Ymmärrys. Kiinnostus maailmaan. Ajankohtaisuus. Tampereen Rudolf Steiner -koulun Tiedotuslehti. Lokakuu 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ymmärrys. Kiinnostus maailmaan. Ajankohtaisuus. Tampereen Rudolf Steiner -koulun Tiedotuslehti. Lokakuu 2012"

Transkriptio

1 Ymmärrys Tampereen Rudolf Steiner -koulun Tiedotuslehti Lokakuu 2012 Kiinnostus maailmaan Ajankohtaisuus

2 TAMPEREEN RUDOLF STEINER -KOULU Muotialantie 79 81, Tampere Toimisto koulun työaikoina ma-pe klo (03) Toiminnanjohtaja/talouspäällikkö Ilkka Kaakkolammi... (03) , Vuosirehtori Veli Kuisma... (03) , Apulaisvuosirehtori Virpi Lehtimäki... (03) Lukion vuosirehtori Maria Kaunisvesi Alaluokkien opettajainhuone... (03) Yläluokkien opettajainhuone... (03) Opinto-ohjaaja Heli Arminen... (03) , Teknisen työn tilat... (03) Kouluterveydenhoitaja Tarja Taimi Koulupsykologi Emma Järveläinen (ma, ke pe) Koulukuraattori Tuija Nevala (ti pe) Vahtimestari Tapani Koskinen Kiinteistönhoitaja Hannu Piipponen Oppilasravintola Osuuskunta Tampereen Timjami... (03) Timjamin Juhlat tähän numeroon voi myös laittaa tiedon erityisruokavaliota noudattavien lasten poissaoloista Iltapäivähoito 1.A (Hurinki) , (03) B ja 3.B (Hurinki) A (koulu) B ja 3.A (koulu) Esiluokat Teerentien esiluokka... (03) ja Teerentie 7, Tampere Sinilinnun esiluokka Muotialantie 77, Tampere, Tiedotustoimikunnan jäsenet: Kaakkolammi Ilkka, Kaunisvesi Maria, Kuisma Veli, Kvist Sirpa, Lehtimäki Virpi (pj.), Ryhänen Kaisa, Räisänen Mirja Lehden toimitus: Maria Kaunisvesi ja Mirja Räisänen Lehden taitto: Mediayhtiö B105 Oy

3 Pääkirjoitus Syksy on opiskelun aikaa. Koululaiset ovat palanneet kesälomiltaan ja aloittaneet uuden kouluvuoden. Opettajakunta on miettinyt kokouksissaan tulevan lukuvuoden opiskeluaiheita. Vanhempainilloissa opettajat kertovat jaksojen sisällöistä ja käytännön toteutuksesta luokassaan. Aina silloin tällöin kuulee vanhempainillan jälkeen jonkun äidin tai isän huokaavan, että olisinpa minäkin saanut käydä steinerkoulua. Tai että olisipa kiva kuulla enemmän temperamenteista tai olisipa ihanaa saada tehdä useammin eurytmiaa jne. Ja onhan se mahdollista. Nimittäin Tampereen steinerkoulun vanhemmilla on lähes koko koulun olemassa olon ajan ollut mahdollisuus opiskella steinerpedagogiikkaa osallistumalla viikonloppuseminaariin. Tampereen Rudolf Steiner -koulun perustajaopettaja Kaisu Virkkunen aloitti aikoinaan seminaarin, jossa vanhemmat ja opettajat perjantai-iltaisin ja lauantaiaamuisin opiskelivat ja tekivät erilaisia taiteellisia harjoituksia. Ajankohta oli valittu niin, että myös työssäkäyvillä oli mahdollisuus osallistua. Monet steinerkoulujen opettajista saivat tämän koulutuksen kautta perehtyneisyyden steinerpedagogiikkaan aikana, jolloin Suomessa ei vielä ollut steinerpedagogista opettajainkoulutuslaitosta. Tänä syksynä on taas koulullamme alkamassa uusi kaksivuotinen viikon loppukoulutus, johon vanhemmat ovat tervetulleita. Koulutus on avoinna kaikille kiinnostuneille eikä mitään ennakkotietoja tai taitoja tarvita. Koulutusohjelma on pyritty rakentamaan niin, että teoreettiset, paljon ajatustyötä vaativat aiheet, vuorottelevat taiteellisten ja käytännöllisten töiden kanssa. Näin ollen opiskelu ei vie liikaa voimia vaan itse asiassa virkistää. Mitään tenttejä ei myöskään järjestetä. Jokainen syventyy aiheisiin omien mahdollisuuksien ja voimiensa mukaan. Suosittelen lämpimästi. Iloista kouluvuotta ja opiskeluintoa kaikille. Aulikki Silvennoinen Tampereen Rudolf Steiner -koulun tiedotuslehti - Lokakuu

4 Koulun maksut Kouluyhdistykselle maksetaan tukimaksu neljä kertaa vuodessa: Lapsia Tukimaksuerä Lukukaudessa Vuodessa Koko lukuvuoden tukimaksulaskut postitetaan samalla kertaa syyslukukauden alussa. Alustavat eräpäivät ovat , , ja Voidakseen päättää tukimaksuilla katettavista hankinnoista ja toiminnoista kouluyhdistyksen hallitus toivoo kirjallista ilmoitusta, mikäli tukimaksut aiotaan jättää maksamatta. Ilmoitus tehdään koulun toimistoon mennessä vapaamuotoisella kirjeellä tai sähköpostitse osoitteeseen Ilmoitukseen merkitään oppilaan nimi ja luokka. HUOM! Ilmoitus koskee aina vain kuluvaa lukuvuotta ja jos ilmoitusta ei ole tehty, lasku lähetetään huoltajille. Iltapäivätoiminnan maksut Koulu järjestää iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokkalaisille. Vanhemmilla on mahdollisuus valita kahdesta vaihtoehdosta. Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätöksen mukaan normaali maksu, 120, mahdollistaa osallistumaan iltapäivätoimintaan joka päivä koulun päättymisestä klo saakka. Lyhennetyssä vaihtoehdossa, 60, lapsi on iltapäivätoiminnassa enintään kolme tuntia päivässä tai enintään kolme iltapäivää viikossa. Iltapäivätoimintaan otetaan myös kolmasluokkalaisia mahdollisuuksien mukaan maksun ollessa ns. päiväparkkimaksu 7 /päivä. Laskutus tapahtuu koulun toimistosta kuukausittain. Esiluokan maksut Iltapäivätoiminta Teerentien esiluokan iltapäivätoiminnan maksu on 197 kuukaudessa, josta vähennetään Kelalta haettava lasten yksityisen hoidon tuki sekä mahdollinen hoitolisä. Tamperelaisilla on lisäksi mahdollisuus saada ns. Tampere-lisää. Vanhempien tuloista riippuen iltapäivätoiminnan maksuksi jää enintään n. 138 kuukaudessa ja alle 10 päivän kerhojaksosta enintään 69. Laskutus tapahtuu koulun toimistosta kuukausittain. Luomuruokamaksu Esiluokkalaiset maksavat luomuruoasta 90 lukukaudessa (laskutus neljässä erässä, á 45, yht. 180 /lukuvuosi). Luokkien kassat Monilla luokilla on lisäksi erilaisia omia projekteja ja keräyksiä, joista vanhemmat päättävät yhdessä opettajan kanssa. 4 Tampereen Rudolf Steiner -koulun tiedotuslehti - Lokakuu 2012

5 Koulun vakuutuksista Koulun oppilaat on vakuutettu tapaturman varalta Pohjola-Yhtiössä. Korvaukset ja vakuutusmäärät henkilöä kohden ovat: Hoitokorvaus tapaturman varalta Haittakorvaus tapaturman varalta Kuolinkorvaus tapaturman varalta Vakuutusyhtiö tiedottaa ryhmätapaturmavakuutuksesta seuraavasti: Koululaisvakuutuksen perusteella korvataan tapaturmat, jotka sattuvat varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, voimisteltaessa, välitunnilla sekä otettaessa osaa koulun opetus- ja työsuunnitelman puitteissa järjestämiin yhteisiin urheilusuorituksiin, retkeilyihin, käynteihin näyttelyissä, museoissa, tehtaissa jne. sekä matkalla suorinta tietä kouluun tai koulusta. Vakuutus on voimassa myös ulkomailla opetus- ja työsuunnitelman mukaisten luokkaretkien ja leirikoulujen aikana. Vakuutus käsittää myös käytännöllisissä harjoittelutöissä ja välittömillä työmatkoilla sattuvat tapaturmat. Mikä on tapaturma? Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturmaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta äkillisen voimanponnistuksen ja liikkeen yhteydessä syntynyt vamma, johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta. Tapaturmana korvataan myös vakuutusehdoissa erikseen mainitut, vakuutetun tahtomatta sattuneet vahinkotapahtumat, kuten hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpisto ja paleltuminen. Mitä vakuutus korvaa? Vakuutetulle tapaturmasta aiheutuneet vamman hoitokulut korvataan alkuperäisten, maksettujen laskujen perusteella siltä osin kuin niitä ei korvata jonkin lain nojalla. Hoitokuluihin sisältyvät lääkärin tai hammaslääkärin antaman ja määräämän hoidon ja tutkimuksen kustannukset sekä kohtuulliset matkakulut paikalliseen lääkäriin tai hoitolaitokseen. Hoitolaitoksessa annetun fysikaalisen hoidon kustannukset korvataan kuitenkin enintään viideltä hoitokerralta tapaturmaa kohti. Tapaturman yhteydessä rikkoutuneet silmälasit korvataan, kun ne on hankittu viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapaturman sattumisesta. Haittakorvaukseen eivät vaikuta vammautuneen yksilölliset olosuhteet kuten ammatti tai harrastukset. Haittaluokkia on 20. Täydestä pysyvästä haitasta maksetaan tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä. Osittaisesta pysyvästä haitasta maksetaan haittaluokan osoittama osa korvausmäärästä. Tampereen Rudolf Steiner -koulun tiedotuslehti - Lokakuu

6 Mitä ei korvata? Korvattavia ovat vain tapaturman seuraamukset. Sairaudesta ja rasituksesta vähitellen aiheutuneet vammat eivät ole tapaturmia. Jos vammaan on olennaisesti myötävaikuttanut tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika, korvausta maksetaan vain siltä osin kuin vamma on aiheutunut tästä tapaturmasta. Vakuutuksesta ei korvata sairauden aiheuttamaa tapaturmaa, puremisesta syntyneitä hammasvammoja vaikka vamman olisi aiheuttanut ulkopuolinenkin tekijä, esim. kivi ruoassa eikä eräitä muita erikseen mainittuja tapauksia. Vakuutusyhtiö on antanut maksujen ja korvausten hoitamisesta seuraavat käytännön ohjeet: tapaturmasta tehdään koulun kautta vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle perheet eivät hae mahdollisia Kela-korvauksia, korvaus saadaan täysimääräisenä Pohjolasta monissa ensiapuvastaanotoissa, kuten TAYSin poliklinikalla laskun voi pyytää lähettämään suoraan koululle Steinerpedagoginen viikonloppuseminaari Tervetuloa mukaan opiskelemaan steinerpedagogiikkaa ja virkistäytymään taiteellisten ja käytännöllisten aineiden parissa. Uusi kaksivuotinen koulutus alkaa perjantaina koulullamme. Lisätietoja löytyy koulun nettisivuilta. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Aulikki Silvennoinen, 3.A-luokan opettaja, Steinerpedagoginen varhaiskasvatusseminaari Tampereen Rudolf Steiner -koululla järjestetään syksyllä 2012 steinerpedagoginen varhaiskasvatusseminaari kuutena lauantaina: klo Koulutus on osa kaksivuotista steinerpedagogista viikonloppukoulutusta. Kurssimaksu 100 euroa maksettava kokonaisuudessaan ennen kurssin alkua. Ilmoittautumiset viimeistään mennessä: Aulikki Silvennoinen, , 6 Tampereen Rudolf Steiner -koulun tiedotuslehti - Lokakuu 2012

7 Soitinkuulumisia Haluan: myydä ostaa oppilaskäyttöön viulun kokoa: 1/4 1/2 3/4 4/4 muun soittimen: luokka ja nimi: puhelin: Soittostipendit Koululla on mahdollisuus tukea lasten soittoharrastusta, jos se taloudellisista syistä on mahdotonta. Määräraha on pienehkö, joten siitä voidaan antaa osittaista tukea soittomaksuihin, ei soittimien ostamiseen. Etusija annetaan yksinhuoltajien ja työttömien perheille. Soittostipendin anomuslomakkeita saa koulun kotisivuilta, koulun toimistosta sekä opettajilta. Toimittakaa soittostipendianomukset mennessä koulun osoitteeseen Tampereen Rudolf Steiner -koulu, Muotialantie 79 81, Tampere, kuoreen merkintä soittostipendianomus. HUOM! Puutteellisesti täytettyjä anomuksia ei käsitellä. Steinerpedagogisen taideoppilaitoksen oppilaiden soittostipendit maksetaan suoraan oppilaitokselle. Jäseneksi kouluyhdistykseen Oppilaiden huoltajien ja henkilökunnan liittyminen koulyhdistyksen jäseniksi tapahtuu kirjallisesti. Se käy kätevästi palauttamalla tämä lomake täytettynä toimistoon. Liitymme Tampereen Rudolf Steiner -kouluyhdistykseen (Tampereen Steiner-kouluyhdistys r.y.) täydellinen nimi ammatti täydellinen nimi ammatti / 2012 / 2012 allekirjoitus allekirjoitus Tampereen Rudolf Steiner -koulun tiedotuslehti - Lokakuu

8 Emännän palsta Kouluruokailu osana päivän aterioita Suomessa koululaisilla on harvinainen etuoikeus: maksuton kouluruokailu joka päivä. Usein kuitenkin unohtuu, että kouluruokailun tulee kattaa vain yksi kolmasosa päivän energian- ja ravintoaineiden tarpeesta. Kunnollinen aamupala, päivällinen, ilta- ja välipalat ovat kodin vastuulla, eikä kouluaterialla ole tarkoitus pärjätä koko päivää. Kovin usein kuitenkin oppilaat kertovat, että aamiainen jäi kokonaan väliin, ja jostain kertoo myös ruuan suurempi menekki maanantaisin. Opiskelu ja harrastaminen ei varmasti suju tyhjällä vatsalla. Minulta kysytään silloin tällöin oppilasravintola Timjamin ruokalistasuunnittelun periaatteista. Väärät käsitykset kuten puuroa on joka viikko istuvat sitkeässä. Kaikki lähtee siitä, että käytämme mahdollisimman paljon luomutuotteita ja valmistamme ruuan itse. Joka viikko ruokalistalla on kalaa, lihaa ja siipikarjaa. Noin kerran kahdessa viikossa on kasvisruokaa kaikille ja (luomu)makkararuokia. Puuroa kuuden viikon listalla on 2 3 kertaa. Puurot ovatkin yksi oppilaiden suosikkiruuista, ja niitä toivotaan useamminkin. Timjamin ruokalistat löytyvät koulun sivuilta, joten on helppo varmistaa vaihtelevuus myös kotiruokailujen suhteen. Isommat oppilaat kokevat joskus, että annoskoko koululounaalla ei riitä. Silloin annosta tulee täydentää salaatilla, leivällä ja ruuasta riippuen perunalla/riisillä tms. Ja silloin on myös aiheellista varmistaa, ovatko päivän muut ateriat tarpeeksi täysipainoisia. Suuri ristiriita on myös siinä, että juuri yläluokkalaisilta tulee eniten myös biojätettä koululounaalla. Yhdessä koulun ekotiimin kanssa järjestetty kampanja biojätteen vähentämisestä on tuottanut kuitenkin ilahduttavasti tulosta. On tarpeetonta heittää ruokaa (= rahaa) roskiin, sillä se on suoraan pois oppilasruokailuun käytettävistä resursseista, ja vaikkapa ylimääräisistä jälkiruokaherkuista. Timjamin väki toivottaa kaikille maukasta lukuvuotta! 8 Tampereen Rudolf Steiner -koulun tiedotuslehti - Lokakuu 2012

9 Ekotiimi Ekotiimi-koulu Ekotiimi-koulun tekemillä ympäristövalinnoilla on todellakin väliä. Jos satojen oppilaiden ja henkilökunnan jäsenten muodostama yhteisö kykenee esimerkiksi tehostamaan kierrätystä ja säästämään energiaa, pitkän tähtäimen ympäristövaikutus on merkittävä. Lisäksi ekologisesti kestävämmän elämäntavan tuominen osaksi jokaisen arkea on arvovalinta, johon koulumme kannustaa myös kotiväkeä. Ekotiimi Koulussamme on toiminut viime lukuvuoden alusta ekotiimi, jonka vastuuhenkilönä on lukuvuoden äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Antti Leikkanen. Viime vuonna ekotiimi keskittyi kahteen asiaan: turhan biojätteen ja kopiopaperin vähentämiseen. Useat oppilaat osaavat ainakin kertoa biojätteen kuukausittaista määrää ilmaisevista liikennevaloista Timjamin astianpalautuspisteen vieressä. Aina kun biojätettä on kertynyt riittävän vähän ja kuukauden valo näyttää vihreää, alaluokat palkitaan ylimääräisellä jälkiruoalla ja lukiolaiset saavat rahaa kulttuurimatkakassaan. Uusiin toimiin Tänä vuonna ekotiimi tarttuu uusiin toimiin entisten lisäksi. Koulumme siirtyy käyttämään kierrätyspaperia mahdollisimman paljon tämäkin tiedotuslehti on kierrätyspaperille painettu. Lisäksi haastamme jokaisen luokan kierrättämään entistä tarkemmin ja laitamme turhat valot sammuksiin. Uusia ekoideoita voi myös ehdottaa osoitteeseen: Tampereen Rudolf Steiner -koulun tiedotuslehti - Lokakuu

10 Tampereen Rudolf Steiner -koulun oppilas- ja opiskelijahuolto Oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä Oppilas/opiskelijahuoltoryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää oppilas/opiskelijahuoltotyötä koulussa, osallistua koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön sekä etsiä ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden/opiskelijoiden auttamiseksi. Oppilashuoltoryhmään 1-8 luokat kuuluvat vuosirehtori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori, erityisopettajat ja hoitoeurytmistit. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu joka keskiviikko klo Opiskelijahuoltoryhmään 9-13 luokat kuuluvat koulupsykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, lukion vuosirehtori ja opinto-ohjaaja. Opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo VUOSIREHTORI Veli Kuisma puh. (03) ja Kouluterveydenhuolto KOULUTERVEYDENHOITAJA Tarja Taimi puh Keskiviikkoisin myös terveydenhoitaja Pirkko Mäkelä puh Vastaanotto Huringin päärakennus, 2. krs: ma-to klo pe klo Avovastaanotto ja puhelinaika: ma-ti klo to-pe klo KOULULÄÄKÄRI Kutvonen Marjut Koululääkärin vastaanotto ajanvarauksella on kerran viikossa tiistaisin klo Koululääkäri suorittaa terveystarkastukset ja ammatinvalintaan liittyvät tarkastukset. Koululääkärin yhteydenotot terveydenhoitajan kautta. Hammashuolto Hammashuolto tapahtuu kunkin oppilaan osoitteen mukaisessa lähimmässä hammashoitolassa. Ulkokuntalaisilla on myös oikeus halutessaan Tampereen hammashuollon palveluihin. Ajanvaraus Tampereen kaupungin keskitetystä hammashuollosta puh. (03) (ma-pe klo 8-17). Lisätietoja Tampereen kaupungin internetsivuilta osoitteesta: Koulupsykologi Koulupsykologilta voi saada keskustelu- ja tutkimusapua oppilaan koulunkäyntiin ja oppimiseen sekä psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Koulupsykologi Emma Järveläinen puh Koulukuraattori Koulukuraattorityö on koulun sosiaalityötä. Työ on yhteistyötä sekä vuorovaikutusta oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muiden oppilaan psykososiaaliseen verkostoon kuuluvien kanssa. Työn tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen 10 Tampereen Rudolf Steiner -koulun tiedotuslehti - Lokakuu 2012

11 kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tuke - mi nen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä sosiaalityön keinoin. Tämä edistää varhaisen puuttumisen ja tuen toteutumista. Oppilaat tulevat koulukuraattorin luokse omasta aloitteestaan tai opettajan, vanhemman, oppilashuoltoryhmän tai koulun ulkopuolisen tahon aloitteesta. Kuraattori on tavattavissa neljänä päivänä viikossa: Tiistai perjantai. Koulukuraattori Tuija Nevala puh (ti pe) Opinto-ohjaaja/opo Opinto-ohjaaja työskentelee kaiken sen parissa, mikä liittyy opiskeluun ja opintojen etenemiseen yläluokilla. Työtä ovat esimerkiksi kurssivalinnoissa ohjaaminen, niiden etenemisen seuraaminen, opiskelutekniikoiden opettaminen ja jatko-opiskelupaikkojen haussa avustaminen. Opinto-ohjaaja on yhteydessä kaupungin muihin oppilaanohjaajiin niin peruskoulu- kuin lukioasteellakin ja toimii tiiviissä yhteistyössä koulumme kuraattorin, psykologin, erityisopettajien ja luokanvalvojien kanssa. Lisäksi opinto-ohjaaja on koulumme yhteyshenkilö vaihto-oppilaskysymyksissä. Opinto-ohjaaja Heli Arminen puh tai (03) Erityisopetus/pikkutunnit Pikkutuntien tarkoitus on auttaa oppilasta silloin, kun oppiminen on haasteellista. Jakson aikana tunnilla käydään 1-3 krt/vko oppilaan tarpeen mukaan. A-luokat: Pirkko Helakangas B-luokat: Simo Taimi 1-2 luokan oppilaiden pikkutunteja toteutetaan myös ryhmissä, jotka kokoontuvat 4-6 viikkoa 1-2 kertaa viikossa. Ryhmäopetuksen tavoitteena on oppimisvalmiuksien ja/ tai sosiaalisten ja yhteistyötaitojen vahvistaminen. Luokanopettaja ja erityisopettaja kokoavat ryhmät. A- ja B-luokat: Karoliina Kuismin puh Erityisopettajiin saa yhteyden koulun sähköpostin kautta : tai jättämällä soittopyynnön opettajanhuoneeseen, puh. (03) Hoitoeurytmia/ pikkueukka Eurytmia on liikuntaterapiamuoto, joka on kehitetty koulun ja kasvavan lapsen tarpeisiin; se tukee lapsen ja nuoren kehitystä ja voi toimia yhtenä tukimuotona erilaisissa kehitysvaiheissa ja sairauksissa. Hoitojakso kestää noin 7 viikkoa, noin 30 minuuttia 2-3 kertaa viikossa. Koulussa toimivat hoitoeurytmistit: Heini Ranto ja Raija Tuononen Kuvataideterapia/ pikkumaalaus Kuvataideterapialla pyritään taiteellisen työskentelyn kautta tukemaan ja vahvistamaan lapsen yksilöllistä kehitystä. Maalaamisen, muovailun ja piirtämisen avulla tuetaan mm. hahmotuskykyä, hienomotorisia taitoja, keskittymiskykyä, tunne-elämän harmonisoitumista, oman toiminnanohjausta sekä itseluottamusta. Kuvataideterapia toteutuu yleensä 6-8 viikon jaksoissa. Jaksoille ohjataan opettajan ja oppilashuoltoryhmän kautta. Koulussa toimii yksityinen kuvataideterapeutti Airi Pakkanen puh. (03) Tampereen Rudolf Steiner -koulun tiedotuslehti - Lokakuu

12 Kirofonetiikka Syksystä alkaen on koulussamme mahdollisuus saada kirofoneettista hoitoa. Tukimuoto on uusi, eikä terapia ole maassamme muutenkaan kovin tunnettu. Mistä kirofonetiikassa on kysymys? Terapian taustaa Kirofonetiikka syntyi itävaltalaisella puheja kehitysongelmaisten lasten klinikalla 1970-luvun alussa. Sen kehittäjällä, fil.tri Alfred Baurilla oli logopedina ja sanataiteilijana perinpohjainen äänteen- ja puheenmuodostuksen tuntemus. Siltä pohjalta, täydennettynä antroposofisella ihmiskuvalla, hän alkoi kehittää menetelmää, jossa puheeseen yhdistetään kevyt kosketus. Tulokset olivat hyviä. Jopa täysin puhumattomat lapset oppivat menetelmän avulla puhumaan. Pian kirofonetiikka alkoi levitä, aluksi kehitysvammaisten lasten hoitotyöhön ja myöhemmin mm. monien steinerkoulujen -päiväkotien käyttämäksi tukimuodoksi. Miten kirofonetiikkaa tehdään? Jokaista äännettä vastaa sille ominainen kosketus, virtaava tai painalluksen kaltainen, avautuva tai sisäänsä sulkeva. Kosketustavat heijastavat myös hengityksen virtausta ja sen kohtaamia esteitä äänteen artikulaatiossa. Äänteet lausutaan samanaikaisesti kosketuksen kanssa. Lapsi vastaanottaa puheen ulkoisesti passiivisena, vaieten, mutta kun kuuloaistimukseen liittyy tuntoaistin välittämä kokemus, syntyy voimakas sisäinen hereisyys, keho kuuntelee ja äänteet alkavat tehdä lapsen sisäisyydessä hoitavaa työtään. Pääsääntöisesti kirofonetiikkaa tehdään makuuasennossa, kuten kevyttä hierontaa, hyväntuoksuisia öljyjä käyttäen. Tavallisimmin äänteet, pienet runot tai jopa laulut, tehdään selkään. Myös jalkoihin ja käsivarsiin saatetaan sivellä äännemuotoja. Äänteet, runojen rytmit ja sisällöt valitaan yksilöllisesti kunkin lapsen tarpeita vastaavasti. Kenelle kirofonetiikka sopii? Erityisesti oppimis-, hahmotus- ja keskittymisongelmista kärsivät lapset ovat saaneet apua kirofonetiikasta. Läsnäolon ja minuuden kokemus voimistuvat. Monien sairauksien hoidossa kirofonetiikka voi olla tukena. Pelot, psykosomaattiset vaivat kuten yökastelu, hermostolliset sairaudet, säryt, allergiset reaktiot ja aineenvaihdunnan ongelmat ovat tyypillisiä esimerkkejä. Tietenkin puheen kehitys kirofonetiikan luonteen mukaisesti on alue, jolle terapia voi tuoda erityisen apunsa. Koulullamme toimiva kirofoneetikko on koulutukseltaan myös puhe- ja draamataiteen opettaja ja voi siksi liittää työskentelyynsä myös puheterapeuttisia elementtejä. Missä ja kuinka usein? Hoito toteutetaan Huringin tiloissa koulun pihapiirissä.hoitojakso kestää 6-8 viikkoa, 1 tai 2 kertaa viikossa. Hoito, johon kuuluu lyhyt lepohetki, kestää noin 30 min. Terapeutti tapaa mielellään lapsen vanhemmat ennen hoitojaksoa ja opastaa heidät jakson aikana kotona tehtäväviin pieniin harjoituksiin. Kimmo Koskela kirofoneetikko, hoitopedagogi Tampereen Rudolf Steiner -koulun tiedotuslehti - Lokakuu 2012

13 Hyvät Steinervanhemmat! Tänä kesänä olemme saaneet kuulla rentouttavaa sateen ropinaa ja ladata akkuja alkavaan syksyyn. Vanhempainyhdistys on ollut aktiivisena kesälläkin. Red Hot Chili Peppersin roudauskeikka heinä-elokuun vaihteessa meni hienosti järjestelyineen. Olimme omalla panostuksella mukana niittämässä lehdissäkin kiitosta saaneille järjestäjille. Suuri kiitos kaikille osallistuneille, joita oli kaikenkaikkiaan 17 henkilöä ja tunteja saimme kasaan 105,25 yhteensä. Tunnelma ja fiilis oli ollut kuulemma todella mukava ja aikaansaava. Tervetuloa vain ilmottautumaan mukaan roudaus rinkiin jos iski kipinä lähteä rentoon rymysakkiin mukaan. Laita viestisi ja puh. nro osoitteeseen: niin saat kutsun Oppilaskunnan tilat Sinilinnun kellariin ovat alkaneet käynnistyä ja jatkuu tämän syksyn. Kiitos kaikille lahjoituksia antaneille sekä suunnitteluavusta. Tällä hetkellä ei tarvita kalusteita, mutta talkootyötä on jonkunverran, jos haluat auttaa nuoria tällä saralla niin ota yhteys vanhempainyhdistykseen. Suurimmat ponnistukset tälle syksylle ovat meillä lauantaina oleva Syystapahtuma. Toteutamme jälleen Luomutoria sekä infoa ravinnon terveysvaikutuksista että Lastenmaailmalla jossa on mm. nukketeatteria ja leikkiä sekä tietoiskuja lapsimaailmasta. Joulutapahtuma lauantaina toteutetaan jälleen koko koulun kanssa. Luokat voivat tulla myyntipöytien kanssa mukaan tapahtumaan. Kerhot ovat meidän tärkeä osa-alue ja seuraavaksi tulee Jennin terveiset sen puitteissa. Lopuksi muistutan siitä ajatuksesta että vanhempainyhdistys = me kaikki steinervanhemmat. Yhdistys liikkuu ja muovautuu siihen suuntaan mihin me sen haluamme menevän. Tervetuloa siis kokouksiin! Ilmoittelemme kokouksien aikataulusta koulun ilmotustauluilla. Syysterveisin, Jaana Pieniaho Vy-puheenjohtaja Tampereen Rudolf Steiner -koulun tiedotuslehti - Lokakuu

14 Kerhoterveisiä! Syksyn harrastekerhotoiminta käynnistyy jälleen koulun alettua. Yritetään saada kausi käyntiin syyskuun puolen välin paikkeilla. Toteutumassa ovat ainakin Shakkikerho, Taidetunnepaja ja Käsityökerho. Työn alla ovat ainakin Italiankerho, Kokkikerho, Luontokerho ja Askartelupaja. Kerhoista peritään pientä kerhomaksua jonka tarkoitus on sitouttaa kerhoissa käymiseen. Tavoitteena on jälleen tarjota lapsille turvallista ja laadukasta kerhotoimintaa tutussa ympäristössä edulliseen hintaan. Kerhot ovat suunnattu tokaluokkalaisista ylöspäin. Kerhotoiminnasta tiedotetaan koulun aulojen ilmoitustauluilla sekä sähköpostitse yhdysvanhempien kautta. Huolehdithan, että sähköpostiosoitteesi on ajantasalla jotta tieto kulkee jouhevasti! Viime kevään pieni Italiankerho herätti suurta innostusta ja samankaltaisia pieniä 4-6 kerran kielikylpy -kerhoja kaivattaisiin myös muista kielistä. Onko juuri sinulla ehkä osaamista kielistä, haluaisitko tulla pitämään koululle kerhoa? Onko sinulla muutoin plakkarissa taitoja, joita haluaisit opettaa lapsille ja nuorille? Tai kerhoideoita toteutettavaksi? Ota rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen! Kerhoja toteutetaan sitä mukaa kun innostuneita ohjaajia löytyy ja rahaa riittää! Mukavin syksyn toivotuksin, Jenni Valli kerhovastaava 14 Tampereen Rudolf Steiner -koulun tiedotuslehti - Lokakuu 2012

15 Syksyisen kirpakat terveiset iltapäivätoiminnasta! Koulumme tarjoaa iloista ja reipasta iltapäivätoimintaa neljässä eri ryhmässä. Tänä syksynä lähes sadalla lapsella on mahdollisuus askarrella, liikkua ja ennen muuta vapaasti leikkiä klo välisenä aikana, osaavien, ammattitaitoisten ohjaajien turvallisessa ohjauksessa. Ensimmäiset luokat ovat kodinomaisessa Huringin vanhassa päärakennuksessa ja toisen luokan iltapäivätoiminnan tilat ovat koulun puolella 1B ja 2B luokassa. Oik. ylh. Ilona Salminen, Zahra Glad-Abdulkadir, Nanny Antila ja Jaana Aittokallio. Vas. alh. Diana Mäkinen, Elina Salmi, Virpi Lehtimäki. Tampereen Rudolf Steiner -koulun tiedotuslehti - Lokakuu

16 Uusia kasvoja Uusi lukuvuosi on tuonut mukanaan joukon uusia opettajia ja muuta henkilökuntaa. Joitakuita taas ei ole vielä esitelty, vaikka he joukossamme ovatkin jo pitkään olleet. Kysyimmekin heiltä: 1) Kuka olet? 2) Mitä teet? 3) Mikä on mottosi? 1) Annina Rickman 2) Toimin luokanopettajana 3) Hiljaa hyvä tulee. 1) Satu Tapiala 2) Olen 2. B -luokan opettaja sekä 3. A -luokan liikunnanopettaja. 1) Jyrki Honkonen 2) Opetan musiikki ja ortodoksista uskontoa sekä etnokurssia. 3) Ain laulain työtäs tee! 1) Sanna Heikkinen Alun perin Etelä- Karjalasta Imatralta, jonkin aikaa Helsingissä asunut ja vuosi sitten Tampereelle asettunut. 2) Opetan 1. B -luokkaa, ihanaa porukkaa. 3) Kannatti herätä aina oppii jotain uutta. 1) Janne Liukko 2) Teknisen työn opettaja 3) Peruna kerrallaan ja tyvestä puuhun. 1) Anni Pakarinen 2) Opetan uskontoa ja psykologiaa yhdeksäsluokkalaisille sekä lukiolaisille. 3) Kauneinta ihmisessä on sydän ja sielu. 16 Tampereen Rudolf Steiner -koulun tiedotuslehti - Lokakuu 2012

17 1) Marjo Mäntylä matemaattisten aineiden opettaja Ylöjärveltä 2) Tässä koulussa opetan tämän lukuvuoden yseille matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa sekä lukiolaisille lyhyttä matematiikkaa. 3) Ajattele aina etukäteen, mitä aiot sanoa tai tehdä, ettei toiselle tule turhaan paha mieli. 1) Pirjo Annikki Lehtonen Suomen kielen opettaja, toimittaja, neljän ihmeen äiti. Metsäjuoksija, avantouimari, teatterin tutkija, retkeilijä maailmankirjallisuudessa. Osaan lypsää lehmän paljain käsin ja puhua ihan oikeaa hepreaa... 2) Opetan suomea toisena kielenä sekä äidinkieltä ja kirjallisuutta. 3) En kiinnity ikuisiin mottoihin. Tässä tilanteessa voisin siteerata vaikka muumifilosofi Tove Janssonia. Elämä ei ole rauhallista, Nuuskamuikkunen sanoi ihastuneena. Ajattelen juuri parhaillaan revontulia. Ei voi tietää, ovatko ne olemassa vai näkyvätkö ne vain. Kaikki on hyvin epävarmaa, ja juuri se tekee minut levolliseksi. Tuutikki 1) Karoliina Kuismin 2) Erityisopetus ja kuvataideterapeuttinen työskentely. 3) Tulla lujaksi, pysyä pehmeänä. Siinä on haastetta kylliksi, yhdelle elämälle. (Tommy Tabermann) 1) Tuija Honkonen 2) 2. A -luokan opettaja. 3) Olla lempeästi luja. 1) Antti Leikkanen Nyt toista vuotta Tampereen Rudolf Steiner -koulun yhteisössä mukana. 2) Opetan äidinkieltä ja kirjallisuutta yhdeksännelle luokalle ja lukiolaisille. Lisäksi olen 10. A -luokan luokanvalvoja. 3) Olen vanha latinisti, joten motokseni sopisi vaikkapa entisen kouluni Tampereen klassillisen koulun seinällä yhä lukeva ikuinen ja käyttökelpoinen antiikista periytyvä elämänohje Festina lente. 1) Marianne Sädekoski 1. A:n ope. Olen myös neljän jo kotoa muuttaneen lapsen äiti. Muutimme mieheni Vesan kanssa Kangasalan Ruutanaan 22 Lahti-vuoden jälkeen. 2) Kuten sanottu, olen 1. A:n luokanopettaja. Lisäksi hoidan puutarhaa, remontoin, touhuan siellä ja täällä ja laulan itsekseni, mieheni kanssa ja kuorossa. Tanssin myös mielelläni. 3) Mitä teet, tee hyvin ja RAKKAUDELLA. 1) Leena Vieno HH-kiinteistöpalvelusta, jossa vuodesta Steinerilla vuodesta Naimisissa, yksi aikuinen tytär. 2) Siivoan koulun tiloja pääasiassa A-puolella. Olen kokoaikainen ja minua voi lähestyä jos on jotain siivoukseen liittyvää ja muutakin asiaa. 1) Merja Vierunen HH-kiinteistöpalvelusta ja olen ollut täällä koululla kohta seitsemän vuotta. Perheeseeni kuuluu mies, lukiolaistytär sekä Coton de tulear, valkoinen karvapallokoira nimeltään Bella. 2) Siivoan koulun tiloja, luokat, ruokalan sekä muita yhteisiä tiloja. Tampereen Rudolf Steiner -koulun tiedotuslehti - Lokakuu

18 Koulun henkilökunta sähköpostiosoitteet: Opettajat Aaltonen Ilkka liikunta p Alfreds Sinikka esiluokan opettaja Teerentien esikoulu p Artkoski Jenny kotitalous p Arminen Heli opo, terveystieto p Berg Sanna vanhempainvapaa Bergman Miia 11.A luokanvalvoja matematiikka p Dahlman Riitta 7. B luokan opettaja p Grönroos Stina englanti, ruotsi p Hakonen-Paatero Leena B-jaoston pj. 4.B luokan opettaja p Haukka Anna eurytmiasäestäjä sij. Havumetsä Tarja 6. A luokan opettaja p Heikkala Eija 13.lk luokanvalvoja, ruotsi p tai Heikkinen Sanna 1.B luokan opettaja Helakangas Pirkko erityisopettaja Honkonen Jyrki musiikki Honkonen Tuija 2.A luokan opettaja p Huida Juha historia, uskonto, yhteiskuntaoppi p Hyrkkönen Petra tekstiilityö Hytönen Mirjami 9.B luokanvalvoja biologia, maantieto, terv.tieto p Järveläinen Emma psykologia Kalliokoski Anu vapaavuosi Kaunisvesi Maria lukion vuosirehtori, äidinkieli ja kirjallisuus p Koskenniemi Rebecca tekstiilityö, puutarhaopetus Koskinen Annamaija viulunsoitonopettaja Kotanen Ritva musiikki p Kuisma Marja-Liisa tekstiilityö p Kuisma Veli vuosirehtori, tekninen työ p Kuismin Karoliina alkuopetuksen erityisopettaja p Kunnasvaara Mika 5.A luokan opettaja A-jaoston pj. Kvist Sirpa eurytmia p Laakso Hannele vanhempainvapaa Laaksonen Saara 12.B luokanvalvoja, fysiikka, matematiikka, kemia Lamberg Jenni 13.lk luokanvalvoja englanti, liikunta, p Lang Ilona eurytmiasäestäjä p Larimo Jukka-Pekka 9.A luokanvalvoja, eurytmia p Lehtimäki Virpi apulaisvuosirehtori p Lehtinen Leena resurssiopettaja, et p Lehtonen Pirjo äidinkieli Leikkanen Antti 10.A luokanvalvoja äidinkieli ja kirjallisuus Liukko Janne tekninen työ p Lohiniemi Susanna saksa Luhtalo Pirjo 10.B luokanvalvoja, ruotsi, espanja p Lännenpää Maria 8.B luokanopettaja p Mannonen Satu vapaavuosi Mettälä Hanna-Leena 5. B luokan opettaja p Müller Hannele 12.A luokanvalvoja, saksa p Mäenpää Elina esiluokan opettaja Teerentien esikoulu p Mäntylä Marjo matematiikka, fysiikka, kemia 18 Tampereen Rudolf Steiner -koulun tiedotuslehti - Lokakuu 2012

19 Niemi Mira 4.A luokan opettaja p Niinistö Katariina 7.A luokan opettaja p Pakarinen Anni psykologia, uskonto Pieniniemi Anne Maija 3.B luokanopettaja p Ranki Anna vanhempainvapaa Ranto Heini hoitoeurytmia p Rickman Annina vanhempainvapaa Rintala Lenita 8.A luokan opettaja p Salmela Jukka musiikki Sannamo Sakari 6. B luokan opettaja p Silvennoinen Aulikki 3.A luokanopettaja viikonloppuseminaari p Suurla Marja biologia, taidehistoria kuvataide, et filosofia Sädekoski Marianne 1.A luokan opettaja p Taimi Simo erityisopettaja Tapiala Satu 2.B luokan opettajan sijainen Tiusanen Marja-Leena eurytmia, sosiaaliharjoittelun valvoja p Tuononen Raija erityisopettaja hoitoeurytmia p Tuores Lasse 11.B luokanvalvoja, englanti p Turunen-Viljanmaa Sirpa saksa, uskonto p Vasama Veijo ensiapu Viitanen Marja-Leena ranskan kerho p Vuorinen Kirsi eurytmiasäestäjä Muu henkilökunta Aittokallio Jaana iltapäivätoiminnan ohjaaja p Antila Nanny iltapäivätoiminnan ohjaaja p Glad-Abdulkadir Zahra iltapäivätoiminnan ohjaaja p Harjunheimo Maria kouluavustaja Järveläinen Emma koulupsykologi p Järvinen Sirkku iltapäivätoiminnan ohjaaja p Kaakkolammi Ilkka talouspäällikkö, toiminnanjohtaja p , Komonen Rauni Teerentien esiluokan iltapäivätoiminnan ohjaaja p Korkiamäki Merja kouluavustaja Koskinen Tapani vahtimestari p tai Lehtimäki Virpi iltapäivätoiminnan vastaava ohjaaja p Mäkinen Diana iltapäivätoiminnan ohjaaja p Nevala Tuija koulukuraattori p (ti-pe) Piipponen Hannu kiinteistönhoitaja p Ristolainen Tiina vapaavuosi Ryhänen Kaisa vanhempainvapaa Räisänen Mirja koulusihteeri p Salo Seija erityisavustaja, työsuojelupääll. p Salmi Elina iltapäivätoiminnan ohjaaja p tai Salminen Ilona iltapäivätoiminnan ohjaaja p tai Tuominen Marketta koulunkäyntiavustaja p Tuovinen Roosa Teerentien esiluokan iltapäivätoiminnan ohjaaja Turkulainen Ljudmila toimistosihteeri, kirjanpitäjä p Valasvaara Mervi vanhempainvapaa Koulun yhteystiedot lehden sisäkannessa! Tampereen Rudolf Steiner -koulun tiedotuslehti - Lokakuu

20 Esiluokkien ja päiväkotien henkilökunta Teerentien esiluokka Teerentie Tampere p. (03) tai Alfreds Sinikka esiluokan opettaja tampereensteinerkoulu.fi Komonen Rauni iltapäivähoitaja Mäenpää Elina esiluokan opettaja tampereensteinerkoulu.fi Tuovinen Roosa iltapäivähoitaja Mervi Valasvaara iltapäivähoitaja Teerentien päiväkoti Teerentie Tampere p. (03) tai Grönvall Heli Kiviranta Piia-Liina päiväkodin johtaja Lilja Inkeri Liukkonen Jyrki Miettinen Nina Silvan Outi kokki Valo Reetta Sinilinnun esiluokka Muotialantie Tampere p Kanerva Susanna päiväkodin johtaja, esiluokan opettaja Törmänen Satu päiväkodin varajohtaja, esiluokan opettaja Sinilinnun päiväkoti Muotialantie Tampere p Auranen Anton lähihoitaja Lahti Minna lastenhoitaja Lehtonen Suvi-Maaria varhaiskasvattajan sijaisuus 04/13 Levonen Katri lastentarhanopettaja Malinen Teija lähihoitaja Salo Eeva-Liisa opintovapaa 04/13 asti Sarasin Liisa eurytmisti keittiövastaava Vaskisalo Noora varhaiskasvattaja auskultoija 20 Tampereen Rudolf Steiner -koulun tiedotuslehti - Lokakuu 2012

Tampereen Rudolf Steiner -koulun Tiedotuslehti. Syyskuu 2010

Tampereen Rudolf Steiner -koulun Tiedotuslehti. Syyskuu 2010 Tampereen Rudolf Steiner -koulun Tiedotuslehti Syyskuu 2010 TAMPEREEN RUDOLF STEINER -KOULU Muotialantie 79-81 33800 Tampere www.tampereensteinerkoulu.fi info(at)tampereensteinerkoulu.fi etunimi.sukunimi@tampereensteinerkoulu.fi

Lisätiedot

Tampereen Rudolf Steiner -koulun. Tiedotuslehti. syyskuu 2008

Tampereen Rudolf Steiner -koulun. Tiedotuslehti. syyskuu 2008 Tampereen Rudolf Steiner -koulun Tiedotuslehti syyskuu 2008 TAMPEREEN RUDOLF STEINER -KOULU Muotialantie 79 81 33800 Tampere www.tampereensteinerkoulu.fi Sähköposti etunimi.sukunimi@tampereensteinerkoulu.fi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007-2008 Tampereen Rudolf Steiner -koulu

VUOSIKERTOMUS 2007-2008 Tampereen Rudolf Steiner -koulu VUOSIKERTOMUS 2007-2008 Tampereen Rudolf Steiner -koulu Yhteystiedot Tampereen Rudolf Steiner -koulu Muotialantie 79 81 33800 Tampere www.tampereensteinerkoulu.fi Sähköposti etunimi.sukunimi@tampereensteinerkoulu.fi

Lisätiedot

Lukuvuosi 2015 2016. Sisältö

Lukuvuosi 2015 2016. Sisältö 1 KOULUOPAS Elias-koulu Lukuvuosi 2015 2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT JA LUKUVUODEN TYÖAJAT... 3 TYÖ- JA LOMA-AJAT, lukuvuosi 2015 2016... 3 YLEISTÄ... 4 OPETUSSUUNNITELMASTA... 4 HENKILÖKUNTA (2015 2016)...

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

Vanhempien kokoamaa käytännön tietoa koulustamme

Vanhempien kokoamaa käytännön tietoa koulustamme Vanhempien A Vantaan seudun steinerkoulu B C Vanhempien kokoamaa käytännön tietoa koulustamme Vantaan seudun steinerkoulu Yhteydet: Satakielentie 5, 01450 VANTAA Puhelin (09) 8386 480 Fax (09) 8386 4814

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Yhteystiedot... 3 3. Lukuvuosi ja lomat... 3 4. Jaksot..... 3 5. Opettajat..... 4 6. Koulunkäyntiavustajat 5 7. Iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

Osoite Olarinniityntie 4, 02210 Espoo olarin.lukio@espoo.fi. 043 8245151 (kanslia), 816 43243 (opettajat)

Osoite Olarinniityntie 4, 02210 Espoo olarin.lukio@espoo.fi. 043 8245151 (kanslia), 816 43243 (opettajat) O L A R I N K O U L U J A L U K I O Osoite Olarinniityntie 4, 02210 Espoo olarin.lukio@espoo.fi Postiosoite Pl 3334, 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin www-sivut 043 8245151 (kanslia), 816 43243 (opettajat)

Lisätiedot

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos!

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos! syyskuu 2014 Liuksialassa, 22.09.2014 Hyvää syksyn alkua kaikille! Tämän lukuvuoden teemoja koulussamme ovat toisten huomioonottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu itsestä ja ryhmästä. Näillä teemoilla

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ:

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ: TIETOLAARI Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle 2015 2016 NIMI: RYHMÄ: 1. TIETOLAARI... 4 2. YHTEYSTIEDOT... 5 2.1. Opettajat... 8 2.2. ryhmänohjaajat... 9 2.3. Oppilaskunta... 10 3. OPISKELU F.E.

Lisätiedot

Sinapin Siemen. Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri 1/2009

Sinapin Siemen. Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri 1/2009 Sinapin Siemen 1/2009 Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri Kyläkoulu keskellä kaupunkia Samassa pihapiirissä päiväkodista peruskoulun loppuun asti Laadukasta perusopetusta pienissä opetusryhmissä

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016

KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 KOULUAVAIN Aleksis Kiven koulun lukuvuosiopas 2015-2016 Hyvät oppilaat ja vanhemmat! Sateinen ja kolea kesä unohtuu loppukesän helteistä ja ennätysmäisestä mustikkasadosta nauttiessa! Tervetuloa aloittamaan

Lisätiedot

ESIPUHE. Määrät ovat puolittuneet vuosittain edellisestä vuodesta jo kolmen vuoden ajan.

ESIPUHE. Määrät ovat puolittuneet vuosittain edellisestä vuodesta jo kolmen vuoden ajan. ESIPUHE Uusi lukuvuosi alkaa mielenkiintoisissa merkeissä. Siuntio on päättänyt jatkaa itsenäisenä kuntana, joten kuntalaisten palvelujen saatavuus on monelta osin tarkastettava uudestaan. Koulutoiminnan

Lisätiedot

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2013

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2013 J U H A N N U S K Y L Ä tiedottaa elokuu 2013 1 Ensimmäinen koulupäivä Tiistaina 13.8. Juhannuskylän koulun uudet seitsemäsluokkalaiset tulivat ensimmäistä kertaa yläkouluun. Oppilaat jaettiin luokkiin,

Lisätiedot

2013-2014 JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU STEINERKOULUSTA JYVÄSIÄ LUKUVUOSI- TIEDOTE. jyväskylän steinerkoulu

2013-2014 JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU STEINERKOULUSTA JYVÄSIÄ LUKUVUOSI- TIEDOTE. jyväskylän steinerkoulu JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU 2013-2014 JYVÄSIÄ STEINERKOULUSTA LUKUVUOSI- TIEDOTE steinerkoulu 2 KOULUN YHTEYSTIEDOT: Jyväskylän steinerkoulu Keskikatu 17, 40700 Jyväskylä steinerkoulu@jklsteinerkoulu.fi Sähköpostiosoitteet

Lisätiedot

LAHDEN RUDOLF STEINER -koulu. Eeronkatu 2a 15900 Lahti puh. kansliaan 0103212600 www.lahdensteiner.fi www.steinerkoulu.fi

LAHDEN RUDOLF STEINER -koulu. Eeronkatu 2a 15900 Lahti puh. kansliaan 0103212600 www.lahdensteiner.fi www.steinerkoulu.fi LAHDEN RUDOLF STEINER -koulu Eeronkatu 2a 15900 Lahti puh. kansliaan 0103212600 www.lahdensteiner.fi www.steinerkoulu.fi 1.-9. luokkien KOULUTIEDOTE 2012 2013 Tervetuloa aloittamaan uusi kouluvuosi. Aluksi

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS

LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS 2014-2015 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro: Opiskelu kannattaa aina 1 Koulun puhelinnumerot 2 Laanilan lukion opettajat ja ryhmänohjaajat 3 Kansliassa asiointi ja asiointiajat 4

Lisätiedot

Hyvä huoltaja ja oppilas

Hyvä huoltaja ja oppilas Hyvä huoltaja ja oppilas Oheisesta lukuvuoden ensimmäisestä tiedotteesta näette kouluvuotta koskevat perustiedot. Lukuvuosi on jaettu kuuteen opiskelujaksoon. Joka jakson alussa lähetämme kotiin A4-tiedotteen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Kieli- ja

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE

SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE Lukuvuosi on taas käynnistymässä. Se tuo mukanaan uusia sekä vanhoja iloja haasteineen. Koulumme opetusryhmien määrä on kesän aikana lisääntynyt kolmella. Ensimmäistä kertaa aloitamme

Lisätiedot

Oppia ja oivallusta, kasvua ja kehitystä

Oppia ja oivallusta, kasvua ja kehitystä 1 Oppia ja oivallusta, kasvua ja kehitystä 2 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 4 Ensiaskeleita steiner-äitinä 5 Pihlajassa on aikaa leikkiä 6 Sirkustelua 7 5. lk näytelmä Peppi Pitkätossu 8 Ihana kokemus

Lisätiedot

PAS O-O INT P O 15-16 1

PAS O-O INT P O 15-16 1 OPINTO-OPAS 15-16 1 KALLION LUKIO www.kallil.edu.hel.fi www.facebook.com/kallionlukio käyntiosoite: Porthaninkatu 15, 00530 Helsinki postiosoite: PL 3805, 00099 Helsingin kaupunki Pengerkadun tilat: Pengerkatu

Lisätiedot

tahtoa tunnetta ajattelua

tahtoa tunnetta ajattelua tahtoa tunnetta ajattelua PORIN SEUDUN STEINERKOULU Tammikuu 2013 Kerromme sivulla... 8 Steinerkoulun eskarista kohti koulumaailmaa 9 Koulun keittiöstä peruskotiruokaa puhtaista raakaaineista 4 Sivu Sara

Lisätiedot