TASEKIRJA VUODELTA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA VUODELTA 2011"

Transkriptio

1 KAM TASEKIRJA VUODELTA 2011

2 2 TASEKIRJA VUODELTA TOIMINTAKERTOMUS KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TOIMINNAN RAHOITUS RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET KOKONAISTULOT- JA MENOT TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET Tilikauden tuloksen käsittely Valtuuston äänivallan ja investointien maksuosuuksien jakautuminen kunnittain tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMINNAN YHTEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA Johtajuus / vaikuttavuus: Toimintaperiaatteet ja strategia Henkilöstö / koulutuksen resurssit ja tehokkuus Kumppanuudet ja resurssit Prosessit Asiakastulokset / koulutuksen vaikuttavuus Henkilöstötulokset / koulutuksen resurssit ja tehokkuus Yhteiskunnalliset tulokset Keskeiset suorituskykytulokset / koulutuksen vaikuttavuus AIKUISKOULUTUS MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELOT JA SELVITYKSET LIITTEET: Liite, Projektien tilanne

3 3 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS Toimintavuosi 2011 Kulunut vuosi on ollut ammatillisen koulutuksen rakenteellisen kehittämisen merkkipyykki. On rakennettu kiihtyvään tahtiin uutta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymää (JEDUA), mikä aloitti vuoden 2012 alusta lukien. Käytännön työssä on yritetty kuitenkin muistaa, että pyörää ei kannata keksiä uudelleen vaan ne hyväksi koetut käytänteet otetaan käyttöön uudessakin yhtymässä. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän järjestämislupapäätös ammatillisen peruskoulutuksen osalta on saatu, kokonaisopiskelijamäärä on Ammatillisen peruskoulutuksen osalta JEDU on Pohjois-Suomen 2. suurin Oulun jälkeen. Ammatillisen koulutuksen vetovoima on säilynyt hyvänä, mitä osoittaa Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän syyskuun laskentapäivän tilanne 2380, alla olevassa kuvassa tilanne opistoittain. Tämä merkitsee, että yhtymä ylitti järjestämisluvan enimmäismäärän Järjestämisluvan ylittävältä osalta Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä ei saanut rahoitusta. Oppilaitos Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Painotettu keskiarvo Haapajärven ammattiopisto Kalajoen ammattiopisto Nivalan ammattiopisto Oulaisten ammattiopisto Ylivieskan ammattiopisto Yhteensä Tuloksellisuusmittariston osalta saavutettiin Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän osalta hieno tulos, olemme suurten järjestäjien joukossa koko maassa viides. Myös Siika- Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymän kehitys on ollut hyvä, alla olevassa taulukossa näkyy koko maan suurimpien järjestäjien tulosindeksit.

4 4 VUODEN 2012 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN MITTARIT. Kunkin mittarin kohdalla suluissa sen painoarvo prosentteina Koulutuksen järjestäjä Sarja 1) Tarkast. joukossa oleva opisk. määrä 2006 Vaikuttavuusmittari (90 %) Opettajien kelpoisuusmittari (muodoll. kelpoisten opettajien osuus (7 %) Hlöstön kehitt. mittari (osuus hlöstömenoista)(3 %) Tulosindeksi Optima samkommun A ,0 62,5 4, Raision seudun koul.kuntayht. A ,2 89,1 2, Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. A ,2 70,3 2, Valkeakosken seud.koulutusky A ,1 74,2 3, Kalajokilaakson koulutus.ky A ,7 73,7 5, Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht A ,2 78,4 2, Turun kaupunki A ,0 80,5 2, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä A ,9 79,7 3, Savon koulutuskuntayhtymä A ,9 82,2 4, Salon seudun koulutuskuntayht. A ,8 83,7 3, Pirkanmaan koulutuskonserni-ky A ,1 78,7 4, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä A ,7 78,6 2, Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä A ,2 87,9 2, Satakunnan koulutuskuntayhtymä A ,9 77,3 6, P.-Karjalan koulutuskuntayht. A ,1 85,2 4, K-Pohjanmaan koulutusyhtymä A ,7 77,7 8, Kainuun maakunta-kuntayhtymä A ,5 82,4 3, Vaasan kaupunki A ,7 75,8 3, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä A ,1 85,2 4, K-Uudenmaan koulutuskuntayht. A ,4 79,4 4, Tampereen kaupunki A ,6 80,1 1, Oulun seudun koulutuskuntayht. A ,9 83,4 4, Lounais-Suomen koul.ky A ,9 76,0 2, Äänekosken amm.koul.kuntayhtym A ,4 73,8 3, Etelä-Savon Koulutus Oy A ,8 81,3 6, Helsinki Business College Oy A ,4 89,6 3, Et.-Karjalan koulutuskuntayht. A ,4 88,4 3, Vantaan kaupunki A ,7 75,0 2, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä A ,0 87,2 3, Länsirannikon Koulutus Oy A ,3 80,1 2, Ami-säätiö A ,2 51,0 5, Kouvolan kaupunki A ,4 77,0 1, Sastamalan koulutuskuntayhtymä A ,3 71,2 2, Raahen koulutuskuntayhtymä A ,9 67,9 3, Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky A ,7 82,3 1, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä A ,2 78,5 3, Hyria koulutus Oy A ,7 68,4 3, Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht A ,1 84,5 4, Päijät-Hämeen koulutuskonserni A ,2 81,5 3, Helsingin kaupunki A ,0 86,3 1, Kotkan-Haminan seudun koul.ky A ,8 71,0 4, Espoon seudun koulutusky.omnia A ,2 82,5 4, Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia A ,3 74,8 3, Axxell Utbildning Ab A ,6 52,4 2, Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä A ,4 49,0 9, MJK-koulutuskeskus ry. A ,4 30,0 3,2 867 Molempien yhtymien tulosindeksit yhdistettiin, minkä perusteella määräytyi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän tuloksellisuusrahoituksen suuruus vuodelle Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän tulosindeksi 1061 tuotti merkittävän lisäresurssin kuluvalle vuodelle, rahassa se merkitsi n. 1,6 milj.. Tulosindeksi vertailussa olemme Pohjois- Suomen suurten järjestäjien paras. Yhdistymisestä johtuvaan rakenteelliseen kehittämiseen Jokilaakso-

5 5 jen koulutuskuntayhtymä sai lähes miljoona euroa. Nämä luovat taloudellisessa mielessä hyvän pohjan parantaa toimintojamme entisestään. Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän toiminnallisia tuloksia vuodelta 2011 on kuvattu tarkemmin luvussa 3.1. Kokonaisuutena kehitystä voidaan pitää hyvänä. Yhtymän kehittämishankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Samoin yhtymän saneeraukset ovat toteutuneet Oulaisissa ja etenevät Nivalassa niille asetettujen raamien puitteissa. Korkeakoulukentän rakenteellinen kehittäminen on alueemme kannalta haastavassa vaiheessa Valtioneuvoston joulukuussa hyväksymän tutkimus- ja kehittämissuunnitelman mukaisesti ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja tullaan vähentämään 2200 nuorten koulutuksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakouluille antaman palautteen jälkeen tapahtunut Fennovoiman megaluokan investointipäätös Pyhäjoelle sekä Pyhäjärven Laguna hankkeen myönteinen eteneminen vahvistavat alueen tulevaisuus näkymiä. Nämä osaltaan edellyttävät alueella tapahtuvaa korkeakoulu toimintaa. Botnia strategiaa ja Oulun Eteläisen tarpeita on kerrottu opetusministerin ja ministeriön virkamiesten tapaamisessa. Väestöpohjaiset ja työ- ja elinkeinoperusteet korkeakoulutuksen edelleen kehittämiseen alueella ovat vahvat. Meneillään on vahva alueiden kisa verovaroin tuotetuista julkisen sektorin resursseista eri koulutustasoilla. Julkisen talouden säästötavoitteet kohdistuvat osaltaan myös koulutuskenttään ja ammatilliseen koulutukseen. Hanketyö eteni suunnitelmien mukaisesti. Liitteenä X on yhtymän päivitetty projektilista vuoden vaihteessa. 1.2 SELONTEKO KUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuntayhtymän organisaatiorakenne on määritetty hallintosäännössä ja vuosittain talous- ja toimintasuunnitelmassa (KAM-Strategia). Organisaatio on tulosaluepohjainen, jolloin tehtäväalueet muodostavat tilivelvollisuuden kannalta selvän kokonaisuuden. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on määritetty strategiassa ja niiden toteutumista ja raportointia tehdään yhtymävaltuustolle, hallitukselle ja tarkastuslautakunnalle osavuosittain ja osin kuukausittain. Jokainen viranhaltija, jolle on delegoitu päätösvaltaa, pitää päätöksistä pöytäkirjaa sähköisessä järjestelmässä. Johtoryhmä voi avoimesti nähdä kaikki tehdyt päätökset, jolloin niihin voidaan ottaa kantaa antamalla palautetta. Tilintarkastajalla on myös mahdollisuus käydä sähköiset päätökset läpi. Sähköisestä järjestelmästä löytyy myös ohjeita ja johtosäännöt. Ne ovat myös näkyvissä intranetissä, johon henkilökunnalla on mahdollisuus päästä. Tiimit eivät käytä itsenäistä päätösvaltaa ja niissä kaikissa on johtoryhmän jäsen. Projektien ohjausryhmissä on johtoryhmän jäsen ja monissa kuntayhtymän johtaja.

6 6 Kuntayhtymän rahavarojen käytön valvonta tapahtuu pankkitileille määriteltävien käyttöoikeuksien kautta, jotka vahvistetaan vuosittain yhtymähallituksessa. Lisäksi ostolaskujen valvontaa hoidetaan sähköisen laskujen kierrätysjärjestelmän kautta siten, että laskut voidaan selata yksitellen erillisen ohjelman avulla. Talousjohtaja seuraa päivittäin laskujen kiertoa. Rahavarojen sijoittamisessa on noudatettu varovaisuutta, ja valtuudet ovat vain korkoriskiin talousjohtajalla. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä ns. vaarallisten työyhdistelmien muodostumista on pyritty välttämään. Maksetuista palkoista on satunnaisesti raportoitu maksetut palkat henkilöittäin tulosalueen johtajalle. Omaisuusriskit on katettu vakuuttamalla omaisuus ja toiminta suuressa suomalaisessa vakuutusyhtiössä, jonka kanssa riskinhallintaa ja kartoitusta tehdään vuosittain. Irtaimesta omaisuudesta pidetään kirjaa tietojärjestelmässä ja pienomaisuus merkitään. Kiinteistöjen hoito ja kunnonvalvonta on järjestetty tulosalueittain johtuen kiinteistöjen etäisyyksistä toisistaan. Kuntoarvioita on tehty tarvittaessa kohteisiin, joissa on peruskorjaustarvetta. Kuntayhtymän hankinnoille on yleiset ohjeet vuodelta 2007 ja hankinnat suoritetaan pääosin tulosalueittain. Kalajokilaakson hankintarenkaan kautta hankitaan elintarvikkeita, siivous- ja hygieniatarvikkeita ja konttoritarvikkeita. Sopimukset talletetaan asiakirjoina sähköiseen järjestelmään ja liitetään päätöksiin. Arvio tarkastuksen järjestämisestä Kuntayhtymässä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen yksikköä, vaan sisäinen valvonta hoidetaan ensisijaisesti esimiesten valvontavelvollisuuteen kuuluvana sisäisenä tarkkailuna. Lisäksi ostetaan tarvittaessa sisäistä tarkastustoimintaa vuosittain. Sisäisen valvonnan ohjeet ovat vuodelta Saatujen tarkastustulosten ja raporttien perusteella toiminnassa ei ole tullut esiin olennaisia puutteita päätöksissä, ohjeiden noudattamisessa tai riskienhallinnassa. Tietotekniikan suojauksessa ei ole havaittu puutteita salasanojen käytössä tai tietovarmistusten yhteydessä. Ohjelmaversiot ovat ajan tasalla ja niistä vastaavat ulkopuoliset suuret tietoyhtiöt. Varmistuksia tehdään ristiin eri rakennusten ja myös ulkopuolisen yrityksen palvelimelle peilaten ja päivittäin. Palomuuri ja virustorjunta ovat ajan tasalla kotimaisten yritysten palveluna.

7 7 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOI- TUS 2.1 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 7 13 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 2 1 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ ============================ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 108 % 112 % Vuosikate/Poistot, % 113 % 183 % Vuosikate/Toimintatuotot, % 7 % 11 %

8 8 2.2 TOIMINNAN RAHOITUS RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,75 Tulorahoituksen korjauserät ,08 Investointien rahavirta Investointimenot , ,60 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,06 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,08 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,79 Antolainasaamisten lisäys ,60 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos , ,34 Saamisten muutos , ,78 Korottomien velkojen muutos , ,47 Rahoituksen rahavirta , ,25 Rahavarojen muutos , ,04 Rahavarat , ,92 Rahavarat , , , ,04 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus-% 65 % 64 % vuosikate/investointien hankintameno Pääomamenojen tulorahoitus-% 58 % 59 % vuosikate/(inv.omahankintameno+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 5,5 8,3 (vuosikate+korkokulut) / (korkokulut+lainanlyhennykset) Kassan riittävyys (pv) pv*kassavarat/kassasta maksut

9 9 2.3 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET TASE (ulkoinen) VASTAAVAA 1000 euroa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 0 0 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Ennakot Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

10 10 VASTATTAVAA 1000 euroa OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Tilikauden ylijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikainen Lainat julkisyhteisöiltä Ostovelat Muut velat Siirtovelat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste-% 84 % 84 % (oma pääoma+p-ero+vap.eht.var)/(koko pääoma-saadut e hyvä hyvä Suhteellinen valkaantuneisuus-% 17 % 18 % (vieras pääoma-saadut ennakot)/käyttötulot hyvä hyvä Lainakanta euroa vieras pääoma-(saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+muut korottomat velat) Kertynyt yli/alijäämä 1000 euroa edellisten tilikausien +tilikauden yli/alijäämä

11 KOKONAISTULOT- JA MENOT KOKONAISTULOT JA MENOT TULOT 1000 EUR MENOT 1000 EUR Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Korkotuotot 7 -valmistus omaan käyttöön Muut rahoitustuotot 16 Korkokulut 24 Satunnaiset tuotot 0 Muut rahoituskulut 2 Tulorahoituksen korj. Satunnaiset kulut 0 Pysyvien vast. luovutusv 0 Tulorahoituksen korj. Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet 486 Investointimenot 3908 Käyttöomaisuuden myynti 0 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lis. 0 Pitkäaikaisten lainojen väh. 400 Lyhytaikaisten lainojen lis. 0 Lyhytaikaisten lainojen väh. 0 Oman pääoman lis. Oman pääoman väh. Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET Tilikauden tuloksen käsittely Yhtymähallitus esittää kuntalain 70 mukaan valtuustolle hyväksyttäväksi, että vuoden 2011 tilikauden tulos on ,74 euroa. Investointivarauksia jää jäljelle ,00 euroa ja poistoeroja ,33 euroa yhtymävaltuuston tekemien päätösten mukaisesti. Vuodelta 2011 näin muodostunut tilikauden ylijäämä ,92 ehdotetaan siirrettäväksi käyttöja kehittämisrahastoon.. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän aloittava tase muodostuu yhdistyvien Kalajokilaakson ja Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymien taseesta ja se päätetään erikseen Valtuuston äänivallan ja investointien maksuosuuksien jakautuminen kunnittain tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen aloittanut Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä käyttää jatkossa äänivaltaa sen perussopimuksessa määritellyllä tavalla. Äänivallan jakautuminen jäsenkuntien kesken alkaen tulee päätettäväksi erikseen.

12 12 Hallitus Yh 32 JÄSENKUNTIEN ÄÄNIVALTAOSUUS Valtuusto Yv 7 Ei tule käyttöön Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä 2012 Alavieska Haapajärvi Kalajoki Nivala Oulainen Pyhäjärvi Reisjärvi Sievi Ylivieska Yhteensä Sijoitettu pääoma euroa , , , , , , , , , ,92 osuus % 1,7 % 10,5 % 17,8 % 22,6 % 13,0 % 5,8 % 1,6 % 1,8 % 25,3 % 100,0 % Ääniä kpl 3,5 21,0 35,5 45,1 26,0 11,7 3,1 3,6 50,5 200 Opiskelijakeskiarvot vuotta Ääniä kpl 9,2 27,7 24,5 40,3 24,5 9,0 7,9 16,9 40, /2 + 1/ osuus % 3,0 % 12,5 % 15,0 % 21,5 % 12,5 % 5,0 % 3,0 % 5,0 % 22,5 % 100,0 % Muutokset 2011 euroa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sijoitettu pääoma euroa , , , , , , , , , ,92 ÄÄNIVALTA: Perussopimus 6 Kuntayhtymän jäsenkuntien yhteenlaskettu äänimäärä on kaksisataa (200). Se jakautuu jäsenkuntien kesken siten, että kunnan äänimäärä on se kokonaisluku, joka saadaan, kun kuntayhtymän kokonaisäänimäärä jaetaan jäsenkunnille puoleksi kunnan sijoittaman peruspääoman ja puoleksi päättyneen tilikauden ja kahden sitä edeltävän tilikauden keskimääräisen rahoituslain alaisen koulutuksen opiskelijamäärän mukaan. (Opiskelijamäärä jäsenkunnasta kuntayhtymän oppilaitoksissa) Peruspääoman määrä ja keskimääräinen opiskelijamäärä tarkistetaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Uusi tarkistettu äänimäärä on käytössä tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen seuraavassa yhtymävaltuuston kokouksessa. Kunnan äänimäärä jakautuu tasan saapuvilla olevien valtuutettujen kesken. Yhden kunnan äänivalta voi olla kuitenkin enintään 30 % koko kuntayhtymän äänimäärästä. OSUUDET VAROIHIN JA VASTUUT VELOISTA: Perussopimus 14 Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin ja vastuu veloista määräytyy 6 :ssä määriteltyjen äänivaltaosuuksien suhteessa. MAKSUOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN: Perussopimus 18 Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät 6 :ssä määriteltyjen äänivaltaosuuksien suhteessa. Jäsenkunnan maksuosuus investointeihin voidaan valtuuston päätöksellä toteuttaa jäsenkuntien maksuosuudella investointeihin otetun lainan lyhennyksenä, joka merkitään jäsenkuntaosuuden lisäykseksi. Maksuosuus lainojen lyhennyksiin määräytyy tämän pykälän 1. momentin mukaisesti.

13 13 3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 3.1 TOIMINNAN YHTEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA Johtajuus / vaikuttavuus: Pedagoginen johtajuus: Tavoite Tavoitetaso Mittari Rehtorit ja esimiehet tukevat ja rohkaisevat henkilöstöä osallistumaan täysipainoisesti oman tehtäväalueensa hoitamiseen ja kehittämiseen. hyvä (4) Henkilöstökysely Jäsenkuntien vaikuttamismahdollisuus: Tavoite Tavoitetaso Mittari Jäsenkunnat ovat tietoisia kuntayhtymän toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista ja voivat vaikuttaa kuntayhtymän toimintaan. Tavoitteiden toteutuminen: Vuoden 2011 aikana kyselyä ei tehty. hyvä (3,5) Palaute jäsenkuntien sivistysjohtajilta sekä elinkeinotoimilta

14 Toimintaperiaatteet ja strategia Toimintaperiaatteet ja strategia Yhteistoiminta Kuntayhtymän sisäisestä yhteistoiminnasta kerrotaan tarkemmin henkilöstökertomuksen yhteydessä. Ulkoinen: Tavoite Tavoitetaso Mittari Yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien ja alueen lukioiden kanssa on monipuolista. Koulutuksen vaikuttavuus Opetustilat: Tavoite Tavoitetaso Mittari Oppilaitoksen tilat ovat määrältään, käyttökelpoisuudeltaan ja viihtyisyydeltään ajanmukaisia. hyvä (3,5) Opiskelijapalaute Yhdistelmätutkintoa suorittaa 10 % opiskelijoista. Tilasto tutkinnoittain (kaksoiskolmoistutkinnot, ammatilliset yhdistelmätutkinnot) Yhteistyötä tehdään arviointiin, tietotekniikkaan, verkko-opetukseen ja kansainvälisyyteen liittyvissä asioissa. Lisäksi järjestetään yhteisiä henkilöstön virkistystapahtumia. Yhteisten hankkeiden ja tapahtumien lukumäärä Itsearviointi Tavoitteiden toteutuminen: Yhdistelmätutkintoa suoritti vuoden 2011 aikana yhteensä 86 opiskelijaa (3,7 % kokonaisopiskelijamäärästä), joista valmistui 17 opiskelijaa.

15 Henkilöstö / koulutuksen resurssit ja tehokkuus Käsitellään tarkemmin henkilöstökertomuksessa Kumppanuudet ja resurssit Talous ja resurssit /Talous ja talouden hyvinvointi: Tavoite Tavoitetaso Mittari Kuntayhtymän talous on tasapainossa eli vuosikate riittää poistoihin. Kuntayhtymä rahoittaa itse toimintansa. Vuosikateprosentti on 10. Tilinpäätös Omavaraisuusaste säilyy hyvänä. 80 % Tilinpäätös Tavoitteiden toteutuminen: Talouden osalta tavoitteet saavutettiin.

16 Prosessit Rakenteet ja prosessit Koulutustarjonta: Tavoite Tavoitetaso Mittari Kuntayhtymän koulutusalatarjonta vastaa alueen työelämän tarpeisiin. Suoritetut perustutkinnot 700 Suoritetut perustutkinnot koulutusaloittain/vuosi. Meiltä valmistuneiden työllistyminen alueelle. Ammatilliset perustutkinnot vuonna 2011 koulutusaloittain Suoritetut ammatilliset perustutkinnot/ koulutusala Kulttuuriala Luonnontieteiden ala Luonnonvara- ja ympäristöala Matkailu- ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Tekniikan ja liikenteen ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Yhteensä ARTEMA HAI NAO OULA YSO YHT Prosessit / koulutuksen prosessit: Tähän kohtaan on kuvattu opetusta keskeisesti tukevia prosesseja (ammattiosaamisen näytöt, kansainvälisyys, opiskelijahuolto, opinto-ohjaus, työssäoppiminen ja verkkoopetus). Opetussuunnitelmien sisältö ja ajanmukaisuus:

17 17 Tavoite Tavoitetaso Mittari Tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat vastaavat uusien tutkinnon perusteiden vaatimuksia ja kuntayhtymäsuunnitelman tavoitteita. hyvä (4) Itsearviointi ja opiskelijapalaute Oppimisprosessin laatu: Tavoite Tavoitetaso Mittari Oppimisprosessit ovat monipuolisia työtavoiltaan ja ottavat huomioon opiskelijoiden yksilölliset tarpeet. hyvä (4) Itsearviointi ja opiskelijapalaute Kansainvälisyys: Tavoite Tavoitetaso Mittari Opiskelijavaihto: lähtevät opiskelijat 5 % kokonaisopiskelijamäärästä saapuneet opiskelijat 109 / 350 ov 22 / 230 ov Kuntayhtymän yhteinen kansainvälisyysmittaristo

18 Henkilökunnan kansainvälinen vaihto: lähteneet 10 % koko henkilöstömäärästä saapuneet Maahanmuuttajat Kuntayhtymässä opiskelevat Tavoitteiden toteutuminen: 36 / 70 ov 25/ 8 ov 15 opiskelijaa/ vuosi Kuntayhtymän yhteinen kansainvälisyysmittaristo Kuntayhtymän yhteinen kansainvälisyysmittaristo 18 Kansainvälinen toiminta on ollut aktiivista vuoden 2011 aikana ja kaikki asetetut tavoitteet ylittyivät selkeästi. Kansainvälisestä toiminnasta on kerrottu tarkemmin henkilöstökertomuksessa.

19 19 Opinto-ohjaus ja opiskelijahuolto: Tavoite Tavoitetaso Mittari Ohjata ja tukea opiskelijaa opintojen eri vaiheissa, Tilasto jotta opinnot valmistuvat ajallaan. Ammattiin valmistuvan ammattitaito vastaa työelämän alakohtaisia tarpeita. Tavoitteiden toteutuminen: Kuntayhtymän opinto-ohjauksen tiimi on keskittynyt vuoden aikana kokonaisvaltaisen opintoohjauksen ja opiskelijahuollon kehittämiseen. Tiimi on tehnyt tiivistä yhteistyötä Veerahankkeen (Verkostoista voimaa) kanssa. Opinto-ohjauksen tiimin toiminnasta on kerrottu tarkemmin henkilöstökertomuksessa. Työssäoppiminen, ammattiosaamisen näytöt: Tavoite Tavoitetaso Mittari

20 20 Opiskelijat saavat työssäoppimisen ohjausta verkon tai muun mobiililaitteen välityksellä. 75 % / ammattiopisto Tilasto

21 21 Verkko-opetus: Tavoite Tavoitetaso Mittari Ammatillisen perustutkinnon opiskelija suorittaa vähintään 2 ov:a verkko-opintoja. 100 % Tilasto koulutusaloittain Asiakastulokset / koulutuksen vaikuttavuus Kielitaito: Tavoite Tavoitetaso Mittari Koulutuksen päättyessä opiskelijat selviävät vähintään yhdellä vieraalla kielellä käytännön elämän tilanteissa. hyvä (2) Opiskelijoiden itsearviointi

22 22 Oppimistulokset: Tavoite Tavoitetaso Mittari Opiskelijat ovat saavuttaneet opetussuunnitelman mukaiset oppimistulokset. hyvä (3,5) Opettaja-arvio, opiskelijaarvio, työnantajapalaute

23 Henkilöstötulokset / koulutuksen resurssit ja tehokkuus Henkilöstön ammatillisen osaamisen uudistamiseen, henkilöstön työelämäyhteyksiin, henkilöstön täydennyskoulutukseen, tutkintotavoitteiseen koulutukseen, henkilöstön työkuntoisuuteen, työssä jaksamiseen ja työtyytyväisyyteen liittyvien tavoitteiden toteutuminen on kuvattu henkilöstökertomuksessa Yhteiskunnalliset tulokset EFQM mittariston mukaiset yhteiskunnalliset tulokset on kuvattu johtajuuden alla Keskeiset suorituskykytulokset / koulutuksen vaikuttavuus Opiskelijoiden sijoittuminen työelämään, jatko-opintoihin, asevelvollisuuden suorittamiseen tai perhevapaalle opintojen päättyessä koulutusaloittain: Tavoite Tavoitetaso Mittari Heti koulutuksen jälkeen Kaksi vuotta koulutuksesta 90 % 95 % Itsearviointi ja tilastokeskuksen aineisto

24 24 KAM Yhteensä Työlliset & työlliset Työllisyys-% Työttömät Työttömyys-% opiskelijat Tutkintotyypit yhteensä ,74 % ,9 % Järjestämisluvan käyttöaste (koulutustehtävän mukainen opiskelijamäärä): Tavoite Tavoitetaso Mittari Opiskelijamäärä 100 % tilasto Tavoitteiden toteutuminen: Koulutustehtävän mukainen opiskelijamäärä on 2305 henkilöä ja toteutunut opiskelijamäärä (painotettu ka) vuonna 2011 oli 2329 eli täyttöasteeksi muodostui 1,01 %. Tutkintojen läpäisyaste: Tavoite Tavoitetaso Mittari Opinto-ohjaus ja henkilökohtaiset opetusjärjestelyt ehkäisevät koulutuksen keskeyttämisiä. 75 % Tilasto: Seurataan kuinka monta prosenttia opiskelijoista valmistuu OPH:n määrittelemässä määräajassa.

25 25 Keskeyttämisaste: Tavoite Tavoitetaso Mittari Valtakunnan tasoa pienempi negatiivisesti keskeyttäneiden määrä < 4 %. Negatiivisesti keskeyttäneiden prosenttimäärä koulutuksen järjestäjän koko opiskelijamäärästä kalenterivuosittain Tavoitteiden toteutuminen: Negatiivinen keskeyttäminen laski hieman edellisestä vuodesta, mutta edelleen se on valtakunnan tasolla mitattuna keskimääräistä korkeampi. Ylivieskan ammattiopisto on saanut useana vuonna laskemaan keskeyttämisten määrää ja vuoden 2011 aikana negatiivinen keskeyttäminen jäi 1.2 %:iin. Suurimpia keskeyttämissyitä olivat opintoalan väärä valinta(47), muu syy (44) ja muutto paikkakunnalta (26). Eronneeksi katsottiin 48 opiskelijaa, jotka jostain syystä jättivät opiskelun kesken siitä tarkemmin ilmoittamatta.

26 26 Imago ja vetovoima: Tavoite Tavoitetaso Mittari Riittävä ensisijaisten hakijoiden määrä jokaiselle koulutusalalle 100 % Kaikilla koulutusaloilla ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin

27 AIKUISKOULUTUS Tavoite Tavoitetaso Mittari Työvoimakoulutuksen OPAL-palaute on vähintään valtakunnan keskitasoa niiden kysymysten osalta, joihin koulutuksen järjestäjä voi vaikuttaa (mitataan useaa asiaa). Palautteen keskiarvo 3,6 Työministeriön OPAL-raportit Tavoitteiden toteutuminen: Työvoimakoulutuksen OPAL -palautteen keskiarvoksi muodostui 3,9, mikä ylitti tavoitetason. Tavoite Tavoitetaso Mittari Resurssitavoitteet Ammatillisen lisäkoulutuksen vuosipaikat 125 Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa + 10 % Oppisopimuksen lisäkoulutus 235 Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa (järjestämislupa 180) Oppisopimuksen perustutkintosopimukset 110 AIKUKAM toteutumatieto Työvoimakoulutuksen myynti 280 AIKUKAMin toteutumatieto Tavoitteiden toteutuminen: Ammatillisen lisäkoulutuksen vuosipaikkoja oli yhteensä 148, mikä ylittää tavoitetason 23 paikalla. Oppisopimuksen lisäkoulutuksen vuosipaikkoja oli yhteensä 188, mikä puolestaan jää tavoitteen alle 47 paikkaa. Oppisopimuksen perustutkintosopimuksia tehtiin 98 kappaletta. Työvoimakoulutusta myytiin vuoden 2011 aikana 132, mikä on n. puolet tavoitetasosta.

28 28 Tavoite Tavoitetaso Mittari Valtionosuusehtoisen (tai valtionavustusehtoisen) ammatillisen lisäkoulutuksen toteutuminen 110 % AIKUKAM tilastot Tavoitteiden toteutuminen: Valtionosuusehtoisen ammatillisen lisäkoulutuksen toteutuminen vuonna 2011 oli AIKUKAM tilastojen mukaan 132 %. Aikuiskoulutuksen järjestäminen: Tavoite Tavoitetaso Mittari Näyttötutkintomestarikoulutuksen (15 ov) suorittaneet KAMissa v loppuun mennessä 45 % Koulutustilasto Tavoitteiden toteutuminen: Näyttötutkintomestarikoulutuksen suorittaneita oli enemmän kuin tavoiteltiin, yhteensä 50%. Työvoimakoulutuksen myynti: Tavoite Tavoitetaso Mittari Työvoimakoulutuksen myynti Hankintasopimukset Tavoitteiden toteutuminen: Työvoimakoulutuksen myynti jäi tavoitetasosta ollen yhteensä Aikuisopiskelijoiden lukumäärä valtionosuudella toteutettavassa opetussuunnitelmaperusteisessa perustutkintokoulutuksessa: Tavoite Tavoitetaso Mittari Yli 25 v. opiskelijat 200 Laskentapäivien luvun keskiarvo Tavoitteiden toteutuminen: Yli 25 v. opiskelijoiden määrä ylitti tavoitetason 45 opiskelijalla, toteutuma oli siis 245. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkintosuoritusten järjestämissopimukset: Tavoite Tavoitetaso Mittari Ammattitutkintoihin Erikoisammattitutkintoihin Tutkintotoimikuntien kanssa voimassa olevat sopimukset Tavoitteiden toteutuminen:

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TASEKIRJA 2012 Sivu 2. Talousarvion toteutuminen 31.12.2012 1-13 3. Tuloslaskelma 31.12.2012 14 4. Rahoituslaskelma 15 5. Tase 31.12.2012 16 6. Liitetiedot 17-21 7. Maakuntahallituksen

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot