Vastuullinen liikenne rohkeasti yhdessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuullinen liikenne rohkeasti yhdessä"

Transkriptio

1 Trafin uutiskirje 5/ of :53 TRAFIN UUTISKIRJE JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS KOTISIVULLE LÄHETÄ KAVERILLE TILAA UUTISKIRJE PERUUTA TILAUS Vastuullinen liikenne rohkeasti yhdessä Trafin toimintaa ohjaa visio vastuullisesta liikenteestä. Tätä tavoitetta keväällä Trafissa käymämme strategiamatka vahvisti entisestään. Strategiaprosessimme aikana ravistelimme vanhoja toimintamalleja, etsimme uusia näkökulmia ja uudenlaisia toimintatapoja. Halusimme luoda uutta ja mielestäni onnistuimme siinä. LUE LISÄÄ >> Tieto on liikenteen kehityksen tukijalka ja uusi polttoaine KOMMENTTI Tietoa on aina ollut, mutta sen määrän absoluuttinen kasvu ja digitalisointi ovat tuoneet tiedon merkityksen uudelle tasolle. Tieto on noussut perinteisen infrastruktuurin rinnalle alustana, jolle liikkumisen palvelut tulevaisuudessa rakentuvat. LUE LISÄÄ >> Maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen viranomaisyhteistyö Merelliset toimijat -yhteistyö (METO) on ainutlaatuinen toimintamalli, josta monet muut valtiot ovat olleet kiinnostuneita kansainvälisillä foorumeilla. Tiedosta toimenpiteisiin ja riskiperusteiseen toimintatapaan Trafissa on meneillään Tiedosta toimenpiteisiin -projekti, joka perustuu moderniin käsitykseen turvallisuudesta ja siitä, miten onnettomuudet syntyvät. LUE LISÄÄ >>

2 Trafin uutiskirje 5/ of :53 LUE LISÄÄ >> VERKOSSA Muutokset vesikulkuneuvorekisteriin sähköisesti Vesikulkuneuvojen rekisteröinti siirtyi maistraatilta Trafille. Uusi sähköinen palvelu viitoittaa tietä myös muiden kulkuneuvojen rekisteröinnille. LUE LISÄÄ >> Lisää palvelua ja valinnan vapautta katsastukseen Uuden katsastuslain myötä ajoneuvojen katsastuksessa on siirrytty uuteen toimintamalliin, joka edistää yhden luukun periaatetta. LUE LISÄÄ >> Trafin verkkosivut ovat uudistuneet, tutustu! Seuraa Trafia myös LUE LISÄÄ >> TAPAHTUMAT Avoin Suomi -tapahtuma Helsinki METO 20-vuotisjuhlaseminaari Trafin perinteinen Liikenteen tila -seminaari

3 Artikkeli: Vastuullinen liikenne rohkeasti yhdessä 1 of :59 LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTON UUTISKIRJE JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS KOTISIVULLE LÄHETÄ KAVERILLE TILAA UUTISKIRJE PERUUTA TILAUS Vastuullinen liikenne rohkeasti yhdessä Trafin toimintaa ohjaa visio vastuullisesta liikenteestä. Tätä tavoitetta keväällä Trafissa käymämme strategiamatka vahvisti entisestään. Strategiaprosessimme aikana ravistelimme vanhoja toimintamalleja, etsimme uusia näkökulmia ja uudenlaisia toimintatapoja. Halusimme luoda uutta ja mielestäni onnistuimme siinä. Trafin strategia vastaa nykyhetken lisäksi myös tulevaisuuden liikenteen tarpeisiin. Strategian uudistamisessa on tärkeää vahva, organisaation sisäinen imu, jotta lopputulos luo uutta ja on organisaation toimintaa tukevaa. Trafin strategiamatka tehtiinkin laajassa yhteistyössä kaikkien trafilaisten kanssa. Prosessin aikana tarkastelun keskeinen näkökulma oli asiakas kumppani, yhteystyötaho ja yksittäinen kansalainen jonka kanssa teemme tiivistä yhteistyötä ja jonka omaan vastuullisuuteen uskomme vahvasti. Tästä ajatuksesta kumpuavat myös Trafin uudet arvot, rohkeus ja yhteistyö. Vastuullista liikennettä ei rakenneta yksin, vaan se vaatii meidän kaikkien yhteistyötä. Tiedon merkitys yhteiskunnassa kasvaa jatkuvasti ja nostimmekin tiedon keväällä viidenneksi liikennemuodoksi perinteisten liikennemuotojen rinnalle. Tiedon keskeinen rooli näkyy myös päivitetyssä strategiassamme ja sen luomat uudet mahdollisuudet ohjaavat toimintaamme jatkossa entistä enemmän. Toimimme Trafissa sen puolesta, että ihmiset, tavarat ja tieto kulkevat turvallisesti, kestävästi ja sujuvasti yhteiskunnassa. Suorituskykyinen liikennejärjestelmä luo perustan yhteiskunnan hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle. Trafin uuden strategian toimeenpano tapahtuu toiminnansuunnittelun kautta. Tuloksia syntyy

4 Artikkeli: Vastuullinen liikenne rohkeasti yhdessä 2 of :59 tekemisen kautta. Olemme lähteneet rohkeasti kohti uutta, tiiviissä yhteistyössä sidosryhmiemm ja asiakkaidemme kanssa, jotta mahdollistamme suomalaisen liikenteen positiivisen tulevaisuuden. Kari Wihlman TAKAISIN UUTISKIRJEESEEN >>

5 Artikkeli: Tieto on liikenteen kehityksen tukijalka ja uusi polttoaine 1 of :59 LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTON UUTISKIRJE JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS KOTISIVULLE LÄHETÄ KAVERILLE TILAA UUTISKIRJE PERUUTA TILAUS Tieto on liikenteen kehityksen tukijalka ja uusi polttoaine Tietoa on aina ollut, mutta sen määrän absoluuttinen kasvu ja digitalisoinnin tuomat mahdollisuudet ovat tuoneet tiedon merkityksen uudelle tasolle. Tieto on noussut perinteisen infrastruktuurin kuten teiden, raiteiden ja vesiväylien rinnalle alustana, jolle liikkumisen palvelut tulevaisuudessa entistä enemmän rakentuvat. Trafille tieto on myös viides liikennemuo ja liikenteen uusi polttoaine, josta perinteiset liikennemuodot ammentavat. Tiedon merkityksen kasvaessa myös Trafin rooli suhteessa tietoon on muuttunut. Tiedonkerääjän roolin rinnalle on tullut tiedonhyödyntäjän rooli. Avaamme, luovutamme ja analysoimme tietoa yhteiskunnan eri tarpeisiin. Tiedon hallinnan merkitys kasvaa jatkuvasti. Olennaista on hahmottaa tiedon luomat mahdollisuudet ja oivaltaa merkityksellisen tiedon osuus, kertoo Trafin tietojohtaja, ylijohtaja Mia Nykopp. Vuonna 2010 perustettu Trafi on tänä päivänä paljon enemmän kuin pelkkä liikenteen turvallisuusvirasto. Haluamme mahdollistaa hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä, mikä edellyttää liikenteen katsomista laajemmasta näkökulmasta. Olemmekin perinteisten liikennemuotojen lisäksi myös liikenteen tiedon virasto. Meillä on laajasti kaikkiin liikennemuotoihin liittyvää tietoa, joko itse kerättynä tai hyödynnettävissämme. Digitalisoinnin avulla tieto on yhä helpommin saatavilla, mikä lisää kilpailukykyä ja mahdollistaa uusien tietoon pohjautuvien toimintamallien ja palveluiden luomisen. Lisäksi tiedon pohjalle voi rakentua kokonaan uutta liiketoimintaa. Tätä osaamista Suomi voi tarjota kansainvälistyvillä markkinoilla Yritykset voivat hyödyntää meidän asiantuntijuuttamme omassa toiminnassaan yhä monipuolisemmin, Nykopp jatkaa. Trafi ei tee kaikkea itse, vaan yhdessä liikenteen toimijoiden kanssa, jolloin säästetään myös julkisia kuluja ja tehdään palveluista tuottoisampia. Venerekisteröinnin voi esimerkiksi hoitaa nykyään suoraan veneliikkeissä. Avaamme tietoa, jota pienet ja isommat yritykset jalostavat pidemmälle. Lisää palveluita yksityisille ja yhteiskunnalle

6 Artikkeli: Tieto on liikenteen kehityksen tukijalka ja uusi polttoaine 2 of :59 Oikea tieto on keskeinen asia myös turvallisuuskulttuurin rakentamisessa. Trafin rooli ei ole kerätä tietoa itseään varten, vaan sen hallinnoimaa tietoa hyödynnetään laajasti niin yritystoiminnassa kuin yhteiskunnassakin. Trafi on tärkeä tiedontarjoaja niin autokaupassa, vakuuttamisessa ja lentotoiminnassa kuin raiteilla ja merelläkin. Meille on tärkeää kehittää tiedolla toimivaa liikennejärjestelmää, joka pystyy jatkuvaan uudistumiseen ja sitä kautta toimii koko yhteiskunnan hyväksi. Haluamme olla edelläkävijä tied ja digitalisaation hyödyntämisessä. Tiedon jouhevasta jakamisesta ja sähköistämisestä syntyy uusia palveluja. Yksityinen sektori on tehnyt esimerkiksi ajoneuvorekistereistä palveluita. Haluamme kehittää palvelujamme yhä joustavammiksi myös yhteiskunnan tarpeisiin. Pyrimme tekemään asioinnista helpompaa ja tuomaan sähköisen asioinnin vieläkin laajempaan käyttöön mm. eri liikennevälineiden rekisteröintiprosessissa, havainnollistaa Nykopp. Trafi on mukana kehittämässä erilaisia tietoon liittyviä standardeja ja yhteisiä poikkihallinnollisi ratkaisuja muiden hallinnonalojen kanssa. Liikennetietoja voisi yhdistää esimerkiksi Kelan tietoihin ja verotietoihin. Eri hallinnonalojen yhteistyöllä halutaan ravistella totuttuja kaavoja, tuoda merkittävää tehostamista viranomaispalvelujen tuottamiseen ja luonnollisesti luoda uutta yhteiskunnan tarpeisiin. Tieto on kehityksen tukijalka Suomessa. Tärkein roolimme liikenteen tiedon asiantuntijana on huolehtia, että kaikilla on tarvittava tieto saatavilla ja liikenteen kokonaisarkkitehtuuri on kuvattu. Haluamme luoda yhden paikan, sen tukijalan, mistä saadaan näkymä siihen, mitä tieto viranomaisilla on. Pyrimme siihen, että tieto pelaa yhteen ja ihmiset, tavarat ja tieto liikkuvat turvallisesti ja ketterästi, summaa Nykopp. TAKAISIN UUTISKIRJEESEEN >>

7 Artikkeli: Maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen viranomaisyhteistyö 1 of :00 LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTON UUTISKIRJE JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS KOTISIVULLE LÄHETÄ KAVERILLE TILAA UUTISKIRJE PERUUTA TILAUS Maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen viranomaisyhteistyö alkoi 20 vuotta sitten Merelliset toimijat -yhteistyö (METO) on ainutlaatuinen toimintamalli, josta monet muut valtiot ovat olleet kiinnostuneita kansainvälisillä foorumeilla. Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja Merenkulkulaitos aloittivat METO-yhteistyön 20 vuotta sitten. Tänä päivänä METO-yhteistyössä ovat mukana Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Trafi ja Liikennevirasto. Yhteistyön tavoitteena ollut kehittää merellisen toiminnan tehokkuutta ja lisätä tuottavuutta ja vähentää kustannuksia Onko tämä toteutunut, Trafin erityisasiantuntija Jami Metsärinne? METO-yhteistyö on parantanut tiedonkulkua toimijoiden välillä. Kunkin organisaation valmisteill olevien hankkeiden esitteleminen METO-työryhmissä varmistaa sen, että päällekkäisyyksiä voidaan välttää ja yhdessä koordinoidaan sekä aikataulutetaan toisiaan tukevia hankkeita. Yhteistyö meriliikenteen teknisen valvonnan ja tietoliikennejärjestelmien osalta on ollut merkittävä tekijä kustannussäästöissä. Myös osittain tehdyt yhteishankinnat merivalvonta, -pelastus ja liikenteenohjausjärjestelmien sekä niiden sensoreiden osalta ovat luoneet säästöjä. Mitä muita tuloksia yhteistyöllä on saatu aikaan? Kansainvälisten merellisten hankkeiden koordinointi METO-pöydissä on auttanut kansallisen kannan muodostuksessa ja tuonut eri toimijoiden näkökulmat esiin hankkeita työstettäessä. Kaikki osapuolet pyrkivät ajamaan Suomen etuja kansainvälisillä foorumeilla yhdessä sovittujen pelisääntöjen puitteissa. Valvontasensorien yhteiskäyttö on hyvä esimerkki operatiivisesta yhteistyöstä. Yhteinen merikaapeliverkko, ohjelmistokehitysyhteistyö, AIS-verkon rakentaminen sekä yhteistyö meriturvallisuuden kehitys- ja yhteistyöhankkeissa ovat esimerkkejä muista tuloksista joita on saavutettu. Osa hankkeista, esimerkiksi Utön mastohanke, toteutetaan suoraan käytännön yhteistyönä ja rahoitetaan yhdessä. Taloudellisten hyötyjen lisäksi tietoisuus muiden METO-osapuolten toiminnasta ja suunnitelmist on selkeä etu. Kokouksissa voidaan tiedottaa kaikkia koskevia asioita myös vapaamuotoisesti ja näin viestintä toimii osapuolten välillä.

8 Artikkeli: Maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen viranomaisyhteistyö 2 of :00 Miten METO-yhteistyötä kehitetään tulevaisuudessa? METO-yhteistyötä kehitetään jatkuvasti. METO-arkkitehtuuria on työstetty toimijoiden kesken ja tällä hetkellä tunnistetaan METO-prosesseja. Myös tulevaisuuden tiedonvaihtomalleja on käsitel erillisessä ryhmässä ja tätä työtä jatketaan valtakunnallisen yhteistyöryhmän ohjauksessa. Merelliset toimijat juhlivat 20-vuotista yhteistyötään juhlaseminaarissa TAKAISIN UUTISKIRJEESEEN >>

9 Artikkeli: Tiedosta toimenpiteisiin ja riskiperusteiseen toimintatapaan 1 of :00 LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTON UUTISKIRJE JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS KOTISIVULLE LÄHETÄ KAVERILLE TILAA UUTISKIRJE PERUUTA TILAUS Tiedosta toimenpiteisiin ja riskiperusteiseen toimintatapaan Trafissa on meneillään Tiedosta toimenpiteisiin -projekti, joka perustuu moderniin käsitykseen turvallisuudesta ja siitä, miten onnettomuudet syntyvät liikennejärjestelmän kaltaisessa monimutkaisessa järjestelmässä. Tutkija Jari Nisula avaa projektin taustaa ja tarkoitusta: Turvallisuus on poikkeuksellisen vaikea kohde hallittavaksi: turvallisuutta ei voi suoraan mitata voidaan mitata vain epäonnistumisia, esimerkiksi onnettomuuksia, joiden oletetaan korreloivan turvallisuuden kanssa. Mukana on kuitenkin myös aimo annos satunnaisuutta, mikä aiheuttaa muun muassa sen, että hyvällekin voi sattua ja huono voi pärjätä hyvällä onnella pitkään. Lisäk mitä turvallisempi liikennejärjestelmä on, sitä vähemmän siitä saadaan palautetta negatiivisten tapausten muodossa. Esimerkiksi matkustajalentoliikenteessä tapahtuu - onneksi - niin vähän onnettomuuksia, että niiden tuottama tieto turvallisuuspuutteista ei riitä turvallisuustyön ohjaamiseen. Näin onkin kehittynyt perinne seurata erilaisia onnettomuuksia lievempiä tapauks esimerkiksi vaaratilanteita, ja kehittää turvallisuutta niiden pohjalta. Trafissa on meneillään Tiedosta toimenpiteisiin -projekti, jossa katsotaan turvallisuustyön jokais vaihetta: hyödyllisen turvallisuustiedon keräämistä, sen analysoimista sekä toimenpiteistä päättämistä. Projektin tavoitteena on luoda Trafiin riskiperusteinen toimintatapa, jossa resursse kohdistetaan niin, että pyritään minimoimaan koko Suomen liikennejärjestelmän riskit. Projekti taustalla on uusin tieto siitä, miten turvallisuus ja onnettomuudet syntyvät, ja miten turvallisuutta voi parhaiten yrittää hallita siinä monimutkaisessa sosioteknisessä järjestelmässä jossa mekin olemme osana toimijoiden ja liikenteen käyttäjien muodostamaa verkostoa, suomalaista yhteiskuntaa, Eurooppaa ja myös maailmanlaajuisia standardeja. Kaksivuotinen projekti kestää maaliskuuhun Trafissa on otettu käyttöön riskiarviointimenetelmät, joiden avulla saadaan tuntuma tapausten todelliseen onnettomuuspotentiaaliin. Samalla on tunnistettu niin sanotut turvallisuustekijät, eli ne tekijät, joiden varassa turvallinen toiminta on, sekä alettu seurata, kuinka ne toteutuvat eri tilanteissa. Esimerkiksi laivan pohjakosketuksen taustalla saattaa olla huono vireystila ja automaation hallinta sekä tilanteen pelastavana tekijänä aluksen rakenteen lujuus. Tarkastelemalla perinteisen analyysin lisäksi myös positiivisia turvallisen toiminnan edellytyksiä saadaan turvallisuuteen uusi näkökulma ja opitaan myös onnistumisista.

10 Artikkeli: Tiedosta toimenpiteisiin ja riskiperusteiseen toimintatapaan 2 of :00 Projektissa on myös kehitetty menetelmät, joilla Trafin asiantuntijat voivat yhdessä luoda tietys turvallisuusteemasta kokonaiskuvan yhdistämällä tietonsa. Näin voidaan määrittää kyseiseen teemaan liittyvät riskit ja suositella lupaavimpia parannusehdotuksia. Trafin sidosryhmiä on ollu mukana projektin eri vaiheissa ja ne tukevat projektia asiantuntemuksellaan. Kaikki projektin tulokset ennen kaikkea kehitettävät menetelmät ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä, j niitä julkistetaan jatkossa muun muassa Trafin nettisivuilla sekä esitellään eri tilaisuuksissa. Lisätietoa projektista. TAKAISIN UUTISKIRJEESEEN >>

11 Artikkeli: Muutokset vesikulkuneuvorekisteriin voi nyt tehdä sähköisesti 1 of :00 LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTON UUTISKIRJE JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS KOTISIVULLE LÄHETÄ KAVERILLE TILAA UUTISKIRJE PERUUTA TILAUS Muutokset vesikulkuneuvorekisteriin voi nyt tehdä sähköisesti Vesikulkuneuvojen rekisteröinti siirtyi maistraatilta Trafille 1. elokuuta alkaen. Uusi sähköinen palvelu viitoittaa tietä myös muiden kulkuneuvojen rekisteröinnille. Vesikulkuneuvojen rekisteröinnin muuttuminen sähköiseksi on ensimmäinen askel Trafin sähköisten palvelujen suunnitelmissa. Veneiden jälkeen sähköisiä palveluja on tarkoitus tarjota vähitellen myös muihin Trafin palveluihin. Aikanaan käyttäjä voi yhdellä tunnistautumisella järjestelmään hoitaa omia pätevyysasioita ja omien kulkuneuvojen rekisteröintiasioita aina lentokoneita myöten, jos nyt sattuu sellaisen omistamaan, kertoo Trafin kehityspäällikkö Pipsa Eklund. Tunnistautuminen sähköiseen palveluun tapahtuu pankkitunnuksilla. Palvelussa voi tarkastella esimerkiksi vesikulkuneuvojensa rekisteritietoja, ja venekauppojen yhteydessä omistajavaihdoksen voi tehdä palvelussa sähköisesti. Sähköinen omistajavaihdos on kymmene euroa kirjallista muutosta halvempi ja maksaa kaksikymmentä euroa. Hinnoittelulla haluamme kannustaa sähköisten palvelujen käyttöön, Eklund toteaa. Toinen vesikulkuneuvojen rekisteröintiin liittyvä muutos on rekisteröintitodistuksen muuttumine ajokorttimalliseksi. Myös vanhat maistraatin myöntämät paperitodistukset säilyvät voimassa, ei niitä tarvitse uusia. Uusi rekisteröintitodistus kestää pärskeitä ja sopii lompakkoon. Jatkossa rekisteröintitodistus on myös kansallisuustodistus, joten merten taakse veneily helpottuu, koska erillistä kansallisuustodistusta ei tarvitse hankkia, Eklund kertoo. Sopimusrekisteröinti kiinnostaa veneliikkeitä Uuden veneen rekisteröinti onnistuu jatkossa helpoiten veneliikkeessä tai muun sopimuskumppanin luona. Elokuun alusta alkaen kaikkien ehdot täyttävien tahojen, kuten venemyyjien ja muiden venetoimijoiden, on ollut mahdollista ryhtyä sopimusrekisteröijiksi, sillä Trafilla ei ole omia venerekisteröinnin palvelupisteitä. Sähköisen rekisteröinnin ohella Trafi vastaanottaa perinteisiä kirjeitse saapuvia rekisteröinti-ilmoituksia. Tällä hetkellä 30 yritystä on kiinnostunut sopimusrekisteröinnistä, ja tiedusteluja tulee jatkuvasti. Uskon että kiinnostus sopimusrekisteröintiin kasvaa, kunhan toiminta lähtee käyntiin Eklund arvioi.

12 Artikkeli: Muutokset vesikulkuneuvorekisteriin voi nyt tehdä sähköisesti 2 of :00 Kulunut kesä on ollut veneiden rekisteröintien suhteen hieman tavanomaista hiljaisempi. Veneiden rekisteröintitapahtumia on vuodessa keskimäärin , joista uusien veneiden rekisteröintejä on noin TAKAISIN UUTISKIRJEESEEN >>

13 Artikkeli: Lisää palvelua ja valinnan vapautta katsastukseen 1 of :01 LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTON UUTISKIRJE JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS KOTISIVULLE LÄHETÄ KAVERILLE TILAA UUTISKIRJE PERUUTA TILAUS Lisää palvelua ja valinnan vapautta katsastukseen Heinäkuun alussa voimaan tulleen uuden katsastuslain myötä ajoneuvojen katsastuksessa on siirrytty uuteen toimintamalliin. Uusi laki edistää yhden luukun periaatetta, jossa ajoneuvon voi huoltaa ja katsastaa samassa paikassa, mikäli huoltamo on hankkinut katsastustoimiluvan. Ensimmäiset korjaamokatsastajat aloittivat 1. heinäkuuta, jolloin myönnettiin uudet katsastusluvat. Myös ajoneuvotarvikkeiden ja varaosien myynti katsastusasemilla on nyt mahdollista. Katsastusmarkkinat muuttuvat hiljalleen, mutta toimiluparyntäystä ei ole tullut, koska lakimuutos ajoittui kesälomien aikaan. Oletamme, että monet yritykset aktivoituvat syksyn aikana, toteaa Trafin osastonjohtaja Janne Huhtamäki. Kokonaisuutena uudistus on mennyt hyvin, eikä se ole aiheuttanut markkinahäiriöitä, vaan lisännyt tervettä hintakilpailua, kuten oli tarkoituskin. Asiakkaan kannalta näkyvin muutos on se että katsastuksen reputtaneen ajoneuvon jälkitarkastuksen voi nyt tehdä missä vain, Huhtamä summaa. Laatuarvosanat palvelevat yrityksiä ja kuluttajia Osana lakiuudistusta Trafi on ottanut käyttöön katsastustoimipaikkojen laadunvalvontamallin, jossa jokaiselle katsastusasemalle on annettu laatuarvosana. Trafi julkaisee laatuarvosanat nettisivuillaan, joten kuluttajien on nyt mahdollista vertailla katsastuspaikkoja muutenkin kuin hinnan ja sijainnin perusteella. Laatuarvosanat päivitetään puolivuosittain. Laatuarvosanoilla palvellaan kuluttajia, mutta niitä käytetään myös Trafin valvonnan kohdentamiseksi. Pystymme nyt valvomaan katsastuksen laatua aiempaa paremmin, ja sitä kautta edistämään liikenneturvallisuutta. Läpinäkyvyyden lisäämistä on pidetty alalla hyvänä asiana, sillä laadukas toiminta on yrityksille myös markkinointivaltti, Huhtamäki kertoo. Suomessa on yli 400 katsastustoimipaikkaa, joiden laatuarvosanat löytyvät Trafin nettisivuilta.

14 Artikkeli: Lisää palvelua ja valinnan vapautta katsastukseen 2 of :01 TAKAISIN UUTISKIRJEESEEN >>

Lennonvarmistus tehostuu ja etäohjattavat ilma-alukset lisääntyvät ilmatilassa

Lennonvarmistus tehostuu ja etäohjattavat ilma-alukset lisääntyvät ilmatilassa Trafin uutiskirje 2/2014 http://www.anpdm.com/newsletter/1461895/424b5c43774246594271 1 of 2 14.10.2014 10:40 TRAFIN UUTISKIRJE JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS KOTISIVULLE LÄHETÄ KAVERILLE

Lisätiedot

Liikenteen tila 2013

Liikenteen tila 2013 Liikenteen tila 2013 2 Liikenteen tila Kuva: Mika Huisman Kannen kuvat: Mika Huisman ja Shutterstock Liikenteen tila 3 Liikennejärjestelmän näkökulmasta katsottuna suomalainen liikenneturvallisuus on parantunut

Lisätiedot

Tiedosta on tullut viides liikennemuoto

Tiedosta on tullut viides liikennemuoto Trafin uutiskirje 3/2014: Älyliikenne http://www.anpdm.com/newsletter/1519674/424b5c43774246594271 1 of 2 14.10.2014 10:29 TRAFIN UUTISKIRJE JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS KOTISIVULLE

Lisätiedot

Liikenteen murros ja digitalisaatio

Liikenteen murros ja digitalisaatio Liikenteen murros ja digitalisaatio Think Tank Liikenteen murros ja digitalisaatio 04 ESIPUHE 24 MIKÄ RAJOITTAA? 05 THINK TANK JÄSENET 26 KUKA TUOTTAA PALVELUT? 06 LIIKENTEEN MURROKSET 28 VERKKOKAPASITEETTI

Lisätiedot

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle N:O 02 SOLITA THINK TANKIN LOPPURAPORTTI 2 SYYSKUU 2014 04 06 08 16 ESIPUHE THINK TANK -RYHMÄN JÄSENET JULKISHALLINTO JA DIGITALISAATIO MISSÄ MENNÄÄN VUONNA 2014 Julkishallintoa leimaa tehottomuus ja yhteistyön

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Sijainti yhdistää Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

haastoiuudet mobiiliratkaisut Digitalisoidaan kaikki mahdollinen mobiiliratkaisut digitalisoidaan Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi

haastoiuudet mobiiliratkaisut Digitalisoidaan kaikki mahdollinen mobiiliratkaisut digitalisoidaan Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi RATKAISU CGI:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 01.2015 Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi s. 16 Harri Karjalainen Robert Robert Andersson Andersson Hanna Hanna Nikkilä Nikkilä L&T L&T haastoi haastoiuudet

Lisätiedot

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama v Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriö t yö- ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö sitra liikennevirasto trafi tivit oy rym oy v a l l a n

Lisätiedot

4/2012. Uusi liikennepolitiikka kasvattaa maailman fiksuinta osaamista. Liikennejärjestelmä on enemmän kuin osiensa summa

4/2012. Uusi liikennepolitiikka kasvattaa maailman fiksuinta osaamista. Liikennejärjestelmä on enemmän kuin osiensa summa 4/2012 4/2012 2 Uusi liikennepolitiikka kasvattaa maailman fiksuinta osaamista 51 Liikennejärjestelmä on enemmän kuin osiensa summa 4 7 8 11 Rakennammeko menneisyyden yhteiskuntaa? Alan osaamista kehitetään

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Vaikuttavin opinnäytetyökilpailu s. 11 Ilmoittaudu laivaseminaariin Tietotyö+1

Vaikuttavin opinnäytetyökilpailu s. 11 Ilmoittaudu laivaseminaariin Tietotyö+1 TIETOJÄRJESTELMÄTYÖN ASIANTUNTIJA Nro 2/2014 Sytyke ry:n jäsenlehti MONITOIMITTAJAPROJEKTIT KOKONAISARKKITEHTUURI Kokonaisarkkitehtuuri käyttöön julkishallinnossa s. 16 Systemaattinen innovointi s. 12

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu?

Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu? Yritysstrategiafoorumi Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu? Raportti johdolle sekä liiketoimintaosaamisen koulutuksen ja tutkimuksen uudistajille Yritysstrategiafoorumi Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu?

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE JULKINEN ICT

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE JULKINEN ICT ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Pilvipalvelut Suomessa Keveyden ohella kustannussäästöjä Aki Siponen: Tietoturva kehittyy vauhdilla Hyvästit jonoille Puhelinpalvelu

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

Kumppanuus Monitilaympäristö

Kumppanuus Monitilaympäristö Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti Erikoisnumero 2012 Tilatiedot Toimitila-asiantuntija Kumppanuus Monitilaympäristö Strateginen toimitilajohtaminen Lisäarvo Konseptointi Asiantuntijapalvelut Muuntojoustavuus

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Circle Microsoft Circle Magazine nro 1/2012 Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Atea: Työtä yhdessä erillään Suomi tarvitsee lisää pelle pelottomia Windows Phone on yrityksille houkutteleva mahdollisuus

Lisätiedot

Rakentamisen energiatulevaisuus

Rakentamisen energiatulevaisuus Rakentamisen energiatulevaisuus Sitran raportteja 8 4 Rakentamisen energiatulevaisuus Seppo Junnila (toim.) Sitra Helsinki 3 Sitran raportteja 84 Taitto: Sisko Honkala Kannen kuva: Shutterstock ISBN 978-951-563-663-8

Lisätiedot

JULKINEN ICT JULKISET PALVELUT TULEE TUOTTAA TEHOKKAAMMIN HAITIA

JULKINEN ICT JULKISET PALVELUT TULEE TUOTTAA TEHOKKAAMMIN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Terveyttä tiedosta ja tekniikasta Tietotekniikan avulla kohti parempaa terveydenhuoltoa Kaupungin puhelinjärjestelmä Case Varkaus:

Lisätiedot

MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents

MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents 1. Käytetty luokittelukehikko ja määrät luokittain... 2 2. Ideointi ja palvelukehitys... 3 3. Tuotanto... 7 4. Asiakkaan kohtaaminen...

Lisätiedot

Digitalisaatio KASVUN veturina

Digitalisaatio KASVUN veturina RATKAISU CGI:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 02.2015 Digitalisaatio KASVUN veturina s. 10 Anne Neimala Kela digitalisoi palvelujaan Olli-Pekka Ahonen Stora Enson emetsä palvelee Jukka Ylitalo Matkahuolto

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot