Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s /2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI"

Transkriptio

1 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI Kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostaminen edellyttää monipuolisen tiedon käsittelyyn kykeneviä ratkaisuja s. 2 Uudet innofactorilaiset esittäytyvät s. 6-8 Brand Command digitaalinen ratkaisu brändin kehittämiseen ja hallintaan s. 8-9 Church Intelligence tarjoaa ratkaisun seurakuntien työn analysointiin ja raportointiin s.9 Tapahtumat s.11 Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 Vieraskynä: Ken kontrolloi tietoa, hänellä on valtaa s.10

2 Pääkirjoitus Kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostaminen edellyttää monipuolisen tiedon käsittelyyn kykeneviä ratkaisuja Viimeisten vuosien aikana syntyneiden uusien sähköisten kanavien ansiosta tietoa on saatavilla tänä päivänä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Informaatiotulvassa kriittinen tiedonhallinta ja tietojen hyödyntäminen ovat nousseet keskeisiksi kilpailukykytekijöiksi. Organisaatiot, jotka kykenevät parhaiten kokoamaan tiedon, huolehtimaan sen luotettavasta varastoinnista ja joustavasta käytöstä pitkän tähtäimen suunnittelussa sekä päivittäisten päätösten tukena, ovat askeleen edellä muita. Tiedon määrän lisäksi toiminnan menestyksen kannalta kriittisen tiedon sijaitseminen hajallaan eri puolilla organisaatiota eri toimintojen parissa työskentelevien asiantuntijoiden käsissä asettaa suuria haasteita kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostamiselle. Monet asiat kuitenkin saavat alkunsa toisistaan ja ovat myös riippuvaisia toisistaan. Tästä syystä pyrkimys mahdollisimman kokonaisvaltaisen näkemyksen luomiseen on kriittisen tärkeää yksilöiden ja koko organisaation toiminnan kehittymisen kannalta. Syvällinen BI-osaaminen yhdistettynä näkemyksellisiin asiakkuuksien hallinnan ratkaisuihin sekä toiminnanohjausjärjestelmiin tekee Innofactorista edelläkävijän tuloksellisen ja tehokkaan työskentelyn mahdollistavien ratkaisujen toimittajana. Yhdistymisen tuloksena Innofactor on nyt Suomen suurin puhtaasti Microsoftratkaisuihin erikoistunut ohjelmistointegraattori, jolloin kykenemme tuomaan uusimmat Microsoft-teknologiaan pohjautuvat ratkaisut entistä kustannustehokkaammin asiakkaidemme hyödynnettäväksi. Kuluvana vuonna Innofactor on Microsoftin kumppanina osallistunut tuottavuusohjelmaan, jossa etsitään ratkaisuja julkisen sektorin tuottavuuden lisäämiseen tietotekniikan keinoin. Julkisella sektorilla piilee merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali, joka perustuu ainoastaan olemassa olevan tiedon parempaan hyödyntämiseen. Tässä lehdessä esiteltävät BI-asiantuntijamme ovat käytettävissänne kaikissa tiedon tehokasta käyttöä koskevissa kysymyksissä. Hyvää ja vireää syksyä toivottaen, Sami Ensio Toimitusjohtaja, Innofactor Oy Nykyaikana tiedon keruuseen, varastointiin ja analysointiin luodut edistykselliset IT-ratkaisut ovat luoneet mahdollisuuksia suoriutua tästä alati haastavammaksi muodostuvasta ympäristöstä. Kyetäksemme tarjoamaan asiakkaillemme jatkuvasti parhainta näkemystä ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja Innofactor yhdistyi kesäkuussa Business Intelligence -ratkaisujen suomalaisen edelläkävijän, Visual Managementin kanssa. Yrityskaupan myötä Innofactoriin siirtyi kaksikymmentä huippuasiantuntijaa, joilla on pitkä kokemus ja sen mukanaan tuomaa näkemystä toiminnan kannalta tärkeän tiedon keruusta ja hyödyntämisestä. Päätoimittaja: Sami Ensio Innofactor Oy Puh: Toimitus: Marileea Järnefelt Innofactor Oy Salla de la Chapelle Innofactor Oy AD: Kimmo Raatikainen Innofactor Oy Paino: Redfina Oy, Espoo Jakelu: Innofactor Oy:n asiakkaat ja yhteistyökumppanit Suomessa Painos: 3500 kpl Pidätämme oikeuden muutoksiin. Lehteä koskevat tiedustelut: 2 INNOFACTOR news 3/2010

3 Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon Tuotteet ja palvelut Sähköisessä muodossa olevan tiedon lisääntyminen räjähdysmäisesti tekee organisaatioille yhä vaikeammaksi saada olennainen tieto kaikille tarvitsijoille oikealla hetkellä, virheettömänä ja nopeasti omaksuttavassa muodossa. Haaste on tuttu niin yritysten johdolle kuin kenelle tahansa työntekijälle. Tulevaisuudessa menestyvän yrityksen tunnistaa sen kyvystä hyödyntää eri lähteistä yhdisteltyä tietoa tehokkaasti. Tueksi menestyjä tarvitsee nykyaikaisen Business Intelligence (BI) -järjestelmän. Tietotekniikan tunkeutuminen kaikkialle on aiheuttanut viime vuosina sähköisessä muodossa olevan tiedon räjähdysmäisen kasvun. Organisaatioiden omissa tietojärjestelmissä on valtavat määrät hyvin yksityiskohtaista dataa, ja ihmiset synnyttävät yhä enemmän tietoa myös sähköpostiviesteinä tai omina tiedostoinaan. Internetissä toimiminen ja etenkin sosiaaliset mediat synnyttävät paljon informaatiota, jonka hyödyntämiseen halutaan tehokkaita ratkaisuja. Nämä ns. Collaborative Intelligence -ratkaisut tuottavat yrityksille kullanarvoista tietoa kuluttajien käyttäytymisestä sekä mieltymyksistä. Haasteena on löytää tehokkaasti näistä suurista tietomassoista parhaiten tilannetta palveleva tieto ja saada se niiden ihmisten ulottuville, jotka tuota tietoa tarvitsevat. Nykyaikaiset BI-järjestelmät tarjoavat vastauksen näihin haasteisiin. Innofactor Oy on näiden järjestelmien paras toimittaja Suomessa, kun Suomen johtava Microsoftpohjaisten Business Intelligence -järjestelmien toteuttaja Visual Management liittyi konserniin tuoden mukanaan parikymmentä kokenutta asiantuntijaa. Innofactorin entuudestaan vahva sähköisten palvelujen ja web-pohjaisten sovellusten osaaminen yhdistettynä Visual Managementin analytiikkaosaamiseen mahdollistaa ainutlaatuisten BI-ratkaisujen toteuttamisen, kertoo Innofactorissa BI-ratkaisuista vastaava johtaja Henrikki Hervonen. Seuraavan sukupolven BI-ratkaisut eivät ota kantaa tiedon syntypaikkaan tai rakenteeseen vaan tieto jalostetaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja voidaan tarjota perinteisenä räätälöitynä ratkaisuna tai suoraviivaisena pilvipalveluna. Esimerkiksi ratkaisut, joissa yhdistetään perinteistä numeerista informaatiota sekä markkinoilta saatavaa kilpailija- ja markkinainformaatiota toimivat jo nyt uuden ajattelun esimerkkeinä. Sähköiset työpöydät kaikkien käyttöön Parin viime vuoden aikana yhä useammat organisaatiot ovat ryhtyneet panostamaan niin sanotun sähköisen työpöydän käyttöön, tavoitteenaan hallita tietoa yhä monipuolisemmin. Ensimmäiset tällaiset ratkaisut on usein tehty johtoa varten, mutta nyt sähköisiä työpöytiä tehdään koko organisaation käyttöön. BI-toiminnallisuus on sähköisen työpöydän keskeinen osa. Tyypillinen sähköinen työpöytäratkaisu koostuu erilaisista käyttäjäkohtaisesti räätälöitävistä mittaristoista, tiedonhakuominaisuuksista, nopeista viestintäominaisuuksista ja monipuolisesta dokumenttien hallinnasta. Viime aikoina mukaan on tullut yhä enemmän myös sosiaalisen median piirteitä esimerkiksi yrityksen sisäisenä facebookina. Innofactorin BI-asiantuntijat ovat parin vuoden aikana olleet toteuttamassa johdon työpöytäratkaisuja käyttäen uusinta Microsoftin tekniikkaa. Keskeinen rooli toteutuksissa on Microsoft SharePointilla, joka sisältää peruskäyttäjille tarkoitetut työkalut mittaristojen määrittämiseksi ja esittämiseksi osana laajempaa 3 INNOFACTOR news 3/2010

4 Tuotteet ja palvelut Johdon mittaristo on esimerkki nykyaikaisesta BI-ratkaisusta. selainpohjaista johdon työpöytää. Taustalla on poikkeuksetta mittaristojen ja niihin linkitettyjen tarkempien raporttien toteutusta varten erityinen tietovarasto, jonne tiedot kootaan usein erillisistä talous- ja henkilöstöhallinnon sekä operatiivisen toiminnan ohjaukseen tarkoitetuista tietojärjestelmistä. Ratkaisussa on heti alussa otettava huomioon erilaisia asioita, jotta johdolle tehty työpöytä olisi hyvin laajennettavissa koko henkilöstön käyttöön. On esimer- kiksi mietittävä, miten hallitaan käyttäjien oikeudet eri tietoihin tai otetaan mukaan erilaisia dokumentteja ja pikaviestintää tai tehdään mahdolliseksi vakioraportointiin sisältymättömien tietojen haku monista sisäistä tai ulkopuolisista tietolähteistä, muistuttaa Henrikki Hervonen. Hyvin mietitty sähköinen työpöytä muodostaa näin tehokkaan ja käyttäjille luontevan tavan hakea ja välittää tietoa kulloisenkin tarpeensa mukaan yhdestä paikasta. Mikä ihmeen Business Intelligence? Business Intelligence -termillä on vuosien saatossa ollut monta eri tulkintaa. Sillä on tarkoitettu organisaatioiden sisäisistä järjestelmistä saatavan informaation parempaa hyödyntämistä tai kilpailija- ja markkinaseurantaa. Jälkimmäisestä tulkinnasta käytetään nykyään myös usein termejä Competitive tai Market Intelligence. Uusimmissa ratkaisuissa yhdistyvät nämä molemmat haarat siten, että lopputuloksena syntyy tietolähteistä riippumaton informaatioportaali, johon kerätään sekä numeeriset tunnusluvut että kvalitatiivisempi uutistieto. BI-järjestelmän perusidea on kerätä, yhdistellä ja summata tietoa monista tietolähteistä ja analysoida tämän jälkeen erilaisia liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä eri näkökulmista. Käyttötilanteita on monia: yrityksen strateginen suunnittelu, operatiivinen johtaminen ja yhä enemmän myös päivittäiset päätöksentekotilanteet yrityksen eri tasoilla ja sen asiakas- ja kumppaniverkostossa. Käytännössä ratkaisut parantavat organisaatioiden raportointia ja tietojen analysointia tai tuovat johdolle modernin työpöydän, jossa keskeiset tunnusluvut ja muu relevantti informaatio näkyy ajantasaisesti. Keskeisinä menetelminä BI-ratkaisuissa ovat tietovarastointi, moniulotteinen- ja muistinvarainen analysointi sekä kytkentä portaaleihin. 4 INNOFACTOR news 3/2010

5 Tuotteet ja palvelut Moderni BI-ratkaisu Microsoft-tekniikalla BI-järjestelmien tarjoamat mahdollisuudet ovat laajentuneet rajusti muutamassa vuodessa. Keskeinen vaikuttaja on ollut Microsoft, jonka tekniikalla Innofactor toteuttaa ratkaisuja asiakkailleen. Suurin muutos on kuitenkin vasta tapahtumassa, kun Microsoftin perusidea BI:tä kaikille toteutuu myös toteutusvälineissä. Silloin BI-ratkaisuissa ei enää tarvita erikoisohjelmia vaan jo tutut ja yhä kehittyvät ohjelmistot riittävät. BI-ratkaisu muodostuu yleensä kolmesta pääosasta, jotka voi havainnollistaa kerroksina: 1. Tietokerroksesta, jossa huolehditaan tietojen kerääminen, yhdistely ja yhtenäistäminen käyttöä varten tietovarastoksi ja erilaisiin tarpeisiin tehdyiksi moniulotteisiksi tietokuutioiksi. Microsoftin tekniikalla tässä hyödynnetään SQL Server -tietokantaohjelmistoa ja sen erityisominaisuuksia. 2. Raportointi- ja analytiikkakerroksesta, jossa tiedoista muodostetaan havainnollisia ja helppokäyttöisiä raportteja tai tarjotaan kaikille yhteiset analysointivälineet. Microsoft SharePoint on tässä keskeinen väline sillä siihen sisältyvät loppukäyttäjille yhteiset BI-työkalut. Esimerkiksi bisnesasiantuntija voi työkalujen avulla helposti luoda tuloskorttimallisen mittariston ja ylläpitää sitä osana sähköistä työpöytää. 3. Henkilökohtaisesta hyödyntämiskerroksesta, jossa jokainen käyttäjä voi tutuilla Microsoft Office-työkaluilla tehdä täydentäviä omia analyyseja tai raportteja yhteisen tietovaraston ja tietokuutioiden sisällöistä. Uusimmalla Excelillä on helppo tarkastella esimerkiksi tietokuutioissa olevaa tietoa numeroina tai graafeina ilman, että tietoa tuodaan ollenkaan erilliseen Excel-taulukkoon. SharePointin avulla Excelissä itse tehdyn raportin voi jaella kätevästi muille käyttäjille. Microsoft-tekniikan edullisuuden ja erinomaisen skaalautuvuuden ansiosta voidaan toteuttaa nopeasti niin pieniä rajattuun käyttöön tarvittavia ratkaisuja, kuin erittäin suurista tietomassoista muodostettuja analyyttisia ratkaisujakin. Valmistaudu jatkuvaan kehitykseen BI-ratkaisuissa investoinnin takaisinmaksu on nopeaa. Usein jo parin kuukauden pilottiprojekti tuo konkreettista lisäarvoa päätöksentekoon ja konkretisoi BIratkaisun hyödyt. Usein käykin niin, että alkuvaiheen suppeampi sisältö ja käyttäjäjoukko kasvavat ja jo rakennetut osat elävät jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön ja toiminnan mukaisesti. Jotta tämä olisi mahdollista, ensimmäinenkin BI-järjestelmä on hyvä toteuttaa pidemmän aikavälin kehityksen mukaisesti, ja samalla on varmistettava riittävä asiantuntemus jatkuvaan kehittämistyöhön sekä organisaation sisältä että toimittajan puolelta. BI-järjestelmät kehittyvät vaiheittain ja välillä merkittävin hyppäyksin. Eteen tulee varsin helposti tilanne, jossa jo käytössä olevaa ratkaisua ei pysty laajentamaan uusiin käyttötarpeisiin tai uusille käyttäjäryhmille ilman merkittävää uudelleenrakentamista. Esimerkiksi vain taloustietoja sisältävästä ja controllereiden elämää ilman Excel-hässäköitä helpottavasta järjestelmästä ei ihan itsestään synny muita tietoja sisältävää ja laajoille käyttäjäjoukoille tarvittavaa ratkaisua. Hyvällä ennakkosuunnittelulla ja helposti laajennettavalla Microsoft-tekniikalla tällaiset ongelmatilanteet voidaan välttää. Me Innofactorin BIasiantuntijat olemme tottuneet ottamaan tarvittavat näkökulmat huomioon, sanoo Innofactorin asiantuntija Vesa Tiirikainen. Monet yritykset ovat havainneet välttämättömäksi perustaa erityisen Business Intelligence -yksikön (BI Comptence Center), jotta tehdyistä BI-järjestelmistä saadaan kaikki hyöty irti ja toisaalta voidaan nopeasti luoda uusia sisältöjä uusille käyttäjäryhmille. BI-yksikössä tarvitaan tätä varten vahvaa asiantuntemusta bisnesten analysoinnista, mutta myös teknistä asiantuntemusta järjestelmien nopeaa määrittelyä ja toteutusta varten. Ensimmäiset yritykset Suomessakin ovat nimittäneet BI-johtajia enemmän järjestelmiin ja tekniikkaan keskittyvien tietohallintojohtajien rinnalle. Asiakkaan omaan toimintaan pitkälle sovitettu jatkuvasti kehittyvä BI-järjestelmä johtaa useimmiten myös pitkään yhteistyöhön ratkaisun alun perin tehneen toimittajan kanssa. Innofactorille tämä on hyvin tuttu asia, ja monet ratkaisujemme erityispiirteet on viritetty juuri tällaista yhteistyötä varten. 5 INNOFACTOR news 3/2010

6 Uudet innofactorilaiset esittäytyvät Tuotteet ja palvelut Kysyimme seuraavia asioita: 1. Mikä on erikoisosaamisesi Business Intelligence -ratkaisuissa? 2. Millainen on mielenkiintoinen asiakasprojekti? Mikä projekti on erityisesti jäänyt mieleen ja miten se eteni? 3. Millaisia haasteita olet kohdannut työssäsi? Miten niistä on selvitty? 4. Mitä konkreettisia hyötyjä olet nähnyt Business Intelligence -projekteissa? Henrikki Hervonen Vice President, Microsoft-ratkaisut 1. Konsultatiivinen myynti ja BIratkaisun hyötyjen perustelu. Tunnen kaikki markkinoilla olevat BI-teknologiat ja keskeiset BImenetelmät. Sitä kautta osaan auttaa asiakasta valitsemaan oikean tavan saada konkreettista hyötyä irti BI-ratkaisuistaan ja auttaa heitä etenemään oikeilla askelilla kohti parempaa informaation hyödyntämistä. 2. Mielenkiintoinen asiakasprojekti on sellainen, jossa asiakkaan rima on korkealla vaatimusten suhteen ja tavoitteet ovat haastavat. Viimeaikaiset johdon työpöytähankkeet ovat BI:tä parhaimmillaan, kun ollaan liiketoimintatietojen ytimessä. Näissä hankkeissa toteutetaan konkreettisia työkaluja päätöksenteon parantamiseksi ja sitä kautta luodaan kilpailuetua asiakkaille. Yksi mieleen painunut projekti on ollut Metsäteollisuus ry:lle tehty järjestelmäuudistus. Siinä vaatimustaso oli korkealla ja koko organisaatio pääsi oppimaan paljon uusia asioita. 3. Haasteista selvittyä on aina valmiimpi kohtaamaan uusia. Mikrotason haasteet ovat liittyneet asiakkaiden teknisiin haasteisiin ja makrotason yleismaailmalliseen talouden taantumaan. Haasteista selviää parhaiten ottamalla puhelimen käteen ja hoitamalla asiat kuntoon välittömästi. Elämässä on oppinut, että menneitä on turha murehtia, koska vain tulevaan voi vaikuttaa. 4. Valtaosa projekteistamme on onnistunut tuottamaan asiakkaille oikea-aikaista informaatiota omasta toiminnastaan. Eräskin asiakas sanoi asiakastilaisuudessamme, että herää joka aamu aikaisin ja ensimmäiseksi katsoo BI-ratkaisusta raportteja, joilta näkee eilisen päivän myyntiaktiviteetit. Siinä konkretisoituu BI:n hyöty aika kivasti. Vesa Tiirikainen Senior Advisor, Innofactorin hallituksen jäsen 1. En ole oikeastaan erikoistunut ollenkaan BI-asioihin vaan tarkastelen näitäkin ratkaisuja osana laajempaa yritysten kehittämistyötä. Oma erikoisosaamiseni liittyy liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen strategisella tasolla tietotekniikka on nykyisin näissä ihan keskeinen väline. 2. Kaikki haastavat asiakasprojektit ovat kiinnostavia ja niistä on esimerkkejä parissa äskettäin kirjoittamassani kirjassa. Business Intelligence -tyyppisistä projekteista ehkä mieleenpainuvin on Koneella tekemäni pieni projekti johdon kuukausiraportoinnin uudistamiseksi vuonna 1990 se kun johti merkittäviin uudistuksiin hissiryhmän johtamisessa. 3. Useimmat ovat liittyneet ihmisiin. Ehkä suurimman haasteen koin 1990-luvun alkupuolella, kun Suomeen iski todella vakava lama samaan aikaan, kun olin perustamassa ja vetämässä S.A.M.I. Tietotekniikka Oy:tä huhtikuussa Silloinen lama oli monessa suhteessa Suomessa paljon tätä viime vuosien lamaa vakavampi, ja meidänkin konsulttihommiltamme hävisi kysyntä lähes täysin. Pienen konsulttiyhtiömme väki sopi yhteisesti, että otamme palkkaa yrityksestä vain sen verran, kuin on laskutusta. Oli erittäin kasvattavaa huomata, että palkat ovat todellakin muuttuva kulu, johon todella itse voi vaikuttaa. Toinen oppi noista ajoista oli, että yhtenäistä tiimiä ja erinomaisia ihmisiä ei pidättele mikään. 4. BI-ratkaisut voivat joskus maksaa itsensä takaisin erittäin nopeasti, mutta yleensä on kysymys organisaation johtamisen ja toimintatapojen pitkäaikaisesta muuttamisesta. Kysehän on olennaisen ja oikean tiedon tuomisesta kenelle tahansa toimintaa varten, juuri oikeaan aikaan ja nopeasti omaksuttavassa muodossa. Jotta konkreettista hyötyä saadaan, on ratkaisu saatava todella kunnolla käyttöön. 6 INNOFACTOR news 3/2010

7 Tuotteet ja palvelut Klaus Jokinen, Key Account Director 1. Pääasiallisesti olen myynyt, konsultoinut, suunnitellut ja myös toteuttanut ja ideoinut BI- ja tietovarastointiratkaisuja. Tämä taustana tulen jatkossa tekemään töitä Innofactorin laajennetun Business Intelligence -konseptin tuotteistamisessa ja siihen liittyvien binesratkaisujen promoamisessa painopisteenä ensisijaisesti Talouselämän TOP 500 yritykset. Tehtävänäni on etsiä uusia päänavauksia yhdistetylle Innofactorin ratkaisutarjonnalle ja siihen liittyvälle liiketoiminta- ja tekniselle konsultoinnille. Kutsukaamme tätä uutta konseptia vaikkapa tulevaisuuden konttoriksi /Office of the Futureksi. 2. Mielenkiintoinen projekti on ennen kaikkea sellainen projekti, jolla on johdon ja työntekijöiden tuki, ja jossa ollaan valmiita laittamaan itsensä peliin. Viime vuosilta mieleeni on jäänyt ja inspiroinut Kaleva Travelin BI-ekstranet, joka on suoraan kiinni yrityksen liiketoiminnan ytimessä, ja jota käyttää noin 1000 asiakasta, joukossa myös Suomen suurimpia yrityksiä. Kaleva Travel on oman johtonsa lausumana saanut tämän järjestelmän avulla kiistatonta kilpailuetua ja lisää markkinaosuuksia, ja on samalla kasvanut suurimmaksi liikematkatoimistoksi Suomessa. Tällaisia Success Storyja tarvitaan lisää. 3. Haasteina ovat olleet muun muassa työilmapiirin pitäminen hyvänä kaikissa tilanteissa sekä erilaisista taantumista selviäminen ilman irtisanomisia, haasteelliset asiakasprojektit ja henkilökohtaisella tasolla omasta jaksamisesta huolehtiminen. Näistä kaikista haasteista on selvitty yllättävän hyvin loistavien työntekijöiden avulla, jotka ovat kaikki vetäneet yhtä köyttä kiperän paikan tullessa. 4. Olen nähnyt johtamisen tehokkuuden ja toiminnan suunnittelun parantuneen. Esimerkiksi asiakaspalvelu ja myyntityö ovat parantuneet huomattavasti, kun toimittaja tietää, missä mennään asiakassuhteessa tällä hetkellä ja mikä on ollut historiallinen kehitys. BI:n avulla asiantuntijoiden ja johdon työ on tullut mielekkäämmäksi, kun ei enää tarvitse repiä tietoja kasaan puolimanuaalisesti yhä uudelleen viikosta ja kuukaudesta toiseen vaan järjestelmä tuottaa tarvittavat tiedot automaattisesti. Suurena lisäetuna BIjärjestelmissä on myös se, että puhutaan samoista asioista samoilla yhteismitallistetuilla käsitteillä ja tietoon voidaan luottaa, kun kaikki saavat sen samasta varmistetusta lähteestä. Uudet ratkaisut ovat mahdollistaneet myös vähemmän tasoja organisaatioon, nopeamman reagointikyvyn ongelmiin ja mahdollisuuksiin sekä uudet toimintamallit johtamisessa ja johdon strategisten tavoitteiden jalkauttamisen tehokkaasti koko organisaatioon. Pontus Mattsson Team Leader, Business Intelligence 1. Tunnen Microsoft-paletin laajalla skaalalla, ja useiden toteutusten myötä karttuneen tietotaidon myötä kykenen tarjoamaan ja määrittelemään kestäviä ja kustannustehokkaita arkkitehtuureja ja ratkaisumalleja. Välillä on hyvin antoisaa tehdä konkreettisia toteutuksia kädet savessa, joissa saa kirjoittaa SQL:ää ja luoda tietovaraston latausprosesseja. 2. Kaikki ovat mielenkiintoisia. Järjestelmien perusratkaisut saattavat olla samantapaisia, mutta asiakastarpeet ja asiakkaan toimintamallit ovat silti uniikkeja. Mieleen on jäänyt esimerkiksi Elektroskandia, koska se oli Suomen ensimmäisiä SQL tietovarastototeutuksia ja kaikki oli uutta. Mukavasti eteni, ja taitaa lähes sellaisenaan pyöriä tänäkin päivänä. 3. Tietojärjestelmän hyvä määrittely on aina haaste. Usein alkaa ideoita ja kommentteja vyöryä vasta, kun asiakas näkee ratkaisuja työasemallaan. Tästä tietysti seuraa aikataulu-, kustannus- ja Feature Creep -haasteita. Jatkuva kommunikointi asiakkaan kanssa on kaiken A ja O. 4. Asiakkaan tietopääoman hyödyntämisen kertaluokkaa parempi taso. Parhaimmassa tapauksessa toimintatavat alkavat kehittyä luonnollisella tavalla, kun datan laatu, kattavuus ja saatavuus paranevat. Hannu Muurinen Senior Consultant, Business Intelligence 1. Olen tehnyt Business Intelligence -ratkaisuja laidasta laitaan, mutta viimeaikoina on tullut tehtyä erityisesti tuloskorttiprojekteja sekä erilaisia pilottiprojekteja. Myös suunnittelujärjestelmät ovat olleet vastuualueellani. 2. Mielenkiintoinen asiakasprojekti on sellainen, joka on asiakkaalle todella tärkeä ja siihen satsataan paljon. Raporteilla on paljon käyttäjiä, ja niiden 7 INNOFACTOR news 3/2010

8 Tuotteet ja palvelut Markkinointiviestintätoimisto Command Associates on yhdessä Innofactorin kanssa kehittänyt digitaalisen ratkaisun brändinhallintaan. Brand Command -ratkaisu soveltuu monentyyppisille organisaatioille, niin yrityksille, valtionhallintoon kuin oppilaitoksillekin. Brand Command on konsepti, jossa INNOFAC- TOR Prime -alustalle luodaan kullekin asiakkaalle sopiva brändinhallintakokonaisuus siten, että se palpitää olla koko ajan käytettävissä ja ajan tasalla. Eräälle kiinteistövälitysalan yritykselle toteutettu tietovarasto- ja raportointiprojekti jäi erityisesti mieleen. Aikataulu oli tiukka, mutta projekti onnistuttiin viemään tehokkaasti läpi huolellisen suunnittelun, määritysten ja projektin aikaisen testauksen ansiosta. 3. Joskus projektiin ei ole satsattu riittävästi resursseja tai toimittajan tuotokset ja asiakkaan odotukset eivät muuten vain kohtaa. Aiempi kokemus vastaavista projekteista ja hyvä projektinhallinta ovat auttaneet monessa tilanteessa. Projektissa liiallinen optimismi ei ole hyväksi, vaan pitää pystyä etukäteen tiedostamaan ja kommunikoimaan avoimesti mahdolliset ongelmia aiheuttavat tilanteet. Loppukäyttäjiä pitää kuunnella ja sitouttaa projektiin jo määrittelyvaiheessa, jotta järjestelmä käyttökokemuksellaan ja tietosisällöllään kannustaisi käyttöön. Liiketoimintapuolen pääkäyttäjän merkitys on äärimmäisen tärkeä kehitys- ja käyttöönottovaiheessa, käyttäjien innostamisessa ja järjestelmän jatkokehityksessä. 4. Hyödyt näkyvät tehostuneempana työskentelynä: tehdään töitä paremmin, suunnitelmallisemmin ja tehokkaammin paremman tiedon ansiosta. Käytännössä tämän huomaa siitä, että raportointivastaavilla ja controllereilla ei kulu niin paljon aikaa Ad-Hoc -tiedonhakupyyntöihin, kun loppukäyttäjillä on helppokäyttöiset perusraportit valmiina ja tehokäyttäjillä työkalut tiedon hakuun ja analysointiin. Tomi Levelä, Key Account Manager 1. Erikoisosaamiseni Business Intelligence -ratkaisuissa on löytää kustannustehokkaat ratkaisut strategisen, taktisen ja operatiivisen tiedon hallintaan. 2. Mielenkiintoisia asiakasprojekteja ovat kaikki ne, joissa on saanut nähdä, kuinka ratkaisut on aidosti otettu käyttöön, ja niistä saadaan jatkuvasti todellista hyötyä liiketoiminnan johtamiseen. Mieleenpainuvin projekti on ollut eräälle asiakkaallemme toimitettu Business Intelligence -ratkaisu, jossa oli alusta asti sitoutuneesti mukana talousjohtaja ja ylin johto. Kaikilla vallitsi yhteinen ymmärrys asioista, jotka projektin tuli ratkaista. Projekti eteni mallikkaasti ja valmistui aikataulussa, kun sovituista asioista pidettiin kiinni. 3. Suurimpia haasteita ovat ihmiset; miten saada kaikki puhaltamaan yhteen hiileen ja toisaalta, miten saada voimakkaan teknisesti orientoituneet ihmiset puhumaan muustakin, kuin ratkaisun teknisistä ominaisuuksista. Haasteista on selvitty nöyrällä jämäkkyydellä ja sitkeydellä arvostaen ihmisten erilaisuutta. 4. Business Intelligence -ratkaisuja hyödyntämällä asiakkaat ovat todella voineet suunnata katseensa peruutuspeilistä eteenpäin. Brand Command digitaalinen ratkaisu brändin kehittämiseen ja hallintaan Yrityksen brändillä ihmisten käsityksillä ja mielikuvilla organisaatiosta sekä sen tuotteista ja palveluista on huomattava liiketaloudellinen merkitys. Kilpailutilanteessa on usein ratkaisevaa se, kuinka hyvin tai huonosti yrityksen brändi on hoidettu. velee juuri kyseessä olevan organisaation tarpeita ja toiveita. Ratkaisua voidaan käyttää joko yrityksen intranetin kautta tai erillisenä web-sivustona. Brand Command sisältää brändin hallinnan keskeiset toiminnot Tänä päivänä yritysten globaalit organisaatiot ja organisaatioiden hajautetut toiminnot asettavat haasteita organisaation yhteneväiselle viestinnälle. Tästä syystä brändiin olennaisesti kuuluvat graafiset ohjeistot ovat tärkeä osa Brand Commandia. Lisäksi markkinointimateriaalien kuten esitteiden, julisteiden ja kuvapankin ylläpito ja jakelu, sujuu ratkaisun avulla vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. Brand Commandin avulla säästyy aikaa ja rahaa helppokäyttöisten templatejen, eli suunnittelupohjien, dynaamisten 8 INNOFACTOR news 3/2010

9 Tuotteet ja palvelut templatejen ja prosessien avulla. Tarvitaan vähemmän kommentointikierroksia, ja painotaloyhteydet sekä repropalvelut sujuvat vaivattomasti. Brändin yhtenäinen viestintä paranee, kun ohjeistuksia on helppo noudattaa ja ylläpitää. Brändin voimavarat käyttöön Herkkyys asiakkaiden tarpeille sekä kyky uudistua ovat edellytyksiä elinkelpoiselle brändille. Siitä syystä organisaation on kyettävä keräämään ja jalostamaan ajankohtaista, jatkuvasti syntyvää tietoa yrityksestä sekä sen tuotteista ja palveluista. Brand Command toimii brändi- ja markkinointiviestinnän keskustelufoorumina, jossa kaikki aiheeseen liittyvä sisältö on esillä, ja missä sitä kommentoidaan ja kehitetään. Näin brändi säilyy ajankohtaisena ja tuoreena. Lisäksi Brand Commandiin voidaan liittää erilaisia motivoivia osioita, kuten pelejä, brändin historiatietoja ja kilpailuja. Tarkoituksena on, että Brand Commandista muodostuu päivittäinen työfoorumi, jonka kautta kaikki markkinointiviestinnän alueeseen kuuluvat työt kulkevat, kertoo Command Associatessa Brand Command -projekteista vastaava asiakkuuspäällikkö Marjo Vänttinen. Partnerit ja yhteistyökumppanit voivat osallistua keskusteluun ja tuoda omaa osaamistaan organisaation käyttöön. Brand Command luo yhteisön, joka jakaa tietoa, kokemuksia, neuvoja ja ideoita. Kaikki yhden katon alla, jatkaa Marjo Vänttinen ratkaisun eduista. Teknisesti Brand Command voidaan nopeasti ottaa käyttöön osaksi kunkin talon IT-infraa. Se soveltuu yhteen muun muassa kaikkien Microsoft-ympäristöjen kanssa. Keskimääräinen implementointiaika ratkaisulle räätälöityine sisältöineen on 2-6 kuukautta. Ratkaisu voidaan räätälöidä osana asiakkaan brändiuudistusprojektia tai se voidaan tehdä olemassa olevalle brändisisällölle. Itse ratkaisun käyttöliittymä ja visuaalisuus suunnitellaan sopimaan kunkin brändin ilmeeseen. Ratkaisun hinnoittelu perustuu sekä räätälöintitarpeeseen että kuukausittaiseen lisenssimaksuun., kuvaa Vänttinen ratkaisun käyttöönottoa ja sen kustannuksia. Church Intelligence tarjoaa ratkaisun seurakuntien työn analysointiin ja raportointiin Seurakuntien toiminnan kehittäminen oli puheenaiheena Seurakuntaforumin päätapahtumassa Innofactorin järjestämä kuudes Seurakuntaforum keräsi tänä vuonna noin 100 osallistujaa. Church Intelligence on erityisesti seurakuntien työn kannalta keskeisen tiedon jalostamiseen ja hyödyntämiseen kehitetty ratkaisu. Tietoa syntyy yleensä sekä organisaation sisällä kuten taloushallinnossa, henkilöstöhallinnossa ja asiakkuuksien hallinnassa että organisaation ulkopuolella kuten erilaisten tutkimusten tuloksena. Church Intelligence -ratkaisun tarkoituksena on kerätä tieto eri tietojärjestelmistä keskitettyyn tietovarastoon ja tuoda se sieltä jalostetussa muodossa palvelemaan toiminnan suunnittelua, seurantaa, analysointia ja raportointia. Ratkaisun mahdollisia sovellusalueita ovat muun muassa asiakkuuksien hallinta, millä tavoitellaan esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden ja käyttäytymisen parempaa ymmärrystä. Ratkaisua voidaan hyödyntää myös osana taloudenpitoa, mikä edesauttaa omien tuottojen ja kulujen parempaa tuntemusta. Ratkaisu palvelee myös yleistä toiminnan tehokkuutta ja sen seurantaa, ja sen avulla voidaan tavoitella resurssien parempaa allokointia, tilojen parempaa käyttöastetta tai asiakkaiden parempaa palvelua. Parhaillaan on käynnistymässä Church Intelligence -pilottiprojekti, jossa mukana on viisi seurakuntayhtymää. Pilotin tavoitteena on luoda mallit operatiivisesta järjestelmästä johdetun informaation koostamiseksi ja hyödyntämiseksi; määritellä seurattavat tunnusluvut, selvittää tietokannoista kerättävä data, rakentaa tietovarasto, integroida ratkaisu osaksi INNOFACTOR Prime -tuotetta sekä luoda pohjaa myös laajemmalle analyyttiselle toiminnalle. Lisätietoja pilotista ja Chruch Intelligence -ratkaisusta antaa Innofactorin Henrikki Hervonen, puh INNOFACTOR news 3/2010

10 Vieraskynä Johtava konsultti, CEO Tero J. Kauppinen, Via Group: Ken kontrolloi tietoa, hänellä on valtaa Kuka tahansa, joka kontrolloi muille tärkeitä resursseja kuten rahaa tai tietoa voi rakentaa itselleen valtapohjan vaikuttaa asioihin. Johtajan tehtävänä on vaikuttaa, saada asiat tapahtumaan. Perinteisesti johtajan vaikuttaminen on nähty vuorovaikutuksena ja henkilökohtaisena toimintana. Uusin tutkimus kuitenkin paljastaa, että yli puolet johtamisen kokonaisvaikuttavuudesta syntyy siitä, että johtamisprosessi ja sen pohjana oleva johtamisjärjestelmä luovat edulliset olosuhteet henkilökohtaiselle vaikuttamiselle, kirjoittaa Via Groupin johtava konsultti ja CEO Tero J. Kauppinen. Valta luo vaikuttavuutta Vaikuttamisen perusta on valtapohja. Ilman sitä oikeillakaan toimilla ei ole vaikuttavuutta. Valtapohjasta on kuitenkin tullut epämääräisempi, kuin mitä se oli selkeiden hierarkioiden aikaan. Uudet matalammat, verkottuvat, matrisoituvat ja prosesseiksi muuttuvat organisaatiorakenteet muuttavat johtajaan kohdistuvia vaateita. Johtaja joutuu vaikuttamaan muiden alaisiin, ylöspäin organisaatiossa, jakelukanaviin ja jopa asiakkaiden organisaatioihin. Sananmukaisesti hän joutuu johtamaan ilman virallista asemavaltaa. Tällaisessa tilanteessa valtapohjan luominen ja ylläpito ovat tehtävien hoidon kannalta oleellisia. Tiedosta tietoisuudeksi Yrityksille ovat tietotekniikan kolmikirjaimiset avainsanat kuten CRM, ERP ja SCM tulleet tutuiksi. Usein myös kalliiksi, koska kokonaisvaltaiset tietojärjestelmät ovat massiivisia ja toimintakulttuuria muuttavia. Ne voivat luoda myös uudenlaista tuottavuutta organisaatioon ja jopa kilpailuetua niin kauan, kunnes kilpailijakin saa erppinsä toimimaan. Johtajat ovat usein jäljessä oman johtamisensa suhteen. He eivät ole virittäneet johtamisprosessia hyödyntämään teknologian mahdollisuuksia. Vanhat savupiippujen aikana opitut tavat hallitsevat tiedostamatta ajattelua ja käyttäytymistä. Kuinka moni johtaja Suomessa perustaa johtamisensa ajantasaiselle tiedolle siitä, miten organisaatio toteuttaa strategisia 10 INNOFACTOR news 3/2010 päätöksiä? Kuinka moni toimitusjohtaja voi mitatusti todeta, ketkä esimiehistä johtavat uuden strategian mukaisesti? Kuinka moni prosessivastuullinen tietää jatkuvasti, miten sovitut vastuujohtajien kriittiset toimenpiteet etenevät eri vastuualueilla eri maissa? Johtamisprosessin läpinäkyvyys lisää tutkitusti tehoa organisaatiossa. Se tekee johtamisesta jokaisen asian, ei vain joidenkin harvojen esimiesten etuoikeuden. Sitä paitsi on helpompaa luottaa, kun tietää miten asiat ovat. Johtaminen voi luoda ylivoimaa Kilpailijoihin nähden parempi johtamisprosessi ja toimivampi johtamisjärjestelmä luovat edellytykset kilpailuylivoimaa luovalle johtamiselle. Pian valmistuvan väitöskirjatutkimuksen mukaan johtamisen tehosta yli puolet on kiinni kyvykkyydestä suunnitella ja hallita johtamisprosessia, työkalujen yhteensopivuutta, mittaroinnin toimivuutta ja toiminnan kytkeytymistä strategisiin valintoihin. Kokonaisvaltainen johtaminen edellyttää kokonaisvaltaista johtamismallia, joka voidaan ohjelmoida tietojärjestelmäksi. Nykyisessä johtamisympäristössä johtajan on mahdoton onnistua ylivoimaa luovalla tavalla, jos hänellä ei ole tietoteknistä työpöytää, jolla hän voi tiedon avulla johtaa organisaatiorajojen, hierarkioiden ja toimintojen yli 24/7. Se, minkä ERP teki lentokoneen valmistamiselle, on tapahtumassa myös johtamiselle. Monimutkainen prosessi on muuttumassa hallittavaksi. Via Group on johtamisen asiantuntija, jonka asiakaslupauksena on luoda johtamisesta ylivoimaa luova kilpailukeino. Via Groupin kehittämät työkalut vievät johtamisen mahdollisuudet uudelle tasolle ja VIA Leadership Academyn johtamisen kehitysohjelmat jalostavat välineet taidoiksi. Lisätietoja: Via Lead -ohjelmisto on Via Groupin ja Innofactorin kehittämä kokonaisvaltainen innovatiivinen johtamisen työkalupakki, johtamisen tietotekninen työpöytä, joka tekee johtamisesta läpinäkyvää ja ennakoivaa. VIA Lead on tarkoitettu organisaatioille, jotka pyrkivät luomaan johtamisesta kilpailuylivoimaa luovan toiminnon. VIA Lead -nimi ohjelmistolle Jatkuu seuraavalla sivulla.

11 Tapahtumat Järjestöaamiainen Kuvertti, Postimuseo, Pääposti, Helsinki Miten tietojärjestelmät tukevat parhaalla mahdollisella tavalla järjestöjen toimintaa? Tervetuloa kuulemaan Innofactorin Järjestöratkaisun tarjoamista uusista mahdollisuuksista aamiaiselle Postimuseon Kuverttiin. Tilaisuuteen mahtuu rajallinen määrä osallistujia, joten varmistathan paikkasi ilmoittautumalla Business Summit 2010, Mediakeskus Lume, Helsinki Kuinka ajatellaan isosti ja innovatiivisesti? Yli toimialojen ja suhdanteiden? Yli tutun ja turvallisen, tehdyn ja nähdyn? Ja miten se muutetaan toiminnaksi ja tulokseksi? Tähän kysymykseen haetaan vastausta vuoden 2010 Business Summitissa. Tapahtuma on Microsoftin vuosittain järjestämä liiketoimintapäättäjille suunnattu kutsuvierastilaisuus, joka tänä vuonna järjestetään yhdessä Innovaatiokoulutusohjelma IMO:n ja Talouselämän kanssa. Innofactor on esillä tapahtumassa työskentelyn tehostamiseen suunnatuilla ratkaisuillaan. Lisätietoja tapahtumasta: Peruutuspaikkoja tapahtumaan voi tiedustella: tulee sanoista Vision Into Action, jotka kuvaavat johtamisohjelman kattavuutta. Ohjelmisto sisältää strategian luomiseen ja johtamiseen tarvittavat työkalut ja prosessit sekä toimenpiteiden läpinäkyvän seurannan organisaation laajuisesti. Ohjelmisto perustuu hyvin tutkitun ja kansainvälisesti testatun johtamismallin viemiseen visuaaliseksi ja helppokäyttöiseksi ohjelmistoksi, joka voidaan kytkeä tietoa tuottaviin järjestelmiin. Tiedosta tehdään johdettavaa; se muuttuu ennakoivaksi johtamistietoisuudeksi. Ohjelmiston käyttöönoton myötä johtamisesta tulee aika- ja paikkariippumatonta. Lisätietoja: Data Warehouse / Business Intelligence Tietoisku, Hotelli Strand, Hakaniemi, Helsinki Tiivis tietoisku tietovarastoinnin ja Business Intelligence -alueen ideoista, menetelmistä ja välineistä. Kurssilla käydään läpi terminologia, käsitteet sekä arkkitehtuurivaihtoehdot. Kouluttajat kertovat kokemuksia monista omista hankkeistaan. Tarkastelemme myös DW- ja BI-alueiden välinetarjontaa. Tilaisuus on suunnattu henkilöille, jotka ovat menossa mukaan tietovarastoprojektiin tai haluavat yleiskuvan tietovarastoinnista ja BI:stä sekä näkemyksen tulevaisuuden suuntauksista. Kurssin kouluttajina toimivat Henrikki Hervonen Innofactorista sekä konsultti Ari Hovi. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Papiston päivät 2010, Verkatehdas, Hämeenlinna Suomen kirkon pappisliiton järjestämässä tapahtumassa tarkastellaan eri näkökulmista kirkon toimintaympäristöä ja sen muutoksia. Tervetuloa tapaamaan Innofactorin seurakuntatiimiä ja tutustumaan seurakunnille toteuttamiimme ohjelmistoratkaisuihin tapahtuman yhteydessä pidettävään näyttelyyn! Via Leaders Forum Helsingin Messukeskus Via Leaders Forum tuo maailman innovatiivisimmat ajattelijat ja johtamisen gurut Suomeen jo 11. kerran. Konferenssin tarkoituksena on päivittää osallistujien strateginen näkemys ja tuoda uusimmat ideat, tutkimustulokset ja johtamisvälineet heidän käyttöönsä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Cantores Minores joulukonsertti, Johanneksen kirkko, Helsinki Innofactor ja Cantores Minores järjestävät Innofactorin asiakkaille ja muille yhteistyökumppaneille perinteisen joulukonsertin. Tervetuloa virittäytymään joulutunnelmaan! ilmoittautumiset: Tapahtumamme päivittyvät osoitteessa: Seuraa tapahtumiamme ja tule päivittämään tietojasi ja oppimaan uutta! 11 INNOFACTOR news 3/2010

12 Internet-, ekstranet-, intranet- ja mobiilisivustot Tapahtumakalenterit Kuva-, materiaalija brändipankit Monikanavaviestintä: kohdennettu ja printti Pelit, kampanjat ja muu sähköinen viestintä Asiointitilit Tunnistautumis- ja maksupalvelut Asiointilomakkeet ja muut itsepalveluratkaisut Varauspalvelut Ilmoittautumispalvelut Verkkokauppa Asiakkuudenhallinta (CRM) Myynninhallinta, tuotehallinta ja myyntilaskutus Projektin- ja toimituksenhallinta Dokumentinhallinta ja arkistointi Ajan- ja resurssienhallinta sekä sähköiset kalenterit On tilanteita, joihin haluaa parhaan kumppanin. Ryhmätyö, työnkulun prosessit ja asianhallinta Henkilöstöhallinto, työnsuunnittelu ja -kirjaus Osto-, kulu- ja matkalaskujen kierrätys Ohjelmistot ja järjestelmät Konsultointi Design Koulutus Asiakastuki Käyttöpalvelut Kulunvalvonta ja vierailijahallinta Hakutoiminnot Tietovarastointi Business intelligence ja raportointi Toimiala- ja asiakaskohtaiset ratkaisut

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Innofactor Oyj: Suomen johtava Microsoft ratkaisutoimittaja

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä. Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria

Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä. Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria Miikka Saarteinen Valtikka-hanke? Tärkein tavoite: Yhteinen tietomme kaikkien sitä työssään

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi Tehoa toimintaan ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna Ohjaa toimintaasi Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan. Kaikki yhdestä järjestelmästä

Lisätiedot

ERP, joka menestyy muutoksessa

ERP, joka menestyy muutoksessa ERP, joka menestyy muutoksessa Se joustavampi ERP Agresso on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee dynaamisten organisaatioiden kehitystä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmistokehityksen tavoitteena

Lisätiedot

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä 30.10.2012 LARK-hanke Laatupäällikkö, Jaakko Tuomi Laadunhallinnan tukiprosessin (16) yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Cerion Solutions Cerion on tiedolla johtamisen ja toiminnan

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Sähköinen työpöytä Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Agenda Alkusanat ja puhujan lyhyt esittely Mikä on (tulevaisuuden) sähköinen työpöytä? Miten sähköinen

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Varmista asiakastyytyväisyytesi ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan.

Lisätiedot

Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus antaa johtamiselle?

Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus antaa johtamiselle? Kilpailuylivoimaa johtamisen avulla 1.6.2010 Mitkä ovat oikeita kysymyksiä? Millaiset reunaehdot uusin johtamistutkimus j antaa johtamiselle? Väitöstutkimuksen tarkoitus TUTKIMUSKYSYMYS: Onko löydettävissä

Lisätiedot

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt.

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Koulutuksen tavoitteet: Saada kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua!

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Kumppaniratkaisu M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Vaihdoimme vanhan järjestelmän M-Filesiin viikonlopun aikana. Henkilökunnan kouluttamiseen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft, 2005 Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft Globaalisti Maailman johtava ohjelmistovalmistaja 107 000 työntekijää Liikevaihto 40

Lisätiedot

Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa

Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa LARK, workshop 30.10.2012 Tellervo Tarko Johdettaisiinko tiedolla, onko tiedolla merkitystä?

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Autamme asiakkaitamme menestymään parantamalla tekemisen luottamustasoa ja läpinäkyvyyttä uusilla innovatiivisilla konsepteilla ja ratkaisuilla.

Autamme asiakkaitamme menestymään parantamalla tekemisen luottamustasoa ja läpinäkyvyyttä uusilla innovatiivisilla konsepteilla ja ratkaisuilla. Celkee Oy:n Missio Autamme asiakkaitamme menestymään parantamalla tekemisen luottamustasoa ja läpinäkyvyyttä uusilla innovatiivisilla konsepteilla ja ratkaisuilla. Tuomme organisaatioiden piilossa olevan

Lisätiedot

Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden?

Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden? Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden? 11.2.2015 Sanelma Helkearo M-Brain 1 M-Brain Mitä me teemme? M-Brain on globaalisti toimiva tietopalveluyritys, jolla on toimistot seitsemässä maassa.

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Visma Services Oy Pormestarinrinne 8, 00160 Helsinki Puh. 010 756 4955 visma.fi/taloushallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...

Lisätiedot

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat Johtaminen voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: 1. Arvojohtaminen (Leadership) 2. Työn(kulun) johtaminen (Process management) 3. Työn sisällön ja tulosten/ tuotosten johtaminen (esim. Product management)

Lisätiedot

Information Builders Nordic Summit 2011 BI:n hyödyntäminen, markkinat ja trendit 12.10.2011 Mika Rajamäki

Information Builders Nordic Summit 2011 BI:n hyödyntäminen, markkinat ja trendit 12.10.2011 Mika Rajamäki Information Builders Nordic Summit 2011 BI:n hyödyntäminen, markkinat ja trendit 12.10.2011 Mika Rajamäki Market-Visio Oy Market-Visio Oy on riippumaton ICT-liiketoiminnan ja -johtamisen neuvonantaja joka

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla 5.10. Työ 2040 - Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla Hanna Kankainen, työkykyjohtaja, Varma Juho Kettunen, suurasiakasjohtaja, Varma Työkyvyn johtaminen tiedolla Liiketoimintalähtöinen

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteinen viestintäratkaisu Viestintäratkaisu vastaa hallinnon tuottavuus, vaikuttavuus ja asiakeskeisyys

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen ja sähköiset palvelut. Sami Niskanen, Jari Uotila & Matti Koskivirta

Tiedolla johtaminen ja sähköiset palvelut. Sami Niskanen, Jari Uotila & Matti Koskivirta Tiedolla johtaminen ja sähköiset palvelut Sami Niskanen, Jari Uotila & Matti Koskivirta Digitalisaation tavoitteet Lähde: Valtiovarainministeriö 9.2.2017 2 Toimintaympäristön muutos Merkitys NYT Vähän

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Ilkka Lyytikäinen Riku Honkanen Tietopalvelut SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Lähtökohta Tieto siiloutunut sähköpostikansiot ja -liitteet levyhakemistot

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

Miten AMK voittaa johtamis- ja muutospelissä? AMK Päivät Lahdessa 2014 Tero J. Kauppinen

Miten AMK voittaa johtamis- ja muutospelissä? AMK Päivät Lahdessa 2014 Tero J. Kauppinen Miten AMK voittaa johtamis- ja muutospelissä? AMK Päivät Lahdessa 2014 Tero J. Kauppinen Ajankohtainen symboli Uskommeko oikeisiin asioihin? Johtamisen uusi symboli Voima vs. ketteryys voittamisesta Voittajia

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Necorpoint on liiketoiminnan uudistamisen konsultointi- ja palveluyhtiö. Tarjoamme konsultointia ja jatkuvia palveluita työkaluineen.

Necorpoint on liiketoiminnan uudistamisen konsultointi- ja palveluyhtiö. Tarjoamme konsultointia ja jatkuvia palveluita työkaluineen. Necorpoint on liiketoiminnan uudistamisen konsultointi- ja palveluyhtiö. Tarjoamme konsultointia ja jatkuvia palveluita työkaluineen. Autamme asiakkaitamme uudistumisen kolmessa näkökulmassa: 1) ennakointityö

Lisätiedot

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään!

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! Monikanavaisen viestinnän mittaaminen: https://www.vapamedia.fi/mittaaminen/

Lisätiedot

Digitaaliset työvälineet päämies-alihankkija -yhteistyössä Case: Sandvik Breakers - Nomet

Digitaaliset työvälineet päämies-alihankkija -yhteistyössä Case: Sandvik Breakers - Nomet Digitaaliset työvälineet päämies-alihankkija -yhteistyössä Case: Sandvik Breakers - Nomet LADEC:n Kohti teollista internetiä -tilaisuus 3.3.2015 Harri Lakkala Harri Lakkala DI, yhteisöllisen bisneskehityksen

Lisätiedot

Talousjohtaja vie perille. 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy

Talousjohtaja vie perille. 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy Talousjohtaja vie perille 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy 30.11.2011 Esityksen sisältö 1. Talousjohtajan tehtävät 2. Tilastoja taustaksi 3. Liiketoimintaa tukeva talousjohtaminen 4. Talousjohtamisen organisointi

Lisätiedot

KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA. Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009

KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA. Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009 Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009 KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA Pandia Oy Sinikalliontie 6, 02630 Espoo, Finland +358 9 549 194 69 www.pandia.fi contact@pandia.fi PANDIAN SEMINAARIPUHEENVUORO

Lisätiedot

TEHOA JA TIETOA LIIKETOIMINTAAN Menesty energisen Mepcon kanssa

TEHOA JA TIETOA LIIKETOIMINTAAN Menesty energisen Mepcon kanssa TEHOA JA TIETOA LIIKETOIMINTAAN Menesty energisen Mepcon kanssa MEPCO TUOTTAA RATKAISUJA YRITYSTEN JA JULKISHALLINNON ASIAKKUUDENHALLINTAAN, TALOUDEN- JA TOIMINNANOHJAUKSEEN SEKÄ PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOON

Lisätiedot

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi ARVOTIETO Oy Asiakasdatasta lisäarvoa Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi Strategiatyön ja Informaatiotyön inspiroiva symbioosi. Miksi Business Intelligence strategia ja mitä se sisältää? BUSINESS INTELLIGENCE

Lisätiedot

ValueFrame. Asiakkuudenhallinnan ABC

ValueFrame. Asiakkuudenhallinnan ABC CRM l PSA l PSA Pro ValueFrame Asiakkuudenhallinnan ABC Suuntaa menestykseen Pilvipalvelut Asiakkaan auttaminen ValueFrame Oy on asiantuntijapalveluyrityksille toiminnanohjausta ja asiakkuudenhallintaa

Lisätiedot

Social media manager koulutus

Social media manager koulutus Social media manager koulutus Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. 8.5.2012 klo 8:30-16:00 2.10.2012 klo 8:30-16:00 @ Mannerheimintie 8 0010 Helsinki Social media

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Web-seminaari 10.11.2009

Web-seminaari 10.11.2009 Web-seminaari 10.11.2009 Tervetuloa päivän seminaariin: Tietovarastoinnilla irti ERP riippuvuuksista Esiintyjät: Ari Hovi, Ari Hovi Oy ja Jari Ylinen, Kehityspolut Oy Seminaari alkaa kello 10.00 Tämä ERP

Lisätiedot

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Arcusys Oy Toimivan johdon omistama tietotekniikan palveluyritys Perustettu vuonna 2003 Henkilöstö 48 ohjelmistoalan ammattilaista Asiakkaina

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Kohti verkottunutta ja vuorovaikutteista sähköistä työpöytää. Tuomo Peltola Johtava konsultti, Digia Oyj

Kohti verkottunutta ja vuorovaikutteista sähköistä työpöytää. Tuomo Peltola Johtava konsultti, Digia Oyj Kohti verkottunutta vuorovaikutteista sähköistä työpöytää Tuomo Peltola Johtava konsultti, Digia Oyj Sanottua tietotyön vuonna 2010 AD "Työpäiväni koostuu niin monista asioista tehtävistä, että minulla

Lisätiedot

Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen

Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen Liiketoimintaa verkossa seminaari Markku Pitkänen, Vice President, Basware Oyj Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen

Lisätiedot

Maintpartner Group. Yritysesittely Toukokuu 2017

Maintpartner Group. Yritysesittely Toukokuu 2017 Maintpartner Group Yritysesittely Toukokuu 2017 Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtava teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyritys. Olemme alan asiantuntijoita ja yhdessä asiakkaidemme kanssa pyrimme

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen mittaamista Uudista ja Uudistu Vaihtuva johtajuus 2011 Vahingossa Hyvä? Taru From 28.9.2011 HR4 Solutions Oy 2011 HR4 Solutions Oy - 28.9.2011 ESITYKSEN

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yritysesittely Arvolupaus, tarjoama ja hyödyt QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Arvolupauksemme on avata asiakkaille

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Tommi Sievers tommi.sievers@hmt.fi 044 381 0052 Sami Santalahti sami@nitro.fi 040 844 1751 www.nitro.fi 1 Aluksi Esityksen sisältö: 1. Yritysesittelyt 2. Tavoitetila

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

CIO Forum. Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009

CIO Forum. Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009 CIO Forum Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009 Tervetuloa Taloudellisen tilanteen haasteet voidaan kääntää mahdollisuuksiksi vahvalla

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja Työelämä 2020 -hanke Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014 Margita Klemetti hankejohtaja SUOMEN TYÖELÄMÄ EUROOPAN PARAS VUONNA 2020 Hallitusohjelma TYÖELÄMÄSTRATEGIA TULEVAISUUDEN TYÖPAIKALLA

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Tarvitsetko vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - miten hoitokustannukset jakautuvat jäsenkuntien kesken? -

Lisätiedot

Certified Foresight Professional

Certified Foresight Professional Certified Foresight Professional Kenelle? Strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa vastaavissa edelläkävijä- ja kehittämistehtävissä työskentelevät. Sopii myös johdolle, päälliköille

Lisätiedot