RILAINEN NUMERO 4 J O U L U K U U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RILAINEN NUMERO 4 J O U L U K U U 2 0 0 1"

Transkriptio

1 P RILAINEN NUMERO 4 J O U L U K U U

2 Joulurauhaa ja siunausta Vuodelle 2002! SÄKYLÄN SEURAKUNTA Säkylä, puh. (02) Fax (02) Tietoja Säkylän srk:n toiminnasta saat sivuilta sakylan seurakunta ja palautetta voit antaa s-postiimme: 2 SOTILASVARUSTEITA SÄKYLÄSTÄ TULE OSTOKSILLE! SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ TÄYNNÄ army-varusteita Suomesta, Natomaista ym. maastojalkineita, maastoja pakkaspukuja, kenttäpaitoja, molskihousuja, vöitä, lakkeja, pilottitakkeja, makuupusseja, sadevarusteita, maiharitakkeja, villapaitoja, naamioverkkoja, merkkejä, ym. OY MILPRO Ltd TALVI- JA JATKOSOTAMUSEO, SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ Avoinna: ti-pe 10-17, la 10-15, Köörnummi, Säkylä MYÖS POSTIMYYNTI TILAA ILMAINEN ESITE Puh (02) fax(02) Internet: SISÄLTÖ 4 Yhteiskuntien uhkatekijät ovat kasvaneet Euroopassa 8 Filosofi Esa Saarinen: Anteliaan arjen apostoli 10 Nyt keskustelemaan maanpuolustuksesta! 12 Itsenäisyyspäivä Säkylässä 14 Varastointijärjestelyt 2000-luvun tasolle 16 Piirtäminen oli Juballe pakotie armeijassakin 20 Virkeyttä ja positiivista voimaa vapaaehtoistyöstä 21 Viherhiukkaset 22 Porilaisen päiväkirja 24 "Sopii kuin lukko luistiin" 26 Killan ikärakenne nuortuu 28 Loimaan Seudun Vääpelikerho killan yhteisöjäsen 29 Kari Nummilan kolumni 30 Joulupostia rintamalta 32 Erilainen TYKY-päivä 33 Aliupseerikoulun kronikat Kansien kuvat: Samuli Vahteristo

3 P RILAINEN PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI 51. VUOSIKERTA Jatkuvan kehityksen tiellä laadusta tinkimättä Porin Prikaati on Läntisen Maanpuolustusalueen Puolustusvoimien asiakasomistaja valmiusyhtymänä ja ainoana varusmiehille rauhanturvakoulutusta antavana joukkoosastona yksi puolustusvoimien tärkeimmistä on Suomen kansa, jota prikaatissamme edustavat aivan samalla statuksella sekä palkattu henkilökunta että varusmiehemme ja kehitettävistä joukoista. reserviläisemme. Tärkeimmässä PORIN PRIKAATIN Prikaatimme vuoden 2001 toiminta tehtävässämme, sodan ajan joukkojen tuottamisessa reserviin, onnis- TIEDOTUSLEHTI onkin painottunut sodan ajan valmiusprikaatin Toimitus SÄKYLÄ (Prikaati 2005) sekä Suomen Kansainvälisen Valmiusjoukon tuminen edellyttää hyvän koulutuksen lisäksi sitä, että reserviin siirty- kouluttamiseen ja kehittävät asevelvolliset ovat motivoituneituminen JULKAISIJA Porin Prikaati ja miseen. Tämä näkyy selvästi mm. ta ja maanpuolustustahtoisia. Kaiken koulutuksen on oltava siis hy- Porin Rykmentin rakentamisessa. Keväällä vastaanotimme Porin Prikaatin Kilta Porin Rykmentin ensimvin suunniteltua ja toteutettua, suh- TOIMITUSNEUVOSTO mäisen komentajan mukaan Hornin halliksi nimetyn koulutushal- asiallista ja varusmiesten turvallitautuminen varusmiehiin on oltava Puheenjohtaja eversti lin, neljä ajoneuvohallia, peruskorjatun viestivaraston ja uuden kansainväliset normit täyttävän dettävä huolta. Varusmieskoulutuksen ja varussuudesta ja hyvinvoinnista on kaikissa oloissa pi- Arto Räty Jäsenet: esteradan. Kasarmien korjauksia on jatkettu, joskin pienin askelin. Ampumaratojen suojavallit ja Porin Prikaatin vuoden 2002 erityisteemana. Vamiesten palvelusolosuhteiden kehittäminen onkin Killan pj oik.kand., ekonomi Pentti Eskola rakenteet on korjattu uusien varomääräysten mukaisiksi. Valmiusyhtymän materiaalinen kehittäjaamiseen tullaan kiinnittämään erityistä huomiorusmiesjohtajien koulutukseen, tukemiseen ja oh- Killan vpj majuri evp Pekka Kinkku minen on pääsemässä kovaan vauhtiin. Prikaatin ta. Tämän vuoden aikana varusmiehille pidettyjen PÄÄTOIMITTAJA sisäiset tietoliikenneyhteydet ja suuri osa atk-välineistöä on uusittu ja opetusmateriaalin keskitetyn palaute koulutuksesta ja olosuhteista osoittaa sel- kyselyjen tuloksissa saatu entistä positiivisempi Everstiluutnantti Turkka Heinonen tietopankin luominen on aloitettu. Varuskuntamme sisäisiä liikennejärjestelyjä ollaan kehittämäs- Prikaatimme infastruktuurin kehittäminen keästi, että olemme oikealla tiellä. puh. (02) TOIMITUSSIHTEERI Yliluutnantti sä turvallisimmiksi. Henkilöstöresurssimme lisäys ei ole kuitenkaan jatkuu 2002, jolloin alkaa keskusvaraston pystyttäminen, Huovinrinteen suurin rakennustyö sitten edennyt toivotulla tavalla. Resurssien kehit- 60-luvun. Vuoden alussa aloitetaan Porin Prikaa- Matti Vihurila puh. (02) täminen vastaamaan lähitulevaisuuden tarpeita on tissa päätoimisen laatupäällikön johtamana laatutoiminta, jonka tavoitteena on saada ensimmäinen hidas prosessi, joka on vasta alussa. Porin Prikaatissa on jouduttu voimakkaasti lisääntyneet tehtä- itsearviointikierros suoritettua jo ensi vuoden ai- Jääkäri Ville Aaltonen vät hoitamaan tilanteessa, jossa on jatkuva kana. puh työntekijän puute virkojen edellyttämästä määrästä. Yhtenä linjauksena tuleville vuosille ns. perus- Avoinna olevien noin 30 viran lisäksi prikaatisasioiden kuntoon saattamisen lisäksi on jatkuvan AVUSTAJAT Jarmo Metsänranta ta on jatkuvasti noin 15 upseeria ja opistoupseeria kehityksen tie. Porin Prikaatissa pyritään organisaation, toimintatapojen, rakenteiden, koulutus- puh rauhanturvatehtävissä, mikä on huomattavasti Kari Nummila puh. (02) enemmän kuin muissa maavoimien joukko-osastoissa. Tämä on kuitenkin ehdoton edellytys riittämalliseen kehittämiseen riippumatta siitä, mitkä materiaalin ja olosuhteiden jatkuvaan suunnitel- Asko Tanhuanpää puh vän ammattitaidon ja kokemuksen saamiseksi ovat rahalliset tai henkilöstöresurssit. Toiminnan Samuli Vahteristo Kansainvälisen Valmiusjoukon kouluttamiseen. ja välineistön kehittäminen on jokaisen prikaatimme työntekijän tehtävä. Kehittämisen siirtäminen puh Kouluttajien määrän tulisi olla minimissään kaksi Tapio Vallin joukkuetta kohden, mutta keskiarvo prikaatissa tuleville vuosille saattaa helposti johtaa samankaltaiseen tilanteeseen kuin missä olemme tänä päivä- puh Esa-Pekka Avela on kuitenkin vaihdellut 0,7 1,2 kouluttajan välillä. Huollon henkilöstömäärä ei vastaa uuden teknä puolustushallinnon kiinteistöjen vuosikymme- puh. (02) niikan ja kaluston vaatimuksia. Henkilöstötilanne nien saatossa kertyneen korjausvelan kanssa. Vain TAITTO Samuli Vahteristo on asettanut organisaation varsin suurten paineiden alle. Kaikesta huolimatta Porin Prikaati on voimme vastata tuleviin haasteisiin. Tämä edellyt- jatkuvalla ja suunnitelmallisella kehitystyöllä Liisa Kaija saavuttanut avaintuloksensa, erityisesti koulutustavoitteet, erittäin hyvin. Tästä lankeaa kiitos koko tää koko henkilöstöltämme perinteisestä sotilasjohtamisesta poikkeavaa avoimuutta ja vuorovai- ILMOITUKSET AuK:n oppilaskunta Ylil Pertti Kallio Porin Prikaatin henkilöstölle, joka on todella motivoituneesti ja hienolla yhteistyöllä mahdollistanut Kiitän Porin Prikaatin ja Huovinrinteen vakutusta sekä vahvaa sitoutumista. puh. (02) menestyksen. ruskunnan henkilöstöä, varusmiehiä sekä prikaatimme yhteistyökumppaneita ja tukijoita vuoden TALOUDENHOITAJA OSOITTEENMUUTOKSET Vuonna 2002 haasteet kasvavat entisestään. Tmi Tilistö Mitään suurta muutosta henkilöstötilanteeseen ei 2001 aikana tehdystä työstä ja prikaatillemme annetusta tuesta. Seppo Luoto vielä ensi vuonna ole odotettavissa. Tämä edellyttääkin prikaatiltamme toimintojen priorisointia puh. (02) PANKKI kaikilla johtamisen tasoilla ja kaikissa työpisteissä. Toivotan kaikille Rauhallista Joulua ja NORDEA, Säkylä Meidän tulee keskittyä keskeisimpiin avaintuloksiimme, Menestystä vuodelle tärkeimpänä joukkotuotanto eli varus- Eversti KIRJAPAINO miestemme koulutus. Valmiustehtävistämme Oy West Point emme voi tinkiä. Uuden materiaalin vastaanotto ja PAINOPAPERI saaminen mukaan koulutukseen ja tuotettaville Arto Räty Luminova silk 115 g joukoille on kyettävä hoitamaan. Samalla tulee Porin Prikaatin Komentaja henkilöstön hyvinvoinnista pitää huolta. 3

4 Yhteiskuntien uhkate ovat kasvaneet Euroo Teksti: Juhani Kolomainen, kuvat:plm:n tiedotusyksikkö ja Samuli Vahteristo Erityisesti tietojärjestelmien riskit lisääntyneet. Suomi varautunut uhkiin ottamalla käyttöön ympärivuorokautisen kansallisten tietojärjestelmien valvonnan. Terrorismiin varaudutaan 4 Puolustusministeriön kansliapäällikkö Matti Ahola arvioi yhteiskunnallisten uhkien selkeästi lisääntyneen Euroopassa. Porin Ilmasillan ja Satakunnan maanpuolustusyhdistyksen tilaisuudessa Porissa marraskuun alussa esitelmöinyt kansliapäällikkö Ahola puuttui esitelmässään valtioiden puolustus- ja turvallisuuskysymyksiin ja terrorismin mukanaan tuomiin vakaviin uhkiin. - Yhteiskuntien kannalta elintärkeät tietojärjestelmät ovat erityisessä vaaravyöhykkeessä. Päivitykset ovat monin paikoin ongelma, samoin huoltovarmuut- UHKA-ARVIO. Kansliapäällikkö Matti Ahola arvioi yhteiskuntien uhkakuvien lisääntyneen Euroopassa muun muassa terrorismin vuoksi. ta tulisi merkittävästi lisätä, kansliapäällikkö Ahola sanoi. Hän perustelee kantaansa sillä, että yhteiskuntien monet toiminnot ovat tietojärjestelmien hyvän toimivuuden varassa. Kun tietojärjestelmät syystä tai toisesta romahtavat, seuraukset saattavat olla hyvinkin vakavia. Aholan mukaan Suomi on tässä suhteessa hoitanut leiviskänsä hyvin. Meillä tärkeiden kansallisten tietojärjestelmien toimivuus on pyritty turvaamaan ympärivuorokautisella valvonnalla. Tässä Suomi on Euroopan eturivin maita. Maailman eri valtiot pyrkivät tällä hetkellä varautumaan mahdollisimman hyvin terrorismiin, joka viime aikoina on tuntuvasti nostanut päätään. - Sotilaallisessa kriisienhallinnassa puolustusministeriö tekee Suomessa tiivistä yhteistyötä eri ministeriöiden kanssa. Se johtaa ja koordinoi kriisin aikaista toimintaa, Ahola sanoi. Hän suhtautuu luottamuksella Suomen järjestelmään. Esimerkiksi Norjassa sotilaallisten kriisien aikaisen toiminnan johto siirtyy kokonaan eri ministeriölle, jolta ei ole tarkempaa tuntumaa käynnissä olevaan kriisiin ja sen kehittymiseen. Siviiliyhteiskuntaan kohdistuvien kriisien torjunnassa ja hoidossa vastuu on Suomessa sisäministeriöllä, joka on ottanut vastatakseen terrorismin torjunnan. Ahola viittasi myös Yhdistyneiden kansakuntien toimiin terrorismin torjunnassa. - Koskaan aiemmin ei YK ole historiansa aikana kyennyt kahdessa päivässä yksimielisesti hyväksymään terrorismia koskevia päätöslauselmia, hän sanoi. YK:n päätöslauselmat ovat synnyttäneet runsaasti kansallista päätöksentekoa terrorismin torjunnassa. Tällaisia ovat esimerkiksi terroristien rahaliikenteen valvonta ja katkaiseminen. Monessa maassa

5 kijät passa tämä edellyttänyt lainsäädäntötoimia. Presidentin päätösvalta kapeni Suomessa toteutettu perustuslakiuudistus vaikuttaa myös Suomen turvallisuuspolitiikkaan. - Uudistus siirsi tasavallan presidentin päätösvaltaa hallitukselle, pääministerille ja eduskunnalle, kansliapäällikkö Ahola selvitti. Puolustusneuvosto lakkautettiin ja tilalle tuli kaksi uutta elintä. - Tilalle tulivat ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta sekä turvallisuus- ja puolustusasiain komitea, Ahola tiivisti. Valiokunnassa on kaksi pysyvää jäsentä, puolustusministeriön ja ulkoministeriön kansliapäälliköt. Puheenjohtajana toimii puolustusministeriön kansliapäällikkö ja jäseninä on kuusi muiden ministeriöiden kansliapäällikköä. Asiat valmistellaan tässä virkamieskomiteassa, joka on hallituksen valiokunnan työrukkanen. - Komitean mietinnöt menevät tämän kautta hallitukseen, jossa se muodostaa saamiensa selvitysten perusteella hallituksen kannan kulloinkin esillä olevaan kysymykseen, kansliapäällikkö Ahola kertoi. Presidentillä on oikeus osallistua valiokunnan kokoukseen. Kokoukseen osallistuessaan hän toimii myös sen puheenjohtajana. Muuten puheenjohtajana toimii pääministeri. Yhteydenpito tiivistynyt Turvallisuus- ja puolustusasioissa yhteydenpito eri osapuolten välillä on tiivistynyt. - Laki määrää, että aina kun presidentti ja puolustusvoimien komentaja tapaavat, mukana tulee olla myös puolustusministeri. Myös pääministerillä on osallistumisoikeus kokoukseen. Pääministerillä ja myös puolustusministerillä on oikeus määrätä kulloinkin käsiteltävänä oleva asia niin halutessaan hallituksen käsittelyyn. Mielestäni tämä ratkaisu toimii erittäin hyvin, Ahola arvioi. Maan puolustuspolitiikkaa ja eri ministeriöiden välistä yhteistoimintaa koordinoi puolustusministeriö. Pääministeri puolestaan päättää turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä asioista. Hallitus antaa eduskunnalle turvallisuuspolitiikasta selontekoja tai ilmoituksia. Uskottava puolustuskyky säilytetään Maan hallitus on huolellisesti punninnut Suomen puolustuskykyä ja tehnyt siinä monia ratkaisuja. - Hallitus edellyttää, että uskottava puolustuskyky säilytetään. Hallitusohjelmassa pidetään tulevaisuudessa myös kiinni riittävistä määrärajoista, kansliapäällikkö Ahola selvitti. Hallitus totesi, että puolustusvoimissa tulee tehdä rationalisointitoimia. Jos nykyinen 9,5 miljardin markan taso määrärahoissa säilytetään, merkitsee se pitkässä juoksussa monenlaisia puolustuskykyä heikentäviä ratkaisuja. Ensiksikin joudutaan luopumaan puolesta nykyisin palvelukseen tulevien saapumiserien koulutuksesta. Kaikkiaan 26 joukko-osastoa ja esikuntaa jouduttaisiin lakkauttamaan. Puolustusvoimien henkilökunnasta vakinaisessa työsuhteessa olevasta jouduttaisiin irtisanomaan ja materiaalihankinnat jäisivät toteutumatta. Edes nykyisen kaluston käyttöön eivät määrärahat riittäisi. Määrärahat turvataan Hallitus päätti valita toisen tien puolustuskyvyn säilyttämiseen. Se päätti asettaa painopisteen strategisen iskun ennaltaehkäisevään torjuntaan. - Hallitus päätti alueellisen puolusjärjestelmän säilyttämisestä. Yleistä asevel- 5

6 vollisuutta tusjärjestelmän ei myöskään säilyttämisestä. lopeteta, Ahola Yleistä sanoi. asevelvollisuutta Ruotsi esimerkiksi ei myöskään kutsuu lopeteta, asepalvelukseen Ahola sanoi. vain Ruotsi 35 prosenttikiksi kustakin kutsuu asepalvelukseen saapumiserästä. vain Norja 35 esimer- kutsuu prosenttia yli puolet. kustakin Hallitus saapumiserästä. pääsi yksimielisyyteen Norja kutsuu yli siitä, puolet. että Hallitus puolustusvoimille yksimielisyyteen turvataan siitä, riittävät että puolustus- määrära- pääsi hat voimille tulevissa turvataan budjeteissa. riittävät määrärahat tulevissa - Pyrkimyksenä budjeteissa. on se, että sodanajan - Pyrkimyksenä enimmäisvahvuus on se, että pudotetaadanajan puoleen enimmäisvahvuus eli mieheen. pudote- so- Aholan taan puoleen mukaan eli 350 Suomella 000 mieheen. on yhä Euroopan Aholan mukaan suurin Suomella sodanajan on asevoima. Euroopan Unohtaa suurin ei pidä sodanajan myöskään asevoi- re- yhä serviläisiä. ma. Unohtaa ei pidä myöskään reserviläisiä. - Enimmäisvahvuuden alentaminen - vaikuttaa Enimmäisvahvuuden myös varikkojen alentaminen vaikuttaa Siinä tapahtuu myös supistuksia. varikkojen Ilma- mää- määrääntorjunnassrään. Siinä kapasiteettia tapahtuu supistuksia. on liikaa, jotematorjunnassa sielläkin tapahtuu kapasiteettia supistuksia. on lii- Il- Helsingistä kaa, joten sielläkin länteen olevien tapahtuu rannikkolinnakkeidetuksia. Helsingistä jatkuvasta länteen ylläpidosta olevien supis- luovutaan rannikkolinnakkeiden ja siirrytään liikkuvaan jatkuvasta rannikkopuolustukseenläpidosta luovutaan ja Ahola siirrytään sanoi. liik- ylkuvaan rannikkopuolustukseen, Ahola EU vai sanoi. Nato? EU Aholan vai mukaan Nato? Euroopan unioni on jo organisoitunut sotilaalliseen kriisienhallintaan. Aholan mukaan Euroopan unioni on jo organisoitunut - Sillä ei kuitenkaan sotilaalliseen ole nyt, kriisienhallintaanhitulevaisuudessakaan kykyä suunnitella, eikä lä- toimeenpanna - Sillä ei kuitenkaan tai johtaa minkäänlaisia ole nyt, eikä lähitulevaisuudessakaan kykyä so- suunnitella, ASEVELVOLLISTEN MÄÄRÄ PUHUTTAA. Ruotsi esimerkiksi kutsuu asepalvelukseen vain 35 prosenttia kustakin saapumiserästä. Norja kutsuu yli puolet, sanoo Ahola. toimeenpanna tilasoperaatioita. tai Brysseliin johtaa minkäänlaisia sotilasoperaatioita. sotilasesikunta ja sotilaskomitea Brysseliin pe- perustettu palvelevat rustettu sotilasesikunta puhtaasi poliittista ja sotilaskomitea palvelevat kansliapäällikkö puhtaasi poliittista Ahola päätöksentekoa, arvioi. päätöksentekoa, Hänen mielestään kansliapäällikkö Natolla sen sijaan Ahola on arvioi. valmius Hänen ottaa mielestään johtaakseen Natolla sen sijaan sotilasoperaatioita. on valmius ottaa joh- EU suuriakin onkin taakseen tukeutunut suuriakin Natoon sotilasoperaatioita. EU Yhdysvaltoihin. onkin tukeutunut Sillä Natoon on käy- eli eli käytännössä käytännössä tettävissä nykyaikainen Yhdysvaltoihin. satelliittitiedustelu käytettävissä ja sen mukanaan nykyaikainen tuomaa satelliit- glo- Sillä on baalista titiedustelu tilanteen ja sen seuraamiskykyä. mukanaan tuomaa globaalista - Joukkojen tilanteen ja materiaalin seuraamiskykyä. siirtokyky puuttuu myös strateginen EU:lta. - Joukkojen Natolla sitä ja materiaalin on. Aholan strateginen Nato siirtokyky tarvitsee suunnittelemiin- puuttuu myös mukaasa EU:lta. eri Natolla operaatioihin sitä on. yksimielisen Aholan mukaan Nato Turkki tarvitsee on suunnittelemiin- Naton jäsen. Se päätöksen. sa haluaan eri operaatioihin mukaan Euroopan yksimielisen unioniin, päätöksen. mutta Turkki maan liittyminen on Naton jäsen. siihen Se ei haluaan muiden mukaan unionin Euroopan maiden tulkinnan unioniin, mutta mukaan maan ole vielä liittyminen mahdollista. siihen ei muiden - Turkki unionin suhtautuu maiden kaikkiin tulkinnan Naton Eurooppaan ole vielä kohdistuviin mahdollista. hank- mukaan keisiin - Turkki kielteisesti suhtautuu ja on kaikkiin veto-oikeudellaaton Eurooppaan romuttanut kohdistuviin tätä koskevan hankkeisiin päätök- Na- kielteisesti senteon. ja Turkki on veto-oikeudellaan halua mukaan romuttanut unioniin, tätä koskevan myös sen päätöksenteon. muuhun päätöksente- Turkki paitsi koon. halua Tämän mukaan vuoksi paitsi Turkki unioniin, haluaa myös Naton sen muuhun avulla painostaa päätöksentekoon. Euroopan unionin Tämän vuoksi maita, puolustusministeriön Turkki haluaa Naton avulla kansliapäällikkö painostaa Euroopan Ahola unionin sanoi. maita, puolustusministeri- Matti ön kansliapäällikkö Matti Ahola sanoi. 6

7 7

8 Superbonus Anteliaan arjen Aikuisnäytelmä Räkijätyypit Uomakipitys Pääosin maastopukuinen yleisö seuraa hiiren hiljaa Porin Prikaatin elokuvaluokan estaraadilla tapahtuvaa näytelmää. Vinkeänpunaiseen pukuun, leopardikuvioiseen paitaan ja samansävyiseen solmioon pukeutunut mies astelee edestakaisin yleisönsä edessä, puhuu, kirjoittaa välillä riippulehtiöön muutaman keskeisen teemansa ja tuntuu ajoittain jopa kadottavan sanottavansa. Levottomalta vaikuttava liikehdintä on kuitenkin osa tarkoin harjoiteltua koreografiaa eivätkä pitkähköt tauotkaan puheen keskellä kieli vuorosanojen muistamattomuudesta. Hyvät naiset ja herrat: filosofi Esa Saarinen on täydessä vauhdissa. - Halusimme tarjota henkilöstöllemme jotain aivan erilaista, ajattelemisen aihetta. Prikaatimme on pahasti vajaamiehitetty ja työntekijämme todella kovilla. Henkilöstön ja heidän perheidensä hyvinvoinnista huolehtiminen on nyt ensiarvoisen tärkeää, Porin Prikaatin komentaja, eversti Arto Räty perustelee persoonallisen filosofin valintaa luennoitsijaksi. Kotiin kukkakaupan kautta Aikuisnäytelmä, superbonus, arjen anteliaisuus, pihtaamisen koston kierre, ivanauruun varautuminen, räkijätyypit, uomakipitys... Näitä sanoja tai käsitteitä on turha haeskella kirjastojen onnellisuusoppaista. Ne ovat kuitenkin keskeinen osa filosofi Saarisen sanomasta. Porin Prikaatin henkilökunnalle ja heidän puolisoilleen lokakuun alussa Säkylässä onnellisuudesta ja työssä jaksamisesta luennoinut Saarinen ei totisesti kätkeydy kaikkien tuntemien fraasin taakse. - Pyrin esitykselläni kuvaamaan arjen filosofiaa ja sitä latistuksen mankelia, jonka puristukseen me itse kukin joudumme niin työssä kuin kotonakin, Saarinen summaa. Arjen anteliaisuudella hän tarkoittaa ennen kaikkea kiinnostusta ja antamaamme kiitosta, jonka me kohdistamme kanssaihmisiimme. - Et sä kiitä toisia ihmisiä työssäsi tai kotona, kun ei suakaan kukaan kiitä. Tämän vääjäämättömänä seurauksena on pihtaamisen koston kierre, ts. kiitosta tai myönteistä palautetta ei anneta toiselle sen takia, koska ei itsekään olla koskaan saatu sitä. Saarinen värittää esitystään lukuisilla esimerkeillä mutta ei sido kuulijaansa liiaksi valmiilla ohjeilla. Yksi resepti perjantaisen esityksen miespuolisille kuulijoille on kuitenkin tarjolla. - Koukkaa kotiin yllättäen kukkakaupan kautta. 8 "KYLLÄ KOLAHTI". Luutnantti Jari Ruski on hyödyntänyt Saarisen sanomaa niin kotona kuin työssäkin. Tehdään se mikä toimii Sotilaspoliisi- ja Tiedustelukomppanian vääpeli, luutnantti Jari Ruski ja vaimonsa Katri kuuntelivat filosofi Saarisen luentoa mielenkiinnolla. - Kyllä kolahti. Nämä arjen pikku totuudet antoivat ajateltavaa omaan elämään niin kotona kuin töissäkin, liki 20 vuotta aviossa ollut pariskunta luetteli tuntojaan tuoreeltaan luennon jälkeen. - Erilainen viikonloppu kotona Kiukaisissa, kuvailee luennon jälkeisellä viikolla maastosta tavoitettu Jari Ruski tunnelmiaan. Saarisen sanomaa on hyödynnetty niin kotona kuin työssäkin. - Meillä kotona tajuttiin, että asioita voidaan lähestyä niin monelta kantilta. Se, minkä minä näen yksiselitteisenä, voi toisen

9 Ivanauruun varautuminen postoli Pihtaamisen koston kierre ESILLÄ. Esa Saarinen ei totisesti kätkeydy kaikkien tuntemien fraasin taakse. silmissä näkyä aivan eri tavalla. Uusi lähestymistapa, tuhteja eväitä elämään, luutnantti Ruski kuvailee luennon antia. Ajatuksien virran avautuminen näkyy jatkossa myös Ruskin työyhteisön toiminnassa. - Saarisen innoitusta uudesta lähestymistavasta on tarkoitus hyödyntää meillä komppaniassa. Ei kaikkia asioita tarvitse tehdä niin kuin aina ennenkin. Nokian ylintä johtoa sparraavan Saarisen ajatus olennaiseen keskittymisestä saa Ruskin varauksettoman kannatuksen: - Tehdään jatkossa se mikä toimii, kuten Saarinen yllytti. Esitystensä tauolla filosofi Saarisella on hetki aikaa jutusteluun. Palkatun henkilöstön ohella vuosittaiset varusmiestä ovat keskeinen osa puolustusvoimia. Osa heistä koulutetaan vaativiin esimiestehtäviin. Mitä ovatkaan Esa Saarisen teesit tämän päivän varusmiesjohtaille? Kysymys on filosofille selvästi outo, mutta hetken miettimisen jälkeen Saarinen on uinut jo syvälle ryhmänohtajien ja upseerikokelaiden maailmoihin. - Älä nosta omaa arvoasi tärkeäksi. Ilmennä käyttäytymiselläsi niitä arvoja, joita toivoisit yleisiksi periaatteiksi. - Usko jokaisessa ihmisessä olevaan hyvään. - Muista, että jokaisessa suomalaisessa on valtavasti henkistä voimaa, joka voidaan latistaa väärällä lähijohtamisella. Teesiensä jälkeen filosofi vilkaisee kelloaan ja poistuu kiirettään valitellen Huovinrinteen elokuvaluokkaan. Siellä uusi yleisö odottaa malttamattomana esitystä, josta vain pääosan esittäjä enää puuttuu. Omassa elämässään Saarinen on saanut harvinaisen vastanäyttelijän - kuningattaren. Kuningatar - aviomiehen kuvaus vaimostaan kuningattarena saa minut leijumaan aivan toisiin ulottovuuksiin. Eikö siinä olekin jotain... todella upeaa? Teksti: Matti Vihurila Kuvat: Ville Aaltonen ja Samuli Vahteristo 9

10 RUL:n uusi puheenjohtaja Tapio Peltomäki: Nyt keskustelemaan maanp Teksti: Tapio Vallin JOHTOON. Reservin kapteeni, kauppatieteiden maisteri Tapio Peltomäki, 43, valittiin Joensuussa Reserviupseeriliiton uudeksi puheenjohtajaksi. Reserviupseeriliiton uusi puheenjohtaja Tapio Peltomäki haluaa nostaa liiton profiilia turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. - Maanpuolustuskentästä puuttuu keskustelujen aloittaja. Tämä tehtävä sopii RUL:lle, vuoden 2002 alusta tehtävässään aloittava turkulainen reservin kapteeni ja pankinjohtaja sanoo. 10 "Paikallis- ja aluepuolustus ei jatkossa voi perustua vain löysään vapaaehtoisuuteen, sanoo Reserviupseeriliiton uusi puheenjohtaja Tapio Peltomäki." Ensimmäinen keskustelun avaus kuultiin jo Joensuun liittokokouksessa, jossa Peltomäki valittiin yksimielisesti liiton puheenjohtajaksi. Kolmivuotissuunnitelmaan kirjattiin kohta, jonka mukaan pitää selvittää pohjoismaisen mallin mukaisten kodinturvajoukkojen tarve. Oletko siis perustamassa Suomeen uutta suojeluskuntaa? - Ei, en missään tapauksessa. Suojeluskunnat olivat aikanaan tarpeellisia, ja osaltaan niiden avulla me selvisimme talvi- ja jatkosodasta. Nykyiseen maanpuolustuskenttään ne eivät enää sovi, Peltomäki sanoo. Puhutaan jo oikeilla nimillä Peltomäki korostaa, että RUL:n aloite on todella vasta selvityksen tekemistä. Voi olla, että siinä todetaan, ettei mitään kodinturvajoukkoja tarvita.

11 Reserviupseeriliiton yhtenä lähtökohtana on eduskunnalle annettu puolustuspoliittinen selonteko ja siinä oleva uuden uhkakuvan mukainen strateginen isku. Puolustuspolitiikan painopiste on strategisen iskun torjunnassa, ja alueellinen ja paikallinen puolustus ovat jäämässä taka-alalle. - Kertausharjoitukset painottuvat valmiusyhtymän joukkojen kouluttamiseen. Alue- ja paikallisjoukkojen osalta kertausharjoitetaan lähinnä päällystöä, ei enää miehistöä. Juuri tämä on Peltomäen mielestä tulevaisuuden koulutuksen ja maanpuolustushengen uhkakuva. Aluepuolustuksen kertausharjoituksista on tulossa esikuntapeliä, eivätkä päälliköt koskaan joudu kohtamaan tilannetta miehistön kanssa. Toisaalta se merkitsee myös sitä, että paikallis- ja aluepuolustuksen tehtäviin varattu miehistö ei tunne päälliköitään, ja se etääntyy maanpuolustuksesta. - Meidän pitäisi jo uskaltaa puhua maanpuolustuksen tehtävistä oikeilla nimillä: kuka on vartiokomppanian päällikkö ja keitä siihen kuuluu. olustuksesta! Mitä strategisen iskun jälkeen? Kun Pariisin rauhansopimuksen sotilaallista koulutusta koskevat pykälät todettiin Suomen taholta lakanneiksi, maassamme aloitettiin vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus. Sitä varten muotoutui nykyinen Maanpuolustuskoulutus ry alueorganisaatioineen. MPK järjestää erilaisia, vapaaehtoisuuteen perustuvia kursseja. Tapio Peltomäki kuuluu MPK:n Varsinais-Suomen maanpuolustuspiirin johtoryhmään. Vaikka kurssitus on Varsinais-Suomen alueella ollut vilkasta, nykyisessä järjestelmässä on hänen mielestään vielä paljon kehitettävää. - MPK:lle on saatava nykyistä enemmän selkeitä sotilaallisia tehtäviä. Siitä on tehtävä sotaväen alihankkija, joka kouluttaa joukkoja sotilaallisiin tehtäviin puolustuvoimain johdossa. Nimenomaan PUOLUSTUKSEN TUKENA. Maanpuolustusjärjestöjen suuri määrä on rikkaus, Tapio Peltomäki sanoo. kiinteä johtosuhde puolustusvoimiin on toiminnan ehdoton lähtökohta. Peltomäki on jossakin määrin huolestunut paikallis- ja aluepuolustuksen tilasta. Puolustuksemme lähtökohtana on strategisen iskun torjunta, mutta sotatoimet jatkuvat sen jälkeenkin. Jokaista neliösenttiä tätä maata puolustetaan. - Voiko alueellinen puolustus perustua vain löysään vapaaehtoisuuteen? hän kysyy. Ongelmana on lisäksi se, ettei vapaaehtoisia voi käskeä. Harjoituksiin tulee vain vapaaehtoisia, valitettavan usein sama joukko kiertää harjoituksesta toiseen bongaamassa kh-päiviä. RUL:ia tarvitaan Muutama vuosi sitten keskusteltiin vilkkaasti reserviläisjärjestöjen yhdistämisestä. Mm. edellinen puolustusvoimain komentaja, kenraali Gustav Hägglund ajoi reserviläisjärjestöjä yhteen. Puhuttiin yhden osoitteen periaatteesta. Peltomäen mielestä Reserviupseeriliittoa tarvitaan tulevaisuudessakin, on tarvittu jo 70 vuotta. Liittoon kuuluu jäsentä, joista kolmannes on alle 35-vuotiaita. - Jäsenkuntamme kokee liiton tarpeelliseksi. Se on samanhenkisten ja saman koulutustaustan omaavien järjestö. Jos me emme itse pidä koulutustasoamme yllä, ei sitä tee kukaan muukaan meidän puolestamme. Siinä mielessä me olemme etujärjestö, Peltomäki sanoo. Hänen mielestään reserviläisjärjestöjen runsaus on myös rikkaus. Puheet yhdestä ainoasta reserviläisjärjestöstä voidaan jo lopettaa. Myös RUL:n tulevaisuus näyttää Peltomäen mukaan valoisalta. Tehtäviä riittää, ja yksi niistä on tulevaisuuden jatkoja täydennyskoulutuksen kehittäminen. Pääesikunnan työryhmässä on juuri valmistunut selvitys koulutustarpeesta. Se on nyt työstettävä toiminta- ja koulutusmalleiksi. Reserviupseereille on kehitettävä erilaisia koulutuspolkuja. Pitkän linjan reserviläinen Tapio Peltomäki, 43, on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, ja hän työskentelee Turun Seudun Osuuspankin yrityspankin johtajana. Perheeseen kuuluvat vaimo ja kolme lasta. Peltomäki on taustaltaan pohjalaisia, syntyjään hän on Ähtäristä, ja varusmiespalvelus sujui nyt jo lakkautetussa Pohjan Prikaatissa. Maanpuolustustyöhön hän on osallistunut aina aktiivisesti. Hän on Varsinais-Suomen Reserviupseeripiirin puheenjohtaja vuoden 2001 loppuun saakka ja MPK:n johtoryhmän jäsen. Hän on kuulunut myös useita vuosia Turun Reserviupseeriyhdistyksen hallitukseen. Hän on RUL:n hallituksen jäsen, ja vuonna 2001 hän oli liiton toinen varapuheenjohtaja. Hän on toiminut myös liiton taloustoimikunnan puheenjohtajana. Vapaaehtoisen maanpuolustustyön määrää kuvaa varsin hyvin hänen laskelmansa: - Olen laskeskellut, montako kertaa vuodessa lähden johonkin vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehtävään. Lähtöpäiviä on vuodessa nykyisin noin 70, Peltomäki sanoo. 11

12 Itsenäisyys, turvallisuus ja hyvinvoi itsestäänselvyyksiä Porin Prikaati juhlisti itsenäisyyspäivää noin 900 sotilaan paraatilla Säkylässä. Torilla pidetyssä paraatikatselmuksessa puhunut prikaatin komentaja, eversti Arto Räty muistutti veteraanisukupolven työstä itsenäisyytemme säilyttämisessä ja rakentamisessa. - Yhtenä syynä tapaamme juhlia itsenäisyyttämme on varmasti se, miten itsenäisyytemme on hankittu ja säilytetty. Te, tänään paikalla olevat sotiemme veteraanit - miehet ja naiset - olette kunniakansalaisina edustamassa sitä sukupolvea, joka taistellen säilytti meille itsenäisyyden. Teidän sukupolvenne myös rakensi heti sotien jälkeen alkaneella kovalla työllä tämän päivän hyvinvoivan demokraattisen Suomen. Meidän nuorempien tehtävänä on jatkaa itsenäisyytemme vaalimista ja hyvinvointimme kehittämistä. Säkylän Rantatiellä suoritetun ohi- marssin otti vastaan eversti Räty seurassaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esko Eela, Sotainvalidien Veljesliiton Säkylän osaston puheenjohtaja Väinö Mattila sekä Rauman Seudun Rintamanaisten varapuheenjohtaja Kerttu Mäkelä. Ohimarssissa oli mukana kolmisenkymmentä ajoneuvoa sekä jalan liikkuneet lippukomppania ja kapteeni Erkki Haapa-alhon johtama perinnepukuosasto. Itsenäisyyspäivän vietto jatkui illansuussa varuskuntakerholla järjestetyllä vastaanotolla. 12

13 nti eivät ole Teksti: Matti Vihurila Kuvat: Samuli Vahteristo RINNAKKAIN. Säkylän keskustan raitin leveys oli käydä ahtaaksi, kun kaksi Pasia suoritti rinnakkain ohimarssin. ISÄNTÄPARI. Arto ja Päivi Rädyn isännöimällä vastaanotolla prikaatin oma väki ja kutsuvieraat tuntuivat viihtyvän mukavasti. 13

14 Varastointijärjestelyt 2000-luvun tasolle Huovinrinteen suurin - ja kaunein? Teksti: Matti Vihurila, kuva: Ville Aaltonen Nykyinen 14 NAISTEN SAUNA. Luutnantti Olli Linden (vas.) osoittaa sormellaan tulevan keskusvaraston toiseen kerrokseen paikkaan, johon rakennetaan naisille ikioma sauna. Huoltopäällikkö, everstiluutnantti Markku Heinonen ei voi kuin hymyillä tyytyväisenä. Taustalla pilkottaa nykyinen varusvarasto. Porin Prikaatin huollon hajasijoitetut varastot pääsevät vihdoinkin ensimmäiseen yhteiseen kotiin, kun ensi maaliskuussa aloitettava uuden keskusvaraston rakentaminen saadaan toivottavasti aikataulun mukaisesti päätökseen toukokuussa Kyseessä on Huovinrinteen mittavin uudisrakennus sitten 1960-luvun. Runsaan 50 Mmk:n investoinnin myötä kehitettävän valmiusprikaatin alati lisääntyvän materiaalin varastointi siirtyy kertaheitolla 2000-luvun vaatimuksien edellyttämälle tasolle. Keskusvarasto on myös puolustusvoimien ensimmäinen Senaattikiinteistöjen rahoittama investointirakentamisen kohde. Ulkoasultaan keskusvarasto pyritään saamaan 60-lukulaisen varuskunnan yleisilmeeseen sopivaksi. Keskusvaraston kerrosala tulee olemaan noin neliötä, ja kuutioita 6-8 m:n vapaakorkeuden omaavassa rakennuksessa on liki Tämän lisäksi 136 m pitkän ja 54 m leveän varastokompleksin läheisyyteen rakennetaan puolustusvoimien ensimmäinen konttivarasto. Siihen mahtuu kaikkiaan 100 merikonttia. Asfaltoitavalle pohjalle rakennettavaan lämmittämättömään mutta katettuun konttivarastoon asennetaan ilmakuivaus. Näin taataan materiaalin säilyvyys konteissa. - Konttivarastoon tullaan sijoittamaan mm. kansainvälisissä tehtävissä tarvittavaa materiaalia sekä Prikaati 2005:n kalustoa kuten esimerkiksi teknisen huollon ja lääkintäkomppanian ensihoidon kontteja, prikaatin huoltopäällikkö, everstiluutnantti Markku Heinonen visio. Mikäli Suomi päättää jatkossa osallistua johonkin monikansalliseen kriisinhallintaoperaatioon, konttivaraston valmistumisen jälkeen valmisteluosastolle tarkoitetut lähes 20 merikonttia ovat nopeasti siirrettävissä Säkylästä minne tahansa maailmalle. Rätei ja lumpui, pyssyi ja paukui sekä - likkojen sauna Keskusvarastoon tullaan sijoittamaan kaikki prikaatin huollon nykyisellään hajasijoitetut varastopalvelut viesti- ja kuljetusvälinemateriaalia lukuunottamatta. Suunnittelun lähtökohtana on ollut varastoinnin saattaminen 2000-luvun edellyttämien vaatimusten tasolle unohtamatta prikaatin asiakkaita, varusmiehiä. - Varasto haluttiin sijoittaa keskeiselle paikalle, jotta varusmiestemme jokapäiväinen huolto olisi mahdollisimman vaivatonta, kertoo kiinteistöhuoltoupseeri, luutnantti Olli Linden. Saman katon alla on jatkossa mahdollisuus asioida varus-, taisteluväline-, majoituskalusto-, kenttämuonituskalusto-, pioneeri-, koulutustarvike- ja liikuntavälinevarastoilla. Uudisrakennuksessa tulee työskentelemään huollon ammattilaista. Osittain kaksikerroksisen rakennuksen yläkertaan rakennetaan naisille oma sauna. - Siellä on likkojen mukava löylytellä, Linden ja Heinonen hekottelevat. Keskusvarasto on puolustusvoimien ensimmäinen kohde, jonka Senaattikiin-

15 Keskusvarasto varusvarasto teistöt rakentaa investointirakennuskohteena. Porin Prikaati on sitoutunut rakennuksen vuokralaiseksi 20 vuodeksi. Toistaiseksi ei ole tiedossa, mistä löytyy rahat sisustusirtaimiston hankintaa, jonka kustannuksiksi Linden arvioi muutamia miljoonia markkoja. Viestivälinevarasto Asemiehet evakkoon Keskusvaraston alta joudutaan purkamaan varastorakennus, jossa sijaitsee nykyisin rakennuslaitoksen toimitiloja sekä taisteluvälinevarasto. Lisäksi kaksi ajoneuvokatosta tullaan purkamaan. Taisteluvälivarasto siirtyy evakkoon Kuntotalon alakertaan odottamaan uusien toimitilojen valmistumista. Suunnitelmissa on myös uuden tieliittymän rakentaminen ns. Vuorenmaantieltä. Tällöin rakentamisen aikainen raskas liikenne ei häiritsisi kasarmialueen toimintoja. Tankki täyteen omalla bensa-asemalla Joulukuun alussa varmistui nykyisen muonituskeskuksen saneeraus, joka aloitetaan vuonna luvulta peräisin olevat ruoanvalmistus- ja säilytystilat laitetaan uuteen uskoon, jolloin päästään eroon mm. muonituskeskusta nykyisellään vaivaavista kosteusvaurioista. Puolustusvoimat tulee ensi vuoden aikana uudistamaan myös keskeisimpien varuskuntien polttoaineenjakopaikat. Huovinrinteellekin on luvassa ikioma Kerrosala: Noin m 2 Tilavuus: Lähes m 3 Pituus: 136 m Leveys: 54 m Vapaakorkeus: 6-8 m Kontttivarasto 100 merikontille bensa-asema, jossa prikaatin runsaalle 400 ajoneuvolle on tarjolla nykyaikaiset poltto- ja voiteluainepalvelut. Vaikka nykyisen ajoneuvohuoltolan yhteyteen rakennettavaan huoltoasemaan ei olekaan luvassa omaa baaria, nähtäväksi jää, tuleeko huoltoasema tästä huolimatta jatkamaan jo edesmenneen Hevosmiesten tietotoimiston ja siviiliyhteisöissä arvostettujen Baariparlamenttien kunniakkaita perinteitä viimeisimmän tiedon ja oikeudenmukaisimpien ratkaisujen tyyssijana. Varmaa on jo tässä vaiheessa kuitenkin se, että huoltoasema tulee saamaan varusmiesten keskuudessa nasevan lempinimen. Pitäisiköhän järjestää aikanaan oikein virallinen kilpailu tuosta nimestä? Ja kun oikein tarkemmin ajatellaan, ei se baarikaan olisi yhtään hullumpi idea. 15

16 Sotkun pisuaarikuva syn Piirtäminen oli Juballe Huovinrinteen sotilaskodin yläkerran seinää koristaa suomalaisia sotilaita pisuaarilla kuvaava piirros, jonka vain aniharva osaa yhdistää nykypäivän suosituimpaan suomalaiseen sarjakuvaan Viiviin ja Wagneriin. Yhdistävä tekijä on piirtäjä, turkulainen Jussi Juba Tuomola. - Pisuaarikuva syntyi silkasta ahneudesta. Sotku järjesti varusmiehille piirustuskisan, enkä malttanut olla ahneena miehenä osallistumatta. Voittajalle oli luvassa rahaa, muistaa Tuomola. Lienee turha korostaa, että tuleva piirtämisen ammattilainen kuittasi pisuaaripojillaan vuonna 1985 järjestetyn kilpailun voittopotin plakkariinsa. Sotatuomarin poikana varttuneelle Jussi Tuomolalle armeijaan meno oli itsestään selvyys, jonka tärkeys ei kyseenalaistunut miehen mielessä edes palveluksen kovimpina aikoina. - En kadu armeijaan lähtöäni vieläkään, mutta ei minulla toisaalta ole kovin suurta hinkua päästä kertauksiinkaan. En ole nimittäin ollut koskaan oikein kiinnostunut noista erähommista. Alokasaika oli kova kokemus Tuomola muistaa varusmiesaikansa alun Porin Prikaatissa harvinaisen kovana kokemuksena. Kapteeni Jussi Norrin johtamassa 4. Jääkärikomppaniassa nimittäin mentiin, eikä meinattu. - Se oli kaltaiselleni vähemmän urheilusta innostuneelle kaverille tosiaan kova paikka, paljon kovempi kuin aliupseerikoulu, hän tiivistää. Jussi Tuomola muistaa pärjänneensä armeijassa paljon paremmin kirjallisissakuin kuntotesteissä. Pitkälti tästä syystä hän uskoo nousseensa siihen joukkoon, joka jatkoi Huovinrinteeltä Haminaan ja Reserviupseerikouluun. - Siinä vaiheessa olin tosin jo aika kovassa kunnossakin. Jo ennen ala-asteikää alkanut piirtämisharrastus oli tekijä, joka sai Jussi Tuomolan kestämään armeija-ajan kovimmatkin vaiheet. Piirtäminen on ollut Juballe aina pakotie ja armeijassa se oli sitä entistä korostetummin. Porin Prikaatissa ollessaan Tuomola piirsi säännöllisesti niin Turun Sanomiin kuin legendaariseen Pahkasikaankin, mikä sai jopa Turun verotoimiston ihmettelemään. - Vääpeli Salakarikin käytti yksikössä minua hyväkseen. Jouduin nimittäin tekstaamaan hänelle jotain juttuja, Tuomola hymähtää. 16

17 tyi silkasta ahneudesta pakotie armeijassakin Teksti: Asko Tanhuanpää, kuvat: Samuli Vahteristo, piirrokset: Juba 17

18 "MITÄHÄN SILLOIN MIETIN? Joka tapauksessa voitin sotilaskodin järjestämän piirustuskilpailun". Nykyisin kuvat ovat esillä sotkun sanomalehtien lukutilan seinällä. 18 RUK:ssa Tuomola osallistui niin Sohlo-lehden kuin kurssijulkaisunkin tekemiseen. Tuolloin yksi hänen läheisimmistä työtovereistaan oli muuan Jari Sarasvuo. Porin Prikaatista Juban mieleen on jäänyt muutama kantahenkilökunnan edustaja. Ensimmäisenä hän nostaa esiin Juhani Norrin vaativana, mutta samalla myös reiluna päällikkönä. - Jaakko Paloposken äänenkäyttöä ei kukaan varusmies voi unohtaa. Hänen äänensä kuului metsässä kilometrien päähän ilman mitään vahvistinlaitteita. Viivi ja Wagner nosti kuuluisuuteen Sarjakuvapiirtäjänä Jussi Tuomolan nosti miehen oman luonnehdinnan mukaan puolivahingossa kuuluisuuteen nykyisin jo pariinkymmeneen suomalaiseen lehteen levinnyt Viivi ja Wagner, joka kehittyi nykyiseen muotoonsa Juban asuessa 1990-luvun puolivälissä Pariisissa. Alunperin lapsille suunnatut hahmot löysivät Ranskassa tiensä parisuhdesarjaan. - Minä yksinkertaisesti vain huomasin, että nehän nukkuvat samassa sängyssä. Tuomola kuvaa sian hahmon saanutta Wagneria anarkistiksi ja Viiviä puolestaan enemmänkin jalat maassa olevaksi vapaaksi sieluksi. - Molemmissa on varmasti jotain minusta itsestäni, hän selvittää. Viivi on saanut piirtäjänsä mukaan piirteitä Tintiltä ja Wagner puolestaan alkuaikojen anarkistiselta Mikki Hiireltä. - Sanoisinko niin, että sarjassa yhdistyy amerikkalainen ja eurooppalainen sarjakuva, amerikkalaiset underground-miehet Robert Grumpin ja Gilbert Sheltonin sekä nerokkaan yksinkertaisella tyylillä piirtäneen kotimaisen Kari Suomalaisen taiteellisiksi esikuvikseen ilmoittava Tuomola luonnehtii. Nykyisin itsensä pelkästään Viivillä ja Wagnerilla elättävä Tuomola yllättää haastattelijan paljastamalla, että naispuoliset lukijat pitävät enemmän sovinistia piirteitä saaneesta Wagner-siasta kuin Viivistä. Tästä syystä monet naiset ovat myös kuvitelleet sarjan piirtäjän naiseksi. Jussi Tuomolan ohella vain kaksi muuta suomalaista voi ilmoittaa ammatikseen kokopäivätoiminen sarjakuvapiirtäjä. He ovat B.Virtasta piirtävä kaarinalainen Ilkka Heilo ja Helsingin Sanomien kuukausiliitteestä tuttu Tarmo Koivisto. - Meitä on yllättävän vähän, vaikka vielä 1970-luvulla nuorison kapinan välineenä toimineesta sarjakuvasta on tullut jo hyvinkin salonkikelpoista kamaa, miettii Tuomola. Salonkikelpoisuutta Tuomola perustelee hymyssä suin sillä, että sarjakuva on löytänyt tiensä jo nykytaiteen museoihinkin. Juban omaakin taidetta saadaan ihailla ensi vuoden alussa turkulaisessa Väinö Aaltosen museossa.

19 Tero Minkkinen vieraili ystävänsä muistokivellä Porilaisen lukijatutkimus valmisteilla Porilainen-lehdestä tehdään lukijatutkimus tammikuun aikana. Tutkimuksessa selvitetään lukijoiden lukutottumuksia, lehden ja lukijoiden välistä suhdetta sekä tiedustellaan lukijoiden mielipiteitä lehden sisällöstä ja ulkoasusta. Tarkoituksena on kehittää lehteä siten, että jatkossa pystytään entistä paremmin vastaamaan lukijoiden odotuksiin. Tutkimuksen kohderyhmänä on lehden vakituinen lukijakunta eli prikaatin palkattu henkilöstö, killan ja sotilaskotiyhdistyksen jäsenet sekä prikaatin yhteistyökumppanit. Osalla tästä kohderyhmästä lähetetään runsaat 30 kohtaa sisältävä kyselylomake. Pääosa kysymyksistä on vaihtoehtokysymyksiä, mutta lopussa on muutamia kohtia, joihin vastataan kirjallisesti. HILJAINEN HETKI. Kosovossa palvelevan suomalaispataljoonan edustajat pitävät vuosittain YK:n päivänä muistotilaisuuden Tapani Kulmalan ja kahden muun helikopterionnettomuudessa menehtyneen suomalaisen rauhanturvaajan muistokivellä Makedoniassa. Kosovossa palvelevan suomalaispataljoonan operaatiopäällikkö, majuri Tero Minkkinen koki YK:n päivänä eli yhden sotilasuransa vaikuttavimmista hetkistä. Tuolloin Minkkinen sai viimeinkin tilaisuuden vierailla ystävänsä Tapani Kulmalan muistokivellä Makedoniassa. Kulmala oli yksi niistä kolmesta suomalaisesta rauhanturvaajasta, jotka menehtyivät Makedoniassa tapahtuneessa helikopterionnettomuudessa. Kanadalaisen pilotin lentämä Bell-kopteri törmäsi Mavrovo-järven yläpuolella olleisiin sähkölankoihin ja kaikki koneessa olleet menehtyivät. Kulmalan ja pilotin ohella saivat surmansa majuri Risto Vuori ja hammaslääkäri Kaisa Arvola. - Tilaisuus on sotilaallinen ja koruton, mutta minulle se oli henkilökohtaisesti erittäin vaikuttava, Minkkinen tiivistää. Tero Minkkinen ja Tapani Kulmala palvelivat ennen viimemainitun Makedoniaan lähtöä samassa Porin Prikaatin yksikössä, 5. Jääkärikomppaniassa. - Tapsa oli minun varapäällikköni ja olimme todella hyviä ystäviä. Arvaa vain, oliko shokki kova, kun Lehmuksen Eki soitti minulle ja kertoi hänen kuolemastaan, muistaa Minkkinen. - Tein jo Kosvoon tullessani itselleni selväksi, että Tapsan muistokivellä on päästävä käymään, hän lisää. Kosovossa palvelevat suomalaiset aloittivat aina YK:n päivänä tapahtuvan perinteen muistokivellä vierailemisesta kaksi vuotta sitten Kari Sainion toimiessa pataljoonan komentajana. Tänä vuonna delegaatioon kuuluivat majuri Minkkisen ohella mm. pappi, diakoni ja Makedonian pääkaupungissa Skopjessa toimivan NSE:n (National Support Element) edustajia. Muistokivi sijaitsee vanhan Suomen pataljoonan esikunnan alueella Skopjessa. Aluetta hallitsee nykyisin Makedonian armeija. - Muistokivessä on suomalaisuhrien nimet ja koskettava muistoteksti. Kiveä koristaa kolme sinistä kypärää, Tero Minkkinen selvittää. Helikopterionnettomuuden suomalaisuhreille on tehty myös toinen muistokivi, joka odottaa Kosovon suomalaispataljoonan pääleirissä Camp Villessä siirtoa onnettomuuden tapahtumapaikalle Mavrovo-järven rannalle. Kiveen on pultattu kiinni onnettomuushelikopterin valkoinen ovi. Teksti: Asko Tanhuanpää Kuva: Jari Rissanen 19

20 KAS TÄSSÄ, OLE HYVÄ. Pirjo Vaano saa vastaukseksi aina kiitoksen tai kahvikupin takaa vilkuilevat tyytyväisyyden sävyttämät kasvot. Virkeyttä ja positiivista voimaa vapaaehtoistyöstä 20 Pirjo Vaano on löytänyt vapaaehtoisen sotilaskotisisaren työstä paljon mukavia puolia. Hän on huomannut, että vaikka sotilaskotityön päämääränä on toimia varusmiesten iloksi ja hyväksi niin samalla sisar itse saa paljon vastavuoroisuutta. - Sisartyö antaa positiivista voimaa muille elämän osa-alueille. Olen saanut myös uusia ystäviä, itseluottamukseni on kasvanut ja olen löytänyt itsestäni uusia piirteitä, luettelee Pirjo Vaano. Huittisissa asuva ja Vammalan katsastuskonttorissa työskentelevä Vaano on toiminut vapaaehtoisena sisarena vasta pari vuotta. - Minua ei kukaan ystävä ole tähän houkutellut. Perheessämme on aina oltu kiinnostuneita maanpuolustustyöstä. Tyttäreni on käynyt vapaaehtoisen maanpuolustuskurssin. Kun poikani lähti Kosovoon kansainväliseen rauhanturvatehtävään niin ajattelin, että nyt on sotilaskotityön aika. Vaano oli aiemmin seurannut sotilaskotisisartyötä läheltä Vammalan varikolla työskennellessään ja ajatellut, että ehkä minäkin ryhdyn vapaaehtoiseksi sisareksi joskus. - Kun sitten lapset lähtivät pesästä maailmalle niin ajattelin täyttää vapaa-aikaani tulleen tyhjiön. Soitin Säkylän Sotilaskotiin ja kysyin, että miten pääsen mukaan. Minut toivotettiin tervetulleeksi tulokkaiden koulutustilaisuuteen ja siitä se lähti. Maastoreissut ovat se kova juttu Varusmies on Vaanon mielestä asiakkaana mukavan rento. - Varsinkin maastossa pojat juttelevat niitä näitä. Aina silloin tällöin joku tuttu nuori mies huudahtaa iloisesti: kas sinäkin olet täällä! Pirjo Vaano on työskennellyt sotilaskodin myyntilinjastossa, alakerran kioskissa, kirjastossa, sotilaskotiautossa ja ollut mukana erilaisissa tapahtumissa. Hän ei halua nostaa mitään työtä suosikkiasemaan. Haastattelutuokion aikana kuitenkin paljastuu, että maastoreissut ovat olleet Pirjolle se kova juttu. - Yleensä ei tiedä mitä on edessä ja vähän jännittääkin, kun sännätään sotkuauton kanssa pimeille metsäpoluille. Mukavasti siellä on aina mennyt. Usein päivä venyy iltamyöhään, mutta jostain kumman syystä sitä silti tuntee itsensä virkeäksi. Vaano on ollut mukana jopa viikon pituisessa Läntisen Maanpuolustusalueen sotaharjoituksessa. - Täytyy tunnustaa, että silloin työvuoron jälkeen uni maittoi, mutta mukavaa oli. Maastossa huomasi miten nuorukaiset kaipasivat sotkun palveluja.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja Kaiken varalta harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja taitojen hyödyntäminen suunnitelmallisesti normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tukee yhteiskunnan

Lisätiedot

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus Kuva Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus "Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavien viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00 Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla 16.2.2010 alkaen klo 10.00 Erittäin sumuisena helmikuun kolmannen tiistain aamupäivänä ajeli runsaslukuinen senioripoliisijoukko

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja veteraanisukupolven edustajat. Arvoisat kutsuvieraat, arvoisa nuoriso, hyvät naiset ja miehet.

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja veteraanisukupolven edustajat. Arvoisat kutsuvieraat, arvoisa nuoriso, hyvät naiset ja miehet. Tervehdyssanat lipun naulaustilaisuudessa Askaisten kirkossa 28.5.2016 1 Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja veteraanisukupolven edustajat. Arvoisat kutsuvieraat, arvoisa nuoriso, hyvät naiset ja miehet.

Lisätiedot

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ RESERVILÄISLIITTO ON AVOIN KAIKILLE Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu lähes 40.000 suomalaista. Joukossa on sekä miehiä että naisia.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja

Lisätiedot

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle Syyrian tilanne "Syyriassa on käyty sisällissotaa jo parin vuoden ajan. Miten kansainvälisen yhteisön ja Suomen tulisi mielestänne toimia tilanteen ratkaisemiseksi?" Kyllä Ei Kuva Suomen tulisi lisätä

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjänaiset:

Keski-Suomen Yrittäjänaiset: Tervehdys kaikille ihanat Yrittäjänaiset. Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika pikkuhiljaa rauhoittua Joulun viettoon, kukin tavallaan. Mennyt vuosi yhdistyksellämme oli varsin vaiherikas lukuisine tapahtumineen

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. Kuva: Kari Virtanen RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen

Lisätiedot

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nybergin tervehdys Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivän pääjuhlassa , Järvenpään maanpuolustustalo

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nybergin tervehdys Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivän pääjuhlassa , Järvenpään maanpuolustustalo Julkaisuvapaa 7.10.2017 kello 15.00 Julkaisuvapaa 7.10.2017 klo 15.00 Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nybergin tervehdys Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivän pääjuhlassa 7.10.2017, Järvenpään maanpuolustustalo

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät, hyvät naiset ja herrat,

Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät, hyvät naiset ja herrat, 1 MTS:n 40-vuotisjuhlaseminaari 22.11.2016 Kansallismuseon auditorio MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät,

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan päätöspuhe Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlassa 12.4.2015, M/S Baltic Queen

Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan päätöspuhe Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlassa 12.4.2015, M/S Baltic Queen Julkaisuvapaa 12.4.2015 kello 15.00 Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan päätöspuhe Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlassa 12.4.2015, M/S Baltic Queen Kunnioitetut sotiemme veteraanit,

Lisätiedot

Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö

Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet Tavoitteena : 1. Suomen sotilaallisesta puolustuskyvystä huolehtiminen 2. Pysyvät kustannussäästöt Kiinteistömenot Henkilöstökulut Materiaalihankinnat

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Isänmaallisuus Vapaaehtoisuus Osaaminen Kuva Joonas Pehkonen Maanpuolustuskoulutusyhdistys Perustettiin vuonna 1993 valtakunnalliseksi organisaatioksi, joka kouluttaa

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Liiton uusi strategia 2016-2020 hyväksytään 17.10. liittokokouksessa Raumalla.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013

Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013 Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013 ETTA PARTANEN MEIJU AHOMÄKI SAMU HÄMÄLÄINEN INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Reserviläisliiton 2013 tutkimusraportti. Tutkimuksella selvitettiin

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

KOUVOLAN-UTIN SOTILASKOTIYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T

KOUVOLAN-UTIN SOTILASKOTIYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T KOUVOLAN-UTIN SOTILASKOTIYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 2 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kouvolan-Utin Sotilaskotiyhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki kunta. Yhdistys kuuluu Sotilaskotiliitto

Lisätiedot

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA Info-tilaisuus 20.8.2015 Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet 7 Tehtävät Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä

Lisätiedot

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä. Tulokset sukupuolittain

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä. Tulokset sukupuolittain Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Tulokset sukupuolittain Taustatiedot Ensisijainen jäsenjärjestösi Maanpuolustuskiltojen liitto 12,0 % 11,7 % 17,9

Lisätiedot

Arvoisat kiltasisaret ja -veljet!

Arvoisat kiltasisaret ja -veljet! VIESTIKILTOJEN LIITTO R.Y. Hallitus KUTSU Riihimäki 30.9.2015 Arvoisat kiltasisaret ja -veljet! Viestikiltojen Liiton sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 21.11.2015 klo 13:00 alkaen Rannikkoprikaatissa,

Lisätiedot

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille Hei! Tämähän on hieno juttu! Mielelläni lahjoittaisin lukutuokiota hoivakotiin. Mukavaa kun saa jakaa iloa muillekin. Lahjoittaja Marja Aaltonen Tämä ilahduttaisi kovasti meidän asukkaita eikä vaatisi

Lisätiedot

RAUHAN PUOLESTA YHDESSÄ KÄVELLEN

RAUHAN PUOLESTA YHDESSÄ KÄVELLEN RAUHAN PUOLESTA YHDESSÄ KÄVELLEN VALTAKUNNALLINEN RAUHANKÄVELY KUOPIOSSA 18.9.2011 Kävelytapahtuma 18.9. klo 12 15 Valkeisenlammella Kuopiossa 1 Pohjois-Savon Rauhanturvaajat ry, www.pohjois-savonrauhanturvaajat.org

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva 1.1 Tämä on STT-Lehtikuva STT-Lehtikuva on Suomen johtava, kansallinen uutis- ja kuvatoimisto. Uutispalveluiden lisäksi STT tuottaa muita palveluita medialle ja viestintäpalveluita johtaville yrityksille,

Lisätiedot

Hymer Club Finland 23-25.5.2014

Hymer Club Finland 23-25.5.2014 Hymer Club Finland 23-25.5.2014 25-vuotisjuhla ja kevätkokous iloisessa Itä-Suomessa, Muuruvedellä! Loistava valinta juhlapaikaksi, Hymer Clubin perustamispaikkakunta, Muuruvesi. Aurinkoisena perjantaina

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

Sotilassosiologinen Seura

Sotilassosiologinen Seura Sotilassosiologinen Seura Paikallispuolustus ja yhteiskunta 23.4.2015 Helsinki 1 2 Reserviläinen Reserviläinen on PV:n tuote PV vastuussa omasta tuotteesta Korkea MP-tahto -> johtuu monesta asiasta, mutta

Lisätiedot

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan 10.11.2014 LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on tukea maanpuolustusta

Lisätiedot

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot j~~îçáã~í= Maavoimien muutos ja paikallisjoukot Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi Maavoimien SA-joukkojen määrän muutos 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000

Lisätiedot

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Tulokset ikäryhmittäin

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Tulokset ikäryhmittäin Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Tulokset ikäryhmittäin Nuoret: - 35 vuotiaat Keski-ikäiset: 36 60 vuotiaat Seniorit: yli 60 vuotiaat Taustatiedot

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa , Ravintola Paviljonki

Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa , Ravintola Paviljonki Julkaisuvapaa 29.10.2016 kello 16.00 Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa 29.10.2016, Ravintola Paviljonki Kunnioitetut sotiemme

Lisätiedot

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT NÄKÖISLEHTI Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ Mielenkiintoiset SUORALINKIT MATKAKOHDE: BURG ELZ Kerpenin lähellä MUISTOJEN SPA VALMIS PAINETTAVAKSI!

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - EMK / zoom - EMK - EMK - Vihreät - Sininen - Punainen - EMK juniorit - ZOOM - zoom8 - EMK

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MIKÄ ON MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vuonna 1993 perustettu valtakunnallinen

Lisätiedot

Jesse Saarinen & Jaakko Jänis

Jesse Saarinen & Jaakko Jänis Jesse Saarinen & Jaakko Jänis Amazing Race Amazing racessa kilpailijat toimivat joukkueina, joissa on kaksi henkeä, jotka jotenkin tuntevat toisensa. Joillakin tuotantokausilla on ollut enemmänkin henkilöitä

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen II vaihe,

Puolustusvoimauudistuksen II vaihe, Puolustusvoimauudistuksen II vaihe, toimeenpano ja henkilöstövaikutukset Puolustusvoimain komentaja kenraali Ari Puheloinen Tiedotustilaisuus, Helsinki 6.6.2014 Puolustusvoimauudistuksen syyt ja tavoite

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko on Kehitysvammaliiton hanke, jossa leikkimielinen pehmohahmo vie eteenpäin tärkeitä viestintä- ja tunneasioita. Sammakko matkustaa

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Juontajan opas. Sisällys

Juontajan opas. Sisällys Juontajan opas Tämä opas on tarkoitettu avuksi teille, jotka luotsaatte Suomen Lähetysseuran ja seurakuntien yhteisen Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuden alusta loppuun. Aivan ensimmäiseksi Suomen Lähetysseurassa

Lisätiedot

Naisten Valmiusliitto ry

Naisten Valmiusliitto ry Naisten Valmiusliitto ry Valtakunnallinen yhteistyöjärjestö perustettu vuonna 1997 yhdistää naisten maanpuolustustyötä tekevät ja tukevat järjestöt 11 jäsenjärjestöä, joissa 200 000 naisjäsentä kehittää

Lisätiedot

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulun asema PLM Valtioneuvosto OKM Puolustusvoimain komentaja PE Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat MPKK Yliopistot MPKK:n tehtävät

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

Tässä on innokas nuorimmainen kitkemässä rikkaruohoja pois. Hän on se joka menestyy parhaiten koulussa ja rakastaa tehdä asioita itsekseen.

Tässä on innokas nuorimmainen kitkemässä rikkaruohoja pois. Hän on se joka menestyy parhaiten koulussa ja rakastaa tehdä asioita itsekseen. Rakkaat ystävät, On ilo kirjoittaa teille kaikille taas. Haluan käyttää tämän tilaisuuden jakaakseni kanssanne iloni siitä että lapset ovat viimeinkin päässet vierailulle. (Niin kuin yllä olevasta kuvasta

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen. vaikutus reserviläistoimintaan

Puolustusvoimauudistuksen. vaikutus reserviläistoimintaan Puolustusvoimauudistuksen vaikutus reserviläistoimintaan AMPUMARADAT RAKENNEMUUTOKSESSA- seminaari, 8.3.2013 Helsingin Messukeskuksessa Everstiluutnantti Tuomo Repo Koulutussektorin johtaja / Pääesikunnan

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisat liittojen puheenjohtajat, hyvät kutsuvieraat ja juhlaväki, reserviläisveljet ja -sisaret

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisat liittojen puheenjohtajat, hyvät kutsuvieraat ja juhlaväki, reserviläisveljet ja -sisaret Julkaisuvapaa 15.11.2015 klo 14.00 Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän juhlapuhe Porin valtakunnallisessa maanpuolustusjuhlassa 15.11.2015, Porin Lyseo Kunnioitetut sotiemme veteraanit,

Lisätiedot

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät.

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät. Käsikirjoitus Yhdistyksen kokouksen -video -esitykseen. Kaupunginosayhdistyksen perustamiskokouksen asialista: Kop, kop, kop 1. Kokouksen avaus Avaaja Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat.

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

] t f\] S tj tj VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 6/201 5. Aika Torstai 17.9.2015 klo 14.00. Kaupungintalo, Tornikabinetti

] t f\] S tj tj VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 6/201 5. Aika Torstai 17.9.2015 klo 14.00. Kaupungintalo, Tornikabinetti ] t f\] S tj tj PÖYTÄKIRJA 6/2015 29.9.2015 Sivu 1/5 VAMMAISNEUVSTN KKUS 6/201 5 Aika Torstai 17.9.2015 klo 14.00 15.55 Paikka Kaupungintalo, Tornikabinetti Läsnä Liisa Karvinen jäsen, puheenjohtaja Pirjo

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Kevätretki Tykistöprikaatiin

Kevätretki Tykistöprikaatiin Pirkan Viesti Kesäkuu 3/2009 Teksti : Ilkka Mäntyvaara Kuvat: Jorma Hautala Tykkiä 155K98 laitetaan ampumakuntoon. Kevätretki Tykistöprikaatiin Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistys ja Tampereen Reserviupseerien

Lisätiedot

Kiltauutiset 2/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 2/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 2/2016 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Puheenjohtajalta Arvon jäsenet Kesä on ovella. Väki lähtee mökeille tai matkoille viettämään lomiaan tai vapaitaan. Toivottavasti emme unohda kuitenkaan

Lisätiedot

RESERVIN JA VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUKSEN ROOLI SUOMEN PUOLUSTAMISESSA

RESERVIN JA VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUKSEN ROOLI SUOMEN PUOLUSTAMISESSA RESERVIN JA VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUKSEN ROOLI SUOMEN PUOLUSTAMISESSA Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton yhteinen puolustuspoliittinen julkilausuma 19.11.2010 Sisällysluettelo Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki AAMUSTA ILTAAN ON KIINNI. JA YÖTKIN JOSKUS Se menikin sitten sillain,

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Reserviläisliiton puheenjohtajan Markku Pakkasen juhlapuhe Isonkyrön Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlassa , Pohjankyrösali

Reserviläisliiton puheenjohtajan Markku Pakkasen juhlapuhe Isonkyrön Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlassa , Pohjankyrösali Julkaisuvapaa 20.2.2011 kello 13.00 Reserviläisliiton puheenjohtajan Markku Pakkasen juhlapuhe Isonkyrön Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlassa 20.2.2011, Pohjankyrösali Kunnioitetut sotiemme veteraanit,

Lisätiedot

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO Lapin aluetoimiston esittely UTSJOKI ENONTEKIÖ INARI Henkilövaraaminen MUONIO (VAP) KITTILÄ SODANKYLÄ SAVUKOSKI KOLARI PELKOSEN - NIEMIi PELLO SALLA KEMIJÄRVI YLITORNIO ROVANIEMI TERVOLA POSIO TORNIO KEMIN-

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa Puolustusvoimien henkilöstöjohtamisen päämääränä on turvata puolustusvoimille

Lisätiedot

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kuuttiset Saapumislehti Taipalsaari 28.6.-3.7.2015 KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Leiripäällikön terveiset Vihdoinkin on tulla aika perinteisen pelastusalanliiton vuosittaisen koulutusleirin. Toivotankin

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Maanpuolustustapahtumat Pohjois-Karjalassa 2015

Maanpuolustustapahtumat Pohjois-Karjalassa 2015 2015 P-KR Kertausharjoitukset Esikuntaupseeri 0295 423 000 5.1. P-KR 1/15 varusmiehet palvelukseen 8.1. P-KR Tulojuhla 3.2. PKALTSTO Kilta Maanpuolustustapahtumien allakointitilaisuus Torikatu 36 Jari

Lisätiedot

PORILAINEN-LEHDEN LUKIJATUTKIMUKSEN TULOKSET 2011

PORILAINEN-LEHDEN LUKIJATUTKIMUKSEN TULOKSET 2011 PORILAINEN-LEHDEN LUKIJATUTKIMUKSEN TULOKSET 211 MONIVALINTAKYSYMYKSET Kuvissa palkit vasemmalta oikealle: Yhteensä Porin Prikaatin kantahenkilökunta Porin Prikaatin siviilihenkilökunta Porin Rykmentin

Lisätiedot

Sotilaallinen liittoutumattomuus vai liittoutuminen

Sotilaallinen liittoutumattomuus vai liittoutuminen Sotilaallinen liittoutumattomuus vai liittoutuminen "Pitäisikö Suomen mielestänne pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana vai pyrkiä liittoutumaan sotilaallisesti?" Koko väestö Pysyä liittoutumattomana

Lisätiedot

KARJALAN PRIKAATI. Kaakkois-Suomen puolustaja valmiutta joka päivä! Työ- ja Nimi palvelusturvallisuus Karjalan prikaatissa

KARJALAN PRIKAATI. Kaakkois-Suomen puolustaja valmiutta joka päivä! Työ- ja Nimi palvelusturvallisuus Karjalan prikaatissa KARJALAN PRIKAATI Kaakkois-Suomen puolustaja valmiutta joka päivä! Työ- ja Nimi palvelusturvallisuus ssa Työ SUOMI Osasto100 TAPATURMIA 0 n tehtävät 1.1.2015 alkaen Operatiivisen valmiuden ylläpito Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Peikkoarvoitus Taikametsässä

Peikkoarvoitus Taikametsässä Peikkoarvoitus Taikametsässä Vaasa, Teeriniemen koulu luokat 2 A ja B Teeriniemen koulun kakkosluokat, yhteensä 30 oppilasta, päättivät osallistua kilpailuun Tämä metsä on meille tärkeä. Teeriniemen koulu

Lisätiedot

Kiltauutiset 1 / 2012

Kiltauutiset 1 / 2012 Kiltauutiset 1 / 2012 Kuva: Amanda Virtanen 1 Hei kiltaveljet ja -sisaret Vauhdikas vuosi 2011 on saatu päätökseen ja vähintään yhtä vauhdikas vuosi 2012 on alkanut. Toivottavasti kaikki ovat jo unohtaneet

Lisätiedot

MTS:n puheenjohtajana minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki. omasta ja suunnittelukunnan puolesta lämpimästi tervetulleiksi tänä

MTS:n puheenjohtajana minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki. omasta ja suunnittelukunnan puolesta lämpimästi tervetulleiksi tänä MTS:n Suuntaviivoja tiedustelulle -seminaari 21.9.2016 Pikkuparlamentin auditorio MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman Arvoisa seminaariyleisö, hyvät naiset ja herrat MTS:n puheenjohtajana

Lisätiedot