klo Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "27.5.2015 klo 10.30-16.00 Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, Tampere"

Transkriptio

1 Työpaja II: Museotyö muutoksessa Toiminta puntariin klo Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, Tampere 1 Työpajassa jatkettiin museoiden arviointimallin sisällön uudistamiseen tähtäävää keskustelua. Ensimmäisessä työpajassa keskustelujen painopiste oli museoiden toimintaympäristössä ja siitä kumpuavissa tarpeissa. Tavoitteena oli tunnistaa museoiden muutossuuntia. Nyt järjestetyssä toisessa työpajassa huomio kiinnitettiin muutoksessa olevaan museotyöhön. Keskusteluissa pohdittiin, miten museotyön täytyy muuttua, jotta museot voivat hyödyntää ympäristön mukanaan tuomat mahdollisuudet. Tavoitteena oli tunnistaa museotyön kannalta olennaisia muutoksen tai vahvistamisen paikkoja, valintoja ja yhteyksiä. Työpajan aluksi kuultiin tilannekatsaus arviointimalliuudistuksen tämän hetkisestä vaiheesta sekä edellisen työpajan tulosten kooste. Päivän teemaan johdatti Carina Jaatisen puheenvuoro Museotyö muutoksessa, jossa kysyttiin mm. Onko museon määritelmä edelleen relevantti muuttuvassa maailmassa? Miten juuri sinun museosi vastaa haasteeseen? Mitä varten museosi on olemassa? Onko museosi vaikuttaja? Ketä varten museosi on olemassa? Mikä on oma roolisi museosi matkalla kohti menestystä? Näillä eväillä jatkettiin työpajaosuuteen, jossa neljässä ryhmässä pureuduttiin aiheeseen seuraavien kysymysten kautta: 1) Miten museotyön täytyy muuttua, jotta museot pääsevät hyödyntämään muutoksen mukanaan tuomat mahdollisuudet? Tehtävänantona oli piirtää museon muutostarina nykypäivän museosta tulevaisuuden museoksi, käyttäen ns. Rich picture -tekniikkaa. Taustalla on ajatus, että museoiden toimintaympäristö on muuttunut aikaisempaa kompleksisemmaksi. Asioiden keskinäisriippuvuus ja monitasoisuus kasvavat ja muutosnopeus kiihtyy museoiden on onnistuttava uudistamaan rakenteitaan ja toimintatapojaan. Perinteinen suunnittelulähtöisyys on tullut tiensä päähän. Tarvitaan strategista ymmärrystä, ilmiöperusteista asemointia ja ketteryyttä muutosten läpiviemisessä. Johtamisen mallit ja menetelmät ovat osin menettäneet käyttökelpoisuutensa. Tulevaisuudessa johtaminen on mahdollistamista, suhteiden ja verkostojen johtamista. Johtajan intuitiolla ja karismalla sekä työyhteisön luovuudella on uudessa museomaailmassa keskeinen merkitys. Tätä ajatellen tehtävän antona oli piirtää tarina sekä tunnistaa ja esittää siinä asioiden moninaiset yhteydet, kriittiset kohdat, valinnat ja yhteydet museotyön kannalta.

2 2) Mitkä olivat olennaisia asioita ja konkreettisia muutoksia esimerkkimuseon kehittämistyössä? 2 Tässä tehtävässä muutostarinan olennaiset kohdat konkretisoitiin ja niiden pohjalta pohdittiin realistisia toimenpiteitä, asioita ja muutoksia joita museotyössä on näkyvissä. Mitä pitää aloittaa Mitä pitää vahvistaa tai lisätä Mitä pitää vähentää Mistä pitää luopua Lopuksi konkretisoinnit kirjattiin matriisiin. Osallistujia työpajapäivässä oli 35 henkeä. Työpajatyöskentelyn materiaali on tässä yhteenvedossa esitetty ja kevyesti kommentoitu. Aineistoa hyödynnetään museoiden arviointimallin sisällön rakentamisessa.

3 Ryhmä 1: Yhdistelmämuseo 3

4 Yhdistelmämuseo koostuu hallinnollisesti historiallisesta museosta, taidemuseosta ja muutamista erikoismuseoista. Museon tämänhetkiset ongelmat johtuvat siitä, että Museon palvelut ja toiminta perustuvat olemassa oleviin tiloihin ja niihin sijoitettuihin toimintoihin. Rakennukset ja tilat eivät vastaa uusia tarpeita. Yleisö on siirtynyt verkkoon. Nykyinen organisaatiorakenne ei tue uusiutumista linja- tai prosessiorganisaatiot eivät toimi. Museolla on asiantuntijuutta, mutta se toimii useasti jarruna. Museo tunnistaa vaikuttavuustavoitteekseen paikallisidentiteetin vahvistamisen. Sen edellytyksenä on, että museo onnistuu tuottamaan uusia palveluita uuteen talousmalliin perustuen. 4 Palveluiden uudistamiseen lähdetään selvittämällä yleisön tarpeita ja oman toiminnan kehittämismahdollisuuksia. Sisäisessä keskustelussa pohditaan, millainen organisaatio parhaiten tukisi uusiutumista joustavasti. Todetaan, että museolla tulee olla kykyä tunnistaa asiakkuuksia uudella tavalla, ottaa niskalenkki kokoelmista sekä rohkeutta profiloitua uudestaan tarpeen mukaan. Selvitysten tuloksien perusteella museota ryhdytään rohkeasti uudistamaan. Menestystekijäksi on tunnistettu kokoelmien saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen. Museo keskittää siis voimavaransa ensin kokoelmien kehittämiseen. Tuloksena on terävöitetyt, hyvin hoidetut kokoelmat, joista on karsittu 2/3. Kokoelmat ovat nyt Museolle työkalu, joka on kunnossa palvelemaan sisäisesti ja ulkoisesti. Museo kirkastaa identiteettiään kehittämällä toimintojen ja palveluiden kokonaisuutta. Yleisön palautteen perusteella nostetaan yleisön rakastamien erikoismuseoiden ja niiden palveluiden kehittäminen keskiöön. Rönsyt karsitaan yhdistämällä toimintoja Historiallisen museon alle. Taidemuseosta tehdään yhteiskunnallisen vaikuttamisen erilainen kanava. Museon identiteetti on kirkastunut uusiutumisen myötä - kaikilla Museon toimijoilla oma kirkas profiili ja tehtävä. Museokokonaisuuden pedagogisia palveluita kehitetään organisaatiorajat ylittävänä yhteistyönä. Museon omaa asiantuntemusta kehitetään ja hyödynnetään laajasti ja se kasvaa koko toiminnan kivijalaksi ja voimavaraksi. Uusi tulevaisuuden museo on valmis! Siitä rakentui terävästi profiloitunut, paikallisidentiteettiä vahvistava, yleisölähtöisiä palveluita tuottava, kulttuuriperintöalan asiantunteva toimija, jolla on työkalupakki kunnossa, ja joka kehittää toimintaansa yhteistyössä muiden kanssa. Ryhmä 1 Yhdistelmämuseo Mitkä olivat olennaisia asioita ja konkreettisia muutoksia esimerkkimuseon kehittämistyössä? (Mitä aloitettiin, vahvistettiin, lisättiin, vähennettiin ja mistä luovuttiin) Toimintaympäristö, asiakkaat ja kumppanit Profilointi asiakkuuden ja asiakkaan tarpeiden aito tunnistaminen ja valinta Yhteiskunta asiakkaana: yhteiskuntasopimus? Tavoitteet, strategia ja resurssit Kokoelmien kriittinen tarkastelu vähentäminen ja kuntoon saattaminen (käytössä) yleisöä osallistavalla prosessilla valinta perustuu: mitä kokoelmilla halutaan kertoa

5 Resurssien vapauttaminen palvelujen tuottamiseen (luovutaan: tilat, henkilöstö, kokoelmat) Kokoelmien elinkaari säilytysstandardien alentaminen Priorisoinnit ja osallistava toimintakulttuuri edellyttävät asiantuntijuutta, osaamista ja aktiivisuutta 5 Sisällöt ja osaaminen Toimintatavat ja -kulttuuri Palvelut Yhteiskäyttö yli organisaatioiden henkilöstö, asiakkaat, kokoelmat, näyttelyt Vahvat verkostot TAKO, NÄKY, PETO, TUJU vertaiskehitys Näyttelyt vähemmän, pidempiä, yhteistyössä, kierrätetään, itsepalvelunäyttely Kalaparvijohtaminen ja -osallistuminen Työyhteisön koulutus Parviälykulttuuri Bisnesmalli Kaikki viisaus ei asu omassa päässä Miten? - toimintaa palveleva organisaatio Määritellään käsitteet ja palvelukonseptit yleisölähtöisesti uudestaan: luovutaan: näyttely-, kokoelma- ym. palvelut otetaan: identiteetti-, vaikuttavuus-, pop up -palvelut Miten? - palveluiden uusi määrittely ilmiöistä/tarpeista käsin yhteisöllisesti

6 Ryhmä 2: Biomuseo 6

7 Suomalainen maakuntakaupunki tunnettiin turvetuotannostaan. Laajat suoalueet levittäytyivät keskustataajaman ympärillä ja kaupunkiin oli kertynyt merkittävää turvealan osaamista. Kaupungin kaksi kunnallista museota, kulttuurihistoriallinen kaupunginmuseo ja taidemuseo, olivat päässeet nukkavieruun tilaan. Taidemuseo oli toki visioinut itselleen uutta wau-rakennusta, mutta nämä suunnitelmat olivat valitettavan epärealistisia. 7 Museoväki oivalsi muutoksen tarpeen ja käynnisti Uusi Turvemuseo -hankkeen. Osallistavassa hankkeessa oli ensin tarkoituksena saada kuntalaisten ääni kuuluviin ja ideoida uudenlaista museota turvetuotannon ympärille. Järjestettiin kuulemisia ja pohdittiin joukkorahoitusta. Idea ei yksinkertaisesti ottanut tuulta alleen, esimerkiksi paikallinen turvemoguli ei nähnyt mitään mieltä vanhojen työkoneidensa museoimisessa. Prosessin tuloksena alkoi kuitenkin hahmottua uudenlainen yhteistyömalli: biomuseo. Biomuseon toiminta ankkuroitaisiin paikalliseen kulttuuri- ja luonnonperintöön ja yhteisöllisyyteen siten, että se yhdistäisi kaupunkilaisia. Tärkeitä palasia kokonaisuudessa olivat mm. paikallinen ammattikorkeakoulu ja sen cleantech-osaaminen, suoluonto, lähiruoka, ohjelmapalveluyrittäjät ja kulttuurielämä. Biomuseo ei ole seiniin sidottu vaan se pyrkii toimimaan ajassa ja tilassa uudella tavalla. Museon keskeinen ponnistus ovat vuosittaiset suotaidefestivaalit poikkitaiteellisine ohjelmistoineen. Museo on yksityisoikeudellinen ja kaupunki siirsi kunnalliset museopalvelunsa kokoelmineen ja henkilöstöineen uuden toimijan hoitoon. Yksityisen rahoituksen kannalta myös turvemogulille uusi organisaatio on kiinnostava linkittäessään turvetuotannon, tutkimuksen ja paikalliset yhteisöt joiden mielikuvat turveteollisuudesta eivät olleet yksinomaan positiivisia. Luonnollisesti matka biomuseoon vaati asioiden tekemistä uudella tavalla: ketterämmin, joustavammin, osallistavammin ja kokoamalla rahoitusta monista suunnista. Ryhmä 2 Biomuseo Mitkä olivat olennaisia asioita ja konkreettisia muutoksia esimerkkimuseon kehittämistyössä? (Mitä aloitettiin, vahvistettiin, lisättiin, vähennettiin ja mistä luovuttiin) Toimintaympäristö, asiakkaat ja kumppanit Aloitteet toimintaympäristöstä nousevia Verkostoissa toimiminen korostuu Asiakkaat ja kumppanit suunnittelevat toimintaa, luovat visioita Asiakkaiden kanssa sopimuksia ja aitoa vastikkeellisuutta Kumppanuuksien hankinta Yhteisöjen näkökulmat ja vaikutusmahdollisuudet hallinnossa = Meidän museo Museo tuo toimijoita yhteen = foorumi Moninaiset hallintomuodot lisääntyvät Museon positiivinen omistajuus & rohkeus ajamiensa asioiden edistäjänä

8 8 Tavoitteet, strategia ja resurssit Sisällöt ja osaaminen Toimintatavat ja -kulttuuri Palvelut Yhteisö asettamassa tavoitteita ja muotoilemassa strategiaa Strateginen ote: valinnat ja myös poissulkevat = ei tehdä kaikkea Resurssipohjan laajentaminen Vahvat missiot Resursseja ei sidota vain tiloihin Museo on toimija = subjekti Henkilökunnan aktiivisuus & henkilöresurssit tehokäyttöön Kaupunki ei vain rahoittaja Hybridi-malli omistajuus laajempi Projektiosaaminen korostuu Fasilitointiosaaminen Karismaattinen museonjohtaja Sisältö luodaan yhteisesti useampien tekijöiden kanssa Missioon kytkeytyvä asiantuntemus = ei vain museografiaa Toimintaympäristön hallinta Tapahtuma-, digi-, tiede- ja projektiosaaminen Ketteryyttä toimintatapoihin Etsitään uusia ihmisiä = kumppanit Kommunikoinnin konstit ei vain museoagendalla vaan haettiin uusia tapoja Museon rajat häilyviä Tehdään yhdessä, ei yksin Keskeneräisyyden sietäminen Riman laskeminen Kommunikoinnin ja yhteyksien ylläpidon rooli nousee Dynaamiset palvelut keinovalikoima ja toteutus tilanteen & kumppaneiden mukaan Yhteistyökumppaneille ja asiakkaille räätälöidyt palvelut Kokoelmien omistajille suunnatut palvelut Kokoelmien avaaminen: sekä sähköisesti että fyysisesti Palvelupaletin rajaaminen: kaikkea ei voi tehdä Asiakkaiden tarpeisiin keskittyminen Asiakasymmärryksen kasvattaminen Asiakkaiden ryhmittely Museotoiminnasta/palveluista maksavat asiakkaat/tuotteistus

9 Ryhmä 3: Airo- ja äyskärimuseo : Yhdessä meloen eteenpäin 9

10 Airo- ja äyskärimuseo Korppoossa oli uinuva saaristolaismuseo, jonka ytimen muodosti hieno vesistöliikenteen esinekokoelma ja paikkakunnan vesistöjen kulttuuriympäristöä koskeva tietovaranto. Museon toiminta kulki tuttuja uria taantuvalla pikkupaikkakunnalla, kunnes sen riveihin liittyi uudistushaluisia museoammattilaisia. 10 Muutos lähti museoammattilaisista itsestään: uusien työntekijöiden silmissä museo näyttäytyi voimavarana alakuloa vastaan, museona jota voitaisiin uudistaa yhdessä ympäröivän yhteisön kanssa. Museo valitsi työkaluikseen ilon, kepeyden ja lohdun tunnuksenaan "pysymme pinnalla, melomme etiäpäin". Se kokeili uusia tapoja työskennellä lähiyhteisönsä kanssa: museo kysyi korppoolaisilta, mikä sinulle on tärkeää ja onnistui kiinnittymään uudella tavalla asukkaiden arkeen. Se järjesti tapahtumia, joissa yhdistyivät hyvä lähiruoka ja juoma sekä ulkoilu, lihasvoimainen vesillä liikkuminen ja kestävä kehitys. Veneenrakennuskurssit vetivät kotoilun ja downshiftauksen puolestapuhujia. Museon vesistöjen kulttuuriperintöä koskeva tieto oli kaikkien käytettävissä ja täydennettävissä. Tietoa myös hyödynnettiin uusissa tuotteissa. Museo tempautui positiiviseen kehään, jossa sen aktiivisuus yhteisön suuntaan palautui takaisin rahoittajien kiinnostuksena ja jossa paikkakunta alkoi nähdä airot ja äyskärit myönteisenä, myös elinkeinoelämän voimana. Alueen veneenrakentamisen perinne elpyi ja matkailijatkin kiinnostuivat museon ja sen yhteistyökumppaneiden merellisistä palvelupaketeista. Museo viesti ilolla toiminnastaan ja sen viestiä halusivat muutkin viedä eteenpäin. Museo huomattiin myös maan rajojen ulkopuolella ja sille avautui uusia kumppanuuksia pohjoismaisissa viikinkihankkeissa. Sillä oli jopa filiaali Järvi-Suomessa Sulkavalla. Vaikuttavuus ei lähde museon oikeassa olemisesta, vaan yhteisöllisyydestä, fiiliksestä jne. hyvä näin! Ryhmä 3 Airo- ja äyskärimuseo Mitkä olivat olennaisia asioita ja konkreettisia muutoksia esimerkkimuseon kehittämistyössä? (Mitä aloitettiin, vahvistettiin, lisättiin, vähennettiin ja mistä luovuttiin) Toimintaympäristö, asiakkaat ja kumppanit Kumppanuuksien hakeminen aktiivisesti ja luovasti; yhteisön rakentaminen itseisarvo ja sitä resursoidaan kaikessa toiminnassa: kokoelmayhteistyö, rahoittajat, oppilaitokset, paikalliset asukkaat, uudet yleisöt Tiivis yhteistyö muiden kulttuuriorganisaatioiden kanssa Aloitettiin: - luotiin yhteyksiä uusiin kumppaneihin: uudet rahoituskanavat - vakuuttava viesti museon ytimen merkityksestä Suuri yleisö, taustayhteisöt, harrastajat Oppilaitosyhteistyö Ammatillinen itsetuntemus -> ammatillinen itseluottamus -> aito vuorovaikutus eri alojen/yhteisöjen kanssa Toimintaympäristö - avauduimme ulospäin paikallisesti, valtakunnallisesti, kansainvälisesti - etsimme yhteistyökumppaneita: paikalliset, rahoittajat, asiantuntijat, harrastajat, museot Yhteistyökumppanit kokoelman kautta luovasti VERKOSTON MERKITYS eli VERKOSTON KUTOMINEN eli YHTEISÖN

11 RAKENTAMINEN ITSEISARVO <- erilaisia resursseja yhteisöstä Kanssamme halutaan tehdä yhteistyötä Toiminnassa ja palveluissa vetoa 11 Tavoitteet, strategia ja resurssit Sisällöt ja osaaminen Toimintatavat ja - kulttuuri Vahvistetaan museon itseymmärrystä: mikä/mitä olemme (STRATEGIA, YDIN) -> visio ja sen konkretisoiminen perusviesti koko yhteisön tietoon, elävä vuorovaikutus kanssamme halutaan tehdä yhteistyötä -> uusia kumppaneita ja rahoituskanavia Priorisointi ydin Euroopan paras airo- & äyskärimuseo Rahoitus: ulkopuoliset tahot, kuten säätiöt Tavoitteet, strategiat, resurssit - pyrittävä elävään, yleisön kanssa kommunikoivaan toimintaan (osallistaminen) - ammatillisesti korkeatasoinen, monipuolisesti verkostoitunut työyhteisö Lisättiin yhteisön osaamista ja tietoa hyödynnettiin museon toiminnassa - kokoelmat - tapahtumat - inventoinnit, dokumentoinnit Osaamista itsellä ja yhteisössä Fokus substanssiosaamisessa: pidettävä mielessä, että museon ominaislaatu museona säilyy. Korkea ambitiotaso. Sisältö ja osaaminen liittyvät museon toimialaan, kokoelmiin, yleisötoimintaan, pedagogiaan. Ammatillisesti korkeatasoinen, monipuolisesti verkostoitunut työyhteisö (myös museon sisällä). Kokoelmapolitiikka: tavoitteet & kartoitus. Kokoelmayhteistyö muiden museoiden kanssa (mm. TAKO). Näyttelypolitiikka & oheisohjelmisto uusiksi, innovatiivisuus. Monipuolisen osaamisen painotus rekrytoinnissa. Ulkopuoliset osaajat. Oman osaamisen arvostus, työn arvostus ja taustayhteisön arvostus ILOINEN TYÖOTE: yhdessä suunnitellen ja tehden Aito kohtaaminen. Kaikki vievät museon viestiä eteenpäin <= yhdessä, avoimesti (workshop etc.) Lisättiin - tarjotaan museon tietoja muiden jalostettavaksi - kepeyttä työyhteisössä: tilaa kokeilulle ja epäonnistumiselle, uusia ajatuksia - toiminnan suunnitteluun mukaan myös uusia ihmisiä museon

12 12 ulkopuolelta Vahvistettiin museon läsnäoloa yhteisössä -> kaikki vievät museon viestiä eteenpäin Vähennettiin itse tuotettujen näyttelyjen määrää, yhteisö mukaan sisältöjen tuottamiseen Monialainen museo-osaaminen <- verkosto/vuorovaikutus myös museon sisällä Viestintäresursseja lisää!!! Viestintä on kaikkien asia, ytimestä ulos! Sisäinen avoimuus asioiden & toiminnan suunnittelu & toteuttaminen yhdessä Palvelut Määritellään palveluiden tavoite/tavoitteet (palvelulupaus) Palvelupaketit Tapahtumat: mukavaa tekemistä, kävijän henkilökohtainen suhde asiaan <- tunteet, yhteisöllisyys Museokaupan kehittäminen Tilojen myynti/vuokraus, sponsoritapahtumat Päätetään aukioloajat Verkkopalvelut ja some käyttöön, palautteen vastaanottaminen Toiminnassa ja palveluissa vetoa, joka syntyy aidosta yhteydestä yhteisöihin

13 Ryhmä 4: Perusmuseo lukitusta ladosta iloliiteriksi 13

14 Keskisuuressa kaupungissa Etelä-Suomessa toimiva perusmuseo oli perinteinen näyttelyihin, kokoelmiin ja museopedagogiikkaan keskittyvä, omien seiniensä sisällä toimiva laitos. Museossa työskenteli henkeä, joista noin puolella oli museoalan koulutus. Museo kärsi kävijäpulasta, eivätkä resurssit tuntuneet riittävän. Esimerkiksi kokoelmien kartuttaminen oli tyrehtynyt rahapulaan. Toiminta tuntui polkevan paikallaan. 14 Uudistuakseen museo päätti suunnata toimintansa seiniensä ulkopuolelle ja profiloida sitä niin, että se tavoittaisi moninaisempia yleisöjä. Museo päätti tarkentaa missiotaan ja kehittää samalla vaihtelevampia toimintamuotoja ydinviestin levittämiseksi erilaisille ihmisille. Lähtökohtana oli, että siinä missä museossa oli aiemmin vieraillut vain noin viidennes potentiaalisista kävijöistä, tulevaisuudessa museo tavoittaisi myös uinuvat ihmiset eli loput 80 % kaupunkilaisista ja satunnaisista matkailijoista. Ajatuksena oli, että yleisöjen tehokkaamman tavoittamisen rinnalla museo lisäisi myös yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan. Yleisöjä alettiin osallistaa käyttämällä sen asiantuntija-apua esimerkiksi tiedon tuottamiseen ja tallentamiseen. Museo alkoi myös pyrkiä aiempaa suurempaan avoimuuteen. Kokoelmavarastot avattiin yleisölle, näyttelyitä ja tapahtumia alettiin tuottaa museon ulkopuolisiin tiloihin ja avoimen tiedon määrää lisättiin. Museo alkoi lisäksi pyrkiä ammattitaidolla toteutettuun, laadukkaaseen viihteellisyyteen palveluissaan mm. käyttämällä ammattikirjoittajaa, museodramaturgia, näyttelyiden käsikirjoituksen työstämisessä. Uudistuvaa toimintaa pyrittiin rahoittamaan uudenlaisilla hankekohtaisilla rahoitusmuodoilla, kuten yhteisörahoituksella. Säästöä etsittiin perustamalla uudenlainen tietoa, fyysistä esineistöä ja osaajia yhteen kokoava materiaalipankki yhdessä muiden museotoimijoiden kanssa. Avajaisten jälkeen paikallismedia kuvaili aiemmin sisäänpäin kääntynyttä museota iloliiteriksi. Museo oli alkanut edistää entistä enemmän ihmisten hyvinvointia ja muuttunut suljetusta kulttuuri-instituutiosta avoimemmaksi, yhteiskunnassa aktiivisesti vaikuttavaksi toimijaksi. Ryhmä 4 Perusmuseo Toimintaympäristö, asiakkaat ja kumppanit Tavoitteet, strategia ja resurssit Mitkä olivat olennaisia asioita ja konkreettisia muutoksia esimerkkimuseon kehittämistyössä? (Mitä aloitettiin, vahvistettiin, lisättiin, vähennettiin ja mistä luovuttiin) Toimintaympäristö - avoin ja aktiivinen museo - toimii foorumina ja mahdollistajana erilisille toimijoille - sidosryhmät ja kumppanit toimivat aktiivisesti yhteistyössä museon kanssa Lisää/vahvista toiminnan ja periaatteiden avoimuutta Säilytä/vahvista sisältöjen avoimuutta Aloita ja lisää asiakkaiden segmentointia Lisää harrastaja-asiantuntijoiden osallistumismahdollisuuksia Tavoitteet - museon strategia ja tavoitteet ovat ylöskirjatut - koko henkilökunta on perehdytetty tavoitteisiin - taloudelliset resurssit koostuvat monipuolisista lähteistä, kvtoiminta ja sidosryhmät aiempaa keskeisempiä Lisää strategista ajattelua, kokonaisuuden hahmottamista

15 15 Aloita strategian yhteisöllinen kirjoittaminen organisaatiossa Aloita - fraasipankki (rahoitus) - henkilöstö/asiantuntijapankki - tietopankki (tutkimukset, mallit jne.) Museoiden välinen yhteistyö tehokkaammaksi - avoimuus, jakaminen => asenne - materiaalipankki konkreettinen - erikoistuminen mahdollista tämän kautta Harrastaja-/maallikkoasiantuntijoiden arvostus - vapaaehtoisille mahdollisuus osallistua museotyöhön Vähennä - päällekkäistä tallennusta - näyttelyiden määrää Lisää - kiertonäyttelyitä - materiaalipankin hyödyntämistä Räätälöityjä palveluita eri asiakasryhmille Kumppanuuksien hyödyntäminen tallennustyössä Sisällöt ja osaaminen Sisällöt, osaaminen - museo ei yksin tuota sisältöjä, osallistuu ympäristöön - ulkopuolisen osaamisen aiempaa parempi hyödyntäminen - oman osaamisen kehittäminen Lisää: - talousosaamista - tietoteknistä ja some-osaamista - konsultoitavia asiantuntijoita Markkinointiosaaminen Sisällön tuottamiseen museodramaturgiaa + ammattiviestintää Museorakennuksen ulkopuolella tapahtuva toiminta Sisällöt tuotettava ymmärrettävästi museodramaturgin uusi ammatti? Osaamisen jakaminen: museoiden kesken ja yleisön kanssa Asiantuntijuus muuttuu, kun yleisöä osallistetaan; museoammattilainen edelleen tarpeellinen, mutta tämän tulee pystyä tukemaan vapaaehtoistyöntekijöitä Ammattikirjoittajat käyttöön, myös ammattimarkkinointi ja -itosaaminen Toimintatavat ja -kulttuuri Toimintatavat ja -kulttuuri - avoimempi ja rohkeampi museo - uskallus avata omaa työtä museon ulkopuolisille tahoille - hakea aktiivisesti uusia kumppanuuksia, sekä museoalalta että sen ulkopuolelta - aktiivisempi Best Practice -jako museoalan kesken ->

16 16 verkostot ja tietopankit Lisää alan yhteisöllistä kehittämistä Luovu yhden organisaation puuhasteluprojekteista Lisää/vahvista pitkäaikaisia isoja projekteja Aktiivisempi Best Practice -jakaminen Osallistavat toimintatavat, avoin/julkinen toimintakulttuuri Rahoitus kohti pirstaleisempaa rahoitusvälineistöä kv-projektien ja -kumppaneiden merkitys Yhteisöt aktiivisempi museo, toimii foorumina toimijoille ja tapahtumille Palvelut Museon valitsemat ajankohtaiset sisällöt palvelutuotannon lähtökohtana Erikoistuminen Museo varteenotettavaksi vaihtoehdoksi vapaa-ajanviettopaikaksi personointi asiantunteva viihteellisyys, ei höttö Vahvista tuottavia palveluita Luovu paperijulkaisuista Lisää sähköisiä palveluita Muokkautuvat tilat ja virtuaalitilat Palvelut - täyden palvelun iloliiteri, tuottaa kulttuuri- ja elämyspalveluita ympäröivien toimijoiden kanssa - tuottaa saavutettavia palveluita -> avoin data, digitaaliset palvelut - tuottaa palveluita, joita muut eivät voi tuottaa -> esim. avoin kokoelmavarasto, ainutlaatuiset objektit yms. Moninaiset palvelut, julkisuus, avoimuus, saavutettavuus Räätälöidyt palvelut

17 Yhteenveto Toimintaympäristö, asiakkaat ja kumppanit 17 Verkostoituminen ja sen kautta tapahtuva yhteistyö erottuu selvänä menestystekijänä ryhmien tuotoksissa. (Uusien) Kumppanien aktiivista etsintää ja hankintaa pidetään tärkeänä. Kumppaneille ja asiakkaille on annettava mahdollisuus vaikuttaa ja ne on otettava mukaan museon toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen aloitteiden tulee nousta ympäristöstä yhteisöiltä. Lisäksi museoiden on toimittava yhteistyössä (esim. sisällön tuottamisessa, kokoelmatyössä yms.) asiakkaiden, kumppanien, oppilaitosten, harrastaja-asiantuntijoiden, toistensa ja muiden kulttuuriorganisaatioiden kanssa. Museon suhteessa toimintaympäristöön korostuu vuorovaikutteisuus ja yhteisöllisyys. Tulevaisuuden menestyvä museo on aktiivinen, avoin ja ulospäin suuntautuva ja toimii foorumina ja mahdollistajana erilaisille toimijoille. Tavoitteet, strategia ja resurssit Tulevaisuuden menestyvän museon on laajennettava omistus- ja rahoituspohjaansa ja samalla priorisoitava tehtäviään, luopua kaiken tekemisestä. Museon täytyy profiloitua rohkeasti omien vahvuuksiensa, missionsa ja niistä johdetun strategian kautta, johon museon koko toiminta perustuu kaikilla tasoilla. Resurssipohjan laajentamisen lisäksi museon on joka tapauksessa kyettävä tekemään rohkeita ja tietoisia valintoja varmistaakseen käytettävissä olevien resurssien tehokkaan hyödyntämisen. Myös tavoitteiden, strategian ja resurssien osa-alueella ryhmät korostavat yleisöjen ja yhteisöjen osallistamisen tärkeyttä. Sisällöt ja osaaminen Sisältöihin ja osaamiseen liittyvinä menestystekijöinä ryhmät tunnistavat yhteiskäytön, yhteistyön, osallistamisen sekä verkostot. Tulevaisuuden menestyvän museon on hallittava ainakin seuraavia osaamisen eri lajeja: projekti-, fasilitointi-, tapahtuma-, digi-, tiede-, substanssi-, talous-, some-, markkinointi-, it-, viestintä- sekä tietoteknistä osaamista. Rekrytoinnissa tuleekin painottaa monipuolista osaamista. Samalla ulkopuolista osaamista on hyödynnettävä, museon omaa osaamista kehitettävä ja osaamista jaettava niin yksittäisen museon sisällä kuin museoalan kesken. Uutena mahdollisena ammattina mainitaan museodramaturgi, jonka tehtävänä on tuottaa sisältöä vetoavasti mutta ymmärrettävästi. Toimintatavat ja -kulttuuri Tulevaisuuden menestyvän museon toimintatapoja ja -kulttuuria määrittää ennen kaikkea avoimuus uusille ja museon tai museoalan ulkopuolisille ajatuksille ja tekijöille. Avoimuuteen kuuluu myös se, että museo tarjoaa omia tietojaan ja avaa omaa työtään muille sekä toimii foorumina erilaisille toimijoille ja tapahtumille. Erilaisille yhteisöllisyyden, yhteistyön ja yhdessä tekemisen tavoille annetaan tilaa.

18 Tulevaisuuden menestyvä museo on paitsi avoin myös rohkea ja ketterä. Museon on vahvistettava läsnäoloaan yhteisössä ja museon viestinnästä on tehtävä kaikkien asia, johon myös yhteisö osallistuu. Palvelut 18 Tulevaisuuden menestyvä museo hallitsee palveluiden räätälöinnin, personoinnin, paketoinnin ja tuotteistamisen yhteistyökumppanien, omistajien ja asiakkaiden mukaan. Menestyvä museo osaa myös määritellä palveluidensa tavoitteet (palvelulupaus) sekä rajata palvelunsa muistaen, ettei yksi museo voi tehdä kaikkea. Palveluiden suunnittelussa on huomioitava yleisö-, ilmiö- ja tarvelähtöisyys, dynaamisuus, vaikuttavuus, tuottavuus ja saavutettavuus. Tässä menestystekijöitä ovat mm. asiakkaiden tarpeisiin keskittyminen ja asiakasymmärryksen kasvattaminen, asiakkaiden ryhmittely, sähköiset ja verkkopalvelut sekä sosiaalisen median hyödyntäminen. Tulevaisuuden menestyvä museo tuottaa palveluita joita muut eivät voi tuottaa (kuitenkin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa) palveluiden ainutlaatuisuus ja vetovoima syntyy aidosta yhteydestä yhteisöihin ja kävijän henkilökohtaisesta suhteesta asiaan tai aiheeseen. Lopuksi Työpajassa käydyissä keskusteluissa korostui visio yhteisöönsä vahvasti kiinnittyneestä museosta, joka elää ja hengittää kulttuuriperintöä yhdessä yhteisönsä kanssa. Tällöin mennään jopa asiakas- ja palveluajattelua pidemmälle toimimaan orgaanisesti osana yhteisöä. Museo toimii silloin koordinaattorina ja fasilitaattorina. Työpajassa jäätiin pohtimaan, miten ketterään yhteisöllisyyteen, yhdessä tekemiseen ja tiedon sekä osaamisen jakamiseen päästään. Tällä hetkellä resurssit sitoutuvat seiniin ja kokoelmiin. Onko niistä tulossa museoille taakka? Toisaalta heräteltiin ajatusta kokoelmista resurssina, jotka karsimisen, profiilin kirkastamisen, sekä kuntoon ja sähköiseen muotoon saattamisen jälkeen tarjoaisivat yhteisöille aidosti merkityksellisen voimavaran.

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin

Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin Päivän ohjelma: 10.00 Tervetuliaiskahvit 10.30 Tilannekatsaus: Missä mennään arviointimallin uudistuksessa

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden usto Suomen metsämuseo ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Asiakkuudet ja tavoitteet kirkkaiksi. Sote-tietopohja-hankkeen työpajat

Asiakkuudet ja tavoitteet kirkkaiksi. Sote-tietopohja-hankkeen työpajat Asiakkuudet ja tavoitteet kirkkaiksi Sote-tietopohja-hankkeen työpajat 14.6.2017 26.10.2015 1 Kevään workshopit Sote-tietopohjan läpileikkaavia teemoja ja keskeisiä sisältöjä työstetään yhteisillä työpajoilla,

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Metsäalan museoiden verkoston ja yhteistyömuotojen luominen metsäkulttuurin tunnettuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Uuden toimintamallin kehittäminen Merikeskus Vellamossa. Kokemuksia, näkemyksiä ja oivalluksia 6.5.2013

Uuden toimintamallin kehittäminen Merikeskus Vellamossa. Kokemuksia, näkemyksiä ja oivalluksia 6.5.2013 Uuden toimintamallin kehittäminen Merikeskus Vellamossa Kokemuksia, näkemyksiä ja oivalluksia 6.5.2013 Sirpa Kantola-Pakkanen Hallitusohjelmat Säädökset Ohjaus OKM strategiat ja ohjelmat Maakuntasuunnitelmat

Lisätiedot

Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori. Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011

Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori. Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011 Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011 Miten luovuus ja innovatiivisuus liittyvät julkiseen sektoriin? Hallituksen tahtotila: Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea

Lisätiedot

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari 8.2.2017 Vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu aidosti kaikille Kulttuuriperinnön säilyttäminen on kaikkien asia

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Asiakas/ kumppanuus ja toimintaympäristö Ryhmä 1 ja 5 (opponoi) Kasvatuskumppanuuden toteutuminen vauvasta

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

ALU-koordinaattorin puheenvuoro

ALU-koordinaattorin puheenvuoro ALU-koordinaattorin puheenvuoro Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki, työpajapalvelut Pohjois-Pohjanmaan ALU-koordinaattori Kumppanuusfoorumi työpajoille ja sidosryhmille Kajaani 30.9.2014 ALU-verkostot

Lisätiedot

Työpolitiikan palvelurakennearviointi esitykset ja niiden toimeenpano Tulosseminaari 15.1.2015

Työpolitiikan palvelurakennearviointi esitykset ja niiden toimeenpano Tulosseminaari 15.1.2015 Työpolitiikan palvelurakennearviointi esitykset ja niiden toimeenpano Tulosseminaari 15.1.2015 Hankepäällikkö Jarkko Tonttila Ajattelu uudistuu, paradigma murtuu! 2000 Tuotelähtöisyys Asiakas objektina

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki

STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki KAUPUNKIA RAKENNETAAN STRATEGIOIDEN JA UNELMIEN AVULLA Kaupunkia ei rakenneta vain materian, vaan myös strategioiden ja unelmien

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo Urheiluseurat 2020 @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Menestyvä? Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito Yleinen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

TEKNIIKAN MUSEON TUOTTEISTAMISTARINA Palasista paketteihin: Innovatiivinen palvelupaketti yrityksille. Anna Iso-Ahola 5.6.2013

TEKNIIKAN MUSEON TUOTTEISTAMISTARINA Palasista paketteihin: Innovatiivinen palvelupaketti yrityksille. Anna Iso-Ahola 5.6.2013 TEKNIIKAN MUSEON TUOTTEISTAMISTARINA Palasista paketteihin: Innovatiivinen palvelupaketti yrityksille Anna Iso-Ahola 5.6.2013 INNOVATIIVINEN PALVELUPAKETTI YRITYSASIAKKAILLE INNOVATIIVISET TAVOITTEET tuoda

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen kehittämisrakenteen seminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä Webropol kysely

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita VOS 10+ museot Ajankohtaisia asioita Juhani Kostet Pääjohtaja Museovirasto 23.9.2015 Museovirasto 2016 Toiminnan painopisteet Kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon tehostaminen pyrkimys mahdollistavaan

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

Avoimen tiedon keskus

Avoimen tiedon keskus Avoimen tiedon keskus Kun pieni idea kasvaa suureksi Pekka Olsbo JYU. Since 1863. 14.11.2017 1 Mistä kaikki alkoi? Vuonna 2014 Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksikkö otti vastuulleen yliopiston

Lisätiedot

Kansainväliset koulutusskenaariot

Kansainväliset koulutusskenaariot seminaari, Vanajanlinna 14-15.2.2006 Kansainväliset koulutusskenaariot Johdatus iltapäivän ryhmätöihin Tuomo Kuosa Tutkija Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus Ohjelma 1. Palautetaan mieliin.

Lisätiedot

Vates-säätiön viestintäsuunnitelma strategian pohjalta v alkaen

Vates-säätiön viestintäsuunnitelma strategian pohjalta v alkaen Vates-säätiön viestintäsuunnitelma strategian pohjalta v. 2017 alkaen Vates-säätiö on asiantuntijaorganisaatio, jossa työ on tieto- ja asiantuntijaperusteista sekä verkostomaista. Viestintä on keskeinen

Lisätiedot

Suomidigi prosessien uudistamisen tukena

Suomidigi prosessien uudistamisen tukena Riikka Pellikka Asiantuntija JulkICT-osasto Valtiovarainministeriö Riikka.pellikka@vm.fi @riikkapellikka @suomidigi Suomidigi prosessien uudistamisen tukena Hallitusohjelman tavoite: Uudistamme julkiset

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari 17.5.2011 Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen

Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari 17.5.2011 Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen Tuottavuus ja verkostojohtaminen Kuntatalouden kehitys ja palvelutarpeen kasvu edellyttävät

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustokauden tilinpäätös

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustokauden tilinpäätös Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustokauden tilinpäätös Valtuuston terveiset uudelle valtuustolle sekä tulevalle maakuntavaltuustolle Valtuustoseminaari 24.5.2017 Nykyisen valtuuston terveiset

Lisätiedot