S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014"

Transkriptio

1 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 Kunnanvaltuusto

2 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Tilinpäätöslaskelmat laaditaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisiin kaavoihin. Liitetietojen antamisessa noudatetaan kuntajaoston antamaa yleisohjetta. Kuntalain mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnan tilinpäätös on aina laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 68 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen antamisesta vastaa kunnanjohtaja ja kunnanhallitus. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä kunnassa on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. 2. Tilinpäätösasiakirjat Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen muodostavat tasekirja ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tilinpäätöksen käsittelyssä laaditaan lisäksi tarkastusasiakirjat eli tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus Tasekirja Kunnan tasekirja sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, erillistilinpäätökset, luettelot ja selvitykset sekä allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät. Toimintakertomus jakaantuu toiminnan ja talouden kokonaistarkasteluun ja talousarvion toteutumisvertailuun. Kunnan tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase sekä konsernitase, - tuloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma. Liitetiedot jakaantuvat kunnan liitetietoihin ja konsernin liitetietoihin. Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä selvitys kirjapitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista laaditaan kirjanpitolain 3:8 :n mukaisesti Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat Tilinpäätöstä varmentavia asiakirjoja ovat tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt.

3 3. Toimintakertomus 3.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset 3 Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Kunnan toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Vuoden 2013 käyttötalous on toteutunut hieman suunniteltua paremmin. Verotulot olivat budjetoitua suuremmat samoin kuin valtionosuudet. Tilinpäätös on 0,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Simon väkiluku on vähentynyt vuodesta 1993 lähtien. Vuoden 2013 lopussa väkiluku oli Väkiluvun väheneminen kasvoi edellisestä vuodesta selvästi. Luonnollinen väestönlisäys oli -23 henkilöä. Työttömyys lisääntyi huomattavasti edellisestä vuodesta ja työttömyysaste oli 15,1 %. Työttömänä oli keskimäärin 215 henkilöä kuukaudessa. Kunnan elinkeinopoliittinen työ keskittyi tuulivoimahankkeiden edistämiseen. Vuoden aikana aloitettiin Tuuliwatti Oy : n ja Rajakiiri Oy :n tuulivoimapuistojen kaavoitustyö. Uusia tuulivoimaloita on suunnitelmissa yhteensä lähes 90 kpl. Vuoden lopussa valmistui neljä 4,5 MW voimalaa Leipiön alueelle. Elinkeinorakenne on säilynyt entisenä. Maataloudessa on maidontuotannon rinnalle kasvamassa uusia lihantuottajia, joiden liikeideana on itsestään uusiutuvan lihakarjan lihan suoramyynti kuluttajille. Toiminnan kasvun esteenä on ollut eläinten teurastus. Maaseutuelinkeinoja vahvistavaan kalastusmatkailuun on ollut suuria odotuksia. Kesällä 2013 jokeen nousi kutukaloja lähes saman verran kuin vuonna Jokeen pitäisi silti saada jatkossa nousemaan moninkertainen määrä kaloja, että kalastusmatkailijoiden saalisvarmuus olisi uskottava Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Hallinto-organisaatio Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnassa toimii johtoryhmä, johon kuuluvat kunnanjohtaja ja osastopäälliköt sekä työsuojelupäällikkö ja Oulunkaaren yhdyshenkilö. Osastopäällikköinä toimivat v hallinto- ja talousosasto: hallintojohtaja Keijo Ylitalo, varalla kunnanjohtaja, sivistysosasto: koulutoimenjohtaja Kyösti Rajanen, varalla vapaa-aikatoimenjohtaja Soile Vakkala, tekninen osasto: rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Mika Tiiro, varalla kunnaninsinööri Markku Rimali.

4 Kunnan palkatun henkilöstön määrä henkilöiden lukumäärä 4 Toimintayksikkö Vakituiset Määräaikaiset Keskushallinto 7 2 Eläinlääkintätoimi 2 1 Varhaiskasvatus Opetustoimi Kirjastotoimi 2 2 Kansalaisopisto 1 Vapaa-aikatoimi 3 3 Tekninen toimi 2 1 Kiinteistöpalvelut 16 2 Rakennustarkastus 3 Työllistetyt Yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä YHTEENSÄ Kunnan vakituisen henkilöstön määrä on vuoden aikana lisääntynyt 6 henkilöllä. Määräaikaisia oli 3 enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstön kokonaismäärä oli 13 enemmän. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 51 vuotta 2 kk. Vakituisen henkilökunnan ikärakenne oli seuraava: Alle 25-vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Sairauspoissaolot Työpäivät Työtunnit Henkilöstökorvaukset Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain mukaisesti kunnassa on toiminut henkilöstötoimikunta, johon kuuluu sekä työnantajan että työntekijöiden edustajia. Henkilöstötoimikunta toimii myös työsuojelutoimikuntana. Toimintavuonna henkilöstötoimikunta kokoontui kolme kertaa. Henkilökunnan työssä jaksamista on tuettu toimintavuonna työterveyshuollon toimenpitein sekä työnantajan puoleksi kustantamilla uimahallilipuilla ja ilmaisilla kuntosalivuoroilla. TYKYkuntoiluseteli, joka otettiin käyttöön vuoden 2011 lopulla, käy liikunta- ja kulttuuripalveluiden maksamiseen. Kunnan tilivelvolliset Tilivelvollisia ovat seuraavien toimielinten jäsenet ja niiden esittelijät: Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Esko Tavia Keskusvaalilautakunta Hallintojohtaja Keijo Ylitalo Sivistyslautakunta Koulutoimenjohtaja Kyösti Rajanen Vapaa-ajan lautakunta Vapaa-aikatoimenjohtaja Soile Vakkala Tekninen lautakunta Kunnaninsinööri Markku Rimali Ympäristölautakunta Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Mika Tiiro

5 Luottamushenkilöorganisaatio 5 KUNNANVALTUUSTO puheenjohtajana 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja jäsenet Martimo Sauli, yrittäjä, Kesk Vakkala Lauri, erityisluokanopettaja, Kesk Tervonen Markku, opettaja, SDP Böök Tuomo, kirvesmies, yrittäjä Ps Halttu Eero, kunnossapitoasentaja, Vas Hamari Helena, toimistosihteeri, Kesk Hiltula Ari, yrittäjä, Kok Kantola Lea, terveyskeskuslääkäri, Vas Korpikoski Terho, koneenrakennustekn. kone-ja laiteasentaja, Ps Kuusela Tapani, Mti, maa-ja metsätalousyrittäjä, Kesk Leskinen Tarja, erityisopettaja, Kesk. Lämsä Seppo, koneasentaja, Vas Marttila Piia, toimistosihteeri, Kesk Marttila Tuomo, maanviljelijä, yrittäjä, Kesk Niskala Lauri, yrittäjä, Kesk Onkalo Tuomo, eläkeläinen, Kesk Poikela Matti, koulunjohtaja, Kok Simoska Minna, MMM, toimitusjohtaja, YL HS Simoska Raimo, sähköasentaja, eläkeläinen, Kesk Vartiainen Kimmo, nuoriso-ohjaaja, Ps Veittikoski Marko, sähköautomaatioasentaja, Kesk Paikat puolueittain Suomen Keskusta (Kesk) 11 Perussuomalaiset (Ps) 3 Vasemmistoliitto (Vas) 3 Kansallinen Kokoomus (Kok) 2 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) 1 Yhteislista Hyvä Simo (YL HS) 1 Valtuuston jäsenmäärä yhteensä 21 KUNNANHALLITUS puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Niskala Lauri Hamari Helena Korpikoski Terho Kuusela Tapani Leskinen Tarja Lämsä Seppo Simoska Minna Paikat puolueittain Suomen Keskusta 4 Perussuomalaiset 1 Vasemmistoliitto 1 Hyvä Simo 1 Hallituksen jäsenmäärä yhteensä 7

6 Esittelijänä kunnanhallituksen kokouksissa toimii kunnanjohtaja Esko Tavia ja sihteerinä hallintojohtaja Keijo Ylitalo 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Onkalo Tuomo Hiltula Ari Ylikärppä Pirkko Nurmela Reijo Aalto Ilkka Ainassaari Sisko Liiten Sirkka KESKUSVAALILAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Hamari Helena Mäcklin Pertti Anttila Miia Patokoski Jouko Järnfors Janne SIVISTYSLAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Kh:n edustaja Veittikoski Marko Ruuskanen Pekka Ylikärppä Marika Alanaatu-Haapaniemi Leena Puotiniemi Sami Leinonen-Simoska Johanna Toivanen Sari Leskinen Tarja VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Kh:n edustaja Marttila Piia Rajanen Outi Rissanen Marita Haapaniemi Esa Mäcklin Pertti Korpikoski Terho TEKNINEN LAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Kh:n edustaja Halttu Eero Marttila Tuomo Kuusela Taina Tihinen Maiju Böök Tuomo Lämsä Seppo

7 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Kh:n edustaja Simoska Raimo Marttila Raakel Blomberg Mikko Hiltunen Eero Värtö Leena Kuusela Tapani Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Tilastokeskuksen keräämien v tilinpäätösarviotietojen mukaan kuntien taloustilanne parani vuonna Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate nousi edellisestä vuodesta 669 miljoonalla eurolla. Vuosikatteen paranemiseen vaikutti kuntien toimintamenojen kasvun taittuminen ja verotulojen ja valtionosuuksien edellistä vuotta voimakkaampi kasvu. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan 13,4 % :lla. Myös kuntayhtymien taloustilanne parani hieman. Kuntien verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia ja toimintamenot 3,0 prosenttia. Valtiovarainministeriön mukaan julkisen talouden kestävyyden parantaminen on lähivuosien talouspolitiikan keskeisimpiä tehtäviä. Julkisen talouden katsotaan olevan kestävällä pohjalla, mikäli julkisen sektorin velkasuhde pysyy pitkällä aikavälillä vakaana. Vuodelle 2015 arvioitu Suomen julkisen talouden kestävyyden turvaava ylijäämä on valtiovarainministeriön kestävyyslaskelmien mukaan 4 % suhteessa BKT:hen. Tällöin julkisen talouden rahoitusasema olisi sellaisella kestävyyden turvaavalla tasolla, joka ennakoidulla meno- ja tulokehityksellä ei johda hallitsemattomaan velkaantumiseen. Vuonna 2013 talous supistui jo toista vuotta peräkkäin. Talouden heikko kehitys on ollut laajaalaista. Yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit laskivat merkittävästi ja kasvua tuki vain hiukan se, että tuonti väheni vientiä enemmän. Kokonaistuotannon aleneminen kahtena peräkkäisenä vuotena on heikentänyt entisestään julkisen talouden rahoitusasemaa hallituksen mittavista sopeutustoimista huolimatta. Julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen nousi viime vuonna 57 prosenttiin ja tänä vuonna se ylittää 60 prosentin rajan. BKT:n kasvu on myös lähivuosina niin vaimeaa, ettei se yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Tulevaa kasvua hidastaa työikäisen väestön supistuminen ja talouden tuotantopotentiaalin hidas kasvu. Samanaikaisesti julkisen talouden ikäsidonnaiset menot jatkavat kasvuaan ikääntyneiden määrän kasvaessa. Tästä syystä Suomen julkisen talouden rahoitus on kestämättömällä uralla pitkällä aikavälillä. Talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi hallitus sopi elokuussa 2013 budjettiriihessään rakenneuudistusohjelmasta ja keskustelu jatkuu julkista taloutta tasapainottavista lisätoimista. Työllisten määrä jäi viime vuonna 1,1 % pienemmäksi kuin vuonna Työvoimatutkimuksen (TK) mukainen työttömyys on noussut melko vähän suhdannetilanteeseen nähden. Työttömyysaste nousi viime vuonna 8,2 prosenttiin. Lisäksi työvoiman ulkopuolelle on viime aikoina siirtynyt eri syistä paljon työikäisiä. Vuoden 2013 lopussa solmittu keskitetty palkkaratkaisu johtaa hitaampaan ansiotason nousuun kuin edellisinä vuosina. Työvoimakustannusten maltillinen kasvu välittyy myös kuluttajahintakehitykseen, ja inflaatio hidastuu selvästi ennustevuosina. Vuosina inflaatiota lisää välillisen verotuksen kiristäminen.

8 Vuoden 2013 tilinpäätösarvioiden mukaan Manner-Suomen kunnilla olisi viime vuoden lopussa lainaa euroa asukasta kohti. Edellisvuonna lainaa oli euroa/asukas. Kaikkiaan 36 kuntaa arvioi vuosikatteen jäävän negatiiviseksi. Vuosikate asukasta kohti olisi ennakkotietojen mukaan 371 euroa. Ennakkotietojen mukaan Lapin kuntien osalta vuosikate olisi 279 euroa/asukas ja lainat euroa/asukas. Kemi-Tornio talousalueen bruttokansantuotteen taso ja lisäys ovat olleet valtakunnan kärkijoukkoa. Alueen korkeatasoisesta ja kannattavasta teollisuustuotannosta huolimatta työttömyys on jatkunut suhteellisen korkeana. Kemi-Tornio alue on viidessä vuodessa menettänyt asukasta. 8 Seuraavassa Simon sekä talousalueen muiden kuntien kehitys eräiden muuttujien osalta. Asukasluku (31.12.) SIMO TERVOLA TORNIO KEMI KEMINMAA Yhteensä Väkiluvun muutos Työttömyysaste SIMO 14,2 13,0 12,2 12,2 15,1 TERVOLA 13,5 12,0 11,0 11,0 13,9 TORNIO 13,6 12,6 11,6 11,6 14,2 KEMI 16,1 15,8 14,3 14,3 17,3 KEMINMAA 12,7 11,3 10,0 10,0 13,1 Keskimäärin työttömänä oli v Simossa kuukausittain 214 henkilöä, joista miehiä oli 117 ja naisia 98. Alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä oli 9,3 % eli 20 henkilöä.

9 Työpaikat 9 Työllisen työvoiman osuus Simon väestöstä on laskenut selvästi 90- luvulla ja lasku kiihtynyt edelleen 2000-luvulle tultaessa (Tilastokeskuksen väestölaskennat): Yhteensä Työpaikkojen kehitys Simossa ja seutukunnan alueella (Tilastokeskus): SIMO TERVOLA TORNIO KEMI KEMINMAA Yhteensä Elinkeinorakenne Elinkeinorakenne Alkutuotanto % Jalostus % Palvelut % Tuntematon % SIMO 14,2 11,5 71,5 2,9 TERVOLA 17,3 26,4 55,6 0,7 TORNIO 2,8 40,8 53,8 2,7 KEMI 0,6 27,3 71,2 0,9 KEMINMAA 4,5 31,1 62,8 1,5 Kemi-Tornio alue 3,1 32,6 62,6 1, Olennaiset tapahtumat tilikaudelta Simon asukasluku oli vuoden 2013/2014 vaihteessa ennakkotietojen mukaan Asukasluku on vähentynyt vuoden 2013 aikana 73 hengellä. Taloussuunnitelmassa tavoitteeksi oli asetettu väkiluvun pitäminen ennallaan. Viiden viime vuoden aikana väestö on vähentynyt 140 hengellä. Luonnollinen väestönlisäys oli jälleen negatiivinen eli kuolleisuus oli suurempi kuin syntyvyys. Työttömyys heikentyi vuoden 2013 aikana huomattavasti. Työttömyysaste oli keskimäärin 15,1 %, kun se edellisenä vuotena oli 12,2 %. Koko Lapin läänin työttömyysaste oli keskimäärin 17,1 % (v ,5 %), joten kasvua oli edellisvuoteen 1,6 prosenttiyksikköä. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 8,2 % (Tilastokeskuksen tilastojen mukaan).

10 Käyttötalouden toteutuneet toimintamenot ,39 olivat ,39 suuremmat kuin v talousarviossa. Suurimmat menolajipoikkeamat olivat asiakaspalveluiden ostoissa suuremmat ja muissa toimintakuluissa suuremmat kuin talousarviossa v Käyttötalousmenot kasvoivat vuodesta 2012 eli 5,9 %. Henkilöstökulut pysyivät edellisestä vuodesta lähes ennallaan, sillä kasvua oli vain 0,05 %. Asiakaspalveluiden ostot kasvoivat edellisestä vuodesta eli 9,4 %. Suurimpana syynä oli erikoissairaanhoidon menojen kasvu. Aineiden ja tarvikkeiden ostot kasvoivat eli 2,5 % ja muiden palveluiden ostot kasvoivat eli 8,7 %. Toimintatuotot ,12 olivat ,12 suuremmat kuin oli budjetoitu, ja täten toimintakatteeksi muodostui ,27, joka oli huonompi kuin edellisenä tilikautena. Verotuloja kertyi ,83 eli ,83 euroa enemmän kuin budjetoitiin. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta ,85 euroa eli 4,5 %. Kunnallisveroja kertyi ,06 eli euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistöveroa tuli ,90 eli enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteisöveroja saatiin enemmän kuin edellisenä tilikautena eli ,86. Valtionosuuksia kunta sai eli enemmän kuin budjetoitiin. Valtionosuuksia saatiin enemmän kuin vuonna Vuoden 2013 investointimenot olivat ,26 ja investointitulot olivat ,02. Investointien nettomeno oli ,24. Suurimmat investointikohteet olivat Aseman alakoulun korjaustyöt ,61, kaavateiden valaistus ja latukoneen hankinta Kunnan konserniyhtiöistä Simon Vuokratalot Oy kärsii muuttoliikkeestä, sillä yhtiön asunnoista on vuoden aikana 27 % ollut tyhjillään. Myös Simon Vesihuolto Oy :n tulokseen muuttoliike vaikuttaa Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa Olennaiset toiminnalliset muutokset Valtuusto päätti huhtikuussa 2010 siirtää sosiaali-ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun Oulunkaaren kuntayhtymälle alkaen. Taloushallinto, palkanlaskenta ja ICT-toiminnot päätettiin myös siirtää Oulunkaaren kuntayhtymän tuotettavaksi alkaen. Kuntayhtymän palvelukseen siirtyi 84 vakituista työtekijää. Perusturvalautakunta lakkautettiin alkaen. Maaseutulautakunta lakkautettiin alkaen, koska maaseutuhallinnon tehtävät siirtyivät Tervolan kunnan hoidettaviksi Kemi-Tornio alueella. Teknisen toimen uusi päävastuualueen sääntö tuli voimaan Eläinlääkintätoimi siirtyi vuoden 2014 alusta Tornion kaupungin hoidettavaksi isäntäkuntamallilla. Simon ja Kemin eläinlääkärien vastaanotto jatkuu edelleen Simossa. Talouden epävarmuustekijöinä tulevaisuudessa ovat verotulojen kehittyminen, valtionosuudet, toimintamenojen ja tulojen sekä henkilöstömenojen toteutuminen.

11 Merkittävimmät toiminnan kehittämishankkeet 11 Valtuusto hyväksyi kokouksessaan uudet suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Poistoajat lyhenivät merkittävästi uusien investointien kohdalla. Uusi poistosuunnitelma tuli voimaan alkaen. Kunnassa jatkettiin kunnan elinvoimastrategian laadinta. Strategia valmistunee keväällä Seudullista yhteistyötä on jatkettu pääosin Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen puitteissa. Viime vuonna kehittämiskeskuksen työ painottui toiminnan uudistamiseen kuntien välisen yhteistyön esteiden poistamiseksi sekä luottamuksen ja avoimuuden lisäämiseksi. Aluekehityksen seudullisessa johtoryhmässä on linjattu yhteistä näkemystä alueen kehittämistarpeista Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Toiminnalliset riskit Arvioitavat toiminnalliset riskit voivat koskea mm. henkilöstön osaamista ja saatavuutta, suhdannevaihteluita ja lainsäädännön muutoksia. Henkilöstön saatavuus terveyspalveluiden ja sosiaalitoimen ja päivähoidon tarpeisiin on tiukentunut. Pätevistä sijaisista on ollut ajoittain puutetta. Pienen kunnan henkilöriskit kohdistuvat haavoittuvaan organisaatioon. Organisaatiossa on pääosin vain yksi henkilö, joka hoitaa tiettyä tehtäväkokonaisuutta. Sairastapauksissa sijaisten saaminen on vaikeaa, osin mahdotonta. Suunnitelmakaudella kunnan toiminnoissa joudutaan sopeutumaan väestömäärän supistumisesta johtuviin tulojen menetyksiin ja palvelurakenteiden väistämättömiin muutostarpeisiin. Väestön ikärakenteen muuttuessa, vanhusväestön määrän kasvaessa ja oppilasmäärien pienentyessä palveluiden painopistettä tullaan siirtämään hoito- ja hoivapalveluihin. Lähipalveluiden järjestäminen edellyttää tulevaisuudessa monimuotoista, laajaa ja tiivistä yhteistyötä naapurikuntien ja yksityisten palveluntuottajien kanssa erityisesti eritysosaamista vaativien palveluiden hankkimisessa. Taloudelliset riskit koskevat yleistä talouskehitystä ja verotulojen sekä valtionosuuksien kasvun kääntymistä negatiiviseksi. Mikäli kunnan suunnitellut investoinnit joudutaan rahoittamaan pääosin velkarahalla, lisääntyy kunnan lainamäärä ja lainahoitokustannukset merkittävästi lyhyellä aikavälillä. Tämä tuo merkittävän rahoituksellisen riskin. Korkotaso on tällä hetkellä historiallisen alhaalla. Tietojärjestelmien keskittäminen sekä palveluiden siirtyminen entistä enemmän tietoverkkoihin aiheuttaa erityishaasteita tietojärjestelmien toimivuudelle sekä entistä suurempaa riippuvuutta ulkopuolisista toimijoista. Suhdannevaihtelut näkyvät Simossa samalla lailla kuin koko maassa. Alueen vientipainotteinen teollisuus on kärsinyt maailmantalouden kriisistä voimakkaasti. Yritysten lomautukset ja irtisanomiset heijastuvat kunnan taloustilanteeseen voimakkaasti mm. verotulojen vähentymisenä, sosiaali-ja terveyspalveluiden kustannusten kasvulla ja muuttoliikkeellä Rahoitusriskit Rahoitusriskien osalta arvioidaan korko-, valuutta -, likviditeetti- ja luottoriskiä. Rahoitusriskejä hallitaan ensisijaisesti rahoitus-ja maksuvalmiussuunnittelulla, edullisuusvertailuilla ja

12 kustannuslaskennalla. 12 Kunnan lainakanta on ,9 milj. euroa. Tilinpäätöshetkellä ei ollut lyhytaikaisia kassalainoja käytössä. Asukaskohtainen lainamäärä on euroa/asukas. Pitkäaikaista lainaa nostettaessa on korkoriskiä pyritty vähentämään eri korkoperusteilla. Lainat ovat euromääräisiä, joten niihin ei liity valuuttariskiä. Uutta lainaa otettiin vuonna euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin euroa Vahinkoriskit Vahinkoriskejä on pyritty vähentämään vakuutuksin. Vakuutukset on kilpailutettu yhdessä Länsi- Pohjan keskussairaalan hankintapalveluiden kanssa. Omaisuusriskivakuutukseen on valittu 2000 euron omavastuuosuus. Vakuutettavat kohteet on tarkastettu syksyllä 2013 yhdessä vakuutusyhtiön edustajan ja rakennustarkastajan kanssa. Kunnan järjestämissä tilaisuuksissa mahdollisesti tapahtuva vahinkoja varten on otettu erillinen kunnan vapaaehtoinen tapaturmavakuutus. Koululaisten vahingot on vakuutettu lakisääteisesti. Tilikaudella ei toteutunut merkittäviä vahinkoriskejä Ympäristötekijät Kunta on varautunut tilinpäätöksissään Maliinin kaatopaikan sulkemiseen euron pakollisella varauksella. Kaatopaikan ympäristölupa on voimassa vuoden 2014 loppuun saakka. Kunta päätti siirtää ns. täyden palvelun yhteistyönä jätelaissa määrätyt jätehuollon järjestämis-ja neuvontatehtävät Oulun Jätehuollolle alkaen. Kuntakeskuksessa on kaukolämpöverkosto ja sen välittämä lämpö ostetaan kotimaista polttoainetta käyttävältä lämpölaitokselta Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan ohjeet on hyväksytty vuonna Ohje on uusittu vuoden 2014 alkupuolella. Kunnan toimintaa säätelevät säännöt ja ohjeet ovat ajan tasalla. Sisäisen valvonnan pääasiallinen toteutus on sisällä normaalissa säännösten mukaisessa virkavastuullisessa toiminnassa. Lakien ja päätösten sekä hyvän hallintotavan noudattamisessa ei ole havaittu puutteita. Kunnanjohtaja vastaa siitä, että sisäisen valvonnan järjestelmä koko kunnalle on olemassa. Osastopäälliköt vastaavat, että päävastuualueiden sisäinen valvonta on järjestetty yleisten ohjeiden pohjalta ja valvonta on riittävää. Päävastuualueiden johdon vastuulla on ennen kaikkea tietoriskien ja toimintariskien tunnistaminen, ehkäiseminen ja hallinta. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiehen vastuulla on sisäisen valvonnan hoitaminen sekä seurantatietojen toimittaminen esimiehelleen. Heidän vastuulla on henkilöriskien, omaisuuden vahinkoriskien ja tietoriskien tunnistaminen, ehkäiseminen ja hallinta. Kunnanhallitus valvoo myös sitä, että konserniyhteisöjen valvonta on järjestetty. Tilintarkastajan vastuulla on kunnan hallinnon ja talouden tarkastusta tehdessään arvioida ja raportoida, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti ja toimiiko se. Tilintarkastusmenettely on nykyisellään kokonaisvaltaista toiminnan tarkastusta ja ohjausta. Säännönmukaisissa tapaamisissa selvitetään toimintaa ja siihen liittyvää varojen käyttöä. Vakuutukset ovat kattavat ja vastaavat kunnan riskienkantotasoa. Kunnan päätöksistä ei ole valitettu hallinto-oikeuteen eikä markkinaoikeuteen. Hankintojen suorittamisessa on noudatettu hankintalakia. Hallintokuntia on ohjeistettu asiasta ja järjestetty koulutusta. Talouden tilasta

13 13 kunnanhallitukselle annetaan selvitys säännösten mukaisesti, samoin kuin valtuustolle. Raporteissa on keskitytty määrärahojen ja tuloarvioiden seurantaan. Hallintokunnat ovat selvittäneet omaa sisäisen tarkastuksen menettelyä toimintakertomuksessaan Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 11 8 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Arvonalentumiset 0 0 Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Tilikauden ylijäämä/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tuloveroprosentti 20,75 20,75 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 8,8 8,8 Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toiminta-ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. Toimintakate ilmoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verorahoituksella (verotulot ja valtionosuudet). Simon kunnan 19,754 milj. euron toimintakate on edellisvuoden toimintakatetta 1,1 milj. euroa heikompi. Verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlaskettu määrä 20,1 milj. euroa on vuonna 2013 riittävä kattamaan toimintakatteen eli 0,363 milj. euroa jää toimintakatteen vähentämisen jälkeen kattamaan rahoituskuluja, investointeja ja suunnitelman mukaisia poistoja. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on yksi keskeisimmistä kuntatalouden tunnusluvuista arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuoden 2013 vuosikate on positiivinen n. 0,253 milj. (2012 0,853 milj. ) ja se ei riittänyt kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja.

14 14 Vuosikatteen oikeaa tasoa voidaan arvioida myös vertaamalla vuosikateprosenttia poistoprosenttiin. Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Simon kunnan vuoden 2012 vuosikate/poistot prosentti oli 35 Edellisen vuoden tunnusluku oli 130. Asukaskohtaisen vuosikatteen tulisi olla muutaman vuoden tarkastelujaksolla keskimäärin samansuuruinen kuin keskimääräinen investointitaso asukasta kohden. Asukaskohtainen vuosikate oli vuonna 2013 positiivisesta vuosikatteesta johtuen 75 /asukas. Tilikauden tulos n euroa, on tilikaudelle kuuluvien jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka negatiivisena pienentää kunnan omaa pääomaa Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Arvonalentumiset 0 0 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 6 0 Oman pääoman muutokset 0 39 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -7 1 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate 0,34 0,92 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

15 15 Rahoituslaskelma osoittaa, miten kunnan menot on rahoitettu. Varsinaisen toiminnan ja investointien positiivinen kassavirta osoittaa kuinka paljon on käytettävissä lainojen lyhennyksiin ja rahoitus-ja vaihto-omaisuuden lisäyksiin. Vuonna 2013 varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta on 0,253 milj. euroa negatiivinen (2012/-0,09). Negatiivinen kassavirta tai erittäin niukka positiivinen kassavirta on osoitus rahoitustarpeesta, joka on katettava joko lainojen lisäyksellä tai vapauttamalla rahoitus-ja vaihto-omaisuuteen sitoutunutta pääomaa. Investointien tulorahoitus tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta ja lainanlyhennysten yhteismäärästä on rahoitettu tulorahoituksella. Tämä tunnusluku on 47 %. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Tunnusluvun arvo on hyvä, jos se on pysyvästi yli 2. Simon kunnan tunnusluku 2013 on 0,34. Edellisenä vuotena tunnusluku oli 0,92. Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän laskut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Kassavaroihin on laskettu rahoitusomaisuuteen merkityt lyhytaikaiset sijoitukset, talletukset ja maksuliikennetilien varat. Vuodenvaihteen tilanteessa kassavarat olivat 1,8 milj. euroa ja maksuvalmius oli 28 päivää. Tulorahoituksen riittävyys Tulojen riittävyyttä tulee arvioida myös rahoitusnäkökulmasta. Vuosikatetta eli rahoitustulosta suhteutetaan investointeihin ja lainan lyhennyksiin. Vuosien tilinpäätöksissä kunnan vuosikatteet ovat olleet positiivisia. Vuoden 2013 tulos ja tunnusluvut ovat edellisvuodesta heikentyneet.

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalo Katajakoti

Vanhusten palvelutalo Katajakoti Vanhusten palvelutalo Katajakoti Tilinpäätös 214 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11

Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11 Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Miehikkälän kuntastrategia 2017 - Vireä

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

2.1.5.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 93 2.1.6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 96 2.1.6.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 96 2.1.

2.1.5.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 93 2.1.6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 96 2.1.6.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 96 2.1. TILINPÄÄÄTÖS VUODELTA 2012 -TOIMINTAKERTOMUS -TILINPÄÄTÖSLASKELMAT -TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU -LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot