Tikkamäentie 16, Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone. hallintoylihoitaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone. hallintoylihoitaja"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Aika kello 10:00-10:30 Paikka Tikkamäentie 16, Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Meriläinen Juhani Kuusela Mika Kokko Osmo Jormanainen Laura Meriläinen Jaana Parkkonen Aki Riikonen Maija Tikkanen Mauri Vainikka Pekka Varis Minna Väistö Vuokko puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Kettunen Pekka Mikkola Ulla Naukkarinen Ilkka Nevanto Jari Turunen Antti Bjerregård Madsen Johanna Kastinen Janne Hirvonen Markus yhtymävaltuuston 1. vpj yhtymävaltuuston 2. vpj n johtaja sosiaalijohtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja Vs.talous- ja kehitysjohtaja sihteeri

2 Pöytäkirja 6/ Käsitellyt asiat Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 91 Asialistan hyväksyminen 6 92 Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskuksen info 7 93 Kuukausiraportti toukokuu 8 94 Yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpano Talousarviolainan ottaminen Tytäryhtiöiden rahatilien limiittien korottaminen konsernitilin sisällä IS-Hankinta Oy:n osakkeen merkitseminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen valtion yliopistotasoisen terveyden tutkimusrahoituksen (VTR) ja erikoislääkärikoulutuksen erityisvaltionosuuden (EVO) käyttäminen Pohjois-Karjalan keskussairaalassa v Virka- ja toimimuutokset / huhti- ja toukokuu Yhtymähallituksen henkilöstöjaoston vaali Otto-oikeuden käyttäminen henkilöstöpäällikön hankintapäätökseen Markkinaoikeuden ratkaisut koskien puitesopimusurakoitsijoiden valinnasta tehtyjä valituksia Tiedoksi annettavat asiat 29 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: --> pöytäkirjat, esitys listat --> ko koukset alkaen --> ao. toimielin.

3 Pöytäkirja 6/ Allekirjoitukset Juhani Meriläinen Puheenjohtaja Markus Hirvonen Pöytäkirjanpitäjä Osmo Kokko Puheenjohtaja 96 aikana Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Laura Jormanainen Mauri Tikkanen Pöytäkirjan nähtävänäpito kirjaamo, Tikkamäentie 16, Joensuu, talo 7/1. krs, internetissä , klo 15 -> Pöytäkirjanpitäjä Markus Hirvonen

4 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 89 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin

5 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus 90 Hallintosäännön 14 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Vuokko Väistön ja Mika Kuuselan. Pöytä kirja tarkaste taan heti kokouksen jäl keen. Päätös Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Laura Jormanainen ja Mauri Tikkanen

6 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Asialistan hyväksyminen Yhtymähallitus 91 Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus hyväksyy kokouksen asialistan. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskuksen info Yhtymähallitus 92 Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskuksen toimitusjohtaja Kari Alvila esittelee yhtymähallitukselle PKSSK:n ICT-asioihin liittyviä ajankohtaisia asioita. Oheismateriaali 1: PTTK:n selvitys Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee esittelyn tiedoksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Kuukausiraportti toukokuu 47/ /2015 Yhtymähallitus 93 Toukokuun toiminta- ja taloustiedot eivät ole valmistuneet esityslistan lähtöön mennessä aikaisen kokousajankohdan vuoksi, joten kuukausiraportti jaetaan hallituksen jäsenille kokouksessa. Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee kuukausiraportin toukokuulta tiedokseen. Päätös Esittelyteksti kokoukseen: Toukokuun loppuun mennessä erikoissairaanhoidossa on hoidettu eri potilasta, mikä on 0,3 % edellisvuotta enemmän. Vuodeosastoilla eri potilaiden määrä on vähentynyt ja avohoidossa puolestaan suunnitellusti kasvanut. Hoidetuista potilaista 16,3 % on hoidettu vuodeosastoilla ja 83,7 % avohoidossa. Saapuneiden lähetteiden määrä on toukokuun lopussa kutakuinkin edellisen vuoden tasolla ja päivystykseen tulleiden potilaiden määrä on kasvanut lähes kaksi prosenttia edellisvuodesta. Hoidettujen eri potilaiden määrä on kasvanut eniten psykiatrian ja päivystyksen palvelualueilla sekä jäsenkunnista Ilomantsissa ja Kontiolahdella. DRG-näkökulmasta tarkasteltuna kaikkien tuotteiden määrä on kasvanut edellisestä vuodesta 1,7 %. Raskaamman vuodeosastohoidon määrä on hiukan kasvanut (0,7 %) edellisen vuoden tasosta vuodeosastoilla hoidettavien potilaiden vähentymisestä huolimatta. Eniten on kasvanut (10,4 %) vaativampi avohoito eli käynnit, joiden yhteydessä on tehty merkittäviä toimenpiteitä tai tutkimuksia. Laskutuksessa käytettävän tuotteistuksen mukaan hoitopäivien lukumäärä on vähentynyt 6,5 % ja avohoitokäyntien lukumäärä puolestaan kasvanut 1,5 % edellisestä vuodesta. Operatiivisella palvelualueella hoitopäivät ovat vähentyneet edellisestä vuodesta ja avohoitokäynnit pysyneet samalla tasolla. Kaikilla muilla palvelualueilla avohoitokäynnit ovat lisääntyneet. Vertailtaessa erikoissairaanhoidon suoritteita suunniteltuun tasoon, niin hoitopäivät ovat alkuvuonna toteutuneet suunnitelmien mukaisesti, mutta käyntejä on ollut prosenttiyksikön verran suunniteltua enemmän verrattaessa pidemmän ajan toteutuneeseen keskiarvoon. Ainoastaan psykiatrian suoritteiden määrä on

9 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus toteutunut selkeästi suunniteltua korkeampana sekä käynneissä että hoitopäivissä. Psykiatrialla tämä muutos johtuu reilun vuoden päästä Paiholasta uuteen psykiatriataloon tapahtuvan muuton valmistelun vuoksi. Viime syksynä psykiatrian palvelualueen johtoryhmän linjauksen mukaisesti psykiatrian klinikan sairaansijojen yhteismäärä lasketaan vuoden 2015 syksyllä uutta psykiatriataloa vastaavalle tasolle. Tämän johdosta alkuvuonna ennen paikkaluvun laskua hoitopäiviä on kertymässä enemmän kuin tasaisen vauhdin taulukko edellyttäisi ja loppuvuodesta vastaavasti vähemmän. Sosiaalipalveluissa suoritteiden määrä on lähes kaksi prosenttiyksikköä suunnitellun tason alapuolella ja on vähentynyt edellisestä vuodesta lähes kymmenen prosenttia. Ainoastaan muut avopalvelut ovat olleet kasvussa. Sosiaalipalveluissa on meneillään kehitysvammaisten palveluihin liittyvä rakennemuutos, joka näkyy avohuoltopainotteisuuden lisääntymisenä ja on tärkeimpänä tekijänä suoritteiden määrän muutokselle vuosien välillä. Hoitotakuutarkastelussa operatiivista toimenpidettä yli 6 kk odottaneiden potilaiden määrä kasvoi huhtikuun tilanteesta kuudella potilaalla ollen yhdeksäntoista potilasta toukokuun lopussa. Näistä seitsemän potilasta odotti kardiologialle ja seitsemän kirurgialle. Ensikäyntiä yli 3 kk odottaneiden lukumäärä kasvoi 21 potilaalla huhtikuun tilanteesta. Toukokuun jälkeen ensikäyntiä yli 3 kk oli odottanut 47 potilasta. Näistä potilaista suurin osa olivat kirurgialla, keuhkosairauksilla sekä naistentaudeilla ja synnytyksillä. Lähetteiden käsittelyssä 24 lähetettä oli käsitelty hoitotakuurajan ulkopuolella. Henkilöstön sairauspoissaolojen kumulatiivinen määrä on koko alkuvuoden ollut strategisen tavoitteen mukaisesti edellisen vuoden alapuolella, toukokuun lopussa sairauspoissaolojen kumulatiivinen määrä on noin neljä prosenttia edellisvuotta alhaisempi. Toimintatuottoja on alkuvuonna kertynyt lähes suunnitelmien mukaisesti ja toukokuun perusteella toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Siirtoviivepäivien määrä on huomattavasti edellisen vuoden toteumaa alhaisempi. Oman toiminnan jäsenkuntalaskutus erikoissairaanhoidossa oli toukokuun lopussa vajaan prosenttiyksikön keskimääräisen suunnitellun tason yläpuolella. Verrattuna vuoteen 2014 jäsenkuntalaskutus oli pysynyt samalla tasolla. Sosiaalipalveluissa jäsenkuntalaskutus oli lähes viisi prosenttiyksikköä suunnitellun tason alapuolella. Myös edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntalaskutus on vähentynyt, vähennys on toukokuun jälkeen yli yksitoista prosenttia. Toimintakulujen toteuma on alkuvuoden aikana ollut lähes suunnitellun mukainen, mutta huhti-toukokuussa toimintakulujen toteuma on edelliseen vuoteen sekä talousarvioon verrattuna ollut selkeästi kasvussa. Toukokuun lopussa toimintakulujen kumulatiivinen toteuma on yli prosenttiyksikön suurempi kuin useamman vuoden kumulatiiviseen toteumaan verrattuna. Alkuvuonna hiukan eri kuukausille osuneet suuremmat laskutukset ovat

10 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus tasaantuneet toukokuun loppuun mennessä ja tällä hetkellä näyttäisi, että toimintakulut olisivat ylittämässä talousarvion, ylityksen ennustetaan olevan noin 1,8 milj. euroa. Toimintakulujen ennustettua suurempi toteuma tarkoittaa tässä vaiheessa miljoona euroa ylijäämäiseksi suunnitellun talousarvion muuttumista lähes miljoona euroa alijäämäiseksi. Talouden näkökulmasta arvioitua suurempaan toimintakulujen kehitykseen on kiinnitettävä erityishuomiota, jota analysoidaan tarkemmin 2. osavuosikatsauksessa kesälomakauden jälkeen. Toiminnan osalta kuluva vuosi on toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee kuukausiraportin toukokuulta tiedokseen ja edellyttää talousarviossa pysymistä toimintakulujen osalta. Tilannetta seurataan korostetusti seuraavassa hallituksen kokouksessa sekä 2. osavuosikatsauksessa. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpano Yhtymähallitus 94 Yhtymävaltuusto kokoontui Yhtymävaltuuston pöytäkirja on tarkastettu ja se on ollut julkisesti nähtävänä kello Valtuuston päättämien asioiden osalta on täytäntöönpanon osalta syytä menetellä seuraavasti: Kokouksen asiat 1-3 valmistelua, ei täytäntöönpanoa Asia 4: Muutos yhtymävaltuuston kokoonpanossa. Merkittiin tiedoksi. Asia 5: Ympäristökertomus Merkittiin tiedoksi Asia 6: Henkilöstökertomus Hyväksyttiin. Noudatettavaksi toiminnassa. Asia 7: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Arviointikertomuksen huomiot otetaan toiminnassa huomioon. Asia 8: Tilinpäätös ja toimintakertomus Yhtymävaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Lisätoimenpiteitä ei esitetty yhtymähallituksen tehtäväksi. Annettu tiedoksi jäsenkuntiin. Asia 9: Ensihoidon palvelutasopäätös. Hyväksyttiin. Otetaan huomioon toiminnassa. Annettu tiedoksi jäsenkuntiin. Asia 10: Vatsakeskus ja J2 hankesuunnitelman päivittäminen. Hyväksyttiin. Noudatetaan hankkeen jatkotoimenpiteissä. Asia 11: Osavuosikatsaus 1/2015. Noudatettavaksi toiminnassa, annettu tiedoksi jäsenkuntiin. Asia 12: Talousarviokehys vuodelle Toiminnan suunnittelun pohjaksi Asia 13: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hyväksyttiin. Noudatettavaksi toiminnassa. Hallintosääntöön lisäykset tehty. Asia 14: Myö & työ työhyvinvointisopimus. Merkittin tiedoksi Asia 15: Siun sote loppuraportti. Merkittiin tiedoksi. Asia 16: Sami Palviaisen eronpyyntö ja uuden yhtymähallituksen jäsenen valinta. Valtuusto valitsi hallituksen jäseneksi Osmo Kokon Joensuusta ja

12 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus varalle Matti Taijalan. Ilmoitettu asianosaiselle. Lisätiedot: Va. hallintopäällikkö Markus Hirvonen puh Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta edellä selostetulla tavalla Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Talousarviolainan ottaminen 195/ /2015 Yhtymähallitus 95 Kuntayhtymän vuoden 2015 talousarviossa lainanotto on 12 miljoonaa euroa. Tarjouspyyntö lähetettiin viikon 20 alussa ja tarjoukset tuli toimittaa 29.5 klo 12 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui viisi tarjousta. Tarjouspyynnössä edellytettiin vähintään 15 vuoden laina-aikaa ja korkovaihtoehdot pyydettiin ns. lyhyiden viitekorkojen (3, 6 tai 12 kk) mukaan. Lainakannan korkoriskiä on ssä hajautettu lyhytviitekorkoisten lainojen päälle tehtävillä koronvaihtosopimuksilla valtuuston määrittämien korkosidonnaisuuksien mukaan, joista on päätetty erikseen markkinakorkotasoja seuraten. Sekä viitekorkosidonnaisuuksien jakauma että viitekorkojen suojausaste täyttää tällä hetkellä valtuuston määrittämät periaatteet. Talousarviolainan jakaminen kahteen erilliseen lainaan on perusteltua mm. korkoriskin hajauttamisen ja maksuvalmiuden suunnittelun näkökulmasta. Sekä Danske Bankin että Nordea Pankki Suomi Oyj:n lainatarjouksissa laina-aika on 10 vuotta, joten ne eivät ole tarjouspyynnön mukaisia. Handelsbanken tarjoaa luottoa, jonka tarjottu marginaali on voimassa ensimmäiset viisi vuotta, jonka jälkeen pankki ilmoittaa uuden marginaalin seuraavalle viiden vuoden jaksolle. Pohjois-Karjalan Osuuspankki tarjoaa luottoa, jonka tarjottu marginaali on voimassa ensimmäiset kolme vuotta, jonka jälkeen pankki ilmoittaa uuden marginaalin seuraavalle kolmen vuoden jaksolle. Kuntarahoitus tarjoaa useita eri vaihtoehtoja sekä 15 että 25 vuoden laina-ajoille. Tarjouspyynnössä määriteltiin, että ratkaisu tehdään ensisijaisesti lainan korkomarginaalin perusteella. Alhaisin luoton korkomarginaali on Kuntarahoituksen korkovaihtoehto, jossa marginaali on voimassa viisi ensimmäistä vuotta, jonka jälkeen luotonantaja ja luotonottaja sopivat uudesta marginaalista. Oheismateriaali 2: Lainavertailu Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja Hallitus hylkää Danske Bankin ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n

14 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus lainatarjoukset tarjouspyynnön vastaisina. Hallitus ottaa 12 miljoonan euron lainan Kuntarahoitus Oyj:ltä 15 vuoden laina-ajalla, jossa luoton korkomarginaali tarkistetaan viiden vuoden kuluttua. Laina jaetaan kahteen osaan: 7 miljoonaa euroa, joka sidotaan 3 kk:n euribor korkoon 5 miljoonaa euroa, joka sidotaan 6 kk:n euribor korkoon Talous- ja kehitysjohtaja päättää muista lainan ottoon liittyvistä yksityiskohdista. Päätös Merkittiin että Mika Kuusela poistui paikalta esteellisenä. (yhteisöjäävi, Pohjois-Karjalan osuuspankki) Yhtymähallituksen kokouksessa oli paikalla 10 hallituksen jäsentä joten kokous oli päätösvaltainen Päätösehdotus hyväksyttiin.

15 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tytäryhtiöiden rahatilien limiittien korottaminen konsernitilin sisällä 138/ /2015 Yhtymähallitus Yhtymähallitus on tehnyt OP- Pohjola-ryhmään kuuluvan Joensuun seudun Osuuspankin kanssa kon ser ni ti li/mak su lii ken ne pal ve lu so pimuk sen. Koko konsernin yhteenlaskettu limiitti on tällä hetkellä 7 milj. euroa. Tytäryhtiöiden konsernitilin alatilien luottolimiitit ovat Koy Tikkamäen Vuok ra ta loil la euroa, Tikkamäen Palvelut Oy:llä euroa ja Kar ja lan Tekstiilipalvelut Oy:llä euroa. Kuntayhtymän hallitus on ko kouk ses saan korottanut määräaikaisesti Tikkamäen Palvelut Oy:n rahatilien liimittiä 3 miljoonaan euroon saakka. Tällä hetkellä Karjalan Tekstiilipalvelut Oy on investoimassa uutta pe su linjas toa vuoden 2014 lopussa, jonka rahoitus hoidetaan pääasiassa yhtiön tulo ra hoi tuk sel la. Samaan aikaan yhtiö on varautunut merkittäviin teks tii lihan kin toi hin, joka olisi taloudellisinta tehdä konsernitilin limiitin puitteissa. Tikkamäen Palvelut Oy on jo toteuttanut ja edelleen toteuttamassa mittavia in ves toin te ja, joista parhaillaan on valmistumassa M-talo, jonka kus tan nusar vio on 22,2 milj. euroa. Koko konsernin toiminnan kannalta on ta lou del lisem paa, jos tytäryhtiöt voisivat toteuttaa investoinneista aiheutuvia kus tannuk sia mahdollisimman joustavasti konsernitilin limiitin kautta, jolloin lainan nos tot voisi ajoittaa mahdollisimman myöhäiseen ajankohtaan ra hoitus ku lu jen optimoimiseksi. Karjalan Tekstiilipalvelut Oy hakee konsernitilin määräaikaista ko rot ta mista euroon saakka. Tikkamäen Palvelut Oy hakee konsernitilin määräaikaista korottamista 10 milj. euroon saakka. Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Naukkarinen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää korottaa tytäryhtiöiden Karjalan Teksiilipalvelut Oy:n ja Tikkamäen Palvelut Oy:n konsernitilin alatilien limiittiä siten, että Karjalan Tekstiilipalveluiden limiitti on euroa saakka ja

16 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tikkamäen Palvelut Oy:n limiitti on euroa saakka. Limittien korotukset tulevat voimaan Päätös Merkittiin että Mika Kuusela, Vuokko Väistö, Maija Riikonen, Ismo Rouvinen ja Pekka Kettunen poistuivat kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. (Yhteisöjäävi, Tikkamäen palvelut oy:n tai Karjalan tekstiilipalvelut oy:n hallituksen jäsenyys tai varajäsenyys) Asian käsittelyssä puheenjohtajana toimi 2.vpj Sami Palviainen. Asian käsittelyn aikana paikalla oli 7 hallituksen jäsentä tai varajäsentä joten kokous oli laillinen ja päätösvaltainen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhtymähallitus 96 Kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan ( 63) korottaa tytäryhtiöiden Karjalan Teksiilipalvelut Oy:n ja Tikkamäen Palvelut Oy:n konsernitilin alatilien limiittiä siten, että Karjalan Tekstiilipalveluiden limiitti on euroa saakka ja Tikkamäen Palvelut Oy:n limiitti on euroa saakka. Limittien korotukset astuivat voimaan Tikkamäen Palvelut Oy:n konsernitilin limiitin määräaikainen korotus (10 milj. euroa) oli voimassa saakka, jonka jälkeen yhtymänhallituksen aikaisemman päätöksen mukaisesti limiitin suuruus on tällä hetkellä 3 milj. euroa. Tikkamäen Palvelut Oy:n hallitus on kokouksessaan päättänyt ehdottaa n hallitukselle limiitin määräaikaista korottamista (6 milj. euroa) saakka, jolloin M-rakennuksen pitäisi olla valmis ja vuokralaisen täydessä käytössä. Koko konsernin toiminnan kannalta on taloudellisempaa, jos tytäryhtiöt voivat toteuttaa investoinneista aiheutuvia kustannuksia mahdollisimman joustavasti konsernitilin limiitin kautta, jolloin lainannostot on mahdollista ajoittaa mahdollisimman myöhäiseen ajankohtaan rahoituskulujen optimoimiseksi. Tikkamäen Palvelut Oy:n määräaikainen limitiin korottaminen hyödyntää sekä emoa että tyttäriä, kun lainojen nostot voidaan porrastaa suunnitelmallisesti. Oheismateriaali 3: Tikkamäen Palvelut Oy:n hallituksen esitys Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Naukkarinen (013)

17 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää korottaa tytäryhtiö Tikkamäen Palvelut Oy:n konsernitilin alatilin limiittiä siten, että Tikkamäen Palvelut Oy:n limiitti on euroa saakka. Limiitin korotus tulee voimaan Päätös Merkittiin, että Juhani Meriläinen, Mika Kuusela, Vuokko Väistö ja Maija Riikonen poistuivat kokouksesta esteellisyyden vuoksi. (yhteisöjäävi Tikkamäen palvelut oy:n hallituksen jäsenyys) 2.varapuheenjohtaja Osmo Kokko toimi puheenjohtajana pykälän ajan. Kokouksessa oli paikalla 7 hallituksen jäsentä, joten kokous oli päätösvaltainen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus IS-Hankinta Oy:n osakkeen merkitseminen 196/ /2015 Yhtymähallitus 97 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen n hankintatoimen päätavoitteena on tuottaa PKSSK:n yksiköiden tarvitsemien materiaalien ja palveluiden hankinnat kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Keskeisinä keinoina tavoitteen saavuttamiseksi ovat hankintojen ohjauksen ja työnjaon kehittäminen sekä sähköisten hankintatyökalujen ja ratkaisujen hyödyntäminen. PKSSK:n tarvitsemien palveluiden ja materiaalien hankintaperiaatteet ovat nykyisellään seuraavat: Sairaalan omien toimintayksiköiden tarvitsemat palvelu- ja materiaalihankinnat tehdään sisäisinä hankintoina omilta toimintayksiköiltä (mm. ravinto-, siivous-, huolto- ja hallintopalvelut), siltä osin kun niitä on saatavilla. Sidosyksikköhankinnat eli konserniyhteisöjen tuottamat palvelut hankitaan in house periaatteella konserniyhteisöiltä (mm. tekstiili- ja pysäköintipalvelut). Muut materiaalit ja palvelut hankitaan avoimilta markkinoilta PKSSK:n oman hankintaohjeistuksen mukaisesti (mm. hankintaohjeet, pienhankintaohjeet ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet) kilpailutuksen avulla. Materiaalien ja palvelujen kilpailuttaminen sekä hoitotarvikkeiden, laitteiden ja kaluston tilaukset on keskitetty hankintayksikköön. Hankintayksikkö tekee yhteistyötä lisääntyvässä määrin valtakunnallisesti ja alueellisesti muiden hankintayksiköiden kanssa. Hankinnat, joilla on strategista alueellista merkitystä, tehdään Joensuun seudun hankintatoimen kanssa. Yhteishankintojen ja hankintayhteistyön lisääminen ja syventäminen KYS-erva-alueella erikoissairaanhoidon materiaaleihin liittyen tarjoaa potentiaalisia säästömahdollisuuksia. Yhteistyön lisäämisellä IS-Hankinta Oy:n kanssa haetaan hankintaprosessien nopeutumista ja työvoimakustannusten säästöä. IS-Hankinta Oy:llä on mahdollisuus tarjota myös sopimustoiminnan seurantaan liittyviä palveluita. IS-Hankinta Oy on tehnyt PKSSK:lle tarjouksen yhden IS-Hankinta Oy:n osakkeen merkitsemisestä euron nimellishintaan. IS-Hankinta Oy:n osakkeen hankinta tarjoaa keskussairaalalle mahdollisuuden käyttää IS-Hankinta Oy:tä hankintayksikkönä sopiviksi katsomissaan hankintakokonaisuuksissa. Tästä olisi erityisesti hyötyä

19 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus sairaalatarvikkeiden hankinnassa. Mahdollisen Siun Soten toteutumisella ei ole vaikutusta tähän hankintakokonaisuuteen, sillä sairaalahankintojen tarve säilyy ennallaan mahdollisessa uudessa organisaatiossa. Oheismateriaali 4: Tarjous, liittymissopimus, hankintojen puitesopimus ja osakassopimus Lisätiedot: Tilajohtaja Juha Tornberg (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee yhden IS-Hankinta Oy:n osakkeen nimellishintaan Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

20 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen valtion yliopistotasoisen terveyden tutkimusrahoituksen (VTR) ja erikoislääkärikoulutuksen erityisvaltionosuuden (EVO) käyttäminen Pohjois-Karjalan keskussairaalassa v / /2014, 217/ /2013 Yhtymähallitus 98 Tutkimus Sairaanhoitopiirin n hallitus on pitämässään kokouk ses sa oikeuttanut johtajaylilääkärin tai hänen nimeämänsä henkilön päät tä mään tieteellisen tutkimustoiminnan korvaukseen tulevan eri tyis valtion osuu den käytöstä. Samalla hallitus edellytti, että asiasta raportoidaan ker ran vuodessa hallitukselle. Erityisvaltionosuutta koskevan lainsäädännön muututtua tutkimushankkeiden rahoituksesta on vuodesta 2014 lähtien päättänyt KYS-erva-alueen tutkimustoimikunta. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen on saanut vuon na 2014 valtion tutkimusrahoitusta (VTR) yliopistotasoiseen ter veystie teel li seen tutkimukseen ,86 euroa. Valtion tutkimusrahoitus on vuonna 2014 jakautunut PKSSK:ssa tutkimushankkeille seuraavasti: Lääkepallolaajennus suuren vuotoriskin potilailla: satunnaistettu yksöissokkoutettu lääkepalloa metallistenttiin vertaava tutkimus (Rissanen Tuomas) Erikoissairaanhoidossa v hoidettujen itäsuomalaisten lihavien lasten lihavuuden profiili, metaboliset muutokset, epigeneettisten tekijöiden vaikutus ja intervention merkitys / (Dalla Valle Marketta) Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden käyttö aivoinfarktin ja dementian riskiarvioinnissa (Tynkkynen Juho) Vatsa-aortan aneurysman seulonta valtimokovettumapotilaiden keskuudessa (Vänni Ville) Sydämen vasemman kammion mekaanisen dyssynkronian faasianalyysi sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidon suunnittelussa ja hoitovasteen sekä ennusteen arvioinnissa (Yhteistyöhanke / KYS (PKSSK:n tutkijat Tuomas Rissanen & Pentti Rautio)) Valtion tutkimusrahoitus , , , , ,00 Yleiset tutkimustoiminnasta aiheutuneet kustannukset 8 162,40 Yhteensä ,86 Vuonna 2014 Pohjois-Karjalan keskussairaala on saanut lääkäreiden eri-

21 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus kois tu mis kou lu tuk seen tarkoitettua erityisvaltionosuutta yhteensä eu roa. Aikaisemman hallituksen päätöksen mukaisesti lääkärikoulutukseen myön ne tys tä erityisvaltionosuudesta 80 % on siirretty koulutuksen an ta neeseen yksikköön kattamaan koulutettavan lääkärin ja hänen opettajansa palkkauk seen ja koulutukseen liittyviä kustannuksia. Tämän lisäksi eri tyis valtion osuu del la on katettu erikoistumiseen liittyvän kirjallisuuden, tietojen haun ja sairaalan ulkopuolella tapahtuvan koulutuksen kustannuksia. Erikois tu mis kou lu tuk seen tarkoitetusta määrärahasta 20 % on varattu me noihin, joita on ollut vaikea yksilöidä klinikkakohtaisesti. Lisätiedot: Johtajaylilääkäri Antti Turunen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää merkitä tiedoksi Kuopion yliopistollisen sairaalan eri tyisvas tuu alu een valtion yliopistotasoisen terveyden tutkimusrahoituksen (VTR) ja erikoislääkärikoulutuksen erityisvaltionosuuden (EVO) käytön Poh jois-kar ja lan keskussairaalassa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

22 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Virka- ja toimimuutokset / huhti- ja toukokuu / /2015, 163/ /2015, 145/ /2015, 178/ /2015 Yhtymähallitus 99 Hallitukselle esitetään toteutettavaksi seuraavat virka- ja toimimuutokset, jotka johtoryhmä on käsitellyt ja hyväksynyt (kohdat 1-3) tai (kohta 4): 1.) Sosiaalipalvelujen toiminta-alue Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta vastuualueen ylihoitaja Sari Hietala esittää hoitajan toimen (3090) muuttamista sairaanhoitajan toimeksi. Hoitajan osa-aikaisen toimen 3090 muutos sairaanhoitajan osa-aikaiseksi toimeksi, kokoaikaisessa sairaanhoitajan toimessa olevan osa-aikaisen eläkkeen vuoksi. Muutettavaan toimeen siirretään em vakituinen sairaanhoitaja. Vapautuvaan sairaanhoitajan kokoaikaiseen toimeen siirretään vakituisessa hoitajan toimessa oleva henkilö, joka on valmistunut sairaanhoitajaksi. Vapautuva hoitajan toimi jätetään tässä vaiheessa vakituisesti täyttämättä. Kustannusvaikutus on noin /vuosi. henkilöstösuunnitelman kanssa. Esitetty muutos on linjassa 2.) Konservatiivinen palvelualue Fysiatrian klinikan ylilääkäri Pekka Tiura esittää kuntohoitajan toimen (266) muuttamista fysioterapeutin toimeksi. Tiura esittää samalla täyttölupaa uudelle fysioterapeutin toimelle, koska kyseinen toimi tarvitaan nykyisen toiminnan turvaamiseksi ja määräraha on varattu talousarviossa. Kustannusvaikutus on noin euroa/vuosi. Esitetty muutos on linjassa henkilöstösuunnitelman kanssa. 3.) Konservatiivinen palvelualue Ylihoitaja Heli Karvinen esittää jalkojenhoitajan osa-aikaisen toimen (897) sekä jalkaterapeutin osa-aikaisen toimen (3888) yhdistämistä yhdeksi jalkaterapeutin kokoaikaiseksi toimeksi. Jalkojenhoitaja siirtyy eläkkeelle alkaen. Osa-aikainen toimi 897 lakkautetaan ja samalla osa-aikainen jalkaterapeutin toimi 3888 muutetaan kokoaikaiseksi (erillinen esitys). Esitys perustuu jalkojenhoitajan ammattinimikkeen muuttumisesta jalkaterapeutiksi

23 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus ammattikorkeakoulututkinnon myötä. Jalkojenhoitajien koulutus on lakkautettu v. 1999, tällöin koulutus toteutui kouluasteen sairaanhoito-oppilaitoksissa. Muutoksen kustannusvaikutus on noin euroa/vuosi. muutoson linjassa henkilöstösuunnitelman kanssa. Esitetty 4.) Diagnostisten palvelujen palvelualue Ylihoitaja Sari Kulokivi esittää kehittäjän toimen (radiologia) muuttamista obduktiopreparaattorin osa-aikaiseksi (työaika enintään 20 tuntia viikossa) toimeksi patologian yksikössä. Kehittäjän toimi on vapautunut eläkkeelle siirtymisen seurauksena. Kehittäjän työnkuvaa ei enää ole olemassa. Kuntayhtymän obduktio-osaaminen on tällä hetkellä yhden työntekijän varassa, jolloin poissaoloihin tarvitaan pätevä sijainen. Osa-aikaisen obduktiopreparaattorin palkkaaminen varmistaisi häiriöttömän toiminnan. Kuntayhtymässä ei ole pysyvässä palvelussuhteessa toista henkilöä, jolla olisi työssä vaadittava osaaminen ja joka olisi soveltuva ao. tehtävään. Kelpoisuusehdot: ammattitutkinto. Lähihoitajan tutkinto sekä obduktiopreparaattorin Kustannusvaikutus on noin 800 euroa/vuosi. henkilöstösuunnitelman kanssa. Muutosesityson linjassa Lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Jouko Kantola (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy virka- ja toimimuutokset Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

24 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallituksen henkilöstöjaoston vaali 131/ /2013 Yhtymähallitus Kuntayhtymän johtosääntö 7 : "Yhtymähallituksen henkilöstöjaoston kokoonpano Yhtymähallituksen henkilöstöjaostoon kuuluu viisi (5) hallituksen jäsenistään tai varajäsenistään toimikaudekseen valitsemaa jäsentä, joista yksi nimetään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet." Kuntayhtymän johtosääntö 8 : "Henkilöstöjaoston tehtävät ja ratkaisuvalta Yhtymähallituksen henkilöstöjaoston tehtävänä on kehittää ja yhteen sovittaa n henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstöjaosto ratkaisee asiat, jotka koskevat virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltamista sekä paikallisia virka- ja työehtosopimuksia tai viranhaltijan kanssa tehtäviä palkka- ja muita sopimuksia. Lisäksi henkilöstöjaosto ratkaisee muutkin tässä johtosäännössä tai muutoin sen tehtäväksi määrätyt asiat. Jaosto voi siirtää tässä pykälässä sille osoitettua ratkaisuvaltaa n toimielimille tai viranhaltijoille. Henkilöstöjaosto on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään kolme jäsentä." Hallintosäännön 10 :n mukaan henkilöstöjaoston kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus johtajaylilääkärillä, hallintoylihoitajalla, talousjohtajalla, sosiaalijohtajalla ja henkilöstöpäälliköllä. Muiden kuin edellä mainittujen läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää henkilöstöjaosto. Henkilöstöjaostossa asiat esittelee henkilöstöpäällikkö ja hänen ollessaan estynyt n johtaja. (Hallintosääntö 11 2 mom.) Lisätiedot: Vs. n johtaja Ilkka Naukkarinen (013)

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Teknisen lautakunnan päätöksiin XX tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 7.12.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus ta eikä perus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Pöytäkirja 4/2015 1 Henkilöstöjaosto Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Paikka Keskussairaala, talo 7/7 krs neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Jormanainen Laura Vainikka Pekka Varis Minna Parkkonen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Lieksan ja Nurmeksen kaupungit Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2, paikannusrannekkeiden hankinta ja ylläpito HEL 2017-002561 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tarjouskilpailun jälkeen solmia hankintasopimuksen kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen.

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (10) Aika 20.01.2016, klo 13:45-13:59 Paikka Burj Dubai Käsitellyt asiat 27 Legal validity of the meeting 28 Inspection of meeting minutes 29 Ei julkinen 30 Test team dp 2 31

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

Hankintapäätös/Materiaalikuljetuspalveluiden hankinta ajalle ja optiona

Hankintapäätös/Materiaalikuljetuspalveluiden hankinta ajalle ja optiona Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja Päätöspöytäkirja 1 (6) Hankintapäätös/Materiaalikuljetuspalveluiden hankinta ajalle 1.3.2016-28.2.2017 ja optiona 1.3.2017-28.2.2018 Selostus asiasta Materiaalikuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta

D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta L AHTI Lahden kaupunki Hankintapalvelut Hankintapäällikkö VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 16.02.2015/6 fj L: 1 J M N Asianumero Päätöslaji Otsikko Päätösperustelut D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta Lahden seudun tietoliikennepalveluiden

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA Kinnulan kunta Keskustie 45, 43900 Kinnula kinnulan.kunta@kinnula.fi HANKINTAPÄÄTÖS KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 1. Hankinnan kohde, kokonaishinta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymäkokous Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 16.12.2015 1-7 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 1/2014 1. Henkilöstöjaosto. Aika 27.01.2014 kello 11:35-11:50

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 1/2014 1. Henkilöstöjaosto. Aika 27.01.2014 kello 11:35-11:50 Pöytäkirja 1/2014 1 Henkilöstöjaosto Aika 27.01.2014 kello 11:35-11:50 Paikka Keskussairaala talo 7/7 krs neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Jormanainen Laura Vainikka Pekka Varis Minna Palviainen

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot