Espoon visuaalinen voimakeskus Kanssamme espoolaiset lapset ja nuoret rakastuvat kuvataiteeseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon visuaalinen voimakeskus Kanssamme espoolaiset lapset ja nuoret rakastuvat kuvataiteeseen"

Transkriptio

1 Espoon visuaalinen voimakeskus Kanssamme espoolaiset lapset ja nuoret rakastuvat kuvataiteeseen ESPOON KUVATAIDEKOULUN STRATEGIA Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry:n johtokunnan hyväksymä

2 Espoon visuaalinen voimakeskus Rakennamme parempaa Espoota edistämällä lasten ja nuorten hyvinvointia kuvataidekasvatuksen keinoin. Kuvataiteen harrastaminen tuottaa tulevaisuudessa luovempia ja onnellisempia espoolaisia. Espoon kuvataidekoulun strategia

3 SISÄLTÖ I II III IV V VI VII VIII IX ESPOON KUVATAIDEKOULUN UUSI STRATEGIA STRATEGIAKARTTA TOIMINTAYMPÄRISTÖ PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINTALUPAUS TOIMINNAN ARVOT JA TOIMINTAIDEA VISIO STRATEGISET TAVOITTEET STRATEGISET HANKKEET JA TOIMEENPANO SEURANTA JA ARVIOINTI Espoon kuvataidekoulun strategia

4 Maritta Poijärvi, rehtori I ESPOON KUVATAIDEKOULUN UUSI STRATEGIA Espoon kuvataidekoulun uutta strategiaa kaudelle on rakennettu yhdessä kuvataidekouluyhteisön kanssa. Strategian laadinnassa on otettu huomioon myös kansalliset kulttuurin tulevaisuuden näkymät sekä kansallinen taiteen perusopetuksen nykytila ja kehittämistarpeet. Kehittämisessä on huomioitu myös Espoo-tarina ja Espoon arvot: Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen. Espoo on vastuullinen edelläkävijä. Espoo on oikeudenmukainen. Strategian toteuttamisella pyritään varmistamaan, että Espoon kuvataidekoulu pystyy vastaamaan tulevaisuuden taiteen perusopetuksen haasteisiin. Strategiaprosessi on edennyt seuraavasti: Rehtori on ensin valmistellut omat tulevaisuuden näkymänsä vuodelle 2019 johtokunnalle PowerPoint-esityksenä keskustelun pohjaksi ja sen jälkeen opettajakunnalle. Opettajat ovat työstäneet ryhmissä omia ajatuksiaan tulevaisuuden kuvataidekoulusta rehtorin esityksen pohjalta. Rehtorin vision ja lukuisten johtoryhmä palaverien pohjalta on luotu strategityöryhmä, jossa on ollut johtokunnan jäsen, johtokunnan opettajajäsen ja entinen oppilas, päätoiminen opettaja, tuntiopettaja, toimistosihteeri, apulaisrehtori ja rehtori. Strategiatyöryhmä on laatinut yhteistyössä sähköisen kyselyn kysymykset sekä oppilaiden vanhemmille että koko henkilökunnalle pohjautuen rehtorin PowerPoint-esitykseen. Kysely tehtiin sähköisellä artseduzef-työkalulla, ja se lähetettiin kaikkien oppilaiden koteihin sekä koko henkilökunnalle. Kaikille lämmin kiitos vastauksista ja osallistumisesta kyselyyn. Kiitos hyvistä ideoista ja rohkaisevista kommenteista. Jokaisen panos on ollut tärkeä. Monien innostavien palavereiden ja keskustelujen jälkeen strategia on nyt valmis. Pyrimme edelleenkin tulemaan kuvataidekouluksi, joka on henkilöstöä voimavaraistava, lapsia, nuoria ja perheitä arvostava yhteisö, joka saa kaikki espoolaiset lapset ja nuoret rakastumaan kuvataiteeseen ja jossa on vapaus luovuuteen ja kriittisyyteen ja jossa tehdään asioita yhdessä ja yhteisöllisesti, jossa kaikilla on intohimo uuden etsimiseen ja jossa on rohkeus uskaltaa menestyä ja epäonnistuakin. Espoon kuvataidekoulun strategia

5 Strategian tavoitteena on kehittää Espoon kuvataidekoulusta valtakunnallisesti tunnettu kuvataiteen perusopetuksen voimakeskus lisäämällä kuvataidekoulun tunnettavuutta ja saavutettavuutta keskittämällä edelleen kuvataidekoulun toimipisteet viiteen kaupunkikeskukseen ja kehittämällä yhteistyömuotoja varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kanssa. Kuvataidekoulun yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä lisätään kehittämällä itsearviointia sekä viestintää ja markkinointia yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa sekä keskittymällä ammattimaiseen ja aktiiviseen rekrytointiin sekä huolehtimalla opetuksen ja oppimisen laadusta ja suunnitelmallisuudesta. Näin voimme jatkossakin saada motivoituneet ja innostuneet oppilaat ja opettajat kouluumme. Tehostamme päättötöiden ohjaamista ja opintojen seurantaa ja oppilaiden viihtyvyyttä. Henkilöstö ja oppilaat ovat meidän voimavaramme. Haluamme olla hyvinvoiva ja innostava yhteisö. Espoon kuvataidekoulussa ei kiusata ketään. Haluamme tehostaa ja terävöittää hallinnon toimintoja. Kuvataidekoulun talous haastaa meitä pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen talouden suunnitteluun. Kasvavat kustannukset kohtaavat valtion ja kaupungin tilasta johtuvat säästöpaineet. Ilman pohdittua näkemystä siitä, miten taloutemme pysyy kestävällä pohjalla, jää strategian toimeenpano puutteelliseksi. Tarvitsemme koko kuvataidekoulun tasolla selkeää strategista näkemyksellistä kykyä tehdä valintoja. Uskon, että pystymme talouden haasteista huolimatta etenemään kohti tavoitteita. Henkilöstön ja oppilaiden vanhempien kiinnostus strategiaprosessiin viestii vahvasta uskosta, että viemme yhdessä kuvataidekoulun asiaa eteenpäin. Espoon kuvataidekoulun strategia

6 II STRATEGIAKARTTA Espoon kuvataidekoulun strategia

7 III TOIMINTAYMPÄRISTÖ Espoon kuvataidekoulu on edelläkävijä ja samalla Suomen suurin ja yksi vanhimmista kuvataidekouluista, sekä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän lippulaiva. Se toimii aktiivisesti lasten ja nuorten paremman tulevaisuuden ja hyvinvoinnin puolesta kuvataidekasvatuksen keinoin. Luovuuden ja kulttuurin merkitys yhteiskunnassa kasvaa edelleen. Samoin kasvaa taiteen ja kulttuurin tekijöiden määrä. Tätä luovuuspääomaa ei kuitenkaan osata vielä riittävästi arvostaa ja käyttää yhteiskunnan eri toiminnoissa. Taiteen perusopetus edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, sivistystä, elinikäistä oppimista, elinkeinoelämää ja työllistymistä, alueiden elinvoimaa, teknologista osaamista ja innovaatiota. Ihmiset hakevat tyytyväisyyttä ja onnellisuutta elämän hallinnasta ja elämän kokemisesta merkitykselliseksi, itsensä toteuttamisen mahdollisuuksista ja elämän henkisestä rikkaudesta. Taiteen perusopetus rikastaa merkittävästi lasten ja nuorten elämää. Se antaa mahdollisuuden pysähtyä ja tutkia asioita rauhassa ja kiireettömästi muuten niin hektisessä ajassa. Taloudellisen kehityksen epävarmuus leimaa tulevia vuosia. Suomen valtion ja Espoon kaupungin talouden tilanne asettaa myös haasteita taiteen perusopetukselle. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tarjonta lisääntyy ja kilpailu kovenee. Lasten ja nuorten vapaa-aika monimuotoistuu. Kuvataiteen osaamisvaatimukset laajenevat. Teknologian käyttö mahdollistaa uusia opiskelu- ja yhteistyömuotoja. Kulttuuriin ja taiteeseen yhteiskunnallisina vaikuttajina liittyy kasvavia odotuksia ja mahdollisuuksia. Verkostoitumisen merkitys lisääntyy. Kulttuuri moninaistuu ja monikulttuurisuus lisääntyy. Suomeen suuntautuvan maahanmuuton ennustetaan edelleen kasvavan. Väestö keskittyy ja alueet erilaistuvat. Espoossakin on viisi kaupunkikeskusta, joita kehitetään. Väestön ikärakenne muuttuu. Eläkkeellä olevien määrän kasvu suhteessa työikäiseen väestöön vaikuttaa yhteiskunnan toimintoihin. Samalla Espoo on Suomen lapsirikkain kaupunki. Tieto- ja viestintäteknologian kehitys haastaa käytännöt ja rakenteet. Teknologinen kehitys vaikuttaa eri tavoin eri taiteen aloihin ja taiteen opetukseen. Kansalaisten arvoissa tapahtuu muutoksia, ja mm. eettiset ja ekologiset kysymykset nousevat painokkaammin yhteiskuntakeskusteluun ja politiikan kohteiksi. Kestävä kehitys edellyttää globaalia sosiaalista vastuuta. Kulttuurilaitosten hallinnolta odotetaan vaikuttavuutta. Julkisten palvelujen tuottamisen taloudelliset ja toiminnalliset ehdot tiukentuvat yleisen yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen myötä. Vaatimukset tehokkuudesta ja tuottavuudesta ulottuvat myös taiteen perusopetuksen oppilaitoksiin. Espoon kuvataidekoulun strategia

8 IV PERUSTEHTÄVÄ, TOIMINTALUPAUS Espoon kuvataidekoulun perustehtävä Espoon kuvataidekoulu on oppilaskeskeinen, lapsia, nuoria ja perheitä arvostava yhteisö. Espoon kuvataidekoulun oppilaat ovat espoolaisia lapsia ja nuoria. Espoon kuvataidekoulussa oppilaat saavat ilmaista itseään monipuolisesti kuvataiteen keinoin. Itseilmaisun ja elämyksellisen taiteen perusopetuksen kautta oppilaiden oma identiteetti rakentuu ja itsetunto vahvistuu. Oppiminen etenee tasolta toiselle tavoitteellisesti, rauhassa ja kiireettömästi ilman suoritustasoja. Espoon kuvataidekoulussa oppiminen tapahtuu vuorovaikutteisesti oppilasta kuunnellen, oppilaan lähellä. Yhdessä oppiminen ja osana ryhmää toimiminen ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja edistää sosiaalisten taitojen oppimista. Toimintalupaus Kanssamme espoolaiset lapset ja nuoret rakastuvat kuvataiteeseen Espoon kuvataidekoulun strategia

9 V TOIMINNAN ARVOT JA TOIMINTAIDEA Espoon kuvataidekoulun arvot Yhdessä ja yhteisöllisesti Vapaus luovuuteen ja kriittisyyteen Intohimo uuden etsimiseen Rohkeus menestyä ja epäonnistua Espoon kuvataidekoulun keskeisenä arvona on yhdessä ja yhteisöllisesti. Yhdessä oleminen ja tekeminen niin opetustyhmissä kuin koko työyhteisössäkin on valtava voimavara. Kuvataiteen harrastus on ryhmämuotoista opetusta. Ryhmässä oleminen ja tekeminen ovat mielettömän suuri rikkaus lapselle ja nuorelle, kuten myös jokaiselle työyhteisön jäsenelle. Yhdessä olemme aina enemmän. Vapaus luovuuteen ja kriittisyyteen on tärkeä arvo kuvataiteen opetuksessa ja taiteessa yleensäkin. Kehittyvän opetusryhmän niin kuin työyhteisönkin edellytys on luovuus ja kriittisyys ja mahdollisuus avoimeen vuorovaikutteiseen keskusteluun. Meidän täytyy myös jatkuvasti arvioida kriittisesti omaa toimintaamme, jotta kehittyisimme. Taiteen tekemisessä ja opettamisessa tarvitaan aina intohimoa uuden etsimiseen. Täytyy olla rakkaus ja palo olla utelias ja kehitellä koko ajan uutta. Taiteen tekeminen ja opettaminen on aina epävarmuuden sietoa, emme voi koskaan tarkalleen tietää, minkälaiseen lopputulokseen päädymme, vaikka työskentely olisi kuinka suunnitelmallista. Rohkeus menestyä ja epäonnistua. Täytyy olla unelmia ja rohkeutta pyrkiä niitä kohti. Täytyy varautua ja kasvaa myös kohtaamaan kolhuja ja epäonnistumisia. Toimintaidea nyt Espoon kuvataidekoulun opetuspisteet on keskitetty viiteen espoolaiseen kaupunkikeskukseen. Toimintamme ytimen muodostaa lakisääteinen laajan oppimäärän mukainen kuvataiteen perusopetus 5 20-vuotiaille espoolaisille. Tämän lisäksi tarjoamme avointa maksullista kurssitoimintaa vauvasta ikäihmisiin. Kurssitoimintaa tehdään myös yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Teemme paljon yhteistyöprojekteja eri toimijoiden kanssa Espoossa ja muualla. Hyvän saavutettavuuden ja pätevän opettajakuntamme ansiosta pystymme tarjoamaan hinta-laatusuhteeltaan hyvää ja sisällöllisesti monipuolista opetusta mahdollisimman monelle espoolaiselle lapselle ja nuorelle. Tällä tavalla pystymme tarjoamaan mahdollisimman monelle espoolaislapselle ja -nuorelle mahdollisuuden rakastua kuvataiteeseen. Espoon kuvataidekoulun strategia

10 VI VISIO Espoon kuvataidekoulun visio 1. Helposti saavutettava sisällöllisesti rikas ja kiireettömästi tapahtuva opetus saa oppilaat rakastumaan kuvataiteeseen. 2. Espoon kuvataidekoulussa on riittävä määrä työstään innostunutta ja ammattitaitoista henkilöstöä. 3. Espoon kuvataidekoulun taloudelliset edellytykset ovat vakaalla pohjalla. 4. Espoon kuvataidekoulu on tunnettu ja aikaansa seuraava kuvataiteen perusopetuksen voimakeskus Espoossa. VII STRATEGISET TAVOITTTEET Espoon kuvataidekoulun strategiset tavoitteet Espoon kuvataidekoulun strategiset hankkeet on laadittu perustuen Espoon kuvataidekoulun arvoihin, missioon ja toimintaideaan. Strategisten hankkeiden laadinnassa on otettu huomioon Espoon kuvataidekoulun vahvuudet ja heikkoudet sekä toimintaympäristön muutokset. Strategisten hankkeiden avulla pyritään kohti Espoon kuvataidekoulun visiota seuraavien strategisten tavoitteiden kautta. 1. Päättötöitä tehdään aiempaa enemmän 2. Henkilöstöä koulutetaan suunnitelmallisesti aiempaa enemmän 3. Taloutta suunnitellaan ja seurataan pitkäjänteisesti 4. Espoon kaupungin avainhenkilöt ja espoolaiset lapsiperheet tuntevat Espoon kuvataidekoulun aiempaa paremmin Espoon kuvataidekoulun strategia

11 VIII STRATEGISET HANKKEET JA TOIMEENPANO 1. Pedagoginen strategia Opetussuunnitelma ja liiteosa 2. Henkilöstöstrategia Henkilöstösuunnitelma Koulutussuunnitelma tehdään lukuvuosittain 3. Talousstrategia Taloussuunnitelma 4. Viestintästrategia Viestintäsuunnitelma tehdään lukuvuosittain 5. Toimitilastrategia Toimitilasuunnitelma Espoon kuvataidekoulun strategia

12 1. Pedagoginen strategia a) Opetussuunnitelma ja liiteosa Nykytilan kuvaus Espoon kuvataidekoulun ydintoimintaa on antaa lakisääteistä laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta 5 20-vuotiaille espoolaisille. Lisäksi koulu tarjoaa kaikille avointa, ajassa olevaa maksullista kurssitoimintaa, johon voivat osallistua myös ei-espoolaiset. Kursseja suunnitellaan ja toteutetaan aktiivisesti myös Espoon kaupungin toimijoiden ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Kuvataiteen perusopinnot Kuvataiteen laajan oppimäärän mukaiset perusopinnot ovat Espoon kuvataidekoulun ydintoimintaa. Espoon kuvataidekoulun oma opetussuunnitelma ja sen liiteosa (ks. Liite) antaa koulun toiminnalle ja opetukselle sisällölliset kehykset ollen opettajan keskeinen työväline omien työsuunnitelmien laadinnassa ja käytännön opetustyössä. Opetushallitus antaa valtakunnalliset taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet. Siinä lausutut periaatteet on huomioitu myös Espoon kuvataidekoulun omassa opetussuunnitelmassa, jonka viimeisin versio on otettu käyttöön vuonna Kuvataiteen perusopinnot jakaantuvat seuraavasti: Valmentavat opinnot eli varhaisiän kuvataidekasvatus, 5 6-vuotiaat Valmentavat opinnot luovat pohjaa myöhemmille kuvataideopinnoille. Opetus pyrkii innostamaan lapsia kokeiluihin ja uteliaisuuteen. Tavoitteena on tukea lasten kykyä tehdä monipuolisia havaintoja lähiympäristöstä eri aistien avulla. Leikinomaisen työskentelyn avulla tutustutaan kuvallisen kielen peruskäsitteistöön sekä erilaisiin materiaaleihin ja työvälineisiin. Opetusta on kaksi tuntia viikossa kahden vuoden ajan. Valmentavat opinnot eivät sisälly kuvataiteen laajaan oppimäärään. Espoon kuvataidekoulun strategia

13 Perusopinnot eli peruskurssit, 7 12-vuotiaat Perusopinnoissa käydään jo tietoisemmin läpi kuvataiteen eri osa-alueita. Kuvan rakentamisen taitoja harjoitellaan tutustumalla erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin sekä niiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Monipuolinen työskentely kehittää myös oppilaan kuvallista ajattelua ja ongelman ratkaisukykyä. Perusopintojen viimeinen vuosi jakaantuu kolmeen jaksoon. Jaksoja opettavat oman taiteenalansa asiantuntijat. Syventävät opinnot eli työpajat, vuotiaat Syventävissä opinnoissa keskitytään erityisesti kuvalliseen ongelmanratkaisuun ja kykyyn soveltaa aiemmin opittuja asioita. Samoin korostuu oppilaiden itsenäinen ja pitkäjänteinen työskentely. Työpajat ovat valinnaisia ja niihin ilmoittaudutaan vuodeksi kerrallaan. Syventävien opintojen loppupuolella oppilas voi halutessaan tehdä päättötyön. Kuvataiteen perusopintojen opettajina toimivat ammattitaitoiset ja pätevät kuvataideopettajat. Työpajaopettajat ovat alansa ammattitaiteilijoita, joista monella on myös pedagoginen pätevyys. Avoin kurssitoiminta Espoon kuvataidekoulun kaikille suunnattu avoin kurssitoiminta on sisällöllisesti monipuolista ja sitä tarjotaan ympärivuotisesti. Avoin kurssitoiminta on suunniteltu taiteen perusopetusta tukevaksi toiminnaksi. Kaikki kurssit suunnitellaan yhteistyössä apulaisrehtorin kanssa. Lähtökohtaisesti kurssien sisällöt eivät perustu opetussuunnitelmaan, mutta osa kursseista noudattaa koulujen opetussuunnitelmia (esim. KULPS!). Kurssitoiminta jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin: Lomakurssit koulujen loma-aikoina, perhekurssit eli värikylvyt vauvoille, taaperoille ja ipanoille sekä muotomaakari-kurssit yli 2-vuotiaille perheineen, viikonloppukurssit, espoolaiskoululaisille suunnatut KULPS!-työpajat, Kuvataiteen perusopetus aikuisille yhteistyössä Suomen taideterapiayhdistys ry:n kanssa, Kulttuuriketju-kurssit espoolaisissa hoiva- ja palvelutaloissa, täydennyskoulutuskurssit espoolaispäiväkotien henkilökunnalle, kuvissynttärit, muut tilauskurssit sekä omakustanteiset työpajat ja työpajat järjestämisavustuksilla. Viimeksi mainittuja ovat esimerkiksi Kilonpuiston koulussa autismioppilaille järjestetty Kuvakamut-kurssi keväällä ja syksyllä Espoon kuvataidekoulun strategia

14 Merkittävä osa kurssitoimintaa on myös espoolaiskouluissa iltapäivisin järjestettävä kuviskerhotoiminta. Tällä hetkellä kerhoja toimii kolmessa espoolaiskoulussa. Kurssien opettajina toimii Espoon kuvataidekoulun tuntiopettajia, mutta myös muita oman alansa asiantuntijoita. Kursseja järjestetään koulun omien tilojen lisäksi myös muualla. Kurssitoiminnan rahoitus muodostuu pääasiallisesti kerättävistä kurssimaksuista. Myös järjestämisavustuksia haetaan jatkuvasti. Kurssitoiminnan tarkoituksena on tukea Espoon kuvataidekoulussa annettavaa taiteen perusopetusta sekä tarjota mahdollisuus rakastua kuvataiteeseen kaikissa ikäryhmissä ja tutustua Espoon kuvataidekoulun toimintaan. Tavoitteet Kuvataiteen perusopetus Uusien valtakunnallisten taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden suunnittelutyö alkaa vuonna Samassa yhteydessä uudistetaan Espoon kuvataidekoulun oma opetussuunnitelma ja sen liiteosa. Kuvataidekoulussa muodostetaan oma työryhmä tätä uudistamaan. Espoon kuvataidekoulun strategia

15 Koulun keskeisiä pedagogisia tavoitteita: Oppilaslähtöinen, lasta ja nuorta arvostava lähestymistapa opetuksessa. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, vuosittaiset näyttelykäynnit ja tutustumistilaisuudet ammattitaiteilijoiden työskentelyyn. Kiireetön ja rauhassa tapahtuva, oppilaan vahvuudet ja voimavarat huomioiva opetus sekä monensuuntainen, vuorovaikutteinen oppimisprosessi. Opetuksessa virikkeellinen ja kannustava oppimisilmapiiri ja oppimisympäristö, jossa hyödynnetään tutkivan ja ilmiölähtöisen oppimisen keinoja. Työpajaikäisillä projektiluontoinen, pitkäjänteisyyteen kannustava työskentely yksin ja ryhmässä huomioiden oppilaan omat kiinnostuksen kohteet. Projektiluontoisessa opetuksessa lisätään yrittäjämäistä asennetta ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tieto ja viestintäteknologian rooli ja digitaalinen muutos oppimisympäristöissä ja opetuksessa huomioidaan. Tekemällä oppiminen, jossa keskeistä on prosessi, ei lopputulos. Omien tunteiden ja kokemusten ilmaisu sekä niiden työstäminen laaja-alaisesti kuvataiteen keinoin Opetuksen sisältöjen linkittyminen kulloisenkin lukuvuoden teemaan ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Oman oppimisprosessin ymmärtäminen sekä itsereflektointi yksin ja ryhmässä Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien kysymykset huomioidaan opetuksessa. Kestävän elämäntavan ja globaalin vastuun näkökulma huomioidaan opetuksessa ja materiaalien hankinnassa. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kysymykset läsnä opetuksessa. Oppilaat valitaan kouluun ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulussa ei ole pääsykokeita eikä tasosuorituksia. Yhteistyötä lisätään espoolaiskoulujen ja -päiväkotien kanssa. Espoon kuvataidekoulun strategia

16 Virvatuli-itsearviointihanke on käynnistetty Espoon kuvataidekoulussa syksyllä Hankkeen avulla kerättävää tietoa tullaan hyödyntämään laadittaessa Espoon kuvataidekoulun uutta opetussuunnitelmaa. Itsearviointi otetaan käyttöön koulun jatkuvana toimintamallina. Jatkuva opetuksen arviointi tukee opettajan oman työn kehittämistä ja on pohjana koko koulun kehittämistyölle. Avoimen kurssitoiminnan tavoitteet Avoin kurssitoiminta tulee olemaan osa koulun toimintaa myös jatkossa. Kurssitoiminta tukee koulun missiota ja antaa mahdollisuuden erilaisia kohderyhmiä laaja-alaisesti tavoittavaan, ajassa olevaan, monipuoliseen toimintaan. Tavoitteena on saada ihmiset rakastumaan kuvataiteeseen pääasiassa lyhytkestoisen kurssitoiminnan kautta. Kurssien opettajina toimii Espoon kuvataidekoulun tuntiopettajia sekä muita taiteen alan asiantuntijoita. Kurssitoiminnan rahoitus muodostuu pääasiallisesti kerättävistä kurssimaksuista. Toimintaan haetaan myös järjestämisavustuksia eri tahoilta. Yhteistyötä lisätään espoolaiskoulujen ja -päiväkotien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Espoon kuvataidekoulun strategia

17 2. Henkilöstöstrategia a) Henkilöstösuunnitelma b) Koulutussuunnitelma (laaditaan vuosittain) Nykytilan kuvaus Henkilöstön kokonaismäärä on nyt 7 päätoimista opettajaa, 22 tuntiopettajaa, rehtori, apulaisrehtori, viestintäkoordinaattori, toimistosihteeri, taloussihteeri ja vahtimestari, yhteensä henkilöä. Päätoimisista opettajista on eläköitymässä vuoteen mennessä 5 opettajaa, tuntiopettajista 5 opettajaa ja vahtimestari. Päätoimisten opettajien määrää ja osaamisalueita on järkevää tarkastella tässä eläköitymisen yhteydessä. Vuonna 2016 eläköityy 1 päätoiminen opettaja, joka paikataan tuntiopettajalla. Vuonna 2017 eläköityy 3 päätoimista opettajaa, jotka korvataan kahdella päätoimisella opettajalla ja laitetaan hakuun 5 tuntiopettajan paikkaa ja sekä vahtimestarin paikka. Toimenpiteet Tulossa oleva päätoimisten opettajien, tuntiopettajien ja vahtimestarin eläköityminen asettaa vaatimuksia uuden henkilöstön ottamiselle, henkilöstön osaamisen tukemiselle sekä toimien uudelleen määrittämiselle ja kohdistamiselle. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja rekrytoinnissa huomioidaan strategian edellyttämät osaamistarpeet ja kunkin henkilön omat tavoitteet. Koko henkilöstön työskentelyolosuhteita, työhyvinvointia, koulutusta ja henkilöstöjohtamista kehitetään. Espoon kuvataidekoulun strategia

18 a) Henkilöstösuunnitelma Espoon kuvataidekoulun strategia

19 3. Talousstrategia a) Taloussuunnitelma vuosille Nykytilan kuvaus Kuvataidekoulun talouden nykytila on vakaa. Taiteen perusopetuksen ja kurssitoiminnan tuotot ovat toteutuneet taloussuunnitelman mukaisesti ja kulut on kyetty pitämään suunnitellulla tasolla. Tulevaisuutta suunnitellessa on kuitenkin varauduttava yleisen taloudellisen tilanteen mahdolliseen heikkenemiseen ja sen mahdollisiin vaikutuksiin kaupungin ja valtion myöntämiin avustuksiin ja toisaalta perheiden harrastuksiin käyttämään rahamäärään. Strategiakauden talousarvio on luotu varovaisuuden periaatetta noudattaen. Tulevien vuosien tuottojen ei odoteta nousevan kustannusten suhteessa, vaan strategiajakson taloussuunnitelman lähtökohtana on toiminnan tehostaminen vakaan taloudellisen tilanteen säilyttämiseksi ja toiminnan turvaamiseksi. Taloussuunnitelma vuosille on laadittu seuraaviin oletuksiin pohjautuen: Tuottoihin liittyvät oletukset Kokonaisoppilasmäärän odotetaan pysyvän samalla tasolla, kasvu painottuu nuorempiin ikäryhmiin ja esim. esikouluryhmiä ennustetaan voitavan lisätä nykyisestään merkittävästi. Oppilasmaksujen vuosittaiset korotukset on suunniteltu kohtuulliseksi, strategiakauden aikana oppilasmaksut nousevat keskimäärin 2 % vuosittain. Valtion tuntiperusteisen avustuksen odotetaan pysyvän nykyisellä tasollaan. Opetustuntien määrä asetetaan vähintään tuntiperusteiseen avustukseen oikeuttavan opetustuntien vähimmäismäärän tasolle. Myös kaupungin avustusten on odotettu säilyvän nykyisellä tasollaan koko tarkastelukauden ajan. Espoon kuvataidekoulun strategia

20 Kuluihin liittyvät oletukset: Kustannusennusteessa on huomioitu indeksikorotukset vuokrien ja muiden yleiskulujen osalta. Palkkojen kehityksessä on huomioitu yleiskorotukset. Vakituisen henkilöstön määrän ei odoteta lisääntyvän strategiakauden aikana. Sen sijaan osa kauden aikana eläköitymisten vuoksi päättyvistä vakinaisista työsuhteista arvioidaan voitavan korvata tuntiperusteisilla työsuhteilla ja näin lisätä joustoa kustannuksiin. Toimitilakustannuksia pyritään optimoimaan siten, että uusien toimitilojen valinnassa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan esim. koulujen tiloja. Säästöpotentiaalia saadaan myös opetustoiminnan tehostamisesta siten, että osa perusopetuksesta ja työpajoista toteutetaan nykyistä hieman suuremmalla aloittavalla ryhmäkoolla. Peruslähtökohtana arvioitiin, ettei nuorimpien ikäryhmien opetusryhmien kokoa voida kasvattaa. Sen sijaan 11 ja 12 -vuotiaiden perusopetusryhmissä ryhmäkokoa arvellaan olevan mahdollista kasvattaa nykyisestä 9,3:sta 15:een. Myös työpajaopetuksen osalta pima, piirustus, kuvataiteen ja kuvitustyöpajoissa ryhmäkokoa odotetaan voitavan kasvatettavaa 11:sta 15:een. Tätä lähestymistapaa tukee myös opetusryhmien täyttöasteiden seuranta kevään 2014 ajalta. Keskimääräinen täyttöaste em. mainituissa ryhmissä oli 77 %. Siten voidaan olettaa, että ryhmäkokoa nostettaessakin, olisi todellinen keskimääräinen osallistujamäärä ko. ryhmissä n oppilasta. Tehostamisella saatava säästö on merkittävä. Toiminnan tehostamiseksi ja myös opetuksen laadun turvaamiseksi on strategiakaudelle suunniteltu toteutettavaksi tietojärjestelmäinvestointi. Muita merkittäviä investointitarpeita ei suunnittelukaudella nähdä olevan. Tilikauden tulos strategia kauden aikana Edellä kuvatut tuotto-odotukset ja tavoitellut tehostamistoimenpiteet huomioiden on kuvataidekoulun taloussuunnitelman osoittamat tilikauden tulos positiivinen koko strategiakauden ajan. Strategiajakson taloussuunnitelma tarkentuu vuosisuunnitelmiksi, jotka luonnollisesti sopeutetaan, mikäli yleinen talouskehitys tulee poikkeamaan merkittävästi taloussuunnitelman perustana olevista oletuksista. Liite: Espoon kuvataidekoulun taloussuunnitelma Espoon kuvataidekoulun strategia

21 Taloussuunnitelma Espoon kuvataidekoulun strategia

22 4. Viestintästrategia a) Viestintäsuunnitelma (laaditaan vuosittain) Nykytilan kuvaus Viestinnän tehtävänä on tukea Espoon kuvataidekoulun perustehtävän ja strategian toteuttamista. Sen avulla vahvistetaan Espoon kuvataidekoulun toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä, sekä edistetään avoimuutta ja vuorovaikutusta sekä sisäisessä, että ulkoisessa viestinnässä. Toimintaympäristön muutosten mukana Espoon kuvataidekoulun dynaaminen vuorovaikutus sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa korostuu. Edellisen strategiakauden lopussa kuvataidekoulun brändin kehitystä on tuettu kuvataidekoulun kotisivujen arkkitehtuurin ja visuaalisen ilmeen uudistuksella sekä kehittämällä kuvataidekoulujen facebook-sivuja uusien lisäsivujen ja työkalujen avulla. Syksyllä 2013 otettiin käyttöön myös sähköinen uutiskirje, joka korvaa koulussamme kaikki paperiset kotitiedotteet. Espoon kuvataidekoululla on myös oma Instagaram-tili. Espoon kuvataidekoulu haluaa toimia sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä nopeasti. Viestintää kehitetään sekä strategisella että operatiivisella tasolla ja pyritään helppoon tunnistettavuuteen, joka syntyy kokonaisuutta tukevista viesteistä ja visuaalisuudesta. Tavoitteena on ulkoisen ja sisäisen viestinnän sekä markkinoinnin muodostama integroitu kokonaisuus, jossa toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja seurataan johdetusti. Toimintaedellytykset Viestintästrategian toteuttamiseksi vahvistetaan viestinnän, markkinoinnin ja sidosryhmäyhteistyön taloudellisia toimintaedellytyksiä. Tavoitteet Rehtorien käyttöön laaditaan strategiakauden alussa viestintäsuunnitelma, jossa määritellään tarkemmin viestinnän toimenpiteet ja vastuunjako lukuvuosittain. Espoon kuvataidekoulun strategia

23 Pääviestejä hyödynnetään kuvaamaan innostavasti, puhuttelevasti ja elävästi toimintaa ja strategista tavoitetilaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Toimenpiteet tukevat Espoon kuvataidekoulua tunnettuna espoolaisena ja valtakunnallisena kuvataiteen perusopetuksen edelläkävijänä. Jokainen Espoon kuvataidekoulun yhteisöön kuuluva tunnistaa viestintävastuunsa sekä informaation välittäjänä että hakijana. Pääviestit Espoon kuvataidekoulu rakentaa kuvataiteen keinoin onnellisia ja hyvinvoivia lapsia ja nuoria ja samalla parempaa ja onnellisempaa tulevaisuuden Suomea. Espoon kuvataidekoulu on valtakunnallinen voimakeskus. Espoon kuvataidekoulussa on lapsia ja nuoria, joilla on luovaa energiaa, rakkautta ja intohimoa kuvataiteeseen. Espoon kuvataidekoulu on läsnä lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Espoon kuvataidekoulun strategia

24 5. Toimitilastrategia Toimitilastrategia on laadittu siten, että toimitilojen hankinta ja käyttö tukee Espoon kuvataidekoulun visiota. Nykytilan kuvaus Espoon kuvataidekoulun opetuspisteet sijaitsevat Tapiolassa, Olarissa, Leppävaarassa, Kauklahdessa, Espoonlahdessa, Karakalliossa ja Kalajärvellä. Olarissa opetuspisteitä on kaksi. Opetuspisteitä on kahdeksan. Tapiolan, Olarin, Leppävaaran, Kauklahden ja Espoonlahden opetustilat ovat tiloja, joissa kuvataidekoulu on tilan pääkäyttäjä, jolla on oikeus luovuttaa tiloja kolmannelle osapuolelle. Karakalliossa ja Kalajärvellä kuvataidekoululla ei ole oikeutta luovuttaa tiloja eteenpäin. Tapiolan, Karakallion ja Kalajärven tilat on vuokrattu kaupungilta. Olarin molemmat toimitilat sekä Leppävaaran, Kauklahden ja Espoonlahden opetustilat on vuokrattu markkinoilta. Taiteen perusopetusta annetaan lisäksi yhdelle ryhmälle Tontunmäen päiväkodissa Tapiolassa. Taiteen perusopetuksen lisäksi Espoon kuvataidekoulu järjestää kuvataidekerhotoimintaa espoolaiskoulujen omissa tiloissa Laajalahdessa, Ymmerstassa ja Saunalahdessa. Tilojen yleiskunto on hyvä ja niiden terveellisyyden sekä turvallisuuden taso riittävä. Tavoitteet Taidekasvatuksen perustehtävän toteuttaminen, kehittäminen ja muuttaminen ohjaavat tilahankintaa ja toimitilojen ylläpitoa. Tilat ovat turvalliset ja terveelliset ja niitä käytetään tehokkaasti. Oppilailla ja oppilaiksi aikovilla on oikeus lähiopetukseen ja siksi opetuspisteitä on mahdollisimman harkitusti ja hyvin saavutettavissa Espoon eri osissa. Espoon kuvataidekoulun strategia

25 Toimitilat pyritään sijoittamaan ensisijaisesti kaupungin omistamiin rakennuksiin ja niin, että kuvataidekoulu on tilojen pääkäyttäjä, jolla on oikeus luovuttaa tiloja kolmannelle. Toimitilojen vuokraaminen markkinoilta on perusteltu, mutta toissijainen hankintatapa. Opetuspisteiden määrää voidaan lisätä kulloisenkin opetuskysynnän perusteella. Toimitiloja hankitaan joko korvaamaan tai täydentämään olemassa olevia toimitiloja sekä uusien opetuspisteiden toiminnan käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Opetuspiste voidaan sulkea ja toimitilasta luopua opetuskysynnän vähenemisen perusteella sekä taloudellisilla tai erityisillä esim. terveydellisillä syillä. Espoon kaupungin kanssa pyritään menettelyyn, jossa taiteen perusopetusta rahoittava hallintoyksikkö vastaa toimitilakustannuksista kaupungin omistamissa rakennuksissa. Toimitilahankinnan ja käyttökustannusten so. kokonaiskustannukset/ylläpito, kalustaminen ja varustaminen ovat taloudellisesti perusteltavissa ja suunnitelmallista. Toimitilojen koko, huonejärjestely, kalustaminen ja varustaminen tavoittelevat sekä toiminnallista että taloudellista optimia. Toimitilat kalustetaan ja varustetaan yhtenäisen ohjeistuksen mukaisesti tavoitellen visuaalisesti ja esteettisesti virikkeellistä oppimisympäristöä. Toimitiloja voidaan varustaa myös erityiskäyttöön soveltuviksi. Espoon kuvataidekoulu noudattaa viranomaismääräyksiä ja puuttuu viipymättä turvallisuuden tai terveellisyyden vaarantaviin puutteisiin. Seuranta Toimitilojen kuntoa seurataan jatkuvasti ja määrävuosin (2 v) tehtävillä työpaikkakyselyillä ja vuosittain tehtävillä riskianalyyseillä. Tilankäytön tehokkuutta mitataan vuosittain ja mittarina käytetään mittalukua m 2 /oppilas. Espoon kuvataidekoulun strategia

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja Iisalmen lyseo Strategia ja laatukäsikirja 2015-2020 Päivitetty 1.6.2016 Strategia ja laatukäsikirja 2015 2020, Iisalmen lyseo 1/6 Strategia Toiminta-ajatus, missio - koulun rooli yhteiskunnassa, koulun

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa 5.9.2015 Sodankylä Opetusneuvokset Aija Rinkinen ja Anneli Rautiainen Opetushallitus Mistä tulemme? Minne

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Yleinen osa: Toiminta-ajatus osana opetussuunnitelmaa. Virikemateriaali opetussuunnitelman laatimiseen

Yleinen osa: Toiminta-ajatus osana opetussuunnitelmaa. Virikemateriaali opetussuunnitelman laatimiseen Yleinen osa: Toiminta-ajatus osana opetussuunnitelmaa Virikemateriaali opetussuunnitelman laatimiseen Keskeisiä kysymyksiä: Miksi toiminta-ajatus määritellään? Mikä on toiminta-ajatuksen merkitys OPSissa?

Lisätiedot

Taideyliopiston strategia

Taideyliopiston strategia 2017 Taideyliopiston strategia 2020 Taideyliopiston strategia 20172020 TAIDEYLIOPISTON TEHTÄVÄ Taideyliopiston strategia 20172020 / Taideyliopiston tehtävä Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN TAUSTATEKIJÄT Koulua ympäröivä maailma on muuttunut paljon 2000-luvun alusta globalisaation vaikutukset ja kestävän tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat laadukkaan varhaiskasvatuksen tukena

Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat laadukkaan varhaiskasvatuksen tukena Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat laadukkaan varhaiskasvatuksen tukena Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Valmistelun lähtökohdat - varhaiskasvatuslaki - lasten muuttuva

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot