Käsikirja Sijoitussalkun Riskeistä DEGIRO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsikirja Sijoitussalkun Riskeistä DEGIRO"

Transkriptio

1 Käsikirja Sijoitussalkun Riskeistä DEGIRO

2 1. Johdanto Tässä käsikirjassa on tiedot DEGIROn salkun riskeistä ja niiden laskemisesta. Esittelemme mistä seikoista riskit koostuvat. Saat tietoja myös ylijäämästä sekä vapaasta liikkumavarasta. Käytännön esimerkein saat kohta kohdalta käsityksen riskien rakenteesta. Käytämme pohjana eri salkkurakenteita. Saat myös näkemyksen Trader-Profiilin ja Active-Profiilin riskien eroista ja niiden laskemisesta DEGIROlla. Tämä käsikirja on lisää Tietoja Sijoistuspalveluista - asiakirjoihin. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 2/24

3 2. Salkku yleiskatsaus Verkkopalvelussamme voit pyytää salkustasi yleiskatsauksen. Yleiskatsaus näyttää vapaan liikkumavaran ja saatavissa olevan marginaalin. Nämä tiedot saat kun klikkaat kohtaa Yleiskatsaus Sijotettavista olevista varoista. Alla oleva kaavio esittää esimerkin salkun yleiskatsauksesta. Kaaviossa on myös ajankohta, jolloin salkun yleiskatsaus pyydetään. Yllä olevasta salkkuyleiskatsauksesta näet marginaalin ylijäämän olevan euroa. Saatavissa oleva luotto on euroa. DEGIRO hyväksyy maksumääräyksiä asiakkailtaan vain jos niistä ei aiheudu vajetta luottomarginaaliin. Yllä oleva katsaus esittää että on mahdollista nostaa summa euroa sijoitustililtä tai ostaa vakuuksia ainakin tällä summalla. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 3/24

4 2.1 Marginaali, yleiskatsaus Marginaalin yleiskatsaus näyttää varat (eli salkun arvon ja käteissaldon) suhteessa salkun riskiin Salkun arvo DEGIRO määrittää sijoitussalkun arvon viimeisimpien tunnettujen arvopaperimarkkinahintojen perusteella. Useimmiten Bid hinnat liittyvät pitkiin positioihin. Ask hinta liittyy lyhyisiin positioihin Käteissaldo Käteissaldo näyttää kaikkien käteistilien saldot Euroissa. Jos sinulla on käteisvaranto ulkomaanvaluutassa, se näytetään Euroissa suhteessa muihin käteissaldoihin Nettomaksuvalmiusarvo Nettomaksuvalmiusarvo saadaan, kun salkun arvo lisätään käteisvaroihin. Nettomaksuvalmiusarvo on tärkeä arvo, koska arvon pitää olla suurempi kuin salkun riskiarvo. Jos nettomaksuvalmiusarvo on alempi kuin salkun riski, syntyy marginaali-vaje. Tällöin vajeesta koituu joitakin seuraamuksia Salkun riski Sijoitussalkun riski riippuu siitä, mistä komponenteista salkku rakentuu. Sijoitussalkun riski vaihtelee myös niiden hintojen liikkeiden mukaan, jotka liittyvät sijoitussalkkuun. Riski vähenee yleensä, kun pidät rahoitusinstrumenteillä laajan skaalan; hajautuksen. DEGIRO kykenee säätämään riskin painotusta välittömästi jos tarpeen, salkun riskiä voidaan säätää alemmas tai se voidaan säätää korkeampaan riskiin Marginaali (vaje/ylijäämä) Varavaje tarkoittaa, että salkun arvo mukaanlukien käteisvarat on alempi kuin salkun riskiarvo. Tämä vaje sinun pitää heti paikata tekemällä DEGIROlle tilisiirron. Voit myös sulkea sitoumuksia. Jos DEGIRO huomaa vajeen, siitä ilmoitetaan sinulle sähköpostilla siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet meille ilmoittanut. Varojen ylijäämä tarkoittaa, että voit edelleen käyttää mahdollisuuksia laajentaa salkkuasi. Olisi hyvä pitää hiukan liikkumavaraa, koska sijoitussalkkusi arvo saattaa vaihdella. Ja siten myös salkkusi riski voi vaihdella. Jos luottopalvelussa on vajetta, voit ainoastaan tehdä kauppaa, joka nostaa käteissaldoasi. 2.2 Luottomahdollisuudet Jos voit käyttää vakuusluottoa, saat DEGIROlta luottopalvelun suhteessa vakuuspanttiin. Luoton määrä riippuu panttausarvosta. Se riippuu myös luottokoroista. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 4/24

5 2.2.1 Takuuarvo Takuuarvo kattaa vakuuslainan jonka olet ottanut tai jonka tulet ottamaan. Useimmiten takuuarvo on 70% osakkeiden arvosta ja sijoitusvaroista sekä 80% joukkovelkakirjoista. Tämä luottopalvelu noudattaa talouslakia ja sen säädöksiä (Financial Transactions Act (WFT) Vaje/saatavissa oleva määrä Luottopalvelun vaje tarkoittaa että vakuusluoton arvo ylittää takuuarvon. Usein tämä johtuu osakkeiden hintojen laskusta, sijoitusvarojen arvon laskusta tai obligaatioiden arvon laskusta salkussasi. Toinen syy saattaa olla, että käteisen määrä on muuttunut, syynä saattaa olla optiositoumusten asettelu tai debet-koron veloitukset. Saatavissa oleva luottopalvelu tarkoittaa, että kokonaisvakuusarvo ylittää luoton jota saat. Voit siis käyttää lisää varoja, jotta vaikka laajennat sijoitussalkkuasi. Tämä siis on mahdollista, jos et ylitä varojasi eikä se johda marginaalivajeeseen. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 5/24

6 3. Salkun riskit käytännössä Jotta voimme esittää DEGIRO salkun riskien eri muodot, esitämme eri tapauksia sijoitussalkun kokoonpanemisessa. Tarkoituksena on antaa sinulle näkemys salkun koostumuksesta ja eri mahdollisuuksista liittyen riskeihin salkkurakenteessa. Lisätietoja alla, esitämme erilaisia esimerkkisalkkuja Trader -tilillä. 3.1 Salkku ilman hajautusta Asiakkaalla on 100 osaketta ING Group NV:stä hinnalla 10 euroa. Koska sijoituksia ei ole hajautettu, on tapahtumariski määräävä tekijä tällaisessa salkussa. Taulukko alla esittää tämän. Taulukko 1: Riskin laskeminen jakamattomalle salkulle Salkku 1000 euroa ING Group NV (100 to 10.00) Tapahtumariski 500 euroa 50% tapahtumariski 1000 eurolla Nettoinvestointikategoriariski 200 euroa 20% nettoriski 1000 eurolla Nettosektoririski 300 euroa 30% sektoririski 1000 eurolla Bruttoinvestointikategoriariski 70 euroa 7% bruttoriski 1000 eurolla Salkun riski 500 euroa Riski perustuen tapahtumariskiin Salkun koostumus määrää, että tapahtumariski ylittää muut riskit salkussa. Kun lisäät salkun monipuolisuutta, riski saattaa pysyä samana tai nousta vain rajatun määrän. Tässä esimerkissä maksukykyriski ja valuuttariski eivät ole olennaisia riskin laskemisessa. 3.2 Sijoitussalkku, jossa sektoririski Asiakkaalla on salkkulevite Aegon NV:n ja ING Group NV-osakkeiden välillä. Kahden sitoumuksen arvo on 800 euroa ja 1000 euroa kukin. Tämä esimerkki näyttää, että jos sijoitetaan 800 euroa Aegon NV:hen, niin riski nousee vain 40 euroa. Syynä on se, että sektoririski on korkeampi kuin korkein tapahtumariski salkussa. Siitä huolimatta tämä pysyy jakamattomana salkkuna, johon sovelletaan 30%:n premium-riskiä. Lyhyt selvitys tämän sijoitussalkun riskin laskemisesta esitetään alla. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 6/24

7 Taulukko 2: riskisektorin laskenta salkulle Aegon NV 800 euroa Sektori, talous ING Group NV euroa Sektori, talous Salkun arvo euroa Tapahtumariski 500 euroa 50% tapahtumariski euroa (ING) Nettoinvestointikategoriariski 360 euroa 20% nettoriski euroa Nettosektoririski 540 euroa 30% sektoririski euroa Bruttoinvestointikategoriariski 126 euroa 7% bruttoriski 1800 euroa Salkkuriski 540 euroa Riski joka perustuu sektoririskiin Kokonaisriski 540 euroa on tulos sektoririskistä talousasioissa/liikeasioissa. Siihen sovelletaan 30%:n riskipainotusta. Sitoumuksen riski tällä sektorilla ylittää suurimman tapahtumariskin, joka on asetettu 500:aan euroon sitoumuksille ING Group NV:ssä. Tässä esimerkissä maksukykyriski ja valuuttariski ovat epäolennaisia riskin arvioinnissa. 3.3 Sijoitussalkku, jossa nettoinvestointikategoriariski Asiakkaan sijoitussalkku on jaettu Aegon, ING Group NV:n ja RDSA:n osakkeiden välillä, arvot 800 euroa, 1000 euroa ja euroa, tässä järjestyksessä. Kaikki nämä osakkeet on listattu euroissa, joten riskilaskelmaa ja sen painotusta valuutoille ei ole. Kun ottaa huomioon näiden osakkeiden suuren maksukyvyn, ei ole riskiä likviditeetissä, johon tarvittaisiin lisävakuuksia, olemassa olevien sitoumusten kannalta. Salkun rakenteesta johtuen on olemassa riski liittyen nettositoumuksiin sijoitussalkussa. Alla oleva taulukko esittää riskin laskennan tulokset sijoitussalkussa. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 7/24

8 Taulukko 3: Riskin arviointi perustuen netto-investointikategoria-asetelmaan Aegon NV 800 euroa Sektori: talous ING Group NV 1000 euroa Sektori: talous Royal Dutch Shell A euroa Sektori: energia Salkun arvo euroa Tapahtumariski euroa 50% tapahtumariski euroa (RDSA) Nettoinvestointikategoriariski euroa 20% nettoriski euroa Nettosektoririski 540 euroa 30% sektoririski euroa Bruttoinvestointikategoriariski euroa 7% bruttoriski euroa Salkun riski euroa Riski perustuen netto-investointikategoriaan Nyt syntyy kokonaisriski, joka on 850 euroa sijoitussalkussa, jossa sijoitukset osake-kategoriassa. Tässä sijoituskategoriassa sovelletaan riskin painotusta 20%:iin nettositoumuksesta ja 7%:iin bruttositoumuksesta. Tässä esimerkissä nettoinvestointikategoria ylittää sektoririskin, tapahtumariskin ja bruttoinvestointikategoriariskin. 3.4 Sijoitussalkku, jossa viputuote (tappioiden/voittojen moninkertaistaminen) Kun halutaan moninkertaistaa voittoa/tappiota turboilla, speedereillä tai sprinttereillä, on riski 100% varsinaisesta senhetkisestä arvosta. Kun ostat tällaisen tuotteen, tulee sinulla olla koko sijoitus saatavilla takuuna. Tämä pätee myös muihin tuotteisiin, joille DEGIRO on asettanut riskin arvolla 100%. Yleensä tämä koskee rahoitusvälineitä kuten warrantteja ja osakkeita, joilla on suhteellisen rajoitettu maksukykyarvo ja/tai markkina-arvo jne. 3.5 Sijoitussalkku valuuttariskillä Valuuttariski ilmaistaan sijoituksina rahoitusvälineillä, jolloin valuuttalistaus on muu kuin euro. Tällaisen euro-sijoituksen arvo nousee tai laskee kaikkien valuuttakurssivaihteluiden mukaan. Siksi DEGIRO edellyttää, että sinulla on vakuuksia tämän riskin varalta. Sama pätee ulkomaanvaluuttaluottoon käteistilissä. Jotta voimme selvittää valuuttariskin vaikutuksen sijoituksessa ulkomaan valuutalla, oletamme seuraavan sijoitussalkun (katso taulukko alla). DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 8/24

9 Taulukko 4: Valuuttariskin laskeminen Aegon NV 800 euroa Sektori: talous ING Group NV 1000 euroa Sektori: talous BP GBP Sektori: energia (GBP/EUR = 1.20) Salkun arvo euroa Tapahtumariski euroa 50% tapahtumariski eurosta (BP) Nettoinvestointikategoriariski euroa 20% nettoriski eurosta Nettosektoririski 540 euroa 30% sektoririski 1800 eurosta Bruttoinvestointikategoriariski euroa 7% bruttoriski eurosta Valuuttariski euroa GBP 950 * 7% * GBP/EUR Salkun riski euroa Riski, joka perustuu osin valuuttariskiin Valuuttariski on asetettu 80 euroon, olettaen varojen arvoksi 950 GBP (Englannin puntaa), 7%:n riskipainotuksen sekä GBP/EUR vaihtokurssiksi 1.2. Jos tämä olisi ollut lyhyt BP-positio, olisi valuuttariskin tulos myös ollut 80 euroa. Nettomaksukykyarvolla ei tässä tapauksessa ole väliä, siis sillä, onko se positiivinen vai negatiivinen. 3.6 Sijoitussalkku: lyhyt pitkä -strategia Asiakkaalla on salkku jossa pitkä-lyhyt-strategia. Tämän strategian tarkoitus on käyttää potentiaalista osakkeiden ali- tai yliarviointia, esimerkiksi tietyllä sektorilla. Taulukossa alla on sijoitussalkku, josta kannattaa huomata että salkun kokonaisarvo on nolla. Lopulta pitkä-lyhytstrategia varmistaa että kaiken kaikkiaan siojoitusta ei tarvita. Mutta marginaalivakuus tietysti tarvitaan. Taulukko 5 näyttää sijoitussalkun rakenteen pitkä-lyhyt strategiassa. Taulukko 5: sijoitussalkku pitkä-lyhyt strategiassa Aegon NV euroa euroa ING Group NV Societe Generale euroa euroa BNP Paribas Royal Dutch Shell A euroa euroa Kokonais Ahold 1, euroa -1, euroa Carrefour Pitkä arvo euroa euroa Lyhyt arvo Yllä olevan salkun riski perustuu bruttositoumukseen, koska tämä riski ylittää nettosektoririskin ja nettosijoituskategoriariskin. Riskien laskemisessa bruttositoumukseen osakkeiden DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 9/24

10 sijoituskategoriassa on 7% riskipainotus käytössä. Yllä olevan kokonaisbruttosiotumus on 8000 euroa. Tällöin riskiksi tulee 560 euroa. Lisätietoja tästä riskistä esitetään taulukossa 6. Taulukko 6: riskin laskeminen, pitkä-lyhyt-strategia Salkun arvo 0.00 euroa Nettoinvestointikategoriariski 0.00 euroa Nettosektoririski 0.00 euroa Bruttoinvestointikategoriariski euroa Tapahtumariski 540 euroa 50% tapahtumariski 1100 eurolla (Soc. Gen./ BNP) Nettoinvestointikategoriariski 0.00 euroa 20% netto riski 0.00 euroa Nettosektoririski 0.00 euroa 30% sektoririski 0.00 euroa Bruttoinvestointikategoriariski euroa 7% bruttoriski euroa Salkun riski euroa Riski, joka perustuu bruttoinvestointikategoriariskiin 3.7 Sijoitussalkku ja optiot DEGIRO käyttää optiohinnoittelumallia laskeakseen optioriskin. Tämä optiohinnoittelumalli laskee optioiden arvon heilahteluista esimerkiksi takuuna olevissa vakuuksissa ja epäsuorasta vaihtelusta. Jotta optiosalkun riski voidaan laskea osaketta kohti tai indeksiä kohti, DEGIRO käyttää tiettyjä skenario malleja. Lisätietoja tästä riskimallista löytyy Kappaleessa Optiot, riskimalli. Kuten näemme myöhemmin tästä kappaleesta, optiosalkun koostumus ja koko vaikuttaa myös riskiin skenaariossa. Jotta saat näkemyksen riskimallin käyttöön eri optiosalkuilla, alla esitetään joukko perus-optiostrategioita Trader-Profiilissa Optioiden riskimalli Optioissa riskimallia voidaan soveltaa sekä osakeoptioihin että indeksioptioihin. Tämä malli arvioi riskin huolimatta optiosalkun koostumuksesta. Tähän liittyen, riskiin kuuluu se summa, jonka DEGIRO määrää heilahteluiden arvolle, siis se vaihtelu, joka voi tapahtua liittyen optiosalkkuun kahdessa Pörssipäivässä. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 10/24

11 Riskimalli ottaa huomioon, kuinka optioarvio tehdään. Liikkeet optioarvossa riippuvat seuraavista seikoista: Osakkeen tai indeksin arvo Epäsuoran vaihtelun taso Maturiteetti Osingon määrä Koron määrä Jotta optioposition riski voidaan määrittää, riskimalli yhdistää eri elementit, jotka listattu yllä. Tällaista kutsutaan myös skenaarioksi, jossa eri elementtien vaikutus on suhteessa toisiinsa. Osakkeen arvon putoaminen, epävakaisuuden lisääntyminen ja maturiteetin läheneminen yhdellä arvopaperipörssipäivällä on esimerkiksi niinsanottu skeenario. Jotta voidaan antaa kuva perusskenaarioista indekseillä, esitämme kaavion asiasta alla. Seuraava esimerkki käyttää kahta optiopositiota AEX-indeksillä, maturiteettinä yhtä vuotta ja indeksin statuksena 400:aa. Taulukko 7: Riskimalli Riskimalli Perusskenaario* Ääriskenaario ** Indeksi-liikkeet (400) - 0% -60% 60% Epävakaisuusliikkeet - 0% - 0% - 0% 0% 0% 1 optio, kysyntä AEX optio, pano AEX Salkun riski * Perusskenaario koostuu 12:sta liikkeestä osakkeessa (tai indeksissä) sekä heilahteluista epävakaisuudessa. ** Ääriskenaario: tekijä 5 osakeliikkeissä (tai indeksissä) perusskenaariossa (mukana peruslisäys ja perusvähennys epävakaisuudessa) tulokseen käöytetään palautustekijää 6.5. Jotta esitys on kätevää ja selvää, yleiskatsaus näyttää vain pienen osan eri skenaarioista. Täten perusskenaario laskee enemmän kuin :n liikkeen pelkästään indeksissä (osakeoptioissa 20%, poislukien muutokset.) Malli siis arvioi myös skeenaarion 2,5%:n vaihteluille, 5%:n vaihteluille jne. indeksissä ja epävakaisuudessa. On myös otettava huomioon, että skenaariossa, jossa on 0% vaihtelua indekseillä ja epävakaisuudessa, on silti 1 euron tappio call-optiossa ja 4 euron tappio put-optiossa. Tämä vaikutus on suhteessa maturiteetin lähenemiseen yhdellä pörssipäivällä. Vaikutus on pieni, jos maturiteetti on yhden vuoden jälkeen. Vaikutus kasvaa, kun DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 11/24

12 maturiteetti lähenee. Epävakaisuusvaihtelut optioilla, joissa on maturiteetti enemmän kuin yhden vuoden päästä, on, mutta lisääntyy, kun maturiteetti lähenee. Taulukkona tämä esitetään seuraavasti. Taulukko 8: vaihtelut epävakaisuudessa Optiot, loppueräpäivä Vaihtelut epävakaisuudessa < 30 kalenteripäivää 50% 90 kalenteripäivää 35% 180 kalenteripäivää 25% > 360 kalenteripäivää Ääriskenaarion (OTM-skenaarion: auki -skenaarion) ( out-of-the-money-skenaario ) tarkoitus on määrittää riski optioilla käyttöhinnalla, joka eroaa jyrkästi osakehinnasta indekseillä. Tällaisilla optioilla riski liittyen perusskenaarioon on aliarvioitu. Kun lasketaan ääriskenaario, on mahdollista määrittää riskipainotus tällaisille optioille. Korolle ja jaetulle riskille peruspainotus on 0.5% option sopimusarvosta. Indeksi-optiot ovat poikkeus tästä. 0.2%:n riskipainotus soveltuu näihin optioihin, joissa maturiteetti on aikaisemmin kuin yhdessä vuodessa. Heti kun kokonaisriskipainotus osaketta kohti tai indeksiä kohti ylittää perusarvon tai ääri-skeenaarion, tämä summa soveltuu riskiin. Kaikki optiopositiot ja kun mahdollista, muut sitoumukset vakuutena olevassa takuussa on mukaanluettu kun määritetään salkun riskiä. Ei siis ole väliä sillä, mitä strategiaa tai optioita otetaan. Malli valitsee vain skenaarion, jossa tappio on suurin Käytännön esimerkkejä, optiostrategiat Riskin kehitys eri optiosalkuissa perustuu optioihin, joissa osake A. Hinta vastaa 10:tä. Piilevä heilahtelu kaikilla optioilla on asetettu arvoon 20% vuosittain. Odotettu osinko on 2% vuodessa. Osakkeella A on perusarvona 20% painotus tämänhetkisellä osakehinnalla. Jotta lasketaan tapahtumariski (katso kappale 3) osake-optiosalkulle, sovelletaan 50%:n minimivaikutusta. Tapahtumariskin vaikutusta optiostrategioihin ei selvitetä seikkaperäisemmin tässä osassa Kirjoitettu call-optio yhdessä pitkien osakkeiden kanssa Call-option suojattu kirjoittaminen voi tapahtua ostamalla sama määrä takuuosakkeita. Eräpäivänä sijoittajan pitää toimittaa osakkeet, jos sijoittajaa pyydetään niin tekemään. Kaikissa muissa tapauksissa call-optio raukeaa arvottomana, ja sijoittaja säilyttää saadun kirjoitetun option arvon. Eräpäivän seuraukset esitetään alla. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 12/24

13 Resultaat in EUR Short call aandelen prijs aandeel bij expiratie Call-option kirjoittaminen osakkeille vähentää sijoitusriskiä salkussa. Tämä näkyy taulukosta 9. Ilman kirjoitettua osto-optiota, riski olisi 200 euroa. Osto-optio vähentää riskin 145 euroon. Skenaariossa, jossa on 20%:n lisäys osakkeessa A sekä lisäys heilahtelussa, at-themoney -option ( on rahaa-option ) kirjoittaminen aiheuttaa 143 euron tappion. Toisaalta osake A :n lasku vaikuttaa positiivisesti kirjoitetun osto-option arvoon ja täten vähentää riskiä yleisesti salkussa. Osakesalkun arvo on 1000 euroa ja optiositoumus on -/-70 euroa, tästä seuraa, että vakuutta on tarpeeksi, jotta salkun riski katetaan. Luottomahdollisuus osakkeille pysyy samana; 70%:a osakesalkun arvosta. Taulukko 9: salkun riski, kirjoitettu osto-optio ostetuilla osakkeilla Osakkeen heilahtelut -20% -10% 0% 10% 20% Epävakaisuus ( short call ) (lyhyt optiot) A 100 pitkät osakkeet A Salkun riski Put-optio yhdistettynä lyhyisiin osakkeisiin Lyhyeksi meno ( going short ) osakkeilla tarkoittaa, että sijoittaja myy osakkeita ilman että hän omistaa niitä. Aikanaan sijoittaja joutuu ostamaan vakuudet takaisin. Samaan aikaan tehty myyntioptio, jossa lyhyet osakkeet, on seuraavassa kaaviossa, eräpäivänä. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 13/24

14 Resultaat in EUR Short put "short" aandelen prijs aandeel bij expiratie Seuraava optiosalkku osakkeilla näyttää että lainaosakkeilla sijoittaminen ( going short eli lyhyeksi meno) vähentää riskiä vakuusmyynti-optiolla. Kun optiositoumus kirjoitetaan, riski on 141 euroa. Lyhyillä osakkeilla riski vähenee 47 euroon. Taulukko 10: salkun riski, kiinteä optio, lyhyet osakkeet Osakemuutokset -20% -10% 0% 10% 20% Epävakaisuus, vaihtelut lyhyt optio ( put ) 10 A lyhyt A osakkeet Salkun riski Auki-optiot vakuuksin ( out-of-the-money optiot ) Jos ottaa OTM-optioita, se johtaa perusseuraamus-skenaarion riskivaikutuksen aliarviointiin. Jos osake heilahtaa yhtäkkiä 20%, epävakaisuus OTM-optioissa on suurempi tavallisissa olosuhteissa kuin jos lisääntyminen olisi. DEGIRO käyttää ääri-skenaariota, jota myös kutsutaan OTM-skenaarioksi, (katso kappale nimellä Riskimalli ) jolloin saadaan luultavampi riskiarvo kuin muutoin OTM-optioilla. (OTM-optio tarkoittaa out of the money-optiota, siis että on niin sanotusti auki.) Käytämme ääri-skenaariota, koska perussalkun käyttö johtaisi 22 euron riskiin. OTM-skenaariolla riskiksi tulee 75 euroa. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 14/24

15 Resultaat in EUR Taulukko 11: vakuusoptiot: out-of-the-money eli auki -optiot ( ei rahaa-optiot ) Osakeheilahtelut -20% -10% 0% 10% 20% OTM-skenaario, ei rahaa-skenaario Epävakaisuus, Lasku Nousu vaihtelut 1 ( short put ) lyhyt optio 5 A 1 vuosi 50 ( short call ) lyhyt optio 15 A 1 vuosi Salkun riski Pitkä Call - Spread Pitkän option spread on yhdistelmä ostetusta optiosta, jolla on alempi nimellishinta (varsinainen hinta) kuin optio jolla on takuita. Molemmilla optioilla on sama maturiteetti. Kaiken kaikkiaan, sijoittaja pitkän option spreadissä investoi ostosumman odottaen, että maturiteettina osakkeen hinta on noussut ylemmäs kuin mitä varsinainen hinta on takuuoptiolla. Tulos tästä strategiasta maturiteetin suhteen on alla. 150 Long Call spread prijs aandeel bij expiratie Taulukossa näkyy, että tappio pitkässä optiossa ( long call ) on suurempi kuin lyhyessä optiossa ( short call ). Pitkän option arvo on 1,16 euroa ja se laskee jos osakkeen A hinta laskee ja heilahtelua on. Tappiota tulee 106 euroa enemmän. Jos osakkeen A hinta nousee nopeasti, strategia-arvo nousee. Tämän pitkän optio-spreadin riski nousee jos A-osakehinta laskee. Riski on 71 euroa. Salkun arvo suojaa riskiä kun nykyinen sitoumus tehdään. Strategian arvo on 82 euroa, jolloin 116 euroa tulee pitkälle optiolle ( long call ) ja -/- 34 euroa lyhyelle optiolle. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 15/24

16 Resultaat in EUR Taulukko 12: salkun riski, pitkä optio, levite Osakevaihtelut -20% -10% 0% 10% 20% Epävakaisuusliikkeet pitkä osto-optio 9 A 1 year lyhyt optio 11 A 1 year Salkun riski Lyhyt optio ( short put ), Spread Lyhyen option spread on sellainen, että siinä on yhdistelmänä osto-optio alemmalla toteutushinnalla kuin vakuusoptiolla. Molemmilla optioilla on sama maturiteetti. Sekä lyhyen option spread että pitkän option spread tuottaa samat tulokset. Taulukko alla näyttää tuloksen kehityksen lyhyen option spreadissä maturiteettina. 80 Short Put spread prijs aandeel bij expiratie Salkkuriski lyhyen option spreadillä, maturiteetti yksi vuosi, on esitetty alla taulukossa. Taulukosta voidaan laskea, että tämän yhdistelmän tappio on 28 euroa, jos osakkeet ja epävakaisuus putoavat samaan aikaan. Toisaalta ostettu optio rajoittaa tappiota, jos osakehinta putoaa rajusti. Mutta huonona puolena on, että jos osakearvo nousee suoraan, voitto alenee myydyn option johdosta. Kun luodaan lyhyen option levite, saadaan summa 20 euroa, jolla katetaan strategian kulut. Tämä tarkoittaa, että vain 8 euron sijoitus tarvitaan tämän sitoumuksen tekemiseen. Lopulta salkun ja käteisvarojen arvo on sama kuin salkun riskin arvo; 28 euroa. Vakuusoption arvo on 72 euroa ja myydyn option arvo on 52 euroa. (Niinsanotut written put / 72 euroa ja sold put / 52 euroa.) DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 16/24

17 Resultaat in EUR Taulukko 13: salkun riski, lyhyt optiolevite Osakemuutokset -20% -10% 0% 10% 20% Epävakaisuus pitkä optio 10 A 1 vuosi lyhyt optio 11 A 1 vuosi Salkun riski Lyhyt Straddle Stradelissä on sekä call-optio että put-optio samalla kiinteällä hinnalla ja maturiteetilla. Lyhyen Stradelin sijoittaja odottaa, että pohjana olevan vakuuden hinta liikkuu kohti nimellishintaa loppueräpäivänä. Kun tehdään Stradel, sijoittaja saa myyntihinnan riskistä tässä strategiassa. Mutta nopea pudotus tai nousu osakkeen hinnassa johtaa tappioon, koska bonus joka saadaan ei riitä sillä hetkellä. Kaavio alla näyttää Stradeltuloksen eri hinnoilla loppueräpäivänä. 200 Short Straddle prijs aandeel bij expiratie Stradelin riskin kehitys, kun maturiteetti on yksi vuosi, selvitetään taulukossa 14. Jälleen tämä näyttää, että lyhyen Stradelin tappio tulee esiin takuuosakkeen hinnan nousussa tai laskussa. Salkun riski on 90 euroa. Kun lyhyen Stradelin sijoittaja ottaa tämän sitoumuksen, hänen pitää sijoittaa varoja ainakin 90 euron arvosta riskin kattamiseksi. Kuten taulukko alla näyttää, lyhyen option arvon nouseminen 53 eurolla suojaa vain osittain lyhyen option arvon menetystä 143 eurolla. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 17/24

18 Resultaat in EUR Taulukko 14: salkun riski, lyhyt haarukka Osakemuutokset -20% -10% 0% 10% 20% Epävakaisuus pitkä optio 10 A lyhyt optio 10 A Salkun riski Pitkä Strangle Strangle on yhdistelmä vapaasta optiosta (jossa myyjä voi myydä mutta hän ei ole velvoitettu siihen; put option ) sekä kysyntäoptiosta ( call option ; ostaja voi ostaa mutta ei ole velvoitettu siihen). Näillä on sama maturiteetti, mutta pitkällä kysyntäoptiolla on korkeampi kiinteä hinta. Sijoittaja ei voi pitkässä strangelissä mennä tappiolle enempää kuin mitä lisämaksua on maksettu. Pitkällä strangelillä on siis suojattu riski koko optioiden voimassaolon ajan. Maksimitappio sijoittajalle vastaa sijoitusta strategian ostoon. Kaavio alla näyttää tuloksen pitkällä strangelillä ( long strangle ) ja osakehinnalla eräpäivänä Long Strangle prijs aandeel bij expiratie Taulukko 15: salkun riski,( long strangle ) DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 18/24

19 Osakemuutokset -20% -10% 0% 10% 20% Epävakaisuus pitkä optio ( long put ) 8 A year 1 pitkä optio ( long call ) 11 A year Salkun riski Pitkä strangle on 16 euroa. Tämä tappio syntyy vaihteluiden laskemisesta ja samasta hinnasta takuuna olevalle osakkeelle Time spread Time spread on yhdistelmä pitkästä ja lyhyestä optiosta, joilla on sama käypä arvo. Mutta pitkällä optiolla on pitempi maturiteetti kuin lyhyellä. Pitkä optio suojaa lyhyen riskiä jossain määrin. Jos optiota voidaan tilapäisesti kutsua amerikkalaistyyliseksi optioksi, liittyy siihen esimerkiksi se riski, että sijoittajan pitää luottaa lyhyeen option eikä pitkää optiota itseään voida käyttää. Tämän johdosta sijoittaja saattaa menettää osinkoja, kun osakkeesta ei enää saa osinkoja. Euroopplaistyyppisessä optiossa, jota ei voida käyttää ennen loppueräpäivää, riski johtuu kahdessa optiossa koron, yleisen vaihtelun ja odotettujen osinkojen erotuksesta. Ero löytyy siis option arvostuksesta ja hintojen vaihtelusta. Tämän optiostrategian tuloksia ei voi esittää kaaviolla suhteessa eräpäivään, koska optioiden loppueräpäivät eroavat toisistaan. Siitä syystä taulukossa alla selitetään vain salkun riski time spreadillä. Spread antaa maksimi-tappion 19 eurolla ja suoralla kohoamisella A-osakkeessa sekä epäsuoran vaihtelun putoamisella. Pitkä optio ei siis aina suojaa lyhyen option arvon putoamista kaikissa tapauksissa. Syynä on se, että pörssiheilahteluliikkeet lisääntyvät kun option loppueräpäivä on lähellä. Kun loppueräpäivä on yksi vuosi, on epäsuora liikkuvuus, kun loppueräpäivä on 180 päivää, on epäsuora liikkuvuus 25%, kun 90 päivää; 35% ja kun loppueräpäivään on vähemmän kuin 30 päivää, on heilahtelu 50%. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 19/24

20 Resultaat in EUR Taulukko 16: salkun riski, aikalevite Osakemuutokset -20% -10% 0% 10% 20% Epävakaisuus -/- +/+ -/- +/+ -/- +/+ -/- +/+ -/- +/+ 1 lyhyt optio 10 A 3 kuukautta pitkä optio 10 A 6 kuukautta Salkun riski Short ratio put spread Sijoittaja, joka käyttää short ratio put spreadiä, käyttää osan bonuksesta jonka hän on saanut takuu-optiosta ostaakseen pitkän option suojatakseen osan riskistä. Tästä seuraa tilanne, eräpäivänä, jolloin strategiasta johtuen, syntyy tappio jos hinta laskee enemmän kuin. Kun hinta on lähes muuttumaton, jakautuma on erotus option hinnassa ja takuu-option tuotossa. Voitto lisääntyy, kun hinta eräpäivänä lähenee summaa 8.50 euroa. Kaavio alla esittää tämän strategian tuloksen eräpäivänä eri osakehinnoilla Short Ratio Put Spread prijs aandeel bij expiratie DEGIROn salkkuriskissä tappio koituu hinnan suorasta putoamisesta ja epäsuoran vaihtelun aiheuttamana. Taulukko 17 näyttää mitä siitä seuraa, suhteessa lyhyen ulottuvuuden levitteeseen. Tappio rajoittuu 31 euroon. Ota huomioon siis, että molempien sitoumusten vaikutus on yhdistetty, jotta ääririski voidaan arvioida. DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 20/24

Tietoja Sijoituspalveluista. Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit

Tietoja Sijoituspalveluista. Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit Tietoja Sijoituspalveluista Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit Johdanto 'Tietoja Sijoutuspalveluista' sisältää DEGIROn antamaia yksityiskohtia sopimuksista, jotka se on tehnyt kanssasi Asiakassopimuksessa

Lisätiedot

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Asiakassopimus Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Johdanto Sijoitusyhtiö DEGIRO tarjoaa Asiakkailleen erilaisia sijoituspalveluja ja joitakin niihin liittyviä tytäryhtiöidensä palveluja.

Lisätiedot

Ikaroksen kirjoituksia eq Foorumilla 2005-06

Ikaroksen kirjoituksia eq Foorumilla 2005-06 Ikaroksen kirjoituksia eq Foorumilla 2005-06 1 Warranttien (ei turbojen) hinnoittelusta 1.1 Näin ainakin on (selvää tai ei) 1.2 Ei se vola tyhjän takia tipu 1.3 Useimmiten otm-warret ovat rajusti ylihintaisia

Lisätiedot

Minifutuurit. WArrantit turbowarrantit minifutuurit. Tuote-esite

Minifutuurit. WArrantit turbowarrantit minifutuurit. Tuote-esite WArrantit turbowarrantit minifutuurit Minifutuurit Tuote-esite Nämä tiedot on tarkoitettu vain markkinointiin. Koko perusesite ja siihen liittyvät lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteesta https://fi.citifirst.com/fi/showpage.aspx?pageid=147

Lisätiedot

TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa

TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen mukaisesti ne ovat korkean riskin (riskiluokka 3) tuotteita. Tämä esite on tarkoitettu

Lisätiedot

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST. Tuotetietoa

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST. Tuotetietoa Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST Tuotetietoa Sisältö I 3 Sisältö Mini Futuuri 04 Mistä vipuvaikutus muodostuu? Päivittäinen rahoituskustannus Stop loss -taso ja jäännösarvon laskeminen Esimerkki Mini

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta TIETOA QUORUMIN TOIMINTAPERIAATTEISTA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot

Lisätiedot

CESR:n ohjeet yhteissijoitusyritysten riskin mittaamisesta sekä kokonaisriskin ja vastapuoliriskin laskemisesta

CESR:n ohjeet yhteissijoitusyritysten riskin mittaamisesta sekä kokonaisriskin ja vastapuoliriskin laskemisesta 1 (50) Tämä on Finanssivalvonnan epävirallinen käännös, jonka tavoitteena on helpottaa uuden sääntelyn käyttöönottoa. Epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa kohdissa Finanssivalvonta suosittelee käyttämään

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

Hinnanerosopimukset (CFD)

Hinnanerosopimukset (CFD) Varoitus sijoittajille 28/02/2013 Hinnanerosopimukset (CFD) Keskeiset viestit Hinnanerosopimukset ovat monimutkaisia tuotteita eivätkä sovi kaikille sijoittajille. Älä sijoita rahaa, jota sinulla ei ole

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat Liikkeeseenlaskijan ( Issuer ) näkemyksen mukaan Liikkeeseenlaskijaan ja Liikkeeseenlaskijan tämän Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) mukaisesti

Lisätiedot

UNLIMITED TURBOT BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

UNLIMITED TURBOT BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin. Unlimited turbot ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen mukaisesti ne ovat korkean

Lisätiedot

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin BNP PARIBAS EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin Minifutuurit ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 8 Optioiden hinnoittelusta

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 8 Optioiden hinnoittelusta Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 8 Optioiden hinnoittelusta 1. Optioiden erilaiset kohde-etuudet 1.1. Osakeoptiot Yksi optio antaa yleensä oikeuden ostaa/myydä 1 kpl kohdeetuutena olevia

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä on tarkoitettu johdannoksi tässä ohjelmaesitteessä esitettäviin tietoihin. Tiivistelmää täydentävät muualla tässä ohjelmaesitteessä esitettävät tiedot (mukaan lukien soveltuvissa

Lisätiedot

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1 STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA Mika Vaihekoski 1 Viime vuosina pankit ovat alkaneet tarjota yhä enemmän sijoittajille ns. strukturoituja lainoja. Yleisölle lainat ovat ehkä tutumpia pääomasuojattuina

Lisätiedot

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin 114894e Tiedote 1 (5) Päivämäärä Tämä asiakirja sisältää tietoja, jotka asiakkaalle on annettava Pohjola Pankki Oyj:tä ("Pohjola Pankki") velvoittavien säännösten mukaan. Tarkemmat palvelu- tai tuotekohtaiset

Lisätiedot

Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008 2011

Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008 2011 Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008 2011 Soine, Toni 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008-2011

Lisätiedot

Johdannaisten hyödyntäminen energiayhtiön liiketoiminnassa

Johdannaisten hyödyntäminen energiayhtiön liiketoiminnassa TIMO ROTHOVIUS JUSSI NIKKINEN JUKKA SIHVONEN ANTTI KLEMOLA Johdannaisten hyödyntäminen energiayhtiön liiketoiminnassa Loppuraportti VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 193 Vaasan yliopisto

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

FINISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS

FINISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS FINISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 28 November 2011 1 TIIVISTELMÄ Yhteenveto on poimittu perusrahastoesitteen loppuosasta. Tiivistelmässä olevat tiedot on luettava ja käsitettävä

Lisätiedot