Elektroniikka ja sähköteollisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elektroniikka ja sähköteollisuus"

Transkriptio

1 Elektroniikka ja sähköteollisuus

2 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Toimialaraportti 7/2007 Erkki Rönkkö

3

4 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin (09) HELSINKI VALTIONEUVOSTO Telekopio (09) /2007 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Erkki Rönkkö Toimialapäällikkö Pohjois-Karjalan TE-keskus Julkaisuaika Marraskuu 2007 Toimeksiantaja(t) Kauppa- ja teollisuusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Elektroniikka- ja sähköteollisuus Tiivistelmä Raportissa kuvataan elektroniikka- ja sähköteknisen teollisuuden markkina- ja valmistustilannetta Suomessa. Alan korkean vienti-intensiteetin ja 2000-luvun rakennemuutoksen oleellisuuden takia globalisaation kehitystä on painotettu. Elektroniikka- ja sähköteollisuus kasvoi v:n 2001 alkuun hyvää vauhtia. Suomessa tuotannon kasvua ylläpiti tietoliikennelaitteiden valmistus, jossa kysynnästä vastasivat eri maiden operaattorit ja viime kädessä kuluttajasektorin päätelaitekysyntä. Viime vuonna (2006) tuotannon bruttoarvo ylsi ennakkotietojen mukaan n. 26 mrd. euroon (varauksin jopa 10 %:n kasvua edellisvuoteen verrattuna), mikä on n. viidennes koko teollisen tuotannon bruttoarvosta. Ala työllisti reilut henkilöä (hivenen laskua). Tuotannon bruttoarvo on vuoden 2001 jälkeisen selkeähkön notkahduksen jälkeen noussut jokseenkin 5 vuoden takaiselle tasolle, vaikka alan työllisyys onkin laskenut noista ajoista tasaisesti. Myös valtaosalla yrityksistä (lähinnä sopimusvalmistajilla) tuloksen tekoon liittyvät tunnusluvut ovat kääntyneet/kääntymässä laskuun, pienemmillä jo viime vuonna ja isommilla kuluvana vuonna. Koko luvun kehitystä on leimannut tuotannon kasvu/siirto ulkomaille. Tuotannon siirtymisellä on haettu asiakas-, markkinaläheisyyttä, logistisesti keskeistä sijaintia, joustavaa, osaavaa ja halvempaa työvoimaa). Samat kriteerit sopivat sopimusvalmistajiin, vaikka voidaan tiivistää, että ne siirtyvät päähankkijan mukana tai niiden perästä. Elektroniikka- ja sähkötekniikka integroituu tuotantolaitteisiin ja kulutushyödykkeisiin ja ala on nähtävissä koko yhteiskunnan kehityksen kulmakivenä. Potentiaalia tuotannon kasvuun ja positiiviseen kehittymiseen on, mutta se vaatii yhä rakenteellista muutosta. Tulevaisuuden kotimainen kehitys riippuu päähankkijoiden kotimaisesta tuotannosta, mikä taas riippuu toimintaympäristöjen valmiuksista tukea t&k-toimintaa ja innovatiivista toimintaa. Massatuotanto on jo siirretty ja/tai ulkoistettu. Alalla on yhä n toimipaikkaa, joista 78 %:ssa on alle 10 henkilöä. Toimipaikkojen keskikoko liikevaihdolla mitattuna on n. 12 M. Alan uusinvestoinnit ovat pudonneet huolestuttavasti ja panostukset keskittyvät automatisointiin ja logistisiin toimintoihin. Välituotekäytön (ostopanosten) osuus on noussut 20 vuodessa 50 %:sta n. 65 %:iin. Jalostusarvo laskee ja katteet on tuotettava jäljelle jäävästä 35 %:sta. Kuluvana vuonna tuotannon bruttoarvon ei odoteta kasvavan, henkilöstön määrän jonkin verran pienenevän. Oleellista lähivuosina on yritysten t&k-toiminnan vahvistaminen ja innovatiivisen toiminnan kehittäminen. en toimintaympäristön vahvistaminen ja osaavan ja joustavan työvoiman saannin varmistaminen. KTM:n yhdyshenkilö: Elinkeino-osasto/Esa Tikkanen puh. (09) Asiasanat Elektroniikka, sähköteollisuus, osavalmistus, sopimusvalmistus, OEM, EMS, globalisaatio ISSN Kokonaissivumäärä 50 Julkaisija Kauppa- ja teollisuusministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta Kustantaja

5

6 Sisällysluettelo 0 Saatteeksi Toimialan määrittely ja sisältö Toimialan kuvaus ja rajaus Toimialan kytkennät muihin toimialoihin ja yhteiskuntaan Toimialan rakenne Toimialan yrityskanta Henkilöstö Yrityskannan muutokset Tuotanto ja kapasiteettitilanne Alan suurimpia yrityksiä Globalisaatio elektroniikka- ja sähköteollisuudessa Markkinoiden rakenne ja kehitys Kotimaan markkinat Kansainväliset markkinat Ulkomaankauppa Vienti Tuonti Tuotanto ja tuotantomenetelmät Tuotantoteknologia Tuotannon logistiikkarakenne Investoinnit ja kapasiteettitilanne Taloudellinen tilanne Toimialan keskeiset menestystekijät, ongelmat ja kehittämistarpeet Vahvuuksia ja menestystekijöitä Keskeisiä ongelmia Kehittämistarpeita Tulevaisuuden näkymät toimialalla Markkinoiden kehitys ja visio Suomen näkymät ja mahdollisuudet SWOT-yhteenveto Lähteet... 50

7

8 7 0 Saatteeksi Toimialaraportit-julkaisusarjan lähtökohtana on koota ja yhdistää eri lähteiden aineistoja toimialakohtaisiksi perustietopaketeiksi, jotka tarjoavat asiantuntijoiden näkemyksen pkyritysten päätöksenteon apuvälineeksi. Vuosittain päivitettävä sarja käsittää kuusi päätoimialaa: elintarviketeollisuus, elektroniikka ja muoviteollisuus, puutuoteteollisuus ja matkailu- sekä palvelualat. Raportit ovat veloituksetta saatavissa Toimialaraporttien internet-sivuilla osoitteessa Toimialaraporttien keskeiset tilastotiedot ovat saatavissa nykyisin valmiina kuvina, jotka myös päivittyvät automaattisesti Toimiala Online -tietopalvelun kautta. Tilastokuvat löytyvät asianomaisen toimialaraportin kohdalta. Elektroniikka- ja sähkötekninen teollisuus on tuotannon bruttoarvolla mitattuna Suomen suurimpia toimialoja. Sillä oli merkittävä panoksensa Suomen BKT:n kasvussa vuodesta 1990-luvun alun lamasta aina vuoteen 2001, jonka jälkeen ala on elänyt poikkeuksellisen voimakkaissa muutospaineissa. Ajankohtaisen toimialatiedon kokoamisella ja sen välittämisellä alan toimijoille, rahoittajille ja sidosryhmille nähdään Toimiala Infomediassa tärkeänä. Tämä toimialaraportti käsittelee toimialaluokkaa DL, eli elektroniikka- ja sähköteknistä teollisuutta, sen nykytilannetta ja kehitysnäkymiä. Näkemykset, arviot ja kannanotot perustuvat osaltaan uusimpiin käytettävissä oleviin tilastoihin ja lähdeaineistoihin sekä eri yritysten avainhenkilöiden näkemyksiin. Alan toimintatapa- ja rakennemuutokset ovat nopeita ja toimialojen sisältömääritykset jossain määrin sopimuksenvaraisia. Tilastot eivät anna täyttä kuvaa nykytilanteesta saati ennustettaessa tulevaisuutta. Tuotannon volyymikäsitteisiin ei sisälly sisällön tai laadun kehitystä ja muutoksia, vaikka ajan mittaan laitteet ovat muuttuneet perusteellisesti. Vienti sisältää jopa huomattavasti ns. läpivientiä, mikä paisuttaa tilastoja. Tuotteiden hinnat laskevat ja ulkoistaminen valuttaa tuotantoa muille toimialoille. Joskus alkuperäinen tietolähdekin jää hämärän peittoon. Vastuu on joka tapauksessa raportin laatijan. Tämä raportti julkaistaan osana Elektroniikka- ja muoviteollisuuden raporttisarjaa, jonka toinen osa on Tekniset muovituotteet. Raporttien toivotaan antavan vastauksia ja pohdittavaa myös alalle aikoville uusille yrittäjille. Joensuussa Erkki Rönkkö

9 8 1 Toimialan määrittely ja sisältö 1.1 Toimialan kuvaus ja rajaus Suomessa tapahtuvan elektroniikka- ja sähköteollisuuden tuotannon bruttoarvo oli v (Tilastokeskuksen ennakkotieto) noin 26 mrd. euroa, jalostusarvo noin 8,1 mrd. euroa ja palkattu henkilöstö n Ala on tuotannon bruttoarvolla mitattuna suurin teollisuudenala ja ylittää sekä kone- ja metallituoteteollisuuden (yli 20 mrd. euroa) ja metsäteollisuuden (=sahatavaran ja puutuotteiden valmistus, massan, paperin ja kartongin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistus, yht. n. 18,4 mrd. euroa) vastaavat arvot. Kuva 1. Elektroniikka ja sähköteollisuuden tuotannon jakaantuminen Suomessa Teoll. prosessinsäätölaitteet 1 % Tietokoneiden valmistus. 0 % Instrumentit, mittauslaitteet 3 % Sähkömoottorit, gen., muuntajat 8 % Terveydenhuollon elektroniikka 4 % Sähkönjakelu ja tarkk.laitteet 3 % Osavalmistus, kokoonpano 4 % Johtimet, kaapelit, akut 2 % Valaistuslaitteet 1 % Komponentit, pienosat 2 % Muut sähkölaitteet 2 % Tietoliikennelaitteet 70 % Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus Toimialan eri julkaisuissa ala jaetaan 1. Elektroniikka-alan tuotteisiin, joiden sisältö on tietoliikennevälineet ja -laitteet tietokoneet ja toimistoelektroniikka elektroniikan komponentit TV- ja radiovastaanotin- ja tallennuslaitteet 2. Sähköteknisiin tuotteisiin, joiden sisältö on sähkömoottorit, generaattorit ja muuntajat sähkönjakelu- ja tarkkailulaitteet eristetyt sähköjohtimet ja kaapelit valaistuslaitteet muut sähkölaitteet ja -koneet

10 9 3. Instrumentteihin, joiden sisältö on lääkintäkojeet ja ortopediavälineet mittauslaitteet teollisuuden prosessinsäätölaitteet optiikka- ja valokuvausvälineet ja kellot Joissakin jaotteluissa hissit lasketaan mukaan tai kotitalouskoneet jätetään pois. Edellä oleva tuotannon jakaantuminen noudattaa mm. VTT:n käyttämää luokitusta. Osa- ja valmistuspalvelujen (=sopimusvalmistuksen) osuus on pienentynyt n. 6 %:iin, kun se parhaimmillaan oli yli 10 % kokonaistuotannosta. Kuvasta puuttuvat jotkut marginaalisektorit kuten kulutuselektroniikan laitteet, kodinkoneet ja tietokoneet, joiden yhteenlaskettu osuus on n. 1 %. Suomen elektroniikka- ja sähkötekninen teollisuus on hyvin tietoliikennelaitekeskeinen. Tuotannosta vastaa lähinnä Nokia. Päätuotteita Suomessa ovat päätelaitteet eli matkapuhelimet, matkapuhelinverkkojen tukiasemat ja monipuolinen t&k-toiminta. Nokian koko henkilöstöstä on Suomessa yhä reilu kolmannes (n , josta erilaisissa t&k-toiminnoissa n ). Nokian tuotannollisia pääpaikkoja ovat Salo (päätelaitteet) ja Oulu (tukiasemat). Eri yksiköiden t&k-yksiköitä on pääkaupunkiseudulla (Espoo, Pitäjämäki, Ruoholahti), Salossa, Turussa (tietohallintoyksikkö), Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Nokialla on hyvin keskeinen asema Suomen innovaatiojärjestelmässä sekä käyttäjänä että tuottajana. Ilman Nokiaa Suomen t&k-panostus olisi kaukana maailman kärjestä suhteutettuna talouden kokoon. Muita varsinaisia OEM:ksi luokiteltavia laitevalmistajia meillä ei ole, vaikkakin varsin itsenäisiä ja omaan t&k-toimintaan tukeutuvia osa- ja järjestelmätoimittajia, kuten Ericsson, Tellabs, Teleste, Orbis, Siemens ja Tecnomen. Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien valmistus on pysynyt jokseenkin vakaana, mutta ollut nousussa nyt kolmatta vuotta. Alan suurin tuottaja on ABB Finland (henkilöstöä yli 6000), jonka pääpaikat ovat Helsingin Pitäjämäellä (n m2) ja Vaasassa, mutta yhtiö on läsnä kymmenillä paikkakunnilla ympäri Suomea. Vaasalainen Vacon. (n. 400 hlöä Suomessa) valmistaa pienjännitteellä toimivia taajuusmuuttajia erilaisiin sovelluskohteisiin. Sähkönjakelu- ja tarkkailulaitteita toimittavat mm. Enston Porvoon ja Mikkelin toimipaikat (sähköistysratkaisuja tuotanto- ja kulutussektorille) ja Nokian Capacitors (tamperelainen, n. 200 hlöä), joka suunnittelee ja valmistaa sähkölaitoksille, voimayhtiöille, teollisuudelle ja kiinteistöyhtiöille energian säästöön ja sähkön laadun parantamiseen isohkoja järjestelmä- ja laitosratkaisuja. Erilaisia instrumentteja ja mittauslaitteita valmistaa isohko joukko yrityksiä, mm. Vaisala (elektronisia mittausjärjestelmiä ja -laitteita meteorologian, ympäristötieteiden, liikenneturvallisuuden ja teollisuuden tarpeisiin; Vantaalla n. 650 hlöä), kempeleläinen Polar Electro (telemetrisiä urheiluinstrumentteja, globaalit markkinat, Suomessa n. 350 hlöä) ja Suunto (urheiluinstrumentteja eri lajeihin, Amer Sports Oyj:n tytär).

11 10 Teollisuuden prosessinsäätölaitteet katsotaan omaksi alatoimialaksi, tärkeimmät toimijat ovat Metso Automation (konsernin ulkopuolelle menevä Suomen lv. n. 80 M ), joka suunnittelee ja toimittaa prosessiteollisuuden, automaation ja tiedonhallinnan sovelluksia ja järjestelmiä sekä tuotantoprosessien mittausjärjestelmiä ja -laitteita massa- ja paperiteollisuudelle ja öljy- ja kaasuteollisuudelle, Honeywell (teollisuusautomaatiot, prosessinja laadunohjausjärjestelmät, globaali konserni) ja Insta (ent. Instrumentointi Oy, teollisuuden ja prosessien automatisointi). Johtimien ja kaapeleiden merkittävimmät tuottajat ovat Reka Kaapeli (Hyvinkää ja Keuruu; voimakaapelit sekä asennus-, liitäntä-, kytkentä- ja tiedonsiirtokaapelit), Helkama (Hanko ja Kaarina; valo-, instrumentointi- ja puhelinkaapelit sekä laivakaapelit) ja PKC Group (jo useammalla mantereella toimiva johdinsarjojen sopimusvalmistaja). Elektronisten piirien ja muiden elektronisten osien valmistus on n. 500 M :n bisnes. Tuotteet ovat periaatteessa omia, mikä erottaa ne sopimusvalmistuksesta tai alihankinnasta. Alan yrityksiä ovat mm. Okmetic (Vantaa, piikiekkoja puolijohdevalmistajille), Evox Rifa (Suomussalmi, muovikalvokondensaattoreita) ja VTI Technologies (Espoossa, kiihtyvyys-, liike- ja painoanturit). Osavalmistus, valmistuspalvelut, sopimusvalmistus ja kokoonpano nousi 2000-luvulle tultaessa merkittäväksi alatoimialaksi pääasiassa Nokian vetämänä tuotantoverkostona ja tuolloisen klusterin osana. Ala teki parhaimmillaan n. 2,6 miljardin euron liikevaihdon ja työllisti n henkilöä. Sittemmin alalla on tapahtunut hyvinkin merkittäviä rakennemuutoksia, kun tuotantoa kasvatettiin ja siirrettiin päähankkijoiden perässä lähemmäs markkinoita ja halvemman työvoimakustannusten maihin. Elektroniikan sopimusvalmistus, EMS, jaetaan esim. erilliseen komponentti- ja osavalmistukseen (alkuperäiseen) sopimusvalmistukseen (contract manufacturing) eli piirilevyjen kalustukseen ja testaukseen sekä järjestelmä- ja laitekokoonpanoon ja testaukseen. Sopimusvalmistuksen uudempi kehitys näkyy OEM:ien taholta tulevana kokonaisuuksien ulkoistamisena (esim. Nokian puhelimista globaalisti n. neljännes teetetään EMSyrityksillä). Uusinta toimintakonseptia edustavat ODM-yritykset (original design manufacturer), jotka ottavat arvoketjusta vähintään suunnittelun, usein jo pääosan: suunnittelun, tuotteistamisen, valmistuksen ja testauksen. Sopimusvalmistus on käsitteenä 15-vuotias ja EMS-termi lanseerattiin maailmalla 9 vuotta sitten. Vastaavaa toimintaa toki on ollut pitemmän aikaa. Mallit on saatu mm. autoteollisuudesta, jossa nopea tuotteistaminen, kova kilpailu ja hyvin globaalit markkinat ovat pakottaneet päähankkijat alliansseihin, yhteistyöhön ja keskittymään toiminnoissaan ydinosaamisiinsa. Verkottumisen ja sopimusvalmistuksen kasvu on ollut poikkeuksellisen nopeaa. Seuraavat trendit ovat nähtävissä:

12 11 Primaarialihankkijoiden (niiden, jotka kommunikoivat päähankkijan kanssa) lukumäärä on pienentynyt ja pienenee yhä yrityskokojen kasvun myötä, vaikka verkoston alalaita kasvaa myös lukumääräisesti. Päähankkijat ostavat yhä suurempia kokonaisuuksia (laitteisto-osia, järjestelmiä, lopputuotteita) ja tuotteen elinkaaren alku- ja loppupäihin liittyviä tehtäviä primaarisopimusvalmistajiltaan, jotka käyttävät omia alihankkijoitaan. Päähankkija alihankkija -suhde (sekä laitevalmistajan ja primaarialihankkijan välillä että primaarialihankkijan ja sen alihankkijan välillä) on syventynyt ja syvenee yhä. Toimitussuhteet voidaan jakaa esimerkiksi seuraavasti: Partnership: pysyvä toimitussuhde käsittäen laitteita, järjestelmiä ja osakokonaisuuksia. Vuosisopimus: yhdeksi tai useammaksi vuodeksi tehty toimitussopimus, tyypillistä sopimus-, osa- ja komponenttivalmistusta kuten partnershipkin. Projektikohtainen: hankekohtainen sopimussuhde, vaihe- ja kuormitusalihankintaa. Jokin muu: lähinnä kertaluonteiset, satunnaisesti toistuvat alihankintatoimitukset tai enemmän tai vähemmän säännöllisesti tapahtuvat kauppatavaran toimitukset. Mitä ylempänä listalla, sitä parempi suunnittelukapasiteetti, ongelmanratkaisukyky, isompi omien alihankkijoiden lukumäärä, paremmat tuotantoteknologiat, monitaitoisempi henkilöstö, parempi suhdanteiden sietokyky ja harvalukuisempi päähankkija-asiakaskunta. Ulkoistaminen jatkuu. Uusi piirre lienee se, että kun aikaisemmin kilpailua käytiin tehtaiden, toimialojen ja kansakuntien välillä, että uudessa mallissa ratkaisee alueellinen tehtävien edullisuus. Kilpailu on saman tai eri maiden samoja toimia hoitavien työntekijöiden välistä. Tavaratuotannon lisäksi ulkoistetaan yhä enemmän palvelutuotantoa. Laajempimittainen elektroniikkatuotannon sopimusvalmistus on jättänyt Suomen. Missä määrin sitten pienimuotoinen ja/tai t&k-suuntautunut alihankinta säilyy? 1.2 Toimialan kytkennät muihin toimialoihin ja yhteiskuntaan Perinteisesti elektroniikka- ja sähkötekninen teollisuus on katsottu aputoimialaksi, joka edesauttaa muiden toimialojen kehitystä. Viimeiset kymmenen vuotta elektroniikka on ollut tietoyhteiskunnan kehityksen kulmakivi ja se ja sähkötekniikka on integroitunut tuotantolaitteisiin ja kulutushyödykkeisiin.

13 12 Kuva 2. Sähkötekniikan osaamisalat Teollisuusjärjestelmät Sähköverkkotekniikka Sovellettu elektroniikka Mikroelektroniikka Sähkömagnetismi Puolijohteet Tehoelektroniikka Sähkökäytöt Teollisuuden elektroniset järjestelmät Fotoniikka Materiaalitekniikka Säätötekniikka Lähde: LTY Sähkötekniikan osasto Signaalinkäsittely Sulautetut järjestelmät Kun kauppa- ja teollisuusministeriö lanseerasi klusteri-käsitteen (1993), mainittiin mm. tietoliikenne-klusteri orastavana ja kehittyvänä sellaisena. Tietoliikenneklusterin, vaikkakin epävirallisen sellaisen, kasvu ja kehitys oli poikkeuksellisen nopeaa maailmalla ja erityisesti Suomessa. Analogisena alkaneiden ja sittemmin digitalisoituneiden tietosisältöjen luominen ja siirtäminen on jo johtanut televiestinnän, tietotekniikan ja median konvergenssiin sekä teknologiassa, siirtoverkoissa että päätelaitteissa. Tietoliikenneklusteriin voi nähdä sisältyvän mm. seuraavaa: tietoliikennelaitteiden ja -ohjelmistojen valmistus; päätelaitteet, langalliset ja langattomat keskukset, reitittimet, siirtojärjestelmät ja tukiasemat, tietoliikennekaapelit tietoliikennepalvelujen tuottaminen; verkkopalvelujen tarjoaminen rakentamalla ja ylläpitämällä kiinteitä ja matkapuhelinverkkoja, verkko-operaattoreilta vuokratun tietoliikennekapasiteetin myynti internet-operaattorit; palvelualustojen tuottaminen, sisältöpalveluiden tarjoaminen sisällöntuottajat; tietosisältöjen tuottaminen jaettavaksi tietoliikenne- ja dataverkkojen välityksellä tukipalveluiden tuottajat; mm. maksamis- ja tietosuojajärjestelmiä. Klusteri on muuttunut ja näivettynyt, mutta yhä integroitunut koko yhteiskuntakehitykseen ja se on oleellinen tekijä tehokkuuden ja nykyaikaisten toimintatapojen kehityksessä. Pettymys on tietenkin klusterin volyymillisen kehityksen pysähtyminen. Laitevalmistuksen maailmanmarkkinat ovat n mrd. euroa, jonka tuotannon bruttoarvosta Suomelle lasketaan n. 1,5 %. Tietoliikennepalvelujen maailmanmarkkinat lähen-

14 13 televät mrd.euroa, joista Suomessa tuotetaan n. 6 mrd. euroa eli reilut 0,5 %. Selvästi nopeinta globaali vuotuinen kasvu on ollut ( ) matkapuhelinpalveluissa ja matkapuhelimissa (33 % ja 21 %). Suomessa Nokia-vetoisen laitevalmistuksen merkitys koko BKT:n kasvuun oli huomattava koko toimialan kasvukauden. Kuva 3. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden ja Nokian vaikutus Suomen BKT:n kasvuun, %-yksikköä 2 1,5 El ja sä vaikutus Nokian vaikutus 1 0,5 0-0, Lähde: ETLA Nykyisin elektroniikka yhdistetään Informaatio- ja kommunikaatioklusteriin (ICT-klusteriin), jonka oleellisimmat osat ovat ydintoimialoina tietoliikennevälineiden valmistus ja posti- ja teleliikenne sekä TV- ja radiotoiminta liitännäisineen, panosaloina tukku- ja vähittäiskauppa ja paperi- ja selluteollisuus, panos/asiakasaloina liike-elämää palveleva toiminta ja sähkökoneiden ja laitteiden valmistus sekä asiakasaloina julkisen sektorin eri toiminnot, rahoitus- ja vakuutusala sekä kuluttajat.

15 14 2 Toimialan rakenne 2.1 Toimialan yrityskanta ja alueellinen jakautuma Taulukko 1. Elektroniikka- ja sähköteknisen teollisuuden toimipaikkojen lukumäärä Konttori- ja tietokoneiden valmistus Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien valmistus 312 Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus Akkujen ja paristojen valmistus Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen valmistus Muu sähkölaitteiden valmistus Elektronisten piirien ja muiden elektronisten osien valmistus 322 Televisio- ja radioläh. sekä lankapuhelin- ja lennätinlaitt. valmistus 323 TV- ja radiovast.ottimien, äänen- ja kuvantall. ja toistol. valmistus Lääkintäkoj., kirurgisten koj. sekä ortopediavälineiden valmistus 332 Mittaus-, tarkk. ja navigointilaitt. yms. valmistus Teollisuuden prosessinsäätölaitteistojen valmistus DL Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus Lähde: Tilastokeskus/Toimiala Online Toimipaikkojen lukumäärät sisältävät myös aputoimipaikat (n. 45 kpl v. 2005), joilla tarkoitetaan sijainniltaan erillisiä yksiköitä, jotka tuottavat palveluja (ei tavaroita) vain yritykselle itselleen. Toimipaikkojen lukumäärä on ollut useamman vuoden ajan lievässä laskussa. Suhteessa tuotannon bruttoarvoon toimipaikkoja on varsin vähän; esim. metallituotteiden valmistuksessa on n toimipaikkaa, vaikka tuotannon bruttoarvo yltää vain n. neljännekseen elektroniikan vastaavasta.

16 15 Taulukko 2. Toimipaikat alueittain ja kokoluokittain Toimipaikat alle 10 hlöä hlöä hlöä yli 250 hlöä toimip yht. Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Häme Pirkanmaa Kaakkois-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Henkilöstö hlöstö yht. Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Häme Pirkanmaa Kaakkois-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus, Yritys- ja toimipaikkarekisteri Uudellamaalla on kolmannes alan toimipaikoista ja 40 % henkilöstöstä. Alueelta löytyvät kaikkien alatoimialojen merkittävimmät toimijat. Pohjois-Pohjanmaalla eli Oulun seudulla on vain 150 alan toimipaikkaa, mutta niissä lähes henkilöä. Selittävänä tekijänä on Nokian verkkoliiketoiminta (tukiasemat) ja sen sopimusvalmistajat. Varsinais-Suomen osuutta selittää myös Nokia eli sen päätelaitebisnes. Neljäs keskittymä on Pirkanmaa, jossa niinikään Nokialla on merkittävää toimintaa.

17 Henkilöstö Taulukko 3. Elektroniikka- ja sähköteknisen teollisuuden henkilöstö Konttori- ja tietokoneiden valmistus Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien valmistus 312 Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus Akkujen ja paristojen valmistus Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen valmistus Muu sähkölaitteiden valmistus Elektronisten piirien ja muiden elektronisten osien valmistus 322 Televisio- ja radioläh. sekä lankapuhelin- ja lennätinlaitt. valmistus 323 TV- ja radiovast.ottimien, äänen- ja kuvantall. ja toistol. valmistus Lääkintäkoj., kirurgisten koj. sekä ortopediavälineiden valmistus 332 Mittaus-, tarkk. ja navigointilaitt. yms. valmistus Teollisuuden prosessinsäätölaitteistojen valmistus DL Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus Lähde: Tilastokeskus/Toimiala Online Parhaina vuosina ( ) koko toimiala työllisti suoraan n henkilöä. Negatiivisen kasvun vuosia olivat 2002 ja 2003 ja nykyinen määrä, n on 14 % pienempi kuin ennätys. Henkilöstöstä siis noin puolet toimii tietoliikennevälineiden valmistuksessa pääasiassa eli Nokiassa (n ) ja sen tai muiden sopimusvalmistusverkostoissa (n ). Kuva 4. Henkilöstön kehitys Suomessa Tytäryhtiöissä ulkomailla /2007 Lähde: Tilastokeskus/Teknologiateollisuus ry

18 17 Toimialan sisältö ei ole sama kuin aiemmissa taulukoissa, joten henkilöstön määrä on n suurempi. Kehityksen suunnat ovat kuitenkin samat. Kuva 5. Henkilöstön ikärakenne Henkilöä Lähde: Tilastokeskus/Toimiala Online Henkilöstön ikärakenne poikkeaa perinteisemmästä teollisuudesta selkeästi: 30-vuotiaita on n. 5 % ja 50-vuotiaita n. 2 %. Vastaavat luvut esim. elintarviketeollisuudessa ovat 2,8 % ja 3 % Vielä selkeämpi ero on metallirakenteiden valmistuksessa, 2,1 % ja 3,4 %. Myös henkilöstön jakauma toimihenkilöt/työntekijät on poikkeava: toimihenkilöitä on hivenen yli ja työntekijöitä eli 61 % ja 39 %. Metallirakenteiden valmistuksen vastaavat luvut ovat 25 % ja 75 %. 2.3 Yrityskannan muutokset Taulukko 4. Aloittaneet, lopettaneet ja konkurssiin haetut yritykset Aloittaneet Lopettaneet Konkurssiin haetut Q/07 41 Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus, Yritys- ja toimipaikkarekisteri Yrityskanta on Kasvua ei tällä vuosituhannella ole ollut. Vuosittain aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrä on vaihdellut 1990-luvun puolivälistä sadan molemmin puolin eli n. 5 % yrityskannasta on vaihtunut vuosittain uusiin. Konkurssiin haettujen/hakeutuneiden yritysten määrä oli vuoteen 1997 lähes kaksinkertainen verrattuna sen jälkei-

19 18 siin vuosiin. Näin siitä huolimatta, että hintaeroosio, kustannuspaineet ja varsinaiset tuotannon tehostamiset alalla alkoivat näkyvämmin vasta tuolloin. Yrityskantoihin suhteutettuna konkursseja on ilmennyt tasaisesti alatoimialoilla, pienillä eroilla eniten instrumentoinneissa ja mittalaitteissa, sitten sähköteknisissä tuotteissa ja sopimusvalmistuksessa. 2.4 Tuotanto, tuottavuus ja kapasiteettitilanne Elektroniikka- ja sähköteollisuus on poikkeuksellisen heterogeeninen toimialojen koostuma. Kokonaisuutta on leimannut tietoliikennelaitteiden valmistuksen huima kehitys ja kasvu v:sta 1994 vuoteen Nokia kasvoi ja kansainvälistyi globaaliksi toimijaksi ja veti perässään kansainväliseen toimintaan useampia sopimusvalmistajia (Elcoteq, Perlos, LK Procucts, Salcomp, Scanfil ). Nopeasti kasvava telekom-boomi houkutteli maahan ulkomaisia toimijoita (Flextronics, Foxconn, Sanmina, Remec ), jotka etabloituivat lähinnä ostamalla kotimaisia. Instrumentoinnin, prosessinsäädön ja sähkötekniikan kehittyminen oli hitaampaa ja näkymättömämpää, poikkeuksena ehkä isoja edistysaskelia tehnyt lääketieteellinen elektroniikka. Kuitenkin näiden muiden toimijoiden osuudeksi tulee vain neljännes koko elektroniikka- ja sähköteollisuuden tuotannosta. Taulukko 5. Tuotannon brutto- ja jalostusarvot Tuotannon brurroarvo, milj. Muutos-% Tuotannon jalostusarvo, milj. Muutos-% DL Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus Konttori- ja tietokoneiden valmistus Muu sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus Sähkömoottorien, generaattorien ja -muuntajien valm. 312 Sähkönjakelu- ja tarkkailulaitteiden valmistus Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus Valaistulaitteiden ja sähkölamppujen valmistus Muu sähkölaitteiden valm Radio- televisio- ja tietoliikennevälineiden valm Elektronisten piirien ja muiden elektronisten osien valmistus 322 TV- ja radiolähettimien, lankapuhelimien ja lennätinlaitt. valm. 323 TV-, radiovast.ott., ään.-,kuvatal.- ja -toistolaitt valmistus 33 Lääkintä-, hienomek.kojeiden, opt.instrum., kellojen valm. 331 Lääkintä-, kirurgisten koj. ja ortopediaväl. valm Mitt.-, tarkk.-, navig.laitt. ym. valm. pl. teoll. pros säätölaitt. 333 Teollisuuden prosessinsäätölaitteistojen valm Optiikkavälineiden valmistus Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus,

20 19 Vuosi 2001 oli käännekohta: kotimaisen henkilöstön ja tuotantokapasiteetin lisäämiseen tähtäävien investointien määrien kasvut kääntyivät alamäkeen. Yritysten kasvu ja investoinnit eivät laantuneet, mutta suuntautuivat Suomen ulkopuolelle. Lohdukkeena voidaan todeta, ja hyvinkin oleellisena, että t&k-investointien kasvu on hiljentynyt vain hieman. Oleellisin tekijä nykyisessä kehityssuunnassa on globalisaatio. Ala investoi kotimaahan niin vähän, että se ei riitä korvaamaan pääomakannan supistumista. On tietysti niinkin, että nykyinen pääomakanta on jalostuneempaa ja samalla määrällä tuotetaan entistä enemmän. Kuva 6. Tuottavuuden kehitys elektroniikka- ja sähköteollisuudessa Lähde: Tilastokeskus/Teknologiateollisuus ry Kuva ei kerro suoraan tuottavuutta, vaan työn tuottavuuden eli tuotannon määrän jaettuna tehdyillä työtunneilla. Alempi suorahko viiva kertoo saman tilanteen kone- ja metallituoteteollisuudesta. Toimialan tilauskanta on reilut 3 mrd. euroa, josta kotimaahan suuntautui vain 10 %. Kuva 7. Alan pk-yritysten kapasiteettitilanne 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0% Konttori- ja tietokoneet Sähkölaitteiden valmistus Elektr. piirien ja osien valm. Tietoliikenneväl. valm. Mittaus-, tarkk.- ja ohj. laitt. Alikäyttö Normaalikäyttö Ylikäyttö Lähde: KTM Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät 2007

TIETOLIIKENNEVÄLINEIDEN VALMISTUS

TIETOLIIKENNEVÄLINEIDEN VALMISTUS TIETOLIIKENNEVÄLINEIDEN VALMISTUS TOIMIALARAPORTTI MARRASKUU 2003 ERKKI RÖNKKÖ 2 0. SAATTEEKSI... 3 1. TIIVISTELMÄ... 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ... 6 2.1. TIETOLIIKENNEVÄLINEIDEN VALMISTUS ELEKTRONIIKKA-

Lisätiedot

Elektroniikkateollisuuden toimittajaverkoston huoltovarmuus ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Tietoyhteiskuntasektori Elektroniikkapooli

Elektroniikkateollisuuden toimittajaverkoston huoltovarmuus ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Tietoyhteiskuntasektori Elektroniikkapooli Elektroniikkateollisuuden toimittajaverkoston huoltovarmuus ja toiminnan jatkuvuuden Tietoyhteiskuntasektori Elektroniikkapooli HVK Julkaisuja 4 2008 Huoltovarmuuskeskus Julkaisuja 4 2008 Elektroniikkateollisuuden

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Metallirakenteiden valmistus

Metallirakenteiden valmistus Metallirakenteiden valmistus www.toimialaraportit.fi Metallirakenteiden valmistus Toimialaraportti 9/2007 Juha Elf Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Huonekaluteollisuus. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Huonekaluteollisuus. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Huonekaluteollisuus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Ohjelmistoala Toimialaraportti 17/2005 Marko Ylikorpi Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.fi www.mmm.fi www.okm.fi www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuus Elintarviketeollisuus www.toimialaraportit.fi Elintarviketeollisuus Toimialaraportti 2/2007 Kari Välimäki Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti 7/2006 Arto Vallin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin (09) 16001

Lisätiedot

Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Toimialaraporttisarja Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Toimialaraportti 10/2005 Kari Aravuo Julkaisusarjan

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraporttisarja Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti 12/25

Lisätiedot

Kone- ja laiteteollisuus

Kone- ja laiteteollisuus Kone- ja laiteteollisuus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Metallin työstö. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Metallin työstö. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Metallin työstö Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Metallin työstö Toimialaraportti 9/2005 Hannu Vuoste Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 20/2004 Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Ohjelmistoala Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Globalisaatio, yritysten kansainvälistyminen ja työmarkkinat

Globalisaatio, yritysten kansainvälistyminen ja työmarkkinat Globalisaatio, yritysten kansainvälistyminen ja työmarkkinat Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 31/2008 Hannu Piekkola Globalisaatio, yritysten kansainvälistyminen ja työmarkkinat

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Sosiaalipalvelut www.toimialaraportit.fi Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 15/2007 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin

Lisätiedot

Menestyvä alihankkija 2015

Menestyvä alihankkija 2015 Menestyvä alihankkija 2015 Visio ja toimenpiteet Hannu Hernesniemi (toim.) Menestyvä alihankkija 2015 Menestyvä alihankkija 2015 Visio ja toimenpiteet Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2003 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Tarkastelussa osaamisintensiivisten asiantuntijapalveluiden (KIBS) käyttäminen ja tuottaminen Toni Saarivirta Anmari Viljamaa Seliina Päällysaho

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Leipomoteollisuus. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Leipomoteollisuus. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Leipomoteollisuus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot