RAY:n avustamat verkkopalvelut katsaus käytännön toteutuksiin ja kehityssuunnitelmiin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAY:n avustamat verkkopalvelut katsaus käytännön toteutuksiin ja kehityssuunnitelmiin"

Transkriptio

1 RAY:n avustamat verkkopalvelut katsaus käytännön toteutuksiin ja kehityssuunnitelmiin Keskustelutilaisuus RAY, Leppävaara RAY Avustusosasto 1

2 Ohjelmarunko Tilaisuuden avaus Tuomas Koskela, RAY Verkkovertaistuen tutkimus havaintoja ja suosituksia RAY:n selvitykset järjestöjen verkkopalveluista Tauko Omakohtaiset kokemukset verkkopalvelujen kehittämisestä. Krista Lagus, Akatemiatutkija, Aalto-yliopisto Vesa Kurikka, RAY Järjestöjen edustajat / yleiskeskustelu RAY Avustusosasto 2

3 Keskustelutilaisuuden tavoitteet 1. Verkkovertaistuen tutkimuksen havaintojen ja suositusten esittely. 2. RAY:n selvitystyön tavoitteiden ja huomioiden läpikäynti. 3. Järjestöjen kokemusten ja toiveiden esiin tuonti. 4. Keskustelu tietotekniikan mahdollisuuksista järjestötoiminnassa. Haasteet, mahdollisuudet, rajoitukset ja oivallukset. RAY Avustusosasto 3

4 Sähköiset palvelut järjestötoiminnassa Tietotekniikka tarjoaa organisaatioille yhä monipuolisempia mahdollisuuksia tehostaa toimintaansa ja tarjota kohderyhmilleen palveluja uusilla tavoilla. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen sähköiset palvelut ovat osa yleistä tietoyhteiskuntakehitystä. RAY:n avustamien hankkeiden kokoluokat, tuotokset, toteutustavat ja kustannustasot vaihtelevat suuresti. Vuonna 2010 toteutettu selvitys RAY:n avustamista verkkopalveluista antoi yleiskatsauksen tuolloin käytössä oleviin palveluihin. Nyt on käynnissä kaksi jatkoselvitystä, joiden tuloksia hyödynnetään RAY:n avustusperiaatteiden ja -käytäntöjen kehittämisessä: Aalto yliopiston tutkimus keskittyy verkkovertaistuen toteutuksiin valituissa kohteissa. RAY:n sisäinen selvitys perehtyy vuonna 2012 avustusta saaneisiin verkkopalveluihin. Tavoitteena on kerätä tietoa muun muassa: palveluilla tavoiteltavista hyödyistä, toteutuksen ja ylläpidon resursoinnista ja kustannusrakenteista, palveluiden toimivuudesta ja käyttäjälähtöisyydestä sekä toteutettujen ratkaisujen yleiskäyttöisyydestä. RAY Avustusosasto 4

5 Tunnustuspalkintoja vaikuttavasta järjestötyöstä Pesäpuu ry Exit - pois prostituutiosta ry RAY Avustusosasto 5

6 Verkkovertaistuen tutkimus havaintoja ja suosituksia RAY-järjestöiltapäivä Krista Lagus, Aalto-yliopisto Sekä työryhmä Lassi Haaranen, Tuula Styrman, Juho Saari, Ilkka Tiainen

7 Taustaa VirtualCoach Hyvinvoinnin polut tutkimushanke o Teemoja: miten tukea yksilöllistä hyvinvointia kokonaisvaltaisesti, valmentavalla otteella, kehittyneillä data-analyysivälineillä ja sosiaalisen median keinoilla o Seminaari: Vertaisyhteisöt, vertaisdata, vertaistuen välineet kesäkuu 2012 o Kansallinen vertaistukikysely, heinä-elokuu 2012 o Vertaisaivoriihi, syyskuu 2012

8 Selvityksen näkökulmat

9 Tutkitut palvelut Perheaikaa: live-chat, nettiryhmä, keskustelupalsta, nettiluento Pelivoimapiiri: Vertaistukipalvelua/neuvonta-palvelua (myös SMS) Tukinet: Keskustelufoorumi, vertaisryhmiä, livetuki (chat) Kohtauspaikka: Keskustelufoorumi Turvakoti: Keskustelupalsta, tietoa, kahdenkeskinen keskustelu

10 Toteutus Viiden eri järjestön nettipalvelut esikuvaselvityksen kohteina, kattaen eri elämänalueita Teknologinen selvitys: kysely + oma arvio + haastattelut Palveluselvitys: kysely + haastattelut Käyttäjäkysely: o 263 vastaajaa

11 Teknologinen selvitys internetvertaistukipalveluista Lassi Haaranen

12 Teknologisen selvityksen rakenne - Arviointikriteerien täsmentäminen - Kirjallinen kysely palveluntarjoajille arviointikriteerien perusteella - Tekninen asiantuntija kokeili ja arvioi palveluita - Tarkentavat haastattelut kyselyiden jälkeen

13 Arviointikriteerit Toteutusteknologiat Skaalautuvuus Toimintavarmuus Rajapinnat ja integroitavuus Kehitys ja ylläpito Mittaus ja käyttäjämäärien tilastointi Käytettävyys ja esteettömyys

14 Vahvuuksia Valid Xhtml; Mobiili HTML validia Siisti ja nykyaikainen toteutus (myös mobiili) Ohjelmisto avointa lähdekoodia Koordinoijan vaihtuminen käyty kertaalleen onnistuneesti läpi Vaihto toiseen palveluntarjoajan tehty jo kertaalleen onnistuneesti Yhteistyö teknisen toimittajan kanssa toimii erinomaisesti Palvelua tarjolla tekstiviestitse Runsaasti erilaisia palveluita

15 Haasteita Toteutusteknologiat: Teknisesti haastava, vanhanaikainen ja sekava toteutus; Kuvista puuttuu alttekstit, HTML ei validia; Tehdään mieluummin itse kuin käytetään valmiita ratkaisuja Skaalautuvuus: Toimittajan skaalautuvuus; Tekstiviestiliikenne ei skaalaudu Toimintavarmuus: Yhden toimittajan varassa oleminen; Pienen toimijan varassa oleminen; Tiukasti sidottu tekniseen palveluntarjoajaan Käytettävyys ja esteettömyys: Ei systemaattisesti seurata

16 Haasteita Kehitys ja ylläpito: Käytettävyyden kehittäminen satunnaista käyttäjäpalautteen perusteella; Toiminnan budjetti kehityksen suhteen

17 Yleisesti Tekniikka on vain mahdollistaja......kuitenkin teknisen kumppanin valinta on erittäin kriittistä ja vaikuttaa tekniseen laatuun huomattavasti Ero parhaimpien ja huonoimpien toteutusten välillä oli merkittävä Google Analytics ylivoimaisesti suosituin, 4/5 käyttää tai on ottamassa käyttöön

18 Yleisesti Yhden pienen toimijan varassa oleminen suuri riski useimmilla Myöskin sopivan yhteistyökumppanin löytäminen usein haastavaa Monella suuria haasteita käytettävyyden kehittämisessä

19 Suosituksia teknisen selvityksen pohjalta 1. Google Analyticsin käyttöönotto Sivustojen kävijämäärien seurannan yhteismitallistamiseen Google Analytics on toimiva ratkaisu. Tämän avulla palveluiden todellisia kävijämääriä voi vertailla keskenään luotettavalla tavalla. Pelkkien kävijämäärien lisäksi tämä palvelu tarjoaa mahdollisuuden seurata millä tavalla käyttäjät liikkuvat sivustolla, joka on arvokasta tietoa käytettävyyttä kehitettäessä.

20 Suosituksia teknisen selvityksen pohjalta 2. Konsultointia käytettävyyden kehittämiseen Teknisen konsultoinnin ja opastuksen lisäksi käytettävyyden kehitys koettiin haastavaksi. Mahdollisena ratkaisuna tähän on koulutus sekä järjestöjen kesken jaettu resurssi käytettävyyden kehittämiseen.

21 3. Vertaisohjausta hyvien teknisten ratkaisujen löytämiseen Kaikilla järjestöillä ei ole teknistä osaamista ja resursseja arvioimaan teknisen toimittajan tuottamia ratkaisuja. Jo pienelläkin koulutuksella ja vertaisohjauksella tätä osaamista voi välittää toisille järjestöille. Esimerkiksi sivuston toimimattomien linkkien tarkistaminen on helppoa automaattisten palveluiden avulla, mutta tällaisista palveluista ei olla tietoisia ja useimmilta sivuilta löytyi toimimattomia linkkejä. Suosituksia teknisen selvityksen pohjalta

22 RAY-Selvitys internet- vertaistukipalveluista: Palvelut Krista Lagus,Tuula Styrman

23 Palveluselvityksen rakenne Tekninen selvitys palveluselvityksen taustana Arviointikriteerit ja kysely palveluille Haastattelut palveluiden tarjoamisen näkökulmasta Yhteenveto, suositukset

24 Palveluiden arviointikriteerit Palvelupolku Nettityön periaatteet Vertaisuus vs. ammattilaisuus Yksilöiden väliset vs. ryhmäkeskustelut Internetin ja kasvokkaisen tuen integraatio Laatu ja sen mittaaminen Palvelun potentiaali, kitka, noste Organisaatio

25 Palvelun luonne: eri tyyppejä Chat ammattilaisen ja asiakkaan välillä Valta ammattilaisilla Ammattilaisohjattu keskusteluryhmä Keskustelua / interaktiivinen / dynaaminen Ammattilaismoderoitu keskustelupalsta Vertaismoderoitu keskustelupalsta Valta vertaisilla Tietopaketit nettisivuilla Tietoa / Vertaiskokemukse t tarinoina netissä

26 Havaintoja (alustava) - Palvelun luonne: Näyttäisi olevan palveluiden päätyyppejä, mm. - Tasa-arvoinen vertaisfoorumi, jossa ammattilaiset joskus osallistuvat yhteiseen keskusteluun, mutta samanarvoisina, taustalla - Tukipalveluita ammattilaisilta käyttäjille netissä (esim. Livechat, tai kerran päivässä ammattilainen lukee ja vastaa)

27 Havaintoja (alustava) Palvelupolku: esim. kriisin kautta, diagnoosin juuri saaneet, kun elämäntilanne muuttuu, pitkäaikaisia päivittäisiä käyttäjiä vs. lyhyt käyttöjakso. Useita erilaisia polkuja. Nettityön periaatteet: omat ohjeet, Puheet, NuSuFe, Netiketti Vertaisuus vs. ammattilaisuus: Useammalla siirtymää ammattilaisohjauksesta vapaampaan. Puhtaassa vertaisfoorumissa keskinäinen kontrolli pitää huolta pesän puhtaudesta, jos sille annetaan aito mahdollisuus.

28 Havaintoja (alustava) Yksilöiden väliset vs. ryhmäkeskustelut: Vaihtelee, osalla suljetut ryhmäkeskustelut tärkeitä, osalla yksärit käyttäjien kesken ei mahdollisia. Osassa yksityiskeskustelut ammattilaisen/koulutetun kanssa tärkeitä. Internetin ja kasvokkaisen integraatio: vähäistä. Usein itseohjautuvaa, paikallisesti ohjautuvaa.

29 Havaintoja Laatu ja sen mittaaminen: Pääosin seurataan lukemalla käyttäjäpalautteita ja viestejä. Muutamalla ollut kysely. Yksi aikoi tehdä käyttäjäkyselyjä asiakkaille, vapaaehtoisille, kumppanuusjärjestöille sekä työntekijöille. Skaalautuvuus: osa hyvin skaalautuvia. Osalla haasteena resursointi (raha, koulutetut ihmiset) tai tapa jolla palvelu on järjestetty ei skaalaudu.

30 Kitka, esimerkkejä Vertaiskeskustelufoorumit: Aika yksin/irrallaan muusta organisaatiosta. Toisaalta ehkä etu yhteisölle? Ammattilaischat: Kahdenkeskisten chat-aikojen saatavuus riippuu järjestöjen työntekijöiden aikatauluista Ammattilaisohjattu keskusteluryhmä: Samat käyttäjät rekisteröityvät kaikkiin ryhmiin. Perustaminen ja teemojen valinta tapahtuu järjestöjen/ammattilaisten toimesta, kuuluuko käyttäjän ääni? Tekstiviestipalvelu: Teknologiset/resursoinnin haasteet skaalautuvuuden esteenä

31 Nostetta, kehitysideoita vastaajilta Netin laajentaminen järjestön muihin toimintamuotoihin Säännölliset chatit, ja Päivystystoiminta (esim. ammattilainen näkyy vihreänä kun on paikalla) Tiiviimpi integrointi ja työnjako eri organisaatioiden välillä: muilta ohjausta tänne, meiltä ohjaustamuualle Suljetut ryhmät voisivat toimia työntekijän työkaluina Enemmän liikkuvaa kuvaa, monimediallisuutta, interaktiivisuutta Korkea profiili: kaikki tietävät että se on olemassa (vrt suomi24), siellä eri ryhmiä Verkkoauttamisen yhteisö, joka jakaisi kokemuksia ja välineitä keskenään

32 Suosituksia (alustava) Roolitus: Vuorovaikutuksen ammattilainen moderoimaan ja fasilitoimaan vertaiskeskusteluja Hyvä esimerkki: Diabetes.fi Kohtauspaikka Systemaattinen ja yhteismitallinen laadullisen palautteen keruu käyttäjiltä Järjestöjen vertaisfoorumi kokemusten vaihtamiseksi ja parhaiden käytäntöjen levittämiseksi Keskustelufoorumien moderaattorien keskinäinen tuki Keskitetty koulutus ja tuki palvelunkehitykselle, jäsennys palvelutyypeittäin

33 Käyttäjäkysely 262 vastausta (M=39, N=221) o 110 Diabetes.fi o 82 Tukinet.net o 35 Facebook o 24 Diabetesliitto o 18 Perheaikaa.fi o 8 Turvakoti.net o 3 Pelivoimapiiri Tulosten analyysi käynnistymässä

34 RAY:n selvitykset järjestöjen verkkopalveluista Keskustelutilaisuus RAY, Leppävaara Vesa Kurikka RAY Avustusosasto 1

35 Verkkopalveluselvityksen työryhmä Heidi Hakulinen: Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen (sairaus- ja potilasjärjestöt, eläkeläisjärjestöt, invalidit, järjestöjen alueellisen yhteistyön kehittäminen) Kirsi Jylhä: Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäiseminen (aistivammaistyö, ikääntyneet, omaishoito, invalidit, kehitysvammatyö, yleinen terveyden edistäminen, nuoriso-ohjelma) Anne Väisänen: Ongelmia kohdanneiden auttaminen (raittiustyö ja päihdehuollon edistäminen, asunnottomuus, aistivammaistyö) Vesa Kurikka: ICT-hankkeet ja käyttöomaisuushankinnat 2

36 OSA I: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkkopalveluselvitys 2010 / Pirjo Kupila 3

37 Selvityksen lähtökohta ja tavoitteet Tutkimusjoukkona 44 yhdistystä ja 59 avustuskohdetta. Huomio järjestöistä ulospäin suuntautuviin verkkopalveluihin. Tutkimuskohteena kotisivujen lisäksi kansalaisten neuvontaan, tukeen ja ohjaamiseen tehtyjä sivustoja sekä järjestöjen tietopalvelusivustoja. Päätavoitteet: Palveluiden toimivuuden ja käyttäjälähtöisyyden arviointi Selvitys palveluiden kehittämisen ja ylläpidon toteutustavoista Selvitystyön pohjana käytettiin julkisten verkkopalvelujen arviointiin kehitettyä Laatua verkkoon- sekä Terve Suomi kriteeristöjä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkkopalveluselvitys

38 Palvelutyypit Tieto- ja neuvontapalvelu Koulutuspalvelu tai oppimisympäristö Anonyymi auttamispalvelu Keskustelupalsta tai chat Rekisteri tai tietokanta Verkkokauppa Muu (*) kpl (*) = mobiilipeli, vihjepalvelu, arviointityökalu, tapahtumaportaali, yms. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkkopalveluselvitys

39 Verkkopalveluilla tavoiteltavat hyödyt Palveluntuottaja: Tuki strategisten tavoitteiden toteuttamiselle. Kustannussäästöt ja tuottavuuden parantuminen. Imagoedut Palvelujen määrän, laadun ja saatavuuden parantaminen. Uusia toimintamuotoja. Lisätietoa kohderyhmästä. Eri toimijoiden yhteen saattaminen. Käyttäjä: Jaksamisen, toimintavalmiuksien ja osallisuuden lisääntyminen. Mahdollisuus vuorovaikutukseen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkkopalveluselvitys

40 Teknisen toteutuksen haasteita Järjestöillä on tyypillisesti vain rajoitetusti verkkopalvelujen teknisten työkalujen ja menetelmien osaamista. Oikean teknisen ratkaisun löytäminen ja tekijöiden kilpailuttaminen on usein hidasta ja kallista. Sopimukset, suunnitelmat ja tekijät muuttuvat usein IT-toimialan muutosten seurauksena. Teknisen konsultaation ja toteutuksen lopullisesta hinnasta tuli monelle projektille ikävä yllätys. Kansallisten standardien ja suositusten puute vaikeuttaa rajapintojen rakentamista eri palvelujen välille. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkkopalveluselvitys

41 Verkkopalveluhankkeen sudenkuopat Suunnitteluvaihe jää ylimalkaiseksi. Tavoitteita ei konkretisoida riittävästi, kohderyhmän tarpeita ei kartoiteta, projektia ei resursoida kunnolla ja riskianalyysi on summittainen. Kehittämisvaiheessa tekninen toteutus alkaa hallita projektia ja sen varojen käyttöä. Projektiaikataulu pettää, ja tarvitaan lisärahoitusta. Pahimmassa tapauksessa palvelun rakentaminen jää kokonaan kesken. Juurruttamisvaiheessa palvelun integrointi järjestön rahoitukseen ja toimintaprosesseihin jää vaillinaiseksi. Palvelusta tulee heittopussi, ja käyttäjät kaikkoavat muualle. Saturaatiovaiheessa palvelun käyttö ja kysyntä alkavat hiipua. Alamäkeä nopeuttavat palvelun tehoton seuranta ja hidas reagointi käyttäjien palautteeseen. Välttämättömät kehittämistoimenpiteet viivästyvät eikä uusia yhteistyökumppaneita ja mahdollisuuksia etsitä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkkopalveluselvitys

42 Johtopäätöksiä ja kehittämissuosituksia Jo suunnitteluvaiheessa on syytä selvittää mitä palvelun ylläpito ja rahoitus vaatii hankekauden päätyttyä. Tehdäänkö oma verkkopalvelu vai mennäänkö sinne, missä ihmiset ovat jo valmiina. Verkko näyttää sopivan hyvin vertaistukeen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Käyttäjä toivoo verkkopalveluilta ennen muuta uutta sisältöä. Palvelun käyttöä on seurattava aktiivisesti ja käyttäjien palautetta tulee kerätä. Muutoksiin on reagoitava viipymättä. Huomiota tulisi kiinnittää myös lahjoitusten tekemiseen sekä julkaisujen ja muiden aineistojen myyntiin verkossa. Verkkopalveluja pitäisi pystyä käyttämään useilla kielillä. Etenkin suurimpiin projekteihin tulisi palkata oma menetelmäasiantuntija ohjaamaan teknistä kehittämistyötä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkkopalveluselvitys

43 OSA II: Vuoden 2013 verkkopalveluselvitysten tavoitteet ja huomiot RAY:n verkkopalveluselvitys

44 Verkkopalveluselvityksen tausta Kohdejoukoksi valittiin 45 verkkopalvelu- / tietotekniikkahanketta, joita vuonna 2012 avustettiin kohdennetuilla toiminta-avustuksilla tai projektiavustuksilla noin 8,5 miljoonalla eurolla. Yleisavustuksilla toteutetut verkkopalvelut sekä viestinnällisen vaikuttamisen ja koulutuksen kohteet rajattiin selvityksen ulkopuolelle. Selvitys toteutetaan RAY:n sisäisenä työnä ja siinä käytetään hyväksi avustushakemuksia, vuosiselvityksiä sekä soveltuvin osin hankkeiden tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvityksiä. Selvityksessä kootaan tietoa muun muassa: toteutuksen ja ylläpidon kustannusrakenteista sekä toteutettujen ratkaisujen yleiskäyttöisyydestä. Palveluiden käytettävyys ja sisältö arvioidaan palveluihin tutustumalla. Laatukriteereinä Valtiovarainministeriön laatimia verkkopalvelujen laatukriteerit. Tuloksia hyödynnetään RAY:n avustusperiaatteiden ja -käytäntöjen kehittämisessä. RAY:n verkkopalveluselvitys

45 ICT-avustusten jakauma 2012 Palvelun tyyppi tai tuotos Kpl Avustus t Palveluntuotanto internetissä, palvelusivusto Portaali Nykyisen palvelun laajennus internetiin tai 695 mobiiliympäristöön 3 Tietopalvelu Toiminnan kehitys Uusi toimintamalli Verkkotyökalu Verkkopalvelujen käytön edesauttaminen Järjestelmäkehitys RAY:n verkkopalveluselvitys

46 Selvityksen teemat ja kysymykset 1/2 Palvelun tavoitteet: Miksi palvelua tarvitaan? Mitä etuja tavoitellaan (kustannussäästöt, tuottavuus, uusi palvelumuoto...)? Kohderyhmä? Miten toimintaympäristö on kartoitettu (Vastaavat tai täydentävät palvelut, yhteistyömahdollisuudet)? Palvelulla tavoiteltavat hyödyt: Hyöty tai lisäarvo käyttäjälle / organisaatiolle? Löytääkö käyttäjä etsimänsä tiedon? Palvelun toteutustapa: Sisäinen kehityshanke vs. ostopalvelut Valmisohjelmistot vs. räätälöidyt ratkaisut Hankkeen kustannukset: Henkilötyö, Ostopalvelut, Investoinnit, Muut RAY:n verkkopalveluselvitys

47 Selvityksen teemat ja kysymykset 2/2 Palvelutuotanto ja resursointi: Miten käyttäjäryhmät, käyttäjien tarpeet ja käyttötilanteet on otettu huomioon? Miten sisällöntuotanto on toteutettu? Miten palvelun kehittäminen ja ylläpito on toteutettu? Palvelun sisältö: Onko rakenne jäsennelty tarkoituksenmukaisesti? Vaikuttaako sisältö luotettavalta ja ajantasaiselta? Onko tekstisisältö ymmärrettävää ja luettavaa? Palvelun käyttö: Voiko palvelua käyttää erilaisissa teknisissä ympäristöissä? Tuntuuko käyttö turvalliselta ja luotettavalta? Onko navigointi ja tiedon löytäminen helppoa? Onko käyttöliittymä selkeä, yhdenmukainen ja ymmärrettävä? Palvelun johtaminen: Tukeeko palvelu organisaation strategisia tavoitteita ja lisääkö se toiminnan vaikuttavuutta? Ovatko palveluun liittyvät vastuut ja tehtävänkuvat määritelty? Kumppanuuden rooli toteutuksessa? RAY:n verkkopalveluselvitys

48 Yleisiä huomioita verkkopalveluselvityksestä Tavoitteet ovat pääosin selkeitä: Verkkopalveluilla saadaan järjestölle uusi jakelukanava. Tarjotaan uusia palveluja järjestön kohderyhmälle tai nykyisiä palveluja laajennetulle kohderyhmälle. Mahdollisuus vuorovaikutteisuuteen lisääntyy. Järjestön perustoiminnan tunnettuus paranee ja kynnys yhteydenottoon madaltuu. Toiminnan konkreettiset edut eivät kuitenkaan aina käy ilmi dokumentaatiosta. Toteutustapa vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta: Toteutuksen pohjana pääsääntöisesti valmisratkaisuja, jotka sovitetaan hankkeen tarpeisiin. Tietotekniikan mahdollisuuksia sovellettu innovatiivisesti useissa hankkeissa. Yhteistyöverkostoja on käytetty avuksi monien palvelujen toteutuksessa. Käyttöön ja sisältöön liittyvät asiat tuntuvat toimivilta: Käyttöliittymien selkeys ja ymmärrettävyys ovat pääosin hyvällä tasolla. Tekstisisältö on ajantasaista sekä luettavaa ja tuntuu luotettavalta. Kustannukset herättävät kysymyksiä: Mihin budjettien suuri vaihtelu perustuu? Mikä on kustannusten ja hyötyjen suhde? RAY:n verkkopalveluselvitys

49 Kysymyksiä keskustelutilaisuuden osallistujille Miten palvelun käyttöä seurataan? Saadaanko käyttäjiltä palautetta? Miten kohderyhmän tarpeet on selvitetty? Kuinka ajantasaista tieto on? Ovatko käyttäjät olleet mukana suunnittelussa? Mikä on käyttäjien kokemaa hyöty palvelusta ja miten se vastaa käyttäjien tarpeisiin? Miten palvelun kehittäminen ja ylläpito on toteutettu? Onko toiminnalla käytössään riittävät resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi? Miten valitut tekniset ratkaisut soveltuvat uusiin tarpeisiin? Tukeeko palvelu organisaation strategisia tavoitteita ja lisääkö se toiminnan vaikutuksia? Miten seurataan? RAY:n verkkopalveluselvitys

Kohti käyttäjien vertaisnettiä

Kohti käyttäjien vertaisnettiä AVUSTUSTOIMINNAN JULKAISUJA Kohti käyttäjien vertaisnettiä Esikuva-analyysi ja uusia avauksia vertaistuen verkkopalveluista osana järjestöjen palvelutarjontaa 2013 Esipuhe Vertaistukeen perustuvilla toiminnoilla

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS Tuomas Koskela RAY:n avustuslinjaukset 2016-2019 7.10.2016 JÄRJESTÖ-KUNTA YHTEISTYÖLLÄ PYSYVIÄ TULOKSIA Korostamme järjestöjen ja kuntien

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia osastopäällikkö Mika Pyykkö Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelma 2010 2014 tutuksi järjestöille 28.1.2011 Helsinki Mika Pyykkö, 27.1.2011 1

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin:

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin: 1 (6) RAY:n avustuslajikohtaiset periaatteet ja avustuskriteerit Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 1 Yleisavustus (Ay)... 1 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)... 2 Investointiavustus (B)...

Lisätiedot

Järjestöt digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Miten hyödyntää teknologian mahdollisuuksia

Järjestöt digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Miten hyödyntää teknologian mahdollisuuksia Järjestöt digitalisoituvassa yhteiskunnassa Miten hyödyntää teknologian mahdollisuuksia Ikäteknologiakeskuksen verkostotapaaminen 1.12.2016 Vesa Kurikka Esityksen sisältö 1. Digitalisaatio mitä se on?

Lisätiedot

Seuranta ja itsearvioinnin merkitys

Seuranta ja itsearvioinnin merkitys Seuranta ja itsearvioinnin merkitys Janne Jalava Seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 19.2.2013 1 Seuranta ei valvo vaan kehittää Seurannan tavoitteena on Auttaa löytämään ja levittämään hyviä

Lisätiedot

Yleisavustuksen tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys. Selvitysten pisteytys

Yleisavustuksen tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys. Selvitysten pisteytys Yleisavustuksen tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Selvitysten pisteytys Yleisavustuksen tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen pisteytyskriteerit Saatteeksi Arviointi perustuu tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksellä

Lisätiedot

Hankkeen arviointisuunnitelma

Hankkeen arviointisuunnitelma 1 VERKOTTAJA 2013-2016 Hankkeen arviointisuunnitelma Tiina Saarinen 14.9.2013 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3 4 Hankkeen kohderyhmät 3 5 Hankkeessa tavoiteltavat

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

www.tukinet.net kriisikeskus netissä www.tukinet.net

www.tukinet.net kriisikeskus netissä www.tukinet.net kriisikeskus netissä Mikä Tukinet on? - Aina avoin tukikeskus netissä - Apua arjen murheiden keskellä ja elämän kriisitilanteissa - Yhteyttä voi ottaa nimettömästi ja kotikuntaansa ilmoittamatta - Toiminta

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT SISÄLLYSLUETTELO Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 3 Yleisavustus (Ay)... 3 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)...

Lisätiedot

Miten järjestöt voivat hyödyntää kohtaamispaikkoja omassa. 14.2.2011 Helena Liimatainen

Miten järjestöt voivat hyödyntää kohtaamispaikkoja omassa. 14.2.2011 Helena Liimatainen Miten järjestöt voivat hyödyntää kohtaamispaikkoja omassa viestinnässään? 14.2.2011 Helena Liimatainen Mitä järjestöjen toiminta kohtaamispaikoissa voi olla? Esitteitä, yhteystietoja, oppaita, lomakkeita

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen elinikäinen ohjaus? - rajapintoja koulutuksen tehokkuuteen ja tasapuolisuuteen

Elinikäinen oppiminen elinikäinen ohjaus? - rajapintoja koulutuksen tehokkuuteen ja tasapuolisuuteen Elinikäinen oppiminen elinikäinen ohjaus? - rajapintoja koulutuksen tehokkuuteen ja tasapuolisuuteen Raimo Vuorinen Erikoistutkija, KT Koulutuksen tutkimuslaitos Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tutkimus- ja kehittämistoiminta 29.8.2013 1 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Järjestöille RAY-rahoitus Pienimuotoista - n. 6 tutkija-kehittäjää Esim. järjestöllä ja llä oma resurssiosuus Erillisrahoitus

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Uutta kansanliikettä synnyttämässä

Uutta kansanliikettä synnyttämässä Uutta kansanliikettä synnyttämässä Yksi elämä pähkinänkuoressa Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton Yksi elämä -hankkeet edistävät valtimoterveyttä. Kyseessä on ainutlaatuinen kolmen kansalaisjärjestön

Lisätiedot

JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN

JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN 2017-2020 Hyvinkää 17.5.2016 @yverkosto @AliciaPerho #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO RY Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöelin Edistää järjestöjen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa

Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa JESSICA FAGERSTRÖM, HANKEKOORDINAATTORI JUSSI KOIRANEN, HANKETYÖNTEKIJÄ JARNO MÄKINEN, I T- ASI ANTU NTIJA Järjestö 2.0: järjestöt mukana muutoksessa

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

SADe-ohjelma 2009-2015: Mitkä ovat tulokset ja vaikutukset?

SADe-ohjelma 2009-2015: Mitkä ovat tulokset ja vaikutukset? SADe-ohjelma 2009-2015: Mitkä ovat tulokset ja vaikutukset? 9.9.2015, Ira Alanko ja Päivi Nurminen Kuntamarkkinat 2015 JulkICT-toiminto SADe-ohjelma lukuina Kuntaliitto, 6 ministeriötä, useita kymmeniä

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Ensi- ja turvakotien liitto ry 10.12.2009 Mika Pyykkö, 9.12.2009 1 Alustuksen rakenne Lähtökohdista Haasteista ja mahdollisuuksista

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö rahoittajan näkökulmasta

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö rahoittajan näkökulmasta Yhdessä enemmän käytäntöjä ja kokemuksia kumppanuuden rakentamisesta kuntien ja järjestöjen välillä Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt Järjestöjen ja kuntien yhteistyö rahoittajan näkökulmasta Elina

Lisätiedot

NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLI VERKKOPERUSTAINEN NUORISOTYÖ UUDISTETTU 5.9.2011

NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLI VERKKOPERUSTAINEN NUORISOTYÖ UUDISTETTU 5.9.2011 1 / 7 NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLI VERKKOPERUSTAINEN NUORISOTYÖ UUDISTETTU 5.9.2011 Verkkoperustaisen nuorisotyön eettiset periaatteet Yhteydenottajan oikeudet ja velvollisuudet Yhteydenottajalla

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 1. työpaja

Thl.fi konseptointi 1. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 1. työpaja 20/8/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito -konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere Mika Pyykkö, 17.11.2011 1 Mika Pyykkö, 17.11.2011

Lisätiedot

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana Yhteisöllisyys ja osallisuus voimavara ja tuki KAMPA III seminaari Kokkola 24.10.2011 Kehittämispäällikkö Elina Varjonen Raha-automaattiyhdistys 1 Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

Onko käsitteillä väliä? Käsiteltävänä vaikutus ja vaikuttavuus

Onko käsitteillä väliä? Käsiteltävänä vaikutus ja vaikuttavuus Onko käsitteillä väliä? Käsiteltävänä vaikutus ja vaikuttavuus Taloudellisen arvioinnin verkostotapaamisen 5.9.2016 AINEISTOT Kuvat: ilmainen kuvapankki https://pixabay.com/en/ Miten tämä liittyy taloudelliseen

Lisätiedot

Elämänote - ikäihmisten elämänhallinnan tukemisen avustusohjelma

Elämänote - ikäihmisten elämänhallinnan tukemisen avustusohjelma Elämänote - ikäihmisten elämänhallinnan tukemisen avustusohjelma 1 Elämänote peruslähtökohdat Elämänote-avustusohjelman tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona asumista ja lisätä heidän osallisuuttaan

Lisätiedot

Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat

Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat 2.3.2012 Ajankohtaista avustusvalmistelusta tiimimuotoinen valmistelu ja yhteyshenkilöt RAY:n odotukset hankkeilta yhteistyö, tulosten juurtuminen Verkkoasioinnin

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan perusedellytysten turvaaminen

Vapaaehtoistoiminnan perusedellytysten turvaaminen Vapaaehtoistoiminnan perusedellytysten turvaaminen osastopäällikkö Mika Pyykkö Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden voimaantumispäivä II 4.5.2009 Helsinki Avustusosasto, Mika Pyykkö, 23.4.2009 1 Alustuksen

Lisätiedot

Hankkeiden toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi

Hankkeiden toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi Hankkeiden toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi TURVALLINEN HUOMINEN RAKENNETAAN TÄNÄÄN Rikoksentorjuntaseminaari turvallisesta kaupunkiympäristöstä ja syrjäytymisen ehkäisemisestä Avustusosasto, Tuomas

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke Tavoite: Hanke tukee maakunnan

Lisätiedot

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa?

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Hevosyritys huippukuntoon -hanke Miten välttää päällekkäisyyksiä hankkeissa? Vastakysymyksiä: Tarvitseeko päällekkäisyyksiä

Lisätiedot

palveluinnovaatiot metropolialueella

palveluinnovaatiot metropolialueella Tuloksellista kehittämistä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kaupunkitutkimus ja metropolitiikka ohjelman (KatuMetro) Teema-alueen 3 kärkihanke: Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden

Lisätiedot

RAYn avustusjärjestelmä ja sen kehittäminen. Järjestöpäällikköverkosto, Sanna Kaijanen,

RAYn avustusjärjestelmä ja sen kehittäminen. Järjestöpäällikköverkosto, Sanna Kaijanen, RAYn avustusjärjestelmä ja sen kehittäminen Järjestöpäällikköverkosto, Sanna Kaijanen, 10.9.2013 MEIDÄN KAIKKIEN RAY KESTÄVÄ KASVU JA TEHOKAS TOIMINTA LAAJA YHTEISKUNTAVASTUU VIIHDYTTÄVIÄ JA TUOTTAVIA

Lisätiedot

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti SADe-ohjelman sosiaali- ja palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4.2013 Anu Suurnäkki 19.4.2013 1 Mitä kehitetään ja

Lisätiedot

Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko. Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665

Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko. Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665 Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665 Esityksen osat Hankemallista jatkuvaan ylläpitoon Etenemisehdotus sidosryhmien

Lisätiedot

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen?

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2. 4.10.2012 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Toimintaympäristön muutos Asiakkaiden

Lisätiedot

Yhteistyöllä parempia RAY-projekteja

Yhteistyöllä parempia RAY-projekteja Yhteistyöllä parempia RAY-projekteja RAY:n avustuslinjauksista ja toimintaperiaatteista Joensuu 25.1.2011 Elina Varjonen, kehittämispäällikkö Raha-automaattiyhdistys 1 RAY:n avustusstrategian lähtökohdat

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Innokylä tutuksi ja käyttöön

Innokylä tutuksi ja käyttöön Innokylä tutuksi ja käyttöön 1 Innokylä on kaikille avoin innovaatioyhteisö, joka kokoaa hyvinvointi- ja terveysalan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa kanavan toimintamallien levittämiseen.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja tulevaisuuden portaalit TerveSuomi.fi & JT-portaali

Kestävän kehityksen ja tulevaisuuden portaalit TerveSuomi.fi & JT-portaali Kestävän kehityksen ja tulevaisuuden portaalit TerveSuomi.fi & JT-portaali Teknillinen korkeakoulu Tyri-työpaja 6.3.2009 klo 9 12 JTP-hankkeen koordinaattori Tekry Tuula 1 Järjestöjen terveysportaali -hanke

Lisätiedot

Kunnat ja järjestöt kumppaneina

Kunnat ja järjestöt kumppaneina Kunnat ja järjestöt kumppaneina Järjestöt ja kaupungit yhteistyön ytimessä ja hyvinvointia lisäämässä Jyväskylä 17.2.2015 Sini Toikka, RAY 1 Raha-automaattiyhdistyksen arvoketju AVUN/TUEN TARVITSIJA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen kumppanuus sosiaali- ja terveysalalla

Julkisen ja yksityisen kumppanuus sosiaali- ja terveysalalla Julkisen ja yksityisen kumppanuus sosiaali- ja terveysalalla Helsingin yrittäjät Palveleva Helsinki -seminaari, 1.3.2011 Peruspalveluministeri Paula Risikko Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden haasteita

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kohtaamispaikkojen tulevaisuus pysyvinä rakenteina

Kohtaamispaikkojen tulevaisuus pysyvinä rakenteina Kohtaamispaikkojen tulevaisuus pysyvinä rakenteina osastopäällikkö Mika Pyykkö Kohtaamispaikkojen valtakunnallinen seminaari 15. 16.2.2010 Oulu Mika Pyykkö, 11.2.2010 1 Yhteiskunnan ja kuluttajan suojeleminen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

Verkkopalvelun esteettömyys Case: Opintopolku.fi -palvelu. Laurea Kerava, Taina Martikainen YAMK 2011, Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Verkkopalvelun esteettömyys Case: Opintopolku.fi -palvelu. Laurea Kerava, Taina Martikainen YAMK 2011, Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Verkkopalvelun esteettömyys Case: Opintopolku.fi -palvelu Laurea Kerava, 25.10.2013 Taina Martikainen YAMK 2011, Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Esityksen kulku Opinnäyteen tausta SADe hanke ja hallitusohjelma

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Sanna Jokela Aiheet tänään Lounaispaikka ja sen tavoitteet lyhyesti Mitä karttapalvelun suunnittelu vaatii? Mitä haasteita ja mahdollisuuksia

Lisätiedot

Nykytilanne 20.4.2012 *

Nykytilanne 20.4.2012 * Avoin kirjasto 2013 Nykytilanne Kolme järjestelmää: PallasPro, Origo, Libra Kolme kirjastoryhmää ja Valtimo yksinään Palvelimet: PTTK/Joensuu, PTTK/Nurmes, Kirkas/Axiell, Valtimo/Axiell Kustannukset Axiellille

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Pisteytystaulukko / toimintatavat (CAF)

Pisteytystaulukko / toimintatavat (CAF) STEA CAF-kriteerit Pisteytystaulukko / toimintatavat (CAF) Toiminta-arviointialueiden pisteytystaulukko Emme ole toimineet aktiivisesti ja järjestelmällisesti tässä asiassa. Ei tietoja /ei näyttöä arviointialueelta

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Taustaa Tietojärjestelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen nähdään

Lisätiedot

Innokylä tutuksi. - Miten Innokylää voi hyödyntää tällä hetkellä ja tulevaisuudessa?

Innokylä tutuksi. - Miten Innokylää voi hyödyntää tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? Innokylä tutuksi - Miten Innokylää voi hyödyntää tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? Miksi Innokylää tarvitaan? Tietoa käytäntöjen arvioinnista ja vaikuttavuudesta ei ole saatavilla. Hyvinvointi- ja terveyspalvelujärjestelmän

Lisätiedot

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi Projektipäällikkö Anu Suurnäkki ja Kehittämispäällikkö Niina Peränen, THL 11.5.2015 Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 1 Uudet

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Elämänhallinta kuntayhteisöissä yhteistoiminta-alueella. Niina Lehtinen

Elämänhallinta kuntayhteisöissä yhteistoiminta-alueella. Niina Lehtinen Elämänhallinta kuntayhteisöissä yhteistoiminta-alueella Niina Lehtinen Tavoite Vastaus kysymykseen Mitkä kuntien toimenpiteet vaikuttavat niin, että ihmiset kykenevät vahvistamaan elämänhallintataitojansa?

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki 28.8.2017 Martta October 1 28.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 2 Väkivallan ehkäisy

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Terveyden edistämisen vaikutus vai vaikuttavuus? Vaikuttavuuden seurannan mahdollisuudet

Terveyden edistämisen vaikutus vai vaikuttavuus? Vaikuttavuuden seurannan mahdollisuudet Terveyden edistämisen vaikutus vai vaikuttavuus? Vaikuttavuuden seurannan mahdollisuudet 04.02.2014 HUSn kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistäjien yhteistapaaminen Heli Hätönen, TtT, Eritysasiantuntija

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

Arjessa alkuun. järjestölähtöinen varhainen tuki. Elina Vienonen. Arjessa alkuun/ev

Arjessa alkuun. järjestölähtöinen varhainen tuki. Elina Vienonen. Arjessa alkuun/ev Arjessa alkuun järjestölähtöinen varhainen tuki Elina Vienonen Arjessa alkuun -projekti Projektissa kehitetään jäsenyhdistysten kanssa yhteistyössä varhaisen tuen tapoja ja tuodaan vertaisosaamista avuksi

Lisätiedot