Pohjoismainen uutiskirje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjoismainen uutiskirje"

Transkriptio

1 Pohjoismainen uutiskirje Suomi - Ruotsi - Norja - Tanska Marraskuu 211 Tämän numeron artikkelit: Tervetuloa Tervetuloa lukemaan Radiometerin ensimmäistä pohjoismaista uutiskirjettä, joka on toteutettu yhteistyössä Suomen, Ruotsin ja Norjan Triolab -yritysten ja Radiometer Medicalin kanssa. Uutiskirje tullaan julkaisemaan kolme kertaa vuodessa, ja kirjeet tulevat sisältämään kolme tai neljä artikkelia sekä haastatteluja. Artikkeleissa ja haastatteluissa käyttäjät Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta jakavat kokemuksiaan ja tietämystään lukijan kanssa. Lääketieteellisen näkökulman sijaan artikkeleissa kiinnitetään enemmän huomiota käytännön asioihin, jotka liittyvät akuuttihoidon parametrien mittaamiseen. Artikkeleiden ja haastattelujen lisäksi sisällytämme jokaiseen uutiskirjeeseen linkkejä acutecaretesting.org -sivuston hyödyllisiin artikkeleihin sekä jaamme ajankohtaista tietoa Radiometer Medicalilta. Lisäksi tiedotamme uutiskirjeessä käyttäjäpäivistä, erilaisista koulutustapahtumista, näyttelyistä sekä muista ajankohtaisista asioista, jotka koskevat Radiometer Medicalin laitteiden käyttäjiä. Toivomme, että Sinulle on hyötyä tästä uutiskirjeestä. Mikäli haluat ehdottaa meille uutiskirjeissä käsiteltäviä aiheita, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse Antoisia lukuhetkiä Jussi Kurittu Myyntijohtaja Triolab Oy 1st Automatic - uusi toimintamalli verikaasuanalyysien luotettavampaan identifiointiin Käyttökoulutus -päivänpolttava aihe AQT9 FLEX - Evaluaatioraportti Haukelandin yliopistollisesta keskussairaalasta, Bergenistä. Laktaatti - tärkeä parametri akuuttihoidossa

2 Pic. 1. Töölö Hospital Pic. 2. TöölHospital FlexLink - uusi toimintamalli verikaasuanalyysien luotettavampaan identifiointiin Elina Ristola, Jaana Kotila and Petra Ylikukkonen Helsingin yliopistollinen keskussairaala Tarkoituksena oli Töölön sairaalan neurokirurgian tehovalvontaosaston ja laboratorion keskinäisen yhteistyön kehittäminen ja potilasturvallisuuden varmistaminen. Tavoitteena on luoda uusi toimintamalli, joka helpottaa hoitajien työtä niin osastolla kuin laboratoriossakin. saapumista potilaspaikalla. Laboratorion kannalta virheiden minimointi on tärkeää, koska heiltä kului aiemmin turhaan työaikaa virheel listen laboratoriotulosten poistamiseen ja korjaamiseen. Johtopäätökset Taustaa Töölön sairaalan neurokirurgian tehovalvontaosasto on 16-paikkainen, ja se toimii kolmessa eri huoneessa. Potilaiden verikaasut mitataan vähintään neljä kertaa vuorokaudessa. Osastolla on oma verikaasuanalysaattori, jossa näytteet tehdään. Ongelmana on satunnaisesti ollut potilaan ja näytteen sekoittuminen, jolloin näyteruisku ja potilaan henkilötiedot ovat menneet sekaisin ja vastaus on saattanut mennä toiselle potilaalle. Yhteistyössä Töölön sairaalan laboratorion kanssa otimme neurokirurgian tehovalvontaosastolla ensimmäisinä Suomessa pilottina käyttöön FlexLink -järjestelmän, jonka avulla pyritään minimoimaan verikaasuanalyysien virheitä. Suuressa yksikössä vir- heiden todennäköisyys lisääntyy kiireessä, ja halusimme minimoida potilaan hoitoon olennaisesti vaikuttavat virheet. Menetelmät Uuden toimintamallin mahdollistamiseksi jokaiselle potilaspaikalle hankittiin oma viivakoodinlukija ja potilaspaikkojen tietokoneisiin asennettiin verkkopohjainen FlexLink -sovellus, joka yhdistää näytteen ja potilaan henkilötiedot heti näytteenoton jälkeen. Kun tiedot on yhdistetty, ruisku jätetään analysaattoriin. Näytteiden sekoittumisen vaaraa ei ole, koska jokaisessa ruiskussa on yksilöl linen viivakoodi, johon tiedot ovat sovelluksen avulla yhdistyneet. Analysaattori tekee näytteen ja lähettää vastauksen automaattisesti potilastietojärjestelmään. Uusi toimintamalli säästää hoitajien työaikaa, koska nyt hoitajan ei tarvitse enää yhdistää potilastietoja analysaattorilla ja odottaa näytteen analysointia. Tulokset Teetimme osastolla helmikuussa 211 kyselyn uudesta toimintamallista, ja tulosten mukaan tärkeimpänä asiana koetaan potilaan identifioinnissa tapahtuneiden virheiden väheneminen, tai oikeammin häviäminen, ja tämän myötä potilasturvallisuuden edistäminen. Uusi FlexLink -toimintamalli on säästänyt hoitajan työaikaa, koska hoitaja voi odottaa vastauksen Tehovalvontaosastolla ja laboratoriossa ollaan todella tyytyväisiä uuteen toimintamalliin, ja se on koettu todella helpoksi omaksua ja ottaa käyttöön. Sen avulla virheiden mahdollisuus on minimoitu ja hoitajien työaikaa on säästetty niin osastolla kuin laboratoriossakin. FlexLink- toimintamalli on osoittautunut todella toimivaksi ja helpoksi käytännöksi osastollamme. Kyselyssä saatiin myös esille kehittämiskohteita, joihin jatkossa kiinnitetään huomiota. Kehittämiskohteita Omahoitajan tulee huomioida potilaan identifiointiin käytettävän tarran poistaminen potilaspaikalta, kun potilas siirtyy pois tehovalvonnasta. Viivakoodilukijoiden käytettävyyttä kehitetään jatkossa kiinnittämällä huomiota mm. niiden sijoitteluun potilaspaikalla. Tällä hetkellä suurin ongelma on potilaspaikalle sopivan ja käytännöllisen viivakoodilukijatelineen puuttuminen. Pic. 2. Töölö Hospital Pic. 3. Tö

3 Lene Vibeke Jespersen - Laatukoordinaattori Ditte Prebendorf Madsen - Bioanalyytikko Käyttökoulutus - päivänpolttava aihe Artikkelissa haastateltu Lene Vibeke Jespersenia, laatukoordinaattoria kliinisen biokemian laitokselta Kööpenhaminan yliopistollisesta keskussairaalasta ja Ditte Prebendorf Madsenia, bioanalyytikkoa kliinisen biokemian laitokselta Heirningin aluesairaalasta. Kööpenhaminasta Herningiin Lene Vibeke Jensen toimii laatukoordinaattorina kliinisen biokemian laitoksella Kööpenhaminan yliopistollisessa keskussairaalassa. Useimmat osastot, joille verikaasulaitteet on sijoitettu, ovat itse vastuussa kunnossapidosta, laadunvalvonnasta ja laitteiden käyttökoulutuksesta. Laatukoordinaattorin ominaisuudessa Lene osallistuu tällä hetkellä koulutuksiin, joissa opastetaan yli 1 5:aa laitteiden käyttäjää käyttämään useita eri osastoille sijoitettuja verikaasulaitteita. Ditte Prebendorf Madsen työskentelee bioanalyytikkona kliinisen biokemian laitoksella Heirningin aluesairaalassa. Ditte vastaa osastoilla olevien verikaasulaitteiden kunnossapidosta ja laadunvalvonnasta sekä opastaa noin 13:tä käyttäjää käyttämään teho- ja synnytysosastoille sijoitettuja verikaasuanalysaattoreita. Erilaisten diagnostisten laitteiden käyttö ja niiden tulosten hyödyntäminen on helpottunut, kun laitteet on sijoitettu yhä useammassa tanskalaisessa sairaalassa eri osastoille. Toisaalta akkreditoinnin myötä laitteiden laaduntarkkailu on lisääntynyt ja vaatimukset ovat kasvaneet. Sen takia laitteiden käyttökoulutukseen onkin kiinnitetty erityistä huomiota. Kysyimme kahdelta koulutusvastaavalta, millaisena haasteena he kokevat käyttökoulutuksen jatkuvasti haasteellisemmaksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Käyttökoulutuksen tukeminen ja koordinointi Meidän pitää olla koko ajan kouluttamassa ja sertifioimassa tuhansia sairaanhoitajia ja lääkäreitä ympäri Tanskaa käyttämään osastoille sijoitettuja laitteita. Jotta tämä haaste voidaan ottaa vastaan, tarvitaan sekä johdon että yksittäisten osastojen tukea. Heti koulutuksen alkuvaiheessa meidän koulutettavamme, joita on noin 13, kertoivat pitävänsä koulutusta hyödyllisenä, ja myös johdolta olemme saaneet hyvää palautetta. Olemme allekirjoittaneet vastuusopimuksen niiden kahden osastomme kanssa, joille laitteita on sijoitettu. Me painotamme muun muassa koulutettavien henkilökohtaista vastuuta, ja esimerkiksi laitteiden henkilökohtaisen sisäänkirjautumiskoodin paljastaminen jollekulle on ehdottomasti kielletty. Vastuusopimus ja vakiintuneet koulutuskäytännöt ovat antaneet meille tarvitsemamme tuen, Ditte Prebendorf Madsen Heirningin aluesairaalasta kertoo. Monella meidän osastollamme on ollut viimeiset 2 vuotta käytössä verikaasulaitteet, ja käytännöt ovat vakiintuneet. Osastomme ovat itse vastuussa verikaasulaitteiden käyttöön opastamisesta. Tämän takia joku voi kokea meidän tarjoamamme koulutuksen hyödyttömäksi ja vain ylimääräiseksi työksi. Koulutukset ovat kuitenkin olleet suosittuja, ja me tarvitsemmekin lisää resursseja yli 1 5 käyttäjän kouluttamiseen, Lene Vibeke Jensen Kööpenhaminan yliopistollisesta keskussairaalasta lisää. Käyttökoulutuksen erilaiset mallit Koulutukseen kuuluu 3 minuutin kasvokkain tapahtuva harjoittelu osastolla, jonka jälkeen pidetään koe. Kokeen jälkeen koulutettavat saavat henkilökohtaisen sisäänkirjautumiskoodin. Meidän mielestämme on tärkeää, että koulutukseen liitetään jo alussa harjoittelu, jotta vain koulutettu henkilökunta voisi käyttää laitteita, Ditte kertoo. Koulutus kestää noin tunnin, joten käyttäjät ovat osastolta pois vain sen ajan. Meidän koulutustarjontamme on useimmille osastoille vain lisä oman osaston tarjoamalle opastukselle. Me teemme parhaillaan yhteistyötä Kööpenhaminan muiden sairaaloiden kanssa laatiaksemme virtuaalikurssin, joka voisi olla kasvotusten tapahtuvan harjoittelun lisänä ja jota voisi käyttää myös kertauskoulutuksessa, sanoo Lene. Kolme nopeaa kysymystä Lenelle ja Dittelle Minkälaisia haasteita työhönne liittyy? Lene: Yksi suuri haaste on se, että koulutettavia on paljon. Jos haluaisi opettaa kaikki kerralla, se olisi todella suuri toimenpide. Käyttökoulutusta koskeva yhteistyösopimus, jonka olemme tehneet keskusjohdon kanssa, on avain meidän onnistumiselle. Ditte: Aika on haaste. Vaikka olisimmekin nyt kouluttaneet jokaisen laitteen käyttäjän, meidän pitäisi jo alkaa kouluttamaan uusia käyttäjiä, ja järjestää uudelleenkoulutuksia jo olemassa oleville käyttäjille. Se vaatii aikaa, jota voi olla vaikea löytää. Toiveenamme on, että jo silloin, kun me investoimme näihin laitteisiin, varautuisimme myös koulutukseen tarvittavaan budjettiin ja resursseihin. Lisäksi olisi hyvä, jos jokaisella osastolla olisi oma koulutusvastaava. Millä tavalla koette lisääntyvät vaatimukset, joita akkreditointi asettaa? Ditte: Akkreditointi on mielestäni positiivinen asia, koska sama tavoite meillä loppujen lopuksi on. Mutta on myönnettävä, että koulutuksen toteuttaminen ja kokeen laatiminen ovat vaatineet paljon työtä. Näiden lisäksi on vielä järjestettävä uudelleenkoulutus koulutuksen käyneille, Ditte sanoo. Viimeisimmässä akkreditointitarkastuksessa The Joint Commission kiinnitti huomiota käyttökoulutukseen ja erityisesti sen dokumentointiin. Siksi meidän täytyykin löytää jokin yhteinen ratkaisu käyttökoulutukselle ja sertifioinnille. Meihin kohdistuu siis paineita, mutta toisaalta juuri se saa myös meidät toimimaan, Lene kertoo. Millä tavalla toimittajat, kuten Radiometer Medical, voivat olla tukemassa käyttökoulutusta? Lene: Haluaisin mielellään saada heti Radiometer Medicalilta tiedon, kun joku osastoistamme aikoo investoida johonkin uuteen laitteeseen, jotta voisin heti alusta alkaen tarjota koulutusta ja toimia sparraajana. Lisäksi työtämme helpottaisi huomattavasti, jos Radiometer Medical loisi jonkun järjestelmän, jonka avulla olisi helpompi rekisteröidä käyttäjät, valvoa heidän koulutustasoaan sekä valvoa heidän käyttöoikeuksiaan hajasijoitettuihin laitteisiin. Tällaisen järjestelmän tulisi kuitenkin sopia yhteen meidän aikaisempien järjestelmiemme kanssa. Ditte: Käyttökoulutuksen valvontaa voisi parantaa jollakin yksinkertaisella järjestelmällä, jonka avulla voitaisiin valvoa ketkä käyttäjistä on jo koulutettu ja milloin heille pitää järjestää kertauskoulutusta. Voisimme myös laatia jotain sähköistä materiaalia, joka helpottaisi kouluttamista ja kokeen laatimista.

4 D-Dimeerin toistettavuustestaus Tehtiin mittaamalla kolmea eri kontrollitasoa kaksi kertaa päivässa päivän ajan. Kontrollimateriaali Mittauksia Keskiarvo SD D-dimeeri Taso 1 (Radiometer) 26,365,18 5, D-dimeeri 24 2,18,1 4,6 sitraattiplasmapuuli D-dimeeri Taso 2 (Radiometer) 26 6,29,414 6,6 D-dimeerin toistettavuus, HUS. Ei sisällä reagenssierien vaihtelua. Kontrollimateriaali Keskiarvo Sarjansisäinen Plasmapool,268 7,2 9,7 Plasmapool,72 4,6 6,9 Plasmapool 62,3 3,8 5,7 Lopullinen mittaustarkkuus ja toistettavuus Radiometerillä. Sis. reagenssierien vaihtelun. AQT 9 FLEX: Evaluaatioraportti Haukelandin yliopistollisesta keskussairaalasta, Bergenistä. Solveig Haugstad - LBK - Haugelandin yliopistosairaala, Bergen Taustaa Bergenin terveyskeskus tarvitsi uutta täysin automaattista vieritestauslaitetta D-dimeerin ja troponiini T:n analysointiin. Uuden potentiaalisen laitteen, Radiometer AQT9 FLEX:n, käyttäjäystävällisyyden ja menetelmien laadun arviointi suoritettiin Haukelandin yliopistollisessa keskussairaalassa. Evaluaatiossa hyödynnettiin seuraavia menetelmiä: STA-R/Diagnostica Stago (D-dimeeri -määritykset), Modular- E/Roche (Troponiini T määritykset) ja AQT 9 FLEX/Radiometer (sekä D-Dimeeriettä troponiini T määritykset). Kaikkien menetelmien mittausperiaatteena hyödynnetään immunologisia vastaainemäärityksiä. Evaluaatiossa tehtiin eri menetelmien korrelaatiotestauksia ja toistettavuusmäärityksiä. Päätelmät AQT9 FLEX osoittautui käyttäjäystävälliseksi, ja korrelaatio- ja toistettavuustestausten perusteella AQT9 FLEX:n D-dimeeri- Ja troponiini T määritykset osoittautuivat toimiviksi. AQT9 FLEX päädyttiin ottamaan rutiinikäyttöön Bergenin terveyskeskuksessa. Käyttäjäystävällisyys Käyttöliittymä on yksinkertainen ja perustuu havainnolliseen liikennevalojärjestelmään. Laite on suljettu eikä biologisen materiaalin kanssa joudu kosketukseen. Hyvät video-opastukset. Analysoinnissa voidaan käyttää sekä kokoverta että plasmaa. Sisältää lokisysteemin ja mahdollisuuden yhdistää Radiance-etähallintaan. Nopea näytteenkäsittely. Yleistä Reagenssipakkauksissa pitkät säilyvyysajat. Viivakoodatut reagenssipakkaukset. Erittäin yksinkertainen kalibrointi. MII- NUKSET: Ei virheilmoitusta liian pienestä näytemäärästä. Ei mahdollista ladata reagenssipakkauksia analysoinnin aikana. Pitkä kalibrointiaika,kestää jopa 45 minuttia. Sekava laadunvarmistusohjelmisto. D-dimeerimenetelmien korrelaatio Tehtiin vertailemalla AQT9 Flex - ja STA-R D-DImeeri - menetelmiä yhteensä 55 potilasnäytteellä Analyytti n Pitoisuusalue Laite Keskiarvo Mediaani 55, 13,1 STA-R STA-R 1,37,72,12 22,1 AQT9 AQT9 FLEX 1,47,73 D-dimer ERO(AQT9FLEX - STA-R) 1,5 -,5 Diff-plot D-dimeeri < STA-R Troponiini T:n toistettavuustestaus Testaus tehtiin mittaamalla kolmea eri kontrollitasoa päivän ajan Kontrollimateriaali Mittauksia Keskiarvo Sarjan sisäinen SD Troponiini-T diff Plot - kuvaajat D-dimer < 5 Sarjan sisäinen AQT9 FLEX 1,9,8,7,6,5,4,3,2,1 SD D-dimeeri - cutoff,5,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1 Seerumipooli 3 23,87 1,75 7,3 1,63 6,8 Biorad taso , 8,53 6,6 11,24 8,6 Biorad taso ,8 8,3 279,5 9,4 Taulukko 4: Analyyttinen toistettavuus.; toistettavuus LKB:llä, 15 (11) päivää, 2 mittausta päivittäin. Sisältää reagenssierien vaihtelun. Kontrollimateriaali Middelverdi Sarjan sisäinen Plasmapooli ,5 9,6 Plasmapooli ,5 5,6 Plasmapooli ,9 5,4 Taulukko 5: Analyyttinen toistettavuus.; toistettavuus Radiometerillä, 2 päivää, 2 mittausta päivittäin, 2 rinnakkaista per mittaus. STA-R Evaluaation vastuuhenkilö: Kristin Haagensen, Haukelandin yliopistollisen keskussairaalan kliinisen biokemian laitos. Sarja1 Troponiini T -menetelmien korrelaatio (45 potilasnäytteellä) Analyytti n Pitoisuusalu 45 < Modular E Troponin T <1-76 AQT9 FLEX Taulukko 6: Menetelmävertailu Laite Keskiarvo Mediaani Modular E 983,9 142,6 AQT9 FLEX 1232,2 16 Diff-plot - Troponiini T < 2 Diff-plot - Troponiini T > 2 tnt - cutoff 3/ 1 6 ERO (AQT9FLEX-Modular E) Modular E Serie1 ERO (AQT9FLEX-Modular E) 2, 15, 1, 5,, -5, Modular E Serie1 AQT9FLEX Modular E tnt hs Serie1

5 Modelfoto Laktaatti tärkeä parametri akuuttihoidossa Bengt R Widegren, ylilääkäri, kehitysjohtaja, dosentti, Region Halland Monique Grunsta, erikoislääkäri, ensiapupoliklinikka, Sahlgrenskan yliopistollinen sairaala Yhteenveto alkuperäisartikkelista Bengt R Widegrenin luvalla Sahlgrenskan yliopistollisen sairaalan ensiapupoliklinikalla on otettu jo vuodesta 25 lähtien verikokeita verikaasujen, elektrolyyttien, hemoglobiinin, P-glukoosin ja laktaatin mittaamiseksi, ja saatujen tulosten pohjalta on arvioitu potilaiden hoitotarpeen kiireellisyys METTS (medical emergency triage and treatment system) -menetelmän avulla. Ensiapupoliklinikalla toteutettiin tutkimus, jonka ensisijaisena tavoitteena oli tutkia sitä, voidaanko tulovaiheessa METTS-menetelmällä arvioidun hoidontarpeen kiireellisyyden ja laktaattipitoisuuden välillä löytää jotain yhteyttä, ja missä määrin potilaita laitetaan etusijalle korkean laktaattipitoisuuden takia. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että vitaaliparametrit ovat olleet merkittäviä kuolleisuuden ennustajia, ja myös verikokeiden tulosten nopea analysointi ja tulkinta on ollut potilaan hoidon kannalta tärkeä. Tutkimukset on tehty etukäteen valituille potilaille tai diagnoosiryhmille, ja tämän takia saatuja tuloksia on vaikea soveltaa yleisesti kaikkiin potilaisiin. Sahlgrenskan yliopistollisessa sairaalassa tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin 18:tä peräkkäistä potilasta, joita hoidettiin ensiapupoliklinikalla ja joilla veren laktaatti pitoisuus oli korkea (>5, mmol/l). Samalla aikavälillä tutkittiin 18 peräkkäisten potilaan vertaisryhmää, jolla laktaattitaso oli normaali. Verinäytteet otettiin hepariiniputkeen, ja näytteet analysoitiin Radiometer Medicalin ABL 825 -verikaasuanalysaattorilla ensiapupoliklinikan lähellä olevassa laboratoriossa. Tutkimus osoitti, että ryhmässä, jossa laktaattipitoisuus oli korkea, miehiä oli huomattavasti enemmän kuin naisia, kun taas vertailuryhmässä sukupuolet jakautuivat tasaisesti. Myös hoitojaksot olivat huomattavasti pidempiä ryhmällä, jolla laktaattiarvo oli koholla. Tutkimustulokset osoittivat myös, että laktaattipitoisuuden ja vitaaliparametrien välillä oli yhteys jo tulovaiheessa. Ryhmällä, jolla laktaattiarvo oli koholla, myös vitaaliparametrit kuten hengitystaajuus, happisaturaatio, pulssi ja verenpaine olivat selvästi normaalista poikkeavalla tasolla. Tutkimus osoitti selkeän yhteyden päivystykseen tulohetkellä mitatun laktaattipitoisuuden ja hoidontarpeen kiireellisyyden arvioinnin (METTS:n avulla) sekä kuolleisuuden välillä. Lue koko artikkeli osoitteessa: Lue koko artikkeli osoitteessa:

6 Hyödyllisiä artikkeleita acutecaretesting.org -sivustolla Tälle sivulle olemme koonneet lyhennelmiä joistakin kansainvälisen sivuston suosituimmista artikkeleista ja linkkejä artikkeleihin. Acutecaretesting.org on Radiometer Medicalin ylläpitämä ja sponsoroima Internet-sivusto. Nämä artikkelit eivät niinkään keskity lääketieteelliseen näkökulmaan vaan enemmän käytännön asioihin, jotka liittyvät akuuttihoidon parametrien mittaamiseen. Useimpien artikkeleiden kirjoittajat ovat itse päivittäin tekemisissä akuuttihoidon parametrien mittaamisen parissa. Jos haluat lukea artikkeleita, kirjoita linkki selaimellesi, jolloin lyhyt tiivistelmä kyseisestä artikkelista ilmestyy ruudullesi. Sivulle täytyy rekisteröityä, jotta pääsee lukemaan koko artikkelin. Rekisteröityminen on ilmainen, ja sen voi tehdä acutecaretesting.org sivuilla. Sivustolla on yli 25 rekisteröitynyttä käyttäjää ympäri maailmaa ja sähköisen uutiskirjeen tilaajia on 19. Uutiskirje julkaistaan neljä kertaa vuodessa, ja se sisältää viitteitä sivuston uusimpiin artikkeleihin. Troponin Testing and the Tyranny of Distance Author: Steven L Weier - Masters of Science Abstract Chest pain is a frequent cause of hospitalization and comprises a significant proportion of the acute medical workload in the western world. This issue is compounded for those living in regional or remote communities due to limited access to pathology services and tertiary-referral institutions. Evidence suggests that the replacement of traditional laboratory-based testing for cardiac troponin with a point-of-care test is associated with improved clinical man agement of patients presenting with chest pain and leads to a significant and sizeable reduction in duration of stay for these patients. Minimizing the in-hospital stay of patients with chest pain, within safe limits, is crucial in reducing the cost of health care. Lactate and lactic acidosis Author: Chris Higgins - Biomedical writer Abstract The integrity and function of all cells depend on an adequate supply of oxygen. Severe acute illness is frequently associated with inadequate tissue perfusion and/ or reduced amount of oxygen in blood (hypoxemia) leading to tissue hypoxia. If not reversed, tissue hypoxia can rapidly progress to multiorgan failure and death. For this reason a major imperative of critical care is to monitor tissue oxygenation so that timely intervention directed at restoring an adequate supply of oxygen can be implemented. Measurement of blood lactate concentration has traditionally been used to monitor tissue oxygenation, a utility based on the wis dom gleaned over 5 years ago that cells deprived of adequate oxygen produce excessive quantities of lactate. The real-time monitoring of blood lactate concentration necessary in a critical care setting was only made possible by the development of electrode-based lactate biosensors around a decade ago. These biosensors are now incorporated into modern blood gas analyzers and other point-of-care analytical instruments, allowing lactate measurement by non-laboratory staff on a drop (1 µl) of blood within a minute or two. Whilst blood lactate concentration is invariably raised in those with significant tissue hypoxia, it can also be raised in a number of conditions not associated with tissue hypoxia. Very often patients with raised blood lactate concentration (hyperlactatemia) also have a reduced blood ph (acidosis). The combination of hyperlactatemia and acidosis is called lactic acidosis. This is the most common cause of metabolic acidosis. The focus of this article is the causes and clinical significance of hyperlactatemia and lactic acidosis. The article begins with a brief overview of normal lactate metabolism. Automating blood gas improves preanalytical quality Authors: Agnes Ivanov - quality manager, United Laboratories of Tartu University Hospital Anu Tamm - director, United Laboratories of Tartu University Hospital Abstract Tartu University Hospital has improved the quality of blood gas testing in its clinical laboratory and critical care units by introducing an automatic system for blood gas analysis [1].

7 Velkommen Velkommen til dette første nordiske Radiometer nyhedsbrev, som udgives i samarbejde med vores forhandlere i Sverige, Norge og Finland. Nyhedsbrevet vil udkomme tre gange om året: i januar, maj og september. Hvert nyhedsbrev vil indeholde 3-4 artikler eller interviews. I artiklerne og interviewene vil personer fra Sverige, Norge, Finland og Danmark dele deres erfaring og viden med læserne. Fokus vil ikke være på videnskabelige aspekter, men mere på praktiske ting omkring måling af akutparametre. Altså vidensdeling fra praktikere til praktikere. Udover artiklerne og interviewene vil vi i hvert nyhedsbrev inkludere henvisninger til nyttige artikler på acutecaresting.org og aktuel information fra Radiometer. For at understrege det nordiske fokus har vi valgt at bringe artikler og interviews på lokalsprog. Finske artikler og interviews er dog på engelsk. Vi håber, at I som læsere vil få nytte af nyhedsbrevet. Skulle I have lyst til selv at bidrage til nyhedsbrevet eller har forslag til emner, som bør tages op, så tøv ikke med at kontakte redaktør Lykke Nielsen. God fornøjelse med læsningen. Jan Olsen General Manager Nordic Sales Division Radiometer Medical Aps 1st Automatic - a new model for improved identification of blood gas tests Brugertræning - et varmt emne! AQT9 FLEX - erfaring og resultater fra Haukeland Sykehus. Serumlaktat - användbar analys inom akutsjukvården Näyttelyt syksy 211 kevät 212: Laaduntarkkailupäivät , Helsingin messsukeskus Koulutukset : Radiometer-käyttäjäpäivät , Sokos-hotelli Presidentti, Helsinki Muuta ajankohtaista: Tutustu Triolabin uusiin Internet-sivuihin osoitteessa Löydät uudistuneilta sivuiltamme paljon tietoa mm. tuoteuutuuksistamme sekä muuta ajankohtaista ja kiinnostavaa! Yhteystiedot: Uutiskirje sähköpostitse Triolab Oy Lemminkäisenkatu 2 B 252 TURKU Puhelin: Faksi: Sähköposti: Internet: Nordisk Nyhedsbrev Danmark - Norge - Sverige - Finland September 211 Af: Jan Olsen Artikler i dette nummer: Uutiskirje sähköpostitse! Mikäli myös työtoverisi haluaa saada uutiskirjeen sähköpostitse, lähetä sähköpostiosoite osoitteeseen Lisäksi uutiskirje löytyy Internet-sivuiltamme www. triolab.fi.

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

emedic - kokemuksia etäkonsultaation ja itsehoidon tutkimuksesta ja kehittämisestä

emedic - kokemuksia etäkonsultaation ja itsehoidon tutkimuksesta ja kehittämisestä emedic - kokemuksia etäkonsultaation ja itsehoidon tutkimuksesta ja kehittämisestä Johanna Krappe, FM, projektipäällikkö Turku, SOTETITE-päivät, 27.5.2013 emedic lyhyesti Neljä maata, kuusi partneria ja

Lisätiedot

Kokemuksia vieritutkimuksista TYKS:n Lastenpoliklinikalla. Jussi Mertsola Professori Lastenpkl:n osastonylilääkäri TYKS

Kokemuksia vieritutkimuksista TYKS:n Lastenpoliklinikalla. Jussi Mertsola Professori Lastenpkl:n osastonylilääkäri TYKS Kokemuksia vieritutkimuksista TYKS:n Lastenpoliklinikalla Jussi Mertsola Professori Lastenpkl:n osastonylilääkäri TYKS Lastenklinikka Kriittinen asenne laboratorio- ja rtgtutkimuksiin Ensin kliininen tutkiminen,

Lisätiedot

Virheen diagnostiikka

Virheen diagnostiikka Virheen diagnostiikka Työolot ja organisaatio Yksilön ja systeemin näkökohta Millaisia virheitä tapahtuu? Miten virheet havaitaan? To Err Is Human Diagnostic Treatment Preventive Other Types of errors

Lisätiedot

Vierianalytiikalle asetetut pätevyysvaatimukset akkreditoinnin näkökulmasta. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

Vierianalytiikalle asetetut pätevyysvaatimukset akkreditoinnin näkökulmasta. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Vierianalytiikalle asetetut pätevyysvaatimukset akkreditoinnin näkökulmasta Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Vierianalytiikka Määritelmä Point-of-care testing: vieritesti, vieritestaus, vieritutkimus,

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Kokemuksia Viron earkistosta. Madis Tiik Eestin E-terveyden Säätiön johtaja 27.05.2009

Kokemuksia Viron earkistosta. Madis Tiik Eestin E-terveyden Säätiön johtaja 27.05.2009 Kokemuksia Viron earkistosta Madis Tiik Eestin E-terveyden Säätiön johtaja 27.05.2009 Viron E-Terveys projekti Virossa jo käytössä olevien sovellusten käyttäminen terveydenhuollon tarpeisiin ID-korti Sähköinen

Lisätiedot

Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus. Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer

Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus. Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer Verkko-opetuksen neljä strategiaa (mukailtu Collis & Gommer, 2001 artikkeleista) Instituutio määrittelee

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes)

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) SYLY- päivät 2014 Helsinki 28.11.2014 Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) Diabeteslääkäri Mikko Honkasalo Nurmijärven terveyskeskus

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2.

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2. Kuinka varmistan INRpikatestien luotettavuuden? Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB Labquality-päivät 8.2.2008 Antikoagulaatiohoito

Lisätiedot

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Liisa Lehto SKKY:n kevätkoulutuspäivät Koulutusmallien kuvaus Kirjallisuushaun perusteella( CINAHL, Cohrane, Medline, Scopus tietokannat) on hyvin vähän raportoitu

Lisätiedot

Hyvä dialyysihoidon asiantuntija!

Hyvä dialyysihoidon asiantuntija! Verinäytteiden otto 1 (5) Hyvä dialyysihoidon asiantuntija! Suomessa dialyysikeskusten välillä on aika vähän kanssakäymistä. Aherramme omissa nurkissamme uskoen oman käytännön olevan ainoa oikea. Keskustelun

Lisätiedot

Terveyttä mobiilisti! Matkapuhelin terveydenhallinnan välineenä

Terveyttä mobiilisti! Matkapuhelin terveydenhallinnan välineenä Terveyttä mobiilisti! Matkapuhelin terveydenhallinnan välineenä VTT Johtava tutkija Jaakko Lähteenmäki Lehdistötilaisuus 8.12.2011 2 Pitkäaikaissairauden vaiheet ja kustannukset Ennakoiva terveydenhoito

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA Tuija Kallio Päivystyksen ylilääkäri Tietohallintoylilääkäri ESSHP LÄÄKITYKSESSÄ TAPAHTUVAT POIKKEAMAT =Lääkehoitoon liittyvä, suunnitellusta tai sovitusta

Lisätiedot

SYYSKUU 2012 Soliditet.fi -palvelu. Käyttöohje

SYYSKUU 2012 Soliditet.fi -palvelu. Käyttöohje SYYSKUU 2012 Soliditet.fi -palvelu Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Tervetuloa käyttämään Soliditet.fi-asiakasportaalia!... 2 Kirjautuminen Soliditet.fi -palveluun... 3 Uloskirjautuminen... 3 Asetukset...

Lisätiedot

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING Veijalainen O, Kares S, Kujala P, Vuento R, TirKkonen M, Kholová I, Osuala V, Mäenpää J University and University Hospital of Tampere, Finland,

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft 1 Visualisoinnin aamu 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8:45 Tiedon visualisointi Ari Suominen, Tuote-

Lisätiedot

Accu-Chek Compact- ja Accu-Chek Compact Plus -järjestelmien luotettavuus ja tarkkuus. Johdanto. Menetelmä

Accu-Chek Compact- ja Accu-Chek Compact Plus -järjestelmien luotettavuus ja tarkkuus. Johdanto. Menetelmä Accu-Chek Compact- ja Accu-Chek Compact Plus -järjestelmien luotettavuus ja tarkkuus I. TARKKUUS Järjestelmän tarkkuus on vahvistettu ISO 15197 -standardin mukaiseksi. Johdanto Tämän kokeen tarkoituksena

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali. Helsinkiläiset Euroopan mitassa 2006

Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali. Helsinkiläiset Euroopan mitassa 2006 Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali läiset Euroopan mitassa 2006 mielipiteitä elämän laadusta palveluista kotikaupungista muutoksia neljän vuoden takaa Leila Lankinen Survey on perceptions

Lisätiedot

Kuinka varmistan glukoosimittareiden tulosten luotettavuuden

Kuinka varmistan glukoosimittareiden tulosten luotettavuuden Kuinka varmistan glukoosimittareiden tulosten luotettavuuden Ylikemisti, dos., Kari Åkerman, Kliininen kemian toimintayksikkö, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Pikamittaus Pikamittauksella ymmärretään

Lisätiedot

AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA

AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA Marko Ståhlstedt Kauppakuja 2 21200 Raisio AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA Yleistä Näyte Tilaaja:, Marko Ståhlstedt, 4.10.2007. Toimituspäivä: 10.10.2007. Näytteen asensi: Jarkko Hakala/TTL.

Lisätiedot

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää?

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Taneli Raivio, LT, dosentti Erikoistuva lääkäri HYKS Lastenklinikka sekä Biomedicum Helsinki, Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

Lähete/palautejärjestelmä on vuorovaikutteista hoitoprosessinohjausta eri terveydenhuollontoimijoiden kesken

Lähete/palautejärjestelmä on vuorovaikutteista hoitoprosessinohjausta eri terveydenhuollontoimijoiden kesken Lähete/palautejärjestelmä on vuorovaikutteista hoitoprosessinohjausta eri terveydenhuollontoimijoiden kesken Petri Turtiainen Toimitusjohtaja Doctorex Oy Terveydenhuollon ongelmat ovat ympäri maailman

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

Uuden vieritestin käyttöönotto avoterveydenhuollossa

Uuden vieritestin käyttöönotto avoterveydenhuollossa Uuden vieritestin käyttöönotto avoterveydenhuollossa HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia 2009 kemisti Paula Pohja-Nylander Tavallisimmat vieritestit avoterveydenhuollossa Hemoglobiini Anemiadiagnostiikka

Lisätiedot

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa

Terveydenhuoltoorganisaatioiden. tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Eeva Heiro & Reetta Raitoharju Terveydenhuollon atk-päivät 2009 Terveydenhuoltoorganisaatioiden välinen tiedonsiirto toimintaympäristöjen vertailu Suomessa ja Yhdysvalloissa Tutkimuksen taustaa 2 Lääkitystiedon

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Bisnode-luottotietopalvelu, käyttöohje YLEISIÄ ASIOITA PALVELUN KÄYTÖSTÄ

Bisnode-luottotietopalvelu, käyttöohje YLEISIÄ ASIOITA PALVELUN KÄYTÖSTÄ HELMIKUU 2015 Bisnode-luottotietopalvelu, käyttöohje YLEISIÄ ASIOITA PALVELUN KÄYTÖSTÄ Bisnode Finland Oy Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI Puh 09-7511 9100 www.bisnode.fi Sisällysluettelo Tervetuloa käyttämään

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Prosessien hallinta Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Tommi Jokiniemi Kehittämispäällikkö Viitekehykset Luennoitsija: Biofysiikan ja lääketieteellisen tekniikan DI 15v

Lisätiedot

Ihmiskeskeisten palvelujen suunnittelu. Espoon sairaala ja seniorikeskus - Orkidea. Projektipäällikkö Elina Kylmänen-Kurkela

Ihmiskeskeisten palvelujen suunnittelu. Espoon sairaala ja seniorikeskus - Orkidea. Projektipäällikkö Elina Kylmänen-Kurkela Ihmiskeskeisten palvelujen suunnittelu Case: Espoon sairaala ja seniorikeskus - Orkidea Projektipäällikkö Elina Kylmänen-Kurkela Espoon sairaala ja seniorikeskus - Orkidea Projektipäällikkö Elina Kylmänen-Kurkela

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä asioinnista leikkauspotilaan esitietojen huomioimisessa, hoidon suunnittelussa sekä saatujen terveyshyötyjen arvioinnissa

Kokemuksia sähköisestä asioinnista leikkauspotilaan esitietojen huomioimisessa, hoidon suunnittelussa sekä saatujen terveyshyötyjen arvioinnissa Päivi Valta Osastonylilääkäri, anestesia HYKS, Jorvin sairaala 19.05.2008 Kokemuksia sähköisestä asioinnista leikkauspotilaan esitietojen huomioimisessa, hoidon suunnittelussa sekä saatujen terveyshyötyjen

Lisätiedot

Tervetuloa CWT Portalin käyttäjäksi!

Tervetuloa CWT Portalin käyttäjäksi! Tervetuloa CWT Portalin käyttäjäksi! Tässä ohjeessa kerrotaan lyhyesti mikä on CWT Portal mistä löydät matkustajaprofiilisi kuinka rekisteröidyt ja kirjaudut CWT Portaliin mitä teet, jos olet unohtanut

Lisätiedot

Kuvakkeet asiaankuuluvien tietoluokkien esittämiseksi Yhteentoimivuus. Elinkeinonharjoittajan nimi. Internet-yhteys. Maantieteelliset rajoitukset

Kuvakkeet asiaankuuluvien tietoluokkien esittämiseksi Yhteentoimivuus. Elinkeinonharjoittajan nimi. Internet-yhteys. Maantieteelliset rajoitukset Kuvakkeet asiaankuuluvien tietoluokkien esittämiseksi Yhteentoimivuus Toimittaja Elinkeinonharjoittajan nimi Laitteisto ja ohjelmisto i Toimivuus Hinta Kieli Internet-yhteys Hinta Kesto Maantieteelliset

Lisätiedot

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kandien kesätyöt 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Kandien kesätöitä tutkittiin Lääkäriliiton Opiskelijatutkimuksen

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Minunterveyteni.fi lisäarvollisia terveyspalveluja kuntalaisille. Case Hämeenlinna. Ilona Rönkkö Palvelusuunnittelija Hämeenlinnan terveyspalvelut

Minunterveyteni.fi lisäarvollisia terveyspalveluja kuntalaisille. Case Hämeenlinna. Ilona Rönkkö Palvelusuunnittelija Hämeenlinnan terveyspalvelut Minunterveyteni.fi lisäarvollisia terveyspalveluja kuntalaisille Case Hämeenlinna 8.10.2015 Ilona Rönkkö Palvelusuunnittelija Hämeenlinnan terveyspalvelut 8.10.2015 Hämeenlinnassa on lähes 68 000 asukasta

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Tärkeiden selittävien tekijöiden ja ryhmien etsintä potilasrekistereistä

Tärkeiden selittävien tekijöiden ja ryhmien etsintä potilasrekistereistä Tärkeiden selittävien tekijöiden ja ryhmien etsintä potilasrekistereistä Loppuseminaari: Terveydenhuollon uudet analyysimenetelmät (TERANA) Elina Parviainen AB HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department

Lisätiedot

ONNISTUNUT VERTAILUMITTAUS Pätevyysvaatimukset vertailumittausjärjestäjälle. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

ONNISTUNUT VERTAILUMITTAUS Pätevyysvaatimukset vertailumittausjärjestäjälle. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu ONNISTUNUT VERTAILUMITTAUS Pätevyysvaatimukset vertailumittausjärjestäjälle Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu PÄTEVYYSVAATIMUKSET ISO/IEC 17043:2010, Conformity assessment General requirements for

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Keksinnöstä liiketoiminnaksi ansaintamallin rakentaminen. 11.2.2010 Veijo Lesonen

Keksinnöstä liiketoiminnaksi ansaintamallin rakentaminen. 11.2.2010 Veijo Lesonen Keksinnöstä liiketoiminnaksi ansaintamallin rakentaminen 11.2.2010 Veijo Lesonen Mediracer Oy EMG Laboratoriot Oy (1987- ) Vahva substanssi kliinisen neurofysiologian (knf) erikoisalalta Potilailla pitkät

Lisätiedot

Eliisa Yli-Takku Hygieniahoitaja Sairaalahygienia ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2014

Eliisa Yli-Takku Hygieniahoitaja Sairaalahygienia ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2014 Miten infektiontorjunnan laatua voidaan mitata ja arvioida pitkäaikaishoitolaitoksissa Eliisa Yli-Takku Hygieniahoitaja Sairaalahygienia ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2014 NÄKÖKULMIA LAATUUN JA LAADUN

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Mikä on WordPress? itse ylläpidettävä (self-hosted) WordPress.com: ilmainen 3. osapuolen ylläpitämä pilvipalvelu (Cloud-hosted)

Mikä on WordPress? itse ylläpidettävä (self-hosted) WordPress.com: ilmainen 3. osapuolen ylläpitämä pilvipalvelu (Cloud-hosted) WordPress.com Mikä on WordPress? Tällä hetkellä maailman suosituin ns. julkaisujärjestelmä (CMS) Rakennettu blogialustaksi, nykyään myös muussa käytössä ilmainen ns. avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Alueellisen hoito-ohjeen implementointi Rohto-pajoissa parantaa antikoagulaatiohoidon kirjaamista ja potilasturvallisuutta

Alueellisen hoito-ohjeen implementointi Rohto-pajoissa parantaa antikoagulaatiohoidon kirjaamista ja potilasturvallisuutta Alueellisen hoito-ohjeen implementointi Rohto-pajoissa parantaa antikoagulaatiohoidon kirjaamista ja potilasturvallisuutta Puhakka J, Helsingin tk, tkl Suvanto I, Helsingin tk, oh Sipilä R, Rohto-keskus

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

www.laboline.fi Höyrysterilointi ja sen seuranta gke Kemialliset indikaattorit Biologiset indikaattorit Dokumentaatio

www.laboline.fi Höyrysterilointi ja sen seuranta gke Kemialliset indikaattorit Biologiset indikaattorit Dokumentaatio Höyrysterilointi ja sen seuranta gke Kemialliset indikaattorit Biologiset indikaattorit Dokumentaatio johdanto Välinehuolto Eräs syy terveydenhoidon kasvaneisiin infektioriskeihin on rakenteeltaan monimutkaiset

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare 2013

Helsinki Region Infoshare 2013 Helsinki Region Infoshare 2013 Apps4Finland 2012 Ville Meloni & Petri Kola Forum Virium Helsinki 1 Suomalainen tietoyhteiskunta 2012? Tietoyhteiskunnan kehittäminen Kansalaiset vaativat avoimuutta Rohkeita

Lisätiedot

Bioanalyytikko-opiskelijoiden harjoittelupaikat Mikkelin aluelaboratoriossa

Bioanalyytikko-opiskelijoiden harjoittelupaikat Mikkelin aluelaboratoriossa Bioanalyytikko-opiskelijoiden harjoittelupaikat Mikkelin aluelaboratoriossa Yhteystiedot Islab, Mikkelin aluelaboratorio c/o Mikkelin keskussairaala Porrassalmenkatu 35 37 50100 Mikkeli Opiskelijavastaavat:

Lisätiedot

Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas

Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö Päivitys 4/2015 Syöpätautien poliklinikka Sisällys Syöpätautien vastuualue... 3 Potilaana syöpätautien poliklinikalla...

Lisätiedot

Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore

Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore 2 Osta turvallisesti verkosta Webstore LUOTETTAVASTI YHDELLÄ KLIKKAUKSELLA VALITSE NOPEASTI TARVITSEMASI

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Ehkäisevä lastensuojelu tuhannen taalan paikka

Ehkäisevä lastensuojelu tuhannen taalan paikka Ehkäisevä lastensuojelu tuhannen taalan paikka Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Turku 12.10.2010 Päivi Sinko www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Parempi kokonaisuus.

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Parempi kokonaisuus. Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Parempi kokonaisuus. Potilastietojen yhdistäminen otetaan nyt käyttöön

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

Kliininen Päätöksentuki. Terveys ja Talous, Timo Haikonen

Kliininen Päätöksentuki. Terveys ja Talous, Timo Haikonen Kliininen Päätöksentuki Terveys ja Talous, 15.9.2016 Timo Haikonen Potilastapaus 40-vuotias mies käy lääkärissä tyrävaivan vuoksi Päätöksentuki muistuttaa automaattisesti lääkäriä siitä, että 3 vuotta

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Ryhdy työtapatestaajaksi.

Ryhdy työtapatestaajaksi. Ryhdy työtapatestaajaksi. Kokeile sinulle uutta työtapaa ja kirjoita siitä 925 Blogiin. Inspiroi ja inspiroidu. www.925media.fi #työtapatesti Etsimme innokkaita uusien työtapojen kokeilijoita. Lähes kaikki,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Kliininen kemia/tk 26.4.2011 1 (5) VERIKESKUKSEN TOIMINTA MUUTTUU VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALASSA 2.5.2011 ALKAEN

Kliininen kemia/tk 26.4.2011 1 (5) VERIKESKUKSEN TOIMINTA MUUTTUU VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALASSA 2.5.2011 ALKAEN Kliininen kemia/tk 26.4.2011 1 (5) Jakelussa mainitut VERIKESKUKSEN TOIMINTA MUUTTUU VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALASSA 2.5.2011 ALKAEN Valkeakosken aluesairaala siirtyy käyttämään veriryhmä ja seulonta käytäntöä,

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO?

MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO? MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO? Tarja Kvist, Yliopistotutkija, TtT Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos 8.4.2011 IHMISLÄHHEENE HOETO on: koko henkilökunnan antamaa hoitoa moniammatillista, kokonaisvaltaista,

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

ESOMAR-terveiset. Maris Tuvikene. Tuvikene Maris 24.10.2015. Julkinen 1

ESOMAR-terveiset. Maris Tuvikene. Tuvikene Maris 24.10.2015. Julkinen 1 ESOMAR-terveiset Maris Tuvikene Julkinen 1 Taustaa Markkinatutkimuksessa tunnistetaan kahdenlaista tietoa: Subjektiivinen: mielipiteet, tunteet, aikomukset, harkinta, preferenssi Objektiivinen: käyttäytyminen

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Studentum.fi - Opas opinto-ohjaajille -

Studentum.fi - Opas opinto-ohjaajille - Studentum.fi - Opas opinto-ohjaajille - Kävijämäärät vahvassa kasvussa Kävijämäärän kasvu 2009-2011 (kävijöitä per kuukausi) 35 423 72 293 141 802 lokakuu 2009 lokakuu 2010 lokakuu 2011 Taloustutkimuksen

Lisätiedot

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014 Vallataan varainhankinta Salla Saarinen 24.2.2014 1 Salla Saarinen Varainhankinnan Kampanjoinnin Markkinoinnin Sparrausta * Koulutusta * Suunnittelua * Toteutusta Lisää tunnetta ja tulosta järjestökentälle

Lisätiedot

BioNordika Webshop Pikaohjeet

BioNordika Webshop Pikaohjeet BioNordika Webshop Pikaohjeet Tervetuloa BioNordika WebShopin käyttäjäksi! Tässä pikaohjeessa on yhteenkoottuna ohjeistus nettikaupan käyttöön ja tuotteiden tilaamiseen. Rekisteröityminen Nettikaupan käyttäminen

Lisätiedot

Mikä on RSS-syöte? RSS -syötteen tilaaminen sähköpostiin

Mikä on RSS-syöte? RSS -syötteen tilaaminen sähköpostiin OHJE 1 (7) Mikä on RSS-syöte? RSS syötteen avulla voit saada sivuston uusimman sisällön valitsemaasi ohjelmaan automaattisesti, kun uutta sisältöä julkaistaan. Tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka voit saada

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

9.11.2014. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry

9.11.2014. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Potilasturvallisuus periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Potilas- ja lääkehoidon

Lisätiedot

Digitaalisen työvoiman asiantuntija. Jari Annala Digital (R)evolutionist

Digitaalisen työvoiman asiantuntija. Jari Annala Digital (R)evolutionist Digitaalisen työvoiman asiantuntija Jari Annala Digital (R)evolutionist Sitku seuraava versio on valmis ja sitku ERP on päivitetty Tänään!! 3 Digityöntekijä 4.11.2016 4 Knowledge Work Automation is a significant

Lisätiedot

VIERITESTAUSJÄRJESTELMÄT KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA. 09.02.2007 Kari Åkerman Kliininen laboratorio Kainuun maakunta -kuntayhtymä

VIERITESTAUSJÄRJESTELMÄT KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA. 09.02.2007 Kari Åkerman Kliininen laboratorio Kainuun maakunta -kuntayhtymä VIERITESTAUSJÄRJESTELMÄT KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 09.02.2007 Kari Åkerman Kliininen laboratorio Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuu Kainuu väestö 2006 Hyrynsalmi 3043 Kajaani 35402 Kuhmo

Lisätiedot