klo Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "27.5.2015 klo 10.30-16.00 Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, Tampere"

Transkriptio

1 Työpaja II: Museotyö muutoksessa Toiminta puntariin klo Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, Tampere 1 Työpajassa jatkettiin museoiden arviointimallin sisällön uudistamiseen tähtäävää keskustelua. Ensimmäisessä työpajassa keskustelujen painopiste oli museoiden toimintaympäristössä ja siitä kumpuavissa tarpeissa. Tavoitteena oli tunnistaa museoiden muutossuuntia. Nyt järjestetyssä toisessa työpajassa huomio kiinnitettiin muutoksessa olevaan museotyöhön. Keskusteluissa pohdittiin, miten museotyön täytyy muuttua, jotta museot voivat hyödyntää ympäristön mukanaan tuomat mahdollisuudet. Tavoitteena oli tunnistaa museotyön kannalta olennaisia muutoksen tai vahvistamisen paikkoja, valintoja ja yhteyksiä. Työpajan aluksi kuultiin tilannekatsaus arviointimalliuudistuksen tämän hetkisestä vaiheesta sekä edellisen työpajan tulosten kooste. Päivän teemaan johdatti Carina Jaatisen puheenvuoro Museotyö muutoksessa, jossa kysyttiin mm. Onko museon määritelmä edelleen relevantti muuttuvassa maailmassa? Miten juuri sinun museosi vastaa haasteeseen? Mitä varten museosi on olemassa? Onko museosi vaikuttaja? Ketä varten museosi on olemassa? Mikä on oma roolisi museosi matkalla kohti menestystä? Näillä eväillä jatkettiin työpajaosuuteen, jossa neljässä ryhmässä pureuduttiin aiheeseen seuraavien kysymysten kautta: 1) Miten museotyön täytyy muuttua, jotta museot pääsevät hyödyntämään muutoksen mukanaan tuomat mahdollisuudet? Tehtävänantona oli piirtää museon muutostarina nykypäivän museosta tulevaisuuden museoksi, käyttäen ns. Rich picture -tekniikkaa. Taustalla on ajatus, että museoiden toimintaympäristö on muuttunut aikaisempaa kompleksisemmaksi. Asioiden keskinäisriippuvuus ja monitasoisuus kasvavat ja muutosnopeus kiihtyy museoiden on onnistuttava uudistamaan rakenteitaan ja toimintatapojaan. Perinteinen suunnittelulähtöisyys on tullut tiensä päähän. Tarvitaan strategista ymmärrystä, ilmiöperusteista asemointia ja ketteryyttä muutosten läpiviemisessä. Johtamisen mallit ja menetelmät ovat osin menettäneet käyttökelpoisuutensa. Tulevaisuudessa johtaminen on mahdollistamista, suhteiden ja verkostojen johtamista. Johtajan intuitiolla ja karismalla sekä työyhteisön luovuudella on uudessa museomaailmassa keskeinen merkitys. Tätä ajatellen tehtävän antona oli piirtää tarina sekä tunnistaa ja esittää siinä asioiden moninaiset yhteydet, kriittiset kohdat, valinnat ja yhteydet museotyön kannalta.

2 2) Mitkä olivat olennaisia asioita ja konkreettisia muutoksia esimerkkimuseon kehittämistyössä? 2 Tässä tehtävässä muutostarinan olennaiset kohdat konkretisoitiin ja niiden pohjalta pohdittiin realistisia toimenpiteitä, asioita ja muutoksia joita museotyössä on näkyvissä. Mitä pitää aloittaa Mitä pitää vahvistaa tai lisätä Mitä pitää vähentää Mistä pitää luopua Lopuksi konkretisoinnit kirjattiin matriisiin. Osallistujia työpajapäivässä oli 35 henkeä. Työpajatyöskentelyn materiaali on tässä yhteenvedossa esitetty ja kevyesti kommentoitu. Aineistoa hyödynnetään museoiden arviointimallin sisällön rakentamisessa.

3 Ryhmä 1: Yhdistelmämuseo 3

4 Yhdistelmämuseo koostuu hallinnollisesti historiallisesta museosta, taidemuseosta ja muutamista erikoismuseoista. Museon tämänhetkiset ongelmat johtuvat siitä, että Museon palvelut ja toiminta perustuvat olemassa oleviin tiloihin ja niihin sijoitettuihin toimintoihin. Rakennukset ja tilat eivät vastaa uusia tarpeita. Yleisö on siirtynyt verkkoon. Nykyinen organisaatiorakenne ei tue uusiutumista linja- tai prosessiorganisaatiot eivät toimi. Museolla on asiantuntijuutta, mutta se toimii useasti jarruna. Museo tunnistaa vaikuttavuustavoitteekseen paikallisidentiteetin vahvistamisen. Sen edellytyksenä on, että museo onnistuu tuottamaan uusia palveluita uuteen talousmalliin perustuen. 4 Palveluiden uudistamiseen lähdetään selvittämällä yleisön tarpeita ja oman toiminnan kehittämismahdollisuuksia. Sisäisessä keskustelussa pohditaan, millainen organisaatio parhaiten tukisi uusiutumista joustavasti. Todetaan, että museolla tulee olla kykyä tunnistaa asiakkuuksia uudella tavalla, ottaa niskalenkki kokoelmista sekä rohkeutta profiloitua uudestaan tarpeen mukaan. Selvitysten tuloksien perusteella museota ryhdytään rohkeasti uudistamaan. Menestystekijäksi on tunnistettu kokoelmien saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen. Museo keskittää siis voimavaransa ensin kokoelmien kehittämiseen. Tuloksena on terävöitetyt, hyvin hoidetut kokoelmat, joista on karsittu 2/3. Kokoelmat ovat nyt Museolle työkalu, joka on kunnossa palvelemaan sisäisesti ja ulkoisesti. Museo kirkastaa identiteettiään kehittämällä toimintojen ja palveluiden kokonaisuutta. Yleisön palautteen perusteella nostetaan yleisön rakastamien erikoismuseoiden ja niiden palveluiden kehittäminen keskiöön. Rönsyt karsitaan yhdistämällä toimintoja Historiallisen museon alle. Taidemuseosta tehdään yhteiskunnallisen vaikuttamisen erilainen kanava. Museon identiteetti on kirkastunut uusiutumisen myötä - kaikilla Museon toimijoilla oma kirkas profiili ja tehtävä. Museokokonaisuuden pedagogisia palveluita kehitetään organisaatiorajat ylittävänä yhteistyönä. Museon omaa asiantuntemusta kehitetään ja hyödynnetään laajasti ja se kasvaa koko toiminnan kivijalaksi ja voimavaraksi. Uusi tulevaisuuden museo on valmis! Siitä rakentui terävästi profiloitunut, paikallisidentiteettiä vahvistava, yleisölähtöisiä palveluita tuottava, kulttuuriperintöalan asiantunteva toimija, jolla on työkalupakki kunnossa, ja joka kehittää toimintaansa yhteistyössä muiden kanssa. Ryhmä 1 Yhdistelmämuseo Mitkä olivat olennaisia asioita ja konkreettisia muutoksia esimerkkimuseon kehittämistyössä? (Mitä aloitettiin, vahvistettiin, lisättiin, vähennettiin ja mistä luovuttiin) Toimintaympäristö, asiakkaat ja kumppanit Profilointi asiakkuuden ja asiakkaan tarpeiden aito tunnistaminen ja valinta Yhteiskunta asiakkaana: yhteiskuntasopimus? Tavoitteet, strategia ja resurssit Kokoelmien kriittinen tarkastelu vähentäminen ja kuntoon saattaminen (käytössä) yleisöä osallistavalla prosessilla valinta perustuu: mitä kokoelmilla halutaan kertoa

5 Resurssien vapauttaminen palvelujen tuottamiseen (luovutaan: tilat, henkilöstö, kokoelmat) Kokoelmien elinkaari säilytysstandardien alentaminen Priorisoinnit ja osallistava toimintakulttuuri edellyttävät asiantuntijuutta, osaamista ja aktiivisuutta 5 Sisällöt ja osaaminen Toimintatavat ja -kulttuuri Palvelut Yhteiskäyttö yli organisaatioiden henkilöstö, asiakkaat, kokoelmat, näyttelyt Vahvat verkostot TAKO, NÄKY, PETO, TUJU vertaiskehitys Näyttelyt vähemmän, pidempiä, yhteistyössä, kierrätetään, itsepalvelunäyttely Kalaparvijohtaminen ja -osallistuminen Työyhteisön koulutus Parviälykulttuuri Bisnesmalli Kaikki viisaus ei asu omassa päässä Miten? - toimintaa palveleva organisaatio Määritellään käsitteet ja palvelukonseptit yleisölähtöisesti uudestaan: luovutaan: näyttely-, kokoelma- ym. palvelut otetaan: identiteetti-, vaikuttavuus-, pop up -palvelut Miten? - palveluiden uusi määrittely ilmiöistä/tarpeista käsin yhteisöllisesti

6 Ryhmä 2: Biomuseo 6

7 Suomalainen maakuntakaupunki tunnettiin turvetuotannostaan. Laajat suoalueet levittäytyivät keskustataajaman ympärillä ja kaupunkiin oli kertynyt merkittävää turvealan osaamista. Kaupungin kaksi kunnallista museota, kulttuurihistoriallinen kaupunginmuseo ja taidemuseo, olivat päässeet nukkavieruun tilaan. Taidemuseo oli toki visioinut itselleen uutta wau-rakennusta, mutta nämä suunnitelmat olivat valitettavan epärealistisia. 7 Museoväki oivalsi muutoksen tarpeen ja käynnisti Uusi Turvemuseo -hankkeen. Osallistavassa hankkeessa oli ensin tarkoituksena saada kuntalaisten ääni kuuluviin ja ideoida uudenlaista museota turvetuotannon ympärille. Järjestettiin kuulemisia ja pohdittiin joukkorahoitusta. Idea ei yksinkertaisesti ottanut tuulta alleen, esimerkiksi paikallinen turvemoguli ei nähnyt mitään mieltä vanhojen työkoneidensa museoimisessa. Prosessin tuloksena alkoi kuitenkin hahmottua uudenlainen yhteistyömalli: biomuseo. Biomuseon toiminta ankkuroitaisiin paikalliseen kulttuuri- ja luonnonperintöön ja yhteisöllisyyteen siten, että se yhdistäisi kaupunkilaisia. Tärkeitä palasia kokonaisuudessa olivat mm. paikallinen ammattikorkeakoulu ja sen cleantech-osaaminen, suoluonto, lähiruoka, ohjelmapalveluyrittäjät ja kulttuurielämä. Biomuseo ei ole seiniin sidottu vaan se pyrkii toimimaan ajassa ja tilassa uudella tavalla. Museon keskeinen ponnistus ovat vuosittaiset suotaidefestivaalit poikkitaiteellisine ohjelmistoineen. Museo on yksityisoikeudellinen ja kaupunki siirsi kunnalliset museopalvelunsa kokoelmineen ja henkilöstöineen uuden toimijan hoitoon. Yksityisen rahoituksen kannalta myös turvemogulille uusi organisaatio on kiinnostava linkittäessään turvetuotannon, tutkimuksen ja paikalliset yhteisöt joiden mielikuvat turveteollisuudesta eivät olleet yksinomaan positiivisia. Luonnollisesti matka biomuseoon vaati asioiden tekemistä uudella tavalla: ketterämmin, joustavammin, osallistavammin ja kokoamalla rahoitusta monista suunnista. Ryhmä 2 Biomuseo Mitkä olivat olennaisia asioita ja konkreettisia muutoksia esimerkkimuseon kehittämistyössä? (Mitä aloitettiin, vahvistettiin, lisättiin, vähennettiin ja mistä luovuttiin) Toimintaympäristö, asiakkaat ja kumppanit Aloitteet toimintaympäristöstä nousevia Verkostoissa toimiminen korostuu Asiakkaat ja kumppanit suunnittelevat toimintaa, luovat visioita Asiakkaiden kanssa sopimuksia ja aitoa vastikkeellisuutta Kumppanuuksien hankinta Yhteisöjen näkökulmat ja vaikutusmahdollisuudet hallinnossa = Meidän museo Museo tuo toimijoita yhteen = foorumi Moninaiset hallintomuodot lisääntyvät Museon positiivinen omistajuus & rohkeus ajamiensa asioiden edistäjänä

8 8 Tavoitteet, strategia ja resurssit Sisällöt ja osaaminen Toimintatavat ja -kulttuuri Palvelut Yhteisö asettamassa tavoitteita ja muotoilemassa strategiaa Strateginen ote: valinnat ja myös poissulkevat = ei tehdä kaikkea Resurssipohjan laajentaminen Vahvat missiot Resursseja ei sidota vain tiloihin Museo on toimija = subjekti Henkilökunnan aktiivisuus & henkilöresurssit tehokäyttöön Kaupunki ei vain rahoittaja Hybridi-malli omistajuus laajempi Projektiosaaminen korostuu Fasilitointiosaaminen Karismaattinen museonjohtaja Sisältö luodaan yhteisesti useampien tekijöiden kanssa Missioon kytkeytyvä asiantuntemus = ei vain museografiaa Toimintaympäristön hallinta Tapahtuma-, digi-, tiede- ja projektiosaaminen Ketteryyttä toimintatapoihin Etsitään uusia ihmisiä = kumppanit Kommunikoinnin konstit ei vain museoagendalla vaan haettiin uusia tapoja Museon rajat häilyviä Tehdään yhdessä, ei yksin Keskeneräisyyden sietäminen Riman laskeminen Kommunikoinnin ja yhteyksien ylläpidon rooli nousee Dynaamiset palvelut keinovalikoima ja toteutus tilanteen & kumppaneiden mukaan Yhteistyökumppaneille ja asiakkaille räätälöidyt palvelut Kokoelmien omistajille suunnatut palvelut Kokoelmien avaaminen: sekä sähköisesti että fyysisesti Palvelupaletin rajaaminen: kaikkea ei voi tehdä Asiakkaiden tarpeisiin keskittyminen Asiakasymmärryksen kasvattaminen Asiakkaiden ryhmittely Museotoiminnasta/palveluista maksavat asiakkaat/tuotteistus

9 Ryhmä 3: Airo- ja äyskärimuseo : Yhdessä meloen eteenpäin 9

10 Airo- ja äyskärimuseo Korppoossa oli uinuva saaristolaismuseo, jonka ytimen muodosti hieno vesistöliikenteen esinekokoelma ja paikkakunnan vesistöjen kulttuuriympäristöä koskeva tietovaranto. Museon toiminta kulki tuttuja uria taantuvalla pikkupaikkakunnalla, kunnes sen riveihin liittyi uudistushaluisia museoammattilaisia. 10 Muutos lähti museoammattilaisista itsestään: uusien työntekijöiden silmissä museo näyttäytyi voimavarana alakuloa vastaan, museona jota voitaisiin uudistaa yhdessä ympäröivän yhteisön kanssa. Museo valitsi työkaluikseen ilon, kepeyden ja lohdun tunnuksenaan "pysymme pinnalla, melomme etiäpäin". Se kokeili uusia tapoja työskennellä lähiyhteisönsä kanssa: museo kysyi korppoolaisilta, mikä sinulle on tärkeää ja onnistui kiinnittymään uudella tavalla asukkaiden arkeen. Se järjesti tapahtumia, joissa yhdistyivät hyvä lähiruoka ja juoma sekä ulkoilu, lihasvoimainen vesillä liikkuminen ja kestävä kehitys. Veneenrakennuskurssit vetivät kotoilun ja downshiftauksen puolestapuhujia. Museon vesistöjen kulttuuriperintöä koskeva tieto oli kaikkien käytettävissä ja täydennettävissä. Tietoa myös hyödynnettiin uusissa tuotteissa. Museo tempautui positiiviseen kehään, jossa sen aktiivisuus yhteisön suuntaan palautui takaisin rahoittajien kiinnostuksena ja jossa paikkakunta alkoi nähdä airot ja äyskärit myönteisenä, myös elinkeinoelämän voimana. Alueen veneenrakentamisen perinne elpyi ja matkailijatkin kiinnostuivat museon ja sen yhteistyökumppaneiden merellisistä palvelupaketeista. Museo viesti ilolla toiminnastaan ja sen viestiä halusivat muutkin viedä eteenpäin. Museo huomattiin myös maan rajojen ulkopuolella ja sille avautui uusia kumppanuuksia pohjoismaisissa viikinkihankkeissa. Sillä oli jopa filiaali Järvi-Suomessa Sulkavalla. Vaikuttavuus ei lähde museon oikeassa olemisesta, vaan yhteisöllisyydestä, fiiliksestä jne. hyvä näin! Ryhmä 3 Airo- ja äyskärimuseo Mitkä olivat olennaisia asioita ja konkreettisia muutoksia esimerkkimuseon kehittämistyössä? (Mitä aloitettiin, vahvistettiin, lisättiin, vähennettiin ja mistä luovuttiin) Toimintaympäristö, asiakkaat ja kumppanit Kumppanuuksien hakeminen aktiivisesti ja luovasti; yhteisön rakentaminen itseisarvo ja sitä resursoidaan kaikessa toiminnassa: kokoelmayhteistyö, rahoittajat, oppilaitokset, paikalliset asukkaat, uudet yleisöt Tiivis yhteistyö muiden kulttuuriorganisaatioiden kanssa Aloitettiin: - luotiin yhteyksiä uusiin kumppaneihin: uudet rahoituskanavat - vakuuttava viesti museon ytimen merkityksestä Suuri yleisö, taustayhteisöt, harrastajat Oppilaitosyhteistyö Ammatillinen itsetuntemus -> ammatillinen itseluottamus -> aito vuorovaikutus eri alojen/yhteisöjen kanssa Toimintaympäristö - avauduimme ulospäin paikallisesti, valtakunnallisesti, kansainvälisesti - etsimme yhteistyökumppaneita: paikalliset, rahoittajat, asiantuntijat, harrastajat, museot Yhteistyökumppanit kokoelman kautta luovasti VERKOSTON MERKITYS eli VERKOSTON KUTOMINEN eli YHTEISÖN

11 RAKENTAMINEN ITSEISARVO <- erilaisia resursseja yhteisöstä Kanssamme halutaan tehdä yhteistyötä Toiminnassa ja palveluissa vetoa 11 Tavoitteet, strategia ja resurssit Sisällöt ja osaaminen Toimintatavat ja - kulttuuri Vahvistetaan museon itseymmärrystä: mikä/mitä olemme (STRATEGIA, YDIN) -> visio ja sen konkretisoiminen perusviesti koko yhteisön tietoon, elävä vuorovaikutus kanssamme halutaan tehdä yhteistyötä -> uusia kumppaneita ja rahoituskanavia Priorisointi ydin Euroopan paras airo- & äyskärimuseo Rahoitus: ulkopuoliset tahot, kuten säätiöt Tavoitteet, strategiat, resurssit - pyrittävä elävään, yleisön kanssa kommunikoivaan toimintaan (osallistaminen) - ammatillisesti korkeatasoinen, monipuolisesti verkostoitunut työyhteisö Lisättiin yhteisön osaamista ja tietoa hyödynnettiin museon toiminnassa - kokoelmat - tapahtumat - inventoinnit, dokumentoinnit Osaamista itsellä ja yhteisössä Fokus substanssiosaamisessa: pidettävä mielessä, että museon ominaislaatu museona säilyy. Korkea ambitiotaso. Sisältö ja osaaminen liittyvät museon toimialaan, kokoelmiin, yleisötoimintaan, pedagogiaan. Ammatillisesti korkeatasoinen, monipuolisesti verkostoitunut työyhteisö (myös museon sisällä). Kokoelmapolitiikka: tavoitteet & kartoitus. Kokoelmayhteistyö muiden museoiden kanssa (mm. TAKO). Näyttelypolitiikka & oheisohjelmisto uusiksi, innovatiivisuus. Monipuolisen osaamisen painotus rekrytoinnissa. Ulkopuoliset osaajat. Oman osaamisen arvostus, työn arvostus ja taustayhteisön arvostus ILOINEN TYÖOTE: yhdessä suunnitellen ja tehden Aito kohtaaminen. Kaikki vievät museon viestiä eteenpäin <= yhdessä, avoimesti (workshop etc.) Lisättiin - tarjotaan museon tietoja muiden jalostettavaksi - kepeyttä työyhteisössä: tilaa kokeilulle ja epäonnistumiselle, uusia ajatuksia - toiminnan suunnitteluun mukaan myös uusia ihmisiä museon

12 12 ulkopuolelta Vahvistettiin museon läsnäoloa yhteisössä -> kaikki vievät museon viestiä eteenpäin Vähennettiin itse tuotettujen näyttelyjen määrää, yhteisö mukaan sisältöjen tuottamiseen Monialainen museo-osaaminen <- verkosto/vuorovaikutus myös museon sisällä Viestintäresursseja lisää!!! Viestintä on kaikkien asia, ytimestä ulos! Sisäinen avoimuus asioiden & toiminnan suunnittelu & toteuttaminen yhdessä Palvelut Määritellään palveluiden tavoite/tavoitteet (palvelulupaus) Palvelupaketit Tapahtumat: mukavaa tekemistä, kävijän henkilökohtainen suhde asiaan <- tunteet, yhteisöllisyys Museokaupan kehittäminen Tilojen myynti/vuokraus, sponsoritapahtumat Päätetään aukioloajat Verkkopalvelut ja some käyttöön, palautteen vastaanottaminen Toiminnassa ja palveluissa vetoa, joka syntyy aidosta yhteydestä yhteisöihin

13 Ryhmä 4: Perusmuseo lukitusta ladosta iloliiteriksi 13

14 Keskisuuressa kaupungissa Etelä-Suomessa toimiva perusmuseo oli perinteinen näyttelyihin, kokoelmiin ja museopedagogiikkaan keskittyvä, omien seiniensä sisällä toimiva laitos. Museossa työskenteli henkeä, joista noin puolella oli museoalan koulutus. Museo kärsi kävijäpulasta, eivätkä resurssit tuntuneet riittävän. Esimerkiksi kokoelmien kartuttaminen oli tyrehtynyt rahapulaan. Toiminta tuntui polkevan paikallaan. 14 Uudistuakseen museo päätti suunnata toimintansa seiniensä ulkopuolelle ja profiloida sitä niin, että se tavoittaisi moninaisempia yleisöjä. Museo päätti tarkentaa missiotaan ja kehittää samalla vaihtelevampia toimintamuotoja ydinviestin levittämiseksi erilaisille ihmisille. Lähtökohtana oli, että siinä missä museossa oli aiemmin vieraillut vain noin viidennes potentiaalisista kävijöistä, tulevaisuudessa museo tavoittaisi myös uinuvat ihmiset eli loput 80 % kaupunkilaisista ja satunnaisista matkailijoista. Ajatuksena oli, että yleisöjen tehokkaamman tavoittamisen rinnalla museo lisäisi myös yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan. Yleisöjä alettiin osallistaa käyttämällä sen asiantuntija-apua esimerkiksi tiedon tuottamiseen ja tallentamiseen. Museo alkoi myös pyrkiä aiempaa suurempaan avoimuuteen. Kokoelmavarastot avattiin yleisölle, näyttelyitä ja tapahtumia alettiin tuottaa museon ulkopuolisiin tiloihin ja avoimen tiedon määrää lisättiin. Museo alkoi lisäksi pyrkiä ammattitaidolla toteutettuun, laadukkaaseen viihteellisyyteen palveluissaan mm. käyttämällä ammattikirjoittajaa, museodramaturgia, näyttelyiden käsikirjoituksen työstämisessä. Uudistuvaa toimintaa pyrittiin rahoittamaan uudenlaisilla hankekohtaisilla rahoitusmuodoilla, kuten yhteisörahoituksella. Säästöä etsittiin perustamalla uudenlainen tietoa, fyysistä esineistöä ja osaajia yhteen kokoava materiaalipankki yhdessä muiden museotoimijoiden kanssa. Avajaisten jälkeen paikallismedia kuvaili aiemmin sisäänpäin kääntynyttä museota iloliiteriksi. Museo oli alkanut edistää entistä enemmän ihmisten hyvinvointia ja muuttunut suljetusta kulttuuri-instituutiosta avoimemmaksi, yhteiskunnassa aktiivisesti vaikuttavaksi toimijaksi. Ryhmä 4 Perusmuseo Toimintaympäristö, asiakkaat ja kumppanit Tavoitteet, strategia ja resurssit Mitkä olivat olennaisia asioita ja konkreettisia muutoksia esimerkkimuseon kehittämistyössä? (Mitä aloitettiin, vahvistettiin, lisättiin, vähennettiin ja mistä luovuttiin) Toimintaympäristö - avoin ja aktiivinen museo - toimii foorumina ja mahdollistajana erilisille toimijoille - sidosryhmät ja kumppanit toimivat aktiivisesti yhteistyössä museon kanssa Lisää/vahvista toiminnan ja periaatteiden avoimuutta Säilytä/vahvista sisältöjen avoimuutta Aloita ja lisää asiakkaiden segmentointia Lisää harrastaja-asiantuntijoiden osallistumismahdollisuuksia Tavoitteet - museon strategia ja tavoitteet ovat ylöskirjatut - koko henkilökunta on perehdytetty tavoitteisiin - taloudelliset resurssit koostuvat monipuolisista lähteistä, kvtoiminta ja sidosryhmät aiempaa keskeisempiä Lisää strategista ajattelua, kokonaisuuden hahmottamista

15 15 Aloita strategian yhteisöllinen kirjoittaminen organisaatiossa Aloita - fraasipankki (rahoitus) - henkilöstö/asiantuntijapankki - tietopankki (tutkimukset, mallit jne.) Museoiden välinen yhteistyö tehokkaammaksi - avoimuus, jakaminen => asenne - materiaalipankki konkreettinen - erikoistuminen mahdollista tämän kautta Harrastaja-/maallikkoasiantuntijoiden arvostus - vapaaehtoisille mahdollisuus osallistua museotyöhön Vähennä - päällekkäistä tallennusta - näyttelyiden määrää Lisää - kiertonäyttelyitä - materiaalipankin hyödyntämistä Räätälöityjä palveluita eri asiakasryhmille Kumppanuuksien hyödyntäminen tallennustyössä Sisällöt ja osaaminen Sisällöt, osaaminen - museo ei yksin tuota sisältöjä, osallistuu ympäristöön - ulkopuolisen osaamisen aiempaa parempi hyödyntäminen - oman osaamisen kehittäminen Lisää: - talousosaamista - tietoteknistä ja some-osaamista - konsultoitavia asiantuntijoita Markkinointiosaaminen Sisällön tuottamiseen museodramaturgiaa + ammattiviestintää Museorakennuksen ulkopuolella tapahtuva toiminta Sisällöt tuotettava ymmärrettävästi museodramaturgin uusi ammatti? Osaamisen jakaminen: museoiden kesken ja yleisön kanssa Asiantuntijuus muuttuu, kun yleisöä osallistetaan; museoammattilainen edelleen tarpeellinen, mutta tämän tulee pystyä tukemaan vapaaehtoistyöntekijöitä Ammattikirjoittajat käyttöön, myös ammattimarkkinointi ja -itosaaminen Toimintatavat ja -kulttuuri Toimintatavat ja -kulttuuri - avoimempi ja rohkeampi museo - uskallus avata omaa työtä museon ulkopuolisille tahoille - hakea aktiivisesti uusia kumppanuuksia, sekä museoalalta että sen ulkopuolelta - aktiivisempi Best Practice -jako museoalan kesken ->

16 16 verkostot ja tietopankit Lisää alan yhteisöllistä kehittämistä Luovu yhden organisaation puuhasteluprojekteista Lisää/vahvista pitkäaikaisia isoja projekteja Aktiivisempi Best Practice -jakaminen Osallistavat toimintatavat, avoin/julkinen toimintakulttuuri Rahoitus kohti pirstaleisempaa rahoitusvälineistöä kv-projektien ja -kumppaneiden merkitys Yhteisöt aktiivisempi museo, toimii foorumina toimijoille ja tapahtumille Palvelut Museon valitsemat ajankohtaiset sisällöt palvelutuotannon lähtökohtana Erikoistuminen Museo varteenotettavaksi vaihtoehdoksi vapaa-ajanviettopaikaksi personointi asiantunteva viihteellisyys, ei höttö Vahvista tuottavia palveluita Luovu paperijulkaisuista Lisää sähköisiä palveluita Muokkautuvat tilat ja virtuaalitilat Palvelut - täyden palvelun iloliiteri, tuottaa kulttuuri- ja elämyspalveluita ympäröivien toimijoiden kanssa - tuottaa saavutettavia palveluita -> avoin data, digitaaliset palvelut - tuottaa palveluita, joita muut eivät voi tuottaa -> esim. avoin kokoelmavarasto, ainutlaatuiset objektit yms. Moninaiset palvelut, julkisuus, avoimuus, saavutettavuus Räätälöidyt palvelut

17 Yhteenveto Toimintaympäristö, asiakkaat ja kumppanit 17 Verkostoituminen ja sen kautta tapahtuva yhteistyö erottuu selvänä menestystekijänä ryhmien tuotoksissa. (Uusien) Kumppanien aktiivista etsintää ja hankintaa pidetään tärkeänä. Kumppaneille ja asiakkaille on annettava mahdollisuus vaikuttaa ja ne on otettava mukaan museon toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen aloitteiden tulee nousta ympäristöstä yhteisöiltä. Lisäksi museoiden on toimittava yhteistyössä (esim. sisällön tuottamisessa, kokoelmatyössä yms.) asiakkaiden, kumppanien, oppilaitosten, harrastaja-asiantuntijoiden, toistensa ja muiden kulttuuriorganisaatioiden kanssa. Museon suhteessa toimintaympäristöön korostuu vuorovaikutteisuus ja yhteisöllisyys. Tulevaisuuden menestyvä museo on aktiivinen, avoin ja ulospäin suuntautuva ja toimii foorumina ja mahdollistajana erilaisille toimijoille. Tavoitteet, strategia ja resurssit Tulevaisuuden menestyvän museon on laajennettava omistus- ja rahoituspohjaansa ja samalla priorisoitava tehtäviään, luopua kaiken tekemisestä. Museon täytyy profiloitua rohkeasti omien vahvuuksiensa, missionsa ja niistä johdetun strategian kautta, johon museon koko toiminta perustuu kaikilla tasoilla. Resurssipohjan laajentamisen lisäksi museon on joka tapauksessa kyettävä tekemään rohkeita ja tietoisia valintoja varmistaakseen käytettävissä olevien resurssien tehokkaan hyödyntämisen. Myös tavoitteiden, strategian ja resurssien osa-alueella ryhmät korostavat yleisöjen ja yhteisöjen osallistamisen tärkeyttä. Sisällöt ja osaaminen Sisältöihin ja osaamiseen liittyvinä menestystekijöinä ryhmät tunnistavat yhteiskäytön, yhteistyön, osallistamisen sekä verkostot. Tulevaisuuden menestyvän museon on hallittava ainakin seuraavia osaamisen eri lajeja: projekti-, fasilitointi-, tapahtuma-, digi-, tiede-, substanssi-, talous-, some-, markkinointi-, it-, viestintä- sekä tietoteknistä osaamista. Rekrytoinnissa tuleekin painottaa monipuolista osaamista. Samalla ulkopuolista osaamista on hyödynnettävä, museon omaa osaamista kehitettävä ja osaamista jaettava niin yksittäisen museon sisällä kuin museoalan kesken. Uutena mahdollisena ammattina mainitaan museodramaturgi, jonka tehtävänä on tuottaa sisältöä vetoavasti mutta ymmärrettävästi. Toimintatavat ja -kulttuuri Tulevaisuuden menestyvän museon toimintatapoja ja -kulttuuria määrittää ennen kaikkea avoimuus uusille ja museon tai museoalan ulkopuolisille ajatuksille ja tekijöille. Avoimuuteen kuuluu myös se, että museo tarjoaa omia tietojaan ja avaa omaa työtään muille sekä toimii foorumina erilaisille toimijoille ja tapahtumille. Erilaisille yhteisöllisyyden, yhteistyön ja yhdessä tekemisen tavoille annetaan tilaa.

18 Tulevaisuuden menestyvä museo on paitsi avoin myös rohkea ja ketterä. Museon on vahvistettava läsnäoloaan yhteisössä ja museon viestinnästä on tehtävä kaikkien asia, johon myös yhteisö osallistuu. Palvelut 18 Tulevaisuuden menestyvä museo hallitsee palveluiden räätälöinnin, personoinnin, paketoinnin ja tuotteistamisen yhteistyökumppanien, omistajien ja asiakkaiden mukaan. Menestyvä museo osaa myös määritellä palveluidensa tavoitteet (palvelulupaus) sekä rajata palvelunsa muistaen, ettei yksi museo voi tehdä kaikkea. Palveluiden suunnittelussa on huomioitava yleisö-, ilmiö- ja tarvelähtöisyys, dynaamisuus, vaikuttavuus, tuottavuus ja saavutettavuus. Tässä menestystekijöitä ovat mm. asiakkaiden tarpeisiin keskittyminen ja asiakasymmärryksen kasvattaminen, asiakkaiden ryhmittely, sähköiset ja verkkopalvelut sekä sosiaalisen median hyödyntäminen. Tulevaisuuden menestyvä museo tuottaa palveluita joita muut eivät voi tuottaa (kuitenkin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa) palveluiden ainutlaatuisuus ja vetovoima syntyy aidosta yhteydestä yhteisöihin ja kävijän henkilökohtaisesta suhteesta asiaan tai aiheeseen. Lopuksi Työpajassa käydyissä keskusteluissa korostui visio yhteisöönsä vahvasti kiinnittyneestä museosta, joka elää ja hengittää kulttuuriperintöä yhdessä yhteisönsä kanssa. Tällöin mennään jopa asiakas- ja palveluajattelua pidemmälle toimimaan orgaanisesti osana yhteisöä. Museo toimii silloin koordinaattorina ja fasilitaattorina. Työpajassa jäätiin pohtimaan, miten ketterään yhteisöllisyyteen, yhdessä tekemiseen ja tiedon sekä osaamisen jakamiseen päästään. Tällä hetkellä resurssit sitoutuvat seiniin ja kokoelmiin. Onko niistä tulossa museoille taakka? Toisaalta heräteltiin ajatusta kokoelmista resurssina, jotka karsimisen, profiilin kirkastamisen, sekä kuntoon ja sähköiseen muotoon saattamisen jälkeen tarjoaisivat yhteisöille aidosti merkityksellisen voimavaran.

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (19) FSHKY Strategia 2015-2020 Sisältö Taustaa... 2 Strategiaprosessin vaiheet... 3 Strategiatyön analyysiosa ja tietojen yhteensovittaminen...

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen Kaija Kivikoski Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdolle 3 1 Johdanto 4 1.1 Taustaa 4 1.2 Projektityön

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi communicare! Oman organisaation viestinnän tehtävät Edellä on esitetty näkökulmia viestinnän tehtävistä ja merkityksestä. Lähtökohtia on monia,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Saivo Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Harriet Urponen Opettajan pedagogiset opinnot Kevät 2012 Lapin yliopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ajankohtaista taustaa... 5 3 Pedagogisia perusteluja...

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1.1 Valtiosihteeri Tapio Kosunen: nuoret, osaaminen ja luova talous tulevaisuuden tekijöinä...

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö. Jari Järnstedt 2005

Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö. Jari Järnstedt 2005 Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö Jari Järnstedt 2005 Julkaisija: Prizztech Oy Valokuvat: Marko Mikkola Taitto: Anne Autioniemi ISBN 952-91-8118-3 2. painos Kehitys Oy Pori 2007 Esipuhe Nykyisessä

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Kierre Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Asiantuntija Eero Pölönen Projektipäällikkö Susanna Ihanus Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ritva Heiskanen Proseminaari / 4.10.2008 Kasvatustieteen aineopinnot 55 op. Helsingin avoin yliopisto/ Vantaan toimipiste KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ohjaaja Professori Merja Ikonen

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle

Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle L U O T TA M U K S E L L I N E N Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle Kulttuurin ja talouden vuorovaikutuksen kehittämisen haasteet VÄLIRAP O RT T I 2 A N N A K I RV E E N N U M M

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA POHJANLAHDEN RANTATIE HANKE TURUN YLIOPISTO 2012 POHJANLAHDEN RANTATIE MARKKINOINTISUUNNITELMA Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö & Sari Mäkiranta (toim.) POHJANLAHDEN RANTATIE Markkinointisuunnitelma

Lisätiedot