HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ"

Transkriptio

1 EHYT Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ Menetelmä kerää myös arvokasta tietoa JATKUU SIVULLA 19 > Jonna Yletyinen Koulut loppuvat! Kesäkuun alussa juhlitaan ammattiin valmistumista, lakkiaisia ja kesäloman alkua. EHYT Järjestö käsittelee kesän alkua ja siihen liittyvää päihteidenkäyttöä muun muassa lukiolaisten näkökulmasta, Selvin päin kesään -kampanjan kautta ja OttoMitta-sovelluksen avulla. Muistathan onnitella myös ammattiin valmistuneita! Lue SIVULLA 21 > kampanjasta Juttusarja jäsenjärjestöistä alkaa Vastauksena jäsenkyselyissä ilmenneeseen toiveeseen aloitamme juttusarjan EHYT ry:n jäsenjärjestöistä. Esittelemme jokaisessa numerossa kolme jäsenjärjestöä. Tällä kertaa vieraileva toimittajamme, Terveys-lehdestä tuttu Kalervo Koivisto matkasi haastattelemaan jäsenjärjestöä Kouvolaan, Mikkeliin ja Helsinkiin. JATKUU SIVULLA 16 >

2 SARI AALTO-MATTURI EHYT JÄRJESTÖTIEDOTE Aurinkoista kesää! Aina kesän alussa puhumme paljon nuorten päihteidenkäytöstä. Koulujen lopettajaisviikonloppu herättää keskustelun vanhempien vastuusta ja siitä, kuinka keskeinen rooli alkoholilla on suomalaisessa arjessa ja juhlassa. Tänä keväänä on käyty julkista keskustelua kodissa tarjottavasta alkoholista. Vaikka useimmille vanhemmille on selvää, että alkoholi ei kuulu millään tavalla lapsen elämään, hämmentävän moni kuitenkin ajattelee, että on vastuullista vanhemmuutta tarjota lapselle ensimmäinen humala kotona tai ostaa nuorelle alkoholia, ettei sitä tarvitse hankkia muualta. Vanhemmille päihdekasvatus on hankala laji, sillä päihteiden käyttöön kannustavia viestejä on kaikkialla. Ratkaisu ei kuitenkaan ole juomaan opettaminen vaan yhteinen keskustelu ja esimerkin näyttäminen. EHYT ry:n koulutyössä keskustelua alkoholinkäytöstä käydään jo ala- ja yläasteikäisten ja heidän vanhempiensa kanssa. Myös jäsenyhdistykset järjestävät vuoden mittaan monenlaista toimintaa, jolla tuetaan koulujen ja vanhempien päihdekasvatusta. Esimerkiksi liikennekoulutus on hyvä tapa päästä nuorten kanssa keskustelemaan alkoholista liikenteessä ja vähän muutenkin. Erityisen tärkeää olisi myös saada entistä enemmän nuoret itse mukaan pohtimaan uusia tapoja ja areenoita ehkäisevälle työlle ja myös itse tekemään ehkäisevää työtä nuorten parissa. Tämä ajatus nousee vahvasti esille myös käynnissä olevassa strategiavalmistelussa. Osana EHYT ry:n strategiatyötä tulee monella tavoin pohdintaan se, mihin suuntaan toimintaa niin keskusjärjestössä kuin jäsenyhdistyksissä kannattaisi kehittää. Tärkeää tässäkin on yhteinen keskustelu ja ajatustenvaihto. Siihen halutaan jälleen luoda mahdollisuuksia myös syksyn aluefoorumikierroksella. Huhti-toukokuussa toteutetulla jäsenkyselyllä selvitettiin odotuksia muiden muassa tämän uuden jäsentiedotteen kehittämiseksi. Yhtenä keskeisenä toiveena oli, että järjestötiedotteessa tehtäisiin tutuksi paitsi EHYT ry:n myös sen jäsenyhdistysten toimintaa. Nyt tarkoituksena onkin esitellä jokaisessa numerossa kolme jäsenjärjestöä. Tämä myös varmasti osaltaan edistää yhteistyötä ja yhteistä keskustelua! Sari Aalto-Matturi toiminnanjohtaja p Pääkirjoitus 3 Lyhyesti: Ajankohtaista asiaa 4 Pinnalla: LähiVerkko-projekti käynnistyi OttoMitta ja uusi näkökulma terassikauteen Alkoholimainonnassa Liikenneturvallisuustyö 6 Pintaa syvemmälle: Pelaamisen harhaluulot ja sähkötupakka 8 Kuulumisia jäsenyhdistyksille 10 Lyhyesti: Tulossa ja tapahtunutta 16 Esittelyssä: Jäsenjärjestöt 19 Lähikuvassa: Hubu 20 Esittelyssä: Työvälineitä 21 Päivittäistä toimintaa kuvina 23 EHYT ry:n aluekoordinaattorit ja -työntekijät Hubu-koulutuskokonaisuuteen kuuluu myös vanhempainilta, jossa kyselyn tuloksista aiheista keskustellaan sekä koulun tulosten perusteella että yleisellä tasolla. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsentiedote Päätoimittaja: Jiri Sironen, p Toimitus: Helena Hulkko, p ja Jenni Tikkanen, p Taitto: Reko Elovainio ja Jenni Tikkanen Julkaisija: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimituksen osoite: Jäsentiedote / Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Elimäenkatu 27, Helsinki Osoitteenmuutokset: Simo Miettinen, p Ilmestymisajankohdat (ja viimeinen aineiston jättöpäivä) 2013: syyskuu (30.8.), joulukuu (15.11.) 2 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

3 AJANKOHTAISTA ASIAA Uusia hankkeita? Kevään aikana EHYT ry on valmistellut kolme uutta hankehakemusta RAY:lle. Uudet hankkeet tukevat järjestön kehittämistyötä, sillä samaan aikaan kolme hanketta Mobiiliapu, Ikähanke ja Walkers-Hubu-toiminta ovat päättymässä tämän vuoden lopussa. Valmistelluista hankkeista kunnianhimoisin on RAY:n Paikka auki -avustusohjelmaan valmisteltu JOBJOB. Sillä tavoitellaan uusia tekijöitä ja ajatuksia myös erityisesti alueelliseen ja paikalliseen työhön. Tavoitteena on palkata nuoria kehittämään ja tekemään ehkäisevää työtä eri puolille Suomea ja saada liikkeelle satoja ideoita, joista osa voi johtaa laajempiin hankkeisiin ja uusiin toimintamuotoihin. Paikka auki -ohjelmassaan RAY haluaa avata sosiaali- ja terveysalan järjestöihin yli uutta työpaikkaa alle 29-vuotiaille vuosien aikana. EHYT ry on pitänyt tärkeänä, että nuoriso-ohjelmassa ei vain työllistetä yksittäisiä nuoria, vaan edistetään myös nuorten vapaaehtoistyötä ja kiinnittymistä sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä luodaan edellytyksiä järjestötoiminnan innovaatioille. Nuoret tarvitsevat työtä, ja järjestöt tarvitsevat nuoria uusiksi tekijöiksi, kehittäjiksi ja vastuunkantajiksi. Valtuuston kuulumisia Vahva tietopohja on vastuullisen alkoholipolitiikan edellytys EHYT ry:n valtuuston kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten ja muiden ajankohtaisten asioiden ohella alkoholimainonnan rajoituksia ja järjestön strategiatyötä. Valtuusto yhtyi EHYT ry:n ja EPTverkoston aiheesta antamiin lausuntoihin: Alkoholin ulkomainonnan kielto on askel oikeaan suuntaan, mutta on vaikeaa ymmärtää, miksi hallitus on halunnut jättää mielikuvamainonnan kokonaan rauhaan. Alkoholimainontaasiassa ihmetystä aiheutti myös hallituksen haluttomuus rajoittaa alkoholiin liittyvää urheilusponsorointia ja alkoholin näkymistä urheilutapahtumissa. EHYT ry:n valtuusto pitää tärkeänä, että alkoholilain uudistustyö tehdään nimenomaan päihdehaittojen ehkäisemisen eikä elinkeinoelämän näkökulmasta. EHYT ry:n valtuusto muistutti tutkimustiedon merkityksestä. Terveys- ja hyvinvointipolitiikka vaatii vahvaa tietopohjaa ja tutkimusta. EHYT ry:n valtuusto on huolestunut hallituksen päätöksestä leikata tutkimukseen varattuja määrärahoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen piirissä tehty pitkäjänteinen tutkimustyö turvaa osaltaan sen, että esimerkiksi päihdepoliittiset ratkaisut ovat oikeita ja perusteltuja. Valtuusto pureutui kokouksessaan myös EHYT ry:n strategiatyöhön. Pohdittavana olivat visio- ja missioaiheet, joita myös EHYT ry:n henkilöstö on käsitellyt. Strategiaa valmistellaan käsiteltäväksi ensimmäisessä varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa kevätkaudella Selvin päin kesään! Päihteettömien päättäjäisten kampanja muistuttaa päihteidenkäytön riskeistä Kesäkuun alussa juhlitaan ammattiin valmistumista, lakkiaisia, siirtymistä yläkouluun ja kesäloman alkamista. Päihteiden käyttö on valitettavan usein osa alaikäistenkin juhlintaa ja saattaa johtaa ikäviin seurauksiin. Selvin päin kesään -kampanja haastaa nuoret päihteettömään juhlintaan ja kesän viettämiseen ja kasvatusvastuussa olevat aikuiset toimimaan nuorten päihteettömän elämän ja turvallisuuden takaamiseksi. Vanhempien täytyy pohtia oman perheen pelisääntöjä. On aikuisten vastuu rakentaa yhdessä nuorten kanssa sellainen kulttuuri, jossa päihteettömyys on helppo ja luonnollinen valinta. Kampanja muistuttaa vanhemmpia muun muassa seuraavista asioista: Ole aikuinen Näytä päihteetöntä esimerkkiä! Välitä nuoresta Älä välitä alkoholia! Laki suojaa nuoria vain, jos aikuiset valvovat lain toteutumista ja noudattavat sitä myös itse. Kannusta nuoria iloiseen ja kesäiseen yhdessäoloon ilman päihteitä. Selvin päin kesään -kampanja järjestetään 11. kerran. Kampanjaa koordinoi Raittiuden ystävät ry ja mukana on yli 20 toimijaa, mukaan lukien EHYT ry. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013 3

4 PINNALLA LähiVerkko-projekti Eläkeliiton ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteistyöprojekti LähiVerkko ( ) käynnistyi toukokuun alusta. Projekti keskittyy teknologian avulla vahvistamaan ikääntyvien osallisuutta lähiyhteisöissään ja mahdollistamaan ylisukupolvista kanssakäymistä ikääntyvien sekä heidän omaisten ja nuorten välillä. Projektissa teknologiaa käytetään vapaaehtoisten osallisuuden vahvistamiseen ja työn helpottamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kännykkäsovellusta tai laitetta, joka mahdollistaa vapaaehtoisten viestimisen helposti keskenään. Ylisukupolvisuus ja ikääntyvien osallisuuden lisääminen lähiyhteisöissään tarkoittaa käytännössä lasten ja heidän isovanhempiensa kanssakäymistä, omaisten osallistumista ikäihmisten arkeen ja vapaaehtoisten osallisuuden lisäämistä vertaisryhmätoiminnassa. Myös vapaaehtoisuudella on projektissa merkittävä rooli. Eläkeliitolla on henkilöä mukana auttavassa vapaaehtoistoiminnassa. EHYT ry taas koordinoi Assareita, jotka ovat nuoria vapaaehtoisia. Teknologisia ratkaisuja testataan vapaaehtoisten avulla. LähiVerkon projektipäällikkö Marja Pakarinen työskentelee Eläkeliitossa. Projektin muut työntekijät ovat Paula Salmi ja Maarit Nousimaa. Lisätietoa: Marja Pakarinen, marja. Lisätsemppiä tekstiviestitse? Kesälomakaudella tukea oman alkoholinkäytön tarkkailuun tarjoavat OttoMitan rinnalla EHYT ry:n tsemppiviestikampanjat. Kesäkunto-ryhmään voi liittyä lähettämällä viestin LIITY KESÄKUNTO numeroon Loppukesällä alkaa toinen viestikampanja, TYÖKUNTO. Ryhmään liittynyt saa reilun kuukauden ajan kannustusviestejä puhelimeensa. Palvelu on anonyymi ja maksuton ja siitä vastaavat EHYT ry:n aikuistyö ja Mobiiliapu. OttoMitta valtaa terassit Sovellus herättelee pohtimaan alkoholinkäyttöä myös kesälomakaudella OttoMitta on EHYT ry:n ilmainen mobiilisovellus, jonka avulla voi seurata omaa alkoholinkäyttöään. - Vaikka alkoholinkäyttö olisikin satunnaista, uusi juomapäiväkirja herättelee miettimään omia valintoja, kertoo EHYT ry:n Mobiiliavun hankepäällikkö Iina Järvi. Mobiiliapu-hankkeessa kehitetty Otto- Mitta voi ratkaista virkistävän kesäloman ja sujuvan paluun töihin. Sovellusta mainostetaan kesän ajan ravintoloissa postikorteilla. Kesäkunnon salaisuus -kampanja muistuttaa leikkimielisesti terassikauden terveysvaikutuksista. Tarve OttoMitalle nousi Mobiiliavun ja Aikuistyön seurantatiedoista. Kesä on selkeä alkoholin kulutuspiikki, joka näkyy kesälomien loppuessa piikkinä myös päihdeklinikoilla. Silloin katkaisuhoitojen tarve työikäisen ja työkykyisen väestön kohdalla nousee merkittävästi, Järvi kertoo. Työelämän päihdehaittoja ehkäisevässä Aikuistyössä alettiin ideoida sähköistä, mukana kulkevaa välinettä alkoholinkäytön henkilökohtaiseen seurantaan. OttoMitta ladataan omalle älypuhelimelle. Käyttö on täysin maksutonta ja tallennetut tiedot näkyvät vain käyttäjälle itselleen. Sovellukseen on syötettävä käyttäjän ikä, paino ja sukupuoli. Kun sovelluksen kirjaa nauttimiensa alkoholiannosten tiedot, kuten juoman laadun, määrän ja hinnan, OttoMitta laskee vaikkapa kalorit ja rahankulutuksen. Mobiiliapu OttoMitta auttaa tunnistamaan alkoholin riskikäytön rajoja, joita moni ei välttämättä tule ajatelleeksi. OttoMitan lukemat varoittavat punaisella, kun riskikulutuksen raja lähenee. Esimerkiksi työikäiselle miehelle tämä on seitsemän annosta päivässä tai 24 viikossa ja naiselle viisi päivässä tai 16 viikossa. Käytännössä tämä on miehelle seitsemän keskiolutpulloa ja naiselle viisi keskiolutpulloa tai kolme siideriä. Koska tiedot jäävät sovellukseen, voi OttoMittaa hyödyntää myös pitkäaikaisempaan alkoholinkäytön seurantaan. OttoMitta voikin olla tukena omaan terveyteen vaikuttavassa elämäntapamuutoksessa. OttoMitta toimii älypuhelimissa ja tableteissa, joissa on Android tai ios-käyttöjärjestelmä. Kesäkuussa 2013 se on saatavilla myös Windowspuhelimelle. Lisätietoa: Iina Järvi, p , 4 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

5 Alkoholimainonnassa EHYT RY JA EPT-VERKOSTO PETTYNEITÄ ALKOHOLI- MAINONNAN RATKAISUIHIN EHYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön verkosto pitävät hyvänä, että alkoholimainontaan liittyvissä asioissa nähdään pitkän odotuksen jälkeen tuloksia. Valitettavaa kuitenkin on, että uudistuksen kokonaisuus on jäämässä vajaaksi. Alkoholin ulkomainonnan kielto on sinänsä hyvä asia: ulkomainonta on mainontaa, jolta lapsia ja nuoria ei voi mitenkään suojata ilman, että se kielletään kokonaan. Mielikuvamainonnan kieltäminen olisi kuitenkin ollut vielä paljon ulkomainonnan kieltoa tärkeämpi askel. Juuri mielikuvamainonnalla rakennetaan lasten ja nuorten käsityksiä alkoholista ja sen roolista nuorten elämässä. Ulkomainonnan kielto on siis itsessään riittämätön toimenpide, vaikkakin tärkeä. Tutkimusten mukaan nuoret havaitsevat alkoholimainontaa useimmiten televisiossa, kaupoissa ja Kannustajakoulutus Tampereella Elokolo-kohtaamispaikkojen vapaaehtoisille ja EHYT ry:n jäsenjärjestöille suunnattu päivän koulutus järjestettiin Tampereella. Koulutuksen aiheita olivat vertaistuki, kannustaminen ja muutoksen voimavarat. Kouluttajina toimivat Timo Glad, Riitta Sattilainen ja Jiri Sironen. Muista myös ehyt.fi Verkkosivuilta löydät tietoa tapahtumista ja uutisia. Verkkokaupasta voit tilata uusimmat julkaisut. Liity myös Facebook-sivullemme. lehdissä. Noin puolet nuorista on lisäksi havainnut alkoholia käsittelevää ulkomainontaa. Ehkäisevän päihdetyön toimijat ja lastensuojelujärjestöt ovat pitkään työskennelleet alkoholimainonnan rajoittamiseksi ja erityisesti mielikuvamainonnan kieltämiseksi. Toiveena on, että eduskunnasta löytyy rohkeutta viedä ulkomainonnan kiellon lisäksi läpi alkoholin mielikuvamainonnan kielto. Alkoholialan lobbareiden maalailemat uhkakuvat hintakilpailusta tai mainonnan siirtymisestä kansainvälisille verkkosivustoille eivät ole riittäviä perusteluja lieville rajoituksille. Mahdollisen hintadumppauksen hallitus itse saa tarvittaessa nopeastikin kuriin kohdennetulla alkoholiveronkorotuksella. Verkossa liikkuessaan nuoret saattavat törmätä myös tupakkamainoksiin, mikä ei millään tavoin ole tehnyt turhaksi tupakkamainonnan kieltoa Suomessa. Kannustajakoulutus järjestettiin EHYT ry:n uudella Tampereen aluetoimistolla osoitteessa Hämeenpuisto 27. tsemppaajat-uutiskirje Kuukausittainen sähköinen uutiskirje tarjoaa välineitä lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön sekä tiedottaa ajankohtaisista koulutuksista ja tapahtumista. Uutiskirjeen voi tilata EHYT ry:n verkkosivuilta. Liikenneturvallisuustyö Päihteettömän liikenteen edistäminen on tärkeä osa EHYT ry:n työtä. Liikenteen päihteettömyys edistää tielläliikkujien turvallisuutta, sillä noin joka 550. autonkuljettaja Suomen liikenteessä on rattijuoppo ja liikenteen kuolonuhreista noin 20 prosenttia saa surmansa rattijuopumusonnettomuuksissa. Suurin riskiryhmä ovat nuoret kuljettajat. EHYT ry:n järjestämät liikennekurssit vahvistavat tiellä liikkujien päihteettömyyttä ja liikenneturvallisuutta. EHYT ry:n Turvallisesti mopolla ja Selvä Peli -kurssien kohderyhmänä ovat nuoret tiellä liikkujat. Turvallisesti mopolla -koulutus on 8. luokkien oppilaille suunnattu peruskurssi liikenteessä pärjäämiseksi. Koulutus antaa hyvän tietopohjan pakollisen mopokortin suorittamiseen sekä turvallisen ajamisen eväät liikenteeseen. Kurssilla on aina mukana mopo opetuksen havaintovälineenä. Selvä Peli -koulutus on ajokorttiikäisille suunnattu keskusteleva liikennekoulutus. Kurssille voivat osallistua sekä ajokortilliset että ajokortittomat nuoret. Kurssien kouluttajat ovat kokeneita liikenneopettajia. Lisäksi liikenneturvallisuusaihetta käsitellään peruskoulun oppilaiden kanssa EHYT ry:n käyttämällä Hubu -menetelmällä. Hubu menetelmän avulla kerätään myös tietoa oppilaiden liikennekäyttäytymiseen liittyvistä asioista. Keskustelun kärkenä on ollut nuorten suhtautuminen päihtyneenä ajamiseen ja päihtyneen kyydissä olemiseen. Tänä lukuvuotena oppilailta kysyttiin kysymys: Oletko ajanut moottoriajoneuvoa humalassa tai ollut humalaisen kyydissä? Kahdeksasluokkalaisista 26 %, yhdeksäsluokkalaisista 28 % ja 2.asteen opiskelijoista 33 % vastasi kysymykseen myöntävästi. EHYT ry:n liikenneturvallisuustyötä tuke tänä vuonna mopokurssien osalta oy ALKO ab. Henry Fordin säätiön myöntämällä rahoituksella kehitetään uusia menetelmiä yhdessä nuorten kanssa liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Lisätietoa: Tuomas Rouvila, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013 5

6 PELAAMINEN JA SÄHKÖTUPAKKA 7 HARHALUULOA PELAAMISESTA Digipeleihin ja pelaamiseen liittyy runsaasti harhaluuloja, joista valitettavan monet kumpuavat sensaatiohakuisesta uutisoinnista, vääristä tulkinnoista ja virheellisestä tiedosta. Pelitaito-hankkeen projektiasiantuntija Mikko Meriläinen kumoaa alla seitsemän tyypillistä harhaluuloa. 1. Pelaaminen on lähinnä lasten ja nuorten touhua Pelaajien keski-ikä vaihtelee tutkimuksesta riippuen välillä 25 37, ja pelejä on kaikenikäisille. Suomen suosituin digitaalinen peli on ollut jo monta vuotta Windowsin Pasianssi. 2. Pelaamisesta ei ole mitään hyötyä Paitsi että pelaaminen itsessään on rentouttavaa ajanvietettä, lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet pelien hyödyllisiä vaikutuksia. Pelien on todettu kehittävän esimerkiksi kielitaitoa, ongelmanratkaisutaitoja, silmän ja käden koordinaatiota sekä tilan hahmottamiskykyä. 3. Pelaaminen on vaarallista Pelaaminen on lähtökohtaisesti turvallinen harrastus. Kuten moni ajanviete, myös pelaaminen voi kuitenkin olla haitallista mennessään liiallisuuksiin. Liikaa pelaavilla esiintyy esimerkiksi univaikeuksia, koulunkäynnin ja opiskelun häiriintymistä sekä fyysisiä ongelmia, kuten väsymystä ja niska- ja selkäkipuja. 4. Pelit ovat väkivaltaisia Pelejä on monenlaisia, ja monessa niistä on väkivaltaista sisältöä. Ajatus pelit ovat väkivaltaisia on kuitenkin virheellinen samalla tavalla kuin esimerkiksi ajatus elokuvat ovat väkivaltaisia. Pelin mahdollisesta väkivaltasisällöstä on maininta ja selvitys pelin ikärajamerkinnässä. 5. Pelaajat ovat yksinäisiä ja epäsosiaalisia Pelaaminen on sosiaalista toimintaa, ja usein näennäisesti yksin pelaava lapsi tai nuori pelaa internetissä ystäviensä kanssa. Esimerkiksi maailman suosituin verkkoroolipeli World of Warcraft on voimakkaasti sosiaalinen peli tietyn pisteen jälkeen eteneminen on käytännössä mahdotonta ilman toisia pelaajia. Kaverit pelimaailmassa ovat usein samoja kuin sen ulkopuolellakin. 6. Pelit tekevät aggressiiviseksi Aihe on ollut pitkään sitkeän kiistelyn kohteena niin akateemisessa maailmassa kuin julkisuudessakin, eikä varmaa tietoa toistaiseksi ole. Ruotsin mediaviranomaisen vuonna 2012 julkaisemassa tutkimuskatsauksessa todettiin, että pelien aiheuttamasta aggressiivisuudesta ei ole pitävää näyttöä. Taustatekijät, kuten perhesuhteet ja mielenterveys, vaikuttivat huomattavasti pelejä enemmän väkivaltaiseen käyttäytymiseen. 7. Pelejä ei valvota lainkaan Vuonna 2003 otettiin käyttöön PEGI (Pan European Game Information)- luokitusjärjestelmä, jota käytetään nykyään suurimmassa osassa Euroopan maita, myös Suomessa. PEGI-luokitus määrittelee ikäryhmän, jolle peli sopii (3, 7, 12, 16, 18), sekä antaa tietoa pelin mahdollisesti haitallisista sisällöistä, kuten väkivalta- tai kauhuelementeistä. Suomessa ikärajoja valvoo Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU. Lisätietoa pelaamisesta ja ikärajoista: Vanhempien huoneentaulu Vanhemmilla on merkittävä rooli pelihaittojen ehkäisyssä sekä turvallisen ja kohtuullisen pelaamisen edistämisessä. Vanhemmille ja muille kasvattajille tarkoitettu materiaali sisältää viisi yksinkertaista ohjetta lasten ja nuorten tietokone- ja konsolipelaamiseen sekä pelihaittojen ehkäisyyn. Huoneentaulu on saatavilla myös ruotsinkielisenä paperi- ja verkkoversiona sekä englanninkielisenä verkkoversiona Vanhempien huoneentauluja voi tilata postikulujen hinnalla EHYT ry:n aupasta -> TILATTAVAT AINEISTOT. 6 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

7 Sähkötupakka Sähkösavuke on kasvattanut jonkin verran suosiotaan, osin aktiivisen markkinoinnin myötä. Tupakkalaki kieltää tuotteiden mainonnan, mutta kieltoa on rikottu toistuvasti. Sähkösavuketta markkinoidaan ympäristölle vaarattomana tuotteena, jota voi käyttää missä tahansa ja joka toimii turvallisena tupakoinnin lopettamisen apuvälineenä. Näiden väitteiden tueksi ei kuitenkaan ole tutkimukseen perustuvaa näyttöä. Suomessa nikotiinia sisältävät patruunat luokitellaan lääkkeiksi, eikä niillä ole myyntilupaa, sillä myyntiluvan edellyttämää tehoa tupakasta vieroituksessa ei ole osoitettu. Alhaisia nikotiinipitoisuuksia sisältäviä valmisteita voi kuitenkin tuoda Suomeen ulkomaanmatkoilta tai tilata ulkomailta. Nikotiinittomien valmisteiden valmistusta ja myyntiä ei kontrolloida, joten niiden koostumuksessa esiintyy suurta vaihtelua. Myöskään tuotteiden turvallisuudesta ei ole tietoa. Sähkötupakasta löytyy hyvin vähän tutkittua tietoa. Verkkohaku tarjoaa lähinnä sähkötupakkaa myyvien yritysten tekemiä tutkimuksia ja suosituksia. Yritysten tavoitteensa on kuitenkin tuotteen myyminen, ei terveyden edistäminen. Sähkötupakka ei useinkaan ole tupakoinnin lopettamisen väline, vaan sitä käytetään muun tupakoinnin lisäksi. Sähkötupakkaa voi nimittäin polttaa sisällä ja monissa paikoissa, joissa tupakointi on kielletty. Osalla sähkösavuke voi johtaa yhä suurempiin nikotiiniannoksiin. EHYT ry piti nuorten suosimalla verkkosivustolla, IRC-Galleriassa, teemaviikon sähkötupakasta. Viikkon kyselyyn vastasi 834 nuorta, joista suurin osa, 56 prosenttia, oli kokeillut sähkötupakkaa. Kolmasosa vastanneista nuorista ei ole koskaan polttanut tavallista tupakkaa. Positiivista on myös se, että kyselyyn vastanneista polttavista nuorista puolet on yrittänyt lopettaa tupakoinnin. Vain 24 prosenttia kyselyyn vastanneista on siinä onnistunut. Lopettamisen tukemiseen tuleekin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Lisätietoa kyselystä ja toiminnasta IRC-Galleriassa: Maarit Nousimaa, p , FAKTOJA SÄHKÖTUPAKASTA Mikä on sähkötupakka? Sähkösavuke on sähköllä toimiva, tavallista savuketta muistuttava laite. Useimmiten se koostuu kolmesta osasta: patruunasta, lämmityselementistä ja pienestä ladattavasta akusta. Värillinen led-valo saa laitteen näyttämään palavalta savukkeelta. Tupakanpurun sijaan sähkösavukkeessa on nestettä, jota kuumentamalla laitteesta voi imeä höyryä. Savukkeesta on sekä nikotiinittomia ja nikotiinia sisältäviä versioita ja lisäksi eri makuvaihtoehtoja. Tieteellistä näyttöä sähkösavukkeiden terveysvaikutuksista ja tehosta tupakasta vieroituksessa on toistaiseksi saatavilla vähän. Esimerkiksi THL:n asiantuntijat korostavat, että terveyden kannalta hyödyllisintä on tupakoinnin lopettaminen, ei siirtyminen sähkötupakkaan. Tupakoinnin lopettamisessa on suositeltavaa käyttää tarvittaessa apuna tutkitusti tehokkaita ja turvallisia keinoja, kuten nikotiinikorvaushoitoja tai reseptillä saatavia vieroituslääkkeitä. Sähkötupakka ja nuoret Muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Maailman terveysjärjestö WHO ovat ilmaisseet huolensa siitä, että sähkösavukkeet saattavat houkutella nuoria käyttäjiä ja voivat johtaa myös muiden tupakkatuotteiden kokeiluihin. Sähkösavukkeissa käytettäviä nesteitä on saatavilla eri vahvuisina ja niihin voidaan lisätä makuja, jotka miellyttävät tottumattomampaakin käyttäjää. Suomen ulkopuolella markkinoidaan esimerkiksi makuja, jotka vastaavat tietyn tupakkamerkin makua ja markkinoivat siten varsinaista tupakkamerkkiä. Sähkötupakka ja tupakkapolitiikka Sähkösavukkeiden sääntely on nyt esillä EU:n tupakkatuotedirektiivin uudistuksen yhteydessä. Suomen lausunnon (2010) mukaan uusien tupakkatuotteiden ja erilaisten nikotiinituotteiden tuotekehittelyyn tulisi suhtautua kielteisesti. Myös EHYT ry suhtautuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tavoin sähkötupakkaan kriittisesti ja seuraa aiheen tutkimusta. Lisäksi sähkötupakan näkyvyys ei edistä tupakkapoliittisia tavoitteita, joiden tarkoituksena on tupakkatuotteiden näkyvyyden ja sitä kautta tupakoinnin väheneminen. Sähkösavukkeet ovat kokonaan kiellettyjä muun muassa Kreikassa, Liettuassa ja Norjassa. Suomessa tupakkalain noudattamista valvoo Valvira. Sähkötupakka ja tupakointikiellot Nykyiset tupakointikiellot eivät koske sähkötupakkaa. Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa suosittelee, että ravintolat laatisivat toimipaikkakohtaisen linjauksen sähkötupakan käytöstä. Ravintola voi halutessaan kieltää sähkötupakan käytön tiloissaan kokonaan. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013 7

8 AJANKOHTAISTA ASIAA Järjestöpäällikkö Jiri Sirosen terveiset EHYT ry:n jäsenjärjestöille: Kohti kesää! Kevät on vaihtumassa kesäksi, koulut ovat loppumassa, lomat häämöttävät monilla jo edessä ja ulkoilusäätkin paranevat. Monessa kaupungissa yksi varma lähestyvän kesän merkki on maauimaloiden aukeaminen. Helsingissä EHYT ry:n keskustoimiston läheisyydessä allekirjoittaneen onneksi - on näitä kaksikin: vuoden 1952 kesäolympialaisia varten rakennetut uimastadion sekä alkujaan harjoitusaltaana toiminut Kumpulan maauimala. Kesäolympialaisiin lanseerattiin uusi alkoholijuoma, Gin Long Drink, tuttavallisemmin lonkero, joka on sittemmin saavuttanut suosiota nimenomaan kesäjuomana. Vaikka alkoholin kokonaiskulutus on onnistuneiden sääntelytoimenpiteiden, liialliseen kännäyskulttuuriin kyllästymisen ja mahdollisesti myös vuonna 2008 alkaneen talouskriisin johdosta hienoisessa laskussa, niin näin kesän kynnyksellä se on taas kasvussa, sillä kesän lomakuukaudet ovat yksi suurimmista alkoholin kulutuspiikeistä. Liiallisen lonkeron lipittämisen ehkäisemiseksi EHYT ry on julkaissut OttoMitta -mobiilisovelluksen, jolla voi seurata omaa alkoholin käyttöään, eikä kesän jälkeen tarvitse liihotella katkolle. Järjestötoiminnassa kesäaika mahdollistaa monia kiireettömän vapaaehtoistoiminnan muotoja: kesätapahtumia, järjestötoreja, leirejä ja retkiä. Parhaimmillaan kesäisessä vapaaehtoistoiminnassa yhdistyy kiireettömyys, joka luo toiminnan lomassa tilaa myös luovuudelle ja uusille ideoille. Älä kuitenkaan kehitä kesästressiä siitä, jos yhdistyksellänne ei ole kesälle aktiivista toimintaa, sillä myös syksy on hyvä aika aloittaa jotain uutta. Tässä järjestötiedotteessa kerrotaan ajankohtaisista kesän tapahtumista. Samalla luomme pientä katsausta jo syksyn toimintaan: aluefoorumeihin, koulutuksiin, tapahtumiin ja kampanjoihin. Aluefoorumit jatkuvat syksyllä EHYT ry:n aluefoorumitoiminta jatkuu syksyllä tapaamisten muodossa. Aluefoorumien on tarkoitus toimia paikallis- ja aluetoimijoiden osallisuuden, yhteistyön, tiedonkulun ja koulutuksen paikkana. Alueellisen ja yhteistoiminnan pohtimisen lisäksi ohjelmassa on mm. EHYT ry:n strategian käsittelyä sekä koulutusta Pohjois-Suomi (Rovaniemi) Varsinais-Suomi (Turku-Maarianhamina-miniristeily) Pohjanmaa - Keski-Suomi (Seinäjoen järjestötalo) Itä-Suomi, Kymenlaakso, Etelä- Karjala (Anttolanhovi Mikkelissä) Uusimaa-Häme (Kansalaistoiminnan ja -taiteen keskus Lahdessa) Pirkanmaa-Satakunta (Eden Nokialla) Jäsenjärjestöistä kutsutaan useita aktiiveja mukaan, eikä osallistumisesta tuke myöskään kustannuksia, sillä myös osallistujien matkakulut maksetaan. Lisätietoja aluefoorumeista saat oman alueesi aluekoordinaattoreilta ja -työntekijöiltä, joille voi jo ilmoittautua ennakkoon mukaan. Muista hyödyntää myös oman alueesi EHYT ry:n sähköpostilistaa tapahtumienne mainostamisessa ja ajankohtaisista asioista keskusteluun. OK-opintokeskuksen palvelut ja tuet EHYT ry on tänä vuonna 70 vuotta täyttävän OK-opintokeskuksen jäsen ja sen palvelut ovat EHYT ry:n jäsenjärjestöjen käytettävissä. Tärkeimmät OK:n palvelut ovat opintojaksojen taloudellinen tuki sekä koulutus. Opintojaksojen toteuttamiseksi OK opintokeskus myöntää taloudellista tukea. Opintojaksot voivat olla jäsenjärjestöjen kursseja, luentotilaisuuksia ja koulutuksia. Opintojaksojen tuki on yhdeltä tunnilta korkeintaan 24 euroa, kuitenkin enintään 55 % opintojaksojen kuluista. Kuluiksi hyväksytään mm. palkkiot, tilavuokrat, opetusvälineet, matkakulut ja lehti-ilmoitukset. OK-opintokeskus maksaa tuen jälkikäteen raporttia ja toteutuneisiin kustannuksiin perustuvaa tilitystä vastaan. EHYT ry hakee keskitetysti koko järjestön, siis jäsenjärjestöjenkin, OKopintojaksot. Kunkin jäsenjärjestön hakemat opintojaksot (= tunnit) kirjataan EHYT ry:n opintojaksohakemukseen. Kuluvalle vuodelle 2013 on vielä käyttämättä OK:n opintojaksoja, joten jos jäsenjärjestöllä on kiinnostusta järjestää opintojaksoja nyt syksyllä, olkaa yhteydessä sihteeri Marja Saavalaiseen, Vuoden 2014 osalta EHYT ry:n opintojaksohakemus lähetetään OK:lle syyskuussa, joten pyydämme jäsenjärjestöjä ilmoittamaan mennessä Marja Saavalaiselle suunnittelemanne opintojaksojen (= opetustuntien) määrä ja alustava sisältö. Hyvä tapa tutustua OK:n palveluihin on osallistua Ajankohtaista OK-opintokeskuksessa -tietoiskuihin, joita järjestetään syyskuussa eri puolilla maata. OK:lla on Helsingin lisäksi aluetoimistoja Joensuussa, Seinäjoella, Oulussa,Tampereella ja Turussa. 8 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

9 Kevään jäsenkyselyn satoa Asiantuntija- ja koulutuspalvelut arvostettuja Kesän toimintaa Elokolot ja kohtaamispaikat ovat pääasiassa auki myös kesällä. Käy kesäreissullasi tervehtimässä kohtaamispaikkojen toimijoita. Verkoston kohtaamispaikat löytyvät kätevästi osoitteesta Kesällä EHYT ry:n ja sen jäsenjärjestöjen toimintaan voi osallistua mm. seuraavissa tapahtumissa ja kampanjoissa: Selvin päin kesään -kampanja Hyvä päivä -hyvinvointitapahtuma Kilpisjärven elämyksellinen liikuntajuhannus Eloset ry:n saaristojuhannus Sipoossa Eläkeläiset ry:n kesäpäivät Oulussa EHYT ry esillä Pori Jazzien SuomiAreenalla Nuorisokasvatussäätiön Tervisliikuntaleiri 8-15 vuotiaille Kuortaneella Tarkempia tietoja ja lisää tapahtumia muualla tästä tiedotteessa sekä verkkosivuilla Leppoisaa kesää! Jiri Sironen Järjestöpäällikkö EHYT ry:n ja Helsingin Diakonissalaitoksen ylläpitämä Päihdeneuvontapalvelu päivystää kesälläkin vuorokauden ympäri numerossa (Palvelu on anonyymi ja maksuton). EHYT ry toteutti huhtitoukokuun vaihteessa jäsenkyselyn jäsenpalvelujen ja erityisesti jäsenviestinnän kehittämiseksi. Tärkeimpinä jäsenpalveluina jäsenyhdistykset pitivät toimintatukia sekä asiantuntija- ja koulutuspalveluita. Toimintatukia piti tärkeänä jäsenpalveluna 79 prosenttia ja asiantuntija- ja koulutuspalveluita 72 prosenttia vastaajista. Aluefoorumitoimintaa, EHYT ry:n verkkosivuja ja EHYT Järjestö -tiedotetta piti tärkeänä kaksi kolmesta vastaajista. Myös esitteet ja materiaalit sekä EHYT Teema koettiin varsin tärkeiksi jäsenpalveluiksi. Sanallisissa vastauksissa jäsenyhdistykset pitivät tärkeänä yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä, aluekoordinaattoreiden ja aluetyöntekijöiden tukea sekä kohtaamispaikkatoimintaa. Aluefoorumeiden tapaamisia toivottiin lisää, foorumien aiheisiin lisää paikallisia painotuksia ja yhtenä ideana esitettiin tilaisuuden välittämistä verkon kautta niille, jotka eivät itse pääse paikalle. EHYT Järjestö -järjestötiedotteen kehittämisessä yhdistykset pitivät tärkeänä sähköisen tiedotuksen kehittämistä ja eri jäsenjärjestöjen toiminnan esittelyä. Lisäksi jäsenviestinnän tehostamiseksi toivottiin sekä EHYT ry:n verkkosivujen selkeyttämistä että myös apua yhdistysten omien verkkosivujen tekemisessä. EHYT Teeman postitus Jäsenkyselyssä kysyttiin myös jäsenyhdistysten tarpeita EHYT Teema -lehden suhteen. Lähes kaikki vastanneet yhdistykset halusivat lehteä nippujakeluna itselleen, mutta sen postittaminen jäsenyhdistysten henkilöjäsenille kotiin nähtiin tärkeänä jäsenetuna vain muutamassa jäsenyhdistyksessä. EHYT Teeman suhteen onkin tehty linjaus, että sitä postitetaan kaikille jäsenyhdistyksille nipuissa heidän toivomansa määrä, mutta jäsenyhdistysten henkilöjäsenille lehteä ei postiteta veloituksetta, sillä postikulut tällöin söisivät sangen ison siivun lehden koko budjetista. Osoitteellisena EHYT Teeman ja EHYT Järjestön saavat jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit sekä EHYT ry:n hallituksen ja valtuuston jäsenet ja varajäsenet. Nippujakelun ansiosta EHYT ry:n viestinnän resurssit pystytään suuntaamaan lehden mahdollisimman kattavaan jakeluun. Jäsenyhdistykset saavat EHYT Teemaa haluamansa määrän nippujakeluna. Lisätoiveista voi olla yhteydessä järjestösihteeri Simo Miettiseen, ehyt.fi. EHYT Teema on saatavissa myös EHYT ry:n aluetoimistoista, Elokoloista ja kohtaamispaikkaverkostosta. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013 9

10 KOULUTUKSIA ANTTI MAUNU: Ryyppäämällä ryhmäksi: Nuorten juomakulttuurit ja ehkäisevä päihdetyö 2010-luvulla Kohderyhmä: Sosiaali-, terveys-, koulu- ja nuorisotoimen, ammattioppilaitosten, asuntotoimen, työvoimahallinnon, Kelan, poliisin, seurakuntien ja järjestöjen henkilöstölle ja toimijoille, jotka työskentelevät ja toimivat nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Koulutuksen erityistavoitteena on lisätä tietoa nuorten juomiseen vaikuttavista sosiaalisista, kulttuurisista ja moraalisista tekijöistä. Aika: klo Paikka: Mikkelin keskussairaalan auditorio, Porrassalmenkatu 35-37, Mikkeli Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautumiset: esshp.fi. Lisätietoa: Aluekoordinaattori Anne Kejonen, EHYT ry:n erityissuunnittelija Antti Maunun koulutuskiertue jatkuu Mikkelissä. Maunu on nuorten ja nuorten aikuisten juomiskulttuurin johtavia asiantuntijoita Suomessa. Ryyppäämällä ryhmäksi -tutkimusraportin voi ladata osoitteessa PERUUTUS Antti Maunun Arjessa vai syrjässä -koulutus 3.6. Seinäjoella on peruttu. OK-opintokeskuksen koulutuksia OK-opintokeskuksen koulutukset palvelevat järjestötoimijoita yhdistyksen rivijäsenestä järjestöjohtoon. Syksyllä on tarjolla muun muassa seuraavat järjestö- ja kansalaistoiminnan koulutukset Johtaminen järjestöissä ja yhdistyksissä Tehdään toisin tulevaisuustaitoja yhdistystoimijalle Verkostoyhteistyö malleja ja mahdollisuuksia Yhdistyksen arkistoinnin perustaidot Näin laaditaan toimintasuunnitelma ja toimintakertomus Benchmarking Syksyn koulutustarjontaan voit tutustua ja ilmoittautua osoitteessa OK-opintokeskuksen infotilaisuudet Infotilaisuudet ovat noin kahden tunnin mittaisia tietoiskuja, joita järjestetään iltapäivisin ja alkuillalla. Niissä voi tavata OK-opintokeskuksen työntekijöitä sekä tutustua oman alueensa muihin järjestötoimijoihin. Syyskuun tilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden päivittää omia tietojaan yhteistyöstä OK-opintokeskuksen kanssa ja saada tietoa järjestökoulutusten ajankohtaisista aiheista. OK-opintokeskuksen koulutukset palvelevat järjestötoimijoita yhdistyksen rivijäsenestä järjestöjohtoon. OK-opintokeskuksen infotilaisuuksia järjestetään syyskuussa ympäri Suomea. Lisätietoa ja ilmoittautuminen RUNDI 2013 EHYT ry on mukana Alkoholiohjelman RUNDI koulutuskierroksella, joka lähenee loppuaan. Viimeinen koulutus on Jyväskylässä. RUNDIN teemoja ovat varhaisen puuttumisen välineet, savuton kunta, pelihaittojen ehkäisy ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Tilaisuudet ovat tarkoitettu kuntien päättäjille ja toimijoille, järjestöjen edustajille, tutkijoille, seurakuntien toimijoille, poliiseille sekä kaikille, jotka työssään kohtaavat päihteisiin liittyviä kysymyksiä. Lisätietoa, ilmoittautumislomakkeen, ohjelman sekä tilaisuuksien ajankohdat ja paikkakunnat löydät EHYT ry:n verkkosivuilta. EHYT ry koordinoi Alkoholiohjelman valtakunnallisia järjestö- ja kirkkokumppanuuksia. Kohtaamispaikkaja päiväkeskuskoulutusta Ilmainen koulutuspäivä EHYT ry:n ja Sininauhaliiton jäsenjärjestöille kohtaamispaikkojen ja päiväkeskusten toiminnasta syksyllä. Teemat: Mitä ovat päiväkeskukset ja kohtaamispaikat? Päiväkeskus- ja kohtaamispaikkatoiminnan vaikutukset rakenteiden muuttuessa. Kävijöiden oikeudet ja osallisuus. Päiväkeskus- ja kohtaamispaikkatoimintaa ohjaava lainsäädäntö klo Rovaniemi klo Seinäjoki klo 9 15 Helsinki klo Joensuu klo Turku Lisätietoja ja ilmoittautumiset Jiri Sironen, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

11 TULOSSA Huugo-ratkaisuvalmentajakoulutus Työelämän alkoholiohjelma HUUGO keskittyy päihdehaittojen ennaltaehkäisyyn työelämässä. Ratkaisuvalmentajakoulutuksen 1. osa järjestetään ja 2. osa Helsingissä. Lisäksi Huugo-koulutus Helsingissä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: timo. p EHYT ry:n aluefoorumit EHYT ry:n aluefoorumitoiminta jatkuu syksyllä tapaamisten muodossa. Aluefoorumien on tarkoitus toimia paikallis- ja aluetoimijoiden osallisuuden, yhteistyön, tiedonkulun ja koulutuksen paikkana. Alueellisen ja yhteistoiminnan pohtimisen lisäksi ohjelmassa on mm. EHYT ry:n strategian käsittelyä sekä koulutusta Pohjois-Suomi (Rovaniemi) Varsinais-Suomi (Turku-Maarianhamina-miniristeily) Pohjanmaa - Keski-Suomi (Seinäjoen järjestötalo) Itä-Suomi, Kymenlaakso, Etelä- Karjala (Anttolanhovi Mikkelissä) Uusimaa-Häme (Kansalaistoiminnan ja -taiteen keskus Lahdessa) Pirkanmaa-Satakunta (Eden Nokialla) Lisätietoja ja ilmoittautumiset: oman alueen aluekoordinaattorit ja -työntekijät. Toimi, vaikuta, verkostoidu Vielä ehdit SOSTEn Toimi, vaikuta, verkostoidu -kiertueen viimeiseen koulutustilaisuuteen. Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutustilaisuus järjestetään Rovaniemellä. Hyvä päivä Mistä sinulle tulee hyvä mieli? Hyvä päivä on kaikkien yhteinen hyvinvointipäivä Jokaisella on mahdollisuus järjestää jotakin ilahduttavaa sekä ilahduttaa tempauksia järjestäneitä osallistumalla: yksi vetää iloisen kävelylenkin, toinen kutsuu kaikki pelaamaan krokettia puistoon. Hyvänä päivänä voit viedä kukkia palvelutaloon, antaa niskahierontaa puistonpenkillä tai järjestää aikuisten musiikkileikkikoulun - mitä tahansa, mistä tulee hyvä mieli ja hyvä olo. Mitä hyvää Sinä haluaisit tehdä ? SuomiAreena EHYT ry on jälleen mukana jo kahdeksatta kertaa järjestettävässä SuomiAreenassa. Porissa järjestettävä SuomiAreena kerää politiikan ja talouselämän kärkinimet, muita yhteiskunnan tärkeitä vaikuttajia sekä suuren yleisön. Esimerkiksi viime kesän tilaisuuksiin osallistui lähes kuulijaa. EHYT ry haastaa sekä kansalaisia että potentiaalisia yhteistyökumppaneita pohtimaan ehkäisevän päihdetyön teemoja kysymysten avulla. Löydät EHYT ry:n osaston Kansalaistorilta. Enontekiön Kilpisjärvellä on taas tarjolla hikisenlystikäs ja tervehenkinen - unohtumaton - juhannus! Kilpisjärven legendaarisin liikuntatapahtuma on vuodesta 1946 alkaen katkeamatta järjestetty juhannushiihto. Liikuntajuhannus Juhannushiihto Pistesuunnistus Vuorijuoksu ja saappaanheitto Tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset: p Järjestäjinä: Kilpisjärven Saana-Veikot ry ja Kunnon Elämä ry, apureina mm. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Enontekiön liikunta- ja vapaa-aikatoimi. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/

12 TULOSSA MYÖS Ehkäisevän työn päivät Porissa järjestetään valtakunnalliset Ehkäisevän työn päivät. Koulutuspäivät on tarkoitettu kaikille sosiaali-, terveys-, nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaisille. Päivien ohjelma koostuu kaikille yhteisistä seminaareista, joissa puhumassa mm. ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja sekä STM:n hallitusneuvos Ismo Tuominen sekä useista alaseminaareista. Tapahtumassa on myös pienehkö messuosasto, jossa voi maksutta esitellä toimintaansa. Kaksipäiväisen tapahtuman osallistumismaksu on 50. Lisätietoa: Sari Ilvonen, p , Ikä-Akatemia EHYT ry:n seuraava akatemia, Ikä-Akatemia pidetään klo Finlandia-talolla Helsingissä. Tilaisuudessa perehdytään hyvän ikääntymisen rakennuspuihin. Erityisesti tarkastelussa on eläkeikäisten päihteidenkäyttö ja ennen kaikkea se, miten päihdehaittoja voidaan estää ennakolta. Puhujina tilaisuudessa ovat muun muassa professori Jyrki Jyrkämä, tutkija Sirpa Immonen ja kliininen opettaja Marja Aira Itä- Suomen yliopistosta. Luonnollisesti myös EHYT ry:n Onks uutta tietoo? ikähankkeen tulokset ovat vahvasti esillä. Oletko väriterapian tarpeessa? Ruskamatka Tiurahoviin väriä ja iloa elämään liikkumista puhtaassa luonnossa Ylläs-Pallaksen kansallispuiston tunturialueella, tulistelua laavuilla mukavaa seuraa, turvalliset opastetut retket savottakämpän tunnelmallinen majoitus, maittavat ruuat, iltaohjelmat, iltaretket Äkäslompoloon puulämmitteisen saunan löylyt ja mahdollisuus pulahtaa virkistävään Tiurajärveen bussi käytössä niin m/p-matkoilla kuin perillä Ruskamatkan hinta vain 300 euroa! Ilmoittautumiset ruskamatkalle: Tiurahovin Ystävät ry p /Marja, tai /Ritva, tai /Raisa-Tiina, Liikkeelle! - on syyskuun ajan pyörivä kuntokampanja, joka liikuttaa kaiken ikäisiä eri puolilla Suomea sadoissa eri tapahtumissa. Liikkeelle!-kampanjan tavoitteena on saada liikkeelle ihmistä. EPT-viikko Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään tänäkin vuonna perinteisesti viikolla 45 ( ). Teemaviikkoa koordinoivat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Suomen Punainen Risti. Viikon teema jatkaa viime vuoden onnellisuusajattelua, uudella näkökulmalla. Teemaviikon verkkosivuja päivitetään suunnittelun edetessä. Kampanjan starttitapahtumat pääsääntöisesti sunnuntaina Tapahtuman ajankohdan määrittävät järjestävät tahot. Tapahtumissa mukana liikuttava Halisko. Kuntokuukausi tarjoaa perheliikuntaa Halisko-puistoissa. Siellä on muun muassa temppurata, luontopolku, askartelu- ja kasvomaalauspisteet sekä mahdollisuus jumpata. Halisko on TUL:n lasten ja nuorten liikunnan iloinen maskotti, matolisko, joka olemassaolollaan ilahduttaa myös puistotapahtumissa osallistujia. Kampanjan yhteydessä on myös valtakunnallinen arvonta. Osallistu ja voita! SYYSKUUSSA LIIKUTAAN YKSIN, YHDESSÄ TAI KOKO PERHEENÄ! 12 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

13 Vuoden merkittävin ammatillinen suurtapahtuma mielenterveysalan ja päihdealan ammattilaisille. SOSTE ja alan asiantuntijatahot järjestävät YHDESSÄ KULKIEN Kehitä ammattitaitoasi, päivitä tietosi, anna näkökulmiesi avartua, rakenna uusia kumppanuuksia, ota kantaa alan keskusteluun. Päivien aiheet sukeltavat syvälle pinnan alle yli 90 puhujaa, 18 seminaaria ja opintokäynnit. Luennoitsijat ehdottomasti alansa parhaita asiantuntijoita; tutkijoita, kehittäjiä, käytännön toimijoita ja kokemusasiantuntijoita. Avajais- ja päätöstilaisuuksissa elämänsä ja innoituksensa avaavat Liisa Björklund, Mato Valtonen, Pekka Pohjakallio ja alan huikeat konkarit Vappu Taipale ja Lasse Murto. Vastauksia etsitään ja näkökulmia avataan laajasti mm. aiheista päihde- ja mielenterveyspalvelujen integraatio mikä tepsii, mikä ei päihdepolitiikassa kannabiksen kotikasvatuksen yleisyys opioidikorvaushoidon edut ja haitat hoitoa vai rangaistuksia lapset ja päihteitä käyttävät vanhemmat voidaanko eriarvoisuuden kierre katkaista mitä uutta tupakkariippuvuudesta digitaaliset pelit, syrjäytyykö nuori kotiin taide tuo tähtihetkiä luonto parantaa ja kuntouttaa työkaverista välittämistä ei voi ulkoistaa Ohjelman ja lisätietoja löydät verkosta: Tee viisas valinta tämä on alan ammattilaisten ykköstapahtuma! PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3 Käytä NYT ennakkovaraajan etu: Ilmoittaudu mennessä ja saat edullisemman hinnan 190 (sen jälkeen 240 ). SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE Finlands social och hälsa rf SOSTE Finnish Society for Social and Health Päihde- ja mielenterveyspäivät Helsingin Messukeskuksessa Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät on laajin vuosittainen alan ammattilaisten koulutustapahtuma. Tilaisuus on tarkoitettu päihde- ja mielenterveystyön alalla toimiville tutkijoille, kehittäjille ja päättäjille sosiaalitoimessa, päihdehuollossa, vapaaaika- ja nuorisotoimessa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä alan järjestöissä. Tervis Uintia, melontaa kiipeilyä! Tervis-leiri on loman huipennus! Liikuntaleiri täynnä toimintaa! Uusia lajeja ja upeita elämyksiä joka säällä - tekemistä ja tiloja riittää. Toimintaryhmät vuotiaille pyörivät aamusta iltaan. Nuorisokasvatussäätiön tukema: leirihinnaksi jää vain 65! Funbattle -pelit! EHYT ry on mukana järjestämässä muun muassa seuraavia seminaareja: Alkoholilainsäädäntö uusiksi. Vuosisadan vaikuttamisen paikka. Työkaverista välittämistä ei voi ulkoistaa : Kauasko pilvet karkaavat? - Huumetyön ajankohtaishaasteisiin ratkaisuja etsimässä Kotiin syrjäytyvät nuoret? - Digitaaliset pelit ja elämänhallinta Sport & Fun -maailma Järjestäjätiimissä Nuorisokasvatussäätiö ja Kuortaneen Urheiluopisto Tsekkaa lisää netistä: kuortane.com - ja ilmoittaudu mukaan menoon! Lisätiedot: p. (06) / Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/

14 TAPAHTUNUTTA EHYT ry:n Pohjois-Suomen yhteistyökumppanit: Järjestöjen ja kuntien kohtaamisia jatkettava Sidosryhmätapaamisen osallistujia. Johtaja Kristiina Hannula esittelemässä EHYT ry:n toimintaa. EHYT ry:n Pohjois-Suomen keskeisten sidosryhmien verkostotilaisuus järjestettiin toukokuun puolivälissä Oulun Lasaretissa. Tilaisuuden tavoitteena oli koota kolmen maakunnan; Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan toimijoiden ajatuksia ja toiveita EHYT ry:n aluekeskuksen tehtävästä ja ehkäisevän päihdetyön alueellisesta kehittämisestä. Lounastilaisuus kokosi 22 toimijaa oppilaitoksesta, järjestöistä, kunnista, kuntayhtymistä, maakuntaliitosta ja valtion aluehallinnon virastoista. Vaikutusvaltaisessa joukossa oli mm. sosiaali- ja terveys-, lastensuojelu- ja kasvatusalan järjestöjen toimijoita. Lisäksi mukana oli hyvinvointialan, nuoriso-, opetus-, sosiaali-, ja päihdetyön ammattilaisia sekä johtavia virkamiehiä. Tilaisuudesta muodostui merkittävä julkisen ja kolmannen sektorin kohtaaminen. Monia uusia kontakteja syntyi ja erilaisista yhteistyökuvioistakin ehdittiin jo sopia. Kuntien viesti oli, että rahat ovat tiukalla ja siksi myös järjestöjen tuotteistamia palveluita toivotaan kuntien omien palveluiden rinnalle asukkaiden saataville. Järjestötoimijat olivat hyvin halukkaita yhteistyöhön, mutta epäilivät, että kunnissa ei aina tunneta riittävästi järjestöjen palveluiden luonnetta. Pienetkin paikallisjärjestöt tuottavat jäsenilleen maksuttomia palveluita, jotka jo sinällään ovat ehkäiseviä ja tuottavat hyvinvointia kuntalaisille. Tilaisuuden yhteisöllistä tunnelmaa ja avointa keskustelua vaikeistakin asioista kiiteltiin. Loppupäätelmänä todettiin muun muassa, että tarvitaan edelleen keskustelua siitä, miten järjestöjen ja kuntien palvelut kohtaavat ja tuottavat yhdessä hyvinvointia kansalaisille. Useammalta taholta esitettiin toive vastaavanlaisten tilaisuuksien järjestämiseen säännöllisesti eri puolilla Pohjois-Suomea vuoropuhelun ylläpitämiseksi ja yhteisten tavoitteiden kartoittamiseksi. EHYT ry:lle ehdotettiin erilaisia verkostotehtäviä, mm. ehkäisevän päihdetyön toimijoiden koollekutsujana ja joidenkin yhteisten tavoitteiden koordinoijana. Päivän aikana tehdyt ryhmätyöt tuottivat runsaasti materiaalia, jota hyödynnetään Ouluun toimistonsa sijoittavan EHYT ry:n Pohjois- Suomen aluekeskuksen toiminnan suunnittelussa. UUSIA KASVOJA Saija Himanka aloitti Pohjois-Suomen toisena aluekoordinaattorina Saija työskentelee Oulun toimistolla (Kumppanuuskeskus, Isokatu 47, 3. krs, Oulu.) Maarit Vannela aloitti sihteerinä Järjestöpalvelut-osastolla ja hoitaa mm. henkilöstöasioita. Maarit on koulutukseltaan merkonomi ja on myös suorittanut Markkinointi-instituutin henkilöstöpäällikön tutkinnon. 14 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

15 Smokefree-kilpailukausi päättynyt Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n valtakunnallinen Smokefreetoiminta kannustaa nuoria tupakoimattomuuteen ja nuuskaamattomuuteen. Smokefree tarjoaa tukea koulujen ja oppilaitosten savuttomuustyöhön erilaisin keinoin. Smokefree on tunnettu erityisesti jokavuotisesta luokkakilpailusta, joka on kaudelta saatu nyt päätökseen. Tapiolan koulun 7D voitti 1000 euron arvontapalkinnon luokan tupakoimattomuutta ja nuuskaamattomuutta tukevassa Smokefree-kilpailussa. Alakoulujen sarjan voitti Maaniitun koulun 6C Nurmijäveltä. Kilpailun teema oli Neljä viidestä ei polta, joka kuvaa nuorten tupakoinnin nykytilannetta Suomessa. Smokefree-kilpailuun osallistuminen tuntui oppilaiden mielestä helpolta, koska he tunsivat, ettei tupakointi kuulu tapoihin, kertoo voittajaluokan opettaja Iisa Hetemäki Tapiolan koulusta. - Kilpailua itsessään pidettiin luokassa hyvänä keinona ehkäistä tupakointia. Luokkalaisten tuki ja kimppasopimus auttoivat nuorten mukaan hyvin yksittäisen oppilaan tasolla tupakasta kieltäytymisessä. - Juuri keskustelu tukee yhteisöllisyyttä ja antaa turvallisia rajoja ja suuntaa kasvuun, Hetemäki jatkaa. Yhteissitoumuksen merkityksestä keskusteleminen luokassa oli tärkeä vaihe kilpailua. Arpaonni suosi Tapiolan koulun 7D-luokkaa. Pääpalkinnon lisäksi yläkoulujen kesken arvottiin 500 euron kakkospalkinnot sekä kolmas 250 euron palkinto. Lisäksi mukana olevien luokkien kesken arvotaan aina pitkin kilpailukautta pieniä tsemppauspalkintoja. Palkinnot ovatkin mukava tapa kartuttaa esimerkiksi luokkaretkikassaa. Tupakointi on ryhmäjuttu Tupakointi aloitetaan yleensä porukassa ja kavereiden merkitys ensimmäisiä kokeiluja tehtäessä on suuri, kertoo EHYT ry:n asiantuntija Minttu Mäkelä. - Juuri tässä on Smokefree-toiminnan paikka. Tavoitteena on kääntää ryhmäenergia toiseen suuntaan, niin että tupakoimattomuuden valitseminen yhdessä on mielekkäämpi vaihtoehto. Tässä vaiheessa voi vielä vaikuttaa niihinkin, jotka ovat jo kokeilleet tupakointia. Smokefree kannustaa heitä lopettamaan kokeilut muiden mukana ennen kuin tupakoinnista ehtii kehittyä vakiintunut tapa. Kilpailu edellyttää koko luokalta sitoutumista tupakoimattomuuteen ja nuuskaamattomuuteen puolen vuoden kilpailujaksoksi. Kilpailu järjestettiin nyt 24. kertaa; koko toimintansa aikana se on tavoittanut jopa puoli miljoonaa suomalaista lasta ja nuorta. Vuosittain mukana on noin vuotiasta koululaista eli yli tuhat luokkaa. Kilpailu on ollut aiemmin suunnattu yläkoulujen 7. ja 8. luokille, mutta parina edellisenä vuonna myös alakoulujen 5. ja 6. luokat ovat tietyin ehdoin pystyneet osallistumaan kilpailuun. Uusi kilpailukausi pyörähtää käyntiin jälleen syksyllä Smokefree-toiminta on suomalainen innovaatio ja vientituote. Tupakointi vähentynyt merkittävästi kymmenessä vuodessa Valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn 2011 mukaan tupakointi on vähentynyt merkittävästi 8- ja 9-luokkalaisilla vuodesta 2000 lähtien. Kyselyvuonna 2000/2001 pojista tupakoi 25 prosenttia ja tytöistä 22 prosenttia. Kymmenen vuotta myöhemmin pojista vain 17 ja tytöistä 14 prosenttia tupakoi. Kyselyn mukaan peruskoululaisista 49 prosenttia ei ole polttanut yhtään savuketta. Koulut ovat aktiivisesti Smokefreetoiminnassa mukana edistämässä lasten ja nuorten tupakoimattomuutta ja nuuskaamattomuutta. Tänä vuonna kilpailussa oli mukana reilut tuhat koulua ympäri maan. On hienoa nähdä, miten paljon hyvää ehkäisevää päihdetyötä kouluissa tehdään terveydenhoitajien, opettajien ja rehtoreiden toimesta, iloitsee Mäkelä. - Myös vanhempien panos nuorten tupakoimattomuuden edistämisessä on keskeisellä sijalla, sillä nuoret kaipaavat aikuisen esimerkkiä ja tukea tupakoimattomuudelle. Kouluissa ja kodeissa käytävän keskustelun merkitystä ei tulekaan vähätellä. Lisätietoa: Minttu Mäkelä, p , Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/

16 JÄSENJÄRJESTÖT > PITEMMÄT JUTUT JA LISÄÄ KUVIA Elämäntapayhdistys Eloset ry Sisältöä elämään ja arjessa jaksamiseen Elämäntapayhdistys Eloset ry:n vahvuutena on toimialueensa luotettavuus ja samaa sakkia olevien vahva yhteisöllisyys itäisessä Helsingissä Kontula Myllypuro-akselilla. Vuosi 2012 oli Eloset ry:n juhlavuosi, kun 60 vuotta tuli täyteen. Sosiaalidemokraattisen Raittiusliiton yhdistyttyä vuonna 1992 Elämäntapaliittoon muuttui samalla sen Helsingin piiri Elämäntapayhdistys Eloset ry:ksi. Yhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Mohamed kuvailee Eloset ry:tä helsinkiläiseksi yhdistykseksi. - Toimintaan osallistuvat ihmiset ovat lähes poikkeuksetta helsinkiläisiä. Toiminta painottuu pääkaupunkiin ja nimenomaan Itä-Helsinkiin, koska kerhohuoneemme sijaitsee Kontulassa, Mohamed kertoo. - Yhdistyksen kerhohuoneistossa toimii viikoittain Naisten virtapiiri, Nuorten ryhmä sekä painonhallinnan ja maahanmuuttajien ryhmät. Lisäksi tiloja saavat käyttää alueen muut toimijat. Alueen asukkaat esimerkiksi käyttävät tilaa erilaisiin perhejuhliin. Mohamedin mukaan päihteettömät juhlapyhät ovat tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. - Tapahtuma antaa monelle mahdollisuuden viettää yhdessä turvallisesti ja päihteettömästi muun muassa vappua ja juhannusta, joihin suomalaisittain kuuluu alkoholi. Yhdistys järjestää yhteistyössä Kallioniemen ja Hyvinvointilomien kanssa pienituloisille perheille suunnatun loman Kesäkoti Kallioniemessä. Kesäkoti Kallioniemeen matkustaa mukavasti bussilla 93 ja rannasta osallistujat haetaan veneellä. - Kesäkoti Kallioniemessä järjestetään myös neljä päivää kestävä Lasten- ja nuortenleiri yhteistyössä Kontulan alueen koululaisten iltapäivätoiminnan kanssa. Mohamedin mukaan pisimpään yhtämittaisena jatkunut toiminta yhdistyksessä on Naisten Virtapiiri. Siinä käsitellään viikoittain elämänhallintaan ja arkielämään liittyviä asioita sekä harrastetaan kädentaitoja. Teiniperheiden tukemista Mohamed kertoo Teiniperheiden tukiryhmän auttavan perheitä ja niiden teini-ikäisiä jaksamaan arjen haasteissa. - Koossa on nyt 12 nuoren ryhmä ja mukaan on saatu muun muassa puskaradion kautta sellaisia nuoria, joiden tiedämme elävän vaikeissa olosuhteissa. Kun olemme olleet vanhempiin yhteydessä, he ovat suhtautuneet tukiryhmään myönteisesti. Yhdistykseemme luotetaan. Meitä ei pidetä ulkopuolisina, vaan olemme samaa sakkia, Mohamed pohtii. Mohamed pitää tärkeänä ryhmätoimintaa, jossa toteutetaan muun muassa EHYT ry:n tarinatreenejä. Niiden avulla voi purkaa nuoria askarruttavia arjen pieniä ja isojakin pulmia unohtamatta tupakka-, alkoholi ja huumevalistusta. Ryhmän vetäjinä ovat koulutetut ohjaajat. Pirjo Mohamed näkee Eloset ry:n tulevaisuuden valoisana. Hän toivoo kuitenkin hallintoon mukaan uusia nuoria toimijoita, koska nykyinen kymmenen vuotta sitten nuorekas hallitus väistämättä ikääntyy. - Yhdistyksen toiminnalle on tarvetta ja uskon, että Helsingin kaupunki vastaisuudessakin myöntää toiminta-avustusta alueen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, vakuuttaa Mohamed. Anja Heinänen toimii Naisten Virtapiirin askarteluohjaana. Tunnelmia äitienpäiväjuhlassa, jonka Eloset ry järjesti maahanmuuttajille. 16 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

17 Mikkelin Työttömät ry Toiminta vastaa ajan haasteisiin Vuonna 1992 perustettu Mikkelin Työttömät ry toimii Mikkelin seudun työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi sekä työttömien toimeentulon parantamiseksi. Lisäksi yhdistys vaikuttaa työttömyydestä aiheutuvien henkisten, fyysisten ja taloudellisten haittojen vähentämiseksi. Vuonna 2009 yhdistyksen puheenjohtajana aloittanut ja vuodesta 2012 myös projektipäällikkönä jatkanut Heikki Pyrhönen pitää tärkeimpänä asiana auttaa työttömiä ylläpitämään työkuntoaan ja työllistymään sekä palkata pitkäaikaistyöttömiä töihin. Pyrhönen kertoo, että orastavan talouskasvun vaikutuksesta yhdistyksen jäsenet ovat parin viimeisen vuoden aikana suurimmalta osin vaihtuneet. Yhdistyksen toiminnassa erityinen huolenaihe on nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys, joka on laskenut Mikkelin Työttömien keski-ikää. Pyrhösen mielestä jokaisen nuoren kanssa pitäisi selvittää jatkosuunnitelmat peruskoulun viimeisellä luokalla ja huolehtia suunnitelmien tarkistamisesta ja päivittämisestä ainakin 20 ikävuoteen saakka.- Erityisesti ammatilliset opinnot keskeyttäneet on ryhmä, joka pitää saada nopeasti kiinni, painottaa Pyrhönen. Yhdistyksessä on toteutettu Nuori Työelämään -projektia. Se on tarkoitettu vuotiaille nuorille, jotka eivät ole vielä löytäneet elämälleen suuntaa. Tavoitteena on ollut löytää mahdollisimman monelle nuorelle työ- tai harjoittelupaikka Mikkelin alueella. Pyrhönen pitää tärkeänä yhdistyksen jäsenilleen tarjoamaa työnhakuvalmennusta ja kursseja. - Tulityö-, järjestysmies-, ensiapu- ja hygieniapassikurssit voivat ratkaista työpaikan saamisen, muistuttaa Pyrhönen. Toiminta alkoi ripeästi Mikkelin Työväentalolla joulukuussa 1992 perustetun järjestön ensimmäinen puheenjohtaja Martti Virnes hahmotti toiminnan suuntaviivoiksi ruokala- ja koulutustoiminnat sekä työttömien edunvalvonnan. Virnes oli yhteydessä myös lähiseutujen työttömiin ja yhdistyksiä syntyi Mäntyharjulle, Kangasniemelle ja Juvalle. Ruokalatoiminta aloitettiin välittömästi ja viime vuonna Työttömien ruokalassa tarjottiin lounasta. Päivittäin lounasasiakkaita on Yhdistys tarjoaa tiloissaan myös terveyspisteen, josta löytyy terveyteen liittyvää tietoa ja materiaalia. Keväällä 1995, uusien tilojen myötä entisessä Hankkijan talossa Porrassalmenkatu 1:ssä, yhdistyksen toiminta sai kokonaan uuden käänteen. Keittiöja ruokailutilojen lisäksi järjestyi tilat toimistolle, koulutustilaisuuksille sekä myöhemmin käsityötupa Kässärille. Vuonna 1995 perustettu työtupa Kässäri mahdollistaa kädentaitojen kehittämisen ja ylläpitämisen työttömyysjaksolla. Yhdistyksen palkkaama ohjaaja avustaa jäseniä sekä ompelutöissä että kudonnassa. Joulun aikaan ja keväällä järjestetään käsityö- ja harrasteryhmien aikaansaannoksista näyttely. Pyrhösen mukaan opintotoiminta eteni yhteistyötoiminnaksi Työväen Sivistysliiton kanssa. Perustettiin TyöMikkeli koulutusprojekti, jolle koulutuksen järjestäminen siirtyi. Sisällöiksi linjattiin atkja kielikoulutus, kädentaidot ja urapolkujen rakentaminen. EU:n ruokakasseja Mikkelin Työttömät ry on jakanut vuodesta Vuosien varrella avuntarvitsijoiden määrä on kasvanut ja vuonna 2011 yhdistyksen jakama ruoka-apu oli yhteensä kiloa. Verkottuminen on ollut avainasia yhdistyksen perustamisesta alkaen. Järjestö liittyi EHYT ry:n jäseneksi vuoden 2012 alussa. Mukana toiminnassa ovat olleet myös Mikkelin kaupunki, ELY-keskus, tuomiokirkkoseurakunta, TVY, SAK:n paikallisyhdistykset ja muut Mikkelin seudun työttömien yhdistykset. Puheenjohtaja Heikki Pyrhösen mukaan yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä on tarjota työttömäksi jääneille työtilaisuuksia ja tarjota mahdollisuus ponnistaa eteenpäin työmarkkinoilla. Käsityökurssiohjaaja Kaisa Valkonen (vas.) ja työntekijä Nina Valentin tutustumassa uuteen tuotteeseen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/

18 Kouvolan liikenneraittiusjärjestö ry Yhteispelillä liikenneturvallisuutta ilman päihteitä Lähes viisi vuosikymmentä toiminut Kouvolan liikenneraittiusjärjestö ry huolehtii edelleen aktiivisesti jäsenistönsä ja yhteistyötahojensa kanssa alueensa liikenneraittiudesta ja -turvallisuudesta. Vuonna 2014 tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Kouvolan liikenneraittiusjärjestö ry aloitti toimintansa. Silloin, 1960-luvulla liikenneraittiuskampanjat alkoivat yleistyä. Monet liikenneraittiusyhdistykset Kouvolan liikennejärjestön tapaan olivat vaikuttamassa lainsäädäntöön siten, että viimein vuonna 1977 Suomessa astui voimaan promillelaki, joka määritteli rattijuopumuksen rangaistavuuden. Promillerajoja on sittemmin tiukennettu, mutta yrityksistä huolimatta sen laskeminen 0,2 promilleen ei vielä ole toteutunut. Kouvolan liikenneraittiusjärjestön puheenjohtaja Pertti Mustonen kertoo järjestön tarkoituksena olevan raittiin elämäntavan ja erityisesti liikenneraittiuden edistäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen ja toiminta päihteiden käytön vähentämiseksi. Järjestö tukee pyrkimyksiä liikenteen promillerajan alentamiseksi kohti täysraittiutta. Järjestön kunniapuheenjohtaja Pekka Vihervuori korostaa lasten ja nuorten sekä perheiden parissa tehtävän elämyksiä tarjoavan toiminnan merkitystä.- Osoittamalla hyvän kasvun mahdollisuudet vältetään muun muassa alkoholinkäytön kokeilut ja aloittaminen liian varhain, muistuttaa Vihervuori. Sekä Mustonen että Vihervuori pitävät tärkeänä järjestön yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, kuten EHYT ry:n, SPR:n, Liikenneturvan, liikkuvan poliisin, huoltoasemien sekä oppilaitosten kanssa. Liikenneturvallisuutta kaikille Mustonen kertoo, että kesäkuun alussa järjestö toteuttaa jo perinteeksi muodostuneen Lasten liikennekilpailun. Kilpailupaikkana on liikennepuisto, jossa kilpaillaan polkuautoilla liikennesääntöjä noudattaen. Turvallisesti Mopolla kurssi 8.-luokkalaisille pidetään yleensä keväisin. Kurssille osallistuu vuosittain reippaasti yli sata nuorta. Nuorille kuljettajille, ajokortin juuri hankkineille tai sitä suunnitteleville, järjestö on toteuttanut Kymenlaakson ammattiopiston kanssa Selvä peli kurssin. EHYT ry avustaa molemman kurssin kustannuksissa. Jo yli 20-vuotias Autoilijan ja auton kuntotapahtuma toteutetaan toukokuussa yhteistyössä City TB:n, Liikenneturvan ja EHYT ry:n kanssa. Tapahtuma on kaikenikäisille autoilijoille ja siinä voi osallistua esimerkiksi kännilasitestiin. Toinen jo yli 20 vuotta jatkunut tapahtuma on Ruusuratsia. Tänä keväänä Ruusunpäivänä 4.5. pidetyssä ratsiassa puhallutettiin ja kukitettiin 200 kuljettajaa. Kouvolan Ruusuratsiasta on otettu mallia myös Imatralla, Joutsenossa ja Pieksämäellä. Aktiivinen jäsenistö Kouvolan liikenneraittiusjärjestö huolehtii hyvin jäsenistöstään, joka koostuu 101 aikuisesta ja 30 nuorisojäsenestä. Tapahtumia on tarjolla aina perhepilkkikilpailusta koko perheen keilailuiltaan. Järjestöllä on jäsenistön virkistykseksi vuokrattuna vanha metsätyökeskus Sodankylän Raja-Joosepissa. Luttokämpälle matkataan hiihtoviikolle ja ruskaretkelle.. Ruusuratsia järjestetään Ruusunpäivänä 4.5. Kouvolan liikenneraittiusjärjestön edustajat jakoivat kaikille nollan puhaltaneille kuljettajille ruusun. Ruusuratsiassa puhallutettiin myös 200 autonkuljettajaa ja jokaiselle nollan puhaltaneelle ojennettiin sen kunniaksi ruusu. 18 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

19 HUBU Esittelyssä HUBU -menetelmä Kouluttajatiimi niittää mainetta Suomen kouluissa Nuoret vastaavat kysymyksiin kaukosäätimen avulla. Kysymysten sisällöt voidaan helposti muokata tarpeen mukaan. EHYT ry:n Hubu -menetelmä on uudistanut suomalaisten koulujen päihdekasvatusta jo vuodesta Menetelmän suosio on kasvanut vuosien mittaan. Viime vuonna Hubu-tiimi kohtasi yli lasta ja nuorta ympäri Suomea. Hubu on opetusryhmille suunnattu toimintamenetelmä, jossa kerätään tietoa ryhmästä itsestään, ja kerätty tieto toimii sitten pohjana yhteiselle keskustelulle. Hubu-menetelmässä korostuvat vuorovaikutus ja osallistuminen. Nuoret vastaavat päihdeaiheisiin monivalintakysymyksiin kaukosäätimen avulla, ja tulokset heijastetaan taululle. Teemasta keskustellaan yhdessä Hubu-kouluttajan johdolla. Hubun kohderyhmänä ovat lasten ja nuorten lisäksi heidän huoltajansa sekä koulun henkilökunta. Nuorten päihdekasvatustunnin lisäksi kokonaisuuteen kuuluu vanhempaintilaisuus sekä koulun henkilöstökoulutus. Eri osiot linkittyvät toisiinsa, ja menetelmässä on tärkeää, että koulun henkilökunta sitoutuu sen toteutukseen ja arviointiin. Koulun henkilökunnalle järjestetään oma koulutus, ja kyselyn tuloksista keskustellaan myös koulun vanhempainillassa. Tarve jatkotoimenpiteille arvioidaan yhdessä koulun kanssa. Jos EHYT ry:n jäsenjärjestössä tehdään yhteistyötä koulujen kanssa, hubulaisiin voi mielellään ottaa yhteyttä. Hubu-osaaminen on käytettävissä, rohkaisee vanhempi kouluttaja Anne Ahlefelt. EHYT ry:ssä Hubu-työtä tekevät Annen lisäksi Annika Eloranta, Lotta Sandholm ja Mika Piipponen. Myös monet aluekoordinaattorit käyttävät HUBU-menetelmää. Hubu-työskentelyn tavoitteena on lisätä tietoa päihteistä, keskustella niihin liittyvistä asenteista ja ilmiöistä. Jokaiselle kohderyhmälle annetaan työkaluja, joiden avulla nuorten päihteiden käyttöä voidaan vähentää ja käytön aloittamista lykätä. Ajankohtaista Hubu-toiminnassa Johanna Erjonsalo Lohjan kaupunki ja EHYT ry tarjosivat toukokuussa yläkoululaisten vanhemmille kattavan päihteisiin liittyvän tietopaketin. Vanhempainilta lähti ajankohtaisesta tarpeesta. Länsi-Uudellamaalla havahduttiin nuorten lisääntyneeseen päihteiden käyttöön. Hubu-kyselyjen tulokset kertoivat, että yli puolella 9-luokkalaisista on läheinen ystävä, joka on käyttänyt kannabista. Myös alkoholilla oli merkittävä rooli nuorten elämässä: 7- ja 9-luokkalaisista 20 prosenttia juo itsensä humalaan vähintään kerran kuukaudessa. Kannabiskokeiluiden ja alkoholin käytön välillä oli selkeä linkki. Hubu-tulosten mukaan nuoret toivoivat aikuisten puuttuvan nuorten alkoholin käyttöön. EHYT ry painottaa vanhempien vastuuta lasten päihdekasvatuksessa. - Ehkäisevän päihdetyö täytyy olla pitkäjänteistä ja monivuotista, jotta päästään tuloksiin, Anne korostaa. Koulutusta myös ruotsiksi EHYT ry tarjoaa Hubu-menetelmää myös ruotsin kielellä. - On tärkeää, että Hubu-koulutuksen saa omalla äidinkielellään. Vain siten aiheesta päästään keskustelemaan kunnolla, Anne kuvaa. Hubu-koulutuksen voi tilata EHYT ry:n verkkosivuilta. Lisätietoa: Anne Ahlefelt, p , Hubu-konkari Anne Ahlefelt on vastannut koulutuksista jo kuusi vuotta. Anne on aina viihtynyt kohtaavassa työssä. - Toki on rankkojakin päiviä, mutta työssä jaksaa mainiosti, koska työskentely nuorten kanssa on todella palkitsevaa ja monipuolista. Hienointa on pitkällä aikajänteellä huomata asennemuutoksia nuorissa ja aikuisissa, Anne kertoo. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/

20 TYÖVÄLINEITÄ EPT-verkoston uutiskirje LUKIOLAISET JA PÄIHTEET -RAPORTTI: Ystäväpiiri muokkaa suhtautumista päihteisiin Ehkäisevän päihdetyön verkoston oma uutiskirje ilmestyi ensimmäisen kerran nyt toukokuussa. Uutiskirjeen aiheita on muun muassa verkoston jäsenjärjestöjen ajankohtaiset kuulumiset keskeisimmät päihdeaiheiden uutiset mediassa. EHYT ry:n koordinaatioyksikkö vastaa uutiskirjeen kokoamisesta, sisällön tuottavat verkoston jäsenjärjestöt. Säännöllisesti joka toinen viikko uutiskirje alkaa ilmestyä syksyllä. Kirje on tarkoitettu kaikille ehkäisevästä päihdetyöstä kiinnostuneille, kuten toimittajille, päihdetyöntekijöille ja päättäjille. Tilaa uutiskirje sähköpostitse: EHYT Teema ilmestynyt! Ensimmäinen EHYT Teema -lehti on ilmestynyt Lehdessä käsitellään digitaalista pelaamista monipuolisesti eri näkökulmista. Sen tarkoituksena on yhdistää eri toimijoita keskusteluun ja rakentaa tämän pohjalta Suomeen Pelisivistystä. Teema-lehteä voit lukea sähköisessä muodossa EHYT ry:n nettisivuilla kohdassa julkaisut. Lehti myös postitetaan jäsenjärjestöille jäsenkyselyssä toivotun perusteella. EHYT Teema on EHYT ry:n julkaisu, joka palvelee teemakohtaisin painotuksin 3-5 vuosinumerolla erilaisia lukijaryhmiä.. 1 ehyt Pelaaminen Jyrki Kasvi: Pelit valmentavat työelämään s harhaluuloa pelaamisesta s. 16 EHYT ry:n Lukiohankkeen tuore Lukiolaiset ja päihteet -selvitys tuo kaivattua lisätietoa suomalaisten nuorten ja erityisesti lukiolaisten suhtautumisesta päihteisiin. Lukioissa vietetään tiettyjä perinteiksi muodostuneita juhlia, joiden yhteydessä esiintyy usein päihteidenkäyttöä. Selvityksen mukaan esimerkiksi vanhojen tansseissa juominen kuuluu lukiolaisten mielestä vasta jatkoille, mutta penkkareiden kohdalla sen nähdään olevan olennainen osa tapahtumaa. Alle 18-vuotiaiden raittiiden osuuden kasvu näkyy myös selvityksen aineistossa. Nuoret, joiden lähipiirissä on ystäviä, jotka eivät juo, suhtautuvat juomattomuuteen positiivisemmin. lastenpsykiatri Jari sinkkonen: vanhempien on otettava ohjat käsiinsä Mitä on Pelisivistys? s s. 30 Kannabis jakaa nuoria: osalle se on edelleen huume, josta halutaan pysyä erossa, osalle taas kaveripiirin arkipäivää, helposti saatavaa ja halpaa. - Nuoret odottavat aikuisilta puuttumista ja rajojen ylläpitämistä. Kaikki opettajat eivät kuitenkaan usko omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa, toteaa EHYT ry:n projektikoordinaattori ja selvityksen tekijä Eeva Kolttola. - Lisäksi käydään rajanvetoa siitä, miten kasvatus jakautuu kodin ja koulun kesken. Osa aineenopettajista kokee päihdeasioista puhumisen itselleen vieraaksi. Tilanne on ongelmallinen, sillä luokattomassa lukiossa valtaosan opetuksesta hoitavat juuri aineenopettajat. Lukio-hanke haluaa korostaa, ettei päihdeasioista keskustelemiseen tarvita mitään erityistä pätevyyttä. Enemmän kaivataan ajattelutavan muutosta; ehkäisevä päihdetyö on pieniä tekoja arjessa, välittämisen osoittamista ja avointa keskustelua. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa lukiolaisten juhlimiskulttuureista ajantasaista tietoa, jota voitaisiin hyödyntää ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa. EHYT ry kannustaa kaikkia lukiota laatimaan oman päihdesuunnitelmansa, jonka linjaukset ovat koko henkilökunnan tiedossa. Näin esimerkiksi yksittäisen opettajan on helpompi toimia koulun arjessa. Selvityksen aineisto koostuu kolmelle opettajaryhmälle ja yhdeksälle opiskelijaryhmälle vedetyistä keskusteluista. Ryhmissä oli yhteensä 10 opettajaa ja 40 opiskelijaa. Osallistujat olivat neljältä eri koululta Vantaalta ja Oulusta. Raportti on ladattavissa verkosta osoitteesta lukio-hanke. Lisätietoa: Eeva Kolttola, p , ehyt.fi. 20 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote 2/2013

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016

Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016 Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016 Tervetuloa Esittäytymiskierros Ajankohtaista ja vaikuttamistoiminta Jäsenpalvelut ja -yhteistyö Rahapeliyhtiöiden fuusio Rahapeliyhteisöjen yhdistäminen

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- INFO

LUOKKAKILPAILU- INFO LUOKKAKILPAILU- INFO me emme polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton Suomi 2040

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä?

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Tampere 19.4.2016 Ylitarkastaja Juha Mieskolainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.4.2016 1 EPT:n laatukäsikirja ehkäisevän työn tukena EPT laatukäsikirja

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 19.4.2016 Markkula 1 Yhteenveto STM:n tervehdys: Ehkäisevää työtä

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi Nuoret ja tupakka Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi 16-18-vuotiaista suomalaisnuorista tupakkatuotteita käyttää päivittäin 17%. Tytöt ja pojat tupakoivat lähes yhtä paljon. Nuorten tupakoinnin yleisyys

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille

Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille Terveyden edistämisen yksikön ehkäisevä päihdetyö ja Länsi 2013- hanke toteuttivat touko-kesäkuussa yli 18-vuotiaille asukkaille ja kaupungin työntekijöille webropol

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua Lasten ja nuorten mahdollisuus hyvään kasvuun on perusta kansan hyvinvoinnille nyt ja tulevaisuudessa! THL: Lapsi kasvaa kunnassa 16.10.2012

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia

Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia 29.11.2016 Tupakoinnin suosio on laskenut. Vanha tapa saa uusia muotoja sähkösavuke, vesipiippu, nuuska Yhteinen nimittäjä? Nikotiini

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN JOHDANTO Kouluista ja oppilaitoksista tukea nuorten tupakoinnin lopettamiseen Kouluissa ja oppilaitoksissa toteutetaan monenlaista terveyden

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön

Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön Tietoa, tukea ja työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön Iltapvän tavoitteena on saada kuulijat ajattelemaan ehkäisevästä päihdetyöstä monimuotoisemmin ja ottamaan hyväksi havaittuja malleja käyttöönsä. Aluksi/Kataisen

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa 14.4.2014 Nuuska Tupakkatuote, joka valmistetaan kosteasta raakatupakasta, johon sekoitetaan muut seosaineet vesiliuoksena. Arvio: 15 g päiväannos

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 26.4.2016 Markkula 1 Lounais-Suomen avin avaus: Parhaimmat menetelmät

Lisätiedot

Tupakkakokeilut, tupakoinnin aloittamisen ehkäisy ja lähiympäristön merkitys. Minttu Mäkelä

Tupakkakokeilut, tupakoinnin aloittamisen ehkäisy ja lähiympäristön merkitys. Minttu Mäkelä Tupakkakokeilut, tupakoinnin aloittamisen ehkäisy ja lähiympäristön merkitys Minttu Mäkelä 13.3.2014 Tupakkalaki Tupakkalaissa suunnataan ennaltaehkäiseviä toimia erityisesti lasten ja nuorten tupakointiin,

Lisätiedot

SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree

SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE 1 Smokefree-rastirata on ensisijaisesti suunnattu 5. 6. luokkien opetukseen, mutta tehtävät soveltuvat myös yläkouluikäisille. Rastirata voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

Sote-uudistus järjestöjen näkökulmasta. Marjo Riitta Tervonen, SOSTE

Sote-uudistus järjestöjen näkökulmasta. Marjo Riitta Tervonen, SOSTE Sote-uudistus järjestöjen näkökulmasta Marjo Riitta Tervonen, SOSTE SOSTE on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan toimija ja hyvinvoinnin edistäjä Yhdistää liki 200 sosiaali- ja terveysjärjestöä Yhteistyöjäseninä

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva liikenneturvallisuuden puolestapuhuja Olemme liikenneturvallisuusalan keskusjärjestö ja huolehdimme meille laissa osoitetuista

Lisätiedot

PAKKA toimintamalli. Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013

PAKKA toimintamalli. Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013 PAKKA toimintamalli Terveyden edistämisen seminaari Oulu 26.4.2013 PSAVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue, aluekoordinaattori Raija Fors 12.8.2013 1 PAKKA = paikallinen alkoholipolitiikka

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Esityksen aihe 9.10.2014

Esityksen aihe 9.10.2014 Tunne ja turvataidot osaamiseksi hankkeen satoa Helsinki Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen, Sirpa Valkama & Riitta Ala Luhtala 2 TUNNE JA TURVATAIDOT OSAAMISEKSI TUTA HANKE (2012 2014) Jyväskylän ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta mutta et ole uskaltanut kysyä 1 2 Tuumasta toimeen Mielessäsi on ehkä käynyt tupakoinnin lopettaminen. Lopettamisprosessiin ja omiin tupakointitapoihisi

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

ROAD SHOW - moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! Tampere

ROAD SHOW - moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! Tampere Pakka-toimintamalli ROAD SHOW - moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! 6.11.2014 Tampere ylitarkastaja Irmeli Tamminen Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, elinkeinovalvontayksikkö, alkoholiohjelma

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö osana terveyden edistämistä

Ehkäisevä päihdetyö osana terveyden edistämistä Ehkäisevä päihdetyö osana terveyden edistämistä Pohjanmaa-hankkeen juhlaseminaari, Seinäjoki 25.3.2015 16.4.2015 Marjatta Montonen 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä HE 339/2014 vp Eduskunta

Lisätiedot

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf Ehkäisevää päihdekasvatustyötä valtakunnallisesti Huumeneuvontapuhelin 9 4 ja nettineuvonta IRC-galleria, Habbo hotelli, Demi.fi, Vauva.fi ja Facebook Mobihubu kännykkäpelit Pelitaito projekti Päihdeilmiö

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja ohjelmatyö päihdehaittojen ehkäisyn tukena Mistä tähän on tultu ja minne tästä mennään?

Lainsäädäntö ja ohjelmatyö päihdehaittojen ehkäisyn tukena Mistä tähän on tultu ja minne tästä mennään? Lainsäädäntö ja ohjelmatyö päihdehaittojen ehkäisyn tukena Mistä tähän on tultu ja minne tästä mennään? Ismo Tuominen 11/2014 PM Kataisen hallitusohjelma Jatketaan valtakunnallista alkoholiohjelmaa, jonka

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012

sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012 sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012 Arvoisa opettaja! 2 Toimintakokemuspäivä 4 Sano päihteille ei 6 Bilepysäkki 7 Taistelu koulukiusaamista vastaan on alkanut! 8 Älä kiusaa! 9 Asennemittari

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

Tupakkalain kokonaisuudistus

Tupakkalain kokonaisuudistus Tupakkalain kokonaisuudistus (549/2016) Meri Paavola Savuton Helsinki -verkosto 15.9.2016 Suomen tupakkalainsäädännön historiaa tupakkalaki 1976 (voimaan 1977) tupakointikieltoja mainontakielto myyntikielto

Lisätiedot

Täyden kympin vapaa-aika

Täyden kympin vapaa-aika Täyden kympin vapaa-aika Miten kuvata hyvinvointia nuorilähtöisesti? Anna Anttila 18.1.2016 Muistele itseäsi noin 10- vuotiaana. Mitä useimmiten halusit tehdä, mikä toi sinulle eniten iloa? Tuottaako tekemisen

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Miten minä? Oma unelmani 2017?

Miten minä? Oma unelmani 2017? Miten minä? Oma unelmani 2017? TAVOITE Lisätä liikettä, iloa ja hyvinvointia Synnyttää ideoita yhdessä ihmisten kanssa Kokeilla rohkeasti ja oppia Lisätä yhteisöllisyyttä Rakentaa verkostoja ja toimia

Lisätiedot