Tikkamäentie 16, Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone. hallintoylihoitaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone. hallintoylihoitaja"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Aika kello 10:00-10:30 Paikka Tikkamäentie 16, Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Meriläinen Juhani Kuusela Mika Kokko Osmo Jormanainen Laura Meriläinen Jaana Parkkonen Aki Riikonen Maija Tikkanen Mauri Vainikka Pekka Varis Minna Väistö Vuokko puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Kettunen Pekka Mikkola Ulla Naukkarinen Ilkka Nevanto Jari Turunen Antti Bjerregård Madsen Johanna Kastinen Janne Hirvonen Markus yhtymävaltuuston 1. vpj yhtymävaltuuston 2. vpj n johtaja sosiaalijohtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja Vs.talous- ja kehitysjohtaja sihteeri

2 Pöytäkirja 6/ Käsitellyt asiat Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 91 Asialistan hyväksyminen 6 92 Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskuksen info 7 93 Kuukausiraportti toukokuu 8 94 Yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpano Talousarviolainan ottaminen Tytäryhtiöiden rahatilien limiittien korottaminen konsernitilin sisällä IS-Hankinta Oy:n osakkeen merkitseminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen valtion yliopistotasoisen terveyden tutkimusrahoituksen (VTR) ja erikoislääkärikoulutuksen erityisvaltionosuuden (EVO) käyttäminen Pohjois-Karjalan keskussairaalassa v Virka- ja toimimuutokset / huhti- ja toukokuu Yhtymähallituksen henkilöstöjaoston vaali Otto-oikeuden käyttäminen henkilöstöpäällikön hankintapäätökseen Markkinaoikeuden ratkaisut koskien puitesopimusurakoitsijoiden valinnasta tehtyjä valituksia Tiedoksi annettavat asiat 29 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: --> pöytäkirjat, esitys listat --> ko koukset alkaen --> ao. toimielin.

3 Pöytäkirja 6/ Allekirjoitukset Juhani Meriläinen Puheenjohtaja Markus Hirvonen Pöytäkirjanpitäjä Osmo Kokko Puheenjohtaja 96 aikana Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Laura Jormanainen Mauri Tikkanen Pöytäkirjan nähtävänäpito kirjaamo, Tikkamäentie 16, Joensuu, talo 7/1. krs, internetissä , klo 15 -> Pöytäkirjanpitäjä Markus Hirvonen

4 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 89 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin

5 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus 90 Hallintosäännön 14 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Vuokko Väistön ja Mika Kuuselan. Pöytä kirja tarkaste taan heti kokouksen jäl keen. Päätös Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Laura Jormanainen ja Mauri Tikkanen

6 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Asialistan hyväksyminen Yhtymähallitus 91 Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus hyväksyy kokouksen asialistan. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskuksen info Yhtymähallitus 92 Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskuksen toimitusjohtaja Kari Alvila esittelee yhtymähallitukselle PKSSK:n ICT-asioihin liittyviä ajankohtaisia asioita. Oheismateriaali 1: PTTK:n selvitys Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee esittelyn tiedoksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Kuukausiraportti toukokuu 47/ /2015 Yhtymähallitus 93 Toukokuun toiminta- ja taloustiedot eivät ole valmistuneet esityslistan lähtöön mennessä aikaisen kokousajankohdan vuoksi, joten kuukausiraportti jaetaan hallituksen jäsenille kokouksessa. Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee kuukausiraportin toukokuulta tiedokseen. Päätös Esittelyteksti kokoukseen: Toukokuun loppuun mennessä erikoissairaanhoidossa on hoidettu eri potilasta, mikä on 0,3 % edellisvuotta enemmän. Vuodeosastoilla eri potilaiden määrä on vähentynyt ja avohoidossa puolestaan suunnitellusti kasvanut. Hoidetuista potilaista 16,3 % on hoidettu vuodeosastoilla ja 83,7 % avohoidossa. Saapuneiden lähetteiden määrä on toukokuun lopussa kutakuinkin edellisen vuoden tasolla ja päivystykseen tulleiden potilaiden määrä on kasvanut lähes kaksi prosenttia edellisvuodesta. Hoidettujen eri potilaiden määrä on kasvanut eniten psykiatrian ja päivystyksen palvelualueilla sekä jäsenkunnista Ilomantsissa ja Kontiolahdella. DRG-näkökulmasta tarkasteltuna kaikkien tuotteiden määrä on kasvanut edellisestä vuodesta 1,7 %. Raskaamman vuodeosastohoidon määrä on hiukan kasvanut (0,7 %) edellisen vuoden tasosta vuodeosastoilla hoidettavien potilaiden vähentymisestä huolimatta. Eniten on kasvanut (10,4 %) vaativampi avohoito eli käynnit, joiden yhteydessä on tehty merkittäviä toimenpiteitä tai tutkimuksia. Laskutuksessa käytettävän tuotteistuksen mukaan hoitopäivien lukumäärä on vähentynyt 6,5 % ja avohoitokäyntien lukumäärä puolestaan kasvanut 1,5 % edellisestä vuodesta. Operatiivisella palvelualueella hoitopäivät ovat vähentyneet edellisestä vuodesta ja avohoitokäynnit pysyneet samalla tasolla. Kaikilla muilla palvelualueilla avohoitokäynnit ovat lisääntyneet. Vertailtaessa erikoissairaanhoidon suoritteita suunniteltuun tasoon, niin hoitopäivät ovat alkuvuonna toteutuneet suunnitelmien mukaisesti, mutta käyntejä on ollut prosenttiyksikön verran suunniteltua enemmän verrattaessa pidemmän ajan toteutuneeseen keskiarvoon. Ainoastaan psykiatrian suoritteiden määrä on

9 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus toteutunut selkeästi suunniteltua korkeampana sekä käynneissä että hoitopäivissä. Psykiatrialla tämä muutos johtuu reilun vuoden päästä Paiholasta uuteen psykiatriataloon tapahtuvan muuton valmistelun vuoksi. Viime syksynä psykiatrian palvelualueen johtoryhmän linjauksen mukaisesti psykiatrian klinikan sairaansijojen yhteismäärä lasketaan vuoden 2015 syksyllä uutta psykiatriataloa vastaavalle tasolle. Tämän johdosta alkuvuonna ennen paikkaluvun laskua hoitopäiviä on kertymässä enemmän kuin tasaisen vauhdin taulukko edellyttäisi ja loppuvuodesta vastaavasti vähemmän. Sosiaalipalveluissa suoritteiden määrä on lähes kaksi prosenttiyksikköä suunnitellun tason alapuolella ja on vähentynyt edellisestä vuodesta lähes kymmenen prosenttia. Ainoastaan muut avopalvelut ovat olleet kasvussa. Sosiaalipalveluissa on meneillään kehitysvammaisten palveluihin liittyvä rakennemuutos, joka näkyy avohuoltopainotteisuuden lisääntymisenä ja on tärkeimpänä tekijänä suoritteiden määrän muutokselle vuosien välillä. Hoitotakuutarkastelussa operatiivista toimenpidettä yli 6 kk odottaneiden potilaiden määrä kasvoi huhtikuun tilanteesta kuudella potilaalla ollen yhdeksäntoista potilasta toukokuun lopussa. Näistä seitsemän potilasta odotti kardiologialle ja seitsemän kirurgialle. Ensikäyntiä yli 3 kk odottaneiden lukumäärä kasvoi 21 potilaalla huhtikuun tilanteesta. Toukokuun jälkeen ensikäyntiä yli 3 kk oli odottanut 47 potilasta. Näistä potilaista suurin osa olivat kirurgialla, keuhkosairauksilla sekä naistentaudeilla ja synnytyksillä. Lähetteiden käsittelyssä 24 lähetettä oli käsitelty hoitotakuurajan ulkopuolella. Henkilöstön sairauspoissaolojen kumulatiivinen määrä on koko alkuvuoden ollut strategisen tavoitteen mukaisesti edellisen vuoden alapuolella, toukokuun lopussa sairauspoissaolojen kumulatiivinen määrä on noin neljä prosenttia edellisvuotta alhaisempi. Toimintatuottoja on alkuvuonna kertynyt lähes suunnitelmien mukaisesti ja toukokuun perusteella toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Siirtoviivepäivien määrä on huomattavasti edellisen vuoden toteumaa alhaisempi. Oman toiminnan jäsenkuntalaskutus erikoissairaanhoidossa oli toukokuun lopussa vajaan prosenttiyksikön keskimääräisen suunnitellun tason yläpuolella. Verrattuna vuoteen 2014 jäsenkuntalaskutus oli pysynyt samalla tasolla. Sosiaalipalveluissa jäsenkuntalaskutus oli lähes viisi prosenttiyksikköä suunnitellun tason alapuolella. Myös edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntalaskutus on vähentynyt, vähennys on toukokuun jälkeen yli yksitoista prosenttia. Toimintakulujen toteuma on alkuvuoden aikana ollut lähes suunnitellun mukainen, mutta huhti-toukokuussa toimintakulujen toteuma on edelliseen vuoteen sekä talousarvioon verrattuna ollut selkeästi kasvussa. Toukokuun lopussa toimintakulujen kumulatiivinen toteuma on yli prosenttiyksikön suurempi kuin useamman vuoden kumulatiiviseen toteumaan verrattuna. Alkuvuonna hiukan eri kuukausille osuneet suuremmat laskutukset ovat

10 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus tasaantuneet toukokuun loppuun mennessä ja tällä hetkellä näyttäisi, että toimintakulut olisivat ylittämässä talousarvion, ylityksen ennustetaan olevan noin 1,8 milj. euroa. Toimintakulujen ennustettua suurempi toteuma tarkoittaa tässä vaiheessa miljoona euroa ylijäämäiseksi suunnitellun talousarvion muuttumista lähes miljoona euroa alijäämäiseksi. Talouden näkökulmasta arvioitua suurempaan toimintakulujen kehitykseen on kiinnitettävä erityishuomiota, jota analysoidaan tarkemmin 2. osavuosikatsauksessa kesälomakauden jälkeen. Toiminnan osalta kuluva vuosi on toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee kuukausiraportin toukokuulta tiedokseen ja edellyttää talousarviossa pysymistä toimintakulujen osalta. Tilannetta seurataan korostetusti seuraavassa hallituksen kokouksessa sekä 2. osavuosikatsauksessa. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpano Yhtymähallitus 94 Yhtymävaltuusto kokoontui Yhtymävaltuuston pöytäkirja on tarkastettu ja se on ollut julkisesti nähtävänä kello Valtuuston päättämien asioiden osalta on täytäntöönpanon osalta syytä menetellä seuraavasti: Kokouksen asiat 1-3 valmistelua, ei täytäntöönpanoa Asia 4: Muutos yhtymävaltuuston kokoonpanossa. Merkittiin tiedoksi. Asia 5: Ympäristökertomus Merkittiin tiedoksi Asia 6: Henkilöstökertomus Hyväksyttiin. Noudatettavaksi toiminnassa. Asia 7: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Arviointikertomuksen huomiot otetaan toiminnassa huomioon. Asia 8: Tilinpäätös ja toimintakertomus Yhtymävaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Lisätoimenpiteitä ei esitetty yhtymähallituksen tehtäväksi. Annettu tiedoksi jäsenkuntiin. Asia 9: Ensihoidon palvelutasopäätös. Hyväksyttiin. Otetaan huomioon toiminnassa. Annettu tiedoksi jäsenkuntiin. Asia 10: Vatsakeskus ja J2 hankesuunnitelman päivittäminen. Hyväksyttiin. Noudatetaan hankkeen jatkotoimenpiteissä. Asia 11: Osavuosikatsaus 1/2015. Noudatettavaksi toiminnassa, annettu tiedoksi jäsenkuntiin. Asia 12: Talousarviokehys vuodelle Toiminnan suunnittelun pohjaksi Asia 13: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hyväksyttiin. Noudatettavaksi toiminnassa. Hallintosääntöön lisäykset tehty. Asia 14: Myö & työ työhyvinvointisopimus. Merkittin tiedoksi Asia 15: Siun sote loppuraportti. Merkittiin tiedoksi. Asia 16: Sami Palviaisen eronpyyntö ja uuden yhtymähallituksen jäsenen valinta. Valtuusto valitsi hallituksen jäseneksi Osmo Kokon Joensuusta ja

12 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus varalle Matti Taijalan. Ilmoitettu asianosaiselle. Lisätiedot: Va. hallintopäällikkö Markus Hirvonen puh Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta edellä selostetulla tavalla Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Talousarviolainan ottaminen 195/ /2015 Yhtymähallitus 95 Kuntayhtymän vuoden 2015 talousarviossa lainanotto on 12 miljoonaa euroa. Tarjouspyyntö lähetettiin viikon 20 alussa ja tarjoukset tuli toimittaa 29.5 klo 12 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui viisi tarjousta. Tarjouspyynnössä edellytettiin vähintään 15 vuoden laina-aikaa ja korkovaihtoehdot pyydettiin ns. lyhyiden viitekorkojen (3, 6 tai 12 kk) mukaan. Lainakannan korkoriskiä on ssä hajautettu lyhytviitekorkoisten lainojen päälle tehtävillä koronvaihtosopimuksilla valtuuston määrittämien korkosidonnaisuuksien mukaan, joista on päätetty erikseen markkinakorkotasoja seuraten. Sekä viitekorkosidonnaisuuksien jakauma että viitekorkojen suojausaste täyttää tällä hetkellä valtuuston määrittämät periaatteet. Talousarviolainan jakaminen kahteen erilliseen lainaan on perusteltua mm. korkoriskin hajauttamisen ja maksuvalmiuden suunnittelun näkökulmasta. Sekä Danske Bankin että Nordea Pankki Suomi Oyj:n lainatarjouksissa laina-aika on 10 vuotta, joten ne eivät ole tarjouspyynnön mukaisia. Handelsbanken tarjoaa luottoa, jonka tarjottu marginaali on voimassa ensimmäiset viisi vuotta, jonka jälkeen pankki ilmoittaa uuden marginaalin seuraavalle viiden vuoden jaksolle. Pohjois-Karjalan Osuuspankki tarjoaa luottoa, jonka tarjottu marginaali on voimassa ensimmäiset kolme vuotta, jonka jälkeen pankki ilmoittaa uuden marginaalin seuraavalle kolmen vuoden jaksolle. Kuntarahoitus tarjoaa useita eri vaihtoehtoja sekä 15 että 25 vuoden laina-ajoille. Tarjouspyynnössä määriteltiin, että ratkaisu tehdään ensisijaisesti lainan korkomarginaalin perusteella. Alhaisin luoton korkomarginaali on Kuntarahoituksen korkovaihtoehto, jossa marginaali on voimassa viisi ensimmäistä vuotta, jonka jälkeen luotonantaja ja luotonottaja sopivat uudesta marginaalista. Oheismateriaali 2: Lainavertailu Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja Hallitus hylkää Danske Bankin ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n

14 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus lainatarjoukset tarjouspyynnön vastaisina. Hallitus ottaa 12 miljoonan euron lainan Kuntarahoitus Oyj:ltä 15 vuoden laina-ajalla, jossa luoton korkomarginaali tarkistetaan viiden vuoden kuluttua. Laina jaetaan kahteen osaan: 7 miljoonaa euroa, joka sidotaan 3 kk:n euribor korkoon 5 miljoonaa euroa, joka sidotaan 6 kk:n euribor korkoon Talous- ja kehitysjohtaja päättää muista lainan ottoon liittyvistä yksityiskohdista. Päätös Merkittiin että Mika Kuusela poistui paikalta esteellisenä. (yhteisöjäävi, Pohjois-Karjalan osuuspankki) Yhtymähallituksen kokouksessa oli paikalla 10 hallituksen jäsentä joten kokous oli päätösvaltainen Päätösehdotus hyväksyttiin.

15 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tytäryhtiöiden rahatilien limiittien korottaminen konsernitilin sisällä 138/ /2015 Yhtymähallitus Yhtymähallitus on tehnyt OP- Pohjola-ryhmään kuuluvan Joensuun seudun Osuuspankin kanssa kon ser ni ti li/mak su lii ken ne pal ve lu so pimuk sen. Koko konsernin yhteenlaskettu limiitti on tällä hetkellä 7 milj. euroa. Tytäryhtiöiden konsernitilin alatilien luottolimiitit ovat Koy Tikkamäen Vuok ra ta loil la euroa, Tikkamäen Palvelut Oy:llä euroa ja Kar ja lan Tekstiilipalvelut Oy:llä euroa. Kuntayhtymän hallitus on ko kouk ses saan korottanut määräaikaisesti Tikkamäen Palvelut Oy:n rahatilien liimittiä 3 miljoonaan euroon saakka. Tällä hetkellä Karjalan Tekstiilipalvelut Oy on investoimassa uutta pe su linjas toa vuoden 2014 lopussa, jonka rahoitus hoidetaan pääasiassa yhtiön tulo ra hoi tuk sel la. Samaan aikaan yhtiö on varautunut merkittäviin teks tii lihan kin toi hin, joka olisi taloudellisinta tehdä konsernitilin limiitin puitteissa. Tikkamäen Palvelut Oy on jo toteuttanut ja edelleen toteuttamassa mittavia in ves toin te ja, joista parhaillaan on valmistumassa M-talo, jonka kus tan nusar vio on 22,2 milj. euroa. Koko konsernin toiminnan kannalta on ta lou del lisem paa, jos tytäryhtiöt voisivat toteuttaa investoinneista aiheutuvia kus tannuk sia mahdollisimman joustavasti konsernitilin limiitin kautta, jolloin lainan nos tot voisi ajoittaa mahdollisimman myöhäiseen ajankohtaan ra hoitus ku lu jen optimoimiseksi. Karjalan Tekstiilipalvelut Oy hakee konsernitilin määräaikaista ko rot ta mista euroon saakka. Tikkamäen Palvelut Oy hakee konsernitilin määräaikaista korottamista 10 milj. euroon saakka. Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Naukkarinen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää korottaa tytäryhtiöiden Karjalan Teksiilipalvelut Oy:n ja Tikkamäen Palvelut Oy:n konsernitilin alatilien limiittiä siten, että Karjalan Tekstiilipalveluiden limiitti on euroa saakka ja

16 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tikkamäen Palvelut Oy:n limiitti on euroa saakka. Limittien korotukset tulevat voimaan Päätös Merkittiin että Mika Kuusela, Vuokko Väistö, Maija Riikonen, Ismo Rouvinen ja Pekka Kettunen poistuivat kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. (Yhteisöjäävi, Tikkamäen palvelut oy:n tai Karjalan tekstiilipalvelut oy:n hallituksen jäsenyys tai varajäsenyys) Asian käsittelyssä puheenjohtajana toimi 2.vpj Sami Palviainen. Asian käsittelyn aikana paikalla oli 7 hallituksen jäsentä tai varajäsentä joten kokous oli laillinen ja päätösvaltainen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhtymähallitus 96 Kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan ( 63) korottaa tytäryhtiöiden Karjalan Teksiilipalvelut Oy:n ja Tikkamäen Palvelut Oy:n konsernitilin alatilien limiittiä siten, että Karjalan Tekstiilipalveluiden limiitti on euroa saakka ja Tikkamäen Palvelut Oy:n limiitti on euroa saakka. Limittien korotukset astuivat voimaan Tikkamäen Palvelut Oy:n konsernitilin limiitin määräaikainen korotus (10 milj. euroa) oli voimassa saakka, jonka jälkeen yhtymänhallituksen aikaisemman päätöksen mukaisesti limiitin suuruus on tällä hetkellä 3 milj. euroa. Tikkamäen Palvelut Oy:n hallitus on kokouksessaan päättänyt ehdottaa n hallitukselle limiitin määräaikaista korottamista (6 milj. euroa) saakka, jolloin M-rakennuksen pitäisi olla valmis ja vuokralaisen täydessä käytössä. Koko konsernin toiminnan kannalta on taloudellisempaa, jos tytäryhtiöt voivat toteuttaa investoinneista aiheutuvia kustannuksia mahdollisimman joustavasti konsernitilin limiitin kautta, jolloin lainannostot on mahdollista ajoittaa mahdollisimman myöhäiseen ajankohtaan rahoituskulujen optimoimiseksi. Tikkamäen Palvelut Oy:n määräaikainen limitiin korottaminen hyödyntää sekä emoa että tyttäriä, kun lainojen nostot voidaan porrastaa suunnitelmallisesti. Oheismateriaali 3: Tikkamäen Palvelut Oy:n hallituksen esitys Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Naukkarinen (013)

17 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää korottaa tytäryhtiö Tikkamäen Palvelut Oy:n konsernitilin alatilin limiittiä siten, että Tikkamäen Palvelut Oy:n limiitti on euroa saakka. Limiitin korotus tulee voimaan Päätös Merkittiin, että Juhani Meriläinen, Mika Kuusela, Vuokko Väistö ja Maija Riikonen poistuivat kokouksesta esteellisyyden vuoksi. (yhteisöjäävi Tikkamäen palvelut oy:n hallituksen jäsenyys) 2.varapuheenjohtaja Osmo Kokko toimi puheenjohtajana pykälän ajan. Kokouksessa oli paikalla 7 hallituksen jäsentä, joten kokous oli päätösvaltainen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus IS-Hankinta Oy:n osakkeen merkitseminen 196/ /2015 Yhtymähallitus 97 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen n hankintatoimen päätavoitteena on tuottaa PKSSK:n yksiköiden tarvitsemien materiaalien ja palveluiden hankinnat kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Keskeisinä keinoina tavoitteen saavuttamiseksi ovat hankintojen ohjauksen ja työnjaon kehittäminen sekä sähköisten hankintatyökalujen ja ratkaisujen hyödyntäminen. PKSSK:n tarvitsemien palveluiden ja materiaalien hankintaperiaatteet ovat nykyisellään seuraavat: Sairaalan omien toimintayksiköiden tarvitsemat palvelu- ja materiaalihankinnat tehdään sisäisinä hankintoina omilta toimintayksiköiltä (mm. ravinto-, siivous-, huolto- ja hallintopalvelut), siltä osin kun niitä on saatavilla. Sidosyksikköhankinnat eli konserniyhteisöjen tuottamat palvelut hankitaan in house periaatteella konserniyhteisöiltä (mm. tekstiili- ja pysäköintipalvelut). Muut materiaalit ja palvelut hankitaan avoimilta markkinoilta PKSSK:n oman hankintaohjeistuksen mukaisesti (mm. hankintaohjeet, pienhankintaohjeet ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet) kilpailutuksen avulla. Materiaalien ja palvelujen kilpailuttaminen sekä hoitotarvikkeiden, laitteiden ja kaluston tilaukset on keskitetty hankintayksikköön. Hankintayksikkö tekee yhteistyötä lisääntyvässä määrin valtakunnallisesti ja alueellisesti muiden hankintayksiköiden kanssa. Hankinnat, joilla on strategista alueellista merkitystä, tehdään Joensuun seudun hankintatoimen kanssa. Yhteishankintojen ja hankintayhteistyön lisääminen ja syventäminen KYS-erva-alueella erikoissairaanhoidon materiaaleihin liittyen tarjoaa potentiaalisia säästömahdollisuuksia. Yhteistyön lisäämisellä IS-Hankinta Oy:n kanssa haetaan hankintaprosessien nopeutumista ja työvoimakustannusten säästöä. IS-Hankinta Oy:llä on mahdollisuus tarjota myös sopimustoiminnan seurantaan liittyviä palveluita. IS-Hankinta Oy on tehnyt PKSSK:lle tarjouksen yhden IS-Hankinta Oy:n osakkeen merkitsemisestä euron nimellishintaan. IS-Hankinta Oy:n osakkeen hankinta tarjoaa keskussairaalalle mahdollisuuden käyttää IS-Hankinta Oy:tä hankintayksikkönä sopiviksi katsomissaan hankintakokonaisuuksissa. Tästä olisi erityisesti hyötyä

19 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus sairaalatarvikkeiden hankinnassa. Mahdollisen Siun Soten toteutumisella ei ole vaikutusta tähän hankintakokonaisuuteen, sillä sairaalahankintojen tarve säilyy ennallaan mahdollisessa uudessa organisaatiossa. Oheismateriaali 4: Tarjous, liittymissopimus, hankintojen puitesopimus ja osakassopimus Lisätiedot: Tilajohtaja Juha Tornberg (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee yhden IS-Hankinta Oy:n osakkeen nimellishintaan Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

20 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen valtion yliopistotasoisen terveyden tutkimusrahoituksen (VTR) ja erikoislääkärikoulutuksen erityisvaltionosuuden (EVO) käyttäminen Pohjois-Karjalan keskussairaalassa v / /2014, 217/ /2013 Yhtymähallitus 98 Tutkimus Sairaanhoitopiirin n hallitus on pitämässään kokouk ses sa oikeuttanut johtajaylilääkärin tai hänen nimeämänsä henkilön päät tä mään tieteellisen tutkimustoiminnan korvaukseen tulevan eri tyis valtion osuu den käytöstä. Samalla hallitus edellytti, että asiasta raportoidaan ker ran vuodessa hallitukselle. Erityisvaltionosuutta koskevan lainsäädännön muututtua tutkimushankkeiden rahoituksesta on vuodesta 2014 lähtien päättänyt KYS-erva-alueen tutkimustoimikunta. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen on saanut vuon na 2014 valtion tutkimusrahoitusta (VTR) yliopistotasoiseen ter veystie teel li seen tutkimukseen ,86 euroa. Valtion tutkimusrahoitus on vuonna 2014 jakautunut PKSSK:ssa tutkimushankkeille seuraavasti: Lääkepallolaajennus suuren vuotoriskin potilailla: satunnaistettu yksöissokkoutettu lääkepalloa metallistenttiin vertaava tutkimus (Rissanen Tuomas) Erikoissairaanhoidossa v hoidettujen itäsuomalaisten lihavien lasten lihavuuden profiili, metaboliset muutokset, epigeneettisten tekijöiden vaikutus ja intervention merkitys / (Dalla Valle Marketta) Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden käyttö aivoinfarktin ja dementian riskiarvioinnissa (Tynkkynen Juho) Vatsa-aortan aneurysman seulonta valtimokovettumapotilaiden keskuudessa (Vänni Ville) Sydämen vasemman kammion mekaanisen dyssynkronian faasianalyysi sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidon suunnittelussa ja hoitovasteen sekä ennusteen arvioinnissa (Yhteistyöhanke / KYS (PKSSK:n tutkijat Tuomas Rissanen & Pentti Rautio)) Valtion tutkimusrahoitus , , , , ,00 Yleiset tutkimustoiminnasta aiheutuneet kustannukset 8 162,40 Yhteensä ,86 Vuonna 2014 Pohjois-Karjalan keskussairaala on saanut lääkäreiden eri-

21 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus kois tu mis kou lu tuk seen tarkoitettua erityisvaltionosuutta yhteensä eu roa. Aikaisemman hallituksen päätöksen mukaisesti lääkärikoulutukseen myön ne tys tä erityisvaltionosuudesta 80 % on siirretty koulutuksen an ta neeseen yksikköön kattamaan koulutettavan lääkärin ja hänen opettajansa palkkauk seen ja koulutukseen liittyviä kustannuksia. Tämän lisäksi eri tyis valtion osuu del la on katettu erikoistumiseen liittyvän kirjallisuuden, tietojen haun ja sairaalan ulkopuolella tapahtuvan koulutuksen kustannuksia. Erikois tu mis kou lu tuk seen tarkoitetusta määrärahasta 20 % on varattu me noihin, joita on ollut vaikea yksilöidä klinikkakohtaisesti. Lisätiedot: Johtajaylilääkäri Antti Turunen (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää merkitä tiedoksi Kuopion yliopistollisen sairaalan eri tyisvas tuu alu een valtion yliopistotasoisen terveyden tutkimusrahoituksen (VTR) ja erikoislääkärikoulutuksen erityisvaltionosuuden (EVO) käytön Poh jois-kar ja lan keskussairaalassa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

22 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Virka- ja toimimuutokset / huhti- ja toukokuu / /2015, 163/ /2015, 145/ /2015, 178/ /2015 Yhtymähallitus 99 Hallitukselle esitetään toteutettavaksi seuraavat virka- ja toimimuutokset, jotka johtoryhmä on käsitellyt ja hyväksynyt (kohdat 1-3) tai (kohta 4): 1.) Sosiaalipalvelujen toiminta-alue Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta vastuualueen ylihoitaja Sari Hietala esittää hoitajan toimen (3090) muuttamista sairaanhoitajan toimeksi. Hoitajan osa-aikaisen toimen 3090 muutos sairaanhoitajan osa-aikaiseksi toimeksi, kokoaikaisessa sairaanhoitajan toimessa olevan osa-aikaisen eläkkeen vuoksi. Muutettavaan toimeen siirretään em vakituinen sairaanhoitaja. Vapautuvaan sairaanhoitajan kokoaikaiseen toimeen siirretään vakituisessa hoitajan toimessa oleva henkilö, joka on valmistunut sairaanhoitajaksi. Vapautuva hoitajan toimi jätetään tässä vaiheessa vakituisesti täyttämättä. Kustannusvaikutus on noin /vuosi. henkilöstösuunnitelman kanssa. Esitetty muutos on linjassa 2.) Konservatiivinen palvelualue Fysiatrian klinikan ylilääkäri Pekka Tiura esittää kuntohoitajan toimen (266) muuttamista fysioterapeutin toimeksi. Tiura esittää samalla täyttölupaa uudelle fysioterapeutin toimelle, koska kyseinen toimi tarvitaan nykyisen toiminnan turvaamiseksi ja määräraha on varattu talousarviossa. Kustannusvaikutus on noin euroa/vuosi. Esitetty muutos on linjassa henkilöstösuunnitelman kanssa. 3.) Konservatiivinen palvelualue Ylihoitaja Heli Karvinen esittää jalkojenhoitajan osa-aikaisen toimen (897) sekä jalkaterapeutin osa-aikaisen toimen (3888) yhdistämistä yhdeksi jalkaterapeutin kokoaikaiseksi toimeksi. Jalkojenhoitaja siirtyy eläkkeelle alkaen. Osa-aikainen toimi 897 lakkautetaan ja samalla osa-aikainen jalkaterapeutin toimi 3888 muutetaan kokoaikaiseksi (erillinen esitys). Esitys perustuu jalkojenhoitajan ammattinimikkeen muuttumisesta jalkaterapeutiksi

23 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus ammattikorkeakoulututkinnon myötä. Jalkojenhoitajien koulutus on lakkautettu v. 1999, tällöin koulutus toteutui kouluasteen sairaanhoito-oppilaitoksissa. Muutoksen kustannusvaikutus on noin euroa/vuosi. muutoson linjassa henkilöstösuunnitelman kanssa. Esitetty 4.) Diagnostisten palvelujen palvelualue Ylihoitaja Sari Kulokivi esittää kehittäjän toimen (radiologia) muuttamista obduktiopreparaattorin osa-aikaiseksi (työaika enintään 20 tuntia viikossa) toimeksi patologian yksikössä. Kehittäjän toimi on vapautunut eläkkeelle siirtymisen seurauksena. Kehittäjän työnkuvaa ei enää ole olemassa. Kuntayhtymän obduktio-osaaminen on tällä hetkellä yhden työntekijän varassa, jolloin poissaoloihin tarvitaan pätevä sijainen. Osa-aikaisen obduktiopreparaattorin palkkaaminen varmistaisi häiriöttömän toiminnan. Kuntayhtymässä ei ole pysyvässä palvelussuhteessa toista henkilöä, jolla olisi työssä vaadittava osaaminen ja joka olisi soveltuva ao. tehtävään. Kelpoisuusehdot: ammattitutkinto. Lähihoitajan tutkinto sekä obduktiopreparaattorin Kustannusvaikutus on noin 800 euroa/vuosi. henkilöstösuunnitelman kanssa. Muutosesityson linjassa Lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Jouko Kantola (013) Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy virka- ja toimimuutokset Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

24 Pöytäkirja 6/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallituksen henkilöstöjaoston vaali 131/ /2013 Yhtymähallitus Kuntayhtymän johtosääntö 7 : "Yhtymähallituksen henkilöstöjaoston kokoonpano Yhtymähallituksen henkilöstöjaostoon kuuluu viisi (5) hallituksen jäsenistään tai varajäsenistään toimikaudekseen valitsemaa jäsentä, joista yksi nimetään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet." Kuntayhtymän johtosääntö 8 : "Henkilöstöjaoston tehtävät ja ratkaisuvalta Yhtymähallituksen henkilöstöjaoston tehtävänä on kehittää ja yhteen sovittaa n henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstöjaosto ratkaisee asiat, jotka koskevat virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltamista sekä paikallisia virka- ja työehtosopimuksia tai viranhaltijan kanssa tehtäviä palkka- ja muita sopimuksia. Lisäksi henkilöstöjaosto ratkaisee muutkin tässä johtosäännössä tai muutoin sen tehtäväksi määrätyt asiat. Jaosto voi siirtää tässä pykälässä sille osoitettua ratkaisuvaltaa n toimielimille tai viranhaltijoille. Henkilöstöjaosto on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään kolme jäsentä." Hallintosäännön 10 :n mukaan henkilöstöjaoston kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus johtajaylilääkärillä, hallintoylihoitajalla, talousjohtajalla, sosiaalijohtajalla ja henkilöstöpäälliköllä. Muiden kuin edellä mainittujen läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää henkilöstöjaosto. Henkilöstöjaostossa asiat esittelee henkilöstöpäällikkö ja hänen ollessaan estynyt n johtaja. (Hallintosääntö 11 2 mom.) Lisätiedot: Vs. n johtaja Ilkka Naukkarinen (013)

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot