Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "22.3.2013. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus"

Transkriptio

1 Logistiikkayritysten Liitto ry Toimintakertomus

2 2 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Vuoden 2012 talous kasvoi hyvin hitaasti ja syksyllä talouden kasvu pysähtyi ja kääntyi loppuvuodesta laskuun. Kehityksen suurin selittäjä on euroalueen heikko talouskehitys. Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2011 loppupuolella ja kasvun hidas vaihe on jatkunut koko vuoden 2012 ajan. Euroalue ja EU kääntyivät vuoden 2012 aikana lievään taantumaan joka oikenee ennusteiden mukaan kasvuun aikaisintaan vuoden 2013 lopulla. Kasvua hidastavat useiden jäsenvaltioiden heikko kilpailukyky, julkisten talouksien mittavat vakautustarpeet, kuluttajien ja yritysten epäluottamus sekä teollisuusmaiden tuontikysynnän heikkous. Talous- ja rahoituskriisin kanssa painivien maiden taloudet supistuvat vielä vuonna Venäjän talous on jatkanut yli 4 % kasvua korkeana pysyneen öljyn hinnan vuoksi. Kiinan kasvua hidastaa teollisuusmaiden laimea kysyntä, mutta kasvu on ollut kuitenkin 8 % luokkaa. Suomen bkt:n kehitys kääntyi negatiiviseksi. Vuonna 2012 bkt supistui 0,2 prosenttia alustavien laskelmien mukaan, kun ennusteet olivat lievää kasvua. Talouden hidastuminen näkyy selvästi Suomen teollisuustuotannossa, joka alkuvuoden hitaan kasvun jälkeen pysähtyi ja kääntyi laskuun viimeisellä vuosineljänneksellä. Kotitalouksien kysyntä on pitänyt talotta yllä. Tuonti on supistunut jopa vientiä enemmän, minkä vuoksi kauppatase kääntyi positiiviseksi 13 kk jälkeen marraskuussa Ennakkotietojen mukaan inflaatio vuonna 2012 oli 2,8 %. Se hidastui hieman edellisvuodesta, jolloin inflaatio oli 3,4 %. Bruttokansantuote oli vuonna 2012 ennakkotietojen mukaan 194 mrd.. Vuonna 2012 viennin volyymi kasvoi 0,5 prosenttia ja vastaavasti tuonnin volyymi väheni 5,3 prosenttia. Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi 1,6 prosenttia ja julkisten kulutusmenojen 0,8 prosenttia. Investointien volyymi väheni vuonna ,9 prosenttia. Suomen viennin arvo pysytteli vuonna 2012 Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan lähes edellisvuotisella tasolla. Viennin arvo oli vajaat 56,8 miljardia euroa. Tuonnin arvo supistui kaksi prosenttia ja jäi vajaaseen 59,2 miljardiin euroon. Kauppataseeseen kertyi vuonna 2012 alijäämää 2,4 miljardia euroa. Vaje oli yhä poikkeuksellisen suuri, vaikka supistuikin selvästi vuodesta Tuolloin alijäämää kertyi 3,7 miljardia euroa. Yli miljardin euron alijäämä on ennen vuosia 2011 ja 2012 kertynyt viimeksi vuonna Työttömyys pysyi koko vuoden 2012 melko vakiona. Vuoden 2012 työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 7,7 prosenttia, kun se vuonna 2011 oli 7,8 prosenttia. Suomen teollisuudessa on menossa iso rakennemuutos laman jäljiltä ja ennen kuin uusia työpaikkoja saadaan syntymään, ei työttömyys suuremmin helpota. Työvoimapulaan voidaan törmätä lähivuosina jo eräillä ammattialoilla, johon kuljetuskin kuuluu. Suomen korkotaso on edelleen pysynyt alhaisena ja vuoden 2012 aikana se on ollut ennätyksellisen alhainen. Yritysten ongelmana on kuitenkin se, että pankit ovat kiristäneet lainanantamisen ehtoja ja investointeihin on entistä vaikeampi saada rahoitusta. Rakentamisen volyymi väheni vuoden 2012 aikana 13,4 prosenttia verrattuna vuoteen Uusien rakennushankkeiden määrä kääntyi loppuvuodesta kuitenkin nousuun. Öljyn hinta Raakaöljyn hinta nousi vuoden 2009 aikana melko nopeasti noin USD/bbl ja nousu jatkui vuoden 2010 aikana epävarmasta taloustilanteesta huolimatta kohti 100 USD/bbl. Vuonna 2011 raaka-öljyn hinta nousi lähes 110 USD/bbl. Öljyn hinnan nousu oli silti pienempää kuin odotettiin Pohjois-Afrikan poliittisten levottomuuksien vuoksi. Vuoden 2012 aikana raakaöljyn hinta on pysytellyt korkeana. Hinta kävi kesällä 96 USD/bbl, mutta on muuten ollut yli 110 USD/bbl. Enimmillään hinta oli 125 USD/bbl. Vielä muutama vuosi sitten arvioitiin, että öljybarrelin hinta voi nousta jopa dollariin vuoteen 2020 mennessä. Uudet tuotantotekniikat ovat mahdollistaneet liuskeöljyesiintymien hyödyntämisen, mikä näyttää kasvattavan maailman öljyntuotantoa ja öljyvarojen riittävyyttä merkittävästi.

3 3 Kuva 1. Raakaöljyn ja öljytuotteiden hintakehitys USD/bbl: Yhdysvaltain dollaria barrelilta, barreli= 159 litraa) Lähde: Thomson Reuters, Öljyalan Keskusliitto Kuva 2. Dieselin hintakehitys (Lähde Neste Oil)

4 4 Kuva 3. Kuluttajahintaindeksi ja yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutokset /2013. (Lähde kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus) Kuva 4. Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos ( ), prosenttia (Lähde Tilastokeskus)

5 5 Kuva 5. Teollisuustuotannon trendi Suomi, Saksa, Ruotsi, Ranska ja Iso-Britannia (BCD) , 2005=100, TOL 2008 (Lähde Tilastokeskus) Kuva 6. Suomen talletuspankkien viitekorkoja ja 12 kk:n euribor.

6 6 Kuva 7. Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain (Lähde Tilastokeskus) Viranomaismuutokset aloittivat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Liikennevirasto. Kumpikin virasto toimii LVM:n hallinnon alla. Vuoden 2012 aikana molemmat virastot jatkoivat organisaatioidensa uudistusta, jossa keskeisintä oli päästä eroon aikaisempien virastojen liikennemuotokohtaisuudesta. Liiton huolena on ollut Trafin toimintakyky. Se ei saa heiketä tilapäisestikään, jotta kuljetusalan toiminta ei häiriinny. EU:n vaikutukset ja koulutus Ajo- ja lepoaika asetus on tiukentanut työvoiman käyttöä ja käytännössä on tullut usein esiin ongelmia, jolloin esim. lastausaikojen venyminen tai lastauksen odottaminen on vähentänyt varsinaista ajoaikaa. Samalla on tullut esiin ongelmia, että kuljettaja ei ole pääsyt muutaman kymmenen kilometrin päähän kotiin, koska työaika on loppunut ja on ollut pakko jäädä tauolle. Aikataulusuunnittelu vaatii huomattavasti tarkempaa työtä kuin aikaisemmin. Tämän vuoksi on keskustelua jatkettu viranomaisten kanssa, jotta säädöksiä saataisiin muutettua siten että, järkeviä joustoja työajan kestolle voitaisiin käyttää. Myös työntekijäpuolella on toiveita joustojen lisäämiseksi, jotta työn tekeminen olisi mielekästä. Silti asiassa ei ole päästy eteenpäin. Liiton tavoitteena on joustojen lisääminen. Asiassa tehdään yhteistyötä EK:n SKAL:in ja ALT:in kanssa. Tavoitteena on, että Suomi olisi asiassa aktiivisempi ja myös virkamiestasolla aloitteellinen EU:ssa. SKAL, ALT ja LAL ovat tehneet aloitteen maaliskuussa 2013 liikennekomisaari Siim Kallakselle joustojen lisäämiseksi. Vuoden 2005 aikana tuli voimaan kuljettajien koulutusvaatimuksia kiristävä direktiivi. Se vaati alkaen uusilta raskaan liikenteen ammattikuljettajilta ammattikoulutasoisen peruskoulutuksen, 280/140 tuntia, tai logistiikan ammattitutkinnon, 3 v.

7 7 Lisäksi vaatimuksiin tuli säännöllinen täydennyskoulutus, 5 tp/5 v. Käytännössä tämä vaikeuttaa tilapäisten kuljettajien saamista alalle, esim. palomiehet, poliisit, opiskelijat jne. Tämä aiheuttaa ongelmia erityisesti loma-aikoina. Suuri kysymys on myös se, saadaanko tätä kautta yleensä kuljettajia riittävästi enää alalle. Sinänsä koulutus nostaa alan ammattitaitoa ja siten arvostusta, mutta hinta voi olla myös kova. Opetusministeriö kehotti ammattioppilaitoksia nostamaan logistiikka-alan koulutuspaikkojen määrää syksyllä Puolustusvoimat aloitti laajennetun kuljettajakoulutuksen 2009 tammikuun saapumiserästä alkaen. Vuoden 2009 aikana Puolustusvoimat sai läpi ensimmäisen kokonaisen koulutuserän, 3700 varusmieskuljettajaa. Palveluajan (12 kk) jälkeen osa varusmiehistä on saanut CE -kortin ja osa C -kortin. CE -kortin saaneet ovat valmiit elinkeinoelämän palvelukseen, C -korttilaiset joutuvat odottamaan 21 v ikää ja saavat sitten siviilikortin. Puolustusvoimien rooli on nähty alalla ratkaisevan tärkeänä saada uutta työvoimaa, jota eri edunvalvontapiirit ovat korostaneet. Puolustusvoimien määrärahojen vähentäminen ja varuskuntien lakkauttamiset tulevat vähentämään jonkin verran kuljettajakoulutuksen aloituspaikkoja tulevaisuudessa. Vuonna 2014, kun ensimmäinen ammattikuljettajien jatkokoulutusjakso päättyy, poistuu ammattimaisen kuljettajan pätevyys arviolta yli C- ja D-kortin omaavalta kuljettajalta. Tällöin tulee aidosti pulaa kuljettajista ja varsinkin tuuraajista. Tätä kirjoitettaessa ammattipätevyys päiviä on suoritettu , kun arvioitu tarve on ennen Koulutus ei ole edennyt tasaisen vauhdilla, vaan nyt viimeiselle 1,5 vuodelle kasaantuu kova koulutuspaine. Opetusministeriö hyväksyi kesällä 2008 kokeiluluonteisen työjohtokoulutuksen aloittamisen kone- ja metallipuolella, auto- ja kuljetuspuolella sekä kaupan alalla. Varsinainen koulutus alkoi syksyllä 2009, kun koulutukseen valitut oppilaitokset saivat tehtyä opintoohjelman. Liitto oli aktiivisesti ajamassa koulutuksen aloittamista. Koulutuskokeilusta saadut kokemukset ovat olleet pääsääntöisesti positiivisia. Kokeiluja jatkettiin vuonna 2012 ja samalla niitä kehitettiin vastaamaan elinkeinoelämän tarpeita. Työnjohtokoulutuksia ollaan vakinaistamassa vuoden 2013 aikana. Liiton tavoitteena on ollut saada työnjohtajakoulutus jatkuvaksi koulutusmuodoksi ja sen sisältö tulisi olla lähellä entistä teknikkokoulutusta, jossa työssä oppimisella on suuri merkitys. TOIMIALA Työllisyys ja työvoima Toimialamme työllisyys heikkeni vuoden 2008 syksystä ja lähes kaikki isot yritykset joutuivat käymään YT-neuvotteluja joko yksi tai useampia kierroksia vuoden 2009 aikana. Vuosien 2010 ja 2011 aikana henkilökuntaa palkattiin jonkin verran lisää. Kuljettajista on ollut pulaa Etelä-Suomessa. Vuoden 2012 alkupuolella työvoiman tarve alkuvuodesta oli melko samalla tasolla kuin 2011, mutta vuoden loppua kohti tarve väheni kuljetusten vähentyessä ja se on näkynyt henkilökunnan vähenemisenä. On arvioitu, että pula kuljettajista pitkällä tähtäimellä tulee aiheuttamaan kasvavia ongelmia liittomme jäsenistölle hoitaa päivittäiset logistiset toiminnat. Vuodesta 2012 alkoi suurten ikäluokkien suurin poistuma työmarkkinoilta. Yrittäjiä on poistumassa alalta enemmän kuin uusia saadaan tilalle. Alihankkijoiden henkilöt mukaan lukien nykyiset jäsenyritykset työllistivät yli henkilöä. Alihankinta Nykyisten jäsenyritysten alihankkijoiden henkilömäärä oli yli 4000 henkilöä. Kalusto Jäsenyritysten kaluston määrä on noin n omaa autoa ja n alihankkijoiden autoa. Perävaunuja jäsenillämme on noin 2400 ja alihankkijoilla 400. Suuntauksena on ollut, että terminaalit suurenevat ja niiden määrä vähenee. Vuonna 2012 kuorma-autojen ensirekisteröinnit Suomessa vähenivät 4,7 % edelliseen vuoteen verrattuna, kun edellisenä vuotena kasvua oli 18,7 prosenttia. Pakettiautojen ensirekisteröinti väheni 20,8 prosenttia, kun edellisenä vuotena kasvua oli 31,2 prosenttia. Vuoden 2012 keväällä liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti strategiatyön raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen mitoista ja massoista. Kesällä strategiasta tuli luonnos, josta liitto antoi lausunnon. Hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityötyhmä linjasi marraskuussa 2012, että raskaan tieliikenteen kaluston enimmäismassoja ja -mittoja korotetaan. Tavoitteena on vahvistaa Suomen kilpailukykyä, vähentää ympäristöpäästöjä sekä parantaa liikenneturvallisuutta.

8 Liitto kannattaa edellä mainittuja periaatteita, mutta on erittäin huolestunut tätä kirjoitettaessa valmisteilla olevan asetusluonnoksen sisällöstä käytännön kannalta. Asetusesitys, sisältää mm. paripyörövaatimusten, moottoritehojen, akselivaatimusten sekä vetoauton maksimimassan suhteen rajoituksia, jotka estävät järkevästi hyödyntämästä olemassa olevaa kalustoa tehokkaammin. Asetusehdotus johtaa erikoisratkaisuihin, joissa todellinen hyötykuorman kasvu on pieni. Räätälöity kalusto on hinnaltaan kallis ja se ei ole monikäyttöistä. Kannattavuus Ennakkotietojen mukaan alan kannattavuus on heikentynyt vuoden 2012 aikana. Kuljetusmäärät eivät ole saavuttaneet vuoden 2008 tasoa. Vuonna 2012 vireille pantujen konkurssien määrä oli 180, kun edellisenä vuotena konkursseja oli 192. Määrä on samaa tasoa kuin 1990 luvulla pahimmillaan. Palkkakulujen nousu oli maltillista. Polttoaineen hinta lähti lievään nousuun 2009 lopulla ja 2010 dieselin hinta nousi selvästi, koska raakaöljyn hinta hätyytteli 100 USD/bbl tasoa ja tuotehinta nousi suhteessa vielä tätäkin nopeammin. Vuonna 2011 raakaöljyn hinta oli loppuvuodesta jo lähes 110 USD/bbl, mikä yhdessä euron heikentyessä dollariin, nosti dieselin hintaa dieselveroa korotettiin 10,55 senttiä litraa kohden ilman arvonlisäveroa. Tämän vuoksi dieselin hinta teki uuden ennätyksen ylittäen vuoden 2008 huipputason ja hinta pysyi koko vuoden melko tasaisesti hyvin korkealla. Kustannukset Kuljetusalan kokonaiskustannukset kohosivat selvästi, eri ajoneuvotyyppien painotettu keskiarvo nousi 5,9 %, joka on huomattavasti enempi kuin yleinen inflaatio. Pakettiautojen ja kevyiden kuorma-autojen kustannukset kohosivat 5,1 %, keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen 5,0 % ja perävaunuyhdistelmien kustannukset 6,1 %. Suurimmat kustannusnousut olivat polttoaineessa 15,5 %, jonka merkitys kokonaiskustannuksiin on suuri. Myös palkkakustannukset suurenivat seuraavasti: palkat 4,0 %, välilliset palkat 5,2 %. Rengaskustannukset kasvoivat 4,5 %. Liikennöimiskustannukset vähenivät 31,0 % lähinnä käyttövoimaveroon muutoksen vuoksi. Merkitys kokonaiskustannuksiin on kuitenkin pieni, koska liikennöimismaksut ovat vain 1,4 % kokonaiskustannuksista. Dieselveron korotusta ei ole siis juurikaan kompensoitu kuljetusalalle. Liiton näkemys on, että elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamiseksi pitää saada aikaan nopeasti dieselpolttoaineen veron palautusjärjestelmä kuorma-autoliikenteelle. Tämän avulla voidaan hillitä kuljetusten kustannusten nousua ja siten edistää erityisesti vientiteollisuuden kilpailukykyä. Asialla on laaja tuki mm. EK, SAK, STTK ja SKAL. Polttoainelisä oli rahtihinnoissa pääsääntöisesti käytössä, vaikuttaen suurimpaan osaan jäsenyritysten liikevaihdosta. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi on yleistynyt hinnoittelun apuna. 8 JÄRJESTÖTOIMINTA EK:ssa logistiikkaa eri tavalla edustavilla liitoilla oli yhteinen edustaja EK:n hallituksessa, Finnair Oyj:n toimitusjohtaja Mika Vehviläinen. Erityispalvelujen Työantajaliitto, Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry, Palvelualojen Toimialaliitto ry sekä Tieto- ja Tekniikka-alojen Työnantajaliitto ry päättivät vuoden 2010 lopussa yhdistyä vuoden 2011 alussa PALTA ry:ksi. Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry liittyi myös PALTA:n jäseneksi Logistiikka on saanut siten suuremman edunvalvojan, mutta edelleenkään siinä ei ole kaikki mukana. Liiton hallitus seuraa PALTA:n kehittymistä. PALTA on vuoden 2012 aikana jatkanut organisaation rakentamista ja lähtenyt toteuttamaan vuonna 2011 laadittua strategiaa. PALTA on vahvistanut elinkeinopoliittista osaamistaan. PALTA:n yhtenä toimialana neljästä on logistiikka ja sen vetäjänä toimii Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry:n toimitusjohtaja Petri Laitinen. Edustajamme EK:n hallinnossa 2012 aikana EK:n hallinnossa toimivat: Edustajisto 2012 Markku Henttinen ja varamiehenä Jussi Sipilä

9 Hallitus 2012 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen, logistiikka-alan yhteisenä edustajana. 9 Yrittäjävaltuuskunta 2012 Erkki Kaajaluoma Aluejohtokunnat 2012 Kainuu Ville Koramo, Keski-Suomi Kaija Taipale, Lappi Juha Korpikari, Pohjois- Karjala Pertti Korhonen, Pohjois-Savo Esko Torssonen, Satakunta Pekka Auramaa, ja Varsinais-Suomi Jouni Sopula. Logistiikkavaliokunta Edustajamme Kaija Taipale Logistiikan EK yhteistyöryhmä ja Koulutus- ja työvoimapolitiikan yhteistyöryhmä 2012 Edustajamme Pekka Aaltonen Logistiikan maakuljetusryhmä 2012 Harri Keihänen, Harri Puotinen, Hannu Valkama ja Pekka Aaltonen, joka on toiminut ryhmän puheenjohtajana Logistiikan meriliikenteen yhteistyöryhmä Edustajamme Harri Keihänen Muut jäsenyydet Pekka Aaltonen on ollut jäsenenä Metropolian Ammattikorkeakoulun Auto- ja kuljetustekniikan neuvottelukunnassa ja hallituksen varajäsenenä Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry:ssä. Liitto tai liiton toimitusjohtaja on jäsenenä seuraavissa organisaatioissa: Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys, Helsingin Kauppakamari, Rahtarit ry kannatusjäsenyys, Veronmaksajain Keskusliitto, Auto- ja Tiefoorumi, Älykkäänliikenteen verkosto - ITS Finland, Suomen Tuotannonohjausyhdistys STO ry sekä Suomen Pakkausyhdistyksen jäseneksi alkaen yhteistyö SKAL:n kanssa on jatkunut ilman jäsenyyttä yhteistyösopimuksen pohjalta. Vuosikokous Vuosikokous pidettiin Eteläranta 10:ssä, Neuvottelukeskuksen tiloissa Helsingissä Edustettuna oli 6 jäsenyritystä, yhteensä 38,6 % kaikista jäsenten äänistä. Läsnä oli 7 henkilöä. Jäsenkirjeet ja muu tiedotus sekä liiton ulkoinen asu Jäsenkirjeitä lähetettiin 12 kappaletta. Tilivuoden aikana käytettiin sähköpostia lähetysmuotona. 2 jäsentä sai vielä paperimuotoisen kirjeen. Lisäksi käytettiin EK:n tiedotteita ja internet-sivuja. Liitto nettisivuja käytettiin tiedottamiseen ja erityisesti panostettiin vuonna 2011 avattujen Logistiikan sähköiselle asioinnin täydentämiseen. Sähköisen logistiikan edistämiseksi käytettiin apuna Viestintäilme Oy:tä, jonka avulla saatiin julkisuutta lehdissä, sähköisissä viestimissä, Kauppalehdessä sekä paikallistelevisiossa. Liitolla oli oma osasto Kuljetus Logistiikka 2012 tapahtumassa Helsingin messukeskuksessa Omia tiedotteita julkaistiin 4 kappaletta, joista 3 liittyi logistiikan sähköiseen asiointiin. Lausunnot Organisaatio Liitto antoi 13 lausuntoa tai vastaavaa vuonna 2012, kun edellisenä vuotena lausuntoja annettiin 12 kpl. Eduskunnan monet laki aloitteet ovat viivästyneet ja odotettavissa vuodelle 2013 on runsaasti lausuntopyyntöjä. Palveluksessa on yksi henkilö, toimitusjohtaja, joka hoitaa järjestön juoksevat asiat. Hallitus Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 5 kertaa. Lisäksi hallitus järjesti omakustannusperiaatteella matkan Brysseliin Matkalla tutustuttiin EU:n päätöksentekojärjestelmiin, sekä tuotiin eri tahoille (Suomen pysyvä edustajisto, suomalaisia par-

10 10 lamentin jäseniä, komissio ja EK:n edustajisto) esille liiton näkemykset ajankohtaisista maantieliikennettä koskevista kysymyksistä. Puheenjohtaja Markku Henttinen ( ) ja Jouni Sopula ( ) Varapuheenjohtaja Kaija Taipale Jäsenet Hans Ahola ( ) Jussi Auramaa Harri Keihänen Pertti Korhonen ( ) Juha Koskinen Mika Malmivaara Petteri Nurmi ( ) Tapio Orne ( ) Jussi Sipilä Jouni Sopula ( ) Erkki Valtonen Ville Vähälä Juha Wallin Henkilöstö Talous Toimitilat Jäsenistö Tilintarkastajat 2012 Toimitusjohtaja on toiminut DI Pekka Aaltonen alkaen. Järjestön talous perustui jäsenten liikevaihtoon perustuviin jäsenmaksuihin. Toiminnallinen tulos oli ,49 tappiollinen. Todellinen tulos (tilinpäätös), jossa on mukana historia -projektin kulut (5 532,89 euroa) sekä kehittämisrahaston purkamisen liiton projekteihin (21 531,30 euroa), oli ,92 euroa. Voitto siirretään edellisien tilikausien yli- /alijäämään. Liiton toimitila oli alkuvuodesta Yleiseltä Teollisuusliitolta vuokratuissa tiloissa Eteläranta 10:ssä 7. kerroksessa liitto muutti ja vuokrasi Palvelualojen työnantajat PAL- TA ry:ltä tilat Eteläranta 10:nen 6. kerroksesta. Vuoden 2012 lopussa jäsenmäärä oli 30. Vuoden 2012 loppupuolella liittoon liittyi CT- Logistics Oy. Vuoden 2012 aikana liitosta erosi Kuljetusliike Reino Mäkelä Oy ja Transportfirma Donner Ab. Lisäksi Oy Wikman Ab teki konkurssin. Parin uuden, mahdollisen jäsenenyrityksen kanssa käydään keskusteluja. Jäsenten yhteenlaskettu liikevaihto oli yli 1,3 miljardia euroa, mikä vastaa yhtä neljäsosaa koko maantieliikenteen tavarakuljetusmarkkinoista. Esa Antikainen Helsingistä ja Pauli Jokiniitty Tampereelta varamiehinään Jorma Koramo Kuusamosta ja Veli Lindholm Helsingistä. LIITON STRATEGIA Hallitus päätti uuden puheenjohtajan johdolla päivittää liiton strategian vuonna Strategiaa konkretisoitiin toimenpiteiksi vuonna 2011, jonka toteutusta on jatkettu vuonna Liiton Missio on seuraava: Logistiikkayritysten Liitto ry:n jäsenet ovat alan keskeisiä toimijoita, jotka yhteistyössä luovat ja kehittävät parhaita käytäntöjä kokonaisvaltaiseen toimitusketjun hallintaan. Liiton Visio on seuraava: Jäsenenä kaikki alan keskeiset toimijat Liiton mielipiteillä on kysyntää Liitto muodostaa parhaiden alan yleisten käytäntöjen luomiseksi asiantuntijafoorumin jäsenistölle Liitolla on selkeä ja ajantasainen näkemys: - Lainsäädännön, standardien, toimintamallien jne. kehittämisestä - Julkisen sektorin muista alan toimintaan vaikuttavista asioista - Väylästön kehittämisestä - Liikenneverkkojen kehittämistarpeesta (satamat, terminaalit jne.) - Liikenneturvallisuudesta

11 11 Liitolla on selkeä ja ajantasainen näkemys: - Työturvallisuuden tilanteesta ja kehittämistarpeista - Tutkimus- ja koulutustarpeiden tilanteesta ja kehittämistarpeista - Häiriötilanteiden varmistamisesta ja huoltovarmuudesta - Viranomaispäätösten vaikutuksista kustannustehokkuuteen Liitolla on selkeä ja ajantasainen näkemys: - Älyliikenteen hankkeiden kehittämisestä TYÖRYHMÄT JA PROJEKTIT Liikennepoliittinen selonteko Kesällä 2011 aloittanut uusi hallitus käynnisti ministeri Merja Kyllösen johdolla järjestyksessään toisen liikennepoliittisen selonteon valmistelun. Selonteon tavoitteena oli määritellä liikennepolitiikan linjaukset ja toimenpideohjelma kuluvan vuosikymmenen loppuun ulottuvalla aikajänteellä, sekä liikennepolitiikan visio ja tahtotila vuodelle Selontekoa valmisteltaessa liikennepoliittisia kysymyksiä tarkasteltiin hallitusohjelman mukaisesti erityisesti maankäytön, asumisen, palvelurakenteiden, kestävänkehityksen ja elinkeinoja aluekehityksen edellytykset huomioon ottaen. Hallitus antoi liikennepoliittisen selonteon Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä eduskunnalle Ulkomaankaupan logistiikan pullonkauloista ja kehittämistarpeista tehtiin selonteossa erillinen arviointi selvitysmiesryhmän (Lauri Ojala, Antti Vehviläinen, Jyrki Paavola) toimesta. Liitto pyrkii vaikuttamaan selontekoon, jotta liitomme keskeiset strategiset tavoitteet olisi otettu huomioon. Selonteko oli kuitenkin logistiikan kannalta pettymys. Lopulliseen selontekoon ei ole kirjattu liikenneverkon kehittämishankkeiden lisäksi juurikaan muita logistiikan selvitysmiesten raportin toimenpiteitä eikä niitä näy valtion talousarviossa. Asiat ovat jääneet liian yleiselle tasolle eivätkä toimenpiteet ole konkreettisia tai niillä ei ole selkää omistajaa. Liikenneverkon kehittämishankkeet ovat hyvin elinkeinoelämän tarpeiden mukaisia, mutta rahoituksen vähäisyyden vuoksi liian paljon tärkeitä hankkeita jäi vaalikauden jälkeisen eduskunnan harkinnan varaan. Perusväylänpidon rahoituksessa on 100 miljoonan euron vaje, jonka vuoksi teiden kunto heikkenee tulevaisuudessa. Tiemaksut Jo edellisen hallituksen aikana vuosina selvitettiin laajasti tiemaksujen tarpeellisuutta ja käyttöönottoa. Edellinen hallitus ei kuitenkaan tehnyt mitään esitystä asiasta, vaan siirsi päätökset nykyiselle hallitukselle. Uudessa hallitusohjelmassa on päätetty selvittää satelliittipaikannukseen perustuvien tienkäyttömaksujen käyttöönottoa. Vuoden 2012 alussa ministeri Kyllönen asetti työryhmän Kohti oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä. Työryhmän puheenjohtajana on Jorma Ollila ja työryhmän tehtävänä on selvittää tiemaksujen käyttöönottoa vuoden 2013 loppuun mennessä. Samalla selvitetään koko liikenteen vero- ja maksujärjestelmän rakenne ja oikeudenmukaisuus sekä mahdollisuudet toimia liikennepolitiikan ohjauskeinona. Aikaisempiin selvityksiin verrattuna tällä kertaa on tarkoitus käydä myös VM:n kanssa läpi uudenlaisia veromalleja. Liitto suhtautuu edelleen varauksellisesti tiemaksujen tarpeellisuuteen. Liiton lähtökohtana on, että tiemaksujärjestelmällä pitää pystyä osoittamaan konkreettisia hyötyjä nykyjärjestelmään verrattuna. Tiemaksujärjestelmän edellytyksenä on tekniikan toimintavarmuus. Keräämisenkustannukset eivät saa olla suuria, eikä järjestelmä saa edellyttää kalliita laiteinvestointeja. Kaiken tärkeintä on, että järjestelmä veroratkaisuineen ei saa nostaa ammattimaisen tavaraliikenteen kustannuksia, vaan päinvastoin niitä tulee alentaa. Kuormalavavaliokunta Kuormalavojen hallinnointi siirtyi alkaen PPK Oy:n hallintaan. Kuormalavavaliokunnan tehtävänä on ylläpitää FI-2002 kuormalavajärjestelmää ja kehittää kaikkea kuormalavoihin liittyvää toimintaa. Vuonna 2012 kuljetusalan edustajana on ollut Kimmo Nykänen VR Transpoint Oy:stä. Puheenjohtajana on toiminut Hannu Laiho Valio Oy:stä.

12 12 Tämän rinnalla on toiminut kuormankantajien KuKa -työryhmä, joka kehittää kuormankantajien tehokkaampaa kiertoa, pyrkii ehkäisemän hävikkiä jne. Työryhmä on laatinut sopimusmallin kuljetuksia käyttäville osapuolille. Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry Logistiikkayritysten Liitto ry ei osallistunut Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry:n toimintaan vuonna ATP-neuvottelukunta Toimitusjohtaja on osallistunut elintarvikekuljetuksia ja ATP-sopimukseen liittyviä asioita käsittelevän ATP-neuvottelukunnan koulutusryhmän työskentelyyn. Neuvottelukunnassa on edustajia Elintarvikevirastosta (EVIRA), ja maatalousministeriöstä, kaupasta, teollisuudesta, kuljetusvälineteollisuudesta ja kuljetusalan järjestöistä. Vuoden 2012 aikana oli tarkoitus järjestää toisen kerran koulutus Lämpötilahallitut elintarvikekuljetukset ja uudistuva lainsäädäntö. Koulutus siirtyi kuitenkin vuodelle 2013 ja siihen lisätään tietoa OIVA -hankkeesta (valvontatietojen julkistaminen), koska tämä tulee koskettamaan elintarvikelogistiikkaa vuonna Logistiikan omavalvonta Liiton jäsenketjut ja muut liiton elintarvikekuljetusliikkeet perustivat Eviran asiantuntijan kanssa työryhmän, LOMA (Logistiikan Omavalvonta), keväällä 2008, jossa tehdään Parhaat käytännöt elintarvikekuljetuksissa -ohjeet sekä omavalvontaohjeitten runko yritysten käyttöön. Tällä pyrittiin standardisoimaan omavalvontasuunnitelmat ja siten helpottamaan niiden hyväksymistä koko Suomessa. Hyväksymisissä on liikaa eroja paikallisten kunnallisten elintarviketarkastajien kesken. Työ jäi odottamaan elintarvikelain muutosta. Ohjeet saatiin lopullisesti arvioitua Evirassa joulukuussa Ohjeiden lopullinen nimi on Elintarvikekuljetus yleiset hyvän käytännön ohjeet ja ovat kaikille vapaasti luettavissa ja ladattavissa liiton internetsivuilta enyleisethyvankaytanonohjeet_ pdf Yhteistyötä Eviran kanssa on jatkettu. Liiton toiveena on ollut, että kunnallinen elintarvikevalvonta siirtyisi valtiolle (Eviralle). Ongelmana on ollut myös tarkastusten hitaus. Evira ei ole ottamassa valvontaa suoraan omalle vastuulle ainakaan lähitulevaisuudessa, vaan nyt kunnallisen elintarvikevalvonnan laatua ollaan kehittämässä auditoimalla. Samalla prosessia suoraviivaistetaan, mikä vaikuttaa käsittelynopeuteen. Kuljetusala.com Vuonna 2004 käynnistyi Innoroad -projekti Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston toimesta. Sen alla toimi vuosina Kuljetusala.com -projekti, jossa yläasteen ja lukion opiskelijoille sekä aikuisopiskelijoille tuotiin esiin logistiikan koulutusta ja uramahdollisuuksia. Hanke on jatkunut ja muuttanut muotoaan vuosien varrella etsien parhaita toimintamalleja. Pienen tauon jälkeen Kuljetusala.com käynnistettiin uudelleen syksyllä 2010 yhdessä ALT:in, SKAL:in, AKT:n sekä liittomme välillä. Yrityspuolelta mukaan tuli Volvo Trucks. Projektissa päivitettiin vanhat nettisivut ja niiden päivitykseen ja sisällön tuottamiseen palkattiin konsultti, jolla on kokemusta erityisesti nuorten koulutuksesta. Projekti kesti vuoden 2011 loppuun ja sitä päätettiin jatkaa vielä vuonna Vuoden 2012 lopussa Kuljetusala.com -verkosto päätti aloittaa yhteistyön PALTA ry ja Suomen Huolintaliikkeiden liitto SHL ry kanssa osana Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelmaa. Taloudellisen tiedotustoimisto TATin koordinoiman projektin tavoitteena on tukea nuorten ohjausta jatkoopintoihin ja työelämään. Logistiikan sähköinen asiointi Logistiikan sähköisen asioinnin edistäminen oli liiton keskeisin strateginen hanke vuonna 2012 ja jatkuu edelleen vuonna Vuonna 2007 aloitettiin logistiikan sähköisen asioinnin edistäminen ARS2009 -hankkeella liiton jäsenten piirissä. Projektin alussa määriteltiin uudestaan Tavaralinjaliikenteen Yleiset Toimitusmääräykset keväällä Toimitusmääräykset on käännetty englanniksi ja ruotsiksi ja ne löytyvät myös liiton nettisivuilta. Liiton tavoitteena on edistää logistiikan sähköistä asiointia Suomessa. Tavoitteena on siirtyä kuljetustilaustietojen osalta manuaalisista tiedonsiirtotavoista sähköisten palvelui-

13 13 den käyttäjiksi. Tavoitteena on, että valtaosa kuljetustilaustiedoista siirtyisi sähköisesti vuoden 2013 lopussa. Kuljetustilaus.fi -järjestelmä HiQ Finland Oy:n toteuttama sähköinen tilausportaali Kuljetustilaus.fi saatiin tuotantokäyttöön Portaalin rakentamisen maksoivat kolme ketjua Itella Logistics, Kaukokiito ja Kiitolinja. Samat ketjut ovat vastanneet ylläpito- ja kehittämiskustannuksista, mutta liitto omistaa portaalin. Ohjelma mahdollistaa sähköisen tilausprosessin ja siten sähköisen rahtikirjan käytön. Myös tulostettavat kollilaput ja rahtikirja saadaan järjestelmästä. Kaikilla liiton jäseniällä on oikeus liittyä portaalin käyttäjiksi hallituksessa sovittua korvausta vastaan. Portaaliin tilattiin yksi päivitys vuoden 2012 aikana, jolla parannettiin käytettävyyttä sekä mahdollistettiin se, että kuljetuksen maksajana voi olla myös vastaanottaja. Muut toimenpiteet Vuoden 2012 aikana valmistui Sähköisten toimintamallien käytön lisääminen logistiikassa (SÄTKY) -hanke. Logistiikkayritysten Liitto ry oli mukana rahoittamassa ja liiton jäsenet ovat toimineet asiantuntijoina liikenne- ja viestintäministeriön sekä suomalaisen teollisuuden, kaupan ja logistiikka-alan yhteisessä hankkeessa. Keväällä 2013 valmistui liiton ja liikenne- ja viestintäministeriön teettämä Sähköisen logistiikan käyttöönotto-opas. TIEKE:n (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) laatimassa oppaassa kerrotaan käytännönläheisesti ja kattavasti sähköisen tiedonsiirron palveluista, mahdollisuuksista sekä järjestelmien käyttöönottamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Opas on wiki-tyyppinen. Viestintä ja tiedotus Vuonna 2012 jatkettiin viestintä ja tiedotustyötä, jotta liiton tavoitteet ja muutosta helpottavat oppaat ja ratkaisut saadaan kaikkien tarvittavien osapuolten tietoon. Viestinnässä käytettiin apuna Viestintäilme Oy:n palveluja, joiden avulla saatiin asialle julkisuutta niin lehdissä, paikallistelevisiossa kuin sähköisessä mediassa. Liitolla oli oma osasto Logistiikka kuljetus 2012 tapahtumassa. Kuljetus Logistiikka 2012 tapahtumassa Helsingin messukeskuksessa ja samalla julkaistiin uusi esite logistiikan sähköisestä asioinnista. SFS Rahtikirjastandardin päivittämistä varten perustettiin SFS:n toimesta työryhmä 2009 kesällä. Päivitetty rahtikirjastandardi hyväksyttiin loppuvuodesta Se on pohjana siirryttäessä sähköisiin tilauksiin. Ainutkertaiset rahtikirjanumerot Vuoden 2011 alussa Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry siirsi rahtikirjanumeropalvelunsa nettiin ja samalla tuli käyttöön uudet 12-numeroiset ainutkertaiset rahtikirjanumerot Liitto on ollut kehitystyössä mukana ja tavoitteena on saada vuoden 2013 valtaosa yrityksistä käyttämään näitä rahtikirjanumeroita. Kuljetuspakkaaminen Historia Liiton hallitus käynnisti uuden hankkeen Kuljetuspakkaaminen. Hankkeen päämääränä on kuljetusvahinkojen vähentäminen. Hanketta varten on perustettu liiton jäsenistä asiantuntijaryhmä. Pienen tilastoyhteenvedon perusteella on päätetty keskittyä särkymiseen johtaneisiin pakkausvahinkoihin, koska ne ovat yli 80 % kaikista kuljetusvahingoista. Lisäksi on kartoitettu tuote- ja asiakasryhmiä sen perusteella missä on paljon kuljetuspakkaamiseen liittyviä ongelmia sekä miten niihin pystytään vaikuttamaan. Tämän perusteella on otettu pilotiksi kaksi ryhmää: 1. ovet ja ikkunat sekä 2. verkkokauppa. Seuraavaksi pyritään näiden ryhmien kanssa löytämään konkreettisia ratkaisuja. Liitto on tilannut toimittaja Olli Blombergilta tavaralinjaliikenteen historian. Kirja on alkuperäisestä aikataulustaan lähes kaksi vuotta myöhässä. Tavoitteena on saada kirja valmistumaan vuoden 2013 aikana. Jotta projekti saadaan loppuun, selvitetään vaihtoehtoa, jossa käytettäisiin myös toista kirjoittajaa. Kirjan rahoitus on hoidettu pääosin yhteistyökumppaneiden avulla.

14 14 MERKKIVUODET Omat ansiomerkit Ahti Myllyksen puheenjohtajakausi SKAL:issa päättyi ja hänelle luovutettiin hyvän yhteistyön merkiksi liiton standaari. Tavaralinjat -mitali Vuoden aikana myönnettiin yksi Tavaralinjat -mitali. Mitalin sai olleen 60 v merkkipäivän yhteydessä Jouni Sopula pitkästä ja ansiokkaasta urasta logistiikanalalla. Logistiikkayritysten Liiton ansiomerkit Vuoden aikana myönnettiin 56 kpl liiton ansiomerkkejä. Suomen Kiitoautot Oy Kuljetusliike Taipale Oy Kuljetus Welin Oy 34 kpl 2 kpl 20 kpl Helsingissä LOGISTIIKKAYRITYSTEN LIITTO ry Hallitus Jouni Sopula Hans Ahola Harri Keihänen Mika Malmivaara Tapio Orne Erkki Valtonen Juha Wallin Kaija Taipale Jussi Auramaa Juha Koskinen Petteri Nurmi Jussi Sipilä Ville Vähälä Pekka Aaltonen toimitusjohtaja

15 Kuva 9. Logistiikkayritysten Liitto ry:n hallitus ja toimitusjohtaja. Eturivi vasemmalta oikealle: Jussi Auramaa, Ville Vähälä, vpj. Kaija Taipale, pj. Jouni Sopula ja tj. Pekka Aaltonen. Takarivi vasemmalta oikealle: Juha Koskinen, Jussi Sipilä, Petteri Nurmi, Harri Keihänen, Erkki Valtonen ja Juha Wallin. Kuvasta puuttuvat: Hans Ahola, Mika Malmivaara ja Tapio Orne 15

16 16 JÄSENYRITYKSET 2012 Vuoden lopussa Kuljetusliike Y.AURAMAA Oy Luistarintie KAUTTUA Kuljetusliike K. JOKINEN Oy Joensuunkatu SALO Kuljetusliike A. KAAJALUOMA Oy Arolamminkatu HYVINKÄÄ KANTOLA & KORAMO Oy Revontulentie KUUSAMO Suomen Kaukokiito Oy Teollisuustie TAMPERE Helsingin Kaukokiito Oy Nuolikuja VANTAA Kaukokiito Oy Vammala Sahakatu VAMMALA Kuljetusliike ILMARI LEHTONEN Oy Ahjotie ROVANIEMI Kuljetus LITMANEN Yläkuonontie KERIMÄKI Kuljetusliike M. NIKKANEN Ky Kerkkolankatu HYVINKÄÄ Kuljetusliike SAMPO PROSI Oy Porintie LAPVÄÄRTI SAMPUKIITO OY Takkulantie HUITTINEN Sam-Transport Ab Vikingagränd MARIEHAMN SCHENKER CARGO Oy Juhana Hertt Puistok TURKU SUOMEN KIITOAUTOT Oy Kolmisopentie KUOPIO Kuljetusliike TAIPALE Oy Taipaleenkatu LEPPÄVESI TRANSMAR Ab Vikingagränd MARIEHAMN Kuljetusliike TYVI Oy Sammonkatu VALKEAKOSKI KULJETUS WELIN Oy Pajatie VARKAUS Kuljetusliike H. WIDJESKOG Ky Storgårdinkatu KOLPPI VP-KULJETUS Oy Jänhiäläntie RAUHA Vähälä Logistics Oy Oritkarintie OULU Ylisen Kuljetus Oy Pohjantie KUHMALAHTI VR-Yhtymä Oy Massatavaralogistiikka PL TAMPERE Bring Parcels Ab Robert Huberin tie VANTAA Posten Logistik SCM Oy Osumakuja VANTAA Matkahuolto Oy Lauttasaarentie HELSINKI Oy Ahola Transport Ab Indolavägen KOKKOLA Itella Logistics Oy Manttaalitie VANTAA CT-Logistics Oy Hakunintie RAUMA

14.3.2014. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus

14.3.2014. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus 14.3.2014 Logistiikkayritysten Liitto ry Toimintakertomus 1.1. - 31.12.2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 14.3.2014 Yleistä Vuoden 2013 aikana Suomen talous supistui ennakkoarvion mukaan 1,4 prosenttia, joten

Lisätiedot

13.3.2012. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus

13.3.2012. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus 13.3.2012 Logistiikkayritysten Liitto ry Toimintakertomus 1.1. - 31.12. 2011 2 TOIMINTAKERTOMUS 2011 13.3.2012 Yleistä Vuoden 2011 alkupuoliskolla talous kasvoi hyvää vauhtia ja vielä kesällä talouskasvun

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012 Logistiikkayritysten Liitto Strategia 2012 2 LL STRATEGIA 2012 Perustehtävä Toimintaympäristön muutosvoimat Tahtotila Toimintamalli Organisaatio ja resurssit Jäsenten ja sidosryhmien odotukset Toimenpideohjelma

Lisätiedot

19.3.2015. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus

19.3.2015. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus 19.3.2015 Logistiikkayritysten Liitto ry Toimintakertomus 1.1. - 31.12.2014 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 19.3.2015 Yleistä Vuoden 2014 aikana Suomen talous supistui ennakkoarvion mukaan 0,1 prosenttia, joten

Lisätiedot

9.3.2011. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus 1.1. - 31.12. 2010

9.3.2011. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus 1.1. - 31.12. 2010 1 9.3.2011 Logistiikkayritysten Liitto ry Toimintakertomus 1.1. - 31.12. 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 9.3.2011 2 Yleistä Suomen talous ajautui vuoden 2008 lopulla taantumaan ja muuttui lamaksi vuoden 2009

Lisätiedot

5.4.2016. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus

5.4.2016. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus 5.4.2016 Logistiikkayritysten Liitto ry Toimintakertomus 1.1. - 31.12.2015 2 TOIMINTAKERTOMUS 2015 5.4.2016 Yleistä Vuoden 2015 aikana Suomen talous kasvoi ennakkoarvion mukaan 0,5 prosenttia kolmen taantuma

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset 1 : Julkistaminen ja keskeiset tulokset Turun Liikennepäivä 2014 Professori Lauri Ojala 19.11.2014 LOGISTIIKKASELVITYS 2014 2 Liikenneviraston toimeksianto Tietojen keruu suoritettu keväällä 2014 Toteutettu

Lisätiedot

HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE

HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE 1 HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE Professori Lauri Ojala LIIKENTEEN KUMPPANUUSFOORUMI HYÖTYLIIKENTEEN JAKELULOGISTIIKAN KEHITTÄMINEN Turku, 5.11.2015 ARVIOITA LOGISTIIKASTA OSANA YRITYSTEN

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013 Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle Logistics 2013 Suomen ulkomaankauppa alueittain 2012, %-osuudet Tavaravienti, 56,8 mrd euroa Tavaratuonti, 59,2 mrd euroa Yhdysvallat 6.3 % Muu

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa Yritystieto-seminaari 18.02.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin 46000 44000 42000 40000 38000

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

JOHNNY ÅKERHOLM

JOHNNY ÅKERHOLM JOHNNY ÅKERHOLM 16.1.2018 Taantumasta kasvuun uudistuksia tarvitaan Suomen talouden elpyminen jatkui kansainvälisen talouden vanavedessä vuonna 2017, ja bruttokansantuote kasvoi runsaat 3 prosenttia. Kasvua

Lisätiedot

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 Vitamiinien tarpeessa Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 MAAILMANTALOUS PARANTAA MENOAAN Maailmantalous toipuu vanhojen teollisuusmaiden johdolla Kasvun moottoreita ovat mm. Yhdysvallat ja Iso-Britannia

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 1. Liikennepoliittinen selonteko: hallituksen ja eduskunnan mandaatti uudelle liikennepolitiikalle

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2014 2015 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus

Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus 21.3.2017 Logistiikkayritysten Liitto ry Toimintakertomus 1.1. - 31.12.2016 2 TOIMINTAKERTOMUS 2016 21.3.2017 Yleistä Suomen BKT kasvoi ennusteen mukaan 1,4 % v. 2016 kotimaisen kysynnän vauhdittamana.

Lisätiedot

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP täräyttää Toimintatorstaina Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP viettää vihdoin Toimintatorstaita Tällä viikolla: EKP laskee korkoa BoE odottaa Yhdysvallat: Työmarkkinat tapetilla Suomen BKT supistui Q1:llä?

Lisätiedot

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen aiheet: Sääntelyn foorumit Ajoneuvoasiat Massat ja mitat Päästöt

Lisätiedot

Suomen logistinen kilpailukyky

Suomen logistinen kilpailukyky 1 Suomen logistinen kilpailukyky -Liikennepoliittisen selonteon selvitysmiesryhmä* ja Logistiikkaselvitys 2012 Väylät & Liikenne 2012 Erikoistutkija Tomi Solakivi 30.8.2012 *Jyrki Paavola (pj.), Antti

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS 13.10.2010 Esillä tiedotustilaisuudessa Liikennepolitiikan toimintaympäristö 2010-luvulla: Kiristyvä julkinen talous Talous- ja elinkeinorakenteen muutos

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Sähköinen tilaaminen kasvussa miten tästä eteenpäin Jouni Sopula, Logistics 13, 9.4.2013

Sähköinen tilaaminen kasvussa miten tästä eteenpäin Jouni Sopula, Logistics 13, 9.4.2013 Sähköinen tilaaminen kasvussa miten tästä eteenpäin Jouni Sopula, Logistics 13, 9.4.2013 LL/Yleisesittely Logistiikkayritysten Liitto on EK:n jäsen, perustettu v. 1951 nimellä Tavaralinjat ry Jäsenyritykset

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Talouden suunta Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013 Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Ostopäälliköiden odotukset Odotukset nousseet euroalueella 2 25-09-2013 3 Kuluttajien luottamus

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa

Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa 1 Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa Logistiikka-Kuljetus 2012, Helsinki Erikoistutkija Tomi Solakivi 10.5.2012 LOGISTIIKKASELVITYS 2012 2 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa. Kyösti Orre 7.11.2012

Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa. Kyösti Orre 7.11.2012 Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa Kyösti Orre 7.11.2012 Liikenteen energiatehokkuus Eri liikennemuotojen merkitys Suomessa Vastuullisuus yrityksissä Kehityssuuntia Digitaalisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Talouden näkymät Hallituksen talousarvioesityksessä Suomen talouskasvun arvioidaan olevan tänä vuonna 2,9 prosenttia.

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki Suhdannekatsaus Pasi Kuoppamäki 6.10.2015 2 Maailmantalous kasvaa keskiarvovauhtia mutta hitaampaa, mihin ennen kriisiä totuttiin Ennusteita Kehittyvät maat heikko lenkki kaikki on tosin suhteellista 3

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Juhana Brotherus Ekonomisti 21.3.212 13 12 11 1 99 98 97 96 95 94 93 92 Yhdysvallat kasvoi loppuvuonna muiden kehittyneiden markkinoiden taantuessa

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Suomen logistinen kilpailukyky ja sen parantamisen mahdollisuudet. Finnmobile Vaikuttajafoorumi Ylijohtaja Minna Kivimäki

Suomen logistinen kilpailukyky ja sen parantamisen mahdollisuudet. Finnmobile Vaikuttajafoorumi Ylijohtaja Minna Kivimäki Suomen logistinen kilpailukyky ja sen parantamisen mahdollisuudet Finnmobile Vaikuttajafoorumi 8.11.2012 Ylijohtaja Minna Kivimäki Lähtökohdat tulevaisuuden liikennepolitiikalle Hallitusohjelman suuntaviivat

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Samu Kurri Suomen Pankki Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Euro & talous 1/2015 25.3.2015 Julkinen 1 Maailmantalouden suuret kysymykset Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Ajankohtaisfoorumi, Tallinnan asiakaspäivät 10.-11.5.2012 Joonas Korhonen LOGISTIIKKA-ALAN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SUOMESSA. Page 1

Ajankohtaisfoorumi, Tallinnan asiakaspäivät 10.-11.5.2012 Joonas Korhonen LOGISTIIKKA-ALAN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SUOMESSA. Page 1 Ajankohtaisfoorumi, Tallinnan asiakaspäivät 10.-11.5.2012 Joonas Korhonen LOGISTIIKKA-ALAN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SUOMESSA Page 1 Logistiikka-alan tulevaisuuden näkymät Suomessa Tavoitteena sähköinen toimintatapa

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

MIKSI MAANTIEKULJETUKSET OVAT KILPAILUKYKYISIÄ?

MIKSI MAANTIEKULJETUKSET OVAT KILPAILUKYKYISIÄ? MIKSI MAANTIEKULJETUKSET OVAT KILPAILUKYKYISIÄ? Luosto Classic Business Forum LIIKENNE JA LOGISTIIKKA Sodankylä 7.8.2015 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Sakari Backlund SKAL ja maanteiden tavaraliikenne

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016

Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016 Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016 27.6.2016 Talousjohtajabarometrin taustaa Talousjohtajabarometrin rakenne Kansantalouden näkymät Yrityksen talousnäkymät Ajankohtaisteema: Yhteiskuntasopimus Talousjohtajabarometri

Lisätiedot

MARA. pitkän aikavälin näkymät erinomaiset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi. Jouni Vihmo, ekonomisti 29.9.2015

MARA. pitkän aikavälin näkymät erinomaiset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi. Jouni Vihmo, ekonomisti 29.9.2015 pitkän aikavälin näkymät erinomaiset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi Jouni Vihmo, ekonomisti 9.9.15 Kohti neljättä taantumavuotta kulutusvetoinen kasvu ei tartu investointituotteita vievään Suomeen Päätoimialojen

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta Logistiikan mahdollisuudet

Kestävä yhdyskunta Logistiikan mahdollisuudet 1 Kestävä yhdyskunta Logistiikan mahdollisuudet Savon ilmasto-ohjelman seminaari Erikoistutkija 8.5.2012 LOGISTIIKKASELVITYKSEN TAUSTAA Suomi ja LvM kansainvälisesti edelläkävijöitä logististen toimintaedellytysten

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Pellervon Päivä Talousennusteet mitä yritysjohto voi niistä oppia. Raija Volk Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT

Pellervon Päivä Talousennusteet mitä yritysjohto voi niistä oppia. Raija Volk Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT Pellervon Päivä 2007 Talousennusteet mitä yritysjohto voi niistä oppia Raija Volk Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT Talouden tila ja uhkat keskipitkällä aikavälillä Julkisen talouden liikkumavara

Lisätiedot

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet.

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet. -ORGANISAATIO Jäsenyritykset Suoritealayhdistykset Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät Metsäalan Kuljetusyrittäjät Suomen Säiliöautoliitto Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL SKAL Kustannus

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Kotimarkkinoiden kehitys ratkaisevaa

Palvelujen suhdannetilanne: Kotimarkkinoiden kehitys ratkaisevaa Palvelujen suhdannetilanne: Kotimarkkinoiden kehitys ratkaisevaa, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Palvelujen odotukset yhä alamaissa Palvelutuotannon

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Varsinainen yhtiökokous 2017

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Varsinainen yhtiökokous 2017 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 21.3.2017 Varsinainen yhtiökokous 2017 Yhtiökokous 21.3.2017 1 Cargotecin laajennettu johtoryhmä Mika Vehviläinen Toimitusjohtaja Mikko Puolakka Talous- ja rahoitusjohtaja

Lisätiedot

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja T i e d o t e Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa to 24.9.2009 klo 10.15 SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009 Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

Lisätiedot

Kansantalouden kuvioharjoitus

Kansantalouden kuvioharjoitus Kansantalouden kuvioharjoitus Huom: Tämän sarjan tehtävät liittyvät sovellustiivistelmässä annettuihin kansantalouden kuvioharjoituksiin. 1. Kuvioon nro 1 on piirretty BKT:n määrän muutoksia neljännesvuosittain

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2017

Keski-Suomen Aikajana 2/2017 Keski-Suomen Aikajana 2/2017 Tilanne 31.12.2016 #keskisuomi #kasvunmaakunta on totta, kovat kasvuluvut pöytään vuodelta 2016 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Aikajana 3/2017 julkaistaan elokuun

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

LAPPU -projekti (Kollin yleinen osoitelappu) Yhteenvetoa haastatteluista ja hankkeen eteneminen

LAPPU -projekti (Kollin yleinen osoitelappu) Yhteenvetoa haastatteluista ja hankkeen eteneminen LAPPU -projekti (Kollin yleinen osoitelappu) Yhteenvetoa haastatteluista ja hankkeen eteneminen 24.10.2003 Anu Kalliala TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 1 Suoritetut haastattelut Haastatteluja

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2015 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti

Lisätiedot

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet Juha Kilponen Suomen Pankki Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet 18.12.2017 18.12.2017 Julkinen 1 Talouden yleiskuva Kasvu laajentunut vientiin, ja tuottavuuden kasvu

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA 3 21 SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 215 Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 212 toisesta neljänneksestä lähtien. Kevään 21 aikana on kuitenkin jo näkynyt merkkejä

Lisätiedot

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Maakuntahallitus 34 07.04.2014 Maakuntahallitus 49 05.05.2014 Lausunto oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittäneen työryhmän raportista MHS 07.04.2014 34 Esittelijän ehdotus lausunnoksi: Liikenne-

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto ry:n barometri 2016 koko vuosi ja kvartaali 4. Pekka Aaltonen,

Logistiikkayritysten Liitto ry:n barometri 2016 koko vuosi ja kvartaali 4. Pekka Aaltonen, ry:n barometri 2016 koko vuosi ja kvartaali 4 Pekka Aaltonen, 3.2.2017 ry:n barometri Logistiikkayritysten Liitto ry päätti aloittaa oman barometrin tekemisen keväällä 2016. Kyseinen barometri on kolmas

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

ITS Finland. Toiminnan esittely

ITS Finland. Toiminnan esittely ITS Finland Toiminnan esittely 28.10.2003 Haasteet Liikenneverkot ovat kuormitettuja ja alttiita häiriöille, kuljetusten tehokkuus on tärkeä osa yritysten kilpailukykyä, sujuva liikenne säästää resursseja

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 Pro VT 13 -liikkeelle tuloksekkaasta työstä valtatie 13:n parantamiseksi. Suomen logistinen kilpailukyky Suomi vertailussa sijalla 3 logistisena toimijana (Logistics

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunta verojaosto Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp

Valtiovarainvaliokunta verojaosto Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp Liitemateriaali Valtiovarainvaliokunta verojaosto 15.10.2014 Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp Palvelualojen työnantajat PALTA ry Riitta Varpe PALTAn tunnusluvut Noin 1

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 211 213 Euro & talous 5/211 Pääjohtaja Erkki Liikanen Talouskasvu hidastuu Suomessa tuntuvasti 18 Talouden elpyminen pysähtyy Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko)

Lisätiedot

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Hanna Freystätter Toimistopäällikkö, Suomen Pankki Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Euro & talous 4/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 28.9.2017 Teemat Maailmantalouden ja euroalueen

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2006 vp Torstai 9.2.2006 kello 12.00-12.45 Läsnä pj. Markku Laukkanen /kesk vpj. Matti Kangas /vas jäs. Leena Harkimo /kok Saara Karhu /sd Inkeri Kerola /kesk

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 3/2009. Maailmantalouden näkymät Investointilama jatkuu todennäköisesti pitkään s. 3

Tilanne ja näkymät 3/2009. Maailmantalouden näkymät Investointilama jatkuu todennäköisesti pitkään s. 3 Tilanne ja näkymät ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA 3/ Maailmantalouden näkymät Investointilama jatkuu todennäköisesti pitkään s.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 8.9.1 Lauri Uotila Sampo Pankki Bruttokansantuotteen kasvu 16 1 1 1 %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 1 1 1 8 8 6 Euroalue Intia Brasilia Venäjä 6 - USA

Lisätiedot