RILAINEN NUMERO 4 J O U L U K U U

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RILAINEN NUMERO 4 J O U L U K U U 2 0 0 1"

Transkriptio

1 P RILAINEN NUMERO 4 J O U L U K U U

2 Joulurauhaa ja siunausta Vuodelle 2002! SÄKYLÄN SEURAKUNTA Säkylä, puh. (02) Fax (02) Tietoja Säkylän srk:n toiminnasta saat sivuilta sakylan seurakunta ja palautetta voit antaa s-postiimme: 2 SOTILASVARUSTEITA SÄKYLÄSTÄ TULE OSTOKSILLE! SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ TÄYNNÄ army-varusteita Suomesta, Natomaista ym. maastojalkineita, maastoja pakkaspukuja, kenttäpaitoja, molskihousuja, vöitä, lakkeja, pilottitakkeja, makuupusseja, sadevarusteita, maiharitakkeja, villapaitoja, naamioverkkoja, merkkejä, ym. OY MILPRO Ltd TALVI- JA JATKOSOTAMUSEO, SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ Avoinna: ti-pe 10-17, la 10-15, Köörnummi, Säkylä MYÖS POSTIMYYNTI TILAA ILMAINEN ESITE Puh (02) fax(02) Internet: SISÄLTÖ 4 Yhteiskuntien uhkatekijät ovat kasvaneet Euroopassa 8 Filosofi Esa Saarinen: Anteliaan arjen apostoli 10 Nyt keskustelemaan maanpuolustuksesta! 12 Itsenäisyyspäivä Säkylässä 14 Varastointijärjestelyt 2000-luvun tasolle 16 Piirtäminen oli Juballe pakotie armeijassakin 20 Virkeyttä ja positiivista voimaa vapaaehtoistyöstä 21 Viherhiukkaset 22 Porilaisen päiväkirja 24 "Sopii kuin lukko luistiin" 26 Killan ikärakenne nuortuu 28 Loimaan Seudun Vääpelikerho killan yhteisöjäsen 29 Kari Nummilan kolumni 30 Joulupostia rintamalta 32 Erilainen TYKY-päivä 33 Aliupseerikoulun kronikat Kansien kuvat: Samuli Vahteristo

3 P RILAINEN PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI 51. VUOSIKERTA Jatkuvan kehityksen tiellä laadusta tinkimättä Porin Prikaati on Läntisen Maanpuolustusalueen Puolustusvoimien asiakasomistaja valmiusyhtymänä ja ainoana varusmiehille rauhanturvakoulutusta antavana joukkoosastona yksi puolustusvoimien tärkeimmistä on Suomen kansa, jota prikaatissamme edustavat aivan samalla statuksella sekä palkattu henkilökunta että varusmiehemme ja kehitettävistä joukoista. reserviläisemme. Tärkeimmässä PORIN PRIKAATIN Prikaatimme vuoden 2001 toiminta tehtävässämme, sodan ajan joukkojen tuottamisessa reserviin, onnis- TIEDOTUSLEHTI onkin painottunut sodan ajan valmiusprikaatin Toimitus SÄKYLÄ (Prikaati 2005) sekä Suomen Kansainvälisen Valmiusjoukon tuminen edellyttää hyvän koulutuksen lisäksi sitä, että reserviin siirty- kouluttamiseen ja kehittävät asevelvolliset ovat motivoituneituminen JULKAISIJA Porin Prikaati ja miseen. Tämä näkyy selvästi mm. ta ja maanpuolustustahtoisia. Kaiken koulutuksen on oltava siis hy- Porin Rykmentin rakentamisessa. Keväällä vastaanotimme Porin Prikaatin Kilta Porin Rykmentin ensimvin suunniteltua ja toteutettua, suh- TOIMITUSNEUVOSTO mäisen komentajan mukaan Hornin halliksi nimetyn koulutushal- asiallista ja varusmiesten turvallitautuminen varusmiehiin on oltava Puheenjohtaja eversti lin, neljä ajoneuvohallia, peruskorjatun viestivaraston ja uuden kansainväliset normit täyttävän dettävä huolta. Varusmieskoulutuksen ja varussuudesta ja hyvinvoinnista on kaikissa oloissa pi- Arto Räty Jäsenet: esteradan. Kasarmien korjauksia on jatkettu, joskin pienin askelin. Ampumaratojen suojavallit ja Porin Prikaatin vuoden 2002 erityisteemana. Vamiesten palvelusolosuhteiden kehittäminen onkin Killan pj oik.kand., ekonomi Pentti Eskola rakenteet on korjattu uusien varomääräysten mukaisiksi. Valmiusyhtymän materiaalinen kehittäjaamiseen tullaan kiinnittämään erityistä huomiorusmiesjohtajien koulutukseen, tukemiseen ja oh- Killan vpj majuri evp Pekka Kinkku minen on pääsemässä kovaan vauhtiin. Prikaatin ta. Tämän vuoden aikana varusmiehille pidettyjen PÄÄTOIMITTAJA sisäiset tietoliikenneyhteydet ja suuri osa atk-välineistöä on uusittu ja opetusmateriaalin keskitetyn palaute koulutuksesta ja olosuhteista osoittaa sel- kyselyjen tuloksissa saatu entistä positiivisempi Everstiluutnantti Turkka Heinonen tietopankin luominen on aloitettu. Varuskuntamme sisäisiä liikennejärjestelyjä ollaan kehittämäs- Prikaatimme infastruktuurin kehittäminen keästi, että olemme oikealla tiellä. puh. (02) TOIMITUSSIHTEERI Yliluutnantti sä turvallisimmiksi. Henkilöstöresurssimme lisäys ei ole kuitenkaan jatkuu 2002, jolloin alkaa keskusvaraston pystyttäminen, Huovinrinteen suurin rakennustyö sitten edennyt toivotulla tavalla. Resurssien kehit- 60-luvun. Vuoden alussa aloitetaan Porin Prikaa- Matti Vihurila puh. (02) täminen vastaamaan lähitulevaisuuden tarpeita on tissa päätoimisen laatupäällikön johtamana laatutoiminta, jonka tavoitteena on saada ensimmäinen hidas prosessi, joka on vasta alussa. Porin Prikaatissa on jouduttu voimakkaasti lisääntyneet tehtä- itsearviointikierros suoritettua jo ensi vuoden ai- Jääkäri Ville Aaltonen vät hoitamaan tilanteessa, jossa on jatkuva kana. puh työntekijän puute virkojen edellyttämästä määrästä. Yhtenä linjauksena tuleville vuosille ns. perus- Avoinna olevien noin 30 viran lisäksi prikaatisasioiden kuntoon saattamisen lisäksi on jatkuvan AVUSTAJAT Jarmo Metsänranta ta on jatkuvasti noin 15 upseeria ja opistoupseeria kehityksen tie. Porin Prikaatissa pyritään organisaation, toimintatapojen, rakenteiden, koulutus- puh rauhanturvatehtävissä, mikä on huomattavasti Kari Nummila puh. (02) enemmän kuin muissa maavoimien joukko-osastoissa. Tämä on kuitenkin ehdoton edellytys riittämalliseen kehittämiseen riippumatta siitä, mitkä materiaalin ja olosuhteiden jatkuvaan suunnitel- Asko Tanhuanpää puh vän ammattitaidon ja kokemuksen saamiseksi ovat rahalliset tai henkilöstöresurssit. Toiminnan Samuli Vahteristo Kansainvälisen Valmiusjoukon kouluttamiseen. ja välineistön kehittäminen on jokaisen prikaatimme työntekijän tehtävä. Kehittämisen siirtäminen puh Kouluttajien määrän tulisi olla minimissään kaksi Tapio Vallin joukkuetta kohden, mutta keskiarvo prikaatissa tuleville vuosille saattaa helposti johtaa samankaltaiseen tilanteeseen kuin missä olemme tänä päivä- puh Esa-Pekka Avela on kuitenkin vaihdellut 0,7 1,2 kouluttajan välillä. Huollon henkilöstömäärä ei vastaa uuden teknä puolustushallinnon kiinteistöjen vuosikymme- puh. (02) niikan ja kaluston vaatimuksia. Henkilöstötilanne nien saatossa kertyneen korjausvelan kanssa. Vain TAITTO Samuli Vahteristo on asettanut organisaation varsin suurten paineiden alle. Kaikesta huolimatta Porin Prikaati on voimme vastata tuleviin haasteisiin. Tämä edellyt- jatkuvalla ja suunnitelmallisella kehitystyöllä Liisa Kaija saavuttanut avaintuloksensa, erityisesti koulutustavoitteet, erittäin hyvin. Tästä lankeaa kiitos koko tää koko henkilöstöltämme perinteisestä sotilasjohtamisesta poikkeavaa avoimuutta ja vuorovai- ILMOITUKSET AuK:n oppilaskunta Ylil Pertti Kallio Porin Prikaatin henkilöstölle, joka on todella motivoituneesti ja hienolla yhteistyöllä mahdollistanut Kiitän Porin Prikaatin ja Huovinrinteen vakutusta sekä vahvaa sitoutumista. puh. (02) menestyksen. ruskunnan henkilöstöä, varusmiehiä sekä prikaatimme yhteistyökumppaneita ja tukijoita vuoden TALOUDENHOITAJA OSOITTEENMUUTOKSET Vuonna 2002 haasteet kasvavat entisestään. Tmi Tilistö Mitään suurta muutosta henkilöstötilanteeseen ei 2001 aikana tehdystä työstä ja prikaatillemme annetusta tuesta. Seppo Luoto vielä ensi vuonna ole odotettavissa. Tämä edellyttääkin prikaatiltamme toimintojen priorisointia puh. (02) PANKKI kaikilla johtamisen tasoilla ja kaikissa työpisteissä. Toivotan kaikille Rauhallista Joulua ja NORDEA, Säkylä Meidän tulee keskittyä keskeisimpiin avaintuloksiimme, Menestystä vuodelle tärkeimpänä joukkotuotanto eli varus- Eversti KIRJAPAINO miestemme koulutus. Valmiustehtävistämme Oy West Point emme voi tinkiä. Uuden materiaalin vastaanotto ja PAINOPAPERI saaminen mukaan koulutukseen ja tuotettaville Arto Räty Luminova silk 115 g joukoille on kyettävä hoitamaan. Samalla tulee Porin Prikaatin Komentaja henkilöstön hyvinvoinnista pitää huolta. 3

4 Yhteiskuntien uhkate ovat kasvaneet Euroo Teksti: Juhani Kolomainen, kuvat:plm:n tiedotusyksikkö ja Samuli Vahteristo Erityisesti tietojärjestelmien riskit lisääntyneet. Suomi varautunut uhkiin ottamalla käyttöön ympärivuorokautisen kansallisten tietojärjestelmien valvonnan. Terrorismiin varaudutaan 4 Puolustusministeriön kansliapäällikkö Matti Ahola arvioi yhteiskunnallisten uhkien selkeästi lisääntyneen Euroopassa. Porin Ilmasillan ja Satakunnan maanpuolustusyhdistyksen tilaisuudessa Porissa marraskuun alussa esitelmöinyt kansliapäällikkö Ahola puuttui esitelmässään valtioiden puolustus- ja turvallisuuskysymyksiin ja terrorismin mukanaan tuomiin vakaviin uhkiin. - Yhteiskuntien kannalta elintärkeät tietojärjestelmät ovat erityisessä vaaravyöhykkeessä. Päivitykset ovat monin paikoin ongelma, samoin huoltovarmuut- UHKA-ARVIO. Kansliapäällikkö Matti Ahola arvioi yhteiskuntien uhkakuvien lisääntyneen Euroopassa muun muassa terrorismin vuoksi. ta tulisi merkittävästi lisätä, kansliapäällikkö Ahola sanoi. Hän perustelee kantaansa sillä, että yhteiskuntien monet toiminnot ovat tietojärjestelmien hyvän toimivuuden varassa. Kun tietojärjestelmät syystä tai toisesta romahtavat, seuraukset saattavat olla hyvinkin vakavia. Aholan mukaan Suomi on tässä suhteessa hoitanut leiviskänsä hyvin. Meillä tärkeiden kansallisten tietojärjestelmien toimivuus on pyritty turvaamaan ympärivuorokautisella valvonnalla. Tässä Suomi on Euroopan eturivin maita. Maailman eri valtiot pyrkivät tällä hetkellä varautumaan mahdollisimman hyvin terrorismiin, joka viime aikoina on tuntuvasti nostanut päätään. - Sotilaallisessa kriisienhallinnassa puolustusministeriö tekee Suomessa tiivistä yhteistyötä eri ministeriöiden kanssa. Se johtaa ja koordinoi kriisin aikaista toimintaa, Ahola sanoi. Hän suhtautuu luottamuksella Suomen järjestelmään. Esimerkiksi Norjassa sotilaallisten kriisien aikaisen toiminnan johto siirtyy kokonaan eri ministeriölle, jolta ei ole tarkempaa tuntumaa käynnissä olevaan kriisiin ja sen kehittymiseen. Siviiliyhteiskuntaan kohdistuvien kriisien torjunnassa ja hoidossa vastuu on Suomessa sisäministeriöllä, joka on ottanut vastatakseen terrorismin torjunnan. Ahola viittasi myös Yhdistyneiden kansakuntien toimiin terrorismin torjunnassa. - Koskaan aiemmin ei YK ole historiansa aikana kyennyt kahdessa päivässä yksimielisesti hyväksymään terrorismia koskevia päätöslauselmia, hän sanoi. YK:n päätöslauselmat ovat synnyttäneet runsaasti kansallista päätöksentekoa terrorismin torjunnassa. Tällaisia ovat esimerkiksi terroristien rahaliikenteen valvonta ja katkaiseminen. Monessa maassa

5 kijät passa tämä edellyttänyt lainsäädäntötoimia. Presidentin päätösvalta kapeni Suomessa toteutettu perustuslakiuudistus vaikuttaa myös Suomen turvallisuuspolitiikkaan. - Uudistus siirsi tasavallan presidentin päätösvaltaa hallitukselle, pääministerille ja eduskunnalle, kansliapäällikkö Ahola selvitti. Puolustusneuvosto lakkautettiin ja tilalle tuli kaksi uutta elintä. - Tilalle tulivat ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta sekä turvallisuus- ja puolustusasiain komitea, Ahola tiivisti. Valiokunnassa on kaksi pysyvää jäsentä, puolustusministeriön ja ulkoministeriön kansliapäälliköt. Puheenjohtajana toimii puolustusministeriön kansliapäällikkö ja jäseninä on kuusi muiden ministeriöiden kansliapäällikköä. Asiat valmistellaan tässä virkamieskomiteassa, joka on hallituksen valiokunnan työrukkanen. - Komitean mietinnöt menevät tämän kautta hallitukseen, jossa se muodostaa saamiensa selvitysten perusteella hallituksen kannan kulloinkin esillä olevaan kysymykseen, kansliapäällikkö Ahola kertoi. Presidentillä on oikeus osallistua valiokunnan kokoukseen. Kokoukseen osallistuessaan hän toimii myös sen puheenjohtajana. Muuten puheenjohtajana toimii pääministeri. Yhteydenpito tiivistynyt Turvallisuus- ja puolustusasioissa yhteydenpito eri osapuolten välillä on tiivistynyt. - Laki määrää, että aina kun presidentti ja puolustusvoimien komentaja tapaavat, mukana tulee olla myös puolustusministeri. Myös pääministerillä on osallistumisoikeus kokoukseen. Pääministerillä ja myös puolustusministerillä on oikeus määrätä kulloinkin käsiteltävänä oleva asia niin halutessaan hallituksen käsittelyyn. Mielestäni tämä ratkaisu toimii erittäin hyvin, Ahola arvioi. Maan puolustuspolitiikkaa ja eri ministeriöiden välistä yhteistoimintaa koordinoi puolustusministeriö. Pääministeri puolestaan päättää turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä asioista. Hallitus antaa eduskunnalle turvallisuuspolitiikasta selontekoja tai ilmoituksia. Uskottava puolustuskyky säilytetään Maan hallitus on huolellisesti punninnut Suomen puolustuskykyä ja tehnyt siinä monia ratkaisuja. - Hallitus edellyttää, että uskottava puolustuskyky säilytetään. Hallitusohjelmassa pidetään tulevaisuudessa myös kiinni riittävistä määrärajoista, kansliapäällikkö Ahola selvitti. Hallitus totesi, että puolustusvoimissa tulee tehdä rationalisointitoimia. Jos nykyinen 9,5 miljardin markan taso määrärahoissa säilytetään, merkitsee se pitkässä juoksussa monenlaisia puolustuskykyä heikentäviä ratkaisuja. Ensiksikin joudutaan luopumaan puolesta nykyisin palvelukseen tulevien saapumiserien koulutuksesta. Kaikkiaan 26 joukko-osastoa ja esikuntaa jouduttaisiin lakkauttamaan. Puolustusvoimien henkilökunnasta vakinaisessa työsuhteessa olevasta jouduttaisiin irtisanomaan ja materiaalihankinnat jäisivät toteutumatta. Edes nykyisen kaluston käyttöön eivät määrärahat riittäisi. Määrärahat turvataan Hallitus päätti valita toisen tien puolustuskyvyn säilyttämiseen. Se päätti asettaa painopisteen strategisen iskun ennaltaehkäisevään torjuntaan. - Hallitus päätti alueellisen puolusjärjestelmän säilyttämisestä. Yleistä asevel- 5

6 vollisuutta tusjärjestelmän ei myöskään säilyttämisestä. lopeteta, Ahola Yleistä sanoi. asevelvollisuutta Ruotsi esimerkiksi ei myöskään kutsuu lopeteta, asepalvelukseen Ahola sanoi. vain Ruotsi 35 prosenttikiksi kustakin kutsuu asepalvelukseen saapumiserästä. vain Norja 35 esimer- kutsuu prosenttia yli puolet. kustakin Hallitus saapumiserästä. pääsi yksimielisyyteen Norja kutsuu yli siitä, puolet. että Hallitus puolustusvoimille yksimielisyyteen turvataan siitä, riittävät että puolustus- määrära- pääsi hat voimille tulevissa turvataan budjeteissa. riittävät määrärahat tulevissa - Pyrkimyksenä budjeteissa. on se, että sodanajan - Pyrkimyksenä enimmäisvahvuus on se, että pudotetaadanajan puoleen enimmäisvahvuus eli mieheen. pudote- so- Aholan taan puoleen mukaan eli 350 Suomella 000 mieheen. on yhä Euroopan Aholan mukaan suurin Suomella sodanajan on asevoima. Euroopan Unohtaa suurin ei pidä sodanajan myöskään asevoi- re- yhä serviläisiä. ma. Unohtaa ei pidä myöskään reserviläisiä. - Enimmäisvahvuuden alentaminen - vaikuttaa Enimmäisvahvuuden myös varikkojen alentaminen vaikuttaa Siinä tapahtuu myös supistuksia. varikkojen Ilma- mää- määrääntorjunnassrään. Siinä kapasiteettia tapahtuu supistuksia. on liikaa, jotematorjunnassa sielläkin tapahtuu kapasiteettia supistuksia. on lii- Il- Helsingistä kaa, joten sielläkin länteen olevien tapahtuu rannikkolinnakkeidetuksia. Helsingistä jatkuvasta länteen ylläpidosta olevien supis- luovutaan rannikkolinnakkeiden ja siirrytään liikkuvaan jatkuvasta rannikkopuolustukseenläpidosta luovutaan ja Ahola siirrytään sanoi. liik- ylkuvaan rannikkopuolustukseen, Ahola EU vai sanoi. Nato? EU Aholan vai mukaan Nato? Euroopan unioni on jo organisoitunut sotilaalliseen kriisienhallintaan. Aholan mukaan Euroopan unioni on jo organisoitunut - Sillä ei kuitenkaan sotilaalliseen ole nyt, kriisienhallintaanhitulevaisuudessakaan kykyä suunnitella, eikä lä- toimeenpanna - Sillä ei kuitenkaan tai johtaa minkäänlaisia ole nyt, eikä lähitulevaisuudessakaan kykyä so- suunnitella, ASEVELVOLLISTEN MÄÄRÄ PUHUTTAA. Ruotsi esimerkiksi kutsuu asepalvelukseen vain 35 prosenttia kustakin saapumiserästä. Norja kutsuu yli puolet, sanoo Ahola. toimeenpanna tilasoperaatioita. tai Brysseliin johtaa minkäänlaisia sotilasoperaatioita. sotilasesikunta ja sotilaskomitea Brysseliin pe- perustettu palvelevat rustettu sotilasesikunta puhtaasi poliittista ja sotilaskomitea palvelevat kansliapäällikkö puhtaasi poliittista Ahola päätöksentekoa, arvioi. päätöksentekoa, Hänen mielestään kansliapäällikkö Natolla sen sijaan Ahola on arvioi. valmius Hänen ottaa mielestään johtaakseen Natolla sen sijaan sotilasoperaatioita. on valmius ottaa joh- EU suuriakin onkin taakseen tukeutunut suuriakin Natoon sotilasoperaatioita. EU Yhdysvaltoihin. onkin tukeutunut Sillä Natoon on käy- eli eli käytännössä käytännössä tettävissä nykyaikainen Yhdysvaltoihin. satelliittitiedustelu käytettävissä ja sen mukanaan nykyaikainen tuomaa satelliit- glo- Sillä on baalista titiedustelu tilanteen ja sen seuraamiskykyä. mukanaan tuomaa globaalista - Joukkojen tilanteen ja materiaalin seuraamiskykyä. siirtokyky puuttuu myös strateginen EU:lta. - Joukkojen Natolla sitä ja materiaalin on. Aholan strateginen Nato siirtokyky tarvitsee suunnittelemiin- puuttuu myös mukaasa EU:lta. eri Natolla operaatioihin sitä on. yksimielisen Aholan mukaan Nato Turkki tarvitsee on suunnittelemiin- Naton jäsen. Se päätöksen. sa haluaan eri operaatioihin mukaan Euroopan yksimielisen unioniin, päätöksen. mutta Turkki maan liittyminen on Naton jäsen. siihen Se ei haluaan muiden mukaan unionin Euroopan maiden tulkinnan unioniin, mutta mukaan maan ole vielä liittyminen mahdollista. siihen ei muiden - Turkki unionin suhtautuu maiden kaikkiin tulkinnan Naton Eurooppaan ole vielä kohdistuviin mahdollista. hank- mukaan keisiin - Turkki kielteisesti suhtautuu ja on kaikkiin veto-oikeudellaaton Eurooppaan romuttanut kohdistuviin tätä koskevan hankkeisiin päätök- Na- kielteisesti senteon. ja Turkki on veto-oikeudellaan halua mukaan romuttanut unioniin, tätä koskevan myös sen päätöksenteon. muuhun päätöksente- Turkki paitsi koon. halua Tämän mukaan vuoksi paitsi Turkki unioniin, haluaa myös Naton sen muuhun avulla painostaa päätöksentekoon. Euroopan unionin Tämän vuoksi maita, puolustusministeriön Turkki haluaa Naton avulla kansliapäällikkö painostaa Euroopan Ahola unionin sanoi. maita, puolustusministeri- Matti ön kansliapäällikkö Matti Ahola sanoi. 6

7 7

8 Superbonus Anteliaan arjen Aikuisnäytelmä Räkijätyypit Uomakipitys Pääosin maastopukuinen yleisö seuraa hiiren hiljaa Porin Prikaatin elokuvaluokan estaraadilla tapahtuvaa näytelmää. Vinkeänpunaiseen pukuun, leopardikuvioiseen paitaan ja samansävyiseen solmioon pukeutunut mies astelee edestakaisin yleisönsä edessä, puhuu, kirjoittaa välillä riippulehtiöön muutaman keskeisen teemansa ja tuntuu ajoittain jopa kadottavan sanottavansa. Levottomalta vaikuttava liikehdintä on kuitenkin osa tarkoin harjoiteltua koreografiaa eivätkä pitkähköt tauotkaan puheen keskellä kieli vuorosanojen muistamattomuudesta. Hyvät naiset ja herrat: filosofi Esa Saarinen on täydessä vauhdissa. - Halusimme tarjota henkilöstöllemme jotain aivan erilaista, ajattelemisen aihetta. Prikaatimme on pahasti vajaamiehitetty ja työntekijämme todella kovilla. Henkilöstön ja heidän perheidensä hyvinvoinnista huolehtiminen on nyt ensiarvoisen tärkeää, Porin Prikaatin komentaja, eversti Arto Räty perustelee persoonallisen filosofin valintaa luennoitsijaksi. Kotiin kukkakaupan kautta Aikuisnäytelmä, superbonus, arjen anteliaisuus, pihtaamisen koston kierre, ivanauruun varautuminen, räkijätyypit, uomakipitys... Näitä sanoja tai käsitteitä on turha haeskella kirjastojen onnellisuusoppaista. Ne ovat kuitenkin keskeinen osa filosofi Saarisen sanomasta. Porin Prikaatin henkilökunnalle ja heidän puolisoilleen lokakuun alussa Säkylässä onnellisuudesta ja työssä jaksamisesta luennoinut Saarinen ei totisesti kätkeydy kaikkien tuntemien fraasin taakse. - Pyrin esitykselläni kuvaamaan arjen filosofiaa ja sitä latistuksen mankelia, jonka puristukseen me itse kukin joudumme niin työssä kuin kotonakin, Saarinen summaa. Arjen anteliaisuudella hän tarkoittaa ennen kaikkea kiinnostusta ja antamaamme kiitosta, jonka me kohdistamme kanssaihmisiimme. - Et sä kiitä toisia ihmisiä työssäsi tai kotona, kun ei suakaan kukaan kiitä. Tämän vääjäämättömänä seurauksena on pihtaamisen koston kierre, ts. kiitosta tai myönteistä palautetta ei anneta toiselle sen takia, koska ei itsekään olla koskaan saatu sitä. Saarinen värittää esitystään lukuisilla esimerkeillä mutta ei sido kuulijaansa liiaksi valmiilla ohjeilla. Yksi resepti perjantaisen esityksen miespuolisille kuulijoille on kuitenkin tarjolla. - Koukkaa kotiin yllättäen kukkakaupan kautta. 8 "KYLLÄ KOLAHTI". Luutnantti Jari Ruski on hyödyntänyt Saarisen sanomaa niin kotona kuin työssäkin. Tehdään se mikä toimii Sotilaspoliisi- ja Tiedustelukomppanian vääpeli, luutnantti Jari Ruski ja vaimonsa Katri kuuntelivat filosofi Saarisen luentoa mielenkiinnolla. - Kyllä kolahti. Nämä arjen pikku totuudet antoivat ajateltavaa omaan elämään niin kotona kuin töissäkin, liki 20 vuotta aviossa ollut pariskunta luetteli tuntojaan tuoreeltaan luennon jälkeen. - Erilainen viikonloppu kotona Kiukaisissa, kuvailee luennon jälkeisellä viikolla maastosta tavoitettu Jari Ruski tunnelmiaan. Saarisen sanomaa on hyödynnetty niin kotona kuin työssäkin. - Meillä kotona tajuttiin, että asioita voidaan lähestyä niin monelta kantilta. Se, minkä minä näen yksiselitteisenä, voi toisen

9 Ivanauruun varautuminen postoli Pihtaamisen koston kierre ESILLÄ. Esa Saarinen ei totisesti kätkeydy kaikkien tuntemien fraasin taakse. silmissä näkyä aivan eri tavalla. Uusi lähestymistapa, tuhteja eväitä elämään, luutnantti Ruski kuvailee luennon antia. Ajatuksien virran avautuminen näkyy jatkossa myös Ruskin työyhteisön toiminnassa. - Saarisen innoitusta uudesta lähestymistavasta on tarkoitus hyödyntää meillä komppaniassa. Ei kaikkia asioita tarvitse tehdä niin kuin aina ennenkin. Nokian ylintä johtoa sparraavan Saarisen ajatus olennaiseen keskittymisestä saa Ruskin varauksettoman kannatuksen: - Tehdään jatkossa se mikä toimii, kuten Saarinen yllytti. Esitystensä tauolla filosofi Saarisella on hetki aikaa jutusteluun. Palkatun henkilöstön ohella vuosittaiset varusmiestä ovat keskeinen osa puolustusvoimia. Osa heistä koulutetaan vaativiin esimiestehtäviin. Mitä ovatkaan Esa Saarisen teesit tämän päivän varusmiesjohtaille? Kysymys on filosofille selvästi outo, mutta hetken miettimisen jälkeen Saarinen on uinut jo syvälle ryhmänohtajien ja upseerikokelaiden maailmoihin. - Älä nosta omaa arvoasi tärkeäksi. Ilmennä käyttäytymiselläsi niitä arvoja, joita toivoisit yleisiksi periaatteiksi. - Usko jokaisessa ihmisessä olevaan hyvään. - Muista, että jokaisessa suomalaisessa on valtavasti henkistä voimaa, joka voidaan latistaa väärällä lähijohtamisella. Teesiensä jälkeen filosofi vilkaisee kelloaan ja poistuu kiirettään valitellen Huovinrinteen elokuvaluokkaan. Siellä uusi yleisö odottaa malttamattomana esitystä, josta vain pääosan esittäjä enää puuttuu. Omassa elämässään Saarinen on saanut harvinaisen vastanäyttelijän - kuningattaren. Kuningatar - aviomiehen kuvaus vaimostaan kuningattarena saa minut leijumaan aivan toisiin ulottovuuksiin. Eikö siinä olekin jotain... todella upeaa? Teksti: Matti Vihurila Kuvat: Ville Aaltonen ja Samuli Vahteristo 9

10 RUL:n uusi puheenjohtaja Tapio Peltomäki: Nyt keskustelemaan maanp Teksti: Tapio Vallin JOHTOON. Reservin kapteeni, kauppatieteiden maisteri Tapio Peltomäki, 43, valittiin Joensuussa Reserviupseeriliiton uudeksi puheenjohtajaksi. Reserviupseeriliiton uusi puheenjohtaja Tapio Peltomäki haluaa nostaa liiton profiilia turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. - Maanpuolustuskentästä puuttuu keskustelujen aloittaja. Tämä tehtävä sopii RUL:lle, vuoden 2002 alusta tehtävässään aloittava turkulainen reservin kapteeni ja pankinjohtaja sanoo. 10 "Paikallis- ja aluepuolustus ei jatkossa voi perustua vain löysään vapaaehtoisuuteen, sanoo Reserviupseeriliiton uusi puheenjohtaja Tapio Peltomäki." Ensimmäinen keskustelun avaus kuultiin jo Joensuun liittokokouksessa, jossa Peltomäki valittiin yksimielisesti liiton puheenjohtajaksi. Kolmivuotissuunnitelmaan kirjattiin kohta, jonka mukaan pitää selvittää pohjoismaisen mallin mukaisten kodinturvajoukkojen tarve. Oletko siis perustamassa Suomeen uutta suojeluskuntaa? - Ei, en missään tapauksessa. Suojeluskunnat olivat aikanaan tarpeellisia, ja osaltaan niiden avulla me selvisimme talvi- ja jatkosodasta. Nykyiseen maanpuolustuskenttään ne eivät enää sovi, Peltomäki sanoo. Puhutaan jo oikeilla nimillä Peltomäki korostaa, että RUL:n aloite on todella vasta selvityksen tekemistä. Voi olla, että siinä todetaan, ettei mitään kodinturvajoukkoja tarvita.

11 Reserviupseeriliiton yhtenä lähtökohtana on eduskunnalle annettu puolustuspoliittinen selonteko ja siinä oleva uuden uhkakuvan mukainen strateginen isku. Puolustuspolitiikan painopiste on strategisen iskun torjunnassa, ja alueellinen ja paikallinen puolustus ovat jäämässä taka-alalle. - Kertausharjoitukset painottuvat valmiusyhtymän joukkojen kouluttamiseen. Alue- ja paikallisjoukkojen osalta kertausharjoitetaan lähinnä päällystöä, ei enää miehistöä. Juuri tämä on Peltomäen mielestä tulevaisuuden koulutuksen ja maanpuolustushengen uhkakuva. Aluepuolustuksen kertausharjoituksista on tulossa esikuntapeliä, eivätkä päälliköt koskaan joudu kohtamaan tilannetta miehistön kanssa. Toisaalta se merkitsee myös sitä, että paikallis- ja aluepuolustuksen tehtäviin varattu miehistö ei tunne päälliköitään, ja se etääntyy maanpuolustuksesta. - Meidän pitäisi jo uskaltaa puhua maanpuolustuksen tehtävistä oikeilla nimillä: kuka on vartiokomppanian päällikkö ja keitä siihen kuuluu. olustuksesta! Mitä strategisen iskun jälkeen? Kun Pariisin rauhansopimuksen sotilaallista koulutusta koskevat pykälät todettiin Suomen taholta lakanneiksi, maassamme aloitettiin vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus. Sitä varten muotoutui nykyinen Maanpuolustuskoulutus ry alueorganisaatioineen. MPK järjestää erilaisia, vapaaehtoisuuteen perustuvia kursseja. Tapio Peltomäki kuuluu MPK:n Varsinais-Suomen maanpuolustuspiirin johtoryhmään. Vaikka kurssitus on Varsinais-Suomen alueella ollut vilkasta, nykyisessä järjestelmässä on hänen mielestään vielä paljon kehitettävää. - MPK:lle on saatava nykyistä enemmän selkeitä sotilaallisia tehtäviä. Siitä on tehtävä sotaväen alihankkija, joka kouluttaa joukkoja sotilaallisiin tehtäviin puolustuvoimain johdossa. Nimenomaan PUOLUSTUKSEN TUKENA. Maanpuolustusjärjestöjen suuri määrä on rikkaus, Tapio Peltomäki sanoo. kiinteä johtosuhde puolustusvoimiin on toiminnan ehdoton lähtökohta. Peltomäki on jossakin määrin huolestunut paikallis- ja aluepuolustuksen tilasta. Puolustuksemme lähtökohtana on strategisen iskun torjunta, mutta sotatoimet jatkuvat sen jälkeenkin. Jokaista neliösenttiä tätä maata puolustetaan. - Voiko alueellinen puolustus perustua vain löysään vapaaehtoisuuteen? hän kysyy. Ongelmana on lisäksi se, ettei vapaaehtoisia voi käskeä. Harjoituksiin tulee vain vapaaehtoisia, valitettavan usein sama joukko kiertää harjoituksesta toiseen bongaamassa kh-päiviä. RUL:ia tarvitaan Muutama vuosi sitten keskusteltiin vilkkaasti reserviläisjärjestöjen yhdistämisestä. Mm. edellinen puolustusvoimain komentaja, kenraali Gustav Hägglund ajoi reserviläisjärjestöjä yhteen. Puhuttiin yhden osoitteen periaatteesta. Peltomäen mielestä Reserviupseeriliittoa tarvitaan tulevaisuudessakin, on tarvittu jo 70 vuotta. Liittoon kuuluu jäsentä, joista kolmannes on alle 35-vuotiaita. - Jäsenkuntamme kokee liiton tarpeelliseksi. Se on samanhenkisten ja saman koulutustaustan omaavien järjestö. Jos me emme itse pidä koulutustasoamme yllä, ei sitä tee kukaan muukaan meidän puolestamme. Siinä mielessä me olemme etujärjestö, Peltomäki sanoo. Hänen mielestään reserviläisjärjestöjen runsaus on myös rikkaus. Puheet yhdestä ainoasta reserviläisjärjestöstä voidaan jo lopettaa. Myös RUL:n tulevaisuus näyttää Peltomäen mukaan valoisalta. Tehtäviä riittää, ja yksi niistä on tulevaisuuden jatkoja täydennyskoulutuksen kehittäminen. Pääesikunnan työryhmässä on juuri valmistunut selvitys koulutustarpeesta. Se on nyt työstettävä toiminta- ja koulutusmalleiksi. Reserviupseereille on kehitettävä erilaisia koulutuspolkuja. Pitkän linjan reserviläinen Tapio Peltomäki, 43, on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, ja hän työskentelee Turun Seudun Osuuspankin yrityspankin johtajana. Perheeseen kuuluvat vaimo ja kolme lasta. Peltomäki on taustaltaan pohjalaisia, syntyjään hän on Ähtäristä, ja varusmiespalvelus sujui nyt jo lakkautetussa Pohjan Prikaatissa. Maanpuolustustyöhön hän on osallistunut aina aktiivisesti. Hän on Varsinais-Suomen Reserviupseeripiirin puheenjohtaja vuoden 2001 loppuun saakka ja MPK:n johtoryhmän jäsen. Hän on kuulunut myös useita vuosia Turun Reserviupseeriyhdistyksen hallitukseen. Hän on RUL:n hallituksen jäsen, ja vuonna 2001 hän oli liiton toinen varapuheenjohtaja. Hän on toiminut myös liiton taloustoimikunnan puheenjohtajana. Vapaaehtoisen maanpuolustustyön määrää kuvaa varsin hyvin hänen laskelmansa: - Olen laskeskellut, montako kertaa vuodessa lähden johonkin vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehtävään. Lähtöpäiviä on vuodessa nykyisin noin 70, Peltomäki sanoo. 11

12 Itsenäisyys, turvallisuus ja hyvinvoi itsestäänselvyyksiä Porin Prikaati juhlisti itsenäisyyspäivää noin 900 sotilaan paraatilla Säkylässä. Torilla pidetyssä paraatikatselmuksessa puhunut prikaatin komentaja, eversti Arto Räty muistutti veteraanisukupolven työstä itsenäisyytemme säilyttämisessä ja rakentamisessa. - Yhtenä syynä tapaamme juhlia itsenäisyyttämme on varmasti se, miten itsenäisyytemme on hankittu ja säilytetty. Te, tänään paikalla olevat sotiemme veteraanit - miehet ja naiset - olette kunniakansalaisina edustamassa sitä sukupolvea, joka taistellen säilytti meille itsenäisyyden. Teidän sukupolvenne myös rakensi heti sotien jälkeen alkaneella kovalla työllä tämän päivän hyvinvoivan demokraattisen Suomen. Meidän nuorempien tehtävänä on jatkaa itsenäisyytemme vaalimista ja hyvinvointimme kehittämistä. Säkylän Rantatiellä suoritetun ohi- marssin otti vastaan eversti Räty seurassaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esko Eela, Sotainvalidien Veljesliiton Säkylän osaston puheenjohtaja Väinö Mattila sekä Rauman Seudun Rintamanaisten varapuheenjohtaja Kerttu Mäkelä. Ohimarssissa oli mukana kolmisenkymmentä ajoneuvoa sekä jalan liikkuneet lippukomppania ja kapteeni Erkki Haapa-alhon johtama perinnepukuosasto. Itsenäisyyspäivän vietto jatkui illansuussa varuskuntakerholla järjestetyllä vastaanotolla. 12

13 nti eivät ole Teksti: Matti Vihurila Kuvat: Samuli Vahteristo RINNAKKAIN. Säkylän keskustan raitin leveys oli käydä ahtaaksi, kun kaksi Pasia suoritti rinnakkain ohimarssin. ISÄNTÄPARI. Arto ja Päivi Rädyn isännöimällä vastaanotolla prikaatin oma väki ja kutsuvieraat tuntuivat viihtyvän mukavasti. 13

14 Varastointijärjestelyt 2000-luvun tasolle Huovinrinteen suurin - ja kaunein? Teksti: Matti Vihurila, kuva: Ville Aaltonen Nykyinen 14 NAISTEN SAUNA. Luutnantti Olli Linden (vas.) osoittaa sormellaan tulevan keskusvaraston toiseen kerrokseen paikkaan, johon rakennetaan naisille ikioma sauna. Huoltopäällikkö, everstiluutnantti Markku Heinonen ei voi kuin hymyillä tyytyväisenä. Taustalla pilkottaa nykyinen varusvarasto. Porin Prikaatin huollon hajasijoitetut varastot pääsevät vihdoinkin ensimmäiseen yhteiseen kotiin, kun ensi maaliskuussa aloitettava uuden keskusvaraston rakentaminen saadaan toivottavasti aikataulun mukaisesti päätökseen toukokuussa Kyseessä on Huovinrinteen mittavin uudisrakennus sitten 1960-luvun. Runsaan 50 Mmk:n investoinnin myötä kehitettävän valmiusprikaatin alati lisääntyvän materiaalin varastointi siirtyy kertaheitolla 2000-luvun vaatimuksien edellyttämälle tasolle. Keskusvarasto on myös puolustusvoimien ensimmäinen Senaattikiinteistöjen rahoittama investointirakentamisen kohde. Ulkoasultaan keskusvarasto pyritään saamaan 60-lukulaisen varuskunnan yleisilmeeseen sopivaksi. Keskusvaraston kerrosala tulee olemaan noin neliötä, ja kuutioita 6-8 m:n vapaakorkeuden omaavassa rakennuksessa on liki Tämän lisäksi 136 m pitkän ja 54 m leveän varastokompleksin läheisyyteen rakennetaan puolustusvoimien ensimmäinen konttivarasto. Siihen mahtuu kaikkiaan 100 merikonttia. Asfaltoitavalle pohjalle rakennettavaan lämmittämättömään mutta katettuun konttivarastoon asennetaan ilmakuivaus. Näin taataan materiaalin säilyvyys konteissa. - Konttivarastoon tullaan sijoittamaan mm. kansainvälisissä tehtävissä tarvittavaa materiaalia sekä Prikaati 2005:n kalustoa kuten esimerkiksi teknisen huollon ja lääkintäkomppanian ensihoidon kontteja, prikaatin huoltopäällikkö, everstiluutnantti Markku Heinonen visio. Mikäli Suomi päättää jatkossa osallistua johonkin monikansalliseen kriisinhallintaoperaatioon, konttivaraston valmistumisen jälkeen valmisteluosastolle tarkoitetut lähes 20 merikonttia ovat nopeasti siirrettävissä Säkylästä minne tahansa maailmalle. Rätei ja lumpui, pyssyi ja paukui sekä - likkojen sauna Keskusvarastoon tullaan sijoittamaan kaikki prikaatin huollon nykyisellään hajasijoitetut varastopalvelut viesti- ja kuljetusvälinemateriaalia lukuunottamatta. Suunnittelun lähtökohtana on ollut varastoinnin saattaminen 2000-luvun edellyttämien vaatimusten tasolle unohtamatta prikaatin asiakkaita, varusmiehiä. - Varasto haluttiin sijoittaa keskeiselle paikalle, jotta varusmiestemme jokapäiväinen huolto olisi mahdollisimman vaivatonta, kertoo kiinteistöhuoltoupseeri, luutnantti Olli Linden. Saman katon alla on jatkossa mahdollisuus asioida varus-, taisteluväline-, majoituskalusto-, kenttämuonituskalusto-, pioneeri-, koulutustarvike- ja liikuntavälinevarastoilla. Uudisrakennuksessa tulee työskentelemään huollon ammattilaista. Osittain kaksikerroksisen rakennuksen yläkertaan rakennetaan naisille oma sauna. - Siellä on likkojen mukava löylytellä, Linden ja Heinonen hekottelevat. Keskusvarasto on puolustusvoimien ensimmäinen kohde, jonka Senaattikiin-

15 Keskusvarasto varusvarasto teistöt rakentaa investointirakennuskohteena. Porin Prikaati on sitoutunut rakennuksen vuokralaiseksi 20 vuodeksi. Toistaiseksi ei ole tiedossa, mistä löytyy rahat sisustusirtaimiston hankintaa, jonka kustannuksiksi Linden arvioi muutamia miljoonia markkoja. Viestivälinevarasto Asemiehet evakkoon Keskusvaraston alta joudutaan purkamaan varastorakennus, jossa sijaitsee nykyisin rakennuslaitoksen toimitiloja sekä taisteluvälinevarasto. Lisäksi kaksi ajoneuvokatosta tullaan purkamaan. Taisteluvälivarasto siirtyy evakkoon Kuntotalon alakertaan odottamaan uusien toimitilojen valmistumista. Suunnitelmissa on myös uuden tieliittymän rakentaminen ns. Vuorenmaantieltä. Tällöin rakentamisen aikainen raskas liikenne ei häiritsisi kasarmialueen toimintoja. Tankki täyteen omalla bensa-asemalla Joulukuun alussa varmistui nykyisen muonituskeskuksen saneeraus, joka aloitetaan vuonna luvulta peräisin olevat ruoanvalmistus- ja säilytystilat laitetaan uuteen uskoon, jolloin päästään eroon mm. muonituskeskusta nykyisellään vaivaavista kosteusvaurioista. Puolustusvoimat tulee ensi vuoden aikana uudistamaan myös keskeisimpien varuskuntien polttoaineenjakopaikat. Huovinrinteellekin on luvassa ikioma Kerrosala: Noin m 2 Tilavuus: Lähes m 3 Pituus: 136 m Leveys: 54 m Vapaakorkeus: 6-8 m Kontttivarasto 100 merikontille bensa-asema, jossa prikaatin runsaalle 400 ajoneuvolle on tarjolla nykyaikaiset poltto- ja voiteluainepalvelut. Vaikka nykyisen ajoneuvohuoltolan yhteyteen rakennettavaan huoltoasemaan ei olekaan luvassa omaa baaria, nähtäväksi jää, tuleeko huoltoasema tästä huolimatta jatkamaan jo edesmenneen Hevosmiesten tietotoimiston ja siviiliyhteisöissä arvostettujen Baariparlamenttien kunniakkaita perinteitä viimeisimmän tiedon ja oikeudenmukaisimpien ratkaisujen tyyssijana. Varmaa on jo tässä vaiheessa kuitenkin se, että huoltoasema tulee saamaan varusmiesten keskuudessa nasevan lempinimen. Pitäisiköhän järjestää aikanaan oikein virallinen kilpailu tuosta nimestä? Ja kun oikein tarkemmin ajatellaan, ei se baarikaan olisi yhtään hullumpi idea. 15

16 Sotkun pisuaarikuva syn Piirtäminen oli Juballe Huovinrinteen sotilaskodin yläkerran seinää koristaa suomalaisia sotilaita pisuaarilla kuvaava piirros, jonka vain aniharva osaa yhdistää nykypäivän suosituimpaan suomalaiseen sarjakuvaan Viiviin ja Wagneriin. Yhdistävä tekijä on piirtäjä, turkulainen Jussi Juba Tuomola. - Pisuaarikuva syntyi silkasta ahneudesta. Sotku järjesti varusmiehille piirustuskisan, enkä malttanut olla ahneena miehenä osallistumatta. Voittajalle oli luvassa rahaa, muistaa Tuomola. Lienee turha korostaa, että tuleva piirtämisen ammattilainen kuittasi pisuaaripojillaan vuonna 1985 järjestetyn kilpailun voittopotin plakkariinsa. Sotatuomarin poikana varttuneelle Jussi Tuomolalle armeijaan meno oli itsestään selvyys, jonka tärkeys ei kyseenalaistunut miehen mielessä edes palveluksen kovimpina aikoina. - En kadu armeijaan lähtöäni vieläkään, mutta ei minulla toisaalta ole kovin suurta hinkua päästä kertauksiinkaan. En ole nimittäin ollut koskaan oikein kiinnostunut noista erähommista. Alokasaika oli kova kokemus Tuomola muistaa varusmiesaikansa alun Porin Prikaatissa harvinaisen kovana kokemuksena. Kapteeni Jussi Norrin johtamassa 4. Jääkärikomppaniassa nimittäin mentiin, eikä meinattu. - Se oli kaltaiselleni vähemmän urheilusta innostuneelle kaverille tosiaan kova paikka, paljon kovempi kuin aliupseerikoulu, hän tiivistää. Jussi Tuomola muistaa pärjänneensä armeijassa paljon paremmin kirjallisissakuin kuntotesteissä. Pitkälti tästä syystä hän uskoo nousseensa siihen joukkoon, joka jatkoi Huovinrinteeltä Haminaan ja Reserviupseerikouluun. - Siinä vaiheessa olin tosin jo aika kovassa kunnossakin. Jo ennen ala-asteikää alkanut piirtämisharrastus oli tekijä, joka sai Jussi Tuomolan kestämään armeija-ajan kovimmatkin vaiheet. Piirtäminen on ollut Juballe aina pakotie ja armeijassa se oli sitä entistä korostetummin. Porin Prikaatissa ollessaan Tuomola piirsi säännöllisesti niin Turun Sanomiin kuin legendaariseen Pahkasikaankin, mikä sai jopa Turun verotoimiston ihmettelemään. - Vääpeli Salakarikin käytti yksikössä minua hyväkseen. Jouduin nimittäin tekstaamaan hänelle jotain juttuja, Tuomola hymähtää. 16

RILAINEN N U M E R O 1 M A A L I S K U U 2 0 0 1. Hornin halli otettiin juhlallisesti käyttöön. sivut 8-9

RILAINEN N U M E R O 1 M A A L I S K U U 2 0 0 1. Hornin halli otettiin juhlallisesti käyttöön. sivut 8-9 P RILAINEN Hornin halli otettiin juhlallisesti käyttöön sivut 8-9 N U M E R O 1 M A A L I S K U U 2 0 0 1 SOTILASVARUSTEITA SÄKYLÄSTÄ TULE OSTOKSILLE! SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ TÄYNNÄ army-varusteita Suomesta,

Lisätiedot

RILAINEN N U M E R O 2 H E I N Ä K U U 2 0 0 1. Varusmiehet kutsuivat veteraanit takaisin etulinjaan sivu 33

RILAINEN N U M E R O 2 H E I N Ä K U U 2 0 0 1. Varusmiehet kutsuivat veteraanit takaisin etulinjaan sivu 33 P RILAINEN Varusmiehet kutsuivat veteraanit takaisin etulinjaan sivu 33 N U M E R O 2 H E I N Ä K U U 2 0 0 1 Porilainen-lehti verkossa: www.mil.si/joukot/porpr SOTILASVARUSTEITA SÄKYLÄSTÄ TULE OSTOKSILLE!

Lisätiedot

RILAINEN. Porilaiset Puolassa NUMERO 1 M A A L I S K U U 2 0 0 2. Amiraali Juhani Kaskeala: Suomalaiset kulkevat kärjessä.

RILAINEN. Porilaiset Puolassa NUMERO 1 M A A L I S K U U 2 0 0 2. Amiraali Juhani Kaskeala: Suomalaiset kulkevat kärjessä. P RILAINEN Amiraali Juhani Kaskeala: Suomalaiset kulkevat kärjessä sivut 4-5 Porilaiset Puolassa sivut 12-14 Porilainen-lehti verkossa: www.mil.fi/joukot/porpr NUMERO 1 M A A L I S K U U 2 0 0 2 Valavideon

Lisätiedot

RILAINEN NUMERO 2 H E I N Ä K U U 2 0 0 2. Prikaati sai Arvid Hornin vaakunan muotokuvan, s. 29

RILAINEN NUMERO 2 H E I N Ä K U U 2 0 0 2. Prikaati sai Arvid Hornin vaakunan muotokuvan, s. 29 P RILAINEN Prikaati sai Arvid Hornin vaakunan muotokuvan, s. 29 Uusittu Yleinen Palvelusohjesääntö eli YlPalvO salli aurinkolasit ja antoi sotilaille sateenvarjon kantoluvan, s. 26 NUMERO 2 H E I N Ä K

Lisätiedot

EU:n taisteluosasto harjoitteli EU:n taisteluosasto harjoitteli Saksassa s.4 Saksassa s.4

EU:n taisteluosasto harjoitteli EU:n taisteluosasto harjoitteli Saksassa s.4 Saksassa s.4 EU:n taisteluosasto harjoitteli Saksassa s.4 www.mil.fi/porpr joulu u 4 2006 0 1 Aliupseerikoulutus siirtyy yksiköihin PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI Toimitus 27801 SÄKYLÄ JULKAISIJA Porin Prikaati ja Porin

Lisätiedot

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2011. www.puolustusvoimat.fi/porpr. Puolustusvoimauudistusta valmistellaan s. 3, 4 5, 6 ja 13

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2011. www.puolustusvoimat.fi/porpr. Puolustusvoimauudistusta valmistellaan s. 3, 4 5, 6 ja 13 PORILAINEN Maaliskuu 1 2011 Puolustusvoimauudistusta valmistellaan s. 3, 4 5, 6 ja 13 www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN 2 PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI Toimitus 27801 SÄKYLÄ viestinta.porpr@mil.fi

Lisätiedot

RILAINEN N U M E R O 4 J O U L U K U U 2 0 0 3. Porilainen-lehti verkossa: www.mil.fi/joukot/porpr

RILAINEN N U M E R O 4 J O U L U K U U 2 0 0 3. Porilainen-lehti verkossa: www.mil.fi/joukot/porpr P RILAINEN N U M E R O 4 J O U L U K U U 2 0 0 3 Porilainen-lehti verkossa: www.mil.fi/joukot/porpr 1 Porilainen ajan sykkeessä SISÄLTÖ 4 Maakuntajoukkoja suunnitellaan 6 Kolumni 8 Kenttäpiispan joulun

Lisätiedot

PORILAINEN. Lokakuu 3 2012. Maanpuolustuskoulutusyhdistys. maanpuolustustahtoa. www.puolustusvoimat.fi/porpr

PORILAINEN. Lokakuu 3 2012. Maanpuolustuskoulutusyhdistys. maanpuolustustahtoa. www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN Lokakuu 3 2012 www.puolustusvoimat.fi/porpr Maanpuolustuskoulutusyhdistys kouluttaa reserviläisiä ja kohottaa maanpuolustustahtoa s. 24 Lokakuu 3 2012 PORILAINEN PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI

Lisätiedot

PORILAINEN. Joulukuu 4 2013. Länsi 2/13 s. 10 15. www.puolustusvoimat.fi/porpr

PORILAINEN. Joulukuu 4 2013. Länsi 2/13 s. 10 15. www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN Joulukuu 4 2013 Länsi 2/13 s. 10 15 www.puolustusvoimat.fi/porpr 1 Lue missä ja miten haluat Turun Sanomat on perinteinen paperinen lukupaketti kotiin kannettuna. Ota verkossa osoitteeksi ts.fi

Lisätiedot

1 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI

1 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI PARIVARTIO No: 1 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 51. vuosikerta 24.2.2012 Uusi toiminnanjohtaja aikoo näkyä kentällä s. 3 Oripään reservialiupseereihin tullaan suoraan intistä

Lisätiedot

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2013. Maakunnan aluehallintoviranomainen. aluetoimisto s. 14. www.puolustusvoimat.fi/porpr

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2013. Maakunnan aluehallintoviranomainen. aluetoimisto s. 14. www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN Maaliskuu 1 2013 Maakunnan aluehallintoviranomainen Satakunnan aluetoimisto s. 14 www.puolustusvoimat.fi/porpr Lue missä ja miten haluat Turun Sanomat on perinteinen paperinen lukupaketti kotiin

Lisätiedot

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2010. www.mil.fi/porpr

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2010. www.mil.fi/porpr PORILAINEN Maaliskuu 1 2010 Kenraali Puheloinen: Porin Prikaatin tärkein tehtävä on edelleenkin tuottaa joukkoja kotimaan puolustamista varten. s. 4 5 www.mil.fi/porpr PORILAINEN 2 PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI

Lisätiedot

PORILAINEN. Huhtikuu 1 2012. www.puolustusvoimat.fi/porpr. www.sotku.fi. www.porinprikaatinkilta.fi

PORILAINEN. Huhtikuu 1 2012. www.puolustusvoimat.fi/porpr. www.sotku.fi. www.porinprikaatinkilta.fi PORILAINEN Huhtikuu 1 2012 www.puolustusvoimat.fi/porpr www.sotku.fi www.porinprikaatinkilta.fi PORILAINEN 2 PORIN PRIKAATIN ja PORIN PRIKAATIN-PORIN RYKMENTIN KILLAN TIEDOTUSLEHTI Toimitus 27801 SÄKYLÄ

Lisätiedot

5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI

5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI PARIVARTIO No: 5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 51. vuosikerta 31.10.2012 Partiotaidot puntarissa Somerolla s. 11 Ampumaratojen olosuhteissa isoja eroja s. 3 Rintamanaisten

Lisätiedot

5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI

5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI PARIVARTIO No: 5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 52. vuosikerta 31.10.2013 Nato ja kyberuhat puhuttivat maanpuolustusseminaarissa s. 3 Purunpää saapui Pansioon s. 4 97-vuotias

Lisätiedot

PORILAINEN. Huhtikuu 1 2015. www.puolustusvoimat.fi/porpr

PORILAINEN. Huhtikuu 1 2015. www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN Huhtikuu 1 2015 www.puolustusvoimat.fi/porpr 1 6 4063 00 00 6 4063 015104 00 6 4063 015111 2 009608 Huhtikuu 1 2015 Tiedustelukomppania aloitti Niinisalossa...6 SISÄLTÖ Uuden Porin prikaatin

Lisätiedot

Varusmiespalveluksen keskeyttämiset puhuttavat s. 3-5, 8. www.mil.fi/porpr

Varusmiespalveluksen keskeyttämiset puhuttavat s. 3-5, 8. www.mil.fi/porpr Varusmiespalveluksen keskeyttämiset puhuttavat s. 3-5, 8 www.mil.fi/porpr Maalis a 1 2008 0 1 PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI Toimitus 27801 SÄKYLÄ JULKAISIJA Porin Prikaati ja Porin Rykmentin Porin Prikaatin

Lisätiedot

Päijät-Hä meen. Päijät-Hämeen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007. RETKI SALPALINJALLE s.25. VESIJÄRVEN YMPÄRIAJO s.27

Päijät-Hä meen. Päijät-Hämeen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007. RETKI SALPALINJALLE s.25. VESIJÄRVEN YMPÄRIAJO s.27 Päijät-Hä meen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007 Myös Päijät-Hämäläiset osallistuivat eri paikkakunnilla Suomen Sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhlatilaisuuksiin. Kuva Nastolasta. Padasjoen

Lisätiedot

1/2013 53. vsk POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS

1/2013 53. vsk POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS c 1/2013 53. vsk d POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS 14 20 22 2 SAVON VASAMA 1 2013 53. vuosikerta, maaliskuu 2013 JULKAISIJA Suur-Savon

Lisätiedot

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010 4/2010 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 17.12.2010 Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjanpojan nettiversio osoitteessa www.pohjanpoika. net on avattu. Sivustolla on tietoa lehdestä, siellä voi lukea

Lisätiedot

4 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI

4 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI PARIVARTIO No: 4 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 52. vuosikerta 29.8.2013 Sotainvalidien rivit harvenevat s. 4 Ammuntaharrastus turvataan Loimaalla s. 6 Porkkala eilen ja tänään

Lisätiedot

Taito toi voimaa KOTUun

Taito toi voimaa KOTUun No: 3 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 54. vuosikerta 18.6.2015 Taito toi voimaa KOTUun s. 14 Pleitit paukkuivat Loimaalla s. 3 Turun komppanian muistolaatta paljastettiin Lampilla

Lisätiedot

PORILAINEN. Heinäkuu 2 2015. www.puolustusvoimat.fi/porpr

PORILAINEN. Heinäkuu 2 2015. www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN Heinäkuu 2 2015 www.puolustusvoimat.fi/porpr 1 6 4063 00 00 6 4063 015104 00 6 4063 015111 2 009608 Heinäkuu 2 2015 Valmiusjoukon varusmiehet Latviassa...? SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 4 Valmiusjoukon

Lisätiedot

Puolustuksen rakenne uudistuu

Puolustuksen rakenne uudistuu Ruotuväki, PL 25, 00131 HKI MP2 Itella Oyj Kuumuus sisältää riskejä Suomalainen sotilas sopeutuu korkeisiinkin lämpötiloihin uutiset, sivu 4 50. vuosikerta n:o 4 (1093) 16.2.2012 verkossa > www.ruotuvaki.fi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI Karjalan Pojat N:o 1 maaliskuu 2009 POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI NAISENERGIAA JÄRJESTÖTYÖHÖN? Kuva: Inka Venho Tsaarin kenraali, Suomen marsalkka Kuvauksien oli määrä alkaa maaliskuussa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

PARIVARTIO. No: 6 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 18.12.2014. Itsenäisyyttä juhlittiin näyttävästi Turussa

PARIVARTIO. No: 6 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 18.12.2014. Itsenäisyyttä juhlittiin näyttävästi Turussa PARIVARTIO No: 6 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 18.12.2014 Itsenäisyyttä juhlittiin näyttävästi Turussa s. 6 Einari Nurmen varusmiespalvelus muuttui sodaksi.

Lisätiedot

Päijät-Hä meen. Onnistunut ampumapäivä s. 8. Päijät-Hämeen Re ser vi pii ri ry:n tiedotuslehti 1/2011. Ratsumieskilta ja Lahden Eskadroona S.

Päijät-Hä meen. Onnistunut ampumapäivä s. 8. Päijät-Hämeen Re ser vi pii ri ry:n tiedotuslehti 1/2011. Ratsumieskilta ja Lahden Eskadroona S. Päijät-Hä meen Re ser vi pii ri ry:n tiedotuslehti 1/2011 Onnistunut ampumapäivä s. 8 Ratsumieskilta ja Lahden Eskadroona S. 3 Harjoitusalueiden merkitys korostuu S. 4 Neuvottelukunta keskusteleva foorumi

Lisätiedot

5/2011 AMMATTI - SOTILAS

5/2011 AMMATTI - SOTILAS 5/2011 AMMATTI - SOTILAS Ammattisotilas 5/2011 Aliupseeriliitto ry 24.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 20,-/vuosi. ISSN 1459-0565

Lisätiedot

Simulaattorit tuovat Simulaattorit tuovat todenmukaisuutta todenmukaisuutta taistelukoulutukseen taistelukoulutukseen s. 4 s. 4

Simulaattorit tuovat Simulaattorit tuovat todenmukaisuutta todenmukaisuutta taistelukoulutukseen taistelukoulutukseen s. 4 s. 4 Simulaattorit tuovat todenmukaisuutta taistelukoulutukseen s. 4 www.mil.fi/porpr heinä 2 2006 0 1 EU-joukon koulutus hyvässä vauhdissa PORIN PRIKAATIN TIEDOTUSLEHTI Toimitus 27801 SÄKYLÄ JULKAISIJA Porin

Lisätiedot

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2014. Arvolahjoitus Porin prikaatille. www.puolustusvoimat.fi/porpr

PORILAINEN. Maaliskuu 1 2014. Arvolahjoitus Porin prikaatille. www.puolustusvoimat.fi/porpr PORILAINEN Maaliskuu 1 2014 Arvolahjoitus Porin prikaatille - Mannerheimristi nro 74 s.6 www.puolustusvoimat.fi/porpr 1 Sinisellä siivellä Säkylässä luonto menee edelle. Koko yhteisö on esimerkiksi sitoutunut

Lisätiedot