klo Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "27.5.2015 klo 10.30-16.00 Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, Tampere"

Transkriptio

1 Työpaja II: Museotyö muutoksessa Toiminta puntariin klo Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, Tampere 1 Työpajassa jatkettiin museoiden arviointimallin sisällön uudistamiseen tähtäävää keskustelua. Ensimmäisessä työpajassa keskustelujen painopiste oli museoiden toimintaympäristössä ja siitä kumpuavissa tarpeissa. Tavoitteena oli tunnistaa museoiden muutossuuntia. Nyt järjestetyssä toisessa työpajassa huomio kiinnitettiin muutoksessa olevaan museotyöhön. Keskusteluissa pohdittiin, miten museotyön täytyy muuttua, jotta museot voivat hyödyntää ympäristön mukanaan tuomat mahdollisuudet. Tavoitteena oli tunnistaa museotyön kannalta olennaisia muutoksen tai vahvistamisen paikkoja, valintoja ja yhteyksiä. Työpajan aluksi kuultiin tilannekatsaus arviointimalliuudistuksen tämän hetkisestä vaiheesta sekä edellisen työpajan tulosten kooste. Päivän teemaan johdatti Carina Jaatisen puheenvuoro Museotyö muutoksessa, jossa kysyttiin mm. Onko museon määritelmä edelleen relevantti muuttuvassa maailmassa? Miten juuri sinun museosi vastaa haasteeseen? Mitä varten museosi on olemassa? Onko museosi vaikuttaja? Ketä varten museosi on olemassa? Mikä on oma roolisi museosi matkalla kohti menestystä? Näillä eväillä jatkettiin työpajaosuuteen, jossa neljässä ryhmässä pureuduttiin aiheeseen seuraavien kysymysten kautta: 1) Miten museotyön täytyy muuttua, jotta museot pääsevät hyödyntämään muutoksen mukanaan tuomat mahdollisuudet? Tehtävänantona oli piirtää museon muutostarina nykypäivän museosta tulevaisuuden museoksi, käyttäen ns. Rich picture -tekniikkaa. Taustalla on ajatus, että museoiden toimintaympäristö on muuttunut aikaisempaa kompleksisemmaksi. Asioiden keskinäisriippuvuus ja monitasoisuus kasvavat ja muutosnopeus kiihtyy museoiden on onnistuttava uudistamaan rakenteitaan ja toimintatapojaan. Perinteinen suunnittelulähtöisyys on tullut tiensä päähän. Tarvitaan strategista ymmärrystä, ilmiöperusteista asemointia ja ketteryyttä muutosten läpiviemisessä. Johtamisen mallit ja menetelmät ovat osin menettäneet käyttökelpoisuutensa. Tulevaisuudessa johtaminen on mahdollistamista, suhteiden ja verkostojen johtamista. Johtajan intuitiolla ja karismalla sekä työyhteisön luovuudella on uudessa museomaailmassa keskeinen merkitys. Tätä ajatellen tehtävän antona oli piirtää tarina sekä tunnistaa ja esittää siinä asioiden moninaiset yhteydet, kriittiset kohdat, valinnat ja yhteydet museotyön kannalta.

2 2) Mitkä olivat olennaisia asioita ja konkreettisia muutoksia esimerkkimuseon kehittämistyössä? 2 Tässä tehtävässä muutostarinan olennaiset kohdat konkretisoitiin ja niiden pohjalta pohdittiin realistisia toimenpiteitä, asioita ja muutoksia joita museotyössä on näkyvissä. Mitä pitää aloittaa Mitä pitää vahvistaa tai lisätä Mitä pitää vähentää Mistä pitää luopua Lopuksi konkretisoinnit kirjattiin matriisiin. Osallistujia työpajapäivässä oli 35 henkeä. Työpajatyöskentelyn materiaali on tässä yhteenvedossa esitetty ja kevyesti kommentoitu. Aineistoa hyödynnetään museoiden arviointimallin sisällön rakentamisessa.

3 Ryhmä 1: Yhdistelmämuseo 3

4 Yhdistelmämuseo koostuu hallinnollisesti historiallisesta museosta, taidemuseosta ja muutamista erikoismuseoista. Museon tämänhetkiset ongelmat johtuvat siitä, että Museon palvelut ja toiminta perustuvat olemassa oleviin tiloihin ja niihin sijoitettuihin toimintoihin. Rakennukset ja tilat eivät vastaa uusia tarpeita. Yleisö on siirtynyt verkkoon. Nykyinen organisaatiorakenne ei tue uusiutumista linja- tai prosessiorganisaatiot eivät toimi. Museolla on asiantuntijuutta, mutta se toimii useasti jarruna. Museo tunnistaa vaikuttavuustavoitteekseen paikallisidentiteetin vahvistamisen. Sen edellytyksenä on, että museo onnistuu tuottamaan uusia palveluita uuteen talousmalliin perustuen. 4 Palveluiden uudistamiseen lähdetään selvittämällä yleisön tarpeita ja oman toiminnan kehittämismahdollisuuksia. Sisäisessä keskustelussa pohditaan, millainen organisaatio parhaiten tukisi uusiutumista joustavasti. Todetaan, että museolla tulee olla kykyä tunnistaa asiakkuuksia uudella tavalla, ottaa niskalenkki kokoelmista sekä rohkeutta profiloitua uudestaan tarpeen mukaan. Selvitysten tuloksien perusteella museota ryhdytään rohkeasti uudistamaan. Menestystekijäksi on tunnistettu kokoelmien saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen. Museo keskittää siis voimavaransa ensin kokoelmien kehittämiseen. Tuloksena on terävöitetyt, hyvin hoidetut kokoelmat, joista on karsittu 2/3. Kokoelmat ovat nyt Museolle työkalu, joka on kunnossa palvelemaan sisäisesti ja ulkoisesti. Museo kirkastaa identiteettiään kehittämällä toimintojen ja palveluiden kokonaisuutta. Yleisön palautteen perusteella nostetaan yleisön rakastamien erikoismuseoiden ja niiden palveluiden kehittäminen keskiöön. Rönsyt karsitaan yhdistämällä toimintoja Historiallisen museon alle. Taidemuseosta tehdään yhteiskunnallisen vaikuttamisen erilainen kanava. Museon identiteetti on kirkastunut uusiutumisen myötä - kaikilla Museon toimijoilla oma kirkas profiili ja tehtävä. Museokokonaisuuden pedagogisia palveluita kehitetään organisaatiorajat ylittävänä yhteistyönä. Museon omaa asiantuntemusta kehitetään ja hyödynnetään laajasti ja se kasvaa koko toiminnan kivijalaksi ja voimavaraksi. Uusi tulevaisuuden museo on valmis! Siitä rakentui terävästi profiloitunut, paikallisidentiteettiä vahvistava, yleisölähtöisiä palveluita tuottava, kulttuuriperintöalan asiantunteva toimija, jolla on työkalupakki kunnossa, ja joka kehittää toimintaansa yhteistyössä muiden kanssa. Ryhmä 1 Yhdistelmämuseo Mitkä olivat olennaisia asioita ja konkreettisia muutoksia esimerkkimuseon kehittämistyössä? (Mitä aloitettiin, vahvistettiin, lisättiin, vähennettiin ja mistä luovuttiin) Toimintaympäristö, asiakkaat ja kumppanit Profilointi asiakkuuden ja asiakkaan tarpeiden aito tunnistaminen ja valinta Yhteiskunta asiakkaana: yhteiskuntasopimus? Tavoitteet, strategia ja resurssit Kokoelmien kriittinen tarkastelu vähentäminen ja kuntoon saattaminen (käytössä) yleisöä osallistavalla prosessilla valinta perustuu: mitä kokoelmilla halutaan kertoa

5 Resurssien vapauttaminen palvelujen tuottamiseen (luovutaan: tilat, henkilöstö, kokoelmat) Kokoelmien elinkaari säilytysstandardien alentaminen Priorisoinnit ja osallistava toimintakulttuuri edellyttävät asiantuntijuutta, osaamista ja aktiivisuutta 5 Sisällöt ja osaaminen Toimintatavat ja -kulttuuri Palvelut Yhteiskäyttö yli organisaatioiden henkilöstö, asiakkaat, kokoelmat, näyttelyt Vahvat verkostot TAKO, NÄKY, PETO, TUJU vertaiskehitys Näyttelyt vähemmän, pidempiä, yhteistyössä, kierrätetään, itsepalvelunäyttely Kalaparvijohtaminen ja -osallistuminen Työyhteisön koulutus Parviälykulttuuri Bisnesmalli Kaikki viisaus ei asu omassa päässä Miten? - toimintaa palveleva organisaatio Määritellään käsitteet ja palvelukonseptit yleisölähtöisesti uudestaan: luovutaan: näyttely-, kokoelma- ym. palvelut otetaan: identiteetti-, vaikuttavuus-, pop up -palvelut Miten? - palveluiden uusi määrittely ilmiöistä/tarpeista käsin yhteisöllisesti

6 Ryhmä 2: Biomuseo 6

7 Suomalainen maakuntakaupunki tunnettiin turvetuotannostaan. Laajat suoalueet levittäytyivät keskustataajaman ympärillä ja kaupunkiin oli kertynyt merkittävää turvealan osaamista. Kaupungin kaksi kunnallista museota, kulttuurihistoriallinen kaupunginmuseo ja taidemuseo, olivat päässeet nukkavieruun tilaan. Taidemuseo oli toki visioinut itselleen uutta wau-rakennusta, mutta nämä suunnitelmat olivat valitettavan epärealistisia. 7 Museoväki oivalsi muutoksen tarpeen ja käynnisti Uusi Turvemuseo -hankkeen. Osallistavassa hankkeessa oli ensin tarkoituksena saada kuntalaisten ääni kuuluviin ja ideoida uudenlaista museota turvetuotannon ympärille. Järjestettiin kuulemisia ja pohdittiin joukkorahoitusta. Idea ei yksinkertaisesti ottanut tuulta alleen, esimerkiksi paikallinen turvemoguli ei nähnyt mitään mieltä vanhojen työkoneidensa museoimisessa. Prosessin tuloksena alkoi kuitenkin hahmottua uudenlainen yhteistyömalli: biomuseo. Biomuseon toiminta ankkuroitaisiin paikalliseen kulttuuri- ja luonnonperintöön ja yhteisöllisyyteen siten, että se yhdistäisi kaupunkilaisia. Tärkeitä palasia kokonaisuudessa olivat mm. paikallinen ammattikorkeakoulu ja sen cleantech-osaaminen, suoluonto, lähiruoka, ohjelmapalveluyrittäjät ja kulttuurielämä. Biomuseo ei ole seiniin sidottu vaan se pyrkii toimimaan ajassa ja tilassa uudella tavalla. Museon keskeinen ponnistus ovat vuosittaiset suotaidefestivaalit poikkitaiteellisine ohjelmistoineen. Museo on yksityisoikeudellinen ja kaupunki siirsi kunnalliset museopalvelunsa kokoelmineen ja henkilöstöineen uuden toimijan hoitoon. Yksityisen rahoituksen kannalta myös turvemogulille uusi organisaatio on kiinnostava linkittäessään turvetuotannon, tutkimuksen ja paikalliset yhteisöt joiden mielikuvat turveteollisuudesta eivät olleet yksinomaan positiivisia. Luonnollisesti matka biomuseoon vaati asioiden tekemistä uudella tavalla: ketterämmin, joustavammin, osallistavammin ja kokoamalla rahoitusta monista suunnista. Ryhmä 2 Biomuseo Mitkä olivat olennaisia asioita ja konkreettisia muutoksia esimerkkimuseon kehittämistyössä? (Mitä aloitettiin, vahvistettiin, lisättiin, vähennettiin ja mistä luovuttiin) Toimintaympäristö, asiakkaat ja kumppanit Aloitteet toimintaympäristöstä nousevia Verkostoissa toimiminen korostuu Asiakkaat ja kumppanit suunnittelevat toimintaa, luovat visioita Asiakkaiden kanssa sopimuksia ja aitoa vastikkeellisuutta Kumppanuuksien hankinta Yhteisöjen näkökulmat ja vaikutusmahdollisuudet hallinnossa = Meidän museo Museo tuo toimijoita yhteen = foorumi Moninaiset hallintomuodot lisääntyvät Museon positiivinen omistajuus & rohkeus ajamiensa asioiden edistäjänä

8 8 Tavoitteet, strategia ja resurssit Sisällöt ja osaaminen Toimintatavat ja -kulttuuri Palvelut Yhteisö asettamassa tavoitteita ja muotoilemassa strategiaa Strateginen ote: valinnat ja myös poissulkevat = ei tehdä kaikkea Resurssipohjan laajentaminen Vahvat missiot Resursseja ei sidota vain tiloihin Museo on toimija = subjekti Henkilökunnan aktiivisuus & henkilöresurssit tehokäyttöön Kaupunki ei vain rahoittaja Hybridi-malli omistajuus laajempi Projektiosaaminen korostuu Fasilitointiosaaminen Karismaattinen museonjohtaja Sisältö luodaan yhteisesti useampien tekijöiden kanssa Missioon kytkeytyvä asiantuntemus = ei vain museografiaa Toimintaympäristön hallinta Tapahtuma-, digi-, tiede- ja projektiosaaminen Ketteryyttä toimintatapoihin Etsitään uusia ihmisiä = kumppanit Kommunikoinnin konstit ei vain museoagendalla vaan haettiin uusia tapoja Museon rajat häilyviä Tehdään yhdessä, ei yksin Keskeneräisyyden sietäminen Riman laskeminen Kommunikoinnin ja yhteyksien ylläpidon rooli nousee Dynaamiset palvelut keinovalikoima ja toteutus tilanteen & kumppaneiden mukaan Yhteistyökumppaneille ja asiakkaille räätälöidyt palvelut Kokoelmien omistajille suunnatut palvelut Kokoelmien avaaminen: sekä sähköisesti että fyysisesti Palvelupaletin rajaaminen: kaikkea ei voi tehdä Asiakkaiden tarpeisiin keskittyminen Asiakasymmärryksen kasvattaminen Asiakkaiden ryhmittely Museotoiminnasta/palveluista maksavat asiakkaat/tuotteistus

9 Ryhmä 3: Airo- ja äyskärimuseo : Yhdessä meloen eteenpäin 9

10 Airo- ja äyskärimuseo Korppoossa oli uinuva saaristolaismuseo, jonka ytimen muodosti hieno vesistöliikenteen esinekokoelma ja paikkakunnan vesistöjen kulttuuriympäristöä koskeva tietovaranto. Museon toiminta kulki tuttuja uria taantuvalla pikkupaikkakunnalla, kunnes sen riveihin liittyi uudistushaluisia museoammattilaisia. 10 Muutos lähti museoammattilaisista itsestään: uusien työntekijöiden silmissä museo näyttäytyi voimavarana alakuloa vastaan, museona jota voitaisiin uudistaa yhdessä ympäröivän yhteisön kanssa. Museo valitsi työkaluikseen ilon, kepeyden ja lohdun tunnuksenaan "pysymme pinnalla, melomme etiäpäin". Se kokeili uusia tapoja työskennellä lähiyhteisönsä kanssa: museo kysyi korppoolaisilta, mikä sinulle on tärkeää ja onnistui kiinnittymään uudella tavalla asukkaiden arkeen. Se järjesti tapahtumia, joissa yhdistyivät hyvä lähiruoka ja juoma sekä ulkoilu, lihasvoimainen vesillä liikkuminen ja kestävä kehitys. Veneenrakennuskurssit vetivät kotoilun ja downshiftauksen puolestapuhujia. Museon vesistöjen kulttuuriperintöä koskeva tieto oli kaikkien käytettävissä ja täydennettävissä. Tietoa myös hyödynnettiin uusissa tuotteissa. Museo tempautui positiiviseen kehään, jossa sen aktiivisuus yhteisön suuntaan palautui takaisin rahoittajien kiinnostuksena ja jossa paikkakunta alkoi nähdä airot ja äyskärit myönteisenä, myös elinkeinoelämän voimana. Alueen veneenrakentamisen perinne elpyi ja matkailijatkin kiinnostuivat museon ja sen yhteistyökumppaneiden merellisistä palvelupaketeista. Museo viesti ilolla toiminnastaan ja sen viestiä halusivat muutkin viedä eteenpäin. Museo huomattiin myös maan rajojen ulkopuolella ja sille avautui uusia kumppanuuksia pohjoismaisissa viikinkihankkeissa. Sillä oli jopa filiaali Järvi-Suomessa Sulkavalla. Vaikuttavuus ei lähde museon oikeassa olemisesta, vaan yhteisöllisyydestä, fiiliksestä jne. hyvä näin! Ryhmä 3 Airo- ja äyskärimuseo Mitkä olivat olennaisia asioita ja konkreettisia muutoksia esimerkkimuseon kehittämistyössä? (Mitä aloitettiin, vahvistettiin, lisättiin, vähennettiin ja mistä luovuttiin) Toimintaympäristö, asiakkaat ja kumppanit Kumppanuuksien hakeminen aktiivisesti ja luovasti; yhteisön rakentaminen itseisarvo ja sitä resursoidaan kaikessa toiminnassa: kokoelmayhteistyö, rahoittajat, oppilaitokset, paikalliset asukkaat, uudet yleisöt Tiivis yhteistyö muiden kulttuuriorganisaatioiden kanssa Aloitettiin: - luotiin yhteyksiä uusiin kumppaneihin: uudet rahoituskanavat - vakuuttava viesti museon ytimen merkityksestä Suuri yleisö, taustayhteisöt, harrastajat Oppilaitosyhteistyö Ammatillinen itsetuntemus -> ammatillinen itseluottamus -> aito vuorovaikutus eri alojen/yhteisöjen kanssa Toimintaympäristö - avauduimme ulospäin paikallisesti, valtakunnallisesti, kansainvälisesti - etsimme yhteistyökumppaneita: paikalliset, rahoittajat, asiantuntijat, harrastajat, museot Yhteistyökumppanit kokoelman kautta luovasti VERKOSTON MERKITYS eli VERKOSTON KUTOMINEN eli YHTEISÖN

11 RAKENTAMINEN ITSEISARVO <- erilaisia resursseja yhteisöstä Kanssamme halutaan tehdä yhteistyötä Toiminnassa ja palveluissa vetoa 11 Tavoitteet, strategia ja resurssit Sisällöt ja osaaminen Toimintatavat ja - kulttuuri Vahvistetaan museon itseymmärrystä: mikä/mitä olemme (STRATEGIA, YDIN) -> visio ja sen konkretisoiminen perusviesti koko yhteisön tietoon, elävä vuorovaikutus kanssamme halutaan tehdä yhteistyötä -> uusia kumppaneita ja rahoituskanavia Priorisointi ydin Euroopan paras airo- & äyskärimuseo Rahoitus: ulkopuoliset tahot, kuten säätiöt Tavoitteet, strategiat, resurssit - pyrittävä elävään, yleisön kanssa kommunikoivaan toimintaan (osallistaminen) - ammatillisesti korkeatasoinen, monipuolisesti verkostoitunut työyhteisö Lisättiin yhteisön osaamista ja tietoa hyödynnettiin museon toiminnassa - kokoelmat - tapahtumat - inventoinnit, dokumentoinnit Osaamista itsellä ja yhteisössä Fokus substanssiosaamisessa: pidettävä mielessä, että museon ominaislaatu museona säilyy. Korkea ambitiotaso. Sisältö ja osaaminen liittyvät museon toimialaan, kokoelmiin, yleisötoimintaan, pedagogiaan. Ammatillisesti korkeatasoinen, monipuolisesti verkostoitunut työyhteisö (myös museon sisällä). Kokoelmapolitiikka: tavoitteet & kartoitus. Kokoelmayhteistyö muiden museoiden kanssa (mm. TAKO). Näyttelypolitiikka & oheisohjelmisto uusiksi, innovatiivisuus. Monipuolisen osaamisen painotus rekrytoinnissa. Ulkopuoliset osaajat. Oman osaamisen arvostus, työn arvostus ja taustayhteisön arvostus ILOINEN TYÖOTE: yhdessä suunnitellen ja tehden Aito kohtaaminen. Kaikki vievät museon viestiä eteenpäin <= yhdessä, avoimesti (workshop etc.) Lisättiin - tarjotaan museon tietoja muiden jalostettavaksi - kepeyttä työyhteisössä: tilaa kokeilulle ja epäonnistumiselle, uusia ajatuksia - toiminnan suunnitteluun mukaan myös uusia ihmisiä museon

12 12 ulkopuolelta Vahvistettiin museon läsnäoloa yhteisössä -> kaikki vievät museon viestiä eteenpäin Vähennettiin itse tuotettujen näyttelyjen määrää, yhteisö mukaan sisältöjen tuottamiseen Monialainen museo-osaaminen <- verkosto/vuorovaikutus myös museon sisällä Viestintäresursseja lisää!!! Viestintä on kaikkien asia, ytimestä ulos! Sisäinen avoimuus asioiden & toiminnan suunnittelu & toteuttaminen yhdessä Palvelut Määritellään palveluiden tavoite/tavoitteet (palvelulupaus) Palvelupaketit Tapahtumat: mukavaa tekemistä, kävijän henkilökohtainen suhde asiaan <- tunteet, yhteisöllisyys Museokaupan kehittäminen Tilojen myynti/vuokraus, sponsoritapahtumat Päätetään aukioloajat Verkkopalvelut ja some käyttöön, palautteen vastaanottaminen Toiminnassa ja palveluissa vetoa, joka syntyy aidosta yhteydestä yhteisöihin

13 Ryhmä 4: Perusmuseo lukitusta ladosta iloliiteriksi 13

14 Keskisuuressa kaupungissa Etelä-Suomessa toimiva perusmuseo oli perinteinen näyttelyihin, kokoelmiin ja museopedagogiikkaan keskittyvä, omien seiniensä sisällä toimiva laitos. Museossa työskenteli henkeä, joista noin puolella oli museoalan koulutus. Museo kärsi kävijäpulasta, eivätkä resurssit tuntuneet riittävän. Esimerkiksi kokoelmien kartuttaminen oli tyrehtynyt rahapulaan. Toiminta tuntui polkevan paikallaan. 14 Uudistuakseen museo päätti suunnata toimintansa seiniensä ulkopuolelle ja profiloida sitä niin, että se tavoittaisi moninaisempia yleisöjä. Museo päätti tarkentaa missiotaan ja kehittää samalla vaihtelevampia toimintamuotoja ydinviestin levittämiseksi erilaisille ihmisille. Lähtökohtana oli, että siinä missä museossa oli aiemmin vieraillut vain noin viidennes potentiaalisista kävijöistä, tulevaisuudessa museo tavoittaisi myös uinuvat ihmiset eli loput 80 % kaupunkilaisista ja satunnaisista matkailijoista. Ajatuksena oli, että yleisöjen tehokkaamman tavoittamisen rinnalla museo lisäisi myös yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan. Yleisöjä alettiin osallistaa käyttämällä sen asiantuntija-apua esimerkiksi tiedon tuottamiseen ja tallentamiseen. Museo alkoi myös pyrkiä aiempaa suurempaan avoimuuteen. Kokoelmavarastot avattiin yleisölle, näyttelyitä ja tapahtumia alettiin tuottaa museon ulkopuolisiin tiloihin ja avoimen tiedon määrää lisättiin. Museo alkoi lisäksi pyrkiä ammattitaidolla toteutettuun, laadukkaaseen viihteellisyyteen palveluissaan mm. käyttämällä ammattikirjoittajaa, museodramaturgia, näyttelyiden käsikirjoituksen työstämisessä. Uudistuvaa toimintaa pyrittiin rahoittamaan uudenlaisilla hankekohtaisilla rahoitusmuodoilla, kuten yhteisörahoituksella. Säästöä etsittiin perustamalla uudenlainen tietoa, fyysistä esineistöä ja osaajia yhteen kokoava materiaalipankki yhdessä muiden museotoimijoiden kanssa. Avajaisten jälkeen paikallismedia kuvaili aiemmin sisäänpäin kääntynyttä museota iloliiteriksi. Museo oli alkanut edistää entistä enemmän ihmisten hyvinvointia ja muuttunut suljetusta kulttuuri-instituutiosta avoimemmaksi, yhteiskunnassa aktiivisesti vaikuttavaksi toimijaksi. Ryhmä 4 Perusmuseo Toimintaympäristö, asiakkaat ja kumppanit Tavoitteet, strategia ja resurssit Mitkä olivat olennaisia asioita ja konkreettisia muutoksia esimerkkimuseon kehittämistyössä? (Mitä aloitettiin, vahvistettiin, lisättiin, vähennettiin ja mistä luovuttiin) Toimintaympäristö - avoin ja aktiivinen museo - toimii foorumina ja mahdollistajana erilisille toimijoille - sidosryhmät ja kumppanit toimivat aktiivisesti yhteistyössä museon kanssa Lisää/vahvista toiminnan ja periaatteiden avoimuutta Säilytä/vahvista sisältöjen avoimuutta Aloita ja lisää asiakkaiden segmentointia Lisää harrastaja-asiantuntijoiden osallistumismahdollisuuksia Tavoitteet - museon strategia ja tavoitteet ovat ylöskirjatut - koko henkilökunta on perehdytetty tavoitteisiin - taloudelliset resurssit koostuvat monipuolisista lähteistä, kvtoiminta ja sidosryhmät aiempaa keskeisempiä Lisää strategista ajattelua, kokonaisuuden hahmottamista

15 15 Aloita strategian yhteisöllinen kirjoittaminen organisaatiossa Aloita - fraasipankki (rahoitus) - henkilöstö/asiantuntijapankki - tietopankki (tutkimukset, mallit jne.) Museoiden välinen yhteistyö tehokkaammaksi - avoimuus, jakaminen => asenne - materiaalipankki konkreettinen - erikoistuminen mahdollista tämän kautta Harrastaja-/maallikkoasiantuntijoiden arvostus - vapaaehtoisille mahdollisuus osallistua museotyöhön Vähennä - päällekkäistä tallennusta - näyttelyiden määrää Lisää - kiertonäyttelyitä - materiaalipankin hyödyntämistä Räätälöityjä palveluita eri asiakasryhmille Kumppanuuksien hyödyntäminen tallennustyössä Sisällöt ja osaaminen Sisällöt, osaaminen - museo ei yksin tuota sisältöjä, osallistuu ympäristöön - ulkopuolisen osaamisen aiempaa parempi hyödyntäminen - oman osaamisen kehittäminen Lisää: - talousosaamista - tietoteknistä ja some-osaamista - konsultoitavia asiantuntijoita Markkinointiosaaminen Sisällön tuottamiseen museodramaturgiaa + ammattiviestintää Museorakennuksen ulkopuolella tapahtuva toiminta Sisällöt tuotettava ymmärrettävästi museodramaturgin uusi ammatti? Osaamisen jakaminen: museoiden kesken ja yleisön kanssa Asiantuntijuus muuttuu, kun yleisöä osallistetaan; museoammattilainen edelleen tarpeellinen, mutta tämän tulee pystyä tukemaan vapaaehtoistyöntekijöitä Ammattikirjoittajat käyttöön, myös ammattimarkkinointi ja -itosaaminen Toimintatavat ja -kulttuuri Toimintatavat ja -kulttuuri - avoimempi ja rohkeampi museo - uskallus avata omaa työtä museon ulkopuolisille tahoille - hakea aktiivisesti uusia kumppanuuksia, sekä museoalalta että sen ulkopuolelta - aktiivisempi Best Practice -jako museoalan kesken ->

16 16 verkostot ja tietopankit Lisää alan yhteisöllistä kehittämistä Luovu yhden organisaation puuhasteluprojekteista Lisää/vahvista pitkäaikaisia isoja projekteja Aktiivisempi Best Practice -jakaminen Osallistavat toimintatavat, avoin/julkinen toimintakulttuuri Rahoitus kohti pirstaleisempaa rahoitusvälineistöä kv-projektien ja -kumppaneiden merkitys Yhteisöt aktiivisempi museo, toimii foorumina toimijoille ja tapahtumille Palvelut Museon valitsemat ajankohtaiset sisällöt palvelutuotannon lähtökohtana Erikoistuminen Museo varteenotettavaksi vaihtoehdoksi vapaa-ajanviettopaikaksi personointi asiantunteva viihteellisyys, ei höttö Vahvista tuottavia palveluita Luovu paperijulkaisuista Lisää sähköisiä palveluita Muokkautuvat tilat ja virtuaalitilat Palvelut - täyden palvelun iloliiteri, tuottaa kulttuuri- ja elämyspalveluita ympäröivien toimijoiden kanssa - tuottaa saavutettavia palveluita -> avoin data, digitaaliset palvelut - tuottaa palveluita, joita muut eivät voi tuottaa -> esim. avoin kokoelmavarasto, ainutlaatuiset objektit yms. Moninaiset palvelut, julkisuus, avoimuus, saavutettavuus Räätälöidyt palvelut

17 Yhteenveto Toimintaympäristö, asiakkaat ja kumppanit 17 Verkostoituminen ja sen kautta tapahtuva yhteistyö erottuu selvänä menestystekijänä ryhmien tuotoksissa. (Uusien) Kumppanien aktiivista etsintää ja hankintaa pidetään tärkeänä. Kumppaneille ja asiakkaille on annettava mahdollisuus vaikuttaa ja ne on otettava mukaan museon toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen aloitteiden tulee nousta ympäristöstä yhteisöiltä. Lisäksi museoiden on toimittava yhteistyössä (esim. sisällön tuottamisessa, kokoelmatyössä yms.) asiakkaiden, kumppanien, oppilaitosten, harrastaja-asiantuntijoiden, toistensa ja muiden kulttuuriorganisaatioiden kanssa. Museon suhteessa toimintaympäristöön korostuu vuorovaikutteisuus ja yhteisöllisyys. Tulevaisuuden menestyvä museo on aktiivinen, avoin ja ulospäin suuntautuva ja toimii foorumina ja mahdollistajana erilaisille toimijoille. Tavoitteet, strategia ja resurssit Tulevaisuuden menestyvän museon on laajennettava omistus- ja rahoituspohjaansa ja samalla priorisoitava tehtäviään, luopua kaiken tekemisestä. Museon täytyy profiloitua rohkeasti omien vahvuuksiensa, missionsa ja niistä johdetun strategian kautta, johon museon koko toiminta perustuu kaikilla tasoilla. Resurssipohjan laajentamisen lisäksi museon on joka tapauksessa kyettävä tekemään rohkeita ja tietoisia valintoja varmistaakseen käytettävissä olevien resurssien tehokkaan hyödyntämisen. Myös tavoitteiden, strategian ja resurssien osa-alueella ryhmät korostavat yleisöjen ja yhteisöjen osallistamisen tärkeyttä. Sisällöt ja osaaminen Sisältöihin ja osaamiseen liittyvinä menestystekijöinä ryhmät tunnistavat yhteiskäytön, yhteistyön, osallistamisen sekä verkostot. Tulevaisuuden menestyvän museon on hallittava ainakin seuraavia osaamisen eri lajeja: projekti-, fasilitointi-, tapahtuma-, digi-, tiede-, substanssi-, talous-, some-, markkinointi-, it-, viestintä- sekä tietoteknistä osaamista. Rekrytoinnissa tuleekin painottaa monipuolista osaamista. Samalla ulkopuolista osaamista on hyödynnettävä, museon omaa osaamista kehitettävä ja osaamista jaettava niin yksittäisen museon sisällä kuin museoalan kesken. Uutena mahdollisena ammattina mainitaan museodramaturgi, jonka tehtävänä on tuottaa sisältöä vetoavasti mutta ymmärrettävästi. Toimintatavat ja -kulttuuri Tulevaisuuden menestyvän museon toimintatapoja ja -kulttuuria määrittää ennen kaikkea avoimuus uusille ja museon tai museoalan ulkopuolisille ajatuksille ja tekijöille. Avoimuuteen kuuluu myös se, että museo tarjoaa omia tietojaan ja avaa omaa työtään muille sekä toimii foorumina erilaisille toimijoille ja tapahtumille. Erilaisille yhteisöllisyyden, yhteistyön ja yhdessä tekemisen tavoille annetaan tilaa.

18 Tulevaisuuden menestyvä museo on paitsi avoin myös rohkea ja ketterä. Museon on vahvistettava läsnäoloaan yhteisössä ja museon viestinnästä on tehtävä kaikkien asia, johon myös yhteisö osallistuu. Palvelut 18 Tulevaisuuden menestyvä museo hallitsee palveluiden räätälöinnin, personoinnin, paketoinnin ja tuotteistamisen yhteistyökumppanien, omistajien ja asiakkaiden mukaan. Menestyvä museo osaa myös määritellä palveluidensa tavoitteet (palvelulupaus) sekä rajata palvelunsa muistaen, ettei yksi museo voi tehdä kaikkea. Palveluiden suunnittelussa on huomioitava yleisö-, ilmiö- ja tarvelähtöisyys, dynaamisuus, vaikuttavuus, tuottavuus ja saavutettavuus. Tässä menestystekijöitä ovat mm. asiakkaiden tarpeisiin keskittyminen ja asiakasymmärryksen kasvattaminen, asiakkaiden ryhmittely, sähköiset ja verkkopalvelut sekä sosiaalisen median hyödyntäminen. Tulevaisuuden menestyvä museo tuottaa palveluita joita muut eivät voi tuottaa (kuitenkin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa) palveluiden ainutlaatuisuus ja vetovoima syntyy aidosta yhteydestä yhteisöihin ja kävijän henkilökohtaisesta suhteesta asiaan tai aiheeseen. Lopuksi Työpajassa käydyissä keskusteluissa korostui visio yhteisöönsä vahvasti kiinnittyneestä museosta, joka elää ja hengittää kulttuuriperintöä yhdessä yhteisönsä kanssa. Tällöin mennään jopa asiakas- ja palveluajattelua pidemmälle toimimaan orgaanisesti osana yhteisöä. Museo toimii silloin koordinaattorina ja fasilitaattorina. Työpajassa jäätiin pohtimaan, miten ketterään yhteisöllisyyteen, yhdessä tekemiseen ja tiedon sekä osaamisen jakamiseen päästään. Tällä hetkellä resurssit sitoutuvat seiniin ja kokoelmiin. Onko niistä tulossa museoille taakka? Toisaalta heräteltiin ajatusta kokoelmista resurssina, jotka karsimisen, profiilin kirkastamisen, sekä kuntoon ja sähköiseen muotoon saattamisen jälkeen tarjoaisivat yhteisöille aidosti merkityksellisen voimavaran.

Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin

Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin Päivän ohjelma: 10.00 Tervetuliaiskahvit 10.30 Tilannekatsaus: Missä mennään arviointimallin uudistuksessa

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Metsäalan museoiden verkoston ja yhteistyömuotojen luominen metsäkulttuurin tunnettuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden usto Suomen metsämuseo ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

ALU-koordinaattorin puheenvuoro

ALU-koordinaattorin puheenvuoro ALU-koordinaattorin puheenvuoro Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki, työpajapalvelut Pohjois-Pohjanmaan ALU-koordinaattori Kumppanuusfoorumi työpajoille ja sidosryhmille Kajaani 30.9.2014 ALU-verkostot

Lisätiedot

Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori. Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011

Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori. Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011 Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011 Miten luovuus ja innovatiivisuus liittyvät julkiseen sektoriin? Hallituksen tahtotila: Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea

Lisätiedot

STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki

STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki KAUPUNKIA RAKENNETAAN STRATEGIOIDEN JA UNELMIEN AVULLA Kaupunkia ei rakenneta vain materian, vaan myös strategioiden ja unelmien

Lisätiedot

Uuden toimintamallin kehittäminen Merikeskus Vellamossa. Kokemuksia, näkemyksiä ja oivalluksia 6.5.2013

Uuden toimintamallin kehittäminen Merikeskus Vellamossa. Kokemuksia, näkemyksiä ja oivalluksia 6.5.2013 Uuden toimintamallin kehittäminen Merikeskus Vellamossa Kokemuksia, näkemyksiä ja oivalluksia 6.5.2013 Sirpa Kantola-Pakkanen Hallitusohjelmat Säädökset Ohjaus OKM strategiat ja ohjelmat Maakuntasuunnitelmat

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Työpolitiikan palvelurakennearviointi esitykset ja niiden toimeenpano Tulosseminaari 15.1.2015

Työpolitiikan palvelurakennearviointi esitykset ja niiden toimeenpano Tulosseminaari 15.1.2015 Työpolitiikan palvelurakennearviointi esitykset ja niiden toimeenpano Tulosseminaari 15.1.2015 Hankepäällikkö Jarkko Tonttila Ajattelu uudistuu, paradigma murtuu! 2000 Tuotelähtöisyys Asiakas objektina

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Asiakas/ kumppanuus ja toimintaympäristö Ryhmä 1 ja 5 (opponoi) Kasvatuskumppanuuden toteutuminen vauvasta

Lisätiedot

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo Urheiluseurat 2020 @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Menestyvä? Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito Yleinen

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa

Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa Miikka Salavuo Teknodida 2008 Onko oppiminen tuote vai prosessi? Kuka määrittelee mitä opitaan? Mikä on tiedon merkitys ja tietokäsitys? Mikä on yhteisön rooli?

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita VOS 10+ museot Ajankohtaisia asioita Juhani Kostet Pääjohtaja Museovirasto 23.9.2015 Museovirasto 2016 Toiminnan painopisteet Kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon tehostaminen pyrkimys mahdollistavaan

Lisätiedot

TEKNIIKAN MUSEON TUOTTEISTAMISTARINA Palasista paketteihin: Innovatiivinen palvelupaketti yrityksille. Anna Iso-Ahola 5.6.2013

TEKNIIKAN MUSEON TUOTTEISTAMISTARINA Palasista paketteihin: Innovatiivinen palvelupaketti yrityksille. Anna Iso-Ahola 5.6.2013 TEKNIIKAN MUSEON TUOTTEISTAMISTARINA Palasista paketteihin: Innovatiivinen palvelupaketti yrityksille Anna Iso-Ahola 5.6.2013 INNOVATIIVINEN PALVELUPAKETTI YRITYSASIAKKAILLE INNOVATIIVISET TAVOITTEET tuoda

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen kehittämisrakenteen seminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä Webropol kysely

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 ICT - HYPAKE Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 Mitä näkyvissä? Väestörakenteen muutos Globalisaatio Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Kestävä kehitys museoissa. 25.3.2010 Tekniikan museo

Kestävä kehitys museoissa. 25.3.2010 Tekniikan museo Kestävä kehitys museoissa 25.3.2010 Tekniikan museo Suomen museoliiton ydinarvot Sivistyksen kunnioittaminen Historian, kulttuurin ja luonnon arvostaminen Kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen tuleville

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Helsingin kaupunkibrändin kehittämiseen

Tervetuloa mukaan Helsingin kaupunkibrändin kehittämiseen Tervetuloa mukaan Helsingin kaupunkibrändin kehittämiseen Outi Leppälä, Helsingin Lauri kaupunkimarkkinointiyksikkö Rotko 2014 Outi Leppälä Markkinointipäällikkö Kaupunkimarkkinointiyksikkö Elinkeino-osasto

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus Kiril Häyrinen, 6.11.2015 @kirilhayrinen SOSTEn rooli vapaaehtoistoiminnassa SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö,

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö tarvitsee strategian Maisemat ilmentävät eurooppalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön monimuotoisuutta. Niillä on tärkeä merkitys

Lisätiedot

Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari 17.5.2011 Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen

Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari 17.5.2011 Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen Tuottavuus ja verkostojohtaminen Kuntatalouden kehitys ja palvelutarpeen kasvu edellyttävät

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 PALVELULUPAUS

TIEDEKULMA 2017 PALVELULUPAUS TIEDEKULMA 017 PALVELULUPAUS Helsingin kansainvälisin ja aktiivisin tieteen ystävien verkosto, jossa kohtaat kiinnostavia ihmisiä sekä tiedemaailman sisä- että ulkopuolelta. Aktiivinen yhteisöllisen kehittämisen

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Kansainväliset koulutusskenaariot

Kansainväliset koulutusskenaariot seminaari, Vanajanlinna 14-15.2.2006 Kansainväliset koulutusskenaariot Johdatus iltapäivän ryhmätöihin Tuomo Kuosa Tutkija Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus Ohjelma 1. Palautetaan mieliin.

Lisätiedot

Melan strategia 2009 2013

Melan strategia 2009 2013 Melan strategia 2009 2013 Päivi Huotari Hallitus 28.10.2008 Melan tehtävä ja toiminta-ajatus Vakuuttavaa hyvinvointia Melan tehtävänä on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Katri Vataja HTT.

Katri Vataja HTT. Katri Vataja HTT katri.vataja@gmail.com Näkökulmani kehittävään arviointiin Projektit Hankkeet Johtamisen kehittäminen Strategiatyö Työyhteisökehittäminen Kehi%ävä arvioin- työyhteisössä MITÄ? Arviointiprosesseja

Lisätiedot

Paperista bittiin oivalluksia hankepolun varrelta

Paperista bittiin oivalluksia hankepolun varrelta Paperista bittiin oivalluksia hankepolun varrelta Innopark Programmes Oy, Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna, info@innopark.fi Taitto: Mainostoimisto Precis Oy Paino: Kopijyvä Oy Tähän vihkoseen on koottu

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA

Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA Luovat toimialat: taiteet ja muu kulttuurituotanto, matkailu, arkkitehtuuri, mainonta ja viestintä, muotoilu Luova talous: luovuutta tuotteissaan ja tuotannossaan hyödyntävät

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Rakli Elinvoimaa lähiöihin klinikkatyöskentelyn tulostyöseminaari 7.6.2016 Tuomas Heikkinen, johtaja, konsernihallinto Minna Sartes, toimialajohtaja, vapaa-aikatoimiala

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot