Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s /2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI"

Transkriptio

1 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI Kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostaminen edellyttää monipuolisen tiedon käsittelyyn kykeneviä ratkaisuja s. 2 Uudet innofactorilaiset esittäytyvät s. 6-8 Brand Command digitaalinen ratkaisu brändin kehittämiseen ja hallintaan s. 8-9 Church Intelligence tarjoaa ratkaisun seurakuntien työn analysointiin ja raportointiin s.9 Tapahtumat s.11 Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 Vieraskynä: Ken kontrolloi tietoa, hänellä on valtaa s.10

2 Pääkirjoitus Kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostaminen edellyttää monipuolisen tiedon käsittelyyn kykeneviä ratkaisuja Viimeisten vuosien aikana syntyneiden uusien sähköisten kanavien ansiosta tietoa on saatavilla tänä päivänä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Informaatiotulvassa kriittinen tiedonhallinta ja tietojen hyödyntäminen ovat nousseet keskeisiksi kilpailukykytekijöiksi. Organisaatiot, jotka kykenevät parhaiten kokoamaan tiedon, huolehtimaan sen luotettavasta varastoinnista ja joustavasta käytöstä pitkän tähtäimen suunnittelussa sekä päivittäisten päätösten tukena, ovat askeleen edellä muita. Tiedon määrän lisäksi toiminnan menestyksen kannalta kriittisen tiedon sijaitseminen hajallaan eri puolilla organisaatiota eri toimintojen parissa työskentelevien asiantuntijoiden käsissä asettaa suuria haasteita kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostamiselle. Monet asiat kuitenkin saavat alkunsa toisistaan ja ovat myös riippuvaisia toisistaan. Tästä syystä pyrkimys mahdollisimman kokonaisvaltaisen näkemyksen luomiseen on kriittisen tärkeää yksilöiden ja koko organisaation toiminnan kehittymisen kannalta. Syvällinen BI-osaaminen yhdistettynä näkemyksellisiin asiakkuuksien hallinnan ratkaisuihin sekä toiminnanohjausjärjestelmiin tekee Innofactorista edelläkävijän tuloksellisen ja tehokkaan työskentelyn mahdollistavien ratkaisujen toimittajana. Yhdistymisen tuloksena Innofactor on nyt Suomen suurin puhtaasti Microsoftratkaisuihin erikoistunut ohjelmistointegraattori, jolloin kykenemme tuomaan uusimmat Microsoft-teknologiaan pohjautuvat ratkaisut entistä kustannustehokkaammin asiakkaidemme hyödynnettäväksi. Kuluvana vuonna Innofactor on Microsoftin kumppanina osallistunut tuottavuusohjelmaan, jossa etsitään ratkaisuja julkisen sektorin tuottavuuden lisäämiseen tietotekniikan keinoin. Julkisella sektorilla piilee merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali, joka perustuu ainoastaan olemassa olevan tiedon parempaan hyödyntämiseen. Tässä lehdessä esiteltävät BI-asiantuntijamme ovat käytettävissänne kaikissa tiedon tehokasta käyttöä koskevissa kysymyksissä. Hyvää ja vireää syksyä toivottaen, Sami Ensio Toimitusjohtaja, Innofactor Oy Nykyaikana tiedon keruuseen, varastointiin ja analysointiin luodut edistykselliset IT-ratkaisut ovat luoneet mahdollisuuksia suoriutua tästä alati haastavammaksi muodostuvasta ympäristöstä. Kyetäksemme tarjoamaan asiakkaillemme jatkuvasti parhainta näkemystä ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja Innofactor yhdistyi kesäkuussa Business Intelligence -ratkaisujen suomalaisen edelläkävijän, Visual Managementin kanssa. Yrityskaupan myötä Innofactoriin siirtyi kaksikymmentä huippuasiantuntijaa, joilla on pitkä kokemus ja sen mukanaan tuomaa näkemystä toiminnan kannalta tärkeän tiedon keruusta ja hyödyntämisestä. Päätoimittaja: Sami Ensio Innofactor Oy Puh: Toimitus: Marileea Järnefelt Innofactor Oy Salla de la Chapelle Innofactor Oy AD: Kimmo Raatikainen Innofactor Oy Paino: Redfina Oy, Espoo Jakelu: Innofactor Oy:n asiakkaat ja yhteistyökumppanit Suomessa Painos: 3500 kpl Pidätämme oikeuden muutoksiin. Lehteä koskevat tiedustelut: 2 INNOFACTOR news 3/2010

3 Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon Tuotteet ja palvelut Sähköisessä muodossa olevan tiedon lisääntyminen räjähdysmäisesti tekee organisaatioille yhä vaikeammaksi saada olennainen tieto kaikille tarvitsijoille oikealla hetkellä, virheettömänä ja nopeasti omaksuttavassa muodossa. Haaste on tuttu niin yritysten johdolle kuin kenelle tahansa työntekijälle. Tulevaisuudessa menestyvän yrityksen tunnistaa sen kyvystä hyödyntää eri lähteistä yhdisteltyä tietoa tehokkaasti. Tueksi menestyjä tarvitsee nykyaikaisen Business Intelligence (BI) -järjestelmän. Tietotekniikan tunkeutuminen kaikkialle on aiheuttanut viime vuosina sähköisessä muodossa olevan tiedon räjähdysmäisen kasvun. Organisaatioiden omissa tietojärjestelmissä on valtavat määrät hyvin yksityiskohtaista dataa, ja ihmiset synnyttävät yhä enemmän tietoa myös sähköpostiviesteinä tai omina tiedostoinaan. Internetissä toimiminen ja etenkin sosiaaliset mediat synnyttävät paljon informaatiota, jonka hyödyntämiseen halutaan tehokkaita ratkaisuja. Nämä ns. Collaborative Intelligence -ratkaisut tuottavat yrityksille kullanarvoista tietoa kuluttajien käyttäytymisestä sekä mieltymyksistä. Haasteena on löytää tehokkaasti näistä suurista tietomassoista parhaiten tilannetta palveleva tieto ja saada se niiden ihmisten ulottuville, jotka tuota tietoa tarvitsevat. Nykyaikaiset BI-järjestelmät tarjoavat vastauksen näihin haasteisiin. Innofactor Oy on näiden järjestelmien paras toimittaja Suomessa, kun Suomen johtava Microsoftpohjaisten Business Intelligence -järjestelmien toteuttaja Visual Management liittyi konserniin tuoden mukanaan parikymmentä kokenutta asiantuntijaa. Innofactorin entuudestaan vahva sähköisten palvelujen ja web-pohjaisten sovellusten osaaminen yhdistettynä Visual Managementin analytiikkaosaamiseen mahdollistaa ainutlaatuisten BI-ratkaisujen toteuttamisen, kertoo Innofactorissa BI-ratkaisuista vastaava johtaja Henrikki Hervonen. Seuraavan sukupolven BI-ratkaisut eivät ota kantaa tiedon syntypaikkaan tai rakenteeseen vaan tieto jalostetaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja voidaan tarjota perinteisenä räätälöitynä ratkaisuna tai suoraviivaisena pilvipalveluna. Esimerkiksi ratkaisut, joissa yhdistetään perinteistä numeerista informaatiota sekä markkinoilta saatavaa kilpailija- ja markkinainformaatiota toimivat jo nyt uuden ajattelun esimerkkeinä. Sähköiset työpöydät kaikkien käyttöön Parin viime vuoden aikana yhä useammat organisaatiot ovat ryhtyneet panostamaan niin sanotun sähköisen työpöydän käyttöön, tavoitteenaan hallita tietoa yhä monipuolisemmin. Ensimmäiset tällaiset ratkaisut on usein tehty johtoa varten, mutta nyt sähköisiä työpöytiä tehdään koko organisaation käyttöön. BI-toiminnallisuus on sähköisen työpöydän keskeinen osa. Tyypillinen sähköinen työpöytäratkaisu koostuu erilaisista käyttäjäkohtaisesti räätälöitävistä mittaristoista, tiedonhakuominaisuuksista, nopeista viestintäominaisuuksista ja monipuolisesta dokumenttien hallinnasta. Viime aikoina mukaan on tullut yhä enemmän myös sosiaalisen median piirteitä esimerkiksi yrityksen sisäisenä facebookina. Innofactorin BI-asiantuntijat ovat parin vuoden aikana olleet toteuttamassa johdon työpöytäratkaisuja käyttäen uusinta Microsoftin tekniikkaa. Keskeinen rooli toteutuksissa on Microsoft SharePointilla, joka sisältää peruskäyttäjille tarkoitetut työkalut mittaristojen määrittämiseksi ja esittämiseksi osana laajempaa 3 INNOFACTOR news 3/2010

4 Tuotteet ja palvelut Johdon mittaristo on esimerkki nykyaikaisesta BI-ratkaisusta. selainpohjaista johdon työpöytää. Taustalla on poikkeuksetta mittaristojen ja niihin linkitettyjen tarkempien raporttien toteutusta varten erityinen tietovarasto, jonne tiedot kootaan usein erillisistä talous- ja henkilöstöhallinnon sekä operatiivisen toiminnan ohjaukseen tarkoitetuista tietojärjestelmistä. Ratkaisussa on heti alussa otettava huomioon erilaisia asioita, jotta johdolle tehty työpöytä olisi hyvin laajennettavissa koko henkilöstön käyttöön. On esimer- kiksi mietittävä, miten hallitaan käyttäjien oikeudet eri tietoihin tai otetaan mukaan erilaisia dokumentteja ja pikaviestintää tai tehdään mahdolliseksi vakioraportointiin sisältymättömien tietojen haku monista sisäistä tai ulkopuolisista tietolähteistä, muistuttaa Henrikki Hervonen. Hyvin mietitty sähköinen työpöytä muodostaa näin tehokkaan ja käyttäjille luontevan tavan hakea ja välittää tietoa kulloisenkin tarpeensa mukaan yhdestä paikasta. Mikä ihmeen Business Intelligence? Business Intelligence -termillä on vuosien saatossa ollut monta eri tulkintaa. Sillä on tarkoitettu organisaatioiden sisäisistä järjestelmistä saatavan informaation parempaa hyödyntämistä tai kilpailija- ja markkinaseurantaa. Jälkimmäisestä tulkinnasta käytetään nykyään myös usein termejä Competitive tai Market Intelligence. Uusimmissa ratkaisuissa yhdistyvät nämä molemmat haarat siten, että lopputuloksena syntyy tietolähteistä riippumaton informaatioportaali, johon kerätään sekä numeeriset tunnusluvut että kvalitatiivisempi uutistieto. BI-järjestelmän perusidea on kerätä, yhdistellä ja summata tietoa monista tietolähteistä ja analysoida tämän jälkeen erilaisia liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä eri näkökulmista. Käyttötilanteita on monia: yrityksen strateginen suunnittelu, operatiivinen johtaminen ja yhä enemmän myös päivittäiset päätöksentekotilanteet yrityksen eri tasoilla ja sen asiakas- ja kumppaniverkostossa. Käytännössä ratkaisut parantavat organisaatioiden raportointia ja tietojen analysointia tai tuovat johdolle modernin työpöydän, jossa keskeiset tunnusluvut ja muu relevantti informaatio näkyy ajantasaisesti. Keskeisinä menetelminä BI-ratkaisuissa ovat tietovarastointi, moniulotteinen- ja muistinvarainen analysointi sekä kytkentä portaaleihin. 4 INNOFACTOR news 3/2010

5 Tuotteet ja palvelut Moderni BI-ratkaisu Microsoft-tekniikalla BI-järjestelmien tarjoamat mahdollisuudet ovat laajentuneet rajusti muutamassa vuodessa. Keskeinen vaikuttaja on ollut Microsoft, jonka tekniikalla Innofactor toteuttaa ratkaisuja asiakkailleen. Suurin muutos on kuitenkin vasta tapahtumassa, kun Microsoftin perusidea BI:tä kaikille toteutuu myös toteutusvälineissä. Silloin BI-ratkaisuissa ei enää tarvita erikoisohjelmia vaan jo tutut ja yhä kehittyvät ohjelmistot riittävät. BI-ratkaisu muodostuu yleensä kolmesta pääosasta, jotka voi havainnollistaa kerroksina: 1. Tietokerroksesta, jossa huolehditaan tietojen kerääminen, yhdistely ja yhtenäistäminen käyttöä varten tietovarastoksi ja erilaisiin tarpeisiin tehdyiksi moniulotteisiksi tietokuutioiksi. Microsoftin tekniikalla tässä hyödynnetään SQL Server -tietokantaohjelmistoa ja sen erityisominaisuuksia. 2. Raportointi- ja analytiikkakerroksesta, jossa tiedoista muodostetaan havainnollisia ja helppokäyttöisiä raportteja tai tarjotaan kaikille yhteiset analysointivälineet. Microsoft SharePoint on tässä keskeinen väline sillä siihen sisältyvät loppukäyttäjille yhteiset BI-työkalut. Esimerkiksi bisnesasiantuntija voi työkalujen avulla helposti luoda tuloskorttimallisen mittariston ja ylläpitää sitä osana sähköistä työpöytää. 3. Henkilökohtaisesta hyödyntämiskerroksesta, jossa jokainen käyttäjä voi tutuilla Microsoft Office-työkaluilla tehdä täydentäviä omia analyyseja tai raportteja yhteisen tietovaraston ja tietokuutioiden sisällöistä. Uusimmalla Excelillä on helppo tarkastella esimerkiksi tietokuutioissa olevaa tietoa numeroina tai graafeina ilman, että tietoa tuodaan ollenkaan erilliseen Excel-taulukkoon. SharePointin avulla Excelissä itse tehdyn raportin voi jaella kätevästi muille käyttäjille. Microsoft-tekniikan edullisuuden ja erinomaisen skaalautuvuuden ansiosta voidaan toteuttaa nopeasti niin pieniä rajattuun käyttöön tarvittavia ratkaisuja, kuin erittäin suurista tietomassoista muodostettuja analyyttisia ratkaisujakin. Valmistaudu jatkuvaan kehitykseen BI-ratkaisuissa investoinnin takaisinmaksu on nopeaa. Usein jo parin kuukauden pilottiprojekti tuo konkreettista lisäarvoa päätöksentekoon ja konkretisoi BIratkaisun hyödyt. Usein käykin niin, että alkuvaiheen suppeampi sisältö ja käyttäjäjoukko kasvavat ja jo rakennetut osat elävät jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön ja toiminnan mukaisesti. Jotta tämä olisi mahdollista, ensimmäinenkin BI-järjestelmä on hyvä toteuttaa pidemmän aikavälin kehityksen mukaisesti, ja samalla on varmistettava riittävä asiantuntemus jatkuvaan kehittämistyöhön sekä organisaation sisältä että toimittajan puolelta. BI-järjestelmät kehittyvät vaiheittain ja välillä merkittävin hyppäyksin. Eteen tulee varsin helposti tilanne, jossa jo käytössä olevaa ratkaisua ei pysty laajentamaan uusiin käyttötarpeisiin tai uusille käyttäjäryhmille ilman merkittävää uudelleenrakentamista. Esimerkiksi vain taloustietoja sisältävästä ja controllereiden elämää ilman Excel-hässäköitä helpottavasta järjestelmästä ei ihan itsestään synny muita tietoja sisältävää ja laajoille käyttäjäjoukoille tarvittavaa ratkaisua. Hyvällä ennakkosuunnittelulla ja helposti laajennettavalla Microsoft-tekniikalla tällaiset ongelmatilanteet voidaan välttää. Me Innofactorin BIasiantuntijat olemme tottuneet ottamaan tarvittavat näkökulmat huomioon, sanoo Innofactorin asiantuntija Vesa Tiirikainen. Monet yritykset ovat havainneet välttämättömäksi perustaa erityisen Business Intelligence -yksikön (BI Comptence Center), jotta tehdyistä BI-järjestelmistä saadaan kaikki hyöty irti ja toisaalta voidaan nopeasti luoda uusia sisältöjä uusille käyttäjäryhmille. BI-yksikössä tarvitaan tätä varten vahvaa asiantuntemusta bisnesten analysoinnista, mutta myös teknistä asiantuntemusta järjestelmien nopeaa määrittelyä ja toteutusta varten. Ensimmäiset yritykset Suomessakin ovat nimittäneet BI-johtajia enemmän järjestelmiin ja tekniikkaan keskittyvien tietohallintojohtajien rinnalle. Asiakkaan omaan toimintaan pitkälle sovitettu jatkuvasti kehittyvä BI-järjestelmä johtaa useimmiten myös pitkään yhteistyöhön ratkaisun alun perin tehneen toimittajan kanssa. Innofactorille tämä on hyvin tuttu asia, ja monet ratkaisujemme erityispiirteet on viritetty juuri tällaista yhteistyötä varten. 5 INNOFACTOR news 3/2010

6 Uudet innofactorilaiset esittäytyvät Tuotteet ja palvelut Kysyimme seuraavia asioita: 1. Mikä on erikoisosaamisesi Business Intelligence -ratkaisuissa? 2. Millainen on mielenkiintoinen asiakasprojekti? Mikä projekti on erityisesti jäänyt mieleen ja miten se eteni? 3. Millaisia haasteita olet kohdannut työssäsi? Miten niistä on selvitty? 4. Mitä konkreettisia hyötyjä olet nähnyt Business Intelligence -projekteissa? Henrikki Hervonen Vice President, Microsoft-ratkaisut 1. Konsultatiivinen myynti ja BIratkaisun hyötyjen perustelu. Tunnen kaikki markkinoilla olevat BI-teknologiat ja keskeiset BImenetelmät. Sitä kautta osaan auttaa asiakasta valitsemaan oikean tavan saada konkreettista hyötyä irti BI-ratkaisuistaan ja auttaa heitä etenemään oikeilla askelilla kohti parempaa informaation hyödyntämistä. 2. Mielenkiintoinen asiakasprojekti on sellainen, jossa asiakkaan rima on korkealla vaatimusten suhteen ja tavoitteet ovat haastavat. Viimeaikaiset johdon työpöytähankkeet ovat BI:tä parhaimmillaan, kun ollaan liiketoimintatietojen ytimessä. Näissä hankkeissa toteutetaan konkreettisia työkaluja päätöksenteon parantamiseksi ja sitä kautta luodaan kilpailuetua asiakkaille. Yksi mieleen painunut projekti on ollut Metsäteollisuus ry:lle tehty järjestelmäuudistus. Siinä vaatimustaso oli korkealla ja koko organisaatio pääsi oppimaan paljon uusia asioita. 3. Haasteista selvittyä on aina valmiimpi kohtaamaan uusia. Mikrotason haasteet ovat liittyneet asiakkaiden teknisiin haasteisiin ja makrotason yleismaailmalliseen talouden taantumaan. Haasteista selviää parhaiten ottamalla puhelimen käteen ja hoitamalla asiat kuntoon välittömästi. Elämässä on oppinut, että menneitä on turha murehtia, koska vain tulevaan voi vaikuttaa. 4. Valtaosa projekteistamme on onnistunut tuottamaan asiakkaille oikea-aikaista informaatiota omasta toiminnastaan. Eräskin asiakas sanoi asiakastilaisuudessamme, että herää joka aamu aikaisin ja ensimmäiseksi katsoo BI-ratkaisusta raportteja, joilta näkee eilisen päivän myyntiaktiviteetit. Siinä konkretisoituu BI:n hyöty aika kivasti. Vesa Tiirikainen Senior Advisor, Innofactorin hallituksen jäsen 1. En ole oikeastaan erikoistunut ollenkaan BI-asioihin vaan tarkastelen näitäkin ratkaisuja osana laajempaa yritysten kehittämistyötä. Oma erikoisosaamiseni liittyy liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen strategisella tasolla tietotekniikka on nykyisin näissä ihan keskeinen väline. 2. Kaikki haastavat asiakasprojektit ovat kiinnostavia ja niistä on esimerkkejä parissa äskettäin kirjoittamassani kirjassa. Business Intelligence -tyyppisistä projekteista ehkä mieleenpainuvin on Koneella tekemäni pieni projekti johdon kuukausiraportoinnin uudistamiseksi vuonna 1990 se kun johti merkittäviin uudistuksiin hissiryhmän johtamisessa. 3. Useimmat ovat liittyneet ihmisiin. Ehkä suurimman haasteen koin 1990-luvun alkupuolella, kun Suomeen iski todella vakava lama samaan aikaan, kun olin perustamassa ja vetämässä S.A.M.I. Tietotekniikka Oy:tä huhtikuussa Silloinen lama oli monessa suhteessa Suomessa paljon tätä viime vuosien lamaa vakavampi, ja meidänkin konsulttihommiltamme hävisi kysyntä lähes täysin. Pienen konsulttiyhtiömme väki sopi yhteisesti, että otamme palkkaa yrityksestä vain sen verran, kuin on laskutusta. Oli erittäin kasvattavaa huomata, että palkat ovat todellakin muuttuva kulu, johon todella itse voi vaikuttaa. Toinen oppi noista ajoista oli, että yhtenäistä tiimiä ja erinomaisia ihmisiä ei pidättele mikään. 4. BI-ratkaisut voivat joskus maksaa itsensä takaisin erittäin nopeasti, mutta yleensä on kysymys organisaation johtamisen ja toimintatapojen pitkäaikaisesta muuttamisesta. Kysehän on olennaisen ja oikean tiedon tuomisesta kenelle tahansa toimintaa varten, juuri oikeaan aikaan ja nopeasti omaksuttavassa muodossa. Jotta konkreettista hyötyä saadaan, on ratkaisu saatava todella kunnolla käyttöön. 6 INNOFACTOR news 3/2010

7 Tuotteet ja palvelut Klaus Jokinen, Key Account Director 1. Pääasiallisesti olen myynyt, konsultoinut, suunnitellut ja myös toteuttanut ja ideoinut BI- ja tietovarastointiratkaisuja. Tämä taustana tulen jatkossa tekemään töitä Innofactorin laajennetun Business Intelligence -konseptin tuotteistamisessa ja siihen liittyvien binesratkaisujen promoamisessa painopisteenä ensisijaisesti Talouselämän TOP 500 yritykset. Tehtävänäni on etsiä uusia päänavauksia yhdistetylle Innofactorin ratkaisutarjonnalle ja siihen liittyvälle liiketoiminta- ja tekniselle konsultoinnille. Kutsukaamme tätä uutta konseptia vaikkapa tulevaisuuden konttoriksi /Office of the Futureksi. 2. Mielenkiintoinen projekti on ennen kaikkea sellainen projekti, jolla on johdon ja työntekijöiden tuki, ja jossa ollaan valmiita laittamaan itsensä peliin. Viime vuosilta mieleeni on jäänyt ja inspiroinut Kaleva Travelin BI-ekstranet, joka on suoraan kiinni yrityksen liiketoiminnan ytimessä, ja jota käyttää noin 1000 asiakasta, joukossa myös Suomen suurimpia yrityksiä. Kaleva Travel on oman johtonsa lausumana saanut tämän järjestelmän avulla kiistatonta kilpailuetua ja lisää markkinaosuuksia, ja on samalla kasvanut suurimmaksi liikematkatoimistoksi Suomessa. Tällaisia Success Storyja tarvitaan lisää. 3. Haasteina ovat olleet muun muassa työilmapiirin pitäminen hyvänä kaikissa tilanteissa sekä erilaisista taantumista selviäminen ilman irtisanomisia, haasteelliset asiakasprojektit ja henkilökohtaisella tasolla omasta jaksamisesta huolehtiminen. Näistä kaikista haasteista on selvitty yllättävän hyvin loistavien työntekijöiden avulla, jotka ovat kaikki vetäneet yhtä köyttä kiperän paikan tullessa. 4. Olen nähnyt johtamisen tehokkuuden ja toiminnan suunnittelun parantuneen. Esimerkiksi asiakaspalvelu ja myyntityö ovat parantuneet huomattavasti, kun toimittaja tietää, missä mennään asiakassuhteessa tällä hetkellä ja mikä on ollut historiallinen kehitys. BI:n avulla asiantuntijoiden ja johdon työ on tullut mielekkäämmäksi, kun ei enää tarvitse repiä tietoja kasaan puolimanuaalisesti yhä uudelleen viikosta ja kuukaudesta toiseen vaan järjestelmä tuottaa tarvittavat tiedot automaattisesti. Suurena lisäetuna BIjärjestelmissä on myös se, että puhutaan samoista asioista samoilla yhteismitallistetuilla käsitteillä ja tietoon voidaan luottaa, kun kaikki saavat sen samasta varmistetusta lähteestä. Uudet ratkaisut ovat mahdollistaneet myös vähemmän tasoja organisaatioon, nopeamman reagointikyvyn ongelmiin ja mahdollisuuksiin sekä uudet toimintamallit johtamisessa ja johdon strategisten tavoitteiden jalkauttamisen tehokkaasti koko organisaatioon. Pontus Mattsson Team Leader, Business Intelligence 1. Tunnen Microsoft-paletin laajalla skaalalla, ja useiden toteutusten myötä karttuneen tietotaidon myötä kykenen tarjoamaan ja määrittelemään kestäviä ja kustannustehokkaita arkkitehtuureja ja ratkaisumalleja. Välillä on hyvin antoisaa tehdä konkreettisia toteutuksia kädet savessa, joissa saa kirjoittaa SQL:ää ja luoda tietovaraston latausprosesseja. 2. Kaikki ovat mielenkiintoisia. Järjestelmien perusratkaisut saattavat olla samantapaisia, mutta asiakastarpeet ja asiakkaan toimintamallit ovat silti uniikkeja. Mieleen on jäänyt esimerkiksi Elektroskandia, koska se oli Suomen ensimmäisiä SQL tietovarastototeutuksia ja kaikki oli uutta. Mukavasti eteni, ja taitaa lähes sellaisenaan pyöriä tänäkin päivänä. 3. Tietojärjestelmän hyvä määrittely on aina haaste. Usein alkaa ideoita ja kommentteja vyöryä vasta, kun asiakas näkee ratkaisuja työasemallaan. Tästä tietysti seuraa aikataulu-, kustannus- ja Feature Creep -haasteita. Jatkuva kommunikointi asiakkaan kanssa on kaiken A ja O. 4. Asiakkaan tietopääoman hyödyntämisen kertaluokkaa parempi taso. Parhaimmassa tapauksessa toimintatavat alkavat kehittyä luonnollisella tavalla, kun datan laatu, kattavuus ja saatavuus paranevat. Hannu Muurinen Senior Consultant, Business Intelligence 1. Olen tehnyt Business Intelligence -ratkaisuja laidasta laitaan, mutta viimeaikoina on tullut tehtyä erityisesti tuloskorttiprojekteja sekä erilaisia pilottiprojekteja. Myös suunnittelujärjestelmät ovat olleet vastuualueellani. 2. Mielenkiintoinen asiakasprojekti on sellainen, joka on asiakkaalle todella tärkeä ja siihen satsataan paljon. Raporteilla on paljon käyttäjiä, ja niiden 7 INNOFACTOR news 3/2010

8 Tuotteet ja palvelut Markkinointiviestintätoimisto Command Associates on yhdessä Innofactorin kanssa kehittänyt digitaalisen ratkaisun brändinhallintaan. Brand Command -ratkaisu soveltuu monentyyppisille organisaatioille, niin yrityksille, valtionhallintoon kuin oppilaitoksillekin. Brand Command on konsepti, jossa INNOFAC- TOR Prime -alustalle luodaan kullekin asiakkaalle sopiva brändinhallintakokonaisuus siten, että se palpitää olla koko ajan käytettävissä ja ajan tasalla. Eräälle kiinteistövälitysalan yritykselle toteutettu tietovarasto- ja raportointiprojekti jäi erityisesti mieleen. Aikataulu oli tiukka, mutta projekti onnistuttiin viemään tehokkaasti läpi huolellisen suunnittelun, määritysten ja projektin aikaisen testauksen ansiosta. 3. Joskus projektiin ei ole satsattu riittävästi resursseja tai toimittajan tuotokset ja asiakkaan odotukset eivät muuten vain kohtaa. Aiempi kokemus vastaavista projekteista ja hyvä projektinhallinta ovat auttaneet monessa tilanteessa. Projektissa liiallinen optimismi ei ole hyväksi, vaan pitää pystyä etukäteen tiedostamaan ja kommunikoimaan avoimesti mahdolliset ongelmia aiheuttavat tilanteet. Loppukäyttäjiä pitää kuunnella ja sitouttaa projektiin jo määrittelyvaiheessa, jotta järjestelmä käyttökokemuksellaan ja tietosisällöllään kannustaisi käyttöön. Liiketoimintapuolen pääkäyttäjän merkitys on äärimmäisen tärkeä kehitys- ja käyttöönottovaiheessa, käyttäjien innostamisessa ja järjestelmän jatkokehityksessä. 4. Hyödyt näkyvät tehostuneempana työskentelynä: tehdään töitä paremmin, suunnitelmallisemmin ja tehokkaammin paremman tiedon ansiosta. Käytännössä tämän huomaa siitä, että raportointivastaavilla ja controllereilla ei kulu niin paljon aikaa Ad-Hoc -tiedonhakupyyntöihin, kun loppukäyttäjillä on helppokäyttöiset perusraportit valmiina ja tehokäyttäjillä työkalut tiedon hakuun ja analysointiin. Tomi Levelä, Key Account Manager 1. Erikoisosaamiseni Business Intelligence -ratkaisuissa on löytää kustannustehokkaat ratkaisut strategisen, taktisen ja operatiivisen tiedon hallintaan. 2. Mielenkiintoisia asiakasprojekteja ovat kaikki ne, joissa on saanut nähdä, kuinka ratkaisut on aidosti otettu käyttöön, ja niistä saadaan jatkuvasti todellista hyötyä liiketoiminnan johtamiseen. Mieleenpainuvin projekti on ollut eräälle asiakkaallemme toimitettu Business Intelligence -ratkaisu, jossa oli alusta asti sitoutuneesti mukana talousjohtaja ja ylin johto. Kaikilla vallitsi yhteinen ymmärrys asioista, jotka projektin tuli ratkaista. Projekti eteni mallikkaasti ja valmistui aikataulussa, kun sovituista asioista pidettiin kiinni. 3. Suurimpia haasteita ovat ihmiset; miten saada kaikki puhaltamaan yhteen hiileen ja toisaalta, miten saada voimakkaan teknisesti orientoituneet ihmiset puhumaan muustakin, kuin ratkaisun teknisistä ominaisuuksista. Haasteista on selvitty nöyrällä jämäkkyydellä ja sitkeydellä arvostaen ihmisten erilaisuutta. 4. Business Intelligence -ratkaisuja hyödyntämällä asiakkaat ovat todella voineet suunnata katseensa peruutuspeilistä eteenpäin. Brand Command digitaalinen ratkaisu brändin kehittämiseen ja hallintaan Yrityksen brändillä ihmisten käsityksillä ja mielikuvilla organisaatiosta sekä sen tuotteista ja palveluista on huomattava liiketaloudellinen merkitys. Kilpailutilanteessa on usein ratkaisevaa se, kuinka hyvin tai huonosti yrityksen brändi on hoidettu. velee juuri kyseessä olevan organisaation tarpeita ja toiveita. Ratkaisua voidaan käyttää joko yrityksen intranetin kautta tai erillisenä web-sivustona. Brand Command sisältää brändin hallinnan keskeiset toiminnot Tänä päivänä yritysten globaalit organisaatiot ja organisaatioiden hajautetut toiminnot asettavat haasteita organisaation yhteneväiselle viestinnälle. Tästä syystä brändiin olennaisesti kuuluvat graafiset ohjeistot ovat tärkeä osa Brand Commandia. Lisäksi markkinointimateriaalien kuten esitteiden, julisteiden ja kuvapankin ylläpito ja jakelu, sujuu ratkaisun avulla vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. Brand Commandin avulla säästyy aikaa ja rahaa helppokäyttöisten templatejen, eli suunnittelupohjien, dynaamisten 8 INNOFACTOR news 3/2010

9 Tuotteet ja palvelut templatejen ja prosessien avulla. Tarvitaan vähemmän kommentointikierroksia, ja painotaloyhteydet sekä repropalvelut sujuvat vaivattomasti. Brändin yhtenäinen viestintä paranee, kun ohjeistuksia on helppo noudattaa ja ylläpitää. Brändin voimavarat käyttöön Herkkyys asiakkaiden tarpeille sekä kyky uudistua ovat edellytyksiä elinkelpoiselle brändille. Siitä syystä organisaation on kyettävä keräämään ja jalostamaan ajankohtaista, jatkuvasti syntyvää tietoa yrityksestä sekä sen tuotteista ja palveluista. Brand Command toimii brändi- ja markkinointiviestinnän keskustelufoorumina, jossa kaikki aiheeseen liittyvä sisältö on esillä, ja missä sitä kommentoidaan ja kehitetään. Näin brändi säilyy ajankohtaisena ja tuoreena. Lisäksi Brand Commandiin voidaan liittää erilaisia motivoivia osioita, kuten pelejä, brändin historiatietoja ja kilpailuja. Tarkoituksena on, että Brand Commandista muodostuu päivittäinen työfoorumi, jonka kautta kaikki markkinointiviestinnän alueeseen kuuluvat työt kulkevat, kertoo Command Associatessa Brand Command -projekteista vastaava asiakkuuspäällikkö Marjo Vänttinen. Partnerit ja yhteistyökumppanit voivat osallistua keskusteluun ja tuoda omaa osaamistaan organisaation käyttöön. Brand Command luo yhteisön, joka jakaa tietoa, kokemuksia, neuvoja ja ideoita. Kaikki yhden katon alla, jatkaa Marjo Vänttinen ratkaisun eduista. Teknisesti Brand Command voidaan nopeasti ottaa käyttöön osaksi kunkin talon IT-infraa. Se soveltuu yhteen muun muassa kaikkien Microsoft-ympäristöjen kanssa. Keskimääräinen implementointiaika ratkaisulle räätälöityine sisältöineen on 2-6 kuukautta. Ratkaisu voidaan räätälöidä osana asiakkaan brändiuudistusprojektia tai se voidaan tehdä olemassa olevalle brändisisällölle. Itse ratkaisun käyttöliittymä ja visuaalisuus suunnitellaan sopimaan kunkin brändin ilmeeseen. Ratkaisun hinnoittelu perustuu sekä räätälöintitarpeeseen että kuukausittaiseen lisenssimaksuun., kuvaa Vänttinen ratkaisun käyttöönottoa ja sen kustannuksia. Church Intelligence tarjoaa ratkaisun seurakuntien työn analysointiin ja raportointiin Seurakuntien toiminnan kehittäminen oli puheenaiheena Seurakuntaforumin päätapahtumassa Innofactorin järjestämä kuudes Seurakuntaforum keräsi tänä vuonna noin 100 osallistujaa. Church Intelligence on erityisesti seurakuntien työn kannalta keskeisen tiedon jalostamiseen ja hyödyntämiseen kehitetty ratkaisu. Tietoa syntyy yleensä sekä organisaation sisällä kuten taloushallinnossa, henkilöstöhallinnossa ja asiakkuuksien hallinnassa että organisaation ulkopuolella kuten erilaisten tutkimusten tuloksena. Church Intelligence -ratkaisun tarkoituksena on kerätä tieto eri tietojärjestelmistä keskitettyyn tietovarastoon ja tuoda se sieltä jalostetussa muodossa palvelemaan toiminnan suunnittelua, seurantaa, analysointia ja raportointia. Ratkaisun mahdollisia sovellusalueita ovat muun muassa asiakkuuksien hallinta, millä tavoitellaan esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden ja käyttäytymisen parempaa ymmärrystä. Ratkaisua voidaan hyödyntää myös osana taloudenpitoa, mikä edesauttaa omien tuottojen ja kulujen parempaa tuntemusta. Ratkaisu palvelee myös yleistä toiminnan tehokkuutta ja sen seurantaa, ja sen avulla voidaan tavoitella resurssien parempaa allokointia, tilojen parempaa käyttöastetta tai asiakkaiden parempaa palvelua. Parhaillaan on käynnistymässä Church Intelligence -pilottiprojekti, jossa mukana on viisi seurakuntayhtymää. Pilotin tavoitteena on luoda mallit operatiivisesta järjestelmästä johdetun informaation koostamiseksi ja hyödyntämiseksi; määritellä seurattavat tunnusluvut, selvittää tietokannoista kerättävä data, rakentaa tietovarasto, integroida ratkaisu osaksi INNOFACTOR Prime -tuotetta sekä luoda pohjaa myös laajemmalle analyyttiselle toiminnalle. Lisätietoja pilotista ja Chruch Intelligence -ratkaisusta antaa Innofactorin Henrikki Hervonen, puh INNOFACTOR news 3/2010

10 Vieraskynä Johtava konsultti, CEO Tero J. Kauppinen, Via Group: Ken kontrolloi tietoa, hänellä on valtaa Kuka tahansa, joka kontrolloi muille tärkeitä resursseja kuten rahaa tai tietoa voi rakentaa itselleen valtapohjan vaikuttaa asioihin. Johtajan tehtävänä on vaikuttaa, saada asiat tapahtumaan. Perinteisesti johtajan vaikuttaminen on nähty vuorovaikutuksena ja henkilökohtaisena toimintana. Uusin tutkimus kuitenkin paljastaa, että yli puolet johtamisen kokonaisvaikuttavuudesta syntyy siitä, että johtamisprosessi ja sen pohjana oleva johtamisjärjestelmä luovat edulliset olosuhteet henkilökohtaiselle vaikuttamiselle, kirjoittaa Via Groupin johtava konsultti ja CEO Tero J. Kauppinen. Valta luo vaikuttavuutta Vaikuttamisen perusta on valtapohja. Ilman sitä oikeillakaan toimilla ei ole vaikuttavuutta. Valtapohjasta on kuitenkin tullut epämääräisempi, kuin mitä se oli selkeiden hierarkioiden aikaan. Uudet matalammat, verkottuvat, matrisoituvat ja prosesseiksi muuttuvat organisaatiorakenteet muuttavat johtajaan kohdistuvia vaateita. Johtaja joutuu vaikuttamaan muiden alaisiin, ylöspäin organisaatiossa, jakelukanaviin ja jopa asiakkaiden organisaatioihin. Sananmukaisesti hän joutuu johtamaan ilman virallista asemavaltaa. Tällaisessa tilanteessa valtapohjan luominen ja ylläpito ovat tehtävien hoidon kannalta oleellisia. Tiedosta tietoisuudeksi Yrityksille ovat tietotekniikan kolmikirjaimiset avainsanat kuten CRM, ERP ja SCM tulleet tutuiksi. Usein myös kalliiksi, koska kokonaisvaltaiset tietojärjestelmät ovat massiivisia ja toimintakulttuuria muuttavia. Ne voivat luoda myös uudenlaista tuottavuutta organisaatioon ja jopa kilpailuetua niin kauan, kunnes kilpailijakin saa erppinsä toimimaan. Johtajat ovat usein jäljessä oman johtamisensa suhteen. He eivät ole virittäneet johtamisprosessia hyödyntämään teknologian mahdollisuuksia. Vanhat savupiippujen aikana opitut tavat hallitsevat tiedostamatta ajattelua ja käyttäytymistä. Kuinka moni johtaja Suomessa perustaa johtamisensa ajantasaiselle tiedolle siitä, miten organisaatio toteuttaa strategisia 10 INNOFACTOR news 3/2010 päätöksiä? Kuinka moni toimitusjohtaja voi mitatusti todeta, ketkä esimiehistä johtavat uuden strategian mukaisesti? Kuinka moni prosessivastuullinen tietää jatkuvasti, miten sovitut vastuujohtajien kriittiset toimenpiteet etenevät eri vastuualueilla eri maissa? Johtamisprosessin läpinäkyvyys lisää tutkitusti tehoa organisaatiossa. Se tekee johtamisesta jokaisen asian, ei vain joidenkin harvojen esimiesten etuoikeuden. Sitä paitsi on helpompaa luottaa, kun tietää miten asiat ovat. Johtaminen voi luoda ylivoimaa Kilpailijoihin nähden parempi johtamisprosessi ja toimivampi johtamisjärjestelmä luovat edellytykset kilpailuylivoimaa luovalle johtamiselle. Pian valmistuvan väitöskirjatutkimuksen mukaan johtamisen tehosta yli puolet on kiinni kyvykkyydestä suunnitella ja hallita johtamisprosessia, työkalujen yhteensopivuutta, mittaroinnin toimivuutta ja toiminnan kytkeytymistä strategisiin valintoihin. Kokonaisvaltainen johtaminen edellyttää kokonaisvaltaista johtamismallia, joka voidaan ohjelmoida tietojärjestelmäksi. Nykyisessä johtamisympäristössä johtajan on mahdoton onnistua ylivoimaa luovalla tavalla, jos hänellä ei ole tietoteknistä työpöytää, jolla hän voi tiedon avulla johtaa organisaatiorajojen, hierarkioiden ja toimintojen yli 24/7. Se, minkä ERP teki lentokoneen valmistamiselle, on tapahtumassa myös johtamiselle. Monimutkainen prosessi on muuttumassa hallittavaksi. Via Group on johtamisen asiantuntija, jonka asiakaslupauksena on luoda johtamisesta ylivoimaa luova kilpailukeino. Via Groupin kehittämät työkalut vievät johtamisen mahdollisuudet uudelle tasolle ja VIA Leadership Academyn johtamisen kehitysohjelmat jalostavat välineet taidoiksi. Lisätietoja: Via Lead -ohjelmisto on Via Groupin ja Innofactorin kehittämä kokonaisvaltainen innovatiivinen johtamisen työkalupakki, johtamisen tietotekninen työpöytä, joka tekee johtamisesta läpinäkyvää ja ennakoivaa. VIA Lead on tarkoitettu organisaatioille, jotka pyrkivät luomaan johtamisesta kilpailuylivoimaa luovan toiminnon. VIA Lead -nimi ohjelmistolle Jatkuu seuraavalla sivulla.

11 Tapahtumat Järjestöaamiainen Kuvertti, Postimuseo, Pääposti, Helsinki Miten tietojärjestelmät tukevat parhaalla mahdollisella tavalla järjestöjen toimintaa? Tervetuloa kuulemaan Innofactorin Järjestöratkaisun tarjoamista uusista mahdollisuuksista aamiaiselle Postimuseon Kuverttiin. Tilaisuuteen mahtuu rajallinen määrä osallistujia, joten varmistathan paikkasi ilmoittautumalla Business Summit 2010, Mediakeskus Lume, Helsinki Kuinka ajatellaan isosti ja innovatiivisesti? Yli toimialojen ja suhdanteiden? Yli tutun ja turvallisen, tehdyn ja nähdyn? Ja miten se muutetaan toiminnaksi ja tulokseksi? Tähän kysymykseen haetaan vastausta vuoden 2010 Business Summitissa. Tapahtuma on Microsoftin vuosittain järjestämä liiketoimintapäättäjille suunnattu kutsuvierastilaisuus, joka tänä vuonna järjestetään yhdessä Innovaatiokoulutusohjelma IMO:n ja Talouselämän kanssa. Innofactor on esillä tapahtumassa työskentelyn tehostamiseen suunnatuilla ratkaisuillaan. Lisätietoja tapahtumasta: Peruutuspaikkoja tapahtumaan voi tiedustella: tulee sanoista Vision Into Action, jotka kuvaavat johtamisohjelman kattavuutta. Ohjelmisto sisältää strategian luomiseen ja johtamiseen tarvittavat työkalut ja prosessit sekä toimenpiteiden läpinäkyvän seurannan organisaation laajuisesti. Ohjelmisto perustuu hyvin tutkitun ja kansainvälisesti testatun johtamismallin viemiseen visuaaliseksi ja helppokäyttöiseksi ohjelmistoksi, joka voidaan kytkeä tietoa tuottaviin järjestelmiin. Tiedosta tehdään johdettavaa; se muuttuu ennakoivaksi johtamistietoisuudeksi. Ohjelmiston käyttöönoton myötä johtamisesta tulee aika- ja paikkariippumatonta. Lisätietoja: Data Warehouse / Business Intelligence Tietoisku, Hotelli Strand, Hakaniemi, Helsinki Tiivis tietoisku tietovarastoinnin ja Business Intelligence -alueen ideoista, menetelmistä ja välineistä. Kurssilla käydään läpi terminologia, käsitteet sekä arkkitehtuurivaihtoehdot. Kouluttajat kertovat kokemuksia monista omista hankkeistaan. Tarkastelemme myös DW- ja BI-alueiden välinetarjontaa. Tilaisuus on suunnattu henkilöille, jotka ovat menossa mukaan tietovarastoprojektiin tai haluavat yleiskuvan tietovarastoinnista ja BI:stä sekä näkemyksen tulevaisuuden suuntauksista. Kurssin kouluttajina toimivat Henrikki Hervonen Innofactorista sekä konsultti Ari Hovi. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Papiston päivät 2010, Verkatehdas, Hämeenlinna Suomen kirkon pappisliiton järjestämässä tapahtumassa tarkastellaan eri näkökulmista kirkon toimintaympäristöä ja sen muutoksia. Tervetuloa tapaamaan Innofactorin seurakuntatiimiä ja tutustumaan seurakunnille toteuttamiimme ohjelmistoratkaisuihin tapahtuman yhteydessä pidettävään näyttelyyn! Via Leaders Forum Helsingin Messukeskus Via Leaders Forum tuo maailman innovatiivisimmat ajattelijat ja johtamisen gurut Suomeen jo 11. kerran. Konferenssin tarkoituksena on päivittää osallistujien strateginen näkemys ja tuoda uusimmat ideat, tutkimustulokset ja johtamisvälineet heidän käyttöönsä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Cantores Minores joulukonsertti, Johanneksen kirkko, Helsinki Innofactor ja Cantores Minores järjestävät Innofactorin asiakkaille ja muille yhteistyökumppaneille perinteisen joulukonsertin. Tervetuloa virittäytymään joulutunnelmaan! ilmoittautumiset: Tapahtumamme päivittyvät osoitteessa: Seuraa tapahtumiamme ja tule päivittämään tietojasi ja oppimaan uutta! 11 INNOFACTOR news 3/2010

12 Internet-, ekstranet-, intranet- ja mobiilisivustot Tapahtumakalenterit Kuva-, materiaalija brändipankit Monikanavaviestintä: kohdennettu ja printti Pelit, kampanjat ja muu sähköinen viestintä Asiointitilit Tunnistautumis- ja maksupalvelut Asiointilomakkeet ja muut itsepalveluratkaisut Varauspalvelut Ilmoittautumispalvelut Verkkokauppa Asiakkuudenhallinta (CRM) Myynninhallinta, tuotehallinta ja myyntilaskutus Projektin- ja toimituksenhallinta Dokumentinhallinta ja arkistointi Ajan- ja resurssienhallinta sekä sähköiset kalenterit On tilanteita, joihin haluaa parhaan kumppanin. Ryhmätyö, työnkulun prosessit ja asianhallinta Henkilöstöhallinto, työnsuunnittelu ja -kirjaus Osto-, kulu- ja matkalaskujen kierrätys Ohjelmistot ja järjestelmät Konsultointi Design Koulutus Asiakastuki Käyttöpalvelut Kulunvalvonta ja vierailijahallinta Hakutoiminnot Tietovarastointi Business intelligence ja raportointi Toimiala- ja asiakaskohtaiset ratkaisut

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteinen viestintäratkaisu Viestintäratkaisu vastaa hallinnon tuottavuus, vaikuttavuus ja asiakeskeisyys

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Talousjohtaja vie perille. 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy

Talousjohtaja vie perille. 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy Talousjohtaja vie perille 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy 30.11.2011 Esityksen sisältö 1. Talousjohtajan tehtävät 2. Tilastoja taustaksi 3. Liiketoimintaa tukeva talousjohtaminen 4. Talousjohtamisen organisointi

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Tarvitsetko vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - miten hoitokustannukset jakautuvat jäsenkuntien kesken? -

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Sakari Olli Tieturi OY HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551 kurssit@tieturi.fi Esittely FM Sakari Olli Tieturi OY Tiiminvetäjä

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8. ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.2016 10.6.2016 Kanta-liittymisen tukiprojekti Miksi? Auttaa liittymisen

Lisätiedot

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012 Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Jukka Lassila 16.1.2012 Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Hallitustyön merkitys yrityksen alkuvaiheessa ja kasvuvaiheessa

Lisätiedot

Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN. Hotel Kämp

Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN. Hotel Kämp Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN Hotel Kämp 25.8.2016 Adaptive Insights -Budjetoinnista suorituskyvyn johtamiseen 9.00-9.10 9.10-9.30 9.30-10.00

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO Reko Lehti Teknologiapäällikkö 31.08.2016 31.8.2016 Alkujumppa Konteksti: Alko tänään Matkalla digitaaliseksi organisaatioksi Palveluväylä prosesseille ja palveluille

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA PD-projektityö/Vesa Helin Tutkimuksen tausta strategisen ja toiminnan vaikuttavuuteen tähtäävän toiminnan

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 Tutkimustuloksia henkilöstötyön tietojärjestelmistä 2003 26.9.2003 jarmo.peltoniemi@paconsulting.com Matka HR-järjestelmien maailmaan Oppi ja suositukset

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yleisesitys Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke Tavoitteena yhä paremmat ja tehokkaammat palvelut vaikka keinot ja ympäristö muuttuvat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

Esittelyn nimi Mallinimi Sukunimi Luottamuksellinen

Esittelyn nimi Mallinimi Sukunimi Luottamuksellinen Esittelyn nimi 1 21.10.2015 Mallinimi Sukunimi Luottamuksellinen Softwave Ohjelmistot Oy - lukuina 24 asiantuntijaa 1,2 milj. liikevaihto 20% Vuosittainen kasvu Toimipaikka Kokkola +100 Asiakas organisaatiota

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Affecton uusitun asian- ja dokumenttienhallinnan ratkaisun lanseeraus Timo Helkiö Senior Advisor, Affecto Finland Oy

Affecton uusitun asian- ja dokumenttienhallinnan ratkaisun lanseeraus Timo Helkiö Senior Advisor, Affecto Finland Oy Affecton uusitun asian- ja dokumenttienhallinnan ratkaisun lanseeraus Timo Helkiö Senior Advisor, Affecto Finland Oy 1 2 TAUSTAA: Asian- ja dokumenttienhallinnan rooli toiminnan tehostamisessa ja kokemuksia

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

Osaatko ratkaista kaupunkialgoritmin? Tietojohtamisella kohti parempaa palvelujen vaikuttavuutta Ravintola Palace, Helsinki

Osaatko ratkaista kaupunkialgoritmin? Tietojohtamisella kohti parempaa palvelujen vaikuttavuutta Ravintola Palace, Helsinki Osaatko ratkaista kaupunkialgoritmin? Tietojohtamisella kohti parempaa palvelujen vaikuttavuutta 10.2.2016 Ravintola Palace, Helsinki Turun kaupungin tietojohtamisen kehittämishanke Turun kaupungin tietojohtamisen

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Tietoarkkitehtuuri nyt!

Tietoarkkitehtuuri nyt! 1 Tietoarkkitehtuuri nyt! - tietoarkkitehtuuri tietovarastoinnin kivijalkana - miten ratkaista lähes kaikkia vaivaava tietojen siiloutumistauti - miten saada käyttäjät määrittelyyn mukaan Ari Hovi Ari

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat

Lisätiedot

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi TIETOpäivät 17.10.2007 Tiedolla tulokseen -seminaari Leena Kononen Tieto on organisaation ydintuotantoa jokaisessa jalostetaan ja tuotetaan tietoa Haasteena

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Bookrresurssienhallintajärjestelmä

Bookrresurssienhallintajärjestelmä Bookrresurssienhallintajärjestelmä 21.10.2013 Hartikaari 2013 Aloittanut toimintansa 1992 Hartikaari Oy Uusinut yritysilmeen, toimintamallin ja nimensä 2010 Tuotteet ja palvelut Tarjoamme kokonaisvaltaisia

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma

Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma 2: Hyödynnetään avointa, omaa ja yhteistä tietoa Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma JulkICT-osasto Tietojen hyödyntämisen ja tietojohtamisen yleinen tavoite 2: Hyödynnetään

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods Espoo 29.9.2016 Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Sisältö Työn tausta Ongelman asettelu Metodiikka Kehitysprojekti

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot