LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014"

Transkriptio

1 LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Luonnon- ja ympäristönsuojelu 2.1. Ilmastonmuutos torjuttava nyt EKOenergia Negawatti-hanke 2.2. Metsät ja suot 2.3. Kaivokset 2.4. Muut aiheet Vaalien kautta parempi maailma Ympäristörikokset Vedet ja kalat Saimaannorppa Muut lajit Luontosuhdetta ja luonnonsuojelun tietopohjaa rakentamaan Lähialueyhteistyö Kehitysyhteistyö Vapaaehtoistoiminta 3. Viestintä ja markkinointi 3.1. Verkkoviestintä 3.2. Tiedotus ja mediayhteistyö 3.3. Liiton varainhankintaa vahvistetaan 3.4. Informaatioteknologia 3.5. Suomen Luonto 4. Talous ja hallinto 4.1. Suomen luonnonsuojeluliitto 4.2. Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy 4.3. Ilmari Räsäsen säätiö 4.4. Suomen Luonnonsuojelun Säätiö 5. Tapahtumakalenteri 1

2 1. Johdanto Vuosi 2014 merkitsee suuria muutoksia Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaan. Liiton keskustoimisto muuttanee uusiin toimitiloihin ja sen lehti- ja jäsenrekisterijärjestelmä vaihtuu. Lisäksi järjestössä vahvistetaan yhteistä brändinäkyvyyttä, ja sen jäsenhankintaa tehostetaan. Toimintavuonna järjestetään EU-parlamenttivaalit sekä vietetään kansainvälistä Suomenlahtivuotta. Liiton toiminnassa korostuvat erityisesti energia- ja ilmastoasiat, arktisen luonnon ja vesistöjen suojelu sekä ympäristörikosten torjunta. Sähköistä viestintää ja varainhankintaa kehitetään määrätietoisesti. Tavoitteena on että liiton jäsenmäärän hienoinen lasku saadaan toimintavuonna pysähtymään. 2. Luonnon- ja ympäristönsuojelu Liitto vaikuttaa lajien, luontotyyppien, ekologisten verkostojen ja ekosysteemipalvelujen suojeluun. Näitä tavoitteita toteutetaan puolustamalla valtakunnallisen, alueellisen ja kunnallisen ympäristöhallinnon voimavaroja ja itsenäisyyttä sekä vaikuttamalla lainsäädäntöön, budjettiin ja EU-rahastoihin, strategioihin, ohjelmiin sekä ympäristörikosten selvittämiseen. Edunvalvontatyön keinoja ovat mm. aktiivinen tiedottaminen, aloitteet ja kannanotot, työryhmät, kuulemiset sekä päättäjien ja lainvalmistelijoiden tapaamiset. EU-työtä tehdään kansallisesta näkökulmasta yhdessä EEB:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. Kaavoituksesta, ympäristövaikutusten arvioinneista (YVA) ja lupamenettelyistä annetaan piireille ja yhdistyksille neuvontaa ja koulutusta. Vuoden aikana luonnon kannalta merkittävimmät lainsäädäntöhankkeet ovat ympäristönsuojelulaki, luonnonsuojelulaki, kalastuslaki, maastoliikennelaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä metsähallituslaki. EU:n osalta liitto vaikuttaa Suomen kantoihin erityisesti yva-direktiivin uudistuksessa sekä vieraslajeja, ekologista kompensaatiota ja ympäristötarkastuksia koskevien säädösten kehittämisessä. Liitto seuraa EU-rahastojen ratkaisuja, komission aloitteita vihreästä infrastruktuurista ja ekosysteemipalvelujen kartoittamisesta sekä mahdollisia maaperä- ja osallistumisoikeusdirektiivejä yhdessä EEB:n kanssa. Liitto jatkaa tiedottamista haitallisista tuista, jotta ne poistettaisiin ja niiden sijaan voitaisiin tukea ympäristötöitä. Liitto kertoo budjettivaikuttamisessa myös suojelun hyödyistä. Liiton tavoitteena on säilyttää reaktioherkkyys ennakoimattomien luonnonsuojeluhaasteiden varalta. Sen myötä teemavuosista luovutaan. Vuoden 2014 painopisteet ovat: 1) Ilmastonmuutos vaatii määrätietoisia toimia Vuosina tehdään ratkaisevia päätöksiä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Luonnonsuojeluliitto vaikuttaa kansainväliseen ilmastopolitiikkaan Suomen ja EU:n kantojen kautta sekä edistää uusiutuvia energiamuotoja EKOenergia-hankkeessa ja asumisen 2

3 energiatehokkuutta Negawatti-hankkeessa. 2) Soidensuojelussa toimeenpanon aika Vuonna 2014 tehdään valtakunnallisen soidensuojeluohjelman maastotöitä. Tavoitteena on mahdollisimman laaja, ainakin hehtaarin laajuinen soidensuojeluohjelma. Soiden - sekä puustoisten että avosoiden - pelastaminen on tarpeen sekä luonnon monimuotoisuuden ja kauneuden säilyttämiseksi, vesistöjen suojelemiseksi että ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Työhön haetaan aktiivisesti tukea kansalaisilta. Heitä innostetaan myös mukaan toimintaan. 3) Tolkkua kaivostoimintaan Kaivostoiminta laajentuu Suomessa voimakkaasti. Se uhkaa toteutuessaan monia suojelualueita ja luonnonvaraisia kohteita. Kaivostoiminnan hillitseminen ja ympäristövaikutusten ehkäiseminen on yksi liiton päätavoitteista. Kaivostoiminnassa kiinnitetään huomiota myös Etelä-Suomen louhoksiin ja arktisten alueiden luonnonvarojen etsintään. 4) Näkymätön lainsäädäntötyö näkyväksi Merkittävä osa Luonnonsuojeluliiton luonnonsuojeluvoitoista saavutetaan vaikuttamalla lainsäädännön valmisteluun ja päätöksentekoon. Vuoden 2014 tavoitteena on popularisoida ja tehdä tämä työ näkyväksi. Vaikuttamistyötä tehdään liiton kaikilla tasoilla Ilmastonmuutos torjuttava nyt Vuosina käydään ratkaisevat neuvottelut kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi. Samaan aikaan Suomessa on valmisteilla ilmastotiekartta vuoteen 2050 saakka, jossa pitäisi hahmottaa miten kotimaassa saavutetaan 80 prosentin päästövähennys määräaikaan mennessä. Vuoden 2014 aikana rakennetaan vahvaa verkostoa ja laaditaan askelmerkit, joiden avulla Suomi osallistuu aktiivisesti uuden ilmastosopimuksen aikaansaamiseen vuonna 2015 Pariisissa. Liitto jatkaa kansainvälisen EKOenergia-hankkeen edistämistä työ- ja elinkeinoministeriön avustuksella. Liitto hakee hankkeelle ulkopuolista rahoitusta myös IEE-rahoitusohjelman 3 ja Pohjoismaisen ministerineuvoston kautta. Liitto jatkaa aktiivista turvepoliittista vaikuttamista sekä rakennusten energiatehokkuuslain toteutumisen seurantaa. Joulukuussa 2013 päättymässä olevalle Negawatti-hankkeelle haetaan jatkorahoitusta EKOenergia Vuoden 2013 aikana suomalainen Ekoenergia muuttui kansainväliseksi EKOenergia-merkiksi. Vuosi 2014 merkitsee suurta askelta sähkön ympäristömerkin kehityksessä: kaikki suomalaiset Ekoenergian myyjät aloittavat kansainvälisen EKOenergian kriteerit täyttävän sähkön myynnin. - EKOenergia-merkityn sähkön myyjien määrä kasvaa tasaisesti eri puolilla Eurooppaa. 3

4 EKOenergian suurimmat haasteet liittyvät rahoitukseen: - Vuonna 2013 EU:n komissiolle jätetyn IEE-rahoitushakemuksen (Intelligent Energy Europe) kohtalo selviää vuoden 2013 lopussa. Jos hakemus menee läpi, EKOenergian sihteeristö saa rahoituksen avulla kokopäiväisen työntekijän 30 kuukaudeksi. Lisäksi hanke työllistäisi Suomen ulkopuolella kahdeksan henkeä kokopäiväisesti. - TEM:n vuosille myöntämässä vuosittaisessa euron avustuksessa on optio vuodelle Tuen saaminen selviää syksyllä Moni uusi sähkönmyyjä aloittaa EKOenergian myynnin, mutta myynnin aloitusajankohta ja kansainvälinen menekki ovat toistaiseksi arvoituksia. Tavoitteena on että toimintavuoden päättyessä - EKOenergiaa myydään vähintään 3 TWh kymmenessä eri maassa; - Ympäristörahastoon tilitetään varoja vähintään euroa vesivoiman ympäristöhaittoja korjaaviin hankkeisiin; - Ilmastorahastoon tilitetään varoja vähintään euroa uuden uusiutuvan energiantuotannon ja päästövähennysten toteuttamiseen; sekä - EKOenergia-hanke saavuttaa tilanteen, jossa se rahoittaa itse toimintansa. Lisäksi EKOenergia järjestää seminaarin sähkön ympäristömerkinnästä Saksan Frankfurtissa RECS Market Meeting -tapahtuman kynnyksellä. Vapaaehtoiset ja harjoittelijat EKOenergian sihteeristö tarjoaa vapaaehtoisille ja harjoittelijoille kiinnostavia tehtäviä kansainvälisen ympäristönsuojelun ja uusiutuvan energian edistämisen parissa. Tavoitteena on työllistää kaksi EU:n EVS-vapaaehtoista toimintavuoden aikana. EKOenergian sihteeristö työllistää enintään kolmea harjoittelijaa samanaikaisesti Negawatti-hanke Luonnonsuojeluliitto pyrkii varmistamaan Negawatti-hankkeen jatkorahoituksen Suot ja metsät Soiden osalta painopisteenä on mahdollisimman laajan, ainakin hehtaarin soiden suojeluohjelman aikaansaaminen. Liitto tekee aloitteita suojelualueista ja valvoo että myös valtion soita käytetään ohjelmassa laajasti. Liitto nostaa tarvittaessa esille ohjelmasta ulkopuolelle jäämässä olevia, valtakunnallisesti arvokkaita kohteita yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Lisäksi pyritään varmistamaan että muut soiden ja kestävän käytön periaatepäätöksessä mainitut valtion maita koskevat toimenpide-esitykset toteutetaan asianmukaisella tavalla. Turpeen kaivuun lopettamiseen tähtäävää työtä jatketaan. Suon kunnostusojitus aiheuttaa uuden piikin vesistökuormitukseen. Liiton tavoitteena on 4

5 kyseenalaistaa kunnostusojitusten järkevyyttä. Jos suo ei ole ojituksen seurauksena muuttunut metsäksi, ojitus on ollut kannattamaton. Sen sijaan jos se on muuttunut metsäksi, ojitusta ei tarvita. Metsäojituskysymyksiin vaikuttaminen tarjoaa liitolle mahdollisuuden laajentaa toimijakuntaansa järvien ja virtavesien tilasta huolestuneisiin kansalaisiin. Metsätoiminnan tavoitteena on tuoda toimintavuonna esille avohakkuiden ja kunnostusojitusten haitat luonnon monimuotoisuudelle, maaperälle, vesistöille, maisemalle ja virkistyskäytölle. Avohakkuiden vastustustoiminnassa nostetaan kärkeen vesistövaikutukset. Uusia monimuotoisuushaittoja aiheuttavat myös avohakkuiden yhteydessä tehtävät hakkuutähteiden korjuu ja kantojen nostot, joiden vaikutuksista esimerkiksi maaperään tiedetään vielä varsin vähän. Tutkimusten mukaan avohakkuita vastustetaan kansalaisten keskuudessa laajasti. Monia avohakkuiden ympäristöhaittoja on kampanjallisesti varsin yksinkertaista havainnollistaa siksi, että ne ovat kaikkien nähtävissä lähes kaikkialla Suomessa. Metso-ohjelman seurantatyötä jatketaan. Uusien suojeluesityskohteiden tuottamista jatketaan mahdollisuuksien mukaan. Vanhojen esityskohteiden säilyminen pyritään varmistamaan ja vaikuttamaan siihen, että kohteet saadaan pysyvään suojeluun Kaivokset Kaivostoiminta on voimakkaasti laajentumassa. Se uhkaa toteutuessaan monia suojelualueita ja luonnonvaraisia kohteita. Kaivostoiminnan hillitseminen ja ympäristövaikutusten ehkäiseminen ei onnistu yksin liiton voimin. Se edellyttää laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Liitto tukee järjestökentän kaivoskriittistä toimintaa eri puolilla Suomea. Liiton näkyvyys kaivostoimintavaikuttajana säilyy korkeana. Kaivoshankkeiden seurantaa vahvistetaan lisäämällä sitä koskevaa tiedotusta ja vaikuttamista. Kaivoshankkeiden epäkohtiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta vältytään Talvivaaran kaltaisilta ympäristökatastrofeilta. Liitto hakee rahoitusta kaivoskysymyksen syventämiseen ja vaikuttamistyön laajentamiseen. Tarkoituksena on tarjota enemmän välineitä paikalliselle kaivosvaikuttamiselle. Arktiset alueet ovat nousseet tärkeiksi valtioiden ja yritysten pyrkiessä varmistamaan luonnonvarojen kulutuksen nykyisellä kestämättömällä tasolla. Luonnonsuojeluliitto pyrkii vuonna 2014 vahvistamaan osallistumistaan arktisesta alueesta ja sen luonnonvaroista käytävään keskusteluun. Tätä varten haetaan ministeriöiltä ja säätiöiltä kotimaassa ja ulkomailla rahoitusta liiton arktisen toiminnan tukemiseksi. Teemoja ovat luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja luonnonvarojen hyödyntämisen kestävyys Muut aiheet Vaalien kautta parempi maailma Liitto osallistuu toukokuun EU-parlamenttivaalien vaikuttamistyöhön osana EEB:n kampanjaa. 5

6 Kotimaassa vaalikampanjan kärkiaiheet ovat vasta muotoutumassa. EU:ssa on parhaillaan menossa yva-direktiivin loppurutistus. Vieraslajikeskustelu käy ensi vuonna kuumana. Myös Green infra -selonteko saattaa tulla käsiteltäväksi ja maaperädirektiivi voi lähteä liikkeelle, jos EU:n 7. ympäristötoimintaohjelma etenee suunnitellusti. Lisäksi EU:n raaka-ainestrategian kysymykset voivat kytkeytyä kaivoskysymykseen. Eduskuntavaalit pidetään toukokuussa Puolueet ja ministeriöt valmistelevat tavoitteitaan uutta hallitusohjelmaa varten. Liitto toimittaa niille omat hallitusohjelmaesityksensä kevään 2014 kuluessa Ympäristörikokset Ympäristörikosten vastaista toimintaa jatketaan tehostamalla liiton jäsenten ja muiden asiasta kiinnostuneiden koulutusta. Tavoitteena on tehdä tästä työstä pysyvä toimintatapa yhdistyksiin ja piireihin. Kun ympäristörikoksista kiinnijäämisen riski kasvaa, rikokset kyetään ehkäisemään ennalta. Yhdistysten ja piirien toimintaa ympäristörikosten paljastamisessa tuetaan tuomalla asioita yleiseen tietoisuuteen liiton julkaisujen (SLL:n verkkosivut, Luonnonsuojelija-lehti, Suomen Luonto) kautta Vedet ja kalat Vuosi 2014 on kansainvälinen Suomenlahti-vuosi, joka koskee valuma-alueensa kautta lähes koko Etelä-Suomea. Vuosi on merkittävä myös EU:n vesiensuojeluvaatimusten saavuttamisessa. Vuonna 2015 pitää saavuttaa pinta-, pohja- ja rannikkovesien sekä vuonna 2020 Itämeren ekologisesti hyvä tila. Valtaosa Suomen joista ja puolet rannikkovesistä ei ole nyt hyvässä tilassa. Tavoitteiden saavuttamiseksi liitto ja piirit osallistuvat vesienhoitosuunnitelmien, tulvariskien hallintasuunnitelmien ja Suomen merenhoitosuunnitelman laatimiseen. Paikallistasolla kiinnitetään huomiota erityisesti vesiin, joiden tila on joko heikentynyt tai jo valmiiksi huono. Suomenlahti-vuonna liitto vaikuttaa Suomenlahteen rajoittuvien merikansallispuistojen tarkasteluun (esimerkiksi Porkkalan kansallispuiston perustaminen). Lisäksi se hakee rahaa hankkeeseen, jolla voitaisiin kartoittaa ja esitellä rannikon uhanalaisia luontotyyppejä. Hanke tukisi liiton tavoitetta säästää jäljellä olevat vapaat rannat rakentamiselta ja edistää merialueiden suunnittelua. Rehevöitymisen pääkysymys on maatalous. Liitto vaikuttaa maatalouden tukien ehtojen viimeistelyyn vuosille Liitto valmistelee seuraavaa hallitusohjelmaa varten myös vesilain uudistusta, jolla yhtiöt velvoitetaan kalateihin ja ekologiseen virtaamaan. Rehevöitymiseen vaikutetaan maatalouden vesiensuojelun lisäksi vaikuttamalla haitallisten ruoppausten, ojitusten, perkausten ja muun kuormittavan maankäytön vähentämiseen. Liitto 6

7 korostaa myös kosteikkojen ja pienvesien merkitystä. Vesiluonnon suojeluun vaikutetaan työryhmissä, jotka käsittelevät esimerkiksi hylkeitä, merimetsoja ja vieraslajeja ja vaelluskaloja. Liitto, piirit ja yhdistykset seuraavat rantakaavoja, väylä-, tuulivoima- ja siltahankkeita. Lisäksi ne järjestävät koulutustilaisuuksia, tempauksia, retkiä sekä pienvesien kartoituksia ja kunnostuksia. Liitto osallistuu mm. Helsingin ja Turun kaupunkien Itämeri-haasteeseen, Pro Saaristomeri -yhteistyöhön, Saaristomeren suojelurahaston, Coalition Clean Balticin (CCB) työhön sekä Fisheries Secretariatin ja OCEAN2012:n hankkeisiin Saimaannorppa Saimaannorppa LIFE -hanke käynnistyi syksyllä 2013 ja kestää viisi vuotta. Vuonna 2014 siihen sisältyy muun muassa seuraavia toimenpiteitä: - Vaihda verkot katiskaan -tapahtuman järjestäminen keväällä Lasten Saimaa- ja norppa-aiheinen leiri yhteistyössä Luonto-Liiton Savo-Karjalan luontopiirin kanssa - Norppa-ympäristökasvatusyhteistyö kurkijokelaisten kanssa - Kesänorppa-lähettiläiden työskentely Saimaan alueen kesätapahtumissa - Savonlinnan kesätori - Yleisötilaisuuden ja kuntapäättäjä-tapahtuman järjestäminen - Yhteistyö muiden Saimaannorppa LIFE-kumppaneiden kanssa Muuta SLL:n saimaannorpan suojelutyötä tehdään vaikuttamalla lainsäädäntöön ja valtakunnalliseen norpan suojelun strategiatyöhön. Luonnonsuojeluliitolla on edustaja sekä MMM:n että YM:n saimaannorppatyön seurantaryhmissä. Samalla osallistutaan yleisestikin käytävään norppakeskusteluun mm. tutkijoiden ja viranomaisten kanssa, julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa. Liitto reagoi mm. saimaannorpan pesimätuloksiin, kalanpyydyskuolemiin ja muuhun norppaan liittyvään uutisointiin ja sattumuksiin. Vaikuttamistyö perustuu liiton omaan saimaannorpan suojelustrategiaan, jota päivitetään tarvittaessa. Etelä-Karjalan osuuskaupan kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu Kalasta oikein katiskalla -kampanjalla. Kampanjan aikana tehdään nielurajoittimia, joita jaetaan Saimaan alueen kalastajille tiedotuksen kera Muut lajit Liitto jatkaa aktiivista toimintaansa suurpetojen ja vaelluskalojen suojelemiseksi sekä haitallisten vieraslajien torjumiseksi. Liitto osallistuu aloitteellisesti lajisuojelun toimintaohjelmaan sekä lausuu EU:lle Suomen lintu- ja luontodirektiivin toteuttamisen arviointiraporteista ( ) tuoden julki virheelliset raportoinnit. Luonnonsuojelulain lajiensuojelun painoarvoa pyritään vahvistamaan. 7

8 Luontosuhdetta ja luonnonsuojelun tietopohjaa rakentamaan Luonnonsuojeluliiton tavoitteena on herättää kaikenikäiset kansalaiset iloitsemaan luonnosta ja suojelemaan sitä. Liitto auttaa kouluja ja päiväkoteja säilyttämään lähiluontoaan opetus- ja retkeilykohteina sekä perustamaan kouluihin luontokerhoja yhdessä Luonto-Liiton kanssa. Koulumetsähankkeen (www.sll.fi/koulumetsa) koostamaa Koulumetsäopasta levitetään ja koulumetsän ideaa jalkautetaan. Liiton teemoja tukevaa ympäristökasvatustoimintaa kehitetään yhteistyössä liiton ympäristökasvatustoimikunnan sekä liiton aktiivien ja asiantuntijoiden kanssa. Liitto valistaa kansalaisia ja päättäjiä uhanalaisen luonnon ja lajien suojelemiseksi materiaalia julkaisemalla (mm. metsät, suot ja ilmasto) tai erillishankkein (ks. saimaannorppa). Samaan aikaan koulujen opetussuunnitelmaa ollaan uudistamassa, jolloin ympäristökasvatus saattaa nousta valtakunnallisen opetustoimen uudeksi painopistealueeksi. Ympäristökasvatus sisällytetään liiton teemapäiviä koskevaan viestintään Lähialueyhteistyö Liitto käynnistää Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoituksella kaksivuotisen hankkeen Viron, Venäjän Karjalan ja Ruotsin luonnonsuojelujärjestöjen kanssa suojelualueiden hoidon ja käytön kehittämiseksi. Suomesta valitaan kaksi kohdealuetta, joiden suojelun toteutukseen kaivataan muutosta. Näille alueille laaditaan inventointien pohjalta vaihtoehtoiset suunnitelmat. Yhteishankkeen avulla pyritään parantamaan kaikkien mukana olevien järjestöjen kykyä edistää mm. Natura-alueiden suojelua. Hanke toteutetaan GIS-pohjaisena, mikä lisää myös järjestöjen paikkatieto-osaamista Kehitysyhteistyö Madagaskarilla toteutettava Manondroala-metsiensuojeluhanke jatkuu ulkoministeriön ja Finnairin tuella vuoden 2014 loppuun saakka. Tavoitteena on saada valmiiksi kartta itäisen sademetsävyöhykkeen metsistä, vahvistaa ja kestävöittää yhteistyöverkostoa sekä jatkaa metsitystyötä. Suomessa pyritään lisäämään keskustelua trooppisten metsien ennallistamisesta sekä suojelu- ja kehitysyhteistyön vaikuttavuudesta. Liitto osallistuu aktiivisesti myös Siemenpuu-säätiön työhön trooppisten metsien suojelun, ruohonjuuritason kansalaisliikkeiden tukemisen sekä kohtuutalouden tarkemman sisällön määrittelyn keinoin. Liitto hakee Madagaskar-hankkeelle uutta UM:n hanketukea vuosille Lisäksi liitto hakee rahoitusta uuteen kosteikkohankkeeseen yhdessä paikallisen kumppanijärjestön kanssa. Hankkeen tavoitteena olisi sikäläisen Ramsar-kosteikon suojelu ja ennallistaminen Vapaaehtoistoiminta 8

9 Vapaaehtoistyön koordinaattori organisoi toimintavuoden aikana neljä vapaaehtoistoiminnan koulutustilaisuutta asiasta kiinnostuneille paikallistoimijoille. Koulutuksen tavoitteena on luoda edellytykset uusien vapaaehtoisten mukaan ottamiseen kertomalla vapaaehtoistoiminnan perusasioista: miten luodaan selkeitä vapaaehtoistehtäviä ja perehdytetään vapaaehtoiset niihin. Paikallistoimijoille tarjotaan valmiudet hyödyntää suoraan esimerkiksi vapaaehtoispankin kautta löytyvien henkilöiden osaamista ilman vapaaehtoistyön koordinaattorin ohjausta. Kaikissa koulutuksissa on vahvasti läsnä myös jäsenhankinta sekä yhtenäisen brändin merkitys vapaaehtoistoiminnalle ja jäsenhankinnalle. Toimintaryhmiä käynnistetään ja liiton organisaatiorakennetta muutetaan nykyistä joustavammaksi. Halukkaiden yhdistysten tulisi voida liittyä liiton toimintaan, jos ne sitä haluavat. Luonnonsuojeluliiton puheenjohtajan vetämä rakennepilottityöryhmä kokeilee erilaisia tapoja ottaa ulkopuolisia yhdistyksiä osaksi liittoa ja laatii toimintaohjeen siitä, miten tällaisissa tapauksissa jatkossa menetellään. Ryhmä luo myös ohjeen toimintaryhmien muodostamisesta ja niitä koskevista säännöistä. Vapaaehtoispankki jalkautetaan ja sitä varten luodaan toimiva hakusanajärjestelmä. Yhdistysnettiin tuotetaan asiasisältöä brändin merkityksestä. Järjestövastaava esittelee vuonna 2013 tehdyn bränditutkimuksen tuloksia. Lisäksi asiaa käsitellään vapaaehtoistoimintakoulutuksissa. Tavoitteena on kannustaa paikallisyhdistyksiä hyödyntämään toiminnassaan yhtenäistä ilmettä kaikkien eduksi. 3. Viestintä ja markkinointi Viestinnän toiminta painottuu seuraaviin osa-alueisiin: - jäsenlehti Luonnonsuojelijan uudistamiseen, aikakauslehti Suomen Luonnon laadun ja markkina-aseman vahvistamiseen sekä liiton tarkoitusperiä edistävien sähköisten uutiskirjeiden kehittämiseen; - Norppalogon uudistamiseen ja yhteisen visuaalisen ilmeen omaksumiseen liiton eri tasoilla; sekä - Viestinnän varainhankintaan, jota laajennetaan määrätietoisesti. Viestintä- ja markkinointiyksikkö suunnittelee, toteuttaa ja seuraa liiton viestintää, jäsen- ja varainhankintaa sekä tukee järjestön vaikuttamistyötä. Lisäksi yksikkö vastaa liiton tietoteknisistä ratkaisuista. Liiton jäsenten ja tukijoiden hankinta on viestintä- ja markkinointiyksikön keskeistä työtä, johon pyritään innostamaan koko liittoa - niin piirejä ja yhdistyksiä kuin yksittäisiä jäseniä. Samalla pyritään parantamaan tätä tukevan rekisteritiedon käyttöä. Viestintäyksikkö vaalii liiton norppabrändiä, joka yhdistää liittoa sen eri tasoilla sekä auttaa 9

10 erottumaan luotettavana ja asiantuntevana kansalaisjärjestönä. Norppalogoon kiteytynyttä liiton brändiä tehdään tunnetuksi omassa toiminnassa ja yhteistyökumppaneiden tuella. Liitto vahvistaa kansallisen organisaation ja yhtenäisen brändin tunnettuutta kaikilla toiminnan tasolla. Konserniajattelua jalkautetaan SLL:n piireihin ja paikallisyhdistyksiin sekä Luonto-Liittoon, Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy:hyn, Suomen Luonnonsuojelun Säätiöön ja Suomen Luonto -lehteen. Liiton kustantama aikakauslehti Suomen Luonto, uudistunut jäsenlehti Luonnonsuojelija sekä verkkoviestintä, sosiaalinen media ja mediatiedottaminen ovat keskeisiä viestintäkanavia ja - keinoja. Järjestön yhtenäistä visuaalista ilmettä, nimien ja logojen käyttöä koskevaa uudistusta edistetään Verkkoviestintä Verkon eri kanaviin suunnattuun sisällöntuotantoon panostetaan suunnitelmallisesti. Lisäksi etsitään uusia tapoja hyödyntää vuorovaikutteisuutta verkkoviestinnässä, muun muassa sosiaalisen median avulla sekä ulkoisten verkkosivujen ja Yhdistysnetin palveluita parantamalla. Sosiaalisen median käyttöä jäsen- ja varainhankinnassa sekä tiedotuskäytössä kehitetään aiempien kokemusten pohjalta. Tavoitteena on laajentaa liiton työntekijöiden mahdollisuuksia hyödyntää sosiaalista mediaa työssään. Myös paikallista some-työtä tuetaan. Sähköistä uutiskirjetarjontaa laajennetaan. Kuukausitukijoista huolehditaan neljä kertaa vuodessa ilmestyvällä uutiskirjeellä. Kertalahjoittajia kontaktoidaan uutiskirjeillä muutamia kertoja vuodessa. Sen lisäksi jäsenille aletaan lähettää uutiskirjeitä säännöllisesti jäsenlehden ilmestymisaikojen välillä. Harkitaan uutiskirjeen toteuttamista myös yritysyhteistyökumppaneille. Ulkoisten verkkosivujen osalta painopisteenä on sisällöntuotannon koordinointi sekä ylläpitäjien koulutus. Alueellisen verkkotyön tueksi tarjotaan kattavaa ohjeistusta Yhdistysnetissä sekä koulutuksia. Keskustoimiston verkkoviestintä tukee myös paikallistoiminnan näkyvyyttä liiton viestintäkanavissa. Intraa kehitetään vastaamaan sisäisen viestinnän tarpeita. Liiton eri verkkosivustojen synergiaa parannetaan, samoin markkinointiyhteistyötä eri Facebook-sivustoilla. Ikkunasuomenluontoon.fi -verkkosivusto uudistuu kuva - ja havaintopainotteiseksi sivustoksi, joka on ulkoasultaan raikas ja kutsuu mukaan uusia luontokuvien ystäviä Tiedotus ja mediayhteistyö Ulkoinen tiedotus on yksi liiton viestinnän keskeisistä toimintamuodoista. Tiedottajan toimenkuvan perustaminen mahdollistaa entistä suunnitelmallisempaa tiedottamista, mediakontaktointia ja paikallistiedottamisen tukemista. Tiedotustilaisuuksia järjestetään harkiten. Liitto seuraa jatkuvasti tiedotuksen onnistumista erillisten mittareiden tuella. 10

11 Liitto osallistuu ympäristöteemaiselle Porin Suomi-Areenalle heinäkuussa. Järjestelyissä tehdään yhteistyötä Satakunnan piirin kanssa Liiton varainhankintaa vahvistetaan Jäsen- ja tukijahankinta Jäsenyyttä ja tukijuutta vahvistetaan edelleen. Luonnonsuojeluliiton jäsenmäärä on laskenut parin viime vuoden ajan. Vuoden 2014 aikana hankitaan 2000 uutta jäsentä ja tukijaa. Jäsenmäärän lasku on saatu hidastumaan ja nyt tavoitteena on, että jäsenmäärän lasku saadaan pysähtymään ja tulevina vuosina jälleen kasvamaan. Ostopalveluna toteutettua telemarkkinointia tehostetaan ja lisätään. Myös uusia kohderyhmiä hankitaan ja heille suunnataan jäsenhankintakampanjoita telemarkkinoinnilla. Paikallisyhdistysten jäsenhankintaa tuetaan taloudellisesti erillisiä hakemuksia vastaan sekä alueellisilla koulutuksilla. Jäsenhankinta otetaan keskeiseksi osaksi teemapäiviä: Luonto- ja ympäristöviikko (helmikuu), Maailma kylässä ( , teemana ilmasto), Luonnonkukkien päivänä (kesäkuu) ja Suomen luonnon päivänä (elokuun lopussa). Tavoitteena on hankkia 200 uutta jäsentä tapahtumien kautta. Verkkosivujen hyödyntämistä sekä sosiaalisen median käyttöä jäsen- ja kuukausitukijahankinnassa jatketaan ja kehitetään aiempien hyvien kokemusten perusteella. Loppukeväästä valmistellaan syksylle jäsenhankintakampanja/-kampanjoita, koska syksy on jäsenhankinnalle tehokkainta aikaa. Jäsen- ja tukijahuolto Jäsen- ja tukijahuollon tavoitteena on vahvistaa jäsen-/tukijasuhdetta sekä vähentää jäsenyydestä/tukijuudesta eroamista. Jäsenhuoltoa toteutetaan helpoilla ja joustavilla jäsenpalveluilla, kuten tekstiviestipalveluilla sekä kannustamalla jäseniä käyttämään sähköistä jäsenpalvelua yhteystietojen päivittämisessä. Lisäksi toteutetaan puhelinkampanja jäsenmaksunsa maksamatta jättäneille jäsenille sekä tauon jälkeen summan korotuskampanja lahjoittajajäsenille helmikuussa. Tärkein jäsenetu eli jäsenlehti on uudistunut. Uudistuneella jäsenlehdellä houkutellaan myös uusia jäseniä. Verkkosivujen merkitys jäsen- ja tukijahuollossa on keskeinen ja sivujen sisältöjä kehitetään jäsen- ja tukijanäkökulma huomioiden. Kertalahjoitukset Lahjoittajahuoltoon tehdyt panostukset ovat kantaneet hedelmää ja liitolla on jo ryhmä sitouneita 11

12 lahjoittajia. Tätä työtä tehostetaan edelleen vuonna 2014 muun muassa lisäämällä lahjoittajauutiskirjeiden määrä kolmeen kertaan vuodessa. Jokaiselle yhteystietonsa jättäneelle lahjoittajalle lähetetään henkilökohtainen kiitosviesti ja suurempia lahjoituksia tehneille kiitoslahja. Lahjoituskampanjointia kehitetään sekä visuaalisesti että sisällöllisesti sopimaan paremmin myös sosiaalisen median tarpeisiin. Tämä koskee myös merkkipäivälahjoittamista, jonka kautta tuloutuvien lahjoitusten määrää pyritään kartuttamaan. Sähköistä materiaalia (e-kortit) ja myös painettua materiaalia tuotetaan lahjoittajien tarpeita silmälläpitäen. Suurlahjoittajapotentiaalia kartoitetaan. Pyrkimyksenä on olla myös suoraan yhteydessä pieneen ryhmään potentiaalisia lahjoittajia, joilla on taloudelliset mahdollisuudet ja halua tukea Luonnonsuojeluliiton työtä. Testamenttilahjoittamista varten tehdään oma suunnitelma ja laaditaan perusesite testamenttilahjoittamisesta. Tämän jälkeen lahjoittamistavasta tiedotetaan suunnitelman mukaan eri tiedotuskanavia käyttäen. Luonnonsuojeluliiton toiminnasta ja saavutuksista laaditaan tasokas ja visuaalisesti näyttävä diaesitys. Myös hankkeista tuotetaan vastaavaa materiaalia. Yritysyhteistyö Yritysyhteistyön verkkosivuihin panostetaan aiempaa enemmän, siten että myös yhteistyöyritykset näkyvät liiton yhteydessä. Kannatusyrityskonsepti uusitaan ja lanseerataan vuoden 2014 alussa. Tarkoituksena on lisäarvon tuottaminen nykyisille ja uusille kannatusjäsenille. Osa Luonnonsuojeluliiton pitkistä yritysyhteistyösopimuksista on katkolla vuodenvaihteessa 2013/2014. Liitto jatkaa yhteyden ylläpitämistä ja kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia nykyisten yhteistyökumppanien ja niiden yritysten kanssa, jotka ilmaisevat kiinnostuksensa yhteistyöhön. Luonnonsuojeluliitto valmistelee ainakin yhden uuden yritysyhteistyöhankkeen liiton jo tekemästä luonnon- ja ympäristönsuojelutyöstä. Samalla haetaan yhteistyökumppania Suomenselän viheryhteyshankkeelle. Liitto selvittää joulukauden alla yritysten halua lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. Yritysyhteistyövastaava osallistuu saimaannorppa LIFE -hankkeeseen. Pienvesien ennallistamista valtakunnallisesti laajassa mittakaavassa viedään aktiivisesti eteenpäin vuonna Muu varainhankinta Liitto järjestää keväällä arpajaiset. Arpajaisilla tavoitetaan noin henkilöä. Viestintä- ja markkinointiyksikkö tukee tuotemyynnin kehittymistä. Globe Hope ja Mainostoimisto Adamsin kanssa tiivistetään yhteistyötä Norps Rescue -tuotemarkkinoinnin avulla. Norppapostikortti-yhteistyö alkaa Karton kanssa. 12

13 Liitto laatii vuosikellon eri säätiöiden hakuajoista. Luonnonsuojelija Uudistunut jäsenlehti Luonnonsuojelija ilmestyy helmikuussa. Samalla harkitaan myös lehden nimen muuttamista. Luonnonsuojelija ilmestyy vuoden aikana neljä kertaa. Numeroiden välillä ilmestyy myös sähköinen uutiskirje. Luonnonsuojelija tukee asiantuntijatyötä entistä vahvemmin ja tekee artikkeleillaan uusia avauksia. Vapaaehtoistoimintaan kannustetaan liiton toiminnan aikana paikallistasolla syntyneiden tarinoiden kautta. Tarinoiden keruu käynnistetään Luonnonsuojelija-lehdessä, jossa etsintäkuulutetaan onnistumistarinoita piireiltä, yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä. Luonnonsuojelija-lehdessä esitellään säännöllisesti piirien ja paikallisyhdistysten toimintaa. Järjestön yhtenäinen ilme Järjestön yhtenäistä visuaalista ilmettä, nimien ja logojen käyttöä koskeva uudistus viedään vuoden aikana läpi. Luonnonsuojeluliitolle luodaan liittotason visuaalisen ilmeen ohjeisto kevään aikana. Piireille ja yhdistyksille luodaan oma suositeltu ohjeistus yhtenäiseen mutta silti elävään norppailmeeseen. Nimien käyttöä yhtenäistetään. Brändiuudistus esitellään pilottipiirien ja -yhdistysten avulla syyspäivillä Kuvallisuus Kuvallisuutta kehitetään entisestään. Liitossa otetaan käyttöön kuvapankki, jota voivat käyttää työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset. Myös liikkuvan kuvan käyttöä edistetään Informaatioteknologia Tietotekniikan käyttöpalvelussa keskitytään ylläpitämään käytössä olevia digitaalisia palveluja, huoltamaan laitteita, ja opastamaan sekä neuvomaan työntekijöitä tietokoneisiin ja digitaaliseen tietoliikenteeseen liittyvissä asioissa. Käyttövarmuutta tuetaan myös ulkopuolisen palveluntarjoajan toimin. Varaudutaan keskustoimiston muuttoon. Vuoden 2014 aikana pyritään kehittämään järjestelmä ja työtavat asiakirjojen sähköiseen arkistointiin. Liitto selvittää mahdollisuuksia yhteisen karttapalvelun perustamisesta, joka olisi liiton kaikkien toimijoiden käytettävissä Suomen Luonto Vuonna 2014 Suomen Luonto ilmestyy kymmenenä numerona, joista yhdeksän on 84-sivuista ja kesäkuussa ilmestyvä numero sivuinen. Vuosikerran kokonaissivumäärä on noin 850. Lehti painetaan Hansaprint Oy:ssä. Lehti on tarjolla myös sähköisenä versiona Lehtiluukku Oy:ssä. Lehden verkkosivujen toinen kehitysvaihe valmistuu. 13

14 Lehteä kehitetään siten, että se säilyttää asemansa parhaana luontoasioiden erikoisaikakauslehtenä. Lehti toimii ankarasti kilpailluilla aikakauslehtimarkinoinnilla ja tämä otetaan huomioon lehden kehittämisessä, jotta levikki- ja irtonumeromyyntitavoitteet saavutetaan. Levikkitavoite on maksettua tilausta (mukana irtonumeromyynti). Irtonumeroita on tarjolla Rautakirjan lehtipisteissä. Irtonumeromyynnissä pyritään vähintään 500 kappaleeseen numeroa kohden. Jokaisen irtonumeromyynnissä olevan lehden välissä on tilaustarjouskuponki. Markkinoinnissa toteutetaan hyviksi ja kustannustehokkaiksi osoittautuneet kesäkuun numeron irtonumerokampanjointi ja siihen kytketty tutustumistarjous Rautakirjan lehtipisteissä sekä perinteinen joululahjatilauskampanja marraskuussa muun muassa Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä. Verkko- ja Facebook-sivustomme tukevat markkinointia tekemällä lehteä tunnetuksi uusille kävijöille. Lehteä tarjotaan myös puhelimitse entisille tilaajille sekä niille Luonnonsuojeluliiton jäsenille, jotka eivät ole tilaajia. Suomen Luonto on mukana Kansallisessa mediatutkimuksessa. Sen antamia tietoja käytetään hyväksi levikki- ja ilmoitusmarkkinoinnissa. Lehti valmistetaan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavasti. Hansaprintillä on Pohjoismainen ympäristömerkki, joka kattaa kaikki tuotannon vaiheet. Painolla on myös ISO ympäristöjohtamisjärjestelmä. Painopaperi on lisäksi FSC-sertifioitua. 4. Talous ja hallinto Talouden ja hallinnon toiminta painottuu toimintavuonna seuraaviin kysymyksiin: - uusiin toimitiloihin siirtymisen aiheuttamien toimintojen muutoksiin; - hallinnon sisäisen työnjaon uudistamiseen ja jakamiseen; sekä - jäsen- ja lehtirekisterin kilpailuttamiseen ja sen mahdolliseen vaihtoon Suomen luonnonsuojeluliitto Järjestörakenne joustavammaksi Piiri- ja paikallisyhdistystoimintaa kehitetään pitkäjänteisesti syksyllä 2013 perustetun järjestörakennetta pohtivan pilottityöryhmän avulla. Työryhmän tarkoituksena on kehittää järjestörakennetta joustavammaksi niin, että myös muilla yhdistyksillä kuin Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistyksillä olisi mahdollisuus toimia liiton siipien alla. Rakennemuutokselle on selvä tarve paikallistasolla, jossa yhtäältä toimijat vähenevät ja toisaalta monilla alueilla on vireää vesiensuojelu- tai muuta toimintaa esimerkiksi kesäasukkaiden toimesta. Näin samalla toimintakentällä toimivat yhdistykset voisivat yhdistää voimiaan. Notkeamman järjestörakenteen tavoitteena on lisäksi liiton jäsenmäärän kasvu sekä uusien vapaaehtoistoimijoiden mukaan saaminen. Vuoden 2014 loppuun mennessä työryhmä saa alustavat tulokset siitä, mitä järjestörakenteelle pitäisi tehdä. Työryhmä testaa toimintavuonna erilaisia toimintamalleja vuoden 2013 aikana esiin tulleiden esimerkkien avulla. 14

15 Viestintää tehostetaan Vuoden 2014 aikana uudistetaan piireille ja yhdistyksille suunnattu järjestökirje. Uudistuksen tavoitteena on saada järjestökirje innostavaksi ja paremmin paikallistoimijoita palvelevaksi kokonaisuudeksi. Uudistus tehdään yhteistyössä viestintä- ja markkinointiyksikön kanssa ja prosessi saatetaan loppuun vuoden 2014 aikana. Myös vuonna 2013 uudistuneen yhdistysnetin sisältöä kehitetään edelleen ja käyttöastetta pyritään nostamaan aktiivisella yhdistysnetin markkinoinnilla paikallistoimijoille. Lisäksi järjestöhallinnossa keskitytään perusasioiden kehittämiseen. Rekisteröimättömät yhdistykset kartoitetaan toimintavuoden aikana. Piirien ja paikallisyhdistysten jäsen- ja lahjoitushankintaa kehitetään sekä rahoitusneuvontaa, piirivierailuja ja muuta koulutusta jatketaan. Muu toiminta Toimistopalveluihin liittyvien prosessien ja ratkaisujen järkeistäminen ja kustannusten karsiminen jatkuu. Tavoitteena on löytää tarkoituksenmukaiset toimistopalvelut ja ratkaisut keskustoimiston käyttöön. Uusiin toimitiloihin siirtymisen myötä käydään läpi hallinnon prosessit lisäsäästöjen aikaansaamiseksi. Jäsen- ja lehtirekisterin kilpailutus toteutetaan kevään 2014 aikana. Henkilöstön työtyytyväisyyden, motivaation ja työyhteisön hyvän ilmapiirin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi jatketaan useiden jo vakiintuneiden toimintatapojen mukaan. Tällaisia ovat mm. viikottaiset toimistokokoukset, työhyvinvointia edistävän työhyvinvointiryhmän, työasioita käsittelevän työhuonekunnan ja kestävää kulutusta edistävän ekotiimin kokoontumiset. Lisäksi yhteisiä kevät- ja syysretkiä sekä viikoittaisia salibandy- sekä jumppavuoroja jatketaan vakiintuneina keinoina hyvinvoinnin edistäjinä. Talousarvio Liiton taloutta vaivaa edelleen rakenteellinen alijäämä ja talouden liikkumavara on pieni. Jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenhankintaan panostaminen on ensiarvoisen tärkeää tulevien vuosien talouden kannalta. Talouden liikkumavaraan pyritään vaikuttamaan kiinteitä kuluja karsimalla ja rahoituspohjaa kasvattamalla. Liiton talousasioita valmisteleva talousvaliokunta kokoontuu toimintavuonna vähintään viisi kertaa Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy vastaa järjestön kaupallisista toiminnoista. Keskeiset tuotteet ovat Luonnonkalenteri, kortit ja paperituotteet. Myynti ja markkinointi painottuu yrityksille ja julkishallinnon toimijoille suunnattuun suoramyyntiin. Kuluttajamyyntiin panostetaan verkkokaupan tuotevalikoimaa kasvattamalla Ilmari Räsäsen säätiö 15

16 Vuonna 2013 saadun testamentin myötä liiton hallintaan perustettiin uusi Ilmari Räsäsen säätiö. Säätiön tarkoituksena on luonnonsuojelun ja luonnonmukaisen viljelyn edistäminen ja perinnemaisemien vaaliminen. Säätiö voi myöntää apurahoja em. mukaisiin tutkimus- ym. hankkeisiin sekä säilyttää ja hoitaa Heinäveden kunnassa sijaitsevaa tilaa luonnonmukaisena mallitilana Suomen Luonnonsuojelun Säätiö Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jatkaa luonnon- ja ympäristönsuojelun alalla tapahtuvan tutkimustyön tukemista jakamalla vuosittain apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan. Säätiöllä on kolme yksityisillä lahjoitusvaroilla perustettua erityisrahastoa: Rafael Kuusakosken muistorahasto ja Itämeri-rahasto edistävät Itämeren suojelua, Saukkorahasto saukon suojelua. 5. Tapahtumakalenteri - viikko 7: Luonto- ja ympäristöviikko : Maailma kylässä -tapahtuma Helsingissä : SLL:n perustamispäivä : Luonnonkukkien päivä : Big Jump -tapahtuma Suomen luonnon päivä Geologian päivä Kansainvälinen autoton päivä Älä osta mitään -päivä 16

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö Naturskyddsstiftelsen i Finland luonnonsuojelua

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö Naturskyddsstiftelsen i Finland luonnonsuojelua Suomen Luonnonsuojelun Säätiö Naturskyddsstiftelsen i Finland luonnonsuojelua tieteen ja taiteen keinoin Esite 2015. Painettu 1000 kpl kierrätyspaperille. Tekstit: Tarja Ketola. Taitto: Milla Aalto. Kuvat:

Lisätiedot

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 syysvaltuusto 2014, Liite 5 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kohti kohtuutaloutta 2.1. Kansalaisten ympäristöoikeudet pelissä 2.2. Vedet ja kestävä kalastus

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliitto ry Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 25.11.2012

Suomen luonnonsuojeluliitto ry Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 25.11.2012 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 25.11.2012 Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin vapaaehtoisen ympäristö- ja luonnonsuojelutyön kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 PYÖRÄLIITTO RY Pyöräliitto edistää pyöräilyä liikennemuotona sekä toimii pyöräilijöiden valtakunnallisena edunvalvojana ja paikallisten pyöräily-yhdistysten yhteistyöelimenä. Pyöräliitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Soidensuojelu Suomessa

Soidensuojelu Suomessa Soidensuojelu Suomessa Eero Kaakinen 23.10.2009 Kuvat: Antti Huttunen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 13.11.2009 1 Suot eivät aluksi kuuluneet luonnonsuojelun painopisteisiin - ensiksi huomiota kiinnitettiin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma 2017

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma 2017 Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toimintasuunnitelma 2017 Luonnos 9.3.2017 9.3.2017 1 Toiminta-ajatus Edistää Suomen kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista kansainvälisessä

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus VÄLKE-ryhmän toiminta Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus 22.4.2014 Ympäristö ja luonnonvarat ympäristönsuojelu alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Demokratian kehittäminen: taustaa Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia. Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö

Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia. Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö Strategiatyön taustaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava: turvetuotantovarausten

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi 2014. Vastuullinen lahjoittaminen ry

Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi 2014. Vastuullinen lahjoittaminen ry Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi 2014 Vastuullinen lahjoittaminen ry KESKEISET TULOKSET 1(2) 2 23.4.2014 T- 12240 Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi» Varainhankinta kuuluu useimmin (73 %) osana

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Ajankohtaista kestävän kehityksen kasvatuksen edistämisessä

Ajankohtaista kestävän kehityksen kasvatuksen edistämisessä Ajankohtaista kestävän kehityksen kasvatuksen edistämisessä Ilmastonmuutos / koulut Koulujen keke-ohjelmat Osaamisen levittäminen Ilmastonmuutoksen hidastaminen Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC:

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena KS Järjestöareena 15.9.17 Anne Astikainen & Anu Hätinen Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt Tavoitteena järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden vahvistaminen

Lisätiedot

Itämerihaasteessa tapahtuu! Salla-Maria Alanen Itämerihaasteen koordinaattori, Turku Projektipäällikkö, Centrum Balticum

Itämerihaasteessa tapahtuu! Salla-Maria Alanen Itämerihaasteen koordinaattori, Turku Projektipäällikkö, Centrum Balticum Itämerihaasteessa tapahtuu! Salla-Maria Alanen Itämerihaasteen koordinaattori, Turku Projektipäällikkö, Centrum Balticum 1 Kuva: Turun Sanomat Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupunginjohtajien Mikko

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton toimintasuunnitelma 2016 (Valtuuston hyväksymä 22.11.2015)

Suomen luonnonsuojeluliiton toimintasuunnitelma 2016 (Valtuuston hyväksymä 22.11.2015) Suomen luonnonsuojeluliiton toimintasuunnitelma 2016 (Valtuuston hyväksymä 22.11.2015) 1. Johdanto 2. Luonnon- ja ympäristönsuojelutoiminta 2.1. Lainsäädäntövaikuttaminen näkyväksi 2.2. Näpit irti puhtaista

Lisätiedot

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua YM uusi strategia ulos elokuussa 2014 Toiminta-ajatus: Kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua rakentamassa. Mitä YM:n vihreän kasvun rakentaminen tarkoittaa?

Lisätiedot

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu?

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Marjo Riitta Tervonen, erityisasiantuntija, SOSTE Anne Mustakangas-Mäkelä, Hyvinvointi- ja yhteisötyön johtaja, Vuolle Setlementti Sosiaali-

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Nykytilan määrittely: SWOT

Nykytilan määrittely: SWOT Strategia 2018-2021 Johdanto Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn strategia on laadittu vuonna 2017 aiemman strategiakauden päättyessä. Strategia on laadittu vuosille 2018-2021. Lähtökohtana

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille. 90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot Kioton joustomekanismit Tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa, mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Helsinki 16.12.2016 Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Luontoselvitysten merkitys Hyvällä taustoituksella ja suunnittelulla voidaan säilyttää

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso. Espoo Nina Nygren, Tampereen yliopisto

Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso. Espoo Nina Nygren, Tampereen yliopisto Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso Espoo 11.4.2013 Nina Nygren, Tampereen yliopisto Luontodirektiivin tavoitteet Tavoite: edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä suojelemalla

Lisätiedot

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - On vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - Suomen Hostelljärjestö ja verkoston yli 40

Lisätiedot

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS SYYSKOKOUS 16.11.2017 STRATEGIA 2018-2023 1. TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS Helsingin Polkupyöräilijät on kaikkien pääkaupunkiseudulla pyörällä liikkuvien yhteisö ja edunvalvoja. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 A. Oulunkylä - asuinalueen toiminnallisuus, viihtyvyys ja yhteisöllisyys Tavoitteet * Oulunkylä säilyy ja kehittyy toiminnallisena, palvelevana, viihtyisänä

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014 Vallataan varainhankinta Salla Saarinen 24.2.2014 1 Salla Saarinen Varainhankinnan Kampanjoinnin Markkinoinnin Sparrausta * Koulutusta * Suunnittelua * Toteutusta Lisää tunnetta ja tulosta järjestökentälle

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020 Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 1 Savon Yrittäjien johtamisjärjestelmä Strategia 1/2015 Laatujärjestelmä ERILLIS- STRATEGIAT Päästrategiaa täydentävät. Esimerkiksi

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu www.rahaarattaisiin.fi Varainhankinnan tarpeet ja tavoitteet 62% Varainhankintaa osana työtään tekevien järjestötyöntekijöiden määrän kasvu vuodesta 2011 vuoteen 2016

Lisätiedot

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous Ohjelman aihioita 2018-2021 26.4.2017 Kepan kevätkokous Järjestöjen kyky ja tila toimia Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee toimintavapauden ja mahdollisuuden

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

SUOMETSIEN PUUNTUOTANNON JA EKOSYSTEEMIPALVELUJEN YHTEENSOVITTAMINEN

SUOMETSIEN PUUNTUOTANNON JA EKOSYSTEEMIPALVELUJEN YHTEENSOVITTAMINEN SUOMETSIEN PUUNTUOTANNON JA EKOSYSTEEMIPALVELUJEN YHTEENSOVITTAMINEN Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä -seminaari 26.4.2017 Inka Musta METSIEN KÄYTÖN EKOLOGINEN KESTÄVYYS METSÄTEOLLISUUDESSA

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

Luonnonsuojelu on ilmastonsuojelua

Luonnonsuojelu on ilmastonsuojelua Luonnonsuojelu on ilmastonsuojelua MATTI SNELLMAN Suomessa erityisesti metsät ja suot varastoivat suuria määriä hiiltä. Luonnon omista hiilivarastoista huolehtimalla suojelemme sekä luonnon monimuotoisuutta

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

Meriympäristöön kohdistuvat uhat ja niiden edellyttämät torjunta- ja sopeutumisstrategiat vaativat yhteiskunnan, päättäjien ja tutkijoiden

Meriympäristöön kohdistuvat uhat ja niiden edellyttämät torjunta- ja sopeutumisstrategiat vaativat yhteiskunnan, päättäjien ja tutkijoiden Suomenlahti-vuoden visio Miksi Suomenlahti-vuosi? Meriympäristöön kohdistuvat uhat ja niiden edellyttämät torjunta- ja sopeutumisstrategiat vaativat yhteiskunnan, päättäjien ja tutkijoiden aktiivista vuorovaikutusta

Lisätiedot

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 2 Suomen MS liitto ry:n strategian toimeenpano ohjelma vuosille 2012 2014 Strategiakauden 2009 2014 tärkeimmät päämäärät: Vahvat jäsenyhdistykset

Lisätiedot

Kalatalousavustukset. Vedet kuntoon Keski-Suomessa tilaisuus Mari Nykänen Pohjois-Savon ELY-keskus/Järvi-Suomen kalatalouspalvelut

Kalatalousavustukset. Vedet kuntoon Keski-Suomessa tilaisuus Mari Nykänen Pohjois-Savon ELY-keskus/Järvi-Suomen kalatalouspalvelut Kalatalousavustukset Vedet kuntoon Keski-Suomessa tilaisuus 29.5.2017 Mari Nykänen Pohjois-Savon ELY-keskus/Järvi-Suomen kalatalouspalvelut ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen hallinnoimat määrärahat,

Lisätiedot

TEKOJA HAAVOITTUVAN LUONNON PUOLESTA. > www.luontoliitto.fi

TEKOJA HAAVOITTUVAN LUONNON PUOLESTA. > www.luontoliitto.fi TEKOJA HAAVOITTUVAN LUONNON PUOLESTA > www.luontoliitto.fi on lasten ja nuorten oma järjestö, joka suojelee metsiä ja niiden eliöitä, rehevöitynyttä Itämerta, muuttuvaa ilmastoa, ahtaalle joutuneita suurpetoja

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta 1. Voidaanko kansalaisjärjestöiltä edellyttää kehitysyhteistyöhankkeissaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen liittyvää kapasiteetin luomista kohdemaissa? Kyllä 90.9%

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Luonnonympäristön suojelu arktisella alueella

Luonnonympäristön suojelu arktisella alueella Luonnonympäristön suojelu arktisella alueella Hannele Pokka Ympäristöministeriö 19.1.2015 LEVI, Kestävä kaivannaisteollisuus arktisilla alueilla Kes Luonnonsuojelusta luonnon monimuotoisuuden suojeluun

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

Miksi rekrytoimme nyt?

Miksi rekrytoimme nyt? Miksi rekrytoimme nyt? Kouluttaja- ja PROMO-päivät 31.1.-1.2.2015 Oulu Rekrytoimme lisää vapaaehtoisia, koska Uuden toimintalinjauksen keskeisin ja kriittisin kehityskohde on vapaaehtoisten määrän kasvattaminen

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030

Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijalausunto Mikael Hildén, Sampo Soimakallio Suomen ympäristökeskus, Talousvaliokunta,

Lisätiedot

Luonnonsuojelu- lainsäädännön tarkistamistarpeet SYS:n seminaari 8.9.2011 Hallitusneuvos Satu Sundberg SYS:n ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 28.9.

Luonnonsuojelu- lainsäädännön tarkistamistarpeet SYS:n seminaari 8.9.2011 Hallitusneuvos Satu Sundberg SYS:n ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 28.9. Luonnonsuojelulainsäädännön tarkistamistarpeet SYS:n seminaari 8.9.2011 Hallitusneuvos Satu Sundberg 1 Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja kestävä käyttö YK:n biologista monimuotoisuutta koskeva

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue Varsinais-Suomen ELY-keskus / Olli Madekivi 13.4.2010 1 Organisaatio 13.4.2010 2 Ympäristökeskuksesta ELYn

Lisätiedot