TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007"

Transkriptio

1 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

2 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 SISÄLLYSLUETTELO sivu TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 _ 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA TALOUDEN KEHITYS Kunnanjohtajan katsaus Käyttötalous- rahoitusmenot, graafinen esitys Käyttötarous- rahoitustulot, graafinen esitys Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut ulkoinen Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut TOTEUTUMISVERTAILUT HALLINTO JA PALVELUTOIMI Vaali Kunnanvaltuusto Tilintarkastus Yleinen hallinto Pelastuspalvelu Elinkeinoelämän edistäminen Hallinto- ja palvelutoimi yhteensä MAASEUTUTOIMI Maaseuluelinkeinot SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Lasten päivähoito Muut lasten ja perheiden palvelut Vanhustenhuolto Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Päihdehuollo Toimeentuloturvan siirrot Terveystoimi Edunvalvonta Lasten ja nuorten laitoshoito Sosiaali- ja terveystoími yhteensä OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Opetus~ ja kulttuuritoimen hallinto Peruskoulut Yleissivistävä koulutus Kulttuuritoimi Vapaa-aikatoimi Aamu- ja illapäivätoiminta Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä YMPÄRISTÖTOIMI Rakennusvalvonta ja ympäristö

3 TEKNINEN TOIMI Hallinto ja suunnittelu Jätehuolto Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Rakennukset ja huoneistot Kiinteistötoimi Vesihuolto Sisäinen palvelutoimi Ulkopuolisille tehtävät työt Tekninen toimi yhteensä Käyttölalousosa yhteensä Yhteenveto valtuuston hyväksymien menomäärärahojen toteutumisvertailuista Yhteenveto valtuuston hyväksymien tuloarvioiden toteutumisvertiluista Tuloslaskelmaosan toteutuminen ulkoiset VerotuloU vallionosuudet Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT ja sisäiset LIITETIEDOT Tuloslaskelma ulkoinen TulosJaskelman ulkoiset Rahoituslaskelma Tase Konsernitas8 ja sisäiset Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen vastaavaa koskevat litetiedot Taseen vaslatlavaa koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Omistukset muissa yhteisöissä Laskennallsesti eriytetyn liikelaitoksen tilinpâätöslaskelmat Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitaseen liitetiedot Suunnitelman mukaiset poistot tytäryhtiö Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta LUETTELOT JA SELVITYKSET Käytetyt tositelajit Käytetyt tilkirjat, atkøohjelmistot ja Säilytys ALLEKIRJOITUSKET JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT Tilkauden tuloksen käsitely ja kunnanhalltuksen aliekirjoitukset Tilintarkastajan todistus

4 TOIVAKAN KUNNAN HALLlNTO-ORGANISAA TlO JA VAL TUUTETUT

5 KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO KUNNANVALTUUSTO Puheenjohtaja Tapio Salmi TARKASTUSLAUTAKUNTA Puheenjohtaja Juha Juusela KUNNANHALLITUS Puheenjohtaja Markku Järvenpää Esittelijä kunnanjohtaja Erkki Pyökkimies KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALI LAUTAKUNNAT TOIMIKUNNAT MAASEUTU- SIVISTYSTOIMEN- SOSIAALI- TEKNINEN YMPÄRISTÖ Kaavoitustoimi- ELINKEINO- LAUTAKUNTA LAUTAKUNTA LAUTAKUNTA LAUTAKUNTA kunta LAUTAKUNTA Puheenjohtaja Puheenjohtaja Tapani Puheenjohtaja Puheenjohtaja Rantaosayleis- Puheenjohtaja Varja Oksanen Tuovinen Pentti Kovanen Pekka Liukkonen kaavatoimikunta Lauri Niemi Palkkatoimikunta Esittelijä Esittelijä sosiaalijohtaja Esittelijä Esittelijä Vanhusneuvosto Esittelijä ylästeen rehtori Lauri Pakkanen rakennustarkastaja - rakennustarkastaja- Päiväkotitoimi- Maaseutupäällkkö Juhani Holopainen ympäristösihteeri ympäristösihteeri kunta Matti Ilmonen Juhani Ronkainenl Juhani Ronkainen! nuorisosihteeri Jouko Reinikainen V$. Reijo Kautto VS. elinkeinoasiamies Liisa Pakkanen Hannu Mänty järvi kirjastonjohtaja Aira Kärkkäinen

6 4 TOIVAKAN KUNNANVALTUUSTO Ikonen Aila KESK Juusela Juha KESK Jäntti Taini SOP Järvenpää Markku KESK Jääskeläinen Kalevi KESK Kauppinen Markku KOK Kovanen Pentti 50P Kovanen Veikko 50P Liukkonen Pekka KESK Mäkelä Petri SDP Niemi Lauri KESK Ollkainen Maarit KESK Puttonen Ritva V AS Reinikainen Urpo KESK Saari Laila KD Salmi Tapio KD Savolainen Antti KD Suuronen Marti SOP Takkinen Kyösti SDP Torppa Jussi KESK Tuovinen Tapani KESK Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Salmi Tapio KD Kovanen Veikko SDP Kauppinen Markku KOK Varajäsenten kutsumisjärjestys: KOK KD SDP KESK Ruokonen Marianna Matara Ritva Ahonen Jouko Martinen Arto

7 OLENNAISET TAPAHTUMA T JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS

8 5 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELTA 2007 Toivakan kunta on perustettu v ja kunnan pinta-ala on 414 km'. Asuntoja on yli kpl ja kesäasuntoja kpl. Keski-Suomen maakunta keskukseen Jyväskylän kaupunkiin on kuntakeskuksesta matkaa 33 km ja Toivakan kunta kuuluu Jyväskylän seutukuntaan. Toivakan kunnan väkiluku oli asukasla ja asukasluku oli Vähennystä oli 12 henkilöä. Helmikuun 2008 lopussa Toivakassa asui 2362 kuntalaista (kasvu 15 henkilöä). Vuoden aikana syntyi 31 lasta ja kuoli 28 henkilöä. Toivakan kunnan työttömyysaste oli 11,7 %ja luku oli 10,7 %. Työttömiä oli yhteensä 113 henkilöä, joista pitkäaikaistyöttömien osuus oli 28 henkilöä. Kunta joutuu osallstumaan /kk työmarkkinatuen kustannuksiin. Oiva -projektin avulla pystyttin aktivoimaan ja työllistämään osaltaan pitkäaikaistyöttömiä ja siten pienentämään kunnan osuutta työmarkkinatuesta. Varsinaisia henkilöstölisäyksiä ei ollut. Sosiaalitoimi muutt 5 määräaikaista tointa toistaiseksi voimassaoleviksi. Eläkkeelle jäi neljä henkilöä. Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin perustuvat palkkaratkaisut tulivat voimaan syyskuun alusta ja vuositasolla lisäkustannukset ovat yli ja joulukuun kertaerän kustannukset olivat yli TalousarViovuoden suurin investointi oli palvelukeskuksen kosteusvaurioiden korjaaminen. Talousarviossa oli varattu kunnostukseen määräraha, mutta pakollisen remontin kokonaiskustannukset olivat Kaavateiden rakentamlskustannukset olivat n ja Aittojärvi -Harju alueen vesihuollon rakentaminen maksoi n Puukoulun kunnostaminen maksoi n , johon saatiin valtionavustusta n Asunto-osakkeita myytiin kolme kappaletta ja myyntituloa kertyi n Hautajärven ok-talo myytiin eurolla, Viisarimäen koulu eurolla, Saarisen rantatontti eurolla ja Leppäsen järven tontti eurolla. Satulakiven vesiosuuskunnalle annettin euron avustus. Metsää myytiin n eurolla ja talousarvioon oli merkitty myyntituloa euroa. Päijänteen metsänhoitoyhdistykselle maksettiin maaja metsätilojen hoitoon ja metsän uudistukseen liittyvistä eri toimenpiteistä n Nelostieseminaari pidettiin Joutsassa Toivakan kunnan kehittämisen ja liikenneturvallisuuden kannalta kärkihankkeena pidetyn nelostien uuden Iinjauksen tiesuunnitelma hyväksyttin heinäkuussa ja hankesuunnitelman mukaan rakentaminen alkaa marraskuussa Tiesuunnitelma oli yleisesti nähtävänä ja asiasta jätettiin 12 muistutusta. Muistutukset on käsitelty ja tiesuunnitelman hyväksymisesitys on lähetetty käsittelyyn maaliskuussa Kustannukset ovat n. 33 milj. euroa ja tieurakka on viimeistelyä vaille valmis vuonna Lisäksi etelän suuntaan valtatie neljän väiin Savenaho - Vestonmäki tiesuunnitelma oli nähtävillä lokakuun 2007 ja asiasta tehtiin kaksi muistutusta. Tämän välin rakentamiskustannukset ovat n. 26 milj. euroa. Kevyenliikenteen väylän rakentamisen tiesuunnitelma välille kirkonkylä Viisarimäki oli nähtävillä ja siitä ei tehty yhtään muistutusta.

9 6 Toivakan kunnan yksi kriittinen menestystekijä on panostaa tulevaisuuteen ja valmistautua eri toimenpitein mm. uuden nelostien tuloon. Suunnittelukeskus Oy toimii konsulttna, kun koko välilie Viisarimäki - Oravasaari laaditaan osayleiskaava sekä uuden tulevan nelostielinjauksen että vanhan nelostien lähialueilie. Kaava valmistuu syksyllä 2008 ja yleiskaavatarkastelussa selvitetään mm. alueen maankäyttöä. Läntisen rantaosayleiskaavan viimeinen osa hyväksyttiin kahdessa osassa. Toisesta osasta tehty valitus estää muiden maanomistajien rantarakentamisen ja 10 vuotta vireilä oliutta kaavoitusta ei saada vieläkään päätökseen. Aittojärvi - Harju asemakaava hyväksyttin ja alueen 20 tontista on varattu 10 kpl. Saarisen rantatontti myytiin ja omistajan toimesta rantaan on valmistunut neljän asunnon rivitalo. Leppärannan asemakaavoitus aloitettin ja alueelie tulee n. 40 tontta. Kaava-alue otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa. Aluearkkitehti vastaa kaavan laadinnasta. Kesäkuun 9. päivä pidettiin Toivakan markkina- ja tonttipäivä, jolloin esiliä oli muun ohelia kaikki se keskeinen tontttarjonta, mitä kunnasta löytyy. Keski-Suomen maakuntakaava oli kaavaehdotuksena nähtävänä ja kunta antoi asiasta lausuntonsa. Maakuntakaava on hyväksymiskäsittelyssä ympäristöministeriössä. Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaavaehdotus valmisteltiin loppuvuodesta 2007 ja on nähtäviliä maalishuhtikuussa Vaihemaakuntakaavaehdotus käsittelee Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskusta, jonka paikaksi esitetään Laukaan Mörkökorpea. Toivakan kunnan elinkeinoelämän kehittämis- ja markkinoinlisuunnilelma ja nettsivul uusittiin ja Toivakkaa markkinoidaan nyt muun muassa asuinpaikkana aikaisempaa näkyvämmin ja määrätietoisemmin. Yhteistyö Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön - Jykesin - kanssa jatkui. Sopimusta tarkistettlin ja maksuosuus nousi 6 /asukas 8:aan euroon/asukas. Toivakan kunnan ja Toivakan yrittäjäyhdistyksen välinen yhteistyöpalaveri pidettin Toivakan kunta osallistui Jyvässeudun kanssa Rakentaminen ja Talotekniikka messuilie Kesän aikana kunnostetun Toivakan puukoulu "Puukkiksen "viraliiset avajaiset pidettiin Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä oli Toivakan seurakunta täytti 125-vuotta ja juhli Toivakan Helluntaiseurakunta 70. toimintavuottaan. Toivakan työväenyhdistys vietti 100-vuotisjuhliaan Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuotta vietettin monin eri tapahtumin. Juhiavuoden tunnus oli "Me - Vi", joka viittasi nykysuomalaisuuden laajuutßen. Koko kansan juhlahetkßä "lioista vartia" vietettiin kunnan toimipistßissä klo Itsßnäisyyspäivän pääjuhlaan osallistui 200 kuntalaista ja juhlapuhujana oli opßtusnßuvos Erkki Koski. Toivakan ASßvarikon toiminta itsßnäisßnä joukko-osastona päättyi vuodßn iopussa ja toiminta jatkuu ltä-suomßn huoltorykmßntin varasto-osastona. Kßski-Suomßn Osuuspankki iopßtti toimipistßßnsä lokakuun lopussa. Luhangan Osuuspankki panosti vahvasti Toivakan kunnan kßhittämisßßn ja aloitti konttoritoiminnan jo hßlmikuussa Jyvässßudun vßrkostokaupungin tuißvaisuussßminaari pidßttiin Sisäasiainministßriö jä~ßsti Finlandia-taiossa luottamushßnkilösßminaarin kuntaja palvßlurakßnnßuudistuksesta. Toivakasta paikalla oli nßljä hßnkilöä. Kßski-Suomßn iiitto järjßsti Paviljongissa maakunnaliisßn sßminaarin Paras - hankkßßsta.

10 7 Kuntien tuli antaa mennessä valtioneuvostolle selvitys puitelain 5 ja 6 :n nojalla toteutettavista toimenpiteistä sekä suunnitelma uudistuksen toimeenpanosta. Puitelain 4 :ssä mainittuja keinoja ovat kuntarakenteen vahvistaminen yhdistämällä kuntia. Toisena mahdollisuutena on palvelurakenteen vahvistaminen kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja ja lisäämällä kuntien yhteistoimintaa. Lisäksi toiminnan tuottavuutta tulee parantaa. Väestöpohjat ovat perusterveydenhuoliossa ja siihen kiinteästi liittyvissä sosiaalitoimen tehtävissä vähintään noin asukasta ja ammatillisessa koulutuksessa vähintään asukasta. Toivakan kunta toimitti oman selvityksensä sisaasiainminisleriälle. Sisäasiainministeriö totesi kuntapalautteessaan mm., että kunta ei itsessään täytä väestöpohjavaatimusta, mutta suunniteltu yhteistoiminta-alue täyttää. Sosiaali- ja perusterveydenhuollon yhtenäisyys ei kuitenkaan toteudu. Jyvässeudun kunnat saivat samanlaisen palautteen. Yhteistoiminta-alueen muodostumista on selvitelty seututerveyskeskushankkeena koko vuoden ajan. Kokonaisuus olisi alunperin käsittänyt 15 kuntaa ja asukasta. Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden vuoden 2009 alusta toteutuva kuntaliitos muutt tilannetta. Jyväskylän kaupunki ilmoitt maaliskuussa 2008, että uusi Jyväskylä ei tule jäsenkunnaksi liikelaitoskuntayhtymämuotoiseen seututerveyskeskushankkeeseen. Jyväskylän kehyskunnat (11 kuntaa asukasta) selvitteievät Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamista ja toiminta alkaisi mahdollisesti vuoden 2011 alusta. Kunnat valmistelevat samansisällöisiä vastauksia sisäasiainministeriön lisäselvityskysymyksiin huhtikuun 2008 loppuun mennessä. Oman selvityksensä lisäksi Toivakan kunnan tuli mennessä tehdä Jyväskylän kaupungin johdolla valtioneuvostolle kaupunkiseutusuunnitelma. Puitelain velvoittamana suunnitteluun osallistui myös Jyväskylän maalaiskunta, Korpilahti, Laukaa, Muurame ja Petäjävesi. Hankasalmen ja Uuraisten kunnat olivat vapaaehtoisuuden pohjalta ilmoittautuneet mukaan yhteiseen suunnitteluun. Suunnitelma tehtiin siitä, miten maankäytön, liikenteen ja asumisen yhteensovittamista ja palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan. Yhteensoviltamisen keinoiksi sovittiin mm: -maankäytön rakennemallin laatiminen -yhteisvastuullisen asuntostrategian laatiminen -maankäytön toteuttamisohjelman iaatiminen -nykyisten yhteistyö ryhmien toiminnan tehostaminen -liikenteen yhteistyöryhmän perustaminen -projektikohtaisen yhteistyön kehittäminen ja Jyväskylän seudun maankäytön rakennemallin työstäminen on aloitettu ja vuosi 2008 on esiselvitysvaihetta, vuosi 2009 on aloitus- ja tavoitevaihetta ja vuonna 2010 rakennemalli on ehdotusvaiheessa. Valtuustojen hyväksymisvaihe on vuonna Kaupunkiseutusuunnitelma on arvioitu eri ministeriöiden ja tahojen yhteistyönä. Kaupunkiseutusuunnitelmien arvioinnilla on tuotettu tietoa mm. eduskunnalle vuonna 2009 annettavaan selontekoon. Palautteessa on todettu nykytila, kehittämisedellytykset ja niiden mahdollisuudet ja mahdolliset ongelmat. Lisäksi on todettu mm., että seudun ydinkuntiin

11 8 kuuluva Muurame jää toteutuvien kuntaliitosten ulkopuolelle. Erillistä lisäselvitystä ei pyydetty. Toivakan kunta antoi vastauksensa vaadittuihin suunnitelmiin valtuuston kokouksessa Samassa kokouksessa valtuusto päätti lähteä mukaan Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntaliitosselvitykseen. Jyväskylän kaupungin ja Toivakan kunnan edustajien tapaamisessa todettiin, että mahdollinen Toivakan kuntaliitos on järkevintä lykätä seuraavan vaalikauden eli vuoden 2013 alkuun. Verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke päättyi syksyllä Päätavoitteena oli palvelurakenteen kehittäminen sekä yhteisten palvelujen tuottaminen ja organisointi kuntien omien palvelujen rinnalle. Kokonaiskustannukset olivat n Leivonmäen kunta irtisanoi Toivakan - Leivonmäen peruskoulun vuosiluokkian 7-9 opetusta koskevan sopimuksen maaliskuussa 2007 siten, että sopimus päättyy Kunnan työilmapiirikartoitus aloitettiin Efeko Oy:n toimesta huhtikuussa 2007 ja viimeinen tarkastelu on tehty maaliskuussa TALOUDEN TUNNUSLUKUJA Vuoden 2007 alkuperäisen talousarvion vuosikate oli ja alijäämä oli Valtuuston päätöksellä alijäämä katettiin myyntivoitoilla ja metsänmyyntituloilla. Tilinpäätöksen mukaan vuosikate on eli 168 /asukas. Vuonna 2008 vuosikate oli ja vuoden 2008 talousarviossa vastaava luku on Tilikauden tulokseksi muodostuu ja tilikauden ylijäämä on Vuonna 2006 ylijäämä oli Valtionosuudet ovat talousarviossa ja tilinpäätöksen mukaan ne ovat eii n pienemmät. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta jouduttiin palauttamaan vuodelta 2007 n Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuutta kertyi n vähemmän ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta saatin n vähemmän kuin talousarvioon oli merkitty. Verotuloja talousarvioon oli merkitty ja tilinpäätöksen mukaan ne ovat eli n suuremmat. Suurimman tuloerän kunnallisveron tuotoksi oli talousarviossa merkitty ja sitä kertyi Kiinteistöveron määrä oli talousarviossa ja veroa kertyi n Yhteisöverotuottoa oli talousarviossa merkitty ja veroa kertyi Kunnan tuloveroprosentl oli 19,00 %, yleinen kiinteistöveroprosentti oli 0,70 %, vakituisten asuinrakennusten 0,30 % ja muiden asuinrakennusten 0,90 %. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti oli 0,00 %. Lainakanta oli n ja lainaa per asukas oli n Lainanhoitokulut ja korot. Lyhytaikaista olivat , joka sisältää pitkäaikaisten lainojen lyhennykset lainaa oli Konsernin lainakanta oii n eli 835 /asukas.

12 9 Muita rahoitustuottoja talousarvioon oli merkitt (U + 5) ja niitä kertyi n, ja korkokuiuja oli merkitty ja niitä maksettiin n, 39000, Poistojen maarä oli n, eli n, edellisvuotta enemmän, Käyttölalouden toimintatuotot olivat talousarvion tuloslaskelmassa (ulkoiset/sisäiset) n ja tilnpaatöksessä n, eli suuremmat. Toimintakulut olivat talousarviossa n, ja tilinpaatöksessä n, eli suuremmat. Suurimman sektorin - sosiaali- ja terveystoimen - toimintamenot (ulkoiset ja sisäiset) olivat talousarviossa ja tähän sisäityi valtuuston päältämä lisamaaräraha , Tilinpäätöksen toteutuma oli eli n, enemmän, Vastaavasti toimintatuotot olivat talousarviossa ja tilinpaatöksessä eli n suuremmat. Kalliin hoidon tasausta Toivakan kunta maksoi n, , Opetus - ja kulltuuritoimen toimintakulut olivat talousarviossa ja tilinpäätöksessä eli vähemmän, Toimintatuotot olivat talousarviossa ja tilinpäätöksessä , Teknisen toimen toimintakulut olivat talousarviossa ja tilinpäätöksessä eli ylitystä kertyi n, , Vastaavasti toimintatuotot olivat talousarviossa ja tilinpäätöksessä eli suuremmat. Hallinto- ja palvelutoimen/yleinen hallnto toimintakulut olivat talousarviossa ja tilinpaatöksessä , Toimintatuotot olivat talousarviossa ja tilinpaatöksessä n, , Pelastuspalvelun toimintakulut olivat talousarviossa ja tiinpaatöksessä , Elinkeinoelämän edistämisen toimintakulut olivat ja koko hallnto- ja palvelutoimen toiminta kulut olivat , Maaseutuelinkeinojen toimintakulut olivat , Investointimenot olivat talousarviossa ja tilinpaatöksessä , Investointitulot olivat talousarviossa ja tilinpäätöksessä , Taseen loppusumma on 9.066,534,95 ja konsemitaseen 11,797,889,62, TAt.OUDEN ARVIOINTIA Tilinpaatös 2007 jäi ylijaamäiseksi n, euron verran, Kuitenkin toimintakulut kasvoivat merkiltävästi verraltiinpa talouslukuja silten talousarvion vastaaviin tai edellisen vuoden 2006 menoihin, Toimintakulut olivat vuonna 2006 tuloslaskeiman (ulkoinen) mukaan n, ja toimintakulut 2006 (ulkoinen ja sisäinen) olivat n, , Vuoden 2007 vastaavat luvut ovat n, ja n, Kaikkien hallintokuntien tulee tarkkaan analysoida, mistä tiinpäätöksestä ilmenevät toimintakulujen ylitykset johtuvat ja voidaanko niitä eri toimenpitein jatkossa välttä, Kuinka paljon kunta pystyy vaikuttamaan esim, sosiaali- ja terveystoimen menokehitykseen, kun ajatellaan vaikkapa toimintavuotta 2007 ja sen yiityksiä? Verotulot kasvoivat yhteisöverojen kasvun ansiosta n, , multa valtionosuudet olivat n, pienemmät. Yllätyksellinen palvelukeskusremontti maksoi n, ja maarärahaa ei alun perin ollut talousarviossa, Tontteja ja osakkeita myytiin ja metsänmyyntituloa kerti (nelto) talousarviota enemmän.

13 10 Mikäli opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden palautukset jatkuvat on sivistystoimen tehtävänä edelleen selvitellä eri toimenpiteitä kustannusrakenteen oikaisemiseksi tulevina vuosina. Toiminnan tavoitteena tulee olla taiouden tasapaino ja tappiollisten tilinpäätösten estäminen. Tavoitteeseen ei päästä mm. jos suuri määrä asioita/toimenpiteitä pyritään toteuttamaan yhtenä vuonna ja sen myötä menomäärärahat kasvavat tulonmuodostukseen nähden liikaa. Toimenpiteissä on edettävä sitä mukaa, kun kunnalla on varaa, mikäli talous ylipäätään aiotaan pitää tasapainossa. TALOUSARVION TAVOITTEISTA Talousarviossa on mainittu kunnan strategiat, tavoitteet ja kriittiset menestystekijät. Hallintokunnat ovat mahdollsuuksien mukaan toteuttaneet omassa toiminnassaan voimassa olevaa kunnan toiminta-ajatusta, visiota, strategisia tavoitteita ja kriittisiä menestystekijöitä. Keskeisin tavoite on taloudellisen toimintakyvyn säilyttäminen ja tilinpäätös vuodelta 2007 osoittaa n euron ylijäämää. Vanhoja alijäämiä ei ole. Monet kunnan yksin tai yhdessä verkostokaupunkikuntien kanssa valmistelemat tai toteuttamat asiat ja toimenpiteet ovat omalta osaltaan olleet edesauttamassa tavoitteiden saavuttamista. Kehittymisen ja asumisen edellytyksiä parannetaan nyt ja jatkossa mm. tulevan uuden nelostielinjauksen avulla, kaavoituksen ja tonttimyynnin kautta, vesiosuuskuntia tukemalla, kunnan tehokkaan markkinoinnin avulla jne. Lopulliset tulokset on havaittavissa vasta tulevina vuosina. Asukasmäärän kasvattaminen on yksi keskeisistä tavoitteista ja sitä kautta on mahdollista lisätä myös verotuloja ja parantaa ikärakennetta. Myös yritystoiminnan edellytysten parantaminen, palvelutuotannon monipuolistaminen ja kunnan markkinointi ovat osaltaan uuden kehityspäällikön työsarkaa ja eri toimenpiteitä on valmisteltu ja valmisteila. Toivakan kunnan kuntakonserniin kuuluu Kiinteistö Oy Toivakanhaka (100 % omistus). Keväällä 2008 on tehty Toivakanhakaa ja osaltaan kuntayhtymätoimintaa koskevaa ohjeistusta, tavoiteasetantaa ja konsernivalvonta on järjestetty. Aikaisemminkin on kunnan nimetyt edustajat olleet mukana yhteisöjen hallintoelimissä tai kunnan edustajana ja mm. yhteisöjen tilinpäätösasiakirjat on toimitettu kuntaan. Toivakanhaka on mukana kunnan konsernitilnpäätöksessä. Toimintojen kehittäminen taloudellisiin voimavaroihin sopeuttaen ja tehokkaan organisaation jatkuva kehittäminen on osa toimintakykyisen kunnan strategiaa. Toivakassa Erkki Pyökkimies kunnanjohtaja

14 Tojvakan kunta Tilinpäätös MENOT Hallinto- ja palvelutoimi Maaseututoimi Sosiaali- Ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoiminta Ympäristötoimi Tekninen toimi Rahoitusmenot KÄYTÖTALOUS JA RAHOITUSMENOT TP 2007 Rilhoiltsmenot Halilrro-japalvelutoimi 2,1% 8,7% Tiiknlnentolmi aaseliutoimi 10,6% 0,5% Ympärisltitomi 0,6% Opelus-Ja kul1uuritoiminla 22,3% IIHallntojapliluloiml.Maaseliuloimi D$iisliili- ja lensloimi COpetus-jakulltuuriloiminla.Vmpllrisltilolmi IITekninenlolmi.Raholtu&menol

15 Toivakan kunta Tilinpäätös TULOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet Ja avustukset Muut tuotot Verotulot Valtionosuudet Muut rahoitustuotot KÄYTÖTALOUS RAHOITUSTULOT TP 2007 Myyn~iuoto\ 0,1)% 3,0% Muutra~oilustuoto9,8% Maksutuoto Valtiono!uudet 37,5% IIMyynlitulot.Maksuluolol OTuetJaavustukset DMuuttuolo.Verotulot IIVaitionosuudet.Muutra~Dltusluoto

16 '0 Toivakan kunta Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Ulkoinen Toimintatuotot , ,94 Toimintakulut , ,67 Toimintakate , ,73 Verotulot , ,98 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuolot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot 57253, ,68 Korkokulut , ,76 Muut rahoituskulut ,02-695,54 Vuosi kate , ,63 Poistot,ja arvonalentumiset , ,92 Satunnaiset erät Tilkauden tulos , ,71 Poistoeron lisäys ( - ) tai vähennys ( + ) , ,88 Tilkauden ylijäämä ( alijäämä) , ,59 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot! Toimintakulut, % Vuosikalel Poistot, % Vuosikate/euro/asukas Asukasmäärä 18,96% 132,81 % 168, ,80% 276,00 % 319,

17 Toivakan kunta Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 14 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirt Vuosikate , ,63 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , ,30 Investointien rahavirt Investointimenot , ,64 Rahoitusosuudet investointimenoihin 23611, ,54 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,78 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,01 Rahoituksen rahavirt Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset 8013, ,56 Lainakannan muutokset Pitkaaikaisten lainojen vahennys ,G ,86 Lyhytikaisten lainojen muutos , ,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset , ,90 Rahoituksen rahavirta , ,40 Rahavarojen muutos -556, ,61 Rahavarat '31.12' , ,19 Rahavarat , ,58 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 57,87 % 264,00 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 45,68 % 158,90 % Lainanhoitokate 1,96 3,6 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

18 Toivakan kunta Tase ja sen tunnusluvut 15 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT , ,08 I Aineettomat hyödykkeet II Aineelliset hyödykkeet , ,15 1. Maa-ja vesialueet , ,53 2. Rakennukset ,78 3. Kiin(eãt rakenteet ja laitteet , ,63 4. Koneet ja kalusto , ,07 5.Ennakkomaksutja keskeneräiset , ,14 hankinnat 111 Sijoitukset , ,93 1. Osakkeet ja osuudet , ,04 2. Muut lainasaamiset , ,89 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 74698, ,71 1. Valtion toimeksiannot 74698, ,71 C VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,74 i Vaihto-omaisuus 14593, ,05 1. Aineet ja tarvikkeet 14593, ,05 II Saamiset , ,50 Lyhytikaiset saamiset , ,50 1. Myyntisaamiset , ,32 2. Lainasaamiset 3. Muul saamiset 39315, ,93 4. Siirlosaamiset , , Rahoitusarvopaperit 35859, ,13 1. Osakkeet ja osuudet 35859, ,13 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,19 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,66

19 Toivakan kunta Tase ja sen tunnusluvut 16 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTATTAVM A OMA PÄÄOMA , ,09 I Peruspaãoma , ,50 II Edellsten tilkausien ylijéémä(alijmmä) ~30,41 w ,00 III Tilkauden ylljäämä(alljäämä) , ,59 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET , ,08 VARAUKSET 1. Poistoero , ,08 C PAKOLLISET VARAUKSET , ,85 1. Muut pakolliset varaukset , ,85 o TOIMEKSIANTOJEN PAÄOMAT , ,23 1. Valtlon toimeksiannot , ,23 E VIERAS PÄÄOMA , ,41 I Pitkäaikainen , ,69 1. Lainat rahoitus~ja vakuutuslaitoksilta , ,00 2. Lainat julklsyhlelsöilä 1714,69 II Lyhytaikainen , Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta , ,00 2. Lainal julkisyhteisölltä 525,48 955,86 3. Saadut ennakol 9668, ,68 4. Ostovelat , ,50 5. Muut velat , ,54 6. Siirtovelat , ,14 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,66 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 70,4% 71,4% Rahoitusvarallisuus /asukas ~597,04 ~545,60 Suhteellinen velkaantunelsuus w % 20,4% 20,0% Lainat, Iasukas 396,48 386,90 Lainakanta Lainasaamiset Asukasmäärä

20 Toivakan kunta Konsernitase ja sen tunnusluvut 17 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,93 Aineettomat hyödykkeet , ,77 Aineettomat oikeudet , ,77 Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet , ,83 Maa-ja vesialueet , ,80 Rakennukset , ,99 Kiinteät rakenteet ja laiueet , ,86 Koneet ja kalusto , ,40 Muut aineelliset hyödykkeet 29933, ,70 Ennakkomaksut ja keskenerêiset , ,08 hankinnat Sijoitukset , ,33 Osakkuusyhteis6osuudet 97415, ,25 Osakkeet ja osuudet , ,81 Muut lainasaamiset 12859, ,27 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,41 Valtion toimeksiannot , ,16 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1640, ,25 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,96 VaihtOwomaisuus , ,42 Aineet ja tarvikkeet 60729, ,2 Muu vaihto-omaisuus 14,30 Saamiset , G,2 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 400,00 Muut saamiset 6607, ,90 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,85 Lainasaamiset ,69 174,69 Muut saamiset , ,95 Siirtosaamiset , ,03 Rahoitusarvopaperit 45737, ,87 Osakkeet ja osuudet 36137, ,87 Sijoitukset rahamarkkinaw 4350,00 instrumentteihin Muut arvopaperit 9600, ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,25 VASTAAVAA YHTEENSA , ,30

21 Toivakan kunta Konsernitase ja sen tunnusluvut. 18 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PeruspMoma Osuus kuntayhtymien oman pi!i!oman Iisayksestá Aronkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellsten tilikausien ylijäämä ( alijaämä ) Tilikauden ylijäämä ( alijäämä) POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA PitkMikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Lyhytikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 77, , , , , , , , , , , , , , , , ,66 65,61 70, , , , ,18 525,8 955, , , , , , , , , , ,30 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Rahoitusvarallisuus, Iasukas Konsernin lainat,ei asukas Konsernin lainakanta 31.12,1000 Konsernin lainasaamiset 31.12, 1000 Kunnan asukasmäärä 53,86 % ,00 %

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODEL TA 2008

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODEL TA 2008 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODEL TA 2008 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTOMORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3-4 OLENNAISET

Lisätiedot

Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012

Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 08-8117 811 Pankit: Pyhännän Osuuspankki 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8117 823 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus 1. Toimintakertomus...6

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009

HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 JOHDANTO...1 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa...2 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 2 1.1.2 Kunnan hallinto...

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 2 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät TOIMINTAKERTOMUS 1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS...

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 1 TASEKIRJA 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...2 1.2. KAUPUNGIN HALLINTO...3 1.3. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS...5 1.4. KAUPUNGIN PINTA-ALA, VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT...7

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 1 Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010 kh 4.5.2011 valtuusto 13.6.2011

TILINPÄÄTÖS 2010 kh 4.5.2011 valtuusto 13.6.2011 TILINPÄÄTÖS 2010 kh 4.5.2011 valtuusto 13.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO A. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Danske Bank www.pyhäntä.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52

MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52 MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52 2 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus...4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...4 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...4 1.1.2.

Lisätiedot

khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN

khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2013 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS Valtuusto hyväksynyt..2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Kunnanjohtajan katsaus 3 Näköpiirissä

Lisätiedot