Ylivieskan yksikön puutuotepalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylivieskan yksikön puutuotepalvelut"

Transkriptio

1 Ylivieskan yksikön puutuotepalvelut

2 YLIVIESKAN YKSIKKÖ Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu toimii neljällä paikkakunnalla: Ylivieskassa, Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Haapajärvellä. Koulutusaloja on yhteensä kuusi ja koulutusohjelmia 26. Opiskelijoita on noin Opiskella voi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ylivieskan yksikkö on ammattikorkeakoulun suurin yksikkö. Koulutusaloja on viisi. Opiskelijoita on noin 1200 ja henkilökuntaa noin 120. Toimipisteet ovat Ylivieskassa, Raudaskylällä ja Haapajärvellä. CENTRIA tutkimus ja kehitys on Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys-, innovaatio ja koulutusyksikkö. Tutkimus- ja kehitystehtävissä työskentelee noin asiantuntijaa. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyö palvelee toimintaalueensa elinkeino- ja työelämää parantamalla yritysten ja erilaisten organisaatioiden toimintaedellytyksiä sekä kilpailukykyä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan painoalueet ovat tuotantoteknologian kehittäminen, paikkatietoon perustuva mobiiliteknologia, hyvinvointipalveluita kehittävä teknologia sekä kansainvälinen liiketoiminta. Koulutusohjelmat: Tekniikka ja liikenne, insinööri (AMK) - Mediatekniikka - Sähkötekniikka - Tuotantotalous - Industrial Management Sosiaaliala, sosionomi (AMK) - Sosiaaliala Humanistinen ja kasvatusala, yhteisöpedagogi (AMK) - Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Liiketalous, tradenomi - Liiketalous Matkailu, restonomi (AMK) Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus T&K laboratoriot: RFMedia CENTRIA Test CENTRIA Puutuote CENTRIA Energy CENTRIA Tuotantotekniikka

3 SUUNNITTELU JA VALMISTUS CENTRIA PUUTUOTE toimii yrityksien kumppanina tutkimusja kehityshankkeissa. Tarjoamme monipuolista asiantuntemusta yrityksenne käyttöön, esimerkiksi uuden tuotantoyksikön käyttöönoton yhteydessä. Tietokoneavusteiset suunnittelu- ja ohjelmointimenetelmät ja moniakseliset työstökoneet antavat hyvät mahdollisuu-den tuotekehitykselle ja koulutukselle. Pintakäsittelyprosessien tehostaminen prosessimittauksen ja koulutuksen avulla sekä pintakäsiteltyjen tuotteiden tuotekehitys ovat ydinosaamistamme. Olipa kyse sitten ongelmanratkaisusta tai tuotekehityksestä, ota yhteyttä! Tuotesuunnittelupalvelu Tuotesuunnittelu alkaa tuotteen muotoilun ja teknisten ratkaisujen suunnittelulla. Teollinen valmistaminen vaatii myös tuotantoteknisten yksityiskohtien huolellista suunnittelua, jotta tuotanto olisi mahdollisimman tehokasta. Tuotesuunnittelun tuloksena syntyvä 3D-tietokonemalli voidaan visualisoida valokuvamaiseksi havainnollistamaan miltä tuote todellisuudessa tulisi näyttämään. Suunnittelutyössä hyödynnämme pääasiassa Vertex G4 ja Consultec Staircon -ohjelmia. Työstöpalvelu Voimme työstää tuotteesi, komponenttisi tai prototyyppisi haluttuun muotoon tuotesuunnitteluvaiheessa syntyneiden suunnitelmien mukaisesti. CNC-koneiden hyödyntäminen työstövaiheessa edellyttää 3D-mallin muuntamista työstöradoiksi. Työstöradat voidaan tehdä joko tuotesuunnittelupalvelun yhteydessä syntyneestä mallista tai asiakkaan toimittamista CADkuvista. CNC-koneillamme voidaan työstää sekä puupohjaisia materiaaleja että koneistettavia muoveja. Puutuotetekniikan laboratoriossa käytettävissä ovat sekä 3-akselinen että 5-akselinen CNC-kone. Työstettävän kappaleen koko voi olla jopa 5000 x 1500 x 800 mm. Ideasta tuotteeksi Laboratoriomme konekanta ja henkilöstömme osaaminen mahdollistavat tuotteesi jalostamisen ideasta valmiiksi tuotteeksi. Tuotesuunnittelun ja työstön jälkeen mallikappale voidaan pintakäsitellä vesiohenteisella, liuotinohenteisella tai UV-kovettuvalla pintakäsittelyaineella. Tarvittaessa voidaan hyödyntää myös 3D-tulostustekniikkaa muovisten tai metallisten osien kehityksessä. Palvelu sisältää työstö- ja pintakäsittelyvaiheiden dokumentoinnin, mikä helpottaa tuotannon käynnistämistä tai valmistajan etsimistä.

4 Y PINTAKÄSITTEL CENTRIA Puutuotteen tarjoamien pintakäsittelypalvelujen avulla on mahdollista muun muassa mahdollista testata ja tarkkailla pintakäsittelylinjan ja kuivausprosessin tilaa sekä huomioida koko hallitilan olosuhteiden vaikutus pintakäsittelyyn. Mittausten avulla on mahdollista havaita pintakäsittelylinjan puutteet ja toimintaan vaikuttavat virheellisyydet, jotka osaltaan heikentävät linjakapasiteettia ja tuotannon laatua. Pintakäsittelylinjan kuntotesti Pintakäsittelylinjan kuntotestissä kartoitetaan linjan tulo- ja poistoilmojen virtausnopeudet, tilavuusvirrat, lämpötilat, kastepisteet sekä suhteelliset ja absoluuttiset kosteudet. Lisäksi voidaan todentaa uunien sisäiset vaaka- ja pystyvirtaukset, lämpötilat ja suhteelliset kosteudet sekä uunitaseet. Mittalaitteilla voidaan mitata sekä taso-, kerros että riippulinjauuneja. Käytössämme on myös mittalaite, jolla voidaan mitata UV-lamppujen energiat, säteilyvoimakkuudet ja lämpötilat neljällä eri aallonpituudella. Mitattujen tietojen perusteella voidaan muodostaa kokonaiskuva pintakäsittelylinjan ja sen uunien toiminnasta. Pintakäsittelytilan ilmanvaihdon kokonaisselvitys Pintakäsittelyn hallitilasta mitataan kaikki tulo- ja poistoilmavirtaukset, joiden perusteella voidaan laskea pintakäsittelytilan ilmanvaihdon tasapainotila. Näitä tuloksia verrataan ilmanvaihtosuunnitelmiin, jolloin voidaan todeta ilmanvaihdon toimivuus käytännössä. Lisäksi kartoitetaan pintakäsittelyn energiakustannukset.

5 Tuotantolinjojen ongelmakohtien ratkaisuesimerkkejä: Uuniolosuhteiden mittaus Mittalaite kulkee tuotannon mukana linjan läpi, jolloin voidaan todentaa todellinen kuivausprosessi. Mittalaite ei vaadi suurta tilaa, joten tuotanto ei häiriinny mittauksista. Mittatietojen tallennus tapahtuu 2-10 sekunnin välein. Tallentavan dataloggerin mittaustiedot voidaan purkaa mittauksen jälkeen tietokoneelle ja esittää graafisena kuvaajana, jolloin saadaan uunin olosuhteet ajan funktiona. Uunista voidaan mitata vaaka- ja pystyvirtaukset pituus- ja sivuttaissuunnissa. Lisäksi voidaan mitata olosuhteet useammasta kohdasta uunia, jolloin selviää miten tasaisesti ilma jakaantuu uunin eri osiin. Kun tiedetään uunin mitat ja ratanopeus, voidaan uunin toimintoja tarkastella lohkokohtaisesti. Mittaamalla vielä uunin tulo- ja poistoilmat voidaan kartoittaa uunin ilmastoinnin kokonaistilanne. Mittaustuloksista kirjoitetaan asiakkaalle mittausraportti. QUV-säätestauskaappi materiaalien nopeutettuun säätestaukseen. Ultraviolettivalon fotokemiallien reaktio kappaleiden pinnalla aiheuttaa värimuutoksia sekä pinnan haurastumista. QUV-säätestauksen avulla pystytään jäljentämään ja nopeuttamaan ulko-olosuhteiden vaikutusta kappaleen pinnan laatuun. Testauksessa altistetaan kappaleen pinta ultraviolettivalolle, mikä fotokemiallisen reaktion lisäksi nostaa kappaleen lämpötilaa. Kappaleelle annetun vesisuihkun avulla jäljennetään sateen aiheuttaman lämpötilashokin ja eroosion vaikutusta pinnan laatuun. Laitteistolla QUV Accelerated Weathering Tester spray pystytään testaamaan useiden eri standardien mukaisesti. Testausmenetelmiimme kuuluvat myös heilurikovuuden määritykset, kulutuskestävyyden määritykset, pesun- ja hankauksenkestävyyden määritykset, kalvonpaksuuden ja kiillon mittaukset, kemikaalitestaukset sekä pinottavuustestaukset. Puutuotteiden pintakäsittely Pintakäsittelylinjallamme on mahdollista testata tuotteelle soveltuvaa pintakäsittelymenetelmää teollisissa olosuhteissa ja nopeuksissa. Käytettävissä ovat Sorbini-telalevitin, Cefla UV-uunit, Cefla-Falcioni Kleespray 12 P ruiskuautomaatti ja Cefla suutinkuivausuunit. Pintakäsittelylinjallamme voidaan levittää sekä vesi- että liuotinohenteisia, yksi- tai kaksikomponenttisia pintakäsittelyaineita. Käsiteltävän kappaleen maksimileveys on 1200 mm ja pituus 2700 mm. Pienemmät tuotteet voimme pintakäsitellä myös käsiruiskulla

6 IKKUNOIDEN JA OVIEN TUOTEKEHITYS Ikkuna- ja ovituotteiden lämpöteknisten ominaisuuksien laskentapalvelu Vuoden 2010 alussa astui voimaan säädös, jonka mukaan ikkunoiden ja ovien lämmönläpäisykertoimen (U-arvo) tulee olla yhtä suuri tai pienempi kuin 1,0 W/(K*m 2 ). Tämä aiheuttaa haasteita ikkuna- ja ovivalmistajien tuotekehitys- ja suunnittelutyössä. Tarjoamme yritysten tuotekehityksen tueksi ikkuna- ja ovituotteiden lämpöteknisten ominaisuuksien laskentapalvelua. Tuotekehityslaskenta koostuu tuotteen mallintamisesta sekä rakenneja materiaaliratkaisujen vaikutuksen selvittämisestä. Palvelu tarjoaa yrityksille mahdollisuuden: tuotekehitysprosessin nopeuttamiseen asiantuntevan lisäresurssin avulla kehittää energiatehokkaampia tuotteita varmistaa tuotteiden vaatimustenmukaisuus ennen ilmoitetun laitoksen hyväksyntälaskentaa U-arvolaskenta suoritetaan standardien SFS-EN ISO , SFS-EN ISO sekä EN 673 mukaan. Ikkuna- ja ovituotteiden tuotekehitystestaus Ikkunoiden ja ovien lämmönläpäisevyyden pieneneminen saattaa aiheuttaa tuotteissa ilmankosteudesta johtuvia ongelmia kuten lasin huurtumista. Testilaboratoriossamme on mahdollista testata tuotteita tai komponentteja vaihtelevissa lämpötiloissa ja ilmankosteuksissa. Käytettävissä ovat 16 m3 kokoinen olosuhdehuone ja 1,5 m 3 kokoinen sääkaappi. Kokeita voidaan suorittaa lämpötilavälillä -60 C +85 C. Tuotekehitystestauksessa voidaan hyödyntää myös ikkunoiden ja ovien tuulenpaineen kestävyyden, ilmanpitävyyden ja sateenpitävyyden testauslaitteistoja.

7 IKKUNA- JA OVITESTAUS Testattavat tuotteet - Ovi 10 x 21 - Ikkuna 12 x 12 Ennen testiä tuote kiinnitetään testiseinään. Karmin ja testiseinän välinen rako tiivistetään. Testit Ilmanpitävyys Testissä määritellään tuotteen läpi tietyllä testipaineella virtaava ilmamäärä. Testi tehdään standardin SFS-EN 1026 mukaan. Testin tulosten perusteella määritetään tuotteen testissä saavuttama luokitus. Luokitus määritetään standardin SFS-EN mukaan. Sateenpitävyys Testissä määritellään tuotteen sateenpitävyys eri testipaineilla. Testi tehdään standardin SFS-EN 1027 mukaan. Testin tulosten perusteella määritetään tuotteen testissä saavuttama luokitus. Luokitus määritetään standardin SFS-EN mukaan. Tuulenpaineen kestävyys Testissä määritellään tuotteen kestävyys erilaisissa tuuliolosuhteissa. Testi tehdään standardin SFS-EN mukaan. Testin tulosten perusteella määritetään tuotteen testissä saavuttama luokitus. Luokitus määritetään standardin SFS-EN mukaan. Inspecta Sertifiointi Oy ja CENTRIA test ovat tehneet sopimuksen testauspalvelujen alihankinnasta Sopimuksen piiriin kuuluvat testaukset Tuoteryhmä Ikkunat EO 320 SFS-EN 1026 Ilmanpitävyys SFS-EN 1027 Sateenpitävyys SFS-EN Tuulenpaineenkestävyys Ovet EO 331 SFS-EN 1026 Ilmanpitävyys SFS-EN 1027 Sateenpitävyys

8 LEAN KEHITTÄMISPALVELUT YRITYKSILLE Kaikki mitä teemme on aikajanan katsomista siitä hetkestä kun asiakas antaa meille tilauksen, siihen hetkeen kun saamme maksun. Ja me lyhennämme tuota aikajanaa vähentämällä eilisäarvoa-tuottavia turhia vaiheita. - Taiichi Ohno, yksi Toyotan toimintamallien pääarkkitehdeista Lean kehittämisellä virtausta tuotantoprosessiin Jokaisen yrityksen toiminta on kehittynyt yksilölliseksi, siksi Leanin soveltaminen jokaisessa yrityksessä on oma prosessinsa eikä sitä voida toimittaa valmiina pakettina. Leankehittäminen edellyttää aina yrityksen toimintaan ja kulttuurin perehtymistä ennen varsinaisen hankkeen aloitusta. Kehitysprojektin kohteeksi kannattaa valita se tuote ja tuotantoprosessi, jolla odotetaan olevan kaikkein suurin kehityspotentiaali tulevaisuudessa. Lean-kehittäminen sopii tuotannollisten prosessien kehittämiseen ja tehostamiseen. Lean - mitä se on? Prosessimuutosten vaikutusten havainnollistaminen Vaikutukset työntekijöihin Vaikutukset tuotantoon Arvoketju tarkastelu / hukka Ohjaus- ja tuotantotapojen simulointi paloautopelin avulla Yrityksen Lean - projektin sisältö Yrityksen nykytilan kartoitus ja kehityspotentiaalin määrittely - Nykytilan / arvovirran määrittely - Lähtötietojen kerääminen - Yrityksen kehityspotentiaalin määrittäminen Tuotannon kehitysprojektin käynnistäminen - Tavoitteiden ja mittareiden määrittely - Tuotantoprosessin ongelmakohtien määrittely Uuden toimintamallin suunnittelu - Tuotantoprosessin tasapainottaminen - Työvaiheiden standardointi - Toimenpiteiden aikataulutus ja vastuuttaminen Toiminnan seurantajärjestelmän luominen

9 ASIANTUNTIJAT YRITYKSEN TUKENA CENTRIA:n asiantuntijat tukenasi Jokaisen yrityksen toiminnassa on hetkiä, jolloin omat resurssit tai osaaminen eivät riitä. Tyypillisimpiä asiantuntijatarpeita ovat investoinnit uuteen tekniikkaan, kehityshankkeen käynnistäminen tai tuotannon ongelmien ratkaisu. Asiantuntijamme voivat avustaa yritystänne esimerkiksi investointien selvitys-, suunnittelu tai käyttöönottovaiheessa. On mahdollista hyödyntää asiantuntemustamme myös rahoituskanavien selvityksessä tai rahoitushakemuksen valmistelussa. Olemme käytettävissänne myös projektin hallinnointi- ja johtotehtävissä. Tuotannonkehitys Martinkauppi Vesa Kehityspäällikkö Lean-projektinjohtaja Kehityshankkeet Jokinen Martti laboratorioinsinööri Lean-projektinjohtaja Kehityshankkeet Suunnittelu CAD/CAM ohjelmointi Hakasaari Pasi kehitysinsinööri 3D-suunnittelu CNC - tekniikka Pintakäsittely Saarela Elisa kehitysinsinööri Linjamittaukset ja analysointi Parikka Hanna projekti-insinööri Linjamittaukset ja analysointi Wirkkala Petri Pintakäsittelymenetelmät ja laitteet Mattila Pauliina kehitysinsinööri 3D-suunnittelu CNC - tekniikka

10 TUOTTEET monimutkaisten ja isojen muottien valmistusta nopeasti ja tehokkaasti. Muotit ja työkalut 3D-suunnittelun ja 5-akselisen työstökeskuksen avulla monimutkaisten ja isojen muottien valmistusta nopeasti ja tehokkaasti. Työkalut uusien tuotteiden valmistamiseksi ja lisää tehokkuutta nykyiseen tuotantoon. Muottimateriaaleina puupohjaiset levyt ja koneistettavat muovit. Kehitetty erityisesti 5-akselisten koneiden kappalekiinnitystä varten Alipainepidin Tehosta tuotantoa ja paranna työstölaatua. Kehitetty erityisesti 5-akselisten koneiden kappalekiinnitystä varten. Korkeiden asetteiden tekeminen nopeaa ja vaivatonta. Pidin sopii SCM-rasteripöytään. Ominaisuudet tiivis rakenne tukeva ja tarkka pinottava tiivisteet vaihdettavissa ulkomitat 205x165x45 mm tai 205x165x95 mm Tuloksena mittatarkka ja asennusvalmis tuote Puuportaat Portaiden suunnittelu ja porraskomponentit nopeasti ja tehokkaasti. Kehitä vaivattomasti tuotevalikoimaasi ja tehosta nykyistä tuotantoa. 3D-suunnittelun avulla uutta ilmettä tuotteen ulkoasuun ja tehokkuutta markkinointiin. Tuloksena mittatarkka ja asennusvalmis tuote.

11 YHTEYSTIEDOT CENTRIA PUUTUOTE Pasi Hakasaari Martti Jokinen Pauliina Mattila puh puh puh Jouko Alahäivälä puh PINTAKÄSITTELY Hanna Parikka Elisa Saarela Petri Wirkkala puh puh puh IKKUNOIDEN JA OVIEN TUOTEKEHITYS Hanna Parikka Pasi Polvi puh puh IKKUNA- JA OVITESTAUS Petri Jämsä Pasi Polvi puh puh LEAN KEHITTÄMISPALVELUT YRITYKSILLE Martti Jokinen Vesa Martinkauppi puh puh OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ PALVELUISTAMME!

12 TUTKIMUS JA KEHITYS Vierimaantie YLIVIESKA Puh fax (08) YLIVIESKA 1h KRUUNUPYY 1h 1-2h OULU 1-2h YLIVIESKA 5-6 h HELSINKI

Teemana. Laatu. Yhteiset projektit yritysten kanssa antavat Jonna Keski-Vinkalle ja Martta Anttilalle valmiuksia tulevaa työelämää varten.

Teemana. Laatu. Yhteiset projektit yritysten kanssa antavat Jonna Keski-Vinkalle ja Martta Anttilalle valmiuksia tulevaa työelämää varten. Centria Teemana Laatu Yhteiset projektit yritysten kanssa antavat Jonna Keski-Vinkalle ja Martta Anttilalle valmiuksia tulevaa työelämää varten. sivu 9 3D-tulostus mullistaa valmistuksen 4 7 8 10 16 Mystery

Lisätiedot

Meiltä saat 199,00 169,00 92,00. Pyhäsalmen Rauta-Maatalous Oy. Pidetään sahat pyörimässä KEVÄÄN TARJOUKSIA! Keski-Pohjanmaa Toukokuu 2/2011

Meiltä saat 199,00 169,00 92,00. Pyhäsalmen Rauta-Maatalous Oy. Pidetään sahat pyörimässä KEVÄÄN TARJOUKSIA! Keski-Pohjanmaa Toukokuu 2/2011 Yritys- maailma Keski-Pohjanmaa Toukokuu 2/2011 LIIKETILA-, MYYMÄLÄ- JA RAVINTOLAKALUSTEET Ruotsalon kylätie 41 68320 Ruotsalo www.kasipuu.fi myyntipalvelu@kasipuu.fi 040 572 3232 040 590 0335 Kirkkokatu

Lisätiedot

Teemana 2014. Turvallisuus. Kouluttajat verkostoituivat suurhankkeita varten sivu 4. Turvallisia jarrutuksia

Teemana 2014. Turvallisuus. Kouluttajat verkostoituivat suurhankkeita varten sivu 4. Turvallisia jarrutuksia Centria tria Teemana 2014 Turvallisuus Kouluttajat verkostoituivat suurhankkeita varten sivu 4 3 Green Care uutta hyvinvointipalveluissa 7 Jätebiomassat tulevaisuuden energiantuotannossa 1 8 11 13 Äly

Lisätiedot

Centria tutkimus ja kehitys on alueellista vaikuttamista

Centria tutkimus ja kehitys on alueellista vaikuttamista Yksi nimi, yksi brändi - Centria Marjo Ylikarjula, viestintäpäällikkö Tässä lehdessä: 4-5 Koulutuspalvelut Koulutusyhteistyöstä tukea ydinvoimalahankkeelle Aikuiskoulutuksen merkitys reippaassa kasvussa

Lisätiedot

Six Sigma. Raportti Lean Six Sigma Green Belt projektin läpiviennistä. Juhani Niiranen. TKI-Asiantuntija. Savonia-ammattikorkeakoulu

Six Sigma. Raportti Lean Six Sigma Green Belt projektin läpiviennistä. Juhani Niiranen. TKI-Asiantuntija. Savonia-ammattikorkeakoulu Six Sigma Raportti Lean Six Sigma Green Belt projektin läpiviennistä Juhani Niiranen TKI-Asiantuntija Savonia-ammattikorkeakoulu Teknologia- ja ympäristöala Sivu 2 / 19 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 DMAIC

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma. Riku Rantala NOUSUTUEN SUUNNITTELUPROSESSI

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma. Riku Rantala NOUSUTUEN SUUNNITTELUPROSESSI POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma Riku Rantala NOUSUTUEN SUUNNITTELUPROSESSI Opinnäytetyö Toukokuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2009 Muotoilun koulutusohjelma Sirkkalantie 12A

Lisätiedot

Johdanto. Antti Pulkkinen, Petri Huhtala. 1 Kirjan lähtökohdat ja tavoite... 10. 2 Kirjan taustan muodostava tutkimus... 11

Johdanto. Antti Pulkkinen, Petri Huhtala. 1 Kirjan lähtökohdat ja tavoite... 10. 2 Kirjan taustan muodostava tutkimus... 11 Johdanto 1 Antti Pulkkinen, Petri Huhtala 1 Kirjan lähtökohdat ja tavoite... 10 2 Kirjan taustan muodostava tutkimus... 11 3 C_DFMA-hankkeen tavoitteet... 12 4 C_DFMA-ajattelutapa suhteessa valmistus-

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Virtuaaliteknologian hyödyntäminen. työkoneiden käyttäjälähtöisessä tuotekehityksessä. Jukka Kuusisto TTY

Virtuaaliteknologian hyödyntäminen. työkoneiden käyttäjälähtöisessä tuotekehityksessä. Jukka Kuusisto TTY Virtuaaliteknologian hyödyntäminen työkoneiden käyttäjälähtöisessä tuotekehityksessä Jukka Kuusisto TTY Sisältö Esipuhe... 3 1. Tuotekehitysprosessi ja tuotteen elinkaari... 4 1.1 Konseptisuunnittelu...

Lisätiedot

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations 25.5.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint

Lisätiedot

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi 2015 Quality Tools Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi Kaikki valmennukset myös yrityskohtaisina toteutuksina - 2 - AJANKOHTAISTA Vuosi 2015 on

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.)

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023 fax: (017) 255

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

METALLITEOLLISUUDEN OSAVALMISTUKSEN TUOTANTOTEKNOLOGIAT

METALLITEOLLISUUDEN OSAVALMISTUKSEN TUOTANTOTEKNOLOGIAT Tuotantotalouden osasto Tuotantotalouden erikoistyö METALLITEOLLISUUDEN OSAVALMISTUKSEN TUOTANTOTEKNOLOGIAT Tuotantostudioiden ja heidän avainyritystensä kone- ja laitekannan kartoitus ja vastaavuus sekä

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

Puuteollisuusyrittäjät JAKKin ja Teakin kanssa koulutusyhteistyöhön

Puuteollisuusyrittäjät JAKKin ja Teakin kanssa koulutusyhteistyöhön M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 4 / 2008 3.4.2008 Puuteollisuusyrittäjät JAKKin ja Teakin kanssa koulutusyhteistyöhön Sivu 4 Puuteollisuusyrittäjät ry on sopinut JAKKin ja

Lisätiedot

Amerikkalaiset sillat älykkäiksi suomalaistekniikalla

Amerikkalaiset sillat älykkäiksi suomalaistekniikalla Amerikkalaiset sillat älykkäiksi suomalaistekniikalla Yhdysvaltojen rapautuvien siltojen modernisointihankkeet avaavat suomalaisille siltarakenteisiin ja siltojen monitorointiin erikoistuneille yrityksille

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

Pohjanmaa-Oulu 3/2010. MTT Machine Trading Team Ltd. Ilveskaari 19 A, 01900 Nurmijärvi puh. 0757 560310, faksi 0757 56444 www.mteam.

Pohjanmaa-Oulu 3/2010. MTT Machine Trading Team Ltd. Ilveskaari 19 A, 01900 Nurmijärvi puh. 0757 560310, faksi 0757 56444 www.mteam. Teollisuuslisuus maailma Pohjanmaa-Oulu 3/2010 MTT Machine Trading Team Ltd. Ilveskaari 19 A, 01900 Nurmijärvi puh. 0757 560310, faksi 0757 56444 www.mteam.fi 2 TEOLLISUUSMAAILMA Kumppanuutta ilman säätämistä

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005. Annual Report 2002. Tämä on tuloste Vaisalan vuoden 2005

Vuosikertomus 2005. Annual Report 2002. Tämä on tuloste Vaisalan vuoden 2005 Vuosikertomus 2005 Annual Report 2002 Tämä on tuloste Vaisalan vuoden 2005 > Toimitusjohtajalta vuosikertomuksen sisällöstä. Tutustu verkkovuosikertomukseen osoitteessa www.vaisala.com/vuosikertomus >

Lisätiedot

Selvitys Innovatiivisen konepajateollisuuden mahdollisuuksista

Selvitys Innovatiivisen konepajateollisuuden mahdollisuuksista 26.8.2011 Selvitys Innovatiivisen konepajateollisuuden mahdollisuuksista CASR-Steelpolis-verkostohanke (EAKR) Tekijä: Veikko Heikkinen, VKH Consulting RAAHEN SEUDUN TEKNOLOGIAKESKUS OY RANTAKATU 5 A, FIN

Lisätiedot

Jari Kaarela ROBOTIN ETÄOHJELMOINNIN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET ROBOTISOIDUSSA OHUTLEVYN SÄRMÄYKSESSÄ

Jari Kaarela ROBOTIN ETÄOHJELMOINNIN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET ROBOTISOIDUSSA OHUTLEVYN SÄRMÄYKSESSÄ Jari Kaarela ROBOTIN ETÄOHJELMOINNIN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET ROBOTISOIDUSSA OHUTLEVYN SÄRMÄYKSESSÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

KATSAUS tekniikan ja liikenteen toimialan työelämäläheisyyteen SIDOS

KATSAUS tekniikan ja liikenteen toimialan työelämäläheisyyteen SIDOS KATSAUS tekniikan ja liikenteen toimialan työelämäläheisyyteen SIDOS 1 Sidos 2012 Teksti: Juhani Talvela Kuva: Arja Sinkko Johdanto 2 Arja Sinkko: Oppimisprojektit yritysyhteistyön sillanrakentajina 5

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot