Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta"

Transkriptio

1 ISSN Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta EUMC vuosikertomus 2004/2005 Osa 1

2 MYYNTI JA TILAUKSET Julkaisutoimiston toimittamat maksulliset julkaisut ovat saatavissa myyntiedustajiltamme kautta maailman. Miten jonkin julkaisun voi hankkia? Myyntiedustajien luettelosta valitaan sopiva edustaja, johon otetaan yhteys tilauksen jättämiseksi. Mistä myyntiedustajien luettelon saa? Joko julkaisutoimiston Internet-sivustosta osoitteesta tai pyytämällä sitä faksitse numerosta (352) , jolloin se toimitetaan painettuna versiona.

3 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta EUMC vuosikertomus 2004/2005 Osa 1

4 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Uusi yhteinen maksuton palvelunumero: Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2005 ISBN Euroopan yhteisöt, 2005 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Italy PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE

5 Esipuhe Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus (EUMC) on tyytyväinen voidessaan esittää vuoden 2004 toimintakertomuksensa EUMC:n hallintoneuvoston hyväksyttyä sen maaliskuussa 2005 pidetyssä kokouksessaan. Vuosikertomuksen ensimmäisessä osassa kerrotaan EUMC:n toiminnasta ja saavutuksista vuoden 2004 aikana. Marraskuussa 2005 julkaistavassa vuosikertomuksen toisessa osassa selvitetään yleisesti rasismin ja muukalaisvihan tilannetta yhteisössä ja sen jäsenvaltioissa. Vuonna 2004 EUMC jatkoi toimintaansa seuraavilla viidellä alueella: rasismin ja muukalaisvihan seuranta keräämällä, tallentamalla ja analysoimalla tietoa kaikista EU:n jäsenvaltioista tiedonkeruusta vastaavista kansallisista koordinointikeskuksista muodostuvan Euroopan rasismia ja muukalaisvihaa koskevan tietoverkon (Raxen) koordinointi ja kehittäminen menetelmien kehittäminen tietojen vertailukelpoisuuden, objektiivisuuden ja luotettavuuden parantamiseksi EU:n tasolla päätelmien laatiminen ja suositusten antaminen EU:lle ja sen jäsenvaltioille sellaisten rakenteiden ja järjestelmien kehittäminen, joilla koordinoidaan tietojen, lausuntojen ja päätelmien vaihtoa ja levitystä EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden, kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen sekä yleisön välillä. EU:n kaikissa 25 jäsenvaltiossa tehdyssä tiedonkeruutyössä keskityttiin vuonna 2004 syrjintään, rasismiin, muukalaisvihaan, antisemitismiin ja islamofobiaan työllisyydessä, koulutuksessa ja asumisessa. Työn toisena painopisteenä olivat lainsäädännön kehitys sekä rasistinen väkivalta ja rasistiset rikokset. EUMC jatkoi vuonna 2004 työtään tietojen vertailtavuutta parantavien tieteellisten tutkimusvälineiden kehittämiseksi. Virallisista tilastotiedoista on pulaa, koska monissa jäsenvaltioissa ei ole käytössä riittäviä tiedonkeruujärjestelmiä rasismin ja muukalaisvihan ilmenemismuotojen tilastoimiseksi. Siksi EUMC pyrkii aktiivisesti kehittämään sopivia menetelmiä ja välineitä, joiden avulla rasistisesta väkivallasta ja rasistisista rikoksista voitaisiin kerätä tietoja suoraan käyttämällä kaikissa jäsenvaltioissa yhteisiä menetelmiä. 3

6 Lisäksi EUMC on alkanut käyttää aktiivista lähestymistapaa sidosryhmiensä tarpeiden määrittämisessä. Se on kehittänyt viestintästrategian, jonka tavoitteena on tuottaa oikeita tuotteita oikeaan aikaan kullekin kohderyhmälle niin, että voidaan tukea politiikan kehitystä ja tietoisuuden lisäämistä EUMC:n yleisen tavoitteen mukaisesti. Kansallisten koordinointikeskusten laatimien 15 kansallisen raportin ohella EUMC julkaisi vuonna 2004 suurehkot koulutusta ja lainsäädäntöä käsittelevät vertailuraportit. Raxen-verkon kansallisia koordinointikeskuksia pyydettiin toimittamaan tietoja antisemitismin ilmenemismuodoista EU:n 15 jäsenvaltiossa vuosina 2002 ja Niiden pohjalta EUMC laati vuoden 2004 alussa laajan raportin antisemitismistä Euroopan unionissa. EUMC:n alustavat huomautukset Euroopan komission tiedonannosta, joka koski EUMC:n tehtävän laajentamista ja sen muuttamista perusoikeusvirastoksi, korostivat kahta seikkaa: tehokkaan ja riittävillä resursseilla toimivan perusoikeusviraston kehittämistä ja sitä, että rasismin ja muukalaisvihan torjunta on säilytettävä yhtenä viraston työn painopisteistä. Näiden muutosten huomioon ottamiseksi EUMC järjesti joulukuussa viidennen pyöreän pöydän konferenssin, jossa avaintoimijat keskustelivat sen tehtävän laajentamisesta. Haluamme kiittää EUMC:n hallintoneuvostoa ja henkilökuntaa sekä Raxen-verkon kansallisia koordinointikeskuksia siitä työstä ja sitoutumisesta, jonka ansiosta EUMC on jälleen kerran voinut tehostaa toimintaansa rasismin ja muukalaisvihan kaikkien muotojen torjunnassa Euroopassa. Anastasia Crickley Hallintoneuvoston puheenjohtaja Beate Winkler Johtaja 4

7 Sisältö 1. Varsinainen toiminta Raxen Kehitys vuonna Kansallisten koordinointikeskusten tehtävät Pharen Raxen_CC-hanke Pyöreän pöydän kokoukset Kansallisten pyöreän pöydän kokousten tavoitteet Kansalliset pyöreän pöydän kokoukset vuonna EU:n pyöreän pöydän konferenssi vuonna Asiakirjat ja kirjasto Elektroninen arkisto ja EUMC:n verkkotietokanta Kirjasto EUMC:n tutkimushankkeet Maahanmuuttajien kokemuksia rasismista ja syrjinnästä Vertailevat tutkimukset Valtaväestön asenteet maahanmuuttajia ja vähemmistöjä kohtaan Antisemitismin ilmenemismuodot EU:ssa vuosina EUMC:n työpajat Aihepiirikohtaisen verkon työpaja Suurkaupunkityöpaja Raxen-kokoukset Phare-kokoukset Ihmisoikeusasioiden dokumentoinnista vastaava koordinointikomitea Paikallisyhteisöt Rasismi ja urheilu Yhteistyö EU:n toimielinten, kansainvälisten järjestöjen ja jäsenvaltioiden kanssa Yhteistyö EU:n toimielinten kanssa Yhteistyö Euroopan komission kanssa Yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa Yhteistyö alueiden komitean kanssa Yhteistyö Euroopan unionin neuvoston kanssa 29 5

8 1.7. Yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa Yhteistyö Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission (ECRI) ja sen maahanmuutto- ja romaniasioiden jaoston kanssa Yhteistyö ETYJ:n kanssa Yhteistyö YK:n järjestelmän kanssa Yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa Suhteet EU:n jäsenvaltioiden hallituksiin Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa Yhteistyö Euroopan rasisminvastaisen verkoston (ENAR) kanssa Kansalliset ihmisoikeusjärjestöt Tiedotus, pr-toiminta ja media Vuosikertomuksen 2003/2004 osa Equal Voices -lehti ja EUMC newsletter -tiedotuslehtinen Media EUMC:n julkaisut EUMC:n verkkosivusto Hallintoneuvosto ja johtokunta Jäsenet ja tehtävät Hallintoneuvosto Johtokunta Henkilöstö, organisaatio ja varainhoito Henkilöstöä koskevaa tietoa Hallinnollisia tietoja Sisäinen organisaatio Talousarvio- ja varainhoitoasiat Tulot Menot 42 6

9 1. Varsinainen toiminta 1.1. Raxen Perustamisasetuksensa mukaisesti EUMC perusti vuonna 2000 Euroopan rasismia ja muukalaisvihaa koskevan tietoverkon (Raxen). Verkko on ainutlaatuinen, sillä se koostuu kansalaisyhteiskunnan toimijoista, jotka seuraavat jatkuvasti rasismia, muukalaisvihaa ja antisemitismiä koskevia ilmiöitä kaikissa jäsenvaltioissa ja auttavat EUMC:tä sen ennakkovaroitustoiminnassa sekä luotettavan ja objektiivisen tiedon keruussa. Ottamalla kansalaisyhteiskunnan mukaan toimintaansa EUMC edistää Euroopan unionin toimielinten demokraattisuutta ja avoimuutta. Raxen-tietoverkko on tiedonkeruun keskeinen väline, jonka kautta EUMC saa tarvittavaa aineistoa voidakseen laatia Euroopan unionille ja unionin jäsenvaltioille vertailevia raportteja rasismiin, muukalaisvihaan ja antisemitismiin liittyvistä ilmiöistä Euroopassa. Raxen-verkkoon on toukokuusta 2004 lähtien kuulunut 25 kansallista koordinointikeskusta, joita on yksi kussakin jäsenvaltiossa. Koordinointikeskukset ovat kansallisella tasolla toimivia EUMC:n yhteyspisteitä, joiden tehtävänä on kerätä tietoja. Päätökset Raxen-verkossa kerättävien tietojen aiheista tehtiin vuonna 2004 EU:n painopisteiden mukaisesti. Raxen-verkko keräsi vuonna 2004 tietoja erityisesti EU:n syrjinnänvastaisten direktiivien saattamisesta osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä Kehitys vuonna 2004 Vuosi 2004 oli Raxen-verkon viides toimintavuosi. Sen kuluessa otettiin käyttöön uusi strateginen lähestymistapa, jossa keskitytään EUMC:n kohderyhmien tarpeiden määrittelyyn ja niiden täyttämiseen soveltamalla kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Rinnakkain tämän prosessin kanssa aloitettiin Raxen-verkon laajentaminen järjestämällä avoin tarjouskilpailu, jonka tavoitteena oli kansallisten koordinointikeskusten määrän kasvattaminen 25:een. Vuonna 2004 laajennusprosessia tuki Phare-ohjelmassa vuonna 2003 alkanut erityishanke. Prosessi saatiin päätökseen helmikuussa Kansalliset koordinointikeskukset edustavat hyvin erilaisia organisaatioita. Joissakin maissa ne ovat tutkimuslaitoksia tai asiantuntijaelimiä, kun taas toisissa maissa johtavana organisaationa toimii jokin kansalaisjärjestö. Nykyisin monet 25 kansallisesta koordinointikeskuksesta ovat eri organisaatioiden muodostamia kumppanuuksia ks. EUMC:n verkkosivusto osoitteessa 7

10 Belgia Tšekki Tanska Saksa Viro Kreikka Espanja Ranska Irlanti Italia Kypros Latvia Liettua Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism (CEOOR) People in Need Documentation and Advisory Centre on Racial Discrimination (DACoRD) European Forum for Migration Studies (EFMS) Legal Information Centre for Human Rights (LICHR) ANTIGONE - Information & Documentation Centre on Racism, Ecology, Peace and Non Violence Movement for Peace and Liberty (MPDL) Agency for the Development of Intercultural Relations (ADRI) National Consultative Commission on Racism and Interculturalism (NCCRI) + Equality Authority (EA) Co-operation for the Development of Emerging Countries (COSPE) Cyprus Labour Institute (INEK/PEO) Latvian Centre for Human Rights and Ethnic Studies (LCHRES) Institute for Social Research (ISR) Luxemburg Centre d Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-économiques / International Network for Studies in Technology, Environment, Alternatives, Development (CEPS/INSTEAD) Unkari Malta Alankomaat Itävalta Portugali Puola Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Centre of Migration and Refugee Studies, Institute of Ethnic and Minority Studies of the Hungarian Academy of Sciences (CMRS) Jesuit Centre for Faith and Justice (JCFJ) Dutch Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (DUMC) Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights + Department of Linguistics at the University of Vienna + Institute of Conflict Research Númena - Research center on human and social sciences Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) Peace Institute - Institute for Contemporary Social and Political Studies People Against Racism (PAR) + Institute for Public Affairs Ihmisoikeusliitto ry Expo Foundation Commission for Racial Equality (CRE)

11 Kansallisten koordinointikeskusten tehtävät Kansalliset koordinointikeskukset ovat kansallisella tasolla toimivia EUMC:n yhteyspisteitä, jotka keräävät tietoa ja myös rasismia, muukalaisvihaa ja antisemitismiä koskevia hyviä toimintatapoja. Monet koordinointikeskukset ovat saaneet kansallisesti paljon tunnustusta luotuaan epävirallisen kansallisen tietoverkon tekemällä yhteistyötä tärkeimpien rasismia, muukalaisvihaa ja antisemitismiä käsittelevien toimijoiden kanssa. Ne voivat olla esimerkiksi valtion virastoja, kansalaisjärjestöjä, tutkimuslaitoksia, asiantuntijaelimiä tai työmarkkinaosapuolia. Vuonna 2004 kansalliset koordinointikeskukset hoitivat seuraavia keskeisiä tehtäviä: kansallisen koordinointikeskuksen verkostoituminen EUMC-Raxen-tietokannan päivittäminen ja parantaminen maakohtaisten tietolehtisten suunnittelu yhdessä EUMC:n kanssa kansallisen osuuden laatiminen EUMC:n vuosikertomukseen 2003 kansallisen raportin laatiminen erityistutkimuksen laatiminen nopean reagoinnin tehtävä tarkastustehtävät Kansallisen koordinointikeskuksen verkostoituminen Kansallisten koordinointikeskusten tehtävänä on koordinoida tiedonkeruuta jäsenvaltiossa. Täyttäessään tätä tehtävää niiden on pidettävä säännöllisesti yhteyttä julkisiin viranomaisiin, tutkimuslaitoksiin ja muihin organisaatioihin, kuten kansalaisjärjestöihin, jotka ovat keskeisiä toimijoita rasismin, muukalaisvihan ja antisemitismin alalla, ja toimittava yhteistyössä niiden kanssa. EUMC on helpottanut tätä yhteydenpitoa useilla eri tavoilla. Tulos: EUMC:lle laaditut kolme neljännesvuosittaista raporttia, jotka käsittelivät keskusten verkostoitumistoimintaa, tiedonkeruuta tai muita asioita EUMC-Raxen-tietokannan päivittäminen ja parantaminen EUMC:n kansallisille koordinointikeskuksille jakamaan kansalliseen Excel-työkirjaan lisättiin tietoja tai korjattiin niitä. Työkirja sisältää kolme laskutaulukkoa ( Organisaatio, Toiminta ja Julkaisut ), joihin on liitetty tarkat kuvaukset ja ohjeet. Tiedonkeruutoiminnalla oli kaksi painopistettä vuonna 2004: EUMC-Raxen-tietokannan päivittäminen viemällä siihen uudet tiedot 1. joulukuuta 2003 lähtien EUMC:n täsmentämien vaatimusten mukaisesti 9

12 EUMC-Raxen-tietokantaan jo tallennettujen tietojen laaduntarkastus EUMC:n kehittämien standardien mukaisesti. Tulos: Päivitetty ja parannettu EUMC-Raxen-tietokanta ja päivitetyt Raxen4- analyysiraportit Maakohtaiset tietolehtiset Maakohtaisten tietolehtisten (Info-Sheets) laatiminen on yksi Raxen5-vaiheen aikana aloitetuista uusista tehtävistä. EUMC kehitti verkkosivun mallikehykseksi keskeisille rasismia, muukalaisvihaa ja syrjintää koskeville maakohtaisille tiedoille, kuten tilastoille, lyhyille kuvauksille syrjinnän torjunnasta vastaavista elimistä, hyvistä toimintatavoista, lainsäädännöstä jne. Kansallisia koordinointikeskuksia pyydettiin toimittamaan tietoja EUMC:n erityisohjeiden mukaisesti tätä varten suunniteltua web-työkalua käyttäen. Kansalliset koordinointikeskukset saivat koulutusta tämän välineen käytössä. Kansallisten koordinointikeskusten tuotoksissa keskityttiin vuonna 2004 väestötietoihin ja maahanmuuttotilastoihin. Tulos: tietosarjat 25 jäsenvaltion maakohtaisissa tietolehtisissä Kansallisen osuuden laatiminen EUMC:n vuosikertomukseen 2003/2004 Raxen-verkon laatimista kansallisista osuuksista tuli tärkeä tietolähde EUMC:n vuosikertomukseen 2003/2004. EUMC:ltä saamiensa tarkkojen ohjeiden mukaisesti kansalliset koordinointikeskukset esittelivät vuoden 2003 tilannetta varta vasten EUMC:n vuosikertomukseen laatimissaan teksteissä, joissa tarkasteltiin EUMC:n seurantatoiminnan viittä pääaluetta (koulutusta, lainsäädäntöä, rasistista väkivaltaa ja rasistisia rikoksia, työllisyyttä ja asumista). Vuonna 2003 tilannetta käsiteltiin erityisesti koulutuksen näkökulmasta. Tulos: 25 jäsenvaltion kansalliset osuudet EUMC:n vuosikertomukseen 2003/ Kansalliset raportit vuodelta 2004 Myös kansallisissa raporteissa käsiteltiin EUMC:n viittä pääaihetta, ja ne sisälsivät linkkejä EUMC-Raxen-tietokantaan vietyihin tietoihin. Tärkeimpien viidellä pääalalla havaittujen kehityssuuntausten kuvauksen lisäksi kansallisten koordinointikeskusten esityksissä tarkasteltiin syrjinnän ja rasismin eri ilmenemismuotojen torjunnassa noudatettavia hyviä toimintatapoja ja etenkin kussakin jäsenvaltiossa toteutettuja EU:n aloitteita. Tulos: 25 kansallista raporttia. 10

13 Erityistutkimukset Erityistutkimukset ovat uusi väline, jonka EUMC otti käyttöön Raxen5-vaiheen aikana. EUMC pyysi kansallisia koordinointikeskuksia laatimaan perusteellisen tutkimuksen jostakin EUMC:lle ja Euroopan kansalaisille erityisen tärkeästä aiheesta. Laajentumisen jälkeen aiheeksi valittiin Roma, Sinti, Gypsies and Travellers in public education (Romanit ja kiertolaiset julkisissa oppilaitoksissa). Tähän selvitykseen tarvittiin jo tehtyjen tutkimusten keruuta ja perusteellista analysointia, ja sen tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään aihetta syvällisemmin. EUMC kehitti tutkimusta varten erityisohjeet laajassa konsultointiprosessissa, johon osallistui kansallisten koordinointikeskusten edustajia, useiden Euroopan maiden asiantuntijoita sekä kansainvälisten ja eurooppalaisten järjestöjen ja romaniyhdistysten edustajia. Näiden 25 erityistutkimuksen täydennykseksi laaditaan vertailuanalyysi vuonna Tulos: 25 erityistutkimusta Nopea reagointi Nopean reagoinnin ansiosta EUMC voi tutkia lyhyessä ajassa EU:n käsiteltäviksi tulevia kiireellisiä asioita. Näin EUMC voi toimia ennakkovaroitusjärjestelmänä Euroopan unionin tärkeinä pitämissä asioissa. Nopean reagoinnin ansiosta se voi niin ikään vastata nopeasti tiettyä aihetta koskeviin pyyntöihin sekä paikata tiedonkeruun aukkoja jo kerätyissä mutta välitöntä päivittämistä vaativissa tiedoissa. Vuonna 2004 EUMC käytti nopean reagoinnin menettelyä seuraavissa asioissa: NOPEA REAGOINTI 1: EUMC:N SUOSITUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO EU: N JÄSENVALTIOISSA Tulos: uuden menettelyn käyttöönotto suositusten seurantaa varten. Tätä ensimmäistä nopean reagoinnin menettelyä varten EUMC pyysi kansallisia koordinointikeskuksia laatimaan selvitykset niistä maidensa toimivaltaisista laitoksista tai viranomaisista, jotka vastaavat EUMC:n vuosikertomuksessa 2002 esitettyjen ehdotusten ja suositusten sekä raportissa Antisemitismin ilmenemismuodot EU:ssa vuosina julkaistujen suositusten täytäntöönpanosta kyseisessä jäsenvaltiossa. Koordinointikeskusten toimittamia tietoja käytetään yhteydenpidossa näihin viranomaisiin sekä tietojen pyytämisessä täytäntöönpanosta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. NOPEA REAGOINTI 2: RASISTISTEN RIKOSTEN JA RASISTISEN VÄKIVALLAN VALVONTA Kansallisia koordinointikeskuksia pyydettiin raportoimaan EUMC:n laatiman kyselylomakkeen avulla maidensa toiminnasta seuraavilla aloilla: (a) poliisin reagointi rasistisiin rikoksiin ja rasistiseen väkivaltaan, (b) erityinen koulutus- 11

14 toiminta ja (c) kansalaisyhteiskunnan osallistuminen. Tuloksia täydennetään vuonna 2005 laadittavalla vertailuanalyysillä. NOPEA REAGOINTI 3: ALANKOMAIDEN TILANTEEN KEHITYS Van GoghIN MURHAN JA USKONNOLLISiin rakennuksiin kohdistuneiden hyökkäysten jälkeen Alankomaiden tapahtumista erityisen huolestunut EUMC pyysi marraskuussa Alankomaiden kansalliselta koordinointikeskukselta selvitystä Alankomaiden tilanteen kehittymisestä Van Goghin murhan ja uskonnollisiin rakennuksiin tehtyjen hyökkäysten jälkeen. Alankomaiden koordinointikeskus laati tapahtumista kronologisen kuvauksen, jossa kuvailtiin murhaa ja sitä seuranneita etnisiä jännitteitä ja uskonnollisiin rakennuksiin kohdistuneita hyökkäyksiä. Lisäksi esitettiin lyhyt analyysi muslimiyhteisön tilanteen kehityksestä ja suuntauksista sekä erityisesti islamofobisen ajatusmallin vaikutuksesta Alankomaiden yhteiskuntaan. Tätä nopean reagoinnin menettelyä tuettiin muille 24 koordinointikeskukselle toimitetulla kyselytutkimuksella siitä, esiintyikö muissa jäsenvaltioissa jälkireaktioita islamofobisina tai muslimeille tai maahanmuuttajille vihamielisinä välikohtauksina. NOPEA REAGOINTI 4: KANSALLISTEN RAPORTTIEN PÄIVITTÄMINEN EUMC pyysi joulukuussa kansallisia koordinointikeskuksia toimittamaan uusia tietoja tammikuun ja lokakuun 2004 väliseltä ajanjaksolta toimitettujen kansallisten raporttien päivittämiseksi. Koska EUMC:n raportointijaksona on kokonainen kalenterivuosi, kansallisia koordinointikeskuksia kehotettiin täydentämään kansallisten raporttiensa tietoja 31. joulukuuta 2004 asti Tarkastustehtävät Kansalliset koordinointikeskukset tarkastivat maataan käsittelevät EUMC:n painotuotteet ennen niiden julkaisemista. Vuonna 2004 kansalliset koordinointikeskukset tarkastivat maakohtaiset tiedot kahdesta EUMC:n teettämästä vertailevasta tutkimuksesta. Ne olivat Comparative Report: Migrants, Minorities and Legislation: Documenting Legal Measures and Remedies against Discrimination in 15 Member States of the European Union (Vertaileva raportti: maahanmuuttajat, vähemmistöt ja lainsäädäntö: syrjinnänvastaisten oikeudellisten toimenpiteiden ja oikeussuojakeinojen dokumentointi Euroopan unionin 15 jäsenvaltiossa) ja Comparison of the reports on national strategies for minority schooling prepared by the National Focal Points of the Central and Eastern European Candidate Countries (Vähemmistöjen koulutusta koskevista kansallisista strategioista KIE-maissa laadittujen kansallisten koordinointikeskusten raporttien vertailu) Raxen6-vaiheen valmistelu vuonna 2004 Raxen-verkon toiminta on jatkuvaa oppimisprosessia. Koska tiedonkeruuta vastaavanlaisen verkon avulla - varsinkin nyt EU:n laajennuttua 25 jäsenvaltioon - ei 12

15 ole kokeiltu koskaan aikaisemmin, Raxenin ohjeita, prosesseja ja tuotteita parannetaan jatkuvasti vuorovaikutuksessa kansallisten koordinointikeskusten, EUMC: n ja sen tärkeimpien kohderyhmien sekä muiden asiantuntijoiden kanssa. EUMC: n toiminta keskittyy yhä enemmän sen tärkeimpien kohderyhmien tarpeisiin. Viimeistään Alankomaiden etnisten ryhmien välisiä yhteenottoja seuranneet reaktiot ja niistä virinnyt julkinen keskustelu osoittivat tällä raportointikaudella, että rasismin ja syrjinnän torjunnasta on erittäin tärkeää käydä Euroopan tason keskustelua, ja sitä varten tarvitaan välttämättä luotettavia taustatietoja. EUMC osallistuu tähän Euroopan laajuiseen keskusteluun Raxen-verkon ja etenkin kahden uuden tai parannetun välineen avulla. Nämä ovat seuraavat: EUMC voi pyytää lyhyellä varoitusajalla yksittäistä kansallista koordinointikeskusta tai koordinointikeskusten ryhmää käynnistämään tietyssä kysymyksessä nopean reagoinnin menettelyn; hyvä esimerkki siitä on Alankomaiden koordinointikeskuksen nopea reagointi. Raxen6-raportointikaudella EUMC alkaa julkaista kahdesti kuukaudessa ilmestyvää Raxen Bulletin -lehteä. Kansalliset koordinointikeskukset ryhtyvät raportoimaan rasismiin, muukalaisvihaan, antisemitismiin ja islamofobiaan tai maahanmuuttajien, pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden syrjintään liittyvistä merkittävistä kysymyksistä, joista on käyty raportointikauden aikana julkista keskustelua kyseisessä jäsenvaltiossa Pharen Raxen_CC-hanke EUMC sai 29. helmikuuta 2004 päätökseen hankkeensa Raxen_CC Information Network on Racism and Xenophobia in the Central and Eastern European Candidate Countries (CEECs) (Raxen_CC rasismia ja muukalaisvihaa Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasvaltioissa (KIE-maat) koskeva tietoverkko). Hanketta tuki Phare-ohjelmaan kuuluva usean edunsaajan ohjelma, joka koskee Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasvaltioiden osallistumista yhteisön erillisvirastojen toimintaan vuonna Hankkeen yleistavoitteena oli valmentaa KIE-maita osallistumaan EUMC:n tulevaan toimintaan. Tarkalleen ottaen hankkeessa pyrittiin aloittamaan rasismia ja muukalaisvihaa koskevan tietoverkon (Raxen_CC) muodostaminen KIE-maihin ja laajentamaan siten Raxen-verkkoa 25 jäsenvaltioon. Tämä tavoite saavutettiin vuoden 2004 aikana, ja Raxen-verkkoon kuuluu nyt 25 kansallista koordinointikeskusta. Neljä Raxen_CChankkeen kuluessa valituista kahdeksasta kansallisesta koordinointikeskuksesta hyväksyttiin myös Raxen5-vaiheeseen. Lisäksi valittiin kansalliset koordinointikeskukset Kyprokselle ja Maltalle. Seuraavalla laajentumiskierroksella unioniin liittyvien ehdokasvaltioiden, Romanian ja Bulgarian, integroitumista valmistellaan vuodeksi 2005 seuraavan monen edunsaajan Phare-ohjelman tuella. Pharen Raxen_CC-hankkeesta tuli ratkaiseva askel kohti uusien jäsenvaltioiden integroitumista EUMC:n toimintakehykseen. EUMC:n yhteydet kansalaisyhteiskunnan toimijoihin näissä maissa perustuvat pitkälti Raxen_CC-hankkeen kulu- 13

16 essa tehtyyn kartoitustyöhön. Vähemmistöjen koulutusta koskevista kansallisista strategioista KIE-maissa laadittua kartoitusta ja raporttia käytettiin yhtenä tärkeimmistä tietolähteistä, kun laadittiin vähemmistöjä ja koulutusalaa kymmenessä liittymisneuvotteluja käyvässä valtiossa käsittelevä luku EUMC:n vuosikertomuksen 2003/2004 osaan 2 Rasismi ja muukalaisviha EU:n jäsenvaltioissa Suuntaukset, kehitys ja hyvä käytäntö. Raxen_CC-hankkeessa laadittiin yhteenvetoraportti Evaluation of available data on anti-semitism in the 10 Candidate Countries of Eastern and Central Europe (CEECs), jossa arvioidaan kymmenestä Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasvaltiosta (KIE-maat) saatuja antisemitismiä koskevia tietoja. Siinä esitettiin yleiskatsaus antisemitismin torjunnan tärkeisiin toimijoihin ja tehtiin selkoa maakohtaisista lainsäädäntö- ja insitutionaalisista järjestelmistä ja niiden kehityksestä. EUMC aikoo hyödyntää tätä arviointia tulevassa toiminnassaan antisemitismin torjumiseksi EU:n 25 jäsenvaltiossa Pyöreän pöydän kokoukset Kansallisten pyöreän pöydän kokousten tavoitteet Kansallisten pyöreän pöydän kokousten tärkeimmät tavoitteet ovat seuraavat: saattaa kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten edustajat vuoropuheluun keskenään ja edistää yhteistyötä ottaa esiin eri jäsenvaltioiden tärkeimmät kysymykset ja erityisnäkökohdat tiedottaa rasismin ja muukalaisvihan kehityksestä vaihtaa hyviä toimintatapoja koskevaa tietoa jäsenvaltioiden välillä tiedottaa tekemästään työstä EUMC:lle, muille kansallisille pyöreän pöydän kokouksille ja Raxen-verkon jäsenille korostaa erilaisten yhteisöjen, erityisesti maahanmuuttajaryhmien ja etnisten vähemmistöryhmien, sekä rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission (ECRI) ja Euroopan rasisminvastaisen verkoston (ENAR) osallistumisen merkitystä omaksua neuvoa-antava rooli ja tehdä suositusehdotuksia EUMC:n työohjelmaan ja vuosikertomukseen. Pyöreän pöydän kokouksissa keskitytään analysoimaan ja arvioimaan rasismitilannetta jäsenvaltioissa. Kokouksissa keskustellaan ja vaihdetaan tietoja rasismin torjunnan hyvistä toimintatavoista eri jäsenvaltioissa. Niissä arvioidaan nykytilannetta ja tulevaa kehitystä tarkoituksena kehittää alan keskeisten toimijoiden yhteinen strategia. 14

17 Kansalliset pyöreän pöydän kokoukset eroavat toisistaan organisaatioltaan ja rakenteeltaan. Näin on otettu huomioon kunkin jäsenvaltion erityistilanne ja se toiminta-ajatus, että on pyrittävä välttämään päällekkäisyyttä jo olemassa olevien rakenteiden kanssa. Kansalliset pyöreän pöydän kokoukset helpottavat tietojen (esimerkiksi hyvien toimintatapojen) vaihtoa paikallisella, kansallisella ja EU:n tasolla. Kokouksissa saatuja tietoja voidaan käyttää eri aloja koskevia EUMC:n suosituksia laadittaessa ja jäsenvaltioissa tapahtunutta kehitystä kuvaavaa EUMC:n vuosikertomusta laadittaessa. Pyöreän pöydän kokoukset ovat foorumi, jolla rasismin, muukalaisvihan ja antisemitismin torjunnassa toimivat keskeiset organisaatiot ja vastuuhenkilöt voivat kokoontua. Niiden ansiosta EUMC voi sitoutua lähestymistapaan ja toimintaan, joka ulottuu ruohonjuuritasolta keskushallinnon eri osiin saakka. Pyöreän pöydän kokouksissa asioita käsitellään Euroopan unionin näkökulmasta. Kokoukset myös tukevat osanottajien verkottumista, sillä harvoilla näistä on muita mahdollisuuksia osallistua vuoropuheluun Kansalliset pyöreän pöydän kokoukset vuonna 2004 Kansallisia pyöreän pöydän kokouksia järjestettiin ympäri vuoden. Niissä käsiteltiin monia eri kysymyksiä, joista osa liittyi itse EUMC:n toimintaan ja osa EUMC: n tehtäväkentän laajentamiseen ihmisoikeusasioihin. Irlanti järjesti pyöreän pöydän kokouksen 9. kesäkuuta Dublinissa. Kokous sisällytettiin Irlannin puheenjohtajakauden toimintaan. Siellä keskusteltiin entistä osallistavamman, monikulttuurisen Euroopan kehittämisestä politiikan ja käytännön keinoin. Itävalta järjesti pyöreän pöydän kokouksen 5. marraskuuta Grazissa. Kokouksessa keskusteltiin EUMC:n tehtäväkentän laajentamisesta ihmisoikeusasioihin. Saksa järjesti pyöreän pöydän kokouksen 23. marraskuuta Berliinissä. Keskeiset aiheet olivat esitys EUMC:n tehtävän laajentamisesta perusoikeus-/ihmisoikeusasioihin, Saksan maahanmuuttolakiehdotus ja kansallisen toimintasuunnitelman ajantasaistaminen Durbanin rasisminvastaisen maailmankonferenssin seurantaa varten. Suomi järjesti pyöreän pöydän kokouksen 10. joulukuuta Helsingissä. Keskeiset aiheet olivat Romanien asema Euroopassa ja Suomessa, Vähemmistöjen vähemmistöt moniperusteinen syrjintä, Moninaisuusajattelu ideologisissa organisaatioissa ja Tasavertaisuus kansalaistoiminnassa. Romanien asemaa Euroopassa ja Suomessa käsitelleen pyöreän pöydän kokouksen tärkein suositus oli romanien ruohonjuuritason toimintarakenteiden lujittaminen paikallistason toiminnan helpottamiseksi. Suomessa EUMC esitteli tehtäviään ja jakoi osallistujille tietoa Raxen-verkon käytöstä ja tiedonkeruumenetelmistä. Samalla se tiedotti tehtäväkenttänsä laajentamisesta ihmisoikeus-/perusoikeusasioihin. 15

18 EU:n pyöreän pöydän konferenssi vuonna 2004 EU:n viides pyöreän pöydän konferenssi järjestettiin 16. ja 17. joulukuuta 2004 Wienissä. Vuoden 2004 konferenssissa käsiteltiin erityiskysymyksiä, jotka liittyvät EUMC:n tehtävän laajentamiseen ihmisoikeus-/perusoikeusasioihin. Konferenssiin tuli 58 osanottajaa unionin 18 jäsenvaltiosta. Konferenssin tavoitteena oli ottaa kantaa käynnissä olevaan Euroopan perusoikeusvirastoa koskevaan kuulemisprosessiin. Lähinnä konferenssissa keskityttiin pohtimaan sitä, miten perusoikeuksien painoarvoa voitaisiin lisätä EUMC:n nykyistä rasismin ja muukalaisvihan torjuntaan keskittyvää toimintaa väheksymättä. Konferenssi tarjosi EUMC:lle tilaisuuden kuulla eri sidosryhmien, myös jäsenvaltioiden hallitusten edustajien (16 kansallisen yhteyshenkilön) ja kansalaisjärjestöjen näkemyksiä. Konferenssin pääpuhujina olivat Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja Euroopan rasisminvastaisen verkoston (ENAR) edustajat. Puheenvuoroissa esitettiin eri näkökulmia siihen, miten uuden viraston työtä voitaisiin kehittää perusoikeuksien alalla, ja pohdittiin erityisesti sitä, miten kansallisten elinten, kansainvälisiä yleissopimuksia hallinnoivien elinten ja kansalaisyhteiskunnan lisäarvoa voitaisiin kasvattaa. Esitysten jälkeen kokoonnuttiin työryhmiin, joiden tulokset olivat konkreettisia päätelmiä. Työryhmissä käsiteltiin muun muassa seuraavia keskeisiä aiheita: Virastolle olisi määriteltävä laaja tehtäväkenttä, jonka yhtenä painopisteenä tulisi olla rasismin, muukalaisvihan ja antisemitismin torjunta. Viraston tehtäväkentän muut painopisteet tulisi määritellä hallintoneuvoston strategisessa ohjauksessa. Viraston toiminnan olisi keskityttävä EU:n jäsenvaltioihin. Vielä ei kuitenkaan päästy yhteisymmärrykseen siitä, pitäisikö tehtävä ulottaa myös liittymisneuvotteluja käyviin valtioihin ja unionin ulkopuolisiin valtioihin. Seurantaa (tiedon kerääminen ja analysointi) tulisi pitää yhtenä viraston päätehtävistä, ja siihen olisi sisällytettävä lainsäädännön, politiikan ja käytännön vaikutusten arviointi. EUMC:n tapaan viraston tulisi levittää tietoa hyvistä toimintatavoista ja laatia suosituksia yhteisölle ja jäsenvaltioille. Näitä tehtäviä voitaisiin täydentää ihmisoikeuskasvatukseen liittyvällä roolilla ja koulutusyhteistyöllä/teknisellä yhteistyöllä kansallisten viranomaisten kanssa. Virasto voisi tukea politiikan ja käytännön seurantaa, painottaa entistä enemmän lainsäädäntöaloitteiden, politiikan ja käytännön vaikutusten arviointia sekä tukea indikaattorien ja kriteerien kehittämistä ja perusoikeuksien valtavirtaistamista politiikan eri aloilla. Eri organisaatioiden (muun muassa Euroopan neuvoston, ETYJ:n ja YK:n) kanssa olisi kehitettävä tehokkaita yhteistyömekanismeja. 16

19 Osallistujat olivat yksimielisiä siitä, että uusi virasto tarvitsisi tämän lisätehtävän hoitamiseen merkittävästi enemmän varoja. Hallintoneuvoston riippumattomuus on varmistettava, ja erityisesti kansalaisyhteiskunta on otettava mukaan päätöksentekoon. Koska monet konferenssiin osallistuneista organisaatioista olivat parhaillaan valmistelemassa riippumattomia kannanottoja perusoikeusvirastoa koskevaan julkiseen kuulemisprosessiin, nämä päätelmät eivät edusta konferenssin virallista kantaa, vaan ne on tarkoitettu yleisiksi virikkeiksi Euroopan komissiolle, Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioille Asiakirjat ja kirjasto Elektroninen arkisto ja EUMC:n verkkotietokanta EUMC:n tietokanta on vapaasti yleisön käytettävissä EUMC:n verkkosivustolla osoitteessa Tietokanta sisältää yleistä tietoa kaikkien jäsenvaltioiden organisaatioista, jotka ovat mukana rasismin, muukalaisvihan ja antisemitismin vastaisessa toiminnassa, tietoa hyvistä toimintatavoista ja muusta toiminnasta, kuten muun muassa kenttätyöhankkeista, kampanjoista ja tutkimuksista, sekä tietoa asiaan liittyvistä julkaisuista ja audiovisuaalisesta aineistosta. Raxen-verkon kartoitustyön sekä työllisyyttä, rasistista väkivaltaa, koulutusta, lainsäädäntöä ja asumista koskevan tiedon keräämisen tulokset ovat olleet tärkeimpiä tietolähteitä. EUMC aloitti vuonna 2004 tiedonkeruun EU:n uusissa jäsenvaltioissa ja jatkoi pääasiassa virtuaalisen arkiston parantamista. Tietoja on päivitetty ja tarkistettu, ja tietokantaan on syötetty Raxen5-vaiheen aikana kerättyjä uusia tietoja. Uusi tietokanta otettiin käyttöön vuonna 2004 heti maakohtaisten tietolehtisten valmistuttua. Nämä EUMC:n tietolehtiset sisältävät yleistietoa kunkin jäsenvaltion ja liittymisneuvotteluja käyvän valtion tilanteesta rasismin, muukalaisvihan ja kulttuurisen, uskonnollisen ja etnisen syrjinnän alalla. Raportointikauden aikana Raxen-verkon kansalliset koordinointikeskukset keräsivät erityisesti väestötilastollisia tietoja (muun muassa etnisistä/kansallisista vähemmistöistä, ulkomaalaisista, uskonnollisista ryhmistä) sekä maahanmuuttoa ja turvapaikanhakua koskevia lukuja. EUMC laati käyttöoppaan ja järjesti koulutusta kansallisille koordinointikeskuksille Kirjasto Kirjastoon on lisätty aineistoa. Sinne on hankittu erityisesti virallisia kansallisia tilastoja ja EU:n tilastoja sekä sanakirjoja ja lisäksi rasismia, muukalaisvihaa, antisemitismiä ja islamofobiaa koskevaa uusinta kirjallisuutta ja asiaan liittyviä tieteellisiä aikakauslehtiä. On myös tilattu lisää tätä aihetta ja siihen läheisesti liittyviä aiheita koskevia online-aikakauslehtiä. 17

20 1.4. EUMC:n tutkimushankkeet Raxen-verkossa tehtävän tiedonkeruun lisäksi EUMC käynnistää tutkimushankkeita analysoidakseen ja tutkiakseen rasismia, muukalaisvihaa ja antisemitismiä sekä itse ilmiönä että sen eri ilmenemismuodoissa ja löytääkseen niitä koskevia hyviä toimintatapoja. Vuonna 2004 saatiin valmiiksi kuusi tutkimusta, julkaistiin viisi raporttia ja aloitettiin kahdeksan uutta tutkimusta. EUMC julkaisee loppuraportit verkkosivustollaan osoitteessa Raportteja voi tilata myös postitse Maahanmuuttajien kokemuksia rasismista ja syrjinnästä EUMC on jatkanut Migrants Experiences of Racism and Racial Discrimination -tutkimushankettaan, jossa tarkastellaan maahanmuuttajien kokemuksia rasismista ja rotusyrjinnästä. Tutkimushanke alkoi vuonna Hankkeen tavoitteena on saada vertailukelpoista tietoa maahanmuuttaja- ja vähemmistöryhmien jokapäiväisistä rasismi- ja syrjintäkokemuksista käyttämällä mahdollisimman yhtenäisiä tiedonkeruun ja tiedon analysoinnin menetelmiä. Ruotsissa tehtyä tutkimusta (joka oli samanlainen kuin Tanskassa ja Suomessa tehdyt tutkimukset) käytettiin mallina hankkeessa. EUMC:n tutkimukset Italiassa, Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Itävallassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa valmistuivat vuosina 2002 ja Vastaavat tutkimukset Saksassa ja Kreikassa saatiin valmiiksi marraskuussa Vuoden 2004 puolivälissä EUMC tilasi neljä muuta tutkimusta, jotka koskevat Ranskaa, Irlantia, Luxemburgia ja Portugalia. Näin saadaan kattava kuva 15 jäsenvaltion EU:sta. Lisäksi EUMC pyysi vuonna 2004 ulkopuolista toimeksisaajaa laatimaan synteesiraportin kaikista 15 kansallisesta tutkimuksesta, valmistelemaan tuloksista Euroopan laajuisen vertailevan katsauksen ja esittämään arvioita tietojen vertailtavuudesta. Loput neljä tutkimusta ja synteesiraportti valmistunevat viimeistään vuoden 2005 lopussa Vertailevat tutkimukset Raxen-verkon kunkin 15 jäsenvaltion kansalliset koordinointikeskukset laativat (toukokuuhun 2004 mennessä) kansalliset raportit työllisyydestä, koulutuksesta, lainsäädännöstä, rasistisesta väkivallasta ja rasistisista rikoksista. EUMC antoi kyseisten alojen asiantuntijoille tehtäväksi koota aineiston yhteen ja laatia siitä vertailevia raportteja. Asiantuntijoiden tuli yhdistää aineistoon teoriapohja ja käyttää raporteissa omaa asiaan liittyvää kirjallisuusaineistoaan. Raporteissa tuli kuvata yhteisiä aiheita, tuoda esiin maiden välisiä eroja ja huomauttaa tiedoissa mahdollisesti havaituista puutteista. Ensimmäiseksi ilmestyi työllisyysraportti vuonna Se julkaistiin sekä paperiversiona että sähköisessä muodossa EUMC:n verkkosivustolla. VERTAILEVA TUTKIMUS Migrants, Minorities and Education: Documenting Discrimination and Integration in 15 Member States of the European Union 18

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta 02_2004_0612_txt_FI 21-09-2004 8:58 Pagina 1 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta Vuoden 2003 vuosikertomus Osa 1 02_2004_0612_txt_FI

Lisätiedot

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA CRI(98)30 Version finnoise Finnish version EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA YLEISTÄ POLITIIKKAA KOSKEVA SUOSITUS NRO 4: KANSALLISET TUTKIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT MAHDOLLISTEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta vuonna 2006

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta vuonna 2006 ISSN 1831-0095 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta vuonna 2006 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta vuonna 2006 Europe Direct -palvelu auttaa sinua

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 PUBLIC LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta ISSN 1725-5341 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta Vuoden 2002 vuosikertomus Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 21/VIII/2007, strategisten suuntaviivojen hyväksymisestä vuosiksi 2007 2013 osana neuvoston päätöksen N:o

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Miksi vapaaehtoistyötä edistetään ja mitataan EU:ssa? EU:n politiikassa vapaaehtoistyö on nähty muutosvoimana, joka osaltaan edistää Eurooppa 2020 kasvustrategian

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 13992/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 2463. istunto (YLEISET ASIAT

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/XPA/fi 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) 13529/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 858 DAPIX 184 CRIMORG 135 ENFOPOL 361 ENFOCUSTOM 170 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS ajoneuvorekisteritietoja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. helmikuuta 2011 (OR. en) 5538/11 Toimielinten välinen asia: 2010/0384 (NLE) PI 3 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0279(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012)

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Vetoomusvaliokunta 18.12.2012 ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012) Asia: Vetoomus nro 0430/2012, Heikki Auvinen, Suomen kansalainen, hänen irtisanomisestaan Euroopan komission

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA CRI(97)36 Version finnoise Finnish version EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA YLEISTÄ POLITIIKKAA KOSKEVA SUOSITUS NRO 2: KANSALLISET ERITYISELIMET RASISMIN, MUUKALAISVIHAN,

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT 1. Mikä on aihekohtainen konferenssi ja mikä on koulutusseminaari? 2. Kuka voi järjestää konferensseja ja seminaareja? 3. Kuka voi jättää

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI JA EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO Yhteistyösopimus Johdanto Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) ja Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE), joihin viitataan jäljempänä

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi

Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat Euroopan komissio 1 Eures Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Eures Euroopan

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 07.2.2017 2016/0231(COD) TARKISTUKSET 269-283 Mietintöluonnos Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANNASTA VASTAAVA YKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0257(COD) 19.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.011 KOM(011) 35 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Toinen kertomus vapaaehtoisista maksuttomista

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa

Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa 1 Laittoman toiminnan suosio kasvussa (IEA/CIVED 1999 ja IEA/ICCS 2009; Nuorisotutkimus 1/2012) 2 sosiaalisten opintojen autiomaa Syrjäyttävä

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN JÄRJESTÖPÄIVÄT 23.-24.9.2008 RANTASIPI AULANKO, HÄMEENLINNA RAIJA MATTILA EU-yhteistyön taustaa Liikuntasektorin

Lisätiedot

PUBLIC 9489/17 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PV/CONS 27 RELEX 440

PUBLIC 9489/17 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PV/CONS 27 RELEX 440 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 27 RELEX 440 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3540. istunto (ulkoasiat/kehitys),

Lisätiedot