Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot:"

Transkriptio

1 Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Tilausmaksuja Irtonumeromaksuja Ilmoituksista : : :70 Smk : Menot: Painatuskulut Oy. Kuvat yön laskut Kirjoituspalkkiot Kuljetusmaksut ja postikulut Piirrokset Ilmoitukset Ilmoitushankintapalkkiot TOimittajan palkka Palkkatilin siirto 6savuokraa Sekalaisia toimistokuluja Voitto t. 'eri Smk : : : : : : : : : : : : : : :70.ir- Ln 1

2 Nousevan Voiman tili v a Tulot: Tilausmaksuja Irtonumeromaksuja Ilmoituksista Tappio Smk : enot: Painatuskulut Kuvat yön laskut Kirjoituspalkkiot Piirrokset Ilmoitushankintapalkkiot Toimittajan palkka Pa1kkati1tn siirto Osavuokraa KUljetusmaksut ja postikulut Ilmoituskulut Sekalaisia toimistoku1~a t. eri Smk : : : : : : : : :50 4.p89: :- 438: : : :- c:.351: : 2.383:25.ir- Ln 1

3 Työväen Urhei1aliiton :1 Y.l~skalujen til~ erittely. v Vuokriin ;- Palkkoihin ;- Jä s enmeks u1hin 7.081; 25 Kokouspalkkiot (1iittotoimik.) 3.896;- PostikW.ut : 1.0 1'0imistotarpeet ja sek al.kulu.t : _ Smk :05 ========---============~ t. ( Jaostojen palkkiot 5.300;-.ir- Ln 1

4 n Oh ellis1nn 111 tceln~. Jtlt ne ar;;. 1raistr:tatille r. Ola Vll.Od n 11r tln1a.nomaigel c.luvalla to1moenpan _ reri arpajaist n tility B n t1lintarkas tua~au R ls1ngi sä 2 ~:n~ m~a11~ z: yöväen Urheiluliitto..... lausunto. LI1tteinä: TIli TUL:n 111ttoarpaJalsIst J lir- tl1intarkastus- toin. ) in l

5 Tili lu~:n lilttoarpaja1s1sta v Ilmo! t t! set ar-l'o1aaa Korkotu.lot 4.354:65 Smk :65 Arp lippuj VOittojen ostoon p inatue enot: iot arpojen a,yyj111 c :90 JJ\,-yntikl1pailun p!!.lkinnot seuroi 1 P lkat J vuo amenot 1 ostiklt 1 ut 11/o"'tuskul-t B~ 1 sia re.laam1- Ja ai~tugkuluja j ilai ia pa~otta Toimi stotarpe t _~Oi3tO epä armo1ksi Palautettuja arpoja Jälellä ~ ek~ 1.1 i a kuluj Tulot: ' 1. arpoj a'2: :- 800: : : '1'7: : : ; : :- 694; :85 "eri :15 _.._._ ,.. Arpa~ 1st n tnott a tulos :15 käytet D myöbemmin 1ähe in mltär ttavällä tavall arpaj lal vesa 1 i Lyöväen Urheiluliitto nltt 1h1n tarko1~s1in~ ur ilulliaen va11stusto1m1nn n tuke isoksi. se ä liittotalon J ~lsten v01m1stelukotlrahas-. ton kartuttamis9 a1. K.1s1ngili~ 01 p;nä Joulukuut iiro in n

6 Liite TUL:n liittoarpajaisten tiliin v:1ta n Va1ittuina ti1intarkastajina toteamme ede11äolevan tilin kirjanpitoon perustuvana olevan oikean. Helsingissä, maaliskuun 1 p:nä It. reri iiro in n

7 ,, T 1 L 1 N T A R KAS T U S L A U SUN T 0../ Valittuina tarkastamaan TYÖVÄEN URHEILULIITON tilejä ja toimintaa tilikaudelta tammikuun 1 p:stä 1928 joulukuun 31 p:ä~ 1928 olemme tämän tehtävän suorittaneet ja sarunme tarkastuksen tuloksena esittää seuraavaa: 1. ~teiset rahavarat vastasivat tarkastuspäivän rahatilin erotusta. 2. Liiton tulo~ ja menoerät olivat asialliset ja - todisteiden mukaan oikein kirjatut. 3. Kustannustuotteiden varasto, kalusto, arvopaperit ja muut varaerät vastaavat mielestämme niille tilinpäätökseen merkittyjä arvoja. 4. Tilivelat todettiin asianomaisilta hankitu1lla t i 1 i 0 tt e il la 5. ff Nousevan Voiman n tuottama tappio Smk :70 on otettu t1linpäätökseen varoina. joten liiton todellinen voitto vuodelta 1928 on sen verran pienempi. It. reri 6. Liiton palveluksessa olevien toimihenkilöiden nostamista k1rjoituspalkkioista TUL-lehteen, Vuosikirjaan y.m. Julkaisuihin, 0 1si vastaisuudessa saatava liittoneuvoston päätös siitä, missä määrin ja minkä luontoisista kirjoituksista he saavat nostaa erikoispalkkiota. 7. Saamamme käsityksen mukaan on liiton rahavaroja Liro in tl

8 hoidettu huolella ja asianharrastuksella, joskin hyväksytystä menoarviosta on olosuhteiden pakosta jossakin määrin poikettu. Tarkastuksen perusteella ehdotamme, että tilinpäätös vahvistettaisiin ja asianomaisille tilive1vo11isi11e myönnettäisiin vastuuvapaus vuodelta Helsingisaä maaliskuun 1 p:nä :n määräämät tilintarkastajat.

9 a " d~(~;{-27 /r:~ Liro in n

10 \ \ \ \.. I'yuväcr: UI'he: l"lj.ii ~jon ~u10 -j L. meno2.rvij v :11e en I, i i t. 0 sai,1...ljohtien 0 _ t', J :'. htee2:'l TU j.r:~ "?t.d.en tollt,j t 'a,j ['. 'I\-:-.4.. ')ur'i en 1 10 i t!j.j:l J.? G S Go s ih teeri Keiss i ht. js lehj.toim. LL(' 8. 1):1. täjä I]\} i mi s to a~)ule. "i.ned. :i:1. 7. to :i.m :l tta j a Le i a)o n:o. VuJ:J l:ra t TQ i mis-:;ota r peet.postikulut Sähkösanomat ~.ä nnö8työt ~Lcl ti t i l nuks e t..2uj;:1e 1 i l1rilaksu t r:u::o i tusl:ul u t jlehtien l ähetys I Y :1 ~l k oma:nen edustus n 3 _ ;. :3,000; - 3,00:: - ::;.200 ; : - L 200; - " : : :- 1 ~ i 1 IJai luadu e tue.iolmus)8. l kki 0 t J ~. 0 8 to j en ~! al]rjll 0 t ~~... ~. e mn alc2 11 t i~ r koja ~~ t - lehden?ai natus ~Jö~. naiet.urh. lehel en ~') a:i.natus N.o.us-eya...'1 VDi man -oainq t"'j.s L ~ i r joi tu.s~ a l k2:i c t ~ uht i err kqv~tus je '~ (}~: t:.l ni s 1a h1.l'llj t: Tuloja: kl:, I I : : '--=-...;----- ~ 1 L es taruusk: 1 ::;Ja:i ::'1l:" t a i.~i i ]a.il uluv:i;3 ta Lj.ittoveroa jäe. c: 3 :,Lneta::L.'1u_ tuctteia.en t i li ILiittoarpajaivten vol t~ ovaroist a 1'/ 'Ta I tioa-pua, s~h~e e ~~:1 pa k;:.amseen t!!l ': 1!,J~J._:i.8e6n ;j a,mullis. 'TaI.!l J.6.nu.J 1 e TUL-, J. ehdon ti!.8."'j.8me.ksu t. II lrcorm.m8rot,ia ibloitu ] Ret r:1 1 ~.. '1 q -i t~ t -T 1'" 1 h =l, -., C" 1- ("1 }J t:.l..rl. ~~, 11 "... 8 (,.en ~l.~,-u~,m ::L\. """, u u / 11,1 irtor.1.1r.1g:,ot.;.:. i1'ti",iijcusevan itoimnn tij'3."'j.cma:ts'j.t 11 irto~u::le :':'G' t j e ilmoi h,.kset,; / II O)oOCO : :- ;)6,0 0c: - 3~~ooc: - 26 a 4co : - ;?,1., 6co :- 14-,.J:oo :- : Jo : 7ci2oc : ;-' : :- J.{. ooo : - :~.o oo; : : :- hj.ooo: : : : : : : : :- 25.!)oo: "p',0 00 :- i!b 8 C 0 0 : - ' I 2 c n 7 co : :-: J :- 3 r : -. 1 '7. 400:- 10,.8 00: : :...:. ~J.o oo :- 15 ~ 000 : - : : : : : - ' :-: : ;-: 5 ~ OJO: : : - : : :r : : : :-- 4.':i:oo:- 6,000 : : : : - 10 < 000 : -' 8. 00D: : : :- 28.Qoo :- 1 <0 00:-., I ~l I l I._~~: ~ i _ ~:~:4 J~~~._ l _ ~~:' ~ ~~~ ~t _~~:: ~~~~:_ I I r! I : :1; : n 000; : :- 5.ooc: EL. ooc- ; - '"'0.000 ; ~'6 n IJ 00: - 2.1),0 :)0 : - ~CnO ()O : I 2 Lo,o J O O 0 : ~> 1 8C,. 1ao; ':'0:.. I 1 ~ : ~ 0 G CO; ':; : - ( n 0( 1) ; - I 5.000:J S. 000: ; -) : - ~ : "'6 O ' I L> 000 ' -1 2,:}. 000: ~I &~.:.n::d"ile"t - I 1 j I./ ~ :-----'.' t j ' -~---- Sml: n i : - ' :~ 53 7~ 4oo :- I I, i "\ : -. \ 2,-~o. 0 00; - \', : : : : c:- at. lieri iir- () in n

11 ,en Tarleemma t mää:!'äyl:set TUL : n li i ttokokous edusta jain vaalin toimittamisesta vuonna r, Vaaliluettelot. Johiisen seul'an, joka on hyväksytty '''seneksi liittoon ennen 10 p :aa joululeuuta 19~8, on lac..d i ttava lii osta si ta. varten lähete yille lmavale }~eille aakkosellinen luettelo niistä jäsenistää?!, jotlca ovat liit Jyneet seuraan eru1en vuoden 1928 loppua ja joista liito~le 0n suoritettu liittovero. Lii ton jäsen, jokc:~ kuuluu useampaan seuraan, ilmoi ttakoon viirjeistään 25/3-29 seu~oilleen vaaliluetteloon merkitsemistä varten, missä seurassa ~än aikoo äänestää, Vaaliluettelot on asetettava lrussalön seura'ssa jäsenten nähtäväksi yhden viilcon ajaksi 1 p : stä 7 p :ään huhtikuulja 19;29. Heti tämän ajan pät:!..tyttyä, viimeistään ennen 10/4 on vi.:.alilue elot lähetettävä ::"ii ttotoiqileunnal le ta::okastettavaksi. Lii ttotoimilrunta palauttaa v2,aliluettelot takaisin seut roille viimeistään 7 päivää ennen vaalin suoritusta. Ainoastaan vaaliluetteloon merlei tyillä seuro jen jäsenillä on äänestysoikeus lii ttclcokousedustaja jain va2..1issa.. VaaliliTJUt. Vaaliliput paina ttakoon a sianoqainen pi iri johtolcunta, nais ten ja ruotsalaisten va::,lipiirejä varten kuitenkin lii ttotoimikul1ta ja ne on lähetettävä s eu:;:,o ille vi imei stäe.n 14 päivää ennen äänestyspäivää. Seura, j olea ei ole saanut vaalilip~uja viimeistään 14 päiyää ennen äänestyspäivää, vaatikoon ne viipymättä piirinsä johtolcunna lt ~. Aänestysli pyuihin on painatettava '0 - kaisen lcyseessäolevan vaalipiirin edusta ' aehdo}~ka2,n nimi aaklwsellisessa järjcstylcsessä, saleä mä[~räys lcainlm monta.s. saa enintään äänestää. Vaalilautakunnat. Kuhunkin seura.:... n on muodcs ettava 5- henkinen vaalilaukllcunta, johon Jcuulu-.:. puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3 jäsentä. Näistä määrää liittoto i mi}:unta puheenjohtajan ja varapuheen ' ohtajan ja asianomainen seura 3 jäsentä. Vaalilautakunta on toimival~ainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan.i a 2 vunlilautalcunnan jäs-:men läsnäollessa.. Seuroissa, joissa on miehiä ja naisia, eivät naiset muodosta CQ2..a vaa lilautaleunt2..ansa, V2..an suoriteta'~n äänestys yhdessä miesten kanssa. Naisten seuroissa on 'GlUodos ettava oma vaalilautal;;:unta. VC1.alilautaleuntr. l'.:ol:oontul::oon 1:- tuntia enne n vaalin allcamist2, ja. ali t lwon k0s }~uu d estaa. n s ihteerin s81~ä päättäl:öön muista va21ia lcoskevista Jeäyännöllisistä toimenpiteistä. Täs ä on pidettävä ptyt~:irja~. et. veri Vaalin toiqittamincn. Va.ali suori tataan 5 p :nä tou)::olmuta 1.:29 kello 10 - kuin ~::u1:.nallisiss;:: vnaleiss. 16 samulla tavo i n Äär:estysoilccms. JokQi~en vq~likol~oinen, v~ Q lilu ett loon merkitty jäson saa äänestää vo..in yhdon kerran j u yhdessä seur:j.ssa, huolim::1.tto.. sii tä l;:uuluul~o hän usoamp.:wn sour2.an. 08 jol::u,jäsen on äänestänyt US8r.. mm3.ss~ J:uin yhdessä seur8.ssa to..i väärällä ninellä, oroteto..~ n hänet ::1. iniaaksi liitosta. Vo..lto..l:i~~jr~l l ::" tai ottoall2- ei S:J.~'. äänestää ) kui ten~:in on va::-,lil:::utnkunnan jäsen, jol~c~ jo'j.tuu v:,,:c.litoimitul::seen ~wtis0urans2 ullwpuelello, oi1~eutettu ottnr:kwn vo..2.1iotte0n 1 otis0urcl to..:::.n jo.. äänestämään sillä v:',:lli toini tuspo..ilms sao..n. iiro in n

12 , en.hdn<js t ; minen. VQalilQutn};:untC'. ~"'. nt '::-. }:oon ml3svc li tsij::lle miesten j c. n ". isv':-.li tsij ~,110 n,.iston v~ ~.lipiirin i:idncstysli l)un lii ttojds on};:irj 2:1 näyttäodllj., t 0hel cn S:'.. rrll-,:.u.i,nc:stysmor~;:inl1j.n v C'.::-.liluettoloon j :l l c im2.tkoon v::'.lisij ~'.. n lii ttoj2. sonkirjgn J:uuelonn011e v 2.p e'-:'.11a sivulle scmrcln nio0n. V=-.li tsij :-: vet~};:ö0n lyhyen, mi oluimnin ; 2~o..l ;: ::'. suor :1 n, viive'-n s<jn t C'~ i niic'l0n <Jdust ~'.j 2~oh dol;:~~ : i(l c n nimi 0n eto011, joi t e'- t ::'.htoo lii ttolco~cousijdustc'.j d! ks i ään0stdc..i., tc.i tt ~~ 2:00n 8.2.no stysl i pi'uns 2. j ~ ::" ntu}won :3 en V2..., li uurn :,.~'. ho i te: v o.lle vo. ['.lilo.u t['jmnn ::~ n jdsenell e, jolcc'. lyöl;:ö;jn siihen seur '.n l e imc.n, minkä jälkeen v:~ li tsij :--. pistäkö ön lippunsq uurn::1.--.n. Tämun j ä l :8en luovutctt CL1:oon htinolle lii ttojiisenkirjc.nsc'. tqk:-:isin. Jokc.incn v a litsij ~ on oikeu tettu äänostämään enintään niin DontC'. c. uelus t o.jnohd o};::--,st[~ };:uin C'. si z:norac. inen piirikunk'.. t c-. i v :-.:-'.lipiiri lii ttotoi!::il;:unnan ilooijjujcsen muj:.:-,c..n sc..c.. edustu jic'.. V ~:::;. l ilqu t C'Jcunnc. n on pidot t ävä ori p ö yt;':~:ir j,-,,:::~ n2 i GV21 i ts i joi elon å.j,nos tyjcs un tuloksista. Mnten lz:s}:emin(m. Aäntenlr..s~::u, r:l i os ten j C'. n C'. i sten ori2:se:;11, 011 suol'i totto. V:--l heti 2i.än0sty2;:s cm ptld.tyttyä 1:01:0 v <.l.::l ilnut o.j:unn.:'.n l tisnäollessq, jolloin puhe cnjohtr: j ::-. j'l sihteeri merl: i t};:öö t tuloj:si c. muid.:: n jäs enten huuto..o ss C'. ~än i ä scl aneiden oelustc.jcleelol:2: C'. i tton nimiu j 2 seurc.tess2 il~l1ten 1 2,S};:Ul1 suori tust::'. Ainonstn -.n v fl.:::li toimi tu};:son 1\:uluos s::-. l oi r.1c.tut j c. uurn ~i.2. n p i stctyt ädnosty"'liput on Ot 0 ttl~v ~-::' huomioon. ~'1.änestyslippu on hyljättävi:.i., jos siinti on nsin2nl;:uulum::: ttomio. mcrkintöjä t:;.i äänestetty usco.mp C'.D.. 0elust2. j c.chclol:::2sk. kuin p iiri};:untc. k~ i Yc..c..lipiiri S2C. ed.uste.jin. Jos v :;.-. liuurn ~"'..ssc.. olevien lip?uj en j ::- v ::::'21iluettelon mul:n-.n ätlnos t udäs sä ]r.tlyl':eiclel1 v li tsij ~'l in luj;:u oi ol e yhtäpi tj.va, on cs i e: 2.1istettfl.ve. lii tto to il:l.il,-"unnc. n ro. tl;:c. i s t nv o.l: s i. Lc.sl:::enne.n päätyttyä morl: i ttij:öön v C-::'..lilc.ut".]i:UlID c:.n pöytjjcirjn2.11 jol::nis c: eelust2jneheloj>:k:.~'..n eri2:s ccn SCl::'..m2 ä~n im tiiirä. p~tingstysli"put säilyttäl>:öön v Q:,~ li lo.u t ::tl::ulln o. n sihteori 6 ];:uujcc.uttc'. litttojcojcoujcs Gst,-"'. l ulcien. Tulospöyttilcir jo j cm lc..h0tt j,mincn. Kun tii2.nten l o. sku on 10PIluun suorit ettu. c. tulospöytiilcir j o. t v ni.lilnu k.-. l:unl1:::l1 lc L'. ild::i j ä s c)l1et oml1kiitiscll ä nimi1cirjoitul:so 11 o.~. n v :::-.rmonto.n c0t, on vcl~.li l ".u to.]runnlln s ih te or in JcoJco 'v~ql il Ll u k :lcunl1o.n ltisn:':'ollo s Sll. 8ul j ottnvc. m.i esten j n n8.istol1 vnc,li tulo spöyt ä1c i rj C'. eri lmoreon j,-",- osoi tcttc.vll oioston tulospt,ytälcir j n :::s i :-: nom[lisollo pi iri j oh tolmnnclle j 2. nnisten tulospöyttilcir j :'. TUL : n fi2..is ton v CC11ilcu t ::l;:unn:..'..llo, 0 s. Hcls inj.:i, S irlmslcn tu 5, huono 13. V".nliluottolo (tic..nioikoutottuj cn j ~s 'nton n i milucttclo) on l iihctcttl v~ sl1mclln lcort 2.c., viimoistään onnen 12/e, TUL :n liittotoin ilmne"ll e, 013. Hel s i n2ci, Sir1;:.usl;::-.tu!:" Pii r i johtoli:ul1ti en on t o httiv~ vii'pym~ ttä yht c<jnve to v :-::11in tuloksistr: j:-, l tih...l t (; tttivti yh t c u nv o topöyt ~i;: ir j ::: s o }C2, s ouro j e11 'V '::-... l ilr.u t~~l;:ullti on p öy t J.kirjz,t TUL :n lii ttoto imil:ulu1:::'.11 0 viiooisttitln 19/ r, :Jt. V'eri HelsiEgisst p :nti ffi C1.::'..lislmutC' Työvt.en Urhoilulii to:l Lii ttoto imijcun t C'.. T. H. Vilppulc.. V. J. KostiCl inon. Pul1cenj oh t e: j Ll. Sihtcori. iirin a

13 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 11 p:nä maaliskuuta 1929 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V.Laherma, V.Lähteinen, U.Rinne, T.Tanner, O.Fager, U.Harjanne, T.Salonen ja Lyydia Vainio sekä taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin 4/3 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. Hyväksyttiin liittoon seuraavat uudet seurat: Piippolan Reima, Oulun piirikunta, 30 jäsentä, Kauhajoen Hyypänkylän Koitto, Vaasan piirikunta, 32 jäsentä, Savion Riento, Uudenmaan piirikunta, 20 jäsentä, RahkeenXiri, POhjois- ja Itä-Karjalan piirikunta, 45 jäsentä, Antrean Kataja, Viipurin piirikunta, 10 jäsentä. 3. MYönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 6-7/4 liiton nyrkkeilymestaruuskilpailut, Lahden Kaleva, 3 ä 1 vast. 14/4 liiton voimistelumestaruuskilpailut, Maarian Pyrkivä, 17/3 jääpallo iluystävyysottelu, Maarian Pyrkivä-Tampereen Kisatoveri 14-15/4 kansalliset nyrkkeilykilpailut,kotkan Riento, ehtona on 20-21/4 n " Porin Pyrintö, kanveesin 19-20/ / / /4 n " " " " painikilpailut, n n Oulun Jyry, Uuraan Vilpas, Lapuan Ponnistus, Vuoksenniskan Vesa, käyttö. 4. Keskusteltiin osakkeen ostosta Arena-yhtiön talosta, mutta siirrettiin toistaiseksi. 5. Luettiin liiton virallisten tilintarkastajain antama lausunto liiton tilientarkastuksesta. Lausunnon 6 kohdan johdosta päätettiin pyytää lehtivaliokunnan lausuntoa. 6. Liiton tilintarkkailijoiksi liittokokoukseen saakka valittiin

14 entiset T.H.Vilppula ja T.Tanner. Tähänastisesta toiminnastaan on mainittujen tar~~ain annettava kirjallinen lausunto liittotoimikunnalle. 7. Koska Tauno Peltonen ei ollut saapunut kuultavaks~ eikä mitään ilmoittanut poisjäämis8stään, kats~ttiin Peltosen valitus rauenneeksi ja asia poistetuksi päiväjärjestyksestä. 8. Helsingin T,yöväen Nyrkkeilyklubin selitys Talikkalan Tovereitten valituksen JOhdosta pantiin pöydälle. Samalla päätettiin antaa seuroille julistus, jossa teroitetaan mieliin toverillista suhtautumista kanssakilpailijmihin ja varoitetaan kilpailusääntöjen loukkauksista. Julistusta tarkastamaan määrättiin T.H.Yilppula ja U.Rinne. 9. Tampereen piirikunnalle päätettiin korvata jääpalloilumestaruuskilpailuista aiheutuneet tappiot. Jääpallailumestaruuskilpailujen tappioiden korvaamiskysymys pannaan liittoneuvoston käsiteltäväksi. Samalla päätettiin asia palauttaa jaostoon tutkittavaksi, onko kilpailupaikkakuntien jaossa menetelty vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen. 10. Taloudenhoitaja ilmoitti, että nti N~inen, joka on otettu liittoon tilapäisesti kiireellisisä töitä suorittamaan, on toistaiseksi vielä pidettävä toimessa, koska vilkastunut ilmoitusten saanti y.m. pakottavat siihen. Toimenpide hyväksyttiin. 11. Mikkolan rahaston sääntöluonnos käsiteltiin, mutta pantiin vielä pöydälle seuraavaan kokoukseen lopullista tarkastusta varten. 12. Käsiteltiin ehdmtus liittokokousedustajain vaalintoimittamisohjeiksi. Ohjeet hyväksytyssä muodossaan seuraavat liitteenä tätä pöytäkirjaa. Ohjeet käännetään myös ruotsiksi. Samalla päätettiin, että vaalipäiväksi ei myönnetä mitään kilpailulupia. Vakuudeksi: (';.J(~.

15 Työväen Urheiluliiton Helsingissä liiton toimistossa 13 p:nä maaliskuuta 1929 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, U.Rinne, V.Lähteinen, T.Salonen, ~dia Vainio, V.Laherma, naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Hyväksyttiin liittoon Haukiputaan Kisa Oulun piirikunnasta 30 jäs. 2. Ilmoitettiin, että liittoarpajaisten tilitys on 6/3 jästetty Helsingin kaupungin maistraattiin kahtena kappaleena. 3. Liittoarpajaisten tuottama puhdas voitto 244,687:15 päätettiin jakaa seuraavasti: liittotalorahastoon 60 % 146,812:00 naisten voimistelukotirahastoon 15 % 36,70i : OG ~iirikunnille kurssit yöhön 10 % 24,468:72 liiton kuluihin 15 % 36,70 ij :,~ 244,687:15. Koska muutamia arpajaisvoittoja on vielä perimättä,päätettiin niitä toistaiseksi jakaa. 4. Lehtivaliokuntaan V. Mikkolan tilalle valittiin U.Rinne. 5. Puhujaksi Pornaisten Taimen 20-vuotisjuhlaan määrättiin Eero Meriluoto. Juhla 23/3. 6. Spartakiadijutun johdosta liitosta erotetut Lahja Salo, Irma Lumivuokko, G.Bärlund, B.Ahlberg, A.Moll ja V utikainen päätettiin oikeuttaa jälleen liittymään liittoon kuuluvaan seuraan. K.Ponsenin, Erland Virtasen ja S.Andersinin hakemukset pantiin pöydälle toistaiseksi. 7. Helsingin Jyryn kirjelmän johdosta, jossa pyydetään liittotoimikunnan kannanilmaisua Elina Jääskeläisen ja Th.Ahlbergin,~rvarilehtiin kirjoittelusta, tehtiin seuraava päätös: Liittotoimikunta on sitä mieltä, että liiton jäsenten ei ole avustettavt porvarillisia julkaisuja, mutta koska Elina Jääskeläisen kirjoitus ei ole senluontoinen, että siihen voitaisiin sovelluttaa liittoneuvoston 2/4-26 tekemääm päätöstä, ei liittotoimikunta katso olevan

16 aihetta Elina Jääskeläisen rankaisemiseen. Th. Ahlbergin jutun katsoo liittotoimikunta Jyryn ja asianmaisen henkilön keskinäiseksi asiaksi. 8. Kansainväliset vesipalloilusäännöt päätettiin painattaa. Paunoksen suuruuden mäadääminen jätettiin Uinti jaoston ja taloudenhoitajan yhdessä sovittavaksi. 9. Kilpailuihinilmoittautumiskaavaketta tarkastaaaan asetettiin komitea: Klami, Rinne ja Helenius. 10. Liiton ja piirikuntien sääntöjen tarkastamista ja uusimista suoritt amaan asetettiin komitea: Klami, Rinne ja Kostiainen, he voivat käyttää apunaan tarvittaessa lakimies Mannermaa ta. 11. Lahden Taimen kyselyyn, saako porvariliittoon kuuluva ammatillisesti järjestynyt ottaa seuran järjestämiin ammattikuntien välisiin kilpailuihin, päätettiin vastata, että niin kauan kuin ammatilliset järjestöt hyväksyvät jäsenikseen porvarillisiin järjestöihin kuuluvia, on se mahdollista, ellei kilpailusäännöissä ja kilpailukutbbsaa ole toisin määrätty. 12. Leppäkosken Voiman kyselyyn rikkuriuden sopittamisjärjestelmästä päätettiin vastata, että kun asianomainen henkilö on suorittanut sovituksen ammatillisten järjestöjen kanssa, ei asia urheiluseuran taholta aiheuta lisävaatimuksia. Alle 18 vuotisten tyttöjen oikeutta ottaa osaa jäsentenvälisiin kilpailuin koskeva seuran kysely lähetettiin Naistenjaostoon lausunnon antamista varten. Ilmoitettiin, että ronssinen ja emaljoitu 1 1. poikain urheil~erkki 13. maksaa 5:75 ja II ja 111 emaljoimaton 2:75 kp1. Päätettiin tehdä liittoneuvostolie esitys, että II ja merkit jaettaisiin pojille i1maiswksi liiton puolesta. 1 luok,n merkin jakamista koskeva kysymys o~etaan myöhemmin uudel1eun poh- -ilon _ ~~~ dittavaksi. V~ ~ ~~. 14. Merkittiin saapuneeksi Lahden Taimen ilmoitus jäsenensä K.

17 Zetterbergin erottamisesta porvarilliseen leiriin siirtymisen vuoksi. 15. Koska Saksan TUL:n toimesta on levitetty tietoa, että liittomme aikoo lähettää Nyrnbergin juhlaan 50 mies- ja naisosanottajaa, päätettiin moinen perätön tieto kumota. 16. Hollanin TUL kutsu,lähettää osanottajia Haagissa 19-20/5 toimeenpantav aan kansainväliset urheilujuhl:aan, ei antanut aihetta toimenpiteisiin. 17. ~ / LuettiTnlhyväksyttiin Väinö Mikkolan rahaston säännöt. Sääntöjen lopullinen vahvistaminen alistetaan liittokokouksen suoritettavaksi. 18. Hyväksyttiin painatettavaksi liittokokousedustajainvaalintoimittamisohjeet. 19. Oulun piirikunnan pyyntö maksuajan myöntämisestä liittoveronsa suorituksen laiminlyöneille seuroille, ei antanut åihetta muuttaa aikaisempaa asiassa tehtyä päätöstä,.,...,~ ~ ~~ ~ ~~ Koivulan selostus teknillisten valiokuntain kokouksista Wienissä pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. Vakitudeksi:

18 Oulun kurssin kustannusarvio: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= =-=-= Apurahoja seurojen suositt~~e"".i]le henkilöille 20 kpl k o ett 'ain palkka ksee : Hilda 8sksonen (6 tunnin työp~ivä) Toi~_n koko aik9isen o~ett ja t 4 tunnin työp"ivä-'- ja kur\3sin sekalsisten asiain hoito) Yleisurheil. ~et aja (Salli Vir~ tanen tai Elina Jääskeläinen) 2 viikon ajan Koulun vuokraan M!IJi Klli!OCli!~XIK Opettajain matkakuluihin Ja 2 000: : :- 1.IDOO: :... sekalaisiin menoihin 000:- Yhteensä: 20 OOO:~ Kurssi on ajqteltu alkaa heinäkuun 1 päivänä

19 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja, pidetty Helsingissä liiton toimistossa 18 p:nä maaliskuuta Läsnä olivat T.H.Vilppula, U.Rinne, V.Lähteihen, Lyydia Vainio, V.Laherma, U.Harjanne, T.Salonen, Helmi Rossi, naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin liittotoimikunnan pöytäkirjat 11 ja 13 p:ltä maaliskuuta. 2. Hyväksyttiin liittoon Voimistelu- ja Urheiluseura Vauhti, Koura, Vaasan piirikunta, 30 jäsenellä. 3. Myönnettiin ~euraavat kilpailuluvat: 24/3 jääpalloiluottelu Varkauden Tarmo-Helsingin Vesa, Varkaudessa, 1/4 kansalliset hiihtokilpailut. Kotkan Työväen Palloilijat. Kemin Innolle myönnettiin oikeus lähettää 4 painijaa Ruotsiin Malmivaarah työväen urheiluseuran painikilpailuihin 22-23/3. 4. Otettiin käsiteltäväksi nyrkkeilijä Tauno Peltosen asia. Sisään kutsuttiin Tauno Peltonen, minkä jälkeen P:n ja liittotoimikunnan välillä sukeutui seuraava keskustelu: Vilppula: oletteko saanut liiton kirjeen? Peltonen: sain sen Jyrystä perjantaina tai lauantaina, siis pari kolme päivää ennen ottelua. Vilppula: Miksi ette vastannut kirjeeseen? Peltonen: kun vastausta oli pyydetty tiistaihin mennessä, oli määräaika jo ohi kirjeen saatuani. Vilppula: mille kannalle olisitte asettunut, jos olisitte saanut kirjeen aikaisemmin? Peltonen: en olisi ottanut osaa kil~ailuun. Vilppula: miksi? Peltonen: kun muut olivat kieltäytyneet. Vilppula: tulihan osa valituista. Peltonen: Ronkanen ainoastaan. Vilppula: vaikuttiko kieltäytymiseenne samat syyt kuin t~.sil-

20 lakin kieltäytyneillä? Peltonen: samat syyt. Vilppula: miksi ette ilmoittaneet kieltäytymistänne? Peltonen: kun tiesin toisten kannan jo kirjeen saadessani. Peltonen halusi tiedustella liittotoimikunnalta, millä perusteella häntä rangaistiin, vaikka ei tiedetty, onko hän saanut ollenkaan liiton kirjettä. Tähän vastattiin, että liittotoimikunta edellytti hänen saaneen tiedon hyviss ä ajoin. Päätös. Peltosen selitys ei antanut aihetta muuttaa rankaisu- ~ - c- (' ' / --- _ ~ ~ L 1 ~'L- eo,acs«,lv,idtua?... päätöstä, j~ten se jää voimaan. ""'~."... ' Ibc.:, 7'...-;. r, ',.-.,..,. ;". {if c s...? ~;~ l7r / 4 1': S~... 4~ r ~.. - /~7? ~~"" Päätettiin tehdä esitys valtioneuvostolle, että naisten voimistelukodille myönnettäisiin vuotuinen 50,000 markan suuruinen avustus. 6. Hyväksyttiin periaatteessa nais~en voimistelunjohtajakurssien toimeenpanosuunnitelma ja kustannusarvio. Seuraa liitteenä tätä pöytäkirjaa. 7. Helsingin Työväen Nyrkkeilyklubille päätettiin antaa TaRikkalan Tovereihin suhtautumisen johdosta muitutus, minkä lisäksi seura velvoitetaan tekemään perusteltu anteeksipyyntö Talikkalan Tovereille. Seuralle lähetettävässä kirjeessä viitataan liittotoimikunnan antamaan julistukseen ja määrätään peruuttamaan vainopäätökset. 8. Hyvinkään Pontevalta päätettiin vaatia viikon kuluessa tieto siitä, mik~si Talikkalan Tovereitten jäsenen ei sallittu kilpailla Pontevan nyrkkeilykilpailuissa 2-3/3 sekä selitys tapahtuman kulusta. 9. Paimion Yrityksen kirjeen johdosta, jossa ~lmoitetaan Välien katkaisemisesta Talikkalan Tovereitten kanssa, päätettiin viitata liittotoimikunnan asiassa antamaan julistuksean ja vaatia päätöksen peruuttamista. 10. Kuultiin Koivulan selostus kansainvälisten teknillisten valiokuntain kokouksista MUrzzuschlagissa ja Wienissä 16-23/3. Selostus hyväksyttiin ja seuraa liitteenä tätä pöytäkirjaa. 11. Viipurin piirikunnan pyynnön johdosta saada liitolta henkilö

21 johtamaan piirikunnalliset 4 päivää kestävät toimitsijakurssit huhtikuun lopulla, päätettiin kehoittaa Viipurilaisia tulemaan toimeen omin voimin, koska toimistosta ei voida kiireellisien töiden takia liiton toimitsijoita sinne lähettää. 12. Veikko Kanervon valituksesta päätettiin lähettää jäljennös Imatran Voimalle ja kehoittaa seuraa tutkimaan juttu, olisiko mahdollisesti aihetta päätöksen muuttamiseen tai lieventämiseen. 13. Purjehdus- ja Soutujaoston esityksestä päätettiin tulevan purjehduskauden alusta ottaa käytäntöön kansainväliset soutu- ja kanoottikilpailusäännöt. 14. Muutosehdotukset pur~ehdussääntöihin päätettiin alistaa liittoneuvoston ratkaistavaksi. 15. Muutosehdotäkset yhdistetyn hiihdon ja mäenlaskun mestaruuskilpailusääntöihin palautettiin takaisin ~alviurheilujaostoon. 16. Liiton edustajak*~ Työväen Esperantoliiton vuosikokoukseen 1/4 määrättiin sihteeri V.J.Kostiainen; Kuopion Elon 10-vuotisjuhlaan 23/3 K.Jääskeläinen Kuopiosta ja Viipurin Jyryn 20-vuot~sjuhlaan 23/3 V.Penttinen Viipurista. 17. Työväen Urheilulehdessä siv. 171 julkaistun uutisen johdosta päätettiin vaatia selitystä Helsingin Jyryltä, onko Jyry uutisen antaja ja seisooko se uutisen takana. 18. ~s~ &I'-6-W Taloudenhontaja oikeutettiin suorittamaan tilitystäletelä-sa~ar piir ikunnalle tulevan o'suuden arpajaisten voittovaroista piirikunnille varatusta määrärahasta. 19. Koska liittokokousedustajain vaalisärjestelmä on uut~utensa... vuoksi jäsenistölle suurimmaksi osaksi tuntematon, päätettiin tarvittaessa ottaa liiton palvelukseen tilapäisjärjestäjiä ja varata tarkoitukseen edellisessä kokouksessa arpajaisten voittovaroista liiton kuluihin määrätty 36,704:15. Asian käytännöllistä puolta hoitamaan ~- littiin toi mikunta: Vilppula, Lähteinen j a Salonen.

22 20. Käpylän Urheilijain tiedusteluun liittojäsenkirjasta päätettiin vastata, että se on otettava ~äydellisenä käytäntöön eikä minään toisarvoisena apukirjana. 21. Liiton pää-äänenkannattaja oikeutettiin julkaisemaan kuvitettu vaalinumero. Asian huoltaminen jätettiin lehtivaliokunnan toimeksi. 22. Liiton toimiston avoinna pitäminen pääsiäislauantaina jätettiin riippuvaksi taloudenhoitajan harkinnasta käytännössäolevaan tapaan perustuen muissa samantapaisissa laitpksissa. Vakuudeksi:.. : j/,! ~.

23 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 25 p:nä maaliskuuta 1929 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, T.Tanner, T. Salonen, U.Harjanne, Helmi Rossi, Lyydia Vainio, V. Lähteinen, V.Laherma, naissihteeri Helmi Paasonen, jaostosihteeri O.Helenius taloudenhoitaja J.X1ami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin 18/3 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. Hyväksyttiin jäseneksi liittoon Pielaveden Alku, Pohjois-Savon ja Kainuun piirikunnasta 27 jäsenellä. 3. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 1/4 liiton sisähyppymestaruuskilpailut, Tampereen Kisatoverit, 13-14/4 kansalliset painikilpailut, Vaasan Kiisto, 13-14/4 " " Kymin Veikot, 27-28/4 " " Kajaanin Kisa, 13-14/7 kansainväliset tf 4. Kemin Into. Turun Veikoille myönnettiin oikeus ryhtyä neuvotteluihin virolaisten kanssa kahden painijan lähettämisestä kilpailumatkalle Viroon vastavuoroisuu~periaatteen pohjalla. Aikaansaadusta mahdollises,~~t.-.t~~~~~-> ta sopimuksesta1on ajoissa ilmoitettava liitolle. 5. Koska Saksan työväen voimistelu- ja urheiluliitto on ilmoittanut suostuvansa vastaan~ttaaaan liittomme osanottajia Nyrnbergissä ensi heinäkuun p:nä pidettävään liittojuhlaansa vastavuoroisuusvelvoituksen pohjalla, päätettiin valtioneuvostolta anoa 100,000 markan suuruista kertakaikkista matka-avustusta osanottajain lähettämiseksi mainittuun juhlaan. 6. Kuultiin tilitys Rauman Toiveen 20/5-28 järjestämistä liiton murtomaajuoks~estaruuskilpailuista, joista liitolle tuleva voittoosuus on tilityksen mukaan 27 mk. Samoin esitettiin tilitys saman seuran Raumalla 1/4-28 toimeenpanemista liiton sisämestaruuskilpai-

24 luista, jotka tuottivat tappiota. 7. Liiton edustajaksi Suurperon Salonpoikain 15-vuotisjuhlaan 31/3 määrättiin Viktor Penttinen Viipurista. 8. Helsingin Jyryn kirjelmä eräiden liitosta spartakiadeissa käynnin johdosta erotettujen takaisin ottamisesta liittoon pantiin pöydälle. 9. Helsingin Jyryn vastine erään Työväen Urheilulehdessä julkaistun Jyryä koskevan uutisen johdosta päätettiin julkaista liiton äänenkannattajassa sekä tarjota myös Työväen Urheilulehdelle julkaistavaksi. 10. Päätettiin 4 äänellä 2 vastaan, että Helsingin Jyryllä on oikeus järjestää jäsentenvälisiä kilpailuja Liiton valtionavustuksen käyttösuunnitelmaehdotus pantiin pöydälle asiaan perehtymistä varten. 12. Liiton edustajaksi Työväen Urheilulehtiosakeyhtiön vuosikokoukseen 21/4-29 määrättiin V.J.Kostiainen. 13. Liiton edustajaksi Työväen Urheilulvälineosakeyhtiön vuosikokoukseen määrättiin V.Lähteinen. 14. Liiton edustajaksi Pohjois- ja Itä-Karjalan piirikunnan uudistett~un vuosikokoukseen Joensuussa ensi huhtikuun 7 p:nä määrättiin V.J.Kostiainen. 15. Lauritsalan Teräs oikeutettiin järjestämään vaalipaikka myös alaosastoonsa Lamposaarelle, koska siellä asuvat jäsenet eivät vaaliaikana vallitsevan kelirikon vuoksi voisi päästä pääseuran äänestyspaikkaan äänestämään. 16. Päätettiin, että jo viime vuonna liittoon kuulunut jäsen jouduttuaan kuluvan vuoden aikana muuttamaan pois paikkakunnalta, on otettava uuden paikkakunnan seuran vaaliluetteloon, mista on kui-

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain (seniorisarjat), päivitetty Yhteensä

Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain (seniorisarjat), päivitetty Yhteensä Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain 1898-2016 (seniorisarjat), päivitetty 24.5.2016 Yhteensä KR Seniorit VP Seniorit NP seniorit 1. Ilmajoen Kisailijat 113 80 75 268 61 32 35 128 46 36 36 118 6

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA

HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA 1 / 5 6.3.2009 10:46 HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA Hiihtotapa perinteinen Arvonnassa käytetty kahta arvontaryhmää ( ja ) tulostukseen sopivampi versio >> N16,

Lisätiedot

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIE RTOKIRJEKOKOE LM A 1936 N:o 30-31 Sisällys: N:o 30. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. N:o 31. Postinkuljetuksesta yksityisillä rautateillä. N:o 30. Kiertokirje postinkuljetuksesta

Lisätiedot

SM-kisojen mitalitilasto seuroittain ( )

SM-kisojen mitalitilasto seuroittain ( ) SM-kisojen mitalitilasto seuroittain 1898-2017 (27.3.2017) Yhteensä KR Seniorit VP Seniorit NP seniorit KR juniorit 1. Ilmajoen Kisailijat 281 210 190 681 61 32 35 128 46 36 36 118 6 13 4 23 47 23 25 95

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: :

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: : Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1:20.000 1916 1932: (Timo Meriluoto) (Päivitetty 7.2.2015) [Huom! Luettelon lähtöoletuksena on, että MMH teki kaikista 1916 1924 laatimistaan pitäjänkartoista

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw)

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw) 382 Liite TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus (MHz) ERP (kw) Anjalankoski,

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Pallo-Toverit, Helsinki Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta

Pallo-Toverit, Helsinki Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta Pallo-Toverit, Helsinki Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta Lahden Mailaveikot Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta Jyväskylän Kiri Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta Katajanokan Haukat,

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta

Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta Rajamäen Rykmentti, Nurmijärvi Pelipaita 1950-luvulta Kankaantaan Kisa, Nokia Pelipaita maakuntasarjasta1950-luvulta Jyväskylän

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00

M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00 M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00 101 Sievin Sisu 1 102 Hollolan Urheilijat -46 1 103 Teuvan Rivakka 1 104 Kiteen Urheilijat 1 105 Rajamäen Kehitys 1 106 Laukaan Urheilijat 1 107 Pöytyän Urheilijat 1 108 Leppävirran

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2013 76/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta

Lisätiedot

Tulokset Pirkka 2012 M40. 1 Toijalan Valpas TOIJALA. 2 Uuraisten Raiku UURAINEN. 3 Varkauden Tarmo VARKAUS. 4 Kitinojan lentopallo M40 KITINOJA

Tulokset Pirkka 2012 M40. 1 Toijalan Valpas TOIJALA. 2 Uuraisten Raiku UURAINEN. 3 Varkauden Tarmo VARKAUS. 4 Kitinojan lentopallo M40 KITINOJA Tulokset Pirkka 2012 M40 1 Toijalan Valpas TOIJALA 2 Uuraisten Raiku UURAINEN 3 Varkauden Tarmo VARKAUS 4 Kitinojan lentopallo M40 KITINOJA 5 Pihlajamäen Isku HELSINKI 6 Seku SEINÄJÄRVI M45 1 Lights Volley

Lisätiedot

Power Cupin 2002 loppujärjestykset

Power Cupin 2002 loppujärjestykset Power Cupin 2002 loppujärjestykset Helsinki 6.-9.6.2002 A-POJAT: 1) EURAN RAIKU, 2) ANRILL-THM, VENÄJÄ, 3) PUMA-VOLLEY, 4) EAST VOLLEY, 5) PUIJO WOLLEY, 6) PUDASJÄRVEN URHEILIJAT, 7) LEMPÄÄLÄN JYRY, 8)

Lisätiedot

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Kiertopalkinnot 2010 KIERTOPALKINNOT 2010 Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Piiri Pisteet 2010 Pisteet 2009 Pisteet 2008 1. Pohjois-Pohjanmaa 52 40 14 2. Lahti 47 51 89

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI

ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI Tulosluettelo Piiri Yhdistyksen nimi Osallistujapisteet Kierrokset Pisteet Jäsenmäärä 31.12. Tulos Etelä-Häme Humppila 630 443 1073 213 5,038 Etelä-Häme

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä Suomen metsäkeskus 6.2.2017 Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 6 368 727 495 110 66 060 Kunnostusojitus ja suometsänhoito Metsätien

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.2015, Lapin piiriin muutoksia 12.2.2016) Luetteloa tarkistetaan

Lisätiedot

Loimaan Power Cupin 2006 loppujärjestykset

Loimaan Power Cupin 2006 loppujärjestykset Loimaan Power Cupin 2006 loppujärjestykset Loimaa 8.-11.6.2006 AP: 1)PIEKSÄMÄEN TSEMPPI 82, 2)PIELAVEDEN SAMPO, 3)PERTTELIN PEIKOT, 4)KUUSAMON PALLO-KARHUT, 5)LIPERI VOLLEY, 6)PUIJO WOLLEY JUNIORIT, 7)A-VOLLEY,

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. 1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. 1. Palveluja tuottava toimipaikka: Ilmoitus 1 (5) 02.10.2017 Coronaria Kuntoutus Oy c/o Cor Group Oy Saaristonkatu 22 90100 Oulu Y-tunnus: 2646026-7 ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen Coronaria

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Arviointikeskus Akaa Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto Rautatienkatu 10, 4 krs. 33100 TAMPERE 029 56 80900 029 56 80945 Länsi-Suomen

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com.

Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com. Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com. Kohdetuote Kohdekaupunki Kohdepostinumero energiavaraaja HELSINKI 00660 energiavaraaja HELSINKI 00690 energiavaraaja

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Lomakyytien aikataulut 2015

Lomakyytien aikataulut 2015 Lomakyytien aikataulut 2015 päivitetty 6.7.2015 / Alik Hotti VMTK Reitti 3B Pyhäntä th 16:25 16:25 21:25 21:25 Kärsämäki Neste 16:50 16:50 21:00 21:00 Nivala Neste th 17:35 17:35 20:10 20:10 Sievi th 17:50

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT.»«Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino 'Vaasan Suomalaisen SYaisklubin Säännöt. 1. Yhdistyksen, jonka nimenä on "Vaasan Suomalainen Naisklubi", kotipaikkana 'on Vaasan kaupunki

Lisätiedot

RATAOMAISUUDEN JAKO ALUEISIIN JA RATAOSIIN

RATAOMAISUUDEN JAKO ALUEISIIN JA RATAOSIIN 1 (5) ALUE 1 Uusimaa 1101 Helsinki (Pasila) sis. Pasilan henkilöaseman laiturialueet 1102 (Pasila) (Riihimäki) 1103 (Riihimäki) (Lahti) 1104 (Pasila) Kirkkonummi 1105 (Huopalahti) Vantaankoski (Havukoski)

Lisätiedot

Kuntajaon muutokset, joissa kunta on lakannut 1.1.2011. Kunnan nimi

Kuntajaon muutokset, joissa kunta on lakannut 1.1.2011. Kunnan nimi Kuntajaon muutokset, joissa kunta on lakannut 1.1.2011 taulu I Lakannut kunta Vastaanottava kunta Kunnan nimi Kunnan nimi Kuntanumero Lakkaamispäivä Kuntanumero Huomautuksia Ahlainen 001 010172 Pori 609

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI

ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI Tulosluettelo Yhdistyksittäin Piiri Yhdistyksen nimi Osallistujapisteet Kierrokset Pisteet Jäsenmäärä 31.12. Tulos Varsinais-Suomi Raisio 1610 1302

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Yksin asuva, kohden Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT

HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT Luettelo sisältää Mikkelin maakunta-arkistossa käytettävissä olevat henkikirjojen (v. 1634- -1937) rullafilmit. Luettelon lopussa on hakemisto pitäjien kuulumisesta eri kihlakuntiin.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821 SISÄLLYS N:o Sivu 819 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista... 4661 820

Lisätiedot

SM 14/15 FM 14/15 Kaarlenkenttä, Vaasa 17. - 19.8.2012. Osallistujamäärät seuroittain

SM 14/15 FM 14/15 Kaarlenkenttä, Vaasa 17. - 19.8.2012. Osallistujamäärät seuroittain Aavasaksan Urheilijat 1 1 Alajärven Ankkurit 6 8 Alatornion Pirkat 1 2 Alavieskan Viri 1 2 Alavuden Urheilijat 2 2 Asikkalan Raikas 1 1 Borgå Akilles 4 8 Esbo IF 8 14 Esbo If 1 2 Espoon Tapiot 28 52 Eurajoen

Lisätiedot

Radio Taajuuskokonaisuudet

Radio Taajuuskokonaisuudet Radio 2020 Taajuuskokonaisuudet Vaihtoehdot 2020-kierrokselle Vaihtoehto 1: Nykymalli Nykyiset kokonaisuudet Tekniset optimoinnit: Täydet päällekkäisyydet poistettu Vaihtoehto 2: Muokattu malli Valtakunnalliset

Lisätiedot

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueet Taajuudet Hakijat pääasiallinen kohderyhmä tai suuntaus Etelä- ja Pohjois-Savo Kuopio-Iisalmi 89,5 Iisalmi Kevyt Kanava Oy, (Iskelmä Oikea Asema)

Lisätiedot

Sivustolle 22.4.2011 tehdyt muutokset:

Sivustolle 22.4.2011 tehdyt muutokset: Sivustolle 22.4.2011 tehdyt muutokset: Seuraava materiaali on lisätty sivustolle 22.4.2011: Hakemistoon Kartografiaa koskevia aikalaiskirjoituksia: *Historiallinen arkisto 1\1939: Saimaan vesistön...kartoituksesta...1850

Lisätiedot

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Säätiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Säätiön nimi on Tampereen Urheilun Edistämissäätiö

Lisätiedot

Ounasvaaran Hiihtoseura

Ounasvaaran Hiihtoseura Kiertopalkinnot 2012 KIERTOPALKINNOT 2012 Pohjola-malja Pohjola-yhtiöiden lahjoittamasta Pohjola-maljasta kilpaillaan vuodesta 1997 alkaen toistaiseksi. Pohjola-maljan saa vuodeksi haltuunsa maastohiihdon

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 27.3. 19.6.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki 2 Karjaa Hanko, Hanko Karjaa

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta Kristillinen Media Oy Taajuuskokonaisuus 9 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 5 Metroradio

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1942 N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1942 N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1942 N:o 112-113 Sisällys: N:o 112. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. N:o 113. Postinkuljetuksesta yksityisillä rautateillä. N:o 112. Kiertokirje

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Two-person household, EUR per month

Two-person household, EUR per month Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Tulokset Pirkka 2014 M40. 1 Raisu Lumous Vantaa. 2 Kitinojan Lentopallo M40 Kitinoja, Seinäjoki. 3 Perttulan Riento Nurmijävi. 4 VaReVa Suomi M45

Tulokset Pirkka 2014 M40. 1 Raisu Lumous Vantaa. 2 Kitinojan Lentopallo M40 Kitinoja, Seinäjoki. 3 Perttulan Riento Nurmijävi. 4 VaReVa Suomi M45 Tulokset Pirkka 2014 M40 1 Raisu Lumous Vantaa 2 Kitinojan Lentopallo M40 Kitinoja, Seinäjoki 3 Perttulan Riento Nurmijävi 4 VaReVa Suomi M45 1 Almaz Belarus Minsk 2 Light Volley Tuusula 3 LPS Homenokat

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 83-84 Tulevan kesäkuun seuraavissa junissa: Postivaunuissa: N :o 1 pj., Helsinki Parikkala, junissa N :ot 73, 013 ja 1, lähtee Helsingistä klo

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Nordean MS Lync ratkaisu

Nordean MS Lync ratkaisu Nordean MS Lync ratkaisu Miksi yhdistetty viestintäratkaisu Miten matka on edennyt Puheratkaisut Käytön laajuus Kokemuksia & tulevaisuuden odotuksia Olli Mäenpää (olli.maenpaa@nordea.com) Collaboration

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1946 N:o 1 0 9-11 0 N :0 109. Kiertokirje postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Tulevan kesäkuun 3 päivästä lukien tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1947 N:o 126-127 N:o 126. Kiertokirje postinkulj etuksesta valtionrautateillä. Tulevan kesäkuun 1 päivästä lukien tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot