SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUPPLY CHAIN MANAGEMENT"

Transkriptio

1 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE RFID ja NFC Teknologialla askelta edemmäs kilpailijoita 5 TA Ydintoiminta Ota SCM:stä uusi näkökulma yritykseesi Koulutus Enemmän ratkaisuja osaamisen kasvuun SUPPLY CHAIN MANAGEMENT N:o / Lokakuu 09 SCM-AJATTELUUSI Tilaus-toimitusketjun hallinta Muutakin kuin logistiikkaa Julkinen sektori Investoi tehoon Hankintatoimi Tutkimus kertoo: keskittämällä säästät OPTIMOI TULOS - KUVA: J. GATTORNAN ARKISTO KATRI KARJALAINEN TUNNE ASIAKKAASI John Gattorna: Yritysjohdon on ajateltava toimitusketjujaan yrityksen omimpana toimintana.

2 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI HAASTEITA Toimitusketjuissa on viimeisen vuoden aikana tapahtunut paljon. Ketjuun sitoutunutta pääomaa on yritetty vähentää, vaikka halvat raaka-ainehinnat ovat houkutelleet ostoksille. Toimitusketjun hallinta on palvelua siellä, missä on kysyntää. Tällä hetkellä kysyntä on vähäistä, sillä talouden taantuma on romahduttanut sitä useimmilla toimialoilla. Samaan aikaan teollisuuden rakennemuutoksen seurauksena esimerkiksi paperiteollisuuden tehtaita on suljettu Suomessa. Näitä kahta ilmiötä on paikoin vaikea erottaa toisistaan, eikä se ainakaan helpota ratkaisujen arviointia. Äkkikiihdytys olisi ehkä vaikeasti hallittava, mutta myönteinen käänne. Tee hyvinvoinnista yhteinen asia 1 Konepajateollisuuden kentältä kuuluu kummia. Sopeutuminen kysynnän romahtamiseen ei ole edennyt ja pk-sektorin alihankintayritykset painiskelevat turvonneiden toimitusketjujen kustannusten kanssa. Osa yrityksistä ihmettelee, miksi päähankkijat pitävät harvakseltaan toimittajatapaamisia näinä vaikeina aikoina. Vuosi on kulunut ja joissain tapauksissa vasta nyt on käyty läpi alenevan kysynnän vaikutuksia toimintaan. Tämä ei vahvista sitä tunnetta, että toimitusketjun hyvinvointi olisi yhteinen asia, vaan tilanne muistuttaa nollasummapeliä, jossa yhden etu on toisen haitta riippuen siitä, kuka maksaa toimitusketjuun kasaantuneen materiaalin kustannukset. Vaikuta omalla toiminnallasi - ajat kaikkien etua Nyt voisi olla hyvä hetki tarttua toimeen. Ensin turvon- neet ja sittemmin vajaat toimitusketjut ovat konkreettisesti kotimainen ongelma. Ei ole kenenkään etu, että materiaalit kertyvät takapihoille ja pääomakustannukset rasittavat yritysten taseita. Toisaalta raaka-aineiden halvat maailmanmarkkinahinnat ovat jo houkutelleet yrityksiä ostoksille kasvavan kysynnän toivossa. Toimitusketjun keskeisiin tekijöihin on yritetty puuttua myös kiinteiden kustannusten leikkaamisella. Tämä on heikentänyt asiakaspalvelua kysynnän yllättäen kasvaessa. Vaihto-omaisuuden määrä ja varastotasot näyttävät todellakin olevan hallinnollisia päätöksiä, joihin yritykset voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa. Mikko Melasniemi Toimitusjohtaja, Suomen osto- ja logistiikkayhdistys LOGY ry KUVA: LOGY RY VINKKINI Tapaa usein 1 Avoin keskustelu ja säännölliset toimittajatapaamiset tulevat tarpeeseen epävarmoissa olosuhteissa. Tartu toimeen Vaikka taloudellinen tilanne ohjaa luonnollisesti ky- synnän vaihtelua, omalla toiminnalla voi myös vaikuttaa toimitusketjujen tilanteisiin. Ajattele globaalisti Saat laajempaa perspektiiviä omaankin toimintaasi, 3 kun seuraat toimitusketjujen kehitystä yleisesti. Katso kauemmas - näet samalla lähelle Olisi syytä miettiä myös Suomen ulkomaankaupan suju- 3 vuuden perusrakenteita. Useissa tulevaisuuden selvityksissä, kuten EVAn ja Sitran raporteissa, näyttää perusoletuksena olevan, että Suomeen on helppo tulla ja tuoda sekä vastaavasti lähteä ja viedä. Onko todella näin? Globaaleissa toimitusketjuissa ei näyttäisi olevan erikseen tapoja toimia Suomessa, vaan näyttäisi siltä, että Suomi on osa globaaleja kokonaisuuksia. Paikallisella tavalla toimia on aina jotain merkitystä, mutta Suomen kaltainen pieni kansantalous tuskin nousee erityiseen asemaan. Liikenne- ja viestintäministeriö onkin tarttunut toimeen ja valmistelee parhaillaan logistiikkastrategiaa valtiovallan toimenpiteiksi. Ajoitus on hyvä. Lisäksi Suomessa tarvitaan muutaman vuoden välein toistuvaa laajaa tutkimusta hankintatoimen kansantaloudellisista vaikutuksista. On selvitettävä ja seurattava toimitusketjujen tilaa ja kustannuksia sekä ulkomaille siirtyvän tuotannon vaikutuksia kansantalouteen. Katse vähän kauemmaksi auttaa tulevaisuuden menestysmallien löytämistä. SUOSITTELEMME OIKAISU Piia-Noora Kauppi Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja OMA TALOUS Edellisessä, syyskuussa ilmestyneessä, Oma talous -liitteessämme Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi kertoi varallisuuden hallintaan liittyvistä asioista. Kerroimme virheellisesti hänen olevan edelleen Euroopan parlamentin jäsen. Suosittelemme s Toimitusketjun kulujen kohdistamisessa tulee esiin kannattamattomat tuotteet. Huomaa myös s. 7. NFC:n uudet käyttökohteet helpottavat työajan seurantaa. Autamme lukijoitamme onnistumaan! SUPPLY CHAIN MANAGEMENT N:O LOKAKUU 009 Julkaisija: Suomi Mediaplanet Oy Unioninkatu 18, Helsinki Liiketoimintajohtaja: Sauli Asikainen Toimituspäällikkö: Eveliina Hämäläinen Layout: Lii Treimann Business Developer: Edvard Groundstroem Vastuussa tästä numerosta Projektipäällikkö: Johanna Loukamaa Puhelin: Jaetaan Kauppalehden liitteenä Mediaplanetin liikeidea on luoda yhteistyökumppaneilleen uusia asiakkaita. Konseptimme perustuu korkealaatuiseen toimitukselliseen sisältöön, joka saa lukijamme toimimaan. VINKKI OPINTIELLE Opetusministeriö pyrkii vastaamaan SCM-osaamistarpeisiin ja koulutusta on alettu järjestää tutkintomuotoisena. Tähän asti koulutusta on ollut tarjolla vähän ja se on tapahtunut töiden ohella järjestettävinä yksittäisinä kursseina. Työn ohessa oppiminen on nouseva trendi. Osa opiskelijoista työllistyy opintojen ollessa vielä kesken, ja opinnot voi suorittaa yhä useammin loppuun työn ohessa mukautetun opetusohjelman mukaisesti. Keväällä ja syksyllä 010 alkaa useita hankintatoimen, logistiikan ja logistiikan johtamisen koulutusohjelmia. Koulutusta järjestetään sekä päivä- että aikuiskoulutuksina. Tavoitteet on suoraan määritelty työelämään liittyviksi ja koulutus tarkoitettu henkilöille, jotka ovat jo alalla tai siirtymässä alan työtehtäviin. KUVA: ISTOCK.COM

3 AJASSA TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI SCM:n koulutusmahdollisuudet Kysymys: Millä tavoin SCM:n konkreettista osaamista voidaan lisätä Suomessa? Vastaus: Koulutuskysyntään on pyritty vastaamaan luomalla tutkintoon johtavia SCM:n koulutusohjelmia ja näin varmistamaan, että alalla on riittävästi ammattitaitoista työvoimaa. Suomi on perinteisesti ollut vientivetoinen maa ja vientiin liittyvää koulutusta on ollut runsaasti tarjolla. Tuontiin ja hankintatoimeen keskittyvää koulutusta on puolestaan annettu tähän asti enimmäkseen töiden ohella järjestettävinä yksittäisinä kursseina. Sitä ei ole hahmotettu yhdeksi kokonaisuudekseen, eikä yhtenäistä koulutusta ole tästä syystä ollut tarjolla. Hankinta osaksi strategiaa Alan osaamistarpeisiin pyritään nyt vastaamaan tarkemmin ja tutkintoon johtavaa koulutusta on alettu järjestää eri instansseissa. Tuonti ja hankinnat on koettu pelkästään kustannustekijöiksi. Parhaat yritykset ovat toki Suomessakin panostaneet hankintatoimen osaamiseen, mutta usein AMMATTITAITOA KOULUTUKSEN AVULLA Halusit sitten opiskella työn ohessa tai kokopäiväisesti, pian sinulla on varaa valita. KUVA:ISTOCKPHOTO.COM hankintatoimi mielletään edelleen yrityksissä vain ostamiseksi eikä strategiseksi toiminnoksi, eikä siihen ole panostettu riittävästi, ostotoiminnan lehtori Esa Väänänen summaa. Väänänen toimi lähes kolmenkymmenen vuoden ajan erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä metsäteollisuudessa. Sen jälkeen hän halusi jakaa työelämässä hankittua osaamista muillekin. Alan opettajiksi sopivatkin professorien lisäksi myös alalla pätevöityneet ammattilaiset. Globaali liiketoiminta on keskeistä suomalaisille yrityksille ja maassamme tulee kouluttaa SCMtoimista vastaavat henkilöt ymmärtämään toimitusketjun hallinnan keskeiset prosessit, Väänänen painottaa. Näkemystä SCM:n avulla Yrityksissä ei ole tähän asti täysin ymmärretty logistiikan eikä etenkään hankintatoimen suurta vaikutusta kustannusten kannattavuuteen. Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelmavastaava ja lehtori Maiju Hankian mielestä tämä on hämmästyttävää. Yrityksissä tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä ja tietoa siitä, 1 KUNNON KOULUTUS miten ketjun toiminnot vaikuttavat toisiinsa sekä tietoisuutta kokonaiskustannuksista, Hankia kertoo. -Hankintatoimen osuuden tärkeyden ymmärtäminen on olennaista SCM:n kokonaisuuden hallinnassa, sillä sen vaikutukset näkyvät kaikkialla. Myös kestävän kehityksen huomioiminen olisi nyt sekä tulevaisuudessa tärkeää. Hankintatoimi, eli ostaminen, ei välttämättä ole ollut perinteisesti korkealle arvostettua eikä sitä ole ehkä mielletty vaikeaksi. Logistiikan lehtori Sanna Nieminen arvelee tässä piilevän mahdollisen syyn siihen, ettei alan koulutusta ole ollut tarjolla. Vaikka suuret muutokset koulutustarjonnassa tapahtuvat hitaasti, on opetussuunnitelmia viime aikoina päivitetty ja uudistettu. Opinnoissa tähdätään myös eläköityvien ostajien korvaamiseen ja kouluihin haetaan aktiivisia ja avoimia nuoria tai alaa vaihtavia, joille voidaan tarjota uusi näkökulma työelämään. Käytännön puolella yritykset voisivat ottaa aktiivisemman roolin hyvien harjoittelupaikkojen tarjoamisessa. MIKAELA KATRO ILMOITUSLIITE 3 ESIMERKKI Tapani Aittoniemi Palvelupäällikkö Kun Tapani Aittoniemi haki nykyiseen työpaikkaansa Securitasin palvelupäälliköksi, painotettiin työhaastattelussa hänen tuotantotalouden opintojaan. Olin suorittanut opinnoistani valtaosan hakiessani työtä ja sillä oli suuri merkitys valituksi tulemiseeni., Aittoniemi kertoo. Hän painottaa koulutuksen tärkeyttä, vaikka itseoppimisessakin on omat hyvät puolensa. Itseoppiminen on hyödyllistä, mutta joskus turhauttaa, kun asiat on pitänyt opetella itse alusta asti, Aittoniemi kertoo. Jos oppia olisi saanut enemmän, ei pyörää olisi aina ollut tarpeen keksiä uudelleen. Alan opetustarjontaa pitäisi lisätä, jotta firmat voisivat paitsi kilpailuttaa paremmin myös säästää aloituskustannuksissa. Oppilaitosten pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä suuryritysten kanssa, jotta tulevaisuuden tarpeet alalla saataisiin kartoitettua mahdollisimman tarkasti. Uutta näkemystä! Hankintatoimen ylempi AMK-tutkinto Metropolia Ammattikorkeakoulussa suoritettava hankintatoimen tutkinto antaa Koulutuksen toteutus Hakuaika

4 4 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI AJASSA ANNATHAN ASIAKKAAN ORGANISOI ASIAKKAAN MUKAAN JOHTAA? Kysymys: Kuinka yritykseni voi menestyä rajusti vaihtelevan kysynnän paineessa? Vastaus: Toimitusketjut, ja niiden myötä koko liiketoiminta, on organisoitava asiakkaiden käyttäytymisen mukaan. Viimeistään maailmanlaajuinen lama on herättänyt yrityksiä etsimään uusia liiketoimintamalleja. Tulevaisuudessa yhä useammat yritykset jakautuvat pienempiin yksiköihin, jotka ovat mahdollisimman lähellä asiakasta. Yleisesti ottaen maailmassa ei ole onnistuttu kovinkaan hyvin toimitusketjujen yhdistämisessä asiakkaisiin, mutta viimeisen 15 vuoden voimakkaan kasvun ansiosta olemme päässeet kuin koira veräjästä, sanoo John Gattorna, yksi maailman johtavista SCM-asiantuntijoista. Sovita asiakkaan mukaan - arvokkain tieto on kentällä Yhä monimutkaistuvammassa maailmassa yritys ei voi ajatella toimitusketjuaan yksittäisenä prosessina. Toimitusketjuja on ajateltava monikossa. Jokaisen yrityksen läpi kulkee useita toimitusketjuja. Erilaisilla poluilla ja prosesseilla on omat erityispiirteensä, jotka ovat saattaneet unohtua leveämpinä aikoina, kun John Gattorna SCM:n kansainvälinen asiantuntija ja kirjailija yrityksen tuotteita ostettiin joka tapauksessa. Mutta yhden koon toimitusketjut eivät toimi enää, Gattorna sanoo. Asiakaskäyttäytymisen tunteminen on avainasemassa uusissa liiketoimintamalleissa. Monille yrityksille syvemmän asiakasymmärryksen saavuttaminen on kuitenkin mahdotonta, johtuen niiden omasta rakenteesta Useat yritykset ovat täydet 90 astetta väärässä suunnassa siitä, mitä asiakkaat haluavat, koska yrityksiä johdetaan siilomaisesti ylhäältä alas, mahdollisimman kaukana asiakkaiden toiminnasta, Gattorna selittää. Toimitusketjujen sovittaminen yhteen asiakkaiden tarpeiden mukaan on paras tapa tehostaa koko liiketoimintaa. Erilaiset tavat jaotella asiakasryhmiä voi unohtaa ja ottaa ohjenuoraksi vain yhden: kuinka tuote tai tuoteryhmä sovittuu tietyillä markkinoilla yhteen asiakaskäyttäytymisen kanssa. Tällainen tieto voidaan kääntää takaisin yritykseen, sen prosesseihin ja organisaatiorakenteisiin, Gattorna sanoo. Kartoita kulttuuriasi ja löydä ketjun helmet Yritysjohdon on ajateltava omia toimitusketjujaan yrityksen omimpana toimintana. Vaikka näin tehtäisiinkin, jää toimitusketjujen ratkaisevin tekijä usein huomiotta. Puolet siitä, mitä toimitusketjussa tapahtuu, liittyy ihmisten käyttäytymiseen. On asiakkaita, jotka vetävät tuotteen toimitusketjun läpi ja toimittajia, jotka tuottavat vaikkapa komponentteja tai raakaaineita. Tässä välissä on oma yritys työntekijöineen. Tätä puolta ei ole osattu tai haluttu ottaa riittävästi huomioon, Gattorna sanoo. Tyypillinen tilanne on, että yritys osaa hallita toimitusketjun kovia, mitattavia osatekijöitä, mutta ei puutu ihmisten toimintaan, koska sen mittaamista pidetään mahdottomana. Tuollaisen tekosyyn voi heittää jo menemään. On olemassa erinomaisia välineitä kartoittaa yrityskulttuuria ja sen johtamistyyliä. Vasta tällainen näkemys yrityksestä mahdollistaa tietoisuuden siitä, mitkä osat liiketoiminnasta voivat menestyä ja mitkä tarvitsevat ajattelutavan muutosta, Gattorna selittää. Osallistu! Saat lahjaksi kirjan: Järjestäjät: November 3, 009 Scandic Continental, Helsinki New supply chain models for new times Muut seminaarin huippuesiintyjät: Hille Korhonen, Implementing SCM in consumer business Future Focused Supply Chains InGRID ENERGY Can the Internet of Electricity catalyse Efficiency? Contruction Supply Chain - The challenges and opportunities for industrial supply chain optimisation Yhteistyökumppanit: LOGY:N SCM-FOORUMISTA OSAAMISTA JA KILPAILUKYKYÄ SCM-foorumi on toimitusketjunhallinnan verkosto johtajille ja asiantuntijoille. Se tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden verkottumiseen, kouluttautumiseen ja toisilta oppimiseen. Tärkeää on myös lisätä alan tunnettuutta. Liity nyt, foorumin jäsenetuna ilmainen seminaaripaikka Lisätietoa foorumista ja sen jäsenyydestä: Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry Tomi-Pekka Juha puh. (09) s-posti

5 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI 3 Kunnioita kulutietoisuutta yksinkertaisesti PROSESSIEN TYÖ ESILLE ILMOITUSLIITE 5 LYHYESTI ASIAKASLÄHTÖISYYS Älä jaottele asiakasryhmiä, vaan ota ohjenuoraksi tuotteen sovittaminen asiakaskäyttäytymiseen. KUVAT: J. GATTORNAN ARKISTO Pelkkiä myyntikatteita tuijotettaessa yritykseltä jää ratkaisevaa tietoa huomaamatta. Tilaus-toimitusketjun kuluja on tarkasteltava tuote- ja asiakaskohtaisesti. Moni perinteinen kauppa- tai tuotantoyritys mieltää tilaus-toimitusketjun hallinnan yhä pelkäksi logistiikaksi. Laajempi käsitys toimitusketjusta avaa kuitenkin uudenlaisen näkökulman yrityksen ydintoimintaan ja sen kannattavuuteen. Tarkoitan tilaus-toimitusketjulla kaikkea sitä työtä, jonka seurauksena tavaraa saadaan yritykseen ja sieltä asiakkaalle. Tällöin esimerkiksi asiakaspalvelu kuuluu myös tilaus-toimitusketjuun, kertoo liikkeenjohdon konsultti Jouni Sakki, jolta on syyskuussa ilmestynyt uusi, tilaus-toimitusketjun hallintaa käsittelevä teos. Tilaus-toimitusketjuun liittyvä työ on usein rutiininomaista, eikä sitä pysähdytä sen kummemmin ajattelemaan. Tavaraa kuljetetaan ja varastoidaan, tilauksia tehdään ja otetaan vastaan. Oleellista on, että juuri nämä tapahtumat aiheuttavat suuren osan tilaus-toimitusketjun kaikista kuluista. Nämä kulut pitäisi tuntea yksityiskohtaisesti. Tässä on suomalaisilla yrityksillä vielä paljon tekemistä, Sakki sanoo. Katso katteen tuolle puolen - tunnista todellinen tappio Ajatus kulutietoisuudesta liittyy kulujen jakautumiseen. Suurta osaa tilaus-toimitusketjun kuluista ei osata suhteuttaa yksittäiseen tuotteeseen tai asiakkaaseen. - Esimerkiksi palkkakustannukset tunnetaan kokonaisuuden tasolla, mutta eri asiakkaat ja tuotteet aiheuttavat kuluja hyvin eri tavalla, eivätkä ne ole välttämättä suhteessa katteeseen, Sakki muistuttaa Myyntikate ei riitä yrityksen kannattavuuden mittariksi. Yllättäviäkin tappioita ilmenee, kun toimitusketjun kulut kohdistetaan yksittäisiin asiakkaisiin tai tuotteisiin. Plusmerkkinen kate ei aina riitä korvaamaan tilaus-toimitusketjun tapahtumista aiheutuvia kuluja, eikä yritys aina edes tiedosta tappiollista tuotetta. Kun yrityksessä sitten tehdään kulukohdistus, jopa puolet tuotteista tai asiakkaista saattaa osoittautua tappiollisiksi, Sakki kertoo. Pienin resurssein parempiin tuloksiin Kiinteiden kulujen kartoittaminen tilaus-toimitusketjun tapahtumien mukaan on yksinkertainen prosessi, jonka pienikin yritys pystyy suorittamaan vähillä resursseilla. Tappiollisten tuotteiden tai asiakkaiden tiedostaminen avaa tien selvään kannattavuuden kasvuun. - Yrityksen kannattavuutta ei paranneta sillä, että nipistetään esimerkiksi kuljetuskustannuksia vielä vähäsen. Kannattavuutta parannetaan siten, että tiettyjä tuotteita ei kuljeteta ollenkaan, Sakki tiivistää. Pekka Koskinen Kauppatieteiden tohtori KUVA: MAURI RATILAINEN Toimintaketjujen kannattavuusajattelussa kohti laajempia kokonaisuuksia Suomalaisen metsäteollisuuden toimitusketjujen hallinnassa on paljon kehittämisen varaa. Vuosikymmeniä samanlaisina säilyneet toimintamallit eivät riitä, eikä toimitusketjua voi enää tarkastella pelkän logistiikan näkökulmasta. Perinteinen tilanne yrityksissä on se, että erillinen logistiikkaosasto on hoitanut erinomaiset kuljetusjärjestelyt, mutta kukaan ei tarkastele, tuotetaanko tuotteet oikea-aikaisesti vai varastoon makaamaan, kertoo KTT Pekka Koskinen. Toimitusketjut sitovat paljon pääomaa, ja ovat siis suorassa yhteydessä yrityksen kannattavuuteen. Ajattelutavan on siirryttävä pois konteista ja rekoista, kohti toiminnan strategista kokonaisohjausta. Koko toimitusketju on saatava mukaan yrityksen ydintoimintaan. Suomalaisissa yrityksissä on alkanut tapahtua muutosta, mutta sen on lähdettävä liikkeelle yritysjohdosta, Koskinen peräänkuuluttaa. VINKKI KUVAT: ISTOCK.COM VAHVA KETJU Tehokkaan toimitusketjun toteuttaminen edellyttää kokonaisuuden hallintaa.

6 6 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INSPIRAATIO Sovella seurantaan, nopeutat reagointiaikaa Kysymys: Onko kaasualan logistiikkaratkaisuissa tehostamisen varaa? Vastaus: Tulevaisuudessa kaasupullojen matkaa saatetaan seurata RFID-ratkaisuilla. JOHTAJALTA JOHTAJALLE Syyskuussa päättyi maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen Tekes-hanke, joka kartoitti RFID-teknologian soveltuvuutta kaasualalle, nestekaasupullojen logistiikkaan. Kehityshankkeen tuloksena kaasualan yrityksillä on hallussaan hyvät lähtökohdat RFID:n hyödyntämiseksi toiminnassaan. Hanke oli kiinnostava, sillä maailmasta ei löydy referenssejä tämänkaltaisesta tutkimuksesta, eli kaikki tieto jouduttiin tuottamaan itse. Hankkeen aikana määritettiin tehokas RFID-järjestelmä ja tehtiin pienet pilotoinnit siitä, miten tunnistus tulisi käytännössä tapahtumaan, kertoo hankkeen projektipäällikkö Sami Kalliokoski. Läpinäkyvyydellä saat nopeutta ja tehokkuutta Kaasupullojen tarkasta määrästä Suomessa on olemassa vain arvioita, jotka liikkuvat yhden ja neljän miljoonan pullon välillä. Pullojen käsittely on hyvin pitkälle manuaalista, ja kirjaamiset tehdään käsin. Siinä vaiheessa, kun riittävässä määrässä pulloja on RFID-tunniste, kulutuksen ja varastojen seuranta on paljon tehokkaampaa kuin nykyään. RFID:llä on potentiaalia nopeuttaa pullokaluston käsittelyä ja kirjanpitoa aivan huikeasti, sanoo NÄKYVÄÄ JA LÄPINÄKYVÄÄ. Seurantajärjestelmällä saadaan reaaliaikaista tietoa RFID-tunnistein varustetuista tuotteista. Näin toimitusketju muuttuu läpinäkyvämmäksi ja sitä pystytään ohjaamaan paremmin. KUVA: ISTOCKPHOTO.COM Neste Oilin pullokaasuliiketoiminnan tuotehallintapäällikkö Veijo Kokko. Nestekaasun kysyntä on Suomessa huipussaan grillikaudella: kesäkuukausien menekki on usein FAKTAA Mikä ihmeen RFID? Lyhenne RFID tulee sanoista 1 Radio Frequency Identification. RFID on etätunnistustekniikka, joka käyttää radiotaajuuksia tiedon lukemiseen tai tallentamiseen. Sitä kutsutaan joskus saattomuistiksi. Tuttu RFID-tekniikan käyttökohde on pääkaupunkiseudun matkakortit. Kuinka se toimii? RFID-ratkaisuun kuuluu tunniste ja lukija, jotka hyödyntä- vät käyttökohteesta riippuen erilaisia virtalähderatkaisuja ja taajuusalueita. RFID-tunnisteeseen talletetaan tietoa esimerkiksi tuotteesta, yhtä iso kuin koko muun vuoden. Kun kysynnän vaihtelut voivat riippua päivän säästä, täytyy toimitusketjunkin olla joustava ja kyetä reagoimaan mahdollisimman nopeasti. sen määränpäästä tai varastosaldoista. Nykyään painotetaan yhä useammin RFID:n merkitystä myös tietoturvallisuuden saralla. Missä RFID:tä voi käyttää? RFID-tekniikkaa on ollut käytössä ainakin 3 parikymmentä vuotta. Varsinkin viime vuosina tekniikka on maailmanlaajuisesti yleistynyt esimerkiksi logistiikassa ja vähittäiskaupassa. Yksi syy RFID-kiinnostuksen kasvuun on kustannusten putoaminen. Yksinkertainen, niin sanottu passiivitunniste saattaa maksaa alle kymmenen senttiä. 4 HYÖDYNNÄ TEKNOLOGIAA Ratkaisuun kuuluvalla seurantajärjestelmällä on jatkuvaa, reaaliaikaista tietoa RFID-tunnisteella varustettujen pullojen sijainnista sekä toimitusprosessin etenemisestä. Kun toimitusketju muuttuu entistä läpinäkyvämmäksi, sitä pystytään entistä paremmin suunnittelemaan ja ohjaamaan, Kalliokoski selittää. Kattavalla yhteistyöllä perusta tulevaisuudelle Kaasupullojen tunnistusjärjestelmän toteutus on teknisesti haastava. Tunnisteiden on kestettävä kovaa käyttöä, ja tunnistettavia pullotyyppejä on jopa kaksikymmentä. Osa pulloista on valmistettu komposiittimateriaalista, johon löytyi ratkaisuksi erittäin halpa tarratunniste. Metallipullojen pinnalle tarra ei sovellu, eikä radiosignaali läpäise sitä. Löysimme kuitenkin myös metallipulloille soveltuvan ratkaisun, joka toimii luotettavasti eikä ole niin kallis, että investointi olisi kannattamaton, Kalliokoski kertoo. RFID-tekniikkaan perustuva tunnistusjärjestelmä voi tuoda kaasualalle tuntuvia säästöjä sekä toiminnan tehostumista. Jatko kehityshankkeen jälkeen vaatii kuitenkin RFID-osaajien ja kaasualan kattavaa yhteistyötä. On muistettava, että tässä on mahdollisuus kehittää toimitusketjun hallintaa kokonaisuutena. RFID-teknologia on kuin pyörät, jonka päälle pitää vielä rakentaa se auto, Kokko kuvailee. Tuo RFID:llä materiaalivirtoihin tehokkuutta ja oikea-aikaisuutta Traktorinvalmistaja Valtra Oy on siirtynyt käyttämään RFID-teknologiaa tilaustoimitusketjun hallinnassa. RFID tuo Valtran materiaalivirtoihin tehokkuutta ja oikea-aikaisuutta. Tuloksena on siis entistä tarkempi traktoritehdas. Valtran Suolahden tehtaan RFIDjärjestelmän perustana on tehtaan sisätrukkeihin ja vastaanottopisteisiin asennetut RFID-lukijat ja materiaalilavojen integroidut tunnisteet. Niiden avulla tavaran sisäänkirjaaminen automatisoituu ja tilaustarve saadaan toimittajalle reaaliajassa. Näin tehtaan materiaalisaldo on jatkuvasti mahdollisimman oikea-aikainen. Isoimpia hyötyjä järjestelmästä on, että tilausmateriaalin tarve menee toimittajien tietoon viiveettä. Uuden prosessin avulla pyrimme siihen, että tuotantomme pystyy toimimaan ilman häiriöitä, kertoo Valtran materiaalipäällikkö Timo Husso. Valtralla käytetään jo RFID-tekniikkaa myös jäljitettävyydessä ja sisäisessä materiaalinohjauksessa, ja uusia kehityskohteita on suunnitteilla. Nekin rakentuvat pitkäjänteiselle pohjatyölle. Olemme tehneet avaintoimittajien kanssa tarkat kuvaukset tilaus-toimitusprosesseistamme. Sitä kautta pääsemme käsiksi kohtiin, joissa automaattisesta tunnistuksesta on hyötyä, Husso selittää. Tarjoamme tietoa RFID -teknologian mahdollisuuksista, kehitämme alan toimijoiden verkostoa ja käynnistämme soveltamishankkeita Suomessa. Lisätietoa: RFID-palveluissa seminaarissamme vielä tilaa! Ilmoittaudu: 5th Logistics varastonhallinta ja kuljetustenohjaus Autamme asiakkaitamme pääsemään eroon aikaa vievästä paperityöstä ja tapahtumien kirjaamisesta jälkikäteen. 5th Logistics kattaa koko toimitusketjun lähtien tavaran vastaanotosta hyllytykseen, pakkaamisesta palautuksiin ja kuljetusten ajantasaiseen ohjaukseen. Järjestelmä toimii hienosti. Toteutuspäätöksemme jälkeen lankavarastomme kehitysprojekti sujui erittäin joustavasti ja nopeasti Fifth Elementin kanssa. Tapani Vuojamo, Tamfeltin IT-päällikkö. Perttu Aunola, Operatiivinen johtaja, p Erityisosaamistamme ovat RFID- ja GPS-teknologiat, puheohjaus, SAP-integraatio, mobiilit päätelaitteet ja kylmäketjunhallinta.

7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE 7 5 UUSIA KÄYTTÖ- VAIHTOEHTOJA ESIMERKKI Aitoa, laadukasta ja laajasti valvottua LISÄÄ MAHDOLLISUUKSIA 1. NFC-ominaisuuksilla varusteltujen matkapuhelinten käytön uskotaan yleistyvän tulevaisuudessa.. Pian matkapuhelin on monipuolisempi työväline kulunvalvonnan ja työaikaraportoinnin saralla. 3. NFC antaa välineen toiminnan tehostamiseen. KUVAT: ISTOCKPHOTO.COM Kehitä käytännöllisyyttä NFC-tekniikalla Kysymys: Voiko NFC-tekniikkalla tehostaa yrityksen toimintaa? Vastaus: Ainakin Totalin hyvät kokemukset NFC-pilotoinnista saavat jo miettimään uusia sovelluskohteita. Total Kiinteistöpalvelut on Jyväskylän seudulla toimiva, kiinteistöalan monipuolisia tukipalveluita tuottava yritys. Kun yrityksen toimintaa haluttiin tehostaa raportointia ja seurantaa kehittämällä, päädyttiin NFC:n käyttöönottoon. NFC vastaa haasteisiin Tärkeä motiivi NFC-tekniikan pilotoinnille Totalilla on kenttähenkilöstön raportoinnin kehittäminen. Kaikilla toiminta-alueilla ei ollut sähköistä raportointimahdollisuutta, ja olemassa oleviakin ratkaisuja oli paineita kehittää käytännöllisemmiksi. - Kiinteistönhoidon raportointi on kyllä sähköisessä huoltokirjassa, mutta tietokonetta on mahdotonta pitää huoltotöissä mukana. Töiden kuittaaminen piti saada mobiilivälineeseen, kertoo Totalin palveluesimies Pekka Rohula. 1 Hyödy NFC:stä tarkentuneella työaikaseurannalla Henkilöstöstämme vain murto-osa aloittaa työpäivänsä samasta työpisteestä. Yleensä mennään suoraan kohteisiin, jolloin NFC:llä on helppo seurata sisäänja uloskirjautumisia sekä kohdekohtaista työajankäyttöä, Rohula selittää. Uusia käyttökohteita NFC-tekniikka antaa Totalille välineen tehostaa omaa toimintaansa. Käynnissä oleva hanke laajentunee tulevaisuudessa uusiin suuntiin. Tällä hetkellä pilotoinnissa on kuusi NFC-kännykkää, joita käytetään kiinteistönhoidossa ja siivoustöissä. Tulevaisuudessa todennäköisesti kaikkien vastuualueiden työntekijät käyttävät NFC:tä vähintään työaikaraportointiin, Rohula ennustaa. 3 Tanskalainen kuljetusyhtiö Container Centralen ottaa käyttöön Euroopan laajimman RFID-ratkaisun. Yrityksellä on Euroopassa käytössään noin 3,5 miljoonaa kasvien kuljetukseen käytettävää rullakkoa. Kaikkiin asennetaan UHF RFID-tunniste, alkaen helmikuusta 010. RFID-teknologian avulla Container Centralen pyrkii tehostamaan Euroopan laajuista jakeluverkostoaan. Tunnisteiden avulla toimitusmäärien laskeminen ja seuranta muuttuu tarkemmaksi. Näin kuljetustoiminta muuttuu entistä läpinäkyvämmäksi. Toimitusketjun tehostamisen lisäksi Container Centralen kiinnittää hankkeessa erityistä huomiota tuotteidensa laadunvalvontaan. Yrityksen rullakoita käyttää yli asiakasta ympäri maailman. RFID-tunnisteiden avulla yritys voi varmistaa asiakkailleen aidot, laadukkaat rullakot halpojen kopioiden sijaan. FAKTAA NFC, eli Near Field Communication RFID:hen pohjautuva radiotaajuisen etätunnistuksen hyvin lyhyillä etäisyyksillä mahdollistava tekniikka. NFC-laite voi toimia sekä lukijalaitteena että tunnisteena MHz taajuudella toimiva tekniikka siirtää tietoa laitteesta tunnisteeseen tai toiseen laitteeseen 44 kbit sekunnissa. NFC:tä on suunniteltu käytettäväksi erityisesti matkapuhelinten yhteydessä. Puhelinvalimistajat ovat jo siirtyneet erityispuhelinten valmistuksesta lähemmäs kuluttajaa liittäen tavallisiin puhelimiin NFC-ominaisuuden. Tulevaisuudessa jo esimerkiksi Japanissa metrolipun korvikkeena toimiva tekniikka nähtäneen korvaamassa erilaiset maksukortit. Lupaavimmat sovellukset NFC-teknologialla ovat kännykkämaksaminen ja sähköiset liput. Logistiikan ja teollisuuden UHF RFID tunnisteratkaisut RFID mahdollistaa nopeamman materiaalivirtojen seurannan vähemmän virheitä turvallisemman tuotteiden tunnistuksen Confidex Ltd Haarlankatu Tampere FINLAND tel

8 8 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI AMMATILLINEN NÄKÖKULMA Hankintojen keskittäminen tarjoaa suuren säästöpotentiaalin hinnoissa ja prosessikustannuksissa. Pelkkä kannattavan hankintasopimuksen neuvotteleminen ei kuitenkaan riitä säästöjen saavuttamiseksi, vaan olennaista on sopimuksen korkea käyttöaste. Sopimusten ohiostaminen on saatava kontrolliin. Käytä säästöpotentiaali hyödyksesi Keskittämisen eri muodot, eli toimittajakantojen supistaminen, nimikkeiden standardoiminen ja vähentäminen sekä suurivolyymisten sopimusten neuvottelu alennusten saavuttamiseksi, ovat vahvasti esillä hankintaorganisaatioiden arjessa. Myös ns. epäsuorat hankinnat, joita yksiköt ja työntekijät ovat aiemmin saaneet toteuttaa vapaammin, otetaan keskitetysti haltuun. Keskittämällä tuet henkilöstösi ydintoimintaa Hankintayksikkö neuvottelee puitesopimuksen standardoituista tuotteista ja palveluista valittujen toimittajien kanssa. Tilaaminen näiden sopimusten pohjalta, määritellyin ehdoin ja sovittujen kanavien kautta, jää yksiköiden ja työntekijöiden vastuulle. Tällaisen hankintamallin tavoitteena on tuottaa säästöjä kahdella tavalla. Koko organisaation ostovolyymien kokoaminen yhden sopimuksen alle kategorioissa kuten IT-laitteet, toimistotarvikkeet, matkustuspalvelut tai siivouspalvelut mahdollistaa alhaisempien hintojen neuvottelemisen. Päällekkäisen työn vähentäminen hankintaprosessin vaiheissa toimittajien etsintä, hintavertailu, sopimusneuvottelut, sopimuksenhallinta taas säästää prosessikustannuksissa ja vapauttaa henkilöstön ydintehtäviinsä. Säästä 0 % prosessissa Säästöpotentiaali tällaisen toimintamallin kautta on merkittävä. Väitöskirjatutkimukseni tulokset valtion hankintatoimesta osoittavat, että yhden tuotekategorian kilpailutusprosessin toteuttaminen valtion tilivirastossa vie noin 167 työtuntia. Tämä tarkoittaa lähes 6000 euron kustannuksia työajan palkassa. Jos lähes sadan yksikön itsenäisesti toteuttamat kilpailutusprosessit keskitetään yhden hankintayksikön tehtäväksi, säästöt työajan kustannuksissa jo yhden tuotekategorian kohdalla voivat olla lähes puolitoista miljoonaa. Lisäksi keskitettyjen sopimusten hintasäästöt voivat olla jopa 0%. Päivittäisellä käytöllä tehoa Säästömahdollisuudet ovat suuria, mutta niiden saavuttaminen käytännössä osoittautuu usein kuviteltua vaikeammaksi. Kannattavan hankintasopimuksen neuvotteleminen ei riitä, olennaista on sopimuksen päivittäinen käyttö. Ostokäyttäytymisen muuttaminen voi olla haastellista. Vanhat hankintatavat ovat piintyneet käytännöiksi. Ikkunoiden pesu tilataankin paikallisesti siivousyrittäjältä sopimustoimittajan sijaan. Ostopäätöksessä tuotteen hinta saa korostetun merkityksen ja prosessikustannuksia ei havaita: halvimman työmatkalennon ja hotellin etsimiseen e-bookersista käytetään useita työtunteja tai rakennustyömaalta lähdetään kesken urakan hakemaan tarvikkeita rautakaupasta sen sijaan, että käytettäisiin tarjolla Hankintatoimen keskittämisessä on suuri säästöpotentiaali, mutta sen toteutuminen vaatii muutoksia ostokäyttäytymisessä. Katri Karjalainen Tohtori ja luennoitsija, Manchester Business School olevia valmiita tilauskanavia. Aina ei työntekijöille ole annettu riittävästi tietoa käytössä olevista sopimuksista tai koulutusta uusista tilausjärjestelmistä, jolloin sopimusten käyttäminen ei ole mahdollista. Sopimusten ohiostaminen, ns. maverick buying, on syy siihen, että tavoitellut säästöt voivat jäädä saavuttamatta. Ohiostaminen jättää hyödyntämättä neuvotellut volyymialennukset ja lisää päällekkäisiä työkustannuksia. Kuuntele toiveita - vähennät vastustusta Miten ohiostamisesta pääsee eroon? Keinoja on useita. Sähköiset hankintajärjestelmät parantavat hankintojen näkyvyyttä joten sopimusten ulkopuoliset ostot ovat havaittavissa. Lisäksi sähköiset kanavat tekevät hankinnoista helpompia sopimusten käyttäjille. Myös ostokultturia tulee muuttaa. Tässä tärkeänä välineenä voi olla Total cost of ownership ajattelutavan tiedottaminen loppukäyttäjille, jotta sopimusten tarkoitus ja käytön tärkeys välittyy paremmin. Sopimusten käyttöasteeseen liittyvät henkilö- tai yksikkökohtaiset kannusteet, tai sanktiot, ovat myös keino vähentää ohiostamista. Lopuksi on kuitenkin hyvä muistaa, että korkean käyttöasteen tavoittelu lähtee hankintaprosessin alusta: sopimusten laadinnassa, tuotespesifikaatioiden määrittelyssä ja tilauskanavien suunnittelussa tulee kuunnella loppukäyttäjän toiveita. Tällöin sopimusten käyttöönotto ja käyttö on sujuvampaa. KUNNAT Kunnilla SCM osittain hakusessa Epävakaisessa taloustilanteessa kustannussäästöjä haetaan julkisissakin instansseissa eri keinoin. Säästöjä tavoitellaan, mutta niiden saavuttamiseen tarvitaan ensin investointeja. Hankinnan merkitys kasvaa kuntien ottaessa käyttöön lisääntyvästi erilaisia sähköisiä välineitä (esim. erp, erilliset tilaamistyökalut) hankintaan ja taloushallintoon. Silti koko SCM käsittenä ja sen merkitys kuntien toimintojen tehostamisessa saattaa olla monelle vielä vieras. Kustannustietoisuus ja tehokkaan hankintatoiminnan rooli tosin hahmottuu päätöksentekijöille yleensä vasta numeroiden kautta. Säästöjen aikaansaamiseksi tarvitaan laskelmia, joilla säästöt osoitetaan, Raili Hilakari KL-Kuntahankinnat Oy:stä arvelee. Ammattimaisesti hankintaa tekevät asiantuntijat kunnissa kyllä ymmärtävät SCM:n mahdollisuudet ja tarkastelevat koko tilaustoimitusketjua kokonaisvaltaisemmin. Kuopiossa SCM on ollut arvioitavana ja kehitettävänä jo vuosia. Kokemukset ovat hyviä ja rohkaisevia, mutta kieltämättä uusia käytäntöjä, tietoa ja osaamista pitäisi viedä enemmän kaikkeen toimintaan, Kuopion seudun hankintatoimen hankintajohtaja Leena Petäjä kertoo. Kuopion seudulla SCM:n käyttö on ollut kasvussa, erityisesti terveydenhuollossa siitä on tullut osa tehokasta toimintaa. MIKAELA KATRO BOS toimittaa katalogit Suomen kaupungeille Haluatko sinäkin säästää hankinnassa? TERVETULOA KERTOMAAN MIELIPITEESI TÄSTÄ LEHDESTÄ! Haluamme auttaa lukijoitamme menestymään, siksi mielipiteesi on meille erittäin tärkeä. Vastaamalla SCMerikoisjulkaisua koskeviin lukijapalautekysymyksiin osallistut 500 euron lahjakortin arvontaan. OSALLISTU KYSELYYN OSOITTEESSA VOITA: OSALLISTU 500 :N SOKOS HOTELS -LAHJAKORTIN ARVONTAAN. PUH

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Taloushallinto nyt: PK-yritykset ulkoistavat talousosaamistaan Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja

Lisätiedot

CASH AND CREDIT MANAGEMENT 6NEUVOA TOIMINNAN TEHOSTAMISEEN

CASH AND CREDIT MANAGEMENT 6NEUVOA TOIMINNAN TEHOSTAMISEEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Rahavirtojen läpinäkyvyys Eroon päällekkäisistä järjestelmistä Perintä ja luotonvalvonta Keskity omaan ydinosaamiseesi Kyösti

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

JULKINEN ICT JULKISET PALVELUT TULEE TUOTTAA TEHOKKAAMMIN HAITIA

JULKINEN ICT JULKISET PALVELUT TULEE TUOTTAA TEHOKKAAMMIN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Terveyttä tiedosta ja tekniikasta Tietotekniikan avulla kohti parempaa terveydenhuoltoa Kaupungin puhelinjärjestelmä Case Varkaus:

Lisätiedot

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite N:o 3/Maaliskuu 2009 Tämä julkaisu on Mediaplanetin tuottama teemalehti. erp N:o 3. Maaliskuu 2009 Integroitavuus Toiminnanohjausjärjestelmien

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Lean management Toimitusketjun tehostaminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Lean management Toimitusketjun tehostaminen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 Lean management Parempaan tulokseen Tehokkaammalla toiminnalla Lean sopii suomalaisille Toimiston voimavarat

Lisätiedot

8VINKKIÄ ONNISTUNEESEEN TAPAHTUMAAN

8VINKKIÄ ONNISTUNEESEEN TAPAHTUMAAN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Vastuullinen kokoustaminen Ympäristöseikat ovat osa normaalia puitekilpailutusprosessia Optimoi resurssit Käytä ammattilaisen

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INFORMAATIO- Lokakuu 2007 TEKNOLOGIA - Opas yksinkertaiseen IT-maailmaan Aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE JULKINEN ICT

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE JULKINEN ICT ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Pilvipalvelut Suomessa Keveyden ohella kustannussäästöjä Aki Siponen: Tietoturva kehittyy vauhdilla Hyvästit jonoille Puhelinpalvelu

Lisätiedot

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Vakuutus ja rahoitus Perusasiat kuntoon asiantuntijan avulla Alihankinta Hanki apua ja keskity ydinliiketoimintaasi Franchising

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Näkyvien brändien taustalta löytyy lähes poikkeuksetta erinomaista toimitusketjun hallintaa

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Näkyvien brändien taustalta löytyy lähes poikkeuksetta erinomaista toimitusketjun hallintaa ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE LEAN MANAGEMENT Helmikuu 2008 Näkyvien brändien taustalta löytyy lähes poikkeuksetta erinomaista toimitusketjun hallintaa

Lisätiedot

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 1 / 2014 Elisan Veli-Matti Mattila: Asiakas ohjaa digitaalista kasvua 4 Integroitu raportointi kertoo oleellisen 8 Fonectalla tehdään tiedosta arvokasta 23 KPMG muutti Töölönlahdelle

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de

Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de 2 2014 KAIKKI LOGISTIIKAN RATKAISUT SAMAN KATON ALTA. Tuottotie 4, PL 10, 33961 Pirkkala,

Lisätiedot

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle N:O 02 SOLITA THINK TANKIN LOPPURAPORTTI 2 SYYSKUU 2014 04 06 08 16 ESIPUHE THINK TANK -RYHMÄN JÄSENET JULKISHALLINTO JA DIGITALISAATIO MISSÄ MENNÄÄN VUONNA 2014 Julkishallintoa leimaa tehottomuus ja yhteistyön

Lisätiedot

business intelligence liiketoimintatiedon hallinta Tee perusteltuja päätöksiä. Viritä liiketoimintasi suorituskyky huippuunsa.

business intelligence liiketoimintatiedon hallinta Tee perusteltuja päätöksiä. Viritä liiketoimintasi suorituskyky huippuunsa. ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite ari hovi Informaatio Analysoinnilla suuntaviivoja tulevaan PIRJO STÅHLE Tietojohtaminen Kilpailuetua muuttuvassa maailmassa

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE. Sopimuksen hyöty Välty riidoilta ja selvitä osapuolten odotukset

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE. Sopimuksen hyöty Välty riidoilta ja selvitä osapuolten odotukset ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Onnistunut yrityskauppa Case Eskon Oy: Rohkea ratkaisu onnistui Sopimuksen hyöty Välty riidoilta ja selvitä osapuolten odotukset

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyvää sijoitusaikaa Käytä notkahdus hyödyksesi Pitkän aikavälin investointi Hyvin hajautetun osakesalkun omistajana voit suhtautua

Lisätiedot