Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/ (35)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35)"

Transkriptio

1 1 (35) Aika: klo Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7 Hämeenlinna 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lausunto Hämeen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta Lausunto Hämeen tiepiirille selvityksestä; Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Lausunto Tammelan kunnalle Lamalan osayleiskaavaehdotuksesta Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuuksien kantaminen vuonna Vuoden 2008 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma I Vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltamisohjeet Etelä Suomen maakuntien liittouman toimintasuunnitelma ja talousarvio Hämeen, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan liittojen EU-toimiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle Hämeen liiton osallistuminen alueiden kansainvälisiin järjestöihin Häme Markkinoinnin strategisen kumppanin valinta toimintavuosille Etelä-Suomen tavoite 2 ohjelman EAKR-osuuden ja valtion rahoituksen myöntäminen Kanta-Hämeen klusteri- ja kehittäjäverkko -projektille Kulttuurituottajaverkoston suunnittelu Hämeen liiton osallistuminen Moving Entrepreneurship to Economic Change miniohjelmaan Häme päivän tulevaisuus Aluehallinnon uudistus Kanta-Hämeen näkökulmasta Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat...33

2 2 (35)

3 1 35) Kokousaika klo Kokouspaikka Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Kauranen Aarne X Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele - Laaksonen Aulis X jäsen Eerola Tapio X Pietilä Leena Laine Harri X Juurus Pirkko Lintonen Minna X Hacklin Jorma Nummela Juhani X Ylönen Kaarina Nurmi Eeva X Mikkola Matti Poikselkä Anneli X Lehtinen Marja-Leena Puotila Matti X Kauppinen Erkki Rissanen Maire X Kulmala Jarmo Silván Timo X Ukkola Marja Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari - Honka Juhani, esittelijä X I vpj Joenpalo Ilkka X Hemilä Kaisa, sihteeri X II vpj Leppälahti Markku X Harry Tast X Risto Mäki, Hämeen Matti Lipsanen X tiepiiri ja 215 Jukka Ojanen 212, 214 X Osmo Väistö 213 X Heikki Pusa X Jouko Ylipaavalniemi X Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Aarne Kauranen Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Harri Laine Maire Rissanen Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

4 2 35) 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 200 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Harri Laine (Minna Lintonen) ja Maire Rissanen (Tapio Eerola). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Laine ja Maire Rissanen. 201 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esitys.

5 3 35) 202 Lausunto Hämeen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta Hämeen tiepiiri pyytää saapuneella kirjeellä alueiden kehittämisestä annetun lain mukaisesti lausuntoa mennessä tiepiiriin toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta Tiepiirin alueella sijaitsevilta maakunnallisilta liitoilta valmistelun aikana pyydetyt lausunnot esitetään tiivistettyinä valmiissa suunnitelmassa. Toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksessa on esitelty tienpidon painopisteet suunnitelmakaudella sekä käsitelty perustienpidon rahoitusta ja rahoituksen käyttöä hankelistoineen tällä kaudella. Lisäksi siinä on esitetty kehittämismomentilla käynnissä olevat tiehankkeet ja erikseen päätettyihin teemoihin sisältyvät hankkeet. Perustienpidon rahoituskehykset on vuoden 2008 osalta määritelty eduskunnalle annetun talousarvioesityksen pohjalta. Loppuvuosien kehittämishankkeista ja teemapaketeista eduskunta päättää vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä. Hämeen tiepiirin talouspäällikkö Risto Mäki esittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnosta kokouksessa. Suunnitelman keskeisiä osia on esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 1/07. Lisätietoja: erityisasiantuntija Harry Tast, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Hämeen tiepiirille seuraavan lausunnon: LAUSUNTO (Dnro 247/07): Hämeen liitto esittää alueiden kehittämisestä annetun lain mukaisena lausuntona seuraavaa: Tiepiirin toiminta- ja taloussuunnittelua tehdään vuorovaikutteisesti alueen viranomaisten ja tienkäyttäjäryhmien kanssa. Hämeen liitto pitää erityisen tärkeänä tiepiirin ja maakuntien liittojen keskinäistä yhteistyötä. Toiminta- ja taloussuunnitelma on nyt valmisteltu samanaikaisesti Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen liittojen maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmien kanssa. Hämeen liiton jäsenkunnat ja Hyvinkään kaupungin kattava maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on käynnissä. Sen on tarkoitus valmistua vuoden 2008 loppuun mennessä siten, että suunnitelman toteuttamista koskeva aiesopimus voidaan allekirjoittaa tammikuussa Kanta-Hämeessä on useita tärkeitä tienparannushankkeita, joilla voitaisiin turvata tieverkon toimivuus pitkälle tulevaisuuteen, parantaa liikenneturvallisuutta sekä tukea tavoitteellisen alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Vt 2 Vihti-Pori kehittämishanke on käynnissä. Suunnitelmakaudella tulisi käynnistää Vt 10 ja 12 kehittämishanke yhteysvälillä Hämeenlinna-Tuulos-Lammi. Teemahankkeita on tiepiirin alueella tekeillä vain yksi, Vt 3 Parkanon kohdalla. TE-keskuksen työllisyysrahalla toteutetaan Kanta-Hämeessä Kt 53 Pohjoistentien liittymän parantaminen kiertoliittymäksi Kauppakeskus Tuulosen kohdalla.

6 4 35) Hämeen tiepiirin perustienpidon rahoitus on tällä hetkellä noin 70 M, josta noin neljäsosa käytetään Kanta-Hämeen alueella. Kokonaisrahoituksesta kuluu tällä hetkellä 70 % teiden ja siltojen hoitoon ja ylläpitoon. Liikenneturvallisuutta ja joukkoliikennettä edistävien suunnitelmien toteuttamiseen ei ole lähivuosina resursseja, ellei tiepiirille osoitettavien alueellisten investointien ja teemahankkeiden rahoitus kasva nykyisestä tasosta. Hämeen vaalipiirin kansanedustajat ovat tehneet aloitteita perustienpidon ja tieverkon kehittämishankkeiden määrärahojen lisäämiseksi valtion tulo- ja menoarviossa. Kanta-Hämeen alueen käynnissä olevien ja edelliseen suunnitelmaan sisältyneiden perustienpidon investointien ajoitus on pääosin säilynyt ennallaan. Uusina hankkeina on ohjelmoitu Ojoisten eritasoliittymän (Vt 3 ja Kt 57) liikennevalot vuodelle 2008 ja osallistuminen moottoritien kattamishankkeeseen Hämeenlinnassa. Valtatien 2 parantaminen on käynnissä 55 M :n kehittämishankkeena. Jo työn aikana on ilmennyt 13,5 M :n lisärahoitustarve, josta Vihti-Humppila välin nopeustason nostoon kohdistuu 8,5 M ja Ulasoorin eritasoliittymän rakentamiseen Satakunnassa 4,9 M. Hankkeen lisärahoitukseen tulisi osoittaa määräraha valtion vuoden 2008 lisätalousarviossa. Valtatien parantamisen 2. vaiheen suunnittelu tulee käynnistää välittömästi, jotta koko yhteysväli Helsinki- Pori saadaan vastaamaan kasvavan liikenteen palvelutaso- ja nopeustarpeita. Ministerityöryhmän selvityksessä esitettyjen, vuosien suurten kehittämishankkeiden lisäksi Hämeen liitto esittää uudeksi kehittämishankkeeksi valtateiden 10 ja 12 parantamista yhteysvälillä Hämeenlinna-Tuulos-Lahti liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden sekä alueiden kehittämisen kannalta tärkeänä hankkeena (60 M ). Yhteysvälille on jo laadittu nykyisten valtateiden parantamista koskeva kehittämissuunnitelma. Sen sisältämien kohteiden tiesuunnitelmien laatiminen on kiireellinen tehtävä, jotta se voitaisiin kokonaishankkeena saada mukaan Tiehallinnon ja LVM:n hankekoreihin jo lähivuosina. Osa suunnitelluista toimenpiteistä voitaisiin vaihtoehtoisesti toteuttaa teemahankkeina. Tiepiiri on aiemmin ehdottanut Hämeenlinnan ja Eteläisten välistä osuutta toteutettavaksi Pääteiden keskikaide teemapaketin hankkeena. Paasikiven jatkeen VT 10 - Vanajantie rakentaminen Hämeenlinnassa tulisi sisällyttää suurten liikenneväylähankkeiden hankekoriin. Moottoritien kattamisen ja Paasikiventien jatkeen rakentamisen yhdistämistä yhdeksi suureksi liikenneväylähankkeeksi tulisi tutkia. Edellisessä toiminta- ja taloussuunnitelmassa Tiepiiri ehdotti Paasikiventien jatketta toteutettavaksi Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen teemapaketin hankkeena. Riihimäelle suunnitteilla oleva sisämaan logistiikkakeskus edellyttää uuden tieyhteyden ja eritasoliittymän rakentamista Kolmostielle. Tästä ns Arolammen orresta laaditaan parhaillaan aluevaraussuunnitelmaa. Liitto ehdottaa hanketta toteutettavaksi Kasvavien alueiden kehityksen tukeminen teemapaketin hankkeena. Riihimäen läntisen sisääntulotien rakentamista koskeva aluevaraussuunnitelma valmistui vuonna Se sisältyy Keski-Uudenmaan ja Hyvinkään-Riihimäen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman kärkitehtävien hankelistalle. Hämeen

7 5 35) liitto pitää hanketta tärkeänä ja esittää, että se palautettaisiin investointiohjelmaan. Maakuntakaavassa on valtatie 2 ja 3 esitetty joukkoliikenteen laatukäytävinä. Joukkoliikenteen vaihtopaikkojen toteuttaminen moottoritien eritasoliittymien ja pikavuoropysäkkien yhteyteen edellyttää merkittäviä investointeja. Maakuntakaavassa on myös osoitettu kaupunkiseuduille ylikunnalliset kevytliikenneyhteydet Renko-Hämeenlinna-Eteläinen, Forssa-Jokioinen-Ypäjä ja Oitti-Riihimäki-Loppi. Näiden hankkeiden toteuttamiseen tähtäävä suunnittelu tulisi sisällyttää tiepiirin suunnitteluohjelmaan. Kantatien 54 kehittämisen 2. vaihetta koskeva tarveselvitys tulee tarkistaa ajan tasalle ja sisällyttää tiepiirin suunnitteluohjelmaan Kantatie 54 seminaarin esityksen mukaisesti. Hämeen maakunnan raideliikennettä ja sen toimintamahdollisuuksia on kehitetty ohjelmasopimuksen mukaisesti yhteistyössä sopimusosapuolten, mm Hämeen tiepiirin ja Ratahallintokeskuksen, kanssa. Turku-Toijala rataosan tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi tulisi käynnistää Matkun, Humppilan ja Ypäjänkylän tasoristeysten poistamissuunnitelmat maakuntakaavassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Rataosan välityskyvyn parantaminen sisältyy Ratahallintokeskuksen toteuttamisohjelmiin. Käsittely: Hämeen tiepiiristä talouspäällikkö Risto Mäki esitteli Hämeen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnosta Valtion lisätalousarviomäärärahoilla voitaneen Kanta-Hämeessä toteuttaa vuonna 2008 tiepiirin toimintasuunnitelmassa olevat hankkeet: mt 290 Turkhaudan kohdan kev. liikenteen väylä (2,5 km), vt 10 Jolioinen-Autokeidas (1,9 km) ja mt 305 Hauhon kev. liikenteen järjestelyt (Kirkonkylästä Eteläisiin päin 1,3 km). Eeva Nurmi esitti lisättäväksi esityksen viidennen kappaleen viimeiseksi lauseeksi: Hämeen liitto pitää tärkeänä, että perustienpidon rahoitusta lisättäisiin siten, että myös alueellisia investointeja voitaisiin toteuttaa nykyistä paremmin tarpeita vastaavalla tavalla. Puheenjohtaja tiedusteli hyväksyykö hallitus Eeva Nurmen lisäysesityksen, ja koska kukaan ei vastustanut, totesi puheenjohtaja sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen ja Eeva Nurmen lisäysesityksen.

8 6 35) 203 Lausunto Hämeen tiepiirille selvityksestä; Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri pyytää saapuneella kirjeellä lausuntoa vuoden 2007 loppuun mennessä asiakohdassa mainitusta selvityksestä. Saatujen lausuntojen perusteella tiepiiri tekee päätöksen selvityksen aiheuttamista jatkotoimenpiteistä. Selvitys on laadittu Hämeen tiepiirin, Hämeen liiton, Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan kunnan yhteistyönä. Sen pääpaino on tutkittujen kehittämisvaihtoehtojen vaikutusarvioinnissa ja keskinäisessä vertailussa. Tavoitteena on määrittää, millaiseen valtatielinjaukseen yhteysvälillä Kanta- Hämeen alueella on syytä varautua pitkällä aikavälillä. Selvitys palvelee osaltaan seuraavaa maakuntakaavaprosessia. Se toimii myös käynnissä olevan Kanta- Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman erillisselvityksenä. Suunnitelmaluonnoksen keskeisiä osia on esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 2/07. Lisätietoja: erityisasiantuntija Harry Tast, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Hämeen tiepiirille seuraavan lausunnon: LAUSUNTO (Dro 254/07): Kanta-Hämeen maakuntakaavan tavoitteiden mukaan itä-länsisuuntaista Ylisen Pietarin yhteyttä kehitetään Pietarin ja Skandinavian suuntiin. Hämeenlinna-Lahti yhteysvälillä varaudutaan tulevaisuuden liikenteen palvelutason turvaamiseen. LVM:n työryhmä esittää valtateitä 10 ja 12 Hämeenlinnan ja Lahden välillä runkotieverkkoon maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti. Myös Etelä-Suomen maakuntien liittouman laatimassa Etelä-Suomen liikenteen visiossa 2030 yhteysväli Hämeenlinna Lahti on esitetty maakuntakaavan tavoitteiden ja ministeriön työryhmän esityksen mukaisesti. Jo Kanta-Hämeen runkokaavasta 1969 alkaen maakunnassa on eri yhteyksissä selvitetty, millaisella väyläratkaisulla poikittaisen liikenteen palvelutaso parhaiten turvataan. Nykyisten valtateiden 10 ja 12 kehittämisen lisäksi on esillä ollut erilaisia pitkän aikavälin kehittämisvaihtoehtoja. Runkokaavassa osoitettuun uuteen tielinjaukseen sisältyi Katumajärven ylitys Hämeenlinnan puoleisessa päässä. Seutukaavassa esitettiin uuteen maastokäytävään sijoittuva Renko- Lammi vaihtoehto ohjeellisena tielinjana. Maakuntakaavan luonnosvaiheessa esitettiin keskusteltavaksi Katumajärven alittava vaihtoehto. Vahvistetussa maakuntakaavassa yhteysväli Hämeenlinna-Lahti on esitetty merkittävästi parannettavana valtatienä nykyisellä paikallaan. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan tulee pitkän aikavälin sijoitusvaihtoehdot Hämeenlinna Lahti yhteysvälillä kuitenkin tutkia ennen seuraavan maakuntakaavan laatimista ja selvittää uuden tielinjan rakentamisen edullisuus nykyisen tieyhteyden kehittämiseen verrattuna. Selvityksessä on tarkasteltu vertailuvaihtoehdon 0 lisäksi neljää päävaihtoehtoa. Maakuntakaavan kaavamerkintä mahdollistaa valtatieyhteyden Hämeenlinna- Tuulos-Lammi kehittämisen nykyisellä paikallaan vaihtoehdon A mukaisesti.

9 7 35) Vaihtoehto perustuu vuonna 2005 valmistuneeseen Valtateiden 10 ja 12 parantamisen kehittämissuunnitelmaan, jossa esitetyillä toimenpiteillä nykyinen valtatieyhteys voidaan parantaa runkotietavoitteet täyttäviksi. Selvityksessä on tutkittu kaksi uusiin maastokäytäviin sijoittuvaa vaihtoehtoa. Niistä Katumajärven poikki linjattu vaihtoehto B2 vastaa runkokaavan ratkaisua. Vaihtoehto C on seutukaavan mukainen ja perustuu vuoden 1990 pääsuuntaselvitykseen Lahti-Hämeenlinna. Liikenteellisiltä vaikutuksiltaan ja valtakunnallisesta näkökulmasta ne ovat vaihtoehtoa A parempia, mutta liikennetaloudellisesti kannattamattomia ja runsaasti epävarmuustekijöitä sisältäviä. Niiden vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja ympäristöön ovat ristiriidassa maakunnallisten kehittämistavoitteiden kanssa. Vaihtoehdon B2 tai C vaatimien uusien aluevarausten osoittamiseen seuraavassa maakuntakaavassa ei kehittämisvaihtoehtojen vaikuttavuustarkastelun mukaan siten ole perusteltua. Vaihtoehdot A ja B1 eroavat toisistaan vain Hämeenlinnan alueella. Vaihtoehdossa A nykyinen valtatie rakennetaan kaupunkirakenteen läpi kulkevaksi 2-ajorataiseksi ja 4-kaistaiseksi kaupunkipääväyläksi. Vaihtoehdossa B1 valtatien uusi osuus alittaa Katumajärven, jolloin nykyinen valtatie jää runkotieverkon ulkopuolelle ja voidaan saneerata maankäyttöä palvelevaksi ja sille uusia kehittämismahdollisuuksia antavaksi, katumaiseksi väyläksi. Uuden valtatieosuuden ja tunnelin rakentaminen tekee vaihtoehdon B1 noin 60 milj. euroa vaihtoehtoa A kalliimmaksi. Hämeen liitto puoltaa hankkeen toteuttamista selvitysraportissa esitetyllä tavalla ja vaiheittain vaihtoehdon A mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan yhteysvälin Hämeenlinna-Tuulos-Lahti kehittämissuunnitelmassa esitetyt 1. vaiheen hankkeet, jotka eivät sisällä mitään sellaisia toimenpiteitä, joita ei tarvitsisi toteuttaa myös vaihtoehdossa B. Lopullinen valinta vaihtoehtojen A ja B1 kesken siirretään tehtäväksi myöhemmin; ennen kuin ryhdytään rakentamaan toista moottoritietasoista väylää Hämeenlinnan kaupunkirakenteen lävitse. Nyt laadittu selvitys täyttää maakuntakaavaan sisältyneen suunnittelumääräyksen ja palvelee seuraavan maakuntakaavan taustaaineistona. Vaihtoehtojen A ja B1 vaikutusten tarkempi arviointi ja keskinäinen vertailu voidaan luontevasti toteuttaa tulevan maakuntakaavan luonnosvaiheessa yhteistyössä tieviranomaisten kanssa. Ennen lopullisen linjavaihtoehdon valintaa Hämeenlinnan kaupungin kaavoituksessa ja rakentamisessa tulee edelleen säilyttää nykyisen tielinjan lisäksi mahdollisuus vaihtoehdon B1 toteuttamiseen maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaisesti. Tiehallinnon tulee välittömästi lisätä ensimmäisen vaiheen hankkeiden suunnitteluvalmiutta siten, että sen käynnistäminen kokonaishankkeena voidaan saada mukaan Tiehallinnon ja LVM:n hankekoreihin seuraavalla toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella Käsittely: Erityisasiantuntija Harry Tast esitteli asian. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Harry Tast ja Risto Mäki poistuivat kokouksesta tämän asian tultua käsitellyksi.

10 8 35) 204 Lausunto Tammelan kunnalle Lamalan osayleiskaavaehdotuksesta Tammelan kunta pyytää saapuneella pyynnöllä mennessä lausuntoa Lamalan osayleiskaavaehdotuksesta. Liitto on aiemmin lausunut yleiskaavaehdotuksesta. Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Hannu Raittinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Tammelan kunnalle seuraavan lausunnon: LAUSUNTO (Dnro 261/07) Lamalan osayleiskaavaehdotus käsittää Tammelan kirkonkylän itäpuolelle jäävän taajaman laajentumissuunnan maankäytön perusratkaisut. Yleiskaava tukee Forssan kaupunkiseudun nauhamaista taajamarakennetta. Laajenemissuunta on Tammelan kirkonkylän luonnollinen kasvusuunta. Lamalan alue sijoittuu Valtioneuvoston vahvistamalle valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Alue rajoittuu Joensuunlahden Natura alueeseen. Maakuntakaavassa keskeiset yleiskaavan alueet ovat osoitettu rakentamisen reservialueiksi. Maakuntakaavassa alue sisältyy kokonaisuudessaan maisema-alueeseen ja alueen eteläosa tärkeään pohjavesialueeseen samoin kuin Hämeen järviylängön luontomatkailun kehittämisalueeseen. Alueen halki kulkee maakuntakaavassa Forssa Tammela - Saaren kansanpuisto - Porras kevyenliikenteen yhteys ja alueen eteläosassa on varattu Venesillan leirintäalueelle laajentumisaluetta. Kankaisten kartanon metsäinen ympäristö on osoitettu kulttuuriympäristön erityisesti huomioon ottavana rakentamisalueena. Näiltä osin osayleiskaavan ratkaisu poikkeaa maakuntakaavasta, jossa alue on osoitettu osaksi laajempaa MT-peltovyöhykettä. Ratkaisu on kuitenkin maakuntakaavan yleispiirteisyyden ja MT-alueiden periaatteen mukainen rakennuskorttelin sijoittuessa laajan Mustialaan ulottuvaan peltovyöhykkeen metsäiseen osaan, jolloin se ei vaaranna osa-alueen päämaankäyttöä, peltoviljelyä. Maakuntakaavan MT-alue on osayleiskaavassa pääosin osoitettu MA-merkinnällä (maisemallisesti arvokas peltoalue). Seudullinen kevyenliikenteen yhteys on yleiskaavassa esitetty yhtenäisenä varauksena ja se tukee Forssan kaupunkiseudun nauhamaista rakennetta. Vahvistetussa maakuntakaavassa on varauduttu Venesillan leirintäalueen laajentamiseen. Osayleiskaavan loma- ja matkailualue on niiltä osin maakuntakaavan aluevarausta suppeampi. Venesilta on tärkeä ja ainoa varsinainen leirintäalue Lounais-Hämeessä ja se toimii tällä hetkellä erittäin ahtaalla alueella. Osayleiskaavassa leirintäalueen laajennus on osoitettu MApeltomerkinnällä (maisemallisesti arvokas vanhin pelto). Kyseisellä kohdalla leirintäalueen laajennus sijoittuu Kankaisten kylän vanhimmalle peltoalueelle. Mikäli yleiskaavan ratkaisu maakuntakaavan leirintäalueen laajentumisen osalta arkeologisin perustein vahvistetaan pysyvänä peltoalueena ilman kompensaatiovarausta, jouduttaneen maakuntakaava seuraavassa vaiheessa muuttamaan. Samalla jää avoimeksi ja selvitettäväksi leirintämatkailun

11 9 35) kehittämisen pidemmän aikavälin mahdollisuudet Lounais-Hämeessä Saaren kansanpuiston ja Hämeen järviylängön aluevyöhykkeellä. Hämeen liitto katsoo edellä esitetyin varauksin, että valmisteilla oleva Lamalan osayleiskaavaehdotus on keskeisiltä linjoiltaan maakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen ja liitto puoltaa yleiskaavaehdotuksen jatkokäsittelyä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

12 10 35) 205 Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Kuntalain 23/86 :n mukaan hallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56.1 : "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Maakuntavaltuuston pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntalain 85 :n mukaisesti Hämeen liiton virastossa ja ennen nähtäville asettamista siitä on lähetetty jäljennös kaikkien Hämeen liiton jäsenkunnan kunnan-/kaupunginhallitukselle. Maakuntavaltuuston alkuperäinen pöytäkirja on nähtävänä virastolla ja kokouksessa. Lisäksi pöytäkirja on nähtävänä sähköisenä internetissä osoitteessa:. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ja että ne eivät mene maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia ja päättää panna päätökset täytäntöön. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 11 35) 206 Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuuksien kantaminen vuonna 2008 Maakuntavaltuusto on hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2008 sekä hyväksynyt jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2008 yhteensä (TTS- talousarvio 2008 sivu 34). Liitteenä 49/07 on Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna taulukko, jonka mukaan jäsenkunnilta kannetaan yhteensä euroa. Jäsenmaksuja peritään 4,86 prosenttia ( euroa) enemmän kuin vuonna Perussopimuksen 23 :n mukaan jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisenä varainhoitovuonna toimitetussa verotuksessa kertyneen kunnallisveron suhteessa. Vuoden 2008 maksuosuudet on laskettu verovuoden 2006 kunnallisverotietojen perusteella, joten liitteessä esitetyt kuntakohtaiset maksuosuudet vuodelle 2008 ovat lopullisia. Verovuoden 2006 kunnallisverotietojen lähde: Verohallinto/verosaajapalvelu Perussopimuksen 23.2 :n mukaan maksuosuudet suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina. Viivästyskorosta on sovittu perussopimuksen 27 :ssä: Maksun viivästyessä ovat jäsenkunta ja kuntayhtymä velvolliset maksamaan viivästyneelle maksusuoritukselleen viivästyskorkoa korkolain 4 :n 3 momentin mukaisesti. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, että Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2008 kannetaan liitteen 49/07 mukaisena siten, että kuntakohtaiset maksuosuudet jaetaan kahteentoista kuukausittaiseen maksuerään ja eräpäivä on kunkin kuukauden 15. päivänä. Lisäksi maakuntahallitus päättää, että 10 euroa pienempää viivästyskorkoa ei peritä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

14 12 35) 207 Vuoden 2008 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma I Maakuntavaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2008, mikä julkaisuna jaetaan maakuntahallituksen kokouksessa. Maakuntavaltuuston hyväksymät sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2008 ovat luvussa B.1. sivulla 11. Talousarvion käyttötalousosassa (luku C, sivu 31) on esitetty toimielin- ja tehtäväkohtaisesti toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot nettoperiaatteella. Maakuntavaltuusto hyväksyi sitovaksi toimintakatteen (toimintatulojen ja -menojen erotuksen) - maakuntavaltuuston yhdelle tehtävälle; maakuntavaltuusto, - tarkastuslautakunnan yhdelle tehtävälle; tarkastuslautakunta ja - maakuntahallituksen neljälle tehtävälle; maakuntahallitus, liiton operatiivinen toiminta yhteensä (eritelty operatiivinen toiminta ja projektit), kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta Hallintosäännön 21 :n mukaan maakuntahallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelma I:n ja talousarvion tehtäville toimintalinjat valtuuston hyväksymien tavoitteiden saavuttamiseksi tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta. Liitteenä 50/07 on Hämeen liiton vuoden 2008 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1 (pl. tarkastuslautakunta) ja tuloslaskelmaosa. Kesäyliopiston johtokunta on laatinut maakuntahallitukselle ehdotuksen käyttösuunnitelma 1:ksi omien tehtäviensä osalta (kesäyliopiston johtosääntö 4.3 ), mikä esitys sisältyy em. liitteeseen. Käyttösuunnitelma 1:ssa hallitus hyväksyy toimintatulot ja toimintamenot kaikille em. tehtäville sekä tavoitteet (toimintalinjat) liiton operatiiviselle toiminnalle ja kesäyliopistotoiminnalle. Maakuntahallituksen hyväksyttyä tässä esitetyn käyttösuunnitelma 1:n maakuntajohtaja hyväksyy em. tehtävien meno- ja tulolajeille määrärahat ja tuloarviot (=käyttösuunnitelma 2) kaikille muille tehtäville paitsi tarkastuslautakunnalle, joka hyväksyy omat käyttösuunnitelmansa. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy liitteenä 50/07 olevan Hämeen liiton vuoden 2008 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1:n (pl. tarkastuslautakunta). Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

15 13 35) 208 Vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltamisohjeet Maakuntahallituksen esityslistan edellisessä pykälässä hyväksyttäväksi esitettiin vuoden 2008 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma I liitteen 50/08 mukaisena. Tämän jälkeen maakuntajohtaja hyväksyy käyttösuunnitelma II:n. Taloussäännön 12 :n mukaan hallituksen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Hallituksen on vuosittain määrättävä myös henkilöt, joilla on pankkitilien käyttöoikeus. Taloussäännön 2 :n mukaan kuntayhtymän tehtävät on hoidettava taloudellisesti. Toiminnot on järjestettävä siten, että vastuu toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on selkeä. Maakuntahallitus on hyväksynyt taloussäännön soveltamiseksi vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, mitkä ovat esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 3/07. Virastossa on valmisteilla organisaatiomuutos, mikä vaikuttaa operatiivisen toiminnan hyväksymisoikeuksiin. Tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista jatkaa edellä esitettyjen vuoden 2007 soveltamisohjeiden noudattamista alkuvuonna 2008 siihen saakka, kunnes hallitukselle esitetään uudet ohjeet. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättä jatkaa hyväksyttyjä taloussäännön soveltamiseksi annettuja vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpano-ohjeita alkuvuonna 2008 siihen saakka, kunnes uudet ohjeet esitetään hyväksyttäviksi. Kokouksessa pöydälle jaettiin uusi päätösesitys, minkä maakuntajohtaja ilmoitti olevan käsittelyn pohjana. Mkj: Maakuntahallitus päättä jatkaa hyväksyttyjä taloussäännön soveltamiseksi annettuja vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpano-ohjeita alkuvuonna 2008 siihen saakka, kunnes uudet ohjeet esitetään hyväksyttäviksi. Maakuntahallituksen päätökseen esitetään lisättäväksi vuonna 2008 alkavista uusista projekteista seuraavaa: 1.5. Projektit Projektien muista kuin edellä kohdassa 1.3. esitetyistä menoista päätetään / hyväksytään seuraavasti: - Maakunnan yhteistyöryhmä projekti: Menot hyväksyy Hannu Saarinen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Markkinointi projekti: Menot hyväksyy Jukka Ojanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt hyväksyjänä on maakuntajohtaja Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

16 14 35) 209 Etelä Suomen maakuntien liittouman toimintasuunnitelma ja talousarvio 2008 Etelä-Suomen seitsemän maakuntahallituksen yhteinen kokous hyväksyi Etelä-Suomen maakuntien liittouman toiminnan ja talouden suuntaviivat vuodeksi Näiden pohjalta on valmisteltu liittouman toimintasuunnitelma ja talousarvio 2008, jonka hyväksymisestä kukin maakunnan liitto päättää erikseen. Maakuntahallitusten yhteiskokouksen päätökset toimivat suosituksina. Toiminta Toiminnan painopisteet vuonna 2008 ovat seuraavat Ikääntyminen ja hyvinvointipalvelut 1. InnoELLI Senior -ohjelman hankkeiden päättäminen 2. ohjelman sulkeminen 3. ohjelman tuloksista tiedottaminen 4. ohjelman toteuttamistavan hyödyntäminen Etelä-Suomen EAKR ohjelman temaattisessa osiossa (sekä Central Baltic Interreg IVA -ohjelmassa) Tasapainoinen aluerakenne ja toimivat yhteydet 1.edunvalvonta liikennepoliittiseen selontekoon liittyen, erityisenä painopisteenä Eurooppatie E18 2. logistiikkastrategia 3. kansainvälinen yhteistyö EU:n rakennerahastokausi Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR -toimenpideohjelman suuraluetason hallinnointi sekä "Toimenpiteiden temaattinen keskittäminen" -toimintalinjan hallinnointi (Etelä-Suomen EAKR-toimisto, Päijät-Hämeen liitto) 2. rajat ylittävien EU-ohjelmien hallinnointiin osallistuminen Muut toimet 1. edunvalvonta aluehallinnon uudistamiseen liittyen 2. liittouman toiminnan arviointi kaudelta Talous Maakunnan liitot vastaavat liittouman talousarvion mukaisesta rahoituksesta jäsenkunnilta edellisenä vuonna perittyjen maksuosuuksien suhteessa, joista on vähennetty valmistelutoimikunnan hyväksymät läpilaskutuserät. Maakunnan liitot vastaavat maakuntahallitusten yhteiskokouksen kustannuksista pääosin

17 15 35) liittouman talousarvion ulkopuolella. Liittouma voi asettaa määräaikaisia projekteja, mutta niistä päätetään sekä valmistelutoimikunnassa että maakunnan liitoissa erikseen. Etelä-Suomen maakuntahallitusten yhteiskokouksen päätöksen mukaisesti liittouman vuoden 2008 talousarvion loppusumma on euroa, mikä on sama kuin vuosina Talousarvio sisältää pääsihteerin ja pääsihteerin avustajan palkkakulut, tilavuokrat, seminaarien ja kokousten järjestämisen sekä varauksen mahdolliseen InnoELLI Senior -korkorahahankkeeseen. Maakunnan liittojen maksuosuudet liittouman talousarvioon 2008 ovat seuraavat: Maakunnan liitto euroa % Etelä-Karjalan liitto ,2 Hämeen liitto ,2 Itä-Uudenmaan liitto ,1 Kymenlaakson liitto ,3 Päijät-Hämeen liitto ,4 Uudenmaan liitto ,8 Varsinais-Suomen liitto ,0 Yhteensä Etelä-Suomen maakuntien liittouman toimintasuunnitelma ja talousarvio 2008 ovat liitteenä 51/07. Valmistelutoimikunta on hyväksynyt talousarvioesityksen mukaiset läpilaskutuserät liittojen jäsenkuntien maksuosuuksissa ja päättänyt esittää Etelä- Karjalan, Hämeen, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntahallituksille, että ne hyväksyvät Etelä-Suomen maakuntien liittouman toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh tai hallintopäällikkö Kaisa Hemilä Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy Etelä-Suomen maakuntien liittouman toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2008 liitteen 51/07 mukaisena. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

18 16 35) 210 Hämeen, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan liittojen EU-toimiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008 Vuodesta 1999 lähtien toiminut Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan kanssa yhteinen EU-toimisto tekee edunvalvontatyötä kaikkien hämäläisten toimijoiden hyväksi, avustaa yhteyksien solmimisessa ja hoitaa maakunnan markkinointia Brysselissä. Kansainvälisissä yhteyksissä toimistosta käytetään nimeä South Finland EU Office. Hämeen liiton osuus toimiston kustannuksista on 40 %. Brysselin toimistolle laaditaan vuosittain oma toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toimiston päällikkönä on alusta asti toiminut Tuula Loikkanen. Toiminnan painopisteitä vuodelle 2008 ovat: Alue- ja rakennepolitiikka vuosina ja 2013 jälkeinen aika Innovaatioiden ja tietoyhteiskuntamuutosten tukeminen alueilla Itämeren alueen yhteistyökysymykset Hämeen liiton lisäksi maakunnan muut toimijat hyödyntävät aktiivisesti EUtoimiston palveluita. Hämeen liiton kannalta erityisen tärkeää on toimiston tuki EU-rahoituksen hyödyntämiseen sekä kansainväliseen projektitoimintaan. Brysselin toimiston talousarvio vuodelle 2008 on , mistä henkilöstökulujen osuus on 67 %, palvelujen ostojen osuus 14 %, tarvikkeiden osuus 4 %, vuokrien osuus 12 % ja suhdetoiminnan osuus 3 %. Vuonna 2008 Hämeen liitto rahoittaa Brysselin toimiston kustannuksista 40 % eli euroa, mikä merkitsee 13 % nousua vuoden 2007 talousarvioon verrattuna. Nousu johtuu vuokrankorotuksesta sekä toimiston päällikön palkoista. Hämeen liiton EU-toimiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008 on liitteenä 52/07. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy osaltaan Hämeen, Päijät-Hämeen ja Itä- Uudenmaan liittojen EU-toimiston toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

19 17 35) 211 Hämeen liiton osallistuminen alueiden kansainvälisiin järjestöihin Hämeen liiton kansainvälisen toiminnan suuntaviivojen mukaan toiminta alueiden eurooppalaisissa järjestöissä on osa maakunnan edunvalvontaa ja tukee yhteydenpitoa kumppaneiden kanssa. Kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön liittyviä yhteistyökumppaneita arvioidaan säännöllisesti. Euroopan Alueiden Liitto (Assembly of European Regions, AER) AER on Euroopan alueiden poliittinen yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio, joka on perustettu vuonna 1985 ja jossa on noin 250 aluejäsentä 33 eri maasta. AER on viime vuosina voimistunut ja saanut uusia jäseniä varsinkin uusista EUjäsenmaista. Järjestöllä on työryhmiä mm. aluekehitykseen ja talouteen, hyvinvointipalveluihin sekä kulttuuriin ja opetukseen liittyen. Itämeren alueiden verkosto BSSSC toimii AER:n alueellisena yhteistyökumppanina. AER:n yleiskokous järjestetään syksyllä 2008 Tampereella. Hämeen liitto on ollut Euroopan AER:n jäsenenä vuodesta Jäsenmaksu vuodelle 2007 on noin euroa. Euroopan perifeeristen ja merellisten alueiden liitto (CPMR) CPMR lyhenne tulee sanoista Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe ja tarkoittaa Euroopan perifeeristen ja merellisten alueiden liittoa. Siinä on mukana noin 150 jäsenaluetta 30 maasta. CPMR jakautuu seitsemään maantieteelliseen komissioon, joista yksi toimii Itämeren alueella. Hämeen liitto ei ole CPMR:n jäsen. Jäsenmaksu vuodelle 2007 olisi noin euroa. Itämeren alueiden verkosto (BSSSC) BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) on vapaamuotoinen verkosto, jonka jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen. Verkoston toiminta perustuu puheenjohtaja-alueen ylläpitämään sihteeristöön, hallitukseen ja työryhmiin. Verkostolla ei ole jäsenmaksua. Hämeen liitto on ollut mukana BSSSC:n toiminnassa 1990-luvun lopulta lähtien. Useimmat Itämeren maiden alueet pitävät toisiinsa yhteyttä BSSSC:tä ja/tai CPMR:n Itämeri-komissiota (BSC) hyödyntäen. AER:n toiminta on kehittynyt myönteisesti viime vuosina ja järjestö on merkittävä ja arvostettu eurooppalainen toimija. Järjestön jäsenmaksu on kohtuullinen ja kehittynyt maltillisesti. Suomen maakunnista 12 on AER:n jäseniä. Itämeren alueiden verkoston (BSSSC) toimintaan osallistuminen vaatii vain kohtuullisesti voimavaroja ja se täydentää AER:n toimintaa. Suurin hyöty järjestöistä ja vastine jäsenmaksuille saadaan osallistumalla aktiivisesti järjestöjen ja verkostojen työryhmissä. Tämä edellyttää sekä luottamushenkilöiden että virkamiesten osallistumista järjestöjen toimintaan ja riittävien voimavarojen varaamista tähän. Suomen maakuntien jäsenyydet kansainvälisissä järjestöissä on esitetty kartalla, joka on liitteenä 53/07. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh

20 18 35) Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi selvityksen Hämeen liiton osallistumisesta alueiden kansainvälisiin järjestöihin ja päättää, että Hämeen liitto toimii vuodet Euroopan Alueiden Liiton (AER) jäsenenä ja on mukana Itämeren alueiden verkostossa (BSSSC). Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 /

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 / MAAKUNTAHALLITUS 4 / 14.-19.3.2007 1 NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 14.-19.3.2007, puhelinkokous 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 51 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 52 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13) 1 (13) Aika: Pe 30.10.2009 klo 9.00 Paikka: Haikon kartano Porvoo-sali Kongressikeskuksessa Haikkoontie 114 Porvoo 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007 1/13 Aika: 26.11.2007 klo 10.30 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Bio Rex 4 Paasikiventie 2, Hämeenlinna 14 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus...3

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) Aika: klo 10:00 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Studio, II kerros Paasikiventie 2 Hämeenlinna 44 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8)

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8) 1 (8) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja Aulis Ansaharju Riitta Aumo Jari

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14) 1 (14) Aika: 14.4.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 64 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 65 Kokouksen

Lisätiedot

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Restartup-vaihtoehto yrittäjyydelle

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Restartup-vaihtoehto yrittäjyydelle Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2017 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 23.2.2017 klo 14.00- Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Käsiteltävät asiat liite 12 1 HOSUVA-hanke 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 4

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17. Aika: 26.5.2008 klo 10.00

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17. Aika: 26.5.2008 klo 10.00 Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17 Aika: 26.5.2008 klo 10.00 Paikka: Iittalan koulu / Auditorio Hollaajantie 2, Iittala (Kalvolan kunta) 1 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala 1(17) Aika: Maanantai 28.5.2007 klo 10.00 11.20 Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala 1 Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/ VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.10 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Maria Forsman puheenjohtaja ( 4 asti) Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Seppo Parkkila puheenjohtaja ( 4 alkaen)

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 33 Aika: 2.3.2017 klo 19 20.40 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Da Conceicao Sari Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa Maakuntajohtaja Juhani Honka Jäsentely A. Joitakin ajatuksia Tilastokeskuksesta

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 Vanhusneuvosto 01.06.2017 AIKA 14:00-15:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14) 1 (14) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Valtuusto 3/2017. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 3/2017. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 3/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 26.10.2017 klo 14.00 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski 1 Kokouksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 44

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo YTK, :30, Pöytäkirja

Sisällysluettelo YTK, :30, Pöytäkirja Sisällysluettelo YTK, 18.8.2017 12:30, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 10 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 12 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona klo

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona klo MULTIAN KUNTA 4/2017 PÖYTÄKIRJA n kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona 20.12.2017 klo 13.00 13.45 ASIAT 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 32

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/2012 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.3.2012 kello 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2-4 1 2 3 4 5 6 Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/ Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2017 9.8.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 9.8.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 8 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 8 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kielellisten palveluiden toimikunta AIKA 08.12.2017, klo 09:05-11:20 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, 4 krs, 00240 Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry Iitin kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Iitti-tiimi 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 16:00-16:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Alestalo Riitta Haara Teuvo Lumppio

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2009 1 (57)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2009 1 (57) 1 (57) Aika: 16.3.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 19 Kokouksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 2/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 18.8.2017 klo 13.00 13.35 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 01.12.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 24.11. 1.12.2016 ja pöytäkirja 2. 16.12.2016

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2017 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(5)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2017 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(5) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2017 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(5) Aika tiistai 14.2.2017 klo 18.30 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Antti Suokas maanviljelijä

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 18.2.2011 klo 9.00 13.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013 Aika: Maanantaina 11.3.2013 kello 18.00 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala Varapuheenjohtaja Matti Tausa Jäsenet

Lisätiedot

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2).

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2). 1 Selkämeren kansallispuiston ystävät yhdistys Yhdistyksen ensimmäinen kokous Aika: 28.8.2013 klo 19-20 Paikka: Luontotalo Arkki, Pori Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Lasse Lovén avasi kokouksen ja totesi,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 27.10.2008

Kokouspäivämäärä 27.10.2008 1 Aika: klo 10.00-11.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 4 37 Muutokset

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 Kokousaika Keskiviikko 13.12.2017 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaala, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 48 3 Kokouksen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot