Yleisavustus syynissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleisavustus syynissä"

Transkriptio

1 R A Y : N A V U S T U S T O I M I N N A N A S I A K A S L E H T I Pieni ja iso kohtaavat Yleisavustus syynissä Kuntoutus tienhaarassa Kirjanpito kuntoon

2 hyvän tekijä Kriminaaliasiamies Veikko Kylämarttila: Neuvonta ja vaikuttaminen käsi kädessä Kuva : Jari Härkönen Työhöni kriminaaliasiamiehenä kuuluu lähinnä vankien, vapautuvien ja heidän omaistensa edunvalvonta. Käytännössä se tarkoittaa oikeudellista neuvontaa ja vaikuttamista. Epäkohtien ratkaiseminen ei aina vaadi lakimuutoksia, sillä usein pelkkä viranomaisen joustavampi toiminta riittää. Neuvonta ja vaikuttaminen tukevat toisiaan. Ilman asiakkaalta saamaani tietoa en voisi tuoda epäkohtia laajempaan tietoisuuteen. Palkitsevinta on nähdä pientä ja suurta edistymistä. Mieleeni on erityisesti jäänyt tapaus, jossa asiakkaallani oli vaikeuksia velkojensa kanssa. Sovin ulosoton kanssa maksuohjelmasta, jota asiakkaani pystyi noudattamaan. Tällä tavalla estettiin ulosotossa varattomaksi toteaminen ja siitä seuraava luottotietojen menetys. Nyt miehellä on työpaikka ja hän on hakenut velkasaneeraukseen. Varatuomari, juristi Veikko Kylämarttila on toiminut kriminaaliasiamiehenä vuodesta 2006, jolloin aiemmin projektirahoitusta saanut toiminta muuttui Kriminaali huollon tukisäätiön pysyväksi toiminnaksi. Toiminta saa RAY-tukea vuonna 2009 yhteensä euroa. 2 Tukipotti 3/2009

3 Kuva: Johanna Kannasmaa Tässä numerossa: 8 Kuntoutus tienhaarassa 10 Taantuma kuristaa joka kolmatta järjestöä 11 Viestintää yhteiseksi hyväksi 12 Iso ja pieni järjestö kohtaavat, yleisavustus syynissä 17 Näin avustushakemus käsitellään 20 Kirjanpitokäytännöt kuntoon 8 Helin palvelujohtaja Veikko Korpela pohtii kuntoutuslaitosten tulevaisuutta. Vakiot 3 Pääkirjoitus 4 Ajankohtaista 18 Vieraskynä 22 Ohjeita 23 RAY tukee Tukipotti on Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminnan asiakas lehti. Turuntie 42, Espoo. PÄÄTOIMITTAJA Marika Leed, (09) , , TOIMITUS Legendium Oy, toimituspäällikkö Marjo Tiirikka TAITTO Pauliina Sjöholm KANNEN KUVA: Jari Härkönen KANSI/LOGO: Hello Goodlooking & Dynamo Advertising KIRJAPAINO Erweko Oy. Tukipotti Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraava lehti ilmestyy joulukuussa. Painos ISSN Tukipotin paperi on valmistettu energiaa, vettä ja luontoa säästäen. Paperilla on Euroopan unionin ympäristömerkki FI/11/1. RAY uudistuu riittääkö uskallus? Raha-automaattiyhdistyksessä on meneillään ehkä historiansa suurimmat uudistukset. Pelitoiminnassa valmistaudutaan internetaikaan, ja avustustoiminnassa tarkastellaan avustusten rakenteita. Samaan aikaan myös arpajaislainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Nämä asiat saattavat hämmentää ja huolestuttaa kenttäväkeä - varsinkin, kun on tiedossa, ettei RAY:n pelitoiminta ole kehittynyt suotuisasti. Tuotot ovat jääneet jälkeen viimevuotisesta. Lisäksi arpajaislain muutosten on arvioitu vähentävän pelitoiminnan tuottoja usealla kymmenellä miljoonalla eurolla. Kaikesta tästä on pyritty viestittämään hyvissä ajoin. Toki on myönnettävä, että taantuman vaikutus on ollut suurempi kuin kuviteltiin. On siis syytä varautua niukkuuteen lähivuosina, toimimme me sitten järjestöissä tai RAY:ssa. Avustuspuolella olemme saamassa loppuun vuonna 2005 alkaneen yleisavustusuudistuksen, jonka viimeinen vaihe on ollut kuluvana vuonna tehty selvitystyö. Yleisavustetun toiminnan läpikäynti on ollut suuri järjestöjen ja avustusosaston yhteinen voimanponnistus. Se on vaatinut paljon työtä ja aikaa, mutta oletettavasti kevään aikana käyty keskustelu on myös herättänyt järjestöissä uusia ideoita toiminnan kehittämiseksi. Käyttöön otetut kriteerit lisäävät avustusvalmistelun läpinäkyvyyttä ja varmistavat hakijoiden tasapuolisen kohtelun. Uudistus tarkoittaa myös muutoksia avustusten saajissa ja myönnettävien avustusten suuruudessa nousevana tai laskevana kehityksenä. Yleisavustus voi muuttua myös kohdennetuksi toiminta-avustukseksi, mikäli kyseessä on selkeästi erillinen kohdennettu toiminta. RAY korostaa avustuspolitiikassaan kumppanuutta järjestöjen kanssa. Muutoksia on siis tulossa, mutta niistä käydään keskustelut etukäteen järjestöjen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei yleisavustusuudistus vaikuta merkittävästi vielä vuoden 2010 avustus esitykseen. Vasta vuosi 2011 tulee olemaan yleisavustusten osalta keskei- nen. Muutokset tehdään kui- tenkin siirtymäajan puitteissa. Sopeutumis aikaa tarvitaan, koska päätökset vaikutta- vat järjestön toimintaan ja talouteen hyvin konkreettisesti. Hannu Salokorpi varatoimitusjohtaja Tukipotti 3/2009 3

4 Epilepsia on edelleen kasvoton ja tuntematon sairaus. Siksi sitä pelätään. Ihmiset eivät juuri puhu sairaudestaan, vaan kätkeytyvät naamion taakse. Epilepsian ympärillä on hiljaista. 40-vuotta täyttävä Epilepsialiitto haluaa kampanjallaan avata keskustelua ja lisätä tietoisuutta sairaudesta. Epileptiset kohtaukset johtuvat aivojen hermoverwww.epilepsia.fi Ajankohtaista Erityispalvelut pitäisi vapauttaa kilpailutusvelvollisuudesta Kansalaisjärjestöt ovat vammaisten ja vajaakuntoisten auttamisen asiantuntijoita. Tiukka hankintalain tulkinta uhkaa järjestöjen tuottamia erityispalveluita, jolloin apua tarvitsevat jäävät ilman asiantuntevaa tukea, RAY:n toimitusjohtaja Sinikka Mönkäre toteaa. Hän puhui Imatran Poutapilven Epilepsialiitto avaa keskus telua epilepsiasta tiedottamalla sairaudesta ja sen syistä. Kuva: Pauliina Sjöholm 10-vuotis juhlissa elokuussa. Mönkäreen mukaan erityispalvelut tulisi vapauttaa kilpailutusvelvollisuudesta. Esiin on nostettu mahdollisuus sul kea valtiovallan päätöksellä kil pai - lu tuk sen ulkopuolelle esimerkiksi mo ni on gel maisten lapsi per hei den sekä ylei sesti erityis pal velu den koh - dal la. Kil pai lutus edel lyt tää tuotteista mis ta. Voidaan kysyä, onko kaik ki elä män osa-alueet tuot teis tet ta vissa jär kevällä taval la, sanoo Mönkä re. Emme saa hukata sitä voimaa ja osaamista, joka kansalaisjärjestöjen kautta on saatavissa kaikkein vaikeimpien erityisongelmien ratkaisemiseen. Kampanjat Epilepsia tutummaksi Kansalaisjärjestöt ovat erityisosaamisellaan pystyneet kehittämään monia hyviä keinoja helpottamaan vammaisten ja vajaakuntoisten arjen tarpeita. Vuosikymmenien kuluessa nämä keksinnöt ovat siirtyneet kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintatavoiksi. Huolemme on, että kunnat ahdingossaan eivät pysty tai jaksa riittävästi toimia yhdessä järjestöjen kanssa. Seurauksena on, että hyviä uusia toimintatapoja uhkaa jäädä hyödyntämättä, kun RAY:n kokeilurahoitus yleensä kolmen vuoden jälkeen lakkaa, eikä kunnilta aina löydy voimavaroja ottaa uusia keinoja käyttöön. Järjestöjen olisi Mönkäreen mielestä lisättävä keskinäistä vuorovaikutusta ja sen jälkeen jatkettava yhtenä rintamana keskustelua kuntien kanssa toiminnoista, joilla varmistetaan hyvän arjen edellytykset kaikille kuntalaisille. kon sähkötoiminnan hetkellisestä häiriöstä. Syy voi olla hermosolujen vaurioituminen, geneettinen toimintahäiriö tai se voi olla seurausta esimerkiksi päähän kohdistuneesta vammasta tai aivotulehduksesta. Myös aivokasvaimet, aivoverisuonimuutokset, aivoverenkiertohäiriöt tai aineenvaihdunnan häiriöt voivat olla epilepsian syynä. R A Y : N A V U S T U S T O I M I N N A N A S I A K A S L E H T I Pieni ja iso kohtaavat Yleisavustus syynissä Kuntoutus tienhaarassa Kirjanpito kuntoon Tilaa maksutta uutiskirje tai asiakaslehti Saako järjestönne jo RAY-avustusta tai suunnitteletteko kenties hakemista? Tilaamalla maksuttoman uutiskirjeen ja asiakaslehti Tukipotin pysyt kartalla RAY:n hakuajoista ja avustus linjauksista. Noin kerran kuukaudessa ilmestyvä RAY:n uutiskirje sisältää tärkeää ajankohtaistietoa ja muistuttaa muun muassa hakuajoista ja selvityspäivistä. Neljästi vuodessa ilmestyvä Tukipotti-lehti puolestaan sisältää laajempia avustuskohteiden esittelyjä, konkreettisia neuvoja järjestön toiminnan ja talouden pyörittämiseen sekä RAY:n avustuslinjausten esittelyä. Jos järjestönne on hakenut avustusta parin viime vuoden aikana ja olet yhdistyksen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja tai taloudesta vastaava, saat todennäköisesti uutiskirjeen ja lehden automaattisesti. Voit siirtää lehtitilauksen myös kotiosoitteeseen. Tilaukset ja lehden siirto: 4 Tukipotti 3/2009

5 Kuluttajat luottavat RAY:n yhteiskunta - vastuuseen Kuluttajat arvostavat Raha-automaattiyhdistyksen Suomen parhaaksi yhteiskuntavastuun kantajaksi tuoreen TNS Gallupin tekemän tutkimuksen mukaan. Ykkössijalle RAY sijoittui kokonaisvastuullisuuden lisäksi taloudellisessa ja sosiaalisessa vastuussa. RAY:n koettiin myös tiedottavan vastuullisuudestaan parhaiten verrattuna tutkimuksen muihin organisaatioihin. Yhteiskuntavastuu on luonnollinen osa RAY:n toimintaa. Koko tuottomme menee suomalaista hyvinvointia rakentaville sosiaali- ja terveysjärjestöille. Se on epäilemättä yhteiskuntavastuumme vahvin pilari, kertoo viestintäjohtaja Matti Hokkanen. Olemme kiinnittäneet myös paljon huomiota pelaamisen luotettavuuteen ja vastuulliseen tapaan järjestää rahapelejä. On tärkeää, että annamme kuluttajille parhaat mahdolliset pelaamisen hallintaan tarkoitetut työkalut. Tarjoamme myös yrittäjäyhteistyökumppaneillemme apuvälineitä pelaamisen valvontaan. Tutkimuksen mukaan kuluttajat pitävät erityisen tärkeänä vastuullisuuden perusasioita: asiakaspalvelua sekä tuotteiden ja palvelujen laatua. Yritysten huolehtiminen henkilökunnastaan ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä avoin ja rehellinen tiedottaminen ovat korkealle arvostettuja tekijöitä yritysmielikuvan muodostuksessa. Tutustu päivitettyyn avustustietokantaan RAY:n verkkosivujen avustuspäätöstietokannan hakuominaisuuksia on lisätty. Uusina ominaisuuksina voit esimerkiksi rajata haun suomen- tai ruotsinkielisiin järjestöihin tai avustussumman mukaan. Voit myös rajata haun vain uusiin avustuskohteisiin tai tutustua yleiskatsaukseen jaetuista avustuksista vuodesta 2000 lähtien. Avustustietokanta sisältää tiedot kaikista haetuista Projektihakemusten määrä laski Projektiavustuksia haettiin ensi vuodelle 77 miljoonaa euroa yhteensä 695 hankkeeseen. Hakemuksia saapui lähes 200 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aktiivisimmin projektirahoitusta haettiin edelleen kansanterveyttä edistävään työhön ja vanhustyöhön. Vanhustyöhön saapui 145 hakemusta, kun vuotta aikaisemmin määrä oli 216. Investointitukea haettiin 60 miljoonaa Järjestöt hakivat RAY:ltä investointiavustusta ensi vuodelle yhteensä 60 miljoonaa euroa. Hakemuksia saapui maaliskuun loppuun mennessä 63 kappaletta. Valtaosa hakemuksista (39 kpl) kohdistui tukiasuntojen rakentamiseen erityisryhmille kuten vanhuksille, nuorille ja liikuntarajoitteisille ihmisille. Loput hakemukset koskivat toimitilojen hankintaa tai peruskorjausta. avustuksista ja tehdyistä avustuspäätöksistä vuodesta 2000 lähtien. Tietokanta julkaistaan syksyllä myös ruotsiksi. Ray.fi > Avustustoiminta > Avustuskohteet > Avustustietokanta Asunnottomuusohjelman kautta haettiin rahoitusta viiteen eri kohteeseen yhteensä 10 miljoonaa euroa, muun muassa avustusta tukiasuntojen hankintaan vapautuville asunnottomille vangeille. Hakemusten lukumäärä laski viime vuodesta (78 kpl) jonkin verran. Myös hakemusten kokonaissumma laski muutamia miljoonia. muualla sanottua Osallistun hyväntekeväisyyteen pelaamalla Raha-automaattiyhdistyksen pelejä. Se on tehokasta, koska yleensä häviän kaikki pelirahani. Lisäksi tuen mielelläni veteraaneja niin kauan kuin heitä riittää. Juha Parpala Kotivinkin 9/2009 Itse teossa palstalla. RAY:n tuottojen ennustetaan jatkossa laskevan. Siksi on huolestuttavaa, että nykyhallitus toimii pikemminkin siihen suuntaan, että valtion velvoitteita sysätään jakamaan RAY:n pottia. Kansanedustaja Katja Taimelan mielipide Salonjokilaaksossa Valtio ottaa itselleen tulevaisuudessa entistä suuremman osan Rahaautomaattiyhdistyksen tuotosta ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan jää aikaisempaa vähemmän rahaa. Vaikka järjestöissä toimii paljon vapaaehtoisia, ilman rahaa ne eivät voi toimia. Siksi rahoitus pitää turvata. Pekka Sauri Kotimaa-lehdessä 20/2009. Arpajaislain uudistusesitys on susi jo syntyessään. Esitys keskittyy siihen, kuinka kolme rahapelimonopolia voivat säilyttää nykyiset asemansa. Järkevämpää oli purkaa historian saatossa kieroon kasvanut järjestely ja keskittää kaikki rahapelit samaan yhtiöön. Toimittaja Henrik Muukkonen Talouselämässä 4.6. Omalta osaltaan RAY on haaroittamassa suomalaista byrokratiaa. Sen rahoituksen turvin toimii maassamme muun muassa 16 eri syöpäjärjestöä. Jos näihin yritetään puuttua, niin kuka sanoo kenen syöpä on vähäarvoisempi kuin toisen. Pentti Nykvist Uusimaa-lehden kolumnissa 1.7. Tukipotti 3/2009 5

6 Ajankohtaista Pelikentällä Leena Koikkalainen (64) Kuka? Toimin Lihastautiliiton toiminnanjohtajana. RAY:n hallituksessa olen ollut vuodesta Haastavinta hallitustyössä? Avustusten jaon perusteiden luominen, jotta avustukset suunnataan kohteisiin, joissa niitä eniten tarvitaan ja joissa ne tuottavat hyvinvointia tai kehittävät toimintoja. Lisäarvosi hallitustyöhön? Edustan keskisuurta liittoa ja jäsenistömme muodostuu eri asteen liikuntavammaisista aktiivisista ihmisistä. Asioita Lihastautiliitosta, joita olet voinut hyödyntää? Jäsenistömme kautta saatu tieto osallistumismahdollisuuksista yhteiskunnallisiin tai harrastustoimintoihin, kun liikkuminen paikasta toiseen on usein hyvin haasteellista. Samoin tieto palvelujen toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Rahapeli, joka olisit? Ruletti. Mottosi? Asiat järjestyvät aina, tavalla tai toisella. Palstalla nostetaan esiin valtteja RAY:n pakasta. Lapsiin ja nuoriin keskittyviä projekteja arvioitiin Petri Kinnunen & Anna Kylmäluoma (2009): Osallisuus, monitoimijuus ja innovatiivisuus. Tutki mus lapsiin ja nuoriin kohdentuvien hankkeiden tuloksellisuudesta. Avustustoiminnan raportteja 21, RAY. Kuva: Ville Juurikkala Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. RAY:n julkaisemassa raportissa Osallisuus, monitoimijuus ja innovatiivisuus arvioidaan RAY:n vuosina tukemien, lapsiin ja nuoriin kohdistuvien hankkeiden tuloksellisuutta. Tutkimuksessa kysyttiin, missä määrin RAY:n 225 tukemaa hanketta saavuttivat niille asetetut tavoitteet, miten innovatiivisia ne olivat sekä miten hankkeiden aikaansaamia tuloksia ja kokemuksia levitettiin ja sovellettiin käytäntöön. Verkkoversio löytyy RAY:n internet-sivuilta. Painettua versiota voi tilata maksutta osoitteessa Ray.fi > Avustustoiminta > Aineistopankki > Muut julkaisut Töysä kiilasi automaattipelaamisen kärkeen Töysä siirtyi raha-automaattipelaamisen kärkeen alkuvuoden tilastoissa, kun aiemmin ykkössijaa pitkään hallinnut Suomusjärvi liittyi kuntaliitoksella Saloon tämän vuoden alussa. Töysässä kulutettiin tammi kesäkuussa 2009 automaattipelaamiseen 129 euroa per asukas. Niukasti tänä vuonna toiseksi jääneellä Pertunmaalla kulutettiin automaatteihin myös 129 euroa asukasta kohden. Kolmanneksi ahkerimmin pelattiin Kittilässä, missä automaatteihin käytettiin 106 euroa per asukas. Suomessa pelattiin alkuvuonna keskimäärin 54 eurolla per asukas. Viime vuoden vastaavaan aikaan ei ole tapahtunut muutosta vaan pelaaminen on pysynyt täsmälleen samana. Eri kunnissa pelattaviin rahamääriin vaikuttavat muun muassa turismi, liikennevirrat ja suuret kauppakeskittymät. 6 Tukipotti 3/2009

7 Ensi syksynä järjestetään järjestyksessä neljännet Pajatson maailmanmestaruuskilpailut. Kisat pelataan upouudella Pajatsolla, jossa pelitaulun porttien alapuolella on virtuaalinen näyttö. Alku- ja aluekarsinnat järjestetään eri puolilla Suopelinurkka Pajatson MM-tittelistä kisataan taas mea loka marraskuussa. Alkukarsintojen rinnalla järjestettävä kansainvälinen sarja tuo kilpailuihin osallistujia eri puolilta maailmaa. Pajatson MM-tittelistä on kilpailtu vuodesta 2003 joka toinen vuosi. Kilpailun järjestää RAY. Kuva: Marko Hakala Raha-automaattien pelaaminen on säilyttänyt asemansa lähes ennallaan. RAY:n pelituotot lievässä laskussa Kuva: Wilma Hurskainen Grand Casino Helsigissä pelattiin kesäkuun lopussa viittomakielinen kuurojen ja kuulorajoitteisten pokerin EM-turnaus. Tunnelmaa nostatti Signmark maailman ainoa viittomakielinen rap-artisti. Signmark ei itse menestynyt pelipöydässä, mutta iloitsi siitä, että viittomakieliset saivat RAY:n pelien kokonaistuotto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 318 miljoonaa euroa, mikä on kuusi miljoonaa euroa eli 1,8 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Signmark tähditti viittomakielisten pokeriturnausta RAP-tähti Signmark (oik.) ei menestynyt pokeripöydässä. pelata omalla äidinkielellään omassa mestaruusturnauksessaan. Osallistujia turnauk sessa oli Suomen lisäksi Ruotsista, Norjasta ja Sveitsistä. EM-turnaus oli kaikkien aikojen toinen, viimeksi kilpailu käytiin kolme vuotta sitten. Turnauspäivistä muodostui paitsi jännittävä pelitapahtuma myös kuurojen yhteisön iloinen jälleennäkeminen ja kesätapahtuma. RAY:n päätuotteen eli raha-automaattien pelaaminen säilyi lähes edellisen vuoden tasolla. Kasinopelien tuotto supistui sen sijaan lähes 12 prosenttia ja Casinon 9 prosenttia viime vuoden alkupuoliskoon verrattuna. Taantuman oloissa emme pyri väkisin kasvuun, vaan suuntaamme tulevaisuuteen kehittämällä tuotteistoamme, valmistautumalla nettipelitoiminnan käynnistämiseen ja panostamalla teknologiaan, kertoo RAY:n rahapelitoiminnan johtaja Janne Peräkylä. Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa asetettu jakotavoite ensi vuodelle on 396 miljoonaa euroa, mikä on 11,5 miljoonaa vähemmän kuin kuluvana vuonna. Kuva: Kimmo Levonen Esittäytymään RAY:n pelisaliin? Avustusta saavat järjestöt ovat tervetulleita esittelemään toimintaansa RAY:n Potti- ja Täyspotti-pelisaleihin. Esittäytyminen salissa kestää yleensä muutamasta tunnista koko päivään ja on mahdollista pelisalien aukioloaikoina. RAY:llä on yli 50 omaa pelisalia eri puolilla Suomea. Potteja ja Täyspotteja löytyy suurimmista liikekeskuksista ja marketeista. Täyspotit tarjoavat pelaamisen lisäksi mukavia levähdyspaikkoja ja muita virkistäytymismahdollisuuksia. Potti-pelisaleja löytyy suurimmista liikekeskuksista ja marketeista. RAY tarjoaa järjestöille mahdollisuuden esitellä toimintaansa RAY:n pelisaleissa osana RAY tukee -kampanjaa. Lisätietoja verkkosivuiltamme. Ray.fi > Avustustoiminta > Aineistopankki > RAY tukee kampanja > Pelisaliesittely Tukipotti 3/2009 7

8 Kuntoutus tienhaarassa Kuntoutusveteraani Veikko Korpelan mukaan suomalainen kuntoutusjärjestelmä uhkaa näivettyä. Jos kova kilpailutus jatkuu, palvelujen määrä säilyy, mutta niiden laatu heikkenee. IKÄIHMISTEN KASVAVA määrä ja sitä kautta uhkaava työvoimapula olivat jo 1980-luvulla kimmokkeena kuntoutuslakien uudistamiselle. Samojen haasteiden edessä ollaan edelleen. Kuntoutuksen pitkän linjan ammattilaisen, Hengitysliitto Helin Teksti: Marjo Tiirikka Kuva: Johanna Kannasmaa palvelu johtajan Veikko Korpelan mielestä kuntoutusjärjestelmä on tullut risteyspaikkaan. On aika päättää, anne taanko vaivalla rakennetun kuntoutusjärjestelmän kuihtua vai löytyykö tahtoa tervehdyttää järjestelmä sellaiseksi, että sen avulla saadaan ainakin lievennetyksi työvoiman saatavuus- ja jaksamisongelmia. Helin kuntoutuksesta enää runsas kymmenesosa liittyy hengityssairaiden kuten astmaatikkojen, keuhkoahtaumaa tai uniapneaa sairastavien kuntoutukseen. Helin strategisen linjauksen mukaan perinteisestä laitoskuntoutuksesta on siirrytty avopalveluja painottavaan suuntaan. Järjestöllä toimii jo useita ammatillista kuntoutusta antavia avoyksikköjä eri puolilla maata. Korpelan mukaan suuntaus avohoitoon lisääntyy seuraavina vuosina muuallakin. Lääkinnällisen kuntoutuksen sijaan Helin painopiste on nykyisin ammatillisessa kuntoutuksessa, pääsääntöisesti työkyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. Palvelutuotanto painottuu sinne, missä raha on. Ikävä kyllä tämä voi koitua joidenkin pienempien sairausryhmien kohtaloksi. Ei saisi kuitenkaan käydä jälleen kerran niin, että RAY:tä huudetaan apuun, kun rahat loppuvat. Julkisen vallan tehtävä on hoitaa kaikkien kuntoutus riippumatta siitä, jääkö jokin ryhmä esimerkiksi pienuutensa takia vaille näkyvyyttä ja kuuluvuutta, Korpela sanoo. Korpela toivoo, että Valtiokonttorin kautta sotiemme veteraaneille osoitetut kuntoutusrahat saataisiin nykyisen käyttötarkoituksen jälkeen takaisin RAY:n päätösvaltaan ja jaettavaksi sosiaali- ja terveysalan järjestöille. Samalla olisi turvattava veteraanikuntoutuksesta kertyneen osaamispääoman siirtäminen vanhuskuntoutukseen. Suhde Kelaan muuttunut Helin kuntoutustoiminnan päärahoittaja on Kela, eikä järjestö ole hakenut RAY-tukea kuntoutukseen tai sopeutumisvalmennukseen lainkaan. Heli kilpailee rinta rinnan muiden palveluntarjoajien kanssa Kelan rahoituksesta. Koko Suomen ammatillinen kuntoutus on ratkaisevasti riippuvainen Kelasta, sillä työeläkelaitosten kuntoutus ei ole lisääntynyt odotusten mukaisesti. Korpela pitää kuntoutuksen kehittämisen kannalta arveluttavana asiana 8 Tukipotti 3/2009

9 sitä, että Kelan kilpailutus perustuu pääosin standardeihin. Hänen mielestään palveluvarustukseen ja -edellytyksiin liittyviä kriteerejä korostetaan liikaa laadun ja vaikuttavuuden kustannuksella. Joitain yksittäisiä asioita, kuten erikoissairaanhoitoa, painotetaan sen sijaan tarpeettomasti. Tämä on johtanut siihen, että kilpailutus tehdään standardien, ei lopputuloksen mukaan. Valtaosin Heli on pärjännyt Kelan kilpailutuksissa kuitenkin hyvin. Järjestön valtteina palvelujohtaja pitää laatua ja pitkäaikaista tutkimus- ja kehittämistyötä. Aina voitto ei takaa menestymistä. Esimerkiksi Hoikan koulutus- ja kuntoutuskeskus sulkee ovensa vuoden lopussa, vaikka se sai viime syksyn kurssimuotoisen kuntoutuksen kilpailutuksessa erinomaiset pisteet. Kulut ovat yksinkertaisesti nousseet korkeiksi suhteessa korvauksiin ja yksikkö on liian pieni laitosmuotoiseen kuntoutukseen, Korpela perustelee. Linjauksista syytä päättää Kuntien ulkoistaessa palvelujaan palvelutuottajien määrä kasvaa ja kirjo laajenee. Toisaalta jo pitkään toimineita palveluntuottajia hämmentää selkeiden linjojen puuttuminen. Julkisen vallan, rahoittajien ja palveluntuottajien pitäisi yhdessä pystyä päättämään, mitkä ovat niitä arvokkaita palveluja, joihin kannattaisi satsata ja mitä pitäisi kehittää jatkossa. Tämä vaatii poliitikoiltakin uskallusta ja rohkeutta tehdä valintoja. Korpelan mukaan jo kuntoutustermiä käytetään hyvin erilaisia asioita kuvaamaan, ja termi kaipaisi lainsäätäjiltä tarkempaa määrittelyä. Jos kuntoutuksella tarkoitetaan kaikkea, se ei tarkoita lopulta mitään. Olisi suotavaa, että niin terveyden- ja sosiaalihuolto, työhallinto ja eläkelaitokset kuin järjestötkin ymmärtäisivät asian yhtenäisellä tavalla. Korpelalla on määritelmäehdotus valmiina: Kuntoutuksella tähdätään sellaiseen pysyvään ja hallittuun muutokseen kotona ja työssä, jolla parannetaan tai ainakin säilytetään elämänlaatu. RAY: Omat varat käyttöön Kela näyttää suosivan kuntoutuspalvelujen ostamisessa yhä enemmän avokuntoutusta. Tämä on johtanut siihen, että perinteisten kuntoutuslaitosten käyttöasteet ovat laskeneet. Perinteisissä kuntoutuslaitoksissa tarjotaan usein viiden tähden palvelua, vaikka Kelalle riittäisi kolmekin. Kuntoutustoiminta on lisäksi työvoimavaltaista ja siten kiinteät kulut ovat suuret. Laitoksille voi tarjouskilpailussa käydä huonosti, koska markkinoille on tullut palveluntarjoajia, jotka ostavat tarvitsemansa henkilöstöresurssit tarpeen mukaan. Näin niiden kulut sopeutuvat välittömästi käyttöasteen muutoksiin, kertoo ylitarkastaja Kristian Seemer RAY:stä. Vielä vuonna 2006 järjestöjen palvelutuotannon ylijäämällä on voitu rahoittaa järjestötoiminnan alijäämää. Nyt kun palveluista ei enää tule rahaa entiseen malliin, kuntoutuspalveluja tuottavien järjestöjen ahdinko kasvaa. RAY on ollut aikoinaan rahoittamassa investointiavustuksin kuntoutuslaitoksia, joista osa uhkaa rappeutua peruskorjausvarojen puuttuessa. Jotkut järjestöt ovat investoineet toimitilalaajennuksiin ennen kuntoutuspalveluiden kysynnän laskua ja velat sekä velkojen korot oli suunniteltu maksettavan kuntoutuslaitoksen tuotoilla. Varojen puute voi tässä tilanteessa johtaa Seemerin mukaan rajuun velkaantumiseen ja pahimmillaan konkursseihin. Järjestöjen pitäisi nyt käyttää omaa, vuosien mittaan kerääntynyttä varallisuuttaan paikkaamaan alijäämiä. Toinen vaihtoehto voisi olla palvelukonseptin muuttaminen paremmin kysyntää vastaavaksi. Viime kädessä tappiollinen kuntoutustoiminta pitäisi lopettaa, Seemer sanoo. RAY ei voi tukea järjestöjen palvelutuotantoa. Se voi ainoastaan paikata järjestötoiminnan alijäämiä, kun palvelutoiminnan tuottoja ei kuntoutuksesta tällä hetkellä kerry. Itse ongelmaa tämä ei kuitenkaan poista, ja siksi järjestöjen tulisi kyetä Palvelutuotanto on erotettava järjestötoiminnasta. tekemään kuntoutuslaitosten osalta nopeita päätöksiä tulevaisuu- den suhteen. Tällä hetkellä tilanne RAY:ssä on se, että tuottojen laskiessa myös avustuseurot vähenevät eli järjestötoiminnan kasvaneen alijäämän paikkausmahdollisuudet ovat meillä huonot. STM selvittää kuntoutuslaitosten tilaa Myös sosiaali- ja terveysministeriö on huolissaan kuntoutuslaitoksen asiakaskunnan vähenemisestä ja taloudellisen tilanteen heikkenemisestä. STM selvittää parhaillaan kuntoutusasiain neuvottelukunnan (KUNK) aloitteesta kuntoutuslaitosten tilannetta, toiminnan kehittämistä ja tukemista. Selvitystyö koskee noin sataa kuntoutuslaitosta, jotka tuottavat Kelan, muiden vakuutuslaitosten ja kuntien rahoittamaa kuntoutusta sekä Valtiokonttorin RAY-varoista rahoittamaa sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutusta. Selvitys tehdään kahdessa vaiheessa ja sen tuloksista raportoidaan vuoden 2009 loppuun mennessä. Tukipotti 3/2009 9

10 RAY selvitti kesällä, onko taantuma vaikuttanut avustusta saavien järjestöjen toimintaan. Joka neljäs sosiaali- ja terveys järjestö kertoi lisänneensä toimintaa, joka kolmas rahoituksensa pienen tyneen. Teksti: Marika Leed Kuva: Ville Juurikkala JOKA NELJÄS sosiaali- ja terveysjärjestö on joutunut lisäämään toimintaansa taantuman myötä. Tämä kävi ilmi kesäkuussa, kun RAY kysyi avustusta saavien järjestöjen toiminnanjohtajilta, onko taantuma vaikuttanut niiden toimintaan. Eniten toimintaansa ovat joutuneet lisäämään päihdejärjestöt, joista yli puolet kertoi osallistuja- ja asiakasmääriensä lisääntyneen. Toiseksi eniten lisääntynyt tuen tarve näkyi lastensuojelu- ja nuorisokasvatusjärjestöissä, jotka järjestävät muun muassa kriisiapua akuutteihin ongelmatilanteisiin joutuneille perheille. Taantuma kuristaa joka kolmatta järjestöä Rahoituksen odotetaan vähenevän Kolmannes RAY:n tukemista järjestöistä kertoi, että käytettävissä oleva rahamäärä on pienentynyt taantuman myötä. Lähitulevaisuudessa sama määrä arvioi taloutensa kiristyvän entisestään ja erityisesti varainhankinnan vaikeutuvan. Haasteellisimpana yleinen taloustilanne näyttäytyi vammais- ja päihdejärjestöille, joista yli puolet uskoi rahoituksensa lähivuosina vähenevän. Puolet vammaisjärjestöistä arveli lisäksi, että toimintaa joudutaan supistamaan taantuman myötä. Selvä enemmistö sosiaali- ja terveys järjestöistä oli kuitenkin sitä mieltä, että järjestöjen rooli osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tulee lähivuosina kasvamaan joko jonkin verran tai selvästi. Taantuma ei kuitenkaan ole vaikuttanut kielteisesti suomalaisten auttamisen haluun. Järjestöt arvioivat, että se on vähintäänkin pitänyt ennallaan tai jopa lisännyt ihmisten valmiutta tehdä vapaaehtoistyötä ja kantaa vastuuta lähimmäisistä. Taantuman kärsijöitä työttömät ja vanhukset Nykyisestä taantumasta ovat sosiaali- ja terveysjärjestöjen mielestä kärsineet eniten työttömät, pätkätyöläiset ja vanhukset. Työttömien työnsaanti oli vaikeutunut, minkä lisäksi ongelmana ovat syrjäytyminen ja taloudelliset vaikeudet. Vanhusten palvelujen ja hoidon tason koettiin heikentyneen entisestään. Myös lasten, nuorten, lapsiperheiden sekä mielenterveysongelmista kärsi vien kohdalla näkyivät leikkaukset palveluissa sekä hoitoon pääsyn vaikeu tuminen. Lisääntynyt tuen tarve näkyy muun muassa lastensuojelu- ja nuorisokasvatusjärjestöjen asiakasmäärissä. Otantatutkimus haastatteli kesäkuussa puhelimitse 230:tä info RAY:n avustusta saavan sosiaali- ja terveysjärjestön toiminnanjohtajaa. Tutkimuksen perusjoukkoon kuuluivat kaikki avustusta tänä vuonna saavat 921 järjestöä. 10 Tukipotti 3/2009

11 Viestintää yhteiseksi hyväksi RAY on tehnyt keväästä 2008 lähtien tiivistettyä viestintä yhteistyötä kymmenen avustusta saavan järjestön kanssa. Tavoite on selkeä: tehdä sosiaalija terveys järjestöjen työtä näkyväksi ja kertoa suomalaisille, mihin RAY:n yksinoikeudella kerätyt pelituotot käytetään. Teksti: Marika Leed Kuva: Ville Juurikkala RAY tukee -kampanjan ryhmäkuvan mallit rekrytoitiin viestintäyhteistyöjärjestöjen kautta. Nuori mies takarivissä vaaleassa paidassa on Nuorten Ystävät ry:n viestintäpäällikkö Jarno Kinnunen. RAY KUTSUI keväällä 2008 kymmenen avustusta saavan jäsenjärjestön edustajat mukaan viestintäyhteistyöryhmään. Yhteistyön tavoitteena on tehdä tunnetuksi RAY:n tukemaa toimintaa ja tuoda esiin järjestöjen tekemän työn merkitystä. Laajempana strategisena tavoitteena on tukea RAY:n yksinoikeuden kannatusta, sillä sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus nojaa vahvasti peli monopolin tuottoihin. Yhteistyöryhmään on kutsuttu mukaan jäseniä eri toimialoilta: lastensuojelusta, nuorisokasvatuksesta, vammaistyöstä, vanhustyöstä, raittiusja päihdetyöstä, mielenterveystyöstä sekä yleis- ja monialajärjestöistä. Toimikaudeksi on kaavailtu paria-kolmea vuotta. Kaikki hyötyvät Viestintäyhteistyön rakentaminen on ollut vaivatonta, sillä yhteistyöstä hyötyvät sekä RAY että järjestöt. RAY saa tuotua paremmin esiin sitä, mihin sen liikevoitot käytetään. Yhteistyöjärjestöt taas saavat toiminnalleen lisänäkyvyyttä. Mielenterveyden Keskusliitolle lähteminen mukaan yhteistyöhön oli helppo päätös. RAY:n tukemalla toiminnalla on suuri merkitys mielenterveyspotilaille ja -kuntoutujille sekä heidän omaisilleen. On tärkeää tehdä näkyväksi sitä, mihin RAY:n tuotot käytetään, viestintäpäällikkö Inkeri Aalto kertoo. Nuorten Ystävien viestintäpäällikkö Jarno Kinnunen on myös ollut yhteistyöhön tyytyväinen. Keväällä toteutettu Ajan antajat -sarja Ylen Aamu-tv:ssä, joka esitteli järjestöjen toiminnassa mukana olevia ihmisiä, antoi meille erinomaista näkyvyyttä valtakunnallisesti. Vaikka kokemukset kuluneesta vuodesta ovat olleet positiivisia, odotuksia tulevillekin vuosille on jo herännyt. Vanhustyön Keskusliiton viestintäpäällikkö Leena Valkonen kaipaisi jatkossa esimerkiksi päättäjille ja suurelle yleisölle suunnattua kampanjointia järjestötyön esiin nostamiseksi. Syksyllä Pajatson MM-kisat Helpoimmaksi tavaksi toteuttaa yhteistä näkymistä ovat osoittautuneet erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat. Terve SOS-messuilla toukokuussa RAY oli mukana yhteisosastolla Punaisen Ristin ja Näkövammaisten Keskusliiton kanssa. Syksyllä ovat edessä RAY:n isännöimät Pajatson MM-kisat, joissa yhteistyöjärjestöjä on mukana kymmenellä aluemestaruuspaikkakunnalla. Yhteistyön laajin tuote on tähän mennessä kuitenkin ollut RAY tukee -merkin ympärille rakennettu markkinointiviestintäkampanja Peleistä on iloa meillekin. Vuoden alusta lähtien avustusta saavien järjestöjen käytössä onkin esimerkiksi ollut maksuttomia kampanjajulisteita. Yhteistyöjärjestöjen käyttöön on tuotettu muutakin RAY tukee -kampanjamateriaalia, joita ne voivat hyödyntää tilaisuuksissaan. Tänä syksynä RAY tukee -kampanjointi laajenee edelleen RAY:n Pottija Täyspotti-pelisaleihin, joihin kaikki avustuksensaajat ovat tervetulleita esittelemään toimintaansa (mahdollisuudesta lisää lehden uutispalstalta s. 7.). Raytukee.fi Kirjoittaja vetää RAY:n ja järjestöjen välistä viestintäyhteistyöryhmää. Tukipotti 3/

Miksi Epilepsiasäätiö keikahti? Hallituksen jäsenen vastuut. Ikäihmiset liikkeelle

Miksi Epilepsiasäätiö keikahti? Hallituksen jäsenen vastuut. Ikäihmiset liikkeelle R A Y : N A V U S T U S T O I M I N N A N A S I A K A S L E H T I 3 2 0 0 8 Miksi Epilepsiasäätiö keikahti? Hallituksen jäsenen vastuut Ikäihmiset liikkeelle hyvän tekijä Kuva: Jari Härkönen Ohjaaja Erkko

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

ray:n avustustoiminnan asiakaslehti 4/2007 Kumppanuuus kysyy tahtoa Järjestöt pantiin verolle Rahoituksen Painopisteenä päihteet

ray:n avustustoiminnan asiakaslehti 4/2007 Kumppanuuus kysyy tahtoa Järjestöt pantiin verolle Rahoituksen Painopisteenä päihteet ray:n avustustoiminnan asiakaslehti 4/2007 Kumppanuuus kysyy tahtoa Järjestöt pantiin verolle Rahoituksen Painopisteenä päihteet NÄKÖ kulmia Tiukka esitys tulossa Avustustenjaon lähtökohtia ovat tänä vuonna

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS LUOTETTAVUUS ASIAKASLÄHTÖISYYS TOIMINNALLINENTEHOKKUUS IHMISEN ARVOSTAMINEN RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Vuosikertomus 2002 SISÄLLYS RAY LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 AVUSTUKSET 4 RAHAPELIT 12 Raha-automaatit

Lisätiedot

ray:n avustustoiminnan asiakaslehti 2/2007 Tukea vanhemmuuteen Vauvaperhetyötä juurrutetaan arkeen Tähtäimessä sosiaaliset innovaatiot

ray:n avustustoiminnan asiakaslehti 2/2007 Tukea vanhemmuuteen Vauvaperhetyötä juurrutetaan arkeen Tähtäimessä sosiaaliset innovaatiot ray:n avustustoiminnan asiakaslehti 2/2007 Tukea vanhemmuuteen Vauvaperhetyötä juurrutetaan arkeen Tähtäimessä sosiaaliset innovaatiot Mistä järjestösi rahat tulevat? NÄKÖ kulmia Norjasta kuuluu kummia

Lisätiedot

vastuu- ja vuosiraportti 09

vastuu- ja vuosiraportti 09 vastuu- ja vuosiraportti 09 Lukijalle Raha-automaattiyhdistys on suomalaisen hyvinvoinnin tukija. RAY :n koko voitto käytetään sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä sotiemme veteraanien hyväksi.

Lisätiedot

Yleisavustukset perattiin. Mitä on innovatiivisuus? Yksinäisten yhteiskunta

Yleisavustukset perattiin. Mitä on innovatiivisuus? Yksinäisten yhteiskunta R A Y : n a v u s t u s t o i m i n n a n A s i a k a s l e h t i 2 2 0 1 0 Yleisavustukset perattiin Mitä on innovatiivisuus? Yksinäisten yhteiskunta Pelitreffeillä Kanen pääsihteeri Sari Aalto-Matturi:

Lisätiedot

RAY:n uudet avustuslinjaukset. Sosiaalisen tilinpidon hyödyt. Vapaaehtoinen on myötäeläjä

RAY:n uudet avustuslinjaukset. Sosiaalisen tilinpidon hyödyt. Vapaaehtoinen on myötäeläjä R A Y : N A V U S T U S T O I M I N N A N A S I A K A S L E H T I 1 2 0 1 1 RAY:n uudet avustuslinjaukset Sosiaalisen tilinpidon hyödyt Vapaaehtoinen on myötäeläjä Vapaaehtoistoiminnan vuoden projektisihteeri

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI RAY:n pelitoimintaa ohjaa pelaamisen sosiaalisten haittojen rajoittaminen. Pelitoiminnan tuotolla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä edistetään terveyttä ja hyvinvointia. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004

Lisätiedot

Laetitia vaikuttui» Tanssista löytyy yhteinen fiilis. s.18

Laetitia vaikuttui» Tanssista löytyy yhteinen fiilis. s.18 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LEHTI KADUN ÄÄNEN TUNTIJA 8 ELOISA KOLMAS IKÄ 22 4 2012 Laetitia vaikuttui» Tanssista löytyy yhteinen fiilis. s.18 Hyvän tekijä teksti jaakko liikanen kuva jaakko lukumaa Puhua ja

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Vuosikertomus Årsberättelse 2003 LUOTETTAVUUS ASIAKASLÄHTÖISYYS TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS IHMISEN ARVOSTAMINEN SISÄLLYS RAY LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 AVUSTUKSET 4 RAHAPELIT

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Miten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tilintekovastuu toteutuu?

Miten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tilintekovastuu toteutuu? Avustustoiminnan raportteja 7 Virtanen Petri - Karjalainen Kirsi - Mäkinen Anna-Kaisa - Mäkelä Outi - Ahonen Pertti Miten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tilintekovastuu toteutuu? Selvitys järjestöjen

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

RAY PALKITSI PARHAAT 10 LUONTO LIEVITTÄÄ STRESSIÄ 20 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LEHTI. 2 Onnea! » Yhteispeliä 75 vuotta s. 14

RAY PALKITSI PARHAAT 10 LUONTO LIEVITTÄÄ STRESSIÄ 20 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LEHTI. 2 Onnea! » Yhteispeliä 75 vuotta s. 14 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LEHTI RAY PALKITSI PARHAAT 10 LUONTO LIEVITTÄÄ STRESSIÄ 20 2 Onnea! 2013» Yhteispeliä 75 vuotta s. 14 Hyvän tekijä teksti matti välimäki kuva mari männistö "Tuli ikävä oppilaita"

Lisätiedot

SULATETUT SYDÄMET. » Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14. Ulos kerhohuoneista 8. Talous takaisin tolpilleen 10. ray:n avustustoiminnan

SULATETUT SYDÄMET. » Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14. Ulos kerhohuoneista 8. Talous takaisin tolpilleen 10. ray:n avustustoiminnan ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Ulos kerhohuoneista 8 Talous takaisin tolpilleen 10 4 2011 SULATETUT SYDÄMET» Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14 HYVÄN TEKIJÄ Sijaisperheistä on huutava pula.

Lisätiedot

Järjestöt voimana muutoksessa

Järjestöt voimana muutoksessa Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Julkaisija Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

Teema: kunnat ja järjestöt

Teema: kunnat ja järjestöt 3-4. 2011 Asiakaslähtöisyys ja kilpailutus Paikalliset toimijat, kunnat ja sosiaaliala Bielefeldin malli Teema: kunnat ja järjestöt Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Asiakas on kilpailutuksen

Lisätiedot

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010 1/2010 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa Palveluiden vaikuttavuuden

Lisätiedot

Ikää tulee. olemmeko valmiita? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Toimintaterapia lastensuojelussa

Ikää tulee. olemmeko valmiita? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Toimintaterapia lastensuojelussa sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 9 2011 irtonumero 7,50 e Toimintaterapia lastensuojelussa Tiina Soininen: Turvaa byrokratiasta Pia Romo: Suvaitsevaisuutta Saksasta Petri Uusikylä:

Lisätiedot

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n teemat kunnallisvaaleissa 2 TEEMA 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto a3 2012 JHL:n teemat kunnallisvaaleissa

Lisätiedot

Menevä ministeri Kuntauudistus pisti Virkkuseen vipinää. Tampere haluaa houkutella työvoimaa. Vastuullisuus on. ahdingossa vai auringossa?

Menevä ministeri Kuntauudistus pisti Virkkuseen vipinää. Tampere haluaa houkutella työvoimaa. Vastuullisuus on. ahdingossa vai auringossa? Tampere haluaa houkutella työvoimaa Vastuullisuus on viisautta sijoittamisessa 2-2012 www.keva.fi Rehtori viihtyy koulun käytävillä Kunnanjohtajat ahdingossa vai auringossa? Keva på svenska s. 27 Menevä

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Mielenterveysviikko huipentui messutunnelmiin. Raha-automaattiyhdistyksen. Psykoterapian saatavuus. avustukset

Mielenterveysviikko huipentui messutunnelmiin. Raha-automaattiyhdistyksen. Psykoterapian saatavuus. avustukset m i e l e n t e rv e y d e n k e s k u s l i i t o n j ä s e n l e h t i 1/2014 Mielenterveysviikko huipentui messutunnelmiin 4 Mielenterveysbarometri: Asenteet hieman hyväksyvämpiä Kuntoutujan tarina:

Lisätiedot

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 2007 J.P. Roos vaatii tervettä järkeä lastensuojeluun Ruotsalaisten tutkimusten mukaan lastensuojelun tulokset näyttävät kehnoilta Pitkä huoltoselvitysaika voi olla

Lisätiedot

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 8 2009 Luottamushenkilö Anne Granholm Olli Kangas: Kullekin lompakkonsa mukaan? Marja-Liisa Grönvall: Köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät valtionohjaus

Lisätiedot

Lähde liikkeelle syksy 2013 1

Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Pääkirjoitus Tutkintotoimikunnat tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöeliminä Kannen kuva: Pentti Hokkanen. Työelämän ja koulutuksen tiivis yhteistyö on ollut alusta

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista. Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon 15/03

SOSIAALITURVA. Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista. Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon 15/03 SOSIAALITURVA 15/03 Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista Pääkirjoitus 2. lokakuuta 2003 Lapsilla on oikeus päihteettömään ympäristöön Kun ensi vuonna alkoholin

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Uusien avustusten saajien koulutustilaisuus 2.3.2011 Mika Pyykkö, 28.2.2011 1 Yhteiskunnan ja kuluttajan suojeleminen - rikollisuuden

Lisätiedot