Espoon visuaalinen voimakeskus Kanssamme espoolaiset lapset ja nuoret rakastuvat kuvataiteeseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon visuaalinen voimakeskus Kanssamme espoolaiset lapset ja nuoret rakastuvat kuvataiteeseen"

Transkriptio

1 Espoon visuaalinen voimakeskus Kanssamme espoolaiset lapset ja nuoret rakastuvat kuvataiteeseen ESPOON KUVATAIDEKOULUN STRATEGIA Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry:n johtokunnan hyväksymä

2 Espoon visuaalinen voimakeskus Rakennamme parempaa Espoota edistämällä lasten ja nuorten hyvinvointia kuvataidekasvatuksen keinoin. Kuvataiteen harrastaminen tuottaa tulevaisuudessa luovempia ja onnellisempia espoolaisia. Espoon kuvataidekoulun strategia

3 SISÄLTÖ I II III IV V VI VII VIII IX ESPOON KUVATAIDEKOULUN UUSI STRATEGIA STRATEGIAKARTTA TOIMINTAYMPÄRISTÖ PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINTALUPAUS TOIMINNAN ARVOT JA TOIMINTAIDEA VISIO STRATEGISET TAVOITTEET STRATEGISET HANKKEET JA TOIMEENPANO SEURANTA JA ARVIOINTI Espoon kuvataidekoulun strategia

4 Maritta Poijärvi, rehtori I ESPOON KUVATAIDEKOULUN UUSI STRATEGIA Espoon kuvataidekoulun uutta strategiaa kaudelle on rakennettu yhdessä kuvataidekouluyhteisön kanssa. Strategian laadinnassa on otettu huomioon myös kansalliset kulttuurin tulevaisuuden näkymät sekä kansallinen taiteen perusopetuksen nykytila ja kehittämistarpeet. Kehittämisessä on huomioitu myös Espoo-tarina ja Espoon arvot: Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen. Espoo on vastuullinen edelläkävijä. Espoo on oikeudenmukainen. Strategian toteuttamisella pyritään varmistamaan, että Espoon kuvataidekoulu pystyy vastaamaan tulevaisuuden taiteen perusopetuksen haasteisiin. Strategiaprosessi on edennyt seuraavasti: Rehtori on ensin valmistellut omat tulevaisuuden näkymänsä vuodelle 2019 johtokunnalle PowerPoint-esityksenä keskustelun pohjaksi ja sen jälkeen opettajakunnalle. Opettajat ovat työstäneet ryhmissä omia ajatuksiaan tulevaisuuden kuvataidekoulusta rehtorin esityksen pohjalta. Rehtorin vision ja lukuisten johtoryhmä palaverien pohjalta on luotu strategityöryhmä, jossa on ollut johtokunnan jäsen, johtokunnan opettajajäsen ja entinen oppilas, päätoiminen opettaja, tuntiopettaja, toimistosihteeri, apulaisrehtori ja rehtori. Strategiatyöryhmä on laatinut yhteistyössä sähköisen kyselyn kysymykset sekä oppilaiden vanhemmille että koko henkilökunnalle pohjautuen rehtorin PowerPoint-esitykseen. Kysely tehtiin sähköisellä artseduzef-työkalulla, ja se lähetettiin kaikkien oppilaiden koteihin sekä koko henkilökunnalle. Kaikille lämmin kiitos vastauksista ja osallistumisesta kyselyyn. Kiitos hyvistä ideoista ja rohkaisevista kommenteista. Jokaisen panos on ollut tärkeä. Monien innostavien palavereiden ja keskustelujen jälkeen strategia on nyt valmis. Pyrimme edelleenkin tulemaan kuvataidekouluksi, joka on henkilöstöä voimavaraistava, lapsia, nuoria ja perheitä arvostava yhteisö, joka saa kaikki espoolaiset lapset ja nuoret rakastumaan kuvataiteeseen ja jossa on vapaus luovuuteen ja kriittisyyteen ja jossa tehdään asioita yhdessä ja yhteisöllisesti, jossa kaikilla on intohimo uuden etsimiseen ja jossa on rohkeus uskaltaa menestyä ja epäonnistuakin. Espoon kuvataidekoulun strategia

5 Strategian tavoitteena on kehittää Espoon kuvataidekoulusta valtakunnallisesti tunnettu kuvataiteen perusopetuksen voimakeskus lisäämällä kuvataidekoulun tunnettavuutta ja saavutettavuutta keskittämällä edelleen kuvataidekoulun toimipisteet viiteen kaupunkikeskukseen ja kehittämällä yhteistyömuotoja varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kanssa. Kuvataidekoulun yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä lisätään kehittämällä itsearviointia sekä viestintää ja markkinointia yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa sekä keskittymällä ammattimaiseen ja aktiiviseen rekrytointiin sekä huolehtimalla opetuksen ja oppimisen laadusta ja suunnitelmallisuudesta. Näin voimme jatkossakin saada motivoituneet ja innostuneet oppilaat ja opettajat kouluumme. Tehostamme päättötöiden ohjaamista ja opintojen seurantaa ja oppilaiden viihtyvyyttä. Henkilöstö ja oppilaat ovat meidän voimavaramme. Haluamme olla hyvinvoiva ja innostava yhteisö. Espoon kuvataidekoulussa ei kiusata ketään. Haluamme tehostaa ja terävöittää hallinnon toimintoja. Kuvataidekoulun talous haastaa meitä pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen talouden suunnitteluun. Kasvavat kustannukset kohtaavat valtion ja kaupungin tilasta johtuvat säästöpaineet. Ilman pohdittua näkemystä siitä, miten taloutemme pysyy kestävällä pohjalla, jää strategian toimeenpano puutteelliseksi. Tarvitsemme koko kuvataidekoulun tasolla selkeää strategista näkemyksellistä kykyä tehdä valintoja. Uskon, että pystymme talouden haasteista huolimatta etenemään kohti tavoitteita. Henkilöstön ja oppilaiden vanhempien kiinnostus strategiaprosessiin viestii vahvasta uskosta, että viemme yhdessä kuvataidekoulun asiaa eteenpäin. Espoon kuvataidekoulun strategia

6 II STRATEGIAKARTTA Espoon kuvataidekoulun strategia

7 III TOIMINTAYMPÄRISTÖ Espoon kuvataidekoulu on edelläkävijä ja samalla Suomen suurin ja yksi vanhimmista kuvataidekouluista, sekä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän lippulaiva. Se toimii aktiivisesti lasten ja nuorten paremman tulevaisuuden ja hyvinvoinnin puolesta kuvataidekasvatuksen keinoin. Luovuuden ja kulttuurin merkitys yhteiskunnassa kasvaa edelleen. Samoin kasvaa taiteen ja kulttuurin tekijöiden määrä. Tätä luovuuspääomaa ei kuitenkaan osata vielä riittävästi arvostaa ja käyttää yhteiskunnan eri toiminnoissa. Taiteen perusopetus edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, sivistystä, elinikäistä oppimista, elinkeinoelämää ja työllistymistä, alueiden elinvoimaa, teknologista osaamista ja innovaatiota. Ihmiset hakevat tyytyväisyyttä ja onnellisuutta elämän hallinnasta ja elämän kokemisesta merkitykselliseksi, itsensä toteuttamisen mahdollisuuksista ja elämän henkisestä rikkaudesta. Taiteen perusopetus rikastaa merkittävästi lasten ja nuorten elämää. Se antaa mahdollisuuden pysähtyä ja tutkia asioita rauhassa ja kiireettömästi muuten niin hektisessä ajassa. Taloudellisen kehityksen epävarmuus leimaa tulevia vuosia. Suomen valtion ja Espoon kaupungin talouden tilanne asettaa myös haasteita taiteen perusopetukselle. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tarjonta lisääntyy ja kilpailu kovenee. Lasten ja nuorten vapaa-aika monimuotoistuu. Kuvataiteen osaamisvaatimukset laajenevat. Teknologian käyttö mahdollistaa uusia opiskelu- ja yhteistyömuotoja. Kulttuuriin ja taiteeseen yhteiskunnallisina vaikuttajina liittyy kasvavia odotuksia ja mahdollisuuksia. Verkostoitumisen merkitys lisääntyy. Kulttuuri moninaistuu ja monikulttuurisuus lisääntyy. Suomeen suuntautuvan maahanmuuton ennustetaan edelleen kasvavan. Väestö keskittyy ja alueet erilaistuvat. Espoossakin on viisi kaupunkikeskusta, joita kehitetään. Väestön ikärakenne muuttuu. Eläkkeellä olevien määrän kasvu suhteessa työikäiseen väestöön vaikuttaa yhteiskunnan toimintoihin. Samalla Espoo on Suomen lapsirikkain kaupunki. Tieto- ja viestintäteknologian kehitys haastaa käytännöt ja rakenteet. Teknologinen kehitys vaikuttaa eri tavoin eri taiteen aloihin ja taiteen opetukseen. Kansalaisten arvoissa tapahtuu muutoksia, ja mm. eettiset ja ekologiset kysymykset nousevat painokkaammin yhteiskuntakeskusteluun ja politiikan kohteiksi. Kestävä kehitys edellyttää globaalia sosiaalista vastuuta. Kulttuurilaitosten hallinnolta odotetaan vaikuttavuutta. Julkisten palvelujen tuottamisen taloudelliset ja toiminnalliset ehdot tiukentuvat yleisen yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen myötä. Vaatimukset tehokkuudesta ja tuottavuudesta ulottuvat myös taiteen perusopetuksen oppilaitoksiin. Espoon kuvataidekoulun strategia

8 IV PERUSTEHTÄVÄ, TOIMINTALUPAUS Espoon kuvataidekoulun perustehtävä Espoon kuvataidekoulu on oppilaskeskeinen, lapsia, nuoria ja perheitä arvostava yhteisö. Espoon kuvataidekoulun oppilaat ovat espoolaisia lapsia ja nuoria. Espoon kuvataidekoulussa oppilaat saavat ilmaista itseään monipuolisesti kuvataiteen keinoin. Itseilmaisun ja elämyksellisen taiteen perusopetuksen kautta oppilaiden oma identiteetti rakentuu ja itsetunto vahvistuu. Oppiminen etenee tasolta toiselle tavoitteellisesti, rauhassa ja kiireettömästi ilman suoritustasoja. Espoon kuvataidekoulussa oppiminen tapahtuu vuorovaikutteisesti oppilasta kuunnellen, oppilaan lähellä. Yhdessä oppiminen ja osana ryhmää toimiminen ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja edistää sosiaalisten taitojen oppimista. Toimintalupaus Kanssamme espoolaiset lapset ja nuoret rakastuvat kuvataiteeseen Espoon kuvataidekoulun strategia

9 V TOIMINNAN ARVOT JA TOIMINTAIDEA Espoon kuvataidekoulun arvot Yhdessä ja yhteisöllisesti Vapaus luovuuteen ja kriittisyyteen Intohimo uuden etsimiseen Rohkeus menestyä ja epäonnistua Espoon kuvataidekoulun keskeisenä arvona on yhdessä ja yhteisöllisesti. Yhdessä oleminen ja tekeminen niin opetustyhmissä kuin koko työyhteisössäkin on valtava voimavara. Kuvataiteen harrastus on ryhmämuotoista opetusta. Ryhmässä oleminen ja tekeminen ovat mielettömän suuri rikkaus lapselle ja nuorelle, kuten myös jokaiselle työyhteisön jäsenelle. Yhdessä olemme aina enemmän. Vapaus luovuuteen ja kriittisyyteen on tärkeä arvo kuvataiteen opetuksessa ja taiteessa yleensäkin. Kehittyvän opetusryhmän niin kuin työyhteisönkin edellytys on luovuus ja kriittisyys ja mahdollisuus avoimeen vuorovaikutteiseen keskusteluun. Meidän täytyy myös jatkuvasti arvioida kriittisesti omaa toimintaamme, jotta kehittyisimme. Taiteen tekemisessä ja opettamisessa tarvitaan aina intohimoa uuden etsimiseen. Täytyy olla rakkaus ja palo olla utelias ja kehitellä koko ajan uutta. Taiteen tekeminen ja opettaminen on aina epävarmuuden sietoa, emme voi koskaan tarkalleen tietää, minkälaiseen lopputulokseen päädymme, vaikka työskentely olisi kuinka suunnitelmallista. Rohkeus menestyä ja epäonnistua. Täytyy olla unelmia ja rohkeutta pyrkiä niitä kohti. Täytyy varautua ja kasvaa myös kohtaamaan kolhuja ja epäonnistumisia. Toimintaidea nyt Espoon kuvataidekoulun opetuspisteet on keskitetty viiteen espoolaiseen kaupunkikeskukseen. Toimintamme ytimen muodostaa lakisääteinen laajan oppimäärän mukainen kuvataiteen perusopetus 5 20-vuotiaille espoolaisille. Tämän lisäksi tarjoamme avointa maksullista kurssitoimintaa vauvasta ikäihmisiin. Kurssitoimintaa tehdään myös yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Teemme paljon yhteistyöprojekteja eri toimijoiden kanssa Espoossa ja muualla. Hyvän saavutettavuuden ja pätevän opettajakuntamme ansiosta pystymme tarjoamaan hinta-laatusuhteeltaan hyvää ja sisällöllisesti monipuolista opetusta mahdollisimman monelle espoolaiselle lapselle ja nuorelle. Tällä tavalla pystymme tarjoamaan mahdollisimman monelle espoolaislapselle ja -nuorelle mahdollisuuden rakastua kuvataiteeseen. Espoon kuvataidekoulun strategia

10 VI VISIO Espoon kuvataidekoulun visio 1. Helposti saavutettava sisällöllisesti rikas ja kiireettömästi tapahtuva opetus saa oppilaat rakastumaan kuvataiteeseen. 2. Espoon kuvataidekoulussa on riittävä määrä työstään innostunutta ja ammattitaitoista henkilöstöä. 3. Espoon kuvataidekoulun taloudelliset edellytykset ovat vakaalla pohjalla. 4. Espoon kuvataidekoulu on tunnettu ja aikaansa seuraava kuvataiteen perusopetuksen voimakeskus Espoossa. VII STRATEGISET TAVOITTTEET Espoon kuvataidekoulun strategiset tavoitteet Espoon kuvataidekoulun strategiset hankkeet on laadittu perustuen Espoon kuvataidekoulun arvoihin, missioon ja toimintaideaan. Strategisten hankkeiden laadinnassa on otettu huomioon Espoon kuvataidekoulun vahvuudet ja heikkoudet sekä toimintaympäristön muutokset. Strategisten hankkeiden avulla pyritään kohti Espoon kuvataidekoulun visiota seuraavien strategisten tavoitteiden kautta. 1. Päättötöitä tehdään aiempaa enemmän 2. Henkilöstöä koulutetaan suunnitelmallisesti aiempaa enemmän 3. Taloutta suunnitellaan ja seurataan pitkäjänteisesti 4. Espoon kaupungin avainhenkilöt ja espoolaiset lapsiperheet tuntevat Espoon kuvataidekoulun aiempaa paremmin Espoon kuvataidekoulun strategia

11 VIII STRATEGISET HANKKEET JA TOIMEENPANO 1. Pedagoginen strategia Opetussuunnitelma ja liiteosa 2. Henkilöstöstrategia Henkilöstösuunnitelma Koulutussuunnitelma tehdään lukuvuosittain 3. Talousstrategia Taloussuunnitelma 4. Viestintästrategia Viestintäsuunnitelma tehdään lukuvuosittain 5. Toimitilastrategia Toimitilasuunnitelma Espoon kuvataidekoulun strategia

12 1. Pedagoginen strategia a) Opetussuunnitelma ja liiteosa Nykytilan kuvaus Espoon kuvataidekoulun ydintoimintaa on antaa lakisääteistä laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta 5 20-vuotiaille espoolaisille. Lisäksi koulu tarjoaa kaikille avointa, ajassa olevaa maksullista kurssitoimintaa, johon voivat osallistua myös ei-espoolaiset. Kursseja suunnitellaan ja toteutetaan aktiivisesti myös Espoon kaupungin toimijoiden ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Kuvataiteen perusopinnot Kuvataiteen laajan oppimäärän mukaiset perusopinnot ovat Espoon kuvataidekoulun ydintoimintaa. Espoon kuvataidekoulun oma opetussuunnitelma ja sen liiteosa (ks. Liite) antaa koulun toiminnalle ja opetukselle sisällölliset kehykset ollen opettajan keskeinen työväline omien työsuunnitelmien laadinnassa ja käytännön opetustyössä. Opetushallitus antaa valtakunnalliset taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet. Siinä lausutut periaatteet on huomioitu myös Espoon kuvataidekoulun omassa opetussuunnitelmassa, jonka viimeisin versio on otettu käyttöön vuonna Kuvataiteen perusopinnot jakaantuvat seuraavasti: Valmentavat opinnot eli varhaisiän kuvataidekasvatus, 5 6-vuotiaat Valmentavat opinnot luovat pohjaa myöhemmille kuvataideopinnoille. Opetus pyrkii innostamaan lapsia kokeiluihin ja uteliaisuuteen. Tavoitteena on tukea lasten kykyä tehdä monipuolisia havaintoja lähiympäristöstä eri aistien avulla. Leikinomaisen työskentelyn avulla tutustutaan kuvallisen kielen peruskäsitteistöön sekä erilaisiin materiaaleihin ja työvälineisiin. Opetusta on kaksi tuntia viikossa kahden vuoden ajan. Valmentavat opinnot eivät sisälly kuvataiteen laajaan oppimäärään. Espoon kuvataidekoulun strategia

13 Perusopinnot eli peruskurssit, 7 12-vuotiaat Perusopinnoissa käydään jo tietoisemmin läpi kuvataiteen eri osa-alueita. Kuvan rakentamisen taitoja harjoitellaan tutustumalla erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin sekä niiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Monipuolinen työskentely kehittää myös oppilaan kuvallista ajattelua ja ongelman ratkaisukykyä. Perusopintojen viimeinen vuosi jakaantuu kolmeen jaksoon. Jaksoja opettavat oman taiteenalansa asiantuntijat. Syventävät opinnot eli työpajat, vuotiaat Syventävissä opinnoissa keskitytään erityisesti kuvalliseen ongelmanratkaisuun ja kykyyn soveltaa aiemmin opittuja asioita. Samoin korostuu oppilaiden itsenäinen ja pitkäjänteinen työskentely. Työpajat ovat valinnaisia ja niihin ilmoittaudutaan vuodeksi kerrallaan. Syventävien opintojen loppupuolella oppilas voi halutessaan tehdä päättötyön. Kuvataiteen perusopintojen opettajina toimivat ammattitaitoiset ja pätevät kuvataideopettajat. Työpajaopettajat ovat alansa ammattitaiteilijoita, joista monella on myös pedagoginen pätevyys. Avoin kurssitoiminta Espoon kuvataidekoulun kaikille suunnattu avoin kurssitoiminta on sisällöllisesti monipuolista ja sitä tarjotaan ympärivuotisesti. Avoin kurssitoiminta on suunniteltu taiteen perusopetusta tukevaksi toiminnaksi. Kaikki kurssit suunnitellaan yhteistyössä apulaisrehtorin kanssa. Lähtökohtaisesti kurssien sisällöt eivät perustu opetussuunnitelmaan, mutta osa kursseista noudattaa koulujen opetussuunnitelmia (esim. KULPS!). Kurssitoiminta jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin: Lomakurssit koulujen loma-aikoina, perhekurssit eli värikylvyt vauvoille, taaperoille ja ipanoille sekä muotomaakari-kurssit yli 2-vuotiaille perheineen, viikonloppukurssit, espoolaiskoululaisille suunnatut KULPS!-työpajat, Kuvataiteen perusopetus aikuisille yhteistyössä Suomen taideterapiayhdistys ry:n kanssa, Kulttuuriketju-kurssit espoolaisissa hoiva- ja palvelutaloissa, täydennyskoulutuskurssit espoolaispäiväkotien henkilökunnalle, kuvissynttärit, muut tilauskurssit sekä omakustanteiset työpajat ja työpajat järjestämisavustuksilla. Viimeksi mainittuja ovat esimerkiksi Kilonpuiston koulussa autismioppilaille järjestetty Kuvakamut-kurssi keväällä ja syksyllä Espoon kuvataidekoulun strategia

14 Merkittävä osa kurssitoimintaa on myös espoolaiskouluissa iltapäivisin järjestettävä kuviskerhotoiminta. Tällä hetkellä kerhoja toimii kolmessa espoolaiskoulussa. Kurssien opettajina toimii Espoon kuvataidekoulun tuntiopettajia, mutta myös muita oman alansa asiantuntijoita. Kursseja järjestetään koulun omien tilojen lisäksi myös muualla. Kurssitoiminnan rahoitus muodostuu pääasiallisesti kerättävistä kurssimaksuista. Myös järjestämisavustuksia haetaan jatkuvasti. Kurssitoiminnan tarkoituksena on tukea Espoon kuvataidekoulussa annettavaa taiteen perusopetusta sekä tarjota mahdollisuus rakastua kuvataiteeseen kaikissa ikäryhmissä ja tutustua Espoon kuvataidekoulun toimintaan. Tavoitteet Kuvataiteen perusopetus Uusien valtakunnallisten taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden suunnittelutyö alkaa vuonna Samassa yhteydessä uudistetaan Espoon kuvataidekoulun oma opetussuunnitelma ja sen liiteosa. Kuvataidekoulussa muodostetaan oma työryhmä tätä uudistamaan. Espoon kuvataidekoulun strategia

15 Koulun keskeisiä pedagogisia tavoitteita: Oppilaslähtöinen, lasta ja nuorta arvostava lähestymistapa opetuksessa. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, vuosittaiset näyttelykäynnit ja tutustumistilaisuudet ammattitaiteilijoiden työskentelyyn. Kiireetön ja rauhassa tapahtuva, oppilaan vahvuudet ja voimavarat huomioiva opetus sekä monensuuntainen, vuorovaikutteinen oppimisprosessi. Opetuksessa virikkeellinen ja kannustava oppimisilmapiiri ja oppimisympäristö, jossa hyödynnetään tutkivan ja ilmiölähtöisen oppimisen keinoja. Työpajaikäisillä projektiluontoinen, pitkäjänteisyyteen kannustava työskentely yksin ja ryhmässä huomioiden oppilaan omat kiinnostuksen kohteet. Projektiluontoisessa opetuksessa lisätään yrittäjämäistä asennetta ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tieto ja viestintäteknologian rooli ja digitaalinen muutos oppimisympäristöissä ja opetuksessa huomioidaan. Tekemällä oppiminen, jossa keskeistä on prosessi, ei lopputulos. Omien tunteiden ja kokemusten ilmaisu sekä niiden työstäminen laaja-alaisesti kuvataiteen keinoin Opetuksen sisältöjen linkittyminen kulloisenkin lukuvuoden teemaan ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Oman oppimisprosessin ymmärtäminen sekä itsereflektointi yksin ja ryhmässä Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien kysymykset huomioidaan opetuksessa. Kestävän elämäntavan ja globaalin vastuun näkökulma huomioidaan opetuksessa ja materiaalien hankinnassa. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kysymykset läsnä opetuksessa. Oppilaat valitaan kouluun ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulussa ei ole pääsykokeita eikä tasosuorituksia. Yhteistyötä lisätään espoolaiskoulujen ja -päiväkotien kanssa. Espoon kuvataidekoulun strategia

16 Virvatuli-itsearviointihanke on käynnistetty Espoon kuvataidekoulussa syksyllä Hankkeen avulla kerättävää tietoa tullaan hyödyntämään laadittaessa Espoon kuvataidekoulun uutta opetussuunnitelmaa. Itsearviointi otetaan käyttöön koulun jatkuvana toimintamallina. Jatkuva opetuksen arviointi tukee opettajan oman työn kehittämistä ja on pohjana koko koulun kehittämistyölle. Avoimen kurssitoiminnan tavoitteet Avoin kurssitoiminta tulee olemaan osa koulun toimintaa myös jatkossa. Kurssitoiminta tukee koulun missiota ja antaa mahdollisuuden erilaisia kohderyhmiä laaja-alaisesti tavoittavaan, ajassa olevaan, monipuoliseen toimintaan. Tavoitteena on saada ihmiset rakastumaan kuvataiteeseen pääasiassa lyhytkestoisen kurssitoiminnan kautta. Kurssien opettajina toimii Espoon kuvataidekoulun tuntiopettajia sekä muita taiteen alan asiantuntijoita. Kurssitoiminnan rahoitus muodostuu pääasiallisesti kerättävistä kurssimaksuista. Toimintaan haetaan myös järjestämisavustuksia eri tahoilta. Yhteistyötä lisätään espoolaiskoulujen ja -päiväkotien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Espoon kuvataidekoulun strategia

17 2. Henkilöstöstrategia a) Henkilöstösuunnitelma b) Koulutussuunnitelma (laaditaan vuosittain) Nykytilan kuvaus Henkilöstön kokonaismäärä on nyt 7 päätoimista opettajaa, 22 tuntiopettajaa, rehtori, apulaisrehtori, viestintäkoordinaattori, toimistosihteeri, taloussihteeri ja vahtimestari, yhteensä henkilöä. Päätoimisista opettajista on eläköitymässä vuoteen mennessä 5 opettajaa, tuntiopettajista 5 opettajaa ja vahtimestari. Päätoimisten opettajien määrää ja osaamisalueita on järkevää tarkastella tässä eläköitymisen yhteydessä. Vuonna 2016 eläköityy 1 päätoiminen opettaja, joka paikataan tuntiopettajalla. Vuonna 2017 eläköityy 3 päätoimista opettajaa, jotka korvataan kahdella päätoimisella opettajalla ja laitetaan hakuun 5 tuntiopettajan paikkaa ja sekä vahtimestarin paikka. Toimenpiteet Tulossa oleva päätoimisten opettajien, tuntiopettajien ja vahtimestarin eläköityminen asettaa vaatimuksia uuden henkilöstön ottamiselle, henkilöstön osaamisen tukemiselle sekä toimien uudelleen määrittämiselle ja kohdistamiselle. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja rekrytoinnissa huomioidaan strategian edellyttämät osaamistarpeet ja kunkin henkilön omat tavoitteet. Koko henkilöstön työskentelyolosuhteita, työhyvinvointia, koulutusta ja henkilöstöjohtamista kehitetään. Espoon kuvataidekoulun strategia

18 a) Henkilöstösuunnitelma Espoon kuvataidekoulun strategia

19 3. Talousstrategia a) Taloussuunnitelma vuosille Nykytilan kuvaus Kuvataidekoulun talouden nykytila on vakaa. Taiteen perusopetuksen ja kurssitoiminnan tuotot ovat toteutuneet taloussuunnitelman mukaisesti ja kulut on kyetty pitämään suunnitellulla tasolla. Tulevaisuutta suunnitellessa on kuitenkin varauduttava yleisen taloudellisen tilanteen mahdolliseen heikkenemiseen ja sen mahdollisiin vaikutuksiin kaupungin ja valtion myöntämiin avustuksiin ja toisaalta perheiden harrastuksiin käyttämään rahamäärään. Strategiakauden talousarvio on luotu varovaisuuden periaatetta noudattaen. Tulevien vuosien tuottojen ei odoteta nousevan kustannusten suhteessa, vaan strategiajakson taloussuunnitelman lähtökohtana on toiminnan tehostaminen vakaan taloudellisen tilanteen säilyttämiseksi ja toiminnan turvaamiseksi. Taloussuunnitelma vuosille on laadittu seuraaviin oletuksiin pohjautuen: Tuottoihin liittyvät oletukset Kokonaisoppilasmäärän odotetaan pysyvän samalla tasolla, kasvu painottuu nuorempiin ikäryhmiin ja esim. esikouluryhmiä ennustetaan voitavan lisätä nykyisestään merkittävästi. Oppilasmaksujen vuosittaiset korotukset on suunniteltu kohtuulliseksi, strategiakauden aikana oppilasmaksut nousevat keskimäärin 2 % vuosittain. Valtion tuntiperusteisen avustuksen odotetaan pysyvän nykyisellä tasollaan. Opetustuntien määrä asetetaan vähintään tuntiperusteiseen avustukseen oikeuttavan opetustuntien vähimmäismäärän tasolle. Myös kaupungin avustusten on odotettu säilyvän nykyisellä tasollaan koko tarkastelukauden ajan. Espoon kuvataidekoulun strategia

20 Kuluihin liittyvät oletukset: Kustannusennusteessa on huomioitu indeksikorotukset vuokrien ja muiden yleiskulujen osalta. Palkkojen kehityksessä on huomioitu yleiskorotukset. Vakituisen henkilöstön määrän ei odoteta lisääntyvän strategiakauden aikana. Sen sijaan osa kauden aikana eläköitymisten vuoksi päättyvistä vakinaisista työsuhteista arvioidaan voitavan korvata tuntiperusteisilla työsuhteilla ja näin lisätä joustoa kustannuksiin. Toimitilakustannuksia pyritään optimoimaan siten, että uusien toimitilojen valinnassa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan esim. koulujen tiloja. Säästöpotentiaalia saadaan myös opetustoiminnan tehostamisesta siten, että osa perusopetuksesta ja työpajoista toteutetaan nykyistä hieman suuremmalla aloittavalla ryhmäkoolla. Peruslähtökohtana arvioitiin, ettei nuorimpien ikäryhmien opetusryhmien kokoa voida kasvattaa. Sen sijaan 11 ja 12 -vuotiaiden perusopetusryhmissä ryhmäkokoa arvellaan olevan mahdollista kasvattaa nykyisestä 9,3:sta 15:een. Myös työpajaopetuksen osalta pima, piirustus, kuvataiteen ja kuvitustyöpajoissa ryhmäkokoa odotetaan voitavan kasvatettavaa 11:sta 15:een. Tätä lähestymistapaa tukee myös opetusryhmien täyttöasteiden seuranta kevään 2014 ajalta. Keskimääräinen täyttöaste em. mainituissa ryhmissä oli 77 %. Siten voidaan olettaa, että ryhmäkokoa nostettaessakin, olisi todellinen keskimääräinen osallistujamäärä ko. ryhmissä n oppilasta. Tehostamisella saatava säästö on merkittävä. Toiminnan tehostamiseksi ja myös opetuksen laadun turvaamiseksi on strategiakaudelle suunniteltu toteutettavaksi tietojärjestelmäinvestointi. Muita merkittäviä investointitarpeita ei suunnittelukaudella nähdä olevan. Tilikauden tulos strategia kauden aikana Edellä kuvatut tuotto-odotukset ja tavoitellut tehostamistoimenpiteet huomioiden on kuvataidekoulun taloussuunnitelman osoittamat tilikauden tulos positiivinen koko strategiakauden ajan. Strategiajakson taloussuunnitelma tarkentuu vuosisuunnitelmiksi, jotka luonnollisesti sopeutetaan, mikäli yleinen talouskehitys tulee poikkeamaan merkittävästi taloussuunnitelman perustana olevista oletuksista. Liite: Espoon kuvataidekoulun taloussuunnitelma Espoon kuvataidekoulun strategia

21 Taloussuunnitelma Espoon kuvataidekoulun strategia

22 4. Viestintästrategia a) Viestintäsuunnitelma (laaditaan vuosittain) Nykytilan kuvaus Viestinnän tehtävänä on tukea Espoon kuvataidekoulun perustehtävän ja strategian toteuttamista. Sen avulla vahvistetaan Espoon kuvataidekoulun toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä, sekä edistetään avoimuutta ja vuorovaikutusta sekä sisäisessä, että ulkoisessa viestinnässä. Toimintaympäristön muutosten mukana Espoon kuvataidekoulun dynaaminen vuorovaikutus sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa korostuu. Edellisen strategiakauden lopussa kuvataidekoulun brändin kehitystä on tuettu kuvataidekoulun kotisivujen arkkitehtuurin ja visuaalisen ilmeen uudistuksella sekä kehittämällä kuvataidekoulujen facebook-sivuja uusien lisäsivujen ja työkalujen avulla. Syksyllä 2013 otettiin käyttöön myös sähköinen uutiskirje, joka korvaa koulussamme kaikki paperiset kotitiedotteet. Espoon kuvataidekoululla on myös oma Instagaram-tili. Espoon kuvataidekoulu haluaa toimia sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä nopeasti. Viestintää kehitetään sekä strategisella että operatiivisella tasolla ja pyritään helppoon tunnistettavuuteen, joka syntyy kokonaisuutta tukevista viesteistä ja visuaalisuudesta. Tavoitteena on ulkoisen ja sisäisen viestinnän sekä markkinoinnin muodostama integroitu kokonaisuus, jossa toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja seurataan johdetusti. Toimintaedellytykset Viestintästrategian toteuttamiseksi vahvistetaan viestinnän, markkinoinnin ja sidosryhmäyhteistyön taloudellisia toimintaedellytyksiä. Tavoitteet Rehtorien käyttöön laaditaan strategiakauden alussa viestintäsuunnitelma, jossa määritellään tarkemmin viestinnän toimenpiteet ja vastuunjako lukuvuosittain. Espoon kuvataidekoulun strategia

23 Pääviestejä hyödynnetään kuvaamaan innostavasti, puhuttelevasti ja elävästi toimintaa ja strategista tavoitetilaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Toimenpiteet tukevat Espoon kuvataidekoulua tunnettuna espoolaisena ja valtakunnallisena kuvataiteen perusopetuksen edelläkävijänä. Jokainen Espoon kuvataidekoulun yhteisöön kuuluva tunnistaa viestintävastuunsa sekä informaation välittäjänä että hakijana. Pääviestit Espoon kuvataidekoulu rakentaa kuvataiteen keinoin onnellisia ja hyvinvoivia lapsia ja nuoria ja samalla parempaa ja onnellisempaa tulevaisuuden Suomea. Espoon kuvataidekoulu on valtakunnallinen voimakeskus. Espoon kuvataidekoulussa on lapsia ja nuoria, joilla on luovaa energiaa, rakkautta ja intohimoa kuvataiteeseen. Espoon kuvataidekoulu on läsnä lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Espoon kuvataidekoulun strategia

24 5. Toimitilastrategia Toimitilastrategia on laadittu siten, että toimitilojen hankinta ja käyttö tukee Espoon kuvataidekoulun visiota. Nykytilan kuvaus Espoon kuvataidekoulun opetuspisteet sijaitsevat Tapiolassa, Olarissa, Leppävaarassa, Kauklahdessa, Espoonlahdessa, Karakalliossa ja Kalajärvellä. Olarissa opetuspisteitä on kaksi. Opetuspisteitä on kahdeksan. Tapiolan, Olarin, Leppävaaran, Kauklahden ja Espoonlahden opetustilat ovat tiloja, joissa kuvataidekoulu on tilan pääkäyttäjä, jolla on oikeus luovuttaa tiloja kolmannelle osapuolelle. Karakalliossa ja Kalajärvellä kuvataidekoululla ei ole oikeutta luovuttaa tiloja eteenpäin. Tapiolan, Karakallion ja Kalajärven tilat on vuokrattu kaupungilta. Olarin molemmat toimitilat sekä Leppävaaran, Kauklahden ja Espoonlahden opetustilat on vuokrattu markkinoilta. Taiteen perusopetusta annetaan lisäksi yhdelle ryhmälle Tontunmäen päiväkodissa Tapiolassa. Taiteen perusopetuksen lisäksi Espoon kuvataidekoulu järjestää kuvataidekerhotoimintaa espoolaiskoulujen omissa tiloissa Laajalahdessa, Ymmerstassa ja Saunalahdessa. Tilojen yleiskunto on hyvä ja niiden terveellisyyden sekä turvallisuuden taso riittävä. Tavoitteet Taidekasvatuksen perustehtävän toteuttaminen, kehittäminen ja muuttaminen ohjaavat tilahankintaa ja toimitilojen ylläpitoa. Tilat ovat turvalliset ja terveelliset ja niitä käytetään tehokkaasti. Oppilailla ja oppilaiksi aikovilla on oikeus lähiopetukseen ja siksi opetuspisteitä on mahdollisimman harkitusti ja hyvin saavutettavissa Espoon eri osissa. Espoon kuvataidekoulun strategia

25 Toimitilat pyritään sijoittamaan ensisijaisesti kaupungin omistamiin rakennuksiin ja niin, että kuvataidekoulu on tilojen pääkäyttäjä, jolla on oikeus luovuttaa tiloja kolmannelle. Toimitilojen vuokraaminen markkinoilta on perusteltu, mutta toissijainen hankintatapa. Opetuspisteiden määrää voidaan lisätä kulloisenkin opetuskysynnän perusteella. Toimitiloja hankitaan joko korvaamaan tai täydentämään olemassa olevia toimitiloja sekä uusien opetuspisteiden toiminnan käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Opetuspiste voidaan sulkea ja toimitilasta luopua opetuskysynnän vähenemisen perusteella sekä taloudellisilla tai erityisillä esim. terveydellisillä syillä. Espoon kaupungin kanssa pyritään menettelyyn, jossa taiteen perusopetusta rahoittava hallintoyksikkö vastaa toimitilakustannuksista kaupungin omistamissa rakennuksissa. Toimitilahankinnan ja käyttökustannusten so. kokonaiskustannukset/ylläpito, kalustaminen ja varustaminen ovat taloudellisesti perusteltavissa ja suunnitelmallista. Toimitilojen koko, huonejärjestely, kalustaminen ja varustaminen tavoittelevat sekä toiminnallista että taloudellista optimia. Toimitilat kalustetaan ja varustetaan yhtenäisen ohjeistuksen mukaisesti tavoitellen visuaalisesti ja esteettisesti virikkeellistä oppimisympäristöä. Toimitiloja voidaan varustaa myös erityiskäyttöön soveltuviksi. Espoon kuvataidekoulu noudattaa viranomaismääräyksiä ja puuttuu viipymättä turvallisuuden tai terveellisyyden vaarantaviin puutteisiin. Seuranta Toimitilojen kuntoa seurataan jatkuvasti ja määrävuosin (2 v) tehtävillä työpaikkakyselyillä ja vuosittain tehtävillä riskianalyyseillä. Tilankäytön tehokkuutta mitataan vuosittain ja mittarina käytetään mittalukua m 2 /oppilas. Espoon kuvataidekoulun strategia

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512 Haku Käsityön taiteen perusopintoihin Sivu 1 / 8 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista

Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista Lukiopäivät 13.11.2013 Opetusneuvos Eija Kauppinen Opetusneuvos Tiina Tähkä OPETUSHALLITUS 1 2 Maailma on hämmentävä paikka! Osaamisen 7.11.2013

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi

Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi Innostu ja innovoi! 2013 Innokas www.innokas.fi Yhteistyössä 2013 Innokas www.innokas.fi Millaista osaamista tarvitaan? PISA, New Millennium learners, DeSeCo, Ajattelutavat Työskentelytavat Työvälineet

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen 11.11.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 20.03.2013 Sivu 1 / 1 1428/12.01.01/2013 107 Taiteen perusopetus varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Mattila Virpi, puh. (09) 816 23022 Suihkonen Jaana, puh. (09) 816 52353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä 7.6.2016 Pia Kola-Torvinen Elisa Helin Opetushallitus Tavoitteena suomalaiseen järjestelmään sopiva, kehittämistä ohjaava asiakirja Lainsäädännön linjaukset

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja Iisalmen lyseo Strategia ja laatukäsikirja 2015-2020 Päivitetty 1.6.2016 Strategia ja laatukäsikirja 2015 2020, Iisalmen lyseo 1/6 Strategia Toiminta-ajatus, missio - koulun rooli yhteiskunnassa, koulun

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja , Jyväskylä

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja , Jyväskylä Uusi peruskoulu -visiotyöpaja 6.3.2017, Jyväskylä #uusiperuskoulu UUSI PERUSKOULU 1. Peruskoulufoorumilta visio suomalaiselle peruskoululle 2. Opettajien osaamisen kehittäminen läpi uran 3. Kokeilu-, kehittämis-

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

Miksi nuorisotyöntekijän ammattiosaamista tarvitaan koululla?

Miksi nuorisotyöntekijän ammattiosaamista tarvitaan koululla? Miksi nuorisotyöntekijän ammattiosaamista tarvitaan koululla? Maija Lanas 3.10.2017 Oulun yliopisto University of Oulu Nuorisotyöllä on paljon annettavaa kouluun. Mitä? Uusille toimijoille ei kuitenkaan

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

Yleinen osa: Toiminta-ajatus osana opetussuunnitelmaa. Virikemateriaali opetussuunnitelman laatimiseen

Yleinen osa: Toiminta-ajatus osana opetussuunnitelmaa. Virikemateriaali opetussuunnitelman laatimiseen Yleinen osa: Toiminta-ajatus osana opetussuunnitelmaa Virikemateriaali opetussuunnitelman laatimiseen Keskeisiä kysymyksiä: Miksi toiminta-ajatus määritellään? Mikä on toiminta-ajatuksen merkitys OPSissa?

Lisätiedot

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta KUVATAITEEN OPETUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa 5.9.2015 Sodankylä Opetusneuvokset Aija Rinkinen ja Anneli Rautiainen Opetushallitus Mistä tulemme? Minne

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot