Sähkökäyttöiset 1/4-kierrostoimilaitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkökäyttöiset 1/4-kierrostoimilaitteet"

Transkriptio

1 Sähkökäyttöiset 1/4-kierrostoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Sertifikaatin rekisteröintinro / Käyttöohje

2 Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttöohje Tämän oppaan kattamat tuotteet: Tämä opas koskee mallisarjoihin SG 03.3 SG 04.3 kuuluvia 1/4-kierrostoimilaitteita, joiden yhteyteen on asennettu ohjausyksikkö AUMA MATIC. Tämä opas koskee vain toimintatapaa sulkeminen myötäpäivään, jolloin ulostuloakseli sulkee venttiilin kääntyessään myötäpäivään. Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuusmääräykset Käyttöalue Käyttöönotto (sähköliitäntä) Huolto Varoitukset ja merkit Lisäviittauksia 4 2. Lyhyt kuvaus 4 3. Tekniset tiedot 5 4. Täydentäviä tietoja kytkentäkaavion selitteisiin 5. Kuljetus ja varastointi 7 6. Pakkaus 7 7. Kahvan asennus/käsikäyttö Kahvan asennus Käsikäyttö 8 8. Asennus venttiiliin 8 9. Mekaanisten vasteiden tarkastus Mekaanisen vasteen asettaminen asennossa KIINNI Mekaanisen vasteen asettaminen asennossa AUKI Mekaanisten vasteiden säätöarvot Sähköliitäntä Liitäntä AUMA-pyöröliittimen avulla 10.2 Kuivatusvastus Moottorinsuoja Asentolähetin Pysäytystapa Kannen asettaminen paikalleen Matkarajojen asettaminen Pääteasennon KIINNI (musta kenttä) asettaminen Pääteasennon AUKI (valkoinen kenttä) asettaminen Mekaanisen asennonosoittimen asettaminen Koekäyttö Potentiometrin (optio) asettaminen 15. Elektronisen asentolähettimen RWG (optio) viritys johdinkytkennän 4 20 ma ja 4-johdinkytkennän 0 20 ma viritys johdinkytkennän 4 20 ma virittäminen Elektronisen väliasennon tunnistuksen (optio) asettaminen AUMA MATIC -yksikön ohjelmointi Liityntäkortin diagnoosi-led-valojen toiminnot (perusmalli) Logiikkakortin ohjelmointi Signaalit HÄTÄ-AUKI JA HÄTÄ-KIINNI (optio) Ajastin (optio) Diagnoosi-LED-valojen toiminnot (ajastin) Ajastimen viritys 23 2

3 Käyttöohje Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Sivu 19. Sulakkeet Huolto Voitelu Jätteiden käsittely ja kierrätys Asiakaspalvelu Varaosaluettelo, 1/4-kierrostoimilaitteet SG 03.3 SG Varaosaluettelo, ohjausyksikkö AUMA MATIC Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja valmistajan vakuutus Hakemisto 31 AUMAn toimipisteiden ja edustajien osoitteet 32 3

4 Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttöohje 1. Turvallisuusmääräykset 1.1 Käyttöalue AUMAn 1/4-kierrostoimilaitteet on tarkoitettu teollisuusventtiilien, kuten läppä- ja palloventtiilien, ohjaamiseen. Muunlaisesta käytöstä on sovittava tehtaan kanssa. Ohjeen vastaisesta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista valmistaja ei vastaa. Käyttäjä vastaa yksin tällaiseen käyttöön liittyvästä riskistä. Määritellyn käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön kuuluu myös tämän käyttöohjeen noudattaminen. 1.2 Käyttöönotto (sähköliitäntä) Sähköisen käytön aikana tietyissä toimilaitteen osissa on väistämättä hengenvaarallinen jännite. Sähköjärjestelmiin ja -laitteisiin liittyviin sähkötöihin saavat ryhtyä vain sähköalan ammattihenkilöt tai näihin työtehtäviin perehdytetyt henkilöt sähköalan ammattihenkilöstön opastuksella ja valvonnassa. Sähkötöiden yhteydessä tulee noudattaa voimassa olevia sähkötekniikkaa koskevia ohjeita ja määräyksiä. 1.3 Huolto Huolto-ohjeita (ks. sivu 24) tulee noudattaa, sillä piittaamattomuus ohjeista voi vaarantaa toimilaitteen turvallisen toiminnan. 1.4 Varoitukset ja merkit Varoitusten ja merkkien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaikeita henkilövammoja tai tavaravahinkoja. Tehtäviin pätevän henkilöstön tulee olla perehtynyt huolellisesti kaikkiin tämän käyttöohjeen varoituksiin. Toimilaite toimii virheettömästi ja turvallisesti vain, jos toimilaite on kuljetettu, varastoitu, sijoitettu paikalleen, asennettu ja otettu käyttöön asianmukaisesti ja huolellisesti. Turvallisuuteen vaikuttavien toimenpiteiden yhteydessä on noudatettava seuraavia turvallisuusohjeita, joista jokainen on varustettu siihen kuuluvalla kuvamerkillä. Tämä merkki tarkoittaa: Huom! Huom merkitsee ne toiminnot ja tapahtumat, joilla on oleellista vaikutusta oikean käytön kannalta. Noudattamatta jättäminen voi johtaa vahingollisiin seuraamuksiin. Tämä kuvake osoittaa: Sähköstaattisesti vaarassa olevat osat! Piirilevyt sisältävät komponentteja, jotka voivat vaurioitua tai tuhoutua sähköstaattisten purkausten seurauksena. Mikäli komponentteihin on koskettava säätötöiden, mittausten tai piirilevyjen vaihdon yhteydessä, sähköstaattinen varaus on purettava välittömästi ennen työskentelyn aloittamista koskettamalla maadoitettua metallipintaa (esim. kotelossa). Tämä merkki tarkoittaa: Varo! Varo viittaa toimintoihin tai tapahtumiin, jotka, ellei niitä asianmukaisesti suoriteta, voivat aiheuttaa turvallisuusriskin joko ihmisille tai tavaralle. 1.5 Lisäohjeita MOV Tämä merkki tarkoittaa: Venttiilin valmistaja on jo mahdollisesti suorittanut nämä työvaiheet! M Jos toimilaitteet toimitetaan venttiiliin asennettuina, tämä työvaihe on suoritettu venttiilin valmistuspaikassa. Asettelut on tarkastettava käyttöönoton yhteydessä! 2. Seloste AUMAn 1/4-kierrostoimilaitteet, tyyppi SG 03.3 SG 04.3, ovat moduulirakenteisia yksiköitä. Laitteita käyttää sähkömoottori ja laitteiden ohjauksesta vastaa ohjausyksikkö AUMA MATIC. Nämä yksiköt sisältyvät toimilaitteen toimitukseen. Käsikäyttö onnistuu ilman vaihtamista. Liikealuetta voi rajoittaa rajakytkimillä molemmissa päätyasennoissa. 4

5 Käyttöohje Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG Tekniset tiedot Taulukko 1: 1/4-kierrostoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttö 1/4-kierrostoimilaite Venttiilien (esim. läppä- ja palloventtiilien) sähköinen ohjaus Ominaisuudet ja toiminnot Käyttöaikaluokka (standardin IEC 34-1 mukaan) Osa-aikakäyttö S2 15 min Moottorit Vakio: 1-vaihe AC-moottori Optio: 3-vaihe AC moottori Eristeluokka F, tropiikkikestoinen Moottorinsuoja Vakio: Termokytkin Optio: PTC-vastus Itsepidättävyys kyllä Käyntiajat ks. taulukko Kääntökulma 90 (säädettävissä välillä ) Pysäytystapa matkarajojen perusteella Matkarajat Laskurirullamekanismi pääteasennoille AUKI ja KIINNI Vakiovaruste: Yksinkertaiset kytkimet (1 NC ja 1 NO) kumpaakin pääteasentoa varten Optio: Tandemkytkimet (2 NC ja 2 NO) pääteasentoja varten, galvaaninen erotus Momenttirajat ei käytettävissä Väliasennot (optio) Elektroniset väliasentojen kytkimet, maks. 2 kytkentäpistettä, säädettävissä vapaasti (vain elektronisen asentolähettimen RWG 6020 yhteydessä) Asentotakaisinkytkentä (optiot) Tarkkuuspotentiometri Elektroninen asentolähetin RWG 6020, 0/4 20 ma, syöttöjännite 24 V DC Mekaaninen asennonosoitin Säädettävä osoitinkiekko, varustettu symboleilla AUKI ja KIINNI, jatkuva osoitus Käynnistä kertova merkkivalo (optio) mahdollinen vilkkuanturin yhteydessä Kytkinyksikkötilan kuivatusvastus Vakio: kuivatusvastus, 5 W, 24 V DC, sisäinen syöttö Käsikäyttö Käsikäyttö asetusten määrittelyyn ja hätätilanteisiin, käsipyörä ei pyöri sähkökäytön aikana. Lukittava käsipyörä (optio) kyllä Sähköliitäntä Sähköliitäntä Vakio: AUMA-pyöröliitin ruuviliitännällä Optio: Double Sealed (kaksinkertaisella tiivistyksellä varustettu vastake) Kierre kaapelitiivisteille Vakio: 1 x M20x1,5, 2 x M25x1,5 Optiot: Pg-kierre NPT-kierre Sisäinen kytkentä 1-vaihe AC-moottori: KMS B (perusmalli) 3-vaihe AC moottori: KMS A (perusmalli) Liitäntä venttiilille Liitäntä venttiilille Mitat standardin EN ISO 5211 mukaan Kytkin Uritettu kytkin kappale liitoselementtinä venttiilin akseliin, 1/4-kierrostoimilaitteen asento kytkimessä vaihdettavissa 4 x 90 :een välein Vakio: Kytkin ilman porausta Optiot: Kytkin koneistettu valmiiksi poraus kiilauralla, neliökoneistuksella tai kahden tasosivun koneistuksella Käyttöolosuhteet Kotelointiluokka standardin Vakio: IP 67 EN mukaan Optio: IP 68 Korroosiosuojaus Vakio: KN soveltuu sijoitettavaksi sellaisiin teollisuuslaitoksiin ja vesi- tai voimalaitoksiin, joissa ilman saastekuormitus on vähäistä, Optiot: KS soveltuu sijoitettavaksi joko ajoittaisen tai jatkuvan ilmastorasituksen alaiseen ympäristöön, jossa saastepitoisuudet ovat kohtalaisia (esim. jätevedenpuhdistamot, kemianteollisuus). KX soveltuu sijoitettavaksi ilmastorasitukseltaan erittäin ankaraan ympäristöön, jossa sekä ilmankosteus että saastepitoisuudet ovat korkeita. Ympäristön lämpötila Vakio: 25 C C Maalaus Vakio: Kaksikomponenttimaali Perusmaali AUMA hopeanharmaa (samankaltainen kuin RAL 7037) Muut tiedot Viitedokumentteja Esite, SG 03.3 SG 04.3 Mittatiedot, SG 03.3 SG 04.3 Sähköiset arvot, SG 03.3 SG

6 Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttöohje Taulukko 2: Toimilaitteen ohjausyksikkö AUMA MATIC, tyyppi AM 01.1 Integroitu ohjausyksikkö AUMA MATIC, tyyppi AM 01.1, asennettavaksi suoraan laitteisiin: 1/4-kierrostoimilaitteet AUMA NORM SG 03.3 SG 04.3 Sähköliitäntä Ks. sivu 11 Syöttöjännite Ks. tyyppikilpi Kytkentälaite Vakio: Suunnanvaihtokontaktorit: lukitut mekaanisesti ja sähköisesti Digitaalitulot Vakio: AUKI-SEIS-KIINNI (ohjaustulot) Nimellisjännite: Vakio: 24 V DC, virranotto: ma tuloa kohti valinnaisesti sisäiseltä verkkolaitteelta (maksimikuorma 50 ma) tai ulkoista syöttöä käyttäen Potentiaalierotus: optoeristin Digitaaliset lähdöt 4 lähtörelettä: pääteasento AUKI/pääteasento KIINNI/valintakytkin PAIKALLISKÄYTTÖ/valintakytkin ETÄKÄYTTÖ Yhteishäiriöilmoitus: vaihe puuttuu tai häiriö virransyötössä/moottorinsuoja lauennut Valvontareleet (diagnoosi-ledit) Vaihe puuttuu tai häiriö virransyötössä, moottorinsuoja lauennut Analogilähtö (optio) Asentotieto (galvaanisesti erotettu) E2 = 0/4 20 ma Hätäajotoiminto (optio) toimii valintakytkimen asennoissa PAIKALLISKÄYTTÖ, POIS PÄÄLTÄ ja ETÄKÄYTTÖ (ks. sivu 22): Hätä-AUKI Hätä-KIINNI Ajastin (optio, ennen 2011) Käyntiaika/taukoaika asetettavissa toisistaan riippumatta (1-30 sekuntia) Paikallisohjausyksikkö Valintakytkimet PAIKALLISKÄYTTÖ-POIS PÄÄLTÄ-ETÄKÄYTTÖ, lukittavissa Painikkeet AUKI-SEIS-KIINNI Merkkivalot: pääteasento AUKI (vihreä) pääteasento KIINNI (keltainen) häiriö (punainen) Ympäristön lämpötila 25 C C Kotelointiluokka Vakio: IP 67 (standardin EN mukaan) Optio: IP Täydentäviä tietoja kytkentäkaavion selitteisiin Informaatio A: Informaatio B: Jos laitteeseen on asennettu vilkkukytkin (S5), käynnistä kertovan merkkivalon käyttö on mahdollista (koskettimet avautuvat ja sulkeutuvat). Ajosuunta KIINNI: Liitännät X K 6 - X K 7 Ajosuunta AUKI: Liitännät X K 6 - X K 8 Pääteasennossa koskettimet pysyvät suljettuna. Mikäli laite on yhdistetty ulkoiseen ohjelmoitavaan logiikkaohjaimeen (PLC), vilkkusignaalin voi kytkeä pois päältä DIP-kytkimellä (sivu 21). Venttiilivalmistaja määrää pysäytystavan pääteasennoissa ohjelmointikytkinten S1-2 ja S3-2 avulla (ks. luku 17.2, sivu 21). Mallisarjojen SG SG /4-kierrostoimilaitteissa pysäytystapa on aina matkarajalla. Tietoja muista ohjelmointimahdollisuuksista (esim. käyttötapa ETÄOHJAUS, ks. sivu 21. Informaatio D: Seuraavat häiriöt rekisteröityvät, ja ne voidaan johtaa edelleen yhteishäiriöilmoituksena potentiaalivapaalla koskettimella valvomoon: - syöttöhäiriö - vaihehäiriö - moottorisuoja on lauennut 6

7 Käyttöohje Informaatio E: Informaatio F: Informaatio G: Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Tulosignaalit standardin DIN mukaan. Tulojen X K 2; X K 3 ja X K 4 nimelliskäyttövirta on ma. Jos etäohjaukseen (AUKI, SEIS, KIINNI) käytetään sisäistä ohjausjännitettä (X K 11/+24 V taix K 5/ 24V), kytkemisen tulee tapahtua potentiaalivapaiden kosketinten välityksellä. Jos 1/4-kierrostoimilaitteet on varustettu kolmivaihemoottorilla, automaattinen vaiheenkääntötoiminto korjaa virheellisen vaihejärjestyksen tapauksessa kiertokentän suunnan. Toimilaite pysyy paikallaan, mikäli jokin vaihe ei toimi. Häiriöstä ilmoittaa liityntäkortin LED-valo V14. Häiriöilmoitus, ks. informaatio D. Ilmoituksia varten on käytettävissä potentiaalivapaita koskettimia. Sisäistä ohjausjännitettä (X K 11/+24 V tai X K 5/ 24V) ei saa kuormittaa ulkoisilla lampuilla releillä jne. 5. Kuljetus ja varastointi Kuljetus asennuspaikalle tukevassa pakkauksessa. Älä kiinnitä nostolaitetta käsipyörään. jos 1/4-kierrostoimilaite on asennettu venttiilin päälle, nostolaite on kiinnitettävä venttiiliin, ei toimilaitteeseen. Varastointi hyvin tuuletetussa, kuivassa tilassa. Suojaa maakosteudelta säilyttämällä hyllyllä tai puuritilällä.. Suojaa pölyltä ja kosteudelta. Käsittele paljaat metallipinnat sopivalla korroosionsuoja-aineella. Jos 1/4-kierrostoimilaitteet on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa (yli 6 kuukauden ajaksi), lisäksi on ehdottomasti noudatettava seuraavia ohjeita: Ennen varastointia: suojaa suojaamattomat metallipinnat, erityisesti vetolaitteen osat ja asennuspinnat, kestokorroosionestoaineella.. Korroosion muodostumisen tarkastus noin 6 kuukauden välein. Jos jälkiä korroosiosta on havaittavissa, uusi korroosiosuojaus. Pidä sähköliitäntöjen suojatulpat suljettuina sähkökytkentään asti ja kytke sähköliitännät heti toimilaitteen asennuksen jälkeen, jotta kuivatusvastus pystyy estämään kondenssiveden muodostumisen. 6. Pakkaus Tuotteemme on suojattu kuljetuksia varten. Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka on helppo lajitella ja kierrättää. Suosittelemme toimittamaan pakkausmateriaalin käsiteltäväksi kierrätys- ja keräyspisteisiin. Pakkausmateriaalejamme ovat: puu/pahvi/paperi/pe-kalvo 7. Kahvan asennus/käsikäyttö Kuljetusvaurioiden välttämiseksi kahvat asennetaan käsipyörään normaaliin nähden vastakkaiseen asentoon. Ennen käyttöönottoa kahva on asennettava jälleen oikeinpäin paikalleen. 7.1 Kahvan asennus Kahva Kuva A Hattumutteri. Kierrä hattumutteri irti.. Vedä kahva pois paikaltaan ja asenna se jälleen oikeinpäin paikalleen.. Kiinnitä kahva hattumutterilla.. Irrota kahvan kiinnitystä koskeva tarra käsipyörästä. 7

8 Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttöohje 7.2 Käsikäyttö Käsikäyttöä käytetään käsipyörää kiertämällä, käsikäyttöä ei tarvitse erikseen kytkeä. Moottorikäytön aikana käsipyörä ei pyöri mukana. Jos käsipyörää kierretään moottorikäytön aikana, käyntiaika joko pitenee tai lyhenee sen mukaan, mihin suuntaan käsipyörää kierretään. 8. Asennus venttiiliin. Tarkasta ennen asennusta, esiintyykö 1/4-kierrostoimilaitteessa vaurioita. Vaurioituneet osat on vaihdettava alkuperäisiin varaosiin.. Korjaa mahdolliset maalipinnan vauriot venttiiliin asennuksen jälkeen. MOV. Läppäventtiilien tapauksessa suositeltava asennusasento on pääteasento KIINNI. M (Aja 1/4-kierrostoimilaite ennen asennusta asennon KIINNI mekaaniseen vasteeseen kiertämällä käsipyörää myötäpäivään).. Palloventtiilien tapauksessa suositeltava asennusasento on pääteasento AUKI. (Aja 1/4-kierrostoimilaite ennen asennusta asennon AUKI mekaaniseen vasteeseen kiertämällä käsipyörää vastapäivään). Poista lika ja rasva huolellisesti 1/4-kierrostoimilaitteen ja venttiilin liitoslaippojen asennuspinnoilta. Sijoita kytkin venttiilin akselin päälle (ks. kuva A2, piirros A tai B). Noudata tällöin mittoja X, Y tai Z (ks. taulukko 3).. Voitele kytkimen hammastus huolellisesti hapottomalla rasvalla. Sijoita toimilaite paikalleen siten, että toimilaitteen ja venttiilin laipan kiinnitysporaukset ovat kohdakkain. Siirrä toimilaitetta tarvittaessa yhden hampaan verran kytkimen päällä. Kierrä käsipyörää tarvittaessa hieman joko suuntaan AUKI tai KIINNI, kunnes poraukset ovat kohdakkain.. Varmista, että toimilaitteen ohjauskoneistus (mikäli varustuksessa) sopii venttiilin ohjauskoneistukseen ja että venttiilin laipan asennuspinta on kauttaaltaan kosketuksissa.. Kiinnitä toimilaite ruuveilla (luokka vähintään 8.8) ja jousialuslevyillä. Kiristä ruuvit ristikkäin taulukon 3 mukaiseen kireyteen. Kuva A2 Kytkin A B Ruuvi Z X Y Taulukko 3 Venttiili Tyyppi X maks. Y maks. Z maks. 8.8 T A [Nm] SG 03.3/04.3-F x M 5 6 SG 03.3/04.3-F x M 6 11 SG 03.3/04.3-F x M

9 Käyttöohje Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG Mekaanisten vasteiden tarkastus Tarkastus on mahdollista vain venttiileistä, joita ei ole vielä asennettu putkistoon. 9.1 Mekaanisen vasteen asettaminen asennossa KIINNI MOV M. Tarkasta käsipyörää kiertämällä, että venttiilin mekaaninen pääteasento ja toimilaitteen mekaaninen vaste sopivat yhteen (pääteasento KIINNI kiertosuunnassa myötäpäivään ).. Poista tarvittaessa lukitusruuvi (22.1) (kuva B1) ja säädä mekaanista vastetta lieriöruuvia (21.1) (kuva B3) kiertämällä. Kääntökulma pienenee, jos ruuvia kierretään myötäpäivään, ja kasvaa, jos ruuvia kierretään vastapäivään.. Älä koskaan kierrä lieriöruuveja (21.2, kuva B2 ja 21.1, kuva B3) kokonaan pois paikaltaan. Muutoin laitteen sisältä voi valua öljyä.. Noudata mittaa Tmin. (luku 9.3).. Tarkasta lukitusruuvin sisältämä O-rengas. Vaihda vaurioitunut rengas.. Kierrä lukitusruuvi (22.1, kuva B1) jälleen sisään ja kiristä ruuvi. Kuva B Kuva B2: päätyasennon AUKI asettaminen (ylhäältä katsottuna) Kuva B3: päätyasennon KIINNI asettaminen (ylhäältä katsottuna)

10 Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttöohje 9.2 Mekaanisen vasteen asettaminen asennossa AUKI MOV M Kääntökulma on asetettu tehtaalla joko lukemaan 90 tai tilauksessa määritellyn kääntökulman mukaiseksi. Kulmaa voi olla tarpeen korjata, mikäli asennon KIINNI mekaanista vastetta on säädetty.. Tarkasta käsipyörää kiertämällä, että venttiilin mekaaninen pääteasento ja toimilaitteen mekaaninen vaste sopivat yhteen (pääteasento AUKI kiertosuunnassa vastapäivään ). Poista tarvittaessa sulkuruuvi (22.2) (kuva B2) ja säädä mekaanista vastetta lieriöruuvia (21.2) (kuva B2) kiertämällä.. Tarkasta lukitusruuvin sisältämä O-rengas. Vaihda vaurioitunut rengas. Kierrä lukitusruuvi (22.2) jälleen sisään ja kiristä ruuvi. 9.3 Mekaanisten vasteiden säätöarvot Kuva B4: (ylhäältä katsottuna) Kuva B5: (ylhäältä katsottuna) Tehtaan perusasetukset 90 :een kääntökulmaa varten: Kääntökulma 1) SG 03.3/SG 04.3 Mitta T (tehdasasetus) mm 13,5 Mitta T min. 2) mm 9 1) Pääteasennot muuttuvat kierrettäessä asentojen KIINNI tai AUKI lieriöruuveja. Kääntökulman voi tarkastaa tai säätää mitan T perusteella. 2) Vaihde voi vahingoittua, mikäli mitta T min. alittuu. Pääteasentojen asetus muuttuu yhtä lieriöruuvin kierrosta kohti: myötäpäivään kierrettäessä noin: 3,3 vastapäivään kierrettäessä noin: 2,4 Liikealuetta voi rajoittaa kummassakin pääteasennossa rajakytkimillä (sivu 13). Toimilaitteen mekaaniset vasteet on tämän vuoksi asetettava tosiasiallisesti tarvittavaan venttiilin kääntökulmaan nähden hieman laajemman (noin 2 ) kääntökulman kohdalle. 10

11 Käyttöohje Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG Sähköliitäntä Sähköjärjestelmiin ja -laitteisiin liittyviin sähkötöihin saavat ryhtyä vain sähköalan ammattihenkilöt tai näihin työtehtäviin perehdytetyt henkilöt sähköalan ammattihenkilöstön opastuksella ja valvonnassa. Sähkötöiden yhteydessä tulee noudattaa voimassa olevia sähkötekniikkaa koskevia ohjeita ja määräyksiä. Kuva C1: Seinäpidike (lisävaruste) AUMAn 1/4-kierrostoimilaitteiden SG ohjaus tapahtuu ohjausyksikön AUMA MATIC avulla. Tämä ohjausyksikkö on mahdollista asentaa joko toimilaitteen yhteyteen tai seinään, erilleen toimilaitteesta. Liitoskaapeli toimilaitteeseen 10.1 Kytkentä AUMA- pyöröliittimellä Jos ohjausyksikkö MATIC asennetaan erilleen toimilaitteesta seinäpidikkeeseen, tällöin on lisäksi noudatettava seuraavia ohjeita:. Toimilaitteen ja seinäpidikkeeseen asennetun ohjausyksikön MATIC välillä on käytettävä sopivia taipuisia ja suojattuja liitoskaapeleita. (Liitoskaapelit ovat tilattavissa erikseen, ks. osoiteluettelo sivulla 32). Toimilaitteen ja ohjausyksikön AUMA MATIC välisten kaapelien suurin sallittu pituus on 100 m. Asentolähettimessä on käytettävä 4-johdinkytkentää.. Yhdistä liitäntäjohdot kytkentäkaavion MSP... mukaisesti. Varmista pyörimissuunta (ks. sivu 15). Kuva C2: Kytkentä Kuva C3: Kehys (lisävaruste). Varmista, että virran tyyppi, verkkojännite ja taajuus sopivat yhteen moottorin tietojen kanssa (ks. moottorin/ohjausyksikön AUMA MATIC tyyppikilpi). Avaa ruuvit (26.01) (kuva C2) ja irrota liittimen kansi (26.0) toimilaitteesta.. Avaa ruuvit (26.2.5) ja vedä pyöröliitin (26.2) ulos liittimen kannesta (26.0). Käytä kaapeleihin sopivia kaapelitiivisteitä. Kotelointiluokan IP 67 tai IP 68 vaatimukset täyttyvät vain käytettäessä sopivia kaapelitiivisteitä.. Varusta tarpeettomat kaapelien sisäänmenot sopivilla sulkutulpilla.. Kytke johdot tilauskohtaisen kytkentäkaavion MSP... KMS B... mukaisesti. Kytkentäkaavio on sijoitettu tehtaalla yhdessä tämän käyttöohjeen kanssa säänkestävään pussiin, joka on puolestaan kiinnitetty toimilaitteen käsipyörään. Mikäli kytkentäkaavio on kadonnut, sen voi tilata valmistajalta komissionumeron perusteella (ks. laitteen tyyppikilpi) tai ladata suoraan Internetistä (ks. sivu 31). Laite on varustettavissa erityisellä kehyksellä, joka suojaa koskettimia suoralta kosketukselta ja laitetta erilaisilta ympäristövaikutuksilta (ks. Osoiteluettelo sivu 32). Kehys 11

12 Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttöohje Taulukko 4: AUMA-pyöröliittimen tekniset tiedot Tekniset tiedot Tehokoskettimet1) Suojajohtimet Ohjauskoskettimet Kosketinten maksimimäärä 6 (3 varustuksessa) 1 (ensiksi kytkeytyvä kosketin) 50 nastaa/pistukkaa Merkintä U1, V1, W1, U2, V2, W2 VDE:n mukaan 1-50 Maks. liitäntäjännite 750 V 250 V Maks. nimellisvirta 25 A 16 A Johtimien kiinnitys Ruuviliitäntä Ruuviliitäntä silmukkaliitintä varten Ruuviliitäntä Maksimi johdinpoikkipinta 6 mm2 6 mm2 2,5 mm2 Materiaali: pistoke / polyamidi polyamidi polyamidi vastakerunko Koskettimet messinki (Ms) messinki (Ms) Tinattu messinki tai kullattu messinki (optio) 10.2 Kuivatusvastus AUMAn 1/4-kierrostoimilaitteiden vakiovarustukseen kuuluu kuivatusvastus. Ellei erilaista toteutusta ole tilattu, kuivatusvastus on varustettu sisäisellä virransyötöllä. Ulkokäytössä tai vastaavissa olosuhteissa syöttöjännite tulee olla jatkuvasti kytkettynä Moottorinsuoja Moottoria suojaa ylikuumenemiselta moottorin käämitykseen integroitu termokytkin. Ohjausyksikkö AUMA MATIC pysäyttää moottorin heti, kun käämitys on saavuttanut suurimman sallitun lämpötilan. Suojakytkentä palautuu automaattisesti, kun moottori on jäähtynyt suunnilleen 90 :een lämpötilaan Asentolähetin Asentolähettimen (potentiometri, RWG) kytkemiseen tulee käyttää suojattuja kaapeleita Pysäytystapa Liikealuetta voi rajoittaa rajakytkimillä molemmissa päätyasennoissa. Vääntömomentin määritys ei ole käytössä. Momenttipysäytystä ei saa käyttää. Kytkimet S1-2 ja S3-2 logiikkakortilla (sivu 21) on asetettava rajapysäytyksen tilaan Kannen asettaminen Kun verkon puoleinen liitäntä on tehty, sijoita pyöröliitin (26.2), ks. kuva C2, paikalleen sivu 11, liittimen kannen (26.0) sisään ja kiinnitä liitin ruuveilla (26.2.5).. Puhdista liittimen kannen (26.0) tiivistyspinnat ja tarkasta, onko O-rengas kunnossa. Rasvaa tiivistyspinnat kevyesti hapottomalla rasvalla (esim. vaseliinilla). Aseta liittimen kansi (26.0) paikalleen ja kiristä 4 ruuvia (26.01) tasaisesti ristikkäin.. Kiristä kaapelitiivisteet, jotta laite täyttää sille määritellyn kotelointiluokan vaatimukset. 12

13 Käyttöohje Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG Matkarajojen asettaminen MOV Poista kytkinyksikön kansi.. Vedä osoitinkiekko pois paikaltaan (kuva D). Käytä tarvittaessa apuna (noin 14 mm:n) kiintoavainta. M Kuva D Osoitinkiekko Seuraavat kuvaukset ovat voimassa vain myötäpäivään sulkiessa, eli ulostuloakseli pyörii myötäpäivään kiinnisuuntaan Asettaminen pääteasento KIINNI (musta kenttä) Kierrä käsipyörää myötäpäivään, kunnes venttiili on kiinni. Kierrä käsipyörää noin 1 kierros taaksepäin suuntaan AUKI ja tämän jälkeen jälleen ½ kierrosta suuntaan KIINNI.. Paina virityskaraa A (kuva E) jatkuvasti sisäänpäin ja kierrä karaa ruuvitaltalla nuolen suuntaan. Tarkkaile samalla nokkaa B. Nokka B kääntyy 90 asteen välein, ja virityskarasta on kuultavissa naksahduksia. Kun nokka B on kytkimen edessä, kierrä karaa hitaasti. Kun nokka B vaihtaa asentoa ja painaa kytkintä, lopeta kiertäminen ja irrota ote virityskarasta jolloin karan tulee palutua yläasentoon. Jos karaa on kierretty kytkentäpistettä pidemmälle (naksahdusääni nokan asennon vaihtumisen jälkeen), on viritys epäonnistunut. Suorita viritys uudelleen kiertämällä karaa nuolen suuntaan. Kuva E B E A D 13

14 Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttöohje 11.2 Säätö pääteasento AUKI (valkoinen kenttä) Kierrä käsipyörää vastapäivään, kunnes venttiili on auki. Kierrä käsipyörää noin 1 kierros taaksepäin suuntaan KIINNI ja tämän jälkeen jälleen ½ kierrosta suuntaan AUKI.. Paina virityskaraa D (kuva E) jatkuvasti sisäänpäin ja kierrä karaa ruuvitaltalla nuolen suuntaaan. Tarkkaile samalla nokkaa E. Nokka E kääntyy 90 asteen välein, ja virityskarasta on kuultavissa naksahduksia. Kun nokka E on kytkimen edessä, kierrä karaa hitaasti. Kun nokka E vaihtaa asentoa ja painaa kytkintä, lopeta kiertäminen ja irrota ote virityskarasta jolloin karan tulee palutua yläasentoon. Jos karaa on kierretty kytkentäpistettä pidemmälle (naksahdusääni nokan asennon vaihtumisen jälkeen), on viritys epäonnistunut. Suorita viritys uudelleen kiertämällä karaa nuolen suuntaan. 12. Mekaanisen asennonosoittimen asettaminen Osoitinkiekko kääntyy asentojen AUKI ja KIINNI välillä noin 90. Aseta osoitinkiekko (kuva F) akseliinsa. Aja venttiili pääteasentoon KIINNI. Kierrä alempaa osoitinkiekkoa, kunnes merkki KIINNI on kannen osoitinmerkin kohdalla (kuva F).. Aja toimilaite päätyasentoon AUKI. Pidä alempaa osoitinkiekkoa KIINNI paikallaan ja kierrä merkillä AUKI varustettua ylempää kiekkoa, kunnes tämä on kannen osoitinmerkin kohdalla. Kuva F Osoitinkiekko Kansi Osoitinmerkki 14

15 Käyttöohje Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG Koeajo Pyörimissuunnan varmistaminen : Tämä tarkastus tarvitsee suorittaa vain, jos ohjausyksikkö AUMA MATIC asennetaan seinäasennustelineeseen (ks. sivu 11). Jos ohjausyksikkö MATIC asennetaan suoraan toimilaitteen päälle, automaattinen vaiheenkorjaustoiminto varmistaa oikean pyörimissuunnan myös siinä tapauksessa, että vaiheet on kytketty asennuksen yhteydessä väärin. Osoitinkiekon pyörimissuunta vastaa lähtöpuolen pyörimissuuntaa (kuva G1). Kuva G1: Osoitinkiekko Kytke käsikäyttö päälle siten kuin on kuvattu sivulla 7 luvussa 7. Aja toimilaite käsikäytön avulla keskiasentoon. AUKI KIINNI Aseta valintakytkin paikallisohjauksen asentoon (I) (kuva G2).. Kytke verkkojännite. Paina painiketta KIINNI ja tarkkaile pyörimissuuntaa: Osoitinkiekon pyörimissuunta:. myötäpäivään oikein Pysäytä laite välittömästi, mikäli pyörimissuunta on väärä: korjaa tämän jälkeen vaihejärjestystä seinätelineen ja toimilaitteen välisen liitoskaapelin kytkentää muuttamalla ja toista koeajo. Tarkasta matkarajat: Aseta valintakytkin asentoon OFF (0) (kuva G2). Kytke verkkojännite. Kytke käsikäyttö päälle siten kuin on kuvattu sivulla 7 luvussa 7.. Aja toimilaite käsikäytöllä venttiilin molempiin pääteasentoihin. Tarkista, onko molempien pääteasentojen rajakytkimet säädetty oikein. Varmista silloin, että rajakytkin aktivoituu pääteasennossa ja vapauttaa toimilaitteen jälleen pyörimissuunnan vaihduttua. Jos näin ei ole, matkarajat on asetettava siten kuin on kuvattu sivulla 13 luvussa 11. Jos rajakytkimet on säädetty oikein:. Aseta paikallisohjausyksikön valintakytkin paikallisohjauksen asentoon (I) ja suorita koeajo painikkeiden avulla (kuva G2). Kuva G2: Paikallisohjausyksikkö 3 painiketta 3 merkkivaloa: Syöttöjännite ohjausyksikköön AUMA MATIC ei katkea asennossa OFF. AUKI SEIS KIINNI AUKI Häiriö KIINNI Valintakytkimen asento 0: POIS PÄÄLTÄ I: paikalliskäyttö II: etäkäyttö Jos optioita (luvut ) ei tarvitse säätää: Puhdista kannen ja kotelon tiivistyspinnat. Tarkasta, onko O-rengas kunnossa. Rasvaa kevyesti tiivistyspinnat hapottomalla rasvalla.. Aseta kytkinyksikön kansi paikalleen ja kiristä ruuvit tasaisesti ristikkäin. 15

16 Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttöohje 14. Potentiometrin (optio) asettaminen Etänäyttöä varten Aja venttiili pääteasentoon KIINNI. Irrota kytkinyksikön kansi. Poista osoitinkiekko. Kierrä potentiometriä (R) vastapäivään, kunnes tunnet potentiometrin olevan vasteen kohdalla. Päätyasento KIINNI vastaa 0 % ja AUKI 100 %. Kierrä potentiometriä hieman taaksepäin pois vasteesta. 0% - 100% hienosäätö suoritetaan laitoksen automaatiojärjestelmässä. Aseta osoitinkiekko akseliin ja säädä kiekko sivulla 14 (luku 12.) esitetyn kuvauksen mukaisesti. Puhdista kannen ja kotelon tiivistyspinnat. Tarkasta, onko O-rengas kunnossa. Rasvaa kevyesti tiivistyspinnat hapottomalla rasvalla.. Aseta kansi kytkinyksikön päälle ja kiristä kannen ruuvit. Kuva H R 15. Elektronisen asentolähettimen RWG (optio) viritys Etänäyttöä tai ulkoista säätöä varten Kun 1/4-kierrostoimilaite on asennettu venttiiliin, tarkasta viritys mittaamalla lähtövirta (ks. luku 15.1 tai 15.2) ja korjaa viritystä tarvittaessa. Taulukko 5: ekniset tiedot RWG 6020 Kytkentäkaaviot KMS B R _/ (vaaditaan 2 ulk. johdinta) 4-johdinkytkentä KMS B Z _/ KMS B Z _/ (vaaditaan 2 ulk. johdinta) 2-johdinkytkentä Lähtövirta I a 0 20 ma, 4 20 ma 4 20 ma Syöttöjännite U v sisäinen syöttö 24 V DC ulkoinen syöttö 12 V DC +(I x R B ), maks. 30 V maks. I 25 ma lähtövirralla 20 ma 20 ma virranotto maks. kuorma R B 600 W (Uv - 12 V) / 20 ma 16

17 Käyttöohje Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG ma:n 2-johdinkytkennän ja 0 20 ma:n 4-johdinkytkennän viritys 2-johdinkytkentää ei voi käyttää väliasennon tunnistuksen (sivu 19) yhteydessä. Kytke elektronisen asentolähettimen jännite. Aja venttiili pääteasentoon KIINNI. Poista kytkinyksikön kansi.. Poista osoitinkiekko. Yhdistä 0 20 ma:n ampeerimittari mittauspisteisiin (MP1/MP2) (kuva J). 4-johdinkytkennän virta pääteasennossa KIINNI on säädön jälkeen 0 ma, 2-johdinkytkennän virta puolestaan 4 ma. Virtapiirin (ulkoisen kuorman) tulee olla kytketty (suurin sallittu kuorma R B ) tai vastaavien AUMA-pyöröliittimen napojen (ks. kytkentäkaavio) tulee olla yhdistetty toisiinsa. Muutoin arvojen mittaaminen ei ole mahdollista. Kierrä potentiometriä (R) vastapäivään, kunnes tunnet potentiometrin olevan vasteen kohdalla.. Kierrä potentiometriä hieman taaksepäin pois vasteesta. Kuva H R Kierrä asetuspotentiometriä (R6-0") myötäpäivään, kunnes lähtövirta alkaa kasvaa.. Kierrä asetuspotentiometriä (R6-0") taaksepäin, kunnes virta on enää noin 0,1 ma (tai 4,1 ma 2-johdinkytkennän tapauksessa). Tämä varmistaa, että signaali pysyy nollapisteen yläpuolella.. Aja venttiili pääteasentoon AUKI. Säädä asetuspotentiometri (R5 - maks ) maksimivirran 20 ma asentoon. Aja venttiili uudelleen pääteasentoon KIINNI ja tarkista minimiarvo (0 ma tai 4 ma). Tarvittaessa korjaa viritystä. Aseta osoitinkiekko akseliin ja säädä kiekko sivulla 14(luku 12.) esitetyn kuvauksen mukaisesti.. Puhdista kannen ja kotelon tiivistyspinnat. Tarkasta, onko O-rengas kunnossa. Rasvaa kevyesti tiivistyspinnat hapottomalla rasvalla.. Aseta kytkinksikön kansi paikalleen ja kiristä ruuvit tasaisesti ristikkäin. Kuva J R6 0 R5 maks MP1 ( ) MP2 (+) 17

18 Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttöohje ma:n 4-johdinkytkennän viritys Kytke elektronisen asentolähettimen jännite. Aja venttiili pääteasentoon KIINNI. Poista kytkinyksikön kansi.. Poista osoitinkiekko. Yhdistä 0 20 ma:n ampeerimittari mittauspisteisiin (MP1/MP2) (kuva J). Virtapiirin (ulkoisen kuorman) tulee olla kytketty (suurin sallittu kuorma R B ) tai vastaavien AUMA-pyöröliittimen napojen (ks. kytkentäkaavio) tulee olla yhdistetty toisiinsa. Muutoin arvojen mittaaminen ei ole mahdollista. Kierrä potentiometriä (R) vastapäivään, kunnes tunnet potentiometrin olevan vasteen kohdalla.. Kierrä potentiometriä hieman taaksepäin pois vasteesta. Kuva H R Kierrä asetuspotentiometriä (R6-0") myötäpäivään, kunnes lähtövirta alkaa kasvaa. Kierrä asetuspotentiometriä (R6-0") taaksepäin, kunnes virta on enää noin 0,1 ma. Aja venttiili pääteasentoon AUKI. Säädä asetuspotentiometri (R5 - max. ) maksimivirran 16 ma asentoon.. Aja venttiili pääteasentoon KIINI. Säädä asetuspotentiometri (R6-0 ) lukeman 0,1 ma kohdalta minimivirran 4 ma kohdalle. Samalla myös maksimivirran arvo siirtyy 4 ma:n verran, joten säätöalue on nyt 4 20 ma. Aja venttiili molempiin pääteasentoihin vielä uudelleen ja tarkista arvot. Tarvittaessa korjaa viritystä. Aseta osoitinkiekko akseliin ja säädä kiekko sivulla 14 (luku 12.) esitetyn kuvauksen mukaisesti. Puhdista kannen ja kotelon tiivistyspinnat. Tarkasta, onko O-rengas kunnossa. Rasvaa kevyesti tiivistyspinnat hapottomalla rasvalla.. Aseta kytkinyksikön kansi paikalleen ja kiristä ruuvit tasaisesti ristikkäin. Kuva J R6 0 R5 maks MP1 ( ) MP2 (+) 18

19 Käyttöohje Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG Elektronisen väliasennon tunnistuksen (optio) asettaminen MOV M Kummankin väliasentokytkimen WDR/LSA ja WDL/LSB voi kytkeä minkä tahansa käyttökohteen päälle tai pois päältä. Väliasennon tunnistustoiminto on asetettu tehtaalla tilaustietoja vastaavasti. Jos tilauksen yhteydessä ei ole ilmoitettu väliasentoja koskevia arvoja, väliasentojen virran arvoiksi on asetettu 5 ma (WDR/LSA) ja as 15 ma (WDL/LSB). Jos asiakas haluaa käyttää muunlaisia väliasentojen asetuksia, nämä on säädettävä seuraavasti:. Kytke elektronisen asentolähettimen jännite.. Irrota kytkinyksikön kansi. Kuva K R6 0 M9 (keltainen) = WDR saavutettu MP1 ( ) R10 V10 (vihreä) = WDL saavutettu MP2 (+) Taulukko 6 Nro Väri Toiminto Kuvaus V9 keltainen palaa: asento WDR/LSA saavutettu Virta ja siten matka on saavuttanut asetellun arvon. ei pala: ei asennossa WDR/LSA Matka ei ole vielä edennyt väliasentoon WDR. V10 vihreä palaa: WDL/LSB saavutetttellun Virta ja siten matka on saavuttanut ase- arvon. ei pala: ei asennossa WDL/LSB Matka ei ole vielä edennyt väliasentoon WDL. Aja venttiili pääteasentoon KIINNI. Yhdistä 0 20 ma:n ampeerimittari mittauspisteisiin (MP1/MP2). (mittausarvo = 0 ma tai 4 ma. Käännä asetuspotentiometriä (R9) myötäpäivään, kunnes keltainen LED-valo V9 sammuu. Aja venttiiliä suuntaan AUKI. Pysäytä toimilaite, kun sopiva väliasento (WDR/LSA) on saavutettu. Käännä asetuspotentiometriä (R9) vastapäivään, kunnes keltainen LED-valo V9 syttyy. Väliasento WDR/LSA on näin säädetty. Aja venttiili pääteasentoon AUKI. (Mittausarvo = 20 ma) Käännä asetuspotentiometriä (R10) vastapäivään, kunnes vihreä LED-valo V10 sammuu. Aja venttiiliä suuntaan KIINNI. Pysäytä toimilaite, kun sopiva väliasento (WDL/LSB) on saavutettu. Käännä asetuspotentiometriä (R10) myötäpäivään, kunnes vihreä LED-valo V10 syttyy. Väliasento WDL/LSB on näin säädetty. Puhdista kannen ja kotelon tiivistyspinnat. Tarkasta, onko O-rengas kunnossa. Rasvaa kevyesti tiivistyspinnat hapottomalla rasvalla.. Aseta kytkinksikön kansi paikalleen ja kiristä ruuvit tasaisesti ristikkäin. 19

20 Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttöohje 17. Ohjelmointi, AUMA MATIC Kuva L: AUMA MATIC Kansikortti Liityntäkortti Logiikkakortti AUMA MATIC -yksikön tyyppikilpi Sähköliitäntä AUMA-pyöröliittimen avulla Paikallisohjausyksikkö Teholähde Suunnanvaihtokontaktorit Toimilaitteen vastake Ilmoitus- ja ohjauskortti 17.1 Liityntäkortin diagnoosi-led-valojentoiminnot (perusmalli) V14 palaa: vaihe puuttuu ja/tai moottorinsuoja lauennut; V15: ei käytössä Kuva Q1: Kansikortti liityntäkortin päällä LED-valot STOP, CLOSE, OPEN ilmoittavat aktiivisen ohjauskomennon. 20

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

Lineaaritoimilaitteet 2SB5

Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 SAR 07.1 - SAR 16.1 AUMA MATIC. Käyttöohje. Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 SAR 07.1 - SAR 16.1 AUMA MATIC. Käyttöohje. Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001 Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 SAR 07.1 - SAR 16.1 Käyttöohje DIN ISO 9001/ EN 29001 Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 / SAR 07.1 - SAR 16.1 Käyttöohje Tämän

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Rotork-toimilaitteet Yksi toimilaitetekniikan johtavista valmistajista Rotork on luotettava ja tuotteet ovat pitkälle kehitettyjä. Rotorkilla on yli neljänkymmenen

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL T/L-moduuli V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 3 V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 4 V-muotoilu

Lisätiedot

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat. Luetteloesite

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat. Luetteloesite Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat Luetteloesite 2 Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat Ohjaus: Pistoke M12 Pistoke, M12x1, 4-napainen Magneettikäämien lukumäärä: 1 3 Ohjaus: Pistoke

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Kääntötoimilaitteet SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Kytkinyksikkö: elektroninen (MWG) sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Käyttöohje

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Kytkinyksikkö: elektroninen (MWG) sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Digitaalisesti määriteltävät toimilaitteet usealla asettelumahdollisuudella

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN Käyttöohjeet 2 Sisällysluettelo sivu 1. Käyttötarkoitus 3 2. Terän kaltevuuden säätöjärjestelmän rakenne 4 3. Tekniset tiedot 4 4 Tiehöylän

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB-toimilaitteilla ohjataan kääntyvien sekoitusja palloventtiilien toimintaa. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot

ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila

ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila ASENNUSOHJE MAV FI 0549-1 511458 Lämpöpumppua ei tavallisesti mitoiteta täyttämään koko lämpötehotarvetta. Tästä syystä tarvitaan jonkinlaista lisätehoa kylminä päivinä. koostuu sähkövastuksesta, jossa

Lisätiedot

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kytkinyksikkö: elektroninen (MWG) sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite Anturit Paineanturit Luetteloesite 2 Anturit Paineanturit Painesensori, Työpaine: -1-10 bar elektroninen Sähk. liitäntä: Pistoke, M8x1, 4-napainen Paineilmaliitäntä: Laippa ja O-rengas, Ø 1,2x1 Jossa pietsoresistiivinen

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Tehtävä 2: Manipulaattoriaseman asennus, ohjelmointi ja käyttöönotto

Tehtävä 2: Manipulaattoriaseman asennus, ohjelmointi ja käyttöönotto Tehtävä 2: Manipulaattoriaseman asennus, ohjelmointi ja käyttöönotto Pisteet 25/100 t max 210 min Muistitikulla on lisämateriaalia! Tehtävän kuvaus Kilpailijapari vastaa tuotantolinjan (Handling station)

Lisätiedot