Käsikirja Sijoitussalkun Riskeistä DEGIRO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsikirja Sijoitussalkun Riskeistä DEGIRO"

Transkriptio

1 Käsikirja Sijoitussalkun Riskeistä DEGIRO

2 1. Johdanto Tässä käsikirjassa on tiedot DEGIROn salkun riskeistä ja niiden laskemisesta. Esittelemme mistä seikoista riskit koostuvat. Saat tietoja myös ylijäämästä sekä vapaasta liikkumavarasta. Käytännön esimerkein saat kohta kohdalta käsityksen riskien rakenteesta. Käytämme pohjana eri salkkurakenteita. Saat myös näkemyksen Trader-Profiilin ja Active-Profiilin riskien eroista ja niiden laskemisesta DEGIROlla. Tämä käsikirja on lisää Tietoja Sijoistuspalveluista - asiakirjoihin. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 2/24

3 2. Salkku yleiskatsaus Verkkopalvelussamme voit pyytää salkustasi yleiskatsauksen. Yleiskatsaus näyttää vapaan liikkumavaran ja saatavissa olevan marginaalin. Nämä tiedot saat kun klikkaat kohtaa Yleiskatsaus Sijotettavista olevista varoista. Alla oleva kaavio esittää esimerkin salkun yleiskatsauksesta. Kaaviossa on myös ajankohta, jolloin salkun yleiskatsaus pyydetään. Yllä olevasta salkkuyleiskatsauksesta näet marginaalin ylijäämän olevan euroa. Saatavissa oleva luotto on euroa. DEGIRO hyväksyy maksumääräyksiä asiakkailtaan vain jos niistä ei aiheudu vajetta luottomarginaaliin. Yllä oleva katsaus esittää että on mahdollista nostaa summa euroa sijoitustililtä tai ostaa vakuuksia ainakin tällä summalla. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 3/24

4 2.1 Marginaali, yleiskatsaus Marginaalin yleiskatsaus näyttää varat (eli salkun arvon ja käteissaldon) suhteessa salkun riskiin Salkun arvo DEGIRO määrittää sijoitussalkun arvon viimeisimpien tunnettujen arvopaperimarkkinahintojen perusteella. Useimmiten Bid hinnat liittyvät pitkiin positioihin. Ask hinta liittyy lyhyisiin positioihin Käteissaldo Käteissaldo näyttää kaikkien käteistilien saldot Euroissa. Jos sinulla on käteisvaranto ulkomaanvaluutassa, se näytetään Euroissa suhteessa muihin käteissaldoihin Nettomaksuvalmiusarvo Nettomaksuvalmiusarvo saadaan, kun salkun arvo lisätään käteisvaroihin. Nettomaksuvalmiusarvo on tärkeä arvo, koska arvon pitää olla suurempi kuin salkun riskiarvo. Jos nettomaksuvalmiusarvo on alempi kuin salkun riski, syntyy marginaali-vaje. Tällöin vajeesta koituu joitakin seuraamuksia Salkun riski Sijoitussalkun riski riippuu siitä, mistä komponenteista salkku rakentuu. Sijoitussalkun riski vaihtelee myös niiden hintojen liikkeiden mukaan, jotka liittyvät sijoitussalkkuun. Riski vähenee yleensä, kun pidät rahoitusinstrumenteillä laajan skaalan; hajautuksen. DEGIRO kykenee säätämään riskin painotusta välittömästi jos tarpeen, salkun riskiä voidaan säätää alemmas tai se voidaan säätää korkeampaan riskiin Marginaali (vaje/ylijäämä) Varavaje tarkoittaa, että salkun arvo mukaanlukien käteisvarat on alempi kuin salkun riskiarvo. Tämä vaje sinun pitää heti paikata tekemällä DEGIROlle tilisiirron. Voit myös sulkea sitoumuksia. Jos DEGIRO huomaa vajeen, siitä ilmoitetaan sinulle sähköpostilla siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet meille ilmoittanut. Varojen ylijäämä tarkoittaa, että voit edelleen käyttää mahdollisuuksia laajentaa salkkuasi. Olisi hyvä pitää hiukan liikkumavaraa, koska sijoitussalkkusi arvo saattaa vaihdella. Ja siten myös salkkusi riski voi vaihdella. Jos luottopalvelussa on vajetta, voit ainoastaan tehdä kauppaa, joka nostaa käteissaldoasi. 2.2 Luottomahdollisuudet Jos voit käyttää vakuusluottoa, saat DEGIROlta luottopalvelun suhteessa vakuuspanttiin. Luoton määrä riippuu panttausarvosta. Se riippuu myös luottokoroista. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 4/24

5 2.2.1 Takuuarvo Takuuarvo kattaa vakuuslainan jonka olet ottanut tai jonka tulet ottamaan. Useimmiten takuuarvo on 70% osakkeiden arvosta ja sijoitusvaroista sekä 80% joukkovelkakirjoista. Tämä luottopalvelu noudattaa talouslakia ja sen säädöksiä (Financial Transactions Act (WFT) Vaje/saatavissa oleva määrä Luottopalvelun vaje tarkoittaa että vakuusluoton arvo ylittää takuuarvon. Usein tämä johtuu osakkeiden hintojen laskusta, sijoitusvarojen arvon laskusta tai obligaatioiden arvon laskusta salkussasi. Toinen syy saattaa olla, että käteisen määrä on muuttunut, syynä saattaa olla optiositoumusten asettelu tai debet-koron veloitukset. Saatavissa oleva luottopalvelu tarkoittaa, että kokonaisvakuusarvo ylittää luoton jota saat. Voit siis käyttää lisää varoja, jotta vaikka laajennat sijoitussalkkuasi. Tämä siis on mahdollista, jos et ylitä varojasi eikä se johda marginaalivajeeseen. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 5/24

6 3. Salkun riskit käytännössä Jotta voimme esittää DEGIRO salkun riskien eri muodot, esitämme eri tapauksia sijoitussalkun kokoonpanemisessa. Tarkoituksena on antaa sinulle näkemys salkun koostumuksesta ja eri mahdollisuuksista liittyen riskeihin salkkurakenteessa. Lisätietoja alla, esitämme erilaisia esimerkkisalkkuja Trader -tilillä. 3.1 Salkku ilman hajautusta Asiakkaalla on 100 osaketta ING Group NV:stä hinnalla 10 euroa. Koska sijoituksia ei ole hajautettu, on tapahtumariski määräävä tekijä tällaisessa salkussa. Taulukko alla esittää tämän. Taulukko 1: Riskin laskeminen jakamattomalle salkulle Salkku 1000 euroa ING Group NV (100 to 10.00) Tapahtumariski 500 euroa 50% tapahtumariski 1000 eurolla Nettoinvestointikategoriariski 200 euroa 20% nettoriski 1000 eurolla Nettosektoririski 300 euroa 30% sektoririski 1000 eurolla Bruttoinvestointikategoriariski 70 euroa 7% bruttoriski 1000 eurolla Salkun riski 500 euroa Riski perustuen tapahtumariskiin Salkun koostumus määrää, että tapahtumariski ylittää muut riskit salkussa. Kun lisäät salkun monipuolisuutta, riski saattaa pysyä samana tai nousta vain rajatun määrän. Tässä esimerkissä maksukykyriski ja valuuttariski eivät ole olennaisia riskin laskemisessa. 3.2 Sijoitussalkku, jossa sektoririski Asiakkaalla on salkkulevite Aegon NV:n ja ING Group NV-osakkeiden välillä. Kahden sitoumuksen arvo on 800 euroa ja 1000 euroa kukin. Tämä esimerkki näyttää, että jos sijoitetaan 800 euroa Aegon NV:hen, niin riski nousee vain 40 euroa. Syynä on se, että sektoririski on korkeampi kuin korkein tapahtumariski salkussa. Siitä huolimatta tämä pysyy jakamattomana salkkuna, johon sovelletaan 30%:n premium-riskiä. Lyhyt selvitys tämän sijoitussalkun riskin laskemisesta esitetään alla. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 6/24

7 Taulukko 2: riskisektorin laskenta salkulle Aegon NV 800 euroa Sektori, talous ING Group NV euroa Sektori, talous Salkun arvo euroa Tapahtumariski 500 euroa 50% tapahtumariski euroa (ING) Nettoinvestointikategoriariski 360 euroa 20% nettoriski euroa Nettosektoririski 540 euroa 30% sektoririski euroa Bruttoinvestointikategoriariski 126 euroa 7% bruttoriski 1800 euroa Salkkuriski 540 euroa Riski joka perustuu sektoririskiin Kokonaisriski 540 euroa on tulos sektoririskistä talousasioissa/liikeasioissa. Siihen sovelletaan 30%:n riskipainotusta. Sitoumuksen riski tällä sektorilla ylittää suurimman tapahtumariskin, joka on asetettu 500:aan euroon sitoumuksille ING Group NV:ssä. Tässä esimerkissä maksukykyriski ja valuuttariski ovat epäolennaisia riskin arvioinnissa. 3.3 Sijoitussalkku, jossa nettoinvestointikategoriariski Asiakkaan sijoitussalkku on jaettu Aegon, ING Group NV:n ja RDSA:n osakkeiden välillä, arvot 800 euroa, 1000 euroa ja euroa, tässä järjestyksessä. Kaikki nämä osakkeet on listattu euroissa, joten riskilaskelmaa ja sen painotusta valuutoille ei ole. Kun ottaa huomioon näiden osakkeiden suuren maksukyvyn, ei ole riskiä likviditeetissä, johon tarvittaisiin lisävakuuksia, olemassa olevien sitoumusten kannalta. Salkun rakenteesta johtuen on olemassa riski liittyen nettositoumuksiin sijoitussalkussa. Alla oleva taulukko esittää riskin laskennan tulokset sijoitussalkussa. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 7/24

8 Taulukko 3: Riskin arviointi perustuen netto-investointikategoria-asetelmaan Aegon NV 800 euroa Sektori: talous ING Group NV 1000 euroa Sektori: talous Royal Dutch Shell A euroa Sektori: energia Salkun arvo euroa Tapahtumariski euroa 50% tapahtumariski euroa (RDSA) Nettoinvestointikategoriariski euroa 20% nettoriski euroa Nettosektoririski 540 euroa 30% sektoririski euroa Bruttoinvestointikategoriariski euroa 7% bruttoriski euroa Salkun riski euroa Riski perustuen netto-investointikategoriaan Nyt syntyy kokonaisriski, joka on 850 euroa sijoitussalkussa, jossa sijoitukset osake-kategoriassa. Tässä sijoituskategoriassa sovelletaan riskin painotusta 20%:iin nettositoumuksesta ja 7%:iin bruttositoumuksesta. Tässä esimerkissä nettoinvestointikategoria ylittää sektoririskin, tapahtumariskin ja bruttoinvestointikategoriariskin. 3.4 Sijoitussalkku, jossa viputuote (tappioiden/voittojen moninkertaistaminen) Kun halutaan moninkertaistaa voittoa/tappiota turboilla, speedereillä tai sprinttereillä, on riski 100% varsinaisesta senhetkisestä arvosta. Kun ostat tällaisen tuotteen, tulee sinulla olla koko sijoitus saatavilla takuuna. Tämä pätee myös muihin tuotteisiin, joille DEGIRO on asettanut riskin arvolla 100%. Yleensä tämä koskee rahoitusvälineitä kuten warrantteja ja osakkeita, joilla on suhteellisen rajoitettu maksukykyarvo ja/tai markkina-arvo jne. 3.5 Sijoitussalkku valuuttariskillä Valuuttariski ilmaistaan sijoituksina rahoitusvälineillä, jolloin valuuttalistaus on muu kuin euro. Tällaisen euro-sijoituksen arvo nousee tai laskee kaikkien valuuttakurssivaihteluiden mukaan. Siksi DEGIRO edellyttää, että sinulla on vakuuksia tämän riskin varalta. Sama pätee ulkomaanvaluuttaluottoon käteistilissä. Jotta voimme selvittää valuuttariskin vaikutuksen sijoituksessa ulkomaan valuutalla, oletamme seuraavan sijoitussalkun (katso taulukko alla). DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 8/24

9 Taulukko 4: Valuuttariskin laskeminen Aegon NV 800 euroa Sektori: talous ING Group NV 1000 euroa Sektori: talous BP GBP Sektori: energia (GBP/EUR = 1.20) Salkun arvo euroa Tapahtumariski euroa 50% tapahtumariski eurosta (BP) Nettoinvestointikategoriariski euroa 20% nettoriski eurosta Nettosektoririski 540 euroa 30% sektoririski 1800 eurosta Bruttoinvestointikategoriariski euroa 7% bruttoriski eurosta Valuuttariski euroa GBP 950 * 7% * GBP/EUR Salkun riski euroa Riski, joka perustuu osin valuuttariskiin Valuuttariski on asetettu 80 euroon, olettaen varojen arvoksi 950 GBP (Englannin puntaa), 7%:n riskipainotuksen sekä GBP/EUR vaihtokurssiksi 1.2. Jos tämä olisi ollut lyhyt BP-positio, olisi valuuttariskin tulos myös ollut 80 euroa. Nettomaksukykyarvolla ei tässä tapauksessa ole väliä, siis sillä, onko se positiivinen vai negatiivinen. 3.6 Sijoitussalkku: lyhyt pitkä -strategia Asiakkaalla on salkku jossa pitkä-lyhyt-strategia. Tämän strategian tarkoitus on käyttää potentiaalista osakkeiden ali- tai yliarviointia, esimerkiksi tietyllä sektorilla. Taulukossa alla on sijoitussalkku, josta kannattaa huomata että salkun kokonaisarvo on nolla. Lopulta pitkä-lyhytstrategia varmistaa että kaiken kaikkiaan siojoitusta ei tarvita. Mutta marginaalivakuus tietysti tarvitaan. Taulukko 5 näyttää sijoitussalkun rakenteen pitkä-lyhyt strategiassa. Taulukko 5: sijoitussalkku pitkä-lyhyt strategiassa Aegon NV euroa euroa ING Group NV Societe Generale euroa euroa BNP Paribas Royal Dutch Shell A euroa euroa Kokonais Ahold 1, euroa -1, euroa Carrefour Pitkä arvo euroa euroa Lyhyt arvo Yllä olevan salkun riski perustuu bruttositoumukseen, koska tämä riski ylittää nettosektoririskin ja nettosijoituskategoriariskin. Riskien laskemisessa bruttositoumukseen osakkeiden DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 9/24

10 sijoituskategoriassa on 7% riskipainotus käytössä. Yllä olevan kokonaisbruttosiotumus on 8000 euroa. Tällöin riskiksi tulee 560 euroa. Lisätietoja tästä riskistä esitetään taulukossa 6. Taulukko 6: riskin laskeminen, pitkä-lyhyt-strategia Salkun arvo 0.00 euroa Nettoinvestointikategoriariski 0.00 euroa Nettosektoririski 0.00 euroa Bruttoinvestointikategoriariski euroa Tapahtumariski 540 euroa 50% tapahtumariski 1100 eurolla (Soc. Gen./ BNP) Nettoinvestointikategoriariski 0.00 euroa 20% netto riski 0.00 euroa Nettosektoririski 0.00 euroa 30% sektoririski 0.00 euroa Bruttoinvestointikategoriariski euroa 7% bruttoriski euroa Salkun riski euroa Riski, joka perustuu bruttoinvestointikategoriariskiin 3.7 Sijoitussalkku ja optiot DEGIRO käyttää optiohinnoittelumallia laskeakseen optioriskin. Tämä optiohinnoittelumalli laskee optioiden arvon heilahteluista esimerkiksi takuuna olevissa vakuuksissa ja epäsuorasta vaihtelusta. Jotta optiosalkun riski voidaan laskea osaketta kohti tai indeksiä kohti, DEGIRO käyttää tiettyjä skenario malleja. Lisätietoja tästä riskimallista löytyy Kappaleessa Optiot, riskimalli. Kuten näemme myöhemmin tästä kappaleesta, optiosalkun koostumus ja koko vaikuttaa myös riskiin skenaariossa. Jotta saat näkemyksen riskimallin käyttöön eri optiosalkuilla, alla esitetään joukko perus-optiostrategioita Trader-Profiilissa Optioiden riskimalli Optioissa riskimallia voidaan soveltaa sekä osakeoptioihin että indeksioptioihin. Tämä malli arvioi riskin huolimatta optiosalkun koostumuksesta. Tähän liittyen, riskiin kuuluu se summa, jonka DEGIRO määrää heilahteluiden arvolle, siis se vaihtelu, joka voi tapahtua liittyen optiosalkkuun kahdessa Pörssipäivässä. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 10/24

11 Riskimalli ottaa huomioon, kuinka optioarvio tehdään. Liikkeet optioarvossa riippuvat seuraavista seikoista: Osakkeen tai indeksin arvo Epäsuoran vaihtelun taso Maturiteetti Osingon määrä Koron määrä Jotta optioposition riski voidaan määrittää, riskimalli yhdistää eri elementit, jotka listattu yllä. Tällaista kutsutaan myös skenaarioksi, jossa eri elementtien vaikutus on suhteessa toisiinsa. Osakkeen arvon putoaminen, epävakaisuuden lisääntyminen ja maturiteetin läheneminen yhdellä arvopaperipörssipäivällä on esimerkiksi niinsanottu skeenario. Jotta voidaan antaa kuva perusskenaarioista indekseillä, esitämme kaavion asiasta alla. Seuraava esimerkki käyttää kahta optiopositiota AEX-indeksillä, maturiteettinä yhtä vuotta ja indeksin statuksena 400:aa. Taulukko 7: Riskimalli Riskimalli Perusskenaario* Ääriskenaario ** Indeksi-liikkeet (400) - 0% -60% 60% Epävakaisuusliikkeet - 0% - 0% - 0% 0% 0% 1 optio, kysyntä AEX optio, pano AEX Salkun riski * Perusskenaario koostuu 12:sta liikkeestä osakkeessa (tai indeksissä) sekä heilahteluista epävakaisuudessa. ** Ääriskenaario: tekijä 5 osakeliikkeissä (tai indeksissä) perusskenaariossa (mukana peruslisäys ja perusvähennys epävakaisuudessa) tulokseen käöytetään palautustekijää 6.5. Jotta esitys on kätevää ja selvää, yleiskatsaus näyttää vain pienen osan eri skenaarioista. Täten perusskenaario laskee enemmän kuin :n liikkeen pelkästään indeksissä (osakeoptioissa 20%, poislukien muutokset.) Malli siis arvioi myös skeenaarion 2,5%:n vaihteluille, 5%:n vaihteluille jne. indeksissä ja epävakaisuudessa. On myös otettava huomioon, että skenaariossa, jossa on 0% vaihtelua indekseillä ja epävakaisuudessa, on silti 1 euron tappio call-optiossa ja 4 euron tappio put-optiossa. Tämä vaikutus on suhteessa maturiteetin lähenemiseen yhdellä pörssipäivällä. Vaikutus on pieni, jos maturiteetti on yhden vuoden jälkeen. Vaikutus kasvaa, kun DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 11/24

12 maturiteetti lähenee. Epävakaisuusvaihtelut optioilla, joissa on maturiteetti enemmän kuin yhden vuoden päästä, on, mutta lisääntyy, kun maturiteetti lähenee. Taulukkona tämä esitetään seuraavasti. Taulukko 8: vaihtelut epävakaisuudessa Optiot, loppueräpäivä Vaihtelut epävakaisuudessa < 30 kalenteripäivää 50% 90 kalenteripäivää 35% 180 kalenteripäivää 25% > 360 kalenteripäivää Ääriskenaarion (OTM-skenaarion: auki -skenaarion) ( out-of-the-money-skenaario ) tarkoitus on määrittää riski optioilla käyttöhinnalla, joka eroaa jyrkästi osakehinnasta indekseillä. Tällaisilla optioilla riski liittyen perusskenaarioon on aliarvioitu. Kun lasketaan ääriskenaario, on mahdollista määrittää riskipainotus tällaisille optioille. Korolle ja jaetulle riskille peruspainotus on 0.5% option sopimusarvosta. Indeksi-optiot ovat poikkeus tästä. 0.2%:n riskipainotus soveltuu näihin optioihin, joissa maturiteetti on aikaisemmin kuin yhdessä vuodessa. Heti kun kokonaisriskipainotus osaketta kohti tai indeksiä kohti ylittää perusarvon tai ääri-skeenaarion, tämä summa soveltuu riskiin. Kaikki optiopositiot ja kun mahdollista, muut sitoumukset vakuutena olevassa takuussa on mukaanluettu kun määritetään salkun riskiä. Ei siis ole väliä sillä, mitä strategiaa tai optioita otetaan. Malli valitsee vain skenaarion, jossa tappio on suurin Käytännön esimerkkejä, optiostrategiat Riskin kehitys eri optiosalkuissa perustuu optioihin, joissa osake A. Hinta vastaa 10:tä. Piilevä heilahtelu kaikilla optioilla on asetettu arvoon 20% vuosittain. Odotettu osinko on 2% vuodessa. Osakkeella A on perusarvona 20% painotus tämänhetkisellä osakehinnalla. Jotta lasketaan tapahtumariski (katso kappale 3) osake-optiosalkulle, sovelletaan 50%:n minimivaikutusta. Tapahtumariskin vaikutusta optiostrategioihin ei selvitetä seikkaperäisemmin tässä osassa Kirjoitettu call-optio yhdessä pitkien osakkeiden kanssa Call-option suojattu kirjoittaminen voi tapahtua ostamalla sama määrä takuuosakkeita. Eräpäivänä sijoittajan pitää toimittaa osakkeet, jos sijoittajaa pyydetään niin tekemään. Kaikissa muissa tapauksissa call-optio raukeaa arvottomana, ja sijoittaja säilyttää saadun kirjoitetun option arvon. Eräpäivän seuraukset esitetään alla. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 12/24

13 Resultaat in EUR Short call aandelen prijs aandeel bij expiratie Call-option kirjoittaminen osakkeille vähentää sijoitusriskiä salkussa. Tämä näkyy taulukosta 9. Ilman kirjoitettua osto-optiota, riski olisi 200 euroa. Osto-optio vähentää riskin 145 euroon. Skenaariossa, jossa on 20%:n lisäys osakkeessa A sekä lisäys heilahtelussa, at-themoney -option ( on rahaa-option ) kirjoittaminen aiheuttaa 143 euron tappion. Toisaalta osake A :n lasku vaikuttaa positiivisesti kirjoitetun osto-option arvoon ja täten vähentää riskiä yleisesti salkussa. Osakesalkun arvo on 1000 euroa ja optiositoumus on -/-70 euroa, tästä seuraa, että vakuutta on tarpeeksi, jotta salkun riski katetaan. Luottomahdollisuus osakkeille pysyy samana; 70%:a osakesalkun arvosta. Taulukko 9: salkun riski, kirjoitettu osto-optio ostetuilla osakkeilla Osakkeen heilahtelut -20% -10% 0% 10% 20% Epävakaisuus ( short call ) (lyhyt optiot) A 100 pitkät osakkeet A Salkun riski Put-optio yhdistettynä lyhyisiin osakkeisiin Lyhyeksi meno ( going short ) osakkeilla tarkoittaa, että sijoittaja myy osakkeita ilman että hän omistaa niitä. Aikanaan sijoittaja joutuu ostamaan vakuudet takaisin. Samaan aikaan tehty myyntioptio, jossa lyhyet osakkeet, on seuraavassa kaaviossa, eräpäivänä. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 13/24

14 Resultaat in EUR Short put "short" aandelen prijs aandeel bij expiratie Seuraava optiosalkku osakkeilla näyttää että lainaosakkeilla sijoittaminen ( going short eli lyhyeksi meno) vähentää riskiä vakuusmyynti-optiolla. Kun optiositoumus kirjoitetaan, riski on 141 euroa. Lyhyillä osakkeilla riski vähenee 47 euroon. Taulukko 10: salkun riski, kiinteä optio, lyhyet osakkeet Osakemuutokset -20% -10% 0% 10% 20% Epävakaisuus, vaihtelut lyhyt optio ( put ) 10 A lyhyt A osakkeet Salkun riski Auki-optiot vakuuksin ( out-of-the-money optiot ) Jos ottaa OTM-optioita, se johtaa perusseuraamus-skenaarion riskivaikutuksen aliarviointiin. Jos osake heilahtaa yhtäkkiä 20%, epävakaisuus OTM-optioissa on suurempi tavallisissa olosuhteissa kuin jos lisääntyminen olisi. DEGIRO käyttää ääri-skenaariota, jota myös kutsutaan OTM-skenaarioksi, (katso kappale nimellä Riskimalli ) jolloin saadaan luultavampi riskiarvo kuin muutoin OTM-optioilla. (OTM-optio tarkoittaa out of the money-optiota, siis että on niin sanotusti auki.) Käytämme ääri-skenaariota, koska perussalkun käyttö johtaisi 22 euron riskiin. OTM-skenaariolla riskiksi tulee 75 euroa. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 14/24

15 Resultaat in EUR Taulukko 11: vakuusoptiot: out-of-the-money eli auki -optiot ( ei rahaa-optiot ) Osakeheilahtelut -20% -10% 0% 10% 20% OTM-skenaario, ei rahaa-skenaario Epävakaisuus, Lasku Nousu vaihtelut 1 ( short put ) lyhyt optio 5 A 1 vuosi 50 ( short call ) lyhyt optio 15 A 1 vuosi Salkun riski Pitkä Call - Spread Pitkän option spread on yhdistelmä ostetusta optiosta, jolla on alempi nimellishinta (varsinainen hinta) kuin optio jolla on takuita. Molemmilla optioilla on sama maturiteetti. Kaiken kaikkiaan, sijoittaja pitkän option spreadissä investoi ostosumman odottaen, että maturiteettina osakkeen hinta on noussut ylemmäs kuin mitä varsinainen hinta on takuuoptiolla. Tulos tästä strategiasta maturiteetin suhteen on alla. 150 Long Call spread prijs aandeel bij expiratie Taulukossa näkyy, että tappio pitkässä optiossa ( long call ) on suurempi kuin lyhyessä optiossa ( short call ). Pitkän option arvo on 1,16 euroa ja se laskee jos osakkeen A hinta laskee ja heilahtelua on. Tappiota tulee 106 euroa enemmän. Jos osakkeen A hinta nousee nopeasti, strategia-arvo nousee. Tämän pitkän optio-spreadin riski nousee jos A-osakehinta laskee. Riski on 71 euroa. Salkun arvo suojaa riskiä kun nykyinen sitoumus tehdään. Strategian arvo on 82 euroa, jolloin 116 euroa tulee pitkälle optiolle ( long call ) ja -/- 34 euroa lyhyelle optiolle. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 15/24

16 Resultaat in EUR Taulukko 12: salkun riski, pitkä optio, levite Osakevaihtelut -20% -10% 0% 10% 20% Epävakaisuusliikkeet pitkä osto-optio 9 A 1 year lyhyt optio 11 A 1 year Salkun riski Lyhyt optio ( short put ), Spread Lyhyen option spread on sellainen, että siinä on yhdistelmänä osto-optio alemmalla toteutushinnalla kuin vakuusoptiolla. Molemmilla optioilla on sama maturiteetti. Sekä lyhyen option spread että pitkän option spread tuottaa samat tulokset. Taulukko alla näyttää tuloksen kehityksen lyhyen option spreadissä maturiteettina. 80 Short Put spread prijs aandeel bij expiratie Salkkuriski lyhyen option spreadillä, maturiteetti yksi vuosi, on esitetty alla taulukossa. Taulukosta voidaan laskea, että tämän yhdistelmän tappio on 28 euroa, jos osakkeet ja epävakaisuus putoavat samaan aikaan. Toisaalta ostettu optio rajoittaa tappiota, jos osakehinta putoaa rajusti. Mutta huonona puolena on, että jos osakearvo nousee suoraan, voitto alenee myydyn option johdosta. Kun luodaan lyhyen option levite, saadaan summa 20 euroa, jolla katetaan strategian kulut. Tämä tarkoittaa, että vain 8 euron sijoitus tarvitaan tämän sitoumuksen tekemiseen. Lopulta salkun ja käteisvarojen arvo on sama kuin salkun riskin arvo; 28 euroa. Vakuusoption arvo on 72 euroa ja myydyn option arvo on 52 euroa. (Niinsanotut written put / 72 euroa ja sold put / 52 euroa.) DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 16/24

17 Resultaat in EUR Taulukko 13: salkun riski, lyhyt optiolevite Osakemuutokset -20% -10% 0% 10% 20% Epävakaisuus pitkä optio 10 A 1 vuosi lyhyt optio 11 A 1 vuosi Salkun riski Lyhyt Straddle Stradelissä on sekä call-optio että put-optio samalla kiinteällä hinnalla ja maturiteetilla. Lyhyen Stradelin sijoittaja odottaa, että pohjana olevan vakuuden hinta liikkuu kohti nimellishintaa loppueräpäivänä. Kun tehdään Stradel, sijoittaja saa myyntihinnan riskistä tässä strategiassa. Mutta nopea pudotus tai nousu osakkeen hinnassa johtaa tappioon, koska bonus joka saadaan ei riitä sillä hetkellä. Kaavio alla näyttää Stradeltuloksen eri hinnoilla loppueräpäivänä. 200 Short Straddle prijs aandeel bij expiratie Stradelin riskin kehitys, kun maturiteetti on yksi vuosi, selvitetään taulukossa 14. Jälleen tämä näyttää, että lyhyen Stradelin tappio tulee esiin takuuosakkeen hinnan nousussa tai laskussa. Salkun riski on 90 euroa. Kun lyhyen Stradelin sijoittaja ottaa tämän sitoumuksen, hänen pitää sijoittaa varoja ainakin 90 euron arvosta riskin kattamiseksi. Kuten taulukko alla näyttää, lyhyen option arvon nouseminen 53 eurolla suojaa vain osittain lyhyen option arvon menetystä 143 eurolla. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 17/24

18 Resultaat in EUR Taulukko 14: salkun riski, lyhyt haarukka Osakemuutokset -20% -10% 0% 10% 20% Epävakaisuus pitkä optio 10 A lyhyt optio 10 A Salkun riski Pitkä Strangle Strangle on yhdistelmä vapaasta optiosta (jossa myyjä voi myydä mutta hän ei ole velvoitettu siihen; put option ) sekä kysyntäoptiosta ( call option ; ostaja voi ostaa mutta ei ole velvoitettu siihen). Näillä on sama maturiteetti, mutta pitkällä kysyntäoptiolla on korkeampi kiinteä hinta. Sijoittaja ei voi pitkässä strangelissä mennä tappiolle enempää kuin mitä lisämaksua on maksettu. Pitkällä strangelillä on siis suojattu riski koko optioiden voimassaolon ajan. Maksimitappio sijoittajalle vastaa sijoitusta strategian ostoon. Kaavio alla näyttää tuloksen pitkällä strangelillä ( long strangle ) ja osakehinnalla eräpäivänä Long Strangle prijs aandeel bij expiratie Taulukko 15: salkun riski,( long strangle ) DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 18/24

19 Osakemuutokset -20% -10% 0% 10% 20% Epävakaisuus pitkä optio ( long put ) 8 A year 1 pitkä optio ( long call ) 11 A year Salkun riski Pitkä strangle on 16 euroa. Tämä tappio syntyy vaihteluiden laskemisesta ja samasta hinnasta takuuna olevalle osakkeelle Time spread Time spread on yhdistelmä pitkästä ja lyhyestä optiosta, joilla on sama käypä arvo. Mutta pitkällä optiolla on pitempi maturiteetti kuin lyhyellä. Pitkä optio suojaa lyhyen riskiä jossain määrin. Jos optiota voidaan tilapäisesti kutsua amerikkalaistyyliseksi optioksi, liittyy siihen esimerkiksi se riski, että sijoittajan pitää luottaa lyhyeen option eikä pitkää optiota itseään voida käyttää. Tämän johdosta sijoittaja saattaa menettää osinkoja, kun osakkeesta ei enää saa osinkoja. Euroopplaistyyppisessä optiossa, jota ei voida käyttää ennen loppueräpäivää, riski johtuu kahdessa optiossa koron, yleisen vaihtelun ja odotettujen osinkojen erotuksesta. Ero löytyy siis option arvostuksesta ja hintojen vaihtelusta. Tämän optiostrategian tuloksia ei voi esittää kaaviolla suhteessa eräpäivään, koska optioiden loppueräpäivät eroavat toisistaan. Siitä syystä taulukossa alla selitetään vain salkun riski time spreadillä. Spread antaa maksimi-tappion 19 eurolla ja suoralla kohoamisella A-osakkeessa sekä epäsuoran vaihtelun putoamisella. Pitkä optio ei siis aina suojaa lyhyen option arvon putoamista kaikissa tapauksissa. Syynä on se, että pörssiheilahteluliikkeet lisääntyvät kun option loppueräpäivä on lähellä. Kun loppueräpäivä on yksi vuosi, on epäsuora liikkuvuus, kun loppueräpäivä on 180 päivää, on epäsuora liikkuvuus 25%, kun 90 päivää; 35% ja kun loppueräpäivään on vähemmän kuin 30 päivää, on heilahtelu 50%. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 19/24

20 Resultaat in EUR Taulukko 16: salkun riski, aikalevite Osakemuutokset -20% -10% 0% 10% 20% Epävakaisuus -/- +/+ -/- +/+ -/- +/+ -/- +/+ -/- +/+ 1 lyhyt optio 10 A 3 kuukautta pitkä optio 10 A 6 kuukautta Salkun riski Short ratio put spread Sijoittaja, joka käyttää short ratio put spreadiä, käyttää osan bonuksesta jonka hän on saanut takuu-optiosta ostaakseen pitkän option suojatakseen osan riskistä. Tästä seuraa tilanne, eräpäivänä, jolloin strategiasta johtuen, syntyy tappio jos hinta laskee enemmän kuin. Kun hinta on lähes muuttumaton, jakautuma on erotus option hinnassa ja takuu-option tuotossa. Voitto lisääntyy, kun hinta eräpäivänä lähenee summaa 8.50 euroa. Kaavio alla esittää tämän strategian tuloksen eräpäivänä eri osakehinnoilla Short Ratio Put Spread prijs aandeel bij expiratie DEGIROn salkkuriskissä tappio koituu hinnan suorasta putoamisesta ja epäsuoran vaihtelun aiheuttamana. Taulukko 17 näyttää mitä siitä seuraa, suhteessa lyhyen ulottuvuuden levitteeseen. Tappio rajoittuu 31 euroon. Ota huomioon siis, että molempien sitoumusten vaikutus on yhdistetty, jotta ääririski voidaan arvioida. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 20/24

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 2 ermiini- ja futuurihintojen määräytyminen 1. ermiinien hinnoittelusta Esimerkki 1 Olkoon kullan spot -hinta $ 300 unssilta, riskitön korko 5 % vuodessa

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit A50A000 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset.4.05 Futuuri, termiinit ja swapit Tehtävä 6. Mikä on kahden vuoden bonditermiinin käypä markkinahinta, kun kohdeetuutena on viitelaina, jonka nimellisarvo

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Arvo (engl. value) = varmaan attribuutin tulemaan liittyvä arvo. Päätöksentekijä on riskipakoinen, jos hyötyfunktio on konkaavi. a(x) = U (x) U (x)

Arvo (engl. value) = varmaan attribuutin tulemaan liittyvä arvo. Päätöksentekijä on riskipakoinen, jos hyötyfunktio on konkaavi. a(x) = U (x) U (x) Arvo (engl. value) = varmaan attribuutin tulemaan liittyvä arvo. Hyöty (engl. utility) = arvo, jonka koemme riskitilanteessa eli, kun teemme päätöksiä epävarmuuden (todennäköisyyksien) vallitessa. Vrt.

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Tietoa osakeoptioista

Tietoa osakeoptioista Tietoa osakeoptioista Tämä esite sisältää tietoa osakeoptioista ja niiden käytöstä. Mukana on myös esimerkkejä sijoitusstrategioista. Osakeoptioilla voi käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla, mutta

Lisätiedot

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Korko ja inflaatio Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Sisältö Nimellis ja reaalikorot, Fisher yhtälö Lyhyt ja pitkä korko Rahapolitiikka ja korot Korko ja inflaatio Nimellinen korko i: 1 tänä vuonna

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Näissä esimerkessä kuvataan PS-kyselyssä esiintulevia tilanteita. Esimerkeillä on tarkoitus havainnollistaa raportointivaatimuksia.

Näissä esimerkessä kuvataan PS-kyselyssä esiintulevia tilanteita. Esimerkeillä on tarkoitus havainnollistaa raportointivaatimuksia. äissä esimerkessä kuvataan PS-kyselyssä esiintulevia tilanteita. Esimerkeillä on tarkoitus havainnollistaa raportointivaatimuksia. Raportointi aloitetaan aina erätietueella ja lisäksi raportoidaan sisältötietueet

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Warrantit Warrantti on rahoitusinstrumentti, jonka kohdeetuutena on tietty osake tai osakeindeksi.

Lisätiedot

Investointimahdollisuudet ja niiden ajoitus

Investointimahdollisuudet ja niiden ajoitus Investointimahdollisuudet ja niiden ajoitus Ratkaisu optiohinnoitteluteorian avulla Esitelmä - Eeva Nyberg Optimointiopin seminaari - Syksy 000 / Tähän asti opittua NP:n rajoitteet vaikka NP negatiivinen

Lisätiedot

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) Eduskunta/ Talousvaliokunta HE 279/2014 vp laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Työeläkevakuuttajat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

Jos Q = kysytty määrä, Q = kysytyn määrän muutos, P = hinta ja P = hinnan muutos, niin hintajousto on Q/Q P/P

Jos Q = kysytty määrä, Q = kysytyn määrän muutos, P = hinta ja P = hinnan muutos, niin hintajousto on Q/Q P/P Osa 5. Joustoista Kysynnän hintajousto (price elasticity of demand) mittaa, miten kysynnän määrä reagoi hinnan muutokseen = kysytyn määrän suhteellinen muutos jaettuna hinnan suhteellisella muutoksella

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 1 Epäyhtälöitä Aivan aluksi lienee syytä esittää luvun itseisarvon määritelmä: { x kun x 0 x = x kun x < 0 Siispä esimerkiksi 10 = 10 ja 10 = 10. Seuraavaksi listaus

Lisätiedot

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta Pörssin avoimet ovet 31.8.2016, Miikka Kuusi, Meklari 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi.

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi. KATETUOTTOLASKENTA laskennassa selvitetään onko liiketoiminta kannattavaa. Laskelmat tehdään liiketoiminnasta syntyvien kustannuksien ja tuottojen perusteella erilaisissa tilanteissa. laskennassa käytetään

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti CapMan Oyj:n hallituksen vahvistama 11.2.2016. Tämä CapMan Oyj:n (jäljempänä CapMan) palkka- ja palkkioselvitys on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu 2017 Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi Warrantit Warrantit antavat mahdollisuuden sijoittaa osakkeisiin ja osakeindekseihin. Tuottoa voi saada sekä nousuettä laskumarkkinassa.

Lisätiedot

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille?

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 1 Kunnat ulkoistavat palvelujaan Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 2 Mitä palveluita uudelleen järjestettäessä on hyvä muistaa? Yksittäinen kuntatyönantaja ei vapaudu kokonaan kunnallisista eläkemaksuista,

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty.

Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. 1(6) WARRANTTILIIKKEESEENLASKU 2/2005 Yksityiskohtaiset warranttiehdot Nämä yksityiskohtaiset warranttiehdot muodostavat yhdessä 7.12.2004 päivätyn Evlin warranttiohjelmaa koskevan Listalleottoesitteen

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 26.10.2010 Hanna Freystätter, VTL Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

, tuottoprosentti r = X 1 X 0

, tuottoprosentti r = X 1 X 0 Ostat osakkeen hintaan ja myyt sen vuoden myöhemmin hintaan X 1. Kokonaistuotto on tällöin R = X 1, tuottoprosentti r = X 1 ja pätee R = 1 + r. Lyhyeksimyymisellä tarkoitetaan, että voit myydä osakkeen

Lisätiedot

7. PINTA-ALAFUNKTIO. A(x) a x b

7. PINTA-ALAFUNKTIO. A(x) a x b 7. PINTA-ALAFUNKTIO Edellä on käsitelty annetun funktion integraalifunktion määrittämiseen liittyviä asioita kurssille asetettuja vaatimuksia jonkin verran ylittäenkin. Jodantoosassa muistanet mainitun,

Lisätiedot

Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä

Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä Privanet Group Oyj Lyhyesti Suomalainen vuonna 2000 perustettu sijoituspalveluyritys Listaamattomien arvopaperien tunnetuin kaupankäyntipaikka

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Kulta, Hopea, Öljy ja VIX Bull & Bear Mini Future BEST Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin

Lisätiedot

Kiinteät kustannukset Vuokrat 1500 Palkat 4200 Poistot 400 Korot 300 Muut Katetuottotavoite (%) 30 %

Kiinteät kustannukset Vuokrat 1500 Palkat 4200 Poistot 400 Korot 300 Muut Katetuottotavoite (%) 30 % Kiinteät kustannukset Vuokrat 1500 Palkat 4200 Poistot 400 Korot 300 Muut 200 6600 Katetuottotavoite (%) 30 % a) Kriittisessä pisteessä katetuottoa pitäisi kertyä kiinteiden kustannusten verran, joka on

Lisätiedot

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti W03 Sijoituksien perustiedot Osuus Riski- Arvo rahaston luku, arvosta, % % 05 10 15 Rivino Tno 03 5 Sijoitusrahaston arvo 12 6 Osuudenomistajien lukumäärä 14 8 SRL:n 69 ja 71 :ssä tarkoitetut arvopaperit

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO?

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? Pentti Pikkarainen Pankkitoimintaosasto 12.4.2005 PANKKITOIMINTAOSASTO Pankkitoimintaosasto vastaa seuraavista

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

6 Kertausosa. 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 %

6 Kertausosa. 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 % 6 Kertausosa 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 % Osakkeen arvo vuoden lopussa 1,289 0,957 12,63 = 15,580... 15,58 b) Indeksin muutos: 6500 1,1304...

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi: kurssikerta 10

Matematiikan tukikurssi: kurssikerta 10 Matematiikan tukikurssi: kurssikerta 10 1 Newtonin menetelmä Oletetaan, että haluamme löytää funktion f(x) nollakohan. Usein tämä tehtävä on mahoton suorittaa täyellisellä tarkkuuella, koska tiettyjen

Lisätiedot

Portfolio 360. Sijoittaminen on yksinkertaista- mutta ei aina helppoa. Thomas Lindholm Advisory& Solutions. Lassi Järvinen Asset Sales

Portfolio 360. Sijoittaminen on yksinkertaista- mutta ei aina helppoa. Thomas Lindholm Advisory& Solutions. Lassi Järvinen Asset Sales Portfolio 360 Sijoittaminen on yksinkertaista- mutta ei aina helppoa Thomas Lindholm Advisory& Solutions Lassi Järvinen Asset Sales Tehtävä Esimerkkitapaus Portfolio 360 -palvelu Liitteet Tehtävä Yrityksellänne

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta MML 3.5.2010 Eero Autere (MH) Raito Paananen Metsävaratietoasiantuntija (MMM, LKV) 5.5.2010 1 5.5.2010 2 Arvokäsitteitä Käyttöarvo

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta.

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITTEEKSI VUOSILLE 2013-2015

HALLITUKSEN ESITYS KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITTEEKSI VUOSILLE 2013-2015 Sivu 1 / 6 Liittokokous 18. 19.11.2011 Hotelli Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, Hyvinkää 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Sijoituspalvelututkinnon tentti / APV1 12.2.2016 O=oikein/kyllä, V=väärin/ei. vastaus: O Taloudellista pääomaa s. 101.

Sijoituspalvelututkinnon tentti / APV1 12.2.2016 O=oikein/kyllä, V=väärin/ei. vastaus: O Taloudellista pääomaa s. 101. Sijoituspalvelututkinnon tentti / AP1 12.2.2016 =oikein/kyllä, =väärin/ei Kysymys: 1 hjauskorkoa nostamalla ja laskemalla EKP voi vaikuttaa lyhyiden korkojen tasoon euroalueella. 2 Keskuspankki voi pyrkiä

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014 8/7/2014 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014 8/7/2014 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän esityksen Yhtiöstä vain taustatiedoksi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet VALVOTTAVATIEDOTE 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Esiterekisterissä olevat esitteet Rahoitustarkastus (Rata) julkaisee esiterekisterissä ne arvopaperitarjouksista ja arvopaperien

Lisätiedot

Probabilistiset mallit (osa 1) Matemaattisen mallinnuksen kurssi Kevät 2002, luento 10, osa 1 Jorma Merikoski Tampereen yliopisto

Probabilistiset mallit (osa 1) Matemaattisen mallinnuksen kurssi Kevät 2002, luento 10, osa 1 Jorma Merikoski Tampereen yliopisto Probabilistiset mallit (osa 1) Matemaattisen mallinnuksen kurssi Kevät 2002, luento 10, osa 1 Jorma Merikoski Tampereen yliopisto Mikä on probabilistinen malli? Kutsumme probabilistisiksi malleiksi kaikkia

Lisätiedot

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen.

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Osingot Tervetuloa webinaariin! Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Kysymyksiä voit esittää webinaarin aikana chatin kautta.

Lisätiedot

Sijoitusten hoitopalvelu

Sijoitusten hoitopalvelu Sijoitusten hoitopalvelu Vaurastuminen kuuluu kaikille, oma salkunhoitaja jokaiselle. Aktiivista huolenpitoa sijoituksillesi Sijoitusten hoitopalvelu tarjoaa sinulle uudenlaista varojen hoitoa, olitpa

Lisätiedot

Mat. tukikurssi 27.3.

Mat. tukikurssi 27.3. Mat. tukikurssi 7.. Tänään oli paljon vaikeita aiheita: - suunnattu derivaatta - kokonaisdierentiaali - dierentiaalikehitelmä - implisiittinen derivointi Nämä kaikki liittvät aika läheisesti toisiinsa.

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot