KOMPOSITIO4 / Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Joulukuu 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMPOSITIO4 / 2009. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Joulukuu 2009"

Transkriptio

1 KOMPOSITIO4 / 2009 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Joulukuu 2009

2 pääkirjoitus KOMPOSITIO 4 / 2009 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Julkaisija Suomen Säveltäjät ry Runeberginkatu 15 A Helsinki Puh Fax Päätoimittaja Annu Mikkonen Puh Suomen Säveltäjät ry:n johtokunta Mikko Heiniö ( puheenjohtaja) Riikka Talvitie ( varapuheenjohtaja) Kimmo Hakola Lauri Kilpiö Veli-Matti Puumala Harri Suilamo Johan Tallgren Taitto Keto / Kansikuva Jää. Kuva: susanna raunio. Sisällys Pääkirjoitus Avaus tilaan Paikkakohtainen esitys tilannekohtainen teos Lyhyt kommenttipuheenvuoro CIAM-kysely Onko musiikilla kotimaata? Paluu säveltäjäksi muusikon ja pedagogin työn kautta viitekehyksenä tohtorintutkinto Sävellyskoulutuksen haasteet tänään Puheenvuoro Suomen Säveltaiteen Tukisäätiön juhlaseminaarissa FIMIC ry aloittaa toimintansa vuoden 2010 alussa TUNE IN suomalaista nykymusiikkia maailmalle Terveisiä Prahasta Säveltäjävierailulla Budapestissa Kantaesitykset Uudet levyt Säveltaidetoimikunnassa koettua Miten voi monimuotoisuus marraskuussa? Yleisradio on alkanut varautua uuteen mediamaksuun tekemällä säästöjä missä suinkin voi. Marraskuussa Radio 1:n kanavanjohto aikoi panna toimeen 40 %:n säästötoimet nykymusiikin, jazzin ja kansanmusiikin osalta. Tämä olisi merkinnyt mm. sävellys- ja festivaalikonserttien radiointien pudottamista puoleen ja M-studion tuotantojen pudottamista kolmannekseen nykyisestä ja näkynyt vastaavasti myös ohjelma-ajoissa. Säästöt olisivat olleet suhteellisesti suuremmat kuin muualla YLE:ssä. Kanavajohdon mukaan piti säästää siitä mikä on kallista. Yhdessä UMO:n, Suomen Solistiyhdistyksen sekä Tallarin ym. kansanmusiikkitahojen kanssa aloitimme ankaran lobbauksen. Nostimme esiin Yleisradion julkisen palvelun tehtävän, johon pitäisi kuulua musiikkikulttuurin monimuotoisuudesta vaalimisen, niistä marginaalimusiikeista huolehtimisen jotka eivät kaupallisia radioita kiinnosta. Muistutimme, että YLE:n tallenteet eivät vain kartuta sen ainutlaatuista äänitearkistoa ja sen materiaalista tehtyjä levyjä vaan lisäksi mahdollistavat suomalaisen musiikin leviämisen maailmalle nauhavaihdon ja internetin myötä. Pahin saatiin torjutuksi: suunniteltu 40 %:n säästö supistettiin 10 %:iin. (Asiasta tarkemmin sivulla XX.) Tekijänoikeusjärjestöt voivat kansainvälisten sopimustensa mukaan pidättää tilityksestä enintään 10 % käytettäväksi kotimaisen musiikin edistämiseen. Teosto on vapaaehtoisesti jättänyt käyttämättä näitä ns. kansallisia varoja täysmääräisesti siitäkin huolimatta että jokaisesta pidätetystä eurosta 52 senttiä on rahaa, joka muuten menisi ulkomaille. Viimeksi Teoston tekemä pidätys oli 5,7 %, jolla on mm. ylläpidetty säveltäjäja kustantajajärjestöjen sekä Fimicin toimintaa. Vakavan musiikin taholta on usein ehdotettu pidätyksen nostamista. Tämä on kuitenkin kevyeltä puolelta torjuttu sillä perusteella, että sen alan menestyjillä kymmenyksen pidätys on helposti satoja euroja. (Tosin on vähän vaikea tietää, mikä Elvis ry:n linja asiassa on, kun siltä taholta on viimeisen kymmenen vuoden aikana väläytelty kaikkea 0:n ja 10:n väliltä.) Vakavan musiikin ja kustantajien taholta esitettiin 1990-luvun lopulla, että kansallisia varoja ryhdyttäisiin rahastoimaan pahan päivän varalle. Kevyt puoli torjui ehdotuksen. Marraskuussa 2009 aika oli kypsä tälle ajatukselle. Teoston hallitus päätti esittää pidettävälle syyskokoukselle, että rahastointi käynnistetään, koska uudet kansainväliset sopimukset ennakoivat sellaista tulevaisuutta, jossa pidätystä ei enää voida tehdä. Pääoma on suunniteltu kerättävän siten, että kansallista pidätystä nostetaan 5,7 %:sta 6,7 %:iin, nykyisistä edistämisrahoista säästetään huomattavasti, eräät edistämistoimet siirretään Teoston varsinaisiin kuluihin ja tulevaisuudessa Teoston kiinteistöomaisuutta realisoidaan. Rahastointihanke on entistäkin ajankohtaisempi, ja sillä Teoston hallitus osoittaa haluavansa turvata musiikin edistämisen tulevaisuudessakin. Hankkeen yksityiskohtiin sisältyy kuitenkin ratkaisumalleja, joita on paljon vaikeampi ymmärtää. Vakavan musiikin toivomus olisi ollut, että pidätystä olisi nostettu edes täyteen 7 %:iin. Tällainen 0,3 %:n lisäys olisi merkinnyt esim. vain 30 euron lisälovea sellaiselle säveltäjälle, jonka tilitys on euroa. Edistämisvarojen kokonaisuudessa se olisi kuitenkin merkinnyt euroa. Sen turvin olisi voitu esim. säästyä niiltä rankoilta leikkauksilta, jotka nyt kohdistuvat sävellystilausrahastoon ja partituurimusiikin tukeen. (Asiasta tarkemmin sivulla XX.) Teoston julkilausuttuun aatteelliseen strategiaan kuuluu musiikin monimuotoisuuden vaaliminen. Tosin monimuotoisuutta ei ole koskaan määritelty, mutta yleensä diversiteetin käsite nähdään kulttuurissa vastaavalla tavalla kuin luonnossa. Se merkitsee käytännössä sitä, että uhanalaisista lajeista pidetään huolta sekä niissä piilevien tulevaisuuden lupausten vuoksi että ylipäätään koko lajiston rikkauden vuoksi. Kevyen musiikin puolella monimuotoisuutta ovat kaventaneet kaupallisen radion soittolistat, jollaisia Ylen Radio 1:ssä ei ole onneksi ollut. Niinpä tällä kanavalla on kun esitystapahtumien määrä suhteutetaan /eri /teosten määrään voitu soittaa keskimäärin 18-kertainen määrä eri teoksia kaupallisiin radioihin verrattuna. Yle Radio 1:n kanavajohtajan mielestä marginaalimusiikin tuotanto on kallista. Se on totta. Marginaalimusiikki on kallista, mutta se ei maksa paljon. Mikko Heiniö Mikko Heiniö AVAUS TILAAN Alkusanat Musiikki tilassa -seminaariin Kirkko on sekä akustisesti että kulttuurisesti ja sosiaalisesti erilainen esitystila kuin konserttisali. Tästä syystä katsoimme, että Helsingin Paavalin kirkossa pidettävän syysseminaarimme teemaksi sopi, urkujen ohella, tilaproblematiikka ylipäätään. Säveltäjä yleensä tietää, missä tilassa kantaesitys on tapahtuva. Entä kun kysymyksessä ei ole standardi (akustiselle musiikille mahdollisimman hyvin sopiva) konserttisali vaan olennaisesti toisenlainen, yksilöllinen tila tai tilatyyppi? Millä tavalla säveltäjä ottaa sen huomioon jo kirjoitusvaiheessa? Akustiikan osalta päähuomio kiinnitetään yleensä jälkikaikuun ääriesimerkkeinä Turun tuomiokirkon kuuden sekunnin jälkikaiku tai sellainen käytännöllisesti katsoen kaiuton ulkoilmatila, jollainen Kalevi Aholla oli haasteenaan Luostosinfoniassaan. Samalla kyseessä oli kooltaan ja muodoltaan poikkeuksellinen tila, jossa soittajien sijoitus eri puolille ja tasoille oli yhtenä parametrinä jo teoksen peruskonseptiossa. Ulkoilmassa äänen tulosuunnalla on suurempi merkitys kuin sisätilassa, jossa kaiun vuoksi ei niinkään saada aikaan eriytynyttä suuntavaikutelmaa kuin ylipäätään tunne että ympärillä soi. Mitä suuremmat etäisyydet soittajaryhmien välillä, sitä haasteellisemmaksi nousee synkronia, sillä keskinäistä kuuluvuutta ei juurikaan enää ole vaan kapellimestarin lyöntiin on turvauduttava tavanomaistakin enemmän Tunturimaiseman visuaalinen ilme ja myyttiset assosiaatiot vaikuttivat suoraan Luostosinfonian sisällöllisiin ratkaisuihin. Samoin kaikki rakennetut tilat asettavat omia kulttuurisia ja sosiaalisia reunaehtojaan sille, minkälaista musiikkia niihin sävelletään. Totta kai nämä ehdot ovat paikasta riippuen tiukkuudeltaan hyvin erilaisia, ja säveltäjän valittavaksi jää pitääkö hän tällaisia ehtoja innostavina, kyseenalaistettavina vai yhdentekevinä. Luultavasti suurimmassa osassa tietoisesti kirkkoon sävelletyissä nykymusiikkikappaleissa tulee tavalla tai toisella esiin kirkollinen, hengellinen tai ainakin henkinen traditio. Edelleenkin vallitsee jokin intersubjektiivinen käsitys siitä, mikä sopii kirkkoon ja mikä ei. Viime päiviin asti (ehkä jossain edelleenkin) kirkkoherra on voinut kieltää esittämästä vokaalimusiikkia jonka tekstiä ei ole pitänyt taloon sopivana. Tila määrittää sitä yleisöä, joka sinne tapaa tulla, ja yleisö sitä tilaa, jonne tulee. Helsingissä Finlandia-talolle ja Kaapelitehtaalle tulee ainakin osittain eri yleisö, vaikka musiikki olisi samaa, vastaavasti Tampereella Tampere-talolle ja Tullikamarin Pakkahuoneelle (mikä on ollut hyvin nähtävissä Tampere Biennalessa). Tämän tyyppisissä tilanteissa eri yleisöt tulevat säveltäjälle käytännössä yleensä jälkikäteen annettuina tosiasioina, joita hän ei pidä tarpeellisina ottaa huomioon vielä säveltäessään. Kysymys erilaisista yleisöistä olisi ihan oman seminaarinsa arvoinen. Tosin tila-aspekteihin kietoutuu väistämättä institutionaalisia, tiettyyn ihmisyhteisöön liittyviä ulottuvuuksia silloin, kun sävelletään musiikkia esim. sellaisiin erityistilanteisiin kuin akateemisiin, sotilaallisiin tai kirkollisiin juhlallisuuksiin. Tila luo (tai varovaisemmin sanoen realisoi) erittäin konkreettisesti sitä musiikkia, joka siinä soi. Jossain mielessä myös musiikki luo tilaa, mutta silloin tilavaikutelma on jo siinä määrin illusorinen ja koko tilan käsite niin metaforinen, että taidetaan mennä ulos seminaarimme aiheesta. Todettakoon vain, että silloin tällöin nykymusiikissa syntyy tunne siitä, että aika muuttuu tilaksi ( Zum Raum wird hier die Zeit, sanoo G u r n e m a n z Parsifalille). Näin voi käydä jopa musiikkidraamassa kuten mielestäni Kaija Saariahon oopperassa L amour de loin, jossa aika ei enää virtaa totuttuun länsimaiseen tapaan lineaarisesti vaan syklisesti. Katsoessani omaa teosluetteloani löydän pitkin matkaa varsin monia sävellyksiä, joissa tilan käyttö kuuluu perusominaisuuksiin. Vaikka tietty tila onkin inspiroinut ja ohjannut säveltämistä, olen siinä kuin varmaan kaikki muutkin tässä meidän harvojen esitysten genressä aina toivonut, että teos voisi kulkeutua ihan muihinkin tiloihin. Jos ja kun näin tapahtuu, niin tilasta muodostuu itse asiassa yksi ulottuvuus teoksen vaihtelevissa tulkinnoissa. Ensimmäisen tilateokseni, Framtidens skugga (1981), tein Temppeliaukion kirkkoon Helsinkiin. Siinä sopraanosolisti ja yksi vaskiryhmä on sijoitettu alttarille, toinen vaskiryhmä salin takaosaan parvelle. Teoksen alussa hyödynnetään sitä, että takana olevaa ryhmää ei faktisesti nähdä: kun ensimmäinen suuri purkaus on huipentunut, tila jatkaa yllättävällä tavalla hiljaista soimista, jota ei hetimiten paikallisteta takaparvelta kuuluvaksi. Paikoin teoksessa suuret akordit liikkuvat edestakaisin tilan pituussuunnassa. Vastaavalla tavoin suunnat toimivat Turun tuomiokirkkoon kirjoittamassani vaski- ja lyömäsoitinteoksessa Sonata da chiesa (2005), jossa pituussuuntaa jakaa vielä tilan puoliväliin, keskikäytävälle sijoitettu määritelmällisesti taivaallinen soitin, celesta. Molempia kappaleita pidän kirkkomusiikkina, vaikka edellisen teksti on Södergrania ja jälkimmäisessä ei ole lainkaan tekstiä (jos kohta aiheena neljä vanhatestamentillista käärmekohtausta). Teos voi toki olla tilateos, vaikkei mitään nimenomaista tilaa olisi edes ajateltu. ReLay (1998) viululle ja sel- >> 02 KOMPOSITIO 4 / 2009 KOMPOSITIO 4 /

3 lolle alkaa ikään kuin soolosellokappale, koska viulistia ei toviin edes näy. Vähitellen salin ulkopuolelta alkaa kuulua epätodellisen tuntuista viulusoittoa. Sisään tultuaankin viulisti viipyilee vielä eri pisteissä ympäri salia, ja vasta kappaleen loppupuolella kahden soolon rinnakkaisuus alkaa vaihtua aidoksi diaologiksi. Myös viulukonsertossani Alla madre (2008) solisti ilmestyy paikalle myöhään ja vähitellen ja vasta toisessa osassa hän, eikä orkesteri, ryhtyy aloitteen tekijäksi. Ts. koko teoksen alku viittaa pikemmin orkesterisävellykseen kuin konserttoon. Alun perin kaikki oli seurausta siitä, että en halunnut seurata sellaista lajiperinnettä, jonka edustajista vain puolenkymmentä veivataan maailman konserttilavoilla. Viulukonserton sävelsin Turun konserttitaloon, jonka muotoa ja rakenteita, aina salin ulkopuolisia tiloja myöten, olen eräissä muissakin teoksissani seurannut. Trias (1995) on promootioalkusoitto kuudelle trumpetille ja orkesterille. Alussa kaksi kolmen trumpetin ryhmää on sijoitettu salin takaosaan oikealle ja vasemmalle, ja sieltä ne liikkuvat eteen jatkaen soittoaan. Trumpettikonserttoni Envelope (2002) käärii kuoreensa koko Haydnin trumpettikonserton sekä ajallisesti että paikallisesti. Sävelsin Haydnin konserttoon alku- ja jälkisoiton, kadenssin ja osien väliset transitiot. Haydnin edellyttämä klassinen orkesteri (ja koko jousisto) on keskellä lavalla, muut suureen sinfoniaorkesterin instrumentit neljässä pisteessä yleisön ympärillä. Näiden pisteiden välillä trumpettisolisti liikkuu ja vasta Haydnin alkaessa asettuu tavanomaiseen paikkaansa kapellimestarin tuntumaan. Tilan erityinen hyödyntäminen ja varsinkin soittajien liikuttelu tuo konserttitilanteeseen automaattisesti jonkin asteisen teatterielementin. Musiikkiteatterissa tilan huomioiminen on niin itsestään selvää, että otan lopuksi esiin vain muutamia tapauksia, joissa itse tila ei ole ollut tavanomainen teatteritila. Sekä kuudes (Hermes 1994) että seitsemäs pianokonserttoni (Khora 2001) kantavat alaotsikkoa Tanssikuvia, sillä ne on sävelletty tanssiteatteri ERIlle. Molemmissa yhtyy antiikin mytologia ja sen psykoanalyyttiset tulkinnat, ja molemmissa otin huomioon Turun Sigyn-salin erityispiirteet. Sigyn-sali on vanhaan, tiiliseen telakkahalliin lasista ja teräksestä rakennettu konserttisali, ikään kuin akvaario, jonka lasiseinien lävitse näkyy sivukäytäville ja sivukäytäviltä sisään. Hermeksessä muusikot (pianisti, sopraano, jousiorkesteri) soittavat kaiken aikaa orkesterimontussa, mutta ääni johdetaan vahvistettuna myös lämpiöön ja käytäville, joissa tanssijat ja yleisö liikkuvat. Khorassa pianon kera musisoivan orkesterin muodostaa viisi lyömäsoittajaa, jotka on sijoitettu eri puolille salia, teoksen alussa jopa alakertaan, orkesterimontun taakse, ja myös tanssijat käsittelevät lyömäsoittimia liikkuessaan. Turun tuomiokirkon 700-vuotisjuhliin sävelletyssä kirkko-oopperassa Riddaren och draken (2000) otin lähtökohdaksi ja haasteeksi yhtäältä sen, että miljöö on ainutlaatuinen (lavasteita ei tarvita), toisaalta sen, ettei siellä mitään näy eikä kuulu. Edellisen ongelman ratkaisi riittävän korkea esiintymislava, jälkimmäisestä seuraavassa vähän tarkemmin. Kirkko-oopperan harjoituksissa vitsailin, että forteakordin jälkeen ehdin käydä kotona kahvilla ja palata ennen kuin tila lakkaa soimasta. Pitkä jälkikaiku, joka puurouttaa yksinkertaisenkin polyfonian, vaati hieman oratorioon viittaavaa peruskonseptiota ja tekstuuriratkaisuissa varsin leveää pensseliä. Usein missä tahansa isossa tilassa (esim. Tuomiokirkon päälaivan pituus on 70 metriä!) kauaksi esiintyjistä joutuvalle yleisön osalle syntyy helposti ikävä tunne: Nuo soittavat tuolla ja minä istun täällä eikä meillä ole juurikaan tekemistä keskenämme, musiikki ei tule luokseni. Tilaratkaisu vaikuttaa siis syvällisesti kokemukseemme musiikin läsnäolosta ja kommunikoivuudesta. Näin ollen halusin yrittää ottaa Tuomiokirkon koko tilan haltuun, ympäröidä yleisön musiikilla. Esiintymislava sijoitettiin saarnastuolin kohdalle (n. 40 metriä sisäänkäynnistä), mutta musiikki pantiin soimaan myös muilla suunnilla: pääoven yläpuolella olevat suuret urut sekä niiden alttaripillistö ihan toisessa päässä rakennusta yhtyivät soitantoon, sivukuoreista kuului lyömäsoittimia, tietyissä kohdissa trumpetit puhalsivat kolmesta pisteestä yläparvilta (mikä edellytti sen mittaamista, kuinka kauan soittajilta vie aikaa siirtyä piilossa olevia sivukäytäviä ja -portaita myöten ylös ja palata takaisin orkesteriin), kuorot ja rumpalit vaelsivat pitkin keskikäytävää. Tässä katedraalissa jälkikaiku ja se, että esiintyjien takana on tyhjää tilaa eikä heijastavaa seinää, tekee mahdottomaksi saada kantavastakaan puheesta, saati laulusta mitään selvää. Sen vuoksi kaikki solistit käyttivät langattomia mikrofoneja, ei siis vahvistukseksi vaan selvennykseksi. Näin syntyi hämmästyttävän hyvä lähikuva kunkin äänestä. Keskikäytävää reunustaviin pilaripareihin kiinnitettiin kaiuttimet, ja kullekin kaiutinparille laskettiin oma viiveensä niin, että vahvistettu ääni (eli se nopeampi) ja suora akustinen ääni saapuivat joka kohtaan samaan aikaan. Kun joutuu tai sanokaamme mieluummin: pääsee tällä tavoin suunnittelemaan tilan käyttöä, tuntuu sävellysprosessi kallistuvan yksityiseltä alueelta yhteisölliselle. Enää ei pelkästään konstruoida graafista opusta (ja sen ideaalia sointikuvaa) vaan rakennetaan elävää tapahtumaa. Tämä musiikin tekemisen muoto, joka on suurimmalle osalle maailman musiikkikulttuureista itsestään selvää, voi tarjota meille partituurimusiikin tekijöille yhden väylän ulos siitä erillisyydestä ja yksinäisyydestä, jota myös norsunluutorniksi sanotaan. Mikko Heiniö Annette Arlander PAIKKAKOHTAINEN ESITYS TILANNEKOHTAINEN TEOS Paikkakohtainen esitys tilannekohtainen teos siinä otsikko jota alustukselleni ehdotin. Aloitan kuitenkin hiukan kauempaa, näyttämökohtaisuudesta, aiheesta josta kirjoitin vuonna Lähestyn kysymystä konkretiasta käsin ja mietin näyttämökohtaisuutta suhteena esittämisen, tapahtumisen tai esille asettamisen paikkaan. Otan avukseni Miwon Kwonin kehittelemän paikkakohtaisuuden genealogian. Se liittyy nykytaiteen traditioon ja julkisen taiteen problematiikkaan, eikä ole automaattisesti siirrettävissä teatteriin tai esityksiin. Se voi kuitenkin olla hyvä lähtökohta ymmärtää monimielistä käsitettä sitespecific, paikka-sidonnainen, paikkaerityinen, paikkakohtainen, jota yhä enemmän käytetään myös esitysten yhteydessä. Taustaa Oma kiinnostukseni teatterin tekemiseen ja tutkimiseen lähti sen tilallisuudesta, siirtyi sitten erilaisiin paikkoihin ja on aikaa myöten vaihtunut maisemaan - ja samalla esitystaiteen ja performanssin kautta kuvataiteeseen. Modernin hengessä aloitin etsimällä teatterin ominta, joksi olikin jo löydetty esittäjän ja katsojan kohtaaminen, samaan aikaan samassa paikassa. Tartuin tuohon tarkennukseen ja yritin muuntaa olemassa olevia esitystiloja moniulotteisiksi, yritin rakentaa ympäristöjä. Olin kiinnostunut tarjoamaan katsojalle mahdollisuuden olla maailmassa, keskellä maailmaa (tai puolifiktiivistä sellaista), sen sijaan että katsoisi sitä edessään ja vielä erilaisten ruutujen lävitse (näyttämöaukko, valkokangas, tv-ruutu, ikkuna, auton tuulilasi). Jo tämän takia suuntauduin muihin kuin kiinteällä näyttämöllä ja katsomolla varustettuihin esitystiloihin. Tilallisten suhteiden ohella innostuin pian paikan merkityksistä. Sitä kautta kohtasin käsitteen site-specific, joka tuntui liittyvän kaikkiin olennaisiin kysymyksiin. Puhuin suu vaahdos- sa uniikkitiloista, paikkasidonnaisista letään ehkä lähinnä katsomokohtaisuudeksi. Yksinkertaisemmin voisi ajatella esityksistä ja lumouduin niin sanotusta paikan hengestä, genius loci, josta arkkitehti Christian Norberg-Schulz tilanne- ja tilakohtainen. Tässä käytän käsitteen viittaavaan esitykseen joka on kirjoitti 1980-luvun lopulla. Kun lähdin kuitenkin ilmaisua paikkakohtaisuus, tai teatterisaleista seikkailemaan todellisiin tarkemmin sijaintipaikka- ja tapahtumapaikkakohtaisuus, muistaakseni sidoksen tiloihin päädyin sitä tietä ulos, maisemaan ja maailmalle. Ja viimein ajauduin aineelliseen ulottuvuuteen ja pysytelläkseni lähempänä alkuperäisen ilmaisun siihen paradoksaaliseen tilanteeseen, että olen nyt jo pian vuosikymmenen tehnyt assosiaatiokenttää. sitä, mitä vastaan edelliset kymmenen vuotta taistelin, eli tallentanut esitykseni Kolme lähestymistapaa sijainti- ja maisemassa ruutuihin, videokameralla. tapahtumapaikkaan Taiteentutkija Miten tässä näin kävi? Sitä miettiessäni törmäsin Miwon Kwonin tekstiin paikkakohtaisessa taiteessa on muuttanut Miwon Kwonin mukaan käsitys paikasta Paikka toisensa perään -paikkakohtaisuuden sukupuu, joka vuonna 2002 jul- (neljänkymmenen) vuoden aikana. Se on muotoaan viimeisen kolmenkymmenen kaistiin teoksessa One place after another muuntunut fyysisestä sijainnista, jostakin site-specific art and locational identity. perustaan kiinnittyvästä ja maanläheisestä, kiinteästä ja aktuaalisesta diskursii- Miten käsite site-specific tulisi ymmärtää? Englannin site on yhtäältä viseksi vektoriksi, joksikin joka ei ole sijainti (-paikka) ja toisaalta tapahtumapaikka (rikospaikka ja niin edelleen) tai ja jopa virtuaalista. kiinnittynyt perustaan, vaan on virtaavaa jopa työmaa, siis ei niinkään tila/avaruus vaan myös tilanne, situaatio. Usein perustui fenomenologiseen ja koke- Alkujaan paikkakohtainen taide sen voi tulkita paikan tai sijainnin tai mukselliseen käsitykseen paikasta. Sitä aseman sijasta tarkoittavan asiayhteyttä määrittivät tietyn erityisen sijainti- ja ja viitekehystä. tapahtumapaikan fyysiset ominaisuudet. Entä spesifisyys? Miten tulisi ymmärtää jonkun asian (tilan, paikan, tilanset ja instituutiokritiikki hahmottivat Myöhemmät materialistiset tutkimukteen, kulttuurin) erityisyys ja sen paikan uudelleen. Se miellettiin nyt huomioon ottaminen, käyttäminen tai toisiinsa kytkeytyvien tilojen ja talouksien verkostoksi, ei vain fyysiseksi kunnioittaminen? Pitäisikö esimerkiksi pitäytyä leikkimään vain juuri siihen areenaksi vaan sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten prosessien konstituoi- asiayhteyteen kuuluvilla aineksilla? Vai sopeuttaa käyttämänsä muualta tuomansa ainekset nimenomaan tuohon Viimeaikaisessa sijainti- ja tapahtumamaksi asiayhteydeksi ja viitekehykseksi. asiayhteyteen? paikkaan suuntautuneessa ja projektilähtöisessä taiteessa paikka on taas Jossakin vaiheessa tulkitsin käsitteen site-specific esitysten yhteydessä tarkoittavan paikkasidonnaisuutta, termi ulos taiteen alueilta laveammille kult- määritelty uudelleen. Se on laajentunut jota kuvataiteen piirissä useimmiten tuurisille, sosiaalisille ja diskursiivisille edelleen käytetään, sitten paikkaerityisyyttä, nyttemmin olen ryhtynyt käyt- Näitä kolmea paikkakohtaisuuden kentille. tämään sanaa paikkakohtaisuus. Miksei paradigmaa fenomenologista, sosiaalis-institutionaalista ja diskursiivista myös näyttämökohtaisuus. Jokaisella versiolla on omat rajoituksensa. ei Kwonin mukaan tule ymmärtää Paikkakohtaisuus rinnastuu ehkä paikallisuuteen, näyttämökohtaisuus miel- tyksen vaiheiksi. Pikemminkin ne voi vain lineaarisen historiallisen kehi- >> 04 KOMPOSITIO 4 / 2009 KOMPOSITIO 4 /

4 tulkita kilpaileviksi määritelmiksi, jotka limittyvät keskenään ja toimivat samanaikaisesti erilaisissa kulttuurisissa käytännöissä (tai jopa yksittäisen taiteilijan yksittäisen projektin puitteissa). Suomeksi voisi puhua vaikkapa aistilliskokemuksellisesta, tuotannollisesta ja kulttuurisesta merkitysulottuvuudesta Kwonin ajatusta myötäillen voisi paikkakohtaisuuden sijasta ehkä puhua myös tiettyyn tilaan ja tilanteeseen tehdystä esityksestä, kontekstisidonnaisuudesta tai -riippuvuudesta ja tilannekohtaisuudesta, hiukan henkilökohtaisuuden tapaan. Suoranaisen fyysisen sijaintisidonnaisuuden (tai paikallisuuden) voi ajatella muuttuneen asiayhteydestään tai kulttuuristaan tietoiseksi ja sitä työstäväksi, siis viitekehyskohtaisuudeksi. Teatterin piirissä tämä tuskin on mitään uutta. Kirjoitettu draama saattaa olla jossakin määrin autonominen ja ehkä jopa universaali, jollakin tasolla (vaikka sitäkin kyllä epäilen) mutta esitys on aina paikkakohtainen, tilannesidonnainen ja kontekstiriippuvainen. Se on tiettyyn tilaan, tilanteeseen ja kulttuuriin tehty, siinä tapahtuva ja vaikuttava. Olennaista on pikemminkin millä tavalla se sitä on. Fyysinen paikka fenomenologinen lähestymistapa Varhaisimmissa muodoissaan, minimalismin vanavedessä 1960-luvun loppupuolella ja 1970-luvun alussa, paikkakohtaiset työt halusivat luoda jakamattoman suhteen teoksen ja sen sijaintipaikan välille. Samalla ne vaativat katsojan fyysisen läsnäolon täydentämään työn teokseksi. Taide ei ollut autonomista ja universaalia. Taiteen paikka nähtiin modernismin puhtaan ja idealistisen tilan sijasta oikeana, todellisena paikkana. Huolimatta siitä oliko paikkakohtainen taide arkkitehtuuriin vai maisemaan suuntautunutta, häiritsevää vai sulautuvaa suhteessaan paikkaansa, se käsitti paikan sijaintina, kosketeltavana todellisuutena. Teos antautui ympäristönsä asiayhteyteen ja oli muotonsa suhteen sen määräämä tai ohjaama, kuten Kwon kirjoittaa. Taideobjekti tai tapahtuma tuli kokea yksittäisessä tässä ja nyt -hetkessä kunkin katsojasubjektin ruumiillisen läsnäolon kautta, tilaan levittäytymisen ja ajallisen keston välittömänä aistimellisuutena. Pyrkimys ylittää perinteisten välineiden rajoitukset ja taideinstituutioiden puitteet, pyrkimys siirtää merkitys taideobjektin sisältä sen kontekstiin, halu hahmottaa subjekti uudelleen kartesiolaisen mallin sijasta fenomenologisen mallin eletyn ruumiillisen kokemuksen mukaan, pyrkimys vastustaa markkinataloutta joka liikuttelee taideteoksia kuin kulutushyödykkeitä kaikki nämä tavoitteet yhdistyivät teoksen kiinnittymisessä fyysiseen sijaintipaikkaan. Myöhempänä esimerkkinä tästä lähestymistavasta, aikana jolloin se ei välttämättä ollut yhtä radikaali, Kwon mainitsee Richard Serran, joka vuonna 1985 vastusti veistoksensa Tilted Arc poistamista New Yorkin Federal Plaza:lta todeten: Se on paikkakohtainen teos ja sellaisena sitä ei voi siirtää. Teoksen siirtäminen tarkoittaa sen tuhoamista. Institutionaalinen paikka krittinen lähestymistapa Erilaiset instituutiokritiikin ja käsitetaiteen muodot kehittivät minimalismin kokemusten perusteella toisenlaisen paikkakohtaisuuden mallin. Sijainti- ja tapahtumapaikka käsitettiin Kwonin mukaan yhä enenevässä määrin ei vain fyysisenä ja tilallisena vaan myös taideinstituutioiden määrittelemänä kulttuurisena viitekehyksenä. Siihen sisältyi nyt useita toisiinsa suhteessa olevia tiloja ja talouksia, kuten ateljee tai studio, galleria, museo, taidekritiikki, taidehistoria, taidemarkkinat ja niin edelleen. Sijaintija tapahtumapaikka nähtiin käytäntöjen järjestelmänä, joka oli avoin sosiaalisille, taloudellisille ja poliittisille paineille tai painostukselle. Taideteoksen erityisyys suhteessa tällaiseen paikkaan tarkoitti nyt sitä, että teos tulkitsi ja purki tai koodasi uudelleen institutionaalisia konventioita, paljasti ne tavat, joilla instituutiot muovaavat taiteen merkitystä ja mieltä, ja toi näkyväksi instituution suhteen sosiaalistaloudellisiin ja poliittisiin prosesseihin, mukaan luettuina historialliset ja käsitteelliset ulottuvuudet. Eri taiteilijat artikuloivat tavoitteensa eri termein, mutta kriittisten interventioiden paikaksi muodostuivat nyt taideinstituutioiden tekniikat ja vaikutukset niiden ympäröidessä ja rajoittaessa taiteen määrittelyä, tuotantoa, esittämistä ja levittämistä. Siinä missä minimalismi palautti katsovalle subjektille fyysisen kehon, instituutiokritiikki vaati huomioimaan katsojasubjektin sosiaalisen matriisin - luokan, rodun, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautuneisuuden. Paikkakohtainen taide omaksui visuaalisen vastaisia strategioita (informatiivisia, tekstillisiä, esitteleviä, opettavia) tai tyystin epämateriaalisia strategioita (eleellisiä, tapahtumallisia tai esityksellisiä). Taideteos pyrki muuttumaan objektista prosessiksi, ja Kwonin sanoin provosoimaan katsojan kriittistä (eikä vain fyysistä) valppautta suhteessa katsomisen ideologisiin olosuhteisiin ja ehtoihin. Erityinen suhde taideteoksen ja sen sijaintipaikan välillä ei perustunut tuon suhteen fyysiseen pysyvyyteen vaan suhteen kiinnittymättömän muuttuvaisuuden tunnustamiseen, joka oli koettava ainutkertaisena, ei-toistettavissa olevana ja katoavaisena tilanteena. Kwon mainitsee esimerkkeinään muiden muassa Daniel Burenin, Michael Asherin ja H a ns Haacken. Esitykselliseltä kannalta hienoja esimerkkejä ovat M i e r l e Laderman Ukelesin lattianpesuperformanssit vuodelta 1973, Hartford Wash: Washing Tracks, Maintenance Inside ja Maintenance Outside, joissa taitelija kiinnitti huomion museon ylläpidon edellyttämään näkymättömään työhön. Diskursiivinen paikka kulttuurinen lähestymistapa Vuosituhannen vaihtuessa käsitys paikasta laajentui edelleen. Kwonin mielestä hallitseva tavoite tämän päivän paikkaan suuntautuneissa töissä on pyrkimys yhä intensiivisempään osallistumiseen ulkomaailmaan ja jokapäiväiseen elämään kulttuurin kritiikki johon sisällytetään taiteen ulkopuolisia tiloja, instituutioita ja kysymyksiä. Tavoite jatkaa varhaisempia, usein kirjaimellisia pyrkimyksiä tuoda taide ulos instituutioistaan tai esitellä muualle tehtyjä teoksia galleriatiloissa, esimerkkinä vaikkapa Robert Smithsonin työt erämaassa ja joutomailla. Pyrkimys laajentua kulttuuriin ja puuttua sosiaalisiin tai ekologisiin ongelmiin tuo mukanaan erityyppisten paikkojen ja näyttämöiden moninaisuuden. Samalla paikkaan suuntautuneeseen taiteeseen vaikuttaa myös laaja-alaisempi oppialojen ja populaarien diskurssien kirjo. Nykyään taideteoksen suhde yhtäältä aktuaaliseen sijainti- ja tapahtumapaikkaan ja toisaalta paikkaan sosiaalisten olosuhteiden ja institutionaalisen kehyksen puitteissa ovat kummatkin alisteisia diskursiivisesti määrittyvälle paikalle, joka hahmottuu tiedon, intellektuaalisen vaihdon tai kulttuurisen keskustelun kentäksi. Ja mikä tärkeintä, tätä sijainti- ja tapahtumapaikkaa ei määritellä ennakkoedellytykseksi, vaan teos pikemminkin synnyttää tai tuottaa paikkansa (usein juuri sisältönä ), joka todentuu yhdistyessään olemassa olevaan diskursiiviseen muodostelmaan. Esimerkkinä Kwon mainitsee Tom Burrin ja John Lindellin, joiden työskentelyn varsinaiseksi paikaksi on muodostunut kysymys (homo)seksuaalisuuden ja halun rakentumisesta ja dynamiikasta. Tai Mark Dionin projektin On Tropical Nature (1991) johon sisältyi eri tavoin määrittyviä sijainti- ja tapahtumapaikkoja, kuten Orinocojoki Venezuelassa ja Sala Mendoza Caracasissa, mutta joka pyrki sijoittumaan osaksi luonnon kulttuurisia representaatioita ja ekologista kriisiä koskevaa keskustelua. Paikan liikkuuvuus Liikkuvuus, jopa liikekannallepano on Kwonin mukaan korostunut viimeaikaisessa paikkaan suuntautuneessa työskentelyssä. Vaikka taiteellisen toiminnan tai intervention fyysinen paikka ja vaikutusten tai vastaanoton diskursiivinen paikka edelleen mielletään jatkumoksi, ne ovat kuitenkin venymässä erilleen. Siinä missä Serran veistoksen intervention ja vaikutuksen paikat yhdistyivät (Federal Plaza New Yorkissa), Dionin intervention paikat (sademetsä tai Sala Mendoza) ja vaikutuksen paikat (luontodiskurssi) ovat erilliset. Täten sijainti- ja tapahtumapaikka rakentuu nyt (inter)tekstuaalisesti enemmän kuin spatiaalisesti, ja sen mallina ei ole kartta vaan matkareitti, katkelmallinen tapahtumien ja tekojen sarja tilan halki, toisin sanoen, nomadinen kertomus, jonka polku artikuloituu taiteilijan kulun myötä. Kuten verkko- tai kyberavaruudessa, tila rakentuu muuntuvista kokemuksista, paikkana toisensa perään, eikä samanaikaisuutena. Vaikka edellä hahmotellut kolme paikkakohtaisuuden paradigmaa fenomenologinen, sosiaalis-institutionaalinen, ja diskursiivinen voidaan tulkita kilpaileviksi määritelmiksi, jotka limittyvät keskenään ja toimivat samanaikaisesti erilaisissa kulttuurisissa käytännöissä Kwon korostaa kuitenkin, että siirtymä pois sananmukaisesta sijainti- ja tapahtumapaikan tulkinnasta ja sen laajeneminen sekä lokaalisessa että käsitteellisessä mielessä tapahtuu nykyisin kiihtyvällä vauhdilla. Sijainti- ja tapahtumapaikan ymmärtäminen joksikin, joka on enemmän kuin paikka torjutuksi etniseksi historiaksi, poliittiseksi liikkeeksi, sosiaalisesti syrjäytetyksi ryhmäksi on tärkeä käsitteellinen hyppäys määriteltäessä uudelleen taiteen ja taiteilijan julkista roolia. Kwon kehottaa kuitenkin tarkastelemaan kriittisesti ristiriitaisuuksia, joita liittyy taideteoksen irtautumiseen sijaintipaikastaan paikkaan suuntautuneissa käytännöissä. Siinä missä paikkakohtainen taide aikoinaan edellytti liikkumattomuutta uhmatakseen muuttumista hyödykkeeksi, se näyttää nyt omaksuneen virtaavan liikkuvuuden ja nomadismin samassa tarkoituksessa. Huvittavaa kyllä, sillä tänään nomadinen periaate määrittää myös pääomaa ja valtaa. Paikkakohtaisuus teatterissa Miten Kwonin kolme paikkakohtaisuuden paradigmaa ilmenevät teatterin suhteessa näyttämöönsä tai esitystaiteen suhteessa esityspaikkaansa? Teatteri- tai performanssiesityksen hetkellisyys ja katoavuus tekevät siitä paikkakohtaisen verrattuna valtaosaan perinteistä kuvataidetta esitysten tavoin katoavat installaatiot ovat asia erikseen. Suhteessaan katsojiin tai yleisöön, toisin sanoen katsomokohtaisuudessaan, teatterin tapa mieltää näyttämö muistuttaa Kwonin fenomenologista lähestymistapaa. Toki esitystapahtuma tulisi kokea yksittäisessä tässä ja nyt -hetkessä kunkin katsojasubjektin ruumiillisen läsnäolon kautta, tilaan levittäytymisen ja ajallisen keston välittömänä aistimellisuutena. Esityksellisten käytäntöjen kohdalla on perinteisesti korostettu yhteisen ruumiillisen läsnäolon tässä-ja-nyt -kokemusta. Sen sijaan paikan ja ympäristön fyysiset ominaispiirteet jätetään yleensä vähemmälle huomiolle, ikään kuin kehykseksi, koristeeksi, sivuseikaksi, parergoniksi, suhteessa varsinaiseen teokseen tai työhön, ergoniin. Vastoin tätä tottumusta halusin aikoinaan (tutkimuksessani Esitys tilana 1998 ja siihen liittyvissä esityksissä) nostaa paikan pääasiaksi. Ymmärsin aluksi paikkakohtaisuuden juuri paikkasidonnaisuudeksi. Jos esitys oli tehty uniikkiin tilaan, tietystä paikasta ja tiettyä paikkaa varten, nimenomaan siinä tapahtuvaksi, siitä kertovaksi, se ei tietenkään ollut suoraan siirrettävissä muualle. Tuntui hämmentävältä lukea paikkakohtaiseen tapaan työskentelevistä ryhmistä kiertueilla ympäri Eurooppaa, kun itse mielsin paikkakohtaisuuden nimenomaan vastavoimaksi standardisoidulle festivaalikulttuurille. Miten tiettyyn tilaan ja tilanteeseen tehdyn esityksen muka voisi siirtää, eihän se olisi paikkakohtainen jos sen voisi tehdä toiseenkin paikkaan? Miten tilannekohtaisen tai paikkakohtaisen työn voisi esittää toisaalla tuhoamatta sen erityislaatua? Teatterin kontekstissa institutionaalinen lähestymistapa esityspaikkaan toisiinsa suhteutuvina tiloina ja talouksina liittyy työtapoihin, tuotantoon ja tukijärjestelmiin, mutta yksinkertaisimmillaan ehkä yleisön koostumukseen. Kysymys minne esitys tehdään tarkoittaa myös kysymystä kenelle se tehdään. Jos instituutiokritiikki vaati fyysisen kehon sijasta huomioimaan katsojasubjektin sosiaalisen matriisin - luokan, rodun, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautuneisuuden - voisi väittää, että teatteri tekee lähes aina niin, enemmän tai vähemmän, tosin ei välttämättä kriittisesti. Näyttämökohtaisuus onkin usein helpointa ymmärtää tietyille yleisöille suunnattuina esityksinä, ei niinkään kriittisinä tuotanto- ja tukijärjestelmiä tai työolosuhteita purkavina ja paljastavina töinä. Paradoksaalisesti mielsin aikoinaan eräänlaiseksi teatterin instituutiokritiikiksi nimenomaan huomion suuntaamisen esitystilaan, sen ympäristöön ja siihen, miten tietty esityspaikka tarjoaa paitsi tietynlaisia mahdollisuuksia ja rajoituksia myös ennakko-odotuksia, sisäänrakennettuja konventioita ja oletettuja käyttäjiä. Entä mitä tarkoittaisi esityksen paikkakohtaisuus diskursiivisessa mielessä? Teatterissa pyrkimys yhä intensiivisempään osallistumiseen ulkomaailmaan ja jokapäiväiseen elämään - kulttuurin kritiikki, johon sisällytetään taiteen ulkopuolisia tiloja, instituutioita ja kysymyksiä - kuulostaa tutulta, ainakin pyrkimyksenä. Esitykset mieltyvät suomalaisen teatterin piirissä joka tapauksessa enemmän kulttuuritarjonnaksi ja viihdekoneiston osaksi kuin itsenäisen taideinstituution sisäisiksi eleiksi tai kannanotoiksi. Ajankohtaisia kiistakysymyksiä käsitteleviä esityksiä tehdään usein. Silti harvat esitykset pyrkivät suoraan sijoittumaan tiettyihin diskursseihin muutoin kuin sivujuonteenaan. Ehkä erilaiset soveltavan teatterin ja draaman tai yhteisöteatterin muodot ovat osin muuttamassa käsityksiä tässä mielessä, ja muodostamassa omat dis- >> 06 KOMPOSITIO 4 / 2009 KOMPOSITIO 4 /

KOMPOSITIO4 / 2011. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Lokakuu 2011

KOMPOSITIO4 / 2011. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Lokakuu 2011 KOMPOSITIO4 / 2011 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Lokakuu 2011 PÄÄKIRJOITUS KOMPOSITIO 4 / 2011 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Julkaisija Suomen Säveltäjät ry Runeberginkatu 15 A 11 00100 Helsinki

Lisätiedot

KOMPOSITIO3 / 2009. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Lokakuu 2009

KOMPOSITIO3 / 2009. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Lokakuu 2009 KOMPOSITIO3 / 2009 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Lokakuu 2009 pääkirjoitus KOMPOSITIO 3 / 2009 Norjalaiset tekivät sen taas Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Julkaisija Suomen Säveltäjät ry Runeberginkatu

Lisätiedot

KOMPOSITIO4 / 2013. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Joulukuu 2013

KOMPOSITIO4 / 2013. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Joulukuu 2013 KOMPOSITIO4 / 2013 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Joulukuu 2013 PÄÄKIRJOITUS KOMPOSITIO 4 / 2013 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Julkaisija Suomen Säveltäjät ry Runeberginkatu 15 A 11 00100 Helsinki

Lisätiedot

Pia Houni Pentti Paavolainen Heta Reitala Hanna Suutela (toim.) Esitys katsoo meitä. näyttämö& TUTKIMUS 1

Pia Houni Pentti Paavolainen Heta Reitala Hanna Suutela (toim.) Esitys katsoo meitä. näyttämö& TUTKIMUS 1 Pia Houni Pentti Paavolainen Heta Reitala Hanna Suutela (toim.) Esitys katsoo meitä näyttämö& TUTKIMUS 1 Tätä julkaisua myy ja välittää: Yliopistopaino Kustannus Helsinki University Press PL 4 (Vuorikatu

Lisätiedot

KOMPOS I TI O 1/2007. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti 17.4.2007

KOMPOS I TI O 1/2007. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti 17.4.2007 KOMPOS I TI O 1/2007 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti 17.4.2007 Euroopan säveltäjäjärjestöjen katto-organisaatio ECSA perustettiin maaliskuussa Madridissa s. 27 KOMPOS I TI O 1/2007 Suomen Säveltäjät

Lisätiedot

3 4 / 2008 KOMPOSITIO. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti

3 4 / 2008 KOMPOSITIO. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti 3 4 / 2008 KOMPOSITIO Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Joulukuu 2008 pääkirjoitus KOMPOSITIO 3 4 / 2008 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Julkaisija Suomen Säveltäjät ry Runeberginkatu 15 A 11 00100 Helsinki

Lisätiedot

KOMPOSITIO1 / 2009. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Huhtikuu 2009

KOMPOSITIO1 / 2009. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Huhtikuu 2009 KOMPOSITIO1 / 2009 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Huhtikuu 2009 KOMPOSITIO 1 / 20 09 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Julkaisija Suomen Säveltäjät ry Runeberginkatu 15 A 11 00100 Helsinki www.composers.fi

Lisätiedot

KAUPUNKITILA OSANA NUORTEN ARKEA. Hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä

KAUPUNKITILA OSANA NUORTEN ARKEA. Hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä KAUPUNKITILA OSANA NUORTEN ARKEA Hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä Paula Mäki Pro gradu -tutkielma Sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto syksy 2012 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos. Eron aika. Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos. Eron aika. Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos Eron aika Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta Sonja Miettinen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Helsingin

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot

pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä

pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä Tämä on Täydellisen ympyrän 19. julkaisuvuosi. Lehti on järjestyksessä kahdeskymmeneskahdeksas. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Julkaisija Tampereen Taiteilijaseura

Lisätiedot

Avaudutaan arjesta Suomalaisnaisten Internet-elämäjulkaiseminen ja maskuliinisuuden esittämisen keinot

Avaudutaan arjesta Suomalaisnaisten Internet-elämäjulkaiseminen ja maskuliinisuuden esittämisen keinot Avaudutaan arjesta Suomalaisnaisten Internet-elämäjulkaiseminen ja maskuliinisuuden esittämisen keinot Sari Östman Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos

Lisätiedot

Hannu Pohjannoro. Aika, ääni ja ajatus. estetiikasta nuotinpäihin ja takaisin

Hannu Pohjannoro. Aika, ääni ja ajatus. estetiikasta nuotinpäihin ja takaisin Hannu Pohjannoro Aika, ääni ja ajatus estetiikasta nuotinpäihin ja takaisin Taiteellisen tohtorintutkinnon kirjallinen työ Sibelius-Akatemia Sävellyksen ja musiikinteorian osasto Helmikuu 2009 Hannu Pohjannoro

Lisätiedot

TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT

TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT Keskustelua Turun Sanomissa taiteilijoiden työhuoneista ennen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta 2011 Satu Kankkunen Pro-gradu tutkielma 2011 Taiteiden

Lisätiedot

Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä

Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä Minna Rönkä Helsingin yliopisto Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Arkeologia Pro gradu -tutkielma 2014 Sisältö

Lisätiedot

I n t e r v a l l i 1 2007

I n t e r v a l l i 1 2007 Intervalli 1 2007 Intervalli 2007 Musiikkikirjastoalan aikakausjulkaisu ISSN 1796-7392 20. vuosikerta Julkaisija Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry PL 148, 01301 Vantaa www.kaapeli.fi/~musakir musakir@kaapeli.fi

Lisätiedot

Kiasma. 9 2000 vol.3. Lähestyvät seinät Lentäjän lasit Lukuohjeita nykytanssiin

Kiasma. 9 2000 vol.3. Lähestyvät seinät Lentäjän lasit Lukuohjeita nykytanssiin Kiasma 9 2000 vol.3 Lähestyvät seinät Lentäjän lasit Lukuohjeita nykytanssiin Kiasma-lehti Julkaisija: Nykytaiteen museo Vastaava toimittaja: Piia Laita Toimitussihteeri: Päivi Oja Toimitusryhmä: Raisa

Lisätiedot

Kulttuuri kyydittää. Kulttuuriekosysteemi ja matkailu

Kulttuuri kyydittää. Kulttuuriekosysteemi ja matkailu 7 Kulttuuri kyydittää Kulttuuriekosysteemi ja matkailu Pekka Uotila TEKIJÄ FT Pekka Uotila on työskennellyt median käyttöä tapahtumiin soveltavien projektien päällikkönä ja kulttuurituotannon yliopettajana

Lisätiedot

Kimmo Modig. TANSSII KONEIDEN KANSSA Pohdintoja musiikin, ihmisen ja teknologian suhteista

Kimmo Modig. TANSSII KONEIDEN KANSSA Pohdintoja musiikin, ihmisen ja teknologian suhteista Kimmo Modig TANSSII KONEIDEN KANSSA Pohdintoja musiikin, ihmisen ja teknologian suhteista TEATTERIKORKEAKOULU Valo- ja äänisuunnittelun laitos Teatteritaiteen maisterin tutkinto Opinnäyte Kevät 2009 1

Lisätiedot

Luovaa musiikkiteatteria ryhmälähtöisesti

Luovaa musiikkiteatteria ryhmälähtöisesti Luovaa musiikkiteatteria ryhmälähtöisesti Anne Maria Vesalainen Lisensiaatintutkimus Tutkijakoulutus Sibelius Akatemia Musiikkikasvatuksen osasto Kevät 2008 Mitä hyötyä on ihastella muurarin työtä suuren

Lisätiedot

Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa

Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa 1 Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa Ilari Lovio Artikkelin on laatinut VTK Ilari Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Kuntaliiton yhteisessä Kirjastoinnovaatiot hankkeessa

Lisätiedot

E S I T Y S 4 / 2 0 0 9

E S I T Y S 4 / 2 0 0 9 8 E E S I T Y S 4 / 2 0 0 9 S 1 ESITYS@TODELLISUUS.FI WWW.TODELLISUUS.FI/ESITYS VUOSITILAUS 4 NROA 28 TILAUKSET NETISTÄ julkaisija Todellisuuden tutkimuskeskus Nahkahousuntie 3 00210 Helsinki www.todellisuus.fi

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

KOMPOSITIO3 / 2010. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Marraskuu 2010

KOMPOSITIO3 / 2010. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Marraskuu 2010 KOMPOSITIO3 / 2010 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Marraskuu 2010 pääkirjoitus KOMPOSITIO 3 / 2010 Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Julkaisija Suomen Säveltäjät ry Runeberginkatu 15 A 11 00100 Helsinki

Lisätiedot

AMMATTINA RYHMÄN OHJAAMINEN - OHJAUSPROSESSI RYHMÄNOHJAAJIEN KOKEMANA JA KERTOMANA

AMMATTINA RYHMÄN OHJAAMINEN - OHJAUSPROSESSI RYHMÄNOHJAAJIEN KOKEMANA JA KERTOMANA AMMATTINA RYHMÄN OHJAAMINEN - OHJAUSPROSESSI RYHMÄNOHJAAJIEN KOKEMANA JA KERTOMANA Marttila Naana; Pokki Kati ja Talvitie-Kella Tuuli Tampereen yliopisto Kasvatustieteen laitos Pro gradu-tutkielma Maaliskuu

Lisätiedot

Sisältö: Pianopedagogit ry:n hallitus 2008. www2.siba.fi/pianopedagogit. Puheenjohtajan palsta 3. Kouvolan 1. pianotapahtuma 23.

Sisältö: Pianopedagogit ry:n hallitus 2008. www2.siba.fi/pianopedagogit. Puheenjohtajan palsta 3. Kouvolan 1. pianotapahtuma 23. Sisältö: Pianopedagogit ry:n hallitus 2008 Puheenjohtajan palsta 3 Tuula Pulkki Elämää Beethovenin jälkeen 4 Ari Helander Musiikin avara maaperä 10 Ari Helander Reija Silvonen mestaripianisti Kouvolasta

Lisätiedot

teosvälitys 2009 -tapahtuman 20. 29.3.2009 yhteistyössä mukana

teosvälitys 2009 -tapahtuman 20. 29.3.2009 yhteistyössä mukana TAIDEMAALAUS TAIDEMAALARILIITTO 2/2008 4 EUROA HUONEESSA JA MAISEMASSA GALLERIOITA EI OLE TARPEEKSI PARIISI MAALAA AINA TAITEEN TEKEMINEN ON UUDEN ETSIMISTÄ Taidemaalariliiton teosvälitys 2009 -tapahtuman

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

Osuuskunta kylätoiminnassa

Osuuskunta kylätoiminnassa Osuuskunta kylätoiminnassa - tapausesimerkkinä Rämsöön kyläosuuskunta Marja Kerttu Kurkela Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2007 Aluetiede Yhdyskuntatieteiden laitos Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Lisätiedot

HALUTTIIN SAADA VAAN JAMIT PYÖRIMÄÄN OULUSSA

HALUTTIIN SAADA VAAN JAMIT PYÖRIMÄÄN OULUSSA HALUTTIIN SAADA VAAN JAMIT PYÖRIMÄÄN OULUSSA Oululainen jazzkulttuuri 1965-1975 Santtu Kuivamäki Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Etnomusikologian pro gradu - tutkielma Helmikuu

Lisätiedot