HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ"

Transkriptio

1 EHYT Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ Menetelmä kerää myös arvokasta tietoa JATKUU SIVULLA 19 > Jonna Yletyinen Koulut loppuvat! Kesäkuun alussa juhlitaan ammattiin valmistumista, lakkiaisia ja kesäloman alkua. EHYT Järjestö käsittelee kesän alkua ja siihen liittyvää päihteidenkäyttöä muun muassa lukiolaisten näkökulmasta, Selvin päin kesään -kampanjan kautta ja OttoMitta-sovelluksen avulla. Muistathan onnitella myös ammattiin valmistuneita! Lue SIVULLA 21 > kampanjasta Juttusarja jäsenjärjestöistä alkaa Vastauksena jäsenkyselyissä ilmenneeseen toiveeseen aloitamme juttusarjan EHYT ry:n jäsenjärjestöistä. Esittelemme jokaisessa numerossa kolme jäsenjärjestöä. Tällä kertaa vieraileva toimittajamme, Terveys-lehdestä tuttu Kalervo Koivisto matkasi haastattelemaan jäsenjärjestöä Kouvolaan, Mikkeliin ja Helsinkiin. JATKUU SIVULLA 16 >

2 SARI AALTO-MATTURI EHYT JÄRJESTÖTIEDOTE Aurinkoista kesää! Aina kesän alussa puhumme paljon nuorten päihteidenkäytöstä. Koulujen lopettajaisviikonloppu herättää keskustelun vanhempien vastuusta ja siitä, kuinka keskeinen rooli alkoholilla on suomalaisessa arjessa ja juhlassa. Tänä keväänä on käyty julkista keskustelua kodissa tarjottavasta alkoholista. Vaikka useimmille vanhemmille on selvää, että alkoholi ei kuulu millään tavalla lapsen elämään, hämmentävän moni kuitenkin ajattelee, että on vastuullista vanhemmuutta tarjota lapselle ensimmäinen humala kotona tai ostaa nuorelle alkoholia, ettei sitä tarvitse hankkia muualta. Vanhemmille päihdekasvatus on hankala laji, sillä päihteiden käyttöön kannustavia viestejä on kaikkialla. Ratkaisu ei kuitenkaan ole juomaan opettaminen vaan yhteinen keskustelu ja esimerkin näyttäminen. EHYT ry:n koulutyössä keskustelua alkoholinkäytöstä käydään jo ala- ja yläasteikäisten ja heidän vanhempiensa kanssa. Myös jäsenyhdistykset järjestävät vuoden mittaan monenlaista toimintaa, jolla tuetaan koulujen ja vanhempien päihdekasvatusta. Esimerkiksi liikennekoulutus on hyvä tapa päästä nuorten kanssa keskustelemaan alkoholista liikenteessä ja vähän muutenkin. Erityisen tärkeää olisi myös saada entistä enemmän nuoret itse mukaan pohtimaan uusia tapoja ja areenoita ehkäisevälle työlle ja myös itse tekemään ehkäisevää työtä nuorten parissa. Tämä ajatus nousee vahvasti esille myös käynnissä olevassa strategiavalmistelussa. Osana EHYT ry:n strategiatyötä tulee monella tavoin pohdintaan se, mihin suuntaan toimintaa niin keskusjärjestössä kuin jäsenyhdistyksissä kannattaisi kehittää. Tärkeää tässäkin on yhteinen keskustelu ja ajatustenvaihto. Siihen halutaan jälleen luoda mahdollisuuksia myös syksyn aluefoorumikierroksella. Huhti-toukokuussa toteutetulla jäsenkyselyllä selvitettiin odotuksia muiden muassa tämän uuden jäsentiedotteen kehittämiseksi. Yhtenä keskeisenä toiveena oli, että järjestötiedotteessa tehtäisiin tutuksi paitsi EHYT ry:n myös sen jäsenyhdistysten toimintaa. Nyt tarkoituksena onkin esitellä jokaisessa numerossa kolme jäsenjärjestöä. Tämä myös varmasti osaltaan edistää yhteistyötä ja yhteistä keskustelua! Sari Aalto-Matturi toiminnanjohtaja p Pääkirjoitus 3 Lyhyesti: Ajankohtaista asiaa 4 Pinnalla: LähiVerkko-projekti käynnistyi OttoMitta ja uusi näkökulma terassikauteen Alkoholimainonnassa Liikenneturvallisuustyö 6 Pintaa syvemmälle: Pelaamisen harhaluulot ja sähkötupakka 8 Kuulumisia jäsenyhdistyksille 10 Lyhyesti: Tulossa ja tapahtunutta 16 Esittelyssä: Jäsenjärjestöt 19 Lähikuvassa: Hubu 20 Esittelyssä: Työvälineitä 21 Päivittäistä toimintaa kuvina 23 EHYT ry:n aluekoordinaattorit ja -työntekijät Hubu-koulutuskokonaisuuteen kuuluu myös vanhempainilta, jossa kyselyn tuloksista aiheista keskustellaan sekä koulun tulosten perusteella että yleisellä tasolla. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsentiedote Päätoimittaja: Jiri Sironen, p Toimitus: Helena Hulkko, p ja Jenni Tikkanen, p Taitto: Reko Elovainio ja Jenni Tikkanen Julkaisija: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimituksen osoite: Jäsentiedote / Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Elimäenkatu 27, Helsinki Osoitteenmuutokset: Simo Miettinen, p Ilmestymisajankohdat (ja viimeinen aineiston jättöpäivä) 2013: syyskuu (30.8.), joulukuu (15.11.) 2 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

3 AJANKOHTAISTA ASIAA Uusia hankkeita? Kevään aikana EHYT ry on valmistellut kolme uutta hankehakemusta RAY:lle. Uudet hankkeet tukevat järjestön kehittämistyötä, sillä samaan aikaan kolme hanketta Mobiiliapu, Ikähanke ja Walkers-Hubu-toiminta ovat päättymässä tämän vuoden lopussa. Valmistelluista hankkeista kunnianhimoisin on RAY:n Paikka auki -avustusohjelmaan valmisteltu JOBJOB. Sillä tavoitellaan uusia tekijöitä ja ajatuksia myös erityisesti alueelliseen ja paikalliseen työhön. Tavoitteena on palkata nuoria kehittämään ja tekemään ehkäisevää työtä eri puolille Suomea ja saada liikkeelle satoja ideoita, joista osa voi johtaa laajempiin hankkeisiin ja uusiin toimintamuotoihin. Paikka auki -ohjelmassaan RAY haluaa avata sosiaali- ja terveysalan järjestöihin yli uutta työpaikkaa alle 29-vuotiaille vuosien aikana. EHYT ry on pitänyt tärkeänä, että nuoriso-ohjelmassa ei vain työllistetä yksittäisiä nuoria, vaan edistetään myös nuorten vapaaehtoistyötä ja kiinnittymistä sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä luodaan edellytyksiä järjestötoiminnan innovaatioille. Nuoret tarvitsevat työtä, ja järjestöt tarvitsevat nuoria uusiksi tekijöiksi, kehittäjiksi ja vastuunkantajiksi. Valtuuston kuulumisia Vahva tietopohja on vastuullisen alkoholipolitiikan edellytys EHYT ry:n valtuuston kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten ja muiden ajankohtaisten asioiden ohella alkoholimainonnan rajoituksia ja järjestön strategiatyötä. Valtuusto yhtyi EHYT ry:n ja EPTverkoston aiheesta antamiin lausuntoihin: Alkoholin ulkomainonnan kielto on askel oikeaan suuntaan, mutta on vaikeaa ymmärtää, miksi hallitus on halunnut jättää mielikuvamainonnan kokonaan rauhaan. Alkoholimainontaasiassa ihmetystä aiheutti myös hallituksen haluttomuus rajoittaa alkoholiin liittyvää urheilusponsorointia ja alkoholin näkymistä urheilutapahtumissa. EHYT ry:n valtuusto pitää tärkeänä, että alkoholilain uudistustyö tehdään nimenomaan päihdehaittojen ehkäisemisen eikä elinkeinoelämän näkökulmasta. EHYT ry:n valtuusto muistutti tutkimustiedon merkityksestä. Terveys- ja hyvinvointipolitiikka vaatii vahvaa tietopohjaa ja tutkimusta. EHYT ry:n valtuusto on huolestunut hallituksen päätöksestä leikata tutkimukseen varattuja määrärahoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen piirissä tehty pitkäjänteinen tutkimustyö turvaa osaltaan sen, että esimerkiksi päihdepoliittiset ratkaisut ovat oikeita ja perusteltuja. Valtuusto pureutui kokouksessaan myös EHYT ry:n strategiatyöhön. Pohdittavana olivat visio- ja missioaiheet, joita myös EHYT ry:n henkilöstö on käsitellyt. Strategiaa valmistellaan käsiteltäväksi ensimmäisessä varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa kevätkaudella Selvin päin kesään! Päihteettömien päättäjäisten kampanja muistuttaa päihteidenkäytön riskeistä Kesäkuun alussa juhlitaan ammattiin valmistumista, lakkiaisia, siirtymistä yläkouluun ja kesäloman alkamista. Päihteiden käyttö on valitettavan usein osa alaikäistenkin juhlintaa ja saattaa johtaa ikäviin seurauksiin. Selvin päin kesään -kampanja haastaa nuoret päihteettömään juhlintaan ja kesän viettämiseen ja kasvatusvastuussa olevat aikuiset toimimaan nuorten päihteettömän elämän ja turvallisuuden takaamiseksi. Vanhempien täytyy pohtia oman perheen pelisääntöjä. On aikuisten vastuu rakentaa yhdessä nuorten kanssa sellainen kulttuuri, jossa päihteettömyys on helppo ja luonnollinen valinta. Kampanja muistuttaa vanhemmpia muun muassa seuraavista asioista: Ole aikuinen Näytä päihteetöntä esimerkkiä! Välitä nuoresta Älä välitä alkoholia! Laki suojaa nuoria vain, jos aikuiset valvovat lain toteutumista ja noudattavat sitä myös itse. Kannusta nuoria iloiseen ja kesäiseen yhdessäoloon ilman päihteitä. Selvin päin kesään -kampanja järjestetään 11. kerran. Kampanjaa koordinoi Raittiuden ystävät ry ja mukana on yli 20 toimijaa, mukaan lukien EHYT ry. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013 3

4 PINNALLA LähiVerkko-projekti Eläkeliiton ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteistyöprojekti LähiVerkko ( ) käynnistyi toukokuun alusta. Projekti keskittyy teknologian avulla vahvistamaan ikääntyvien osallisuutta lähiyhteisöissään ja mahdollistamaan ylisukupolvista kanssakäymistä ikääntyvien sekä heidän omaisten ja nuorten välillä. Projektissa teknologiaa käytetään vapaaehtoisten osallisuuden vahvistamiseen ja työn helpottamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kännykkäsovellusta tai laitetta, joka mahdollistaa vapaaehtoisten viestimisen helposti keskenään. Ylisukupolvisuus ja ikääntyvien osallisuuden lisääminen lähiyhteisöissään tarkoittaa käytännössä lasten ja heidän isovanhempiensa kanssakäymistä, omaisten osallistumista ikäihmisten arkeen ja vapaaehtoisten osallisuuden lisäämistä vertaisryhmätoiminnassa. Myös vapaaehtoisuudella on projektissa merkittävä rooli. Eläkeliitolla on henkilöä mukana auttavassa vapaaehtoistoiminnassa. EHYT ry taas koordinoi Assareita, jotka ovat nuoria vapaaehtoisia. Teknologisia ratkaisuja testataan vapaaehtoisten avulla. LähiVerkon projektipäällikkö Marja Pakarinen työskentelee Eläkeliitossa. Projektin muut työntekijät ovat Paula Salmi ja Maarit Nousimaa. Lisätietoa: Marja Pakarinen, marja. Lisätsemppiä tekstiviestitse? Kesälomakaudella tukea oman alkoholinkäytön tarkkailuun tarjoavat OttoMitan rinnalla EHYT ry:n tsemppiviestikampanjat. Kesäkunto-ryhmään voi liittyä lähettämällä viestin LIITY KESÄKUNTO numeroon Loppukesällä alkaa toinen viestikampanja, TYÖKUNTO. Ryhmään liittynyt saa reilun kuukauden ajan kannustusviestejä puhelimeensa. Palvelu on anonyymi ja maksuton ja siitä vastaavat EHYT ry:n aikuistyö ja Mobiiliapu. OttoMitta valtaa terassit Sovellus herättelee pohtimaan alkoholinkäyttöä myös kesälomakaudella OttoMitta on EHYT ry:n ilmainen mobiilisovellus, jonka avulla voi seurata omaa alkoholinkäyttöään. - Vaikka alkoholinkäyttö olisikin satunnaista, uusi juomapäiväkirja herättelee miettimään omia valintoja, kertoo EHYT ry:n Mobiiliavun hankepäällikkö Iina Järvi. Mobiiliapu-hankkeessa kehitetty Otto- Mitta voi ratkaista virkistävän kesäloman ja sujuvan paluun töihin. Sovellusta mainostetaan kesän ajan ravintoloissa postikorteilla. Kesäkunnon salaisuus -kampanja muistuttaa leikkimielisesti terassikauden terveysvaikutuksista. Tarve OttoMitalle nousi Mobiiliavun ja Aikuistyön seurantatiedoista. Kesä on selkeä alkoholin kulutuspiikki, joka näkyy kesälomien loppuessa piikkinä myös päihdeklinikoilla. Silloin katkaisuhoitojen tarve työikäisen ja työkykyisen väestön kohdalla nousee merkittävästi, Järvi kertoo. Työelämän päihdehaittoja ehkäisevässä Aikuistyössä alettiin ideoida sähköistä, mukana kulkevaa välinettä alkoholinkäytön henkilökohtaiseen seurantaan. OttoMitta ladataan omalle älypuhelimelle. Käyttö on täysin maksutonta ja tallennetut tiedot näkyvät vain käyttäjälle itselleen. Sovellukseen on syötettävä käyttäjän ikä, paino ja sukupuoli. Kun sovelluksen kirjaa nauttimiensa alkoholiannosten tiedot, kuten juoman laadun, määrän ja hinnan, OttoMitta laskee vaikkapa kalorit ja rahankulutuksen. Mobiiliapu OttoMitta auttaa tunnistamaan alkoholin riskikäytön rajoja, joita moni ei välttämättä tule ajatelleeksi. OttoMitan lukemat varoittavat punaisella, kun riskikulutuksen raja lähenee. Esimerkiksi työikäiselle miehelle tämä on seitsemän annosta päivässä tai 24 viikossa ja naiselle viisi päivässä tai 16 viikossa. Käytännössä tämä on miehelle seitsemän keskiolutpulloa ja naiselle viisi keskiolutpulloa tai kolme siideriä. Koska tiedot jäävät sovellukseen, voi OttoMittaa hyödyntää myös pitkäaikaisempaan alkoholinkäytön seurantaan. OttoMitta voikin olla tukena omaan terveyteen vaikuttavassa elämäntapamuutoksessa. OttoMitta toimii älypuhelimissa ja tableteissa, joissa on Android tai ios-käyttöjärjestelmä. Kesäkuussa 2013 se on saatavilla myös Windowspuhelimelle. Lisätietoa: Iina Järvi, p , 4 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

5 Alkoholimainonnassa EHYT RY JA EPT-VERKOSTO PETTYNEITÄ ALKOHOLI- MAINONNAN RATKAISUIHIN EHYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön verkosto pitävät hyvänä, että alkoholimainontaan liittyvissä asioissa nähdään pitkän odotuksen jälkeen tuloksia. Valitettavaa kuitenkin on, että uudistuksen kokonaisuus on jäämässä vajaaksi. Alkoholin ulkomainonnan kielto on sinänsä hyvä asia: ulkomainonta on mainontaa, jolta lapsia ja nuoria ei voi mitenkään suojata ilman, että se kielletään kokonaan. Mielikuvamainonnan kieltäminen olisi kuitenkin ollut vielä paljon ulkomainonnan kieltoa tärkeämpi askel. Juuri mielikuvamainonnalla rakennetaan lasten ja nuorten käsityksiä alkoholista ja sen roolista nuorten elämässä. Ulkomainonnan kielto on siis itsessään riittämätön toimenpide, vaikkakin tärkeä. Tutkimusten mukaan nuoret havaitsevat alkoholimainontaa useimmiten televisiossa, kaupoissa ja Kannustajakoulutus Tampereella Elokolo-kohtaamispaikkojen vapaaehtoisille ja EHYT ry:n jäsenjärjestöille suunnattu päivän koulutus järjestettiin Tampereella. Koulutuksen aiheita olivat vertaistuki, kannustaminen ja muutoksen voimavarat. Kouluttajina toimivat Timo Glad, Riitta Sattilainen ja Jiri Sironen. Muista myös ehyt.fi Verkkosivuilta löydät tietoa tapahtumista ja uutisia. Verkkokaupasta voit tilata uusimmat julkaisut. Liity myös Facebook-sivullemme. lehdissä. Noin puolet nuorista on lisäksi havainnut alkoholia käsittelevää ulkomainontaa. Ehkäisevän päihdetyön toimijat ja lastensuojelujärjestöt ovat pitkään työskennelleet alkoholimainonnan rajoittamiseksi ja erityisesti mielikuvamainonnan kieltämiseksi. Toiveena on, että eduskunnasta löytyy rohkeutta viedä ulkomainonnan kiellon lisäksi läpi alkoholin mielikuvamainonnan kielto. Alkoholialan lobbareiden maalailemat uhkakuvat hintakilpailusta tai mainonnan siirtymisestä kansainvälisille verkkosivustoille eivät ole riittäviä perusteluja lieville rajoituksille. Mahdollisen hintadumppauksen hallitus itse saa tarvittaessa nopeastikin kuriin kohdennetulla alkoholiveronkorotuksella. Verkossa liikkuessaan nuoret saattavat törmätä myös tupakkamainoksiin, mikä ei millään tavoin ole tehnyt turhaksi tupakkamainonnan kieltoa Suomessa. Kannustajakoulutus järjestettiin EHYT ry:n uudella Tampereen aluetoimistolla osoitteessa Hämeenpuisto 27. tsemppaajat-uutiskirje Kuukausittainen sähköinen uutiskirje tarjoaa välineitä lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön sekä tiedottaa ajankohtaisista koulutuksista ja tapahtumista. Uutiskirjeen voi tilata EHYT ry:n verkkosivuilta. Liikenneturvallisuustyö Päihteettömän liikenteen edistäminen on tärkeä osa EHYT ry:n työtä. Liikenteen päihteettömyys edistää tielläliikkujien turvallisuutta, sillä noin joka 550. autonkuljettaja Suomen liikenteessä on rattijuoppo ja liikenteen kuolonuhreista noin 20 prosenttia saa surmansa rattijuopumusonnettomuuksissa. Suurin riskiryhmä ovat nuoret kuljettajat. EHYT ry:n järjestämät liikennekurssit vahvistavat tiellä liikkujien päihteettömyyttä ja liikenneturvallisuutta. EHYT ry:n Turvallisesti mopolla ja Selvä Peli -kurssien kohderyhmänä ovat nuoret tiellä liikkujat. Turvallisesti mopolla -koulutus on 8. luokkien oppilaille suunnattu peruskurssi liikenteessä pärjäämiseksi. Koulutus antaa hyvän tietopohjan pakollisen mopokortin suorittamiseen sekä turvallisen ajamisen eväät liikenteeseen. Kurssilla on aina mukana mopo opetuksen havaintovälineenä. Selvä Peli -koulutus on ajokorttiikäisille suunnattu keskusteleva liikennekoulutus. Kurssille voivat osallistua sekä ajokortilliset että ajokortittomat nuoret. Kurssien kouluttajat ovat kokeneita liikenneopettajia. Lisäksi liikenneturvallisuusaihetta käsitellään peruskoulun oppilaiden kanssa EHYT ry:n käyttämällä Hubu -menetelmällä. Hubu menetelmän avulla kerätään myös tietoa oppilaiden liikennekäyttäytymiseen liittyvistä asioista. Keskustelun kärkenä on ollut nuorten suhtautuminen päihtyneenä ajamiseen ja päihtyneen kyydissä olemiseen. Tänä lukuvuotena oppilailta kysyttiin kysymys: Oletko ajanut moottoriajoneuvoa humalassa tai ollut humalaisen kyydissä? Kahdeksasluokkalaisista 26 %, yhdeksäsluokkalaisista 28 % ja 2.asteen opiskelijoista 33 % vastasi kysymykseen myöntävästi. EHYT ry:n liikenneturvallisuustyötä tuke tänä vuonna mopokurssien osalta oy ALKO ab. Henry Fordin säätiön myöntämällä rahoituksella kehitetään uusia menetelmiä yhdessä nuorten kanssa liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Lisätietoa: Tuomas Rouvila, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013 5

6 PELAAMINEN JA SÄHKÖTUPAKKA 7 HARHALUULOA PELAAMISESTA Digipeleihin ja pelaamiseen liittyy runsaasti harhaluuloja, joista valitettavan monet kumpuavat sensaatiohakuisesta uutisoinnista, vääristä tulkinnoista ja virheellisestä tiedosta. Pelitaito-hankkeen projektiasiantuntija Mikko Meriläinen kumoaa alla seitsemän tyypillistä harhaluuloa. 1. Pelaaminen on lähinnä lasten ja nuorten touhua Pelaajien keski-ikä vaihtelee tutkimuksesta riippuen välillä 25 37, ja pelejä on kaikenikäisille. Suomen suosituin digitaalinen peli on ollut jo monta vuotta Windowsin Pasianssi. 2. Pelaamisesta ei ole mitään hyötyä Paitsi että pelaaminen itsessään on rentouttavaa ajanvietettä, lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet pelien hyödyllisiä vaikutuksia. Pelien on todettu kehittävän esimerkiksi kielitaitoa, ongelmanratkaisutaitoja, silmän ja käden koordinaatiota sekä tilan hahmottamiskykyä. 3. Pelaaminen on vaarallista Pelaaminen on lähtökohtaisesti turvallinen harrastus. Kuten moni ajanviete, myös pelaaminen voi kuitenkin olla haitallista mennessään liiallisuuksiin. Liikaa pelaavilla esiintyy esimerkiksi univaikeuksia, koulunkäynnin ja opiskelun häiriintymistä sekä fyysisiä ongelmia, kuten väsymystä ja niska- ja selkäkipuja. 4. Pelit ovat väkivaltaisia Pelejä on monenlaisia, ja monessa niistä on väkivaltaista sisältöä. Ajatus pelit ovat väkivaltaisia on kuitenkin virheellinen samalla tavalla kuin esimerkiksi ajatus elokuvat ovat väkivaltaisia. Pelin mahdollisesta väkivaltasisällöstä on maininta ja selvitys pelin ikärajamerkinnässä. 5. Pelaajat ovat yksinäisiä ja epäsosiaalisia Pelaaminen on sosiaalista toimintaa, ja usein näennäisesti yksin pelaava lapsi tai nuori pelaa internetissä ystäviensä kanssa. Esimerkiksi maailman suosituin verkkoroolipeli World of Warcraft on voimakkaasti sosiaalinen peli tietyn pisteen jälkeen eteneminen on käytännössä mahdotonta ilman toisia pelaajia. Kaverit pelimaailmassa ovat usein samoja kuin sen ulkopuolellakin. 6. Pelit tekevät aggressiiviseksi Aihe on ollut pitkään sitkeän kiistelyn kohteena niin akateemisessa maailmassa kuin julkisuudessakin, eikä varmaa tietoa toistaiseksi ole. Ruotsin mediaviranomaisen vuonna 2012 julkaisemassa tutkimuskatsauksessa todettiin, että pelien aiheuttamasta aggressiivisuudesta ei ole pitävää näyttöä. Taustatekijät, kuten perhesuhteet ja mielenterveys, vaikuttivat huomattavasti pelejä enemmän väkivaltaiseen käyttäytymiseen. 7. Pelejä ei valvota lainkaan Vuonna 2003 otettiin käyttöön PEGI (Pan European Game Information)- luokitusjärjestelmä, jota käytetään nykyään suurimmassa osassa Euroopan maita, myös Suomessa. PEGI-luokitus määrittelee ikäryhmän, jolle peli sopii (3, 7, 12, 16, 18), sekä antaa tietoa pelin mahdollisesti haitallisista sisällöistä, kuten väkivalta- tai kauhuelementeistä. Suomessa ikärajoja valvoo Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU. Lisätietoa pelaamisesta ja ikärajoista: Vanhempien huoneentaulu Vanhemmilla on merkittävä rooli pelihaittojen ehkäisyssä sekä turvallisen ja kohtuullisen pelaamisen edistämisessä. Vanhemmille ja muille kasvattajille tarkoitettu materiaali sisältää viisi yksinkertaista ohjetta lasten ja nuorten tietokone- ja konsolipelaamiseen sekä pelihaittojen ehkäisyyn. Huoneentaulu on saatavilla myös ruotsinkielisenä paperi- ja verkkoversiona sekä englanninkielisenä verkkoversiona Vanhempien huoneentauluja voi tilata postikulujen hinnalla EHYT ry:n aupasta -> TILATTAVAT AINEISTOT. 6 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

7 Sähkötupakka Sähkösavuke on kasvattanut jonkin verran suosiotaan, osin aktiivisen markkinoinnin myötä. Tupakkalaki kieltää tuotteiden mainonnan, mutta kieltoa on rikottu toistuvasti. Sähkösavuketta markkinoidaan ympäristölle vaarattomana tuotteena, jota voi käyttää missä tahansa ja joka toimii turvallisena tupakoinnin lopettamisen apuvälineenä. Näiden väitteiden tueksi ei kuitenkaan ole tutkimukseen perustuvaa näyttöä. Suomessa nikotiinia sisältävät patruunat luokitellaan lääkkeiksi, eikä niillä ole myyntilupaa, sillä myyntiluvan edellyttämää tehoa tupakasta vieroituksessa ei ole osoitettu. Alhaisia nikotiinipitoisuuksia sisältäviä valmisteita voi kuitenkin tuoda Suomeen ulkomaanmatkoilta tai tilata ulkomailta. Nikotiinittomien valmisteiden valmistusta ja myyntiä ei kontrolloida, joten niiden koostumuksessa esiintyy suurta vaihtelua. Myöskään tuotteiden turvallisuudesta ei ole tietoa. Sähkötupakasta löytyy hyvin vähän tutkittua tietoa. Verkkohaku tarjoaa lähinnä sähkötupakkaa myyvien yritysten tekemiä tutkimuksia ja suosituksia. Yritysten tavoitteensa on kuitenkin tuotteen myyminen, ei terveyden edistäminen. Sähkötupakka ei useinkaan ole tupakoinnin lopettamisen väline, vaan sitä käytetään muun tupakoinnin lisäksi. Sähkötupakkaa voi nimittäin polttaa sisällä ja monissa paikoissa, joissa tupakointi on kielletty. Osalla sähkösavuke voi johtaa yhä suurempiin nikotiiniannoksiin. EHYT ry piti nuorten suosimalla verkkosivustolla, IRC-Galleriassa, teemaviikon sähkötupakasta. Viikkon kyselyyn vastasi 834 nuorta, joista suurin osa, 56 prosenttia, oli kokeillut sähkötupakkaa. Kolmasosa vastanneista nuorista ei ole koskaan polttanut tavallista tupakkaa. Positiivista on myös se, että kyselyyn vastanneista polttavista nuorista puolet on yrittänyt lopettaa tupakoinnin. Vain 24 prosenttia kyselyyn vastanneista on siinä onnistunut. Lopettamisen tukemiseen tuleekin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Lisätietoa kyselystä ja toiminnasta IRC-Galleriassa: Maarit Nousimaa, p , FAKTOJA SÄHKÖTUPAKASTA Mikä on sähkötupakka? Sähkösavuke on sähköllä toimiva, tavallista savuketta muistuttava laite. Useimmiten se koostuu kolmesta osasta: patruunasta, lämmityselementistä ja pienestä ladattavasta akusta. Värillinen led-valo saa laitteen näyttämään palavalta savukkeelta. Tupakanpurun sijaan sähkösavukkeessa on nestettä, jota kuumentamalla laitteesta voi imeä höyryä. Savukkeesta on sekä nikotiinittomia ja nikotiinia sisältäviä versioita ja lisäksi eri makuvaihtoehtoja. Tieteellistä näyttöä sähkösavukkeiden terveysvaikutuksista ja tehosta tupakasta vieroituksessa on toistaiseksi saatavilla vähän. Esimerkiksi THL:n asiantuntijat korostavat, että terveyden kannalta hyödyllisintä on tupakoinnin lopettaminen, ei siirtyminen sähkötupakkaan. Tupakoinnin lopettamisessa on suositeltavaa käyttää tarvittaessa apuna tutkitusti tehokkaita ja turvallisia keinoja, kuten nikotiinikorvaushoitoja tai reseptillä saatavia vieroituslääkkeitä. Sähkötupakka ja nuoret Muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Maailman terveysjärjestö WHO ovat ilmaisseet huolensa siitä, että sähkösavukkeet saattavat houkutella nuoria käyttäjiä ja voivat johtaa myös muiden tupakkatuotteiden kokeiluihin. Sähkösavukkeissa käytettäviä nesteitä on saatavilla eri vahvuisina ja niihin voidaan lisätä makuja, jotka miellyttävät tottumattomampaakin käyttäjää. Suomen ulkopuolella markkinoidaan esimerkiksi makuja, jotka vastaavat tietyn tupakkamerkin makua ja markkinoivat siten varsinaista tupakkamerkkiä. Sähkötupakka ja tupakkapolitiikka Sähkösavukkeiden sääntely on nyt esillä EU:n tupakkatuotedirektiivin uudistuksen yhteydessä. Suomen lausunnon (2010) mukaan uusien tupakkatuotteiden ja erilaisten nikotiinituotteiden tuotekehittelyyn tulisi suhtautua kielteisesti. Myös EHYT ry suhtautuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tavoin sähkötupakkaan kriittisesti ja seuraa aiheen tutkimusta. Lisäksi sähkötupakan näkyvyys ei edistä tupakkapoliittisia tavoitteita, joiden tarkoituksena on tupakkatuotteiden näkyvyyden ja sitä kautta tupakoinnin väheneminen. Sähkösavukkeet ovat kokonaan kiellettyjä muun muassa Kreikassa, Liettuassa ja Norjassa. Suomessa tupakkalain noudattamista valvoo Valvira. Sähkötupakka ja tupakointikiellot Nykyiset tupakointikiellot eivät koske sähkötupakkaa. Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa suosittelee, että ravintolat laatisivat toimipaikkakohtaisen linjauksen sähkötupakan käytöstä. Ravintola voi halutessaan kieltää sähkötupakan käytön tiloissaan kokonaan. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013 7

8 AJANKOHTAISTA ASIAA Järjestöpäällikkö Jiri Sirosen terveiset EHYT ry:n jäsenjärjestöille: Kohti kesää! Kevät on vaihtumassa kesäksi, koulut ovat loppumassa, lomat häämöttävät monilla jo edessä ja ulkoilusäätkin paranevat. Monessa kaupungissa yksi varma lähestyvän kesän merkki on maauimaloiden aukeaminen. Helsingissä EHYT ry:n keskustoimiston läheisyydessä allekirjoittaneen onneksi - on näitä kaksikin: vuoden 1952 kesäolympialaisia varten rakennetut uimastadion sekä alkujaan harjoitusaltaana toiminut Kumpulan maauimala. Kesäolympialaisiin lanseerattiin uusi alkoholijuoma, Gin Long Drink, tuttavallisemmin lonkero, joka on sittemmin saavuttanut suosiota nimenomaan kesäjuomana. Vaikka alkoholin kokonaiskulutus on onnistuneiden sääntelytoimenpiteiden, liialliseen kännäyskulttuuriin kyllästymisen ja mahdollisesti myös vuonna 2008 alkaneen talouskriisin johdosta hienoisessa laskussa, niin näin kesän kynnyksellä se on taas kasvussa, sillä kesän lomakuukaudet ovat yksi suurimmista alkoholin kulutuspiikeistä. Liiallisen lonkeron lipittämisen ehkäisemiseksi EHYT ry on julkaissut OttoMitta -mobiilisovelluksen, jolla voi seurata omaa alkoholin käyttöään, eikä kesän jälkeen tarvitse liihotella katkolle. Järjestötoiminnassa kesäaika mahdollistaa monia kiireettömän vapaaehtoistoiminnan muotoja: kesätapahtumia, järjestötoreja, leirejä ja retkiä. Parhaimmillaan kesäisessä vapaaehtoistoiminnassa yhdistyy kiireettömyys, joka luo toiminnan lomassa tilaa myös luovuudelle ja uusille ideoille. Älä kuitenkaan kehitä kesästressiä siitä, jos yhdistyksellänne ei ole kesälle aktiivista toimintaa, sillä myös syksy on hyvä aika aloittaa jotain uutta. Tässä järjestötiedotteessa kerrotaan ajankohtaisista kesän tapahtumista. Samalla luomme pientä katsausta jo syksyn toimintaan: aluefoorumeihin, koulutuksiin, tapahtumiin ja kampanjoihin. Aluefoorumit jatkuvat syksyllä EHYT ry:n aluefoorumitoiminta jatkuu syksyllä tapaamisten muodossa. Aluefoorumien on tarkoitus toimia paikallis- ja aluetoimijoiden osallisuuden, yhteistyön, tiedonkulun ja koulutuksen paikkana. Alueellisen ja yhteistoiminnan pohtimisen lisäksi ohjelmassa on mm. EHYT ry:n strategian käsittelyä sekä koulutusta Pohjois-Suomi (Rovaniemi) Varsinais-Suomi (Turku-Maarianhamina-miniristeily) Pohjanmaa - Keski-Suomi (Seinäjoen järjestötalo) Itä-Suomi, Kymenlaakso, Etelä- Karjala (Anttolanhovi Mikkelissä) Uusimaa-Häme (Kansalaistoiminnan ja -taiteen keskus Lahdessa) Pirkanmaa-Satakunta (Eden Nokialla) Jäsenjärjestöistä kutsutaan useita aktiiveja mukaan, eikä osallistumisesta tuke myöskään kustannuksia, sillä myös osallistujien matkakulut maksetaan. Lisätietoja aluefoorumeista saat oman alueesi aluekoordinaattoreilta ja -työntekijöiltä, joille voi jo ilmoittautua ennakkoon mukaan. Muista hyödyntää myös oman alueesi EHYT ry:n sähköpostilistaa tapahtumienne mainostamisessa ja ajankohtaisista asioista keskusteluun. OK-opintokeskuksen palvelut ja tuet EHYT ry on tänä vuonna 70 vuotta täyttävän OK-opintokeskuksen jäsen ja sen palvelut ovat EHYT ry:n jäsenjärjestöjen käytettävissä. Tärkeimmät OK:n palvelut ovat opintojaksojen taloudellinen tuki sekä koulutus. Opintojaksojen toteuttamiseksi OK opintokeskus myöntää taloudellista tukea. Opintojaksot voivat olla jäsenjärjestöjen kursseja, luentotilaisuuksia ja koulutuksia. Opintojaksojen tuki on yhdeltä tunnilta korkeintaan 24 euroa, kuitenkin enintään 55 % opintojaksojen kuluista. Kuluiksi hyväksytään mm. palkkiot, tilavuokrat, opetusvälineet, matkakulut ja lehti-ilmoitukset. OK-opintokeskus maksaa tuen jälkikäteen raporttia ja toteutuneisiin kustannuksiin perustuvaa tilitystä vastaan. EHYT ry hakee keskitetysti koko järjestön, siis jäsenjärjestöjenkin, OKopintojaksot. Kunkin jäsenjärjestön hakemat opintojaksot (= tunnit) kirjataan EHYT ry:n opintojaksohakemukseen. Kuluvalle vuodelle 2013 on vielä käyttämättä OK:n opintojaksoja, joten jos jäsenjärjestöllä on kiinnostusta järjestää opintojaksoja nyt syksyllä, olkaa yhteydessä sihteeri Marja Saavalaiseen, Vuoden 2014 osalta EHYT ry:n opintojaksohakemus lähetetään OK:lle syyskuussa, joten pyydämme jäsenjärjestöjä ilmoittamaan mennessä Marja Saavalaiselle suunnittelemanne opintojaksojen (= opetustuntien) määrä ja alustava sisältö. Hyvä tapa tutustua OK:n palveluihin on osallistua Ajankohtaista OK-opintokeskuksessa -tietoiskuihin, joita järjestetään syyskuussa eri puolilla maata. OK:lla on Helsingin lisäksi aluetoimistoja Joensuussa, Seinäjoella, Oulussa,Tampereella ja Turussa. 8 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

9 Kevään jäsenkyselyn satoa Asiantuntija- ja koulutuspalvelut arvostettuja Kesän toimintaa Elokolot ja kohtaamispaikat ovat pääasiassa auki myös kesällä. Käy kesäreissullasi tervehtimässä kohtaamispaikkojen toimijoita. Verkoston kohtaamispaikat löytyvät kätevästi osoitteesta Kesällä EHYT ry:n ja sen jäsenjärjestöjen toimintaan voi osallistua mm. seuraavissa tapahtumissa ja kampanjoissa: Selvin päin kesään -kampanja Hyvä päivä -hyvinvointitapahtuma Kilpisjärven elämyksellinen liikuntajuhannus Eloset ry:n saaristojuhannus Sipoossa Eläkeläiset ry:n kesäpäivät Oulussa EHYT ry esillä Pori Jazzien SuomiAreenalla Nuorisokasvatussäätiön Tervisliikuntaleiri 8-15 vuotiaille Kuortaneella Tarkempia tietoja ja lisää tapahtumia muualla tästä tiedotteessa sekä verkkosivuilla Leppoisaa kesää! Jiri Sironen Järjestöpäällikkö EHYT ry:n ja Helsingin Diakonissalaitoksen ylläpitämä Päihdeneuvontapalvelu päivystää kesälläkin vuorokauden ympäri numerossa (Palvelu on anonyymi ja maksuton). EHYT ry toteutti huhtitoukokuun vaihteessa jäsenkyselyn jäsenpalvelujen ja erityisesti jäsenviestinnän kehittämiseksi. Tärkeimpinä jäsenpalveluina jäsenyhdistykset pitivät toimintatukia sekä asiantuntija- ja koulutuspalveluita. Toimintatukia piti tärkeänä jäsenpalveluna 79 prosenttia ja asiantuntija- ja koulutuspalveluita 72 prosenttia vastaajista. Aluefoorumitoimintaa, EHYT ry:n verkkosivuja ja EHYT Järjestö -tiedotetta piti tärkeänä kaksi kolmesta vastaajista. Myös esitteet ja materiaalit sekä EHYT Teema koettiin varsin tärkeiksi jäsenpalveluiksi. Sanallisissa vastauksissa jäsenyhdistykset pitivät tärkeänä yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä, aluekoordinaattoreiden ja aluetyöntekijöiden tukea sekä kohtaamispaikkatoimintaa. Aluefoorumeiden tapaamisia toivottiin lisää, foorumien aiheisiin lisää paikallisia painotuksia ja yhtenä ideana esitettiin tilaisuuden välittämistä verkon kautta niille, jotka eivät itse pääse paikalle. EHYT Järjestö -järjestötiedotteen kehittämisessä yhdistykset pitivät tärkeänä sähköisen tiedotuksen kehittämistä ja eri jäsenjärjestöjen toiminnan esittelyä. Lisäksi jäsenviestinnän tehostamiseksi toivottiin sekä EHYT ry:n verkkosivujen selkeyttämistä että myös apua yhdistysten omien verkkosivujen tekemisessä. EHYT Teeman postitus Jäsenkyselyssä kysyttiin myös jäsenyhdistysten tarpeita EHYT Teema -lehden suhteen. Lähes kaikki vastanneet yhdistykset halusivat lehteä nippujakeluna itselleen, mutta sen postittaminen jäsenyhdistysten henkilöjäsenille kotiin nähtiin tärkeänä jäsenetuna vain muutamassa jäsenyhdistyksessä. EHYT Teeman suhteen onkin tehty linjaus, että sitä postitetaan kaikille jäsenyhdistyksille nipuissa heidän toivomansa määrä, mutta jäsenyhdistysten henkilöjäsenille lehteä ei postiteta veloituksetta, sillä postikulut tällöin söisivät sangen ison siivun lehden koko budjetista. Osoitteellisena EHYT Teeman ja EHYT Järjestön saavat jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit sekä EHYT ry:n hallituksen ja valtuuston jäsenet ja varajäsenet. Nippujakelun ansiosta EHYT ry:n viestinnän resurssit pystytään suuntaamaan lehden mahdollisimman kattavaan jakeluun. Jäsenyhdistykset saavat EHYT Teemaa haluamansa määrän nippujakeluna. Lisätoiveista voi olla yhteydessä järjestösihteeri Simo Miettiseen, ehyt.fi. EHYT Teema on saatavissa myös EHYT ry:n aluetoimistoista, Elokoloista ja kohtaamispaikkaverkostosta. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013 9

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

Uuden ajattelun ja osallisuuden liitto

Uuden ajattelun ja osallisuuden liitto Irtonumero 5,00 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry TERVEYSUUTISET > JOHTOLANKA > TEEMA > KOLUMNI > AJOKUNTO > KOHTAAMISET > 1/2012 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - vahva vaikuttaja aloitti toimintansa Uuden ajattelun

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan EHYT 4 14.10.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan JATKUU SIVULLA Tammikuussa tienataan Tipattomalla EHYT ry:n koordinoima Tipaton

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö Tampere lähti mukaan päihdetyöhön s. 18 Kuva: Laura Vesa Sääntelyä, valistusta ja

Lisätiedot

ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta irti s. 22 Antti Holma: Loppu

ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta irti s. 22 Antti Holma: Loppu ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta hyöty irti s. 22 Antti Holma: Loppu tissuttelulle s. 30 ehyt 6 työelämä Kuva: Matti Immonen Huugo auttaa s. 10 15 Työpaikan päihdekysymykset

Lisätiedot

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta.

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta. TERVEYSUUTISET > JOHTOLANKA > TEEMA > KOLUMNI > AJOKUNTO > KOHTAAMISET > 2/2012 HUUGO Työelämän alkoholiohjelma LEVOTON vanhemmuus -malttamattomat lapset LOPPUUKO tupakointi? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Vantaa ja päihteet -raportti 2012. Teemana savuttomuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut

Vantaa ja päihteet -raportti 2012. Teemana savuttomuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut 2012 Teemana savuttomuus Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut Sisällys Alkusanat... 2 Johdanto... 3 Savuttomuuden edistämisen lähtökohtia... 4 Savuttomuuden edistämisen linjauksia... 4

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot

Päihdetyön erikoislehti 5 n 2014 VERTAISTUKEA HUOSTAANOTON JÄLKEEN HUUMEKUOLEMA MEDIASSA NIKOTIINI SIIRTYNYT UUSIIN TUOTTEISIIN

Päihdetyön erikoislehti 5 n 2014 VERTAISTUKEA HUOSTAANOTON JÄLKEEN HUUMEKUOLEMA MEDIASSA NIKOTIINI SIIRTYNYT UUSIIN TUOTTEISIIN Päihdetyön erikoislehti 5 n 2014 VERTAISTUKEA HUOSTAANOTON JÄLKEEN HUUMEKUOLEMA MEDIASSA NIKOTIINI SIIRTYNYT UUSIIN TUOTTEISIIN 5 n 2014 Päihdetyön erikoislehti 16 6 TIIMI Päihdetyön erikoislehti, www.a-klinikka.fi/tiimi

Lisätiedot

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s.

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s. ehyt 1 Amis ja lukio Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi Innostava tie ammattiin s. 9 Päihdesuunnitelma lukiolle s. 18 s. 4 OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15 ehyt 1 Amis ja lukio Lukio

Lisätiedot

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen:

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen: 59 4/2009 Lokakuu Terveyden edistämisen lehti Onko keinoja? Lasten ja nuorten ääni ei vieläkään kuulu tarpeeksi päätöksenteossa Kalle Haatanen: Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu Nuorten

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020

HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?... 4 MIKÄ ON EHYT RY?... 4 MILLAISESSA MAAILMASSA

Lisätiedot

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn 2 Kirjoittajatyöryhmä Raija Fors Heli Heimala Marja Holmila Sari Ilvonen Minna Kesänen Jaana Markkula Arja-Leena

Lisätiedot

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 6, 2012 Sanna Pylkkänen ja Reijo Viitanen (toim.) VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISTÄ NUORISOALALLA humak Humanistinen

Lisätiedot

Alkoholin mielikuvamainonta KIELLETTÄVÄ

Alkoholin mielikuvamainonta KIELLETTÄVÄ 1/2011 www.elämäntapaliitto.fi Alkoholin mielikuvamainonta KIELLETTÄVÄ Valmisteltu lakiesitys ei riittävä Total Blocker -ämpärit käyttöön sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Mikä toimii alkoholin markkinoinnin rajoittamisessa?

Lisätiedot

VANHEMPIEN 1 SANOMAT

VANHEMPIEN 1 SANOMAT VANHEMPIEN 1 SANOMAT 11 S U O M E N V A N H E M P A I N L I I T T O M A R I A N K A T U 2 8 B 5, 0 0 1 7 0 H E L S I N K I 0 9 1 3 5 1 1 7 7 KOHTI TERVEEMPÄÄ KASVUYMPÄRISTÖÄ Eroon homekouluista vuoteen

Lisätiedot

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?...3 MIKÄ ON EHYT RY?...3 MILLAISESSA MAAILMASSA EHYT RY TOIMII?...4 EHYT

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

SULATETUT SYDÄMET. » Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14. Ulos kerhohuoneista 8. Talous takaisin tolpilleen 10. ray:n avustustoiminnan

SULATETUT SYDÄMET. » Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14. Ulos kerhohuoneista 8. Talous takaisin tolpilleen 10. ray:n avustustoiminnan ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Ulos kerhohuoneista 8 Talous takaisin tolpilleen 10 4 2011 SULATETUT SYDÄMET» Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14 HYVÄN TEKIJÄ Sijaisperheistä on huutava pula.

Lisätiedot

RAY:n uudet avustuslinjaukset. Sosiaalisen tilinpidon hyödyt. Vapaaehtoinen on myötäeläjä

RAY:n uudet avustuslinjaukset. Sosiaalisen tilinpidon hyödyt. Vapaaehtoinen on myötäeläjä R A Y : N A V U S T U S T O I M I N N A N A S I A K A S L E H T I 1 2 0 1 1 RAY:n uudet avustuslinjaukset Sosiaalisen tilinpidon hyödyt Vapaaehtoinen on myötäeläjä Vapaaehtoistoiminnan vuoden projektisihteeri

Lisätiedot

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN ENNALTAEHKÄISY... 4 2.1 Suojaavat tekijät ja riskitekijät...

Lisätiedot

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille Opas paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille SISALLYS 1. JOHDANTO... 4 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 5 Taustaa nuorista ja päihteiden käytöstä... 5 Miksi ehkäistä lasten

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2011 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, www.colourbox.com,

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot