Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2011-2013"

Transkriptio

1 Lohjan kaupunki Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 7.9. Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille -2013

2 2 SISÄLTÖ 1. Maailmanlaajuinen työn uusjako on meneillään Lohjan yritysilmasto Valittujen linjausten perustelut Elinkeinopoliittisen ohjelman uudistaminen Painopisteet vuosina Kaupungin kasvun edellytykset Yritysten toimintaedellytykset Vetovoimainen kaupunkikuva ja aktiivinen markkinointi Suomen Kuntaliiton ja Suomen Yrittäjien toimenpidesuositukset...12 LIITE 1 Lohjan elinkeinoelämään vaikuttaneet muutokset vuosina LIITE 2 Mahdollisten kuntaliitosten vaikutukset elinkeinoelämän toimintaympäristöön ja uuden kaupungin kilpailukykyyn

3 3 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA Maailmanlaajuinen työn uusjako on meneillään Globaali työn uusjako on ravistellut Suomea eikä Lohjakaan ole teollisena seutuna jäänyt maailmantalouden vaikutuksista osattomaksi. Lohja on toistaiseksi menestynyt suhteellisen hyvin sekä kaupunkina että yritysten toimintaympäristönä. Kaupunki ja yritykset ovat pystyneet sopeuttamaan kustannusrakenteitaan. Tiukimmassa globaalissa kilpailussa toimivat ja menestyvät yritykset ovat yhdistäneet toimitusprosessiinsa toimitusketjun osia maista, joiden kustannusrakenne on täkäläistä edullisempi. Muutos pakottaa meidät tekemään uudenlaista työtä, koska erityisesti tuotannollisilla toimialoilla muut tekevät entiset työt meitä halvemmalla. Muutoksen mittasuhteet ovat suuret ja kerrannaisvaikutukset vielä edessäpäin. Harvat suuryritykset lisäävät enää henkilöstöään Suomessa. Kokonaan uusia työpaikkoja tarjoavat lähinnä yrityksen perustajat ja pienet kasvuyritykset. Kaupungin elinkeinopoliittisten toimenpiteiden onnistuminen edellyttää yhteistä näkemystä ja uudenlaista, rohkeaakin asennetta. Elinkeinopolitiikalla rakennetaan yhteistyötä ja yritystoiminnalle suotuisaa toimintaympäristöä. Metropolialueella sijaitsevan, kasvavan Lohjan elinkeinopolitiikan peruslähtökohdat ovat hyvät. Lohja pystyy edelleen vahvistamaan asemaansa kaupan ja kulttuurielämän kasvukeskuksena Länsi-Uudellamaalla. Uudenmaanliitto on esittänyt Lohjan yhdeksi Uudenmaan seutukeskukseksi. 2. Lohjan yritysilmasto Elinkeinoelämän keskusliitto EK teki kesä-elokuussa 2010 tutkimuksen suurimpien kuntien yritysilmastosta. Tutkimuksessa käytetty yritysilmastoindeksi mittaa kunnan yritysilmaston laatua, sijaintipaikan sopivuutta sekä elinkeinopolitiikan toimivuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta. Suuret yritykset ovat yleisesti ottaen tyytyväisempiä kotikuntansa elinkeinopolitiikkaan kuin pienet. Teollisuusyritykset kokevat yritysilmaston muita aloja myönteisemmin. Kunnan hyvä sijainti korvaa osittain huonon elinkeinopolitiikan ja päinvastoin. EK aikoo mitata kuntien yritysilmastoa tästedes vuosittain kehittämällään mittarilla. Lohjan kaupunki sijoittui EK:n tutkimuksessa 50 kunnan otoksessa seitsemänneksi. Uudellamaalla Lohjaa paremmin sijoittuivat Kerava (3.), Tuusula (4.) ja Hyvinkää (5.). Lohjan jälkeen tulivat mm. Vantaa, Kirkkonummi, Espoo, Helsinki, Salo, Järvenpää ja Porvoo. Tutkimus osoittaa, että paikallinen yritysilmasto koetaan sitä paremmaksi, mitä paremmin vastaajat tuntevat oman kuntansa elinkeinopolitiikan. Kunnan oma aktiivisuus yritysten suuntaan vaikuttaa keskeisesti siihen, kuinka hyvä mielikuva kunnan elinkeinopolitiikasta yrittäjien keskuudessa vallitsee. Kun kuntapäättäjät ja yritykset pitävät säännöllisesti yhteyttä, saadaan kaikkia hyödyttäviä päätöksiä. Yrittäjän kaipaamat asiat ovat usein pieniä, mutta yritykselle tärkeitä. Myös Suomen Yrittäjät toteutti aluejärjestöittäin oman Elinkeinopolitiikan mittaristo 2010 kyselynsä viime vuoden keväällä. Uudellamaalla kysely suunnattiin Uudenmaan Yrittäjien paikallisyhdistysten hallitusten jäsenille. Näin ollen Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen eivät olleet tässä vertailussa mukana. Tärkeimmiksi kysymyksiksi kyselyssä koettiin kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys, yleinen elinkeinopolitiikka, julkisten palveluiden järjestäminen ja kunnan hankintapolitiikka sekä päätösten yritysvaikutusten arviointi. Tässä kyselyssä Lohja sijoittui

4 4 kolmanneksi yhdessä Keravan ja Nummi-Pusulan kanssa. Parhaimmin onnistui Mäntsälä ja toiseksi pääsi Lapinjärvi. 3. Valittujen linjausten perustelut Sammatti liittyi Lohjaan vuoden 2009 alussa ja Karjalohja tulee liittymään Lohjaan vuoden 2013 alussa. Selvityksiä tehdään ja neuvotteluja käydään mahdollisesta uudesta kaupungista, johon kuuluisivat myös Nummi-Pusula ja/tai Siuntio vuoden 2013 alusta lähtien. Jos näin tapahtuu, niin uuden kaupungin maa-alue ulottuisi Suomenlahdelta Pusulaan Porin valtatielle saakka. Tällöin kaupungin elinkeinopolitiikka jouduttaisiin arvioimaan lähtökohdiltaan uudelleen. Siksi Lohjan uudistettavan elinkeinopoliittisen ohjelman aikajänteeksi valitaan tässä tilanteessa vain lähivuodet Kaupungin kaikki toimialat tekevät ja toteuttavat elinkeinopoliittisia päätöksiä. Mainittakoon esimerkkinä, että paikalliselle yritystoiminnalle tärkeät kaupungin hankintaratkaisut koskettavat läpeensä kaikkia toimialoja. Parhaimmillaan elinkeinopoliittinen ohjelma on kooste toimialojen tärkeimmistä elinkeinotoimintaan vaikuttavista suunnitelmista ja toimenpideohjelmista. Valtuustossa hyväksytty elinkeinopoliittinen ohjelmaa kuvaa päättäjien vahvaa tahtotilaa siitä, miten Lohja luo edellytykset menestyvälle yritystoiminnalle. Ohjelma sisältää tärkeimmät toimenpiteet, aikataulut, vastuut ja onnistumisen mittarit. Ohjelman hyväksymispäätös merkitsee samalla kaupungin alustavaa taloudellista sitoutumista ohjelman toteuttamiseen. Konkreettisimmin yritystoiminnan menestysedellytyksiin vaikuttavat elinkeinotoimi ja kaupunkisuunnittelu. Perusturva, sivistys- ja kultturitoimi tarjoavat palvelurakenteita ja palveluja, joita Lohjalle sijoittuneiden yritysten omistajat, johtajat ja työntekijät tarvitsevat. Koska elinkeinopoliittiselle ohjelmalle valittu aikajänne on tällä kertaa suhteellisen lyhyt, painottuu ohjelma ensisijaisesti elinkeinopalvelujen ja kaupunkisuunnittelun toimialueisiin. 4. Elinkeinopoliittisen ohjelman uudistaminen Nykyinen, toimenpiteistykseltään vanhentunut elinkeinopoliittinen ohjelma on laadittu vuosille Ohjelman elinkeinopoliittisen vision mukaan Lohja on Länsi-Uudenmaan elinkeino- ja kulttuurielämän kasvukeskus. Työpaikkatarjonta, luonnonläheinen perheystävällinen asuminen ja korkeatasoinen palvelutarjonta vetävät osaajia turvaamaan yritysten menestymisen edellytykset. Ohjelman visio ja kolme tavoitetta ovat ajankohtaisia ja tavoittelemisen arvoisia tänäkin päivänä: - vetovoimaa ja tunnettuutta kaupunkikuvaan - uusia työpaikkoja ja uusia osaajia sekä - tehokkaammat yrityspalvelut Ohjelman motto on kuvattu seuraavasti: Elinkeinopolitiikkaa toteuttavat osaltaan kaikki Lohjan kaupungin hallintokunnat ja sidosryhmät sillä periaatteella, ettei elinkeinopolitiikka ole kenenkään yksinoikeus, vaan kaikkien velvollisuus. Lohjan kaupunkistrategia käsittää vuodet Visionsa mukaan Lohja on laadukkaan elämän elinvoimainen järvikaupunki. Strategian painopisteet ovat: - kasvun edellytykset - toiminnan tehokkuus - elämisen laatu - kaupunkirakenne ja - kuntayhteistyö

5 5 Strategian toteutumista seurataan tulosaluekohtaisesti osavuosikatsauksissa ja toimintakertomuksissa. 5. Painopisteet vuosina Kaupunkistrategian painopisteisiin sisältyvät elinkeinopolitiikan painoalueet ovat hieman toisella tavalla ryhmiteltynä kuvattavissa seuraavasti: - kaupungin kasvun edellytykset - yritysten toimintaedellytykset - vetovoimainen kaupunkikuva Kaupungin ja yritysten menestymisen edellytykset ovat monissa kohdin samansuuntaisia. Esimerkiksi kaupunkirakenteen kehittäminen hyödyttää sekä asukkaita, matkailijoita että yrittäjiä. Painopistealueiden menestystekijät on seuraavassa tarkastelussa ryhmitelty em. kolmeen alueeseen ensisijaiseen vaikutukseen perustuen. Ohjelman rakenne on pyritty tekemään mahdollisimman konkreettiseksi ja käytännönläheiseksi. 5.1 Kaupungin kasvun edellytykset Lohjalla toimivat ja Lohjan seudulle sijoittumista harkitsevat yritykset tarvitsevat päätöksentekoaan varten tietoa kaupungin suunnitelmista. Kaupungin kehitysohjelmat kertovat yrityksille omaa kieltään siitä, mitä uusia mahdollisuuksia täällä avautuu ja miten ne ajoittuvat. E18-moottoritien rakentaminen ja valmistuminen sai aikaan merkittävän kasvupyrähdyksen Lohjan seudulla. Nyt kaavaillaan ratayhteyttä Helsingistä Espoon, Veikkolan ja Nummelan kautta Lohjalle ja pidemmällä aikavälillä edelleen Salon kautta Turkuun. Lohja varautuu radan tuloon maanhankinnassaan ja yleiskaavoituksessaan. Suunnitellut ja mahdolliset kuntaliitokset ovat myös omiaan muuttamaan ja monipuolistamaan yritysten toimintaympäristöä sekä vahvistamaan alueen vetovoimaisuutta. Nykyisen Lohjan tärkeimmät yrityksiä ja työpaikkoja vastaanottavat alueet ovat Lempola, Pappilankorpi, keskusta ja Tynninharju. Maankäyttö Maanhankinta yritysten ja asukkaiden tarpeisiin o maapoliittinen ohjelma o kunnallistekniikan toteutuksen ohjelmointi Maapoliittinen ohjelma hyväksytty valtuustossa Maanhankinta /vuosi (nykyinen taso) Valmiit yleiskaavat mahdollistavat asemakaavoituksen ja rakentamisen o taajamaosayleiskaava o keskustan osayleiskaava Yleiskaavat hyväksytty valtuustossa.

6 6 Kasvualueet ja kasvuhankkeet E18-kehityskäytävän hyödyntäminen kauppa- ja työpaikkaalueena o Lempolan työpaikka-alueen laajentaminen moottoritien varteen Muijalan suuntaan kaupan tarpeisiin sekä houkuttelevana yrityspuistona. Näkyvyys moottoritielle. Alueen maankäytöstä sovittu. Alueen käyttöönoton kustannukset riippuvat laajuudesta ja neuvotteluista. Tavoitteena on, ettei kaupungille aiheudu nettokustannuksia. o Karnaisten työpaikka-alueen laajentaminen Alueen maankäyttöratkaisu tehty. Alueen käyttöönoton kustannukset riippuvat laajuudesta ja neuvotteluista. Tavoitteena on, ettei kaupungille aiheudu nettokustannuksia. Kehä V-kehityskäytävän hyödyntäminen kauppa- ja työpaikkaalueena o Tynninharjun työpaikka-alueen laajentaminen Gunnarlaan Gunnarlan maankäytöstä sovittu. Alueen käyttöönoton kustannukset riippuvat laajuudesta ja neuvotteluista. Tavoitteena on, ettei kaupungille aiheudu nettokustannuksia. o Tynninharjun eritasoliittymä rakenteille 2013 jako sovittu tiesuunnitelman yhteydessä. Liittymän rakentamiskustannukset noin euroa o Hotelli rakenteille Elinkeinoryhmä Sitoutunut hotellioperaattori valittu ja sijainti ratkaistu. Harjuvaihtoehdossa Neidonkeitaan investointi

7 7 o Pappilankorven laajentaminen Kunnallistekniikka rakennettu vaiheittain. Kunnallistekniikan kustannukset euroa o Lohjanharjun kauppatiestä myös logistiikka-alue Elinkeinoryhmä Logistiikkavyöhyke suunniteltu kauppatien työpaikka-alueille. Pyritään sisällyttämään toimintamenoihin. o Lohjanharjun kauppatien yhteismarkkinointi Elinkeinopalvelut, markkinointiryhmä, yhteistyöyritykset Yhteismarkkinointi aloitettu. Sisältyy nykytason toimintamenoihin. Keskustaan uusi kauppakeskus o uusi kauppakeskus Nahkurintorille tai kauppatorille Elinkeinoryhmä, yhteistyöyritykset Suunnittelu valmis. Yleisten/kaupungin tarpeen mukaisten pysäköintipaikkojen määrä ja niiden kustannukset, ratkaisusta riippuen noin euroa/autopaikka. 5.2 Yritysten toimintaedellytykset Eurooppalaisessa markkinataloudessa julkisen sektorin roolina katsotaan olevan edellytysten luominen yritystoiminnalle. Kuntataloudessa on virinnyt keskustelu siitä, miltä osin kunta tuottaa palvelut itse ja, miltä osin vain vastaa siitä, että palvelut toimivat. Lohjan kaupungin ja yksityisen palvelusektorin tulevaisuuden työnjakoa ei ole käsitelty tässä ohjelmassa, Aihe voisi olla ajankohtainen seuraavassa elinkeinopoliittisessa ohjelmassa. Palvelusetelit voisivat joiltain osin tulla käyttöön jo tällä ohjelmakaudella. Pääosan Länsi-Uuttamaata kattava elinkeinoyhtiö, Novago Yrityskehitys Oy, aloitti toimintansa Tapahtuma on historiallisesti merkittävä. Samaan yhtiöön on yhdistetty yritysten perustamis- ja kehittämispalvelut sekä aluekehityspalvelut. Jatkossa Lohjalla on työnjaollisesti ja organisatorisesti mahdollista selkeästi erottaa toisistaan yritysten liiketoiminnan kehittämispalvelut ja muu yritysten toimintaa edesauttava kunnallinen palvelutoiminta, mm. sijoittumispalvelu. Yrittäjätalon rakentaminen on viivästynyt, mutta näyttää mahdolliselta tämän elinkeinopoliittisen ohjelman vaikutusaikana. Yrittäjätalo kokoaa sekä julkisia että yksityisiä yrityspalveluja ja tarjoaa sijoittumismahdollisuuden myös pääkaupunkiseudulta muuttaville asiantuntijayrityksille. Tuloksiltaan hyväksi havaittu yrityshautomo saa toimivat tilat, kun Novago Yrityskehitys Oy siirtyy Yrittäjätaloon sen valmistuttua. Lohjan kaupunki ei tule olemaan mukana Yrittäjätalon

8 8 omistuksessa. Kaupungin intressissä on, että yrittäjätalokonseptilla on mahdollisuus laajentua tulevan rautatieaseman ympäristössä. Yritysten sijoittumispalvelut Sujuva sijoittumisprosessi o prosessi kuvattu o työnjako sovittu o päätöksenteko nopeutettu Elinkeinoryhmä, kehittämis- ja elinkeinojaosto Toimenpiteet toteutettu. Sujuva lupa- ja valvontaprosessi o prosessi kuvattu o työnjako sovittu o päätöksenteko nopeutettu, ympäristölautakunta Toimenpiteet toteutettu. Sujuva toimitilapalvelu o ajantasainen toimitilapörssi lohja.fi ja yrittajannavigaattori.fi verkkosivuilla o yhteistyö kiinteistönomistajien ja -välittäjien kanssa Elinkeinopalvelut Kysyntää vastaavien toimitilojen saatavuus Sujuva tonttipalvelu o ajantasainen yritystonttipörssi lohja.fi ja yrittajannavigaattori.fi verkkosivuilla o yhteistyö maanomistajien kanssa, elinkeinopalvelut Kysyntää vastaavien yritystonttien saatavuus

9 9 Koulutusyhteistyö o neuvottelukuntatyö o viihtyisä opiskelija-asuminen elinkeinopalvelut, Laurea, Luksia, Kanneljärven Opisto, Kisakallio, Novago Yrityskehitys Oy, TE-toimisto, Työtehoseura Jatkuva Osaavan henkilöstön saatavuus Yrityksen sijoittumispaketti eri kielillä o Lohja toimintaympäristönä o asuminen o harrastusmahdollisuudet o kontaktit o jälkimarkkinointi Elinkeinoryhmä, markkinointiryhmä Ajantasainen sijoittumispaketti käytössä. Yritysten perustaminen ja kehittäminen Sujuvat perustamis- ja kehittämispalvelut Lohjalla o uusyrityspalvelut o hautomopalvelut o kehittämispalvelut o kasvuyrityspalvelut o yrittäjän- ja sukupolvenvaihdospalvelut o aluekehittämispalvelut o yhteistyötahoina seudulliset yrityspalvelutoimijat Novago Yrityskehitys Oy Jatkuva Asiakaspalaute ja volyymit Invest in -toiminta Lohjalla o investointi- ja sijoittumispalvelu Itämeren alueella ja muualla Euroopassa o Länsi-Uudenmaan sijoittumispaketti o Yhteistyö Invest in Finlandin kanssa Novago Yrityskehitys Oy Ajantasainen sijoittumispaketti toiminnassa.

10 10 Yrittäjätalokonseptin toteuttaminen Yrityspalvelut ja yritystilat samasta paikasta o yrittäjätalohanke Nummentiellä Elinkeinopalvelut, Lohjan Yrittäjät, YIT Yrittäjätalo valmis (1. vaihe) Vuokrakustannukset. Päätös elinkeino- ja hautomotoimintojen sijoittamisesta Yrittäjätaloon tehty. o yrittäjätalokonseptin 2. vaiheen suunnittelu Elinkeinoryhmä 2013 Laajennus suunniteltu. Pyritään sisällyttämään toimintamenoihin. 5.3 Vetovoimainen kaupunkikuva ja aktiivinen markkinointi Lohjan haaste on huono tunnettuus kaupunkirajojen ulkopuolella. Kun Lohjaa ei tunneta, niin myös mielikuva Lohjasta on vaisu ja harmaa eikä vastaa kaupungin vahvuuksia. Lohjan kasvu ei ole ollut asetetun tavoitteen mukainen. Haaste on osittain viestinnällinen. Lohja kilpailee lähinnä naapurikuntiensa ja ns. kehyskuntien kanssa. Lohjan tunnettuuden parantaminen sekä myönteisen ja vetovoimaisen mielikuvan rakentaminen lisäävät Lohjan mahdollisuuksia kilpailla uusista asukkaista, työpaikoista, yrityksistä ja matkailijoista ts. verotuloista. Tehokkaan markkinoinnin edellytyksenä ovat toimivat ja houkuttelevat verkkosivut. Verkkosivujen toteutuksen jälkeen on mahdollista kustannustehokkaasti aloittaa asukas-, yritys- ja matkailumarkkinointi. Markkinointiviestinnän strategia ja puitesuunnitelma on tehty. Tehokkaan markkinoinnin edellytyksenä on myös toimialojen markkinointia koordinoivan ja markkinointia tekevän markkinoinnin ammattilaisen rekrytointi kaupungin organisaatioon. Markkinointi Houkuttelevat ja toimivat verkkosivut o pohja kaikelle muulle markkinoinnille ja myynnille o koko kaupunki markkinoi: - poikkihallinnollisuus toimialojen markkinoinnissa - yhteistyö kaupallisten toimijoiden kanssa Kaupungin viestintäryhmä Uusi verkkosivusto käytössä. Sisältyy nykytason toimintamenoihin.

11 11 Asukasmarkkinointi o kohderyhmänä pääkaupunkiseudun lapsiperheet o kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut kiinteäksi osaksi asukasmarkkinointia o yhteistyö kiinteistönvälittäjien ja aluerakentajien kanssa Viestintäryhmä Asukasmarkkinointikampanja toteutettu. Sisältyy nykytason toimintamenoihin. Lohjalla on kuntamarkkinoinnin ammattilainen o vetää markkinointiryhmää o konsultoi ja koordinoi toimialojen markkinointityötä o osallistuu markkinointiin Kaupunginhallitus ja -valtuusto 2013 Kuntamarkkinoinnin ammattilainen rekrytoitu. Välittömät palkka- ja oheiskustannukset euroa/vuosi. Yritysmarkkinointi o kohderyhmänä pääkaupunkiseudun yritykset erityisesti Espoon Otaniemi-Leppävaaran alueella o täsmäkohderyhmät o kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut kiinteäksi osaksi yritysmarkkinointia o yhteistyö sidosryhmien mm. yrittäjäjärjestöjen kanssa Elinkeinopalvelut, markkinointiryhmä Yritysmarkkinointikampanja toteutettu. Sisältyy nykytason toimintamenoihin. Matkailumarkkinointi o kohderyhmänä lähilomailijat pääkaupunkiseudulla sekä Turun ja Tampereen talousalueilla o yhteistyö alueen matkailuyritysten ja ympäristön matkanjärjestäjien kanssa o yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa Matkailupalvelut, markkinointiryhmä 2013 Matkailumarkkinointikampanja toteutettu. Sisältyy nykytason toimintamenoihin.

12 12 6. Suomen Kuntaliiton ja Suomen Yrittäjien toimenpidesuositukset Suomen Yrittäjät ja Suomen Kuntaliitto ovat päättäneet tiivistää yhteistyötään yrittäjyyden edistämisessä. Järjestöjen kannanoton mukaan yrittäjyys on talouden perusta ja hyvinvoinnin lähde. Asiakaslähtöinen ja tehokas julkinen sektori tukee yrittäjyyttä sekä parantaa kansantalouden kilpailukykyä. Siksi kunnat ovat yrityksille luontainen paikallinen yhteistyökumppani. Kuntaseminaarissa Tallinnassa julkaistussa kannanotossa rohkaistaan hyödyntämään uudistettua Euroopan Yrittäjyysohjelmaa, niin sanottua Small Business Actia paikallisessa vuoropuhelussa. Yhteinen kannanotto vastaa järjestöjen mielestä Euroopan Yrittäjyysohjelmassa esitettyyn haasteeseen, jonka mukaan EU-jäsenvaltioissa, alueilla ja paikallisella tasolla tarvitaan tehokkaampia toimia yrittäjyyden edistämiseksi. Kannanoton mukaan Euroopan Yrittäjyysohjelmaa suositellaan kunnallisen elinkeinopolitiikan virikkeeksi. Kannanotossa esitetään, että kunnat noudattavat sekä päätöksenteon valmistelussa että päätöksenteossa seuraavia Yrittäjyysohjelman keskeisiä periaatteita: 1. Noudatetaan Pienet ensin -periaatetta hallinnollisissa menettelyissä ja kaikessa sellaisten päätösten valmistelussa, jotka vaikuttavat pk-yrityksiin. 2. Helpotetaan pk-yritysten osallistumista julkisten hankintojen markkinoille. 3. Kannustetaan pk-yrityksiä käyttämään asiantuntijapalveluita, jotka edesauttavat kasvua, innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymistä. 4. Tuetaan pk-yrityksiä vähähiilisiin ja resurssitehokkaisiin tuotantomuotoihin siirryttäessä. 5. Edistetään pk-yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdosten sujumista. Lohja pyrkii elinkeinopolitiikassaan kaikilla toimialoilla noudattamaan em. suosituksia.

Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021. Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49

Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021. Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49 Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021 Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Taustaa... 4 3. Lähtökohdat... 5 4. 2000-luvun kehityssuuntia Lohjalla / Lohja

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2014

KERAVAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2014 1 LUONNOS KERAVAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2014 KERAVAN KAUPUNKI Keskushallinto 05.02.2014 2 Sisällysluettelo 1. Keravan kaupungin visio 3 2. Elinkeino-ohjelman tavoitteet 3 3. Elinkeinojen nykytilan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 16.1.2012 4 Valtuusto 8.2.2012 8 Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi 1. Johdanto 3 1.1 Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkoitus, tavoitteet ja laadinta...

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Esiselvitys 6/2011 Tilaaja: Novago Yrityskehitys Oy Lohja Toteutus: Senior & Sons Oy Reijo Laine Espoo Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

Väestö, pendelöinti ja asiointi Sijainti ja liikenne Yrityskentän nykykuvasta Toimialojen ja työpaikkojen kehitys Janakkalassa v.

Väestö, pendelöinti ja asiointi Sijainti ja liikenne Yrityskentän nykykuvasta Toimialojen ja työpaikkojen kehitys Janakkalassa v. Luonnos 4.11.2013 ELINKEINO-OHJELMA Janakkalan kunta SISÄLLYSLUETTELO I Elinkeino-ohjelman tavoitteista yleisesti II Toimintaympäristö Väestö, pendelöinti ja asiointi Sijainti ja liikenne Yrityskentän

Lisätiedot

ALOITTAVIEN YRITYSTEN TUKITOIMET ELINKEINOPOLI- TIIKAN VÄLINEENÄ KUOPION SEUTUKUNNASSA

ALOITTAVIEN YRITYSTEN TUKITOIMET ELINKEINOPOLI- TIIKAN VÄLINEENÄ KUOPION SEUTUKUNNASSA ALOITTAVIEN YRITYSTEN TUKITOIMET ELINKEINOPOLI- TIIKAN VÄLINEENÄ KUOPION SEUTUKUNNASSA Henna Karppinen Pro gradu -tutkielma Yrittäjyys Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Huhtikuu

Lisätiedot

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja ELINKEINOSTRATEGIA 2005-2008 27.3.2006 2 ESIPUHE Haukiputaan edellinen elinkeinostrategia valmistui vuonna 2002. Vaikka strategia on ajallisesti varsin tuore, on moni sen perustana ollut asia muuttunut

Lisätiedot

Viestintästrategia 2008-2012

Viestintästrategia 2008-2012 Viestintästrategia 2008-2012 Kotkan kaupunki Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.4.2008 Viestintä- ja suhdetoiminta ja kaupunginvaltuustossa 12.5.2008 Viestintästrategia vuosille 2008-2012 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015

Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015 Kv 10/1.9.2014 76 Dnro:985/14.00.01/2013 Kunnanvaltuuston hyväksymä 1.9.2014 Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015 1 Elinkeino-ohjelman lähtökohdat ja toteutus Tämä elinkeino-ohjelma on jatkoa

Lisätiedot

Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia, tiivistelmä. Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia 2008, tiivistelmä

Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia, tiivistelmä. Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia 2008, tiivistelmä 1 Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointistrategia 2008, tiivistelmä 2 1. Viestintästrategian tarkoitus Viestintä- ja markkinointistrategialla tarkoitetaan niitä valintoja ja määrittelyjä, joilla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv.

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Toimintasuunnitelma 2011 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. www.länsi.fi/koko 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA... 2 2. KOORDINOINTI,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta 1 1. Johdanto... 3 2. Nykytilan kuvaus... 4 3. Toimintaympäristön muutokset ja haasteet... 5 4. Elinkeino-ohjelman

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Helsinki

Lisätiedot