SERVIS. Öjanjärven ruoppauksella parempi veden laatu. Locimap vie kohti vähähiilisyyttä. Uutiskirje 1/2013. Laajalahdesta sekoittuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SERVIS. Öjanjärven ruoppauksella parempi veden laatu. Locimap vie kohti vähähiilisyyttä. Uutiskirje 1/2013. Laajalahdesta sekoittuu"

Transkriptio

1 SERVIS Uutiskirje 1/2013 Öjanjärven ruoppauksella parempi veden laatu Locimap vie kohti vähähiilisyyttä Maaliskuun loppupuolella toteutettu Öjanjärven ruoppaus parantaa vedenottamolle tulevan veden laatua. - Öjanjärveen laskevan Kruunupyynjoen veden rauta- ja humuspitoisuudet ovat korkeita. Sen takia vesilaitoksella joudutaan käyttämään paljon kemikaaleja sekä lämmittämään vettä normaalia enemmän, kun vedestä tehdään talousvettä ja ioninvaihtovettä. Kaikki tämä lisää työtä ja kustannuksia. Ongelmat korostuvat talvisin, kertoo KIP Servicen toimitusjohtaja Olli-Matti Airiola. Laajalahdesta sekoittuu parempilaatuista vettä Öjanjärvestä vesi johdetaan suurteollisuusalueelle merenlahden alitse kulkevaa tunnelia pitkin. Ruoppauksen ansiosta tunnelin suulla sijaitsevaan vedenottopisteeseen virtaa Laajalahden parempilaatuista vettä, jota käytetään sellaisenaan teollisuuden prosessivesinä, ja sen lisäksi raaka-aineena talousvedelle sekä ioninvaihtovedelle. Ruoppaukset toteutti Öjanjärven säännöstely-yhtiö, jossa KIP Service on varsinaisena toimijana. - Veden tuotannon kannalta kyse on merkittävästä hankkeesta, koska tämän jälkeen veden laatu saadaan paremmaksi, toimitusjohtaja korostaa. Airiolan mukaan vuorokautiset vesimäärät ovat huomattavia. Vuorokaudessa tunnelia pitkin kulkee vettä yli kuutiota. Määrät ovat suuria kun niitä vertaa esimerkiksi siihen, että kotitalouksissa henkilökohtainen veden kulutus on vuorokaudessa keskimäärin 155 litraa eli 0,155 kuutiota. KIP on mukana 14 eurooppalaisen toimijan joukossa tämän vuoden alussa startanneessa LOCIMAP-projektissa. Kaksivuotinen projekti vastaa EU:n aloitteeseen lisätä vähähiilisen teollisuuden kasvua Euroopassa. - Tämä on mielenkiintoinen mahdollisuus kehittää suuntaviivoja energiatehokkaan teollisuusalueen luomiseksi, ja sitä kautta pienentää hiilijalanjälkeä teollisuudessa. Tarkoitus on kartoittaa keinoja energian hyödyntämiseen uusilla toimintatavoilla ja uusilla teollisuuden aloilla kemianteollisuusalueilla, sanoo projektipäällikkö Ville Honkala, joka toimii hankkeen paikallisena yhteyshenkilönä. KIP Service Oy:n toimitusjohtaja Olli-Mati Airiola on tyytyväinen Öjanjärven ruoppaukseen, jonka ansiosta on mahdollista hyödyntää Laajalahden parempilaatuista vettä. Yksi tilaisuus Kokkolassakin - Mukana on toimijoita maantieteellisesti todella laajalta alueelta, ja toimijoista neljä on kemianteollisuuden alueita. On tärkeää, että KIP tekee myös näiltä osin yhteistyötä ja on jopa vaikuttamassa kehitykseen sekä siihen, miten Euroopassa voidaan edetä kohti vähähiilistä teollisuutta, Honkala jatkaa. Yksi projektin yhteisistä tilaisuuksista järjestetään Kokkolassa ensi syksynä.

2 2 Henkilö esittelyssä Intohimoinen vesimies pitkälle vapaalle Vesilaitoksella päättyy pian yksi aikakausi, kun vesilaitosmestari Håkan Andersson siirtyy eläkkeelle työskenneltyään yli 40 vuotta suurteollisuusalueella. Pelle Pelottomaksi itseään kutsuva Andersson jos kuka ymmärtää veden strategisesti tärkeän merkityksen, ja hän on ollut myös vahvasti kehittämässä vesilaitoksen toimintaa sen eri käänteissä. - Kehittäminen on ollut minulle iso asia ja voi sanoa, että vesimieheksi synnytään. Yhdessä vaiheessa tunsin varmaan kaikki putket, jotka täällä menivät maan alla, hyväntuulinen vesilaitosmestari nauraa. Vastuuta mutta myös vapautta kehittää Alunperin Anderssonin työura suurteollisuusalueella alkoi maaliskuussa 1970 laboranttina Outokummun laboratoriossa, mutta jo seuraavana syksynä laborantin työt jatkuivat yhtiön uudella vesilaitoksella. - Tuohon aikaan käytössä oli viisivuorojärjestelmä. Oli viisi vuoromiestä, yksi päivämies, kolme laboranttia, teknikko ja insinööri. Toiminta oli laajaa verrattuna siihen, että meillä on nyt ainoastaan vesilaitosmestari ja kaksi vesimiestä. Nykyään valvonta hoidetaan iltaisin, öisin ja viikonloppuisin Kokkola Powerilta, hän kertoo. Kun Outokummun uutta vesilaboratoriota rakennettiin 1970, Andersson kiinnostui yhä enemmän vesiasioita, ja nuorukainen luki itsensä työn ohessa teknikoksi vuosikymmenen puolivälissä. Into oppia uutta oli kova, ja Andersson kaivoi oppikirjat esiin iltaisin sen jälkeen, kun lapset oli laitettu nukkumaan. Muutama vuosi valmistumisen jälkeen tuleva vesilaitosmestari ryhtyi hoitamaan vapautunutta teknikon tehtävää. - Ympäristöpäällikön lähdettyä minulle tuli käytännössä vetovastuu koko vesilaitoksesta, kun tulin vastaavaksi työnjohtajaksi. Se oli hyvää aikaa. Oli oma budjetti ja siihen liittyvä vastuu, mutta myös vapaus kehittää toimintaa. Yksi merkittävä muutos oli OMG:n siirtyminen amerikkalaisomistukseen. Siitä aiheutuneiden muutosten seurauksena vedenkulutus kasvoi merkittävästi, ja Anderssonin tehtäväksi annettiin rakennuttaa koko vesiprosessi uusiksi luvulla elettiin voimakasta kehittämisen ja muutosten kautta. Kun koboltti loppui ajateltiin, että vedenkulutus vähenee. Alkoi prosessin automatisointi ja se tiesi tiukkoja aikoja. Ihmisille piti osoittaa uusia työtehtäviä mutta ketään ei kuitenkaan tarvinnut irtisanoa. Prosessia kehitettäessä vesilaitoksen tehokin kasvoi. Kun se oli alkuaikoina noin 300 kuutiota tunnissa, seuraavassa vaiheessa teho kasvoi 550 kuutioon tunnissa. Nykyään teho on jo lähes 700 kuutiota tunnissa ja maksimissaan 900 kuutiota. Iso ongelma tuli eteen 90-luvulla, kun Öjanjärvessä alkoi esiintyä sinilevää. - Hiekkasuodatettu vesi ei enää kelvannut talousvedeksi, ja jouduimme rakentamaan aktiivihiilisuodattimet. Aluksi niitä oli kolme, nyt kuusi. Se oli iso haaste, kun vesi alkoi sinilevän takia haista ja maistua pahalle. - Aktiivihiilisuodattimet oli pakko rakentaa jo viranomaisvaatimusten vuoksi. Tehtaille puolestaan olisi ollut liian iso kuorma tehdä erikseen prosessi- ja talousvesiputket. Teimme omaa tuotekehittelyä, ja pienten alkuvaikeuksien jälkeen käyttöönotto onnistui lopulta hyvin. Tänä päivänä veden laatu täyt- Håkan Andersson ja vedenkäsittelijä Ilkka Hohenthal valvomolaboratoriotiloissa. - Kehittäminen on ollut minulle aina iso asia, Pelle Pelottomaksi itseään kutsuva Håkan Andersson sanoo. KIP Service haki palautetta sidosryhmiltään KIP Service teetti tammi-helmikuussa tutkimusprojektin, jossa mitattiin asiakas- ja toimittajayritysten tyytyväisyyttä KIP Servicen toimintaan. - Saadun palautteen perusteella on jo tehty joitain pienempiä toimenpiteitä. Sen lisäksi hyödynnämme tuloksia, kun kehitämme toimintaamme laajemmin. - Arvostamme sitä, että asiakas- ja toimittajayritykset ovat halunneet vaikuttaa meidän toimintaan osallistumalla haastatteluihin, kertoo KIP Servicen toimitusjohtaja Olli-Matti Airiola. Tutkimuksen toteutti Improve Research. Tulokset esitellään tarkemmin kesäkuun uutiskirjeessä.

3 3 Suurteollisuusalueella päättyy yksi aikakausi, kun vesilaitosmestari Håkan Andersson siirtyy virallisesti eläkkeelle elokuun lopulla. tää korkeatkin laatuvaatimukset, Andersson sanoo. Vesilaitos yhdistävä tekijä KIPin alueella Håkan Anderssonin intohimoista suhtautumista vesilaitokseen ja sen kehittämiseen on helppo ymmärtää. Onhan vesi ehdoton edellytys teollisuuden häiriöttömälle toiminnalle, minkä lisäksi vesilaitos palveluineen on konkreettinen koko suurteollisuusaluetta yhdistävä tekijä. - Vesilaitoksen laadukas toiminta ja sen kehittäminen varsinkin tilanteessa, jossa suurteollisuus investoi alueelle voimakkaasti, sitoo henkilökuntaa. Kolmella ihmisellä tämän pyörittäminen on todella haastavaa varsinkin, jos on perhettä ja harrastuksia. - Työntekijöiltä vaaditaan myös monipuolista osaamista, koska on osattava muun muassa vesikemiaa ja hallittava putkiston hoitoon liittyviä asioita. Jos esimerkiksi tietty linja suljetaan, meidän on tiedettävä, mihin asiakkaisiin sulkeminen vaikuttaa ja millä tavalla. Vesilaitosmestarin mukaan onkin tärkeää, että vesilaitoksen kehittämiseksi turvataan riittävä rahoitus. Myös sillä on hänen mielestään oma merkityksensä, kenen palveluksessa käyttöhenkilökunta työskentelee. - Hyvin tärkeä kysymys tulevaisuutta ajatellen on turvata Öjanjärven veden laatu. Kruunupyynjoen vedellä ei voida toimia sen korkeiden humus- ja rautapitoisuuksien takia, ja siksi on pystyttävä hyödyntämään Laajalahden hyvälaatuista vettä. Eläkkeelle jäävän Anderssonin äänessä on haikeutta, kun hän muistelee kuluneita vuosikymmeniä. - Olen todella nauttinut ajasta vesilaitoksella, vaikka erityisesti monet omistajavaihdokset ovat ajoittain vieneet resursseja varsinaiselta toiminnalta. On ollut hienoa olla kehittämässä vesilaitosta ja tuntea henkilökunnan luottamus työtäni kohtaan. Henkilökunnan kanssa on ollut aina hyvä toimia, ja meidän keskinäistä toimintaa on leimannut hyvä ilmapiiri ja arvostus. Toimettomaksi Andersson ei aio jäädä senkään jälkeen, kun eläkepäivät syksyllä virallisesti alkavat. - Ensimmäiseksi aion kohottaa yleiskuntoa. Sienestän, marjastan ja vietän aikaa mamman kanssa kotona ja lastenlasteni kanssa. Yksi tavoite on päästä kiertämään taas rasteja, innokkaana suunnistuksen ja hiihdon harrastajana tunnetuksi tullut vesimies suunnittelee. Muutos sähköpostijärjestelmässä Rentoudu Port Towerin saunatiloissa KIP Service irtaantui huhtikuun alussa Bolidenin sähköpostijärjestelmästä. Muutoksen johdosta KIP Servicen boliden.com-päätteiset osoitteet eivät ole enää käytössä tämän jälkeen. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi. Kevättalvi ja kevät ovat mitä parhainta aikaa yritysten, yhdistysten ja vaikkapa kaveriporukoiden ulkoilupäiville. Port Towerin lähistöltä löytyy erinomaisia maastoja ulkoiluhenkisille. Ulkoilupäivä kannattaa luonnollisesti huipentaa Port Towerin viihtyisissä saunatiloissa. Tilavaraukset puh

4 4 Monipuolista suunnitteluosaamista Kokkolassa toimii lukuisia paikallisia sekä kansainvälisiä suunnittelupalveluita tarjoavia yrityksiä. Seuraavassa koosteessa esitellään yhdeksän toimijaa, jotka tarjoavat eri alojen suunnittelua muun muassa KIPin alueen yrityksille. Ramboll Ramboll Oy on myynyt Kokkolan suurteollisuusalueelle erilaisia palveluita jo pitkään. Yhtiö jalkautui pysyvästi Kokkolaan vuonna 2008, jolloin Ramboll Finland Oy osti Sigma Konsultit Oy:n liiketoiminnan. Rambollin Pohjanmaan yksiköllä on toimipaikat Kokkolan lisäksi Vaasassa ja Seinäjoella. Useita kärkihankkeita - Jo Sigma Konsulteilla oli paljon projekteja suurteollisuusalueelle, ja toiminta alueella on jatkunut vilkkaana myös Rambollin aikana. Merkittävä muutos aikaisempaan on se, että Rambollin kautta voimme tarjota asiakkaille monia uusia palveluita, kertoo projektipäällikkö Pekka Kujala. - Ramboll tuottaa palveluita paikallisesti hyödyntäen koko organisaatiosta löytyvää osaamista, ja yhtiöllä on vahva paikallistuntemus esimerkiksi suurteollisuusalueesta, projektipäällikkö Pekka Kujala sanoo. Hänen mukaansa kärkihankkeita, joita yhtiön Pohjanmaan yksikkö KIPin alueelle erityisesti tarjoaa, on useita: infrahankkeet, tie- ja katualuesuunnittelu, liikennesuunnittelu sekä mittaukset ja karttapalvelut. - KIPin alueen kartta-aineistot ja virtuaalimallit ovat meillä jatkuvassa päivityksessä. Jonkin verran teemme myös maankäytön suunnittelua, joka on toimiston yksi vahvuusalueista sekä pohjatutkimuksia ja geosuunnittelua, Kujala jatkaa. Hänen mukaansa Rambollin tärkeimpiä kilpailutekijöitä ovat paikallisesti tuotettavat palvelut, paikallistuntemus, ammattitaitoinen henkilökunta sekä ajantasaiset työkalut ohjelmistoista mittauskalustoon. - Keskeistä palvelussamme on lisäksi se, että asiakkaat saavat käyttöönsä kaikki ne palvelut, joita Ramboll yleensä tuottaa. Olemme iloisia siitä, että asiantuntijamme ovat voineet palvella jo Sigma Konsulttien vuosista lähtien hyvin laajasti Kokkolan suurteollisuusalueen yrityksiä. Siinä meitä on auttanut myös kyky sopeutua ja räätälöidä asiakkaille hyvinkin yksilöllisiä palveluita, Kujala toteaa. Rambollin Pohjanmaan yksikössä työskentelee nelisenkymmentä työntekijää, joista Kokkolassa noin 15. Pöyry Pöyry on Suomen suurin suunnittelu- ja konsultointiyhtiö, joka hallitsee laajasti ympäristöön, kiinteistöihin ja infraan, teollisuuteen sekä energiaan liittyvät hankkeet. Samalla Pöyry on merkittävä kansainvälinen toimija, mutta toimiston päällikkö Kari Rauhalan mukaan se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Pöyry olisi vain suurasiakkaita varten. - Meidän periaatteena on ensimmäiseksi keskustella yhdessä asiakkaan kanssa niistä tarpeista, joita asiakkaalla on. Sen jälkeen etsimme parhaan mahdollisen ratkaisun, joka voi olla arvoltaan tuhat tai satatuhatta euroa, ja joskus kyse voi olla jopa laajoista tehdaskokonaisuuksista, Rauhala kuvaa Pöyryn hoitamien asiakkuuksien mittasuhteita. Palveluita asiakkaille lähietäisyydeltä Toimiston päällikkö Kari Rauhala vastaa Pöyryn asiakkuuksista Kokkolan suurteollisuusalueella sekä lähialueilla. Pöyry on uusin suunnittelun ja konsultoinnin toimija Kokkolassa, ja pääsiäisen alla työntekijöitä oli muuttopuuhissa Bolidenin entiseen pääkonttoriin. - Toimitamme suurteollisuusalueelle palveluita lähietäisyydeltä sillä periaatteella, että asiakkaalle riittää meidän suuntaan yksi yhteydenotto, jonka jälkeen hänellä on käytössään Pöyryn koko organisaation osaaminen ja palvelut, Rauhala esittelee. Kokkolaan siirtyy yhtiön Kaustisen toimipisteen henkilökunta, joka hoitaa ympäristötutkimuksiin liittyviä toimeksiantoja kuten päästö- ja vaikutustarkkailuja, ympäristölupahakemuksia sekä erilaisia luonto- ja ympäristöselvityksiä. Lisäksi Pöyry rekrytoi parhaillaan uutta henkilökuntaa rakenne-, laitos-, prosessisähkö- ja automaatio-, LVIAS-suunnitteluun sekä projektien hoitoon. - Pöyryn yksi vahvuus on palvelutuotannon laajuus. Emme tee pelkästään rakenne- tai sähkösuunnittelua, vaan voimme toteuttaa koko projektin alkaen lupa-asioista ja viranomaisselvityksistä. - Kokkolassa sijaitseva kansainvälisesti merkittävä epäorgaanisen kemian keskittymä sekä alueen ja sataman vireä kehittäminen ovat syitä, miksi Pöyry on päättänyt avata paikallistoimiston Kokkolaan, Rauhala sanoo. Toimiston palveluita tullaan kehittämään hänen mukaansa alueen asiakkaiden tarpeiden mukaan.

5 5 Outotec Outotec panostaa tällä hetkellä vahvasti palveluliiketoimintansa kehittämiseen. - Services -liiketoiminta-alue elää juuri nyt voimakasta kasvua. Kokkolassa olemme voineet toimia paikallisesti Servicen edelläkävijöinä, sillä täällä palvelujamme on ollut saatavilla jo vuodesta 2003 lähtien, sanoo Outotec Finland Oy:n Kokkolan yksikön päällikkö Jukka Hautaniemi. Hänen mukaansa yhtiön strategisena tavoitteena on olla asiakkaan mukana esimerkiksi uuden tehdasinvestoinnin koko elinkaaren ajan. - Outotec tarjoaa huippuluokan ratkaisut laitoksen koko elinkaaren ajaksi, oli kyse uudesta tai olemassa olevasta laitoksesta. Sen ansiosta asiakkaat voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja luottaa siihen, että heidän prosessinsa ja laitoksensa toimivat mahdollisimman ympäristöystävällisesti, tehokkaasti ja ilman odottamattomia seisokkeja. Vahvaa osaamista metallurgisesta teollisuudesta - Outotecin ydinosaaminen liittyy tulevaisuudessakin metallurgiselle teollisuudelle tuotettaviin palveluihin, Kokkolan yksikön päällikkö Jukka Hautaniemi sanoo. KIPin alueella Outotecin suurin työllistäjä on Boliden, minkä lisäksi meitä työllistää myös muun muassa KIP Service. - Olemme aktiivisesti mukana sinkkitehtaan investointien ja muutostöiden suunnittelussa kulloisestakin toimeksiannosta riippuen. Meidän suurin osa-alue on mekaaninen suunnittelu, jonka lisäksi meillä on sähkö-, automaatio- ja rakennussuunnittelua ja projektinhoito-osaamista, Hautaniemi kertoo. Paikallisesta näkökulmasta Outotecin suurimpia vahvuuksia ovat hänen mukaansa sinkkitehtaan ja prosessien tuntemus sekä työkalujen ja suunnittelutyölajien laaja-alainen repertuaari. Sitä kautta avautuu mahdollisuus hoitaa isoja kokonaisuuksia hyödyntäen Outotecin käytössä olevaa vahvaa kansainvälistä osaamista metallurgisista ratkaisuista. - Luonnollisesti olemme kiinnostuneita kaikkien suurteollisuusalueen toimijoiden suunnittelutarpeista. Keskustelemme mielellämme tarkemmin, oli kyse paikallisesta tai laajemmin Outotecin palvelukokonaisuuteen liittyvästä kysymyksestä, Hautaniemi sanoo. Fouga IT IT-palveluita ja ohjelmistoratkaisuja tuottava Fouga IT Oy on uusin Port Towerista käsin myös suurteollisuusalueella toimiva palvelualan yritys. - Muutamme Port Toweriin kesäkuussa, koska sieltä pääsemme palvelemaan KIPin aluetta entistä lähempää. Uudet tilat tarjoavat lisäksi paremmat puitteet nykyiselle toiminnalle, ja ne mahdollistavat yrityksen kasvun tulevina vuosina, sanovat toimitusjohtaja Teemu Korpiaho ja myyntipäällikkö Jyrki Veijola. Heidän mukaansa Fouga IT pystyy tuottamaan kaikkein suurimmillekin toimijoille koko repertuaarin käsittäviä palveluita alkaen määrittelystä sekä suunnittelusta, ja päätyen käyttöönottoon ja ylläpitoon. - Energiayhtiöille tuotamme ja ylläpidämme mittaroinnin elinkaaren hallintaan suunnattua ohjelmistokonseptia sekä tuotamme IT-palveluja laajassa mittakaavassa. - Pietarsaaressa UPM:n tehdasalueella on parhaillaan käyttöönotossa yhdessä YIT:n kanssa kehittämämme paikkatietoon perustuva ohjelmisto, jolla hoidetaan alueen valaistuksen ennakoivaa kunnossapitoa ja huoltoa. - Parhaillaan suunnittelussa on satama-alueen langaton runkoverkko. - Sen lisäksi toimitamme ja käyttöönotamme esimerkiksi Lemonsoft-toiminnanohjausjärjestelmiä ja M-Files-tiedonhallintajärjestelmiä, Korpiaho ja Veijola kertovat. Paikallinen ja ketterä toimija Teemu Korpiaho (vas.) ja Jyrki Veijola sekä Fouga IT:lle viime vuonna myönnetyt todistukset ISO 9001-laatusertifikaatista ja ISO ympäristösertifikaatista. Toimitusjohtajan mukaan ohjelmistosuunnittelun osaaminen kehittää Fouga IT:n näkemystä siitä, mikä on asiakkaille parasta pitkällä tähtäimellä. - Meidän missiona on tehdä yritysten IT:stä arkipäivää eli osoittaa, ettei se ole rakettitiedettä sen enempää kustannuksiltaan kuin lähestyttävyydeltään. Fouga IT:n visiona puolestaan on olla asiakkaille haluttu kumppani ja myös energiasektorilla merkittävä ohjelmistotoimittaja. - Fouga IT on paikallinen toimija, jonka vahvuuksia ovat ketteryys ja laaja palvelutuotanto. Pystymme tarjoamaan asiakkaille laidasta laitaan kaiken sen, mitä yritys IT:n osalta tarvitsee, Veijola jatkaa. Vuonna 2010 perustetussa yrityksessä on meneillään kasvuvaihe. Tänä vuonna yritys on palkannut neljä uutta työntekijää, ja henkilökunnan määrä on nyt yhteensä 12 työntekijää.

6 6 Merius Kokkolalainen Merius Oy on asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa teollisuudelle suunnittelu-, konsultointi- ja projektinhallintapalveluita. Toimitusjohtaja Hannu Sarja kertoo, että suunnittelu-, konsultointi- ja projektinhallintapalvelut käsittävät teknisen suunnittelun, koneturvallisuuden, budjetoinnin ja investointien kustannuslaskennan, projektinhallintapalvelut sekä teknisen laskennan (FE-analyysit). Meriuksen tuottamiin ratkaisuihin sisältyvät laitokset ja tuotantolinjat, koneet ja laitteet, vaativat teräsrakenteet, nosto- ja siirtolaitteet, putkisillat ja putkistot. - Laitossuunnitteluumme kuuluvat muun muassa esisuunnittelu, layout-suunnittelu, teräsrakennesuunnittelu, hoitotasosuunnittelu, putkistosuunnittelu, rakenteiden tekninen laskenta sekä investointien kustannuslaskenta. Palvelemme asiakkaitamme lisäksi asennusvalvontaan, käyttöönottoon ja koulutukseen liittyvissä asioissa, Sarja kertoo. Meriuksella on kokemusta myös vaativista nosto- ja siirtolaitteiden suunnittelusta. - Olemme tuottaneet suuriin - Meriuksen kehittämä innovaatio liittyy liikkuvaan laserkeilaukseen, jossa kerätään tietoa olemassa olevista rakenteista, niin sanottuja as built -tietoja, digitaaliseen muotoon, toimitusjohtaja Hannu Sarja kertoo. satama- ja siltanostureihin mittavia mekaniikan muutossuunnitteluja ja tuottaneet myös niihin liittyvät normien vaatimat teknisen laskennan tarkastelut. Samoin erilaisia kappaletavaran ja materiaalin siirtolaitteita sekä kuljettimia on suunniteltu läpi koko yrityksen historian. Kuljetinjärjestelmiä Merius on suunnitellut muun muassa erilaisiin tuotantolinjoihin, satamiin ja varastoihin. Tulevaisuuteen kasvuhakuisesti Hannu Sarjan mukaan Merius kehittää edelleen toimintaansa kasvuhakuisesti. Merkittävässä roolissa on Tekes-hankkeeksi edennyt yrityksen oma innovaatio, jossa perinteinen laserkeilausteknologian soveltaminen viedään täysin uudelle tasolle. - Innovaatio liittyy liikkuvaan laserkeilaukseen, jossa kerätään tietoa olemassa olevista rakenteista, niin sanottuja as built - tietoja, digitaaliseen muotoon. Tuloksista syntyy virtuaalisia tehtaita, jotka tukevat 3D mallintamalla tuotettujen kokonaispalvelujemme lisäksi teollisuusorganisaatioiden eri sidosryhmien toimintoja aina kunnossapidosta yrityksen ylimpään johtoon. Etteplan Etteplan on Suomen suurin ja yksi Pohjoismaiden suurimmista insinööritaloista. Yrityksen suunnitteluosaaminen on laajaa ja 30 toimintavuoden aikana on kertynyt merkittävää suunnittelumenetelmä- ja toimialaosaamista. Tämän tietotaidon ansiosta on Etteplan noussut suunnittelualan edelläkävijäksi tuotteistettujen suunnittelutyön palvelujen tarjoajana. - Yksi Etteplanin vahvuuksista on, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme paikallisesti koko konsernin osaamista. Näin myös Kokkolassa. Meillä on paikallisesti vastuullinen projektinjohtaja, ja asiakkaan tarvitsema Daniel Stenvall työskentelee Etteplanin suunnittelijana Port Towerin tiloissa. palvelu hoidetaan yhtiön laajuisesti. Kokkolassa Etteplanilla on työskennellyt tiimejä, joissa on ollut yhtiön työntekijöitä esimerkiksi Vaasasta, Raahesta ja Oulusta. Toimitilat Port Towerissa tukevat hyvin perusajatustamme, sanoo Etteplanin aluejohtaja Mika Oijennus. Huippuosaamista myös teknisessä dokumentoinnissa Kokkolan suurteollisuusalueelle Etteplan tarjoaa muun muassa laitos- ja kunnossapitosuunnittelua, kone- ja laitesuunnittelua, sähköautomaatiosuun-nittelua ja lujuuslaskentaa. - Meiltä löytyy hyvin paljon muutakin osaamista, kuten Kiinasta tuotetut laadunvarmistus-, offshoring- ja teknologiansiirtopalvelut. Konsernilla työskentelee Shanghaissa ja Kunshanissa noin 200 henkilöä, joilla on erittäin vahva kokemus suunnittelutoiminnan jalkauttamisesta Kiinan markkinoille. - Yksi Etteplanin erityisosaamisen alue on tekninen dokumentointi, jossa tarjoamme asiakkaalle palveluja tuotteen koko elinkaaren ajalle. Ostettuamme hollantilaisen Tedopres Internationalin keväällä 2012 Etteplanista tuli Euroopan edistyksellisin palveluntarjoaja teknisen tuoteinformaation alueella. - Joustavan toimintamallimme ansiosta pystymme tarjoamaan korkealaatuisia teknisen dokumentoinnin palveluita myös Kokkolassa toimiville yrityksille, Oijennus kertoo.

7 7 Schneider Electric Schneider Electric Buildings on mukana Kokkolan suurteollisuusalueella asiakkaidensa rakennusautomaation suunnittelussa, konsultoinnissa, suunnittelun ohjauksessa ja toteutuksessa. - Schneiderin vankka kokemus toteutuksesta tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa myös projektien suunnitteluvaiheessa, koska yhtiössä on laajaa ja pitkäaikaista osaamista siitä, miten kulloisetkin ratkaisut pitää toteuttaa, sanoo toteutuspäällikkö Jere Leskiranta. Energiankulutusta vähentäviä ratkaisuja Energiakustannusten noustessa yrityksille on entistä tärkeämpää löytää energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. - Olemme kansainvälinen yritys, jonka työntekijöiltä löytyy paljon ammattitaitoa seurata asiakkaidensa erilaisia kiinteistöjä sekä tarjota niihin liittyen energiankulutusta vähentäviä ratkaisuja. Schneiderilla on valmiudet toimia asiakkaan kumppanina kiinteistön koko elinkaaren ajan alkaen piirustuspöytävaiheesta käyttöönottoon ja huoltoon. Toteutuspäällikkö Jere Leskirannan mukaan Schneiderin asiakkailla on käytössään maailmanlaajuisesti toimivan yhtiön koko osaaminen myös paikallisesti. Meidän tehtävänä on tuottaa kiinteistöön liittyviä palveluita siten, että asiakas voi keskittyä varsinaiseen ydinliiketoimintaansa, Leskiranta toteaa. Schneiderilla on toimitilat Port Towerissa, missä työskentelee kolme yrityksen työntekijää. Maintpartner Maintpartner on tuottanut kunnossapitopalveluiden lisäksi jo pitkään suunnittelupalveluita Kokkolan suurteollisuusalueen yrityksille. Siihen perustuu myös yrityksen yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä. - Meillä on palveluksessamme pitkäaikaisia työntekijöitä, jotka tuntevat erittäin hyvin alueen yritysten toimintoja. Pystymme reagoimaan asiakkaiden tarpeisiin nopeasti lähietäisyydeltä, tunnemme paikat ja Maintpartnerin suunnittelijat tuntevat esimerkiksi asiakkaiden prosessit, kertoo mekaanisesta suunnittelusta vastaava suunnittelupäällikkö Jouko Riihimäki. - Maintpartnerin mekaanisen suunnittelun tiimi tekee pääsääntöisesti laitossuunnittelua ja siihen liittyvää putkistojen layout-suunnittelua. Putkistosuunnittelu on vahvin osa-alueemme, ja se työllistää meitä eniten. Jonkin verran hoidamme lisäksi yritysten prosessisuunnittelua. KIPin alueella noin 150 työntekijää - Maintpartnerin työntekijät tuntevat erittäin hyvin suurteollisuusalueen yritysten toiminnot, suunnittelupäällikkö Jouko Riihimäki korostaa. - Maintpartnerin Kokkolan yksikössä työskentelee myös sähköja automaatiosuunnittelijoita. He tekevät sovellus- ja kenttäsuunnittelua asiakkaiden laitoksiin sekä projektointia. Suurteollisuusalueella Maintpartnerilla on yhteensä noin 150 työntekijää, joista suunnittelupalveluita tuottaa kaikkiaan parikymmentä henkilöä. Riihimäen mukaan luottamuksellisuus ja luotettavuus ovat ehdoton osa yhteistyötä. Maintpartnerin vahvuuksiin kuuluvat myös nykyaikaiset suunnittelujärjestelmät. Tapauskohtaisesti räätälöidyt palvelut takaavat sen, että asiakkaat voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa. Metso Automation - Metso Automationilla löytyy osaamista laajasti eri osa-alueilta kuten kenttälaitteista, venttiileistä, prosessilaitteista sekä automaatio- ja informaatiojärjestelmistä. Kehitämme myös suurteollisuusalueen yrityksille erilaisia lisäarvoa tuottavia palveluita sekä niihin liittyviä teknisiä tuotteita. Sen lisäksi tuemme käyttöönottoja, hoidamme ylläpitoa ja koulutamme, kertoo palvelutuoteryhmän vetäjä Jani Honga. Hänen mukaansa Metso Automationin keskeinen menestystekijä on asiakaslähtöisyys. Honga itse työskentelee Port Towerissa, mistä on lyhyt etäisyys KIPin alueen asiakasyrityksiin. Laaja tietämys eri segmenteistä - Metson ydinosaaminen on laajassa tietämyksessä teollisuuden eri segmenteistä sekä osaaminen niihin liittyvissä automaatioratkaisuissa. Olennaisena osana tähän liittyy läsnäolo paikallisesti, jolloin voimme tuottaa palveluita lähellä asiakasta. Itselläni on vahva kokemus asiakasrajapinnassa työskentelystä ja nyt myös kehittämisestä, Honga kertoo. - Metso Automationin periaatteena on asiakaslähtöisyys, eli räätälöimme asiakkaan tarpeista lähteviä ratkaisuja, palvelutuoteryhmän vetäjä Jani Honga sanoo. Metso Automationin laajaan palvelukokonaisuuteen kuuluvat muun muassa elinkaarisuunnittelu, ennakoiva kunnossapito, varaosapalvelu Metson tuotteisiin, räätälöidyt asiakaskoulutukset sekä modernisoinnit ja päivitykset.

8 8 Sähköinen päiväkirja helpottaa raportointia Suurteollisuusalueella työskentelevillä vartijoilla on parhaillaan koekäytössä sähköinen päiväkirjaohjelma. Uudistuksen ansiosta raportointi helpottuu ja kaikki tapahtuvat löytyvät jatkossa yhdestä järjestelmästä. Tähän saakka vartijat ovat tehneet erikseen tapahtumailmoitukset ja hälytysilmoitukset. Sen lisäksi käytössä on ollut erillinen päiväkirja sähköpostiohjelmassa. Uudessa sähköisessä päiväkirjassa kaikki vartijoiden tekemät tapahtumailmoitukset menevät suoraan päiväkirjaan. Sieltä vuoroesimies käy läpi kaikki ilmoitukset ja tekee tarvittavat toimenpiteet. - Jos kyseessä on vaikkapa vaaratilanne, joka vaatii KIP Servicen toimenpiteitä, vuoroesimies lähettää vaaratilanneilmoituksen Pro 24:een. Mikäli tapahtuma koskee jotakin alueen yhtiötä, se näkyy KIP Servicen intrassa, johon asiakasyrityksille tulee pääsyoikeudet. Jos ilmoitus Uudessa järjestelmässä tapahtuneet rikkeet voidaan dokumentoida myös kuvin, kuten tässä tapauksessa vartija Pauli Viitasen tekemänä. ei edellytä toimenpiteitä, vuoroesimies pelkästään kuittaa sen luetuksi, kertoo KIP Servicen toimitusjohtaja Olli-Matti Airiola. Yksi osa palvelua on liikennepoikkeamien, muun muassa virhepysäköintien, raportointi. Jatkossa tapahtuneet rikkeet voidaan dokumentoida myös kuvin ja liittää kuva mukaan kyseiseen Woikosken investointi etenee aikataulussaan Oy Woikoski Ab:n 35 miljoonan euron investointi Kokkolan suurteollisuusalueelle etenee aikataulun mukaisesti. - Rakennus on valmistumassa, eli pilarit ovat paikallaan ja parhaillaan tehdään seiniä sekä sokkeleita. Ilmakaasutehtaan päälaitteet ovat lähtövalmiina Italiassa, ja niiden arvioidaan saapuvan Kokkolaan viikolla 21. KIPin alue saa uuden maamerkin kesäkuun Oy Woikoski Ab:n toimitusjohtaja Kalevi Korjala (vas.) ja projektipäällikkö Erkka Hautanen. alkupuolella, jolloin pystytetään 60 metriä korkea Cold Box. Ilmakaasutehtaan käyttöönotto tapahtuu vielä kuluvan vuoden aikana, kertoo Woikosken projektipäällikkö Erkka Hautanen. Yhtiön investointi luo myös uusia työpaikkoja. Neljä ensimmäistä uutta työntekijää aloittivat Woikosken palveluksessa prosessiopinnoilla heti pääsiäisen jälkeen. Woikosken investointi käsittää happea, typpeä ja argonia valmistavan ilmatislaamon lisäksi vedyn tuotantolaitoksen rakentamisen. Yhtiön toimitusjohtajan Kalevi Korjalan mukaan kyseessä on mittava investointi yhtiölle, jonka vuotuinen liikevaihto on 41 miljoonaa euroa. - Yritys tarvitsee jatkuvuutta, ja sen takia halusimme investoida tulevaisuuteen jo tässä vaiheessa. KIPin alueella ympärillä raporttiin. Kosila Digimedian kehittämä uusi järjestelmä toimii sekä mobiililla että tietokoneella. on erittäin hyvä infra ja Kokkolan yrittäjäystävällisyyden huomasimme jo silloin, kun teimme Kokkolaan ensimmäisen investointipäätöksen, Korjala sanoi Kokkolassa pidetyssä suurinvestoinnin julkistamistilaisuudessa. Servis Uutiskirje Julkaisija: KIP Service Oy Päätoimittaja: Olli-Matti Airiola puh Jakelu: KIP Service Oy:n asiakkaat ja sidosryhmät. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tuottaja: T:mi CommJob/ Jorma Uusitalo

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa.

Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Co-Automation on alansa edelläkävijä automaation ja robotiikan hyödyntämisessä valmistavan teollisuuden automaatioratkaisuissa. Haemme nyt kasvun vauhdittamiseksi lisää kokeneita ammattilaisia. Työpaikkasi

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

XoomPoint Palvelut. Digitaalisen sisällön tuotantopalvelut Verkko-oppimisen kehittämisen koulutukset Digitaalisen oppimisen konsultointi

XoomPoint Palvelut. Digitaalisen sisällön tuotantopalvelut Verkko-oppimisen kehittämisen koulutukset Digitaalisen oppimisen konsultointi XoomPoint Palvelut Digitaalisen sisällön tuotantopalvelut Verkko-oppimisen kehittämisen koulutukset Digitaalisen oppimisen konsultointi Digitaalisen oppimisen palvelut yrityksesi tarpeisiin Sisältöpalvelut

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Masor Works Masor Works

Masor Works Masor Works Luotettava kumppanisi teollisuuden asennus- ja kunnossapitotöihin Masor Works Masor Works Palvelemme niin suuria kunnallisia konserneja kuin pieniä yksityisiä yrityksiä aina samalla tehokkuudella ja palveluasenteella.

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Solnet Green Energy Oy

Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy - Avainlukuja Vuonna 2014 perustettu Suomalainen pk-yritys Liikevaihto ensimmäisenä vuotena 184 K Liikevaihto toisena vuotena 2,5 M Henkilöstö 6 Vuoden 2016

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 LOISTE OY DIGITALISAATION AVULLA UUTTA LIIKETOIMINTAA - CASE LOISTE EERO LUHTANIEMI AGENDA Loiste-konserni Digitalisaatio Kehityshaasteet energiayhtiössä Talousprosessien

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITON TAPAHTUMA 25.2

KIINTEISTÖLIITON TAPAHTUMA 25.2 KIINTEISTÖLIITON TAPAHTUMA 25.2 22.2.2016 Pauli Riikola ESITYKSEN SISÄLTÖ 1 Consti lyhyesti 2 Urakoitsijan toiveita muilta osapuolilta 3 Määräsidonnaisten kustannusten ymmärtäminen 4 Lisä- ja muutostöiden

Lisätiedot

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET. LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET. LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy Vuoteen 2020 mennessä Pöyry on: Globaali suunnannäyttäjä, joka suunnittelee tasapainoisia

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

NPP 1 Hanhikivi Kokemuksia rakentamisen alkumetreiltä. Seppo Ylitapio Yksikön johtaja, Pohjois-Suomi

NPP 1 Hanhikivi Kokemuksia rakentamisen alkumetreiltä. Seppo Ylitapio Yksikön johtaja, Pohjois-Suomi NPP 1 Hanhikivi Kokemuksia rakentamisen alkumetreiltä Seppo Ylitapio Yksikön johtaja, Pohjois-Suomi Destia Oy MISTÄ YRITYKSESSÄ ON KYSE Destia Oy on 100 %:sti kotimainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö,

Lisätiedot

HIERONTAAN nopeasti. Asiakkaat haluavat TYÖSKENTELE. HUOM! Lue sivulta 5 miten tuo muodostuu! MUKANA VASTAAMASSA KYSYNTÄÄN? JA VAIVATTOMASTI...

HIERONTAAN nopeasti. Asiakkaat haluavat TYÖSKENTELE. HUOM! Lue sivulta 5 miten tuo muodostuu! MUKANA VASTAAMASSA KYSYNTÄÄN? JA VAIVATTOMASTI... Asiakkaat haluavat HIERONTAAN nopeasti JA VAIVATTOMASTI... OLETKO SINÄ MUKANA VASTAAMASSA KYSYNTÄÄN? 5200 kuukaudessa kun teet viisi 60 min. hierontaa päivässä REKRYTOI UUSIA HIEROJIA... ANSAITSE MERKITTÄVÄSTI

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Teline- ja eristystöiden ammattilainen

Teline- ja eristystöiden ammattilainen Teline- ja eristystöiden ammattilainen PEPT on vuonna 1992 perustettu perheyritys, jonka merkittävintä osaamista ovat teollisuuden eristys- ja telinetyöt sekä LVI-eristäminen. PEPT tarjoaa teollisuudelle

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

LÄNNEN RAIL SYSTEMS. Lännen - Rataympäristön monitoimikone. Luo mahdollisuuksia

LÄNNEN RAIL SYSTEMS. Lännen - Rataympäristön monitoimikone. Luo mahdollisuuksia Luo mahdollisuuksia LÄNNEN RAIL SYSTEMS HYVIN LIIKKUVA LÄNNEN RAIL MONITOIMIKONE ON TUOTTAVA, TURVALLINEN JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN SÄHKÖRATARAKENTAMISESSA JA RATAYMPÄRISTÖN KUNNOSSAPIDOSSA Lännen - Rataympäristön

Lisätiedot

Transferring know-how. ALMA Consulting Oy

Transferring know-how. ALMA Consulting Oy Transferring know-how ALMA Consulting Oy ALMA Consulting Oy - Olemme tehneet ohjelmistoratkaisuja ja palveluita elinkaarenhallintaan ja sen osaalueisiin vuodesta 1986 lähtien. - Ratkaisumme perustuvat

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä,

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, 18.4.2016 MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA ARVOT JA ARVOKETJUT MUUTTUVAT MINKÄ PITÄÄ MUUTTUA

Lisätiedot

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Suonenjoki 4.4.2013 ProAgria Etelä-Suomi ry, Kouvola Tuula Repo kehitysjohtaja, MMM p. 040 588 0958, vaihde 020 747 3434 tuula.repo@proagria.fi Yhteistyösopimus

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!"

RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin. Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin! RST-kalusteet perustarpeista vaativiin erikoiskohteisiin "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!" Miksi VisioMediltä? Ammatilaisosaamista Me VisioMedillä olemme perehtyneet erilaisiin vaativiin

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen

Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2009 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä tammi maaliskuussa 2009 Haastava markkinaympäristö MacGREGORin vakaa suoritus jatkui Huoltoliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Koja - ilman ammattilainen

Koja - ilman ammattilainen Koja - ilman ammattilainen Oasis of The Seas Luotettavat ja yksilölliset ratkaisut ilmankäsittelyyn Koja Oy tuottaa laadukkaita ja elinkaarikustannuksiltaan edullisia ilmankäsittelylaitteita ja prosessipuhaltimia

Lisätiedot

Bravidan David Ednerin haastattelu

Bravidan David Ednerin haastattelu Bravidan David Ednerin haastattelu Bravida on pohjoismaiden johtava kiinteistöjen teknisten asennusten sekä huolto- ja ylläpitopalvelujen kokonaistoimittaja, jolla on noin 9 000 Keväällä 2016 Symbrio haastatteli

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö www.outokumpu.com Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet:

Lisätiedot

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus BEIJER OY BEIJER OY Beijers on suomalainen, metalliteollisuuden tekniseen maahantuontiin erikoistunut yritys. Palvelemme metallurgisen teollisuuden sekä valimo- ja konepajateollisuuden yrityksiä. Toimintamme

Lisätiedot

Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalvelut puitesopimus, tarjousten arviointi

Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalvelut puitesopimus, tarjousten arviointi Pöytäkirja 1(13) Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalvelut puitesopimus, tarjousten arviointi 1 Laatuarviointiryhmä Hankkeen Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalvelut puitesopimus 2016-2017

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

Kemijoki Oy esittäytyy

Kemijoki Oy esittäytyy Kemijoki Oy esittäytyy Ismo Heikkilä Fingridin verkkotoimikunta 25.2.2016 1 Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja 20 voimalaitosta, kolmannes Suomen vesisähköstä Tuotanto 5 333 GWh (2015) Kokonaisteho

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Tähtäimessä vieläkin vihreämpi huolto KONE etsii jatkuvasti uusia, innovatiivisia tapoja vähentää toimintojensa ympäristövaikutuksia. Huoltomiehillämme on maailmanlaajuisesti käytössään 10,000 huoltoautoa.

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta 2.9.2013 Exel Composites Reinforcing Your Business Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Paikallista energiaa ja vesihuoltoa

Paikallista energiaa ja vesihuoltoa Kemijärven lämpö ja vesi Paikallista energiaa ja vesihuoltoa Kaukolämpö tuotetaan paikallisesti kotimaisilla polttoaineilla. Kattavat palvelut asiantuntemuksella Kemijärven lämpö ja vesi Oy aloitti toimintansa

Lisätiedot