Pohjoismainen uutiskirje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjoismainen uutiskirje"

Transkriptio

1 Pohjoismainen uutiskirje Suomi - Ruotsi - Norja - Tanska Marraskuu 211 Tämän numeron artikkelit: Tervetuloa Tervetuloa lukemaan Radiometerin ensimmäistä pohjoismaista uutiskirjettä, joka on toteutettu yhteistyössä Suomen, Ruotsin ja Norjan Triolab -yritysten ja Radiometer Medicalin kanssa. Uutiskirje tullaan julkaisemaan kolme kertaa vuodessa, ja kirjeet tulevat sisältämään kolme tai neljä artikkelia sekä haastatteluja. Artikkeleissa ja haastatteluissa käyttäjät Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta jakavat kokemuksiaan ja tietämystään lukijan kanssa. Lääketieteellisen näkökulman sijaan artikkeleissa kiinnitetään enemmän huomiota käytännön asioihin, jotka liittyvät akuuttihoidon parametrien mittaamiseen. Artikkeleiden ja haastattelujen lisäksi sisällytämme jokaiseen uutiskirjeeseen linkkejä acutecaretesting.org -sivuston hyödyllisiin artikkeleihin sekä jaamme ajankohtaista tietoa Radiometer Medicalilta. Lisäksi tiedotamme uutiskirjeessä käyttäjäpäivistä, erilaisista koulutustapahtumista, näyttelyistä sekä muista ajankohtaisista asioista, jotka koskevat Radiometer Medicalin laitteiden käyttäjiä. Toivomme, että Sinulle on hyötyä tästä uutiskirjeestä. Mikäli haluat ehdottaa meille uutiskirjeissä käsiteltäviä aiheita, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse Antoisia lukuhetkiä Jussi Kurittu Myyntijohtaja Triolab Oy 1st Automatic - uusi toimintamalli verikaasuanalyysien luotettavampaan identifiointiin Käyttökoulutus -päivänpolttava aihe AQT9 FLEX - Evaluaatioraportti Haukelandin yliopistollisesta keskussairaalasta, Bergenistä. Laktaatti - tärkeä parametri akuuttihoidossa

2 Pic. 1. Töölö Hospital Pic. 2. TöölHospital FlexLink - uusi toimintamalli verikaasuanalyysien luotettavampaan identifiointiin Elina Ristola, Jaana Kotila and Petra Ylikukkonen Helsingin yliopistollinen keskussairaala Tarkoituksena oli Töölön sairaalan neurokirurgian tehovalvontaosaston ja laboratorion keskinäisen yhteistyön kehittäminen ja potilasturvallisuuden varmistaminen. Tavoitteena on luoda uusi toimintamalli, joka helpottaa hoitajien työtä niin osastolla kuin laboratoriossakin. saapumista potilaspaikalla. Laboratorion kannalta virheiden minimointi on tärkeää, koska heiltä kului aiemmin turhaan työaikaa virheel listen laboratoriotulosten poistamiseen ja korjaamiseen. Johtopäätökset Taustaa Töölön sairaalan neurokirurgian tehovalvontaosasto on 16-paikkainen, ja se toimii kolmessa eri huoneessa. Potilaiden verikaasut mitataan vähintään neljä kertaa vuorokaudessa. Osastolla on oma verikaasuanalysaattori, jossa näytteet tehdään. Ongelmana on satunnaisesti ollut potilaan ja näytteen sekoittuminen, jolloin näyteruisku ja potilaan henkilötiedot ovat menneet sekaisin ja vastaus on saattanut mennä toiselle potilaalle. Yhteistyössä Töölön sairaalan laboratorion kanssa otimme neurokirurgian tehovalvontaosastolla ensimmäisinä Suomessa pilottina käyttöön FlexLink -järjestelmän, jonka avulla pyritään minimoimaan verikaasuanalyysien virheitä. Suuressa yksikössä vir- heiden todennäköisyys lisääntyy kiireessä, ja halusimme minimoida potilaan hoitoon olennaisesti vaikuttavat virheet. Menetelmät Uuden toimintamallin mahdollistamiseksi jokaiselle potilaspaikalle hankittiin oma viivakoodinlukija ja potilaspaikkojen tietokoneisiin asennettiin verkkopohjainen FlexLink -sovellus, joka yhdistää näytteen ja potilaan henkilötiedot heti näytteenoton jälkeen. Kun tiedot on yhdistetty, ruisku jätetään analysaattoriin. Näytteiden sekoittumisen vaaraa ei ole, koska jokaisessa ruiskussa on yksilöl linen viivakoodi, johon tiedot ovat sovelluksen avulla yhdistyneet. Analysaattori tekee näytteen ja lähettää vastauksen automaattisesti potilastietojärjestelmään. Uusi toimintamalli säästää hoitajien työaikaa, koska nyt hoitajan ei tarvitse enää yhdistää potilastietoja analysaattorilla ja odottaa näytteen analysointia. Tulokset Teetimme osastolla helmikuussa 211 kyselyn uudesta toimintamallista, ja tulosten mukaan tärkeimpänä asiana koetaan potilaan identifioinnissa tapahtuneiden virheiden väheneminen, tai oikeammin häviäminen, ja tämän myötä potilasturvallisuuden edistäminen. Uusi FlexLink -toimintamalli on säästänyt hoitajan työaikaa, koska hoitaja voi odottaa vastauksen Tehovalvontaosastolla ja laboratoriossa ollaan todella tyytyväisiä uuteen toimintamalliin, ja se on koettu todella helpoksi omaksua ja ottaa käyttöön. Sen avulla virheiden mahdollisuus on minimoitu ja hoitajien työaikaa on säästetty niin osastolla kuin laboratoriossakin. FlexLink- toimintamalli on osoittautunut todella toimivaksi ja helpoksi käytännöksi osastollamme. Kyselyssä saatiin myös esille kehittämiskohteita, joihin jatkossa kiinnitetään huomiota. Kehittämiskohteita Omahoitajan tulee huomioida potilaan identifiointiin käytettävän tarran poistaminen potilaspaikalta, kun potilas siirtyy pois tehovalvonnasta. Viivakoodilukijoiden käytettävyyttä kehitetään jatkossa kiinnittämällä huomiota mm. niiden sijoitteluun potilaspaikalla. Tällä hetkellä suurin ongelma on potilaspaikalle sopivan ja käytännöllisen viivakoodilukijatelineen puuttuminen. Pic. 2. Töölö Hospital Pic. 3. Tö

3 Lene Vibeke Jespersen - Laatukoordinaattori Ditte Prebendorf Madsen - Bioanalyytikko Käyttökoulutus - päivänpolttava aihe Artikkelissa haastateltu Lene Vibeke Jespersenia, laatukoordinaattoria kliinisen biokemian laitokselta Kööpenhaminan yliopistollisesta keskussairaalasta ja Ditte Prebendorf Madsenia, bioanalyytikkoa kliinisen biokemian laitokselta Heirningin aluesairaalasta. Kööpenhaminasta Herningiin Lene Vibeke Jensen toimii laatukoordinaattorina kliinisen biokemian laitoksella Kööpenhaminan yliopistollisessa keskussairaalassa. Useimmat osastot, joille verikaasulaitteet on sijoitettu, ovat itse vastuussa kunnossapidosta, laadunvalvonnasta ja laitteiden käyttökoulutuksesta. Laatukoordinaattorin ominaisuudessa Lene osallistuu tällä hetkellä koulutuksiin, joissa opastetaan yli 1 5:aa laitteiden käyttäjää käyttämään useita eri osastoille sijoitettuja verikaasulaitteita. Ditte Prebendorf Madsen työskentelee bioanalyytikkona kliinisen biokemian laitoksella Heirningin aluesairaalassa. Ditte vastaa osastoilla olevien verikaasulaitteiden kunnossapidosta ja laadunvalvonnasta sekä opastaa noin 13:tä käyttäjää käyttämään teho- ja synnytysosastoille sijoitettuja verikaasuanalysaattoreita. Erilaisten diagnostisten laitteiden käyttö ja niiden tulosten hyödyntäminen on helpottunut, kun laitteet on sijoitettu yhä useammassa tanskalaisessa sairaalassa eri osastoille. Toisaalta akkreditoinnin myötä laitteiden laaduntarkkailu on lisääntynyt ja vaatimukset ovat kasvaneet. Sen takia laitteiden käyttökoulutukseen onkin kiinnitetty erityistä huomiota. Kysyimme kahdelta koulutusvastaavalta, millaisena haasteena he kokevat käyttökoulutuksen jatkuvasti haasteellisemmaksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Käyttökoulutuksen tukeminen ja koordinointi Meidän pitää olla koko ajan kouluttamassa ja sertifioimassa tuhansia sairaanhoitajia ja lääkäreitä ympäri Tanskaa käyttämään osastoille sijoitettuja laitteita. Jotta tämä haaste voidaan ottaa vastaan, tarvitaan sekä johdon että yksittäisten osastojen tukea. Heti koulutuksen alkuvaiheessa meidän koulutettavamme, joita on noin 13, kertoivat pitävänsä koulutusta hyödyllisenä, ja myös johdolta olemme saaneet hyvää palautetta. Olemme allekirjoittaneet vastuusopimuksen niiden kahden osastomme kanssa, joille laitteita on sijoitettu. Me painotamme muun muassa koulutettavien henkilökohtaista vastuuta, ja esimerkiksi laitteiden henkilökohtaisen sisäänkirjautumiskoodin paljastaminen jollekulle on ehdottomasti kielletty. Vastuusopimus ja vakiintuneet koulutuskäytännöt ovat antaneet meille tarvitsemamme tuen, Ditte Prebendorf Madsen Heirningin aluesairaalasta kertoo. Monella meidän osastollamme on ollut viimeiset 2 vuotta käytössä verikaasulaitteet, ja käytännöt ovat vakiintuneet. Osastomme ovat itse vastuussa verikaasulaitteiden käyttöön opastamisesta. Tämän takia joku voi kokea meidän tarjoamamme koulutuksen hyödyttömäksi ja vain ylimääräiseksi työksi. Koulutukset ovat kuitenkin olleet suosittuja, ja me tarvitsemmekin lisää resursseja yli 1 5 käyttäjän kouluttamiseen, Lene Vibeke Jensen Kööpenhaminan yliopistollisesta keskussairaalasta lisää. Käyttökoulutuksen erilaiset mallit Koulutukseen kuuluu 3 minuutin kasvokkain tapahtuva harjoittelu osastolla, jonka jälkeen pidetään koe. Kokeen jälkeen koulutettavat saavat henkilökohtaisen sisäänkirjautumiskoodin. Meidän mielestämme on tärkeää, että koulutukseen liitetään jo alussa harjoittelu, jotta vain koulutettu henkilökunta voisi käyttää laitteita, Ditte kertoo. Koulutus kestää noin tunnin, joten käyttäjät ovat osastolta pois vain sen ajan. Meidän koulutustarjontamme on useimmille osastoille vain lisä oman osaston tarjoamalle opastukselle. Me teemme parhaillaan yhteistyötä Kööpenhaminan muiden sairaaloiden kanssa laatiaksemme virtuaalikurssin, joka voisi olla kasvotusten tapahtuvan harjoittelun lisänä ja jota voisi käyttää myös kertauskoulutuksessa, sanoo Lene. Kolme nopeaa kysymystä Lenelle ja Dittelle Minkälaisia haasteita työhönne liittyy? Lene: Yksi suuri haaste on se, että koulutettavia on paljon. Jos haluaisi opettaa kaikki kerralla, se olisi todella suuri toimenpide. Käyttökoulutusta koskeva yhteistyösopimus, jonka olemme tehneet keskusjohdon kanssa, on avain meidän onnistumiselle. Ditte: Aika on haaste. Vaikka olisimmekin nyt kouluttaneet jokaisen laitteen käyttäjän, meidän pitäisi jo alkaa kouluttamaan uusia käyttäjiä, ja järjestää uudelleenkoulutuksia jo olemassa oleville käyttäjille. Se vaatii aikaa, jota voi olla vaikea löytää. Toiveenamme on, että jo silloin, kun me investoimme näihin laitteisiin, varautuisimme myös koulutukseen tarvittavaan budjettiin ja resursseihin. Lisäksi olisi hyvä, jos jokaisella osastolla olisi oma koulutusvastaava. Millä tavalla koette lisääntyvät vaatimukset, joita akkreditointi asettaa? Ditte: Akkreditointi on mielestäni positiivinen asia, koska sama tavoite meillä loppujen lopuksi on. Mutta on myönnettävä, että koulutuksen toteuttaminen ja kokeen laatiminen ovat vaatineet paljon työtä. Näiden lisäksi on vielä järjestettävä uudelleenkoulutus koulutuksen käyneille, Ditte sanoo. Viimeisimmässä akkreditointitarkastuksessa The Joint Commission kiinnitti huomiota käyttökoulutukseen ja erityisesti sen dokumentointiin. Siksi meidän täytyykin löytää jokin yhteinen ratkaisu käyttökoulutukselle ja sertifioinnille. Meihin kohdistuu siis paineita, mutta toisaalta juuri se saa myös meidät toimimaan, Lene kertoo. Millä tavalla toimittajat, kuten Radiometer Medical, voivat olla tukemassa käyttökoulutusta? Lene: Haluaisin mielellään saada heti Radiometer Medicalilta tiedon, kun joku osastoistamme aikoo investoida johonkin uuteen laitteeseen, jotta voisin heti alusta alkaen tarjota koulutusta ja toimia sparraajana. Lisäksi työtämme helpottaisi huomattavasti, jos Radiometer Medical loisi jonkun järjestelmän, jonka avulla olisi helpompi rekisteröidä käyttäjät, valvoa heidän koulutustasoaan sekä valvoa heidän käyttöoikeuksiaan hajasijoitettuihin laitteisiin. Tällaisen järjestelmän tulisi kuitenkin sopia yhteen meidän aikaisempien järjestelmiemme kanssa. Ditte: Käyttökoulutuksen valvontaa voisi parantaa jollakin yksinkertaisella järjestelmällä, jonka avulla voitaisiin valvoa ketkä käyttäjistä on jo koulutettu ja milloin heille pitää järjestää kertauskoulutusta. Voisimme myös laatia jotain sähköistä materiaalia, joka helpottaisi kouluttamista ja kokeen laatimista.

4 D-Dimeerin toistettavuustestaus Tehtiin mittaamalla kolmea eri kontrollitasoa kaksi kertaa päivässa päivän ajan. Kontrollimateriaali Mittauksia Keskiarvo SD D-dimeeri Taso 1 (Radiometer) 26,365,18 5, D-dimeeri 24 2,18,1 4,6 sitraattiplasmapuuli D-dimeeri Taso 2 (Radiometer) 26 6,29,414 6,6 D-dimeerin toistettavuus, HUS. Ei sisällä reagenssierien vaihtelua. Kontrollimateriaali Keskiarvo Sarjansisäinen Plasmapool,268 7,2 9,7 Plasmapool,72 4,6 6,9 Plasmapool 62,3 3,8 5,7 Lopullinen mittaustarkkuus ja toistettavuus Radiometerillä. Sis. reagenssierien vaihtelun. AQT 9 FLEX: Evaluaatioraportti Haukelandin yliopistollisesta keskussairaalasta, Bergenistä. Solveig Haugstad - LBK - Haugelandin yliopistosairaala, Bergen Taustaa Bergenin terveyskeskus tarvitsi uutta täysin automaattista vieritestauslaitetta D-dimeerin ja troponiini T:n analysointiin. Uuden potentiaalisen laitteen, Radiometer AQT9 FLEX:n, käyttäjäystävällisyyden ja menetelmien laadun arviointi suoritettiin Haukelandin yliopistollisessa keskussairaalassa. Evaluaatiossa hyödynnettiin seuraavia menetelmiä: STA-R/Diagnostica Stago (D-dimeeri -määritykset), Modular- E/Roche (Troponiini T määritykset) ja AQT 9 FLEX/Radiometer (sekä D-Dimeeriettä troponiini T määritykset). Kaikkien menetelmien mittausperiaatteena hyödynnetään immunologisia vastaainemäärityksiä. Evaluaatiossa tehtiin eri menetelmien korrelaatiotestauksia ja toistettavuusmäärityksiä. Päätelmät AQT9 FLEX osoittautui käyttäjäystävälliseksi, ja korrelaatio- ja toistettavuustestausten perusteella AQT9 FLEX:n D-dimeeri- Ja troponiini T määritykset osoittautuivat toimiviksi. AQT9 FLEX päädyttiin ottamaan rutiinikäyttöön Bergenin terveyskeskuksessa. Käyttäjäystävällisyys Käyttöliittymä on yksinkertainen ja perustuu havainnolliseen liikennevalojärjestelmään. Laite on suljettu eikä biologisen materiaalin kanssa joudu kosketukseen. Hyvät video-opastukset. Analysoinnissa voidaan käyttää sekä kokoverta että plasmaa. Sisältää lokisysteemin ja mahdollisuuden yhdistää Radiance-etähallintaan. Nopea näytteenkäsittely. Yleistä Reagenssipakkauksissa pitkät säilyvyysajat. Viivakoodatut reagenssipakkaukset. Erittäin yksinkertainen kalibrointi. MII- NUKSET: Ei virheilmoitusta liian pienestä näytemäärästä. Ei mahdollista ladata reagenssipakkauksia analysoinnin aikana. Pitkä kalibrointiaika,kestää jopa 45 minuttia. Sekava laadunvarmistusohjelmisto. D-dimeerimenetelmien korrelaatio Tehtiin vertailemalla AQT9 Flex - ja STA-R D-DImeeri - menetelmiä yhteensä 55 potilasnäytteellä Analyytti n Pitoisuusalue Laite Keskiarvo Mediaani 55, 13,1 STA-R STA-R 1,37,72,12 22,1 AQT9 AQT9 FLEX 1,47,73 D-dimer ERO(AQT9FLEX - STA-R) 1,5 -,5 Diff-plot D-dimeeri < STA-R Troponiini T:n toistettavuustestaus Testaus tehtiin mittaamalla kolmea eri kontrollitasoa päivän ajan Kontrollimateriaali Mittauksia Keskiarvo Sarjan sisäinen SD Troponiini-T diff Plot - kuvaajat D-dimer < 5 Sarjan sisäinen AQT9 FLEX 1,9,8,7,6,5,4,3,2,1 SD D-dimeeri - cutoff,5,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1 Seerumipooli 3 23,87 1,75 7,3 1,63 6,8 Biorad taso , 8,53 6,6 11,24 8,6 Biorad taso ,8 8,3 279,5 9,4 Taulukko 4: Analyyttinen toistettavuus.; toistettavuus LKB:llä, 15 (11) päivää, 2 mittausta päivittäin. Sisältää reagenssierien vaihtelun. Kontrollimateriaali Middelverdi Sarjan sisäinen Plasmapooli ,5 9,6 Plasmapooli ,5 5,6 Plasmapooli ,9 5,4 Taulukko 5: Analyyttinen toistettavuus.; toistettavuus Radiometerillä, 2 päivää, 2 mittausta päivittäin, 2 rinnakkaista per mittaus. STA-R Evaluaation vastuuhenkilö: Kristin Haagensen, Haukelandin yliopistollisen keskussairaalan kliinisen biokemian laitos. Sarja1 Troponiini T -menetelmien korrelaatio (45 potilasnäytteellä) Analyytti n Pitoisuusalu 45 < Modular E Troponin T <1-76 AQT9 FLEX Taulukko 6: Menetelmävertailu Laite Keskiarvo Mediaani Modular E 983,9 142,6 AQT9 FLEX 1232,2 16 Diff-plot - Troponiini T < 2 Diff-plot - Troponiini T > 2 tnt - cutoff 3/ 1 6 ERO (AQT9FLEX-Modular E) Modular E Serie1 ERO (AQT9FLEX-Modular E) 2, 15, 1, 5,, -5, Modular E Serie1 AQT9FLEX Modular E tnt hs Serie1

5 Modelfoto Laktaatti tärkeä parametri akuuttihoidossa Bengt R Widegren, ylilääkäri, kehitysjohtaja, dosentti, Region Halland Monique Grunsta, erikoislääkäri, ensiapupoliklinikka, Sahlgrenskan yliopistollinen sairaala Yhteenveto alkuperäisartikkelista Bengt R Widegrenin luvalla Sahlgrenskan yliopistollisen sairaalan ensiapupoliklinikalla on otettu jo vuodesta 25 lähtien verikokeita verikaasujen, elektrolyyttien, hemoglobiinin, P-glukoosin ja laktaatin mittaamiseksi, ja saatujen tulosten pohjalta on arvioitu potilaiden hoitotarpeen kiireellisyys METTS (medical emergency triage and treatment system) -menetelmän avulla. Ensiapupoliklinikalla toteutettiin tutkimus, jonka ensisijaisena tavoitteena oli tutkia sitä, voidaanko tulovaiheessa METTS-menetelmällä arvioidun hoidontarpeen kiireellisyyden ja laktaattipitoisuuden välillä löytää jotain yhteyttä, ja missä määrin potilaita laitetaan etusijalle korkean laktaattipitoisuuden takia. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että vitaaliparametrit ovat olleet merkittäviä kuolleisuuden ennustajia, ja myös verikokeiden tulosten nopea analysointi ja tulkinta on ollut potilaan hoidon kannalta tärkeä. Tutkimukset on tehty etukäteen valituille potilaille tai diagnoosiryhmille, ja tämän takia saatuja tuloksia on vaikea soveltaa yleisesti kaikkiin potilaisiin. Sahlgrenskan yliopistollisessa sairaalassa tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin 18:tä peräkkäistä potilasta, joita hoidettiin ensiapupoliklinikalla ja joilla veren laktaatti pitoisuus oli korkea (>5, mmol/l). Samalla aikavälillä tutkittiin 18 peräkkäisten potilaan vertaisryhmää, jolla laktaattitaso oli normaali. Verinäytteet otettiin hepariiniputkeen, ja näytteet analysoitiin Radiometer Medicalin ABL 825 -verikaasuanalysaattorilla ensiapupoliklinikan lähellä olevassa laboratoriossa. Tutkimus osoitti, että ryhmässä, jossa laktaattipitoisuus oli korkea, miehiä oli huomattavasti enemmän kuin naisia, kun taas vertailuryhmässä sukupuolet jakautuivat tasaisesti. Myös hoitojaksot olivat huomattavasti pidempiä ryhmällä, jolla laktaattiarvo oli koholla. Tutkimustulokset osoittivat myös, että laktaattipitoisuuden ja vitaaliparametrien välillä oli yhteys jo tulovaiheessa. Ryhmällä, jolla laktaattiarvo oli koholla, myös vitaaliparametrit kuten hengitystaajuus, happisaturaatio, pulssi ja verenpaine olivat selvästi normaalista poikkeavalla tasolla. Tutkimus osoitti selkeän yhteyden päivystykseen tulohetkellä mitatun laktaattipitoisuuden ja hoidontarpeen kiireellisyyden arvioinnin (METTS:n avulla) sekä kuolleisuuden välillä. Lue koko artikkeli osoitteessa: Lue koko artikkeli osoitteessa:

6 Hyödyllisiä artikkeleita acutecaretesting.org -sivustolla Tälle sivulle olemme koonneet lyhennelmiä joistakin kansainvälisen sivuston suosituimmista artikkeleista ja linkkejä artikkeleihin. Acutecaretesting.org on Radiometer Medicalin ylläpitämä ja sponsoroima Internet-sivusto. Nämä artikkelit eivät niinkään keskity lääketieteelliseen näkökulmaan vaan enemmän käytännön asioihin, jotka liittyvät akuuttihoidon parametrien mittaamiseen. Useimpien artikkeleiden kirjoittajat ovat itse päivittäin tekemisissä akuuttihoidon parametrien mittaamisen parissa. Jos haluat lukea artikkeleita, kirjoita linkki selaimellesi, jolloin lyhyt tiivistelmä kyseisestä artikkelista ilmestyy ruudullesi. Sivulle täytyy rekisteröityä, jotta pääsee lukemaan koko artikkelin. Rekisteröityminen on ilmainen, ja sen voi tehdä acutecaretesting.org sivuilla. Sivustolla on yli 25 rekisteröitynyttä käyttäjää ympäri maailmaa ja sähköisen uutiskirjeen tilaajia on 19. Uutiskirje julkaistaan neljä kertaa vuodessa, ja se sisältää viitteitä sivuston uusimpiin artikkeleihin. Troponin Testing and the Tyranny of Distance Author: Steven L Weier - Masters of Science Abstract Chest pain is a frequent cause of hospitalization and comprises a significant proportion of the acute medical workload in the western world. This issue is compounded for those living in regional or remote communities due to limited access to pathology services and tertiary-referral institutions. Evidence suggests that the replacement of traditional laboratory-based testing for cardiac troponin with a point-of-care test is associated with improved clinical man agement of patients presenting with chest pain and leads to a significant and sizeable reduction in duration of stay for these patients. Minimizing the in-hospital stay of patients with chest pain, within safe limits, is crucial in reducing the cost of health care. Lactate and lactic acidosis Author: Chris Higgins - Biomedical writer Abstract The integrity and function of all cells depend on an adequate supply of oxygen. Severe acute illness is frequently associated with inadequate tissue perfusion and/ or reduced amount of oxygen in blood (hypoxemia) leading to tissue hypoxia. If not reversed, tissue hypoxia can rapidly progress to multiorgan failure and death. For this reason a major imperative of critical care is to monitor tissue oxygenation so that timely intervention directed at restoring an adequate supply of oxygen can be implemented. Measurement of blood lactate concentration has traditionally been used to monitor tissue oxygenation, a utility based on the wis dom gleaned over 5 years ago that cells deprived of adequate oxygen produce excessive quantities of lactate. The real-time monitoring of blood lactate concentration necessary in a critical care setting was only made possible by the development of electrode-based lactate biosensors around a decade ago. These biosensors are now incorporated into modern blood gas analyzers and other point-of-care analytical instruments, allowing lactate measurement by non-laboratory staff on a drop (1 µl) of blood within a minute or two. Whilst blood lactate concentration is invariably raised in those with significant tissue hypoxia, it can also be raised in a number of conditions not associated with tissue hypoxia. Very often patients with raised blood lactate concentration (hyperlactatemia) also have a reduced blood ph (acidosis). The combination of hyperlactatemia and acidosis is called lactic acidosis. This is the most common cause of metabolic acidosis. The focus of this article is the causes and clinical significance of hyperlactatemia and lactic acidosis. The article begins with a brief overview of normal lactate metabolism. Automating blood gas improves preanalytical quality Authors: Agnes Ivanov - quality manager, United Laboratories of Tartu University Hospital Anu Tamm - director, United Laboratories of Tartu University Hospital Abstract Tartu University Hospital has improved the quality of blood gas testing in its clinical laboratory and critical care units by introducing an automatic system for blood gas analysis [1].

7 Velkommen Velkommen til dette første nordiske Radiometer nyhedsbrev, som udgives i samarbejde med vores forhandlere i Sverige, Norge og Finland. Nyhedsbrevet vil udkomme tre gange om året: i januar, maj og september. Hvert nyhedsbrev vil indeholde 3-4 artikler eller interviews. I artiklerne og interviewene vil personer fra Sverige, Norge, Finland og Danmark dele deres erfaring og viden med læserne. Fokus vil ikke være på videnskabelige aspekter, men mere på praktiske ting omkring måling af akutparametre. Altså vidensdeling fra praktikere til praktikere. Udover artiklerne og interviewene vil vi i hvert nyhedsbrev inkludere henvisninger til nyttige artikler på acutecaresting.org og aktuel information fra Radiometer. For at understrege det nordiske fokus har vi valgt at bringe artikler og interviews på lokalsprog. Finske artikler og interviews er dog på engelsk. Vi håber, at I som læsere vil få nytte af nyhedsbrevet. Skulle I have lyst til selv at bidrage til nyhedsbrevet eller har forslag til emner, som bør tages op, så tøv ikke med at kontakte redaktør Lykke Nielsen. God fornøjelse med læsningen. Jan Olsen General Manager Nordic Sales Division Radiometer Medical Aps 1st Automatic - a new model for improved identification of blood gas tests Brugertræning - et varmt emne! AQT9 FLEX - erfaring og resultater fra Haukeland Sykehus. Serumlaktat - användbar analys inom akutsjukvården Näyttelyt syksy 211 kevät 212: Laaduntarkkailupäivät , Helsingin messsukeskus Koulutukset : Radiometer-käyttäjäpäivät , Sokos-hotelli Presidentti, Helsinki Muuta ajankohtaista: Tutustu Triolabin uusiin Internet-sivuihin osoitteessa Löydät uudistuneilta sivuiltamme paljon tietoa mm. tuoteuutuuksistamme sekä muuta ajankohtaista ja kiinnostavaa! Yhteystiedot: Uutiskirje sähköpostitse Triolab Oy Lemminkäisenkatu 2 B 252 TURKU Puhelin: Faksi: Sähköposti: Internet: Nordisk Nyhedsbrev Danmark - Norge - Sverige - Finland September 211 Af: Jan Olsen Artikler i dette nummer: Uutiskirje sähköpostitse! Mikäli myös työtoverisi haluaa saada uutiskirjeen sähköpostitse, lähetä sähköpostiosoite osoitteeseen Lisäksi uutiskirje löytyy Internet-sivuiltamme www. triolab.fi.

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Kokemuksia Viron earkistosta. Madis Tiik Eestin E-terveyden Säätiön johtaja 27.05.2009

Kokemuksia Viron earkistosta. Madis Tiik Eestin E-terveyden Säätiön johtaja 27.05.2009 Kokemuksia Viron earkistosta Madis Tiik Eestin E-terveyden Säätiön johtaja 27.05.2009 Viron E-Terveys projekti Virossa jo käytössä olevien sovellusten käyttäminen terveydenhuollon tarpeisiin ID-korti Sähköinen

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää?

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Taneli Raivio, LT, dosentti Erikoistuva lääkäri HYKS Lastenklinikka sekä Biomedicum Helsinki, Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2.

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2. Kuinka varmistan INRpikatestien luotettavuuden? Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB Labquality-päivät 8.2.2008 Antikoagulaatiohoito

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 H3t1, Exercise 3.1. H3t2, Exercise 3.2. H3t3, Exercise 3.3. H3t4, Exercise 3.4. H3t5 (Exercise 3.1.) 1 3.1. Find the (a) standard form, (b) slack form of the

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 2/2015 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Kuinka varmistan glukoosimittareiden tulosten luotettavuuden

Kuinka varmistan glukoosimittareiden tulosten luotettavuuden Kuinka varmistan glukoosimittareiden tulosten luotettavuuden Ylikemisti, dos., Kari Åkerman, Kliininen kemian toimintayksikkö, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Pikamittaus Pikamittauksella ymmärretään

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Uuden vieritestin käyttöönotto avoterveydenhuollossa

Uuden vieritestin käyttöönotto avoterveydenhuollossa Uuden vieritestin käyttöönotto avoterveydenhuollossa HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia 2009 kemisti Paula Pohja-Nylander Tavallisimmat vieritestit avoterveydenhuollossa Hemoglobiini Anemiadiagnostiikka

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Minunterveyteni.fi lisäarvollisia terveyspalveluja kuntalaisille. Case Hämeenlinna. Ilona Rönkkö Palvelusuunnittelija Hämeenlinnan terveyspalvelut

Minunterveyteni.fi lisäarvollisia terveyspalveluja kuntalaisille. Case Hämeenlinna. Ilona Rönkkö Palvelusuunnittelija Hämeenlinnan terveyspalvelut Minunterveyteni.fi lisäarvollisia terveyspalveluja kuntalaisille Case Hämeenlinna 8.10.2015 Ilona Rönkkö Palvelusuunnittelija Hämeenlinnan terveyspalvelut 8.10.2015 Hämeenlinnassa on lähes 68 000 asukasta

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T073/A16/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KEMIALLISEN ASEEN KIELTOSOPIMUKSEN INSTITUUTTI FINNISH INSTITUTE FOR VERIFICATION OF THE

Lisätiedot

Omahoidon tukeminen -case Rovaniemi

Omahoidon tukeminen -case Rovaniemi Omahoidon tukeminen -case Ilona Mikkola terveyskeskuslääkäri, laatuvastaava LT, yleislääke5eteen erikoislääkäri, lääkärikoulu6ajan erityispätevyys Yleislääkäripäivät 24.11.2016 Marina Congress Center,

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Hyvinkää sairaalan päihdetyömallin jalkauttaminen Katja Holopainen HUS medisiininen yksikkö 1 Ongelmakohdat Miten puheeksi ottaminen myydään henkilökunnalle? Miten

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI KIRJAUTUMINEN SUBSCRIPTION CENTERIIN Autodesk Subscription sopimuksella saat kaikki edut irti ohjelmistostasi. Tässä ohjeessa käydään läpi kuinka kirjaudut Subscription Centeriin,

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Digitaalisen työvoiman asiantuntija. Jari Annala Digital (R)evolutionist

Digitaalisen työvoiman asiantuntija. Jari Annala Digital (R)evolutionist Digitaalisen työvoiman asiantuntija Jari Annala Digital (R)evolutionist Sitku seuraava versio on valmis ja sitku ERP on päivitetty Tänään!! 3 Digityöntekijä 4.11.2016 4 Knowledge Work Automation is a significant

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest

Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest Ilmaiset välineet Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest Ilmaiset välineet Kertaprosessi 1. Sisältösuunnitelma

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Negatiivisen toimintakulttuurin tunnistaminen

Negatiivisen toimintakulttuurin tunnistaminen Negatiivisen toimintakulttuurin tunnistaminen Riitta Aejmelaeus Ylilääkäri 26.8.2015 Riitta Aejmelaeus 1 Stafford Hospital Herätti valvovien viranomaisten huomion lukuisten yksittäisten ja julkisten yhteydenottojen

Lisätiedot

Kliininen Päätöksentuki. Terveys ja Talous, Timo Haikonen

Kliininen Päätöksentuki. Terveys ja Talous, Timo Haikonen Kliininen Päätöksentuki Terveys ja Talous, 15.9.2016 Timo Haikonen Potilastapaus 40-vuotias mies käy lääkärissä tyrävaivan vuoksi Päätöksentuki muistuttaa automaattisesti lääkäriä siitä, että 3 vuotta

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaiset kuluttajat aikovat tehdä joululahjaostoksia verkosta 2,0 miljardilla eurolla tänä vuonna

Lisätiedot

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Mitä some antaa tutkijalle? Oma ääni kuuluviin Toimituksellisissa medioissa toimittaja päättää sisällön ja rakenteen somessa voit itse päättää, mitä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Henkilöstön joustava liikkuvuus - valtakunnalliset koulutuspäivät 11. 12.11.2015. Rosqvist Eerika, koulutussuunnittelija, sh, TtT

Lisätiedot

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa 12.03.2015 Pia Maria Jonsson LT Yksikön päällikkö Reformit TERVEYDENHUOLLON LAATU Moniulotteinen käsite Tekninen laatu (prestanda) Lääketieteellinen vaikuttavuus

Lisätiedot

INR-poliklinikan kehittäminen Haukiputaan terveysasemalla

INR-poliklinikan kehittäminen Haukiputaan terveysasemalla INR-poliklinikan kehittäminen Haukiputaan terveysasemalla Marke Kinnunen, sairaanhoitaja/tiimivastaava 22.9.2016/Sairaanhoitajakoulutusta 120-vuotta Oulussa -juhlakonferenssi INR INR-termi tulee englanninkielen

Lisätiedot

MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO?

MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO? MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO? Tarja Kvist, Yliopistotutkija, TtT Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos 8.4.2011 IHMISLÄHHEENE HOETO on: koko henkilökunnan antamaa hoitoa moniammatillista, kokonaisvaltaista,

Lisätiedot

Veijo Notkola, projektin johtaja Harri Lindblom, esteettömyysasiantuntija

Veijo Notkola, projektin johtaja Harri Lindblom, esteettömyysasiantuntija Esteetön ja yhdenvertainen Golfympäristö hanke esteettömän Golfympäristön edistämiseksi ja selvitys esteettömyydestä Golfkentillä Suomessa vuosina 2016-2018. Suomen HCP Golf Ry Veijo Notkola, projektin

Lisätiedot

Lääkeainemääritykset ja ulkoinen laaduntarkkailu Jari Lilja dos., erikoislääkäri Helsingin kaupunki

Lääkeainemääritykset ja ulkoinen laaduntarkkailu Jari Lilja dos., erikoislääkäri Helsingin kaupunki Lääkeainemääritykset ja ulkoinen laaduntarkkailu 09.02.2017 Jari Lilja dos., erikoislääkäri Helsingin kaupunki Laboratorion laadukkaan toiminnan edellytykset Henkilöstön ammatillinen koulutus Sisäinen

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Bioanalyytikko-opiskelijoiden harjoittelupaikat Mikkelin aluelaboratoriossa

Bioanalyytikko-opiskelijoiden harjoittelupaikat Mikkelin aluelaboratoriossa Bioanalyytikko-opiskelijoiden harjoittelupaikat Mikkelin aluelaboratoriossa Yhteystiedot Islab, Mikkelin aluelaboratorio c/o Mikkelin keskussairaala Porrassalmenkatu 35 37 50100 Mikkeli Opiskelijavastaavat:

Lisätiedot

Luuntiheysmittaus. Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry. S-posti: harri.sievanen@uta.

Luuntiheysmittaus. Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry. S-posti: harri.sievanen@uta. Osteoporoosifoorumi, Helsinki 22.05.2014 Luuntiheysmittaus Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry S-posti: harri.sievanen@uta.fi 1 Johdannoksi Evidence-based

Lisätiedot

Tuloksellisen yhteistyön anatomia, verkottumisen kollektiivinen nerous.

Tuloksellisen yhteistyön anatomia, verkottumisen kollektiivinen nerous. Tuloksellisen yhteistyön anatomia, verkottumisen kollektiivinen nerous. Vaikuta ja vaikutu 17.09.2009 marko.parkkinen@seedi.fi +358445802676 1 Verkottumisesta puhuttaessa on hyvä muistaa, että ihminen

Lisätiedot

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Tukea vapaaehtoistoiminnasta Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia.

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta)

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) 15.3.2017 vj Oikeus: Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) HUOLTAJAN LISÄÄMINEN Lippukunnat voi lisätä alaikäisille

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Alere i. Molecular. In minutes. PAINA TÄTÄ NIIN NÄET SEURAAVAN SIVUN

Alere i. Molecular. In minutes. PAINA TÄTÄ NIIN NÄET SEURAAVAN SIVUN Alere i Molecular. In minutes. PAINA TÄTÄ NIIN NÄET N SIVUN Alere i yhdistää nopeuden ja tarkkuuden hyödyt. Enää ei tarvitse tehdä kompromisseja potilaiden testauksessa ja kliinisessä päätöksenteossa.

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

PlusTrac. Meidän ohjelmamme. Sinun turvasi

PlusTrac. Meidän ohjelmamme. Sinun turvasi PlusTrac Meidän ohjelmamme Sinun turvasi Mitä AED Program Management on? Sydänpysähdyksen uhrin elvyttämiseen tarvitaan AED-laite, joka on valmis antamaan hengenpelastavan iskun. Mutta pelkkä AED-laite

Lisätiedot

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö 4.2.2009 Mitä on näytteenoton n laadunhallinta? Osa laboratoriotutkimusprosessin laadunhallintaa Näytteenottoprosessille

Lisätiedot

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i La a d u l l in en in d ik a a t t o r i Ei o l e mit a t t a v issa v a a n a in a a r v io in n in t u l o s O n l u o t et t a v a jos A r v io in t ik ysymyk set o n su u n n it el t u ja su u n n

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Oppia Karolinskasta, uusi uljas sairaala Heikki Teriö, Ph.D. Tutkimusjohtaja, Lääkintätekniikka

Oppia Karolinskasta, uusi uljas sairaala Heikki Teriö, Ph.D. Tutkimusjohtaja, Lääkintätekniikka Oppia Karolinskasta, uusi uljas sairaala Heikki Teriö, Ph.D. Tutkimusjohtaja, Lääkintätekniikka Yksi Sairaala Toimintaa useassa paikassa Kaiken kattava hoito KAROLINSKA YLIOPISTOSAIRAALA -numeroin Karolinska

Lisätiedot

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla (Berliinin akuuttisairaala) www.ukb.de yli 1 000 työntekijää Saksa Terveydenhuolto on yksi

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Liukulakanat hoitotyön apuvälineinä

Liukulakanat hoitotyön apuvälineinä Liukulakanat hoitotyön apuvälineinä Hoitajien työn fyysisen kuormittavuuden kokemus, liukulakanoiden käytettävyys ja potilaiden kuntoutuminen Jan Lund Heidi Pelttari Anu Yli-Kauppila Opinnäytetyö Turun

Lisätiedot

INR vieritestien laatu

INR vieritestien laatu INR vieritestien laatu Vieritestit suomalaisessa terveydenhuollossa 17.4.2007 Pia Leino kl. kemian erikoislääkäri VSSHP, TYKSLAB TYKSLAB INR vieritestiyhteistyö aloitettu 2/2004 n. 20 INR vieritutkimuslaitetta

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products)

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Tämän ohjeen avulla opit tuomaan tuotetietoja Elisa Kassaan käyttämällä hyväksi tiedostoa (esim. Microsoft Excel tai OpenOffice). Tuotteiden

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot