OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja"

Transkriptio

1 -1, KH :00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi Jari Merivirta Jorma-Kalevi Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Taavitsainen Ninni Tiusanen Kari Tujula Pirjo Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Puhakka Tiina vs. tiedotuspäällikkö Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)

2 333, KH :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Oikaisuvaatimusohje

3 334, KH :00 Pöytäkirjan tarkastajat Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 335, KH :00 Käsittelyjärjestys Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 336, KH :00 TETA: 1522/2014 Yhtiöitettävät rakennukset Tela / 113 Valmistelijat: Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen, puh , talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh , controller Maarit Heikkilä, puh Kuntalaki muutettiin ja sen lain 2a määrättiin seuraavaa: Kunnan hoitaessa 2 tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Jos kunta tai kuntayhtymä on ennen tämän lain voimaantuloa hoitanut tehtäviä omana toimintanaan kilpailutilanteessa markkinoilla, kunnan tai kuntayhtymän on viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä siirrettävä tehtävät hoidettavaksi yhtiö, yhteisö tai säätiö muodossa taikka järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta vääristä kilpailua. Jos kunta tai kuntayhtymä viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä 2a :ssä tarkoitetun yhtiöittämisvelvollisuuden täyttämiseksi luovuttaa yhden tai useamman kunnan tai kuntayhtymän omistamalle osakeyhtiölle omintamansa kiinteistön, joka on ennen lain voimaantuloa pääasiallisesti ollut välittömästi kunnan kilpailutilanteessa markkinoilla hoidettavan tehtävän käytössä ja tulee tuollaiseen käyttöön luovutuksen jälkeen ja saa yhtiövastikkeeksi vastaan otettavan yhtiön osakkeita, verovirasto palauttaa suoritetun veron hakemuksesta. Hakemus veron palauttamiseksi on tehtävä vuoden kuluessa veron suorittamisesta. Jos hakemus on tehty verovapaan luovutuksen edellytysten täyttymisestä ja on esitetty selvitys ennen veron suorittamista, verovirasto voi päättää että veroa ei ole suoritettava. Tämä laki on tullut voimaan Kiinteistössä on myös kaupungin omaa toimintaa, jolloin osa verosta voidaan joutua maksamaan verottajalle. Kaupunginjohtajan johtoryhmä asetti työryhmän selvittämään kuntalain 2 mahdolliset vaikutukset tilapalvelun yhtiöittämistarpeeseen. Työryhmän puheenjohtajana on kansliapäällikkö Jarmo Koivisto. Työryhmä on selvittänyt liiketoimintaan liittyviä kiinteistöjä, jotka lain mukaan on yhtiöitettävä. Kiinteistöjä on nyt yhteensä 17 kpl. Kiinteistöjen yhteen laskettu pinta-ala on m 2. Kiinteistöjen kirjanpitoarvo on Kiinteistöjen käypä arvo eli apporttiarvo on Kirjanpidollisesti kaupunki merkitsee Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n osakkeiden lisäarvoksi Kirjanpidossa talonrakennusomaisuuden arvo pienenee kirjanpitoa vastaava summa oli Loppu on ns. myyntivoitto, joka kirjataan vuoden 2014 tulokseen. Kaupunginvaltuusto perusti Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n Yhtiö täyttää kuntalain 2a luovutuksen tarkoittaman omistamansa yhtiön

6 336, KH :00 TETA: 1522/2014 kriteerit, jolle liiketoiminnan kiinteistöt voidaan siirtää. Kiinteistöjen siirto pyritään tekemään mennessä. Yhtiö tekee myöhemmin erilliset sopimukset kaupunkisuunnittelun kanssa tonttien vuokraamisesta../. Yhtiöitettävien kiinteistöjen luettelo kirjanpito- ja apporttiarvoineen on esityslistan liitteenä. Taloudelliset vaikutukset kaupungille ja yhtiölle on esityslistan liitteenä. Liitteet jaetaan kokoukseen osallistuville. Esittelijä: Ehdotus: Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kuntalain 2a tarkoittamat liiketoiminnan rakennukset (17 kpl) siirretään apporttina Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n omistukseen. Asian käsittely: Kokouksessa jaettiin korjattu liite: Taloudelliset vaikutukset kaupungille ja yhtiölle. Yhtiöitettävien kiinteistöjen luetteloon kirjanpito- ja apporttiarvoineen lisättiin Tampsan huoltorakennus, mutta arvoja ei lisätty listatekstiin niiden vähäisyyden vuoksi. Korjatut liitteet ovat pöytäkirjan liitteinä. Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen ja controller Maarit Heikkilä esittelivät asian lautakunnalle ja vastasivat esitettyihin kysymyksiin. Käydyn keskustelun jälkeen jäsen Olli Kekkonen ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja Raimo Hynninen ja tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen kertoivat asian jatkokäsittelyn aikataulusta. Olli Kekkosen ehdotus raukesi kannattamattomana. Päätös: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Jäsen Olli Kekkonen jätti eriävän mielipiteen, joka liitettiin pöytäkirjaan. Kh / 308 Valmistelijat: tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen, puh talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh controller Maarit Heikkilä, puh /. Yhtiöitettävien rakennusten luettelo kirjanpito- ja apporttiarvoineen sekä taloudelliset vaikutukset kaupungille ja yhtiölle ovat esityslistan liitteinä../. Teknisen lautakunnan jäsenen Olli Kekkosen jättämä eriävä mielipide (tekninen lautakunta / 113 ) on esityslistan liitteenä../. KPMG:n laatima selvitys yhtiöitettävistä rakennuksista on esityslistan liitteenä. Liitettä tulee käsitellä luottamuksellisena asiakirjana sen laatijan esittämän toivomuksen mukaisesti, ja se jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Tilapalvelujohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä kaupunginlakimies selostavat asiaa kokouksessa. Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf

7 336, KH :00 TETA: 1522/2014 Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää Asian käsittely: - siirtää kuntalain 2a :n tarkoittamat ja liitteistä ilmenevät rakennukset, yhteensä 17 kpl, apporttina Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n omistukseen - oikeuttaa panemaan päätöksen täytäntöön ennen sen lainvoimaisuutta. Talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen selvitti esillä olevan asian taustaa lyhyesti. Todettiin yksimielisesti, että esillä olevaa asiaa on syytä jatkovalmistella ja että se otetaan uudelleen esille pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa. Todettiin, että liiteasiakirjoihin tehdään vielä teknisiä muutoksia ja että liiteasiakirjat samoin kuin uudet liitteet jaetaan pidettävän ylimääräisen kokouksen esityslistan liitteinä. Merkittiin, että tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen ja kaupunginlakimies Marianna Ruonala poistuivat kokouksesta tämän asian tultua käsitellyksi klo Päätös: Päätettiin, että yhtiöitettäviä rakennuksia koskevaa asiaa on syytä jatkovalmistella ja että se otetaan uudelleen esille klo pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa. Kh Valmistelijat: tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen, puh talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh controller Maarit Heikkilä, puh /. Teknisen lautakunnan jäsenen Olli Kekkosen jättämä eriävä mielipide (tekninen lautakunta / 113 ) on esityslistan liitteenä../. KPMG:n laatima selvitys yhtiöitettävistä rakennuksista on esityslistan liitteenä. Liitettä tulee käsitellä luottamuksellisena asiakirjana sen laatijan esittämän toivomuksen mukaisesti, ja se jaetaan vain kokoukseen osallistuville../. Esityslistan liitteenä on tarkistettu luettelo yhtiöitettävistä rakennuksista sekä tarkistettu tuloslaskelma, jonka mukaan siirtyvän omaisuuden kirjanpitoarvo on euroa. Apporttiarvo on euroa. Myyntivoittoa kaupungin tulokseen vuodelle 2014 tulee kirjattavaksi euroa. Muu esitysmateriaali sekä arvioinnit on luokiteltu ei-julkisiksi asiakirjoiksi, ja ne jaetaan vain kokoukseen osallistuville sähköpostin liitteenä. Vastaanottavan yhtiön Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n nimeämä työryhmä on tehnyt analyysit siirtyvästä omaisuudesta ja on valmis kokonaisuutena ehdottamaan yhtiön hallitukselle apporttiarvon euroa hyväksymistä.

8 336, KH :00 TETA: 1522/2014 Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää - siirtää kuntalain 2a :n tarkoittamat ja liitteistä ilmenevät rakennukset, yhteensä 17 kpl, apporttina Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n omistukseen - oikeuttaa panemaan päätöksen täytäntöön ennen sen lainvoimaisuutta. Toimeenpano: Kv: Ote: Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy tilapalvelujohtaja talous- ja rahoitusjohtaja kaupunginlakimies Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus

9 336, KH :00 / Pykälän liite: Olli Kekkosen eriävä mielipide

10 336, KH :00 / Pykälän liite: Kiinteistojen_arvoluettelo

11 336, KH :00 / Pykälän liite: Tulospolku_yhtiöitettävät

12 337, KH :00 KH: 1535/2014 Talousarviomuutos kaupungin yhteisiin eriin vuodelle 2014 Kh Valmistelija: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh Kotkan kaupungin yhteisesti kirjattaviin eriin kohdistuu alkuperäisen talousarvioesityksen hyväksymisen jälkeen muutospaineita, jotka esitetään huomioitavaksi vuoden 2014 lisätalousarviossa. Kustannuspaikalle 5900 Kunnan yhteiset esitetyiksi tehtävät talousarviomuutokset yhteenvetona oheisessa taulukossa: 5900 Kunnan yhteiset TA 2014 Muutosesitykset LTA Verotulot ja valtionosuudet 6 Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate 6S Sisäinen korko 8 Tilinpäätöstilit Tulos 50 Verotulot Valtionosuudet Verotulot ja valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut SK Sisäinen korko S Sisäinen korko Satunnaiset tuotot ja kulut Varausten ja rahastojen muutokset Tilinpäätöstilit Verotuloennustetta esitetään pienennettäväksi 1,5 milj. eurolla alkuperäiseen talousarvioon nähden. Muutos perustuu Kuntaliiton lokakuussa antaman kuntakohtaisen verotulojen ennustekehikon tietoihin. Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutumassa 1,0 miljoonaa euroa talousarvioon ennakoitua paremmalla tasolla koronvaihtosopimusten uudelleenjärjestelyiden positiivisten vaikutusten sekä erittäin matalan yleisen korkotason johdosta. Satunnaisiin tuottoihin esitetään huomioitavaksi kiinteistöjen yhtiöittämisestä seuraavan tase- ja apporttiarvon välistä erotusta, tulosvaikutus 23,8 milj. euroa. Edelleen kiinteistöjen yhtiöittämisestä seuraa investointivarauksen purkautuminen Vellamon kiinteistön osalta, jonka vaikutus esitetty kohdassa Varausten ja rahastojen muutokset. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää talousarvion 2014 kaupungin yhteisten erien muuttamisesta: Verotuloennuste euroa Rahoitustuotot ja -kulut euroa Satunnaiset tuotot ja kulut euroa Varausten ja rahastojen muutokset euroa Toimeenpano: Kv: Ote: talouden vastuualue Ei oikaisuvaatimusohjetta

13 337, KH :00 KH: 1535/2014 Kv: Valitusosoitus

14 337, KH :00 / Pykälän liite: Yhteenveto lisämäärärahoista vuodelle 2014 YHTEENVETO LISÄMÄÄRÄRAHAESITYSTEN VAIKUTUKSISTA VUODEN 2014 TALOUSARVIOON BUDJETTI arvoina TA2014 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET LTA2014 ENN2014 Kaupunki+ liikelaitokset KVLA TARLA KH YMPLA KULA KALA TELA SOTELA LIILA LANULA KYMPE KYTT ICT-KYMI YHTEISET YHTEENSÄ Kaupunki+ liikelaitokset Kaupunki+ liikelaitokset Toimintatuotot Toimintakulut Ulk. Toimintakate Sisäiset erät Toimintakate Verotulot ja valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Varausten ja rahastojen muutokset Tulos Investoinnit (netto) * 1 ) * 2 ) * 1 ) Kaupunginhallituksen investointimäärärahasta Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n osakepääomaksi on päätetty aikaisemmin KV ( eur). * 2 ) ICT Kymin investointimäärärahasta konesali-investointeihin on päätetty aikaisemmin ICT Kymin johtokunta ( eur). TA2014 (talousarvio 2014) + LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET YHTEENSÄ = LTA2014 (lisätalousarvio 2014)

15 338, KH :00 KH: 1008/2014 Talousarvion 2015 täytäntöönpanomääräykset Kh Valmistelija: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh Talousarvion täytäntöönpanomääräyksillä kaupunginhallitus antaa talousarvion sitovuusmääräyksiä täydentäviä ohjeita sekä muita tarpeellisiksi katsomiaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeita. Valtuuston hyväksyttyä toimielimille vastuu- ja palvelualueittain määrärahat lauta- ja johtokunnat (toimielimet) päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista eli tarkistavat talousarvioesityksiinsä sisältyneet alustavat määrärahaesitykset käyttösuunnitelmiksi. Kaupunginhallitus edellyttää, että toimielimien hyväksymien käyttösuunnitelmien oleelliset muutokset saatetaan kaupunginhallituksen tietoon, mikäli sellaisista on päätetty kaupunginhallituksen ja valtuuston budjettikäsittelyssä mahdollisesti tekemien muutosten jälkeen. Talousarvion 2015 täytäntöönpanomääräykset 1. Valtuuston vahvistettua talousarvion toimielinten on päätettävä talousarvioehdotuksen laadintavaiheessa hyväksymiensä käyttösuunnitelmien tarkistamisesta vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmissa on otettava huomioon kaupunginhallituksen ja valtuuston talousarviokäsittelyssä mahdollisesti tekemät sellaiset yksittäiset muutokset, jotka sisältyvät toimielimen vastuu- ja palvelualueiden määrärahoihin. Kaupunginhallitus edellyttää, että toimielimien hyväksymissä käyttösuunnitelmissa olevat oleelliset muutokset aikaisempaan toimintaan on saatettava kaupunginhallituksen tietoon. 2. Toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset on käsiteltävä toimielimessä silloin, kun muutokset tapahtuvat vastuualueelta toiselle vastuualueelle. 3. Talousarviossa olevaan investointiosan hankkeen käynnistämiseen on saatava kaupunginhallituksen lupa, jos hankkeeseen ei saada merkittyä valtionosuutta, tai sitä saadaan huomattavasti budjetoitua vähemmän. 4. Henkilöstösuunnitelman täytäntöönpanoa varten kaupunginhallitus tekee erillisen päätöksen täyttölupakäytännöstä. Ohjeistus löytyy Helmeristä. Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvä palkaton virkavapaa säästösyistä -ohjeistus löytyy myös Helmeristä. 5. Toimielimien on kaikessa toiminnassaan otettava huomioon kaupungin taloussäännön määräykset ja sen perusteella annetut erillisohjeet. Menojen ja tulojen kirjauksissa on noudatettava kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kirjanpitolain soveltamisesta antamia ohjeita, Kuntaliiton suosituksia ja näiden perusteella kaupungin erikseen antamia erillisiä kirjausohjeita, sekä muutoinkin noudatettava yleisiä ja hyvän kirjanpitotavan mukaisia periaatteita. Toimielimen tai kaupunginjohtajan ja palvelujohtajan tulee määritellä laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät sekä asiatarkastajat ja varahenkilöt, ellei hyväksyjää ole johtosäännössä määritelty. Kaikissa laskuissa on oltava asiatarkastajan ja hyväksyjän merkintä. Hyväksyjän tulee varmistua hyväksymänsä laskun sisällöstä, tositemerkintöjen oikeelli-

16 338, KH :00 KH: 1008/2014 suudesta ja kulun sisältymisestä käyttösuunnitelmaan. Hyväksyjä lähettää laskun maksettavaksi. 6. Tietohallinnon kehittämiseen ja tietotekniikan käyttöönottoon liittyvät merkittävät järjestelmä-, laitteisto- ja ohjelmistohankinnat sekä yhteistyösopimukset on käsiteltävä tietohallinnon johtoryhmässä. 7. Projektit sekä tutkimus- ja kehittämishankkeet (hankkeet) Hankkeiden osalta toimielinten ja vastuualueiden on hakemuksia tehtäessä noudatettava seuraavia periaatteita: a) toimielimen käyttösuunnitelmassa on määriteltävä perusteluineen ne hankkeet, joissa kaupunki on mukana rahoittajana b) talousarviovuoden aikana mahdollisesti käynnistettävät uudet hankkeet on hakemusvaiheessa hyväksytettävä kaupunginjohtajan johtoryhmässä c) jos hankkeeseen tarvittava kaupungin rahoitusosuus on yli euroa vuodessa, asiasta on päätettävä kaupunginhallituksessa d) hankkeen yhteys kaupunkistrategiaan on todennettava e) konsernipalvelujen hankkeita koordinoi ja ohjaa kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue, hyvinvointipalvelujen hankkeita palvelujohtaja f) kunkin projektin ohjausryhmään nimetään kaupungin edustaja / edunvalvoja g) hankkeista on raportoitava säännöllisesti h) projektien jatkohankkeet käsitellään uudelleen samassa päätöksentekojärjestyksessä kuin uudetkin hankkeet i) hakemusvaiheessa on osoitettava hankkeen toiminnan hyödyt kaupungin toiminnan kannalta 8. Leasingrahoitusta käytetään hankinnoissa kaupunginhallituksen antaman erillisen ohjeen mukaisesti. 9. Vastuu- tai palvelualueen on raportoitava toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja taloudestaan toimielimelleen sekä talouden vastuualueelle erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan. 10. Kaupunginhallitus seuraa koko kaupungin taloudellista tilannetta, henkilöstösuunnitelman toteutumista ja rahoitusasemaa kuukausittain. 11. Toimielimen tulee päättää ja aikatauluttaa toimintamalli, jolla se toteuttaa säännöllistä raportointia talousarviovuoden aikana. 12. Toimielin voi tarpeen vaatiessa antaa toimialaansa koskevista määrärahoista tarkempia ohjeita ja määräyksiä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvion 2015 täytäntöönpanomääräykset edellä olevan mukaisesti. Toimeenpano: Talousarviokirja Intranet Lautakuntien käyttösuunnitelmat Ei oikaisuvaatimusohjetta

17 339, KH :00 KH: 1539/2014 Kuntien Sosiaalitekniikka Oy -nimisen yhtiön perustaminen Kh / 320 Valmistelija: Palvelujohtaja Jorma Haapanen, puh /. Esityslistan liitteinä ovat seuraavat luonnokset - yhtiöjärjestys - perustamissopimus - osakassopimus Sotek-säätiö on tehnyt hankesuunnitelman, joka tähtää alueellisen sosiaalisen yrityksen perustamiseen. Yrityksen toimialana on harjoittaa monipuolista palveluliiketoimintaa, joka suuntautuu julkiyhteisöjen tarpeisiin. Yrityksen yhteiskunnallisena tavoitteena on luoda merkittävä määrä työpaikkoja vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille ja edistää heidän mahdollisuuksiaan pysyvään työllistymiseen. Kuntien Sosiaalitekniikka Oy -nimisen yhtiön omistajiksi ovat tulossa Kotkan kaupunki 25 %, Haminan kaupunki 25 % ja Carea 50 % suuruisin omistusosuuksin. Yhtiö on voittoa tavoittelematon, ja sen operatiivisesta toiminnasta vastaa Sotek-säätiö, joka siirtää yhtiöön tarvittavan määrän työ- ja valmennusosaamista. Kuntien omistamana yhtiö toimii in-house toimintamallilla. Niin ollen siltä ostettavia palveluita ei tarvitse kilpailuttaa. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä Kuntien Sosiaalitekniikka Oy -nimisen yhtiön yhtiöjärjestyksen, perustamissopimuksen ja osakassopimuksen ja päättää merkitä yhtiön osakkeita 250 kpl à 5,00 euroa (yhteensä euroa). Asian käsittely: I varapuheenjohtaja Pekka Posti ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi lisäselvityksen saamiseksi. Ehdotusta kannatettiin. Puheenjohtaja tiedusteli, onko kaupunginhallitus yksimielinen ehdotuksesta. Todettiin yksimielisyys. Todettiin, että asian lisäselvityksenä kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuville jaetaan perustettavan yhtiön alustava liiketoimintasuunnitelma. Päätös: Päätettiin palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi. Kh Valmistelija: Palvelujohtaja Jorma Haapanen, puh /. Esityslistan liitteinä ovat seuraavat luonnokset - yhtiöjärjestys

18 339, KH :00 KH: 1539/ perustamissopimus - osakassopimus./. Esityslistan uutena liitteenä kokoukseen osallistuville jaetaan yhtiön alustava liiketoimintasuunnitelma, jota tulee käsitellä luottamuksellisena asiakirjana. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä Kuntien Sosiaalitekniikka Oy -nimisen yhtiön yhtiöjärjestyksen, perustamissopimuksen ja osakassopimuksen ja päättää merkitä yhtiön osakkeita 250 kpl à 5,00 euroa (yhteensä euroa). Toimeenpano: Kv: Ote: Kuntien Sosiaalitekniikka Oy Carea Haminan kaupunki Sotek-säätiö sosiaalijohtaja talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus

19 339, KH :00 / Pykälän liite: Yhtiöjärjestys luonnos KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY YHTIÖJÄRJESTYS luonnos 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Kuntien Sosiaalitekniikka Oy ja kotipaikka Kotka. Yhtiön toimialana on sosiaalisena yrityksenä palvella kuntia ja niiden toimintayksiköitä työllistämispalveluissa sekä harjoittaa työpankkitoimintaa. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain ( /348) tarkoittamana omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön tehtävänä on työllistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Yhtiön toiminnan mahdollisesti tuottamaa voittoa ei jaeta osakkeenomistajille osinkona tai muuna etuutena. Mahdollinen voitto on rahastoitava yhtiön pääomaan tulevia tarpeita varten tai käytettävä yhtiön kehittämiseen yhtiökokouksen päättämällä tavalla. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä. 3 Hallitus Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 4 Toimitusjohtaja 5 Yhtiön edustaminen 6 Tilintarkastajat Toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti hoitaa yhtiön operatiivista toimintaa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkan tai palkkion määrää hallitus. Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa yhdelle tai useammalle nimeämälleen henkilölle prokuran. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on oltava Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. 7 Kutsu yhtiökokoukseen 1

20 339, KH :00 / Pykälän liite: Yhtiöjärjestys luonnos KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY YHTIÖJÄRJESTYS luonnos Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta toimittamalla kutsu todistettavasti kirjeitse tai sähköpostitse kullekin osakkeenomistajalle heidän yhtiön osakeluetteloon merkittyyn tai muuten yhtiön tiedossa olevaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.. 8 Varsinainen yhtiökokous 9 Tilikausi 10 Suostumuslauseke 11 Lunastuslauseke Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen liitetietoineen ja toimintakertomuksen; 2. tilintarkastuskertomus; päätettävä 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten lukumäärästä; 7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja korvauksista; valittava 8. hallituksen jäsenet; 9. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja; käsiteltävä 10. muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy Yhtiön osakkeiden hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus. Hallituksen suostumus voidaan antaa vain, jos luovutuksen saaja on kunta, kuntayhtymä tai muu julkisyhteisö. Suostumuslauseke ei koske olemassa olevien osakkeenomistajien välisiä siirtoja. Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta. Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla: 1. Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen. Osakkeenomistaja voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan. 2. Lunastusoikeus ei koske testamenttiin, sulautumiseen, jakautumiseen tai yhteisömuodon muutokseen perustuvaa saantoa. Lunastusoikeus ei koske myöskään kuntarakenteen muutokseen perustuvia saantoja. 2

21 339, KH :00 / Pykälän liite: Yhtiöjärjestys luonnos KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY YHTIÖJÄRJESTYS luonnos 3. Lunastushinta on osakkeenomistajan osakkeesta maksama merkintähinta. 4. Osakkeen siirtymisestä on viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle. Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoitus on toimitettava, kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan. 5. Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. 6. Mikäli yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan, määräytyy osakkeenomistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen halukkaiden osakkeenomistajien omistusten keskinäisessä suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan hallituksen toimesta arvalla. 7. Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai viimeistään lunastushinnan vahvistamispäivästä. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle. 12 Yhtiön purkautuminen Yhtiön lopettaessa toimintansa, tullessa puretuksi ja poistetuksi rekisteristä, alentaessa osakepääomaansa tai hankkiessa ja lunastaessa omia osakkeitaan, sen nettovaroista jaetaan osakkaille heidän yhtiöön sijoittamansa pääomaa vastaava määrä. Muilta osin varat luovutetaan yhtiön toiminnan perustarkoitusta ja työllisyyttä edistäviin tarkoituksiin. 3

22 339, KH :00 / Pykälän liite: Perustamissopimus luonnos KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY:N PERUSTAMISSOPIMUS luonnos Osakemerkinnät Hallituksen jäsenet Tilintarkastajat Toimitusjohtaja Perustamme tällä perustamissopimuksella sosiaalisilla perusteilla toimivan, voittoa tuottamattoman osakeyhtiön, jonka toiminimi on Kuntien Sosiaalitekniikka Oy. Aputoiminimi on Sosiaalitekniikka. Merkitsemme yhtiön osakkeet seuraavasti: Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kpl kuntayhtymä Carea Haminan kaupunki kpl Kotkan kaupunki kpl Kustakin osakkeesta on yhtiölle maksettava 5 euroa. Osakkeet on maksettava viimeistään Osakkeita on yhteensä 1000 kpl ja osakepääomaksi tulee 5000 euroa. Hallituksen jäseniksi valitaan Jorma Haapanen, Päivi Mattila, Kari Hassinen. Hallituksen puheenjohtajaksi valitsemme Jorma Haapasen. Tilintarkastajaksi valitsemme Kymen Tilintarkastus Oy:n, HTM yhteisö, vastuunalaisena tarkastajana Tanja Aaltonen HTM. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee toimitusjohtajan. Asiamies Valitsemme kaupparekisterin asiamieheksi toimitusjohtaja Raimo Korjuksen. Tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy Yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä. Valtuutus Valtuutamme ilmoituslomakkeella nimetyn kaupparekisterin asiamiehen tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset kaikkien osakkeenomistajien puolesta perustamissopimukseen tai yhtiöjärjestykseen. Kaikkien osakkeenomistajien allekirjoitukset nimenselvennykset päiväys

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.06.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä:

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: OSAKASSOPIMUS 1 Protomo XXX Oy:n osakassopimus 1 Sopijapuolet Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 sekä 1.4 Protomo

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 13.1.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 7.4.2015 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS XXX Oy OSAKASSOPIMUS XX.XX.2009 2(14) OSAKASSOPIMUS (jäljempänä Sopimus ) 1. OSAPUOLET 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Yksityissijoittaja N.N. (jäljempänä Yksityissijoittaja ) 1.5. Aloitusrahasto Vera Oy, y-tunnus

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014]

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014] OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY [pp.kk.2014] 1 OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet jäljempänä mainitulla päivämäärällä: 1.1 Kuopion kaupunki (Y-tunnus:

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys

CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys 1 of 5 CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys on hyväksytty yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.3.2012. 1. Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on CapMan Oyj, ruotsiksi CapMan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suur-Savon Sähkö Oy 13.02.2013 14:44:32 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 13.02.2013 Toiminimi: Suur-Savon Sähkö Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 0215863-7

Lisätiedot

Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 1 Tänä päivänä Hereditas hallinnoi monipuolista sijoitusomaisuutta samoin periaattein kuin 110 vuotta sitten. 2 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 11 YLEISET LUPAEHDOT ASIANAJAJAN TOIMEN HARJOITTAMISEKSI OSAKEYHTIÖSSÄ (15.4.2005, muutettu 7.4.2006, 26.1.2007 ja 29.10.2010) Yleiset määräykset 1 Asianajajista annetun lain 5 :n 2 momentin mukaisesti

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 12.6.2014, rekisteröity kaupparekisteriin16.7.2014 Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 100 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 100 euroa. NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Nukarin jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Nurmijärvi. Osuuskunnan toimialana on

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä.

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä. KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kuntarahoitus Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön virallinen toiminimi on ruotsiksi Kommunfinans Abp, englanniksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vuolahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Linnanrauniontien Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Finda Oy 01.03.2012 12:13:47 1(7) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.03.2012 Toiminimi: Finda Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1107347-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VIHTASILLAN VESHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Laukaa. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. ALAJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus,

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus, Hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi 1 (7) Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot