Sähkökäyttöiset 1/4-kierrostoimilaitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkökäyttöiset 1/4-kierrostoimilaitteet"

Transkriptio

1 Sähkökäyttöiset 1/4-kierrostoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Sertifikaatin rekisteröintinro / Käyttöohje

2 Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttöohje Tämän oppaan kattamat tuotteet: Tämä opas koskee mallisarjoihin SG 03.3 SG 04.3 kuuluvia 1/4-kierrostoimilaitteita, joiden yhteyteen on asennettu ohjausyksikkö AUMA MATIC. Tämä opas koskee vain toimintatapaa sulkeminen myötäpäivään, jolloin ulostuloakseli sulkee venttiilin kääntyessään myötäpäivään. Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuusmääräykset Käyttöalue Käyttöönotto (sähköliitäntä) Huolto Varoitukset ja merkit Lisäviittauksia 4 2. Lyhyt kuvaus 4 3. Tekniset tiedot 5 4. Täydentäviä tietoja kytkentäkaavion selitteisiin 5. Kuljetus ja varastointi 7 6. Pakkaus 7 7. Kahvan asennus/käsikäyttö Kahvan asennus Käsikäyttö 8 8. Asennus venttiiliin 8 9. Mekaanisten vasteiden tarkastus Mekaanisen vasteen asettaminen asennossa KIINNI Mekaanisen vasteen asettaminen asennossa AUKI Mekaanisten vasteiden säätöarvot Sähköliitäntä Liitäntä AUMA-pyöröliittimen avulla 10.2 Kuivatusvastus Moottorinsuoja Asentolähetin Pysäytystapa Kannen asettaminen paikalleen Matkarajojen asettaminen Pääteasennon KIINNI (musta kenttä) asettaminen Pääteasennon AUKI (valkoinen kenttä) asettaminen Mekaanisen asennonosoittimen asettaminen Koekäyttö Potentiometrin (optio) asettaminen 15. Elektronisen asentolähettimen RWG (optio) viritys johdinkytkennän 4 20 ma ja 4-johdinkytkennän 0 20 ma viritys johdinkytkennän 4 20 ma virittäminen Elektronisen väliasennon tunnistuksen (optio) asettaminen AUMA MATIC -yksikön ohjelmointi Liityntäkortin diagnoosi-led-valojen toiminnot (perusmalli) Logiikkakortin ohjelmointi Signaalit HÄTÄ-AUKI JA HÄTÄ-KIINNI (optio) Ajastin (optio) Diagnoosi-LED-valojen toiminnot (ajastin) Ajastimen viritys 23 2

3 Käyttöohje Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Sivu 19. Sulakkeet Huolto Voitelu Jätteiden käsittely ja kierrätys Asiakaspalvelu Varaosaluettelo, 1/4-kierrostoimilaitteet SG 03.3 SG Varaosaluettelo, ohjausyksikkö AUMA MATIC Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja valmistajan vakuutus Hakemisto 31 AUMAn toimipisteiden ja edustajien osoitteet 32 3

4 Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttöohje 1. Turvallisuusmääräykset 1.1 Käyttöalue AUMAn 1/4-kierrostoimilaitteet on tarkoitettu teollisuusventtiilien, kuten läppä- ja palloventtiilien, ohjaamiseen. Muunlaisesta käytöstä on sovittava tehtaan kanssa. Ohjeen vastaisesta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista valmistaja ei vastaa. Käyttäjä vastaa yksin tällaiseen käyttöön liittyvästä riskistä. Määritellyn käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön kuuluu myös tämän käyttöohjeen noudattaminen. 1.2 Käyttöönotto (sähköliitäntä) Sähköisen käytön aikana tietyissä toimilaitteen osissa on väistämättä hengenvaarallinen jännite. Sähköjärjestelmiin ja -laitteisiin liittyviin sähkötöihin saavat ryhtyä vain sähköalan ammattihenkilöt tai näihin työtehtäviin perehdytetyt henkilöt sähköalan ammattihenkilöstön opastuksella ja valvonnassa. Sähkötöiden yhteydessä tulee noudattaa voimassa olevia sähkötekniikkaa koskevia ohjeita ja määräyksiä. 1.3 Huolto Huolto-ohjeita (ks. sivu 24) tulee noudattaa, sillä piittaamattomuus ohjeista voi vaarantaa toimilaitteen turvallisen toiminnan. 1.4 Varoitukset ja merkit Varoitusten ja merkkien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaikeita henkilövammoja tai tavaravahinkoja. Tehtäviin pätevän henkilöstön tulee olla perehtynyt huolellisesti kaikkiin tämän käyttöohjeen varoituksiin. Toimilaite toimii virheettömästi ja turvallisesti vain, jos toimilaite on kuljetettu, varastoitu, sijoitettu paikalleen, asennettu ja otettu käyttöön asianmukaisesti ja huolellisesti. Turvallisuuteen vaikuttavien toimenpiteiden yhteydessä on noudatettava seuraavia turvallisuusohjeita, joista jokainen on varustettu siihen kuuluvalla kuvamerkillä. Tämä merkki tarkoittaa: Huom! Huom merkitsee ne toiminnot ja tapahtumat, joilla on oleellista vaikutusta oikean käytön kannalta. Noudattamatta jättäminen voi johtaa vahingollisiin seuraamuksiin. Tämä kuvake osoittaa: Sähköstaattisesti vaarassa olevat osat! Piirilevyt sisältävät komponentteja, jotka voivat vaurioitua tai tuhoutua sähköstaattisten purkausten seurauksena. Mikäli komponentteihin on koskettava säätötöiden, mittausten tai piirilevyjen vaihdon yhteydessä, sähköstaattinen varaus on purettava välittömästi ennen työskentelyn aloittamista koskettamalla maadoitettua metallipintaa (esim. kotelossa). Tämä merkki tarkoittaa: Varo! Varo viittaa toimintoihin tai tapahtumiin, jotka, ellei niitä asianmukaisesti suoriteta, voivat aiheuttaa turvallisuusriskin joko ihmisille tai tavaralle. 1.5 Lisäohjeita MOV Tämä merkki tarkoittaa: Venttiilin valmistaja on jo mahdollisesti suorittanut nämä työvaiheet! M Jos toimilaitteet toimitetaan venttiiliin asennettuina, tämä työvaihe on suoritettu venttiilin valmistuspaikassa. Asettelut on tarkastettava käyttöönoton yhteydessä! 2. Seloste AUMAn 1/4-kierrostoimilaitteet, tyyppi SG 03.3 SG 04.3, ovat moduulirakenteisia yksiköitä. Laitteita käyttää sähkömoottori ja laitteiden ohjauksesta vastaa ohjausyksikkö AUMA MATIC. Nämä yksiköt sisältyvät toimilaitteen toimitukseen. Käsikäyttö onnistuu ilman vaihtamista. Liikealuetta voi rajoittaa rajakytkimillä molemmissa päätyasennoissa. 4

5 Käyttöohje Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG Tekniset tiedot Taulukko 1: 1/4-kierrostoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttö 1/4-kierrostoimilaite Venttiilien (esim. läppä- ja palloventtiilien) sähköinen ohjaus Ominaisuudet ja toiminnot Käyttöaikaluokka (standardin IEC 34-1 mukaan) Osa-aikakäyttö S2 15 min Moottorit Vakio: 1-vaihe AC-moottori Optio: 3-vaihe AC moottori Eristeluokka F, tropiikkikestoinen Moottorinsuoja Vakio: Termokytkin Optio: PTC-vastus Itsepidättävyys kyllä Käyntiajat ks. taulukko Kääntökulma 90 (säädettävissä välillä ) Pysäytystapa matkarajojen perusteella Matkarajat Laskurirullamekanismi pääteasennoille AUKI ja KIINNI Vakiovaruste: Yksinkertaiset kytkimet (1 NC ja 1 NO) kumpaakin pääteasentoa varten Optio: Tandemkytkimet (2 NC ja 2 NO) pääteasentoja varten, galvaaninen erotus Momenttirajat ei käytettävissä Väliasennot (optio) Elektroniset väliasentojen kytkimet, maks. 2 kytkentäpistettä, säädettävissä vapaasti (vain elektronisen asentolähettimen RWG 6020 yhteydessä) Asentotakaisinkytkentä (optiot) Tarkkuuspotentiometri Elektroninen asentolähetin RWG 6020, 0/4 20 ma, syöttöjännite 24 V DC Mekaaninen asennonosoitin Säädettävä osoitinkiekko, varustettu symboleilla AUKI ja KIINNI, jatkuva osoitus Käynnistä kertova merkkivalo (optio) mahdollinen vilkkuanturin yhteydessä Kytkinyksikkötilan kuivatusvastus Vakio: kuivatusvastus, 5 W, 24 V DC, sisäinen syöttö Käsikäyttö Käsikäyttö asetusten määrittelyyn ja hätätilanteisiin, käsipyörä ei pyöri sähkökäytön aikana. Lukittava käsipyörä (optio) kyllä Sähköliitäntä Sähköliitäntä Vakio: AUMA-pyöröliitin ruuviliitännällä Optio: Double Sealed (kaksinkertaisella tiivistyksellä varustettu vastake) Kierre kaapelitiivisteille Vakio: 1 x M20x1,5, 2 x M25x1,5 Optiot: Pg-kierre NPT-kierre Sisäinen kytkentä 1-vaihe AC-moottori: KMS B (perusmalli) 3-vaihe AC moottori: KMS A (perusmalli) Liitäntä venttiilille Liitäntä venttiilille Mitat standardin EN ISO 5211 mukaan Kytkin Uritettu kytkin kappale liitoselementtinä venttiilin akseliin, 1/4-kierrostoimilaitteen asento kytkimessä vaihdettavissa 4 x 90 :een välein Vakio: Kytkin ilman porausta Optiot: Kytkin koneistettu valmiiksi poraus kiilauralla, neliökoneistuksella tai kahden tasosivun koneistuksella Käyttöolosuhteet Kotelointiluokka standardin Vakio: IP 67 EN mukaan Optio: IP 68 Korroosiosuojaus Vakio: KN soveltuu sijoitettavaksi sellaisiin teollisuuslaitoksiin ja vesi- tai voimalaitoksiin, joissa ilman saastekuormitus on vähäistä, Optiot: KS soveltuu sijoitettavaksi joko ajoittaisen tai jatkuvan ilmastorasituksen alaiseen ympäristöön, jossa saastepitoisuudet ovat kohtalaisia (esim. jätevedenpuhdistamot, kemianteollisuus). KX soveltuu sijoitettavaksi ilmastorasitukseltaan erittäin ankaraan ympäristöön, jossa sekä ilmankosteus että saastepitoisuudet ovat korkeita. Ympäristön lämpötila Vakio: 25 C C Maalaus Vakio: Kaksikomponenttimaali Perusmaali AUMA hopeanharmaa (samankaltainen kuin RAL 7037) Muut tiedot Viitedokumentteja Esite, SG 03.3 SG 04.3 Mittatiedot, SG 03.3 SG 04.3 Sähköiset arvot, SG 03.3 SG

6 Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttöohje Taulukko 2: Toimilaitteen ohjausyksikkö AUMA MATIC, tyyppi AM 01.1 Integroitu ohjausyksikkö AUMA MATIC, tyyppi AM 01.1, asennettavaksi suoraan laitteisiin: 1/4-kierrostoimilaitteet AUMA NORM SG 03.3 SG 04.3 Sähköliitäntä Ks. sivu 11 Syöttöjännite Ks. tyyppikilpi Kytkentälaite Vakio: Suunnanvaihtokontaktorit: lukitut mekaanisesti ja sähköisesti Digitaalitulot Vakio: AUKI-SEIS-KIINNI (ohjaustulot) Nimellisjännite: Vakio: 24 V DC, virranotto: ma tuloa kohti valinnaisesti sisäiseltä verkkolaitteelta (maksimikuorma 50 ma) tai ulkoista syöttöä käyttäen Potentiaalierotus: optoeristin Digitaaliset lähdöt 4 lähtörelettä: pääteasento AUKI/pääteasento KIINNI/valintakytkin PAIKALLISKÄYTTÖ/valintakytkin ETÄKÄYTTÖ Yhteishäiriöilmoitus: vaihe puuttuu tai häiriö virransyötössä/moottorinsuoja lauennut Valvontareleet (diagnoosi-ledit) Vaihe puuttuu tai häiriö virransyötössä, moottorinsuoja lauennut Analogilähtö (optio) Asentotieto (galvaanisesti erotettu) E2 = 0/4 20 ma Hätäajotoiminto (optio) toimii valintakytkimen asennoissa PAIKALLISKÄYTTÖ, POIS PÄÄLTÄ ja ETÄKÄYTTÖ (ks. sivu 22): Hätä-AUKI Hätä-KIINNI Ajastin (optio, ennen 2011) Käyntiaika/taukoaika asetettavissa toisistaan riippumatta (1-30 sekuntia) Paikallisohjausyksikkö Valintakytkimet PAIKALLISKÄYTTÖ-POIS PÄÄLTÄ-ETÄKÄYTTÖ, lukittavissa Painikkeet AUKI-SEIS-KIINNI Merkkivalot: pääteasento AUKI (vihreä) pääteasento KIINNI (keltainen) häiriö (punainen) Ympäristön lämpötila 25 C C Kotelointiluokka Vakio: IP 67 (standardin EN mukaan) Optio: IP Täydentäviä tietoja kytkentäkaavion selitteisiin Informaatio A: Informaatio B: Jos laitteeseen on asennettu vilkkukytkin (S5), käynnistä kertovan merkkivalon käyttö on mahdollista (koskettimet avautuvat ja sulkeutuvat). Ajosuunta KIINNI: Liitännät X K 6 - X K 7 Ajosuunta AUKI: Liitännät X K 6 - X K 8 Pääteasennossa koskettimet pysyvät suljettuna. Mikäli laite on yhdistetty ulkoiseen ohjelmoitavaan logiikkaohjaimeen (PLC), vilkkusignaalin voi kytkeä pois päältä DIP-kytkimellä (sivu 21). Venttiilivalmistaja määrää pysäytystavan pääteasennoissa ohjelmointikytkinten S1-2 ja S3-2 avulla (ks. luku 17.2, sivu 21). Mallisarjojen SG SG /4-kierrostoimilaitteissa pysäytystapa on aina matkarajalla. Tietoja muista ohjelmointimahdollisuuksista (esim. käyttötapa ETÄOHJAUS, ks. sivu 21. Informaatio D: Seuraavat häiriöt rekisteröityvät, ja ne voidaan johtaa edelleen yhteishäiriöilmoituksena potentiaalivapaalla koskettimella valvomoon: - syöttöhäiriö - vaihehäiriö - moottorisuoja on lauennut 6

7 Käyttöohje Informaatio E: Informaatio F: Informaatio G: Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Tulosignaalit standardin DIN mukaan. Tulojen X K 2; X K 3 ja X K 4 nimelliskäyttövirta on ma. Jos etäohjaukseen (AUKI, SEIS, KIINNI) käytetään sisäistä ohjausjännitettä (X K 11/+24 V taix K 5/ 24V), kytkemisen tulee tapahtua potentiaalivapaiden kosketinten välityksellä. Jos 1/4-kierrostoimilaitteet on varustettu kolmivaihemoottorilla, automaattinen vaiheenkääntötoiminto korjaa virheellisen vaihejärjestyksen tapauksessa kiertokentän suunnan. Toimilaite pysyy paikallaan, mikäli jokin vaihe ei toimi. Häiriöstä ilmoittaa liityntäkortin LED-valo V14. Häiriöilmoitus, ks. informaatio D. Ilmoituksia varten on käytettävissä potentiaalivapaita koskettimia. Sisäistä ohjausjännitettä (X K 11/+24 V tai X K 5/ 24V) ei saa kuormittaa ulkoisilla lampuilla releillä jne. 5. Kuljetus ja varastointi Kuljetus asennuspaikalle tukevassa pakkauksessa. Älä kiinnitä nostolaitetta käsipyörään. jos 1/4-kierrostoimilaite on asennettu venttiilin päälle, nostolaite on kiinnitettävä venttiiliin, ei toimilaitteeseen. Varastointi hyvin tuuletetussa, kuivassa tilassa. Suojaa maakosteudelta säilyttämällä hyllyllä tai puuritilällä.. Suojaa pölyltä ja kosteudelta. Käsittele paljaat metallipinnat sopivalla korroosionsuoja-aineella. Jos 1/4-kierrostoimilaitteet on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa (yli 6 kuukauden ajaksi), lisäksi on ehdottomasti noudatettava seuraavia ohjeita: Ennen varastointia: suojaa suojaamattomat metallipinnat, erityisesti vetolaitteen osat ja asennuspinnat, kestokorroosionestoaineella.. Korroosion muodostumisen tarkastus noin 6 kuukauden välein. Jos jälkiä korroosiosta on havaittavissa, uusi korroosiosuojaus. Pidä sähköliitäntöjen suojatulpat suljettuina sähkökytkentään asti ja kytke sähköliitännät heti toimilaitteen asennuksen jälkeen, jotta kuivatusvastus pystyy estämään kondenssiveden muodostumisen. 6. Pakkaus Tuotteemme on suojattu kuljetuksia varten. Pakkaus koostuu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka on helppo lajitella ja kierrättää. Suosittelemme toimittamaan pakkausmateriaalin käsiteltäväksi kierrätys- ja keräyspisteisiin. Pakkausmateriaalejamme ovat: puu/pahvi/paperi/pe-kalvo 7. Kahvan asennus/käsikäyttö Kuljetusvaurioiden välttämiseksi kahvat asennetaan käsipyörään normaaliin nähden vastakkaiseen asentoon. Ennen käyttöönottoa kahva on asennettava jälleen oikeinpäin paikalleen. 7.1 Kahvan asennus Kahva Kuva A Hattumutteri. Kierrä hattumutteri irti.. Vedä kahva pois paikaltaan ja asenna se jälleen oikeinpäin paikalleen.. Kiinnitä kahva hattumutterilla.. Irrota kahvan kiinnitystä koskeva tarra käsipyörästä. 7

8 Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttöohje 7.2 Käsikäyttö Käsikäyttöä käytetään käsipyörää kiertämällä, käsikäyttöä ei tarvitse erikseen kytkeä. Moottorikäytön aikana käsipyörä ei pyöri mukana. Jos käsipyörää kierretään moottorikäytön aikana, käyntiaika joko pitenee tai lyhenee sen mukaan, mihin suuntaan käsipyörää kierretään. 8. Asennus venttiiliin. Tarkasta ennen asennusta, esiintyykö 1/4-kierrostoimilaitteessa vaurioita. Vaurioituneet osat on vaihdettava alkuperäisiin varaosiin.. Korjaa mahdolliset maalipinnan vauriot venttiiliin asennuksen jälkeen. MOV. Läppäventtiilien tapauksessa suositeltava asennusasento on pääteasento KIINNI. M (Aja 1/4-kierrostoimilaite ennen asennusta asennon KIINNI mekaaniseen vasteeseen kiertämällä käsipyörää myötäpäivään).. Palloventtiilien tapauksessa suositeltava asennusasento on pääteasento AUKI. (Aja 1/4-kierrostoimilaite ennen asennusta asennon AUKI mekaaniseen vasteeseen kiertämällä käsipyörää vastapäivään). Poista lika ja rasva huolellisesti 1/4-kierrostoimilaitteen ja venttiilin liitoslaippojen asennuspinnoilta. Sijoita kytkin venttiilin akselin päälle (ks. kuva A2, piirros A tai B). Noudata tällöin mittoja X, Y tai Z (ks. taulukko 3).. Voitele kytkimen hammastus huolellisesti hapottomalla rasvalla. Sijoita toimilaite paikalleen siten, että toimilaitteen ja venttiilin laipan kiinnitysporaukset ovat kohdakkain. Siirrä toimilaitetta tarvittaessa yhden hampaan verran kytkimen päällä. Kierrä käsipyörää tarvittaessa hieman joko suuntaan AUKI tai KIINNI, kunnes poraukset ovat kohdakkain.. Varmista, että toimilaitteen ohjauskoneistus (mikäli varustuksessa) sopii venttiilin ohjauskoneistukseen ja että venttiilin laipan asennuspinta on kauttaaltaan kosketuksissa.. Kiinnitä toimilaite ruuveilla (luokka vähintään 8.8) ja jousialuslevyillä. Kiristä ruuvit ristikkäin taulukon 3 mukaiseen kireyteen. Kuva A2 Kytkin A B Ruuvi Z X Y Taulukko 3 Venttiili Tyyppi X maks. Y maks. Z maks. 8.8 T A [Nm] SG 03.3/04.3-F x M 5 6 SG 03.3/04.3-F x M 6 11 SG 03.3/04.3-F x M

9 Käyttöohje Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG Mekaanisten vasteiden tarkastus Tarkastus on mahdollista vain venttiileistä, joita ei ole vielä asennettu putkistoon. 9.1 Mekaanisen vasteen asettaminen asennossa KIINNI MOV M. Tarkasta käsipyörää kiertämällä, että venttiilin mekaaninen pääteasento ja toimilaitteen mekaaninen vaste sopivat yhteen (pääteasento KIINNI kiertosuunnassa myötäpäivään ).. Poista tarvittaessa lukitusruuvi (22.1) (kuva B1) ja säädä mekaanista vastetta lieriöruuvia (21.1) (kuva B3) kiertämällä. Kääntökulma pienenee, jos ruuvia kierretään myötäpäivään, ja kasvaa, jos ruuvia kierretään vastapäivään.. Älä koskaan kierrä lieriöruuveja (21.2, kuva B2 ja 21.1, kuva B3) kokonaan pois paikaltaan. Muutoin laitteen sisältä voi valua öljyä.. Noudata mittaa Tmin. (luku 9.3).. Tarkasta lukitusruuvin sisältämä O-rengas. Vaihda vaurioitunut rengas.. Kierrä lukitusruuvi (22.1, kuva B1) jälleen sisään ja kiristä ruuvi. Kuva B Kuva B2: päätyasennon AUKI asettaminen (ylhäältä katsottuna) Kuva B3: päätyasennon KIINNI asettaminen (ylhäältä katsottuna)

10 Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttöohje 9.2 Mekaanisen vasteen asettaminen asennossa AUKI MOV M Kääntökulma on asetettu tehtaalla joko lukemaan 90 tai tilauksessa määritellyn kääntökulman mukaiseksi. Kulmaa voi olla tarpeen korjata, mikäli asennon KIINNI mekaanista vastetta on säädetty.. Tarkasta käsipyörää kiertämällä, että venttiilin mekaaninen pääteasento ja toimilaitteen mekaaninen vaste sopivat yhteen (pääteasento AUKI kiertosuunnassa vastapäivään ). Poista tarvittaessa sulkuruuvi (22.2) (kuva B2) ja säädä mekaanista vastetta lieriöruuvia (21.2) (kuva B2) kiertämällä.. Tarkasta lukitusruuvin sisältämä O-rengas. Vaihda vaurioitunut rengas. Kierrä lukitusruuvi (22.2) jälleen sisään ja kiristä ruuvi. 9.3 Mekaanisten vasteiden säätöarvot Kuva B4: (ylhäältä katsottuna) Kuva B5: (ylhäältä katsottuna) Tehtaan perusasetukset 90 :een kääntökulmaa varten: Kääntökulma 1) SG 03.3/SG 04.3 Mitta T (tehdasasetus) mm 13,5 Mitta T min. 2) mm 9 1) Pääteasennot muuttuvat kierrettäessä asentojen KIINNI tai AUKI lieriöruuveja. Kääntökulman voi tarkastaa tai säätää mitan T perusteella. 2) Vaihde voi vahingoittua, mikäli mitta T min. alittuu. Pääteasentojen asetus muuttuu yhtä lieriöruuvin kierrosta kohti: myötäpäivään kierrettäessä noin: 3,3 vastapäivään kierrettäessä noin: 2,4 Liikealuetta voi rajoittaa kummassakin pääteasennossa rajakytkimillä (sivu 13). Toimilaitteen mekaaniset vasteet on tämän vuoksi asetettava tosiasiallisesti tarvittavaan venttiilin kääntökulmaan nähden hieman laajemman (noin 2 ) kääntökulman kohdalle. 10

11 Käyttöohje Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG Sähköliitäntä Sähköjärjestelmiin ja -laitteisiin liittyviin sähkötöihin saavat ryhtyä vain sähköalan ammattihenkilöt tai näihin työtehtäviin perehdytetyt henkilöt sähköalan ammattihenkilöstön opastuksella ja valvonnassa. Sähkötöiden yhteydessä tulee noudattaa voimassa olevia sähkötekniikkaa koskevia ohjeita ja määräyksiä. Kuva C1: Seinäpidike (lisävaruste) AUMAn 1/4-kierrostoimilaitteiden SG ohjaus tapahtuu ohjausyksikön AUMA MATIC avulla. Tämä ohjausyksikkö on mahdollista asentaa joko toimilaitteen yhteyteen tai seinään, erilleen toimilaitteesta. Liitoskaapeli toimilaitteeseen 10.1 Kytkentä AUMA- pyöröliittimellä Jos ohjausyksikkö MATIC asennetaan erilleen toimilaitteesta seinäpidikkeeseen, tällöin on lisäksi noudatettava seuraavia ohjeita:. Toimilaitteen ja seinäpidikkeeseen asennetun ohjausyksikön MATIC välillä on käytettävä sopivia taipuisia ja suojattuja liitoskaapeleita. (Liitoskaapelit ovat tilattavissa erikseen, ks. osoiteluettelo sivulla 32). Toimilaitteen ja ohjausyksikön AUMA MATIC välisten kaapelien suurin sallittu pituus on 100 m. Asentolähettimessä on käytettävä 4-johdinkytkentää.. Yhdistä liitäntäjohdot kytkentäkaavion MSP... mukaisesti. Varmista pyörimissuunta (ks. sivu 15). Kuva C2: Kytkentä Kuva C3: Kehys (lisävaruste). Varmista, että virran tyyppi, verkkojännite ja taajuus sopivat yhteen moottorin tietojen kanssa (ks. moottorin/ohjausyksikön AUMA MATIC tyyppikilpi). Avaa ruuvit (26.01) (kuva C2) ja irrota liittimen kansi (26.0) toimilaitteesta.. Avaa ruuvit (26.2.5) ja vedä pyöröliitin (26.2) ulos liittimen kannesta (26.0). Käytä kaapeleihin sopivia kaapelitiivisteitä. Kotelointiluokan IP 67 tai IP 68 vaatimukset täyttyvät vain käytettäessä sopivia kaapelitiivisteitä.. Varusta tarpeettomat kaapelien sisäänmenot sopivilla sulkutulpilla.. Kytke johdot tilauskohtaisen kytkentäkaavion MSP... KMS B... mukaisesti. Kytkentäkaavio on sijoitettu tehtaalla yhdessä tämän käyttöohjeen kanssa säänkestävään pussiin, joka on puolestaan kiinnitetty toimilaitteen käsipyörään. Mikäli kytkentäkaavio on kadonnut, sen voi tilata valmistajalta komissionumeron perusteella (ks. laitteen tyyppikilpi) tai ladata suoraan Internetistä (ks. sivu 31). Laite on varustettavissa erityisellä kehyksellä, joka suojaa koskettimia suoralta kosketukselta ja laitetta erilaisilta ympäristövaikutuksilta (ks. Osoiteluettelo sivu 32). Kehys 11

12 Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttöohje Taulukko 4: AUMA-pyöröliittimen tekniset tiedot Tekniset tiedot Tehokoskettimet1) Suojajohtimet Ohjauskoskettimet Kosketinten maksimimäärä 6 (3 varustuksessa) 1 (ensiksi kytkeytyvä kosketin) 50 nastaa/pistukkaa Merkintä U1, V1, W1, U2, V2, W2 VDE:n mukaan 1-50 Maks. liitäntäjännite 750 V 250 V Maks. nimellisvirta 25 A 16 A Johtimien kiinnitys Ruuviliitäntä Ruuviliitäntä silmukkaliitintä varten Ruuviliitäntä Maksimi johdinpoikkipinta 6 mm2 6 mm2 2,5 mm2 Materiaali: pistoke / polyamidi polyamidi polyamidi vastakerunko Koskettimet messinki (Ms) messinki (Ms) Tinattu messinki tai kullattu messinki (optio) 10.2 Kuivatusvastus AUMAn 1/4-kierrostoimilaitteiden vakiovarustukseen kuuluu kuivatusvastus. Ellei erilaista toteutusta ole tilattu, kuivatusvastus on varustettu sisäisellä virransyötöllä. Ulkokäytössä tai vastaavissa olosuhteissa syöttöjännite tulee olla jatkuvasti kytkettynä Moottorinsuoja Moottoria suojaa ylikuumenemiselta moottorin käämitykseen integroitu termokytkin. Ohjausyksikkö AUMA MATIC pysäyttää moottorin heti, kun käämitys on saavuttanut suurimman sallitun lämpötilan. Suojakytkentä palautuu automaattisesti, kun moottori on jäähtynyt suunnilleen 90 :een lämpötilaan Asentolähetin Asentolähettimen (potentiometri, RWG) kytkemiseen tulee käyttää suojattuja kaapeleita Pysäytystapa Liikealuetta voi rajoittaa rajakytkimillä molemmissa päätyasennoissa. Vääntömomentin määritys ei ole käytössä. Momenttipysäytystä ei saa käyttää. Kytkimet S1-2 ja S3-2 logiikkakortilla (sivu 21) on asetettava rajapysäytyksen tilaan Kannen asettaminen Kun verkon puoleinen liitäntä on tehty, sijoita pyöröliitin (26.2), ks. kuva C2, paikalleen sivu 11, liittimen kannen (26.0) sisään ja kiinnitä liitin ruuveilla (26.2.5).. Puhdista liittimen kannen (26.0) tiivistyspinnat ja tarkasta, onko O-rengas kunnossa. Rasvaa tiivistyspinnat kevyesti hapottomalla rasvalla (esim. vaseliinilla). Aseta liittimen kansi (26.0) paikalleen ja kiristä 4 ruuvia (26.01) tasaisesti ristikkäin.. Kiristä kaapelitiivisteet, jotta laite täyttää sille määritellyn kotelointiluokan vaatimukset. 12

13 Käyttöohje Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG Matkarajojen asettaminen MOV Poista kytkinyksikön kansi.. Vedä osoitinkiekko pois paikaltaan (kuva D). Käytä tarvittaessa apuna (noin 14 mm:n) kiintoavainta. M Kuva D Osoitinkiekko Seuraavat kuvaukset ovat voimassa vain myötäpäivään sulkiessa, eli ulostuloakseli pyörii myötäpäivään kiinnisuuntaan Asettaminen pääteasento KIINNI (musta kenttä) Kierrä käsipyörää myötäpäivään, kunnes venttiili on kiinni. Kierrä käsipyörää noin 1 kierros taaksepäin suuntaan AUKI ja tämän jälkeen jälleen ½ kierrosta suuntaan KIINNI.. Paina virityskaraa A (kuva E) jatkuvasti sisäänpäin ja kierrä karaa ruuvitaltalla nuolen suuntaan. Tarkkaile samalla nokkaa B. Nokka B kääntyy 90 asteen välein, ja virityskarasta on kuultavissa naksahduksia. Kun nokka B on kytkimen edessä, kierrä karaa hitaasti. Kun nokka B vaihtaa asentoa ja painaa kytkintä, lopeta kiertäminen ja irrota ote virityskarasta jolloin karan tulee palutua yläasentoon. Jos karaa on kierretty kytkentäpistettä pidemmälle (naksahdusääni nokan asennon vaihtumisen jälkeen), on viritys epäonnistunut. Suorita viritys uudelleen kiertämällä karaa nuolen suuntaan. Kuva E B E A D 13

14 Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttöohje 11.2 Säätö pääteasento AUKI (valkoinen kenttä) Kierrä käsipyörää vastapäivään, kunnes venttiili on auki. Kierrä käsipyörää noin 1 kierros taaksepäin suuntaan KIINNI ja tämän jälkeen jälleen ½ kierrosta suuntaan AUKI.. Paina virityskaraa D (kuva E) jatkuvasti sisäänpäin ja kierrä karaa ruuvitaltalla nuolen suuntaaan. Tarkkaile samalla nokkaa E. Nokka E kääntyy 90 asteen välein, ja virityskarasta on kuultavissa naksahduksia. Kun nokka E on kytkimen edessä, kierrä karaa hitaasti. Kun nokka E vaihtaa asentoa ja painaa kytkintä, lopeta kiertäminen ja irrota ote virityskarasta jolloin karan tulee palutua yläasentoon. Jos karaa on kierretty kytkentäpistettä pidemmälle (naksahdusääni nokan asennon vaihtumisen jälkeen), on viritys epäonnistunut. Suorita viritys uudelleen kiertämällä karaa nuolen suuntaan. 12. Mekaanisen asennonosoittimen asettaminen Osoitinkiekko kääntyy asentojen AUKI ja KIINNI välillä noin 90. Aseta osoitinkiekko (kuva F) akseliinsa. Aja venttiili pääteasentoon KIINNI. Kierrä alempaa osoitinkiekkoa, kunnes merkki KIINNI on kannen osoitinmerkin kohdalla (kuva F).. Aja toimilaite päätyasentoon AUKI. Pidä alempaa osoitinkiekkoa KIINNI paikallaan ja kierrä merkillä AUKI varustettua ylempää kiekkoa, kunnes tämä on kannen osoitinmerkin kohdalla. Kuva F Osoitinkiekko Kansi Osoitinmerkki 14

15 Käyttöohje Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG Koeajo Pyörimissuunnan varmistaminen : Tämä tarkastus tarvitsee suorittaa vain, jos ohjausyksikkö AUMA MATIC asennetaan seinäasennustelineeseen (ks. sivu 11). Jos ohjausyksikkö MATIC asennetaan suoraan toimilaitteen päälle, automaattinen vaiheenkorjaustoiminto varmistaa oikean pyörimissuunnan myös siinä tapauksessa, että vaiheet on kytketty asennuksen yhteydessä väärin. Osoitinkiekon pyörimissuunta vastaa lähtöpuolen pyörimissuuntaa (kuva G1). Kuva G1: Osoitinkiekko Kytke käsikäyttö päälle siten kuin on kuvattu sivulla 7 luvussa 7. Aja toimilaite käsikäytön avulla keskiasentoon. AUKI KIINNI Aseta valintakytkin paikallisohjauksen asentoon (I) (kuva G2).. Kytke verkkojännite. Paina painiketta KIINNI ja tarkkaile pyörimissuuntaa: Osoitinkiekon pyörimissuunta:. myötäpäivään oikein Pysäytä laite välittömästi, mikäli pyörimissuunta on väärä: korjaa tämän jälkeen vaihejärjestystä seinätelineen ja toimilaitteen välisen liitoskaapelin kytkentää muuttamalla ja toista koeajo. Tarkasta matkarajat: Aseta valintakytkin asentoon OFF (0) (kuva G2). Kytke verkkojännite. Kytke käsikäyttö päälle siten kuin on kuvattu sivulla 7 luvussa 7.. Aja toimilaite käsikäytöllä venttiilin molempiin pääteasentoihin. Tarkista, onko molempien pääteasentojen rajakytkimet säädetty oikein. Varmista silloin, että rajakytkin aktivoituu pääteasennossa ja vapauttaa toimilaitteen jälleen pyörimissuunnan vaihduttua. Jos näin ei ole, matkarajat on asetettava siten kuin on kuvattu sivulla 13 luvussa 11. Jos rajakytkimet on säädetty oikein:. Aseta paikallisohjausyksikön valintakytkin paikallisohjauksen asentoon (I) ja suorita koeajo painikkeiden avulla (kuva G2). Kuva G2: Paikallisohjausyksikkö 3 painiketta 3 merkkivaloa: Syöttöjännite ohjausyksikköön AUMA MATIC ei katkea asennossa OFF. AUKI SEIS KIINNI AUKI Häiriö KIINNI Valintakytkimen asento 0: POIS PÄÄLTÄ I: paikalliskäyttö II: etäkäyttö Jos optioita (luvut ) ei tarvitse säätää: Puhdista kannen ja kotelon tiivistyspinnat. Tarkasta, onko O-rengas kunnossa. Rasvaa kevyesti tiivistyspinnat hapottomalla rasvalla.. Aseta kytkinyksikön kansi paikalleen ja kiristä ruuvit tasaisesti ristikkäin. 15

16 Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttöohje 14. Potentiometrin (optio) asettaminen Etänäyttöä varten Aja venttiili pääteasentoon KIINNI. Irrota kytkinyksikön kansi. Poista osoitinkiekko. Kierrä potentiometriä (R) vastapäivään, kunnes tunnet potentiometrin olevan vasteen kohdalla. Päätyasento KIINNI vastaa 0 % ja AUKI 100 %. Kierrä potentiometriä hieman taaksepäin pois vasteesta. 0% - 100% hienosäätö suoritetaan laitoksen automaatiojärjestelmässä. Aseta osoitinkiekko akseliin ja säädä kiekko sivulla 14 (luku 12.) esitetyn kuvauksen mukaisesti. Puhdista kannen ja kotelon tiivistyspinnat. Tarkasta, onko O-rengas kunnossa. Rasvaa kevyesti tiivistyspinnat hapottomalla rasvalla.. Aseta kansi kytkinyksikön päälle ja kiristä kannen ruuvit. Kuva H R 15. Elektronisen asentolähettimen RWG (optio) viritys Etänäyttöä tai ulkoista säätöä varten Kun 1/4-kierrostoimilaite on asennettu venttiiliin, tarkasta viritys mittaamalla lähtövirta (ks. luku 15.1 tai 15.2) ja korjaa viritystä tarvittaessa. Taulukko 5: ekniset tiedot RWG 6020 Kytkentäkaaviot KMS B R _/ (vaaditaan 2 ulk. johdinta) 4-johdinkytkentä KMS B Z _/ KMS B Z _/ (vaaditaan 2 ulk. johdinta) 2-johdinkytkentä Lähtövirta I a 0 20 ma, 4 20 ma 4 20 ma Syöttöjännite U v sisäinen syöttö 24 V DC ulkoinen syöttö 12 V DC +(I x R B ), maks. 30 V maks. I 25 ma lähtövirralla 20 ma 20 ma virranotto maks. kuorma R B 600 W (Uv - 12 V) / 20 ma 16

17 Käyttöohje Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG ma:n 2-johdinkytkennän ja 0 20 ma:n 4-johdinkytkennän viritys 2-johdinkytkentää ei voi käyttää väliasennon tunnistuksen (sivu 19) yhteydessä. Kytke elektronisen asentolähettimen jännite. Aja venttiili pääteasentoon KIINNI. Poista kytkinyksikön kansi.. Poista osoitinkiekko. Yhdistä 0 20 ma:n ampeerimittari mittauspisteisiin (MP1/MP2) (kuva J). 4-johdinkytkennän virta pääteasennossa KIINNI on säädön jälkeen 0 ma, 2-johdinkytkennän virta puolestaan 4 ma. Virtapiirin (ulkoisen kuorman) tulee olla kytketty (suurin sallittu kuorma R B ) tai vastaavien AUMA-pyöröliittimen napojen (ks. kytkentäkaavio) tulee olla yhdistetty toisiinsa. Muutoin arvojen mittaaminen ei ole mahdollista. Kierrä potentiometriä (R) vastapäivään, kunnes tunnet potentiometrin olevan vasteen kohdalla.. Kierrä potentiometriä hieman taaksepäin pois vasteesta. Kuva H R Kierrä asetuspotentiometriä (R6-0") myötäpäivään, kunnes lähtövirta alkaa kasvaa.. Kierrä asetuspotentiometriä (R6-0") taaksepäin, kunnes virta on enää noin 0,1 ma (tai 4,1 ma 2-johdinkytkennän tapauksessa). Tämä varmistaa, että signaali pysyy nollapisteen yläpuolella.. Aja venttiili pääteasentoon AUKI. Säädä asetuspotentiometri (R5 - maks ) maksimivirran 20 ma asentoon. Aja venttiili uudelleen pääteasentoon KIINNI ja tarkista minimiarvo (0 ma tai 4 ma). Tarvittaessa korjaa viritystä. Aseta osoitinkiekko akseliin ja säädä kiekko sivulla 14(luku 12.) esitetyn kuvauksen mukaisesti.. Puhdista kannen ja kotelon tiivistyspinnat. Tarkasta, onko O-rengas kunnossa. Rasvaa kevyesti tiivistyspinnat hapottomalla rasvalla.. Aseta kytkinksikön kansi paikalleen ja kiristä ruuvit tasaisesti ristikkäin. Kuva J R6 0 R5 maks MP1 ( ) MP2 (+) 17

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM. Käyttöohje

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM. Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 48.1 / SAR 07.1 - SAR 30.1 Käyttöohje Tämän ohjeen laajuus: Tämä ohje koskee sähkötoimilaitteita ohjaustehtäviin,

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi Rotaatiomikrotomi Käyttöohje V1.4 suomi - 02/2007 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND

OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE FI KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö... 2 2. Symbolien merkitykset... 2 3. Yleisiä

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet GC310000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Tilanne 06.15 Seuraavien mukaisesti: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Tämä käyttöohje on tekijänoikeudellisesti suojattu.

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 03/2012 19336942 / FI SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje

Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia Sisällysluettelo Käytetyt

Lisätiedot

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Erittely Tila: 05.10.2010 Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Saksa Tämän dokumentoinnin osittainenkin

Lisätiedot

Invacare Octave TM. Käyttöohje (FI)

Invacare Octave TM. Käyttöohje (FI) Invacare Octave TM Käyttöohje (FI) Sisällysluettelo 1. Yleistä tietoa...3 2. Octave TM käyttö...7 3. Octave TM vastaanottaminen...11 4. Osien purkaminen...14 5. Johdot...15 6. Lisävarusteiden osanumerot...16

Lisätiedot

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09 EJC M10 05.09 - Käyttöohjeet s 51145329 05.09 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Muita kieliversioita katso Web-sivu www.abb.com/motors&generators > Motors > Document library Räjähdysvaarallisten

Lisätiedot