ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika , kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet hotelli Sorsanpesä Löppönen Markku, puheenjohtaja Ala-Riihimäki Aki Kanto Arja, vpj Ollila Regina, varajäsen Pasto Petri Haapamäki Marja, varajäsen Siltaloppi Hannu Tirkkonen Seija Yli-Karjanmaa Erkki Poissa Pienimäki Marjo Metsomäki Päivi Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen edustaja Kai Väli-Torala Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä sosiaalijohtaja Tytti Luoto Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Markku Löppönen puheenjohtaja Tytti Luoto pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu sosiaalitoimistossa Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Seija Tirkkonen Arja Kanto , virka-aikana sosiaalitoimistossa Tytti Luoto sosiaalijohtaja

2 ILMAJOEN KUNTA Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika , kello Kokouspaikka hotelli Sorsanpesä Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu PER 73 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PER 74 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 PER 75 PER 76 PER 77 KASPERI II , ETELÄ-POHJANMAAN OSAHANKKEEN HANKESUUNNITELMA 3 SOSIAALITOIMEN KORJAUSAVUSTUKSET, SIIRTO SOSIAALITOIMEN TALOUSARVIOON SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT JA ASIOINTIREITIT PER 78 VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUT 7 PER 79 KEHITYSVAMMAHUOLLON ASIAKASMAKSUT 11 PER 80 PER 81 VARAJÄSENEN VALINTA VAMMAIS- JA IKÄIHMISTEN NEUVOSTOON 13 ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA 14 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon sosiaalitoimistossa hallintoasioiden osalta 2. päivänä tammikuuta 2012 virka-aikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 9. päivänä joulukuuta 2011 Markku Löppönen, merk.

3 Perusturvalautakunta PER 73 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PER 74 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Ehdotus: Perusturvalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Samalla päätetään, että pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina mahdollisissa äänestyksissä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Tirkkonen ja Arja Kanto.

4 Perusturvalautakunta PER 75 KASPERI II , ETELÄ-POHJANMAAN OSAHANKKEEN HANKESUUNNITELMA ST 29/2011/101 KASPERI II hankkeen kehittämiskokonaisuudessa yhteisiä sisältöteemoja ovat kehitysympäristöihin vietävät palvelut ja niiden kehittäminen osana lasten, nuorten ja perheiden palveluja sekä asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäminen. Kehittämistyö KASPERI II:ssa Etelä-Pohjanmaalla keskittyy monialaisen palvelukokonaisuuden kehittämiseen perheiden kanssa tehtävään työhön ja jakautuu 1) erityispalveluiden jalkauttamiseen peruspalveluihin ja 2) ennaltaehkäiseviin monialaisten palveluiden rakenteisiin perheiden palveluissa. Hankkeessa näkyy monialaisen työn vahvistamisen tukena työn koordinointi ja ylisektoraalinen johtaminen, joilla tuetaan sekä monialaista yhteistyötä että peruspalvelujen vahvistamista. Ilmajoen kunta on ollut mukana KASPERI I hankkeessa ja KASPE- RI II on jatkoa päättyneelle hankkeelle. KASPERI II on Tampereen kaupungin hallinnoima hanke ja Etelä-Pohjanmaan osahankkeen hallinnointi on Seinäjoen kaupungilla. Maakunnan kaikki 19 kuntaa ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ovat sitoutuneet päätöksillään hankkeeseen. Etelä-Pohjanmaan osahankkeen kokonaisbudjetti on euroa, josta kuntien osuus on euroa. Perusturvalautakunnan budjetissa on määräraha varattuna KAS- PERI II hankkeeseen vuosille Sosiaalijohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää osallistua KASPERI II hankkeeseen Hankkeen kokonaiskustannukset on 7.052,30, joka jakaantuu vuosille Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: sosiaalijohtaja Tytti Luoto, puh )

5 Perusturvalautakunta ST 33/2011/130 PER 76 SOSIAALITOIMEN KORJAUSAVUSTUKSET, SIIRTO SOSIAALITOIMEN TALOUSARVIOON Sosiaalitoimen korjausavustuksiin on ollut vuosittain varattuna määräraha perusturvalautakunnan talousarviossa. Vanhustenhuollon ja kotipalvelun siirryttyä JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymään kyseinen määräraha jäi JIKKYn talousarvioon. Määrärahalla on hankittu parannusta perheiden asunnon korjauksiin tai joihinkin laitteisiin, jotka auttavat henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä. JIKKYn talousjohtajan kanssa on asiasta neuvoteltu syksyllä 2011 ja sovittu, että vuoden 2012 alusta korjausraha siirretään Ilmajoen kunnan sosiaalitoimen käyttöön ja kohdennetaan kokonaisuudessaan sosiaalitoimen asunnon korjaus- ja muutostöihin. Summa on ensi vuoden talousarviossa 8.660,00 euroa. Sosiaalijohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy korjausavustusmäärärahan 8.660,00 siirron JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä sosiaalitoimen talousarvioon. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: sosiaalijohtaja Tytti Luoto, puh )

6 Perusturvalautakunta PER 77 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT JA ASIOINTIREITIT ST 31/2011/111 Perusturvalautakunta on kokouksessaan käsitellyt sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja ja asiointireittejä. Päätöksen mukaan asiointireitin ryhmäkuljetuksen omavastuuosuuden määrä on 3,50 /yhdensuuntainen matka. Sosiaalihuoltolain 20 mukaiset kuljetukset on siirtynyt JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidettavaksi alkaen. Sosiaalihuoltolain mukainen tarveharkintaan ja peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän määrärahaan sekä hakijan tuloihin ja varallisuuteen perustuva avustus kuljetuspalveluihin voidaan myöntää kotipalvelun tukipalveluna, jos henkilöllä on ikääntymisen ja sairauksien vuoksi huomattavia liikkumisvaikeuksia eikä hän kykene käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä. Avustusta voidaan käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin. Avustus myönnetään kuljetusavustuksina yhdensuuntaista matkaa kohden matkan pituuteen suhteutettuna. Avustus myönnetään 2-8 matkaa varten kalenterikuukautta kohden. Myönnettyjen avustusten määrä määräytyy hakijan tulojen, varallisuuden sekä joukkoliikenne- ja/tai asiointireittien käyttömahdollisuuksien mukaan. Matka-avustus ja kilometrirajat: Matkan pituus Matka-avustus/yhdensuuntainen matka alle 5km 5, km 10, km 15, km 20,00 yli 20km 25,00 Avustuksen määrä osoitetaan henkilökohtaisella taksikortilla, jossa ilmoitetaan myönnettyjen matka-avustusten lukumäärä kuukautta kohden sekä avustuksen arvo yhdensuuntaista matkaa kohden. Kuljettaja veloittaa kuntayhtymältä avustuksen osuuden ja asiakkaalta jäljelle jäävän omavastuuosuuden. Tällä hetkellä käytössä olevat kyläkohtaiset asiointireitit viikoittain ovat: Perjantaisin Nopankylästä, Nattila Keskiviikkoisin Lahdenkylästä, Nattila Perjantaisin Jäppi-Varvenkyläntie-Kauppilantie, Jussi Pakkala/Erkki Kalliomäki Torstaisin Pojanluomalta, Jussi Pakkala Perjantaisin Raskulantien vanhusten asunnot kerrostalot, Kari Kivioja

7 Perusturvalautakunta Torstaisin Tuohistontieltä Koskenkorvan keskustaan ja tarvittaessa Ilmajoen keskustaan, Kari Kivioja Perjantaisin Munakasta, Matti Viitamäki Perjantaisin Rengonkylästä, Ahonkylästä ja Tuomikylästä, Erkki Kalliomäki Tiistaisin ja keskiviikkoisin keskustaajama, Matti Viitamäki Torstaisin Palvelukeskus Hopearadin asukkaat, Tero Katajisto Näihin asiointireittikuljetuksiin ei tarvita kunnalta erityistä lupaa vaan kuljetusmahdollisuutta voi kysyä suoraan taksinkuljettajalta. Viiteaineistona nykyinen reittijako, joka pysyy ennallaan. Sosiaalijohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää asiointireitin ryhmäkuljetuksen omavastuuosuuden määräksi lähtien 4,50 /yhdensuuntainen matka. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: sosiaalijohtaja Tytti Luoto, puh )

8 Perusturvalautakunta PER 78 VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUT ST 34/2011/300 Kunnan on järjestettävä vammaispalvelulain 8 :n 2 momentin mukaan vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen. Kuljetuspalveluihin ja niihin liittyviin saattajapalveluihin kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. Kunnan on järjestettävä kuljetuspalveluja vaikeavammaiselle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi tehdä vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Vammaispalvelulain mukaisilla kuljetuspalveluilla turvataan vaikeimmin vammaisille kohtuulliset liikkumismahdollisuudet samoin kustannuksin kuin muille kansalaisille. Omavastuuosuus on kilometrien määrän mukaan määräytyvä julkisen liikenteen taksa. Palvelu on subjektiivinen oikeus. Kunnan tulee myöntää kuljetuspalvelut riippumatta siitä, onko asiaan varattu riittävästi määrärahoja vai ei. Kuljetuspalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Laki (380/1987) ja asetus (759/1987) vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista. Kuljetuspalveluasiakkaat saavat päätöksen yhteydessä uudet ohjeet ja lisäksi kuljetuspalveluyrittäjille toimitetaan oma ohjeistus. 1. Kuljetuspalvelupäätös on henkilökohtainen eli kuljetuspalvelumatkoja saa käyttää vain se henkilö, jolle se on myönnetty. Kaikki välttämättömät työ- ja opiskelumatkat korvataan. Asiointi-, vierailu-, virkistys- ja muista matkoista vähintään kahdeksantoista (18) yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa korvataan. Käyttämättä jääneitä kuljetuspalvelumatkoja ei voi siirtää seuraavalle kuukaudelle. Autossa voi olla mukana toinen henkilö saattajana ja häneltä ei peritä eri maksua. Saattajana ei voi toimia henkilö, jolla itsellään on vaikeavammaisten kuljetuspäätös. Saattajan tulee olla sellainen henkilö, joka kykenee toimimaan saattajana. Kuljetuspalvelumatka on lähtöosoitteesta kohdeosoitteeseen tehtävä yhdensuuntainen matka. Paluu lähtöosoitteeseen on uusi kuljetuspal-

9 Perusturvalautakunta velumatka. Jokaiselta matkalta peritään omavastuu. Matka tehdään suorinta reittiä. Kuljetuspalveluasiakas saa kuljetuspalvelukortin, joka tulee ehdottomasti olla mukana matkustettaessa. Asiakas maksaa matkan itse, ellei kuljetuspalvelukorttia ole mukana. Korttiin merkitään käytetyt matkat. Jos kortti katoaa, on siitä ilmoitettava sosiaalitoimistoon. 2. Lähikunniksi luetaan Seinäjoki, Kurikka, Jalasjärvi, Laihia ja Isokyrö. 3. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja ei saa käyttää terveydenhuoltomatkoihin, joiden korvaus perustuu sairasvakuutuslakiin tai korvaus tulee vakuutusyhtiöltä. Näitä matkoja ovat esimerkiksi: - lääkäri-, laboratorio- ja terapiakäynnit - lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella hankittavien apuvälineiden sovitus - lääkärin määräämät tutkimus- ja hoitokäynnit Terveydenhuoltomatkojen korvauksista tarkempia tietoja saa Kelan toimistosta tai 4. Jos kuljetuspalveluasiakkaat käyttävät ryhmäkuljetusta, kaikilta kuljetettavilta peritään omavastuuosuus. Matka menee vain yhden henkilön kuljetuspalvelukiintiöstä. Osallistujat sopivat keskenään asiasta. Taksi laskuttaa omavastuuosuuksien ylittävän osuuden kuljetuspalvelukorttia käyttävän asiakkaan kotipaikkakunnalta. Jos ryhmämatka maksaa vähemmän kuin kaikkien osallistujien omavastuuosuudet yhteensä, perii taksi vain taksamittarin mukaisen maksun matkasta. Jos matkasta ei jää omavastuuosuuksien jälkeen kunnalta perittävää, matkaa ei merkitä kenenkään kuljetuspalvelukorttiin. 5. Auton odotusaika voi olla korkeintaan 40 minuuttia, esimerkiksi pankki- ja apteekkiasioissa. Odotusajan tulee olla välittömästi meno- ja paluumatkan välissä. Odotusaika ei ole tarkoitettu asiakkaan noutokohteessa odotteluun. Virkistysmatkojen osalta asiakas maksaa odotusajan itse. Mikäli odotusaika tulee matkalla yhteensä pidemmäksi kuin 40 minuuttia, korvaa matkustaja ylimenevän ajan itse kuljettajalle. Sosiaalijohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy kohdat 1-5.

10 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti, että 1. Kuljetuspalvelupäätös on henkilökohtainen eli kuljetuspalvelumatkoja saa käyttää vain se henkilö, jolle se on myönnetty. Kaikki välttämättömät työ- ja opiskelumatkat korvataan. Asiointi-, vierailu-, virkistys- ja muista matkoista vähintään kahdeksantoista (18) yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa korvataan. Käyttämättä jääneitä kuljetuspalvelumatkoja ei voi siirtää seuraavalle kuukaudelle. Autossa voi olla mukana toinen henkilö saattajana ja häneltä ei peritä eri maksua. Saattajana ei voi toimia henkilö, jolla itsellään on vaikeavammaisten kuljetuspäätös. Saattajan tulee olla sellainen henkilö, joka kykenee toimimaan saattajana. Kuljetuspalvelumatka on lähtöosoitteesta kohdeosoitteeseen tehtävä yhdensuuntainen matka. Paluu lähtöosoitteeseen on uusi kuljetuspalvelumatka. Jokaiselta matkalta peritään omavastuu. Matka tehdään suorinta reittiä. Kuljetuspalveluasiakas saa kuljetuspalvelukortin, joka tulee ehdottomasti olla mukana matkustettaessa. Asiakas maksaa matkan itse, ellei kuljetuspalvelukorttia ole mukana. Korttiin merkitään käytetyt matkat. Jos kortti katoaa, on siitä ilmoitettava sosiaalitoimistoon. 2. Lähikunniksi luetaan Seinäjoki, Kurikka, Jalasjärvi, Laihia ja Isokyrö. 3. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja ei saa käyttää terveydenhuoltomatkoihin, joiden korvaus perustuu sairasvakuutuslakiin tai korvaus tulee vakuutusyhtiöltä. Näitä matkoja ovat esimerkiksi: - lääkäri-, laboratorio- ja terapiakäynnit - lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella hankittavien apuvälineiden sovitus - lääkärin määräämät tutkimus- ja hoitokäynnit Terveydenhuoltomatkojen korvauksista tarkempia tietoja saa Kelan toimistosta tai 4. Jos kuljetuspalveluasiakkaat käyttävät ryhmäkuljetusta, kaikilta kuljetettavilta peritään omavastuuosuus. Matka menee vain yhden henkilön kuljetuspalvelukiintiöstä. Osallistujat sopivat keskenään asiasta. Taksi laskuttaa omavastuuosuuksien ylittävän osuuden kuljetuspalvelukorttia käyttävän asiakkaan kotipaikkakunnalta. Jos ryhmämatka maksaa vähemmän kuin kaikkien osallistujien omavastuuosuudet yhteensä, perii taksi vain taksa-

11 Perusturvalautakunta mittarin mukaisen maksun matkasta. Jos matkasta ei jää omavastuuosuuksien jälkeen kunnalta perittävää, matkaa ei merkitä kenenkään kuljetuspalvelukorttiin. 5. Auton odotusaika voi olla korkeintaan 40 minuuttia, esimerkiksi pankki- ja apteekkiasioissa. Odotusajan tulee olla välittömästi meno- ja paluumatkan välissä. Odotusaika ei ole tarkoitettu asiakkaan noutokohteessa odotteluun. Virkistysmatkojen osalta asiakas maksaa odotusajan itse. Mikäli odotusaika tulee matkalla yhteensä pidemmäksi kuin 40 minuuttia, korvaa matkustaja ylimenevän ajan itse kuljettajalle. (Lisätietoja: sosiaalijohtaja Tytti Luoto, puh )

12 Perusturvalautakunta PER 79 KEHITYSVAMMAHUOLLON ASIAKASMAKSUT ST 30/2011/111 Asiakkailta perittävät ylläpitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992) ja asetukseen (912/1992). Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1992) mukaan erilaiset palvelut ja tukitoimet, joita kehitysvammainen henkilö tarvitsee asumisen järjestämisen turvaamiseksi, tulevat kunnan maksettavaksi eikä vammaiselta henkilöltä voida periä niistä hoito- ja palvelumaksuja. Kehitysvammaisten erityishuoltona annettavassa asumispalvelussa asiakkaan maksettavaksi jäävät tavanomaiseen asumiseen ja elämiseen liittyvät kulut. Asumispalveluissa ylläpitona voidaan pitää kaikkia tavanomaisia henkilölle vammaisuudesta riippumatta aiheutuvia asumis- ja ruokakuluja sekä muita vastaavia menoja. Ilmajoen perusturvalautakunta on kokouksessaan vahvistanut kehitysvammaisten asumisyksikköjen Puistokodin, Puistorivin ja Paimenkujan asukkaiden ateriamaksuksi 7,60 /päivä. Ateriamaksulla asukas saa aamupalan, lounaan, iltapäiväkahvin, päivällisen ja iltapalan. Yksittäiset hinnat ovat olleet aamupala 2,70, lounas 4,30, iltapäiväkahvi 1,60, päivällinen 3,50 ja iltapala 2,20. Toimintatalon maksutuloksi on tilitetty 4,00 /päivä niiltä päiviltä, kun asumisyksikön asukas on mukana päivä- tai työtoiminnassa. Toimintatalossa he saavat lounaan ja iltapäiväkahvin. Oman asumisyksikön maksutuloksi on jäänyt niiltä päiviltä 3,60 /päivä. Taksat ovat tulleet voimaan eikä niitä ole tarkistettu sen jälkeen. Asumisyksikkö Onnenkoti aloitti toimintansa Perusturvalautakunta on kokouksessaan vahvistanut Onnenkodin asukkaiden ateriamaksut. Koko ravintopäivän hinta on 10,40 / päivä. Yksittäiset hinnat ovat: aamupala 1,20, lounas 3,80, välipala 1,20, päivällinen 3,00 ja iltapala 1,20. Laskutus tapahtuu todellisen käytön mukaan. Tilapäisen asumispalvelun (intervalli) voimassa olevat taksat: - 13 /vrk - yli 5 tuntia 8,00 - alle t tuntia 5,70 Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestetystä omaishoitajan hoitoa ja huolenpitoa korvaavasta hoidosta asiakkaalta voidaan periä enintään 10,60 /vrk (Asiakasmaksulaki 457/2004). Kehitysvammaisten asumisyksiköiden Puistokoti, Puistorivi ja Onnenkoti asukkaiden ateriamaksut on perusteltua yhtenäistää vastaamaan todellisia kustannuksia.

13 Perusturvalautakunta Sosiaalijohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää vahvistaa kehitysvammaisten asumisyksikköjen Puistokodin, Puistorivin ja Onnenkodin ateriamaksut alkaen seuraavasti: 1. Koko ravintopäivän hinta on 10,40 /vrk Yksittäiset hinnat ovat: aamupala 1,20 lounas 3,80 välipala 1,20 päivällinen 3,00 iltapala 1,20 Laskutus tapahtuu todellisen käytön mukaan. Puistorivin asukkailla on halutessaan mahdollisuus hakea ruokaostoksensa omaan laskuun, jolloin he vastaavat omasta laskustaan. 2. Ruokailu Toimintatalolla 4,50, sisältää lounaan ja iltapäiväkahvin. Ateriamaksun jako: Toimintatalo 4,50 /päivä ja oma asumisyksikkö 5,90 /päivä. 3. Tilapäinen asumispalvelu (intervalli) Lapset alle 16 vuotta 10,60 /vrk Aikuiset yli 16-vuotiaat 15,00 /vrk alle 5 tuntia 6,00 yli 5 tuntia 9,00 lisäksi peritään ateriamaksut Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: sosiaalijohtaja Tytti Luoto, puh )

14 Perusturvalautakunta ST 32/2011/113 PER 80 VARAJÄSENEN VALINTA VAMMAIS- JA IKÄIHMISTEN NEUVOSTOON Ilmajoen Sydänyhdistys ry esittää, että Mari Rajamäen varajäseneksi vammais- ja ikäihmisten neuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan Seija Raitila. Sosiaalijohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää valita Mari Rajamäen varajäseneksi Seija Raitilan vammais- ja ikäneuvoston neuvostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: sosiaalijohtaja Tytti Luoto, puh )

15 Perusturvalautakunta PER 81 ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA ST 35/2011/300 Tukeva Oy on tehnyt ilmoituksen Ilmajoen perusturvalautakunnalle sosiaalipalvelutoiminnasta. Tukeva Oy tuottaa lastensuojelun avohuollon lähityöhön liittyviä palveluja. Yrityksen kotikunta on Seinäjoki, palvelujen yhteyshenkilönä Seinäjoella toimii Pekka Lehtiniemi ja Antti Mäkelä. Sosiaalijohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä tehdyn ilmoituksen sosiaalipalvelujen tuottamisesta ja saattaa tiedon edelleen Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirastolle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: sosiaalijohtaja Tytti Luoto, puh )

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 19.1.2012, kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Onnenkoti Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Liite 3 Keuruun perusturvalautakunta 17.12.2013 151 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Sisällysluettelo Sivu Yleistä 3 Palvelut ja tukitoimet 4 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon

Lisätiedot

1.VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUS PAL VELU

1.VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUS PAL VELU Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet 1.1.2013 alkaen Sotelk 102 Kuljetuspalvelut on osa vanhus- ja vammaispalvelua. Palvelun myöntäminen perustuu kullekin hakijalle tehtävään palvelun tar peen arviointiin.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Matkapalvelukeskus Palveluliikenteen sydän... 2. Kuljetuspalvelupäätös... 3. Kuljetuspalvelumatka... 4. Lähikunnat... 5. Matkan tilaaminen...

Matkapalvelukeskus Palveluliikenteen sydän... 2. Kuljetuspalvelupäätös... 3. Kuljetuspalvelumatka... 4. Lähikunnat... 5. Matkan tilaaminen... Sisällys Matkapalvelukeskus Palveluliikenteen sydän... 2 Kuljetuspalvelupäätös... 3 Kuljetuspalvelumatka... 4 Lähikunnat... 5 Matkan tilaaminen... 6 Tilausaika... 8 Tolppalupa... 8 Matkan peruuttaminen...

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN

VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN 1 JOENSUUN KAUPUNKI Joensuu Kontiolahti Outokumpu sote-yhteistoiminta-alue VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN Vammaisuuden perusteella järjestettävistä

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31 Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko Perusturvakuntayhtymä Karviainen Työikäisten palvelulinja Sosiaalipalvelukeskus Vammaispalvelut

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE UUSIKAUPUNKI, LAITILA, VEHMAA, PYHÄRANTA, TAIVASSALO, KUSTAVI Sisällys 1.ESIPUHE 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 2 2.

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien Äänekosken kaupunki perusturvalautakunta 15.12.2010 liite nro 4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAKI JA ASETUS Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/82) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/92) sekä niihin myöhemmin tehtyjen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.12.2006 Voimassa 1.1.2007 alkaen 1 YLEISTÄ 2 1.1 Vammaispalvelulain tavoitteet

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Sisältö Esipuhe... 1 1 Järjestämisvelvollisuus... 1 2 Toissijaisuus... 1 3 Kotikunta... 1 4 Hakeminen ja päätöksenteko...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 1 (27) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 2 (27) Sisällys 1. AVOPALVELUMAKSUT... 4 1.1. Kotona annettava palvelu 3... 4 1.2. Tilapäinen kotona annettava palvelu ja kotisairaanhoito...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

VAMNE 03.12.2013 35 Puheenjohtaja Minna Mäkinen on laatinut alla olevan pohjatekstin vammaisneuvoston esitykseksi perusturvalautakunnalle.

VAMNE 03.12.2013 35 Puheenjohtaja Minna Mäkinen on laatinut alla olevan pohjatekstin vammaisneuvoston esitykseksi perusturvalautakunnalle. Vammaisneuvosto 35 03.12.2013 Perusturvalautakunta 44 01.04.2014 Perusturvalautakunta 84 26.08.2014 Vaatimus perusturvalautakunnan päätöksen muuttamisesta (Esitys keskitetyn kuljetuspalvelujärjestelmän

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN 1 (24) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu ja vanhusten tehostetun asumispalvelun hoitomaksu tarkistetaan 1.3.2011 alkaen Hyväksytty SoTe tilaajalautakunta

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SIUNTIO Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu 2 Hyvä Siuntion kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat

Lisätiedot

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet 24.11.2013 Koonnut: Erja Sandberg KELAN ETUISUUKSIA 1. Vammaistuki (alle 16v /16v täyttäneen) 2. Vaikeavammaisten kuntoutus 3. Ammatillinen kuntoutus 4. Koulutarvikemääräraha

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 90 Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.12.2014 103 ja 21.1.2015 4 VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013

VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013 VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013 Lukijalle Tämän palveluoppaan tarkoitus on edistää ja helpottaa tiedonsaantiasi erilaisista Riihimäen kaupungin tarjoamista

Lisätiedot