1/14. Muoville uusi elämä. Ekokem. Muovijäte muovautuu. profiileiksi. Tässä lehdessä myös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/14. Muoville uusi elämä. Ekokem. Muovijäte muovautuu. profiileiksi. Tässä lehdessä myös"

Transkriptio

1 Ekokem Tässä lehdessä myös 7 Jäteverotukseen pieniä muutoksia 21 Lakitietoa avainasiakkaille 22 Ekokem 35 vuotta 1/14 Muoville uusi elämä Muovijäte muovautuu uusioraaka-aineeksi ja profiileiksi 10 4 Ympäristönhuoltoa satamassa 14 Lukkotehtaan kaatopaikkakuorma puolittui 18 Kaatopaikat kaivoksina

2 Sisältö Pääkirjoitus 1/14 Kiinan valloittaja vai pelifirma? Muovista on moneksi Ekokem kehittää muovien hyödyntämistä 10 Ekokem varautuu rikkidirektiivin vaikutuksiin. 4 Abloylla lajitellaan esimerkillisesti Jäteverotukseen pieniä muutoksia 8 Ratkaisuja muovijätteen kierrätykseen 21 Lakitietoa avainasiakkaille Muovin kierrätys on ympäristön kannalta paras vaihtoehto verrattaessa polttoon ja kaatopaikkaukseen. Muovi saa uuden elämän Ekokemillä 10 Ekokemin sidosryhmälehti Ekoasiaa 1/2014 Julkaisija Ekokem Oy Ab, PL 181, Riihimäki, puh , ekokem.fi Päätoimittaja toimitusjohtaja Timo Piekkari Toimitus Satu Meriluoto Auli Westerholm Ulkoasu Satu Saksala Valokuvat Ekokemin arkisto, ellei toisin mainita Paino Hämeen Kirjapaino Oy, Tampere 2014 ISSN Tilaukset ja osoitteenmuutokset Painotuote HÄMEEN KIRJAPAINO OY Jätteistä tehtyä kaukolämpöä myytiin Riihimäelle ja Hyvinkäälle 462 GWh vuonna HIILINEUTRAALI PAINOTUOTE ClimateCalc CC /FI Ekokemin strategia uudistettiin viimeksi vuonna Sen jälkeen yritys on muuttunut hyvin paljon. Olemme laajentuneet Ruotsiin ja lisänneet sähkön ja lämmön yhteistuotantoa Riihimäellä ja Hyvinkäällä. Olemme ryhtyneet tarjoamaan hajautettuja energiantuotantoratkaisuja. Vastaamme useiden asiakkaidemme kokonaisjätehuollosta. Olemme investoineet materiaalitehokkuutta parantaviin käsittelylaitoksiin, jotka ovat lähellä asiakkaitamme. Juuri julkaistujen, viime vuoden taloudellisten lukujen valossa kiipesimme taas yhtä kokoluokkaa suurempien yritysten sarjaan. Liikevaihtomme oli 196 miljoonaa euroa vuonna Minne sitten seuraavaksi? Valloitammeko Kiinan vai ryhdymmekö tuottamaan tietokonepelejä? Emme vielä tiedä, mutta olemme käynnistäneet Ekokem strategiahankkeen, jossa etsimme seuraavia kasvuharppauksia. Pohdimme koko henkilöstön ja muiden tärkeimpien sidosryhmien kanssa, minne haluamme mennä ja mitä meistä tulee isona. Tässä maailmassa pärjäävät tehokkaat ja kekseliäät. Omassa toiminnassamme olemmekin startanneet lean-ajattelua hyödyntävän Ekoflow-hankkeen, jonka tavoitteena on parantaa tehokkuuttamme toimitusketjumme kehittämisellä. On selvää, että energia- ja materiaalitehokkuus pysyvät Ekokemin toiminnan keskiössä. Ajattelutavan muutos kohti hiilineutraalia, kestävää yhteiskuntaa, jossa uusiutumattomia materiaaleja ei enää louhita maaperästä, on välttämätön. Globaalisti olemme ottaneet vasta ensimmäiset askeleemme kohti tätä. On myös selvää, että Ekokem haluaa olla toimija, joka auttaa yhteiskuntaa löytämään ratkaisuja ilmastokriisiin ja materiaalitehokkuuteen. Keinoja ovat ympäristöteknologian huippuosaaminen, uusien ekosysteemien etsiminen ja vaikkapa palvelumuotoilun hyödyntäminen. Tässä lehdessä kerromme esimerkiksi Ekokemin muovinkierrätysratkaisuista. Ekokem haluaa myös olla toimija, joka investoi ja luo uusia työpaikkoja Suomeen. Viime syksynä avasimme uuden hyötyvoimalan Jepualle, jolla pystytään korvaamaan kaatopaikka. Ekokem haluaa olla toimija, joka auttaa yhteiskuntaa löytämään ratkaisuja ilmastokriisiin ja materiaalitehokkuuteen. Mari Puoskari johtaja strategia, viestintä, yhteiskuntasuhteet

3 teksti: Satu Meriluoto Kuvat: Matti Sulanto Ympäristönhuoltoa satamassa Helsingin kolmessa satamanosassa käy vuosittain tuhansia aluksia, jotka jättävät maihin erilaisia jätteitä. Ekokem hakee niistä vaaralliset eli käytännössä öljyiset jätteet. Ensi vuonna voimaan astuu rikkidirektiivi, jonka vaikutuksiin Ekokem varautuu. Helsingin satama on Suomen suurin tavara- ja matkustajasatama sekä maamme ulkomaankaupan pääsatama. Se toimii Helsingin keskustan yhteydessä sijaitsevissa satamanosissa ja Vuosaaressa. Keskustan Länsi- ja Eteläsataman kautta kulkee pääasiassa matkustajaliikennettä ja Vuosaaren toiminta keskittyy puolestaan kontti- sekä rekka- ja perävaunuliikenteeseen. Aluksia vieraili satamissa viime vuonna lähes Käydessään satamassa laivat jättävät maihin alusjätteitä ja alusjätevesiä. Alusjätteitä ovat sekajäte, kierrätettävä jäte, ruokajäte sekä vaarallinen jäte. Niitä jätettiin viime vuonna satamiin yhteensä noin tonnia. Jätevettä satamat ottivat vastaan kuutiometriä, ja se johdettiin Helsingin viemäriverkkoon. Vaaralliseksi jätteeksi luettavaa öljyistä jätettä, niin sanottua sludgea, jätettiin viime vuonna maihin Helsingin satamissa yli tonnia. Sludgea syntyy, kun laivan polttoainetta separoidaan. Se on rikkipitoista, koska aluksien käyttämässä raskaassa polttoöljyssä on rikkiä. Ekokem noutaa tämän jätteen Helsingin satamista ja käsittelee sen Riihimäellä. Helsingin sataman toimitusjohtaja Kimmo Mäki. Rikkidirektiivin vaikutukset jätehuoltoon riippuvat siitä, miten varustamot reagoivat direktiiviin. Rikkidirektiivi voimaan 2015 Rikkipitoisen raskaan polttoöljyn käyttäminen aluksissa siirtyy historiaan muun muassa Pohjanmeren, Itämeren ja Englannin kanaalin alueilla ensi vuonna, kun EU:n rikkidirektiivi astuu voimaan. Rikkidirektiivi määrittelee, että alukset saavat ensi vuodesta eteenpäin käyttää näillä alueilla vain sellaista polttoainetta, jonka rikkipitoisuus on alle 0,1 prosenttia nykyisen 1,5 prosentin sijaan. 4 5

4 Ajankohtaista HCFC-kylmäaineet poistetaan vähitellen käytöstä Vuoden 2014 jälkeen HCFC-yhdisteiden käyttö laitteiden huollossa on kokonaan kielletty. Otsonikerrosta tuhoavat ja ilmastonmuutosta edistävät HCFCkylmäaineet poistetaan vähitellen käytöstä. Näiden aineiden käyttö on ollut kiellettyä vuodesta 2010 alkaen lukuun ottamatta kierrätettyjen ja regeneroitujen aineiden käyttöä huollossa. Nyt tämä siirtymäaika päättyy, ja vuoden 2014 jälkeen HCFC-yhdisteiden käyttö laitteiden huollossa on kokonaan kielletty. Käytössä olevat kylmälaitteet on nyt syytä tarkistaa, ja muutokseen kannattaa varautua joko vaihtamalla laitteeseen sopiva sallittu kylmäaine tai uusimalla laite. Osa edelleen sallituista kylmäaineista on voimakkaita kasvihuonekaasuja, ja ne saattavat tulla lähitulevaisuudessa uusien kieltojen piiriin. Laitteiston kylmäaineen tyyppi on laitteen tuotekilvessä. Kiellettyjen HCFCaineiden koodeja ovat muun muassa R22, R-401A, R-401B, R-402A, R-402B, R-403A, R-403B, R-408A, R-409A, R-409B. Jäteverotukseen pieniä muutoksia Kaatopaikan pitäjän on maksettava jäteveroa osasta kaatopaikalle loppusijoittamastaan jätteestä 50 euroa tonnilta. Veroa maksetaan laissa luetelluista jätteistä. Nämä ovat sellaisia jätteitä, jotka on katsottu hyödyntämiskelpoisiksi ja jotka tulisi ohjata pois kaatopaikkasijoituksesta. Verottajalle ilmoitetaan kuukausittain veroilmoituksen yhteydessä verollisten kaatopaikalle sijoitettujen jätteiden jäteluokka (EWC-koodi). Jäteveron ohjausvaikutuksen seurannan parantamiseksi ehdotetaan lakia muutettavan niin, että kaatopaikan pitäjän tulisi ilmoittaa myös verottomien kaatopaikalle sijoitettujen jätteiden tiedot. Muutoksen ehdotetaan tulevan voimaan ensi vuoden alusta. Jäteveron palauttamiskäytäntöön ehdotetaan myös pieniä muutoksia. Veroilmoituksen jättöpäivää ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan valmisteverolain yleistä jättöpäivää. Näiden muutosten on suunniteltu tulevan voimaan jo tänä keväänä. Lisätietoja: -> Jäteverolaki 1126/2010 Suomen ympäristön tilassa hieman edistystä Helsingin satama: -- Tavaraliikenne 10,5 miljoonaa tonnia -- Matkustajaliikenne - Linjaliikenne 10,7 miljoonaa matkustajaa - Kansainvälinen risteilyliikenne 0,4 miljoonaa matkustajaa -- Liikevaihto 89,0 M -- Henkilöstöä 175. Rikkidirektiivin vaikutuksista ei olla vielä täysin varmoja Helsingin satamassa. Rikkidirektiivin vaikutukset jätehuoltoon riippuvat siitä, miten varustamot reagoivat direktiiviin, sanoo Helsingin sataman toimitusjohtaja Kimmo Mäki. Varustamojen yhtenä vaihtoehtona rikkidirektiivin vaatimuksien selättämiseen on siirtyminen rikkipesureihin. Rikkipesureista syntyy kuitenkin edelleen lipeäpitoista vettä ja emäksistä sakkaa, joka vaatii ammattimaisen käsittelyn. Vaikutuksiin varauduttu Ekokemillä on pitkä kokemus satamien ja laivojen jätehuollosta. Tälläkin hetkellä Ekokem hoitaa jätehuoltoa Helsingin lisäksi useissa muissa satamissa ja vastaa esimerkiksi Viking Linen kokonaisjätehuollosta eli tavanomaisista ja vaarallisista jätteistä. Myös rikkidirektiivin vaikutuksiin on varauduttu. Olemme tehneet laajan soittokierroksen ja kysyneet satamien ja varustamojen edustajilta sekä alusten kapteeneilta heidän käsitystään pesuritekniikan käyttöönotosta, mutta monet ovat vielä epävarmoja, kertoo Ekokemin myyntiryhmäpäällikkö Jari Karppanen. On joka tapauksessa selvää, että Ekokemillä on kaikki edellytykset ottaa vastaan rikkipesureista syntyvää jätevettä. Se voidaan käsitellä Ekokemin Riihimäen toimipisteessä joko polttamalla tai fysikaalis-kemiallisella laitoksella. Tavoitteenamme on rikkipesurijätteen kilpailukykyinen käsittely, Karppanen sanoo. Ympäristön tila Suomessa julkaisu tiivistää Suomen ympäristön tilan ja kestävän kehityksen aina neljänkymmenen vuoden ajalta. Raportissa kuvataan selkein tilastokuvioin sekä tavoite-tulos-arvioin muun muassa päästöjä, vesistöjen tilaa, yhdyskuntarakennetta, luonnonvarojen ja energian käyttöä sekä ilmastonmuutosta. Suomessa ympäristön tila on menossa parempaan suuntaan; Tuottajien jätehuoltovastuut selkenemässä vähitellen Autojen, ajoneuvon renkaiden, julkaisupaperin, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, akkujen ja paristojen sekä pakkausten tuottajat ovat velvoitettuja vastaamaan tuotteidensa elinkaaresta aina jätehuoltoon asti. Tämä tarkoittaa, että näiden tuotteiden valmistajat ovat jätehuollossa järjestämisvelvollisia. Jätelain uudistuksen vuoksi tuottajavastuusäädöksiä ollaan uusimassa ja yhtenäistämässä. Hankalinta on ollut määritellä kullekin tuotelajille lain vaatimukset täyttävä, kattava ja vaivaton sekä toisaalta kustannustehokas keräysverkosto. Erityisen haastavaa tämä on ollut pakkausjätteelle, jota syntyy kaikkialla ja jonka koostumus vaihtelee paljon. päästöt ilmaan ja veteen ovat vähentyneet merkittävästi. Myös autoilun ja energiankulutuksen kasvu on aavistuksen hiipunut. Sen sijaan kaikkein vakavimpia ympäristöongelmia, globaalia ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuutta, kuvaavat indikaattorit kehittyvät huonoon suuntaan. Huolestuttavinta onkin, raportin esipuhetta lainaten, että nämä ongelmat ovat edelleen ratkaisematta, ja tilanne pahenee jatkuvasti. Tsekkaa netissä Kemikaalivihi! 6 7

5 Ekokem muovinkierrätys teksti: Satu Meriluoto KuvaT: Ekokem ja istockphoto Kohti muovien kierrätystä Kun Suomen jätelaki vuonna 2012 uudistettiin, muovijätteen sijoittamista kaatopaikoille rajoitettiin. Rajoitukset astuvat voimaan 2016, jolloin muovijätteiden määränpää pitää olla muualla kuin kaatopaikoilla. Ekokem kehittää uusia ratkaisuja erilaisten muovijätejakeiden kierrätykseen. Kulutuksesta peräisin olevaa muovijätettä kerätään Euroopassa noin 25 miljoonaa tonnia vuodessa. Tästä keskimäärin vain vajaa neljäsosa kierrätetään materiaalina ja 40 prosenttia päätyy kaatopaikoille tai polttoon ilman energian talteenottoa. Suomessa uusittiin jätelaki 2012, ja kansalliseen lainsäädäntöön kirjattiin periaate etusijajärjestyksestä, joka määrittelee ensisijaisiksi toimenpiteiksi jätteen synnyn ehkäisyn ja uudelleenkäytön. Kierrätys on jätteen käsittelyvaihtoehdoista paras. Sekä energiana hyödyntäminen että kaatopaikkaus sijoittuvat sen alapuolelle. Jätteen kierrätykselle annettiin myös selvä tavoite. Vuoteen 2016 mennessä puolet yhdyskuntajätteestä on kierrätettävä. Samalla myös muovien kierrätystavoitetta on nostettu. Tämänhetkinen muovien kierrätystavoite on 22,5 prosenttia, mutta uuden, luonnosvaiheessa olevan asetuksen myötä tavoite kiristyy vuonna Tuottajille vastuu pakkauksista Muovipakkausjätettä syntyy Suomessa vuosittain kaikkiaan noin tonnia. Jätemäärä perustuu markkinoille saatettujen pakkausten määriin. Muuta muovijätettä syntyy verrattain vähän, koska suurin osa muovituotannon kokonaismäärästä menee pitkäikäisiin tuotteisiin, kun taas muovipakkaukset ovat lähtökohtaisesti hyvin lyhytikäisiä tuotteita. Muovipakkausjätteistä vain alle puolet kierrätetään materiaalina tai hyödynnetään energiana. Pääosa materiaalina kierrätettävistä muovipakkauksista on peräisin teollisuudesta ja kaupan alalta. Valtaosa, 70 prosenttia, muovipakkausjätteestä syntyy kotitalouksissa. Kuluttajamuovipakkaukset ovat tähän asti on mahdollista kehittää myös Suomen olosuhteisiin. Erilliskerättyjä muovipakkauksia sekä yhdyskuntajätteestä eroteltua muovijätettä voidaan käsitellä uusimmalla teknologialla, ja niistä voidaan tuottaa raaka-ainetta uusien muovituotteiden valmistukseen. Esimerkiksi optisten menetelmien kehittyminen mahdollistaa muovien erottelun sekajätteestä. Ekokemillä tehdyissä tutkimuksissa on selvitetty erityisesti maatalousmuovien, kotitalouksien erilliskerättyjen muovipakkausten sekä sekajätteestä mekaanisesti ja optisesti eroteltujen muovien kierrätysmenetelmiä ja kierrätyspotentiaalia. Tutkimusten perusteella maatalousmuovit sopivat hyvin uusioraaka-aineeksi. Mekaanisten kokeiden tulokset osoittivat, että kierrätetyt maatalousmuovit käyttäytyvät samalla tavalla kuin tutkimuksessa vertailumateriaalina käytetyt neitseelliset muovit. Viime vuonna Ekokemillä tehdyissä kokeissa lajiteltiin kotitalouksien erilliskerättyjä muovipakkauksia optisella laitteistolla. Tarkoituksena oli selvittää muovipakkausjätteen koostumusta ja sitä, miten hyvin optinen laite toimii muovien erottelussa. Tulosten perusteella koneellinen lajittelu toimii ja optinen laitteisto soveltuu erotteluun hyvin. Tällä hetkellä tutkimustyössä keskitytäänkin kuluttajamuovipakkausten kierrätyksen prosessikehitykseen. Muovipakkausjätettä syntyy Suomessa vuosittain kaikkiaan noin tonnia. käytännössä päätyneet joko polttoon tai kaatopaikoille, koska toimivaa kierrätysmenetelmää ei ole aiemmin ollut. Vuodesta 2016 eteenpäin muovipakkaukset kuuluvat kuitenkin tuottajavastuun piiriin. Tämä tarkoittaa, että tuottaja tai tähän rinnastettava taho vastaa muovipakkauksen jätehuollon järjestämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Tuottajavastuun myötä kuluttajamuovipakkauksia aletaan kerätä koko maassa, kun tällä hetkellä niitä kerätään koeluontoisesti Tampereella ja Kuopiossa. Jätteestä raaka-aineeksi Ekokemillä muovien kierrätystä on tutkittu jo usean vuoden ajan. Selvitysten perusteella Suomessa on potentiaalisia kierrätettäviä muovimateriaalivirtoja, ja viimeisimpään teknologiaan perustuvia kierrätysprosesseja vaihtoehto 1 MEKAANINEN KÄSITTELY ERILLISET MUOVIJAKEET JATKOJALOSTUS RAAKA-AINETTA MUOVIN VALMISTUKSEEN Kemialliset ja mekaaniset kierrätysmenetelmät Muovijätettä voidaan kierrättää sekä mekaanisesti että kemiallisesti. Kemiallisella kierrätyksellä tarkoitetaan muovin polymeeriketjun pilkkomista muiksi kemikaaleiksi, yleensä nesteiksi tai kaasuiksi. Mekaanisessa kierrätyksessä muovijäte käsitellään uudelleenkäytettävään muotoon mekaanisissa prosesseissa. Tavoitteena on valmistaa kierrätysmuovista alkuperäistä vastaava tuote tai tuote, jolla on alkuperäistä vastaavat ominaisuudet. Mekaaniseksi kierrätykseksi luetaan myös muoviteollisuuden prosessihylyn käyttäminen samassa prosessissa, kun hylky on ensin rouhittu uudelleen. Tällä hetkellä koko EU:ssa muovijätettä käsitellään kemiallisella kierrätyksellä tonnia. Määrä on pieni verrattuna mekaanisesti kierrätettävään kuuteen miljoonaan tonniin. Valmistus KÄYTTÖ SEKAJÄTE vaihtoehto 2 vaihtoehto 3 POLTTO LÄMPÖÄ/ SÄHKÖÄ KAATOPAIKKA jätehuolto Juttua varten on haastateltu Ekokemin projektipäällikköä Camilla Wiikiä. Ekokemin teettämän tutkimuksen mukaan muovien kierrätys on ympäristön kannalta paras vaihtoehto. 8 9

6 Ekokem muovinkierrätys teksti: Kaisa Haapaniemi Kuvat: Ekokem Muovi saa uuden elämän Ekokemillä Terassi, melueste, kotieläinaitaus, sahapukki tai ranskalaisen viinitilan rypäleköynnöksen tukikeppi kierrätysmuovista on moneksi. Ja mikä olisikaan parempi tapa hyödyntää uusiomuovia kuin sellaiset kohteet, joissa tuotteelta vaaditaan kestävyyttä. Muovi kestää iskuja, kulutusta, pakkasta, vettä, valoa ja kosteutta. Muovi ei myöskään lahoa. Uusiomuoviprofiileista on moneksi Ekokemin kierrätysmuovista valmistamat muoviprofiilit eivät lahoa, kestävät iskuja, kulutusta, pakkasta, vettä, valoa ja kosteutta. Profiili ei myöskään maistu kotieläimille, joten se soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi eläinaitausten materiaaliksi. Suomessa syntyvästä muovijätteestä kierrätetään tällä hetkellä murto-osa. Vuosittain syntyvästä noin tonnista muovijätettä kierrätetään vain noin tonnia. Vuoden 2016 alusta muovipakkaukset kuuluvat tuottajavastuun piiriin, jolloin muovipakkausjätteen pitäisi ohjautua joko kierrätykseen tai polttoon. Ekokemin Riihimäen Kynttilätien toimipaikalla muoville annetaan jo uusi elämä, ja toimintaa kehitetään koko ajan vastaamaan yhä paremmin yhteiskunnan muuttuvia tarpeita. Kestäviä profiileja Ekokem valmistaa kierrätysmuovista erilaisia muoviprofiileja sekä muoviraaka-ainetta teollisuuden käyttöön. Profiilit ovat erimuotoisia ja pituisia tuotteita, jotka ovat valmiita sellaisenaan tai joita käytetään rakennusmateriaalina. Profiileja voidaan käyttää korvaamaan painekyllästettyä puuta sekä tietyissä tapauksissa myös metallia ja betonia. Profiileja voidaan työstää samalla tavalla kuin puuta eli jyrsiä, sahata, porata, naulata ja ruuvata. Muoviprofiileista on mahdollista valmistaa mitä moninaisimpia tuotteita maatalouden, katujen, teiden ja puistojen rakentamisen tarpeisiin. 100-prosenttisesti kierrätysmuovista valmistettuja profiileja pystytään käyttämään yleisesti ottaen sellaisissa kohteissa, joissa on totuttu käyttämään puuta. Profiilit kestävät iskuja, kulutusta, pakkasta, vettä, valoa ja kosteutta. Muovi ei myöskään lahoa, eikä sitä tar- Granulaatteja teollisuuden uusioraaka-aineeksi Teollisuudelta tulevista jätemuoveista suurin osa palautuu takaisin teollisuuden raaka-aineeksi joko granulaatteina tai murskeena

7 Ekokem muovinkierrätys vitse maalata läpivärjäyksen ansiosta. Lisäämme aina materiaaliin UV-suoja-aineen, jonka ansiosta profiilien valonkestävyys on hyvä. Profiili ei myöskään maistu kotieläimille, joten se soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi eläinaitausten materiaaliksi. Iskulujuus on keskimäärin kaksinkertainen vastaavankokoiseen puuhun verrattuna, kertoo Ekokemin tehdaspäällikkö Mikko Koivuniemi. Muoviprofiileja voidaan hyödyntää myös liikenne-esteitä rakennettaessa. Esimerkiksi muovista valmistetut pollarit kestävät autojen aiheuttamat pienet kolhut, eivätkä vaurioita autoa niin paljon kuin kovat materiaalit. Teollisuudelle uusioraaka-aineita Ekokem valmistaa kierrätysmuovista teollisuuden käyttöön kahdenlaista raaka-ainetta: granulaatteja ja mursketta. Granulaatit ovat koostumukseltaan ja fyysiseltä kooltaan tasalaatuisia pieniä muovipalloja. Granulaattien lisäksi toimitamme teollisuuden käyttöön mursketta, jonka koostumuksessa sekä fyysisessä koossa on enemmän hajontaa kuin granulaateissa. KÄSITTELYYN murskaimen KAUTTA Muovin käsittelyprosessi alkaa silmämääräisellä tarkistuksella ja punnituksella. Riippumatta siitä, tehdäänkö muovista profiileja vai uusioraaka-ainetta, muovi murskataan esi- ja hienomurskaimessa. Kalvomaiset raaka-aineet tiivistämme, jolloin niistä tulee vähän aamiaismurojen näköisiä hiutaleita, ja ne saadaan paremmin syötettyä muovikoneelle. Käytämme kalvoja profiilituotannon raaka-aineena. Profiileja valmistettaessa ajamme raaka-aineet murskauksesta siiloihin ja teemme jokaista profiilierää varten oman reseptin, jonka mukaan profiilit valmistetaan. Granulaatteja tehtäessä muoviraaka-aine esimurskataan, jonka jälkeen se ajetaan granulointikoneen läpi, josta tulee ulos pieniä palleroita eli granulaatteja. Granulaattien tuotannossa raaka-aineen tasalaatuisuus on paljon tärkeämpää kuin profiilituotannossa. Muovin kierrätys on ympäristön kannalta paras vaihtoehto verrattaessa polttoon ja kaatopaikkaukseen. Muovilaatujen laaja kirjo Ekokemin muovinkierrätyslaitoksella otetaan vastaan noin 200:aa erilaista muovilaatua yli sadasta eri lähteestä. Pääosa uusiomuovin valmistuksessa käytettävistä raaka-aineista tulee teollisuudelta, mutta jatkossa raaka-ainepohjaa laajennetaan esimerkiksi kotitalouksien palauttamiin muovipakkauksiin. Jo nyt Ekokem hyödyntää jonkin verran kotitalouksilta syntyviä muovijätteitä. Muovien kierrättämisestä tekee haasteellisen muun muassa muovilaatujen erittäin laaja kirjo. Markkinoilla on satoja erilaisia muovijakeita, joiden erot johtuvat esimerkiksi lisätyistä väriaineista, palonestoaineista, lujitteista, mineraaleista, antioksidanteista, kytkentäaineista ja prosessin apuaineista. Eniten meille tulee muovityypeistä LDPE:tä, joka on pakkauskalvo. Yleisimpiä muovituotteita ovat pakkaukset, lavakääreet, muoviteollisuuden tuotantohylyt, muovilavat ja kanisterit. Prosessimme on siitä erikoinen, että pystymme käyttämään valmistuksessa myös sekamuoveja. Kotitalousmuovien hyödyntämistä kehitetään Ekokemin ulkopuolisella konsultilla teettämän tutkimuksen mukaan muovin kierrätys on ympäristön kannalta paras vaihtoehto verrattaessa polttoon ja kaatopaikkaukseen. Ympäristöhyödyt saavutetaan ennen kaikkea neitseellisen muovituotannon välttämisen kautta. Näin säästetään sekä energiaa että fossiilisia luonnonvaroja, ja kasvihuonekaasupäästöt vähenevät. Vuoden 2016 alussa jätelaki laajentuu pakkausten tuottajavastuun osalta siten, että jatkossa pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat vastaavat kierrätystavoitteiden saavuttamisen lisäksi kuluttajapakkausten keräämisestä. Ekokemillä on valmiina konsepti, jonka mukaisesti kotitalousmuovi saadaan kerättyä Suomessa vuoden 2016 lakimuutoksen edellyttämällä tavalla. Tällä hetkellä olemme mukana muovituottajien organisoimassa kotitalousmuovin keräyskokeessa, joka toteutetaan kahdessa kaupungissa. Kerätyt muovit hyödynnetään prosessissamme Käsittelyprosessi uusiomuoviksi, kertoo Eko- Käsittelyprosessi vaihtelee sen mukaan, valmistetaanko kierrätysmuovista profiileja vai teollisuuden käyttöön kemin liiketoiminnan kehitysjohtaja granulaatteja tai mursketta. Vesa Soini. Muovin uusi elämä alkaa Ekokemillä uusiomuovin valmistuksessa käytetään pääasiassa teollisuuden sekä kaupan ja logistiikan alan toimittamia jätemuoveja. Mukana on jonkin verran myös kotitalouksista syntyviä muoveja

8 teksti JA KUVAT: Vesa Toivanen Abloy pienentää ympäristökuormaa onnistuneesti Abloyn Joensuun tehdas pienensi lukkotehtaan kaatopaikkakuormaa puoleen vuonna Viime vuonna kaatopaikalle menevän jätteen määrä väheni entisestään 43 prosentilla. Jotakin mullistavaa tapahtui. Muutoksen takana on henkilökunnan sitoutuminen jätteen synnyn ehkäisyyn ja lajitteluun. Abloyn logistiikkainsinööri Keijo Holopainen kertoo Joensuun tehtaan olevan osa Assa Abloy -konsernia. Tukholman pörssissä listatun konsernin liikevaihto on 5,6 miljardia euroa ja henkilöstö noin Abloy Oy on yksi maailman johtavista lukko- ja rakennushelavalmistajista sekä sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. Abloy työllistää 740 henkeä Joensuussa ja Björkbodassa. Joensuussa suomalaisia avainlipputuotteita valmistaa 660 henkilöä. Abloyn Joensuun tehdas valmistaa mekaanisia lukkorunkoja, sähkölukkoja, ovensulkimia, rakennusheloja, lukituksen verkkoratkaisuja, laitelukkoja ja luonnollisesti avaimia kaikkiin järjestelmiin. Kuuden avaimen tuotesortimentti alkaa perinteisestä Abloy Classic -avaimesta ja päättyy uusimpaan, maailman lukkojärjestelmien kärkituotteeseen Abloy Protec 2 cliq -etähallinta-avaimeen. Kaikkien Abloy-avaimien perustana on edelleen konttorikonemekaanikko Emil Henrikssonin vuonna 1907 keksimä levyhaittasylinteri. Suomen keksintösäätiö noteeraa maailman lukitusteollisuudessa omaa luokkaansa olevan innovaation Suomen parhaaksi keksinnöksi. Abloyn ja Ekokemin ympäristöyhteistyö kantaa hedelmää. Mikko Huttunen ja Keijo Holopainen kantavat jättilukkoa, Arto Koponen peukuttaa. Kestävien lukkojen valmistus asettaa vaatimuksia myös jätteiden käsittelylle. Lukot lujista tarpeista Tehtaan laatu- ja ympäristöpäällikkö Arto Koponen sanoo, että ympäristömyötäinen tuotanto on keskeinen osa Abloyn toimintapolitiikkaa. Abloy on päämäärätietoisesti korvannut pintakäsittelykemikaaleja turvallisemmilla vaihtoehdoil

9 Ritva Timonen pakkaa kovapinnoitetut helat kevyesti paperiin. ABLOY-lukkojen uushopealastu on arvokasta raaka-ainetta. Se päätyy sulattoon. Pinnoitusosaston suodattimia ja rättejä sisältävä rosteriastia siirretään täyttymisen jälkeen Ekokemin konttiin poiskuljetettavaksi käsittelyyn. la. Vuonna 2010 rakennettu uusi Joensuun pintakäsittelylaitos on kemikaaliturvallisuudeltaan alan huippuluokkaa. Kuitenkin pintakäsittelyssä tarvitaan kemikaaleja, jotka väärin käsiteltyinä voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle ja ympäristölle. Kestävien lukkojen valmistus asettaa vaatimuksia myös jätteiden käsittelylle. Itse avain on uushopeaa, eli nikkelin ja kuparin seosta. Koponen tähdentää, että vuosikymmeniä palveleva lukko edustaa kestävän kehityksen periaatetta. Laatu, pitkä käyttöikä ja pienet ympäristövaikutukset kulkevat käsi kädessä. Ekokem ja Abloy tekivät sopimuksen vaarallisten jätteiden käsittelystä Joensuun lukkotehtaan pintakäsittelyjäte ja raskasmetalleja sisältävä hiomapöly käsitellään Riihimäellä. Avaimia ja lukkoja työstettäessä käytetään leikkausnesteenä emulsiota, joka kiertää automaattikoneiden järjestelmässä. Loppuun käytetty leikkuuneste suodattimineen sekä alkaaliset pesunesteet ja liuottimet päätyvät Ekokemin käsittelyyn. Työstössä syntyvä metallilastu jatkaa sulattoon. Abloyn tietosuojajätteeseen kuuluu papereiden lisäksi myös tuhottavia muistitikkuja, tietolevyjä ja elektroniikkaa, kuten piirilevyjä. Niiden asianmukaisesta tuhoamisesta ja materiaalin uusiokäytöstä vastaa Ekokem. Merkittävä tekijä kaatopaikkakuorman vähentämisessä on jätteen synnyn ehkäisy. Mihin mappi pannaan Holopainen sanoo henkilökunnan olevan avainasemassa, kun tehdas pienentää vuosittain kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. Ihmisten motivaatio ja kasvanut tietoisuus ympäristöasioista näkyy ja kuuluu. Yleinen huoli yhteisestä ympäristöstämme vaikuttaa. Tehtaan materiaalivirroista vastaavana häneltä kysytään esimerkiksi mihin keräysastiaan metallia sisältävä pahvimappi kuuluu. Koulutus ja keräysastioiden lisääminen saivat lajitteluintoa alkuun jo aikoinaan vuonna 1997 ympäristöjärjestelmän sertifioinnin myötä. Perustieto on omaksuttu hyvin. Nyt lajittelua ylläpidetään ja parannetaan tuomalla hyviä saavutuksia esille sekä kannustamalla henkilöstöä ympäristöaloitteiden tekoon. Koponen uskoo, että tavoitteena oleva entistä tarkempi lajittelu vain lisää motivaatiota. Lisäksi ihmiset tulevat hyvälle tuulelle, kun tietävät tekevänsä jatkuvia pieniä tekoja ympäristön hyväksi. Toinen merkittävä tekijä kaatopaikkakuorman vähentämisessä on jätteen synnyn ehkäisy. Abloy kiinnittää erityistä huomiota pakkausmateriaaleihin. Raaka-aineet pyritään ostamaan mahdollisimman yksinkertaisissa ja helposti hyötykäytettävissä pakkauksissa. Puu-, pahvi-, paperi- ja muovijätteen hyötykäyttöä parantavat jätepuristimet. Tehtaan energiajätteen keräilyä tehostetaan samalla kun ylimääräistä pakkausmateriaalia ja kuljetuksia vähennetään suuremmilla tilauserillä. Oman lisänsä 700 henkilöä työllistävän tehtaan jätehuoltoon tuovat ruokala ja terveysasema. Ekokem vastaa myös bio- ja sairaalajätteestä. Laatua huippuporukalla Ekokemin myyntipäällikkö Mikko Huttunen kehuu Abloyn henkilökuntaa huippuporukaksi. Lukkotehtaan keräysastioista löytyy kuhunkin kuuluvaa jätettä, lajittelu toimii esimerkillisen hyvin. Kattavan yhteistyösopimuksen piiriin kuuluu vuositasolla 20 eri jaetta. Abloylla keräysastioiden tyhjennys toimii kokemusperäiseen tahtiin. Esimerkiksi leikkausnesteet noudetaan joka kuukauden toinen maanantai. Vaarallisten jätteiden noutotilauksen Abloyn henkilökunta tekee sähköpostilla joka toinen torstai käyttäen esitäytettyä tilauslomaketta. Abloy ja Ekokem kuuluvat ensimmäisiin ympäristösertifioituihin yrityksiin Suomessa. Myös Abloy-valtuutetut lukkoliikkeet ovat ISO sertifioituja. Abloyn keskeiset ympäristötavoitteet liittyvät energiatehokkuuteen, jätteen määrän ja vaarallisuuden vähentämiseen, veden käyttöön sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Tuotteiden ympäristövaikutusten pienentäminen on luontainen osa uuden tuotteen kehittämisprosessia. Abloyn levyhaittalukon tarinaa Konttorikonemekaanikko Emil Henriksson oivalsi kassakonetta vuonna 1907 korjatessaan, että ratasperiaatetta voitaisiin soveltaa myös lukkoon. Hän kehitti kiertyviin haittalevyihin perustuvan lukon ja haki sille patenttia Lukkojen teollinen valmistus alkoi Ab Låsfabriken Lukkotehdas Oy:ssä. Yhtiön nimi lyheni pian Ab Lukko Oy:ksi. Henrikssonin Patenttilukko-tuotenimellä aloittaneen lukon nimi muutettiin 1920 Abloyksi yrityksen nimen alkukirjainten mukaan. Henriksson myi keksintönsä oikeudet Abloy-yhtiölle vuonna 1921 ja sai kaupassa 100 markkaa, nykyrahaksi muutettuna nelisenkymmentä euroa sekä 25 prosenttia yhtiön osakekannasta. Henrikssonin epäonneksi yhtiö meni konkurssiin 1923, ja patentti joutui pankille. Pankki myi patentin Kone- ja Siltarakennus Oy:lle, jonka Wärtsilä-yhtymä osti. Maalaustaidetta ja tekniikkaa harrastanut Henriksson työskenteli Helsingin yliopiston kemian laitoksella instrumenttiteknikkona 1950-luvun puoliväliin. Hänelle myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun ensimmäisen luokan mitali 1954 ja Suomen Talousseuran hopeinen kunniaraha Levyhaittalukko osoittautui aikoinaan tappihaittalukkoja varmatoimisemmaksi. Sitä ei myöskään onnistuttu tiirikoimaan. Myöhemmin ammattirikollisten käyttöön tuli vempele, perinteisen Abloy-lukon tiirikointikone. Abloyn uudet avainjärjestelmät perustuvat edelleen levyhaittasylinteriin. Kehitystyö kulkee rikollisten edellä. Uusi Abloy Protec 2 -tuoteperhe edustaa maailman tiirikointivarminta lukkosukupolvea. Turvallisuuden takaamiseksi sen avaimet tehdään katoamistapauksissa tehtaalla käsityönä. Sähköisen sirun ja mekaniikan yhdistelmällä sarjoituksia on rajaton määrä

10 teksti: Tommi Kaartinen Kuvat: Ekokem Yhdyskuntajätteen kaatopaikat kaivoksina Maailmalla kiinnostus kaatopaikoille sijoitettujen yhdyskuntajätteiden hyödyntämiseen on kasvanut. Myös Suomessa on tutkittu, voidaanko yhdyskuntajätteen kaatopaikoille sijoitettujen materiaalien hyödyntämisestä kehittää uutta liiketoimintaa suomalaisille yrityksille. Ekokem hyödyntää jätettä kaatopaikalta Ekokem on viime vuodesta lähtien tuonut Stora Enson Imatralla sijaitsevan sellu- ja kartonkitehdasintegraatin kaatopaikalta jätettä energiahyödynnettäväksi. Tehtaan kaatopaikalle viedään siivousjätettä sekä sellunvalmistusprosessista peräisin olevaa viherlipeäsakkaa. Näitä polttokelpoisia jätteitä tulee Ekokemille muutamia kertoja vuodessa 250 tonnin lasti. Tämän järjestelyn ansiosta orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoittaminen on Imatralla vähentynyt, ja tehtaan omassa kuorikattilassa polttokelvoton energiajäte on saatu hyötykäyttöön. Kaatopaikoille päätyneet yhdyskuntajätteet sisältävät muun muassa kierrätyskelpoisia metalleja ja jätepolttoaineena hyödynnettävissä olevia fraktioita. Keskustelu luonnonvarojen riittävyydestä ja tehokkaasta käytöstä on herättänyt uudenlaista kiinnostusta kaatopaikkoihin ja niille sijoitettujen materiaalien uudelleenhyödyntämiseen. Kaatopaikoille päätyneet yhdyskuntajätteet sisältävät muun muassa kierrätyskelpoisia metalleja ja jätepolttoaineena hyödynnettävissä olevia fraktioita. Näitä materiaalivarastoja hyödyntämällä voitaisiin välttää neitseellisten raaka-aineiden oton ympäristövaikutuksia ja osaltaan varmistaa jäteperäisen polttoaineen saatavuutta. Saattamalla kaatopaikoille sijoitettuja materiaaleja hyötykäyttöön voidaan myös vähentää kaatopaikkojen ympäristövaikutuksia ja niiltä vaadittavia jälkihoitotoimenpiteitä. Lisäarvoa kaatopaikkajätteiden hyödyntämiselle tuo myös muuhun käyttöön vapautuva kaatopaikka-ala. Erilaisten kaatopaikkojen materiaalisisällöt ja siten niiden hyödynnettävyys poikkeavat suuresti toisistaan. Yhdyskuntajätteen kaatopaikoille on sijoitettu kotitalousjätteen lisäksi ainakin kauppojen jätteitä ja mahdollisesti paikallisen teollisuuden jätteitä. Erityisesti vanhempien yhdyskuntajätteen kaatopaikkojen materiaalisisällöstä ei ole olemassa käytännössä lainkaan dokumentaatiota. Maailmalla esimerkkejä Yhdyskuntajätteen kaatopaikkoja on kaivettu auki pääasiassa muista syistä kuin kaatopaikalle sijoitetuista materiaaleista saatavien tuottojen tähden. Viime vuosina uutta kiinnostusta herättäneen kaatopaikkakaivos-teeman nimissä nämäkin kaivuhankkeet on katsottu mielekkäiksi vetää kyseisen teeman alle. Laajemmin kaatopaikkajätteitä on kaivettu maailmalla ylös ja 2000-lukujen välillä, jolloin USA:ssa, Euroopassa ja Aasiassa toteutettiin verrattain runsaasti yhdyskuntajätteen kaatopaikkojen kaivuhankkeita. USA:ssa tyypillinen ajuri kaatopaikkojen kaivuhankkeille oli kiristynyt ympäristölainsäädäntö, jonka vuoksi uusille kaatopaikoille oli vaikea saada ympäristölupaa. Kaatopaikkojen käyttöikä pyrittiin maksimoimaan kaivamalla jo sijoitettuja jätteitä ylös ja erottelemalla hyödyntämiskelpoisia jakeita pois kaatopaikalta uuden täyttötilavuuden saavuttamiseksi. Joissakin USA:ssa toteutetuissa hankkeissa päämotiivina oli lisäpolttoaineen saaminen polttoaineköyhille polttolaitoksille

11 Euroopassa ja Aasiassa ylöskaivetut kaatopaikat sijaitsivat tyypillisesti kaupunkien kasvun tiellä. Kaatopaikkoja jouduttiin siirtämään, ja samalla pyrittiin minimoimaan uudelleensijoitettavan jätteen määrä. Suomessa KAIVANTO-hanke Viime vuosina kiinnostus kaatopaikoille sijoitettujen jätteiden, myös yhdyskuntajätteiden, hyödyntämiseen on jälleen kasvanut, ja alan tutkimustoiminta on ollut aktiivista muun muassa Belgiassa ja Ruotsissa. Vuoden 2012 alussa käynnistyneessä Kaivanto-hankkeessa teknologian tutkimuskeskus VTT ja Tampereen teknillinen yliopisto tutkivat, voidaanko yhdyskuntajätteen kaatopaikoille sijoitettujen materiaalien hyödyntämisestä kehittää uutta liiketoimintaa suomalaisille yrityksille sekä Suomessa että kansainvälisesti. 2,5-vuotiseen Tekes-hankkeeseen osallistuu suomalaisia jäte- ja kierrätysalan yrityksiä, ja Ramboll Finland toimii asiantuntijatahona kaatopaikkojen materiaalisisällön kartoittamiseen liittyvissä kohdetutkimuksissa. Hankkeen keskeisen osan ovat muodostaneet kahdella esimerkkikaatopaikalla tehtävät tutkimukset, joilla kehitetään uusia lähestymistapoja kaatopaikkojen materiaalisisällön kartoittamiseen. jätenäytteiden keskimääräinen koostumus <20 mm Metallit Polttokelpoiset Maa-aines Muut 45 % Kaivanto-hankkeessa tutkitaan, voidaanko yhdyskuntajätteen kaatopaikoille sijoitettujen materiaalien hyödyntämisestä kehittää uutta liiketoimintaa suomalaisille yrityksille. Hankkeen tuloksena muodostetaan alustava arvio liiketoimintamahdollisuuksista kotimaassa ja kansainvälisillä markkinoilla. Tutkimuksen pohjalta osataan myös paremmin arvioida, kannattaako tämän tyyppisten hankkeiden toteutettavuuden tutkimista jatkaa suuremman mittakaavan yritysvetoisilla pilot-hankkeilla. Niiden suorittamiselle pyritään hankkeessa luomaan valmiuksia. Kokeita Kuopiossa ja Lohjalla Kaivanto-hankkeessa on tehty käytännön tutkimuksia Kuopion ja Lohjan suljetuilla kaatopaikoilla. Kuopiossa jätetäyttöön kairattiin kaasunkeräyskaivoja, ja samalla saatiin suurehkoja näyte-eriä tutkimuksiin. Saatuja näytteitä lajiteltiin kentällä raekokoluokkiin ja edelleen jätefraktioihin. Kuopiossa päästiin myös tekemään koeajoja täyden mittakaavan mekaanisilla Kuopion kaatopaikka 4 % 1 % 7 % 43 % 58 % jätteenkäsittelyprosesseilla, joilla voitiin erotella nostetuista näytteistä metalleja ja jätepolttoainetta. Lohjallakin jätetäyttöön kairattiin näytteenottoreikiä. Ennen kairauksia tehtiin geofysikaalisia mittauksia kairareikien sijainnin määrittämiseksi. Geofysikaalisilla menetelmillä saatetaan tulevaisuudessa voida karkeasti arvioida kaatopaikkojen materiaalipotentiaalia kairauksia tai kaivauksia kevyemmillä menettelyillä. Yhteenvetona voidaan todeta, että Kuopion ja Lohjan kaatopaikoilla kaatopaikkakaivostoiminta ei välttämättä olisi taloudellisesti kannattavaa, jos kannattavuuden perustana ovat jätetäytöstä kaivetuista kierrätyskelpoisista metalleista ja jätepolttoaineesta saatavat tuotot. Oheisista kuvioista käy ilmi kummaltakin kaatopaikalta saatujen näytteiden koostumukset. Kaatopaikkojen materiaalisisällöstä saadut tulokset ovat aina tapauskohtaisia. Lisäksi erityisesti yhdyskuntajätteen kaatopaikkojen kaivamisen ensisijaiset syyt lienevät lähitulevaisuudessakin ympäristösuojelullisia tai maankäytöllisiä. Myös näissä tapauksissa jätetäyttöjen materiaalisisällön selvittäminen on tärkeää, jotta esimerkiksi hankkeiden talousarvioita voidaan täsmentää. Kirjoittaja on VTT:n erikoistutkija. Lohjan kaatopaikka 20 % 19 % Polttokelpoiset jakeet koostuivat muovista, tekstiileistä, puusta sekä paperista ja pahvista. Hienoaines, eli raekooltaan alle 20 mm olevat fraktiot koostuivat suureksi osaksi maa-aineksista, joita on käytetty muun muassa kaatopaikan välipeittoina. Lohjalla tutkittiin vanhaa ja Kuopiossa verrattain tuoretta jätetäyttöä. (Lähde: VTT) 2 % 1 % Ekokem Uutiset Kalle Saarimaasta Ekokemin head of SCM DI Kalle Saarimaa on nimitetty Ekokemin toimitusketjujohtajaksi (head of supply chain management) alkaen. Tehtävässään hän vastaa Ekokemin toimitusketjun johtamisesta ja kehittämisestä. Kalle Saarimaa on Ekokemin Suomen maajohtoryhmän jäsen. Kalle Saarimaa on puunjalostustekniikan diplomiinsinööri. Hän on työskennellyt aiemmin Walki Groupissa muun muassa toimitusketjusta vastaavana johtajana ja konsulttina Vectia Oy:ssä. Expec-lakitietopalvelusta ajantasaista lakitietoa avainasiakkaille Ekokem tarjoaa avainasiakkailleen lakitietopalvelun, joka sisältää ympäristönhuoltoon liittyviä keskeisimpiä säädöksiä. Ekokemin lakitietopalveluun on koottu yrityksiä koskevaa ympäristölainsäädäntöä selkeiksi tietokannoiksi. Palvelun tarjoama tieto on luotettavaa sisältäen ainoastaan voimassa olevaa ja ajantasaista lakitietoa. Expec-lakitietopalvelu toteutetaan yhteistyössä Expec Information Systems Oy:n kanssa. Jätehuoltoon, kemikaaliturvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyviä säädöksiä sisältävä lakitietopalvelu on nimenomaan räätälöity Ekokemin avainasiakkaille. Säädösten lisäksi palvelu sisältää ympäristöministeriön, Tilastokeskuksen ja Tullin keskeisimpiä viranomaisohjeistuksia jätteistä, kaatopaikoista ja ympäristön kunnostamisesta. Lakitietopalvelu antaa myös mahdollisuuden selata viimeisimpiä lakimuutoksia sekä tutustua tulevaa lainsäädäntöä käsittelevään katsaukseen. Lisäksi keskeisiä lakimuutoksia ja tulevaa lainsäädäntöä koskeva ajankohtaiskatsaus toimitetaan sähköpostitse kahdesti vuodessa palvelun tilanneelle avainasiakkaalle. Expec-lakitietopalvelu on erittäin selkeä ja helppokäyttöinen. Sen käyttäminen vaatii vain sisäänkirjautumisen tunnuksilla, jotka voi tilata sähköpostitse osoitteesta Jos tarvitset tunnuksia, kaipaat tiettyjä säädöksiä tai haluat antaa palautetta, ota yhteyttä yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Apurahoja alan tutkimuksiin Ekokemin ympäristöstipendirahaston tarkoitus on ympäristönhuoltoalaa, erityisesti jätehuoltoa, materiaalien kierrätystä, jätteiden hyödyntämistä, vaarallisten jätteiden käsittelyä sekä maaperän ja vesistöjen kunnostusta edistävän innovatiivisen tutkimuksen, tuotekehityksen sekä osaamisen edistäminen ja tukeminen Suomessa. Vuonna 2014 Ekokem jakaa apurahaa historialliset euroa. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä ennätykselliset 90 kappaletta. Apurahojen saajat julkistetaan 6.6. pidettävässä seminaaritilaisuudessa. Omistajaohjausministeri Pekka Haavisto vieraili Ekokemillä Omistajaohjausministeri Pekka Haavisto vieraili Ekokemillä Riihimäellä maaliskuun alussa. Haavisto puhui tilaisuudessa siitä, mitä materiaalitehokkuus merkitsee Ekokemille sekä suomalaiselle yhteiskunnalle ja teollisuudelle. Lisäksi Haavisto tutustui Ekokemin tuotantolaitoksiin

12 Ekokem Historiikki Ekokem, silloiselta nimeltään Oy Suomen Ongelmajäte Finlands Problemavfall Ab, perustettiin vuonna Samana vuonna tuli voimaan jätehuoltolaki, jossa määriteltiin, mitä ongelmajäte on ja miten siitä tulee huolehtia. Ekokemin yleishyödyllisenä tarkoituksena oli perustusvaiheessa ongelmajätteiden käsitteleminen, säilyttäminen, keräys ja kuljetus, yhteistyö muiden tahojen kanssa sekä alan tutkimus ja neuvonta. Jätteiden käsittely alkoi Riihimäellä vuonna Laitokseen kuuluivat korkealämpötilapolttouuni, fysikaalis-kemiallinen laitos sekä vaarallisen jätteen kaatopaikka. Kaukolämpötoimitukset aloitettiin Riihimäen kaupungille vuonna Vuonna 1994 Ekokem sai ensimmäisenä yrityksenä maailmassa samanaikaisesti ISO ja BS laatu- ja ympäristöstandardien mukaiset sertifikaatit. Myöhemmin toimintojärjestelmä on sertifioitu ISO 9001-, ISO ja OHSAS standardien mukaisesti Vuonna 1985 nimeksi vaihdettiin Ekokem Oy Ab Pilaantuneiden maiden ja vesien käsittely aloitettiin vuonna Ekokem 35 vuotta Suomen ensimmäinen nykyaikainen arinapolttolaitos käynnistyi Riihimäellä vuonna Laitoksella hyödynnetään lähikaupunkien kotitalousjätteet kaukolämmöksi ja sähköksi. Vuonna 2000 luotiin uusi yhtiörakenne, jossa liiketoiminnot jaettiin yhtiöihin ja kehitystyön painopiste siirrettiin jätepalveluihin sekä pilaantuneiden maiden kunnostukseen ja ympäristörakentamiseen. Toimipisteverkostoa ryhdyttiin laajentamaan. Vuonna 2013 Ekokem osti riihimäkeläisen Muovix Oy:n liiketoiminnan. Ekokemillä on nyt tarjota kotimainen ja kilpailukykyinen kierrätysreitti monenlaisille muovijätteille Toinen yhdyskuntajätettä energiana hyödyntävä voimala käynnistettiin vuonna Näin Ekokem pystyy tuottamaan lähes kaiken Riihimäen ja Hyvinkään kaupunkien tarvitseman kaukolämmön jäteperäisellä energialla. Samana vuonna Ekokem laajensi toimintaansa Ruotsiin ostamalla Ruotsissa sijaitsevan ympäristönhuoltoyritys Sakab AB:n koko osakekannan Ekokem osti vuonna 2011 Suomen Rakennusjäte Oy:n, joka yhdistettiin TSJ-Yrityspalvelut Oy:hyn. Markkinoinnissa yhtiöstä käytetään nimeä Ekopartnerit Vuonna 2008 Ekokem hakeutui verolliseksi ja alkoi maksaa osinkoa omistajilleen. Konsernin rakenne uudistettiin ja toimintaa ryhdyttiin kehittämään entistä asiakaslähtöisemmäksi

13 Vaativan jätehuollon peruskurssi Elävä klassikko. Kukaan ei jää kylmäksi, asiaa on paljon. Peruskurssi on kattava tietopaketti haitallisista ja vaarallisista jätteistä ja niihin liittyvistä vastuu- ja turvallisuuskysymyksistä. Kurssi sisältää myös käytännön harjoituksia. ohjelmassa Vaarallisten jätteiden jätehuollon peruspiirteet ja vastuukysymykset Vaarallisten jätteiden lajittelu, pakkaaminen, merkinnät Vaarallisten jätteiden kuljettaminen Vaarallisten jätteiden hallinta: varastot Ekokemin käsittelymenetelmät Harjoitustehtäviä KenellE Kaikille, jotka haluavat tietää paljon ja perustavanlaatuista asiaa erityisesti vaarallisista jätteistä. Vaikeustaso Ei vaadi perustietoja. Kesto 2 pv Riihimäki Riihimäki Riihimäki Riihimäki KURSSIMAKSU alv sisältää kurssiaineiston, suojahaalarin, majoituksen 2 hh sekä ateriat ja kuljetukset kurssin aikana. Ilmoittautumiset > Koulutus > Ilmoittautuminen Sähköpostilla LISÄTIETOJA > Koulutus Jussi Mattila, puh ,

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.2016 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEENPOLTON KAPASITEETTI Jätteiden

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

RePlast FinEst. Muovien kierrätys Suomessa. II Koulutusseminaari Hiidenmaa 31.5.-1.6.2006 Sauli Eerola Muovipoli Oy

RePlast FinEst. Muovien kierrätys Suomessa. II Koulutusseminaari Hiidenmaa 31.5.-1.6.2006 Sauli Eerola Muovipoli Oy RePlast FinEst Muovien kierrätys Suomessa II Koulutusseminaari Hiidenmaa 31.5.-1.6.2006 Sauli Eerola Muovipoli Oy Yleistä Muovien kierrätys on yleensä sisäistä kierrätystä Yritykset käyttävät tuotantohylyn

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ KOKOEKO-seminaari Kuopio, 18.2.2016 Janne Hannula, Lassila & Tikanoja Oyj 1Lassila & Tikanoja Oyj JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS Kaatopaikat Hygieniauhan

Lisätiedot

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma Energiaa luonnosta GE2 Yhteinen maailma Energialuonnonvarat Energialuonnonvaroja ovat muun muassa öljy, maakaasu, kivihiili, ydinvoima, aurinkovoima, tuuli- ja vesivoima. Energialuonnonvarat voidaan jakaa

Lisätiedot

Fortum ja Ekokem yhdessä vahva pohjoismainen kiertotalousyhtiö

Fortum ja Ekokem yhdessä vahva pohjoismainen kiertotalousyhtiö Fortum ja Ekokem yhdessä vahva pohjoismainen kiertotalousyhtiö Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Markus Rauramo, City Solutions divisioonan johtaja 27. toukokuuta 2016 1 Fortum ostaa Ekokemin Ainutlaatuinen

Lisätiedot

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari 4.6.2014 Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte osana jätehuoltoa ja sen tavoitteita Tekstiilien uudelleenkäyttö ja

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

Harjoitus 6: Ympäristötekniikka

Harjoitus 6: Ympäristötekniikka Harjoitus 6: Ympäristötekniikka 25.11.2015 Harjoitusten aikataulu Aika Paikka Teema Ke 16.9. klo 12-14 R002/R1 1) Globaalit vesikysymykset Ke 23.9 klo 12-14 R002/R1 1. harjoitus: laskutupa Ke 30.9 klo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015 YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät määräykset edellyttävät ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä. Konsernimme

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi Helena Wessman KCL Helena Wessman 27.5.2009 1 MITÄ ON KESTÄVÄ KEHITYS? Kestävä kehitys = taloudellisuus+sosiaalinen hyväksyttävyys+ ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

Bioöljyjen tuotanto huoltovarmuuden näkökulmasta,

Bioöljyjen tuotanto huoltovarmuuden näkökulmasta, Bioöljyjen tuotanto huoltovarmuuden näkökulmasta, Johtava analyytikko Hannu Hernesniemi Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari, Lahti 15.10.2012 15.10.2012 1 Kotimaisen bioöljytuotannon huoltovarmuusvaikutuksia

Lisätiedot

Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen ympäristöhyötyjä

Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen ympäristöhyötyjä Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen ympäristöhyötyjä Helena Dahlbo, Suomen ympäristökeskus SYKE Hanna Eskelinen, Suomen ympäristökeskus SYKE Tavoitteet ja toteutus Tarkastelun

Lisätiedot

Betonipäivät Puukivi - puuta ja betonia yhdessä Kimmo Rinne

Betonipäivät Puukivi - puuta ja betonia yhdessä Kimmo Rinne Betonipäivät 2015 Puukivi - puuta ja betonia yhdessä 29.10.2015 Kimmo Rinne 1 Destamatic Oy lyhyesti Vuonna 1998 perustettu, yksityisomisteinen materiaalien kierrätysalan yritys. Liikevaihto 2015 n. 9

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön SYKE, 29.-30.10.2013 Helsinki POP-ainelainsäädäntö ja kv.sopimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Outotec kasvava teknologiayritys

Outotec kasvava teknologiayritys Asmo Vartiainen, Johtaja Outotec kasvava teknologiayritys Metallienjalostuspäivät 2012 Teknologiaa luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Outotec kehittää ja toimittaa ympäristön kannalta kestäviä teknologiaratkaisuja

Lisätiedot

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Tarkastellut strategiat Kansainvälisiä ja kansallisia luonnonvarojen

Lisätiedot

KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA TILASTOINTI PUUJÄTTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖÖN VALMISTELUSTA, KIERRÄTYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ

KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA TILASTOINTI PUUJÄTTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖÖN VALMISTELUSTA, KIERRÄTYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ Eero Myller Projektipäällikkö Lassila & Tikanoja KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA TILASTOINTI PUUJÄTTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖÖN VALMISTELUSTA, KIERRÄTYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ Puujätteet kiertoon seminaari 27.5.2015

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta Hevosyrittäjäpäivät 13.11.2015 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry PEFC palveluita koko yhteiskunnalle 2.10.2014 Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 PEFC:n kansainvälinen organisaatio PEFC Council on globaali, voittoa tavoittelematon kansainvälinen organisaatio,

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta

Lisätiedot

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 1 Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 30.11.2010 2 JÄTELAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEET Ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä

Lisätiedot

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 27.4.2016 Kauttua Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Mineraalien kaivu 59 % Rakentaminen 19 % Palvelut ja kotitaloudet 3 % Teollisuus

Lisätiedot

TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN?

TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN? TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN? Maailman johtavalta lukituskonsernilta! Uusi -teknologia on ASSA ABLOY konserniin kuuluvien yritysten yhteisen tuotekehityksen tulos. -teknologia yhdistää vahvan koodin

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Lehdistötilaisuus 29.8.2012 Professori, tekn.tri Erja Turunen Tutkimusjohtaja, sovelletut materiaalit Strateginen tutkimus, VTT 2 Kierrätyksen rooli

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus Finlandia-talossa. Julkinen - Public

Tiedotustilaisuus Finlandia-talossa. Julkinen - Public Tiedotustilaisuus 5.10.2016 Finlandia-talossa 1 Vapo tähtää kasvaville aktiivihiilen sekä kevyiden ja kestävien hiilikuitumateriaalien markkinoille Tomi Yli-Kyyny 2 Vapo Ventures VAPO VENTURES hakee aktiivisesti

Lisätiedot

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet 1 Jätehuollon ajurit kohti kierrätysyhteiskuntaa Vahvimmat muutosajurit Uusi jätelaki ja siihen liittyvät asetukset Biohajoavan jätteen kaatopaikkaamiskielto Markkinatalouden

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

materiaalitehokkuuden näkökulmasta

materiaalitehokkuuden näkökulmasta IE-direktiivi ja jätedirektiivi materiaalitehokkuuden näkökulmasta Laura Karvonen, Ulla Lassi ja Toivo Kuokkanen Analytiikkapäivät Kokkola Esityksen sisältö Materiaalitehokkuuden määritelmä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus 2 Kuluttaja pitää paperi- ja kartonkituotteista Kartongilla ja paperilla on ylivertainen imago muihin pakkausmateriaaleihin nähden. Niitä pidetään turvallisina

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

UUDISTA LUKITUKSESI ABLOY -TUOTEPAKETEILLA

UUDISTA LUKITUKSESI ABLOY -TUOTEPAKETEILLA UUDISTA LUKITUKSESI ABLOY -TUOTEPAKETEILLA Asukkaiden lukitusturvallisuuden kannalta on tärkeää, että: lukitus antaa riittävän suojan asukkaalle itselleen ja hänen omaisuudelleen täyttää nykyiset turvallisuusvaatimukset

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet

Sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet Sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet Prof. Olli Dahl, Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Oulu, Tammikuu 2014 Kemiantekniikan korkeakoulu Puunjalostustekniikan laitos PL 16300, 00076 Aalto Puh: +358 40 5401070

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015

Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015 Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100% omistama energiayhtiö

Lisätiedot

Jätelaki ja jätealan asetusten valmistelu. Kuntamarkkinat 19.9.2011 Ari Seppänen, ympäristöministeriö

Jätelaki ja jätealan asetusten valmistelu. Kuntamarkkinat 19.9.2011 Ari Seppänen, ympäristöministeriö Jätelaki ja jätealan asetusten valmistelu Kuntamarkkinat 19.9.2011 Ari Seppänen, ympäristöministeriö Uusi jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait jätelaki 646/2011 laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lisätiedot

Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström 5.5.

Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström 5.5. Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström 5.5.2015 Turku Sivu 1 6.5.2015 Resurssitehokas - AJATELKAA JÄRJESTELMIÄ

Lisätiedot

Maatalouden ravinteet kiertoon Hämeenlinna Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Luonnonvarakeskus

Maatalouden ravinteet kiertoon Hämeenlinna Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Luonnonvarakeskus Maatalouden ravinteet kiertoon 29.1.2016 Hämeenlinna Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Luonnonvarakeskus Sivu 1 31.1.2016 Sivu 2 31.1.2016 Sivu 3 31.1.2016 Kiertotalous Joka vuosi ylikulutuspäivä tulee

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Uudistuva metsäteollisuus - Rakennemuutos ja innovaatiot. Anne Brunila toimitusjohtaja Metsäteollisuus ry

Uudistuva metsäteollisuus - Rakennemuutos ja innovaatiot. Anne Brunila toimitusjohtaja Metsäteollisuus ry Uudistuva metsäteollisuus - Rakennemuutos ja innovaatiot Anne Brunila toimitusjohtaja Metsäteollisuus ry Metsäsektorin muutosajurit Teknologinen kehitys ja markkinoiden muutos (1) 2 Paperin ja sähköisen

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin

Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin Henrik Rainio, Kuntatalous Tuulia Innala, Alueet ja yhdyskunnat Kuntamarkkinat 15.9.2016 Mitä on kiertotalous? Kiertotaloudessa resurssit säilytetään

Lisätiedot

Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta. Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA päivä,

Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta. Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA päivä, Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA 2012 -päivä, 11.10.2011 Ekopiste on kuluttajan arvostama palvelu Tutkimuksen

Lisätiedot

CROSS CLUSTER 2030 Metsä- ja energiateollisuuden Skenaariot Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting Oy 8.10.2014

CROSS CLUSTER 2030 Metsä- ja energiateollisuuden Skenaariot Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting Oy 8.10.2014 CROSS CLUSTER 23 Metsä- ja energiateollisuuden Skenaariot Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting Oy 8.1.214 MIHIN UUSIA BIOTUOTTEITA TARVITAAN? ÖLJYTUOTTEIDEN NETTOTUONTI Öljyn hinnan nopea nousu

Lisätiedot

Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen

Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen 20.5.2016 Esityksen sisältö 1. Yritys lyhyesti 2. Uusiutuva diesel 3. Ajankohtaista ympäristövaliokunnalle Nesteen strategia

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Kestävyyskriteeri-Info Pekka Ripatti 23.11.2012 Miksi kestävyyskriteeri-info? EMV:ssa on aloittanut uusiutuvan energian ryhmä EMV on käynnistänyt valmistautumisen

Lisätiedot

Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio

Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio 26.5.2016 Ekomo alusta liiketoiminnan kasvulle Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Ekomo tarjoaa yrityksille alustan teollisille

Lisätiedot

Itä-Suomen bioenergiapäivä Kajaani

Itä-Suomen bioenergiapäivä Kajaani Itä-Suomen bioenergiapäivä Kajaani 21.11.2016 Envitecpolis Oy HELMET-hankkeen vastuullinen päätoteuttaja on Envitecpolis Oy, joka on vuonna 2008 perustettu hajautetun uusiutuvan energian, energia- ja materiaalitehokkuuden

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari Pirkanmaan ELY-keskus

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari Pirkanmaan ELY-keskus PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N JÄTEVOIMALAHANKE Harri Kallio Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013 Pirkanmaan ELY-keskus 1 ESITYS Kuntavastuullisen sekajätteen energiana hyödyntämisen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enso Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä Maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase Energiataseessa lasketaan

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Mitä kiertotalous on?

Mitä kiertotalous on? 1 Mitä kiertotalous on? Kiertotalous terminä on uusi, mutta samalla se sisältää monia tuttuja asioita. Kyse ei ole pelkästään jo syntyneen jätteen kierrättämisestä, vaan kiertotalouden ideana on tehostaa

Lisätiedot