Osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 Q

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 Q4 1.1.-31.3.2010 1.1.-30.6.2010 1.1.-30.9.2010"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 Q

2 1(11) DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Yhteenveto Kannattavuus oli toisella vuosineljänneksellä edellisvuotta parempi huolimatta liikevaihdon laskusta Kannattavuuden parantamiseen tähtäävä kehitysohjelma etenee tavoitteiden mukaisesti Destia Oy osti loput 16 prosenttia Kaivujyrä-konsernin osakekannasta Destia Oy myi kesäkuussa liikenteen tietopalvelut -liiketoiminnon, Destia Trafficin, Mediamobile Nordicille Tilauskanta on edelleen vahva, 908 miljoonaa euroa (921) Lauttapalvelut eriytyi osittaisjakautumisella vuoden vaihteessa Destia Oy:stä Avainluvut, MEUR 1-6/ / / / /2009 Liikevaihto 211,7 244,8 * 122,3 147,9 ** 603,4 Liiketulos -4,3-8,8-1,2-1,9-16,9 % liikevaihdosta -2,0-3,6-1,0-1,3-2,8 Katsauskauden tulos -6,5-9,6-1,9-2,1-17,7 % liikevaihdosta -3,1-3,9-1,6-1,4-2,9 * ilman lauttapalveluita 230,5 ** ilman lauttapalveluita 139,7 Toimintaympäristö Infrarakentamisen markkinan arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla vuonna Valtioneuvoston alkuvuonna 2009 hyväksymien elvytystoimien vaikutukset eivät näy vielä kuluvana vuonna, koska uudet suuret väylähankkeet työllistävät urakoitsijoita vasta vuosina Muuta rakennustoimintaa leikkaavat kuntien ja valtion talousongelmat sekä yksityisten infrainvestointien vähäisyys ja mahdollisuudet. (Maa- ja vesirakennusalan näkymät 1/2010, VTT.) Maarakennusalan kustannukset nousivat 3,1 prosenttia vuoden 2009 kesäkuusta vuoden 2010 kesäkuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin kunnallisteknisten järjestelmien -0,6 prosentista päällysteiden 12,6 prosentin nousuun. Kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat erityisesti bitumi- ja muovituotteiden sekä polttoaineiden ja energian kallistuminen. Kokonaisindeksin nousua hillitsivät eniten maa- ja kiviaineksen kustannusten lasku sekä korkojen aleneminen. (Maarakennuskustannusindeksi , Tilastokeskus.) Valtioneuvoston katsauskaudella julkaiseman lisätalousarvion täydentämisesityksen myötä poistui 40 miljoonaa euroa ratamarkkinasta, kun Seinäjoki Oulu- ja Tampere Orivesi-rataosien perusparantamisurakat sekä Kotolahden sataman ratapihan kunnostamisurakka poistuivat kilpailutuksesta. Liikevaihdon kehitys liiketoiminnoittain alkaen Destian toiminta on koostunut kolmesta liiketoimintaryhmästä, Infrarakentaminen, Infrahoito ja Rocks, sekä konserniyksiköistä, jotka ovat Talous ja rahoitus, Lakipalvelut, Henkilöstö ja Viestintä sekä Yrityssuunnittelu ja kehittäminen. Kukin tytäryhtiö ja alakonserni ovat osa liiketoimintaryhmien operatiivista toimintaa. Destia Oy myi kesäkuussa ajantasaisia liikenteen tietopalveluita tuottavan yksikkönsä Destia Trafficin TDFkonserniin kuuluvalle Mediamobile S.A.:lle. Yrityskauppa tukee Destian strategiaa keskittyä ydinliiketoimintaansa. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Destian taloudellisiin tunnuslukuihin. Destia Trafficin 18 työntekijää siirtyivät Mediamobilen palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Destia-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuulta laski 13,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna, ja oli 211,7 miljoonaa euroa (244,8). Edellisvuoden vastaavan kauden liikevaihto ilman lauttapalveluita oli 230,5 miljoonaa euroa. Konsernin tulouttamaton työkanta kesäkuun lopussa oli 908,0 miljoonaa euroa (921,5).

3 2(11) Infrarakentaminen-liiketoiminta Infrarakentamisen liiketoiminta sisältää väylä- ja ympäristörakentamisen, silta- ja energiainfran rakentamisen, päällystepalvelut, suunnittele ja toteuta -projektit, suunnittelu-, mittaus- ja tutkimuspalvelut sekä kansainvälisen urakoinnin ja konsultoinnin. Avainluvut, MEUR 1-6/ / / / /2009 Liikevaihto 108,8 123,3 70,7 81,4 334,8 % konsernin liikevaihdosta 51,4 50,4 57,8 54,9 55,5 Tilauskanta ,9 364,0 332,8 Henkilöstö keskimäärin Toisen neljänneksen liikevaihto oli 13,1 prosenttia ja vuosipuoliskon liikevaihto 11,8 prosenttia edellisvuotta alhaisempi. Liikevaihdon alenema johtui perusinfrarakentamisen kysynnän vähenemisestä. Infrarakentamisen tilauskanta katsauskauden lopussa oli edellisvuoden tasolla, mutta urakat jakaantuivat edellisvuotta pidemmälle ajanjaksolle. Henkilöstömäärään vaikuttivat vuoden 2009 lopussa toteutetut henkilöstösopeutukset. Katsauskaudella käynnissä olleita suurimpia hankkeita olivat Valtatie 4:n Joutsa Toivakka, Valtatie 4:n Kemin kohta Pohjois-Suomessa, Valtatie 6:n Lappeenranta Imatra, Valtatie 6:n Joensuun kehätie, Valtatie 5:n Koirakivi Hurus Kaakkois- ja Etelä-Suomessa sekä Kantatie 51 Kirkkonummi Espoon Kivenlahti. Infrarakentamisen tarjoustoiminta jatkui katsauskaudella vilkkaana ja vuoden toisella kvartaalilla uusia sopimuksia solmittiin useita heikentyneestä markkinatilanteesta huolimatta. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELYn) kanssa solmittiin tienpäällystysurakka, jossa päällystettävää tietä on yli 200 kilometriä Uudenmaan sekä Kanta- ja Päijät-Hämeen alueilla. Sopimus sillankorjausurakasta solmittiin Pohjois-Savon ELYn kanssa ja Kaakkois-Suomen ELYn kanssa Valtatie 7:n parantamisesta Vaalimaan rajalla. Myös Varsinais- Suomen ELYn kanssa tehtiin urakkasopimus Köyliön Uitamon sillan ja virtausaukkojen rakentamisesta. Liikenneviraston kanssa solmittiin urakkasopimus Lapua Voltti välisen radan stabiliteetin parantamisesta ja tiejärjestelyistä. Tampereen kaupungin kanssa allekirjoitettiin sopimus Särkijärven eritasoliittymän rakentamisurakan väyläurakka II:sta sekä Tornion kaupungin kanssa Rajatorin ja Rajakanavan rakentamisesta. Kansainväliseen infrakonsultointiin erikoistunut Destia Finnroad Oy teki sopimuksen tiestömittausurakasta Azerbaizanissa. Urakkaan sisältyy koko maan tieverkon digitointi gps-mittauksin, tieverkon videokuvaus, siltojen kuntotarkastukset, kunto- ja varusteinvestointeja, liikennelaskentoja sekä tieverkon kuntomittaukset. Destia Sverige AB solmi Ruotsissa urakkasopimuksen Trafikverketin kanssa maantie-, rautatie- ja eläimien alikulkusillan rakentamisesta Kiirunan ympäristöön Pohjois-Ruotsiin. Infrahoito-liiketoiminta Infrahoidon liiketoiminta sisältää talvihoidon, sorateiden hoidon ja kunnostuksen, liikenneympäristön ja siltojen hoidon, pienrakentamisen, hoidon ja kunnossapidon alueurakat sekä kelikeskuspalvelut. Avainluvut, MEUR 1-6/ / / / /2009 Liikevaihto 77,0 94,6 35,8 51,2 204,1 % konsernin liikevaihdosta 36,4 38,6 29,3 34,6 33,8 Tilauskanta ,1 501,6 382,6 Henkilöstö keskimäärin Infrahoidon tilauskantaan ja henkilöstömäärään verrattuna edellisvuoteen vaikutti lauttapalvelujen eriytyminen Destiasta. Infrahoidon vertailukelpoinen liikevaihto edellisvuoden toisella neljänneksellä oli 43 miljoonaa euroa ja vuosipuoliskolla 80,3 miljoonaa euroa. Destialla on kuluvalla hoitokaudella sopimukset yhteensä 57:stä yleisten teiden alueurakasta. Hoitourakoiden kesto on yleensä 5-7 vuotta. Lisäksi Destialla on noin 30 talvihoitourakkaa eri puolilla Suomea. Destian Infrahoito tekee myös sekä talvi- että kesähoitotyöt Rautaruukin Raahen tehdasalueella ja Outokumpu Stainless Oy:n terästehtaan alueella Torniossa. Yleisten teiden alueurakoita kilpailutettiin vuonna 2010 yhteensä 13 kolmessa kilpailutuskierroksessa. Kolmas kilpailutuskierros käytiin vuoden toisella neljänneksellä, jolloin Destia voitti viidestä alueurakasta neljä: Puolan-

4 3(11) gan, Savonlinnan, Porvoon ja Kemijärvi-Posion. Kaikkiaan Destia voitti vuonna 2010 kilpailutuksessa olleista kolmestatoista alueurakasta yhdeksän. Alueurakat ovat kukin kestoltaan 5- tai 7-vuotisia. Destian lauttapalvelut eriytyi vuoden vaihteessa omaksi valtion omistamaksi yhtiökseen. Suomen Lauttaliikenne Oy aloitti toimintansa Aiemmin Destian palveluksessa olleet lauttapalvelujen 272 työntekijää siirtyivät uuteen yhtiöön. Lauttapalvelujen liikevaihto vuonna 2009 oli 30,7 miljoonaa euroa, josta ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 14,3 miljoonaa euroa. Lauttapalvelujen osittaisjakautumisen vaikutukset Destia-konsernin taseeseen on esitetty taulukossa sivulla 11. Rocks-liiketoiminta Rocks-liiketoiminta sisältää kiviainespalvelut, kallio- ja kaivosrakentamisen sekä ratarakentamisen ja ratainfran kunnossapitotyöt. Avainluvut, MEUR 1-6/ / / / /2009 Liikevaihto 25,9 26,9 15,8 15,3 64,5 % konsernin liikevaihdosta 12,2 11,0 12,9 10,4 10,7 Tilauskanta ,0 55,8 37,9 Henkilöstö keskimäärin Rocksin tilauskanta oli katsauskauden lopussa edellisvuotta merkittävästi suurempi, mikä johtuu pitkäaikaisista radan kunnossapito- ja kalliorakentamisen projekteista. Henkilöstömuutos edelliseen vuoteen verrattuna sisältää vuoden 2009 lopun henkilöstösopeutukset sekä edellisvuoden projektien lisähenkilöstön. Suurimmat käynnissä olleet urakat katsauskaudella olivat Talvivaaran sivukiven louhinta- ja malmikiven murskaus, Olkiluodon tunneleiden laajennus- ja aluetyöt sekä tutkimustila ONKALOn ajotunnelin louhinta sekä testaus- ja demonstraatiotilojen rakentaminen loppusijoitussyvyydelle. Rocks-liiketoimintaryhmä solmi vuoden toisella neljänneksellä merkittäviä uusia sopimuksia. Destian ja tsekkiläisen Metrostav a.s:n muodostama työyhteenliittymä METRO solmi Länsimetro Oy:n kanssa louhintaurakkasopimuksen Länsimetron Helsingin puoleisten (Lauttasaari, Myllykallio ja Koivusaari) ajotunneleiden louhinnasta. Sopimus kattaa kaikkien kolmen ajotunnelin louhinnat sekä tunneleiden vaatimat maanpäälliset suuaukkorakenteet. Destia vastaa hankkeen johtamisesta sekä maanpäällisistä rakenteista ja Metrostav tunnelilouhinnasta. Liikennevirasto ja Destian tytäryhtiö Destia Rail Oy solmivat viisivuotisen radan kunnossapitosopimuksen alueesta 10 Keski-Suomessa sekä urakkasopimukset roudan sulamisen jälkeisistä erillistuennoista Pohjois- Suomessa ja ratapölkkyjen vaihdosta Itä-Suomessa. Destia Oy osti allekirjoitetulla yrityskaupalla loput 16 prosenttia Kaivujyrä-konsernin osakekannasta, ja omistaa nyt Kaivujyrä-konsernin koko osakekannan. Kaivujyrä-konsernin tytäryhtiö Destia Rail Oy (ent. Maansiirto Veli Hyyryläinen Oy, MVH) on erikoistunut rautatieverkoston rakentamiseen, korjaamiseen ja kunnossapitoon. Konsernin tuloskehitys Konsernin liiketulos oli toisella neljänneksellä -1,2 miljoonaa euroa (-1,9) ja ensimmäisellä vuosipuoliskolla -4,3 miljoonaa euroa (-8,8). Edellisvuotta parempaan kannattavuuteen vaikutti vuoden 2009 syksyllä alkanut kannattavuuden parantamiseen tähtäävä kehitysohjelma, joka on edennyt suunnitellusti. Kuuden ensimmäisen kuukauden liiketulos sisältää 3,3 (1,8) miljoonaa euroa liiketoiminnan muita tuottoja, jotka ovat pääosin vuokratuottoja sekä käyttöomaisuuden myyntivoittoja. Toimialalle tyypilliseen tapaan rakentamishankkeiden toteutus ajoittuu alkuvuotta enemmän vuoden toiselle ja kolmannelle neljännekselle. Tase, rahavirta ja rahoitus Konsernitaseen loppusumma kesäkuun lopussa oli 265,5 miljoonaa euroa (299,5). Omavaraisuusaste oli 22,7 prosenttia (27,6), nettovelkaantumisaste 133,2 prosenttia (100,5) ja sijoitetun pääoman tuotto -6,0 prosenttia (-10,7). Taseen loppusumma aleni lauttapalvelujen eriytymisen takia 16,1 miljoonalla eurolla.

5 4(11) Katsauskauden rahavirta muodostui liiketoiminnan rahavirrasta -30,0 miljoonaa euroa (-8,8), investointien rahavirrasta -6,1 miljoonaa euroa (-19,6) ja rahoituksen rahavirrasta, joka oli 4,9 miljoonaa euroa (28,0). Taseen mukaiset rahavarat katsauskauden lopussa olivat 10,0 miljoonaa euroa (22,6). Konsernin 31,1 miljoonan euron lyhytaikaisesta luottolimiitistä oli käytössä 1,6 milj. euroa (0,0). Lauttapalvelujen osittaisjakautumisen vaikutus katsauskauden kassavirtaan oli -6,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti tietojärjestelmämuutoksen käyttöönoton haasteet kesäkuussa, mikä viivästytti laskutusta ja maksuliikennettä. Konsernin korollisen velan määrä laski katsauskauden aikana 79,6 miljoonaan euroon (95,6). Nettorahoituskulut olivat 1,2 miljoona euroa (0,9), mikä oli 0,6 prosenttia liikevaihdosta (0,4). Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 69,6 miljoonaa euroa (73,0). Investoinnit Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 6,7 miljoonaa euroa (20,7). Investoinneista 4,2 miljoonaa euroa (14,4) oli pääasiassa kalustoinvestointeja. Henkilöstö Konsernin henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin henkilöä (2 884). Kesäkuun lopun henkilömäärä oli (3 153), joista vakinaisia (2 540) ja määräaikaisia 351 (613) henkilöä. Muutos edellisvuoteen johtuu vuoden 2009 lopussa toteutetuista henkilöstösopeutuksista ja lauttapalvelujen henkilöstön siirtymisestä uuden yhtiön palvelukseen. Liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen henkilömäärä vaihtelee vuoden aikana ja on korkeimmillaan kesällä. Infra-alan työntekijöitä koskeva työehtosopimus solmittiin ja infra-alan toimihenkilöitä koskeva sopimus Sopimuskausi kummassakin sopimuksessa on Katsauskaudella päätettiin johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä osana koko konsernin kannustinjärjestelmän uudistusta. Yhtiökokouksen päätökset ja hallinto Destia Oy:n pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa. Hallitukseen valittiin uudelleen Elina Engman, Karri Kaitue, Matti Mantere, Ilpo Nuutinen ja Solveig Törnroos- Huhtamäki. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa yhtiökokouksen valitsemana Karri Kaitue. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tapani Vuopala. Destia Oy:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajaksi Matti Mantereen. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Destia luokittelee riskit markkina- ja toimintaympäristöriskeihin sekä toiminnallisiin riskeihin. Destian merkittävimmät lyhyen aikavälin riskit liittyvät edelleen vallitsevaan markkinatilanteeseen. Erityisesti rakentamispalveluissa kysyntä ei ole elpynyt taantumaa edeltävälle tasolle, mistä johtuen alalla on ylikapasiteettia. Kireä kilpailutilanne heijastuu myös hoito- ja kunnossapitoliiketoimintaan mm. alalle tulleiden uusien toimijoiden myötä. Markkinatilanteen epävarmuustekijöiden hallitsemiseksi toimintaa sopeutettiin viime vuoden lopulla markkinatilannetta vastaavaksi. Toimenpiteet kiinteiden kulujen hallitsemiseksi ovat toteutuneet suunnitellusti. Epävarmuutta projektien kannattavuuteen luovat myös panoshintojen mahdollinen nousu ja kyky hallita hintariski. Projektitoiminnassa riskejä liittyy myös projektien toteuttamiseen. Projektiriskien hallintaa tukevat projektitoimintaan sisältyvät riskienhallinnan menettelyt sekä Destian etujen turvaaminen sopimusehdoin ja vakuutuksin voimassa olevien linjausten mukaisesti.

6 5(11) Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia. Näkymät vuodelle 2010 Taantuma on laskenut Destian palvelutarjontaan soveltuvan infrarakentamisen kokonaiskysyntää kuluvana vuonna ennakoitua enemmän. Myös valtion vuoden 2009 elvytyspakettiin sisältyneiden infrahankkeiden vaikutus markkinatilanteeseen kohdistuu pääasiallisesti vasta vuosille Loppuvuoden 2010 kysynnän arviointi on edelleen haasteellista. Destian olemassa oleva vahva tilauskanta ja vuoden 2009 aikana käynnistetyt kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet vaikuttavat kuitenkin vuoden 2010 näkymiin myönteisesti. Markkinatilanteesta johtuen Destia-konsernin vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan jäävän edellisvuotta alemmaksi. Siitä huolimatta konsernin liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen vuonna Helsingissä DESTIA OY Hallitus

7 6(11) KONSERNIN TULOSLASKELMA milj.euroa 1-6/ / / / /2009 LIIKEVAIHTO 211,7 244,8 122,3 147,9 603,4 Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 3,3 1,8 2,5 0,8 5,5 Materiaalit ja palvelut -130,7-143,8-80,8-87,9-381,6 Henkilöstökulut -50,1-69,3-23,1-38,6-146,0 Poistot ja arvonalentumiset -10,9-12,0-5,4-6,1-31,1 Liiketoiminnan muut kulut -27,5-30,3-16,7-18,0-67,3 LIIKETULOS -4,3-8,8-1,2-1,9-16,9 Rahoitustuotot ja -kulut -1,2-0,9-0,6-0,3-1,8 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA -5,5-9,7-1,8-2,2-18,7 Satunnaiserät 0,0 0,0-0,7 Verot -1,0 0,0-0,9 1,0 2,3 Vähemmistöosuus 0,1-0,6 TILIKAUDEN TULOS -6,5-9,6-2,7-1,2-17,7

8 7(11) KONSERNITASE milj.euroa VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 19,8 17,9 19,2 Aineelliset hyödykkeet 103,4 129,6 119,4 Sijoitukset 2,2 2,5 2,2 PYSYVÄT VASTAAVAT 125,4 149,9 140,8 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 27,4 39,3 25,5 Laskennallinen verosaaminen 3,8 4,3 Saamiset 98,9 87,7 62,3 Rahat ja pankkisaamiset 10,0 22,6 41,2 VAIHTUVAT VASTAAVAT 140,1 149,6 133,3 VASTAAVAA 265,5 299,5 274,1 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 52,3 71,0 62,9 VÄHEMMISTÖOSUUS 1,3 2,0 KONSERNIRESERVI 0,1 0,1 0,1 PAKOLLISET VARAUKSET 18,8 17,2 25,7 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 2,8 2,0 3,0 Pitkäaikainen vieras pääoma 31,9 6,1 41,4 Lyhytaikainen vieras pääoma 159,6 201,8 138,9 VIERAS PÄÄOMA 194,3 209,9 183,3 VASTATTAVAA 265,5 299,5 274,1

9 8(11) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA milj.euroa 1-6/ / /2009 Liiketoiminnan rahavirta Asiakkailta saadut maksut 185,0 259,6 636,5 Maksut tavaroiden/palveluiden toimittajille sekä henkilöstölle -213,5-267,8-602,1 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -28,5-8,2 34,4 Maksetut korot liiketoiminnasta -0,8-0,6-1,8 Saadut korot liiketoiminnasta 0,1 0,2 0,2 Muut rahoituserät liiketoiminnasta -0,3-0,1-0,9 Maksetut verot liiketoiminnasta -0,5-0,1-1,2 Liiketoiminnan rahavirta -30,0-8,8 30,7 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5,4-16,5-24,7 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 2,6 3,6 5,5 Ostetut ja myydyt tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeet -3,3-6,3-9,0 Investoinnit muihin sijoituksiin -0,4-0,1 Investointien rahavirta -6,1-19,6-28,2 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot 5,4 33,2 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -13,0 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,4 40,4 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,5-0,7-6,7 Maksetut osingot -4,9-4,9 Rahoituksen rahavirta 4,9 28,0 15,8 Rahavarojen muutos -31,2-0,4 18,3 Taseen mukaiset rahavarat tilikauden lopussa 10,0 22,5 41,2 Taseen mukaiset rahavarat tilikauden alussa 41,2 22,9 22,9 Rahavarojen muutos -31,2-0,4 18,3

10 9(11) KONSERNIN TUNNUSLUKUTAULUKKO milj. euroa 1-6/ / / / /2009 Liikevaihto 211,7 244,8 122,3 147,9 603,4 Muutos edellisestä vuodesta % -13,5-10,7-17,3-13,2-15,9 Liiketulos -4,3-8,8-1,2-1,9-16,9 % liikevaihdosta -2,0-3,6-1,0-1,3-2,8 Katsauskauden tulos -6,5-9,6-1,9-2,1-17,7 % liikevaihdosta -3,1-3,9-1,6-1,4-2,9 Bruttoinvestoinnit 6,7 20,7 2,0 10,0 29,4 % liikevaihdosta 3,2 8,4 1,6 6,7 4,9 Taseen loppusumma 265,5 299,5 265,5 299,5 274,1 Oma pääoma 52,3 71,0 52,3 71,0 62,9 Omavaraisuusaste, % 1) 22,7 27,6 22,7 27,6 26,3 Oman pääoman tuotto, % 2) -22,3-23,9-14,3-11,5-21,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 3) -6,0-10,7-3,7-4,6-10,6 Velkaantumisaste (Gearing) % 4) 133,2 100,5 133,2 100,5 65,2 Korollinen vieras pääoma 79,6 95,6 79,6 95,6 83,5 Current ratio 5) 0,9 0,7 0,9 0,7 0,9 Quick ratio 6) 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8 Tilauskanta 908,0 921,5 753,3 Tutkimus-ja kehittämistoiminnan menot 0,3 1,5 0,2 0,8 2,8 % liiketoiminnan muista kuluista 1,1 5,0 1,2 4,4 4,2 Tulos/osake, EUR -11,56-14,11-4,3-3,14-24,96 Oma pääoma/osake, EUR 76,91 104,41 76,91 104,41 92,49 Henkilöstö keskimäärin Kaavat: 1) Oma pääoma + vähemmistöosuus/(taseen loppusumma - saadut ennakot) 2) Tulos ennen satunnaisia eriä - verot / Oma pääoma + vähemmistöosuus keskimäärin (aloittava ja päättävä tase) 3) Tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut/sijoitetun pääoman keskiarvo (taseen loppusumma - korottomat velat - pakolliset varaukset, aloittava ja päättävä tase) 4) (Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit)/ Oma pääoma + vähemmistöosuus 5) Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus/lyhytaikainen vieras pääoma 6) Rahoitusomaisuus ilman osatuloutussaamisia/lyhytaikaiset velat ilman ennakkomaksuja Kohdissa 2 ja 3 tulos konvertoitu vuositulokseksi (12 kk taaksepäin)

11 10(11) KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET milj. euroa Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Rahalaitoslainat 0,1 0,2 0,2 Annetut kiinnitykset 0,4 0,4 0,4 Pantatut kiinnitykset 0,8 0,8 0,8 Pantatut talletukset 0,1 0,1 0,1 Pantatut tytäryhtiöosakkeet (kirjanpitoarvo tytäryhtiössä) 1,3 1,3 1,3 Takaukset muiden puolesta 86,2 78,6 86,3 Leasingvastuut Seuraavien 12 kuukauden aikana erääntyvät 2,1 2,2 1,8 Myöhemmin erääntyvät 2,1 2,4 2,1 Pitkäaikaisten vuokrasopimusten tulevat maksut 5,1 4,2 4,5 KONSERNIN JOHDANNAISSOPIMUKSET milj. euroa Valuuttajohdannaiset Nimellisarvo 7,9 4,7 3,6 Käypä arvo 0,0-0,1 0,0 Korkojohdannaiset Nimellisarvo 30,3 30,9 40,0 Käypä arvo -1,0-0,7 0,1 Hyödykejohdannaiset Nimellisarvo 3,9 2,6 3,0 Käypä arvo 0,6 0,6 0,4 Nimellisarvot ja käyvät arvot on esitetty nettomääräisenä. Käypä arvo osoittaa arvion johdannaisista realisoituvasta tuloksesta, mikäli sopimukset olisi suljettu tilinpäätöshetkellä. OSAKKEET JA OSAKEOMISTUS Omistaja Kpl EUR / osake % Äänivalta Koko osakepääoma EUR Suomen valtio ääni / osake

12 11(11) LAUTTAPALVELUJEN OSITTAISJAKAUTUMINEN DESTIA-KONSERNISTA Vaikutus Destia-konsernin taseeseen 2010 TASE milj. euroa VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 140,8 131,2 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 25,5 25,5 Saamiset 62,3 62,2 Laskennallinen verosaaminen 4,3 4,3 Rahat ja pankkisaamiset 41,2 34,8 VAIHTUVAT VASTAAVAT 133,3 126,8 VASTAAVAA 274,1 258,0 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 17,0 17,0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 60,6 56,4 Edellisten tilikausien voittovarat 3,0-14,6 Tilikauden voitto/-tappio -17,7 OMA PÄÄOMA 62,9 58,8 VÄHEMMISTÖOSUUS 2,0 2,0 PAKOLLISET VARAUKSET 25,7 25,7 KONSERNIRESERVI 0,1 0,1 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 3,0 2,8 Pitkäaikainen vieras pääoma 41,4 32,4 Lyhytaikainen vieras pääoma 138,9 136,2 VIERAS PÄÄOMA 183,3 171,4 VASTATTAVAA 274,1 258,0 Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 Q4 1.1.-31.3.2010 1.1.-30.6.2010 1.1.-30.9.2010

Osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 Q4 1.1.-31.3.2010 1.1.-30.6.2010 1.1.-30.9.2010 Osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 Q4 1.1.-31.3.2010 1.1.-30.6.2010 1.1.-30.9.2010 1.1.-31.12.2010 1(11) DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2010 Yhteenveto Ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuus oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 Q4 1.1.-31.3.2010 1.4.-30.6.2010 1.7.-30.9.2010

Osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 Q4 1.1.-31.3.2010 1.4.-30.6.2010 1.7.-30.9.2010 Osavuosikatsaus Q1 Q2 Q3 Q4 1.1.-31.3.2010 1.4.-30.6.2010 1.7.-30.9.2010 1.10.-31.12.2010 1(11) DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 Yhteenveto Kannattavuus parani edellisvuoteen verrattuna

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

DESTIA Q1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 TOIMIVAMPI MAAILMA

DESTIA Q1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 TOIMIVAMPI MAAILMA DESTIA Q1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 TOIMIVAMPI MAAILMA Q1 I 1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2011 Tammi-maaliskuu 2011 Liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla Liiketulosta rasittivat

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Q1 Q2 Q3 Q4 1.1.-31.3.2010 1.1.-30.6.2010 1.1.-30.9.2010

Tilinpäätöstiedote Q1 Q2 Q3 Q4 1.1.-31.3.2010 1.1.-30.6.2010 1.1.-30.9.2010 Tilinpäätöstiedote Q1 Q2 Q3 Q4 1.1.-31.3.2010 1.1.-30.6.2010 1.1.-30.9.2010 1.1.-31.12.2010 1 (18) DESTIA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 Yhteenveto: Kannattavuus parani tilikaudella 2010: liiketulos

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

DESTIA Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2011 TOIMIVAMPI MAAILMA

DESTIA Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2011 TOIMIVAMPI MAAILMA DESTIA Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2011 TOIMIVAMPI MAAILMA Q2 I 1 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihto laski ennakoidusti edellisvuodesta kannattavuutta parantavien toimenpiteiden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.08.2004 KLO 08.30 1(8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2004 Liikevaihto laski 4,4 % ja oli 46,8 milj. euroa (49,0). Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 29.2.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Kiteen kalustetehdas yhtiöitettiin kuluvan vuoden alusta ja yhtiö on ryhtynyt sopimusvalmistajaksi myös konsernin ulkopuolisille asiakkaille.

Kiteen kalustetehdas yhtiöitettiin kuluvan vuoden alusta ja yhtiö on ryhtynyt sopimusvalmistajaksi myös konsernin ulkopuolisille asiakkaille. MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26 LOKAKUUTA 2004 MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.2004 30.09.2004 Martela-konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja kolmannelta vuosineljännekseltä nousi voitolliseksi

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/2003 7-9/2002 1-9/2003 1-9/2002 2002 Liikevaihto 683,0 611,1 2 054,4 1 974,9 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,2 0,1-1,1

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

kello. Raute Wood -liiketoimintaryhmän tammi-maaliskuun liikevaihto oli 9,9 MEUR (11,9 MEUR) ja liiketulos -2,2 MEUR (-2,7 MEUR).

kello. Raute Wood -liiketoimintaryhmän tammi-maaliskuun liikevaihto oli 9,9 MEUR (11,9 MEUR) ja liiketulos -2,2 MEUR (-2,7 MEUR). 17.45 24.4.2003 kello 1 (9) RAUTE RAUTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.03.2003 Raute-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 15,5 M (20,4 M) ja liiketulos -3,0 M (-3,2 M). Tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 31.5.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005 31.5.2006 aikana kolme huutokauppaa, yhden huutokaupan vähemmän kuin

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-06 / 2010 4.8.2010 TAMMI KESÄKUU KESÄKUU2010 Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi kesäkuun liikevaihto oli 48,3 milj. euroa (45,3), jossa oli

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2010 28.4.2010 Tammikuu maaliskuu 2010 Toimistokalustekysyntä laski viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 22,6 milj. euroa (24,0), jossa oli

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

1.1.-31.3.2009 1.1.-30.9.2009 1.1.-31.12.2009

1.1.-31.3.2009 1.1.-30.9.2009 1.1.-31.12.2009 Osavuosikatsaus Q1 1.1.-31.3.2009 Q2 1.1.-30.6.2009 Q3 1.1.-30.9.2009 Q4 1.1.-31.12.2009 1 (11) DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto laski, tilauskanta korkea Yhteenveto katsauskauden

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot