klo Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "27.5.2015 klo 10.30-16.00 Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, Tampere"

Transkriptio

1 Työpaja II: Museotyö muutoksessa Toiminta puntariin klo Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, Tampere 1 Työpajassa jatkettiin museoiden arviointimallin sisällön uudistamiseen tähtäävää keskustelua. Ensimmäisessä työpajassa keskustelujen painopiste oli museoiden toimintaympäristössä ja siitä kumpuavissa tarpeissa. Tavoitteena oli tunnistaa museoiden muutossuuntia. Nyt järjestetyssä toisessa työpajassa huomio kiinnitettiin muutoksessa olevaan museotyöhön. Keskusteluissa pohdittiin, miten museotyön täytyy muuttua, jotta museot voivat hyödyntää ympäristön mukanaan tuomat mahdollisuudet. Tavoitteena oli tunnistaa museotyön kannalta olennaisia muutoksen tai vahvistamisen paikkoja, valintoja ja yhteyksiä. Työpajan aluksi kuultiin tilannekatsaus arviointimalliuudistuksen tämän hetkisestä vaiheesta sekä edellisen työpajan tulosten kooste. Päivän teemaan johdatti Carina Jaatisen puheenvuoro Museotyö muutoksessa, jossa kysyttiin mm. Onko museon määritelmä edelleen relevantti muuttuvassa maailmassa? Miten juuri sinun museosi vastaa haasteeseen? Mitä varten museosi on olemassa? Onko museosi vaikuttaja? Ketä varten museosi on olemassa? Mikä on oma roolisi museosi matkalla kohti menestystä? Näillä eväillä jatkettiin työpajaosuuteen, jossa neljässä ryhmässä pureuduttiin aiheeseen seuraavien kysymysten kautta: 1) Miten museotyön täytyy muuttua, jotta museot pääsevät hyödyntämään muutoksen mukanaan tuomat mahdollisuudet? Tehtävänantona oli piirtää museon muutostarina nykypäivän museosta tulevaisuuden museoksi, käyttäen ns. Rich picture -tekniikkaa. Taustalla on ajatus, että museoiden toimintaympäristö on muuttunut aikaisempaa kompleksisemmaksi. Asioiden keskinäisriippuvuus ja monitasoisuus kasvavat ja muutosnopeus kiihtyy museoiden on onnistuttava uudistamaan rakenteitaan ja toimintatapojaan. Perinteinen suunnittelulähtöisyys on tullut tiensä päähän. Tarvitaan strategista ymmärrystä, ilmiöperusteista asemointia ja ketteryyttä muutosten läpiviemisessä. Johtamisen mallit ja menetelmät ovat osin menettäneet käyttökelpoisuutensa. Tulevaisuudessa johtaminen on mahdollistamista, suhteiden ja verkostojen johtamista. Johtajan intuitiolla ja karismalla sekä työyhteisön luovuudella on uudessa museomaailmassa keskeinen merkitys. Tätä ajatellen tehtävän antona oli piirtää tarina sekä tunnistaa ja esittää siinä asioiden moninaiset yhteydet, kriittiset kohdat, valinnat ja yhteydet museotyön kannalta.

2 2) Mitkä olivat olennaisia asioita ja konkreettisia muutoksia esimerkkimuseon kehittämistyössä? 2 Tässä tehtävässä muutostarinan olennaiset kohdat konkretisoitiin ja niiden pohjalta pohdittiin realistisia toimenpiteitä, asioita ja muutoksia joita museotyössä on näkyvissä. Mitä pitää aloittaa Mitä pitää vahvistaa tai lisätä Mitä pitää vähentää Mistä pitää luopua Lopuksi konkretisoinnit kirjattiin matriisiin. Osallistujia työpajapäivässä oli 35 henkeä. Työpajatyöskentelyn materiaali on tässä yhteenvedossa esitetty ja kevyesti kommentoitu. Aineistoa hyödynnetään museoiden arviointimallin sisällön rakentamisessa.

3 Ryhmä 1: Yhdistelmämuseo 3

4 Yhdistelmämuseo koostuu hallinnollisesti historiallisesta museosta, taidemuseosta ja muutamista erikoismuseoista. Museon tämänhetkiset ongelmat johtuvat siitä, että Museon palvelut ja toiminta perustuvat olemassa oleviin tiloihin ja niihin sijoitettuihin toimintoihin. Rakennukset ja tilat eivät vastaa uusia tarpeita. Yleisö on siirtynyt verkkoon. Nykyinen organisaatiorakenne ei tue uusiutumista linja- tai prosessiorganisaatiot eivät toimi. Museolla on asiantuntijuutta, mutta se toimii useasti jarruna. Museo tunnistaa vaikuttavuustavoitteekseen paikallisidentiteetin vahvistamisen. Sen edellytyksenä on, että museo onnistuu tuottamaan uusia palveluita uuteen talousmalliin perustuen. 4 Palveluiden uudistamiseen lähdetään selvittämällä yleisön tarpeita ja oman toiminnan kehittämismahdollisuuksia. Sisäisessä keskustelussa pohditaan, millainen organisaatio parhaiten tukisi uusiutumista joustavasti. Todetaan, että museolla tulee olla kykyä tunnistaa asiakkuuksia uudella tavalla, ottaa niskalenkki kokoelmista sekä rohkeutta profiloitua uudestaan tarpeen mukaan. Selvitysten tuloksien perusteella museota ryhdytään rohkeasti uudistamaan. Menestystekijäksi on tunnistettu kokoelmien saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen. Museo keskittää siis voimavaransa ensin kokoelmien kehittämiseen. Tuloksena on terävöitetyt, hyvin hoidetut kokoelmat, joista on karsittu 2/3. Kokoelmat ovat nyt Museolle työkalu, joka on kunnossa palvelemaan sisäisesti ja ulkoisesti. Museo kirkastaa identiteettiään kehittämällä toimintojen ja palveluiden kokonaisuutta. Yleisön palautteen perusteella nostetaan yleisön rakastamien erikoismuseoiden ja niiden palveluiden kehittäminen keskiöön. Rönsyt karsitaan yhdistämällä toimintoja Historiallisen museon alle. Taidemuseosta tehdään yhteiskunnallisen vaikuttamisen erilainen kanava. Museon identiteetti on kirkastunut uusiutumisen myötä - kaikilla Museon toimijoilla oma kirkas profiili ja tehtävä. Museokokonaisuuden pedagogisia palveluita kehitetään organisaatiorajat ylittävänä yhteistyönä. Museon omaa asiantuntemusta kehitetään ja hyödynnetään laajasti ja se kasvaa koko toiminnan kivijalaksi ja voimavaraksi. Uusi tulevaisuuden museo on valmis! Siitä rakentui terävästi profiloitunut, paikallisidentiteettiä vahvistava, yleisölähtöisiä palveluita tuottava, kulttuuriperintöalan asiantunteva toimija, jolla on työkalupakki kunnossa, ja joka kehittää toimintaansa yhteistyössä muiden kanssa. Ryhmä 1 Yhdistelmämuseo Mitkä olivat olennaisia asioita ja konkreettisia muutoksia esimerkkimuseon kehittämistyössä? (Mitä aloitettiin, vahvistettiin, lisättiin, vähennettiin ja mistä luovuttiin) Toimintaympäristö, asiakkaat ja kumppanit Profilointi asiakkuuden ja asiakkaan tarpeiden aito tunnistaminen ja valinta Yhteiskunta asiakkaana: yhteiskuntasopimus? Tavoitteet, strategia ja resurssit Kokoelmien kriittinen tarkastelu vähentäminen ja kuntoon saattaminen (käytössä) yleisöä osallistavalla prosessilla valinta perustuu: mitä kokoelmilla halutaan kertoa

5 Resurssien vapauttaminen palvelujen tuottamiseen (luovutaan: tilat, henkilöstö, kokoelmat) Kokoelmien elinkaari säilytysstandardien alentaminen Priorisoinnit ja osallistava toimintakulttuuri edellyttävät asiantuntijuutta, osaamista ja aktiivisuutta 5 Sisällöt ja osaaminen Toimintatavat ja -kulttuuri Palvelut Yhteiskäyttö yli organisaatioiden henkilöstö, asiakkaat, kokoelmat, näyttelyt Vahvat verkostot TAKO, NÄKY, PETO, TUJU vertaiskehitys Näyttelyt vähemmän, pidempiä, yhteistyössä, kierrätetään, itsepalvelunäyttely Kalaparvijohtaminen ja -osallistuminen Työyhteisön koulutus Parviälykulttuuri Bisnesmalli Kaikki viisaus ei asu omassa päässä Miten? - toimintaa palveleva organisaatio Määritellään käsitteet ja palvelukonseptit yleisölähtöisesti uudestaan: luovutaan: näyttely-, kokoelma- ym. palvelut otetaan: identiteetti-, vaikuttavuus-, pop up -palvelut Miten? - palveluiden uusi määrittely ilmiöistä/tarpeista käsin yhteisöllisesti

6 Ryhmä 2: Biomuseo 6

7 Suomalainen maakuntakaupunki tunnettiin turvetuotannostaan. Laajat suoalueet levittäytyivät keskustataajaman ympärillä ja kaupunkiin oli kertynyt merkittävää turvealan osaamista. Kaupungin kaksi kunnallista museota, kulttuurihistoriallinen kaupunginmuseo ja taidemuseo, olivat päässeet nukkavieruun tilaan. Taidemuseo oli toki visioinut itselleen uutta wau-rakennusta, mutta nämä suunnitelmat olivat valitettavan epärealistisia. 7 Museoväki oivalsi muutoksen tarpeen ja käynnisti Uusi Turvemuseo -hankkeen. Osallistavassa hankkeessa oli ensin tarkoituksena saada kuntalaisten ääni kuuluviin ja ideoida uudenlaista museota turvetuotannon ympärille. Järjestettiin kuulemisia ja pohdittiin joukkorahoitusta. Idea ei yksinkertaisesti ottanut tuulta alleen, esimerkiksi paikallinen turvemoguli ei nähnyt mitään mieltä vanhojen työkoneidensa museoimisessa. Prosessin tuloksena alkoi kuitenkin hahmottua uudenlainen yhteistyömalli: biomuseo. Biomuseon toiminta ankkuroitaisiin paikalliseen kulttuuri- ja luonnonperintöön ja yhteisöllisyyteen siten, että se yhdistäisi kaupunkilaisia. Tärkeitä palasia kokonaisuudessa olivat mm. paikallinen ammattikorkeakoulu ja sen cleantech-osaaminen, suoluonto, lähiruoka, ohjelmapalveluyrittäjät ja kulttuurielämä. Biomuseo ei ole seiniin sidottu vaan se pyrkii toimimaan ajassa ja tilassa uudella tavalla. Museon keskeinen ponnistus ovat vuosittaiset suotaidefestivaalit poikkitaiteellisine ohjelmistoineen. Museo on yksityisoikeudellinen ja kaupunki siirsi kunnalliset museopalvelunsa kokoelmineen ja henkilöstöineen uuden toimijan hoitoon. Yksityisen rahoituksen kannalta myös turvemogulille uusi organisaatio on kiinnostava linkittäessään turvetuotannon, tutkimuksen ja paikalliset yhteisöt joiden mielikuvat turveteollisuudesta eivät olleet yksinomaan positiivisia. Luonnollisesti matka biomuseoon vaati asioiden tekemistä uudella tavalla: ketterämmin, joustavammin, osallistavammin ja kokoamalla rahoitusta monista suunnista. Ryhmä 2 Biomuseo Mitkä olivat olennaisia asioita ja konkreettisia muutoksia esimerkkimuseon kehittämistyössä? (Mitä aloitettiin, vahvistettiin, lisättiin, vähennettiin ja mistä luovuttiin) Toimintaympäristö, asiakkaat ja kumppanit Aloitteet toimintaympäristöstä nousevia Verkostoissa toimiminen korostuu Asiakkaat ja kumppanit suunnittelevat toimintaa, luovat visioita Asiakkaiden kanssa sopimuksia ja aitoa vastikkeellisuutta Kumppanuuksien hankinta Yhteisöjen näkökulmat ja vaikutusmahdollisuudet hallinnossa = Meidän museo Museo tuo toimijoita yhteen = foorumi Moninaiset hallintomuodot lisääntyvät Museon positiivinen omistajuus & rohkeus ajamiensa asioiden edistäjänä

8 8 Tavoitteet, strategia ja resurssit Sisällöt ja osaaminen Toimintatavat ja -kulttuuri Palvelut Yhteisö asettamassa tavoitteita ja muotoilemassa strategiaa Strateginen ote: valinnat ja myös poissulkevat = ei tehdä kaikkea Resurssipohjan laajentaminen Vahvat missiot Resursseja ei sidota vain tiloihin Museo on toimija = subjekti Henkilökunnan aktiivisuus & henkilöresurssit tehokäyttöön Kaupunki ei vain rahoittaja Hybridi-malli omistajuus laajempi Projektiosaaminen korostuu Fasilitointiosaaminen Karismaattinen museonjohtaja Sisältö luodaan yhteisesti useampien tekijöiden kanssa Missioon kytkeytyvä asiantuntemus = ei vain museografiaa Toimintaympäristön hallinta Tapahtuma-, digi-, tiede- ja projektiosaaminen Ketteryyttä toimintatapoihin Etsitään uusia ihmisiä = kumppanit Kommunikoinnin konstit ei vain museoagendalla vaan haettiin uusia tapoja Museon rajat häilyviä Tehdään yhdessä, ei yksin Keskeneräisyyden sietäminen Riman laskeminen Kommunikoinnin ja yhteyksien ylläpidon rooli nousee Dynaamiset palvelut keinovalikoima ja toteutus tilanteen & kumppaneiden mukaan Yhteistyökumppaneille ja asiakkaille räätälöidyt palvelut Kokoelmien omistajille suunnatut palvelut Kokoelmien avaaminen: sekä sähköisesti että fyysisesti Palvelupaletin rajaaminen: kaikkea ei voi tehdä Asiakkaiden tarpeisiin keskittyminen Asiakasymmärryksen kasvattaminen Asiakkaiden ryhmittely Museotoiminnasta/palveluista maksavat asiakkaat/tuotteistus

9 Ryhmä 3: Airo- ja äyskärimuseo : Yhdessä meloen eteenpäin 9

10 Airo- ja äyskärimuseo Korppoossa oli uinuva saaristolaismuseo, jonka ytimen muodosti hieno vesistöliikenteen esinekokoelma ja paikkakunnan vesistöjen kulttuuriympäristöä koskeva tietovaranto. Museon toiminta kulki tuttuja uria taantuvalla pikkupaikkakunnalla, kunnes sen riveihin liittyi uudistushaluisia museoammattilaisia. 10 Muutos lähti museoammattilaisista itsestään: uusien työntekijöiden silmissä museo näyttäytyi voimavarana alakuloa vastaan, museona jota voitaisiin uudistaa yhdessä ympäröivän yhteisön kanssa. Museo valitsi työkaluikseen ilon, kepeyden ja lohdun tunnuksenaan "pysymme pinnalla, melomme etiäpäin". Se kokeili uusia tapoja työskennellä lähiyhteisönsä kanssa: museo kysyi korppoolaisilta, mikä sinulle on tärkeää ja onnistui kiinnittymään uudella tavalla asukkaiden arkeen. Se järjesti tapahtumia, joissa yhdistyivät hyvä lähiruoka ja juoma sekä ulkoilu, lihasvoimainen vesillä liikkuminen ja kestävä kehitys. Veneenrakennuskurssit vetivät kotoilun ja downshiftauksen puolestapuhujia. Museon vesistöjen kulttuuriperintöä koskeva tieto oli kaikkien käytettävissä ja täydennettävissä. Tietoa myös hyödynnettiin uusissa tuotteissa. Museo tempautui positiiviseen kehään, jossa sen aktiivisuus yhteisön suuntaan palautui takaisin rahoittajien kiinnostuksena ja jossa paikkakunta alkoi nähdä airot ja äyskärit myönteisenä, myös elinkeinoelämän voimana. Alueen veneenrakentamisen perinne elpyi ja matkailijatkin kiinnostuivat museon ja sen yhteistyökumppaneiden merellisistä palvelupaketeista. Museo viesti ilolla toiminnastaan ja sen viestiä halusivat muutkin viedä eteenpäin. Museo huomattiin myös maan rajojen ulkopuolella ja sille avautui uusia kumppanuuksia pohjoismaisissa viikinkihankkeissa. Sillä oli jopa filiaali Järvi-Suomessa Sulkavalla. Vaikuttavuus ei lähde museon oikeassa olemisesta, vaan yhteisöllisyydestä, fiiliksestä jne. hyvä näin! Ryhmä 3 Airo- ja äyskärimuseo Mitkä olivat olennaisia asioita ja konkreettisia muutoksia esimerkkimuseon kehittämistyössä? (Mitä aloitettiin, vahvistettiin, lisättiin, vähennettiin ja mistä luovuttiin) Toimintaympäristö, asiakkaat ja kumppanit Kumppanuuksien hakeminen aktiivisesti ja luovasti; yhteisön rakentaminen itseisarvo ja sitä resursoidaan kaikessa toiminnassa: kokoelmayhteistyö, rahoittajat, oppilaitokset, paikalliset asukkaat, uudet yleisöt Tiivis yhteistyö muiden kulttuuriorganisaatioiden kanssa Aloitettiin: - luotiin yhteyksiä uusiin kumppaneihin: uudet rahoituskanavat - vakuuttava viesti museon ytimen merkityksestä Suuri yleisö, taustayhteisöt, harrastajat Oppilaitosyhteistyö Ammatillinen itsetuntemus -> ammatillinen itseluottamus -> aito vuorovaikutus eri alojen/yhteisöjen kanssa Toimintaympäristö - avauduimme ulospäin paikallisesti, valtakunnallisesti, kansainvälisesti - etsimme yhteistyökumppaneita: paikalliset, rahoittajat, asiantuntijat, harrastajat, museot Yhteistyökumppanit kokoelman kautta luovasti VERKOSTON MERKITYS eli VERKOSTON KUTOMINEN eli YHTEISÖN

11 RAKENTAMINEN ITSEISARVO <- erilaisia resursseja yhteisöstä Kanssamme halutaan tehdä yhteistyötä Toiminnassa ja palveluissa vetoa 11 Tavoitteet, strategia ja resurssit Sisällöt ja osaaminen Toimintatavat ja - kulttuuri Vahvistetaan museon itseymmärrystä: mikä/mitä olemme (STRATEGIA, YDIN) -> visio ja sen konkretisoiminen perusviesti koko yhteisön tietoon, elävä vuorovaikutus kanssamme halutaan tehdä yhteistyötä -> uusia kumppaneita ja rahoituskanavia Priorisointi ydin Euroopan paras airo- & äyskärimuseo Rahoitus: ulkopuoliset tahot, kuten säätiöt Tavoitteet, strategiat, resurssit - pyrittävä elävään, yleisön kanssa kommunikoivaan toimintaan (osallistaminen) - ammatillisesti korkeatasoinen, monipuolisesti verkostoitunut työyhteisö Lisättiin yhteisön osaamista ja tietoa hyödynnettiin museon toiminnassa - kokoelmat - tapahtumat - inventoinnit, dokumentoinnit Osaamista itsellä ja yhteisössä Fokus substanssiosaamisessa: pidettävä mielessä, että museon ominaislaatu museona säilyy. Korkea ambitiotaso. Sisältö ja osaaminen liittyvät museon toimialaan, kokoelmiin, yleisötoimintaan, pedagogiaan. Ammatillisesti korkeatasoinen, monipuolisesti verkostoitunut työyhteisö (myös museon sisällä). Kokoelmapolitiikka: tavoitteet & kartoitus. Kokoelmayhteistyö muiden museoiden kanssa (mm. TAKO). Näyttelypolitiikka & oheisohjelmisto uusiksi, innovatiivisuus. Monipuolisen osaamisen painotus rekrytoinnissa. Ulkopuoliset osaajat. Oman osaamisen arvostus, työn arvostus ja taustayhteisön arvostus ILOINEN TYÖOTE: yhdessä suunnitellen ja tehden Aito kohtaaminen. Kaikki vievät museon viestiä eteenpäin <= yhdessä, avoimesti (workshop etc.) Lisättiin - tarjotaan museon tietoja muiden jalostettavaksi - kepeyttä työyhteisössä: tilaa kokeilulle ja epäonnistumiselle, uusia ajatuksia - toiminnan suunnitteluun mukaan myös uusia ihmisiä museon

12 12 ulkopuolelta Vahvistettiin museon läsnäoloa yhteisössä -> kaikki vievät museon viestiä eteenpäin Vähennettiin itse tuotettujen näyttelyjen määrää, yhteisö mukaan sisältöjen tuottamiseen Monialainen museo-osaaminen <- verkosto/vuorovaikutus myös museon sisällä Viestintäresursseja lisää!!! Viestintä on kaikkien asia, ytimestä ulos! Sisäinen avoimuus asioiden & toiminnan suunnittelu & toteuttaminen yhdessä Palvelut Määritellään palveluiden tavoite/tavoitteet (palvelulupaus) Palvelupaketit Tapahtumat: mukavaa tekemistä, kävijän henkilökohtainen suhde asiaan <- tunteet, yhteisöllisyys Museokaupan kehittäminen Tilojen myynti/vuokraus, sponsoritapahtumat Päätetään aukioloajat Verkkopalvelut ja some käyttöön, palautteen vastaanottaminen Toiminnassa ja palveluissa vetoa, joka syntyy aidosta yhteydestä yhteisöihin

13 Ryhmä 4: Perusmuseo lukitusta ladosta iloliiteriksi 13

14 Keskisuuressa kaupungissa Etelä-Suomessa toimiva perusmuseo oli perinteinen näyttelyihin, kokoelmiin ja museopedagogiikkaan keskittyvä, omien seiniensä sisällä toimiva laitos. Museossa työskenteli henkeä, joista noin puolella oli museoalan koulutus. Museo kärsi kävijäpulasta, eivätkä resurssit tuntuneet riittävän. Esimerkiksi kokoelmien kartuttaminen oli tyrehtynyt rahapulaan. Toiminta tuntui polkevan paikallaan. 14 Uudistuakseen museo päätti suunnata toimintansa seiniensä ulkopuolelle ja profiloida sitä niin, että se tavoittaisi moninaisempia yleisöjä. Museo päätti tarkentaa missiotaan ja kehittää samalla vaihtelevampia toimintamuotoja ydinviestin levittämiseksi erilaisille ihmisille. Lähtökohtana oli, että siinä missä museossa oli aiemmin vieraillut vain noin viidennes potentiaalisista kävijöistä, tulevaisuudessa museo tavoittaisi myös uinuvat ihmiset eli loput 80 % kaupunkilaisista ja satunnaisista matkailijoista. Ajatuksena oli, että yleisöjen tehokkaamman tavoittamisen rinnalla museo lisäisi myös yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan. Yleisöjä alettiin osallistaa käyttämällä sen asiantuntija-apua esimerkiksi tiedon tuottamiseen ja tallentamiseen. Museo alkoi myös pyrkiä aiempaa suurempaan avoimuuteen. Kokoelmavarastot avattiin yleisölle, näyttelyitä ja tapahtumia alettiin tuottaa museon ulkopuolisiin tiloihin ja avoimen tiedon määrää lisättiin. Museo alkoi lisäksi pyrkiä ammattitaidolla toteutettuun, laadukkaaseen viihteellisyyteen palveluissaan mm. käyttämällä ammattikirjoittajaa, museodramaturgia, näyttelyiden käsikirjoituksen työstämisessä. Uudistuvaa toimintaa pyrittiin rahoittamaan uudenlaisilla hankekohtaisilla rahoitusmuodoilla, kuten yhteisörahoituksella. Säästöä etsittiin perustamalla uudenlainen tietoa, fyysistä esineistöä ja osaajia yhteen kokoava materiaalipankki yhdessä muiden museotoimijoiden kanssa. Avajaisten jälkeen paikallismedia kuvaili aiemmin sisäänpäin kääntynyttä museota iloliiteriksi. Museo oli alkanut edistää entistä enemmän ihmisten hyvinvointia ja muuttunut suljetusta kulttuuri-instituutiosta avoimemmaksi, yhteiskunnassa aktiivisesti vaikuttavaksi toimijaksi. Ryhmä 4 Perusmuseo Toimintaympäristö, asiakkaat ja kumppanit Tavoitteet, strategia ja resurssit Mitkä olivat olennaisia asioita ja konkreettisia muutoksia esimerkkimuseon kehittämistyössä? (Mitä aloitettiin, vahvistettiin, lisättiin, vähennettiin ja mistä luovuttiin) Toimintaympäristö - avoin ja aktiivinen museo - toimii foorumina ja mahdollistajana erilisille toimijoille - sidosryhmät ja kumppanit toimivat aktiivisesti yhteistyössä museon kanssa Lisää/vahvista toiminnan ja periaatteiden avoimuutta Säilytä/vahvista sisältöjen avoimuutta Aloita ja lisää asiakkaiden segmentointia Lisää harrastaja-asiantuntijoiden osallistumismahdollisuuksia Tavoitteet - museon strategia ja tavoitteet ovat ylöskirjatut - koko henkilökunta on perehdytetty tavoitteisiin - taloudelliset resurssit koostuvat monipuolisista lähteistä, kvtoiminta ja sidosryhmät aiempaa keskeisempiä Lisää strategista ajattelua, kokonaisuuden hahmottamista

15 15 Aloita strategian yhteisöllinen kirjoittaminen organisaatiossa Aloita - fraasipankki (rahoitus) - henkilöstö/asiantuntijapankki - tietopankki (tutkimukset, mallit jne.) Museoiden välinen yhteistyö tehokkaammaksi - avoimuus, jakaminen => asenne - materiaalipankki konkreettinen - erikoistuminen mahdollista tämän kautta Harrastaja-/maallikkoasiantuntijoiden arvostus - vapaaehtoisille mahdollisuus osallistua museotyöhön Vähennä - päällekkäistä tallennusta - näyttelyiden määrää Lisää - kiertonäyttelyitä - materiaalipankin hyödyntämistä Räätälöityjä palveluita eri asiakasryhmille Kumppanuuksien hyödyntäminen tallennustyössä Sisällöt ja osaaminen Sisällöt, osaaminen - museo ei yksin tuota sisältöjä, osallistuu ympäristöön - ulkopuolisen osaamisen aiempaa parempi hyödyntäminen - oman osaamisen kehittäminen Lisää: - talousosaamista - tietoteknistä ja some-osaamista - konsultoitavia asiantuntijoita Markkinointiosaaminen Sisällön tuottamiseen museodramaturgiaa + ammattiviestintää Museorakennuksen ulkopuolella tapahtuva toiminta Sisällöt tuotettava ymmärrettävästi museodramaturgin uusi ammatti? Osaamisen jakaminen: museoiden kesken ja yleisön kanssa Asiantuntijuus muuttuu, kun yleisöä osallistetaan; museoammattilainen edelleen tarpeellinen, mutta tämän tulee pystyä tukemaan vapaaehtoistyöntekijöitä Ammattikirjoittajat käyttöön, myös ammattimarkkinointi ja -itosaaminen Toimintatavat ja -kulttuuri Toimintatavat ja -kulttuuri - avoimempi ja rohkeampi museo - uskallus avata omaa työtä museon ulkopuolisille tahoille - hakea aktiivisesti uusia kumppanuuksia, sekä museoalalta että sen ulkopuolelta - aktiivisempi Best Practice -jako museoalan kesken ->

16 16 verkostot ja tietopankit Lisää alan yhteisöllistä kehittämistä Luovu yhden organisaation puuhasteluprojekteista Lisää/vahvista pitkäaikaisia isoja projekteja Aktiivisempi Best Practice -jakaminen Osallistavat toimintatavat, avoin/julkinen toimintakulttuuri Rahoitus kohti pirstaleisempaa rahoitusvälineistöä kv-projektien ja -kumppaneiden merkitys Yhteisöt aktiivisempi museo, toimii foorumina toimijoille ja tapahtumille Palvelut Museon valitsemat ajankohtaiset sisällöt palvelutuotannon lähtökohtana Erikoistuminen Museo varteenotettavaksi vaihtoehdoksi vapaa-ajanviettopaikaksi personointi asiantunteva viihteellisyys, ei höttö Vahvista tuottavia palveluita Luovu paperijulkaisuista Lisää sähköisiä palveluita Muokkautuvat tilat ja virtuaalitilat Palvelut - täyden palvelun iloliiteri, tuottaa kulttuuri- ja elämyspalveluita ympäröivien toimijoiden kanssa - tuottaa saavutettavia palveluita -> avoin data, digitaaliset palvelut - tuottaa palveluita, joita muut eivät voi tuottaa -> esim. avoin kokoelmavarasto, ainutlaatuiset objektit yms. Moninaiset palvelut, julkisuus, avoimuus, saavutettavuus Räätälöidyt palvelut

17 Yhteenveto Toimintaympäristö, asiakkaat ja kumppanit 17 Verkostoituminen ja sen kautta tapahtuva yhteistyö erottuu selvänä menestystekijänä ryhmien tuotoksissa. (Uusien) Kumppanien aktiivista etsintää ja hankintaa pidetään tärkeänä. Kumppaneille ja asiakkaille on annettava mahdollisuus vaikuttaa ja ne on otettava mukaan museon toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen aloitteiden tulee nousta ympäristöstä yhteisöiltä. Lisäksi museoiden on toimittava yhteistyössä (esim. sisällön tuottamisessa, kokoelmatyössä yms.) asiakkaiden, kumppanien, oppilaitosten, harrastaja-asiantuntijoiden, toistensa ja muiden kulttuuriorganisaatioiden kanssa. Museon suhteessa toimintaympäristöön korostuu vuorovaikutteisuus ja yhteisöllisyys. Tulevaisuuden menestyvä museo on aktiivinen, avoin ja ulospäin suuntautuva ja toimii foorumina ja mahdollistajana erilaisille toimijoille. Tavoitteet, strategia ja resurssit Tulevaisuuden menestyvän museon on laajennettava omistus- ja rahoituspohjaansa ja samalla priorisoitava tehtäviään, luopua kaiken tekemisestä. Museon täytyy profiloitua rohkeasti omien vahvuuksiensa, missionsa ja niistä johdetun strategian kautta, johon museon koko toiminta perustuu kaikilla tasoilla. Resurssipohjan laajentamisen lisäksi museon on joka tapauksessa kyettävä tekemään rohkeita ja tietoisia valintoja varmistaakseen käytettävissä olevien resurssien tehokkaan hyödyntämisen. Myös tavoitteiden, strategian ja resurssien osa-alueella ryhmät korostavat yleisöjen ja yhteisöjen osallistamisen tärkeyttä. Sisällöt ja osaaminen Sisältöihin ja osaamiseen liittyvinä menestystekijöinä ryhmät tunnistavat yhteiskäytön, yhteistyön, osallistamisen sekä verkostot. Tulevaisuuden menestyvän museon on hallittava ainakin seuraavia osaamisen eri lajeja: projekti-, fasilitointi-, tapahtuma-, digi-, tiede-, substanssi-, talous-, some-, markkinointi-, it-, viestintä- sekä tietoteknistä osaamista. Rekrytoinnissa tuleekin painottaa monipuolista osaamista. Samalla ulkopuolista osaamista on hyödynnettävä, museon omaa osaamista kehitettävä ja osaamista jaettava niin yksittäisen museon sisällä kuin museoalan kesken. Uutena mahdollisena ammattina mainitaan museodramaturgi, jonka tehtävänä on tuottaa sisältöä vetoavasti mutta ymmärrettävästi. Toimintatavat ja -kulttuuri Tulevaisuuden menestyvän museon toimintatapoja ja -kulttuuria määrittää ennen kaikkea avoimuus uusille ja museon tai museoalan ulkopuolisille ajatuksille ja tekijöille. Avoimuuteen kuuluu myös se, että museo tarjoaa omia tietojaan ja avaa omaa työtään muille sekä toimii foorumina erilaisille toimijoille ja tapahtumille. Erilaisille yhteisöllisyyden, yhteistyön ja yhdessä tekemisen tavoille annetaan tilaa.

18 Tulevaisuuden menestyvä museo on paitsi avoin myös rohkea ja ketterä. Museon on vahvistettava läsnäoloaan yhteisössä ja museon viestinnästä on tehtävä kaikkien asia, johon myös yhteisö osallistuu. Palvelut 18 Tulevaisuuden menestyvä museo hallitsee palveluiden räätälöinnin, personoinnin, paketoinnin ja tuotteistamisen yhteistyökumppanien, omistajien ja asiakkaiden mukaan. Menestyvä museo osaa myös määritellä palveluidensa tavoitteet (palvelulupaus) sekä rajata palvelunsa muistaen, ettei yksi museo voi tehdä kaikkea. Palveluiden suunnittelussa on huomioitava yleisö-, ilmiö- ja tarvelähtöisyys, dynaamisuus, vaikuttavuus, tuottavuus ja saavutettavuus. Tässä menestystekijöitä ovat mm. asiakkaiden tarpeisiin keskittyminen ja asiakasymmärryksen kasvattaminen, asiakkaiden ryhmittely, sähköiset ja verkkopalvelut sekä sosiaalisen median hyödyntäminen. Tulevaisuuden menestyvä museo tuottaa palveluita joita muut eivät voi tuottaa (kuitenkin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa) palveluiden ainutlaatuisuus ja vetovoima syntyy aidosta yhteydestä yhteisöihin ja kävijän henkilökohtaisesta suhteesta asiaan tai aiheeseen. Lopuksi Työpajassa käydyissä keskusteluissa korostui visio yhteisöönsä vahvasti kiinnittyneestä museosta, joka elää ja hengittää kulttuuriperintöä yhdessä yhteisönsä kanssa. Tällöin mennään jopa asiakas- ja palveluajattelua pidemmälle toimimaan orgaanisesti osana yhteisöä. Museo toimii silloin koordinaattorina ja fasilitaattorina. Työpajassa jäätiin pohtimaan, miten ketterään yhteisöllisyyteen, yhdessä tekemiseen ja tiedon sekä osaamisen jakamiseen päästään. Tällä hetkellä resurssit sitoutuvat seiniin ja kokoelmiin. Onko niistä tulossa museoille taakka? Toisaalta heräteltiin ajatusta kokoelmista resurssina, jotka karsimisen, profiilin kirkastamisen, sekä kuntoon ja sähköiseen muotoon saattamisen jälkeen tarjoaisivat yhteisöille aidosti merkityksellisen voimavaran.

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin

Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin Päivän ohjelma: 10.00 Tervetuliaiskahvit 10.30 Tilannekatsaus: Missä mennään arviointimallin uudistuksessa

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari 8.2.2017 Vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu aidosti kaikille Kulttuuriperinnön säilyttäminen on kaikkien asia

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen kehittämisrakenteen seminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä Webropol kysely

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa

Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa Miten toimintaympäristö haastaa toimintamallin uudistuksen? Tampere 2017 -seminaari 23.3.2015 Matias Ansaharju Strategiasuunnittelija Yhteinen Tampere kaupunkistrategia:

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Katri Vataja HTT.

Katri Vataja HTT. Katri Vataja HTT katri.vataja@gmail.com Näkökulmani kehittävään arviointiin Projektit Hankkeet Johtamisen kehittäminen Strategiatyö Työyhteisökehittäminen Kehi%ävä arvioin- työyhteisössä MITÄ? Arviointiprosesseja

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Rakli Elinvoimaa lähiöihin klinikkatyöskentelyn tulostyöseminaari 7.6.2016 Tuomas Heikkinen, johtaja, konsernihallinto Minna Sartes, toimialajohtaja, vapaa-aikatoimiala

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Kommentteja FinELibin strategiaan

Kommentteja FinELibin strategiaan 24.11.2011 Kommentteja FinELibin strategiaan 2012 2015 http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/62qj3tbul/files/currentfile/finelib_strategia_2012 2015.pdf Yleistä strategiasta Tiivis esitysmuoto

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Joustavat oppimisen tilat. innostavat aktiiviseen oppimiseen

Joustavat oppimisen tilat. innostavat aktiiviseen oppimiseen Joustavat oppimisen tilat innostavat aktiiviseen oppimiseen Mistä JOT-hankkeessa on kysymys? Espoon sivistystoimi on käynnistänyt Joustavat oppimisen tilat -hankkeen (JOT), jossa koulujen oppimisympäristöjä

Lisätiedot

Suomen golfin strategia 13.2.2015

Suomen golfin strategia 13.2.2015 Suomen golfin strategia 13.2.2015 Strategiaprosessin tausta Golf on poikkeuksellisen laajasti eri ikäisiä ja tasoisia harrastajia puhutteleva laji, joka mahdollistaa yhdessä liikkumisen hoidetussa luontoympäristössä

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä Luonnos 23.4.2008 Visio ja avainsanat Kansainvälinen vesialan strategia rakentuu seuraavalle pitkän aikavälin visiolle: Suomen vesialan toimijat ehkäisevät

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan.

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan. 1 Sosiaalialan kehittämisyksikkö - kriteerien konkretisointi Sosiaalialan seudullisten kehittämisyksiköiden perustamisvaiheen kriteeristössä ei erikseen nimetä hyvän hanke- ja kehittämistyön yleisiä piirteitä,

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri.

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri. Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri., Soile Kuitunen 1 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 PALVELULUPAUS

TIEDEKULMA 2017 PALVELULUPAUS TIEDEKULMA 017 PALVELULUPAUS Helsingin kansainvälisin ja aktiivisin tieteen ystävien verkosto, jossa kohtaat kiinnostavia ihmisiä sekä tiedemaailman sisä- että ulkopuolelta. Aktiivinen yhteisöllisen kehittämisen

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA

Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Pekka T. Järvinen, Jukka Rantala, Petri Ruotsalainen Kansi: Ea Söderberg,

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

ALLIANSSIN STRATEGIA 2021

ALLIANSSIN STRATEGIA 2021 ALLIANSSIN STRATEGIA 2021 SISÄLTÖ ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA 3 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö.

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

PORIN TAIDEMUSEO. tehtävämme. Satakunnan kulttuurin edistämisessä

PORIN TAIDEMUSEO. tehtävämme. Satakunnan kulttuurin edistämisessä PORIN TAIDEMUSEO tehtävämme Satakunnan kulttuurin edistämisessä Tehtävämme ja vastuualueemme Satakunnan kulttuurin edistämisessä PORIN TAIDEMUSEON TEHTÄVÄNÄ on Porin kulttuuritoimen yhteisten arvojen mukaisesti

Lisätiedot

Kuinka turvaat työllisyytesi?

Kuinka turvaat työllisyytesi? Kuinka turvaat työllisyytesi? Ida Mielityinen Akava Työurat ja osaaminen koetuksella 20.9.2016 Esimerkkejä tulevaisuuden ammateista ihmisten keinotekoisten kehonosien valmistajat nano-teknikot, geneettisten

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014

Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014 Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014 1 Edunvalvonta Kehittäminen Palvelut Oma esittelyni Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Tampereen

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot