RAY:n avustamat verkkopalvelut katsaus käytännön toteutuksiin ja kehityssuunnitelmiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAY:n avustamat verkkopalvelut katsaus käytännön toteutuksiin ja kehityssuunnitelmiin"

Transkriptio

1 RAY:n avustamat verkkopalvelut katsaus käytännön toteutuksiin ja kehityssuunnitelmiin Keskustelutilaisuus RAY, Leppävaara RAY Avustusosasto 1

2 Ohjelmarunko Tilaisuuden avaus Tuomas Koskela, RAY Verkkovertaistuen tutkimus havaintoja ja suosituksia RAY:n selvitykset järjestöjen verkkopalveluista Tauko Omakohtaiset kokemukset verkkopalvelujen kehittämisestä. Krista Lagus, Akatemiatutkija, Aalto-yliopisto Vesa Kurikka, RAY Järjestöjen edustajat / yleiskeskustelu RAY Avustusosasto 2

3 Keskustelutilaisuuden tavoitteet 1. Verkkovertaistuen tutkimuksen havaintojen ja suositusten esittely. 2. RAY:n selvitystyön tavoitteiden ja huomioiden läpikäynti. 3. Järjestöjen kokemusten ja toiveiden esiin tuonti. 4. Keskustelu tietotekniikan mahdollisuuksista järjestötoiminnassa. Haasteet, mahdollisuudet, rajoitukset ja oivallukset. RAY Avustusosasto 3

4 Sähköiset palvelut järjestötoiminnassa Tietotekniikka tarjoaa organisaatioille yhä monipuolisempia mahdollisuuksia tehostaa toimintaansa ja tarjota kohderyhmilleen palveluja uusilla tavoilla. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen sähköiset palvelut ovat osa yleistä tietoyhteiskuntakehitystä. RAY:n avustamien hankkeiden kokoluokat, tuotokset, toteutustavat ja kustannustasot vaihtelevat suuresti. Vuonna 2010 toteutettu selvitys RAY:n avustamista verkkopalveluista antoi yleiskatsauksen tuolloin käytössä oleviin palveluihin. Nyt on käynnissä kaksi jatkoselvitystä, joiden tuloksia hyödynnetään RAY:n avustusperiaatteiden ja -käytäntöjen kehittämisessä: Aalto yliopiston tutkimus keskittyy verkkovertaistuen toteutuksiin valituissa kohteissa. RAY:n sisäinen selvitys perehtyy vuonna 2012 avustusta saaneisiin verkkopalveluihin. Tavoitteena on kerätä tietoa muun muassa: palveluilla tavoiteltavista hyödyistä, toteutuksen ja ylläpidon resursoinnista ja kustannusrakenteista, palveluiden toimivuudesta ja käyttäjälähtöisyydestä sekä toteutettujen ratkaisujen yleiskäyttöisyydestä. RAY Avustusosasto 4

5 Tunnustuspalkintoja vaikuttavasta järjestötyöstä Pesäpuu ry Exit - pois prostituutiosta ry RAY Avustusosasto 5

6 Verkkovertaistuen tutkimus havaintoja ja suosituksia RAY-järjestöiltapäivä Krista Lagus, Aalto-yliopisto Sekä työryhmä Lassi Haaranen, Tuula Styrman, Juho Saari, Ilkka Tiainen

7 Taustaa VirtualCoach Hyvinvoinnin polut tutkimushanke o Teemoja: miten tukea yksilöllistä hyvinvointia kokonaisvaltaisesti, valmentavalla otteella, kehittyneillä data-analyysivälineillä ja sosiaalisen median keinoilla o Seminaari: Vertaisyhteisöt, vertaisdata, vertaistuen välineet kesäkuu 2012 o Kansallinen vertaistukikysely, heinä-elokuu 2012 o Vertaisaivoriihi, syyskuu 2012

8 Selvityksen näkökulmat

9 Tutkitut palvelut Perheaikaa: live-chat, nettiryhmä, keskustelupalsta, nettiluento Pelivoimapiiri: Vertaistukipalvelua/neuvonta-palvelua (myös SMS) Tukinet: Keskustelufoorumi, vertaisryhmiä, livetuki (chat) Kohtauspaikka: Keskustelufoorumi Turvakoti: Keskustelupalsta, tietoa, kahdenkeskinen keskustelu

10 Toteutus Viiden eri järjestön nettipalvelut esikuvaselvityksen kohteina, kattaen eri elämänalueita Teknologinen selvitys: kysely + oma arvio + haastattelut Palveluselvitys: kysely + haastattelut Käyttäjäkysely: o 263 vastaajaa

11 Teknologinen selvitys internetvertaistukipalveluista Lassi Haaranen

12 Teknologisen selvityksen rakenne - Arviointikriteerien täsmentäminen - Kirjallinen kysely palveluntarjoajille arviointikriteerien perusteella - Tekninen asiantuntija kokeili ja arvioi palveluita - Tarkentavat haastattelut kyselyiden jälkeen

13 Arviointikriteerit Toteutusteknologiat Skaalautuvuus Toimintavarmuus Rajapinnat ja integroitavuus Kehitys ja ylläpito Mittaus ja käyttäjämäärien tilastointi Käytettävyys ja esteettömyys

14 Vahvuuksia Valid Xhtml; Mobiili HTML validia Siisti ja nykyaikainen toteutus (myös mobiili) Ohjelmisto avointa lähdekoodia Koordinoijan vaihtuminen käyty kertaalleen onnistuneesti läpi Vaihto toiseen palveluntarjoajan tehty jo kertaalleen onnistuneesti Yhteistyö teknisen toimittajan kanssa toimii erinomaisesti Palvelua tarjolla tekstiviestitse Runsaasti erilaisia palveluita

15 Haasteita Toteutusteknologiat: Teknisesti haastava, vanhanaikainen ja sekava toteutus; Kuvista puuttuu alttekstit, HTML ei validia; Tehdään mieluummin itse kuin käytetään valmiita ratkaisuja Skaalautuvuus: Toimittajan skaalautuvuus; Tekstiviestiliikenne ei skaalaudu Toimintavarmuus: Yhden toimittajan varassa oleminen; Pienen toimijan varassa oleminen; Tiukasti sidottu tekniseen palveluntarjoajaan Käytettävyys ja esteettömyys: Ei systemaattisesti seurata

16 Haasteita Kehitys ja ylläpito: Käytettävyyden kehittäminen satunnaista käyttäjäpalautteen perusteella; Toiminnan budjetti kehityksen suhteen

17 Yleisesti Tekniikka on vain mahdollistaja......kuitenkin teknisen kumppanin valinta on erittäin kriittistä ja vaikuttaa tekniseen laatuun huomattavasti Ero parhaimpien ja huonoimpien toteutusten välillä oli merkittävä Google Analytics ylivoimaisesti suosituin, 4/5 käyttää tai on ottamassa käyttöön

18 Yleisesti Yhden pienen toimijan varassa oleminen suuri riski useimmilla Myöskin sopivan yhteistyökumppanin löytäminen usein haastavaa Monella suuria haasteita käytettävyyden kehittämisessä

19 Suosituksia teknisen selvityksen pohjalta 1. Google Analyticsin käyttöönotto Sivustojen kävijämäärien seurannan yhteismitallistamiseen Google Analytics on toimiva ratkaisu. Tämän avulla palveluiden todellisia kävijämääriä voi vertailla keskenään luotettavalla tavalla. Pelkkien kävijämäärien lisäksi tämä palvelu tarjoaa mahdollisuuden seurata millä tavalla käyttäjät liikkuvat sivustolla, joka on arvokasta tietoa käytettävyyttä kehitettäessä.

20 Suosituksia teknisen selvityksen pohjalta 2. Konsultointia käytettävyyden kehittämiseen Teknisen konsultoinnin ja opastuksen lisäksi käytettävyyden kehitys koettiin haastavaksi. Mahdollisena ratkaisuna tähän on koulutus sekä järjestöjen kesken jaettu resurssi käytettävyyden kehittämiseen.

21 3. Vertaisohjausta hyvien teknisten ratkaisujen löytämiseen Kaikilla järjestöillä ei ole teknistä osaamista ja resursseja arvioimaan teknisen toimittajan tuottamia ratkaisuja. Jo pienelläkin koulutuksella ja vertaisohjauksella tätä osaamista voi välittää toisille järjestöille. Esimerkiksi sivuston toimimattomien linkkien tarkistaminen on helppoa automaattisten palveluiden avulla, mutta tällaisista palveluista ei olla tietoisia ja useimmilta sivuilta löytyi toimimattomia linkkejä. Suosituksia teknisen selvityksen pohjalta

22 RAY-Selvitys internet- vertaistukipalveluista: Palvelut Krista Lagus,Tuula Styrman

23 Palveluselvityksen rakenne Tekninen selvitys palveluselvityksen taustana Arviointikriteerit ja kysely palveluille Haastattelut palveluiden tarjoamisen näkökulmasta Yhteenveto, suositukset

24 Palveluiden arviointikriteerit Palvelupolku Nettityön periaatteet Vertaisuus vs. ammattilaisuus Yksilöiden väliset vs. ryhmäkeskustelut Internetin ja kasvokkaisen tuen integraatio Laatu ja sen mittaaminen Palvelun potentiaali, kitka, noste Organisaatio

25 Palvelun luonne: eri tyyppejä Chat ammattilaisen ja asiakkaan välillä Valta ammattilaisilla Ammattilaisohjattu keskusteluryhmä Keskustelua / interaktiivinen / dynaaminen Ammattilaismoderoitu keskustelupalsta Vertaismoderoitu keskustelupalsta Valta vertaisilla Tietopaketit nettisivuilla Tietoa / Vertaiskokemukse t tarinoina netissä

26 Havaintoja (alustava) - Palvelun luonne: Näyttäisi olevan palveluiden päätyyppejä, mm. - Tasa-arvoinen vertaisfoorumi, jossa ammattilaiset joskus osallistuvat yhteiseen keskusteluun, mutta samanarvoisina, taustalla - Tukipalveluita ammattilaisilta käyttäjille netissä (esim. Livechat, tai kerran päivässä ammattilainen lukee ja vastaa)

27 Havaintoja (alustava) Palvelupolku: esim. kriisin kautta, diagnoosin juuri saaneet, kun elämäntilanne muuttuu, pitkäaikaisia päivittäisiä käyttäjiä vs. lyhyt käyttöjakso. Useita erilaisia polkuja. Nettityön periaatteet: omat ohjeet, Puheet, NuSuFe, Netiketti Vertaisuus vs. ammattilaisuus: Useammalla siirtymää ammattilaisohjauksesta vapaampaan. Puhtaassa vertaisfoorumissa keskinäinen kontrolli pitää huolta pesän puhtaudesta, jos sille annetaan aito mahdollisuus.

28 Havaintoja (alustava) Yksilöiden väliset vs. ryhmäkeskustelut: Vaihtelee, osalla suljetut ryhmäkeskustelut tärkeitä, osalla yksärit käyttäjien kesken ei mahdollisia. Osassa yksityiskeskustelut ammattilaisen/koulutetun kanssa tärkeitä. Internetin ja kasvokkaisen integraatio: vähäistä. Usein itseohjautuvaa, paikallisesti ohjautuvaa.

29 Havaintoja Laatu ja sen mittaaminen: Pääosin seurataan lukemalla käyttäjäpalautteita ja viestejä. Muutamalla ollut kysely. Yksi aikoi tehdä käyttäjäkyselyjä asiakkaille, vapaaehtoisille, kumppanuusjärjestöille sekä työntekijöille. Skaalautuvuus: osa hyvin skaalautuvia. Osalla haasteena resursointi (raha, koulutetut ihmiset) tai tapa jolla palvelu on järjestetty ei skaalaudu.

30 Kitka, esimerkkejä Vertaiskeskustelufoorumit: Aika yksin/irrallaan muusta organisaatiosta. Toisaalta ehkä etu yhteisölle? Ammattilaischat: Kahdenkeskisten chat-aikojen saatavuus riippuu järjestöjen työntekijöiden aikatauluista Ammattilaisohjattu keskusteluryhmä: Samat käyttäjät rekisteröityvät kaikkiin ryhmiin. Perustaminen ja teemojen valinta tapahtuu järjestöjen/ammattilaisten toimesta, kuuluuko käyttäjän ääni? Tekstiviestipalvelu: Teknologiset/resursoinnin haasteet skaalautuvuuden esteenä

31 Nostetta, kehitysideoita vastaajilta Netin laajentaminen järjestön muihin toimintamuotoihin Säännölliset chatit, ja Päivystystoiminta (esim. ammattilainen näkyy vihreänä kun on paikalla) Tiiviimpi integrointi ja työnjako eri organisaatioiden välillä: muilta ohjausta tänne, meiltä ohjaustamuualle Suljetut ryhmät voisivat toimia työntekijän työkaluina Enemmän liikkuvaa kuvaa, monimediallisuutta, interaktiivisuutta Korkea profiili: kaikki tietävät että se on olemassa (vrt suomi24), siellä eri ryhmiä Verkkoauttamisen yhteisö, joka jakaisi kokemuksia ja välineitä keskenään

32 Suosituksia (alustava) Roolitus: Vuorovaikutuksen ammattilainen moderoimaan ja fasilitoimaan vertaiskeskusteluja Hyvä esimerkki: Diabetes.fi Kohtauspaikka Systemaattinen ja yhteismitallinen laadullisen palautteen keruu käyttäjiltä Järjestöjen vertaisfoorumi kokemusten vaihtamiseksi ja parhaiden käytäntöjen levittämiseksi Keskustelufoorumien moderaattorien keskinäinen tuki Keskitetty koulutus ja tuki palvelunkehitykselle, jäsennys palvelutyypeittäin

33 Käyttäjäkysely 262 vastausta (M=39, N=221) o 110 Diabetes.fi o 82 Tukinet.net o 35 Facebook o 24 Diabetesliitto o 18 Perheaikaa.fi o 8 Turvakoti.net o 3 Pelivoimapiiri Tulosten analyysi käynnistymässä

34 RAY:n selvitykset järjestöjen verkkopalveluista Keskustelutilaisuus RAY, Leppävaara Vesa Kurikka RAY Avustusosasto 1

35 Verkkopalveluselvityksen työryhmä Heidi Hakulinen: Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen (sairaus- ja potilasjärjestöt, eläkeläisjärjestöt, invalidit, järjestöjen alueellisen yhteistyön kehittäminen) Kirsi Jylhä: Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäiseminen (aistivammaistyö, ikääntyneet, omaishoito, invalidit, kehitysvammatyö, yleinen terveyden edistäminen, nuoriso-ohjelma) Anne Väisänen: Ongelmia kohdanneiden auttaminen (raittiustyö ja päihdehuollon edistäminen, asunnottomuus, aistivammaistyö) Vesa Kurikka: ICT-hankkeet ja käyttöomaisuushankinnat 2

36 OSA I: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkkopalveluselvitys 2010 / Pirjo Kupila 3

37 Selvityksen lähtökohta ja tavoitteet Tutkimusjoukkona 44 yhdistystä ja 59 avustuskohdetta. Huomio järjestöistä ulospäin suuntautuviin verkkopalveluihin. Tutkimuskohteena kotisivujen lisäksi kansalaisten neuvontaan, tukeen ja ohjaamiseen tehtyjä sivustoja sekä järjestöjen tietopalvelusivustoja. Päätavoitteet: Palveluiden toimivuuden ja käyttäjälähtöisyyden arviointi Selvitys palveluiden kehittämisen ja ylläpidon toteutustavoista Selvitystyön pohjana käytettiin julkisten verkkopalvelujen arviointiin kehitettyä Laatua verkkoon- sekä Terve Suomi kriteeristöjä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkkopalveluselvitys

38 Palvelutyypit Tieto- ja neuvontapalvelu Koulutuspalvelu tai oppimisympäristö Anonyymi auttamispalvelu Keskustelupalsta tai chat Rekisteri tai tietokanta Verkkokauppa Muu (*) kpl (*) = mobiilipeli, vihjepalvelu, arviointityökalu, tapahtumaportaali, yms. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkkopalveluselvitys

39 Verkkopalveluilla tavoiteltavat hyödyt Palveluntuottaja: Tuki strategisten tavoitteiden toteuttamiselle. Kustannussäästöt ja tuottavuuden parantuminen. Imagoedut Palvelujen määrän, laadun ja saatavuuden parantaminen. Uusia toimintamuotoja. Lisätietoa kohderyhmästä. Eri toimijoiden yhteen saattaminen. Käyttäjä: Jaksamisen, toimintavalmiuksien ja osallisuuden lisääntyminen. Mahdollisuus vuorovaikutukseen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkkopalveluselvitys

40 Teknisen toteutuksen haasteita Järjestöillä on tyypillisesti vain rajoitetusti verkkopalvelujen teknisten työkalujen ja menetelmien osaamista. Oikean teknisen ratkaisun löytäminen ja tekijöiden kilpailuttaminen on usein hidasta ja kallista. Sopimukset, suunnitelmat ja tekijät muuttuvat usein IT-toimialan muutosten seurauksena. Teknisen konsultaation ja toteutuksen lopullisesta hinnasta tuli monelle projektille ikävä yllätys. Kansallisten standardien ja suositusten puute vaikeuttaa rajapintojen rakentamista eri palvelujen välille. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkkopalveluselvitys

41 Verkkopalveluhankkeen sudenkuopat Suunnitteluvaihe jää ylimalkaiseksi. Tavoitteita ei konkretisoida riittävästi, kohderyhmän tarpeita ei kartoiteta, projektia ei resursoida kunnolla ja riskianalyysi on summittainen. Kehittämisvaiheessa tekninen toteutus alkaa hallita projektia ja sen varojen käyttöä. Projektiaikataulu pettää, ja tarvitaan lisärahoitusta. Pahimmassa tapauksessa palvelun rakentaminen jää kokonaan kesken. Juurruttamisvaiheessa palvelun integrointi järjestön rahoitukseen ja toimintaprosesseihin jää vaillinaiseksi. Palvelusta tulee heittopussi, ja käyttäjät kaikkoavat muualle. Saturaatiovaiheessa palvelun käyttö ja kysyntä alkavat hiipua. Alamäkeä nopeuttavat palvelun tehoton seuranta ja hidas reagointi käyttäjien palautteeseen. Välttämättömät kehittämistoimenpiteet viivästyvät eikä uusia yhteistyökumppaneita ja mahdollisuuksia etsitä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkkopalveluselvitys

42 Johtopäätöksiä ja kehittämissuosituksia Jo suunnitteluvaiheessa on syytä selvittää mitä palvelun ylläpito ja rahoitus vaatii hankekauden päätyttyä. Tehdäänkö oma verkkopalvelu vai mennäänkö sinne, missä ihmiset ovat jo valmiina. Verkko näyttää sopivan hyvin vertaistukeen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Käyttäjä toivoo verkkopalveluilta ennen muuta uutta sisältöä. Palvelun käyttöä on seurattava aktiivisesti ja käyttäjien palautetta tulee kerätä. Muutoksiin on reagoitava viipymättä. Huomiota tulisi kiinnittää myös lahjoitusten tekemiseen sekä julkaisujen ja muiden aineistojen myyntiin verkossa. Verkkopalveluja pitäisi pystyä käyttämään useilla kielillä. Etenkin suurimpiin projekteihin tulisi palkata oma menetelmäasiantuntija ohjaamaan teknistä kehittämistyötä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkkopalveluselvitys

43 OSA II: Vuoden 2013 verkkopalveluselvitysten tavoitteet ja huomiot RAY:n verkkopalveluselvitys

44 Verkkopalveluselvityksen tausta Kohdejoukoksi valittiin 45 verkkopalvelu- / tietotekniikkahanketta, joita vuonna 2012 avustettiin kohdennetuilla toiminta-avustuksilla tai projektiavustuksilla noin 8,5 miljoonalla eurolla. Yleisavustuksilla toteutetut verkkopalvelut sekä viestinnällisen vaikuttamisen ja koulutuksen kohteet rajattiin selvityksen ulkopuolelle. Selvitys toteutetaan RAY:n sisäisenä työnä ja siinä käytetään hyväksi avustushakemuksia, vuosiselvityksiä sekä soveltuvin osin hankkeiden tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvityksiä. Selvityksessä kootaan tietoa muun muassa: toteutuksen ja ylläpidon kustannusrakenteista sekä toteutettujen ratkaisujen yleiskäyttöisyydestä. Palveluiden käytettävyys ja sisältö arvioidaan palveluihin tutustumalla. Laatukriteereinä Valtiovarainministeriön laatimia verkkopalvelujen laatukriteerit. Tuloksia hyödynnetään RAY:n avustusperiaatteiden ja -käytäntöjen kehittämisessä. RAY:n verkkopalveluselvitys

45 ICT-avustusten jakauma 2012 Palvelun tyyppi tai tuotos Kpl Avustus t Palveluntuotanto internetissä, palvelusivusto Portaali Nykyisen palvelun laajennus internetiin tai 695 mobiiliympäristöön 3 Tietopalvelu Toiminnan kehitys Uusi toimintamalli Verkkotyökalu Verkkopalvelujen käytön edesauttaminen Järjestelmäkehitys RAY:n verkkopalveluselvitys

46 Selvityksen teemat ja kysymykset 1/2 Palvelun tavoitteet: Miksi palvelua tarvitaan? Mitä etuja tavoitellaan (kustannussäästöt, tuottavuus, uusi palvelumuoto...)? Kohderyhmä? Miten toimintaympäristö on kartoitettu (Vastaavat tai täydentävät palvelut, yhteistyömahdollisuudet)? Palvelulla tavoiteltavat hyödyt: Hyöty tai lisäarvo käyttäjälle / organisaatiolle? Löytääkö käyttäjä etsimänsä tiedon? Palvelun toteutustapa: Sisäinen kehityshanke vs. ostopalvelut Valmisohjelmistot vs. räätälöidyt ratkaisut Hankkeen kustannukset: Henkilötyö, Ostopalvelut, Investoinnit, Muut RAY:n verkkopalveluselvitys

47 Selvityksen teemat ja kysymykset 2/2 Palvelutuotanto ja resursointi: Miten käyttäjäryhmät, käyttäjien tarpeet ja käyttötilanteet on otettu huomioon? Miten sisällöntuotanto on toteutettu? Miten palvelun kehittäminen ja ylläpito on toteutettu? Palvelun sisältö: Onko rakenne jäsennelty tarkoituksenmukaisesti? Vaikuttaako sisältö luotettavalta ja ajantasaiselta? Onko tekstisisältö ymmärrettävää ja luettavaa? Palvelun käyttö: Voiko palvelua käyttää erilaisissa teknisissä ympäristöissä? Tuntuuko käyttö turvalliselta ja luotettavalta? Onko navigointi ja tiedon löytäminen helppoa? Onko käyttöliittymä selkeä, yhdenmukainen ja ymmärrettävä? Palvelun johtaminen: Tukeeko palvelu organisaation strategisia tavoitteita ja lisääkö se toiminnan vaikuttavuutta? Ovatko palveluun liittyvät vastuut ja tehtävänkuvat määritelty? Kumppanuuden rooli toteutuksessa? RAY:n verkkopalveluselvitys

48 Yleisiä huomioita verkkopalveluselvityksestä Tavoitteet ovat pääosin selkeitä: Verkkopalveluilla saadaan järjestölle uusi jakelukanava. Tarjotaan uusia palveluja järjestön kohderyhmälle tai nykyisiä palveluja laajennetulle kohderyhmälle. Mahdollisuus vuorovaikutteisuuteen lisääntyy. Järjestön perustoiminnan tunnettuus paranee ja kynnys yhteydenottoon madaltuu. Toiminnan konkreettiset edut eivät kuitenkaan aina käy ilmi dokumentaatiosta. Toteutustapa vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta: Toteutuksen pohjana pääsääntöisesti valmisratkaisuja, jotka sovitetaan hankkeen tarpeisiin. Tietotekniikan mahdollisuuksia sovellettu innovatiivisesti useissa hankkeissa. Yhteistyöverkostoja on käytetty avuksi monien palvelujen toteutuksessa. Käyttöön ja sisältöön liittyvät asiat tuntuvat toimivilta: Käyttöliittymien selkeys ja ymmärrettävyys ovat pääosin hyvällä tasolla. Tekstisisältö on ajantasaista sekä luettavaa ja tuntuu luotettavalta. Kustannukset herättävät kysymyksiä: Mihin budjettien suuri vaihtelu perustuu? Mikä on kustannusten ja hyötyjen suhde? RAY:n verkkopalveluselvitys

49 Kysymyksiä keskustelutilaisuuden osallistujille Miten palvelun käyttöä seurataan? Saadaanko käyttäjiltä palautetta? Miten kohderyhmän tarpeet on selvitetty? Kuinka ajantasaista tieto on? Ovatko käyttäjät olleet mukana suunnittelussa? Mikä on käyttäjien kokemaa hyöty palvelusta ja miten se vastaa käyttäjien tarpeisiin? Miten palvelun kehittäminen ja ylläpito on toteutettu? Onko toiminnalla käytössään riittävät resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi? Miten valitut tekniset ratkaisut soveltuvat uusiin tarpeisiin? Tukeeko palvelu organisaation strategisia tavoitteita ja lisääkö se toiminnan vaikutuksia? Miten seurataan? RAY:n verkkopalveluselvitys

Kohti käyttäjien vertaisnettiä

Kohti käyttäjien vertaisnettiä AVUSTUSTOIMINNAN JULKAISUJA Kohti käyttäjien vertaisnettiä Esikuva-analyysi ja uusia avauksia vertaistuen verkkopalveluista osana järjestöjen palvelutarjontaa 2013 Esipuhe Vertaistukeen perustuvilla toiminnoilla

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia osastopäällikkö Mika Pyykkö Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelma 2010 2014 tutuksi järjestöille 28.1.2011 Helsinki Mika Pyykkö, 27.1.2011 1

Lisätiedot

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin:

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin: 1 (6) RAY:n avustuslajikohtaiset periaatteet ja avustuskriteerit Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 1 Yleisavustus (Ay)... 1 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)... 2 Investointiavustus (B)...

Lisätiedot

Hankkeen arviointisuunnitelma

Hankkeen arviointisuunnitelma 1 VERKOTTAJA 2013-2016 Hankkeen arviointisuunnitelma Tiina Saarinen 14.9.2013 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3 4 Hankkeen kohderyhmät 3 5 Hankkeessa tavoiteltavat

Lisätiedot

Seuranta ja itsearvioinnin merkitys

Seuranta ja itsearvioinnin merkitys Seuranta ja itsearvioinnin merkitys Janne Jalava Seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 19.2.2013 1 Seuranta ei valvo vaan kehittää Seurannan tavoitteena on Auttaa löytämään ja levittämään hyviä

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

www.tukinet.net kriisikeskus netissä www.tukinet.net

www.tukinet.net kriisikeskus netissä www.tukinet.net kriisikeskus netissä Mikä Tukinet on? - Aina avoin tukikeskus netissä - Apua arjen murheiden keskellä ja elämän kriisitilanteissa - Yhteyttä voi ottaa nimettömästi ja kotikuntaansa ilmoittamatta - Toiminta

Lisätiedot

Miten järjestöt voivat hyödyntää kohtaamispaikkoja omassa. 14.2.2011 Helena Liimatainen

Miten järjestöt voivat hyödyntää kohtaamispaikkoja omassa. 14.2.2011 Helena Liimatainen Miten järjestöt voivat hyödyntää kohtaamispaikkoja omassa viestinnässään? 14.2.2011 Helena Liimatainen Mitä järjestöjen toiminta kohtaamispaikoissa voi olla? Esitteitä, yhteystietoja, oppaita, lomakkeita

Lisätiedot

SADe-ohjelma 2009-2015: Mitkä ovat tulokset ja vaikutukset?

SADe-ohjelma 2009-2015: Mitkä ovat tulokset ja vaikutukset? SADe-ohjelma 2009-2015: Mitkä ovat tulokset ja vaikutukset? 9.9.2015, Ira Alanko ja Päivi Nurminen Kuntamarkkinat 2015 JulkICT-toiminto SADe-ohjelma lukuina Kuntaliitto, 6 ministeriötä, useita kymmeniä

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen elinikäinen ohjaus? - rajapintoja koulutuksen tehokkuuteen ja tasapuolisuuteen

Elinikäinen oppiminen elinikäinen ohjaus? - rajapintoja koulutuksen tehokkuuteen ja tasapuolisuuteen Elinikäinen oppiminen elinikäinen ohjaus? - rajapintoja koulutuksen tehokkuuteen ja tasapuolisuuteen Raimo Vuorinen Erikoistutkija, KT Koulutuksen tutkimuslaitos Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tutkimus- ja kehittämistoiminta 29.8.2013 1 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Järjestöille RAY-rahoitus Pienimuotoista - n. 6 tutkija-kehittäjää Esim. järjestöllä ja llä oma resurssiosuus Erillisrahoitus

Lisätiedot

Uutta kansanliikettä synnyttämässä

Uutta kansanliikettä synnyttämässä Uutta kansanliikettä synnyttämässä Yksi elämä pähkinänkuoressa Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton Yksi elämä -hankkeet edistävät valtimoterveyttä. Kyseessä on ainutlaatuinen kolmen kansalaisjärjestön

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLI VERKKOPERUSTAINEN NUORISOTYÖ UUDISTETTU 5.9.2011

NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLI VERKKOPERUSTAINEN NUORISOTYÖ UUDISTETTU 5.9.2011 1 / 7 NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLI VERKKOPERUSTAINEN NUORISOTYÖ UUDISTETTU 5.9.2011 Verkkoperustaisen nuorisotyön eettiset periaatteet Yhteydenottajan oikeudet ja velvollisuudet Yhteydenottajalla

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan perusedellytysten turvaaminen

Vapaaehtoistoiminnan perusedellytysten turvaaminen Vapaaehtoistoiminnan perusedellytysten turvaaminen osastopäällikkö Mika Pyykkö Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden voimaantumispäivä II 4.5.2009 Helsinki Avustusosasto, Mika Pyykkö, 23.4.2009 1 Alustuksen

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 1. työpaja

Thl.fi konseptointi 1. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 1. työpaja 20/8/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö rahoittajan näkökulmasta

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö rahoittajan näkökulmasta Yhdessä enemmän käytäntöjä ja kokemuksia kumppanuuden rakentamisesta kuntien ja järjestöjen välillä Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt Järjestöjen ja kuntien yhteistyö rahoittajan näkökulmasta Elina

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Onko käsitteillä väliä? Käsiteltävänä vaikutus ja vaikuttavuus

Onko käsitteillä väliä? Käsiteltävänä vaikutus ja vaikuttavuus Onko käsitteillä väliä? Käsiteltävänä vaikutus ja vaikuttavuus Taloudellisen arvioinnin verkostotapaamisen 5.9.2016 AINEISTOT Kuvat: ilmainen kuvapankki https://pixabay.com/en/ Miten tämä liittyy taloudelliseen

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti SADe-ohjelman sosiaali- ja palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4.2013 Anu Suurnäkki 19.4.2013 1 Mitä kehitetään ja

Lisätiedot

Hankkeiden toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi

Hankkeiden toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi Hankkeiden toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi TURVALLINEN HUOMINEN RAKENNETAAN TÄNÄÄN Rikoksentorjuntaseminaari turvallisesta kaupunkiympäristöstä ja syrjäytymisen ehkäisemisestä Avustusosasto, Tuomas

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Ensi- ja turvakotien liitto ry 10.12.2009 Mika Pyykkö, 9.12.2009 1 Alustuksen rakenne Lähtökohdista Haasteista ja mahdollisuuksista

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

palveluinnovaatiot metropolialueella

palveluinnovaatiot metropolialueella Tuloksellista kehittämistä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kaupunkitutkimus ja metropolitiikka ohjelman (KatuMetro) Teema-alueen 3 kärkihanke: Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko. Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665

Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko. Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665 Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665 Esityksen osat Hankemallista jatkuvaan ylläpitoon Etenemisehdotus sidosryhmien

Lisätiedot

Kunnat ja järjestöt kumppaneina

Kunnat ja järjestöt kumppaneina Kunnat ja järjestöt kumppaneina Järjestöt ja kaupungit yhteistyön ytimessä ja hyvinvointia lisäämässä Jyväskylä 17.2.2015 Sini Toikka, RAY 1 Raha-automaattiyhdistyksen arvoketju AVUN/TUEN TARVITSIJA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito -konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere Mika Pyykkö, 17.11.2011 1 Mika Pyykkö, 17.11.2011

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana Yhteisöllisyys ja osallisuus voimavara ja tuki KAMPA III seminaari Kokkola 24.10.2011 Kehittämispäällikkö Elina Varjonen Raha-automaattiyhdistys 1 Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin ELO-tavoitteiden saavuttamiseksi Digitaaliset palvelut ja kopase.fi Etelä- Savossa lyhyt tilannekuva Marjaana Kivelä,

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Kohtaamispaikkojen tulevaisuus pysyvinä rakenteina

Kohtaamispaikkojen tulevaisuus pysyvinä rakenteina Kohtaamispaikkojen tulevaisuus pysyvinä rakenteina osastopäällikkö Mika Pyykkö Kohtaamispaikkojen valtakunnallinen seminaari 15. 16.2.2010 Oulu Mika Pyykkö, 11.2.2010 1 Yhteiskunnan ja kuluttajan suojeleminen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen kumppanuus sosiaali- ja terveysalalla

Julkisen ja yksityisen kumppanuus sosiaali- ja terveysalalla Julkisen ja yksityisen kumppanuus sosiaali- ja terveysalalla Helsingin yrittäjät Palveleva Helsinki -seminaari, 1.3.2011 Peruspalveluministeri Paula Risikko Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden haasteita

Lisätiedot

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Alueen maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen. Heli Kautonen, palvelupäällikkö 5.3.2013, Finnan 2.

Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen. Heli Kautonen, palvelupäällikkö 5.3.2013, Finnan 2. Organisaatioiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Finnan kehittämiseen Heli Kautonen, palvelupäällikkö 5.3.2013, Finnan 2. aallon kick-off eli miten tehdään meidän Finna Heli Kautonen, palvelupäällikkö

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Tulevaisuuden sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut kunnissa 9.10.2013 Tanja Rantanen erityisasiantuntija Internetin käytön ja eräiden käyttötapojen

Lisätiedot

Luomualan koordinaatiohanke

Luomualan koordinaatiohanke Luomualan koordinaatiohanke austaa Kansalliset tavoitteet lähtökohtana: Maaseutuohjelman tavoitteet luomulle Luomualan kehitysohjelma (julkaistu 1.10): Keskeistä kysynnän luominen. Oletus: koordinaation

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005

erisk-työpaja 5. Yhteistoiminta 14.9.2005 erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005 Oheisen arviointilomakkeen tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, minkälaiset sisältöominaisuudet tulisi ensisijaisesti sisällyttää syksyn

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Pilviväylä projekti 24.1.2014

Pilviväylä projekti 24.1.2014 Pilviväylä projekti 24.1.2014 Tarkoitus ja tavoite Pilviväylän teknisten ratkaisujen tavoitteena on ratkaista ongelmia jotka liittyvät pilvipalveluiden hankintaan, saatavuuteen ja käyttöönottoon kouluissa.

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Kasvua ja Innovaatioita seminaari

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 ICT - HYPAKE Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 Mitä näkyvissä? Väestörakenteen muutos Globalisaatio Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Digitalisaatio

Lisätiedot

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi Projektipäällikkö Anu Suurnäkki ja Kehittämispäällikkö Niina Peränen, THL 11.5.2015 Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 1 Uudet

Lisätiedot

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Arcusys Oy Toimivan johdon omistama tietotekniikan palveluyritys Perustettu vuonna 2003 Henkilöstö 48 ohjelmistoalan ammattilaista Asiakkaina

Lisätiedot

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Taustaa Tietojärjestelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen nähdään

Lisätiedot

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen?

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2. 4.10.2012 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Toimintaympäristön muutos Asiakkaiden

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio Asta Bäck Sosiaalisen median mahdollisuuksia Palvelu voi rakentua kokonaan käyttäjien tuottaman aineiston ja käyttäjien aktiviteetin ympärille Flickr

Lisätiedot

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto Vesa Hongisto 7.12. www.kdk2011.fi KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto Lähtökohta Kokonaisarkkitehtuuri Asiakasliittymä Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Hallintomalli

Lisätiedot

Arjessa alkuun. järjestölähtöinen varhainen tuki. Elina Vienonen. Arjessa alkuun/ev

Arjessa alkuun. järjestölähtöinen varhainen tuki. Elina Vienonen. Arjessa alkuun/ev Arjessa alkuun järjestölähtöinen varhainen tuki Elina Vienonen Arjessa alkuun -projekti Projektissa kehitetään jäsenyhdistysten kanssa yhteistyössä varhaisen tuen tapoja ja tuodaan vertaisosaamista avuksi

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen verkkoauttaminen

Nuorten ammatillinen verkkoauttaminen Nuorten ammatillinen verkkoauttaminen Anu Pärssinen, Sosiaalityöntekijä Merikratos lastensuojelu Oy 30.9.2014 Esityksen runko Miten päädyin verkkoon? Miksi nuorille? Case: A-klinikkasäätiön Varjomaailma.fi

Lisätiedot

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Sanna Jokela Aiheet tänään Lounaispaikka ja sen tavoitteet lyhyesti Mitä karttapalvelun suunnittelu vaatii? Mitä haasteita ja mahdollisuuksia

Lisätiedot

EkoTahto-hankkeen esittely. Harri Välimäki

EkoTahto-hankkeen esittely. Harri Välimäki EkoTahto-hankkeen esittely Harri Välimäki 13.6.2014 1 Peruslähtökohta I Yhtäkään tuotetta ei kannata valmistaa edes ilmaisesta materiaalista, ellei tuotteelle ole aitoa kysyntää. Imuohjaus Materiaalien

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

Nykytilanne 20.4.2012 *

Nykytilanne 20.4.2012 * Avoin kirjasto 2013 Nykytilanne Kolme järjestelmää: PallasPro, Origo, Libra Kolme kirjastoryhmää ja Valtimo yksinään Palvelimet: PTTK/Joensuu, PTTK/Nurmes, Kirkas/Axiell, Valtimo/Axiell Kustannukset Axiellille

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoin lähdekoodi Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoimen lähdekoodin määritelmä (OSI) Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä. Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

Innokylä tutuksi. - Miten Innokylää voi hyödyntää tällä hetkellä ja tulevaisuudessa?

Innokylä tutuksi. - Miten Innokylää voi hyödyntää tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? Innokylä tutuksi - Miten Innokylää voi hyödyntää tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? Miksi Innokylää tarvitaan? Tietoa käytäntöjen arvioinnista ja vaikuttavuudesta ei ole saatavilla. Hyvinvointi- ja terveyspalvelujärjestelmän

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot