatoista alueurakasta yhdeksän. Alueurakat ovat kukin kestoltaan 5- tai 7-vuotisia. Destian lauttapalvelut eriytyi vuoden vaihteessa omaksi valtion omistamaksi yhtiökseen. Suomen Lauttaliikenne Oy aloitti toimintansa Aiemmin Destian palveluksessa olleet lauttapalvelujen 272 työntekijää siirtyivät uuteen yhtiöön. Lauttapalvelujen liikevaihto vuonna 2009 oli 30,7 miljoonaa euroa, josta ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 14,3 miljoonaa euroa. Lauttapalvelujen osittaisjakautumisen vaikutukset Destia-konsernin taseeseen on esitetty taulukossa sivulla 11. Rocks-liiketoiminta Rocks-liiketoiminta sisältää kiviainespalvelut, kallio- ja kaivosrakentamisen sekä ratarakentamisen ja ratainfran kunnossapitotyöt. Avainluvut, MEUR 1-6/ / / / /2009 Liikevaihto 25,9 26,9 15,8 15,3 64,5 % konsernin liikevaihdosta 12,2 11,0 12,9 10,4 10,7 Tilauskanta ,0 55,8 37,9 Henkilöstö keskimäärin Rocksin tilauskanta oli katsauskauden lopussa edellisvuotta merkittävästi suurempi, mikä johtuu pitkäaikaisista radan kunnossapito- ja kalliorakentamisen projekteista. Henkilöstömuutos edelliseen vuoteen verrattuna sisältää vuoden 2009 lopun henkilöstösopeutukset sekä edellisvuoden projektien lisähenkilöstön. Suurimmat käynnissä olleet urakat katsauskaudella olivat Talvivaaran sivukiven louhinta- ja malmikiven murskaus, Olkiluodon tunneleiden laajennus- ja aluetyöt sekä tutkimustila ONKALOn ajotunnelin louhinta sekä testaus- ja demonstraatiotilojen rakentaminen loppusijoitussyvyydelle. Rocks-liiketoimintaryhmä solmi vuoden toisella neljänneksellä merkittäviä uusia sopimuksia. Destian ja tsekkiläisen Metrostav a.s:n muodostama työyhteenliittymä METRO solmi Länsimetro Oy:n kanssa louhintaurakkasopimuksen Länsimetron Helsingin puoleisten (Lauttasaari, Myllykallio ja Koivusaari) ajotunneleiden louhinnasta. Sopimus kattaa kaikkien kolmen ajotunnelin louhinnat sekä tunneleiden vaatimat maanpäälliset suuaukkorakenteet. Destia vastaa hankkeen johtamisesta sekä maanpäällisistä rakenteista ja Metrostav tunnelilouhinnasta. Liikennevirasto ja Destian tytäryhtiö Destia Rail Oy solmivat viisivuotisen radan kunnossapitosopimuksen alueesta 10 Keski-Suomessa sekä urakkasopimukset roudan sulamisen jälkeisistä erillistuennoista Pohjois- Suomessa ja ratapölkkyjen vaihdosta Itä-Suomessa. Destia Oy osti allekirjoitetulla yrityskaupalla loput 16 prosenttia Kaivujyrä-konsernin osakekannasta, ja omistaa nyt Kaivujyrä-konsernin koko osakekannan. Kaivujyrä-konsernin tytäryhtiö Destia Rail Oy (ent. Maansiirto Veli Hyyryläinen Oy, MVH) on erikoistunut rautatieverkoston rakentamiseen, korjaamiseen ja kunnossapitoon. Konsernin tuloskehitys Konsernin liiketulos oli toisella neljänneksellä -1,2 miljoonaa euroa (-1,9) ja ensimmäisellä vuosipuoliskolla -4,3 miljoonaa euroa (-8,8). Edellisvuotta parempaan kannattavuuteen vaikutti vuoden 2009 syksyllä alkanut kannattavuuden parantamiseen tähtäävä kehitysohjelma, joka on edennyt suunnitellusti. Kuuden ensimmäisen kuukauden liiketulos sisältää 3,3 (1,8) miljoonaa euroa liiketoiminnan muita tuottoja, jotka ovat pääosin vuokratuottoja sekä käyttöomaisuuden myyntivoittoja. Toimialalle tyypilliseen tapaan rakentamishankkeiden toteutus ajoittuu alkuvuotta enemmän vuoden toiselle ja kolmannelle neljännekselle. Tase, rahavirta ja rahoitus Konsernitaseen loppusumma kesäkuun lopussa oli 265,5 miljoonaa euroa (299,5). Omavaraisuusaste oli 22,7 prosenttia (27,6), nettovelkaantumisaste 133,2 prosenttia (100,5) ja sijoitetun pääoman tuotto -6,0 prosenttia (-10,7). Taseen loppusumma aleni lauttapalvelujen eriytymisen takia 16,1 miljoonalla eurolla.

5 4(11) Katsauskauden rahavirta muodostui liiketoiminnan rahavirrasta -30,0 miljoonaa euroa (-8,8), investointien rahavirrasta -6,1 miljoonaa euroa (-19,6) ja rahoituksen rahavirrasta, joka oli 4,9 miljoonaa euroa (28,0). Taseen mukaiset rahavarat katsauskauden lopussa olivat 10,0 miljoonaa euroa (22,6). Konsernin 31,1 miljoonan euron lyhytaikaisesta luottolimiitistä oli käytössä 1,6 milj. euroa (0,0). Lauttapalvelujen osittaisjakautumisen vaikutus katsauskauden kassavirtaan oli -6,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti tietojärjestelmämuutoksen käyttöönoton haasteet kesäkuussa, mikä viivästytti laskutusta ja maksuliikennettä. Konsernin korollisen velan määrä laski katsauskauden aikana 79,6 miljoonaan euroon (95,6). Nettorahoituskulut olivat 1,2 miljoona euroa (0,9), mikä oli 0,6 prosenttia liikevaihdosta (0,4). Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 69,6 miljoonaa euroa (73,0). Investoinnit Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 6,7 miljoonaa euroa (20,7). Investoinneista 4,2 miljoonaa euroa (14,4) oli pääasiassa kalustoinvestointeja. Henkilöstö Konsernin henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin henkilöä (2 884). Kesäkuun lopun henkilömäärä oli (3 153), joista vakinaisia (2 540) ja määräaikaisia 351 (613) henkilöä. Muutos edellisvuoteen johtuu vuoden 2009 lopussa toteutetuista henkilöstösopeutuksista ja lauttapalvelujen henkilöstön siirtymisestä uuden yhtiön palvelukseen. Liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen henkilömäärä vaihtelee vuoden aikana ja on korkeimmillaan kesällä. Infra-alan työntekijöitä koskeva työehtosopimus solmittiin ja infra-alan toimihenkilöitä koskeva sopimus Sopimuskausi kummassakin sopimuksessa on Katsauskaudella päätettiin johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä osana koko konsernin kannustinjärjestelmän uudistusta. Yhtiökokouksen päätökset ja hallinto Destia Oy:n pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa. Hallitukseen valittiin uudelleen Elina Engman, Karri Kaitue, Matti Mantere, Ilpo Nuutinen ja Solveig Törnroos- Huhtamäki. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa yhtiökokouksen valitsemana Karri Kaitue. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tapani Vuopala. Destia Oy:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajaksi Matti Mantereen. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Destia luokittelee riskit markkina- ja toimintaympäristöriskeihin sekä toiminnallisiin riskeihin. Destian merkittävimmät lyhyen aikavälin riskit liittyvät edelleen vallitsevaan markkinatilanteeseen. Erityisesti rakentamispalveluissa kysyntä ei ole elpynyt taantumaa edeltävälle tasolle, mistä johtuen alalla on ylikapasiteettia. Kireä kilpailutilanne heijastuu myös hoito- ja kunnossapitoliiketoimintaan mm. alalle tulleiden uusien toimijoiden myötä. Markkinatilanteen epävarmuustekijöiden hallitsemiseksi toimintaa sopeutettiin viime vuoden lopulla markkinatilannetta vastaavaksi. Toimenpiteet kiinteiden kulujen hallitsemiseksi ovat toteutuneet suunnitellusti. Epävarmuutta projektien kannattavuuteen luovat myös panoshintojen mahdollinen nousu ja kyky hallita hintariski. Projektitoiminnassa riskejä liittyy myös projektien toteuttamiseen. Projektiriskien hallintaa tukevat projektitoimintaan sisältyvät riskienhallinnan menettelyt sekä Destian etujen turvaaminen sopimusehdoin ja vakuutuksin voimassa olevien linjausten mukaisesti.

6 5(11) Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia. Näkymät vuodelle 2010 Taantuma on laskenut Destian palvelutarjontaan soveltuvan infrarakentamisen kokonaiskysyntää kuluvana vuonna ennakoitua enemmän. Myös valtion vuoden 2009 elvytyspakettiin sisältyneiden infrahankkeiden vaikutus markkinatilanteeseen kohdistuu pääasiallisesti vasta vuosille Loppuvuoden 2010 kysynnän arviointi on edelleen haasteellista. Destian olemassa oleva vahva tilauskanta ja vuoden 2009 aikana käynnistetyt kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet vaikuttavat kuitenkin vuoden 2010 näkymiin myönteisesti. Markkinatilanteesta johtuen Destia-konsernin vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan jäävän edellisvuotta alemmaksi. Siitä huolimatta konsernin liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen vuonna Helsingissä DESTIA OY Hallitus

7 6(11) KONSERNIN TULOSLASKELMA milj.euroa 1-6/ / / / /2009 LIIKEVAIHTO 211,7 244,8 122,3 147,9 603,4 Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 3,3 1,8 2,5 0,8 5,5 Materiaalit ja palvelut -130,7-143,8-80,8-87,9-381,6 Henkilöstökulut -50,1-69,3-23,1-38,6-146,0 Poistot ja arvonalentumiset -10,9-12,0-5,4-6,1-31,1 Liiketoiminnan muut kulut -27,5-30,3-16,7-18,0-67,3 LIIKETULOS -4,3-8,8-1,2-1,9-16,9 Rahoitustuotot ja -kulut -1,2-0,9-0,6-0,3-1,8 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA -5,5-9,7-1,8-2,2-18,7 Satunnaiserät 0,0 0,0-0,7 Verot -1,0 0,0-0,9 1,0 2,3 Vähemmistöosuus 0,1-0,6 TILIKAUDEN TULOS -6,5-9,6-2,7-1,2-17,7

8 7(11) KONSERNITASE milj.euroa VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 19,8 17,9 19,2 Aineelliset hyödykkeet 103,4 129,6 119,4 Sijoitukset 2,2 2,5 2,2 PYSYVÄT VASTAAVAT 125,4 149,9 140,8 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 27,4 39,3 25,5 Laskennallinen verosaaminen 3,8 4,3 Saamiset 98,9 87,7 62,3 Rahat ja pankkisaamiset 10,0 22,6 41,2 VAIHTUVAT VASTAAVAT 140,1 149,6 133,3 VASTAAVAA 265,5 299,5 274,1 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 52,3 71,0 62,9 VÄHEMMISTÖOSUUS 1,3 2,0 KONSERNIRESERVI 0,1 0,1 0,1 PAKOLLISET VARAUKSET 18,8 17,2 25,7 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 2,8 2,0 3,0 Pitkäaikainen vieras pääoma 31,9 6,1 41,4 Lyhytaikainen vieras pääoma 159,6 201,8 138,9 VIERAS PÄÄOMA 194,3 209,9 183,3 VASTATTAVAA 265,5 299,5 274,1

9 8(11) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA milj.euroa 1-6/ / /2009 Liiketoiminnan rahavirta Asiakkailta saadut maksut 185,0 259,6 636,5 Maksut tavaroiden/palveluiden toimittajille sekä henkilöstölle -213,5-267,8-602,1 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -28,5-8,2 34,4 Maksetut korot liiketoiminnasta -0,8-0,6-1,8 Saadut korot liiketoiminnasta 0,1 0,2 0,2 Muut rahoituserät liiketoiminnasta -0,3-0,1-0,9 Maksetut verot liiketoiminnasta -0,5-0,1-1,2 Liiketoiminnan rahavirta -30,0-8,8 30,7 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5,4-16,5-24,7 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 2,6 3,6 5,5 Ostetut ja myydyt tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeet -3,3-6,3-9,0 Investoinnit muihin sijoituksiin -0,4-0,1 Investointien rahavirta -6,1-19,6-28,2 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot 5,4 33,2 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -13,0 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,4 40,4 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,5-0,7-6,7 Maksetut osingot -4,9-4,9 Rahoituksen rahavirta 4,9 28,0 15,8 Rahavarojen muutos -31,2-0,4 18,3 Taseen mukaiset rahavarat tilikauden lopussa 10,0 22,5 41,2 Taseen mukaiset rahavarat tilikauden alussa 41,2 22,9 22,9 Rahavarojen muutos -31,2-0,4 18,3

10 9(11) KONSERNIN TUNNUSLUKUTAULUKKO milj. euroa 1-6/ / / / /2009 Liikevaihto 211,7 244,8 122,3 147,9 603,4 Muutos edellisestä vuodesta % -13,5-10,7-17,3-13,2-15,9 Liiketulos -4,3-8,8-1,2-1,9-16,9 % liikevaihdosta -2,0-3,6-1,0-1,3-2,8 Katsauskauden tulos -6,5-9,6-1,9-2,1-17,7 % liikevaihdosta -3,1-3,9-1,6-1,4-2,9 Bruttoinvestoinnit 6,7 20,7 2,0 10,0 29,4 % liikevaihdosta 3,2 8,4 1,6 6,7 4,9 Taseen loppusumma 265,5 299,5 265,5 299,5 274,1 Oma pääoma 52,3 71,0 52,3 71,0 62,9 Omavaraisuusaste, % 1) 22,7 27,6 22,7 27,6 26,3 Oman pääoman tuotto, % 2) -22,3-23,9-14,3-11,5-21,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 3) -6,0-10,7-3,7-4,6-10,6 Velkaantumisaste (Gearing) % 4) 133,2 100,5 133,2 100,5 65,2 Korollinen vieras pääoma 79,6 95,6 79,6 95,6 83,5 Current ratio 5) 0,9 0,7 0,9 0,7 0,9 Quick ratio 6) 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8 Tilauskanta 908,0 921,5 753,3 Tutkimus-ja kehittämistoiminnan menot 0,3 1,5 0,2 0,8 2,8 % liiketoiminnan muista kuluista 1,1 5,0 1,2 4,4 4,2 Tulos/osake, EUR -11,56-14,11-4,3-3,14-24,96 Oma pääoma/osake, EUR 76,91 104,41 76,91 104,41 92,49 Henkilöstö keskimäärin Kaavat: 1) Oma pääoma + vähemmistöosuus/(taseen loppusumma - saadut ennakot) 2) Tulos ennen satunnaisia eriä - verot / Oma pääoma + vähemmistöosuus keskimäärin (aloittava ja päättävä tase) 3) Tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut/sijoitetun pääoman keskiarvo (taseen loppusumma - korottomat velat - pakolliset varaukset, aloittava ja päättävä tase) 4) (Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit)/ Oma pääoma + vähemmistöosuus 5) Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus/lyhytaikainen vieras pääoma 6) Rahoitusomaisuus ilman osatuloutussaamisia/lyhytaikaiset velat ilman ennakkomaksuja Kohdissa 2 ja 3 tulos konvertoitu vuositulokseksi (12 kk taaksepäin)

11 10(11) KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET milj. euroa Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Rahalaitoslainat 0,1 0,2 0,2 Annetut kiinnitykset 0,4 0,4 0,4 Pantatut kiinnitykset 0,8 0,8 0,8 Pantatut talletukset 0,1 0,1 0,1 Pantatut tytäryhtiöosakkeet (kirjanpitoarvo tytäryhtiössä) 1,3 1,3 1,3 Takaukset muiden puolesta 86,2 78,6 86,3 Leasingvastuut Seuraavien 12 kuukauden aikana erääntyvät 2,1 2,2 1,8 Myöhemmin erääntyvät 2,1 2,4 2,1 Pitkäaikaisten vuokrasopimusten tulevat maksut 5,1 4,2 4,5 KONSERNIN JOHDANNAISSOPIMUKSET milj. euroa Valuuttajohdannaiset Nimellisarvo 7,9 4,7 3,6 Käypä arvo 0,0-0,1 0,0 Korkojohdannaiset Nimellisarvo 30,3 30,9 40,0 Käypä arvo -1,0-0,7 0,1 Hyödykejohdannaiset Nimellisarvo 3,9 2,6 3,0 Käypä arvo 0,6 0,6 0,4 Nimellisarvot ja käyvät arvot on esitetty nettomääräisenä. Käypä arvo osoittaa arvion johdannaisista realisoituvasta tuloksesta, mikäli sopimukset olisi suljettu tilinpäätöshetkellä. OSAKKEET JA OSAKEOMISTUS Omistaja Kpl EUR / osake % Äänivalta Koko osakepääoma EUR Suomen valtio ääni / osake

12 11(11) LAUTTAPALVELUJEN OSITTAISJAKAUTUMINEN DESTIA-KONSERNISTA Vaikutus Destia-konsernin taseeseen 2010 TASE milj. euroa VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 140,8 131,2 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 25,5 25,5 Saamiset 62,3 62,2 Laskennallinen verosaaminen 4,3 4,3 Rahat ja pankkisaamiset 41,2 34,8 VAIHTUVAT VASTAAVAT 133,3 126,8 VASTAAVAA 274,1 258,0 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 17,0 17,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 60,6 56,4 Edellisten tilikausien voittovarat 3,0-14,6 Tilikauden voitto/-tappio -17,7 OMA PÄÄOMA 62,9 58,8 VÄHEMMISTÖOSUUS 2,0 2,0 PAKOLLISET VARAUKSET 25,7 25,7 KONSERNIRESERVI 0,1 0,1 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 3,0 2,8 Pitkäaikainen vieras pääoma 41,4 32,4 Lyhytaikainen vieras pääoma 138,9 136,2 VIERAS PÄÄOMA 183,3 171,4 VASTATTAVAA 274,1 258,0 Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 Q4 1.1.-31.3.2010 1.1.-30.6.2010 1.1.-30.9.2010

Osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 Q4 1.1.-31.3.2010 1.1.-30.6.2010 1.1.-30.9.2010 Osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 Q4 1.1.-31.3.2010 1.1.-30.6.2010 1.1.-30.9.2010 1.1.-31.12.2010 1(11) DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2010 Yhteenveto Ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuus oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 Q4 1.1.-31.3.2010 1.4.-30.6.2010 1.7.-30.9.2010

Osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 Q4 1.1.-31.3.2010 1.4.-30.6.2010 1.7.-30.9.2010 Osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 Q4 1.1.-31.3.2010 1.4.-30.6.2010 1.7.-30.9.2010 1.10.-31.12.2010 1(11) DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 Yhteenveto Kannattavuus parani edellisvuoteen verrattuna

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

DESTIA Q1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 TOIMIVAMPI MAAILMA

DESTIA Q1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 TOIMIVAMPI MAAILMA DESTIA Q1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 TOIMIVAMPI MAAILMA Q1 I 1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2011 Tammi-maaliskuu 2011 Liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla Liiketulosta rasittivat

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Q1 Q2 Q3 Q4 1.1.-31.3.2010 1.1.-30.6.2010 1.1.-30.9.2010

Tilinpäätöstiedote Q1 Q2 Q3 Q4 1.1.-31.3.2010 1.1.-30.6.2010 1.1.-30.9.2010 Tilinpäätöstiedote Q1 Q2 Q3 Q4 1.1.-31.3.2010 1.1.-30.6.2010 1.1.-30.9.2010 1.1.-31.12.2010 1 (18) DESTIA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 Yhteenveto: Kannattavuus parani tilikaudella 2010: liiketulos

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

DESTIA Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2011 TOIMIVAMPI MAAILMA

DESTIA Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2011 TOIMIVAMPI MAAILMA DESTIA Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2011 TOIMIVAMPI MAAILMA Q2 I 1 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihto laski ennakoidusti edellisvuodesta kannattavuutta parantavien toimenpiteiden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

1.1.-31.3.2009 1.1.-30.9.2009 1.1.-31.12.2009

1.1.-31.3.2009 1.1.-30.9.2009 1.1.-31.12.2009 Osavuosikatsaus Q1 1.1.-31.3.2009 Q2 1.1.-30.6.2009 Q3 1.1.-30.9.2009 Q4 1.1.-31.12.2009 1 (11) DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto laski, tilauskanta korkea Yhteenveto katsauskauden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

1.1.-31.3.2009 1.1.-30.9.2009 1.1.-31.12.2009

1.1.-31.3.2009 1.1.-30.9.2009 1.1.-31.12.2009 Osavuosikatsaus Q1 1.1.-31.3.2009 Q2 1.1.-30.6.2009 Q3 1.1.-30.9.2009 Q4 1.1.-31.12.2009 1 (12) DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 Destian liikevaihto tyydyttävällä tasolla, tilauskanta säilyi

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 Tammi syyskuu Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 191,8 (170,8) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 12,3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän. TIEDOTE 20.5.2013 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 16,5 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 18,3 milj.

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Toisen neljänneksen toiminnallinen liiketulos palautui voitolliseksi toukokuussa kirjattu OMNEn luottotappio ( 1,9

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 Scanfil-konsernin kasvu jatkui ja kannattavuus säilyi hyvin tyydyttävällä tasolla. Liikevaihto tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50

LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50 LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50 LEMMINKÄINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2000 Lemminkäisen katsauskauden liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 665,2 milj. euroa (593,9). Voitto ennen satunnaiseriä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2012

DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA 1 (10) DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2012 Tammi-kesäkuu 2012 Liikevaihto nousi edellisvuoteen verrattuna 10,3 prosenttia ja oli 216,5 miljoonaa euroa. Liiketulos

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Matkustajamäärän kasvu % -1,2 28,9 4,1 18,1 16,1. Liikevaihto m 90,2 93,7 184,6 183,7 364,0

Matkustajamäärän kasvu % -1,2 28,9 4,1 18,1 16,1. Liikevaihto m 90,2 93,7 184,6 183,7 364,0 1 (10) 4.9.2012 FINAVIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.6.2012 Toisella vuosineljänneksellä Finavian lentoasemien matkustajamäärä kääntyi laskuun. Liikevaihto ja operatiivinen kannattavuus heikkenivät

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani YHTEENVETO Liikevaihto 12,8 MEUR

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Elecsterin kannattava kasvu jatkui Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 24,9 MEUR (1-6/2010:

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-11-08 08:00:07 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Avainluvut (IFRS), Milj. EUR 7-9/2012 7-9/2011 1-9/2012 1-9/2011

Avainluvut (IFRS), Milj. EUR 7-9/2012 7-9/2011 1-9/2012 1-9/2011 TOIMIVAMPI MAAILMA DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2012 Tammi-syyskuu 2012 1 (10) Liikevaihto nousi edellisvuoteen verrattuna 6,9 prosenttia ja oli 372,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Liikevaihto 562,4 miljoonaa euroa (+2 %) Liikevoitto 43,8 miljoonaa euroa (+16 %) Voitto 30,1 miljoonaa euroa (+20 %) Liikevaihto ja tulos Suomen Posti -konsernin

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1.1. - 31.3.2008 1.1. - 30.6.2008 1.1. - 30.9.2008 1.1. - 31.12.2008

1.1. - 31.3.2008 1.1. - 30.6.2008 1.1. - 30.9.2008 1.1. - 31.12.2008 Destia-konsernin osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 1.1. - 31.3.2008 1.1. - 30.6.2008 1.1. - 30.9.2008 Q4 1.1. - 31.12.2008 1 DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 Yhteenveto katsauskauden avainluvuista

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1.1. - 31.3.2008 1.1. - 30.6.2008 1.1. - 30.9.2008 1.1. - 31.12.2008

1.1. - 31.3.2008 1.1. - 30.6.2008 1.1. - 30.9.2008 1.1. - 31.12.2008 Destia-konsernin osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 1.1. - 31.3.2008 1.1. - 30.6.2008 1.1. - 30.9.2008 Q4 1.1. - 31.12.2008 1 DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2008 Yhteenveto katsauskauden avainluvuista

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot