TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007"

Transkriptio

1 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

2 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 SISÄLLYSLUETTELO sivu TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 _ 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA TALOUDEN KEHITYS Kunnanjohtajan katsaus Käyttötalous- rahoitusmenot, graafinen esitys Käyttötarous- rahoitustulot, graafinen esitys Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut ulkoinen Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut TOTEUTUMISVERTAILUT HALLINTO JA PALVELUTOIMI Vaali Kunnanvaltuusto Tilintarkastus Yleinen hallinto Pelastuspalvelu Elinkeinoelämän edistäminen Hallinto- ja palvelutoimi yhteensä MAASEUTUTOIMI Maaseuluelinkeinot SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Lasten päivähoito Muut lasten ja perheiden palvelut Vanhustenhuolto Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Päihdehuollo Toimeentuloturvan siirrot Terveystoimi Edunvalvonta Lasten ja nuorten laitoshoito Sosiaali- ja terveystoími yhteensä OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Opetus~ ja kulttuuritoimen hallinto Peruskoulut Yleissivistävä koulutus Kulttuuritoimi Vapaa-aikatoimi Aamu- ja illapäivätoiminta Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä YMPÄRISTÖTOIMI Rakennusvalvonta ja ympäristö

3 TEKNINEN TOIMI Hallinto ja suunnittelu Jätehuolto Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Rakennukset ja huoneistot Kiinteistötoimi Vesihuolto Sisäinen palvelutoimi Ulkopuolisille tehtävät työt Tekninen toimi yhteensä Käyttölalousosa yhteensä Yhteenveto valtuuston hyväksymien menomäärärahojen toteutumisvertailuista Yhteenveto valtuuston hyväksymien tuloarvioiden toteutumisvertiluista Tuloslaskelmaosan toteutuminen ulkoiset VerotuloU vallionosuudet Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT ja sisäiset LIITETIEDOT Tuloslaskelma ulkoinen TulosJaskelman ulkoiset Rahoituslaskelma Tase Konsernitas8 ja sisäiset Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen vastaavaa koskevat litetiedot Taseen vaslatlavaa koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Omistukset muissa yhteisöissä Laskennallsesti eriytetyn liikelaitoksen tilinpâätöslaskelmat Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitaseen liitetiedot Suunnitelman mukaiset poistot tytäryhtiö Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta LUETTELOT JA SELVITYKSET Käytetyt tositelajit Käytetyt tilkirjat, atkøohjelmistot ja Säilytys ALLEKIRJOITUSKET JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT Tilkauden tuloksen käsitely ja kunnanhalltuksen aliekirjoitukset Tilintarkastajan todistus

4 TOIVAKAN KUNNAN HALLlNTO-ORGANISAA TlO JA VAL TUUTETUT

5 KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO KUNNANVALTUUSTO Puheenjohtaja Tapio Salmi TARKASTUSLAUTAKUNTA Puheenjohtaja Juha Juusela KUNNANHALLITUS Puheenjohtaja Markku Järvenpää Esittelijä kunnanjohtaja Erkki Pyökkimies KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALI LAUTAKUNNAT TOIMIKUNNAT MAASEUTU- SIVISTYSTOIMEN- SOSIAALI- TEKNINEN YMPÄRISTÖ Kaavoitustoimi- ELINKEINO- LAUTAKUNTA LAUTAKUNTA LAUTAKUNTA LAUTAKUNTA kunta LAUTAKUNTA Puheenjohtaja Puheenjohtaja Tapani Puheenjohtaja Puheenjohtaja Rantaosayleis- Puheenjohtaja Varja Oksanen Tuovinen Pentti Kovanen Pekka Liukkonen kaavatoimikunta Lauri Niemi Palkkatoimikunta Esittelijä Esittelijä sosiaalijohtaja Esittelijä Esittelijä Vanhusneuvosto Esittelijä ylästeen rehtori Lauri Pakkanen rakennustarkastaja - rakennustarkastaja- Päiväkotitoimi- Maaseutupäällkkö Juhani Holopainen ympäristösihteeri ympäristösihteeri kunta Matti Ilmonen Juhani Ronkainenl Juhani Ronkainen! nuorisosihteeri Jouko Reinikainen V$. Reijo Kautto VS. elinkeinoasiamies Liisa Pakkanen Hannu Mänty järvi kirjastonjohtaja Aira Kärkkäinen

6 4 TOIVAKAN KUNNANVALTUUSTO Ikonen Aila KESK Juusela Juha KESK Jäntti Taini SOP Järvenpää Markku KESK Jääskeläinen Kalevi KESK Kauppinen Markku KOK Kovanen Pentti 50P Kovanen Veikko 50P Liukkonen Pekka KESK Mäkelä Petri SDP Niemi Lauri KESK Ollkainen Maarit KESK Puttonen Ritva V AS Reinikainen Urpo KESK Saari Laila KD Salmi Tapio KD Savolainen Antti KD Suuronen Marti SOP Takkinen Kyösti SDP Torppa Jussi KESK Tuovinen Tapani KESK Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Salmi Tapio KD Kovanen Veikko SDP Kauppinen Markku KOK Varajäsenten kutsumisjärjestys: KOK KD SDP KESK Ruokonen Marianna Matara Ritva Ahonen Jouko Martinen Arto

7 OLENNAISET TAPAHTUMA T JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS

8 5 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELTA 2007 Toivakan kunta on perustettu v ja kunnan pinta-ala on 414 km'. Asuntoja on yli kpl ja kesäasuntoja kpl. Keski-Suomen maakunta keskukseen Jyväskylän kaupunkiin on kuntakeskuksesta matkaa 33 km ja Toivakan kunta kuuluu Jyväskylän seutukuntaan. Toivakan kunnan väkiluku oli asukasla ja asukasluku oli Vähennystä oli 12 henkilöä. Helmikuun 2008 lopussa Toivakassa asui 2362 kuntalaista (kasvu 15 henkilöä). Vuoden aikana syntyi 31 lasta ja kuoli 28 henkilöä. Toivakan kunnan työttömyysaste oli 11,7 %ja luku oli 10,7 %. Työttömiä oli yhteensä 113 henkilöä, joista pitkäaikaistyöttömien osuus oli 28 henkilöä. Kunta joutuu osallstumaan /kk työmarkkinatuen kustannuksiin. Oiva -projektin avulla pystyttin aktivoimaan ja työllistämään osaltaan pitkäaikaistyöttömiä ja siten pienentämään kunnan osuutta työmarkkinatuesta. Varsinaisia henkilöstölisäyksiä ei ollut. Sosiaalitoimi muutt 5 määräaikaista tointa toistaiseksi voimassaoleviksi. Eläkkeelle jäi neljä henkilöä. Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin perustuvat palkkaratkaisut tulivat voimaan syyskuun alusta ja vuositasolla lisäkustannukset ovat yli ja joulukuun kertaerän kustannukset olivat yli TalousarViovuoden suurin investointi oli palvelukeskuksen kosteusvaurioiden korjaaminen. Talousarviossa oli varattu kunnostukseen määräraha, mutta pakollisen remontin kokonaiskustannukset olivat Kaavateiden rakentamlskustannukset olivat n ja Aittojärvi -Harju alueen vesihuollon rakentaminen maksoi n Puukoulun kunnostaminen maksoi n , johon saatiin valtionavustusta n Asunto-osakkeita myytiin kolme kappaletta ja myyntituloa kertyi n Hautajärven ok-talo myytiin eurolla, Viisarimäen koulu eurolla, Saarisen rantatontti eurolla ja Leppäsen järven tontti eurolla. Satulakiven vesiosuuskunnalle annettin euron avustus. Metsää myytiin n eurolla ja talousarvioon oli merkitty myyntituloa euroa. Päijänteen metsänhoitoyhdistykselle maksettiin maaja metsätilojen hoitoon ja metsän uudistukseen liittyvistä eri toimenpiteistä n Nelostieseminaari pidettiin Joutsassa Toivakan kunnan kehittämisen ja liikenneturvallisuuden kannalta kärkihankkeena pidetyn nelostien uuden Iinjauksen tiesuunnitelma hyväksyttin heinäkuussa ja hankesuunnitelman mukaan rakentaminen alkaa marraskuussa Tiesuunnitelma oli yleisesti nähtävänä ja asiasta jätettiin 12 muistutusta. Muistutukset on käsitelty ja tiesuunnitelman hyväksymisesitys on lähetetty käsittelyyn maaliskuussa Kustannukset ovat n. 33 milj. euroa ja tieurakka on viimeistelyä vaille valmis vuonna Lisäksi etelän suuntaan valtatie neljän väiin Savenaho - Vestonmäki tiesuunnitelma oli nähtävillä lokakuun 2007 ja asiasta tehtiin kaksi muistutusta. Tämän välin rakentamiskustannukset ovat n. 26 milj. euroa. Kevyenliikenteen väylän rakentamisen tiesuunnitelma välille kirkonkylä Viisarimäki oli nähtävillä ja siitä ei tehty yhtään muistutusta.

9 6 Toivakan kunnan yksi kriittinen menestystekijä on panostaa tulevaisuuteen ja valmistautua eri toimenpitein mm. uuden nelostien tuloon. Suunnittelukeskus Oy toimii konsulttna, kun koko välilie Viisarimäki - Oravasaari laaditaan osayleiskaava sekä uuden tulevan nelostielinjauksen että vanhan nelostien lähialueilie. Kaava valmistuu syksyllä 2008 ja yleiskaavatarkastelussa selvitetään mm. alueen maankäyttöä. Läntisen rantaosayleiskaavan viimeinen osa hyväksyttiin kahdessa osassa. Toisesta osasta tehty valitus estää muiden maanomistajien rantarakentamisen ja 10 vuotta vireilä oliutta kaavoitusta ei saada vieläkään päätökseen. Aittojärvi - Harju asemakaava hyväksyttin ja alueen 20 tontista on varattu 10 kpl. Saarisen rantatontti myytiin ja omistajan toimesta rantaan on valmistunut neljän asunnon rivitalo. Leppärannan asemakaavoitus aloitettin ja alueelie tulee n. 40 tontta. Kaava-alue otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa. Aluearkkitehti vastaa kaavan laadinnasta. Kesäkuun 9. päivä pidettiin Toivakan markkina- ja tonttipäivä, jolloin esiliä oli muun ohelia kaikki se keskeinen tontttarjonta, mitä kunnasta löytyy. Keski-Suomen maakuntakaava oli kaavaehdotuksena nähtävänä ja kunta antoi asiasta lausuntonsa. Maakuntakaava on hyväksymiskäsittelyssä ympäristöministeriössä. Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaavaehdotus valmisteltiin loppuvuodesta 2007 ja on nähtäviliä maalishuhtikuussa Vaihemaakuntakaavaehdotus käsittelee Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskusta, jonka paikaksi esitetään Laukaan Mörkökorpea. Toivakan kunnan elinkeinoelämän kehittämis- ja markkinoinlisuunnilelma ja nettsivul uusittiin ja Toivakkaa markkinoidaan nyt muun muassa asuinpaikkana aikaisempaa näkyvämmin ja määrätietoisemmin. Yhteistyö Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön - Jykesin - kanssa jatkui. Sopimusta tarkistettlin ja maksuosuus nousi 6 /asukas 8:aan euroon/asukas. Toivakan kunnan ja Toivakan yrittäjäyhdistyksen välinen yhteistyöpalaveri pidettin Toivakan kunta osallistui Jyvässeudun kanssa Rakentaminen ja Talotekniikka messuilie Kesän aikana kunnostetun Toivakan puukoulu "Puukkiksen "viraliiset avajaiset pidettiin Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä oli Toivakan seurakunta täytti 125-vuotta ja juhli Toivakan Helluntaiseurakunta 70. toimintavuottaan. Toivakan työväenyhdistys vietti 100-vuotisjuhliaan Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuotta vietettin monin eri tapahtumin. Juhiavuoden tunnus oli "Me - Vi", joka viittasi nykysuomalaisuuden laajuutßen. Koko kansan juhlahetkßä "lioista vartia" vietettiin kunnan toimipistßissä klo Itsßnäisyyspäivän pääjuhlaan osallistui 200 kuntalaista ja juhlapuhujana oli opßtusnßuvos Erkki Koski. Toivakan ASßvarikon toiminta itsßnäisßnä joukko-osastona päättyi vuodßn iopussa ja toiminta jatkuu ltä-suomßn huoltorykmßntin varasto-osastona. Kßski-Suomßn Osuuspankki iopßtti toimipistßßnsä lokakuun lopussa. Luhangan Osuuspankki panosti vahvasti Toivakan kunnan kßhittämisßßn ja aloitti konttoritoiminnan jo hßlmikuussa Jyvässßudun vßrkostokaupungin tuißvaisuussßminaari pidßttiin Sisäasiainministßriö jä~ßsti Finlandia-taiossa luottamushßnkilösßminaarin kuntaja palvßlurakßnnßuudistuksesta. Toivakasta paikalla oli nßljä hßnkilöä. Kßski-Suomßn iiitto järjßsti Paviljongissa maakunnaliisßn sßminaarin Paras - hankkßßsta.

10 7 Kuntien tuli antaa mennessä valtioneuvostolle selvitys puitelain 5 ja 6 :n nojalla toteutettavista toimenpiteistä sekä suunnitelma uudistuksen toimeenpanosta. Puitelain 4 :ssä mainittuja keinoja ovat kuntarakenteen vahvistaminen yhdistämällä kuntia. Toisena mahdollisuutena on palvelurakenteen vahvistaminen kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja ja lisäämällä kuntien yhteistoimintaa. Lisäksi toiminnan tuottavuutta tulee parantaa. Väestöpohjat ovat perusterveydenhuoliossa ja siihen kiinteästi liittyvissä sosiaalitoimen tehtävissä vähintään noin asukasta ja ammatillisessa koulutuksessa vähintään asukasta. Toivakan kunta toimitti oman selvityksensä sisaasiainminisleriälle. Sisäasiainministeriö totesi kuntapalautteessaan mm., että kunta ei itsessään täytä väestöpohjavaatimusta, mutta suunniteltu yhteistoiminta-alue täyttää. Sosiaali- ja perusterveydenhuollon yhtenäisyys ei kuitenkaan toteudu. Jyvässeudun kunnat saivat samanlaisen palautteen. Yhteistoiminta-alueen muodostumista on selvitelty seututerveyskeskushankkeena koko vuoden ajan. Kokonaisuus olisi alunperin käsittänyt 15 kuntaa ja asukasta. Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden vuoden 2009 alusta toteutuva kuntaliitos muutt tilannetta. Jyväskylän kaupunki ilmoitt maaliskuussa 2008, että uusi Jyväskylä ei tule jäsenkunnaksi liikelaitoskuntayhtymämuotoiseen seututerveyskeskushankkeeseen. Jyväskylän kehyskunnat (11 kuntaa asukasta) selvitteievät Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamista ja toiminta alkaisi mahdollisesti vuoden 2011 alusta. Kunnat valmistelevat samansisällöisiä vastauksia sisäasiainministeriön lisäselvityskysymyksiin huhtikuun 2008 loppuun mennessä. Oman selvityksensä lisäksi Toivakan kunnan tuli mennessä tehdä Jyväskylän kaupungin johdolla valtioneuvostolle kaupunkiseutusuunnitelma. Puitelain velvoittamana suunnitteluun osallistui myös Jyväskylän maalaiskunta, Korpilahti, Laukaa, Muurame ja Petäjävesi. Hankasalmen ja Uuraisten kunnat olivat vapaaehtoisuuden pohjalta ilmoittautuneet mukaan yhteiseen suunnitteluun. Suunnitelma tehtiin siitä, miten maankäytön, liikenteen ja asumisen yhteensovittamista ja palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan. Yhteensoviltamisen keinoiksi sovittiin mm: -maankäytön rakennemallin laatiminen -yhteisvastuullisen asuntostrategian laatiminen -maankäytön toteuttamisohjelman iaatiminen -nykyisten yhteistyö ryhmien toiminnan tehostaminen -liikenteen yhteistyöryhmän perustaminen -projektikohtaisen yhteistyön kehittäminen ja Jyväskylän seudun maankäytön rakennemallin työstäminen on aloitettu ja vuosi 2008 on esiselvitysvaihetta, vuosi 2009 on aloitus- ja tavoitevaihetta ja vuonna 2010 rakennemalli on ehdotusvaiheessa. Valtuustojen hyväksymisvaihe on vuonna Kaupunkiseutusuunnitelma on arvioitu eri ministeriöiden ja tahojen yhteistyönä. Kaupunkiseutusuunnitelmien arvioinnilla on tuotettu tietoa mm. eduskunnalle vuonna 2009 annettavaan selontekoon. Palautteessa on todettu nykytila, kehittämisedellytykset ja niiden mahdollisuudet ja mahdolliset ongelmat. Lisäksi on todettu mm., että seudun ydinkuntiin

11 8 kuuluva Muurame jää toteutuvien kuntaliitosten ulkopuolelle. Erillistä lisäselvitystä ei pyydetty. Toivakan kunta antoi vastauksensa vaadittuihin suunnitelmiin valtuuston kokouksessa Samassa kokouksessa valtuusto päätti lähteä mukaan Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntaliitosselvitykseen. Jyväskylän kaupungin ja Toivakan kunnan edustajien tapaamisessa todettiin, että mahdollinen Toivakan kuntaliitos on järkevintä lykätä seuraavan vaalikauden eli vuoden 2013 alkuun. Verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke päättyi syksyllä Päätavoitteena oli palvelurakenteen kehittäminen sekä yhteisten palvelujen tuottaminen ja organisointi kuntien omien palvelujen rinnalle. Kokonaiskustannukset olivat n Leivonmäen kunta irtisanoi Toivakan - Leivonmäen peruskoulun vuosiluokkian 7-9 opetusta koskevan sopimuksen maaliskuussa 2007 siten, että sopimus päättyy Kunnan työilmapiirikartoitus aloitettiin Efeko Oy:n toimesta huhtikuussa 2007 ja viimeinen tarkastelu on tehty maaliskuussa TALOUDEN TUNNUSLUKUJA Vuoden 2007 alkuperäisen talousarvion vuosikate oli ja alijäämä oli Valtuuston päätöksellä alijäämä katettiin myyntivoitoilla ja metsänmyyntituloilla. Tilinpäätöksen mukaan vuosikate on eli 168 /asukas. Vuonna 2008 vuosikate oli ja vuoden 2008 talousarviossa vastaava luku on Tilikauden tulokseksi muodostuu ja tilikauden ylijäämä on Vuonna 2006 ylijäämä oli Valtionosuudet ovat talousarviossa ja tilinpäätöksen mukaan ne ovat eii n pienemmät. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta jouduttiin palauttamaan vuodelta 2007 n Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuutta kertyi n vähemmän ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta saatin n vähemmän kuin talousarvioon oli merkitty. Verotuloja talousarvioon oli merkitty ja tilinpäätöksen mukaan ne ovat eli n suuremmat. Suurimman tuloerän kunnallisveron tuotoksi oli talousarviossa merkitty ja sitä kertyi Kiinteistöveron määrä oli talousarviossa ja veroa kertyi n Yhteisöverotuottoa oli talousarviossa merkitty ja veroa kertyi Kunnan tuloveroprosentl oli 19,00 %, yleinen kiinteistöveroprosentti oli 0,70 %, vakituisten asuinrakennusten 0,30 % ja muiden asuinrakennusten 0,90 %. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti oli 0,00 %. Lainakanta oli n ja lainaa per asukas oli n Lainanhoitokulut ja korot. Lyhytaikaista olivat , joka sisältää pitkäaikaisten lainojen lyhennykset lainaa oli Konsernin lainakanta oii n eli 835 /asukas.

12 9 Muita rahoitustuottoja talousarvioon oli merkitt (U + 5) ja niitä kertyi n, ja korkokuiuja oli merkitty ja niitä maksettiin n, 39000, Poistojen maarä oli n, eli n, edellisvuotta enemmän, Käyttölalouden toimintatuotot olivat talousarvion tuloslaskelmassa (ulkoiset/sisäiset) n ja tilnpaatöksessä n, eli suuremmat. Toimintakulut olivat talousarviossa n, ja tilinpaatöksessä n, eli suuremmat. Suurimman sektorin - sosiaali- ja terveystoimen - toimintamenot (ulkoiset ja sisäiset) olivat talousarviossa ja tähän sisäityi valtuuston päältämä lisamaaräraha , Tilinpäätöksen toteutuma oli eli n, enemmän, Vastaavasti toimintatuotot olivat talousarviossa ja tilinpaatöksessä eli n suuremmat. Kalliin hoidon tasausta Toivakan kunta maksoi n, , Opetus - ja kulltuuritoimen toimintakulut olivat talousarviossa ja tilinpäätöksessä eli vähemmän, Toimintatuotot olivat talousarviossa ja tilinpäätöksessä , Teknisen toimen toimintakulut olivat talousarviossa ja tilinpäätöksessä eli ylitystä kertyi n, , Vastaavasti toimintatuotot olivat talousarviossa ja tilinpäätöksessä eli suuremmat. Hallinto- ja palvelutoimen/yleinen hallnto toimintakulut olivat talousarviossa ja tilinpaatöksessä , Toimintatuotot olivat talousarviossa ja tilinpaatöksessä n, , Pelastuspalvelun toimintakulut olivat talousarviossa ja tiinpaatöksessä , Elinkeinoelämän edistämisen toimintakulut olivat ja koko hallnto- ja palvelutoimen toiminta kulut olivat , Maaseutuelinkeinojen toimintakulut olivat , Investointimenot olivat talousarviossa ja tilinpaatöksessä , Investointitulot olivat talousarviossa ja tilinpäätöksessä , Taseen loppusumma on 9.066,534,95 ja konsemitaseen 11,797,889,62, TAt.OUDEN ARVIOINTIA Tilinpaatös 2007 jäi ylijaamäiseksi n, euron verran, Kuitenkin toimintakulut kasvoivat merkiltävästi verraltiinpa talouslukuja silten talousarvion vastaaviin tai edellisen vuoden 2006 menoihin, Toimintakulut olivat vuonna 2006 tuloslaskeiman (ulkoinen) mukaan n, ja toimintakulut 2006 (ulkoinen ja sisäinen) olivat n, , Vuoden 2007 vastaavat luvut ovat n, ja n, Kaikkien hallintokuntien tulee tarkkaan analysoida, mistä tiinpäätöksestä ilmenevät toimintakulujen ylitykset johtuvat ja voidaanko niitä eri toimenpitein jatkossa välttä, Kuinka paljon kunta pystyy vaikuttamaan esim, sosiaali- ja terveystoimen menokehitykseen, kun ajatellaan vaikkapa toimintavuotta 2007 ja sen yiityksiä? Verotulot kasvoivat yhteisöverojen kasvun ansiosta n, , multa valtionosuudet olivat n, pienemmät. Yllätyksellinen palvelukeskusremontti maksoi n, ja maarärahaa ei alun perin ollut talousarviossa, Tontteja ja osakkeita myytiin ja metsänmyyntituloa kerti (nelto) talousarviota enemmän.

13 10 Mikäli opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden palautukset jatkuvat on sivistystoimen tehtävänä edelleen selvitellä eri toimenpiteitä kustannusrakenteen oikaisemiseksi tulevina vuosina. Toiminnan tavoitteena tulee olla taiouden tasapaino ja tappiollisten tilinpäätösten estäminen. Tavoitteeseen ei päästä mm. jos suuri määrä asioita/toimenpiteitä pyritään toteuttamaan yhtenä vuonna ja sen myötä menomäärärahat kasvavat tulonmuodostukseen nähden liikaa. Toimenpiteissä on edettävä sitä mukaa, kun kunnalla on varaa, mikäli talous ylipäätään aiotaan pitää tasapainossa. TALOUSARVION TAVOITTEISTA Talousarviossa on mainittu kunnan strategiat, tavoitteet ja kriittiset menestystekijät. Hallintokunnat ovat mahdollsuuksien mukaan toteuttaneet omassa toiminnassaan voimassa olevaa kunnan toiminta-ajatusta, visiota, strategisia tavoitteita ja kriittisiä menestystekijöitä. Keskeisin tavoite on taloudellisen toimintakyvyn säilyttäminen ja tilinpäätös vuodelta 2007 osoittaa n euron ylijäämää. Vanhoja alijäämiä ei ole. Monet kunnan yksin tai yhdessä verkostokaupunkikuntien kanssa valmistelemat tai toteuttamat asiat ja toimenpiteet ovat omalta osaltaan olleet edesauttamassa tavoitteiden saavuttamista. Kehittymisen ja asumisen edellytyksiä parannetaan nyt ja jatkossa mm. tulevan uuden nelostielinjauksen avulla, kaavoituksen ja tonttimyynnin kautta, vesiosuuskuntia tukemalla, kunnan tehokkaan markkinoinnin avulla jne. Lopulliset tulokset on havaittavissa vasta tulevina vuosina. Asukasmäärän kasvattaminen on yksi keskeisistä tavoitteista ja sitä kautta on mahdollista lisätä myös verotuloja ja parantaa ikärakennetta. Myös yritystoiminnan edellytysten parantaminen, palvelutuotannon monipuolistaminen ja kunnan markkinointi ovat osaltaan uuden kehityspäällikön työsarkaa ja eri toimenpiteitä on valmisteltu ja valmisteila. Toivakan kunnan kuntakonserniin kuuluu Kiinteistö Oy Toivakanhaka (100 % omistus). Keväällä 2008 on tehty Toivakanhakaa ja osaltaan kuntayhtymätoimintaa koskevaa ohjeistusta, tavoiteasetantaa ja konsernivalvonta on järjestetty. Aikaisemminkin on kunnan nimetyt edustajat olleet mukana yhteisöjen hallintoelimissä tai kunnan edustajana ja mm. yhteisöjen tilinpäätösasiakirjat on toimitettu kuntaan. Toivakanhaka on mukana kunnan konsernitilnpäätöksessä. Toimintojen kehittäminen taloudellisiin voimavaroihin sopeuttaen ja tehokkaan organisaation jatkuva kehittäminen on osa toimintakykyisen kunnan strategiaa. Toivakassa Erkki Pyökkimies kunnanjohtaja

14 Tojvakan kunta Tilinpäätös MENOT Hallinto- ja palvelutoimi Maaseututoimi Sosiaali- Ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoiminta Ympäristötoimi Tekninen toimi Rahoitusmenot KÄYTÖTALOUS JA RAHOITUSMENOT TP 2007 Rilhoiltsmenot Halilrro-japalvelutoimi 2,1% 8,7% Tiiknlnentolmi aaseliutoimi 10,6% 0,5% Ympärisltitomi 0,6% Opelus-Ja kul1uuritoiminla 22,3% IIHallntojapliluloiml.Maaseliuloimi D$iisliili- ja lensloimi COpetus-jakulltuuriloiminla.Vmpllrisltilolmi IITekninenlolmi.Raholtu&menol

15 Toivakan kunta Tilinpäätös TULOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet Ja avustukset Muut tuotot Verotulot Valtionosuudet Muut rahoitustuotot KÄYTÖTALOUS RAHOITUSTULOT TP 2007 Myyn~iuoto\ 0,1)% 3,0% Muutra~oilustuoto9,8% Maksutuoto Valtiono!uudet 37,5% IIMyynlitulot.Maksuluolol OTuetJaavustukset DMuuttuolo.Verotulot IIVaitionosuudet.Muutra~Dltusluoto

16 '0 Toivakan kunta Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Ulkoinen Toimintatuotot , ,94 Toimintakulut , ,67 Toimintakate , ,73 Verotulot , ,98 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuolot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot 57253, ,68 Korkokulut , ,76 Muut rahoituskulut ,02-695,54 Vuosi kate , ,63 Poistot,ja arvonalentumiset , ,92 Satunnaiset erät Tilkauden tulos , ,71 Poistoeron lisäys ( - ) tai vähennys ( + ) , ,88 Tilkauden ylijäämä ( alijäämä) , ,59 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot! Toimintakulut, % Vuosikalel Poistot, % Vuosikate/euro/asukas Asukasmäärä 18,96% 132,81 % 168, ,80% 276,00 % 319,

17 Toivakan kunta Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 14 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirt Vuosikate , ,63 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , ,30 Investointien rahavirt Investointimenot , ,64 Rahoitusosuudet investointimenoihin 23611, ,54 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,78 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,01 Rahoituksen rahavirt Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset 8013, ,56 Lainakannan muutokset Pitkaaikaisten lainojen vahennys ,G ,86 Lyhytikaisten lainojen muutos , ,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset , ,90 Rahoituksen rahavirta , ,40 Rahavarojen muutos -556, ,61 Rahavarat '31.12' , ,19 Rahavarat , ,58 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 57,87 % 264,00 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 45,68 % 158,90 % Lainanhoitokate 1,96 3,6 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

18 Toivakan kunta Tase ja sen tunnusluvut 15 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT , ,08 I Aineettomat hyödykkeet II Aineelliset hyödykkeet , ,15 1. Maa-ja vesialueet , ,53 2. Rakennukset ,78 3. Kiin(eãt rakenteet ja laitteet , ,63 4. Koneet ja kalusto , ,07 5.Ennakkomaksutja keskeneräiset , ,14 hankinnat 111 Sijoitukset , ,93 1. Osakkeet ja osuudet , ,04 2. Muut lainasaamiset , ,89 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 74698, ,71 1. Valtion toimeksiannot 74698, ,71 C VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,74 i Vaihto-omaisuus 14593, ,05 1. Aineet ja tarvikkeet 14593, ,05 II Saamiset , ,50 Lyhytikaiset saamiset , ,50 1. Myyntisaamiset , ,32 2. Lainasaamiset 3. Muul saamiset 39315, ,93 4. Siirlosaamiset , , Rahoitusarvopaperit 35859, ,13 1. Osakkeet ja osuudet 35859, ,13 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,19 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,66

19 Toivakan kunta Tase ja sen tunnusluvut 16 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTATTAVM A OMA PÄÄOMA , ,09 I Peruspaãoma , ,50 II Edellsten tilkausien ylijéémä(alijmmä) ~30,41 w ,00 III Tilkauden ylljäämä(alljäämä) , ,59 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET , ,08 VARAUKSET 1. Poistoero , ,08 C PAKOLLISET VARAUKSET , ,85 1. Muut pakolliset varaukset , ,85 o TOIMEKSIANTOJEN PAÄOMAT , ,23 1. Valtlon toimeksiannot , ,23 E VIERAS PÄÄOMA , ,41 I Pitkäaikainen , ,69 1. Lainat rahoitus~ja vakuutuslaitoksilta , ,00 2. Lainat julklsyhlelsöilä 1714,69 II Lyhytaikainen , Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta , ,00 2. Lainal julkisyhteisölltä 525,48 955,86 3. Saadut ennakol 9668, ,68 4. Ostovelat , ,50 5. Muut velat , ,54 6. Siirtovelat , ,14 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,66 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 70,4% 71,4% Rahoitusvarallisuus /asukas ~597,04 ~545,60 Suhteellinen velkaantunelsuus w % 20,4% 20,0% Lainat, Iasukas 396,48 386,90 Lainakanta Lainasaamiset Asukasmäärä

20 Toivakan kunta Konsernitase ja sen tunnusluvut 17 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,93 Aineettomat hyödykkeet , ,77 Aineettomat oikeudet , ,77 Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet , ,83 Maa-ja vesialueet , ,80 Rakennukset , ,99 Kiinteät rakenteet ja laiueet , ,86 Koneet ja kalusto , ,40 Muut aineelliset hyödykkeet 29933, ,70 Ennakkomaksut ja keskenerêiset , ,08 hankinnat Sijoitukset , ,33 Osakkuusyhteis6osuudet 97415, ,25 Osakkeet ja osuudet , ,81 Muut lainasaamiset 12859, ,27 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,41 Valtion toimeksiannot , ,16 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1640, ,25 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,96 VaihtOwomaisuus , ,42 Aineet ja tarvikkeet 60729, ,2 Muu vaihto-omaisuus 14,30 Saamiset , G,2 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 400,00 Muut saamiset 6607, ,90 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,85 Lainasaamiset ,69 174,69 Muut saamiset , ,95 Siirtosaamiset , ,03 Rahoitusarvopaperit 45737, ,87 Osakkeet ja osuudet 36137, ,87 Sijoitukset rahamarkkinaw 4350,00 instrumentteihin Muut arvopaperit 9600, ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,25 VASTAAVAA YHTEENSA , ,30

21 Toivakan kunta Konsernitase ja sen tunnusluvut. 18 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PeruspMoma Osuus kuntayhtymien oman pi!i!oman Iisayksestá Aronkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellsten tilikausien ylijäämä ( alijaämä ) Tilikauden ylijäämä ( alijäämä) POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA PitkMikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Lyhytikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 77, , , , , , , , , , , , , , , , ,66 65,61 70, , , , ,18 525,8 955, , , , , , , , , , ,30 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Rahoitusvarallisuus, Iasukas Konsernin lainat,ei asukas Konsernin lainakanta 31.12,1000 Konsernin lainasaamiset 31.12, 1000 Kunnan asukasmäärä 53,86 % ,00 %

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot