VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012"

Transkriptio

1

2 VIRTAIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Valmistelussa olevat keskeiset lainsäädännön muutokset 1.2. Virtain kaupungin visio Väestökehitys Työllisyys ja työpaikkakehitys Talous Kunnallistalous Virtain kaupungin talous TULOSLASKELMAOSA RAHOITUSOSA KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTIÖT JA LIIKELAITOS MARTTINEN Tytäryhtiöt Osakkuusyhteisöt Kunnallinen Liikelaitos Marttinen TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖTALOUSOSA Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Merikanto-opiston johtokunta Tekninen lautakunta INVESTOINTIOSA Hankeryhmät Hankkeet LIITTEET Yksikkökustannukset Avustukset Koulujen oppilasennusteet Hankebudjetti Liikelaitos Marttisen talousarvio

3 VIRTAIN KAUPUNKI TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Kaupunginvaltuusto ohjaa kuntakonsernin toimintaa ja taloutta keskeisesti talousarvion avulla. n sisällöstä ja päätöksenteon tasosta säädetään kuntalaissa. n hyväksyy kaupunginvaltuusto. Samassa yhteydessä on hyväksyttävä vähintään kolmen vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma. Kunnan talousarviossa tulee olla suunnitelman yleisperustelut, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. n toteutumista seurataan viime kädessä osana kaupungin tilinpäätöstä Valmistelussa olevat keskeiset lainsäädännön muutokset Hallitusohjelmassa on sovittu laajasta kuntia koskevasta lainsäädännön uudistamisesta. Kunnallishallinnon rakennelain on määrä tulla voimaan vuoden 2013 alusta siten, että ratkaisut tehdään vuoden 2014 loppuun mennessä. Kuntarakennetyöryhmä julkistaa selvityksen tarkoituksenmukaisesta rakenteesta vuoden 2011 loppuun mennessä. Palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskeva laki. Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Kuntalaki uudistetaan kokonaisuudessaan siten, että uusi kuntalaki on voimassa samanaikaisesti uuden kuntarakenteen kanssa. Kunnan talouden ohjausta ja tasapainottamista koskevat säännökset valmistellaan kuntalakiin siten, että säännöksiä voidaan soveltaa vuonna 2013 alkavasta vaalikaudesta lukien. Turvataan lailla iäkkäiden henkilöiden oikeus laadukkaaseen ja tarpeenmukaiseen hoivaan Virtain kaupungin visio Hyvinvoiva virtolainen hyvinvoiva Virrat Virtain kaupungin vuonna 2009 hyväksytyn konsernistrategian tavoitteena on, että vuonna 2014 Virroilla on toimintaympäristön muutokset huomioiva tehokas ja taloudellinen palvelurakenne. Kuntalaiset voivat paremmin kuin kunnissa keskimäärin. Virrat tunnetaan innovatiivisesta ennakoivasta otteesta ja taitavasta strategisesta johtamisesta. Virrat on kuntalaisten asumista ja yritysten menestymistä tukeva kunta Väestökehitys Väestökehitys on aleneva. Viidessä vuodessa ( ) asukasmäärä on vähentynyt 429 henkilöä. Väestökehitys Vuosi Väkiluku Luonnollinen kasvu Nettomuutto Siirtolaisuus Ennakko 2011/ TK ennuste TK ennuste Kaupungin strategian heikkouksissa on kiinnitetty huomiota väestön vähenemisestä ja ikääntymisestä johtuvaan huoltosuhteen heikkenemiseen. Työssä olevien määrä suhteessa työelämän ulkopuolella olevaan

4 VIRTAIN KAUPUNKI väestöön vähenee. Lääkkeeksi tilanteeseen löydettiin aktiivinen maapolitiikka, vapaa-ajan asukkaiden houkutteleminen vakituisiksi asukkaiksi ja työperäisen maahanmuuton edistäminen. Ulkomaalaisten muutto on vaikuttanut Virtain väestökehitykseen myönteisesti. Kuolleisuus sen sijaan on vuosittain syntyvyyttä suurempi ja maan sisäinen muuttoliike on tappiollinen. Vuosina 2009 ja 2010 Virroilta on sekä toiseen Suomen kuntaan muuttaneissa että muualta Virroille muuttaneissa väestöä kaikista ikäryhmistä, mutta suurin keskittymä on vuoden ikäisissä. Viime vuosina Virroilla on muuttotappiota ollut eniten v. ikäryhmässä ja muuttovoittoa on ollut v. ikäryhmässä. Ikärakenne (Tilastokeskus) Vuosi 0 6 v v v v. yli 86 v TK ennuste TK ennuste Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan väkiluvun väheneminen jatkuu. Aleneva väkiluku heikentää kunnallistaloutta, vähentää sekä verokertymää että valtionosuuksia. Palvelujen suunnittelun kannalta on olennaista, että sekä v. että yli 85 v. ikäryhmät suurenevat. Perusopetuksessa olevien ja erityisesti lukio/ ammattikouluikäisten määrä vähenee, mutta todennäköisesti jonkin verran ennustetta hitaammin Työllisyys ja työpaikkakehitys (Tilastokeskus) Työvoima Työlliset Työttömät Työllisten määrä on vuoden 2007 jälkeen vähentynyt nopeasti. Vuonna 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan Virtain työttömyysaste oli 9,4 % ja koko maan 10,2 %. Joulukuun viimeisenä päivänä 2010 Virtain työttömyysaste oli10,7 %. Työpaikat toimialan (TOL 2008) mukaan (Tilastokeskus) % osuus muutos (A) Maa-, metsä- ja kalatalous ,9-30 (B, D-E) Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto ,6-3 (C) Teollisuus ,8-34 (F) Rakentaminen ,5 3 (G-I) Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,4-2 (J) Informaatio ja viestintä ,1-5 (K) Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,5 1 (L) Kiinteistöalan toiminta ,9 1 (M-N) Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta ,9 7 (O-Q) Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Pakollinen sosiaalivak.; Koulutus; Terveys- ja sosiaalipalv ,6-2 (R-U) Muut palvelut ,2-2 (X) Toimiala tuntematon ,7 2 Yhteensä ,0-64 Tilastokeskuksen tuorein kuntakohtainen työpaikkatilasto on vuodelta (Virtain Yrityspalvelu ei kerää paikallisia työpaikkatietoja.)

5 VIRTAIN KAUPUNKI Talous Kansantalouden kehitys on vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen lähes 5 %:n kasvusta heikentynyt merkittävästi. Tuotannon kasvu on hidastunut ja talouden taantumaa pidetään mahdollisena, jopa todennäköisenä. Syyskuussa laadituista ennusteista BKT:n muutoksesta vuodelle 2012 paras kasvu on +2% ja heikoin arvio -1,5 %. Valtiovarainministeriön näkemys kasvusta on 1,8% ja tähän näkemykseen perustuvat kunnallistalouteen liittyvät päätökset. Valtiovarainministeriö on ennustanut inflaatioprosentiksi vuonna ,3 %. Työttömyyden on arvioitu vuonna 2012 olevan suurin piirtein nykyisellä tasolla. Heikko talouskasvu pitää ilmeisesti lainojen korot alhaisina Kunnallistalous Kunnan ja valtion suhteista neuvotellaan vuosittain valtion budjetin laadinnan osana. Tällöin vahvistetaan peruspalveluohjelma, jonka tavoitteena on hallita kunnallisten palveluiden ja niiden rahoituksen kokonaisuutta. Kunnallistalouden hallinta paikallistasolla on yksityistä yritystä monimutkaisempaa. Kunnat toimivat valtion tasolla päätetyn hyvinvointipolitiikan toteuttajina. Suomessa kuntasektorin tehtävät ovat kansainvälisesti verrattuna laajat. Kuntasektorin osuus julkisista kulutusmenoista on lähes 70 prosenttia. Kuntien kolme suurinta tehtäväaluetta ovat terveydenhuolto. sosiaalipalvelut ja koulutus. Näiden yhteenlaskettu osuus on noin prosenttia kuntien menoista Virtain kaupungin talous Verotulot Kuntien vuodelta 2010 maksuun määrätyt kunnallisverot lisääntyivät 3,5 %. Verotilitykset vuonna 2010 lisääntyivät 2 % ja vuoden 2011 ennusteessa tilitysten lisäystä on 3,6 %. Vuodelle 2012 on kasvun ennustettu hiipuvan 1,4 %:iin. Virroilla vuodelta 2010 maksuun määrätyt kunnallisverot lisääntyivät 2,5 %. Veronpalautuksia tulee poikkeuksellisen paljon, mikä pienentää marraskuussa 2011 kunnan kassaan maksettavia verotuloja. Kokonaistilitys marraskuussa kunnallisveron osalta tulee olemaan negatiivinen. Suunnitelmakaudella verovähennykset vähentävät kunnalle tulevaa verokertymää. Virroilla verotettavan tulon on arvioitu kuluvana vuonna lisääntyvän noin 2 % ja talousarviovuonna 2012 alenevan -0,7 %. Näillä arvioilla kunnallisveron tilitykset talousarviossa ovat vuodelle ,4 milj. ja vuodelle ,3 milj. euroa. Vuodelle 2014 on arvioitu pientä, 1,8 %:n kasvua. Veroprosentti koko suunnitelmakaudelle on laskettu nykyisellä 19,75 %:lla. Kiinteistöveron veroprosentteja korotettiin talousarviovuodelle, mikä laskennallisesti lisää verokertymää noin euroa. Verohallinto on tarkistamassa kiinteistöverolla verotettavien kohteiden tietoja, minkä on ennustettu parantavan verokertymää. Kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuutta korotettiin tilapäisesti vuosille % - yksikköä. Hallitusohjelmassa on päätetty jatkaa korotusta 5 % - yksiköllä vuosina 2012 ja Kertymää vähentää verokannan alentaminen yhdellä prosenttiyksiköllä(25 %). Yhteisöveron kuntakohtainen jako-osuus talousarviovuodelle 2012 määräytyy vuonna 2009 ja 2010 kertyneiden toteutuneiden yritysten ja metsän myyntitulojen keskiarvon perusteella. Virtain kertymän on vuonna 2012 arvioitu alenevan vuoden 2011 arvioon verrattuna 14 % ja sen jälkeen hieman lisääntyvän. Kuntien kokonaiskertymän on arvioitu vuonna 2012 alenevan lähes 9 %. Valtionosuudet Valtionosuudet ovat keskeinen osa peruspalvelujen rahoitusta. Järjestelmän keskeinen osa on verotulojen tasaus, jolla heikomman tulopohjan kunnat nostetaan 91,86 prosentin tasolle siitä henkilöä kohti lasketusta verotulomäärästä, joka saavutetaan koko maassa keskimääräisiä veroprosentteja soveltaen. Vuonna 2012 valtionosuuksien kokonaismäärä koko maassa lisääntyy noin 4,5 %. Virtain valtionosuuskertymää lisäävät sekä verotulojen täydennyserän lisääntyminen että uusien verovähennysten

6 VIRTAIN KAUPUNKI täysimääräinen kompensaatio, joka maksetaan valtionosuuksien osana. Vuoden 2012 valtionosuuksien leikkaus vähensi Virtain varsinaisia valtionosuuksia 0,9 milj. euroa. Kiinteistöveron poisto verotulotasausjärjestelmästä alensi Virtain tasausta vain noin euroa. Sekä arvioon verotulokertymästä että valtionosuuksista sisältyy aina epävarmuuksia, mutta tämän hetken talouden tilanne on poikkeuksellisen haavoittuva ja kaupunginhallitus seuraa talouden kehitystä aktiivisesti. Käyttömenot Valtion laatimassa peruspalvelubudjetissa kuntien ja kuntayhtymien toimintakulujen on arvioitu lisääntyvän 8,3 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen Vuodesta 2011 vuoteen 2012 nousuksi on arvioitu 4,0 prosenttia. Virtain vuoden 2012 talousarviossa toimintakulut lisääntyvät 2010 tilinpäätöksestä 7,3 prosenttia. Kasvun on oltava pienempää kuin maassa keskimäärin, koska tulopohjaan ja palvelutarpeeseen vaikuttava asukasmäärä on aleneva. Vuoden 2011 talousarviosta kasvu vuoteen 2012 on 3,2 prosenttia. Kaupungin strategiassa on käyttömenot rajattu korkeintaan maaseutumaisten kuntien keskiarvoon. Virtain käyttötalouden nettomenot vuonna 2010, mikä on viimeisin valmistunut tilasto, olivat asukasta kohti 37 euroa pienemmät kuin maaseutumaisissa kunnissa keskimäärin. Suunnitelmavuosille on lisätty suunnitelmaan sisältyvien uusien toimintojen kulut ja vähennetty supistuvien toimintojen kulut. Sen jälkeen henkilöstömenoihin on laskettu 1 prosentin korotus. Kokonaislisäys toimintakuluihin(2012/2013) on vain 0,2 %. Henkilöstömenot Raamisopimus palkoista on syntymässä. Vuodelle 2012 on tulossa heti vuoden alusta 1,7 %:n yleiskorotus sekä vielä määrittelemätön keskitetysti jaettava 0,7 %:n järjestelyerä, joka käytetään muun muassa palkkausjärjestelmän uudistamiseen. Vuoden 2012 talousarvion laatimisohjeen mukainen korotus oli syksyn tasoon 2 %, josta jo vuonna 2011 toteutettu järjestelyerä vei 0,8 %. Sivukulut ovat todennäköisesti hieman arvioitua alhaisemmat, joten laskennallista korotusvaraa jää noin 1,3 %. Koko henkilöstömenoista (palkat + sivukulut) yleiskorotuksen ja talousarvion laatimisohjeen ero on noin euroa. Raamisopimukseen kuuluvaa kertaerää, 150 /henkilö, ei ole laskettu määrärahoihin eikä valtion lupaama täysimääräistä kompensaatiota ole lisätty valtionosuuksiin. ssa 2012 alustavasti varatut palkkamäärärahat ovat ilman kokouspalkkioita 3,4 % suuremmat kuin vuoden 2011 talousarvion varaukset ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 5,8 % suuremmat. (Henkilöstömenoihin sisältyvät myös palkkamenoista riippumattomat eläkeperusteiset eläkemaksut ja varhaiseläkemaksut.) Suurin ero on sijaisten palkoissa. Sijaisten varaus on palautettu vuoden 2010 toteutuman tasolle. Lokakuun lopussa 2011 toteutuneet henkilöstömenot olivat 4,6 % suuremmat kuin toteutuma vastaavana ajankohtana vuonna Tällä kasvulla vuoden 2011 budjetoidut henkilöstömenot tulevat ilmeisesti riittämään. Koko kunnan tasolla alustavasti vuodelle 2012 budjetoidut henkilöstömenot todennäköisesti ovat riittävät tulopoliittisen raamin mukaisiin ratkaisuihin. Vaikka niukkuutta on, tulopoliittisen ratkaisun seurauksista tulee selvitä talousarvion määrärahoilla. Tarvittaessa säästöt haetaan budjetin sisältä neuvotellen henkilöstön kanssa. Tavoitteena on, että vuoden 2012 aikana eläkepoistuma hyödynnetään siten, että vuoden 2013 alusta kunnalle syntyy noin 10 henkilötyövuoden poistuma. Eläkkeelle siirtyneen työtehtävät ja vapautuvat tehtävät ensisijaisesti organisoidaan uudelleen ja tarvittavin osin jaetaan toimessa olevalle henkilöstölle. Kunnan on huolehdittava siitä, että määräaikaisille työ- ja virkasuhteille on laissa säädetty peruste. Vaikka yksittäisille määräaikaisuuksille olisi hyväksyttävä peruste, on välttämätöntä huolehtia myös kokonaisuudesta siten, että henkilökunta palkataan vakituiseksi, mikäli työvoiman tarve on pysyvä.

7 VIRTAIN KAUPUNKI Kunnat ja järjestöt ovat sopineet yhteistyössä hyvistä käytännöistä. Hyviin käytäntöihin kuuluu mm. määräaikaisten työ- ja virkaperusteiden ja keston säännöllinen seuranta sekä erilaisten varahenkilöjärjestelmien perustaminen. Hyviksi koetut käytännöt ovat eri kunnissa erilaiset, minkä vuoksi onkin tärkeää, että Virrat päättää omasta käytännöstään ottaen huomioon palvelutuotannon tarpeet, toiminnan organisoinnin ja käytettävissä olevan henkilöstön noudattaen hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Investoinnit vuoden investointien nettomeno on -3,6 milj. euroa. Meno ylittää vuoden tulon noin 2 milj. euroa. Suurimmat kohteet, kaukolämpölaitoksen saneeraus ja Kalettomanlahden hanke sisältyivät jo vuoden 2011 talousarvioon, mutta osittain määräraha jää käyttämättä ja siirtyy vuoden 2012 talousarvioon. Kaukolämpölaitoksen peruskorjaus on tuottava investointi. Erillisenä yksikkönä lämpölaitos kykenisi maksamaan investoinnin omalla tulorahoituksellaan. Käytännössä lämpölaitos on osa kunnan toimintaa ja sisältyy suoraan kunnan talousarvioon, joten lämpölaitoksen tuotto on kunnan vuosikatteen sisällä. Aiempaa tuottoa ei ole rahastoitu tulevaa investointia varten, vaan se sisältyy taseen ylijäämään. Tuloslaskelma Vuoden 2011 ennuste ja vuoden 2012 talousarvio ovat hieman alijäämäisiä. n 2012 osalta tilanne on parempi kuin keväällä hyväksytyssä talouden raamissa ennakoitiin. Kuntalaki edellyttää, että tilinpäätöksen alijäämä tulee ensisijaisesti kattaa edellisten vuosien ylijäämällä. Virtain taseessa on ylijäämää 13,6 miljoonaa euroa. Kahden heikomman vuoden jälkeen ylijäämää olisi edelleen 12,6 miljoonaa euroa. Rahoituslaskelma Vuoden 2011 investointeihin nostettiin 3 miljoonan euron laina. Koska investoinneista siirtyi ennakoitua suurempi osuus vuodelle 2012, lainapääomasta osa jää käytettäväksi vuoden 2012 hankkeisiin. Vuonna 2011 lainamäärä lisääntyi 2,5 miljoonaa euroa. ssa 2012 lainamäärän lisäys on enimmillään 1,2 miljoonaa euroa. Lainojen lisäys on tarkoitus pysäyttää vuoteen Laskennallisesti lainapääoma tällöin on 6,2 miljoonaa euroa, 825 euroa/asukas. (Vuoden 2010 lopussa maaseutumaisten kuntien lainapääoman keskiarvo asukasta kohti oli euroa.) Talouden yhteenveto Virtain rahoitusvarallisuus (= rahat ja talletukset vieras pääoma) oli vuonna / asukas. Kokonaistilanne on koko 2000 luvun heikentynyt ja vuoden 2010 tilinpäätöksessä rahoitusvarallisuus oli muuttunut velaksi, - 32 euroa/asukas (Maaseutumaiset kunnat /as). Taloussuunnitelman ja toteutumaennusteen perusteella rahoitusvarallisuus heikkenee ja luku olisi vuonna 2011 noin -50 /asukas, vuonna 2012 noin -220 /asukas ja edelleen vuonna 2013 noin -313 /asukas. Luvut ovat suuntaa antavia, koska kassatilanteeseen vaikuttaa myös talousarvion ulkopuolinen rahaliikenne.) Vaikka tilanne heikkenee, Virtain talous suunnitelman linjauksilla on edelleen hyvä. Rahoitusvarallisuuden on säilyttävä positiivisena myös Tämän saavuttamiseksi on parannettava toiminnan tuottavuutta sekä realisoitava kunnan peruspalveluiden kannalta tarpeetonta omaisuutta. Mikäli kunnan taloustilanne niin edellyttää, selvitetään lomarahojen vaihtaminen vapaaseen mennessä.

8 VIRTAIN KAUPUNKI Vuosi 2013 Raamisopimus korottaa henkilöstömenoja vuonna ,06 %. Suunnitelmassa on vain 1 %:n korotus. Euroiksi muutettuna ero on noin euroa. Summa vastaa noin 0,5 % - yksikön kunnallisveron korotusta tai noin 8 henkilötyövuotta. Vuoden 2012 talousarviossa Virtain verotulot ja valtionosuudet ovat yhtä suuret. Hallitusohjelmassa hallitus on sitoutunut toteuttamaan uusia lisäsopeuttamistoimia, mikäli valtion velan bruttokansantuoteosuus ei näytä kääntyvän laskuun ja valtion talouden alijäämä asettuvan alle yhden prosentin bruttokansantuotteesta. Tällaisiksi toimiksi on nimetty kuntien valtionapujen lisäjäädytys ja sopeutus sekä verojen lisäkorotukset ja verovähennysten karsiminen. Jo nykyisiin linjauksiin sisältyvät vuodesta 2013 alkaen lukioiden ja ammatillisen koulutuksen säästöt. Terveen talouden ylläpitoon jo nykyisillä linjauksilla vaaditaan toiminnan uudelleen järjestelyjä, eläkepoistuman järkevää hyödyntämistä ja jatkuvia kehittämistoimia. Lisäksi, ja erityisesti mikäli valtionosuuksiin tulee lisäjäädytyksiä, Virroilla on liikkumavaraa kunnallisveron korotuksessa. Yhden prosenttiyksikön korotus lisäisi tuloja ensimmäisenä vuonna noin euroa ja seuraavana noin euroa. Tällöin veroprosentti olisi 20,75. (Vuonna 2011 veroprosentin aritmeettinen keskiarvo oli 19,70 ja korkein veroaste oli 21,50 %.) rakenteen kaksi olennaista näkökulmaa Toiminnan vaikuttavuutta on edellytetty arvioitavan lautakuntatasolla. Vaikuttavuus tarkoittaa sitä, mihin koko hallintokunta toiminnallaan pyrkii. Vaikuttavuus kohdistuu kuntalaisiin, ei omaan organisaatioon. Vuositasolla sitovat tavoitteet ovat operatiivista toimintaa ja siis ohjaavat vuoden toimintaa. Niiden tulee edistää vaikuttavuustavoitetta. Riskien arviointia (= haluttua vaikutusta ei synny) on pyydetty kuvaamaan sellaisesta näkökulmasta, mihin kunta itse ja kyseinen hallintokunta voi vaikuttaa. Kummassakaan kohdassa ei vielä ole kovin hyvin onnistuttu, mutta alkuun on päästy. Kun tiedetään, mitä tavoitellaan, on suurempi mahdollisuus onnistua.

9 VIRTAIN KAUPUNKI TULOSLASKELMAOSA Asukasluku vuoden lopussa TULOSLASKELMA 2010 TP 2011 TA TA MUU- TOS 2013 TS 2014 TS MUUTOS 2010/12 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTATUOTOT , PALKAT JA PALKKIOT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , HENKILÖSIVUKULUT , HENKILÖSTÖKULUT , ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET , VUOKRAT , MUUT KULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , VEROTULOT , VALTIONOSUUDET KORKOTUOTOT , MUUT RAHOITUSTUOTOT , KORKOKULUT , MUUT RAHOITUSKULUT , RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , VUOSIKATE , SUUNNITELMANMUKAISET POIS- TOT , TILIKAUDEN TULOS , POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , Marttinen Koko kunnan tulos TP 2011 TA 2012 TA MUUTOS 2013 TS 2014 TS Kunnallisvero (1000 ), 19,75 % , Yhteisövero (1000 ) , Kiinteistövero (1000 ) , VEROTULOT ,

10 VIRTAIN KAUPUNKI Tuloslaskelmaosassa verotulot yhteensä ja valtionosuudet yhteensä ovat tuloarvioita. Rahoitustuottojen ja kulujen erotus on nettomääräraha. 3. RAHOITUSOSA Rahoitusosa Kaupunki Kaupunki Kaupunki Kaupunki TP 2010 TPe 2011 TA 2012 TS Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien myyntitulot Pysyvien vastaavien myyntivoitot/tappiot Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset(tase 1448) Antolainasaamisten vähennykset liikelaitokselta(tasetili 1770) Välirahoituksen vähennykset (tase 1448) Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset,liittymismaksut Vaikutus maksuvalmiuteen Kassavarat Lainamäärä Lainamäärä/asukas Asukasmäärä ( Arvio) Rahoitusosan sitovat määrärahat ja tuloarviot vuonna 2012, 1000 euroa: Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen nettolisäys yhteensä: Antolainasaamisten ja välirahoituksen nettomuutos 0

11 VIRTAIN KAUPUNKI TYTÄRYHTIÖT JA LIIKELAITOS MARTTINEN 4.1. TYTÄRYHTIÖT Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalot Käyttöaste Aravavuokrataloissa käyttöaste on pysynyt hyvänä. Alkukesästä huoneistoja vapautui runsaasti ja suurin osa niistä oli tyhjillään n kk. Nyt tilanne on muuttunut ja vain muutama huoneisto on vapaana jotka odottavat huoneistoremontteja. Linjatie 1:n osalta tilanne jatkuu entisenlaisena, eli pienet huoneistot ovat täynnä, mutta isoja huoneistoja on vapaana. Käyttöaste aravavuokratalojen osalta tulee säilymään tavoitetasossa. Tavoitetasoa vuodelle 2012 voidaan pitää samana 95 %, vaikkakin vuokrarästien määrä on kasvussa ja häädöt lisääntyneet. Budjetin toteutuminen Budjetti on suurimmalta osin toteutumassa suunnitellun mukaisesti. Suurimmat eroavaisuudet ja havainnot budjetin ja heinäkuun 2011 tuloslaskelman perusteella ovat: Kaukolämpö. Tämän vuoden budjettia tehtäessä ei kaukolämmön hinnan korotusta ollut tiedossa. Budjetissa arvioitu korotus oli kuitenkin pienempi kuin toteutunut korotus, joten kaukolämmön osalta tulee budjettiin selvä ylitys. Heinäkuun tilanteesta puuttuu kaukolämpöä noin , koska touko/kesäkuun laskutus on kaupungilta tekemättä. Isännöintikorvaus. Heinäkuussa 2010 allekirjoitetun isännöintisopimuksen perusteella Virtain Vuokratalojen kustannukset isännöitsijän palkansuhteen nousevat edellisvuodesta noin vuositasolla. Korotus on budjetissa huomioitu. Huoneistopalo Martinpolku 1:ssä. Heinäkuun tuloslaskelmassa näkyy palosta aiheutuneita kustannuksia ,15. Yhteensä noin nousseet kustannukset vahinkojen korjaamisesta saadaan Pohjantähti yhtiöltä takaisin, vähennettynä 800 omavastuulla. Luottotappiot. Ennustettavissa ollut luottotappioiden kasvu on tänä vuonna valitettavasti toteutumassa. Rästien perintä ja häätöjen hakeminen on selvästi lisääntynyt edellisvuosiin verrattuna. Luottotappiot heinäkuun lopussa olivat 6298,17. Huoneisto remontit. Remonttikustannuksissa on edelleen saatu nipistettyä budjetista. Arvio tämän vuoden loppuun palkkoineen on , jossa budjettiin olisi säästöä n remonttikustannukset ovat nyt sillä tasolla, että pakolliset huoneistoremontit pystytään tekemään. Jatkossa jos remonttikustannuksista vielä nipistetään, niin huoneistojen kunto tulee heikkenemään. Budjetin päätavoitteet vuodelle vuokria tullaan korottamaan 0,30 /m²/kk. - tuloksen osalta tähdätään 0 tulokseen. - huoneistoremontit tullaan edelleen toteuttamaan tulorahoituksella. Hallinnolliset tavoitteet: Isännöintisopimus on irtisanottu päättyväksi Isännöintiä ei ole vielä kilpailutettu, tämän vuoksi vuoden 2012 budjetissa ei ole isännöinnin hintaa. Kehitysvammaisten asuntoloina toimivat Louhenkatu 2 ja Louhenkatu 4 ovat vuosia olleet eri toimijan hoidossa. Kohteita ollaan siirtämässä Virtain Vuokrataloille.

12 VIRTAIN KAUPUNKI Louhenkatu 2 ja Louhenkatu 4 rivitaloille ollaan käynnistämässä hankesuunnitelma talojen peruskorjaamiseksi asuntolan asukkaille paremmin soveltuviksi paikoiksi. Suunnitelmat käynnistetään ja hankkeen avustuksia ja korkotukilainoja haetaan vuoden 2011 aikana. Vuosi 2012 on hankkeen rakentamisen suunnittelua, urakoitsijan hakemista ja kustannusten selvittelyä. Toteutuessaan hanke on kaksivaiheinen ja ensimmäinen vaihe voisi alkaa aikaisintaan vuoden 2012 syyskesästä. Linjatie 1 ja Linjatie 5 Ns. vapaarahoitteisista taloista Linjatie 5 on ollut koko ajan täynnä ja sen tulos tulee tänäkin vuonna olemaan positiivinen. Linjatie 1:n osalta samat ongelmat, eli isojen asuntojen tyhjillään olo jatkuu. Kun näitä taloja arvioidaan yhdessä, niin vuoden 2011 tappioksi arvioidaan noin euroa. Arvioitu tappio on laskettu vuoden 2011 budjetin mukaan, eikä siinä ole huomioitu kaukolämmön hinnan nousua. Tappio pitää sisällään Linjatie 1 lainanlyhennyksen. Linjatie 1:n vuoden 2010 tappioihin on Virtain kaupunki myöntänyt avustuksen. Avustuksessa ei ole huomioitu Linjatie 1:n lyhennyksiä vuodelle 2010, jotka jäävät vuokratalon vastuulle. Tästä johtuen Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalot tulee pyytämään Virtain kaupungin suostumusta, että Linjatie 1:n lyhennysohjelmaa voidaan Kuntarahoituksen kanssa muuttaa tässä vaiheessa kevyemmäksi. Kiinteistö Oy Virtain Opiskelija-asuntolat Opiskelija-asuntoloissa toteutettiin vuokrankorotus , joka oli 0,40 /m²/kk. Vuokra sisältää kalustetun huoneiston, käyttösähkön, veden ja nettiyhteyden. Opiskelijaasuntolan vuokraustilanne on hyvä ja vain muutama solu-huoneisto on tyhjillään. Budjetti tulee toteutumaan suunnitelmien mukaisesti ja on positiivinen, suunnitelman mukaiset poistot tullaan tekemään. Tänä vuonna viihtyvyyttä on pyritty lisäämään mm. uusimalla A ja B taloihin sängyt ja nojatuolit, sekä verkkoyhteyden nopeutta on lisätty. Vuodelle 2012 on suunnitteilla verhojen, työtuolien ja ainakin osan työpöytien uusimisia. Lisäksi A ja B talon auringon polttamat laudoitukset maalataan. Kesähotellitoiminta jatkuu myös vuonna Kiinteistö Oy Killinpolku Kiinteistö Oy Killinpolun käyttöaste vapaaehtoisen velkajärjestelyn mukaan pitää olla vähintään 70 %. Yhtiön tavoitteena on tälle vuodelle ollut käyttöasteen pitäminen 85 %. Käyttöaste on saatu pidettyä hyvin tavoitteessa ja ilmeisesti ylittyy hieman. Valtionkonttori on tutkinut vuosien 2009 ja 2010 tilinpäätökset. Valtionkonttori on ilmoittanut, että yhtiön velkasaneerausohjelma voi jatkua sovitun mukaisesti. Seuraavan kerran asiaa käsitellään 2015 tilinpäätöksen valmistuttua. Kiinteistö Oy Virtain Veteraanit Kiinteistö Oy Virtain Veteraanien käyttöaste on tänä vuonna ollut 100 %. Yhtiön talous on kunnossa. Vuokrataso on tällä hetkellä hyvin edullinen, keskimääräinen vuokra on 5,50 /m². Vuoden 2011 suurin muutos yhtiössä on ollut osakekannan siirtyminen Virtain Sotaveraanit ry:ltä ja Virtain Sotainvalidit ry:ltä Virtain kaupungille kauppahinnalla. Tulevaisuuden suunnitelmissa on huoneistojen keittiöiden uusimisia, lisäksi mietitään kolmioihin huoneistokohtaisen saunan rakentamisen tarpeellisuutta.

13 VIRTAIN KAUPUNKI Kiinteistö Oy Tyrkönrivi Kiinteistö Oy Tyrkönrivi on taloudellisesti siinä tilanteessa, että vuotta 2012 se ei selviä ilman avustuksia. Yhtiön laina erääntyy vuonna Aikanaan ryhmiksen osalta annettiin takuu toiminnasta vuoteen 2013 saakka. Yhtiön hallitus on pyrkinyt asian eteen vuosien mittaan keksimään erilaisia ratkaisuja, mutta tulokset ovat olleet laihoja. Virtain jäähalli Oy Kaupungin omistus 62,8 %. Tavoite on turvata edellytyksiä aktiiviseen harrastustoimintaan. Talouden osalta on selviytyä käyttömenoista ja lainojen hoidosta omalla tulorahoituksella. Yhteistyö ja avustussopimus kaupungin ja yhtiön välillä on tarkistettu vuonna Virtain Yrityspalvelu Oy Kaupungin elinkeinotoimi keskitetään suoraan kaupunginjohtajan alaisuuteen. Yhtiö jatkaa vuonna 2012 toimintaansa hallien vuokraajana ja vuoden aikana päätetään yhtiöön kohdistuvista toimenpiteistä OSAKKUUSYHTEISÖT Kaupungin osakkuusyhtiöt ovat Kiinteistö Oy Virtain Virastotalo (omistus 25,4%), Koillis-Satakunnan Sähkö Oy (omistus 38,3%), Kiinteistö Oy Illansuu (omistus 39%) ja Kiinteistö Oy Kanttorinrinne (omistus 39%). Koillis-Satakunnan Sähkö Oy on osakkuusyhteisöistä merkittävin. Vuosittainen osinko on ollut noin euroa.

14 VIRTAIN KAUPUNKI LIIKELAITOS MARTTINEN Liikelaitoksen toiminta-ajatus Liikelaitos Marttinen on Marttisen saaren kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä toimiva nuoriso- ja matkailukeskus. Liikelaitoksen ensisijaisena tehtävänä on hoitaa valtakunnallisille nuorisokeskuksille nuorisolainsäädännössä määriteltyjä tehtäviä. Keskuksen tulee toteuttaa nuorisolain (72/2006) tarkoitusta ja lähtökohtia. Keskuksen toiminnasta pääosan tulee olla nuorisokäyttöä tavoitteena vähintään 2/3 keskuksen käytöstä (asetus 103/2006). Nuorisotoiminnan menoihin saadaan valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Marttisen ensisijaisena tehtävänä on palvella alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä nuorisotoimintaa, leiri- ja luontokoulutoimintaa sekä nuorten aktiivista kansalaisuutta edistävää toimintaa ja toimia tarvittaessa nuorisotyön kehittämiskeskuksena ja kuntien nuorisotyön alueellisena palvelukeskuksena sekä antaa tarvittaessa nuorisotyön jatko- ja täydennyskoulutusta. Kokous- ja juhlatalotoiminta tukee ja luo mahdollisuuksia keskuksen ympärivuotiselle nuorisotoiminnalle. Nuorisolain mukaan keskuksen mahdollinen ylijäämä on käytettävä nuorisokeskuksen sekä sen palvelujen kehittämiseen. Erillinen tulosalue, Perinnekylä, on perinnepohjainen kulttuurimatkailualue, jossa on kaksi museota sekä lähes 30 muuta museaalisesti ja paikallishistoriallisesti arvokasta rakennusta. Osa rakennuksista on vuokrattu matkailua palvelevan yritystoiminnan käyttöön. Perinnekylän toimintaa ja alueen hoitoa supistetaan niin, että toiminnasta aiheutuvat kulut saadaan pidetyksi tasapainossa käytettävissä olevien, aiempaa vähäisempien määrärahojen kanssa (tilikauden tulos +0). Kaupungin avustus Perinnekylälle on Virtain kaupungin visiosta ja strategiasta johdetut vaikuttavuustavoitteet: Vaikuttavuustavoite Mittarit Tavoitetaso Osuus Nuorisolain mukainen Nuorisokäyttöpäivä ,00% nuorisokasvatus Nuorisotoimintaa tukeva Käyttöpäivä (muu ,00 % kokous- ja juhlatalotoiminta käyttö) YHTEENSÄ Tavoitteen toteutumiselle liikelaitoksen omasta toiminnasta aiheutuvat riskit Ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuus ja henkilöstön jaksaminen Palveluiden menekki, turvallisuus ja tuotekehitys

15 VIRTAIN KAUPUNKI Henkilöstön määrä ja muutokset suunnitelmakaudella Tulosalue Henkilöstö Muutos 2012 Vakituiset 12,6 htv + 2,4 htv työntekijät Määräaikaiset 5,8 htv +1,2 htv 18,4htv +3,6htv Yhteensä Liikelaitoksen liikevaihto Muutos 2013 Muutos 2014 Liikelaitos TA 2011 TAE 2012 Muutos TS 2013 TS 2014 Marttinen TP 2010, % Liikevaihto , Poistot , Ali-/ylijäämä

16 VIRTAIN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖTALOUSOSA Tavoitteet ja määrärahat / tuloarviot Kaupunginvaltuusto päättää talousarvion käyttötalouden määrärahoista ja tuloarvioista sekä tavoitteista sitovasti tulosalueittain. Määräraha on suurin sallittu enimmäismeno ja tuloarvio on tulon alaraja. Tilapalvelun, Merikanto-opiston ja kaukolämpölaitoksen sekä ympäristötoimen määräraha on nettomeno. Tällöin sitova määräraha on menojen ja tulojen erotus, toimintakate. Lautakunta tai johtokunta voi tehdä muutoksia menomäärärahaan ja tuloarvioon, mikäli menojen ja tulojen erotus (= toimintakate) pysyy samana. Ympäristötoimessa ja teknisen lautakunnan tulosalueella hallinto on tulosalueen sisällä sitovia, erikseen määriteltyjä osamäärärahoja. Sanallisissa tavoitteissa on lautakuntatasolla määritelty vaikuttavuustavoitteet eli kuvataan se tila, johon tulosalueella asetettujen sitovien operatiivisten tavoitteiden toteuttamisella pyritään. Vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen vie pääsääntöisesti useita vuosia. n kuntalain mukaiset sitovat tavoitteet ovat operatiiviset, tulosalueittain asetetut tavoitteet. Nuorisokeskus Marttinen on ollut kunnallisena liikelaitoksena alkaen. ssa on sitovat Marttisen tavoitteet, mutta talousarvion hyväksyy Marttisen johtokunta ja se ei sisälly kaupungin omaan talousarvioon. Tämän hetken luonnos Marttisen talousarviosta on suositusten mukaisesti talousarvion liitteenä. Edellisen luvun kuntakonsernin tytäryhtiöiden tavoitteet ovat sitovia. Yhtiökokousedustaja on vastuussa siitä, että tavoitteet vahvistetaan myös osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa. Käyttötalousosaa täydentävät liitetietoina talousarvioon sisältyvät avustukset, elinkeinopoliittisen hanketoiminnan tavoitteet hankkeittain sekä Virtain koulujen oppilasennusteet.

17 VIRTAIN KAUPUNKI VALTUUSTO Kaupunginvaltuusto on ylin päättävä toimielin kunnallishallinnossa. Kuntalaki 13 Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. päättää hallinnon järjestämisen perusteista päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei muualla toisin säädetä päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista valita tilintarkastajat hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista Taloudelliset tavoitteet (sitovat määrärahat ja tuloarviot) TULOSALUE TP TA TA Muutos TS TS % KAUPUNGINVALTUUSTO 2010/12 TOIMINTAMENOT , TOIMINTATULOT TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,

18 VIRTAIN KAUPUNKI Toimielin :TARKASTUSLAUTAKUNTA Esittelijä : Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tarkastuslautakunnan Kuntalain mukaisena tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arvioinnissa huomiota kiinnitetään toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Taloudelliset tavoitteet (sitovat määrärahat ja tuloarviot) TULOSALUE TP TA TA Muutos TS TS % TARKASTUSLAUTAKUNTA 2010/12 TOIMINTAMENOT , TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , Lautakunnan vastuualueen toimintaa ohjaavat tavoitteet Toimielin : Esittelijä : KESKUSVAALILAUTAKUNTA Hallintojohtaja Henna Vuorenmaa Lautakunnan toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunta vastaa valtiollisten vaalien, kunnallisvaalien ja kansaäänestysten järjestämisestä. Vuonna 2012 järjestetään presidentinvaali ja kunnallisvaalit. Vuonna 2013 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Henkilöstön määrä ja muutokset suunnitelmakaudella Tulosalue Henkilöstö Muutos 2013 Muutos 2014 Muutos 2015 Taloudelliset tavoitteet (sitovat määrärahat ja tuloarviot) TULOSALUE TP TA TA Muutos TS TS % VAALIT 2010/12 TOIMINTAMENOT TOIMINTATULOT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

19 VIRTAIN KAUPUNKI Lautakunnan vastuualueen toimintaa ohjaavat tavoitteet Toimielin : Esittelijä : KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen toiminnan painopiste on johtaa kuntakonsernia siten, että palvelut eivät vaarannu, menot ja tulot ovat tasapainossa sekä kuntaa kehittävät toimenpiteet toteutuvat. Kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu myös valvoa ja edistää kaupungin strategiaa. Kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan kuuluvat myös kaupungin elinkeinopolitiikka, työllistäminen ja työpajatoiminta, maaseututoimi sekä hallituksen myöntämät avustukset. Työllistämisen ja työpajatoiminnan tehtävänä on tukea työmarkkinoille sijoittumista ja huolehtia pitkään työttöminä olleiden henkilöiden aktivointisuunnitelmien laatimisesta tai työllistää heidät. Lakisääteisten maaseutuelinkeinoviranomaispalveluiden tuottamisen osalta valmistaudutaan uuden lain mukaisen maaseutuelinkeinopalveluja tuottavan yksikön toiminnan käynnistämiseen vuoden 2013 alusta lukien. Palvelut tuottaa Keuruun kaupunki isäntäkuntamallilla. Kaupungin henkilöstöstä eläköityy tulevina vuosina merkittävä määrä henkilöitä. Tehtävien hoitaminen jatkossa edellyttää uusia rekrytointeja sekä muita järjestelyitä. Paras-lainsäädäntö ollaan korvaamassa rakennelailla. Valtiovarainministeriö on ilmoittanut kertovansa tietoja rakennelain tarkemmasta sisällöstä vuoden 2011 loppuun mennessä. Rakennelaki on tarkoitus säätää tulemaan voimaan vuoden 2012 loppuun mennessä. Virtain kaupungin visiosta ja strategiasta johdetut vaikuttavuustavoitteet Vaikuttavuustavoite Mittarit Tavoitetaso Toimintaympäristön muutokset huomioiva tehokas ja taloudellinen palvelurakenne Palvelukokonaisuuden uudelleen organisoinnin selvitystyö Lautakunnan alaisten toimintojen ja toteutustapojen määrittely Selvitys/toteutus 2-3 palvelukokonaisuuden osalta Lautakunnan alaisten toiminnot ja toteutustavat selvitetty Yritystoiminnan edellytysten parantaminen Kaavoitus ja elinkeinotoimen yhteistyö Asukasluvun laskun pysäyttäminen Perustetut uudet yritykset Uudet työpaikat Julkisten, myönnettyjen investointirahoitusten määrä Yritysasiakkaan läpimenoaika Uudet asukkaat Paikkakunnan opiskelupaikat Yritysten nettomäärän kasvu Työpaikkojen lisääntyminen Yritysten investointien lisääntyminen paikkakunnalla Ratkaisut max. 2 kuukautta Positiivinen nettomuutto Paikkakunnan oppilaitosten aloituspaikat eivät vähene Vaikuttavuustavoitteiden toteutumiselle omassa toiminnasta aiheutuvat riskit Elinkeinotoimen järjestelyt eivät toteudu suunnitellusti.

20 VIRTAIN KAUPUNKI Henkilöstön määrä ja muutokset suunnitelmakaudella Tulosalue Henkilöstö Muutos 2012 Muutos 2013 Hallitus 5 +2,5 (kaupunginjohtaja, elinkeinotoimi, maaseututoimi) Sisäinen 18-0,5 palvelukeskus (tietotekniikka, kanslia, rahatoimi, monistamo) Yhteensä Muutos 2014 Hallituksen alaisen toiminnan määrärahat ja tuloarviot yhteensä, (1 000 euroa) TOIMIELIN TP TA TA MUUTOS TS TS % /12 13 KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTAMENOT , TOIMINTATULOT , TOIMINTAKATE SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT , TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,

VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Lautakunnan vastuualueen toimintaa ohjaavat tavoitteet Toimielin : Esittelijä : YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osastopäällikkö Marko Saastamoinen Lautakunnan toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2012 taloussuunnitelma 2013-14

Talousarvio 2012 taloussuunnitelma 2013-14 VIRTAIN KAUPUNKI 1 2012 2012 ja taloussuunnitelma 2013-14 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2011

VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2011 Lautakunnan vastuualueen toimintaa ohjaavat tavoitteet 1 Toimielin : Esittelijä : YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osastopäällikkö Marko Saastamoinen Ympäristölautakunnan toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan tehtävänä

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot