Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s /2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI"

Transkriptio

1 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI Kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostaminen edellyttää monipuolisen tiedon käsittelyyn kykeneviä ratkaisuja s. 2 Uudet innofactorilaiset esittäytyvät s. 6-8 Brand Command digitaalinen ratkaisu brändin kehittämiseen ja hallintaan s. 8-9 Church Intelligence tarjoaa ratkaisun seurakuntien työn analysointiin ja raportointiin s.9 Tapahtumat s.11 Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 Vieraskynä: Ken kontrolloi tietoa, hänellä on valtaa s.10

2 Pääkirjoitus Kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostaminen edellyttää monipuolisen tiedon käsittelyyn kykeneviä ratkaisuja Viimeisten vuosien aikana syntyneiden uusien sähköisten kanavien ansiosta tietoa on saatavilla tänä päivänä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Informaatiotulvassa kriittinen tiedonhallinta ja tietojen hyödyntäminen ovat nousseet keskeisiksi kilpailukykytekijöiksi. Organisaatiot, jotka kykenevät parhaiten kokoamaan tiedon, huolehtimaan sen luotettavasta varastoinnista ja joustavasta käytöstä pitkän tähtäimen suunnittelussa sekä päivittäisten päätösten tukena, ovat askeleen edellä muita. Tiedon määrän lisäksi toiminnan menestyksen kannalta kriittisen tiedon sijaitseminen hajallaan eri puolilla organisaatiota eri toimintojen parissa työskentelevien asiantuntijoiden käsissä asettaa suuria haasteita kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostamiselle. Monet asiat kuitenkin saavat alkunsa toisistaan ja ovat myös riippuvaisia toisistaan. Tästä syystä pyrkimys mahdollisimman kokonaisvaltaisen näkemyksen luomiseen on kriittisen tärkeää yksilöiden ja koko organisaation toiminnan kehittymisen kannalta. Syvällinen BI-osaaminen yhdistettynä näkemyksellisiin asiakkuuksien hallinnan ratkaisuihin sekä toiminnanohjausjärjestelmiin tekee Innofactorista edelläkävijän tuloksellisen ja tehokkaan työskentelyn mahdollistavien ratkaisujen toimittajana. Yhdistymisen tuloksena Innofactor on nyt Suomen suurin puhtaasti Microsoftratkaisuihin erikoistunut ohjelmistointegraattori, jolloin kykenemme tuomaan uusimmat Microsoft-teknologiaan pohjautuvat ratkaisut entistä kustannustehokkaammin asiakkaidemme hyödynnettäväksi. Kuluvana vuonna Innofactor on Microsoftin kumppanina osallistunut tuottavuusohjelmaan, jossa etsitään ratkaisuja julkisen sektorin tuottavuuden lisäämiseen tietotekniikan keinoin. Julkisella sektorilla piilee merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali, joka perustuu ainoastaan olemassa olevan tiedon parempaan hyödyntämiseen. Tässä lehdessä esiteltävät BI-asiantuntijamme ovat käytettävissänne kaikissa tiedon tehokasta käyttöä koskevissa kysymyksissä. Hyvää ja vireää syksyä toivottaen, Sami Ensio Toimitusjohtaja, Innofactor Oy Nykyaikana tiedon keruuseen, varastointiin ja analysointiin luodut edistykselliset IT-ratkaisut ovat luoneet mahdollisuuksia suoriutua tästä alati haastavammaksi muodostuvasta ympäristöstä. Kyetäksemme tarjoamaan asiakkaillemme jatkuvasti parhainta näkemystä ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja Innofactor yhdistyi kesäkuussa Business Intelligence -ratkaisujen suomalaisen edelläkävijän, Visual Managementin kanssa. Yrityskaupan myötä Innofactoriin siirtyi kaksikymmentä huippuasiantuntijaa, joilla on pitkä kokemus ja sen mukanaan tuomaa näkemystä toiminnan kannalta tärkeän tiedon keruusta ja hyödyntämisestä. Päätoimittaja: Sami Ensio Innofactor Oy Puh: Toimitus: Marileea Järnefelt Innofactor Oy Salla de la Chapelle Innofactor Oy AD: Kimmo Raatikainen Innofactor Oy Paino: Redfina Oy, Espoo Jakelu: Innofactor Oy:n asiakkaat ja yhteistyökumppanit Suomessa Painos: 3500 kpl Pidätämme oikeuden muutoksiin. Lehteä koskevat tiedustelut: 2 INNOFACTOR news 3/2010

3 Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon Tuotteet ja palvelut Sähköisessä muodossa olevan tiedon lisääntyminen räjähdysmäisesti tekee organisaatioille yhä vaikeammaksi saada olennainen tieto kaikille tarvitsijoille oikealla hetkellä, virheettömänä ja nopeasti omaksuttavassa muodossa. Haaste on tuttu niin yritysten johdolle kuin kenelle tahansa työntekijälle. Tulevaisuudessa menestyvän yrityksen tunnistaa sen kyvystä hyödyntää eri lähteistä yhdisteltyä tietoa tehokkaasti. Tueksi menestyjä tarvitsee nykyaikaisen Business Intelligence (BI) -järjestelmän. Tietotekniikan tunkeutuminen kaikkialle on aiheuttanut viime vuosina sähköisessä muodossa olevan tiedon räjähdysmäisen kasvun. Organisaatioiden omissa tietojärjestelmissä on valtavat määrät hyvin yksityiskohtaista dataa, ja ihmiset synnyttävät yhä enemmän tietoa myös sähköpostiviesteinä tai omina tiedostoinaan. Internetissä toimiminen ja etenkin sosiaaliset mediat synnyttävät paljon informaatiota, jonka hyödyntämiseen halutaan tehokkaita ratkaisuja. Nämä ns. Collaborative Intelligence -ratkaisut tuottavat yrityksille kullanarvoista tietoa kuluttajien käyttäytymisestä sekä mieltymyksistä. Haasteena on löytää tehokkaasti näistä suurista tietomassoista parhaiten tilannetta palveleva tieto ja saada se niiden ihmisten ulottuville, jotka tuota tietoa tarvitsevat. Nykyaikaiset BI-järjestelmät tarjoavat vastauksen näihin haasteisiin. Innofactor Oy on näiden järjestelmien paras toimittaja Suomessa, kun Suomen johtava Microsoftpohjaisten Business Intelligence -järjestelmien toteuttaja Visual Management liittyi konserniin tuoden mukanaan parikymmentä kokenutta asiantuntijaa. Innofactorin entuudestaan vahva sähköisten palvelujen ja web-pohjaisten sovellusten osaaminen yhdistettynä Visual Managementin analytiikkaosaamiseen mahdollistaa ainutlaatuisten BI-ratkaisujen toteuttamisen, kertoo Innofactorissa BI-ratkaisuista vastaava johtaja Henrikki Hervonen. Seuraavan sukupolven BI-ratkaisut eivät ota kantaa tiedon syntypaikkaan tai rakenteeseen vaan tieto jalostetaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja voidaan tarjota perinteisenä räätälöitynä ratkaisuna tai suoraviivaisena pilvipalveluna. Esimerkiksi ratkaisut, joissa yhdistetään perinteistä numeerista informaatiota sekä markkinoilta saatavaa kilpailija- ja markkinainformaatiota toimivat jo nyt uuden ajattelun esimerkkeinä. Sähköiset työpöydät kaikkien käyttöön Parin viime vuoden aikana yhä useammat organisaatiot ovat ryhtyneet panostamaan niin sanotun sähköisen työpöydän käyttöön, tavoitteenaan hallita tietoa yhä monipuolisemmin. Ensimmäiset tällaiset ratkaisut on usein tehty johtoa varten, mutta nyt sähköisiä työpöytiä tehdään koko organisaation käyttöön. BI-toiminnallisuus on sähköisen työpöydän keskeinen osa. Tyypillinen sähköinen työpöytäratkaisu koostuu erilaisista käyttäjäkohtaisesti räätälöitävistä mittaristoista, tiedonhakuominaisuuksista, nopeista viestintäominaisuuksista ja monipuolisesta dokumenttien hallinnasta. Viime aikoina mukaan on tullut yhä enemmän myös sosiaalisen median piirteitä esimerkiksi yrityksen sisäisenä facebookina. Innofactorin BI-asiantuntijat ovat parin vuoden aikana olleet toteuttamassa johdon työpöytäratkaisuja käyttäen uusinta Microsoftin tekniikkaa. Keskeinen rooli toteutuksissa on Microsoft SharePointilla, joka sisältää peruskäyttäjille tarkoitetut työkalut mittaristojen määrittämiseksi ja esittämiseksi osana laajempaa 3 INNOFACTOR news 3/2010

4 Tuotteet ja palvelut Johdon mittaristo on esimerkki nykyaikaisesta BI-ratkaisusta. selainpohjaista johdon työpöytää. Taustalla on poikkeuksetta mittaristojen ja niihin linkitettyjen tarkempien raporttien toteutusta varten erityinen tietovarasto, jonne tiedot kootaan usein erillisistä talous- ja henkilöstöhallinnon sekä operatiivisen toiminnan ohjaukseen tarkoitetuista tietojärjestelmistä. Ratkaisussa on heti alussa otettava huomioon erilaisia asioita, jotta johdolle tehty työpöytä olisi hyvin laajennettavissa koko henkilöstön käyttöön. On esimer- kiksi mietittävä, miten hallitaan käyttäjien oikeudet eri tietoihin tai otetaan mukaan erilaisia dokumentteja ja pikaviestintää tai tehdään mahdolliseksi vakioraportointiin sisältymättömien tietojen haku monista sisäistä tai ulkopuolisista tietolähteistä, muistuttaa Henrikki Hervonen. Hyvin mietitty sähköinen työpöytä muodostaa näin tehokkaan ja käyttäjille luontevan tavan hakea ja välittää tietoa kulloisenkin tarpeensa mukaan yhdestä paikasta. Mikä ihmeen Business Intelligence? Business Intelligence -termillä on vuosien saatossa ollut monta eri tulkintaa. Sillä on tarkoitettu organisaatioiden sisäisistä järjestelmistä saatavan informaation parempaa hyödyntämistä tai kilpailija- ja markkinaseurantaa. Jälkimmäisestä tulkinnasta käytetään nykyään myös usein termejä Competitive tai Market Intelligence. Uusimmissa ratkaisuissa yhdistyvät nämä molemmat haarat siten, että lopputuloksena syntyy tietolähteistä riippumaton informaatioportaali, johon kerätään sekä numeeriset tunnusluvut että kvalitatiivisempi uutistieto. BI-järjestelmän perusidea on kerätä, yhdistellä ja summata tietoa monista tietolähteistä ja analysoida tämän jälkeen erilaisia liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä eri näkökulmista. Käyttötilanteita on monia: yrityksen strateginen suunnittelu, operatiivinen johtaminen ja yhä enemmän myös päivittäiset päätöksentekotilanteet yrityksen eri tasoilla ja sen asiakas- ja kumppaniverkostossa. Käytännössä ratkaisut parantavat organisaatioiden raportointia ja tietojen analysointia tai tuovat johdolle modernin työpöydän, jossa keskeiset tunnusluvut ja muu relevantti informaatio näkyy ajantasaisesti. Keskeisinä menetelminä BI-ratkaisuissa ovat tietovarastointi, moniulotteinen- ja muistinvarainen analysointi sekä kytkentä portaaleihin. 4 INNOFACTOR news 3/2010

5 Tuotteet ja palvelut Moderni BI-ratkaisu Microsoft-tekniikalla BI-järjestelmien tarjoamat mahdollisuudet ovat laajentuneet rajusti muutamassa vuodessa. Keskeinen vaikuttaja on ollut Microsoft, jonka tekniikalla Innofactor toteuttaa ratkaisuja asiakkailleen. Suurin muutos on kuitenkin vasta tapahtumassa, kun Microsoftin perusidea BI:tä kaikille toteutuu myös toteutusvälineissä. Silloin BI-ratkaisuissa ei enää tarvita erikoisohjelmia vaan jo tutut ja yhä kehittyvät ohjelmistot riittävät. BI-ratkaisu muodostuu yleensä kolmesta pääosasta, jotka voi havainnollistaa kerroksina: 1. Tietokerroksesta, jossa huolehditaan tietojen kerääminen, yhdistely ja yhtenäistäminen käyttöä varten tietovarastoksi ja erilaisiin tarpeisiin tehdyiksi moniulotteisiksi tietokuutioiksi. Microsoftin tekniikalla tässä hyödynnetään SQL Server -tietokantaohjelmistoa ja sen erityisominaisuuksia. 2. Raportointi- ja analytiikkakerroksesta, jossa tiedoista muodostetaan havainnollisia ja helppokäyttöisiä raportteja tai tarjotaan kaikille yhteiset analysointivälineet. Microsoft SharePoint on tässä keskeinen väline sillä siihen sisältyvät loppukäyttäjille yhteiset BI-työkalut. Esimerkiksi bisnesasiantuntija voi työkalujen avulla helposti luoda tuloskorttimallisen mittariston ja ylläpitää sitä osana sähköistä työpöytää. 3. Henkilökohtaisesta hyödyntämiskerroksesta, jossa jokainen käyttäjä voi tutuilla Microsoft Office-työkaluilla tehdä täydentäviä omia analyyseja tai raportteja yhteisen tietovaraston ja tietokuutioiden sisällöistä. Uusimmalla Excelillä on helppo tarkastella esimerkiksi tietokuutioissa olevaa tietoa numeroina tai graafeina ilman, että tietoa tuodaan ollenkaan erilliseen Excel-taulukkoon. SharePointin avulla Excelissä itse tehdyn raportin voi jaella kätevästi muille käyttäjille. Microsoft-tekniikan edullisuuden ja erinomaisen skaalautuvuuden ansiosta voidaan toteuttaa nopeasti niin pieniä rajattuun käyttöön tarvittavia ratkaisuja, kuin erittäin suurista tietomassoista muodostettuja analyyttisia ratkaisujakin. Valmistaudu jatkuvaan kehitykseen BI-ratkaisuissa investoinnin takaisinmaksu on nopeaa. Usein jo parin kuukauden pilottiprojekti tuo konkreettista lisäarvoa päätöksentekoon ja konkretisoi BIratkaisun hyödyt. Usein käykin niin, että alkuvaiheen suppeampi sisältö ja käyttäjäjoukko kasvavat ja jo rakennetut osat elävät jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön ja toiminnan mukaisesti. Jotta tämä olisi mahdollista, ensimmäinenkin BI-järjestelmä on hyvä toteuttaa pidemmän aikavälin kehityksen mukaisesti, ja samalla on varmistettava riittävä asiantuntemus jatkuvaan kehittämistyöhön sekä organisaation sisältä että toimittajan puolelta. BI-järjestelmät kehittyvät vaiheittain ja välillä merkittävin hyppäyksin. Eteen tulee varsin helposti tilanne, jossa jo käytössä olevaa ratkaisua ei pysty laajentamaan uusiin käyttötarpeisiin tai uusille käyttäjäryhmille ilman merkittävää uudelleenrakentamista. Esimerkiksi vain taloustietoja sisältävästä ja controllereiden elämää ilman Excel-hässäköitä helpottavasta järjestelmästä ei ihan itsestään synny muita tietoja sisältävää ja laajoille käyttäjäjoukoille tarvittavaa ratkaisua. Hyvällä ennakkosuunnittelulla ja helposti laajennettavalla Microsoft-tekniikalla tällaiset ongelmatilanteet voidaan välttää. Me Innofactorin BIasiantuntijat olemme tottuneet ottamaan tarvittavat näkökulmat huomioon, sanoo Innofactorin asiantuntija Vesa Tiirikainen. Monet yritykset ovat havainneet välttämättömäksi perustaa erityisen Business Intelligence -yksikön (BI Comptence Center), jotta tehdyistä BI-järjestelmistä saadaan kaikki hyöty irti ja toisaalta voidaan nopeasti luoda uusia sisältöjä uusille käyttäjäryhmille. BI-yksikössä tarvitaan tätä varten vahvaa asiantuntemusta bisnesten analysoinnista, mutta myös teknistä asiantuntemusta järjestelmien nopeaa määrittelyä ja toteutusta varten. Ensimmäiset yritykset Suomessakin ovat nimittäneet BI-johtajia enemmän järjestelmiin ja tekniikkaan keskittyvien tietohallintojohtajien rinnalle. Asiakkaan omaan toimintaan pitkälle sovitettu jatkuvasti kehittyvä BI-järjestelmä johtaa useimmiten myös pitkään yhteistyöhön ratkaisun alun perin tehneen toimittajan kanssa. Innofactorille tämä on hyvin tuttu asia, ja monet ratkaisujemme erityispiirteet on viritetty juuri tällaista yhteistyötä varten. 5 INNOFACTOR news 3/2010

6 Uudet innofactorilaiset esittäytyvät Tuotteet ja palvelut Kysyimme seuraavia asioita: 1. Mikä on erikoisosaamisesi Business Intelligence -ratkaisuissa? 2. Millainen on mielenkiintoinen asiakasprojekti? Mikä projekti on erityisesti jäänyt mieleen ja miten se eteni? 3. Millaisia haasteita olet kohdannut työssäsi? Miten niistä on selvitty? 4. Mitä konkreettisia hyötyjä olet nähnyt Business Intelligence -projekteissa? Henrikki Hervonen Vice President, Microsoft-ratkaisut 1. Konsultatiivinen myynti ja BIratkaisun hyötyjen perustelu. Tunnen kaikki markkinoilla olevat BI-teknologiat ja keskeiset BImenetelmät. Sitä kautta osaan auttaa asiakasta valitsemaan oikean tavan saada konkreettista hyötyä irti BI-ratkaisuistaan ja auttaa heitä etenemään oikeilla askelilla kohti parempaa informaation hyödyntämistä. 2. Mielenkiintoinen asiakasprojekti on sellainen, jossa asiakkaan rima on korkealla vaatimusten suhteen ja tavoitteet ovat haastavat. Viimeaikaiset johdon työpöytähankkeet ovat BI:tä parhaimmillaan, kun ollaan liiketoimintatietojen ytimessä. Näissä hankkeissa toteutetaan konkreettisia työkaluja päätöksenteon parantamiseksi ja sitä kautta luodaan kilpailuetua asiakkaille. Yksi mieleen painunut projekti on ollut Metsäteollisuus ry:lle tehty järjestelmäuudistus. Siinä vaatimustaso oli korkealla ja koko organisaatio pääsi oppimaan paljon uusia asioita. 3. Haasteista selvittyä on aina valmiimpi kohtaamaan uusia. Mikrotason haasteet ovat liittyneet asiakkaiden teknisiin haasteisiin ja makrotason yleismaailmalliseen talouden taantumaan. Haasteista selviää parhaiten ottamalla puhelimen käteen ja hoitamalla asiat kuntoon välittömästi. Elämässä on oppinut, että menneitä on turha murehtia, koska vain tulevaan voi vaikuttaa. 4. Valtaosa projekteistamme on onnistunut tuottamaan asiakkaille oikea-aikaista informaatiota omasta toiminnastaan. Eräskin asiakas sanoi asiakastilaisuudessamme, että herää joka aamu aikaisin ja ensimmäiseksi katsoo BI-ratkaisusta raportteja, joilta näkee eilisen päivän myyntiaktiviteetit. Siinä konkretisoituu BI:n hyöty aika kivasti. Vesa Tiirikainen Senior Advisor, Innofactorin hallituksen jäsen 1. En ole oikeastaan erikoistunut ollenkaan BI-asioihin vaan tarkastelen näitäkin ratkaisuja osana laajempaa yritysten kehittämistyötä. Oma erikoisosaamiseni liittyy liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen strategisella tasolla tietotekniikka on nykyisin näissä ihan keskeinen väline. 2. Kaikki haastavat asiakasprojektit ovat kiinnostavia ja niistä on esimerkkejä parissa äskettäin kirjoittamassani kirjassa. Business Intelligence -tyyppisistä projekteista ehkä mieleenpainuvin on Koneella tekemäni pieni projekti johdon kuukausiraportoinnin uudistamiseksi vuonna 1990 se kun johti merkittäviin uudistuksiin hissiryhmän johtamisessa. 3. Useimmat ovat liittyneet ihmisiin. Ehkä suurimman haasteen koin 1990-luvun alkupuolella, kun Suomeen iski todella vakava lama samaan aikaan, kun olin perustamassa ja vetämässä S.A.M.I. Tietotekniikka Oy:tä huhtikuussa Silloinen lama oli monessa suhteessa Suomessa paljon tätä viime vuosien lamaa vakavampi, ja meidänkin konsulttihommiltamme hävisi kysyntä lähes täysin. Pienen konsulttiyhtiömme väki sopi yhteisesti, että otamme palkkaa yrityksestä vain sen verran, kuin on laskutusta. Oli erittäin kasvattavaa huomata, että palkat ovat todellakin muuttuva kulu, johon todella itse voi vaikuttaa. Toinen oppi noista ajoista oli, että yhtenäistä tiimiä ja erinomaisia ihmisiä ei pidättele mikään. 4. BI-ratkaisut voivat joskus maksaa itsensä takaisin erittäin nopeasti, mutta yleensä on kysymys organisaation johtamisen ja toimintatapojen pitkäaikaisesta muuttamisesta. Kysehän on olennaisen ja oikean tiedon tuomisesta kenelle tahansa toimintaa varten, juuri oikeaan aikaan ja nopeasti omaksuttavassa muodossa. Jotta konkreettista hyötyä saadaan, on ratkaisu saatava todella kunnolla käyttöön. 6 INNOFACTOR news 3/2010

7 Tuotteet ja palvelut Klaus Jokinen, Key Account Director 1. Pääasiallisesti olen myynyt, konsultoinut, suunnitellut ja myös toteuttanut ja ideoinut BI- ja tietovarastointiratkaisuja. Tämä taustana tulen jatkossa tekemään töitä Innofactorin laajennetun Business Intelligence -konseptin tuotteistamisessa ja siihen liittyvien binesratkaisujen promoamisessa painopisteenä ensisijaisesti Talouselämän TOP 500 yritykset. Tehtävänäni on etsiä uusia päänavauksia yhdistetylle Innofactorin ratkaisutarjonnalle ja siihen liittyvälle liiketoiminta- ja tekniselle konsultoinnille. Kutsukaamme tätä uutta konseptia vaikkapa tulevaisuuden konttoriksi /Office of the Futureksi. 2. Mielenkiintoinen projekti on ennen kaikkea sellainen projekti, jolla on johdon ja työntekijöiden tuki, ja jossa ollaan valmiita laittamaan itsensä peliin. Viime vuosilta mieleeni on jäänyt ja inspiroinut Kaleva Travelin BI-ekstranet, joka on suoraan kiinni yrityksen liiketoiminnan ytimessä, ja jota käyttää noin 1000 asiakasta, joukossa myös Suomen suurimpia yrityksiä. Kaleva Travel on oman johtonsa lausumana saanut tämän järjestelmän avulla kiistatonta kilpailuetua ja lisää markkinaosuuksia, ja on samalla kasvanut suurimmaksi liikematkatoimistoksi Suomessa. Tällaisia Success Storyja tarvitaan lisää. 3. Haasteina ovat olleet muun muassa työilmapiirin pitäminen hyvänä kaikissa tilanteissa sekä erilaisista taantumista selviäminen ilman irtisanomisia, haasteelliset asiakasprojektit ja henkilökohtaisella tasolla omasta jaksamisesta huolehtiminen. Näistä kaikista haasteista on selvitty yllättävän hyvin loistavien työntekijöiden avulla, jotka ovat kaikki vetäneet yhtä köyttä kiperän paikan tullessa. 4. Olen nähnyt johtamisen tehokkuuden ja toiminnan suunnittelun parantuneen. Esimerkiksi asiakaspalvelu ja myyntityö ovat parantuneet huomattavasti, kun toimittaja tietää, missä mennään asiakassuhteessa tällä hetkellä ja mikä on ollut historiallinen kehitys. BI:n avulla asiantuntijoiden ja johdon työ on tullut mielekkäämmäksi, kun ei enää tarvitse repiä tietoja kasaan puolimanuaalisesti yhä uudelleen viikosta ja kuukaudesta toiseen vaan järjestelmä tuottaa tarvittavat tiedot automaattisesti. Suurena lisäetuna BIjärjestelmissä on myös se, että puhutaan samoista asioista samoilla yhteismitallistetuilla käsitteillä ja tietoon voidaan luottaa, kun kaikki saavat sen samasta varmistetusta lähteestä. Uudet ratkaisut ovat mahdollistaneet myös vähemmän tasoja organisaatioon, nopeamman reagointikyvyn ongelmiin ja mahdollisuuksiin sekä uudet toimintamallit johtamisessa ja johdon strategisten tavoitteiden jalkauttamisen tehokkaasti koko organisaatioon. Pontus Mattsson Team Leader, Business Intelligence 1. Tunnen Microsoft-paletin laajalla skaalalla, ja useiden toteutusten myötä karttuneen tietotaidon myötä kykenen tarjoamaan ja määrittelemään kestäviä ja kustannustehokkaita arkkitehtuureja ja ratkaisumalleja. Välillä on hyvin antoisaa tehdä konkreettisia toteutuksia kädet savessa, joissa saa kirjoittaa SQL:ää ja luoda tietovaraston latausprosesseja. 2. Kaikki ovat mielenkiintoisia. Järjestelmien perusratkaisut saattavat olla samantapaisia, mutta asiakastarpeet ja asiakkaan toimintamallit ovat silti uniikkeja. Mieleen on jäänyt esimerkiksi Elektroskandia, koska se oli Suomen ensimmäisiä SQL tietovarastototeutuksia ja kaikki oli uutta. Mukavasti eteni, ja taitaa lähes sellaisenaan pyöriä tänäkin päivänä. 3. Tietojärjestelmän hyvä määrittely on aina haaste. Usein alkaa ideoita ja kommentteja vyöryä vasta, kun asiakas näkee ratkaisuja työasemallaan. Tästä tietysti seuraa aikataulu-, kustannus- ja Feature Creep -haasteita. Jatkuva kommunikointi asiakkaan kanssa on kaiken A ja O. 4. Asiakkaan tietopääoman hyödyntämisen kertaluokkaa parempi taso. Parhaimmassa tapauksessa toimintatavat alkavat kehittyä luonnollisella tavalla, kun datan laatu, kattavuus ja saatavuus paranevat. Hannu Muurinen Senior Consultant, Business Intelligence 1. Olen tehnyt Business Intelligence -ratkaisuja laidasta laitaan, mutta viimeaikoina on tullut tehtyä erityisesti tuloskorttiprojekteja sekä erilaisia pilottiprojekteja. Myös suunnittelujärjestelmät ovat olleet vastuualueellani. 2. Mielenkiintoinen asiakasprojekti on sellainen, joka on asiakkaalle todella tärkeä ja siihen satsataan paljon. Raporteilla on paljon käyttäjiä, ja niiden 7 INNOFACTOR news 3/2010

8 Tuotteet ja palvelut Markkinointiviestintätoimisto Command Associates on yhdessä Innofactorin kanssa kehittänyt digitaalisen ratkaisun brändinhallintaan. Brand Command -ratkaisu soveltuu monentyyppisille organisaatioille, niin yrityksille, valtionhallintoon kuin oppilaitoksillekin. Brand Command on konsepti, jossa INNOFAC- TOR Prime -alustalle luodaan kullekin asiakkaalle sopiva brändinhallintakokonaisuus siten, että se palpitää olla koko ajan käytettävissä ja ajan tasalla. Eräälle kiinteistövälitysalan yritykselle toteutettu tietovarasto- ja raportointiprojekti jäi erityisesti mieleen. Aikataulu oli tiukka, mutta projekti onnistuttiin viemään tehokkaasti läpi huolellisen suunnittelun, määritysten ja projektin aikaisen testauksen ansiosta. 3. Joskus projektiin ei ole satsattu riittävästi resursseja tai toimittajan tuotokset ja asiakkaan odotukset eivät muuten vain kohtaa. Aiempi kokemus vastaavista projekteista ja hyvä projektinhallinta ovat auttaneet monessa tilanteessa. Projektissa liiallinen optimismi ei ole hyväksi, vaan pitää pystyä etukäteen tiedostamaan ja kommunikoimaan avoimesti mahdolliset ongelmia aiheuttavat tilanteet. Loppukäyttäjiä pitää kuunnella ja sitouttaa projektiin jo määrittelyvaiheessa, jotta järjestelmä käyttökokemuksellaan ja tietosisällöllään kannustaisi käyttöön. Liiketoimintapuolen pääkäyttäjän merkitys on äärimmäisen tärkeä kehitys- ja käyttöönottovaiheessa, käyttäjien innostamisessa ja järjestelmän jatkokehityksessä. 4. Hyödyt näkyvät tehostuneempana työskentelynä: tehdään töitä paremmin, suunnitelmallisemmin ja tehokkaammin paremman tiedon ansiosta. Käytännössä tämän huomaa siitä, että raportointivastaavilla ja controllereilla ei kulu niin paljon aikaa Ad-Hoc -tiedonhakupyyntöihin, kun loppukäyttäjillä on helppokäyttöiset perusraportit valmiina ja tehokäyttäjillä työkalut tiedon hakuun ja analysointiin. Tomi Levelä, Key Account Manager 1. Erikoisosaamiseni Business Intelligence -ratkaisuissa on löytää kustannustehokkaat ratkaisut strategisen, taktisen ja operatiivisen tiedon hallintaan. 2. Mielenkiintoisia asiakasprojekteja ovat kaikki ne, joissa on saanut nähdä, kuinka ratkaisut on aidosti otettu käyttöön, ja niistä saadaan jatkuvasti todellista hyötyä liiketoiminnan johtamiseen. Mieleenpainuvin projekti on ollut eräälle asiakkaallemme toimitettu Business Intelligence -ratkaisu, jossa oli alusta asti sitoutuneesti mukana talousjohtaja ja ylin johto. Kaikilla vallitsi yhteinen ymmärrys asioista, jotka projektin tuli ratkaista. Projekti eteni mallikkaasti ja valmistui aikataulussa, kun sovituista asioista pidettiin kiinni. 3. Suurimpia haasteita ovat ihmiset; miten saada kaikki puhaltamaan yhteen hiileen ja toisaalta, miten saada voimakkaan teknisesti orientoituneet ihmiset puhumaan muustakin, kuin ratkaisun teknisistä ominaisuuksista. Haasteista on selvitty nöyrällä jämäkkyydellä ja sitkeydellä arvostaen ihmisten erilaisuutta. 4. Business Intelligence -ratkaisuja hyödyntämällä asiakkaat ovat todella voineet suunnata katseensa peruutuspeilistä eteenpäin. Brand Command digitaalinen ratkaisu brändin kehittämiseen ja hallintaan Yrityksen brändillä ihmisten käsityksillä ja mielikuvilla organisaatiosta sekä sen tuotteista ja palveluista on huomattava liiketaloudellinen merkitys. Kilpailutilanteessa on usein ratkaisevaa se, kuinka hyvin tai huonosti yrityksen brändi on hoidettu. velee juuri kyseessä olevan organisaation tarpeita ja toiveita. Ratkaisua voidaan käyttää joko yrityksen intranetin kautta tai erillisenä web-sivustona. Brand Command sisältää brändin hallinnan keskeiset toiminnot Tänä päivänä yritysten globaalit organisaatiot ja organisaatioiden hajautetut toiminnot asettavat haasteita organisaation yhteneväiselle viestinnälle. Tästä syystä brändiin olennaisesti kuuluvat graafiset ohjeistot ovat tärkeä osa Brand Commandia. Lisäksi markkinointimateriaalien kuten esitteiden, julisteiden ja kuvapankin ylläpito ja jakelu, sujuu ratkaisun avulla vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. Brand Commandin avulla säästyy aikaa ja rahaa helppokäyttöisten templatejen, eli suunnittelupohjien, dynaamisten 8 INNOFACTOR news 3/2010

9 Tuotteet ja palvelut templatejen ja prosessien avulla. Tarvitaan vähemmän kommentointikierroksia, ja painotaloyhteydet sekä repropalvelut sujuvat vaivattomasti. Brändin yhtenäinen viestintä paranee, kun ohjeistuksia on helppo noudattaa ja ylläpitää. Brändin voimavarat käyttöön Herkkyys asiakkaiden tarpeille sekä kyky uudistua ovat edellytyksiä elinkelpoiselle brändille. Siitä syystä organisaation on kyettävä keräämään ja jalostamaan ajankohtaista, jatkuvasti syntyvää tietoa yrityksestä sekä sen tuotteista ja palveluista. Brand Command toimii brändi- ja markkinointiviestinnän keskustelufoorumina, jossa kaikki aiheeseen liittyvä sisältö on esillä, ja missä sitä kommentoidaan ja kehitetään. Näin brändi säilyy ajankohtaisena ja tuoreena. Lisäksi Brand Commandiin voidaan liittää erilaisia motivoivia osioita, kuten pelejä, brändin historiatietoja ja kilpailuja. Tarkoituksena on, että Brand Commandista muodostuu päivittäinen työfoorumi, jonka kautta kaikki markkinointiviestinnän alueeseen kuuluvat työt kulkevat, kertoo Command Associatessa Brand Command -projekteista vastaava asiakkuuspäällikkö Marjo Vänttinen. Partnerit ja yhteistyökumppanit voivat osallistua keskusteluun ja tuoda omaa osaamistaan organisaation käyttöön. Brand Command luo yhteisön, joka jakaa tietoa, kokemuksia, neuvoja ja ideoita. Kaikki yhden katon alla, jatkaa Marjo Vänttinen ratkaisun eduista. Teknisesti Brand Command voidaan nopeasti ottaa käyttöön osaksi kunkin talon IT-infraa. Se soveltuu yhteen muun muassa kaikkien Microsoft-ympäristöjen kanssa. Keskimääräinen implementointiaika ratkaisulle räätälöityine sisältöineen on 2-6 kuukautta. Ratkaisu voidaan räätälöidä osana asiakkaan brändiuudistusprojektia tai se voidaan tehdä olemassa olevalle brändisisällölle. Itse ratkaisun käyttöliittymä ja visuaalisuus suunnitellaan sopimaan kunkin brändin ilmeeseen. Ratkaisun hinnoittelu perustuu sekä räätälöintitarpeeseen että kuukausittaiseen lisenssimaksuun., kuvaa Vänttinen ratkaisun käyttöönottoa ja sen kustannuksia. Church Intelligence tarjoaa ratkaisun seurakuntien työn analysointiin ja raportointiin Seurakuntien toiminnan kehittäminen oli puheenaiheena Seurakuntaforumin päätapahtumassa Innofactorin järjestämä kuudes Seurakuntaforum keräsi tänä vuonna noin 100 osallistujaa. Church Intelligence on erityisesti seurakuntien työn kannalta keskeisen tiedon jalostamiseen ja hyödyntämiseen kehitetty ratkaisu. Tietoa syntyy yleensä sekä organisaation sisällä kuten taloushallinnossa, henkilöstöhallinnossa ja asiakkuuksien hallinnassa että organisaation ulkopuolella kuten erilaisten tutkimusten tuloksena. Church Intelligence -ratkaisun tarkoituksena on kerätä tieto eri tietojärjestelmistä keskitettyyn tietovarastoon ja tuoda se sieltä jalostetussa muodossa palvelemaan toiminnan suunnittelua, seurantaa, analysointia ja raportointia. Ratkaisun mahdollisia sovellusalueita ovat muun muassa asiakkuuksien hallinta, millä tavoitellaan esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden ja käyttäytymisen parempaa ymmärrystä. Ratkaisua voidaan hyödyntää myös osana taloudenpitoa, mikä edesauttaa omien tuottojen ja kulujen parempaa tuntemusta. Ratkaisu palvelee myös yleistä toiminnan tehokkuutta ja sen seurantaa, ja sen avulla voidaan tavoitella resurssien parempaa allokointia, tilojen parempaa käyttöastetta tai asiakkaiden parempaa palvelua. Parhaillaan on käynnistymässä Church Intelligence -pilottiprojekti, jossa mukana on viisi seurakuntayhtymää. Pilotin tavoitteena on luoda mallit operatiivisesta järjestelmästä johdetun informaation koostamiseksi ja hyödyntämiseksi; määritellä seurattavat tunnusluvut, selvittää tietokannoista kerättävä data, rakentaa tietovarasto, integroida ratkaisu osaksi INNOFACTOR Prime -tuotetta sekä luoda pohjaa myös laajemmalle analyyttiselle toiminnalle. Lisätietoja pilotista ja Chruch Intelligence -ratkaisusta antaa Innofactorin Henrikki Hervonen, puh INNOFACTOR news 3/2010

10 Vieraskynä Johtava konsultti, CEO Tero J. Kauppinen, Via Group: Ken kontrolloi tietoa, hänellä on valtaa Kuka tahansa, joka kontrolloi muille tärkeitä resursseja kuten rahaa tai tietoa voi rakentaa itselleen valtapohjan vaikuttaa asioihin. Johtajan tehtävänä on vaikuttaa, saada asiat tapahtumaan. Perinteisesti johtajan vaikuttaminen on nähty vuorovaikutuksena ja henkilökohtaisena toimintana. Uusin tutkimus kuitenkin paljastaa, että yli puolet johtamisen kokonaisvaikuttavuudesta syntyy siitä, että johtamisprosessi ja sen pohjana oleva johtamisjärjestelmä luovat edulliset olosuhteet henkilökohtaiselle vaikuttamiselle, kirjoittaa Via Groupin johtava konsultti ja CEO Tero J. Kauppinen. Valta luo vaikuttavuutta Vaikuttamisen perusta on valtapohja. Ilman sitä oikeillakaan toimilla ei ole vaikuttavuutta. Valtapohjasta on kuitenkin tullut epämääräisempi, kuin mitä se oli selkeiden hierarkioiden aikaan. Uudet matalammat, verkottuvat, matrisoituvat ja prosesseiksi muuttuvat organisaatiorakenteet muuttavat johtajaan kohdistuvia vaateita. Johtaja joutuu vaikuttamaan muiden alaisiin, ylöspäin organisaatiossa, jakelukanaviin ja jopa asiakkaiden organisaatioihin. Sananmukaisesti hän joutuu johtamaan ilman virallista asemavaltaa. Tällaisessa tilanteessa valtapohjan luominen ja ylläpito ovat tehtävien hoidon kannalta oleellisia. Tiedosta tietoisuudeksi Yrityksille ovat tietotekniikan kolmikirjaimiset avainsanat kuten CRM, ERP ja SCM tulleet tutuiksi. Usein myös kalliiksi, koska kokonaisvaltaiset tietojärjestelmät ovat massiivisia ja toimintakulttuuria muuttavia. Ne voivat luoda myös uudenlaista tuottavuutta organisaatioon ja jopa kilpailuetua niin kauan, kunnes kilpailijakin saa erppinsä toimimaan. Johtajat ovat usein jäljessä oman johtamisensa suhteen. He eivät ole virittäneet johtamisprosessia hyödyntämään teknologian mahdollisuuksia. Vanhat savupiippujen aikana opitut tavat hallitsevat tiedostamatta ajattelua ja käyttäytymistä. Kuinka moni johtaja Suomessa perustaa johtamisensa ajantasaiselle tiedolle siitä, miten organisaatio toteuttaa strategisia 10 INNOFACTOR news 3/2010 päätöksiä? Kuinka moni toimitusjohtaja voi mitatusti todeta, ketkä esimiehistä johtavat uuden strategian mukaisesti? Kuinka moni prosessivastuullinen tietää jatkuvasti, miten sovitut vastuujohtajien kriittiset toimenpiteet etenevät eri vastuualueilla eri maissa? Johtamisprosessin läpinäkyvyys lisää tutkitusti tehoa organisaatiossa. Se tekee johtamisesta jokaisen asian, ei vain joidenkin harvojen esimiesten etuoikeuden. Sitä paitsi on helpompaa luottaa, kun tietää miten asiat ovat. Johtaminen voi luoda ylivoimaa Kilpailijoihin nähden parempi johtamisprosessi ja toimivampi johtamisjärjestelmä luovat edellytykset kilpailuylivoimaa luovalle johtamiselle. Pian valmistuvan väitöskirjatutkimuksen mukaan johtamisen tehosta yli puolet on kiinni kyvykkyydestä suunnitella ja hallita johtamisprosessia, työkalujen yhteensopivuutta, mittaroinnin toimivuutta ja toiminnan kytkeytymistä strategisiin valintoihin. Kokonaisvaltainen johtaminen edellyttää kokonaisvaltaista johtamismallia, joka voidaan ohjelmoida tietojärjestelmäksi. Nykyisessä johtamisympäristössä johtajan on mahdoton onnistua ylivoimaa luovalla tavalla, jos hänellä ei ole tietoteknistä työpöytää, jolla hän voi tiedon avulla johtaa organisaatiorajojen, hierarkioiden ja toimintojen yli 24/7. Se, minkä ERP teki lentokoneen valmistamiselle, on tapahtumassa myös johtamiselle. Monimutkainen prosessi on muuttumassa hallittavaksi. Via Group on johtamisen asiantuntija, jonka asiakaslupauksena on luoda johtamisesta ylivoimaa luova kilpailukeino. Via Groupin kehittämät työkalut vievät johtamisen mahdollisuudet uudelle tasolle ja VIA Leadership Academyn johtamisen kehitysohjelmat jalostavat välineet taidoiksi. Lisätietoja: Via Lead -ohjelmisto on Via Groupin ja Innofactorin kehittämä kokonaisvaltainen innovatiivinen johtamisen työkalupakki, johtamisen tietotekninen työpöytä, joka tekee johtamisesta läpinäkyvää ja ennakoivaa. VIA Lead on tarkoitettu organisaatioille, jotka pyrkivät luomaan johtamisesta kilpailuylivoimaa luovan toiminnon. VIA Lead -nimi ohjelmistolle Jatkuu seuraavalla sivulla.

11 Tapahtumat Järjestöaamiainen Kuvertti, Postimuseo, Pääposti, Helsinki Miten tietojärjestelmät tukevat parhaalla mahdollisella tavalla järjestöjen toimintaa? Tervetuloa kuulemaan Innofactorin Järjestöratkaisun tarjoamista uusista mahdollisuuksista aamiaiselle Postimuseon Kuverttiin. Tilaisuuteen mahtuu rajallinen määrä osallistujia, joten varmistathan paikkasi ilmoittautumalla Business Summit 2010, Mediakeskus Lume, Helsinki Kuinka ajatellaan isosti ja innovatiivisesti? Yli toimialojen ja suhdanteiden? Yli tutun ja turvallisen, tehdyn ja nähdyn? Ja miten se muutetaan toiminnaksi ja tulokseksi? Tähän kysymykseen haetaan vastausta vuoden 2010 Business Summitissa. Tapahtuma on Microsoftin vuosittain järjestämä liiketoimintapäättäjille suunnattu kutsuvierastilaisuus, joka tänä vuonna järjestetään yhdessä Innovaatiokoulutusohjelma IMO:n ja Talouselämän kanssa. Innofactor on esillä tapahtumassa työskentelyn tehostamiseen suunnatuilla ratkaisuillaan. Lisätietoja tapahtumasta: Peruutuspaikkoja tapahtumaan voi tiedustella: tulee sanoista Vision Into Action, jotka kuvaavat johtamisohjelman kattavuutta. Ohjelmisto sisältää strategian luomiseen ja johtamiseen tarvittavat työkalut ja prosessit sekä toimenpiteiden läpinäkyvän seurannan organisaation laajuisesti. Ohjelmisto perustuu hyvin tutkitun ja kansainvälisesti testatun johtamismallin viemiseen visuaaliseksi ja helppokäyttöiseksi ohjelmistoksi, joka voidaan kytkeä tietoa tuottaviin järjestelmiin. Tiedosta tehdään johdettavaa; se muuttuu ennakoivaksi johtamistietoisuudeksi. Ohjelmiston käyttöönoton myötä johtamisesta tulee aika- ja paikkariippumatonta. Lisätietoja: Data Warehouse / Business Intelligence Tietoisku, Hotelli Strand, Hakaniemi, Helsinki Tiivis tietoisku tietovarastoinnin ja Business Intelligence -alueen ideoista, menetelmistä ja välineistä. Kurssilla käydään läpi terminologia, käsitteet sekä arkkitehtuurivaihtoehdot. Kouluttajat kertovat kokemuksia monista omista hankkeistaan. Tarkastelemme myös DW- ja BI-alueiden välinetarjontaa. Tilaisuus on suunnattu henkilöille, jotka ovat menossa mukaan tietovarastoprojektiin tai haluavat yleiskuvan tietovarastoinnista ja BI:stä sekä näkemyksen tulevaisuuden suuntauksista. Kurssin kouluttajina toimivat Henrikki Hervonen Innofactorista sekä konsultti Ari Hovi. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Papiston päivät 2010, Verkatehdas, Hämeenlinna Suomen kirkon pappisliiton järjestämässä tapahtumassa tarkastellaan eri näkökulmista kirkon toimintaympäristöä ja sen muutoksia. Tervetuloa tapaamaan Innofactorin seurakuntatiimiä ja tutustumaan seurakunnille toteuttamiimme ohjelmistoratkaisuihin tapahtuman yhteydessä pidettävään näyttelyyn! Via Leaders Forum Helsingin Messukeskus Via Leaders Forum tuo maailman innovatiivisimmat ajattelijat ja johtamisen gurut Suomeen jo 11. kerran. Konferenssin tarkoituksena on päivittää osallistujien strateginen näkemys ja tuoda uusimmat ideat, tutkimustulokset ja johtamisvälineet heidän käyttöönsä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Cantores Minores joulukonsertti, Johanneksen kirkko, Helsinki Innofactor ja Cantores Minores järjestävät Innofactorin asiakkaille ja muille yhteistyökumppaneille perinteisen joulukonsertin. Tervetuloa virittäytymään joulutunnelmaan! ilmoittautumiset: Tapahtumamme päivittyvät osoitteessa: Seuraa tapahtumiamme ja tule päivittämään tietojasi ja oppimaan uutta! 11 INNOFACTOR news 3/2010

12 Internet-, ekstranet-, intranet- ja mobiilisivustot Tapahtumakalenterit Kuva-, materiaalija brändipankit Monikanavaviestintä: kohdennettu ja printti Pelit, kampanjat ja muu sähköinen viestintä Asiointitilit Tunnistautumis- ja maksupalvelut Asiointilomakkeet ja muut itsepalveluratkaisut Varauspalvelut Ilmoittautumispalvelut Verkkokauppa Asiakkuudenhallinta (CRM) Myynninhallinta, tuotehallinta ja myyntilaskutus Projektin- ja toimituksenhallinta Dokumentinhallinta ja arkistointi Ajan- ja resurssienhallinta sekä sähköiset kalenterit On tilanteita, joihin haluaa parhaan kumppanin. Ryhmätyö, työnkulun prosessit ja asianhallinta Henkilöstöhallinto, työnsuunnittelu ja -kirjaus Osto-, kulu- ja matkalaskujen kierrätys Ohjelmistot ja järjestelmät Konsultointi Design Koulutus Asiakastuki Käyttöpalvelut Kulunvalvonta ja vierailijahallinta Hakutoiminnot Tietovarastointi Business intelligence ja raportointi Toimiala- ja asiakaskohtaiset ratkaisut

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola CIRCLE MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009 Innovaatio & luovuus Juha Wuolijoki & Mika Okkola Elokuvaohjaajalla ja IT-johtajalla sama resepti luovuuteen Verkko on oiva oppimisympäristö Tuttu oppimisympäristö

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management

Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management maaliskuu 2002 Sisällysluettelo: Metsä-Botnia: Kuitutietäjille ja puukuidun tuottajille tehokas dokumenttien hallintajärjestelmä s. 4 Viestintävirasto halusi tietovarastonsa hyötykäyttöön s. 5-6 Varma-Sampo:

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu?

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu? nro 1 2015 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja 20 Millainen on 2100-luvun koulu? 24 Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Pekka Horo ja avaimet uuteen tuottavuuteen KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012 Vuosikertomus 2012 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2012 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftratkaisuihin

Lisätiedot

Circle. Pekka Mattila uuden suomalaisen tuottavuuden jäljillä

Circle. Pekka Mattila uuden suomalaisen tuottavuuden jäljillä Circle Microsoft Circle Magazine nro 2/2012 Pekka Mattila uuden suomalaisen tuottavuuden jäljillä > AinaCom on kommunikaation ytimessä > Valmistaudu Kansallinen etätyöpäivä tulee > Talouden kasvu piilee

Lisätiedot

Hyödynnä sosiaalisen median

Hyödynnä sosiaalisen median ISMAgazine NRO 2 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Palkanlaskennan modernit mahdollisuudet: pilvipalvelu ja ulkoistaminen Ulkoistamispalveluiden ja ohjelmiston yhdistelmä Vinkkejä ostolaskujen käsittelyyn ja

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Lean management Toimitusketjun tehostaminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Lean management Toimitusketjun tehostaminen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 Lean management Parempaan tulokseen Tehokkaammalla toiminnalla Lean sopii suomalaisille Toimiston voimavarat

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -kehittämistyö Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Kohti tiedolla johtamista Jaakko Herrala

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

business intelligence liiketoimintatiedon hallinta Tee perusteltuja päätöksiä. Viritä liiketoimintasi suorituskyky huippuunsa.

business intelligence liiketoimintatiedon hallinta Tee perusteltuja päätöksiä. Viritä liiketoimintasi suorituskyky huippuunsa. ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite ari hovi Informaatio Analysoinnilla suuntaviivoja tulevaan PIRJO STÅHLE Tietojohtaminen Kilpailuetua muuttuvassa maailmassa

Lisätiedot

Digitalisaatio KASVUN veturina

Digitalisaatio KASVUN veturina RATKAISU CGI:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 02.2015 Digitalisaatio KASVUN veturina s. 10 Anne Neimala Kela digitalisoi palvelujaan Olli-Pekka Ahonen Stora Enson emetsä palvelee Jukka Ylitalo Matkahuolto

Lisätiedot

Näin me opimme johtamaan projekteilla. Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla. Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen on vativaa

Näin me opimme johtamaan projekteilla. Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla. Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen on vativaa 1/2012 PROJEKTEILLA JOHTAMINEN 6 Näin me opimme johtamaan projekteilla 8 Ylitä hankkeiden kuusi kuilua 18 Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla 34 Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen

Lisätiedot

Analytiikka asiakkuuksien johtamisen tukena

Analytiikka asiakkuuksien johtamisen tukena Kauppatieteiden koulutusohjelma Kandidaatintutkielma Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Analytiikka asiakkuuksien johtamisen tukena Analytics supporting customer relationship management 16.6.2015 Tekijä:

Lisätiedot

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Circle Microsoft Circle Magazine nro 1/2012 Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Atea: Työtä yhdessä erillään Suomi tarvitsee lisää pelle pelottomia Windows Phone on yrityksille houkutteleva mahdollisuus

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Vuosikertomus 2013 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2013 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite N:o 3/Maaliskuu 2009 Tämä julkaisu on Mediaplanetin tuottama teemalehti. erp N:o 3. Maaliskuu 2009 Integroitavuus Toiminnanohjausjärjestelmien

Lisätiedot

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 1 / 2014 Elisan Veli-Matti Mattila: Asiakas ohjaa digitaalista kasvua 4 Integroitu raportointi kertoo oleellisen 8 Fonectalla tehdään tiedosta arvokasta 23 KPMG muutti Töölönlahdelle

Lisätiedot

10 Pekka Sivonen. nro 3 2012. Suomi tarvitsee rohkeutta ja roviolaista asennetta

10 Pekka Sivonen. nro 3 2012. Suomi tarvitsee rohkeutta ja roviolaista asennetta nro 3 2012 10 Pekka Sivonen Suomi tarvitsee rohkeutta ja roviolaista asennetta 6 Mullistavan erilainen Windows 8 17 Elisa tie Windows maailmaan 20 Puolustusministeriö: pilvi yhdistää tietoturvan ja kustannustehokkuuden

Lisätiedot

Vaikuttavin opinnäytetyökilpailu s. 11 Ilmoittaudu laivaseminaariin Tietotyö+1

Vaikuttavin opinnäytetyökilpailu s. 11 Ilmoittaudu laivaseminaariin Tietotyö+1 TIETOJÄRJESTELMÄTYÖN ASIANTUNTIJA Nro 2/2014 Sytyke ry:n jäsenlehti MONITOIMITTAJAPROJEKTIT KOKONAISARKKITEHTUURI Kokonaisarkkitehtuuri käyttöön julkishallinnossa s. 16 Systemaattinen innovointi s. 12

Lisätiedot