Vertaista vailla. kokemuksia vertaisneuvojakoulutuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vertaista vailla. kokemuksia vertaisneuvojakoulutuksesta"

Transkriptio

1 Vertaista vailla kokemuksia vertaisneuvojakoulutuksesta 1

2 Tekijät Soile Huopio Jonna Laitinen Päivi Lautaniemi Sari Montin Kalle Pietilä Tuuli Raamat-Haapakoski Päivi Timonen-Verma Ulkoasu ja taitto Marita Haukemaa Valokuvat Soile Huopio VERNE-logon alkuperäisversion suunnittelu Kati Närhi ISBN Nuorisoasiainkeskus Helsingin kaupunki Mahdollisuuksien Talo Nuorisotiedotuskeskus KOMPASSI Tämä hanke on rahoitettu Euroopan yhteisön tuella. Hankkeen sisältö ei välttämättä edusta Euroopan yhteisön tai CIMOn kantaa, eivätkä ne ole siitä millään tavalla vastuussa.

3 Vertaista vailla kokemuksia vertaisneuvojakoulutuksesta 3

4 S i s ä l l y s S i s ä l l y s S i s ä l l y s S i s ä l l y s S i s ä l l y s S i s ä l l y s S i s ä l l y s S i s ä l l y s S i s ä l l y s 1 Esipuhe 5 2 Johdanto Verne-koulutus muotoutui ideasta todeksi Koulutuksen toteuttajatahot ja yhteistyökumppanit 7 3 Vertaisneuvonta ja vertaisuus Nuorten vertaisneuvonta Vertaisuudesta Miten vertaisneuvoja toimii? 11 4 Osallistujien valinta 12 5 Koulutuksen sisältö Infotilaisuus Aloitusleiri Etiikka Kehittyvä nuori Vuorovaikutustaidot Sosiaaliset palvelut Nuori ja ympäröivä maailma Nuorten palvelut Päihdekulttuuri ja rikollisuus Lopputehtävät Päätösleiri Hyvästelykerta Päätösjuhla 49 6 Arviointi 50 Kirjallisuutta ja linkkejä 54 Liitteet 56

5 1 E s i p u h e Tämä kirja on osa vertaisneuvontahanketta, joka on rahoitettu Euroopan yhteisön tuella. Yli vuoden prosessista halusimme jättää jälkeemme muille nuorisoalan ammattilaisille jotain konkreettista ja jo testattua. Mielestämme nuorten kouluttaminen oman vertaisryhmänsä vertaisneuvojaksi on tärkeää, sillä usein nuoret kertovat tuen ja neuvon tarpeesta ensimmäisenä omille ystävilleen. On tärkeää, että nuorten vertaisryhmistä löytyy nuoria, joilla on tietoa ja taitoa kättä pidempää. e s i p u h e Kiitokset ansaitsevat myös Lassi Hyttinen, joka toimi avustavana ohjaajana koulutuksen alusta loppuun, ja Heidi Karvinen, joka toimi tämän kirjan toimitussihteerinä. Toivottavasti kirja toimii riittävän ohjaavasti, kun joku taho haluaa ohjata vertaisneuvojakurssin nuorille. Haluamme tarjota oman työmme muiden käyttöön, ettei kenenkään tarvitsisi aloittaa alusta ja jotta muiden ei tarvitse toistaa meidän virheitämme. Meidän työryhmällämme kävi hyvin. Kurssille tulleet nuoret naiset olivat sitoutuneita, keskustelevia ja innostuneita. Kiitos heille kaikille siitä! Myös Fenixin ja Kompassin työryhmän jäsenet paneutuivat oman perustehtävänsä lisäksi kurssiin suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Kiitos siitä. 5

6 2.1 VERNE-koulutus muotoutui ideasta todeksi Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kohdennetun nuorisotyön toimiston alaisuudessa olevat FENIX Mahdollisuuksien Talo (Dooris ja SPR:n Haavi-projekti) sekä Nuorisotiedotuskeskus Kompassi suunnittelivat ja toteuttivat 120 tunnin mittaisen vertaisneuvojakoulutuksen nuorille. Koulutus alkoi lokakuussa 2003 ja päättyi maaliskuussa Koulutuksen eettisenä perustana olivat nuorisoasiainkeskuksen arvot: toisesta välittäminen, osaaminen, tavoitetietoisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Vertaisneuvojakoulutukseen oli tavoitteena saada kaksikymmentä vuotiasta nuorta, jotka ovat kiinnostuneet auttamaan, tukemaan ja neuvomaan omaan ikäluokkaansa kuuluvia nuoria. Kiinnostuksen mukaan heillä olisi jatkossa mahdollisuus työskennellä mm. FENIXissä ja Kompassissa tai muissa nuorisotiedotuksen ja neuvonnan toimipisteissä vertaisneuvojina. o h d a n t o 2 Johdanto VERNE-koulutuksesta oli tavoitteena tehdä toimiva malli, Good Practice, jota voidaan nuorisoneuvonnan ja nuorisotiedotustyön ammattikunnassa käyttää apuna, kun halutaan nuorten osallistuvan nuorisoneuvonta ja -tiedotustyöhön. Lähiyhteistyökumppani Viron Saarenmaalta oli koko koulutuksen ajan seuraamassa ja arvioimassa VERNE-koulutuksen etenemistä. 6

7 2.2 Koulutuksen toteuttajatahot ja yhteistyökumppanit FENIX - Mahdollisuuksien Talo (http://www.nuoriso.hel.fi; kumppanuushankkeessa ovat mukana Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, terveys- ja sosiaalivirasto sekä järjestöistä Aseman Lapset ry ja SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri (http://www.redcross.fi/spr_suomi). Koulutuksen käytännön toteutuksesta FENIXin puolella vastasivat Nuorten tukikeskus Dooris ja SPR:n Haavi-projekti. FENIX tarjoaa laadukasta monipuolista osaamista sekä nuorille että heidän vanhemmilleen, perheilleen ja verkostoilleen. FENIX tuottaa myös erityisnuorisotyön asiantuntijapalveluita muille nuorten kanssa työskenteleville. Toimintamuotoina ovat matalan kynnyksen kahvila, nuorten kokonaisvaltainen kohtaaminen, työharjoittelu ja kuntouttava työtoiminta, nuorten opiskelun tukeminen, ilta- ja viikonlopputoiminta sekä tapahtuminen järjestäminen. Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskuksen Nuorisotiedotuskeskus Kompassin (http://kompassi.lasipalatsi.fi) keskeisin tehtävä on alle 26- vuotiaiden nuorten elämän olosuhteiden parantaminen ja elämänhallinnan tukeminen tiedon, neuvonnan ja ohjauksen avulla. Kompassi tarjoaa nuorille tietoa eri aiheista, henkilökohtaista neuvontaa, erilaisia tiedotusmateriaaleja ja tietokoneita internetistä tiedonhakua varten tai esimerkiksi työhakemuksen tekoon. Kompassin tavoitteena on mahdollistaa nuorten itsensä osallistumisen vertaistiedotukseen. Viron yhteistyökumppanina toimi nuorisojärjestö MTÜ Noorteühendus Generatsioon. Järjestön toiminta on suunnattu lasten ja nuorten aktivoimiseen, motivoimiseen ja informoimiseen. Tarkoituksena on tukea nuoria osallistumaan oman elinympäristönsä ja elinolosuhteittensa vaikuttamiseen. Vaikuttavuutta toteutetaan paikallistasolla, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla eri projektien ja tapahtumien kautta. Franzeska Vakkum Virosta osallistui aloitusleirille ja muutamalle koulutuskerralle. Päätösleiri toteutettiin yhteistyössä virolaisten nuorten ja nuoriso-ohjaajien kanssa. Virossa aloitetaan vastaavanlainen vertaisneuvojakoulutus syksyllä

8 3 Vertaisneuvonta ja vertaisuus 8

9 3.1 Nuorten vertaisneuvonta Vertaisneuvoja on ryhmän jäseniin nähden vertainen eli nuorten vertaisneuvonnassa nuoret ohjaavat ja auttavat toisia nuoria. Vertaisneuvojalla on omakohtaista kokemusta samoista asioista kuin ryhmän jäsenillä ja hän pystyy näin helpommin samaistumaan autettavaan. Nuorten on myös havaittu omaksuvan uusia ajatuksia ja käyttäytymismalleja helpommin toisiltaan kuin aikuisilta, vanhemmilta tai opettajilta. Vertaisneuvoja voi olla myös oman vertaisryhmänsä aktiivinen toimija ja mielipidevaikuttaja. Usein nuorten erilaisissa ryhmissä on luonnostaankin vertaisneuvojia tai vertaisjohtajia, joita muut nuoret kunnioittavat ja kuuntelevat. Osallistuminen vertaisneuvojakoulutukseen ei välttämättä sido nuorta toimimaan virallisena vertaisneuvojana vaan hän voi omalla esimerkillään vaikuttaa nuorten asenteisiin, käytökseen ja elämäntilanteisiin. (Lindström, N. & Autio, K. 2003; Heiskanen, T. & Hiisijärvi, S.) Vertaisneuvojakoulutuksessa nuorille opetetaan erilaisia tietoja ja taitoja, jotka lisäävät heidän tietämystään erilaisista nuoria koskettavista aiheista. Samalla nämä nuoret oppivat keinoja toimia paremmin toisten nuorten apuna ja tukena. Tavoitteena on, että vertaisneuvojanuoret aktivoivat muita nuoria vaikuttamaan itse omaan elämäntilanteeseensa. Vertaisneuvojakoulutuksessa painotetaan, että vertaisneuvoja ei ole auktoriteetti, sillä jyräävien ihmisten lähellä ei synny rentoa, tasavertaista ja turvallista ilmapiiriä. Parhaimmillaan vertaisneuvoja on ennemminkin kanssakulkija, joka auttaa toista nuorta suuntaamaan omat voimavaransa hyödylliseen käyttöön. Tämä edellyttää hyvää itsetuntemusta vertaisneuvojalta sekä sitä, että vertaisneuvoja on sinut itsensä kanssa. (Lindström, N. & Autio, K. 2003; Heiskanen, T. & Hiisijärvi, S.) 9

10 3.2 Vertaisuudesta Vertaiset ovat samassa sosiaalisessa järjestelmässä toimivia ja samankaltaisia arvoja omaavia henkilöitä. Vertaisuus tarkoittaa myös sitä, että omataan sama kokemusmaailma sekä puhutaan ja ymmärretään samaa kieltä. Vertaisuus tarkoittaa tasavertaisuutta, eivätkä vertaiset nosta itseään muiden yläpuolelle. (Lindström, A. & Autio, K. 2003) Samanlainen Samanarvoinen Nuori voi kuulua useaankin erilaiseen vertaisryhmään. Vertaisuutta voi määrittää esimerkiksi alue, sosiaalinen tausta tai yksilölliset erityispiirteet ja kiinnostuksen kohteet. (Lindström, A. & Autio, K. 2003) V E R T A I N E N Samanikäinen 10

11 3.3 Miten vertaisneuvoja toimii? Vertaisneuvonnalla tarkoitetaan nuorten toimimista osallisena omassa vertaisryhmässään siten, että vertaisneuvoja tukee omaa ja muiden nuorten hyvinvointia ja mielekästä vapaa-aikaa. Vertaisneuvontaa voi toteuttaa monilla eri tavoilla omien mielenkiintojen ja toimintatapojen mukaan. Vertaisneuvoja voi ohjata, tukea, motivoida ja innostaa muita nuoria. Vertaisneuvoja: Ohjaa Tukee Motivoi Jakaa sitä tietoa, jonka itse hallitsee Innostaa ja kannustaa Mahdollistaa toimintaa Suunnittelee Raportoi Jakaa tehtäviä (Lindström, A. & Autio, K. 2003) 11

12 4 Osallistujien valinta O s a l l i s t u j i e n v a l i n t a O s a l l i s t u j i e n v a 12

13 Koulutukseen osallistuvat nuoret kutsuttiin koulutukseen henkilökohtaisesti. Jos koulutukseen olisi voinut ilmoittautua itse, lappu seinällä periaatteella, olisi siihen mahdollisesti hakeutunut vain niitä nuoria, jotka muutenkin hakeutuvat erilaisiin projekteihin ja ovat hyvin aktiivisia. Tavoitteena oli koota ryhmä, jossa on erilaisia nuoria, sekä poikia että tyttöjä, ja sellaisia nuoria, jotka itsekin hyötyisivät koulutuksesta. Etenkin Helsingin keskustassa liikkuvia nuoria yritettiin aktivoida mukaan. Kutsut annettiin nuorille kirjallisen esitteen muodossa (Ks. Liite 1) ja samalla heille kerrottiin koulutuksesta ja siitä, miksi heidät oli valittu mukaan. Ennen infotilaisuutta olimme kutsuneet mukaan 20 nuorta, joista 11 saapui paikalle infotilaisuuteen. Monet jättivät tulematta tapaamiseen, koska oli päätetty, että ne, jotka eivät pääse osallistumaan aloitusleirille, eivät voi osallistua koulutukseen. Aloitusleirin tärkein tavoite oli ryhmäyttäminen ja luottamuksen herättäminen nuorissa. Koimme, että myöhäisemmät leirin jälkeiset mukaantulot olisivat voineet rikkoa ryhmäytymistä. VERNEkoulutukseen osallistui lopulta yhdeksän tyttöä, iältään vuotta. Puolella koulutukseen osallistuneista oli maahanmuuttajatausta. l i n t a O s a l l i s t u j i e n v a l i n t a O s a l l i s t u j i e n v a l i n t a 13

14 5 K o u l u t u k s e n s i s ä l t ö K o u l u t u k s e n s i s ä l t ö K o u l u t Koulutuksen sisältö 14

15 u k s e n s i s ä l t ö K o u l u t u k s e n s i s ä l t ö K o u l u t u k s e n s i s ä l t ö K o u Koulutuksen sisällöksi valittiin teema-alueita, jotka työkokemuksemme pohjalta ovat olennaisia nuoren elämässä ja joista nuoret tarvitsisivat lisää tietoja ja taitoja toimiakseen toisen nuoren vertaisneuvojana. Koulutuksen toimintatavoissa painotettiin toiminnallisuutta ja nuorten osallistumista. Koulutuskerrat järjestettiin viikoittain keskiviikkoiltaisin. Aikaa kunkin koulutuskerran toteuttamiseen oli varattu kolme tuntia. Koulutuskertojen sisällöllisiin kuvauksiin ei ole liitetty kaikkea käytettyä materiaalia, vaan kuvauksessa on pyritty selventämään kertojen sisältöä pääpiirteissään. Lisää materiaalia käsiteltyihin aiheisiin löytyy kirjallisuutta ja linkkejä otsikon alta. Ohjaajia oli jokaisella kerralla kaksi. Lisäksi Lassi Hyttinen oli avustavana ohjaajana hoitamassa käytännön asioita. 15

16 5.1 Infotilaisuus Infotilaisuuden tavoitteena oli johdatella nuoria vertaisneuvojakoulutuksen aiheisiin ja esitellä heille kurssin ohjaajat. Ohjaajat ja VERNE-koulutukseen osallistujat tutustuivat toisiinsa erilaisten nimileikkien avulla. Tutustumisen jälkeen käytiin läpi VERNE-koulutuksen sisältöä ja tarkoitusta. Lisäksi esiteltiin tulevaa aloitusleiriä, jonne lähdettäisiin seuraavana viikonloppuna. Ensimmäisellä kerralla käsiteltiin seuraavia kysymyksiä: Miksi nuoret olivat kiinnostuneita koulutuksesta? Millaisia odotuksia heillä oli koulutuksen suhteen ja millaisin miettein he olivat lähteneet koulutukseen mukaan? Nuoret jaettiin pienempiin ryhmiin, joissa heillä oli tarkoituksena pohtia sen hetkisiä tuntemuksiaan infotilaisuudesta ja koko VERNE-koulutuksesta. Heränneet kysymykset ja ajatukset käytiin lopuksi yhdessä läpi. Nuorten toiveina oli muun muassa tutustua paremmin muihin kurssilaisiin, saada uutta tietoa, oppia uutta, saada toimintaa ja sosiaalisuutta elämään sekä saada pohjaa nuoriso- tai sosiaalityöhön. Toiveina oli myös, että koulutus antaisi valmiuksia muiden nuorten auttamiseen ja tiedon jakamiseen. Lisäksi ajatuksena oli, että koulutus vahvistaisi omaa elämänhalua ja uskoa tulevaisuuteen. Jaettu materiaali: Ohjaajien yhteystiedot, aloitusleirin sisältö, valokuvaus/videointilupa, alaikäisen leirilleilmoittautumislomake. 16

17 Infotilaisuudessa Fenixissä nuoret ja ohjaajat tapasivat ensimmäisen kerran. Nimiä opeteltiin naruleikin avulla. 17

18 5.2 Aloitusleiri Aloitusleirillä tutustumiseen käytettiin erilaisia leikkejä. Leikkien tarkoituksena oli ryhmäyttää nuoria. Runsaisiin ryhmätöihin nuoret jaettiin erilaisin leikein. Ryhmätöihin jako onnistui hyvin hajottamaan jo entuudestaan tutut kaveriryhmät. Toiminnallisia leikkejä ja tehtäviä olivat esimerkiksi: Nimien opettelu: ilmapallon heittäminen nimellä ringissä. Luottamusharjoitteet: pyörtyvän kiinniotto ryhmässä, ryhmän johdattaminen sokkona köysirataa pitkin maastossa ja luottamusrinki. Leirin alussa keskusteltiin peloista ja odotuksista leiriin liittyen. Nuorten pelkoja olivat muun muassa: Esiintyminen muiden edessä Muut eivät hyväksy joukkoon Leiri ei onnistu niin kuin ennalta suunniteltiin Ikävät yllätykset Nukun huonosti Nuorten odotuksia olivat muun muassa: Tutustua uusiin ihmisiin Oppia jotain uutta Pitää hauskaa Infoa VERNE-koulutuksesta Hyviä keskusteluja Kaikilla on hyvä olla 18 Olen osa isoa kokonaisuutta oli aloitusleirin yksi rastitehtävä, jossa ryhmien tuli kehyksellä rajata kuva maastossa.

19 Nuorten kanssa mietittiin yhdessä VERNE-koulutusryhmää, sen merkitystä, tavoitteita ja periaatteita. VERNE-koulutuksen tavoitteita: Saada valmiuksia olla neuvonantajana muille nuorille Lisätä omaa tietämystä VERNE-koulutuksen todistus antaa mahdollisuuksia Maahanmuuttaja nuoret voivat saada helpommin kontaktin toisiin maahanmuuttaja nuoriin VERNE-koulutus onnistuisi niin, että tämä kurssi ei jäisi ainoaksi Yhdessä pohdiskelu ja puuhailu Erilaiset ihmiset, mielipiteet ja näkökannat Yhteistyön ja yhteishengen kehittyminen VERNE-koulutuksen periaatteita: Nuoret opetetaan arvostamaan muita ihmisiä Oppia, miten nuori voi olla toiselle läheisempi ystävä Autetaan nuoria puhumaan omista ongelmistaan Nuorten itsetunnon kohentaminen ja oman itsensä arvostaminen Tärkeysjärjestys elämän asioissa Opittujen taitojen hyväksikäyttäminen Kuuntelemaan oppiminen VERNE-koulutuksen tavoitteet ohjaajien näkökulmasta: Kurssille osallistuva nuori kehittyy yksilönä Vuorovaikutuksellinen ilmapiiri Nuoren itsevarmuuden vahvistaminen Tuetaan nuoria oppimisprosessin loppuun saakka Ei ammattilaisia VERNE-koulutuksen päätyttyä VERNE-koulutuksen periaatteita ohjaajien näkökulmasta: Nuoren oma valinta, miten hän osallistuu kurssin jälkeen Etsitään hyviä ratkaisuja yhdessä Vastuunotto Sitoutuminen Motivaatio Palaute tärkeää Ryhmä on rajannut ihmisen koivumaisemassa. Leirillä haluttiin luoda yhteiset VERNE-koulutuksen pelisäännöt ja samalla suuntaviivat vastuun ottamiselle. Nuoret suorittivat kolmen hengen ryhmissä neljä rastitehtävää maastossa. Esimerkiksi yhden rastin aiheena oli laatia säännöt VERNEryhmälle. Nuoret tuottivat seuraavat säännöt: Läsnäolo, osallistuminen tosissaan Omavalintainen esitys tehtynä Mukana koko ajan kurssin loppuun asti Tehdä yhteistyötä Jos ei pääse osallistumaan ilmoittaa, kysyy muilta mitä on tehty 19

20 Yksi sisältökokonaisuus leirillä oli sitoutuminen, josta keskusteltiin yhdessä nuorten kanssa seuraavien periaatteiden pohjalta. (Rovasalo, A.) Luottamusharjoitus aamutuimaan kummitustarinoiden värittämän yön jälkeen. Aloitusleirin tunnelmissa syntyi myös pitkä pätkä kaulahuivia. Ohjaajat Lassi, Päivi ja Franzeska. Sitoutuminen ei voi olla vain velvollisuus, vaan sitoutuminen on tahdon ja halun asia. Tässä mielessä sitoutuminen ei ole niinkään ulkoinen asia, vaan sisäinen kokemus ja pyrkimys, joka tapahtuu omasta aloitteesta. Sitoutumisen tärkein taito on sitoutua itseensä - eli kyky olla kosketuksissa halujensa tasapainoon. Kun tunnen, mitä haluan, olen jo sitoutunut. Sitoutuminen ei ole erillisyyden kieltämistä vaan pikemminkin yhteenkuuluvuuden tunnustamista. Sitoutuminen ei tarkoita epäilyn kieltämistä. Usko ja epäilys eivät välttämättä sulje toisiaan pois, aivan kuten rakkauteenkin liittyy eron mahdollisuus. Sitoutuminen voi jopa vahvistua, jos epäily on avoimesti tiedostettu ja tunnustettu. Sitoutuminen voi olla myös velvollisuus, mutta mitä se tarkoittaa, lienee jokaisen oma asia. 20 Leirillä käytettiin itsetutkiskelua kysymällä itseltä; minkälainen minä olen toiselle nuorelle? Jotta nuori voi toimia tukena toiselle nuorelle on tärkeää, että tuntee itsensä. Nuoret miettivät, keitä he ovat, seuraavanlaisen piirrostehtävän kautta: Nuoret piirsivät paperille 1) Minä ja läheiseni 2) Mitä teen ja mistä pidän 3) Unelmani 4) Luonteeni Nuoret esittelivät kuvat toisilleen ja kirjoittivat toisen piirustukseen/paperille kolme asiaa, miksi piirustuksen tekijästä tulee hyvä vertaisneuvoja.

21 Jotkut nuoret kokivat tehtävän hankalaksi ja aikaa vieväksi. Kuitenkin esiteltyään kuvat toisilleen ja kirjoitettuaan toistensa kuviin kolme motivoivaa ominaisuutta he kokivat, että tehtävä oli antanut itseluottamusta. Itseluottamusta oli vahvistanut se, että he olivat joutuneet miettimään, mitä kertoa ja jakaa itsestään muille. Tämän lisäksi he olivat saaneet hyvän kokonaiskuvan toisistaan. Tehtävien purkua. Nuoret esittivät räpin ystävyydestä ja näytelmän petit luottamukseni. Itseanalyysiharjoitus kuka minä olen? 21

22 Nuoret tunnistivat hyvin omat vertaisryhmänsä, kun he saivat aloitusleirillä tehtäväksi miettiä niitä. Nuoret listasivat esimerkiksi seuraavia ryhmiä vertaisryhmikseensä: Urheilijat Opiskelijat Yksinhuoltajaäitien lapset Ulkomaalaiset Nuorten kanssa käydyissä keskusteluissa mietittiin, että tärkeää vertaisneuvojatoiminnassa ovat eräänlaiset tuntosarvet, oma turvallisuus, luottamuksen ylläpitäminen, tilanneherkkyys (objektiivisuus, jämäkkyys ja eteenpäin ohjaaminen) sekä rauhallisuus. Nuoret miettivät myös vertaisneuvojan oikeuksia ja velvollisuuksia. Vertaisneuvojan oikeudet: Kieltäytyä Mielipiteeseen Puuttua epäkohtiin Olla oma itsensä Ohjaukseen Koulutukseen Palkitsemiseen Huonoon päivään Saada palautetta Kysyä Vertaisneuvojan velvollisuudet: Vaitiolovelvollisuus Olla luottamuksen arvoinen Siirtää liian isot asiat tai ongelmat eteenpäin Auttaa ja kuunnella Kysyä Jakaa ja kantaa vastuuta Pitää kiinni sovituista säännöistä Tehdä asioita omien resurssien mukaisesti 22 Ruoka-aika Rantalahden kurssija leirikeskuksessa Janakkalassa. s y ö m ä ä n!

23 Verneläiset ohjaajineen aloitusleirin ryhmäkuvassa kotiinlähdön tunnelmissa. Kun nuorilta kysyttiin leirillä, mikä sai heidät liikkeelle ja mitkä asiat motivoivat vertaisneuvojakoulutukseen ja vertaisena toimimiseen, saatiin listattua asioita, jotka voivat motivoida vertaisneuvojaa ja auttaa heitä jaksamaan vertaisena. Motivoivia tekijöitä: Auttamisen tarve Vaikuttaminen Onnistumisen kokemukset Mielenkiintoiset aiheet Taitojen oppiminen Uuden oppimisen ilo Mukava ilmapiiri ja ihmiset Kehittyminen, palaute Vuorovaikutus Jaksamista parantavat tekijät: Positiivinen palaute ja onnistumisen kokemukset Hauskanpito Hyvinvoinnista huolehtiminen, puhuminen Taustatuki Yhdessä suunnittelu Turvallisuus Yksityiselämä, harrastukset Tarpeellisuuden tunne Toiminta Nuorten kanssa keskusteltiin näistä motivaatioon ja jaksamiseen liittyvistä asioista niin, että kaikki saivat sanoa oman mielipiteensä. Nuorille pyrittiin painottamaan, että on olennaista ajatella myös itseään ja että hauskanpito on olennainen osa vertaisneuvojakoulutusta. Keskustelujen kautta nousi erityisesti esille, että ryhmä ja sen tuki on jaksamisen ja motivaation kannalta erittäin tärkeää. 23

24 Etiikka Koulutuskerralla omista ja elinympäristön arvoista tehtiin arvoseitti. Nuoret tekivät seitin itseään varten. Omia arvojaan ei tarvinnut tuoda julkisesti esille, ellei itse halunnut. Arvot ja etiikka-aihetta käytiin läpi arvoseitin avulla seuraavalla tavalla: Nuoret miettivät itsenäisesti omia arvojaan, minkä mukaan elämäänsä elävät, ja listasivat ne arvoseitin keskiöön. Aihetta sai pohtia myös pareittain. Ketkä/mitkä tahot /henkilöt/ ryhmät vaikuttivat elämään? Kukin nuori lisäsi yhden tahon per seitin yksi osio/sektori. Nuoret listasivat kuhunkin seittiin samalle sektorille, mitkä ovat kunkin tahon arvot, ja samalla pohtivat, miten ne vaikuttavat omien arvojen muotoutumiseen. Mikä taho vaikuttaa voimakkaimmin? jne. Nuorten arvoseitin sisältöä purettiin yhteenvetona isolle arvoseitille (Ks. kuva). Ulommainen osio: yhteiskunnan arvot, normit, suositukset läpikäyntiä. Viimeiseksi pohdittiin yhdessä käytännön tilanteita, joissa omat ja läheisen tahon arvot ovat olleet ristiriidassa omien arvojen kanssa. Tämän jälkeen mietittiin yhdessä, mitä ongelmia voi esiintyä, kun toimii vertaisneuvojana sekä sitä, miten nuorten omat arvot vaikuttavat vertaisneuvontaan. Tärkeää nuorille oli pohtia omaa käyttäytymistään eettisestä näkökulmasta neuvontatilanteissa ja sitä, mikä on neuvojan rooli neutraalina tukijana ja mahdollisuuksien avaajana, ei valmiita päätöksiä kertovana vertaisena. Lisäksi nuoret miettivät omaan elämäänsä liittyviä käytännön esimerkkejä tilanteista, joissa arvot ovat vaikuttaneet näkyvästi. Tapauksista keskusteltiin nuorten kanssa ja mietittiin, miten eri tilanteissa voi menetellä.

25 Yhteiskunnan arvot, normit, säännöt, lait -tuki -rakkaus -nöyryys -hyvinvointi -huolenpito -tasa-arvo -terveys -uskonto -kulttuuri, perinteet -kunnioitus -yhdessäolo -vastuuntuntoisuus -luottamus -olla esikuvana -avuliaisuus -auttaminen Tukihenkilö -erilaisuuden hyväksyminen -terveys, hyvinvointi -tulevaisuus -tuki -kasvatus -tieto Koulu -yhdessäolo -kasvatus -yhteydenpito -rakkaus -sukulaisuus -kunnioitus -huolenpito Suomi, muu maailma -luottamus -rakkaus -yhdessäolo -tulavaisuus -täydellisyys -kuunteleminen -rehellisyys -uskonto -arvostelemattomuus -oikeudenmukaisuus -erilaisuuden hyväksyminen -rehellisyys -täsmällisyys -luottamus -oma-aloitteisuus -tuottavuus -tehokkuus -ammatillisuus -ystävällisyys -avoimuus Perhe Poika/tyttö -ystävä Työpaikka työkaverit -perhe -rakkaus -kaverit, ystävät -juuret -terveys -tasa-arvo -rehellisyys Omat arvot -yksilöllisyys -itsenäistyminen -selviytyminen -itsestään huolta pitäminen -oikeudenmukaisuus -ennakkoluulottomuus -uskonnon arvojen noudattaminen -toisten huomioon ottaminen -jakaminen -rohkaisu Sukulaiset Ympäristö yhteiskunta Paras ystävä Politiikka -hyvinvointi -perinteet -ystävällisyys -tukeminen -rehellisyys -uskonto -arvostelemattomuus -rakkaus -luottamus -kunnioitus Uskonnolliset normit -viihde -totuus -tuottavuus -tiedon levittäminen Media Verne -luottamus -ryhmäytyminen -hauskuus -ravitsemus -ystävyys -verne-periaatteet Ystävät -luottamus -rehellisyys -hauskanpito -uskollisuus -inhimillisyys -valta -muutos -parannus -kommunikointi -oman asian ajaminen -hyvinvointi 25 Demokratia, ihmisoikeudet, lasten oikeudet jne.

26 5.4 Kehittyvä nuori Kehittyvä nuori - koulutuskerralla keskusteltiin siitä, miten nuoret itse määrittelevät nuoruusiän. Sitten käytiin läpi nuoruusiän kehitysvaiheet sekä poikien ja tyttöjen nuoruusiän fyysinen ja psyykkinen kehitys. Teorian edetessä myös keskusteluun varattiin aikaa. Lisäksi koulutuskerralla käsiteltiin nuoruusiän kehitykselliset tehtävät (Aalberg, V. 2002): Irrottautuminen lapsuuden vanhemmista, heidän tarjoamastaan tyydytyksestä ja heihin kohdistuneista toiveista sekä vanhempien löytäminen uudelleen aikuisella tasolla. Pubertiteetin johdosta muuttuvan ruumiinkuvan, seksuaalisuuden ja seksuaalisen identiteetin määrittäminen. Ikätovereiden apuun turvautuminen nuoruusiän kasvun ja kehityksen aikana. Joukkojen ulkopuolelle jäävät ovat riskissä vuotiailla on teemojen ympärillä olevia ryhmiä. Ryhmät hajoavat heteroseksuaalisuuteen. 26

27 Yhdessä käsiteltiin myös seksuaalista kehitystä. Koska seksuaalisuusaihe voi tuntua jollekin vaikealta, varsinkin kun siitä puhutaan suuremmassa ryhmässä, on hyvä jakaa nuoret pienempiin ryhmiin. Seksuaaliasioiden käsittelyä harjoiteltiin ryhmäharjoitusten avulla. Ryhmissä oli 3 4 henkilöä /harjoitus. Seuraavana on yksi esimerkki tapauksesta, jota käytettiin koulutuksessa: Olet 16-vuotias Hannis, joka on seurustellut poikaystävänsä Villen kanssa jo kohta kaksi vuotta. Sinun mielestäsi teillä menee ihan ok, mutta seksisuhde on alusta alkaen ollut vaikea juttu. Ville haluaa seksiä päivittäin, eikä missään nimessä halua käyttää kortsua, koska se vie kaiken tunnon ja fiiliksen pois seksistä. E-pillerit eivät sovi sinulle, koska verenpaineesi nousee niistä heti ja sinua pyörryttää ja voit huonosti. Kolme kertaa olet jo ottanut jälkiehkäisypillereitä, kun olet pelännyt tulevasi raskaaksi, mutta nekin oksettavat. Sinua ei seksi kiinnosta niin paljon kuin Villeä. Kuukautisesi ovat kolme viikkoa myöhässä ja olet kauhusta kankea, vaikka ajattelet, ettei niin voi käydä mulle. Päätät etsiä käsiisi uintijoukkueesi kakkosvalmentajan Sofian, joka on 19-vuotias ja todella mukava. Olette jutelleet paljon ennenkin. Tänään treenien jälkeen Sofia tulee itse kysymään sinulta, miten voit, kun näytät aika huonolta. Menette suihkun jälkeen uimahallin kahvioon juttelemaan. Päätät nyt kertoa asioistasi Sofialle Yksi nuori esitti tilanteessa vertaisneuvojaa, toinen tukea hakevaa nuorta ja 1 2 tarkkailivat tilannetta. Tukea hakevaa nuorta esittävälle annettiin roolihahmo, joka selitettiin tarkasti vain hänelle. Vertaisneuvojalle kerrottiin, missä kontekstissa hän tapaa tuettavansa. Tarkkailijat seurasivat tilannetta hiljaa tehden muistiinpanoja vertaisneuvojan toiminnasta ja miettivät samalla, mitkä neuvot olivat hyviä ja mitä olisi voinut sanoa/tehdä toisin. Vertaisneuvojakoulutettavat saivat ryhmissä harjoitella tilannetta 20 minuuttia. Sen jälkeen tarkkailija sai kertoa, mitä oli huomioinut harjoituksen aikana. Tämän jälkeen kaikki pienryhmät koottiin yhteen ja yksi tapaus kerrallaan käytiin läpi. Seuraavia aiheita käsiteltiin: Kokemuksia; oliko vaikeaa olla autettava, vertaisneuvoja tai pysyä tarkkailijana hiljaa? Miten tilanteet etenivät? Mihin ratkaisuihin päädyttiin? Omia kokemuksia ja kertomuksia aiheesta. Muut saivat kertoa omia mielipiteitään ja ideoitaan. 27

28 Viimeiseksi käytiin läpi tietoa tärkeimmistä asioista ja keskusteltiin siitä, mitä olisi voinut ottaa huomioon. Muun muassa seuraavia vinkkejä nuoret saivat omaan työskentelyynsä: Kuukautiset myöhässä - Raskaustestiin heti, jotta voidaan selvittää, kuinka pitkälle raskaus on edennyt. Raskaustestin voi tehdä ilmaiseksi terveyskeskuksen terveydenhoitajalla tai ehkäisyneuvolassa. Tärkeää olisi, että paikalla olisi ammattitaitoinen henkilö, koska järkytys ja tunteenpurkaukset voivat olla kovia. Tieto vaihtoehdoista on myös tärkeää. Seksiä päivittäin - Seksin harrastaminen usein on normaalia, kunhan siitä ei synny riippuvuus. Jokaisella on oikeus kieltäytyä, jos ei halua seksiä! Parisuhteessa on tärkeää keskustella molempien tuntemuksista ja yrittää löytää kompromisseja. Ilman kondomia - Kondomi on melkein ainoa vaihtoehto, jos hormonivalmisteet eivät sovi. Kondomia käytettäessä ajatellaan molempien osapuolten mahdollisimman turvallista ja hyvää oloa. Jälkiehkäisy ei ole jatkuva vaihtoehto. 28

29 Nuorten seksuaaliset oikeudet käytiin läpi, koska niistä on hyötyä vertaisneuvojalle koskivat apua tarvitsevan nuoren kysymykset mitä tahansa seksuaalisuutta koskevaa asiaa. Kaikilla maailman nuorilla on sukupuolesta, ihonväristä, seksuaalisesta suuntauksesta tai terveydentilasta riippumatta seksuaalisina olentoina seuraavat oikeudet (Väestöliiton kokoamat oikeudet & Pohjoismaiden julkilausuma nuorten seksuaaliterveydestä ja oikeuksista.): 1. Oikeus elämään, oikeus olla oma itsensä, tehdä itsenäisiä päätöksiä, ilmaista mielipiteensä. 2. Oikeus nauttia seksuaalisuudesta, olla turvassa, valita vapaasti, haluaako avioitua vai pysyä naimattomana sekä oikeus perhesuunnitteluun. 3. Oikeus tietoon seksuaalisuudesta, ehkäisymenetelmistä, sukupuolitaudeista ja HIV:stä, ja omista oikeuksistaan. 4. Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi ei-toivotuilta raskauksilta, sukupuolitaudeilta ja HIV:ltä sekä seksuaaliselta hyväksikäytöltä. 5. Oikeus seksuaaliterveyshuoltoon, joka on luottamuksellista, korkeatasoista, ja joihin nuorilla on varaa ja jota annetaan molemminpuolisella kunnioituksella. 6. Oikeus osallistua ohjelmien suunnitteluun nuorille nuorten kanssa, ja oikeus vaikuttaa nuoria koskeviin päätöksiin seksuaaliterveyskysymyksissä. 29

30 5.5 Vuorovaikutustaidot Vuorovaikutustaidot - koulutuskerralla tehtiin case-harjoitus todellisen huolenaiheen pohjalta kolmen henkilön ryhmissä ilman teoreettista tietoa. Samalla pohdittiin, mikä on olennaista vertaisneuvojan vuorovaikutuksessa. Koulutuksellisesti käytiin läpi eläytyvä/aktiivinen kuuntelu ja ABC-menetelmä. Viimeiseksi tehtiin harjoitus kolmen henkilön ryhmissä opitun pohjalta ja käytiin palautekeskustelu. Ryhmäläiset kuuntelivat aktiivisesti. 30

31 Harjoitus: Nuoret vertaisneuvojat saivat tapaamiskerran alussa kolmen tai neljän hengen ryhmässä harjoitella vertaisneuvontaa itse keksimiensä tapausten kautta. Yksi nuori toimi vertaisneuvojana, yksi apua tarvitsevana ja yksi-kaksi tarkkailijana, kuitenkin eri roolissa kuin viime kerralla (kts. kehittyvä nuori). Nuoret harjoittelivat tilannetta 20 minuuttia, jonka jälkeen tilanne purettiin. Purussa keskityttiin etenkin siihen, mikä vuorovaikutuksessa oli sujunut. Samalla kerättiin fläpille ne vuorovaikutuksessa huomioitavat seikat, jotka koettiin tärkeiksi. Nuorten tuottamat vertaisneuvojan vuorovaikutustaidot: Ratkaiseminen jätetään nuorelle Kuunteleminen Tarkentaminen Ottaa tosissaan eli eleet ja ilmeet tärkeitä, ei repeä Tilanteen suhteellistaminen Kysyminen Ratkaisuvaihtoehtojen punnitseminen Tilanteen tunnusteleminen Nuorille esiteltiin aktiivisen kuuntelun periaatteet samalla peilaten niitä heidän harjoituksiinsa. Aktiivisen kuuntelun (Ahonen, H ) tarkoituksena on: Viestiä hyväksyntää Auttaa selventämään ajatuksia Auttaa tarkentamaan ajatuksia tarkoituksenmukaisten avainkysymysten avulla Auttaa tarkastelemaan asioita uudesta näkökulmasta Välittää optimistista suhtautumista 31

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot

TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA

TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA SISÄLLYSLUETTELO: TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TERMINOLOGIA TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA MONIKULTTUURINEN NUORISOTYÖ TAMPEREELLA MITÄ NUORET

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN

VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN Kehittämistyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Kätilö 2012 Katri Hakala VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN Perhevalmennuksen kehittämistyö KEHITTÄMISTYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto 22 OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy Johdanto Kuvaan tekstissä omaa käsitystäni osallisuudesta ja sitä tukevasta dialogisesta vuorovaikutuksesta.

Lisätiedot

Vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena Vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena 2 Sisällys 1 Johdanto: Vertaiset turvapaikkaa hakevien lasten tukiverkkona 3 2 Turvapaikanhakijalapset ja -nuoret Suomessa 5 2.1 Turvapaikkaprosessi lapsen

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN

MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN Innostu kansainvälisyydestä! Miten kansainvälisyys saadaan yhdistettyä järjestön toimintaan? Mitä tapoja on järjestää kansainvälistä toimintaa ja

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus

Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus Yhteinen aloitusilta 30.1.2014 www.yhdistysverkosto.net Tervetuloa! Yhteisökoordinaattori Alicia Perho www.yhdistysverkosto.net Illan runko Klo 17.00 Koulutuksen avaus

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Nuorten mielenterveysseura Yeesin vuoden 2013 toiminta. sosiaalisen tilinpidon menetelmällä

Nuorten mielenterveysseura Yeesin vuoden 2013 toiminta. sosiaalisen tilinpidon menetelmällä Nuorten mielenterveysseura Yeesin vuoden 2013 toiminta sosiaalisen tilinpidon menetelmällä Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry www.yeesi.fi LUMIKA -projekti 2013-2016 www.facebook.com/yeesaamaan Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo

Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo 1 2 Sisällys 1 Käsikynkän puhujakoulutukset... 3 2 Koulutussisällöt ja toteutus... 4 2.1 Tutustuminen ja toiminnan esittely...

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Työpajakäsikirja Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Ikäihmisten osaamisen tunnistaminen ja uusien mahdollisuuksien avaaminen oppimiselle ja osallisuudelle Elinikäisen oppimisen ohjelman

Lisätiedot

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas IHMISELTÄ IHMISELLE SeniorityöN VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS 2 Sisällysluettelo Luku 1: Sinulle, joka haluat auttaa...8 Luku 2: Vapaaehtoisen helsinkimissio...12 Luku 3: Kaikki alkaa koulutuksesta...18 Luku

Lisätiedot

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 19 Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin

Lisätiedot

Ryhmänohjaajakoulutuksen. tukimateriaali

Ryhmänohjaajakoulutuksen. tukimateriaali Ryhmänohjaajakoulutuksen tukimateriaali Julkaisija: Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Suunnittelu ja tekstit: Anita Isokääntä, Kaisa Johto, Marika Mansikkamäki, Janne Jantunen Ristolainen, Maria

Lisätiedot

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Minäkuva eli minäkäsitys millainen minä olen... 4 3. Itsetunto miten suhtaudun itseeni... 5 4. Arvot valintojen ja tekojen perusta... 7 5. Oman minän pohtiminen miten voin

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan Malla Heino Merja Kaivolainen Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan 1 Sisällysluettelo Aluksi 4 1. Vertaistukitoiminnan periaatteita 6 1.1. Vertaistoiminnan arvot 8

Lisätiedot