Espoon visuaalinen voimakeskus Kanssamme espoolaiset lapset ja nuoret rakastuvat kuvataiteeseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon visuaalinen voimakeskus Kanssamme espoolaiset lapset ja nuoret rakastuvat kuvataiteeseen"

Transkriptio

1 Espoon visuaalinen voimakeskus Kanssamme espoolaiset lapset ja nuoret rakastuvat kuvataiteeseen ESPOON KUVATAIDEKOULUN STRATEGIA Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry:n johtokunnan hyväksymä

2 Espoon visuaalinen voimakeskus Rakennamme parempaa Espoota edistämällä lasten ja nuorten hyvinvointia kuvataidekasvatuksen keinoin. Kuvataiteen harrastaminen tuottaa tulevaisuudessa luovempia ja onnellisempia espoolaisia. Espoon kuvataidekoulun strategia

3 SISÄLTÖ I II III IV V VI VII VIII IX ESPOON KUVATAIDEKOULUN UUSI STRATEGIA STRATEGIAKARTTA TOIMINTAYMPÄRISTÖ PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINTALUPAUS TOIMINNAN ARVOT JA TOIMINTAIDEA VISIO STRATEGISET TAVOITTEET STRATEGISET HANKKEET JA TOIMEENPANO SEURANTA JA ARVIOINTI Espoon kuvataidekoulun strategia

4 Maritta Poijärvi, rehtori I ESPOON KUVATAIDEKOULUN UUSI STRATEGIA Espoon kuvataidekoulun uutta strategiaa kaudelle on rakennettu yhdessä kuvataidekouluyhteisön kanssa. Strategian laadinnassa on otettu huomioon myös kansalliset kulttuurin tulevaisuuden näkymät sekä kansallinen taiteen perusopetuksen nykytila ja kehittämistarpeet. Kehittämisessä on huomioitu myös Espoo-tarina ja Espoon arvot: Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen. Espoo on vastuullinen edelläkävijä. Espoo on oikeudenmukainen. Strategian toteuttamisella pyritään varmistamaan, että Espoon kuvataidekoulu pystyy vastaamaan tulevaisuuden taiteen perusopetuksen haasteisiin. Strategiaprosessi on edennyt seuraavasti: Rehtori on ensin valmistellut omat tulevaisuuden näkymänsä vuodelle 2019 johtokunnalle PowerPoint-esityksenä keskustelun pohjaksi ja sen jälkeen opettajakunnalle. Opettajat ovat työstäneet ryhmissä omia ajatuksiaan tulevaisuuden kuvataidekoulusta rehtorin esityksen pohjalta. Rehtorin vision ja lukuisten johtoryhmä palaverien pohjalta on luotu strategityöryhmä, jossa on ollut johtokunnan jäsen, johtokunnan opettajajäsen ja entinen oppilas, päätoiminen opettaja, tuntiopettaja, toimistosihteeri, apulaisrehtori ja rehtori. Strategiatyöryhmä on laatinut yhteistyössä sähköisen kyselyn kysymykset sekä oppilaiden vanhemmille että koko henkilökunnalle pohjautuen rehtorin PowerPoint-esitykseen. Kysely tehtiin sähköisellä artseduzef-työkalulla, ja se lähetettiin kaikkien oppilaiden koteihin sekä koko henkilökunnalle. Kaikille lämmin kiitos vastauksista ja osallistumisesta kyselyyn. Kiitos hyvistä ideoista ja rohkaisevista kommenteista. Jokaisen panos on ollut tärkeä. Monien innostavien palavereiden ja keskustelujen jälkeen strategia on nyt valmis. Pyrimme edelleenkin tulemaan kuvataidekouluksi, joka on henkilöstöä voimavaraistava, lapsia, nuoria ja perheitä arvostava yhteisö, joka saa kaikki espoolaiset lapset ja nuoret rakastumaan kuvataiteeseen ja jossa on vapaus luovuuteen ja kriittisyyteen ja jossa tehdään asioita yhdessä ja yhteisöllisesti, jossa kaikilla on intohimo uuden etsimiseen ja jossa on rohkeus uskaltaa menestyä ja epäonnistuakin. Espoon kuvataidekoulun strategia

5 Strategian tavoitteena on kehittää Espoon kuvataidekoulusta valtakunnallisesti tunnettu kuvataiteen perusopetuksen voimakeskus lisäämällä kuvataidekoulun tunnettavuutta ja saavutettavuutta keskittämällä edelleen kuvataidekoulun toimipisteet viiteen kaupunkikeskukseen ja kehittämällä yhteistyömuotoja varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kanssa. Kuvataidekoulun yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä lisätään kehittämällä itsearviointia sekä viestintää ja markkinointia yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa sekä keskittymällä ammattimaiseen ja aktiiviseen rekrytointiin sekä huolehtimalla opetuksen ja oppimisen laadusta ja suunnitelmallisuudesta. Näin voimme jatkossakin saada motivoituneet ja innostuneet oppilaat ja opettajat kouluumme. Tehostamme päättötöiden ohjaamista ja opintojen seurantaa ja oppilaiden viihtyvyyttä. Henkilöstö ja oppilaat ovat meidän voimavaramme. Haluamme olla hyvinvoiva ja innostava yhteisö. Espoon kuvataidekoulussa ei kiusata ketään. Haluamme tehostaa ja terävöittää hallinnon toimintoja. Kuvataidekoulun talous haastaa meitä pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen talouden suunnitteluun. Kasvavat kustannukset kohtaavat valtion ja kaupungin tilasta johtuvat säästöpaineet. Ilman pohdittua näkemystä siitä, miten taloutemme pysyy kestävällä pohjalla, jää strategian toimeenpano puutteelliseksi. Tarvitsemme koko kuvataidekoulun tasolla selkeää strategista näkemyksellistä kykyä tehdä valintoja. Uskon, että pystymme talouden haasteista huolimatta etenemään kohti tavoitteita. Henkilöstön ja oppilaiden vanhempien kiinnostus strategiaprosessiin viestii vahvasta uskosta, että viemme yhdessä kuvataidekoulun asiaa eteenpäin. Espoon kuvataidekoulun strategia

6 II STRATEGIAKARTTA Espoon kuvataidekoulun strategia

7 III TOIMINTAYMPÄRISTÖ Espoon kuvataidekoulu on edelläkävijä ja samalla Suomen suurin ja yksi vanhimmista kuvataidekouluista, sekä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän lippulaiva. Se toimii aktiivisesti lasten ja nuorten paremman tulevaisuuden ja hyvinvoinnin puolesta kuvataidekasvatuksen keinoin. Luovuuden ja kulttuurin merkitys yhteiskunnassa kasvaa edelleen. Samoin kasvaa taiteen ja kulttuurin tekijöiden määrä. Tätä luovuuspääomaa ei kuitenkaan osata vielä riittävästi arvostaa ja käyttää yhteiskunnan eri toiminnoissa. Taiteen perusopetus edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, sivistystä, elinikäistä oppimista, elinkeinoelämää ja työllistymistä, alueiden elinvoimaa, teknologista osaamista ja innovaatiota. Ihmiset hakevat tyytyväisyyttä ja onnellisuutta elämän hallinnasta ja elämän kokemisesta merkitykselliseksi, itsensä toteuttamisen mahdollisuuksista ja elämän henkisestä rikkaudesta. Taiteen perusopetus rikastaa merkittävästi lasten ja nuorten elämää. Se antaa mahdollisuuden pysähtyä ja tutkia asioita rauhassa ja kiireettömästi muuten niin hektisessä ajassa. Taloudellisen kehityksen epävarmuus leimaa tulevia vuosia. Suomen valtion ja Espoon kaupungin talouden tilanne asettaa myös haasteita taiteen perusopetukselle. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tarjonta lisääntyy ja kilpailu kovenee. Lasten ja nuorten vapaa-aika monimuotoistuu. Kuvataiteen osaamisvaatimukset laajenevat. Teknologian käyttö mahdollistaa uusia opiskelu- ja yhteistyömuotoja. Kulttuuriin ja taiteeseen yhteiskunnallisina vaikuttajina liittyy kasvavia odotuksia ja mahdollisuuksia. Verkostoitumisen merkitys lisääntyy. Kulttuuri moninaistuu ja monikulttuurisuus lisääntyy. Suomeen suuntautuvan maahanmuuton ennustetaan edelleen kasvavan. Väestö keskittyy ja alueet erilaistuvat. Espoossakin on viisi kaupunkikeskusta, joita kehitetään. Väestön ikärakenne muuttuu. Eläkkeellä olevien määrän kasvu suhteessa työikäiseen väestöön vaikuttaa yhteiskunnan toimintoihin. Samalla Espoo on Suomen lapsirikkain kaupunki. Tieto- ja viestintäteknologian kehitys haastaa käytännöt ja rakenteet. Teknologinen kehitys vaikuttaa eri tavoin eri taiteen aloihin ja taiteen opetukseen. Kansalaisten arvoissa tapahtuu muutoksia, ja mm. eettiset ja ekologiset kysymykset nousevat painokkaammin yhteiskuntakeskusteluun ja politiikan kohteiksi. Kestävä kehitys edellyttää globaalia sosiaalista vastuuta. Kulttuurilaitosten hallinnolta odotetaan vaikuttavuutta. Julkisten palvelujen tuottamisen taloudelliset ja toiminnalliset ehdot tiukentuvat yleisen yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen myötä. Vaatimukset tehokkuudesta ja tuottavuudesta ulottuvat myös taiteen perusopetuksen oppilaitoksiin. Espoon kuvataidekoulun strategia

8 IV PERUSTEHTÄVÄ, TOIMINTALUPAUS Espoon kuvataidekoulun perustehtävä Espoon kuvataidekoulu on oppilaskeskeinen, lapsia, nuoria ja perheitä arvostava yhteisö. Espoon kuvataidekoulun oppilaat ovat espoolaisia lapsia ja nuoria. Espoon kuvataidekoulussa oppilaat saavat ilmaista itseään monipuolisesti kuvataiteen keinoin. Itseilmaisun ja elämyksellisen taiteen perusopetuksen kautta oppilaiden oma identiteetti rakentuu ja itsetunto vahvistuu. Oppiminen etenee tasolta toiselle tavoitteellisesti, rauhassa ja kiireettömästi ilman suoritustasoja. Espoon kuvataidekoulussa oppiminen tapahtuu vuorovaikutteisesti oppilasta kuunnellen, oppilaan lähellä. Yhdessä oppiminen ja osana ryhmää toimiminen ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja edistää sosiaalisten taitojen oppimista. Toimintalupaus Kanssamme espoolaiset lapset ja nuoret rakastuvat kuvataiteeseen Espoon kuvataidekoulun strategia

9 V TOIMINNAN ARVOT JA TOIMINTAIDEA Espoon kuvataidekoulun arvot Yhdessä ja yhteisöllisesti Vapaus luovuuteen ja kriittisyyteen Intohimo uuden etsimiseen Rohkeus menestyä ja epäonnistua Espoon kuvataidekoulun keskeisenä arvona on yhdessä ja yhteisöllisesti. Yhdessä oleminen ja tekeminen niin opetustyhmissä kuin koko työyhteisössäkin on valtava voimavara. Kuvataiteen harrastus on ryhmämuotoista opetusta. Ryhmässä oleminen ja tekeminen ovat mielettömän suuri rikkaus lapselle ja nuorelle, kuten myös jokaiselle työyhteisön jäsenelle. Yhdessä olemme aina enemmän. Vapaus luovuuteen ja kriittisyyteen on tärkeä arvo kuvataiteen opetuksessa ja taiteessa yleensäkin. Kehittyvän opetusryhmän niin kuin työyhteisönkin edellytys on luovuus ja kriittisyys ja mahdollisuus avoimeen vuorovaikutteiseen keskusteluun. Meidän täytyy myös jatkuvasti arvioida kriittisesti omaa toimintaamme, jotta kehittyisimme. Taiteen tekemisessä ja opettamisessa tarvitaan aina intohimoa uuden etsimiseen. Täytyy olla rakkaus ja palo olla utelias ja kehitellä koko ajan uutta. Taiteen tekeminen ja opettaminen on aina epävarmuuden sietoa, emme voi koskaan tarkalleen tietää, minkälaiseen lopputulokseen päädymme, vaikka työskentely olisi kuinka suunnitelmallista. Rohkeus menestyä ja epäonnistua. Täytyy olla unelmia ja rohkeutta pyrkiä niitä kohti. Täytyy varautua ja kasvaa myös kohtaamaan kolhuja ja epäonnistumisia. Toimintaidea nyt Espoon kuvataidekoulun opetuspisteet on keskitetty viiteen espoolaiseen kaupunkikeskukseen. Toimintamme ytimen muodostaa lakisääteinen laajan oppimäärän mukainen kuvataiteen perusopetus 5 20-vuotiaille espoolaisille. Tämän lisäksi tarjoamme avointa maksullista kurssitoimintaa vauvasta ikäihmisiin. Kurssitoimintaa tehdään myös yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Teemme paljon yhteistyöprojekteja eri toimijoiden kanssa Espoossa ja muualla. Hyvän saavutettavuuden ja pätevän opettajakuntamme ansiosta pystymme tarjoamaan hinta-laatusuhteeltaan hyvää ja sisällöllisesti monipuolista opetusta mahdollisimman monelle espoolaiselle lapselle ja nuorelle. Tällä tavalla pystymme tarjoamaan mahdollisimman monelle espoolaislapselle ja -nuorelle mahdollisuuden rakastua kuvataiteeseen. Espoon kuvataidekoulun strategia

10 VI VISIO Espoon kuvataidekoulun visio 1. Helposti saavutettava sisällöllisesti rikas ja kiireettömästi tapahtuva opetus saa oppilaat rakastumaan kuvataiteeseen. 2. Espoon kuvataidekoulussa on riittävä määrä työstään innostunutta ja ammattitaitoista henkilöstöä. 3. Espoon kuvataidekoulun taloudelliset edellytykset ovat vakaalla pohjalla. 4. Espoon kuvataidekoulu on tunnettu ja aikaansa seuraava kuvataiteen perusopetuksen voimakeskus Espoossa. VII STRATEGISET TAVOITTTEET Espoon kuvataidekoulun strategiset tavoitteet Espoon kuvataidekoulun strategiset hankkeet on laadittu perustuen Espoon kuvataidekoulun arvoihin, missioon ja toimintaideaan. Strategisten hankkeiden laadinnassa on otettu huomioon Espoon kuvataidekoulun vahvuudet ja heikkoudet sekä toimintaympäristön muutokset. Strategisten hankkeiden avulla pyritään kohti Espoon kuvataidekoulun visiota seuraavien strategisten tavoitteiden kautta. 1. Päättötöitä tehdään aiempaa enemmän 2. Henkilöstöä koulutetaan suunnitelmallisesti aiempaa enemmän 3. Taloutta suunnitellaan ja seurataan pitkäjänteisesti 4. Espoon kaupungin avainhenkilöt ja espoolaiset lapsiperheet tuntevat Espoon kuvataidekoulun aiempaa paremmin Espoon kuvataidekoulun strategia

11 VIII STRATEGISET HANKKEET JA TOIMEENPANO 1. Pedagoginen strategia Opetussuunnitelma ja liiteosa 2. Henkilöstöstrategia Henkilöstösuunnitelma Koulutussuunnitelma tehdään lukuvuosittain 3. Talousstrategia Taloussuunnitelma 4. Viestintästrategia Viestintäsuunnitelma tehdään lukuvuosittain 5. Toimitilastrategia Toimitilasuunnitelma Espoon kuvataidekoulun strategia

12 1. Pedagoginen strategia a) Opetussuunnitelma ja liiteosa Nykytilan kuvaus Espoon kuvataidekoulun ydintoimintaa on antaa lakisääteistä laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta 5 20-vuotiaille espoolaisille. Lisäksi koulu tarjoaa kaikille avointa, ajassa olevaa maksullista kurssitoimintaa, johon voivat osallistua myös ei-espoolaiset. Kursseja suunnitellaan ja toteutetaan aktiivisesti myös Espoon kaupungin toimijoiden ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Kuvataiteen perusopinnot Kuvataiteen laajan oppimäärän mukaiset perusopinnot ovat Espoon kuvataidekoulun ydintoimintaa. Espoon kuvataidekoulun oma opetussuunnitelma ja sen liiteosa (ks. Liite) antaa koulun toiminnalle ja opetukselle sisällölliset kehykset ollen opettajan keskeinen työväline omien työsuunnitelmien laadinnassa ja käytännön opetustyössä. Opetushallitus antaa valtakunnalliset taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet. Siinä lausutut periaatteet on huomioitu myös Espoon kuvataidekoulun omassa opetussuunnitelmassa, jonka viimeisin versio on otettu käyttöön vuonna Kuvataiteen perusopinnot jakaantuvat seuraavasti: Valmentavat opinnot eli varhaisiän kuvataidekasvatus, 5 6-vuotiaat Valmentavat opinnot luovat pohjaa myöhemmille kuvataideopinnoille. Opetus pyrkii innostamaan lapsia kokeiluihin ja uteliaisuuteen. Tavoitteena on tukea lasten kykyä tehdä monipuolisia havaintoja lähiympäristöstä eri aistien avulla. Leikinomaisen työskentelyn avulla tutustutaan kuvallisen kielen peruskäsitteistöön sekä erilaisiin materiaaleihin ja työvälineisiin. Opetusta on kaksi tuntia viikossa kahden vuoden ajan. Valmentavat opinnot eivät sisälly kuvataiteen laajaan oppimäärään. Espoon kuvataidekoulun strategia

13 Perusopinnot eli peruskurssit, 7 12-vuotiaat Perusopinnoissa käydään jo tietoisemmin läpi kuvataiteen eri osa-alueita. Kuvan rakentamisen taitoja harjoitellaan tutustumalla erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin sekä niiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Monipuolinen työskentely kehittää myös oppilaan kuvallista ajattelua ja ongelman ratkaisukykyä. Perusopintojen viimeinen vuosi jakaantuu kolmeen jaksoon. Jaksoja opettavat oman taiteenalansa asiantuntijat. Syventävät opinnot eli työpajat, vuotiaat Syventävissä opinnoissa keskitytään erityisesti kuvalliseen ongelmanratkaisuun ja kykyyn soveltaa aiemmin opittuja asioita. Samoin korostuu oppilaiden itsenäinen ja pitkäjänteinen työskentely. Työpajat ovat valinnaisia ja niihin ilmoittaudutaan vuodeksi kerrallaan. Syventävien opintojen loppupuolella oppilas voi halutessaan tehdä päättötyön. Kuvataiteen perusopintojen opettajina toimivat ammattitaitoiset ja pätevät kuvataideopettajat. Työpajaopettajat ovat alansa ammattitaiteilijoita, joista monella on myös pedagoginen pätevyys. Avoin kurssitoiminta Espoon kuvataidekoulun kaikille suunnattu avoin kurssitoiminta on sisällöllisesti monipuolista ja sitä tarjotaan ympärivuotisesti. Avoin kurssitoiminta on suunniteltu taiteen perusopetusta tukevaksi toiminnaksi. Kaikki kurssit suunnitellaan yhteistyössä apulaisrehtorin kanssa. Lähtökohtaisesti kurssien sisällöt eivät perustu opetussuunnitelmaan, mutta osa kursseista noudattaa koulujen opetussuunnitelmia (esim. KULPS!). Kurssitoiminta jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin: Lomakurssit koulujen loma-aikoina, perhekurssit eli värikylvyt vauvoille, taaperoille ja ipanoille sekä muotomaakari-kurssit yli 2-vuotiaille perheineen, viikonloppukurssit, espoolaiskoululaisille suunnatut KULPS!-työpajat, Kuvataiteen perusopetus aikuisille yhteistyössä Suomen taideterapiayhdistys ry:n kanssa, Kulttuuriketju-kurssit espoolaisissa hoiva- ja palvelutaloissa, täydennyskoulutuskurssit espoolaispäiväkotien henkilökunnalle, kuvissynttärit, muut tilauskurssit sekä omakustanteiset työpajat ja työpajat järjestämisavustuksilla. Viimeksi mainittuja ovat esimerkiksi Kilonpuiston koulussa autismioppilaille järjestetty Kuvakamut-kurssi keväällä ja syksyllä Espoon kuvataidekoulun strategia

14 Merkittävä osa kurssitoimintaa on myös espoolaiskouluissa iltapäivisin järjestettävä kuviskerhotoiminta. Tällä hetkellä kerhoja toimii kolmessa espoolaiskoulussa. Kurssien opettajina toimii Espoon kuvataidekoulun tuntiopettajia, mutta myös muita oman alansa asiantuntijoita. Kursseja järjestetään koulun omien tilojen lisäksi myös muualla. Kurssitoiminnan rahoitus muodostuu pääasiallisesti kerättävistä kurssimaksuista. Myös järjestämisavustuksia haetaan jatkuvasti. Kurssitoiminnan tarkoituksena on tukea Espoon kuvataidekoulussa annettavaa taiteen perusopetusta sekä tarjota mahdollisuus rakastua kuvataiteeseen kaikissa ikäryhmissä ja tutustua Espoon kuvataidekoulun toimintaan. Tavoitteet Kuvataiteen perusopetus Uusien valtakunnallisten taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden suunnittelutyö alkaa vuonna Samassa yhteydessä uudistetaan Espoon kuvataidekoulun oma opetussuunnitelma ja sen liiteosa. Kuvataidekoulussa muodostetaan oma työryhmä tätä uudistamaan. Espoon kuvataidekoulun strategia

15 Koulun keskeisiä pedagogisia tavoitteita: Oppilaslähtöinen, lasta ja nuorta arvostava lähestymistapa opetuksessa. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, vuosittaiset näyttelykäynnit ja tutustumistilaisuudet ammattitaiteilijoiden työskentelyyn. Kiireetön ja rauhassa tapahtuva, oppilaan vahvuudet ja voimavarat huomioiva opetus sekä monensuuntainen, vuorovaikutteinen oppimisprosessi. Opetuksessa virikkeellinen ja kannustava oppimisilmapiiri ja oppimisympäristö, jossa hyödynnetään tutkivan ja ilmiölähtöisen oppimisen keinoja. Työpajaikäisillä projektiluontoinen, pitkäjänteisyyteen kannustava työskentely yksin ja ryhmässä huomioiden oppilaan omat kiinnostuksen kohteet. Projektiluontoisessa opetuksessa lisätään yrittäjämäistä asennetta ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tieto ja viestintäteknologian rooli ja digitaalinen muutos oppimisympäristöissä ja opetuksessa huomioidaan. Tekemällä oppiminen, jossa keskeistä on prosessi, ei lopputulos. Omien tunteiden ja kokemusten ilmaisu sekä niiden työstäminen laaja-alaisesti kuvataiteen keinoin Opetuksen sisältöjen linkittyminen kulloisenkin lukuvuoden teemaan ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Oman oppimisprosessin ymmärtäminen sekä itsereflektointi yksin ja ryhmässä Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien kysymykset huomioidaan opetuksessa. Kestävän elämäntavan ja globaalin vastuun näkökulma huomioidaan opetuksessa ja materiaalien hankinnassa. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kysymykset läsnä opetuksessa. Oppilaat valitaan kouluun ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulussa ei ole pääsykokeita eikä tasosuorituksia. Yhteistyötä lisätään espoolaiskoulujen ja -päiväkotien kanssa. Espoon kuvataidekoulun strategia

16 Virvatuli-itsearviointihanke on käynnistetty Espoon kuvataidekoulussa syksyllä Hankkeen avulla kerättävää tietoa tullaan hyödyntämään laadittaessa Espoon kuvataidekoulun uutta opetussuunnitelmaa. Itsearviointi otetaan käyttöön koulun jatkuvana toimintamallina. Jatkuva opetuksen arviointi tukee opettajan oman työn kehittämistä ja on pohjana koko koulun kehittämistyölle. Avoimen kurssitoiminnan tavoitteet Avoin kurssitoiminta tulee olemaan osa koulun toimintaa myös jatkossa. Kurssitoiminta tukee koulun missiota ja antaa mahdollisuuden erilaisia kohderyhmiä laaja-alaisesti tavoittavaan, ajassa olevaan, monipuoliseen toimintaan. Tavoitteena on saada ihmiset rakastumaan kuvataiteeseen pääasiassa lyhytkestoisen kurssitoiminnan kautta. Kurssien opettajina toimii Espoon kuvataidekoulun tuntiopettajia sekä muita taiteen alan asiantuntijoita. Kurssitoiminnan rahoitus muodostuu pääasiallisesti kerättävistä kurssimaksuista. Toimintaan haetaan myös järjestämisavustuksia eri tahoilta. Yhteistyötä lisätään espoolaiskoulujen ja -päiväkotien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Espoon kuvataidekoulun strategia

17 2. Henkilöstöstrategia a) Henkilöstösuunnitelma b) Koulutussuunnitelma (laaditaan vuosittain) Nykytilan kuvaus Henkilöstön kokonaismäärä on nyt 7 päätoimista opettajaa, 22 tuntiopettajaa, rehtori, apulaisrehtori, viestintäkoordinaattori, toimistosihteeri, taloussihteeri ja vahtimestari, yhteensä henkilöä. Päätoimisista opettajista on eläköitymässä vuoteen mennessä 5 opettajaa, tuntiopettajista 5 opettajaa ja vahtimestari. Päätoimisten opettajien määrää ja osaamisalueita on järkevää tarkastella tässä eläköitymisen yhteydessä. Vuonna 2016 eläköityy 1 päätoiminen opettaja, joka paikataan tuntiopettajalla. Vuonna 2017 eläköityy 3 päätoimista opettajaa, jotka korvataan kahdella päätoimisella opettajalla ja laitetaan hakuun 5 tuntiopettajan paikkaa ja sekä vahtimestarin paikka. Toimenpiteet Tulossa oleva päätoimisten opettajien, tuntiopettajien ja vahtimestarin eläköityminen asettaa vaatimuksia uuden henkilöstön ottamiselle, henkilöstön osaamisen tukemiselle sekä toimien uudelleen määrittämiselle ja kohdistamiselle. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja rekrytoinnissa huomioidaan strategian edellyttämät osaamistarpeet ja kunkin henkilön omat tavoitteet. Koko henkilöstön työskentelyolosuhteita, työhyvinvointia, koulutusta ja henkilöstöjohtamista kehitetään. Espoon kuvataidekoulun strategia

18 a) Henkilöstösuunnitelma Espoon kuvataidekoulun strategia

19 3. Talousstrategia a) Taloussuunnitelma vuosille Nykytilan kuvaus Kuvataidekoulun talouden nykytila on vakaa. Taiteen perusopetuksen ja kurssitoiminnan tuotot ovat toteutuneet taloussuunnitelman mukaisesti ja kulut on kyetty pitämään suunnitellulla tasolla. Tulevaisuutta suunnitellessa on kuitenkin varauduttava yleisen taloudellisen tilanteen mahdolliseen heikkenemiseen ja sen mahdollisiin vaikutuksiin kaupungin ja valtion myöntämiin avustuksiin ja toisaalta perheiden harrastuksiin käyttämään rahamäärään. Strategiakauden talousarvio on luotu varovaisuuden periaatetta noudattaen. Tulevien vuosien tuottojen ei odoteta nousevan kustannusten suhteessa, vaan strategiajakson taloussuunnitelman lähtökohtana on toiminnan tehostaminen vakaan taloudellisen tilanteen säilyttämiseksi ja toiminnan turvaamiseksi. Taloussuunnitelma vuosille on laadittu seuraaviin oletuksiin pohjautuen: Tuottoihin liittyvät oletukset Kokonaisoppilasmäärän odotetaan pysyvän samalla tasolla, kasvu painottuu nuorempiin ikäryhmiin ja esim. esikouluryhmiä ennustetaan voitavan lisätä nykyisestään merkittävästi. Oppilasmaksujen vuosittaiset korotukset on suunniteltu kohtuulliseksi, strategiakauden aikana oppilasmaksut nousevat keskimäärin 2 % vuosittain. Valtion tuntiperusteisen avustuksen odotetaan pysyvän nykyisellä tasollaan. Opetustuntien määrä asetetaan vähintään tuntiperusteiseen avustukseen oikeuttavan opetustuntien vähimmäismäärän tasolle. Myös kaupungin avustusten on odotettu säilyvän nykyisellä tasollaan koko tarkastelukauden ajan. Espoon kuvataidekoulun strategia

20 Kuluihin liittyvät oletukset: Kustannusennusteessa on huomioitu indeksikorotukset vuokrien ja muiden yleiskulujen osalta. Palkkojen kehityksessä on huomioitu yleiskorotukset. Vakituisen henkilöstön määrän ei odoteta lisääntyvän strategiakauden aikana. Sen sijaan osa kauden aikana eläköitymisten vuoksi päättyvistä vakinaisista työsuhteista arvioidaan voitavan korvata tuntiperusteisilla työsuhteilla ja näin lisätä joustoa kustannuksiin. Toimitilakustannuksia pyritään optimoimaan siten, että uusien toimitilojen valinnassa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan esim. koulujen tiloja. Säästöpotentiaalia saadaan myös opetustoiminnan tehostamisesta siten, että osa perusopetuksesta ja työpajoista toteutetaan nykyistä hieman suuremmalla aloittavalla ryhmäkoolla. Peruslähtökohtana arvioitiin, ettei nuorimpien ikäryhmien opetusryhmien kokoa voida kasvattaa. Sen sijaan 11 ja 12 -vuotiaiden perusopetusryhmissä ryhmäkokoa arvellaan olevan mahdollista kasvattaa nykyisestä 9,3:sta 15:een. Myös työpajaopetuksen osalta pima, piirustus, kuvataiteen ja kuvitustyöpajoissa ryhmäkokoa odotetaan voitavan kasvatettavaa 11:sta 15:een. Tätä lähestymistapaa tukee myös opetusryhmien täyttöasteiden seuranta kevään 2014 ajalta. Keskimääräinen täyttöaste em. mainituissa ryhmissä oli 77 %. Siten voidaan olettaa, että ryhmäkokoa nostettaessakin, olisi todellinen keskimääräinen osallistujamäärä ko. ryhmissä n oppilasta. Tehostamisella saatava säästö on merkittävä. Toiminnan tehostamiseksi ja myös opetuksen laadun turvaamiseksi on strategiakaudelle suunniteltu toteutettavaksi tietojärjestelmäinvestointi. Muita merkittäviä investointitarpeita ei suunnittelukaudella nähdä olevan. Tilikauden tulos strategia kauden aikana Edellä kuvatut tuotto-odotukset ja tavoitellut tehostamistoimenpiteet huomioiden on kuvataidekoulun taloussuunnitelman osoittamat tilikauden tulos positiivinen koko strategiakauden ajan. Strategiajakson taloussuunnitelma tarkentuu vuosisuunnitelmiksi, jotka luonnollisesti sopeutetaan, mikäli yleinen talouskehitys tulee poikkeamaan merkittävästi taloussuunnitelman perustana olevista oletuksista. Liite: Espoon kuvataidekoulun taloussuunnitelma Espoon kuvataidekoulun strategia

21 Taloussuunnitelma Espoon kuvataidekoulun strategia

22 4. Viestintästrategia a) Viestintäsuunnitelma (laaditaan vuosittain) Nykytilan kuvaus Viestinnän tehtävänä on tukea Espoon kuvataidekoulun perustehtävän ja strategian toteuttamista. Sen avulla vahvistetaan Espoon kuvataidekoulun toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä, sekä edistetään avoimuutta ja vuorovaikutusta sekä sisäisessä, että ulkoisessa viestinnässä. Toimintaympäristön muutosten mukana Espoon kuvataidekoulun dynaaminen vuorovaikutus sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa korostuu. Edellisen strategiakauden lopussa kuvataidekoulun brändin kehitystä on tuettu kuvataidekoulun kotisivujen arkkitehtuurin ja visuaalisen ilmeen uudistuksella sekä kehittämällä kuvataidekoulujen facebook-sivuja uusien lisäsivujen ja työkalujen avulla. Syksyllä 2013 otettiin käyttöön myös sähköinen uutiskirje, joka korvaa koulussamme kaikki paperiset kotitiedotteet. Espoon kuvataidekoululla on myös oma Instagaram-tili. Espoon kuvataidekoulu haluaa toimia sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä nopeasti. Viestintää kehitetään sekä strategisella että operatiivisella tasolla ja pyritään helppoon tunnistettavuuteen, joka syntyy kokonaisuutta tukevista viesteistä ja visuaalisuudesta. Tavoitteena on ulkoisen ja sisäisen viestinnän sekä markkinoinnin muodostama integroitu kokonaisuus, jossa toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja seurataan johdetusti. Toimintaedellytykset Viestintästrategian toteuttamiseksi vahvistetaan viestinnän, markkinoinnin ja sidosryhmäyhteistyön taloudellisia toimintaedellytyksiä. Tavoitteet Rehtorien käyttöön laaditaan strategiakauden alussa viestintäsuunnitelma, jossa määritellään tarkemmin viestinnän toimenpiteet ja vastuunjako lukuvuosittain. Espoon kuvataidekoulun strategia

23 Pääviestejä hyödynnetään kuvaamaan innostavasti, puhuttelevasti ja elävästi toimintaa ja strategista tavoitetilaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Toimenpiteet tukevat Espoon kuvataidekoulua tunnettuna espoolaisena ja valtakunnallisena kuvataiteen perusopetuksen edelläkävijänä. Jokainen Espoon kuvataidekoulun yhteisöön kuuluva tunnistaa viestintävastuunsa sekä informaation välittäjänä että hakijana. Pääviestit Espoon kuvataidekoulu rakentaa kuvataiteen keinoin onnellisia ja hyvinvoivia lapsia ja nuoria ja samalla parempaa ja onnellisempaa tulevaisuuden Suomea. Espoon kuvataidekoulu on valtakunnallinen voimakeskus. Espoon kuvataidekoulussa on lapsia ja nuoria, joilla on luovaa energiaa, rakkautta ja intohimoa kuvataiteeseen. Espoon kuvataidekoulu on läsnä lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Espoon kuvataidekoulun strategia

24 5. Toimitilastrategia Toimitilastrategia on laadittu siten, että toimitilojen hankinta ja käyttö tukee Espoon kuvataidekoulun visiota. Nykytilan kuvaus Espoon kuvataidekoulun opetuspisteet sijaitsevat Tapiolassa, Olarissa, Leppävaarassa, Kauklahdessa, Espoonlahdessa, Karakalliossa ja Kalajärvellä. Olarissa opetuspisteitä on kaksi. Opetuspisteitä on kahdeksan. Tapiolan, Olarin, Leppävaaran, Kauklahden ja Espoonlahden opetustilat ovat tiloja, joissa kuvataidekoulu on tilan pääkäyttäjä, jolla on oikeus luovuttaa tiloja kolmannelle osapuolelle. Karakalliossa ja Kalajärvellä kuvataidekoululla ei ole oikeutta luovuttaa tiloja eteenpäin. Tapiolan, Karakallion ja Kalajärven tilat on vuokrattu kaupungilta. Olarin molemmat toimitilat sekä Leppävaaran, Kauklahden ja Espoonlahden opetustilat on vuokrattu markkinoilta. Taiteen perusopetusta annetaan lisäksi yhdelle ryhmälle Tontunmäen päiväkodissa Tapiolassa. Taiteen perusopetuksen lisäksi Espoon kuvataidekoulu järjestää kuvataidekerhotoimintaa espoolaiskoulujen omissa tiloissa Laajalahdessa, Ymmerstassa ja Saunalahdessa. Tilojen yleiskunto on hyvä ja niiden terveellisyyden sekä turvallisuuden taso riittävä. Tavoitteet Taidekasvatuksen perustehtävän toteuttaminen, kehittäminen ja muuttaminen ohjaavat tilahankintaa ja toimitilojen ylläpitoa. Tilat ovat turvalliset ja terveelliset ja niitä käytetään tehokkaasti. Oppilailla ja oppilaiksi aikovilla on oikeus lähiopetukseen ja siksi opetuspisteitä on mahdollisimman harkitusti ja hyvin saavutettavissa Espoon eri osissa. Espoon kuvataidekoulun strategia

25 Toimitilat pyritään sijoittamaan ensisijaisesti kaupungin omistamiin rakennuksiin ja niin, että kuvataidekoulu on tilojen pääkäyttäjä, jolla on oikeus luovuttaa tiloja kolmannelle. Toimitilojen vuokraaminen markkinoilta on perusteltu, mutta toissijainen hankintatapa. Opetuspisteiden määrää voidaan lisätä kulloisenkin opetuskysynnän perusteella. Toimitiloja hankitaan joko korvaamaan tai täydentämään olemassa olevia toimitiloja sekä uusien opetuspisteiden toiminnan käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Opetuspiste voidaan sulkea ja toimitilasta luopua opetuskysynnän vähenemisen perusteella sekä taloudellisilla tai erityisillä esim. terveydellisillä syillä. Espoon kaupungin kanssa pyritään menettelyyn, jossa taiteen perusopetusta rahoittava hallintoyksikkö vastaa toimitilakustannuksista kaupungin omistamissa rakennuksissa. Toimitilahankinnan ja käyttökustannusten so. kokonaiskustannukset/ylläpito, kalustaminen ja varustaminen ovat taloudellisesti perusteltavissa ja suunnitelmallista. Toimitilojen koko, huonejärjestely, kalustaminen ja varustaminen tavoittelevat sekä toiminnallista että taloudellista optimia. Toimitilat kalustetaan ja varustetaan yhtenäisen ohjeistuksen mukaisesti tavoitellen visuaalisesti ja esteettisesti virikkeellistä oppimisympäristöä. Toimitiloja voidaan varustaa myös erityiskäyttöön soveltuviksi. Espoon kuvataidekoulu noudattaa viranomaismääräyksiä ja puuttuu viipymättä turvallisuuden tai terveellisyyden vaarantaviin puutteisiin. Seuranta Toimitilojen kuntoa seurataan jatkuvasti ja määrävuosin (2 v) tehtävillä työpaikkakyselyillä ja vuosittain tehtävillä riskianalyyseillä. Tilankäytön tehokkuutta mitataan vuosittain ja mittarina käytetään mittalukua m 2 /oppilas. Espoon kuvataidekoulun strategia

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky H E L S I N GIN K Ä S I - J A T AI D E T E OLLISUUS RY www.helsky.net KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2004 ALKAEN Laki 633/1998 A 813/1998 1. luku Opetussuunnitelman

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Lasten ja nuorten opetussuunnitelma

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Lasten ja nuorten opetussuunnitelma PORIN TAIDEKOULU Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä Lasten ja nuorten opetussuunnitelma Päivitetty 2.6.2014 Koulutuksen järjestämislupa: Pvm 19.10.2000 Tämän opetussuunnitelman pohjana on ollut Opetushallituksen

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

LAITILAN KAUPUNKI OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO LAITILAN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 11.3.2014 Voimassa 1.8.2014 alkaen 1 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT...

Lisätiedot

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 Päivitetty 4.9.2013 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013 2014 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta... 3 2 Markkinat... 3 2.1 Kysyntä... 3 2.2 Kilpailu... 4 2.3 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 17.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHTIA... 4 1.1 KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET... 4 1.2 HELSINGIN KULTTUURIPOLIITTISET PERIAATTEET...

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Julkaisija Vantaan kaupunki 2013

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA. Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus TAMPEREEN LYSEON LUKIO

TAMPEREEN KAUPUNGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA. Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN KAUPUNGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus TAMPEREEN LYSEON LUKIO Hyväksytty koulutuslautakunnassa 7.10.2004, 123 Muutokset käsitelty toisen asteen koulutuksen johtokunnassa

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO

ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO Espoon kaupunki Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Perusopetuksen arvopohja...3

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 3.4.2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO 1 TAUSTATIETOA 1.1 VIITASALO-OPISTO 1.1.1 Henkilökunta

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 Sisältö Taustaa strateginen lähtökohta 3 Opetuspalvelujen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 1 HARVIALAN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 4 JOHDANTO 2 Käsillä oleva opetussuunnitelma koostuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista,

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot