Pohjoismainen uutiskirje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjoismainen uutiskirje"

Transkriptio

1 Pohjoismainen uutiskirje Suomi - Ruotsi - Norja - Tanska Marraskuu 211 Tämän numeron artikkelit: Tervetuloa Tervetuloa lukemaan Radiometerin ensimmäistä pohjoismaista uutiskirjettä, joka on toteutettu yhteistyössä Suomen, Ruotsin ja Norjan Triolab -yritysten ja Radiometer Medicalin kanssa. Uutiskirje tullaan julkaisemaan kolme kertaa vuodessa, ja kirjeet tulevat sisältämään kolme tai neljä artikkelia sekä haastatteluja. Artikkeleissa ja haastatteluissa käyttäjät Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta jakavat kokemuksiaan ja tietämystään lukijan kanssa. Lääketieteellisen näkökulman sijaan artikkeleissa kiinnitetään enemmän huomiota käytännön asioihin, jotka liittyvät akuuttihoidon parametrien mittaamiseen. Artikkeleiden ja haastattelujen lisäksi sisällytämme jokaiseen uutiskirjeeseen linkkejä acutecaretesting.org -sivuston hyödyllisiin artikkeleihin sekä jaamme ajankohtaista tietoa Radiometer Medicalilta. Lisäksi tiedotamme uutiskirjeessä käyttäjäpäivistä, erilaisista koulutustapahtumista, näyttelyistä sekä muista ajankohtaisista asioista, jotka koskevat Radiometer Medicalin laitteiden käyttäjiä. Toivomme, että Sinulle on hyötyä tästä uutiskirjeestä. Mikäli haluat ehdottaa meille uutiskirjeissä käsiteltäviä aiheita, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse Antoisia lukuhetkiä Jussi Kurittu Myyntijohtaja Triolab Oy 1st Automatic - uusi toimintamalli verikaasuanalyysien luotettavampaan identifiointiin Käyttökoulutus -päivänpolttava aihe AQT9 FLEX - Evaluaatioraportti Haukelandin yliopistollisesta keskussairaalasta, Bergenistä. Laktaatti - tärkeä parametri akuuttihoidossa

2 Pic. 1. Töölö Hospital Pic. 2. TöölHospital FlexLink - uusi toimintamalli verikaasuanalyysien luotettavampaan identifiointiin Elina Ristola, Jaana Kotila and Petra Ylikukkonen Helsingin yliopistollinen keskussairaala Tarkoituksena oli Töölön sairaalan neurokirurgian tehovalvontaosaston ja laboratorion keskinäisen yhteistyön kehittäminen ja potilasturvallisuuden varmistaminen. Tavoitteena on luoda uusi toimintamalli, joka helpottaa hoitajien työtä niin osastolla kuin laboratoriossakin. saapumista potilaspaikalla. Laboratorion kannalta virheiden minimointi on tärkeää, koska heiltä kului aiemmin turhaan työaikaa virheel listen laboratoriotulosten poistamiseen ja korjaamiseen. Johtopäätökset Taustaa Töölön sairaalan neurokirurgian tehovalvontaosasto on 16-paikkainen, ja se toimii kolmessa eri huoneessa. Potilaiden verikaasut mitataan vähintään neljä kertaa vuorokaudessa. Osastolla on oma verikaasuanalysaattori, jossa näytteet tehdään. Ongelmana on satunnaisesti ollut potilaan ja näytteen sekoittuminen, jolloin näyteruisku ja potilaan henkilötiedot ovat menneet sekaisin ja vastaus on saattanut mennä toiselle potilaalle. Yhteistyössä Töölön sairaalan laboratorion kanssa otimme neurokirurgian tehovalvontaosastolla ensimmäisinä Suomessa pilottina käyttöön FlexLink -järjestelmän, jonka avulla pyritään minimoimaan verikaasuanalyysien virheitä. Suuressa yksikössä vir- heiden todennäköisyys lisääntyy kiireessä, ja halusimme minimoida potilaan hoitoon olennaisesti vaikuttavat virheet. Menetelmät Uuden toimintamallin mahdollistamiseksi jokaiselle potilaspaikalle hankittiin oma viivakoodinlukija ja potilaspaikkojen tietokoneisiin asennettiin verkkopohjainen FlexLink -sovellus, joka yhdistää näytteen ja potilaan henkilötiedot heti näytteenoton jälkeen. Kun tiedot on yhdistetty, ruisku jätetään analysaattoriin. Näytteiden sekoittumisen vaaraa ei ole, koska jokaisessa ruiskussa on yksilöl linen viivakoodi, johon tiedot ovat sovelluksen avulla yhdistyneet. Analysaattori tekee näytteen ja lähettää vastauksen automaattisesti potilastietojärjestelmään. Uusi toimintamalli säästää hoitajien työaikaa, koska nyt hoitajan ei tarvitse enää yhdistää potilastietoja analysaattorilla ja odottaa näytteen analysointia. Tulokset Teetimme osastolla helmikuussa 211 kyselyn uudesta toimintamallista, ja tulosten mukaan tärkeimpänä asiana koetaan potilaan identifioinnissa tapahtuneiden virheiden väheneminen, tai oikeammin häviäminen, ja tämän myötä potilasturvallisuuden edistäminen. Uusi FlexLink -toimintamalli on säästänyt hoitajan työaikaa, koska hoitaja voi odottaa vastauksen Tehovalvontaosastolla ja laboratoriossa ollaan todella tyytyväisiä uuteen toimintamalliin, ja se on koettu todella helpoksi omaksua ja ottaa käyttöön. Sen avulla virheiden mahdollisuus on minimoitu ja hoitajien työaikaa on säästetty niin osastolla kuin laboratoriossakin. FlexLink- toimintamalli on osoittautunut todella toimivaksi ja helpoksi käytännöksi osastollamme. Kyselyssä saatiin myös esille kehittämiskohteita, joihin jatkossa kiinnitetään huomiota. Kehittämiskohteita Omahoitajan tulee huomioida potilaan identifiointiin käytettävän tarran poistaminen potilaspaikalta, kun potilas siirtyy pois tehovalvonnasta. Viivakoodilukijoiden käytettävyyttä kehitetään jatkossa kiinnittämällä huomiota mm. niiden sijoitteluun potilaspaikalla. Tällä hetkellä suurin ongelma on potilaspaikalle sopivan ja käytännöllisen viivakoodilukijatelineen puuttuminen. Pic. 2. Töölö Hospital Pic. 3. Tö

3 Lene Vibeke Jespersen - Laatukoordinaattori Ditte Prebendorf Madsen - Bioanalyytikko Käyttökoulutus - päivänpolttava aihe Artikkelissa haastateltu Lene Vibeke Jespersenia, laatukoordinaattoria kliinisen biokemian laitokselta Kööpenhaminan yliopistollisesta keskussairaalasta ja Ditte Prebendorf Madsenia, bioanalyytikkoa kliinisen biokemian laitokselta Heirningin aluesairaalasta. Kööpenhaminasta Herningiin Lene Vibeke Jensen toimii laatukoordinaattorina kliinisen biokemian laitoksella Kööpenhaminan yliopistollisessa keskussairaalassa. Useimmat osastot, joille verikaasulaitteet on sijoitettu, ovat itse vastuussa kunnossapidosta, laadunvalvonnasta ja laitteiden käyttökoulutuksesta. Laatukoordinaattorin ominaisuudessa Lene osallistuu tällä hetkellä koulutuksiin, joissa opastetaan yli 1 5:aa laitteiden käyttäjää käyttämään useita eri osastoille sijoitettuja verikaasulaitteita. Ditte Prebendorf Madsen työskentelee bioanalyytikkona kliinisen biokemian laitoksella Heirningin aluesairaalassa. Ditte vastaa osastoilla olevien verikaasulaitteiden kunnossapidosta ja laadunvalvonnasta sekä opastaa noin 13:tä käyttäjää käyttämään teho- ja synnytysosastoille sijoitettuja verikaasuanalysaattoreita. Erilaisten diagnostisten laitteiden käyttö ja niiden tulosten hyödyntäminen on helpottunut, kun laitteet on sijoitettu yhä useammassa tanskalaisessa sairaalassa eri osastoille. Toisaalta akkreditoinnin myötä laitteiden laaduntarkkailu on lisääntynyt ja vaatimukset ovat kasvaneet. Sen takia laitteiden käyttökoulutukseen onkin kiinnitetty erityistä huomiota. Kysyimme kahdelta koulutusvastaavalta, millaisena haasteena he kokevat käyttökoulutuksen jatkuvasti haasteellisemmaksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Käyttökoulutuksen tukeminen ja koordinointi Meidän pitää olla koko ajan kouluttamassa ja sertifioimassa tuhansia sairaanhoitajia ja lääkäreitä ympäri Tanskaa käyttämään osastoille sijoitettuja laitteita. Jotta tämä haaste voidaan ottaa vastaan, tarvitaan sekä johdon että yksittäisten osastojen tukea. Heti koulutuksen alkuvaiheessa meidän koulutettavamme, joita on noin 13, kertoivat pitävänsä koulutusta hyödyllisenä, ja myös johdolta olemme saaneet hyvää palautetta. Olemme allekirjoittaneet vastuusopimuksen niiden kahden osastomme kanssa, joille laitteita on sijoitettu. Me painotamme muun muassa koulutettavien henkilökohtaista vastuuta, ja esimerkiksi laitteiden henkilökohtaisen sisäänkirjautumiskoodin paljastaminen jollekulle on ehdottomasti kielletty. Vastuusopimus ja vakiintuneet koulutuskäytännöt ovat antaneet meille tarvitsemamme tuen, Ditte Prebendorf Madsen Heirningin aluesairaalasta kertoo. Monella meidän osastollamme on ollut viimeiset 2 vuotta käytössä verikaasulaitteet, ja käytännöt ovat vakiintuneet. Osastomme ovat itse vastuussa verikaasulaitteiden käyttöön opastamisesta. Tämän takia joku voi kokea meidän tarjoamamme koulutuksen hyödyttömäksi ja vain ylimääräiseksi työksi. Koulutukset ovat kuitenkin olleet suosittuja, ja me tarvitsemmekin lisää resursseja yli 1 5 käyttäjän kouluttamiseen, Lene Vibeke Jensen Kööpenhaminan yliopistollisesta keskussairaalasta lisää. Käyttökoulutuksen erilaiset mallit Koulutukseen kuuluu 3 minuutin kasvokkain tapahtuva harjoittelu osastolla, jonka jälkeen pidetään koe. Kokeen jälkeen koulutettavat saavat henkilökohtaisen sisäänkirjautumiskoodin. Meidän mielestämme on tärkeää, että koulutukseen liitetään jo alussa harjoittelu, jotta vain koulutettu henkilökunta voisi käyttää laitteita, Ditte kertoo. Koulutus kestää noin tunnin, joten käyttäjät ovat osastolta pois vain sen ajan. Meidän koulutustarjontamme on useimmille osastoille vain lisä oman osaston tarjoamalle opastukselle. Me teemme parhaillaan yhteistyötä Kööpenhaminan muiden sairaaloiden kanssa laatiaksemme virtuaalikurssin, joka voisi olla kasvotusten tapahtuvan harjoittelun lisänä ja jota voisi käyttää myös kertauskoulutuksessa, sanoo Lene. Kolme nopeaa kysymystä Lenelle ja Dittelle Minkälaisia haasteita työhönne liittyy? Lene: Yksi suuri haaste on se, että koulutettavia on paljon. Jos haluaisi opettaa kaikki kerralla, se olisi todella suuri toimenpide. Käyttökoulutusta koskeva yhteistyösopimus, jonka olemme tehneet keskusjohdon kanssa, on avain meidän onnistumiselle. Ditte: Aika on haaste. Vaikka olisimmekin nyt kouluttaneet jokaisen laitteen käyttäjän, meidän pitäisi jo alkaa kouluttamaan uusia käyttäjiä, ja järjestää uudelleenkoulutuksia jo olemassa oleville käyttäjille. Se vaatii aikaa, jota voi olla vaikea löytää. Toiveenamme on, että jo silloin, kun me investoimme näihin laitteisiin, varautuisimme myös koulutukseen tarvittavaan budjettiin ja resursseihin. Lisäksi olisi hyvä, jos jokaisella osastolla olisi oma koulutusvastaava. Millä tavalla koette lisääntyvät vaatimukset, joita akkreditointi asettaa? Ditte: Akkreditointi on mielestäni positiivinen asia, koska sama tavoite meillä loppujen lopuksi on. Mutta on myönnettävä, että koulutuksen toteuttaminen ja kokeen laatiminen ovat vaatineet paljon työtä. Näiden lisäksi on vielä järjestettävä uudelleenkoulutus koulutuksen käyneille, Ditte sanoo. Viimeisimmässä akkreditointitarkastuksessa The Joint Commission kiinnitti huomiota käyttökoulutukseen ja erityisesti sen dokumentointiin. Siksi meidän täytyykin löytää jokin yhteinen ratkaisu käyttökoulutukselle ja sertifioinnille. Meihin kohdistuu siis paineita, mutta toisaalta juuri se saa myös meidät toimimaan, Lene kertoo. Millä tavalla toimittajat, kuten Radiometer Medical, voivat olla tukemassa käyttökoulutusta? Lene: Haluaisin mielellään saada heti Radiometer Medicalilta tiedon, kun joku osastoistamme aikoo investoida johonkin uuteen laitteeseen, jotta voisin heti alusta alkaen tarjota koulutusta ja toimia sparraajana. Lisäksi työtämme helpottaisi huomattavasti, jos Radiometer Medical loisi jonkun järjestelmän, jonka avulla olisi helpompi rekisteröidä käyttäjät, valvoa heidän koulutustasoaan sekä valvoa heidän käyttöoikeuksiaan hajasijoitettuihin laitteisiin. Tällaisen järjestelmän tulisi kuitenkin sopia yhteen meidän aikaisempien järjestelmiemme kanssa. Ditte: Käyttökoulutuksen valvontaa voisi parantaa jollakin yksinkertaisella järjestelmällä, jonka avulla voitaisiin valvoa ketkä käyttäjistä on jo koulutettu ja milloin heille pitää järjestää kertauskoulutusta. Voisimme myös laatia jotain sähköistä materiaalia, joka helpottaisi kouluttamista ja kokeen laatimista.

4 D-Dimeerin toistettavuustestaus Tehtiin mittaamalla kolmea eri kontrollitasoa kaksi kertaa päivässa päivän ajan. Kontrollimateriaali Mittauksia Keskiarvo SD D-dimeeri Taso 1 (Radiometer) 26,365,18 5, D-dimeeri 24 2,18,1 4,6 sitraattiplasmapuuli D-dimeeri Taso 2 (Radiometer) 26 6,29,414 6,6 D-dimeerin toistettavuus, HUS. Ei sisällä reagenssierien vaihtelua. Kontrollimateriaali Keskiarvo Sarjansisäinen Plasmapool,268 7,2 9,7 Plasmapool,72 4,6 6,9 Plasmapool 62,3 3,8 5,7 Lopullinen mittaustarkkuus ja toistettavuus Radiometerillä. Sis. reagenssierien vaihtelun. AQT 9 FLEX: Evaluaatioraportti Haukelandin yliopistollisesta keskussairaalasta, Bergenistä. Solveig Haugstad - LBK - Haugelandin yliopistosairaala, Bergen Taustaa Bergenin terveyskeskus tarvitsi uutta täysin automaattista vieritestauslaitetta D-dimeerin ja troponiini T:n analysointiin. Uuden potentiaalisen laitteen, Radiometer AQT9 FLEX:n, käyttäjäystävällisyyden ja menetelmien laadun arviointi suoritettiin Haukelandin yliopistollisessa keskussairaalassa. Evaluaatiossa hyödynnettiin seuraavia menetelmiä: STA-R/Diagnostica Stago (D-dimeeri -määritykset), Modular- E/Roche (Troponiini T määritykset) ja AQT 9 FLEX/Radiometer (sekä D-Dimeeriettä troponiini T määritykset). Kaikkien menetelmien mittausperiaatteena hyödynnetään immunologisia vastaainemäärityksiä. Evaluaatiossa tehtiin eri menetelmien korrelaatiotestauksia ja toistettavuusmäärityksiä. Päätelmät AQT9 FLEX osoittautui käyttäjäystävälliseksi, ja korrelaatio- ja toistettavuustestausten perusteella AQT9 FLEX:n D-dimeeri- Ja troponiini T määritykset osoittautuivat toimiviksi. AQT9 FLEX päädyttiin ottamaan rutiinikäyttöön Bergenin terveyskeskuksessa. Käyttäjäystävällisyys Käyttöliittymä on yksinkertainen ja perustuu havainnolliseen liikennevalojärjestelmään. Laite on suljettu eikä biologisen materiaalin kanssa joudu kosketukseen. Hyvät video-opastukset. Analysoinnissa voidaan käyttää sekä kokoverta että plasmaa. Sisältää lokisysteemin ja mahdollisuuden yhdistää Radiance-etähallintaan. Nopea näytteenkäsittely. Yleistä Reagenssipakkauksissa pitkät säilyvyysajat. Viivakoodatut reagenssipakkaukset. Erittäin yksinkertainen kalibrointi. MII- NUKSET: Ei virheilmoitusta liian pienestä näytemäärästä. Ei mahdollista ladata reagenssipakkauksia analysoinnin aikana. Pitkä kalibrointiaika,kestää jopa 45 minuttia. Sekava laadunvarmistusohjelmisto. D-dimeerimenetelmien korrelaatio Tehtiin vertailemalla AQT9 Flex - ja STA-R D-DImeeri - menetelmiä yhteensä 55 potilasnäytteellä Analyytti n Pitoisuusalue Laite Keskiarvo Mediaani 55, 13,1 STA-R STA-R 1,37,72,12 22,1 AQT9 AQT9 FLEX 1,47,73 D-dimer ERO(AQT9FLEX - STA-R) 1,5 -,5 Diff-plot D-dimeeri < STA-R Troponiini T:n toistettavuustestaus Testaus tehtiin mittaamalla kolmea eri kontrollitasoa päivän ajan Kontrollimateriaali Mittauksia Keskiarvo Sarjan sisäinen SD Troponiini-T diff Plot - kuvaajat D-dimer < 5 Sarjan sisäinen AQT9 FLEX 1,9,8,7,6,5,4,3,2,1 SD D-dimeeri - cutoff,5,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1 Seerumipooli 3 23,87 1,75 7,3 1,63 6,8 Biorad taso , 8,53 6,6 11,24 8,6 Biorad taso ,8 8,3 279,5 9,4 Taulukko 4: Analyyttinen toistettavuus.; toistettavuus LKB:llä, 15 (11) päivää, 2 mittausta päivittäin. Sisältää reagenssierien vaihtelun. Kontrollimateriaali Middelverdi Sarjan sisäinen Plasmapooli ,5 9,6 Plasmapooli ,5 5,6 Plasmapooli ,9 5,4 Taulukko 5: Analyyttinen toistettavuus.; toistettavuus Radiometerillä, 2 päivää, 2 mittausta päivittäin, 2 rinnakkaista per mittaus. STA-R Evaluaation vastuuhenkilö: Kristin Haagensen, Haukelandin yliopistollisen keskussairaalan kliinisen biokemian laitos. Sarja1 Troponiini T -menetelmien korrelaatio (45 potilasnäytteellä) Analyytti n Pitoisuusalu 45 < Modular E Troponin T <1-76 AQT9 FLEX Taulukko 6: Menetelmävertailu Laite Keskiarvo Mediaani Modular E 983,9 142,6 AQT9 FLEX 1232,2 16 Diff-plot - Troponiini T < 2 Diff-plot - Troponiini T > 2 tnt - cutoff 3/ 1 6 ERO (AQT9FLEX-Modular E) Modular E Serie1 ERO (AQT9FLEX-Modular E) 2, 15, 1, 5,, -5, Modular E Serie1 AQT9FLEX Modular E tnt hs Serie1

5 Modelfoto Laktaatti tärkeä parametri akuuttihoidossa Bengt R Widegren, ylilääkäri, kehitysjohtaja, dosentti, Region Halland Monique Grunsta, erikoislääkäri, ensiapupoliklinikka, Sahlgrenskan yliopistollinen sairaala Yhteenveto alkuperäisartikkelista Bengt R Widegrenin luvalla Sahlgrenskan yliopistollisen sairaalan ensiapupoliklinikalla on otettu jo vuodesta 25 lähtien verikokeita verikaasujen, elektrolyyttien, hemoglobiinin, P-glukoosin ja laktaatin mittaamiseksi, ja saatujen tulosten pohjalta on arvioitu potilaiden hoitotarpeen kiireellisyys METTS (medical emergency triage and treatment system) -menetelmän avulla. Ensiapupoliklinikalla toteutettiin tutkimus, jonka ensisijaisena tavoitteena oli tutkia sitä, voidaanko tulovaiheessa METTS-menetelmällä arvioidun hoidontarpeen kiireellisyyden ja laktaattipitoisuuden välillä löytää jotain yhteyttä, ja missä määrin potilaita laitetaan etusijalle korkean laktaattipitoisuuden takia. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että vitaaliparametrit ovat olleet merkittäviä kuolleisuuden ennustajia, ja myös verikokeiden tulosten nopea analysointi ja tulkinta on ollut potilaan hoidon kannalta tärkeä. Tutkimukset on tehty etukäteen valituille potilaille tai diagnoosiryhmille, ja tämän takia saatuja tuloksia on vaikea soveltaa yleisesti kaikkiin potilaisiin. Sahlgrenskan yliopistollisessa sairaalassa tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin 18:tä peräkkäistä potilasta, joita hoidettiin ensiapupoliklinikalla ja joilla veren laktaatti pitoisuus oli korkea (>5, mmol/l). Samalla aikavälillä tutkittiin 18 peräkkäisten potilaan vertaisryhmää, jolla laktaattitaso oli normaali. Verinäytteet otettiin hepariiniputkeen, ja näytteet analysoitiin Radiometer Medicalin ABL 825 -verikaasuanalysaattorilla ensiapupoliklinikan lähellä olevassa laboratoriossa. Tutkimus osoitti, että ryhmässä, jossa laktaattipitoisuus oli korkea, miehiä oli huomattavasti enemmän kuin naisia, kun taas vertailuryhmässä sukupuolet jakautuivat tasaisesti. Myös hoitojaksot olivat huomattavasti pidempiä ryhmällä, jolla laktaattiarvo oli koholla. Tutkimustulokset osoittivat myös, että laktaattipitoisuuden ja vitaaliparametrien välillä oli yhteys jo tulovaiheessa. Ryhmällä, jolla laktaattiarvo oli koholla, myös vitaaliparametrit kuten hengitystaajuus, happisaturaatio, pulssi ja verenpaine olivat selvästi normaalista poikkeavalla tasolla. Tutkimus osoitti selkeän yhteyden päivystykseen tulohetkellä mitatun laktaattipitoisuuden ja hoidontarpeen kiireellisyyden arvioinnin (METTS:n avulla) sekä kuolleisuuden välillä. Lue koko artikkeli osoitteessa: Lue koko artikkeli osoitteessa:

6 Hyödyllisiä artikkeleita acutecaretesting.org -sivustolla Tälle sivulle olemme koonneet lyhennelmiä joistakin kansainvälisen sivuston suosituimmista artikkeleista ja linkkejä artikkeleihin. Acutecaretesting.org on Radiometer Medicalin ylläpitämä ja sponsoroima Internet-sivusto. Nämä artikkelit eivät niinkään keskity lääketieteelliseen näkökulmaan vaan enemmän käytännön asioihin, jotka liittyvät akuuttihoidon parametrien mittaamiseen. Useimpien artikkeleiden kirjoittajat ovat itse päivittäin tekemisissä akuuttihoidon parametrien mittaamisen parissa. Jos haluat lukea artikkeleita, kirjoita linkki selaimellesi, jolloin lyhyt tiivistelmä kyseisestä artikkelista ilmestyy ruudullesi. Sivulle täytyy rekisteröityä, jotta pääsee lukemaan koko artikkelin. Rekisteröityminen on ilmainen, ja sen voi tehdä acutecaretesting.org sivuilla. Sivustolla on yli 25 rekisteröitynyttä käyttäjää ympäri maailmaa ja sähköisen uutiskirjeen tilaajia on 19. Uutiskirje julkaistaan neljä kertaa vuodessa, ja se sisältää viitteitä sivuston uusimpiin artikkeleihin. Troponin Testing and the Tyranny of Distance Author: Steven L Weier - Masters of Science Abstract Chest pain is a frequent cause of hospitalization and comprises a significant proportion of the acute medical workload in the western world. This issue is compounded for those living in regional or remote communities due to limited access to pathology services and tertiary-referral institutions. Evidence suggests that the replacement of traditional laboratory-based testing for cardiac troponin with a point-of-care test is associated with improved clinical man agement of patients presenting with chest pain and leads to a significant and sizeable reduction in duration of stay for these patients. Minimizing the in-hospital stay of patients with chest pain, within safe limits, is crucial in reducing the cost of health care. Lactate and lactic acidosis Author: Chris Higgins - Biomedical writer Abstract The integrity and function of all cells depend on an adequate supply of oxygen. Severe acute illness is frequently associated with inadequate tissue perfusion and/ or reduced amount of oxygen in blood (hypoxemia) leading to tissue hypoxia. If not reversed, tissue hypoxia can rapidly progress to multiorgan failure and death. For this reason a major imperative of critical care is to monitor tissue oxygenation so that timely intervention directed at restoring an adequate supply of oxygen can be implemented. Measurement of blood lactate concentration has traditionally been used to monitor tissue oxygenation, a utility based on the wis dom gleaned over 5 years ago that cells deprived of adequate oxygen produce excessive quantities of lactate. The real-time monitoring of blood lactate concentration necessary in a critical care setting was only made possible by the development of electrode-based lactate biosensors around a decade ago. These biosensors are now incorporated into modern blood gas analyzers and other point-of-care analytical instruments, allowing lactate measurement by non-laboratory staff on a drop (1 µl) of blood within a minute or two. Whilst blood lactate concentration is invariably raised in those with significant tissue hypoxia, it can also be raised in a number of conditions not associated with tissue hypoxia. Very often patients with raised blood lactate concentration (hyperlactatemia) also have a reduced blood ph (acidosis). The combination of hyperlactatemia and acidosis is called lactic acidosis. This is the most common cause of metabolic acidosis. The focus of this article is the causes and clinical significance of hyperlactatemia and lactic acidosis. The article begins with a brief overview of normal lactate metabolism. Automating blood gas improves preanalytical quality Authors: Agnes Ivanov - quality manager, United Laboratories of Tartu University Hospital Anu Tamm - director, United Laboratories of Tartu University Hospital Abstract Tartu University Hospital has improved the quality of blood gas testing in its clinical laboratory and critical care units by introducing an automatic system for blood gas analysis [1].

7 Velkommen Velkommen til dette første nordiske Radiometer nyhedsbrev, som udgives i samarbejde med vores forhandlere i Sverige, Norge og Finland. Nyhedsbrevet vil udkomme tre gange om året: i januar, maj og september. Hvert nyhedsbrev vil indeholde 3-4 artikler eller interviews. I artiklerne og interviewene vil personer fra Sverige, Norge, Finland og Danmark dele deres erfaring og viden med læserne. Fokus vil ikke være på videnskabelige aspekter, men mere på praktiske ting omkring måling af akutparametre. Altså vidensdeling fra praktikere til praktikere. Udover artiklerne og interviewene vil vi i hvert nyhedsbrev inkludere henvisninger til nyttige artikler på acutecaresting.org og aktuel information fra Radiometer. For at understrege det nordiske fokus har vi valgt at bringe artikler og interviews på lokalsprog. Finske artikler og interviews er dog på engelsk. Vi håber, at I som læsere vil få nytte af nyhedsbrevet. Skulle I have lyst til selv at bidrage til nyhedsbrevet eller har forslag til emner, som bør tages op, så tøv ikke med at kontakte redaktør Lykke Nielsen. God fornøjelse med læsningen. Jan Olsen General Manager Nordic Sales Division Radiometer Medical Aps 1st Automatic - a new model for improved identification of blood gas tests Brugertræning - et varmt emne! AQT9 FLEX - erfaring og resultater fra Haukeland Sykehus. Serumlaktat - användbar analys inom akutsjukvården Näyttelyt syksy 211 kevät 212: Laaduntarkkailupäivät , Helsingin messsukeskus Koulutukset : Radiometer-käyttäjäpäivät , Sokos-hotelli Presidentti, Helsinki Muuta ajankohtaista: Tutustu Triolabin uusiin Internet-sivuihin osoitteessa Löydät uudistuneilta sivuiltamme paljon tietoa mm. tuoteuutuuksistamme sekä muuta ajankohtaista ja kiinnostavaa! Yhteystiedot: Uutiskirje sähköpostitse Triolab Oy Lemminkäisenkatu 2 B 252 TURKU Puhelin: Faksi: Sähköposti: Internet: Nordisk Nyhedsbrev Danmark - Norge - Sverige - Finland September 211 Af: Jan Olsen Artikler i dette nummer: Uutiskirje sähköpostitse! Mikäli myös työtoverisi haluaa saada uutiskirjeen sähköpostitse, lähetä sähköpostiosoite osoitteeseen Lisäksi uutiskirje löytyy Internet-sivuiltamme www. triolab.fi.

Kyselytutkimus internetajanvarauksen kehittämiseksi Suomen Kauneustavaratalo Oy Evessä

Kyselytutkimus internetajanvarauksen kehittämiseksi Suomen Kauneustavaratalo Oy Evessä Kyselytutkimus internetajanvarauksen kehittämiseksi Suomen Kauneustavaratalo Oy Evessä Hyvönen, Sini 2013 Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Kyselytutkimus internetajanvarauksen

Lisätiedot

17. vuosikerta KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU. Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti. Elektroninen osoite: www.kliinlablehti.

17. vuosikerta KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU. Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti. Elektroninen osoite: www.kliinlablehti. 33 17. vuosikerta 2 2000 KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti Journal of The Finnish Society of Clinical Chemistry Elektroninen osoite: www.kliinlablehti.fi

Lisätiedot

CRP -vieritestauslaite. QuikRead go

CRP -vieritestauslaite. QuikRead go 4 2011 QuikRead go CRP -vieritestauslaite nopea laadukas helppokäyttöinen liitettävä Liitä ja hallitse vieritestauslaitteita MCS-POCT -etähallintajärjestelmällä laitevalmistajasta riippumaton ratkaisu!

Lisätiedot

HILJAISEEN RAPORTOINTIIN. Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle

HILJAISEEN RAPORTOINTIIN. Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle HILJAISEEN RAPORTOINTIIN Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle Sinikka Pesonen Opinnäytetyö Kevät 2010 Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä KORSON KOULUN OPPILAANOHJAUKSEN

Lisätiedot

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Timo Harju Jarkko Antintupa Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Liiketalous ja matkailu 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Timo Harju, Jarkko Antintupa

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

TRIAGE HOITAJIEN KOKEMANA YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ

TRIAGE HOITAJIEN KOKEMANA YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ TRIAGE HOITAJIEN KOKEMANA YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ Hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitaja Opinnäytetyö 30.5.2008 Jari Aalto Lauri Leino HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Koulutusohjelma Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

NATRIUMIN, KALIUMIN JA KREA- TINIININ TULOSTASON VERTAILU i-stat - VIERITESTAUSANALY- SAATTORIN JA MODULAR EVO - AUTOMAATTIANALYSAATTORIN VÄLILLÄ

NATRIUMIN, KALIUMIN JA KREA- TINIININ TULOSTASON VERTAILU i-stat - VIERITESTAUSANALY- SAATTORIN JA MODULAR EVO - AUTOMAATTIANALYSAATTORIN VÄLILLÄ NATRIUMIN, KALIUMIN JA KREA- TINIININ TULOSTASON VERTAILU i-stat - VIERITESTAUSANALY- SAATTORIN JA MODULAR EVO - AUTOMAATTIANALYSAATTORIN VÄLILLÄ Anne Lehtonen Vaula Sund Opinnäytetyö Tammikuu 2013 Bioanalytiikan

Lisätiedot

Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank. Jesperi Kuitunen

Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank. Jesperi Kuitunen Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank Jesperi Kuitunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 1.5.2014 Tekijä tai tekijät Jesperi Kuitunen

Lisätiedot

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa T-86.5161 Special Course in Information Systems integration Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa Versio 1.1 Miia Huhtala Suvi Kouki Suvi Kuparinen Juho Ruuhijärvi 1 / 41 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...3

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA

IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Visamäki, 7.11.2011 Aleksi Tuominen OPINNÄYTETYÖ Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Joonas Sarvikas Opinnäytetyö Maaliskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Kevät 2011 Eeva Juntunen 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 Johdanto 6 1 Selvityksen toteuttaminen 7 1.1 Palveluiden jakaantuminen selvityksessä

Lisätiedot

PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTON TOIMIVUUS

PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTON TOIMIVUUS PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTON TOIMIVUUS Muikku Sisko Pro - gradu tutkielma Terveystieteiden laitos Hoitotieteen tieteenala Oulun yliopisto Toukokuu 2015 OULUN YLIOPISTO LKT, Terveystieteiden

Lisätiedot

Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla

Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla Viinikka, Jarkko 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ETÄTULKKAUKSEN JA MOBIILITULKKAUKSEN VERTAILUA

ETÄTULKKAUKSEN JA MOBIILITULKKAUKSEN VERTAILUA ETÄTULKKAUKSEN JA MOBIILITULKKAUKSEN VERTAILUA Maria Suvanto Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Loppuraportti. Digitaalinen teksti ja e-kirjanlukijat Turun kaupunginkirjaston osuus projektiin

Loppuraportti. Digitaalinen teksti ja e-kirjanlukijat Turun kaupunginkirjaston osuus projektiin Loppuraportti Digitaalinen teksti ja e-kirjanlukijat n osuus projektiin Aija Laine 30.3.2011 Aija Laine 5.4.2011 2/13 1. Taustaa...2 2. Projektin tavoite ja päätehtävät...2 3. Projektin toteutus...3 3.

Lisätiedot

Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen. Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä

Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen. Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä Pousi, Jouni 2012 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion

Lisätiedot

TYYPIN 1 DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN HOITOKETJU Hoidon kulku sairauden alkuvaiheessa

TYYPIN 1 DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN HOITOKETJU Hoidon kulku sairauden alkuvaiheessa Satu Immonen ja Riikka Kuitunen TYYPIN 1 DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN HOITOKETJU Hoidon kulku sairauden alkuvaiheessa Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

MIKAEL NIEMELÄ Versionhallinta- ja tehtävänhallintajärjestelmistä saadun tiedon visualisointi ohjelmistoanalytiikan työkaluna

MIKAEL NIEMELÄ Versionhallinta- ja tehtävänhallintajärjestelmistä saadun tiedon visualisointi ohjelmistoanalytiikan työkaluna MIKAEL NIEMELÄ Versionhallinta- ja tehtävänhallintajärjestelmistä saadun tiedon visualisointi ohjelmistoanalytiikan työkaluna Diplomityö Tarkastajat: Kari Systä ja Terhi Kilamo Tarkastajat ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Toimintatutkimus vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönotosta Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma Visamäki

Lisätiedot

Eveliina Sirviö SÄHKÖISEN ASIOINNIN OMAKSUMINEN: TAPAUS- TUTKIMUS LIIKENNEVAKUUTUSKESKUKSEN TIE- TOPALVELUN OSALTA

Eveliina Sirviö SÄHKÖISEN ASIOINNIN OMAKSUMINEN: TAPAUS- TUTKIMUS LIIKENNEVAKUUTUSKESKUKSEN TIE- TOPALVELUN OSALTA Eveliina Sirviö SÄHKÖISEN ASIOINNIN OMAKSUMINEN: TAPAUS- TUTKIMUS LIIKENNEVAKUUTUSKESKUKSEN TIE- TOPALVELUN OSALTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Sirviö, Eveliina

Lisätiedot

Viranomaisvalvonta kudosteknologian tuotekehityksessä

Viranomaisvalvonta kudosteknologian tuotekehityksessä Viranomaisvalvonta kudosteknologian tuotekehityksessä Maarit Heinonen, Outi Nieminen, Katrina Nordström Teknologiakatsaus152/2004 Viranomaisvalvonta kudosteknologian tuotekehityksessä Maarit Heinonen Outi

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ Mäkijärvi Erja Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden

Lisätiedot