TASEKIRJA VUODELTA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA VUODELTA 2011"

Transkriptio

1 KAM TASEKIRJA VUODELTA 2011

2 2 TASEKIRJA VUODELTA TOIMINTAKERTOMUS KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TOIMINNAN RAHOITUS RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET KOKONAISTULOT- JA MENOT TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET Tilikauden tuloksen käsittely Valtuuston äänivallan ja investointien maksuosuuksien jakautuminen kunnittain tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMINNAN YHTEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA Johtajuus / vaikuttavuus: Toimintaperiaatteet ja strategia Henkilöstö / koulutuksen resurssit ja tehokkuus Kumppanuudet ja resurssit Prosessit Asiakastulokset / koulutuksen vaikuttavuus Henkilöstötulokset / koulutuksen resurssit ja tehokkuus Yhteiskunnalliset tulokset Keskeiset suorituskykytulokset / koulutuksen vaikuttavuus AIKUISKOULUTUS MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELOT JA SELVITYKSET LIITTEET: Liite, Projektien tilanne

3 3 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS Toimintavuosi 2011 Kulunut vuosi on ollut ammatillisen koulutuksen rakenteellisen kehittämisen merkkipyykki. On rakennettu kiihtyvään tahtiin uutta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymää (JEDUA), mikä aloitti vuoden 2012 alusta lukien. Käytännön työssä on yritetty kuitenkin muistaa, että pyörää ei kannata keksiä uudelleen vaan ne hyväksi koetut käytänteet otetaan käyttöön uudessakin yhtymässä. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän järjestämislupapäätös ammatillisen peruskoulutuksen osalta on saatu, kokonaisopiskelijamäärä on Ammatillisen peruskoulutuksen osalta JEDU on Pohjois-Suomen 2. suurin Oulun jälkeen. Ammatillisen koulutuksen vetovoima on säilynyt hyvänä, mitä osoittaa Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän syyskuun laskentapäivän tilanne 2380, alla olevassa kuvassa tilanne opistoittain. Tämä merkitsee, että yhtymä ylitti järjestämisluvan enimmäismäärän Järjestämisluvan ylittävältä osalta Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä ei saanut rahoitusta. Oppilaitos Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Painotettu keskiarvo Haapajärven ammattiopisto Kalajoen ammattiopisto Nivalan ammattiopisto Oulaisten ammattiopisto Ylivieskan ammattiopisto Yhteensä Tuloksellisuusmittariston osalta saavutettiin Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän osalta hieno tulos, olemme suurten järjestäjien joukossa koko maassa viides. Myös Siika- Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymän kehitys on ollut hyvä, alla olevassa taulukossa näkyy koko maan suurimpien järjestäjien tulosindeksit.

4 4 VUODEN 2012 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN MITTARIT. Kunkin mittarin kohdalla suluissa sen painoarvo prosentteina Koulutuksen järjestäjä Sarja 1) Tarkast. joukossa oleva opisk. määrä 2006 Vaikuttavuusmittari (90 %) Opettajien kelpoisuusmittari (muodoll. kelpoisten opettajien osuus (7 %) Hlöstön kehitt. mittari (osuus hlöstömenoista)(3 %) Tulosindeksi Optima samkommun A ,0 62,5 4, Raision seudun koul.kuntayht. A ,2 89,1 2, Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. A ,2 70,3 2, Valkeakosken seud.koulutusky A ,1 74,2 3, Kalajokilaakson koulutus.ky A ,7 73,7 5, Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht A ,2 78,4 2, Turun kaupunki A ,0 80,5 2, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä A ,9 79,7 3, Savon koulutuskuntayhtymä A ,9 82,2 4, Salon seudun koulutuskuntayht. A ,8 83,7 3, Pirkanmaan koulutuskonserni-ky A ,1 78,7 4, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä A ,7 78,6 2, Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä A ,2 87,9 2, Satakunnan koulutuskuntayhtymä A ,9 77,3 6, P.-Karjalan koulutuskuntayht. A ,1 85,2 4, K-Pohjanmaan koulutusyhtymä A ,7 77,7 8, Kainuun maakunta-kuntayhtymä A ,5 82,4 3, Vaasan kaupunki A ,7 75,8 3, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä A ,1 85,2 4, K-Uudenmaan koulutuskuntayht. A ,4 79,4 4, Tampereen kaupunki A ,6 80,1 1, Oulun seudun koulutuskuntayht. A ,9 83,4 4, Lounais-Suomen koul.ky A ,9 76,0 2, Äänekosken amm.koul.kuntayhtym A ,4 73,8 3, Etelä-Savon Koulutus Oy A ,8 81,3 6, Helsinki Business College Oy A ,4 89,6 3, Et.-Karjalan koulutuskuntayht. A ,4 88,4 3, Vantaan kaupunki A ,7 75,0 2, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä A ,0 87,2 3, Länsirannikon Koulutus Oy A ,3 80,1 2, Ami-säätiö A ,2 51,0 5, Kouvolan kaupunki A ,4 77,0 1, Sastamalan koulutuskuntayhtymä A ,3 71,2 2, Raahen koulutuskuntayhtymä A ,9 67,9 3, Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky A ,7 82,3 1, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä A ,2 78,5 3, Hyria koulutus Oy A ,7 68,4 3, Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht A ,1 84,5 4, Päijät-Hämeen koulutuskonserni A ,2 81,5 3, Helsingin kaupunki A ,0 86,3 1, Kotkan-Haminan seudun koul.ky A ,8 71,0 4, Espoon seudun koulutusky.omnia A ,2 82,5 4, Kemi-Tornionl. koul.ky. Lappia A ,3 74,8 3, Axxell Utbildning Ab A ,6 52,4 2, Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä A ,4 49,0 9, MJK-koulutuskeskus ry. A ,4 30,0 3,2 867 Molempien yhtymien tulosindeksit yhdistettiin, minkä perusteella määräytyi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän tuloksellisuusrahoituksen suuruus vuodelle Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän tulosindeksi 1061 tuotti merkittävän lisäresurssin kuluvalle vuodelle, rahassa se merkitsi n. 1,6 milj.. Tulosindeksi vertailussa olemme Pohjois- Suomen suurten järjestäjien paras. Yhdistymisestä johtuvaan rakenteelliseen kehittämiseen Jokilaakso-

5 5 jen koulutuskuntayhtymä sai lähes miljoona euroa. Nämä luovat taloudellisessa mielessä hyvän pohjan parantaa toimintojamme entisestään. Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän toiminnallisia tuloksia vuodelta 2011 on kuvattu tarkemmin luvussa 3.1. Kokonaisuutena kehitystä voidaan pitää hyvänä. Yhtymän kehittämishankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Samoin yhtymän saneeraukset ovat toteutuneet Oulaisissa ja etenevät Nivalassa niille asetettujen raamien puitteissa. Korkeakoulukentän rakenteellinen kehittäminen on alueemme kannalta haastavassa vaiheessa Valtioneuvoston joulukuussa hyväksymän tutkimus- ja kehittämissuunnitelman mukaisesti ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja tullaan vähentämään 2200 nuorten koulutuksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakouluille antaman palautteen jälkeen tapahtunut Fennovoiman megaluokan investointipäätös Pyhäjoelle sekä Pyhäjärven Laguna hankkeen myönteinen eteneminen vahvistavat alueen tulevaisuus näkymiä. Nämä osaltaan edellyttävät alueella tapahtuvaa korkeakoulu toimintaa. Botnia strategiaa ja Oulun Eteläisen tarpeita on kerrottu opetusministerin ja ministeriön virkamiesten tapaamisessa. Väestöpohjaiset ja työ- ja elinkeinoperusteet korkeakoulutuksen edelleen kehittämiseen alueella ovat vahvat. Meneillään on vahva alueiden kisa verovaroin tuotetuista julkisen sektorin resursseista eri koulutustasoilla. Julkisen talouden säästötavoitteet kohdistuvat osaltaan myös koulutuskenttään ja ammatilliseen koulutukseen. Hanketyö eteni suunnitelmien mukaisesti. Liitteenä X on yhtymän päivitetty projektilista vuoden vaihteessa. 1.2 SELONTEKO KUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuntayhtymän organisaatiorakenne on määritetty hallintosäännössä ja vuosittain talous- ja toimintasuunnitelmassa (KAM-Strategia). Organisaatio on tulosaluepohjainen, jolloin tehtäväalueet muodostavat tilivelvollisuuden kannalta selvän kokonaisuuden. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on määritetty strategiassa ja niiden toteutumista ja raportointia tehdään yhtymävaltuustolle, hallitukselle ja tarkastuslautakunnalle osavuosittain ja osin kuukausittain. Jokainen viranhaltija, jolle on delegoitu päätösvaltaa, pitää päätöksistä pöytäkirjaa sähköisessä järjestelmässä. Johtoryhmä voi avoimesti nähdä kaikki tehdyt päätökset, jolloin niihin voidaan ottaa kantaa antamalla palautetta. Tilintarkastajalla on myös mahdollisuus käydä sähköiset päätökset läpi. Sähköisestä järjestelmästä löytyy myös ohjeita ja johtosäännöt. Ne ovat myös näkyvissä intranetissä, johon henkilökunnalla on mahdollisuus päästä. Tiimit eivät käytä itsenäistä päätösvaltaa ja niissä kaikissa on johtoryhmän jäsen. Projektien ohjausryhmissä on johtoryhmän jäsen ja monissa kuntayhtymän johtaja.

6 6 Kuntayhtymän rahavarojen käytön valvonta tapahtuu pankkitileille määriteltävien käyttöoikeuksien kautta, jotka vahvistetaan vuosittain yhtymähallituksessa. Lisäksi ostolaskujen valvontaa hoidetaan sähköisen laskujen kierrätysjärjestelmän kautta siten, että laskut voidaan selata yksitellen erillisen ohjelman avulla. Talousjohtaja seuraa päivittäin laskujen kiertoa. Rahavarojen sijoittamisessa on noudatettu varovaisuutta, ja valtuudet ovat vain korkoriskiin talousjohtajalla. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä ns. vaarallisten työyhdistelmien muodostumista on pyritty välttämään. Maksetuista palkoista on satunnaisesti raportoitu maksetut palkat henkilöittäin tulosalueen johtajalle. Omaisuusriskit on katettu vakuuttamalla omaisuus ja toiminta suuressa suomalaisessa vakuutusyhtiössä, jonka kanssa riskinhallintaa ja kartoitusta tehdään vuosittain. Irtaimesta omaisuudesta pidetään kirjaa tietojärjestelmässä ja pienomaisuus merkitään. Kiinteistöjen hoito ja kunnonvalvonta on järjestetty tulosalueittain johtuen kiinteistöjen etäisyyksistä toisistaan. Kuntoarvioita on tehty tarvittaessa kohteisiin, joissa on peruskorjaustarvetta. Kuntayhtymän hankinnoille on yleiset ohjeet vuodelta 2007 ja hankinnat suoritetaan pääosin tulosalueittain. Kalajokilaakson hankintarenkaan kautta hankitaan elintarvikkeita, siivous- ja hygieniatarvikkeita ja konttoritarvikkeita. Sopimukset talletetaan asiakirjoina sähköiseen järjestelmään ja liitetään päätöksiin. Arvio tarkastuksen järjestämisestä Kuntayhtymässä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen yksikköä, vaan sisäinen valvonta hoidetaan ensisijaisesti esimiesten valvontavelvollisuuteen kuuluvana sisäisenä tarkkailuna. Lisäksi ostetaan tarvittaessa sisäistä tarkastustoimintaa vuosittain. Sisäisen valvonnan ohjeet ovat vuodelta Saatujen tarkastustulosten ja raporttien perusteella toiminnassa ei ole tullut esiin olennaisia puutteita päätöksissä, ohjeiden noudattamisessa tai riskienhallinnassa. Tietotekniikan suojauksessa ei ole havaittu puutteita salasanojen käytössä tai tietovarmistusten yhteydessä. Ohjelmaversiot ovat ajan tasalla ja niistä vastaavat ulkopuoliset suuret tietoyhtiöt. Varmistuksia tehdään ristiin eri rakennusten ja myös ulkopuolisen yrityksen palvelimelle peilaten ja päivittäin. Palomuuri ja virustorjunta ovat ajan tasalla kotimaisten yritysten palveluna.

7 7 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOI- TUS 2.1 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 7 13 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 2 1 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ ============================ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 108 % 112 % Vuosikate/Poistot, % 113 % 183 % Vuosikate/Toimintatuotot, % 7 % 11 %

8 8 2.2 TOIMINNAN RAHOITUS RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,75 Tulorahoituksen korjauserät ,08 Investointien rahavirta Investointimenot , ,60 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,06 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,08 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,79 Antolainasaamisten lisäys ,60 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos , ,34 Saamisten muutos , ,78 Korottomien velkojen muutos , ,47 Rahoituksen rahavirta , ,25 Rahavarojen muutos , ,04 Rahavarat , ,92 Rahavarat , , , ,04 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus-% 65 % 64 % vuosikate/investointien hankintameno Pääomamenojen tulorahoitus-% 58 % 59 % vuosikate/(inv.omahankintameno+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 5,5 8,3 (vuosikate+korkokulut) / (korkokulut+lainanlyhennykset) Kassan riittävyys (pv) pv*kassavarat/kassasta maksut

9 9 2.3 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET TASE (ulkoinen) VASTAAVAA 1000 euroa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 0 0 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Ennakot Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

10 10 VASTATTAVAA 1000 euroa OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Tilikauden ylijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikainen Lainat julkisyhteisöiltä Ostovelat Muut velat Siirtovelat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste-% 84 % 84 % (oma pääoma+p-ero+vap.eht.var)/(koko pääoma-saadut e hyvä hyvä Suhteellinen valkaantuneisuus-% 17 % 18 % (vieras pääoma-saadut ennakot)/käyttötulot hyvä hyvä Lainakanta euroa vieras pääoma-(saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+muut korottomat velat) Kertynyt yli/alijäämä 1000 euroa edellisten tilikausien +tilikauden yli/alijäämä

11 KOKONAISTULOT- JA MENOT KOKONAISTULOT JA MENOT TULOT 1000 EUR MENOT 1000 EUR Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Korkotuotot 7 -valmistus omaan käyttöön Muut rahoitustuotot 16 Korkokulut 24 Satunnaiset tuotot 0 Muut rahoituskulut 2 Tulorahoituksen korj. Satunnaiset kulut 0 Pysyvien vast. luovutusv 0 Tulorahoituksen korj. Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet 486 Investointimenot 3908 Käyttöomaisuuden myynti 0 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lis. 0 Pitkäaikaisten lainojen väh. 400 Lyhytaikaisten lainojen lis. 0 Lyhytaikaisten lainojen väh. 0 Oman pääoman lis. Oman pääoman väh. Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET Tilikauden tuloksen käsittely Yhtymähallitus esittää kuntalain 70 mukaan valtuustolle hyväksyttäväksi, että vuoden 2011 tilikauden tulos on ,74 euroa. Investointivarauksia jää jäljelle ,00 euroa ja poistoeroja ,33 euroa yhtymävaltuuston tekemien päätösten mukaisesti. Vuodelta 2011 näin muodostunut tilikauden ylijäämä ,92 ehdotetaan siirrettäväksi käyttöja kehittämisrahastoon.. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän aloittava tase muodostuu yhdistyvien Kalajokilaakson ja Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymien taseesta ja se päätetään erikseen Valtuuston äänivallan ja investointien maksuosuuksien jakautuminen kunnittain tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen aloittanut Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä käyttää jatkossa äänivaltaa sen perussopimuksessa määritellyllä tavalla. Äänivallan jakautuminen jäsenkuntien kesken alkaen tulee päätettäväksi erikseen.

12 12 Hallitus Yh 32 JÄSENKUNTIEN ÄÄNIVALTAOSUUS Valtuusto Yv 7 Ei tule käyttöön Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä 2012 Alavieska Haapajärvi Kalajoki Nivala Oulainen Pyhäjärvi Reisjärvi Sievi Ylivieska Yhteensä Sijoitettu pääoma euroa , , , , , , , , , ,92 osuus % 1,7 % 10,5 % 17,8 % 22,6 % 13,0 % 5,8 % 1,6 % 1,8 % 25,3 % 100,0 % Ääniä kpl 3,5 21,0 35,5 45,1 26,0 11,7 3,1 3,6 50,5 200 Opiskelijakeskiarvot vuotta Ääniä kpl 9,2 27,7 24,5 40,3 24,5 9,0 7,9 16,9 40, /2 + 1/ osuus % 3,0 % 12,5 % 15,0 % 21,5 % 12,5 % 5,0 % 3,0 % 5,0 % 22,5 % 100,0 % Muutokset 2011 euroa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sijoitettu pääoma euroa , , , , , , , , , ,92 ÄÄNIVALTA: Perussopimus 6 Kuntayhtymän jäsenkuntien yhteenlaskettu äänimäärä on kaksisataa (200). Se jakautuu jäsenkuntien kesken siten, että kunnan äänimäärä on se kokonaisluku, joka saadaan, kun kuntayhtymän kokonaisäänimäärä jaetaan jäsenkunnille puoleksi kunnan sijoittaman peruspääoman ja puoleksi päättyneen tilikauden ja kahden sitä edeltävän tilikauden keskimääräisen rahoituslain alaisen koulutuksen opiskelijamäärän mukaan. (Opiskelijamäärä jäsenkunnasta kuntayhtymän oppilaitoksissa) Peruspääoman määrä ja keskimääräinen opiskelijamäärä tarkistetaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Uusi tarkistettu äänimäärä on käytössä tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen seuraavassa yhtymävaltuuston kokouksessa. Kunnan äänimäärä jakautuu tasan saapuvilla olevien valtuutettujen kesken. Yhden kunnan äänivalta voi olla kuitenkin enintään 30 % koko kuntayhtymän äänimäärästä. OSUUDET VAROIHIN JA VASTUUT VELOISTA: Perussopimus 14 Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin ja vastuu veloista määräytyy 6 :ssä määriteltyjen äänivaltaosuuksien suhteessa. MAKSUOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN: Perussopimus 18 Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät 6 :ssä määriteltyjen äänivaltaosuuksien suhteessa. Jäsenkunnan maksuosuus investointeihin voidaan valtuuston päätöksellä toteuttaa jäsenkuntien maksuosuudella investointeihin otetun lainan lyhennyksenä, joka merkitään jäsenkuntaosuuden lisäykseksi. Maksuosuus lainojen lyhennyksiin määräytyy tämän pykälän 1. momentin mukaisesti.

13 13 3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 3.1 TOIMINNAN YHTEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA Johtajuus / vaikuttavuus: Pedagoginen johtajuus: Tavoite Tavoitetaso Mittari Rehtorit ja esimiehet tukevat ja rohkaisevat henkilöstöä osallistumaan täysipainoisesti oman tehtäväalueensa hoitamiseen ja kehittämiseen. hyvä (4) Henkilöstökysely Jäsenkuntien vaikuttamismahdollisuus: Tavoite Tavoitetaso Mittari Jäsenkunnat ovat tietoisia kuntayhtymän toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista ja voivat vaikuttaa kuntayhtymän toimintaan. Tavoitteiden toteutuminen: Vuoden 2011 aikana kyselyä ei tehty. hyvä (3,5) Palaute jäsenkuntien sivistysjohtajilta sekä elinkeinotoimilta

14 Toimintaperiaatteet ja strategia Toimintaperiaatteet ja strategia Yhteistoiminta Kuntayhtymän sisäisestä yhteistoiminnasta kerrotaan tarkemmin henkilöstökertomuksen yhteydessä. Ulkoinen: Tavoite Tavoitetaso Mittari Yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien ja alueen lukioiden kanssa on monipuolista. Koulutuksen vaikuttavuus Opetustilat: Tavoite Tavoitetaso Mittari Oppilaitoksen tilat ovat määrältään, käyttökelpoisuudeltaan ja viihtyisyydeltään ajanmukaisia. hyvä (3,5) Opiskelijapalaute Yhdistelmätutkintoa suorittaa 10 % opiskelijoista. Tilasto tutkinnoittain (kaksoiskolmoistutkinnot, ammatilliset yhdistelmätutkinnot) Yhteistyötä tehdään arviointiin, tietotekniikkaan, verkko-opetukseen ja kansainvälisyyteen liittyvissä asioissa. Lisäksi järjestetään yhteisiä henkilöstön virkistystapahtumia. Yhteisten hankkeiden ja tapahtumien lukumäärä Itsearviointi Tavoitteiden toteutuminen: Yhdistelmätutkintoa suoritti vuoden 2011 aikana yhteensä 86 opiskelijaa (3,7 % kokonaisopiskelijamäärästä), joista valmistui 17 opiskelijaa.

15 Henkilöstö / koulutuksen resurssit ja tehokkuus Käsitellään tarkemmin henkilöstökertomuksessa Kumppanuudet ja resurssit Talous ja resurssit /Talous ja talouden hyvinvointi: Tavoite Tavoitetaso Mittari Kuntayhtymän talous on tasapainossa eli vuosikate riittää poistoihin. Kuntayhtymä rahoittaa itse toimintansa. Vuosikateprosentti on 10. Tilinpäätös Omavaraisuusaste säilyy hyvänä. 80 % Tilinpäätös Tavoitteiden toteutuminen: Talouden osalta tavoitteet saavutettiin.

16 Prosessit Rakenteet ja prosessit Koulutustarjonta: Tavoite Tavoitetaso Mittari Kuntayhtymän koulutusalatarjonta vastaa alueen työelämän tarpeisiin. Suoritetut perustutkinnot 700 Suoritetut perustutkinnot koulutusaloittain/vuosi. Meiltä valmistuneiden työllistyminen alueelle. Ammatilliset perustutkinnot vuonna 2011 koulutusaloittain Suoritetut ammatilliset perustutkinnot/ koulutusala Kulttuuriala Luonnontieteiden ala Luonnonvara- ja ympäristöala Matkailu- ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Tekniikan ja liikenteen ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Yhteensä ARTEMA HAI NAO OULA YSO YHT Prosessit / koulutuksen prosessit: Tähän kohtaan on kuvattu opetusta keskeisesti tukevia prosesseja (ammattiosaamisen näytöt, kansainvälisyys, opiskelijahuolto, opinto-ohjaus, työssäoppiminen ja verkkoopetus). Opetussuunnitelmien sisältö ja ajanmukaisuus:

17 17 Tavoite Tavoitetaso Mittari Tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat vastaavat uusien tutkinnon perusteiden vaatimuksia ja kuntayhtymäsuunnitelman tavoitteita. hyvä (4) Itsearviointi ja opiskelijapalaute Oppimisprosessin laatu: Tavoite Tavoitetaso Mittari Oppimisprosessit ovat monipuolisia työtavoiltaan ja ottavat huomioon opiskelijoiden yksilölliset tarpeet. hyvä (4) Itsearviointi ja opiskelijapalaute Kansainvälisyys: Tavoite Tavoitetaso Mittari Opiskelijavaihto: lähtevät opiskelijat 5 % kokonaisopiskelijamäärästä saapuneet opiskelijat 109 / 350 ov 22 / 230 ov Kuntayhtymän yhteinen kansainvälisyysmittaristo

18 Henkilökunnan kansainvälinen vaihto: lähteneet 10 % koko henkilöstömäärästä saapuneet Maahanmuuttajat Kuntayhtymässä opiskelevat Tavoitteiden toteutuminen: 36 / 70 ov 25/ 8 ov 15 opiskelijaa/ vuosi Kuntayhtymän yhteinen kansainvälisyysmittaristo Kuntayhtymän yhteinen kansainvälisyysmittaristo 18 Kansainvälinen toiminta on ollut aktiivista vuoden 2011 aikana ja kaikki asetetut tavoitteet ylittyivät selkeästi. Kansainvälisestä toiminnasta on kerrottu tarkemmin henkilöstökertomuksessa.

19 19 Opinto-ohjaus ja opiskelijahuolto: Tavoite Tavoitetaso Mittari Ohjata ja tukea opiskelijaa opintojen eri vaiheissa, Tilasto jotta opinnot valmistuvat ajallaan. Ammattiin valmistuvan ammattitaito vastaa työelämän alakohtaisia tarpeita. Tavoitteiden toteutuminen: Kuntayhtymän opinto-ohjauksen tiimi on keskittynyt vuoden aikana kokonaisvaltaisen opintoohjauksen ja opiskelijahuollon kehittämiseen. Tiimi on tehnyt tiivistä yhteistyötä Veerahankkeen (Verkostoista voimaa) kanssa. Opinto-ohjauksen tiimin toiminnasta on kerrottu tarkemmin henkilöstökertomuksessa. Työssäoppiminen, ammattiosaamisen näytöt: Tavoite Tavoitetaso Mittari

20 20 Opiskelijat saavat työssäoppimisen ohjausta verkon tai muun mobiililaitteen välityksellä. 75 % / ammattiopisto Tilasto

21 21 Verkko-opetus: Tavoite Tavoitetaso Mittari Ammatillisen perustutkinnon opiskelija suorittaa vähintään 2 ov:a verkko-opintoja. 100 % Tilasto koulutusaloittain Asiakastulokset / koulutuksen vaikuttavuus Kielitaito: Tavoite Tavoitetaso Mittari Koulutuksen päättyessä opiskelijat selviävät vähintään yhdellä vieraalla kielellä käytännön elämän tilanteissa. hyvä (2) Opiskelijoiden itsearviointi

22 22 Oppimistulokset: Tavoite Tavoitetaso Mittari Opiskelijat ovat saavuttaneet opetussuunnitelman mukaiset oppimistulokset. hyvä (3,5) Opettaja-arvio, opiskelijaarvio, työnantajapalaute

23 Henkilöstötulokset / koulutuksen resurssit ja tehokkuus Henkilöstön ammatillisen osaamisen uudistamiseen, henkilöstön työelämäyhteyksiin, henkilöstön täydennyskoulutukseen, tutkintotavoitteiseen koulutukseen, henkilöstön työkuntoisuuteen, työssä jaksamiseen ja työtyytyväisyyteen liittyvien tavoitteiden toteutuminen on kuvattu henkilöstökertomuksessa Yhteiskunnalliset tulokset EFQM mittariston mukaiset yhteiskunnalliset tulokset on kuvattu johtajuuden alla Keskeiset suorituskykytulokset / koulutuksen vaikuttavuus Opiskelijoiden sijoittuminen työelämään, jatko-opintoihin, asevelvollisuuden suorittamiseen tai perhevapaalle opintojen päättyessä koulutusaloittain: Tavoite Tavoitetaso Mittari Heti koulutuksen jälkeen Kaksi vuotta koulutuksesta 90 % 95 % Itsearviointi ja tilastokeskuksen aineisto

24 24 KAM Yhteensä Työlliset & työlliset Työllisyys-% Työttömät Työttömyys-% opiskelijat Tutkintotyypit yhteensä ,74 % ,9 % Järjestämisluvan käyttöaste (koulutustehtävän mukainen opiskelijamäärä): Tavoite Tavoitetaso Mittari Opiskelijamäärä 100 % tilasto Tavoitteiden toteutuminen: Koulutustehtävän mukainen opiskelijamäärä on 2305 henkilöä ja toteutunut opiskelijamäärä (painotettu ka) vuonna 2011 oli 2329 eli täyttöasteeksi muodostui 1,01 %. Tutkintojen läpäisyaste: Tavoite Tavoitetaso Mittari Opinto-ohjaus ja henkilökohtaiset opetusjärjestelyt ehkäisevät koulutuksen keskeyttämisiä. 75 % Tilasto: Seurataan kuinka monta prosenttia opiskelijoista valmistuu OPH:n määrittelemässä määräajassa.

25 25 Keskeyttämisaste: Tavoite Tavoitetaso Mittari Valtakunnan tasoa pienempi negatiivisesti keskeyttäneiden määrä < 4 %. Negatiivisesti keskeyttäneiden prosenttimäärä koulutuksen järjestäjän koko opiskelijamäärästä kalenterivuosittain Tavoitteiden toteutuminen: Negatiivinen keskeyttäminen laski hieman edellisestä vuodesta, mutta edelleen se on valtakunnan tasolla mitattuna keskimääräistä korkeampi. Ylivieskan ammattiopisto on saanut useana vuonna laskemaan keskeyttämisten määrää ja vuoden 2011 aikana negatiivinen keskeyttäminen jäi 1.2 %:iin. Suurimpia keskeyttämissyitä olivat opintoalan väärä valinta(47), muu syy (44) ja muutto paikkakunnalta (26). Eronneeksi katsottiin 48 opiskelijaa, jotka jostain syystä jättivät opiskelun kesken siitä tarkemmin ilmoittamatta.

26 26 Imago ja vetovoima: Tavoite Tavoitetaso Mittari Riittävä ensisijaisten hakijoiden määrä jokaiselle koulutusalalle 100 % Kaikilla koulutusaloilla ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin

27 AIKUISKOULUTUS Tavoite Tavoitetaso Mittari Työvoimakoulutuksen OPAL-palaute on vähintään valtakunnan keskitasoa niiden kysymysten osalta, joihin koulutuksen järjestäjä voi vaikuttaa (mitataan useaa asiaa). Palautteen keskiarvo 3,6 Työministeriön OPAL-raportit Tavoitteiden toteutuminen: Työvoimakoulutuksen OPAL -palautteen keskiarvoksi muodostui 3,9, mikä ylitti tavoitetason. Tavoite Tavoitetaso Mittari Resurssitavoitteet Ammatillisen lisäkoulutuksen vuosipaikat 125 Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa + 10 % Oppisopimuksen lisäkoulutus 235 Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa (järjestämislupa 180) Oppisopimuksen perustutkintosopimukset 110 AIKUKAM toteutumatieto Työvoimakoulutuksen myynti 280 AIKUKAMin toteutumatieto Tavoitteiden toteutuminen: Ammatillisen lisäkoulutuksen vuosipaikkoja oli yhteensä 148, mikä ylittää tavoitetason 23 paikalla. Oppisopimuksen lisäkoulutuksen vuosipaikkoja oli yhteensä 188, mikä puolestaan jää tavoitteen alle 47 paikkaa. Oppisopimuksen perustutkintosopimuksia tehtiin 98 kappaletta. Työvoimakoulutusta myytiin vuoden 2011 aikana 132, mikä on n. puolet tavoitetasosta.

28 28 Tavoite Tavoitetaso Mittari Valtionosuusehtoisen (tai valtionavustusehtoisen) ammatillisen lisäkoulutuksen toteutuminen 110 % AIKUKAM tilastot Tavoitteiden toteutuminen: Valtionosuusehtoisen ammatillisen lisäkoulutuksen toteutuminen vuonna 2011 oli AIKUKAM tilastojen mukaan 132 %. Aikuiskoulutuksen järjestäminen: Tavoite Tavoitetaso Mittari Näyttötutkintomestarikoulutuksen (15 ov) suorittaneet KAMissa v loppuun mennessä 45 % Koulutustilasto Tavoitteiden toteutuminen: Näyttötutkintomestarikoulutuksen suorittaneita oli enemmän kuin tavoiteltiin, yhteensä 50%. Työvoimakoulutuksen myynti: Tavoite Tavoitetaso Mittari Työvoimakoulutuksen myynti Hankintasopimukset Tavoitteiden toteutuminen: Työvoimakoulutuksen myynti jäi tavoitetasosta ollen yhteensä Aikuisopiskelijoiden lukumäärä valtionosuudella toteutettavassa opetussuunnitelmaperusteisessa perustutkintokoulutuksessa: Tavoite Tavoitetaso Mittari Yli 25 v. opiskelijat 200 Laskentapäivien luvun keskiarvo Tavoitteiden toteutuminen: Yli 25 v. opiskelijoiden määrä ylitti tavoitetason 45 opiskelijalla, toteutuma oli siis 245. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkintosuoritusten järjestämissopimukset: Tavoite Tavoitetaso Mittari Ammattitutkintoihin Erikoisammattitutkintoihin Tutkintotoimikuntien kanssa voimassa olevat sopimukset Tavoitteiden toteutuminen:

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA Tot.% ~25% HALLITUSTASO

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA Tot.% ~25% HALLITUSTASO 01-03/2016 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA 1.1.-31.3.2016 Tot.% ~25% HALLITUSTASO Päätöksentekoelimet ja tilintarkastus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Välitilinpäätös

Välitilinpäätös Välitilinpäätös 30.6.2016 Yhtymähallitus 23.8.2016 Sisällysluettelo 1 Välitilinpäätös 30.6.2016... 1 2 Toteutuma 30.6.2016... 4 3 Tuloslaskelma... 5 4 Tuloslaskelman Pro-Economica raportti... 6 5 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot