Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2011-2013"

Transkriptio

1 Lohjan kaupunki Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 7.9. Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille -2013

2 2 SISÄLTÖ 1. Maailmanlaajuinen työn uusjako on meneillään Lohjan yritysilmasto Valittujen linjausten perustelut Elinkeinopoliittisen ohjelman uudistaminen Painopisteet vuosina Kaupungin kasvun edellytykset Yritysten toimintaedellytykset Vetovoimainen kaupunkikuva ja aktiivinen markkinointi Suomen Kuntaliiton ja Suomen Yrittäjien toimenpidesuositukset...12 LIITE 1 Lohjan elinkeinoelämään vaikuttaneet muutokset vuosina LIITE 2 Mahdollisten kuntaliitosten vaikutukset elinkeinoelämän toimintaympäristöön ja uuden kaupungin kilpailukykyyn

3 3 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA Maailmanlaajuinen työn uusjako on meneillään Globaali työn uusjako on ravistellut Suomea eikä Lohjakaan ole teollisena seutuna jäänyt maailmantalouden vaikutuksista osattomaksi. Lohja on toistaiseksi menestynyt suhteellisen hyvin sekä kaupunkina että yritysten toimintaympäristönä. Kaupunki ja yritykset ovat pystyneet sopeuttamaan kustannusrakenteitaan. Tiukimmassa globaalissa kilpailussa toimivat ja menestyvät yritykset ovat yhdistäneet toimitusprosessiinsa toimitusketjun osia maista, joiden kustannusrakenne on täkäläistä edullisempi. Muutos pakottaa meidät tekemään uudenlaista työtä, koska erityisesti tuotannollisilla toimialoilla muut tekevät entiset työt meitä halvemmalla. Muutoksen mittasuhteet ovat suuret ja kerrannaisvaikutukset vielä edessäpäin. Harvat suuryritykset lisäävät enää henkilöstöään Suomessa. Kokonaan uusia työpaikkoja tarjoavat lähinnä yrityksen perustajat ja pienet kasvuyritykset. Kaupungin elinkeinopoliittisten toimenpiteiden onnistuminen edellyttää yhteistä näkemystä ja uudenlaista, rohkeaakin asennetta. Elinkeinopolitiikalla rakennetaan yhteistyötä ja yritystoiminnalle suotuisaa toimintaympäristöä. Metropolialueella sijaitsevan, kasvavan Lohjan elinkeinopolitiikan peruslähtökohdat ovat hyvät. Lohja pystyy edelleen vahvistamaan asemaansa kaupan ja kulttuurielämän kasvukeskuksena Länsi-Uudellamaalla. Uudenmaanliitto on esittänyt Lohjan yhdeksi Uudenmaan seutukeskukseksi. 2. Lohjan yritysilmasto Elinkeinoelämän keskusliitto EK teki kesä-elokuussa 2010 tutkimuksen suurimpien kuntien yritysilmastosta. Tutkimuksessa käytetty yritysilmastoindeksi mittaa kunnan yritysilmaston laatua, sijaintipaikan sopivuutta sekä elinkeinopolitiikan toimivuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta. Suuret yritykset ovat yleisesti ottaen tyytyväisempiä kotikuntansa elinkeinopolitiikkaan kuin pienet. Teollisuusyritykset kokevat yritysilmaston muita aloja myönteisemmin. Kunnan hyvä sijainti korvaa osittain huonon elinkeinopolitiikan ja päinvastoin. EK aikoo mitata kuntien yritysilmastoa tästedes vuosittain kehittämällään mittarilla. Lohjan kaupunki sijoittui EK:n tutkimuksessa 50 kunnan otoksessa seitsemänneksi. Uudellamaalla Lohjaa paremmin sijoittuivat Kerava (3.), Tuusula (4.) ja Hyvinkää (5.). Lohjan jälkeen tulivat mm. Vantaa, Kirkkonummi, Espoo, Helsinki, Salo, Järvenpää ja Porvoo. Tutkimus osoittaa, että paikallinen yritysilmasto koetaan sitä paremmaksi, mitä paremmin vastaajat tuntevat oman kuntansa elinkeinopolitiikan. Kunnan oma aktiivisuus yritysten suuntaan vaikuttaa keskeisesti siihen, kuinka hyvä mielikuva kunnan elinkeinopolitiikasta yrittäjien keskuudessa vallitsee. Kun kuntapäättäjät ja yritykset pitävät säännöllisesti yhteyttä, saadaan kaikkia hyödyttäviä päätöksiä. Yrittäjän kaipaamat asiat ovat usein pieniä, mutta yritykselle tärkeitä. Myös Suomen Yrittäjät toteutti aluejärjestöittäin oman Elinkeinopolitiikan mittaristo 2010 kyselynsä viime vuoden keväällä. Uudellamaalla kysely suunnattiin Uudenmaan Yrittäjien paikallisyhdistysten hallitusten jäsenille. Näin ollen Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen eivät olleet tässä vertailussa mukana. Tärkeimmiksi kysymyksiksi kyselyssä koettiin kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys, yleinen elinkeinopolitiikka, julkisten palveluiden järjestäminen ja kunnan hankintapolitiikka sekä päätösten yritysvaikutusten arviointi. Tässä kyselyssä Lohja sijoittui

4 4 kolmanneksi yhdessä Keravan ja Nummi-Pusulan kanssa. Parhaimmin onnistui Mäntsälä ja toiseksi pääsi Lapinjärvi. 3. Valittujen linjausten perustelut Sammatti liittyi Lohjaan vuoden 2009 alussa ja Karjalohja tulee liittymään Lohjaan vuoden 2013 alussa. Selvityksiä tehdään ja neuvotteluja käydään mahdollisesta uudesta kaupungista, johon kuuluisivat myös Nummi-Pusula ja/tai Siuntio vuoden 2013 alusta lähtien. Jos näin tapahtuu, niin uuden kaupungin maa-alue ulottuisi Suomenlahdelta Pusulaan Porin valtatielle saakka. Tällöin kaupungin elinkeinopolitiikka jouduttaisiin arvioimaan lähtökohdiltaan uudelleen. Siksi Lohjan uudistettavan elinkeinopoliittisen ohjelman aikajänteeksi valitaan tässä tilanteessa vain lähivuodet Kaupungin kaikki toimialat tekevät ja toteuttavat elinkeinopoliittisia päätöksiä. Mainittakoon esimerkkinä, että paikalliselle yritystoiminnalle tärkeät kaupungin hankintaratkaisut koskettavat läpeensä kaikkia toimialoja. Parhaimmillaan elinkeinopoliittinen ohjelma on kooste toimialojen tärkeimmistä elinkeinotoimintaan vaikuttavista suunnitelmista ja toimenpideohjelmista. Valtuustossa hyväksytty elinkeinopoliittinen ohjelmaa kuvaa päättäjien vahvaa tahtotilaa siitä, miten Lohja luo edellytykset menestyvälle yritystoiminnalle. Ohjelma sisältää tärkeimmät toimenpiteet, aikataulut, vastuut ja onnistumisen mittarit. Ohjelman hyväksymispäätös merkitsee samalla kaupungin alustavaa taloudellista sitoutumista ohjelman toteuttamiseen. Konkreettisimmin yritystoiminnan menestysedellytyksiin vaikuttavat elinkeinotoimi ja kaupunkisuunnittelu. Perusturva, sivistys- ja kultturitoimi tarjoavat palvelurakenteita ja palveluja, joita Lohjalle sijoittuneiden yritysten omistajat, johtajat ja työntekijät tarvitsevat. Koska elinkeinopoliittiselle ohjelmalle valittu aikajänne on tällä kertaa suhteellisen lyhyt, painottuu ohjelma ensisijaisesti elinkeinopalvelujen ja kaupunkisuunnittelun toimialueisiin. 4. Elinkeinopoliittisen ohjelman uudistaminen Nykyinen, toimenpiteistykseltään vanhentunut elinkeinopoliittinen ohjelma on laadittu vuosille Ohjelman elinkeinopoliittisen vision mukaan Lohja on Länsi-Uudenmaan elinkeino- ja kulttuurielämän kasvukeskus. Työpaikkatarjonta, luonnonläheinen perheystävällinen asuminen ja korkeatasoinen palvelutarjonta vetävät osaajia turvaamaan yritysten menestymisen edellytykset. Ohjelman visio ja kolme tavoitetta ovat ajankohtaisia ja tavoittelemisen arvoisia tänäkin päivänä: - vetovoimaa ja tunnettuutta kaupunkikuvaan - uusia työpaikkoja ja uusia osaajia sekä - tehokkaammat yrityspalvelut Ohjelman motto on kuvattu seuraavasti: Elinkeinopolitiikkaa toteuttavat osaltaan kaikki Lohjan kaupungin hallintokunnat ja sidosryhmät sillä periaatteella, ettei elinkeinopolitiikka ole kenenkään yksinoikeus, vaan kaikkien velvollisuus. Lohjan kaupunkistrategia käsittää vuodet Visionsa mukaan Lohja on laadukkaan elämän elinvoimainen järvikaupunki. Strategian painopisteet ovat: - kasvun edellytykset - toiminnan tehokkuus - elämisen laatu - kaupunkirakenne ja - kuntayhteistyö

5 5 Strategian toteutumista seurataan tulosaluekohtaisesti osavuosikatsauksissa ja toimintakertomuksissa. 5. Painopisteet vuosina Kaupunkistrategian painopisteisiin sisältyvät elinkeinopolitiikan painoalueet ovat hieman toisella tavalla ryhmiteltynä kuvattavissa seuraavasti: - kaupungin kasvun edellytykset - yritysten toimintaedellytykset - vetovoimainen kaupunkikuva Kaupungin ja yritysten menestymisen edellytykset ovat monissa kohdin samansuuntaisia. Esimerkiksi kaupunkirakenteen kehittäminen hyödyttää sekä asukkaita, matkailijoita että yrittäjiä. Painopistealueiden menestystekijät on seuraavassa tarkastelussa ryhmitelty em. kolmeen alueeseen ensisijaiseen vaikutukseen perustuen. Ohjelman rakenne on pyritty tekemään mahdollisimman konkreettiseksi ja käytännönläheiseksi. 5.1 Kaupungin kasvun edellytykset Lohjalla toimivat ja Lohjan seudulle sijoittumista harkitsevat yritykset tarvitsevat päätöksentekoaan varten tietoa kaupungin suunnitelmista. Kaupungin kehitysohjelmat kertovat yrityksille omaa kieltään siitä, mitä uusia mahdollisuuksia täällä avautuu ja miten ne ajoittuvat. E18-moottoritien rakentaminen ja valmistuminen sai aikaan merkittävän kasvupyrähdyksen Lohjan seudulla. Nyt kaavaillaan ratayhteyttä Helsingistä Espoon, Veikkolan ja Nummelan kautta Lohjalle ja pidemmällä aikavälillä edelleen Salon kautta Turkuun. Lohja varautuu radan tuloon maanhankinnassaan ja yleiskaavoituksessaan. Suunnitellut ja mahdolliset kuntaliitokset ovat myös omiaan muuttamaan ja monipuolistamaan yritysten toimintaympäristöä sekä vahvistamaan alueen vetovoimaisuutta. Nykyisen Lohjan tärkeimmät yrityksiä ja työpaikkoja vastaanottavat alueet ovat Lempola, Pappilankorpi, keskusta ja Tynninharju. Maankäyttö Maanhankinta yritysten ja asukkaiden tarpeisiin o maapoliittinen ohjelma o kunnallistekniikan toteutuksen ohjelmointi Maapoliittinen ohjelma hyväksytty valtuustossa Maanhankinta /vuosi (nykyinen taso) Valmiit yleiskaavat mahdollistavat asemakaavoituksen ja rakentamisen o taajamaosayleiskaava o keskustan osayleiskaava Yleiskaavat hyväksytty valtuustossa.

6 6 Kasvualueet ja kasvuhankkeet E18-kehityskäytävän hyödyntäminen kauppa- ja työpaikkaalueena o Lempolan työpaikka-alueen laajentaminen moottoritien varteen Muijalan suuntaan kaupan tarpeisiin sekä houkuttelevana yrityspuistona. Näkyvyys moottoritielle. Alueen maankäytöstä sovittu. Alueen käyttöönoton kustannukset riippuvat laajuudesta ja neuvotteluista. Tavoitteena on, ettei kaupungille aiheudu nettokustannuksia. o Karnaisten työpaikka-alueen laajentaminen Alueen maankäyttöratkaisu tehty. Alueen käyttöönoton kustannukset riippuvat laajuudesta ja neuvotteluista. Tavoitteena on, ettei kaupungille aiheudu nettokustannuksia. Kehä V-kehityskäytävän hyödyntäminen kauppa- ja työpaikkaalueena o Tynninharjun työpaikka-alueen laajentaminen Gunnarlaan Gunnarlan maankäytöstä sovittu. Alueen käyttöönoton kustannukset riippuvat laajuudesta ja neuvotteluista. Tavoitteena on, ettei kaupungille aiheudu nettokustannuksia. o Tynninharjun eritasoliittymä rakenteille 2013 jako sovittu tiesuunnitelman yhteydessä. Liittymän rakentamiskustannukset noin euroa o Hotelli rakenteille Elinkeinoryhmä Sitoutunut hotellioperaattori valittu ja sijainti ratkaistu. Harjuvaihtoehdossa Neidonkeitaan investointi

7 7 o Pappilankorven laajentaminen Kunnallistekniikka rakennettu vaiheittain. Kunnallistekniikan kustannukset euroa o Lohjanharjun kauppatiestä myös logistiikka-alue Elinkeinoryhmä Logistiikkavyöhyke suunniteltu kauppatien työpaikka-alueille. Pyritään sisällyttämään toimintamenoihin. o Lohjanharjun kauppatien yhteismarkkinointi Elinkeinopalvelut, markkinointiryhmä, yhteistyöyritykset Yhteismarkkinointi aloitettu. Sisältyy nykytason toimintamenoihin. Keskustaan uusi kauppakeskus o uusi kauppakeskus Nahkurintorille tai kauppatorille Elinkeinoryhmä, yhteistyöyritykset Suunnittelu valmis. Yleisten/kaupungin tarpeen mukaisten pysäköintipaikkojen määrä ja niiden kustannukset, ratkaisusta riippuen noin euroa/autopaikka. 5.2 Yritysten toimintaedellytykset Eurooppalaisessa markkinataloudessa julkisen sektorin roolina katsotaan olevan edellytysten luominen yritystoiminnalle. Kuntataloudessa on virinnyt keskustelu siitä, miltä osin kunta tuottaa palvelut itse ja, miltä osin vain vastaa siitä, että palvelut toimivat. Lohjan kaupungin ja yksityisen palvelusektorin tulevaisuuden työnjakoa ei ole käsitelty tässä ohjelmassa, Aihe voisi olla ajankohtainen seuraavassa elinkeinopoliittisessa ohjelmassa. Palvelusetelit voisivat joiltain osin tulla käyttöön jo tällä ohjelmakaudella. Pääosan Länsi-Uuttamaata kattava elinkeinoyhtiö, Novago Yrityskehitys Oy, aloitti toimintansa Tapahtuma on historiallisesti merkittävä. Samaan yhtiöön on yhdistetty yritysten perustamis- ja kehittämispalvelut sekä aluekehityspalvelut. Jatkossa Lohjalla on työnjaollisesti ja organisatorisesti mahdollista selkeästi erottaa toisistaan yritysten liiketoiminnan kehittämispalvelut ja muu yritysten toimintaa edesauttava kunnallinen palvelutoiminta, mm. sijoittumispalvelu. Yrittäjätalon rakentaminen on viivästynyt, mutta näyttää mahdolliselta tämän elinkeinopoliittisen ohjelman vaikutusaikana. Yrittäjätalo kokoaa sekä julkisia että yksityisiä yrityspalveluja ja tarjoaa sijoittumismahdollisuuden myös pääkaupunkiseudulta muuttaville asiantuntijayrityksille. Tuloksiltaan hyväksi havaittu yrityshautomo saa toimivat tilat, kun Novago Yrityskehitys Oy siirtyy Yrittäjätaloon sen valmistuttua. Lohjan kaupunki ei tule olemaan mukana Yrittäjätalon

8 8 omistuksessa. Kaupungin intressissä on, että yrittäjätalokonseptilla on mahdollisuus laajentua tulevan rautatieaseman ympäristössä. Yritysten sijoittumispalvelut Sujuva sijoittumisprosessi o prosessi kuvattu o työnjako sovittu o päätöksenteko nopeutettu Elinkeinoryhmä, kehittämis- ja elinkeinojaosto Toimenpiteet toteutettu. Sujuva lupa- ja valvontaprosessi o prosessi kuvattu o työnjako sovittu o päätöksenteko nopeutettu, ympäristölautakunta Toimenpiteet toteutettu. Sujuva toimitilapalvelu o ajantasainen toimitilapörssi lohja.fi ja yrittajannavigaattori.fi verkkosivuilla o yhteistyö kiinteistönomistajien ja -välittäjien kanssa Elinkeinopalvelut Kysyntää vastaavien toimitilojen saatavuus Sujuva tonttipalvelu o ajantasainen yritystonttipörssi lohja.fi ja yrittajannavigaattori.fi verkkosivuilla o yhteistyö maanomistajien kanssa, elinkeinopalvelut Kysyntää vastaavien yritystonttien saatavuus

9 9 Koulutusyhteistyö o neuvottelukuntatyö o viihtyisä opiskelija-asuminen elinkeinopalvelut, Laurea, Luksia, Kanneljärven Opisto, Kisakallio, Novago Yrityskehitys Oy, TE-toimisto, Työtehoseura Jatkuva Osaavan henkilöstön saatavuus Yrityksen sijoittumispaketti eri kielillä o Lohja toimintaympäristönä o asuminen o harrastusmahdollisuudet o kontaktit o jälkimarkkinointi Elinkeinoryhmä, markkinointiryhmä Ajantasainen sijoittumispaketti käytössä. Yritysten perustaminen ja kehittäminen Sujuvat perustamis- ja kehittämispalvelut Lohjalla o uusyrityspalvelut o hautomopalvelut o kehittämispalvelut o kasvuyrityspalvelut o yrittäjän- ja sukupolvenvaihdospalvelut o aluekehittämispalvelut o yhteistyötahoina seudulliset yrityspalvelutoimijat Novago Yrityskehitys Oy Jatkuva Asiakaspalaute ja volyymit Invest in -toiminta Lohjalla o investointi- ja sijoittumispalvelu Itämeren alueella ja muualla Euroopassa o Länsi-Uudenmaan sijoittumispaketti o Yhteistyö Invest in Finlandin kanssa Novago Yrityskehitys Oy Ajantasainen sijoittumispaketti toiminnassa.

10 10 Yrittäjätalokonseptin toteuttaminen Yrityspalvelut ja yritystilat samasta paikasta o yrittäjätalohanke Nummentiellä Elinkeinopalvelut, Lohjan Yrittäjät, YIT Yrittäjätalo valmis (1. vaihe) Vuokrakustannukset. Päätös elinkeino- ja hautomotoimintojen sijoittamisesta Yrittäjätaloon tehty. o yrittäjätalokonseptin 2. vaiheen suunnittelu Elinkeinoryhmä 2013 Laajennus suunniteltu. Pyritään sisällyttämään toimintamenoihin. 5.3 Vetovoimainen kaupunkikuva ja aktiivinen markkinointi Lohjan haaste on huono tunnettuus kaupunkirajojen ulkopuolella. Kun Lohjaa ei tunneta, niin myös mielikuva Lohjasta on vaisu ja harmaa eikä vastaa kaupungin vahvuuksia. Lohjan kasvu ei ole ollut asetetun tavoitteen mukainen. Haaste on osittain viestinnällinen. Lohja kilpailee lähinnä naapurikuntiensa ja ns. kehyskuntien kanssa. Lohjan tunnettuuden parantaminen sekä myönteisen ja vetovoimaisen mielikuvan rakentaminen lisäävät Lohjan mahdollisuuksia kilpailla uusista asukkaista, työpaikoista, yrityksistä ja matkailijoista ts. verotuloista. Tehokkaan markkinoinnin edellytyksenä ovat toimivat ja houkuttelevat verkkosivut. Verkkosivujen toteutuksen jälkeen on mahdollista kustannustehokkaasti aloittaa asukas-, yritys- ja matkailumarkkinointi. Markkinointiviestinnän strategia ja puitesuunnitelma on tehty. Tehokkaan markkinoinnin edellytyksenä on myös toimialojen markkinointia koordinoivan ja markkinointia tekevän markkinoinnin ammattilaisen rekrytointi kaupungin organisaatioon. Markkinointi Houkuttelevat ja toimivat verkkosivut o pohja kaikelle muulle markkinoinnille ja myynnille o koko kaupunki markkinoi: - poikkihallinnollisuus toimialojen markkinoinnissa - yhteistyö kaupallisten toimijoiden kanssa Kaupungin viestintäryhmä Uusi verkkosivusto käytössä. Sisältyy nykytason toimintamenoihin.

11 11 Asukasmarkkinointi o kohderyhmänä pääkaupunkiseudun lapsiperheet o kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut kiinteäksi osaksi asukasmarkkinointia o yhteistyö kiinteistönvälittäjien ja aluerakentajien kanssa Viestintäryhmä Asukasmarkkinointikampanja toteutettu. Sisältyy nykytason toimintamenoihin. Lohjalla on kuntamarkkinoinnin ammattilainen o vetää markkinointiryhmää o konsultoi ja koordinoi toimialojen markkinointityötä o osallistuu markkinointiin Kaupunginhallitus ja -valtuusto 2013 Kuntamarkkinoinnin ammattilainen rekrytoitu. Välittömät palkka- ja oheiskustannukset euroa/vuosi. Yritysmarkkinointi o kohderyhmänä pääkaupunkiseudun yritykset erityisesti Espoon Otaniemi-Leppävaaran alueella o täsmäkohderyhmät o kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut kiinteäksi osaksi yritysmarkkinointia o yhteistyö sidosryhmien mm. yrittäjäjärjestöjen kanssa Elinkeinopalvelut, markkinointiryhmä Yritysmarkkinointikampanja toteutettu. Sisältyy nykytason toimintamenoihin. Matkailumarkkinointi o kohderyhmänä lähilomailijat pääkaupunkiseudulla sekä Turun ja Tampereen talousalueilla o yhteistyö alueen matkailuyritysten ja ympäristön matkanjärjestäjien kanssa o yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa Matkailupalvelut, markkinointiryhmä 2013 Matkailumarkkinointikampanja toteutettu. Sisältyy nykytason toimintamenoihin.

12 12 6. Suomen Kuntaliiton ja Suomen Yrittäjien toimenpidesuositukset Suomen Yrittäjät ja Suomen Kuntaliitto ovat päättäneet tiivistää yhteistyötään yrittäjyyden edistämisessä. Järjestöjen kannanoton mukaan yrittäjyys on talouden perusta ja hyvinvoinnin lähde. Asiakaslähtöinen ja tehokas julkinen sektori tukee yrittäjyyttä sekä parantaa kansantalouden kilpailukykyä. Siksi kunnat ovat yrityksille luontainen paikallinen yhteistyökumppani. Kuntaseminaarissa Tallinnassa julkaistussa kannanotossa rohkaistaan hyödyntämään uudistettua Euroopan Yrittäjyysohjelmaa, niin sanottua Small Business Actia paikallisessa vuoropuhelussa. Yhteinen kannanotto vastaa järjestöjen mielestä Euroopan Yrittäjyysohjelmassa esitettyyn haasteeseen, jonka mukaan EU-jäsenvaltioissa, alueilla ja paikallisella tasolla tarvitaan tehokkaampia toimia yrittäjyyden edistämiseksi. Kannanoton mukaan Euroopan Yrittäjyysohjelmaa suositellaan kunnallisen elinkeinopolitiikan virikkeeksi. Kannanotossa esitetään, että kunnat noudattavat sekä päätöksenteon valmistelussa että päätöksenteossa seuraavia Yrittäjyysohjelman keskeisiä periaatteita: 1. Noudatetaan Pienet ensin -periaatetta hallinnollisissa menettelyissä ja kaikessa sellaisten päätösten valmistelussa, jotka vaikuttavat pk-yrityksiin. 2. Helpotetaan pk-yritysten osallistumista julkisten hankintojen markkinoille. 3. Kannustetaan pk-yrityksiä käyttämään asiantuntijapalveluita, jotka edesauttavat kasvua, innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymistä. 4. Tuetaan pk-yrityksiä vähähiilisiin ja resurssitehokkaisiin tuotantomuotoihin siirryttäessä. 5. Edistetään pk-yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdosten sujumista. Lohja pyrkii elinkeinopolitiikassaan kaikilla toimialoilla noudattamaan em. suosituksia.

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Sipoo. Kuntaraportti

Sipoo. Kuntaraportti Sipoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma SISÄLTÖ Visio & Missio... Elinkeino-ohjelman tavoitteet... Vahvuudet... Painopistealueet... Keskustan kehittäminen Keravasta seudullinen kaupankeskus...

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Järvenpää. Kuntaraportti

Järvenpää. Kuntaraportti Järvenpää Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Sisällys 1. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelma 2014 2016... 4 2. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat. Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 KANNONKOSKI... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014 Matti Vatilo Selvityksen tarkoitus Tehtävänä arvioida edellytyksiä yhdistää kunnat tai osa kunnista yhdeksi tai useammaksi kunnaksi. Myös

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa

Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa YRITYSKEHITYS FÖRETAGSUTVECKLING BUSINESS DEVELOPMENT Yrittäjän tukena kaikissa tilanteissa Matkailun rahoitus-yritys tilaisuus Kirkkonummi, 29.11.2013 Carl-Johan Sandström www.novago.fi 1 OPERATIIVINEN

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Vihti. Kuntaraportti

Vihti. Kuntaraportti Vihti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/ Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040. Rakennemallien kuvaukset

Mäntsälän maankäytön visio 2040. Rakennemallien kuvaukset Mäntsälän maankäytön visio 2040 Rakennemallien kuvaukset 1 Sisällysluettelo 1 Rakennemallien kuvaukset... 3 1.1 Kaikilla mausteilla... 4 1.2 Pikkukaupunki... 6 1.3 Nykymalliin... 8 2 Vaikutusten arviointi...virhe.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

Mustasaari. Kuntaraportti

Mustasaari. Kuntaraportti Mustasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

Lohjan kaupungin elinvoima- ja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021 toimenpideohjelma

Lohjan kaupungin elinvoima- ja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021 toimenpideohjelma Lohjan kaupungin elinvoima- ja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021 toimenpideohjelma KÄRKI 1: KASVAVA LOHJA * väestö kasvaa 1 %/v *työpaikkaomavaraisuusaste on yli 83 % * työpaikkojen määrä kasvaa * aluekeskus

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Lohja E18. Kauppa ja elinkeinot 5.1.2015

Lohja E18. Kauppa ja elinkeinot 5.1.2015 Lohja E18 Kauppa ja elinkeinot 5.1.2015 Johdanto E18 liittymät sijaitsevat lähellä pääkaupunkiseutua, ruuhkasuomen kolmion sisällä. Vt25 ja Vt2 helpottavat saavutettavuutta myös pohjoiseen ja etelään päin.

Lisätiedot

Tammela. Kuntaraportti

Tammela. Kuntaraportti Tammela Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Yritysvaikutusten arviointi Mikkelin kaupungissa YHDESSÄ ETEENPÄIN

Yritysvaikutusten arviointi Mikkelin kaupungissa YHDESSÄ ETEENPÄIN Yritysvaikutusten arviointi Mikkelin kaupungissa YHDESSÄ ETEENPÄIN ELINVOIMA- JA KILPAILUKYKYSTRATEGIA OSAAMISEN KÄRJET SUUNTAAVAT MENESTYSTÄ ELINVOIMA- JA KILPAILUKYKYSTRATEGIA OSAAMISEN KÄRJET KEHITTÄMISOHJELMAT

Lisätiedot

Uudenmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Uudenmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Uudenmaan Yrittäjät raportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013 SEEK/jp SEINÄJOKI PERÄSEINÄJOKI Seinäjoki + Peräseinäjoki + Nurmo ja Ylistaro 31.12.2004 1.1.2005 1.1.2009 Asukkaita 32.000 35.939 57.000 Työpaikkoja 19.206

Lisätiedot

Outokumpu. Kuntaraportti

Outokumpu. Kuntaraportti Outokumpu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Huittinen. Kuntaraportti

Huittinen. Kuntaraportti Huittinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Liminka. Kuntaraportti

Liminka. Kuntaraportti Liminka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lapinlahti. Kuntaraportti

Lapinlahti. Kuntaraportti Lapinlahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suonenjoki. Kuntaraportti

Suonenjoki. Kuntaraportti Suonenjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pielavesi. Kuntaraportti

Pielavesi. Kuntaraportti Pielavesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

Ylitornio. Kuntaraportti

Ylitornio. Kuntaraportti Ylitornio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hämeenkyrö. Kuntaraportti

Hämeenkyrö. Kuntaraportti Hämeenkyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kolari. Kuntaraportti

Kolari. Kuntaraportti Kolari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti Mänttä-Vilppula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Salo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Turku. Kuntaraportti

Turku. Kuntaraportti Turku Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kaarina. Kuntaraportti

Kaarina. Kuntaraportti Kaarina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Koski Tl. Kuntaraportti

Koski Tl. Kuntaraportti Koski Tl Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Uusikaupunki. Kuntaraportti

Uusikaupunki. Kuntaraportti Uusikaupunki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Näkymiä KUUMA-alueen kehittämiseen. Kimmo Behm 14.10.2010

Näkymiä KUUMA-alueen kehittämiseen. Kimmo Behm 14.10.2010 Näkymiä KUUMA-alueen kehittämiseen Kimmo Behm 14.10.2010 KUUMA-yhteistyön painopisteet 1. Seudun kilpailukyky ja vetovoima Tavoitteena kilpailukykyiset ja helposti saavutettavissa olevat yritykset ja yhteisöt,

Lisätiedot

Elinkeinotoimen vastuualue

Elinkeinotoimen vastuualue Elinkeinotoimen vastuualue Luottamushenkilökoulutus 6.3.2013 kehittämispäällikkö Satu Sarin p. 044 767 4936 Sisältö o Tehtävät, toimijat ja yhteistyökumppanit o Strategiset tavoitteet: elinkeino-ohjelma

Lisätiedot

Kotka. Kuntaraportti

Kotka. Kuntaraportti Kotka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen 30.3.2010 Ulla Koski Lähtökohta Kunnat ja maakunnat päättävät alueidenkäytön ratkaisuista. Valtio asettaa tavoitteita ja ohjaa.

Lisätiedot

Kajaani. Kuntaraportti

Kajaani. Kuntaraportti Kajaani Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Imatra. Kuntaraportti

Imatra. Kuntaraportti Imatra Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

Riihimäki. Kuntaraportti

Riihimäki. Kuntaraportti Riihimäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Hämeenlinna. Kuntaraportti

Hämeenlinna. Kuntaraportti Hämeenlinna Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Lahti. Kuntaraportti

Lahti. Kuntaraportti Lahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kannus. Kuntaraportti

Kannus. Kuntaraportti Kannus Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Joensuu. Kuntaraportti

Joensuu. Kuntaraportti Joensuu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinävesi. Kuntaraportti

Heinävesi. Kuntaraportti Heinävesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä Sipoo 2025 Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä 1 1. Sipoon lähtökohdat Sipoo on vetovoimainen kaksikielinen saaristokunta, joka vastaa metropolialueen kasvuhaasteisiin. Sipoossa elää aito yhteisöllisyys ja

Lisätiedot

Forssan kaupunkistrategia

Forssan kaupunkistrategia Forssan kaupunkistrategia Forssan visio 2025 Juuriltaan vahva Forssa tunnetaan omaleimaisena ja mukavana asumisen, osaamisen, palvelujen ja työpaikkojen yhteistyökykyisenä kasvukeskuksena, jonka vahvuuksia

Lisätiedot

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 hyväksytty kh 7.10. 2013 kv 28.10. 2013 UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 UURAISTEN KUNNAN VISIO 2016 Luonnollisen kasvun Uurainen - Aktiivisten ihmisten

Lisätiedot

Iisalmi. Kuntaraportti

Iisalmi. Kuntaraportti Iisalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tornio. Kuntaraportti

Tornio. Kuntaraportti Tornio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Kemi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Miten vahvistamme talousalueen kilpailukykyä ja vetovoimaa? Hyvinkään-Riihimäen talousalueparlamentti 18.8.2010 Rantasipi Sveitsi

Miten vahvistamme talousalueen kilpailukykyä ja vetovoimaa? Hyvinkään-Riihimäen talousalueparlamentti 18.8.2010 Rantasipi Sveitsi Miten vahvistamme talousalueen kilpailukykyä ja vetovoimaa? Osa 2 Esa Tommila Hyvinkään-Riihimäen talousalueparlamentti 18.8. Rantasipi Sveitsi Kilpailukyky- ja vetovoimastrategia laaditaan osana KOKO-ohjelmaa

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Henkilöstöseurantaryhmä 23.4.2009 Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi Valtuustojen hyväksymä uusi yhteistyösopimus 2009-2012 -korvaa yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot