Eväitä ekotukihenkilön energiatyöhön: Kulujärjestelmät sekä energiansäästösuunnitelmat. ATK-luokka, Rakennusvirasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eväitä ekotukihenkilön energiatyöhön: Kulujärjestelmät sekä energiansäästösuunnitelmat. ATK-luokka, Rakennusvirasto 19.9.2013"

Transkriptio

1 Eväitä ekotukihenkilön energiatyöhön: Kulujärjestelmät sekä energiansäästösuunnitelmat ATK-luokka, Rakennusvirasto

2 Päivän aikataulu: 9.00 Kahvitarjoilut Sähköiset kulujärjestelmät Pakki-sähköinen huoltokirja, Per-Johan Johansson, Kiinteistövirasto 9.30 E3-portaali, Pälvi Holopainen, HKR Webkulu, Timo Posa, HKR Sävel Plus, Sari Loukasmäki&Pasi Solanto, Helen Energiansäästötoiminta omassa hallintokunnassa KETS -tavoitteet energiansäästösuunnitelmat, Sirpa Eskelinen, HKR Käytännön haasteita ja ratkaisuja, Sirpa Eskelinen& Tiia Katajamäki, YMK Tilaisuus päättyy

3 Kulujärjestelmät

4 Eri toimijoiden vastuut energiatehokkuustyössä Omistaja/tilaaja Tilahankinnoissa ottaa huomioon kestävän kehityksen Tilaa/edellyttää energia-tehokasta rakentamista ja korjausta Huolehtii ylläpidosta Rakennuttaja Asettaa olosuhde- ja energiavaatimukset Edellyttää suunnittelijoilta energiatehokkuuden huomioimista Edellyttää urakoitsijoilta energiatehokkuuden huomioimista Ylläpitäjä/huolto Suunniteltujen olosuhteiden säilyttäminen ja käyttömuutosten huomioiminen Kulutusseuranta Epäkohtien ilmoittaminen isännöitsijälle Pakki Käyttäjä Huolehtii osaltaan tarpeenmukaisesta energian käytöstä Ilmoittaa epäkohdista ylläpitoon ja isännöitsijälle Hankkii energiatehokkaita laitteita

5 Sähköiset kulujärjestelmät Helsingin kaupungilla: Pakki- sähköinen huoltokirja: -kiinteistön energian- ja vedenkulutustiedot -vikailmoitukset -energiankatselmukset Sävel plus raportointijärjestelmä -kiinteistön sähkön ja kaukolämmön kulutustiedot päivä- ja tuntitasolla E3-portaali: -tilastointi vuositasolla (KETS-tavoitteet) -vertailumahdollisuus -ryhmäseurannat Webkulu- järjestelmä: -kk-tason energiankulutus -huollon ja ylläpidon työkalu -ryhmäseurannat

6 Sähköinen huoltokirja: Pakki Pakki on Tilakeskuksen ylläpitämä kiinteistöjen sähköinen huoltokirja osoitteessa: https://www.buildercom.net/fi Käyttöoikeudet saat Tilakeskuksesta huoltokirjavastaavalta, tai Lisätietoa Pakista löytyy täältä:

7 E3-portaali Kiinteistön vuosikulutustiedot: Käyttäjätunnukset: Katso suoralinkki Helsingin työntekijöille Helmi-intrasta Ohje: e3-portaalin käyttöön

8 Webkulu -järjestelmä Käyttäjätunnukset: Katso suoralinkki Helsingin työntekijöille Helmi-intrasta Jos haluat Webkuluun luoda omia seurantaryhmiä useammalle kiinteistölle, ole yhteydessä HKR-Rakennuttajan asiantuntijoihin: Energianeuvoja, Asko Kämäräinen: Energia-asiantuntija, Timo Posa: Ohje: Webkulu-järjestelmän käyttöön

9 Sävel Plus raportointijärjestelmä Tiedot 600 kaupungin tilakeskuksen hallinnoiman kiinteistön sähkönkulutuksista päivätasolla löytyvät internetistä Helsingin Energian Sävel Plus -raportointipalvelusta (https://www2.helen.fi/raportointi). Kirjautuaksesi palveluun tarvitset alla olevat tunnukset. Tutustu ennen käyttöä Sävel Plus esittelyyn ja Sävel Plus demoversioon. Käyttäjätunnus: katso tunnukset Helsingin työntekijöille Helmiintrasta Ohje Sävel Plus raportointijärjestelmän käyttöön

10 Energiansäästötoiminta omassa hallintokunnassa

11 KETS-tavoitteet ja energiansäästösuunnitelmat Sirpa Eskelinen HKR-Rakennuttaja

12 Energiatehokkuussopimus v päätavoite 9 % energiansäästö sopimusjaksolla tavoite lasketaan kaupungin vuoden 2005 toteutuneesta energiankulutuksesta ( MWh) em. energiakulutuksessa on huomioitu kaupungin palvelu- ja asuinrakennusten sähkönkulutus, polttoaineet, katu- ja muu ulkovalaistus, vesihuolto sekä liikenteen rakennukset asuinrakennuksilla oma energiansäästösopimuksensa VAETS (solmittu v. 2010), jossa kiinteistösähkö on myös huomioitu Helsingin kaupungilla 9 %:n säästötavoitetta vastaava kiinteä energiamäärä on 128,8 GWh kulutuksen ei edellytetä olevan määrällisesti 9 % alhaisempi kuin vuonna 2005 energiansäästöksi lasketaan tulevan kulutuksen estäminen toimenpiteet v ja v (vapaaehtoinen suunnitelmassa) on kuvattu tarkemmin toimintasuunnitelman taulukoissa 1 ja 2

13 Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) Energiatehokkuussopimus yleisesti Ensimmäinen sopimuskausi alkoi vuonna 1993 Voimassa oleva sopimuskausi (neljäs perättäinen) Toimintasuunnitelma laadittu hallintokuntien avustamana Toimintasuunnitelman keskeiset kohdat Matalaenergiarakentaminen asuin- ja palvelurakennuksissa Energiakatselmukset asuin- ja palvelurakennuksissa Uusien säästötakuumenettelyjen käyttö investointien toteutuksessa Kulutusseurannan kehittäminen ja parempi hyödyntäminen Tietotekniikkaympäristön energiansäästömahdollisuudet Ulkovalaistuksen tehostamistoimenpiteet Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen Koulutus- ja tiedotustoiminta

14 Taulukko 1. Helsingin kaupungin energiansäästön kokonaispotentiaali vuoden 2016 loppuun mennessä. Energiansäästön kokonaistavoite v energiansäästötoimenpide tarkasteltu tarkemmin tämän toimintasuunnitelman kohdassa 1. kaupungin palvelurakennusten matalaenergiarakentaminen 2. kaupungin asuinrakennusten matalaenergiarakentaminen 3. energiakatselmusten perusteella kaupungin palvelurakennuksille tehtävät toimenpiteet 4. energiakatselmusten perusteella kaupungin asuinrakennuksille tehtävät toimenpiteet 5. uusien säästötakuu- ja/tai rahoitusmenettelyjen käyttö investointien toteutuksessa 6. kulutusseurannan aikaansaamat toimintamuutokset 7. kaupungin ulkovalaistuksen tehostamistoimenpiteet 8. kaupungin tietotekniikkaympäristön energiansäästömahdollisuudet 9. koulutus- ja tiedotustoiminnan aikaansaamat käyttötottumusten muutokset 10. uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto energiansäästöpotentiaali (MWh) , , , ,83 Energiansäästöpotentiaali prosentteina (%) vuoden 2005 kokonaiskulutukseen nähden 4.6 *energiansäästö huomioitu taulukon kohdissa 3. ja , , , , ,02 yhteensä ,15

15 Ajankohtaista keskeisistä sopimustoimenpiteistä: Matalaenergiarakentaminen Alakohtaiset suunnitteluohjeet valmistuivat 10/2010 kohteita käynnissä 21 kpl Lähes 0-energiarakentamisohjeet valmistuneet 2012, esitelty Ympäristöministeriölle 6/2012 ETSIVÄ Valmisteilla reaaliaikainen kulutus- ja olosuhdeseuranta rakennusautomaatiojärjestelmää hyödyntäen, jonka avulla kyetään automaattisesti seuraamaan rakennusten energiankulutuksen ja olosuhteiden kehitystä Uusiutuvien energialähteiden rakennuskohtainen hyödyntäminen Aurinkosähkön hyödyntäminen Latokartanon ja Aurinkolahden peruskouluissa Viikin toimistotalo

16 Energiakatselmukset: Omistaja, ylläpitäjä ja rakennuttaja (peruskorjaukset) voivat vaikuttaa mm. seuraavilta osin olemassa olevan rakennuksen energiankulutukseen: Yleisimmät muutosta vaativat toimet: Ilmanvaihdon käyntiajat Ilmanvaihdon käyttötavan muutos Sisälämpötilan muutokset (myös IV) Tuuletustapojen muutokset ATK-laitteiden energiataloudellinen käyttö AV-laitteiden energiataloudellinen käyttö Valaistuksen tarpeenmukainen ja järkevä käyttö lamput energiansäästölampuiksi ja tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin LED:ksi Hanavirtaamat Ulkovalaistuksen tarpeenmukainen käyttö Sisälämpötilojen tasapainotus ja säätö Ostotariffien muutos tarvittaessa

17 Ajankohtaista keskeisistä sopimustoimenpiteistä Olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantaminen Energiakatselmukset Katselmus on tehty yli 500 kaupungin palvelurakennuksessa Volyymi kattaa KETS-sopimuksessa määritellyn 80 % tavoitetason Uudet katselmukset ovat käynnistyneet (energiankulutus vaikuttaa katselmointikohteen valintaan). Ylläpidon kehittäminen Ekoteko Valituissa 21 kiinteistössä energiatalouden ja olosuhteiden intensiiviseuranta ja toimenpiteet Energiatodistusten esillepano (Display-energiamerkki) Koulutus, tiedotus ja neuvonta Huolto- ja ylläpitohenkilöstön koulutukset Ekotukihenkilökoulutus Valtakunnallinen energiansäästöviikko Ilmastoinfon toiminta

18 Energiansäästö % Hallintokuntien energiansäästötavoitteet vuosina Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet (Taske ) Strategiaohjelman mukaisesti hallintokunnille tulee laatia sitovat energiansäästötavoitteet ja tavoitteiden määrittelyssä hallintokuntien tulee olla yhteydessä energiansäästöneuvottelukuntaan Hallintokuntien sitovat energiansäästötavoitteet %/ vuosi)* )*säästötavoite lasketaan vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta sähkön ja kaukolämmön päämittareilta luettuna (ml. sääkorjattu energiankulutus). Hallintokunnat, joiden energiankulutuksesta merkittävä osuus on muuta kuin sähköä tai kaukolämpöä (esim. polttoaineita) määrittelevät itse ne kriteerit, jotka tältä osin vastaavat em. energiansäästötavoitetta.

19 Hallintokuntien sitovat energiansäästötavoitteet Talousarviosuunnitteluohjeet vuodelle 2010 edellyttävät hallintokunnilta sitovia energiansäästötavoitteita Tavoitteena vuosittainen energiansäästö noin 2 % verrattuna vuoden 2010 energiankulutuksen HKR-Rakennuttajan rooli: Energiansäästötavoitteen määrittely yhteistyössä Tilakeskuksen, Opetusviraston ja Talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa Energiansäästösuunnitelmamallin laatiminen hallintokuntien avuksi (Opetusviraston suunnitelman pohjalta) Hallintokuntien avustaminen oman suunnitelman teossa Sitovista energiansäästötavoitteista tiedottaminen Tiedossa oleva tilanne: 17 valmista energiansäästösuunnitelmaa 13 valmistumassa olevaa energiansäästösuunnitelmaa Katso täältä valmistuneet: Hallintokuntien energiansäästösuunnitelmat

20 Hallintokuntien sitovat energiansäästötavoitteet Valmis suunnitelma: Kiinteistövirasto Palmia Tilakeskus & Palmia yhteinen Helsingin kaupunginkirjasto Henkilöstökeskus Opetusvirasto Pelastuslaitos Helsingin taidemuseo Arbis Terveyskeskus Ympäristökeskus Rakennusvirasto Sosiaalivirasto Kaupunginmuseo Liikuntavirasto Taloushallintopalvelu Tarkastusvirasto Suunnitelma valmisteilla: Asuntotuotantotoimisto Suomenkielinen työväenopisto Taske Stara Hankintakeskus Rakennusvalvontavirasto Tietokeskus Nuorisoasiainkeskus Korkeasaari Helsingin Satama Hallintokeskus HKL (rakennukset) Kulttuurikeskus

21 Hallintokuntien sitovat energiansäästötavoitteet Energiansäästön toimintasuunnitelma puuttuu tai sen tilanteesta ei ole saatu tietoa seuraavien hallintokuntien osalta: Helsingin tukkutori Henkilöstön kehittämispalvelut Kaupunginorkesteri Kaupunkisuunnitteluvirasto Työterveyskeskus Hallintokunta kuuluu toisen energiatehokkuussopimuksen piiriin: Helsingin Energia (Helsingin Energian kehitysohjelma) Helsingin Vesi (on liitetty alkaen Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY)-kuntayhtymään, joka on solminut oman KETS-sopimuksen vuonna 2011) HKL (raideliikenteen syöttöasemat)

22 Esimerkki: Palmian energiansäästösuunnitelma toimenpiteita vuodelta 2011: 20% kuljetushlö:stä osallistui taloudellisen ajotavan koulutukseen 40% kiinteistöhlö:stä osallistui ympäristökoulutukseen Energiatehokas keittiö - sekä Ekoteko-hankkeisiin (Palmialla 600 kohdetta)osallistuminen Catering-palveluille ympäristöohjeet ns. Vihreä kansio Ekotehokas-toimipaikka -lomake Osallistuminen energiansäästöviikkoon sekä Kevyin askelin kampanjaan

23 Ympäristökeskuksen energiansäästölaskelmia Säästöpotentiaali yhteensä = kwh

24 Valaistuksen tarpeenmukaistaminen Ympäristökeskus teki osana hallintokunnan energiansäästösuunnitelmaa laskelmat valaistuksen järkevöittämiselle: Helsingin-, Viipurin- ja Kaarlenkadun toimipisteiden käytäviltä poistetaan käytöstä yhteensä 60 lamppua. Tämä tarkoittaa turhien lamppujen poistamista, kuitenkin siten että suositellut valaistuksen luksimäärät täyttyvät. Toimenpiteen yhteenlaskettu energiansäästöpotentiaali oli noin 7500 kwh. Tämän lisäksi laskettiin, että jos huoneiden valaistusta vähennetään virastoaikana (päivänvalon hyödyntäminen, ylimääräiset lamput sammutetaan), säästöä kertyy yhteensä myös noin 5000 kwh. Mukaan otettiin toimistorakennuksen vahtimestari, kiinteistövastaava, ekotukihenkilöt sekä kaikki työntekijät. Pelkästään järkevöittämällä valaistusta voidaan saavuttaa noin kwh:n säästö, mikä vastaa rahassa noin 1250 euroa /vuosi.

25 Käyttäjän toimenpiteet energiatyössä

26 Mihin rakennuksissa kuluu energiaa? Toimistorakennuksen sähköenergiankulutus jakautuu keskimäärin seuraavasti: Sähköä kuluu: Valaistukseen Tietokoneisiin Tulostimiin Kopiokoneisiin Faxit Skannerit Muihin verkkovirtaan kytkettyihin laitteisiin LVI-laitteisiin Keittiölaitteisiin

27 Rakennukset eivät kuluta energiaa, vaan ihmiset niiden sisällä. Siksi jokaisella kiinteistön käyttäjällä on tärkeä rooli tarpeettoman energiankulutuksen pienentämisessä. Energiatehokkuus on ennen kaikkea oikean asenteen sekä järkevien käytäntöjen löytämistä. Toimi esimerkkinä ja: Sammuta aina valot kun poistut huoneesta. Käytä valaistusta vain tarpeeseen, hyödynnä luonnonvaloa Pidä huonelämpötilat noin 21 celsiusasteessa Varmista, ettei patteriventtiilien edessä ole esteitä Tarkista ikkunoiden tiivisteet Tuuleta huoneesi tehokkaasti läpivedolla (korkeintaan 5 minuuttia) Vältä turhaa veden lotrausta ( noin 1/4 kaikesta energiankulutuksesta menee veden lämmittämiseen)

28 Ota käyttöön toimistolaitteiden virransäästöominaisuudet (opasta myös työkavereita sekä ilmoita vioista huollolle) Sulje sähkölaitteet aina kun et käytä niitä ja varmista etteivät mm. tulostimet ja näytöt jää päälle viikonlopuksi Uusia laitteita hankkiessa huomioi: tarpeellisuus, virrankulutus, koko sekä monikäyttöisyys Tulosta ainoastaan välttämättömät paperit ja kaksipuolisesti Pese ainoastaan täysiä koneellisia tiski- ja pesukoneella Seuraa kiinteistösi lämmön-, veden- sekä sähkönkulutusta säännöllisesti. Ilmoita kiinteistösi huoltoyhtiölle tai omistajalle heti ilmenneistä vika- ja poikkeustilanteista (mm. vuotavat vesikalusteet, likaiset/vialliset lamput sekä poikkeavat lämpötilat) Tulostettava tarkistuslista ladattavissa Ekotuen sivuilta: elsingin%20kiinteistöissä.pdf

29 Työnäytön sulkeminen: jopa 50-80% säästöt työpisteen sähkönkulutukseen Mitä isompi ja tarkempi näyttö, sitä suurempi on sähkönkulutus. Energiaa voi säästää laadusta tinkimättä. Näytön valinta ja tehonsäästöautomatiikka vaikuttavat ratkaisevasti sähkönkulutukseen. kuvaputkinäyttö päällä ja käytössä = 85 W kuvaputkinäyttö + screen saver = 85 W litteä näyttö päällä ja käytössä = 30 W virransäästötila = 5 W off eli pois päältä = 0-2 W Lähde: Motiva 2006

30 Tietokoneiden virransäästöominaisuudet Koneet siirretään keskitetysti lepotilaan alla olevien asetettujen aikarajojen mukaisesti: Työskentelyaikana Lepotilaan, kun konetta ei käytetä kolmeen tuntiin Työskentelyajan ulkopuolella - Lepotilaan, kun konetta ei ole käytetty yhteen tuntiin Työasemat herätetään klo 5 asennuksia varten - jos asennuksia ei ole, koneet nukahtavat tunnin kuluttua Koneilla voi olla myös erilaisia käyttöprofiileita, joiden mukaan sammuttaminen tapahtuu. Lähde: Talous- ja suunnittelukeskus

31 Tietokoneiden virransäästöominaisuudet Käyttäjä voi myös itse asettaa työasemansa lepotilaan

32 Tietokoneiden näytön sammuttaminen

33 Koulujen käyttöaikojen tarpeenmuutokset Kiinteistön rehtori/kanslisti vastaa ilmoituksista kiinteistöjen käyttötarpeessa. Nämä ilmoitukset tehdään kouluisännälle. Jos huomaat muutoksia koulun iltakäytössä/ muussa lukujärjestyksessä, voit varmistaa, että tämä tieto on välitetty rehtorin/kanslistin toimesta eteenpäin. Esimerkkilaskelma: Ison tyhjän voimistelusalin valaiseminen yön yli vastaa sähkönkulutukseltaan saunan 12 tunnin hukkakäyttöä Jos valot jäävät yöksi päälle, turhaa kulutusta syntyy: 72 kwh (yhdessä illassa), 360 kwh (yhdessä arkiviikossa) 9720 kwh (vuodessa, pois lukien viikonloput ja lomat) = tarpeettomia kustannuksia yhteensä noin 1000euroa/jumppasali/vuosi Valot päällä myös viikonloppuisin: kwh lisäkulutusta eli 1000 euroa lisäkustannuksia /vuosi (Yhteensä 2000 euroa/vuosi)

34 Ekotukihenkilön rooli: Ota vastuu tilasta, huomioi omaa toimintaa ja ympäristöä Opasta ja johdata järkevään energian käyttöön Tarkkaile kulutuksia, sillä ne karkaavat huomaamatta Etsi selitykset kulutusmuutoksille ja hyödynnä tieto Ole (hyvänä) esimerkkinä muille käyttäjille Yhteydenpito ja tiedottaminen: Ole yhteydessä huoltoon/isännöitsijään esiintyvistä ongelmista, sisäilman ylilämmöstä tai kylmyydestä, ilmanvaihdon todellisesta tarpeesta ja lämpötilasta sekä yleisestä valaistustarpeesta ja käytöstä Välitä tietoa ja materiaalia työpaikan sisällä energiansäästöstä, hyödynnä teemaviikot & kampanjat (valtakunnallinen energiansäästöviikko(vko41) )

35 Käytännön haasteita ja ratkaisuja

36 Käytännön haasteita ja ratkaisuja 1.) Energiakulutustietojen hakeminen 2.) Työkaluja ja onnistuneita esimerkkejä 3.) Avoin keskustelu

37 1.) Kulutustietojen hakeminen

38 Kulutustietojen hakeminen Esimerkki 1:ryhmäraporttien haku Webkulusta: Esimerkki 2: Energiankulutuksen jyvitys kirjastoissa

39

40 2.) Käytännön työkaluja ja onnistuneita esimerkkejä ekotukityöhön

41

42 Ympäristöopas kaupungin palvelukiinteistöille Helsingin kaupungin palvelukiinteistöjä ovat muun muassa kirjastot, koulut, toimistorakennukset, liikuntakeskukset sekä monitoimitalot Ympäristöopas on tarkoitettu kaupungin palvelukiinteistöjen käyttäjille ympäristöasioiden hoidon jatkuvaa parantamista varten. Oppaassa kerrotaan, kuinka kiinteistöjen toimintavastuut ovat jakaantuneet, mihin rakennuksissa kuluu energiaa ja miten kiinteistön talotekniikka ja jätehuolto toimivat.

43 Ympäristöoppaan sisältö: Yleistä tietoa Helsingin kaupungin palvelukiinteistöistä Energiankulutuksen vähentäminen: sähkönkulutus, lämmönkulutus, vedenkulutus Jätehuolto ja kierrätys Kiinteistön ympäristöystävällinen ylläpito Ympäristöystävälliset hankinnat Terveellinen työympäristö ja kiinteistön sisäilma Työmatkaliikenne Tapoja ympäristöystävällisempään toimintaan Taustatietoa Helsingin kaupunki ympäristötoimijana

44 Display -merkki Primäärienergian kulutus tuotannossa kwh/m 2 /vuosi Display luokitus CO 2- PÄÄSTÖT, energiantuotannossa kg/m 2 /vuosi Käyttöveden kulutus l/m 2 /vuosi Toimenpiteet luokituksen parantamiseksi Energialähteiden jakauma

45 Mitä Display-merkki kertoo? Kuinka paljon vuosittainen energiankäyttö aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä ja kuluttaa primäärienergiaa eli tuotannossa kulutettua energiaa (esim. öljyä, hiiltä, maakaasua tai uusiutuvia energialähteitä) Vertailutietoa, siitä mihin luokkaan rakennus kuuluu energian- ja vedenkäytön sekä päästöjen perusteella Vinkkejä rakennuksen energian ja veden kulutuksen vähentämiseen Display-merkki löytyy miltei kaikista Helsingin kouluista. Lisäksi merkkejä löytyy yli 500 eurooppalaisesta kaupungista 32 eri maassa

46 Miten hyödyntää Display-merkkiä ekotukitoiminnassa? Laita Display-merkki esille mahdollisimman näkyvään paikkaan Tiedota työpaikalla(esim. sähköpostilla tai ilmoitustaululla) Järjestä Display -tilaisuus, jonne kutsut työpaikkasi ekotukihenkilöt, isännöitsijän, huolto- ja ylläpitohenkilöstöä, ympäristövastaavat jne. Kerro myös työkavereille, mistä Display -merkistä on kyse Rakennusviraston yhteyshenkilöt: Tiedotus, luovutus: Pälvi Holopainen (09) Periaatteet, laskenta ja luokittelu: Timo Posa (09)

47 Oman työpaikan energiankulutuksesta viestiminen

48 Sähkönkulutus (KWh) Muutos (%) Tulosta kulutustiedot nähtäville omalla työpaikalla ilmoitustaululle ja kahvihuoneeseen tai vie tiedot Helmeen! Sähkönkulutus kiinteistössämme (Kulutus, kwh) 2012 (Kulutus, kwh) %-muutos Katso ohjeet kulutustietojen tulostukseen: Sävel Plus -raportointi sekä Webkulu-järjestelmä

49 ESNK:n energiansäästökilpailu 2013 Pystyykö sinun työyhteisösi voittamaan naapuriyksikön energiansäästössä? Viekö virastonne voiton energiansäästössä toiselta hallintokunnalta? Jaossa 10,000 euroa kaikkien osallistujien kesken! Lisätietoa kilpailusta:

50 ESNK:n energiansäästökilpailu 2013 Teema: Helsingin kaupungin työyhteisöissä toteutunut energiansäästö Kilpailuaika: Kilpailuun voivat osallistua: -Kaupungin työyhteisöt, jotka säästävät energiaa toimitiloissaan tai alueellaan -Kaupungin kiinteistöyhtiöt, jotka säästävät energiaa asuinrakennuksissaan -Kaupungin työyhteisöt, jotka säästävät energiaa henkilöstön liikkumisessa tai henkilöstöliikenteessä Ilmoittautuminen Kilpailuun voi ilmoittautua Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen

51 Hallintokuntien esimerkkejä energiansäästöä edistävistä hankkeista

52 Esimerkkejä: Puistolan peruskoulu, Nurkkatie 2 Innostunut kouluisäntä kiinteistönhoitajien koulutuksen jälkeen läpi säädöt ja käyttöajat mm. seuraavien osa-alueiden osalta: - sisälämpötilat - ilmanvaihdon lämpötilat - valaistuksen tarpeenmukaisuus - ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus Energiansäästö käytön toimenpiteiden jälkeen( ): -noin 34% lämmitysenergiansäästö -noin 42% sähkönenergiansäästö

53 Ekotekoja:Talotoimikunnat Monitoimitaloihin on hyvä laatia hallintokuntien välinen yhteiskäyttösopimus, jossa sovitaan esim. tilojen jakoperusteet, valvonta, siivous ym. Monitoimitaloon olisi hyvä perustaa myös käyttäjien edustajien muodostama talotoimikunta, jonka tehtävänä on edistää talon sisäistä yhteistyötä, energiansäästöä ja edesauttaa tilojen joustavaa käyttöä. Stoa-monitoimitalo: talotoimikunta perustettu vuonna Jäte-, energia- sekä liikkumiseen kiinnitetty huomiota. Syksyn 2013 aikana järjestetään ympäristö koulutusta koko henkilöstölle.

54 Esimerkkejä: Pilottisähkönkulutuskartoitus Kontulan nuorisotalo /Luupin toimintakeskus Selvitettiin kuinka paljon energiaa kuluu valaistukseen ja sellaisiin laitteisiin, joihin nuoret ja nuorisotyöntekijät itse voivat vaikuttaa. Näitä ovat tietokoneet, tulostimet, pelikonsolit, jääkaapit, pakastimet, hellat ym. Ilmastoinnin ja muun LVI-tekniikan kulutus jätettiin mittauksesta pois, koska niitä ei itse säädellä. Vuotuinen sähkönkulutus on kilowattituntia. Valaistus (65 % ), keittiökoneet (21 %) loput (14 %) muodostuu monitoimi- ja tanssisalin laitteiden, nuorten käyttämien laitteiden sekä toimistolaitteiden käytöstä Kartoituksen pohjalta Nuorisoasiankeskus keskittyy nyt erityisesti viestintään järkeviin toimintatapoihin valaistuksen osalta.

55 Nuorisoasiainkeskuksen energiansäästötyö Pilottihanke:10 kiinteistöä kohdennettuun seurantaan (panostetaan viestintään ja henkilöstön osallistamiseen) Nuorke on myös listannut apukysymys- ja toimenpidelistoja, joiden avulla työyhteisöt voivat muokata omat energiasäästösuunnitelmansa. Täältä löytyy myös valaistuksen sähkökulutuslaskuri

56 Sosiaaliviraston energiansäästötyö Sosiaaliviraston energiansäästötyö 2012: Viraston ympäristöasiantuntija kiersi viraston kohteissa syksyn aikana pitämässä luentoja energiansäästöstä. Kesällä järjestettiin "leikkipuistopyöräily", jonka yhteydessä käytiin läpi leikkipuistojen energia-asioita ja ympäristöasiantuntija kerättiin lupauksia Kevyin askelin -energiansäästökampanjaan. Ekotuki-henkilöille järjestetty tapaamisia, joiden yhteydessä tutustuttu muun muassa Viikin ympäristötaloon sekä Harakan saaren energiapolkuun Energiansäästöviikosta tiedotettiin aktiivisesti ja lisäksi intrasivuilla oli päivittäin vaihtuva tietoisku päivän teemasta.

57 Opetusviraston energiansäästötyö Opetusviraston energiansäästötyö 2012: Sisäisiä koulutuksia järjestetty henkilöstölle energiansäästöstä ja viestitty vuoden aikana sitovan energiansäästötavoitteen toteutumisesta. Energian- ja jätteiden määrän vähentäminen on asetettu toiminnallisina ja tulostavoitteina osana viraston toimintaa Kouluisäntiä on kehotettu tarkistamaan rakennusten energiatekniset säädöt ilmanvaihdon ja lämmityksen osalta Kokonaisenergiankulutuksessa Opetusvirasto ylsi 8 % säästöön vuoteen 2010 verrattuna. Jätemäärät vähenivät noin puolissa Helsingin kouluista. Koulujen keittiöissä on palveluntuottajien kanssa käsitelty yhdessä Kestävä tulevaisuus -oppaan mukaan laitteiden käyttöä ja ajastuksia. Koulujen tietotekniikkalaitteita on säädetty sammumaan itsekseen ja siirtymään lepotilaan nopeammin.

58 3.) Avoin keskustelu

59 Muistilistaa Energiansäästö=maalaisjärjenkäyttöä Jokaisella on tärkeä rooli tarpeettoman energiankulutuksen pienentämisessä. Pienillä teoilla asennemuutos käyntiin Hyödynnä jo olemassa oleva materiaali sekä kampanjat Tee yhdessä, pidä yllä positiivista mieltä! Koulutus, tietoiskut sekä infolaput kahvihuoneisiin Yhteydenpito ylläpitoon, huoltoon, isännöitsijän sekä atk-tukeen virhetilanteissa tärkeää Muista, että muutos tapahtuu hitaasti

60 Hyödyllisiä sivustoja ja linkkejä energiansäästöön: Työpaikalla: ut/default.aspx (vinkkejä ja materiaalia energiansäästöön) Kotona: Helsingin konserniorganisaatiossa:

61 Kiitos osallistumisestasi!

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin henkilöstökeskus vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 6.9.2010 1 1. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin henkilöstökeskuksen

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Energiansäästösuunnitelma 2016 2017 Nuorisoasiainkeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2016 2017 28.12.2015 2 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen energiansäästösuunnitelma... 4 1.1

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Stadissa

Ilmastonmuutos Stadissa Ilmastonmuutos Stadissa koulujen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Timo Posa 3.3.2010 HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh % GWh % KIINTEISTÖT Sähkö 479,84

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Talous- ja suunnittelutoimisto Talous- ja laskentayksikkö Sosiaaliviraston johtoryhmä 7.3.2012, liite 5 asia 6. ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla

Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 CASE Lahden kaupunki: Kiinteistöjen energiatehokkuus julkisella sektorilla Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö DI Jouni Arola Lahden kaupunki 110

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Helsingin kaupungin Taidemuseo

Helsingin kaupungin Taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin Taidemuseo vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 21.12.2010 Hyväksytty johtoryhmässä 21.12.2010 2 1. Helsingin kaupungin taidemuseon energiansäästösuunnitelma...

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 KUUMA-johtokunta 30.11.2016-85 Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGITEHOKKUUS Vuosina 2013-2016. Ekotukitoiminnalla pyritään vaikuttamaan käyttäjiin ja kiinteistönhoitajiin,

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio Kuhmoisten kunta hiilineutraaliksi Pasi Tainio Pasi Tainio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka Energiatekniikan diplomi-insinööri Energiatalous Kotoisin Padasjoelta

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2011. Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, yleisten töiden lautakunnan sali.

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2011. Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, yleisten töiden lautakunnan sali. ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 2 / PAIKKA:, Kasarmikatu 21, yleisten töiden lautakunnan sali. AIKA: 1.4. kello 10.00 11.15 LÄSNÄ: Pekka Sauri, puheenjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja Kai Forsén Jukka

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 13.10.2011 Lauri Penttinen Sisältö Ryhmätöiden läpikäynti Taustaa: vesi ja jätevesi

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen 30-40 %

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Helsingin kaupungin ympäristökeskus HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUS ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin ympäristökeskus vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 4.4.2011 Sisällys 1. Ympäristökeskuksen energiansäästösuunnitelma...

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014 HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) RUUTI-VERKOSTON ENSIMMÄINEN TOIMINTAKAUSI Ruuti-verkoston tavoitteena on vahvistaa Helsingin kaupungin demokraattisen osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia nuorille.

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 3 / PAIKKA:, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola AIKA: 26.4. kello 9.00 10.40 LÄSNÄ: Olavi Tikka, puheenjohtaja Jukka Forsman Antti Halm Sari Hildén Johannes

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2012. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola. Kiinteistövirasto/Tilakeskus

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2012. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola. Kiinteistövirasto/Tilakeskus ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 6 / PAIKKA:, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola AIKA: 29.10. kello 13.00 14.45 LÄSNÄ: Pekka Sauri, puheenjohtaja Jukka Forsman Antti Halm Sari Hildén Sinikka

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Energiaremontti-ilta

Energiaremontti-ilta Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti-ilta 19.4.2011 Valtuustosali Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Juhani Heljo Jaakko

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä?

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Energia vie 30-40 % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Taloyhtiö 2016 -tapahtuma 06.04.2016, Helsingin Messukeskus DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto l As Oy kerrostalot, 2014, koko maa l 100 % 90

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakennusvirasto

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakennusvirasto ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2012 Helsingin kaupungin rakennusviraston energiansäästön toimintasuunnitelma... 2 1. Nykytilanne... 2 1.1 Rakennusviraston tehtävät

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Sisäilma ja terveys terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö 24.11.2015 Petri Kuisma Lapin AMK 23.11.2015 1 Sisältö Suunnitelmallinen sisäympäristö Kustannustehokkaat

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2013. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola. Tommi Fred Riikka Jääskeläinen

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2013. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola. Tommi Fred Riikka Jääskeläinen ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 2 / PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola AIKA: 4.3. kello 13.00 14.10 LÄSNÄ: Pekka Sauri, puheenjohtaja Jukka Forsman Tommi Fred

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2013. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Töölö-Kallio. Tommi Fred

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2013. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Töölö-Kallio. Tommi Fred ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 7 / PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Töölö-Kallio AIKA: 5.11. kello 9.00 10.16 LÄSNÄ: Pekka Sauri, puheenjohtaja Petra Erkkola Jukka Forsman

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016

Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Energiantehokkuussopimus vuosille / /2016 Tekninen lautakunta 134 15.11.2016 Kunnanhallitus 277 21.11.2016 Energiantehokkuussopimus vuosille 2017-2025 532/10.03.02/2016 Tekninen lautakunta 15.11.2016 134 Mäntsälän kunta solmi 3.10.2002 kauppa-

Lisätiedot

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Sähkön etämittaus Suomessa Energiayhtiöiden

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin Energianeuvoja Tommi Tuomi Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Tommi Tuomi 020 615 7449 tommi.tuomi@kouvola.fi Sähköposti ja puhelin neuvontaa, neuvonta

Lisätiedot

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto 1(5) 7.11.2014 Julkinen tarkastuslautakunnan TALOUSARVION SITOVIEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN LUONNE, PYSYVYYS JA YHTEYS STRATEGIAOHJELMAAN 2.12.2014 Julkinen tarkastuslautakunnan YLEISEN, TEHOSTETUN

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

LOPPURAPORTIN TIIVISTELMÄ. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin KUUMA-seudun energiatehokkuuspotentiaalia 0- investoinneilla

LOPPURAPORTIN TIIVISTELMÄ. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin KUUMA-seudun energiatehokkuuspotentiaalia 0- investoinneilla Keski-Uudenmaan ympäristökeskus TR 24.11.2015 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN LOPPURAPORTIN TIIVISTELMÄ Hanke KUUMA-seudulla alkoi huhtikuussa 2013 hanke Julkisten kiinteistöjen

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Jätteiden synnyn ehkäisy, lajittelu ja kierrätys (Japa ry) Vesi: mihin kuluu

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka Energiatehokkuusvaatimukset Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset 10.1.2014 TAMK 2014 2 RES Uusiutuvan energian käytön

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA

PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA VERCON OY Yli 30 vuoden kokemuksella ja tinkimättömällä palvelulla olemme saavuttaneet asiakkaidemme luottamuksen ja markkinajohtajuuden Suomessa Vertolla on

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähes nollaenergiarakennus 13.5.2013 RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy 29.5.2013 2 Motivointi lähes nollaenergiarakennuksille (EPBD) Rakennukset

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Sisältö Motiva lyhyesti Taustaa energiankulutuksesta Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Energiankäyttö

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset kausi

Energiatehokkuussopimukset kausi Energiatehokkuussopimukset kausi 2017-2025 HINKU-foorumin kevätpäivät 6.4.2016, Joensuu Pia Outinen, Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset 2017 2025 ELINKEINOELÄMÄ KUNTA-ALA KIINTEISTÖALA ÖLJYLÄMMITYSKIINTEISTÖT

Lisätiedot

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Olof Granlund Oy Erja Reinikainen Save Energy työpaja 04.05.2009 : Energiansäästö julkisissa tiloissa Copyright Granlund 04.05.2009 www.granlund.fi

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 3.12.2014 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan

Lisätiedot

ENERGIASÄÄSTÖ HEKAN KIINTEISTÖISSÄ

ENERGIASÄÄSTÖ HEKAN KIINTEISTÖISSÄ ENERGIASÄÄSTÖ HEKAN KIINTEISTÖISSÄ Ilta Hekan kanssa / 17.3.2016 Hotelli Presidentti Tekninen päällikkö Marko Parkkali MIKSI ENERGIAA PITÄÄ SÄÄSTÄÄ? EU-direktiivit Suomen lait ja asetukset Kuntien energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 37/2016 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 07.04.2015 371 HEL 2014-012398 T 10 05 01 Päätös Käsittely Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsinki LED -hankkeen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus Energiatehokkaan rakentamisen hankeprosessi Olli Teriö Uusi RT-kortti: Talonrakennushankkeen kulku Puretaanko vai korjataanko? Puretaanko

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016 Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen Vuosiraportti 2016 Hänninen Tapani Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 20.12.2016 1 Sisällysluettelo Johdanto 1. Ekotukihenkilöt ja -toimipisteet 3 2.

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat. Lea Gynther, Kirsi-Maaria Forssell ja Tapio Jalo

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat. Lea Gynther, Kirsi-Maaria Forssell ja Tapio Jalo Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat Lea Gynther, Kirsi-Maaria Forssell ja Tapio Jalo 15.3.2012 Sisältö Lähestymistapa Energiasuunnitelman tavoitteet Prosessin eteneminen Vaiheet Esimerkkejä

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 13 Helsingin kaupungin ilmastotyöryhmän asettaminen HEL 2013-007804 T 00 00 02 Päätös Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän ilmastotyön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA 18.6.2014 ALKAEN Täyttölupamenettelyn tarkoitus ja tavoitteet Kaupungin virkojen

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja

Energiatehokkuuspäivä Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Energiatehokkuuspäivä 15.2.2016 Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Esimerkkejä ja caseja Petri Kuisma Esityksen sisältö: 1. Aurinkoenergia 2. Energiatehokkuus Tuotannon liittäminen sähköverkkoon Mikrotuotannolla

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot