AASIALAISTA EKSOTIIKKAA SUOMALAISEEN MAKUUN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AASIALAISTA EKSOTIIKKAA SUOMALAISEEN MAKUUN"

Transkriptio

1 AASIALAISTA EKSOTIIKKAA SUOMALAISEEN MAKUUN Hakanen Arto Lamberg Markus Opinnäytetyö Tammikuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) HAKANEN, Arto LAMBERG, Markus Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 87 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli Suomi Salainen saakka AASIALAISTA EKSOTIIKKAA SUOMALAISEEN MAKUUN Koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja ROSSI, Jari Toimeksiantaja Restonomipalvelut / Jyväskylän ammattikorkeakoulu / MARATA Tiivistelmä Aasialainen makumaailma nostattaa jo ajatuksena veden useimpien kielelle. Aasialaiset keittiöt ovat tällä hetkellä muodikkaampia kuin koskaan. Työn tavoitteena oli selvittää aasialaisen ruokakulttuurin mahdollisuuksia Suomessa. Tavoitteen saavuttamiseksi suunniteltiin Aasialainen snack- lista Ravintolaidealle kesäksi Opinnäytetyö koostuu raportointiosuudesta, liitteistä sekä kahdesta erillisestä CD-ROM levykkeestä. Opinnäytetyön pääpaino oli suunnittelussa sekä käytännön toteutuksessa kesällä 2003 Ravintolaideassa. Toteutuksen aikana asiakkailta kerättiin mielipiteitä Aasialaisesta ruoasta, asiakaskyselylomakkeita käyttäen. Lomakkeiden täyttöprosentti oli kuitenkin mitätön antamaan tarpeellista tietoa, joten suullinen palaute ravintolan työntekijöille oli ensiarvoisen tärkeää. Näiden pohjalta pystyimme varovaisesti tulkitsemaan snack- listan suosiota. Opinnäytetyö käsittelee Aasialaisia ruokakulttuureja, uskontoja sekä ruokailutapoja, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet ruokakulttuureiden syntyyn. Edellä mainittujen asioiden puitteissa työssä on pohdittu Aasialaista ruokakulttuuria Suomessa SWOT- analyysin avulla. Opinnäytetyön toteutus tapahtui aasialaisen snack listan toteutuksella sekä sen myynnin seuraamisella että sen kannattavuudella. Snack -listaa suunnitellessa hyödynsimme omia kokemuksiamme Singaporesta ja lista suunniteltiin siten, että siinä tulisi esille jokaisesta Aasian maasta jotakin. Työ osoittaa, että aasialaisella ruokakulttuurilla on tilaa Suomessa. Toteutuksen hyvä ajankohta antoi työllemme lisäarvoa, sillä Aasia on trendi ja siitä on tulossa brandi, tarkoittaen että aasialaisilla ruoilla on kysyntää nykypäivänä. Työn tuloksena Ravintolaidea sai kesälle 2003 Aasialaisen snack -ruokalistan ja tämän ansiosta ravintola sai lisää tyytyväisiä asiakkaita. Omien tietojen ja voimavarojenkäyttö kasvoi opinnäytetyön myötä. Suunniteltaessa hieman erilaista snack- listaa oli myös palkitsevaa. Snack -listan hyödynnettävyys on hyvä, koska se voidaan toteuttaa myös monessa muussa ravintolassa, ravintolan oman konseptin mukaisesti. Avainsanat (asiasanat) Aasialainen ruokakulttuuri, Aasia projekti, Singapore, ruokalistasuunnittelu Muut tiedot Työ sisältää liitteenä 2 CD levyä; Finnish food promotion in Singapore 2002 valokuvia sekä Singapore Mandarin hotellin esittelyn.

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) HAKANEN, Arto LAMBERG, Markus Title Type of Publication Dissertation Pages 87 Confidential Until Language Finnish ASIAN FOOD CULTURE TO THE FINNISH TASTE Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor ROSSI, Jari Assigned by Restonomipalvelut / School of Tourism and Service s Management, Jyväskylä Polytechnic Abstract Asian food is delicious, there are no doubts about that. Asian food and Asian food style are at the moment more popular at the moment than ever. The aim of our project was to find out if there would be room for this kind of food. That is why an Asian snack food menu was planned for the Restaurant Idea see if it suites the Finnish taste. The menu was put into practice in summer 2003 in the Restaurant Idea. During the time the list was in use opinions and other feedback were collected by customers. Other countries food cultures creates a small thread to asian food culture, and it seems that the Asian food culture will not fade away. Nowadays you can buy different kind of Asian specialities, which shows that it interests people more. The Asian cooking style which usually very fast, for example woking, steaming and boiling, which suits our fast speed of live and demanding culture. Asian food is also very light and healthy and most of the food includes no lactose or glutein. As an outcome from the project the Restaurant Idea got an Asian snack food menu and this helped the restaurant having a few more happy and pleased customer. The summer showed that Asian snack food could reach the similar popularity as the pizza places and other ethnic restaurants. Keywords Asian food culture, Singapore, Asia, project, planning menu Miscellaneous Includes 2 CDs, one with photographs of the Finnish food promotion in Singapore 2002, the other promotional material of the Mandarin Singapore Hotel

4 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN AASIA-PROJEKTI AASIA - PROJEKTIN ALKU SINGAPORE MANDARIN HOTEL FINNISH FESTIVAL IN SINGAPORE VALMISTELUT ENNEN SINGAPOREEN LÄHTÖÄ Ennen projektin käynnistymistä Ruokalistan suunnittelu ja toteutus SINGAPOREEN SAAPUMINEN JA TAPAHTUMAT SINGAPOREN VALTIO SINGAPOREN HISTORIA YLEISTIETOA SINGAPORESTA Nykytilanne Singaporessa Bisnesmaailma ja työvoima Vienti ja tuonti SINGAPOREN RUOKAKULTTUURIIN VAIKUTTANEET TEKIJÄT SINGAPOREN RUOKAKULTTUURI KIINALAINEN RUOKAKULTTUURI OSANA SINGAPOREN RUOKAKULTTUURIA Pekingiläinen keittiö Shanghailainen keittiö Setsuanilainen keittiö Kantonilainen keittiö USKONTO OSANA RUOKAKULTTUURIA Buddhalaisuus Hindulaisuus Islam RUOKAKULTTUURIIN VAIKUTTANEET MUUT TEKIJÄT THAIMAALAINEN RUOKAKULTTUURI VIETNAMILAINEN RUOKAKULTTUURI INDONESIALAINEN RUOKAKULTTUURI INTIALAINEN RUOKAKULTTUURI...22

5 6 AASIALAINEN KEITTIÖ PYSYVÄSTI SUOMEEN? NYKYTILANTEESTA TULEVAISUUTEEN AASIALAISEN JA SUOMALAISEN KEITTIÖN SUURIMMAT EROT AASIALAISEN RUOKAKULTTUURIN SIIRRETTÄVYYS SUOMEEN Mahdollisuudet Vahvuudet Heikkoudet Uhat AASIALAINEN SNACK-LISTA RAVINTOLAIDEAAN SNACK-LISTAN SUUNNITTELU SNACK-LISTAN TOTEUTUS Snack-listan hinnoittelun periaatteet Snack-listan onnistuminen ja asiakaspalaute Snack-listan toteutunut myynti Ravintolaideassa POHDINTA...34 LÄHTEET...37 LIITTEET...39 LIITE 1. MATKAPÄIVÄKIRJA KERTOO...39 LIITE 2. FINNISH FOOD PROMOTION MENU...54 LIITE 3. BEIJING ROAST DUCK...58 LIITE 4. AASIALAINEN SNACK-LISTA...59 LIITE 5. SNACK-LISTAN ANNOSKORTIT...60 LIITE 6. KATELASKELMAT...86 LIITE 7. ASIAKASKYSELYLOMAKE...87 KUVIOT KUVIO 1. Singaporen kartta...10 KUVIO 2. Aasialaisen palvelukulttuurin siirrettävyyden mahdollisuudet. 27 KUVIO 3. Aasialaisen palvelukulttuurin siirrettävyyden vahvuudet 28 KUVIO 4. Aasialaisen palvelukulttuurin siirrettävyyden heikkoudet KUVIO 5. Aasialaisen palvelukulttuurin siirrettävyyden uhat.. 30 TAULUKOT TAULUKKO 1. Snack-annoksien myynti...33 TAULUKKO 2. Snack-annoksien menekki

6 1 JOHDANTO 3 Opinnäytetyömme aiheena oli pohtia ja toteuttaa käytännössä aasialaisen ruokakulttuurin mahdollisuuksia Suomessa. Teimme kesällä 2002 opintoprojektin Singaporeen, Finnish Food Promotion in Singapore Mandarin Hotel, jolloin syntyi idea opinnäytetyön aiheeksi. Työssämme käydään läpi, mikä Aasia-projekti on ja miten se on saanut alkunsa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Kerromme, ketkä ovat vaikuttaneet yhteistyön syntymiseen Aasia-projektissa ja miten meidän opintoprojektimme eteni alusta loppuun, mitä valmistelimme, mitä teimme ennen lähtöä Singaporeen. Singaporessa ollessamme kirjoitimme matkapäiväkirjaa (ks. Liite 1.), josta voi lukea ajatuksiamme projektistamme. Esittelemme Singaporen valtion historiaa, joka tunnetaan aina vuodesta 1200 eteenpäin. Kerromme myös Singaporen nykytilanteesta ja kirjavasta uskonnosta ja ruokakulttuurista. Singaporen ruokakulttuuriin ovat vaikuttaneet monet tekijät, joten olemme selventäneet työssämme, mitä ne ovat. Opinnäytetyömme tarkoituksena on miettiä kirjallisuutta, internetiä sekä omia kokemuksia apuna käyttäen, sopisiko aasialainen keittiökulttuuri Suomeen. Pohdimme työssämme minkälainen, tulevaisuus aasialaisella ruokakulttuurilla Suomessa on sekä tarkastelemme ruokakulttuurillisia eroja. Lopuksi pohdimme SWOT-analyysiä apuna käyttäen, onko mahdollista siirtää aasialaista ruokakulttuuria Suomeen. Oletuksena on, että aasialaisella ruokakulttuurilla on mahdollisuuksia Suomessa ja siksi päätimme toteuttaa käytännön työn tukemaan tekstiämme. Suunnittelimme ja toteutimme jyväskyläläisessä Ravintolaideassa kesällä 2003 aasialaisen snack-listan. Tekstissä käymme läpi listan suunnittelun vaiheet ja vaikeudet. Teimme Ravintolaideaan asiakaskyselylomakkeen, jossa kysyttiin mielipiteitä aasialaisesta ruoasta sekä asiakkaiden tilaamista snack-annoksista.

7 2 Jyväskylän ammattikorkeakoulun Aasia-projekti 4 Perjantaina oli meidän molempien sähköpostiin saapunut seuraava viesti: Hei kokit! Nyt olisi oiva tilaisuus kartuttaa ammatillista pääomaa. Kyseessä on Finnish food promotion in Singapore kesäkuussa Asialla on tässä vaiheessa jo hieman kiire, joten ottanette yhteyttä joka tapauksessa mahdollisimman pian. Teidän tapauksessanne kyseeseen tulisi projektiopinnot. Kerron asiasta lisää. Palaillaan. T: Jari Rossi ) 2.1 Aasia - projektin alku Jyväskylän Ammattikorkeakoulun matkailun koulutusohjelman yliopettaja Esa Arolan mukaan Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Aasia-projekti sai alkunsa vuonna Aasia -projektin tarkoituksena on ollut rakentaa yhteistyötä Kaakkois-Aasian alueiden yliopistojen ja asiantuntijoiden kanssa. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu aloitti yhteistyön singaporelaisten ja vietnamilaisten oppilaitosten kanssa. (Kosonen & Muhonen 1999, 11.) Arolan (1999) mukaan Singaporelaisen Temasek Polytechnicin ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulun välinen yhteistyö alkoi sähköpostitse keväällä 1996, kun kansainvälisten asioiden päällikkö Varpu Savolainen ja yliopettaja Osmo Skyttä olivat käyneet vierailulla Singaporessa. Yhteistyötä mietittiin ja kehiteltiin puolin ja toisin. Ensimmäinen opettajavaihto tapahtui 1997 syyskuussa, kun Esa Arola matkusti Singaporeen Temasek Polytechniciin luennoimaan kolmeksi viikoksi aiheesta Geography in Tourism. Arolan matka oli onnistunut ja yhteistyö havaittiin hyödylliseksi molemmin puolin, jolloin heti lokakuussa1997 saapui Temasekista Tourism Management Section Head Mr. Ricky Lim luennoimaan Jyväskylän Ammattikorkeakouluun aiheesta Asia as a Market Area. Nämä vierailut vahvistivat yhteistyötä ja Aasia -projektin jatkumista. (Kosonen & Muhonen 1999, 12.) Ensimmäiset vaihto -opiskelijat lähtivät Temasekin Polytechniciin seitsemäksi kuukaudeksi heinäkuussa Vaihto-opiskelijat opiskelivat neljä kuukautta Tourism Management -koulutusohjelmassa viittä erilaista opintokokonaisuutta, minkä jälkeen he olivat työharjoittelussa kolme kuukautta.

8 5 Seuraavat opiskelijat suorittivat työharjoittelunsa Singapore Mandarin -hotellissa ja yksi opiskelija oli Finnairilla vuonna Ensimmäinen vaihto-opiskelija Singaporesta Temasek Polytechnicista tuli Jyväskylän ammattikorkeakouluun vuonna (Kosonen & Muhonen 1999, ) 2.2 Singapore Mandarin Hotel Mandarin Singapore Hotel kuuluu Meritus-hotelliketjuun. Ketju omistaa yhteensä 14 eri hotellia, jotka sijaitsevat Kiinassa, Malesiassa sekä Singaporessa. Viiden tähden Mandarin Singapore-hotelli sijaitsee Singaporen Orchard roadilla, ydinkeskustassa. Hotellissa on 39 kerrosta, huonetta sekä 6 erilaista ravintolaa: 24-hour Chatterbox Coffeehouse. Ruokaravintola, jossa tarjolla aasialaista sekä länsimaalaista ruokaa. Tunnettu kuuluisasta Chicken Rice annoksesta. The Mezzanine Cafe & Bar. Tarjoaa iltapäivien teehetket aina illan klubimaisiin tunnelmiin. Chikuyotei Japanese Restaurant. Tunnettu erikoisista japanilaisista, Unagi ruokalajeista. Triple 3, The Buffet Restaurant. Tarjoaa buffet tyyliin aamiaisen sekä lounaan, vaikutteita ympäri maailmaa. Pine Court Chinese Restaurant. Tarjoaa kiinalaisesta ruokakulttuurin rikkaudesta lähinnä kantonilaista sekä Teochew-erikoisuuksia. Top of the 'M'. Mannermainen keittiö, jossa voimakkaita vaikutteita ranskalaisesta sekä italialaisesta ruokakulttuurista. Observation Lounge. Tarjoaa cocktaileja drinkkejä, hyvä näköala. (Meritus hotels & resorts, 2003.) 2.3 Finnish Festival in Singapore Finnish Festival-tapahtuma oli Singaporessa 7. kesäkuuta 7. syyskuuta Tämä tapahtuma oli todella merkityksellinen molemmille maille; se yhdisti kaksi täysin erilaista maata yhteen taiteen ja kulttuurin saralla. Molemmat maat ovat kooltaan pieniä ja kuuluisia teknologiastaan, teknologisesta kehityksestään, telekommunikaatiostaan ja sen kehittämisestä.

9 The Finnish Arts Festival oli laaja skaala kulttuuritapahtumia, ja sen tavoitteena oli tuoda esille kulttuurien oja, jotta voisimme ymmärtää toista kulttuuria paremmin ja luoda uusia suhteita eri aloilla. 6 Tapahtuma oli sovittu Suomen ja Singaporen eri hallitusten välillä. Tapahtuman aikana Suomen kulttuuriministeri Kaarina Dromberg tapasi singaporelaisen kollegansa vahvistaakseen entisestään hyviä suhteita maiden välillä. Tapahtumaa tukivat molempien maiden kulttuuriministerit sekä suurlähetystöt, jotka olivat tärkeimpiä tekijöitä Festival-tapahtuman järjestäjiä. Finnish Festival kattoi monivivahteisen valikoiman taiteilijoita, esiintyjiä sekä ryhmiä, joiden tarkoituksena oli esitellä sekä klassista että uutta suomalaista taidetta Singaporen paikallisväestölle. Tapahtumaan kuuluivat seuraavat esiintyjät / ryhmät: 1. Helsinki Philharmonic Orchestra in collaboration with the Singapore Arts Festival 2. Finnish Modern Contemporary Dance: OPAL D 3. A New Media Exhibition at the Singapore Art Museum, jointly curated by SAM and KIASMA 4. Military Marching Band 5. Chamber Chorus Lumen Valo, Helsinki Years of Finnish Desing at the MITA Atrium 7. Finnish Jazz: Lenni Kalle Taipale-trio. 8. Club Event with DJ Jori Hulkkonen in collaboration with Zouk 9. Finnish Food Promotion 10. Finnish Film Festival Näiden lisäksi oli neljä pienempää ryhmää, jotka toimivat tavalla tai toisella edellä mainittujen yhteydessä. Festival-tapahtuma toteutettiin yhteistyössä erilaisten yritysten ja laitosten kanssa, kuten National Arts Council, Singapore Art Museum, Singapore Science Centre, CHIJMES, Ministry of Defense, Singapore Tourism Board and Singapore Mandarin Hotel.

10 2.4 Valmistelut ennen Singaporeen lähtöä 7 Ennen Singaporeen lähtöä oli tehtävä paljon töitä ennen kuin olimme valmiita lähtemään toteuttamaan projektia; Finnish Food Promotion in Hotel Mandarin Singapore. Jyväskylän Ammattikorkeakoulun opettajat pitivät monta kuukautta ennen projektia tiiviisti yhteyttä Singaporeen, jotta saataisiin kaikki tarvittavat asiat kuntoon ja olisimme Mandarin hotellin johdon puolesta tervetulleita sinne Ennen projektin käynnistymistä Seuraavassa luettelossa käy ilmi, miten projekti eteni alkuvaiheessa - Finnish Food Promotionin toteutusajankohdan suunnittelu ja varmistus Mandarinhotellin ravintoloiden päällikön Danny Tanin ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulun yliopettajan Esa Arolan välillä (maaliskuu 2002). - Yhteydet Shaksfin Asia sekä Mandarin Singaporeen, jossa lyötiin lukkoon Finnish Food Promotion in Hotel Mandarin Singaporen toteutumisajankohta, kesäkuuta 2002 (Esa Arola, maaliskuu huhtikuu 2002). - Yhteistyötä Sokos Hotels ketjun kanssa promotioon osallistumisesta, neuvottelujen tuloksena tiimiin liittyy Sokos Hotels Klaus Kurjesta, keittiöpäällikkö Petri Rauha (Esa Arola, huhtikuu 2002). - Koulusta valittiin kaksi opiskelijaa mukaan projektiin toteuttamaan promotiota. Mukaan valittiin Arto Hakanen ja Markus Lamberg (Jyväskylän Ammattikorkeakoulun ruokatuotannon lehtori Jari Rossi huhtikuu 2002). - Ruokien ja ruokalistan suunnittelu, testaus sekä valinta promotioon (ks Liite 2.) (Jari Rossi, Petri Rauha, Arto Hakanen sekä Markus Lamberg, toukokuu 2002). - Esittely-materiaalien, valokuvien sekä annoskorttien lähetys Singaporeen (Esa Arola, toukokuu 2002). - Jyväskylän Ammattikorkeakoulun palvelutuotannon lehtori Hannu Suontausta liittyi tiimiin toukokuussa ( Esa Arola, toukokuu 2002). (Suontausta 2002.) Ennen lähtöä oli myös muistettava tarkistaa oma terveydentila. Rokotukset kävimme tarkistamassa sekä suositeltun A hepatiitti rokotuksen otimme. Tutustuimme Singaporen kulttuuriin ja Singapore Mandarin hotelliin ja toimintatapoihin ennen lähtöämme.

11 2.4.2 Ruokalistan suunnittelu ja toteutus 8 Kuultuamme, että pääsemme toteuttamaan Finnish Food Promotionia Singaporeen, aloimme heti huhtikuussa 2002 suunnittella ruokalistaluonnoksia. Mietimme suomalaisia a la carte-ruokia ja kirjasimme niitä paperille. Mietimme ja etsimme kirjoista, internetistä erilaisia ruokaohjeita ja keskustelimme Rossin ja Rauhan kanssa, mitä tarjoaisimme singaporelaisessa viiden tähden hotellissa. Ruokalistan suunnittelussa oli otettava huomioon, minkälaisia raaka-aineita voimme käyttää ruoka-annoksissamme. Singaporessa ei ole saatavilla kaikkia suomalaisia raaka-aineita, kuten tervasiirappi, metsämansikka, pihlajanmarjahyytelö yms. Myös valmistusvälineet olivat vähän erilaiset kuin meillä Suomessa. Esim. savustusmahdollisuutta ei ollut lainkaan ja höyryuunit eivät toimineet kunnolla. Suomessa ruoan perinteet esim. perunan, maitovalmisteiden sekä marjojen käyttö on kovin erilaisempaa kuin singaporessa, myös tällaiset seikat oli otettava huomioon suunnittelussa. Muutamien viikkojen pohdintojen jälkeen saimme omasta mielestämme hyvän ruokalistakokonaisuuden, jonka jälkeen aloimme testata ruokia käytännössä huhtitoukokuussa Testasimme ruokia Jyväskylän Ammattikorkeakoulun opetuskeittiöissä. Kokeilimme erilaisia valmistusohjeita ja malliannoksia valitsemillemme ruoille. Ruokia testatessamme pidimme tiiviisti yhteyttä Singaporeen ja kysyimme, mitä mieltä he olivat suunnitellusta ruokalistasta. Ruoka-annokset vaihtuivat sekä omasta että Singaporen yhdyshenkilöiden aloitteesta muutamia kertoja, koska esim. raakaaineiden saanti ei ollut kaikkiin ruokiin mahdollista tai löysimme joihinkin ruokalajeihin paremman vastineen. Päästyämme kaikkien osapuolien kanssa ruokalistasta ( ks. Liite 2.) yhteisymmärrykseen, testasimme kaikki ruokalajit opetuskeittiöissä toukokuussa 2002, minkä jälkeen otimme annoksista kuvat ja teimme annoskortit. Singaporessa ravintolapäälliköt tekivät annoksistamme menukokonaisuuksia, koska niitä myytiin kyseisessä ravintolassa eniten (ks. Liite 2.).

12 2.5 Singaporeen saapuminen ja tapahtumat 9 Lähdimme Suomesta Helsingin lentokentältä Finnairin lentokoneella kohti Singaporea. Teimme välilaskun Bangkokissa, josta jatkoimme pienen tauon jälkeen Singaporeen. Lentomme kesti yhteensä noin 14 tuntia. Päästyämme Singaporeen aloimme pitää siellä päiväkirjaa, josta näkee päiviemme tapahtumat (ks. Liite 1.). 3 Singaporen valtio 3.1 Singaporen historia Singaporen alue kuului luvun alkupuolella sumatralaiseen Shrivijayan valtakuntaan luvulla alue liitettiin jaavalaiseen Mahapajitin imperiumiin. Singapore oli pitkään kalastajien ja merirosvojen asuin- ja kaupankäyntipaikka, kunnes luvulla portugalilaiset löysivät sen ja asettuivat lähelle Singaporea. Hollantilaiset valloittivat alueen portugalilaisilta vuonna (Lahtinen & Mäkelä 1995,190.) Sir Thomas Stamford Raffles saapui luvun alkupuolella Singaporeen ja osti alueen Iso-Britannian haltuun. Vuonna Singapore alkoi kehittyä nopeasti, koska Malaka ja Penangi yhdistettiin Iso -Britannian rinnalle ja kaupan käynti Kiinaan aukesi. Kauppa vilkastui ja työtä oli runsaasti, joten alueelle muutti paljon työväkeä ja kauppiaita Kiinasta ja Intiasta luvun Loppuun mennessä oli Singaporesta tullut suurkaupunki. (Lahtinen & Mäkelä 1995, ) Singaporea saattoi kutsua luvun alussa jo täysin kiinalaiseksi kaupungiksi. Vuonna iso -britannialaiset perustivat Singaporeen tärkeän laivasto- ja lentotukikohdan. Vuonna japanilaiset hyökkäsivät alueelle ja valloittivat sen. Sodan myötä kommunismi nousi valtaan luvulla ja silloin perustettiin PAP (People s Action Party). Singaporelle myönnettiin ensin itsenäisen kruununsiirtomaan asema japanilaisten lähdettyä alueelta ja lopulta autonomia (Taskuopas Singaporeen 2003.)

13 10 Vuonna Singapore liittyi itsehallinnollisena kaupunkina Malaijin liittovaltioon, jonka nimeksi tuli Malesia. Liittovaltiosta Singapore erkaantui itsenäiseksi tasavallaksi Singapore oli aasian varakkain kaupunki Japanin jälkeen luvulla. Iso -Britannian tukikohta purettiin (Lahtinen & Mäkelä 1995,192.) Tänä päivänä Singapore on aasian menestyneimpiä ja moderneimpia liikekeskuksia. Mm. Maailman suurimmat pankit ovat täällä edustettuina ja Singaporen satama on yksi maailman vilkkaimmista. (Taskuopas Singaporeen, 2003.) 3.2 Yleistietoa Singaporesta Singapore on pieni saariryhmä, joka sijaitsee Malakan niemimaan kärjessä. Singapore on kasvanut parissa vuosisadassa merirosvojen ja kalastajien kaupungista suureksi kansainväliseksi kauppakeskukseksi. Monikulttuuriseen ja rotukirjavaan Singaporeen on muuttanut asukkaita Malaijien lisäksi Kiinasta, Intiasta ja muilta lähisaarilta sekä lännestä. Seuraavassa kuviossa on Singaporen kartta, josta näkee, kuinka pieni maa Singapore on. KUVIO 1. Singaporen kartta. Kuva on internetistä (Finpro, 2003.)

14 Seuraavassa luettelossa Singaporen perustietoja. 11 Pinta-ala: 633 km2. Pinta-ala kasvaa hitaasti täytemaan avulla Asukasluku: 4.3 milj. Asukastiheys: n as/km2 (Suomessa 16 as/km2) Kansallisuustunnus: SGP Pääkaupunki: Singapore Pääkaupungin asukasluku: asukasta Pääsaari ja 54 pientä saarta Malakan niemimaan päässä. Valtiomuoto: tasavalta (yksipuoluejärjestelmä) Nykyinen hallitsija: Presidentti Ong Teng Cheong Rahayksikkö: Singaporen dollari, 1 SGD = Aikaero Suomeen 6 tuntia Viralliset kielet ja asukkaat: mandariinikiina (75 %), malaiji (15 %), tamili (intialaiset, 6 %), englanti. Tärkeimmät uskonnot: taoismi (30 %), buddhismi (25 %), islam (16 %), muslimi (15%) ja kristinusko (10 %). (Finpro, 2003.) Nykytilanne Singaporessa Ensivaikutelma singaporesta on, että kaupunkivaltio on länsimaalainen, jossa pilvenpiirtäjät valtaavat kadut ja liikenne sujuu joustavasti. Sisimmässään Singaporen asukkaat ovat kuitenkin täysin aasialaisia, he ajattelevat ja toimivat kuten aasialaiset. Monet ovat hakeneet koulutusta ympäri maailmaa, mutta ovat säilyttäneet aasialaiset arvot ja käyttäytymismallit. Hallitus tukee patrioottisuutta ja se näkyy ihmisissä. Singaporen valtio mahtuisi Helsingin kehä III:n sisäpuolelle. Väestö on värikästä, kuten edellä mainitsimme (ks.kappale 1.21). Vierastyövoiman käyttö lähimaista on valtavaa. Uskonnonvapaus kukoistaa. Taolaisia ja buddhalaisia on noin puolet Singaporen väestöstä, islamilaisia kolmannes, ja muslimeja on n. kolmasosa, kristittyjä 10% ja muutama prosentti hinduja. Hallitusmuoto on parlamentaarinen demokratia, käytännössä valtaa pitää PAP.

15 12 Singapore on vauraimpia Kaakkois-Aasian valtioista. Rikollisuus on minimissään tiiviin perhe sekä sukuyhteisön ja silmä silmästä, hammas hampaasta -ajattelutavan vuoksi. (Kekki 2000) Bisnesmaailma ja työvoima Kiinalainen sanonta, kaupankäyntipaikka on taistelukenttä, kuvaa hyvin Aasian liike-elämässä pärjäämisen tärkeyttä. Liiketoiminnassa Singapore on Kaakkois-Aasian johtava maa. Tiedonkulku ja yhteydenpito ympäri maailmaa ovat varsin helppoja pitää yllä. Tietoliikenneyhteydet ovat uusinta teknologiaa ja koulutetut ihmiset takaavat myös kaupankäynnin sujuvuuden. Singapore on siirtänyt perusteollisuuden halvempiin lähimaihin ja on itse keskittynyt tietoyhteyskuntaan, korkeaan teknologiaan ja koulutettuun väestöön. Tällä hetkellä liiketoimintaa kehitetään pankki- ja rahoitussektorilla. Korkean koulutuksen ja kalliin hintatason myötä myös palkkataso on korkea. Halpaa työvoimaa käytetään jonkin verran, mutta hallitus on rajoittanut sitä henkilökunnan määrän mukaan. Virallinen työaika on maanantaista lauantaihin 44 tuntia viikossa ja lomat ovat lyhyitä, tai ei ole ollenkaan, esim. Kokilla on vuodessa noin 2 viikkoa lomaa. (Kekki 2000.) Vienti ja tuonti Tämän hetken vienti Suomesta Singaporeen on keskittynyt enimmäkseen elektroniikkaan, kuljetusvälineisiin, paperiin sekä pahviin. Vastaavasti Suomen tuonti Singaporesta on tällä hetkellä suurimmaksi osaksi koneita, laitteita sekä kuljetusvälineitä. Suomalaisia yrityksiä toimii Singaporessa jonkin verran, kuten elektroniikkakomponenttien tuotantoa tai kokoonpanotoimintaa harjoittavia yrityksiä. Maahantuontia on jonkin verran, suurimpana Nokia. (Kekki 2000.) 4 Singaporen ruokakulttuuriin vaikuttaneet tekijät Karttaa tarkastellessa Singaporea ympäröivät monet maat. Otimme kuitenkin huomioon sellaiset maat, jotka olivat mielestämme vaikuttaneet Singaporen kulttuuriin, ke- hitykseen ja syntyyn.

16 13 Yhteiskunnan rakenteet muovaavat ruokakulttuuria, ruoan valintaa ja ravitsemusta, jotka ohjaavat voimakkaasti ihmisiä. Ruoka ei ole vain ravintoa, vaan ruokakulttuurin kautta ihmiset ilmaisevat itseään ja asemaansa sekä määrittävät käsityksiä ravinnon syötävyydestä. Kulttuurista ja sen muutoksesta ammennetaan ne käsitykset, merkitykset ja uskomukset, jotka jäsentävät suhtautumista ruokaan. Ruokakulttuurin olemuksen ja muutostenpohdiskelu perustuu yleensä omaan kulttuuriin. (Mäkelä 1990, 11.) Ravinto symbolisoi erilaisia asioita. Ravinto on välttämätön elämän ylläpitäjä. Ihmisen ruoan valintaan vaikuttavat monet seikat. Yleensä ihmiset valitsevat sitä, mistä he pitävät. Ruoan valintaan vaikuttavat myös tarjonta, saatavuus, hintataso sekä henkilön käytettävissä olevat varat. Ruoan valinta vaihtelee kulttuurista toiseen. Eri kulttuureissa ruoan valintaan ja saatavuuteen vaikuttavat uskomukset, uskonto, historia, yhteiskunnan rakenne sekä yhteiskunnallinen kehitys. Näiden seikkojen merkitys tulee esille myös Aasian maissa ja tästä syystä se vaikuttaa eri ruokakulttuureihin ja tapoihin eritavalla. Ruokakulttuuri, syömiseen liittyvät tavat ja kansalliset ruokalajit ovat osa kulttuuria ja siksi ruokakulttuuriin tutustuminen on olennainen osa koko kulttuuriin tutustumista. (Mäkelä 1990, 6.) 4.1 Singaporen ruokakulttuuri Aasian monipuolisin ruokalajien kirjo löytyy Singaporesta. Voit syödä kuukausia, ilman että syöt samaa ruokaa uudelleen. Ainekset ovat ensiluokkaisia, tuoreita ja hyvän makuisia. Kymmenet erilaiset aasialaisperäiset keittiöt, kuten kiinalainen, malajilainen, vietnamilainen, thaimaalainen, japanilainen sekä korealainen, ovat kaikki sekoittuneet Singaporen ruokakulttuuriin. Saatavana on myös sekä eurooppalaista ruokaa että länsimaalaista pikaruokaa. Vaikeinta onkin päättää mitä söisi ja missä. Valinnanvaraa löytyy pilvenpiirtäjien kattokerrosten hienostoravintoloista aina arkisimpiin paikkoihin, joissa on kattotuuletin ja annokset tarjoillaan banaaninlehdiltä. Monenlaisista ympäri vuorokauden avoinna olevista katuravintoloissa on yksin jo yli 50 ruokavaihtoehtoa. Yleensä hotellien ravintoloista saa herkullisinta ja toisaalta sitten taas mitäänsanomattominta ruokaa. (Lehtipuu 1992, 16.)

17 14 Singapore muodostuu kolmesta pääväestöryhmästä; kiinalaisista, malaijista ja intialaisista. Jokaisella väestöryhmällä on oma ruokakulttuurinsa, jotka eroavat toisistaan selvästi tarjottavan ruoan ja tarjoilutavan mukaan. Singaporessa on myös eri väestöryhmien alueita, josta voi ostaa kyseiselle väestöryhmälle tyypillisintä ruokaa. (Lehtipuu 1992, 16.). Hyvästä ruoasta voi nauttia, esim. perinteisissä, kansainvälisen keittiön ravintoloissa tai Singaporelle tyypillisissä Food marketeissa ja ulkoilmaravintoloissa. Nämä eivät ehkä ulkonäöltään vastaa meidän käsityksiämme ruokailumiljööstä, mutta tarjonta on häikäisevää ja hinnat ovat varsin edullisia. Singaporessa hyvin edustettuina ovat monet erilaiset kiinalaiset keittiöt sekä intialainen että malesialainen ruoka, samoin malesialaisen ja kiinalaisen keittiön sekoitus, nonya-keittiö. Singaporessa suurin osa asukkaista on kiinalaisia. Tyypillisimpiä Kiinalaisia ruokia ovat Singaporessa ovat taikinanyytit ( Dim sum), hain evät, friteerattu kana, kana- riisiruoka. (Lehtipuu 1992, 121.) Singaporessa on oma intialainen alue, missä useat ravintolat tarjoavat tulista eteläin- ka- tialaista ruokaa, sekä jonkin verran pohjoisintialaista tandoori -ruokaa. Lammas-, la-, kana- ja kasvisruoat ovat yleisiä Singaporessa. Ruoka syödään yleensä sormin. Riisin asemasta voidaan tarjota leipää, jolloin leivän palasia käytetään lusikkana. Nykyään intialainen ruoka syödään usein lusikalla. Singaporen alkuperäinen keittiö valmistaa malaji-ruokaa, mikä ei ole korkealle arvostettua. Curry on tyypillinen mauste Singaporelaisessa ruuassa. Useissa Aasian maissa ja kaupungeissa sijaitsee ruokakatuja, joissa ruoka myydään ruokakojuista tai -kärryistä. Kojuista myydään mitä erikoisimpia herkkuja. Singaporessa uusimmat ruokakeskukset, Food marketit, sijaitsevat suurien ilmastoitujen ostoskeskuksien yhteydessä. Ruoka haetaan kojuista itse ja syödään yleisesti käytössä olevien pöytien ääressä. Keskuksissa on useita pieniä kioskeja, joissa valmistetaan edullista ruokaa. Ruoka tarjoillaan muovilautaselta ja syödään puikoilla. Turistit saavat myös veitsen ja haarukan käyttöönsä. (Gostelow 1999, 6.) Ateriat ovat maukkaita ja hämmästyttävän halpoja. Ruokakojuja voidaan siirrellä tai kohennella silloin tällöin ja yleensä ne kootaan yhteen suuriksi ruokakeskuksiksi, joita kutsutaan nimellä, hawker-keskus. Kojut ovat selvinneet koskemattomina kehitykses-

18 15 tä. Rähjäisestä ulkonäöstään huolimatta kojut ovat puhtaita, siitä pitävät huolen paikalliset terveystarkastajat. Samassa keskuksessa on mahdollista maistaa kiinalaisia-, indonesialaisia-, intialaisia- tai malaijiherkkuja, lisää saa hakemalla. Käytäntö on yksinkertainen; etsi vapaa pöytä, paina mieleen sen numero tai sijainti, lähde tutkimaan kojuja ja tilaa mitä haluat. Ruokakeskukset sijaitsevat lähinnä esikaupunki alueilla, työ- ja tapaamispaikkojen lähellä sekä hotellien tuntumassa. Jotkut ovat avoinna päivisin, jotkut öisin. (Gostelow 1999, 86.) Singaporelainen ruokakulttuuri nojautuu vahvasti Kiinan, Intian ja Indonesian ruokaperinteisiin. Kuitenkin merkittävä esimerkki kulinarististen perinteiden yhteensulautumisesta on nonyalaisten ruokakulttuuri. Nonyat, eli kiinalaisten maahanmuuttajien ja malaijinaisten seka-avioliitoista syntyneet, ovat luoneet ainutlaatuisen valikoiman ruokia. 4.2 Kiinalainen ruokakulttuuri osana Singaporen ruokakulttuuria Kiinaa kutsutaan Aasian sydämeksi sen sijainnin ja kokonsa puolesta. Kiinalaista keittiötä pidetään yhtenä maailman parhaimpana ja siksi monet Aasian maiden ruokakulttuurit ovat saaneet vaikutteita kiinalaisesta ruokakulttuurista. Kiinalaista ruuanlaittoa ja ateriointiin liittyviä tapoja pidetään vanhana taidelajina. (Poutanen 1993, 13.) Kiinalainen ateria koostuu yleensä riisistä tai muusta viljasta. Päivällisellä on riisin lisäksi tarjolla 3-4 eri ruokalajia. Ruokalajien määrä on sitä suurempi, mitä juhlallisemmasta tilaisuudesta on kyse, esim. häissä ruokalajeja saattaa olla toistakymmentä. Lounaalla on vähemmän ruokalajeja. Ruokalajien lukumäärästä riippumatta ne ovat huolellisesti valittuja ja niissä on käytetty vaihtelevasti raaka-aineita ja eri valmistusmenetelmiä. Liian lihapitoista ruokaa kiinalaiset pitävät epäterveellisenä. Liha, kala, tai siipikarja ei kuulu päivittäiseen ateriointiin. (Aaltonen 1986, 27.) Kiinalaisen keittiön erityispiirteenä pidetään pyrkimystä harmoniaan; värien, tuoksujen, makujen ja tuntemusten avulla niin yksittäisissä ruokalajeissa kuin kokonaisissakin aterioissa. Kaikki kiinalaiset kokit pyrkivät toteuttamaan vanhaa taolaista filosofiaa, jossa raaka-aineita, muotoja, mausteita ja ruuanvalmistustapoja vaihdellen saavutetaan Jingin ja Jangin tasapaino, joka kuuluu osaltaan taolaiseen uskontoon. Ennen

19 ruoasta voitiin päätellä heti, mistä osasta Kiinaa ruokalajit olivat lähtöisin. Nykyään kaikkia perinteisiä ruokalajeja saadaan eripuolilta Kiinaa. (Poutanen 1993,14.) 16 Kiinalaiset keittiöt jaetaan 4 eri ryhmään sijaintinsa mukaan. Näitä keittiöitä ovat pekingiläinen eli pohjoinen keittiö, shanghailainen eli itäinen keittiö, setsuanilainen eli läntinen keittiö sekä kantonilainen eli eteläinen keittiö. Tunnetuin näistä on etelän eli kantonilainen keittiö. Eri keittiöt poikkeavat toisistaan maustamisen ja käytettyjen raaka-aineiden osalta. (Autti & Pojanluoma 1996, 118.) Pekingiläinen keittiö Pohjoisen alueen kylmä ilmasto on tehnyt ruokatottumuksista yksinkertaista ja konstailematonta. Riisin asemasta viljellään vehnää ja hirssiä. Lähes päivittäin syödään hirssivelliä, leipää, nuudeleita, erilaisia pannukakkuja ja papuja. Mausteita käytetään vähän. Ruoka valmistetaan paahtamalla, grillaamalla tai uunissa hauduttamalla. Keittiö on saanut vaikutteita mongolialaisesta keittiöstä, joka näkyy lampaanlihan runsaana käyttönä. Pohjoisessa syödään vähemmän riisiä, kuin etelässä. Riisi korvataan hirssillä, nuudeleilla tai mantou-leivällä. (Ketola, Liimatainen & Riipi 1999, 90.) Pohjois-Kiinassa käytetään lampaanlihaa ja riistaa liharuokiin. Pohjois-kiinassa viljellään mm. vehnää, hirssiä, kauraa, tattaria, ohraa, soijapapuja, sipulia, valkosipulia, selleriä, kiinankaalia, paksoita, parsasalaattia ja maapähkinöitä, joista valmistetaan alueella ruokaa. Alueen tunnetuin ruoka on Pekingin ankka ( Beijing kao ya ), jonka tarjoamiseen kuuluu tietty seremonia. Pekingin ankan ruokailuseremonia on seuraava; ensin kokonainen ankka esitellään ruokailijoille, se kypsennetään vedellä täytettynä pähkinäpuun hiilloksessa punertavaksi ja kiiltäväksi. Ruokailtaessa jokainen ottaa ensin ohukaisen ja voitelee sen kastikkeella. Miten Pekingin ankka sitten valmistetaan? Näin se suurin piirtein tapahtuu. Ankka höyhennetään. Linnun nahka pidetään muuten kiintonaisena, mutta sisälmykset vedetään toiseen "kainaloon" tehdystä aukosta ulos. Lintu täytetään vedellä (ei suolaa) ja sitä valellaan koko valmistuksen ajan siirapilla ( ks. Liite 3.). Ohuenohuisiin lettuihin "pyydystetään" syömäpuikoilla sekä lihaa että rapeaa nahkaa. Mukaan vähän suolaista hoisin kastiketta ja kevätsipulia. (Autti & Pojanluoma 1996, 118).

20 17 Mandarin Singapore Hotellin kiinalaisessa ravintolassa kokonainen Pekingin ankka tuotiin kypsänä asiakkaan pöydän viereen. Ensin kokki kuori veitsellä ankasta kauniin ruskean kuoren, jota söimme. Sen jälkeen hän leikkasi ankasta lihaa, jota tarjoiltiin erilaisten lisäkkeiden ja soija kastikkeiden kera. Kokemus oli unohtumaton sekä erittäin mielenkiintoinen Shanghailainen keittiö Itäisen keittiön rannikkoalueen satamakaupungit Hangzhou, Suzhou, ja Shanghai ovat vaikuttaneet paljon kiinalaisen keittotaidon kehitykseen, niiden kautta on virrannut vaikutteita myös muualta maailmasta. Alueen halki virtaavan Jangtsen ympäristön viljavilla mailla kasvaa rehevänä vehnää, riisiä, maissia, soijapapuja sekä monia kasviksia. Tämän vuoksi alueella syödäänkin kasvisvoittoisia ruokia. Ruoka kypsennetään usein höyryssä hauduttaen, jolloin mausteena käytettävät soija, inkivääri, sokeri ja viinietikka tekevät siitä täyteläisen tumman ja makean. (Ketola, Liimatainen & Riipi 1999, 90.) Itäisessä keittiössä käytetään runsaasti tuoreita vihanneksia. Ruoka on melko öljyistä ja se maustetaan makeaksi. Ruoankoristelu vie runsaasti aikaa. Ruokaan kuuluu olennaisesti makea peruna, merilevä, papujuusto, sienet ja vesikasvit. (Poutanen 1993, 13.) Setsuanilainen keittiö Läntisen keittiön tunnetuimmat keskukset ovat viljavissa sichuanin ja hunanin maakunnissa. Ruoat ovat voimakkaita ja välillä tulisia. Ruokahalua herättävät maut saadaan sipuleista, valkosipulista, inkivääristä ja chilistä, joita kaikkia käytetään reilusti. Chiliöljy, seesamöljy sekä erilaiset pähkinätahnat ja -kastikkeet täydentävät jo muutenkin aromaattisia makuja. (Ketola, Liimatainen & Riipi 1999, 91.) Samaan ruokaan voidaan käyttää monia erilaisia ruoanvalmistusmenetelmiä, esimerkiksi marinointia, savustusta, höyrykypsennystä ja lopuksi friteerausta. ( Autti & Pojanluoma 1996, 11. )

Ruokakurssilla. Mirtosissa. Hyvää ruokahalua!

Ruokakurssilla. Mirtosissa. Hyvää ruokahalua! Ruokakurssilla Mirtosissa Hyvää ruokahalua! Kurssin lopuksi jamastettiin ryhmän valmistamien ruokien äärellä. Jannis piti huolen siitä, että kaikki maistui aidosti kreetalaiselta. 14 15 Kreetalainen ruoka

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

ALKURUOKAT. * = Hieman tulinen **=Keskitulinen ***=Erittäin tulinen *****=2*erittäin tulinen L=Laktooston G=Gluteeniton

ALKURUOKAT. * = Hieman tulinen **=Keskitulinen ***=Erittäin tulinen *****=2*erittäin tulinen L=Laktooston G=Gluteeniton ALKURUOKAT 1. Kevätkääryleet (lihatayte tai kasvistayte) L 4,90 2. Damplings L 5,20 3. Gyoza L 5,20 4. Crispy Tofu L,G 5,90 5. Kana-kiinalaisia sieni keitto L,G 4,50 6. Hapantulinen keitto L,G 4,50 7.

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Aasialainen ruoka on herkkua kaikille aisteille

Aasialainen ruoka on herkkua kaikille aisteille Aasialainen ruoka on herkkua kaikille aisteille Aasialainen ruokakulttuuri on siirtolaisten mukana levinnyt ympäri maailmaa, sillä Aasian ikivanhoista keittiöistä peräisin olevat runsaat, hyvät maut ovat

Lisätiedot

Johdatus aisteihin. Tunti 1

Johdatus aisteihin. Tunti 1 Johdatus aisteihin Tunti 1 MIKÄ ON SAPERE? (tämä vain opettajalle tiedoksi) Sapere on latinaa ja tarkoittaa maistella, tuntea Sapere on ravitsemuskasvatusta, jossa ruokaa käsitellään aistien näkökulmasta

Lisätiedot

Kastike houkuttelee ruoan maut esiin

Kastike houkuttelee ruoan maut esiin Kastike houkuttelee ruoan maut esiin 28 TEEMA NOVA 5 2011 Tärkeä osa ateriaa on kastike, jota tarjotaan erilaisten lisäkkeiden kera sellaisenaan tai käytetään mm. laatikko-, pata-, muhennos- tai keittoruokien

Lisätiedot

Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior Latvia

Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior Latvia Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior 31.1.-6.2.2016 Latvia M13a ja 14a ryhmät, opettajat Arja Mäkinen ja Merja Räihä suuntasivat junalla kohti Tikkurilaa sunnuntaina. Lensimme ensin Riikaan ja

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

SABZI SAMOSA 4,00 4.00 MEAT SAMOSA 4.50 MACHI KOFTA 4.50 ALU CHOP 6.50 SABZI PAKORA 4.00 CHINGRI PAKORA 6.00 MURGI TIKKA 7.50

SABZI SAMOSA 4,00 4.00 MEAT SAMOSA 4.50 MACHI KOFTA 4.50 ALU CHOP 6.50 SABZI PAKORA 4.00 CHINGRI PAKORA 6.00 MURGI TIKKA 7.50 Starter SABZI SAMOSA 4,00 4.00 - Tarjoillaan salaatin ja kolmen eri chutneyn kanssa. MEAT SAMOSA 4.50 - Tarjoillaan salaatin ja kolme eri chutneyn kanssa. MACHI KOFTA 4.50 -Ruodotonta paistettua lohta

Lisätiedot

Alle 1-vuotiaan ruokailu

Alle 1-vuotiaan ruokailu SYÖDÄÄN YHDESSÄ Alle 1-vuotiaan ruokailu Ruokasuositukset lapsiperheille 2016 SYÖDÄÄN YHDESSÄ Lapsen ensimmäinen ruokavuosi rakentaa pohjaa monipuolisille ja terveellisille ruokatottumuksille. Lapsen myötä

Lisätiedot

Makujen. Kiina. Alá carte Take away Lounas Sorosentie 2, Ii (Kärkkäisen tiloissa) Aukioloajat: MA-PE LA-SU

Makujen. Kiina. Alá carte Take away Lounas Sorosentie 2, Ii (Kärkkäisen tiloissa) Aukioloajat: MA-PE LA-SU Makujen Kiina Alá carte Take away Lounas Sorosentie 2, 91100 Ii (Kärkkäisen tiloissa) 044 9760916 Aukioloajat: MA-PE 10.30-21.00 LA-SU 12.00-21.00 www.makujenkiina.fi ALKUKEITOT 1. Kana- ja maissikeitto...4,90

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Ryhmäraportti Jenni Kämäri, Anne Laitinen, Anssi Louet, Päivi Mäkimartti, Katri Åström Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tradenomi (AMK) KEMI/TORNIO 2012

Lisätiedot

ALKURUOAT. 1. KEVÄTKÄÄRYLEET Valitse: Broileri tai kasvis Sisältää: porkkanaa, kaalia, purjosipulia, sipulia ja lasinuudelia 6,00

ALKURUOAT. 1. KEVÄTKÄÄRYLEET Valitse: Broileri tai kasvis Sisältää: porkkanaa, kaalia, purjosipulia, sipulia ja lasinuudelia 6,00 ALKURUOAT 1. KEVÄTKÄÄRYLEET Valitse: Broileri tai kasvis Sisältää: porkkanaa, kaalia, purjosipulia, sipulia ja lasinuudelia 6,00 2. KANAA SATAYA Grillatut kanavartaat Sisältää: Broileria, curry, maapähkinää

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Ruokaratkaisuja. Parempaa arkiruokaa vähemmällä vaivalla - PIKAOPAS. Kirsi Englund

Ruokaratkaisuja. Parempaa arkiruokaa vähemmällä vaivalla - PIKAOPAS. Kirsi Englund Ruokaratkaisuja Parempaa arkiruokaa vähemmällä vaivalla - PIKAOPAS Kirsi Englund Hyvän aterian malli Ateria on ravitsemuksellisesti laadukas, kun lautaseltasi löytyy nämä neljä osaa. Omaksu malli mieleesi,

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 Nova FI1184(1) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Kotitehtävän tarkastus

Kotitehtävän tarkastus Kotitehtävän tarkastus Tarkistetaan edellisen tunnin kotitehtävä Kuidun saanti Ruuanvalmistus Tehtävä Keskustele parisi kanssa Kuka teidän perheessä kokkaa yleensä? Kuka päättää mitä syödään? Onko ruoka

Lisätiedot

Suomi 2A. Tiistai

Suomi 2A. Tiistai Suomi 2A Tiistai 14.2.2017 Tänään Sanatyypit Mennään! Rektio (verbi + sana) Mutta ensin Kotitehtävät: imperfekti, pikkusanat, matkailusanat, sanatyypit:kysymyksiä? Infoa Info: Suomi 2B Suomi 2B 28.2.-6.4.2017

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Vuoden Kokki 2016 Kysymyksiä ja vastauksia

Vuoden Kokki 2016 Kysymyksiä ja vastauksia Vuoden Kokki 2016 Kysymyksiä ja vastauksia Kysymys: Can I write recipes in Swedish or English? Vastaus: Both Finlands official languages finnish and swedish are ok. Also English is fine too. Please ask

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

Little Dragon Kaijonharjun ravintola

Little Dragon Kaijonharjun ravintola Little Dragon Kaijonharjun ravintola Sammonkatu 12, 90570 Oulu Puh: 08 55 68 065 SISÄLLYSLUETTELO Kahdelle hengelle... 2 Kolmelle hengelle... 3 Eturuoat... 4 Rapuja/Ankaa... 5 Kalaa/Mustekalaa... 6 Härkää...

Lisätiedot

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa.

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa. maanantai Faktaa ruokahävikistä Suomessa Suomessa heitetään henkilöä kohden 24 kiloa eli 125 euron edestä ruokaa roskiin joka vuosi. Määrä vastaa noin kuutta prosenttia kaikesta kuluttajien ostamasta ruoasta.

Lisätiedot

Ruokaa Sydänystävälle!

Ruokaa Sydänystävälle! Ruokaa Sydänystävälle! Hyvän olon ruoka? Hyvää oloa tukee ruokavalio, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti: kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttöön, täysjyväviljavalmisteiden käyttöön, rasvan ja hiilihydraattien

Lisätiedot

emmi-liia SjöhoL m Upeita maku ja gluteenittomis ta raaka-aineis ta viljaton kattaus atena

emmi-liia SjöhoL m Upeita maku ja gluteenittomis ta raaka-aineis ta viljaton kattaus atena emmi-liia SjöhoL m viljaton kattaus Upeita maku ja gluteenittomis ta raaka-aineis ta atena KATEGORIA sisällys lukijalle 7 ainekset 11 ensimmäinen painos, 2015 aamulla 19 teksti ja kuvat emmi-liia sjöholm

Lisätiedot

Arktisuudesta selkänojaa elintarvikeviennille. Pohjois-pohjanmaan maakuntapäivät 2016 Minna Asunmaa, Ruokatieto Yhdistys ry

Arktisuudesta selkänojaa elintarvikeviennille. Pohjois-pohjanmaan maakuntapäivät 2016 Minna Asunmaa, Ruokatieto Yhdistys ry Arktisuudesta selkänojaa elintarvikeviennille Pohjois-pohjanmaan maakuntapäivät 2016 Minna Asunmaa, Ruokatieto Yhdistys ry Ruokatieto Yhdistys ry - edistää suomalaista ruokakulttuuria viestimällä ruuasta

Lisätiedot

Intialainen kasvisruokakurssi Tuohikodossa 2.2.2013 vetäjänä Vijay

Intialainen kasvisruokakurssi Tuohikodossa 2.2.2013 vetäjänä Vijay Intialainen kasvisruokakurssi Tuohikodossa 2.2.2013 vetäjänä Vijay Alla on kuvia, mitä kaikkea (mausteita, raaka-aineita, työvaiheita ja astioita) kuuluu intialaiseen ruuanlaittoon. Aivan aluksi joimme

Lisätiedot

ETURUOAT STARTERS. 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup. 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup. 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup

ETURUOAT STARTERS. 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup. 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup. 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup ETURUOAT STARTERS 1. PEKINGIN KEITTO Peking soup (strong) 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup 5. VIHANNESKEITTO Vegetables

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Chiang Main kulttuurinen monimuotoisuus

Chiang Main kulttuurinen monimuotoisuus Chiang Main kulttuurinen monimuotoisuus Monipuolisessa Chiang Maissa yhdistyy kaunis luonto, miellyttävä ilmasto ja rikas kulttuuri. Muinaisten valtakuntien keskuksena Chiang Mai on ollut vilkas opin,

Lisätiedot

Suomalaisen marja- ja hedelmäliköörin nykytila ja tuotanto Suomessa. Sanna Lento, Hämeen ammattikorkeakoulu

Suomalaisen marja- ja hedelmäliköörin nykytila ja tuotanto Suomessa. Sanna Lento, Hämeen ammattikorkeakoulu Suomalaisen marja- ja hedelmäliköörin nykytila ja tuotanto Suomessa Sanna Lento, Hämeen ammattikorkeakoulu 7.6.2016 Nimisuojasta kilpailukykyä? Maa- ja metsätalousministeriön ja kahdeksan organisaation

Lisätiedot

Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyö ja toimintatavat päiväkodeissa

Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyö ja toimintatavat päiväkodeissa 1 (6) 3422/02.08.00/2011 Liite 5.3. Päivähoitoruokailun sisältö Päivähoitoruokailun ravitsemuksellisena ja kasvatuksellisena tavoitteena on ylläpitää ja edistää lasten hyvinvointia ja terveyttä tyydyttää

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

TAJ MAHAL PORUKKAKUVA

TAJ MAHAL PORUKKAKUVA 1 Kuva: Markus Keskitalo TAJ MAHAL PORUKKAKUVA Reissuporukka Taj Mahalilla 26.1.2010: Markus, Vinod, Ville, Harri, Seppo, Marja, Jouni ja Saana 2 Intian lyhyt oppimäärä Valtiomuoto: tasavalta Pääkaupunki:

Lisätiedot

torstaina 15. lokakuuta 2009 Ruokafaktat

torstaina 15. lokakuuta 2009 Ruokafaktat Ruokafaktat - 0 10 % 20 % 30 % 40 % ilmastopäästöt Sähkönkäyttö Liikenne Fossiilisten polttoaineiden käyttö Teollisuustuotanto hiilidioksidi Metsäkato Maatalous Jätteet METAANI Ruoan ILMASTOPÄÄSTÖT Kauppa

Lisätiedot

Urheilijan ravitsemus

Urheilijan ravitsemus Ravinto Kehitys kolmio Urheilijan ravitsemus A. ARKIRUOKAILU KUNTOON rytmiä ja laatua päivän aterioihin B. RIITTÄVÄ JUOMINEN Vesi C. TURNAUKSET / PITKÄT PELI REISSUT eväät juomiset D. ASENNE syömisellä

Lisätiedot

LINSEED VALO 24 H. Kastike: 1 dl Rypsiöljyä 1 rkl Vaaleaa balsamicoetikkaa 0,5 dl 24h tyrni-pellavarouhe

LINSEED VALO 24 H. Kastike: 1 dl Rypsiöljyä 1 rkl Vaaleaa balsamicoetikkaa 0,5 dl 24h tyrni-pellavarouhe LINSEED VALO 24 H Salaatti grillatusta halloumijuustosta ja paahdettua tyrni pellavaa 200 g Halloumijuustoa 2 Avomaankurkkua valkosipulinkynsi rypsiöljyä persiljaa ½ cantaloupe meloni Sydänsalaattia tai

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Menu. Tervetuloa. Kiem. CHINESE - PUB - PIZZERIA www.kiem.fi. Ravintola

Menu. Tervetuloa. Kiem. CHINESE - PUB - PIZZERIA www.kiem.fi. Ravintola Menu Tervetuloa Ravintola Päivän Tarjous 1: Paistettua härkää chilikastikkeessa *** Fried beef with chili sauce 2: Paistettua härkää talontapaankastikkeessa * Fried beef in our style sauce 3: Paistettua

Lisätiedot

Parempia valintoja keittiössä herkullisilla Sydänmerkki-resepteillä!

Parempia valintoja keittiössä herkullisilla Sydänmerkki-resepteillä! h Parempia valintoja keittiössä herkullisilla Sydänmerkki-resepteillä! Mikä Sydänmerkki-ateria? Sydänmerkki-ateria on terveellisen ruoan merkintäjärjestelmä. Se helpottaa ruokailijaa terveellisen aterian

Lisätiedot

Väinön reseptit. Kala- ja kasvisruuat. Väinö Niskanen/Amiedu

Väinön reseptit. Kala- ja kasvisruuat. Väinö Niskanen/Amiedu Väinön reseptit Kala- ja kasvisruuat Väinö Niskanen/Amiedu Sisältö Janssonin kiusaus Kirjolohikeitto Lohiperhonen Paprika-purjosipulitäyte uuniperunalle Porkkana- ja lanttulaatikot Savustettu kala Täytetyt

Lisätiedot

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Janet Valliovuo ja Ramoona Rahja, Horaca11 Johdanto Lähdimme ulkomaille, koska halusimme kokeilla jotain erilaista ja kokeilla rajojamme. Halusimme lähteä Iso-Britanniaan,

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012 Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012 Mistä voi olla ylpeä ja missä kehitettävää! Hyvät järjestelmät Pitkä ketju osataan Hygienia ja puhtaus Koulutus

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat

URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 45 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Sokeri Sokerit sisältävät vain tyhjää

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun Mieltä keventäviä ajatuksia ruoasta Syömisellä voi vaikuttaa hyvinvointiin ja jaksamiseen Säännöllinen ateriarytmi on terveyden kannalta parasta

Lisätiedot

MAUSTEKASTIKKEET. sisällysluetteloon KÄYTTÖESIMERKKEJÄ 01.11.2010

MAUSTEKASTIKKEET. sisällysluetteloon KÄYTTÖESIMERKKEJÄ 01.11.2010 01.11.2010 sisällysluetteloon MAUSTEKASTIKKEET AITOJA TÄYTELÄISIÄ MAKUJA PARHAISTA RAAKA-AINEISTA VALMISTETTU RUOTSISSA GLUTEENITTOMIA LAKTOOSITTOMIA KÄYTTÖVALMIITA VÄHÄRASVASIA MONIPUOLISIA RIITTOISIA

Lisätiedot

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy Painonhallinnan perusteet. Painonhallinta onnistuu Painonhallinnan periaate on yksinkertainen: paino tippuu, jos syö vähemmän kuin kuluttaa. Käytännössä onnistuminen vaatii suunnittelua ja sitoutumista

Lisätiedot

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO KILPAILU- JA PELIREISSUT Lapin urheiluakatemia RAVINTO Rasvat edistävät urheilijan energiansaantia, palautumista, terveyttä ja kehitystä. Niukka rasvansaanti häiritsee hormonitoimintaa. Rasvoja saa mm.

Lisätiedot

PIPSA HURMERINTA TAMMI

PIPSA HURMERINTA TAMMI PIPSA HURMERINTA TAMMI PIPSAN KEITTOKIRJA PIENILLE IHMISILLE PIPSA HURMERINTA KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ TAMMI HELSINKI Pipsa Hurmerinta ja Kustannusosakeyhtiö Tammi 2015 Valokuvat Katri Kapanen Toimitus: Jenni

Lisätiedot

TERVETULOA NAAB RAVINTOLAAN ALKUPALAT

TERVETULOA NAAB RAVINTOLAAN ALKUPALAT ALKUPALAT 1- Burani spinach (Pinaattisekoitus) 3,00 Pinaatti, jogurtti, sipuli 2- Kukusabzi (Raikas Persialainen Yrttimunakas) 4,00 Sisältäen purjoa, korianteria, tilliä, sipulia sekä valkosipulia 3- Khagine

Lisätiedot

Tuotenumero: 6447. Säilyvyys: 1+6 pv Myyntierä: 6 rasiaa. Tuotenumero: 6449. Säilyvyys: 1+6 pv Myyntierä: 6 rasiaa

Tuotenumero: 6447. Säilyvyys: 1+6 pv Myyntierä: 6 rasiaa. Tuotenumero: 6449. Säilyvyys: 1+6 pv Myyntierä: 6 rasiaa 1 Kasvishovi Oy on pohjoissuomalainen elintarvikkeiden asiantuntija, joka valmistaa lähes 30 vuoden kokemuksella laadukkaita kasvis- ja majoneesituotteita sekä toimii Pohjois-Suomen alueella kasvisten

Lisätiedot

Hyvät eväät läpi lapsuuden

Hyvät eväät läpi lapsuuden Hyvät eväät läpi lapsuuden 1 ILTAPALA Taikasanoina monipuolisuus ja säännöllisyys Monipuolinen ruokavalio ja säännölliset ruokaajat tarjoavat lapselle sopivasti energiaa ja ravintoaineita kasvun ja kehittymisen

Lisätiedot

111858 ISOMITTA PAISTINKASTIKE 2 X 810 g Campbell Soup Finland Oy. 111806 ISOMITTA KANAKASTIKEPOHJA 3,71 kg Campbell Soup Finland Oy ISOMITTA

111858 ISOMITTA PAISTINKASTIKE 2 X 810 g Campbell Soup Finland Oy. 111806 ISOMITTA KANAKASTIKEPOHJA 3,71 kg Campbell Soup Finland Oy ISOMITTA TEKSTI JA KUVAUSJÄRJESTELYT MARI HEIKURA KUVAT KRISTIAN AHLROTH Kastikkeestaan kokki tunnetaan Hyvä kastike viimeistelee ruuan, ja mikä tahansa raaka-aine hyötyy oikein valitusta ja hyvin tehdystä kastikkeesta.

Lisätiedot

Hyvä tietää. Uusi-Seelanti. Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä

Hyvä tietää. Uusi-Seelanti. Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä Hyvä tietää Uusi-Seelanti Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä Hyvä tietää Uudesta-Seelannista Pääkaupunki Kielet Asukasluku Wellington Englanti ja maori Kristinusko ja Uudenuseita Seelannin pienempiä dollari

Lisätiedot

Kevään ja kesän juhlat

Kevään ja kesän juhlat Kevään ja kesän juhlat 2016 Apetit Kreikkalainen salaatti saatavuus HOK, Vbo alue Myyntierä 2,4 kg Tuotteen allergeenit: maito, oliivit saattavat sisältää kivenpalasia, sisältää sulfiittilähteen. Gluteeniton.

Lisätiedot

Innovaatioaamupäivä 18.3.2016

Innovaatioaamupäivä 18.3.2016 Innovaatioaamupäivä 18.3.2016 Kauran tuotteistaminen Tuula Laukkanen 1 18/3/16 Fazer. All rights reserved Fazer Mylly osa Fazer konsernia Fazerin tarina alkoi vuonna 1891 Karl Fazerin avattua ensimmäisen

Lisätiedot

Uuden Siemens-höyryuunin ominaisuudet ovat omaa luokkaansa

Uuden Siemens-höyryuunin ominaisuudet ovat omaa luokkaansa Lehdistötiedote heinäkuu 2011 Uuden Siemens-höyryuunin ominaisuudet ovat omaa luokkaansa Höyryuunin käyttö on lisääntynyt viime vuosien aikana. Syy siihen on höyryuunin avulla saatava loistava ruoanvalmistustulos.

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Energiaa iltapäivään

Energiaa iltapäivään Energiaa iltapäivään Herkullisia välipaloja koululaisille 1 Energiaa iltapa iva a n.indd 1 2.5.2006 07:46:37 Herkullisia välipaloja koululaisille Välipalat kuuluvat oleellisena osana lapsen päivään. Lapsi

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMASSA ACCOMM-PRAGUESSA. Vaclavin aukio (Vaclavske namesti) Jenni Jämsä & Marjo Kukkohovi Ma05 Praha, Tsekki 04.01. 1.3.

TYÖSSÄOPPIMASSA ACCOMM-PRAGUESSA. Vaclavin aukio (Vaclavske namesti) Jenni Jämsä & Marjo Kukkohovi Ma05 Praha, Tsekki 04.01. 1.3. TYÖSSÄOPPIMASSA ACCOMM-PRAGUESSA Vaclavin aukio (Vaclavske namesti) Jenni Jämsä & Marjo Kukkohovi Ma05 Praha, Tsekki 04.01. 1.3.2008 Olimme työssäoppimassa Prahassa, jota kutsutaan kaikkien kaupunkien

Lisätiedot

Kunnon välipala korvaa napostelun

Kunnon välipala korvaa napostelun Puhtia työpäivään tai talvilomalle: Kunnon välipala korvaa napostelun Kunnon välipala on napostelua ja nopeaa sokeritankkausta parempi vaihtoehto, sillä se säätää verensokerin sopivalle tasolle, parantaa

Lisätiedot

Koukun Helmen kotiateriapalvelu

Koukun Helmen kotiateriapalvelu Koukun Helmen kotiateriapalvelu Palveluksessanne! 2015 Tampereen Voimia Koukun Helmi Koukun Helmen keittiössä ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa maukkaita aterioita kotiateriapalvelun asiakkaille.

Lisätiedot

LOS MONTEROS. Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA

LOS MONTEROS. Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA LOS MONTEROS Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA Tumma gazpacho 500 g Kumato-tomaatteja 1 valkosipulin kynsi 1 rkl valkoviinietikkaa 1 dl maalaispatongin pehmeää sisusta 1 tl suolaa 1 tl sokeria Koristeiksi

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Kalan hyppy tulevaisuuteen mistä lisa arvoa alihyo dynnetyille kaloille? Anu Hopia Turun yliopisto Blå bioekonomi Sininen biotalous 27.10.

Kalan hyppy tulevaisuuteen mistä lisa arvoa alihyo dynnetyille kaloille? Anu Hopia Turun yliopisto Blå bioekonomi Sininen biotalous 27.10. Kalan hyppy tulevaisuuteen mistä lisa arvoa alihyo dynnetyille kaloille? Anu Hopia Turun yliopisto Blå bioekonomi Sininen biotalous 27.10.2015, Vaasa JÄRKIKALAA ON JO TARJOLLA KEHITTYVÄ ELINTARVIKE 2/2014

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Maittavan lihaisat. Jahti&Vahti -koiranruoat

Maittavan lihaisat. Jahti&Vahti -koiranruoat Maittavan lihaisat Jahti&Vahti -koiranruoat Täysravinto paljon liikkuville koirille 32% Premium-luokan ruokaa koirallesi Suositut, nyt koostumukseltaan entistäkin lihaisemmat, Jahti&Vahti -koiranruoat

Lisätiedot

Kouvolan seudun ABC-asemat

Kouvolan seudun ABC-asemat Nykyään ABC on S-ryhmän ketju, joka on sekä matkailijan viihtyisä taukopaikka että lähiseudun asukkaan päivittäisiä palveluja tarjoava palvelukeskus. ABC-ketjuun kuuluu ABC-palveluasemia, ABC-automaattiasemia

Lisätiedot

Keitto on huoletonta herkkua

Keitto on huoletonta herkkua Keitto on huoletonta herkkua Ruokaisat keitot ovat kautta aikojen olleet talonpoikien ja työläisten arkiruokaa. Kun ensimmäinen työpaikkaruokala perustettiin Tampereelle vuonna 1859, tärkein tarjottava

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

LOMAKE B. TERVEYDENHOITAJAN LOMAKE Ohjeet terveydenhoitajalle:

LOMAKE B. TERVEYDENHOITAJAN LOMAKE Ohjeet terveydenhoitajalle: Lasten ruoka-allergiatutkimus 1 Lomake nro (A- tai A0-lomakkeesta, terveydenhoitaja täyttää) LOMAKE B. TERVEYDENHOITAJAN LOMAKE Ohjeet terveydenhoitajalle: I II Huoltaja palauttaa kyselylomakkeen. KYSY:

Lisätiedot

MINI-KASVISKEVÄTRULLA 5.00 FRITTIJUUSTOJA JALAPENOLLA 4.00 FRITTIKANAN PIKKUFILEITÄ 4.00 KATKARAPULASTUT 4.00 RANSKANPERUNOITA 4.

MINI-KASVISKEVÄTRULLA 5.00 FRITTIJUUSTOJA JALAPENOLLA 4.00 FRITTIKANAN PIKKUFILEITÄ 4.00 KATKARAPULASTUT 4.00 RANSKANPERUNOITA 4. Starter MINIKASVISKEVÄTRULLA 5.00 4 kpl FRITTIJUUSTOJA JALAPENOLLA 4.00 FRITTIKANAN PIKKUFILEITÄ 4.00 KATKARAPULASTUT 4.00 RANSKANPERUNOITA 4.00 PERINTEINEN KOREALAINEN KIMCHI * 4.00 KASVIKSIA JA TOFUA

Lisätiedot

Hyvä tietää. Ecuador. Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä

Hyvä tietää. Ecuador. Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä Hyvä tietää Ecuador Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä Hyvä tietää Ecuadorista Pääkaupunki Asukasluku Kielet Quito 15,4 milj. Espanja ja quechua Uskonto Valuutta Pinta-ala Roomalaiskatolilaisuus Yhdysvaltain

Lisätiedot

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin?

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? 10 yleistä kysymystä leivästä Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? Onko leipä terveellistä? Kyllä Leipä sisältää paljon hyvää kuitua, hiilihydraattia,

Lisätiedot

Hyvä tietää. Kreikka. Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä

Hyvä tietää. Kreikka. Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä Hyvä tietää Kreikka Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä Hyvä tietää Kreikasta Pääkaupunki Asukasluku Kieli Ateena noin 11 miljoonaa Uskonto Valuutta Pinta-ala Virallinen kieli on kreikka Ortodoksinen Euro

Lisätiedot

Pakkaus 1 kg, annoskokosuositukset; pääruoka 300gr/hlö, lisuke 150 gr/hlö

Pakkaus 1 kg, annoskokosuositukset; pääruoka 300gr/hlö, lisuke 150 gr/hlö Ravintola Finnsin noutomyynti tuotteet 2015 Ravintola Finnsistä voit tilata tarjoiluita juhliin, illanviettoihin yms. tilaisuuksiin. Tiedustelut Finns asiakaspalvelusta, sähköposti finns@omnia.fi. Tilauksenne

Lisätiedot

AITOJEN MAKUJEN KESÄLISTA

AITOJEN MAKUJEN KESÄLISTA AITOJEN MAKUJEN KESÄLISTA AIDOISTA RAAKA-AINEISTA KÄSIN TEHTYNÄ. RAKKAUDESTA RUOKAAN. Tervetuloa Wanha Makasiini Bistroon! Tervetuloa Wanha Makasiini Bistroon viihtymään ja nauttimaan keittiömme antimista.

Lisätiedot

Oma media. Sydän.fi kävijää/kk Sydän-lehti lukijaa Diabetes.fi n kävijää/kk Diabetes-lehti lukijaa

Oma media. Sydän.fi kävijää/kk Sydän-lehti lukijaa Diabetes.fi n kävijää/kk Diabetes-lehti lukijaa Markkinointi 2016 Oma media Sydänmerkki.fi 24 000 kävijää/kk Facebook 13 250 tykkääjää Instagram yli 900 seuraajaa Uutiskirje kuluttajille 1 krt/kk, lähes 6 000 tilaajaa oma kirje horecalle, teollisuudelle

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Ruokalista * tulinen ** erittäin tulinen *** voimakas

Ruokalista * tulinen ** erittäin tulinen *** voimakas Ruokalista * tulinen ** erittäin tulinen *** voimakas Alkuruoka 5,50 Peking Keitto * 4,80 Kanakeitto 4,80 Kananmunakeitto 4,50 Vihanneskeitto 4,50 Kana-maissikeitto 5,00 Kevätkääryleet 5,50 Tom Yam Goong

Lisätiedot

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: A LA CARTE tarjoilu, 20 osp, valinnainen t.o. ARVIOINNIN KESKEISET

Lisätiedot

Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat

Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat Saako tätä syödä? -seminaari 15.6.2016 klo 8.30-12.00 Lihaa vai soijaa, lohta vai silakkaa, lisää proteiinia vai vegeilyä? Mari Niva Kuluttajatutkimuskeskus

Lisätiedot

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut?

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut? Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka Mikä on oranssi kana? Porkkana Mistä kalasta saa kasviskiusausta? Ruokalasta Mikä kaali voi syödä sinut? Shakaali Mitä pitsaa voi kasvattaa puutarhassa?

Lisätiedot

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI KAUPPASI PARAS KALAKAVERI www.jokisenevaat.fi JOKISEN EVÄÄT ON LUOTETTAVA KUMPPANI KALATISKISI HOVIHANKKIJAKSI Yhteistyö kanssamme tarjoaa sinulle suuren määrän etuja ja palveluja, jotka helpottavat työtäsi

Lisätiedot

KIINANMUURI RAVINTOLA

KIINANMUURI RAVINTOLA Palvelemme MA-TO:10:30-21:00 PE: 10:30-22:00 LA: 12:00-22:00 SU: 12:00-21:00 Lounasbuffet arkisin Klo 10:30-15:00 TAKE-AWAY RUOKALISTA Turun Kiinanmuuri #2 Vähä-Hämeenkatu 1 25100 Turku Puh:(02) 2502 888

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

OMA 1m2 coffee shop.

OMA 1m2 coffee shop. OMA 1m 2 coffee shop. Oma 1m 2 coffee SHOP. Mitä sanoisit, jos voisit antaa liiketoiminnallesi nostetta tarjoamalla täydellisen valikoiman herkullisia erikoiskahveja? Tarvitset vain yhden 1m 2 tilaa ja

Lisätiedot

Monipuolinen valikoima arkeen ja juhlaan!

Monipuolinen valikoima arkeen ja juhlaan! Monipuolinen valikoima arkeen ja juhlaan! Asiakastaan arvostava ELINTARVIKETUKKU Elintarviketukku Rikainen Oy on tamperelainen täyden palvelun tukkuliike. Tarjoamme alueen asiakkaille, kuten lounaspaikoille,

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

Menumat kotiateriapalvelut itsenäistä elämää kotona! 24.11.2015

Menumat kotiateriapalvelut itsenäistä elämää kotona! 24.11.2015 Menumat kotiateriapalvelut itsenäistä elämää kotona! Hanke Asiakaslähtöiset kotiruokapalvelut (ASKO) 1.1.2015 31.12.2015 Etelä-Savon maakuntaliitto/ Euroopan aluekehitysrahasto Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot