Eväitä ekotukihenkilön energiatyöhön: Kulujärjestelmät sekä energiansäästösuunnitelmat. ATK-luokka, Rakennusvirasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eväitä ekotukihenkilön energiatyöhön: Kulujärjestelmät sekä energiansäästösuunnitelmat. ATK-luokka, Rakennusvirasto 19.9.2013"

Transkriptio

1 Eväitä ekotukihenkilön energiatyöhön: Kulujärjestelmät sekä energiansäästösuunnitelmat ATK-luokka, Rakennusvirasto

2 Päivän aikataulu: 9.00 Kahvitarjoilut Sähköiset kulujärjestelmät Pakki-sähköinen huoltokirja, Per-Johan Johansson, Kiinteistövirasto 9.30 E3-portaali, Pälvi Holopainen, HKR Webkulu, Timo Posa, HKR Sävel Plus, Sari Loukasmäki&Pasi Solanto, Helen Energiansäästötoiminta omassa hallintokunnassa KETS -tavoitteet energiansäästösuunnitelmat, Sirpa Eskelinen, HKR Käytännön haasteita ja ratkaisuja, Sirpa Eskelinen& Tiia Katajamäki, YMK Tilaisuus päättyy

3 Kulujärjestelmät

4 Eri toimijoiden vastuut energiatehokkuustyössä Omistaja/tilaaja Tilahankinnoissa ottaa huomioon kestävän kehityksen Tilaa/edellyttää energia-tehokasta rakentamista ja korjausta Huolehtii ylläpidosta Rakennuttaja Asettaa olosuhde- ja energiavaatimukset Edellyttää suunnittelijoilta energiatehokkuuden huomioimista Edellyttää urakoitsijoilta energiatehokkuuden huomioimista Ylläpitäjä/huolto Suunniteltujen olosuhteiden säilyttäminen ja käyttömuutosten huomioiminen Kulutusseuranta Epäkohtien ilmoittaminen isännöitsijälle Pakki Käyttäjä Huolehtii osaltaan tarpeenmukaisesta energian käytöstä Ilmoittaa epäkohdista ylläpitoon ja isännöitsijälle Hankkii energiatehokkaita laitteita

5 Sähköiset kulujärjestelmät Helsingin kaupungilla: Pakki- sähköinen huoltokirja: -kiinteistön energian- ja vedenkulutustiedot -vikailmoitukset -energiankatselmukset Sävel plus raportointijärjestelmä -kiinteistön sähkön ja kaukolämmön kulutustiedot päivä- ja tuntitasolla E3-portaali: -tilastointi vuositasolla (KETS-tavoitteet) -vertailumahdollisuus -ryhmäseurannat Webkulu- järjestelmä: -kk-tason energiankulutus -huollon ja ylläpidon työkalu -ryhmäseurannat

6 Sähköinen huoltokirja: Pakki Pakki on Tilakeskuksen ylläpitämä kiinteistöjen sähköinen huoltokirja osoitteessa: https://www.buildercom.net/fi Käyttöoikeudet saat Tilakeskuksesta huoltokirjavastaavalta, tai Lisätietoa Pakista löytyy täältä:

7 E3-portaali Kiinteistön vuosikulutustiedot: Käyttäjätunnukset: Katso suoralinkki Helsingin työntekijöille Helmi-intrasta Ohje: e3-portaalin käyttöön

8 Webkulu -järjestelmä Käyttäjätunnukset: Katso suoralinkki Helsingin työntekijöille Helmi-intrasta Jos haluat Webkuluun luoda omia seurantaryhmiä useammalle kiinteistölle, ole yhteydessä HKR-Rakennuttajan asiantuntijoihin: Energianeuvoja, Asko Kämäräinen: Energia-asiantuntija, Timo Posa: Ohje: Webkulu-järjestelmän käyttöön

9 Sävel Plus raportointijärjestelmä Tiedot 600 kaupungin tilakeskuksen hallinnoiman kiinteistön sähkönkulutuksista päivätasolla löytyvät internetistä Helsingin Energian Sävel Plus -raportointipalvelusta (https://www2.helen.fi/raportointi). Kirjautuaksesi palveluun tarvitset alla olevat tunnukset. Tutustu ennen käyttöä Sävel Plus esittelyyn ja Sävel Plus demoversioon. Käyttäjätunnus: katso tunnukset Helsingin työntekijöille Helmiintrasta Ohje Sävel Plus raportointijärjestelmän käyttöön

10 Energiansäästötoiminta omassa hallintokunnassa

11 KETS-tavoitteet ja energiansäästösuunnitelmat Sirpa Eskelinen HKR-Rakennuttaja

12 Energiatehokkuussopimus v päätavoite 9 % energiansäästö sopimusjaksolla tavoite lasketaan kaupungin vuoden 2005 toteutuneesta energiankulutuksesta ( MWh) em. energiakulutuksessa on huomioitu kaupungin palvelu- ja asuinrakennusten sähkönkulutus, polttoaineet, katu- ja muu ulkovalaistus, vesihuolto sekä liikenteen rakennukset asuinrakennuksilla oma energiansäästösopimuksensa VAETS (solmittu v. 2010), jossa kiinteistösähkö on myös huomioitu Helsingin kaupungilla 9 %:n säästötavoitetta vastaava kiinteä energiamäärä on 128,8 GWh kulutuksen ei edellytetä olevan määrällisesti 9 % alhaisempi kuin vuonna 2005 energiansäästöksi lasketaan tulevan kulutuksen estäminen toimenpiteet v ja v (vapaaehtoinen suunnitelmassa) on kuvattu tarkemmin toimintasuunnitelman taulukoissa 1 ja 2

13 Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) Energiatehokkuussopimus yleisesti Ensimmäinen sopimuskausi alkoi vuonna 1993 Voimassa oleva sopimuskausi (neljäs perättäinen) Toimintasuunnitelma laadittu hallintokuntien avustamana Toimintasuunnitelman keskeiset kohdat Matalaenergiarakentaminen asuin- ja palvelurakennuksissa Energiakatselmukset asuin- ja palvelurakennuksissa Uusien säästötakuumenettelyjen käyttö investointien toteutuksessa Kulutusseurannan kehittäminen ja parempi hyödyntäminen Tietotekniikkaympäristön energiansäästömahdollisuudet Ulkovalaistuksen tehostamistoimenpiteet Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen Koulutus- ja tiedotustoiminta

14 Taulukko 1. Helsingin kaupungin energiansäästön kokonaispotentiaali vuoden 2016 loppuun mennessä. Energiansäästön kokonaistavoite v energiansäästötoimenpide tarkasteltu tarkemmin tämän toimintasuunnitelman kohdassa 1. kaupungin palvelurakennusten matalaenergiarakentaminen 2. kaupungin asuinrakennusten matalaenergiarakentaminen 3. energiakatselmusten perusteella kaupungin palvelurakennuksille tehtävät toimenpiteet 4. energiakatselmusten perusteella kaupungin asuinrakennuksille tehtävät toimenpiteet 5. uusien säästötakuu- ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttö investointien toteutuksessa 6. kulutusseurannan aikaansaamat toimintamuutokset 7. kaupungin ulkovalaistuksen tehostamistoimenpiteet 8. kaupungin tietotekniikkaympäristön energiansäästömahdollisuudet 9. koulutus- ja tiedotustoiminnan aikaansaamat käyttötottumusten muutokset 10. uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto energiansäästöpotentiaali (MWh) , , , ,83 Energiansäästöpotentiaali prosentteina (%) vuoden 2005 kokonaiskulutukseen nähden 4.6 *energiansäästö huomioitu taulukon kohdissa 3. ja , , , , ,02 yhteensä ,15

15 Ajankohtaista keskeisistä sopimustoimenpiteistä: Matalaenergiarakentaminen Alakohtaiset suunnitteluohjeet valmistuivat 10/2010 kohteita käynnissä 21 kpl Lähes 0-energiarakentamisohjeet valmistuneet 2012, esitelty Ympäristöministeriölle 6/2012 ETSIVÄ Valmisteilla reaaliaikainen kulutus- ja olosuhdeseuranta rakennusautomaatiojärjestelmää hyödyntäen, jonka avulla kyetään automaattisesti seuraamaan rakennusten energiankulutuksen ja olosuhteiden kehitystä Uusiutuvien energialähteiden rakennuskohtainen hyödyntäminen Aurinkosähkön hyödyntäminen Latokartanon ja Aurinkolahden peruskouluissa Viikin toimistotalo

16 Energiakatselmukset: Omistaja, ylläpitäjä ja rakennuttaja (peruskorjaukset) voivat vaikuttaa mm. seuraavilta osin olemassa olevan rakennuksen energiankulutukseen: Yleisimmät muutosta vaativat toimet: Ilmanvaihdon käyntiajat Ilmanvaihdon käyttötavan muutos Sisälämpötilan muutokset (myös IV) Tuuletustapojen muutokset ATK-laitteiden energiataloudellinen käyttö AV-laitteiden energiataloudellinen käyttö Valaistuksen tarpeenmukainen ja järkevä käyttö lamput energiansäästölampuiksi ja tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin LED:ksi Hanavirtaamat Ulkovalaistuksen tarpeenmukainen käyttö Sisälämpötilojen tasapainotus ja säätö Ostotariffien muutos tarvittaessa

17 Ajankohtaista keskeisistä sopimustoimenpiteistä Olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantaminen Energiakatselmukset Katselmus on tehty yli 500 kaupungin palvelurakennuksessa Volyymi kattaa KETS-sopimuksessa määritellyn 80 % tavoitetason Uudet katselmukset ovat käynnistyneet (energiankulutus vaikuttaa katselmointikohteen valintaan). Ylläpidon kehittäminen Ekoteko Valituissa 21 kiinteistössä energiatalouden ja olosuhteiden intensiiviseuranta ja toimenpiteet Energiatodistusten esillepano (Display-energiamerkki) Koulutus, tiedotus ja neuvonta Huolto- ja ylläpitohenkilöstön koulutukset Ekotukihenkilökoulutus Valtakunnallinen energiansäästöviikko Ilmastoinfon toiminta

18 Energiansäästö % Hallintokuntien energiansäästötavoitteet vuosina Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet (Taske ) Strategiaohjelman mukaisesti hallintokunnille tulee laatia sitovat energiansäästötavoitteet ja tavoitteiden määrittelyssä hallintokuntien tulee olla yhteydessä energiansäästöneuvottelukuntaan Hallintokuntien sitovat energiansäästötavoitteet %/ vuosi)* )*säästötavoite lasketaan vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta sähkön ja kaukolämmön päämittareilta luettuna (ml. sääkorjattu energiankulutus). Hallintokunnat, joiden energiankulutuksesta merkittävä osuus on muuta kuin sähköä tai kaukolämpöä (esim. polttoaineita) määrittelevät itse ne kriteerit, jotka tältä osin vastaavat em. energiansäästötavoitetta.

19 Hallintokuntien sitovat energiansäästötavoitteet Talousarviosuunnitteluohjeet vuodelle 2010 edellyttävät hallintokunnilta sitovia energiansäästötavoitteita Tavoitteena vuosittainen energiansäästö noin 2 % verrattuna vuoden 2010 energiankulutuksen HKR-Rakennuttajan rooli: Energiansäästötavoitteen määrittely yhteistyössä Tilakeskuksen, Opetusviraston ja Talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa Energiansäästösuunnitelmamallin laatiminen hallintokuntien avuksi (Opetusviraston suunnitelman pohjalta) Hallintokuntien avustaminen oman suunnitelman teossa Sitovista energiansäästötavoitteista tiedottaminen Tiedossa oleva tilanne: 17 valmista energiansäästösuunnitelmaa 13 valmistumassa olevaa energiansäästösuunnitelmaa Katso täältä valmistuneet: Hallintokuntien energiansäästösuunnitelmat

20 Hallintokuntien sitovat energiansäästötavoitteet Valmis suunnitelma: Kiinteistövirasto Palmia Tilakeskus & Palmia yhteinen Helsingin kaupunginkirjasto Henkilöstökeskus Opetusvirasto Pelastuslaitos Helsingin taidemuseo Arbis Terveyskeskus Ympäristökeskus Rakennusvirasto Sosiaalivirasto Kaupunginmuseo Liikuntavirasto Taloushallintopalvelu Tarkastusvirasto Suunnitelma valmisteilla: Asuntotuotantotoimisto Suomenkielinen työväenopisto Taske Stara Hankintakeskus Rakennusvalvontavirasto Tietokeskus Nuorisoasiainkeskus Korkeasaari Helsingin Satama Hallintokeskus HKL (rakennukset) Kulttuurikeskus

21 Hallintokuntien sitovat energiansäästötavoitteet Energiansäästön toimintasuunnitelma puuttuu tai sen tilanteesta ei ole saatu tietoa seuraavien hallintokuntien osalta: Helsingin tukkutori Henkilöstön kehittämispalvelut Kaupunginorkesteri Kaupunkisuunnitteluvirasto Työterveyskeskus Hallintokunta kuuluu toisen energiatehokkuussopimuksen piiriin: Helsingin Energia (Helsingin Energian kehitysohjelma) Helsingin Vesi (on liitetty alkaen Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY)-kuntayhtymään, joka on solminut oman KETS-sopimuksen vuonna 2011) HKL (raideliikenteen syöttöasemat)

22 Esimerkki: Palmian energiansäästösuunnitelma toimenpiteita vuodelta 2011: 20% kuljetushlö:stä osallistui taloudellisen ajotavan koulutukseen 40% kiinteistöhlö:stä osallistui ympäristökoulutukseen Energiatehokas keittiö - sekä Ekoteko-hankkeisiin (Palmialla 600 kohdetta)osallistuminen Catering-palveluille ympäristöohjeet ns. Vihreä kansio Ekotehokas-toimipaikka -lomake Osallistuminen energiansäästöviikkoon sekä Kevyin askelin kampanjaan

23 Ympäristökeskuksen energiansäästölaskelmia Säästöpotentiaali yhteensä = kwh

24 Valaistuksen tarpeenmukaistaminen Ympäristökeskus teki osana hallintokunnan energiansäästösuunnitelmaa laskelmat valaistuksen järkevöittämiselle: Helsingin-, Viipurin- ja Kaarlenkadun toimipisteiden käytäviltä poistetaan käytöstä yhteensä 60 lamppua. Tämä tarkoittaa turhien lamppujen poistamista, kuitenkin siten että suositellut valaistuksen luksimäärät täyttyvät. Toimenpiteen yhteenlaskettu energiansäästöpotentiaali oli noin 7500 kwh. Tämän lisäksi laskettiin, että jos huoneiden valaistusta vähennetään virastoaikana (päivänvalon hyödyntäminen, ylimääräiset lamput sammutetaan), säästöä kertyy yhteensä myös noin 5000 kwh. Mukaan otettiin toimistorakennuksen vahtimestari, kiinteistövastaava, ekotukihenkilöt sekä kaikki työntekijät. Pelkästään järkevöittämällä valaistusta voidaan saavuttaa noin kwh:n säästö, mikä vastaa rahassa noin 1250 euroa /vuosi.

25 Käyttäjän toimenpiteet energiatyössä

26 Mihin rakennuksissa kuluu energiaa? Toimistorakennuksen sähköenergiankulutus jakautuu keskimäärin seuraavasti: Sähköä kuluu: Valaistukseen Tietokoneisiin Tulostimiin Kopiokoneisiin Faxit Skannerit Muihin verkkovirtaan kytkettyihin laitteisiin LVI-laitteisiin Keittiölaitteisiin

27 Rakennukset eivät kuluta energiaa, vaan ihmiset niiden sisällä. Siksi jokaisella kiinteistön käyttäjällä on tärkeä rooli tarpeettoman energiankulutuksen pienentämisessä. Energiatehokkuus on ennen kaikkea oikean asenteen sekä järkevien käytäntöjen löytämistä. Toimi esimerkkinä ja: Sammuta aina valot kun poistut huoneesta. Käytä valaistusta vain tarpeeseen, hyödynnä luonnonvaloa Pidä huonelämpötilat noin 21 celsiusasteessa Varmista, ettei patteriventtiilien edessä ole esteitä Tarkista ikkunoiden tiivisteet Tuuleta huoneesi tehokkaasti läpivedolla (korkeintaan 5 minuuttia) Vältä turhaa veden lotrausta ( noin 1/4 kaikesta energiankulutuksesta menee veden lämmittämiseen)

28 Ota käyttöön toimistolaitteiden virransäästöominaisuudet (opasta myös työkavereita sekä ilmoita vioista huollolle) Sulje sähkölaitteet aina kun et käytä niitä ja varmista etteivät mm. tulostimet ja näytöt jää päälle viikonlopuksi Uusia laitteita hankkiessa huomioi: tarpeellisuus, virrankulutus, koko sekä monikäyttöisyys Tulosta ainoastaan välttämättömät paperit ja kaksipuolisesti Pese ainoastaan täysiä koneellisia tiski- ja pesukoneella Seuraa kiinteistösi lämmön-, veden- sekä sähkönkulutusta säännöllisesti. Ilmoita kiinteistösi huoltoyhtiölle tai omistajalle heti ilmenneistä vika- ja poikkeustilanteista (mm. vuotavat vesikalusteet, likaiset/vialliset lamput sekä poikkeavat lämpötilat) Tulostettava tarkistuslista ladattavissa Ekotuen sivuilta: elsingin%20kiinteistöissä.pdf

29 Työnäytön sulkeminen: jopa 50-80% säästöt työpisteen sähkönkulutukseen Mitä isompi ja tarkempi näyttö, sitä suurempi on sähkönkulutus. Energiaa voi säästää laadusta tinkimättä. Näytön valinta ja tehonsäästöautomatiikka vaikuttavat ratkaisevasti sähkönkulutukseen. kuvaputkinäyttö päällä ja käytössä = 85 W kuvaputkinäyttö + screen saver = 85 W litteä näyttö päällä ja käytössä = 30 W virransäästötila = 5 W off eli pois päältä = 0-2 W Lähde: Motiva 2006

30 Tietokoneiden virransäästöominaisuudet Koneet siirretään keskitetysti lepotilaan alla olevien asetettujen aikarajojen mukaisesti: Työskentelyaikana Lepotilaan, kun konetta ei käytetä kolmeen tuntiin Työskentelyajan ulkopuolella - Lepotilaan, kun konetta ei ole käytetty yhteen tuntiin Työasemat herätetään klo 5 asennuksia varten - jos asennuksia ei ole, koneet nukahtavat tunnin kuluttua Koneilla voi olla myös erilaisia käyttöprofiileita, joiden mukaan sammuttaminen tapahtuu. Lähde: Talous- ja suunnittelukeskus

31 Tietokoneiden virransäästöominaisuudet Käyttäjä voi myös itse asettaa työasemansa lepotilaan

32 Tietokoneiden näytön sammuttaminen

33 Koulujen käyttöaikojen tarpeenmuutokset Kiinteistön rehtori/kanslisti vastaa ilmoituksista kiinteistöjen käyttötarpeessa. Nämä ilmoitukset tehdään kouluisännälle. Jos huomaat muutoksia koulun iltakäytössä/ muussa lukujärjestyksessä, voit varmistaa, että tämä tieto on välitetty rehtorin/kanslistin toimesta eteenpäin. Esimerkkilaskelma: Ison tyhjän voimistelusalin valaiseminen yön yli vastaa sähkönkulutukseltaan saunan 12 tunnin hukkakäyttöä Jos valot jäävät yöksi päälle, turhaa kulutusta syntyy: 72 kwh (yhdessä illassa), 360 kwh (yhdessä arkiviikossa) 9720 kwh (vuodessa, pois lukien viikonloput ja lomat) = tarpeettomia kustannuksia yhteensä noin 1000euroa/jumppasali/vuosi Valot päällä myös viikonloppuisin: kwh lisäkulutusta eli 1000 euroa lisäkustannuksia /vuosi (Yhteensä 2000 euroa/vuosi)

34 Ekotukihenkilön rooli: Ota vastuu tilasta, huomioi omaa toimintaa ja ympäristöä Opasta ja johdata järkevään energian käyttöön Tarkkaile kulutuksia, sillä ne karkaavat huomaamatta Etsi selitykset kulutusmuutoksille ja hyödynnä tieto Ole (hyvänä) esimerkkinä muille käyttäjille Yhteydenpito ja tiedottaminen: Ole yhteydessä huoltoon/isännöitsijään esiintyvistä ongelmista, sisäilman ylilämmöstä tai kylmyydestä, ilmanvaihdon todellisesta tarpeesta ja lämpötilasta sekä yleisestä valaistustarpeesta ja käytöstä Välitä tietoa ja materiaalia työpaikan sisällä energiansäästöstä, hyödynnä teemaviikot & kampanjat (valtakunnallinen energiansäästöviikko(vko41) )

35 Käytännön haasteita ja ratkaisuja

36 Käytännön haasteita ja ratkaisuja 1.) Energiakulutustietojen hakeminen 2.) Työkaluja ja onnistuneita esimerkkejä 3.) Avoin keskustelu

37 1.) Kulutustietojen hakeminen

38 Kulutustietojen hakeminen Esimerkki 1:ryhmäraporttien haku Webkulusta: Esimerkki 2: Energiankulutuksen jyvitys kirjastoissa

39

40 2.) Käytännön työkaluja ja onnistuneita esimerkkejä ekotukityöhön

41

42 Ympäristöopas kaupungin palvelukiinteistöille Helsingin kaupungin palvelukiinteistöjä ovat muun muassa kirjastot, koulut, toimistorakennukset, liikuntakeskukset sekä monitoimitalot Ympäristöopas on tarkoitettu kaupungin palvelukiinteistöjen käyttäjille ympäristöasioiden hoidon jatkuvaa parantamista varten. Oppaassa kerrotaan, kuinka kiinteistöjen toimintavastuut ovat jakaantuneet, mihin rakennuksissa kuluu energiaa ja miten kiinteistön talotekniikka ja jätehuolto toimivat.

43 Ympäristöoppaan sisältö: Yleistä tietoa Helsingin kaupungin palvelukiinteistöistä Energiankulutuksen vähentäminen: sähkönkulutus, lämmönkulutus, vedenkulutus Jätehuolto ja kierrätys Kiinteistön ympäristöystävällinen ylläpito Ympäristöystävälliset hankinnat Terveellinen työympäristö ja kiinteistön sisäilma Työmatkaliikenne Tapoja ympäristöystävällisempään toimintaan Taustatietoa Helsingin kaupunki ympäristötoimijana

44 Display -merkki Primäärienergian kulutus tuotannossa kwh/m 2 /vuosi Display luokitus CO 2- PÄÄSTÖT, energiantuotannossa kg/m 2 /vuosi Käyttöveden kulutus l/m 2 /vuosi Toimenpiteet luokituksen parantamiseksi Energialähteiden jakauma

45 Mitä Display-merkki kertoo? Kuinka paljon vuosittainen energiankäyttö aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä ja kuluttaa primäärienergiaa eli tuotannossa kulutettua energiaa (esim. öljyä, hiiltä, maakaasua tai uusiutuvia energialähteitä) Vertailutietoa, siitä mihin luokkaan rakennus kuuluu energian- ja vedenkäytön sekä päästöjen perusteella Vinkkejä rakennuksen energian ja veden kulutuksen vähentämiseen Display-merkki löytyy miltei kaikista Helsingin kouluista. Lisäksi merkkejä löytyy yli 500 eurooppalaisesta kaupungista 32 eri maassa

46 Miten hyödyntää Display-merkkiä ekotukitoiminnassa? Laita Display-merkki esille mahdollisimman näkyvään paikkaan Tiedota työpaikalla(esim. sähköpostilla tai ilmoitustaululla) Järjestä Display -tilaisuus, jonne kutsut työpaikkasi ekotukihenkilöt, isännöitsijän, huolto- ja ylläpitohenkilöstöä, ympäristövastaavat jne. Kerro myös työkavereille, mistä Display -merkistä on kyse Rakennusviraston yhteyshenkilöt: Tiedotus, luovutus: Pälvi Holopainen (09) Periaatteet, laskenta ja luokittelu: Timo Posa (09)

47 Oman työpaikan energiankulutuksesta viestiminen

48 Sähkönkulutus (KWh) Muutos (%) Tulosta kulutustiedot nähtäville omalla työpaikalla ilmoitustaululle ja kahvihuoneeseen tai vie tiedot Helmeen! Sähkönkulutus kiinteistössämme (Kulutus, kwh) 2012 (Kulutus, kwh) %-muutos Katso ohjeet kulutustietojen tulostukseen: Sävel Plus -raportointi sekä Webkulu-järjestelmä

49 ESNK:n energiansäästökilpailu 2013 Pystyykö sinun työyhteisösi voittamaan naapuriyksikön energiansäästössä? Viekö virastonne voiton energiansäästössä toiselta hallintokunnalta? Jaossa 10,000 euroa kaikkien osallistujien kesken! Lisätietoa kilpailusta:

50 ESNK:n energiansäästökilpailu 2013 Teema: Helsingin kaupungin työyhteisöissä toteutunut energiansäästö Kilpailuaika: Kilpailuun voivat osallistua: -Kaupungin työyhteisöt, jotka säästävät energiaa toimitiloissaan tai alueellaan -Kaupungin kiinteistöyhtiöt, jotka säästävät energiaa asuinrakennuksissaan -Kaupungin työyhteisöt, jotka säästävät energiaa henkilöstön liikkumisessa tai henkilöstöliikenteessä Ilmoittautuminen Kilpailuun voi ilmoittautua Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen

51 Hallintokuntien esimerkkejä energiansäästöä edistävistä hankkeista

52 Esimerkkejä: Puistolan peruskoulu, Nurkkatie 2 Innostunut kouluisäntä kiinteistönhoitajien koulutuksen jälkeen läpi säädöt ja käyttöajat mm. seuraavien osa-alueiden osalta: - sisälämpötilat - ilmanvaihdon lämpötilat - valaistuksen tarpeenmukaisuus - ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus Energiansäästö käytön toimenpiteiden jälkeen( ): -noin 34% lämmitysenergiansäästö -noin 42% sähkönenergiansäästö

53 Ekotekoja:Talotoimikunnat Monitoimitaloihin on hyvä laatia hallintokuntien välinen yhteiskäyttösopimus, jossa sovitaan esim. tilojen jakoperusteet, valvonta, siivous ym. Monitoimitaloon olisi hyvä perustaa myös käyttäjien edustajien muodostama talotoimikunta, jonka tehtävänä on edistää talon sisäistä yhteistyötä, energiansäästöä ja edesauttaa tilojen joustavaa käyttöä. Stoa-monitoimitalo: talotoimikunta perustettu vuonna Jäte-, energia- sekä liikkumiseen kiinnitetty huomiota. Syksyn 2013 aikana järjestetään ympäristö koulutusta koko henkilöstölle.

54 Esimerkkejä: Pilottisähkönkulutuskartoitus Kontulan nuorisotalo /Luupin toimintakeskus Selvitettiin kuinka paljon energiaa kuluu valaistukseen ja sellaisiin laitteisiin, joihin nuoret ja nuorisotyöntekijät itse voivat vaikuttaa. Näitä ovat tietokoneet, tulostimet, pelikonsolit, jääkaapit, pakastimet, hellat ym. Ilmastoinnin ja muun LVI-tekniikan kulutus jätettiin mittauksesta pois, koska niitä ei itse säädellä. Vuotuinen sähkönkulutus on kilowattituntia. Valaistus (65 % ), keittiökoneet (21 %) loput (14 %) muodostuu monitoimi- ja tanssisalin laitteiden, nuorten käyttämien laitteiden sekä toimistolaitteiden käytöstä Kartoituksen pohjalta Nuorisoasiankeskus keskittyy nyt erityisesti viestintään järkeviin toimintatapoihin valaistuksen osalta.

55 Nuorisoasiainkeskuksen energiansäästötyö Pilottihanke:10 kiinteistöä kohdennettuun seurantaan (panostetaan viestintään ja henkilöstön osallistamiseen) Nuorke on myös listannut apukysymys- ja toimenpidelistoja, joiden avulla työyhteisöt voivat muokata omat energiasäästösuunnitelmansa. Täältä löytyy myös valaistuksen sähkökulutuslaskuri

56 Sosiaaliviraston energiansäästötyö Sosiaaliviraston energiansäästötyö 2012: Viraston ympäristöasiantuntija kiersi viraston kohteissa syksyn aikana pitämässä luentoja energiansäästöstä. Kesällä järjestettiin "leikkipuistopyöräily", jonka yhteydessä käytiin läpi leikkipuistojen energia-asioita ja ympäristöasiantuntija kerättiin lupauksia Kevyin askelin -energiansäästökampanjaan. Ekotuki-henkilöille järjestetty tapaamisia, joiden yhteydessä tutustuttu muun muassa Viikin ympäristötaloon sekä Harakan saaren energiapolkuun Energiansäästöviikosta tiedotettiin aktiivisesti ja lisäksi intrasivuilla oli päivittäin vaihtuva tietoisku päivän teemasta.

57 Opetusviraston energiansäästötyö Opetusviraston energiansäästötyö 2012: Sisäisiä koulutuksia järjestetty henkilöstölle energiansäästöstä ja viestitty vuoden aikana sitovan energiansäästötavoitteen toteutumisesta. Energian- ja jätteiden määrän vähentäminen on asetettu toiminnallisina ja tulostavoitteina osana viraston toimintaa Kouluisäntiä on kehotettu tarkistamaan rakennusten energiatekniset säädöt ilmanvaihdon ja lämmityksen osalta Kokonaisenergiankulutuksessa Opetusvirasto ylsi 8 % säästöön vuoteen 2010 verrattuna. Jätemäärät vähenivät noin puolissa Helsingin kouluista. Koulujen keittiöissä on palveluntuottajien kanssa käsitelty yhdessä Kestävä tulevaisuus -oppaan mukaan laitteiden käyttöä ja ajastuksia. Koulujen tietotekniikkalaitteita on säädetty sammumaan itsekseen ja siirtymään lepotilaan nopeammin.

58 3.) Avoin keskustelu

59 Muistilistaa Energiansäästö=maalaisjärjenkäyttöä Jokaisella on tärkeä rooli tarpeettoman energiankulutuksen pienentämisessä. Pienillä teoilla asennemuutos käyntiin Hyödynnä jo olemassa oleva materiaali sekä kampanjat Tee yhdessä, pidä yllä positiivista mieltä! Koulutus, tietoiskut sekä infolaput kahvihuoneisiin Yhteydenpito ylläpitoon, huoltoon, isännöitsijän sekä atk-tukeen virhetilanteissa tärkeää Muista, että muutos tapahtuu hitaasti

60 Hyödyllisiä sivustoja ja linkkejä energiansäästöön: Työpaikalla: ut/default.aspx (vinkkejä ja materiaalia energiansäästöön) Kotona: Helsingin konserniorganisaatiossa:

61 Kiitos osallistumisestasi!

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta 15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2010 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010 Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta Energiansäästötoiminta

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma 1 (7) Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 2 (7) Sisältö 1 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston energiansäästösuunnitelma... 2 1.1 Sosiaali- ja terveysviraston energiankulutus...

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi Kaupunginkirjaston johtoryhmä 15.12.2010 Kaupunginkirjaston energiansäästösuunnitelman laatimista varten perustettiin 25.5.2010 työryhmä,

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Pietarsaaren kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 8.12.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Terhi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Liikuntavirasto 31.12.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. HELSINKI SITOUTUU ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN 2. LIIKUNTAVIRASTO ENERGIANKÄYTTÄJÄNÄ 3.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Etevästi ELYssä -ohjelma Päivitetty versio 1.4.2014

Etevästi ELYssä -ohjelma Päivitetty versio 1.4.2014 Etevästi ELYssä -ohjelma Päivitetty versio 1.4.2014 Uudenmaan ELY-keskus Hanna Aho, Satu Pääkkönen ja Anu Hynninen Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Sisällys

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO SISÄLLYSLUETTELO 1. Esipuhe... 3 2. Johdanto... 4 3. Nykyinen energiankäyttö... 5 3.1. Kiinteistöjen energiankulutus...

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään Työpaikan ekoarki ja kuinka se tehdään 1 Tekstit: Silja Sarkkinen Graafinen ilme ja kuvat: Vappu Ormio Julkaisija: Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2. korjattu painos ISBN: 978-952-223-007-2 Internet:

Lisätiedot

eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma

eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma Eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma Eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 Kannessa Eduskuntatalon pääaulan

Lisätiedot

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2013 2014 1 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitoksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Energiansäästösuunnitelman laadinnan lähtökohdat...

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA

ENERGIAMARKKINAVIRASTO ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA 1 (16) 329/000/2013 ENERGIAMARKKINAVIRASTO ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA DNro 329/000/2013 Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja 4 Puhelin 029 5050 000 S-posti kirjaamo@energiamarkkinavirasto.fi Energimarknadsverket

Lisätiedot

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 1 2006 Motiva Oy tuottaa asiantuntijapalveluita energiankäytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 ATK-laitteet voivat kuluttaa turhaan

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUSTEN MATALAENERGIARAKENTAMISOHJE RAKENNUSAUTOMAATION SUUNNITTELUOHJE VERSIO 1.1

HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUSTEN MATALAENERGIARAKENTAMISOHJE RAKENNUSAUTOMAATION SUUNNITTELUOHJE VERSIO 1.1 HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUSTEN MATALAENERGIARAKENTAMISOHJE RAKENNUSAUTOMAATION SUUNNITTELUOHJE VERSIO 1.1 20.10.2010 2 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja RAKENNUSAUTOMAATION MATALAENERGIARAKENTAMISOHJEET

Lisätiedot

Helsingin kaupungin Taidemuseo

Helsingin kaupungin Taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin taidemuseo, Ukko Kaarto ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin Taidemuseo vuoden 2014 talousarvion liitteeksi 22.1.2014 Hyväksytty Helsingin

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Sisällys Johdanto 3 1 Suositusten tarve 4 EY direktiivit 4 Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot