Eväitä ekotukihenkilön energiatyöhön: Kulujärjestelmät sekä energiansäästösuunnitelmat. ATK-luokka, Rakennusvirasto

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eväitä ekotukihenkilön energiatyöhön: Kulujärjestelmät sekä energiansäästösuunnitelmat. ATK-luokka, Rakennusvirasto 19.9.2013"

Transkriptio

1 Eväitä ekotukihenkilön energiatyöhön: Kulujärjestelmät sekä energiansäästösuunnitelmat ATK-luokka, Rakennusvirasto

2 Päivän aikataulu: 9.00 Kahvitarjoilut Sähköiset kulujärjestelmät Pakki-sähköinen huoltokirja, Per-Johan Johansson, Kiinteistövirasto 9.30 E3-portaali, Pälvi Holopainen, HKR Webkulu, Timo Posa, HKR Sävel Plus, Sari Loukasmäki&Pasi Solanto, Helen Energiansäästötoiminta omassa hallintokunnassa KETS -tavoitteet energiansäästösuunnitelmat, Sirpa Eskelinen, HKR Käytännön haasteita ja ratkaisuja, Sirpa Eskelinen& Tiia Katajamäki, YMK Tilaisuus päättyy

3 Kulujärjestelmät

4 Eri toimijoiden vastuut energiatehokkuustyössä Omistaja/tilaaja Tilahankinnoissa ottaa huomioon kestävän kehityksen Tilaa/edellyttää energia-tehokasta rakentamista ja korjausta Huolehtii ylläpidosta Rakennuttaja Asettaa olosuhde- ja energiavaatimukset Edellyttää suunnittelijoilta energiatehokkuuden huomioimista Edellyttää urakoitsijoilta energiatehokkuuden huomioimista Ylläpitäjä/huolto Suunniteltujen olosuhteiden säilyttäminen ja käyttömuutosten huomioiminen Kulutusseuranta Epäkohtien ilmoittaminen isännöitsijälle Pakki Käyttäjä Huolehtii osaltaan tarpeenmukaisesta energian käytöstä Ilmoittaa epäkohdista ylläpitoon ja isännöitsijälle Hankkii energiatehokkaita laitteita

5 Sähköiset kulujärjestelmät Helsingin kaupungilla: Pakki- sähköinen huoltokirja: -kiinteistön energian- ja vedenkulutustiedot -vikailmoitukset -energiankatselmukset Sävel plus raportointijärjestelmä -kiinteistön sähkön ja kaukolämmön kulutustiedot päivä- ja tuntitasolla E3-portaali: -tilastointi vuositasolla (KETS-tavoitteet) -vertailumahdollisuus -ryhmäseurannat Webkulu- järjestelmä: -kk-tason energiankulutus -huollon ja ylläpidon työkalu -ryhmäseurannat

6 Sähköinen huoltokirja: Pakki Pakki on Tilakeskuksen ylläpitämä kiinteistöjen sähköinen huoltokirja osoitteessa: Käyttöoikeudet saat Tilakeskuksesta huoltokirjavastaavalta, tai Lisätietoa Pakista löytyy täältä:

7 E3-portaali Kiinteistön vuosikulutustiedot: Käyttäjätunnukset: Katso suoralinkki Helsingin työntekijöille Helmi-intrasta Ohje: e3-portaalin käyttöön

8 Webkulu -järjestelmä Käyttäjätunnukset: Katso suoralinkki Helsingin työntekijöille Helmi-intrasta Jos haluat Webkuluun luoda omia seurantaryhmiä useammalle kiinteistölle, ole yhteydessä HKR-Rakennuttajan asiantuntijoihin: Energianeuvoja, Asko Kämäräinen: Energia-asiantuntija, Timo Posa: Ohje: Webkulu-järjestelmän käyttöön

9 Sävel Plus raportointijärjestelmä Tiedot 600 kaupungin tilakeskuksen hallinnoiman kiinteistön sähkönkulutuksista päivätasolla löytyvät internetistä Helsingin Energian Sävel Plus -raportointipalvelusta ( Kirjautuaksesi palveluun tarvitset alla olevat tunnukset. Tutustu ennen käyttöä Sävel Plus esittelyyn ja Sävel Plus demoversioon. Käyttäjätunnus: katso tunnukset Helsingin työntekijöille Helmiintrasta Ohje Sävel Plus raportointijärjestelmän käyttöön

10 Energiansäästötoiminta omassa hallintokunnassa

11 KETS-tavoitteet ja energiansäästösuunnitelmat Sirpa Eskelinen HKR-Rakennuttaja

12 Energiatehokkuussopimus v päätavoite 9 % energiansäästö sopimusjaksolla tavoite lasketaan kaupungin vuoden 2005 toteutuneesta energiankulutuksesta ( MWh) em. energiakulutuksessa on huomioitu kaupungin palvelu- ja asuinrakennusten sähkönkulutus, polttoaineet, katu- ja muu ulkovalaistus, vesihuolto sekä liikenteen rakennukset asuinrakennuksilla oma energiansäästösopimuksensa VAETS (solmittu v. 2010), jossa kiinteistösähkö on myös huomioitu Helsingin kaupungilla 9 %:n säästötavoitetta vastaava kiinteä energiamäärä on 128,8 GWh kulutuksen ei edellytetä olevan määrällisesti 9 % alhaisempi kuin vuonna 2005 energiansäästöksi lasketaan tulevan kulutuksen estäminen toimenpiteet v ja v (vapaaehtoinen suunnitelmassa) on kuvattu tarkemmin toimintasuunnitelman taulukoissa 1 ja 2

13 Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) Energiatehokkuussopimus yleisesti Ensimmäinen sopimuskausi alkoi vuonna 1993 Voimassa oleva sopimuskausi (neljäs perättäinen) Toimintasuunnitelma laadittu hallintokuntien avustamana Toimintasuunnitelman keskeiset kohdat Matalaenergiarakentaminen asuin- ja palvelurakennuksissa Energiakatselmukset asuin- ja palvelurakennuksissa Uusien säästötakuumenettelyjen käyttö investointien toteutuksessa Kulutusseurannan kehittäminen ja parempi hyödyntäminen Tietotekniikkaympäristön energiansäästömahdollisuudet Ulkovalaistuksen tehostamistoimenpiteet Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen Koulutus- ja tiedotustoiminta

14 Taulukko 1. Helsingin kaupungin energiansäästön kokonaispotentiaali vuoden 2016 loppuun mennessä. Energiansäästön kokonaistavoite v energiansäästötoimenpide tarkasteltu tarkemmin tämän toimintasuunnitelman kohdassa 1. kaupungin palvelurakennusten matalaenergiarakentaminen 2. kaupungin asuinrakennusten matalaenergiarakentaminen 3. energiakatselmusten perusteella kaupungin palvelurakennuksille tehtävät toimenpiteet 4. energiakatselmusten perusteella kaupungin asuinrakennuksille tehtävät toimenpiteet 5. uusien säästötakuu- ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttö investointien toteutuksessa 6. kulutusseurannan aikaansaamat toimintamuutokset 7. kaupungin ulkovalaistuksen tehostamistoimenpiteet 8. kaupungin tietotekniikkaympäristön energiansäästömahdollisuudet 9. koulutus- ja tiedotustoiminnan aikaansaamat käyttötottumusten muutokset 10. uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto energiansäästöpotentiaali (MWh) , , , ,83 Energiansäästöpotentiaali prosentteina (%) vuoden 2005 kokonaiskulutukseen nähden 4.6 *energiansäästö huomioitu taulukon kohdissa 3. ja , , , , ,02 yhteensä ,15

15 Ajankohtaista keskeisistä sopimustoimenpiteistä: Matalaenergiarakentaminen Alakohtaiset suunnitteluohjeet valmistuivat 10/2010 kohteita käynnissä 21 kpl Lähes 0-energiarakentamisohjeet valmistuneet 2012, esitelty Ympäristöministeriölle 6/2012 ETSIVÄ Valmisteilla reaaliaikainen kulutus- ja olosuhdeseuranta rakennusautomaatiojärjestelmää hyödyntäen, jonka avulla kyetään automaattisesti seuraamaan rakennusten energiankulutuksen ja olosuhteiden kehitystä Uusiutuvien energialähteiden rakennuskohtainen hyödyntäminen Aurinkosähkön hyödyntäminen Latokartanon ja Aurinkolahden peruskouluissa Viikin toimistotalo

16 Energiakatselmukset: Omistaja, ylläpitäjä ja rakennuttaja (peruskorjaukset) voivat vaikuttaa mm. seuraavilta osin olemassa olevan rakennuksen energiankulutukseen: Yleisimmät muutosta vaativat toimet: Ilmanvaihdon käyntiajat Ilmanvaihdon käyttötavan muutos Sisälämpötilan muutokset (myös IV) Tuuletustapojen muutokset ATK-laitteiden energiataloudellinen käyttö AV-laitteiden energiataloudellinen käyttö Valaistuksen tarpeenmukainen ja järkevä käyttö lamput energiansäästölampuiksi ja tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin LED:ksi Hanavirtaamat Ulkovalaistuksen tarpeenmukainen käyttö Sisälämpötilojen tasapainotus ja säätö Ostotariffien muutos tarvittaessa

17 Ajankohtaista keskeisistä sopimustoimenpiteistä Olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantaminen Energiakatselmukset Katselmus on tehty yli 500 kaupungin palvelurakennuksessa Volyymi kattaa KETS-sopimuksessa määritellyn 80 % tavoitetason Uudet katselmukset ovat käynnistyneet (energiankulutus vaikuttaa katselmointikohteen valintaan). Ylläpidon kehittäminen Ekoteko Valituissa 21 kiinteistössä energiatalouden ja olosuhteiden intensiiviseuranta ja toimenpiteet Energiatodistusten esillepano (Display-energiamerkki) Koulutus, tiedotus ja neuvonta Huolto- ja ylläpitohenkilöstön koulutukset Ekotukihenkilökoulutus Valtakunnallinen energiansäästöviikko Ilmastoinfon toiminta

18 Energiansäästö % Hallintokuntien energiansäästötavoitteet vuosina Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet (Taske ) Strategiaohjelman mukaisesti hallintokunnille tulee laatia sitovat energiansäästötavoitteet ja tavoitteiden määrittelyssä hallintokuntien tulee olla yhteydessä energiansäästöneuvottelukuntaan Hallintokuntien sitovat energiansäästötavoitteet %/ vuosi)* )*säästötavoite lasketaan vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta sähkön ja kaukolämmön päämittareilta luettuna (ml. sääkorjattu energiankulutus). Hallintokunnat, joiden energiankulutuksesta merkittävä osuus on muuta kuin sähköä tai kaukolämpöä (esim. polttoaineita) määrittelevät itse ne kriteerit, jotka tältä osin vastaavat em. energiansäästötavoitetta.

19 Hallintokuntien sitovat energiansäästötavoitteet Talousarviosuunnitteluohjeet vuodelle 2010 edellyttävät hallintokunnilta sitovia energiansäästötavoitteita Tavoitteena vuosittainen energiansäästö noin 2 % verrattuna vuoden 2010 energiankulutuksen HKR-Rakennuttajan rooli: Energiansäästötavoitteen määrittely yhteistyössä Tilakeskuksen, Opetusviraston ja Talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa Energiansäästösuunnitelmamallin laatiminen hallintokuntien avuksi (Opetusviraston suunnitelman pohjalta) Hallintokuntien avustaminen oman suunnitelman teossa Sitovista energiansäästötavoitteista tiedottaminen Tiedossa oleva tilanne: 17 valmista energiansäästösuunnitelmaa 13 valmistumassa olevaa energiansäästösuunnitelmaa Katso täältä valmistuneet: Hallintokuntien energiansäästösuunnitelmat

20 Hallintokuntien sitovat energiansäästötavoitteet Valmis suunnitelma: Kiinteistövirasto Palmia Tilakeskus & Palmia yhteinen Helsingin kaupunginkirjasto Henkilöstökeskus Opetusvirasto Pelastuslaitos Helsingin taidemuseo Arbis Terveyskeskus Ympäristökeskus Rakennusvirasto Sosiaalivirasto Kaupunginmuseo Liikuntavirasto Taloushallintopalvelu Tarkastusvirasto Suunnitelma valmisteilla: Asuntotuotantotoimisto Suomenkielinen työväenopisto Taske Stara Hankintakeskus Rakennusvalvontavirasto Tietokeskus Nuorisoasiainkeskus Korkeasaari Helsingin Satama Hallintokeskus HKL (rakennukset) Kulttuurikeskus

21 Hallintokuntien sitovat energiansäästötavoitteet Energiansäästön toimintasuunnitelma puuttuu tai sen tilanteesta ei ole saatu tietoa seuraavien hallintokuntien osalta: Helsingin tukkutori Henkilöstön kehittämispalvelut Kaupunginorkesteri Kaupunkisuunnitteluvirasto Työterveyskeskus Hallintokunta kuuluu toisen energiatehokkuussopimuksen piiriin: Helsingin Energia (Helsingin Energian kehitysohjelma) Helsingin Vesi (on liitetty alkaen Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY)-kuntayhtymään, joka on solminut oman KETS-sopimuksen vuonna 2011) HKL (raideliikenteen syöttöasemat)

22 Esimerkki: Palmian energiansäästösuunnitelma toimenpiteita vuodelta 2011: 20% kuljetushlö:stä osallistui taloudellisen ajotavan koulutukseen 40% kiinteistöhlö:stä osallistui ympäristökoulutukseen Energiatehokas keittiö - sekä Ekoteko-hankkeisiin (Palmialla 600 kohdetta)osallistuminen Catering-palveluille ympäristöohjeet ns. Vihreä kansio Ekotehokas-toimipaikka -lomake Osallistuminen energiansäästöviikkoon sekä Kevyin askelin kampanjaan

23 Ympäristökeskuksen energiansäästölaskelmia Säästöpotentiaali yhteensä = kwh

24 Valaistuksen tarpeenmukaistaminen Ympäristökeskus teki osana hallintokunnan energiansäästösuunnitelmaa laskelmat valaistuksen järkevöittämiselle: Helsingin-, Viipurin- ja Kaarlenkadun toimipisteiden käytäviltä poistetaan käytöstä yhteensä 60 lamppua. Tämä tarkoittaa turhien lamppujen poistamista, kuitenkin siten että suositellut valaistuksen luksimäärät täyttyvät. Toimenpiteen yhteenlaskettu energiansäästöpotentiaali oli noin 7500 kwh. Tämän lisäksi laskettiin, että jos huoneiden valaistusta vähennetään virastoaikana (päivänvalon hyödyntäminen, ylimääräiset lamput sammutetaan), säästöä kertyy yhteensä myös noin 5000 kwh. Mukaan otettiin toimistorakennuksen vahtimestari, kiinteistövastaava, ekotukihenkilöt sekä kaikki työntekijät. Pelkästään järkevöittämällä valaistusta voidaan saavuttaa noin kwh:n säästö, mikä vastaa rahassa noin 1250 euroa /vuosi.

25 Käyttäjän toimenpiteet energiatyössä

26 Mihin rakennuksissa kuluu energiaa? Toimistorakennuksen sähköenergiankulutus jakautuu keskimäärin seuraavasti: Sähköä kuluu: Valaistukseen Tietokoneisiin Tulostimiin Kopiokoneisiin Faxit Skannerit Muihin verkkovirtaan kytkettyihin laitteisiin LVI-laitteisiin Keittiölaitteisiin

27 Rakennukset eivät kuluta energiaa, vaan ihmiset niiden sisällä. Siksi jokaisella kiinteistön käyttäjällä on tärkeä rooli tarpeettoman energiankulutuksen pienentämisessä. Energiatehokkuus on ennen kaikkea oikean asenteen sekä järkevien käytäntöjen löytämistä. Toimi esimerkkinä ja: Sammuta aina valot kun poistut huoneesta. Käytä valaistusta vain tarpeeseen, hyödynnä luonnonvaloa Pidä huonelämpötilat noin 21 celsiusasteessa Varmista, ettei patteriventtiilien edessä ole esteitä Tarkista ikkunoiden tiivisteet Tuuleta huoneesi tehokkaasti läpivedolla (korkeintaan 5 minuuttia) Vältä turhaa veden lotrausta ( noin 1/4 kaikesta energiankulutuksesta menee veden lämmittämiseen)

28 Ota käyttöön toimistolaitteiden virransäästöominaisuudet (opasta myös työkavereita sekä ilmoita vioista huollolle) Sulje sähkölaitteet aina kun et käytä niitä ja varmista etteivät mm. tulostimet ja näytöt jää päälle viikonlopuksi Uusia laitteita hankkiessa huomioi: tarpeellisuus, virrankulutus, koko sekä monikäyttöisyys Tulosta ainoastaan välttämättömät paperit ja kaksipuolisesti Pese ainoastaan täysiä koneellisia tiski- ja pesukoneella Seuraa kiinteistösi lämmön-, veden- sekä sähkönkulutusta säännöllisesti. Ilmoita kiinteistösi huoltoyhtiölle tai omistajalle heti ilmenneistä vika- ja poikkeustilanteista (mm. vuotavat vesikalusteet, likaiset/vialliset lamput sekä poikkeavat lämpötilat) Tulostettava tarkistuslista ladattavissa Ekotuen sivuilta: elsingin%20kiinteistöissä.pdf

29 Työnäytön sulkeminen: jopa 50-80% säästöt työpisteen sähkönkulutukseen Mitä isompi ja tarkempi näyttö, sitä suurempi on sähkönkulutus. Energiaa voi säästää laadusta tinkimättä. Näytön valinta ja tehonsäästöautomatiikka vaikuttavat ratkaisevasti sähkönkulutukseen. kuvaputkinäyttö päällä ja käytössä = 85 W kuvaputkinäyttö + screen saver = 85 W litteä näyttö päällä ja käytössä = 30 W virransäästötila = 5 W off eli pois päältä = 0-2 W Lähde: Motiva 2006

30 Tietokoneiden virransäästöominaisuudet Koneet siirretään keskitetysti lepotilaan alla olevien asetettujen aikarajojen mukaisesti: Työskentelyaikana Lepotilaan, kun konetta ei käytetä kolmeen tuntiin Työskentelyajan ulkopuolella - Lepotilaan, kun konetta ei ole käytetty yhteen tuntiin Työasemat herätetään klo 5 asennuksia varten - jos asennuksia ei ole, koneet nukahtavat tunnin kuluttua Koneilla voi olla myös erilaisia käyttöprofiileita, joiden mukaan sammuttaminen tapahtuu. Lähde: Talous- ja suunnittelukeskus

31 Tietokoneiden virransäästöominaisuudet Käyttäjä voi myös itse asettaa työasemansa lepotilaan

32 Tietokoneiden näytön sammuttaminen

33 Koulujen käyttöaikojen tarpeenmuutokset Kiinteistön rehtori/kanslisti vastaa ilmoituksista kiinteistöjen käyttötarpeessa. Nämä ilmoitukset tehdään kouluisännälle. Jos huomaat muutoksia koulun iltakäytössä/ muussa lukujärjestyksessä, voit varmistaa, että tämä tieto on välitetty rehtorin/kanslistin toimesta eteenpäin. Esimerkkilaskelma: Ison tyhjän voimistelusalin valaiseminen yön yli vastaa sähkönkulutukseltaan saunan 12 tunnin hukkakäyttöä Jos valot jäävät yöksi päälle, turhaa kulutusta syntyy: 72 kwh (yhdessä illassa), 360 kwh (yhdessä arkiviikossa) 9720 kwh (vuodessa, pois lukien viikonloput ja lomat) = tarpeettomia kustannuksia yhteensä noin 1000euroa/jumppasali/vuosi Valot päällä myös viikonloppuisin: kwh lisäkulutusta eli 1000 euroa lisäkustannuksia /vuosi (Yhteensä 2000 euroa/vuosi)

34 Ekotukihenkilön rooli: Ota vastuu tilasta, huomioi omaa toimintaa ja ympäristöä Opasta ja johdata järkevään energian käyttöön Tarkkaile kulutuksia, sillä ne karkaavat huomaamatta Etsi selitykset kulutusmuutoksille ja hyödynnä tieto Ole (hyvänä) esimerkkinä muille käyttäjille Yhteydenpito ja tiedottaminen: Ole yhteydessä huoltoon/isännöitsijään esiintyvistä ongelmista, sisäilman ylilämmöstä tai kylmyydestä, ilmanvaihdon todellisesta tarpeesta ja lämpötilasta sekä yleisestä valaistustarpeesta ja käytöstä Välitä tietoa ja materiaalia työpaikan sisällä energiansäästöstä, hyödynnä teemaviikot & kampanjat (valtakunnallinen energiansäästöviikko(vko41) )

35 Käytännön haasteita ja ratkaisuja

36 Käytännön haasteita ja ratkaisuja 1.) Energiakulutustietojen hakeminen 2.) Työkaluja ja onnistuneita esimerkkejä 3.) Avoin keskustelu

37 1.) Kulutustietojen hakeminen

38 Kulutustietojen hakeminen Esimerkki 1:ryhmäraporttien haku Webkulusta: Esimerkki 2: Energiankulutuksen jyvitys kirjastoissa

39

40 2.) Käytännön työkaluja ja onnistuneita esimerkkejä ekotukityöhön

41

42 Ympäristöopas kaupungin palvelukiinteistöille Helsingin kaupungin palvelukiinteistöjä ovat muun muassa kirjastot, koulut, toimistorakennukset, liikuntakeskukset sekä monitoimitalot Ympäristöopas on tarkoitettu kaupungin palvelukiinteistöjen käyttäjille ympäristöasioiden hoidon jatkuvaa parantamista varten. Oppaassa kerrotaan, kuinka kiinteistöjen toimintavastuut ovat jakaantuneet, mihin rakennuksissa kuluu energiaa ja miten kiinteistön talotekniikka ja jätehuolto toimivat.

43 Ympäristöoppaan sisältö: Yleistä tietoa Helsingin kaupungin palvelukiinteistöistä Energiankulutuksen vähentäminen: sähkönkulutus, lämmönkulutus, vedenkulutus Jätehuolto ja kierrätys Kiinteistön ympäristöystävällinen ylläpito Ympäristöystävälliset hankinnat Terveellinen työympäristö ja kiinteistön sisäilma Työmatkaliikenne Tapoja ympäristöystävällisempään toimintaan Taustatietoa Helsingin kaupunki ympäristötoimijana

44 Display -merkki Primäärienergian kulutus tuotannossa kwh/m 2 /vuosi Display luokitus CO 2- PÄÄSTÖT, energiantuotannossa kg/m 2 /vuosi Käyttöveden kulutus l/m 2 /vuosi Toimenpiteet luokituksen parantamiseksi Energialähteiden jakauma

45 Mitä Display-merkki kertoo? Kuinka paljon vuosittainen energiankäyttö aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä ja kuluttaa primäärienergiaa eli tuotannossa kulutettua energiaa (esim. öljyä, hiiltä, maakaasua tai uusiutuvia energialähteitä) Vertailutietoa, siitä mihin luokkaan rakennus kuuluu energian- ja vedenkäytön sekä päästöjen perusteella Vinkkejä rakennuksen energian ja veden kulutuksen vähentämiseen Display-merkki löytyy miltei kaikista Helsingin kouluista. Lisäksi merkkejä löytyy yli 500 eurooppalaisesta kaupungista 32 eri maassa

46 Miten hyödyntää Display-merkkiä ekotukitoiminnassa? Laita Display-merkki esille mahdollisimman näkyvään paikkaan Tiedota työpaikalla(esim. sähköpostilla tai ilmoitustaululla) Järjestä Display -tilaisuus, jonne kutsut työpaikkasi ekotukihenkilöt, isännöitsijän, huolto- ja ylläpitohenkilöstöä, ympäristövastaavat jne. Kerro myös työkavereille, mistä Display -merkistä on kyse Rakennusviraston yhteyshenkilöt: Tiedotus, luovutus: Pälvi Holopainen (09) Periaatteet, laskenta ja luokittelu: Timo Posa (09)

47 Oman työpaikan energiankulutuksesta viestiminen

48 Sähkönkulutus (KWh) Muutos (%) Tulosta kulutustiedot nähtäville omalla työpaikalla ilmoitustaululle ja kahvihuoneeseen tai vie tiedot Helmeen! Sähkönkulutus kiinteistössämme (Kulutus, kwh) 2012 (Kulutus, kwh) %-muutos Katso ohjeet kulutustietojen tulostukseen: Sävel Plus -raportointi sekä Webkulu-järjestelmä

49 ESNK:n energiansäästökilpailu 2013 Pystyykö sinun työyhteisösi voittamaan naapuriyksikön energiansäästössä? Viekö virastonne voiton energiansäästössä toiselta hallintokunnalta? Jaossa 10,000 euroa kaikkien osallistujien kesken! Lisätietoa kilpailusta:

50 ESNK:n energiansäästökilpailu 2013 Teema: Helsingin kaupungin työyhteisöissä toteutunut energiansäästö Kilpailuaika: Kilpailuun voivat osallistua: -Kaupungin työyhteisöt, jotka säästävät energiaa toimitiloissaan tai alueellaan -Kaupungin kiinteistöyhtiöt, jotka säästävät energiaa asuinrakennuksissaan -Kaupungin työyhteisöt, jotka säästävät energiaa henkilöstön liikkumisessa tai henkilöstöliikenteessä Ilmoittautuminen Kilpailuun voi ilmoittautua Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen

51 Hallintokuntien esimerkkejä energiansäästöä edistävistä hankkeista

52 Esimerkkejä: Puistolan peruskoulu, Nurkkatie 2 Innostunut kouluisäntä kiinteistönhoitajien koulutuksen jälkeen läpi säädöt ja käyttöajat mm. seuraavien osa-alueiden osalta: - sisälämpötilat - ilmanvaihdon lämpötilat - valaistuksen tarpeenmukaisuus - ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus Energiansäästö käytön toimenpiteiden jälkeen( ): -noin 34% lämmitysenergiansäästö -noin 42% sähkönenergiansäästö

53 Ekotekoja:Talotoimikunnat Monitoimitaloihin on hyvä laatia hallintokuntien välinen yhteiskäyttösopimus, jossa sovitaan esim. tilojen jakoperusteet, valvonta, siivous ym. Monitoimitaloon olisi hyvä perustaa myös käyttäjien edustajien muodostama talotoimikunta, jonka tehtävänä on edistää talon sisäistä yhteistyötä, energiansäästöä ja edesauttaa tilojen joustavaa käyttöä. Stoa-monitoimitalo: talotoimikunta perustettu vuonna Jäte-, energia- sekä liikkumiseen kiinnitetty huomiota. Syksyn 2013 aikana järjestetään ympäristö koulutusta koko henkilöstölle.

54 Esimerkkejä: Pilottisähkönkulutuskartoitus Kontulan nuorisotalo /Luupin toimintakeskus Selvitettiin kuinka paljon energiaa kuluu valaistukseen ja sellaisiin laitteisiin, joihin nuoret ja nuorisotyöntekijät itse voivat vaikuttaa. Näitä ovat tietokoneet, tulostimet, pelikonsolit, jääkaapit, pakastimet, hellat ym. Ilmastoinnin ja muun LVI-tekniikan kulutus jätettiin mittauksesta pois, koska niitä ei itse säädellä. Vuotuinen sähkönkulutus on kilowattituntia. Valaistus (65 % ), keittiökoneet (21 %) loput (14 %) muodostuu monitoimi- ja tanssisalin laitteiden, nuorten käyttämien laitteiden sekä toimistolaitteiden käytöstä Kartoituksen pohjalta Nuorisoasiankeskus keskittyy nyt erityisesti viestintään järkeviin toimintatapoihin valaistuksen osalta.

55 Nuorisoasiainkeskuksen energiansäästötyö Pilottihanke:10 kiinteistöä kohdennettuun seurantaan (panostetaan viestintään ja henkilöstön osallistamiseen) Nuorke on myös listannut apukysymys- ja toimenpidelistoja, joiden avulla työyhteisöt voivat muokata omat energiasäästösuunnitelmansa. Täältä löytyy myös valaistuksen sähkökulutuslaskuri

56 Sosiaaliviraston energiansäästötyö Sosiaaliviraston energiansäästötyö 2012: Viraston ympäristöasiantuntija kiersi viraston kohteissa syksyn aikana pitämässä luentoja energiansäästöstä. Kesällä järjestettiin "leikkipuistopyöräily", jonka yhteydessä käytiin läpi leikkipuistojen energia-asioita ja ympäristöasiantuntija kerättiin lupauksia Kevyin askelin -energiansäästökampanjaan. Ekotuki-henkilöille järjestetty tapaamisia, joiden yhteydessä tutustuttu muun muassa Viikin ympäristötaloon sekä Harakan saaren energiapolkuun Energiansäästöviikosta tiedotettiin aktiivisesti ja lisäksi intrasivuilla oli päivittäin vaihtuva tietoisku päivän teemasta.

57 Opetusviraston energiansäästötyö Opetusviraston energiansäästötyö 2012: Sisäisiä koulutuksia järjestetty henkilöstölle energiansäästöstä ja viestitty vuoden aikana sitovan energiansäästötavoitteen toteutumisesta. Energian- ja jätteiden määrän vähentäminen on asetettu toiminnallisina ja tulostavoitteina osana viraston toimintaa Kouluisäntiä on kehotettu tarkistamaan rakennusten energiatekniset säädöt ilmanvaihdon ja lämmityksen osalta Kokonaisenergiankulutuksessa Opetusvirasto ylsi 8 % säästöön vuoteen 2010 verrattuna. Jätemäärät vähenivät noin puolissa Helsingin kouluista. Koulujen keittiöissä on palveluntuottajien kanssa käsitelty yhdessä Kestävä tulevaisuus -oppaan mukaan laitteiden käyttöä ja ajastuksia. Koulujen tietotekniikkalaitteita on säädetty sammumaan itsekseen ja siirtymään lepotilaan nopeammin.

58 3.) Avoin keskustelu

59 Muistilistaa Energiansäästö=maalaisjärjenkäyttöä Jokaisella on tärkeä rooli tarpeettoman energiankulutuksen pienentämisessä. Pienillä teoilla asennemuutos käyntiin Hyödynnä jo olemassa oleva materiaali sekä kampanjat Tee yhdessä, pidä yllä positiivista mieltä! Koulutus, tietoiskut sekä infolaput kahvihuoneisiin Yhteydenpito ylläpitoon, huoltoon, isännöitsijän sekä atk-tukeen virhetilanteissa tärkeää Muista, että muutos tapahtuu hitaasti

60 Hyödyllisiä sivustoja ja linkkejä energiansäästöön: Työpaikalla: ut/default.aspx (vinkkejä ja materiaalia energiansäästöön) Kotona: Helsingin konserniorganisaatiossa:

61 Kiitos osallistumisestasi!

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta,

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, Valaistus Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, koulurakennuksissa valaistus voi kattaa jopa 40%. Valaistusta tulisi käyttää ainoastaan tarpeeseen ja

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin henkilöstökeskus vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 6.9.2010 1 1. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin henkilöstökeskuksen

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma 1 (7) Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 2 (7) Sisältö 1 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston energiansäästösuunnitelma... 2 1.1 Sosiaali- ja terveysviraston energiankulutus...

Lisätiedot

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2013 2014 1 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitoksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Energiansäästösuunnitelman laadinnan lähtökohdat...

Lisätiedot

Mahdottomuus vai mahdollisuus

Mahdottomuus vai mahdollisuus Rakennuksen energiataloudellinen käyttö Mahdottomuus vai mahdollisuus Timo Posa 31.8.2010 Roolit Hallinta Huolto Käyttäjä Toiminta HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Energiansäästösuunnitelman luonnos 2012 Nuorisoasiainkeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2013 2014 3.12.2012 2 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen energiansäästösuunnitelma... 4

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Energiansäästösuunnitelma 2016 2017 Nuorisoasiainkeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2016 2017 28.12.2015 2 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen energiansäästösuunnitelma... 4 1.1

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Stadissa

Ilmastonmuutos Stadissa Ilmastonmuutos Stadissa koulujen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Timo Posa 3.3.2010 HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh % GWh % KIINTEISTÖT Sähkö 479,84

Lisätiedot

Sähkönkulutus on kasvussa

Sähkönkulutus on kasvussa Sähkönkulutus on kasvussa Palvelu- ja julkisen sektorin osuus sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa on 19 %. Yksittäisen toimistorakennuksen sähkön kulutus voi jakautua esimerkiksi näin. Palvelu- ja toimistorakennuksessa

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi Kaupunginkirjaston johtoryhmä 15.12.2010 Kaupunginkirjaston energiansäästösuunnitelman laatimista varten perustettiin 25.5.2010 työryhmä,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos vuoden 2015 talousarvion liitteeksi 11.12.2014 1 1. Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitoksen energiansäästösuunnitelma...

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA. Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA. Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013 ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013 1 MIKSI SÄÄSTÄÄ ENERGIAA? NOPEIN JA TEHOKKAIN TAPA HILLITÄ ILMASTON- MUUTOSTA. SE SÄÄSTÄÄ RAHAA. UUSIUTUMATTOMIEN ENERGIANLÄHTEIDEN

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta

Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta Anna Sjövall Ympäristöasiantuntija Vantaan ympäristökeskus 29.10.2013 Mitä ekotukitoiminta on? Ekotukitoiminta

Lisätiedot

Hyvät käytännöt & Stadin ilmasto -verkkosivut. Tiia Katajamäki Ympäristökeskus

Hyvät käytännöt & Stadin ilmasto -verkkosivut. Tiia Katajamäki Ympäristökeskus Hyvät käytännöt & Stadin ilmasto -verkkosivut Tiia Katajamäki Ympäristökeskus Stadin ilmasto -verkkosivut Stadinilmasto.fi- sivut avattu vuoden 2013 alussa, ensimmäinen uutiskirje joulukuussa 2012 Taustalla

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki

Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki Taloushallintopalvelu Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitos on vuoden 2009 alussa aloittanut kunnallinen liikelaitos, joka

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Talous- ja suunnittelutoimisto Talous- ja laskentayksikkö Sosiaaliviraston johtoryhmä 7.3.2012, liite 5 asia 6. ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

TAMMIKUU. Kirjanpito suljettu yrityksittäin. HELSINGIN KAUPUNKI Taloushallintopalvelu pia Talponen 1(5) HUHTIKUU 2015.

TAMMIKUU. Kirjanpito suljettu yrityksittäin. HELSINGIN KAUPUNKI Taloushallintopalvelu pia Talponen 1(5) HUHTIKUU 2015. 1(5) Kirjanpito yrityksittäin tallennuksen jälkeen tehdään käyttöomaisuuden sekä sisäisen laskennanan ja vyörytykset, tämän jälkeen 1) Yrityksen tuloslaskelma on valmis ja tase muilta osin matta arvonlisäverotasetilien

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUKSET JA MERKIT TYÖKALUINA ENERGIATEHOKKUUSVIESTINNÄSSÄ

ENERGIATODISTUKSET JA MERKIT TYÖKALUINA ENERGIATEHOKKUUSVIESTINNÄSSÄ ENERGIATODISTUKSET JA MERKIT TYÖKALUINA ENERGIATEHOKKUUSVIESTINNÄSSÄ Helsingin erilainen Display Miksi tämä lähestymistapa? 28.5.2010 Ulla Soitinaho HKR-Rakennuttaja Miksi ihmeessä Display? Miksi ihmeessä

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Miksi energiaeksperttejä? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila Energiatehokas koti asukas avainasemassa Ajankohtaisseminaari Päivi Laitila Motiva - asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä Motiva yhtiönä 100 % valtion omistama valtionhallinnon sidosyksikkö

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

28.2.2008. Energiansäästö työpaikalla. Pälvi Holopainen HKR-Rakennuttaja

28.2.2008. Energiansäästö työpaikalla. Pälvi Holopainen HKR-Rakennuttaja 28.2.2008 Energiansäästö työpaikalla Pälvi Holopainen HKR-Rakennuttaja HKR Rakennuttajan talotekninen toimisto Energianhallintapalvelut Säästösuunnitelmat Kulutusseuranta Energiakatselmukset Säästöinvestoinnit

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin Taidemuseo

Helsingin kaupungin Taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin taidemuseo, Ukko Kaarto ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin Taidemuseo vuoden 2014 talousarvion liitteeksi 22.1.2014 Hyväksytty Helsingin

Lisätiedot

Ympäristökeskuksen energiansäästötoimenpiteet

Ympäristökeskuksen energiansäästötoimenpiteet Ympäristökeskuksen energiansäästötoimenpiteet Energiankulutus ja -tuotanto o ympäristökeskus hankki syksyllä 2011 vihreää sähköä (tuulisähkö) kiinteistöyhtiön kilpailuttamana o kuukausitason energiatiedot

Lisätiedot

Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö. 04.09.2014 Pekka Karppanen

Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö. 04.09.2014 Pekka Karppanen Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö 04.09.2014 Pekka Karppanen Valaistuksen- ja vedenkäyttö Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje

Lisätiedot

Kunta-alan energiatehokkuussopimus

Kunta-alan energiatehokkuussopimus 1 Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017-2025 Lähtökohdat Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.

Lisätiedot

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu?

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Kuusamo. Pinta-ala 5 809 km² Asukasluku 15 740 Asukastiheys 3,16 as/km² Kaupungin kiinteistöt 2011-647 000 m³ 2014-627 100 m³ josta lämmintä

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen 7.10.2015 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy vähentää

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Säästöjen kannalta parhaat energiatehokkuus toimenpiteet kunnissa. Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen -hanke 2017

Säästöjen kannalta parhaat energiatehokkuus toimenpiteet kunnissa. Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen -hanke 2017 Säästöjen kannalta parhaat energiatehokkuus toimenpiteet kunnissa Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen -hanke 2017 SISÄLTÖ 1. Kuntien säästöt 2008-2015 (energiatehokkuussopimukset) 2.

Lisätiedot

Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen

Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö Pekka Karppanen Valaistus Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje valaisimien sammuttamisesta tiloissa on, että jos

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos 3.12.2014 Maija Sarpo, Palmian johtoryhmä hyväksynyt 9.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Palmian energiankulutus... 2 3. Palmian

Lisätiedot

Kaupungin rakennusten energiankulutusdata. Katri Kuusinen 26.2.2015

Kaupungin rakennusten energiankulutusdata. Katri Kuusinen 26.2.2015 Kaupungin rakennusten energiankulutusdata Katri Kuusinen 26.2.2015 Nykyisiä tietokantoja kaupungin omista rakennuksista Vuosikulutukset Noin 3500 kohteen tiedot (palvelu- ja asuinrakennuksia) Kaukolämmönkulutus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 1 (11) HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 31.12.2011 Henkilöstön määrä 31.12.2011 oli (työllistetyt pois luettuina) 39438 henkilöä, joista 32801 oli vakinaisia ja 6637 määräaikaisia. Vuoden 2011 kahdentoista ensimmäisen

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Uusimmat energiatehokkaat käytännöt ja sovellukset julkisissa rakennuksissa ETSIVÄ-Energiankulutus- ja olosuhdeseuranta hankkeen esittely

Uusimmat energiatehokkaat käytännöt ja sovellukset julkisissa rakennuksissa ETSIVÄ-Energiankulutus- ja olosuhdeseuranta hankkeen esittely Uusimmat energiatehokkaat käytännöt ja sovellukset julkisissa rakennuksissa ETSIVÄ-Energiankulutus- ja olosuhdeseuranta hankkeen esittely Sirpa Eskelinen Helsingin kaupunki Rakennusvirasto HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n

Lisätiedot

Helsingin kaupungin Taidemuseo

Helsingin kaupungin Taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin Taidemuseo vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 21.12.2010 Hyväksytty johtoryhmässä 21.12.2010 2 1. Helsingin kaupungin taidemuseon energiansäästösuunnitelma...

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Taloyhtiön energiankulutus hallintaan

Taloyhtiön energiankulutus hallintaan Taloyhtiön energiankulutus hallintaan 01.02.2012, Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan Sali DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Tarjolla tänään Arkitodellisuus taloyhtiöissä Suunnitelmallinen energiatehokkuuden

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 KUUMA-johtokunta 30.11.2016-85 Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGITEHOKKUUS Vuosina 2013-2016. Ekotukitoiminnalla pyritään vaikuttamaan käyttäjiin ja kiinteistönhoitajiin,

Lisätiedot

Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön

Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön HARAKATKIN HIKOILEVAT Asumisen veden- ja energiansäästö Sisältö Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön Omien kokemusten vaihto ja keskustelu

Lisätiedot

Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa

Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa Kaupungin ja TEM:n välisen energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen Kuopion kaupungissa 24.2.2010 Kuntien energiatehokkuuden työkalut Mervi Weckström-Räisänen Energiatehokkuushankkeen projektipäällikkö

Lisätiedot

Uudet laskutusosoitteet alkaen

Uudet laskutusosoitteet alkaen Uudet laskutusosoitteet 1.6.2017 alkaen Uusille toimialoille otetaan käyttöön uudet laskutusosoitteet. Verkkolaskujen välittäjä on edelleen Basware Oyj, jonka välittäjätunnus on BAWCFI22. Vanhoihin, käytöstä

Lisätiedot

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Liittymistilanne Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista

Lisätiedot

Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos

Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos 11.12.2013 Maija Sarpo 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Palmian energiankulutus... 2 3. Palmian energiansäästötavoite... 4 4. Keskeiset

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Tampereen asuinrakennuskannassa Energiaeksperttikoulutus

Lisätiedot

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen ASIANTUNTIJASEMINAARI: ENERGIATEHOKKUUS JA ENERGIAN SÄÄSTÖ PITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIAN POLITIIKKASKENAARIOSSA Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen 19.12.27 Juhani Heljo Tampereen

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä, HSY Seututieto Esityksen sisältö HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä Julia 2030 hanke lyhyesti Ekotukihenkilötoiminta avain käyttäjätottumusten

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Taloyhtiön energiansäästö

Taloyhtiön energiansäästö Taloyhtiön energiansäästö Hallitusforum 19.03.2011 Messukeskus, Helsinki Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Mitä rakennusten energiatehokkuus on Energiatehokkuus paranee, kun Pienemmällä

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö. Timo Posa

Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö. Timo Posa Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus ja järkevä käyttö Timo Posa Energiatehokkuus ja CO 2 -päästövähennykset Energiatehokkuuden yleinen määritelmä : Sama tai parempi palvelutaso tai tuotantomäärä vähemmällä energiankulutuksella

Lisätiedot

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963,

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Hyviä ohjeita työpaikan energian säästämiseksi

Hyviä ohjeita työpaikan energian säästämiseksi Hyviä ohjeita työpaikan energian säästämiseksi Miksi tätä kaikkea tehdään? Konkreettisesti energiansäästötoimien vaikutus näkyy energialaskussa. Syyt siihen, miksi meidän kaikkien pitäisi alkaa ajatella

Lisätiedot

Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Lahden kaupungin Energiatehokkuussopimus 2008-2016 Lahden kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen

Lisätiedot

TILAKESKUKSEN JA PALMIAN ENERGIASÄÄSTÖSUUNNITELMA 2011

TILAKESKUKSEN JA PALMIAN ENERGIASÄÄSTÖSUUNNITELMA 2011 TILAKESKUKSEN JA PALMIAN ENERGIASÄÄSTÖSUUNNITELMA 2011 (liitettäväksi hallintokuntien energiansäästösuunnitelmiin) 1. YLLÄPIDON VAIKUTUS ENERGIANSÄÄSTÖÖN Ylläpidon keinoin voidaan vaikuttaa erityisesti

Lisätiedot

Energiansäästökotitalouksissa

Energiansäästökotitalouksissa Energiansäästökotitalouksissa Energianeuvoja Sanna Moilanen, Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto Popento 6.5 seminaari Muutosta ilmassa Kainuun ilmastostrategia 2020 9.5.2011 1 Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA HELSINGIN KAUPUNKI 1(10) Jakelussa mainituille HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 31.12.2006 Henkilöstön määrä 31.12.2006 oli (työllistetyt pois luettuina) 38 034 henkilöä, joista 32 042 oli vakinaisia ja 5 992

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo TALOTEKNIIKAN PALVELUORGANISAATIO toiminnon esimies energianhallintapäällikkö Teemu Halenius LVIS-työt

Lisätiedot

MITEN? Tutustu kaupunkitilaohjeeseen osoitteessa

MITEN? Tutustu kaupunkitilaohjeeseen osoitteessa 31.5.2016 MIKÄ? Helsingin kaupunkitilaohje on julkisen tilan hankintojen, suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon käsikirja suunnittelijoille, viranomaisille ja päättäjille. Lisäksi ohje toimii taustatietona

Lisätiedot

Case Sello: Kauppakeskuksen tehokkaat energiansäästöratkaisut. Marjo Kankaanranta, kauppakeskusjohtaja Kauppakeskus Sello 10.4.

Case Sello: Kauppakeskuksen tehokkaat energiansäästöratkaisut. Marjo Kankaanranta, kauppakeskusjohtaja Kauppakeskus Sello 10.4. Case Sello: Kauppakeskuksen tehokkaat energiansäästöratkaisut Marjo Kankaanranta, kauppakeskusjohtaja Kauppakeskus Sello 10.4.2014 Kauppakeskus Sello Asiakaskäynnit 2013 22,6 miljoonaa Kokonaismyynti 2013

Lisätiedot

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN 1 7 6 7 2 3 4 5 Kun tiedät mitä kulutat, tiedät mitä voit säästää OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 160 litraa vuorokaudessa. Tällä kulutuksella vesimaksun pitäisi olla

Lisätiedot

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA TEM29020801 UUSIUTUVA ENERGIA ENERGIANSÄÄSTÖ ENERGIATEHOKKUUS MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA OLAVI TIKKA HKR- RAKENNUTTAJA HELSINGIN KAUPUNKI TEM29020808 YLEISESTI HUONOSTI

Lisätiedot

Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 14.2.2014 ASTA/ RT. P Harsia 1

Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 14.2.2014 ASTA/ RT. P Harsia 1 Kohti nollaenergiarakentamista Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tuo uusia haasteita rakennusalalle Kehittyvä rakentaminen 2014 seminaari ASTA-messut Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2011. Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, yleisten töiden lautakunnan sali.

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2011. Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, yleisten töiden lautakunnan sali. ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 2 / PAIKKA:, Kasarmikatu 21, yleisten töiden lautakunnan sali. AIKA: 1.4. kello 10.00 11.15 LÄSNÄ: Pekka Sauri, puheenjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Kai Forsén Jukka

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Helsingin kaupungin ympäristökeskus HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUS ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin ympäristökeskus vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 4.4.2011 Sisällys 1. Ympäristökeskuksen energiansäästösuunnitelma...

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Liikuntavirasto 31.12.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. HELSINKI SITOUTUU ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN 2. LIIKUNTAVIRASTO ENERGIANKÄYTTÄJÄNÄ 3.

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2011. Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, yleisten töiden lautakunnan sali.

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2011. Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, yleisten töiden lautakunnan sali. ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 3 / PAIKKA:, Kasarmikatu 21, yleisten töiden lautakunnan sali. AIKA: 31.5. kello 10.00 11.25 LÄSNÄ: Pekka Sauri, puheenjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Kai Forsén Jukka

Lisätiedot

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA HELSINGIN KAUPUNKI 1(10) Jakelussa mainituille HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 31.12.2008 Henkilöstön määrä 31.12.2008 oli (työllistetyt pois luettuina) 38 915 henkilöä, joista 32 273 oli vakinaisia ja 6 642

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio Kuhmoisten kunta hiilineutraaliksi Pasi Tainio Pasi Tainio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka Energiatekniikan diplomi-insinööri Energiatalous Kotoisin Padasjoelta

Lisätiedot

Ympäristöohjelma kaudelle:

Ympäristöohjelma kaudelle: Yritys Ympäristövastaava tai -tiimi Ympäristöohjelman tekijä(t) Kiinteistö-KYS Oy Päivämäärä (päivitetty viimeksi) 18.1.2018 Ympäristöpolitiikka Ympäristöohjelma kaudelle: 2018-2019,, Kati Lundgren Kiinteistö-KYS

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiaekspertin peruskurssi osa 1: lämpö & vesi 17.03.2014, Tampere DI Petri Pylsy Ekspertti ei kuitenkaan koske säätöihin, sen tekee aina kiinteistönhoitaja

Lisätiedot

MITEN PÄÄSEN HELPOSTI KIINNI ENERGIANSÄÄSTÖÖN - MONISTETTAVAT KONSEPTIT. Eero Kokkonen

MITEN PÄÄSEN HELPOSTI KIINNI ENERGIANSÄÄSTÖÖN - MONISTETTAVAT KONSEPTIT. Eero Kokkonen MITEN PÄÄSEN HELPOSTI KIINNI ENERGIANSÄÄSTÖÖN - MONISTETTAVAT KONSEPTIT Eero Kokkonen 3.5.2017 MITEN PÄÄSEN KIINNI ENERGIANSÄÄSTÖÖN Energiansäästötavoitteiden asettaminen sopimuskaudelle Tunnista kiinteistökannastasi

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (7) 162 Energiansäästöneuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2013-2014 Päätös päätti asettaa toimikaudelle 2013 2014 energiansäästöneuvottelukunnan, jonka tehtävänä

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Liikuntavirasto 28.1.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. HELSINKI SITOUTUU ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN 2. LIIKUNTAVIRASTO ENERGIANKÄYTTÄJÄNÄ 3.

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Rakennusvirasto, Elimäenkatu 5, neuvotteluhuone 104, 1. kerros. LÄSNÄ: Pekka Sauri puheenjohtaja.

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Rakennusvirasto, Elimäenkatu 5, neuvotteluhuone 104, 1. kerros. LÄSNÄ: Pekka Sauri puheenjohtaja. ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 1 / 2016 PAIKKA: Rakennusvirasto, Elimäenkatu 5, neuvotteluhuone 104, 1. kerros AIKA: 9.2.2016 kello 13.00 15.00 LÄSNÄ: Pekka Sauri puheenjohtaja Eriksson Annukka

Lisätiedot

ENERGIATODISTUKSET PALVELUKIINTEISTÖISSÄ ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN AJANKOHTAISPÄIVÄ

ENERGIATODISTUKSET PALVELUKIINTEISTÖISSÄ ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN AJANKOHTAISPÄIVÄ ENERGIATODISTUKSET PALVELUKIINTEISTÖISSÄ ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN AJANKOHTAISPÄIVÄ 19.4.2018 SISÄLTÖ Energiansäästösuositukset YM asetuksessa Palvelurakennusten energiatodistuksia ARA:n rekisterissä

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot