RAY:n avustamat verkkopalvelut katsaus käytännön toteutuksiin ja kehityssuunnitelmiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAY:n avustamat verkkopalvelut katsaus käytännön toteutuksiin ja kehityssuunnitelmiin"

Transkriptio

1 RAY:n avustamat verkkopalvelut katsaus käytännön toteutuksiin ja kehityssuunnitelmiin Keskustelutilaisuus RAY, Leppävaara RAY Avustusosasto 1

2 Ohjelmarunko Tilaisuuden avaus Tuomas Koskela, RAY Verkkovertaistuen tutkimus havaintoja ja suosituksia RAY:n selvitykset järjestöjen verkkopalveluista Tauko Omakohtaiset kokemukset verkkopalvelujen kehittämisestä. Krista Lagus, Akatemiatutkija, Aalto-yliopisto Vesa Kurikka, RAY Järjestöjen edustajat / yleiskeskustelu RAY Avustusosasto 2

3 Keskustelutilaisuuden tavoitteet 1. Verkkovertaistuen tutkimuksen havaintojen ja suositusten esittely. 2. RAY:n selvitystyön tavoitteiden ja huomioiden läpikäynti. 3. Järjestöjen kokemusten ja toiveiden esiin tuonti. 4. Keskustelu tietotekniikan mahdollisuuksista järjestötoiminnassa. Haasteet, mahdollisuudet, rajoitukset ja oivallukset. RAY Avustusosasto 3

4 Sähköiset palvelut järjestötoiminnassa Tietotekniikka tarjoaa organisaatioille yhä monipuolisempia mahdollisuuksia tehostaa toimintaansa ja tarjota kohderyhmilleen palveluja uusilla tavoilla. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen sähköiset palvelut ovat osa yleistä tietoyhteiskuntakehitystä. RAY:n avustamien hankkeiden kokoluokat, tuotokset, toteutustavat ja kustannustasot vaihtelevat suuresti. Vuonna 2010 toteutettu selvitys RAY:n avustamista verkkopalveluista antoi yleiskatsauksen tuolloin käytössä oleviin palveluihin. Nyt on käynnissä kaksi jatkoselvitystä, joiden tuloksia hyödynnetään RAY:n avustusperiaatteiden ja -käytäntöjen kehittämisessä: Aalto yliopiston tutkimus keskittyy verkkovertaistuen toteutuksiin valituissa kohteissa. RAY:n sisäinen selvitys perehtyy vuonna 2012 avustusta saaneisiin verkkopalveluihin. Tavoitteena on kerätä tietoa muun muassa: palveluilla tavoiteltavista hyödyistä, toteutuksen ja ylläpidon resursoinnista ja kustannusrakenteista, palveluiden toimivuudesta ja käyttäjälähtöisyydestä sekä toteutettujen ratkaisujen yleiskäyttöisyydestä. RAY Avustusosasto 4

5 Tunnustuspalkintoja vaikuttavasta järjestötyöstä Pesäpuu ry Exit - pois prostituutiosta ry RAY Avustusosasto 5

6 Verkkovertaistuen tutkimus havaintoja ja suosituksia RAY-järjestöiltapäivä Krista Lagus, Aalto-yliopisto Sekä työryhmä Lassi Haaranen, Tuula Styrman, Juho Saari, Ilkka Tiainen

7 Taustaa VirtualCoach Hyvinvoinnin polut tutkimushanke o Teemoja: miten tukea yksilöllistä hyvinvointia kokonaisvaltaisesti, valmentavalla otteella, kehittyneillä data-analyysivälineillä ja sosiaalisen median keinoilla o Seminaari: Vertaisyhteisöt, vertaisdata, vertaistuen välineet kesäkuu 2012 o Kansallinen vertaistukikysely, heinä-elokuu 2012 o Vertaisaivoriihi, syyskuu 2012

8 Selvityksen näkökulmat

9 Tutkitut palvelut Perheaikaa: live-chat, nettiryhmä, keskustelupalsta, nettiluento Pelivoimapiiri: Vertaistukipalvelua/neuvonta-palvelua (myös SMS) Tukinet: Keskustelufoorumi, vertaisryhmiä, livetuki (chat) Kohtauspaikka: Keskustelufoorumi Turvakoti: Keskustelupalsta, tietoa, kahdenkeskinen keskustelu

10 Toteutus Viiden eri järjestön nettipalvelut esikuvaselvityksen kohteina, kattaen eri elämänalueita Teknologinen selvitys: kysely + oma arvio + haastattelut Palveluselvitys: kysely + haastattelut Käyttäjäkysely: o 263 vastaajaa

11 Teknologinen selvitys internetvertaistukipalveluista Lassi Haaranen

12 Teknologisen selvityksen rakenne - Arviointikriteerien täsmentäminen - Kirjallinen kysely palveluntarjoajille arviointikriteerien perusteella - Tekninen asiantuntija kokeili ja arvioi palveluita - Tarkentavat haastattelut kyselyiden jälkeen

13 Arviointikriteerit Toteutusteknologiat Skaalautuvuus Toimintavarmuus Rajapinnat ja integroitavuus Kehitys ja ylläpito Mittaus ja käyttäjämäärien tilastointi Käytettävyys ja esteettömyys

14 Vahvuuksia Valid Xhtml; Mobiili HTML validia Siisti ja nykyaikainen toteutus (myös mobiili) Ohjelmisto avointa lähdekoodia Koordinoijan vaihtuminen käyty kertaalleen onnistuneesti läpi Vaihto toiseen palveluntarjoajan tehty jo kertaalleen onnistuneesti Yhteistyö teknisen toimittajan kanssa toimii erinomaisesti Palvelua tarjolla tekstiviestitse Runsaasti erilaisia palveluita

15 Haasteita Toteutusteknologiat: Teknisesti haastava, vanhanaikainen ja sekava toteutus; Kuvista puuttuu alttekstit, HTML ei validia; Tehdään mieluummin itse kuin käytetään valmiita ratkaisuja Skaalautuvuus: Toimittajan skaalautuvuus; Tekstiviestiliikenne ei skaalaudu Toimintavarmuus: Yhden toimittajan varassa oleminen; Pienen toimijan varassa oleminen; Tiukasti sidottu tekniseen palveluntarjoajaan Käytettävyys ja esteettömyys: Ei systemaattisesti seurata

16 Haasteita Kehitys ja ylläpito: Käytettävyyden kehittäminen satunnaista käyttäjäpalautteen perusteella; Toiminnan budjetti kehityksen suhteen

17 Yleisesti Tekniikka on vain mahdollistaja......kuitenkin teknisen kumppanin valinta on erittäin kriittistä ja vaikuttaa tekniseen laatuun huomattavasti Ero parhaimpien ja huonoimpien toteutusten välillä oli merkittävä Google Analytics ylivoimaisesti suosituin, 4/5 käyttää tai on ottamassa käyttöön

18 Yleisesti Yhden pienen toimijan varassa oleminen suuri riski useimmilla Myöskin sopivan yhteistyökumppanin löytäminen usein haastavaa Monella suuria haasteita käytettävyyden kehittämisessä

19 Suosituksia teknisen selvityksen pohjalta 1. Google Analyticsin käyttöönotto Sivustojen kävijämäärien seurannan yhteismitallistamiseen Google Analytics on toimiva ratkaisu. Tämän avulla palveluiden todellisia kävijämääriä voi vertailla keskenään luotettavalla tavalla. Pelkkien kävijämäärien lisäksi tämä palvelu tarjoaa mahdollisuuden seurata millä tavalla käyttäjät liikkuvat sivustolla, joka on arvokasta tietoa käytettävyyttä kehitettäessä.

20 Suosituksia teknisen selvityksen pohjalta 2. Konsultointia käytettävyyden kehittämiseen Teknisen konsultoinnin ja opastuksen lisäksi käytettävyyden kehitys koettiin haastavaksi. Mahdollisena ratkaisuna tähän on koulutus sekä järjestöjen kesken jaettu resurssi käytettävyyden kehittämiseen.

21 3. Vertaisohjausta hyvien teknisten ratkaisujen löytämiseen Kaikilla järjestöillä ei ole teknistä osaamista ja resursseja arvioimaan teknisen toimittajan tuottamia ratkaisuja. Jo pienelläkin koulutuksella ja vertaisohjauksella tätä osaamista voi välittää toisille järjestöille. Esimerkiksi sivuston toimimattomien linkkien tarkistaminen on helppoa automaattisten palveluiden avulla, mutta tällaisista palveluista ei olla tietoisia ja useimmilta sivuilta löytyi toimimattomia linkkejä. Suosituksia teknisen selvityksen pohjalta

22 RAY-Selvitys internet- vertaistukipalveluista: Palvelut Krista Lagus,Tuula Styrman

23 Palveluselvityksen rakenne Tekninen selvitys palveluselvityksen taustana Arviointikriteerit ja kysely palveluille Haastattelut palveluiden tarjoamisen näkökulmasta Yhteenveto, suositukset

24 Palveluiden arviointikriteerit Palvelupolku Nettityön periaatteet Vertaisuus vs. ammattilaisuus Yksilöiden väliset vs. ryhmäkeskustelut Internetin ja kasvokkaisen tuen integraatio Laatu ja sen mittaaminen Palvelun potentiaali, kitka, noste Organisaatio

25 Palvelun luonne: eri tyyppejä Chat ammattilaisen ja asiakkaan välillä Valta ammattilaisilla Ammattilaisohjattu keskusteluryhmä Keskustelua / interaktiivinen / dynaaminen Ammattilaismoderoitu keskustelupalsta Vertaismoderoitu keskustelupalsta Valta vertaisilla Tietopaketit nettisivuilla Tietoa / Vertaiskokemukse t tarinoina netissä

26 Havaintoja (alustava) - Palvelun luonne: Näyttäisi olevan palveluiden päätyyppejä, mm. - Tasa-arvoinen vertaisfoorumi, jossa ammattilaiset joskus osallistuvat yhteiseen keskusteluun, mutta samanarvoisina, taustalla - Tukipalveluita ammattilaisilta käyttäjille netissä (esim. Livechat, tai kerran päivässä ammattilainen lukee ja vastaa)

27 Havaintoja (alustava) Palvelupolku: esim. kriisin kautta, diagnoosin juuri saaneet, kun elämäntilanne muuttuu, pitkäaikaisia päivittäisiä käyttäjiä vs. lyhyt käyttöjakso. Useita erilaisia polkuja. Nettityön periaatteet: omat ohjeet, Puheet, NuSuFe, Netiketti Vertaisuus vs. ammattilaisuus: Useammalla siirtymää ammattilaisohjauksesta vapaampaan. Puhtaassa vertaisfoorumissa keskinäinen kontrolli pitää huolta pesän puhtaudesta, jos sille annetaan aito mahdollisuus.

28 Havaintoja (alustava) Yksilöiden väliset vs. ryhmäkeskustelut: Vaihtelee, osalla suljetut ryhmäkeskustelut tärkeitä, osalla yksärit käyttäjien kesken ei mahdollisia. Osassa yksityiskeskustelut ammattilaisen/koulutetun kanssa tärkeitä. Internetin ja kasvokkaisen integraatio: vähäistä. Usein itseohjautuvaa, paikallisesti ohjautuvaa.

29 Havaintoja Laatu ja sen mittaaminen: Pääosin seurataan lukemalla käyttäjäpalautteita ja viestejä. Muutamalla ollut kysely. Yksi aikoi tehdä käyttäjäkyselyjä asiakkaille, vapaaehtoisille, kumppanuusjärjestöille sekä työntekijöille. Skaalautuvuus: osa hyvin skaalautuvia. Osalla haasteena resursointi (raha, koulutetut ihmiset) tai tapa jolla palvelu on järjestetty ei skaalaudu.

30 Kitka, esimerkkejä Vertaiskeskustelufoorumit: Aika yksin/irrallaan muusta organisaatiosta. Toisaalta ehkä etu yhteisölle? Ammattilaischat: Kahdenkeskisten chat-aikojen saatavuus riippuu järjestöjen työntekijöiden aikatauluista Ammattilaisohjattu keskusteluryhmä: Samat käyttäjät rekisteröityvät kaikkiin ryhmiin. Perustaminen ja teemojen valinta tapahtuu järjestöjen/ammattilaisten toimesta, kuuluuko käyttäjän ääni? Tekstiviestipalvelu: Teknologiset/resursoinnin haasteet skaalautuvuuden esteenä

31 Nostetta, kehitysideoita vastaajilta Netin laajentaminen järjestön muihin toimintamuotoihin Säännölliset chatit, ja Päivystystoiminta (esim. ammattilainen näkyy vihreänä kun on paikalla) Tiiviimpi integrointi ja työnjako eri organisaatioiden välillä: muilta ohjausta tänne, meiltä ohjaustamuualle Suljetut ryhmät voisivat toimia työntekijän työkaluina Enemmän liikkuvaa kuvaa, monimediallisuutta, interaktiivisuutta Korkea profiili: kaikki tietävät että se on olemassa (vrt suomi24), siellä eri ryhmiä Verkkoauttamisen yhteisö, joka jakaisi kokemuksia ja välineitä keskenään

32 Suosituksia (alustava) Roolitus: Vuorovaikutuksen ammattilainen moderoimaan ja fasilitoimaan vertaiskeskusteluja Hyvä esimerkki: Diabetes.fi Kohtauspaikka Systemaattinen ja yhteismitallinen laadullisen palautteen keruu käyttäjiltä Järjestöjen vertaisfoorumi kokemusten vaihtamiseksi ja parhaiden käytäntöjen levittämiseksi Keskustelufoorumien moderaattorien keskinäinen tuki Keskitetty koulutus ja tuki palvelunkehitykselle, jäsennys palvelutyypeittäin

33 Käyttäjäkysely 262 vastausta (M=39, N=221) o 110 Diabetes.fi o 82 Tukinet.net o 35 Facebook o 24 Diabetesliitto o 18 Perheaikaa.fi o 8 Turvakoti.net o 3 Pelivoimapiiri Tulosten analyysi käynnistymässä

34 RAY:n selvitykset järjestöjen verkkopalveluista Keskustelutilaisuus RAY, Leppävaara Vesa Kurikka RAY Avustusosasto 1

35 Verkkopalveluselvityksen työryhmä Heidi Hakulinen: Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen (sairaus- ja potilasjärjestöt, eläkeläisjärjestöt, invalidit, järjestöjen alueellisen yhteistyön kehittäminen) Kirsi Jylhä: Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäiseminen (aistivammaistyö, ikääntyneet, omaishoito, invalidit, kehitysvammatyö, yleinen terveyden edistäminen, nuoriso-ohjelma) Anne Väisänen: Ongelmia kohdanneiden auttaminen (raittiustyö ja päihdehuollon edistäminen, asunnottomuus, aistivammaistyö) Vesa Kurikka: ICT-hankkeet ja käyttöomaisuushankinnat 2

36 OSA I: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkkopalveluselvitys 2010 / Pirjo Kupila 3

37 Selvityksen lähtökohta ja tavoitteet Tutkimusjoukkona 44 yhdistystä ja 59 avustuskohdetta. Huomio järjestöistä ulospäin suuntautuviin verkkopalveluihin. Tutkimuskohteena kotisivujen lisäksi kansalaisten neuvontaan, tukeen ja ohjaamiseen tehtyjä sivustoja sekä järjestöjen tietopalvelusivustoja. Päätavoitteet: Palveluiden toimivuuden ja käyttäjälähtöisyyden arviointi Selvitys palveluiden kehittämisen ja ylläpidon toteutustavoista Selvitystyön pohjana käytettiin julkisten verkkopalvelujen arviointiin kehitettyä Laatua verkkoon- sekä Terve Suomi kriteeristöjä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkkopalveluselvitys

38 Palvelutyypit Tieto- ja neuvontapalvelu Koulutuspalvelu tai oppimisympäristö Anonyymi auttamispalvelu Keskustelupalsta tai chat Rekisteri tai tietokanta Verkkokauppa Muu (*) kpl (*) = mobiilipeli, vihjepalvelu, arviointityökalu, tapahtumaportaali, yms. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkkopalveluselvitys

39 Verkkopalveluilla tavoiteltavat hyödyt Palveluntuottaja: Tuki strategisten tavoitteiden toteuttamiselle. Kustannussäästöt ja tuottavuuden parantuminen. Imagoedut Palvelujen määrän, laadun ja saatavuuden parantaminen. Uusia toimintamuotoja. Lisätietoa kohderyhmästä. Eri toimijoiden yhteen saattaminen. Käyttäjä: Jaksamisen, toimintavalmiuksien ja osallisuuden lisääntyminen. Mahdollisuus vuorovaikutukseen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkkopalveluselvitys

40 Teknisen toteutuksen haasteita Järjestöillä on tyypillisesti vain rajoitetusti verkkopalvelujen teknisten työkalujen ja menetelmien osaamista. Oikean teknisen ratkaisun löytäminen ja tekijöiden kilpailuttaminen on usein hidasta ja kallista. Sopimukset, suunnitelmat ja tekijät muuttuvat usein IT-toimialan muutosten seurauksena. Teknisen konsultaation ja toteutuksen lopullisesta hinnasta tuli monelle projektille ikävä yllätys. Kansallisten standardien ja suositusten puute vaikeuttaa rajapintojen rakentamista eri palvelujen välille. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkkopalveluselvitys

41 Verkkopalveluhankkeen sudenkuopat Suunnitteluvaihe jää ylimalkaiseksi. Tavoitteita ei konkretisoida riittävästi, kohderyhmän tarpeita ei kartoiteta, projektia ei resursoida kunnolla ja riskianalyysi on summittainen. Kehittämisvaiheessa tekninen toteutus alkaa hallita projektia ja sen varojen käyttöä. Projektiaikataulu pettää, ja tarvitaan lisärahoitusta. Pahimmassa tapauksessa palvelun rakentaminen jää kokonaan kesken. Juurruttamisvaiheessa palvelun integrointi järjestön rahoitukseen ja toimintaprosesseihin jää vaillinaiseksi. Palvelusta tulee heittopussi, ja käyttäjät kaikkoavat muualle. Saturaatiovaiheessa palvelun käyttö ja kysyntä alkavat hiipua. Alamäkeä nopeuttavat palvelun tehoton seuranta ja hidas reagointi käyttäjien palautteeseen. Välttämättömät kehittämistoimenpiteet viivästyvät eikä uusia yhteistyökumppaneita ja mahdollisuuksia etsitä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkkopalveluselvitys

42 Johtopäätöksiä ja kehittämissuosituksia Jo suunnitteluvaiheessa on syytä selvittää mitä palvelun ylläpito ja rahoitus vaatii hankekauden päätyttyä. Tehdäänkö oma verkkopalvelu vai mennäänkö sinne, missä ihmiset ovat jo valmiina. Verkko näyttää sopivan hyvin vertaistukeen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Käyttäjä toivoo verkkopalveluilta ennen muuta uutta sisältöä. Palvelun käyttöä on seurattava aktiivisesti ja käyttäjien palautetta tulee kerätä. Muutoksiin on reagoitava viipymättä. Huomiota tulisi kiinnittää myös lahjoitusten tekemiseen sekä julkaisujen ja muiden aineistojen myyntiin verkossa. Verkkopalveluja pitäisi pystyä käyttämään useilla kielillä. Etenkin suurimpiin projekteihin tulisi palkata oma menetelmäasiantuntija ohjaamaan teknistä kehittämistyötä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkkopalveluselvitys

43 OSA II: Vuoden 2013 verkkopalveluselvitysten tavoitteet ja huomiot RAY:n verkkopalveluselvitys

44 Verkkopalveluselvityksen tausta Kohdejoukoksi valittiin 45 verkkopalvelu- / tietotekniikkahanketta, joita vuonna 2012 avustettiin kohdennetuilla toiminta-avustuksilla tai projektiavustuksilla noin 8,5 miljoonalla eurolla. Yleisavustuksilla toteutetut verkkopalvelut sekä viestinnällisen vaikuttamisen ja koulutuksen kohteet rajattiin selvityksen ulkopuolelle. Selvitys toteutetaan RAY:n sisäisenä työnä ja siinä käytetään hyväksi avustushakemuksia, vuosiselvityksiä sekä soveltuvin osin hankkeiden tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvityksiä. Selvityksessä kootaan tietoa muun muassa: toteutuksen ja ylläpidon kustannusrakenteista sekä toteutettujen ratkaisujen yleiskäyttöisyydestä. Palveluiden käytettävyys ja sisältö arvioidaan palveluihin tutustumalla. Laatukriteereinä Valtiovarainministeriön laatimia verkkopalvelujen laatukriteerit. Tuloksia hyödynnetään RAY:n avustusperiaatteiden ja -käytäntöjen kehittämisessä. RAY:n verkkopalveluselvitys

45 ICT-avustusten jakauma 2012 Palvelun tyyppi tai tuotos Kpl Avustus t Palveluntuotanto internetissä, palvelusivusto Portaali Nykyisen palvelun laajennus internetiin tai 695 mobiiliympäristöön 3 Tietopalvelu Toiminnan kehitys Uusi toimintamalli Verkkotyökalu Verkkopalvelujen käytön edesauttaminen Järjestelmäkehitys RAY:n verkkopalveluselvitys

46 Selvityksen teemat ja kysymykset 1/2 Palvelun tavoitteet: Miksi palvelua tarvitaan? Mitä etuja tavoitellaan (kustannussäästöt, tuottavuus, uusi palvelumuoto...)? Kohderyhmä? Miten toimintaympäristö on kartoitettu (Vastaavat tai täydentävät palvelut, yhteistyömahdollisuudet)? Palvelulla tavoiteltavat hyödyt: Hyöty tai lisäarvo käyttäjälle / organisaatiolle? Löytääkö käyttäjä etsimänsä tiedon? Palvelun toteutustapa: Sisäinen kehityshanke vs. ostopalvelut Valmisohjelmistot vs. räätälöidyt ratkaisut Hankkeen kustannukset: Henkilötyö, Ostopalvelut, Investoinnit, Muut RAY:n verkkopalveluselvitys

47 Selvityksen teemat ja kysymykset 2/2 Palvelutuotanto ja resursointi: Miten käyttäjäryhmät, käyttäjien tarpeet ja käyttötilanteet on otettu huomioon? Miten sisällöntuotanto on toteutettu? Miten palvelun kehittäminen ja ylläpito on toteutettu? Palvelun sisältö: Onko rakenne jäsennelty tarkoituksenmukaisesti? Vaikuttaako sisältö luotettavalta ja ajantasaiselta? Onko tekstisisältö ymmärrettävää ja luettavaa? Palvelun käyttö: Voiko palvelua käyttää erilaisissa teknisissä ympäristöissä? Tuntuuko käyttö turvalliselta ja luotettavalta? Onko navigointi ja tiedon löytäminen helppoa? Onko käyttöliittymä selkeä, yhdenmukainen ja ymmärrettävä? Palvelun johtaminen: Tukeeko palvelu organisaation strategisia tavoitteita ja lisääkö se toiminnan vaikuttavuutta? Ovatko palveluun liittyvät vastuut ja tehtävänkuvat määritelty? Kumppanuuden rooli toteutuksessa? RAY:n verkkopalveluselvitys

48 Yleisiä huomioita verkkopalveluselvityksestä Tavoitteet ovat pääosin selkeitä: Verkkopalveluilla saadaan järjestölle uusi jakelukanava. Tarjotaan uusia palveluja järjestön kohderyhmälle tai nykyisiä palveluja laajennetulle kohderyhmälle. Mahdollisuus vuorovaikutteisuuteen lisääntyy. Järjestön perustoiminnan tunnettuus paranee ja kynnys yhteydenottoon madaltuu. Toiminnan konkreettiset edut eivät kuitenkaan aina käy ilmi dokumentaatiosta. Toteutustapa vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta: Toteutuksen pohjana pääsääntöisesti valmisratkaisuja, jotka sovitetaan hankkeen tarpeisiin. Tietotekniikan mahdollisuuksia sovellettu innovatiivisesti useissa hankkeissa. Yhteistyöverkostoja on käytetty avuksi monien palvelujen toteutuksessa. Käyttöön ja sisältöön liittyvät asiat tuntuvat toimivilta: Käyttöliittymien selkeys ja ymmärrettävyys ovat pääosin hyvällä tasolla. Tekstisisältö on ajantasaista sekä luettavaa ja tuntuu luotettavalta. Kustannukset herättävät kysymyksiä: Mihin budjettien suuri vaihtelu perustuu? Mikä on kustannusten ja hyötyjen suhde? RAY:n verkkopalveluselvitys

49 Kysymyksiä keskustelutilaisuuden osallistujille Miten palvelun käyttöä seurataan? Saadaanko käyttäjiltä palautetta? Miten kohderyhmän tarpeet on selvitetty? Kuinka ajantasaista tieto on? Ovatko käyttäjät olleet mukana suunnittelussa? Mikä on käyttäjien kokemaa hyöty palvelusta ja miten se vastaa käyttäjien tarpeisiin? Miten palvelun kehittäminen ja ylläpito on toteutettu? Onko toiminnalla käytössään riittävät resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi? Miten valitut tekniset ratkaisut soveltuvat uusiin tarpeisiin? Tukeeko palvelu organisaation strategisia tavoitteita ja lisääkö se toiminnan vaikutuksia? Miten seurataan? RAY:n verkkopalveluselvitys

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS Tuomas Koskela RAY:n avustuslinjaukset 2016-2019 7.10.2016 JÄRJESTÖ-KUNTA YHTEISTYÖLLÄ PYSYVIÄ TULOKSIA Korostamme järjestöjen ja kuntien

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT SISÄLLYSLUETTELO Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 3 Yleisavustus (Ay)... 3 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)...

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 1. työpaja

Thl.fi konseptointi 1. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 1. työpaja 20/8/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Ensi- ja turvakotien liitto ry 10.12.2009 Mika Pyykkö, 9.12.2009 1 Alustuksen rakenne Lähtökohdista Haasteista ja mahdollisuuksista

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Onko käsitteillä väliä? Käsiteltävänä vaikutus ja vaikuttavuus

Onko käsitteillä väliä? Käsiteltävänä vaikutus ja vaikuttavuus Onko käsitteillä väliä? Käsiteltävänä vaikutus ja vaikuttavuus Taloudellisen arvioinnin verkostotapaamisen 5.9.2016 AINEISTOT Kuvat: ilmainen kuvapankki https://pixabay.com/en/ Miten tämä liittyy taloudelliseen

Lisätiedot

Uutta kansanliikettä synnyttämässä

Uutta kansanliikettä synnyttämässä Uutta kansanliikettä synnyttämässä Yksi elämä pähkinänkuoressa Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton Yksi elämä -hankkeet edistävät valtimoterveyttä. Kyseessä on ainutlaatuinen kolmen kansalaisjärjestön

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Yhteistyöllä parempia RAY-projekteja

Yhteistyöllä parempia RAY-projekteja Yhteistyöllä parempia RAY-projekteja RAY:n avustuslinjauksista ja toimintaperiaatteista Joensuu 25.1.2011 Elina Varjonen, kehittämispäällikkö Raha-automaattiyhdistys 1 RAY:n avustusstrategian lähtökohdat

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana Yhteisöllisyys ja osallisuus voimavara ja tuki KAMPA III seminaari Kokkola 24.10.2011 Kehittämispäällikkö Elina Varjonen Raha-automaattiyhdistys 1 Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat

Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat 2.3.2012 Ajankohtaista avustusvalmistelusta tiimimuotoinen valmistelu ja yhteyshenkilöt RAY:n odotukset hankkeilta yhteistyö, tulosten juurtuminen Verkkoasioinnin

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko 1.9.2016 1. Kehittämisverkostojen käynnistämisen tausta 2. Yhteinen ymmärrys lähtökohtiin 3. Toiveet, tarpeet ja osaamisen

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön

Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön Isa-Maria Bergman, Motiva Oy, 3.12.2015 Innovatiivisia hankintoja verkostoitumalla ja yhteiskehittämisellä loppuseminaari Yhteinen kieli ympäristö- ja energiaratkaisujen

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun Heli Suuronen Tausta Ihmettelyn aihe: Miten palvelujen digitalisoituminen vaikuttaa palveluverkkojen suunnitteluun? Miten digitaaliset

Lisätiedot

Hankkeiden toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi

Hankkeiden toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi Hankkeiden toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi TURVALLINEN HUOMINEN RAKENNETAAN TÄNÄÄN Rikoksentorjuntaseminaari turvallisesta kaupunkiympäristöstä ja syrjäytymisen ehkäisemisestä Avustusosasto, Tuomas

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Juva 8.12.2016 Heikki Kantonen TKI asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Etelä-Savossa on kokeiltu palautteen keräämistä

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi Jyväskylän yliopisto 1 (9) Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi SUUNNITTELU PUUTTUVA Yksikön hanketoiminnalla ei ole selkeää visiota. Hanketoiminnan tavoitteita ei ole määritelty. Ei ole

Lisätiedot

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP-kehittämistyön organisaatio 2014 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖN JOHTORYHMÄ Tekee kehittämistyötä koskevat toimiala- ja sektori rajat ylittävät sopimukset

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Ebax Edujee toiminta- ja organisointimallit. Tuomo Paakkanen

Ebax Edujee toiminta- ja organisointimallit. Tuomo Paakkanen Ebax Edujee toiminta- ja organisointimallit Tuomo Paakkanen 3.1.2012 Toiminta- ja organisointimallit Tavoitteena arvioida palvelua erilaisista näkökulmista. Aihealueen teoriat ja käytännöt. Organisointimallit:

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa. Mika Pietilä,

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa. Mika Pietilä, Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa Mika Pietilä, 14.04.2015 Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus - Koordinaatin toiminta ja palvelut edistävät ja tukevat kuntien, järjestöjen,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

OmaisOiva-toiminta Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja

OmaisOiva-toiminta Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja OmaisOiva-toiminta 2017 Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja Toiminta-alue ja yhteistyöverkosto Toiminta-alue: Espoon ja Kauniainen Länsi-Uudenmaan suurimmat kunnat: Kirkkonummi, Raasepori, Inkoo, Hanko

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

HyvisSADe yhteistyöprojekti

HyvisSADe yhteistyöprojekti HyvisSADe yhteistyöprojekti Hoitoon hakeutuminen ja kansalaisen ajanvarauspalvelut Alueellisesta palvelusta kansalliseksi palveluksi! Maija Paukkala ja Jani Kariniemi 23.4.2013 Yhteistyöprojektin toteuttajat

Lisätiedot

3. Suositusluonnoksen hyväksyminen työryhmän ehdottamilla muutoksilla

3. Suositusluonnoksen hyväksyminen työryhmän ehdottamilla muutoksilla Palautekooste toisen vaiheen palautteesta: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 2 - Aalto yliopisto

Lisätiedot

LAHDEN ASUINALUEOHJELMAKOKONAISUUS

LAHDEN ASUINALUEOHJELMAKOKONAISUUS LAHDEN ASUINALUEOHJELMAKOKONAISUUS LAHDEN KAUPUNKI : KOKO LIIPOLA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Koulutuksellinen tasa-arvo hanke (rahoitus OKM) HELSINGIN YLIOPISTO / PALMENIA : ASUINALUE LAPSIPERHEIDEN KOKEMANA HYVINVOINTI

Lisätiedot

Terveellinen työ Elämän eri vaiheissa

Terveellinen työ Elämän eri vaiheissa Terveellinen työ Elämän eri vaiheissa Kestävän työuran edistäminen ja Suomen hallituksen kärkihanke 4: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN TAVOITTEET Kokonaistavoite: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoite

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

Kokeileva Suomi Mahdollisuus alueille I Projektipäällikkö Ira Alanko

Kokeileva Suomi Mahdollisuus alueille I Projektipäällikkö Ira Alanko Kokeileva Suomi Mahdollisuus alueille 27.9.2016 I Projektipäällikkö Ira Alanko Onko tarpeen muuttaa jotain? 2 Miksi hallituksen kärkihanke? Kehittäminen vs. kokeileminen Pilotoi 4 Mitä on kokeilukulttuuri?

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2016 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus

Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus Työterveyslaitos, Jorma Mäkitalo Lähi-Tapiolan ja Elon työyhteisöjen työhyvinvointi seminaari 12.5.2016 12.5.2016 2 Sisältö Työterveyshuollon

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut Sinun suuntasi

Byströmin nuorten palvelut Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut Sinun suuntasi Matalan kynnyksen keskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut alle 30-vuotiaat

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ 14.10.2016 AVUSTUSOSASTO HILPPA TERVONEN 14.10.2016 2 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 2016-2019 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUSTEN TAVOITEALUEIDEN MUKAISESTI (MILJ. EUROA)

Lisätiedot

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Teknologiallako turvaamme palvelut? Levi-seminaari 23.-24.4.2009 Sosiaalityöntekijä Paula Perttunen ja Projektityöntekijä, esh Sirkku Valve Lähtökohdat

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

Systemaattinen hoito ja hoidonohjaus. Asiakasnäkökulma hoidon laadun kehittämiseen

Systemaattinen hoito ja hoidonohjaus. Asiakasnäkökulma hoidon laadun kehittämiseen Systemaattinen hoito ja hoidonohjaus Asiakasnäkökulma hoidon laadun kehittämiseen 1 Diabetesta sairastavien hoidon laadun ulottuvuudet Prosessit Resurssit Tulokset Vaikuttavuus Potilaskeskeisyys Oikea-aikaisuus

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi 1.7.2016 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Rakennetaan yhteistyönä KAIKILLE AVOIN INNOVAATIO- YHTEISÖ

Rakennetaan yhteistyönä KAIKILLE AVOIN INNOVAATIO- YHTEISÖ Rakennetaan yhteistyönä KAIKILLE AVOIN INNOVAATIO- YHTEISÖ 1 Innopajan sisältö 1. Keskustelupaneeli: Mitä tehtiin Oulussa ja Haukiputaalla? Uuden toimintamallin käyttöönoton ja vakiinnuttamisen kysymyksiä

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kansallisten vaikuttavuusmittareiden kehittäminen yleisille kirjastoille

Kansallisten vaikuttavuusmittareiden kehittäminen yleisille kirjastoille Kansallisten vaikuttavuusmittareiden kehittäminen yleisille kirjastoille Kannattaako yrittää? Varsinais-Suomen maakuntakirjasto on laatimassa yhteistyössä verkostonsa kanssa uusia visioita maakunnan, Vaskin

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari DI Noora Airaksinen, Sito Oy Kahden vuoden aikana on kokeiltu lukuisia toimenpiteitä toimivia ja vähemmän toimivia Yhteistyöverkosto on laajentunut ja tiivistynyt.

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

OSAMA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN SÄHKÖINEN TESTI

OSAMA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN SÄHKÖINEN TESTI OSAMA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN SÄHKÖINEN TESTI Tausta Maahanmuuttajien rekrytointihanke, Mamure, osallistui Sisäministeriön järjestämään Inkerinsuomalaisten rekrytointiprojektiin,

Lisätiedot