SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUPPLY CHAIN MANAGEMENT"

Transkriptio

1 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE RFID ja NFC Teknologialla askelta edemmäs kilpailijoita 5 TA Ydintoiminta Ota SCM:stä uusi näkökulma yritykseesi Koulutus Enemmän ratkaisuja osaamisen kasvuun SUPPLY CHAIN MANAGEMENT N:o / Lokakuu 09 SCM-AJATTELUUSI Tilaus-toimitusketjun hallinta Muutakin kuin logistiikkaa Julkinen sektori Investoi tehoon Hankintatoimi Tutkimus kertoo: keskittämällä säästät OPTIMOI TULOS - KUVA: J. GATTORNAN ARKISTO KATRI KARJALAINEN TUNNE ASIAKKAASI John Gattorna: Yritysjohdon on ajateltava toimitusketjujaan yrityksen omimpana toimintana.

2 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI HAASTEITA Toimitusketjuissa on viimeisen vuoden aikana tapahtunut paljon. Ketjuun sitoutunutta pääomaa on yritetty vähentää, vaikka halvat raaka-ainehinnat ovat houkutelleet ostoksille. Toimitusketjun hallinta on palvelua siellä, missä on kysyntää. Tällä hetkellä kysyntä on vähäistä, sillä talouden taantuma on romahduttanut sitä useimmilla toimialoilla. Samaan aikaan teollisuuden rakennemuutoksen seurauksena esimerkiksi paperiteollisuuden tehtaita on suljettu Suomessa. Näitä kahta ilmiötä on paikoin vaikea erottaa toisistaan, eikä se ainakaan helpota ratkaisujen arviointia. Äkkikiihdytys olisi ehkä vaikeasti hallittava, mutta myönteinen käänne. Tee hyvinvoinnista yhteinen asia 1 Konepajateollisuuden kentältä kuuluu kummia. Sopeutuminen kysynnän romahtamiseen ei ole edennyt ja pk-sektorin alihankintayritykset painiskelevat turvonneiden toimitusketjujen kustannusten kanssa. Osa yrityksistä ihmettelee, miksi päähankkijat pitävät harvakseltaan toimittajatapaamisia näinä vaikeina aikoina. Vuosi on kulunut ja joissain tapauksissa vasta nyt on käyty läpi alenevan kysynnän vaikutuksia toimintaan. Tämä ei vahvista sitä tunnetta, että toimitusketjun hyvinvointi olisi yhteinen asia, vaan tilanne muistuttaa nollasummapeliä, jossa yhden etu on toisen haitta riippuen siitä, kuka maksaa toimitusketjuun kasaantuneen materiaalin kustannukset. Vaikuta omalla toiminnallasi - ajat kaikkien etua Nyt voisi olla hyvä hetki tarttua toimeen. Ensin turvon- neet ja sittemmin vajaat toimitusketjut ovat konkreettisesti kotimainen ongelma. Ei ole kenenkään etu, että materiaalit kertyvät takapihoille ja pääomakustannukset rasittavat yritysten taseita. Toisaalta raaka-aineiden halvat maailmanmarkkinahinnat ovat jo houkutelleet yrityksiä ostoksille kasvavan kysynnän toivossa. Toimitusketjun keskeisiin tekijöihin on yritetty puuttua myös kiinteiden kustannusten leikkaamisella. Tämä on heikentänyt asiakaspalvelua kysynnän yllättäen kasvaessa. Vaihto-omaisuuden määrä ja varastotasot näyttävät todellakin olevan hallinnollisia päätöksiä, joihin yritykset voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa. Mikko Melasniemi Toimitusjohtaja, Suomen osto- ja logistiikkayhdistys LOGY ry KUVA: LOGY RY VINKKINI Tapaa usein 1 Avoin keskustelu ja säännölliset toimittajatapaamiset tulevat tarpeeseen epävarmoissa olosuhteissa. Tartu toimeen Vaikka taloudellinen tilanne ohjaa luonnollisesti ky- synnän vaihtelua, omalla toiminnalla voi myös vaikuttaa toimitusketjujen tilanteisiin. Ajattele globaalisti Saat laajempaa perspektiiviä omaankin toimintaasi, 3 kun seuraat toimitusketjujen kehitystä yleisesti. Katso kauemmas - näet samalla lähelle Olisi syytä miettiä myös Suomen ulkomaankaupan suju- 3 vuuden perusrakenteita. Useissa tulevaisuuden selvityksissä, kuten EVAn ja Sitran raporteissa, näyttää perusoletuksena olevan, että Suomeen on helppo tulla ja tuoda sekä vastaavasti lähteä ja viedä. Onko todella näin? Globaaleissa toimitusketjuissa ei näyttäisi olevan erikseen tapoja toimia Suomessa, vaan näyttäisi siltä, että Suomi on osa globaaleja kokonaisuuksia. Paikallisella tavalla toimia on aina jotain merkitystä, mutta Suomen kaltainen pieni kansantalous tuskin nousee erityiseen asemaan. Liikenne- ja viestintäministeriö onkin tarttunut toimeen ja valmistelee parhaillaan logistiikkastrategiaa valtiovallan toimenpiteiksi. Ajoitus on hyvä. Lisäksi Suomessa tarvitaan muutaman vuoden välein toistuvaa laajaa tutkimusta hankintatoimen kansantaloudellisista vaikutuksista. On selvitettävä ja seurattava toimitusketjujen tilaa ja kustannuksia sekä ulkomaille siirtyvän tuotannon vaikutuksia kansantalouteen. Katse vähän kauemmaksi auttaa tulevaisuuden menestysmallien löytämistä. SUOSITTELEMME OIKAISU Piia-Noora Kauppi Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja OMA TALOUS Edellisessä, syyskuussa ilmestyneessä, Oma talous -liitteessämme Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi kertoi varallisuuden hallintaan liittyvistä asioista. Kerroimme virheellisesti hänen olevan edelleen Euroopan parlamentin jäsen. Suosittelemme s Toimitusketjun kulujen kohdistamisessa tulee esiin kannattamattomat tuotteet. Huomaa myös s. 7. NFC:n uudet käyttökohteet helpottavat työajan seurantaa. Autamme lukijoitamme onnistumaan! SUPPLY CHAIN MANAGEMENT N:O LOKAKUU 009 Julkaisija: Suomi Mediaplanet Oy Unioninkatu 18, Helsinki Liiketoimintajohtaja: Sauli Asikainen Toimituspäällikkö: Eveliina Hämäläinen Layout: Lii Treimann Business Developer: Edvard Groundstroem Vastuussa tästä numerosta Projektipäällikkö: Johanna Loukamaa Puhelin: Jaetaan Kauppalehden liitteenä Mediaplanetin liikeidea on luoda yhteistyökumppaneilleen uusia asiakkaita. Konseptimme perustuu korkealaatuiseen toimitukselliseen sisältöön, joka saa lukijamme toimimaan. VINKKI OPINTIELLE Opetusministeriö pyrkii vastaamaan SCM-osaamistarpeisiin ja koulutusta on alettu järjestää tutkintomuotoisena. Tähän asti koulutusta on ollut tarjolla vähän ja se on tapahtunut töiden ohella järjestettävinä yksittäisinä kursseina. Työn ohessa oppiminen on nouseva trendi. Osa opiskelijoista työllistyy opintojen ollessa vielä kesken, ja opinnot voi suorittaa yhä useammin loppuun työn ohessa mukautetun opetusohjelman mukaisesti. Keväällä ja syksyllä 010 alkaa useita hankintatoimen, logistiikan ja logistiikan johtamisen koulutusohjelmia. Koulutusta järjestetään sekä päivä- että aikuiskoulutuksina. Tavoitteet on suoraan määritelty työelämään liittyviksi ja koulutus tarkoitettu henkilöille, jotka ovat jo alalla tai siirtymässä alan työtehtäviin. KUVA: ISTOCK.COM

3 AJASSA TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI SCM:n koulutusmahdollisuudet Kysymys: Millä tavoin SCM:n konkreettista osaamista voidaan lisätä Suomessa? Vastaus: Koulutuskysyntään on pyritty vastaamaan luomalla tutkintoon johtavia SCM:n koulutusohjelmia ja näin varmistamaan, että alalla on riittävästi ammattitaitoista työvoimaa. Suomi on perinteisesti ollut vientivetoinen maa ja vientiin liittyvää koulutusta on ollut runsaasti tarjolla. Tuontiin ja hankintatoimeen keskittyvää koulutusta on puolestaan annettu tähän asti enimmäkseen töiden ohella järjestettävinä yksittäisinä kursseina. Sitä ei ole hahmotettu yhdeksi kokonaisuudekseen, eikä yhtenäistä koulutusta ole tästä syystä ollut tarjolla. Hankinta osaksi strategiaa Alan osaamistarpeisiin pyritään nyt vastaamaan tarkemmin ja tutkintoon johtavaa koulutusta on alettu järjestää eri instansseissa. Tuonti ja hankinnat on koettu pelkästään kustannustekijöiksi. Parhaat yritykset ovat toki Suomessakin panostaneet hankintatoimen osaamiseen, mutta usein AMMATTITAITOA KOULUTUKSEN AVULLA Halusit sitten opiskella työn ohessa tai kokopäiväisesti, pian sinulla on varaa valita. KUVA:ISTOCKPHOTO.COM hankintatoimi mielletään edelleen yrityksissä vain ostamiseksi eikä strategiseksi toiminnoksi, eikä siihen ole panostettu riittävästi, ostotoiminnan lehtori Esa Väänänen summaa. Väänänen toimi lähes kolmenkymmenen vuoden ajan erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä metsäteollisuudessa. Sen jälkeen hän halusi jakaa työelämässä hankittua osaamista muillekin. Alan opettajiksi sopivatkin professorien lisäksi myös alalla pätevöityneet ammattilaiset. Globaali liiketoiminta on keskeistä suomalaisille yrityksille ja maassamme tulee kouluttaa SCMtoimista vastaavat henkilöt ymmärtämään toimitusketjun hallinnan keskeiset prosessit, Väänänen painottaa. Näkemystä SCM:n avulla Yrityksissä ei ole tähän asti täysin ymmärretty logistiikan eikä etenkään hankintatoimen suurta vaikutusta kustannusten kannattavuuteen. Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelmavastaava ja lehtori Maiju Hankian mielestä tämä on hämmästyttävää. Yrityksissä tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä ja tietoa siitä, 1 KUNNON KOULUTUS miten ketjun toiminnot vaikuttavat toisiinsa sekä tietoisuutta kokonaiskustannuksista, Hankia kertoo. -Hankintatoimen osuuden tärkeyden ymmärtäminen on olennaista SCM:n kokonaisuuden hallinnassa, sillä sen vaikutukset näkyvät kaikkialla. Myös kestävän kehityksen huomioiminen olisi nyt sekä tulevaisuudessa tärkeää. Hankintatoimi, eli ostaminen, ei välttämättä ole ollut perinteisesti korkealle arvostettua eikä sitä ole ehkä mielletty vaikeaksi. Logistiikan lehtori Sanna Nieminen arvelee tässä piilevän mahdollisen syyn siihen, ettei alan koulutusta ole ollut tarjolla. Vaikka suuret muutokset koulutustarjonnassa tapahtuvat hitaasti, on opetussuunnitelmia viime aikoina päivitetty ja uudistettu. Opinnoissa tähdätään myös eläköityvien ostajien korvaamiseen ja kouluihin haetaan aktiivisia ja avoimia nuoria tai alaa vaihtavia, joille voidaan tarjota uusi näkökulma työelämään. Käytännön puolella yritykset voisivat ottaa aktiivisemman roolin hyvien harjoittelupaikkojen tarjoamisessa. MIKAELA KATRO ILMOITUSLIITE 3 ESIMERKKI Tapani Aittoniemi Palvelupäällikkö Kun Tapani Aittoniemi haki nykyiseen työpaikkaansa Securitasin palvelupäälliköksi, painotettiin työhaastattelussa hänen tuotantotalouden opintojaan. Olin suorittanut opinnoistani valtaosan hakiessani työtä ja sillä oli suuri merkitys valituksi tulemiseeni., Aittoniemi kertoo. Hän painottaa koulutuksen tärkeyttä, vaikka itseoppimisessakin on omat hyvät puolensa. Itseoppiminen on hyödyllistä, mutta joskus turhauttaa, kun asiat on pitänyt opetella itse alusta asti, Aittoniemi kertoo. Jos oppia olisi saanut enemmän, ei pyörää olisi aina ollut tarpeen keksiä uudelleen. Alan opetustarjontaa pitäisi lisätä, jotta firmat voisivat paitsi kilpailuttaa paremmin myös säästää aloituskustannuksissa. Oppilaitosten pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä suuryritysten kanssa, jotta tulevaisuuden tarpeet alalla saataisiin kartoitettua mahdollisimman tarkasti. Uutta näkemystä! Hankintatoimen ylempi AMK-tutkinto Metropolia Ammattikorkeakoulussa suoritettava hankintatoimen tutkinto antaa Koulutuksen toteutus Hakuaika

4 4 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI AJASSA ANNATHAN ASIAKKAAN ORGANISOI ASIAKKAAN MUKAAN JOHTAA? Kysymys: Kuinka yritykseni voi menestyä rajusti vaihtelevan kysynnän paineessa? Vastaus: Toimitusketjut, ja niiden myötä koko liiketoiminta, on organisoitava asiakkaiden käyttäytymisen mukaan. Viimeistään maailmanlaajuinen lama on herättänyt yrityksiä etsimään uusia liiketoimintamalleja. Tulevaisuudessa yhä useammat yritykset jakautuvat pienempiin yksiköihin, jotka ovat mahdollisimman lähellä asiakasta. Yleisesti ottaen maailmassa ei ole onnistuttu kovinkaan hyvin toimitusketjujen yhdistämisessä asiakkaisiin, mutta viimeisen 15 vuoden voimakkaan kasvun ansiosta olemme päässeet kuin koira veräjästä, sanoo John Gattorna, yksi maailman johtavista SCM-asiantuntijoista. Sovita asiakkaan mukaan - arvokkain tieto on kentällä Yhä monimutkaistuvammassa maailmassa yritys ei voi ajatella toimitusketjuaan yksittäisenä prosessina. Toimitusketjuja on ajateltava monikossa. Jokaisen yrityksen läpi kulkee useita toimitusketjuja. Erilaisilla poluilla ja prosesseilla on omat erityispiirteensä, jotka ovat saattaneet unohtua leveämpinä aikoina, kun John Gattorna SCM:n kansainvälinen asiantuntija ja kirjailija yrityksen tuotteita ostettiin joka tapauksessa. Mutta yhden koon toimitusketjut eivät toimi enää, Gattorna sanoo. Asiakaskäyttäytymisen tunteminen on avainasemassa uusissa liiketoimintamalleissa. Monille yrityksille syvemmän asiakasymmärryksen saavuttaminen on kuitenkin mahdotonta, johtuen niiden omasta rakenteesta Useat yritykset ovat täydet 90 astetta väärässä suunnassa siitä, mitä asiakkaat haluavat, koska yrityksiä johdetaan siilomaisesti ylhäältä alas, mahdollisimman kaukana asiakkaiden toiminnasta, Gattorna selittää. Toimitusketjujen sovittaminen yhteen asiakkaiden tarpeiden mukaan on paras tapa tehostaa koko liiketoimintaa. Erilaiset tavat jaotella asiakasryhmiä voi unohtaa ja ottaa ohjenuoraksi vain yhden: kuinka tuote tai tuoteryhmä sovittuu tietyillä markkinoilla yhteen asiakaskäyttäytymisen kanssa. Tällainen tieto voidaan kääntää takaisin yritykseen, sen prosesseihin ja organisaatiorakenteisiin, Gattorna sanoo. Kartoita kulttuuriasi ja löydä ketjun helmet Yritysjohdon on ajateltava omia toimitusketjujaan yrityksen omimpana toimintana. Vaikka näin tehtäisiinkin, jää toimitusketjujen ratkaisevin tekijä usein huomiotta. Puolet siitä, mitä toimitusketjussa tapahtuu, liittyy ihmisten käyttäytymiseen. On asiakkaita, jotka vetävät tuotteen toimitusketjun läpi ja toimittajia, jotka tuottavat vaikkapa komponentteja tai raakaaineita. Tässä välissä on oma yritys työntekijöineen. Tätä puolta ei ole osattu tai haluttu ottaa riittävästi huomioon, Gattorna sanoo. Tyypillinen tilanne on, että yritys osaa hallita toimitusketjun kovia, mitattavia osatekijöitä, mutta ei puutu ihmisten toimintaan, koska sen mittaamista pidetään mahdottomana. Tuollaisen tekosyyn voi heittää jo menemään. On olemassa erinomaisia välineitä kartoittaa yrityskulttuuria ja sen johtamistyyliä. Vasta tällainen näkemys yrityksestä mahdollistaa tietoisuuden siitä, mitkä osat liiketoiminnasta voivat menestyä ja mitkä tarvitsevat ajattelutavan muutosta, Gattorna selittää. Osallistu! Saat lahjaksi kirjan: Järjestäjät: November 3, 009 Scandic Continental, Helsinki New supply chain models for new times Muut seminaarin huippuesiintyjät: Hille Korhonen, Implementing SCM in consumer business Future Focused Supply Chains InGRID ENERGY Can the Internet of Electricity catalyse Efficiency? Contruction Supply Chain - The challenges and opportunities for industrial supply chain optimisation Yhteistyökumppanit: LOGY:N SCM-FOORUMISTA OSAAMISTA JA KILPAILUKYKYÄ SCM-foorumi on toimitusketjunhallinnan verkosto johtajille ja asiantuntijoille. Se tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden verkottumiseen, kouluttautumiseen ja toisilta oppimiseen. Tärkeää on myös lisätä alan tunnettuutta. Liity nyt, foorumin jäsenetuna ilmainen seminaaripaikka Lisätietoa foorumista ja sen jäsenyydestä: Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry Tomi-Pekka Juha puh. (09) s-posti

5 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI 3 Kunnioita kulutietoisuutta yksinkertaisesti PROSESSIEN TYÖ ESILLE ILMOITUSLIITE 5 LYHYESTI ASIAKASLÄHTÖISYYS Älä jaottele asiakasryhmiä, vaan ota ohjenuoraksi tuotteen sovittaminen asiakaskäyttäytymiseen. KUVAT: J. GATTORNAN ARKISTO Pelkkiä myyntikatteita tuijotettaessa yritykseltä jää ratkaisevaa tietoa huomaamatta. Tilaus-toimitusketjun kuluja on tarkasteltava tuote- ja asiakaskohtaisesti. Moni perinteinen kauppa- tai tuotantoyritys mieltää tilaus-toimitusketjun hallinnan yhä pelkäksi logistiikaksi. Laajempi käsitys toimitusketjusta avaa kuitenkin uudenlaisen näkökulman yrityksen ydintoimintaan ja sen kannattavuuteen. Tarkoitan tilaus-toimitusketjulla kaikkea sitä työtä, jonka seurauksena tavaraa saadaan yritykseen ja sieltä asiakkaalle. Tällöin esimerkiksi asiakaspalvelu kuuluu myös tilaus-toimitusketjuun, kertoo liikkeenjohdon konsultti Jouni Sakki, jolta on syyskuussa ilmestynyt uusi, tilaus-toimitusketjun hallintaa käsittelevä teos. Tilaus-toimitusketjuun liittyvä työ on usein rutiininomaista, eikä sitä pysähdytä sen kummemmin ajattelemaan. Tavaraa kuljetetaan ja varastoidaan, tilauksia tehdään ja otetaan vastaan. Oleellista on, että juuri nämä tapahtumat aiheuttavat suuren osan tilaus-toimitusketjun kaikista kuluista. Nämä kulut pitäisi tuntea yksityiskohtaisesti. Tässä on suomalaisilla yrityksillä vielä paljon tekemistä, Sakki sanoo. Katso katteen tuolle puolen - tunnista todellinen tappio Ajatus kulutietoisuudesta liittyy kulujen jakautumiseen. Suurta osaa tilaus-toimitusketjun kuluista ei osata suhteuttaa yksittäiseen tuotteeseen tai asiakkaaseen. - Esimerkiksi palkkakustannukset tunnetaan kokonaisuuden tasolla, mutta eri asiakkaat ja tuotteet aiheuttavat kuluja hyvin eri tavalla, eivätkä ne ole välttämättä suhteessa katteeseen, Sakki muistuttaa Myyntikate ei riitä yrityksen kannattavuuden mittariksi. Yllättäviäkin tappioita ilmenee, kun toimitusketjun kulut kohdistetaan yksittäisiin asiakkaisiin tai tuotteisiin. Plusmerkkinen kate ei aina riitä korvaamaan tilaus-toimitusketjun tapahtumista aiheutuvia kuluja, eikä yritys aina edes tiedosta tappiollista tuotetta. Kun yrityksessä sitten tehdään kulukohdistus, jopa puolet tuotteista tai asiakkaista saattaa osoittautua tappiollisiksi, Sakki kertoo. Pienin resurssein parempiin tuloksiin Kiinteiden kulujen kartoittaminen tilaus-toimitusketjun tapahtumien mukaan on yksinkertainen prosessi, jonka pienikin yritys pystyy suorittamaan vähillä resursseilla. Tappiollisten tuotteiden tai asiakkaiden tiedostaminen avaa tien selvään kannattavuuden kasvuun. - Yrityksen kannattavuutta ei paranneta sillä, että nipistetään esimerkiksi kuljetuskustannuksia vielä vähäsen. Kannattavuutta parannetaan siten, että tiettyjä tuotteita ei kuljeteta ollenkaan, Sakki tiivistää. Pekka Koskinen Kauppatieteiden tohtori KUVA: MAURI RATILAINEN Toimintaketjujen kannattavuusajattelussa kohti laajempia kokonaisuuksia Suomalaisen metsäteollisuuden toimitusketjujen hallinnassa on paljon kehittämisen varaa. Vuosikymmeniä samanlaisina säilyneet toimintamallit eivät riitä, eikä toimitusketjua voi enää tarkastella pelkän logistiikan näkökulmasta. Perinteinen tilanne yrityksissä on se, että erillinen logistiikkaosasto on hoitanut erinomaiset kuljetusjärjestelyt, mutta kukaan ei tarkastele, tuotetaanko tuotteet oikea-aikaisesti vai varastoon makaamaan, kertoo KTT Pekka Koskinen. Toimitusketjut sitovat paljon pääomaa, ja ovat siis suorassa yhteydessä yrityksen kannattavuuteen. Ajattelutavan on siirryttävä pois konteista ja rekoista, kohti toiminnan strategista kokonaisohjausta. Koko toimitusketju on saatava mukaan yrityksen ydintoimintaan. Suomalaisissa yrityksissä on alkanut tapahtua muutosta, mutta sen on lähdettävä liikkeelle yritysjohdosta, Koskinen peräänkuuluttaa. VINKKI KUVAT: ISTOCK.COM VAHVA KETJU Tehokkaan toimitusketjun toteuttaminen edellyttää kokonaisuuden hallintaa.

6 6 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INSPIRAATIO Sovella seurantaan, nopeutat reagointiaikaa Kysymys: Onko kaasualan logistiikkaratkaisuissa tehostamisen varaa? Vastaus: Tulevaisuudessa kaasupullojen matkaa saatetaan seurata RFID-ratkaisuilla. JOHTAJALTA JOHTAJALLE Syyskuussa päättyi maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen Tekes-hanke, joka kartoitti RFID-teknologian soveltuvuutta kaasualalle, nestekaasupullojen logistiikkaan. Kehityshankkeen tuloksena kaasualan yrityksillä on hallussaan hyvät lähtökohdat RFID:n hyödyntämiseksi toiminnassaan. Hanke oli kiinnostava, sillä maailmasta ei löydy referenssejä tämänkaltaisesta tutkimuksesta, eli kaikki tieto jouduttiin tuottamaan itse. Hankkeen aikana määritettiin tehokas RFID-järjestelmä ja tehtiin pienet pilotoinnit siitä, miten tunnistus tulisi käytännössä tapahtumaan, kertoo hankkeen projektipäällikkö Sami Kalliokoski. Läpinäkyvyydellä saat nopeutta ja tehokkuutta Kaasupullojen tarkasta määrästä Suomessa on olemassa vain arvioita, jotka liikkuvat yhden ja neljän miljoonan pullon välillä. Pullojen käsittely on hyvin pitkälle manuaalista, ja kirjaamiset tehdään käsin. Siinä vaiheessa, kun riittävässä määrässä pulloja on RFID-tunniste, kulutuksen ja varastojen seuranta on paljon tehokkaampaa kuin nykyään. RFID:llä on potentiaalia nopeuttaa pullokaluston käsittelyä ja kirjanpitoa aivan huikeasti, sanoo NÄKYVÄÄ JA LÄPINÄKYVÄÄ. Seurantajärjestelmällä saadaan reaaliaikaista tietoa RFID-tunnistein varustetuista tuotteista. Näin toimitusketju muuttuu läpinäkyvämmäksi ja sitä pystytään ohjaamaan paremmin. KUVA: ISTOCKPHOTO.COM Neste Oilin pullokaasuliiketoiminnan tuotehallintapäällikkö Veijo Kokko. Nestekaasun kysyntä on Suomessa huipussaan grillikaudella: kesäkuukausien menekki on usein FAKTAA Mikä ihmeen RFID? Lyhenne RFID tulee sanoista 1 Radio Frequency Identification. RFID on etätunnistustekniikka, joka käyttää radiotaajuuksia tiedon lukemiseen tai tallentamiseen. Sitä kutsutaan joskus saattomuistiksi. Tuttu RFID-tekniikan käyttökohde on pääkaupunkiseudun matkakortit. Kuinka se toimii? RFID-ratkaisuun kuuluu tunniste ja lukija, jotka hyödyntä- vät käyttökohteesta riippuen erilaisia virtalähderatkaisuja ja taajuusalueita. RFID-tunnisteeseen talletetaan tietoa esimerkiksi tuotteesta, yhtä iso kuin koko muun vuoden. Kun kysynnän vaihtelut voivat riippua päivän säästä, täytyy toimitusketjunkin olla joustava ja kyetä reagoimaan mahdollisimman nopeasti. sen määränpäästä tai varastosaldoista. Nykyään painotetaan yhä useammin RFID:n merkitystä myös tietoturvallisuuden saralla. Missä RFID:tä voi käyttää? RFID-tekniikkaa on ollut käytössä ainakin 3 parikymmentä vuotta. Varsinkin viime vuosina tekniikka on maailmanlaajuisesti yleistynyt esimerkiksi logistiikassa ja vähittäiskaupassa. Yksi syy RFID-kiinnostuksen kasvuun on kustannusten putoaminen. Yksinkertainen, niin sanottu passiivitunniste saattaa maksaa alle kymmenen senttiä. 4 HYÖDYNNÄ TEKNOLOGIAA Ratkaisuun kuuluvalla seurantajärjestelmällä on jatkuvaa, reaaliaikaista tietoa RFID-tunnisteella varustettujen pullojen sijainnista sekä toimitusprosessin etenemisestä. Kun toimitusketju muuttuu entistä läpinäkyvämmäksi, sitä pystytään entistä paremmin suunnittelemaan ja ohjaamaan, Kalliokoski selittää. Kattavalla yhteistyöllä perusta tulevaisuudelle Kaasupullojen tunnistusjärjestelmän toteutus on teknisesti haastava. Tunnisteiden on kestettävä kovaa käyttöä, ja tunnistettavia pullotyyppejä on jopa kaksikymmentä. Osa pulloista on valmistettu komposiittimateriaalista, johon löytyi ratkaisuksi erittäin halpa tarratunniste. Metallipullojen pinnalle tarra ei sovellu, eikä radiosignaali läpäise sitä. Löysimme kuitenkin myös metallipulloille soveltuvan ratkaisun, joka toimii luotettavasti eikä ole niin kallis, että investointi olisi kannattamaton, Kalliokoski kertoo. RFID-tekniikkaan perustuva tunnistusjärjestelmä voi tuoda kaasualalle tuntuvia säästöjä sekä toiminnan tehostumista. Jatko kehityshankkeen jälkeen vaatii kuitenkin RFID-osaajien ja kaasualan kattavaa yhteistyötä. On muistettava, että tässä on mahdollisuus kehittää toimitusketjun hallintaa kokonaisuutena. RFID-teknologia on kuin pyörät, jonka päälle pitää vielä rakentaa se auto, Kokko kuvailee. Tuo RFID:llä materiaalivirtoihin tehokkuutta ja oikea-aikaisuutta Traktorinvalmistaja Valtra Oy on siirtynyt käyttämään RFID-teknologiaa tilaustoimitusketjun hallinnassa. RFID tuo Valtran materiaalivirtoihin tehokkuutta ja oikea-aikaisuutta. Tuloksena on siis entistä tarkempi traktoritehdas. Valtran Suolahden tehtaan RFIDjärjestelmän perustana on tehtaan sisätrukkeihin ja vastaanottopisteisiin asennetut RFID-lukijat ja materiaalilavojen integroidut tunnisteet. Niiden avulla tavaran sisäänkirjaaminen automatisoituu ja tilaustarve saadaan toimittajalle reaaliajassa. Näin tehtaan materiaalisaldo on jatkuvasti mahdollisimman oikea-aikainen. Isoimpia hyötyjä järjestelmästä on, että tilausmateriaalin tarve menee toimittajien tietoon viiveettä. Uuden prosessin avulla pyrimme siihen, että tuotantomme pystyy toimimaan ilman häiriöitä, kertoo Valtran materiaalipäällikkö Timo Husso. Valtralla käytetään jo RFID-tekniikkaa myös jäljitettävyydessä ja sisäisessä materiaalinohjauksessa, ja uusia kehityskohteita on suunnitteilla. Nekin rakentuvat pitkäjänteiselle pohjatyölle. Olemme tehneet avaintoimittajien kanssa tarkat kuvaukset tilaus-toimitusprosesseistamme. Sitä kautta pääsemme käsiksi kohtiin, joissa automaattisesta tunnistuksesta on hyötyä, Husso selittää. Tarjoamme tietoa RFID -teknologian mahdollisuuksista, kehitämme alan toimijoiden verkostoa ja käynnistämme soveltamishankkeita Suomessa. Lisätietoa: RFID-palveluissa seminaarissamme vielä tilaa! Ilmoittaudu: 5th Logistics varastonhallinta ja kuljetustenohjaus Autamme asiakkaitamme pääsemään eroon aikaa vievästä paperityöstä ja tapahtumien kirjaamisesta jälkikäteen. 5th Logistics kattaa koko toimitusketjun lähtien tavaran vastaanotosta hyllytykseen, pakkaamisesta palautuksiin ja kuljetusten ajantasaiseen ohjaukseen. Järjestelmä toimii hienosti. Toteutuspäätöksemme jälkeen lankavarastomme kehitysprojekti sujui erittäin joustavasti ja nopeasti Fifth Elementin kanssa. Tapani Vuojamo, Tamfeltin IT-päällikkö. Perttu Aunola, Operatiivinen johtaja, p Erityisosaamistamme ovat RFID- ja GPS-teknologiat, puheohjaus, SAP-integraatio, mobiilit päätelaitteet ja kylmäketjunhallinta.

7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE 7 5 UUSIA KÄYTTÖ- VAIHTOEHTOJA ESIMERKKI Aitoa, laadukasta ja laajasti valvottua LISÄÄ MAHDOLLISUUKSIA 1. NFC-ominaisuuksilla varusteltujen matkapuhelinten käytön uskotaan yleistyvän tulevaisuudessa.. Pian matkapuhelin on monipuolisempi työväline kulunvalvonnan ja työaikaraportoinnin saralla. 3. NFC antaa välineen toiminnan tehostamiseen. KUVAT: ISTOCKPHOTO.COM Kehitä käytännöllisyyttä NFC-tekniikalla Kysymys: Voiko NFC-tekniikkalla tehostaa yrityksen toimintaa? Vastaus: Ainakin Totalin hyvät kokemukset NFC-pilotoinnista saavat jo miettimään uusia sovelluskohteita. Total Kiinteistöpalvelut on Jyväskylän seudulla toimiva, kiinteistöalan monipuolisia tukipalveluita tuottava yritys. Kun yrityksen toimintaa haluttiin tehostaa raportointia ja seurantaa kehittämällä, päädyttiin NFC:n käyttöönottoon. NFC vastaa haasteisiin Tärkeä motiivi NFC-tekniikan pilotoinnille Totalilla on kenttähenkilöstön raportoinnin kehittäminen. Kaikilla toiminta-alueilla ei ollut sähköistä raportointimahdollisuutta, ja olemassa oleviakin ratkaisuja oli paineita kehittää käytännöllisemmiksi. - Kiinteistönhoidon raportointi on kyllä sähköisessä huoltokirjassa, mutta tietokonetta on mahdotonta pitää huoltotöissä mukana. Töiden kuittaaminen piti saada mobiilivälineeseen, kertoo Totalin palveluesimies Pekka Rohula. 1 Hyödy NFC:stä tarkentuneella työaikaseurannalla Henkilöstöstämme vain murto-osa aloittaa työpäivänsä samasta työpisteestä. Yleensä mennään suoraan kohteisiin, jolloin NFC:llä on helppo seurata sisäänja uloskirjautumisia sekä kohdekohtaista työajankäyttöä, Rohula selittää. Uusia käyttökohteita NFC-tekniikka antaa Totalille välineen tehostaa omaa toimintaansa. Käynnissä oleva hanke laajentunee tulevaisuudessa uusiin suuntiin. Tällä hetkellä pilotoinnissa on kuusi NFC-kännykkää, joita käytetään kiinteistönhoidossa ja siivoustöissä. Tulevaisuudessa todennäköisesti kaikkien vastuualueiden työntekijät käyttävät NFC:tä vähintään työaikaraportointiin, Rohula ennustaa. 3 Tanskalainen kuljetusyhtiö Container Centralen ottaa käyttöön Euroopan laajimman RFID-ratkaisun. Yrityksellä on Euroopassa käytössään noin 3,5 miljoonaa kasvien kuljetukseen käytettävää rullakkoa. Kaikkiin asennetaan UHF RFID-tunniste, alkaen helmikuusta 010. RFID-teknologian avulla Container Centralen pyrkii tehostamaan Euroopan laajuista jakeluverkostoaan. Tunnisteiden avulla toimitusmäärien laskeminen ja seuranta muuttuu tarkemmaksi. Näin kuljetustoiminta muuttuu entistä läpinäkyvämmäksi. Toimitusketjun tehostamisen lisäksi Container Centralen kiinnittää hankkeessa erityistä huomiota tuotteidensa laadunvalvontaan. Yrityksen rullakoita käyttää yli asiakasta ympäri maailman. RFID-tunnisteiden avulla yritys voi varmistaa asiakkailleen aidot, laadukkaat rullakot halpojen kopioiden sijaan. FAKTAA NFC, eli Near Field Communication RFID:hen pohjautuva radiotaajuisen etätunnistuksen hyvin lyhyillä etäisyyksillä mahdollistava tekniikka. NFC-laite voi toimia sekä lukijalaitteena että tunnisteena MHz taajuudella toimiva tekniikka siirtää tietoa laitteesta tunnisteeseen tai toiseen laitteeseen 44 kbit sekunnissa. NFC:tä on suunniteltu käytettäväksi erityisesti matkapuhelinten yhteydessä. Puhelinvalimistajat ovat jo siirtyneet erityispuhelinten valmistuksesta lähemmäs kuluttajaa liittäen tavallisiin puhelimiin NFC-ominaisuuden. Tulevaisuudessa jo esimerkiksi Japanissa metrolipun korvikkeena toimiva tekniikka nähtäneen korvaamassa erilaiset maksukortit. Lupaavimmat sovellukset NFC-teknologialla ovat kännykkämaksaminen ja sähköiset liput. Logistiikan ja teollisuuden UHF RFID tunnisteratkaisut RFID mahdollistaa nopeamman materiaalivirtojen seurannan vähemmän virheitä turvallisemman tuotteiden tunnistuksen Confidex Ltd Haarlankatu Tampere FINLAND tel

8 8 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI AMMATILLINEN NÄKÖKULMA Hankintojen keskittäminen tarjoaa suuren säästöpotentiaalin hinnoissa ja prosessikustannuksissa. Pelkkä kannattavan hankintasopimuksen neuvotteleminen ei kuitenkaan riitä säästöjen saavuttamiseksi, vaan olennaista on sopimuksen korkea käyttöaste. Sopimusten ohiostaminen on saatava kontrolliin. Käytä säästöpotentiaali hyödyksesi Keskittämisen eri muodot, eli toimittajakantojen supistaminen, nimikkeiden standardoiminen ja vähentäminen sekä suurivolyymisten sopimusten neuvottelu alennusten saavuttamiseksi, ovat vahvasti esillä hankintaorganisaatioiden arjessa. Myös ns. epäsuorat hankinnat, joita yksiköt ja työntekijät ovat aiemmin saaneet toteuttaa vapaammin, otetaan keskitetysti haltuun. Keskittämällä tuet henkilöstösi ydintoimintaa Hankintayksikkö neuvottelee puitesopimuksen standardoituista tuotteista ja palveluista valittujen toimittajien kanssa. Tilaaminen näiden sopimusten pohjalta, määritellyin ehdoin ja sovittujen kanavien kautta, jää yksiköiden ja työntekijöiden vastuulle. Tällaisen hankintamallin tavoitteena on tuottaa säästöjä kahdella tavalla. Koko organisaation ostovolyymien kokoaminen yhden sopimuksen alle kategorioissa kuten IT-laitteet, toimistotarvikkeet, matkustuspalvelut tai siivouspalvelut mahdollistaa alhaisempien hintojen neuvottelemisen. Päällekkäisen työn vähentäminen hankintaprosessin vaiheissa toimittajien etsintä, hintavertailu, sopimusneuvottelut, sopimuksenhallinta taas säästää prosessikustannuksissa ja vapauttaa henkilöstön ydintehtäviinsä. Säästä 0 % prosessissa Säästöpotentiaali tällaisen toimintamallin kautta on merkittävä. Väitöskirjatutkimukseni tulokset valtion hankintatoimesta osoittavat, että yhden tuotekategorian kilpailutusprosessin toteuttaminen valtion tilivirastossa vie noin 167 työtuntia. Tämä tarkoittaa lähes 6000 euron kustannuksia työajan palkassa. Jos lähes sadan yksikön itsenäisesti toteuttamat kilpailutusprosessit keskitetään yhden hankintayksikön tehtäväksi, säästöt työajan kustannuksissa jo yhden tuotekategorian kohdalla voivat olla lähes puolitoista miljoonaa. Lisäksi keskitettyjen sopimusten hintasäästöt voivat olla jopa 0%. Päivittäisellä käytöllä tehoa Säästömahdollisuudet ovat suuria, mutta niiden saavuttaminen käytännössä osoittautuu usein kuviteltua vaikeammaksi. Kannattavan hankintasopimuksen neuvotteleminen ei riitä, olennaista on sopimuksen päivittäinen käyttö. Ostokäyttäytymisen muuttaminen voi olla haastellista. Vanhat hankintatavat ovat piintyneet käytännöiksi. Ikkunoiden pesu tilataankin paikallisesti siivousyrittäjältä sopimustoimittajan sijaan. Ostopäätöksessä tuotteen hinta saa korostetun merkityksen ja prosessikustannuksia ei havaita: halvimman työmatkalennon ja hotellin etsimiseen e-bookersista käytetään useita työtunteja tai rakennustyömaalta lähdetään kesken urakan hakemaan tarvikkeita rautakaupasta sen sijaan, että käytettäisiin tarjolla Hankintatoimen keskittämisessä on suuri säästöpotentiaali, mutta sen toteutuminen vaatii muutoksia ostokäyttäytymisessä. Katri Karjalainen Tohtori ja luennoitsija, Manchester Business School olevia valmiita tilauskanavia. Aina ei työntekijöille ole annettu riittävästi tietoa käytössä olevista sopimuksista tai koulutusta uusista tilausjärjestelmistä, jolloin sopimusten käyttäminen ei ole mahdollista. Sopimusten ohiostaminen, ns. maverick buying, on syy siihen, että tavoitellut säästöt voivat jäädä saavuttamatta. Ohiostaminen jättää hyödyntämättä neuvotellut volyymialennukset ja lisää päällekkäisiä työkustannuksia. Kuuntele toiveita - vähennät vastustusta Miten ohiostamisesta pääsee eroon? Keinoja on useita. Sähköiset hankintajärjestelmät parantavat hankintojen näkyvyyttä joten sopimusten ulkopuoliset ostot ovat havaittavissa. Lisäksi sähköiset kanavat tekevät hankinnoista helpompia sopimusten käyttäjille. Myös ostokultturia tulee muuttaa. Tässä tärkeänä välineenä voi olla Total cost of ownership ajattelutavan tiedottaminen loppukäyttäjille, jotta sopimusten tarkoitus ja käytön tärkeys välittyy paremmin. Sopimusten käyttöasteeseen liittyvät henkilö- tai yksikkökohtaiset kannusteet, tai sanktiot, ovat myös keino vähentää ohiostamista. Lopuksi on kuitenkin hyvä muistaa, että korkean käyttöasteen tavoittelu lähtee hankintaprosessin alusta: sopimusten laadinnassa, tuotespesifikaatioiden määrittelyssä ja tilauskanavien suunnittelussa tulee kuunnella loppukäyttäjän toiveita. Tällöin sopimusten käyttöönotto ja käyttö on sujuvampaa. KUNNAT Kunnilla SCM osittain hakusessa Epävakaisessa taloustilanteessa kustannussäästöjä haetaan julkisissakin instansseissa eri keinoin. Säästöjä tavoitellaan, mutta niiden saavuttamiseen tarvitaan ensin investointeja. Hankinnan merkitys kasvaa kuntien ottaessa käyttöön lisääntyvästi erilaisia sähköisiä välineitä (esim. erp, erilliset tilaamistyökalut) hankintaan ja taloushallintoon. Silti koko SCM käsittenä ja sen merkitys kuntien toimintojen tehostamisessa saattaa olla monelle vielä vieras. Kustannustietoisuus ja tehokkaan hankintatoiminnan rooli tosin hahmottuu päätöksentekijöille yleensä vasta numeroiden kautta. Säästöjen aikaansaamiseksi tarvitaan laskelmia, joilla säästöt osoitetaan, Raili Hilakari KL-Kuntahankinnat Oy:stä arvelee. Ammattimaisesti hankintaa tekevät asiantuntijat kunnissa kyllä ymmärtävät SCM:n mahdollisuudet ja tarkastelevat koko tilaustoimitusketjua kokonaisvaltaisemmin. Kuopiossa SCM on ollut arvioitavana ja kehitettävänä jo vuosia. Kokemukset ovat hyviä ja rohkaisevia, mutta kieltämättä uusia käytäntöjä, tietoa ja osaamista pitäisi viedä enemmän kaikkeen toimintaan, Kuopion seudun hankintatoimen hankintajohtaja Leena Petäjä kertoo. Kuopion seudulla SCM:n käyttö on ollut kasvussa, erityisesti terveydenhuollossa siitä on tullut osa tehokasta toimintaa. MIKAELA KATRO BOS toimittaa katalogit Suomen kaupungeille Haluatko sinäkin säästää hankinnassa? TERVETULOA KERTOMAAN MIELIPITEESI TÄSTÄ LEHDESTÄ! Haluamme auttaa lukijoitamme menestymään, siksi mielipiteesi on meille erittäin tärkeä. Vastaamalla SCMerikoisjulkaisua koskeviin lukijapalautekysymyksiin osallistut 500 euron lahjakortin arvontaan. OSALLISTU KYSELYYN OSOITTEESSA VOITA: OSALLISTU 500 :N SOKOS HOTELS -LAHJAKORTIN ARVONTAAN. PUH

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12 RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12 12:45 Ilmoittautuminen ja tutustumista näyttelyalueeseen 13:00 Tilaisuuden avaus Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo, RFID Lab Finland Professori Kari Tanskanen,

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Liikkuminen palveluna seminaari. Älyliikenne

Liikkuminen palveluna seminaari. Älyliikenne Liikkuminen palveluna seminaari Älyliikenne Kuinka materiaalien käsittely tehostuu, arvoketjut Aki Jumppanen Toimitusjohtaja HUB logistics Älyliikenne Älyliikenteen perusajatus on luoda kansallista kilpailukykyä.

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala RFID-tuotantosolun esittely Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa SEMINAARI 11.4.2012 Esityksen kulku: 1. Hanke esittely (resurssit, tavoitteet, yhteistyö)

Lisätiedot

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum B2B Cloud Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä Basware e-invoicing Forum 29.3.2012 Sisältö Basware lyhyesti Transaktiokaaos Mikä ihmeen B2B Cloud Basware lyhyesti Historia Perustettu

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

Baswaren hankintatutkimus 2011 Epäsuorien hankintojen kehittäminen

Baswaren hankintatutkimus 2011 Epäsuorien hankintojen kehittäminen A Basware Presentation Baswaren hankintatutkimus 2011 Epäsuorien hankintojen kehittäminen 26.10.2011 Baswaren hankintatutkimus Toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Vastaajia: 355 kpl (139 kpl vuonna 2010)

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Kilpailutusprosessiin tehoa

Kilpailutusprosessiin tehoa A Basware Presentation Kilpailutusprosessiin tehoa käytännön kokemuksia ja vinkkejä RFx ohjelmiston käytöstä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tietoiskun ohjelma

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen 7.2.2017 Pyry Huhtanen Pienet yritykset tarvitsevat suuria yrityksiä enemmän käteistä, sillä niiden kyky tuottaa liiketoiminnan

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Rahoituksen näkökulmaa

Rahoituksen näkökulmaa Rahoituksen näkökulmaa Sukupolvenvaihdos investointi tulevaisuuteen Kuopio, Puijon Maja Arto Piipponen, 13.10.2016 Mihin pankki kiinnittää huomiota investointeja rahoitettaessa? Kannattavuus Vakavaraisuus

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8. ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.2016 10.6.2016 Kanta-liittymisen tukiprojekti Miksi? Auttaa liittymisen

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

Bravidan David Ednerin haastattelu

Bravidan David Ednerin haastattelu Bravidan David Ednerin haastattelu Bravida on pohjoismaiden johtava kiinteistöjen teknisten asennusten sekä huolto- ja ylläpitopalvelujen kokonaistoimittaja, jolla on noin 9 000 Keväällä 2016 Symbrio haastatteli

Lisätiedot

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma

Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; strateginen näkökulma Laatua, tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa innovatiivisilla hankinnoilla seminaari Oulu 18.1.2017 klo 12.30 15.45, Scandic Oulu Päivi Laajala,

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila Digitalisaatio / Digiloikka Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila 12.9.2016 Asiakas prosessissa Kirjaudu Kahoot.it Game PIN: 458597 Luo nimimerkki esim. KariN Miksi olemme täällä? Digitalisaatio on uusi ja

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 HANKKIJA OY Toimitusjohtaja Ensio Hytönen Hallinto Markkinointi Myynti Logistiikka Sisäinen tarkastus Agro

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

FlowIT virtaa IT-hankintoihin

FlowIT virtaa IT-hankintoihin FlowIT virtaa IT-hankintoihin Virpi Kalakoski, Matti Gröhn, Kirsi Jääskeläinen, Tiina Kalliomäki-Levanto, Jani Lukander, Kristian Lukander, Jarno Turunen, Teppo Valtonen, Tiina Vihtonen, Tuija Virtanen

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila Harjoittelukurssi lukuvuonna 2013-2014 Leena Mattila Harjoittelu ennen Opiskelija hankki harjoittelupaikan itsekseen Työn jälkeen kirjoitti raportin ja liitti siihen työtodistuksen Raportti luettiin laitoksella

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku 12.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Kiinnostavia teemoja Tuottaja kysymys Asiakkaan valinnanoikeus Mikko Martikainen

Lisätiedot

Miten Infra-alan tuottavuus kasvuun?

Miten Infra-alan tuottavuus kasvuun? Miten Infra-alan tuottavuus kasvuun? Infra 2010 kehittämisohjelman loppuseminaari 5.11.2008 Helsinki Lauri Merikallio Jatkuvasti tuottavuuttaan parantava tilaus-toimitusketju Miten toivotut palvelut

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

Hyödykkeet: aineet ja tarvikkeet

Hyödykkeet: aineet ja tarvikkeet Aineistokuvaus Hyödykkeet: aineet ja tarvikkeet Sisältökuvaus Teollisuuden Aineet ja tarvikkeet -tilasto sisältää tavaranimikkeittäisiä eli hyödykkeittäisiä arvoja määrätietoja ostetuista aineista ja tarvikkeista

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNAN KÄYNNISTYS. YGOFORUM-seminaari Henrik Österlund

MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNAN KÄYNNISTYS. YGOFORUM-seminaari Henrik Österlund MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNAN KÄYNNISTYS YGOFORUM-seminaari 2.11.2016 Henrik Österlund 3.11.2016 1 TAUSTAA MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNALLE 3.11.2016 Materiaalitehokkuuden sopimustoiminnan

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari

Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari Yhteenveto Johtaja Hannu Sirén 1. Työryhmien keskustelun tiivistys ja keskeiset huomiot 2. Jatkotyö kärkihankemaailmassa

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen!

Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen! Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen! Montako asiakasta teillä käy päivittäin? Moniko heistä on todellinen ostaja? Kuinka monet poistuvat ostamatta? Osaatko optimoida oikean henkilökuntamäärän kullekin

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008 Avoin lähdekoodi ja hankinnat JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 13.5.2008 Sisältö: Ohjelmistohankintojen haasteet Hankintalaki ja ohjelmistot Case: toimisto-ohjelmiston hankinta

Lisätiedot

Ylitä itsesi. Valmennukset ja seminaarit syksy 2016. Hankinta Toimitusketjun hallinta Yritysvalmennukset

Ylitä itsesi. Valmennukset ja seminaarit syksy 2016. Hankinta Toimitusketjun hallinta Yritysvalmennukset Ylitä itsesi Valmennukset ja seminaarit syksy 2016 Hankinta Toimitusketjun hallinta Yritysvalmennukset Hei, hankinnan ja toimitusketjun hallinnan osaaminen on yrityksille erittäin tärkeä kilpailukyvyn

Lisätiedot

Microsoft Surface TM -laitteille suunnitellut IBM Power BI -ratkaisut kuluttajatuotteiden pakkaukseen ja vähittäiskauppaan

Microsoft Surface TM -laitteille suunnitellut IBM Power BI -ratkaisut kuluttajatuotteiden pakkaukseen ja vähittäiskauppaan Microsoft Surface TM -laitteille suunnitellut IBM Power BI -ratkaisut kuluttajatuotteiden pakkaukseen ja vähittäiskauppaan Kirjoittaja IBM Microsoft Solution Practice - Kanada Johdanto Ratkaisu Työvoimavaltaisilla

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen asiakaspalvelupisteissä pankki- ja asiakasomistajatyötä

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot