Suomen arvostelijain liitto ry:n (SARV) toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen arvostelijain liitto ry:n (SARV) toimintasuunnitelma vuodelle 2014"

Transkriptio

1 Suomen arvostelijain liitto ry:n (SARV) toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Yleistä Suomen arvostelijain liitto (SARV) on eri taiteenalojen arvostelijain ammatillinen järjestö, jonka tarkoituksena on arvostelijain ammattitaidon tukeminen. Liitto toimii jäsentensä ammatillisen, taloudellisen, sosiaalisen ja oikeudellisen aseman parantamiseksi. Liiton tavoitteena on profiloituminen kulttuurivaikuttajana. Toimintavuosi 2014 tuo liitolle monia haasteita. Kulttuurijournalismin kenttä on muutoksen tilassa. Mahdollisuudet julkaista kritiikkiä perinteisessä painetussa mediassa kapenevat, mutta toisaalta verkkojulkaisut tarjoavat kriitikoille uusia mahdollisuuksia. Liitto seuraa kentän muutoksia valppaasti. Vuonna 2014 liiton toiminnan painopisteinä ovat kriitikoiden ammatillisen arvostuksen lisääminen ja kansainvälisen toiminnan jatkaminen. Pyritään eri taiteenalojen kritiikin ja kulttuurijournalismin sekä ajankohtaisten kulttuuri-ilmiöiden tarkasteluun, tutkimukseen ja arviointiin. Liitto huomioi ja tunnustaa kriitikon muuttuvan roolin ja kritiikin kielen muutoksen eri medioissa. SARV tukee eri kulttuurialojen kritiikin teorioiden, menetelmien ja historian tutkimusta ja pohdintaa. Liitto toimii yhteistyössä eri kulttuuriorganisaatioiden kanssa. Liitto edistää sananvapauden toteutumista, asiantuntevan taidekritiikin asemaa ja kriitikoiden ammatin arvostusta tilanteessa, jossa kulttuurijournalismin kenttä on kaventumassa. SARV järjestää vuosittain lukuisia koulutus- ja seminaaritilaisuuksia. Koulutustoiminnan runkona ovat keväisin järjestettävä valtakunnallinen Kritiikin Päivä ja syksyisin toteutettava Kriitikkopäivä. SARVin järjestämän koulutuksen tavoitteena on kriitikoiden ammattitaidon syventäminen. SARV ottaa kantaa kulttuurialan tärkeisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin sekä edistää kritiikkiin ja arvostelijoihin liittyvien asioiden käsittelyä yhdessä muiden tekijäjärjestöjen, kuten Tekijäfoorumin kanssa valtion kulttuurihallinnossa ja muissa alan keskeisissä organisaatioissa. 1. Hallinto ja talous Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenistö. Sääntöjen mukaisesti kevätkokous pidetään huhtikuussa. Syyskokous pidetään loka-marraskuussa. Liiton kokousten välisenä aikana liiton toimintaa johtaa hallitus. Liitossa on viisi eri taiteenaloja edustavaa jaosta sekä alueellinen Turun osasto. Jaokset toimivat yhdyssiteenä alan kriitikoiden välillä sekä asiantuntijoina liiton hallitukselle alansa erityiskysymyksiin liittyvissä asioissa. Liiton toimistoa, tiedotusta, tapahtumia sekä talous- ja jäsenasioita hoitaa kokopäivätoiminen toiminnanjohtaja. Kirjanpitoon käytetään ulkopuolista tilitoimistoa. Liiton talous rahoitetaan jäsenmaksuin, valtion toiminta-avustuksella sekä erillisavustuksin. Näillä rahoitetaan SARVin toimintaa kulttuuripoliittisena vaikuttajana, yhteydenpitoa koti- ja ulkomaisiin kulttuuritoimijoihin, jäsenten kotimaista koulutustoimintaa ja opintomatkoja. Erillisprojekteihin haetaan rahoitusta kohdeapurahoina muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriöltä, taidetoimikunnilta ja säätiöiltä. 2. Kansainvälinen kriitikkoseminaari 2014 Liiton vuoden 2014 päätapahtuma on syksyllä järjestettävä kansainvälinen kriitikkoseminaari, jossa perehdytään ajankohtaisiin teorioihin kritiikin kirjoittamisen työkaluina. Kaksipäiväiseksi suunniteltuun englanninkieliseen tapahtumaan kutsutaan puhujiksi alansa keskeisiä ulkomaisia ja kotimaisia toimijoita. Seminaari toteutetaan WSOY:n kirjallisuussäätiön myöntämällä apurahalla. 3. Edunvalvonta Liitto ajaa jäsentensä etuja muun muassa palkkio-, työehto- ja apurahakysymyksissä. Edunvalvontaa liitossa hoitavat hallituksen valtuuttamina edunvalvontavastaava ja toiminnanjohtaja.

2 Liitto on tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry:n jäsen. SARV valvoo Kopiostossa arvostelijoille myönnettävien kopiointikorvausosuuksien oikeudenmukaista jakoa. SARVin hallitus päättää Kopiosto ry:n liitolle tilittämien kopiointikorvausvarojen käytöstä. Hallituksen tavoitteena on jakaa vähintään puolet tilitetyistä Kopiosto-korvausvaroista apurahoina suoraan jäsenille. Liitto pitää aktiivisesti yhteyttä opetus- ja kulttuuriministeriöön ja Taiteen edistämiskeskukseen sekä apurahoja jakaviin tahoihin, jotta aktiivisesti työskenteleville kriitikoille myönnettävää tukea nostettaisiin tuntuvasti. SARV pitää tärkeänä, että kriitikoilla on valtionhallinnossa pysyvä edustus taidetoimikunnissa sekä muissa kulttuurihallinnon organisaatioissa. SARV on yhtenä osapuolena Yleisradion ja MTV3:n freelance-palkkioita määrittävässä Yhtyneetsopimuksessa. Tarvittaessa SARVin jäsenet voivat käyttää Journalistiliiton juristin asiantuntijapalveluita juridisissa kysymyksissä. 4. Jäsentoiminta Liitto tukee jäseniään kriitikon ammattiin liittyvissä asioissa ja tarjoaa muun muassa edunvalvonta-, koulutus- ja tiedotuspalveluita. Liitto pyrkii kartoittamaan ja edistämään eri taiteenalojen kriitikoiden verkkoblogien kirjoittamista osana kriitikon ammattikuvaa. Liitto julkaisee jäsenille suunnattua Kriitikko-lehteä, jossa tiedotetaan liiton toiminnasta sekä muiden jäseniä kiinnostavien kulttuuritahojen järjestämistä tapahtumista. Kriitikko-lehti ilmestyy neljästi vuodessa ja sen toimituksesta ja taitosta vastaa toiminnanjohtaja. Liitto julkaisee kriitikon työhön tai kritiikkiin liittyvää aineistoa myös verkkosivuillaan, Kritiikin Uutisissa ja sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa. 5. Apurahat Liitto myöntää Kopioston valokopiointikorvauksista saatavista varoista apurahoja arvostelijana työskentelyyn, opintomatkoihin ja ammatillisten valmiuksien kohentamiseen. Apurahojen jaosta päättää liiton hallitus. 6. Kritiikin Uutiset Kritiikin Uutiset on taidekritiikkiä eri alojen näkökulmista käsittelevä SARVin julkaisema kulttuurilehti. Se edistää kriittistä keskustelua eri taiteenalojen, kulttuurin ja median kysymyksistä. Jokaisessa numerossa on lisäksi liiton ajankohtaista aineistoa. Kritiikin Uutiset paneutuu kulttuurijournalismin kehitykseen ja muutoksiin painetussa mediassa. Tässä työssä se on onnistunut kokoamaan kattavia, laajalti huomattuja puheenvuoroja. Lehden sisältöä on viety yhä perehtyneempään ja ajankohtaisempaan suuntaan muun muassa teemanumeroilla, jollainen on suunnitteilla esitystaiteesta yhteistyönä Esitys-lehden kanssa vuonna Pääteemana lehdellä on pysynyt kulttuurijournalismin aseman käsittely niin tekijänoikeuksien, sananvapauden, työlainsäädännön kuin kulttuurin muutosten kannalta. Lisäksi lehti on tuonut journalismin piiriin taiteentutkijoiden ja asiantuntijoiden taustoittavia puheenvuoroja. Kansainväliset aiheet ja taiteen globaalit muutokset ovat myös jatkuvassa tarkastelussa. Kritiikin Uutiset ylläpitää ja synnyttää kritiikistä käytävää keskustelua ja esittelee alan uutta kirjallisuutta. Lehden sisältöjä tuodaan myös muun median yhteyteen ajankohtaisaiheilla ja erilaisilla tutkivan journalismin yhteishankkeilla. Ammatillinen, akateeminen ja journalistinen näkökulma lyövät lehdessä kättä. Suomessa ei ilmesty tällä hetkellä muita lehtiä vastaavilla vahvuuksilla ja painotuksilla. SARV julkaisee vuonna 2014 Kritiikin Uutisten verkkoarkiston, johon on digitoitu vuoden 2013 aikana Kritiikin Uutisten numerot perustamisvuodesta 1969 lähtien. Arkisto julkaistaan Kritiikin Uutisten verkkosivuilla. Projekti toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä digitaalisten verkkoaineistojen apurahalla. Myös lehden sisältöjen laajentaminen dialogisempaan suuntaan jatkuu. Tosin alv-uudistuksen myötä lehden budjettikehitys monipuolisen toiminnan ylläpidon suhteen on edelleen uhattuna. Kritiikin Uutisten toimitus ja liiton hallitus käyvät säännöllistä keskustelua lehden tilanteesta ja pyrkivät kehittämään lehteä edelleen. Lehti toimii kulttuuripoliittisena ja mediakriittisenä äänitorvena. Taide- ja kulttuurikeskustelua synnytetään määrätietoisesti haastavilla artikkeleilla.

3 Vuodeksi 2014 haettavaa opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurilehtitukea käytetään Kritiikin Uutiset - lehden julkaisemiseen. Lehden kustannuksia katetaan myös ilmoitus- ja tilaustuloin. Kritiikin Uutiset ilmestyy neljä kertaa vuodessa (maaliskuussa, kesäkuussa, lokakuussa ja joulukuussa). Lisäksi lehden sisältöjä ja ajankohtaisaiheita esitellään myös lehden verkkosivuilla. Kritiikin Uutiset on Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton Kultti ry:n jäsen. 7. Kritiikin Kannukset Keväällä 2014 liitto jakaa 53. kerran Kritiikin Kannukset -palkinnon, joka on tunnustus nuorelle taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle taiteellisesta läpimurrosta. Kritiikin Kannukset -lautakunta valitaan liiton kevätkokouksessa. Lautakunnassa tulee eri taiteenalojen asiantuntemuksen olla edustettuna ja kokoonpanossa tulee pyrkiä valtakunnalliseen edustavuuteen. Palkinnolla nostetaan esiin merkittäviä taiteilijoita. 8. Kansainvälinen toiminta ja kotimainen yhteistyö Liitto tiivistää yhteistyötään toimintaansa liittyvien kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen ja muiden vastaavien tahojen kanssa niin edunvalvonnan, koulutuksen kuin tutkimuksenkin alalla. Liitto on Kopiosto ry:n, Lukukeskus-Läscentrum ry:n ja Pohjola-Nordenin jäsen. Liitto järjestää vuoden 2014 syksyllä kansainvälisen kaksipäiväisen kriitikkoseminaarin, jonka teemana ovat ajankohtaiset teoriat kritiikin kirjoittamisen työkaluina. Liitto on mukana useiden eri kulttuurialan järjestöjen kanssa yhteistyössä toteutettavassa prekariaattitapahtumassa toukokuussa Liitto järjestää toukokuussa 2014 opintomatkan Albaniaan. Opintomatkojen tarkoituksena on luoda kontakteja eri maiden kriitikkojärjestöihin ja kulttuurielämään. Jaokset toimivat yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa. 9. Edustukset palkintolautakunnissa Liiton edustajat ovat mukana E.J. Vehmas -, Mikael Agricola -, Runeberg -, J. A. Hollo -, Vuoden kauneimmat kirjat -, Viitasaaren elokuvajuhlien Humanismin käsi -palkinnon, Kansan Sivistysrahaston Irene ja Kalevi Sorsan kääntäjäpalkinnon ja Vaaskivi-plaketin sekä Aleksis Kivi palkinnon saajat nimeävissä lautakunnissa. Lisäksi liiton edustajia on mukana Topelius- ja Arvid Lydecken - kirjallisuusraadeissa. Liitto nimeää pyydettäessä edustajia myös muihin vastaaviin asiantuntijatehtäviin. Elokuvajaos nimeää suomalaiset ehdokkaat kansainvälisten elokuvajuhlien kriitikkotuomaristoihin. 10. Jaokset Jaokset suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa liitossa yhdessä yhteistyötahojensa kanssa. Jaokset tekevät liiton hallitukselle ehdotuksia SARVin edustajiksi oman alansa palkintolautakuntiin. Jaokset hoitavat jäsentensä yhteyksiä alan kansainvälisiin järjestöihin, joiden yleiskokouksiin liitto lähettää mahdollisuuksiensa mukaan edustajan. Jaoksen toiminnasta vastaa jaoksen vuosikokouksessa valittava hallitus, jossa on puheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta jäsentä. Jaoksen ja liiton hallituksen yhteyshenkilönä on jaoksen puheenjohtaja Elokuvajaos Elokuvajaos toimii kansainvälisen elokuva-arvostelijain liiton Fiprescin (Fédération Internationale de la Presse Cinématographique) Suomen jaoksena. Jaoksen hallitus asettaa ehdokkaita Fiprescin palkintotuomaristoihin kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla. Jaoshallitus nimeää elokuvajaoksen edustajan Fiprescin yleiskokoukseen. Nimeämisen vahvistaa SARVin hallitus. Jaos esittää ehdokkaita Kritiikin Kannusten lautakuntaan ja tekee liiton hallitukselle ehdotuksia SARVin edustajiksi oman alansa palkintolautakuntiin.

4 Jaos voi antaa tunnustuspalkinnon henkilölle tai yhteisölle, joka on ratkaisevalla tavalla edistänyt elokuvakriitikoiden työtä tai parantanut elokuvakriitikoiden työskentelyedellytyksiä. Jaos voi järjestää tarvittaessa seminaareja tai keskustelutilaisuuksia sopiviksi katsominaan ajankohtina. Jaoshallituksen toimintakausi on kaksi kalenterivuotta ja se alkaa ensimmäisen toimintavuoden vuosikokouksesta. Seuraavan kerran hallitus valitaan keväällä 2015 järjestettävässä vuosikokouksessa Kirjallisuusjaos Kirjallisuusjaoksen toiminnasta vastaa jaoksen vuosikokouksen valitsema hallitus. Vuosikokous pidetään syksyllä 2014 Helsingin kirjamessujen aikana. Jaos järjestää edelleenkin seminaareja ja keskustelutilaisuuksia Turun ja Helsingin kirjamessuilla sekä mahdollisuuksien mukaan muissa kulttuuritapahtumissa. Turun kirjamessujen ohjelman ja keskustelutilaisuuden suunnittelussa yhteistyötä tehdään esimerkiksi Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden opiskelijoiden kanssa. SARV on mukana keväällä 2014 järjestettävässä kriitikoiden ja muiden taidealan freelancereiden edunvalvontatapahtumassa. Suunnitteluun osallistuu myös jaoshallituksen jäsen ja SARVin puheenjohtaja Elisabeth Nordgren. Jaos pitää yhteyttä muiden kirjallisuustoimijoiden kanssa. Se suunnittelee yhteistyössä Lukukeskuksen, Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton sekä Kirjallisuuskritiikkilehti Kiiltomadon kanssa käännöskritiikkialan koulutustilaisuutta syksylle Hankkeelle haetaan yhteistä rahoitusta Lukukeskuksen kanssa Kuvataidejaos vähintään kolme muuta jäsentä. Jaos haluaa lisätä jäsenistönsä ammattipätevyyttä jatkamalla ja kehittämällä edelleen tapahtumien ja koulutustoiminnan järjestämistä. Jaos pyrkii aktivoimaan jäseniään kansalliseen ja kansainväliseen näkyvyyteen ja vaikuttamiseen muun muassa kausittain järjestettävin tilaisuuksin. Jaoksen vuosikokous järjestetään keväällä Vuosikokouksen yhteydessä jaos järjestää kansainvälisen kriitikon vierailun. Kriitikkovieraaksi valitaan kuvataiteen kiinnostavimpien kysymysten parissa toimiva kollega, jonka välityksellä saadaan myös kuva kriitikon arjesta maailmalla. Jaos painottaa edelleen jäsenhankintaa. Tavoitteena on tehdä SARVia tunnetuksi kotimaisena ammattikriitikoiden yhteenliittymänä ja AICAaa kuvataidearvostelijoiden kansainvälisenä liittona. Jaos on yhteydessä jäsenistöönsä kausittain lähetettävin tiedottein sekä SARVin sähköpostilistan välityksellä. Jaos hoitaa jäseniensä yhteyksiä kansainväliseen kuvataidearvostelijain liittoon AICAan (Association Internationale des Critiques d'art). AICAn toiminnassa jaoksesta käytetään nimitystä AICA Finland. Jaoksen edustaja on osallistunut AICAn vuosikongressiin. Käytäntöä pyritään jatkamaan mahdollisuuksien mukaan. Jaoksen hallitus valitsee hakemusten perusteella kalenterivuosittain kansainvälisen AICAn uudet suomalaisjäsenet. Seuraavana toimintavuonna voimaan astuvan AICA-jäsenyyden kotimaisen haun deadline on Musiikkijaos enintään kuusi jäsentä. Musiikkijaoksen vuosikokous pidetään alkuvuodesta Jaoshallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Jaos järjestää yhteistyössä Sibelius-Akatemian kanssa syksyllä 2014 eri musiikkigenrejen musiikkikriitikoiden kaksipäiväisen koulutuksen. Se koostuu asiantuntijoiden luennoista ja työpajoista. Hankkeeseen on saatu Jenny ja Antti Wihurin rahastolta 6000 euron apuraha. Lisärahoitusta haetaan.

5 Musiikkijaos tiivistää yhteistyötä musiikin kentän eri toimijoiden kanssa ja pyrkii aktivoimaan musiikkikriitikoita osallistumaan SARVin ja muiden tahojen järjestämään toimintaan ja tapahtumiin. Jaos rekrytoi musiikin edustajat syksyllä 2014 järjestettävään kansainväliseen kriitikkoseminaariin. Musiikkijaos esittää myös alansa ehdokkaita Kritiikin Kannusten lautakuntaan ja tekee liiton hallitukselle ehdotuksia musiikin edustajista liiton hallitukseen sekä palkinto- ym. toimikuntiin. SARVin kansainvälinen toiminta ja yhteydet ovat myös musiikkikriitikoille tärkeitä. Jaos pyrkii aktivoimaan niitä SARVin tavoitteiden mukaisesti. Jaos osallistuu ja ottaa kantaa musiikki- ja kulttuuripoliittiseen keskusteluun, erityisesti median muutoksia koskeviin kysymyksiin ja toimenpiteisiin Tanssi- ja teatterijaos vähintään kolme ja enintään viisi muuta jäsentä. Tanssi- ja teatterijaoksen vuosikokous pidettiin 8. elokuuta 2013 Tampereella Tampereen Teatterikesän yhteydessä. Vuosikokouksessa jaoksen puheenjohtajaksi valittiin Maria Säkö ja hallitukseen kaudelle Ritva Alpola, Eeva Kauppinen ja Sara Nyberg. Jaos järjestää käännösnäytelmiin liittyvän seminaarin keväällä Kritiikin Kannukset -lautakunnassa kaudella tanssi- ja teatterijaosta edustaa Hannele Jyrkkä. Jaos lähettää kaksi edustajaa AICT:n kongressiin Pekingiin lokakuussa Jaos toimii yhdyssiteenä teatteri- ja tanssikriitikoiden välillä sekä kansainvälisen teatteriarvostelijoiden liiton AICT / IATC:n (Association Internationale des Critiques de Théâtre / International Association of Theatre Critics) Suomen jaoksena. Jäsenten osallistumista AICT:n kongresseihin tuetaan mahdollisuuksien mukaan Turun osasto Turun osasto toimii SARVin alueellisena jaoksena, jonka jäsenistöön kuuluvat kaikki Varsinais- Suomessa toimivat SARVin jäsenet. Jaos jakaa 36. kerran Kritiikin punnukset ansioituneille varsinaissuomalaisille taiteilijoille syksyllä 2014 Turun kirjamessujen yhteydessä. Kilon punnus myönnetään pitkäaikaisesta, valtakunnallisestikin merkittävästä kulttuurityöstä. Puolen kilon punnuksen kriteerinä on merkittävä kulttuuriteko, läpimurto tai debyytti. SARVin hallituksen esitys ja Hyväksytty SARVin syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kriitikko 2/2011. Julkaisija: Suomen arvostelijain liitto ry. SARVin hallituksen puheenjohtaja: Siskotuulikki Toijonen

SISÄLLYS. Kriitikko 2/2011. Julkaisija: Suomen arvostelijain liitto ry. SARVin hallituksen puheenjohtaja: Siskotuulikki Toijonen Kriitikko Suomen arvostelijain liiton jäsenjulkaisu 2/2011 SISÄLLYS 4 7 8 10 12 15 16 17 18 19 20 21 Puheenjohtajan palsta / Siskotuulikki Toijonen Hälsning från viceordföranden / Elisabeth Nordgren Kritiikin

Lisätiedot

Kriitikko Suomen arvostelijain liiton jäsenjulkaisu 3/2013

Kriitikko Suomen arvostelijain liiton jäsenjulkaisu 3/2013 Kriitikko Suomen arvostelijain liiton jäsenjulkaisu 3/2013 SISÄLLYS Kriitikko 3/2013 Julkaisija: Suomen arvostelijain liitto ry SARVin hallituksen puheenjohtaja: Elisabeth Nordgren Toimitus ja ulkoasu:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

SOSIAALILÄÄKETIETEEN YHDISTYS ry SOCIALMEDICINSKA FÖRENINGEN rf

SOSIAALILÄÄKETIETEEN YHDISTYS ry SOCIALMEDICINSKA FÖRENINGEN rf Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty Lahden syysliittokokouksessa 11.10.2014 1. YLEISTÄ Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

Puheenjohtajalta. Hyvää alkanutta juhlavuotta!

Puheenjohtajalta. Hyvää alkanutta juhlavuotta! Puheenjohtajalta Hyvää alkanutta juhlavuotta! MALin perustamisesta tulee ensi syksynä kuluneeksi 50 vuotta. Vuotta 2011 juhlitaankin monin tavoin. Juhlaristeily järjestetään Helsingin edustalla ti 31.5.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden ammatin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Vuosi 2015 on 1.4.2005 perustetun yhdistyksen kymmenvuotisjuhlavuosi. Juhlavuosi näkyy yhdistyksen toiminnassa pitkin vuotta. Siihen sisältyy mm. kansainvälinen seminaari keväällä

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. JOHDANTO 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIO 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. KOULUTUS 8. YHTEISTYÖPROJEKTIT 9. YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 KULTTUURIPOLIITTINEN VAIKUTTAMINEN... 6 Vaikuttamiskampanjat... 6 Valtion tuen kehitys vuonna 2014... 6 Valtion

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO 4 2.1 LIITTOHALLITUS 5 2.1.1 Puheenjohtaja 5 2.1.2 Varapuheenjohtajat 5 2.1.3 Puheenjohtajisto

Lisätiedot