Jäsenviesti. Jouluajan juhlia vaille valmis vuosi. Joulukuu Julkisen alan tiedottajat ry Offentliga informatörer rf

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsenviesti. Jouluajan juhlia vaille valmis vuosi. Joulukuu 2011. Julkisen alan tiedottajat ry Offentliga informatörer rf www.jat.fi."

Transkriptio

1 Joulukuu 2011 Jäsenviesti Julkisen alan tiedottajat ry Offentliga informatörer rf Jouluajan juhlia vaille valmis vuosi Kohta on joulu. Sitä edeltää sellainen hässäkkä, että aattona joulu voi tuntua jo ohimenneeltä, vaikka varsinaiset pyhät vasta alkavat. Tuo jostain lukemani ajatus kolahti, ja päätin viettää joulua koko kuun, joka päivä. Olen nautiskellut jouluni perusaineksista jo runsaan viikon: hämärän hyssyä ja kynttilän valoa, hyasintteja ja pieniä rauhoittumisen hetkiä. Kaappien perukoiden siivoamisesta ei ole pelkoa. Olen kirjailija Kirsti Mannisen kannalla siinä, että minunkin luonani siivotaan kynttilänvalolla. Tärkeintä on antaa aikaa läheisille - ja itselle. Mutta miten JATin vuosi on sujunut? Tammibileiden, vierailujen ja Viestintäpäivien ja Markkinointiviestinnän viikon lisäksi oli taas Viestinnän ammattilaiset -tutkimusvuosi. Kiitokset vastanneille, vastausprosenttimme oli hyvä 50,9. Tutkimuksesta tarkemmin seuraavalla aukeamalla. Viestintätoimisto Pohjoisrannassa tutkimuksesta vastannut Jouni Kivikoski kertoo JATin tuloksista vielä tarkemmin Viestintäpäivillä Tampereella Kannattaa varata päivät jo kalenterista. Mielenkiintoista ohjelmaa rakennetaan, ja hinta on kohtuullinen, kuten aina. Tänä vuonna hemmottelimme jäsenistöä kahdella ulkomaan opintomatkalla: tammikuussa Lontooseen ja lokakuussa Viroon. Ensi vuonna palaamme perinteiseen rytmiin: kutsumme jäsenet keväällä Viestintäpäiville ja syksyllä opintomatkalle ulkomaille. Kulunut vuosi on ollut eduskuntavaalien ja kriisien aikaa. Taloudellinen taantuma uhkaa, ja elämme murroksessa. Nyt spekuloidaan hajoaako euroalue vai tiivistyykö yhteistyö. Venäjällä kansalaiset ovat kaduilla vaatimassa duuman vaalien uusintaa. Suomessakin yhteiskunnallisista asioista on keskusteltu aiempaa enemmän, eikä vähiten perussuomalaisten Timo Soinin vuoksi. Taitava viestijä on näyttänyt selkeän ja konkreettisen puheen voiman. Sisällöstä voi olla montaa mieltä. Viestinnän vaikuttavuudesta puhuttaessa meillä ammattilaisilla on nyt käytettävissä hallitusohjelma. Nykyisessä ohjelmassa mainitaan ilokseni hyvän, ymmärrettävän virkakielen vaatimus. Siihen on hyvä viitata jokapäiväisessä työssämme, kun pyrimme toteuttamaan ja viemään yhteisöissämme eteenpäin totuutta, että tärkeä osa tuloksellista toimintaa on selkeä, tehokas ja saavuttava viestintä. Tässä numerossa: 1 Jouluajan juhlia vaille valmis vuosi 2 Viestinnän ammattilaiset JAT mukana Markkinointiviestinnän viikolla 4 Viestinnän valtit haettiin Virosta 5 Design osaksi kaupunkilaisten arkea 6 Sitrasta oppeja verkkoprojekteihin ja yhteiskunnan muutoksiin 7 Vierailu Kuntaliittoon: Matkalla kohti virtuaalikuntaa 8 Tammibileet Musiikkitalossa Uusia jäseniä JATin oma vuosi alkaa Musiikkitalossa Tammibileillä. Haastan jattilaiset ympäri Suomen suunnittelemaan ja toteuttamaan hallituksen kanssa toimintaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Ota yhteyttä, niin katsotaan mitä mahtavaa saamme yhdessä aikaan. Kasvatetaan JATia myös ensi vuonna. Syksyllä alkanut jäsen-tuo-jäsenen -kampanja jatkuu ainakin kesään. Kahdesta uudesta jäsenestä, jotka ovat merkinneet hakemukseensa sinut suosittelijaksi, saat kaksi leffalippua. Tammikuussa on tulossa vielä jännät arpajaiset kaikille kuluvan syyskauden suosittelijoille. Jouluiloa ja aina vaan valoisampaa uutta vuotta 2012 koko hallituksen puolesta Sinulle, hyvä jattilainen! Näkemisiin JATin merkeissä. Sirpa Lotsari, puheenjohtaja, JAT ry; sirpa.lotsari(at)gmail.com

2 Viestinnän ammattilaiset 2011: Tuloksellinen viestintä korreloi resurssien ja johdon kanssa tehtävän yhteistyön kanssa Viestinnän ammattilaiset -tutkimus on Suomen laajin viestinnän asiantuntijoiden työnkuvan kartoitus. Tällä kertaa erityisteemoja olivat osaamisalueet, työnkuvan muutos sekä viestinnän mittarit. Tutkimus on toteutettu vuodesta 1983 lähtien joka toinen vuosi. Toimeksiantajina olivat tänä vuonna viestinnän ammattiyhteisöistä JATin lisäksi ProCom, Viesti ry, Kirkon tiedotuskeskus ja Suomen IR-yhdistys. Elo-syyskuussa 2011 nettikyselynä toteutetun tutkimuksen kohderyhmä koostui toimeksiantajien jäsenistä, yritys- ja yhteisöviestinnän ammattilaisesta. Vastaajia oli ja kokonaisvastausprosentti 41. Jattilaisten vastausprosentti oli 50,9 eli toiseksi korkein. Seuraavassa tutkimuksesta yleisesti sekä siitä, mitä jäsenet ajattelevat ja toivovat JATista. Kuulet tuloksista tarkemmin Viestintäpäivillä Tampereella viestintätoimisto Pohjoisrannan tutkimusjohtaja Jouni Kivikoskelta. Hän vastasi koko tutkimuksesta. Viestintä on naisten hallussa, vaikka miehiä on edelleen suhteellisesti eniten johtajatasolla. Mukana olleiden järjestöjen jäsenistä 86 prosenttia ja vastaajista 88 prosenttia on naisia. Naisten osuus viestinnän esimiehistä on kasvanut selvästi vuodesta 1997, heitä on nyt 80 prosenttia. Viestintäammattilaisten keski-ikä on 43,5 vuotta: miesten 45 ja naisten 43. Vajaa kolmannes vastaajista toimii julkisella sektorilla (tutkimuksessa tähän luettiin valtio, kunnat ja kuntayhtymät) ja lähes neljännes kolmannella sektorilla, johon tutkimuksessa on luettu myös seurakunnat. Julkisen hallinnon viestintäammattilaisten osuus on kasvanut neljä prosenttia vuodesta Viestintä suoraan ylimmän johdon alaisuudessa Vastaajien mainitsemat viestinnän saavutukset liittyvät usein strategian jalkautukseen, muutosviestintään ja viestinnän roolin sekä tärkeyden tunnustamiseen organisaatiossa. Hyvä muutoksen läpivienti edellyttää viestinnän ja johdon toimivaa suhdetta. Hyvät edellytykset organisaation maineen ja brändin parantamiselle sekä suhteiden luomiselle organisaatiolle keskeiseen avainryhmään löytyvät hyvistä resursseista. Viestinnän asema organisaatioissa on hyvä; useimmat viestinnän esimiehet ja yksin siitä vastaavat raportoivat suoraan organisaationsa ylimmälle johdolle. Kirkossa ja järjestöissä viestintä toimii lähes aina ylimmän johdon alaisena. Valtiolla, kunnissa ja kuntayhtymissä näin on neljässä viidestä viestintäyksiköstä. Yli puolet viestinnän esimiehistä on ylimmän johtoryhmän täysivaltaisia jäseniä. Yksin viestinnästä vastaavista puolet osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn, osa vain läsnäolooikeudella. Työssä onnistumisen kannalta tärkeimmät osaamisalueet olivat vastausvaihtoehdoista strategiaviestintä, mediasuhdeosaaminen sekä projektinhallinta. Vapaissa vastauksissa nousivat esiin erityisesti sosiaalinen media ja verkkoviestintä. Oman osaamisen kehitysalueeksi vastaajat mainitsivat erityisesti maineenhallinnan. Laadukas työn jälki on hyödyllisin mittari Noin puolella viestinnän ammattilaisista on määritellyt tulostavoitteet ja niitä myös mitataan: eniten yksityisellä sektorilla, vähiten seurakunnissa. Laadukkaan työn jäljen lisäksi suunnittelua ja kehittämistä tukevia hyödyllisiä mittareita ovat tehokkuus, spontaanit palautteet ja pienimuotoiset palautekyselyt. Tavoitettavuuden ja viestintätyytyväisyyden arvioimiseksi hyödyllisimpiä ovat mediaseuranta ja sisäisen viestinnän tutkimukset. Vaikuttavuuden arvioinnissa hyödyllisimmiksi arvioitiin asiakastyytyväisyys- tai jäsentutkimukset, media-analyysi ja työilmapiiri- tai henkilöstötutkimukset. Tulosmittareista tärkeimmän muodostavat taloudelliset tulokset. Pieniä yksiöitä, budjetteja ja itse tekemistä Viestintä on usein hajautettu pieniin yksiköihin, joista valtaosa toimii pienellä budjetilla. Yleisimmin resursseja on vahvistettu kirkossa, järjestöissä ja viestintätoimistoissa ja myös kuntasektorilla. Valtiolla työskentelevät suhtautuvat pessimisimmin tulevaisuuden resurssitilanteeseen. Yritykset ja yhteisöt ovat ulkoistaneet viestinnästään korkeintaan viidenneksen. Eniten on ulkoistettu käännöstöitä, graafista suunnittelua, valokuvausta, mediaseurantaa ja viestintätutkimusta, vähiten mediasuhteiden hoitoa. Useimmissa julkisen ja kolmannen sektorin yhteisöissä viestintä ja markkinointi on yhdistetty. Päätehtävissä verkkotuotanto, media- ja sisäinen viestintä Julkisella sektorilla viestintäammattilaisten päätehtävät keskittyivät verkkotuotantoon ja digitaaliseen viestintään, media- ja sisäiseen viestintään. Järjestöissä korostuivat mediasuhteet, verkkotuotanto ja digitaalinen viestintä sekä lehtien ja julkaisujen toimittaminen. Vain järjestöjen viestinnässä päätehtävänä esiin nousivat myös yhteiskuntasuhteet, -vaikuttaminen ja lobbaus. Kirkossa ja seurakunnissa painottuivat lehdet ja julkaisut, verkkotuotanto ja digitaalinen sekä sisäinen viestintä. Yrityksissä korostuivat sisäinen viestintä, verkkotuotanto ja digitaalinen sekä mediaviestintä. Sosiaalinen media päätehtävänä nousi esiin erityisesti kirkossa ja seurakunnissa sekä järjestöissä. Assistentin nimikkeellä asiantuntijatyötä ja kokonaisvastuuta Sihteerin ja assistentin nimikkeet eivät vastaa tehtäväkuvaa eivätkä vastuuta. Nimikkeillä toimivista 57 prosenttia tekee asiantuntijatehtäviä. Myös suhteellisen moni viestinnästä yksin vastaavista työskentelee assistentin nimikkeellä. 2

3 JATissa hyvä hinta-laatusuhde Tutkimukseen vastasi 242 jattilaista. Vastaajajoukko oli pääosin kokenutta, korkeakoulutettua ja keski-ikäistä. Suurin osa vastaajista oli naisia, ja keski-ikä oli 47,1 vuotta. Enin osa vastanneista työskentelee julkisessa hallinnossa, pääkaupunkiseudulla, hengen organisaatiossa. Yleisimmät nimikkeet vastaajien keskuudessa ovat tiedottaja ja viestintä- tai tiedotuspäällikkö. Suurin osa työskentelee asiantuntijana tai toimihenkilönä tai yksikön esimiehenä, ja vastuualueena on koko yhteisö. JATin toiminta sai keskiarvona kouluarvosanan Vastanneet jattilaiset toivovat jäsentilaisuuksia eniten aiheista viestinnän mittaaminen, työyhteisöviestintä, vaikuttamisviestintä/lobbaus, sosiaalinen media ja muutosviestintä. Kysyimme myös miten voisimme kehittää toimintaa. Eniten vastaajat toivoivat toiminnan hajauttamista myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle sekä verkkosivuston ja painotuotteiden kehittämistä. Pyrimme täyttämään näitä toiveita mahdollisimman hyvin jo vuonna Mitä hyvää JATin toiminnassa on? -kysymykseen tuli seuraavan kaltaisia vastauksia: Toiminta on inhimillistä ja ihmisläheistä. JATin viroissa olevat henkilöt laittavat koko persoonansa peliin ja ovat koko sydämellään mukana. On aivan käsittämätöntä miten paljon toimintaa saadaan tuotettua pienin resurssein oman päivätyön ohessa. Kiitokset siitä! JAT tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia kollegojen kanssa, laadukkaita opintomatkoja ja hyödyllisiä tutustumiskäyntejä. Jäsenmaksu on edullinen verrattuna tarjontaan. Koulutuspäivät, hinta-laatusuhde kunnossa. Hyviä jäsentapaamisia! Viestinnän ammattilaiset tutkimuksen raportit löytyvät osoitteesta > Tietopankki. Teksti: Sirpa Lotsari JAT mukana Markkinointiviestinnän viikolla Helsingin Wanhassa Satamassa järjestetty Markkinointiviestinnän viikko kokosi jälleen yhteen tuhannet viestintä- ja markkinointialan asiantuntijat. JAT ry on jo usean vuoden ajan ollut vahvasti mukana suunnittelemassa tapahtuman sisältöä, joten oli ilo nähdä seminaari- ja tietoiskusaleissa runsaasti kiinnostunutta väkeä. Yhdistyksemme panos näkyi myös tapahtuman aikana; JATin puheenjohtaja Sirpa Lotsari toimi torstaina Viestintäseminaarin iltapäiväosuuden puheenjohtajana. Tuttuun tapaan olimme lisäksi mukana omalla osastollamme, missä JATin hallituksen jäsenet tapasivat niin nykyisiä kuin tulevia JATilaisia. Moni osastolla vieraillut jätti tapahtuman aikana jäsenhakemuksensa ja pääsee nyt nauttimaan JATin tarjoamista vierailuista, opintomatkoista ja tapahtumista. Teksti: Eeva Penttilä Kuva: Pirkko-Liisa Merikoski JATin hallituksen jäsenet tapasivat osastolla nykyisiä ja tulevia jäseniä. Kuvassa Eeva Penttilä. 3

4 Viestinnän valtit haettiin Virosta Jatin tämänkertainen ulkomaanmatka suuntautui eteläiseen naapurivaltioomme ja siellä Tallinnan kaupunkiin. Parisenkymmentä viestinnän ammattilaista sai roiman tietopaketin sekä valtionhallinnon että kunnallishallinnon viestinnästä. Vuoden 2011 kulttuuripääkaupunkina Tallinna on onnistunut houkuttelemaan runsaasti asukkaita mukaan tapahtumiin, vaikka rahallinen satsaus on ollut kohtalainen. Intoa, asennetta ja luovuutta tuntui järjestäjillä löytyvän vaikka muille jakaa. Tallinnan poliisit kertoivat, millaista kriisiviestintää poliisit harjoittivat vuonna 2007 tapahtuneen Pronssisoturi-patsaskiistan aiheuttamien mellakoiden aikana ja miten viestintä hoidettiin kun elokuussa häiriintynyt henkilö hyökkäsi Viron puolustusministeriöön. Molemmat tapaukset osoittivat, että vaikka viestintää hoidettiin kiivaasti, viranomaisten välisessä tiedonkulussa on edelleen kehitettävää. Pääministerin kanslian viestintäosaston vierailulla pääsimme tutustumaan Viron kriisiviestinnän ohjeistukseen mahtavissa puitteissa - ihan siellä pyöreän pöydän äärellä, jossa ministerit kokoontuvat asioista päättämään. Syksyllä 2010 aloittaneella Tallinnan yliopiston viestinnän laitoksella kuulimme tuoreen tutkimustiedon valossa siitä, miten julkinen sektori hyödyntää sosiaalista mediaa eri puolilla Eurooppaa. Tallinnan kaupungin viestintäyksikkö hyödynsi viestinvälityksessään paikallistelevisiota ja viikoittain ilmestyvää lehteä, joissa molemmissa käsitellään laajasti asumiseen ja elämiseen liittyviä ilmiöitä ja asioita - ei niinkään kunnallisia palveluita, kuten Suomen kunnallisessa viestinnässä yleensä ottaen tehdään. Matka oli erittäin onnistunut ja suuri kiitos siitä lankeaa matkaa järjestänille hallituksen jäsenille Emmi Hyvöselle ja Helena Bergille sekä Tallinnan yliopiston yhteyshenkilölle Päivi Tirkkoselle. Teksti: Terhi Unhola kuvat: Erja Saraste Hallituksen jäsen Helena Berg kehoitti jattilaisia nostamaan maljan Tallinnan yliopiston lehtorille Päivi Tirkkoselle, joka vastasi useiden mielenkiintoisten vierailukohteiden kontaktoinnista. Päivi puhui jattilaisille siitä, miten julkinen sektori hyödyntää sosiaalista mediaa eri puolilla Eurooppaa. Pyöreän pöydän jattilaiset pääministerin kansliassa ministereiden kokoustilassa. Aiheena pääministerin kansliassa oli mm. kriisiviestinnän ohjeistus. 4

5 Design osaksi kaupunkilaisten arkea Helsinki Design Capital -vuoden ohjelma koostuu lukuisista hankkeista ja tapahtumista. Vuoden avajaisia juhlitaan Helsingin Senaatintorilla suuressa yleisötapahtumassa uudenvuoden aattona. Hektisen tunnelman saattoi aistia WDC:n toimistolla jo lokakuussa, kun JAT pääsi tutustumaan merkkivuoden viestintään. Designpääkaupungiksi valitaan yksi kaupunki maailmassa joka toinen vuosi. Valinnan tekee teollisen muotoilun maailmanjärjestö Icsid. Helsinki on kolmas nimitetty kaupunki. Sen edeltäjiä ovat olleet Torino vuonna 2008 ja Soul vuonna Helsingin valintaa tuki uskottava tausta, sillä design on aidosti osa identiteettiämme, perusteli WDC:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Laura Aalto jattilaisille. WDC on kauaskantoinen kehityshanke, ei tapahtumavuosi, Laura Aalto painotti. Vuoden tavoitteena on laajentaa ymmärrystä ja käsitystä designista: se ei ole vain kuppeja tai taiteeseen rajoittuvaa muotoilua. Sen avulla kaupungista voidaan tehdä parempi, sujuvampi ja viihtyisämpi paikka asua, elää ja toimia. WDC Helsinki haluaa toimia muutosmoottorina, joka laajentaa ihmisten käsitystä designista. Linjaus näkyy myös designpääkaupunkivuoden ohjelmassa, joka julkistettiin marraskuun alussa. Mukana on noin 250 hanketta, jotka on jaettu kuuteen kategoriaan: tapahtumien vuosi, näyttelyt, muuttuva kaupunki, uudet ratkaisut, kohtaamiset sekä julkaisut ja sovellukset. Noin puolet ohjelmasta on erilaisia kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia ja toimivampia paikkoja. Yleisötapahtumia on mukana noin 100. Netissä julkaistu ohjelma täydentyy vielä loppuvuoden aikana. on tarjota keinoja, joiden avulla kaupunkilaiset voivat itse osallistua elinympäristönsä kehittämiseen. Mukana designvuotta toteuttamassa on laaja yhteistyöverkosto, johon kuuluu teemavuoden viisi kaupunkia, Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Lahti sekä valtion virastoja ja laitoksia, korkeakouluja, kulttuuri-instituutteja, lähetystöjä, matkailuorganisaatioita, säätiöitä, designyhteisö ja laaja joukko yrityskumppaneita. WDC:n organisaatiossa Helsinki toimistossa työskentelee parikymmentä henkilöä. Viestintää hoitaa Lauran lisäksi 7 muuta viestinnän ammattilaista. Teemavuoden visuaalisen ilmeen on suunnitellut Kokoro&Moi. Ilme maalaa vuodesta kuvaa avoimena, kansainvälisenä, vastuullisena, iloisena ja osallistavana vuotena. WDC on siis varsin moniääninen, eikä siitä viestiminen muutenkaan ole aivan yksinkertaista, sillä design on jo sanana vieraannuttava ja hieman etäinen, Laura Aalto totesi. Myös designpääkaupunkivuoden viestinnän kohderyhmä on erittäin laaja ja heterogeeninen. Verkko on tärkein viestinnän kanava, eikä esimerkiksi painettua ohjelmakirjaa tehdä lainkaan, sillä se olisi vanhentunut jo ilmestyessään. Teemavuoden verkkosivuilla kannattaa käydä tutustumassa monipuoliseen tarjontaan. Teksti ja kuvat: Tuija Ruoho JAT VIERAILEE Ohjelma koostettiin siten, että avoimella hankehaulla etsittiin konkreettisia tekoja toteuttamaan vuoden tavoitteita. Haku keräsi ohjelmaehdotusta, kertoi Laura Aalto. Yksi designpääkaupungin tärkeimmistä tavoitteista Helsinki Design Capital -vuoden visuaalisen ilmeen on suunnitellut Kokoro&Moi. Viestintäjohtaja Laura Allto kertoi jattilaislle Helsingin Design Capital -vuoden viestinnästä. - Viestintää hoitaa yhteensä 8 ammattilaista. 5

6 Sitrasta oppeja verkkoprojekteihin ja yhteiskunnan muutoksiin Tutustuminen Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintaan ja verkkouudistusprojektiin houkutteli Ruoholahteen parikymmentä jattilaista Maittavan aamiaisen siivittämänä Sitran Viestintäyksikön johtaja Teppo Turkki kertoi organisaation historiasta ja tehtävistä. Lisäksi Tietoyhteiskuntakehitysyksikön johtava asiantuntija ja meneillään olevan verkkouudistusprojektin vetäjä Karoliina Luoto valotti avoimen ja ketterän verkkouudistuksen taustoja ja nykytilaa. Yhteiskunnan muutosten tunnistaja Sitra etsii ja tunnistaa tutkimustyönsä kautta yhteiskunnan muutostarpeita. Meneillään oleva suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutos pakottaa ajattelemaan uudella tavalla ja Sitrassa mietitäänkin nyt, kuinka teollisesta hyvinvointiyhteiskunnasta päästäisiin kestävään ihmiskeskeiseen palveluyhteiskuntaan. Yhtenä Sitran tavoitteena on myös herättää yhteiskunnallista keskustelua. Sitran toiminnan luonteesta johtuen viestintä on tunnistettu strategiseksi voimavaraksi ja jopa 10 % henkilöstöstä on viestinnässä, kertoi Teppo Turkki. Sitran toiminnan painopisteet ovat sen historian aikana muuttuneet usein ja jälleen organisaatio on muutoksen keskellä, matkalla kohti entistä dynaamisempaa toimintatapaa. Ketterää ja avointa verkkouudistusta Sitran verkkouudistusprojektissa asiat on haluttu nähdä uudella tavalla. Projektissa lähdettiin poikkeuksellisesti liikkeelle siitä, että haluttiin kilpailuttaa ihmiset ja näiden osaaminen, ei yrityksiä. Lisäksi etukäteen ei tehty tiukkaa vaatimusmäärittelyä vaan luonnosteltiin tavoitetila. Tämä mahdollisti sen, että projektin kuluessa nousevat ideat voitiin toteuttaa, kun ei ollut pakko hirttäytyä ennalta laadittuun määrittelyyn. Karoliina Luoto kertoi, että tällainen uudenlainen tapa tehdä verkkouudistusta on ollut hyvä oppimiskokemus. Esimerkiksi kilpailutuksessa kaikki ei mennyt ensimmäisellä kerralla nappiin. Saadut tarjoukset olivat liian vapaa- Vuonna 1967 perustettu Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on rahasto, jonka tehtävänä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden kasvua sekä Suomen kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä. Sitran toimintaa ohjaa visio Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Sitrassa työskentelee n. 100 henkilöä. Sitran viestintäjohtaja Teppo Turkki kertoi mm. yhteiskunnallisen keskustelun merkityksesta organisaation toiminnalle. - Viestintä on Sitran strateginen voimavara. muotoisia ja sitralaiset totesivat, että niiden perusteella tehdystä hankinnasta olisi voitu joutua markkinaoikeuteen. Prosessi keskeytettiin ja kilpailutus aloitettiin uudelleen, tällä kertaa lomakkeistettuna. Toisella kierroksella kaikki sujui mainiosti. Varsinainen verkkouudistusprojekti on ollut perinteisiin verrattuna nopea. Kilpailutuksen jälkeen suunnittelusta toteutusvaiheeseen päästiin puolessa vuodessa. Ketteryyttä kuvastaa se, että kehitettyjä ominaisuuksia on julkaistu sitä mukaa, kun ne ovat valmistuneet. Lisäksi kehityssivusto on julkinen (beta.sitra.fi), joten sitä kautta voidaan kerätä palautetta toteutuksesta jo projektin kuluessa. Sitran tavoitteena oli alusta asti mahdollisimman avoin ja ketterä verkkouudistusprojekti, josta kertyviä kokemuksia voisivat hyödyntää kaikki julkiset toimijat, mikseivät muutkin, joten kaikki havainnot on koottu internettiin. Uudistuneet sivut julkaistaan vuodenvaihteessa. Tämän jälkeen pääsemme ehkä uudelleen vierailulle Sitraan kuulemaan, miten kaikki lopulta meni. Sitran malli inspiroi ainakin allekirjoittanutta. Opit kiertoon ja ketterästi eteenpäin! Teksti: Eeva Penttilä Kuva: Marika Leed 6

7 Vierailu Kuntaliittoon: Matkalla kohti virtuaalikuntaa Tuulinen ja pimeä joulukuun iltapäivä ei lannistanut pariakymmentä jattilaista, jotka kokoontuivat Kuntaliittoon. Vieraat otettiin vastaan tunnelmallisesti valaistulla allasosastolla, missä saimme kuulla Kuntaliiton viestinnästä sekä kuntien sosiaalisen median käytöstä ja kehitteillä olevasta Virtuaalikunta-pelistä. Kunnat somessa vaihtelevasti, mutta monipuolisesti Verkkoviestintäpäällikkö Pi Krogell-Magni kertoi sosiaalisen median käytöstä kunnissa. Kuntaliitto toteutti syyskuussa kaikille kunnille suunnatun kyselyn, jossa tiedusteltiin sosiaalisen median hyödyntämiseen liittyviä asioita. Kyselyn vastausprosentti oli 40 % (134 henkilöä) ja vastaajat koostuivat niin viestintähenkilöistä kuin kunnanjohtajista. Vastausten perusteella sosiaalisen median käyttö on kunnissa monipuolista. Sosiaalinen media nähdään ensisijaisesti yhteisöllisyyden luomisen ja markkinoinnin välineenä. Kuntien erilaisuudesta ja resursseista johtuen valmiudet sosiaalisen median hyödyntämiseen näyttävät olevan hyvin vaihtelevia. - Jos kunnassa ei ole edes yhtä tiedottajaa, on riittävän haastavaa pitää edes omat verkkosivut pystyssä. Tällaisessa tilanteessa ylimääräisten viestintäkanavien päivittäminen ei vain ole mahdollista, kertoi Krogell-Magni. Suomen Kuntaliitto on kuntien ja koko kunta-alan yhteinen edunvalvoja, palvelija ja kehittäjä sekä kuntien itsehallinnon vahvistaja. Liitto tuo kuntien näkemyksen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja keskusteluun. Kuntaliiton toiminnan lähtökohtana on kuntien itsehallinnon ja elinvoimaisuuden sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja kuntademokratian vahvistaminen. tukea vaikuttamiskasvatusta. Projektin pääkohderyhmänä ovat peruskoulun 9. luokkalaiset sekä historian ja yhteiskuntaopin opettajat. Projekti on edennyt kilpailutuksen kautta valmiiseen pelikäsikirjoitukseen. Seuraavana vuorossa on tekninen toteutus. Ajatuksena on toteuttaa peli, jossa nuoret pääsevät itse toimijan asemaan ja joka etenee valintoja tekemällä. Toteutuksen on oltava pedagoginen, ja samalla viihdyttävä. Mallia on haettu mm. suursuosion keränneestä Facebookin CityVille-pelistä. Valmiissa toteutuksessa pelaaja toimii kunnanjohtajana ja tehtävänä on johtaa kuntaa mahdollisimman menestyksekkäästi, luonnollisesti budjetin puitteissa. Näillä näkymin elokuussa 2012 julkaistavan Virtuaalikunta-pelin lisäksi kehitteillä on keväällä 2012 julkaistava taustatietoa tarjoava verkkosivu sekä tietovisa. Kyselyn tulokset ovat luettavissa Kuntaliiton sivuilta osoitteesta Pelaamalla perille kunnasta Virtuaalikunta-projektin projektipäällikkö tiedottaja Kirsi Luomanpää kertoi Kuntaliiton hankkeesta, jossa tehdään virtuaalista oppimisympäristöä nuorille. Tavoitteena on parantaa nuorten tietämystä kuntien toiminnasta sekä Kuntauudistus hiertää, Kuntaliitto edistää Viestintäjohtaja Jari Seppälä kertoi Kuntaliitosta organisaationa sekä sen viestinnästä. Vierailun lopuksi Seppälä kertoi vielä kuntauudistuksesta, jonka perusteena on elinvoimainen kuntarakenne. Seppälän mukaan intohimoja herättävässä kuntauudistuksessa ongelmana on pitkälti se, että sitä toteutetaan hallitusvetoisesti. Lisäksi ongelmia aiheuttaa tiukka aikataulu. Kuntaliiton linjana on, että lähtökohtana kuntauudistuksessa pitäisi olla alueelliset erot huomioonottava malli. - Mitä aktiivisemmin kunnat tuovat esiin omia näkökulmiaan ja yrittävät itse vaikuttaa, sitä paremmin vaikuttaminen onnistuu. - Samoin, mitä yhtenäisemmin kuntakenttä nykytilanteessa toimii, sitä paremmin ääni kuuluu, Seppälä painottaa. Teksti: Eeva Penttilä Kuva: Tony Hagerlund Kuntaliiton vierailulla esittäytymisvuorossa Terhi Unhola (kesk.) Vantaan kaupungilta. Kuvassa oikealla Kuntaliiton verkkoviestintäpäällikkö Pi Krogell-Magni, joka kertoi vierailun kuluessa kuntien sosiaalisen median käytöstä. 7

8 Hallituksen yhteystiedot netissä ollaan yhteyksissä! Merkitse kalenteriisi vuoden 2012 päätapahtuma: JATin viestintäpäivät Tampereella Tammibileet Musiikkitalossa JATin Tammibileet tuovat valoa ja lämpöä pimeään ja kylmään tammikuuhun. Bileitä vietetään Helsingin uudessa Musiikkitalossa perjantaina Tarjolla on ravintoa niin mielelle kuin ruumiillekin: aloitamme klo päivällisellä Musiikkitalon terassilämpiössä ja klo 19 siirrymme kuuntelemaan konserttia Musiikkitalon konserttisaliin. Konsertissa kuulemme Felix Mendelssohnin ja Ludvig van Beethovenin musiikkia Helsingin kaupunginorkesterin, Soile Isokosken ja CCA- ja Dominante-kuorojen tulkitsemana. Päivällisen yhteydessä kuulemme Musiikkitalon esittelyn. Ilmoittaudu Tammibileisiin mennessä Tuija Ruoholle: tuija.ruoho(at)hsl.fi. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä: haluatko osallistua päivälliselle, konserttiin vai molempiin ruoka-aineallergioistasi nimesi, työyhteisösi, s-postiosoitteesi ja puhelinnumerosi. JAT tarjoaa päivällisen, konserttilipun kukin hankkii itse Tuijan antamien ohjeiden mukaan. Päivälliselle ilmoittautuneilta, mutta peruuttamatta pois jääneiltä veloitamme 20 euron peruutusmaksun. Tervetuloa viihtymään jattilaisten ja musiikin parissa! Uusia jäseniä: Lotta Eiroma, Marketing Communications Manager, Invest in Finland (TEM:n liikelaitos) Päivi Elomaa, viestintäkoordinaattori, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Marjo Haatainen, tiedottaja, Helsingin kulttuurikeskus Stoa Mirva Hokkanen, tiedottaja, Helsingin kaupunki Eeva Hurmalainen, tiedottaja, Suomen YK-liitto Hanna Kaukopuro-Klemetti, tiedottaja, Suomen Kuntaliitto Tuula Ketola, viestinnän asiantuntija, Hengitysliitto Erikka Koistinen, viestintäpäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö Katja Lehtinen, vs. tiedottaja, Nokian kaupunki Nicola Lindertz, julkaisu- ja promootiopäällikkö, ulkoasiainministeriö Merja Lindroos, asiakasviestintäpäällikkö, Palkeet, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kirsi Luomanpää, tiedottaja, Suomen Kuntaliitto Anne Malinen, viestinnän suunnittelija, Kiertokapula Oy Milla Meretniemi, tiedottaja, sosiaalija terveysministeriö Johanna Merilä, markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija, Talentia ry Kati Mäki-Latikka, tiedottaja, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ulla-Maija Nurminen, julkaisusuunnittelija, Kuntoutussäätiö Satu Palm, viestintäjohtaja, Opetushallitus Sini Saares, viestintäsuunnittelija, Lahden kaupunki Katja Savopirtti, viestintäpäällikkö, Vantaan kaupunki Marjo Somari, viestintäpäällikkö, CIMO Catharina Somerkoski, tiedotussihteeri, Eduskunta Marina Stenfors, tiedottaja, Valtiokonttori Kirsi Suomalainen, asiantuntija, viestintä, Sitra Virpi Tahvanainen, viestintäassistentti, Helsingin kaupunginorkesteri Anu Tilander, viestinnän suunnittelija/ toimittaja, Hammaslääkäriliitto Jenni Tuliniemi, tiedotuspäällikkö, Vaasan kaupunki

Palkka ja luontaisedut

Palkka ja luontaisedut Palkka ja luontaisedut Palkansaajilta kysyttiin: Kuukausiansiot veroja vähentämättä elokuussa 2015 Bruttopalkka ikälisineen Luontaisetujen raha-arvo (=verotusarvo) Kertaluonteinen tulospalkkauserä viimeisen

Lisätiedot

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy VIESTINNÄN AMMATTILAISET 21 12.11.21 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy Tutkimuksen toteutus Tarkoitus Selvittää viestinnän työnkuvan ja palkkojen kehitystä sekä kartoittaa ammattiosaamista. Kohderyhmä ProComin,

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Toimitusjohtaja Jouni Eho, Oxford Research Oy,10.6.2013 Copyright 2012 Sisällysluettelo 1. Miksi Avoinkotka kokeiluhanke? 2. Miten kokeiluhanke

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia 1/5 KIT -uutiskirje 2/2014 Täysi tohina päällä Kehitysvammaiset ihmiset töihin (KIT) projektissa kevät on ollut touhua täynnä: Tutkimuksessa on kerätty aineistoa ja saatu ensimmäisiä tuloksia. Työvalmentajarengas

Lisätiedot

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015 Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Ilmatieteen laitos - talo täynnä tarinoita Aihealueemme ihmislähtöisiä, siis jatkuvasti mediaa kiinnostavia

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 11.5 2016 Päivi Nurminen, VNK Esityksen agenda: Taustaa: Miksi uusi hanketietopalvelu? Tavoitteet Mikä tulee muuttumaan?

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot

Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot Viestinnän erikoiskurssi professori Leif Åberg kevät 2011 Sisältö Kurssilla tarkastellaan työyhteisöjen viestintää viestinnän johtamisen (communications

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

Järjestöjen elinvoimaisen tulevaisuuden on ratkaissut se, ovatko he vahvistaneet henkilökohtaista merkityksellisyyttä toimintansa ytimessä

Järjestöjen elinvoimaisen tulevaisuuden on ratkaissut se, ovatko he vahvistaneet henkilökohtaista merkityksellisyyttä toimintansa ytimessä Kumppanuuspäivä 2016 Kumppanuuspöytä 4, vetäjinä Mari Brunou ja Tauno Linkoranta Tulevaisuuden kansalaistoiminta Alustuksena Tulevaisuuden kansalaistoiminta PP (liitteenä). Alustuksen jälkeen jakauduttiin

Lisätiedot

Suomen suuri juhlavuosi Suomi 100 vuotta

Suomen suuri juhlavuosi Suomi 100 vuotta Suomen suuri juhlavuosi 2017 Suomi 100 vuotta Suomen suuri juhlavuosi 2017 Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Julkisen alan tiedottajat ry Viestintäpäivät, Oulu Ulla Tiililä Kotimaisten kielten keskus 28.3.2014 Kotimaisten kielten keskus Avoin hallinto

Lisätiedot

Joukkue, jossa toimin

Joukkue, jossa toimin Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Toimihenkilöt Vastaajia yhteensä 38 Joukkue, jossa toimin Muu joukkue, mikä? D-tytöt C-tytöt G6 (-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa

Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 16.-17.11.2009 Minna Laitila, projektipäällikkö (Välittäjä 2009 -hanke) Tiia Järvinen, projektityöntekijä (Pohjanmaa-hanke

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Mirja Määttä Tutkija 9.9.2015 Kouvola Mitä Kohtaamossa tehdään Ohjaamo-verkoston rakentumisen tuki (30) Paikkakuntakäynnit, alueelliset työpajat Projektipäällikköpäivä

Lisätiedot

Viro ja Latvia hankeyhteistyössä: lisää haasteita vai uusia ulottuvuuksia?

Viro ja Latvia hankeyhteistyössä: lisää haasteita vai uusia ulottuvuuksia? Viro ja Latvia hankeyhteistyössä: lisää haasteita vai uusia ulottuvuuksia? Itämerihaasteen kansallinen seminaari 16.11.2010 Satu Viitasalo-Frösén Helsingin kaupungin ympäristökeskus Miksi uusi hanke? 2007

Lisätiedot

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Vastausprosentti oppiaineen osalta 37 % Naisia 88 % vastaajista Vastaajien ikä keskimäärin 33 vuotta Opintojen kesto vuosissa keskimäärin 8 vuotta Vastanneissa eniten

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Sisältö: Iso kehittämishanke - Jakopalkat 2015 Pienemmät kehittämisen painopisteet - Henkilöstöhallinnon prosessin tuki

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 KUNTAJAKOSELVITYKSEN YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 Seuraavat yleisötilaisuudet 14.11. klo 18.00 ja 18.12. klo 18.00 Seuraa ja anna palautetta www.jyvaskylanseutu.fi/kuntajako Materiaalia lisätään koko ajan

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Janne Harju Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2494-6 978-952-14-2495-3 (sähkökirja)

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomen 100 vuotta. Suomi nyt. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomen 100 vuotta. Suomi nyt. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Alhaalta ylöspäin Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi. Sisältö, tekijät ja budjetti. Avoin haku verkossa:

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

Viestintästrategia

Viestintästrategia Hallituksen hyväksymä 1.11.2016 Viestintästrategia 2017 2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sisällys Johdanto... 1 Strategian lähtökohdat... 1 Viestinnän kohderyhmät ja tekijät... 2 Viestinnän toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä

Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä Meiltä on puuttunut keinoja arkiseen mutkattomaan yhdessä oloon. Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä - Yhteisöllisyystutkija Antti Maunu #syödäänyhdessä #suomi100 SUOMESSA

Lisätiedot

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Tutkimuksesta Keva seuraa toimintaympäristönsä keskeisiä ja ajankohtaisia muutoksia säännöllisesti toteutettavalla tutkimuksella. Otos: kuntaorganisaatiot, joissa on

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011 TYÖMARKKINATUTKIMUS Yliopistoissa harjoitellaan suoriutumisen arviointia Teksti Henna Laasonen Kuvat istockphoto TEKin joulu tammikuussa toteutetussa työmarkkinatutkimuksessa kerättiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Palkansaajien tutkimuslaitos teetti heinä-syyskuussa 2016

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

CxO Professional Oy 2017

CxO Professional Oy 2017 Tausta Kysely lanseerattiin 3.10.2016. Tavoitteena oli 100 vastausta. Vastausaikaa oli alun perin lokakuun 2016 loppuun, mutta sitä pidennettiin ensin marraskuun loppuun ja lopulta 13.1.2017 saakka. Vastaajille

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN VANHUSTENKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN VANHUSTENKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN VANHUSTENKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen, Sari Joensuu & Kirsi Salmi Vanhustyön

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 1. työpaja

Thl.fi konseptointi 1. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 1. työpaja 20/8/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen Viestintä 2.0 yliopistossa Marja Jokinen 15.3.2016 Yliopiston uudistuminen haastaa viestinnän joka rintamalla - Uusi strategia - Uusi johto - Uusi organisaatio - Uusi brändi 11 15.3.2016 Lisää

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050 Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja #sitoumus2050 Tervetuloa mukaan! Suomi osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoon. Kestävän

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari 2015 2.6.2015 Uudistuva viestintätoimisto Aino Ruikka, viestintätoimisto AC-Sanafor Aino on kuluttajaviestinnän

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI Maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitto 24.11.2009 UUDENMAAN LIITTO: hyvinvointia ja kilpailukykyä alueelle Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä luo edellytyksiä

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot